Snadné přidání nového datasetu

Elektronická knihovna legislativního procesu KORNCK5F6XJV


ID KORNCK5F6XJV
Materiál Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů
Stav 9 - projednáno
Typ Návrh nařízení vlády
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Datum autorizace 14.10.2022
Poslední změna 30.11.2022
Termín připomínek 14.10.2022 - 31.10.2022
Datum schůze vlády 30.11.2022
Oblast práva Pracovní právo/Zákoník práce
Důvod předložení Ministerstvo práce a sociálních věcí v návaznosti na nařízení vlády č. 290/2022 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023, předkládá v souladu s Plánem legislativních prací vlády na zbývající část roku 2022 návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady).
Popis
Návrh nařízení vlády se předkládá v souladu se zmocněním § 271u odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb., a usnesením vlády č. 302 z roku 2005, kterým bylo uloženo zpracovávat a předkládat vládě v dalších obdobích návrhy nařízení vlády tak, aby ke zvýšení náhrad docházelo ve stejné výši a ve stejných termínech, jako u procentní výměry důchodů podle zákona o důchodovém pojištění. Podle výše uvedeného zmocnění je vláda, vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně a životních nákladů, povinna upravit nařízením podmínky, výši a způsob náhrady za ztrátu na výdělku, která přísluší zaměstnancům z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku. Totéž platí i pro náhradu nákladů na výživu pozůstalých.                
     
Poznámky
Čj. OVA 1317/22
ČJ předkladatele MPSV-2022/166007-521/2
Klíčová slova náhrada škody
Číslo sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa ASO, ČMKOS, KOM, KZPS, MF, MO, MPO, MV, SPČR,
Přílohy materiálu
Obálka ob_ALBSCKXDW28H.docx (zde originál ke stažení) 2022-11-09
Návrh usnesení us_ALBSCKXDW28H.doc (zde originál ke stažení) 2022-11-09
Předkládací zpráva zp_ALBSCKXDW28H.docx (zde originál ke stažení) 2022-11-09
Důvodová zpráva zd_ALBSCKXDW28H.docx (zde originál ke stažení) 2022-11-09
Materiál ma_ALBSCKXDW28H.docx (zde originál ke stažení) 2022-11-09
Vypořádání připomínek vp_ALBSCKXDW28H.docx (zde originál ke stažení) 2022-11-09
Průvodní dopis pd_ALBSCKXDW28H.zip 2022-11-09
Připomínky
Datum Čj připomínky Od Typ a obsah
31.10.2022 13:47 - ČMKOS Bez připomínek
pd_KORNCKQGZGN7.docx (zde originál ke stažení)
31.10.2022 11:12 - ASO Bez připomínek
pd_ALBSCKQDYRGF.doc (zde originál ke stažení)
27.10.2022 17:07 - MPO Bez připomínek
27.10.2022 13:53 - MF Bez připomínek
27.10.2022 11:31 - MV Bez připomínek
26.10.2022 14:05 - MO Bez připomínek
20.10.2022 11:33 - ÚVČR Doporučující
pr_KORNCKDC2SQZ.doc (zde originál ke stažení)
Historie změn Verze do připomínkového řízení (14.10.2022)
Verze pro jednání vlády nebo LRV (09.11.2022)
Originál na VeKLEP https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCK5F6XJV
Adresa na Hlídači https://www.hlidacstatu.cz/data/Detail/veklep/KORNCK5F6XJV?qs=

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/veklep/zaznamy/KORNCK5F6XJV
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.