Snadné přidání nového datasetu

Elektronická knihovna legislativního procesu KORNCLEDMKKJ


ID KORNCLEDMKKJ
Materiál Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb., nařízení vlády č. 62/2020 Sb. a nařízení vlády č. 289/2022 Sb.
Stav 3 - připomínkové řízení ukončeno
Typ Návrh nařízení vlády
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Datum autorizace 23.11.2022
Poslední změna 01.12.2022
Termín připomínek 23.11.2022 - 30.11.2022
Datum schůze vlády
Oblast práva Civilní právo procesní/Exekuce a výkon rozhodnutí; Civilní právo procesní/Insolvence a konkurz; Civilní právo procesní/Občanské právo procesní
Důvod předložení Návrh nařízení vlády byl vypracován mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2022. Nutnost změny vyplynula z novelizace zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů a z nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.
Popis
Návrh reaguje na změnu právních předpisů, které stanovují proměnné vstupující do výpočtu nezabavitelné částky, a to životní minimum a normativní náklady na bydlení. Mění se počet osob, pro které jsou normativní náklady počítány, kdy namísto jedné osoby se budou napříště normativní náklady počítat pro jednu nebo dvě osoby. Zároveň přestane existovat dosavadní kategorie obcí s 50 000 až 99 999 obyvateli a nahradí ji kategorie obcí s alespoň 70 000 obyvateli. Za účelem vyvážení práv povinných, resp. dlužníků, a oprávněných, resp. věřitelů, se navrhuje zachovat stávající úroveň srážek ze mzdy a jiných příjmů, a to změnou koeficientu použitého ve výpočtu. Připomínkové řízení je zkráceno na 5 pracovních dnů.                
     
Poznámky Dopisem ministra pro legislativu a předsedy Legislativní rady vlády ze dne 9. listopadu 2022, č. j. 52597/2022-UVCR, bylo rozhodnuto o tom, že hodnocení dopadů regulace se u předloženého návrhu nařízení vlády neprovede.
Čj. OVA
ČJ předkladatele 454/2022-LO-SP
Klíčová slova exekuce; fyzická osoba; konkurz a vyrovnání; likvidace a sanace
Číslo sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa DIG, KLP, KML, KOM, Komora-EK, MD, MF, MK, MMR, MO, MPO, MPSV, MŠMT, MV, MZD, MZE, MZV, MŽP, RVV, SEZ, VÚV,
Přílohy materiálu
Obálka ob_KORNCLEDMKKJ.docx (zde originál ke stažení) 2022-11-23
Návrh usnesení us_KORNCLEDMKKJ.docx (zde originál ke stažení) 2022-11-23
Předkládací zpráva zp_KORNCLEDMKKJ.docx (zde originál ke stažení) 2022-11-23
Důvodová zpráva zd_KORNCLEDMKKJ.docx (zde originál ke stažení) 2022-11-23
Materiál ma_KORNCLEDMKKJ.docx (zde originál ke stažení) 2022-11-23
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNCLEDMKKJ.docx (zde originál ke stažení) 2022-11-23
Průvodní dopis pd_KORNCLEDMKKJ.pdf (zde originál ke stažení) 2022-11-23
Připomínky
Datum Čj připomínky Od Typ a obsah
30.11.2022 23:51 - ÚVČR Zásadní
pr_ALBSCLNUSV3V.docx (zde originál ke stažení)
30.11.2022 19:52 - KZPS Zásadní
pr_KORNCLNQ5URE.docx (zde originál ke stažení)
30.11.2022 19:22 - MPSV Zásadní
pr_KORNCLLEY36A.docx (zde originál ke stažení)
30.11.2022 18:12 - UZSČR Zásadní
pr_ALBSCLNN6ZH3.docx (zde originál ke stažení)
30.11.2022 17:01 - ÚVČR Zásadní
pr_KORNCLNLSZU8.doc (zde originál ke stažení)
30.11.2022 16:51 - ÚVČR Zásadní
pd_ALBSCLNKEVL3.doc (zde originál ke stažení)
pr_ALBSCLNKEVL3.doc (zde originál ke stažení)
30.11.2022 16:48 - MZE Doporučující
pd_ALBSCLHL4BG4.docx (zde originál ke stažení)
pr_ALBSCLHL4BG4.docx (zde originál ke stažení)
30.11.2022 16:03 - MMR Zásadní
pd_KORNCLNJTKRQ.pdf (zde originál ke stažení)
pr_KORNCLNJTKRQ.docx (zde originál ke stažení)
30.11.2022 15:58 - MZV Doporučující
pd_KORNCLLKNS8P.doc (zde originál ke stažení)
pr_KORNCLLKNS8P.doc (zde originál ke stažení)
30.11.2022 15:39 - MV Zásadní
pr_ALBSCLNG9XDA.docx (zde originál ke stažení)
30.11.2022 15:31 - MO Bez připomínek
30.11.2022 14:46 - MPO Zásadní
pr_ALBSCLNEEC76.docx (zde originál ke stažení)
30.11.2022 14:07 - MZD Bez připomínek
30.11.2022 10:02 - MF Zásadní
pr_KORNCLNCLXHO.docx (zde originál ke stažení)
29.11.2022 14:46 - MD Bez připomínek
28.11.2022 15:47 - Komora-EK Zásadní
pr_KORNCLLKCKP4.docx (zde originál ke stažení)
24.11.2022 13:35 - ÚVČR Doporučující
pr_KORNCLGGRW3Y.doc (zde originál ke stažení)
Historie změn Verze do připomínkového řízení (23.11.2022)
Originál na VeKLEP https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCLEDMKKJ
Adresa na Hlídači https://www.hlidacstatu.cz/data/Detail/veklep/KORNCLEDMKKJ?qs=

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/veklep/zaznamy/KORNCLEDMKKJ
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.