Jednání výborů PSP 3200-38-20190221


VýborVýbor pro zdravotnictví
Datum jednání21. února 2019
Číslo jednání38
Zápis z jednání
        
Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2019 8. volební období ZÁPIS z 38. schůze Výboru pro zdravotnictví, která se konala dne 21. února 2019 jako výjezdní zasedání Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku, v restauraci Benedikt, Rekreační 1048, 434 01 Most Přítomni byli: prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. Ing. Hana Aulická Jírovcová Andrea Brzobohatá, MBA MUDr. Kamal Farhan MUDr. David Kasal, MHA MUDr. Jiří Mašek doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. Mgr. Jana Pastuchová PhDr. Olga Richterová, Ph.D. prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. Omluveni: MUDr. Jiří Běhounek MUDr. Milan Brázdil MUDr. Jaroslav Dvořák MUDr. Vít Kaňkovský Karla Maříková Ing. Petr Pávek Bc. Daniel Pawlas Ing. Petr Třešňák MUDr. Jiří Ventruba, CSc. prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. PaedDr. Alena Gajdůšková MUDr. Miloslav Janulík doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR Schůzi výboru zahájila v 11.30 hodin místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku, paní Ing. Hana Aulická Jírovcová. Přivítala předsedkyně Výboru pro zdravotnictví, a Výboru pro sociální politiku, dámy prof. MUDr. Věru Adámkovou, CSc. a Ing. Radku Maxovou, všechny přítomné poslance, ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, ministryni práce a sociálních věcí, Dip.-Pol. Janu Maláčovou, MSc, a další zástupce všech zúčastněných ministerstev z MZd, MPSV, MV, MŠMT, MMR, zástupce Ústeckého kraje a další přítomné hosty. Poděkovala všem zúčastněným, kteří se dopoledne zúčastnili návštěvy Chánova, kde si prohlídli komunitní centrum a navštívili základní školu, kde provázela ředitelka školy Mgr. Monika Kynclová s odborným výkladem. Následně všechny přítomné přivítal hejtman Ústeckého kraje, pan Oldřich Bubeníček a poděkoval všem přítomným, za návštěvu Chánova, která jednání předcházela. Dále vystoupil se svou prezentací 1. náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje, PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, o Ústeckém kraji Prezentace je přílohou zápisu. Následně vystoupil primátor města Most, Mgr. Jan Paparega a seznámil přítomné s největšími problémy města Most ve vyloučených lokalitách. Ministryně MPSV uvedla, že MPSV má již zpracované opatření a předala slovo náměstkovi JUDr. Petru Hůrkovi, PhD., náměstkovi pro řízení sekce legislativy, který představil opatření MPSV. Zde mimo jiné zmínil zaměstnanost, povinnost trvalého nebo přechodného pobytu, rekonstrukci objektů, poskytování dat obcím, posílení personální, exekuční pasti (insolvenční zákon), školní docházku, sociální prevenci, vymahatelnost práce a další - podrobnosti jsou uvedené v dopise pro předsedkyni Výboru pro sociální politiku, který je přílohou tohoto zápisu. Dále vystoupil ministr zdravotnictví, který se vyjádřil k hygieně, která je již zakotvena ve vyhlášce, a zřízení multirezortních týmů, které kontrolují v daných lokalitách problém. Náměstek ministra školství pro řízení sekce vzdělávání, Mgr. Václav Pícl uvedl, že MŠMT neuvažuje o prodloužení docházky do 18ti let, je vše potřeba podchytit již na ZŠ a je potřeba spolupráce škola – rodina. Náměstek ministryně pro místní rozvoj pro řízení sekce regionálního rozvoje, Ing. David Koppitz, zmínil několik programů: na bydlení, na demolice a na výstavbu. Náměstek ministra spravedlnosti se krátce vyjádřil i exekucím a insolvenčnímu zákonu. Zástupkyně MPO, ředitelka odboru živností, Ing. Milada Hrabánková, krátce zmínila živnostenský zákon - nový zákon o pronájmu více jak 3 bytových jednotek v nemovitosti – živnost koncesovaná. Zástupkyně MV, Ing. Eliška Pečenková, uvedla, že návrh zákona ohledně ohlašovací povinnosti u přechodného pobytu, se ukázal jako nadbytečný a byl stažen. Starostka města Litvínov, Mgr. Kamila Bláhová přednesla problémy s vyloučenými lokalitami ve městě Litvínov. Starosta města Kadaň, PaedDr. Jiří Kulhánek, především poukázal na špatnou legislativu. Vedoucí územního odboru Most Policie ČR, plk. Mgr. Jiří Volprecht uvedl, že trestná činnost na Mostecku klesá meziročně o 9 %, přestupky se zvyšují o 15 – 20 % ročně, město Most je 17. nejzatíženější město v ČR. A dále vystoupili náměstek pro lidská práva a rovné příležitosti Vlády Mgr. et Bc. Petr Krčál, zástupce pro menšiny z Krajského ředitelství Policie ČR Ústí nad Labem, kpt. Bc. Jiří Kořán, posl. Juchelka a další. Na závěr posl. Hana Aulická Jírovcová, všem poděkovala za účast a diskuzi na tomto jednání. Dále jednání pokračovala návštěvou Kojeneckého ústavu Ústeckého kraje v Mostě, kde po prohlídce následovala diskuze s tématy zákazu ústavní péče dětí do 3 let, sjednocení péče, pěstounská péče, atd., občanský zákoník a legislativní návrhy resortů s ředitelkou Kojeneckého ústavu Ústeckého kraje, PhDr. Miladou Šilhavou. Poté se Výbor pro zdravotnictví PS PČR a Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR přesunul na Autodrom Most, kde se projednávaly hlukové a hygienické normy a bezpečnost s ředitelem Autodromu Ing. Ivo Divišem. Za správnost: Mgr. Martin Blažek Ing. Hana Aulická Jírovcová, v. r. prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., v. r. ověřovatel výboru předsedkyně výboru
Projednávané dokumenty

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/vybory-psp/3200-38-20190221
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 265 697 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy