Jednání výborů PSP 3200-46-20190626


VýborVýbor pro zdravotnictví
Datum jednání26. června 2019
Číslo jednání46
Zápis z jednání
        
Zápis z 20 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2019 8. volební období ZÁPIS ze 46. schůze Výboru pro zdravotnictví, která se konala dne 27. června 2019 v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, místnost č. 108/u Klavíru Přítomni byli: prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. MUDr. Milan Brázdil MUDr. Jaroslav Dvořák PaedDr. Alena Gajdůšková MUDr. Kamal Farhan MUDr. Miloslav Janulík MUDr. Vít Kaňkovský MUDr. David Kasal, MHA MUDr. Jiří Mašek doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. Mgr. Jana Pastuchová Ing. Petr Pávek doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. Ing. Petr Třešňák prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR MUDr. Jiří Ventruba, CSc. Omluveni: Ing. Hana Aulická Jírovcová MUDr. Jiří Běhounek Andrea Brzobohatá, MBA Karla Maříková Bc. Daniel Pawlas PhDr. Olga Richterová, Ph.D. prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. Schůzi výboru zahájila předsedkyně výboru, paní profesorka Věra Adámková a poté seznámila přítomné s programem. 1. Vládní návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním /sněmovní tisk 451/ 2. Státní závěrečný účet za rok 2018 – kapitoly 335 MZ ČR /sněmovní tisk 472/ 3. Návrh termínu a pořadu příští schůze Proběhlo hlasování o programu: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0. (Usnesení č. 180 přijato). Ověřovatelem 46. schůze byl pověřen pan poslanec Bohuslav Svoboda. AD1) Vládní návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním /sněmovní tisk 451/ Bod uvedla prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., předsedkyně výboru a předala slovo paní PaedDr. Aleně Gajdůškové. Alena Gajdůšková, zpravodajka tohoto tisku načetla usnesení: „Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR I. d o p o r u č u j e   Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním (sněmovní tisk 451); II. z m o c ň u j e   zpravodajku výboru poslankyni PaedDr. Alenu Gajdůškovou, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny.“ Proběhlo hlasování o usnesení: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0. (Usnesení 181 přijato). AD2) Statní závěrečný účet za rok 2018 – kapitoly 335 MZ ČR /sněmovní tisk 472/ Bod uvedla prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., předsedkyně výboru. Krátce k SZÚ hovořil také zpravodaj za VZ, MUDr. Kamal Farhan, který následně načetl usnesení: „Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR I. souhlasí s předloženým Státním závěrečným účtem ČR za rok 2018, kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví ČR; II. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby předložený Státní závěrečný účet za rok 2018 – kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví ČR ve výši příjmů 1 322 000 000 Kč a ve výši výdajů 8 034 018 059 Kč, schválila; III. p o v ě ř u j e zpravodaje výboru poslance MUDr. Kamala Farhana, aby tento závěr výboru tlumočil na jednání rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny za účasti zpravodajů ostatních výborů.“ Proběhlo hlasování o usnesení: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0. (Usnesení 182 přijato). AD3) Návrh termínu a pořadu příští schůze Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., předsedkyně výboru uvedla tento bod a rovnou navrhla toto usnesení: „Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR schvaluje termín pro příští schůzi Výboru pro zdravotnictví – středa 10. července 2019.“ Proběhlo hlasování o usnesení: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0. (Usnesení 183 přijato). Poté prof. Věra Adámková, předsedkyně výboru ukončila 46. schůzi Výboru pro zdravotnictví. Za správnost: Mgr. Martin Blažek. doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., v. r. prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., v. r. ověřovatel výboru předsedkyně výboru 3
Projednávané dokumenty

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/vybory-psp/3200-46-20190626
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 441 lidí darovalo 1 265 197 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy