Vyjádření politiků aa778b61c6a028720b853d746a678c3b


Bc. Lucie Šafránková (*1987) Facebook ze dne 01. 04. 2019 11:01:27

Naši senioři musí mít důchod, ze kterého dokáží žít!!! Dne 25.3. jsem v Poslanecké sněmovně pořádala odborný seminář "Patálie s důchodovou reformou: ,, Čtvrtstoletí otázek bez odpovědí ?,,. Akce byla velmi hojně navštívena zájemci z řad odborné i laické veřejnosti, a to především v souvislosti se skvělým obsazením expertního panelu přednášejících, který tvořili: předsedkyně Národní rozpočtové rady a emeritní členka Bankovní rady České národní banky, doc. Ing Eva Zamrazilova, CSc., ekonomové a pedagogové doc. Radim Valenčík, CSc. a Ing. Jan Mertl, Ph.D. z Vysoké školy finanční a správní, doc. Ing Marek Loužek, Ph.D. z Vysoké školy ekonomické, dlouholetý makroekonomický poradce předsedů ČMKOS Ing. Jaroslav Šulc, CSc. a sociální ekonom Ing. Ivo Patta. Seminář zahájil místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Tématem konference, jak již napovídá samotný její název byla problematika penzijního a důchodového systému. Ovšem jednotliví vystupující ji obsahem a kvalitou svých příspěvků povýšili do širšího kontextu současného stavu a budoucnosti sociálních systému v celé jejich šíři - včetně jejich nezanedbatelných a integrálních rozpočtových aspektů. Seminář otevřel i mnohé oblasti které byly dosud v diskusích o důchodech opomíjené. Například mezinárodní souvislosti, zejména ty středoevropské, které jednoznačně demonstrovaly fatální rizika zavádění povinného důchodového spoření v soukromých fondech. A nebo úzkou provázanost důchodové a (pro)rodinné politiky, která je uhelným kamenem všech budoucích diskusi a politických opatření v dané oblasti - ale i nutnou podmínkou dlouhodobé udržitelnosti našeho modelu sociálního státu. Taktéž upozornění na nevyhnutelnost redefinice parametrů tzv. dobrovolného penzijního připojištění a systémových přínosů variabilního nastavení hranice pro odchod do starobního důchodu (včetně jejich fiskálních a jiných konsekvencí) bylo (jednou z mnoha) legislativních inspirací tohoto fóra. Ještě jednou chci poděkovat všem zúčastněným (divákům-a především našim panelistům) za důstojný a hodnotný průběh akce, která se věřím stane jedním ze základů budoucí - skutečné, dlouhodobé a stabilní - reformy českého penzijního systému. Podívejte se na video: V poslední době jsme svědky mnoha silných výroků přicházejících z různých stran politického spektra. Jejich tématem je důchodová reforma, evergreen nejrůznějších debat posledního čtvrtstoletí. Velmi aktivní je v tomto ohledu ministryně práce a sociálních věcí Maláčová, která dokonce nedávno sdělila, že do budoucna bude nutné zavést další speciální soukromé důchodové fondy, což bylo až donedávna pro sociální demokracii naprosté tabu. S určitým pokusným balónkem v podobě oprášení tzv. Rusnokovy důchodové reformy přišel vzápětí i premiér Babiš. Neoliberální opozice kontrovala rozvíjením takřka katastrofických vizí, kdy v příští generaci na starobní důchody nebudou ve veřejných rozpočtech zdroje, a proto je nezbytné zavést povinné spoření v soukromých penzijních fondech - ostatně, tato myšlenka byla do jisté míry v období Nečasovy vlády už i zakotvena v legislativě - aby ji posléze v minulém volebním období Sobotkova koalice opět zrušila. Ministryně Maláčová před nedávnem zformovala Komisi pro spravedlivé důchody - často se o ní nesprávně hovoří jako o nové komisi pro důchodovou reformu. Kterou ovšem není a z podstaty věci ani nemůže být, jelikož v jejím zadání není komplexní debata nad alternativami radikální proměny systémového nastavení českého penzijního a důchodového systému, podoby soustavy sociálního pojištění či výpočtu jednotlivých důchodů - což by byla skutečná reforma v nejvlastnějším smyslu onoho slova. Tato komise se má zabývat spíše jednotlivými parciálními segmenty našeho důchodového systému a jejich parametrickými nebo dílčími změnami v oblastech, jako jsou důchody žen/starodůchodkyň, vdovské důchody, výše povinných odvodů apod. Což jsou zajisté důležité a potřebné otázky, ale k podstatě problematiky nemíří. Tou je, dle našeho názoru, celková podoba českého sociálního systému, systémů sociálního zabezpečení a dlouhodobé sociální politiky jako takové. A ta se netýká pouze důchodové problematiky v užším slova smyslu ani zaměření pouze na současné příjemce starobních důchodů, naše seniory. Jakkoli je tato problematika důležitá, a jakkoli i je sociální situace desetitisíců našich seniorů alarmující a neudržitelná. Ale tu nevyřešíme dlouholetými diskusemi o variantách důchodových reforem, ale výhradně konkrétními politickými a rozpočtovými opatřeními tady a teď - čím dříve tím lépe. Na místě je velkorysost, zejména v období ekonomické konjunktury. Navíc je to otázka prosté slušnosti a lidskosti, jsme tím našim seniorům povinováni. Akademická poučka "trh vyřeší vše" tady nemá co dělat. Proto například SPD přichází právě v těchto dnech do Poslanecké sněmovny s návrhem zákona, který by zavedl minimální starobní důchod na úrovni minimální mzdy pro všechny seniory-včetně jeho pravidelných valorizací. Do budoucna je ovšem nutné, jak již bylo naznačeno, řešit penzijní problematiku v celkovém společensko-politickém kontextu, tj. v kontextu daňové a odvodové problematiky, v souvislosti s celkovou budoucí podobou našeho zdravotnického systému a rozsahu hrazené péče-nevyjímaje lékovou politiku. V kontextu např. i politiky v oblasti bydlení, kdy současný stav je naprosto tristní, a kdy celkové náklady na bydlení v jakékoli podobě tvoří klíčovou složku výdajů všech domácností a u milionu lidi zároveň představují celoživotní finanční závazek v podobě masivního úvěrového zatížení, jehož samotná existence naprosto znemožňuje jakékoli další spoření včetně důchodového-a v důchodovém věku se mnohdy stává likvidačním. V této diskusi se nevyhneme ani problematice nízkých mezd a tzv. levné práce, naopak ta hraje v našem tématu zásadní roli. Z hlediska budoucnosti za základ a podstatu dlouhodobé stability společnosti-a tím i jejího sociálního systému-považujeme fungující tradiční rodinu. Rodina zasluhuje zásadní ochranu a podporu i v ekonomickém smyslu, v nastavení hospodářské politiky státu. A to právě a především v oblasti penzijního a důchodového systému, protože pro jeho dlouhodobou udržitelnost je klíčový počet jeho účastníků, počet aktivních plátců sociálního a důchodového pojištění. Podporujeme tudíž udržitelný průběžný důchodový systém-řečeno ekonomickým slovníkem --maximálním posílením jeho příjmové stránky, tzn. takovou politikou, která povede ke kontinuálnímu růstu porodnosti a k trvalému růstu počtu našich obyvatel. Proto budeme usilovat o maximální motivaci k zakládání rodin a to rodin početných. Proto směřujeme k maximální podpoře pracujících rodičů řádně vychovávajících své děti v oblasti přímých daní a sociálních odvodů-které jsou de facto též daněmi sui generis. To je nutná výchozí podmínka - lidé nesmějí být za rozhodnutí mít a řádně vychovávat děti, zvláště pak vyšší počet dětí státem finančně sankcionování, jako tomu - a ve velkém objemu a rozsahu - nyní u nás je. To je naše základní pozice. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že problematiku důchodové politiky v širším kontextu české sociální politiky považuji za zásadní z pohledu budoucího rozvoje ČR rozhodla jsem se uspořádat tento seminář - a dát prostor pro vyjádření expertům, kteří se touto otázkou zabývají léta. Tito odborníci pocházejí z různých stran politického či ekonomického spektra. Seminář nemá žádné politické zadání, jeho jedinou ambicí je otevření široké diskuse nad danou problematikou z různých úhlů pohledu a upozornění na podstatné a mnohdy opomíjené aspekty, kterými bychom se my, politici, měli pak následně zodpovědně zabývat. Děkuji všem vystupujícím (panelistům) za to, že přijali mé pozvání a těším se na jejich příspěvky i následnou diskuzi.

Všechna vyjádření Bc. Lucie Šafránková (*1987)


Zdroj: Facebook
Detail politika: www.hlidacstatu.cz/osoba/lucie--safrankova

Originální příspěvek


Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/vyjadreni-politiku/aa778b61c6a028720b853d746a678c3b
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 440 lidí darovalo 1 258 598 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy