Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev 07a7acd5518084978410cc2a2ba9115c


ID jednání07a7acd5518084978410cc2a2ba9115c
Jednání20 jednání Zastupitelstva městské části Praha 3
Další jednání města/kraje Městská část Praha 3
Datum jednání25.01.2022
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/07a7acd5518084978410cc2a2ba9115c.mp3
Délka audio záznamu08:02:08
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

    ražení a bych poprosil abyste všichni šla šli na svém sla protože za chviličku budeme začínat 
vážení členové zastupitelstva vážení hosté zahájí dvacáté zasedání zastupitelstva městské části praha které bylo řádně svoláno a byly na něj pozváni všichni členové zastupitelstva podle prezence je zde nase zasedání přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy schopno se právo platně usnášet 
vyhotovení zápisu z dnešního zasedání poskytují štěpánku šulcová pracovníci odboru organizačního ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pověřuje jana matterhornu a dnes výjimečně protože kolega mojmír mikuláš se omlouval a jsem se domlouval s kolegou tomášem už tam pachem předpokládám že oba jste připraveni zápisový děkuji vám 
návrhové a volební výbor byl zvolen ve složení předseda jan materna členy jsou marcela novotná jana pelcová tomáš kalivoda tomáš sunega mojmír mikuláš a martina chmelová 
rád bych informoval že na dnešním jednání nebo na dnešní jednání se omlouvala kolegyně petříčková pan mojmír mikuláš marcela novotná 
a ještě jeden 
jo paní kolegyně bohdanová tak 
bych si dovoluji informovat že ke dni třináctého dvanáctý dva tisíce dvacet jedna rezignoval pan štěpán store byl na funkci místostarosty 
a současně si dovoluji informovat je opět ke dni třináctého dvanáctý podal pan štěpán rezignaci na mandát zastupitele městské části 
v souladu s paragrafem padesát šest odstavec jedna zákona čtyři sta devadesát jedna dva tisíce jedna sbírky po volbách do zastupitelstev obcí na uprázdněný mandát nastupuje první náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v případě pana které byla volební strany česká pirátská strana který je pan martin summer 
nyní žádám pana martina summer ventura aby se dostavil přes předsednický stůl ke složení slibu člena zastupitelstva městské části podle zákona číslo sto třicet jedna lomeno dva tisíce sbírky o hlavním městě praze paragrafu osmdesát sedm odmítnutí slibu člena zastupitelstva městské části nebo složení slibu s výhradou znamená zánik mandátu předpokládám ale že vy slibovat chcete 
také budu také stůl 
možná by 
a 
lipno 
je ten slib 
to slibuji věrnost české republice slibuji na svou čest a svědomí je svoji funkci budu vykonávat svědomitě zájmu městské části a jejich občanů řídit se ústavou a zákony české republiky 
já vás vítám zastupitelském sboru děkuji posadit moment je to 
ta 
ale po 
jako 
tak náš nový pan kolega svůj slib stvrdili podpisem a současně jsem dal tento podpis do rukou pana tajemníka vzhledu 
vzhledem k tomu že členové zastupitelstva obdrželi návrh programu dostatečně předem a měli možnost se s nimi plátně seznámit není nutné návrh programu jednání zastupitelstva podrobně číst trvá přesto někdo načtení programu 
nezdá se 
který vás upozorní že z dnešního zasedání zastupitelstva je posuzován audiovizuální záznam 
má někdo připomínku k navrženému programu tímto bych rád tuto rozpravu do které se již hlásí první z kolegů a to kolega materna máte slovo tak já bych si dovolil navrhnout sloučení rozpravy k bodům šest až osm což jsou od svěření a třináct až dvacet což jsou zřizovací listiny 
všechno ano děkuji dále se hlásí pan belu 
no dobrý den všem já bych podpořil sloučení bodů šest až osm sloužil bych body jedenáct až dvanáct a třináct až dvacet jedna teda protože tam je ještě jedna zřizovat ška tak jestli by to šlo rozšířit ještě ten 
je jedno pořád je to já bych navrhoval třináct až dvacet jedna 
honím předkladatelé jsou různí principu si nemyslím že by jsme uvedli nějakou obsahu debatu a tak kolega člověk se hlásí 
dobrý den já bych navrhoval zařazení nového bodu a to změna jednacího řádu zastupitelstvo městské části i a to jako bod čtyři za bod tři 
děkuji následně pan venhoda 
tak děkuji za slovo pane starosto dobrý 
dobré odpoledne dámy a pánové kolegyně kolegové já bych to jménem klubu hnutí ano předřadit bod dvacet pět to by ve zařadit za petici jako pevný bod pokud mám správné informace tak ta petice by měla být 
sedm hodin večer takže po projednání petice bych rád zařadil dvacet pět uzavření smlouvy o nájmu fotbalového stadionu 
důvod je jednoduchý dvacátý pátý bod se může 
můžeme se může dostat na program až někdy pozdě večer a věřím že takto důležitý bod je porodné projednat dříve jako 
také děkuji dále se hlásí pan žaloudek 
tak dobré odpoledne mě to teda pan zastupitel vinohrady vyfoukl takže já to jenom za náš klub podpořit teda chce někdo 
nikdo zvědavý zejména na ten bod který se týká viktoria žižkov tak bude začínat opet nebo budeme hlasovat proto aby začíná po pevně zařazené body na devatenáctou hodinou znamená lze očekávat že kolem osmé až deváté hodiny se dostane na viktorku a já to podpoří 
děkuji kdo se už do rozpravy nehlásí takže si dovolili za mrtvý 
a můžeme přistoupit 
takhle kolega veno dané to byl nějaký omyl takže ne ještě než budeme hlasovat samozřejmě tak dávám slovo kolegové macronovi který rekapituluje o čem budeme hlasovat o nás volba 
takže já děkuji za slovo ta že poslední návrh který jsme dostali je předřadit bylo dvacet pět za bod petice od kolegy ve dohody takže prosím hlasujeme o této změně které pro 
děkuji 
pro dvacet sedm proti nula zdržoval se mohla nehlasovalo nula táže návrh byl přijat do dalším navrženým bodem je od kolegy křečka zařadit nový bod jako číslo čtyři za bod při změna jednacího řádu zastupitelstva prostým hlasujeme d d 
děkuji 
pro dvacet osm proti nula zdržoval se nula nehlasovalo nula návrh byl přijat dalším návrhem je návrh kolegy bellu boyd rozpravu bodů jedenáct dvanáct až třináct až dvacet jedna vlastně mne prosím 
pád 
pro 
děkuji 
pro dvacet osm proti nula zdržovat cenou lane nehlasovalo nula návrh byl přijat jako poslední byl můj návrh a já tam tu jednu část stahuju protože to už jsme sloučili být takže já už jenom mám návrh vyloučení bodů šest až osm prosím hlasujeme 
pá 
děkuji 
pro dvacet osm proti nula zdrželo jmenované hlasů návrh byl přijat takže nyní můžeme hlasovat o programu tak jak byl předložen s těmi změnami všemi který jsme tečka schválili takže prosím hlasujeme o programu jako celku 
děkuji 
pro dvacet osm proti nula zdrželo se nula nehlasovalo nová návrh byl přijat a vracím slovo panu předsedajícím 
tak děkuji za schválení programu dneska to bylo opravdu rychle a dostáváme se tedy tímto k bodu číslo jedna změna v obsazení kontrolního výboru předkládá pan tajemník rudolf zahradník pane tajemníku máte slovo děkuji dobrý den 
jde o technicky materiál předkládám tedy návrh na změnu složení kontrolního výboru uvedeno návrhu usnesení je to na základě návrhu klubu top stav a zelených a navržení kandidáti ze svou nominaci souhlasí 
tak otevírám rozpravu 
do rozpravy se nikdo nehlásí takže uzavírám a můžeme hlasovat o bodu číslo jedna 
pro hlasovalo dvacet osm proti nula zdrželo sednul nula nehlasovat nula takže materiál číslo jedna děkuji vám mějte se dostáváme k bodu číslo dva rozpočtové provizorium městské části praha rok dva tisíce dvacet dva a slovo má kolega pavel dobeš 
až to 
dobrý večer nebo dobrý podvečer poledne vážené zastupitelky vážení zastupitelé a tento rok rozpočtové provizorium které předkládám má několik důvodů které jsou víceméně poměrně technického rázu a rada hlavního města prahy schválila rozpočet hlavního města necelých asi deset nebo čtrnáct dozadu co se týče zastupitelstva hlavního města prahy tak to bude projednávat návrh rozpočtu šestnáctého tedy tento týden ve čtvrtek v tomto kontextu je třeba aby městská část schvalovala návrh rozpočtu až po jednání zastupitelstva hlavního města prahy z tohoto důvodu si dovolím v také navrhnout právě rozpočtové provizorium které bude platit od prvního první dva tisíce dvacet dva je to poměrně standartního vám známý dokument který v podstatě dává možnost městské části provozně a fungovat a to ve výši jedné dvanáctiny schváleného rozpočtu na rok dva tisíce dvacet jedna ten návrh byl projednán na finančním výboru a to prvního prosince tohoto roku a finanční výbor doporučil zastupitelstvo rozpočtové provizorium spálit v tomto kontextu tedy za každý měsíc tedy jedna dvanáctina a je ve výši sedmdesát čtyři celá devět milionů korun které budou které se kterými může městská část hospodařit ale v tomhle kontextu jak jsem řekl hlavní město praha potom co schválí svůj rozpočet na příští rok tak předpokládám že městská část a bude mít možnost navrhnout a projednávat rozpočet který by měl být zařazena mimořádné zastupitelstvo městské části které v tuhle chvíli je před sjednáváno na termín pacák pátého ledna dva tisíce dvacet dva před tím proběhne řádné projednání na finančním výboru který hůl už svolán na začátek roku následně bude projednán na úrovni rady městské části a potom tedy již zmíněné zastupitelstvo takže to asi na úvod z mé strany jakub 
takže já děkuji otevírám rozpravu k tomuto bodu 
nikdo se nehlásí vidíš rozpravu uzavírám a můžeme ho swat u materiálu také byl navržen 
pro hlasovalo dvacet i proti nula zdržel se jeden nehlasovalo pět když bod číslo dva 
a nyní se dostáváme k dalšímu bodu číslo volba místostarosty městké části předkladatelem tohoto materiálu je kolega jan bartko 
děkuji jak už pan starosta řekl tak kolega které bylo se rozhodl ke včerejšku rezignovat ze svého zastupitelského mandátu důvody tohoto kroku ze svého pohledu vyjádřil na našem fóru kam všichni určitě už už nahlédli a přečetli si je a náš zastupitelský klub jako jeho nástupkyně jedno vlastně navrhuje kolegyni marketu brychtová která má naši důvěru a věřím že i koaliční partneři se na spolupráci s nejtěžší a zároveň si dovolím jinou jenom poznamenat vlastně to že nyní opakuju že jednáme o bodu volby místostarostky a ne ať už odvolání místostarosty nebo nějakej interpelací ohledně kolegy štrébl a štefan odstoupil a to je faktem se kterým už nic nic nic neuděláme a myslím si tedy že případné dotazy opozičních zastupitelů by měly směřovat do interpelacích kdo se k tomu určitě mu potom můžeme rádi bavit ale úplně si nemyslím že by to patřilo do tohoto bodu děkuji 
také děkuji za představení tohoto bodu a poprosím rozpravu otevíraný první kdo se hlásí s faktickou poznámkou pan 
omyl já jsem se vás sadu disků tak to bereme tak že jste se do diskuze 
niku abychom se vyhnuli netrap mostem spojeným s volbou místostarosty za piráty které provázely celé volební období toto volební období já se nechci brazilské kolegovi které mluví konkrétně neboť volíme nebylo řečeno novou místostarostku já bych se chtěl zeptat 
místostarosty jestli některý z členů zastupitelstva není součástí její domácnosti ní nežije a druhá věc jak jejich vztah prazaci a mřížkou děkuji 
já bych možná tu otázku bral jako takovou vstupní otázku pro kolegyni brychtová která by mohla mít nějakou svojí péče může odpovědět jednak panu se negativně a současně by se mohla liang kit a je obecně ke svojí kandidaturou proč se uchází o tuto pozici ale ještě než začnete ho opět tak technickou má kolegyně balancoval 
dobrý večer dámy a pánové děkuji za slovo já se jenom zeptat možná mám špatné informace nebo nechápu celý proces a zeptal se někdo dalších klubové nemá protikandidáta ti proti kandidátku to je podle mě když se něco nebo někdo volí taky je to přinejmenším předchází jakékoli diskuze či volby 
takto poslední otázka na 
pana radka 
a já se přiznám že se nemám nejsem mistr procesu a vím že určitě v nějakých chvíli ty kluby navrhují ale nevím jestli je to během rozpravy nebo až na konci po rozpravě jakoby formálně 
průběh rozpravy může kterýkoliv klub vrhnout svého protikandidáta 
tak jenom teda zopakuji formálně že za náš klub navrhu kolegyně brychtová a jestli chce navrhovat nějaký jiný dominanty tak asi může případně 
pitaya kolega machr na za a návrhové a volební výbor deklaruje že jakmile si projdeme celým celou tou diskuzí konce pak ještě jednou zepta jestli je nějaký delší protikandidát další technickou poznámku bylo no já se přiznám že jsem v tom taky technicky nevyznám protože já jsem myslel že jsme teda vodě volby to znamená mělo by nějakej návrhový výbor teda provést nás volbama a pak by měla být teda jako diskuze játra se přiznám že nevím o čem mám teď teda diskutovat když kolega bark říkal že nesmím diskutovat o okolnostech který dovedli nás do tohoto bodu a zároveň nesmím vlastně ještě klást dotazy žádným kandidátům protože žádný ještě neexistují tak jako nevím o čem teď která se tady diskutuje společně nebo a mrzí mě že jste si to jako střídá se váš už asi osmé nebo deváté radní a vy jste si to za a nenaučili už takový jako věc kterou byste mohli naučit a druhá věc je že jste si to mohli připravit protože to víte několik týdnů dopředu že to stříhání bude tak já nevím jestli to měl na starosti pan bartko nebo kdo ale jako dneska se tady teď zas budem bavit na začátku zastupitelstva jak to budeme dělat nebo já nevím tak někdo prosím udělejte pane starosto v tom pořádek vy já si nebo to ale nějak to 
pro mějte se máme tady konkrétní návrh na volbu místo starosty městské části kdy součástí toho návrhu je volba místostarostky městské části uvolněnou členkou zastupitelstva městské části ani margity tohle tečka máme rozpravu a já si dovolím oponovat kolegovi bartková v rámci rozpravy podstatě se můžeme bavit o čemkoliv co se týká volby místo starosty městské části znamená přípustnou rozpravu může být v podstatě i návrh jiného protikandidáta vedle mě sedí kolega materna který je předseda volebního a návrhové návrhového výboru ten pozorně všechno poslouchá zapisuje si okamžiku když ukončíme rozpravu tak on ještě jednou vyzve jestli tady není nějaký další kandidát a provedena s procesem volby a diskuze může probíhat k čemukoliv co se týká volby místo starosty městské části jak jsem říkal ten materiál předpokládá volbu paní a marně wrightové ale je přípustné aby kterýkoliv klub a vlastně i zastupitel sám sebe nominoval byl této pozice že se bude ucházet o tuto volnou pozici je to všem takhle srozumitelná já myslím že to jednoduché máme tady další technické poznámky jedné od kolegy makaróny o mě možná ještě větší upřesní 
přesně tak ještě bych to upřesnil standardně předává se pak řízení schůze předseda volebního výboru nicméně vzhledem k tomu že se přihlásil už do diskuze spousta lidí před tím taky asi dobré vypořádat i přihlášky stejně až budou vypořádány dostanu slovo s dovolením jako předseda výboru volebního a pak standardně ještě zase opět se zeptám všech předsedů výborů rád výboru klubu jestli mají nějaké návrhy případě že budu ještě nějaké další tak samozřejmě budu zase možnost ještě klást otázky i případným dalším kandidátům takže v podstatě akorát jsme si teďka trochu rozdrobit ale myslím že to není nic špatného nebo že bylo něco špatně podstatě ve chvíli známe už jednoho kandidáta protože ten byl navržen můžete se ptát můžete diskutovat na toto téma až tato diskuze bude vyčerpána doufám že dostanu slovo a pak standardně prostě zájem volbu tím že zeptám jestli jsou nějaké další kandidáti a případně bude moct pokračovat dále diskuze 
také děkuji za upřesnění a další technickou má kolegyně policová 
dál děkuji za slovo já může vycházet pouze z vlastní zkušenosti šel jsem byla volena do rady tak předseda návrhového výboru psal na tabuli jména to jméno nebylo jediné bylo tam pod billet svou minimální další dvě nebo alespoň jedno takže já poprosím jestli by předseda návrhového výboru nevyzval předsedy zastupitelských klubů k jejich návrhů pokud tak je a pokud nějaký zastupitel chce v diskuzi navrhnout sám sebe nebo někoho kdo se mu líbí může během diskuze tak děkuji za technickou poznámku k tomuhle tomu kolega matrona hovořil tak se dostaneme a nicméně máme tu debatu se všemi kteří se přihlásili do diskuze a pak všichni kandidáti budou zrekapitulovat těsně tímto způsobem a znovu bude učiněna ta výzva na doplnění kandidátu 
taktickou milá paní byly zcela já se omlouvám já chtěla se přihlásit do diskuze tak to zkusím zkuste 
pan kalivoda 
dobrý den kolegové já tehdy jsem pochopil nosič tedy zprávu sdělení od pana bartáka nera diskutoval a panu štréblová možná bych se teda ještě jenom rád zeptal na důvody co v tom za problém diskutovat o panoš které bylo protože ono samozřejmě ve chvíli kdy někdo přebírá po něm pozici tak by měl navázat na ty projekty 
měl by v podstatě samozřejmě tak ta měla by tu být určitá kontinuita a a na samozřejmě jako opoziční zastupitelé zaráží právě ten způsob odstoupení vašeho kolegy 
bez podstatě ještě bych možná očekával přišlo by mi docela rozumné férový k občanům nakonec kteří ho volili aby aby třeba přišel na poslední zastupitelstvo a a tady možná se se všemi rozloučila nějak to vysvětlil 
tak jestli to vás můžu pana bárty ještě poprosit nějakým způsobem jako okomentovat by se tam ty radě vlastně s ním seděl primárně mě by zajímalo jak vlastně pracoval poslední měsíce protože já jsem zaznamenal to jsme zaznamenali všichni že že ta práce z jeho strany už nebyla nebylo opravdu tak intenzivní relativně něco co se tedy do slýcháme také že 
v praze třeba slýcháme taky že už byl vlastně v americe o něco déle dokonce a 
nemáme nemáme informace a měli bychom je znát protože v podstatě nakonec nedlužíte jenom nám dlužíte je vlastně jehož všem našim voličům pirátské strany rád se vždycky 
zářila jako ta transparentní a a nyní v podstatě pokud to nebudete vysvětlovat tak bych považoval za naprosto netransparentní já 
a jenom to tedy jenom po celé dovětek to se týká toho jednacího řádu myslel že to vysvětlili v těch technických poznámkách všech tak jak pakliže materiál a nyní jsme nejsme bodě volby ale vlastně v diskuzi k tomu k tomu k tomu konkrétnímu bodu nicméně neprobíhá volba kterou by ještě řídil předseda volební volební komise ta potom má určitá své svá pravidla tak v podstatě diskutuje o tom celém znění a ve chvíli kdy tedy máme římská jedna bere na vědomí odstoupení štěpána čtyři byla funkce a to v podstatě máme stvrdit to že to bereme na vědomí nějakým svým hlasováním tak tak je to prostě věc o které samozřejmě diskutovat máme protože je to 
to co jsme od vás dostali jako materiál jako návrh kterých který se má dnes probírat 
takže děkuji 
děkuji následuje paní eva 
ráda bych se budoucí členky rady která má převzít odpovědnost za oblast školství zeptala na její postoje k některým dostavení pro u jejího u té a na to do jaké míry na něm a on umí loupe don na vás navazovat v loňském roce došlo k výrazným změnám nájemní každý je soukromými školami není zde prostor rozebírat vše ale domnívám se že si od prahy či zaslouží slyšet ale on to dá městská část hráči nadále bude upřednostňovat vybrané soukromé subjekty i tedy jiný a poskytovat jim veřejnou podporu formou zvýhodněného nájemného a to bez výběrového řízení a za cenových omezení se vypuzení původních nájemců nebo s nimi dokonce uzavírat dohody o spolupráci nichž praha či nemá žádný podstatný pro tam se tedy budoucí členky rady nachystaných ke smlouvě mezi městskou částí praha či a druhou z jehož spolu praha základní školou o až zda hodlá pokračovat protežování aktivit společnosti i veeve 
o a ji zřizovaných po relativně či 
výše uvedené profi vychází materiálu vypracovaného dosavadním dosavadní místostarostou i nazvaným podmínky pro působení nestátních škol na území praha či pan místostarosta v souvislosti s tímto materiálem opakování zaštiťoval oponenturou odborníků mimo radní y včetně organizace eduin po její poskytnutí jej již jste mě požádala dva 
sedmého října roku dva protože má žádost zůstala bez odpovědí obrátila jsem se nejedná se o listopadu dva jedna tajemníka úřadu městské části praha či ani on však na mou žádost dosud nijak nereaguje tajemníka u úřadu městské části praha místem dále než státy umožní na dva žádalo o poskytnutí korespondence týkající se prodloužení ukončení uzavření nájemního vztahu se vrátí i vedené členy rádiem nebo zaměstnanců úřadu městské části praha s dotčenými školami a rovněž po respondenty v advokátní kanceláři než dosavadní místostarosta podle svého tvrzení konzultoval výše uvedené podmínky a postup jejich uvádění do praxe ne dvacátého třetího října dva filmy pan daně tajemník úřadu městské části i písemně jen je má řadu byla předána k vyřízení věci příslušnému odboru úřadu městské části praha 
čez se opakované urgence mi nicméně dodnes žádný z požadovaných dokumentů ostny poskytnout nebyl zajímalo by mne cévní 
další budou členka rady tipy paní svého zvolení zasadí o nápravu opakovaného porušování ustanovení paragrafu nastavit dva a paragrafu 
o větší zákona číslo jedna pro dva 
hlavním městě praze more opravují právo na 
informace 
měla bych vyzvat budoucí členku rady také k tomu aby se blíží vyjádřila k záměrům týkajícím se bývalé školy na havlíčkově náměstí ide ráda bych požádala aby občanům prahy či pila zda a proč bude podporovat nákladné znovu založení školy místě kde jsou blízkém okolí do několika set metrů další ještě již a jak školí a jak bude řešit uhrazení provozu nové spolí jestliže se nepodaří naplnit jejich kapacitu či zda již nyní počítá pronájmem části nebo celé budovy některé z pole je soukromým spisovatele 
na podnět dosavadního místostarosta města městské části práci 
najala americkou po polečnost čety kýlem nejprve pilotně a posléze plošný namítnou žáků základní školy marie mše praha konverzace 
s rodilým im a to formou video konferencí uvítala bych kdyby budoucí členka rady přiblížila zda zamýšlíme ve spolupráci se společností ing o kraftová v jakém rozsahu a za v takovém případě dohlédne na to aby nejprve došlo v regulérní mu výběrovému řízení děkuji 
já také děkuji měl sleduje pan štampach 
di děkuji za slovo pane starosto já na začátku jsou příspěvku bych jel asi netradičně a říkám to sám za sebe ne za náš klub poděkovat kolegům štréblová za práci kterou se snažil odvádět pro městskou část musím říct že co se týče pirátů tak tu byl pirát který spíše to pravicovější myšlení že takže mi přece jen nějaké jeho pohledy byly bližší než většiny jeho jeho stranických kolegů 
ale myslím že na druhou stranu kolega které bylo si uvědomil nebo by si jsou vědomi a díky tomu i my všichni že úřad městské části to je prostě nedá dát rovnítko korporátním sektorem prostě to jsou dvě odlišné věci a tak se k tomu přistupovat že to jen tak na začátek a teď vlastně ke kolegyni brychtová která je navrhována jako nástupkyně a na které byla vůbec jsem se zeptat protože návrhu usnesení to nevyplývá jestli ta navrhovaná poledni brychtová by měla mít v radě stejné gest měl kolega které byl to znamená školství mezinárodní vztahy a i pokud ano tak vůbec aby jestli by tam kolegyně brychtová trošičku v tomto představila a řekla nějaké její vize těchto zmíněných oblastech protože já tady nějaký už v pátek sedím v tom zastupitelstvu a musím říct možná možná se pletu možná mi nějak už paměť úplně slouží přece jen také člověk stárne ale já si nějak nepamatuju že by se kolegyně brychtová na půdě zastupitelstva nikdy nijak aktivně projevovala je by někdy vystoupila nebo tou opravou jestli jednou řekla že s kandidaturou navrhovanou nesouhlasí a asi tak všechno takže já jakoby vůbec nevím jak se jak se profiluje vůbec sijak profesně je vůbec jak se profesně profiluje dneska se akorát zaznamenal článek na žižkovských listech nebo kde kde daniel kolegyně brychtová že je to odběrová sestra já proti tomu nic nemám ale opravdu chtěl bych pak chtěla vidět vědět ty vize co se týče školství mezinárodních vztahů a oblasti aj děkuji 
já také děkuji následuje pan belu 
tak já předpokládám že k tomu 
jakémusi formálního rozhovoru s paní brychtová budeme potom teda části kandidatury mít možnost pohovořit připojuji se k tomu že za celé tři roky jsem asi jediné jediný den kdy jsem slyšel kolegyně brychtová mluvit na zastupitelstvu bylo když ne přijala kandidaturu do rady jedenáctého šestý tuším že to byl minulý rok 
vy jakožto předkladatel pane bartko říkáte že vlastně jako se nemáme o něčem bavit protože jste si všechno řekli na pirátském fóru štěpán až už tady není a že vlastně to považujete všechno za vypořádané problém je že řídíte a jsem vám to říkali včera při jednání předsedů klubů vitary řídíte cirka osmdesáti tisícové město jako rada máte rekordní počet za tři roky střídajících se zástupců za posledních dvanáct let v celé praze a vy jako piráti přispíváte jakoby tomu nejhůř to znamená že ti vaši jedinci se střídají nejčastěji ze všech což každé malé dítě pochopí že destabilizuje funkci radnice destabilizuje destabilizuje jednotlivé gesce které zastupují vaši vaši jmenovaní a samozřejmě to nepřispívá dobré vizitce městské části takže okomentovat to jednou holou větou že někde jste si něco napsali na fóru mi přijde málo protože dneska jsme na nejvyšším plénu které zastupuje městskou část práci což je dnešní jednání zastupitelstva byste předseda klubu jestli se nemýlím a očekával bych od vás nějaké konkrétní shrnutí toho co se tady stalo kolega z které byl z dostupných informací se přistěhoval na prahu tři roku před volbama tři měsíce před volbama získal trvalé bydliště v praze tři pak se stal vaším lídrem potom co jste názvů to tvrdě sejmuli vana gardena a pak která se stal vaším lídrem na radnici ještě do minulého jednání zastupitelstva tady veřejně vystupoval tak že jste nejsilnější nejlepší nejperspektivnější nejprogresivnější klub možná celé praze pirátů a najednou zničeho nic už v létě tekly informace z radnice kolega z které byl v podstatě už nepracuje že je někde na pracovně dovolené odpočinkové záležitosti ve spojených státech že teda v transparentním kalendáři kterých jsme se následně dozvěděli uvádí dezinformace že se účastní jednání porady vedení ale to nám tady vyvrátilo samotné vedení že ta že tomu tak nemohlo být protože časový posun to to nepředstavoval v a dostali jsme dnes do stavu kdy vy nám tady z osmi zastupitelů které vám klesly na sedm tak vám tak nám tady nabízíte už takový už vám toho moc nezbývá musí za ten rok to stihnout kolega four a kolega summer aver alias šumák tak musí stihnout své působení v radě pak už moc na výběr asi asi nemáte a jestli tohle tenhle přístup dale situace vám přijde standardní a v pořádku a že z toho nedokážete vyvodit ani nějaké osobní osobní jako ponaučení nebo něco k tomu prostě popsat tak jako považuji minimálně za neslušné vůči vůči tomuto plénu že vy berete jako samozřejmost re každého půl roku někoho střídáte a všichni to tady mají vlastně potichu akceptovat protože jste si to napsali na fóru 
budeme se o tom bavit potom při kandidatuře vlivu hovoříte stále o transparency jako piráti a o tom že že vše všechno jakoby řešíte ze všema otevřeně a ta 
by se chystáte dosadit někoho kdo má spravovat školství zahraniční vztahy transparency aj tí co já vím 
kroutíte hlavou budu rád když mě opravíte a když nám to všem vysvětlíte kde se jakožto školství kde teda máte štěstí že máte další dalšího uvolněného v podobě michala v romského na tuto gesci také je gesce která by měla mít maximální stabilitu ale zároveň je to gesce která oproti jiným vyžaduje je určitý ráz odbornosti zkušenosti a znalosti zákonů právě z oblasti školství a budu se na to ptát ale jako jsem zvědavý co vás vedlo jiného než to že vám to řeknunatvrdo zbyla kolegyně brychtová co vás vedlo k tomu že jste vybrali právě její s ohledem na to že jak politicky tak tady jako zastupitel říkám v životě neslyšel žádný názor notabene už vůbec ne ke školství 
a dále když se podívám na dostupná dostupné odkazy životní zkušeností kolegyně brychtová tak tam o školství není ani ani o milimetr jo pohybujeme se v oblasti odběrů krve porodní asistentky 
já nevím co tam je uvedeno níže něco z píár nějaký nějaké marketingovy ale jako ze školství tam nevidím jako propojku zničit a tady bych chtěl apelovat na celou radu ale hlavně na piráty prostě školství je zrovna záležitost se kterou byste si neměli zahrávat já chápu že může být oblast transparence kde můžete vyřádit od rána do večera může být oblast třeba která je tak nějak volnější třeba kultury nebo management já nevím strategického plánování dokumentů města a podobně kde to chápu že to zvládne i osoba jakoby s běžnou odborností ale oblast školství je něco tak zásadního kde budete přicházet do kontaktu s řediteli našich škol do kontaktu s rodiči ale samozřejmě s naší budoucích generací žáků na praze tři a to nejen oblast kde jako podle mě jde hazardovat jenom kvůli tomu s prominutím že vám jakoby byl poslední kolega který ještě neměl funkci jako tady skoro bych považoval že by od vás bylo tak typičtější tu funkci prostě předat klidně i jinému koaličnímu partnerovi ale na úkor kvality než jako za každou cenu si stát na tom že musíte mít čtyři zástupce v radě protože jste si je takhle před lety dojednali o toto mi přijde málo a ještě k tomu říkám s tím výsledkem který který za vámi je posledním dechem jenom dodám že jsem četl ten komentář kolegy štrébl a já se asi nemůžu úplně ztotožnit s tím že by byl pravicový protože já jsem tam neshledávám moc jakoby pravicových myšlenek ono se to po potácela mezi anarchismem a nějakým jakoby fundamentalismem vnitřním ale nevím nevím nic nic jsem neshledal politologický ukotvený ho a druhá věc že se pane bartko těžko čte text kde jako v několika desítkách věd se vlastně kolega štrébl pochválil že robotizované úřad 
to mi kdyžtak prozraďte kde kde došlo na úřadě k robotizaci prosím vás dával pak dohromady tiskárny tak mi pak taky řekněte co to je zase vyměnil myslím značku kávy to tam popisoval že ušetřil asi deset tisíc korun měsíčně na kávě nebo něco takového a pak ještě popisoval že teda udělal moderní a skvělý školství o tak já nevím jestli vy fakt si myslíte že zase je tu všechno skvěle provedený ale čekal bych prostě kolegové jste předseda klubu tak prostě se k tomu postavte jako chlap řekněte co se odehrálo co se děje co si o tom myslíte vy a třeba taky jenom proč si myslíte že kolegyně brychtová je je z vás teď kata nejlepší to by mě třeba zajímalo od vás předsedy klubu zkušeného matadora zrady mě by to fakt zajímalo děkuji 
tak já mám také děkuji a následuje pan venhoda 
děkuji za slovo pane starosto no já budu mít spíš takový příspěvek možná jen jednoduché otázky které vyústí já když jsem se připravoval na dnešní zastupitelstvo tak jsem se vlastně ani nemohl dopočítat toho počtu změn které tato rada prodělala 
troufám si říct že jsou to vyšší jednotky za roky dobíháme do čtvrtého roku a co je na pováženou a co bychom si měli uvědomit že to je lídr pirátů který vedl vydáte do dovolené který rezignoval a defakto hodil ručník do ringu 
a vysmál se ovšem voličům který ho volili radši se odstěhoval za velkou louži 
s tím že jemu přednější jeho vlastní vlastní život jeho vlastní prospěch než než teda ta práce a blaho občanů 
to co se vlastně čeho jsme tady dneska svědky vidím jako vyústění jeho dlouhodobý nečinnosti když se raději soustředil na blaho své kapsy než na blaho občanů viz jeho slavný obchody s proužkama 
a ať mi nikdo neříká že psi 
takových velkých objemech v řádu desítek milionů korun státní správu a samosprávu napříč českou republikou je schopen a 
je vlastně má na čas 
se věnovat věnovat povinnosti které plynou z z titulu místo místostarosty 
co by mě ale zajímalo a to je možná ta jedna z prvních z prvních otázek je 
jaký jsou teda náležitostí rezignace protože já tady jsem dostal materiál který má tři strany tak jako stabilně 
kde poslední strana je příloha bez datumu bez podpisu a je zde napsáno vážený pane starosto oznamuji vám tímto k datu třináctého prosince dvacet jedna 
rezignuje na funkci místostarosty a tedy na své členství v radě městské části práci atd jedna 
nevidím žádný popis nevidím tady žádné datum kdy to bylo učiněno jestli to bylo emailovou korespondenci jestli náhodou pana stébla nedržíte tady někde za závěsem a defakto umožní ne nestal se obětí toho že mu neumožňuje výkon jeho mandátu a defakto tedy můžete vlastně držet když to přeženu úplně ad absurdum takže omlouvám se za tento vtipný jako vtipnou poznámku vím že se někteří smějete co jsem rád ale prostě jsme tady instituce a měli ty byty pochody nějaký náležitosti a to že vám to třeba řekl někde na chodbě nebo při jednání ještě neznamená že že my jsme s ním obeznámeni které byl nepřišel ani k nám do sálu a neřekl dobrý den děkuji za spolupráci nashledanou 
což zrovna jako od muže bych očekával že aspoň udolat potřást pravicí byť jsme spolu většině času 
nesou nesouhlasili ale pro staví se k tomu jako chlap 
já ho tady prostě nevidím 
docela mě to mrzí po lidské stránce když jak říkám mám k němu spoustu výhrad 
dnešek je chodím toho kolotoče zastupitelů který u pirátské strany prostě 
tři roky běhá 
a 
v top v tuhle chvíli vlastně když vezmu a omlouvám se novým dvorům zastupitelům když vezmu tu když vezmu tu starou původní omlouvám se za slovo starou když vezmu tu původní 
pultem původní počet a původní členy klubu pirátů tak vlastně paní brychtová je poslední členkou která neseděla na židli ve funkci člena rady 
je to celkem mi 
nechci říct úsměvné nechci se dotkl paní klecové ale vy jste se vlastně jedné členky zbavili kvůli panu štréblová 
a 
teď vlastně nastupuje poslední členka která tady s námi sedí od začátku přibyly dva noví členové 
jan moc hluboce nechci komentovat schopnosti a 
dovednosti tedy paní kolegyně já s ní pracuje 
komisi pro bytovou politiku nebo bytové komisi troufnu si říct že ta spolupráce na dobré úrovni alespoň teda z mé strany tak tomu že můžu hodnotit nevím jak si její to se musíte ptát tý nicméně 
já budu bedlivě sledovat jakým způsobem se wie wir bude vyrovnávat pokud bude zvolena s pozicí místo místostarostky pro školství 
je otázka jestli by nevíce neseděla tato oblast té bytové politiky to než na nechám na zvážení vás členů koalice 
ale ještě bych se zeptat pana brodského 
který je vlastně pultem placeným členem výboru pro školství když tedy nastupuje nová krev 
za terminus technikus ale tak to jste používá jestli neuvažuje o tom že by ty kompetence 
předal paní brychtová pokud bude zvolena 
a tím i neušetřil městské části dost nemalé finanční prostředky za svou pozici protože myslím si že v tuto chvíli se tyto práce budou doplňovat 
já tedy budu přát pokud bude zvolena paní brychtová aby aspoň vydržela do švestek jak se tomu říká protože ono delší časový úsek už snad nemáme brzy se blíží volby a jak říkám budují z pozice člena zastupitelstva sledovat bedlivě a budou hodnotit její aktivity na příštím na příštím zastupitelstvu děkuji za pozornost 
děkuji také a následuje kolegyně babicová 
děkuji za slovo a já tedy mnoho řečníků řeklo spoustu věcí kterých jsem chtěla říct taky nicméně a jedna věc která mě taky zajímá je co na to zbytek koalice se od strany zelených už jsem si přečetla že novou místostarostku podpoří a top stanu četla nic a strana zelených strašně moc těší na to že bude margitou brychtová spolupracovat bejvaly bývalého kolegu štrébl a označí za kontroverzního vypadá to že u začala kampaň takže bych moc ráda věděla co na toto ptam co se týče projevují paní brychtová na zastupitelstvu taky jsem žádné nezaznamenala mají tedy kolegové pravdu možná by občany zajímalo že paní brychtová je členkou ještě sociální komise respektive komise pro sociální politiku já jako vyloučená bývalá členka pirátů jsem spaní brychtová strávila mnoho hodin na nikdy o školství neprojevila zájem co si pamatuju a v žádných výborech a případných 
odborných skupinách nikdy žádným způsobem nezapojoval takže by mě zajímalo jestli ten zájem vznikl a kdy vznikl v jaké intenzitě a co všechno nám paní brychtová může nabídnout pokud jsem dobře četla na všech fórech a webech případných článcích zvucích ani jinde tak vím že paní brychtová bude zastávat pouze zahraniční vztahy a školství takže by mě zajímalo jestli margita ví kolik má na zahraniční vztahů rozpočet a jestli si myslí že by 
člověk který má gesci zahraniční vztahy měl mluvit plynně a alespoň anglicky pokud tomu tak je byla bych ráda kdyby kdyby nějakým způsobem občanů docházela že tento jazyk cizí není protože možná má mylné informace a mám dojem že paní brychtová angličtinou nevládne možná vládne jinými jazyky a to bych taky ráda věděla jestli jsou to nějakej jazyky kterými paní brychtová vládne protože člověk který dle mého názoru má řešit zahraniční vztahy by měl ovládat alespoň jeden cizí jazyk 
zároveň jsem četla zajímavý článek kde paní brychtová údajně chce navázat na kolegu které byla který se chlubil tím že začal bilingvální třídy kde angličtina samozřejmě byla taky tím jazykem který se měli naši žáci učit na základní škola takže v případě že paní brychtová neumí angličtinu tak bych chtěla vědět jak mi světlý k rodičům ředitelům a učitelům veškeré nároky který kolega štrébl nastavil jak se domlouvá domlouvat partnery těchto projektů a jakým způsobem tohle všechno zvládne 
tak dále by mě zajímalo co na to piráti piráti si a dávali na štít expert nos a zkušenosti takže chtěla bych vědět opravdu teoretické i praktické zkušenosti v oblasti školství a v oblasti zahraničních vztahů stačí nějaké organizace počet měsíců možná dnu jestli to piráti jsou schopni anebo paní brychtová odpovědět dále piráti se pyšní tím že chtějí šetřit kolega strávilo o tom napsal rozsáhlé příspěvky takže by mě zajímalo jestli třeba nechcete ušetřit tím že paní brychtová nezvolíte a na její místo přejde kolega vronský to myslím že by bylo státotvorné a možná byste zato získali body do dalších voleb a tak je to by mě taky zajímalo na tuhle otázku v případě že se tak nestane jakým způsobem bude gesce školství dále jen snižována jestli kolega vronský bude o úkolovat kolegyní brychtová nebo to bude naopak nebo budete spolu spolupracovat jak to budete dělat protože pokud se nepletu a z mých zaměstnání který myslím prošla trvá minimálně měsíc až dva než se nová osoba zorientuje jakékoli pozici nemusíte být ani manažerská kterou dovoluji si tvrdit místostarostka je 
tak se týče zkušenostní pracovní už tady padlo že paní brychtová je odběru sestru ještě jsem našla že se stará o svůj dům takže to bychom měli ke kompetencím ale možná nemám ty správné informace a všechno co tady říkám bude doplněno a vyvráceno a možná opravdu margita nejlepším člověkem který již do školství muže 
ta piráty při plnění dle kvalit děkuji 
tak 
aby měl hovořit kolika bartko já jen chci poprosit kolegu bradka by se v rámci svého vystoupení variant l i k tomu dotazu ohledně formy rezignace kolegy byla já jsem si to jednak z pozice starosty odvětvového ta rezignace byla podána formálně správně líže tomto vysvětlí kolega bartko případně pan rta z odboru organizačního 
tak kolego máte slovo 
děkuji já se teda možná ještě po předem o omluvím za ne úplně pregnantně zvolení tvrzení na tom začátku pro zprávy samozřejmě se můžeme bavit o čem chceme teoreticky jak dlouho chceme a nemusí to být k věci jakýmkoli budu zasedání temné rozporovat ale často se nám holt stává že tady ne vždycky mluvíme úplně květy já jsem chtěl jenom apelovat na to že na všechno je případně čas a prostor a vlastně není důvod proč do diskuze za přidávat už teď když si stejně myslím že se na stejné věci budou kolegové ptát těch interpelacích znovu ať by dostali jakoukoli odpověď chtějí nebo nechtějí ale klidně můžeme i teď samozřejmě jenom opravím pana kolegu bellu radním pro transparency je je kolega musil a aj ty sdílím s panem starostou takže tahle poznámka nebyla úplně fakticky přesná a panu owen hoodovi odpovím a třeba mě pan merta když praví že štěpán rezignoval z funkce radního i zastupitelé skrz zprávu poslanou 
datovou schránku proto proto tam není žádný viditelný podpis nějakej na ty důvody odstoupení kolegy štrébl a je to možná to líbit nebude ale bych odpověděl že asi nejlepší se ideálně ptát jeho spousta z vás na něj nějaký kontakt má jeho mail mail je veřejný a pokud se s ním bavit chcete tak vám rád vyhoví pevně tak ale vlastně asi osobně vyhodnotil že kdyby tady bez byl tak by ta diskuze byla ještě delší než než všichni chceme neusne každého musí zajímat podle mě 
a tak vám nic nebrání se ho na jeho na jeho názory se zeptat já osobně to vnímám tak že tady dlouhodobě na praze tři máme nejlepší možnou ze všech koalic který tady mohly vzniknout rádi v ní pokračujeme a budeme pokračovat a doufám že tady bude i v příštím volebním období ale stejně tak je asi pochopitelné že ne vždycky se ve všem s koaličními partnery shodneme a stejně tak je pravda že některý kroky nebo návrhy který prosazoval kolega stroje byl bývají v rámci veřejné správy řekněme neotřelý nebo pokrokový nevyzkoušený a vlastně touto přirovnání kolegy štampach korporátním přišlo v tomhle dost dost trefný kdežto extrémně zanalyzuje tak trochu jako pan kolega venhoda tak si asi umíte představit jak by to vypadalo když by se radním pro cokoli kdekoli v české republice stal třeba jeff bezos nebo elon má asi by taky z toho nebyl úplně úplně šťastný asi by to dlouhodobě nefungovalo a štěpán podle mě prostě za ty roky v uvozovkách prosadil co mohl to prostě zhodnotil jako reálný po diskuzi s koaličními partnery a stejně tak holt racionálně zhodnotil že ty další zásadní věci který udělat chtěl pro ně prostě tu podporu nezíská je to prostě faktem který se děje a je to prostě normální a já nemám důvod s tím nějak moc vlastně nesouhlasi od holt to také a v takové situaci štěpán prostě vyhodnotil je právě efekt efektivní řekněme pro něj i pro veřejnou správu je to aby aby teda už dál tím místostarostou nebo radním vlastně nebyl potom bychom dostali naopak právě do situace kdyby tam seděl řekněme ne úplně efektivně prostě co udělat mohl to udělal a situaci kdy se kdysi je prostě za něj osobně jistý že by už nic zásadního prosadit nedokázal tak je podle mě logický že tu funkci opustí můj muž může proto mít i nějaký řekněme osobní důvody který asi jsou ho osobní věcí má mladou rodinu to to taky asi chápeme a za mě osobně to vnímám tak že kolegyně brychtová margita zase má jiný zkouset než štěpán plus a projektů už běží jsou tady jsou nějakým víceméně řekněme fungujícím procesu ale vždycky se dá ještě anebo je podle mě potřeba setkal jste se se v současnosti dlouhodobě zaměřit na to řekněme vnitřní fungování úřadu i ve vztahu k těm našim vlastně školám a podle mě právě margita je ta která na tedy řekněme interpersonální úrovni a nějakých lidských schopnostech prosazení čehokoli je prostě vhodným adeptem a proto si myslím že je taky zpráv správnou dominantou v takový situaci a je pravda že se v ní je jako třeba v brance kontinuity není úplně úplně ideální já jsem vlastně takové situaci dvakrát rád že tady máme kolegu v romského kterej prostě tu kontinuitu už nějak zná a myslím že když bude potřeba tak něco dát do vysvětlí nebo pomůže a můžou se prostě vzájemně doplňovat jak jako dobrej tým 
a taky si vlastně myslím že ta funkce radního nebo místostarosty je funkcí primárně politickou mé odbornou to je další velkou zásluhu štěpána je to že jsme prostě podařilo v rámci toho odbor školství vybudovat perfektní expertní tým který právě na odborné úrovni je na tom fakt dobře a vlastně ten úřad funguje v tomhle a vlastně podle mě a když jsem by mám to kdysi pro sebe protože to 
vnímám jen zprostředkovaně prostě tam tam všechno funguje a ložisky prostor právě proto ten úřad to nejvíc interně nějak řekněme podporovat 
a pan kalivoda se ptal vlastně a tu řekněme ještě novou pracovní výkonnost já za sebe říkám že ještě štěpán pracoval a to že z radnice tekly nějaké informace a to je takto je pro mě takové jako blb který nemá žádnou reálnou reálnou vypovídací hodnotu ale stejně tak i za sebe transparentně přiznám kde se holt občas stane že taky třeba na nějakou porodu nepříjdu nebo prostě něco o půl občas nějaký jednání vynechala myslím si že to je úplně normální ale stejně tak mi příjde vlastně ne úplně rozumný zvlášť v době virů trvat na tom že se ani a že se pracovní výkonnost měří podle toho kolik času od sedíme v kanceláři ať už o samotě anebo anebo na různých jednáních s kolegy já jsem sem občas přišel o víkendu u štěpána jsem tady potkal prostě každý máme nějaký jiný jediné myšlenkové nastavení jak chceme pracovat on prostě preferoval tu variantu řekněme práci víc práci více ne více z dálky a já za sebe tvrdím že bych chtěl aby i všichni naši ostatní zaměstnanci tam kde to je možný měli takové pracovní podmínky a aby mohli pracovat z domova ale klidně jistý ameriky třeba prostě je mi jasný že to nejde u překážkových pracovníků ale ideální stav je takový aby aby prostě tohle mohl dělat úplně každej každý člověk na úhradě a to je za měl jsem tuto chvíli všechno děkuji 
také děkuji než damu slovo těm kteří se přihlásili k faktické či technické poznámce nebo do rozpravy tak by se chtěl poprosit všechny kteří jsou přítomni v sále aby používali ochranu úst predátorem a někteří z nás se tady cítí ohroženi asi také myslím že pokud ta podcenění jsou všeobecně platná tak bychom 
jako zastupitelé nebo především zastupitelé měli dodržovat děkuji 
faktickou poznámku má pan sunega 
my kedy hovoříme o volbě místo starosty a nikoliv po rezignaci kolegy již treba na funkci zastupitele řadového já bych rád tento fakt rad upozornil protože nám neboli předložené materiály z kterých vyplývá že kolega nebo přestalo být zastupitelem a zase přijímali nového kolegu a vycházet z informací na fóru pirátském po tom že kolega byl již nechce být zastupitelem je myslím pod úroveň i tohoto zastupitelstva této rady děkuji 
tak také děkuji jinak moje přechozích poznámka byl vlastně chována především řad zastupitelů tady již po pozoruji že všechno pocátku tak bych ještě poprosil technickou obsluhu 
pane venhoda 
děkuji za slovo já jsem překvapen mrazem krokem jste tady zakročil 
nicméně já bych chtěl jenom to přesně že vlastně tento druh tento dokument nemá náležitosti které by měl mít a pokud tady pan kolega uvedl že přišlo do datovou schránkou tak v tomto dokumentu chybí tedy příloha o tom kdy ten dokument který se tváří jenom že ho někdo napsal ve wordu a kdy ten dokument přišel od koho přišel takže jenom technicky přesně níže pro prosím příště aby úřad zpracoval podklady pro zastupitele ve formě jaké jaké mají být děkuji 
také děkuji následek kolega mrdku 
rozumím pane venhoda ale my tady nejednáme o tom jestli nějaká rezignace byla fakticky správná nebo špatná to je prostě věc která která proběhla a myslím si že v tom můžeme důvěřovat kolegy vlastně vlastnímu úřadu že bychom podporovali každej materiál jestli je v tak papírově právní tak tady budeme vidět ještě o dva dny 
takové aby jsem nechtěl pokračovat dál v téhle debatě myslím si že ta poptávka pokud tedy je aby ten dokument byl obsáhlejší a úplnější takto můžeme splnit současně a ten materiál se jmenuje volba místostarosty městské části nikoliv rezignace pokud máte nějaké pochybnosti o rezignaci což je naprosto relevantní tak můžeme požádat o vyjádření tady kolegu virtuos od organizační od drobného pana tajemníka by vám to potvrdili skutečně došlo datov kou já v tomto ohledu vzhledu důvěřují ostatně rezignace byla i předem avizovaná ale vůbec ne polemizuje nad tím že příště až se bude takový materiál připravovat a já doufám že v tomto volebním období se již takový materiálu ciprová nebude tak to tam může být vytištěno i s náhledem toho systému ono stejně se jedná o kopii takže ono to nemá nějaký výrazný informační posun ale může to tam být a to vůbec nezpochybňuji další faktickou má pan kalivoda 
my tedy ty rezignace máme a převod tak si jednou za pět měsíců nebo za čtyři měsíce nebo kolik podání pirátské strany takže předpokládám že do voleb tak dvakrát by jsme mohli stihnout takže jenom prosím já jsem chtěla ale byla richard jsem tomu chtěl fakticky jenom doplnit jestli a vy jste mě předběhl trošku jestli by tedy mohl možná pan mertl nebo on zahradník nám to jenom protože já to nemám jasno přišla jedna rezignace a to je ta kterou zde máme nebo přišly dvě separátní a každá by tedy měla mít nějaké číslo jednací a samozřejmě v materiálu by to prostě mělo být správně já to považuji za velmi špatně připravený materiál pakliže v podstatě je dostaneme text takto bez jakékoliv hlavičky čehokoliv podpisu v datové schránce tomáš všechno své náležitosti to snad víme asi každý 
d d tak já 
asi pány kdo z vás chce na odpovědět asi pan merta ten to má k tomu blíže tak jestli vy jste byl tak hodný za mikrofon a vy se podrobně jak na co přišli kdy vyšly 
tak dobrý den všem 
ty rezignace byly dvě mě úřadu městské části byla nejdříve doručena rezignace na pozici místo starosty městské části to je vlastně ten dokument který vy máte před sebou který je tam v rámci toho návrhu usnesení pouze pro informaci není to tam kompletní protože je to skutečně jenom jakoby věc že takový dokument tady máme byl úřadu městské části doplněn jak už tady padlo datovou schránkou šestého prosince s tím že pan které byl odstupuje k 
třinácté mu prosinci funkce místostarosty pak úřad městské části obdržel druhý dopis opět formou datové zprávy a to byla rezignace na mandát zastupitele městské části od pana které byla tu jsme obdrželi včera dopoledne a s účinností ke včerejšímu dopoledni tento dopis tady nemáte nicméně na základě doručení této rezignace my jsme oslovili náhradníka a byl tady ten proces doplnění nového zastupitelé mezi nás 
tak děkuji mimochodem moje paní asistentka kosová mi poslala zdraví náhled do toho systému to znamená kdyby někdo chtěl vidět přímo náhled do spisové služby tak mu to můžu ukázat tom že se přesvědčit všechny ty zaznamenány tak následuje pan venhoda další faktickou poznámku 
děkuji za slovy a budou opravdu krátký ale reaguje jen protože jsem tady byl vám pane starosto i panem markem zmíněn 
já jako veřejní činitelé jako jsou všichni tady potřebujeme pro své rozhodnutí konkrétní a validní informace tenhle materiál je neobsahuje pokud vy říkáte že se to je tento bod je volba místostarosty pak tedy nechápu proč je zde přiložen dokument týkající se rezignace atd jedna a pokud je zde přiložen ať má náležitosti které má mít a pane bartko prosím vyprošuji si že si ponechám já právo čemu budu věřit a komu budu věřit 
já se rozhodl na základě dokumentů na základě verifikovat mých informací a ne na základě toho že mi to mi doporučíte jako já také děkuji a poprosil bych aby jsme už ty faktické poznámky 
ve zneužívali protože toto už nejsou faktické bruslařské názorové příspěvky a každý má možnost se přihlásit do diskuze jenom držíme tato pravidla další faktickou poznámku má pan žaludek děkuji za slovo já mám jenom rychle zpřesnění faktu že tuto zmiňované přesná čísla tak pokud jsem správně počítal taky teprve čtvrtá pirátská výměna v řadě a 
máme za sebou třicet sedm měsíců od ustavující zastupitelstvo takže to je devět celých dvacet pět měsíců najednou výměnu takže nikoliv čtyři říkal pan kalivoda 
krasne také paní brychtová se poprvé do diskuze máte slovo 
takže vážení kolegové a kolegyně já bych mám krásné odpoledne myslím že většina z vás mě za ty roky tedy už měla šanci pozná ale pro ty z vás se kterými jsem ještě tu čest neměla tak mini provedou dovolte strašné 
jmenuji jste margita vystava to často stále ještě pracuje odběrová sestra pro soukromou laboratoř tém vystudovaná porodní asistentka jsem vdaná a mám dvě školou a školkou povinné tamto zastupitelstvo podobu svého mandátu působím jako členka sociální komise a jako místopředsedkyně bytové komise poslední době jsem se účastnila jednání o přidělování volných bytů nyní mi tedy dovolte abych se trochu věnovala gest jim které bych o kolegovi štrébl by měla převzít první z nich jsou zahraniční vztahy této oblasti je proběhlo navázání kontaktu s gruzií dceru a ta ivanem září jsme také přivítali hongkongského disidenta pana čeňka v navázané spolupráci rozhodně budu pokračovat i a především prohlubováním a těchto kontaktů mezi školami ve světě je mi našimi v praze abychom našim dětem poskytli rozhled a s tím se dostávám k hlavní gesty a to je po odbor školství 
a na rovinu přiznávám že v této oblasti nejsem odborníkem na slovo vzatým beru to jako politickou funkci setkala jsem se proto se zaměstnanci odboru školství kde máme kompaktní a schopný tým a na spolupráci s ním už se opravdu těší a máme celou řadu rozjetých projektů jejichž realizace je do konce volebního období potřeba dotáhnout uvedu ty na které se hodlá zaměřit úplně nejvíc za prvé je to zlepšování angličtiny je to srdcová záležitost kolegy štrébl byla a bude i má této oblasti už běží nebo se rozjíždí celá řada zajímavých projektů s pány řediteli na základní škole lupáčova a základní školy jiřího z poděbrad od září dvacet dvacet dva chystáme z nich byly v nižších tříd kde se budou některé předměty vyučovat v anglickém jazyce základní škola jeseniova už jsme otestovali on main tajnému tandemovou výuku s rodilými mluvčími z u lesa a nyní pracujeme na jejich postupném rozšíření na další školy zahájen byl program výjezdů učitelů anglického jazyka na studijní pobyty tož nám ale aktuálně dost kazíková nich ti učitelé i zaměstnance úřadu vzděláváme v angličtině s rodilými mluvčími v odpoledních kurzech děti navíc na příměstských táborech aktuální program a nám ale na jaře končí a proto chci i jejich proto chci přes soutěžit aby se v něm mohlo pokračovat protože máme velmi pozitivní ohlasy v rozpočtu na to prostředky máme příměstské tábory také každý rok o rozšiřujeme aby obsáhly co nejvíce dětí ščasný i městská část taktéž rovněž dotuje zadruhé do škol zavádíme moderní formy výuky pomocí programu mír pod úřad nakoupil sto licencí tohoto programu pro učitele ve kterém je pro děti možno využít už existujících interaktivní hodně jako i vytvářet nové aktuálně si už asi devadesát licencí našlo své učitele kteří je využívají a to napříč aprobace sami za třetí a základní škole chmelnice byl zahájen projekt recyklace a eliminace co největšího množství směsného odpadu a vedení žáků k ekologii nyní je na nás tento projektor šířit dál a zájem už projevila celá řada základních a mateřských škol za čtvrté jedním z nejdůležitějších úkolů je také péče o naší školní budovy toho času je v procesu hned několik rekonstrukcí a staveb a toto téma oblast bych ráda zvlášť jste věnovala protože z developeři developery třeba na nákladovém nádraží žižkov se jedná o podobě škol a školek 
a jejichž výstavbu v rámci rozvoje v tomto území budou financovat magistrátem dlouhodobě jednáme o financování rekonstrukce školy havlíčkově náměstí na základní škole jaro se připravuje projekt půdní vestavby s novými prostorami a v neposlední řadě tu máme projekt výstavby nové školky na jestli je nově devadesát osm za tu zbourané s financováním všech těchto stavebních projektů budeme potřebovat pomoc zhora pokud mě dnes zvolíte dokonce už na pozítří je naplánovaná schůzka s kolegy z magistrátu kde tyto projekty představíme a řekneme si o jejich podporu 
hlavní rolí radního pro školství ale vidím hlavně ve dvou oblastech za prvé tou první je přicházejí s novými projekty ta deset měsíců do voleb se toho už mnoho stihnout nedá ale minimálně bude nutné vyjednat politickou podporu pro ty projekty které už běhu s tou spousta z nich to stále potřebuje druhou je pak zajišťování financování těchto projektů s tím ž rozhodně mohou pomoci stejně jako chci ohlídat hladké fungování odboru a kolegy v jejich práci maximálně podpořit myslím že mohu s klidem říci že mám tah na branku a věřím že se těchto rolí zhostili se ctí 
děkuji za pozornost a případné otázky ráda zodpoví d d 
děkuji následuje mega 
kolegyně zopakoval své dvě otázky které se nedostalo odpovědi dlouho žije v praze tři a dále zda má 
osobní vazby na blízké osoby 
za její blízké osoby působí na úřadě v zastupitelstvu nebo na organizacích 
v organizacích které úřad řídí děkuji 
nejprve se hlásí s technickou kolega materna 
a já bych chtěl poprosit jestli by kolegové zvážili tenhle formát otázek patří až po co bude zahájena ta volba a tam budete mít možnost se tázat tedy úplně ne umožněte právně na to reagovat protože by se podle něj mělo opět přihlásit do diskuze a by vám mohlo odpovídat a zase mezitím se zapomene spousta otázek které položíte také zvážit počkat s tím až na tu fázi kdy bude probíhat vlastně to představení před vlastní volbou ale čistě na zvážení 
já bych se přimlouval já jsem několikrát zkusil mimo jednací řád takovouto diskuzi rozpoutat jaksi neformálně a ale vždycky jsem byl napomenut že nec tím jednací tak prosím zkusme to teďka udělat tak že pak až se povede takzvané grilování kandidáta tak pak bude na to hned odpovídat ale teď prosím nechme proběhnout tu názorovou rozpravu a pak budeme se ptát konkrétně kandidátky 
pan bellucci hlásí 
no je to tak já jsem myslel že ten projev patří spíš do části 
nominace a potom do kandidátní projevů takže k tomu dostaneme asi asi potom já bych se ještě přeci jenom vrátil k tomu diskurzu s panem kolegou markem asi poslední jakoby úvahou 
i to co říkáte z mého úhlu pohledu je prostě málo z toho hlediska že je jako to že se vám líbí tahle koalice to že si přejete aby tahle koalice pokračovala dál tom já nevnímám absolutně žádnou spojitost s panem stéblem se omlouvám ale nechápu co to má za spojitost pak vaše příměry že jsem vezl jsem ale jenom těm s miliardářem a kolegou které billem 
to je při jeho řekl taky hodně odvážný myslím si že tady spoustu chytrých hlav ale zatím tady jako někoho kdo by dostal dosahovalo takovýchto ekonomických a myšlenkových rozměru asi mezi námi nenajdeme ale možná to je opravdu štěpán které bylo třeba se o něm dočteme 
zní magazín jork že začíná dělat velkolepé výlety do vesmíru 
a pak se mi líbila hodně říkám to velmi ironicky ta vaše úvaha o tom že vlastně v politice když už člověk zjistí že nemůže něco prosadit tak je vlastně dobře o to odejít to se mi hodně líbí tenhle přístup doufám že to máte pro psáno červenou linkou celou pirátskou stranou protože my tady v opozici by jsme to dneska mohli taky složit protože už tady sedíme tři roky slovy vašimi to je neefektivní moc toho prosadit nemůžem tak by jsme se vlastně na tu politiku měli měli vy kvalitnou ta opustit všechno tam rovnou se mi líbí ta formulace vy jako jste nebyl schopen říct co vlastně ten štěpán treba za ty tři roky udělal tady říkáte co udělat mnoho udělal nové taková věta jakože tak jsem šel na procházku něco něco se stalo a pak jste říkal nešlo mu už nic prosadit tak prostě odešel 
tak asi takhle jako říkám jestli si takhle piráti představují politiku tak je to nejlepší krok k tomu aby se brzo skončili no to je nejlepší cesta k tomu dělat politiku když prostě už narazíte na nějaké překážky takto vzdát odejít a opravdu jsem z toho nadšený je tohle je vaše váš cíl a pak která která je zajímavý ještě jakoby ten váš pohled kdy se bavíme o školství že říkáte že politická záležitost 
pokud je to politická záležitost a není tedy tak odborná a nepotřebuje tolik pracovní síly pak se tedy vrací zase o krok zpátky proč máme dva uvolněné zástupce na oblast školství jo máme tady michala v romského který řadu kvalifikací má a pak tedy budeme mít místostarostku ještě místostarostku která byla jakoby zase daňového poplatníka bude stát více než řadový ranní která tedy bude dělat tu samou politickou činnost dělá michal vronský nebo michal vronský bude dělat tu odbornou činnost a pak tedy budeme mít třešinku na dortu v podobě paní urychluje která tedy bude dělat jako tu politickou činnost tak se jako zase shodneme jestli je to politická činnost tak na to nepotřebujem rozhodně dva placené dva placené uvolněné jakoby zaměstnance úřadu nebo politiky úřadu 
takže 
jako tohle na záležitost druhá záležitost je že jak jsem jako tady slyšel že by kolegyně od vás ještě teda že vlastně ono to školství a to až by se vlastně věnovala vnitřnímu fungování úřadů to si myslím zase z doslechu že je přesně to co kolegové zrady štěpánovi štréblová nejvíce vyčítali protože úřad má na starosti ředitel úřadu v našem žargonu řečeno tajemní já se omlouvám a jestli bych mu po prodloužení 
nehlasovali nebo tak já už deset vteřin na konci je hodně dovolíte jasně je to vlastně fakt poslední úvaha že to co myslím že kolegové nejvíc jakoby třeba jednu z věcí vyčítali právě panu které bylo by bylo místo toho aby se věnoval svým děsným záležitostem tak se věnoval třeba úřadu a takovými těmi známými prohlášeními že já nevím sedmdesát procent úřadu vyhodí a že tam teda nikde budou se děti ti slavní roboti je slavný roboti děkuji také děkuji a následuje paní říhová 
tak já bych chtěla jenom říct že jsem položila feny naší kandidátce namísto u proč již styčných závažné otázky které se týkají i kraji oblast i ve který opravdu pan místostarosta po i byl a neslyšela jsem ani jedinou reach i ani její dědiny její dotaz vůbec ani tomuto tento téma 
tak nějak děkuji současně si dovolím připomenout že jsme se dohodli že tato rozprava otázky odpovědi budou ve chvíli kdy budeme ve volbě nové radní na ona bude ještě na tyto otázky muset odpovědět 
pan tomský se hlásí 
tak děkuji za slovo 
tak děkuji za slovo 
já bych rád reagoval na dotaz svijany belle ecover která vlastně vznesla otázku na klub topstar co klub to stan říká k této situaci tak jsme tedy napsali na fejsbůk takové krátké prohlášení jeho rychlosti nějakým způsobem zrekapitulujeme takže předně my respektujeme rozhodnutí ještě pár načtené byla rezignovat už z jakéhokoliv důvodu současně říkáme že každá změna na klíčové pozici jako člen rady je samozřejmě pro ten proto radnice problematická ať už z důvodu kontinuity nebo nebo stability ale současně třeba říci že působení štěpána štědré byla provázela řada konfliktů a spolupráce s ním prostě nebyla bezproblémová takže tomto ohledu my věříme že volba margity brychtová bude posilou a na tu spolupráci se se těšíme 
pak kolektory daně byl ecover a není tedy od 
ještě bych rád reagoval na petra ven hodů janu belle celkovou i alexandra bellu který je tedy zaznívala výtka že tady máme vlastně dva šéfy školství a že je to možná zbytečné tak mohu říct a tak bych mu chtěl něco povědět předmět třeba zdůraznit že odbor školství není personálně veliký je tam vedoucí odboru čtyři referenti a ekonomka odbor školství 
možná neví ale prostě plní i spoustu správní agendy kterou mi jako samospráva ne přicházíme tak často do kontaktu ale mě to prostě hodně práce například pomáhají školám s rozpočty pravonín školské rejstřík vedou zřizovací listiny dneska tady budeme 
schvalovat několik změn zřizovacích listin je to vlastně na každém zastupitelstvu agenda kterou odbor prostě vykonává automaticky bere to nějakou kapacitu toto jsou tam projekty na podporu dětí s odlišným mateřským jazykem odbor spravuje a organizuje zápisy do mateřských a základních škol a v neposlední řadě plní také funkci mezičlánku mezi ministerstvem krajem a těmi školami pavoučí školám informační povinnost vede agendu stížností vyplněn nejrůznější výkazy přehledy 
pomáhá spravovat školní jídelny a tak dále prostě odbor dělá spoustu spoustu práce která vlastně není vidět a děje se bez přičinění jakoby toho vedení zadruhé 
odbor školství pomáhá k tomu všemu ještě s realizací těch projektů které přicházejí od toho politického vedení o tom už tady kolegyně lištová mluvila jde o nejrůznější podpory jazykového vzdělávání 
naha nebo projekt dvou projekt bilingvních tří je to například projekt lesní školky nebo to zmiňovaná tandemová výuka a další projekty a za třetí je to obrovská obrovský balík problémů které se týkají rozvoje školských kapacit na území prahy jak dobře víte stavíme novou školku nebo budeme stavět novou školku v jeseniově devadesát osm ale hlavně je tedy obrovské rozvojové území na nákladovém nádraží žižkov my vlastně vytváříme standardy mateřských a základních škol předchozí praxe byla taková že developer ustavil školku tak jak mu to na tom pozemku vyšlo jak se mu to hodilo v projektu a příliš neřešil provozní vazby školky ekonomičnost provozu a to jak se školou co bude pracovat a tak dále prostě tu školku postavil a my jsme pak zřizovatel tu špulku převzali a ty problémy které už jsme nemohli ovlivnit málem museli museli řešit a logicky jsme se s nimi museli nějakým způsobem vypořádat no a 
my tedy nyní kdy probíhají nebo vstupujeme vlastně do několika jednání s několika developery oblasti nákladového nádraží žižkov každým tím developerem jednáme zvlášť říkáme jak má školka na praze tři vypadat které provozy by měla obsahovat vlastně v předstihu snažíme předcházet tím provozním problémům ještě a ještě před započetím stavby klademe developerům požadavk to je 
to je nesmírně důležité a dříve tady taková praxe nebylo to logicky to bere nějakou kapacitu v podstatě jde o mimořádnou mimořádnou situaci kterou je třeba prostě personálně zvládnout tak tolik asi k tomu dvojímu obsazení 
děkuji následuje kolegyně pellicova 
děkuji za slovo já na a kdo to se taky nebyl zodpovězen ale předpokládám že moje otázky budou zodpovězeny taky jenom aby byla jasnější zajímá mě úroveň anglického jazyka brychtová kvalifikaci která je formálního obecná zavedená v české republice co se týče odpovědi kolegy francouzského děti za něj nicméně mě teda fakt zajímá takže kolegyně brychtová bude pomáhat administrativou když máme podhodnocený odbor školství personálně nebo budete chodit na jednání s developery dva aby se tam nebála nebo jak to bude vypadat nebo konkrétní někdo kdo koho bude úkolovat já jsem chvíli radní byla byl to rok takže znám i podhodnocené odbory umím si představit vyjednávání na různých úrovní tak mě to opravdu zajímá jak to bude vypadat tak to máte naplánované a spíš myslím že kolegyně brychtová bude dělat gustav zvlášť nebo se bude připravovat na komunální volby také to je tak za mě všechno děkuji 
já také děkuji nastuduje kolega kalivoda 
tedy předřečníci 
možná 
to rovnou rozumovým než než někdo bude vyčítat že vým nasty na to samé téma před by to mě v tom předřečníci ale ale měl 
on vronský to tady mezitím do určité míry vlastně vysvětloval něco ale mě která opravdu právě přesně nepřišlo že by to mělo být práce veškeré ty jednotlivé body které se popisoval že by měla být práce pro a místostarostů 
a pro uvolněného radního dohromady ale v podstatě že by asi bylo potřeba posílit možná odbor školství který se před časem rozpadl ho potom potom tam pořádně najíst se nedělo a dneska funguje odbor školství a věřím že funguje ale považoval bych to že možná jestli by tedy něco místostarosta nový pro školství měl měl dělat tak tak aby opravdu tu vše fungovalo na a v podstatě se tedy napravit to co ale pořádně vyvede z míry pokud mi to třeba dokumentu všechno funguje možná pan zahradník protože to je ten ten úkoluje úředníky samozřejmě nejsou to ani politici tak že tam vše funguje ale 
to bych rád bych rád od podle to v podstatě třeba se potom někdo může rozhodovat jestli vůbec si to pozice potřeba nebo nebo není protože na mě samozřejmě to taky působí trochu a zavání to lehce tím že opravdu pirátů jak se vystřídali už úplně všichni všech funkcích trat ti co byli na začátku zvolení litinový je nový ještě ne ale to ještě máme čas tak to spíš působí takové trafiky nezlobte se nám že ale pirátská strana nejvíce mluvila o tom že že trafiky co špatně a a nakonec tedy máme zase nejvíce uvolněných politiků současné dočasné koalici a piráti to tady opravdu střídají že už hledají kohokoliv jako jenom aby ho dali do pozice nenapadlo vás piráty že byste třeba možná to místo neobsahovaly možná vy by se i máte rok do voleb se vám můžu poradit ono by se možná jim ukázali v pozitivním světle u veřejnosti protože byste protože byste neřekli šetříme opravdu prostředky což je tuto které chtěl možná by nám vysvětlil že ho rezignaci zamýšlel nebo nevím ale ale tak možná by se tím že prostředky a a ta práce si myslím že ve finále kdyby se tedy možná přijal na úřad o jednoho 
a úředníka který samozřejmě za nižší plat logicky ale mohl jsem dělat tu práci která mě přišla velmi ministr aktivní pan vronský popisoval že by to bylo vhodnější děkuji 
ke děkuji následuje kolega venhoda 
také už jenom velice krátce já jsem bedlivě poslouchá kolegů francouzského bohužel mi teda neodpověděl na otázku ale spíš jsem nabyl dojmu jak tedy teda až plačtivě vysvětloval jak má odbor školství spousta práce což nezpochybňuji ale vysvětlovat to tím způsobem že proto jsou potřeba dva politici aby řešili správní správní řízení a já nevím jaké další agendy tady chtěl uvést takže to jenom na okraj o prostě furt jsou toho politické pozice dvě a myslím si že by stačil slovy jeden politik 
této oblasti a pokud se mužu přemluvit za školský odbor tak prosím pana tajemníka po doplnění teda 
stavu aby 
naši úředníci nebyly v takovém pressu zejména na školského odboru děkuje 
dále se hlásí kolega francouzský 
už jenom v rychlosti upřesním jak jsem to myslel já jsem vlastně chtěl ilustrovat že odbor školství vykonává poměrně dost správních činností a na ty rozvojové činnosti na ty projekty mu prostě nezbývá tolik kapacity protože tady máme nákladové nádraží a některé jazykové projekty tak prostě to je to zdůvodnění pro 
oba řekněme s dvojí dvojí dvojí obsazení 
opice hlásí kolega venhoda ale protože již je to jeho pátý příspěvek tak aby mohl mít musí hlasovat poprosím hlasování 
vedou kůže můžete pro dvacet devět lidí 
vzadu věru no já jsem byl až překvapený když jste se přihlásila moje srdce zaplesalo že mi na tu otázku odpovíte abyste na něj zemanem odpověděl pane kolego tak jsem se jestli budete teda rezignovat pokud tedy budeme mít 
novou sílu na na pozici místostarosty pro školství to je moje otázka děkuji za odpověď 
hlásí se kolega kalivoda 
nebo ještě francouzský může kandidovat taky 
jestli jsou otevřené otevřený nominace 
já bych ještě měl měl dotaz nám v tomto bodě protože opravdu diskutujeme o ty nutnosti mít místostarosta nebo ne jak to vnímá třeba právě pan starosta protože zde nejvýše postavený a jak se mu pracuje v tom kdy se mu neustále střídají střídají 
kolegové v radě a a jestli by mu nepřišlo vhodnější přerozdělit kompetence třeba v radě a opravdu pozici na obsazovat stejně tak stejně tak z pohledu třeba třeba zde pana rutta protože má na starosti bytovou politiku 
paní brychtová 
další další dotaz paní brychtová ta právě se bytové politice angažuje nějakým způsobem jestli nebude docházet tedy ještě k nějakému třeba přerozdělení kompetencí možná by to bylo vhodnější ono se to nachvíli samozřejmě dozvíme o tom třeba od paní brychtová právě ta jazyková vybavenost tak dál pokud by se zjistilo že třeba není tak tak jestli vy byste k tomu bylo svolný že byste si třeba ty nekompetence prohodili možná by bylo vhodné ale vás už se nebudeme zachvíli bodě volby a pokud nebudete kandidáta asi těžko žil tak tak se vás dotazu nebudu moct zeptat a děkuji 
technickou má kolega matrona abych akorát proto prodloužil cvrčka kolega říkal na konci jako nejsme vodu interpelace takže zase ostatních zastupitelů můžete ale oni vám nemusí odpovědět 
ale já jsem si to slovo vzali a v podstatě jsou odpovědí nemám problém 
ono tady padlo těch otázek víc na nás na to stan případně na mě částečně jen na to reagoval kolega 
kolega vronský my jsme v tomto ohledu zveřejnili takové krátké prohlášení víte já v principu rozumím obsáhlé debatě já být vodách opozičních zastupitelů tak bych a si asi tuhle příležitost taky nenechal ujít a také bych prostě se pozastavoval nad těmi body a já za sebe můžu říct že a budu do poslední chvíle hájit výsledky této koalice já si myslím že od roku dva tisíce osmnáct tak se podařilo celé koalici odvést poměrně velký díl práce a jsem připravený o tom diskutovat a a budou tuhle pozici hájit a že do poslední chvíle to znamená ale že budu hájit tupac i koalice ale ne všechno co se tady odehrává nebudu úplně na vším říkáte že se všechno povedlo a že tady není žádný problém a za mě každá výměna a na pozici radních či dokonce místo starosty samozřejmě problémem je je to záležitost ať nějaký stability kontinuity a takže to vnímám že o tom ta debata je v podstatě relevantní 
současně musím říct že a to tady už také padlo kolega čte nebo byl i v rámci koalice 
mnohdy a zmiňován jako člověk ne příliš konstruktivní a 
bylo s jeho výkonem funkce spojeno řada různých větších či menších konfliktů a současně v posledním půlroce 
byl opakovaně vyzývá co se týče účasti na radnici co se týče co se týče nějakého pracovního nasazení kdy významnou část toho času strávil u a kam se nakonec odhodlal že se odstěhuje a co se týče nové radní tak kolegyně brychtová je volbou pirátů a já toto rozhodnutí plně respektuji a nové kolegyně jsem plně k dispozici rád budu pomáhat 
s ohledem na to co jsem uvedl o jejich předchůdci tak já si doufám troufám si tvrdit že může být tato změna v konečném důsledku i nosem a držení v tomhle ohledu palce 
a co se týče kolegy v romského tak chci říct že jsem ráda že ho tedy máme a tento příběh je jedním z důvodů proč jsem rád že ho tady máme protože on se tečka postarat doufám že zvládne pozici je že se to stará pravda o kontinuitu máme před sebou necelý rok a myslím si že v tomto ohledu bude náročný rok ty důvody a ty cíle tohoto odboru školství on tady už poměrně obsáhle obsáhlé sděloval a já opravdu bych si dovolil podtrhnout že záležitost rozvoje městské části kdy na městskou část chceme art vystěhovat v následujících dvaceti nebo deseti až dvaceti letech zhruba tolik lidí jako bydlí na mělníku a benešově ještě k tomu je to opravdu jako velká změna populační proto městskou část a to školství je jedna z největších úloh kterou my budeme muset na praze společně ještě s dopravu řešit právě v souvislosti s touto změnou takže já v podstatě po proudu i michaela francouzských aby v tý funkci setrval 
já si všechno já doufám že jsem odpověděl na všechny otázky které byly na mě trvalo 
současně je to poslední přihláška do diskuze je to moje takže já bych si dovolil tímto rozpravu nebo diskuzi uzavřít a přidat slovo kolegovi maternová který nás provede procesem volby 
mobil 
já bych poprosil o ten přenosný mikrofon pro kolegu 
takže jenom na úvod v podstatě a děkuji za předání slova teď se dostáváme k tomu vlastnímu bodů volby tak jsme původně mívali tabuli na kterou jsem psal fixem tak to tady teď máme nahrazeno takhle takže v případě potřeby kolega támhle napíše jména případná další navržená na tady na promítané tabuli nebude to tabule popisovaná fixem jak jste se všichni dozvěděli z návrhu usnesení rada městské části už doporučila volbu na pozici místostarosta i tady kolegyně brychtová takže teď se dostáváme k fázi kdy bych si dovolil zeptat se ostatních nejprve předsedů klubů jestli mají nějaké návrhy pak samozřejmě i kterýkoliv další zastupitel může mít svůj vlastní návrh takže já bych to vzal takhle zkraje poprsím kolegu ven horu jestli mají nějaký návrh ano 
děkuji za vyvolání nemáme děkuji kolega bellu bez návrhu děkuji kolega žaloudek neuvidím támhle bez návrhu kolega vronský 
předpokládám že piráti trvají na svém návrhu nebo trvají po trvá jejich návrh který jsme již projednali v rámci rady takže máme stále pouze jednoho navrženého za kluby nyní se ptám ještě zastupitelů jako jednotlivců jestli by měl někdo nějaký další návrh 
nevidím nikoho děkuji takže máme stále návrh pouze jeden jediný takže domnívám se že ani nemusíme teda psát na tabuli protože jméno kolegyně brychtová máte v tom návrhu usnesení abyste viděli jak správně se píše takže není v poprosil kolegyně z organizačního aby rozdali hlasovací lístky na které vyplníte jméno kolegyně britové případně nevyplníte žádné jméno cokoliv jiného než jméno kolegyně britové bude špatný hlasovací lístek neplatný hlasovací lístek 
no teď zatím povídá potom a teďka dojde na to aby byl čas na to rozdání tak teďka má kolegyni brychtová znova ještě podle jednacího řádu respektive volebního řádu pět minut na své představení ona už ho části využila tak jestli ještě něco dodá máte možnost a pak zřejmě dostane nastane ta část ten čas kde můžete položit případné otázky které jste ještě nedostali zodpovězené nebo které jste ještě nepoložili a ona vám zodpoví ta že pro ně kolegyně brychtová prosím tak já děkuji za slovo a já už jsem předeslala té úvodní řeči takže jsem spoustu otázek a zodpověděla a dostanu se k otázce jak dlouho žiju na praze tři také žil zde od roku dva tisíce osm a k otázce je sám nějaké osobní vztahy s nikým do působí na úřadu nebo v radě tak nemám žádné osobní vazby ani vztahy 
a tak zde padla velmi detailní otázka od paní říhová a k některým těmto aspektům zatím nemám vyrozumění každopádně se mi dovolíte tak bych ráda jestli mi to poslat emailem a jak to v nejbližší době zodpovím k paní balet své zahraniční 
rozpočet na zahraniční vztahy prodat ve tisíce dvacet dva je sto třicet osm tisíc co se týká 
jazykové úrovně tak domluvím se anglicky a částečně německy vzhledem k tomu že na odboru máme dva lidi kteří mluví plynule anglicky a jeden španělsky moje asistent hovoří anglicky všechny podklady které jsou oficiální tak jsou překládané takže si myslím že v tomto také nebude problém 
a poprosím další otázky jaké byly takže není čas na ty otázky takže vlastně neplatí už to co se vyčerpalo takže teďka se můžou ptát jak koukám že tady se hlásí kolega bellu dokonce dvakrát takže předpokládám že s nějakými dotazy nebo to je nějaká pozůstatek 
také jedno je technická jedno se hlásím technická je že teda já vím vše formálně ale tak to bývá že by ten kandidát teda měl říct veřejně že tu volbu přijímá se vůbec jako definuje to že se o to uchází a říkám chápu že to je implicitní to že tady kandidát projevuje svůj projev ale jako ta formalita tam je a musí nahlas tady přede všema říct ano přijímám tu kandidaturu požádal bych o to ale můžeme to zařídit a ne já nebo ne jenom to říká by jsme nezapomněli jsem hlášený normálně do do dotazu jasně že prosím vaše dotazy děkuji za připomínku 
byste hovořila předtím o tom že že máte naplánovanou sniff kůž 
za tři dny 
znamená čtvrtek pátek tak jsem se chtěl zeptat jestli protože jste hovořila o tom že budete vyjednávat nějakou budoucnost pro nákladové nádraží taky jestli ta schůzka má být právě třeba s kolegou šimral em na hlavním městě praze 
právě proto třeba byste získala finanční prostředky pro městskou část ať už pro získání prostředků výstavby základní školy či střední školy či něčeho podobného mě by zajímal trošku jako 
vy piráti hovoříte na se omlouvám ale hovoříte o hodně takových obecných idejích mě by prostě jako fakt zajímaly aspoň zase tři čtyři konkrétní body toho čemu se prostě budete věnovat jo já vy máte možná pocit že vás všichni známe já ten pocit prostě nemám ani jak to bylo před těhu pana bartáka tak tak jako hovořit hovoří jde opravdu takových jako vágních obrazcích že pro mě je složité si pak představit co přesně je start a cíl vaší práce a tím spíš samozřejmě z úhlu pohledu opoziční zastupitelé pro mě složité potom tu práci nějakým způsobem měřit jo pan starosta říká že spoustu kvalitní práce ale 
mě unikají konkrétní milníky od vás stejně tak kandidatuře jste četla nějaký dopis který předpokládám připravoval někdo asi odboru školství nebo tak že hodně jakoby odborně detailní spíš na technické záležitosti ale co prostě vy teda jako politik pro tu prahu tři za ten rok budete přinášet a dělat ta čím je třeba tři věci ale ale byl bych za to rád děkuji 
poprosím kolegyně brychtová 
tak 
bych měla teda 
přihlásit k té volbě takže já tu volbu přijímám a za druhé bych ten nás reagovala na kolegu ohledně toho že budeme jednat s magistrátem ano je domluvená schůzka s víkem šimrá len poté bychom se měli na odebrat do poslanecké sněmovny by jsme tedy měli vyjednat financování podpory jak základní školy na havlik část na havlíčkově náměstí tak projektů na nákladovém nádraží žižkov a co se týká těch bodů tak jak tam uvedla v té řeči takže určitě to bude zlepšování angličtiny ať to jak formou byly hlavních tříd tak tandemové výuky a příměstské tábory samer kempy a zavádění nové formy výuky je program mír pod 
já děkuji další se hlásí kolegy pelcová prosím a 
já chtěla přesně vědět úroveň anglického jazyka to že asistenti mluví anglicky je sice fajn ale já předpokládá pokud margit to je tvoje srdcovka aby děti mluvili anglicky uvedla ve své úvodní řeči tak by přinejmenším ty děti měly mít nějaký příklad a přinejmenším by se měla být schopná se domluvit kvalitativně partnery tohohle projektu to 
za prvé ale chápu jako asistenti lidi z odboru kultury co se týče na zahraničních vztazích emaily psát mužou a může v podstatě jednat ale v tom případě není potřeba abyste se stala místostarostkou a může to dělat jak odbor kultury nebo odbor školství tak že mě zajímá opravdu ta úroveň a případně ji nějakým způsobem demonstrovat úroveň by bylo fajn a potom mě zajímá lo že 
jak už tady padlo kolega které bylo vse hrdlička tím že rád šetří tak mě zajímá jestli by nebylo lepší tuto kandidaturu stáhnout a tak ušetřit peníze už tady taky vypadalo ale na tuto otázku jsme nedostali jasnou odpověď 
tak že a pak jsem měla 
pak jsem měla dotaz že mě zajímá jak konkrétní praktické a teoretické zkušenosti konkrétní oboru školství a v odboru zahraničních vztahů to znamená práce třeba ta až nebo nějaká dobrovolnická činnost případně další zkušenosti který se dají použít v této manažerské oblast kterou místostarosta vstávat bude nejde z mého pohledu se pouze o ohánět tým tím že odbor školství má odborníky což předpokládám a odbor kultury kde je za za parkování rozpočet pro zahraniční tedy taky rozpočet pro zahraniční vztahy nízký takže by mě zajímalo co konkrétně se sto třiceti tisíci na zahraniční vztahy se bude dít a jakým způsobem se budou budou dále navazovat 
asi stáže v zahraničních pro děti si říkala že máme rok máme uzavřenou spolupráci s peru o tom vím takže to je príma ale jestli se očekává že děti ze základních škol pojedou do peru nebo přijede někdo z taiwanu demonstrovat kulturu do základních škol ještě znova a nebo tedy plánujeme něco jiného týhle oblasti to myslím že třicet osm tisíc nebude tak takže bych chtěla vidět konkrétně na ty peníze půjdou 
děkuji ohledně brychtová prosím máte prostor 
tak co se týká a úrovně angličtiny tak opravdu nevlastním žádný centy certifikát jako kam bridže angličtí nemám každopádně jsem říkala domluvím se v pohodě a dál co se týká 
školství této jsem deklarovala že nejsem plný odborník ale dokážu si to na té politické úrovni jedna co se týká zahraniční vztahu tak mi se samozřejmě budeme snažit dál prohlubovat ty kontakty které jsme navázali každopádně nám v tomto dost brání kovech takže v případě toho že to bude možné také se snadno zřejmě budeme snažit domluvit ještě nějakou schůzku ale uvidíme co na to situace s klidem 
děkuji takže já děkuji kordy plesová se opět hlásí 
také mám pátý 
dále budeme hlasovat můžete 
takže já předpokládám že místostarostka která má řešit školství v ní jaká je úroveň jazyku to znamená ve smyslu zkoušek tak já bych předpokládala že dostanu jednoznačnou odpověď za certifikaci případně uznaných zkouška má to zkratky takže to mě zajímá pokud tohle kolegyně brychtová neví tak pak opravdu by mě zajímalo jak chce docílit toho aby děti ze základní školu mluvili aspoň úrovni ve dva což mám dojem že štrébl tady chtěl docílit ta takže ráda bych znala odpověď na tuto otázku já myslím že kolegyně brychtová řekla že certifikát nevlastní takže vám 
tedy jde o znalost toho že ta úroveň nějaká je tak pokud řekne že domluví se tak se má tak by se mohla sama zařadit na úroveň jakým způsobem je tady kvalifikovaná české republice děkuji já za sebe bych si netroufl lze zařadit také nikam takže nepředpokládám že to je tak jednoduché jak říkáte nicméně nechám samozřejmě na kolegyni brichtou jestli jste k tomu chce vyjádřit myslím si že opravdu asi sám sebe zkoušet ještě jsem to nezažil teda kolegyně brychtová prosím já děkuji kolegovi maternová a shrnula bych to úplně stejně jako takže já také děkuji zdá se že se není už nikdo nehlásí takže ještě jednou zopakuji hlasovat budeme na hlasovacím lístku 
stačí napsat jen příjmení tak jak tedy vidíte brychtová pokud tam bude i jméno a příjmení budete pověřena za platný lístek ale nesmí tam být žádné jiné jméno nebo špatně napsané jméno kde by nebylo zřejmé o jaké jméno jedna převažoval nebude žádné jméno tak tak lístek je také neplatný takže prosím vila omlouvám se omlouvám od sedmnácti hodin máme mít pevně zařazený bod interpelace občanů pěkně by se také líbilo kdybychom dojeli v podstatě tu volbu 
já teď nevím teda kolik máme hodin padesát a máme tady jednou nošené občana já bych 
kdyby jsme nechali jednoho váženého občana vystoupit tak bychom pak mohli navázat tu volbou 
že pak nás pak jsou pak na pas nastupují interpelace zastupitelů já bych to naopak udělali si jestli je to jeden zas jeden občan pohledem do sálu je teda nedáváte za pravdu pojďme to pojďme to odhlasovat já poprosím pana petr lněnička který se přihlásil jakub vystoupení aby počkal mi jestli tohle odhlaseni upozorní bude to volba tajná takže ono to nebude jenom zvednutí ruky je to může trvat až patnáct minut takže poprosím o trpělivost myslím doběhne mi ten bod bude to děkuji zástupci občanů a za trpělivost a znova se vrátíme která té volbě takže máte hlasovací lístek vedle v místnosti počkejte chvíli až se tam shromáždíme volební výbor abyste mohli odevzdat své hlasy do hlasovací urny a pak sečteme vyhlásíme výsledky a uvidíme co bude dál takže ještě jednou platný hlasovací lístek je jménem kolegyně britové 
a vrat do sálu  můžeme vyhlásit výsledky a pokračovat v jednání 
vážené kolegyně vážení kolegové prosím o návrat do sálu 
tak třetí zvonění prosím o návrat do sálu všechny kteří si ještě nevrátili nebyla vyhlášena přestávka prosím o návrat jednání pokračuje 
takže děkuji za briskně návrat a dovolte abych vás seznámil s výsledky hlasování 
podle protokolu o volbě místostarosty v prvním kole voleb rozdáno bylo třicet hlasovacích lístků odevzdáno bylo dvacet sedm hlasovacích lístků z toho neplatných bylo devět hlasovacích lístků platných osmnáct hlasovacích lístků pro volbu paní kolegyně brychtová hlasovalo všech osmnáct platných hlasovacích lístků a tím prohlašuji volbu za platnou o gratuluji ke zvolení do funkce místostarosty městské části práci 
obracím slovo předsedající mu starostovi 
také děkuji tímto se dostáváme k pevně zasazeném mu budu interpelace občanů městské části za tu dobu co jsme hlasovali tak mi tady objevila další žádost 
a první kdo by měl vystoupit je pan petr lněnička a následovat bude pan jakub svoboda takže poprosím pana měničů nebo deníčku aby 
bez verejných 
že bych to neviděl 
dobrý večer jmenuji se petr lněnička a mám jeden dotaz nejspíš na pana matterhornu a to ohledně revitalizace obytného domu roháčova třicet čtyři čtyřicet čtyři 
já k tomu řeknu ještě takovej jednoduchý rychlý úvod pak a pak 
ten dotaz 
ten dotaz se týká 
specielně komp rozporu prací které by součástí rozpočtu zhotovitele a následně fakturovány městskou částí a prací které byly skutečně provedeny 
v červnu dva tisíce noci jsme si vyžádaly položkový rozpočet k revitalizaci roháčova třicet čtyři čtyřicet čtyři a po jeho dodání v červenci jsme provedli jeho podrobnou kontrolu 
tím mimi je myšlen petiční výbor který který z hráčů ulice všichni znáte 
když pominu všechny další věci podařilo se přes kontrolní výbor zajistit znalce uvolnily se na něj peníze za to za to děkujeme od kontrolního výboru dozvěděli dvacátého sedmého desátý nene pardon se to posunulo do cca protože někdy v půlce července tohoto roku že znalec byl nalezen ale byl vybrán aby objednán a můj dotaz je napadne materiálů je takovej dneska máme čtrnáctého dvanáctý a tento dotyčný znalec nedostal podklady 
je to přesně pět měsíců nebo téměř pět měsíců co ty práce byly radnicí objednáno a doby za pět měsíců nedostal podklady když dostal špatné podklady o stromectol nikoliv hráčů a doteďka byl snímán termín dnešní opět nebyl dodržen čili pět měsíců dodáváte podklady na nás působí jako takže to spíše úmysl než nějaká náhoda prosím o vysvětlení 
děkuji tak zase nemůžu provazy rozhodně za mě úmysl není já na to dohlédnu aby velice krátkém okamžiku novou okamžiku ne ale ani v několika řádu několika dnů prostě ty podklady byly dodány opravdu netuším jako proč nastala tato situace že k tomu nedošlo prověřím aziz zajistí nápravu je asi všechno co k tomu může být 
chcete doplnit dotaz nebo pan tohle stačí 
tady mám sepsán celej ten průběh na to vlastně trvá poměrně dlouho znalec se vybíralo přes půl roku nebo sedm měsíců a teď pět měsíců zase čekáme na toto opravdu je to poměrně zvláštní tím spíš když na my jsme tam objeví nějaké nesrovnalosti které sami zná a rádi bychom aby se to prověřilo jak říkám děkujeme za to že jste o něj peníze že ten válec byl vybrán ale mám pocit že se to neustále podivně prodlužuje já jen zopakuji nevěděl jsem že to taková komplikace nastala prověřím a zajistím aby dostala kratší době náprava dobře specializované šrámkem určitě 
děkuji následuje pan jakub svoboda 
dobrý den moje jmenuje jakou svoboda 
umýt v otázek víc vlastně asi tři 
já jsem z koalice pro prahu tři jsem členem komise pro dopravu a členem komise pro vedlejší hospodářskou činnost a co se týče kódu komise pro vedlejší hospodářskou činnost jsem se chtěl zeptat na dvě věci jednak když současná koalice prezentuje a především zástupci pirátů a zelených podporu komunitních činností jak je možný že když se projednává nájemní smlouva pro sdružení dobrovolných hasičů praha tři 
že jedna která se stane to že věc je odložena o týden že když přijdeme na jednání takže vlastně zástupci koalice řeknou tentokrát o tom nebudeme jednat nejsme na to připraveni přitom mají zaslán program už dopředu a vědí o čem se bude jednat 
tak se to odloží a další komisi vlastně 
se k věci vyjádří negativně a nechtějí poskytnout hasičům dlouhodobý pronájem vědce neschválí v podobě že by se doporučilo radě schválit nájem hasičům kteří vykonávají řekl bych bohulibou činnost komunitní činnost kterou jak jsem zmiňoval především piráti a zelení tak tak jakoby propagují že je to je v zájmu žižková tyto aktivity podporovat a pak se fakticky vlastně staví proti tomu a nechtějí tuto činnost 
hasičů podpořit tak to je mi to je mi záhadou a ty hasiči tam vykonávají činnost ve svém volném čase investují do objektu který nyní mají která v užívání 
nemalé finanční prostředky a 
koalice současná vy se k tomu stavíte tímto způsobem tak to by mě zajímalo jak se k tomu jak se na to kouká vedení radnice asi teda v čele s panem starostou a potom teda jestli takhle zatím a papír pokračoval mám pár dotazů teď když jste zmiňoval trápia a zelený ale já bych poprosil a pak které se zmínil mě na koho konkrétně je to tedy dotaz odpovědět všichni postupně klidně můžete všichni ano a ale tak počítám že vy jste vy jste jako hlava celého sboru tak tak se ptám i vás protože jako vnímám to i tak že já potom budu mít věci odpovíme na to odpovím a když kolegové mě doplní já pokud se nepletu tak se bavíme o pronájem budovy k lučinám kde už rok zde 
působí už rok tu budovu má pronajatou to znamená principu to není tak že by nás někdo žádal a my jsme je nechali jako bezdomovce ale už rok tam působí a my se tedka bavíme nikoliv o poskytnutí objektu který je poměrně velkorysý velký pěkný já jsem rád že tam je zde a působí ale už tam rok působí a tedka se bavíme o prodloužení nájemní smlouvy a jestli si dobře vzpomínám tak ta smlouva byla v minulosti 
uzavřena s tím že ve chvíli kdy městská část bude chtít v tomto objektu ze tvrdit nějakou činnost typu mateřská škola nebo využít ten objekt pro něco tak že následně v tom objektu bude potřebovat bude docela ten objekt uvolnit což se zatím nestalo ho zatím ten záměr žádný není asi či tam působí a pokud vím tak prodloužení nájemní smlouvy by mělo dojít jestli došlo k nějakému odložení 
jednání o tomto bodu 
řadu týdnů z jedné komise na druhou tak to se omlouvám ale zase já tuto komisi nesvolá vám ani se neúčastním a současně nemám pocit že by tady hrozilo nějaké prodlení protože jak říkám ta smlouva uzavřena je bavíme se o prodloužení na nic o prodloužení mě šlo to že ty hasiči potřebují mít nějakou jistotu toho že to snů a bude prodloužena na nějakou dobu dobu delší aby mohli rozvíjet svoji činnost plnohodnotně no já jen upozorňuji na jednu věc že to zde a když získávalo ten objekt tak součástí dohody bylo že se jedná o dočasné řešení ten objekt byl dělený hasičům bez výběrového řízení prostě na základě toho že ten objekt je teď nevyužitý to znamená že v něm budou moc hasiči působit za symbolické nájemné po dobu než bude potřeba ten objekt využít k něčemu jinému než bude prostě nějaká připravenost k nějakému jinému plánu než se a výběrové řízení na nějaký dlouhodobější pronájem to je součástí dohody ale znova říkám připravenost není hasiči tam jsou hasiči tam i nadále budou a jestli došlo k nějakému odkladu na jednání komise se na mě nezlobte to už jako prvním když velký detail a jak říkám tady žádné prodlení podle mě nehrozilo 
tak jestli ještě doplnit kolegové já mám pocit že jak po levici a pravici jsou všichni chtivý vám odpovědět tak pavel dobeš odpoví jako první 
také dobrý den já bych taky rád se vyjádřil k tomuhle tomu bodu a já jsem také součástí byť nejsem ani vzhledy ani pirát strůjcem diskuze o právě pronájmu vlastně objektu k lučinám vůči sboru dobrovolných hasičů a ten bod který jsme nějakým způsobem projednávali je pro dle nebo byl prodlev prodlení i z toho důvodu že městská část v tuhle chvíli je nebo musí řešit řekl bych takovou mimořádnou událost která je spojená s tím že se vlastně musela zrušit jednám školka a to v ulici jeseniova nedošlo vlastně k demolici školky s ohledem na spodní vodu ta situace se má tak že v tuhle chvíli tedy došlo k demolici a než vystaví nová školka tak jsme řešili situaci způsobem který nebo respektive řešili jsme jakým způsobem najít kdo to ve lhůtě následujících dvou nebo třech let objekt ve kterém budeme v podstatě mít nějaké počty pro děti i pro základnu pro mateřské školy tahle mimořádná událost nebyla předpokládá nebyla plánována na vyspání nějakým způsobem dostatečně rychle reagovat a zároveň si troufám tvrdit že jsme hledali nějakou variantu která by umožnila v podstatě zvýšit i dočasně kapacitu právě ve školkách například byla tam diskuzi dětská skupina byla tam v diskuzi u můj jakoby umístění v podstatě jedné nebo dvou tříd v tom objektu té toho stávajícího objektu k lučinám kdyby jsme v podstatě v dočasném 
jakoby režimu byli schopni jednu nebo dvě třídy za ní nižší prostě finanční náklad zřídit protože chceme dostát té povinnosti městské části nabídnout dostatečný počet míst ve školkách občanům prahy tři s ohledem na to že jsme potřebovali tuhle situaci řešit nějakým způsobem projednat tak jsme tuhle situaci řešit na úrovni koalice komunikovali jsme ji v podstatě jak s kolegou a terminálu tak vlastně i s odborem školství tak vlastně i s panem starostou takže v téhle věci je já se vlastně i plně přiznávám k tomu že jsme chtěli v podstatě prověřit tu situaci zdali takovýto krok a nějakým způsobem využití dočasné té budovy pro mateřskou školu nebo dětskou skupinu je nebo není možné aby jsme byli schopni v podstatě to následující tříleté období které bude složité do té doby než postavíme novou školu mateřskou školu v jeseniově takto kapacitou vlastně nějakým způsobem zvýšit takže to je záležitost která se probírala druhá věc je týkající se už zmiňovaného nákladového nádraží žižkov kde potenciálně je problematika kapacity školek v tuhle chvíli v řešení a já jsem dostal za úkol v podstatě do prvního čtvrtletí příštího roku zcela jasně sdělit jestli budeme nebo nebudeme potřebovat tuto budovu právě využití pro budoucí mateřskou školu což je záležitost která v podstatě se odráží i v tom jak dlouhá v podstatě ta nájemní smlouva v tuhle chvíli vůči zde háje a to co říkal pan starosta tak to je záležitost se kterou zde háje dlouhodobě nějakým způsobem buď svými komunikováno a nějakým způsobem dlouhodobě jsou o tom informováni že to není tak že to je na dlouhodobý prostě pronájem ix ypsilon let ale je to záležitost kdy městská část říkala teď je možné tuto budovu využít dočasném režimu s tím že ve chvíli kdy dojde také ke střední nebo dlouhodobému využití té budovy tak tomu městská část tímto způsobem vlastně přistoupí a bude o tom informovat to znamená pokud tady ta and dotaz je proč není dlouhodobá smlouva pro zde a tak toto zamýšleno pokud žádost si pamatuju tak nikdy nebylo 
no a jestli můžu ještě podtrhlo ty poslední věty kolega dobeš a chtěl bych to vlastně pití tady na zastupitelstvu aby se to dostalo do všech záznamů a ten objekt byl dělený zde a v rámci dané situace za symbolické nájemné jako dočasné řešení využití tohoto objektu v okamžiku když někdo připraví projekt dlouhodobé využití projektu to znamená například vznikne projekt na přestavbu na školku nebo na nějaké jiné zařízení také ty hasiči bohužel o ten objekt vínu a s tímto novych získali je to i v důvodové zprávě to usnesení je řada emailové korespondence která toto potvrzuje může situace je taková buďte tady máte to zadarmo jsme rádi že jste tady ale ve chvíli kdy tadyhle jsem velký objekt s velkou zahradou bude potřeba využít jiným způsobem tak prostě nájemní smlouva nebude prodloužena 
jiná věc je samozřejmě pak se bavit že ty hasiči můžou působit jinde ale já upozorňuje na to že bych nespojoval působení hasičů v tomto objektu s nějakým výhledem cca deseti let 
pardon já se chci zeptat v reakci na pana dobeše že jste teda prověřovali ty možnosti tak nebo potřeby v rámci toho že se muselo bourat jeseniova tohle snažil tak došli jste teda k něčemu protože ten objekt byl nevyužívaný dneska je prostě tam díky hasičům provedena nějaká základní údržba 
na těch jednáních to evidentně působí tak že prostě 
spíše zájem ze strany tam koaličních zástupců prostě házet klacky pod nohy aby to jasně zaznělo teda a 
prostě místo toho aby se tato činnost podpořila a vůbec se tam dějí zvláštní věci i jako třeba 
hasiči by byli rádi aby v tom objektů působili i třeba další zájmové spolky jako jsou třeba od foglara jak jsou ty s auti nebo teď nevím přesně jak se to jejich to sdružení jmenuje tak oni teďkon tam žádali o pronájem prostoru na vinohradské za symbolický nájem úplně luxusní prostor a přitom já si myslím že takováhle organizace by byla lepší kdyby byla právě k lučinám kde ta velká zahrada a podobně a takže jsou jako dost nelogické kroky 
no já teda tečka úplně nevím jak tomu mám rozumět myslíte teda že ten skautský oddíl který pravděpodobně získá tune bytovku kterou sám žádal také že by ji neměl dostat a měli by jsme vystěhovat hasiče a místo hasičů tam dát tenhle oddílu 
takhle jsem to nemyslela jsem říkal že by že jsem tam navrhoval že by mohli využívat jen oběh taktéž jo že ten objekt je jako dobrej pro tyto činnosti komunit i jako 
a takže tak no ale já jsem se chtěl já jsem se chtěl zeptat pana dobeše jestli teda k něčemu došli 
jo pardon 
technickou někdo nebo jste a a máme zase se pohybujeme teda mimo rámec jednacího řádu protože vy máte dát otázku my máme nějaký časový limit na to abychom vám odpověděli sklouzává nesklouzává nám to nějaké neformální debatě já v podstatě nejsem uplně zastánce dogmatického výkladu jednacího řádu za což občas dostanou tady vynadáno od kolegů zastupitelů zkusme to ale aspoň trošičku v nějakých mezí držet a technickou tady má kolega bradkou a technickou má kolega žaludek takže poprosil bych kolegů mrdka 
já si teda dovolím dogmaticky na tom jednacím řádu trvá podle něj musíme explicitně určit kdo je interpelovat ní to buďto může být rada jako celek nebo jednotlivci ale ne tady takovej nějakej výběr z hroznů komu se chce a na otázku jsou tři minuty odpověď tři minuty do otázka minuta odpověď minuta a tady tenhle model podle mě fakt je špatný a nechce abych mu porušovali a předem už jenom připomínám že ve stejném jednacím řádu píšeme že může být interpelace maximálně dvě pan a mluvil pan kolega o třech otázkách takže mu to stejně takhle nevyjde a prosím ten ten řád držme děkuji no mě tenhle ten dogmatismus od kolegů pirátů teda překvapuje ale dejme tomu kolega žaloudek stahnu svoji technicko 
má pravdu jasně a okej takže já mám pocit že jsme vyčerpali tadyhle ctu možnost jestli chcete můžeme v diskuzi pak pokročil ještě o nějaký přestávce já jsem vůbec nebráním nicméně vy jste se rovnou což je chcete mít ještě jednu otázku tak vás poprosím o tu druhou otázku to bylo k dopravě vy jste tady pane starosto mluvil o tom že jste pyšný na práci která současná koalice předvádí a že to budete považovat za úspěšný volební období já teda i v kontextu toho co jste zmínil že tady přibude velké množství nových obyvatel až se dostaví nákladové nádraží žižkov tak řekněte mi prosím vás jak je možný že necháváte lidem jako je kolega žaloudek pan kolega rud 
věc jako je doprava kdy doprava na praze tři kolabuje takovým způsobem jako to nikdy nebylo a v kontextu toho že tady budou další desítky tisíc nových obyvatel jak si představujete jako jak se na to díváte pane starosto přijde vám to v pořádku že ty opatření který se dělaj takže vlastně úplně za špuntů prahu tři a tady se prostě ne to nebude moc fungovat jako je úplně šílený a fakt nechápu že jim to necháváte v gesci a jako to že to jak potom na fejsbuku tady vaši kolegové píšou že za to může magistrát my jsme nemohli připomínkovat a tak dále přitom nebo že to vůbec ne projednávalo tak to jsou úplný nesmysl protože vím já jim potom najdu přesně to hlasování kdy se třeba řešila olšanská ulice udělám prinz který na ten zvuk jim takhle to odpovím a oni stejně furt tvrdí že se to ne projednávalo i když to mají černý na bílým a furt tvrdí že to se projednával my jsme to nemohli připomínkovat a podobně takže to mi přijde opravdu neskutečný a jak se na to koukáte pane starosto přijde vám to v pořádku že takovýmhle způsobem se tady dělá doprava cyklopruhy pro lidi kteří tady prostě na těch kolech cyklu nikdo nejezdí žil samozřejmě 
dejte se chová jako politicky vděčná debata vy jste to ostatně sám že jste opoziční politik a tedka děláte opoziční práci což ale naprosto irelevantní a to nijak nezpochybňuji a nicméně ta reakce na takovou do vůle obecně položenou otázku tak to by byla rozhodně na déle jak tři minuty 
principu jde o to že jste se dotkl několika takových bodů říkáte že jste se pustil do nějaké polemiky tedy s kolegy zastupiteli na fejsbůku a chcete abych se k tomu nějakým způsobem vyobcován můžu říct tři body no 
znamená parkování na úbytek parkovacích míst jednoznačně kolegové tvrdí že neubývá ale ubývá včera zase bylo na komisi několik návrhů kdy při v každém návrhu jsou od dvou do deseti míst mínus lidi nemají kde parkovat zájem další věc olšanská stažení do jednoho pruhu úplnej nesmysl samozřejmě že tam ta rekonstrukce výkopy jasně ale to se dá nějakým způsobem koordinovat jste spolu ve spojení na magistrátě 
nebo vaši kolegové a jako takže to je druhá věc a olšanská želivského stažení kompletně do jednoho pruhu vlastně je to je to je úmysl už částečně v některých úsecích v jednom pruhu je a 
další a další věc jak tohle jsou jenom takový jako jak se na to koukáte 
no 
tohle fakt nad ramec tvými no co se týče koordinace já jsem se k tomu opakovaně vyjadřoval koordinaci byla nešťastná jsme svolali jednání s magistrátem krví povoluje všechny tyhle ty uzavírky a který skutečně se i vyznává to není já bych na někoho házel vinu nejen naopak magistrát sám ano koordinace je úloha magistrátu a ta úloha v podstatě nebyla zvládnutá na jedničku nebo vůbec nebyla zvládnuta těch uzavírek a nebylo moc v jednu chvíli kdy ta doprava nejvíc kolabovala tak byla uzavřena trocnovská byla uzavřena jana želivského uzavírka ne v křížení jana želivského olšanská mimochodem ono to kolaboval i na bulharů protože nefungovala ani argentinská tohle je v podstatě věc kdy ta kritika je naprosto irelevantní a zjednodušení že tady hned za ten dopravní kolaps by jsme tady především před měsícem zažívali já souhlasím s tím že to byl velký problém tak zjednodušení že za to může nějaký jeden cyklopruh na olšanské je prostě to není prostě pravda já nejsem žádný obhájce cyklopruhů a nebudu tady výklad že že všechny ty věci které by se tady maluju po silnicích že se mi líbí ale pokud se budeme bavit takový ve zkratkách tak se ty první nikdy nevybereme prostě zpestřilo se tady příliš mnoho investičních akcí některé byly nezbytné některé byly odložit telné popravdě řečeno jsem rád že když je do toho trutnovskou takže mi to tam nervové kola 
tak ta koordinace nebyla zvládnuta co se týče parkování tam by se musely probírat každou každou tu situaci zvlášť každý konkrétní případ zvlášť oba dva víme vy jste členem dopravní komise a já vím že by to zase jako bez ohledu na to co nám tady prezentujete takže být zase ty znalosti o tom máte tak v okamžiku když dochází k nějaké rekonstrukci tak ta rekonstrukce musí proběhnout tak aby odpovídala dnešním normám a bohužel a možná i bohudík prostě je to objektivní skutečnost že v okamžiku když dá dělat rekonstrukci křižovatky naplnit stávající normy které jsou přísnější naproti tomu co zase snažíme na jiných místech parkovací místo vydává na rok dva tisíce dvacet dva máme připravenou investiční akci s rozpočtem zhruba sto milionů korun na obnovu podzemní garáží na vinohradské černá to jsou garáže který patnáct let tahle městská část nechávala ladem a vůbec je nezajímalo že tam je kapacita zhruba sto parkovacích míst v podzemí kde mohou ti lidé parkovat jo to znamená ruku v ruce se všemi těmi opatřeními který tady vznikají někdy jsou skutečně vyvolaný platnými normami tak tady vzniká projekt na výstavbu nových podzemních garáží ten projekt jsme zadali v roce dva tisíce na jaře roku dva tisíce devatenáct mi získali jsme my stavební povolení a podařilo se získat prostředky na to abychom mu dokázali realizovat v minulosti se tadyhle na tu kapacitu to se úplně přehlížela 
jako každou věc kterou dáte tak bychom mohli probrat jsou kde ale není to na tři minuty není to tak jednoduchý jak vypovídat není to tak že tím že někdo namaloval pruh na olšanský a já souhlasím s tím že v nevhodnou dobu a možná i ten pruh zbytečný takže tím zkolabovala doprava na prezentují to prostě není pravda může si o tom myslet úplně cokoli a není pravda že tady pouze mizí parkovací stání 
jen patnáct vteřin jestli mužu 
pane starosto měl byste se o to opravdu víc zajímá protože kdybyste viděl to co předvádějí vaši kolegové na těchto misích tak byste věděl že je to opravdu postupná práce kdy oni tu dopravu takovýmto způsobem špuntu jí dělej to postupně ano musí se dodržovat normy jak jste zmiňoval že když se dělá křižovatka musí se dodržovat já nevím co a podobně ale ano oni ony se vždycky já jim nabídnou řešení takový který by neomezilo nikoho z účastníků provozu ani chodce ani cyklistu ani automobilistů ale oni na svá prosazují řešení aby os aby obtěžovali automobilistů i když řešení které by ho terka ustavení patnáct patnáct sekund a s tím parkováním pro dopadl než jen poznámku k tomu parkování nezlobte se na mě ale jako jestli chcete tak může tyhle debatě klidně pokračovat deset vteřin opravdu 
tak pak by to nevadilo stejně je to blog vyhrazený pro diskuzi s občanem a 
už se mi tady zase hlásí technická faktická budou mít hlavu že nedodržuje jednací řád jo já nechci být za toho kdo tady výnos u tráva od slova ale tak povězte já tu kritiku za vás snesu ještě poslední věc jenom s tím parkováním ten parkování parkovací dům super jasně ale sami vaši kolegové přivedli na na komisi zástupce investora který na jarově bude stavět nové bytové domy řekl že tam vybudoval vlastní nad rámec což z norem nový bytové jednotky postavil nějakých sto padesát až dvě stě parkovacích míst a pan kolega žaloudek tam začal no to snad ne větší to by to tam natáhlo zase další autory tam by lidi by chtěli parkovat už to není ale souhlasím s vámi by snad chtěli parkovat tak no tak v tomhle jsem se s kolegou žaludkem neshodu nevím přesně jak to říkal k tom nevi nemáme úplně stejný názor ale nicméně vidíte ty parkovací místa i přes přítomnost ze zelených a pirátů tam vznikla bez ohledu na to co si myslí někdo tady nezakazuje lidem stavět parkovací stání naopak tak technickou má pan rud 
já tady celou celou dobu byla řeč padalo tady moje jméno bylo mně a já se do toho nechci pouštět nechci to zneužívat co říkáme spíše faktická než technická poznámka ale vlastně mi přijde nekorektní je to vaše právo nebo právo kohokoliv jakéhokoliv občana interpelovat koho chce ale vlastně když je to z té oblasti dopravy tak mi přišlo korektní měl správný interpelovat toho dotčeného radního který má na starosti adaptace jiného radního nebo pana starosty ale co si myslíš támhle o tom jak on podělá to musíš tam na tom jak to dělá 
je to samozřejmě vaše právo ale poprosil bych si pro příště můžete ptal kompetentního člověka a tak ono to vždycky steče po starostovi a faktickou má pan žaloudek 
no já jenom upřesnit pár nepřesností hodně stručně v diskuzi mé 
také mimo jiné 
jenom tady zaznělo že jsme spokojeni diskuzi něco popírali tak nic takového jsme popírali a měli jsme dopravní komisi včera a byly tam projekty slezska a pak v ulici fibichova kde počet parkovacích míst přibýval takže tyhle ty řeči o tom že vždycky ubývají nejsou pravda 
tak pan kalivoda má technicko 
se líbí jak se tedy zástupci koalice hlásí s technickými aby nezapomínali svého koaličního partnera a protože se tady ptá někdo bodě dotazy připomínky podněty interpelace od občanů se někdo ptá aj mi to nepříjemné já jsem si že ještě máme dvacet minut jestliže pan svoboda chce ještě hovořit já si myslím že by bylo vhodné aby se hovořili procedurálně to samozřejmě lze velmi snadno jediným hlasováním 
mou udělit možnost ještě dalšího příspěvku je úplně to nejmenší také otázka já bych to na já bych to tedy navrhoval zabraňuje aby jsme hlasovali o tom že bude mít ještě další příspěvek 
chápu to správně 
já jsem pro budeme hlasovat poprosím vás o hlasování 
po 
ta zdá se že pan kolega svoboda podporu napříč politickým spektrem 
optická většina ptejte se další otázku 
no takže proto jsem zaskočen nodů jsem nečekal že dostanu slovo my jsme strašně vstřícná koalice 
takže děkuji 
tak já jsem ty zásadní body pojmenoval opravdu by mě to zajímalo protože 
kolegové z koalice 
tam prostě předvádějí a opravdu nám tam do očí říkají a s vysmál vysmívají se nám že prostě 
nebudou 
je budou pro bojovat proti automobilů opravdu a směju se my děláme oni to dělají prostě naschvál oni to dělají prostě naschval jo a 
já to říkám proto ano já to můžu říkat panu místostarostovi to vy ale já jsem se chtěl zeptat právě pana starosty aby si byl vědom toho co se tam děje protože mě přijde že pane starosto nevíte o anebo to víte ale zavíráte oči a nechcete vidět ale to co se v těch ulicích děje tak snad vidíme všichni a fakt tomu nerozumím že to dopustíte že tahle sta koalice takovýmhle způsobem může fungovat protože oni opravdu pro ty občany nedělají nic dobrého co se týče dopravy a doprava to je prostě infrastruktura infrastruktura je základní a velice potřebná proto aby jsme tady mohli fungovat aby mohla ekonomika fungovat a není to tak co se nám stojí snaží piráti a zelení namluvit že by člověk měl fungovat na pěti stech metrech čtverečních kde si má dojít do školy do školky na vysokou školu na nákup a pak ji zase domů 
ale já už zase já si nevím já už jsem se zeptal takže možná mi to jenom doplním ještě k tomu co jsem říkal předtím ano tu diskuzi můžeme vést dlouze ale byl bych rád pane starosto kdyby se třeba přišel za náma na komisi a viděl byste to sám 
já jsem dával pozor ale nezaznamenal jsem to vašem vystoupení žádný dotaz takže to bylo asi podnět nebo připomínku 
ale a anebo pozvánkách mi kolega napovídá a hledejte se já vlastně s řadou věcí kterými zmiňujete souhlasit jenom nejsem zastánce takového toho populistického politického zjednodušování no prostě každá ta věc která je prezentována jako snadná většinu tak snadná není 
já sám jsem vášnivým automobily s tou sbírám stroje veterány a o víkendech se bavím tím že opravuji takže ní nikdo žádného pumpička neudělá současně se uvědomuji je v praze nám vychází nad i obyvatelé dva automobily máme tedy zhruba dvojnásobné množství motorizovaných občanů než sám v berlíně ve vídni ve stuttgartu 
jako jestli se budeme vzájemně opět tím že budeme jednoduše zajistíme každému parkovací stání a nebude nás to nic stát tak je to prostě utopie tady přibývá významně rodin které by si kupují druhé auto do rodiny a už dneska jak změnilo tak tak dívka roste tak strmě nahoru je prostě nad lidí když jsou dvě auta tak když se stavělo tohle město tak s tím nikdo nepočítal znova opakuji v mnohém co vy tady zmiňujete tak souhlasí ale ten výklad je absence nějakého cyklopruhu nám zajistí prostě v tomto ohledu bezproblémový vyšší nebo a že že prostě jsou ty věci řešitelný tak aby se to všem zúčastněným líbilo tak to prostě utopie já to vidím třeba pro mě je zajímavý příběh slovy čínskou ulicí a kdybych chtěl aby se konečně opravila když vidím ty tahanice dopravního podniku který nechce dovolit aby po rekonstrukci ulice která tu ulici opravdu nutně potřebuje tak nechce dovolit aby jezdili automobily po koleji protože špuntu ji hromadnou dopravu místní nechtějí o parkovací stání a současně všichni chtějí aby se ta ulice opravila protože jezdit po ní to je prostě utrpení a pak někdo jde já to všechno vyřeším a vejde se tam ještě široký chodník a všechno bude podle norem no prostě to není tak jednoduchý no ale já už bych chtěl tuhle debatu asi ukončit protože už tady nepadají otázky o mi tady vlastně vedeme nějakou politickou i která opravdu do tohohle bodů úplně nespadá a oba víme že prostě vy jste zástupce nějaké politické strany já jsem zástupce nějaké politické strany a můžeme tedy občany a zbytek zastupitelstvo zaměstnává tím že se tady budeme hádat a víme že ta debata není na tři minuty přijďte se prosím podívat uvidíte že jim nabízí vašim kolegům řešení která opravdu neomezí nikoho zúčastní kůže ty řešení jsou není to tak že prostě bych říkal že nás jeden cyklopruh zachrání spací nebo podobně ale opravdu řešení existuje ale nesmí být odmítána a co se týče tý čínský když jste zmínil tak to jsem rád že jste zmínil protože to je jedna z věcí která se mi podařilo vybojovat na komisi kdy tam došlo tedy k nějakému rozumnému rozhodnutí že se posune tramvajové těleso a že se zachrání parkovací místa a že se ta ulice zrekonstruuje rozumně že se nebudou cyklisti posílat na chodník a podobné nesmysly takže děkuji tak také děkuji následuje s faktickou pan sunega a pak pan žaludek 
a já si dovoli vypůjčit vaše slova která jste právě řekl jenom budu konstatovat že když se stavělo toto město tak nikdo nepředpokládal že se zde budou zavádět cykloopatření 
že když se stavělo toto město tak tady bylo víc cyklistů a jezdců na koni automobilistů ale tím nechci vůbec říct že by jsme tady měli jezdit na koni jenom ten příměr mě nepřipadá úplně tak matěj žaludek 
zasranou faktická z před zpřesnění to padlo 
projektu čínská nebyl návrh na cyklisty na chodníku a 
on nebo respektive my jsme navrhovali a omezení chodců a nesouhlas s pohybem cyklistů na území hlavního města prahy prosazuje pan svoboda prakticky v každém svém návrhu na dopravní komise prakticky každý návrh který načítá je zmenšování prostoru pro pěší 
tak váží tečka se nám přihlásilo do diskuze pan pancho ale problém je v tom že to už je úplně mimo jednací protože tento bod se jmenuje na interpelace dotazy občanů pavel churavý sice občas jste ale prostě 
jo a nechme tu debatu spíš pak tam až budeme u kávy a protože to by jsme úplně změnily jednací takže myslím si že jsme tomuto bodu věnovali poměrně hodně času technickou má pan kalivoda 
ona technicky já si myslím že pro pojďme dál ale pan choroby se mohl přihlásit jako 
ne tady tak jak se přihlásil ale lístečkem mohl by už tady několik takových případů bylo kdy zastupitel se zvednout ze své zastupitelské lavice šel technické obsluze nechal se napsat na papírek že chce hovořit jako občan statně vzádu pan sunega přikyvuje 
no taková možnost existuje můžete využít no já úplně je tohle zastáncem není nejsem myslím si že zastupitelé tady máme poměrně velký prostor v jiných bodech aby jsme si vzájemně vyjadřovali 
s tím jsme vyčerpali tento bod a nyní by jsme měli mít sedm minut interpelací zastupitelů vůči členům rady 
dávám ke zvážení jestli nechcete 
jo vlastně ten pravda šedesát minut 
no dobrá tak jako já jsem to je sám připustil že s tím jednacím řádem občas mám problémy naštěstí po levici po pravici mého kolegy k první vždycky ukotví děkuji vám za to kolegové a takže teďka máme šedesát minut interpelace zastupitelů vůči radním první kdo se hlásí je kolega kalivoda já jestli bych mohl poprosit někoho 
technické obsluhy nebo kdyby byl hodný tak kuba zrzavý třeba kdyby tady tak byl jestli mi někdo nemohl daný sodovku jinak nebudu zachvilku moc mluvit a jako 
tak už nemusíte 
pan kalivoda máslo 
tak 
já jsem právě se nehlásil že to bylo pro občany předchozí bod ale jen na vás pane starosto jedna věc toho co jste co jste říkal já už jsem vás na to upozorňoval dříve bych vás bych vám řekl v podstatě podnět to ani na odpověď není to dotaz 
za podnět abyste si opravdu někoho pověřil za z celého úřadu kdo by se podíval někam do archivů něčeho co se připravovalo všechno u garáží vinohradská protože se říká že se patnáct let se na ty garáže kašlala a nikdy jsme připravovali to není pravda 
takže to jenom jedna věc a já vím že už se to jmenuje jednou se vám to říkal kroutil hlavou ale očividně nikoho nepovedlo tím aby se aby aby opravdu někde něco dovedl což je mimochodem možná 
velká škoda že potom některé projekty které se připravují je před několika lety o tom mávnutím kouzelného proutku se změní změní koalice a všechno je zapomenuto všechno se hodí do koše to je příklad samozřejmě případ i rážích na jiřího z poděbrad na a samozřejmě mnoha dalších mnoha dalších projektů mimochodem právě v tom tom tehdy si 
odůvodnění jednom jednoho z těch důvodů které se zmiňovali proč se ruší garáže na jiřího z poděbrad bylo že se budou opravovat garáže na vinohradské v roce dva dvanáct 
potom a vlastně se tady vládne jako topná devět celou tu dobu a a nyní v podstatě s velkou pompou říkáte že se na to konečně na to začal někdo myslet už jsem se tedy byly jenom prosím v tý argumentaci mě už to nebaví vás potom opravovat tak takto prosím příště zapomeňte 
a 
to je pro něj od budu pokračovat ing jiřího z poděbrad 
já se chci zeptat jak je to myšleno není na trhy 
se pana práčka protože má v podstatě jako hlavní takový svůj nebo jen jeden z bodů který ho významně zajímá jak je myšleno na trhy a nakonec nové veka myslím od od panem ptáčkem jestli se nepletu tak 
na 
já chápu že v některých těch vizualizacích krásných a tak se udělaly tri namalovat nějaké stránky a nicméně to územní rozhodnutí které na základě kterého v podstatě se to náměstí bude rekonstruovat tak ještě pochází z toho původního plánu který byl který byl tvořen územní rozhodnutí možná když on žaloudek by by věděl věděl konkrétně z je roku a rozhodně tehdy se ještě s trhy nepočítalo to že už tam drží byly v té době to je pravda ale ten projekt jako takový je z roku dvojice jedna a 
na základě toho projektu ještě neupraveného jakkoliv se tvořil územní rozhodnutí znamená ta vymezená plocha která tam v podstatě je na kterou je možné jej umístit trhy že potom co se nám věcí zrekonstruuje tak se tam potom někam postavy stánky jedna věc ale funkčně to nebude dávat stále smysl to že samozřejmě se tam nemyslí ani na to parkování právě pro ty trhovce a právě že v těch dnech kdy tam ty trhovci a všichni víme jak to tam na jiřáku vypadá když tam když tam jsou trhy na a ty trhovci nemají kde parkovat vlastně jinde budou parkovat zabírat místa a pro rezidenty takto já považuji za velký problém ale nejenom toto ale považuji za problém to že pokud umístíte trhy vedle kostela nebudou už před nebudou tam a to místě jako jsou nyní tak tam v podstatě nebude možné projít já jsem zvědavá na ty na ty fotky které které vždycky 
zástupci například strany zelených podobně rádi poukazují na sociální sítě jak někde jenom někdo lehce špatně parkuje byť v tomto dodávka může být minutu já to nikdy nepoznám z toho ale oni to stihnou stihnou vyfotit a a 
hrozně to řešit jako velký problém tak jak budou potom procházet ty maminky s kočárkem a další nemohoucí například potom jiřáku když jsem prostě ten prostor v rámci těch druhů nebude 
budu rád když vyvedete z omylu že by to že by to bylo jinak jinak si samozřejmě splňují příspěvky se omlouvám 
a tak budu rád když vyvedete z omylu že v tom že to byla to nějakým způsobem myšleno je ale ale já opravdu žijí v domnění že územní rozhodnutí je ještě dle toho starého jeho plánu který si nepočítal 
a následně 
se chtěl zeptat 
na 
lze řešit úlohy řešili hasiči a v podstatě pronájem třeba takové jedné jedné z nevyužitých asi deset let nevyužitých budov další dlouhodobě nevyužitých budov je budova bývalých lázní 
tu jsme a teď já jsem už si nepamatuju jestli už je to na určitou přes rok na nejen jestli to není třeba dva roky možná nebo něco takového 
dělali jsme se strašně dlouho bylo i měsíců to výběrové řízení následně v podstatě tam byl jeden uchazeč tomu jsme to přiklepli že to byl vyřazen že nesplňuje podmínky druhý tedy tak tomu jednou přiklepli a neuvěřitelně dlouho nebyla podepsána smlouva peci prodlužuje příspěvek na 
už je podepsána smlouva 
není a takovém případě protože například analogicky u té budovy na co je nyní hasičárna tak ten bylo stejná stejná situace předchozím výhercem výběrového řízení kdy vlastně tehdy v té době měla městská část nyní nad tím uvažuji nějakým způsobem znovu co a jak s tím chtějí dělat 
v podstatě celé kruh čtyři roky zatím uvažují a a stále sala mě přijde že nevíte nicméně před tím jste aspoň chvíli tvrdili že tam má být komunitní centrum to v podstatě vyhrálo dokonce se tím všichni by měli na sociálních sítích jak to tam krásně bude ty příspěvky rád najdu protože samozřejmě mám i vyfocené zjistí doby každopádně 
rok trvalo nájemce nepodepsal smlouvu a tak to bylo zrušeno 
u této budovy lázní 
je to už mnohem delší dobu dokonce my jsme tam tehdy a byli jsme tam já osobně a vy pane starosto a a nevím kdo další konkrétně přímo u výběrového řízení pavel materna si jistě také tak se tam kladli podmínky do té smlouvy jaké mají být vlastně v jakých termínech aby právě bylo naplněno to že se s tím opravdu něco bude konat že to bude mít nějaký a ti stát že tam nebude ta budova prázdná jseš danou dobu a tak tam byly to má být rok po roku hotovo kdy má být vlastně potvrzeno to či ono stavební řízení započato a tak a tak dál a nejdřív v podstatě se dá se na to přistoupilo takže aby se natáhl ten čas akce nepodepíše smlouva budova je teda prázdná by myslím že dokonce mu závisí mě tečku než tak z omylu ale dokonce si myslím že visí nějaká nějaká plachta co tam bude ale ale přitom se teda stále pronajata tak jestli chcete řešit ne pronajaté budovy které které tedy 
nějakým způsobem mají mají problém na žižkově kde se z toho nakonec může stát klinika třeba číslo na což je asi tedy až na pár jednotlivců zastupitelstvu nepřejeme tak 
se prosím za mě se právě právě na toto když tak jestli teda můžu požádat o nějaké vyjádření a 
jen bych tuto chvíli tedy skončil 
také začal povídat tak má slovo pan žaludek s faktickou poznámkou tušení co chce povědět dobře já jsem chtěl upozornit že jsme vodě interpelace nikoliv rozprava interpelacích sedávají interpelace zastupitelů které trvají tři minuty jejich neomezený počet že pan kalivoda se může přihlásit uzná za vhodné ale neměl by mluvit devět minut 
podstatě každá ta otázka která padne tak by měla být samostatnou otázkou je to v tom jednacím řádu ukotveno máte tři minuty na položení otázky a pak zase 
čas na odpověď začala povídat stručně těm garáží 
jan kalivoda má technicko 
tak povídej já mám technického protože to není pravda 
se mohou přihlásit několikrát mohou v rámci toho příspěvku v rámci těch tří minut které jsem se nakonec prodloužil do více příspěvků tak mohu polo položit více dotazů několik interpelací všechno naplněno dle jednacího řádu 
krém s tady žaloudek tebou je to jiná se pojďme se bavit opravdu k meritu věci a pojďme odpovídat na otázky co se týče garáží a dejte se jen jsem ocení všechny ty studie který se v minulosti vypracovali a utratilo se za něj poměrně dost peněz tak mám načtený nicméně vystuduje vůbec k ničemu nevedly prostě tam vždycky někde utratil pár stovek tisíc za to aby nechal vypočítat kolik tam bych parkovacích stání a zjistil že tam teče voda toto vím i když se tam do podívat i bez stuhy je že tam zatéká to se je důležitý je kdo sehnal peníze na to aby se začal připravovat jejich který vede k tomu abychom získali stavební povolení projekce zadal v roce dva tisíce devatenáct zadal jsem ho já to znamená teprve v roce dva tisíce devatenáct se reálně začali připravovat tygra říkat konstrukty jsme tečka získali stavební povolení rozpočtu na rok dva tisíce dvacet dva máme prostředky na to abychom rekonstrukci zahájili no stejně je to i řadu dalších objektů ty lázně se v minulosti utratili miliony korun na na nejrůznější studie vždycky někdo přišel matek tak zkusíme udělat studii na to že tam budou sociální byty nebo uděláme studii na to že tam bude podnikatelský had nebo něco jiného ale prostě k ničemu to nikdy nevedl já chápu že někdy to studie je pro politika důležitým vodítkem na druhou stranu to že někdo utratí pár set tisíc za studii tak to nedělá zásluhu k tomu že to pak skutečně zrealizuje co se týče fraku 
ten projekt ktorej sme začali připravovat opět tuším na sklonku roku dva tisíce devatenáct tak samozřejmě s tím je trhy počítá co se týče celého náměstí tak na celém náměstí jsou připraveny přípojky aby se tam daly dělat protože dneska mimochodem ono to není jen o trzích dneska když se tam byla nějaká kulturní akce tak se běžně dělá to že tam se vytáhne na náměstí v centru prahy výzva agregát a ten výzva agregát napájí ty stánky jen aby jsme představu o tom jaká je na tom náměstí infrastruktura pro tyto akce ten agregát stojí strašně moc peněz dělá hluk a smrdí tam protože tam prostě vůbec není ta infrastruktura foto součástí toho projektu na kterým už máme stavební povolení je že se bude v podstatě celé náměstí bude zasíťované budou tam buňky elektriky přípojky vody tak aby se variabilně dalo pracovat s tím kde zrovna a ty stánky budou i třeba v rámci nějakých větších akcí jako vinobraní nebo 
tedka víme že tam do prostě spousta dalších akcí co se týče samotných trhu tak naším cílem je dostat ty tri dále od školy protože všichni chceme aby tam ty trhy byly a současně většina z nás si uvědomuje je to umístěním chod chod základní školy krajně nevhodné to umístění a ta interakce s tou školní budovou je příšerná a navíc mě ten prostorovým malý to znamená ty lidi co tam mačkají cílem je podstatě je tu infrastrukturu pro ty trhy roztáhnout v podstatě tak aby byly je byla od ulice jakoby posunuta směrem na tu východní stranu podél kostela a současně aby další stánky mohly být je v té oblasti kde je takové topítko jo a kdybyste chtěl se svým se námi svým projektem tak není problém můžeme se potkáte avanti náhledy ukážu to tam podrobně rozepsáno cílem je opravdu to tržišti udat variabilní a udělat ho a jak si na větším půdorysu 
co se týče toho parkování a vejde se já zase já nevím jestli jste se aspoň trošku zajímal o to jak ten projekt vypadá ale co se týče parkování tak tam bývají kolmá parkovací stání na východní straně náměstí znamená ta bilance parková mě tam kladná já netvrdím že parkování v této části prahy rekonstrukcí náměstí jiřího z poděbrad bude řešeno ale rozhodně ta bilance to parkování je kladena naopak tu stávající uspořádání vlastně parkování tu vůbec nejtěžší ty pak tyto chci tam parkují víceméně na divoká mají velké problémy a co se týče lázni tak tam bych poprosila bylo odpověděl spíš kolega materna který má nejnovější informace k tomu 
doplňkem lázním kromě toho že teda úplně nejčerstvější budou zítra patnáctého máme schůzku a abych vám jenom zhruba teda přiblížit jak se vyvíjí dál tohle ten projekt který byl vybrán jako nejlepší nadále si myslíme že je to ten správný projekt který by se tam rádi podpořili ta debata plachta kterou jste zmiňoval že tam je vidět měl by to být prostě projekt dům tance který byste rádi aby se realizoval nicméně průběhu té doby došlo ke změnám dotačních lékaře jako ten původní záměr jak financovat celý projekt není úplně možné zrealizovat proto se v tuhle chvíli jedná o tom že by to mělo být velké části financováno magistrátem druhé části nějaký dotačních programů 
teta aktuálně nových a z toho důvodu se i bavíme o tom jakým způsobem dá s budovounaložit jestli byste neměla teda od svěřit a vrátit magistrátu a diskutuje o tom aby ale nadále zůstal vliv městské části na to co tam bude dít aby ten projekt tam fungoval tak jak je navržen protože si myslíme že to jak to komise vybrala jako správný v projektech pro tuto oblast tak toto řešení trvá nyní se hledá prostě forma jak to zafinancovat a zrealizovat vlastně ten projekt který byl vybrán 
rovnou říkám že to jsou ti může souviset i třeba to že se bude muset zrušit výběrové řízení nicméně ne z toho důvodu že by se nechtěl že by se měl zrušen pro jejich ale prostě formálně bude třeba postupovat jinak aby bylo možno dosáhnout tohoto cíle který byl původně nastíněn a vybrán takže pracuje se tam na tom ve chvíli jsme domluveni že s magistrátem by mělo vzniknout nějaké memorandum o spolupráci na celém projektu kde by byly tři strany městská část magistrát a vlastně tanci jak se jmenuje tanec praha je ta společnost jeho která vyhrála výběrové řízení a kde měl být popsány další kroky jak se to bude vyvíjet dál a měl by to směřovat tímto směrem proto není uzavřena ani nájemní smlouva protože chvíli se řeší vlastně ta forma toho postupu v této 
tomu ještě doplním že ze všech jednání s magistrátem tak magistra deklaruje svoji vůli do toho investovat prostředky města tedy hlavního města prahy a ich jednání bylo za poslední půlrok hned několik a současně ten zájemce ten tanec praha tak připravil poměrně obsáhlou studii opět studii ale tentokrát je to opravdu jako bichle která zkresluje do detailu celý ten projekt aby oni mohli získat ty dotační prostředky a ta studuje na rozdíl od všech předchozích studií kterým radnice si v minulosti nechala vypracovat takhle se nám byla financována ze soukromých peněz toho zájemce znamená městská část tady sice podporuje vznik tohoto projektu aktivně se na něm snaží nějakým způsobem podílet ale ta městská část do toho neinvestuje vlastní prostředky a já sám také podporují to aby tam ten dům tance vzniknout protože po zvážení všech pro a proti tak se mi to zdá jako než smysluplnější projekt který navíc ovlivňuje i podobu toho okolí 
tak pan kalivoda má faktickou asi něco do má minutu na doptání se dotázat teď 
tu máme 
je jen teda útěcha lázních 
od konce přijde že měříte se každému jiným metrem a ať už je to ať je to ten projekt který byl na to komunitní centrum 
na jarově tak se jinak než jiní 
ať už je to či jsou to hasiči tak tam já si myslím že určitě kdyby kdyby tam jestli probíhalo kolem domu tance spoustu schůzek za poslední dva roky tak tak by to mohlo být třeba hasiči má někdo spojil v podstatě tam ta otevřenost tomu brát tam nájemce ještě ve chvíli kdy byl mu zájemce teda chvíli kdy byl nějaký záměr vypnou udělat od otevřené výběrové řízení formě nějaké soutěže nevím už přesně ať to bylo deklarováno což nikdo nedokázal potom udělat ale připravilo tak tak tam ta otevřenost byla tak že to je tohle a druhej druhu minutu na to 
není pane kolene na interpelaci je to na interpelaci míněno 
tomu nechápu když se lásek 
bellu omega já vám já vám řeknu to bude pár vteřin 
ten dotaz dotaz který jsem vám 
vážení a jeden do jedné věty ten dotaz byl to znamená územní rozhodnutí na jiřího z poděbrad je dle projektu který ještě neobsahoval trhy nebo jejichž obsahoval já ho jinak pane ptáčků znám velmi dobře nemusíte myslím seznamovat a studoval 
tak jenom aby se mi řekl ano je to tak nebo to územní rozhodnutí definuje a kde je zpevněná plocha kde je trávní a prostě franci tých zpevněných ploch se našlo místo které je možné zasíťovat a umístit tam farmářské tržiště 
já tomu nerozumím územní rozhodnutí vám tady budou farmářské trhy 
a to tam je 
ale je tam ten prostor 
haly kde se omlouvám se tečka zkusme se vrátí zase zpátky k diskuzi no tak já mám dneska bylo vydáno stavební povolení na základě územní rozhodnutí a ty tam jsou je konce točíme v kruhu prostě tak 
další kdo se hlásí do rozpravy je pan papež prosím vás ještě pane papeže a všichni ostatní pojďme se opravdu dohodnout na tom tom jednacím řádu je že vy máte 
minuty na to abyste položili otázku to víte komu ji pokládáte mi na ní reagovat pak máte možnost se dostává ale ten systém kdy si spojíte příspěvek na dvanáct minut prostě dotazy připomínky interpelace mají ten systém jiný než rozprava k jednotlivým bodům já na jednu stranu mám velký k nějaký benevolenci a v podstatě znova vámi já prostě nejsem ten který by to chtěl dogmaticky dodržovat ale jako vy sami pak hlavu 
tak to dodržujte prosím vás vy sami tři minuty 
mě fascinuje že drbe temně když jsem dneska ještě vůbec nemluví 
vůbec já vás mám rád tak vás moc ne ale to sem nepatří škoda 
že jednacího řádu já bych si dovolil interpelovat pana bartáka ohledně bohužel materiál který už byl schválen proto že to je přesně ten důvod proč jsme se pídili po těch detaily o tom kdy kdy pan štrébl posílal to rezignaci a to já nwm jestli jste si všimli ale ten dokument byl vydaný v praze dne třetího dvanáctý zároveň jste říkali že rezignaci podal třetího dvanácti to znamená ten samý den který vám přistála rezignace v tu chvíli pan horko připravil dokument o volbě nové nového místostarosty respektive místostarostky to ještě si dokážu představit co si ale nedokážu představit jak věděl a do důvodové zprávy napsal že rada městské části usnesením z šestého dvanáctý někoho navrhla úplně mi to než ty moje pokud třetího dvanáctý připravujete ve stejný den jako peněz které byly rezignoval takový dokument tak by tam v důvodové zprávě asi toto být nemělo nebo byte datování mělo být jinak jako 
děkuji on to tedy vlastně už říkal pan merta přiznám se že jsem měl to usnesení líp zkontrolovat jelikož ho předkládá byla nezpracovává jsem ho a ta příloha v tom usnesení tady se vztahuje k rezignaci mandátů radního kterou poslal štefan právě tehdy několik dní před jednáním rady a následně až tři až včera poslala poslal mi poslal rezignaci na mandát zastupitele přiznám se že jsem že jsem tam tu jinou otázku nezachytil asi špatně poslouchal 
pan papež na minutu na doptání 
povídejte ale jde o to jak teda toho třetího dvanáctý kdy se shoduje v tom že jste to vydával jste věděl že šestého dvanáctý bude rada někoho nominovat to úplně přece nedává smysl 
protože jsem na stejně na stejnou rodu bylo byl k projednání prave materiál na nominaci na nového radního 
tak čehož dvanáctý jednala rada kde jedním z bodů jednání byla zase kazíte prosím vás chvilku jsme měli tak hezký jako nastavený dodržovalo se to pojďme to táhlo dál 
pane papeži i prostě špatná odpověď z vašeho pohledu je prostě odpověď to tak pan bellum a tedka vystoupí 
já doufám jenom že bylo zřetelný z toho co říkal michal papeže tam prostě něco nesedí no 
já jsem chtěl ještě k vám pane starosto diskuzi co se týče dopravy protože byste hovořil o tom že že jakoby dneska v moderní době se víc a striktně dodržují normy v rámci té dopravy ono je tam řada teda jakoby těch nových řešení který naopak nedodržují žádný normy a jsou dělané evidentně jenom na politickou zakázku a vy jste zeptal předtím jako vy na to nebo jste se jako fakticky bavil o tom to připomínka 
že toto vidění je různorodý tohle je třeba jakoby po těchto čtyřech letech jako nejhorší dopravní vizitka této koalice která tady jako kdyby historii byla že když půjdu po ulicích siwiecova teďka to zúžení jak jste tam narvali ještě jako autobusovou zastávku těsně před křižovatku tak fronty který jakoby nepamatuji si věc sově ulici až do vršku dneska se tam kupí koněvova to co tam vznikl za slalom kdy prostě jako nevíte kdy kdy tam někde trefíte prostě vy ty ty ty ty vymezení něco neuvěřitelného jana želivského kdy se tam ať už nepřehledně pokoutně nějak se to nějakou formou co to zase zužuje 
opět je jasný se jako důkaz seifertova ulice křižovatka která vlastně směřuje do olšanského náměstí to je ještě teda pozůstatek z předminulé koalice kolegy rutta kdy tam byl odbočení doprava i doleva nikdy tam fronty do půlky seifertovy nebyly respektive tábornické dneska jsou dneska jsou každý den a to je jedno jestli jsou rekonstrukce nebo nejsou olšanská třída to co to co jste nechali jako i kdybyste to chtěli házet na hlavní město prahu tak to co jste nechali dopustit v olšanské třídě v olšanské ulici mi poprvé v historii prahy tři se tam tvoří koleny a budou i poté rekonstrukci tak to je něco neuvěřitelného z krásné dvoj proudové respektive čtyřproudové třídy se dneska stalo jako dopravní pecho kdy jako tam budete trčet tři čtvrtě hodiny než se dostanete na výpadovku tři čtvrtě hodiny a vedle vás tam jezdí nadějí cyklisté kteří tam projede jedno jeden za celej den jeseniova úžasná úžasné přednosti zprava jak to že najednou neřvou zelení kteří jakoby hlásají že má být město dýchatelný a čisté a všechno ostatní vždyť to auto vždycky když brzdí tak aspoň mě to takhle učili ten nejhorší jsou právě ty částice z brzdových destiček a dalšího které jdou do plic našich občanů simonová ty jako ten to střídání cyklistů tam někde uprostřed filmovy ulice na úkor parkovacího místa zase za to nemůžete zase si to vymyslel magistrát a poslední jiřího z poděbrad schvaluje ale moc se mi líbí přechod ale zase dopravní řešení směrem na fóru kdy jste se brali průjezd okolo okolo ostrůvků a vzniká tam zase nová fronta aut která tady nikdy předtím jakoby neexistovala to jsou prostě fakta to není jakože my si to tady vymýšlíme fakta která se dají popřít a jsem přesvědčen že i tvar měsíců až se dokončí zásadní rekonstrukce tak to bude vidět dál tak 
mějte se vy jste to adresoval mě 
mám pocit že se zmínil na začátku mě po 
vodě 
a vejde se pokaždé křižovatce nebo každém místě a by se dala vést nějaká samostatná diskuze a dokonce řadou těch míst které jste jmenoval tak souhlasím a prostě taky když je do pokojně chce tak nechápu ten ten pruh který tam je mimochodem moderní auta když jde o tyhle je 
tou tadyhle tím koridorem tak jsem klepe volant protože je vlastně nejste schopný se udržet v tomto tomu rozumi ale zase zase je tam šílený zjednodušení jo protože lidé se tam takový detailista vztah městská část magistra nevite potkáte také venuše například ken průjezd toho křížení na jiřího z poděbrad 
to jepraha dvě to místo kterými jste popisoval jako to problémové místo to není pro hod praha dvě a já sama v principu souhlasím že to tam je sporný bod na praze dvě je velmi pravicová koalice paní černochovi ale stejně to tam vzniklo toto místo který by kritizujete takto je praha dvě spaní černochů v čele není to tak jednoduchý jak by se snažíte popsat viděl jste prosím vás někdy v česk rolák tečka v poslední době viděl jste jak se tam upravilo řazení do jízdních pruhů na karláku kdy je protisměrného cyklostezka a obranných jeden odbočovací pruh doleva a ještě než na ten kravál vyjedete taky jeden průběžné jízdní pruh tohle to je krajem hlavního města a my tady můžeme takhle předvolební debatu výstava házet si na sebe vinu a čekat kdo víc protestoval a kdo se víc vůči tomu vymezoval ale není to tak jednoduchý a přímočarý jakoby zmiňujete takovýhle místa vzniku prostřihy na dvojce ptal jsem se na to kolegyně stejně jako se na to ptáte mě 
takže jinými slovy základnou věcí kterými zmiňujete tak já souhlasím a těch věcí je prostě strašný a tečka keř se omlouváme ale je to populistický zjednodušení poměrně komplikované situace 
tak doptání minuta na doptání tak to nebylo to nebyl jakoby útok nás jako osobně to bylo myšlený tak diskuzi která se tu vedla a za tři minuty mně nezbývá nic jiného než pane starosto zjednodušovat protože já ve třech minutách odbornou diskuzi o tom vést nedokáži 
ano ptal jsem se jany černochové co to co to tam s ním dělá já jsem se v minulosti se jí ptali na jiné řešení na karláku se shoduje na milion procent a říkám já spíš jako v té diskuzi pokračuji že bych čekal že je tedy jako kolega rud říkám teď odtahu je to nefér v tom že jsem ho předtím interpeloval ani na nic nového ptát nebudu ale že tyhle věci si my si prostě nebráníme a tím že naivně si teda myslím přestože je to složitý je to komplikované a s tou uvědomuju jak prostě naivně si myslím že ta koalice nahoře je nám tady nebo respektive vám jaksi spřízněná nejvíc protože jsou tam piráti jsou tam jsou tam 
je tamto stan a je tam nějakým způsobem kontakt 
i s panem firem 
tak jsem si prostě myslel že dokážeme dokážeme někteří tyhle věci bránit bohužel se mi zdá 
je ta hráz je protržená prostě na všech stranách no a já vám nevěřím vás osobně ho prostě jsem pokračoval v diskuzi která dovedla 
tak tedka tom už tam žádný dotaz nezaznamená a v podstatě ani jedno to nebudu reagovat nebudu se zlobit tak následuje band sunega 
pane starosto já si nejprve k vám neodpustí poznámku že na jednu stranu tady všichni slyším jak souhlasíte s těmi problémy která situace přinesla na druhou stranu je součástí koalice jak tady tak na velké magistrátu která ty problemy vytváří mě připadá naprosto šílená asi tak jako u je šílená politika zelených v německu ale prosím to je věc názoru není dotaz 
já bych se chtěl zeptat jak daleko je příprava tržišť na ohradě anna prokopově náměstí dotaz jestli vám pak se ptám kolegy křečka jak daleko je příprava umístění křížku na křížku 
a poslední dotaz mám ke kolegovi rutová jestli zaznamenal jako radní z dětství dopravy zvýšenou nehodovost na ulici koněvově po provedených dopravních opatření konkrétně mám na mysli proražené pneumatiky osobních aut zejména návštěvníků prahy kteří ke svému jak já jsem na místě zjistil ke svému zděšení netuší že může existovat taková dopravním úprava jako je tam prostě tam vědou a najednou narazí do obrubníku tak děkuji 
také tečka byste stihnout za ty tři minuty otázky něco bylo na pana že loutka 
na mě byli trhy 
ohrada no ono to jste někdo na mě ale ono by lepší bylo to snižovat podstatně na maltě žalúdka případně kolegů dobeše tam jsem připravuje zadání na vypracování studie na umístění trhů na ohradu a tam před touto jsme vyhodnotili jako nejpravděpodobnější a nejvhodnější místo kde by šlo takovéhle tržiště vyvíjet další na městské části jsem si pracuje za prodej zadání studie na to jak rekonstruovat 
ohradu kde ten prostor je samozřejmě do toho vstupuje dopravní podnik a vstupuje do toho soukromí 
vlastních částí těch pozemků ale významné části nicméně je to v podstatě jediné místo kde takové trhy lze nějaké kulturní formě tady na v sekci a připravit a podotýkám vytvoření takového tržiště a to tu zkušenost máme z náměstí jiřího z poděbrad prostě není jenom o tom že se stánky jako to je otázka toalet přístupu k vodě ostrahy parkování zpevnění těch ploch a tak podobně to znamena ze řízení tržiště by bylo spojeno s revitalizací toho náměstí vedle toho zaznamenává mladou jsem na některé z předchozích zastupitelstev vahy a různé sliby od soukromých subjektů názor k řízení trhů na jejich pozemcích za mě je to 
podstatně zajímavá varianta protože si myslím že a trhy nemusí nutně organizovat městská část protože to je tak najít nějakou tak to neznamená že to je jediná cesta zaznamenal jsem to od vlastníka parku radost a zaznamenal jsem to od provozovatele bird garden na druhé straně na hradě zatím ani jeden z těch projektů a nebyl spuštěn a myslím si že částečně i kvůli tomu je tato oblast byla v posledním roce poměrně dost omezována různými protipovodňovými opatřeními to znamená ten tržní efekt byl dost postiženy no 
to co se týče křížku na výšku takto se neposunul nijak nikdo nepředložil do kulturní komise nikdo si ten návrh neosvojil na 
můžete kolem jeho kolega člověk tak pro a tam to bylo na maltě šalotka takže vím kdo 
on ty tak pan bachl 
tam padl dotaz na na jestli jsem zaznamenala zvýšenou odolnost na koněvově ulici v souvislosti se stavebními úpravami já jenom dovozu co konkrétně máte na mysli na koněvově ulici se toho stalo v poslední době co se týče nějakých stavebních úprav úměrně dost ale předpokládám že máte na mysli stavebním právě těch tramvajových zastávek aktuálně 
týká se totiž ostrůvků které jsou spíše staršího data už tam už tam už neexistují delší dobu teď se upravovaly tramvajové zastávky na na strážní a kněžská luka v rámci akcí besip já jsem to zaznamenala sociálních sítích které jsou zdrojem docela dobrým zdrojem informací protože i když představitelé radnice reagují na podněty nás na sociálních sítí tak mám pocit že čím dál tím víc si zvykají kam ten ty příspěvky dávat takže to je docela dobrý zdroj informací já jsem zaznamenal nějaký nehody 
aut který prostě najali do těch do nově vymezených ostrůvků a my už jsme to řešili v minulosti 
řešili jsme to u lídlu zejména kde jsem taky zaznamenala některé podněty dopravní nehody tady pokud se nemýlím já jsem to řešil s vedoucím odboru dopravy a pokud se nemýlím tak tam byli už na podnět náš městské části na některých těch místech instalovaný nějaký reflexní prvky na ty na obruby není to všude není to zřejmě na těch nových místech které byly opraveny nedávno nebo zrekonstruovaný nedávno já se na to podívám a určí hit reflexní prvky se dají doplnit ale to je asi to maximum můžeme vzít já se jednak rozhodně stavím za ty za ty úpravy zejména těch tramvajových zastávek ostrůvky byly úzký nebezpeční a je velmi dobře že se opravili a rozšířili a děkuji za to magistrátního programu besip a magistrátu a a tyhlety dílčí úpravy určitě budeme iniciovat zase je to komunikace nechci vymlouvat konstatuju a nechce se vzdávat toho řešením je to iniciuje a věnujeme se tomu a nicméně je to komunikace první třídy kde dopravní značení stanovuje magistrát takže je to vlastně mimo mimo kompetence místního odboru dopravy ale určitě ještě podívám 
mám ještě měl odpovědět flíček pan kolega si prodám pavle to je právě to zlo když se do tej do to jedno vystoupení nesnází několik otázek pak vzniká tento zmatek 
je mi slyšet 
díky za ten dotaz je to tak že kulturní komise projednávala tu výš a doporučila ještě prověřit zda tam ten křížek opravdu stál takže doporučila mi 
je odboru kultury aby jsme ještě prověřili jak to je z těch historických kontextů vypadá to že tam opravdu stál ale finální rešerše bude v únoru poté poté teda zodpovědná kulturní komise znovu a případně doporučení potom kontaktujeme zpracovatele projektu revitalizace parku parukářka složky myslím pan pleskot mě kdyžtak oprav 
tam pleskot a takže nejbližší informace budu mít 
pro vás pane kolego březnu kde už budeš bude finální 
výsledek toho zda bude realizovat popřípadě mužů a syn pomoc i v únoru v rámci poté co rozhodne kulturní komise jaký bude výsledek máme od muzea hlavního města prahy a z archivu 
bohužel se to protáhlo kvůli virů nejspíš 
no může tématem minutu na doptání 
panu sobotkovi nefunguje mikrofon a už mi funguje tak já ano ke kolegovi křečkovi konstatování má dokladem toho že tam ten křížek stát jsme naši debatu začali zhruba před dvěma a půl dvěma a půl lety když jsem to tedy dokladovat na historický dokladech to jenom na okraj funguje a potom ještě jakékoliv rutová chápu že magistrát může za všechno co je zde negativního za vše pozitivní může zdejší rada nicméně pouhý pohled a průmysl sídliště petřiny svědčí o tom magistrát nebuďte nepostupuje koordinovaně nebo do toho zasahuje někdo jiný protože v dopravní značení v okolí tramvajových zastávek na sídliště petřiny gorenje přechody pro chodce naprosto odlišné od toho co je na koněvově takže jestli to jednotná politika magistrátu pak je rozdílná různé městské části děkuji za všechny 
děkuji než tam slovo kolegyni belle co vidí také chci upozornit že vzadu je občerstvení znamená kdo chce tak si může skočit a 
pokud stačíme vláda tento bod do sedmé hodiny kdy máme pevně zařazený bod tu petici takový hlásím pak přestávku aby jsme mohli si nějakoukulturní ale jako tečka je v podstatě ani vyhlásit nemohou takže na divokou kdo chcete tak nikdy chystám už chodí ta kolegyně byly co vám mám slova 
i když občas poznámka občerstvení asi zajímavější já bych chtěl zeptat nové zvolené místostarostky která má na zahraniční vztahy a co je s programem dofek který tady s velkou pompou 
představila a zavedla předchůdkyně současná manželka a ex radní štréblová takže ráda bych věděla v číslech se kolik líbilo oddělené nějaký jaký je o to zájem které je které základní školy se připojili a aktivně participují je jedna otázka já budu neslušná ve třech minutách budou klást tvíd dále by mě zajímala odpověď na můj dotaz který mi kolegyně brychtová nezodpověděl a to je na rozpočet zahraničních vztahů sto třiceti tisíc jaký má plán jakým způsobem tyhle se finance bude utrácet o dvě tvý zahraničních vztahů co s nimi bude dělat případně pokud zbydou jestli to třeba ne převedena odbor kultury který je podle mého názoru podfinancované další otázku mám na kolegu tak před časem zelení vyhlásili panel zklidňování ulici jana želivského ten se nekonal tak bych chtěla vědět co proto zelení případně radila aby se ulice jana želivského zklidňovat protože nemám dojem že se zklidňovat bude podle toho co se chystá v této části prahy tři a poslední otázka směřuje na kolegu křečka s komisaře strategického plánování je tedy poznámka že bude představena jakási lidová verze strategického participačního plánu vzhledem k tomu že občané neměli možnost se vyjádřit předtím než byl strategický participační plán schválen zastupitelstvem 
tak bych chtěla vědět jakým způsobem se bude dál postupovat protože lidová verze měla být už zveřejněna v říjnu pak se mluvilo o listopadu větu poznámka že v listopadu ani v listopadu se nekonalo dále je tu zaznamená na poznámka o projektech všichni víme že veškeré projekty které městské část dělá musí být financování a pokryty financemi nicméně znovu je tu poznámka že o tom jaké projekty se budou skutečně realizovat bude rozhodovat za vedení města nikoli občané znamená 
smysl strategického participativního plán se opět vytrácí je vše 
tak co otázek bylo na kolegyni kristovou já nevím jestli bude chtít odpovědět písemně nebo namístě 
se toho chopí 
já o prsa vzhledem k tomu že nemám úplně veškeré informace zatím protože jsem nepřibrala úřad také vyhrožovala 
paní kolegyním paletovou písemně děkuji následuje pan křeček bylo naopak to závěrečnou část 
doufám že jsem poznamenal kdyžtak doplňte ještě ty dotazy odpoví na všechny klíče lidové verze v aby měla být hotová v lednu na ní pracuje a co se týče těch veřejných setkání zřejmě prezentace strategického plánu tak byli dva termíny to je pravda ale v důsledku kovy situace je raději zrušili a jaký byl dotaz další dostal teď už nepamatuju 
jeho projekty projekty vzniká teď akční plán 
pokus projektové fiše má v rámci implementace implementační části strategického plánu a bude to předloženou současně s rozpočtem 
myslím na konci ledna do svatého patrona zastupitel 
tak láska na unfair rutta 
jeho děkuji tam byla otázka na na kroky směrem ke zklidnění želivského ulice a to v této věci děláme já bych připomenul už už poměrně dávno dávno ono to tak dva roky 
aktivitu městské části co se týče instalaci radaru kdy jsme vlastně dopravní komisi a v radě schválili v urně hlavnímu městu praze 
zavedením úsekového měření mezi občanskou a jeseniova a tohle sofa se bohužel potkala s odmítnutím hlavního města prahy stejně tak jsme schválili vlastně žádost o rozšíření zóny zákazu vjezdu vozidel nad šest tun vlastně na celé území prahy tři elo se to zejména problematiky želivského ulice nebo to bylo tím hlavním motivem protože tamto přináší největší problémy i tenhle ten apel na hlavní město prahu se bohužel nepotkal 
kladnou reakcí schválili jsme také vlastní žádost o rozšíření tramvajové zastávky biskupcova která je myslím jednou z nejnebezpečnějších nejméně vyhovujících zastávek se týče komfortu cestujících na území prahy při to jsme schválili vlasech kontextu debat o novým dopravním značením měli jsme představu že by mohla vzniknout něco jako vzniklo na klárově u stanice metra malostranská takovéto provizorní rozšíření a poměrně rychle reakční 
rychlá akce a to bohužel taky bylo zamítnuto a no takže já myslím že se v téhle věci poměrně a autenticky a poctivě snažíme ale trochu tady narážíme na zavřené dveře na magistrátu protože zase opakují nechci se vymlouvat ale je to fakt této komunikace první třídy kde stanovuje dopravní značení rozhoduje magistrát hlavního města prahy 
teď ho přenesené působnosti státní správy a nicméně ale něco něco pozitivního se tam stane příští rok ty práce už začaly přípravné co se týče rekonstrukce sítí což je také mimo mimochodem jedna z významných příčin těch uzavírek mimo těch dopravních komplikací tak jsou příprava sítí pro rekonstrukce plzeňského náměstí která bude největší míře zřejmě příští rok vypadá to tak tam se asi nedá říct úplně o zklidnění hrozné tam dojde ke zlepšení pěších vazeb a ten pověstný přechod u kozla by se konečně měl vyřešit nová vlastně na všech čtyřech ramenech je nově vzniklé křižovatky by měly být přechody pro chodce no a co je důležitý do budoucna tak tam se připravuje a dokumentace pro územní rozhodnutí pro rekonstrukci celé ulice už poměrně dlouho a aktuálně k tomu rada hlavního města prahy přibližně před měsícem před dvěma přijala na usnesení které vlastně má nastartovat další kroky v rámci projektové přípravy a my se snažíme účastnil to není jednoduché ale určitě se budeme snažit tyhle ty priority který jsem zmiňoval v tom prosazovat 
ten ta pozdraví na činnost 
ještě dvě věty jenom zmíním že ta příprava je založena na vlastně koncepčním zadání 
plánování rozvoje z roku dva tisíce osmnáct a které to dost limituje ale my si myslíme že jste toho nemáme držet dogmatu a budeme se snažit námi želivského byla prostě kultivovanou městskou příjdou 
tak děkuji a protože se nikdo nehlásí do této části taky 
kolegyně se hlásí k doptání a já jsem neviděl tedy že byste na vás se 
tak se dostávají 
takže předpokládám že kolegyně brych to vámi respektive její asistent mi odpoví na to co jsem se ptala jenom jenom vlastně by mě zajímalo jestli ví o čem mluvím jen jedna věc co se týče kolegy rutta já jsem viděla plánovanou úpravu jana želivského a příliš se mi to nejeví jakože by si ta ulice zklidnit měla pokud se pletu tak bych chtěla k tomu nějakou argumentaci jinými slovy ta co říkal ondřej tak se tam nestane vlastnění a opraví se basilejské náměstí který je v plánu spolu s nákladově a souvisí s výstavbou na nákladově náměstí možná se pletu možná ne co se týče kolegy křečka akční plán nesouvisí tí podle mého názoru s participací protože akční plán budou dělat zastupitelé jednotliví členové rady který si tam v rámci svých gesty projekty dají takže mě zajímá ta participace občanů jakým způsobem budou participovat všech projektech a zda budou moci rozhodovat o tom i či který projekt se bude realizovat či nikoli protože rozpočet je daný máme nějakou nějaký vám ale máte na doptání minutu tak už minutu a půl dvě minuty dvě slova kteří mrdat takže 
jo protože původně jak jsem strategický plán novela udělat měl být skutečně participační takže mě zajímá to je vše děkuji taky děkuji máte ještě 
zájem na to reagovat nějak rud pavel křeček 
já vlastně do velké míry souhlasím se týče hodnocení podobě ulice jana želivského doufám že to ještě dozná nějakých změn a ale zase na druhou stranu nejde úplně říct že se tam nic neděje nebo není navržena žádná změna budou se měnit polohy tramvajových zastávek podle toho zmiňovaného koncepčního zadání iprú a k nějaké dílčímu zlepšení dochází ale rozhodně souhlasím s tím že to není dostatečný tak 
se člověk nebude reagovat 
ne takže kam bych si to dovolil uzavretý vyčerpali jsme tímto celý tento bod interpelace zastupitelů 
je to no takhle my jsme začali šedesát minut dřív než jsme skončili o takže mi tedka končíme 
nette kolega vám odpověděl 
pane kolego úsečku prosím vás odpovězte jo jako já jenom upozorňuji že prostě to že třeba ta o to vice ale zrovna uspokojivá tak já od to já vím stručně co se týká participace občanů v rámci strategického plánu také s tím se samozřejmě počítá je to je zachyceno v implementační části bude to i upozornit na to občany i v rámci lidové verze a 
ta poslední ten poslední dotaz mi to trošku implikovat jestli se počítá nebo dotazy že se počítá s participativního s počtem a to se nepočítá 
tak děkuji tímto uzavírám tento bod vyhlašuji přestávku do devatenácti nula nula 
vážení máme devatenáct latky prosím abyste všichni šli na svá místa protože budeme začínat děkuji za vodu 
tak  vidím že  většina z vás na svých místech je ještě než se dostaneme k bodu číslo více petice chceme kvalitní čtvrt u nákladového nádraží bříško taky  bych ještě chtěl dohnat jeden trest první jsem nestačil když jsme volili novou členku rady 
margit brychtová já tady mám pro ně připraveno květinu protože jsme ji tady dvě hodiny nebo byla dvě hodiny grilovaná takže mám tady nachystanou kytku 
to lítá mezi členy rady 
takže vážení zahojit projednání bodu číslo třicet petice chceme kvalitní čtvrt nákladového nádraží žižkov předkládá pavel dobeš pane kolego máte slovo 
dámy a pánové dobrý večer tak jak jsme schvalovali program tak je to pevně zařazený bod já bych chtěl jen na začátek říct v několik formálních informací které jsou uvedeny v tisku který v podstatě v tuhle chvíli je moc se týká samotné petice ta byla předložena nebo předána na podatelnu městské části termínu druhého prosince tisíce dvacet jedna pod názvem chceme kvalitní sprch u nákladového nádraží žižkov součástí té petice byl návrh na projednání na zastupitelstvu městské části ta samotná petice má v tuhle chvíli tisíc tři sta podpisů občanů městské části potažmo občanů prahy a dle paragrafu zákona o 
jedná o hlavním městě praze je třeba aby takováto petice byla projednána na úrovni zastupitelstva městské části s ohledem na to že v termínu od obdržení petice taktech následujících šedesát dnů bylo jediné zastupitelstvo řádně svolané které bylo právě to dnešní čtrnáctého dvanáctý tak jsme se rozhodli s kolegy v radě projednat bod na úrovni rady městské části a zařadit tento bod petice na dnešní jednání a pozvat zástupce vlastně petentů tak aby se toho jednání účastnili tady bych chtěl zmínit i tu věc že jsem oslovil zástupce hlavního města prahy zdali se dneska její účastnit dnešního jednání pan náměstek hlaváček mě poslal informaci že petice byla odeslána i na hlavní město prahu a s ohledem na to že bod bude projednáván na úrovni zastupitelstva hlavního města prahy a to v lednu předpokladem je že ten termín bude předpokládám dvacátého sedmého ledna příštího roku nebo respektive za měsíc tak on se vlastně vypořádá s jednotlivými body které jsou uvedeny v petici právě na platformě zastupitelstva hlavního města prahy takže potud co se týče toho tisku a než předám slovo zástupcům petentů a paní vinklárková která si představila připravila prezentaci tak bych chtěl říci několik slov ohledně toho stávajícího stavu týkající se změny územního plánu dvacet šest nula nula týkající se oblasti nákladového nádraží žižkov vy dobře víte že problematika celé oblasti je projednávaná už poměrně dlouho vlastně se o tom diskutuje někdy od roku dva tisíce devět a ta podstatná součást té diskuze je potřeba zarámovat do stávajícího stavu kdy existuje vlastně rozhodnutí na úrovni zastupitelstva hlavního města prahy které a vlastně ukončila schvalování nových podnětů co se týče pořizování změn územního plánu ten hlavní důvod tohoto ukončení bylo zejména potřeba zapracovat vlastně součastné době projednávané změny které čekají na schválení a to vlastně do platnosti návrhů metropolitního plánu ten termín vlastně ukončení tech podnětů byl stanoven do třicátého září tisíce devatenáct a to samo o sobě znamená že tuto chvíli je platnost stávajícího plánu hlavního města prahy který je platný od roku devatenáct set devadesát devět já a to až do nabytí tedy metropolitního plánu jehož předpokládaný termín vstupů platnost je aspoň tak jak je v plánu prvního první tisíce dvacet tři a tady bych si dovolil tvrdit že není úplně zcela jisté že takovýto termín bude dneska nebo v tomto termínu prvního první naplně tady je třeba i to že co se týče území brownfieldů nákladového nádraží a tak to podle chvíli částečně již může být zastavěno je s ohledem na už soulad vlastně se stávajícím územním plánem které historicky byly v podstatě výňatek z toho celkového území a dneska se na nich některých částech zejména pou severní části blízko basilejské náměstí stavět dál já to samozřejmě přináší určitou míru problematického přístupu zejména pro koordinaci rozvoje tohoto území a to s ohledem právě i na budování dopravní a technické infrastruktury občanské vybavenosti já případně veřejných prostranství a parků a nějakým způsobem dohody a koordinaci s jednotlivými majiteli nebo developery a stavebníky kteří na tom území tuhle chvíli ty pozemky mají 
co se týče změny územního plánu tak na tu jsou navázané i připravované dohody s developery v tuhle chvíli o takzvaných slibující v prospěch budování veřejné infrastruktury ta diskuze v tohle tu ještě probíhá a a tady bych chtěl říct že metropolitní plán předpokládá že vlastně rozvojová transformační území budou pořízena řekněme podrobnější územně plánovací dokumentace pokud by teda to dopadlo tak že by to bylo až schvalována na úrovni metropolitního plánu nicméně taková dokumentace je by znamenala podstatě posunutí a to v řádu let přičemž ta území v té době ta část řekněme severních palem basilejské náměstí už by mohla být zastavěna to přináší určité riziko kde za prvé je problematika vlastně vůbec té míry a objemu těch kontribuce které v tuhle chvíli se projednávají zadruhé je tady rozměr časový je který by znamenalo významné prodloužení celkového tomu celého procesu a třetí ta část je samozřejmě co se týče i vykupování pozemků tak ty už by vlastně byli v té ceně která by byla určena na základě toho metropolitního plánu který vlastně to území jako celek přijímá jako obytnou zónu a to jsem chtěl na úvod říct s ohledem na to že jeden se jimi bodů té petice požaduje vlastně stažení celkového toho celé té projednávané změny územního plánu a chtěl jsem tedy ukázat určité riziko že pokud by se tomu tak stalo tak co to znamená vlastně pro městskou část to znamená i pro občany tuto znamená i s ohledem na čas do detailů se určitě potom můžeme nám celý potom diskuzi dostat ale mě dokonce si troufám tvrdit že v tuhle chvíli je by vlastně toto odsunutí bylo pro městskou část i pro občany nevýhodné a troufám si tvrdit že to vedení diskuse s hlavním městem prahou a s jednotlivými developery tuhletu chvíli které stále probíhá je je dobré vést a hledat prostě určitou míru konsenzu a právě na smlouvách které je v tuhle chvíli jsou probírány co se týče komunikace s patenty tak si troufám tvrdit že to není jenom platforma zastupitelstva kde se potkáváme my jsme se potkali v podstatě na řádně společných setkáních dvakrát no zastoupit nebo zastupitelský místnosti městské části praha tři a to jak v průběhu září tak v neposlední řadě to bylo myslím že v průběhu listopadu zároveň s celou řadou z vás jsme měli možnost potkat na veřejných debatách které jsou organizovány v kempu nebo v institutu plánování a rozvoje na karlově a městský kde se probíraly témata na téma podstatě podkladová studie dopravní tématika a další tématem které bude probíráno bude veřejná vybavenost a využití budovy nákladového nádraží tyhlety témata budou projednávány jedenáctého ledna a potažmo veřejná bonus pátého února takže i touto cestou si na takovéhle debaty vás dovolují pozvat a zároveň i probíhají i takzvané komentované prohlídky i nad modelem také a iprú a dokonce byla jedna prohlídka přímo nákladovém nádraží takže to téma nákladového nádraží je komunikováno s veřejností poměrně aktivně z naší strany my se té diskuze nebráníme zároveň jsme měli ještě debatu kinu aero součástí akce pod názvem žižkovská spojka a musí tedy buď by chtěli informovat i kolegy a kolegyně zastupitele že to není takže by jsme dneska měli tedy petici o které slyšíme poprvé ale komunikaci vedeme poměrně aktivní a otevřenou a právě s občany prahy s jednotlivými klienty a v tomhle kontextu bych si ještě dovolil jeden bod poměrně důležitý já vnímám ten stav toho dnešního zastupitelstva které bylo jako jediné možné nebo respektive řádně svolané v tom termínu šedesáti dnů jako místo otevření té platformy diskuze ale zároveň s ohledem na to že vysoce pravděpodobné je že budeme mít i mimořádné zastupitelstvo v lednu a to v termínu pětadvacátého ledna tak by jsme rádi tento bod v podstatě neuzavřeli jenom vzetí na vědomí toho tisků byť by se tím místního mohli vypořádat tu petici ale zároveň zařazením v podstatě diskuze k petici i na následující zastupitelstvo které bude probíhat v lednu no a pokračovat v té diskuzi dál takže to není takže pokud by se dneska nedostal ke slovu nebo nějakým způsobem vycítil ještě to je diskuzi dále pokračovat tak to určitě možné bude vnímáme to jako velmi důležité téma jak pro občany tak pro jednotlivé zastupitele takže to je na a úvodní část z mé strany ta petice samo o sobě má celou řadu bodů ale v téhle věci bych si dovolil předat slovo a požádáte předpokládámmasti paní vinklárková o její úvodní slovo a pokládám že k tomu využije i prezentaci jestli se už povedlo i technice nahrát tuto podklad a tímto bych poprosil 
jestli může dostat slovo a odprezentovat tu část prezentace kterou připravila 
dobrý večer vážení zastupitelé děkuji moc za slovo úvodní a za můžu mít tady prezentaci protože si myslím že tak lze nejsnáze vysvětlit těch osm nebo devět požadavků petice a a proč je požadujeme jedna možnost je který zmínil pan místostarosta dobeš tu změnu územního plánu zamést post poctu z mého odborného pohledu já jsem architektka ze specializací na územní plánování a zapojení veřejnosti a z mého pohledu tak špatná že by se po ten stůl jsme měla také ještě druhá možnost a to je ji opravit a opakovat veřejné projednání a pak teprve vydat což řádově nám ten proces příliš nezdrží a stihneme to ještě před vydáním metropolitního plánu já abych vás nezdržovala tak strašně rychle proběhnou těch osm témat a prvním z nich jsou kapacity jsou kapacity zástavby ho území abychom se dokázali představit co to znamená když na takové území umístíme přímo na to území té změny patnáct tisíc obyvatel s přilehlými za s přilehlými záměry dvacet tři tisíc obyvatel tak poprosím další obrázek 
a poprosím dál tedy hmotové hmotová prezentace i pro ale abychom se dokázali představit trošku lépe než z toho hotového modelu tak tady obytný soubor na vackově jak byl prezentován když bylo žádáno o úpravu územního plánu o navýšení koeficientu nahá prosím dál potom navýšení které sice jen tuto zástavba vypadalo takhle por dál a takhle vypadá v reálu a to jsou koeficienty a to jsou kapacity které tam jsou navrženy háje tam zhruba průměrný koeficient pohybujeme se tam od někam doka takže toto je průměr jsou tam jsou tam kapacity i vyšší poprosím dál takže pokud zastupitelé města mluví hlavně města mluví o tom že tam budou navržené zástavby stejné jako jsou zástavby okolního žižková tak já myslím že pod ním si představíme poté ježíškem zůstaly mi to co tady v okolí nás a ne úplně novou zástavbu ono to byly srovnatelné s písněmi central parky a podobnými zástavbu zásobami takže o kapacitě jestli je proto území únosná mám celkem pochybnosti druhé naprosto zásadní téma je veřejná vybavenost a to především školy jedna z plánovaných škol má pozemek něco přes polovinu hektarů prosím dál já se nám to srovnala se školami tedy na žižkově nejblíž tady hned vedle nás škola holčí chelčického má dva a půl krát větší pozemek 
prosím dál základní škola na chmelnici taky zhruba dvou nebo dvou a půl násobný pozemek a to samé škola jeseniova že já poprsím dál a já se obávám že ta kapacita ať ty pozemky pro ty školy nejsou vůbec dostatečné a 
i ta druhá škola auto nakonec nádrži máte pozemek zhruba stejně malinko ta škola na habrové prosím dál a a to nemluvě o tom jaké by měly mít 
pozemky podle normy ty stávající nejsou třeba úplně ideální ale i tak jsou mnohem větší než to plánované nové čtvrtě pro patnáct tisíc obyvatel prosím dál a nemluvě o tom kde se dneska měli školy plánovat že by neměly paradox devatenáctého století prosím dál a já si myslím že to je dluh vůči budoucí generaci který bychom rozhodně dělat neměli prosím dál a že umožnit dětem kde kdo tam bude osm se dětí v škole aby měli dostatečný pohyb dostatečnou fyzickou aktivitu je opravdu základní věc prosím dál a o další veřejné vybavenosti ke mně škol a školek je oblázky tam vůbec vznikne protože v té studii nakresli mi že by tam někde mohla být prosím dál ale té změně územního plánu není prosím v a dalším zásadním tématem jsou jsou parky prosím dál a zase jsou úplně jinak nakreslené prosím dál v té změně územního plánu a té studii takže otázka co bude ve skutečnosti platit se bude platit jenom to co je v územním plánu nebo o to co jste study prosím dál i kdyby platilo to co se té studii tak když se podíváte na rozlohy těch parků a prosím dál a vyloučíte třeba ten ocásek vpravo což je strmý svah nebo tu severní část která velká často bude refugium s omezeným přístupem veřejnosti a několik park prosím dál tak vám zbyde tak tak vám zbudou plochy o velikosti jednoho nebo poloviny hektaru když si to srovnáte s karlovým náměstím takto má pět hektarů takže ve čtvrti pro patnáct tisíc obyvatel nebudeme mít ani pořádné parkové náměstí na spark prosím bal 
kdy abyste si dokázali představit tak nedávná demonstrace iniciativy chcíp pes na staroměstském náměstí bylo deset tisíc lidí na ploše něco přes polovinu hektaru takže takové se tam ty lidi budou mačkat už bylo chtít ve všední den odpoledne za hezkého počasí vyrazit do parku prosím dál 
opravdu si myslím že pak to bychom nové čtvrti které můžeme plánovat jako celek plánovat neměli prosím dál 
tématem které asi trápí možná úplně nejvíc veřejnost je to jak na ně dopadne doprava protože tam bude těch patnáct respektive dvacet tři tisíc obyvatel a je sice skvělé že tam bude tramvaje ale určitě bude vyvolaná i velká velká doprava v těch okolních ulicích a když se když se podíváte kudy je vedena tak kolem toho nového developmentu je krásná skleněná pěší zóna s tramvají a do obslužná doprava je vedena především budou stávající zástavby sídliště na jarově a odnese to ulice želivského a další čili stávající hustě obydlené ulice stávající obyvatele žižkova a je budou mít krásnou pěší zónu prosím dál 
a když se by se podíváte do toho dopravního modelu tak máte pocit že to zhoršení nebude až tak velké ale prosím dál ten dopravní model počítá s tím že dvacet tři tisíc obyvatel vyvolá šestnáct tisíc jíst za den já nevím jak vy já se po městě pohybují několikrát za den takže já bych tě očividně žid nemohla a také počítá se s realizovanou jihovýchodní části vnějšího pražského okruhu a s tím že tranzitní doprava bude převedena především na něj což se obávám že tak být nemusí a že být realizován nemusí je to tak stejné kdybychom řekli že v roce dva tisíce třicet budeme všichni zit elektromobily takže nemusíme smog takže ira být třeba zastupitele prahy tři takto požaduje po hlavním městě praze a pro institutu plánování rozvoje ať udělá dopravnímu dal takový kde to bude i bez těchto věcí a kde bude ten počet vyvolaných jist odpovídat prosím dál 
a téma jaro třídy je také také velmi trápí místní obyvatele a když se podíváte na ten návrh té tramvajové trati která v té západní polovině až po habrová obslouží tu novou čtvrť tak ta má jako velmi velký dopravní význam a právě přebere velkou část dopravy 
aby nemusela aby nemusel všichni obyvatelé nové čtvrti používat auta a zatěžovat ty stávající komunikace a když se podíváte na východní část tak tam končí točnou u malešické lesa a není ta byla trať spojená a ať ať už na spojovací anebo dál na českobrodsku a já mám trošku pochybnost o smysluplnosti investice do téruské ve východní části protože vedeme tramvaj lesem na ukor lesa a obsluhy min sídliště které v docházkové vzdálenosti odslouženo veřejnou dopravou z druhé strany prosím dál a když se podíváte na to jak janovská třída může pomoci vyřešit dopravní zatížení komunik té tech okolních ulic tak vidíte že se vlastně az tolik nezmění že třeba některým ulicím to trošku pomůže jako třeba koněvově a některých ulicích se může naopak zhorší takže mě trošku uniká smysl plnost a veřejné investice prosím dál a před posledním tématem je prostupnost toho území a to je prosím dál a to je téma které už se částečně změnilo toho projednávání na jaře kdy celý ten jižní blog by měl ty šipky tu tu prostupnosti území prouza doporučenou abyste si dokázali představit prosím dál tak ten blog je větší než loď která ucpal suezský průplav prosím dál a takže mohlo tam vzniknout něco takového naštěstí teda aspoň této části už institut plánovaně dopravy tu 
a a rozvoje tu studii upravil prosím dál takže něco takového nevznikne a prosím dál 
ale některé si další bloku kuba stále mají tu doporučit prostupnost pouze doporučenou prosím dál 
tady je ještě porovnání se abyste se v metrech se stávající žižková prosím dál aby se dokázal představit také těch bloků v té nově plánované čtvrti prosím dál 
a před posledním tématem je to že 
developer vyvádí státní majetek v tuto chvíli jsou pozemky ještě ve vlastnictví českých drah kromě té severozápadní části přepadnou developerovi až ve chvíli kdy bude schválena změna územního plánu takže v tuto chvíli jsou ještě v rukách státu budeme li české dráhy považovat stále ještě za státní podnik a ve chvíli kdy bude schválena změna územního plánu tak až tu chvíli kupuje developer ty pozemky takže ho v tuto chvíli bez rizika a co ten developer získá tak já jsem si početla když by prodával ty za sto šedesát tisíc korun za metr čtvereční což teď severozápadní část se prodává za sto dvacet až sto šedesát tisíc tak bude to za pár let tak zde navýší tak řekněme že to bude za pár let průměrná cena a jaké má náklady na a na ty pozemky kolekci vezme město na kontribuce dýh je to vidíte znázorněno na jednom metru čtverečním toho prodaného bytu prosím dál 
když by například město ty požadavky na kontribuce navýšila na dvojnásobek tak by nám to přepočteno na ten jeden byt vzhledem ke kapacitám v tom území zvyšovat prodejní cenu bytu o dva tisíce pět set korun za metr čtvereční a zaplatilo by nám to skoro veřejné instituce do toho území které teď platí hlavní město nikoli web developer prosím dál 
já si myslím že ta nevyváženost zisku developera a těch nákladů města a toho co město získá je příliš velká když se podíváte jak se takový jako kontu rybu či smlouvy a přístavky developery developerů jak vypadají v zemích na západ od nás tak tak jsou výrazně jiné tamto město se dokáže říct mnohem více co po těch develop lehce a prosím dál 
a to se týká poslední požadavek petice který říká že by to město mělo požadovat podíl bytů v tom území který by měl být aspoň patnáctiprocentní když toho zase znázorněním do těch čísel s kterými jsem počítala budu ráda když mě třeba někdo ty čísla opravíte nebo upřesníte ale nikdo je nikdy někde neukázal ani ani hlavního města když jsme požadovali tak když by to město dostalo těch patnáct procent bytů za nákladovou cenu tak tak tomu developerovi už královny ze zisku pět až sedm miliard podle těch nákladů a a prodejních cen a dalších třicet až čtyřicet miliard developerem zbyde tak já si myslím že město by mělo být sebevědomější zde měl požadovat víc že by se nemělo spokojit s jednou a půlmiliardu ale mělo by potom developerovi chtít víc když se tady plánuje no nová čtvrť 
a prosím dál to je ode mě všechno tady je kontakt mám někdy by kdokoli ze zastupitelů se se mnou chtěl chtěl sejít nebo neměnila jakékoli dotazy jsem ráda k dispozici 
jestli můžu poprosit děkuji paní vinklárková za prezentaci a mám tady před sebou seznam jednotlivých přihlášených takže bych dal prostor teďkon panu vladimíru a kubicovi a vypraví se alena vrbová 
dobrý den já se jmenuji vladimír kubinec jsem členem petičního výboru a jsem také před svého bytového družstva jarov a to říkám proto abyste věděli že samozřejmě místně nás ta problematika velmi zajímá zejména s ohledem na dopravní návaznosti toho celého projektu a navážu na paní vinklárková nebudou opakovat věci o kterých hovořila a viděl bych to tak že budu mluvit o třech věcech velmi krátce za prvé bych chtěl trošku reagovat na a pana místostarostu dobeše který řekl že prostě diskuze mezi námi jako jako autorita petice jako podporovat podporovateli typ petice prostě probíhají vzpomenul jednání v září vzpomnělo jednání v listopadu je všechno pravda je v pořádku ale nás hlavně na tom celém příběhu mrzí to že mi jako obyvatelé té nejpostiženější části troufám si tvrdit jsme se dozvěděli vůbec o chystané změně územního plánu čistě náhodou by jsme prostě netušili až do jara že se chystá něco co má radikálním způsobem změnit stávající platný územní plán a hlavně teda a původně plánovanou jaro ruskou spojku na nově na jaro svou třídu a to je věc kterou mi prostě městské části vypočítáme vyčítat budeme protože taková ta participační jednání která organizuje teta jsou hezká samozřejmě občané se leccos dozví ale na nich v podstatě nic nezměníme pro nás opravdu a to mi věřte není tak důležitý si a tramvajová zastávka bude o dvacet metrů vpřed nebo vzad vlevo nebo vpravo pro nás je daleko podstatnější že tam bude jezdit pět metrů před zástavbou dvacet tisíc aut denně jako to jsou pro nás věci který chceme řešit a to všechno troufám si tvrdit bychom mohli nějakým způsobem lépe ventilovat kdybychom o chystané změně věděli ještě v okamžiku než městská část dala své stanovisko magistrátu k návrhu na změnu územního plánu té první poznámka druhá poznámka 
ano doprava 
my nechápeme absolutně nechápe ani nám nevysvětlil proč dvacet tisíc aut nemá jezdi železničním koridorem stávajícím a proč má jezdit 
velmi hustě osídlenou zástavbou basilejské náměstí malešické ulici která teď moc hustě teda zastavěná ještě není ale plánuje se tam další výstava to víte a zejména teda malešické ulicí ještě dál to znamená pokud by měl mluvit třeba za naše bytové družstvo v některých případech je to osm metrů od obytných objektů já nevím kdo z vás kdo z vás zastupitelů by si přál aby mu denně před před barákem jezu dvacet tisíc aut když padesát metrů vedle je nevyužitý železniční koridor 
já prostě to to nemá absolutně žádnou logiku mi nechápeme proč by ta původně plánovaná jarkovská spojka nemohla být tak jak byla plánovaná tak jak zní stávající územní plán co znamená aby vedla ulicí mezi hřbitovy červenému vrchu a potom aby byla svedena do stávajícího železničního koridoru tam vůbec nikdo nebydlí 
my přivítáme pod okny tramvaj ale dvacet tisíc aut tam prostě vítat nebudeme 
a co ti poznámka kterou chci říct to jsou ty kontribuce já nejsem žádný odborník samozřejmě na na na stavební záležitosti ale já byl na místě magistrátu tak bych to řešil úplně obráceně 
já bych neschválil změnu územního plánu 
tím pádem by se developeři nedostali k pozemku na na který mají podepsaný a kupní smlouvy respektive smlouvy o smlouvách budoucích já jako magistrát bych těch pozemky koupil od českých drah a tak bych si mohl za utržené peníze od developerů oblasti nadiktovat cosi a postavit co chci já samozřejmě vím že všechno o penězích ale nemyslím si že praha je tak malý chudý město aby si nemohla dovolit zcela obrátit telgárt které nastavený já ten gard tak že vidím nesli sony a ale samozřejmě přikláním se k tomu hodnocení který tady bylo ty kontribuce v podstatě neznají vůbec nic a vy jako zastupitelé městské části byste si měli vlastně položit otázku co z toho městská část co z toho že že vznikne nákladní nádraží mimo jiné patnáct tisíc nových bytů co z toho městská část bude mít 
jakou to všechno 
katko prošel bych panu paní alenu chybovou a potom pana dun dar svíčkovou 
dobrý večer já bych které potvrdilo to že ta jednání skutečně probíhají jak už tady bylo řečeno ale mě právě vadí to že z toho nejsou žádné výsledky že neustále slyšíme tohle nejde tohle nejde tohle musí magistrát který se těch jednání neúčastní a i na mě to působí že tématu nákladové nádraží žižkov a želivského okolí se vyhýbá panu hlaváčková jsem to napsala napsal mi že jsem na něj přísná protože on se omluví z důvodu nemoci na tato témata ale celé dny předtím samé dny kdy se omluví na toto téma a další dny jednání ať už onlajn nebo prezenčně absolvuje to bylo to samý vzrušená debata v kempu nákladové nádraží občanská vybavenost 
k té dopravě i logicky je že čím bys bytů se postaví tím víc dopravit to bude generovat 
teď tady byla řeč o dvaceti tisících aut nám jezdí pod okny na želivského třicet pět tisíc mluvím tedy o měření které proběhlo opakovaně a to omlouvám mám špatnou hlasivky a to už trvale 
a to měření proběhla v době kdy tam nebyla omezení kdy byly splněny podmínky pro měření hluku a je tam dvanáct set tramvají třicet pět tisíc aut takže nevím kam se ta další auta teda budou štursova rozhodně nejsme proto aby se něco rozšiřovala tak jak plánuje magistrát nevím kdo z vás slyšel ale to mi řekl pan hlaváček i panča in her chtěli rozšířit 
želivského v úseku basilejské náměstí olšanská 
takže by auto měla tři pruhy v každém směru a tramvajová zastávka by byla posunuta o čtyři metry na východ já budu první kdo to bude napadat protože jestliže se posune tramvajová zastávka vychýlením na východ a zpátky zase na západ na původní trasu jedná se o novou trať a tam nebudou splněny hlukové limity takže tam si myslím že by mohli zapomenout teď 
dal bych teda chtěla apelovat na to abyste přehodnotili na to že ta auta vztahy evropské třídy by měla jet jak tady taky zaznělo přímo na přes třebešín na kulaťák a to ulice u nákladového nádraží a nikoliv aby od ulice na jarově aby vestu křižovatku teda zahlcovat auta a aby zaručovala potom dál tu malé švédskou a želivského ta malešická houstne už teď způsobeno je to další hustou zástavbou která je na jižní straně židovských pecích je pravda že tam se teda přechází někdy hodně špatně 
potom tedy myslím že důvod mě by to vedlo okolo jednoho objektu kde by to mohlo vadit tak tam by se asi dala udělat mělká protihluková stěna což se nedá udělat no želivského ano malešické takže tam by stačila jedna možná i menší nějaká protihluková stěna nevím jaký objekt to je kde je přesně a jak je velký ale tam vlastně to od hluku a dalších tisíců aut zachrání malešická a želivského takže bych vás chtěla poprosit jestli byste se mohli k tomuto postavit čelem a to napříč politickými stranami protože tohle všechno není věc na čtyři roky kdy o tom rozhoduje určité vedení městské části a za čtyři roky bude zase jiné je to tak že se mění 
já vám děkuji a uvítám když příště už slyším o něco konkrétního a nejenom to že jednáme budeme jednat ale ty výsledky se nedostavují d d 
ano 
to jsem já ten thunder kubíčková pardon vpořádku manžel také 
mám si sundá roušku 
nej 
a omlouvám se daleko ne nervozitu mluvit na veřejnosti mimo mají komfortní zónu ale četla jsem asi stokrát dneska traktorem takže děkuji za slovo nejdříve bych chtěla poděkovat vůbec za možnost a prostor vyjádřit se k tomuto projektu za sebe i za své současné i budoucí sousedy jelikož má k dispozici tedy pouze několik minut tak budu se snažit být stručná výstižná na úvod bych chtěl zdůraznit že je primárně nemám nic proti stavění nových obytných komplexů protože taky v jednom bydlí měřím alena vyváženost a na to že si naši přítomnost pouze půjčujeme od budoucích generací snažme se za sebou zanechal něco co bychom mohli být hrdí věřím že to cítí stejně alespoň většina z vás a protože každá mince má dvě strany pokusím se nejprve shrnout výchozí pozici pro vyjednávání v nákladovém nádraží tak jak jsem to pochopil z předešlých jednání pozemky nákladového nádraží byly rozprodány českými drahami že jsem se teda tedy dozvěděla že není úplně pravda za diskutabilních podmínek teoreticky tedy nejsou majetkem prahy tři a tudíž je výchozí pozici pro vyjednávání nepříliš výhodná developeři jsou vybaveni profesionální bylobbisty a mocí peněz ať nemám úplně na mysli právě ty finanční prostředky které chtějí poskytnou v rámci participaci na občanskou vybavenost a podobně navíc je do všeho vloží magistrát hlavního města prahy se současným urbanistickým polo bohem panem hlaváčkem když přidává na komplexnosti 
pochopila jsem že stojíme na pomyslné křižovatce a tedy buď územní plán schválit a spoléhat na to že je to stejně běh na dlouhou trať a pár věcí by se dalo ještě do vyjednat následujících desetiletích nebo ke shodě nedojde ke shodě nedojde a převážná část nákladového nádraží neprojde v následujících letech téměř žádnou kultivací pls tedy jak říká pan dobeš příjdeme i nějaké peníze od developerů jediný způsob jakým veřejnost může vzdorovat jsou schůzky s vámi zastupitelstvem a ročně podepsat silná a fyzicky odevzdat silná petice podotýkám v době ko vidové pandemie teď mají znepokojující vhled do reality já bydlím v ulici olgy havlové a mám dojem že v kontextu nákladového nádraží se vůbec nezmiňují velmi významné sousedící komplexy novostaveb oblastí vasko vacková třebešín a analytického parku tito kostlivci ve skříni z dob bývalých vedení radnice budou totiž z nákladového nádraží čerpat především nově vzniklou vzniklo občanskou vybavenost se kterou se v těchto projektech jak si nepočítalo po navýšení dopravní zátěže ani nemluvě pro lepší pochopení již na úvod zmíněné nevyvážeností pár čísel počet bytů po dostavení všech etap vackov třebešín malešický a i dva tisíce dvě stě pardon 
technická vsuvka 
avšak počet nově vzniklý dětských hřišť jedno s kapacitou tak cirka jenom pro třicet dětí počet nově vzniklých mateřských škol jedna malá počet nově vzniklých škol žádná počet nových zelených ploch či parků kromě nějaké trávy a pár stromku ve vnitroblocích žádné zde můžete argumentovat existujícím i když už silně okousaný parkem židovské pece podotýkám že současný jediný přístup do parků z této části vede přes šíleně strmé schody a tam byste si s kočárkem opravdu netroufli 
počet parkovacích stání mimo těch ke koupi v rámci projektu silně nedostačující počet nových obchodů s potravinami když vám dojde mléko nedejbože káva jeden na třebešíně u nás nic co se týče dostupnosti bydlení cena bytu v průměru nad sto tisíc za metr čtvereční závěrem si proto dovolím apelovat pojďme si upřímně říct že teď je ten čas kdy je potřeba nasadit laťku hodně vysoko a nebýt beránky developerů ani nikoho jiného nenechme se ukonejšit tím že se s námi developeři baví i když by vůbec nemuseli pojďme prosadit naprosto logicky zdůvodnitelné body petice a tedy vás prosím vážené zastupitelstvo podpořte nás obyvatele prahy tři pomozte nám o petici informovat poskytněte nám prostor pro sdílení našich výhrad ke stávajícímu návrhu jsme odhodlaní za naší čtvrti bojovat dělejte to také v příštích volbách vám to přičteme k dobru 
děkuji za pozornost 
já děkuji a poprosím přemysla pražského a o tom ondřeje nekvasila 
dobrý večer pane starosto dobrý večer zastupitelé 
myslím si je to co chci říct budu mít hodně těžké protože kolegyně co mu byla přede mnou to byste si měli pouštět každej večer aspoň jednou to keď nepochopíte co se vám snažíme říct 
takže moje jméno přemysl pražský já jsem s tím začal na jarově je tam jsme řešili dopravu tu docela zaznělo já bych chtěl začít dneska aspoň trošku pozitivně a poděkovat vám 
za každej ostrůvek pro chodce který děláte 
za každej ten zálivce třeba na vinohradské kterých děláte opravdu ten komfort chodců třeba když jdete s dětma to zvyšuje takže oproti tomu co to je dneska zazníval od pěti hodin ta šikana řidičů a tak dále tak já vám chci poděkovat zrovna nikoho kdo hodně chodí hodně jezdí jen hadačka hodně tady chodí s dětma pan také auto ale využívám ho jenom občas jak nám tady budou přibývat desetitisíce nových obyvatel tak těch lidí kteří budou muset jezdit mhd chodit pěšky bude prostě muset být víc on říkal pan starosta prostě aut přibývá lidí přibývá a jediná možnost jak to zatím řidičům pomoct je v tom že se jim staví nový silnice zvyšuje se počet pruhů ruší se třeba nějaký parky jinak se to zvýšit nedá je to jednoduchá trojčlenka počet lidí který chce jezdit silniční kapacita a teď to o pravdě o výsledkem celkový počet lidí co se přepravy tak a já jsem se také účastnil některých těch setkání který byl nikdy před týdnem před dvěma a tam se stala velice zajímavá v tom totiž přišli jak lidi zeyerova který říkali my nechceme ruskou třídu ale přišli tam lidi z vacková máme to jednou udělali toto třeba místo přírody železniční trati pak tam přišli děti z jana želivského říkali není slyšet přišli tam potom lidi z jana želivského a říkali no tak nám to udělejte jenom jeden a jeden pruh a ty auta jezdí třeba jarovem ale pak tam byla i lidi z koněvově a zase říkali tak aťne tady jak je zde jinudy takže ano ty lidi jsou v dospělosti na nějakém vstupní říkají my nechceme ty auta u nás ale jinak chce tím autem jezdit ale právě vaše práce jim vysvětlit že když nechtějí ty auta u nich také logický že ani nikdo jiný nechce aby mu jezdili pod oknem dvacet tisíc lidí já jsem si tohle ten vývoj musí udělat taky takže pochopil jsem že když nechci žít poblíž dálnice ale že asi to nechtějí ani ostatních na koněvově na jana želivského takže já bych vás chtěl naopak podpořit v tom abyste tohleto jak se říká tak agresivně omezování automobilový individuální dopravy abyste maličko pokračovaly protože je normální chodit do školky pěšky je normální chodit do školy pěšky je normální do obchodu pěšky a je normální z prózy jet prostě mladeč tu práce 
jinak se z toho stane tady smogové pekl zabetonovaný jako to bylo třetím měsícem tak tohleto se týká dopravy takže teď ještě krátce k vybavenosti je to tady zaznělo od školy jsou nedostatečný 
vznikají komplexy jako třeba ty garden taurus central park kde není vůbec nic akorát tam každej den nikdo jede autem fuková nic není žádná škola se nepostavil nic takže vy tady máte dneska opravdu historickou příležitost a chtěl bych zdůraznit nezávisle na tom jaký jste straně je to historická příležitost tuhle věc udělat pořádně ve prospěch všech lidí kteří tady žijí na žižkově což jste i vy a to budou třeba vaše děti takže prosím vás ty připomínky co to byly skvěle zpracovaný zkuste se zatím ještě zamyslet zkuste něco vylepšit ono se často říká že my nechceme nic je nechceme žádné development že chceme zakázat aut ale to není pravda je to všechno o nějaký míře a lidi vám tady říkají že se cítí že to dneska není dostatečně ve prospěch těch stávajících obyvatel takže prosím zkuste ještě něco pro názvy bouchat i pro vás jakou 
tak já děkuju a poprosím pana těla 
dobrý večer já bych chtěl taky jako při předřečník poděkovat zastupitelstvu že nás zde přijalo a že můžeme promluvit moje jméno je ondřej nekvasil jsem občan prahy tři bydlím tady bezmála třicet let a 
vzděláním architekt a povoláním vysokoškolský profesor to co mě přivedlo k tomu že jsem se zatím ale o tu o tu petici a vůbec o ten vývoj byl hlavně ten ta studia ten plán který byl předložen i her tedy já považuji za naprosto nedostatečný a byl napsaný stylem zkreslující tomu co říct jako člověk který četl hodně dizertačních prací hodně diplomových prací a viděl hodně projektů různých studentů a různých pedagogů ten ten ten projekt byl psán velmi formálně ve smyslu ano dokážeme vyřešit všechno v pořádku doprava bude napojena na jana želivského a celý den projekt byl koncipován tak že je to jakýsi ostrov uprostřed ničeho a nejsou tam žádné jiné bytové komplexy kolem nevznikne tam nový bytový komplex místo telecomu nestaví se tam nic na třebešíně neexistuje tulipa třebešín neexistuje výstavba metrostavu u parku parukářka a bylo to vlastně použito velmi často znamená že tam byly věty typu že zeleně na praze tři dostatek protože jsou tady olšanské hřbitovy takže tady je pětatřicet hektarů lesa tak proč si máme stěžovat že chceme víc zeleně bylo tam napsáno že janovská spojka vyřeší dopravu toho území protože všichni budou jezdit na východ ta jsou věty které když vlastně ten studii která byla v únoru prezentovaná protože žádná jiná oficielní studuji ještě nebyla prezentovaná tak byly prostě evidentně zavádějící a byly psány stylem jak píše student když neví co má říct takže jako trochu oklikou to popíše byl tam prezentován lineární pár i národní park není vůbec technický termín pro park a v podstatě je to spojka mezi dvěmi územími kde mluvím o u parku který je férových v severovýchodní části 
navržen toho to řešeného území a je to je to propojka mezi dvěmi developery a když tato území tak je to dvanácti metrový pruh s převýšením šest metrů na těch dvanácti metrech to je vlastně místo dokážete být pouze po schodech a to není park to je prostě zelené zelená separace mezi dvěmi obytnými bloky a není nevznikne nevznikne vám dětské hřiště nevznikne tam nic kde by lidi mohli projít akorát můžou být po horní hraně nebo po dolní hraně toho parku projít a to jsou všechno věci které mě vedly k tomu že jsem se přidal této petici protože si myslím že je strašně smutná situace že obecně prospěšná společnost 
veřejná společnost i té r která má sloužit občanům prahy vlastně už návrhové něco se v předem špatně a to se týká právě i těch prostorách těch škol využití pozemků zastavění pozemku a hlavně té otázky dopravy takže to jenom jsem chtěl říct že vlastně ten bohužel ten dokument který by měl plán sloužit rozhodování a měl by být progresivní měl by být právě ten revoluční a ten který by viděl do budoucna budoucnost prahy a jejího rozvoje do jednadvacátého století ne do devatenáctého století a do jednadvacátého století tak ten byl opravdu velmi špatný ve formě v obsahu a způsobu jakým způsobem vlastně to i ever komunikovalo na veřejnou děkuji 
by pana patrika 
dobrý den já se jmenuji švestka jsem z jarova a připojil jsem se petici úplně náhodně 
což je trošku protože děkuji ano mu za to že vlastně nás obeznámil že taková situace vůbec je 
chtěl jsem se teda zeptat zastupitelů jak je to vlastně může vůbec možný že vlastně lidé na praze tři vlastně vůbec nevědí že taková výstavba bude probíhat já jsem kontaktoval i své sousedy známe na praze tři a ty vůbec nevěděli že takováhle výstavu značná 
tam bude probíhat vlastně potom si říkali no to bude někdy za třicet let jako já jsem říkal no asi úplně za třicet let to nebude bude to mnohem dřív a divili se vlastně dopady že najednou k spojovací ulici kdy denně projede ulicí čtyřicet tisíc aut můžete si dohledat 
z veřejně dostupných zdrojů najednou přibude dalších dvacet tisíc aut a vlasy se se jsou jarov jako do kleští z jedné strany čtyřicet tisíc aut z druhé strany dvacet tisíc aut a tečka jako pro koho vlastně ten projekt který se staví na nákladovém nádraží je je to pro nás obyvatele nebo pro developery jo 
já teda si myslím že je to zatím pro developery jednoznačně jo praha tři nebo hlavní magistrát hraju ne druhý ale třetí až čtvrtý housle o tom někde prostě vzadu se krčí takže já bych docela rád bych aby praha 
jako hlavní město bylo schopno vystupovat značně razantní nic vůči developerům a najít tým stále na ruku 
já bych se chtěl zeptat zastupitelů případně pana starosty přímo proč třeba nebyla provedena dopadová studie pro takhle obrovský projekt kde má přibýt vlasy na nákladovém nádraží okresní město po písek vlasy nebyla provedena žádná dopadová studie která by řekla co se pro nás tady znění bude to o výrazně horšímu předpokládáme všichni naše před předřečníci jak vidíte já nejsem architekt 
byla u povera takto zní to se omlouvám to se ještě nemám aktualizovaný tak děkuji takto si pod sečtou bohužel jsem byl tečka zaneprázdněn takže ivan takto si rád přečtu tak to beru zpátky nicméně stále trvám na tom že developeři tady vlastně hrajou první housle rozhodují o tom co bude a co je pro developery nejdůležitější zisk nic jiného je nezajímá je zajímá aby to bylo co největší co nejvyšší aby tam dali co není co obyvatel aby toho co nejvíc prodali jo paní architektka vinklárková krásně zobrazila třeba to kolik tam bude zeleně všichni jste viděli kolik vypadá deset tisíc je na na náměstí od noname oddaných hektarech a pak jak to bude vypadat tady takže ve stávající podobě je to pro nás občany nepřijatelný a nebude se tady dát žít děkuji mockrát 
tak já děkuji já tady v tom svém seznamu to bylo poslední jméno ale zeptám se jestli ještě v mezidobí nepřišel někdo kdo by chtěl přihlásit 
vidím pana senátora 
pokládám vazna vážený pane vaše pane starosto vážení členové rady vážení zastupitelé já jsem nepřišel tedy vůbec nikoho poučovat nebo dělat si nějakou politickou kampaň nicméně musím říci že mě zhruba před rokem oslavili občané prahy tři jako svého zastupitele senátora a žádali mě o to abych se nějakým způsobem taky a zapojil do problematiky tedy výstavby na nákladovém nádraží žižkov a oni přišli 
připadne mi docela jako rozumnými návrhy a rozumnými podněty co se té věci týče netřeba opakovat protože to tady prostě zaznívá a 
já bych jenom poprosil byste opravdu ty věci zvážili já vím že nejste v jednoduché situaci protože protože prostě o těch věcech se rozhoduje na jiných úrovních nicméně vy máte taky velmi velmi silné slovo v této záležitosti a vím že různé politické vazby a tak dále prostě členství ve stranách je věc která je podstatná jako je důležitá ale a poprosil bych kdybyste opravdu brali zřetel i na ty názory prostě občanů vím že tomu tak to přistupujete a vím že to není jednoduchá pozice ale mě připadne že řada těch připomínek je namístě proto bych a byl rád kdyby na tu petici bylo nějak reagovat a já vím že se k tomu jestli k tomu chystáte a také bych chtěl ocenit že se tím zabýváte 
vím že tady vznikla celá řada připomínek nebo i v průběhu té diskuze a na problematice participace tak je to není jednoduchá záležitost vím co to je jako jako politik prostě lidi do té věci zapojovat ale myslím si že je opravdu vhodné aby při tak velkém projektu a tak zásadní změně ta participace probíhá takovým způsobem aby aby ti občané opravdu měli nejen pocit ale aby cítili že jsou do té věci nějakým způsobem v tažení to jsem chtěl říct za sebe za to jak tu věc za jak tu věc vnímám a doufejme že se v budoucnu prostě podaří podaří tu věc postavit tak aby aby celá ta oblast a celé město které tedy má prostě vyrůst splňovala nějaké opravdu parametry jako moderní čtvrti tak aby se lidé tady tedy cítili dobře je to velká odpovědnost vás nás všech a a 
budeme sledovat a doufejme že že se podaří tu věc nějakým způsobem změnit 
tak a ke mně se ještě teda dostal na seznamu jeden přihlášený a to je petr hrdina 
dobrý den já jsem taky obyvatel prahy tři jarova členů bytového družstva jaro ale to není podstatné co chci říct já jsem tady několikrát zaslechl hovořit o zisku o nepřiměřeném zisku developerů a dneska jsem dostal takovouhle větev a to je vlastně jaký bývalý jehličnan který je úplně obrostlý jmelím já to chci přinést jako ilustrace že i příroda a ukazuje jak je prostě nebezpečný když na něčem přirozeném parazituje něco cen přirozené a myslím si že opravdu nepřiměřený zisk který je těžený z toho území škodí škodí vlastně životu a já bych se moc přimlouval za to abyste opravdu zvážili řešení které by vyhovovalo dobrým životním podmínkám a rozvoji té naší městské části a ne zvyšovaly zátěž takže vám přeju mu rozhodnutí a děkuji za pozornost 
tak já teď konů stra konstatovat že vystoupili všichni přihlášení kdo další už nečeká ani v předsálí tak já děkuji všem kteří vystoupili včetně i představené prezentace já jsem si tady udělal několik konkrétních bodů ale úplně na začátku bych chtěl říct nebo odpovědět vlastně na toho posledního který vystupoval mi dnes tady nic podobného jako nějaké usnesení nebo rozhodnutí schvalovat nebudeme a není to ani jakoby na plánu dnešního zastupitelstva takže není to tak že by dneska je od něco podobného mělo být hlasováno je to o tom aby jsme projednali petici abyste s ní byli seznámeni aby jsme dali primárně proto vám seznámit jak občany tak zejména zastupitelé městské části co 
jste chtěli říct a nějaké výtky strih čtyřicet vztahy co se týče toho jednotlivých vystoupení tak já jsem si to napsal jednotlivých bodech hlavní město praha jeho role a komunikace s nimi já bych tedy nechtěl mluvit za hlavní město byste už poslali tu petici i nejenom na městskou část i na hlavní město prahu já jsem už inicioval tu informa nebo říkal jsem tu informaci na začátku že jsem mluvil s panem hlaváčkem on ví o této petici a je nejenom povinován ale i připraven pětici projednat na zastupitelstvu hlavního města prahy dvacátého sedmého ledna a stejně tak předpokládám že tam nebude jenom on a zástupci případně hlavního města prahy ale i zástupců zástupci institutu plánování a rozvoje který tady také byl několikrát jmenován který je tím kdo v podstatě v tuto chvíli připravuje nejenom tu podkladovou studii ale i tu textovou část v téhle věci tady můžu říct že co se týče té textové části která byla předložena v únoru březnu také ta se stále v tu chvíli aktualizuje a ani mi zástupci městské části jsme tuto aktuální podobu textu ještě neviděli to znamená že i předpokládám že dojde k úpravám a změnám v této textové části o které byl pan profesor vlastnímu mluvil nicméně tady bych chtěl zmínit že tedy hlavní město je tím aktérem je tím nejdůležitějším aktérem protože oni jsou ti na úrovni zastupitelstva kteří schvalují změnu územního plánu a tak jak deklarují rádi by tento proces završili v průběhu řekněme června nebo května června příštího roku takže ta diskuze s nimi být vedena bude a může být co se týče bodu dva a to je v podstatě role státu českých drah a řekněme vztah s developery tady si troufnu jenom drobnou úpravu nebo respektive je to území dneska zejména ta jižní část pod budovou nákladového nádraží je 
stále v rukou českých drah akciové společnosti nicméně už od roku dva tisíce čtyři je tam smlouva vysoutěžená smlouva která v podstatě v tuto chvíli je anebo v té době a do doteďka je platná vůči společnosti která se jmenuje žižkov station development kde jsou v podstatě dva aktéři sekyra group a české dráhy a máte pravdu v tom že podstatě to majetku právně majetkoprávní změna a nabití tech jakoby pozemků bude až po změně územního plánu nicméně ta informace že české dráhy dneska mohou vlastně vyvázat se z té smlouvy a prodat pozemky hlavního města prahy takto jsme už zkoušeli zkoušeli jsme to už v roce dva tisíce dvanáct požádali jsme nejenom jak městská část ale hlavní město praha o to aby vlastně bylo upuštěno od té smlouvě došlo k odprodeji přímému hlavnímu městu praze a bylo to odmítnuto ze strany českých drah že tu pro ně možné není 
co se týče kontribuce í které tady byly zmíněny tak co se týče samotných jednání o té výše kontribuce tak tady je třeba zmínit dvě věci bylo točená informace kolik je možné v konstrukcích platit na západ od nás u nás kontribuce v tuto chvíli nemají právní základ znamená jedná se o dobrovolné příspěvky ze strany developerů primárně využité pro veřejnou vybavenost a je to záležitost která v podstatě je v tuhle chvíli na úrovni nějaké diskuze a dohody s developery to znamená ani to není jakoby věc kterou byste si mohli vynutit a zase abych tedy nemluvili jenom řekněme na útočně proti developerů tak oni také platí daně neplatí úplně málo je to také o tom že ty daně je potom následně pokud jsou sdílené například třeba u daně z přidané hodnoty tak se potom převádí zpátky a na jednotlivé kraje v tomhle tom případně necelých dvacet pět procent 
hodnoty vybrané v podstatě v praze přichází do rozpočtu hlavního města prahy a ta by měla buď redistribuovat městským částem což se neděje anebo by měla přímo v podstatě vložit i finanční prostředky do rozvoje tohoto území právě s ohledem na to že vybírá daň z přidané hodnoty prodejen jednorázovým prodejem toho tohoto bytového fondu druhá ta část se týká v podstatě z postupného výběru daňové povinnosti nebo respektive daní které se týkají pokud lidé tady mají trvalý pobyt tady bych chtěl také zmínit a nechci úplně nad tím moc plakat ale prostě redistribuce ze strany hlavního města prahy vůči městské části je v situaci kdy někdy nějaký čtyřiceti tisíc korun na osobu dostává městská část kdo kolem třech a půl tisíce což je záležitost která je krajině jakoby pro městskou část nevýhodná nicméně argumentováno právě tím že tyhle finanční prostředky jsou využívány pro celoměstsky významné stavby ať už se jedná o liniové stavby městského vnitřní okruh metro tramvajové tratě případně jakoby veřejné prostory nicméně právě proto že tomu tak je tak také říkáme hlavnímu městu dobrá tedy pokud tyhle ty daně máte na celoměstsky významné stavby tak je třeba abyste tomhle tom případě při takto velkém rozvojem území mysleli na městskou část jednotlivé potřeby kam vystavěli když teda ty daně tohohle toho máte a vybírat a necháváte si pro sebe a pak tady bylo téma dopravy 
což je téma které se dá rozdělit do části která se týká té 
javovské křídy řada z vás to už slyšela já si troufám tvrdit že důležité je úplně nebylo zmíněno že těmito humanizace té janovské třídy je významně odlišná od toho co historicky tam bylo malováno ale řada z nás to už ví já si to ani chce slyšet prostě historicky tam byla namalovaná trasa v profilu dva plus dva pruhy dneska se jedná o komunikaci městského typu na profilu jedna plus jedna vím a rozumím argumentů které vlastně z vaší strany padaly co se týče té samotné trasy kde v podstatě ten požadavek je od podstatě křižovatky malešická a na jarově vést tu trasu vlastně jste stávajícím koridorů železniční tratě kde dneska vlastně vede nebo je navržena ta tramvajová trasa a a potom ta druhá část diskuze je jestli ta doprava má vést k nákladového nádraží a nebo tak jak je dneska navrhováno v podstatě rozdělit do dvou ulic ať už tedy ulice malešická anebo právě ulice u nákladového nádraží formu dopravních opatření které by v podstatě zkapacitnění tu variantu malešická a potom varianta kolem červeného vrchu do ulice u nákladového nádraží je pak je tady pak tady byl bod veřejná vybavenost která se týká problematiky velikosti škol školek jejich počtu tady bych chtěl říct že městská část zpracovala demografickou studii která vlastně indikovat nebo přesně identifikovat potřeby tohoto území tedy potřeby byly identifikovány ve výši dvaceti šesti kmenových tříd mateřských škol které jsou dneska v podstatě navržen navrženy pro pět mateřských škol území ví matera těch dvou přilehlých který je dvoutřídní u mateřské školy v metrostavu a té mateřské školy vlastně u projektu a ten zmiňovaný projekt tulipa a potom jsou tam ty dvě základní školy jedna teda ta centrální za budovou nákladového nádraží v nové budově je která by měla být dvaceti sedmi třídní a potom předpokladem je osmnácti třídní tedy menší než bylo uváděno ale rozumím tomu že na začátku ten plán byl dvaceti sedmi třídní škola nahoře na jarově na tom území vlastně kolem ulice habrová s tím že v tuhle chvíli je poměrně velký tlak ze strany městské části na to aby došlo vlastně k odkoupení poloviny té budovy i s ohledem právě na umístění dalších školských zařízení primárně pro střední školství a případně i pro v podstatě buď základní uměleckou školu nebo nějaké soukromé školství které by bylo umístěno ve stávající budově nákladového nádraží nicméně nebavíme se o té základní škole kterou my chceme využít zejména primárně pro pro 
jakoby městskou část a tady k tomuhle tomu bodu by chtěli říct to že my jsme tuto věc na úrovni koalice projednávali s tím že byste rádi se s jednotlivými body vypořádali a připravili i stanovisko které by jsme projednali na úrovni rady městské části a kterou by jsme následně chtěli vám zase odprezentovat a ukázat právě na tom dát na tom dalším a tom dalším zastupitelstvu které bude probíhat na konci ledna to znamená já teď si troufl tvrdit nebo omluvit že nebudu chtít jít i bod po bodu my jsme tu petici obdrželi od vás a připravíme si na ní jakoby legitimní a otevřenou odpověď kterou vás seznámím a kterou samozřejmě následně i postoupíme hlavnímu městu praze zároveň si troufám tvrdit že hlavní město praha bude další platformu k diskuzi troufám si možná i důležitější než zastupitelstvo městské části a troufám si tvrdit že i celá řada zastupitelů v sále by ráda už někteří i hlásí se k tématu nějakým způsobem chtějí vyjádřit takže za mě asi mi ta úvodní část a proto bych kolegy zastupitele 
si vezmu a první kdo se hlásil tedy ještě mnohé matěj žaloudek takže matěj máš slovo 
tak děkuji za hezký večer všem zvláštní našim hostům co jsem chtěl v první řadě ocenit 
touto aktivitou primárně teda tu prezentaci která byla dneska velmi dobře a hrozně srozumitelně připravená a vlastně na skýtá spoustu otázek na které by podle mě lidi měli znát odpovědi zároveň si myslím že se nám asi nepodaří je odpovídat tady ale to asi ani nebylo cílem a myslím že bychom asi měli nějakým způsobem změnit způsob jakým se těch 
odpovědi dohromady snažíme docílit protože 
myslím že to setkávání na úrovni jaký jsme zatím dělali asi v tomhle tom není dostatečně pracovní a myslím že bychom měli možná i zrychlit nějaký ten co se týče to jak často se vidíme v kongresmani vinklárková tomu se dostanu 
chtěl jsem reagovat protože si myslím že trošku na moji hlavu všichni kteří říkají že o něčem netušili nebo nejenom na moji hlavu někdo z předřadníků říkal že o vystavena na nádraží žižkov se mluví už mnohá desetiletí ale 
to že ty plány na výdajích nějakého konkrétního konkrétního plánu takto se baví mě tak od roku dva tisíce šest nás když byli starší plány ale 
je to určitě něco co bylo aktuální přinejmenším pro mě teda zejména v roce radi ze devatenáct já jsem se tedy podíval proklikal jsem si během těch projevů radniční noviny z roku dva devatenáct a pamatuji si tehdy na mojí takovou hroznou skepsi z toho že mám furt pocit že přesvědčují pana šéfredaktora aby furt ptal o nákl nádraží žižkov už mi to nechce brát uspořádali jsme v ten rok dvě velké debaty které byly i docela hodně navštívený 
já jsem psal asi tři články za ten rok a tady jsem si našel článek května radničních novinách jak bude vypadat lokalita nákladního nádraží její podobu můžete ovlivnit i vy jsme se na tom zabývali a jste napětí komisích a výborech potom na zastupitelstvu a 
jako já vlastně nechci nikomu vyčítat že se budou nedozvěděl ale pamatuju si že jsem tehdy byl vlastně dost frustrovaný z toho že ta reakce veřejnosti byla strašně nízká a že jsme nenašli způsob jak tu informaci o tom že to připomínkování se otevřou už v roce dva devatenáct důležitější připomínkování že se mi nepodařilo doručit těm lidem jejich nějak víc 
takto jenom nějaká zpět na reflexe myslím si že je to vlastně jako i naše chyba ale 
ale vlastně už nevím jak jsem to měl dělat intenzivněji protože jsem vyjmenoval jsme se snaží udělat 
no a potom několik krátkých poznámek doufám k tomu co zaznělo v prezentace zejména ale i některých projevech 
zásadní problém spočívá v tom že jsem přesvědčený o tom že 
je tu změnu územního plánu nemůžeme jsme ze stolu proto že ve chvíli kdy to uděláme tak se nám začne území rozvíjet nekontrolovatelně a bez těch dohod kterých se snažíme docílit 
je to není to asi objektivní tvrzení je to spíš 
nějaký vnímání situace nicméně se na něj shodujeme s ostatními kolegy ve vedení a je to asi těžko předat informace ale některý ty pozemky zejména central trupu ale i finepu a ostatních jsou zastavitelné už dnes a oni se když jim to ekonomicky vyjde tak se můžou rozhodnout stavět a samozřejmě bůhví jak to bude s pozemky které patří českým drahám ale jak kolega dobeš vysvětloval jsem za smluvní ceny takže tým už brzy pravděpodobně patří nebudou 
čili možná že v tom se nemůžeme shodnout ale já mám prostě velký strach z toho celý ten projekt shodit ze stolu a mám pocit že mám závažný 
domněnky že kdyby se tak stalo takto tak ve skutečnosti ten rozvoj území dopadne mnohem hůř tom trošku k těm koeficientů 
kempu je modýlek určitě všichni víte mám a zoo jaký výšky a jaký rozměry a jaký objemy ta výstavba má to na modelku je větší nebo menší přesností vidět to že ta výstavba potom nezvrhne v něco mnohem objemnější objemnější ho je nejenom garantovaný tím těmi koeficienty hape územního plánu ale já doufám a předpokládám že i těmi smlouvami který bychom měli troj straně podepisovat takže já jsem přesvědčený o tom že se vám nestane že by to výstavba vypadá jinak než vidíme na tomhle motýlku nebo na modelku který se dá aktualizovat jakmile budeme roku vědět podkladových studií víc tak tohle si myslím že trošku strašení nikomu nevyčítám ale myslím si že to jak to podepíšeme tak takto by tak mělo i vzniknout a budeme schopný 
je tam dát takový záklopky aby se nic takového stát nemohlo 
občanská vybavenost se podobně zásadní kolega dobeš tou začátku nestihl popsat dopodrobna ono je to prostě dlouhý téma ale mi hodně bylo mluvíme o těch školách a školkách ale samozřejmě to nemá být jediná občanská vybavenost a budu se bude upřesňovat ale myslím že si toho dobře uvědomujeme a souvisí to se strašnou se strašnou spoustu věcí a já obecně ten vackov jak říká paní duden hojit kubečková já to považuji za odstrašující příklad toho jak čtvrť na žižkově vypadat nemá za monofunkční výstavbu která právě nutí lidi k tomu aby jezdili všude auty protože v okolí není vůbec nic a tohle prostě bych hodně nerad aby se opakovalo a s vědomím toho jak to teďkom postupuje tak už teď koncem přesvědčeni o tom že na nádrží nebude vypadat jako vackov ani do kvality stavby ani ani do kvality občanské vybavenosti a její ho počtu 
takže já se vlastně tady s tím mementem ztotožňuju ale stavím se za že takhle to nedopadne 
co by se tímto doprava 
přičemž my jsme domluveni že bychom se chtěli tou podkladovou studií v dopravní zabývat na příští dopravní komisi jejichž termín jsem ještě nenašel ale to berte jako pozvat pozvánku opět myslím si že to nemám kapacitu vyřeší všechno tady a ve skutečnosti tyhle věci opravdu řešíme dopodrobna na dopravní komisi takže bych to nejradši před delegoval tam ale samozřejmě jsme si o tom kdekoliv jinde 
jenom jsem chtěl metodicky poznamenat k tomu že jestli někdo počítá na dvacet tři tisíc obyvatel šestnáct tisíc jíst autem tak to považuju naopak za velmi nad proporční číslo tedy doufám že se nepotvrdí protože dvacet tři tisíc obyvatel já věřím že se třicet nebo třicet pět opravdu nebude znamenat osob šestnácti tisíc autem proto tam děláme tu tramvaj široký cyklostezky a a všechny další druhy dopravy a chceme aby zůstalo metro v územním plánu takže doufám že takhle za patnáct let nebudeme tedy myslím že i dneska je to trošku předimenzovaný předpoklad 
a už vůbec bych teda a v tomhle tom se shodujeme s některými z těch petentů bych nestavěl ještě více silnic než v tom plánu nakresleno a už vůbec ne žádný protihlukové stěny protože to jsou věci který naopak tu zátěž těmi auty protož proč budou zvyšovat a naším záměrem je právě aby žižkov zahlceny auty nebyl ani v budoucnu už běžím ke konci souhlasím naprosto s tím že kontribuce by měly být vyšší pro nás prahu tři je tak trošku jedno jestli ty peníze doplatí praha nebo developeři ale pro mě jako občana hlavního města prahy upřímně říkám že si myslím že ty kontribuce jsou opravdu džeko ner legitimně nízké a souhlasím že by to mělo vzniknout více obecních bytů v tomhle tom jsme 
paní vinklárková za jedno i když krotím ty očekávání znalostí reality ale věřím že se podaří vyjednat ještě víc strašně důležitou otázku jeden občan zvednul a to je pro koho se to celý děje a pro koho to je 
myslím že do velké míry filozofická ale velmi správná a ale to že developeři hrajou první housle v tom celém procesu si myslím že je opravdu fakt a je to prostě dané tím že jim patří ty pozemky a to že ty pozemky už nepatří nám nebo už nepatří českým drahám nebo městu je jedna z nej je i uplně základní chyba která se stala u celého toho začátku toho procesu a 
a proto je to co vám odpovědět na otázku ten celý proces se opravdu děje zejména v režii vlastníků pozemků jak to teda vdemokracii založená soukromém vlastnictví vlastně jako správné a běžné ale vidíte co se děje když takhle velký pozemky se dostanou do soukromých rukou za takto levné peníze jak se dostal v tom případě mi tedy potom vždycky už nutně taháme za kratší konec provazu a narážíme na jeden úspěch za druhým v uvozovkách protože tam se prostě o mnoho víc asi vyjednat nikdy nepodaří ani těm co by přišli po nás no a závěr je za mě takovej že 
ta komunikace s hlavním městem prahou nefunguje 
stejně jako nefungovala ta 
participace s lidma jsem na to upozorňoval snad první dva roky svého mandátu neustále že jen není není přípustný že ho podkladová studie vlastně není zveřejňovaná a není projednávaná s veřejností vlastně hrozně rád že se do toho dekonta veřejnost konečně docela dost aktivně a profesionálně zapojilo a jeden z takových závazku který si chci odnést je znovu přijít na jednání k příští týden magistrát a požadovat to aby zástupkyně veřejnosti bylo braná jako zástupkyně veřejnosti protože tahle ať už se po paní vinklárková z hlavního města myslí kdo chce co chce má za sebou dvanáct set podpisů tak to není asi ani tak vzkaz k vám co tady sedíte ale spíš hlavnímu městu praha protože si myslím že nepřípustné aby byste na tyhle otázky neustávaly odpovědi a je to zároveň pozvánka na zastupitelstvo hlavního města protože tam jsou taky lidi který by vám měly děkuji za pozornost 
také si myslím že 
hlavní 
za městskou část radu městské části jeho kolega dobeš který má na starosti územní rozvoj a kolega žaloudek prvním předseda výboru pro územní rozvoj tak jsem v podstatě s většinou těch otázek které tady padly v rámci časových možností vypořádali nebo nějakým způsobem vám na to odpověděli nebo se to snažili já velkou částí těch věcí které tady padly souhlasím a některé věci máme teda sdílnější názory ale ale většinově s tím souhlasím 
nicméně nechte řečníci se obraceli na mě nechce je to samozřejmě pro mlčet a chtěl bych 
podotknout ten nebo nějakým způsobem změnit ten proces jste participace tady padlo že se o tom vídáte pozdě a že jste nebyli dostatečně vtaženi do toho procesu a já bych jenom chtěl k tomuhle poznamenat že celou tu petici a celý ten proces neberme rozhodně nijak formálně tady kolega žaludek popisoval to je poměrně obsáhle všechny kroky které byly ze strany městské části za poslední rok či dva učinili je tu vaši petici v podstatě probíráme dnes aby jsme a dosáhli toho že splníme tu zákonnou lhůtu ale rovnou a vyřizujeme je počítáme s tím že se na dalším zastupitelstvu k tomu vrátíme já bych rád abyste to brali tak že nechceme pouze formálně říci že to bereme na vědomí a jít si dál po vlastní linii a že vás skutečně v tomto ohledu bereme jako partnery se kterými se potkávat chceme to že je dost možné že nedosáhneme úplně naplnění všeho co chcete to se bojím že v některých bodech se stát muže a věřte že ty připomínky berme jako relevantní že se nad nimi zamýšlíme a že se budeme snažit aby ve vztahu k magistrátu 
ten hlas byl slyšet a by jsme to dokázali nějakým způsobem moči ostatně 
z těch příležitostí se s ním seznámit bylo za poslední rok poměrně hodně a za nás to ještě není odvedená práce 
tak následuje kolega rud který se hlásí do diskuze 
také děkuji za slovo já bych na úvod vlastně chtěl taky vyjádřit poklonu před těmi příspěvky který tedy zaznívaly a už od paní vinklárková nebo 
řečníků kteří navazovaly 
to co tady zaznělo bylo velmi přesvědčivý a s řadou z těch argumentů lze souhlasit a možná se to nezdá ale vlastně s řadou no možná většinou těch východisek pracujeme firmy když se bavíme s hlavním městem když máme možnost diskutovat s developery a já vlastně sdílím většinu těch obav který máte možná i kritiky 
určitě je legitimní se ptát 
a zcela správný se ptát a co vlastně zástavba toho území nákladového nádraží přinese současným obyvatelům prahy tři proč to máme chtít a proč mě jako zastupitelé máme hlasovat nebo ve finále podepisovat smlouvy s developery o rozvoj území 
já tam zároveň vidíme řadu těch nedokonalostí 
řada věcí se a vlastně tečka dotahuje na poslední chvíli v tom jednání před těsně vlastně před schválením změny územního plánu a my jsme městská část na řadu těch věcí upozorňovali projednávali jsme tady v té první fáze na zastupitelstvu připomínky k změně územního plánu už to popisoval kolegama žaloudek 
já bych chtěl vlastně vypíchnout protože v chci mluvit hodně o dopravě kterou mám na starosti tak chce vypíchnout jeden z požadavků které jsme tady na úrovni zastupitelstva schválili a to je vlastně požadavek na takzvanou etapizace a podmíněnost znamená a my hlavní město pořizovatel územního plánu definoval 
definoval míru zástavby tohle je území území do té fáze nebo do nějakého objemu co ještě unese současná stávající dopravní infrastruktura a tohleto je také které se tečka začínáme bavit poměrně na poslední chvíli v souvislosti textace dizajnem těch smluv s developery 
a ten dopravní model samotný který byl představen v kempu 
asi dva tři týdny zpátky tak na některé otázky odpovídá na některé ale vůbec neodpovídá za mě zejména na to a co se stane v horizontu za rok dva tisíce třicet protože ten dopravní model vlastně ne modelové situace kdy dojde k kompletní zástavbě území nákladového nádraží ale přitom neexistuje ruská přidá neexistuje městský okruh což si myslím že je řekl bych pár z mého pohledu asi nejhorší varianta která může nastat a přesto přeze všechno přes všechny tyhle ty pochybnosti je na druhé misce vah potřeba vážit 
situace je nebo hrozbu kdy skutečně může dojít a neříkám že nutně dojde ale může dojít k tomu neřízené mu rozvoj území a pokud bude schválen metropolitní plán v nějaké podobě a kde nebude přesnější regulace toho území tak se to území začne rost zastavovat bez nějakého konkrétnějšího má v plánu 
a už nebude příležitost dojednat s developery příspěvky na veřejnou vybavenost uznávám a souhlasím s tím že by měly být větší než se aktuálně u uvažuje 
ale i otázka 
je to umění možného a takže no je vlastně jako tím ilustrovat to nepříjemný dilema který budeme mít my jako zastupitelé i zastupitelé hlavního města je vlastněna na miskách vah budou vážit nějakou ne úplně dokonalou ideální smlouvu 
ideální návrh změny územního plánu ideální podkladovou study 
a budou vážit jestli mají podpořit anebo jestli mají shodit s tím že pokud již chodí tak může dojít k tomu kéž třeba možná ještě horší variantě k tomu nadřízenému rozvoj toho území to dilema bude těžký je my se snažíme pracuje na tom hlavně kolega dobeš a aby ty smlouvy a a ty podmínky a podoba toho územního plánu podmínky pro veřejnou vybavenost a podoba podkladové studie ale byla taková mi to dilema bylo co neco co nej co nejméně tíživé rozhodování a já doufám že tam dospějeme 
a doufám že roste jen k nějakému nějakým důstojným podmínkám aby jsme se za to mohli postavit a tak bych že tam ještě nejsme a doufám že se ho něco ještě dále posuneme a já jsem chtěl ještě změnit evropskou třídu 
jel jsem vlastně zdůraznit ono už to tady zaznělo ale rád bych aby to zaznělo i ode mě 
ruská třída a je něco úplně jiného než se historicky plánovalo ono podobě toho čemu se říkalo jarošovská spojka a což byla opravdu kapacitní komunikace a řekl bych takového extravilán nového možná skoro dálničního typu a dneska se bavíme o městské ulici třídě která má jedna plus jedna jízdní pruh a která má městský charakter která je vlastně doplněná o tramvajovou trať a pěší a cyklistický koridor a je to úplně něco jiného zaznívá tady od některých petentů že by vlastně rádi vedli po komunikaci a ve stopě janovské spojky tak jaký dneska 
zakotvuje územní plán a já bych se vlastně a reklamu tady k tomu chtělo vymezit myslím si že to není 
vhodné právě pro rozvoj kapacit za dopravní zátěže v tom v tom území není vhodné vlastně zdvojovat stavět novou silnici paralelní s evropskou třídou a a nicméně 
uznávám že některé ty pochybnosti a ty požadavky a to odůvodnění proč proč je zvoleno právě tohleto řešení tak není úplně dostatečné mi to komunikujeme se zpracovateli a té studie evropské třídy a jdeme po nich je nějaké podrobné podrobnější zdůvodnění proč není vhodné proč není vhodné vést ten koridor janovské třídy nebo proč se nevejde oni tvrdí že se tam nevejde s tramvajovou tratí a s ulicí do toho poměrně komplikované jeho terénu pak chceme aby to doložili aby tyhle pochybnosti byly rozptýleny 
takže suma sumárum nejsme ještě úplně na konci já to chápu dneska jako takový ona jeúplně první výkop ale možná takovou oficiální iniciaci debaty a doufám že bude pokračovat a že se budeme budoucnosti v té debatě dal více potkávat a zároveň se ještě budeme posouvat ten v tom dělal hlavním městem a s developery tak aby jsme se za ten výsledný návrh dokázali 
co sebevědomě postele 
tak děkuji následuje kolega žaloudek tečka je tady taková formální věc kolega žaloudek již měl pět vystoupení to první byl poměrně hodně při vystoupení a první bylo tak dlouhé že prostě se počítalo jakožto příspěvky abychom dodrželi jednací tak musíme o jeho pátém příspěvku hlasovat o formalitu ale musím ji naplnit takže byl proximo hlasování 
takto optická většina můžete 
mikrofon propadla hloubka prosím 
za slovo 
doufám že už budu stručný já jsem zapomněl zmínit dva detaily který vlastně paní marková zmiňovala a narozdíl od většině těch výhrad nebo velké části těch výhrad se s nima neztotožňuji a vlastně si myslím že to je tak na nějaký podrobnější jednání který asi nemusí nutně probíhá ve velkém stále v plénu jak jsme se scházeli ne že už bych takový jednání nechtěl opakovat to zacne ale ale možná bychom se měli nějaký pracovních jednání kde se pobavíme právě o tohle detailnějších věcech jedna věc prostupnost tam byly srovnávané bloky kde podle mě bude srovnávaných jejich užší rozměrys těmi dalšími rozměry v jiné části města a nebylo to podle mě úplně správně porovnané a myslím si že se zatím že ta čtvrtek je navržená tak nebude neprostupná tak jak ho známe z central parku praha nebo nebudou vznikat takhle obrovský monobloky který nedají nebo nepříjemně obcházejí myslel že v tomhle mi ten pán navržený vlastně dobře 
a a druhý téma podobný je zeleň kde samozřejmě kdyby to celý jako byl krásný central park tak taky asi hodně lidí spokojených a šťastných pak bychom řešili otázky nákladů kdo se stará a kolik to stojí ročně ale 
vždycky to bude nějaký kompromis ale já se stavím za to jak v tomto znamení navržená je a úplně chápu že to selhává ve srovnání s karlovým náměstím což je třetí největší náměstí na světě ale jenom bych proste kdybychom možná tyhlety nebo ne prostoru ale jako ano takhle velký park karlovo náměstí tam nebude jsou tam menší parky zato třeba tři a narozdíl od centra na nového města u karlova náměstí tedy jsou prakticky všechny vnitrobloky zelených a většina z nich bude veřejně přístupná takže porovnáváme dvě města z různých epoch který se blbě srovnávají přestože to jestli to tam navržený také 
navržený nějakým postmoderním blokovým způsobem ale ale myslím že to že se blbě srovnávat s tím centrem prahy a já se za to že ta zelení tam je navržena relativně dobře a že jí tam nebude dostatek plus mi tam řešíme i nějaký management plán iqparku aby tam přežili chráněné druhy který tam dneska jsou 
což tady dneska nikdo nezmínil ale zase učit jak myslím si že i to je to k tomu patří k tomu plánování toho území a budu rád když to dopadne dobře no a poslední zmínka která už asi není směrem k k našim hostům ale spíš možná ke kolegům zastupitelům že myslím že škoda že se nám tady vůbec nevyjadřuje opozice notabene většina z nich tedy ani nestydí to je ta pravá často sálu mám tohle bylo vždycky témata který když měli volební období přišli na zastupitelstvo tak myslím že když jsme byli v opozici jasného naopak byly nejhlasitější mi mluvčími tak je škoda že to vlastně není naopak a my třeba jsme prosili kolegy ve výboru územního rozvoje aby aby po celé nějaké připomínky jestli se nepletu k dnešnímu datu neboť zítřejšímu ke včerejšímu a pořád nic nepřišlo tak jenom kdybychom měli ještě víc nějaký vstupů od ostatních členů zastupitelstva tak by nám to možná s kolegou dobešem vv i pomohlo protože ne všechno si třeba musíme na sami 
tak děkuji faktickou poznámku má pan sunega 
kolega škoda mikeska kolega křeček vědí že jsem člověk který se o problematiku nákladové nádraží profesně zajímal ze všeho nejvíc ostatní to vědí také protože jsem to říkal nikdy nikoho moje názory nezajímaly a nehodlám na této úrovni diskutovat a odrážet útoky kolegy lahůdka děkuji 
teď děkuji za faktickou poznámku a jelikož se už někdo do rozpravy nehlásí také uzavírám a předám slovo kolegové dobešovi který si vezme závěrečné slovo 
děkuji já už nebudu dlouho prodlužovat já moc děkuji všem kteří přišli znovu tedy zmiňují že dnešním dnem to nijak nekončí my vás rádi přijmeme a to nejenom na příštím zastupitelstvu ale zároveň na pracovním jednání kdyby jste raději do livebody projekt pro projednali za sebe můžu slíbit že ta dohoda která v tuhle chvíli je projednávána tak není v žádném případě v tuto chvíli ve finální podobě znamená stále jsme situaci kdy jednotlivé části tech smluv se dají a tuto chvíli ještě projednávají to znamená že ta část některých tech bodů je i ze strany městské části anebo případně i z vaší strany pokud budete apelovat na hlavní město prahu bude projednávána a bude potom protkanou anebo bude měla bych být profláknutá do konkrétních smluv a za sebe bych tady chtěl teda poděkovat za vaše příspěvky pozvat vás na na ať už komentovanou prohlídku která jestli se nepletu je teďkon v tomto týdnu ve čtvrtek od sedmi hodin kypru v kempu potom ta debata která se změnou kterou jsem zmiňoval jestli se nepletu jedenáctého ledna potom pátého února mezitím tedy proběhnou by zastupitelstva a určitě nějaké pracovní setkání a co se týče toho samotného usnesení takto v tuhle chvíli navrhuje zastupitelstvu městské části bere na vědomí petici vlastní seznámení a budeme dále pokračovat takže to bych takhle formální ukončila budeme vyjednávat do bot dál věku 
tak já také děkuji 
podstatně ten materiál také předložen tak počítá s tím že zastupitelstvo vezme na vědomí petici chceme kvalitní čtvrť u nákladového nádraží žižkov dle přílohy tohoto usnesení materiál byl samozřejmě všem zastupitelům a dodán prostudování a nyní by jsme měli o tomto materiálu hlasovat a tím v podstatě pro dnešek podotýkám pouze pro dnešek a toto téma bychom ukončili a já bych poprosil tedy o hlasování 
pro dvacet jedna nula zdržel se nula 
materiál byl přijat já vám tímto děkuji samozřejmě můžete tady s námi být i na projednávání dalších bodů které se již ovšem netýkají nákladového drží 
děkuji vám teda za vaši účast a podmínky které se vypravili 
dostáváme se dálek materiálu 
čtvery který byl podstatě je také odhlasováno jako pevně za tvrzený a to je prodej spoluvlastnického ne pro 
ne my jsme si mi kolega mi vždycky letecka špatně tečka máme zasazených bylo to hodně viktorky žižkov je to bod číslo já jsem rád za jeho rady obvykle ani raději doma ale teďka mě vyvedl úplně 
koleji tak takže bod číslo dvacet pět prvé jsme změnou programu dali právě po bod po bodu ohledně nákladového nádraží uzavření smlouvy o nájmu fotbalového stadionu jedná se o viktorku žižkov 
předkladatelem tohoto materiálu je kolega materna a ten má tedy slovo 
děkuji a omlouvám se za to vyvedeni z míry už to taky trvá dlouho v podstatě tento bod předkládám po velice dlouhé přípravě po dlouhých jednáních se zástupci klubu viktorie žižkov je to v podstatě návrh smlouvy nájemní tak jak jsme se na minulými minulých jednáních nakonec nedohodli na tom že by jsme měli zájem tady on prodat vzešlo vlastně i několik návrhů už tehdy že by měla být spíš řešena nájemní smlouva ta že tímto tady vám předkládám a vlastně dávám na vědomí měli by jsme vzít na vědomí tento návrh smlouvy který ještě není schválen ještě ho neschvaluje mi to v podstatě tady předloženo proto aby jsme teda aby všichni zastupitelé měli možnost se s touto smlouvou seznámit byl ještě případně čas na nějaké návrhy já jsem posílal už v pondělí ten text smlouvy všem předsedům zastupitelských klubů ten připraven jste o tom bavit diskutovat samozřejmě musí pak diskuze následovat i zástupci klubů protože toto znění které jsme vám tedy předložili je pro diskutováno odsouhlaseno oboustranně jak dostat zástupci klubu tak zástupci městské části a v tuto chvíli jsme ve shodě že takhle by jsme byli připraveni tuto smlouvu podepsat samozřejmě je možno se ještě o něčem bavit ale samozřejmě bude to případně obsahovat nejenom diskuzi se mnou ale samozřejmě taky s klubem případně nějaký návrh také si klub ho bude připraven akceptovat za mě zase říkám že v tuto chvíli je podle mě ta smlouvám připravená vyváženě tak aby plnila to co od toho očekával městská část a to co od toho potřebuje klub takže tolik k tomu usnesení v podstatě je to v tuto chvíli bereme na vědomí a ukládáte mi abych pokračoval v jednáních které povedou k uzavření této smlouvy to je tam dáno zejména z toho důvodu že vzhledem k tomu že součástí smlouvy i předkupní právo tak mi toto honzo já bych poprosil diskutující jestli chtějí diskutovat tak máme možnost vzadu na té chodbě tam můžete vést debatu ale tady opravdu rušíte viktorka žižkov je důležitá se pro jinou skupinou obyvatel a já bych byl rád aby byl projednán jaksi v nějakém důstojném prostředí děkuji 
děkuji takže já pokračuji v podstatě je to tady jednak z toho důvodu aby jsme měli všichni dostatek času to případného dalšího jednání v lednovém zastupitelstvu kdyby jsme se už měli dostat k tomuto schválit tak abyste měli dost času se s tím vším pořádně seznámit a já mám za úkol vlastně učinit kroky k tomu abychom se k tomu dostali protože tam je samozřejmě to předkupní právo musí řešit s magistrátem já už jsem posílal v rámci rozhodl usnesení rady informaci na magistrát že se tohleto chystá že o nich vyjádření a druhá věc samozřejmě která s ním souvisí je že v tuhle chvíli ještě stadion svěřen star apu aby v podstatě chcel uzavírat smlouvu jako městská část viktorka už ve star applu protože celé to stavěné tak že už městská část se tam nebude muset starat o žádné provozní věci poslední rada městské části zůstanou akorát případné nečekané velké investice typu tornádo nebo já nevím aby abych to nepřehnal zase a to by jsme stejně řešili ztrapnil takže jsem ten sara by tam v tuhle chvíli zbytečný takže my to musíme tečka do toho ledna nachystat tak aby jsme jednak na lednovém zastupitelstvu od svěřili stadion viktor sta rapu mohli uzavřít smlouvu s tím že to máme odsouhlasené od magistrátu proto je smyslem toho dnešního usneseních aby byste se s ním seznámili a já měl posvěcený že dělám něco zbytečně je asi tak zjednodušeně celé 
takže já děkuji za úvodní slovo první kdo se hlásí do rozpravy pan sunega 
vážení kolegové nejprve je třeba konstatovat že úplně poslední stránka hovoří pravdivě pokud říká že smlouva je v souladu s právním řádem a předpisy evropské unie a tak dále obsahem této smlouvy ovšem není nájem ale konečný prodej stadionu a tedy vyvedení majetku městské části zmetků městské část 
já tu smlouvu prostě nepodpořím v této podobě jak je napsaná a nejen proto že tady víceméně formální chyba u článku římská dva odstavec dva tři písmeno b protože těžko si dovedu představit že soud nepravomocně rozhodl o zrušení s 
likvidací městské části jak smlouva přebývá jeden ze smluvních stran a zejména proto zde se jedná o dlouhodobý nájem za jednu korunu 
tož ve vazbě na bod tři deset 
kdy nájemce nezajišťuje a kolega materna o tom mluvil a nehradí zejména opravy konstrukcí předmětu nájmu nosných zdí sloupu vnitřní konstrukcí opravy přípojek a tak dále a tak dále jinými slovy všechny zásadní velké opravy zůstávají na městské části a bez ohledu na zbytek smlouvy jak vyplývá ze smlouvy a máme to za to příjem jednu korunu tak ta smlouva je od samého počátku velmi nevyvážená petenti který se tečka hovořili o nákladovém nádraží žižkov by po přečtení této smlouvy možná zjistili že se podobá právní situace podle této smlouvy o vztahu ke studiu právní situaci k pozemkům na nákladovém nádraží žižkov a najednou tady disponuje s majetkem někdo kdo není jeho vlastníkem a městská část mu musí jít na ruku takhle se to prostě nedělá kdybych já 
rozhodlo že to je ten pozemek prodám 
takto nebudu maskovat tak že budu tedy přistála nějakou smlouvu nájmu s předkupním právem ale sladovně a nebudou mít někoho kdo to ode mě koupí a to chtějí udělat tak napíšu kupní smlouvu s tím že kupní cena bude odpovídat doby a čase kdy dojde k realizaci toto tato jednoduchá věc ovšem zde je 
dána do dvanácti nebo kolika stránek velmi složitých větší kdy městská část bude jenom jenom jenom holým vlastníkem s povinností do toho jednoho do nacpat velké peníze případě do finální prodej o velké peníze pří smlouva je pořád pořád pořád knuta špatná nevýhodná pane děkuji 
tak já vám děkuji pavel dobeš 
je a já navážu na předřečník a v podstatě to shrnu já s tomášem nebo podstatě vůbec nesouhlasím silikon řekl ta smlouva říká že provozní náklady které v tuhle chvíli ta smlouva ukotvuje ve výši jedna celá dva miliony korun budou hrazeny ze strany nájemce tedy ze strany fotbalového klubu pokud se nepletu tak to byly předchozí koalice různého typu které tedy uzavírali nájemní smlouvy nájemní smlouva byla na sto tisíc korun měsíčně jestli se nepletu tedy přesně ve výši jedna celá dva miliony korun v této jakoby věci ta složka ještě valorizovány nějakou inflací která následujících letech bude to znamená pokud by tady bylo řečí pokud by byla pravda to co říká kasu sunega takto vlastně o tom že tady dlouhodobě jsme pronajímali stadion pod cenou což tedy pokud tomu tak je tak je to záležitost která určitě nepadá jen na hlavu stávající je řekněme koalice ale jakoby celé řady jeho kolegů nicméně já si to nemyslí a ten důvod proč si to nemyslím je že na řekněme zastupitelstvo asi před půl rokem jsme tady v podstatě rukou nerozdílnou mluvili o tom že viktorie žižkov klub prostě s více než stoletou historií tady hrál hraje a my chceme aby tady hrál nadále a chceme proto udělat všechno aby tady prostě tento klub působil aby nějakým způsobem i jméno městské části byl schopen vyvážet do dalších částí nejenom tedy městské části jeli dalších částí české republiky a ten bod který jsme chtěli aby ukotvil řekněme to spolupráci mezi městskou částí a klubem byl i právě v tom sporu týkající se stadionů jeho využití a nájemní snů vy dobře víte že ten řekněme majetkový 
proces kolem stadionu má celou a dlouhou historii ale je třeba říct že 
hlavní spor proč jsme tady vlastně minule byly byla situace kdy městská část se dostala pod tlak jak zajistit v podstatě licenci ze strany a čsru kterou mimochodem tedy nezajišťujeme my jako městská část ale v této věci v podstatě i o ní žádá zajišťují fotbalový klub když to řeknu ve spolupráci s majitelem klubu v tuhle chvíli s městskou částí a která má celou řadu v podstatě podmínek které je potřeba naplnit a já si troufám tvrdit že v tuhle chvíli je zcela zřejmé že ta smlouva říká několik parametrů mi stadion prodat nechceme ani my ani hlavní město praha stadion co se týče ze strany klubu kupovat nikdo nechce tedy ve chvíli kdy nikdo nechce koupit ani nikdo nechce prodat prosím o spojení příspěvku tak v tuhle chvíli dochází k situaci že je tady třicetiletá nájemní smlouva mimochodem věc která tady byla jedním z tech dvou variant nebo těch třech variant které tedy minule byly na stole tak se také mluvilo o nájemních vztahů která zakotvuje v podstatě i tu variantu která řeší provozní náklady v celkové výši která je ve výši dnešního nájemního vztahu ročně a zároveň je podstatná součást zbavuje městské části v podstatě 
řekl bych povinností zajistit takové technické parametry stadionu tak aby v podstatě dostál licenčním podmínkám které se můžou i do budoucna změnit které jinak řečeno tato smlouva tak jak je teďka navrhovaná říká že v případě že ze strany fačr idú do budoucna přijdou takové zásadní změny na technické požadavky které nebudou ze strany městské části na plnitelné a to ze strany protože máme sousedy kteří nám to třeba neumožní majetkově to nepůjde nebo to bude prostě tak drahé jestli to nebudeme schopni domu dovolit tak to znamená že městská část do budoucna není a nebude odpovědná za to že tu licenci nebudeme schopni naplnit a s tímto klub viktorie žižkov souhlasí a já si myslím že to je ale podstatné podstatná část jakoby změny toho přístupu toho smluvního vztahu a já za sebe tedy říkám a děkuji kolegovi maternová za to že celou řadu prostě tech jednání teďkon prošel za mě říkám že chci aby viktorie žižkov zůstala hrála na městské části praha tři a proto návrh smlouvy a podpoří moniku 
děkuji faktickou sunega 
jen stručně zopakuji že nájemní smlouva s předkupním právem není nájemní smlouvu 
tak děkuji podívejte se většina těch věcí už tady zmínil kolega dobeš vždycky to tak pěkně precizně vyjádří jenom jsem chtěl několik poznámek za prvý myslím si že viktorka si tu podporu zaslouží takováhle smlouva je logicky k určitá forma podpory pro viktorku já si myslím s plnou politickou odpovědností že viktorku tady chceme že si zaslouží zatímco v minulosti se do viktorky různými cestami investovali obrovské prostředky ať to byly různé investice do stadionu který byl také v podstatě pronajímán za nekomerční cenu abychom si rozuměli kdyby tam nekopal i fotbalisti a pronajímala se to třeba co já vím na pořádání reklamních frakcí tedy za tržní cenu tak by ta cena byla úplně jinde znamená toto je určitá forma podpory fotbalu na praze tvý a já této podpořili fandím to jedna věc druhá věc je ohledně toho předkupního práva podívejte se a už jsem slyšel zase další výklad že toto předkupní právo jakási snaha tu viktorku prodat prosím vás vůbec ne toto je naopak pojistka aby někdo ten stadion nevzal neřek že pro fotbalisty je toho škoda ne bouchnul ho třeba někomu úplně jinému to znamená toto není snaha prodat to je právě snaha zajistit aby tam ta viktorka mohla do budoucna působit dokud bude fotbal hrát když si tu mohu prostudujte pozorně tak je tam uvedeno že dokud o něj budou kopat pití či druhou ligu možná i první také že ten stadion budou moci využívat za těchto podmínek a že odtamtud nikdo nemůže vyšlápnout 
naopak kdybychom tam tuto pojistku nedali tak se může stát že někdo bude chtít ten stadion prodat v budoucnosti za úplně jiným účelem a to bych nechtěl 
pan sunega má faktickou 
kolega měl pravdu když říká že předchozí vedení radnice navodilo obtížnou situaci v tom pokračuje 
pro 
tak já bych asi nebudem chtěl také poděkovat kolegové maternová za 
neutuchající úsilí při v jednáních o text smlouvy za mě osobně já jsem měl zelení jsou známy vím že jsme měli výhrady k krokům které by směřovaly k prodeji toho stadionu 
a my jsme si v tom vyjednávání dávali zvláštní pozor na to aby a v té smlouvě vlastně nevznikaly závazky směrem k prodeji toho stadionu a já bych vlastně rád požádal pana kolegu nebo ale požádal bych rád i pana kolegu bellu který tady bohužel nesedí ačkoliv a na fejsbuku před jednáním zastupitelstva píše že se tady na to budou nás ptá tak bych se vás rád zeptal kde přesně vidíte ty závazky v té smlouvě k tomu prodej a pojďme se o tom otevřeně bavit protože pokud tam jsou také tak tos analyzujeme můžeme tam odchytat nějaké chyby které nelze vyloučit že tam jsou nebo jsme možná mohli něco něco přehlédnout ale říkat tady bez bez dalších argumentů a podkladů je ta smlouva nás do budoucna zavazuje k prodeji takto je teda hrubě manipulativního a to dokonce to co napsal pan kolega deluna fejsbůk takto je dokonce hrubá lež tady napsal budeme řešit na zastupitelstvu identickou smlouvu s viktorkou které už jsme již koncem dubna na zastupitelstvu odmítli já mě mrzí že tady pan kolega tečka nesedí teda nevím proč odešel támhle už kam míří ale my tady přece ne projednáváme identickou smlouva a smlouva je úplně jiná a diametrálně jiná a pojďme se tedy prosím fakticky bavit o tom co vás vede k ty k domněnce nebo k tomuto tvrzení že tato smlouva je předpokladem k nějakému prodej já bych chtěl zdůraznit že to je že ten to předkupní právo které která to horší tak není jako připravenou nějakou cestou k tomu prodej to je vlastně pojistka kterou požadoval ve které požadoval klub viktoria žižkov aby si pojistil že příští politická vedení nepřekročí se nerozhodnou prostě ten stadion využít jiným způsobem a prodat ho komukoliv jinému pro třeba výstavbu bytů toto stála viktorka my jsme do toho šli s tím společným východiskem že chceme podpořit fotbal že chceme aby tady viktorka dál působila je chceme aby tady byl dál fotbalový stadion našli jsme tohleto řešení 
které si myslím že ne že smysl dává a dává vlastně garance 
pro situaci pro pronajímatele pro městskou část garance pro situaci kdy 
podobal viktorka nechci malovat čerta na zeď ani to nechci připomínat ani to nechci instrukce přát ale když ho zkrátka přestane hrát protože se lže protože 
ten stadion nebude vyhovovat technickým požadavkům a nárokům ať už pro druhou nebo třetí ligu a tak tady jsou v té smlouvě prostě jednoznačně stanoveny pojistky že v případě že tam viktorka fotbal hrát už nebude tak ten stadion tak tím vzniká nárok pro pronajímatele na vypovězení smlouvy a zároveň pro výmaz z toho věcného břemene a předkupního práva takže tahle ta pojistka za mě je dostatečná a ta smlouva takhle jak je připravená na dizajnu lana a tak si myslím že výhodná pro obě strany ale samozřejmě s tou podmínkou že tady nebo s tím nesměle s podmínkou ale spíš východiskem je mi ten fotbal tady chceme podporovat ano je to vlastně podpora je to subvence fotbalu my dáváme fotbalový stadion za korunu na třicet let a dáváme to s tím vědomím že tady ten fotbal chceme a jestli pan sunega to chce jenom jako monetizovat ten pozemek a a říkat že jiný způsob využití by byl pro městskou část výhodnějšího ano zřejmě by byl kdyby jsme se rozhodli že ten že změníme že požádáme o změnu územního plánu a využijeme to pro bytový development tak by to zřejmě přineslo daleko sále větší zisky 
do rozpočtu městské části ale my tohle cestovní nechceme 
děkuji další faktickou a pan kolega 
opravdu tedy dojat výměnou názoru zelených ale jenom upozorňuje na odstavec šest jedna kdy i při tom kdy by tento pozemek měl být převeden zdarma na magistrát nastává předkupní právo já prostě tuto smlouvu musím pokládat za hrůzu typu janouškovi smluv napravu olympijskou děkuji a známy 
následuje paní kadlecová 
děkuji za slovo já 
to smlouvou zabývala mluvila s výkonem richterem ducha od něj detailní vysvětlení jednotlivých bodů nicméně já jsem nenašla přílohu číslo jedna tak možná se špatně dívám a kolegové mě na 
pěkně se nedívám ona tam není a výborně a zároveň teda byť jen tedy slysela už druhé třetí vysvětlení proč je tam článek a up nim právu tak v nájemní smlouvě mit taky není jasný a já bych poprosila nějakého právníka jiného klidně než pana sunaru aby mi to zdůvodnil to v pohodě nájemních smlouvách mým předkupní právo já nerozumím proč by měl mít klub předkupní právo na 
ještě jednou znovu pro méně chápavé případně nejsem jediná 
no já si myslím že kolega na tom že ho po jež se potom nějaký zázračný cvičené nebo vlnovce odpovida pohledy já teda klidně řeknu tečka by možná případně byly ještě nějaká další reakce možná by mi zas bylo vyčítáno že jsem si to nechal na závěrečné slovo už není žádná možná reakce po poté 
já myslím že tady zaznělo jako předkupní právo je tam proto protože o něj stojí viktorka pobyl primární proč jste o tomhle předkupní právo jednalo a viktorka tamto předkupní právo chce proto protože v podstatě mi tečka poskytneme nájemní smlouvu test na stadion za nějakých podmínek a pro ně je to v podstatě ale pouze první krok k tomu jejich fungování oni ještě na záchodě tohohle toho že budou mít k dispozici ten stadion za těch podmínek tak jsem si že to není to fungování klubu tam jsou daleko další větší vstupy prostě hráči já to nebudu tečka tedy příliš co prostě oni budou muset do toho fungování toho klubu nacpat oni prostě aby měli nějaké záruky že když tečka nakoupí zase zjednoduším toho nakoupit dvacet maradonu a v podstatě nestane se jim že jim za dva roky vypovím nájemní smlouvu nebo že nebyl vypovědět nemůžeme ale když jsme se chtěli rozhodnout prodat stadion tak oni by vlastně od investice mohli při které dají do toho ostatního to je ten ta motivace jejích proč jí to předkupní právo i nechtějí ten stadion koupit po nich je mít jenom jistotu že městská část neprodá někomu jinému to je smyslem toho předkupního práva nemají právo si požádat že chtějí koupit stadion oni mají jenom právo si když to my budeme chtít prodat tak oni můžou si to od nás koupit za tu cenu za kterou my bysme to případně chtěli prodat někomu jinému to je smyslem to předkupního práva 
k faktickou má pan sunega 
při pohledu do občanského zákoníku se můžete podívat na ustanovení o zajištění závazku je tam ix institutů kromě předkupního práva jak se závazek dá zajistit 
děkuji paní kadlecová také děkuji kolegovi maternová za vysvětlení nicméně stejně máme tu stát plný právníků může mi některý právní klidně koaliční vzít příklad nájemní smlouvy kde je zaveden článek o předkupním právu 
znamenalo tak dále máme tady hned myslím tři právníky pokud počítám dobře 
bojíme se toho někdo mě to jako nové nájemní smlouvu s předkupním právem pravdu nikdy neviděla takže bych ráda ho dalšího 
stránka já mám zato že se nikdo do rozpravy nehlásí ani žádný právní takže 
zastupitelů nemůže nutit by vám k tomu dával tedy namístě nějaké právní stanovisko a samozřejmě tu smlouvu revidovala několik krápníků podotýkám mi tu smlouvu navíc dnes neschvaluji theme mějte prve budeme schvalovat až na některém z následujících zastupitelstev pouze bereme na vědomí protože v minulosti bylo ze strany zastupitel stal vždycky a požadováno aby bylo průběžně informována o tom co se v té věci chystá takže já už nevím jak lépe transparentní a vstřícní všechny tyto kroky řešit než že vám dáváme na vědomí na jednání zastupitelstva jinak okamžiku když budeme hlasovat o schválení smlouvy a kolega materna zmínil je to do toho zastupitelstvo a pak dáme ve chvíli kdy to navíc právníci na magistrátu se k tomu budu taky větrova máte možnost samozřejmě i do té doby si opatřit další právní stanovisko 
no ale budete tyto 
kde ovi 
tady tady to bude projednalo zastupitelstvo jako kolega napovídá ale ne úplně jenom protože samozřejmě takovouto smlouvu by mohla schválit rada no městská část to může udělat tak že to bude schvalovat rada ale kolega materna deklaroval že aby to bylo úplně košer prostě úplně dokonalý takto do zastupitelstva ještě jednou finesse to znamená 
smlouvu na vědomí a ukládáme janovi maternová aby zahájil kroky vedoucí k uzavření výše citované smlouvy to znamená například jednání prave s magistrátem takto znova půjde na jednání zastupitelstva je to uplne je to tak já bych ještě možná teda doplnil v podstatě kam kolega když má faktickou tak jenom tak pan sune gama faktickou 
ještě zopakuji podle mého názoru to smlouva je právně v pořádku akorát že vede k vyvedení majetku viktorie žižkov respektive stadionu zmetků městské části blokuje a v podstatě to nebude mno 
já bych ještě tak teda koukám už se nikdo nehlásí možná 
si to zmáčknu hlási já prostě nesouhlasím s tím tahle nejsem právník znamená mě vlastně těší že mě tedy pan sunega jako opoziční právní týká také že ta smlouva je v souladu se zákonem ale co se týče výkladu smlouvy tak s ním nesouhlasím prostě ta smlouva blokuje stadion pro viktorku žižkov marek zůstává v majetku městské části viktorka nám tu a tu stadion nemůže nijak uzmout ale prostě je to záruka by do budoucna když se tady třeba vymění zastupitelstvo nebo a prostě z jakéhokoliv důvodu aby ta viktorka dokud viktorka tam bude hrát fotbal v průběhu těch třiceti let navíc podotýká výluky tam viktorka bude hrát fotbal dokud bude splňovat tu kvalifikaci se první druhé nebo třetí ligy tak aby jim ten stadion nikdo neprodal pod kopačkami ale není tam žádný mechanismus který by měl městskou část že musí bouchnout 
já už nevím jak to víc laicky obsa také pan sunega má další faktickou 
mechanismus tam je to dobře víte v případě že kajmanské ostrovy koupí viktorii žižkov jako akciovou společnost jak se vám úplně změní vlastníka v okamžiku kdy bude vůle převést například projevené vůle převést tento majetek na magistrát tak tento okamžik 
sklapne a musí se to prodat proč by se 
když se bude chtít to přenést na baví 
tak ale to už 
hodně ale omlouvám se opět jsme mimo jednací já už nejsem vyhlášený kolega ruce hlásí 
dolany navážu když se bude chtít to prodat a když budoucí politická reprezentace bude chtít to zřejmě prodá ale ty důležitý to aby jsme hledali smlouvě nějaký ustanovení kterými k těm budoucím krokům což vy tvrdíte tomu prodej zavazovali anebo takový ustanovení který by vyvolávaly třeba spravedlivý očekávání fotbalového klubu že městská část k tomu prodej přikročí já mám zato že takový ustanovení tam nejsou a vyzývám vás a prosím vás abyste vy a koneckonců i klub koalice pro prahu tři vlastně písemně kolegovi maternová moji mě tyhlety 
na argumenty kde to tam vidíte poslali aby jsme se tomu opravdu mohli věnovat já se chci věnovat jsem rád že to rostou rád protože chce aby ta smlouva byla správně dizajnu vana a správně na formulovaná tak abychom ji obě dvě strany chápali také chtějí potřebujeme a takže já proto ještě jednou vyzývám abyste to abyste ty argumenty předložili i konkrétní jaký ustanovení navrhujete změnit a kde vidíte tyhle hrozby se tomu můžeme jmenovat tečka tady jsou jenom omlouvám se prázdný deklarace že něco chceme prodat já to vidím jako populismus ze strany kolegy beru jako přímou laš a mrzí mě že na něj žena reaguje 
pan sunega má faktickou 
já myslel že z opozičních lavic jsem se s vámi v duchu v této záležitosti na pracoval dostal odpovědnou si sami 
děkujeme za vynaloženou práci já bych tečka za rozpravu že jsou do ní nikdo nehlásí a dal bych stav ročné slovo kolegovi materna tak já děkuji ono už několik věcí které jsem chtěl říct na závěr tady řešeny byly nicméně znovu poprosím které tady vznášení nějaké pochyby stále smlouva není uzavřena jako je možné jednat o dalších případných 
úpravách nicméně znovu o pokoji v tuto chvíli my jsme v souladu s klubem takže v případě že by někdo přišel s nějakým upřesněním vylepšením prosím pošlete mi ho já to znám s klubem jestli to pro něj bude přijatelné já si myslím že by to pokud to bude směřovat směrem který říkal kolega sunega jan setkání klub s tím nebude mít problém protože my jsme se shodli že cílem naší je to co se tady deklarovali takže pokud si jenom tyto cíle zpevní tak já myslím že ani na protistraně nebude problém jako jakoukoliv smlouvu upravit aby to bylo ještě křišťálové jasnější že prostě jsme se domluvili když opravdu zjednoduším domluvili jsme se ten pomoc viktor se tím že ji pronájmem že jim dáme smlouvu na takhle dlouho za takovýhle peníze a bylo že když jsme to trochu jako zjednoduším když jsme se pak bavili s panem richterem aby jsme řekli právníkům jak to mají upravit tak jsme si řekli zásadní pro nás je viktorka hraje druhou třetí ligu tou na stadionu v případě spadnou můžeme vypovědět smlouvu jako městská část a obě dvě strany chcete mít zajištěno že v případě že se stane to že fačr bude mít jakýkoliv nárok i na to aby a prostě už nebude možné tam ten kluk z těch udržet tak a jedna ze stran nebude protistraně dlužit jakoukoli škodu na tomhle jsme se takhle dohodli a to jsme to nechali právních zapracovat za mě pokud máte jakékoliv vylepšení ten rád že jsme to předložit tečka na vědomí máte čas v podstatě do příštího zastupitelstva přijít s jakýmkoliv nápadem na vylepšení této smlouvy určí jeho projednání děkuji 
tak kam jsme si poslechli závěrečné slovo a můžeme hlasovat o usnesení takej bylo předloženo prosím o hlasování 
pro devatenáct 
nehlasovalo šest jsme v ní bylo to 
já váhám jestli mám víc nebo ne ale povím 
já si myslím že na tom hlasování je prostě strašně vidět jak jak ti lidé kteří se vždycky zaštiťuje viktorkou jak budou za viktorku bojovat tak v podstatě ani ne o to že někdo by byl proti ale prostě oni sani nedostavili pro to je chyba strašný či hlasovalo devatenáct pro 
a a zbytek ke ani nebyli proti vy se prostě vůbec nezúčastnili také děkuji prosím vás tedka bych si dovolil vyhlásit patnácti minutovou přestávku dvacet jednotky co jsou tady opět potkáme 
bohadlo 
vážení prosím vraťte se zpátky do svých lavic většina bodů nás teprve čeká nejsme ani v první čtvrtině 
trump 
prosím koukněte ještě na ty co jsou vzadu na chodbě a neslyší 
tak zrovna kolega chce člověk nemusel protože se tečka dostáváme k jeho bodu který byl zařazen právě do tohoto okamžiku 
a to je změna jednacího řádu zastupitelstva městské části pane kolego máte slovo 
tak dobrý pozdní večer 
a předkládá nám tady jysk změnu jednacího řádu je to novela která má za cíl s ohledem na probíhající epidemiologickou situaci mají nejistý vývoj v budoucnosti umožní zasedání zamlčel ještě distančním způsobem v případě že je zastupiteli nařízená tak anténa navrhovaná změna je totožná už jsme měli a od listopadu října dva tisíce dvacet do června dva tisíce dvacet jedna 
proto vzhledem k vývoji epidemiologické situaci zastupitelstvo toto znění opět překládám ke schválení upozorňuji že účinnost telecí novely bude znovu časově omezená a to do konce dubna dva tisíce dvacet jedna 
dvacet dva pardon dvacetdva 
také děkuji za úvodní slovo otevírám rozpravu na toto téma jsme tady již diskutovali 
několikrát 
vždycky nám upravil aby inspirovala a nouzový stav se prodloužil či znalost saved 
tak nikdo se nám do rozpravy nehlásí takže v podstatě můžeme rovnou začít hlasovat 
pro devatenáct proti nula zdržel se jeden děkuji vám 
tak to oklikou jsme se tedy konečně dostali k bodu číslo 
což je prodej spoluvlastnického podílu k pozemku parcelní číslo dvacet jednotky čest jehož součástí je stavba či šestnáct dostát m 
pan maternová já děkuji za slovo v pase o tohle materiál už jsme se bavili protože jsme schvalovali už před tím vlastně ten záměr prodeje podařilo se v rámci elektronické dražby což se jako ukazuje asi opravdu nejoptimálnější způsob prodeje majetku dosáhnout poměrně významného navýšení ceny oproti původně předpokládanému cen je cyklus předpokládané ceně podle znaleckého posudku která byla jedenáct milionů pět set tisíc tak výsledná cena dvacet pět milionů je myslím poměrně hezký výsledek tohoto počinu takže tolik představení bodů tak děkuji otevírám rozpravu 
byla jsem se do ní 
jen jsem chtěl poděkovat za přípravu tohoto materiálu je skutečně v minulosti byla praxe že se spoluvlastnické podíly prodávaly za odhadní ceny a tady se ukazuje tedy že ta odhadní cena byla méně jak 
no prostě nebyl ani poloviční a a já doufám že tohle bude nová praxe která v podobných případech první už tedy asi nebude moc ale která bude zavedena děkuju odbor majetku věřím že poslouchá onlajn a kolegyně z odboru majetku a a kolega nový druh majetku tagy dekuji za přípravu tadyhle materiál vás za to že se to podatelnou tahle vysoutěžit protože rozdíl je obrovský 
tak 
to byl jediný kdo se dívá se do diskuse tedy já tak uzavírám rozpravu a můžeme o tomto budu hlasovat 
takže pro 
pro devatenáct zdrželi se dva nehlasovali čtyři 
děkuji následuje bod číslo pět a to je naopak žádost o svěření pozemků a opět má slovo kolega materna že tady se jedná žádost o svěření pozemku městské části jedná se o scelení pozemků v rámci hollarovo náměstí jako to pořádal odbor zeleně tak aby se o tom mohl starat a nedocházelo tak k opečovávání cizího majetku 
tak děkuji otevírám rozpravu 
nikdo se do ní nehlásí takže rozpravu uzavírám budeme hlasovat 
po 
pro dvacet proti nula zdrželi se dva nehlasovali děkuji 
nyní se dostáváme k bodům které mají sloučit rozpravu a to jsou body číslo šest sedm a osm ve všech případech je zakladatelem kolega materna 
prosím abyste všechny body uvedl 
takže jedná se o odejmutí světlené správy majetku vesměs se jedná o nějaké vybavení které vzniklo v rámci rekonstrukcí buď náměstí winstona churchilla a cyklostezky a podobně takže je to standardní technický materiál jsou to věci o které by se nemáme co starat o se musí starat magistrát potažmo délka 
tak otevírám rozpravu podstatě můžete se hlásit ke všem těm bodům 
ovšem nikdo se nehlásí ani já se nehlásí takže rozpravu uzavírám a budeme hlasovat nejprve o bodu číslo budeme hlasovat odděleně tedy nejprve o bodu číslo šest 
pro dvacet dva proti nula nehlasovali děkuji následně budeme hlasovat po bodu číslo sedm 
pro dvacet dva proti zdrželo se nula nehlasovali ty taky byl materiál nyní budeme hlasovat o bodu číslo osm 
pro dvacet dva proti nula prožil sednul a nehlasovali i také jsme jeli 
a dostáváme se k bodu číslo devět smlouva o výstavbě kolega jan bartko máslo 
děkuji dobrý večer ještě jednou opět myslím o víceméně technický materiál společenství vlastníků na slezské sedmdesát chce ve svém domě vybudovat na půdě tři nové byty a potřebuje k tomu náš souhlas městská část a má jeden nebytový prostor zhruba majetkový podíl jedna a půl procenta a my bychom tedy měli doufám vyjádřit souhlas touhle akcí majetkový výbor byl samozřejmě pro 
stejně tak výbor pro územní rozvoj 
otevírám rozpravu 
nikdo se do ní nehlásí takže zavírám budeme hlasovat 
pardon omlouvám se zrušte hlasování bylo matečné já jsem si nevšiml že se taktickou poznámku hlásí paní benešová paní byl váma slovo 
já jsem se chtěl do se mě jen zajímá proč to předkládá bar kor když neřeším majetek ale privatizaci 
no pane bartko myslím mi 
to tady řešíme už po několikátý je to nějakým historickým muzeem radní na radnici že tyhle že tyto žádosti připravuje odbor vedlejší hospodářské činnosti respektive oddělení privatizace a tak to prostě tak nějak historicky je možná pánů pan materna ví proč to také ale holt to je dlouhodobý stav který teď není novinkou žádnou 
se o něco povědět materna no já myslím že to kolega vysvětlil v pase je to historicky dáno že v podstatě tohle věci se týkají domů které kde už jsou své herečka vlastně privatizace oddělení privatizace na radnici nemá jako nastarosti jenom tu realizaci privatizace ale vlastně se má na starosti veškerou další komunikaci s těmi sviečky poté privatizaci takže proto má vlastně nastarosti ten kdo má na starost privatizaci tak je to nejen o tom momentu je privatizace ale i o tom následném poté privatizaci což je zrovna třeba tento případ tak proto to dělá kolega bartko 
tak děkuji už se nikdo nehlásí ani s faktickou s jinou takže teď můžeme skutečně hlasovat o bodu jak byl předložen bod číslo devět 
po 
pro dvacet jedna nula jeden nehlasovali takže jsme také utkvěly 
nyní se dostáváme k bodu číslo kde se 
a 
nebo 
to také pardon takže desítka a to je opět koníka marko 
děkuji toto je tedy materiál který jsme z minulého jednání zastupitelstva stáhli jde o výjimku z pravidel privatizace u paní luhačovice já si dovolím teda tu souslednost trošku zopakovat ještě jednou 
nabídka privatizační má platnost rok od jejího převzetí v tomhle případě to to bylo tak že paní roháčová starší převzala nabídku v březnu minulého roku ale bohužel v květnu nás květnu zemřela a během dvou měsíců nabídku nepřijal kdyby tomu tak stalo nabídku přijala byl by tento nárok součástí 
dědického řízení pole v tomto případě tomu tak není sedmém měsíci minulého roku nájemní smlouva přešla na dceru paní roháčová která to o ověření firmy se vidět dlouhodobě bydlela i s bratrem a paní lhotová mladší tedy požádala o výjimku z pravidel privatizace a na nás tuto chvíli jestli takovou výjimku schválíme nebo ne 
který zprvu 
nikdo se nehlásí 
takže rozpravu uzavírám 
mela 
pro sedm proti nula zdrželo se čtrnáct nehlasovali i materiál nebyl 
takže teď máme sloučit rozpravu o bodech jedenáct a dvanáct 
kolega pavel musil 
kolegové já dovoluje vás požádat o podporu tisku číslo jedenáct a dvanáct oba dva jste týkají kotelen 
co se týká materiálu číslo jedenáct tak se jedná o dohodu o narovnání vlastnického vztahu k technologii kotelny dub budově křišťanova od nás jedná se o dům privatizované městskou částí období před jednatřicátého dvanáctýdvanáct třináct kdy došlo k nesprávnému oddělení vlastnického režimu kotelny od vlastnictví budovy čili je to dohoda o narovnání ve stejném duchu jako jsme tady schvalovali v posledních letech už celou řadu 
důvodem proč vlastně přistupujeme ke schválení této dohody je to že jsme čekali vlastně delší dobu na to až společenství vlastníků křišťanova patnáct vysloví souhlas 
s návrhem této dohody o narovnání 
dále bych teda vysvětlit tisk číslo dvanáct když se jedná o také o tři technologie kotelen uvedeme husitská toulouse devadesát za loňský thajského tisíc devět set třicet pět analýz zatížit čtyři sta deset jedná se v podstatě o schválení prodeje movitého majetku 
nicméně vzhledem k složitosti problematiky a poměrně průlomovému 
průlomovému prodej kotelny se rozhodli tento materiál předložit zastupitelstvu ke schválení výbor pro majetek na třicátého osmý dva tisíce dvacet jedna schválil vlastně první případ 
který se týká budou zelenky thajského tisíc devět set třicet pět i další dva případy jsou analogické a vlastně také se jedná o situaci kdy došlo oddělení vlastnického režimu kotelny od od budovy nicméně tyto tři kotelny mají odlišný právní režim ho důvodu že vytápí i další budovu tudíž podle právního stanoviska které bylo přílohou v elektronické podobě nelze dohody vydat bezplatně na základě dohody o narovnání ale je možná těmto společenstvím vlastníků re proto které o to projevili zájem turistů kotelnu prodat obvyklou cenu stanovenou znaleckým posudkem 
znalecký posudek společnosti a nesmí manifestem je také měli k dispozici 
materiálech elektronické podobě čili touto tímto usnesením schvalujeme návrhy tří kupních smluv těchto k technologiím kotelen jak těchto tří těchto třech domech 
tak otevírám rozpravu 
nikdo se do ní nehlásí mimochodem já bych měl vždycky ještě vyzvat k zázračnému slovu takže kdybyste chtěli mít vždycky nějaké závěrečné slovo tak půjčte a já se v rámci urychlení dneska už proto aktivně nabízet nebudu takže máme tečka hlasování o bodu číslo jedenáct rozpravu uzavírám budeme hlasovat o bodu číslo jedenáct 
pás 
pro dvacet dva 
proti nula zdrželo se nula hlasovali materiál 
dostáváme se k bodu číslo dvanáct 
budeme hlasovat 
pro dvacet dva proti nula zdržel nula nehlasovali dfi také jsme hlasovali nyní se dostáváme k bodu bodům číslo až dvacet jedna 
máme sloučenou rozpravu 
kolega materna má technickou pane kolego povídejte já bych si dovolil procesní návrh tím budou všichni souhlasit že by jsme to odhlasovali and blog 
ten novátorský počin 
a 
můžeme o tom hlasovat když budeme hlasovat sloučeno rozpravu máme tedka hlasujeme i o tom že bychom sloučili posilování 
pro dvacet jedna proti nula zdrželo nula hlasovali čtyři takže i toto jsme dali 
takže otevírám ne otevírám rozpravu dávám slovo 
nemám slovo v sobě že jsou materiály k prevenci pro kolega str bylo dokud byl ve funkci okamžiku kdy tady kolega staroba nemáme tak podstatě zastupují o této věci akorát ten bod dvacet jedna tak nepředkládá kolega round protože to je dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace ošetřovatelský domov kdežto co se týče těch bodů nás až dvacet tak se jedná o dodatky zřizovacích listin 
mateřských škol či základních škol 
materiál jste si mohli studovat je to tam všechno fádní uvedené takže otevírám rozpravu 
taktickou má pan sunega 
jenom pozemku pane starosto jedná se o bývalého kolegu 
máte pravdu jedná se o bývalého kolegu nebyla souhlasím s vámi a děkuji za opravený a následuje kolega který v podstatě díky tomu že probíráme jeho bod tak to mohou uvést takže teďka se hlásí do diskuze jsem měl předtím slovo sám 
tak děkuju já jenom spíše formálně protože jsem se trumpova materiál či sto dvacet jedna tímto předkládá mnoha dodává k tomu že jde o zhodnocení v návaznosti na instalaci kabelových tras pro napojení wifi tak aby senioři v ošetřovatelském domově mohli komunikovat se svými blízkými příbuznými nějakým onlajn platformami a nebyli závislí na datových tarifech 
tak děkuji nikdo další se do diskuze nehlásí takže nyní ukončí rozpravu a budeme hlasovat o bodech 
moje po všech kolega mám mna dneska pod vápna povídá no prosím vás já jsem to trošku pečlivě 
pojmu budeme hlasovat o bodech číslo by to bylo i v záznamu tak tedka budeme bodech číslo třináct až dvacet jedna 
taktická má kolegyně taktickou má koně kolegyně babicová 
slovo já bych chtěla fakticky poznamenat že jste zvolili novou místostarostku takže ne nevidím důvod proč předkládá starosta věci za ní 
paní pernicová zatím tu gesci materiály cipro pan kolega str byl v době kdy ona ještě zvolena nebyla aby jsme jí dneska zvolili tak ona ještě nepřevzala gesci 
takže formálně právně je že tento okamžik zastupuji kolegu čtr byla já 
bývalého kolegu ž treba pane sune guáno bývalého 
take 
takže můžeme hlasovat když jsem o čem budeme hlasovat o tom budeme hlasovat kdo je pro 
pád 
ta 
pro dvacet dva proti nula zdrželo se nula nehlasovali 
no a máme tady bod číslo dvacet dva 
a má nastarosti kolega pavel dobeš stávající kolega pavel dobeš a prosím pavla dobeše o krátké představení tohoto bodu 
já také děkuji stávajícímu starostovi a rozpočtové opatření které předkládám se týká primárně čtyř bodů první bod se týká žádosti odboru ekonomického již čtyři miliony korun s ohledem na to že nedošlo ke schválení kupních smluv plánovaného prodeje pozemků ze strany hlavního města prahy ten hlavní důvod byl že ještě tam probíhají soudní spory které mi v tu chvíli chceme vyřešit mimosoudním mimosoudní dohodou 
k této věci došlo vlastně ke snížení převodů vedlejší hospodářské činnosti druhý bod se týká primárně navýšení rozpočtu 
vedlejší hospodářské činnosti s ohledem na to že už v září jsme schvalovali na zastupitelstvu převod do rozpočtu městské části za ve výši devíti milionů korun teď převádíme o další dva celá čtyři milionů skoro na svátek milionů víc takže celkem budeme mít vyšší transfér ze strany se do městské částky ve výši čtyři miliony korun a to přesto že jsme i navýšili rozpočet nám opravy na malé opravy bytů které jsme dohodli se seznam a které byly kabel které bylo možné realizovat v průběhu roku dva tisíce dvacet jedna třetím bodem bych chtěl uvést je že jsme dostali dárek který je potřeba aby byl projednán v zastupitelstvu české spořitelny ve výši sto tisíc korun a pak je tam změna objemu rozpočtu ve výši pytláci milionů korun nicméně to se nejedná o jakoby finanční prostředky které by jsme dávali ale jedná se o realizaci podstatě zhodnocením technického zhodnocení majetku městské části co ohledem na to že došlo k opravám cestami se v průběhu roku dvacet jedna a ty další dva body jsou řekněme drobné o charakteru na úrovni odboru sociálních věcí kde se v podstatě navyšuje rozpočet s ohledem na finanční prostředky které jsme dostali ze strany měli grantového schématu praha pól růstu hra a ten poslední bod se týká v podstatě problematiky spojené se sociálním pořadem zesnulého na území městské části 
děkuji otevírám rozpravu 
nikdo se do ní nehlásí takže můžeme hlasovat o bodu dvacet dva také dlužen 
pro devatenáct proti nula zdrželi svědci nehlasovali 
matr děkuji dostáváme se k dvacet prohlídce a to je opět pavel dobeš 
a tento bod se týká rovněž aktualizace plánu vedlejší hospodářské činnosti ten nejzásadnější bod je došlo k navýšení objemu prostředků v privatizace bytových jednotek oproti plánované výši jj je to řekneme určitá a pozitivní změna oproti předcházejícím letům co znamená v tu chvíli výnosy z privatizace jsou osmdesát pět milionů vyšší než byl plán na začátku roku je to i dáno podle mého názoru tím že 
situaci inflační doby a situace řekněme nejisté takže i ta ochota lidí nakupovat byty v privatizaci si troufám tvrdit i časově zkrácená dále se jedná 
o zapojení do rozpočtu nebo respektive o o částku která právě obsahuje je to neschválení kupních smluv které jsem mu smluv které jsem uváděl v předchozím bodě za prodej pozemků výši pět milionů korun kde tedy dochází ke snížení výdajů o částku čtyři miliony sedmdesát šest tisíc 
dále se jedná o navýšení rozpočtu ze strany hlavního města prahy týkající se zóny placeného stání kdy máme zvýšené chlapci milionů korun oproti plánu je a vy se náklady a výdaje na prodej nemovitostí v aukcích o částku čekal trochu víc než jeden milion korun 
zároveň v téhle věci třeba říct že se zvyšují náklady na pronájem o jeden a půl milionu korun na úhradu nákladů soudního řízení garáž spojené garáž má lucemburska a pak je tam částka přistoupí 
k která se týká v podstatě i privatizace bytových jednotek pro haškově ulici 
jakub 
já také děkuji 
otevírám rozpravu 
někdo se do ní nehlásí takže uzavírám budeme hlasovat o bodu dvacet 
pro devatenáct proti nula 
takže taky jsme odsouhlasili dostáváme se k dvacet čtverce 
aktualizace plánu vedlejší hospodářské činnosti na rok dvacet jedna 
správa zbytkového majetku městské části poradkyní opět pavel dobeš tady si dovolím už mít opravdu úsporný tady se jedná právě o správa zbytkového majetku kde tedy navýšení převodu do rozpočtu městské části celkové výši čtyři celá tři milionů korun které jsem zmiňoval ten zářijový a ten předchozí bod dohromady to dala šedesát milionů 
také děkuji otevírám rozpravu 
nikdo se rozpravy nehlásí již uzavírání 
budeme hlasovat o tom materiálu dvacet 
ty byl předložen 
pro osmnáct proti nula držel se 
nehlasovali také takže máme to odsouhlasené dvacet pětku tu jsme už projednali to byla viktorka žižkov tím pádem se dostáváme k dvacet šestce dodatky k veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok dvacet jedna akce taková je františek doseděl 
pan doseděl by měl mít funkční mikrofon 
už to vypadá že to funguje 
subjekty uvedené v tomto usnesením řádně zažádali o změnu respektive rozšíření účelu dotace a vesměs se jedná o to že v původních žádostech byl účel dotace stanoven na příklad na mzdy ale mělo být pokud žadatel respektive následný příjemce využíval služeb o péče na služby a dotační výbor změny schválil v tom rozsahu jak jsou předloženy požádám mu podporu tohoto materiálu děkuji 
rangers vpravo 
nikdo se do ní nehlásí takže uzavírám budeme hlasovat obvodu dvacet šest 
popis 
pro devatenáct proti nula zdržel se když se dva nehlasovali i materiálu 
dvacet sedmička 
vzory právních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části praha v rámci dotačního fondu radok dvacet dva opět františek doseděl 
tak pod dvacet sedm a jako každý rok shodujeme vzory veřejnoprávních smluv pro poskytnutí dotací víceméně k žádným změnám krom drobným formulační nedošlo dotační výbor tyto vzory dokonce myslím jedno vlastně schválil požádám o podporu tohoto materiálu 
zprvu 
nikdo se nám do ní nehlásí takže ji uzavírám a budeme hlasovat 
má 
pro devatenáct proti nula zdrželi se dva takže materiál jsme vyjeli dostáváme se k bodu číslo dvacet osm dotace z dotačního fondu městské části projekty na rok dva tisíce dvacet dva opět má klobouk františek doseděl 
ohledně dotačního řízení se dostáváme k tomu nejzajímavější a podob a to vlastně výsledky přidělení dotací pro rok dva tisíce dvacet dva kdy budeme letos rozdělovat část u devět milionů osm set čtyřicet tisíc pět set korun s tím že na dotační programy životní prostředí jde tři sta třicet sedm tisíc osm set korun na tělovýchovu a sport milion osm set osm tisíc sto korun výchovu a vzdělávání dva miliony šedesát devět tisíc sedm set korun na kulturu milion čtyři sta čtyřicet pět tisíc na památkovou péči pouze tři sta šedesát jedna tisíc šest set korun na oblast sociální zdravotní k osm set devadesát tři tisíc tři sta korun a tím nejsilnějším vlastně 
příjemcem bude individuální podpora služeb která dostane dva milionů osm set dvacet pět tisíc korun asi nemá smysl abych procházel jednotlivé žádosti a citoval z nich každopádně a 
tak jak jsou předloženy zastupitelstvu byly výborem pro dotační politiku schváleny já si dovolím požádat o podporu tohoto materiálu když vidím že se přihlásil kolega bylo ano vím poprvé když jsem předkládal z dotace tak jsem říkal že se budu snažit aby byly vždy v budoucnu předkládány až po schválení rozpočtu a jak už jsem říkal minule a zjistil jsem že to není možné a příště se zdržím takových slibu 
tak a tady byl zprvu už tady máme vyhlášené prvním je skutečně pan bellu po nebylo máte slovo 
tak já jsem chtěl plnou dosedělová poděkovat za tohle vyjádření myslím si že by to šlo jinak ale ale je dobře že si to pamatujete a děkuji za to já mám jiný problém a trošku závažnější já jsem původně ten materiál chtěl podpořit a je to vlastně jsem byl spokojený letos s tím průběhem 
celého to výběru všechy dotací a 
my jsme v minulosti od zelených především částečně pak o dalších stran jako bývalé vedení radnice byli 
motivováni respektive byl kladen apel na to aby ten výběr jednotlivých dotací byl transparentní aby byl dosažitelný pro všechny a aby nějakým způsobem byl ten systém hodnocení rovnostářský proveden vnitřní mechanismem a zároveň aby tedy byl začleněn mechanismus komentáře jednotlivých jednotlivých 
dotací ať už těch teda vyhodnocených kladně nebo negativně tak aby který ten žadatel věděl s čím nakládá a věděl jakým způsobem se případně může zařídit do budoucna 
já osobně nemám politický problém s tím myslím si že je to paradoxně transparentnější když vedení radnice řekne že chce podporovat ty a ty projekty z toho a toho politického důvodu a jiné vedení prostě rádo podporuje zase něco jiného někdo klade jakoby jinak řečeno někdo klade třeba důraz na děti někdo na dospělé někdo na seniory někdo na sport někdo na sociálku je to politické rozhodnutí nese si zato zodpovědnost vedení a je to za mě v pořádku to co ale bylo kladeno tomuto vedení a tím vedením předtím je aby tento mechanismus nebyl takto aby se politicky nerozhodovalo napřímo kdo kdo komu bude dávat nebo jakým směrem tendenčně to bude přidělovat ale aby to tedy bylo vyrovnané a já osobně včetně vira kolegů jádra jsem ho chvíli jako zjistil že nevím jestli vůbec má smysl být kulturní komisi a jestli má smysl hodnotit vůbec ty samotné dotace protože to byla jako desítka a desítka dotací a hodin které jsme všichni trávili na hodnocení konkrétně dotací v rámci kulturní komise 
následně jsme přešli na kulturní komise kulturní komisi předseda této kulturní komise robert pecka dokonce dál jako předseda kulturní komise stále je to v pořádku dal návrh i na rozdělení jednotlivých finančních titulů 
jsme několik zase desítek minut se tam o tom diskutovali bavili došlo k nějakému hlasování a proběhlo to zase lidově řečeno tak jak má 
s velkým údivem jsem pak dostal těsně před jednáním výboru pro dotace kterému také předseda kolegia pecka tak jsem dostal zprávu od našich členů ří se tohoto výboru účastní je na stůl přichází změna u patnácti titulů pouze v kulturní oblasti kdy u pěti titulů z částky nula to znamená u titulů které jednoznačně ne pro neprošly hodnotícím kritériem a jednoznačně neprošly ani návrhem téhož předsedy a ani návrhem teda kulturní komise tak najednou z nuly dostali finanční ohodnocení a pak je tam řada to znamená dalších deset titulů které jakoby v řádu desetitisíců korun se jim navyšuje navyšuje částka na dotace no 
ten výbor vlastně odpoledne koaliční dohodou přehlasovat to co teda si tady teda v tom sále společně nazýváme jako nějaké transparentní a vyrovnané hodnocení já bych požádal o jednu věc buď si tady řekněme že hraje podle pravidel který jsme si nastavili to znamená držme jako vy ta kritéria jak jdou po sobě to znamená hodnotné vyhodnocujeme dávejme body a na základě bodu přidělujeme nebo nepřijdu lime anebo se na tohle vyplňujeme já s tím problém nemám ale pojďme si tedy nalít čistého vína nebo si řekněme je to jenom zástěrka je to zbytečný a pojďme prostě přerozdělovat ty peníze také prostě chce vedení 
protože nic jiného se ten den neodehrálo a je michl je to pak líto protože já a kolegové jsme nad tím trávili hodiny kteří přišli prostě vniveč a jsou úplně zbytečný takže já mám tenhle spíš apel aby jsme si řekli na jakémkoli hrajeme s jakými pravidly vlastně hrajeme a jaký to má smysl já ani tady nechci dneska poslouchat proč jste se rozhodli tomudle nějaký za výpovědi jestli tenhle o to mi nejde já chci prostě jenom vědět jak se nám příští rok zařídit a jestli vůbec má smysl abych trávil hodiny času nějak hodnocením přijali to pak úplně výsměch a zbytečný jo tak to je jen moje zkušenost s tím proto já dneska říkám byl jsem připravený proto hlasovat protože jsem měl opravdu jako poctivou radost z toho jak to probíhá na všech frontách ale 
tohle prostě jiný než politický vysvětlení nemá děkuji 
sakra také děkuji následuje pan laura 
dobrý den já jsem chtěl k tomu jenom říct jednu věc já jako kulturní komise tak vidím do těch dotací taky a 
já si myslím že třeba například kultura je strašně finančně poddimenzovaná že jako je docela výsměch když se někomu přidělí třeba šest tisíc 
na celý rok a když si zažádá o řádově vyšší částku já vím že já vím že to 
kulture že ta městská část moc penězma nedisponuje ale zrovna třeba u kultury se myslím že by bylo potřeba trošku to finanční částku na kulturu navýšit už vzhledem k tomu co způsobilo kultuře třeba ten kovy to tak já když opravdu je úplně stydno přidělovat takové částky jako jsme nuceni kolikrát aspoň my se tam my se bavíme o tisícovkách a to je směšných jenom tohle jsem chtěl říct 
děkuji následuje kolega materna 
já chci nahlásit střet zájmů v rámci té sokol žižkov dvě 
děkuji následuje pan romský 
tak děkuji za slovo já jsem si prošel 
návrh hodnocení a 
porovnal jsem to 
takhle já mám za to že z devadesáti procent předložený návrh jednání vychází z toho to vlastně doporučila kulturní komise takže není to tak že by byla znevažování znehodnocování kulturní komisí prostě robert pecka jako předseda kulturní komise předseda 
dotačního výboru navrhnou nějakou korekci a ti chci říct že nejde vůbec o 
nestandardní postup vlastně v loňském roce jsem si to dneska ověřoval v loňském roce došlo k tomu že výbor pro výchovu a vzdělání nepodpořil žádost kino aero na požádání kroužku animace 
dotační výbor se následně navzdory vlastně tomu usnesení výboru pro výchovu a vzdělávání nebo doporučení výchovu výboru pro výchovu a vzdělávání usnesl že aero si tu podporu zaslouží přiřknout a jedů částku šedesát tisíc korun to se stalo vloni takže to není nějaká novinka která by 
prostě nestávalo a zároveň kdyby dotační výbor neměl tu možnost tady kolik nebo změny a tak by ten dotační výbor byl úplně zbytečný 
tak děkuji následuje františek doseděl 
tak já bych poděkoval současnému kolegovi ano bylo za úvodní hodina slova a na upozornění na věc kterou taky nevnímám jako úplně šťastnou nicméně a pan pecka provedl korekce které si obhájeno před dotačním výborem a je to jeho právo je to prahou dvou výborů měnit tu jsou lokaci těch prostředků jenom bych asi požádal pana pecku aby nám krátce shrnul proč to vlastně navrhoval a co bylo tím účelem abych něco nezamotal když to budu vysvětlovat já děkuji 
taktickou ml je zmizela takže kolega se kdyžtak si už se do diskuze nicméně ještě jedním bude 
člověk a další 
já bych chtěl navázat na před řečníky hlavně v pana behu já to beru jako relevantní podnět a 
možná možná bych to probral na kulturní komisi zda by případně třeba 
z těch nejen byl opravdu hodně že by třeba kulturní komise projednala to že od určité částky nebo trošku si rozmyslela podmínky za jakých by třeba kdyby tam nechte větší dotační výbor aby to pak poslal zpátky kulturní komisi 
ke schválení nebo dalšímu projednání aby byly nějaký nějaká kontrola a aby tady nebyla fakt frustrace některých členů kulturní komise takže to je jenom můj podnět běsní radních 
jako děkuji následuje opět panelu 
jo to je jedno jedno z řešení je že se může vrátit zpátky a jako 
k michalovi vronský mu já se omlouvám ale jako korekci neuznávám neuznávám jakoby změnu v podstatě čtvrtky toho co jsme projednávali přičemž pět projektů z těch patnácti změněných měli null jako korekce není jako já si teda zase a já si nevysvětluje korekci tím že nějaký projekt dostane nulu hodnocení 
nulu na projednání v kulturní komisi a najednou 
dostane do desetitisíců to není korekce korekci já jak si tady vysvětlujeme si představuji že někdo dostal návrh na patnáct tisíc a dostane třeba osmnáct dvacet dvacet pět hokej ale tady je třeba my jsme schválili a teď ne spekuluji jestli to správně nebo špatně ale prostě jsme schválili návrh sto osmdesát tisíc pro divadlo aqualung které mimo jiné teda máme divadla járy cimrmana a nově dostali devadesát jestli se s kolegou vykládáte korekci padesát procent snížení korekce to se omlouvám tak tady máte klub přátel žižková od dvacet tisíc víc a takhle bych ho já opravdu já jsem nechtěl vstupovat do těch jednotlivých projektů o tom není meritum diskuze potom není meritum diskuze protože to se tady může představovat do rána kdo je správný kdo měl dostat nedostat o tom dneska nechci spekulovat já bych prostě byl jenom rád aby byl teda nějaký jako zdraví společně tady v tom sále uznávaný mechanismu jak se k těm věcem budem stavit a já jsem připravený jak jsem říkal té úvodní řeči já jsem připraven hrát podle pravidel které si řekne ale řekněme si je dopředu protože já jsem jinak zmaten že se snažím teda dodržovat pravidla které mi tady byly nejvíce vnucovány dříve ze strany opozice a nakonec zjistím ta pravidla vlasy je jako když se nehodí tak vlastně nejsou úplně tak jako nutný jo plus dávám do závorky že zelení třeba si nejvíc přáli aby se opravdu dávali komentář ke každému jednotlivému projektu ale finále je je to kulturní komisi nejméně bavilo jo a v podstatě no tak tady zkopírujte to samý zkopírujte to samý zkopírujte to samý a dávejte to takže mi vlastně děláme práci popr pro práci aby jsme si mohli tady odškrtnout že se teda chováme transparent jako já jenom jo ta diskuze není o tom co se stalo tady nic protiprávního ani proti smyslu není to já chápu ale ale jako evidentně tady dochází k něčemu jinému než jsme si řekli že budeme teda společně dělat protože říkám já potom jako pak nemá smysl jeho město vychází nemá smysl abych hodnotil všechny ty dotace stačí když příjdu jako host na výbor pro dotace a budu tam přesvědčovat kolegy aby jsme zvrátili hlasování to mě vychází jako asi jakonej nejúčinnější formát a strávím tím dvě hodiny a nemusím tím strávit doma několik hodin čtením všech projektů a a hodnoceni co jenom o omlouvám že tohle fakt nepovažuji za korekci a jak říká pavel křeček ano je za mě přijatelná varianta jsou tady nějaký relevantní změny pojďme to vrátí prodiskutovat jde se dál ale takhle se překvapovat to prostě není není podle mě cesta díky 
děkuji následuje kolegyně babicová 
děkuji za slovo 
já jsem teda překvapená co slyším že jste korektně už roky ale dobře těla bych vědět jestli ještě někdo udělal korekci dřeva a z pánů radní protože není tajemstvím že komise když něco schválí bytě poradním orgánem rady tak na radě občas někteří radní rozhodnutí komise přehodnotí a ostatně zneplatnění rozhodnutí komise takže ráda bych věděla pakliže se to měl na výboru jestli někdo naradi neudělal nějakou korekci aby jsme měli ucelené takže to je dotaz na kolegu dosadila případně další radní kteří korek udělali diky 
děkuji nyní má slovo pan pecka 
já bych se chtěl vyjádřit nejdřív bych chtěl opravit trošku pana kolegu bellu který říkal že projekty některý dostali nulu myslel tím a částku nula korun nikoliv že by dostali hodnocení nula byly některé projekty který trošku neprošly o třeba ho jeden dva body jinak je potřeba vlastně na proces těch dotací koukat jako na nějaký proces tedy ať už od toho že do datové schránky přijde nějaká žádost úřednicí zpracují a jde to pak do jednotlivých komisích rada a končí to vlastně dnes tady u nás zastupitelů samozřejmě průběhu toho celého procesu tak můžou do toho jednotliví aktéři vstupovat a navrhovat různé změny taky se jedná vlastně o porodní poradní orgány ať už se jedná o dotační výbor také poradní orgán vlastně zastupitelstva anebo o kulturní komisi což je naopak poradní orgán rady vlastně tyto poradní orgány jsou poradní nikoliv nemají nějakou exekutivní exekutivní moc takže opravdu se to dá měnit v průběhu já bych se taky na to zkusil podívat z druhé stránky že my jsme podpořili kolega zmiňoval v květnu nových projektů takže mi tady budeme mít opět projektů víc než bylo přitom jsme nenašel navyšovali rozpočet kulturní komise respektive obecně na dotace ještě proč tomu tak došlo připočítáváme částky pomocí nějakého vzorečků a to se ukázalo být trošku nešťastný protože samozřejmě při větší žádosti a ten žadatel stáhne nebo k němu při směně ta větší částka a pakliže žádost třeba dosahuje půl milionu může takhle vlastně vyčerpat i třeba třetinu celkového rozpočtu na kulturu to byl vlastně jeden z motivů nebo z důvodů proč jsem proč jsem na tenhle ten 
systém šáha dovolil jsem si navrhnout změnu jinak vlastně ten dotační systém já bych chtěl za tohle poděkovat kolegovi bellu který vlastně s elektrony zval vůbec celý ten dotační systém dřív byla samozřejmě papírová podoba ještě v některých oblastech to na magistrátu funguje on zavedl vlastně ten elektronický systém akorát je potřeba na to se koukat jako na nějakej organismus a ten systém je potřeba neustále zlepšovat a vyvíjet a já už třeba do příštího roku vím že tohleto hodnocení respektive přepočítávání pomocí vzorečku není stoprocentní a je zase potřeba udělat určitý krůček v tom přerozdělování a pro letošní rok jsem si to dovolil tedy 
upravit před tím dotační 
výborem a navrhnout si navrhnout určité změny pak a snad jsem odpověděl na vše děkuji 
děkuji následuje a pleš 
dobrý večer já budu velmi stručný jenom v rámci sítě školení jsme byli co jsme na tom měli jsme byli informováni nebo že vlastně na dotaci mají právo ty kteří mají bodové hodnocení dvacet plus to znamená o dvaceti bodů víc pak se to vždycky na těch jednáních upravovalo tak toho vyšel nějaký to a teď jsem projel všetky typy a u sedmi konkrétní řádků nebo jak to nazvat žádostí zůstává celkový počet bodů na dvacet to znamená mají právo na nějakou dotaci a mají tam nulu vždycky bylo pravidlo takový že se prostě domluvilo že se to v rámci toho sníží pod dvacet napíše se k tomu nějaký komentář takhle těm sedmi konkrétním žadatelům říkáme jste skvělí máte dobré hodnocení dostáváte nula nemyslím si že je to fér a nemyslím si že by tak mělo zůstat a měl by se minimálně tyhlety cifry u ponížit tak aby to dávalo smysl lištou ostatní vyžaduje 
děkuji následuje kolega roce děl 
k dotazu kolegyně bellet své ne 
děkuji následuje kolega až tampa 
děkuji za slovo pane starosto já jsem se nechtěl hlásit o slovo protože můj stav dotací vlastně šlo by se dobře znám tedy za těch sedm let toto je v zastupitelstvu že to by bylo nějakým způsobem mlácení prázdné slámy stále dokola kdyby se ještě kolega mikuláš tak ten by asi i drbal hal úplně stejně jako já ale když je prostě jsem slyšel kolegů bellucci říká tak opravdu to není na tu pozvednutí obočí co se tady děje 
s chutí jsem si myslel kolegů pecku kterej nám říká že najednou nějakým způsobem zjistil je tam ten vzoreček úplně tak nevychází a tak se asi stokrát tube vyhubila vzoreček až to vyjde tak jak jsme si představovali i nějaký ty žadatel byl neúspěšný a já byste vám i nějaké peníze dali no nevím jestli tuhle transparentními dota úplně transparentní nepříjde uhýbal vzoreček že jsme zjistili je úplně nešťastných původně se počítalo že to bude vycházet trochu jinak a ještě mi kolega pecka takhle je přišlo zvláštní tak u některých těch neúspěšných žadatelů prohlásil doslova cituji je trošku neprošly online jakože neprošly jevy získali nula bodů ale získali nula nula korunou ono je to víceméně obdobný když to převedu do sportovní terminologie tak budu hrát fotbal tak jsme trošku prohráli no prohráli jsme jedna dva ale také mamula budoucí tabulce a zápasy opakovat nebude 
děkuji následuje pan žaloudek 
dobrý večer já chci trošku je udělat obhajobu za ohýbání vzorečků nebo se nazývá a myslím těch dotací například čech kulturních je podpořit kulturu na na městské části podpořit nějaký 
většinou spolky nebo menší instituce no i větší instituce který dělal nějaký prospěšné věci který ta městská čast považuje za podpory hodné a skrze své politické zásobte se následně rozhodne že by měla přispět aby se takových aktivit dělový nebo by se vůbec staly a smyslem týhle soutěže není to jakoby to není sport o to kdo má devatenáct dvacet bodů není to žádný jako žádný poměřování toho kdo napsal líp žádost není to žádný jané sportovní klání kde lidi zvedají potom takový ty cedulky s číslama a někdo vyhraje o pár desetin procenta smyslem je prostě to co jsem říkal na začátku aby podpořil to co dává smysl toto politické reprezentace dává smysl takže jak chce obhájit to že ten systém přidělování dotací jak v komise výboru má být a může být takový že se jede jedna žádost podruhý a ta domácí hodnocení která jsou tom tajná a která nevíme kdo jak dával z jakých důvodů ještě podrobují tý demokraticky diskuzi v tom poradním orgánu protože 
protože říkal na začátku že smyslem není aby ten kdo nedosáhl na dvacet bodů tak aby nedostal nic protože jsme se takhle předem jako určili ale smyslem je podpořit to co dává smysl samozřejmě máme v tý komisi a i v tom výboru nějakou opozici a koalici my jako koalice máme asi pocit že jako samospráva ručíme za to co jsem popisoval na začátku to znamená že se tak bude dít smysluplné projekty budou podporovaný a když na základě právě toho mixu koalice a opozice komise nedoporučí něco podpoře tak si myslím že má koalice veškerý právo v radě měnit na přímo v radě nebo v tom výboru a tohle pro mě správně s tím neomlouvám způsob nebo ten proces který si myslím že pan kabelu 
kritizuje do velké míry správně z hlediska nějakého načasování z hlediska nějakého rozdávání těch bodů které mohou vypadat líp hledisko práce jednotlivých členek a členů komise to vůbec nekomentuju a tam tomu rozumím 
asi se může každý vždy k sobě vlastnímu klubu jak to jak to hodnotí a promluvy se svými zástupci ale chci říct že úplně plně legitimní změnit čísla nebo čísla změnit podporu přidělených finance tak abychom dosáhli tohoto cíle který popisoval a já jsem rád za to že se hlasuje o materiálu ve kterém je pod jsou podpořeny žižkovský mezi dvorky venuše 
a přátel žižkova což prostě v tom předchozím nebylo a to že to v tom předchozím materiálu nebylo považuji za nějakých asi kolektivní selhání kulturní komise která podle mě tomu dotačního výboru poradila špatně jsem rád že jsme se někde v tom protestů možná ne úplně ideálně ale že jako zastupitel mužů hlasovat o materiál který tyhlety malých podniky malý kulturní akce podporuje takže budu hlasovat pro 
romský 
já bych reagoval na kolegu žampach který mluvil o tom vzorečku vlastně říkal že když to nevyšlo podle vzorečku tak bylo potřeba to ohnout a upravit to robert pecka vysvětloval klega žampach to asi přeslechnout ale problém nebyl ten výsledek samotný tam šlo o to že podle toho vzorečku vzoreček vlastně pracoval s číslem požadovanou výší dotace tedy s číslem které žadatel vyplňuje do té žádosti znamená že když někdo to žádosti vyplnil nad hodnotil ten rozpočet úmyslně jeho nad hodnotil protože třeba počítal s tím že nedostane celou částku také 
dotační žádost nasadil tak 
pak byl díky tomu horečku zvýhodněn a dostal poměrně více než ten kdo ten rozpočet sestavil realisticky zodpovědně řekněme pravdivě a ten pak znevýhodněn a dostal poměrně méně takže to byl problém toho vzorečků a to mělo být 
myslím si že tohle bylo předmětem korekce o které mluvil robert pecka prostě narovnání nespravedlnosti teda bylo zapříčiněno tím že ten kdo tu žádost nad hodnotil tak pak z toho jakoby těžil více než ten kdo jej sestavil realisty 
tak já děkuji palem romskému a máme tady pátým příspěvek pana belu kterém pokud má vystoupit tak musí hlasovat takže bych vás poprosil o hlasování 
vypadá to nadějně 
pro dvacet dva nehlasovali dva tak pane bellu máte slovo 
děkuji za umožnění 
mě příjde že vám uniká to na co vlastně jsem se ptal já se ptám korektně podle jakých pravidel chcete hrát příští rok já neřeším mě přijde že se do toho hrozně zamotává té snažíte se tedy vysvětlit něco co tady všichni v sále chápeme a myslím že stále chápeme co se odehrálo já se prostě jenom zdvořile všech tam řekněte mi jak mám hrát příště celý protože 
návrhy přišly od předsedy pecky takže jestli měl špatný nějakou tabulku podle které to počítá tak je to tentýž předseda proboha který týden potom zjistil že jeho tabulka nefunguje 
tak tady subjektivně hovoříme o nějakých jako projektech a tam jsem se taky nechtěl dostat kdo si to zaslouží kdo si to nezaslouží kdo napsal dobře rozpočet nenapsal dobře rozpočet pro napsal pravdivě nepravdivě proboha to nemá přeci jako o tom není meritum té diskuze a už vůbec to označovat že jste dělali korekci nespravedlnosti nebo neděle nedat nenasazuje nezasahujte mi dari červenou bambolina no prostě chápu co se stalo 
aspoň která kolega žaloudek řek že to politicky zato přijímáte odpovědnost ale jako formulace podpořili jsme to co dává smysl to co dává politický smysl pak vlastně teda jako jako teda tady zaznívá že dcera ty body jsou vlastně něco co 
nemusíme řešit to už severu takže já třeba příští rok nebudu hodnotit vůbec že jsem pochopil že to je zbytečný to zbytečný protože pak se stačí sláma pobavit jak říká kolega žaloudek demokraticky na orgánech a nějak to dopadne 
a to jako že komise poradila špatně jeho kolega žaloudek řekne komise poradila špatně tak jako já si z toho vedou říkám asi něco tam děláme všichni blbě pojďme to dělat jinak já se vás zeptám proč vzniklo jimi úplně jasné proč to vzniklo jo ale pojďme si nalít čistého vína jestli má smysl klikat do počítače nějaký hodnocení a jestli má smysl potom se tam hodiny dohadovat o tom kdo co má dostát když stejně pák je potřeba to domluvit politicky to potřebujete slyšet ještě úplně takhle tato se ptám na to se ptám ne tady výmluvy na to co vás k tomu vedlo a korekce a nějaký dají prostě jako potom jde aby jich tam nedělal ze sebe oslav celý 
děkuji 
děkuji já navážu bylo se na slova když svého předsedy alexe bellu on to víceméně mi vzal z úst toto řekl kolega žaloudek jo tak to se mi líbí je to férový hum prostě řekl 
větu že 
dotace dostávají ty projekty které politické reprezentaci dávají smysl oka já nemám problém když slyším bez problému akorát je mi líto rychle dívku myslí že akorát ultima projekt zprávy zbytečně časů a 
dávek opravdu tomu čas a to hodnocení a tak dále když pak stejnak politická reprezentace která vládne tyto dotační peníze určí tak jak jste pro ty projekty která jim dávají mysl 
ta děkuji 
nekonečný pardon 
víc matěj houdek 
děkuji za slovo tak ono to vlastně bylo pochopení už bych nemusel mluvit ale ale chtěl jsem to chtěl jsem se o 
tom že jako asi jak chcete kolegové z opozice nemusíte na komise chodit za mě v pohodě jako myslel jsou od toho aby poradili politické reprezentaci aby aspoň jadérek vnímám aby aby ta politická reprezentace na radě a na zastupitelstvu potom všichni aby delegovala nějakou částí práce na komise jako části debaty ve chvíli kdy se ukáže ono se to ukázalo jedné z komisi a poprvé za poslední tři roky takovýhle míře takže do nějaké míry to asi většině komisí a výborů nějak funguje nebo fungovalo můj výbor schválil nějakých doporučení a tyto komise pro dotace schválila úplně v pohodě takže se říká všeho kultura je zřejmě v něčem trošku 
normální a jak říkal předtím kolega veronských hodně z těch doporučení komise se představilo je do toho čem bychom hlasovat takže já si nemyslím že to co tam odpracovali úplně zbytečný a nemuseli tam bejt ale ve chvíli kdy jakoby ta další úroveň v tomto případě dotační výbor nebo rada uzná že se jí to doporučení toho poradní orgán nelíbí tak prostě koná a zato já se stavím je to prostě naše politická je to naše možnost a naše zodpovědnost jako koalice protože až někdo bude nespokojen myslím že ty peníze nedostal nebo naopak 
je dostane někdo nedostat neměla tak dál tak oni se budou obracet na radnici na koalici a ne na opozici takže já si vážím toho když se opozice konstruktivně účastní v těch komisích a výborech dost často má opravdu výsledky ale zároveň ve chvíli cítíte že se tam do počtu tak opravdu to odtak asi občas jako i může bejt některých výjimečných případech a je to vaše vůle sram chcete by nebo nechcete no protože nejsme spokojený s tím co se nám poradili tak tak podle to zařídíme 
paní kolegyně byly cena 
ho nakonec koukam bylo všechno ke kultuře já jsem že kultura je podhodnocená i dotačně a ano je to specifické souhlasím s kolegou žloutkem takže myslím si pánové a dámy koalice případně radní pro dotační politiku pro ně radní pro kulturu který jsem měl vyjednat větší rozpočet na dotace a pokud vám tolik záleží na kultuře a o male male spolky malé projekty a tak dále tak udělejte téměř identickou věstí s tím co jste udělal pro sociální služby protože dlouhodobé granty prostě je řešením pro kulturní projekty zvláště lokálního typu ani nebudou zoufalství z toho že nebudou mít na příští rok a tak dále okovy do nemluvě dotační program pro oblast kultury má daleko má míň než oblast tělovýchovy a sportu takže evidentně tato koalice chce hodně sportoval případně támhle kolega děl a vyjednal více než tady kolega křeček pro kulturu a daleko pokud sečteme dotační program pro oblast sociální a zdravotní a individuální podporu služeb lokálního významu tak je to jak přes tři miliony ještě naprostýna poměr takže zkuste přehodnotit vůbec dotační politiku pokud to ještě zvládnete protože myslím si že toto není řešení a souhlasím s tím že kultura opravdu 
tak děkuji to byl poslední diskuzní příspěvek v tuto rozpravu uzavírám 
se to pane kolego závěrečné slovo 
nechcete chcete to mate 
tak já děkuji za možnost závěrečného slova a 
já vám děkuji za vaše podněty co se týče relativně nízkém množství dotací které se rozdílnou tak to je tedy opakovaným tématem ale vzhledem k tomu že snižujeme běžné výdaje veškeré jenom spravedlivé nesnižují i ty dotace byl bych rád kdyby to tak nebylo bohužel realita je jiná a se týče toho proč je na kulturu méně než na sport a tělovýchovu 
možná to má souvislost s tím že zároveň radní pro dotace i radním pro sport a nikdo nebyl v opozici při návrhu z těch a těch procentuálních rozdělení a každý rok to kdokoliv může navrhnout jinak zatím se tak nestalo a tak že nedostatek peněz může být i určitým problém neaktivity těch kteří se měli ozvat ať už zástupců koalice ať už zástupců opozice takže prosím pokud chcete cokoliv změnit obraťte se na mě můžeme o tom jednat děkuji a požádám o podporu materiál taky na také děkuji nyní bychom měli hlasovat 
pro devatenáct profi nula drželi se materiál byl já 
a nyní se dostáváme v podstatě k poslednímu bodu 
bod číslo dvacet devět 
tohle já jedná se o memorandum o spolupráci 
to se mi napovídá tentokrát správně 
a já protože jsem telem tohoto materiálu by se měl předat vedení schůze někomu jinému a když si to tak kolega sám požádal soud vydám kolegovi maternová 
já děkuji a předává panu starostovi předložil materiál který bude dále projednávat děkuji vám pane kolego takže ten materiál je memorandum o spolupráci obnova náměstí jiřího z poděbrad principu se jedná o materiál kdy zastupitelstvo jej bere pouze na vědomí jedná se o memorandum který odsouhlasila rada městské části rada hlavního města prahy a týká se o netýká se rekonstrukce náměstí jiřího z poděbrad a já si myslím že tohle je velmi pozitivní událost když se podařilo zajistit projekt stavební povolení na revitalizaci náměstí podařilo se zajistit participaci s občany a především se podařilo zajistit že revitalizaci na měsíc z poděbrad bude hradit magistra protože městská část by si v podstatě takovouto 
na jednu stranu velmi důležitou ale na druhou stranu obrovskou investici do nemohla dovolit to když to tak průběžně se kontroluji tak magistrát má v návrhu rozpočtu již částku na zahájení revitalizace v příštím roce alokovanou a v podstatě jsme předali hotový projekt setká v mašlička magistrátu magistra by měl u nás zrealizovat 
otevírám rozpravu 
nikdo se nehlásí 
jo já už blbnu prosila jsem už unavený no honza má o trefit rozpravu tak já otevírám rozpravu a proto že se nikdo nehlásí také rovnou uzavírám ptám se kolegy taťky jestli chce mít ještě snad závěrečné slovo dělá už dneska nechci mít žádné slovo dekuji takže jim to můžeme přistoupit k hlasování takže hlasujeme tento bod prosím hlasujeme 
děkuji 
pro osmnáct proti nula zdržel se jeden nehlasovali dva návrh byl přijat a posledním bodem nebyl tento bod ale byl 
internetová jsme interpelace vyčerpali mi chvíli kdy jsme měli předávám slovo kolegovi padat k uzavření celého našeho jednání já vám děkuji všem za trpělivost se všemi těmi chybami kterých jsem se dneska dopustil a už jsme všechno vyčerpali interpelace jsme vyčerpali ve chvíli kdy byly pevně zařazený už se pak nikdo do rozpravy nehlásil to znamená vzhledem k tomu že jsme vyčerpali programu dnešního zasedání zastupitelstva městské části zasedání končím další zasedání zastupitelstva je plánováno na úterý dvacátého pátého ledna dva tisíce dvacet dva přeji vám všem pěkný zbytek adventu krásné svátky pevné zdraví a všechno dobré mějte se nashledanou 
    

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/07a7acd5518084978410cc2a2ba9115c
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.