Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev 2785d95ae553abf2fd34e3b9d7be44b3


ID jednání2785d95ae553abf2fd34e3b9d7be44b3
JednáníZM 16.12.2020
Další jednání města/kraje Město Lysá nad Labem
Datum jednání16.12.2020
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/2785d95ae553abf2fd34e3b9d7be44b3.mp3
Délka audio záznamu05:49:26
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

    pis číslo osm z jednání finančního výboru konaného dne desátou dvanácti dva tisíce dvacet 
my ted mi stahujeme bod číslo navrhujeme stáhnout bod číslo devět 
má ještě někdo návrh na rozšíření případně na úpravu programu 
nemá proto navrhuje hlasujeme o návrhu 
pro třináct přítomných všichni přítomní hlasuji pro návrh byl schválen kniha jsem o programu jako celku 
pro je třináct 
to znamená všichni přítomní zastupitelé jsou pro návrh byl schválen děkuji přistoupíme k jednotlivým bodům program 
pojď číslo jedna žádost o odkup obecního pozemku o výměře dvacet pět metrů čtvereční je to věc která už byla projednávána já bych poprosil paní janu javorníku nám to odsýpalo sypalo po krátké vysvětlení 
takže bodu číslo jedna jedná se o prodej pozemku ulice čichová a ulice povodně té křižovatce schvalované hlavní záměr už tady jste schválilo zastupitelstvo ať se jedná vlastně po zveřejnění na úřední desce o uzavření konečné smlouvy 
má někdo tomu diskuzi 
děkuji budeme hlasovat o tomto bodu kdo je pro návrh usnesení pro se jim 
jo  jsem chtěla pana starostu požádal jestli by mohl mluvit hlasitě do mikrofonu protože já vás vůbec neslyším co říkáte takže vlastně nevím co jste říkala jak navrhujete hlasovat nebo nehlasovat abych pravdu řekla tak jenom jestli byste mohl zopakovat to co jste říkal před tím než jste zahájen hlasování děkuji 
já se teda budu snažit mluvit a hlasitě ale vy pak nekdo nikdo neřek že ta jizvu bych nerad ale vy jste vůbec nemluvil do mikrofonu ale mluvím tedy napnutého 
jo tak omlouvám se 
já jsem a říká že se jedná o pozemky v průmyslové zóně které byly historicky využívány jako cesty a část přes část těchto pozemků vede železniční trať do milovic proto jako odbor i my rada města navrhujeme nebo nedoporučujeme ty pozemky k prodeji 
mark tom někdo dotaz nemá 
necháme hlasovat o návrhu usnesení že neschvaluje zveřejnění záměru 
třináct přítomných zastupitelů hlasovalo pro návrh usnesení návrh byl schválen děkuji 
bod číslo tři to je prodej pozemků v ulici dolejší to bych poprosil paní očekávat vysvětlila trošku složitější 
zapnout 
jedná se o prodej části obecního pozemku tři sta dvacet dva lomeno čtrnácti v ulici dolejší o výměře patnáct metrů čtverečních a vlastně schvalované záměr už tady na zastupitelstvu byl a teď se jedná o ukončenou a uzavření konečné kupní smlouvy 
má k tomu někdo něco 
je tady návrh usnesení hlasování 
prosím zaujal chování 
tak hlasování bylo ukončeno projekt všech třináct zastupitelů návrh byl schválen 
je tedy bod číslo tři žádost o prodej části pozemku v ulici jsme měli padl 
bod číslo čtyři 
je to vzájemný bezúplatný převod pozemku se středočeským krajem souvisí to s křižovatkami ve dvou krocích a křižovatkou na italské straně podchodu kde se narovnávat pozemky 
chtěl bych se jestli máte k tomu nějaký dotaz naplnilo čichu 
nemáme je tedy návrh hlasování kde tedy schvalujeme vzájemný bezúplatný převod části pozemku 
hlasování bylo ukončeno projet třináct z přítomných zastupitelů návrh byl schválen děkuji 
bod číslo pět je to opravou usnesení ve věci výkupu části pozemku 
za účelem výstavby obchvatu města lysá nad labem myslím že tam došlo k nějaké chybě to kdyžtak by se ty paní jurčíková 
tady se omlouvám došlo k mému omylu a špatně jsem uvedla katastrální území správně se má jednat o katastrální území litou 
děkuji má někdo tomu dotaz 
nemá je tady pardon je to zmizelo na to nemám 
teď tak máte slovo 
děkuji zato že jsem se mohla přečíst usnesení 
tak je tady návrh k hlasování 
všech třináct zastupitelů je pro návrh byl schválen děkuji 
bod číslo šest je to dar obecních pozemků přes které vede potok o lyse nad lab od lyse nad labem na povodí labe státní podnik my od povodí labe jsme získali plno pozemků pod našimi místními komunikacemi a teď nás požádal povodí labe abyste jim převedli pozemek pod potokem je ta v místě pod vinič kama 
kde je vlastně jakoby jejich nějaká umělá stavba nebo prostě to koryto kterému se udržovat a chtělo by to mít v jejich vlastnictví plně očekávali jsme doplní 
je to všechno všechno máme k tomu někdo něco 
jedná se do o bezúplatný převod 
tak máme návrh hlasování 
tak hlasování bylo ukončeno všech třináct zastupitelů je pro návrh byl schválen děkuji 
bod číslo sedm návrh na zapsání předkupního práva u soukromých pozemků v trase obchvatu města lysá nad labem 
tento bod před připravil materiál pan fajmon proto bych ho požádal aby vám to objasnil nebo vám 
a dobrý den já si dovoluji říct pár slov tady k tomu materiálu a zjistil jsem od jednoho kolegy zastupitelé z nymburka že nymburk využívá možnosti zapít zapisování předkupní právo u pozemků které se nacházejí a 
katastru města a v rámci průmyslové zóny a tak mě napadlo že bychom tento institut mohli taky začít využívat bohužel teda jsem byl městským právníkem upozorňuje na to že nemáme dostatečné zmocnění v platném územním plánu k tomu abychom tu věc udělali nicméně si myslím že by jsme se nad tím měli vážně zamyslet a při 
úpravě územního plánu by jsme pro 
pozemky které jsou určeny územním plánem pro veřejně prospěšné stavby takový institut měly začít využívat proto bych chtěl tuhle věc aspoň aby se tady o něm trošku popovídali a ale navrhuji potom aby jsme a usnesení udělali v tom smyslu že by se mělo prozkoumat jakým způsobem bychom to mohli mohli v té věci postupovat podle toho jak tomu rozumím z těch správných výkladu k co jsem si k tomu nastudoval tak 
budu 
proč 
a 
por 
od 
a 
jako je do diskuze se třást a paní bláhová 
děkuji za slovo abych se přiznala já tento institut mám byť tedy z druhý strany ze strany klientů nicméně jsem se s ním setkala i v praxi a v té souvislosti jsem opravdu narazila na to že musí být dostatečně specifická v územním plánu takže můj první dotaz byly máme prověřeno jestli je to v územním plánu zanesena tak děkuji za informaci panu feynmanovy který to zjišťoval a druhá věc je že a jste to netýká všech majetkových transakcí to bych chtěla uvést na pravou míru týká se to jenom úplatných majetkových transakcí to znamená nemá vůbec vliv na bezúplatné převody a netýká se to tedy dědění ani darování předkupní právo se opravdu využije jenom při úplatném převodu a jenom jednou pokud ho město přitom úplatném převodu nevyužije pak to předkupní právo zanikne a z katastru nemovitostí se pak může vymazat a další bych jenom chtěla říct že a vnímám tu skutečnost že zřízení toho předkupního práva a z důvodu veřejně prospěšných staveb jako jsou určitě liniové stavby typu obchvatu je v zájmu obce už to samozřejmě nemusí být v zájmu těch osob kterým se to zřídí nicméně kdyby se o tom hlasovalo tak při vědomí toho že tady mám chránit zájmy obce a že tomto případě zájem obce převyšuje zájem vlastníka a neomezuje to jeho vlastnické právo ve vztahu ke všem převodům tak bych tento bod podpořila a v této souvislosti bych chtěla navrhnout další návrh to znamená mé protinávrh souhlasím s tím co říkal pan fajmon ale ještě jeden návrh aby se o něm hlasovalo a to aby zastupitelstvo města uložilo radě města zahájit výkup pozemků nacházejících se v trase obchvatu římská dvě i v rozsahu spoluvlastnických podílů na těchto pozemcích a jde o to že v současnosti pokud mám správné informace se vykupuje pouze celé pozemky nikoliv jejich podíly to znamená že pokud víme že třeba je pět vlastníků na ten pozemek jestli se tedy zapletou když tato potvrdíme úplně javorčeková tak a nemáme zajištěný souhlas vlastně od všech těch vlastníků tak se čeká až se vyřeší i třeba ten pátý a ty čtyři pětiny se na vykupují a myslím si že bychom už měli zahájený koupíte i tady těch spoluvlastnických podílů a argument proto podpůrně je ten že vzrušené předkupní právo od prvního července dva tisíce dvacet a tudíž není tedy povinnost nabízet předkupní v rámci předkupního práva spolu vlastníkovi na víku a je možné to vykupovat i bez oslovení ostatních spoluvlastníků pokud tedy se chceme posunout někam dál a tak si myslím že bychom měli zahájit výkopy už i tech spoluvlastnických podílů děkuji 
děkuji pan marek 
děkuji pane starosto to já co se týče to předkupního práva já jsem myslím že pro ty liniové stavby a bude velmi důležitý to přesné vymezení abysme měli jasno že to je opravdu jen pro ty liniové stavby to dává smysl zároveň bude velmi důležité a řešit 
konkrétní pozemky protože ta situace a jsem s ním setká i při jednom jednání na kraji kdy ty pozemky pokud jsou většího typu a a v té chvíli na tom velkém pozemku pokud mi tam dáme předkupní právo tak tomu vlastníkovi stěžujeme tu situaci na tom jeho pozemku bude třeba může stavět a podobně když tady nemá stavba má vést jenom po jedné desetině pozemku to znamená takovéhle chvíli bychom měli diskutovat o tom abychom než to budeme dávat a do územního plánu tak aby se poté řešilo jak se přesně by specifikujte konkrétní liniové stavby akce přesně ve specifikuje na kterých pozemku se dotkne aby se dotknete části pozemku a ne celého pozemku tohle ale vnímám že to nebude úplně jednoduché to připravit 
děkuji 
do diskuze se hlási nikdo jiný pan fajmon 
do jo už to mám tak já bych chtěl reagovat krátit příspěvky tak 
co říká panny a bláhová souhlasím tam my jsme vlastně u pozemku který se týkají 
kde je 
podílových vlastníků a a my vlastně žádná byl pouze o čas výkup části pozemku tak jsme byli v situaci že oni nám nabízeli maximálního vlastně podíl na tom celém pozemku který ale my nepotřebujeme takže jsme to vlastně tuhle tu věc neřešili respektive jsou takové případy asi tři nebo čtyři a my by jsme potřebovali aby se třeba devět vlastníků dohodlo na tom že oddělí ze svého pozemku s třeba skoro hektarů jenom třeba pět set metrů a dám prodali a teď tam prostě těch devět se neshodne samozřejmě si mletím jako jak postupovat a dostáváme se na hranu toho že v těle jejich specifických případech asi budeme prostě muset jako porušit to pravidlo že 
ke všem přistupujeme stejně protože prostě oni nám řeknou že prostě prodaj buď všechno nebo nic a my budeme ve složité situaci o ale jako stejně se musí nějakým způsobem tečka řešit tyhlety jednotlivé případy a určitě jako usnesení v tomhle tom smyslu že se má to jako v tom pokračovat v řešení těchhle těch případů s tím já souhlasím jo a co se týká pana marka tam jak já to studoval hledat tomu ty právní věci tak to 
předkupní právo se má zapisovat v rozsahu územního rozhodnutí který konkrétní stavbě která je označena za veřejně prospěšnou takže a to věcné břemeno by mělo být jako a vlastně zapisováno tím způsobem že město řekne pokud k tomu vůbec teda 
vytvoříme předpoklady tak nejdříve musíme prostě to dostat do územního plánu že tento instrument budeme po používat pak kterak se musíme rozhodnout ke kterým veřejně prospěšným stavbám obchvat co dalšího jestli bude to chtít i do poroty místní komunikace no a potom defakto vlastně na katastr by se měl vždycky ves návrh na zapsání toho předkupního práva včetně výřezů z toho územního rozhodnutí kde je nakreslená ta konkrétní silnice takhle mě to teda 
toho studia materiálů vyplývá no a myslím si ale každopádně to má smysl zkusit jo a začít využívat protože získáme tím větší možnost prosadit to co v tom územním plánu reálně máme nakreslený dokud tenhleten instrument nebudeme používat tak budeme pořád narážet na spoustu problémů že prostě lidé se stává vůbec nemusí bavit a odmítají jakoukoli komunikaci a tak dále 
takže já bych to doporučil aby jsme měli aspoň trošku možnost jako víc 
více k těm věcem 
dostat možnost reálně se vyjádřit při těch transakcí kde teda probíhá nějaký a prodej nebo koupě pozemku 
děkuji paní bláhová 
já bych navrhovala jestli by s tím pan fajmon souhlasili jestli bychom to jeho usnesení nemohli doplnit že to bude předkupní práv podle paragrafu sto jedna stavebního zákona hře předpokládám že myslíte tyhle tohle předkupní právo nikoliv podle občanských ho to 
sto jedna sto jedna máte ano tak jste bychom to mohli napsat i do toho usnesení aby bylo zřejmé o co jde 
to tam zůstane 
muže 
pr 
je 
a plus jestli by se tam teda mohl dopsat tyto nou navržené usnesení aby se o tom dalo hlasovat 
zastupitelstvo ukládá radě města 
zahájit výkup pozemků 
nacházející se v trase obchvatu římská dvě 
je v rozsahu spoluvlastnických podílů 
na těchto pozemcích 
samozřejmě pokud se shledá že to není účelný a že se jedná o velký a akry nebo ari lány 
hoď 
paiste řecka 
paní stařecká má technickou poznámku 
já bych jenom k tomu bodu dvě nemám s ním problém ale spíš jde o to že je to spíš taková 
hra se slovy protože samozřejmě ty výkupy jsou zahájeny všechny a náš odbor 
správy majetku vlastně jedná se všemi i s těmi spoluvlastníky a tak dál jak se tady řekl že to že nejsou vykoupeny je tam nevznikla dohoda tak to je sice fakt ale neznamená to že jsme ty výkupy nezahájili věku 
pokračovat 
se toto upravit 
rada města 
na pokračovat 
pokračovat 
no tak vůbec o tom nebo from big 
máme tady návrh k hlasování kdo je pro 
všichni šetřená zastupitelů návrh byl schválen děkuji 
máme tady bod číslo osm návrh na podání žádosti o dotaci na akci rekonstrukce místní komunikace ulice za koncem matra překl pan fajmon prosím 
jo už tak 
městečka vypsaná zajímavá dotační výzva od ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukce místních komunikací a my dneska budeme 
schvalovat rozpočet na příští rok je tam jedna místní komunikace za koncem která je navržena k rekonstrukci tak navrhuji aby jsme podali žádost o tuhletu dotaci která je od pěti set tisíc do deseti milionů korun a sedmdesát procent spolufinancování tak 
nevím jestli nám to dají nebo ne ale myslím si že stojí za to zkusit a takže proto předkládá myslím že a 
rozpočtu je nějakých asi deset milionů předpokládaný na tuhle akci tak kdyby se na to sedm milionů dokázali získat takže by to bylo skvělý no takže a navrhuji aby jsme tam a tu žádost podali a protože to musí schválit zastupitelstvo tak je to tady předkládá k projednání děkuji do diskuze se přihlásil pan havelka já děkuji za ještě už můžu děkuji za slovo pane starosto dobrý večer všem já jenom řeknu že mi tu žádost zpracováváme jsme v rámci finalizaci žádosti měli bychom mít podávat v pondělí kdy je poslední lhůt a termínů a pokud to zastupitelstvo schválí takto rádi učiníme jinak předpokládaná dotace protože ta komunikace sama o sobě je předpokládána částkou někdy kolem šesti milionů takže tam cílí nějaká naše žádost o dotaci děkuji 
děkuji 
si od paní ušiska 
děkuji dobrý večer já jsem se jenom chtěla zeptat to jest tedy dotační titul jako jsme žádali tu dvacátého osmého října ulici nebo to je jiný dotační titul 
a 
a ještě k tomu doplňující dotaz tam při té dotaci jsme nebyli úspěšní a se nám zeptáme my máme jednu firmu která nám ty dotace jako vypisuje nebo žádá za nás nebo to dělá pokaždé někdo jiný jenom 
pana velká 
já se obává že bych jenom reagoval protože vidím že paní brávala přihlášená dřív a reagoval bych na tohle ne nemáme stejné firmy na ty věci bereme různé dotační firmy na různé projekty 
paní bláhová do diskuze jak jsem se chtěl zeptat na totéž co paní hostinská prát už mi to nešlo zrušit takže se velice omlouvám 
systém se mnou moc nespolupracuje 
děkuji další přihlášení nejsou je tady návrh hlasování 
tak 
pro hlasovalo třináct přítomných zastupitelů návrh byl schválen děkuji 
bod číslo devět tak jsme stáhli 
bod číslo deset pověření nově zvolených zastupitelů středočeského kraje jednání ve věci týkající se města lysá nad labem 
já blahopřeji a myslím že blahopřeji za nás za všechny naším zastupitelům ta panu magistro vy a velkou japan magistru i karlu markovi ke zvolení do zastupitelstva středočeského kraje a do vyznamny funkci předsedů komisí a věřím a myslím že věříme všichni že se plně zapojit do prosazování zájmů vašeho města máme plno projektů připravovaných se středočeským krajem plno bylo jich je dojednaných s minulým vedením a rádi by jsme aby to pokračovalo i dál 
některé věci jsme spolu rozebírali samozřejmé čekám že třeba někdo řeknete že v tomhle tom nemůžete nebo můžete nebo sami při s nějakým návrhem kde byste mohli městu pomoc a je tady připraveného takovéto takovéto návrh a upozorňuje návrh usnesení takže bych otevřel diskuzi asi nám pan hálkově nejdřív 
slovo 
děkuji za slovo pane starosto za děkuji toto blahopřání 
kraji zajímavá věc pro se s ním seznamuje ale samozřejmě vím že některé věci dohodnuté jsou a protože jsou tam věci které má v gesci 
náměstek pro dopravu martin kupka který je mým stranickým kolegou tak samozřejmě na těch věcech ochoten pracovat a i podat nějakou zprávu v tom postupu nebo i vztahu zprávu v jakém je stavu teď děkuji děkuji jenom na vysvětlenou proč tam přístaviště pro rekreační plavidla 
investorem bude ředitelství vodních cest a město lysá nad labem ale středočeský kraj minulé vedení tam měli připravený jaký dotační titul z jejich podoby na podporu výstavby přístavy již a mluvilo se o slušném slušných procentech příspěvku takže proto to tam je protože to by šlo přes investice já bych dal slovo já vám děkuji 
kdybyste tam měl málo bodů 
co by jsme přidali 
já bych dal jsou panu karlu markovi a zrovna tak bych ho poprosil o jesi se může v těchto bodech zapojit případně další nějaké doplnit pane starosto 
a děkuji děkuji za přání děkuji za projevenou důvěru já po svém zvolení krajským zastupitelem jsme spolu mluvili já jsem sám nabízel pomoct jednání na kraji a a případně setkat se nad těmito problémy musím říct že sám na jedné straně rád že ten podklady a na druhé straně jsem překvapen že mezitím od vás nepřišla jediný telefonát abychom se potkali abychom se pobavili v jakém stavu projekty města s krajem nesou čím potřebujete pomoci a jaké případně poté pověření za město bych potřebovala abych to mohlo jednat a město zastupovat rád se některých věcí újmu aby jsme se aby jsme posunuli ale 
očekával bych že ten postup bude prostě postupný zase na nejdříve potkáme že si řekneme jakým jsme stavu dnes a zastupitelé jsme za ty dva roky neobdrželi jedinou zprávu od vás z jednání zkraje to znamená já v této chvíli a zjišťuju v jakým stavu projekty jsou ale a ne ne od vás myslím si že bylo dobré nejdříve 
já to vnímá jako dobrý krok určitě jsou chci účastnit ale pojďme si nejdříve sednout a říci v jakém stavu jsou projekty na kraji kam jsou dojednané a jakých projektech potřebujete v té chvíli pomoci na kterých jsme schopní se spolu se dít možná může být na některý věci jiné názory to je samozřejmé ale na mnohé věci myslím nebo na většinu věcí máme velmi podobné názory a určitě chceme aby se věci posouvali pro naše město aby se dostávali do a do projektů které kraj bude realizovat 
děkuji děkuji já myslím že určitě takové schůzce dojde a tohle je samozřejmě to není moje ale je to teď komunikujeme zastupitelstvo s váma přihlásil se paní bláhová 
děkuji za slovo já jsem se jenom chtěla zeptat protože jsem si přečetla tedy ty pověření propana havelku i pro pana marka a zarazilo mě tam jenom označení toho nebo specifikace toho co je jednotlivým pánům svěřeno aby jednali a zatímco u pana havelky je to vlastně jednání ve věci těch co tam jsou vyjmenované tak o pana marka je mimo jiné jeden bod zajištění výstavby domova pro seniory abych se přizná a já netuším jak pan marek by mohl ovlivnit to aby se výstavba domovů důchodců zajistila tak já myslím že pan marek je uvolnili předseda 
komise pro majetek jsou českou kraje a je místopředseda sociálního výboru je pravda a my máme zastupitelstvem schválen 
svou nabídku spolupráce se středočeským krajem na výstavbu domova důchodců tak to je pravda já s váma souhlasím ale jestli by tam tedy nemělo být aby jednal ve věci výstavby nového a nikoliv zajištění protože on sám o sobě jako jeden z osmdesáti jedna zastupitelů středočeského kraje těžko může jistě výstavbou tolik jich není snad nebo šedesát pět 
pan 
exsenátor tak šedesát pět nebo padesát šedesát pět tak jenom jestli by bylo možné vypustit já teda nevím jestli s tím pan marek souhlasí ale zajištění výstavby se mi zdá jakože na ní klademe přece jenom trochu velké břímě které nemůže ani při vynaložení veškeré vůle a péče splnit je to samozřejmě návrh po kterém se tady bavíme sám jsem říkal když pan marek řekne že ještě má nějaký třeba z návrh který by se mohli doplnit tak samozřejmě budeme jenom pro 
tak jak to chcete upravit 
z mé strany tajemno pouze o vypuštění svaz zajištění o nic jiného 
je takový návrh 
tak za ke slovu chcete vyměnit 
by pomoc při zajedno jednání ve věci výstavby nového domova důchodců je hodně ostatních bodech děkuji 
david 
takže místo zajištění tam bude 
máte to 
tak technickou poznámku má pan havelka 
děkuji pane starosto já jsem to teda pochopil tak že by to mělo v tý římský dvě ví že zastupitelé mgr karla marka v jednání ve věci odkup pozemků vykoupených městem lysá nad labem pro druhou etapu opatů se středočeským krajem a jednání o výstavbě nového domova pro seniory lysa nad labem věku 
pan marek a děkuji za upřesnění a jenom několik praktických první co se týče odkupu pozemku 
standardně kraj tyto věci dělá ale bude dělat až na konci nadále při realizaci a na konci realizaci stavby to znamená bavíme sa situaci až když se rozjede a zrealizuje ochvat proto věříme že tam musíte budete v době ještě 
druhá věc 
jamo pana starostu takychto rozdělil tak to rozdělil takže pan havelka jedná o realizaci obchvatů a druhá věc ta druhá praktická a to je a jednání a teď bych to řekl kolegy pana havelky tam máme druhou a třetí etapu obchvatu druhou etapu chatu tak si myslím že to je něco na co tady celou celo naše město čeká a je to ta část která nám chybí skutečně ta severojižní spojka a dotažení to obchvatu teď kde nám končí až směrem na bylo docela směrem na jiřice ona benátecké vrutici ale třetí etapa 
je etapa 
která vede přes hraba nazkoušet únavou směrem na dvorce a to je to pak která sice je zakreslena územní plán ale nejsem si jist že tady zastupitelstva ní bude mít shodu že to je to kde bychom skutečně chtěli vás obchvat přes romana s koučem únavu a kolem rezervace a 
já bych rád abychom se soustředili všichni na to dotáhnout a opatrné je nutný který opravdu je potřebný a potom co můžeme společně diskutovat o té třetí části jak se na to díváme ale teď jsme tady udělali překl přeskočení celého to kroků a řekli to směr pojďme už o tom jednat s krajem by to realizoval já si myslel že se nejdříve musíme udělat jasno si třetí etapu to opatů 
tu část přes romana zkoušet znovu chceme realizovat děkuji já bych chtěl upřesnit že to nejde přes hrabal dámskou černou samozřejmě to být nemohlo by tam nikdo namaloval to v sousedství slovo má pan holka já děkuji pane starosto zase já jsem chtěl říct to samé a ještě k tomu přidám pokud vím tak trasa toho obchvatu o kterém pan marek hovoří zakreslená v územním plánu prošel nějakým posouzením na vliv životního prostředí co znamená ta trasa je schválená je schvalována i za i krajem a proto kraj jestli si to pamatuji dobře v ní uvažuje v nějakém zásobníku svých projektů jinými slovy ta stavba nějakým způsobem postupovat bude a určitě musíme brát ohled na to že v blízkosti je rezervace hrabovská černava ale právě proto si myslím že je dobré od té věci jednat jednodenní už teď co znamená pane starosto já jsem rád že to tam máma té zodpovědnosti zato se nezříkám děkuji děkuji 
tak usnesení 
tam náš pan občan 
dobrý den 
a já bych měl takovou poznámku jestli ty zastupitelé krajský náhodou tedy moc nezatěžujete protože oni mají velice nelehkou úlohu já nevím jestli si uvědomujete že oni jsou projekty které jsou krajský a taky jsou lokální důležitý pro pro lysou a já jsem narazil na to že když chci dostat informaci jaké projekty vlastně tady sama takže dostanu mlčení který se obrátit na odbor městského investora tak maximálně z nich dostanou že od roku dva tisíce osmnáct zpracovali čtyřicet pět projektových dokumentacích a více dostanu nic ještě dostanou teda informaci že dvacet šest projektových dokumentací se snad dostalo přes stavební úřad do nějakého územního rozhodnutí a tímto končí já z nich nedostanu žádný seznam to znamená já nevím s čím ty krajští zastupitelé budou pracovat protože samozřejmě tyhle ty projekty když jste vy zmiňovali takto jsou takový ty velký které jsou vidět ale lisa má celou řadu dalších projektů kdyby se dal třeba na tom kraji něco uplatnit ale když není ani seznam tak sory nevím jak to teda krajští zastupitelé zvládnu 
prostě ten odbor městského investora já jsem si představoval je mají regál a takhle mají jeden projekt vedle jo vedou nějakej seznam vykazují nějakou práci a já jako občan motoru informaci nedostanu ani seznam nedostanu projektů 
jako 
pana havelka technicka 
já děkuji za slovo já bych jenom řekl že asi slušnou když přijdete k mikrofonu se představit ne vůči nám ale i vůči veřejnosti protože bohužel v těch maskách se nevidíme a já nevím kdo jste omlouvám se za to ale bylo by fajn kdybyste se nám představil děkuji 
je přihlášena paní stařecká já budu asi reagovat na pána kol rose co nám tady byl vy jste říkal že máme šetřit naše krajské zastupitele ale v podstatě ty projekty které které v této chvíli 
jim rádi dáváme k dalšímu jednání protože to jednání s krajem a oni se tam budou v téhle chvíli pohybovat samozřejmě víc tak to jsou projekty které tady běží už mnoho let nejsou jsou pro všechny známe takže já si myslím že i to například ta poznámka pana karla vachka že nevíme v jakém stádiu je trochu jako úplně na fér protože to jsou věci které se tedy a plánují dlouho a co se týká odboru městského investora kterého jsem garantem tak jenom bych vám chtěla říct že seznam projektů je víceméně rozpočet města lysá nad labem takže stačí si otevřít webové stránky a přečíst si 
po celou tabulku té všechno co tam vlastně děkuji děkuji pan marek 
tři věci paní stařecká jenom 
poznámka za ty dva roky já jsem tady neviděl jediný zápis jednání s krajem o tom ho o jednotlivých projektech je to co 
si myslím že 
bych potom rád ustála tak jednání bych rád abychom si vyjasnili v jakých jsme stavu druhá věc 
a a to se týká cyklostezek hostesky má na kraji na starosti kolega petr borecký 
starostů a to znamená já bych rád cyklostezky za pod sebe a to stejná záležitost i francouzská spojka to znamená protože petr borecký má na starosti veřejnou dopravu to znamená jednání českým drahám a tak mít pověření v rámci to jednání českých drah protože ty jednání budou jako já děkuji za upozornění tak šátku spojku nemají žádné české dráhy také bych vám chtěl vysvětlit že existuje správa železnic a nedávno se správa železniční dopravní cesty existuje už více než deset let a vy říkáte že to mají na starost české dráhy tak dobře já o tom vím dvacet várku svoje práva žáka se děkuji pane s ním seznámil když budete nápomocen i bez pověření šamanskou spojkou tak 
obou vděčný děkuji myslím že celý region děkuji pan holka také si myslím že když se podíváte na to či máme být pověřeni tak je to to co v tom zastupitelstvu skutečně můžeme ovlivnit protože vše suchá spojka není stavbou středočeského kraje měla by to víc stavba zprávysprávy železnic budoucnosti a myslím si že tam tedy to pověření 
vzhledem k tomu kraji by bylo liché protože to vlastně bude 
to pověřený by k něčemu příliš nevedlo protože tato věc orgánech kraje u nějakých penězích a stavbách ta projednávána nebude samozřejmě že kraj může vyvíjet a pokud si pamatuju také vyvíjí tlak proto že ministerstvo dopravy představuje a už nevím kolik studií teď se tvrdí že konečně jsem viděl že studie na francouzskou spojku je schválená znamená ministerstvo dopravy začíná činitel pan starosta o tomto více než já určitě a jenom jsem chtěl říct že proto si myslím že ta věc tam neníútěku 
ještě bych těm cyklostezkám tak cyklostezky patří pout krajskou správu údržbu silnic a na to je tam vytvořeny tým lidí a pokud vím tak infrastruktura patří pod pana 
mám dneska kupku 
dopravní infrastruktura 
dobře tak uvidím až tam sedne to jakmile kraj ale 
je dopravní infrastruktura patří pod panna zastupuje a pana poslance kupku děkuji 
tak máme k tomu ještě někdo něco tak já navrhuji návrh hlasování kde pro 
tak jedenácti je pro zdrželi se dva děkuji a našim krajským zastupitelům gratuluji pověření nevěřím webu tak snaživý jako jsem dvacet roků se snažil já na středočeském kraji od jeho vzniku 
děkuji 
je tady bod číslo jedenáct 
to je obecně závazná vyhláška po místních poplatcích předkládá pan místostarosta a velka 
a děkuji za slovo ale protože v tuto chvíli tady jsme měli velkou diskuzi a já jsem viděl martina dostála tak jestli můžu poprosit jestli by na chvilku přišel dolů a řekl ty zásadní změny děkuji 
protože tam pokud jste si všimli tak docházelo k úpravě i s ohledem na to že ministerstvo vnitra byť v minulosti říkal že naše vyhláška je v pořádku tak teď nám naznačovalo že tím že by se dávali slevu na naše poplatníky jak bychom se dopouštěli porušení zákona a myslím si že martin který už jde dolů to vysvětlí trošku lépe než já děkuji pane starosto než přijde náš pan právní tak vám chci říci že na ministerstvu vnitra přišlo plno nových mladých právníků a je to zase jinak než jsme měli 
tak pan dostál večer změna vyhlášky vychází zejména z toho důvodu že i se zvyšují náklady na svoz odpadu tudíž bylo i zastupitelstvem města uloženo z odboru správy majetku k tomu aby přehodnotil přehodnotil výši poplatku z toho připravili jsme novou obecně závaznou vyhlášku místních poplatcích která reflektuje určité drobné legislativní změny a ten návrh mi zaslali ministerstvo vnitra k posouzení dozorovému orgánu ministerstva vnitra nám předložil právní rozbor který vám byl paní tenký zaslán do mejlu v tom právním rozboru i jedna zásadní změna ministerstvo vnitra změnilo názor co se týká vnímání dvojího vnímání takzvaných chatařů a trvale bydlících kdy koní upřednostnění to aby tyto tito poplatníci platili stejnou sazbu tudíž doporučili nám změnu toho návrhu obecně závazné vyhlášky tak a vy aby tam ta se zabila jednotná a nedocházelo byť samozřejmě si dokáže představit důvody které tam vedly k tomu že ti chataři platili víc tak aby nedocházelo k tomu k tomu dvojímu daní 
to mě asi všechno děkuji má někdo dotaz k návrhu 
paní košická 
dobrý den děkuji já jsem si tu vyhlášku četla a my se snažíme motivovat lidi k tomu aby třídili že tam bude sleva na odpadu ale my už jsme tady mnohokrát diskutovali a to musím zase zmínit mi třeba motivujeme lidi ve smyslu toho budeme svážet odpad ale budeme rozvážet jednou za měsíc takto mohou třídí odpad na nechat si ho váhy lidé v rodinných domcích ale nemotivuje lidi kteří bydlí v bytech protože prostě nemají kde to skladovat protože jednou za měsíc nedostatečné a pokud tedy lidi by měli jezdit s tím jedním pytlem do přes celé město do separačního dvora tak prostě to dělat nebudou jo takže já jenom že třeba tady ten bod že se snažíme teda motivovat s tím vyjimek kolonami ale prostě ty lidé na to nemají prostor a necítí se být motivováni protože kam to mají prostě dávat když máte dva plus jedna nebo tři plus jedna tak šest pytlu mít doma nebudete 
jo to si myslím si že prostě někoho nemotivuje a druhá věc je řešit jsme tady několikrát že prostě není kam ty odpady dávat jo to znamená pokud já se teda nebudu využívat ten svoz pytlový a přijdu častokrát dvakrát týdně s pytlem který chci hodit do kontejneru žlutého a modreho a tam prostě není volné místo tak tam prostě nehodím a nacpu do popelnice to znamená že se musíme zamyslet i nad touto druhou věcí je prostě já vím že jsme to řešili pan kopecký o tom mluvil ale že to že ty lidi nebudou recyklovat když to nemají kam dávat že už prostě potřetí tam nepůjdou 
děkuji paní bláhová 
děkuji za slovo mě zajímaly čísla 
a vztah k tomu proč má být sleva poskytnuta zrovna dětem do šesti let věku proč ne do deseti proč ne do patnácti a proč zrovna seriu seniorům nad šedesát pět plus a proč ne už od šedesáti let takže jsem vzhledem k tomu že vlastně v podkladech žádná čísla nebyla tak jsem si dovolila vytahat čísla z českého statistického úřadu a provedla jsem takovou a finanční analýzu které se kterou bych vás chtěla seznámit je to krátký a myslím že nám to víc než pět minut zabere jenom abyste viděli čísla o kterých se bavím 
než se to otevře také jenom uvedu že v roce dva tisíce devatenáct byl poplatek šest set devadesát korun ten základní s tím že byla poskytnutá služba byla poskytnuta sleva na občana občana zkráceně tedy osobu mající trvalý pobyt v lysé nad labem teda trvalé bydliště sto padesát korun to znamená že každý lysák myšleno tím tedy osobu která zde má trvalý pobyt a tak 
platila pět set čtyřicet korun teď v novém návrhu potom upraveném po stanovisku ministerstva vnitra a je to tak že senioři a děti pokud tedy budeme myslet děti do šesti let věku jsou na sazby pět set čtyřiceti korun a všichni ostatní to znamená od sedmi do šedesáti čtyř let včetně mají platit částku sedm set osmdesát korun 
pro se vám to ukaž ukazuje křížkem a 
kdyžtak bych to to tak jako prvotně jsou důležité vlastně ty dejme tomu prvních první dvě červený jakoby čísla a ty já jsem co jsem udělala já jsem vzala statistická data který teda mírně nesouhlasí s tím co se uvádělo ohledně počtu obyvatel a je to možná způsobený tím že jsou tam vyjmutý dětí v ústavní péči a děti v dětských domovech ty co jsou ve výkonu a ve výkonu trestu odnětí svobody ty co jsou v zahraničí takže čísla jakoby mírně nesedí ale je to nějaká statistická odchylka plus jsou k tomu připočteny tedy rezidenti to znamená těch pět set sedmdesát 
si teď pět set sedmdesát osm pět set sedmdesát osm nemovitostí a který nejsou určené k trvalému bydlení a vlastně jsem brala roky dva devatenáct dva osmnáct dva sedmnáct za šestnáct dva patnácti jenom abych viděla jak jde v průběhu času zvyšování lidí z hlediska na výběr peněz a byla jsem tam aktuální data za rok dva devatenáct a navrhovaná data za rok dvacet dvacet aby jsme viděli ten poměr vlastně jak se líbí ta cena a je to spočítaný když úplně jako půjdeme doleva úplně na začátek ta když se podíváme kolik je vlastně děti nula šest sedm až šedesát čtyři šedesát pět plus pak jsem pracovala dobře nás zajímá vás konkrétní součet dětí a seniorů tak těch je dva tisíce sedm set deset tak jak to vycházelo cenově když bylo v roce dva devatenáct že vlastně každý občan měl tu slevu a platí a vlastně na dítě a seniora slova nebyla tak to vycházelo na pět milionů dvě stě dvě stě devadesát tisíc čísla jsou plus mínus opravdu protože nesedí ty počty obyvatel nevím jak jsem řekla z těch důvodů a tak jsem vzala teda rok dvacet dvacet kdyby byla jenom plná sazba to znamená všichni vyplatili stejně těch sedm set osmdesát korun tak by to vycházelo tady na tu sumu sedm milionů šest set čtyřicet tisíc kdyby to bylo se slevou to znamená 
sedm až šedesát čtyři sedm set osmdesát korun a ty to jsou senioři a děti tak by měly slevu na těch pětačtyřicet tak by to vycházelo částku šest milionů devět set devadesát tisíc zhruba tudíž jsem si řekla že vlastně je tam úsporám bychom vycházeli z těchto dat tak je tam úspora nebo ta sleva vlastně má úsporu šest set padesát tisíc čtyři sta korun 
tak jsem si řekla jestli nám píše se padesát tisíc čtyři sta korun stojí za to abychom dali seniorům a dětem slevou a proč zrovna mají mít děti do šesti let a senioři na pětašedesát protože si myslím že to může být opravdu vnímána jako diskriminační a ostatně ministerstvo vnitra se vyjadřovalo i tak že bez bližšího prozkoumání a dát proč jste dospěli k těmto věkovým skupinám se k tomu nemůže vyjadřovat totiž nemůže posoudit z toho zda je to zákonné či nezákonné a pokud to bude některý občan rozparovače musíte odůvodnit proč jsou tyto věkové skupiny takto stanoveny tak já si myslím že to diskriminační skutečně být může protože osobně děti do tří let vyprodukoval mnohem víc odpadu může tedy být sociální aspekt že to chcete podporovat rodiny s malými dětmi ale malé děti může být i do desíti let jo ostatně děti prostě jsou do osmnácti let věku tak proč zrovna tady ta skupina z mého pohledu abychom se vyvarovali nějakému zvýhodňování ne zvýhodňování diskriminaci nediskriminaci aby to někdo napadalo a si myslím že by bylo za tohohle systému který je prostě tak nastaven jak je nastaven mnohem spravedlivější aby všichni platili stejně a vzhledem k tomu že je tam vidět částka kterou plánujete dosáhnout v rozpočtu zhruba těch šest milionů devět set devadesát tisíc zhruba plusminus tak jsem volila nejjednodušší systém že tady ta částka se vydělí počtem těch obyvatel a víra částka sedm set dvacet korun to znamená že by sedm set dvacet korun platil úplně každý bez ohledu na to jestli je to dítě nebo dospělý a sedm set dvacet korun je dělitelný dvanácti dělá to šedesátkou na měsíc tudíž pokud se změní v průběhu roku a trvalé bydliště tak 
se může brát ten poplatek jenom částečně a není problém se zaokrouhlování a s tím že vám ty poplatky vychází na halíře a podobně takže v tomto smyslu bych dávala protinávrh a 
dokud se nevymyslí nějaký jiný způsob nepříjde se s koncepcím odpadového hospodářství a to jak ty poplatky pojmou jak donutit lidi víc třídit vás za to třeba na velikost popelnice a podobně tak abych platili všichni stejně sníží se tím agenda bude to jednoduché nebude se muset řešit překlápění dětí kterým kdy bylo šest kde jim nebylo důchodcům kdy bylo šedesát pět a nebylo a myslím si že to je férové pro všechny aby to tedy beam a sedm set dvacet korun a v tomto smyslu bych tedy navrhovala upravit příslušné články toho ty obecně závazné vyhlášky a to článek dvacet čtyři odstavec jedna písmena b že ta částka bude čtyři sta sedmdesát korun celkově to tedy bude sedm set dvacet korun na rok místo sedm set osmdesát naro a zrušil by se článek dvacet čtyři odstavec zpět bez náhrady 
dekou děkuji pan havelka přihlášený 
o sto 
první věc myslím si že 
ty skupině tak jak byly zvoleny už v několika minulých obdobích tady byly byly zvýhodněny tímto způsobem tou slevou na dani a z toho jsme také vistu z toho jsme také 
vycházely kdy jsme navrhovali ty skupiny myslím si obecně že tak jak bylo řečeno paní holčičku a k tomu se ještě vrátil abych reagoval rád nebo řečeno paní o šipkou že ne všichni na sídlišti mohou třídit tak také jsem přesvědčen o tom že možnost třídění u osob staršího věku je taky daná daleko méně protože oni toho méně spotřebují tudíž ve své podstatě tímto jim dáváme nějakou slevu tak aby se nemuseli v honbě za vy tříděním do nuly snažit nevím nevím o co učit děti je to trošičku podobné ale ta musí myslím že ten sociální aspekt a chtěl jsem ještě reagovat na paní husitskou víte že my jsme to přislíbili a měl by nám líto odevzdáno kdyžtak mi to pan kopecký potvrdí máme dostat ve své podstatě návrh jakým způsobem a zadali jsme to by měly být rozmístěny kontejnery na separovaný sběr a vlastně podstatě udělat nová opatření v tom v této oblasti odpadového hospodářství další věc kterou chystáme pro dva tisíce dvacet je zavedení sběru bioodpadu protože víte že v tuto chvíli to ve městě lysá nad labem tak že vy můžete bioodpad odevzdávat někdy v určených termínech a v určitých částech města do velkoobjemových kontejnerů pak můžete odvézt na separační dvůr anebo si můžete soukromě zakoupit hnědou bio popelnici na separovaný sběr a na bioodpad pardon město lysá nad labem by rádo v příští sezoně spustilo ve své podstatě to že každý občan bude mít možnost v rámci toho svého poplatků si požádat o bio popelnici 
aby mohl 
tímto způsobem likvidovat bioodpad a budeme i pilotně zkoušet bio kontejnery právě na sídlištích kde ta věc není taková jednoduchá tam bychom rádi vstoupili do jednání třeba s jednotlivými své je tak aby víceméně ten odpad mohlo být víc lépe se paraván protože i to nám ukládá plán odpadového hospodářství a obecně politika státu dále také jistě víte a na to je upozorňováno neustále že vchází v platnost nová odpadová novela která nám ty odpady výrazně zdraží to znamená bohužel promítnou se to promítne se to 
do ceny té služby jako takové myslím si že brzo 
se to uvidíte i v tom že rada než to zřejmě bude muset hovořit o úpravách ceny protože se má zvýšit skládkou ne všechny tyto věci a tyto už je přijímáno 
v návrhu této úpravy takže za mě asi takhle všechno děkuji pane starosto děkuji paní bláhová 
a já jsem ještě chtěla jenom dodat že v důsledku téhle úpravy jestliže bude čtyřčlenná rodina dva dospělí dvě děti starší sedmi šesti let tak se jim ten poplatek zvýší o devět set šedesát korun opravdu proto nevidím sebemenší důvod když se to prostě dá udělat tak že budou platit všichni to že jste říkala že to tady tak bylo ano bylo ale už několik let to zase neplatilo ustoupily jste u toho od toho a pokud nemáte vytvořený nějaký jiný systém který prostě podporuje 
to aby se odpad správně třídil a prostě se nakládalo s odpadovým hospodářstvím jinak tak si opravdu myslím že to je diskriminační proto 
prosím abyste ještě tuhle možnost zvážili a dokud nepřijdete s nějakým konkrétním řešení aby to prostě ta odpovědnost byla solidární a nebylo to rozdělený zrovna na děti do šesti let a zrovna na seniory starší šedesáti pěti let věku děkuji pan burian 
děkuji za slovo já jsem 
se chtěl zeptat jednu věc jirka havelka hovořil o tom že se chystá plán rozmístění kontejnerů na separovaný odpad ale já jsem se chtěl zeptat ne zvažujete a nechystáte rozmístění kontejnerů na ten pytlový sběr právě pro ty sídliště kteří jsou vlastně řekněme automaticky vyloučení z té možnosti toho pytlového sběru protože opravdu ty panelové byty neumožňují si myslím prostě těm lidem se do tohohle toho systému zapojit já shodou okolností dneska jsem jel nymburkem a tam prostě mají kontejner ze dvou má okýnka má kam právě lidé můžou pytlový sběr prostě odkládat a je to zváženo předpokládám nějak centrálně neuvažujete o něčem takovém 
děkuji pan havelka i přihlášeny děkuji za slovo nejdřív reakce na paní bláhová já si myslím že ten systém vytvořený máme a to je ten systém věty občané si můžou pro tříd až do nuly pokud se podíváte myslím že v tomto systému své jedna z nejprogresivnějších protože většina měst neumožňuje třídění až do nuly co znamená pokud se občan snaží tak my jsme výkupní ceny přestože tak ty komodity padají a nedostáváme za něj ty peníze tak jsme nezměnily ten systém těch odměn za vytříděné kilogramy jinými slovy pokud to ti lidé zvládli teď tak to určitě zvládnou i ten další rok a ten poplatek pro ně bude stále nula naopak si myslím že pokud říkáte že se rodině zvedne ta částka za ty odpady tak jsem se přesvědčen o tom že je to právě ta motivace proto vytřídí co nejvíce protože tím méně zaplatím je ten systém podle mě ho mého názoru nastavený je dobře a v tomhle tom případě si myslím že se odiska němci nejedná a honza 
prověřujeme tu možnost ale ještě prostě ten plán hotový není protože zkrátka dobře se na něm pracuje ale o tomhle jsme u nějakým způsobem uvažovali děkuji 
jako je pan marek 
děkuji pane starosto tu co já jsem poslouchal a dívat se na čísla takto reálně znamená a dvě možnosti buďto to bude tak že část to to znamená ti co jsou do šesti roku anat pětašedesát let budou platit viz pět set čtyřicet korun ročně a všichni ostatní sedm se devold 
jsem rád a pardon děkuji a sedm set osmdesát to o dvě stě čtyřicet korun výše a přesně se bude dít to že 
rodinné který větší rodiny kterým to akorát budete zlomek že to není šest roků ale tu sedm osm roků tak to pocítí velmi silně 
to je jeden model druhý model pokud zároveň ten model nás bude vás k tomu že bude muset dodržovat dvě ceny budeme muset neustále hodnotit kdo má který rok a si na kterou slevu má nárok 
a jestli jsem dobře chápal a rozum jen tak poslední hlava jsme měli model jednoduchý a to je všichni obyvatelé lise mají jednu cenu a ti co nejsou obyvatelé se tak mají cenu vyšší tuto nemůžeme už teď této chvíli dělal a podle toho co přišlo a já si myslím a a když udělá ten druhy návrh který dává 
bláhová je docela posuneme na sedm set dvacet korun a všichni mu mít sedm set dvacet korun nebudeme ho o tom jestli máme sedmiletý šestiletý pětiletý desetileté dítě tak se bavíme rozdílů patnáct korun na měsíc sto osmdesát korun na rok 
a myslím si že to je přesně to proč se proč není že v této chvíli to je hloupost a zbytečně se do toho se nám zavádět dvě sazby protože se bavíme o patnácti korunách pro všechny obyvatele ohledně tak šla ale pokud nám zavedeme tak už to není o patnácti koná že to víc pro ty konkrétní rodiny té už tamto a tamto skočí výrazně víc myslí že to škoda já bych byl rád kdybychom přiklání se k tomu návrhu mít jednu sazbu sazbu sedm set dvacet korun a poté diskutovat o tom jak to může optimalizovat bychom tu sazbou co nejvíc udrželi a nezvyšovat schůdcích letech protože to bude samozřejmě další a další diskuze proto následující roky děkuji děkuji pan havelka já děkuji za slovo já už se budu opakovat 
ono by k žádnému zvýšení příliš nedocházelo kdyby jsme nebyli postaveni před novou odpadovou legislativu odpadovou legislativu a teď se vymlouvat na evropskou nejsme transponovat směrnici evropské unie nebo prostě jako nařízení teď si nepamatuju přesně ten právní institut kterým se to stalo a hovoří se o tom dva roky víme že to nastane reálně si myslím že obecnou diskuzi obdobnou pojedeme v příštím roce protože uvidíte jak ty náklady na tu věc vylétnou a musím odmítnout jednu věc a to je říkáte že ve své podstatě to snížení které tam není zajímavé ale to zvýšení pro všechny ostatní je velké 
také pro někoho i možná z těch starších lidí kteří jsou sami mají nízký důchod je patnáct korun hodně reálně měsíčně budete se divit ale možná je to tak a ještě k tomu řeknu že já za sebe když jsme hovořili s naším městským právníkem jsem přesvědčen o tom že by jsme s touto věcí se měli obrátit k ústavnímu soudu protože podle mě je to nepřípustný zásah do samosprávy protože když se na to reálně podíváte tak jestli dneska za nemovitost chata kde je dneska hodně lidí kteří tam trvale bydlí a nejsou tam přihlášení využívají nemovitost celoročně jsou tam tři čtyři a platí jeden poplatek tak kde je ta elementární spravedlnost kde normálně tam jsou rodiny které tam žijí platí jeden poplatek za chatu nejsou tam trvale přihlášeni a využívají ten systém jako všichni ostatní amine nemáme žádnou páku takže já si myslím že v tomto ministerstvo vůbec nerespektuje jaká je ta realita protože oni se na to určitě dívají z hlediska globálu z hlediska státu a tam já rozumím že vždycky je to jinak ty prstence zprávy jsou v tomto specifické a myslím si že si to zaslouží další diskuzi v této věci protože opravdu jsem přesvědčen o tom že naopak jsou naši občané diskriminováni na úkor těch kteří toto dělají děkuji 
děkuji pan burian 
já tam vidím ještě jedno hledisko proč tady přenesli jsme vlastně ten návrh s tou jednotnou cenou je to prostě o administraci na straně města jako vemte si kolik děcek bude dolů stát a bude tam ten přelom mezi těmi co to je pět a šest let prostě senioři který ještě neplatila najednou už budou spadat do tý cizi lidi jako je mi líto správy majetku předpokládám že to je za nima že vlastně tuhle tím se budou muset každý měsíc zabývat jako stojí to opravdu za těch patnáct korun na měsíc 
děkuji 
pan fajmon 
pardon tak 
částku roku na začátku poplatkového období ten rok no jasně se nastaví sazby prave mi to potřebujeme vědět kvůli tomu že nastavíme teďkon sazby na příští rok a tam se nastaví podle věku takže tam je to jako relativně relativně jednoduchá tento tak náročný jakože by každý měsíc ta holčina tam překontrolovat jestli náhodou to ten dotyčný nepřesáhnou důchodový věk 
nějak to se ještě týká poznámky pana havelky uvědomte si že do těch skupiny chatařů jo nespadají jenom opravdu jakoby ty chataři ale spray tam i třeba prázdné byty který ten pyšných vlastní a pronajímá a brání těm svým nájemníkům se přihlásit k trvalému pobytu k tomu do toho bytu to tady máme taky jo to znamená bonton platí za jednoho takto za prázdný byt a ve skutečnosti tam bydlí čtyřčlenná rodina které vám půdu odpad 
vypadá fajmon 
a já jsem chtěl k tomu říct pár slov ohledně legislativy která nás a tečka k tomu nutí jako 
já jsem si to natáčet co tam teda nového a v zásadě 
a ten mechanismus který byl schválen říká že do roku dva tisíce třicet se bude muset odejít skládkování toho nerost tříděného tuhého komunálního odpadu to co je v těch černých popelnicích teď máme před soud devět let kdy se každý rok má zvyšovat poplatek za uložení toho odpadů které jde z těch černých popelnic jo a bude se docela razantně zvyšovat tenhle ten poplatek a no a pokud chceme aby jsme všichni ve městě platili pokud možno co nejmíň a zároveň byla nějaká zajištěna služba likvidace odpadu tak musíme udělat a politiků ktorá co nejvíce bude prostě lidem a umožňovat třídit protože ten tříděný odpad se nepočítá do toho do toho zvyšujícího se poplatků čili my musíme ve vlastním zájmu nás všech našich spoluobčanů a vytvořit systém který bude lidem umožňovat co nejvíc třídit proto tam chceme zapojit i bio popelnice protože to pak ne skončí v popelnici která nám prostě zvyšuje ten celkový objem a tím ten ten a ten poplatek který musíme zato skládkování zaplatíte takže prostě musí první krok musí být v tom že že musíme systém zaměřit na to aby se lidem vyplatilo třídit aby to bylo pohodlný pro ně třídit a na novém sídlišti si myslím že lidi jako já vozím pytle vytříděný do do separačního dvora a z nového sídliště tam každý může dojít také jako ale jestli na to chcete dělat někde po městě a místa kde to bude klidně jako ale jako v principu to musí být pohodlný to tříděný a musí toho být dost těch by stavby to v neděli někdy bývá problém že už je to obložený ze všech stran a je to hrozný ale prostě každej rok vím že se nějaký ty 
nějaký ty sběrové nádoby prostě přidává i a y se zvyšuje nebo zvětšuje ten a 
ta pestrosti toho co se všechno dá vytřídit ale prostě tenhle ten trend tady je na devět let a prostě jestliže nebudeme dostatečně třídit tak nás všecky dožene zvyšující se platby a budeme ji muset prostě promítat do toho zvyšujícího se poplatků takže určitě je potřeba jako ty hnědé popelnice za zajistit a a i zlepšit zvětšit počet těch 
sběrových nádob tam kde kde je přebytek přetlak toho 
užívání no a druhá věc jako jestli má být poplatek jednotný nebo ne z hlediska nákladů to jako opravdu nedělá žádné problémy je to platí se to jednou za rok dojdete tam a já to dělám každý rok spaní úřednicí na finančním odboru muž má vlastně každý zná zanesený kvůli kdo má číslo popisné kolik je tam lidí akorát se zeptat kdo přistěhoval nebo odstěhovala a tím je to celý vyřízený jo ale prostě z mého pohledu jako sociální aspekty věci taky je a a to že můžou mít senioři a děti jako nižší poplatek tady bylo od samého začátku zavedení tohohle toho systému někdy v roce dva tisíce já nevím tři nebo čtyři díly audi to vzniklo a teprve to bylo zrušeno v roce dva tisíce patnáct já si myslím že je legitimní aby aby tyhle ty skupiny občanů kteří nemají vlastní příjem nebo mají jsou v důchodu aby měli prostě úlevu dělá to většina měst tak nevidím důvod proč by jsme to neměli udělat taky dekuji takový pan marek 
já děkuji 
tým jak ty věci už běžel tak většina věcí tedy byla v této chvíli už by diskutovaná takže děkuji pane starosto košická 
děkuji já jenom si nejsem jistá jestli pro některé občany tím že navýšíme poplatek to nebude demotivující prostě tak teď mi to zdražily na sedm set osmdesát proč já bych třídí a to tam mrs kam já mám prostě plnou popelnici 
a já tu plno popelnici prostě ať mám půlku nebo plnou jejichž stejně musím zaplatit sedm set osmdesát já to prostě vnímám že to také a že to že ten člověk se snaží třídit a opravdu má třetinu popelnice nebo polovinu tak si řekne také ono to úplně jako nefunguje a jenom jako opravdu to vidím jak to jak to funguje slota jsou lidi a pohybují se kolem některým jako proč bych třídil když stejně zaplatím sedm set osmdesát a tak to za to málo se mi to prostě nevyplatí mrsknu to tam tak jenom abychom fakty lidi démon jako neudělají to demotivační ještě děkuji pan havelka já děkuji za slovo první věc je že pokud vezmete 
současnou obecně závaznou vyhlášku tak já si to z hlavy úplně nebudou pamatovat a to zjednodušeně když máte čtyřčlennou rodinou v rodinném domku tak máte tuším popelnici dvě stě čtyřicet litrů to je ta větší černá 
vyvážejí vám jednou za čtrnáct dní pokud nebudete třídit už dneska tak vám ta popelnice nestačí první věc druhá věc je ta motivace je přece v tom že se můžu vytřídit na tunelu pro znamená kdežto třídění já budu a chápu ten váš argument že úplně to nejde ale myslím si že i tak to jde a přišel jsem tu poznámku hondy buriana o tom jestli neudělat kontajnery pro tuhle tu příležitost na sídlištích což si myslím že nějakým způsobem prověřujeme tak přece já říkám všem můžete se do třídit až do nuly berte to tak že spousta umět tento benefit nenabízí skutečně byli jsme jedni z prvních některá města a my jsme to tenkrát viděli a parfému přenosu z frýdlantu myslím a ti byli jedni úplně z prvních my jsme opravdu byli hodně vepředu v této věci a jak jestli jste si všimli tak evidentně jiná města to přebírají tak aby těm občanům tuhle věc nabídla a zlepšila a zlepšila výtěžnost z toho tříděného odpadu děkuji děkuji pan fajmon já jsem chtěl říct že tahle ta věc třeba když jsem si četl vyhlášky nymburka milovic tak ty uznávají tu možnost si snížit to pouze na polovinu jo my dáváme možnost lidem to není vy říkáte že stejně zaplatím za popelnici stejnou částku to není pravda když se zapojím do toho tříděného sběru tak můžu platit dula když vytřídit jen tři sta kvůli kilo za rok tak platím nula a my to snížíme až na nulu co si ten člověk vytřídí a odevzdá přece čili to je motivace kdo chce si snížit poplatek tak u nás má tuhle možnost v maximální míře nymburk má do výše padesát procent poplatků milovice taky mi to máme do výše sto procent takže dovce šetřit tak může si to ušetřit až na nulu a neplatit nic čili my naopak lidi motivujeme k tomu aby aby třídili protože je to v našem zájmu protože ve výsledku tenhle ten odpad neskončí na skládce kde je ten poplatek za to uložení který se bude pořád zvyšovat jo a tohle musíme pokud možno všichni všem našim spoluobčanům vysvětlit aby prostě se třídila co nejvíc protože jinak opravdu to budeme muset platit takže ten kdo hází všecko do černý popelnice a netřídí tak zatěžuje na všechny samozřejmě prostě protože to potom skončí na skládce a tam zaplatí město za to uložení tou strašnou dardu jo čili toto o tohle jde jako a motivaci tady lidi maj kdo komu na tom nezáleží na tom poplatků když to řeknu obrazně a nejde mu o těch pár korun tak má přece ty zadarmo ty kontejnery na třídění a ty co jim jde buď o ty peníze no tak máte ale ten systém který tady máme asi šest let nebo pět let zavedený že tu motivaci tu v tom systému máme 
děkuji janu chce říct že minulý týden zastupitelstvo v nymburce schválilo navýšení o dvě stě korun do tomu např 
kolik osob 
tak plně ušiska já to sleduju já jenom jako opaku tedy názory s kterýma jsem se nejednou setkal ty lidi prostě to řeknou já tojenom říkám nahlas mi také doma recykluje můj manžel není nadšený že máme do vaše z pytlů ale recyklujeme ale opravdu jako pokud nebudou třeba na tom sídlišti nějaké možnosti tak ty lidi to prostě nebudou dělat jeho protože mi třeba fakt na to já to na tom sídlišti bydlí nebo pracuje a denně vidím to co tam je u těch kontejnerů a oni vám řeknou já to nebudu doma skladovat já to nemám kde skladovat takže pro ně je to opravdu demotivující 
dnes je to to mi neříkejte mě je to tam opravdu vidím jak tam kolem těch kontejneru vypadá jo takže 
já jenom popisuje situaci kterou tady vidím a jak to slyším děkuji pan havelka 
no právě proto si myslím že čím víc jakoby by měli platit ti možná ta motivace bude větší proto aby si tu procházku nebo ty věci udělali protože zkrátka dobře opravdu vám velkou obavu že tu diskuzi pojedeme příští rok znovu o zvyšování poplatků protože ty věci tak jak jsou nastaveny v odpadovém hospodářství fakt nic dobrého nevěští děkuji děkuji 
další přihlášený leni paní 
já vás tady mezi náma vítáme smysluplně lek jak jste se mi tam rozsvítila tak máte slovo 
to mě mrzí že jste sovák tohle tak a omlouvám se to se mám nechtěla způsoby takový však nicméně všechny zdravím dobrý den nebo spíš dobrý večer omlouvám se za zpoždění pracovních důvodů a chtěla jsem jenom a nerada bych opakovala něco tu třeba už zaznělo ale jak by jsme se naposledy bavili vlastně o koncepci odpadového hospodářství ted jsme se vůbec bavili o tom a myslím že i pan fajmon o tom hovořil že by bylo dobré mít celkově to koncepčně pořešené a v tuhle chvíli já to nevidím jako ryze koncepční řešení tohoto podle mě je jako účelový rychlý řešení který ale není koncepčního charakteru a je prave jsem se setkala s tím argumentem že lidé třídí ale třídí samozřejmě do přistavených kontejnerů ale ne tím stylem toho pytlového sběru protože zase komentují to máme poblíž kontejnery nebudeme to prostě vozit do sběrného dvoru je to pro nás zátěž takže jsem spíš čekala že se přijde s nějakým kompaktnějším řešení chtěla jsem se to stále to platí anebo už neplatí to budeme řešit nebo to nebudeme řešit děkuji ta holka já se omlouvám a to už jsem odpovídal asi tak dvacet minut zpátky ještě jste tu nebyla jsem říkala že řešíme to rozmístění těch věcí že zpracováváme tu věc ale pořád máme schválený plán odpadového hospodářství který za koncepční materiál považuji děkuji 
tak děkuji do diskuze není už nikdo přihlášený paní bláhová tam dávala protinávrh 
špatně napsaný tak napíšu mohl dobře 
můžete diktovat co tam chcete 
paní bláhová 
ano tak upravit článek dvacet čtyři odstavec jedná upravit ne vyjmout ale upravit 
no tak ona je tam schvaluje se ta obecně závazná vyhláška taky já bych chtěla jenom doplnit nebo jako protinávrh schvaluje se s touto úpravou 
nebo s těmito úpravami 
článek dvacet čtyři odstavec jedna písmeno b se mění 
se mění na částku do čtyři sta sedmdesát korun 
a článek dvacet čtyři odstavec zpět se ruší 
bez náhrady 
mělo by 
je sta sedmdesát  čtyři sta sedmdesát co mění na částku čtyři sta sedmdesát a člověk čte dostane zpět se ruší bez náhrady to sedí 
to jste neměl mazat proč se to smazalo 
ne musíte to tam vrátit zase fit smazala 
jsou tři ty úpravy jako upozornil pan dostala jsem si jedny ty úpravy nevšiml takže tu první tam máte článek dvacet čtyři jedna b je správně článek dvacet čtyři dva 
mail 
tato čtyři odstavec dva ano se mění 
na částku čtyři sta sedmdesát káče 
tak a zbytek zůstává článek dvacet čtyři pět se ruší bez náhrady ano deku 
ale pak to nemá být dvacet čtyři pět ale dvacet šest pět pardon 
je to všechno 
je to správně zapsáno 
tak můžeme hlasovat o protinávrhu bude pro 
tak pro 
ještě bude gong 
ona 
tak pro pět proti čtyři držel se pět návrh nebyl schválen děkuji dávám 
dávám hlasovat o 
původním návrhu usnesení 
to že zastupitelstvo schvaluje předložený návrh pouze číslo tři kde pro 
pro devět proti čtyři zdržel se jeden návrh byl schválen děkuji 
máme bod číslo dvanáct žádost o poskytnutí individuální dotace na opravy údržbu letního a stálého kina tahle činnost kin předkládá paní místostarostka fišerová 
dobrý večer i vám předložena žádost o poskytnutí individuální dotace pane lukáši psovi vyšití i sto tisíc korun na opravy a údržby letního kina a stálého kina nejvyšší osm set tisíc korun je to je to dotace která je poskytována každoročně a je to na činnost kin včetně veřejnoprávní smlouvy a pisku poskytnutí dotace za předpokladu že výše uvedené částky budou schváleny v rozpočtu města na rok dva tisíce dvacet jedna 
máte nějaký dotaz je to každoročně se to dělají to je to administrativa kterou každoročně vlastně se musí uzavřít a 
pak zaujme diskuzi nemáme diskuzi 
dáváme hlasovat o předloženém návrhu snesení 
čtrnáct pro 
návrh byl schválen děkuji 
bod číslo třináct metodický pokyn k programu na podporu kultury města lysá nad labem předkládá paní místostarostka romana navštěvovat 
metodický pokyn k programu na podporu kultury města lysá nad labem byl navržen komisi pro kulturu sport a cestovní ruch změna statusu programu na podporu kultury města lysá nad labem není nutná jedná se pouze o do specifikaci způsobilých výdajů kterými jsou služby v tokiu došlo k doplnění správné správného formátu předáním maximální délce a velikosti souboru byl upraven termín do natočení videa a byl doplněn odstavec ohledně židy píár jinak vlastně celej ten program zůstal stejný 
děkuji závoje diskuzi k tomuto bodu 
zkus se není je tady návrh hlasování že schvalene metodický pokyn 
pro čtrnáct návrh byl schválen děkuji 
máme tady bod číslo čtrnáct je to desáté rozpočtové opatření které předkládám na vědomí tak předkládat tón zastupitel jiří havelka 
místu starost 
děkuji za slovo je vám předka desáté rozpočtové opatření na vědomí spíš se ptám jestli k němu máte nějaké dotazy 
dotazy nejsou 
máme návrh hlasování 
třináct zastupitelů pro proti nikdo zdržel se jedem 
návrh byl schválen děkuji 
bod číslo šestnáct 
návrh rozpočtu pardon já jsem to tady přetočil bod číslo patlá asi jedenáct rozpočtové opatření předkládáme na vědomí pan místostarosta velka 
a děkuji za slovo opět se zeptám jestli k tomuto rozpočtovému opatření má to někdo nějaký dotaz 
nemáme je tady návlek hlasování kde pro 
tak pro tři nás zastupitelů proti nikdo zdržel se jedna děkuji návrh byl schválen 
a požaduje šest bod číslo šestnáct návrh rozpočtu na rok dva tisice dvacet jedna já bych chtěl říct že jsme tomu věnovali velkou pozornost bylo no schůzek měli jsme ji jedná pracovní jednání zastupitelstva lepší 
pracuje jednání zastupitelů k návrhu rozpočtu věřím tomu že jsme se tam ross říkali všechno vím že pan zastupitel karel marek přijel pozdě z prahy nestihl to a říkal že jako s kolegy kolegyně z nás jistě vip ptali na všechno a že se to od nich dozví takže věřím tomu že ten náš rozpočet bude 
co do omyvatelný předkládá pan místostarosta lanka 
a děkuji za slovo já bych tě na počátku technickou poznámku protože ten rozpočet má vazbu na bod číslo dvacet tři našeho dnešního zastupitelstva což si schválení těch akcí které by se měly čerpat z úvěru poskytnutého českou spořitelnou tak jsem chtěl kolegy pořád aby jsme hlasováním se nevyjádřili k tomu že bychom tyto body sloučily do tohoto jednoho projednávaného bodu věku 
bude kdo je prosím 
a 
nemá navrhuji sloučit body šestnáct a dvacet tři děkuji 
technická poznámka paní bláhová můžu se zeptat o sloučení znamená že se bude hlasovat o obou dohromady nebo zvlášť o každém jednom se jako projednají v rámci jedné debaty a rozpravy děkuji 
pan havelka jen budu reagovat počítám s tím že z budeme hlasovat o těch akcí které jsou tam navrženy a zvlášť budeme hlasovat o rozpočtu rok dva tisíce dvacet jedna 
takže my by jsme potřebuje hlasu budeme hlasovat o 
sloučení těch bodů 
je to je návrh hlasování 
bude pro 
projekt třináct zastupitelů proti nikdo zdržel se jedna děkuji návrh byl schválen tak pan místostarosta velka pro symbol číslo šest snad 
ta já děkuji za slovo 
pásu roste už to uvedl já přesto řeknou zastupitelstvo města je předkládán návrh rozpočtu na dva tisíce dvacet který je koncipován jako schodkový schodkový schodek je kryt zdroj z minulých let a bankovním úvěrem cehokoliv jsou navrženy výdaje ve výši šest set třicet čtyři milionů sedm set devadesát šest tisíc a příjmy ve výši dvě stě devadesát osm milionů sedm set devadesát šest tisíc zdroje minulého roku ve výši sto dvanáct milionů a čerpání úvěru ve výši dvě stě dvacet čtyři tisíce dvě stě dvacet čtyři milionů korun na rezervním fondu je současné době částka pitnou devět set patnáct tisíc tři sta osmdesát korun která není zapojena do rozpočtu města asi ještě přidám když abych když řekněte aby mě bylo slyšet 
predikce přímo vychází rozpočtové kalkulačky svazu měst a obcí a skutečnosti plnění jednotlivých příjmových kapitol rozpočtu výdaje jsou predikovány dle návrhu jednotlivých odborů případně dle již uzavřených smluv z roku dva tisíce dvacet 
pro zastupitele a veřejnost byl přichystán komentář nejdůležitějším změnám v rozpočtu a k novým velkým investičním akcím zároveň vysvětluje položky které jsou předmětem častých dotazů zastupitelů roztočů se i objevují položky sklad šestkrát označené zkratkou p o a p i tam se jedná o položky na údržbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury vir financované z vybraného nájemného přičemž té o je plán obnovy b je pán investic jestli může a bych asi poprosil pana předsedu finančního výboru jestli by mě doplnil popřípadě tak jak bylo jednáno na finančním výboru qe či rozpočtu dvacet dvacet jedna děkuji tak pan pípal prosím 
a dobrý den děkuji ano my jsme návrh rozpočtu projednali 
po představení pana havelkou na finanční výboru a s výsledkem finanční výbor doporučil zastupitelstvu 
návrh rozpočtu na rok tisíce jedna ke schválení děkuji děkuje otevírám debatu 
pan burian 
děkuji za slovo já budu velice stručný 
prezentováno nám to bylo na pracovním zastupitelstvu došlo k nějakým kosmetickým změnám ale k ne ke změnám které by mě umožnily pro tento rozpočet hlasovat takhle zasekl tou sekerou hluboko prostě si toto město nezaslouží já s tímto rozpočtem nesouhlasím a budu hlasovat proti a nemám sílu se vyjadřovat k jednotlivým položkám některé investice smysl dávají a rozumím ale vzít si úvěr pro toto město v takové výši je je já ji z mus jenom abych já něco dokázal to se nedělá nedělalo a já věřím že zase v budoucnu dělat nebude a budu se jen modlit abych tohleto město opravdu to ustálo děkuji já děkuji chtěl bych jenom zmínit brandys nad labem si bere úvěr sto milionů korun sousední milovice příští týden budou schová úvěr v jaké výši to vám říkat nebudu ale bude to podobné jako u nás pan karel marek 
děkuji pane starosto slovo 
pravdy se bere z milionů sebereme tři sta milionů milovice si rozhodně nebudou brát při sto milionů a pokud budou brát úvěr akce budou brát úvěr na konkrétní jednu akci kterou budu chtít dofinancovat 
této situace jiných měst my se bereme prostě rámec do kterého chceme nasypat skoro cokoli nebavíme se o tom že máme jednu dvě klíčové investice které potřebujeme kov financovat nemám na ně zdroje a potřebujeme se na ně půjčit 
je to něco co jsme kritizovali už na minulém zastupitelstvu kdy se schvaloval tento úvěr teď samozřejmě se nám ten výběr a jeho čerpání bude dostávat rozpočtu a stávající rozpočet v době kdy 
máme klesající příjmy to znamená nemáme tak skvělé příjmy jako jsme měli velice dva devatenáct v roce dvaadvacet soud nižší v roce dvaadvacet jedna budou také nízké příjmy tak této chvíli přichází s rozpočtem který má vyšší běžné výdaje než letošní rok to znamená přestože to znova a znova a znova kritizujeme pak jste nepřišli s jakýmkoli rozumnou úspora má to zná běžné výdaje tohoto města nám zase oproti letošnímu roku o dva miliony rostly 
to je za prvé zadruhé příjmy které tam jsou tak daňové příjmy 
bylo vůči kalkulačce kterou už dneska svaz místních samospráv má tak 
ta daňová kalkulačka to beru bez zatím dopadu superhrubé mzdy a a zvýšení a odpočtů tak je devět milionů níž než máme návrh našich příjmů to znamená je otázkou jaké budou reálně příjmy a nebavíme se o pár set tisících albánie jsou milionových hodnotách takže z mého pohledu rozpočet který nám předkládáte také na příjmové straně výrazně výš než je bude realita pravděpodobně až to zjistí má tak přijdete s jednoduchou věcí a to je pojďme si vzít více z úvěru 
protože přeci máme úvěr a můžeme čerpat kdo to zaplatí je jedno 
co se týče investic byla a my jsme jako pozice několikrát vyzývali a říkali jsme pojďme se bavit o investicích pojďme se bavit o tom které jsou nutné a které jsou v dnešní době zbytné stále vlastně tam předložena veškeré investice ke kterým mnohí z nich nejsou žádné dotace ale je potřeba udělat protože jste si řekli že je musíte a chcete udělat a myslím si že této době by bylo dobré investice mnoha tech investicí ve škrtat a tak abychom jako město se načerpali tak veliký údaje má to ještě jeden aspekt protože očekávám že uslyší teď jsou stavební práce sice vysoká ale stavební práce budou ještě vyšší v následujících letech tak jak to prostě celou dobu rosta oni nám porostou samozřejmě v rámci toho pokud porostou stavební práce pane starosto tak nám porostou i příjmy ale to ještě důležitější tak tak jak dneska jsou různé dotační tituly tak pokud toto město do to sekne to takhle hluboko ve ztrátě důvěru který bude muset poté splácet jako občané 
takto povede k tomu že pokud za dva za tři roky bude nějaký zajímavý dotační titul my budeme hledat peníze na spolufinancování abychom ten dotační mohli do tohoto města dostat 
tak to nepůjde protože nám už nikdo nepůjčí 
pokud budeme město které bude předlužené na úrovni po letošním nebo po roce dvacet jedná tak jak to navrhujete tak pokud se splní poklad tohoto rozpočtu kdy do něj vstupujete do tohoto roku 
přijme nebo ze zůstatky na účtech ve výši sto dvacet nebo sto dvanáct milionů byl přesný a skončíte dvě stě dvacet milionů v mínusu takto chvíli toto město bude na úrovni z osmdesáti osmdesáti pěti procent zadluženosti 
to je víc než pravidla rozpočtové odpovědnosti šedesát procent také to znamená že až se dočerpat cysta villeneuve budeme jenom splácet nikdo nám nebude nepůjčí na další spolufinancování do momentu než se dostaneme níž než šedesát procent 
to jsou věci které ke kterýmu to žaneta já si myslel že nás budeme opakovat dětsky znova a znova v každém rozpočtovém opatření 
tohle je velmi nezodpovědné proto město je to velmi nezodpovědné v běžných výdajích které měly v této chvíli každej když jsou doby kdy jsou menší příjmy a my máme menší příjmy města než jsme mile historii tak se mají osekávat běžné výdaje a když jsou nižší příjmy tak se má velmi dobře priority zvát mezi investicemi a říci tyto jsou opravdu důležitá do nich pojďme ty co nejsou opravdu důležitá 
také odložme na dobu kdy to bude dobré anebo na dobu kdy získáme výrazný spolufinancován z nějakého dotačního titulu protože očekávám že bude dotační titul 
na úrovni sedmdesáti osmdesáti procent a i věci která bychom řekli že jsou zbytné tak mají smysl do nižší ale ne v situaci kdy na nich budeme stoprocent vlastních rozpočtů 
takto je můj úvod a potom budu mít časem než nějaké otázky děkuji děkuji tady je technická poznámka pan havelka na děkuji a jednom stručný poprosil bych kolegy bavíme se o rozpočtu já si myslím že diskuzi o úvěru jsme měli 
chápu tu kritiku ale prosím pojďme se bavit o rozpočtu děkuji paní košická 
děkuji já prostě jenom přidám to co ostatní kolegové já s tím nesouhlasí mladých říkat ty částky co si berou ostatní tak když si vezmeme hradec králové jaké to je velké město sebere dvě stě dvacet dva milionů tak já nevím čím by se chceme srovnávat se možná v hradcem děkuji děkuji paní bláhová 
a já půjdu maminko do jednotlivých položek ale bude to tentokrát mnohem stručnější než loni chtěla bych upozornit na řádek třicet jedna jedenáct respektive na položku sice ty na jedenáct ale vzhledem k tomu že plná fajfku tak nedokážu říct přesný řádek je to služby pro obyvatelstvo jsou tam drobné opravy ve školkách za sto padesát tisíc a pak v rámci základních škol je potom drobné opravy ve školách a školkách zase stopadesát tisíc minulým rozpočtu byla jenom jedna částku sto padesát tisíc teď se to rozdělilo a připadá mi že ta položka je tedy shodná dvakrát sto padesát tisíc 
pavelka 
takže se to po jedné a já bych radši protože já si to pak nebudu pamatovat se přiznám tady se jedná o to že je to požadavek správě majetku nemá tam být dvakrát ve školkách má to být ve školách a ve školkách v tom textu jsme schopni to při příští rozpočtové úpravy samozřejmě upravit ale byl to požadavek protože ty peníze jim nezbývají na to aby dokázali vždycky když tam praskne voda nebo něco tak neměli z čeho to hradit proto se ta věc rozdělena školy a školky to že tam dvakrát ve školkách je opravdu textová chyba a v příští úpravě rozpočtu my jsme ji upravili děkuji 
a potom došlo oproti tomu původnímu návrhu který byl v rozpočtu tak došlo ke smíření ke snížení řady položek 
předpokládám že to bylo kvůli tomu že jste se rozhodli etapy zachovat jsou to investiční akce pardon už do investičních akcí 
no 
je to tak že jsme ještě jednou probrali jaké investice v jaké fázi jsou a jak zřejmě bude probíhat soutěž a jejich realizace to znamená ano je předpokládáno u některých akcích to že se před že ještě budou končit dva tisíce dvacet dva reflektuje to i rozpočtový výhled který budeme projednávat následně děkuji 
tak a abych pravdu řekla 
upozorňovala jsem vás na to že má tuto položku špatně že vám nesouhlasí tak jak je ve smlouvě a opravili jste jí tedy zvýšily nicméně má teď částku třicet osm milionů a s tím že jedenáct milionů dvě stě sedmdesát pět tisíc proběhlo v roce dvacet dvacet nebo předpokládá se že proběhne v roce dvacet dvacet což tedy dohromady dává čtyřicet devět milionů dvě stě sedmdesát pět tisíc ale smlouva je na čtyřicet dva a půl milionu že mě by zajímalo proč navyšuje tyto položku jestli už není předpokládáte více práce poté co ta akce probíhá dva měsíce 
v tuhletu chvíli tento požadavek já jsem dostal z odboru městského investora a pokud vím tak první diskuze která se tam vedla a ta více práce se podařilo odvrátit bylo vložkování té stávající kanalizace ještě čedičovou výstelkou tak aby docházelo k menšímu bed o tyto ocenění tak to já se pletu padnout takže poprosím jestli můžu na tohleto 
karolíno jenom proč 
a řecka technicka to tam se jedná o vlastně o ty tekuté písky které jsou na začátku vlastně péče sát takže tam bude je tam bude jiné pažení prostě jiná technologie než byla předpokládána nám si toho výkopu takže je dost možná že tam ty finanční prostředky na to budou muset být navýšené takže už dopředu počítáme abychom se vyhnuli rozpočtovým opatřením v takové velké vyšší 
dobře vašemi už není předpokládáme jen co jsme zahájili stavbu více práce za šest a půl milionu když celkový projekt na čtyřicet dva a půl a co se týká tekutých písků dovolujeme si upozornit že v lyse to není ojedinělá ty tekuté písky na většině anebo na řadě velkých akcí co se se dějí jsou a nerozumím tomu proč jste stejne ohlídali v rámci toho projektu že ten projektant naplňoval tu cenu i v rámci těchto nebo při zohlednění těch tekutých písků já jsem se na to ptala prostě projektantů a říká říkali že tohle pokud se zjistí že to v obci je že jsou s tím problémy tak se to tam vždycky dává tudíž nerozumím proč teď má navyšovat nebo proč je vůbec ta chyba v tom projektu že to tam nebylo pokud to tam nebylo potom si to teda opravdu měl někdo dovolí dohodli teda a pohlídat je to akce koordinovaná se středočeským krajem kdy město tam také vystupuje já říkám kdyby to byla akce jenom středočeského kraje a připadá mi neskutečné že jen co jsme prostě začali s tou akcí je už víme že prostě nebo vy si děláte rezervou protože předpokládáte že tam ty náklady šest a půl milionu budou a já tomu prostě nerozumím kdyby to byly vaše vlastní peníze tak tohle nikdy neuděláte protože si tu stavbu hlídáte ale jakmile jsou to cizí peníze také prostě přehrabuje vidlema a vůbec ne jednáte s péčí řádného hospodáře pan havelka také jenom technickou 
já si pamatuju když se rekonstruovat tenhle dům pan denemark mi kdysi řekl co vy na tom místě děláte že máte na všem více práce měl tedy svého vlastního projektanta sokolové se o to starají velmi a pak přišel ježiši maria představ si podlaze dřevomorka bude nás to stát o tolik navíc já nejsem v těchto věcí vůbec nadšený ale moc dobře víte že když se rekonstruuje tak zkrátka a dobře ne všechno lze postihnout chápu i zlost na ten projekt mě ta věc také nebaví ale řeknu příklad když jsme dělali kdysi podlahy ve škole základní škola jana amose komenského jak jsme dokonce nechali dělat sondy podlah sondy nám vyšli tak že betony všude dostatečně únosný na to abychom mohli jenom vybourat starou dlažbu a udělat novou když jsme to sundali kupodivu ještě na dvou místech kromě toho kde jsme dělali sondy byl ten beton v pořádku jinak byl špatně museli jsme ho celý vyndat a znovu na vznikla více práce v tomhle tom případě je to nepříjemné je to i je to hloupý vypadá to blbě ale stává se to a vy jste tomu že pokud jednou budete v vedení města tak se to bude stávat a jsem o tom přesvědčen děkuji 
děkuji no paní bláhová park třicátého výročí osvobození původně tam byla položka na dvanáct milionů také poníženána deset to znamená že se to zlevnilo nebo že předpokládáte etapizace 
já jsem jenom tady zmáčkla protože jsem vám chtěla odpovídat na k tomu čssd sádra takže teď jsem o pravdě asi bychom já na druhou placku takže si dovolíte ještě k tomu a vy se tedy 
řekla že nějakým způsobem špatně hospodaří do hospodaříme s financi ale podívejte se 
možná že to v tom projektu už mělo být škoda že to tam nebylo ale my na tuhle tu část vodovodů a kanalizací stejně nemáme žádnou dotaci my máme na mima máme nebo budeme žádat v té na této akci o dotaci z fondu do fondu dopravní infrastruktury které víceméně na chodníky takže město by to platilo tak jako tak ze svého a akorát už by jsme v tom dopředu počítali aneb neříkali by jsme si tedy magické slovo více práce ale tady náklady by tam byly stejně protože ta technologie by byla tatáž a teď jenom poprosím asi k tomu parku jsem to bohužel stihla 
tam požádali jsme projektanta o kvalifikovaný odhad takže v této chvíli tam se nám byl zaslán tento 
paní stařecká děkuji za vaší odpověď ovšem škoda že to tam nebylo mě opravdu neuspokojilo mělo to tam být a od toho máme zaměstnance který mají být odborníky na svém místě a když smlouvu pokazím taky musím zaplatit náhradu škody ale vy tady prostě s tím zacházíte že to vlastně po vaše není budiž škoda že to tam nebylo 
tak se chci zeptat 
vydržte já se musím dohledat dráček tam předpokládám že taky je etapizace jak jsem to pochopila ze střednědobého toho výhledu že se to bude etapy zouvat akorát 
je škoda že se ta částka se navyšuje protože na začátku těch jednáních paní fišerová hovořil nějakých jednadvacet dvaadvacet milionů měli jsme potom na tom pracovním zastupitelstvo nebo na pracovní schůzce nebudu říkat tomu řekla pracovní zastupitelstvo tam byla položka dvacet sedm milionů teď ve střednědobém výhledu dovolím si to tedy spojit už třicet milionů víte mně to jako tak připadá že každý týden každých čtrnáct dní prostě se tam jako ty miliony tak přidávají a že vlastně za čtrnáct nebo za měsíce tady potkáme třeba v nějaké souvislosti a ta částka bude pětatřicet milionů za půl roku bude čtyřicet a že se to pořád takhle navyšuje a myslím si že prostě tímto systémem přece i vy to sami musíte cítí že se nedá pracovat jestliže počítáte s nějakýma penězma a nejsou malé peníze jsou miliony tak byste měli mít nějaký rámec kde si řeknete ano tato stavbami za ty peníze stojí ale když to bude víc už mi to za to nestojí začali jsme na jednadvaceti a jsme na třiceti a to ještě možná není ani konečná já vím že na to možná dostaneme dotaci ale co to má jako za smysl touto salámovou metodou nám to pořád zvyšovat zvyšovat zvyšovat takže jenom se chci zeptat je tam předkládaná etapizace pana havelku tak já si myslím že jsem na to od páskou už odpověděl já jsem říkal že u většiny těch projektů předpokládaná etapizace a chci říct že rozpočtový výhled je rozpočtový výhled já reálně v tuhletu chvíli jako je rozpočet roku dva tisíce dvacet jedna výhled a plán což moc dobře víte takže já reálně nevím kolik bude stát ta mateřská školka proto že ještě neznám a její soutěžní cenu o některých věcí co známe tam jsme schopni být na tom lépe v tomto případě to neznáme jenom ještě možná bych doplnil ale paní místostarostka mě kdyžtak bude hlídat pokud si pamatuju u té mateřské školky tak ona by se i do té částky vyšla pokud by to neměl být zvýšení zabezpečení proti riziku požáru nových únikových cest a těchto věcí které si vysloveně víc zmínil hasičský záchranný sbor a které teda skutečně nejsou levné protože tam má vzniknout nové únikové schodiště systém nějakého včasného varování pokud si to pamatuji a je to věc která nás jako upřímně řečeno netěší ale bez nich by jsme nedosáhli stavebního povolení děkuji 
děkuji za vysvětlení možná kdyby se to řekla jako na začátku takto všichni pochopíme já rozumím tomu že když jsou požadavky hasičů že jim opravdu musíme vyjít vstříc protože by ta akce jinak nebyla takže děkuji pak mám dotaz projektová dokumentace tomáše garrigua masaryka rozšíření kapacity máte tady položku milion osm set tisíc která je převzatá z roku dvacet dvacet s tím že ale osmnáct jedenáctý byla uzavřena smlouva o dílo a to zní na částku milion pět set šestnáct tisíc sto třicet korun proč teda ta částka není ponížená když máte vysoutěžená a víte kolik smluvně bude to zase předpokládat a nějaké další práce které tomu projektantovi zaplatíte 
nepředpokládáme žádné navýšení v této věci 
dobře a ta částka je tam tedy proč nesprávně uvedeno 
bavíme se o tom že částka nebude navýšena já si myslím že milionů pět set šestnáct tisíc bude vyčerpáno je to plán té věci ve své podstatě já tomu rozumím ale pořád neodpovídáte na to proč v rozpočtu teda milion osm set tisíc já vím možná pro vás drobný ale tři sta tisíc není málo a pro mě to nejsou žádné drobné peníze jenom říkám že ve své podstatě máme něco usnadněno a na tom také skončíme děkuji 
dobře takže to působí dojmem že v ros vlastně rozpočet je cár papíru s nějakými čísly je to ještě řeknu jednu věc paní bláhová tuto věc považuji trošičku za nefér protože vy víte že a už jsme se o tom bavili na zastupitelstvu nebo ne to říkal na pracovní schůzce myslím si že dotazy tohoto typu už tam padaly chápu že se musíme trošičku ukázat před veřejností té věci rozumím ale vrátím se ještě k tomu rozpočet pro mě cárem papíru skutečně není pokud se podíváte za tu dobu co jsem zastupitelstvu města jsem tuším sestava nějakých dvanáct třináct rozpočtu nejhorší rozpočtový rok který pro mě byl byl rok dva tisíce osm kdy ve své podstatě nám vletěla do to ekonomická krize a přesto město dokázal ustát to znamená že jsem přesvědčen že i v tomto případě ten rozpočet je navržena rozumně děkuji a jen tak ještě řeknu jednu věc chtěl bych aby se kolegové podívali jakých jakým stylem schvalují rozpočty v jiných městech nikdy jsem od vás neslyšel poděkování za to že máte tento vzhled takto detailní ve většině měst toto standartem není ve většině měst tímto rozpočte tím ti těmito věcmi položky skutečně neschvaluje a nemáte rozpadnout ty takže jsem rád že máte možnost se do toho takto nahlédnout ale nikdy jsem poděkování za to neslyšel děkuji 
tak blaho a ještě máte ano 
já tedy děkuji za to že jste si dal práci s tím rozpočtem to každopádně na druhou stranu a sám víte že v tom rozpočtu bylo a jako prostě několik chyb a mě mrzí v tom že když už se tím zabývat a dáváte si s tím opravdu tu práci strávíte tím čas chodíte za těma vedoucímu odboru aby vám řekli jednotlivé částky tak že tam prostě jsou chyby který vám uniká a to i ty před i přes tu pečlivost kterou tomu dáváte jód 
jako setkávám se s tím poprvý s tím jak se rozpočet staví staví ale sama jsem tam prostě našla několik chyb který děkuji tedy za to že byly opraveny ale vůbec tam být nemusely potom bych poprosila ještě o ukázání souboru 
já sem dala tedy dohromady hře se jednáme i o ty nebo hovoříme o těch akcí které mají být podpořeny je z toho úvěru tak by v rámci toho rozpočtu uvádíte že z úvěru bude čerpáno dvě stě dvacet čtyři milionů korun ta v roce dvacet dvacet jedna takže jsem si dala teda ty položky vypsala se mi přesně z toho rozpočtům který teda by mělo korespondovat se střednědobým plánem a vyšla mi částka která za ten rok 
dvacet dvacet jedna není dvě stě dvacet čtyři milionů ale dvě stě padesát sedm milionů nula padesát tisíc 
havelka ta 
první první věc že předpokládáme že něco částečně budeme hrozit z rozpočtu města druhá věc je že předpokládáme pokud si to pamatujetemáme tam i nějaké dotace již přiznané mimochodem na mírovou ulici si to pamatuji že jsou ty asi čtyři miliony korun takže něco předpokládáme z toho a dále žádáme i o další dotace to znamená my předpokládáme že pojedeme je pokryto z normálního rozpočtu města část těch věcí a teď víte že máme i schvalovat schvalovali se a to se netýká tohohle toho ale máme schvalovat ve své podstatě podání žádosti tuším na sportovní halu kdy tedy tuto chvíli máme reálně šanci protože ty dotace se kříží tak máme šanci dosáhnout na 
dotaci z ministerstva pro místní rozvoj mezinárodní sportovní agentury a poměrně vysokou částku tuším kolem sedmdesáti milionů korun tom 
moc děkuji za informaci té skvělá zpráva nicméně vy sám jste říkal že když dotaci nemáme že ji nemůžeme ani zohledňovat tudíž jako informace je to super to gratuluji že se vám podaří tak a vysokou dotaci získá protože to je jenom bonus pro naše město takže to vám gratuluji k tady k tomu výsledků a je to především super pro naše občany ale to nic neřeší jakoby na tom že prostě dokud tu dotaci nemáme tak nemůžeme počítat a zároveň tedy děkuji za objasnění že něco budeme platit i z vlastních zdrojů na ty akce a ta a když ještě když se vrátí technická pana velká jenom technická jak chci říct že některé ty dotace už máme přiděleny třeba konkrétně na to konkrétně na chodník ano jeho ty jsou jako ty ušel 
i dotaci na vodu je máme v tuhle chvíli při přiřknout to znamená některý ty věci už přece v tom rozpočtu i vidíte 
té a pak já jen jestli ještě může protože bych to asi vzala i s tím dla protože se to týká toho střednědobého rozpočtového bych špatné hovořila k němu tak v tom střednědobým rozpočtu máte stanovený žena mírovou máte padesát milionů v roce dvacet dvacet jedna a v ruce dvacet dvacet dva už nic ale přitom když se tedy podíváme do tý tabulky jak to vychází tak tam je na mírovou a celkem osmdesát milionů devět set osmdesát šest tisíc ale když to sečteme tak vychází šedesát devět milionů a nějaký drobný to znamená že vám roce dvacet dvacet dva chybí ve střednědobém výhledu zase peníze na mírovou a to nepředpokládám že ten rozdíl bude z dotace nebo bude předpokládáte rozdělený finančně tak že něco se platí v roce dvacet jedna něco v roce dvacet dva když se ta akce přidává v roce dvacet dva 
vím že to jako technická věc ale prostě vám tam zase nesedí číslo 
data jsou dané dohromady s vlastně z rozpočtu a střednědobého výhledu to znamená máme smlouvu na mírovou osmdesát jedna milionů necelých rozpočtu dvacet přišlo devatenáct celých osm rozpočtu dvacet dvacet jedna máte padesát milionů a ve střednědobém výhledu byste tedy měli mít ještě nějakou sumu zhruba jedenácti milionů 
tak nás milionů bude zase dotace anebo naopak v rozpočtu dvacet dvacet jedna nemělo být padesát protože to mělo být rozdělený dvacet jedna a dvacet dva 
tak 
tuhle věc kontrolu a podívám se na něj protože v tuhle chvíli na něj nejsem schopný odpovědět kam to otevřeně co se týká toho rozpočtového výhledu co se týká rozpočtu roku dvacet dvacet jedna kam si myslím že ta částka sedí 
dobře tak jinak za mě pokud jde o děkuji za vysvětlení k jednotlivým položkám a já si dovolím tento rozpočet také nepodpořit protože si myslím že byste měli víc šetřit a můžete cokoliv vstát a když se podíváme potom nějaký budou v rámci toho střednědobého výhledu jaký bude výhled na rok dvacet dvacet tři dvacet čtyři dvacet pět tak tam prostě máte na investice za rok na v roce dvacet tři dvacet dva milionů v roce dvacet čtyři sedmnáct milionů v roce dvacet pět osmnáct milionů prostě sami víte podle toho co všechno investujete že se to prostě s těma penězma se opravdu vyžít nedá a je to maximálně najednou ulici typu dvacátého osmého října nic více v rámci toho roku jako investice neudělá a musím říct že mě tenhle přístup i mrzí třeba od pana starosty protože si pamatuju není to dlouho co on sám říkal něco v tom smyslu že a bez dotací se invest že se i bez dotací investice nemůžeme dovolit tak to bych řekla že toho se teď neřídí protože bez dotací jste se rozhoupali investičně docela dost jakou pan havelka technicka tak já asi jenom dobou na tohleto zareagovat jednou věcí a pokud si to pamatuju a teď budu mluvit politicky nikoliv za radu či zastupitelstvo tak když ode říkala z čeho se mají tyto věci zaplatit a říká že máme prodat nemovitý majetek v milovicích bylo řečeno nebudete ho prodávat jinými slovy my jsme na tu skutečnost upozorňovali už dopředu ten rozpočtový výhled reflektuje přesně to co jsme říkali takže ve své podstatě jsme měli pravdu co ne co rozpočtový výhled ale necháme ho až ho s poštou ať se k němu nevracím to pak určitě ještě řeknu v nějakém komentáři k věci a bohužel většina těch věcí které s touto rozpočtu tak za a buď byla zasloužená to znamená ještě možná před tím už jsme měli nějakou dohodu o mírové ulici a ulici československé armády kde jsme věděli že dotace na to nezískáme protože dotace na rekonstrukci vodovodů a kanalizací prostě nejsou a maximem bylo získat něco na chodníky což se nám v případě mírové podařilo a doufejme že se nám to podaří v ulici čez a nicméně jsou to komunikace u kterých reálně hrozí že až bude stát obchvat tak tyto komunikace mohou přejít do vlastnictví města lysá nad labem takže je rozumné teď opravit zas příspěvků s příspěvkem kraje aspoň nějaký než poté opravovat 
vlastními silami celé to považuji za docela rozumnou věc protože ta situace reálně nastat může už ta situace málem nastala ulice mírové kdy ulicemi je mírová měla přejít do majetku města lysá nad labem naštěstí se proti tomu postavila ministerstvo obrany z nám neznámých důvodů ale ta situace skutečně reálně nastat budoucnosti může a myslím si že na tom byla shoda když říkáte bez dotací na vodojem pokud si pamatuju dotace jsou co se týká mateřské školy a 
domů jedličková domů když to řeknu ve zkratce informoval jsem finančních důvodů kde jste byla přítomná o tom že bychom rádi toto jeli s brownfieldu to jsem tam říkal říká jsem i o jedličkově domě že je možné čerpat na něj peníze se regenerace památkových zón a tyto informace jste dostala proto mě mrzí když teď říkáte že to děláme všechno bez dotací protože my jsme vás informovali kde ty dotace chceme vzít to to se přiznám děkuji 
paní bláhová ještě já jsem jenom říct že 
to uplně překrucujete já jsem neřekla ani slovo proti mírové ani slovo proti čez a ani slovo proti a proti vodojemu prostě to úplně překroutil a vzal si z toho co jste chtěl ano pane pane místostarosta já jsem řekla o rozpočtu na o tom co vy hledíte z úvěru protože to co vy hradíte z úvěru se mohlo hradit z rozpočtu kdybyste v rozpočtu šetřili a neutratili dvacet čtyři milionů za rekonstrukci půdy na radnici nato investic na to přece dotace žádná není neutratili patnáct milionů za opravu kalypso na to přece taky žádná dotace není nebo ano sehnali jste nějakou a takových investici tam prostě spousta kdybyste tohle ušetřili tak jste mohli přece ty peníze který takto ušetříte tak jste mohli investovat do těch projektů které jsou potřeba a kterými neříkáme že nemáte dělo ale vy jste si prostě z toho vzali jenom tohle a říkáte že to je politická věc ale úplně to otáčíte takže to je asi za mě všechno děkuji 
pan havelka ještě tak já bych to mohl být obráceně že to otáčíte vy ale to dělal politickou diskuzi děkuji děkuji je přihlášeno paní tu ženská 
nechci tedy vést politickou ryze politickou diskuzi samozřejmě a rád bych se vyjádřila tedy k návrhu rozpočtu který máme před sebou a 
všichni asi víme o tom že existuje zákon o rozpočtové odpovědnosti a všichni víme že tento zákon se vztahuje samozřejmě i na rozpočty územně samosprávných celků kterými jsou i města kterými lisa a v zákoně se hovoří o zdravých a udržitelných veřejných financích nemůžeme úplně oddělit to že se bavíme o rozpočtu a stejně tak se je nutné bavit i o úvěru který jste se tedy schválili vy víte dobře že mi co tady sedíme za opozici jsme všichni řekli je ano je pravdu to že je třeba schválit úvěr ale ne v té výši která byla vámi navržena a schválena to znamená ne ve výši tři sta milionů korun stejně tak víte že co se týká některých akcí po kterých tedy padla řeč jako je mírová střídače sa vodojem takže jsou to akce na kterých se opět shodneme ale bohužel ne na těch částka za nás už tady padlo to že terna rozpočet tak jak je navržen vnímáme že je navržen nezodpovědně a bohužel za těchto okolností které tady panují tak byť bychom se shodli na některých věcech tak celkově se musíme vyjádřit nesouhlas tedy i za sebe musím říct je nebudu souhlasit s návrhem rozpočtu a to z těchto důvodů protože mám obavu budoucnost lisa a mám obavu o to jakým způsobem budou hrazeny jednotlivé akce v jakých výší protože i ty částky také který o tom mluvila moje kolegyně radka bláhová nejsou vždy transparentní nejsme si jistí tím proč jsou v takové výši a na pracovním zastupitelstvu na tom posledním jsme se na to často ptali a ne vždy nám bylo vysvětleno některé částky vůbec nerozumíme tomu proč tam jsou například nevím proč je tam nějaký ten zoo koutek a podobně kde se vám to zdát třeba jako směšná částka ale korunka ke korunce a ono se to potom srdíčko spočítá proto ještě jednou za sebe říkám že s návrhem rozpočtu nebudu souhlasit děkujeme pan marek 
abych měl teď konkrétní otázku 
pan místostarosta návrhu rozpočtu o se píše o tom že máme necelých šest milionů na rezervním fondu jako zastupitelstvo se pamatuju jedinou chvíli kdy jsme schvalovali rezervní fond na to bylo na začátku roku dva tisíce dvacet ve výši šestnácti milionů rád bych věděl a viděl usnesení zastupitelstva že jsme schválili snížení rezervního fondu a na jaký účel protože pokud snižujeme rezervní fond abychom měl mít jasno proč ho snižujeme měli bychom jich usnesení možná jsem se mýlil něco jsem přehlédl ale doteď jsem neviděl 
pan havelka tak tak já si myslím že ty usnesení vám dodáme uvidíte protože byly minimálně jedno usnesení připomenu z minulého z minulé ho zastupitelstva kdy jsme rozhodli o dary o daru obci starý vestec jak tady někdo říká korunka ke korunce tuším že to bylo sto nebo dvě stě tisíc pan starosta mě opravdu já si to nepamatuju a řekli jsme že to budeme platit rezervního fondu totéž jsme dělali s přesunem rezervního fondu takže určitě vám ty usnesení pokud to tam dodáme 
pan mé 
ano si vzpomíná na sto tisíc ale chybí mi tam deset milionů děkuji za to že to bude dodáno druhá věc to návrhu příjmů máme dvanáct milionů 
z kapitálových příjmů kde předpokládáme že skutečně dojde k odkupu oaklandu 
technická pan havelka nemáme dvanáct milionů pr marko 
návrh rozpočtu máme osmnáct a půl milionu v kapitálových příjmech přičemž počítáme s tím že tuším že kupní cena je sedmnáct celých šest milionů korun a zbytek jsou drobné prodeje které realizujeme i je dnes jsme prodali nějaký majetek to znamená je to řádu třech set tisíc 
děkuji za opravu třeba meritu věci na šestnáct a půl milionu jsou kapitálové příjmy které budou pokud se zrealizuje smlouva s kauflandem průběhu příštího roku všichni doufáme že ano buď zanes realizuje tak nám by ne příjmová stránka rozpočtu po šestnáct a půl milionu dneska počítáme že jí prostě nějakým využijeme myslím si že tyto věci by měly fungovat velmi podobně to znamená měli bychom se rozhodl až v momentě by skutečně něco zrealizuje ta smlouva a ty peníze budou na cestě už bude jasné že dostaneme jako město také chvíli s nimi můžeme počítat a ne zahrnout do rozpočtu v této chvíli protože to je to stejná jako kdybychom měli dotace kdy prostě budeme přemýšlet že ty dotace dostaneme s největší pravděpodobností ale také se stát může je nedostaneme pavelka a v tomto případě přece mi to smlouvu máme dané my máme dané že k výplatě těch peněz dojde v listopadu roku dva tisíce dvacet jedna je usnadněno tak jako takovou informaci já jsem dostal od paní místostarostky a proto jsem do zavedl do rozpočtu 
první brněn právní si doplní ale očekává že to je smlouva o smlouvě budoucí to zná není tu kupní smlouva to znamená říká to ano když uzavřeme kupní smlouvu pak tyto peníze dostaneme ale také se může stát zřejmě uzavřeme prostě stát se může ne že bychom to chtěli protože v té chvíli se myslím že bychom příjmovou stranu neměli mít šestnáct a půl milionu v příjmech zároveň říkám že tam v této chvíli máme na ceněnou daňových příjmech oproti kalkulačce která která je zveřejněna devět milionů zároveň nás ještě bude čekat diskuze o dopadu superhrubé mzdy nevíme jak to dopadne 
takže pravdě bude ještě nižší příjmy takže už v této chvíli na příjmové straně rozpočtu máme převis nebo máme 
ten příjmovou stranu rozpočtu máme 
výrazně navýšenou 
po nějakých pět to možná o nějaký dvaadvacet milionů pětadvacet milionů a to se myslím že není dobře myslím si že bychom v této chvíli měli zastavit a říci takovýto rozpočet se nemá schvalovat noha města v takových situacích ve střední čeká chodit do rozpočtového provizoria protože letošní rok je těžký a já uznávám že je velmi těžké dneska stanovit jaké budou příjmy na příští rok při tomto co se děje na druhé straně je nutné abychom měli rozpočet který je nějaké relevantní jinak ta diskuze tady o rozpočtu je vlastně úplně zbytečná protože tam lítají desítky milionů na jednu stranu a na druhou stranu na straně investic je to na příjmové straně na straně investic to máme spoustu částek ale ty částky nejsou celkové já bych rád kdybychom mohli dostat od vás 
investic které jsou navržena v rozpočtu celkovou částku investice a kolik znějí bude čerpán v ruce dva dvacet kolik zní předpokládat že půjde na dotaci kolik z hlediska dotace protože já chápu že nějakým způsobem se technické věci do rozpočtu musí zanést tomu rozumím na druhé straně když vedeme tu diskuzi bychom zastupitelstvu a už to čekal jsem to i historicky kdyžjsem byla finančním výboru ho měli mít jasno je tady máme investice a ty peníze nás tyhle co budou stát my nemůžeme tu silnici nebo konkrétní investic dělat do půlky a potom si říct v roce dvaadvacet dva jiné doděláme ne je jasné že vstupujeme a když jsme sestupovali musíme dokončit tak abychom všichni věděli že tato investice je v techto nákladech budeme na něj čerpat dotaci ano ne v jakých očekávaných na očekávanou dotaci kolik bude zapojeno z rozpočtu města a kolik bude zapojeno z úvěrů prosím abychom si to s transparentní li protože v této chvíli ten rozpočet na investiční straně je vlastně značně je transparentní 
děkuji 
pan bláha já jsem chtěla říct jenom jednu technickou k té smlouvy o smlouvě budoucí je postavená takže pokud se splní podmínky který v ní jsou stanovené že bude uzavřena kupní smlouva ale ty podmínky nejsou na nás závislé to znamená že není to jenom na tom že oni až se ženou třeba peníze je to opravdu závislé i na tom že můžou získat územní rozhodnutí teď plně nevím co tam všechno je ale jsou to podmínky který za kterých oni jsou ochotny uzavřít kupní smlouva z toho obchodu taky může jste jít to znamená že v tomhle případě má skutečně pan marek pravdu a že by se s tím příjmem nemělo počítat protože to má stejný charakter jako dotace děkuji páva 
tak ono by jsme nemuseli počítat s něčím rozpočtu protože víte sami že je to plán 
kde by mě napadlo že povedeme diskuzi na téma když už od září tvoříte rozpočet kdyby mě napadlo že pojedeme diskuzi na to že putuje bude výpadek ve státním rozpočtu pro rok dva tisíce dvacet jedná ve výši kolik to řekl já už si to nepamatuju sto dvacet miliard korun pro města obce je to osmdesát miliard korun nebo kolik to je teď je to vypadá tak že tam doběhne nějaká kompenzace pro ty města obce to znamená teď je v senátním návrhu napsáno že tuším příjmy obcí se zvednou o dvě procenta vzorů jestli si to pamatuju dobře plus mínus a v tomto opravdu plánovat není bylo řečeno pojďme do rozpočtového provizoria se myslím naopak pojďme rozpočet schválit myslím si že v únoru uvidíme ve své podstatě nakolik náš plán je reálný či nereálný v té věci a 
já si myslím že jsme tam rozpočet nastavili 
odpovědně já chápu že se nelíbí ta věc že tam používáme ten úvěr který byl schválen a mě se minule když jsme se o tom úvěru bavil jak se mi velmi líbila ta věc když jsem se dozvěděl že 
kdyby jsme schválili dvě stě milionů tak mají zdůvodnění úvěru je dostatečné schválíme tři sta také nedostatečné ale beru tu věc říkám bylo tady i že se nám hledají mandatorní výdaje to jenom ještě zareagoval na tu věc ano oni se zvedají ale my bohužel s tím většinově málokdy dokážeme něco udělat to že když se podíváte na tu strukturu tak ta struktura je ve své podstatě tak že třeba z té položky celkové když se podíváte na 
celkové rozpočtové výdaje běžné to znamená ty co skutečně máme jako ty provozních řekněme ve výši dvě stě třicet milionů korun tak když jich nasčítá je jenom mzdové prostředky které podléhají tarifů a těch věcí tak sami uvidíte kolik je to peněz zároveň či promítněte jak město stále a neustále doplácí na výkon státní správy kdy stát není ochoten vyplatit celou částku těm obcím která je skutečně ty náklady na tu státní správu 
stojí abych takhle pokračovat mohl bych pokračovat ano pamatuji si doby a ono se to vrátí protože já si pamatuju kdy jsme měli rozpočet sto milionů korun na údržbu komunikací jsme byli schopni ročně dát milion korun teď máme šest milionů korun je to běžný výdaj když ho snížíme můžeme ho snížit ušetříme tam peníze zrovna tak je to na chodnících zrovna tak je to na čistotě komunikací zrovna takto může být na údržbě jiných věcí myslím si že když se podíváte tak nějakým úspora v rámci těch věcí došlo ale reálně zkrátka dobře ceny jdou nahoru a ty většina stojí víc peněz by mě to netěší děkuji pasta jako je pan marek se přihlásilo 
tomu replika a to že prostě ty věci nás něco stojí já chápu že je skvělé že teď můžeme dávat na schůzky věcí vždycky to zajímavý výdaje na cokoli až na to že to povede k tomu že dva roky ten zajímavý výdaj budeme dávat v tom běžném provozu po dvou po třech letech do protože všechny ty zajímavý vídají děláte na úvěr reálně to je ta realita je jedno co si řekneme co se financuje z úvěru a kdyby úvěr nebyl tak prostě to nemůžete dělo ale protože si odkládáte investice který by jsme museli platit vlastního rozpočtu 
také dáváte na úvěr tak najednou můžeme z vlastního rozpočtu dává spoustu financí do údržby spoustu financí kdo do dalšího a navyše navyšování běžného provozu ale až za tři roky budeme v situaci je ten úvěr budeme splácet a už se nebudeme čerpat ale naopak budeme jednadvacet milionů každý rok platit tak to prostě bude znamenat že všem občanům se říct takže to co tady běželo tak běželo a teď běží na dluh a už teď to běží na dluh 
a za tři roky najednou to nepůjde z jednoho prostého důvodu je prostě tady jsem na dluh funguje až do nějaké hrany a najednou už to nejde takhle se přece zodpovědné financování města nedělo a ukažte mi město která je při úvěrová které bude při uvíra má nad sto procenty koš město tady v okolí který znáte ji má větší jak stoprocentní přeúvěrování 
takových měst je vždycky jenom pár v republice budeme jedni z privilegovaných 
děkuji 
holka tak já k tomu úvěru 
já jsem má ve mně ještě dokázal hospodařit se zastupitelstvem bez úvěrů poměrně hodně dlouhou dobu 
teď jsme situaci teď jsme situaci kdy skutečně před námi jsou ty investice které říkáte a je potřeba ty investice z mého pohledu udělat to že se za dlužíme mě osobně netěší 
budeme žít na ten dluh a budeme ho muset splatit nicméně ty věci které z toho vzniknou tady budou a tomu městu už nikdo nevezme budou postavy nebo zrealizovány a určitě jako jsou i jiné cesty jak zvednout příjmy jak se dostat k větším příjmům a bude muset každý potom zkoumat kdo tu bude jakým způsobem tyto příjmy navýšit jak je udělat a co s tím a jak dál takže já tomu rozumím moc nerozumím tomu když teda to rychle přepočtu tak kdyby jsme si vzali úvěr dvě stě milionů korun tak jak třeba bylo řečeno že jmenuje jsme tady bylo opozicí navrhováno že dobře to bychom ještě dokázali tolerovat tak je to zhruba o třetinu menší splátka to znamená splátka o šest milionů korun o sedm milionů korun menších splátka bylo před chvílí řečeno žena podle rozpočtového výhledu nám zbyde na investice dvacet milionů korun takže když jim přičteme sedm milionů korun řekněme že je to ta třetina hrubě od oka tak nám zbyde dvacet sedm milionů korun tak to postavíme silnici a kousek v tu chvíli to co tak jak tady zaznělo ta argumentace jestli to také nebude žádný zázrak si myslím takže chápu že se nelíbí ta výše úvěru ale to rámce na myslím si že v tomhle tom 
to úplně nesedí to přirovnání deku děkuji paní stařecká já bych protože se teda opravdu stočilo to zase zpátky k úvěru tak bych si taky dovolila 
kvůli pro kvůli propadu dejme tomu na ten příští rok co co se děje ve vládě kvůli koruna virů 
nebudeme zdaleka jediný který si ten úvěr brát budou a právě protože už víme že si ho berou a určitě si řekneme tady příští zastupitelstvo a budeme mít i z toho celého okolí anebo města stejných velikostí už jasné příklady toho že touto cestou se ty města obce stejně budou vydávat na ano jsme jedni z prvních a buďme rádi že jsme jedni z prvních protože jsme tady tu věc aniž by jsme dejme tomu předpokládali co se teda ve vládě bude dít také jsme vyjednali nebo máme tak výhodný úvěr který to město zatíží opravdu minimálně tento okamžik bude právě proto lze žádat kde kdo a ty podmínky samozřejmě budou čím dál tím třeba složitější takže mi tady tuhle tu věc máme za sebou jinak co se týká na teda vlastně už aktivní úvěrové smlouvy tak ty tři věci které vlastně máme tak už jsou bankou nebo co se zastupitelstvo schválili v minulé tak jsou bankou už schváleny byly i poskytnuty všechny dokumenty které si vyžádala a všechny odsouhlasila k financování takže už probíhá i fakturace směrem přes banku jako děkuji pan marek 
já se tady vyjádřím protože několikrát už to tady narážkách padlo jsou i jiný způsob jak financovat ano pana havelku já chápu že váš model byl prodáváme byty a z tohoto financujeme a prodávají byty a ty peníze prostě narve do všech akcí nešetříme a prostě takhle to udělali 
tohle byl souboj v referendu nějaký a ten co jsme společně měli a v tom referendu jednoznačně obyvatele řekli nechceme aby bydlení zůstalo a zároveň ale mnoha tím říkali jednoznačně chceme abyste se chovali rozpočtové zodpovědně abyste neplýtvali těma financema abyste dělali smysluplné investiční akce reakce vás na to je pak si vezmeme velký úvěr protože to všechno budeme dělat protože to je důležitý a tohle je něco co budu znova a znova kritizovat protože se mi svoje toto pán vida jasně řekli chovejte se rozpočtově odpovědně 
a neutrácejte zbytečně peníze za zbytné věci zároveň dodržujte toho co jste sami se řekli se to dělat věci jenom z dotací takže když nemáte dotaci takto nedělejte než budem dělat půdu za dvacet pět milionů bez dotace a podobné věci to jsou prostě ohromné částky 
a zároveň začněme hledat úspory no straně běžných výdajů protože to nás jinak dožene 
jako pana vlka také jenom dovolím si krátkou repliku budete se divit ale já jsem tuto chvíli vůbec som nemyslel byty v milovicích pokud vím a pokud znáte dobře rozpočet a přečtete si ho tak jednou z věcí která tam je a jedná se poměrně o velký městský majetek ale možná že to teda fakt nevíte jsou parcely v hrabalově když si spočítáte kolik je tam metrů čtverečních a kolik si je dneska průměrný výtěžek z metru čtverečního za parcelu v lysé nad labem tak když si to jednoduše vynásobíte tak aby to umíte lépe než já tak uvidíte o kolik si můžete okamžitě snížit úvěr protože mimořádné splátky jsou možné jen tak mimochodem to byla třeba cesta kterou jsem navrhoval já nemusíte mi předhazovat byty v milovicích zkuste si to spočítat myslím si že padesát milionů nám tam třeba leží v této věci ale možná že se mýlím protože ty parcely jsou veliké jsou kolem tisíce metrů čtverečních když to spočítáte do počítáte se té věci pak ještě replika k tomu že kdyby že bychom se měli vrátit k tomu že nebudeme dělat nic co není z dotací by jsme tuhle tu repliku přistoupili tak tuhle tu chvíli neděláme vodovod a kanalizaci v mírové ulici neděláme vodovod kanalizaci v a protože mi také nemáme dotaci bohužel a vy víte že ta voda mě velmi trápí a jsme pořád té vodě zaplať pámbu že navodem peníze dostaneme ale ty problémy které máme v této oblasti a už máme identifikovány jak na sídlišti tak sovětské ulici bohužel půjdou plně z našeho rozpočtu lépe řečeno z projektu investic a obnov vodohospodářské infrastruktury a opět na něj žádnou dotaci nedostaneme protože zkrátka dobře dotace na toto nejsou jsou dotace na pořízení nové infrastruktury ho vodohospodářské za poměrně přísných podmínek i víte že pak jsme nuceni upravit vodné stočné podle těch nástrojů dané státním fondem životního prostředí proto máme cenu vodného stočného takovou máme protože evropská unie říká už vám nebudeme přispívat na obnovy musí si to vydělat na sebe stejně na tu obnovu jako to je u elektřiny je to u plynu je to u telekomunikací takže tyto věci budeme muset dělat a budeme muset dělat ze svého rozpočtu věku jako je paní ložiska 
děkuji za slovo 
dodatek se jenom k tomu co tady bylo všechno řečeno s jak víte asi většinou všichni také já jsem z hradce králové a vím od kolegů z hradce králové že právě oni jak říkala štěpánka budu investovat ve výši řádově dvě stě milionů korun tyto hradec králové má přes sto tisíc obyvatel my jsme lysá nad labem to si prosím važte myslím si že k tomu rozpočtu ne přistupujeme s takovou pokorou a myslím si že to co tady zaznělo z tvých úst karolíno že buďme rádi že máme úvěr já nejsem ráda protože se toho děsím protože mě děsí ta výše a řekla jsem to už mnohokrát shodli jsme se na tom že úvěr ano protože určité investiční akce určitě ano ale ta výše děsivá a myslím si že naše město příliš zatíží a že to může prostě být likvidační a nemyslím si rozhodně nezaslouží a nebo ne nesouhlasím s tvými slovy že nás bude zatěžovat minimální určitě ne myslím si že maxima 
děkuji pan marek 
děkuji za slovo 
když od mostu ulice mírová tělesa tak ano nejsou dotace ale to kofinancování z zkraje takže to je pro mě jakoby a já vím že to není ani ale vím že to je do té oblasti a do té silnice a do do celé části to jedna věc a druhá věc co se týče té vody je skvělá se to říká 
ale po teď v rád se učí dvou letech máme vystrojení vodovodu vodojem pardon 
je to určitě akce na které se společně shodneme že nutná je klíčová proto město ale to je jedna z věcí která je do vody nutná dělat protože měli jsme tady 
kolegy který nám ukazovali sídliště bude spousta věcí který do té vody bude muset jít na jiných místech ale řekněte mi starých částí to budeme financovat protože za tady byl ve výhledu který máme tak nic dalšího do vody nemáme během následujících tří let vyčerpáme přistálo na úvěr do věcí které nejsou voda vztazích není voda 
takže z čeho budeme dávat těch sto milionů do bodech bude to znamenat už jenom to že zdražíme tolik vodu abychom se teda na to vydělali odsud tak pana havelka děkuji tak ještě jednou poděkoval za slovo líbí se mi ta věc když se tady řekne že vyčerpáme tři sta milionů v tuhle tu chvíli reálně říkáme vyčerpáme tři sta milionů když budou říkat a bylo řečeno no doví jestli na něco dostane dotaci vyšší nedostaneme skutečně tři sta milionů vyčerpáme co ovšem nastane v tu chvíli kdy třeba na sportovní halu dostaneme padesát milionů nebo osmdesát nebo třicet v tu chvíli nebudeme do čerpat úvěr který máme přece nastavený anebo zbydou peníze na to že ve své podstatě můžete posílit vodohospodářskou infrastrukturu co když nedej bože dostaneme dotaci na mateřskou školku nebo na třináctku jakože nějakou možná dostaneme staneme dalších třicet milionů zase je to věc která nám poníží to úvěrové zatížení nebo ještě i budoucímu zastupitelstvu umožní ty úvěrové prostředky vrhnout někam jinam to tak zkrátka je druhak jestli si to pamatujete dobře tak víte že my máme povinnost odvádět vybrané nájemné za závod za vodohospodářskou infrastrukturu do 
zpátky do infrastruktury tuto chvíli se přiznám že si nepamatuju přesně částku toho nájemného myslím si že je to někde mezi čtrnáct až šestnáct jeho tadyhle padl šestnáct přes šestnáct milionů korun které by jsme každoročně do toho měli vracet není nutné tam rád set každoročně můžeme tu částku kumulovat a následně jí do té vodohospodářské infrastruktury tát když se podíváte na strukturu letošního rozpočtu a podíváte se tedy na to co se dává do vodohospodáři mi když se na to schválně podíváte prosím máme to tam také ve se ve své podstatě v provozu 
tam jde šest a půl milionu korun jo ten v provozu a to je i v provozu jsou drobné opravy drobné věci když se podíváte do investic tak investicích je do vodohospodářské infrastruktury v letošním roce investováno 
nějakých třicet osm milionů korun 
jinými slovy ne bezpochybně jinými slovy když to řeknu takhle letošním roce když ty částky sečtete tak třicet osm a šéfy nějakých čtyřicet čtyři tak téměř dělají trojnásobek toho co máme za povinnost do té infrastruktury dát takže my se mi si myslíte o tu vodu staráme velmi si vážíme a chceme v tom pokračovat a ty investice do toho reálně jdou a to že už známe problém a víme i máme i odhady na to kolik nás bude stát sanace sovětské ulice a kolik nás bude stát sanace sídliště to už máme také spočítané víme kolik to bude stát máme jeden jediný problém a proto se neobjevuje v rozpočtu roku dva tisíce dvacet jedna protože dopravní situace nám neumožňuje v tuto chvíli uzavřít buď sovětskou ulici nebo sídliště protože víte že jsou tam vedeny o výši kvůli československé armádě to znamená bohužel v tuhle chvíli nepočítáme v rozpočtovém roku dva tisíce dvacet jedna s touto věcí protože nejsme schopni i technicky zrealizovat uvidíme jak na to budeme na konci roku dva tisíce dvacet jedna ale myslím si že do té vodohospodářské a nějak pak do té vodohospodářské infrastruktury de relativně když to řeknu jak říkáte že si na to půjčujeme tak teď jsme předplatili na tři roky dopředu 
tento 
dobrý večer děkuji já se pokusím být stručný 
kdo pro 
vy máte na sobě a tomáše lice panely se dobrý ne dobrý večer tak jistě se shodneme že diskuse se vede o rozpočtu a rozpočet jako takový má kontext 
to 
ten by bylo dobrý teda nějak nějak dát 
dát na vědomí takže první věc která je čistě technická a to je že veřejnosti vy ten rozpočet předkládáte jako obrázek 
je 
dokonce v letošním roce jste ho předložili jako obrázek tak že jste k tomu ne přiložili tak jak vypadá rozpočet loňském roce nebo jak byl respektive v letošním roce takže vlastně tam úplně chybí kontext z toho co se vlastně mění je kde narůstají příjmy kde příjmy naopak klesají kde se víc investuje míň a tak dál takto je docela taková jako zvláštní věc takže já bych poprosil kdybyste propříště mohli mohli občanů dávat excel místo obrázku je jedna věc aby ten excel zároveň měl ten minulej rok nebo ten současný a ten budoucí 
můžete ho elektronicky podepsat i kdybyste se náhodou báli že by do něj někdo zasahoval tak není žádný problém elektronicky podepsat je jasný nebo dávat obrázek dokonce a k tomu ještě excel takto by bylo super tak a teď ten kontext 
průměrné příjmy města lysá nad labem včetně nenárokových dotací za posledních pět let jsou přibližně dvě stě padesát pět milionů by předkládáte rozpočet kterej má provozní výdaje dvě stě třicet jedna milionů korun to znamená deset procent podprůměrnými příjmy ale včetně nenárokových dotací to mi příjde trochu přitažený za vlasy 
tak jestli je to v jiných městech jinak to nevím ale připadá mi vlastně nevhodný mluvit o tom že ten rozpočet tady vyděláte nějaký super protože mě úplně super nepříjde už z toho co jste tady vyslechli 
projekty za dvě stě dvacet čtyři milionů korun když jste tady postavili parkoviště za dva čtyřicet milionů korun což je vybetonovaná plocha pro teď kolik je těch parkovacích míst čtyřicet devět jich tam svítí obvykle volných takže jich asi sto padesát šest nebo kolik jich tam bylo to mi příjde opravdu velmi zvláštní říct že tady za ten rok uděláte sedm krát osm krát šestkrát pětkrát pětkrát šestkrát víc projektů hlediska objemu peněz než bylo to parkoviště parkoviště jste dělali rok takže já tomu moc nerozumím jak tohle chcete zvládnout je či sám jsem si dají poznamená že ta zelená tam zničená být nemusela z toho jak to vypadá jak se rekonstrukce dělá což mě trochu mrzí a to je úplně mimo jako je jenom poznámka rozpočtový výhled předpokládám diskuze ještě bude je to tak ano děkuji také vnutí 
spekulace úvěrech jaké budou či nebudou v budoucnu a jaký města budou či nebudou mít problémy to je taky věc poměrně směšná protože 
získat zdroje financí se nemusejí dělat jenom a jenom bankovním úvěrem dají se získat i jiným způsobem takže ono to nikdy nebude tak horké keby náhodou tam naskočil úrok nějaký neskutečný procenta 
na infrastrukturu na infrastrukturu vody a kanalizací mělo město našetřit pokud vím z těch výdajů kterými jsme tady platili nebo který tady obvykle platíme takže 
to je to je věc která kterou nám tady nějak moc jako transparentně nějak moc transparentně nesděluje té a nesdělujte to ani v rámci toho rozpočtu jak vlastně to je jestli to jsou peníze našetřené který se do infra který používají nebo jak to nebo jsou to peníze z úvěru nebo co to vlastně je 
zároveň nesděluje té tady v diskuzi vlastně nebo ta diskuze se vede takovým způsobem že no vždyť my přece žádáme o dotaci na támhleto na támhleto na támhle to ale občanům to nesdělujte neexistuje žádný seznam kdy já bych viděl jako občan že vyžádáte o dotaci na na dum číslo třináct na náměstí nebo žádáte o dotaci na támhle tohle prostě není a pak se tedy navzájem mezi sebou dohadujete o tom že přece žádáte a že přece nevíte jestli přibude třicet milionů patnáct milionů sto milionů dvě stě milionů prostě nikdo nic neví tak takže 
závěr je z toho takový je vlastně 
si myslím že část alespoň část občanů dechy mysli všechny ale část občanů určitě děsí to kdo si ten úvěr bere ta výše úvěru je komplikovaná ale děsí kdo s tím úvěrem přišel kdo ten úvěr chce čerpat a kdo je prokázal že teda umí nebo neumí s penězmi hospodařit to je celý problém toho úvěru a bohužel tedy samozřejmě ten úvěr porce souvisí s tím rozpočtem toho města takže to si myslím že je velký problém 
takže doufám že technicky to bude technicky nám budete předkládá do budoucna ty věci místo v obrázcích v excelu a možná kdybyste mi vysvětlil jak je možný že máte průměrný příjem dvě stě padesát pět milionů včetně nenárokových dotací a a děláte rozpočet dvě stě třicet jedna miliony provozní výdaje 
děkuji děkuji pan marek je přihlášený 
pan marek je přihlášen 
pane starosto porušuje má pak může trávu 
tady už jedeme dokola pořád stejné věci pan marek máte slovo 
dá zrušit jo já jako 
světě vám to 
sviti vám to můžete mluvit dobře pane 
pane starosto já jsem řekl aby rušit to svoje právo a dávám panu doktorovi aby mu odpověděl ne vám cykly mikrofon 
pokud se zase to zrušit na tomto přístroji jedině vyvoj 
už 
tak je tady pan havelka 
technická poznámka já samozřejmě odpovím ale vy jste byly přihlášeny já jsem se ještě nepřihlásili za že povídejte 
tak paní bláhová 
co nového nám řekne 
ne já jsem přihlášená ano já 
to 
uvedlo v úžas protože jsem myslel že jste ve slušné společnosti odpovídá dobře já jsem ještě narazila na jednu věc chtěla jsem se zeptat rozpočtu máte položku po dvacet pět milionů na tesco ale už máte uzavřenou smlouvu o dílo která je vysoutěžená na částku 
pardon tak jsem si listovala jinam na částku dvacet milionů dvě stě devadesát šest tisíc pět set třicet korun dvacet pět haléřů a přesto v rozpočtu máte dvě co pět milionů takže mu mohu se zeptat prostým proč opět v rozpočtu nepoužíváte částky které používat máte a už víte že to je za smluvně ne a nebo to mám chápat tak že už zase předpokládáte více práce 
pan havelka tak dobře víte že když tvoříme rozpočet tak začínáme tvořit v září a bohužel jako už počítá se s nějakými věcmi tak jak jsou predikovány a józe je úplně do detailu měnit to je daň toho že máte ten rozpočet takto přesný jinak bych vám dal částku pozemní komunikace sto padesát milionů korun a moc se z toho nedozvíte nedělám to dává vám to tímto způsobem kromě stavebních prací předpokládám že tam ještě budou náklady na nějaký stavební dozor na autorský dozor na tyto věci to předpokládám že tam bude ale většinou je to daň k tomu že ten rozpočet se ustavuje dlouho a tak jak jsem jí říkal na finančním výboru je to i dan částečně za to že úřad pracuje v omezených podmínkách aby se prostě nedokážeme potkávat těch věcech to znamená že ty základní premisy to rozpočtu už vznikaly září roku dva tisíce dvacet protože prostě ten proces toho plánování je dlouhodobý a ano při nějaké úpravy rozpočtu samozřejmě k tomu snížení dojde k ušetření tam v těch penězích zřejmě dojde ale prostě ten proces není tak že ho dokážu ze dne na den měnit ten proces je poměrně dlouhodobou záležitostí opravdu to také nevím kolik je tam neznám která tuto detailně to ale určitě technický dozor tam taky něco stát bude v tomto je v této věci určitě ne čtyři miliony korun to jsem nechtěl 
a 
pan havelka 
si teda ještě můžu protože jsem se předtím opravdové z těch přihlásit než pan starosta dal tu takže pan elica se ptal jak můžeme mít v postavený tuším ta otázka byla jedna jak můžeme mít postavený rozpočet když máme průměrné příjmy dvě stě padesát milionů korun jestli si to pamatuju dobře zhruba a průměrné výdaje teď myslíme výdaje říká se 
tak a když se podíváte tak a když se podíváte tak to takéreflektuje i s rozpočtovým výhledem kde počítáme že na investice skutečně v těch příštích letech zbývá zhruba dvacet milionů korun takže máme ho takto postavený bohužel jak jsem říkal jsou tam věci které určitě v rámci toho rozpočtu těch rozpočtových myslím těch provozních prostředků omezit jdou 
prostě ta věc nastat může to já nezpochybňuji můžeme i tak jak jsem říkal můžeme ušetřit na údržbě komunikací můžeme ušetřit na údržbě chodníků můžeme ušetřit na údržbě zeleně můžeme také pokud nám to tabulky dovolí ušetřit na úřednících protože zkrátka dobře 
ta doba nás jako k tomu určitě časem přinutí ale pokud jste si všimli a byli jste pozorní tak tam i k některým k úsporám dost došlo a já už sám sebe do s některými odbory jako velkou diskuzi a někteří i jako sprostě nadávali když jsem jim snížil částku budete jim řekla ale byste v letošním roce vyčerpali pouze padesát procent toho co je tam naplánováno takže já vám to snižuje a bylo mi vysvětleno velmi hrubě že jako to ale oni nebudou schopni tuto agendu zajistit takže to vyjednávání o tom rozpočtu i v těch provozních částkách je velmi náročné a velmi dlouhé děkuji děkuji paní bláhová já si ještě dovolím reagovat na pana a magistr havelku já samozřejmě vím že na tom pracuje to od září ale také vím že ten rozpočet prostě měl ix verzí nedokážu vůbec dohlédnu kolik deset dvanáct vůbec kam jste se dostaneme jaké číslo jak jste pořád do toho museli sahat chalabala bych tohle na stránce přímou protože tam opravdu musíte řešit ale na stránce výdajů tohle prostě vymažete nebo poníží této položkou a zbydou vám peníze které si můžete dát třeba do rezervního fondu nebo tolik ne vyčerpat proto a jako pro mě opravdu ne před neuvěřitelný úplně jak prostě tě mám milion a má takhle prostě házíte jsem tam nezlobte se já mám své vlastní zaměstnání pedagoga pracuju na sto procent přesto si najdu čas a ty smlouvy si najdu a porovnám ty sumy a dělám to ve svém volném čase vy tady máte celej odbor máte tady paní stařeckou která je garantem za za umi prostě těch investičních akcí není milion kolik jich je dvacet třicet to přece není tak těžký si ty smlouvy projít zjistit nakolik je máte opravdu za smluvní ceny a ty částky v tom rozpočtu prostě úpravy pak to takhle na mě působí že opravdu se to stává tím cárem papíru který nemá vůbec žádnou hodnotu já vím že jste začínali na téhle část a nevěděli pane od nemusíte jako kroutit hlavou aby boli super že jste začínali tady navíc část já tomu rozumím ale ta smlouva třetího jedenáctý dneska je šestnáctého dvanáctý už jste to tisíckrát jste tím zabýval mělo to pořád otevřený a stejně ty aktuální data tam nemáte a neříkám k dnešku ale třeba prvnímu dvanáctý kdy se to zveřejňoval a to si myslím že na tom jako není správně jo jestli by to prostě takhle se nedá pracovat děkuji 
a já k tomu všechno budete se divit ale já taky chodím do své práce protože jsem neuvolněný také chodím do normování práce ať se to nezdá a také se neříkám že se tomu věnuje volném čase vinou se v čase který má na to zbyde s tímto nechci tímto nechci nějakým způsobem sundávat ale za druhou stranou řeknu skutečně se přiznám že pokud od těch odborů mám tu možnost tak já si jsem schopen velmi jednoduše zkontrolovat výdajové stránky provozního rozpočtu tam kde a je jedno kdo mi ty investice dodává tam už je to pro mě složitější protože za a ano na něco jsou uzavřené smlouvy na něco jsou opravdu jenom kvalifikované odhady a na něco jak jsme si to řekli tady i při té diskuzi na tom pracovním se tam v půjde v uvozovkách dají nějaké peníze o to aby se vědělo že ten problém tady je a nezapomnělo se na něj a víme že neodpovídají vůbec tomu krytí říkali jsme si to v rámci toho pracovního zastupitelstva třeba u bytové problematiky na frontě jestli si to pamatuju dobře spíš aby jsme dokázali protože v tom že tam nějaká tahle věc je aby jsme o ní uvažovali takže já skutečně se přiznám že ve své podstatě pracují s tím co mi odvody dají a co stihnu zkontrolovat stihnu přiznám se že ne všechno ale ty data dostávám všech jednotlivých odborů 
tak děkuji a to nebylo mířený pan havelka jako přímo na vás já chápu že vy pracujete zda má nemůže zodpovídat za všechny odbory ale od té host od toho jste tam pět radní a předpokládal jsem že máte rozdělených do co za to zodpovídá a když teda paní stařecká má na starost o mi jeví jejím garantem tak by měla garantovat že ty sumy jsou v pořádku a oni prostě nejsou benito jedna položka je to víc položek a tak jako se teda ptám tak co paní stařecká dělá a nechci to teda jako písemně byla to spíš řečnická otázka ale ten výsledek prostě zatím není vidět děkuji 
děkujeme holka já už jsem zase přihlášený také jenom jsem na to chtěl říct že 
možná a možná bych to mohl stáhnout trošičku na sebe možná bych se měl každý čtrnáct dní při tvorbě rozpočtu ptát jestli se nám změnily smlouvy a tyhle věci 
ale já to říkám že bych se měl možná to jsou a myslet já 
děkuji pan marek 
střední závěrečný věci prvně jenom připomenu ten rezervní fond prosím do zápisu to co jsem k němu řekl aby bylo zasláno druhá věc 
k tomu rozpočtů to co ještě napadlo pokud se na rozpočet podíváme a navrhujete celkovou výši příjmu bez dotací jednorázový dotací ve výši dvě stě dvacet devět milionů za jsou příjmy ve který máme zahrnuty veškeré daně veškerý věci co dostane od státu výběr poplatků veškerý příjmy z vody 
nájmu z radaru jediný co v tom nemáme zahrnuto jsou kapitálové příjmy to nás prodejů a přijme 
za investic dotací na investice 
vůči dvě stě dvaceti devíti milionů navrhuje rozpočet který má běžné výdaje dvě stě třicet jedna milionů to znamená jsme situaci veškeré naše investice které máte naplánované 
tak budete dělat zůstatku z minulých let to co ještě naspořeno stále na účtě je textu dvanáct milionů a důvěru už ne z vlastních příjmů to je realita letošního rozpočtu realita letošního rozpočtu je že skončíme na úrovni je to osmdesát procent zadluženosti města to zná výrazně dál než šedesát procent to že rozpočtová odpovědnost zákonem daná která bychom standardně se měli najít a jen v mimořádné situaci by město mělo být vydal 
to je něco co se mi nelíbí ten rozpočet nepodpoří a hrubě samé nelíbí velmi rád bych byl kdybychom se snažili společně rozpočet omaze narovnal protože se nejedná jenom o vás opozice koalice a jedná se o naše město a najednou naše město natož na příští rok alena novotná soudcích let děkuji děkuji pan havelka také jenom technická v běžných příjmech nemáme zahrnuty příjmy z vody to byste věděl podle struktury od počtu když se podívá tak určitě víte kde jsou příjmy z vody vodného a stočného ty nemáme v běžných na té na té trump tedy nových přímo ty tam skutečně započítány nejsou 
opravdudne a jenom k tomu já já to věc chápu ale já už jsem já už jsem prošel několik opravdu zastupitelstvech já si pamatuju obrácenou diskuzi když jsem byl napadán z toho že příjmy jsou příliš nízké výdaje jsou příliš vysoké a že záměrně sundávám příjmovou stránku rozpočtu teď je ta situace v obráceném gardu 
uvidíme myslím si že už v pololetí roku uvidíme jak jsme na tom a budeme vidět i lépe jak jsme na tom s dotacemi a já teda se za sebe přiznám že čeho jsem absolutní jako odpůrce je rozpočtové provizorium to se přiznám že je věc která by si musi 
může fungovat tehdy pokud se mění radnice a to přípravu a toho není moc příliš času tam bych to ještě pochopil ale teď jsme v normálním stabilním roce a dělat rozpočtové provizorium i když některá místa udělají běžně že si počkají v březnu teprve schvalují rozpočtu je také pravda že se to tak děje ale já tedy nejsem pro společné příznivcem rozpočtového provizoria myslím si že ten rozpočet ano je navržený tak že využijeme to co jsme řekli to znamená v za to co jsme říkali minule jako koalice že chceme si vzít úvěr a chceme ty věci dostavět ten rozpočet o k n rozpočetto obsahuje rád jsem slyšel by to opozice ne to nepodpoří tak jsem rád slyšel že jsou tam projekty které považují za správné ač to zopakuji protože bych byl nerad abyste pak byli viděni z toho že nepodporujete rozpočet jak jste že jste spokojeni s tím že se dělá ulice čsa řekl byste že jste spokojeni s tím co se dá ulice mírová řekl byste že chce spokojeni s tím že se dá vodojem tyhle věci padaly o sportovní hale jsem tu věc neslyšel já jsem rád že tam je ale pane starosto mělasi všechno a jestli už nikdo nic nemá já bych si dovolil přistoupí k navrhnou hlasování děkuji děkuji já myslím že už tady diskutujeme víc než hodinu 
a rozpočtu a 
já bych tady ukončil diskuzi navařil 
prosím 
tak já bych si dovolil teda jako občan říct že teda jsem znepokojený protože tady když slyším ty názory opozice koalice nedostávám jasné odpovědi na ty finance který by mělo být jasno čímž tady děláme rozpočet který není jenom na tu volební období tady toho zastupitelstva alena patnáct let si tam bere město úvěr vůbec sari nevidím žádné věci jak to v budoucnu až to bude hotový do dodělaný ty stavby ta ta alá a podobně tak jak to město má by mě jak to máte vymyšlené že to město v budoucnosti to jako zvládne budeme splácet jednadvacet milionů ročně úvěr ale nikde nemám žádný jak se říká analýzu toho kolik jakoby ta sportovní hala bude potřebovat financí nebo jestli předpokládáte že bude nula od nuly pojde nebo dokonce v zisku no já nechci to jsou takový ty analogie saska a podobně to byly taky a dneska kde ty sportovní svazy jsou jako další věc je že spousta spousta měst vminulosti si zadlužila bralo si úvěr na akvaparky kde dneska jsou no prostě dneska nemají ani radnice vlastní jako mají se majetek a prostě takhle se někam řítíme já bych tedy chtěl vidět že prostě 
ten kdo proto bude hlasovat tak by prostě ukázal že má nějakou osobní odpovědnost jednak že tomu rozpočtu rozumí já tady slyším vždycky jenom pana havelku trošku paní stařeckou ostatním mulče já nevím jestli ostatní zastupitelé ty koaličního mají nějakou přehled ty si zeptám pana kořínka nebo někoho z dalších tak jestli mi odpovědi něco totálně po jsem trošku znepokojený tedy do diskuze vůbec nezasáhly já bych docela chtěl vidět že teda když tomu věříte tak prostě 
čím za to budete ručit prostě si tedy zvednete hlasy víme jak koalice jako hlasuje ale mě to trošku znepokojuje že to není jenom na ty tu krátké období latté na další tři volební období vy tohle město se může dostat do problémů takže jako chtěl bych aby 
jste mi každej řek jak čím vlastním majetkem v tom bude či já vím kde na to není nárok ale já bych to chtěl docela vidět že opravdu o tom v rozpočtu jste přesvědčený že město těch budoucích patnáct let se nedostane do negativních jako důsledku vašich takže to je jedna věc a druhá věc si teda myslím že když jsou tedy takový ty věci rozpočet se prostě ne sestavuje takže někde nějaký čísla prostě nesedí tak se prostě dělají rezervy a já tam nevidím tu celkovou rezervu která prostě v tom rozpočtu teda je nebo není to mě trošičku vadí jako a pokud se tedy chceme dohadovat já bych docela viděl město má takovou doca kuby zlozvyk který si myslím dané chvíle by že by byl dobrému a to je udělat nez nechat udělat posoudit nezávislou analýzu prostě rozpočet je nějakej situace města je nějaká bereme si úvěr prostě tak prostě je ekonomická záležitost někdo nezávislé aby to posoudil a mezitím můžeme mít třeba rozpočtové provizorium což jáv dané chvíli nevidím vůbec nějaký negativum spíše to podle mého odpovědnost vlastně si přiznat že nevíme jak to v budoucnosti bude jo a pak se mi teda vůbec nelíbí pane havelkou živi prostě trošku demagogicky tu věc stále otáčíte na politiku ve vládě a tak dále místo aby jsme tedy řešili ten rozpočet a když se vás někdo zeptá na konkrétní číslo tak nejdřív předtím máte pět minut nějakou řeč a potom odpověď žádná 
jako 
také děkuji pan kol rossovi jenom k tomu pan havelka je garantem odboru finančního ekonomického a má na starosti rozpočet proto k tomu line víc jinak to máme samozřejmě by diskutovaný v koalici v radě a v koalici tak jistě by jsme tedy každý ještě měl mluvit hodinu každej tak by se mohly být do rána a jak jste slyšel tady se bude hlasovat proti rozpočtu havelka prosit tak já už nám poslední věc jak se říká na rozpočet se sestavuje čtyři měsíce a věřte mi že kolegové ze zastupitelstva 
jak z koalice a opozice k kromě toho děláme i tu pracovní schůzku nad rozpočtem kde se jim snažíme ty věci vysvětlit jinak si myslím že by ta diskuze tady byla daleko větší kolegové se mě na ty věci dotazují průběžně a vzhledem k tomu že dneska ty dotaz oni už ty dotazy dali a dostane odpověď tak prostě nepotřebují o těch věcech jako se se na ně ptát znovu protože už na něj odpověď dostali chodí s různými plány věřte tomu že kdybyste viděl soupis jak já tomu říkám první návrh rozpočtu je takže všechny odbory dají úplně všechno dohromady tak 
to budeme ještě o čtyři sta milionů někde úplně někde někde jinde jedná se o nějakou kapacitu úřadu protože já jsem taky zvědavá protože ten o rozpočet je skutečně tvořen jako poměrně ambiciózní nastane investiční a jsem sám zvědavý jak se jim bude dařit naplňovat nicméně jsem přesvědčen o tom že finančně zajištěný je věku 
já si můžu pane si promiňte ale já nereaguje na vás já jsem dostal slovo a s odpuštěním i když to řeknu houpe 
já si můžu říkat co chci jaksi do řeči se mám neskočil vy slovo nemáte dáváte si tam nějaký téčko když chcete něco říct máte se přihlásí k mikrofonu já to věc tím nikdo z kolegů to dneska nedělal kromě vás tuhletu neúctu děkuji tak smlouva pan fajmon 
nemáte pane koros nemáte slovo teď vám nemáte slovo má pan zastupitel hynek fajmon tak já bych chtěl reagovat trošku na tu diskuzi a pana kolo do se který se ptá zda máme na to nějaké názory a či budeme ručit já za sebe říkám že pro rozpočet budu hlasovat je to myslím třicátý rozpočet pro který budu hlasovat nebo jsem se účastnil projednávání rozpočtu třicetkrát 
myslím si že naše město takový rozpočet bez problémů může mít jsou prostě v historii města i rodi i i států okamžiky kdy je potřeba prostě si vzít úvěr protože jsou mimořádné velké věci které potřeba udělat teď se tady po nějakých osmdesáti nebo devadesáti letech opravují dvě páteřní komunikace a prostě při té příležitosti udělat to všecko pořádně aby to fungovalo dalších šedesát osmdesát sto let je prostě postoj 
řádného hospodáře dělat to naopak jako nedostatečně a nevyužijí toho a jde udělat to všechno by bylo mrhání prostě to samé je prostě otázka ta že naše město se zvětšuje bohatne naše společnost a můžeme si dovolit více věcí proto taky máme větší rozpočty já si pamatuju že jsme měli rozpočty v devadesátých letech který byly čtyřicet milionů korun 
zhruba jo měli jsme roce devadesát jedna dva tři byl celý rozpočet města byl čtyřicet nebo padesát milionů korun a na investice jsme měli třeba čest nebo osm milionů korun dneska jsme na nějakém pěti šestinásobku a je nějaká inflace nějaký vývoj obecně hospodářství je vývoj legislativy a prostě naše město se zvětšilo má nějakou taky větší odpovědnost jako i regionální a to že si po třiceti letech uděláme konečně sportovní halu je prostě věc která je je potřeba jako veřejnost to o to chce a nevím co je na tom špatného že se využijí levné úvěrové peníze je prostě v pořádku to jako spousta lidí a nám a vyčítala v minulosti že jako dne využíváme úvěry dostatečně nebo vůbec svých měli jenom pár a tečka najednou je problém s úvěrem jako za za úvěr úrokové sazby který budeme platit a zároveň mírou inflace která v republice deska je je to prostě dobré možnost postavit za relativně levné peníze infrastrukturu která tady bude desítky možná stovky let sloužit veřejnosti takže já o tom nemám žádný žádné pochybnosti a myslím si že že bude dobře že tyhle ty investice se provedou do a jak to celkově dopadne kolik se reálně využije a to uvidím podle toho jak bude úspěšný sima žádostmi o dotace myslím si že máme velkou šanci u ty sportovní haly dostat nějaký peníze takže doufám že se to povede a držme si palce že to dobře dopadne děkuji 
jo a navrhuji aby jsme ukončili debatu a hlasovali 
je tedy návrh pana zastupitel hynka fajmona na končí ní debaty debatuje ve tedy hodina pú dokola 
kdo je pro 
tady byl dřív návrh na ukončení debaty 
já to tady sleduji 
nedělám čárky 
tak dávám hlasovat o ukončení debaty kde pro 
devět pro pět proti zdržel se nula děkuji návrh byl 
schválen 
dáváme hlasu dávám hlasovat o pan 
havelka 
pana havelku potřebuje 
já jen chci upozornit že budeme mít jak jsem slíbila ptali jste se mě na to máme dvě hlasování jedno hlasování o rozpočtu a pak máme pane starosto následné hlasování o to zařazení těch projektů je ten o dvacet tři děkuji 
pan marek má technickou starosto děkuji nevím jak v tomhle tom přístroji se po žádné diskuze ale o to abych mohl předložit návrh tak to udělá v této chvíli ale standardně se to máme zapínat diskuzi nebo technickou to by bylo možná dobré si říci protože technickou dobře také děkuji tak budeme to brát jako technickou 
chtěla bych rád my jsme diskutovali a já bych rád dal vedle tech dvou usnesení ještě třetí usnesení a to je zastupitelstvo města žádá radu města o předložení u všech investičních akcí v rozpočtu města tečka celkovou výši investice vyšší očekávané dotace výši očekávaného čerpání úvěru termín následující zastupitelstvo města 
rád bych abychom rozpočet měli transparentní abychom ty diskuse jsme tady vedle tak se díky tomuto s transparentní děkuji 
tak tady máme návrh 
pane 
jen a chápu to dobře že budeme hlasu že to není protinávrh to znamená hlasujeme rozpočet potom hlasujeme to zařazení těch bodů do toho do to do toho za jakoby v uvozovkách toho zásobníku co se smí financovat z úvěrů a potom bude tenhle ten třetí bod a o každém hlasujeme zvlášť dobrých děkuji 
tak máme tedy hlasování 
schválení rozpočtu 
na rok dva tisíce dvacet jedna 
to je o číslu šestnáct zájem hlasování kde pro 
devět pro pět proti návrh byl schválen děkuji 
budeme hlasovat to předřazené bodu 
o zařazení investic do čerpání úvěru 
to je ten bod číslo dvacet tři 
ta kde pro 
ta v devět pro 
pět proti návrh byl schválen děkujeme 
další hlasování bude návrh pana zastupitele karla marka 
tak pro je pět proti tři zdrželo se šest návrh nebyl schválen děkujeme vyhlašuji dvacetiminutovou přestávku 
tak budeme pokračovat bodem číslo sedmnáct návrh střednědobého výhledu na roky dva tisice dvacet dva  dva tisíce dvacet šest předkládá pan místostarosta jiří havelka 
za  děkuji za slovo pane starosto takže je předkládá zastupitelstvu města střednědobý výhled rozpočtu který se zpracovává na základě zákona číslo dvě stě padesát hamadová tisíce o rozpočtových pravidlech na zpravidla na období dva  pět let který by měl obsahovat soude základní údaje o příjmech a výdajích 
návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zpracováno výlet dvacet dvacet až dvacet šest struktura zachovává základní členění rozpočtové skladby a požadavků finančního výboru výdajová část se děje na výdaje podle jednotlivých odborů dle požadavků finančního výboru uvedené hodnoty roku dvacet dvacet jedna jsou příjmy a výdaji návrhu rozpočtu na rok dvacet dvacet jedna 
ve své podstatě máme povinnost dělat rozpočtový výhled z dovolili jsme si ho předložit byla konzulta ale to možná řekne pan předseda finančního výboru jaká byla diskuze na finančním odboru desátého roku 
tak pan pípal věku 
já bych vlastně začal tím požadavek finančního výboru byl ten jsme od pana havelky od paní winklerová dostal několik na výběr dnes několik vzorů vlastně z okolních měst jak ten rozpočtový výhled udělat z toho jsme si víceméně vybrali vzor ala město poděbrady kde to je seřazené v lese podle odborů 
může vlastně v tomto duchu je v tomto duchu je ten návrh zpracován 
a finančního výboru jsme diskutovali 
vlastně po těch jednotlivých kapitolách 
totiž investicí byl tam byl tam požadavek na na zpřesnění těch vlastně toho roku dva tisíce dvacet jedna podle podle návrhu rozpočtu 
to asi všechno 
tak 
dotazy prosím 
dotazy nejsou 
máme tady návrh hlasování 
to 
tak hlasujeme bude pro 
takže devět pro proti pět 
návrh byl schválen děkuji 
pokračujeme pokračujme bodem číslo osn nás prodloužení termínu vyúčtování dotace města občanů z programu na opravu údržbu vnější vzhledu budo 
vzhledem ke korona virové krizi se majitelce domu v sovětské ulici číslo popisné sedm set osmdesát osm 
nepodaří splnit podmínky programu na opravu údržbu vnějších vzhledu budov do konce kalendářního roku ať se dvacet z tohoto důvodu navrhujeme prodloužení termínu splnění podmínek dotace do třicátý šestý dva tisíce dvacet jedna 
tak já děkuji za slovo pane starosto vy víte že jsme ten program schvalovali na minulém zastupitelstvu takže toho času příliš nebylo zatímco ostatní žadatelé měli připravené celkové finanční prostředky a tudíž ty stavby již byly realizovány v tomto případě že na telka nemohla zahájit práce bez toho aniž by věděl jestli ten příspěvek příspěvek dostaneme já se jestli dostane ten písek já si myslím že je dobré že ten příspěvek rozdělíme tak aby byla vyčerpaná celá ta částka a příští rok se mohli rozdělit peníze které jsou alokovány v rozpočtu na rok dvacet dvacet jedna na další stavby v památkové zóně tak abych se zlepšil její vzhled děkuji 
a 
má někdo nějaký dotaz 
nemá je tedy návrh hlasování 
kde pro 
projekt čtrnáct zastupitelů proti nikdo držel se nikdo návrh byl schválen děkuji 
bod číslo 
devatenáct je to rezerva programu regenerace městské památkové zóny na rok dva tisíce dvacet 
ministerstvo kultury prostřednictvím našeho města poskytlo dotace ze státního rozpočtu s kůrou programu regenerace 
na rok dva tisíce dvacet a je tam tedy zařazena římskokatolická farnost ve výši tři sta tisíc korun z tohoto programu marobud vadí dvacet 
máme k tomu někdo něco 
je tedy hlasování 
třináct pro jeden se zdržel návrh byl schválen děkuji 
bod číslo dvacet návrh na zastavení projednávání změny číslo dvě územního plánu lysá nad labem předkládá pan a velka 
tak 
pokud si to pamatujete dobře změna číslo dvě územního plánu byla změna která měla převést pozemky na 
na svět záchranářů do zastavitelného území vzhledem k tomu že se od tohoto projektu ustoupilo co znamená středočeský kraj jeho nebude realizovat je dobré zastavit tuto změnu číslo dvě je na okraji pro všechny chci sdělit že to byla rozpracována do té fázi kde bylo i posouzení vlivu na životní prostředí které řekl že by ta stavba tam realizována býti mohla a pak mám ještě jednu věc a to bych jako v souvislosti s tímto územím rád tady řekl 
velmi mě mrzí co se v tom území děje proto že tak jak tady byla vyostřená rétorika k té věci to znamená věc mokřadů zastavění nezastavení tak se nám tam děje to že někdo uměle a zcela úmyslně zahazuje ten vodní tok máme na to už několik případů šetří to policie české republiky a normálně a natvrdo se tam narážejí kůly a zasypává se to kameny to znamená někdo záměrně z neprůchodné je tu odvodňovací stoku což mě tedy velmi mrzí děkuji pane starosto děkuji je toto místo kde jste viděli kdo jestli ten stratov tak se tam viděli takové velké vodní jezero tak ten propustek tam byly názorný beta žulové obrubníky a byly tam půjčené kůly je tady přihláška do diskuze paní tu ženská 
nejdřív bych asi zareagoval na to co říkal teď pan magistra skutečně o tom nevím že by tam docházelo k nějakému přehazování to slyšet že skutečně neví nic o tom 
nevím jak už nevím nic o tom že by se tam něco přehazoval ale samozřejmě že tam nejsem čtyřiadvacet hodin ani se tam nevyskytuje takže nedokáže tohleto posuzovat a ráda bych se spíše zeptala vzhledem k tomu že se jednalo o proces sea byť se teď bavíme o jeho nebo zastavení projednávání změny územního plánu tak jsem se chtěla zeptat a kde v informačním systému najdu ten proces zveřejněný a jednotlivé dokumenty které byly v rámci toho procesu zhotovené 
sousední nemusí velká děkuji vzhledem k tomu že ta změna nedoběhl a tak se přiznám že se zeptám zpracovatele proč není systému zveřejněno to byl skutečně tube tu chvíli nemám odpověď ale dneska se bavím o tom že ukončíme takže já se na tu na věc zeptám toho kdo nám projektu je tu věc a paní kučerové děkuji paráda k tomu jenom dodala že se jedná teda o zákonný požadavek a že vždy když je proces a zahájen tak musí být zveřejňován a je jedno jakou koncepci se jedná to znamená spadají tam i koncepce a které jsou pořizované podle stavebního zákona a hledala jsem nedohledal a jsem ráda bych viděla ten dokument to znamená to vyhodnocení které bylo zpracováno děkuji 
děkuji paní bláhová je přihlášena 
děkuji za slovo já jsem jenom chtěla říct že pan havelka koukal na mě no tak já to fakt nebylo 
jo jenom opravdu já tam nechodím no ne to šetří policie jako pane otavu to já vím že jsem slyšela jenomže pan havelka se díval na měl mi to určitě řekl pan havelka ne to opravdu tak 
velmi se omlouvám ale chci říct že můžeme si myslet cokoliv ale u vás by mě to ani ve snu nenapadlo 
ta pan gregor no a jenom krátce a myslím že legrace kolem toho bylo už dost a že by paní hejtmanka pecková jsem měla občanů města li se omluvit za ne mokřady a za to že to zneužila i ona ve volbách krajských a měla by doly se teda dodat tak za dvě stě padesát milionů nějaký náhradní program děkuji 
pan marek kývá tak asi 
tímmysli 
nějaký program na jdeme spolu myslíte si pane starosto je svět záchranářů který neměl jakýkoliv financování na kraji zajištěné kraji ve kterých ano nechalo ohromnou žádné rezervy 
vaše čssd se zdá spolu s komunistama takže v téhle chvíli ten kraj má peníze na to investovat dvě stě padesát milionů do světa záchranářů pokud nepřijdou veliký dotace a na takovouhle věc nejde z evropské unie tak kraje ty peníze nebudou mít to realita 
tak já jsem slyšel že na to měla být dotace samozřejmě kraj staví také jako my se snaží získávat na všechno dotace také naše komunikace jsou financování taky z dotace má krajský má myslím jako krajem získala dotace obchvat který nám někdo blokuje úmyslně opět tak také které počítá s dotacemi tak asi taky máte se záchranou počítal s dotací 
z titulu 
z jakého dotačního titulu 
vyzpovídat zeptejte se hejtmanky ta má v zastupitelstvu bývalé ze hejtmanky se trpíte vy to víte evidentně záchvatovité když říkáte že se počítalo 
mluvilo se chystala studie no děkuji 
kořeny tak paní stařecká 
já bych tady asi navázala možná i na pana gregora a obrazně bych vyzvala novou paní hejtmanku aby se nám vyjádřila k tomu co 
v podstatě 
říkala mi na veřejných sociálních sítí a to znamená že 
trasa obchvatu není v kolizi s ne mokřadech nechci odpověď pana karla marka jako zástupce říkám je to obrazně skas pro naší novou paní hejtmanku děkuji 
paní tužinka děkuji 
játra ať se rozhlédnu jak se rozhlédnu tak tady paní hejtmanku nevidím přijde mi to legrační takové dotazy klást a a ale dobře rozumím tomu že řečnicky ano ale pane gregoire 
víte ono je vhodné umísťovat projekty tam kam svým charakterem zapadají a skutečně umísťovat tento projekt bylo nevhodné do prostředí mokřadu místa které je podmáčené běžte se tam podívat doporučuji vám tu děkuji 
tak paní bláhová 
a ho já mám jenom poslední věc k této věci že bych chtěla doporučit paní stařecké aby paní hitman se napsat jméno já myslím že to bude mít větší efekt ne když to budete tady říkat do prostoru a paní hejtmanka vám určitě odpoví protože ona na immer odpovídá to samé doporučuju panu gregorovi než tady takové hovořit napište email tímto vyřešíte proč to říkáte nám řekněte to jí já nejsem hejtmanka a támhle paní nic ani hejtmanka prostě oslovte panně hejtmanku ať vám odpoví děkujeme proč paní tajemnice by byla hejtmanka 
vikan kandidujete 
no tak máme tady návrh lasování 
jako veřejnost co k tomu chcete povidat pane tak prosím pochopte se 
dobrý večer tomáše lice ještě jednu 
pane starosto 
prosím vás sdělte nám sdělte nám když jste ten pozemek který aktuálně nazývaný mokřad žalář chtěli dát za jednu korunu kraji tak nám ale laskavě sdělte 
jaký měl být přínos řekněte mi konkrétně částku 
já vám nerozumím pane já řekněte mi jaký měl byl přímo ze světa záchranářů a chci konkrétní částku to byla akce krajská 
ale vy jste vy jste chtěl předat pozemek zastupitelstvo schválilo převedení pozemků pane 
nechte mě domluvit já se vám do řeči neskákal 
vy jste chtěli předat pozemek kraji za jednu korunu tedy z toho chtěli darovat ale zároveň mi nechcete říct a to je pozemek v milionových hodnotách jenom v částce která je uvedená v katastru nemovitostí pozor na to takže vy jste chtěli předat milionový majetek kraji a přitom nejste schopni sdělit anebo mi to snad řeknete možná teď to by bylo super kdyby jste mi tehdy řekl konkrétní částku kterou měl pro město která měla přijít pro město v rámci tohoto projektu co to jaký výnos z toho projektu mělo být řekněte mi to 
technická pan havelka skon na tak já to řeknu takhle toto zastupitelstvo dokonce schválila to že dá pozemky středočeskému kraji na výstavbu obchvatu jaký to pro nás bude mít konkrétní přínos v korunách to opravdu nevím ale jaký to bude mít přínos pro občany to si vám troufnou sdělit u obou těch věcí pokud se nám podaří udělat obchvat na který jen tak mimochodem dokonce vykupujeme pozemky za městské peníze které se nám nikdy nevrátí v plné výši a tím jsme tady do toho všichni šli tak se stane to že lidem v centru města se uleví to znamená že spousta tranzitní dopravy neříkám že spousta večer nákladních vozidel město objede to znamená budete se moct před radnicí možná někde v jedličkově a v tom se lidi lépe vyspí to je ten přínos v korunách vyčíslit neumím pokud se mě ptáte na to když tady zastupitelstvo rozhodovalo a říkal jste vy a rozhodoval nás tady víc a kupodivu když se na to hlasování podíváte tak to nebylo hlasování že by to bylo jak vy říkáte sebou osm plus jedna dobře si na něj podívejte v první části ale to nevadí tak mám zase řeknu v korunách vám to skutečně neumím vysvětlit ale pokud by se dostavilo tak první přínos který bude zřejmě to bude stavební firma která to bude stavět ta firma zřejmě bude mít dělníky dělníci zřejmě budou potřebovat někde spát jinými slovy naši občané ubytují cí z toho budou mít nějaké peníze ty lidé budou chodit někam na oběd kdy lidé tu nechají nějaké peníze který to našim našim spoluobčanům kteří podnikají pomůže druhá věc poté dokončení stavby znamená že naše školy školky naše děti mohly získat kvalitní výukové zázemí kde se mohli naučit něco o požáru o tom jak někoho zachranila jak tyhlety věci fungují naše integrované složky záchranného systému naše hasiči tam mohli mít věci kdyby se tož kdyby se tam školili a mohli se prošková na tu činnost kterou dělají navíc by to bylo tak že ten přínos by byl pro celý kraj to znamená mohli by tam jezdit děti ze čtvrtiny kraje to znamená ten přínos proto vzdělávání je obrovský a já chápu a troufnu si říct že nikdo ze zastupitelů mi v tomhle tom řekne že to tak není všichni jsme říkali že ten projekt je dobrý na čem jsme se neshodli a to uznávám je to jestli to umístění je správné takže jestli zpochybňuje ten projekt chápu to musíte si nějaký důvod najít ale z mého pohledu to že ten projekt je v pořádku tají vám řekli všichni zastupitelé to že se jim líbilo umístění je věc jiná paní fišerová 
aby které 
pak táňa fišerová 
já bych teda musim to záchranářů je kleště jednotce důležitou věc město lysá nad labem naši občané maminky od dětí tatínkové od dětí si dlouhodobě stěžují že s dětma nemají kam jít že v zimě se děj doma popřípadě na procházku anebo taky v létě se na zahrádka v restauracích protože dvěma dětma nemají kam jít kraj nám slíbil že se vybuduje a plánovalo se tam vlastně dětské interiér hřiště jak venkovní tak vnitřní a to byl třeba přínos pro lysou nad labem a pro naše maminky a pro naše děti co se týče toho projekt to slyšela jsem toho hodně že tam chceme zabetonovat mokřad a podobné věci jenom chci říct jednu věc nikdy nic tam neměl být betonová no měli tam být mělo tam být kontejnerové stavby a měla tam být tráva a měl by to byl to přírody prostě ten projekt filip postavený takže já bych jednou chtěla říct já jsem mlčela o tom bylo mi to hodně líto protože na tom projektu jsem pracovala ale prostě bohužel neměl být žádný betonu že paní hejtmanka chce zabetonovat mokřad a podobně lež a druhou věc kterou bych tomu chtěla říct ten projekt je úžasný skvělej a já musím říct že prostě byl by to přínosem pro lysou nad labem a to že to že tam budou jezdit složky kde budou cvičit a bude tam budou tam vylévat nějaké já nevím olej a podobný věci takhle to stavěno vůbec nebylo a všichni kdo tady jste tak se tím projektem byli seznámeni dokonce tady kodexu zastupitele kteří se s náma do karlových varů jeli podívat jak ten projekt vypadá že vědí že ten projekt mě opravdu pro děti že není pro žádný pro žádný záchranáře by som cvičili a i když teda i když teda je je dáno to že vlastně by tam ty záchranáři a ty sošky i esty děti učily a že ten projekt má smysl já vám děkuji děkuji paní to ženská 
paní zastupitelka to děkuji a možná rychlá reakce paní fišerová nikdo nezpochybňuje to že ten projekt mohl být myšlen dobře bylo několikrát řečeno že nebyl vhodně umístěný nebudu to víc rozebírat protože už tu bylo řečeno mnoho a chtěla bych požádat o něco v souvislosti s tím bodem který máme na stole to znamená návrhem na zastavení projednávání chtěla bych jenom požádat aby to bylo uvedeno do souladu se zákonem a vy veškeré dokumenty které byly pořízené v rámci tohoto procesu byly zveřejněny takže bych navrhla doplnění návrhu o slova zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit zveřejnění veškerých dokumentů no v informačním proces v informačním systému a jasa anebo zveřejnění veškerých dokumentů v souvislosti s proto jsem projednávání změny číslo dva územního plánu včetně procesu a pana vlka technická 
můžu technickou a teď nechci ale byl bych rád kdyby se nám to jsou nějakým dobrým zvykem dneska nám tu běhá hodně a už se nám to děje podruhý a protože tu všichni musíme mít ty věci a já máme to v jednacím řádě vidět ty usnesení na tabuli takže bychom vás velmi poprosit kdybyste si tyhle věci byli schopní přichystat i během toho jednání ale už je mít napsaný a zkusit je předávat tak abychom je dokázali jako rychle a efektivně dávat do toho systému myslím si že u některých je to složitější já to chápu ale některý vím že máte připravený dopředu a bylo by fajn kdyby jsme pro urychlení ty věci mohly 
je dostávat tak abychom jsme nemuseli přepisovat druhá věc je já bych poprosil kdyby jsme to mohli přeformulovat tak abychom splnili zákonné předpisy protože tamto ostatní neumím posoudit protože vy jste říkala že to není v souladu se zákonem takže když tam napíšeme aby se to uvedl do souladu se zákonem tak je to pro mě akceptovatelná věc to že jinak si neumím představit já totiž tu chvíli opravdu nevím co je v souladu se zákonem a co není a tamto ostatní navíc jako už je pro mě věc o které nic nevím a nedokážu nich hlasovat takže chápu že je tady problém že máte názor na to že to není v souladu se zákonem a chápu proč budeme hlasovat proto aby se to uvedl do souladu se zákonem když to v souladu se zákonem ukáže se že většinově je to v pořádku doplníme to co není když se ukáže že to není vůbec doplníme ale myslím si že takovýhle usnesením mohlo vyhovovat děkuji 
bylo že nemůžete znát všechny právní předpisy tento předpis znám velmi dobře a povinnost zveřejňovat freska veškeré dokumenty vyplývá ze zákona z roku dva tisíce jedna a procesu eia a sea můžete si to klidně nastudovat 
ani jako já ani nemám se přiznám úplně tu ambici protože to není úplně věc kterou se zabývám ale obráceně to co jsem řekl myslím není vůbec proti ničemu já to můžeme litovat nebo to mám napsat a přinést 
to města ukládá radě města 
zajistit zveřejnění a všech dokumentů 
zpracovaných souvislosti s procesem 
projednávání změny číslo dva 
jo omlouvám se 
zpracovaných 
souvislosti 
s procesem 
projednání 
změny číslo dva 
územního plánu 
čárka včetně procesu sea 
a to v souladu 
se zákonem 
číslo sto 
lomeno dva tisíce jedna 
sbírky 
tečka 
je přihlášeno paní ušiska 
a děkuji já jsem jenom chtěla říct že ano já jsem projekt viděla ale já přesně doplním paní tu ženskou kolegyni je to prostě o tom umístění jo takže mě jenom potom jako mrzí když my jsme tady mluvili o umístění my jsme neřekli tady s kolegama že je ta ten projekt špatný tady prostě tam kde to místo bylo vybráno 
to všechno děkuji pan pan paní 
šedová já jsem ráda že tady zaznělo a děkuji jak 
povedená já jsem zazněla děkuji jak štěpánské štěpánce tak paní tuzemské protože to to nikde nezaznělo pořád jsem poslouchal jeden proti špatné jak je jak je hrozný a podobně a neřekla neříkal jsem tady pro vás ale říkat pro občany aby věděli že ten pred špatný nebyl děkuji 
pan havelka já jenom chci říct že já ve své řeči jsem taky nikdy neřek že ten projektu řekl že je špatné slyšeli jste mě dobře jsem řekl že jsme se neshodli na umístění ale pan licence tady ptal abych vyčíslil finanční částku co to městu přinese jako v tuhle chvíli se myslím že tam ten finanční ví ví vyčíslení prostě udělat jakoby nelze jestli si myslel že by nám mělo dělat pronájmy nebo tohle ten přínos byl někde jinde tak je někde jinde přínos obchvatu města a myslím si že na tom přínosů jsme se shodli všichni tenkrát jenom jsme se nedokázali shodnout na tom umístění to byla podstata toho co jsem říkala neřekl jsem že ve své podstatě byste byli proti tomu projektu mi shodli jsme se na umístění tak jsem to říkal děkuji 
také 
děkuji děkuji vám ještě já ten projekt na oproti ostatním nepovažuji za dobrý a to z toho důvodu že vlastně se o něm mluvilo jak je to obrovský jaký to má obrovský zázemí a tak dále a před pak se najednou zjistil že vlastně existuje jenom jediný pilotní projekt v karlových varech takže to byl taková drobnost je jenom na okraj nicméně vyčíslení pan havelka tady smíchal dvě věci smíchal tedy smíchal tedy stavbu ve veřejném zájmu to znamená obchvat který dokonce u kterého je dokonce možné vyvlastňovat pozemky k tomu aby se mohl postavy a svět záchranářů který nebyl ve veřejném zájmu a pozemky například tam nelze vlastnila neboli já bych prosil a byl město udělil analýzu zdali kůže předávat majetek kamkoli aniž by byl znám přínos zadarmo nebo za tu jednu korunu darem aniž by byl znám finanční přínos celý týhle transakce prosím aby toto bylo vypracováno protože existuje analýza která říká že ten zastupitelstvo vůbec nemůže udělat takovouhle věc zastupitelstvo musí dopředu vědět jaký finanční přínos ten projekt bude a je lhostejno jestli to bude jestli to bude předáno kraji jestli to bude předáno státu protože kraji a stát co ještě dvě naprosto rozdílné věci anebo jestli to bude předána soukromému subjektu takže tohle bych rád abyste vypracovali anebo rovnou řekli ne to není potřeba to je zbytočný to se nedělá prostě a tak dále anebo řekli ano měli jsme mít měli jsme mít finanční výhodnost tohoto projektu měli jsme mít přínos pro město vypracovaný vyčísleny buďto nějakým kvalifikovaným odhadem nebo prostě nějakou jinou cestu to se nestalo to teď víme že se to nestalo by to nejste schopni kvantifikovat a tak je potřeba aby se to teda tenhle odstavec rozlohou skla protože pro budoucnost hrozí že by opět předáte nějaký pozemky někam a ten přínos nebude znám děkuji děkuji pana vlka pane elica já jenom ještě bych na vás zareagoval možná byste se měl zeptat svých kolegů v topu a devět protože my jsme měli tečka několik převodu pozemků na kraji kdy se bezúplatně kraj zbavoval pozemků ve prospěch jiných subjektů ne jenom soukromých a vaši kolegové kteří jistě znají tu analýzu o které jste hovořil tamper to bez problému hlasovali to znamená že zřejmě s tou vaší analýzou buď nejsou seznámeni anebo dělají také něco špatně já jsem přesvědčený že takovou analýzu nepotřebujeme věku je přihlášen pan zastupitel farma 
prosím vás my tady řeší kraj nezlobte se je tady pan zastupitel pan hynek fajmon a já bych chtěl a poprosit jestli by jsme zbytečně projednávali téhle bod jako moc dlouho prostě nějak ta věc dopadla a dopadla takže se realizovat nebude a projednává se ukončení projednávání územního plánu tak tomu co říká pan elit cer prostě kraj přišel s nabídkou a už v minulosti se to stalo bylo to poprvé ale podruhý že kraj přišel s nabídkou může něco bude investovat a akce chtěl od města na to pozemky byl stalo se to kdy se měl stavět domov důchodců na městských pozemcích a prostě se udělala smlouva která se projednávala bylo to zveřejněno a tak dále nějaká analýza které vy mluvíte vůbec není potřeba prostě postupovalo se podle zákona jako když se nakládá s obecním majetkem a ten majetek nebyl předán nebo co se týká to tady kdy se měla dělat ta akce domov důchodců tak majetek města byl předán podmíněně ve smlouvě byly bylo specifikováno za jakým účelem za výstavbou za účelem výstavby toho domova důchodců tady v tomhle druhém případě to bylo za účelem realizace nějakého projektu který jsme měli představeny a zastupitelstvo schválilo a bylo tam přímo ve smlouvě uvedeno že pokud se do nějakého času ten projekt nebude realizovat tak se zase majetek vrací zpátky což se teda mimochodem případě domova důchodců stálo taky že jsme ten majetek zase dostali zpátky za stejných podmínek protože se prostě projekt realizoval a není na tom nic jako špatného prostě tečka pojďme ale jako dále máme do jedenácti projednán celý program tady to nemá smysl jako dál se 
prosím 
ale tohle mohla být taky stavba ve veřejném zájmu ale mohla mohla ale o tom rozhoduje zastupitelstvo jestli tato stavba je pro přínosem pro město nebo ne a 
ale to ale to s tím vůbec jsem jako nijak nesouvisí prostě nesouvisí město prostě schválilo smlouvu o nějakém převodu majetku za účelem výstavby nějakého nějakého projektu s tím že když se neuskuteční tak se majetek zase vrátí zpátky projekt se neuskutečňuje chtěli jsme k němu dělat změnu územního plánu která byla potřebná ta se ukázala že prostě projekt eliza nebude tak se ruší změna územního plánu jako nechápu co tady dal zkoumat jako a zveřejňovat prostě věc se projednávala dospělo se k negativnímu stanovisku investor který to chtěl realizovat už to realizovat nechce tečka hotovo 
děkuji panu feromonový parfém 
částečně co říct 
tak pan schmidt 
tlak funguje dnešní dobrý večer já se omlouvám že tohle téma ještě budu vracet trošičku zpátky a vzhledem k tomu se nebo vyvolán tak bohužel musím já bych rád všem zastupitelům kteří používají slova jako ne mokřad a podobně rád připomněl že tohleto území i těm co se tam vytvořila teď na podzim poměrně jasně ukazuje to že ta voda se v tom území dokáže zadržet rád bych připomněl že i pan starosta než kandidoval na senátora tak hovořil o tom že chce zadržovat vodu v krajině byl to programy čssd se zde v krajských volbách bylo to i téma o desky že chtějí vybudovat mokřady a podobně a pokud se nepletu tak to máte uvedeno že toto území by mělo zadržovat vodu a měli byste ji podporovat i ve svém strategickém plánu který jste si minulém roce schválili tak si to možná znova ještě přečtěte 
já už to nechci dál rozvádět jenom chci říct je policie české republiky šetří poškozování majetku města protože tam někdo uměle zahradil propustek tam směrem na stratov o čem mluvím teď o tom jezeře co tam byla a byly tam žulové obrubníky názorný a zatlučené kůly takže té k tomu všechno pan fajmon 
poděkovat panu šmídovi pro svaz nepůjčujte nás co máme dělat nebo co my máme v programu nebo nemáme o prostě starejte se o svůj program má svoji politickou stranu a podívejte se prosím do katastru nemovitostí jak jsou zapsaný pozemky v této lokalitě jedná se o původní koryto vodního toku umělé uměle a bylo zřízeno našimi předky z toho důvodu aby od bodovalo tuto část města která je svým reliéfem udělaná tak aby že se tam zdržuje voda a ta tato svodnice je prostě zanešené a je potřeba aby byla občas nějakém intervalu vyčištěna cele 
pane fajmon nebo jste to vy sám který jste na tom červnovém zastupitelstvu tedy označil že tam vznikla jakási potopa nebo povodeň a myslím si že byste měl být poměrně dost rád že ta léta povodeň vznikla na území který není obydlený že nevznikla samotné zástavby území a co se týká samotného mokřadu tak řada vědeckých pracovníků z několika českých univerzit a akademie věd jasně tu existenci mokřadu potvrdila co se týká toho poučování já vás určitě ne poučuje jenom připomínám že byste si schválili strategický plán a že tam máte jasně uvedeno že to území o kterém mluvíme mokřad žabák má zadržovat vodu v krajině co se týká té svodnice o kterém víte mluvíte o něčem co bylo vybudováno někdy v třicátých letech později prohlubování nějaký šedesátých sedmdesátých letech ale vy si zřejmě vůbec neuvědomujete že ta krajina se poměrně dynamicky mění a nároky na krajinu které tu byly v sedmdesátých osmdesátých letech a jak se s krajinou pracovalo tak dneska se k té krajině musíme chovat úplně ale úplně jinak rozložení srážek bylo úplně jiné klima se mění mění se teplota a podobně 
poučování není by vůbec potřebné jo takže je první věc a naši předkové vybudovali tuto odvodňovací strouhy proto aby se v lyse nad labem vevnitř ve městě nesetkávají s povodní já už jsem tak starý že si pamatuju že v roce někdy osmdesát tady povodne líčí kupila a nepřál bych si aby tady byla znova jo takže a mám jako velmi mě mrzí že jsou tedy lidé kteří prostě umělé schválně a tohleto koryto vodního toku prostě zanáší a vytváří tam tuhle tu záležitost která nám prostě 
velmi komplikuje situaci kolem obchvatu a pravděpodobně jako je zatím nějaký velký záměr lidí kteří to chtějí tak udělat děkuji pan gregor já už omylů technickou poznámku proto je tohle nemá cenu poslouchat naše rodina tam celou dobu měla pole jo takže já můžu být právě přesně co tam kdy padesát let bylo a nechci aby sem přišel další akademik nějakej ten by to čte zdržel já doporučuji aby se to ukončili a nechali hlasovat 
je tady návrh od pana zastupitele gregora k ukončení diskuze 
kdo je pro 
je připraveno hlasování kde pro ukončení diskuse 
devět pro 
tři proti dva se zdrželi návrh byl schválen děkuji hlasujeme 
jo to doplnění spaní tu ženskou 
je to doplněno 
tak můžeme hlasovat 
tak deset pro 
jeden čtyři se zdrželi také návrh byl schválen děkuji 
máme bod číslo dvacet jedna návrh na změnu číslo pět regulačního plánu lysá nad labem vysoká mez 
pavelka 
ta 
jestli mužu víte že o vysokém že se bavíme poměrně často už jsme tam dali několik změn a toho regulačního plánu nicméně to je změna která jde vůči které je navrhovaná a jde vůči celé podstatě toho územní tak aby to území bylo ve své podstatě nějakým způsobem průchodné a průjezdné do budoucna už víte že v tuto chvíli máme problém s tím jak to území dopravně obsloužit protože ono nemá zrádní žádný nájezd na komunikaci družstevní a ta obslužnost je realizována ulicí lidickou 
s tím sjezdem na komunikaci družstevní jsme v nějakém jednání které se poměrně táhne a doufejme že se dokážeme dohodnout nicméně toto ta podstata změnyje v tom že to území by se neprůjezdné málo z druhé strany proto si jak rada tak i ve své podstatě odbor výstavby a životního prostředí doporučujeme tento návrh na pořizování této změny regulačního plánu ve schvalovat děkuji pane starosto chci se zeptat jestli v tom potřebuje někdo ještě další vysvětlení 
tam je tam je přirozená propojka mezi ulici družstevní vysokou mezí a mírovou tam si někdo koupil pozemek kde byla ježděná cesta pozemek si zahradil azora zamezil tam jízdu to je ten co žádal pátou změnu územního a regulačního plánu 
fimo já tady mám dvě poznámky jednak se vracím k tomu svému návodu ohledně těch předků jejich práv kdyby jsme to tam měli možnost tohle udělat tak by jsme si mohli vykoupit předem před tímto člověkem a zadruhé doufám že teda stavební úřad bude respektovat regulační plán a že a neumožňují aby se tam postavilo to oplocení je no to oplocení tam stojí pane zastupiteli ráno v takovém případě ale myslím že prostě stavební úřad nekoná tak jak má prostě stavební úřad má respektovat úze platnou územně plánovací dokumentaci a nemá povolit stavby které jsou v rozporu s tou dokumentací a to prostě nechápu jak je možný jestliže je tady a orgán demokratické moci rozhodne že někde bude silnice tak jak to že si to někdo prostě jako oplatí to tomu nerozumi děkuji paní bláhová přihlášená 
děkuji za slovo a tady se úplně nejsem jista jestli je možné zřídit předkupní právo ale budete to skutečně muset posoudit protože ta problematika není jednoduchá s tím předkupním právem podle paragrafu sto jedna stavebního zákona nicméně mě v té souvislosti napadlo 
jestli je to tedy jakoby spíš dotaz na pana dostála jako právníka jestli by nešlo prověřit i možnost zřízení věcného břemene soudem proto že přece jenom je to komunikace a pokud to nebo je to pozemek určený jako komunikace a pokud to bylo i historicky užíváno jako průchod a lidi tam chodili tak už jdouce dokonce indikováno že i přesto pokud to jako komunikace na něj zapsáno v katastru nemovitosti nebo to není rozhodnutím dáno jako k ostatní komunikace tak se toho můžete do moc aby je to jako komunikace bylo 
bylo užíváno a stalo se to komunikací takže spíše ještě dávám možnost jakoby zamyslel se tímhle směrem jo jestli by to nešlo prověřit prostě využít všechny možný právní možnosti který jako máme byť samozřejmě to bude nepříjemný s tím s tou dotyčnou osobou se o tom bavit protože se zasekl je zřejmá asi že jste zaslechl že nechce prodat a zároveň nechce ani umožnit aby to byla cesta a co se týká toho plotu tak já myslím že tady asi stavební úřad možná může řešit tak že po vyzve k odstranění toho plotu to my jsme tam jednali s tím původním majitelem ale on to nakonec prodal tomu dotyčnému sousedovi a o to se teda odvíjí teď to co tady máme máme tady návrh usnesení na pořádně na že nesouhlasíme s pořízení změny číslo pět regulačního plánu lysá nad labem vysoká mez 
a děkujeme za radu 
pan právník si zapíše do hlavy nahoře 
kouká 
tak můžeme hlasovat po tomto bodu 
taky ukončeno hlasování pro je čtrnáct návrh byl schválen 
děkuji 
bod číslo dvacet dva rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu lysá nad labem paní stařecká 
či je 
co se týká teda téhle tohohle toho bodu také některé dotační 
aparáty chtějí schválení v zastupitelstvu a do konce ledna máme předložit některé materiály jedním z nich je usnesení zastupitelstva o schválení a financování akce takže proto je tam tento návrh ještě takže to už víceméně jsme někteří z nás udělali schválením rozpočtu já tedy prosím ještě o schválení tady tohoto usnesení víceméně administrativního charakteru děkuji 
já myslím že tomu ani pak budeme diskutovat má někdo něco je tedy návrh hlasování o dvacet dva 
jde pro 
projekt čtrnáct zastupitelů návrh byl schválen děkuji 
bod číslo dvacet tři návrh na schválení nazvat 
jo pardon omlouvám se 
tak máme oči číslo dvacet čtyři návrh na nominaci člena kontrolního výboru 
tam nám v kontrolním výboru rezignoval pan michal pan že michal melichar 
a 
uskupení naše volební uskupení maš sdružení naše lisa 
nominovalo do kontrolního výboru paní renátu pelcová 
nominační listinu přiložen 
je tedy návrh hlasování 
paní bláhová po promiňte 
paliva 
já bych chtěla předložit také návrh klidně můžete brát jako protinávrh a to jako současnosti jediný přítomných zastupitel uskupení kulturně bych chtěla předloží k projednání zastupitelstvu města lysá nad labem návrh na jmenování nového člena kontrolního výboru který mě vladislav šplíchal pan vladislav pýcha na hra by nahradila pana inženýra a michala melichara člena kontrolního výboru který byl z kontrolního výboru odvolána zastupitelstvu dne devátého devátý dva tisíce dvacet a pan šplíchal s touto nominací souhlasím a tuto nominaci odůvodnil tím že uskupení kulturně nemá v kontrolním výboru žádného svého člena ani pelcová kandidoval do zastupitelstva za čssd se zde s čssd se zde i nadále spolupracuje a je i předsedkyní komise pro rozvoj města a životního prostředí a vlastně čssd se zde by tak v tom kontrolním výboru měla už dva své kandidáty byť tedy jednoho za navrženého za naší ly jsou město má pět komisí pokud nepočítám komise zřízené atd hog a komisi pro regeneraci cézet na tři výbory k pěti komisích nemá kulturně ani jednoho svého zástupce ve výborech má pouze jednoho svého zástupce a to konkrétně mě ve finančním výboru a když jsem nad tím tak přemejšlela že vlastně z osmi máme jenom jednoho takto ve mně budí asi subjektivní nedokážu to posoudit dojem že vedení radnice systematicky pracuje na tom aby občané nominováni uskupením kulturně prostě neměli své zastoupení a ani v komisích ani ve výborech a nemohli tak městu předávat své zkušenosti a své znalosti a opravdu nedokážu říct jestli je to nějaká osobní sta nebo jestli se jedná pouze o nedorozumění a nebo čím je to způsobeným myslím si ale že to takové jednání prostě do demokratické společnosti nepatří pokud je to záměrné tak by možná stálo za to se zamyslet jestli jsme dost i dospělí a kultivovaní lidé anebo jsme dětmi kteří se na hřišti perou o bábovičky myslím že bychom i přes případné osobní antipatie antipatie měli si zachovat slušnost a chovat se tak jak bychom chtěli aby se ostatní chovali k nám a proto bych byla ráda kdyby jste podpořili to aby v kontrolním výboru mohla mít v uskupení kulturně svého zástupce aby kontrolní výbor byl i tedy 
byl pokud počítám že káže emie opoziční stranou v tomto zastupitel jsou tak měl většinu což se stává nepsaným pravidlem v rámci samosprávních celků s ohledem na tuto skutečnost tedy dávám návrh 
nebo protinávrh vše zastupitelstvo jmenuje do funkce člena kontrolního výboru pana vladislava šplíchala s účinnosti od prvního první dvacet dvacet jedna děkuji ta děkuji pan havelka já bych se vážená kolegyně zastupitelkou velmi ohradil proti tomu že nemáte žádného zástupce v komisích to je tvrzení které se nezakládá na pravdě pan kodeše šest členem kulturní komise pokud si pamatuji a pan kodeš ano a pan kodeš kandidoval pokud si pamatuji za kulturně tomto případě tedy si troufnu říct že nemáte pravdu ale je v ní jak to nikomu je jev jen jmenován radou protože byste ho navrhli a on byl radou jmenován takže toto opravdu se na pravdě nezakládá 
tak se omlouvám máme dva 
tak pan licence 
děkuji dobrý den dobrý večer ještě jednou k této věci bych chtěl říci že jako předseda top hladovět místní organizace teda předseda místní organizace top noha devět sem navrhl zástupce do do komisí a výborů protože a našel sázíme už neexistuje poslal jsem to písemně v puse doposud jsem nedostal žádnou odpověď na můj návrh panely se to je samostatný bod počkejte si teď je tady protinávrh paní pavelka ještě teď tak jsem nerozuměl já 
pana vlka prosím tak pokud jste si četl aby si ho čtete program zasedání zastupitelstva města tak bod číslo dvacet pět který je bude v následujícím je návrh cenu do komisí a výborů když kdy zastupitelstvo města je tam navržen výrok bere návrh pana elitera předsedy místní organizace top no a devět nadšený komisí a výborů je to v dalším projednávaném vodě to a ty jedna jenom ještě 
jsem chtěl reagovat vy jste říká že jste nedostal žádnou odpověď usnesení rady v tomto přijat to už bylo to znamená je normálně venku usnesení rady které se zabývalo vaší žádostí děkuji 
děkuji také tady protinávrh paní 
pánové 
na jmenování máte napsaný někde 
pana šplíchala do 
do kontrolního výboru 
ale 
tak pro 
ještě tam chybi paní to ženská 
tak pro proč pro čtyři 
proti pět zdržel se pět návrh nebyl přijat děkuji hlasem o původním návrhu i zastupitelstvo jmenuje do funkce člena kontrolního výboru paní rám po pelcová účinnosti od prvního první dva tisíce dvacet jedna 
hlasování ukončeno pro devět proti pět návrh byl schválen děkuji 
máme tedy bod číslo dvacet pět návrh členů do komisí a výborů ne dvacátého prvního desátý dva ze dvacet byl na podatelnu městského úřadu doručen návrh od pana lycra předsedy místní organizace top a devět zástupce členů z řad místní organizace topila devět v komisi rady města a ve výborech zastupitelstva města rada města mávne vzala na vědomí a předkládá zastupitelstvu města též na vědomí 
pane panely cen 
tapetu a teď jdu s čistým štítem prosím vás která rada schválila 
kterej den 
kdy to bylo 
pana vlka 
číslo usnesení a kdy to rada projednává vám tečka opravdu z hlavy neřeknu ale rada města v rámci svých kompetencí vzala vaši žádost na vědomí co se týká komisí tím pádem řekla že do komisí nikoho stopnul a devět dominovat nebude radě města nepřísluší ve své podstatě schvalovat to kdo bude přijat do výboru nebo nebude proto v části výborů to předložila zastupitelstvu města ke schválení děkuji rozum já rozumím úplně tady to vůbec není nijak konfliktní a jerome sny jestli jsem prostě někde ne přehlíd to usnesení rady je všechno a myslela jsem si jestli to nebylo včera nebo předevčírem nebo dneska nebo přede před předevčírem pavelka je to přímo usnesení tady to teďka vidím číslo šest set čtyři datum vám neřeknu protože ta je to jenom v materiálu ale je to usnesení šest šest set čtyři rady ale určitě to nebo na včerejší radě města děkuji protože to by ten materiál dneska tady předložen nebyl 
takže děkuji 
do diskuze přál jsem pan burian 
děkuji za slovo 
já jsem se dost pozastavil nad tímhle tím bodem nad tímhle materiálem který jsme od vás jako odradit dostali k dispozici já 
si dovolím tvrdit že ten materiál byl předkládán zástupcem top nula devět nebo předsedou top nula devět s jasným důvodem a to říci vám že mají lidi kteří mají ochotu pracovat a rada návrhy členů do komisí protože jak tady zaznělo nemá právo schvalovat členy výborů to vezme na vědomí to je takovej nehorázný výsměch a jenom to podtrhuje to předchozí hlasování který jsme kterého jsme byli svědky v tom předchozím bodu já jsem si myslel že už jsem od vás zažil hodně věcí ale by v tom prostě furt pokračujete a furt nakládáte další a další nehoráznost na bedra nás opozičních zastupitelů a občanů lysý by si opravdu ten domeček stavíte jak vám se hodí aby vám nikdo neviděl do karet by vám do toho nikdo nekecal a všechny ostatní kteří mají názor nazýváte někým že jste poučování a přitom když si vymýšlíte slova jako nebo křáp byste asi opravdu poučování být měli prostě opravdu co všechno byste schopni udělat já mě dochází slov a nebudu to dále prosila prodlužovat a opravdu nechápu kde jste přišli na to že tento materiál byl předložen aby byl brán na vědomí takže já pokud je to nutno dávám protinávrh aby jsme my zastupitelé hlasovali pro nebo proti zas zařazení členů do výborů a nikoli aby jsme to brali pouze na vědomí děkuji 
děkuji pan marek 
kolega honza burian mi mluvil z duše otočila jsem v předchozím bodě nechtělo vystupovat myslel jsem se že 
nemusíme a ty věci tady takto 
dramatizovat že prostě je naprosto normálně mi v kontrolním výboru opozice měla většinu aby čtvrtá nejsilnější strana v tomhle tom zastupitelstvu 
a měla své zastoupení kontrolní výboru což je strana kulturně přesto se to neděje a strana která má starostu města bude mít dva zastupitelé něco a tak už to takovej výsměch pane starosto to co předvádíte to se potom teda řekněme ať rezignují všechna naše zástupci v kontrolním výboru protože to nemá vůbec smysl protože vy nechcete aby náhodou jsme něco kontrolovali mi nechcete aby jsme náhodou na něco přišli to jasné jestli si chcete ty peníze který se vezmete z toho úvěru který vám kteří máte na účtech užít a ty dva roky prostě co nejrychlejc utratit opravdu to a musím říct natvrdo protože je to opravdu vadí ten ten přístup 
nechápu tu drzost že jste prostě nedokázali udělat jedinou věc a to je zástupců z kulturně dát aspoň jedno místo za na kontrolním výboru a nejenom není to jenom o vás ale i ostatních devíti členy zastupitelstva pane kořínků měl jsem celou dobu dojem o vás o kulturním člověku po tom že chcete dělat kulturní věci ale takovým způsobem se demokracie nedělá pravdu je to moc líto se takto jim v tomto sekunduje a zároveň musím podpořit oceli kauza burian to mě když už nechcete aby zástupci ku zástupci topky měli své zástupce takto nebere na vědomí řekněte nesouhlasím dejte tamto rozhodnutí ano nesouhlasíme ať je to jasné ale ne alibismus 
tak děkuji je přihlášen pan havelka já děkuji pane starosto a 
bylo to zajímavé cvičení rétorické pak se mi líbilo chápu to řeknu jednu věc bral bych ještě oprávněnou kritiku na téma opr že bych od ní přemýšlel na téma pan šplíchal tam bych byl možná ochoten se zamyslet ale nerozumím tomu a budou to za svoji kde si benefit když jsem se přesvědčil že to není dobře že by měly být členy výborů a komisí strany které nejsou zastoupeny zastupitelstvu to si myslím že nikde moc není neviděl jsem to nikde často já jsem to jednou vymyslel dopustil neosvědčilo se to já jsem přesvědčený o tom že pokud to bereme tímto způsobem tak já jsem já si opravdu myslím že ty strany které nejsou zastoupeny v zastupitelstvu bych tě komisích a výborech býti neměli ten svůj názor jsem změnil protože ta věc se skutečně z mého pohledu neosvědčila víte že jsme vedli velkou diskuzi na téma počet komisí počet výboru počet jejích členů já nevím počet všeho možného pak se vám běžně stávalo že se komise nebyli schopný usnášet protože prostě když bylo hodně činů takto zkrátka dobře nesešli redukci nějakým způsobem došlo můj názor na tu věc je a proč jsem hlasoval anebo budu hlasovat klidně budu hlasovat protože jsem proti tomu je ten protože strana topola devět zkrátka není zastoupena v městském zastupitelstvu děkuji děkuji pan gregor no já jenom technickou poznámku k panu markovi jak docela se divím že když si dovolíte mluvit o demokracii a hytera zažívám kontrolním výboru teda opravdu valí se lodě nevím jestli jste čet poslední dva zápisy z kontrolního výboru 
bylo osm kontrolu provedl za dva měsíce a vy když jste byl předsedou tak za půl roku ani jedna takže bych docela rád kdyby jste teda mluvil a spony trošku s takovým syna 
boty letech záležitostech opravdu velice rád nemluvím o top nula devět já nechci o těch otázkách tady vůbec mluvit je faktem že za začátku se jednalo s mnoha subjekty i volebními které se vůbec nedostaly do zastupitelstva 
ale nevím jesi je demokratický to a vypracovali na něčem teraz subjekty který vůbec lisované zastupitelstva takže to je otázka podřídit tyhlety nějaký strategií jestli ano nebo ne a navíc jestli taky vůbec víte pokud tam tyto subjekty byly co tam dělali 
si zjistil dekuji děkuji paní bláhová 
já se omlouvám bude to už můj poslední příspěvek k této věci ale když vás tady tak poslouchám tak mě napadlo jestli nejde o peníze jinak se to totiž nedovedu představit protože vy tam vlastně do těch komisí navrhujete lidi kteří jsou s vámi spříznění politickým názorově 
kamarádsky přátelsky a ty lidi v těch komisích a výborech dostávají peníze tak mám to brát tak že to jde o ty peníze nebo já tomu fakt nerozumím v čem je problém aby no pan havelka mi řekne že ne to mi je jasný jde ale džemy problém aby prostě všichni kdo se dostali do zastupitelstva byli nějakým způsobem zastoupeni v těch komisí a v těch výborech a vyváženě nikdo nechce to aby všichni vši všichni uskupení byly všude to prostě nejde s ohledem na počet těch členů který byly který si odsouhlasili a mimochodem tedy osm plus jedna ale jde o to že vy prostě jste absolutně rezignovali na to abyste vlastně se chovali v rámci prostě toho demokratického systému a chováte se tak že vy tady teď vládnete vy jste tady teď ty králové carové nebo cokoliv jiného a tak jako s námi zacházíte si jako os podanými a jenom nám dávat nějaký jako drobky ale tak to přece není já tomu fakt prostě mě já to nedokážu pochopit co vás vede k tomu že odmítáte nějaký vyrovnané zastoupení jednotlivých uskupení které jsou zastupitelstvo já nikomu nezávidím to že do komise chodil že se to odpracuje a že má peníze ale nerozumím proč tomu proč by ne umožníte i někomu jinému aby se do toho systému dostal to je asi něco jako zvláštního a jenom asi pro vyvolené je děkuji to bylo zajímavé pana velká tak budete se divit já jsem vám jenom říct že myslet si můžete co chcete je v tom já vám bránit nemusela nehodlám protože víte jak je to vždycky bránit nějakou pravdu je daleko horší protože lež má je stokrát rychlejší a vyvracet tyhlety věci nemá smysl když jste o tom přesvědčená je to váš názor já ho respektu a nesdílím o děkuji a marek 
jenom poslední komentář teto diskuzi 
a rozlišujeme dvě věci 
a to je žádost stopky a tady já jsem říkal to důležitý ať se hlasuje jestli souhlasím nesouhlasím ne alibisticky zdržel sance a druhá věc reakce ještě na tady kolegu pana gregora 
tady je i mnoho našich 
i mnoho 
členů z našich stránek nebo příznivců to znamená stran které jsou v zastupitelstvu který nemohli pracovat komisích to zná nebavíme se o stranách které jsou mimo jenom z toho důvodu jste je z techto komisí a výborů vyházeli vak děkuji a už se dál v této diskuzi nevím děkuji pane lice ještě 
děkuji naši lidé v těch komisích pracovali minimálně v minulém volebním období prostě tam pracovali chodili ta není to tak že by tam nechodili a vy tečka říkáte jak se to neosvědčilo tomu moc nerozumím 
na to že jste v minulém období nečetl ty zápisy z těch komisí že jste například úplnost si v podstatě myslím nikdy ne že ty komise s tím nesouhlasili a to dokonce všechny s tím panelákem kterej tam chystáte stavět společně s společně s pojďme se tedy pardon s čez čez a b společně s prima se tak to je to je věc jiná ale ty lidi tam chodili ty lidi pracovali měli snahu pracovat a projevili odbornost takže já si myslím že není úplně fér nyní říkat že se to neosvědčilo že ty lidi jsou k ničemu a že to co buďto se vaši sousedi 
jo by se mi se lisí aktuálně si myslím nemůžeme spolehnout na to že vlastně vy jako naši sousedi nám neškodí škodíte protože přiznejme si je hlasování o svém plus jedna ať se podívám na kterýkoliv hlasování který jste tady odhlasovali sami tak je prostě zvláštní vždycky neexistuje usnesení který jste si odhlasovali sami v koalici který byste byli schopni skutečně kvalifikovaně obhájit takže já s tím mám trochu problém prostě neříkejte nám že jsme byli špatný že se to neosvědčilo že prostě vaši sousedi nepracují že jsou k ničemu to prostě nedělejte 
děkuji 
tam se hlasy 
petr zoubek dobrý večer a já bych jenom chtělo opravit pana gregora kontrolní výbor pod jeho vedení provedl jednu kontrolu osm protože zpráva o plnění usnesení zastupitelstva nyní kontrolou ve smyslu kontroly tak jak má kontrolní výbor provádět děkuji 
děkuji 
je tady je tady návrh usnesení 
protinávrh 
pan marek chcete obchodě 
pan burian 
já jsem prosil oproti návrh aby se změnilo bod jedna bere na vědomí aby se tam napsalo schvaluje 
a hlasovalo se v tomto duchu 
a 
tak to být nemůže musíš to upravit tak aby to sedělo 
ne nemůže tam také navržený to nelze fakt hlasovat 
poprosím musíme vypustit komisemi můžeme schvalovat výbor ano děkuji 
takže tady návrh k hlasování 
poslední 
pan karel marek nela 
pane kořínek ještě 
ať to tam 
takže pro je pět proti šest tři se zdrželi návrh nebyl schválen 
teď budeme hlasovat o povinný pro původním na návrhu že bereme na vědomí 
tam je to nějaký zmatený 
takže osm je pro proti čtyři dva se zdrželi 
návrh byl schválen děkuji 
je tady bod číslo dvacet šest jsou tady termíny jednání rad řady města a zastupitelstva města na první pololetí roku dva tisíce dvacet jedna 
zastupitelstvo bere na vědomí bude pro tento bod 
tak je tady mysleli hlasování pro jedenáct zažili se tři návrh byl schválen děkuji 
je tady bod číslo dvacet sedm návrh a mimořádnou odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce přijímání projevu vůle snoubenců že spolu vstupují do manželství 
na tento na tento poplatek main 
paní bláhová 
s tímto návrhem a určitě souhlasím já bych chtěl jenom v této souvislosti když už se hovoří o odměně pro zastupitelé tak dáte další návrh a myslela jsem tentokrát proto to že může být obtížnější co napsat takže to mám na flešce do co že se to může jenom překopírovat tak jestli bych mohla poprosit 
jakou a jsou tam dva dokumenty jeden dokument se týká jeden je terapie vko což jsem narazila v rámci povinně zveřejňovaných údajů na úřední desce ohledně informací podle zákona sto šest devadesát devět že byl dotaz na to jak jsou zastupitelé odměňováni a narazil se tam na problém souběh funkcí jednotlivých zastupitelů 
v rámci toho že jsou čí ještě v komisích a výborech a vyplynulo z toho že vlastně ta dikce která se přijala na usnesením dvacátého dvanáctý dva tisíce devatenáct nebo ten výrok dva je pak nepřehledný že vlastně z mého hlediska když se na něj podívám já mu také nerozumím a podle mě je nesrozumitelný a ani úředníci neviděli jak to mají počítat a nedokázali se ani domluvit spolu co je teda správná varianta a když se vlastnila ten výrok dvě podíváte tak je tam stanoveno že se v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů stanovuje odměna posedu maximálně třech nejvyšších odměn za výkon funkcí člena roma a předsedy nebo člena výboru zima nebo předsedy nebo člena komise rm ve výši jednotlivých od nic schválených zem a četla jsem si to asi desetkrát a stejně jsem nedokázal rozklíčovat co se vlastně teda má v rámci toho souběhu počítat a to jsem šla na to různými metodami 
podle mě je to usnesení nesrozumitelné a je otázka vůbec jachty odměny dáváte a v rámci zjednodušení celé agendy i když jsem se třeba dívala jak rozhodovalo zastupitelstvo středočeského kraje od těch odměnách třeba pro neuvolněné členy zastupitelstva středočeského kraje tak bych navrhovala aby se to značně zjednodušilo a to tak že ten člen zastupitelstva který bude vykonávat více funkcí v komisích nebo výborech tak aby mu byla poskytnuta odměna pouze za funkci za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem je to úplně jednoduchý to znamená že pokud je člen zastupitelstva a jenom členem zastupitelstva dostává odměnu dva tisíce sto sedmdesát jedna koruna jako člen zastupitelstva pokud člen zastupitelstva je zároveň členem výboru nebo komise tak dostává částku tři tisíce šest set devatenáct korun pokud je člen zastupitelstva zároveň předsedou výboru nebo komise pak dostává čtyři tisíce tři sta čtyřicet tři korun s tím že by se funkce nez sčítali protože co si budeme povídat často se tam projednává i to co pak jde na zastupitelstvo a je otázka jestli je potřeba jakoby kumulace těch funkcí a pak se v rámci toho vlastně ani neřeší kolikrát se ty výbory a komise scházejí jo protože přece jenom třeba v rámci středočeského kraje přesně daný plán jak se má scházet ale řada komisí co působí u nás na městě se můžou scházet třeba jenom jako jednou za půl roku dvakrát za půl roku a někteří tam ani nechodí a přesto tu odměnu jako dostávat mají takže je to je to prostě podle mě kontraproduktivní a uplně zbytečné takže bych navrhovala věřím že je to třeba i pan havelka podpoří protože to podpořil i na středočeském kraji v rámci hlasování zastupitelstva že by se skutečně dávala odměna jenom za jednu funkci a to tu nejvyšší která je jasně daná kterou jste si odsouhlasili a zlepšit bude to jednodušší pro mzdovou účetní bude to jednodušší pro paní tajemnici respektive paní procházková a odpadnou tím jakékoliv komplikace s výkladem 
takže navrhuji hlasování je to v tom co je to schválně v docku abyste si mohla jakoby nakopírovat s tím že písmeno aby zůstalo tedy stejné protože ty částky se odsouhlasili a bylo by tam s účinností od prvního první dvacet dvacet jedna a burberry bylo v případě výkonu více funkcí jedni člen zastupitelstva budeme uvolněnému členovi zastupitelstva poskytována pouze odměna za funkci za kterou náš nejvyšší odměna schválena zastupitelstvem pak bodce v případě změny v obsazení jednotlivých funkcí poskytovat odměnu ve schválené výši ode dne nového zvoleni do příslušné funkce a od jde v případě nástupu náhradníka poskytovat odměnu od dne složení slibu na zasedání zastupitelstva města ten návrh jako částečně kopíruje to co se schválena zastupitelstvem středočeského kraje kde třeba pan marek pan havelka hlasovali pro takto je za mě a ten druhý dokument jestli ho můžete ještě ukázat jenom abyste se podívali to pere v ko 
jak to prostě opravu nepřehledné a co v tom vlastně vzniklo že se vůbec nevědělo kolik se má vyplácet a pak se dopláceli nějaký částky a z toho jako topu budí dojem že u někoho je předseda výboru dvakrát člen komise a budí to dojem že vlastně ten člověk dostával tři plus jedna jako tři za tři účasti a plus jedno zastupitelství je to prostě úplně zmatečný a já ani nevím jestli vy sami se v tom vyznáte kolik vlastně těch peněz máte dostávat a nemáte tak děkuji za pozornost 
děkuji a technickou má pana velka tak jenom k tomu řeknu následující ten návrh kterých jste říkala že je nejsme nesrozumitelný jsme hlasovali díky tomu že jste ho navrhli jako opozice tenkrát tohleto vzešel jako opoziční návrh že se pro něj má hlasovat a my jsme ho podpořili to je první věc druhá věc kterou řeknu já to mám vcelku jednoduchý možná nevím jestli se u mě paní účetní v tom vyzná ale vzhledem k tomu že já to žádný komisí a výborů nechodím tak je to asi zřejmě docela jednoduchý u mě nevím jak je to u těch ostatních třetí věc kterou k tomu řeknu ano na kraji jsem to podpořil a řeknu i proč protože tam ve své podstatě jen tak mimochodem toto co je tady neumožňuje zákon o krajích zákon o krajích kterým se řídí odměňování zastupitelstva okrajích a tak nám to bylo vysvětlováno protože dříve bylo standartem také měli tři měli ty tři funkce a bylo řečeno že zákon o krajích v tomto neumožňuje jsou na to nějaké judikáty a proto se tam nechává ta největší odměna protože jinak to nejde protože to přímo také v tom zákoně je tak to bylo vysvětlováno na kraji je to údajně odlišné od zákona o obcích tím nechci říkat že mám proti něco proti tomu návodu co je tady ale přiznám se že já bych se na něj rád když podíval a jestli bych mohl poprosit tak bych si to tak bychom si docela rádi prostudovali a pokud bychom ho mohli projet na příštím zasedání zastupitelstva budeme vděční protože jsme na to přichystaný nebyly děkuji 
děkuji 
zastupitelé 
panely cer 
byste tady nesvítila já budu jenom pane budu jenom krátká a primárně mi to asi nevadí pokud si to prostudujete pro mě důležité vědět že se tím vůbec zabývata že to prostě hodíte ze stolu ale zamyslíte se nad tím jeho protože 
já neříkám že to třeba nebylo navrženo opozicí to nevím já si to nepamatuju abych pravdu řekla protože toho je tolik že to prostě nemůže člověk v hlavě ale připadá mi divný že by jsme navrhli takovouhle tak staci při přímo tuhle doslovnou já neříkám že to třeba nebylo kolektivní dílo jo ale prostě fakt jsem to četla jako desetkrát a myslím si že nejsem úplně hloupá a prostě jsem tomu nerozuměl ještě pan havelka technickou byl to náš kolega pana honza marek a navrhovat co z toho důvodu že a to teďka opravdu úplně si nepamatuju tu 
argumentaci ale ve zkratce řečeno 
měl pocit že některý i tak jak to bylo navrženo před tím že někteří členové zastupitelstva by teoreticky těch odměn mohli pobírat pět nebo šest když ten zákon říká maximálně tři on to také tak jsme toto ale chtěl mít prostě v tom usnesení proto se to tak udělala jo z mého pohledu já taky nerozumím tomu výpočtu já jsem to bral vždycky tak že když jste zastupitel máte částku k tomu se připočítává něco za komisi takhle by vám měly připočíst vždycky za komisi jenom to je můj názor a víka datu věc ale v účetně se v tom taky nevyznám se přičítá proto jestli můžu poprosit zabývat se tím budem a přijde s nějakým návrhem určitě na příští zastupitelstvo děkuji tak panely dcer já já rovnou poděkuje že se tím budete zabývat té skvělý protože dotaz se samozřejmě můj 
ale 
musím říct že tohle volební období je opravdu unikátní 
nikdy tedy nebylo to že by jsme měli dva uvolněné místo starosty kteří pobírají odměnu čtyři sta tisíc ročně a měli jsme tady uvolněnou neuvolněného místostarosty a uvolněnou radní která pobírá šest set patnáct tisíc ročně odměn v hrubého aby bylo zrejme 
jen připadá mi to že je to trochu jako my mimo realitu deseti tisíc obyvatel lysá nad labem a rozpočtu města dvě stě dvacet milionů který je obvyklý obvyklým příjmem těch dvě stě padesát pět je průměrný příjem včetně nenárokových dotací takže 
to je jedna věc a k tomu k tý ta byla opravdu famózní 
uvolnění neuvolněný 
neuvolněný místostarosta který je zároveň předsedou předsedou výboru tušil nebo komise má míň peněz než ten který je neuvolněný místostarosta a to o poměrně dost jako desítky tisíc to je opravdu nesrozumitelná odpověď ho jenom chci doložit že opravdu to co se v tý tabulce oběhu je prostě nedává smysl chápu že se lidi vymění na pozicích zastupitelů a tam pak to nesedí ale já jsem tu odpornou dostal jednou ta byla úplně mimo pak jsem dostal druhou ale ta byla taky mimo a přičemž tam 
úplně absurdní je my jsme se spletli a my jsme to nějak do početné ale nebylo zřejmý jak to jde po četli a už vůbec to nebylo zřejmé u těch místostarostů protože já jsem přesvědčen že to co je tam napsáno tak by znamenalo že právě vy místostarostové neuvolnění naši kteří dostávají odměnu ke svýmu občanskému zaměstnání tak vlastně by měli ještě pobírat minimálně tu odměnu za zas za zastupitelé 
já vím že vrtí hlavou a taky mi to příjde naprostá hloupost ale na druhou stranu prostě to tam takto napsána je jo takže ale děkuji že se tím budete zabývat je skvěle pan fajmon 
prostě to odměňování je stanovený nějakým nařízením vlády o to ani není naše žádný jako rozhodování prostě to aplikujeme něco co vláda rozhoduje a to se ještě v čase mění tak ale je tady prostě 
řečeno že se tím máme zabývat příště tak to udělá se příště já jsem to taky nečet tak jako nevím proč by se měly rozhodovat tečka jako jo prostě 
možná že dokonce vláda ještě nějaký nařízení pro příští rok zase zase udělá jako do věci jo takže možná se bude měnit jeho takže nechme to na příště si k tomu bude potřebovat nějaký materiál by se do a nastudovali a podle toho to pak případně rozhodli děkuji paní bláhová technicka 
kdyby mi ta otava dal po slovo před vámi pane fajmona tak bych to řekla že určitě vyslyší slyším pana havelku a že to odložíme na příště tak jsme se ostatně dohodli takže opravdu o tom tak nemusíme hlasovat a nechtějí prosím to jenom zařaďte na zastupitelstvo v únoru které bude to nejbližší moc děkuji pan havelka 
a jenom poslední můžu poprosit o ty materiály poslat děkuji 
ta panence posledního já bych jenom reagoval na právě ona není to tak že by rozhodovala vláda rozhodujete to vy mi neuvolnění neuvolnění místostarostové rozhodujete vy starosta a uvolněná radní to skutečně je nařízení vlády ale všechny ostatní si hlasujete vy samozřejmě tam máte nějakej rámec daný ale jak asi víte stav stabilně schvalujete tu nejvyšší možnou odměnu která připadá v úvahu to jenom tak na okraj že to není zdaleka tak jak jak tady bylo řečeno myslím že bylo dobrý to dodat děkuji 
táňa fišerová 
je to se týče té odměny za výbory a komise a za předsednictva jako neuvolněná místostarostka neberu ani korunu jako místostarosta to nemá nárok jenom abyste věděli berou jenom jako odměnu za vykonanou funkci kterou vykonávám na radnici nikoliv za výbory ani komise aj za předsednictva 
když jste 
tak děkuji máme tedy návrh na hlasování 
štěpán paní ložiska je také hlasování ukončeno jedenáct pro zdrželi se tři děkuji návrh byl schválen 
máme tady bod číslo dvacet osm je zápis číslo sedm finančního výboru zlata se o šestého ira asi dva tisíce dvacet 
bereme na vědomí prosil bych pana pipa 
děkuji jak tomu nic zásadního nemám taková diskutovalo deváté a desáté rozpočtové opatření které už tady myslím že je žilo přes zastupitelstva že no ty si k tomu někdo něco má jinak bránit 
tak je tady návrhů na hlasování pardon a já ji nemám už mě pustili totiž jeho touhle tou cestou chtěl poděkovat finančnímu výboru protože opravdu ta pomoc letos nám byla hodně platná a ono to fakt nebylo jednoduchý sestávat všechny ty finanční rámce takže děkuji za tu spolupráci se se na to scházeli dvakrát takže díky moc a prosím panu předseda by to vyřídil i členům děkuji 
hlasem bodu číslo dvacet osm bereme na vědomí 
hlasování ukončeno čtrnáct pro 
návrh byl schválen děkuji 
bod číslo dvacet devět zápis číslo tři z kontrolního výboru ze dne třetího dvanácti dva tisíce dvacet pan gregor 
tak pokud jde o jednání kontrolního výboru třetího dvanáctý 
nebudu tady rozšiřovat otázku pana šálka kterej tuším že tady není tady není takže nechci mluvit dále o tom v jeho přítomnosti já jsem všem zastupitelům poslala jednoznačně informaci od 
co ten pan šálek tam teda jako píše takže jste si mohli překontrolovat a zjistit v čem je pravda podstatný je abyste věděli že jsme projednávali podstatě jak důležitých bodů 
jednak na minulém zasedání projevili pánové zoubek a šálek především ty 
návrh aby se prováděli kontroly usnesení rady a zastupitelstva města 
v kratších termínech to znamená nejen za my roku ale za čtvrt roku 
takže poprvé jsme dělali vaše kontrolu 
za třetí kvartál s ohledem na to časové hledisko ta situace jaká tedy byla tak se přiznám že jsem nebyl nebyl schopnej projednat záležitost aby to dělala nějaká skupina a jelikož to nebylo tak rozsáhlý tak ten třetí kvartál jsem ty s právy zpracoval za pomoci podkladu paní tajemnice sám 
byl tam projednáván dost důležitý bod který byl projednán na obou obou jednáních 
výboru a sice otázka zase to byly požadavky pana zoubka především a panna holka týkající se možnosti zabezpečování a zveřejňování videozáznamu z jednání zastupitelstva města a to sice po nějakou určenou delší dobu než doposud byly ty záznamy podstatě likvidovány 
paní tajemnice připravila tehdy určitý dopis s panem šmídem odborníkem na ge a to tady pracuje pro město ale bohužel ani obsah tohoto dopisu se některým členů výboru úplně nelíbil tak jsem zajistil nakonec osobní účast plná šmída 
při diskusi se došel k závěru že k tomuto bodu nebudeme dělat žádné usnesení 
ale že připravíme určitý body jak by asi případně mohlo i zveřejňování videozáznamu z jednání jsem mohl realizovat s tím že dáme zastupitelskou na rozhodnutí zdali bude chtít pověřit radu města třeba zpracováním takového dokumentu aby se to zveřejňování videozáznamů mohlo provést ale usnesení k tomu která nebylo a potom navrhl pan zoubek 
aby se provedla kontrola 
jak se tady provádí vlastně podlimitní podlimitní investiční akce jaká jsou proto pravidla co by se na tom dalo zlepšit a že by bylo dobrý teda na základě toho provést kontrolní šetření 
takže máte tady sice návrh na vědomí ale zastupitelstvo se samozřejmě může k těmto otázkám plně vyjádřit současně tam byla velká diskuze podtón já nevím o třech ale vím o dvou členech výboru opět zase pan zoubek a šálek kteří 
dělily že nesouhlasí obsahem zápisu 
tož jsem vzal podstatě na vědomí proto abyste se byl obviňován že jsem zápis dělal já samozřejmě že ne ale dodával jsem tak pan šálek dodával podklady pro zápis tak jsem to dával podklady samozřejmě já dokonce tam byly body který se týkaly jenom mě a ty usnášet šetří body byly všemi projednány a jelikož nás bylo pět ta všechny ukládací body prošli pětku nula takže jsem neviděl žádný problém 
je tak všechno co k tomu může být vztah rozhoduje zastupitelstvo 
dva členové řekl že zápisem nesouhlasí 
dva souhlasíme a paní ředitelka nováková sdělila že má sice taky nějaký určitý formulační výhrady ale bylo dobrý na příštím zastupitelstvu na příštím výboru řešit prostě otázku třeba ověřovatelů nebo jsem nabídl pánům když jsou kritičtí a jsou tak schopný zápisy dělat je nemá nikdo námitky aby nadále někdo z nich se toho zápisu ujal to zatím nikdo z nich nechtěl takto šachu 
děkuji paní stařecká je přihlášena děkovat spíš asi jenom taková technická si všímám že to tady po několika tedy na tom nějaké nesrovnalosti se zápisem ale my samozřejmě zápisy se dělají běžně a rozesílají se k odsávání tak jestli to někdo neschválí prostě nějaký sus s tím nesouhlasí tak se domnívám že tam není asi důvod tam nedopsal teda že třeba ně někdo ten a ten ho neod schválil a myslím si že by jsme si myslím si že by jsme se tím vyhli jako některým jako vy těmhle komunikačním emailovým konverzací které mezi námi všemi potom kolují prostě tam nemůžete najít shodu v zápise dá se to tam napsal tady to jsem a bude budeme to tady takhle mít napsáno děkuji 
děkujem hlásí se pan zoubek 
ještě jednou dobrý večer opět petr zoubek 
já tedy potom proslulou pana gregora přemejšlím jestli znáte tu slavnou skeč tomáše matonohy otevřený dopis káče já bych skoro nejradši začal v tomhle tom stylu 
ale 
ona vyváženou zastupitelstvo asi bohužel neutrpěla ale já bych se asi styděl tak já to zkusím nějak jako vážně 
kontrolní výborná sedm členů pět koalice dva z opozice 
při zasedání kontrolního výboru bylo přítomno těch členů pět to znamená aby se cokoliv jako mohou hlasovat byly potřeba čtyři hlasy podle jednacího řádu 
jestliže dva s tím zápisem nesouhlasíme já vůbec nechápu jak je možný je ten zápis se tady f projednává já jsem prosil paní tajemníci aby ho nikde nezveřejňovat protože z mého pohledu neplatný 
a nemůžu se smířit s tím že jsem podepsaný pod něčím co se tam objevilo aniž bych se k tomu měl možnost vyjádřit to je co chce žár na to není zápis takhle fungovat kontrolní výbor nemůže je to jediný kontrolní orgán zastupitelstvo jediný přesto v něm a dobře omlouvám se jsou dva 
a 
ale z hlediska fungování je opravdu jediný protože finanční výbor má na starosti něco jiného a jestli z toho chceme dělat takovouhle šaškárnu tak ten kontrolní výbor zrušte já vím že vám to zákon neumožňuje ale tak si tam na nominujte koho chcete protože tohle nemá smysl 
děkuji děkuji panely dcer 
já se k tomu vyjádřím protože jsem byl členem finančního výboru a zápisy jsem psal a vlastně docházelo přesně k tomu samému 
takže teď nevím čím to je 
prostě moje zápisy byly přijaty v pohodě pak pak se stalo něco a tak dále nicméně 
shrnu možná k týhle věci to v čem vlastně byl ten hlavní konflikt 
hlavní končí 
že se přijalo usnesl že se hlasovalo usnesení to usnesení nebylo přijato a pokud jsem zápis nepsal já tak tehdejší zapisovatel a přece společně s předsedou nebo přímo předseda prostě odmítal to usnesení zapsat do zápisu to nám přišlo už tehdy absurdní a víte dobře nebo možná si někteří vzpomenou za už jste to zapomněli otázka ale před rokem jsme to řešili nějaký docela vypjaté atmosféře nahoře na na radnici ještě v lepších časech bez klidu tak to je jedna věc a teď jsem se rád ale rád bych se zeptal pana gregora proto jsem opravdu úplně jako je tady špatně slyšet jestli skutočne pronesl že dospěl k rozhodnutí že se že se nebude dělat usnesení jestli en dospěl k rozhodnutí že se nebude dělat usnesení jestli to neřekla k pohodě ale i jestli jo tak mě to přijde už teda opravdu mimo realitu 
děkuji děkuji a děkuji za odpověď od mandragora jako je pan havelka 
tak já děkuji za slovo pane starosto řekl jednu věc jestli jsem to já dobře poslouchá poslouchal jsem pana zoubka tak bylo přítomno pět členů výboru říkal že dva s tím nesouhlasili 
máme sedmičlenný výbor to znamená se zápisem by měly jsou asi čtyři tato patová situace z mého pohledu se dá vyřešit pouze tak a to je můj návrh jak tu věc vyřešit předložit to na další zasedání kontrolního výboru ať tě neřekne zda prostě i zda prostě ten zápisy takto v pořádku nebo ne jinak neznám odblokování té situace protože jinak nemáme co projednávat protože z mého pohledu jakoby v tuhle chvíli skutečně nebyla dosažena ta shoda s tím souhlasím 
já vím že tahle chyba se stává poměrně často že si nikdo neuvědomil že je to stejně jako zastupitelstvu že nestačí prostá většina ale musí to být většina všech členů zastupitelstva ne těch přítomných možná že to bylo takto můj návrh je odložme tuto věc nechme o tom hlasovat výbor a či to prohlašuje na svém zasedání v dalším nejbližší a ten zápis nám všem předložíte prostě podle mě postup který považuji za standardní a z mého pod neříkám že jediný možný ale myslím si že tohle je věc kterou si ten výbor má vyřešit a nech si to ty členové tam řeknou a pro vás svojí protože já mě taky nebaví se dostává do situace kdy vlastně nevíme jak to je a pak když bude mít jasně že ta většina proto byla či nebyla tak jsem buď příjde ten zápis nebo ne děkuji pane starosto 
děkuji 
pan gregor 
no já jsem úplně udiven jo opravdu pan režisér můžete mi říct jestli máte natočeny něco takového že jsem řekl že už se střední zadám do zápisu prosím vás co je za kravinu plně když se podíváte do těch zápisu jen v tom posledním je spjat usnesení když to jsou opravdu zblázním 
řekněte mi kde řekněte tak pan 
velice 
byť se to projednával na zastupitelstvu pana gregora mnohokrát jste odmítl dát usnesení který nebylo schváleno do zápisu to jste to bylo několikrát to prostě dokonce zastupitelstvo o tom jednalo mně to přišlo pitomý ale já jsem se na tohle už jsem se neptal protože to všivec překonaná zastupitelstvu to je mělo by to být dokonce v zápisu ale pak ale já jsem se ptal na to jestli jestli skutečně před chvilkou pan gregor prohlásil že dospěl k rozhodnutí že nebude uděláno usnesení že on dospěl k rozhodnutí že nebude vig uděláno usnesení jestli jestli ne tak v pohodové pana gregora vůbec o nic nejde ale já jsem to opravdu neslyšela připadalo mi že jste to vyslovil a to už by přišlo opravdu opravdu hodně rudý asi jsme tady všichni na ohluchlých zachvíli no končíme děkuji pane marek pane ericem je to 
pane pane starosto děkuji zaslal pan pan karel marek prosím prosím důvod je to přepnutý nezlob se 
děkuji děkuji pane starosto 
pane starosto mohou 
pane pece za chvilku dostane slovo promiň teď je to je to 
děkuji odpověď odpovídá ale je to přepnout pane starosto děkuji za slovo já bych rád kdybychom turistů se posunuli dál myslím že to je smutný že i tady takové diskutujeme a souhlasím s kolegou panem má velkou pojďme na vyšší zastupitelstvo kontrolní výbor ať si to na svém zasedání provera děkuji moc děkuji chceš reagovat 
víte v čem jste si to poplet já vám to připomenu to šlo o bod jestli se dobře pamatuji ještě když jsme tak jak tady kolikrát se teď stalo že byli dva návrhy protinávrhy tak šlo o tři nebo čtyři návrhy my jsme tři nepřijali a ten čtvrtý jsme přijali a ten byl součástí zápisu takže to je trošičku úplně jiná věc než o čem mluvíte 
já bych to ukončil tady ty diskuze prosím a budeme 
tady je tady ukončíme 
je to tady my jsme 
pavelka 
já dávám návrh na usnesení zastupitelstvo města odkládá zápis z kontrolního výboru pro jednání v dal na dalším když se do toho zamotal mám já pardon zastupitelstvo města odkládá projednání zápisu číslo tři z kontrolního výboru ze dne třetího dvanáctý dva tisíce dvacet 
při připrav se návrh usnesení 
až se dohodnout 
protože to já nechci úkolovat to musejí se dohodnout na tom výboru 
jo už 
pan burian bude hlasovat 
tak je tady visely hlasování jedenáct pro dva se zdrželi jeden nehlasoval 
děkuji máme poslední bod 
to je bod číslo třicet jedna zápis číslo osm z jednání finančního výboru ze dne desátou dvanácti dva tisíce dvacet tam pípal 
pod 
věži no já jsem si za brýle promiňte 
prosím 
pan fajmon tak měli výbor sešli jsme se čtyři tak své byli usnášeníschopný a na všem jsme se shodli 
vyžadovalo 
dobrou vůli na všech stranách mám z toho radost jsme se shodli na nějakých věci docela důležitých máte to tam zapsali a otázka vysoké i tool to asi teprve dostaneme k projednání tam nějaký návrh řešení je popsali jak to výbor vidí 
předkupní právo jsme dneska projednávali k tomu asi se dostaneme 
dál a trojka byly ty městské pozemky pro povodí labe to jsme se také shodli a dneska se to projednalo čtyřka žádost pana kuchaře kvůli 
to je pozemek který chtěl odkupovat hezky jak jsme to aby vymyslet nějaké řešení jak vyjít vstříc aniž by jsme mu to museli prodává to se myslím že je taky docela jako rozumné řešení pětka plánovací smlouva mas to jsme měli projedná staženo výbor doporučoval aby se jednalo o dalších kompenzaci to asi bude řešit příště a nová litol takto se projednávaly ty varianty který jsme dostali a zásadě jsme nebyli nadšený ani z jedné varianty 
vidět či zpracovatel nějak ho tam moc to byli jsme jako neměli jsme z toho dobrý pocit protože tam vlastně není ani ta obkladová komunikace žádný variantě a zapracovaná přestože v platném územním plánu takže z toho bylo takový docela 
překvapených no 
a to v zásadě všechny má někdo nějaké dotazy tak 
dotazy dotazy nejsou děkuji je to je návrh hlasování bereme na vědomí 
tak byl první 
našli 
tak budeme hlasovat kdo byl první 
pangkor 
a ta děkuji za slovo které novej leteli já bych chtěl říct že mi blízké lokality v drážkách jsme už na jaře v květnu poukazovali na to a dokonce jsme tu tedy v srpnu projednávali že když se ten studie zadávala tak jako nebylo jasně řečeno je ta obchvat nová komunikace 
je důležitá a tohle je ten důsledek byste to tomu architektovi neřekli jako takže nedivme se potom že ta zpráva z toho výboru je taková jaká je kde byla chyba zadání města jako nezlobte se zase kdo dělal ty podklady tak to prostě zapomněl 
jestli tam chcete někdy dělat nějakou lokalitu tak ten přístup je tam alfou a omegou 
zbytečně vyhozený peníze a nevím bylo to asi dvě stě osmdesát tisíc korun jsou prostě vyhozený peníze prostě špatně udělaný podklad za jakoby to zadání takže to prostě jako je snad ani reklamovat 
děkuji no já si myslím že základem je územní plán platný pan fajmon prosit abych reagoval pro vás z mého pohledu tohle je jako věc kterou automaticky si musí zpracovatel studie zjistit jako proboha co jiného by měl z čeho vychází dnes platného územního plánu tomu máme jako ještě dávat nějaký jako speciální papír jemu napíšeme a pare zpracovateli územní plánovací dokumentace podívejte se laskavě do územního plánu co tam máme to přece jako je absurdní prostě on je povinen vycházet splatný plánovací dokumentace to jeho povinnost já nechápu proč to neudělal jako chápu plus je a ale rozhodně to odmítám že je to chyba nějakého vedení města že mu to neřeklo jo to prostě součást jeho práce prostě že to má vycházet z toho co je co je v platnosti 
pan velká 
já děkuji jenom chci říct že po při přistávání studie v radě města to dobré jedna z věcí kterou rada města upozornila a chtěla aby to reflektovalo 
až to bude přestával veřejnosti aby ta komunikace tam byla protože ta komunikace tam skutečně chybí bylo tam ještě několik připomínek ale chtěl jsem říct že to byla studie která měla umožnit limity toho území ale jsem souhlasím s tím že ta komunikace má být to znamená i když nám tomu přistálo na radě tak jsme zpracovatele upozornili na to že to tam dopracován má být děkuji 
zpracovatel dopracuje panel icer chcete ještě 
já se strašně omlouvám já jsem myslel že už je diskuze s veřejností a nerad bych o něj přišel tak jsem se pilně hlásil omlouvám se 
myslím že diskuze veřejnosti běží neustále pan kořínek 
je jeden dva jeden prosím vás pěkně bale kořínek prosím jestli to bodu teď mu své odhlasovat ten bok a diskuze to tady pan elica nás předběžné 
takže tady máme hlasujeme o bodu číslo sice bereme na vědomí 
to bylo opravdu vtipný 
tak pro je deset zdrželi se čtyři děkuji návrh byl schválen 
mám bod číslo třicet jednat zápis číslo osm z jednání finančního výboru pan pípa 
prosíme pana pípal zapojit 
já vím 
na tom pracuje celý štáb 
tak já děkuji 
já jenom krátce my jsme teda na osmém setkání finančního výboru prodiskutovali zásadní věci mezi kterými bylo jedenáct rozpočtové opatření rozpočet na rok dvacet jedna a středně návrh střednědobé rozpočtu ty už tady byly diskutovány takže k tomu nic ale jenom bych chtěl informovat zastupitelstvo že jsme ji posoudili žádostí z programu na podporu podnikatelů těch se celkem přišlo čtyřicet dva 
z toho čtyři ctižádostí teda bylo předloženo v termínu a proto jsme vyhověli a dvě byly podány po termínu takže ty finanční výbor nedoporučuje 
jenom detailněji třicet šest žádostí podali fyzické osoby ze čtyři sta tisíc a čtyři žádosti za osmdesát tisíc právnické osoby takže celkem celkem žádosti za souhrnně čtyři sta osmdesát tisíc korun 
to je za mě všechno děkuji 
děkuji je tady návrh hlasováním bereme na vědomí 
pan gregor 
je čtrnáct pro návrh byl schválen děkuji 
tím jsme vyčerpali všechny body 
všechny body našeho jednání zastupitelstva 
a zahájit diskuzi s veřejností byla přihlásil se pan kořínek 
pan kořínek byl přihlášen no tak už už je to slyšet je tak prosím vás pěkně vadi to moooc paní bláhová pan kořeny hlásat třetímu 
no dobře bych míšu kdyby mě tam pustil obrázky 
osob 
prosím vás pěkně 
pane kořínek tady paní mladý paní bláhová to hrozně vadí že jste ji před běh promiňte mi toho to jsem nezvlád já tedy já se moc omlouvám dáme slovo paní bláhová 
děkuji já bych zastupitelé předloh pro sem ale já bych se chtěla zeptat na ulici čez a která zajímá hodně veřejnost a proto jsem si dovolila říct že mi to vadí protože jsem byla pověřena lidmi abych se zeptala protože se nemohli dostavit jak to prosím vypadá s ulicí čez a protože jsme se dozvěděli že i když bylo ross etapová no tak ve výsledku vlastně se všechny tři etapy spojuje dohromady a vypadá to že ulice čez a vlastně teď bude zavřená úplně celá a nebude se pouštět po etapách tak jak měla té první dotaz druhý dotaz je že se že jste pane starosto vědou mluvil že se udělám a parkovací plocha a za bytovka má na novém sídlišti kde budou parkovat vozidla která je potřeba vlastně umístit kvůli tomu že je potřeba nechat průjezdnou komunikaci v rámci ulice či v rámci sídliště takže to je druhá věc jestli nešlo vyřešit nějakým jiným způsobem to parkování vozidel potom jsem se ještě chtěla zeptat jak je to s přeložkou a plynovodu proto že podle informací který byly zveřejněny omi na internetu tak 
se dělala vlastně odbočka plynovodu proper mez ata přitom nebyla vůbec za smluvně na takže to by mě zajímaly tyhle informace děkuji je to tedy s harmonogramem co parkoviště a pak ten plynovod děkuji 
tak tam ty původní tři etapy o kterých se hovořilo byly nakonec zmíněný protože se tam nedal plynovod dělat po částech takže tam jsou opravdu aby se to dalo 
postavit a zkolaudovat tak se bude uzavírat celá ulice nám se podařilo dojednat to že se neuzavře dvaadvacátého prosince ale uzavře 
uzavře až jedenáctého ledna aby se to co nejvíc zkrátili 
a potom se začne jezdit ulici průběžnou na sídlišti na takže takové harmonogram a končí by se měl třicátého prvního osmý rádi by jsme aby prvního září byla ulice zprovozněna věříme tomu že zima nebude krutá že se bude prostě stavět 
takže to k tomu druhá věc je kam dát auta tam stoji šedesát aut na ulici průběžná ty auta musí zmizet aby tam pro autobusy aby se tam dalo jezdit takže hledají se různé možnosti samozřejmě jediná větší plocha je ta tam za asi zase prašným dvorem usa bytovka má tam vzadu kde je také jsou nějaký branky fotbalová jedna nebo dvě 
takže tam je jedna z možností to samá věc tam 
za garážemi 
zkoušeli jsme to vymyslet co tam třeba položit nějaký ne zatravňovací dlaždice jsou takoví desky a to jsou věci které jdou do milionů korun aby se tam udělají provizorní parkování nakonec se dohodlo že by se tam zkusilo dát dvě řady a kolem separátů vzadu s tím že pak by se ta ten trávník dal do pořádku jaká bude zima jestli bude lejt nebo jestli to přituhne a bude to dobrý 
dalším místo kde se dá parkovat se vytipovaný je ulice resslova po jedné straně 
se tam museli vyjíždět a vyjíždět se stavby nákladní automobily 
ale dáme ještě další možnosti doplnění míst v ulici 
place souběžná s československou armádou jak se jmenuje nemá jméno a říkáme jinak lomená říkám je lomená takže tam se ještě nějaké auta vejdou ale musí si tak šedesát lidí opravdu se musí zaparkovat šedesát auťáku někde jinde a 
jako jiné možnosti nejsou když to bude na sídlišti 
od jedenáctého ledna bude uzavřena komplet celá četl čsa čtyři auta budou jezdit přes česko kolem školy je to ale to bude trvat sedm měsíců tuhle a dobře jinak to udělaný bohužel tedy kvůli tomu že to musí bejt třeba ten plynnou atmosféru vcelku jinak to udělat najde a můžu se zeptat kde bude autobusová zastávka na sídlišti 
kde bude autobusová zastávka na sídlišti pardon 
už jste o tom uvažovali no takto vydanie v to bude součástí toho jak se tomu říká no to dopravního inženýrství 
dáme informaci ta informace bude venku teď na teď v listech informace a bude samozřejmě na na fejsbůku bude na internetových stránkách a mobilního rozhlase dobe a s tím plynoměr která s tím plynovodem protože samozřejmě má být hlavní trase je zřejmé ale s informací o mi vyplynulo že se dělá odbočka i do labor i tato a nevím tohle dělal odbočka 
to tom mi toto se netýká města tohle nevím nevíte o tom dobře 
to mi neplatíme vůbec to je majetek plynáren 
pan marek dopad padl pan kořínek 
jo je této doby tak prosím vás o co kráčí velice krátce po dobu rekonstrukce průtahu na ulici československé armády je trasa objížďky přes ulici komenského a to pro osobní vozidla a linkové autobusy nákladní vozidla kam mají vjezd zakázán 
michael tenhle snímek nějaké tak 
je to zdaleka špatně vidí a prosím vás je focený dnes ve čtvrt na los 
dozor na provoz v ulici komenského má městská policie službu vykonávají příslušník pokud dojde k nějakému problému v provozu příslušník městské policie musí jít situaci řešit pokud se tak stane nejfrekventovanějším čase a to je v době od sedmi patnácti do sedmi pětačtyřiceti situace se vyvíjí do kritického stavu u základní školy jana amose komenského nejsou přechody pro chodce nabízí se možnost posily hlídku městské policie v době od sedmi do sedmi čtyřiceti pěti dobrovolníky kteří mají zkušenosti s řízením silničního provozu posílení zajišťovat jenom v době školního vyučování prosím aby tento námět projednala komise pro dopravu a bezpečnost 
děkuji 
tady technicko má pan marek 
pane pane starosto znamená to že skutečně ta křižovatka v lesíčku ta největší novější křižovatka bude teda zavřená až do konce srpna chápu to správně ne že ta další část a co ještě není teď rozkopaná se udělá naráz byla celá česko má neskutečně neotevře se tak ne život na kterou se čekalo že by to že by to mu výrazně ulevilo ne ne a ten důvod je plynovod případ při to není žádná přípojka prostě to je ten důvod že se neotevře tahle ta křižovatka to že to je jediny 
bude se to koledovat celku 
pani statická to je ten výkop s těmi tekutými písky jsou tam proto tam je největší hloubka z celé stavby a bude tam nejde nejsložitější tedy tohleto vyřešit takže to je prostě přesně v tomhle místě křižovatky se to komplikuje tam je devíti metrová vrstva písku musí za používaš čtěte více toto stavbu prodat zdražují pět milionů korun jako já chápu že to tam je složitý chápu že zrovna tekuté písky už úplně nechápu že se to bude prodlužovat protože metrostav prostě ví že lisa je na pískách tak prostě tyhle věci musí vědět ale podstatné je že přeci tohleto proč bude dělat to znamená že tohle místo bude opravovat ještě osm měsíců než to dá dohromady 
to je to mě překvapuje já bych očekával že to prostě během dvou měsíců ale dohromady aby jsme od tech deset metrů tu silnici posunuli a mohli ulehčit školám protože ta kritické místo je prostě kolem komendy 
paiste řecka 
byste pane marku bohužel tečka nemohl ne na kontrolní den chtěl jste přijít závin tu můžu říci bohužel to nevyšlo že na začátku ledna na všechny tyhle ty detaily isty technické které sádru stranu já tady taky neumím odpovědět se určitě zeptejte 
dostanete ale je to hlavně je to před několik tedy mohla tomu problém 
děkuji děkuji pan fajmon 
co všechno se zeptat jestli městská policie ví o tom vraku automobilu osobního vedle arny v ulici legionářská už je tam asi půl roku furt se tam nic neděje jestli už se nějak odtáhne nebo teď jsem si četl v rozpočtu že máme nějaký peníz odtahy vozidel a ve boda na na 
tyhle ty záležitosti tak kdy tahle ta hrůza další je někde u nádraží taky mám co si tak pamatuju matně nějak se nám tyhle ty auta jako rozpadající se na těch ulicích množí tak jestli může policie nějak říct že už to řeší se to dohledné době bude pryč děkuji je tady pan zita takto řekne prosím vás rychle 
pavel zitta pane ředí nežer já jsem ho zdržovat nicméně k těm vrakům od srpna už máme v monitorovaném všetky vozidlá který spadají do kategorie vraků anebo do kategorie vozidel který už defakto nesplňují podmínky pro provoz na pozemních komunikacích to jsou rozdílné statusy prosím vás nicméně městská policie tohoto eviduje řeší z naší se to vlastními silami provozovatele vozidel vyrozumí vad tak aby to odstraňovali bohužel se to nedaří asi v takové rychlosti jak byste si všichni představovali a my taky nicméně když už se dostáváme do další fáze tak pak samozřejmě nastává ta poslední a my musíme předat správci komunikace to je defakto odbor majetku odbor města a ten potom může konat v tom že zahas zahajuje správní řízení nařizuje svým způsobem nějakým způsobem odtah na nějakou vhodnou plochu která zatím není vytipována ale jestli se nemýlím tak příští rok už by se mělo nějak to řešit a ve vlastním kompetenci potom ty vozidla odtahují my jak městská policie neobsahuje vozidla prosím ale jinak samozřejmě máme už všetko zmapovaný a všecko už leží tak aby se začalo řešit 
přesně tak 
přesně 
přesně tak už by se mělo realizovat děkujeme děkujeme paní ušiska poslední diskutujici prosím děkuju já bych se jenom při panu kořínkové protože jsem byla svědkem několikráte když projížděl integrovaný systém a nemohl projekt přes ulici komenského jednou to byla sanitka jednou to byli hasiči a chtěla musím teda my jsme se setkali s panem zitou já musím opravdu pochválit jak vzorně řídil dopravu ale bohužel je jenom to jeden člověk a když děti vystupují před autobusem za autobusem tak to nemůže uhlídat a tečka když všichni budou jezdit přes sídliště tak je potřeba aby teda se někdo postaral a byla i ta služba na sídlišti protože ta je budou všichni si přes sídliště tak tam se nedá přejít k té úzké se v té úzké zatáčce jo a u školy komenského když tam někdy skočí ty děti které přecházejí od zámku tak já teda opravdu nevím jestli čekáme na to až tady bude nějaké dítě těžce zraněno nebo něco horšího fakta situaci je velmi náročná ryby 
dětí 
je 
sněžilo jak 
protože 
školy 
a 
děkuji děkuji já jsem rád že plno rodičů pochopil to že je to tam je těžká situace jezdit na náměstí husovo vloží děti a poslali pěšky kolem radnice přemyslově ulici do školy odpoledne na ně čekají to byl poslední diskutující končím diskuzi je dvacet tři hodin prosím 
a interpolace dáme písemně 
já bych vám všem chtěl popřát hezké vánoční svátky jsem rád že jsme to zvládli v řádném jednacím čase jak jsem rozmluvil mluvil na začátku bych vám popřát hodně zdraví do nového roku a doufejme že se všichni dožijeme ve zdraví ve zdraví únorového zastupitelstva a že už tady bude vakcína jinak pro všechny zastupitele tady máme připravený vánoční dárky českou knihou o polabí 
    

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/2785d95ae553abf2fd34e3b9d7be44b3
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.