Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev 5056c823ae8b1ea2b167912f3c970170


ID jednání5056c823ae8b1ea2b167912f3c970170
JednáníJednání zastupitelstva Lysé nad Labem ze dne 2.2.2022
Další jednání města/kraje Město Lysá nad Labem
Datum jednání2.02.2022
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/5056c823ae8b1ea2b167912f3c970170.mp3
Délka audio záznamu05:43:35
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

  pro vážení přítomní vítám vás na dnešním jednání zastupitelstva města konstatuji 
že omluven je pan josef kolman ze zdravotních důvodů jinak jsme tady přitom už všichni zastupitelstvo je usnášeníschopné 
před zasedáním se začátkem zasedání upozorňují přítomné že ze zasedání zastupitelstva je pořizován videopřenos 
nyní prosím o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu ze zasedání minule to bylo paní fišerová paní košická 
pan havelka paní bláhová kdo je pro návrh 
pro je čtrnáct proti nikdo zdržel nikdo 
návrh byl schválen děkuji 
prosím o návrhy na jmenování členů navrhuje komise minule byl pan fajmon pan karel marek pan petr gregor 
pani košická pan burian ještě jevem 
paní fišerová 
zahajuji hlasování kdo je pro návrh 
ta 
proč čtrnáct 
pro byli všichni tak návrh byl schválen děkuji 
zápis ze zasedání zastupitelstva bylo dvanáct ty dva tisíce dvacet jedna a kontrolní zpráva vám byly zaslány na vědomí má někdo z přítomných připomínky k zápisu nebo ke kontrolní zprávě 
nemá děkuji 
zápis tedy považujeme za ověřený a přistoupíme ke schválení programu 
v pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo k jednání dvacet sedm bodů 
no osmnáctou hodinu je pozván jsou pozváni zástupci firmy fresh čoček je to že deska firma která 
je přípravu tubě 
na výstavbu obchodního domu lídl 
má někdo návrh na další rozšíření případně jinou úpravu programu 
pan burian 
děkuji za slovo já bych chtěl požádat o zařazení bodu který předložil pan viceroy jelikož vím že on jako zastoupit za mě občan města nemá právo dle vašeho výkladu tak já bych si to vzal za své a chtěl bych předložit nový bod na program který se jmenuje cenzurní činnost městského úřadu lysá nad labem a zároveň bych využil slova chtěl bych požádat o přeřazení bodů dvacet tři 
dvacet pět 
dvacet šest a dvacet sedm a to z důvodu toho že se jedná o důležité body pro občany města jsou až na konci programu a většina občanů tedy i je kvůli těmto bodům děkuji to jsou moje návrhy děkuji velká dětská 
dobré odpoledne já jsem se chtěl zeptat bodu číslo dvacet šest 
boční stodvacet čez 
usnesením vypracování zprávy 
vzhledem k tomu a podle mých informací dnes vám byly do mýho mailových schránek doručené zprávy kalypso a k projektu sportovní haly tak se ptám zda navrhovatel bodu číslo dvacet šest neuvažuje o stažení tohoto bodu protože zprávu jste dostali a myslím si že liché dneska o tom a ukládá radě města zpracovat zprávu pokud najdete nedostatky myslím si že se dá o tom hovořit na příštím zastupitelstvu protože u tohoto bodu jiný ukládací jiný ukládací bod není než tento a zprávám dneska byla zaslaná tak chci zeptat zda toto ne přeložit na příští zasedání zastupitelstva města tak se ptám předkladateli na tuhle věc protože u ostatních těch bodů jsou tam jediná se nikdo nerozporuje 
michael 
sedmi body dvacet sedm ještě jiné usnesení chápu že o tom diskuze se pohledávek vodu dvacet šest jenom ukládá vypracovat zprávu a tím že zpráva se dneska dostala jaká řekni můžete mít připomínky ale vzhledem k tomu že dneska přišla tak si myslím že je dobré si nejdřív studovat a pak třeba tu diskuzi otevřít na dalším zastupitelstvo můj dotaz 
kodeš přihlášené 
probrat protože několikrát za dobu co se kalypso koupila jsem se přes interpelace na informace které by nebyly sděleny 
neustále mlží což je mi dost nepříjemný chtěl pobavit děkuji 
děkuji další při ho velká já tomu moc nerozumím protože úkolem boduje zpracovat zprávu a jestliže jste zprávu deska dostali a já chápu že jste dostali deska taková budeme smysl já jsem ji nečet třeba takže ani neumím reagovat my už na ní zřejmě reagovat můžete tak nevím o čem diskutovat když výsledkem toho rozhodnutí má být uložit vyložit zprávu já chápu že až si zprávu přečtete chybí nám tam tohle nebo nám to stačí ale moc nerozumím tomu když výsledkem toho boduje uložit vypracovat zprávu a zprávu se dneska dostali tak k čemu nám ten bod bude ale děkuji 
samozřejmě četl a myslím si že je nedostatečná veřejnost taky zajímá za městské peníze a říkám já jsem se na několik bodů ke kalichu přes internet a nebylo mi odpovězeno dle mých představ takže místo jednoduché od nás odpovědi na jednoduchou otázku prostě jste dělali nebo vedení města nebo kdo ty zprávy vypracovat odpovědi dělat všechno proto aby mi odpovědět nemusel také sekci na zastupitelstvu města o tom pobavit i od té zprávě která nám byla předložena děkuji myslím si že mám právo děkuji 
děkuji marek 
děkuji děkuji pane starosto za slovo jen chvíli říkám to co jste říkal matěj kodeš určitě bychom rádi aby ten na zastupitelstvu abychom probrali děkuji za to že za strávila zaslaná tím pádem některý věci může být rychlejší ale určitě si to zaslouží abychom probrali děkuji děkuji ani to ženská přihlášená 
děkuji za slovo já se připojuji ke kolegům a kvituji to že byla zaslána dnes a práva nicméně velmi ráda právě tady dala řeč a to zejména proto protože právě dnes přišly i zástupci veřejnosti a chtějí se o tom bavit také jestliže znamená to není pouze pro nás ale je to samozřejmě záležitost veřejná a oni jsou tedy kvůli tomu a nebudeme snad zpochybňovat jejich právo aby slyšeli tedy namístě vaše vyjádření možná i vysvětlení protože by jste mi něco nepochopil tak jak jste zamýšleli děkuji děkuji 
technická 
který zpochybňuje je tedy jenom můj dotvořil tomu že účelem toho co tam je napsáno je že máme uložit zpracovat zprávu celý já nevím po tomto budu hlasovat když se vám nějaká práva byla předložena ale pořádku 
ani 
já jsem děkuji za slovo dobrý den všem já jsem se jenom chtěl zeptat on je problém během hovoru změnit usnesení když to navrhne předkladateli a myslím že není tak pojďme dál děkuji 
děkuji tak 
je tady návrh 
je tady zas že návrh 
je tady návrh na 
řazení 
vodu dvacet tři dvacet pět dvacet šest a dvacet sedm 
a zařazení bodu 
číslu dvacetosm řekněme jako poslední cenzura dobrý 
tak dáme hlasovat o tomto návrhu 
hlasovani jsem to zmatečný hlasování pro sebe 
a 
takže výsledek je nebo ho se kvůli 
dobře tedy nevidím 
já jsem se chtěla zeptat jestli by nebylo správné hlasovat nejprve o zařazení jednoho bodu a pak o přeřazení těch dalších bodů jestli by neměly být dvě samostatná hlasování že se to týká programu a každý znamená něco jiného tak navrhuje pokud bychom měli hlasovat o každém tím nemyslím o každém napřed řazení ale zvláš zařazení jednoho bodu a zvlášť před řazení těch ostatních bodu děkuji 
tak 
byl návrh na zařazení bodu číslo dvacet osm pan burian 
tak nechal hlasovat 
pro šest proti jeden z se sedm návrh nebo schválen děkuji 
další návrh je předřadit body číslo dvacet tři dvacet pět dvacet šest a dvacet sedm 
hlasování 
prošel proti pět drželi se při návrh nebyl schválen děkuji budeme hlasovat o programu jako celku 
pro osm proti jeden zdržel se pět návrh byl schválen 
pokračuje projednáváním jen jednotlivých bodů 
aby bylo jednodušší vysvětlování poprosil bych od kovou aby přišla k mikrofonu 
máme tady bod číslo dvě zúžení výčtu pardon bod číslo jedna žádost o odkup části obecního co tě k smíchu 
žádost o odkup části obecního pozemku parcelní číslo třicet sedm čtyřicet katastru lysá nad lomem okrouhlý 
jedná se o pozemky nebo takové obrázky které 
byly na rybníku okrouhlík paní a očekává to vysvětlit podrobněji myslím že už jsme to měli připraveny 
jo předseda výboru pro 
dvakrát dokonce doporučil aby se jednalo s českým rybářským svazem od té ceně dle znaleckého posudku 
rybářský svaz navrženou cenu akceptovat že výbor doporučil aby se realizovalo podle této dohody 
očima prosím 
nějaký dotaz protože se jedná vlastně o vodní plochu opravdový které vítězky divák 
vášně požádali 
a odkud vlastně zatopených vlastně hráze který drží jednotnou plochu s vodní plochou okrouhlý a akceptují vlastně návrh více nejste šedesát korun za metr čtvereční 
děkuji má někdo něco 
zahajuji hlasování o bodu číslo jedna 
tak pro čtrnáct návrh byl schválen děkuji bod číslo dvě zadluženi výčtu pozemku a oprava písařské chyby 
jedná se o pozemky pod budoucí stavbu obchvatu 
osoby plně očekává trošku složitější 
byla podepsaná smlouva schváleno v zastupitelstvu města a když jste podá návrh na katastrální úřad tak bylo zjištěno že současně pozemek šestatřicet nominuje jedna katastrofa která neměla být součástí aby se od odpradávna protože včetně vlastně zastavěná marie oklepem pouze jenom část tohoto pozemku ne celý takže katastrální úřad nám tento návrh vlastně zastavil a vrátil zpět a vlastně došlo i k tomu že já jsem udělala chybu ve výčtu pozemku který je na území katastrální území ostra kde jsem se před psa takže také návrh na to aby se toto opravilo ze strany města je potřeba zveřejnit nový záměr kde budou teda správně ten jeden pozemek bude mimo třista třicet lomeno jedna z katastrální území léto bude správně napsáno číslo v katastrálním území ostra tím pádem vlastně dochází ke snížení kupní ceny ze strany krajského středočeského kraje nám byla podána informace vlastně pravdu projektem který je zastupují z jejich strany vlastně není potřeba to znova projednávat zastupitelstvo kraje 
děkuji má někdo dokazi 
zahajuji hlasování 
a 
proč ztrát návrh byl schválen děkuji 
bod číslo tři oprava tiskové chyby návrh na směnu pozemků v lokalitě na vysoké mezi a společný postup k naplnění regulačního plánu vysoká mez změna číslo čtyři 
to je to je bod který jsme měli v minulém zastupitelstvu došlo tam k překlepu 
bylo tam chybně uvedeno padesát jmeno stodvacet si pozemek a mělo by správně padesát čtyři lomeno sto dvacet tři 
kdyby bylo potřeba vysvětlit paní očekává 
v ani blaha 
děkuji za 
já jsem jen chtěla říct že jsem na to že se nám to opět vrací do zastupitelstva také probírala s paní kučerová z odboru územního plánování podmínky výstavby na tom území a jen bych chtěla všem říci že výstavba rd na pozemku není zakázaná že asi bychom si měli uvědomit že to že regulační plán nějakým způsobem vymezuje využití toho území také ve vztahu k rodinným domů ale není zakázáno aby na pozemku byla bylo vybudováno nějaké jiné přípustné využití který územní plán nepřipouští to znamená že z tohohle ohledu by měl být i ten pozemek náležitě oceněn a ne způsobem který byl oceněn daném znaleckém posudku že mé obavy nejen to že tedy jako nebyly míře v jaké byly ale naopak se ještě prohloubily a myslím si že 
odsouhlasení tohoto bodu rozhodně není jednání zastupitelů péče řádného hospodáře a navrhovala bych udělání revizního posudku takže můj protinávrh je aby jsme nechali vypracovat revizní posudek který zohlední to že 
daný pozemek je určený k zastavění a je na něm možná 
stavbami které jsou uvedeny v územním plánu jako přípustné využití to znamená jakoby že nemá vyrábí komunikace 
paní ženská 
mě bych se ráda připojila ke kolegyni a chce říct že se jedná se tedy o směnu pozemků a zato směna není pro naše město výhodná není výhodná a proto jako minule stejně i dnes navíc podpoře podpoře argumentace tedy přinesla radka bláhová která se zjišťuje tak prostě znova opakuji není výhodná a ne postupujeme nebo by jsme nepostupové že by snad smáli souladu s pravidly a dobrého hospodáře proto nebude jsou 
hlásí se někdo přítomny 
ano pan marek nejdřív 
já bych se připojil kolegyním jsme diskutovali velmi obsáhle na minulém zastupitelstvu znalecký posudek této chvíli ocenil metr čtvereční toho našeho pozemku na dvanáct set 
dvanáct set devatenáct korun čtyřicet haléřů máme tam pět set padesát osm metrů to znamená zastavitelné zóně kde se slavit dá ocenil na dvanáctku pokud se bavíme o i kdyby to nebyla bytová výstavba ale budovat třeba zahrádky nebo podobně ráže a podobné věci rozhodně dramaticky víc než 
víme že stavební parcely se na nové prodávají výrazně výrazně více čtyři tisíce pět tisíc korun na metr čtvereční odhad který máme od stejného odhadce který nám třeba odhadoval kalypso když jsme koupili za deset milionů a ejhle chvilku poté jsme zjistili že vlastník si koupil polovinu kohokoliv sa za devět set tisíc půl roku před námi stejném roce nám dělal 
zadruhé zatřetí 
když je to směna pak ten pozemky který bychom je měli nabral a nabýt do vlastnictví město také nemáme odhadnuty naším posudkem který jsme si nechává zpracovat mi a je to posudek který se nechal zpracovat aktuální vlastník pozemku 
a to není dobře prostě standardní je že si posudek město nechá zpracovat svůj vlastní protože to posudek to takhle funguje ne že se ho nechává zpracovat vlastní je to jsou tři věci které si myslím že není možný my jsme to říkal už minule že není možný tu změnu ratatouille takto udělat že nutné udělat posudky udělat posudek revizní na ten pozemek který se udělaly revizní posudek a udělat posudek na pozemku který bychom měli dostat do vlastnictví jestli mají tu cenu která je mluveno teprve poté co můžeme bavit jestli to je možná změna jinak je opravdu veliký nebezpečí že se chováme jako řádný hospodář ve městě děkuji děkuji 
pan 
koros děkuji za slovo programu je trošku širší než doprava tiskové chyby tam je i něco z řešení dopravní situace veliteli kolem vysoký meze já si myslím že teda pokud chceme bezzemek směnit tak se musí řádně nuceni co tady zaznělo a navíc se nemůže ocenila že se na něm nedá stavět rodinný dům vůbec není pravda já jsem od paní kučerová která je vlastně referentku orgánu územního plánování dostali informaci mailem že vlastně ten pozemek podle územního plánu může být stavební to znamená pro výstavbu rodinného domu stačí pouze když vlastník pozemků město žádá o úpravu regulačního plánu které nic nebrání protože že lze rád protože územní plán toto umožňuje prostě i když regulační plán říká sedm set metrů čtvereční minimální tak územní plán říká že pokud při i přitom dělení pozemků vznikne nějaký takovýhle menší jak pokud má větší prostor než čtyři sta metrů se lze na něm postavit rodinný dům znamená ten posudek musí být udělaný tak aby bylo zřejmé že je to pozemek který umožňuje i výstavbu rodinného domu a pokud která město chce udělat kus směnu takovým posudek povídat další věc která je nejasná je teda jakým způsobem se má řešit dopravní situace kolem vysoký mezina litoli protože já když jsem se zeptal jak tohle mohlo vůbec vzniknout že došlo k nějaké etapizace výstavby i vysoký mezi jak vlastně narazili jsme na to není ani smlouva o parcely zaci znamená že on je udělaný regulační plán který vyžadovaným vlastníků ale s nima vlastníka má těch jednotný pozemku a není podepsaná smlouva o parcely zaci já vůbec nevím a to by měla si vysvětlit pan magistr havelka který vlastně dlouhá léta byl starostou tak já nevím jak vůbec mohlo dojít k tomu že se po jakoby povolala výstavba infrastruktury lokalitě není zřejmý jakým způsobem došlo k tomu je došlo k výstavbě jenom jedné poloviny infrastruktury a aniž by došlo k tomu že se udělají výjezdy zejména na ulici družstevní to mi není teda vůbec jasný se sice o nějakým postupne přístupný k pozemku že se tam bude jako stavět rodinné domy a 
já si vemu ještě tu druhou polovinu ty těch dvou minut tak mi není jasný tohle je potřeba objasní mě totiž není jasné kdo je subjektem kde jsou vlastníci pozemků protože vedle jako vlastníků který soustřeďuje soustředění pravděpodobně v tom družstvu vysoká mez je tady město tedy vlastně vlastní který má osmnáct tisíc metrů čtverečních dosud nedotčené pozemek který severní části města pampa a potom jsou tedy pozemky pana s kůrovce jako jsou prostě dva poslední vlastníci kteří prostě mají obrovský pozemky a se spolu s tím města estera s ním když jsem tak mě by zajímalo proč město najednou se rozhodne že za tyhle ty vlastníky bude budovat komunikace a už mi vůbec není jasný price měst rozhodne že bude budovat severní spojku která vlastně umožní ten pozemek osmnáct tisíc metrů čtverečních připojit na veřejnou komunikaci aniž by vlastník pozemku přispěl na veřejnou komunikaci nebo já nevím jestli to město tománek zajištění r je spousta otázek město tedy chce řešit situaci little která vůbec neměla nastat tady je potřeba říct nebo říct jakoby zodpovědět jak je možný že stavební úřad výstavbu jak je možný že město jako účastník řízení vztahů 
etapizace proč město najednou chci řešit za soukromého vlastníka nějakou otázku kolem rychle a pokud jsou občané little nespokojení oprávněně že tam lidické ulici je obrovská doprava já beru a já nevím proč nezastaví nedají námitku čas aby se přestala z aby se zablokovala místem v lokalitě spousta nezodpovězených otázek a chceme řešit dopravní situaci velikou a přitom je zase čas na na finanční 
jsme se domluvili 
souladu s jednacím řádem jak budeme postupovat v souladu s jednacím řádem se chtěl taky mě připomínku programů abyste měli smůlu že se vám solo děkuji 
tak je přihlášený další pán 
tomáš velice dobrý den 
musím potvrdit že 
sa nedostal slovo také jednacímu řádu je potřeba 
dokonce bych požadoval aby to bylo by se dva občané nedostali slovo při diskuzi o jednacím řádu děkuji a k této věci této věci je to tak že to tady velmi dobře pangkor a 
není to první případ kdy si město nenechala zpracovat svůj vlastní znalecký posudek a spokojil se znaleckým posudkem protistrany jestli si dobře vzpomínáte tak město prodalo patnáct milionů pod zůstatkovou hodnotou nádraží neboli novou budovou nádraží a podchody a místní obchody a tak dále a aniž by mělo svůj vlastní posudek 
přičemž přičemž cena byla opravdu 
tak jenom zdá se že je to tady zvykem už od roku dva tisíce osmnáct 
požádal bych také pana havelku aby vysvětlil proč to řeší město proč to nebylo řešeno tak jak 
sděloval 
je to věc velmi vážná 
nicméně abych to odlehčil já vám za ten pozemek nabízím o deset tisíc korun víc než kolik je odhadní cena a myslím to naprosto vážně 
takže to chci aby bylo zaznamenáno tato nabídka aby byla aby byla aby byla projednána děkuji dovoluji se ještě zeptat jestli vůbec občané mohou nabídky k těm pozemků dávat já teda tu nabídku dávám protože ten pozemek prostě cenu má takže je zjevně na prodej takže z tohoto důvodu z tohoto důvodu tu cenu nabízím ale 
v každém případě v každém případě je potřeba vysvětlit zdali ten pozemek je možné koupit nebo není možné koupit a jakým způsobem se bude postupovat 
také bych ho nechtěl ale lycée abyste tady nemá veřejnost 
na nádraží byly odhady jako 
odnás tak prosím vás nevystavujte tady pohádky nikomu takže děkuji nemáte slovo nemáte slovo má slovo pan paní fišerové nejenom já jenom slovo paní fišerová těm 
nic neříkejte 
na jednom 
pane elise nemohla bych něco říct prosím technickou děkuji dneska kytary prosím do řeči 
já jen bych chtěla těm pozemkům říct že město žádá o směnu a město pozemky neprodává žádali jsme o směnu město nikoli majitel pozemku 
děkuji pane někam 
krok jenom krátce 
já si myslím že pozemky si koupit nemůže žádný občan protože v tuhle chvíli pozemky nejsou na prodej a není vyhlášen záměr na prodej čech pozemků jinými slovy není možná pokud se dneska schválí ten záměr protože se stále bavíme o záměru na směnu pozemků nikoliv prodej jako samotném tak kdokoliv k tomu záměnu může mít připomínky bude mít pozemky které chce směnit muže je tam navrhovat cokoliv chce to je věc ale v tuhle chvíli není možné si koupit takže to bylo na ten dotaz který jste se ptal děkuji 
děkuji pane rice podruhé 
jsem se i na to proč město neřešilo tu situaci v lokalitě tak jak tady navrhoval 
roč 
nedokončená nedokončený stát přístupnosti lokality nebyl řešen v rámci v rámci kolaudačním řízení rámci parcely zace rádci síťování těch pozemku a tak dále tak to prosím abyste nám pane havok odpověděl a 
k tomu k tomu znaleckému posudku znalecký posudek na na to nádraží jste nám poskytli a ten znalecký posudek si nechalo vypracovat nikoliv město ale nechal vypracovat ten dodavatel takže 
tady řešíme 
je to sto šestka dohledejte si děkuji děkuji holka tak povolovacího procesu se vyjadřovat nebudu protože přísluší státní správě a nikoliv samosprávě to znamená nebudu tady říkat proč kdo a za jakých podmínek výstavbu protože to bylo předmětem stavebního řízení a a věcí kolem něj mi nepřísluší hodnotit pokud se ptáte proč město většinou tak je to činilo město činilo to že když ještě nebyly pozemky ve vlastnictví žadatele o tu změnu nebo horský máme pozemky směňovat tak stoupl v jednání s předchozími majiteli město dokonce přichystalo tu věc že prostorů borku byla dostatečně dimenzovaná přečerpávací stanice kanalizace tak aby právě tímto prostorem se mohli zapojit jak sítě tak zkrátka dobře komunikační napojení bohužel jednání v tomto nedopadly nedokázali jsme se dohodnout na tom abychom ten pozemek získali jinými slovy družstevníci se rozhodli jít jiným způsobem požádali si o změnu regulačního plánu 
tady byla schválena požádal jestli na základě změny regulačního plánu o stavební povolení územní rozhodnutí tým byly schváleny příslušnými úřady proto tam tu věc postavili rozdíl je tam ještě další věc a s nimi mělo město uzavřenou smlouvu na převod inženýrských sítí to znamená tu chvíli prosím řekněte kde mě za slovo ale buď už máme převedeny nebo jsme v procesu převodu protože výstavba byla ukončena a 
ve své podstatě ty věci se tam dokončují znamená je to tímto způsobem děkuji pane starosto děkuji děkuji 
zastupitelstvo schválilo zastupitelstvo ne vy 
ano holka já teda jenom technickou samozřejmě já jsem za to rád že se tam ta výstavba umožnila protože je to pole uprostřed města které tím že nezastavěné tak jeho velká škoda také tlak na to aby jsme se rozšiřovaly do polí protože vnitřní prostory nejsme schopni pozornost postavy a chápu 
já mám jen tak mimochodem pane licence já vám do řeči neskákal proč by mi skáče do řeči já jsem si to netroufl muži 
narozdíl od vás já už nebudu reagovat na vás tuto chvíli říkám že na žádnou vaši otázku dneska už neodpovím protože se neumíte chovat děkuji pan marek 
děkuji pane starosto slovo já jen chci požádat to co jsme říkali ohledně posudku ohledně 
toho našeho stanoviska k tomu budu aby to bylo zapsáno v závěsu aby v zápisu nebylo kam jenom že k tomuto bodu promluvil karel marek bláha martina kinská podobně ale by tam byly jednoznačně napsané tyto tyto věci protože k tomu pozemků skutečně nebyly 
rozumem je to lepší takto 
musí mluvit mikrofonu k této chvíli ale je pravda že já také velmi špatně slyším osadní 
děkuji ještě jednou prosím to co jsem říkal poprosím aby v zápisu k tomuto bodu byly uvedeny ten průběh diskuze obory který ty připomínky které jsme k tomuto bodu měli ohledně nezpracovaného posudku ohledně toho aby se udělal nový posudek a hlavně to aby se udělaly posudek na nový pozemek 
jenže tady návrh kolegyně radky bále mu připojíme ještě druhý druhý návrh aby ten posun ten ty pozemky který bychom měli dostat do směny 
chce tak aby na tyto pozemky jsme dělali svůj vlastní osud jako 
je přihlášen pan gregor 
žádnou technickou jestli umím dobře číst doufám že ještě ano tak pokud vidím tak se nazývá oprava tiskové chyby nikoli diskuze k obsahu který jsme diskutovali na minulém zastupitelstvu myslím že ho pomalu hodinu takže tady je oprava tiskové chyby a vás upozorňuji že pokud ve městech oprava tiskové chyby to nejde vůbec na zastupitelstvo to se řeší tak když pokud na to někdo přijde a je to něco co se vyvěšuje a je to tam tři dny a přijde se na chybu ta chyba se opravdu o tři dny se prodlouží termů sejmutí materiálu a my to tady řešíme zastupitelstvem ještě úplně řešíme něco jiného než je oprava tiskové chyby žili bych rád kdyby se tohle ukončilo 
je přihlášený pan skuhrovec mám technickou 
už mám technickou 
dvakrát 
dvakrát 
má slovo pan skuhrovec má slovo pan skuhrovec se vám řekl 
má pan skuhrovec 
se dotýká básne 
děkuji 
děkuji za slovo prvořadě já bych ráda jen 
jednu věc a to pro a to právě že ta diskuze na tom minulém zastupitelstvu byla řeknu poměrně objemná zevrubná a přesně znělo dneska to mělo být především ohledně opravy zjevné chyby v usnesení musím říct že jsem poměrně fascinován do jakého se tady znovu dostáváme myslím si že bůh sám když řeknu že je to poněkud únavné a upřímně mi to líto protože stejně tak diskuzi zaznělo město to je má zjevně dlouhodobě problém některé lokality které patří řekněme do kompaktního celku té zástavby nějakým způsobem rozumně využít a jednání s předchozími vlastníky to ztroskotalo proto mě město znova oslovil s nabídkou na to znělo aby mohly vzniknout právě ty cesty já jsem souhlasil s tím že se toho účastnit ale 
říkám jako v tuhle chvíli když jenom prostě tam chybělo číslíčka přitom v diskuzi na minulém zastupitelstvu doopravdy bralo úplně ze všech možných úhlů takže se znovu dostáváme k tomuhle 
skutečně mě to překvapuje ještě jeden aspekt co se týče vlastně 
zazněly termíny jako etapizace parcely zase výstavba a tak dále a co se týče družstva tak tam nějaká místa měla ale je nutné si uvědomit že pozemky ohledně jejich změny tady se bavíme kdy mimo jiné tedy předmětem směny je pozemek pět set dvacet čtyři metrů za třináct set dvacet devět metrů součtu tak on přímo přiléhá k silnici já upřímně nevím co se týče zpřístupnění těch pozemků kde jakoby samospráva by mohla nějakým způsobem zasahovat protože i ten regulační plán to už je daleká historie ta účinnost už strašně dlouho dlouhá nebo respektive strašně dlouho je to v účinnosti další aspekt je ten že právě tahle diskuze která probíhá také značné míry taky super chlum u všech těch jednání o těch regulačních plánech se týče regulačního plánu tak ty změny tam byly čtyři asi vše co jsem chtěl jenom pro dnešek děkuji děkuji 
tak máme tady na hlasování je tady 
protinávrh který dával paní 
tak ta poslední byl pan marek 
děkuji pane starosto že byl protinávrh od paní vláhové jen jedna věc co jsem říkal tu druhou věc a to je ten návrh ho abychom na to jsou dva návrhy nejsou dva protinávrhy 
takže v první fázi můžeme hlasovat o protinávrhu bláhové samostatný děkuji 
a 
všude tady prosím vás 
děkuji za 
mučit veřejnosti a zdvořile požádat pana magistra havelku jestli když bude mluvit technickou poznámkou jestli by si mohl zapnout mikrofon aby slyšela i veřejnost a lidi co sledují onlajn zasedání zastupitelstva co říkáte bře bez mikrofonu to není slyšet 
já rozumím ale teď taky mluvíte rozumím rozumím akorát teď zase mluvíte a není to slyšet je to tím že žijeme v technické době děkuji moc a zaroven bych chtěla veřejnost já vím že nemáte jinou možnost jak se ke slovu dostat ale prosí chovejme se kultivovaně věku 
je to v pořádku 
se 
je to dle usnesení 
zastupitelstvo ukládá radě města vypracovat revizní znalecký posudek na pozemky parcelní číslo šedesát jedna lomeno čtyřicet až šedesát jedna almeru padesát tři padesát čtyři lomenou sto dvacet pět padesát až sto dvacet tři o padesát čtyři lomeno sledovat katastrální území litol 
pro šest proti tři zdržel se pět návrh nebyl schválen 
budeme hlasovat o návrhu paní zastupuje paní láhve 
ro sedm proti dva držel se pět návrh nebyl schválen 
děkuji 
budeme hlasovat o původním návrhu usnesení 
pro osm proti šest návrh nebyl schválen padl návrh byl schválen děkuji 
budeme pokračovat bodem číslo čtyři 
uzavření smlouvy o spolupráci na projektu lis lávka včetně cyklostezky lysá nad labem bezbarvá krasa a cyklotrasa litol labe 
jak víte dohodli jsme se tu tři roky pracujeme na tom na projektu lávky na litovelské mosty lávky jsou úzké a aby mohla vést cyklotrasa má normu tři metry a 
řešili jste mi teda sjezdy a nájezdy na tuto trasu je to velmi potřebný projekt pro naše město před těmi třemi lety jsem dohadoval spolupráci s krajem a se státním fondem dopravní infrastruktury a dohodlo se to že město připraví projekt a pak tedy budeme se do toho pustíme ve spolupráci se středočeským krajem do realizace 
jsem rád že i nové vedení kraje k tomu přistoupilo tak že se toho projektu ujalo a chystá jsou realizovat 
na posledním jednání na státním fondu dopravní infrastruktury kterou se šťastné ředitel zástupci středočeského kraje města lysá nad labem dceru postup tím že je nutno podat žádost o dotaci o významu dotaci ve výši čtyřicet milionů korun osmdesát procent z ceny na státní fond dopravní infrastruktury do desátého března před náma stojí schválení tohoto 
smlouvy o spolupráci se středočeským krajem já bych mikrofonu pozval paní danuše antošová která je zaměstnaná středočeském kraji koordinátorka a těch jedná se zúčastňovala ona nám řekne jak by to probíhalo a je tady velká naděje veliká naděje je teď na nás abychom pomohli aby sme tu bolest co tady máme už letitou odstranili a měli tam krásnou bezpečnou hlas pro cyklisty a pěší která 
by byla tedy v majetku kraje tak 
dobrý večer děkuji za slovo já bych tady jenom přečetla jsem si udělala rychlé schnutí bodů harmonogramu 
rychlé schnutí bodů harmonogramu toho realizace tohoto projektu a jenom vám to teda tady přečtu co jsem si poznamenala aby vás nezdržoval jednání 
projekty ve fázi vydaného pravomocného stavebního povolení z osmnáctého první z roku dva tisíce dvacetdva a současně současnosti je podána žádost o prováděcí dokumentaci toto ještě stále za ještě město lysá město lysá teda je 
nedalo zadalo teda projekt a bude ten projekt předáván až ve fázi prováděcí dokumentace pontex se zavázal že tuto prováděcí dokumentaci zpracuje do konce dubna jak tady říkal pan starosta tak na podzim se kraj a město dohodli na spolupráci na realizaci a kraj předal 
rada kraje schválila záměr 
a o přebírá o převzetí investor ný na realizaci stavby a bylo to schváleno usnesení prosincovém a to investorský budete na krejčí výraz na základě smlouvy kterou si tady zastupitelstva města bude schvalovat jde o smlouvu o spolupráci předmětem smlouvy je závazek kraje zajistit realizaci a financování akce a správu a údržbu z realizovaného projektu po dobu udržitelnosti závazek města ve smlouvě přidat kraj projektovou dokumentaci stavby až do stupně 
živé části pozemků dotčených stavbou ve vlastnictví města do vlastnictví kraje před zahájením stavby a postoupit práva a povinnosti ze stavebního povolení kraje si právě zdůrazňuje ten moment převedení části pozemku které se budou nacházet hotovou stavbu které jsou právě uvedeny ve smlouvě 
a tato převedení musí proběhnout do zahájení stavby jde o to že pravidel žádosti o příspěvek moderní musí žadatel kraj být vlastníkem pozemku již ve chvíli podání žádosti což není možné do jedenáctého března stihnou nicméně 
jde i nám sdělila žena 
současně žádosti můžeme podat žádost o výjimku z pravidel že se tak stane kraji vlastníkem pozemku před zahájením stavby takže tohle doufáme že bychom mohli nějaké procestovat nějaký vzájemné součinnosti město kraj 
tuto teda musí schválit zastupitelstvo města zastupitelstvo kraje které se koná dvacátého osmého února a bude se předkládat také výboru dopravy února výboru zvykne poté by teda ta smlouva mohla být podepsána oběma stranami a je nedílnou součástí podání žádosti o příspěvek 
a poté konzultaci která proběhla na sestavení vedeme žádost jako mimoúrovňové křížení s nadřazenou infrastrukturou 
je teda ten termín podání žádosti jedenáct je to teda poměrně 
levným blízký ale snažíme se aby jsme hory žádost právně voda výše příspěvku je do výše osmdesáti pěti procent a 
jedná se o křížení v tomto případě dopravně významné vodní cesty a vlastně ten projekt je charakterizovaný jako láska ne jako cyklostezka je to na doporučení právě 
že na tento způsob žádosti můžeme získat více bodů než na cyklostezku jinak celkové náklady realizace stavby jsou čtyřicet devět milionů osm set tisíc 
vím že žádáme touto cestou toho mimoúrovňového křížení nadřazenou rasu kterou nejsou nedá uznatelné veškeré náklady stoprocentně pro žádost o příspěvek a jsou to jenom určité části nicméně převážná část a na ten příspěvek software i bude činit asi třicet sedm milionů kofinancování kraje dvanáct milionů 
žádost zpracovává regionální dotační kancelář ve spolupráci s naším oddělení regionální infrastruktury a jak jsem říkal intenzivně se snažíme na aby žádost byla podána do termínu 
co se týká realizace stavby tak pokavad bychom měli teda prováděcí dokumentaci v dubnu frontexu a uzavřenou smlouvu nemas ranami a stane se kraji teda 
stanete kraji investorem můžeme zhotovit 
můžeme vysoutěžit zhotovitele stavby technický dozor a v tom případě by se potom mohla začít stavět červenec 
více na dva nebylo takové možné zahájení stavby musíme respektovat že je tam nějaké kácení stromů 
které lze pouze ve vegetačním klidu a 
tady by bylo třeba dobrý v součinnosti lisou bude o nějaké 
stromy které jsou na pozemcích klise protože první bude asi zahajována pravděpodobně stavba na tom vlastně tak aby se třeba hledět stromy vycházce do konce března tohoto roku a mohla by začít stavba už v červenci bylo by to i vhodnější z důvodu frekvence vůbec na mostě než začíná arašídy listopadu 
ale podmínkou aby se mohla zahájit je právě to převedení pozemků a vycházení 
takže pokud tak bychom nestihli tak bychom mohli začít stavbu až listopadu předpokládaná doba stavby jaro jsou zimní přestávkou mezi listopadem a březnem takže se asi tak tomu všechno taková trošku pozitivnější stále možná ne že jste projektové dokumentaci vyplývá že nebude uzavřen úplně celý moc ale bylo by jenom uzavřen částečně na straně protože ta láska bude vedena jen po jedné straně mostu jestli k tomu ještě někdo chce jestli mě značně je tak se zeptejte 
také děkuji pan burian nepřihlášen 
děkuji za slovo já bych chtěl poděkovat daně za odvedenou práci na tom budu držet palce aby to dopadlo protože si to všichni vysát si přeje takže díky moc a a ať se daří dál určitě mu podpořil 
tady ještě k tomu jestli můžu bych chtěla říct asi vy co jste tady tak víte že to má už delší historii že občas někde v roce dva šestnáct jsme tady s martinem robejšek když ještě seděl radě za dopravu tak jsme iniciovali liso která požádala tenkrát tuto studii aby se někdo nějak ta situace která tam je na tom vlastně pro pěší a cyklisty aby se to řešilo a tenkrát zpracovával kontextu studii takže jsem ráda že je to už takové fázi a že nějakým způsobem můžeme pomoci kraj 
děkuji za informaci je to radost poslouchat spolupráci 
kraji by začal soutěžit co nejdříve co nejrychleji s tím abychom prostě 
náš problém brzy odstranili má ještě někdo něco nějaký dotaz 
je tady návrh hlasování 
pro 
všichni pro děkuji návrh byl schválen 
já bych teď se nám avizoval že nosnost schůdné pozván ženská společnost náklady připravuje výstavbu obchodního domu lídl v litoli já bych tedy teď vyhlásil přestávku při které by nás půlhodinovou přestávku při které nás nám společnost představí studii máme tady na promítnutí a jsou připraveni samozřejmě odpovídat na vaše dotazy abych poprosil pana inženýra architekta hnízdila 
aby je se ujal slova u mikrofonu a proto bych opuštění prezentace 
samozřejmě jsme rádi všichni že by konečně litol dostala obchodní dům na vysoké úrovni ještě myslím dost velká cesta po skutečnost po zkušenostech s ostatními obchodními domy co nechystám 
je to trošku zvětšit 
na maximum nedošlo 
děkuji za slovo a 
dobře aby to bylo slyšet 
starostu dovolte mi abych se představil se říká na auto na umístí typu prodejny společnosti lidl prodejna se opakuje uvidíte na konci prezentace prodejna vypadají v různých místech v rámci čech ale i zahraničí tělo bych říct pár slov důležitých 
k tomuto tématu 
předkládaný návrh studie vychází ze znalosti místních poměrů dostupných podkladů a plně respektuje širší vztahy ke stávající okolní zástavbě uložil uvažováno budoucímu něčím což je docela se stávající zástavba je vidět na dalším obrázku tohle úvodní slay a pak uvidíme 
širší vztahy kde umístěná poloha červeně taková čárka a teď k vlastní prodejně která je vložena do situace do ortofotomapy kde vidíme několik souvislostí po prave strane je 
komunikace toho obchvatu která je na terénní valu 
na stoletou vodou 
jestli slyšíte 
poprvé na náš pozemek 
levé strane jsou rodinné domy když by se posunuje prosím 
kterých se zástavba nedotkne nebo navrhovaná stavba my jsme navrhli tak aby to tvořilo budova na prodej na protihlukovou bariéru její výška nepřesáhne deset metrů což znamená že spolehlivě spolehlivě jakýkoli hluk od budoucí dopravy ale i z vlastního parkoviště 
parkoviště je možné díky odbočovacím pruhu které vidíte 
tím rozšiřujeme o další pruh tu dnešní komunikace družstev a 
zásobování se řeší společně s návštěvnickým stáními ona to řešeno na konci horním pravém rohu uvidíte stání pro kamion je zásobování je to úvrať takže vlastně ten kamion s návěsem přijede vždycky mimo dobu prodejní aby nebyl koncovek parkujícími místa 
parkoviště na závory teda pod uzavřením to znamená že pro nakupující nějakou dobu to bude zadarmo pak to bude asi placena dané režimem 
společnosti lídl ještě také možnost že by to parkoviště za určitých 
sloužit vám líbila tady naše diskuze hodinová než se na vás dostalo teď budeme řešit další body tady související s výstavbou tady naše prostor ve městě možná vás to jako jednomu a developerskou společnost bude zajímat takže jestli vydrží můžete tady mezi náma zhusta 
děkuji 
tak jsme to stihli pěkně zato půlhodinou jak jsme si řekli já bych za pokračování zastupitelstva máme tady bod číslo pět z nich bytového družstva pro výstavbu domu v areálu bývalé fruty předkládá pan zastupitel a předseda výboru pro majetek 
pan fimo 
předloží 
já děkuji za slovo pane starosto 
ve své podstatě minule jsme tady už na tuto věc nějakou diskuzi vedly bylo řečeno že máme počkat na výsledky ankety a dostali jsme úkol na minulém zasedání zastupitelstva města zjistit zájem o možnosti družstevního bydlení důvodové zprávě máte napsáno ve své podstatě jak dopadla anketa co se týká možnosti zástavby v areálu bývalé fruty a máte tam i výsledky nějakého průzkumu mezi obyvateli na téma možnosti založení bytového družstva jenom říct že v tuto chvíli tyčí tenkrát tam jsou už zase neplatí protože ty žádné ty návrhy že by se další občané rádi zúčastnili 
toho bytového družstva nebo byli by rádi účastník tom bytovém družstvu už jich je zase asi o pět nebo šest víc přišlo období kdy se vám bude právu zpracovávali pánové jestli můžu poprosit vzadu já bych byl rád kdyby jste 
mě nerušili děkuji 
mně to vadí 
ve své podstatě jsem se snažil i ve spolupráci diskuzi na výboru pro majetek stanovit nějaké podmínky chci říct že v tuto chvíli nechci abychom dávali rady nebo komukoliv návrh na založení družstva ale abychom ten proces odstartovali s čímž by teda mělo znamenat že jsou tam navrženy nějaké základní podmínky na to kdo a za jakých podmínek se může stát členem družstva další ve své podstatě měli by jsme měli by jsme přichystat návrh stanov tohoto družstva 
je tam byl by tam úkol pro radu swat informativní jednání s občany kteří projeví zájem o vstup do bytového družstva tam návrh na připravený nájemní smlouvy na pozemek v areálu fruty pokud by jsme se dále tedy rozhodli aby věc mohla být nějakým způsobem připravená a posunout o tom zastupitelstvu dál 
v tuto chvíli ode mě asi všechno poprosím protože ta věc byla projednávána na výboru pro majetek poprosím pana předsedu jestli by mohl k tomu něco říci děkuji 
děkuji že jsem chtěl říct že se projednávaly na zasedání výboru minulý týden ještě nemáme zpracovaný zápis ale zásadě jako 
výbor jsme diskutovali o tom že máme máme tento pozemek v centru města který je majetkem města je potřeba rozhodnout o jeho další využití aby neleží ladem jedna z možností jak využít fire využít právě družstevní výstavby a tom smyslu taky byla 
zveřejněna informace a v listech mě samotnou překvapilo kolik lidí na to pozitivně reagovalo v zásaděvšichni se ptají co jaké budou konkrétní podmínky a boji o to zájem zájemců je přes dvacet už tečka asi pětadvacet možná a pokud se to zveřejní dále tak myslím že zájemci budou přibývat a v dnešní době je otázka bytové výstavby velmi zajímavá protože pro mladou generaci ceny jsou velmi vysoké takže možnost připravit výstavbu v místě bydliště mezi mladými lidmi bude velmi atraktivní a myslím si že tahle možnost ktera minulosti tady byla mnohokrát využita že by se mohla využít této době pozemek 
je veliký a dá se využít i k jiným účelům a ale bydlení tam je stejně území 
určeno k tomu aby se využilo především bydlení a je taky pravda že 
veřejnost masivně a spoří různých produktech stavebního spoření a a využívá hypotéky takže tito lidé kteří mají nějaké naspořené prostředky tak hledají projekty kde by je mohli 
efektivně využít a myslím si že ten projekt který mi tady máme kdybychom využili tu schválenou existující dokumentaci že by o něj zájem byl lokalita je pro lidi atraktivní a 
která je samotnou překvapilo těch dopisů které byly adresovány na moji adresu a že 
je tady velká část lidí kteří jsou patrioti je chtějí být prostě v lyse a aby děti mohly být v lyse a a hledají proto příležitost myslím si že by měly vytvořit tu příležitost poskytnou takže navrhuji doporučilo aby jsme to podpořili udělali s těma lidma vypsali to ještě jednou aby se veřejnost dozvěděla a kdo bude mít zájem aby se zúčastnil první schůzky samozřejmě je na nás jaké míry legislativa říká že města dříve se nemohla účastnit být členy družstev dneska města mohou být členy družstev ale můžeme tam teda být rovině také jednoho členského podílu a nebo nemusíme může tam být rovině toho poskytuje za nějakých podmínek 
pozemek na dalším jednání to by dal i příležitosti lidé mají se sejdou a jestli ustaví družstvo aby řekli zda si přejí aby město v tom bylo za angažována nebo ne a do jaké míry no takže myslím že je potřeba teď včera schválil usnesení abychom abychom veřejnosti tuhle příležitost daly se toho účastnit a a uvidíme jak se toho chopí a jaká vznikne iniciativa a minulosti takhle tady říkal minulé s tímto způsobem bylo ve městě vybudováno několik bytových domů a myslím si že lidé to umí a že to zvládnou i děti v dnešní generaci takže děkuji 
děkuji přihlášené paní bláhová 
děkuji za slovo já jsem se chtěla jenom zeptat jestli by nebylo možné projednat v rámci tohoto bodu i ten bod následující protože oba ty body spolu bezprostředně souvisí a ten bod následující řeší koncepčně vlastně celé to území zatímco tento bod potom řeší už jednu konkrétní čas tak jestli bychom se první jestli by nebylo možné první odhlasovat vlastně celkovou koncepci co se týká toho území minimálně si aspon teda říct co zamýšlíte v rámci toho území vy jakou máte představu a pak se zabývat tím co se udělá teraz konkrétní touto částí ptám se jestli si můžete nějakým způsobem vyjádřit pokud by to tak šlo tak bych pak měla dotazy jindy takže spíš jenom potřebu koncepčně vědět jakým způsobem mám postupovat a kam se bude ubírat zatím diskuze děkuji 
ještě pan marek tedy 
že je důležitý přesně odpovědět ani bláhové protože podle o i budou ukázky já se také myslím že je nutné území se jednoznačně říct koncepci toho území na jmenovat zastupitelstvu tedy 
pojďme vyzkoušet družstevní bydlení tady už je to ten pojďme založit možná skoro neomezeně možná to celý zastavíme družstevní bydlení my se prostě musíme nejdříve říct k čemu osm tisíc metrů čtverečních centru města které jsou naše jediný volný pozemek který má na je nastavitelný a možné zastavit a k čemu chceme používat použít město proto je můžeme se bavit o konkrétních věcech či lokalitu ale nejdřív musí mít jasno na co bude celý území to poslední osm tisíc metrů který v centru máme mi přijde velmi velmi užitečný se živili o této části 
tak já myslím že ta diskuze se už uvede jako celku je tady je návrh která bytové družstvo o tom co to říkali minule že můžeme s jedním domem který tam je namalovaný který tam není dostavěny to bytové družstvo a pane starosto není v návrhu návrhu prostě je že se bude dělat bytové družstvo není jasný pro kolik lidí tam spousta věcí prý není jasno to znamená že když se přihlásit stolní nebo dvě stě lidí tak uděláme bytové družstvo zastavíme ten celek nebo když se přihlásí padesát vyber dvacet osm lidí to tam je spousta neznámých a přece se nejdřív na začátku musíme říct jak ta lokalita čemu slouží protože pokud se budeme bavit že bytová výstavba jedna osm si osmi tisíci metrech tak je to jiná diskuze než bytová výstavba bude třeba na třech tisících metrech protože potom si musíme říct co je pro nás důležitý městské bydlení městské byty nebo družstevní byty nebo to znamená developerovi možnosti tady spoustu 
materiálu ale 
ale diskuze bychom měli 
jinak budeme pracovat 
metodou která bude říkat toto je dobré tak budeme další část myslím že není správně 
místostarosta 
pokud jste si všimli tak my nejsme pány vašeho návrhu znavená my jsme si ho ale snažili v rámci těch bodů přiřadit aby to měl nějaké logické celky je to u toho bodu parkování úplně stejně si myslím že tady schůzek tomu může probíhat určitě dohromady jenom za sebe chci říct že já to nepovažuji za salámovou metodu minule jsme byli odkázáni na to že nemáme vyčkat jak dopadne anketa že máme udělat průzkum věcí jsme učinili teď překládáme naprosto seriózní návrh který jenom říká že odstartujeme tu věc já chápu že je tam spousta neznámých ale my se jinak nedozvíme než když řekneme 
pojďme to zkusit můžete také skončí tím že výsledek bude že uz žádný zakladat nebudeme nebo že prostě řekneme že pozemek neb pronajmeme tady ten materiál jenom říká jaké kroky udělat aby se zastupitelstvo mohl rozhodnout a takový kam ten návrh je protože všimněte si že nic ne zakládáme 
tuhletu chvíli se bavíme že je tam jenom na tom rozběhnout proces abychom viděli jaký ten zájem skutečně reálně je protože tady už máme daný konkrétní podmínky a spousta lidí a vidět jestli to v důvodové zprávě kde jsem to psal spousta lidí se tam koukala na ty podmínky ale my jsme neměli stanoveny takže jsme říkali nemůžeme o tom tuhle chvíli hovořit to znamená je množina a samozřejmě že ty věci neznáme ale jinak než tím že něco odsouhlasíme aby jsme mohli rozběhnout protože bude vidět že ty lidi neymar ní úplně čas ale že tady skutečně zastupitelstvo říká seriózně že o tom uvažuje jak byste se nepohneme a co se týká toho druhého bodu 
d já jsem to řekl já si myslím že proto jsme se k sobě aby ta diskuze mohla být případně dvěma bodům ale musíte říct jestli s tím souhlasíte 
děkuji za tak já jenom ty čísla protože pan magistr havelka říká spousta tak patnáct občanů vyjádřil vážný zájem dejme tomu plus pět jste se zmínili že přibylo dalších žádostí a třicet se ptalo na podmínky vstupu do družstva tak je to pěkný vzorek který se přihlásil a asi bych to neoznačila s ohledem na to že vyslána nadale má deset tisíc obyvatel téměř za spousta ale dejme tomu já se teda chci zeptat když říkáte že jste to zveřejnili jestli se můžu zeptat kde jste zveřejnili tu výzvu aby se občané aby občané vyjadřovali svůj zájem o vstup do mě dostat do družstva 
jsem se chtěla 
jakou máte představu jestli jsem pochopila dobře tak ještě nemáte rozhodnuto v rámci rady a v rámci koalice zastupitelstvo jestli město bude účastnit člen člen jestli bude účast na družstvu nebo nebude necháváte to volné s tím že kdyby nebylo tak prostě pozemek družstvu prodáte a cílem je umožnit lidem aby tedy zahájili výstavbu město je ochotno poskytnout právní servis a pronájem pozemek za blíže nespecifikovanou cenu 
o tom co se týká tedy 
kde může být členem družstva tak se chci zeptat co se myslí větou členy se mohou stát také manželé nebo registrovaní partneři nebo dlouhodobě spolužijící páry takovém případě musí všichni splnit podmínku číslo dvě a zároveň alespoň jeden z páru musí plnit podmínku číslo jedna znamená že se tím myslí že budu mít společné členství anebo každý samostatně jednoho páru který spolu dlouhodobě žije a jak budete tu to jejich dlouhodobé soužití zkoumat a jak o ně budou prosazovat to by mě zajímal o tom si myslím že pokud už by si měli dát nějaké nějaké 
limity pro toho kdo se může účastnit že by zájem mělo být stanoveno že taková osoba by neměla vlastnit žádnou nemovitou věc v katastrálním území lysá nad labem litol byšičky a dvorce pokud tedy chceme podporovat to aby 
aby se nejednalo o investiční bydlení ale o bydlení pro mladé nebo ve středním věku případně senior je to už je jedno prostě ti kteří chtějí bydlet ve vlastním co se týká družstevní výstavby jako samotné tak myslím že asi tady byly si už teda družstev není ano zakládaly se tak zhruba před třiceti lety kdy ještě bylo osobní vlastnictví v plenkách bylo po revoluci takže družstevní bydlení skutečně bylo jen jeden z možných nástrojů jak 
získat bydlení takže bylo logické že se zvolilo tak to jsou asi v rámci mého prvního příspěvku dotazy prosím o jejich zodpovězení a pak bych si kdyžtak ještě se přihlásila podruhé děkuji 
děkuji 
marek 
já jenom odpovídají jestli pro trend stejně diskuze k oborům ano beru 
za nás pojďme spojit diskuzi komu bodům a technicky potom bych poprosil protože ty dva body si něčem vylučují tak abychom se domluvili a v tom druhém bodě neříkáme usnesení nějaké a to by zase chvíli vyučoval pravděpodobně toto usnesení také jenom abychom měli jednoznačně nejdříve diskuze o koncepci hardware poté jsme se bavili o tech usnesení co se týče družstevního bydlení děkuji to bylo 
děkuji za slovo jen paní bláhová byla samozřejmě nevím jak to budeme prověřovat my jsme se snažili udělat co nejširší okruh lidí aby jsme byli schopni umožní můžeme se bavit o tom zúžení co to zúžení které se navrhovala to znamená snížení v tom smyslu vlastnictví nemovitosti já jsem si to tady poznamená a to do toho náhodou přidáme s tím problém nemám a myslím si že je to v pořádku že je to dobrá připomínka v té věci protože skutečně cílem je aby 
se tam bydlela ne aby to byla investice za připomínku děkuji já jsem si tady poznamenal a v rámci toho návodu to tam předložím a bylo by to v tom bodě jedna kde by bylo zatím dva tisíce devatenáct který nevlastní nemovitost na katastrálním území města lysá nad labem určenou bydlení jestli jsem to pochopil dobře katastrální území já jsem napsal katastrálním území města lysá nad labem je celá věc protože tyto proto protože katastrálním územím máme dvě litol a lysá nad labem myšičky a dvojitě katastrálním území nemají já jsem dal katastrálním územím města lysá nad labem mě je to zřejmé že jako ale pokud tam chcete budou tam obě katastrálním území lysá nad labem ale to není v tom problém určenou bydlení jsem pochopil pole nevadí 
děkuji a tomu jsem odpověděl když jste se ptala já skutečně nemám představu jak budeme to ale snažili jsme se rozšířit okruh na účely zákona co největší možný počet lidí děkuji děkuji ani košická 
děkuji já bych si ještě zeptala ty otázky do kytek kde sestavoval protože my jsme se právě o tom družstevním bydlení bavili tak proč tam nebyla konkrétně otázka třeba kolik lidí by podporoval družstevní bydlení aby to bylo jasně řečeno že jste anketě by nám třeba odpovědělo že jich o patnáct že ostatně to nemají zájem že si myslím že tam mělo být že jsme to probírali a měl bych konkrétně v listech řečeno 
jenom palce já si nemyslím že by bylo kdyby tam taková otázka byla protože by jsme rozprávali tu věc na to kdo chce jaké bydlení my jsme se ptali jestli tam vůbec občané chtějí bydlení myslím si to by jsme mohli potom sa chcete bydlení developera chcete městské bydlení chcete tohle takový podotázky ale ta věc měla za cíl zjistit jestli vůbec lidi tam chtějí bydlení 
v tu chvíli proto jsme to tam nedávali třeba do do do ankety protože každá ta otázka by se mohla rozpadnout na vícero jen tak mimochodem lidé měli kolonku jiné kde se mohli k tomuhle tomu vyjádřit ta tam byla a víte třeba že pokud si to pamatuju dobře tak 
že režie jako poměrně hodně toho různé nebo jak bylo to poslední kolonka kde se mohli vyjadřovat tak tam často domov důchodců 
znamená tamto mám jiný názor byla 
jen 
děkuji za já jsem chtěl trošku reagovat na diskuzi o komplexnosti řešení 
komplexnost řešení je zaručena už od roku dva tisíce osm tím že se právě zvolilo zvolila zastupitelstvo tenkrát chce celou lokalitu řešit koncepčně a ne jenom tu městskou ale ještě tu druhou slunečnou že tenkrát to bylo pojato jako komplexní řešení celé veliké lokality a v tom smyslu 
udělaná smlouva developer se zavázal nějakým nějakým krokům nějaké výstavby čas realizovala a část ne my jsme situaci že máme pořád část pozemku našeho není zastavěná a my navrhujeme aby se pokračovalo v rámci toho dne toho komplexního řešení i architektonicky a využití těch platných povolení který lokality jsou mi nenavrhuje žádné projektování nějakých nových nových věcí a nové využití tam to stávající řešení říká že na tom nároží má být nějaké veřejné funkce a pak jsou tam nějaké bytové domy navržené takže mi vlastně na tom na tomto komplexním řešení nic nezměníme toto je komplexní řešení které je v souladu s územním plánem a prošlo povolovacím řízení takže komplexní řešení je problém který máme že hledáme investory kteří by toto řešení naplnili a o tom celá debata jen nikoli o komplexním nějakém řešení komplexní řešení dávno existuje hledá mre investory kteří ho naplní a tady jedna varianta že část role investorem můžou plnit místní naše spoluobčany kteří chtějí si postavit by časté komplexní výstavby zástavby to zemí vyřeší oni takže to myslím že je věc jako bezpředmětné a v rámci toho je vlastně zařaditelná ta záležitost týkající se nějakého takzvaného seniorského bydlení protože to je zase funkce která se dá přiřadit nějaké mu dalšímu objektu který tam je už schválený takže pouze se možná bude to upřesňovat to projekční řešení ale v zásadě jako se naplňuje pořád to komplexní řešení z roku dva tisíce osm kdy se to by se to vytvořilo 
nějakým způsobem na projektoval a schválilo takže my neděláme žádný jak tady se říká salámovou metodu to není pravda pořád se naplňuje to komplexní řešení které v souladu s územním plánem a je povolené stavebním úřadem děkuji 
což teda pardon doplnil je to největší výhoda pro ty investory že ji můžeme poskytnout právě letu tuhletu možnost a že nebudou stavět od nuly na zelené louce 
děkuji já jsem požádal pana městského architekta aby tady dneska byl přítomen on je z důvodu nemoci nemohl přijet a takže napsal k tomu nějaké stanovisko které přišlo pozdě dneska takže když taková mo rozešlu ale každopádně tam 
vyjádřil jako o uspokojení z toho že si ankety vyšlo to bydlení že tam většina těch co odpovídají krku bylo bydlení kde tedy přízemí by bylo využito třeba nějaké koment službám a například k tomu domovu důchodců říká že podle něj 
upřednostňuje místo původní místo kde měl být vystaven domov důchodců že klidové místo kde které se proto hodí tady že to není tak dobré a rovná rozdělení na nějaké třetiny to vůbec nedoporučuje mluví o tom že to má ve koncepční samozřejmě ne rozděleno tady aby to natvrdo nějaký jednu třetinu druhou třetinu citi třetinu tak že k tomu stanovisko pana architekta štorcha a teď má slovo paní bláhová 
děkuji bych ještě předtím než použít další dotazy dostat odpověď na to kde byla zveřejněna výzva k tomu aby se občané přihlašovali do družstva 
pan předseda výboru o tom psal v listech pokud si to pamatuju dobře tak jsme se dohodli výzva samozřejmě můžeme vyhlášená 
si myslím a protože do té doby lidi projevují zájem 
se dozvědět podmínky tak třeba dobře protože protože v důvodové zprávě píšete že jste vyzvali občany ale chápu to tak že pan fajmon popsal ve svém sloupku který ale čte mohou číst třeba jenom příznivci pana fajmona a ode se vší úctou můžou samozřejmě i jiní občané ale to podle mě není výzva takže je to pěkná věc že pan feynman takhle oslovil v rámci svého sloupku ale myslím že to je důležitá věc a že by to mělo být pojmu to stylem že opravdu v listech na nějaké stránce v rámci zastupitele zastupitelé děkuji pane moc děkuji za to zapracování teda co se týká toho katastrálního území lysá nad labem litol myslím si že to je důležité protože prostě to má význam pro ty lidi co skutečně tady chtějí bydlet nikoliv pro spekulanty a investory byť tomu samozřejmě nezabrání nepochopena využít osob které tady jsou ale nejde nic dělat a tak to co říkal pan tak dovolím si říct že si nemyslím že dohoda na tom jak se území využije bezpředmětnou debatou myslím si že jsme tady moc toho že občané to od nás očekávají že si o tom popovídáme a říká že vás vlastně pane fajmona vůbec nezajímá že to je bezpředmětný asi není úplně fér 
koncepčnost prostřednictvím developera nedokázali zajistit od roku dva tisíce osm uplynulo čtrnáct let jen dva tisíce dvacet dva developer vybudovali jen to co mu přineslo peníze a bude těžké vůbec kohokoliv nebo tam bude dělat bazén a kulturní sál že nevím jakým způsobem jakoby bydlet třeba věci chcete realizovat na co máte jak říkáte stavební povolení právě naopak si myslím že je potřeba od konce v činnosti se mluvi se bavit i za cenu toho že si řekneme do budoucna jak chcete prostě postupovat zatím to děláte že a 
rozhoduje tímhle způsobem a vlastně ani nevíme jestli máte v úmyslu třeba stavět i městské bydlení nebo to všechno chcete dělat jenom před družstevní bydlení nebo případně se pouze prodat část pozemku developerovi nebo investorovi který tam postaví byty které následně prodat a že to je prostě spoustu neznámých a myslím si že by lidi který lise bydlí tak asi měli vědět kam se vaše myšlenky ubírají 
a pak jsem ještě chtěla říct co se týká té ankety 
pane inženýre otevřen není pravda že většina se vyjádřila pro bytovou výstavbu není to tak 
devatenáct celých a půl procenta chce parkovou úpravu oslavička mám studovna tedy tři procenta chce zeleň už máte dohromady třicet čtyři skoro třicet pět procent spíše komerční pro šest celých sedmnáct procent parkoviště devět celých dvacet pět procent a jiné využití kde skoro dvě třetiny teda byl domov pro seniory patnáct set čtyřicet dva pro cca když to všechno sečte preto skoro dvojná je tovíc než dvojnásobek tohoto kteří chtějí bytovou výstavbu že to není pravda a prosím nemají takhle veřejnost ano dvacetdevět celých osmdesát dva chtělo spíše bytovou zástavbu a jen bytovou věcí nula šest set třicet jedna procent všichni ostatní skoro sedmdesát procent nechtělo byty takže je potřeba pokud která jsme zástupci lidu byli jsme my zvolení a tak bychom se měli řídit tím jak nějaký vzorek obyvatel rozhodoval a měli bychom k tomu přehlédnou 
co se týká těch samotných podmínek tak si dovolím říct že jeden bod je také na formulovaný nepůjde radu zrealizoval a nemůže být ve stanovách uveden protože v rozporu se zákonem děkuji 
děkuji 
technická já si myslím že tím že budeme zveřejňovat 
tu pozvánku na to úvodní setkání s občany tak může přijít kdokoliv kdo v tu chvíli projeví zájem o tom že by zůstal vstoupit chtěl což samozřejmě bude ještě znovu v listech taková pozvánka udělala pokud to samozřejmě schválí 
a 
možná tečka 
vypnut technickou a přihrál jsem se jestli mohu ale oni jsou kolegové přepnout tak já sepřihlásit diskuze potom komu bodu číslo šest děkuji 
burian 
děkuji za slovo já jsem chtěl říct jednu věc mě to příjde že zase prostě tímhle tím návrhem 
razíme teorii nebo razíme zájem nebo obchodujeme zájem tady bylo zmíněno patnáct dvacet lidí projevilo zájem dalších nějakých ix se na podmínky a tak dále ale paralelně tady vedle toho vždyť je to přílohou tohohle toho bodů je 
víc jsou výsledky ankety a já si nemůžu pomoct vy tady nabízíte výhradně bytovou zástavbu tímhle tím bodem tím družstvem výhradně bytovou zástavbu proto tam hlasovalo celkem šestnáct lidí 
proč se nebavíme o bytové zástavbě ze službami v přízemí která vyhrála s takovým materiálem stane nepřišli jo je to bavíme se o družstvu a bavíme se o výhradně bytové zástavbě já si nemohu pomoct když vemu k tomuto bodu bod číslo šest který zpracovala paní bláhová tak prostě to odpovídá na anketu která tady prostě proběhl mezi lidmi ta se dotýká těch výsledků a nějakým způsobem je tam zohledňuje byste se zase prostě už tady zaznělo v prosinci kdy se poprvé zvažovalo co s tím já to vnímám že tady je nějaký územní povolení stavební povolení prostě nejsem si jistej jak to máte s tím projektem který se tady prostě jakoby ohání že by se tam stavěla další ta kostka která původně byla plánovaná tak dále já nejsem proti tomu ale udělaly své jako zastupitelé nějaké kroky vyzvali jsme veřejnost máme výsledky ankety anno lidi řekli chtějí tam i bytovou výstavbu ale pořád nám tady chybějí ty služby já jsem strašně rád že jsem tady slyšel že tady možná budeme mít něco jiného než máme penny že možná někdy v budoucnu tady budeme mít lídu to je prostě super ale proboha proč zase si bereme z toho jenom tu půlku a budeme dělat bytovou výstavbu když lidem chybějí služby prostor na služby takže jako nemohu si pomoct znova opakuji když si dám možnost družstva já nejsem proti tomu ale v globálu když to prostě budu číst jako zastupitel tohoto města a mám tam informaci druhém materiálu že vláda této republiky programovém prohlášení si připravila a dává jasně najevo že pro ní je 
výstavba nájemních bytů prioritou a bude podporována tak prostě budí když máme tady ten projekt který tady byl tak si ho nechme sami a sami ho zrealizujeme ale zrealizujeme ho konečně celej včetně bytové výstavby ale včetně i těch služeb který tam teda řekněme jsou nějakým způsobem napsány asi by byly vypracován nebo realizovány jiné než původním záměru bylo a na to jsme se po těch x letech nedočkali od developera protože to řešili jak to řešil to už je písnička která tady zazněla několikrát ale k těm věcem já prostě tuto v tomto hledisku já to nemůžu hlasovat pro vznik toho družstva protože zas mi to příjde že jsme sice všechno udělali co se tady prostě schválilo ale uděláme si to po svém pro nějakých ix desítek lidí a tohleto město má deset tisíc lidí a tohleto je ten vzorek v anketě a ne těch šestnáct který řeklo chceme bytovou výstavbu mi zase jdeme jenom prostě děláme nějakou knížku nějakého výsledku takže nezlobte se na mě já v tuto chvilku protein proto družstvo nezvednou ruku protože si myslím že jako město by jsme k tý lokalitě která tady zůstala nezastavěná měli přistupovat jiným způsobem a za mě mě opravdu oslovila možnost která byla změněna nebo je zmíněna v následujícím bodě takže z tohohle hlediska je a proto hlasovat nemůžu protože si myslím že zájem tohoto města občanů tohoto města je jiný než tady prezentováno tím družstvem děkuji 
děkuji samozřejmě asi v tom bytovém domě družstevním klidně může by přízemí komerce jenom k tomu družstvo může tohle víte že jo ty kostice na náměstí tam se postavila komerce která jim pomáhá 
vítek který jak je dneska například a která 
je přihlášeno švédska 
děkuji já bych tedy na koni kteří mluvili paní bláhová pan burian a pan fajmon začal bych tím že jemu byl pan fajn koncepce z roku dva tisíce osmi čtrnáct let stará a pokud si pamatuju tak z občanské vybavenosti zobrazen a pokud bude mít jeden školní bazén a druhý bazén v areálu fruty takto mi teda přijde dost nekoncepční jenom se nad tím zamyslíme když se tady mluvil o tom že budeme jako rozpracovávat něco nebo v něčem co bylo jako už započato tak si myslím že je za čtrnáct spoustu věcí změnilo a je potřeba teda některé věci přehodnotit 
děkuji pan velká je přijela jsem 
já děkuji za slovo jen bych se rád vyjádřil bodu číslo šest 
to je ta která paní bláhové první věc je že pokud by jsme tento návrh schválili tak tuto chvíli opouštíme tu jak říkáte zastaralou koncepci a to územní rozhodnutí které tam dané protože tato tak jak je to tedy navrženo nám neumožňuje potom jsou územní rozhodnutí použít už na nic tak jak je to tedy navrženo druhá věc je já jsem toto diskutovat tento návrh usnesení s naším městským právníkem a musím říct že ono se po něm nedá hlasovat to usnesení neurčité 
mám tuhle tu třetinu tuhle tu třetí třetinu kterou jsem určil prostřední jsem určil krajní se slevou jsem určil já nevím tomhletom usnesení je to na tři třetiny mě z toho není zřejmý kdyby tady byl plánek se já bych se tomu nebránil který by říkal tady ta část bude určená na tohle tahleta bude na tohle tohle bude na tohle takto vidím a můžu si o tom udělat obrázek red neumím říct a to se na mě nezlobte tak je to tu dnes navrženo jestli je to tahle třetina když mi jsme o čtyři metry proboha ne to není žádný vzorek mezi náma jo přihlášené pani ženská 
děkuji za slovo 
a chtěla bych navázat na to řekli mí kolegové ale nejprve mě tedy pan magistr velká ho zpátky k jeho bodu já teda nevím pane magistře ale v tom případě vás taky neurčitý pokud je neurčitý návrh paní kolegyně bláhové tak potom já tam vidím tunel neurčitost její u vás je tam také nemá žádnou bližší specifikaci bytovém nebo aspoň tam nevidím a to zacit tuhle chvíli nedovolím zpochybňovat ve vztahu k tomu územnímu rozhodnutí protože jeho podmínky přesně nezná ale možná by to stálo za úvahu teda se do toho také podívat nicméně pořád tu anketu jsme zadávali jako nebo jsme se shodli na tom zadání všichni společně a výsledek ankety který odráží samozřejmě ten závěr kolegyně bláhové a myslím si že se dá dopracovat tak aby byl dostatečně určitý a zohledňuje přesně potřeby toho co chce naše město když se bavíme o koncept činnosti tak to přece není jenom pouze soulad s územním plánem ale je to samozřejmě tak koncepčnost která je založena na a odpovídá celkově požadavkům města a potřebám obyvatel já skutečně v tom vašem návrhu nikde nevidím zohlednění těch dalších aspektů které se anketě prostě bene potom já opravdu musím konstatovat pokud i vy pane starosto říká se že znám nedoručuje se to že tam budou služby tom návrhu to prostě není zmíněno je tak musím konstatovat že to je neúčinné nebo nedostatečně zpracované 
já se proto proto nemohu s tímto souhlasit a v podstatě určitě budu hlasovat pro návrh rodině bláhové který podle mého názoru odpovídá tomu co jsme se domluvili a odpovídá výsledkům ankety kterou 
děkuji děkuji panu 
nejenom technická můj návod je naprosto určitý můj návrh říká že se radě města ukládá na příští zasedání zastupitelstva města předložit návrh stanov rady města se ukládá přikládá uložíte připravit návrh nájemní smlouvy na pozemek pokud půjdeme můj návrh jasně říká informativní schůzku co jsou jasné konkrétně určité kroky a na nich nic neurčitého nevidím ale řekněte mi prosím jestli na vás mohou reagovat kterou třetinou myslíte že je určená na bytovou výstavbu mě by to zajímalo když mi to řeknete já to nevím z toho tak jak je to tady napsaný děkuji 
pan fimo 
které byly dotazy nebo 
vyroci 
diskuzi tak nejdřív otázce 
toto občanské vybavenosti pan zastupitel burian říkal že bude vláda podporovat dotace na bytovou výstavbu tak je sice pravda že dodala do programu je otázka jaké budou rozpočtové možnosti faktické ale v každém případě žádná vláda nedává dotace na komerční nebytové prostory takové dotace nejsou možné vůbec takže prostě nikdo nám poskytne dotaci na to abychom vybudovali v přízemí nějaké nebytové prostory pro komerční jsou mimo dotace jako jejich možnost je získat na veřejnou podporu prostě neexistuje s vůbec ne operují takže jen z takového je možný že to chcete ano pokud chceme tak to musí vybudovat v rámci volné hospodářské soutěže investor který za to ponese komerční riziko ale peněz dotačních veřejných to vůbec není možný nic takového vybudovat druhá věc paní bláhová tady vyprávěla že pan starosta že kvůli anketě žijí interpretuje špatně lžete vy protože ta anketa nebyla vylučovací i lidé odpovídali na možnosti a mohli dávat více možností a prostě sčítat takovéto anketě sčítat prostě hrušky s jabkama není možné dezinterpretace výsledků ankety a poslední poslední věc která se týká toho vašeho návrhu návrh podstatě říká že se má začít úplně od nuly všecko znova 
vlastně zbavujeme se možnosti využít toho tech existujících povolení a poslední věc co jsem chtěl říct co se týká zeleně a parkové úpravy a tak dále cece to bylo součástí té výstavby a je to tam v té části která byla vybudována je vybudováno včetně jezírka včetně výsadby zeleně a tak dále to tam všecko je a samozřejmě je to i součástí toho platného komplexního řešení celého toho území a pokud budeme dělat smlouvu s družstvem nebo nějakým subjektem tak ho budem zavazovat k tomu aby převzali ty části toho vymezeného území na kterým si s nimi s nimi dohodneme čili to jsou prostě úplně nesmyslný jako připomínky a při 
připojím se k tomu že prostě rozdělit území na třetiny jak vy říkáte znamená že máme jak zapsat do katastru tři nějaký za náhodný třetiny který nejsou od vás vůbec nějak popsaný prostě absolutní nesmysl jako něco takového já se divím že to vůbec navrhujete protože nic tam nejde toho nic realizovat prostě plácnutí do vody děkuji 
děkuji je pan burian zámku já bych chtěl jenom zareagovat onmě asi dobře neposlouchali jsem hovořil o těch dotací který plánuje vláda já jsem mluvil že vláda se chystá podporovat výstavbu nájemních bytů já jsem v tu chvilku hovořil v duchu že samozřejmě vnímám že to lokalita je určena také pro bytovou zástavbu ale že mi v tuto chvilku teda přijde rozumnější aby se naše město vydalo touto cestou a ne cestou prodat pozemek družstvu v tomto duchu já jsem hovořil takže by se ohání tím že říkáme nesmysly a k tomu chci dementovat ten váš názor děkuji 
gregor technická 
tak se mi zdá že neřeším bod ale už čas nebo oba najednou zaprvé 
zadruhé za druhé bych chtěl jenom poznamenal já znám i lidi například véčkový zahradě mám několik kontaktů nebo tam co bydlí ty důchodci proti benzince zatáčce a podobně já jsem 
spíš oslovovali kolem ankety a já vám musím říct že opravdu důvěru nemůžu dávat protože dokonce tam chodili i dvojice který říkali hleďte se máme tady nějakej prostor teď zase budou ještě stavět musí všichni proti tady musí vejít zeleň nebo něco nic jiného nedávejte žili prosím vás nechci podceňovat ale tak jak už tady bylo řečeno anketa hezká věc pokud to bude možné využít z toho něco určitě ano ale není to vypovídající k tomu aby se na základě toho dělali nějaký konečné rozhodnutí a třetí věc my se tady bavíme o dílčích věcech je rozpracovaných totiž více studií co by tam mělo být čiliak předpokládám že se do takový půlky března počká až dojdou všechny podněty se opravdu zpracuje nějaká koncepce využití celý toho zbytku prostoru případně více variantně bav se s tím seznámeni všichni veřejnost pochopitelne a pak se teda bude konkrétně teda řešit takže já myslím že ta debata ne že zbytečná ale myslím si že opravdu nikam dál už nevede 
děkuji vážený marek 
narostl děkuji za slovo 
jsem se na některé věci co vypadne a představit návrh kterým se tady začalo diskutovat 
by zrovna tady můžete o mnohých nás napadá který byl u toho když se dále 
dva tisíce osm sedm 
koncepce od počátku byla vlastnili živel těm lidem jste říkali uděláte tedy rezidenční bydlení udělat beze kulturní sál 
hotel tohle všechno se naslibovali všechno bude a potom jste s tím stejným podepsali smlouvu ve které nic nebylo jak prosím neříkejte to že tady nepřicházím s koncepcí naopak by tady přichází s nějakou jasnou koncepcí jak užívat můžeme diskutovat můžeme spoustu si zpřesňovat ale stylu kdyby se za šetrné se způsobily jedinou věc je že se to zastavilo podobě je to skvělý ale žádné občanská vybavenost v místě vzniklé a to co jste lidem nebylo opravdu 
za druhý 
anketa čekal jsem že přesně bude diskuze o tom jestli má být nájemní bydlení jestli nemá bydlení od developera nebo družstevní bydlení růže pokud přecházíte z družstevní bydlení a tu zelenou zastaveno družstevní bydlení tak ten třeba nebude mít městský nájemní bydlení skutečně jen omezená je to jen osm tisíc metrů čtverečních když osm tisíc je taky zajímavý prostor ale není dvacet tisíc hektarů a tak dále něco dáme něco jiného nedáme 
zatřetí 
na zastupitelstvu když jsme tuto diskutoval 
abyste nám to územní rozhodnutí poslali přesně kvůli těm kteří byli vedeme 
své ano božena co se stalo poslali jako vždycky prostě tady se něco slíbí aby se dostali nedostali jsme územní rozhodnutí jsme nedostali tak a teď bych chtěl představit to co navrhuje ne jak to územní řešit a to je to se týká toho materiálu číslo šest a je to koncepční materiál můžeme vždycky diskutovat o tom jestli jedna třetina je správně jestli metry jsou správně síně správně a tady souhlasím s panem gregorem že určitě na závěr naší diskuzi musí potom vzniklo koncepce nakreslí ale bavíme se o tom že jsme teď až čtrnáct let poté co to územní rozhodnutí původně byl vydaný a my si musíme říct skutečně toto město teď v této chvíli a do budoucna potřebuje jedinou věc a to je bydlení 
nebo potřebuje něco jiného a co neříkáme neříkáme že toto město potřebuje městské bydlení to znamená jestliže v našem městě máme devatenáct bytů ale pouze sedmdesát imituje klasický městský nájemní bydlení naše byty jsou byty domy s pečovatelskou službou nebo v azylovém domě 
to znamená za sedmdesát pět bytů který můžeme používat u klasického městské bydlení našem městě 
chvíli neříkáme hotelové zóně pojďme jednu třetinu pozemku 
určit naň na výstavbu na nich městských bytů tak abychom tady postavili sto dvacet menších bytů protože my potřebujeme zrealizovat velké rezidenční byty ale potřebujeme postavy malé nájemní byty pro naše občany 
pro naše děti které moc bydlet než si třeba postavit něco svého jejich děti a jejich děti je výhoda bydlení protože zůstává 
zároveň už tady bylo řečeno 
programové prohlášení vlády je že bude podpora výstavby nájemního bydlení proto aby se víc jak deset tisíc bytů ročně to znamená je to něco co důležitý tolik vychází spousta nových a nových studií je důležité aby města měli dostatečný bytový fond 
část a že to je první věc druhá věc druhou třetinu říkáme toto území druhé části kůží pro naše seniory ve chvíli devatenáct procent našeho obyvatel našeho města jsou senioři nad šedesát pět let je osm osmnáct set třicet sedm osob 
posledních deset let jich bylo dvacet sedm procent více a ta a ta populace stárne a bude dramaticky rychleji dokonce populace ve věku šedesát až sedmdesát pět let je o čtyřicet procent jich dneska víc než před deseti lety to znamená nebudeme potřebovat brusné služby pro naše seniory a říkali jsme toto je místo kde se dá stavět domov seniorů nebo se tam dá stavět nová nová nový dům s pečovatelskou službou dne potom začít jednat začít usilovat diskuzi středočeským krajem 
třetí část je zbývající třetina protože se bavíme o posledních osmi tisíci metrech které jsou takto ucelené v centru města a dají se použít pro stavební účely 
nechal jako rezervu pro budoucí občanskou vybavenost protože dneska jsme v situaci kdy budeme se bavit rozpočtu ale náš rozpočet prostě nedá ztráty do ale také bude nějaká v budoucnu se třeba 
stane to že zaplatíme své dluhy našetříme své našetříme nějaké peníze a my nevíme co za patnáct let budeme potřebovat a jestli bude mít všechno zastavěný ani nebudeme vlastní město v centru těžko můžeme nějakou budoucí občanskou vybudovat říkám pojďme si ponechat jako rezervu a tak jsme představuje tento materiál a jsme ochotni o všech těch bodech diskutovat o tom jak to má přesně umístěný na pozemku jakmile by přesně ty materi ale je to koncepce protože o koncepci je potřeba začít mluvit 
a poslední věc názoru co se týče družstevního bydlení 
jestliže je tady kritizuje takže nemáme žádné plánek vy říkáte neudělal družstevní bydlení a není žádný plánek toho kde byste použili umístě ani na místě když už jsme u toho kolik lidí by 
mělo být domů nic z toho není děkuji vám 
děkuji ti by se vyčerpal tedy součást pane zastupiteli běžkaři a 
opravdu jednu technickou já jsem na to pořád odpověď nedostal řekněte mi kde jsou ty třetiny já jsem se to nedozvěděl říkáte že jste o tom schopni diskutovat tak mi prosím řekněte tahle třetina stane třetina tahle třetina já to nevím ani soudu ani v důvodové zprávě se to nedozvíme co znamená řekněte mi prosím která třetina je konkrétně určená na bytovou výstavbu která třetina je konkrétně určená na tohle neni to tam nezlobte se 
marek poznámka prosím já děkuji za to že se snažíte na materiál přesně tímto způsobem napadal diskuze přeci o tomto místě 
máme osm a půl tisíce metrů čtverečních a pojďme si říct jak to využijeme to jak se tam přesně ty věci začnou rozkres slovo taky přesně dané to že může udělat study může se podívat do platné územní rozhodnutí co se musí co se nedá využít je to také druhá věc je řekněte mi kde v materiálu který byste předali tak je ten družstevní dům který chcete postavit řekněte mi to 
děkuji paní bláhová 
děkuji za slovo pane magistře velice si vážím že jste material pozorně četl a dokonce ho konzultoval i s dalším právníkem panem magistrem dostálem cením si toho že se nad tím museli se jí dva právníci aby zhodnotili zároveň mě je mi jedno smutno že nebo úplně stejně u toho svého materiálu protože jak vidím tak 
říkáte že můj je neurčitý ale defakto ten váš úplně stejně a naopak ještě si myslím že ten můj je určitě lepší než ten váš který jste předložil 
a pokud to nevidíte tak je mi to líto ale vidím jak se s tím poperete a já si myslím že určitý je právě v rámci toho že my říkáme jenom koncept z toho že to má být na jedné třetiny a nechceme už konkrétně specifikované se to bude vpravo vlevo nahoře dole protože to má být výsledkem té debaty a mátový výsledkem tím aby jsme si sedli nad těmi plány myšlenkami studiemi a řekli si bylo by dobré jsou situovat této části bylo by dobré to si v této části bylo by dobré to situovat v jiné části a také to předpokládat že budeme mít k dispozici územní rozhodnutí které bohužel nemáme já jsem jsou to taky žádala dodneška on nemá dvakrát a ono je to jako těžké navrhnout něco když ani nevím jak vypadá územní rozhodnutí které nemáme takže beru to opravdu jenom jako koncepční návrh jak to má vypadat já neříkám aby se hlasovalo o tom že se na výměře tisíc dvě stě šedesát osm metrů čtverečních umístěné podle plánku tom a tom postavili tři bytové domy o sedmdesáti osmi bike velikosti jedna jednapadesáti čtyřech metrů čtverečních a tak dále to nic takového neříkám návrhů je jen návrh konceptu řešení o kterém bychom se mohli bavit takže to je co se týká tohohle potom 
co se týká 
výzev a my nevíme jak současná vládní koalice složená z pěti stran mimo jiné tedy i s ode mne pan paní také hezky do vlastních řad útočí tak milými výzvy vypíše a tudíž nemůžeme ani říct jestli to tak bude možné nebo nebude ale pan si jestliže to nebude ale já si třeba jistá nejsem a v případě že by se ukázalo že tam možná výstavba s těmi třeba nebytovými prostory nebo prostory pro občanskou vybavenost typu lékařské ordinace nebo různé sociální služby budou možné tak proč toho nevyužít a pokud to nevíme jak to přece nemůžeme zavrhovat je to konce takže to je z tohohle hlediska a ne návrhu neříká že musíme začít od nuly nic takového v tom návrhu napsané není lze využít i současné platné územní rozhodnutí pokud využít půjde znovu se dostáváme k tomu že nevíme jak vypadá a pokud se zjistí že jedna třetina je možná zástavby tak klidně využít můžeme tam přece tomu nic nebrání 
právě a to právě proto že máme možnost určovat kde ti nebudou takže za mě taková děkuji 
hezká holka 
jen občanské vybavenosti teď jsem poslouchat mohli by tam být ordinace mohli by tam mít věci máme naopak úplně jiné problémy my máme problémy že máme tyto nebytové prostory a nemáme jakým obsadit to znamená je také otázkou jako tady se říká potřebujeme občanskou vybavenost a potřebujeme občanskou vybavenost a potřebujeme občanskou vybavenost a kterou občanskou vybavenost potřebujeme dneska jsme slyšeli ve své podstatě že se má třetí řetězec poté co jsme schválili kaufland a poté co staví cesko tak už to bude čtvrtý řetězec vlastně protože pro mě už to máme to znamená v tomto směru tedy občanská vybavenost je nebo máti má býti nový jak to dopadne pokud si to pamatuju dobře deska má i vzniku takový ten malý retail park to znamená máme tam další občanskou vybavenost v tu chvíli a teď se balíme a chceme další občanskou vybavenost tuhle chvíli ano bylo řečeno nějakým způsobem se bude řešit plzen chápu to je určitě nějakou diskuzi ale ve své podstatě řekněte mi tedy jak kromě pošty která je problematická to řeknu a ten prostor tam měl být jak kterou občanskou vybavenost si představujete protože by třeba se tedy může potvrdit máme problém s tím že ortopeda nemůžeme ho sehnat nabízíme bydlení nemáme možnost bavíme se o tom který svým zdravotním radou je to problém a to jsme zaplať pámbu prahy ve středních čechách být někde na na jesenicku bylo by to určitě horší to jenom k tomuhle byla ta a chtěl jsem říct že se mi v tom materiál nelíbí ještě jedna věc nelíbí se mi že pomník je to že máme dalších tři sta padesát kmitů milovicích a to považuji za hrubej k argumentační faul protože my když jsme říkali přenesme časté bytové výstavby vzdorující říkali nenechme si byty v milovicích který s nimi nepočítáte tom vašem materiál teď říkáte že máme sedmdesát pět nájemních bytů a tři sta padesát bytů v milovicích se tvářím jakoby byly ve vzduchu pardon 
děkuji je tam paní tužinka 
přede mnou je veřejnou kdo tam je 
byla nebo nebyla přednost zastupitel 
já budu stručná já nemohl si zopakovat to že by nás opravdu zajímalo jak vypadá to územní rozhodnutí aby podmínky toho územního rozhodnutí a to i v souvislosti s tou příslušnou dokumentací protože došlo nezapomeňme že to bylo v určitém roce dva tisíce osm možná nic nevím a určitě došlo ke změně vývoji legislativy a bude zajímavé tedy jako jak s tímhle k nimž se poprat protože některé věci se tam pravděpodobně stejně budou muset asi upravovat ne vše děkuji 
já 
bych chtěl ještě reagovat 
na schůzi a jedna která co se týká prostor nebytových pro komerční nebo účely nebo občanskou vybavenost v tom 
v té části projektu která byla realizována dokonce na na pozemcích toho developera oni sami si navrhli několik nebytových prostorů měla restaurace kanceláře a a byt 
s ordinací lékaře a zjistili zkoušeli to prodat a nikdo to nekoupil a nikdo to tam nerealizoval čili průzkum trhu reálný když tu bylo hotové zjistil že v lokalitě třeba 
chtěli udělat upi dcery že tam prostě není možné aby vznikla protože žádný zájemce nechtěli jo to bych byl velmi rád abyste vzali v úvahu jako všichni kdo si myslíte že že prostě je jednoduché udělat občanskou vybavenost jako 
že tam někdo půjde a automaticky to vůbec není zaručené je jedna věc a druhá věc je paní bláhová platí zákaz veřejné podpory pro komerční aktivity takže prostě i kdyby vláda chtěla tak žádnou dotaci na nebytové prostory pro komerční účely nám prostě nedá že je to zákonem zakázané 
dotace na výstavbu jsou na přímo byty bytovou zastavěnou plochu a občas je možné ještě na infrastrukturu pro viry a už to je tam veliký problém ale na komerční prostory v žádném případě 
nikdo žádnou dotaci nedá a není to vůbec o tom jestli kdo má rád nebo nemá rád vládu je to o tom že to je prostě platná legislativa jeho takže bych byl rád aby jsme taky brali trošku kuba 
štěpánovi tam 
komu 
bude přihlášen 
pane starosto já ne převlékám svetr ani kabát narozdíl od vás elitserien 
co říkáte pane velice 
já si myslím že vám to dost zjednoduší 
nemáte žádnou projektovou dokumentaci a žádná projektová dokumentace na výstavbu nebyla realizována nemáte územní rozhodnutí územní rozhodnutí se dá změnit protože tam nejsou žádní účastníci to znamená žádná dokumentace na výstavbu čehokoli co není postaveno neexistuje a to s pravděpodobností skoro drtivou 
takže nevím o čem hovoříte stavět nemůžete nic protože nemáte žádnou dokument 
máte územní rozhodnutí který vám kdokoliv kdekoliv může změnit během pár dní tak 
přišli jste 
tvrdíte že máte komplexní řešení ale to komplexní řešení z roku dva tisíce osm obsahuje ve své komplexnosti taky to kdo bude stavět za jaké peníze to bude stavět atakdále atakdále aby do toho najednou chcete strčit nějakou družstevní výstavbu a přitom mluvíte o komplexním řešení 
ne ještě pokračuje starosta 
nabídku jsem nezaznamenal samozřejmě pro nějaký družstvo salámová metoda spočívá v tom že vlastně by do toho komplexního řešení který je z roku dva tisíce osm přidáváte salámovou metodou nějaký družstva žáků bytovou výstavbu aniž byste k bytové výstavbě dodali právě tu podstatnou část toto jsou ty to jsou ty schody dolle 
tedy programové prohlášení vlády jsem shodou okolností pro vládu dělal archiv modelu takže jsem si přečet takže skutečně ano je to tam 
tisíc lidí tady podepsalo petici proti městské památkové zóně a čssd a kdyz diskuzi kterou jste si tady sami založili nechcete brát vážně a vybrali jste ani petici proti kterou podepsalo tisíce lidí takže to je další věc 
hrušky s jablky sčítá pan místostarosta havelka době kdy nám říkali jak máme úžasně privatizovat byty v milovicích takže 
znova koncepci vy máte koncepci z roku dva tisíce osm tam je nějaký financování tam taky výstavba tak dále máte nějaké obrázky obrázky ani nevlastníte ty vlastní samozřejmě ten kdo je udělal takže vlastně stavět stejně nemůžete nic 
všechno tam zdaleka není postaveno alespoň ne podle těch vizualizací jen tak mimochodem více studijní najednou se objevuje více studií já myslel že je komplexní řešení z roku dva tisíce osm 
tak 
nemáte žádnou koncepci bydlení 
jedenáct let jedenáct let tady tady sjíždíte různé koncepce studie a já nevím co všechno ale nemáte koncepci bydlení zajídá slezte žádnou nevytvořili nevytvořili jste ale co je horší žádnou koncepci která bere nějak operovala nějaké korelovat laser s demografickým vývojem města to znamená nemáte dokonce ani žádnou koncepci koncepci kůry nebo nebo pomoci seniorům což je absurdní po jedenácti letech abs stále mluvíte o tom že stavíte stavíte dům dům seniorů 
k věci máte dluhů tři sta mluvit k věci máte dluh tři sta milionů a dokud ten blog neklesne na šedesát procent průměrných příjmů což je dvě stě padesát milionů vyčesaný čas velice tak já ještě dokončit větu 
máte tam máme tedy nedůstojné ordinace lékařů to že nemůžete najít lékaře není divu protože ji nemůže nabídnout důstojnou ordinaci takže to je další věc kterou je potřeba řešit to znamená že s tím dluhem vlastně jste tady město naprosto realizovali na nejbližších deset let do to už není jedna věta ještě byly dvě pojďte se tam posadit ale technickou má pan marek 
děkuji děkuji za slovo pane starosto já se chci zeptat říkali jsme tady žádné byla zaslána přestože nám tu bylo několikrát snímaný územní rozhodnutí tak se chci zeptat jednoznačně bude na zastupitelstvu zasláno nebo si napsat to šestku a jako zastupitelé šestku přestože na doklady slíbíte ten se naprosto jednoznačně protože bych se nerada stejného žánru řekněte ano zašleme nebo kdežto šestku 
nízká pošlu ho říkám to tady napsal jsem si to 
děkuji 
druhá rádce manner to že dole bytovém domě se neudrží služby přízemí je naprosto normální když je možný místo toho postavit protože byt je výhodnější pro toho nebylo pro než nebytový prostor dneska to tak je to že jediná šance je když v územním plánu přízemí je to zakotveno tak tam ho často přízemí musí pro nebytový prostor nemůže překvapit na byty v té chvíli má jedinou šanci buďto je prázdné nebo pronajme levněji ale když to bude pronajímat draho tak jsem to prostě nevyplatí funguje trochu vaše diskuze nepřipomíná když jsme tedy diskutovali prošlé dneska novinkou je koupila ten pro chlapce a tedy ona chtěla vykoupit 
oni to nechtěli prodat ne zase úplně stejné neměli to v podmínkách zástavby a ty lidi chtěli stejné ceny pozemku jako jako ti všichni ostatní kde se bydlelo 
nenabídla tuhle cenu neprodali proto vykoupilo a proto není ní pár takhle to funguje to to o tom jak to napsaný v územním plánu děkuji 
technickou úroveň pár velká ale pokud vím tak 
tam byl i zástavbě bylo plno vlastníků a šance bytové koupili něco úplně jiného 
malé 
musím oponovat skutečně to vlastní jestli to prodat chtěli 
projeví ano 
to jasné ale mohlo se to vykoupit a mohl vzniknout něco jiného než než to co tlačí další bytové domy a mělo to být od začátku více 
lesku když se byla bych roku 
dvě stě bytů a nemáme vůbec nic město k občanské vybavenosti a dokonce podzemní parkovací místo dostavila na městském pozemku zdarma který jsme vydali zdarma realita 
jen chci říct že děkuji panu markovi za to jak nám tady řekl že chce současní majitelé domů ve středu města jakým chce zatopit a nechce aby se mohli dále pronajímat své nemovitosti komerčně protože když jsem ho teď poslouchal tak chce aby město donutilo developera aby dole postavil výstavbu a budí nechal prázdnou a nebojí logicky bude muset pronajmout za menší peníze než tečka pronajímají ty lidi kteří ty domy v tom centru máj takže děkuji za tohle ten návod a beru to tak a budu to opakovat i nadále děkuji takže děkuji prosím 
ve chvíli skutečně potřebuje děkuji za co říkáte 
neskutečné 
úplně úžasný já se opravdu smějí protože mu říká neco o nových developera jestliže začíná developerský 
stavět bytová výstavba ano řešíme to je tam dát občanskou vybavenost v přízemí jak to udělat aby to rovnou otočit a říkáte 
chce nařídit všem kteří jsou v centru to je realita je nádherný ale děkuji za tuhle diskuzi takže jednoznačně takhle se na dělejte věci pro developerskou výstavbu a podívejte se skutečně krásně nenechavce vzniklo něco takového vznikla nějaká občanská vybavenost veliké projektu není projekt o pár bytech projekt nemáme jakých necelých tři sta 
sedmdesát něco takového je veliký a to tam vzniknout 
děkuji 
doby kdy jan šplíchal 
já bych chtěl říct jednu věc a tedy opravdu s úžasem poslouchám řekl asi dvacetkrát slovo koncepce velka taky koncepce ale my si musíme najít jakoby čistého vína koncepce s tímto územím padla tím když se nepodařilo projekt z jakého důvodu dají nechci vytahovat tempore prostě padnou dopadlo to tak že developer pro dům postavil to co mu vyneslo zbytek se vy bod tím pádem snížil území na polovinu nebo na čas a samozřejmě se to bude co chtít stavět tak jsme tímhle tím omezený ale to není vina nás nebo někoho kdo chce mít jiný smysl styl vina těch co tenkrát stály tady dost uvedl seděli a umožnili tohleto takže tečku máme samozřejmě těžší pozici než jsme měli před těma dvanáctiletý protože je tam jen osm tisíc a žili kdyby jsme sehnali někoho kdo by chtěl postavit a dali jsme mu podmínku že musím dělat nějaký 
občanskou vybavenost což je naprosto běžný naší výstavy že developer nebo někde na ty podmínky přistoupil řekl pan fajmon družstvo postaví a jako podmínku má že postaví kus parku ale či menších to území bude tím menší podmínky my si můžem klád proto tohleto území je potřeba znova opravdu znova celý koncepčně přehodnotit vzít ho znova jako celek a vymyslet co tam uděláme nemůžeme zněl zase uříznout kousek barák počet bitů na uhlí za dalších dvanáct třináct set metrů 
když budeme chtít udělat ty baráky třeba do budoucna čtyři tak proč by nemohli mít společnou garáž podzimní a když uděláme jeden barák už nebudeme mít společnou další garáž budem muset udělat další věc tohleto všechno nám limituje to dílčí salámový k uschování proto je důležitý teďko ten pozemek nechat normálního znova vymyslet to není teďko děláte hromadu studií a tečka je důležitý udělat studii opravdu je důležité udělat nějakou koncepci novou koncepci a vymyslet co tam s tím bude to že navrhne třetinu třetinu je naprosto běžný ta třetina se definuje potom nějakými na základě ten dostane cenu budete mít třetinu vymyslím já tomu rozumím já nepotřebuji ten důchod bude stát za to nepotřebuju vědět já jen potřebuju vidět že to území bude mít smysl pro mě jako pro občana a pro mě jako pro občana určitě nemá smysl postavit dům zmenšit si to pak postavit další dům zvenčí si a než jenom nepostaví vůbec i dvou tam další byty který město vlastně nebude mít jakoukoliv možnost jakkoliv ovlivňovat nebudou mu z toho žádný zisky ano bude mít nějaký jakoby bonus že to nabídne nějakým družstevníků mít své víme jak to dopadá ty byty se rozpadají lidi se rozutečou ne město si tohle území jednoznačně musí nechat jednoznačně se musí nechat a určovat co bude stát ale plnohodnotně určovat nej zase na ruku někomu kterej vymyslí nějakou blbost slova o tom jak je to výhodné jak je to jediný jako jediný možných řešení jsme slyšeli před těma dvanácti let já jsem si dal tu práci a prostudoval jsem si ty zápis těch všech jednání když tady pan fajmon vymýšlel jak je to důležitý jak je to dobrý jak to nemůže když tady pan gregor jasně říkal jak je to jak je to podezřelý jak to nemají udělat jak se nesmí že ten že ta slova mě podezřelá nice nebo neposlechl a dopadlo to jak to dopadlo tak teď konečně zkuste poslouchat a řekněte počkáme vymyslíme opravdu dobře vymyslí opravdu dobře 
postavíme tam něco co bude mít zisk všichni najednou dvacet lidí a a takto bude mít přínos 
skutky odbornosti samozřejmě budete dělat projekt tak máme novou legislativu budeme muset vymýšlet daleko nový věci namátkou 
srážkové vody dneska je naprosto nové podmínky takže tu budete muset přepracovat všecko se bude muset přepracovat no takže nestrašte tedy lidi že když se nepostavíte kurz to bude muset dělat i kdyby se to muselo kam spěcháme jenom tím že jsme nepodali byty vmilovicích jsme za dva roky vydělali více než dvě stě milionů či stopy dneska se nemovitost má prodejem a nějakým zbavování nemusí vůbec opravdu nemusí děkuji technická velká potopa fajmon 
drobná reakce na pana šplíchala já chci říct že ten developerů udělal minimálně jednu dobrou věc mi možná nevíte možná víte to se nechci dotknout pamatujete si jak to tam vypadalo když jsme se bavili o tom že se s tím územím něco udělá to území nebylo majetkově z celé území bylo částečně městský a částečně cizí na tom částečně cizím území byly postaveny už základy bytového družstva který zkrátka dobře v restituci si peníze vrátil ty pozemky vrátili a to jenom reakce to není žádný konstatování faktu a tu chvíli to znamenalo že ten developer nebo jsme sháněli měl podmínkou mít smluvně zajištěnou ten pozemek vedle vykoupí on ten pozemek dokázal se dohodnout s majitelem dokázal vykoupit a to já třeba použil za velký plus protože radnice předtím se nedokázala dohodnout s vlastníkem pozemku takže to území bylo scelení právě díky tomu že zkrátka a dobře někdo udělá tu soutěž a řekl podmínkou je abyste byli řádnou všechny ty pozemky a to se naplnil 
nezlobte se ale tohleto teze jak vlastně se městu vůbec nic nestalo už trapná město se stalo to je tedy nestojí důchodě nestojí tady bazény nestojí tedy kulturní den a to se město stalo konkrétní věc co se stalo tím že ten projekt se neodnesla a vinou těch co tady sedí vás pane havelkovi no pana fajmona se to nepostavilo a to je chyba a vlastně se že se nic nestalo že developer vlastně jen shrábnou pár peněz a nic se neděje děje se tečku kdybyste měli celý území a měli dobrého developera tak jsme si mohli klást takové podmínky jsme tady měli úplně krásnou občanskou vybavenost ale vinou vás nemáme nic na duchu žák se prosím paní osoby za váma 
ale neměly by jsme to území celý to ta část území byla soukromá a nebyla ochota ho město lysá nad labem prodat to znamená tohle co říkáte není pravda a druhý můžete míříte v koncepci byl domov důchodců proč tady říkáte o tom že je to že tam řešení domova důchodců to není pravda nikdy toto součástí řešení nebo domov důchodců měl stát někde jinde jak to dopadlo víme dobře takže neříkejte o tom že ve frontě měl stát domov důchodců nikdy to v žádném dokumentu nemáte prosím tohle byl fakt jako to jsem od vás nečeká protože si myslím že jinak si vašich názorů vážím ale v tomhle tom případě důchod jak tam skutečně nikdy napsaný nebyl musí že jste vyčerpali už 
samozřejmě jsem použil duchu lásky že ano původní koncepci tam nebyl ale mohl by tam 
já neříkám že tam tenkrát byl ale bylo tam ten bazar takovýhle věci a my jsme tu projekt prostě tu možnost vinou nedůslednosti smlouvy za oknem promrhali to je prostě fakt nebojte pojďte neudělat tu samou chybu znova zvolna půlka tak pojďte to nova udělat třeba i tím 
ale pojďte to udělal znovu 
já jsem to jednak na pana marka pana šplíchala 
vůbec nepochopil co pan marek říkal možná jsem špatně slyšel ale já jsem říkal že tam vznikla občanská vybavenost dobrovolně na pozemku developera že tam vznikly tři nebytové prostory který on sám vytvořil dobrovolně a prostě se na to nenašel žádné využití a proto požádali o kolaudaci a využívá se to jiná jako to je objektivní skutečnost takhle to bylo prostě a co se týká pana šplíchala tak já bych chtěl říct že prostě by si protiřečíte vy říkáte pojďme to udělat jinak vymyslíme to dobře tenkrát jsme se snažili udělat by my jsme to co nejlépe a prostě realita je taková že máte spoustu různých omezujících podmínek a jestli si myslíte že nějakou smlouvu donutíte někoho aby aby vybudoval za půl miliardy nějakou věc kterou není povinen udělat teď prostě neexistuje 
není možný jirko já jsem radě ani nebyl byly tam zakázané učesat za sociální demokracii nebo za mu a zavode a prostě co by to tady vyprávíte že jsem zato spolu zodpovědné jako je za to je za to zodpovědný v první řadě developer nenaplnil smlouvou který se zavázal jak můžete obviňovat druhou stranu je jako kdybych se domlouval s tím že mě že pod bodem nebo koupí garáž nezaplatil mi peníze aby mddr budete obviňovat že já jsem ho mokrá nebo jen jako jak tomu mám rozumět vaší lomnice 
děkuji 
já už poslední technickou poznámku jenom ještě k tomu že kdyby dole jak říkáte byla navrhována 
nebýt nebytové prostory také karle si navrhoval že kdyby teda mě dostavilo tak jenom upozorňuji že v tu chvíli je na všechny ty prostory zvýšená sazba daně z přidané hodnoty to znamená je tam ta nebytové prostory nedostaneme tu výhodu sazby nižší peha 
děkuji se přihlásil 
mně to přijde úplně neuvěřitelné byly oháníte byste podepsali smlouvu s developerem u který by poznal že není ve prospěch města ale ve prospěch toho developera dát si do smlouvy že nedat se do smlouvy žádné sankce co se stane když se nepostaví protože úplně absolutně neuvěřitelný 
tak se prostě ale vy jste neuvěřitelný 
pro fakt vám abyste mi třeba dvojdomek 
nepřihlášený s technickou pan marek 
je to skutečně neuvěřitelný říkáte žádná aby to neřešila nikdy mi to za půl miliardy 
ano já říkám ano máte pravdu on by to nikdo nepostavil aneb pročjste dobrá občanů slibovali že to bude proč jste se teda tvářili že to bude doručte do věcného záměru když se ten developer vybíral řekli a to byl záměr byste si schválen na zastupitelstvu kterej by jste hlasová je ten kdo bude vybrána musí slovo musí splnit konkrétní požadavky a v nich bylo místa občanské vybavenosti musí postavit tím pádem bazen musí postavit kulturní sál musí postavit poštu a takovéto věci to byl záměr vyhlásili výběrové řízení přihlásil seven dvě firmy jedno jste vybrali a s tou firmou se podepsali jsme 
vlastně jim řekli no když byste chtěli taky postavte ale nemusíte takhle to prostě přeci je a když byste do začátku jim jasně řekli že musí postavit občanskou vybavenost a udělat jako první tak ano co by udělal odstoupit od smlouvy a celý by se to začalo znova a přestala být diskuze v tomto městě že tady bude bazén tady bude kulturní sál a nějak se to snese jako sen protože ten stejny developer to neříkal nejenom že vy jste to říkali občanů města a byli jste to prezentovala všude já jsem si bohužel já se tu dobu a myslel jsem si jasně je to prostě tady bude to bude skvělé 
ale ten stejnej developer to říkal lidem co ten kupovali byty takže oni si mysleli že to přece stane byl projekt zahrada tam to všechno takhle bylo napsané a najednou mi tedy řekněte a děkuji že jste vlastně řekl pravdu jak to je přeci nikdo nikdy nepostavil takže takhle to od začátku nikdo nikdy nepostavil mysleli vážně děkuji paní fišera 
školy zahrady také mám na to taky taky svůj názor myslím si že se neliší tedy většinou jenom chci říct tohle to všecko jsme řešili když se ukončovat developerem a vracíme se pořád dokola já vím že je to potřeba možná pro vás připomíná pořád dokola ale pojďme se z chyb poučit a pojďme teda dál a pojďme prostě budeme ale nevracíme se podobat tomu vždycky když ve dvě hodiny tohleto já jako tohle řešit i když se firma vypověděli smlouvu firmě po deseti letech jak jsme to tady taky řešili stejně jako dneska tak pojďme se poučit z chyb a pak nedá 
tak já bych 
dal 
animace 
prosím 
já bych k tomu chtěla říci jedno a sice že chci se především na ten na to územní rozhodnutí pokud vím územní rozhodnutí má nějakou platnost tak 
tohleto územní rozhodnutí mělo platnost jestli verný anebo už je perly jako ten tak to by jich bylo zaprvé a zadruhé je jedno že naprosto souhlasím s tím řekl můj předřečník to že jestli mě tady 
konečně nějakou prostě jistotu že má někdy nějaký pozemek když se prostě bude něco důležitého postavy a ne že všechno si zastaví dík takhle blbě jste prodali prakticky do město městský za radnicí který jste si měli taky na takovou dernier nechat a to jde to bude to další zase že se zase mu nedělá reálky pitomosti a prostě nebude zase to co by bylo pro všechny obyvatele a s tím domovem důchodců jak se na mě říkal máte tady tu jsem tak domov důchodců byl od začátku blbost že jste dodávají do parku do památkové zóny a to byla naše blbost wipe a kdyby se to teď a nehledě když se něco tady řekli roce že jste tady udělali nějaký projekt který se neuskutečnil také samozřejmý že se musí o tom mluvit znova a neudělat nepokračovat v tom co tam někde bylo my by jsme také mohli koncepci bazény ho chce ne tak ho postavte již jste si to neuměli na firmě teda vydobýt já chci vidět teda opravdu to územní rozhodnutí dokdy mělo platnost čeho se týkalo a jestli bylo prodloužení 
technické pan havelka jenom odpověď na územní rozhodnutí územní rozhodnutí je platný a nebude už propadává protože tím že už se zobrazovaly stavby územní rozhodnutí bylo vydaný na celý pozemek jako na celek to nemá na všechno co tam bylo vydáno územní rozhodnutí a tím já to vysvětlil právě jenom to rukavy tím že už se tam začalo stavět takto územní rozhodnutí a takový výklad ze stavebniho radu čím že už tam byli stavby postavené a zkolaudovaný takto územní rozhodnutí už se lidově řečeno žargonem konzumuje to znamená má neustále se nemusí prodlužovat protože už se zahájili ty stavby na tento to znamená to územní rozhodnutí už tečka v uvozovkách papír trvale do tý doby než si někdo požádá o jeho změnu ale je platný pořád a ne třeba ho prodlužovat takhle mi bylo vysvětleno na stavebním úřadě tak je to informaci poskytnout zpátky a jenom paní marcela linková my jsme jako město žádný pozemek za radnicí nepodávali ten pozemek nikdy nebyl městský soukromí společnosti a soukromá společnost ho prodá to jenom aby jsme si řekli 
děkuji děkuji 
technická pan marek 
pan marek pan marcel nikola já myslím že se to tady předvedla 
paní paní marcela nikola nebo dávat technickou pan marek 
pan marek 
pane starosto 
s tím co bylo před chvilkou fišerová 
spousta věcí byla řečena já bych rád kdybychom se bavili o koncepci jak dál a prostě situace kdy přijde zrady materiál jsme už rovnou založit družstvo a pojďme už rovnou odříznout ani se bavíme o koncepci jak to celé bude důležité tak to se myslím že to je přesně to co ne co se vracíme zpátky a jednáme velmi podobně jako se jednalo dří prostě to přece není dobře protože jestliže to území využijeme pro jeden účel tak už to prostě nemusíme mít možnost použít pro jiný účel prostě protože to také tou území jenom nějak veliké a pokud řekneme že nejdůležitější v tom území je postavy družstevní výstavbu a je to něco co je nejdůležitější dejme na papír a 
neříkáme že jsou tady jiné účely že tady je důležitý řešit služby pro seniory dům seniorů je tedy potřeba řešit nájemní bydlení a to je další reakce vždycky jsme říkali od začátku že je důležitý mít a postavit nájemní byty kde si dost neříkali tady je to místo který je ideální k tomu udělat 
takže to si myslím že to je přece ta důležitá diskuse navést a potom momentě kdy jak 
kdy se nějakým způsobem tahle diskuze ukončí nějakou většinu v zastupitelstvu od konkrétních dílčích místech který budou pro konkrétní části jestli bude celé to družstevní nebo bude kousíček pro družstevní nebo to bude celé pro nájemní bydlení taktéž kde se bavíme o detailech a my jsme bečka už řešíme krok čtyři když jsme ještě neudělali krok jedna a to mě přijde že je špatně přece ten krok jedna nám být jasné jak to území má být využitý potom nabídnout udělat nějaká studie zakreslíme do nějaký zón aby jsme prostě mohl říct ano je to tahle ta část nebo tahle ta část jak bude navazovat a proto má být diskuze o tech dílčích detailech a takže a ne větší detaily vzít jako první a najednou začít diskutovat o tom mít vždy o tehle na začátku roku do spustit to si myslím že špatně a proto říkám 
to že tam je navrhnutý dům s rezidenčním bydlením s velkýma aby tema mum který jsme hlavně tam je územní rozhodnutí to že developer tedy tam něco stavět a společnost má projekt jeho projekt to není náš projekt ale tam je územní rozhodnutí územní rozhodnutí neříká o tom jak konkrétně má vypadat kdy byl tento nebo tento nějaký územní rozhodnutí když jsme nedostali jen projít ale přeci jen na základě územního rozhodnutí nebudu říkat je to nejdůležitější nejdůležitější je tohle co toto město potřebuje tom si říct jestli nám může pomoci územní rozhodnutí platný abychom mohli dělat rychle 
otočit já myslím že nevyčerpané čas už asi třikrát pane starosto hoří vlkovi prostě ale skladatel 
že to že 
když se bude jednat o vás a tak jak se vepředu tak nemůžete mluvit budete chtít to přece nejde musí být stejné děkujem 
parlamentu a víte co se odehrává tak 
ještě tam přihlásil pan děkuji 
tak myslím si že pane jste nám vysvětlil co vlastně o co jde použít původní stávající územní rozhodnutí s tím souvisí to že to územní rozhodnutí se podle něho se staví územního rozhodnutí bylo vydané podle územního plánu nebo podle vyhlášky která byla po roce dva tisíce šest nebo osm znamená jen město by že dneska jsou třeba jiný nároky na parkovací stání odstavných stání na počet tihle sníst znamená že se může stát že budeme stavět dům podle starých pravidel a lidi nebudou mít kde parkovat 
dneska je požadavek aby odstavných stání byly ráží hromadný znamená jestliže má být dvacet čtyři bytových jednotek v domě že koeficient stupně automobilismu prolisu nad labem je jednadvacet pět byly je dneska více jak pět set osobního automobil na tisíc obyvatel znamená že musíme mít dvacet čtyřikrát dvacet pět 
garážových stání pokud podle stávajícího územního plánu pokud je to podle starého také menší počet třeba koeficient jedna nebo já nevím co se prostě musí zjisti ale já si myslím že město by se mělo stavět prostě kde má účet odstavných stání další věci slunéčková zahradě je problém že sice tam jsou garážové stání ale některé typy garáže už dneska mají jiný majitel než ty vlastníky bytů najednou vlastníci bytů vlastně ne pergol garáží je tam problém protože jsou vidět 
pivovarské ulici jak vznikly pod stromama lipovým stromořadím vznikly další nějaký stání já se domnívám že je to kvůli tomu jako nevím ale tohle je špatný špatný směr špatným krokem znamená město by se měl snažit aby sestavil podle současných potřeb a pokud se nebudou stání prostě dostatečném počtu 
naše věci říkáte že územní rozhodnutí že obtížné získat změnit atakdále já si myslím že dneska stavební úřad lysá nad labem umí zázraky do tří dnů tyhle věci jsme viděli 
když se měnily věci kolem ska že proč to nevyužít na co se týče pane šimone pane magiku 
pardon pane anymore 
mně se zdá že to družstvo si chcete založit vy mě protože já když si přečtu listech že jako někde máte nějaký rubrice si je tam něco vybízí k ať se hlásit zájemci o to se vám na vaši já mám takovej pocit že trošku jste překročil své pravomoce protože tohle přece záležitost rady nebo zastupitelstva města a přece zastupitel tohle takové nemůže říct je dělat když už to udělá musí být jenom orientační podklad aby se zastupitelstvo vůbec nezabývala ale ne jako podklad který reprezentuje penny je prostě tady ty lidi kteri maji jsou nadšené do toho družstva kovodružstvo je takový trošku zvláštní myslím si že by měli mít možnost se stát členy družstva lidi kteří jsou dlouhodobě pronajmu milovicích protože myslím si že jste sami říkali že máte usiluje o zvýšení počtu obyvatel ve městě byla dle možná jedna jedna možnost jak 
co se týče toho družstva tak jako já se přiznám že to je tak jemný jakoby věci nejasný že vůbec se nedivím že ty lidi si jaké jsou ty podmínky já si myslím že tam je třeba jasně říci jen pozemek pozemek se bude jednat za jakou cenu velkoměsto tomu družstvu nabídne jestli mu ho nabídne jako členský vklad nebo si ho družstevníci budou muset koupit já si myslím že docela zásadní znamená já si myslím že myšlenka družstva a se samozřejmě není špatná ale trošku toho chce vzít aby bylo jasno ani zajímalo jakým způsobem se budou družstvo vybírat lidi když jich bude víc než dvacet čtyři bytových jednotek by zajímal ten algoritmus další věci myslím že se tam navrhuje že členský příspěvek bude dvě stě padesát tisíc není zaměstnání jestli je to na člena nebo jestli se bude počítat manželské dvojice že je jeden člen nebo dva členové vyčerpané a ještě dokončení květů asi by se mělo zvážit jestli ten členský příspěvek dvě stě padesát tisíc není trošičku moc vysokej protože by se měl rozlišovat mezi členskými pří skóre příp svědkem a vkladem na další činnost nebo družstevním podílem děkuji děkuji paní bála 
děkuji já bych ještě k tomu že se diskuse vede i ohledně toho bodu který jsem předkládají dá tak bych ještě jenom chtěla vysvětlit proč jsem navrhovala aby byl pověřen jednáním ohledně možné výstavby domova důchodců ne teda domova pro seniory nebo případně domova s pečovatelskou službu kolega karel marek to z toho důvodu že se této problematice na kraji věnuje a tak mi přišlo vhodné kde by tím byl pověřen a vlastně navázal nebo případně spolupracoval s panem inženýrem gregorem který je také pověřen jak jsem se dozvěděla radou a zastupitelstvem města akorát se mi to pověření podařilo dohledat tak věřím že platný má být sto padesát dva tisíce šestnáct ale žádné takové usnesení neexistuje tedy v této věci tak jenom na vysvětlenou proč byl tento návrh děkuji 
děkuji pan gregor 
no musím konstatovat že to opravdu velice zasvěcená diskuze já nevím někteří diskutující jestli v roce dva či co osm vůbec byli v lyse nad labem muž 
někteří na to zaprvé zadruhé 
dva tisíce osm byl jeden z mála který jsem souhlasil s development 
bojoval jsem kolem této smlouvy a výstavby dvanáct let 
si mě moc dobře pamatují a vědí jaký se mnou měli problém 
na druhou stranu roce dvacet jsme tady měli možnost byl připravený investiční fond specielní který mimo jiné měl řešit otázku dokončení výstavby 
a ono ejhle najednou naprosto nesmyslné referendum zkazilo všechno a to už byli pánové havelka do už byli jiní pánové kteří a dámy který tohleto zkazili takže si myslím že není potřeba nic vyčítat a nemáme rok dvacet dva nějak řekl těch podnětů bude daleko více vzhledem k tomu že pan marek nic na kraji vyjednal kolem domova pro seniory a musel jsem nakonec vedení města zajíc sám abych se odpovědného činitele starosty slaného dozvědět jak to vlastně a zjistil že kraj nemá zájem na výstavbě domova se zejména především protože na to nemá peníze nepředpokládá že ani od ministerstva anebo se evropští je na to peníze dostaneme tak jsme to začali řešit trošičku jinak já předpokládám že nejde do půlky března možná i do konce února tady budou mít dvě studie na výstavbu domova pro seniory tak aby bylo především zachováno to aby tady bylo zhruba padesát až šedesát lůžek především pro žáky a okolí použité podstatné nahradit víceméně domu smazán 
takže prosím vás dějou se věci je tu spousta námětů já si myslím že právě ty by byl důležitý spojit síly všechny náměty předat posoudí vytvořit novou koncepci jak to tam řešit a tyhle ty řečičky tady už opravdu úplně k ničemu a doporučuji k tomu boru pět nebo co to je protože bavíme už šestá dalším aby jsme to už ukončili a pokračovali dál nebo udělali přestávku tohle opravdu už nemá žádnou cenu na paní marcele linkou na to radši už vůbec nereagují najít ty pindy kolem domova pro seniory a nějaký památkové zóně to jsou úplné nesmysly takže prosím vás ukončen proto 
také tady návrh na ukončení diskuse 
je tedy návrh na ukončení diskuze o pana zastupitele gregora prosím 
hra 
já jsem to nemyslel že návrh na ukončení diskuse s tím že máme ještě jednu technickou jednou veřejnost a potom bych diskuzi ukončil takové pokud odhlasuje já bych dal tenhle návrh aby to bylo jasné 
máte máte pane máte slovo 
děkuji 
také pane tomáši lice ještě jednou dobrý večer je úžasný jak se tady po těch desítkách let přiznáváte že se nejste schopni domluvit s občany protože říkáte že se s nima domluvit developer byste se s ním nebyl nebyli schopni domluvit jak je to možný jak se takováhle věc stane že se politická reprezentace není schopná mluvit s občany ve svém vlastním městě již byli zvoleni 
nebyli jste schopni naplnit smlouvu developerem je přece absurdní 
ale co je horší to dokládá záměr že vlastně nebyla chuť anebo dokonce možná i záměrné naplnit tu smlouvu 
zřejmé developer ne projektoval 
projekt je to co je drahé developer projektoval nežádal o stavební povolení aby se ani nekontrolovali jestli projektuje ani jste to s ním nekonzultoval jestli projektuje a ani ten ani jste dokonce na stavebním odboru neřešili že vane nežádá o další stavební povolení proto aby to bylo dopředu připraveno přitom víte sami to nám stále dokola zdůrazňujete že jak je to strašně dlouhodobá záležitost jak je možný že jste u tý smlouvy která byla klíčová pro město takovouhle věc neřešily jak se stát jak se mohlo stát že jste s developerem uzavřeli smlouvu na to že tam bude stavět hromady bytů hromady občanské vybavenosti a on přitom vůbec nic vyprojektoval byste viděli jakési obrázky z těch obrázků je tam 
dokonce jsme ostatních věcí které mají být těhu bráchu tam není to je přece absurdní je přece samozřejmé že každý z občanů kteří který toto ví se ptá 
je to svéprávný jednání ve smluvním vztahu že ten máte pane část že ten kdo má že ten kdo má kontrolovat nekontroluje děkuji tak pan marek technická 
reakce na pana gregora 
středočeský kraj jedná a středočeský kraj připravuje celou koncepci co se týče seniorského bydlení protože nejde o to řešit mám jasno v lysé nad labem nemůžeme dlouhodobě zůstat na zámku který některé jiné zámky můžou být ale v lysé nad labem to není reálné proto jen zámek nepředstavitelný zároveň se připravuje koncepce na celý a stropě celého řešení pro lůžkovou péči protože to není tak že se bude řešit jenom jeden vzduchu žáků technik situacím mnohem víc a na základě toho co potom začnou věci financovat takže není to tak že středočeský kraj nejedná děkuji a systému s někým jiným my jsme mluvili s radním pro sociální věci 
jednali mimo to tady potvrdí a vy na nějakou látku 
tady pane starosto s panem není tak spaní hejtmankou tak s dalším radní ne může 
máme také program dalšími radními 
my jsme tam byli s tím kdo je pověřený jednáním tak 
velká technickou 
jenom pane starosto bylo předtím předepsáno že bude podán návrh na ukončení diskuze těm druhým co jsme byli přihlášeni se to umožnilo vystoupit to znamená dávám návrh na ukončení diskuze kde 
tak já nechám hlasovat o ukončení diskuze ne vykřikují tam prosím 
nemohl nemáte slovo paní 
ne nikdo vás nechce odpovědět nikdo po vás nechce já myslím že už jste 
dávám hlasovat o ukončení diskuse 
diskuze 
zastupitelů proti jeden diskuze ukončena 
d 
tak 
dneska 
jen chci upozornit že teď budeme hlasovat usneseních jak bodů pět bodů šest protože jsme se dohodli to znamená půjdou budou ty budou 
tak jak byly řekli jsme že uděláme společnou diskuzi ta proběhla budeme hlasovat bodu pět bodů šest 
dáváme dáváme hlasovat o bodu číslo pět ani 
děkuji pane ministře se takhle opravdu dohodli že to diskuze bude picek šestce a já jsem to tak reflektovala bych pan gregor říkal že to tak nebylo ale pochopila jsem od pana havelky pana ottawy že to tak 
tak bych vás chtěla požádat jestli bychom mohli hlasovat první šestce protože ta pak navazuje na pětku a jestli bychom o šest se nemohli hlasová to postupně po těch jednotlivých bodech čtyřech který tam jsou děkuji 
také tady návrh od paní zastupitelky abychom hlasovali o duše nejdřív 
a svaly po jednotlivě 
jak 
děkuji paní že mi pomáhá tady zkrotit dá 
třináct zastupitelé proti jeden bod čest je předřazen oborem hlasovat po jednotlivých more 
tak je tady první bod 
pan burian u pan marek 
tak pro šest zastupitelů proti dva zdržoval se šest návrh nebyl přijat 
hlasování o římská dvě 
tak je tady návrh hlasování 
hlasování 
prošel zastupitelů proti dva se šest návrh nebyl přijat k 
hlasování o vodu římská tři 
hlasování hlasování 
pro se proti čtyři drželi se čtyři návrh nebyl přijat 
hlasování o římská čtyři 
je tady na hlasování zarolujeme hlasování prosím 
a burian ženská 
proč 
ukončeno 
pro sedm proti tři zdrželi se čtyři návrh nebyl přijat děkuji xi pro hlasování o 
moru číslo šest 
nepadl 
pět omlouvám se 
po 
hlasování 
pro osm zastupitelů proti zdrželi se tři narve byl a děkuji 
vyhlašuji přestávku 
patnáct minut do dvaceti čtyřiceti na kávu 
tak prosím prosím zastupitelé zastupitelky končinám přestávka 
budeme pokračovat bodem číslo sedm návrh na změnu číslo jedna regulačního plánu lysá nad labem hrabalo předkládá pan místostarosta a velké odboru děkuji za slovo máte před sebou bod návrh na změnu regulačního plánu číslo změnu číslo jedna regulačního plánu lysá nad labem hrabalo ve své podstatě se jedná o to že jestli si všichni pamatujete tak současné době regulační plán na celou oblast hrabalová který počítá s postupnou etapizace od etapy jedna ando etapy 
pět 
tuhletu chvíli etapy by měl jít vzestupně až do kopce a to z toho důvodu že když se ten regulační plán navrhoval tak ještě nebyly zasíťované vlastně ty nemovitosti které jsou dneska u vlasů nebyly tam žádné sítě a nebylo možné jiným způsobem ve své podstatě ten pozemek snižovat než v prostoru od hřbitova ten svůj důvod že v prostoru vedle hřbitova má podle současného regulačního plánu o vzniknou budoucnu retenční nádrž na zadržování dešťových vod 
v tuto chvíli 
se utvořila skupinka vlastníků skupina vlastníků 
těchto pozemků na horní části s tím že navrhují protože dnes už je to technicky možné aby ta etapa číslo pět která se dá se jako poslední mohla být realizována nezávisle na 
na těch ostatních etapách a tím by se tam tedy mohla rozběhnout nějaká výstavba protože tuším že v územním plánu je toto území už od roku devadesát šest 
zastavení nebo devadesát osm děkuji už je to dlouhá doba a tímto bychom se zase přiblížili k tomu že by se ta věc mohla realizovat s vlastníky pozemků tato věc byla projednána oni i ty na ten návrh který tu dáváme viděli a ve své podstatě je tam k navrhování že se schválí pořízení změny regulačního plánu prověří se 
uvedení regulačního plánu do souladu s vydaným územním plánem který máme v současné době platný prověří se možnost změny etapizace výstavby prověří se nezbytná šířka přístupových komunikací prověří se možnost vypuštění části komunikace na pozemku číslo dvacet pět osmdesát osm jmenuje dát kávu lysá nad labem s tím že byl vstup pouze na dva parcely místo čtyř a prověří se nové řešení připojených sítí technické infrastruktury etapy a čtyři nezávislé na etapách a jedna až tři a také likvidace dešťových vod to znamená dneska by jsme jestli bychom tuto změnu dělali tak aby a prověřovali by se věci které jsou tam navrženy děkuji a dávám tomu možnost 
přihlášení do diskuze je pan burian 
já děkuji za slovo já bych 
tomu měli jednu věc a to jsem už poslal míček močový mám návrh na změnu toho usnesení který potom budeme hlasovat takže 
pan marek je tedy s technickou 
já jenom k tomuto bodu 
úplně části čtyři v rámci regulačního plánu ale celé území hrabalová a tak se ve střetu zájmů na začátku vlastníme pozemky někde na síti na dvě už asi patnáct let možná až dvacet let hrozně dlouho ale od začátku abyste to věděli děkuji 
dobře pan fajmon 
já bych chtěl říct že s tím aby se udělala revize souhlasit protože očividně jako tím že se tam už dlouhou dobu nic neděje tím že tak to vypadá že ta regulační plán je příliš striktní a některých věcech asi potřebuje upravit protože 
prostě 
postavili se pouze domečky na těch obecných parcelách a od té doby to stojí a to už nějakých skoro dvacet let osmnáct let hleda tisíce čtyři myslím že byl udělaný ten regulační plán bylo to v návaznosti na schválený územní plán z roku devadesát osm který nám to nařídil za sebe já teda do návrhu myslím si že by jsme měli ještě se podívat na na tu přístupovou cestu od 
od jaromír nových sadů která je vlastně 
je to původní polní cesta teď se tam staví vodojem a ta cesta se nějak rozšířila ale fakticky ta cesta je zapsaná jako úzká polní cesta a je tam hranice toho významného krajinného prvku na našem pozemku já si myslím že by jsme tady tuhle tu cestu měly být právo rozšířit aby to z toho byla normální komunikace která by byla na našem pozemku takže bych prosil aby se mohlo prověřit i tahle záležitost aby se tam rozšířený o přístupu do lokality zlepšilo protože to je jeden z klíčových problémů který lokalita má 
aby tam skutečně byly nějaký přístupové cesty reálný a mohlo se s tím začít něco dělat a strašně mě vadí je od začátku když se to schvalovalo tak kolega zastupitel jeden navrhoval že by se měli udělat i možnost pro nějaké 
rodinné domky jako řadová zástavba kde jsou vedle sebe v ulici více více domků 
neprošlo to bych teda skoro doporučoval taky a pokud se bude měnit parcelace aby se tohle taky prověřilo protože by se to území by využilo larpy ale předpokládám že to bude 
předmětem diskuze kdy se otevře no a pak samozřejmě jako 
přístup do nového sídliště který je tam jako a 
vlastně co si tak pamatuju z diskuze vlastníky tak úplně nejvíc i vadila šikmá šikmá 
komunikace místních která je navržena 
tak dělá problém jako jakékoli dohody 
mělo by se to každopádně nechápu proč je tam nařízeno nějaké pořadí parcelace když prostě 
nějaké strany jde technicky vyřešit tak proč by se mělo čekat nějakou předchozí je to prostě podle mě úplně zbytečný a brání jakýkoliv flexibilitě a dohodě o takže a bylo by tam víc takových věcí ještě k diskuzi ale jen proto aby se to otevřelo a aby se o tom diskutovalo a to lokalita se mohla nějaké dohledné době začít zastavovat věku 
technická holka 
v tom je kde se prověří nezbytná šířka přístupových komunikací to znamená měla by se prověří dita šířka komunikace k tomu vodojemů a co se týká šikmé komunikace byla vytvořena z toho důvodu že přímo pod ní vede naše zásobník potrubí do vodojemu budovaného a měli jsme tam podnikům je město že by měla zůstat ve veřejném prostoru proto se to dělalo protože když to oddělíme nebudeme se moc naší hlavní tomu našemu hlavnímu přívodu do jiného místa dostat jenom k tomu ale určitě prověřovat se to může 
děkuji paní bláhová 
děkuji za slovo 
já jsem ráda že se hrabenov otevírá jako téma a myslím si že je potřeba ho řešit víc koncepčně a nejen tuhle etapu tu čtvrtou ale že by bylo záludné vlastně 
když už by se ta změna regulačního plánu dělala tak aby se týkala i těch ostatních etapy trojky dvojky jedničky a teď nemyslím ve smyslu toho že by se neměla obrátit etapizace ale myslím ve smyslu toho jestli by nestálo za to upravit podmínky regulačního plánu i na tu jedničku dvojku trojku který tam jsou stanovení respektive zamyslet se nad tím jestli vše co tam je od toho roku dva tisíce šest nevím úplně regulační plán platí taky jestli se to nepřežilo a jestli teď už ne by nebylo lepší třeba diskutovat o ničem jiným typicky mě napadá retenční nádrž která je se teď nachází na pozemcích kde jsou zahrádky a je to na pozemku soukromé osoby která prostě nepatří městu bude velice těžké to získat nejenom do svého vlastnictví ale ještě lidem vlastní nebo vyhodit ty lidi z těch zahrádek a je vzhledem tomu že už jsou jiné technologie už řešit dešťovou vodu jako jiným způsobem taky jestli prostě se nezamyslel komplexně nad tím regulačním plánem když už se do toho bude zasahovat takže jsem ráda že od vás podnět vzešel a mého pohledu bych navrhla jakoby úpravu usnesení který by se týká v tom směru že bychom vyzvali nejprve všechny dotčené osoby který 
se jako jsou dotčené tím regulačním plánem a vydali se podměty na změnu toho regulačního plánu třeba do třicátého dubna a na základě toho jaké podněty by potom od něj vzešly tak dál postupovali v ramci toho regulačního plánu jako celku protože co si budeme povídat nějaký důvod pro to proč ta etapizace jedna dva tři čtyři zní jako byla takhle prostě na vznikla tím že stalo přehodíme štěrku na jedničku určitě je to možné ale má to prostě nějaký ství důsledky jenom tím že místo toho abychom se zapojovali na tu nohu nově vybudovanou infrastrukturu tak ta čtyřka se bude napojovat nastávající která s tím třeba nemusí úplně počítat já vím že to máte prověřit jakoby v tom ale na druhou stranu je to takový zásah do toho území který by si asi zamyslel jako zasloužil vzít to komplexně a když už jste zato bude platit a pochopila jsem že to bude platit město tak aby se to je udělal vlastní jako komplexní šířky a rovnou se určilo že se nějaké té části třeba jednička dvojka trojka i ta čtyřka můžou prostě dělat nějakým jiným způsobem nebo nějaká dohoda s vlastníkem a takže v tomto smyslu navrhu teda úpravu usnesení na to pošlu paní kočová s tím že by se po obdržení podnětu by se to zase vrátilo nazpátek do zastupitelstva zabývali bychom se už tou změnou číslo jedna regulačního plánu která by byla komplexní jakoby na to území 
děkuji je přihlášen pan 
dobrý večer mám jménem michal fišer jsem vlastníkem pozemku v první etapě 
chtěl bych moc poděkovat za otevření diskuze ohledně ribano myslím si že je to pravda že je načase to otevřít a pokud možno tu oblast kterou chátrá nějakým způsobem oživit 
já jsem chtěl se tedy připojit plnidla neznáme tak defakto říká to co jsem přesně říct já to znamená pojďme se na to podívat trošku víc komplexně pan klein man říkal že tam nevidí žádný souvislosti v tom regulačním plánu je přesně napsáno proč jsou ty a etapy rybníčky do čtyřky a je tam napsáno na více místech že v žádném případě nejde etapu přeskakuje a tak dále 
je ty důvody jsou jasné kanalizace plynofikace elektrifikace 
retenční nádrž samozřejmě asi největší úskalí na tom jsme taky pohořeli předtím na deseti let který jsme se snažili první etapu nějakým způsobem rozjet mě hodně překvapuje proč zrovna tu čtvrtou etapu chceme deka namířit proč ne všechny dohromady nebo to první která prostě je klíčová pro rozvoj celé oblasti takže opravdu se přimlouvám za to pojďme tu diskuzi rozevřít přizvěte i ty ostatní diskuze a pojďme se zaměřila hlavně ten kámen úrazu což je retenční nádrž pojďme prosím zkusit udělat ten hydrogeologický průzkum který prostě prověří jestli je možno se retenční nádrži nějakým způsobem vyhnout protože ta realizaceje prakticky nemožná to víme všichni už jsme si prověřili 
a myslím si že kdyby jsme pouze tu povinnost obejít tu retenční nádrž pro etapu čtyři a to břemeno kde jsme převedli na další etapy tak to považuji za velmi nefér a doufám že takhle takže moje prosba pojďme to vzít komplexně 
hlásím 
s návrhy 
a pojďme to pojďme to lokalitu nějakým způsobem společně užili 
díky 
na příspěvek 
tam pan hlasy 
máte slovo 
tam je to tam je to poněkud komplikovaný jak všichni vidíte hodně jste si tam navrhli silnice 
jestli něco tak že nebudou procházet přes ty dvě úzký silnice který tam jsou u nás to znamená kolem toho parku kterým jste dnes kterým jste nedávno tak masivně káceli možná dokonce to kácení s tím nějak souvisí těžko říct silnice se obtížně bude rozšiřovat ta voda je aktuálně vedle silnice položená není to úplně jednoduchý celý je to celý je to nakloněný takže ne nemyslím si že tahle věc je nějak dobře řešitelná nicméně 
chápu to 
nechápu protože to vypadá jako salámová metoda ta čtyřka je skutečně vlastně nejvzdálenější od těch všech silnic máte tam možná dvacet vlastníků soho diagramu vlastně není ani zřejmý poznat jestli kde tak kde ta čtyřka část čtyři končí a kde začíná takže tam je to takový problematický silnice u nás jaromírovi sawyer mezi ploty nevím jestli se tam vejde už jsem mluvil o vodě ten ten hlavní přívod ten velikánský kterej vede nahoru do do vodojemu ale je to jenom jeden z nich ono to není tak že by to byl ten hlavní příjem hlavní příjezd vede právě přes tu cestu celou 
přes přesto co chcete parcela je to obtížné a to chápu protože jsou to hony a těch lidí se musí domluvit hodně takže možná je potřeba až až domluvím abyste mi odpověděli kolik těch vlastníků se vůbec domluvilo a jakým způsobem se domluvili to znamená jestli mají dohodu o parcely a tak dá tak dále 
co je nutný říct 
změna číslo tři územního plánu se skutečně nalézají díky občanů protože i ti úředníci jsou občany města a nerealizuje se to proto že 
tím způsobem kterým se k tomu přistoupili se to prostě realizovat nedá je jednoduchý a poslední věc technická kterou bych rád sdělil je že 
mi na tabuli nevidíme občané když se trošku dohadujeme jestli by nebylo možné od příště mít dva ty projektory myslím že to technicky není žádný problém aby občané měli taky svoji vlastní tabuli kde by si mohli přečíst o čem se vůbec děkuji 
někudy 
tak máte slovo 
dobrý den já jsem se jen tak zběžně kouknou na ten plán regulační plán a není mi zcela jasné čtvrtá etapa jestli jsem dobře pochopil tak město by na vlastní náklady vybudovala novou komunikaci že by rozšířilo tam kolem tý vodárny je první věc to má nějakou vazbu na rozpočet nevidím tedy zatím zdůvodnění proč město město jako má budovat něco za investora soukromého kterej by aspoň částečně komunikace tyhlety přístupový měl přispět jako to zatím neslyším žádný zdůvodnění pak z hlediska póza řezací já si myslím že ta jestliže tam je etapizace jedna dva tři čtyři pět že to má nějaký důvod a mně to připadá že jste si nevzali poučení z tý vysoký meze protože tam se to nějakým způsobem rozdělil na dvě etapy nikdo neví proč se tam povolení o znělku z toho maglaiz protože se neudělali všechny přístupové komunikace regulační plán ten původní je perfektní kdyby se to udělal tak by žádné problémy nebyly ale tím že se udělala etapizace jakoby první část se neudělal průchod na družstevní tady hrozí úplně to samý takže já si myslím že tady docela dost dobře jako třeba vědět jaký subjekty žádají regulační plán zatím mi to připadá že tak jako město se snaží o něco ale já bych viděl já bych rád viděl ty subjekty a nevím jestli má vzniknout družstvo jako nebo pro každou etapu má vzniknout listu a podobně ale aby bylo vidět že ty lidi mají zájem a jsou tam dohodnutý infrastruktuře že já tedy zase se nikdy neslyšel a až se na to zeptám třeba podle sto šestky jestli existuje nějaká dohoda personalizaci nebo jiná dohoda mezi vlastníkem a agresí podepsali všichni vlastníci třeba v rámci první etapy novotný druhé etapy nebo třetí čtvrtý je souhlasí s ním regulačním plánem a že mají vyřešení financování společné infrastruktury tak tohle bych viděl jako dost důležitá věc že vlastníci prokážou zájem všichni se musí podepsat podle mého pokud je to prostě není podepsaný regulační papír regulační plány cár papíru a já už slyším že někdo zakreslil někam retenční nádrž někomu kdo s tím nesouhlasí ne dokud to prostě všichni vlastníci s tím nebudou jsou asi se tam nemůže stavět jinak máme problémy jako na vysoké mezi 
jako děkuji se komunikace součásti projektu 
rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu pantone podle jaromírovi 
a samozřejmě revitalizace parku která tam probíhá že tam kácíme pangkor 
pan bannery dcer tak to je zpracovaný projekt na revitalizaci je to řešeno zahradním architektem a i stromy také jsou jsou 
některé stromy souvisí s tou komunikací a s tím přívodem vody a ona válka 
tak řeknu že v tuhle chvíli pokud bych přijel dceři pana kolo se tak nemůžeme schvalovat územní plán ani žádný regulační plán protože já tam nikdy nemám podpis stoprocentvlastníků že souhlasí s tím jak vypadá územní plán a s tím jak vypadá a s tím jak vypadá regulační plán to jsou nástroje města které říká co daném území je a nerespektují říkám nerespektují soukromé vlastnictví v tom případě říkají využití a je to dané takto tak tímto způsobem a je to vždycky já to řeknu takové u dědeček má čtyři hektary lesa tak já nebudu souhlasit územním plánem budu tam bydlení tak neprojde územní plán tak se nebude dít vůbec nic to přece takovéto není tuhletu chvíli my jsme dostali legitimní požadavek od občanů tak jako jsme tady měli minulé požadavky tuším na změnu územního plánu které jsme nepřijali dokud se neudělá tři 
změna číslo tři za jsme minuli na minulém zastupitelstvu jsme říkají že se nebude spouštět další změna územního plánu taky tady požadavek občanů na regulérní změnu regulačního plánu hrabenov několik změn regulačního plánu jsme projednávali na vysoké mezi já narozdíl od pana kdo já jsem rád že tam ty domy stojí protože skutečně ta věc je potřeba aby se boha dopředu a pokud se vlastníci všichni nedokážou dohodnout také zkrátka je i dobré to že se to děje postupně tady v tom případě 
proč ta etapizace byla předtím je zřejmá protože nebyly sítě tam nebyli v okolí nikde jinde je je tady ta věc pokud je to tady návrh posuzovat komplexně nevím jestli se to úplně nekryje s tím že my máme prověří uvedení regulačního plánu lysá nad labem hrábnout do souladu s vydaným územním plánem protože ten je z roku dva tisíce čtrnáct v roku vašek pokud máte návrh na úpravu usnesení není problém ale myslím si že opravdu stojí zato se do té věci pustit a co se týká investic to už jsme tak daleko že si dovedu představit tenhle regulační plán je tady dvacet let neinvestovalo se tam nic kromě první části kdy město podalo část pozemků byly tam i soukromé byla to sdružená investice a zastavilo se tam cirka kolik je vám těch domu patnáct víc jich tam není děkuji pane starosto 
děkuji bych ještě doplnil proč etapa jedna a tak dále se nahoru protože tam tenkrát říkalo paní bláhová tady tak kam to by jakkoli dešťovým vodám a kam vznikla ta retenční nádrž vznikla na soukromém pozemku který byl vrácen v restituci a dneska je nedobytný ona 
je tak jako kdysi říkal že se tam stalo prosím ten důvod je jasný a je i na vaší straně protože my jsme potřebovali vaší podporu mami jsme ty pozemky získala retenční nádrž se nepodařilo takže prostě mi jako vlastníci máme svázaným 
nemůžeme dělat 
opravdu 
jsem toho názoru že se měly otevřít jako celek ale jenom čtyři protože prostě ono je to opravdu propojených dohromady a 
čtyřku asi by nemělo smysl aby se přimlouval za toto otevřít jako celek a a je pravda že se i posuzovala hodně legislativa od ty doby kdy se to schvalovalo tak ještě nebyla třeba povinnost likvidovat 
dešťové vody na pozemku která dneska už je žil a tak dále a isetta infrastruktura městská fakticky nějakým způsobem okolo po území vyvinula nebo vyvíjí takže já bych to spíš doporučoval otevřít česky etapy nebo celý celej regulační plán protože ale nemyslím si že potřeba vyzývá občany aby nebo vlastníky aby se vyjadřuje protože to proceduře automaticky je za začleněný když se to prostě otevře tak budou občané tím 
jako tom zapojený bude to zase několikrát se to projednávattakže jako že by to bylo dobrý aby se to aby se to chová nebo pro všecky za mě 
paní katka 
děkuji já bych se ráda tedy připojila diskuzi k názoru pana fajmona a vlastně i váhové snesl aby skutečně regulační plán byl byl řešen komplexně jedná se o regulační regulační plán znamená je tam jiný proces schvalování regulace vlastně pomáhá nahrazovat územní rozhodnutí za určitých podmínek není to prostě cesta územního plánu čistě takže si myslím že by to možná nemuselo být komplikované a určitě by to tomu území prospěl protože se nejedná o celé zeměkouli se ale opravdu o část území které může být řešeno prostě ideálně kontext děkuji 
tak bych se chtěl 
doplnit tomu tam 
asi půl roku developer který šel koupit pozemek tom prostoru a chtěl vlastně prodloužit orlice rybízovou do toho prostoru a šance postavit rodinných domů jednal na stavebním úřadě zájem stravě tam by to domy ty při bytové rodinné domy a 
když oslovil tamty vlastníky půdy kudy by postavil tu silnici přístupovou cestu podle regulačního plánu tak mu nebylo vyhověno ono je to složitý jinak tohle ta změna tohohle tato se řeší s těma lidma už dva roky jsme se k tomu dopracovali k tomu tomuhle tomu takže před dvěma lety celý jsme tomu pomohl chceme pomoct aby se to tam rozdíl je to škoda je to krásné místo byl by tam zájem stavět lidi mají pozemky ale mě se no já jsem byl to jsme tři schůzky složitý to se zakládáním družstva než se mezi svou dohodli ještě nejsou řeči války a paní bláhová 
děkuji za slovo já si myslím že bychom to právě s těma lidma brát měli až teď od stolu rozhodnout o tom že se to co tam máte pec pro tu čtvrtou etapu překlápí pro celý ten regulační plán není vhodný protože je to zadání může být trochu jiný a trochu upravený takže si myslím že to se to tady bude šít rychlou jehlou a jako úplně zbytečně protože to pak ve výsledku může uškodit celému tomu projednání takže si myslím že vzhledem k tomu že ty lidi už čekají čtrnáct patnáct let nebo kolik taky jestli počkají dva měsíce teď už s prominutím která si nehraje vůbec žádnou roli a klidu si můžete připravit případně opravdu trivialni si mezi sebou řeknou daří když ne oslovíte tak věřím tomu protože mám informaci že spolu komunikují aspoň někteří takže oni sami můžou mezi sebou to iniciativu vyvinout a říci a třeba vám ty podněty nebo náměty poslala sami a nevidím na tom nic špatného to odložit prostě na příští zastupitelstvo ten bod 
anebo schválit 
ne tak jak chcete buď odložit nebo návrh myslím si že tedy asi je nějaká shoda napříč jak jsem poslouchala pana fajmona minimálně v tom že by se mělo řešit jako celé území že ta doba už prostě pokročila že by to bylo vhodné aby jsme teda od boku kvalitu území děkuji 
otázka několika měsíců je to změna územního plánu tak složitá věc to je změna regulačního plánu je tam přihlášený pan 
liter já když se dívám do regulačních plánu tak on je navržen vlastně dobře ty přístupové komunikace tam jsou tudíž skutečně to že to chcete najednou dělat z druhý strany když jste před tím dělali prostě 
obráceně tak to opravdu vypadá jako salámová metoda je potřeba se nad tím velmi pečlivě zamyslet protože 
můžete způsobit komplikace celé řadě jiných občanů byly se a to asi myslím ani nechcete takovouhle věc u toho kácení v tom našem parku mě skutečně velmi zlobí a velmi překvapuje že těch žádostech přitom kácení od již silnici nebyla vůbec řeč stromy byly vykáceny kvůli tý silnici takže je trochu divný když město hraje s občany takovou dohru ukázce vy jste stromy který byly živý takže zrovna v téhle oblasti možná kdybyste to přiznali že by to bylo jednodušší takže určitě si myslím že byste měli že byste měli velmi pečlivě zvážit a velmi pečlivě se znovu vrátit k tomu stávajícímu regulačním plánu a ten si promyslet protože 
skutečně to na první pohled ty silnice jak jsou tam navržený vypadá tak že je dělal někdo někdo kdo byl kdo skutečně tušil co byste lokalitou se mohlo stát kdyby se to dělalo z druhé strany tam prostě není a je to asi dobře děkuji 
děkuji 
já jsem chtěl říct že asi nebudeme schopný dohledávat ty ty jednotlivé vlastníky to znamená že pokud by to tak mělo být tak jedině jako obecnou výzvu nedovedu si představit že každým budeme posílat dopis řeknu to řeknu za sebe protože technicky já nevím kolik těch vlastníků tam je málo jich nebude a v tu chvíli to posouváme někam strašně daleko z mého pohledu 
takže pokud by jsme mohli také ve své podstatě já bych mu je to ukládacích usnesení dál znamená že ukládá rady města oslovit v listech a 
těma co máme aby dali své připomínky k 
nemohli jsme to na jednatřicátého třetí chemikálie protože my jsme schopni listy vyjdou tečka desátého února takže prostor kamier nebo první prvního března takže měsíc je a bychom to v dubnu mohli projednávat dobře věku 
máme doplnění usnesení 
v 
novinách 
chce říct že se nebude odvolávat 
přesně přesně pane starosto nemám ten pozemek aspoň myslím musím se zeptat doma rodiny ale ale 
jenom chci říct že ty pozemky jsou pozemky opravdu jenom technická ty pozemky jsou hony a těch pozemku tam zas není tolik neboť neboli těch vlastníků je to podobný jako je jako pozemek maersk to znamená já jsem přesvědčen o tom že se to vždycky dělá tak že se tyhle pozemky oslovují přímo dopisem lidé by měli být osloveni dopisem měly by být dohledání pokud s tím chcete vůbec nějak pohnout nějaký a výzva na fejsbůku vlastně nemá žádný význam respektive žádná noviny nic nehraje vůbec žádnou roli tak technická ani vám děkuji technicka 
já jsem vzhlédnout magistrem dneska kupodivu myslím si že obecné výzva stačí že si mezi sebou řeknou to není zas tak obrovský aby se vzájemně neznali a myslím si že není vhodné teď schvalovat obecně změnu nebo zadání změny regulačního plánu jako celé protože mi prostě nevíme ten obsah vy tedy pet budete vezmete si čtvrthodiny pauzu a budete řešit co tam všechno máte zadat aby se prověřilo je prostě nesmysl já tomu nerozumím to závažná změna která se týká celého toho území a myslím si že dva měsíce oproti čtrnácti osmnáctiletou kde to území prostě je nevyužitý opravdu už nehraje vůbec žádnou roli takže tomu naprosto nerozumím a pokud má pan vondra její návrh tak ať ho přednese budeme o něm hlasovat já sama za sebe říkám že jsem pro to aby pokud budou nějaký podněty rada si to v klidu připraví zadá ve spolupráci s odborem o odboru správy majetku tedy a spolu s výborem pro pro majetek města připravíte usnesení pro jedná se o klasické kolečko a myslím že budeme všichni spokojení všichni asi ne ale jako budou spokojení tam vlastní pozemky děkuji no ale na tom nezáleží ale dáme jim tu šanci to změnit ale šít to dneska jo a lepší to dneska horkou jehlou prostě a co tam do toho napíšeme do toho návrhu když teď máte připravenou jenom změnu týkající se přehození varia ale my teď musíme řešit komplexně celý to území a to prostě se netýká jen to že budete řešit jednu přístupovou cestou přes jaromírovi sady to se týká například retenční nádrže já vím že mluvím o hodně a pan havelka to ukončil v pohodě 
ani 
děkuji za slovo jak jsem chtěla vlastně navázat na radku já vlastně pane fajmon ne omlouvám se já jsem ten váš návrh nepochopila protože jsem měla na mysli nebo myslela jsem že se spolu shodujeme v to že by se vlastně řešila komplexně ta změna znamená že vlastně ideální ten který je navrhován to znamená oslovi vlastníky zeptat se na problémy a návrhy a na základě toho to vlastně to změnu vypracovat a teď mi není jasný co bychom tedy co by bylo obsahem té změny a co bychom jako schvalovali protože to co máme tuto chvíli připravena není vlastně součástí komplexního řešení ale jenom výsek 
děkuji mi 
vlastníky knejvětší zájem byl o to aby přes jejich pozemek nevedla komunikace a dohoda naprostá nedodal to byla dřina vůbec jim to vysvětlit přesvědčit je že se musí podělit vozem že musel vzniklo parcely zastavitelné o tom předepsaném rozměru minimálně sedm set metrů a přes některé pozemky vedou komunikace a to je největší problém tady vznikne nikdo nebude chtít aby vedla přesto komunikace 
máme vyzkoušeno paruky tak já bych 
jenom myslím že není tak úplně pravda že ten že ten návrh udělali namísto čtyři protože tam ta odrážka ne ale já to říkám já odpovídám 
protože v tom návodu který jsme dávali je že prověří uvedení regulačního plánu lysá nad labem hrávat do souladu s vydaným územním plánem platném znění to znamená ve své podstatě tam se má prověřit v tu chvíli všechno ale jako já za sebe jsem řekl mně i já návrh mě se líbí ale nemyslím si že v tom návodu obsaženy nebylo to si troufnu říct že tahle odrážka tam je a to je pro mě důležitá protože posuzuje všechny ty vztahy i na další území který se rozvinulo ale jako mě problém to tenhle ten bod tak jak je můžeme jí nedělá 
jsou to nebo tenkrát 
před asi dvanáctileté zkoušel 
jsme velmi daleko dohadovali jsme si nerozumime prosím 
ještě mistra jsou to tenkrát nebyl my jsme v rámci první etapy před dvanácti lety byl velmi daleko už jsme všechny vlastníky měli odeslané ruští vlastně ten záměr znali a podporovali a nevyužili jsme na tom že by nesouhlasil s nějakou cestou nebo komunikací před nám ale je menší nádrži že mi jako vlastníci jsme schopni se dokážeme domluvit a potřebuje vyřešit ten základní kámen úrazu prosím 
mě by ta základní změny plánu 
tak ještě 
stále jsem přesvědčen o tom že prostě můžeme schválit to že se 
zahájí změna regulačního plánu aby byl pověřen souladu s stávajícím územním plánem regulační plán byl vypracován a schválen poté co byl schválen první územní plán byl schválen v roce devadesát osm tenhleten územní plán na ram stanovil že máme v těch rozvojových lokalitách to znamená na vysoký mezi araba nově udělat regulační plány jsme udělali a potom se zemí další zase který byl schválen v roce dva tisíce čtrnáct takže jestliže tečka uděláme schválíme že prostě chceme chceme jako otevřít regulační plán hrabat a s jediným zadáním že se má uvést do souladu prověřit podle současné situace a územní platného územního plánu tak otevřeme všechno a občany se doktor samozřejmě vlastníci budou moci přihlásit procedury několikrát zabil projednávat ale prosím vás nemyslete si že vlastníci nám dají řešení jako územní plán prostě bohužel jako vůbec vlastnické vztahy nebere nijak bohů a prostě si to tam nakreslí plánovači podle svých principů a ten největší problémy potom se domluvit kvůli těm vlastnických vztahů ale jako že díky změně regulačního plánu že nám řeknou vlastníci řešení to zcela určitě neřeknou nebo řeknou nám řešení který neprojde přes státní správu jako žádném případě takže jako dneska to svaly můžeme tohleto obecný a prostě se tím ten čas jako bude šetřit a a majitelé se do toho budou moci všichni hlásit a ostatní občany taky protože je to územní plánování se týká všech nejenom vlastníků takže jako podle mě tohle klidně zveřejnit a všecko a předložit jako 
předložit návrhy podle mě jako zbytečný pokaždé jako budou předloženy návrhy od občanů blbosti anebo dobrý věci a každým nemuze hlasovat až další fázi projednávání takže jako tohle to prostě jako já souhlasím s tou jedničku a s tím doplnit co tam byl jirka na začátku že jsem to za ten návrh prostě schválit to co bylo původně předloženy 
a myslím že by mohla kompromis 
já teda jenom jednu věc možná mě pan magistr pomůže v tomhle tom teď nejsem úplně jistá ale v tom případě pokud by se to řešila jakoby celé akce se to dělat tečka navrhoval pan fajmon přesně v tom znění který děti o kterém hovořil pan fajmon tak to si myslím že není možné protože kdyby měla být retenčních a tak staré fenečka je přece veřejném zájmu a v takovém případě to nejde zkráceném řízení takže podle mě tyhle ty varianty kombinovatelných úplně jako nejsou ale pokud se pletu tak mě opravte myslím si že právě to zkrácené řízení jako je pouze výjimečné a vlastně defakto pouze mi zastupitelé můžeme využít tu cestu a schválit si tedy výslovně jinak to není ani přípustná 
děkuji 
přiznám se že legislativu v tomhle tom nemám nastudovanou dokonce takže nemohu sloužit to říkám za sebe 
jestli jsem to pochopil já teďka nakonec tak ve své podstatě já jsem registroval několik návrhů jeden je tady původní jeden dával honza i vyndávat ty dvě slova jeden dávala paní bláhová který vidíme tečka tedy na obrazovce a poslední který registruje že pan fajmon dával návrh aby zůstal bod číslo jedna z návrhu paní bláhový to znamená že to zveřejníme a zároveň před schválil návrh na pořízení změny číslo jedna beru to kompromis že ty občany to budou vědět to chápu já 
říkám beru 
ne vaší jedničkou 
to tam bylo to znamená že ty občany budou vědět že se regulační plán bude dělat a můžou dávat i připomíná 
stejně u nich budeme rozhodovat tedy jestli ta pracovat nebude to proto aby je o tomhle tom že to tak zkrátka dobře je ale já jsem to není jsou to nekomentuju já jsem to nemyslel jako poslední návrh vylosování 
tak já bych ukončil diskuzi komu máme tady návrh almary 
jen můžu procedurálně to znamená chvíli bychom i ty konkrétní zadání jenom bychom říkali chceme pořídit z nich nečas 
jednotlivé občany aby mohli podávat návrhy a 
bude v dubnu bychom už mohli schválit 
zadání pořízení 
je děkuji 
je to jakože říkáte 
že to chceme změnit zastupitelé zveřejňuje návrhy v dubnu bychom oslavovali konkrétní zadání 
koukám že se nepohneme něčemu 
je to zřejmé že když tam zůstanou tyhle dva návrhy tak se tak se shromáždí na stavebním úřadu připomínky těch jednotlivých lidí no já to říkám jak to bude a my vám příště předložíme aby jsme schválili obsah písněmi takhle tomu rozumím já 
takhle je to 
a 
dobře napsat před třetí usnesení že ukládá 
radě města 
předložit na příštím zasedání zastupitelstva města obsah 
změny číslo 
pomalejší 
rady města 
předložit 
obsah 
změny číslo jedna regulačního plánu lysá nad labem pomlčka hrabalo 
ke schválení 
děkuji jež dává jestli chtěl říct že předtím nebyl právně v pořádku ale jak to pan marek vaši součinnosti opravil tak s tím nemohu souhlasit děkuji a myslím si že to právně odpovídá tomu co nebo takhle odpovídá tomu co o čem jste se bavili a zároveň si myslím že to je právně určitý natolik co tím chceme říct děkuji děkuji je tedy na hlasování 
hlasování 
pro drželi se při návrh byl schválen děkuji 
máme číslo osek prodej pozemků v ulici rabanne setkala grand odboru pan místostarosta velka 
děkuji 
víte že v rámci změny územního nebo při tvorbě nového územního plánu byly 
vytvořeny možnosti proto aby v území u té silnice dolů k vlasů po levé straně na pozemcích města vznikly stavební parcely v tuto chvíli je provedena paralelizace těchto 
pozemků znamená pozemky jsou rozděleny je možné prodávat na jednotlivé stavební parcely a 
je 
v tuto chvíli znám máme přímo 
výkaz výměr na ty 
sítě které bude potřeba udělat 
proto navrhujeme zahájí prodej pozemků který by byl ve své podstatě obdobném gardu jako byly ty pozemky u hřbitova to znamená ty co jsme prodávali naposledy zhruba těch patnáct pozemků s tím že se tam možno zasíťování nabídne i majitelům těchto pozemků které nejsou ve vlastnictví města takový návrh této věci děkuji 
děkuji marek 
děkuji 
tedy pravděpodobně výrazně vzhledem ono se samozřejmě překlopíme na chvilku do rozpočtové části 
chvíli vlastně říkáte pojďme prodá možná poslední stavební parcely který město máme 
abychom 
doplněny a dokázali to co je rozestavěno tak dostavět protože nám nestačí realita protože těch tři sta milionů přesně to co jsem říkal na minulém zastupitelstvu nestačí takže místo toho abychom seškrtal věci které jsou zbytný tak jdeme prodat majetek že to není dobře je prostě pozemky a ceny pozemků vidíme že rostou pokud by se podařilo v násobcích období zasíťovat bude velmi zajímavý a kdo to určitě ještě mnohem zajímavější pro město prodala zasíťované než situace kdy to ještě není zasíťované otázkou jak dlouho může trvat dodělal 
zároveň to co bych chtěl dát protinávrh vysvětlím 
jsme situaci že dostane zastupitelé návrh 
na prodej několika pozemků 
celkové hodnotě přes třicet milionů třicet jedna milionů rozpočtu není k tomu žádné ocenění pozemků jednotlivých a myslím si že se bavíme o ohromné ohromný částkách až by mělo prostě standardně pokud zastupitelstvo schvaluje záměr prodat tak vědět jaký je ochrání odhady pozemků 
a na základě toho se usnést jak se to potom provede za skvělé ceny 
a případně co jsou ty minimální kupní ceny protože to co já bych rád aby jsme nejdříve udělali odhadce k pozemkům osobně s tím nesouhlasím ale pokud to chcete prodávat také protože to potřebujete a nejsou ochotni se rozpočet a tou cestou rozprodat městský majetek tak v té chvíli doporučuji a bude to protinávrh aby se nejdříve udělali odhaduji tak jednotlivých pozemků usnesení měli děkuji děkuji 
technická od pozemku je udělaný pošlu zítra není v tom žádný problém my jsme pozemky měli já jsem tu cenu nedával záměrně protože by lázní bolela hlava protože ta cena je někde úplně jinde myšleno tak než tady navrženo 
děkuji 
děkuji já mám asi dva dotazy 
a první se týká inženýrských sítí 
jak 
tady píšete že žadatel musí uzavřít smlouvu o spolupráci na výstavbu inženýrských sítí ale vlastně z toho nevyplývá nějakých inženýrských sítí jestli se tím myslí inženýrské sítě pouze v ulici hrabalo 
nebo se tím myslí inženýrské sítě nějaké jiné které vedou například v ulici sadová ono se to totiž netýká jen vodovodu a kanalizace ale týká se to samozřejmě komunikací osvětlení týká se to zaokrouhlování lokality týká se to toho že je tam že to navazuje i samozřejmě na ulici jaromírovi sady a celou tuhle lokalitu takže asi by bylo teda jakoby vhodné 
si myslím dostatečně specifikovat jakých inženýrských sítí a v jaké předpokládané ceně vlastně se to dle týká nebo to s tím souvisí a druhý dotaz jak tomu 
že v tom usnesení 
postrádám způsob prodeje protože si myslím že by to teda měla být elektronická dražba nemyslím si že vhodná aukce přes realitní kancelář jako respektive teda nevím co se představujete aukcí přes realitní kancelář byla akce přes realitní kancelář jsem se setkala i s typem takovým že se telefonuje kdo nabídne víc což teda není naprosto transparentní takže by to spíš měla být opravdu elektronická dražba která je třeba na portálu oka dražby nebo na nějakém jiném portálů které jsou normálně běžně dostupný i pro fyzické a právnické osoby vyjma teda státních orgánů nebo orgánů státní správy a samosprávy takže si myslím že by to v tom usnesení mělo být doplněno 
a ne takže to jsou dvě bude jedna elektronická aukce a druhá věc je specifikace minimální částky na inženýrské sítě a vlastně by mělo být zřejmě nějaký inženýrské sítě což považuji za dost podstatný protože 
tu lokalitu znám a vím 
že vždycky sítě bude potřeba udělat děkuji 
pan havelka 
já děkuji za slovo v tuhle chvíli se jedná o sítě které umožní 
lokalitu celkově zásobovat vodou aby tam bylo odkanalizování jedná se o veřejné osvětlení jedná se o komunikaci chodník elektřinu jako takovou tereza společností čez tak jak je to standartem co znamená tam by mělo proběhnout takové to klasické řízení kdy ten majitel platí za to připojení mi v tu chvíli máme projektovou dokumentaci která bude posuzována stavebním úřadem máme výkaz výměr který doplníme a ve své podstatě v tuto chvíli vypisujeme záměr a budeme schopni tyhle informace v závěru poskytovat to znamená orientační cenu protože samozřejmě nevíme nakolik jsou stavební materiály za dva roky dneska to vidíte jak to je ale to budeme schopni ve své podstatě říct protože ten propočet budeme mít a jenom předesílám že kupní smlouvy jako takové ty smlouvy o spolupráci budou předmětem schvalování zastupitelstva to znamená ty věci tady uvidíme já znovu jenom učí karlovy markovi říkám teď schvalujeme záměr jsem to přijde znovu je možná že ta cena bude pět tisíc nebo šest tisíc já se přiznám že můj první záměry pokud se ptáte na typ typ aukce byla elektronická aukce která vám odbourá spoustu věcí ve smyslu že když to skutečně uděláte přes 
dražební tak ten příklep kolikrát znamená tak mi bylo vysvětleno pokud zvolíte ten správný typ znamená automatických zápis do katastru nemovitostí ale protože jsou takové typy aukce viděl se v ní opravdu známý náš zvukař asi dobře budeme hrát takhle v tomhle případě mi tam chceme mít i specifické podmínky které tady nastaveny jsou to znamená ty by měly být vyvěšeny záměru a nepředstavují si skutečně představu si která bude transparentně dělá inzerovaná na všech možných těch servrech realitní které jsou což jako privátní kanceláře jsou schopné zajistit aby se v podstatě potom by to mělo fungovat tak že tam bude nějaký minimální příhoz bude dražit a ten kdo to vydrží bude moci městem uzavřít smlouvu na za těch podmínek které které jsou dané tady a budou z té smlouvě a v tom záměru té nejvyšší ceně já nedovedou si představit kam až se ty ceny jako vyšplhají ale myslím si že je to asi nejrozumnější z jeho prodeje děkuji 
jak to projednávali ve výboru první záležitost jak vznikly vůbec parcely vznikly díky tomu že město vedení města předtím než se děl nový územní plán roce dva čtrnáct o to aktivně usilovalo a podařilo se tyto parcely zařadit do územního plánu takže díky tomu je vůbec máme máme možnost rozhodovat jako stavební parcela druhá věc výbor projednával dvakrát a diskutovali jsme o tom jakým způsobem se 
tomu postavit v zásadě teda zvítězil názor že by jsme měli využít 
našich zkušeností prodeje parcely ve třešňovce kde se podobný případ řešil před řadou let na části která se zastavila a že by tedy měli vlastně se postupovat obdobně s tím že 
město by 
poskytovalo zavíralo dvě smlouvy jednu tenkrát bylo v jedné smlouvě 
ve dvou smlouvách ale v zásadě jedno by byla smlouva o prodeji pozemku kde by se soutěžila cena za metr čtvereční formou aukce a druhá smlouva by bylo o sdružení finančních prostředků na výstavbu infrastruktury v lokalitě na což se připravuje projektová dokumentace která bude 
hotová a z toho vyplyne jako to bylo v třešňovce že se rozpočítá 
cena za metr čtvereční náklady na tu čili tohle by bylo obdobným způsobem takže ten kdo by kupoval pozemek by musel zavázat investici do hry a tu samotnou výstavbu infrastruktury by prováděl těchto peněz město 
trošku jsme taky debatovali o tom jakým způsobem kdo by nám měl zajišťovat akci 
dražba to nemůže být poučen leda tak 
buď je to možné formou veřejné zakázky 
bude uzavřena smlouva s nějakou realitní kancelář pověřenou osobou a nebude druhá varianta kterou jsem nějak se nepodařilo zjistit 
ve městě slaný existuje už to dělají že mají vlastní akční městský systém což si myslím že bychom se mohli poučit a zkusit to udělat nějak obdobně systém boje je veřejný dá se to zajišťovat vlastními silami pokud tomu dostaneme nebo si koupíme patřičné vybavení a dají se tak město slaný tímto způsobem prodává i menší pozemky a velmi se jim 
zdá jako rozumný nebo využívají to už několik měsíců taky mají lokalitu větší kde ty pozemky prodávají a takže bych doporučoval sice poučit podívat se na tu variantu jestli by jsme měli mít samostatně zajišťovat anebo zda se zakázku nějakou firmu to bych asi nechal ještě otevřený a měly by se teda připravit i návrhy smluv aby byly pro ty pro ty uchazeče předem jasný do čeho by investovali 
děkuji 
děkuji 
ještě doplnění děkuji že kdybyste neřekne které ulici tohle se týká jestli se to týká té ulice hrabat to znamenalo černý vrat do luk vylezu nebo se týká i nějakých jiných přilehlých ulicích protože já jsem byla na schůzce která tohle projednávaná a ta studie nebo příprava projektové dokumentaci která se provádí tak se provádí cenné lokality to znamená není ulice hrabenov je to ulity jaromírovi tedy ulice sadová proto mě zajímá kterých těch ulic se bude týkat spoluúčast na inženýrských sítí protože to má významný vliv i na to že tady píšete i kolaudace nebo do sedmi let od kolaudace inženýrských sítí protože víme že tam prostě mají pozemky i soukromé osoby a druhá věc myslím pozemky komunikací a druhá věc je 
že mám protinávrh tedy jestli by se mohlo do toho usnesení opravdu doplni elektronickou dražbu nebo elektronickou aukcí je mi to jedno ale ráda bych aby tam ty slova byla aby to prostě můžeme klidně být elektronická dražba nebo elektronickou aukcí a vy pak si sami rozhodnete co jde co není já jsem si našla na internetu že i elektronická dražba může být pořád pořádána fyzickou nebo právnickou osobu která není státním orgánem exekutorem soudem a tak dále takže tady ta možnost je co vím tak ví je výjimečné aby už se příklepem někdo stal vlastníkem nemovitosti to to jako i za moji právní praxi nebo advokátní můžu říct že jsem se s tím setkal ještě dosud nesetkala a když vím i když jsem se několika dražeb účastnila tak nikdy to nebylo tak ale bylo to až zaplacením kupní ceny respektive pera vydražené ceny prosím teda jenom do toho návrhu co je navrhován v důvodové zprávě tak doplnit 
formou elektronické dražby nebo elektronické aukce 
vypsání záměru formou asi hned na začátek ať co to zbytečně ať je to a je to jako se neztratí v tom textu kam byste měla dát můžete dát na začátek vypsání záměrům 
asi na začátku vypsání za blbost máte pravdu vypsání záměru na prodej no 
jo vypsání záměru formou elektronickou formou elektronické aukce nebo elektronické dražby 
na prodeje ano může to být no sice čeští jako z hlediska češtiny nic moc ale může to tak být minimální kupní cena žadatelem může být pouze fyzická osoba tak a ještě se zeptám nechcete nebo je cílem aby se mohl dražby účastnit kdokoli 
no rozhodne že musí spolupráce o to mi nejde 
já bych možná 
jsme taky projednávali ve výboru my navrhujeme aby se mohli účastnit pouze fyzické osoby a aby jedna osoba mohla koupit pouze jeden po zemi 
to je jedna věc čili právnické osoby ne vůbec ani společný více pozemků to taky výbor nedoporučuje a co se týká věci který jste mluvila předtím ohledně toho že by mohli z toho profitovat další osoby které mají mají pozemky takto výbor taky řešil a navrhuje aby se uložilo radě oslovit tyto osoby zda by se připojili do tý 
tý smlouvy o vybudování infrastruktury tam se minimálně bude týkat vlastníků pozemků 
které město prodalo 
nepamatuju to jméno má samostatný samostatný domeček takže a může to být ještě některých jiných případech a tyhlety těchhle případech navrhujeme aby 
rada tyto lidi oslovila a dala jim příležitost 
tu smlouvu se k ní připojit rozprostřít taky 
i náklady na větší počet lidí 
odpověď technická infrastruktura jako taková většinově je opravdu jenom ulice dolů to znamená branou výjimkou je vodovod který by měly kvůli císařová protože tam není v tuhle chvíli a napojení je možné tam kde jsme stahovali vodovodní řad to znamená někde z toho uvozovkách náměstíčka směrem na sadová to by měla být ještě investice kterou by se v nízká v hrabalově na komunikaci ne bylo by to prostě tohle to je myslím jediný co je mimo mimo hrabala 
děkuji tam 
ještě jestli můžu 
jenom 
jste mě totiž předtím usekli nejsem to do pověděla ten dotaz měl na fyzické osoby asi by bylo hodne fyzická osoba nebo manželé protože fyzická osoba je potřeba dokoupit i když jsou manželé a pak můj dotaz jako primární cíl na to jestli to chcete omezit jenom na lysák nebo mají trvalé bydliště nebo je vám to jedno je to celá čro měl takže tam byl a vzhledem k tomu že teda ta infrastruktura míří i do sadový tak jenom hlásím že jsem ve střetu zájmů děkuji děkuji slovo 
pane vecer 
to divný že si to nepamatujete pane starosto 
ven 
mě to mě to usnesení také zatím připadá 
zmatečný asi nestačilo usnesení o tom že máte záměr dodává ta následně byste připravili pořádně celej ten prodej včetně toho co jste tady už diskutovali to by bylo dobrý 
nevím jestli náhodou nebylo dobrým zvykem když se jedná o městské pozemky se do toho mohli hlásit právě občané lise 
tam nemám jistotu takto bych prosil odpověď tak by bývalo v minulosti 
a když se dívám na tu parcelaci ty lokality 
co tam asi hodně chybí 
usnesení že není zřejmý kolik vlastně z kterého pozemku připadne na chodníky a tak dále je to takový tam asi dost komplikovaný nebo jestli chodníky budou na městském pozemku ve stávající podobě není to úplně zřejmé tak by bylo dobrý asi to vyjasnit takže já si všechno k tomu 
tomu usnesení byste vy jste hodně doplňovaly mi ho nevidíme takže nemůžu posoudit jak moc je vylepšený ale asi podle mého názoru bylo jednodušší kdyby nejdřív schválen záměr pak by se řeklo jakým způsobem se bude prodávat dál 
pokud to není připraveno když o tom už poměrně dlouho zase diskutujete děkuji děkuji 
jen byl dotaz kolik pouze na komunikaci nula protože tyhle pozemky už jsou přímo pozemky určené ke stavbě a na veřejný prostor u jsou pozemky umístěný jinde to znamená tohle jsou skutečně pozemky který bude ten člověk vlastnit a už nemusí nic odebírat ani na komunikaci ani na koních vůbec na nic protože to už je v tom prostoru a je to oddělený geometrickým plánem to znamená tyhle ty jsou definitivní pozemky které zůstanou ve vlastnictví toho kupujícího a pak ještě dotaz dá se velmi obávat toho že asi nemůžeme vztáhnout udělat tu restrikci dali sáčky já už jsem to viděl několikrát že je to i když jsme to teda nedělali a druhak myslím že by byly napadeny že zvýhodňuje já si myslím že by to bylo hodně na vodě je obava 
děkuji pan marek podruhé 
já se vrátím k tomu co říká na výboru že jste diskutovali mi se to líbilo se prodávaly pozemky třešňovce kde to bylo jasný majitele kupovali pozemek nějakou konkrétní cenu okus skládali městu konkrétní částku a město nebudou infrastrukturu měli jistotu že vybuduje protože přece jenom situace když to kupují a v té chvíli nemají není jasné kdo to postaví jak to celé bude protože nikdo nekupuje hudbu složil jednotlivci tak je to složitější ale tady to není nebo já to nevidím nečtu to kolik bude stát technická infrastruktura je tam toho že to projektová dokumentace dokončována 
kdyby se nám přesně líbilo to zadání 
je ano je to minimum nějaká částka tedy jen o tři tisíce takže tam se přiřazují ale plus je jasné že musí zaplatit na metr čtvereční takovou částku do infrastruktury a a máme tady celý byt cely konce předložený takovéto to tady není nebo musel nečtu a 
to mě přijde že je škoda že by mělo být smlouva by předložená abychom viděli že takhle to chceme prodávat svou smlouvu a samozřejmě i správně s těma kam bavíme se o prodej velkého majetku za velký za velké částky ale jinak souhlasím s tím že takovou nezpůsobuje neprodají pokud víte že mu názory neprodá pokud to teda prodat a chcete prodat tak bylo lepší děkuji krátce velka jenom v tom záměru to bude my budeme mít tu věc větší to znáte lidi budou přesně vědět pohybovou doplácet na metr čtvereční svoji parcely na společných zařízení co znamená na sítě to jsem říkal už na tom že v tuhle chvíli máme slepý rozpočet a oceňujeme ho abychom to právě kam nemohli znějí takže to to tam bude zřejmý budeme mít jak se říká paní byla ale bude to odhad protože skutečně nevíme až dva roky bude stavět kam se pohnou ceny jo pamatuju si když se stavila třešňovka dokonce to dopadlo tak dobře že se lidem něco vracelo nevím kam ty ceny budou ale budeme mít odhad nastávající peníze my už jsme jeden měli ale je to čtyři měsíce zpátky a zase ty ceny rostly tak ho chce a co nejpřesnější době vyjádření takže teďka máme výkaz výměr který bude oceněný a my budeme vidět na metr parcely když se to bude vypisovat kolik zaplatí a bude to v tom záměru 
fajmon já bych 
doplnit že prostě rád 
ty třešňovce to bylo tak že byly dvě smlouvy a lidé to podepsali věřili tomu a město to skutečně tak udělal ty peníze se složili a dokonce se tam potom nějaký čas se vracelo vycházelo se z toho jaký byly 
ceny jako z toho projektu a pak se to vypořádalo podle smlouvy jak to dopadlo reálně ta stavba a tenhle koncept zásadě chceme použít tady taky nechceme prodat jenom pozemky bez infrastruktury a v zásadě teda můžeme pokud jako já já to takhle předpokládám nebo navrhuje to výbor aby jsme postupovali tímhle způsobem to znamená že ano na příštím nebo před příštím zastupitelstvu by byla předložena návrh smlouvy kupní vzorový a návrh smlouvy o sdružení peněz na infrastrukturu jestli to není tak já bych klidně s tím souhlasili tam je že se ukládá radě připravit návrh těchhle těch dvou smluv který v zastupitelstvu by se měly podle mě taky 
děkuji chcete teda doplnit usnesení jste vy už jste pane zastupiteli dvakrát mi to umyslne zdržujete abychom neschválili důležité věci jako třeba z rozdělní pro spolky na kulturu rozdělení peněz 
jo takže je to 
technickou ale technickou technická není pane starosto že jste všechny 
ale jsem rád že 
jde o to že 
se schvaluje vnímám takže není napsáno že ten záměr bude znamenat lidi skládají na účet města peníze pro výstavbu 
správně ale 
jenom tak jak to čtu tak prostě to tak není no 
špatně 
musíme 
bude to 
pro mě bytová jako 
nebo 
za metr pardon 
pojídám do sítě přece není normální nešla říkám že to bude tečka dobře jsme teda situaci že 
je to bude ale my to schválili zastupitelé bez techto věcí tento je zmíněno že smlouva a není předložená stejně jako nejsou tady v tom záměr předložený posudky takovéhle věci prostě přece jakoby tady měli být je to nemůžeme jen je to schválit zastupitelé na zahradě na čtyřky bez bez podkladu to špatně 
ano děkuji já už mám jenom poslední technickou k tomu návrhu který děkuji paní kočová je tam doplněno formou elektronické aukce nebo elektronické dražby pak je tam doplněno fyzickou osobou nebo žena nemůže být pouze fyzická osoba nebo manželé ano a ještě jedinou drobnost kterou si myslím že asi nebudete proti tomu nic mít je že musí mít uzavřenou smlouvu o finanční spolupráci a tím si myslím že bude jednoznačně dané že za to zaplatí a sice teď nevíme kolik ale to bude vycházet z toho co vy na ceník respektive co je na ceněno aby to vyčistíte předpokládám že to bude na metr čtvereční nebo na kus pozemku na metr čtvereční jo takže jako asi v rámci toho co jste předložili jsem se pokusila tam doplnit maximum možného 
o finanční spolupráce 
děkuji jim 
poslední do diskuze 
kolik kolik těch parcely a jaký počítáte výnos na těch parcela 
se parcele výnos přibližně 
třicet jedna děkuji 
osoby při hlasování 
jeden proti čtyři se drželi schválen děkuji pokračujeme modem číslo devět je to rozpočtové opatření ne pardon 
rozpočtové opatření roku dvacet jedna terminem brát na vědomí pana velká 
a 
mám já bych dal hlasovat o tomto návrhu 
devět se 
brio 
projednaný než je to spojené 
všichni pro návrh byl schválen děkuji 
tak panel 
já děkuji za slovo 
lagy města bylo rozpočtové opatření číslo devět dokud ještě rozpočtu roku dva tisíce dvacet jedna máte tam popsány ty příjmy a výdaje při se máte k tomuto někdo dotaz 
tak on košická děkuji janu chci upozornit na střet zájmů 
a marek já bych chtěl upozornit kde více kde sice naráz to stejné co jsem upozorňoval na minulém zastupitelstvu a to je 
tomuto návrhu rozpočtu máte zdroje z minulých období ve výši pětaosmdesát 
to není realita není to pravda prostě na konci roku dva tisíce dvacet 
milionů to znamená stále držíme stejnou chybu kterou jsme měli rozpočtové opatření 
neměli nemůžou být vyšší pětaosmdesáti takovéhle nebyly děkujiděkuji 
lidem já bych chtěl uvést že před zastupitelstvem se finanční výbor nesešel proto že se většina členů omluvila že výbor by byl ne usnášení schopný takže ani proto není vlastně předložen zápis z finančního výboru a nemá vyjádření 
tak pan 
pane vyčerpané 
nebo ne převlékám kawa 
jenom technická ve skutečnosti trochu nás činíte občané s tím že nám prostě ten rozpočet neposkytuje dopředu 
znamená já si myslím že část občanů přece jenom už se rozpočtu zorientovala už tuší jaké jsou příjmy rozpočtu jaký jsou výdaje jsou schopni rozpočet číst dočkat po těch letech diskuzí o rozpočtu že by asi bylo dobrý aby občanům vždycky před zastupitelstvem podklady dali v takové podobě aby jsme v excelu aspoň mohli zkontrolovat na součtové chyby protože se bohužel stává že jsem součtové chyby děláte nejsou součtové chyby banální děkuji 
končím rozpravu k tomuto bodu 
hlasování 
občané body 
dohromady 
bereme na vědomí 
jen jeden se zdržel děkuji 
byly sloučeny 
tak rozpočtové opatření 
rozpočtové opatření roku dva dvacet dva prosím pana havelku 
já děkuji za slovo ve své podstatě dostali jste komentář a s tabulku k rozpočtovému opatření číslo jedna roku dva tisíce dvacet dva tak že požádám o vaše dotazy a komentáře děkuji 
dotazy nejsou děkuji je tady návrh na usnesení 
nebyly 
tak nevím kdy to naskočilo když jsem řekl 
marek 
děkuji za slovo rozpočtové opatření prvního opatření rozpočet roku dva tisíce dvacet dva 
diskuze které jsme tady měli na zastupitelstvo já jsem říkal že rozpočet celý schvalujete nekrytý až vám tam chybí sto milionů na příjmech na příjmové straně nebo musí zvyšovat náklady byste říkali není to pravda je všechno v pořádku co je na této chvíli předkládá jeden rozpočet ve kterém příjmovou stranu zvětšuje telo třicet jedna milionů za prodej pozemků to znamená 
rozprodávat městský majetek 
dar příjmovou stranu zvyšujete to že si 
místo standardních pětadvaceti milionů nebo šestadvaceti 
z vedlejší hospodářské činnosti vezmete čtyřicet šest dvacet více tím pádem peníze které jsme mohli použít třeba na rekonstrukci městských bytů tak zase zapojíte do rozpočtu a vezmete si z toho celých balíků čtyřicet šest milionů kože nejenomže 
i vedlejší hospodářskou činnost na to abyste dokázali ufinancovat na co vám nestačí ani váš výběr už jsme na padesáti milionech který jsme museli na rozpočtu na příjmové straně nákladovou stranu 
jsme se 
na pětadvacet to znamená že jsem situaci se přesně začínají potvrzovat miloslava který se v zastupitelstvu chybí chvilku se dostanu k těm věcem že skutečná chybí ta stovka to 
brada 
brada přesně to všichni koaliční zastupitelé schválili rozpočet na které jsme neměli krytý při jméno myslím že tohle extrémní riziko 
teď už jsme situaci mohli říkat jménem skončí 
dobře ale pozor ať už jste situaci v jiné na zmíněné věci který musíte dokončil zafinancovat musíte mít peníze v rozpočtu nemůžete se tváří že nějak vygenerují že se vytiskne nemusí být rozpočtu 
a zároveň a to jsem rád že v této chvíli už jsou nesprávně potvrzený příjmy z minulý obnovené přímo zůstatky období to znamená skutečně už tam správně zůstatek na úvěrovém účtu je a na běžném účtu 
nejak mi vždycky že tam byly různé hra jakou jsem připomínkoval rozpočet roku dva tisíce dvacet jedna 
a teď bych se chtěl zeptat na konkrétní situace 
typicky velkých investičních akcích máte osm velkých investičních akcí a mě zajímají některé některé z nich 
rekonstrukce vodojemu 
za smluvně no v této chvíli máte šedesát šest celých sedm milionů 
zaplacené tři na celých šest milionů to znamená milém zaplatit ještě další čtyřicet šest milionů rozpočtu který dneska se schvaluje také třicet dva milionů nějak chce vědět kde je čtrnáct milionů 
dál 
a abychom se stali diskuze neztratili 
takže jenom 
body budou postupně přicházeli další rumu odpovídat abychom bychom se neztratil v té diskuzi 
dobře takže další je to stejné na úrovni rekonstrukce ulice mírové 
chci vidět 
jestliže máte 
doplatit vůči tomu co ještě ve smlouvě do smlouvě na osmdesát pět celých tři milionů zatím to zaplaceno do konce roku třicet čtyři celých šest milionů to znamená zbývá doplatit ještě padesát celých sedm milionů 
rozpočtu máte čtyřicet dva celých osm chybí 
i zajímá nebo celých devět abych byl přesný kde peníze jsou 
další otázku co se týče mateřské školky mráček 
máme v návrhu že se navyšuje navyšuje rozpočet o čtyři a půl milionu s tím že by měl být vícenáklady tak se chce to je pravda že se očekává v této výši více nápady nebo jenom špatně 
další část je je 
na člověk domě za směnu dvacet jedna celých tři milionů 
pět miliard 
zbývá zaplatit šťastné celý dva miliony ale v rozpočtu na čtrnáct kde jsou necelé dva milionů musí zaplatit dnešním roce měly by na rozpočtovány 
na ulici československé armády 
na všech navyšovat ška šedesát pět celý čtyři milionů zaplacené padesát čtyři celé tři 
zbývá doplatit celých jedna milionů 
dvě pět 
kde je to jedna celá šest 
to jsou mé západní první a ten první příspěvek jednotlivě 
bude souhrnné proto jsem na ní čekal ty čísla které jsou dané v rozpočtu vychází z toho že jsme se dotazovali jednotlivých zhotovitelů a u některých je to dokonce s rezervou proto se snižoval kolik si předpokládaná jejich fakturace s nějakou rezervou dokonce celé smlouvy to znamená vycházíme z jejich dat která jsme získali od zhotovitele a vychází bez dat křížové kontrolované odborem městského investora to znamená to jsou data kteří nám poskytli sami ty zhotovitele právě proto abychom měli znamená můžete se zeptat paní místostarostky tato přímo konzultovat silná můžete se paní stařecké tato přesně konzultovala a dostávali jsme ty věci od jednotlivých zhotovitelů vycházeli jsme z jejich cifer je odpověď té věci co znamená zhotovitel mi řekl že mu zbývá tuhle věc tímhle způsobem téma moje odpověď jinou já tuhle chvíli nemám nemám jinak jako ověřit než jsem to udělal přesně tak jak jste říkal a ještě jsem se ptal zhotovit nebo garanty se ptali zhotovitelů kolik těch ještě budou fakturovat ty čísla vycházejí z toho co oni řekli to znamená jestliže mámeje prostě daným máme překl stranu to znamená reálně se bavíme o tom že my jsme vycházejí z čísel já nemám důvod to zkreslovat kdyby to tak by bylo já vím že ty peníze v letošním roce musím zaplatit jak jsem říkal rozpočtu říkali je to teď už jsem ten plán dokázal velmi zpřesnit si myslím proto jsou tam i škrtil kterých hovoříš ale z mého pohledu tohle jsou data který já jsem dostal přímo o těch firem kteří jsou zhotovitelem těch věcí a já o nich neumí diskutovat nevím koho jiného už bych se měl zeptat než těch zhotovitelů co znamená jestliže oni si za tím stojí to co napsali a napsaly to tímhle způsobem protože ty data jsem přijmout to co oni dostali tak je to tak co říkají co budou chtít s tím že teda dokonce u tý mírový ulice oni už dělali mírový říkám to dobře mírová nečas a umí nový ulice už počítali s pětiprocentní rezervou kdyby náhodou tam ještě vznikly více práce a my jsme ti pětiprocentní vydali ještě dalších pět procent to znamená my vycházíme z jejich čísel který oni nám řekli já nevím víc jak bych to měl jako dokázat a takhle to je 
dle vyjádření na druhé straně jako zastupitelé schválili rozpočet my nemůžeme si říct jako někdo nebo dodává mi prostě ho k tomu důvěřujeme nemá ne vždycky znova a znova a typicky u toho osmi klíčových investic vždycky říkal doplňte to pošlete nám ty podklady bylo čerpání dávek zastupitelstva trávy jednoznačný to tedy není není prostě tento věci na nejsou předkládány zastupitelů by se to snažím nějak dohledává zjišťovat pro totiž na čísla vznikají ale tady na zastupitelstvo v rámci rozpočtu nedostáváme na minulém zastupitelstvu já jsem žádal o to aby jsme dostali dotačním titulům veškerý do vaší smlouvy nebo ty 
ale zase jsme situaci schvaluje rozpočet a prostě já chápu že prostě některé věci nabíhají ale už jsme mohli dostat a pro mě to hrozně nepříjemné protože se vždycky dostaneme do situace že nemáme kvalitní podklady a vlastně tady potom biskupem že to prý já se správně protože nám někdo dodal a takhle jsme diskutují zastupitelstvu a vidíme že ten rozpočet prostě měla 
minimálně podle vašich vlastních čísel sedmdesát pět milionů prostě chybí 
to nešlo udělat to nešlo ve financovat 
a prostě a taky jsme se to správně nejde dělat proto že v tomhle roce ten úvěr jednou dojde peníze na vysychají ať už tam převáděny peníze z vedlejší hospodářské činnosti 
další pozemky jen tak asi další neprodáte jen tak další 
takže co bude dál na dvě stě milionech který jsme zaplatili velkých investičních akcí cirka ze čtyři sta padesáti zasněný jak už máme 
padesát vícenáklady 
kolik budou více 
dál na všech akcích pravděpodobně budou ještě a máme rezervy rozpočtu na vícenáklady který ještě budou přicházet v průběhu tohoto roku nemáme 
protože už jste čísel co jsem viděl tak nám tam chybí pravděpodobně dvacet milionů já bych rád kdybych kdybych tady měl podkladech zastupitelstvu ty zpřesněný věci a viděl to věděl že se mýlím byl bych velmi rád až na to že když se podíváme na smlouvy nechali jsme si vytáhnout našeho odboru jaký bylo čerpání za minulý rok tak nám tam prostě tyhle ty čísla takhle jsou a chybí nám prostě dofinancovat dvacet milionů na akcích který už jsou za zmíněný a to se nebavím o tom že budou přicházet vícenáklady protože pravděpodobně budou přicházet o to si přiznejme že asi ano a kde na to peníze 
to je 
ještě odpovídat na otázku co jsem 
na ten baráček protože na navýšení a čtyři a půl milionu z jakého důvodu 
to se přiznám že v tuhle chvíli poprosím aby pak odpověděla paní místostarostka ale já se teda přiznám že jsem se těšil že mě konečně pochválíte že jsme teda sunda že jdeme vaší cestou a že se snažíme ty věci snížit dává mi to pořád málo to je ale úplně to já jsem se poctivě snažil aby tečkami zase povídáte tak tak já ještě vyšší tam dvě stě milionů možná se snížíme slevy na zastupitelstvo ale ve své podstatě naposledy když jsme schvalovali říkal se máme nějaký předpoklady říká jsem první rozpočtových opatření je zpřesní to jsem říkal co se stalo první rozpočtové opatření je přece zpřesnil bude tu chvíli to co jsem říkal v prosinci je pravdou tedka v únoru na začátku protože přesně přišlo to že naše předpoklady který jsme měli se nějakým způsobem nenaplnily a jsou korigovány touhle tou věcí a vyškrtla ale jak jak se to řekli věci věci se jako přiblížili normálu který zdaleka ještě není normálem protože to samozřejmě nevíme a ten rozpočet se bude upravovat pamatuju si když bylo rozpočtových opatření třicet tři my jsme ten chaos a tu redukci do káhiry stáhnout někam k osmi až deseti rozpočtovým opatřením za rok což považuji za rozumnou věc a ještě většina z nich je rozpočtových opatřeních radních co jsou opravdu to co v rámci toho víte že to jsou přesuny který nejsou úplně důležitý já tu předkládám ten plán jak jim to teď to řeknu obráceně a zahraju si nemusíme to dneska schválit to znamená že budeme mít schválenou věc které 
schválená teď víme všichni že neodpovídá realitě tolik k tomu a jenom asi romana jestli můžu poprosit protože k těm děkuji asi tu za chvíli dostane ho nebude to asi ne pro malé najde a pošle děkuji 
děkuji jen navážu na to co říkal karel marek nám tenhle čísel vlastně dala paní winklerová za to moc děkujeme protože nám to opravdu se v tom zorientovat a my jsme současně šli na kříž na na 
křížem jsem si vlastně říct šli jsme křížem s fakturami aby faktury taky máte takže 
veškerými doktorama který byly vedeny sedm respektive teda osm pokud počítám i průmyslovou a tam prostě když si nějakou aby faktury by taky máte protože to účtujete po těch střediska takže prostě tam není problém aby nám to bylo a dostali jsme se hodně podobným částkám jako paní winklerová pak by si to porovnáte s ním rozpočtem tak to fakt nesedí takže já porovnáte si co je za odměnu porovnáte si s tím co je zaplacena na fakturách což účetnictví máte vedený jednatřicátého dvanáctý už teď žádný problém a porovnáte si to s tím co máte v rozpočtu a čísla prostě nesedí takže ani mi bylo potřeba ptát se dodavatelů respektive zhotovitelů kolik mě ještě fakturovat když oni můžou fakturovat jenom to co máte za smluvně no takže my jsme se dostali do mínusu s tím že budete muset šetřit ale je vyvstává před náma otázka že víme že ty vícenáklady delší budou víme že budou vícenáklady určitě protože prostě se jí potřebujeme dostat do stavu proč se dělá to změnové pobořil a pantin vícenáklady prostě budou miliony třeba i deset deset milionů euro budu si kupovat tribuny je to všechno jsou prostě milionový položky a je otázka kde budete ještě škrtá ale abych řekla abych vás pochována také vás chválím se škorpila jste to ale málo víc to chtělo škrtat chválím za to že jste třeba dát pryč jelena a i když panu starostovi asi bylo líto to uznávám tak třeba někdy jindy ale ještě chtělo škrtat další věc je co jsem se úplně jako zděsila opravdu musím říct zděsila protože nejen že předpokládáte realizaci bazénu za pětadvacet ale ne za pětadvacet ale za padesát realizace asi vyšplhat až na tu sumu a teď se dostáváme do fáze že soutěžíte výběrové řízení který máte tak že je součástí zadávací dokumentace že zhotovitel může v letošním roce fakturovat pouze pětadvacet milionů protože to máte v rozpočtu ale zavážete další roky za to že se bude fakturovat v dalších letech zabaven no a přitom jste loni já si to pamatuju doslova řekl že nepůjdou žádné smlouvy přes přes tohle volební období a ejhle máme tu věc na který není širší shoda a prostě to tady bude a budete prostě s takovouhle obrovskou investici takže za mě škrtat na bazénu prostě jednoznačně a myslím že by se tím ušetřil byla běhala taková jaká má být protože opravdu nevím s tím jak vybíráte plnění za své hráče kde se na to ty další peníze vezmu a kde budete dál škrtat na zaměstnancích moc nemůžete to je daný na údržbě moc taky nemůžete pokud beru odpady a tydle věci to prostě potřebujeme vyvážet i popelnice zeleň o odtud se stará teď spoustu věcí máte zadarmo takže tam už taky nemáte kde mocí tak nadšený na investicích ale to už jste pokud předpokládáte vícenáklady tak už jste mohli udělat v souvislosti a mám dva další návrhy který s tím souvisí 
že se jeden je teda že se ukládá radě zrušit veřejnou zakázku rekonstrukce pavilonu a dvacet dvacet evidenční číslo který je tam specifikovaný a ukládá se radě města zahájit realizaci rekonstrukce pavilonu a vzešel bez bazénu a s ním souvisejících technologií a druhý další návrh je že se ukládá radě města uplatnit vůči společnosti metrostav infrastruktura a stavby dva dvě stě sedmdesát dva lysá nad labem průtah stavba smluvní sankce dle článku dvanáct dostane zdvojená cierna jedna smlouvy o dílo ze dvacet devět sedm set dvacet devět ve ve znění dodatku a započíst pohledávku z titulu smluvní pokuty oproti spatné pohledávce zhotovitele na soudním a ve smyslu článku dvanáct odstavec dva na tři smlouvy o dílo a myslím si že férový chtít aby metrostav zaplatil za prodlení spojené s předáním neříkám kolik máte uplatnil říkám že máte aspoň něco uplatnit i kdyby to byla tisícovka prostě aspoň něco uplatněte a bazen podle mě vychází z toho že za prvé na to nemáme je to prostě luxus který si momentálně nemůžete dovolit aby ty peníze prostě potřebujete někde jinde máte rozený rozjetých sedm akcí pojďme je dodělat ať jsou ve stavu který ve kterým můžou fungovat máme rozestavěn nový rozestavěný jedličkův dům kde bohužel tím jak je to památkově chráněná stavba tak nějaký jsou tam se s ní fakt nedá moc máme rozestavěnou radnici taky památkově chráněná stavba i když tam jste v méně nákladech to chválím že tam ubíráte ale stejně nelze vyloučit že tam něco bude byla by to prostě teď jsme si říkali další čtyři a půl milionu zhruba odhadem děláte mírovou zatím jsou vícenáklady víceméně jako menší čez ano obrovský vícenáklady přes dvacet milionů a hala nám ještě naroste prosím pojďme se chovat rozpočtově odpovědně děkuji 
chápu ty první dvě usnesení protože ty vedou k rozpočtu to třetí usnesení bych viděl v bodě číslu dvacetpět se na mě nezlobte jakoale dobře 
tak pan marek 
technická poznámka 
pane starosto 
děkuji za chování ale děkuji za to že se věci narovnali já jsem že se zůstatky na účtech a že jsme prostě teď období uvědomí věci jsou správně ale platí to radka šeptá se 
máme ještě 
věci ten hlavní škrob na pravé straně je na na klipsu to znamená jsme v situaci že patnáct milionů které byly 
na rekonstrukci kalypso tak 
vím že budeme diskutovat ale 
jasno že tento roce už nic neuděláme to znamená přiznáváme že prostě kalypso jsme ho koupili za deset milionů kusů jsme tam udělal nějakých přes milion 
dvě stě jsme tam nechali na různých pracích doteď možná skoro na různých studií 
prostě konzervujeme a je to další objekt městské který přeci když už ho máme ač se ať může mít různý názor proč mě to dostane 
do budoucna o další balík peněz jde se na něj vezme další rostliny budou v budoucnu proto nechápu proč v tomhle rozpočtové opatření největší položku trhu navyšujeme na investicích 
také když pominu přesuny 
také burda park s třinácti na osmnáct milionů to znamená v téhle chvíli kdy nemáme rezervy nám chybí to co já říkám chybí nám dvacet milionů na velkých investic které jsou zasněný rozpočtu chybějí peníze nejsou tam nemáme peníze na rezervu až budou noví vícenáklady chceme zainvestovat osmnáct milionů z městského prostředku měsíc peněz bez dotací 
domorodé parku co blázníte jako přeci to můžeme dělat když budeme mít volné peníze já chápu každé bychom si přáli kdyby to byl hezký pěkný ale teď prostě je navíc že to co já bych rád potem a budu mít návrh abychom tady tu položku výrazně snížily může na nějaké drobné úpravy ale tohle to dali se do rezervy právě na ty vícenáklady vám přijdou protože vy budete muset platit my nemůžeme zastavit sportovní halu nebojí peníze a tam už opravdu není moc z čeho škrtat ano miliony nenajdete ale dvacet milionů bude těžší a pokud vám dvacet a vícenáklady které přijdou dalších třeba dvacet milionů a kde tam najdete na čtyřicet milionů 
děkuji 
já jsem rád že se vás pokusím se parafrázovat jednu věc je to tak půlhodiny co jsme se bavili že netřeba se bát vlastnit nemovitosti protože jejich hodnota nám neustále roste 
děkuji já jsem jenom chtěl hornina střet zájmů děkuji 
jeho děkuji já se chtěl taky vím že 
naše cestovní ne za nájemné i dohoda já tomu prostě všechno rozumím a chápu tu politiku 
která tady prostě mezi vámi funguje ale karle budu mluvit na tebe ten bazén je v tuto chvilku tak jak to tady prostě leží rozpočet to je prostě opravdu nesmysl já jsem se lidí okolo sebe neznám celou lysou ne bavil jsem se z deseti tisíce malin a bál jsem se ze zoo já nevím drápkem společnosti tohoto města ale věř nikdo tomu nerozumí nikdo to nechce a nepotřebuje ten bazén je to další zátěž do budoucna kdyby jsme prostě měli vyrovnaný rozpočet nebo přebytkový rozpočet tak jak tady bylo třeba před pár lety kdy ty peníze na účtu byly budiž tak si ho postav protože to je služba pro město a lidi to ocenění ale my jsme dneska rozpočtových problémů jmény ty investice má rozpracovaný a já za to děkuji může město posouváte dál a zaznělo to tady ze strany radky zaznělo to tady ze strany karla marka já se k tomu prostě přidávám ale nemluvím za sebe já opravdu mluvím za občany tohohle toho města oni to nevnímají jako nutnost a ne nutnost v této situaci prosím vás vím že vaše koalice stojí na těchhle vzájemných dohoda ale zvažte vyškrtnutí této aktivity já jsem pro rekonstrukci toho pavilonů tento potřebuje jako sůl ale je to přesně jak navrhla radka usnesení rekonstruujeme topení odpady bodů to co tam je potřeba aby prvně se v tuto chvilku na bazen prosím je to opravdu škoda 
je tam pár sny a 
vycerpana opravdu ne převlékám tma a 
zní opravdu velmi divoce že se ptáte dodavatele kolik vám ještě fakturuje když máte smluvní vztah to je velmi divoké a hlavně co funguje momentě kdy jen smluvní vztah je dlouhodobý je na nějakou poradenskou činnost nebo na nějaký apod a nějaký benešov chceteli tam se o takových věcech 
ale nelze se bavit o takových věcech usnu který jsou na vodojem dráček čez a tak dále je to absurdní vypadá to totiž tak že vy jste ty čísla který tam tečka uvádíte můžete mě přestat rušit 
ty čísla která uvádíte 
jsou 
nejspíš vodní čísla a například u vodojemu už jste tu částku navyšovali smluvně dokonce to znamená že jste tam na to jak si nějak zapomněli vyšlo vám to z nějakých podivných nějakých podivných výpočtů protože to zní opravdu absurdně když nám sděluje sděluje že že se dotázal dodavatelů kolik faktur ještě přistane na jaký částku 
takže poctivě snížit poctivý snížení nastalo v podstatě jenom tím že jste napsali do rozpočtu jelen je opravdu super byla opravdu kapsička a k tomu 
domu bazénu je to tak že jste vypsali původně zakázku která byla ve zjednodušeném podlimitním řízení což je padesát což je do padesáti tisíc ale z nějakého důvodu stojí zrušili a tečka vypisuje dvacátého čtvrtého první styly psali jste mi psali zakázku nebo dvacátého třetího druhý ne konec dokonce úžasný a vy jste psali zakázku dvacátého prvního první a dvacátého třetího zdraví džerba čas já si vemu ještě ten druhej 
takže dvacátého třetího druhý vám to končí této je výborný měsíc ale je to je to otevřené řízení to znamená že to může stát padesát může to stát může stát sto padesát 
kolekce zjevně jste tu původní zakázku možná by bylo dobrý nám to sdělit občanům proč jste tu původní zakázku která byla zjednodušené podlimitní řízení zrušili protože jste zjistili že to bude stát přes padesát milionů to se vám asi mohlo stát lehce protože ji najdu to rušily opravdu nechápu 
neboli celá ta věc je opravdu velmi podezřelá pane starosto skutečně absurdní sta absurdní stát tácy dodavatele kolik ještě fakturuje za situace kdy celková fakturovaná být osmdesát pět milionů aj fakturováno třicet čtyři milionů jak to ten dodala to proboha může vědět kolik ještě fakturuje 
možná teoreticky účes a šedesát pět milionů a padesát čtyři milionů budiž ale jedličku dvacet jedna milionů pět milionů fakturováno a zaplaceno a on vám řekne že že místo šestnácti dvou bude chtít čtrnáct nenechte se vysmát 
děkuji paní ušiska 
děkuji za slovo já mám ještě potřebu se vyjádřit k bazénům na poslední schůzce ředitelek základní mateřských škol když jsme se měli vyjádřit takže žádná spaní ředitelek neřekla že bazén nechte nebo že byste byla nadšena a genom aby to tady zaznělo nahlas 
paní 
na vlka 
paní ušiska strmě pochválit minule jste říkala že vám tam chybí ta střecha školce a je tam 
košická 
já bych chtěl tímto pochválit ta přidělení dvou milionů na střechu mateřské školy čtyřlístek protože nám tam teče máme plesnivé stěny máme plesnivé skříně a dětem kape na hlavu godaddy 
takže děkuji se toto řeší 
paní 
co se týče jedličkové doma čisto třináct tak myslím si že by to 
tam chodí na kontrolní dny řešila se tam střecha která měla jít celá úplně dolů nakonec se nám podařilo zachránit krovy tím pádem i ta cena potom bude nižší jo a když se někdo podívat se i rysuje 
asi letní zahrada taková se má být vlastně tak možná je postaveno a příští týden by se měla střecha a proč jenom pět milionů protože se čekalo na materiál aby se mohla začít realizovat střecha jinak člověk už je vyzděný a podobně co se týče mateřské školky dráček tuto chvíli jsem poslala panu karlovi markovi všechny změnový list se týkají mateřské školky dráček jedna z velkých problémů nebo jeden z problémů který tam byl naplněn nevěděl napojení na kanalizaci protože měla hodně vyšší padově prostě neodpovídala takže to se tam řešilo řešily se ptám 
co se týče hliníkové výrobky oken odvětrání únikových cest umístění central je oken a všecko to máte ve chvíli 
kdy se vám posílat by si to tam 
je se týče toho řešil jsem ještě nějaká statika 
prostě máte to máte milu změnové listy 
děkuji 
čekal jsem jestli mě osloví jménem jsem rád že 
já bych chtěl říct nějaký příklad z praxe s konkrétní praxe budu nebyla na pana havelku s těma jeho odhadu a 
doma dodavatelů už jsem to říkal nicméně já pracuji jako technický dozor investora a 
mojí činnosti činnosti není jenom kontrolovat jestli dodavatel neokrádá cementu a písku ale ale pórobetonu ale mimo jiné velkou částí práce je to že kontrolu finanční toky výstavby 
loni jsem skončil stavbu za sedm set padesát milionů letos jsem začal stavbu za sto sedmdesát milionů nedělá malý stavby a můžu vám říct naprosto na stoprocent jistý sen že kdyby mě zákazník který si objedná na tu práci zeptal kolik ten rok zaplatí a já bych místo toho abych se kouknu do harmonogramu a do smlouvy o dílo sdělil že mi dodavatel řeknu že zaplatí míň než ve smlouvě o dílo taxi nestačím buňky stavební zavodit ani hrníček na 
budu a hned potom mě vyhodili z práce tohle 
opravdu není vhodný já vím že vám teče do bochánku to ale tohleto ne jediný váš já jsem zákazník od občan města dohledem jsem vlastně zákazník vás zastupitelů a předpokládám že moje peníze budete spravovat ze zodpovědně když mám napsáno na smlouvě o dílo že zaplatím do konce roku dvacet milionů musím počítat s tím že zaplatím minimálně dvacet milionů pokud to nehraje také problém chápu že si máte problémy rozumím tak se prostě musí šetřit 
šetříte kde může ušetřit tedy nějaký návrhy a mi to prostě jsme nucený byste tom ze škrtá a k tomu kalypso řekl jenom malinko to že cena kalypso vzali se milan byla nadhodnocena už na začátku tedy víme asi všichni ale budiž máme ho začali opravovat 
přerušíme to proto aby jsme mohli začít jinou akci takže mi necelé doděláme ale za ale chceme něco jiného nebylo by lepší něco dodělat tamto počkat a začít až dodělám jedno prostě potom problematický sliby jsou pěkný a to a na závěr vám zimou věc 
možná si nikdo nevšiml ale město lysá nad labem národní pro investice mysli bavíme už poměrně dlouho o investicích a pani řecká ještě nepromluvila 
to děkuji 
než tady zaznělo kalypso a já si myslím že se na ten bod bohužel nedostane já teda budu muset odejít tak se chce ujistit že tento rok do kalypso teda nepůjde ani koruna 
je to tak takže ta ho bude zakonzervovaná není ani koruna 
no bude se projektovat teda bude se dodělala projektová dokumentace že nemůžeme říct že vůbec nic 
dokumentace pokud si četl pokud si četl aspoň trochu to zprávou také byl to 
měníme projektanta že máme rozpočtu teď návrh na jakou částku ale nemáme ještě zaslouženého nového 
jasný a nebylo by lepší třetiny hledá to kam to se domluvit s těmi své protože podle toho dokumentu který mi přišel já jsem nepochopil 
jestli vy jste před koupí toho kalicha s něma jednali a jestli vůbec chvále protože dost jako dobude závažný 
jste členy své je musíte počítat s náklady na toto členství i když to bude jenom konzervovaný a tady řešíme že prostě v rozpočtu nejsou peníze a vrstvíme tohle dost mrzí 
takže k tomu takhle přistupujete kdybyste byli soukromí vlastníci tak se v životě nedovolí 
týhle chvíli já to teda jakoby na navážu protože na to opravdu asi nezbyde dneska čas tak má to ta projektová dokumentace byla rozdělená kvůli stavebnímu úřadu a věcem na projekt střechy a projektu interiéru s nejen těm nesrovná jakoby komplikacím které tam byly tak tyhle chvíle dokončen projekt na střechu stavební povolení a dodělává se položkový rozpočet v chvíle až bude položkový rozpočet tak my můžeme jít na společenství vlastníků kde jsme samozřejmě už na začátku jakoby byly bylo teda nějak jakoby předků virem a už se tam nějakým způsobem jednali jakou formou 
vlastně by se to financovalo protože se s něma musíme domluvit takže další cesta byla až budeme mít alespoň mě alespoň mě tedy vlastně ten projekt myslela jsem že to je tam budeme celým projektem a týhle chvíli tam budeme aspoň co nejbližší době na tu schůzi s tou střechou takže se bude řešit střecha střecha beru to opera počítá myslím že když se toho pustili véčko se bude podílet takže to nebude celé tíži město lysá nad labem a jdeme ještě o to tu střechu plánujete opravit ještě tento rok jdeme o rozpočet tenhle rok takže jestli tam bude cena dva tři čtyři miliony nevím kolik může stát střecha na na kalypso tak jestli se to bude řešit rozpočtovému opatření nějakým dalším a plánujete to zaplatit ještě tenhle rok protože počítám že když budete mít položkový rozpočet stavební povolení budete stavět tomu jaké datum tak jestli mi jestli teď ještě bude probíhat stavební povolení já si netroufám říct jakoby kdy dopadne a jak se domluvíme ještě s tím společenství vlastníků a samozřejmě bude muset být výběr dodavatele což zase o všechno musí dělat společenství vlastníků takže já si netroufám říci jakoby ten termín jestli se dostaneme k tomu že se nám podaří ještě v letošním roce 
vlastně realizovat alespoň tu střechu ale pokud by tak bylo nepopírám že bych byla ráda že aspoň tu střechu by jsme měli zvládnout to nebude muset hledat v rozpočtu další peníze o také pokud pokud k tomu jako vůbec dojde ale po 
domluvě místním společenstvím jakože se na tom budou podílet nebo jdete lití že mě ještě není konkrétní domluva samozřejmě my se musíme nějakým způsobem vykompenzovat protože to nebudeme platit jako my je tam je tam několik návrhů jakým způsobem to kompenzovat ne není to že bůh že by jsme třeba neplatili vlastně ty vstupy a zaplatili jsme střechu ale už by jsme neplatili například ty vlastně ty naše části měsíční a tak dále aby se po několika let takže uvidíme před domluveným to není 
jen tak mě tam tedy je tam tedy ta před domova protože ono těch variant příliš není jeho takže není ještě odhlasováno nemůžu říct že je to nějaký postup kárný zápisy z toho nejsou je to jenom per huba prostě že jste si to někdo řekne jenom chci se takže jako na jedné schůzi se to probíralo byl tam s námi městský právník takže ty návrhy jak to řešit jsou ale není to schválené od té doby chůze nebo na nic jsme nebyli nebyla také děkuji 
moji pan van 
znamená to řecké na které schůzi vlastníků a kde jste byli 
jak je to dlouho 
děkuji 
projektová ještě k tomu zápisu k tomu něco co jste naposledy kodexu chyby na veškeré věci nebo dovezeno mezitím a spousta bodů není uveze chyby veškerých studie projektové dokumentace který byste někomu zaslalo jen připomínám ale rozpočtu je byly projektová dokumentace 
komunikace brandová 
já bych se za to zodpovědný za tuto projektovou dokumentaci od vás v radě 
protože už jsme situaci že tam byly peníze v roce radnice devatenáct čtyři sta tisíc něco neudělal v roce dva tisíce dvacet pět set tisíc se neudálo v roce dva tisíce dvacet jedna pět set tisíc nic neudělalo nově dali čtyři sta padesát rozpočtu to nebylo navrhla navíc se ptám kdo je za to zodpovědný a jestli se to stane a proč se to předtím tři roky nestalo 
také 
se dlouhodobě projekt 
nesouhlasné stanovisko stalo kompletu jak to řešit jo to já vám nerozumím plně technicky 
řešil to opravdu jako snad tři čtvrtě roku takže tady to navýšení je podle smlouvy o dílo protože odbor městského investora tam nedal přesnou částku že to je pouze o smlouvě o dílo která byla původní a nebyla ještě ta částka za ní část dokumentace vyplacena takže pouze je to srovnání ne vlastně či čísla které tam na vlastně nebylo pořádku a tenhle ten okamžik se vlastně projektanta dlouhodobě projednává pak byly nějaké obtíže s tím 
u nás na stavební vodoprávním také našlo řešení je sestavu kompletem takže v podstatě tento i mám informaci čerstvou že tento týden nebo příští by ta projektová dokumentace měla být hotová ke stavebnímu povolení všechny ostatní vyjadřovat vačky už máme právě delší dobu a kladné pouze ten stavu komplet nebyl takže v tenhle okamžik by to mělo jít ke stavebnímu povolení 
ani v poslední prosím a ano já už opravdu jsem jenom technická skončíme debatu což věřím že teď prosím o přeřazení třináctky a patnáctky protože ty potřebujeme nebo by bylo dobré kdybychom je dneska vyřešili školky a ty dotace děkuji 
počtu to nevnímám návrh rozpočtu návrh usnesení tomu rozpočtu a to je to co jsem říkal pokud v této chvíli nevěděl jakém okamžiku by se hlasovalo o této chvíli opravím protože rozpočtu je třináct milionů kdyby to bylo obráceně to bylo osmnáct teď 
říkám proto že jsme se chvíli tak jak vlastně ne 
no dobře 
a z té chvíli na abyste byli korektní tak je to vzrušení rozpočtu třináct milionů této chvíle pět milionů chcete navýšit takže rezervní fond by se ho osmnáct milionů prostě to 
tím pádem pro mě je to o tom že pokud by se toto slovo 
další o 
této chvíli navrhujete navýšení o dobře 
děkuji 
už hodně takže to a ten důvod je jednoduchý říkám že v rozpočtu vám chybějí peníze 
položka je zbytečná 
tati teď dělat dělají až bude mít peníze 
jakub 
je to hlasování 
pro šest proti čtyři čtyři návrh nebyl schválen další proti nám prosím 
a 
jelen 
v 
co 
češi 
ani to bylo zmatečné hlasování prosím 
připravte nové hlasování 
a 
novia 
a prošel proti čtyři čtyři návrh neprošel 
teď budeme hlasovat jako celku 
nějaký 
nebo ještě dokončena samozřejmě i ve zkušebním provozu 
pro devět se pět 
děkuji chceme 
po tomto bodě jako celku 
rozpočtové opatření číslo jedna 
proti šest 
děkuji 
máme nebo číslo na nás návrh 
je podobná 
váš program problém v ulici 
čtrnáct jsme tam náš tracku máme tady jsou z paříže tlaku takovou nebo studuje uděláme 
takže třináct čtrnáct patnáct 
třináct 
neni 
to nahodou 
opava 
si dopadl 
byl schválen 
třicet minut 
dobře 
tedy paní poslankyně musel pánové 
se 
prodloužil 
konec 
pro 
jeden 
návrh byl schválen děkuji 
rýži 
máme tady bod který se zabývá přidělením rozdělením dotaci z programu na podporu sportu a volného času a kultury 
má touto tabulkou bylo to v komisi pro sportku po od 
nedělali se v tom žádné úpravy děláme to podle 
návrhu komise paní bláhová 
děkuji jen hlásím že jsem ve střetu zájmů a zároveň bych chtěl poděkovat že se držela návrhu komise a odborů děkuji 
je tedy hlasování prosím paní paní už jenom jsem že jsem ve střetu zájmů 
návrh hlasování kde pro 
děkuji 
a je tady bod číslo udělení čestného občanství našemu rodákovi malíři františku janečkovi který se dvacátého čtvrtého března měl dožil devadesáti let dostal od nás minulosti vyznamenání městské 
devadesátce svému chystali výstavu výstava obrazů proběhne 
v muzeu slavnostní vernisáž bude sedmého 
sedmého března a ten den také umístíme umístíme pamětní deska rodný dům a máme tedy návrh na udělení čestného občanství protože proto že říkám jsem delegace paříže má v tom někdo něco 
ne 
hlasování já jsem já jsem kam byl 
jsem měl být pane starosto že jsem to měl zmáčknutí 
chtěl bych k tomu něco říct 
prosím skvělý 
je dobře že františkovi bude uděleno čestné občanství města lysá nad labem jediný co k tomu chci říct že by byl asi trochu překvapen kdo navrhuje třiceti letech od revoluce 
ještě jednou 
jsem rád že františkovi mužu říct františkovi bude uděleno občanství čestné ale myslím si že františek nebyl moc překvapený když by věděl kdo navrhl to čestné občanství 
je tady je tedy návrh hlasování 
třináct 
návrh byl schválen už odešel 
takže děkuji 
bod číslo patnáct 
je to obecně závazná vyhláška kterou se stanoví školské obvody mateřských škol ve městě lysá nad labem prosím paní fišerovou 
tak dlouho diskutovalo o tom že případě otevřeme chvilka dráček září tak může udělat školky spádovost proto navrhujeme spádovost neřešili se všema ředitelka má jak mateřských škol základních škol myslím že paní hoštické ředitelce mateřské školky dosvědčí že jsme že to je opravdu dělají tak jak jak nepožadovali a že vám to pomůže vlastně 
ve výběru dětí do mateřských školek řešení přihlášek 
takže 
pan dostál 
dobrý den děkuji za slovo já jen chci upozornit paní petr mám dneska vám všem do eu opravené znění protože se nám dochovaly z ministerstva souvisí to s tím že mimo jiné teda že je nová legislativa jen je nová úprava zveřejňování hranice spisů obcí takže z tohohle důvodu 
já děkuji za slovo já se mnou tel kolegové k tomu říct že já s návrhem vyhlášky nesouhlasím mám několik důvodů první důvod je že když jsme stanovali školské obvody tak jsme to dělali z toho důvodu nebo když jsme stanovali ten systém který je tech aby si rodič v rámci možností mohl vybrat mateřskou školku do které se dostane mohu si vybrat nebylo záviset na tom bylo nějaké dohadovací řízení ne vždycky se to povedlo ale rodičům se dovolovaly výběr v tuto chvíli tuhle tu výhodu rušíme rodič bude mít předem dáno do jaké školky musí bude to dané a nebude s tím moc dělat může se nám stát já vím že byly demografické studie na to všechno může se nám stát potom že v jedné školce kam bude určený se nedostane a v druhé budeme mít volné kapacity to současný systém eliminoval chápu že to ředitelkám mateřských škol přidělává práci nicméně si myslím že to byl systém spravedlivý a správný pokud ale uděláme ten systém tak jak je navržený v tuhletu chvíli tak se chci zeptat jak budeme potom nakládat s dětmi které mají spádově určenou mateřskou školku dráček což je v tuto chvíli sto dětí tedy jestli to počítám dobře to znamená když budu počítat že děti jsou v průměru tři roky v mateřské školce někteří jsou tam čtyři takto zhruba vychází dvacet pět dětí že každý rok staré školky výjde tuhle chvíli nemáme tak dostatečnou kapacitu školy v litoli to znamená chci vidět po tomto rozhodování protože tu spádovost u školy máme danou dáváme dohromady jak budeme rozhodovat o tom tady nebo jak bude ředitelka dané školy rozhodovat o tom které dítě ještě vezme do školy litoli které už tam potom nevezme to jenom chci říct že tenhle ten problém membrány nastane myslím si že ten systém také genetika nastavený fungoval dobře protože jsme obsazovali všechny místa v mateřských školkách dokázali jsme obsazovat i místa nejenom děti všech dětí do tří let tak jakou máme nějakou povinnost a dokázali jsme se dostávat níž a myslím si že ten systém byl dobrý a navíc je fungující já jsem neslyšel že by byl problém pokud chtěl mít rodiče jistotu že se dostane do mateřské školky mohl podat přihlášku do všech čtyřech mateřských škol a v rámci dohodovacího řízení které dělal odbor školství a kultury ředitelka my se vlastně řekl kde se vyvarovali aby se prostě na všechny ty děti pokud možno dostal tento systém teď rušíme a říkáme striktně ty musíš o téhle školky když se na tebe nedostane tak máš smůlu protože tak je to tam napsáno a tak stanoví školské obvody mě se ta situace nelíbí myslím si že ta byla dobrá praxe v této věci a jsem rád že jsme ji zavedli a myslím si že ne třeba tuto věc není můj názor děkuji 
koukám 
děkuji tak já jen bych se tomu ráda vyjádřila tak že 
byl jeden spádový obvod a každý rok jsme psali odvolání na kraji tak se k tomu kraje vyjadřoval že prostě si této povolené ale vůbec to není vhodné to neznamená že když jsou dneska vytvořené spádové obvody mateřská nebudu mluvit třeba konkrétně mateřská škola čtyřlístek má spádový obvod kritéria se dají nastavit takže kritérium číslo jedna jsou předškoláci kritérium číslo dva jsou děti ze spádového obvodu a třetí kritérium jsou děti z lysé nad labem mimo spádový obvod který spadá do mateřské školy čtyřlístek takže já rytier přímo děti které mám předškoláky pak vezmou všechny ty do tří let co bydlí u čtyřlístku a pak začnu brát děti od nejstaršího po nejmladší z lysé nad labem ono se to se skládá taky tak a určitě to nebylo takže by bylo dohadovací řízení které řešil odbor školství v žádném případě takhle nejde jde takže všechny ty děti byly seřazené pod čarou a pak se odvolávali a na základě uvolněných míst se reagovalo na odvolání ale nebylo to úplně dohadování my jsme s těma rodičema komunikovali a volali jsme uvolnilo se místo chcete nastoupit k nám nám se teď rodič řekl ano ne a já si myslím že mi nesmí že kapacitu mi jenom tečka nastavuje pravidla protože spoustu rodičů je nespokojená může bydli udané školky a musí jezdit přes celou lysou anebo jedno dítě má tam a druhé dítě tam nikdy se nezavděčíte všem to s tím souhlasím ale prostě musíme to zkusit protože prostě tento systém si myslím že byl fakt někdy náročný a já nemyslím že by se nedostalo na děti když my jsme se o tom mluvili a kritéria jsme všichni jako řekli že takhle nastavenými stejně to znamená že vezmu první své spádové ale tato zařadit další děti lise ale z vedlejšího vedlejší do dvou spádových obvodů 
já jsem přesvědčený že to není dobře řeknu ještě jeden příklad který mě k tomu vede a to je ta věc že v tuto chvíli bude mít rodič protože teď to rozlišeno do 
dítě v mateřské školce řekněme dráček tuto chvíli mu ta možnost bude odňata protože on se tam nebude moc přihlásit nebo kapacita k němu neproběhne a druhé dítě bude vody do mateřské školy pampeliška protože bude spádově daný tam tahle situace rány nacpat může protože teď měníme ty pravidla a skutečně ten tohle měl nastat může to znamená rodič jak si dneska stěžuje že jezdí daleko do jedné školky jezdit do dvou ráno to reálně nastat podle toho také navržený může žít tak jak je to nastaveno a také chce to povídala tak je tam jasně řečeno první věc je že předškoláci druhá věc je děti ze spádové oblasti takže na tutřetí skupinu se nemůže dostat a jsme tam přesně já vím že to je přechodné období třeba na tři čtyři roky ale je to docela dlouhá doba paní fišerová vidím 
si žili vožická řekl 
ještě upozorním na to že má že základní školy podle abecedy znamená také to spádovosti ale podle podle příjmení dítěte znamená základní školy rozdělují podle abecedy 
děkuji je tedy návrh k hlasování 
hrajou jeho chování 
tak osm proti jeden se čtyři návrh byl schválen děkuji 
zahojí diskuzi 
prosím 
ceníková 
chudá 
oni 
prosím kam zapnou mikrofon 
ještě mužů ano já si chtěla jenom se zeptat že jsem četl že je to jen nějaká původně 
měla jsem si chtěl nějak budou seznámeni s ním občany aby tomu rozuměli aby tam a prostě se to snímají pro jedno jestli byly nějaké veřejné jednání 
dobrý 
s nimi 
v tuhle chvíli v tuhle chvíli je to tak že jakmile bude celé dílo dokončený bude veřejné zpřístupněný to znamená vy si budete také máme tady technickou mapu bude tam bude tam mapě ale vedle bude vlastně ten povodňový plán nebo pohodová mapa bude zpřístupněna na veřejných stránkách města jako jak to bude dokončen to znamená 
ne povídejte já si myslím že jako každý si to neumí třeba přebrat a že by to mělo těm lidem jakoby taky nějak špatně jako řečeno je to opravdu jako hrabat je to opravdu jako práce s mapou tam si zadáte vrstvu padesátiletá voda a vyskočí jestli je to váš dům tam je nebo není jako stavení moc tě k tomu taky vysvětlit nějaký jaký opravdu 
je to nějak se toho nebát nebo něco takovýho a nebo bych třeba k němu chtěla taky 
protože tam vlastně o tom bezejmenném potoku a já se ptám proto že ten potok praktický depot silnicí do kterého není dneska všechno i kdyby opravdu tam něco bylo tak ten potok je zatravněný a až tam tou šikmou za náma a ten je ten je dneska s takovým devastovaných stavu a ještě se s tím prostě já bych to tak nějak chtěla vysvětlit aby nám někdo opravdu řekla by jsme měli 
já jsem viděl rozpracovanou není dokončena bude dokončena budete informováni bude k dispozici mohla by to byla mezi nimi si 
řekne já to beru jako podnět my jsme s tím nepočítali pokud ten zájem bude tak prostě pozveme zpracovatelé pozorné odbor životního prostředí udělá uděláme na to nebudu říkat semináře uděláme seznámení pro občany kteří budou chtít tohle nevidím problém a pak ještě druhou jsem chtěl jestli taky neměla mít zpracovanou tepel mapu 
jsem ještě neslyšel co 
mě sa to normálně mají 
no nic jen 
ten teda chtěla odpovědět panu gregorovi na to co mě napadlo ještě prosím a to tomu řeknu jenom k tomu domovů důchodců že už žije 
bejvá že dneska už je úplně jiný trend zde nemá domu domovy důchodců protože především staří lidé mají být v rodině a když to není možný tak město má mít něco jen takového menšího má to být jen do proto město nemají ústavní takový den mochi hrozný a tak a chuti mise je je to dobrý v tom domově důchodců tak ať si to tam jde zkusit věku už na to má 
to že děkuji vám děkuji končí zasedání zastupitelstva interpolace prosím písemně a vážení zastupitelé příště počítejte třináctého dubna že s vámi zastupitelstvo na patnáct 
  

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/5056c823ae8b1ea2b167912f3c970170
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.