Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev 581eff00d3acd8d556829a9faf84480e


ID jednání581eff00d3acd8d556829a9faf84480e
JednáníZM 15.9.2021
Další jednání města/kraje Město Lysá nad Labem
Datum jednání15.09.2021
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/581eff00d3acd8d556829a9faf84480e.mp3
Délka audio záznamu07:50:04
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

    hezké odpoledne 
vážené 
paní zastupitelky vážení páni zastupitelé vážení přítomní vítám vás na dnešním jednání zastupitelstva města 
konstatuji že je přítomna většina členů zastupitelstva zastupitelstvo je usnášeníschopné zjednání jsou mluvili pan burian a fang gólman kteří přijdou později 
není prosím o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu ze zasedání bylo to byl pan havelka a pan marek 
pani fišerová 
paní bláhová nám čtenáři nepodepsal zápis 
natrvalo 
tak oni bláhová 
kde je pro 
no to zatím nefunguje tady nemám ukazatel takže budeme hlasovat rukama na mě nefunguje monitor 
co nevidíte 
bude proti kdo se zdržel nikdo takže 
takže návrh usnesení byl schválen 
zápis 
prosím o návrhy na jmenování členů návrhové komise minule byla paní vošický pan gregor a pani stařecká 
havelka 
pani tu ženská 
pan gregor je pro návrh 
všichni návrh byl schválen děkuji 
no jestli máte zapnutý může mluvit 
jak by se pane starosto chtěl zeptat proč zastupitelstvo dneska od patnácti hodin máme schválený plán zastupitelstva začíná to od sedmnácti normální lidi pracovat třeba do pěti 
a můj zaměstnavatel teda narozdíl od zaměstnavatele pana havelky nepobírá ne fakturuje můj čas který tady trávím od tří do pěti tak paní tajemnice nám odpoví 
a já bych jenom připomenula že plán zasedání nebyl minule schválen znamená že dneska si ho budeme teprve schvalovat 
na dnešní zastupitelstvo kvůli začne ano protože jsme minule neudělali režijně sedíte by tomu rozumíte no já myslím že jsme neměli nikdy stanovené přesný začátek sedmnáct hodin nebyl 
tak se tedy ptám kolik budeme končit dneska budeme končit ve dvacet tři hodin 
deka kde bude pauza na večeře 
jsem to úplně vážně až budete mít hlad mám ho 
budete najíst budete milovat takže nevyhlásí pauzu já se ptám dopředu protože jsme paul samozřejmě zvyk že začíná zastupitel o pod sedmnácti hodin bude trvat do třiadvaceti to od tří všichni se tedy budou řídit vašim hladem 
perfektní může mít ještě jeden návrh prosím mám takovou vychytávku mohlo by dnešní zastupitelstvo řídí kdokoli jiný třeba pan havelka 
protože vy stejně na polovinu otázek nevíte odpovědi a myslel aspoň budeme ušetřeny toho zoufalého volání pomocí jirko šlo by to tady nikdo nevolá pomocí jirko ne někdo má 
nějaké nějakého odboru jestli je tedy gestor někdo něčeho taken odpovídá na dotazy ženo pan havelka ví všechno vás supraphon nevím jestli bych všechno já myslím že všichni vědí všechno 
takže děkuji 
tak máme tady zápis ze zasedání zastupitelstva města dvacátého třetího šesti set dvacet jedna a kontrolní zpráva vám byla zaslána na vědomí ano 
paniku ženská 
snad mikrofonu muži děkuji já bych chtěla poprosit aby pokud tedy budeme schvalovat nějaké plány zastupitelstev a chtěla bych se moc za to aby ta jednání skutečně až po sedmnácté hodiny pro mě to byla velká komplikace dnes a dokonce musím odejít abych prostě splnila ještě nějakou povinnost zaměstnavatele z toho mě skutečně neuvolnil mě to bude opravdu mrzí že se budou projednávat body ke kterým budu chtít něco říct a nebudu moc takže bych moc prosila aby to bylo opravdu výjimečné aby se to neopakovalo děkuji tak já myslím že tohle mě záleží na tom jak budeme schopni probrat body máme kam čtyřicet dva jsou tam další čtyři doplnění takže to záleží na vás 
je to také pan marek je přihlášen 
děkuji pane starosto slovo 
se předpokl kolegům velmi bych poprosil tady byl standardní zvyklost a pak myslím že mnoho mnoho let že zastupitelstvo začínají od pěti hodin momentě kdy se to změní já chápu že mi můžete říct ano je tady spousta bodů bylo by potřeba se sejít dřív ale byla by přece logická slušnost zeptat se nás dopředu to opravdu není tak jednoduché 
uvolnit a dojít vidíte že jsme se snažíme udělali jsme to co bylo možné ale příjde mi že slušnost pana starostu by bylo dopředu se nás zeptat a domluvit se že bychom se teď projednou setkali dříve byla jedna věc druhá věc kterou bych chtěl se zeptat mám signál že nejde obraz to znamená nejde záznam ven pro obyvatele který tady nejsou prosím 
tak už jde nebo nejde 
děkuji děkuji kde bych nerad aby ten dnešní době kdy spousta lidí opravdu se na záznam chce dívat má zájem o to co se mě se děje tak aby byli omezeni děkuji 
paní bláhová prosím děkuji za slovo já bych měla připomínku k zápisu z toho posledního zasedání na stránce 
ale pan starosta říkala že nám byl předložen zápis a kontrolní já jsem to slyšela jsem začal tady 
podmínky tak já připomínku má když jsem já bych řekla že byla připomínka ke 
prosím vás nemohl nám tak děkuji no můžete se hlásit a chcete se zeptat můžu tedy k tomu zápis ze zastupitelstva kontrolní zprávě něco říct nebo to ještě není na pořadu 
takže zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne dvacátého třetího šesti dva tisíce dvacet jedna a kultovní zpráva vám byly zaslány na vědomí má někdo z přítomných připomínky k zápisu nebo ke kontrolní zprávě manilla paní bláhová 
děkuji také mám k zápisu zastupitelstva na stránce či na tabulku kde jsou uvedeny jako kdo hlasoval také tady napsáno že bere bláhová rene hlasovala důvodem bylo že pan starosta neudělil slovo veřejnosti pan starosta odpověděl že veřejnost nemá pravomoc rozhodovat o programu zastupitelstva města tak prosím já jsem toto neřekla já jsem si přesně napsala to co jsem řekla a to tam v tom zápise není řekla jsem prosím do zápisu o schvalování programu zapracovat že pan karel ottawa starosta lyse nad labem porušil zákon o obcích tím že neumožnil občanovi lyse nad labem vyjádřit se k programu jednání ani kočová prosím zapracujte tam tak jak jsem to řekla pošlu vám to doma jo děkuji je první věc a druhá věc ke kontrolní zprávě 
je možný že jsem nepochopila jak má kontrolní zpráva vypadat ale co vím tak když to dělá pan dvořák ještě tehdá tajemník tak kontrolní zprávy vždycky vyplývalo jaký body byl uloženy a jak vlastně vypadá jakoby výsledek toho co se má splnit a tady když si to kontrolní zprávu přečteme tak vlastně tady jenom ukládacích usnesení nebo to co se má uložit ale není tedy stav v jaké fázi se nachází jestli už to splněno nebo není a já jsem si vždycky myslel že předmětem kontrolní zprávy má být informace v jakém jaké fázi se ta věc nachází a ne jenom holé konstatování toho že bylo uloženo a termín ale bez výsledku vlastně to dopadlo 
já se omlouvám já jsem to zpracovala nevím jestli se dostane do přílohy to kde je splněno kde není pokud není tak se omlouvám a pošlu to znova jo zima jenom tedy co vana splněno jakési jak jste zvyklí ale zřejmě se omylem 
míša tvrdí že to máte je to zakaždým 
je to trvá ten úkol že třeba nebyl termín vyčerpán nebo že je to složitější nebo že se to plnit nebude ale u těch máte to tam ostatní prosím 
čeho je to splněno já jsem asi opravdu 
bavíme se o kontrolní zprávě pro čtvrté zasedání zhmp dne patnáctého devátý tak a teď mi řekněte já a 
je to o tom modře splněno a dobře 
takto se omlouvám tohle mi opravdu uniklo to nešlo vůbec poznat dobře tak vděku jako za mě vše 
děkuji je přihlášený pan místostarosta 
já jenom pokud má paní zastupitelka bláhová návrh na doplnění tak by ho měli hlasovat protože to není tak že se to automaticky připouští máme to i tak zastupitelstvo rozhodnout o námi se zase tedy toto zápisu tavit doplní nebo nedoplní jenom na okraj druhá věc poznámka já jsem jenom říct že chápu ti kteří jsou zaměstnaní tím měli problém ale zrovna u pana marka asi problém není protože on je uvolnění pro svoji funkci na kraji takže si myslím že určitě si tu věc dokáže zvládnout 
děkuji 
a jen tak možná ještě pardon pro ostatní krajské zastupitelstvo začíná dokonce v deset hodin dopoledne 
děkuji 
je tady návrh paní bláhová aby byl zapracován doma protože jim franko než 
já mám taky nevěděl 
jan kodeš se hlásí já bych jenom reagovat na pana havelku 
jeho zaměstnavateli se odvádí či peněžní část nějaká za to že je na zastupitelstvech mému bohužel ne a tím že jsem tady o dvě hodiny dřív než se chodí normálně tak vlastně mému zaměstnavateli a mě osobně vzniká škoda tak se zeptat jestli můžu fakturovat třeba poradenství klasické taxu 
proto je standard byl připravený že budeme od sedmnácti jsem si ten čas udělal ale od patnácti jsou prostě dvě hodiny který se normálně fakturou 
a to že vím vy jste zaměstnaný na úřadě a jste uvolněný tak to mě trošičku nezajímá 
a ještě kor když se teda zaměstnavatele pana havelky odvádějí peníze přijde krize a děkuji 
marek 
pane starosto děkuji za a možnost promluvit to já jenom reakce na pana kolegu a velkou já jsem neřekl že mám problém ve tři hodiny při jsem řekl že mě příjde že slušné změníme zasedací standardy které jsou léta zvyklí takto říct prostě dopředu a zeptat se však my jsme se pokusili a jsme tady ve velkém množství vidíte za uvolňuje ze svých prací ale není to jednoduché přijde mi že pokud tohle jen uděláme je potřeba se domluvit zeptat je to normální slušnost já bych že pan starosta může nařídit může nařídit dokonce to že se sejdeme v devět ráno je jasné ale přijde mi že ta snaha by měla být se spolu klidu domluvit o tom kde se potkáme to bylo ten můj poměr děkuji jak pan havelka na já děkuji za slovo jen bych odpověděl panu kodešová pane než budete se divit ale zaměstnavatel za dnešní zastupitelstvo nic účtovat nebude tak jak nedělal dva roky ono se to poslední dobou to znamená když jsem se stal krajským zastupitelem protože dřív vybíral normálně náhradní volno které jsem si na pracoval v práci já si myslím že ho pro vás jako pro podnikatele rozumím tomu co jste říkal ale když tu sedíte i od těch pěti do těch jedenácti tak stejně byste tomu k tomu účtovat protože byste zaměstnán neustále protože jste podnikatel a zaměstnavatel sám sobě říkal že vy byste tomu ve své věci dělat 
no vidíte 
tak možná vše od šesti do devíti abyste nemusel 
hlavně 
už jsem 
já hotely děkuji 
košická děkuji já jsem jenom chtěla upozornit že pokud změníme čas tak by to chtělo změnit i na webu města protože tam v tom kalendáři máme že máme dneska zastupitelstvo pěti hodin 
tak nechám hlasovat o návrhu paní bláhové na doplnění zápis 
kde pro 
je proti 
a kdo se držel 
že nebylo schváleno 
tak máme tady přistoupíme k návrhu programu 
přistupujeme tady návrhu k návrhu 
je přihlášen pan místostarosta 
kdo si rád bych chtěl říct že my jsme si to studovali podle zákona o obcích a v rámci procedurálních otázek a při schvalování programu veřejnost nejenom sleduje a nemá ani o tom diskutovat to znamená mít tu diskuzi si schvalování programu připouštět nebudeme protože k tomu právu nemáte můžete diskutovat v rámci bodu to vám bude umožněno a to je jedno vy nemáte v tuhle chvíli v této věci do toho co hovořit děkuji 
pokud máte tyto dotazy můžete se zeptat v rámci diskuze 
takže ještě před schválením programu a před navrženými úpravami programu navrhuji v souladu s platným jednacím řádem zastupitelstva města omezení času rozpravy u jednotlivých projednávaných bodů a to na dvakrát pět minut u diskutujících a na dvakrát deset minut u předkladatele čas bude hlídat paní tajemnice 
navrhuji na návrh usnesení zastupitelstvo města schvaluje návrh neomezeně výstupů jednotlivých bodů u diskutujících nadvakrát pět minut a o překlad na dvakrát deset minut 
hlasování 
tak pan bureš 
honza 
neurony zastupitelů tohle pana 
a 
a 
máte dvě vystoupení návrh usnesení a 
za pan marek 
dvakrát pět minut máte to v jednacím řádu 
pan marek nám řekne 
děkuji pane starosto řeknu to co nám vždycky na každém tom zastupitelstvu když tímto návrhem přicházíte jednacím řádu našeho zastupitelstva je možnost ale je to omezení diskuze pro občany ne pro zastupitele znova a znova se s ním potkávám potom průběhu to zastupitelstva kdy běží nám tady diskuse zastupitel se zeptala dvakrát o nevyužije dvakrát pět minut od nás se na dvě minuty klidně dvakrát dvě minuty to znamená využil čtyři minuty potom lyží diskuze a potřebuje se na některé věci doptat aby správně hlasoval představil v té chvíli mu nedává prostor protože řeknete vy už jste mluvil dvakrát přijde mi že tohle znova a znova se potkáme do situací kdy to nefunguje a funguje to špatně řece tohle není možný pokud chceme teda omezit diskuze na zastupitelstvu tak nám chvalte jednou krát jedna minuta máte od nás pokoji ale takhle to přece nejde tohle není to co prostě může být diskuze mezi zastupiteli musí probíhat schvalujeme tady prostě podstatné věci města a představa že jako zastupitel najednou nemůžu promluvit jenom proto že mi řekne ať už jste dvakrát mluvil tohle není dobře 
děkuji tak děkuji je tedy návrh na usnesení 
hlasování 
mám já myslím že jste neposlouchal 
nikdo vám nedá slovo pane veřejnosti 
podá 
můžeme ho chová 
nemůžeme 
pane nemáte slovo 
děje se zasedá tedy zastupitelstvo města 
můžeme 
takže pro osm proti rzi 
na svaly jen jeden 
takže návrh byl schválen děkuji 
přistoupíme ke schválení programu 
pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo čtyřicet dva bodů desátého devátý byl panem martinem freemanem doručen návrh na rozšíření programu o bod číslo čtyřicet tři zápis z jednání výboru pro správu majetku města 
číslo čtyřicet čtyři 
smlouva o smlouvě budoucí darovací o budoucím předání a převzetí vyvolané investice komunikace podél trati lysá čelákovice 
číslo čtyřicet pět koupě pozemku parcelní číslo dvacet sedm osmdesát devět má dva v lokalitě šimák předkládá paní válková číslo čtyřicet podání žádosti číslo dvě na projekt s názvem sportovní hala lysá nad labem do pro gramu národní sportovní agentury 
navrhujeme hučení bodu číslo xi 
a ticho dvacet pět protože po souvisí 
číslo dvacet čtyři 
projednání záměru na úplatný převod obecných pozemku pod stavbou obchvatu druhá etapa 
a čísl třicet šest je dodatek ke smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů 
takže ty dva body sloučit souvisí dvacet čtyři a třicet čech 
dále na návrh pana buriana 
pan burian navrhl stažení bodu číslo deset návrh na úpravu zeleně 
který byl z minulého zastupitelstva 
a chce se jestli má někdo návrh na další rozšíření případně jinou úpravu programu 
van fajmon 
a já bych chtěl navrhnout sloučený bodu čtyři a 
a bodů sedmnáct protože taky spolu souvisí a jedna lokalita pozemky 
děkuji 
paní bláhová 
a já bych navrhla předřazený bodu týkajícího se skejt parku jestli je tretry přítomný a 
nádeníček je nebo není 
a také jestli by byl možný protože mám informace že by měl dorazit až dorazím tak předřadit nebo jestli ho nechám až na až dorazí tak se dohodneme dobře měkkou 
nikdo nic jiného nemá necháme hlasovat o návrhu programu 
necháme hlasovat o programu 
si hlásenie pan místostarosta 
jak já děkuji já už jsem to tady říkal vy jste byl venku takže jste mě neposlouchal v rámci procedurálních záležitostí veřejnost nehovoří toto je procedurální záležitosti a prosím a vy jste nedostal vy jste narozdíl ode mě nedostal slovo děkuji 
prosím nemáte slovo necháme hlasová 
necháme hlasovat o návrhu programu 
vážený pane já už jsem vás upozorní minulé a všechno upozorňuji kdo bude rušit zasedání zastupitelstva bude vyveden 
ale jsem prodal 
takže pro pro dvanáct 
držel se nikdo nehlasoval nehlasoval jeden návrh programu byl schválen děkuji 
tak půjdeme bodu číslo jedna 
to překládal paní bláhová 
děkuji za slovo pane starosto já bych si dovolila předal slovo panu kol rossovi který mě požádal o zařazení tohoto bodu na program a to z důvodu že jste snažil získat informace jinou cestou než přes zastupitelstvo a bohužel se mu informací nedostalo a tak mu nezbylo než se obrátit obrátit na některého ze zastupitelů za by bylo možné tuto věc projednat na zastupitelstvu tak bych mu s dovolením předala slovo 
děkuji za 
na slovo chci se zeptat je možný přístup na webovou stránku města aktuálně nebo 
mě je to možný 
bylo by možné zveřejnit povinně zveřejňované informace já jsem jako občan podal podnět jednak k městu které nějak mi neodpovědělo jednak na ministerstvo vnitra které mi dalo částečně za pravdu v tom že město neplní svou povinnost z hlediska povinně zveřejňovaných informací dá jsem podnět z hlediska webových stránek města a městské policie a já nevím jestli teda je to možné nebo není tam promítnout 
není já nevím řekněte ano ne 
ne my je to nebudeme problém vydejte 
částečně se nějaké úpravy udělali ministerstvo vnitra vyzvalo město nicméně pokud se podíváte na povinně zveřejňované informace na webových stránkách tak se tam dozvíte zajímavou strukturu města já nevím kdo je za to zodpovědný asi by měla paní tajemnice stále bral přece struktura města není struktura městského úřadu 
struktura města která by měla být zveřejněna je snad jednotlivé orgány města podobně já si myslím že si tam zcela pleteme subjekt město lysá nad labem město velkým s tím že tenhle ten subjekt má nějaký orgány starostů zastupitelstvo městský úřad potom a další orgány třeba zvláštní městskou policii to vůbec není já nevím jestli orgánem města je krizový štáb jsem všechno musím podnětů psal a on se objeví nová stránka která dejme tomu z osmdesáti procent vyhovuje ale dvacet procent které jsou pro občana velice závažný a to je ta struktura tak prostě tam je struktura městského úřadu lysá nad labem ale přece město lysá nad labem není pouze městský úřad lysá nad labem když tohle nemá jasno město jak to má mít mám občany přece ten zákony od toho aby to město v tom informovalo další věc je že tam nemáte na městskou policii vůbec uvedeno jako což je městská police orgánem města a zajímalo by mě městská policie má zvláštní webové stránky rys na ně podíváte tak městská policie má vlastní ičo jsem z toho vidče ono tam nemá napsaný ono dokonce zveřejňuje zveřejňuje povinně povinné informace přestože ministerstvo vnitra jasně řekl že to je záležitost toho povinného subjektu je město lysá nad labem velkým a nikoliv orgánů a jestliže ty orgány jsou někde mají webové stránky tak se na to povinně zveřejňované informace mě snad musí odkázat přece městská policie nemá ičo městská policie orgán zřízeném města a město má ičo takhle ono to prostě na dubna občana působí ta že městská policie je samostatný subjekt dobře co takhle by nemělo působit a potom se dostaneme do tý otázky i že vlastně jako je vlastně jako chcete podat stížnost na městskou policii městská policie sám a komunikuje zvláštním způsobem nemáme podatelnu nemáme datovou schránku používáme mel bez elektronického podpisu vlastně velitel městské policie není schopný poslat něco datovou schránkou jako a tak dále přece takhle jestliže už prostě máme tu městskou policii což je ozbrojený orgán přece musí být jasno jakým způsobem se řeší třeba nějaký problémy třeba stížnosti na velitele městské policie aby všechno na webových stránkách mělo být povinně zveřejňované tam není a to tam není ani poté co se webové stránky dali částečně dopořádku tak já tomu nerozumím jestli se teda na to někdo může podívat jestli teda já jako občan který trošku si myslím že nějaká organizační struktura města a třeba zajímavý je že čelákovice mají docela zajímavě udělaný správně tak přece od někoho opište když už to neumí to město udělá anebo nebo teda mi napište budu slušnými odepište že můj podnět jste zaregistrovali a že teda jste to o opravili a že teda jako třeba chcete nějaký vyjádření nebo že děkujete nebo že se rozčílený že vám dávám takovýhle podněty ale jestliže budeme s město jako službu občanům tohle je přece základní věc která je dokonce daná zákonem informovat občany o tom jaká jeho úst struktura a jak se kam obracet se stížnost má ze řeší problematiku máte pět minut 
si myslím že mě to stačí děkuji paní tajemnice 
a jak je šikanuje 
paní tajemnice 
já jsem všem zastupitelům pondělí poslala iny kde byl podnět od rasy nahá ano ministerstvo vnitra nám poslal dopis žádalo vyjádření do třicátého prvního osmý a úpravy všechno jsme splnili takže za mě jsou v tuto chvíli stránky v pořádku děkuji panu kol rozvoje díky tomu že dal ten podnět my jsme si dali do pořádku a v tuto chvíli máme dobře děkuji 
tak já bych dal slovo panu 
vrchní strážmistr rohy veliteli a naše městské policie aby nám řekl jak to probíhá 
ani dobré 
takže dobrý den nebo spíš dobrý podvečer odpoledne spíš 
já bych začal snad jenom aby začal snad jenom jak už bylo řečeno pane nahlas aby to všichni slyšeli nebo markem že 
že by se měly projednávat podstatné věci já s tím souhlasím a jsem samozřejmě pro 
nicméně co se týká našich webových stránek já se domnívám že to co bylo vytknuto našim webovým stránkám tak si nemyslím že bylo chybou u na 
že povinně zveřejňované informace které tam holt nekorektně se sice nezobrazovaly tak byla zjednána náprava 
a další podněty od pana kol rose který tam jsou formou že 
máme naše webové stránky asi nevhodně složené to znamená máme tam fotky strážníků máme ve focení a že nějaká slova pro něj nevhodná posouváme něco svým občanů a tak dále není tomu tak 
už jenom na začátek když si přijdete na městskou policii a dáte si tam a nejednou na městskou policii stroje normálně na každých webových stránkách si rozkliknete úvod 
tak v úvodu je jasně patrný 
kdo je kdo je městská policie kdo je zřizovatelem kdo ji ruší kdo je velitel kdo je starosta a tak dále a tak dále to je prosím v úvodu 
k dalším věcem jakože tam máme naše fotky a fotky na webu města nejsou nejsou tam fotky úředníků 
proč tohle to tady řešíme prosím je to naše rozhodnutí a nikdo se nestydí za to že oblékáme uniformu městské policie a že tady defakto chráníme veřejný pořádek 
pokud by se mohly poukázat na jiné obce nebo jiné městské policie tak třeba nemají ani svoje vlastní stránky 
mají tam jenom holí odkaz co to provádíme městská policie ze zákona úkoly a tak dále kontakt na velitele telefon a tím jsme skončili 
my se posouváme dál a snažíme se těm občanům naším informace podá 
aby věděli co se například děje v našem městě a tak dále 
takže to se týká co se týká naší webových stránek si myslím že jsou v pořádku pokud samozřejmě dostaneme nějakej relevantní podnět tak proč ne já se tomu samozřejmě nebráním 
to se týká komunikace emailové komunikace zmínil pan kol kolnero 
pravděpodobně naráží na asi na jednu ze stížností která tady byla 
ta emailová komunikace jak mu ministerstvo vnitra odpověděla byla naprosto v pořádku 
tam jasně zaznělo že jste dostal veškeré odpovědi tak jak má být 
takhle to tam jasně stanoví ministerstvo vnitra 
takže já nevidím důvod proč bych pak zase měl to samé když to tak řeknu 
odpovídat třikrát 
ale to už je asi trošku jiná kapitola 
takže prosím městská policie je tady pro vás je to vaše městská policie byste si tady zvolili před skoro třiceti lety a já bych měla být garantem tím že tady bude fungovat tak jak má bejt tak jak má prostě fungovat je tady pro naše občany 
já si to je asi všetko by k tomu dal dodal rozvíjet nechci protože nechci samozřejmě váš čas drahocenný zbytečně tím príklad takže jestli potřebujete k tomu nějaký děkuji má někdo dotaz na pana ziku paní bláhová je přihlášen 
na pana si to nemám dotaz jenom jsem takže já bych se chtěla vyjádřit ale ne na vás takže jestli má někdo dotaz na vás tak může přede mnou 
děkuji 
pana velka no já nemám dotaz 
já vím ale já jsem dostal jsem tam přihlášený určitě se vyjádříte pardon jestli luboši vážený pane řediteli městské policie já bych vám chtěl poděkovat za toto dělat já jsem pyšný na to jaký máte stránky a děkuji za ně protože ty stránky odrážejí tu práci co děláte a opravdu po děkuji všem kteří se o to starají děkuji ti moc 
děkuji paní bláhová 
děkuji děkuji všem přítomným za to že se tento bod mohl projedná děkuji i panu vítkovi za jeho odpovědi i paní tajemnici možná kdyby to takhle proběhnout říct že to tady vůbec nemuselo být ale to už je věc vedlejší já bych chtěla jestli bych mohla dát další návrh k tomuto bodu aby se uložilo paní tajemnici zveřejňovat kompletní podklady na jednání zastupitelstva města protože to na webových stránkách protože to souvisí s těmi webovými stránkami a potom bych ještě jenom se chtěla vyjádřit k tomu že když jsem se stala zastupitelkou v říjnu tak se 
na mě asi nějakým způsobem opomněl a nějakou dobu visela má fotografie respektive pod mým jménem byla foto fotografie mého kolegy jana marka a k nápravě došlo až na upozorní takže by možná stálo za to abyste se těm webovým stránkám více informovali a byla tam uvedena u mě i špatná emailová adresa nikdo se mi zato neomluvil stačilo napsat promiňte vznikl nedopatření prostě ticho po pěšině tak to bylo za mě všechno děkuji 
děkuji 
panely cer 
já se krátce musím vrátit k tomu k tomu minulému protože vypadá to že stránky policie byli porušováním zákona a já bych rád přečte dopis kterého jste příjemcem město ta to ostatní judikoval nejvyšší správní soud půjde o situaci kdy konkrétní občan požádá o slovo kenko kraje ke konkrétnímu bodu programu nebo v rámci rozpravy před hlasováním o programu a předsedající či zastupitelstvo mu neumožní vystoupit výslovnost vzdělaní uplatněním síly technickým opatřením vypnutí mikrofonu a podobně případně jiným podobným způsobem podle okolností též přehlížení 
a z tohoto záznamu vyplývá že diskuze k bodu dvacet jedna číslo dvacet jedna který tady proběhl únoru byla usnesením zastupitelstva města číslo osm ukončena aniž by vám bylo umožněno vyjádřit se k projednávanému bodu tímto postupem město lysá nad labem porušilo paragraf šestnáct odstavce dva písmeno c se zákonem o obcích tohoto dopisu jste příjemci 
teď stránka městské policie 
odění v obci neinformuje městská policie o dění v obci jen forma je starosta města 
dle zákona o obcích takže pokud pan starosta pověřil městskou policii aby informovala o čemsi co není specifikováno je to možné ale bylo by asi lepší to specifikovat 
prosím aby jsme se vrátili k rozpravě o programu protože vidíte že jste porušovali zákon o obcích znovu opět děláte to organizovaně cíleně a vůči konkrétním mossová 
děkuji ještě jste jako zastupitelé dostali podnětu pana kor se na nečinnost starosty já bych chtěl slyšet rose džem jako vidí nečinnost starosty 
máte pět minut 
tak já jsem se obrátil přímou cestou protože paní tajemnice nebo pan velitel městské policie patrně vám nepředali ten podnět kristem který dostali a nebo vy jste na to nereagoval takže já jsem pouze chtěl že pokud oslovím městskou policii město lysá nad labem s velkým 
prostřednictvím datové části stránky a pokud jako dotčená osoba budu chtít vysvětlení k úkonům lýtky městské policie jejíž členem i velitel městské policie tak na dotaz vysvětlení podání vysvětlení prostřednictvím datové schránky nedostanu mailovou odpověď 
a když už mailovou jaký dostanu snad s elektronickým podpisem 
tak buďto budeme používat bod buďto používá já nevím městská policie nejedná přes město a nejedná podle správního řádu a posílá si osobní maily mě pan velitel nepodepsaný který já nevím co si o nich má myslet že město nemá ičo nebo městská policie nemá ičo a nemá nemá datovou schránku nemá podatelnu mě by zajímalo jak kdo ví jak se doteď teďka tady stížnosti tam vyřizovali jako znamená stížnost je o tom že vy jste neřešil tu věc že já jsem vyzval město lysá nad labem abych dostal na nasu na svůj dotaz jaroslav o vysvětlení odpověď prostřednictvím datové schránky nebo mail s elektronickým podpisem a po jsem nedostal od pana velitele jsem dostal obyčejný mil 
navíc ministerstvo vnitra se k tomu vyjádřil tak že komunikace ze strany velitele takováto strohá je neslušná a vůči občanovi prostě neodpovídající je tam prostě napsaný já sice chápu že to je složitý ale vy jste měl řešit tuhle tu situaci a já jsem neudělal nic jiného než co mě dává možnost správní řád je jsem prostě na vás musel bohužel usa podat stížnost nebo po vás vyzvat na nečinnost obrátit se na zastupitelstvu tak jak mě ministerstvo vnitra řeklo my můžeme řešit jenom nějakým náhledem ale pokud je stížnost na velitel městské policie musí dořešit starosta kenny pověřený řízením takže tohle to jsem udělal a bohužel to jsem nenašel k tomu květnu na webových stránkách a dokonce ani dneska to moc není vidět městské policie a podobně protože 
my si furt jako nerozumíme v tom že městská policie nemůže mít webovou stránku kde jsou povinně zveřejňované informace protože ona není tenpovinný subjekt to je ten orgán který zřizuje město lysá nad labem to musí mít povinně zveřejňované informace jakým způsobem se k jeho orgánů městské policie řeší stížnosti je ten věc jo a jinak jako existuje rozhodnutí že městská policie bude mít samostatnou webovou stránku bylo o tom rozhodne někdyv minulosti 
je otázka já nevím 
jako já si myslím že to v pořádku že má webové stránky a podobně ale musí být zcela jednoznačně a když se na to podívám jako občan tak mě to připadá že městská policie samostatný subjekt to přece není 
jako 
takže jako moje stížnost pane starosto směřovala na vás že byste ani po dvou měsících mi neodpověděl nápravy jsem se nejen prostě ne to nedovolal a prostě já nevím jestli vám to měla přidat paní tajemnice nebo kdo to znamená já jsem potom se musel obrátit krátkou cestou na zastupitele a prostě takhle to řešit 
to je jestli to takhle stačí máte dotazy 
pan havelka se hlásí takže jestli jsem to dobře pochopil tak odpověď jste dostal ale líbil se vám že není podepsaná elektronickém podpisu tomu rozumím to opravdu beru za velký strašlivý porušený a pak jsem se chtěl ještě zeptat na jednu věc já totiž opravdu jsem rád že ty stránky jsou a možná je pravda že 
to vidím tak že vím že městská policie nemá samostatný čeho a samostatné věci ale otázkou je co vám na tom veskrze vadí ta policie tam informuje o věci který příslušejí tak jako to dělají jednotlivé odbory na jiných stránkách města a já jsem za to vděčný že tu práci dělají a podle mě dělají dobře a vůbec mi nevadí že to dělá tímhle tím způsobem myslím si že když se zeptáte většiny obyvatel v tomhle městě tak tuhletu rozlišovací schopnost vůbec neřeší a nevadí jim to a jsou rádi že se tam podívají a myslím si že velmi oblíbená jsou krimi střípky nebo ze života městské policie velmi oblíbená rubrika každý si to velmi rád přečte 
děkuji děkuji děkuji já jen chci říct že tady citujete co vám přišlo ministerstvo vnitra že jste byl informován stroze já myslím že úřední věci jsou strohý ale nikdo to někomu nevytéká více startu při té přijel svejma dalšíma domněnka má protože to co jste tady citoval není to v dopisu napsaný já vydal svou ještě panu veliteli 
může 
já teda nevím mám dostat odpověď s popisem já jsem si říkal tak městská policie tak neumí používat datovou schránku neublížím nemá mil s elektronickým jsem rok jsem vyzval pana velitele městské policie jak mi to pošle obyčejným dopisem prostě doporučeně prostě do schránky se svým podpisem tak teď je otázka když se občan obrátí prostřednictvím datové schránky města na městskou policii 
žádostí o vysvětlení k úkonu hlídky městské policie má dostat odpověď která je nějakým způsobem podepsané nebo dostává anonymní nebo anonymní prostě dostává nějaký mail který nemá žádnou žádný popis nic mluvíme buďto elektronický podpis na fyzický popis nebude prostřednictvím datové schránky města tak teď je tahle otázka mám takovouhle odpoví dostat nebo je v pořádku že dostávám jenom mailem 
my to bereme jako pořádku když jste dostal by si dopisuje nitrem dopisnici s úřadem zásobujete nás neustále dopisy já my jsme tolik dopisů to jste dostal z úřadu s informacema tady zbývajících osm tisíc o sedm tisíc voličů jako nedostalo parazita 
já opět děkuji za slovo nicméně musím se opakovat na začátku kde musím opět souhlasit s panem markem že zastupitelstvu by se měly projednávat důležité věci 
a všecko tohle se točí kolem kolem poskytnutí informace k úkonům hlídky městské policie ze dne 
chtěl bych upozornit jenom že ten zákrok který jsme prováděli tak byl projednává s nějakou osobou už na místě jsme jako strážníci poučoval i tu osobu konkrétně s tím z čeho je podezřelý co porušuje jaký zákon a tak dále jaký jsou opatření šecko podle zákona namístě poučen 
po zákroku dotyčná osoba dokonce se mnou chtěl hovořit mezi čtyřmi očím mezi čtyřma očima nemám problém s někým diskutovat 
opět jsem se opakoval protože dotaz zněl úplně stejně proč co jak kdy kde a tak dále odpověděl jsem ukončil jsem odchází 
to samý přišlo za několik týdnů 
do kontaktního emailu který je na webových stránkách městské policie tam se obracejí normální občané píšou tady je něco špatně nesvítí lampa tady máme zábor tady nám někdo postříkal něco a my běžně reaguje 
když přišel tento email od dotyčné osoby odpověděl jsem na všetky otázky a říkala jsem si proč najednou tomu dotyčnému to není jako jasný viď hovoříjasně zákon hovoří a 
odpověděl jsem nicméně opět nastala reakce toho že zase potřebujeme nějaké odpovědi odpověděl jsem sice stroze ale odpověděl 
to samý potom za nějakou dobu přišlo přes datovou schránku 
úplně ty samé otázky 
nezlobte se na mě ale to vám připadá jako normální způsob komunikace 
to znamená že já budu odepisovat na emaily jednou dvakrát třikrát pak se to někomu nebude líbit tak použít datovou schránku když nebo datová schránka bude podatelna a já budu věčně dokola 
takže já jsem přesvědčen o tom že se nic neporušil a že jsem jednal přesně podle zákona jak stanoví zákon o obecní policii 
na na na závěr snad jenom bylo tu řečeno 
že způsobu vedení komunikace ze strany velitele městské policie značně strohý a dá se říci že i nezdvořilý 
ale už se neřekne 
že v případě toho této komunikace 
je nutno uvést že k doručení vyrozumění vaší osobě jak sám dokládáte prokazatelně došlo 
byť prostřednictvím mailu 
takže já se ptám vážení zastupitelé 
mám se nechat tímhle s tím způsobem odpusťte mi ten ten termín 
ale šikanovat 
když někdo má dotaz přijďte za mnou mě povinně zveřejňované informace které zmínila prvopočátku se nezobrazovaly korektně za to už jsem se omlouval omlouvám 
ale přijďte komunikovat s tím nemám problém byste si na zvolily my jsme tady pro vás a my jsme tady pro naše občany a já nevidím důvod 
proč bych měl najednou být pokrytecký mé 
já znova opakuji že dělá maximum proto aby městská policie fungovala přesně ale gear pis podle zákona o obecní policii 
jestli máte nějaké dotazy prosím ještě teda 
pan koreš 
jenom bych tě reagovat na to na na vaši výkonnost nebo to říkal že odpovídáte paní alena brehu vám psala dvacátého devátého sedmi doteďka nemá odpověď 
to jsem 
nebo nebo na pana starostu 
ne pane vy už jste vyčerpal čas pane 
tak je tam přihlášený pan kodeš 
já už jsem to jednou říkal tomu odpovídá odpovídáte paní alena brehu vám sednou pardon sedmý nebo někde ztratil psala vesty doteďka neodpověděl vzpomínalo vás devátého devátý a doteďka taky podle mě nemá odpověď jako na můj vkus je v nepsané pravidlo že se na email name to také odpovídat dvaceti čtyř hodin aspoň s tím budeme se tím zabývat ale jakoby zodpovědět vrcholně nezdvořilé já nevím nevím dotyčná 
víte paní stařecká 
jo já jenom asi jedná se o mateřské školky matěj 
ano 
co si co se týká co se týká těch mateřských školek takto se řešilo a 
nali odpověď paní bodnárová odpověď byla to co an a plnit brehu mateřská školka mašinka co se řešily náležitosti 
gratuluji 
webové 
fajmon 
já jsem já jsem chtěl navrhnout aby diskuze k tomuto bodu byla ukončena a šlo se k hlasování a já sám 
za sebe aby byl uložen úkol paní tajemnici aby prověřila zda máme v pořádku všechny náležitosti povinně zveřejňovaných informací a 
návodů aby jsme ukončili hlasování vašich dalších bodů máme hodně věnujeme se tomu už hodinu a a nemáme čtyřicet hodin na čtyřicet dalších bodů takže z mé strany všechno děkuji 
paní bála 
děkuji za návrh pana fajmona já bych tě poprosit jestli bychom mohli hlasovat o těch návrzích zvlášť to znamená o návrhu pana fajmona o tom mým dalším aby se zveřejňovali ty podklady na kompletní podklady pro zastupitelstvo na webových stránkách a potom o tom co vlastně žádala pan soros v tom návrhu to znamená jakoby bylo třetí trojí hlasování v rámci tohoto bodu děkuji 
tedy máme tady usnesení která navrhla ví že končíme diskuzi k tomuto bodu 
dáme hlasoval o ukončení diskuse 
hlasujeme je pro ukončení diskuze 
na proud kočí ukončení diskuze hlasovalo devět proti dva drželi se při nehlasoval jeden návrh byl schválen děkuji 
a teď tady máme tedy usnesení máme tedy usnesení které ji navrhla paní bláhová po materiálu co nám zaslala tanja materiál 
trochu usnesení je pan fajmon 
můžeme 
tak pro třináct proti nikdo zdržel jeden návrh byl schválen děkuji je tady návrh usnesení paní zastupitelky bláhové 
nene doba 
tak můžeme hlasovat 
v ropě proti dva držel se sedm nehlasoval jeden návrh byl schválen děkuji je tedy pak návrh usnesení 
o paintballové klima jehož po bok ge 
připravuje hlasování 
jsem 
pro pět proti devět zdržel se nikdo nehlasoval jeden návrh nebyl schválen děkuji 
máme tady o číslo větší veřejné projednání změny číslo tři územního plánu města lysá nad labem podmět o 
pani bale 
paní bláhová děkuji za slovo zde platí to co u předchozího bodu přidala bych tedy slovo panu koro subjektivní opět požádal o předložení tohoto bodu s tím že bych vás pane pane doktore moc požádala zbytečně protahovat děkuji 
já děkuji za možnost projednání tohohle podnětu já teda tady vystupuje jako zástupce veřejnosti kterej jsem pověřený zmocněnec tři sta třiceti čtyřmi osobami kteří jsou občany města a vyjádřili svým popisem přímo nespokojenost se způsobem veřejného projednání ke změně číslo tři územního plánu kde která ho vedlo paní kučerová z odboru územního plánování a její nadřízená paní jana svým samková vedoucí odboru výstavby a životního prostředí přítomnosti architekta já si myslím že pokud veřejné projednávání má být jakoby 
veřejným projednáváním tak by mělo být hlavně na odborné úrovni to co jsme jako občané jako viděli tak se přiznám řadu o občanů kteří ještě do té doby nic nechtěli ke změně 
územního plánu jako se vyjádřit tak tohle byl pro něj obrovským podnětném protože to co tam předvedla paní kučerová odborně a pan architekt a prostě to si myslím že není možný jak tomu záznam je k tomu přepis město by se měl vyjádřit jestli teda takovýhle projednávání změn územního plánu je akceptovatelný prostě oni ani nevědí co kdy napsaný o co se jedná když když prostě se jim řekne ulice tak podle parcelního čísla to nemá připravený prostě hrůza architekt si plete parkovací stání odstavných stání a podobný věci to prostě nemá hlavu a patu a prostě pokud takovouhle věc jakoby akceptovat tak je to kašpárkovi na to prostě jako zástupce veřejnosti zástupce veřejnosti na to právě zastupitelstvo chci upozornit a byl bych rád kdyby se zastupitelé k tomu vyjádřili že se jim takováhle odbornost líbí jako 
tak děkuji a 
pověřeným zastupitelem je na územní plán je pan magistrát velká 
já děkuji za slovo já jsem se jenom chtěl zeptat navrhovatelky jestli opravdu trvá na těch návrzích které jsou tam napsany 
od 
myslíte že jsou protiprávní tým to k čemu se sama se má uložit jenom zeptal jestli na nich trváte celý pangkor vlastně požádal aby se to projednalo aby se o tomto hlasovalo tudíž aby slyším jeho přání 
tak a teď bych se vyjádřil k tomu zbytku jestli jestli mohu tuto chvíli se ta věc má následovně a pan kol rostou určitě jako určený zástupce veřejnosti dobře ví jeho námitka kterou máme tady projednávat je námitka která byla podana řádně v tom řízení o změně územního plánu tuto chvíli tato námitka nemůže být vyřešena a to z toho důvodu že je tam podaná další námitka 
a to na podjatost úřední osoby která tuto věc vyřizuje dokud tato překážka nebude legislativně rána tudíž dokud nadřízený nerozhodne o tom zda je osoba pojatá či není pódia ta nemůže být vyřizování ani tato námitka ani další námitky v tuhle chvíli a je to čistě správní proces proto v tuto chvíli nelze řešit námitku pana kolo rose na zastupitelstvu už vůbec ne co bych považoval za hrubé vměšování zastupitel cenu výkonu státní správy což si podle mého názoru nemůžeme dovolit jinými slovy námitka pana koho se bude vypořádána ostatním námitkami v tu chvíli kdy budeme vědět zda je 
úředním podjatý nebo není a kdo tedy bude ty námitky moci vyřizovat to je moje odpověď na tuhle věc a děkuji 
pan marek 
děkuji za slovo pane starosto já bych protože jsem se účastnil toho veřejného projednání tak jenom pro kolegy v zastupitelstvu jen abyste věděli jak to proběhlo probíhalo to onlajn probíhalo to 
ale na dubovým kanálu což by standardně nebyl problém až do jistých momentů 
máme relativně velkou změnou územního plánu ta změna pro občany byla představená během deseti minut bez jakýchkoli plánu bez jakýchkoliv vysvětlení větší během deseti minut u stolu tomu kdo ty věci by měl se přijít prohlédnout tak vlastně velmi těžko to představíte když mu ukáže na plánech a poté probíhala diskuse formou toho že se občané ptali v rámci četu na youtube kanálu já do té doby jsem nevěděl jak tyto věci fungují protože standardně tyto věci fungují častokrát na různých koncertech kde se lidi posílí krátké zprávy ale na tom kanálu máte možnost napsal pouze dvě stě čtyřicet znaků je vaše otázka ve dvě stě čtyřicet znamenal esemeska velmi velmi nekomfortní nebyla možnost někomu zavolat a říct mu svoji otázku svůj dotaz nebyla možnost vést vlastně standardní diskuze abych zjistil nebo mohl zjistit co skutečně v tom projednání té změně územního plánu o co jde tak to jenom pro vysvětlení skutečně to bylo velmi smutný že to takto probíhalo a myslím že to není dobře 
chápu že se bude vyřizovat 
a můžete ho poběží standardně ten úřední postup ale chtěl jsem vám kolegům zastupitelstvu říct jakým způsobem nového děkuji 
děkuji paní bláhová 
já jsem se návaznosti na to co říkal pan havelka chtěla zeptat zda ta námitka podjatosti se týkala pana starosty paní tajemnice nebo nebo celého odboru životního prostředí předpokládám že se to asi jenom jednoho konkrétního úředníka a navíc některý ty dotazy které jsou tady specifikovaný se týkají samosprávy nikoliv státní správy to znamená vlastně je tedy žádost o vyjádření vlastního názoru a o podání informací ze strany samosprávy kterou tak aby prostě zástupce veřejnosti nebo zmocněnec wrap vystupující v rámci toho územního řízení měl nějaké informace takže chápu že kdyby to bylo adresovaný na konkrétního úředníka vůči kterému byla vznesena námitka podjatosti na úseku státní správy jestli tomu vyjadřovat nemůže ale řada těch otázek je na odbor samosprávy ale samozřejmě vy stejně budete hlasovat jak budete hlasovat takže asi už se k tomu vyjadřovat dal nemusíme a navrhují přistoupit k hlasování 
já se omlouvám já pana avicena nevidím protože je tady tak divné uspořádání takže netuším že ještě veřejné zastupitel burian 
dneska děkuji za slovo já jsem chtěl poprosit vedoucího hodlá zasedání dá se říct že pan kolo rose předkladatelem tohohle toho bodu a příjde by vhodné aby mohl reagovat a to se nějakým způsobem neděje začali tady diskutovat ostatní on se chtěl k věci vyjádřit tak jestli mu můžete dát slovo děkuji celý děkuji promiňte já plival napsany veřejnost tak pan 
tak jestli jestli můžu také to nesměřuje na jakoby 
co říkal pan havelka tak dané věci bylo vydané krajským úřadem usnesení vydala usnesení paní tajemnice vydala usnesení vedoucí odboru výstavby a životního prostředí a bylo sice proti těm usnesením podáno odvolání ale to nemá odkladný účinek takže i kdyby bylo pravda to co se děje také by s tím nebyl problém nicméně tady jde o to aby opravdu zastupitelé se vyjádřili jako protože je mi pro mě překvapený že třeba tam za město nikdo nebyl teď je pro mě překvapením pane magistře že vy jste pověřený zastupitel já jsem k tomu nikde nenašel žádný usnesení zastupitelstva jako já se nikde já jsem se byl podívat do spisu a neviděl jsem žádný zápis mám k tomu výpis ze spisu k je devatenáctým čtvrt i není tam o tom že jste pověřený a nikde jsem to nenašel takže mě by zajímalo třeba kde tohleto lze dohledat a pokud bych paní tajemnice jestli mi udělá stejnopis nebo opis toho usnesení zastupitelstva že pan magistr a velka je pověřeným zastupitelem k změně číslo tři územního plánu a pošleme do datové schránky myslíte že to možné 
nene do datové schránky 
ale když už jste teraz to zmínil tak jako on je rozdíl když pošlete dotaz mailem a současně na podatelnu a do pěti dnů datovou schránku nebo na podatelnu dodáte tak tam je jistý i rozdíl oproti tomu když to děláte jenom mejlem já za to nemůžu že to pan velitel tady někteří ostatní nepochopí jako je podle správního řádu já můžu poslat dotaz mailem a do pěti dnů když nám datovou schránkou nemá co vážnou se jako třeba na to odpovědět děkuji pan havelka tak já bych se k tomu vyjádřil jsem pověření zastupitel jsem pověření usnesením zastupitelstva určitě vám to dodáme nicméně v tomto případě se přece nejedná o správní řád protože my jsme samospráva samospráva ve věci dotazu občas se řídí zákonem o obcích a nikoliv správním řádem to znamená jaký způsob doručování zvolíme myslím si že na pokud máte toto přání pokusíme se vyhovět nicméně tuto věc dostanete a ještě k tomu že jsou tam dotazy ale my máme taky že ukládáme jste orgánů státní správy v těch usneseních a to si myslím že není v pořádku tak jak je navrženo usnesení které tady je taky tam přímo napsáno že se ukládá orgánů státní správy na něco odpovědět a myslím si že to v pořádku není mimo jiné starostovi samozřejmě to nezpochybňuji tamtu pravomoc zastupitelstvo má ale ukládat něco státní správy myslím paní bláhová že na tom se shodnem že to zřejmě úplně nejde abyste mohli říkat ukládáme státní správě aby se skácel i tam ty stromy nebo ukládáme že tam něco to víte sama že asi není úplně ono 
děkuji pane liter 
na úvod musím sdělit do záznamu že jsem se minule minulému vodu hlásil jsem přehlížen zcela jak judikoval jak judikoval nejvyšší správní soud to znamená nedostala jsem slovo byl porušen zákon tak a k tomuto bodu je to tak že jsem taky byl přítomen na tom projednání taky jsem překvapen že pan havelka je jedním pověřeným zastupitelem na tom jednání nebyl je taky dobrý říct do záznamu já jsem tady chtěl navrhnout bod projednání stav na odboru výstavby a životního prostředí neboť 
státní úřad 
havelka technickou velmi sochaři 
velmi se omlouvám jenom krátká technická poznámka víte že jsme byli v době pandemické situace víte že byly nějaké věci já jsem to z jednání sledoval právě pomocí těch onlajn prostředků jako pověřený zastupitel nicméně nemyslím si že by moje přítomnost nemyslím si že by moje přítomnost cokoliv změnila protože to by jste řekli je ryze odbornou záležitostí vedení těch úředníků a zpracovatele děkuji děkuji tak pokračujte o tom chci právě pohovořit protože na tom jednání byla přítomna paní vedoucí odboru výstavby a životního prostředí která pravděpodobně vůbec nedisponuje 
znalostmi 
respektive ve vzděláním proto aby vůbec se mohla účastnit jednání které se týká územního plánování odbor výstavby a životního prostředí obsahuje sobě zaměstnance kteří vykonávají orgán územního plánování v orgánu územního plánování a obecný stavební úřad v lyse nad labem je v tom tak velký zmatek že vlastně nikdo neví kdo co na tom odboru vlastně vykonává a kdo je vedoucím těchto lidí to znamená jak orgánu územního plánování tak obecného stavebního úřadu inspekce práce státní úřad inspekce práce vám sdělil devátého třetí dva tisíce dvacet jedna 
že nicméně jak již bylo výše uvedeno závěrem kontroly provedené oblastním inspektorátem práce pro středočeský kraj je zjištění že kontrolovaná osoba neprovedla výběrové řízení která měla provést po sloučení odboru stavebního úřadu a životního prostředí to znamená my jsme v situaci kdy vedoucí odboru život vedoucí odboru výstavby a životního prostředí je jmenována bez toho aniž by byl dodržen zákon je jedna věc a druhá věc je že její vzdělání vlastně neumožňuje dělat vedoucí těm jednotlivým pracovníkům kteří vykonávají činnosti orgánu územního plánování a obecného stavebního úřadu dokonce víme bezpečně že paní vedoucí se podepisuje pod dokumenty stavebních povolení 
takže 
jestliže tady chceme měnit územní plán 
tak přece to nemůžeme dělat tímto způsobem na to skutečně potřebujeme lidi kteří skutečně ví co dělají přece nemůžou na veřejné projekt přece nemůže na veřejném projednání sedět osoba která vlastně nemůže o něčem rozhodovat a přitom se tváří že tam rozhoduje dokonce rozhodovala skutečně o tom kdo který dotaz bude zodpovězena který nebude zodpovězen jak je takováhle věc možná jak je možné že se něco takového vůbec stalo v lysé nad labem znova vás upozorňuji že skutečně půjde o situaci kdy konkrétní občanku žádá o slovo ke konkrétnímu bodu programu nebo v rámci rozpravy před hlasováním o programu a předsedající zastupitelstvo neumožní vystoupit výslovným sdělení uplatněním síly technickými technickým opatřením vypnutí mikrofonu a podobně případně jiným obdobným způsobem a podle okolností též přehlížení tomto případě skutečně dochází k porušování zákona abyste zákon neporušili už dvakrát minimálně takže zároveň platí že je problém skutečně s tím odborem jako takovým 
může se někdo vyjádřit může se vyjádřit třeba paní tajemnice jak je možné že neudělala výběrové řízení 
pane mluvte k věci mluvit když se tyhle věci 
protože mluvíte pane staré věci protože ten odbor výstavby a životního prostředí to realizuje realizuje tu změnu územního plánu respektive pracovníci kteří jsou tam zařazení zároveň mi bylo sděleno že vedoucím toho odboru a tedy vedoucím těch pracovníků je paní inženýrka diana samková 
ale přitom nejen evidentně vzdělání na to aby mohla do 
činností orgánu územního plánování vůbec zasahovat 
jak je možné že se něco takového tady stalo 
vysvětlete nám to prosím poprosil bych paní tajemnici jak to že neudělal výběrové řízení a pak samozřejmě pana starostu jak je možný že takovouhle věc trpí a to 
tak je přihlášen pan fajmon 
nemá to ušlo 
tady má slovo pan zastupitel fajmon 
tak já jsem vzhledem k pokročilému času navrhnout ukončení debaty k této záležitosti opět máme půlhodiny rozpravu bez jasného výsledku takže návrhy na hlasování a ať se hlasuje a rozhodne se děkuji 
nechám hlasovat o ukončení diskuse 
má 
lemon 
pro hlasovalo devět proti čtyři zdržel se jeden nehlasoval jeden návrh byl schválen 
a teď budeme hlasovat o navrženém usnesení  
tak máme ten výsledek hlasování proti ci drželi či se šest 
pro pět návrh nebyl schválen děkuji 
pokračujeme součiny my body bod číslo tři informativní zpráva o pana zastupitele jiřího havelky a pana zastupitele karla marka 
pana velká no 
jsem se přihlásil technickou a ne do diskuze za to se omlouvám ve své podstatě já bych měl tedy dát zprávu o čtyřech věcech a to je příprava druhé a třetí etapy obchvatu dneska už tedy jenom druhé lávku pro pěší pro pěší cyklisty přes hrabalův most po labskou cyklostezku a přístaviště pro rekreační pravidla nebudu to natahovat co se týká ve věci druhé části obchvatu města lysá nad labem nedávno tady proběhlo jednání s vlastníky kteří ještě neprodali pozemky pod tělesem obchvatu tuto chvíli máme dneska ke schvalování i návrh na výkup pozemků ve vlastnictví města do vlastnictví středočeského kraje dneska o budeme hovořit to znamená jedeme v tuto chvíli majetkoprávní vypořádání v této věci územní rozhodnutí tam je pro vydání stavebního povolení bude potřeba mít majetkoprávní vypořádáno co se týká lávky pro pěší a cyklisty přes hrabalův most to víte že velmi diskutované protože po opravě mostu tam jsou ty svodidla která když chcete přejít z musíte přelézat za což je velmi nepříjemné v tuto chvíli čekáme na vydání stavebního povolení jakmile vydáno stavební povolení bude předpokládáme že spolu se středočeským krajem za žádáme o dotaci na státním fondu dopravní infrastruktury tak aby ta lávka mohla být vybudována to je lávka pro pěší co se týká polabské cyklostezky mi to také velmi veselé tuto chvíli kraj 
víceméně zadal studii proveditelnosti této věci řeší se tam už majetkoprávní věci tam kde jsou obce byli jsme osloveni zda budeme ochotni si pak následně třeba převzít i pozemky a do té údržby nicméně je to zase v nějakém stádium majetkoprávní vypořádání a tam ještě nejsme v územním rozhodnutí a 
přístaviště pro rekreační pravidla kam poslední informace je že v tuto chvíli je tam podána žádost aby se to posuzoval podle velké i nebo prostě aby to bylo řádně posouzeno v rámci posuzování vlivů na životní prostředí to od z mé strany všechno děkuji pane starosto 
děkuji pan marek 
já bych chtěl podat zprávu ohledně dvou věcí a to je výkup pozemků ve vlastnictví města do vlastnictví středočeského kraje a vezmu věci chronologicky minulý týden v pátek to znát díl devátý jsme na komise mají ve středočeském kraji odsouhlasili odkud po téměř devadesáti hektarů od města za cenu dvě stě padesát korun za tu cenu za kterou jsme to vykupovali město nez tady máme bod na program zastupitelstva za chvíli se k němu dostane na aby mi jako zastupitel zsmo jsme schválili prodej těchto pozemků středočeskému kraji zítra to nádoba šestnáctého září rada středočeského kraje bude o tomto rozhodovat že středočeský kraj budeme okupovat tyto pozemky a dvacátého pátého října zastupitelstvo středočeského kraje by měl schválit fotku to je postup který který na lanech kdy bude čekat 
to co vlastně mezitím očekávám že na závěr dnešního schválení a tak město vyhlásí věcný záměr ještě tady na zastupitelstvu uvidíme jednou takto prvnímu bodu a tomu zároveň 
a to se to si tam čierne pan starosta potom jak se podařilo udělat donate se středočeským krajem kde se memorandum přesně o tento bod rozšířil také druhý bod co se týče domova pro seniory 
takto se situace výrazně složitější jednal jsem s odborem sociálních věcí s panem novákem což je radní pro sociální oblast 
byl jsem a dělal jsem prohlídku na zámku domovy seniorů a v této chvíli středočeský kraj se připravena zpracování celé strategického strategické studie ohledně sociálních služeb ve středočeském kraji kde jsme situaci středočeský kraj že máme takovýchto domovů pro seniory na zámcích asi dvanáct to znamená klesá není jediný diskutovali jsme o tom zda anna který zámcích budeme moc po dlouhodobém horizontu zůstávat skutečně pravda je že desátník nepatří ten prostě objekt není vyhovující a ne na není šance od budou nějaký představy jsou zámkukterý středočeský kraj bude moc se nechat vlastnictví protože pro účely sociální péče to půjde 
je první krok v průběhu následujících měsíců nás bude čekat 
na 
příprava zcela strategie celou středočeského kraje na závodech které bychom měli mít větší jasno jedna část druhá část která se vyjednával paralelně tak byla žádost soukromé společnosti která přišla na středočeský krajpřed rokem a půl to znamená 
někdy v červnu v květnu roku dva tisíce dvacet a to je společnost která v milovicích buduje soukromou polikliniku na 
na křižovatce mezi armádní a spojovací průběhu té stavby oni požádali o změnu to znáš by to nebyla soukromá poliklinika přišli ze žádosti středočeský kraj že by z toho stával dům pro seniory a ta diskuze probíhala minulá minulá rada jmenovala koalice na středočeském kraji 
se nějakým způsobem zavázala k těmto krokům to činit rámci aktuální koalice jsme všechny tyto kroky odmítli protože to místo není skutečně adekvátní náhrada za domov na zámku by bylo nemožné a to vlastně v této chvíli v pondělí na zastupitelstvu kraje jsme to finálně zamítli takže to je věc která je uzavřena a čeká nás teda další jednání kde by mohl domu pro seniory být a jak by mohl vypadat protože to co ještě další věc pardon třetí která je velmi důležitá také diskuze která probíhá paralelně a není může otázka krajan otázka celého státu vyjednávání s evropskou unií jaký budoucí sociální služby domovy pro seniory mají vypadá je to veliká diskuze je dneska jsme logicky tlačeni k malým objektů až na úrovni maximálně osmnácti lidí na druhé straně ale je to ekonomicky neúnosné mi vlastně musíme najít ten správný model a nejen móda horizontu dvou let ale v horizontu prostě dvaceti třiceti let protože pokud by se něco mělo budoval tak tomu budovat na hrozně dlouhou dobu takže to je to jsou ty kroky který nás této chvíli budou čekat násobcích měsících 
děkuji paní bláhová 
děkuji za slovo já bych chtěla a při této příležitosti touto cestou poděkovat karlu marxovi jako předsedovi krajské komise pro majetek za jeho aktivitu v souvislosti s výkupem pozemků od města protože se vedle vedení našeho města pane starosto vedle vás je on podílel ano i on se podílel ano určitě máte pravdu i on se podílel na uzavření dohody zase funkce na středočeském kraji než by bylo fajn kdyby to tady zaznělo kdybyste si jenom ty zásluhy na uzurpoval děkuji také děkuji paní bláhové a nebudu říkat nic pan havelka na asi se všichni budou divit já jsem to udělal jako technickou ale já jsem chtěl poděkovat jak zastupitelstvu taky karlovy protože jsme opravdu na tom kraji na tom pracovali a myslím si že jsme dokázali že když to zastupitelstvo něco jde tak se dokáže semknout a nemusíme se jen dohadovat a jsem velmi rád a doufám že to i krajským zastupitelstvem protože ta věc není úplně standardní a 
budeme držet palce děkuji 
ta děkuji 
pavel více 
a 
jak této věci stručně 
na webu města jako podklad je dokument který říká že se dotýká usnesení číslo jste sedmdesát tři ale jakého usnesení 
je to zastupitelstvo města rada města nějaká komise o koho to je to je prostě takhle takhle to vypadá tady ty podklady pro občany nicméně ne 
při téhle příležitosti požádám o to aby 
aby občané ty podklady měli protože skutečně vůbec nevíme o čem tedy jednáte pane starosto je jedna věc a druhá věc k minulému módu jsem se znovu hlásil tomáš licence se znovu hlásil měl dlouhých pět minut a nemohl jsem vystoupit opět jste mě přehlížel pane starosto 
já myslím že tady o tom rozhoduje zastupitelstvo a už si mě odpusťte že já vás přehlíží zastupitelstvo rozhodlo o ukončení diskuze no 
takže děkuji už nemáte nemá 
no 
my 
a já 
tak děkuji 
máme tady máme tady návrh na hlasování 
na 
a 
no tak budeme následovat bude takže tady máme bod návrh usnesení že bereme na vědomí informativní zprávu 
zájem a chování 
tak pro čtrnáct proti nikdo zdržel se nikdo nehlasoval jeden 
návrh byl schválen děkuji 
následuje bod 
čísla 
čichal 
dvacet pět 
tady je revokace usnesení ticho sedmdesát tři vodě dva ze dne šestnáct od vás dva tisíce dvacet 
paní bláhová 
já jsem se chtěla zeptat bod dva chápu v souvislosti s výkupem pozemků pro druhou etapu obchvatu protože už to přišlo na kraj ale nechápu proč by pan karel marek nemohl jednat ohledně výstavby nového domova pro seniory což ostatně je patří i do jeho náplně práce na kraji protože členem sociálního výboru a potom ještě teda nerozumím tomu když vy vlastně revokuje to takže tu dvojku rušíte tak proč ve trojce žádat aby podával správu a určený má podávat když vlastně nechcete aby za město pracoval takže 
pan marek 
děkuji 
za slovo je tady jenom mě zarazilo samozřejmě klidně může to co vlastně je to je co by vás koalice jestli jestli tu pověření dávat nebo ne ale k tomu tedy bude zprávě na moji žádost kdeže tomu tak není ta situace na minulém zastupitelstvu byla trošku jinačí bylo to o tom že s touto otců losovali pověření paní stařecké k jednání o odkupu já se taky jenom abych si ujasnil co mám nebo nemám dělat máte chaos a takže to bylo to byl ten mod já jsem na minulost řekl ale je na vás samozřejmě si pověřenými bude teda jestli ho dávat nebo ne já to plně respektuji a zároveň platí ač mám nebo nemám to je stejné ať i když jsme teď vlastně byli co se týče výkupu pozemků pověření oba dva tak jsme samozřejmě jednali k tomu aby ty věci procházeli jsme nějaké klopě doufáme všichni to proběhne v pořádku a doběhne nám to v průběhu tohoto roku a středočeský kraj dá našemu městu nebo 
začne našemu městu k odkupu pozemků cirka dvaadvacet milionů což je hodně dobré ale to je má visel naviac slanění mě trošku mrzí že důvodové zprávě na moji žádost skutečně na žádost není já rád pracuji pro toto město aj a to že se v mnohých věcech nerozumíme je možný ale bydlíme v tomhle městě děkuji 
děkuji pan havelka 
jenom možná že jsem to tedy já špatně pochopil ale já jsem to pochopil tak že ta žádost byla kolega to tedy vysvětl já to tedy pochopil 
jiným způsobem ale to nevadí on to tady vysvětlila řekl děkuji 
paní bláhová 
mám technickou když jste navrhuje revokace usnesení vodě dvě tak to znamená že se to ruší a nemělo by tam být to slovo ruší když se to evokuje tak co to znamená jestli to revokuje se mění ale vy jste neřekli jak se mění to znamená mění se to tak že se to ruší asi ten bod takže by tam mělo být v tom návrhu usnesení nemělo víte že se ruší revokuje takže se ruší a doporučuji tedy asi ještě upravit tyto trojku a nebo to tam rovnou můžete nechat protože pan karel marek stejně nemůže už dál jednat když už je to na kraji tak je to na vás 
top 
jestli by se teda mohli ty podklady připravovat správně jako už poněkolikáté kde to blbě připravený je sami nevíte co s tím my se na nás zlobíte že zdržujeme ale přitom vydáváte neúplný podklady a nesmyslný tak ho zamyslet trochu 
dobře tak tady máme na vrchu snesení nechám o něm hlasovat 
revokovat 
místo slova revokuje dáváme ruší 
tak máme připravenou hlasování 
tak pro deset proti jeden zdrželi se tři nehlasoval jevem 
návrh byl schválen děkuji 
jo 
tak máme tady bod číslo čtyři asi 
tak som pan fajmon 
tak já jsem požádal aby jsme projednávali po čtyři a ještě bod 
se dohromady a protože se týkají stejné lokality ulice v bažantnici a na konci města namlít na číně a my jsme projednávali dvakrát a ve výboru a shodli jsme se nakonec na tom že a je potřeba jako prioritu řešit umístěný a kontejnerů pro separovaný sběr a vytvořit místo které bude mimo komunikaci protože současné době to na křižovatce na silnici což není bezpečnostně pořádku a je tam zároveň dost místa na městských pozemcích kde by se mohlo udělat a to buď teda ty trafostanice na druhý na nebo na části směrem na jih a doporučuje výbor aby se 
radě úkol 
zajistit 
zpevněné místo pro 
to separovaného sběru odpadů a následně aby se řešila otázka případného odprodeje pozemků jak na severní části tak máte a na východní části ulice podle nějakých jednotných pravidel já jsem se byl podívat naposled dneska předtím ještě asi dvakrát nebo třikrát a prostor tam nějaké a posunutí hranic určitě je mezi současnou hranicí a komunikace a do ulice bažantnice a domy je asi šest metrů a na druhé straně mezi ploty a radnicí komunikace devět metrů takže prostě nějakým způsobem si myslím že těm lidem bychom být mohli vstříc a ale základní předpoklad boje nejprve vyřešit otázku toho místa separační sběr odpadu takže se ví že zastupitelstvo ukládá radě města a 
připravit rozpočtu na rok dva tisíce dvacet peníze na dvacet dva 
pro realizaci toho místa a následně připravit má vliv na a jednotný postup při a odprodej části pozemku dle dle a možnost skutečných možností tě lidem kteří o to požádají 
jako 
jo takže zastupitelstvo města ukládá radě města 
za prvé zapracovat a položku 
nové sběrné místo separovaného odpadu lokalita 
lokalita kratším respektive ulice k bažantnici kačina 
v roce dva tisíc v rozpočtu pro tisíce dvacet dva 
a zadruhé 
připravit návod 
jednotného postupu si 
odprodej části pozemku dle požadavků žadatelů 
jako 
pan burian 
děkuji za slovo já jsem teda z toho pochopil že 
pane fajmona jestli můžete zareagovat jestli se vám správně rozuměl vy navrhujete neřešit tuto chviličku prodej nebo prodej ale nejprve vlastně tam jakoby vyřešit místo pro separovaný sběr a následně se vrátit k tomuhle tomu bodu a případně prodat nebo jste to myslel 
tak já se teda přiznám že jsem měl připravenou nějak reagovat na vody konkrétně by se stalo neudělali trošku zas ještě něco jiného tak 
já už tomu asi toto chvilku nic dalšího nemám děkuji protože já jsem chtěl reagovat na ten prodej nebo ne prodej a a tak ale jestli jako představujete což chorobu rozumím že ten separovaný prostor potřete ten prostor pro separovaný sběr potřebujem tak já si už k tomu nic nemám děkuji děkuji paní ušiska děkuji já jsem chtěla navrhnout tam jak bylo v tom textu uvedeno že odbor správy majetku navrhuje aby ten pozemek byl řešen jako náhradní výsadba tak jsem to takovou usnesení ale když parfému navrhnout tady to tak už to zbytečné 
kde to je tam žádná na hraní už není ale tady v té větě je napsáno nebo tady napsáno té zprávě důvodové že odbor správy majetku navedl bych chtěl navrhnout tento pozemek pozemek pro náhradní výsadbu 
takže jestli se nezabil v usnesení ale je to v kom v důvodové zprávě 
pan karel marek 
já bych v rámci guru protože jsme situaci kdy výboru pro majetek řekl neprodává tedy rada jste řekneneprodávat máme tady 
na zastupitelstvo navržené usnesení twice neprodá tak se přidržet toho co mám v tom usnesení protože bude mít diskuze o rozpočtu tam chápu že tyhle ty položky určitě zazní je pojďme diskutovat diskuzi o rozpočtu a zároveň bych rád než tady toto usnesení o pana by znamenalo a bez diskuze ve výboru bez nějakých větších mapových podkladů rovnou říct pojďme tom části prodat odbor majetku velmi dobře říká pojďme to mít na 
náhradní výsadbu zeleně myslím že jsou možnosti různý 
já bych prostě to nechal na výbor aby ta diskuse přišli a teprve potom jsme na zastupitelstvu takže mu můj návrh by byl to do té chvíli skutečně přidržet se toho usnesení co tam je teď to neprodávat a 
a poté výbor se ty věci může prodiskutovat a přijít s novým jsme se do budoucna a ne měnit na poslední chvíli tady přímo na zastupitelstvu děkuji děkuji pan fajmon a 
nic na poslední chvíli prostě a tenhle návrh který říká výbor projednával protože žádosti 
o čtyři se týká těch asi šesti zájemců z jedné strany a ta sedmnáctka to jsou ty z druhé strany takže defakto žádají všichni ti lidé a je potřeba odpovědět nějakému srozumitelným způsobem a prostě všichni se ve výboru shodli v tom že je potřeba řešit 
a sběr odpadu separovaného za co může řešit samozřejmě taky je pravda že že vlastně teď se tu vzali do značné míry právě starej zájemci o odkoupení a dneska pokud tenhle návrh bude přijat tak žádný pozemky se prodá nebudou tuhle chvíli to bude řešit až bude vyřešena vyřešena otázka toho stanoviště 
děkuji paní bláhová 
děkuji za slovo já jenom ty dva body se týkají ulici v polích a ulice k bažantnici a vy chcete ten separovaný oko které řešit jen v ulici bažantnici a neřešíte ulici v polích anebo je to celá ta lokalita protože tak jak jste to tam navrhl do toho usnesení tak jednoznačně z toho vyplývá že chcete řešit ulici v bažantnice tak já se ptám tohle jestli teda byste mohl jenom u přesně protože pokud byste chtěl řešit jenom v ulici bažantnici také bych dala návrh další aby se ulice nebo ty pozemky které které se nestará nikdo za město v ulici polích tak aby se dali do plánu obnovy nebo údržby zeleně a případně se tedy skutečně jakoby bylo možné na nich zřídit nějakou výsadbu a potom ten druhý bod připravit návrh jednotného postupu při odprodej pozemku dle požadavků žadatelů o tom myslíte obecně pro celou lysou anebo zase jenom tady ty žadatele tady v těch ulicí palit 
vyšší kvalitu 
boli 
konkrétní případ jeden tady no ale já jsem to nepochopila proto se ptám jak to myslíte to znamená v této lokalitě žadatele 
já tomu rozumím ale 
účinným vůči 
ještě není ani dáno vlastně jestli se to chce prodat nebo ne vy už jste o krok napřed aby se připravili jednotný postup ale promiňte ale tady jasné komu jsme si navrženou neschválené zveřejnění záměru no ale o tom teď vůbec nebudeme hlasoval jsem pochopila že budeme hlasovat komoru a takže to jsou další návrat jeho tažené protinávrhy ale další návrhy také abychom si rozuměli dobře děkuji 
tak velka já bych jenom chtěl upozornit a asi to do výboru pro majetek máme protože my jsme nechávali zpracovat studii na ten separovaný sběr a tam by mělo být vidět rozmístění těch věcí protože víte že jsme tady o tom už hovořili několikrát a možná já bych se přikláněl k tomu aby to usnesení tam bylo co se týká toho separovaného sběru aspoň se s ním výbor bude moci seznámit protože my máme nějaký návrh jak by to mohlo vypadat a co se týká toho tak já jsem já to já to viděl dneska takže mi neschválí má v tuto chvíli 
prodej toho pozemku protože tam chceme dělat i následující kroky a takhle to i hlasovat budu 
pan velice 
já jenom krátce k tomuto bodu oběd občané nemají podklady byť teda známe čísla těch pozemku je jedna věc takže vůbec jako zdůvodnění takovýhle věci prostě hrozný a 
mám pocit že z toho vznikla strašná bramboračka co se tady jako odehrálo před chvilkou že jste tady strávili jako patnáct dvacet třicet minut prostě nějakej má diskuze má mezi sebou to jsem myslel že takováhle věc proběhne jako ráz naráz opravdu tomu moc nerozumím proč teda my občané nejsme dobře informováni o tom co se na jak se nakládá s naším majetkem 
jako získá 
děkuji také bych ráda ještě doplnila jestli by mohla třetí usnesení 
a to ve znění je se ukládá a zajistit rekultivaci rekultivaci stávajícího pozemku a zařazení pozemku do pravidelné údržby aby si lidi nemuseli stěžovat že to tam vypadá tak jak to tam vypadá 
tak já bych dal tady slovo paní od šiková ať už nám tady řekne konečně 
já bych vás poprosil aby jsme nevymýšleli u jednoduchý věci složitosti je přihlášená paní bála 
já mám jenom technickou poznámku chtěl bych pana fajmona poprosit jestli by tam tedy nemohlo být v tom bodě dvě dle požadavků žadatelů v této lokalitě aby nebylo zmatečný o čem se vlastně bavíme myslím že to asi není nic proti něčemu děkuji děkuji aby to aby jsme každý věděli o čem hlasují na děkujem 
oni to ženská 
ne jenom a připojen ke kolegyni bláhové protože já jsem si také zaznamenávala to co říkal pan mgr fajmon mám tedy poznamenáno připojit návrh jednotného postupu při prodeji pozemků a ten nakonec mi tam chyběl si pokud tam bude doplněna také bylo promítnuto na obrazovce také jsou tak to chápu té smysluplné děkuji 
tak děkuji je tady návrh hlasování 
od návrhu pana fajmona 
takže celkové 
dobře 
pálka prvek 
jo a 
bára 
a 
nenávidím 
vážně 
a 
citové 
a 
budeme hlasovat 
děkuji pro patnáct návrh byl schválen 
bod číslo 
pět prodej části obecního pozemku v ulici luční 
tady na dotyčné už po několika žádá 
od zastupitel by se probíraly v radě a 
jak rada tak i odbor správy majetku nedoporučuje prodat jak dvacet metrů čtverečních 
někomu nejen diskutovat návrh hlasování 
tak pro 
projekt čtrnáct proti zdržel se mu a 
takže návrh 
byl schválen 
máme tady bod číslo šest jsou termíny jednání rady města zastupitelstva ve druhém pololetí akce dvacet jedna je to bod z minulého zastupitelstva nebyl projednán 
tady máme návrh usnesení že bereme na vědomí a schvaluje 
nikdo není přihlášen 
pan sen 
aby a 
kdekoliv 
k těm k těm termínům a k hodině opravdu je to tak že ve tři hodiny se občané se dostavit nemohou viděli jste že i já dokonce musím ve tři hodiny pracovat když jsem musel odběhnout takže 
poprosil bych vás abyste si tam teda tu hodinu zafixovali když jste říkali že jí tam zafixovanou nemáte tak si myslím že by bylo dobré kdyby se tam zafixovala bylo ta sedmnáctá hodina mimochodem vás upozorním že dnes probíhá také schůze volebních komisí a taky jste měli od tří do sedmnácti hodin ještě úřední hodiny že to taky velmi snes nemělo vůbec aby občané mohli sledovat to co se tady děje děkuji 
děkuji je návrh hlasování 
ještě valného chovali 
pak pípal 
promiňte 
ano takže pro třináct zdržel se jeden proti nikdo návrh byl schválen děkuji 
tak máme tady bylo číslo sedm návrh změny jednacího řádu zastupitelstva města lysá nad labem od ledna dva tisice devatenáct zase bod který byl už v minulém zastupitelstvu odle na rvačce devatenáct městský úřad začal používat nový systém předzpracování pro zpracování materiál pro zasedání zastupitelstva a rady od počátku roku dvacet jedna nově hlasovací systém pro zasedání zastupitelstva města vzhledem k těmto změnám je tedy navržená úprava jednacího řádu zastupitelstva města 
opravy spočívají především 
textový změnách tak aby příprava materiálu na líh na jednání a zápěstí odpovídaly skutečnosti 
zastupitelstvo se dohodli i aby zastupitelé 
poslali 
nějaké návrhy nebo doplnění k tomuto jednacímu řádu tam byl s sedmý do třicátého prvního května rvačky se dvacet jedna a žádné připomínky tedy nepřišli 
máme tedy návrh 
hlasování 
paní bláhová 
děkuji za slovo já jsem připomínky skutečně neposlala protože to pro mě byla velice obtížná doba po pracovní stránce a prostě jsem to nestihla a následně už mi to přišlo hloupé vám to posílat bych viděl že se to tak nebude odkládat tak bych to i zpracovala jenom jsem chtěla říct že jsem si ten řád přečetla že na některých místech jejich sledován v rozporu se zákonem 
za to může vám za to odpovídá právník a tak asi nemá ani cenu rozpadové byste to stejně ne ne zapracovali jenom jsem chtěla říct že nemůžete omezovat zastupitele aby předkládal body na jednání zastupitelstva 
ve vámi uvedeném programu prostě on může přinést osobně do kanceláře nebo poslat mailem a vy máte povinnost zapracovat nemůžete omezit zastupitelé v tom aby využíval program který by nakoupíte a vy používáte potom jednoznačně tedy pro rozpor mezi tím když říkáte že má být doručeny kanceláři a že má být doručen prostřednictvím tohoto programu pak tady určitě máte i rozpor v tom že není soulad se zákonem a to ve vyslovený textace která prostě zákonem jednoznačně dena aby ho tady v tom jednacím řádu máte úplně jiná máte tam dokonce i vnitřní rozpory v rámci toho toho zápis nebo toho jednacího řádu paragrafy a podstavec tři nekoresponduje s paragrafem šest odstavec jedna a takový spoustu drobností který třeba jako jednotlivě nemůžou způsobit neplatnost ale jako celek která jednoznačně nebo některý bude prostě ten zákon porušují a jenom se vám chtěla dát na vědomí že pokud to takhle přijmete tak já ho budu rozporovat u ministerstva jako 
děkuji pan fajmon a děkuji já jsem přednesl návrh na úpravu konkrétně v paragrafu šest rozprava v odstavci čtyři 
je navrženo že přístroj může trvat nejvýše dvě minuty myslím si že bychom měli to stanovit na vyšší 
čtyři minuty jinak nemám žádné další vidět 
analyzer 
je 
děkuji jednací řád se týká občanů zastupitelstvo města je veřejné je to veřejné jednání je absurdní nezveřejnit návrh jednacího řádu občanů města a chtít o něm hlasovat to je jedna věc 
druhá věc taky jsem tam to znamenalo ty dvě minuty protože jsem se k tomu podkladu nějakým způsobem dostal nicméně chci konstatovat že tady zastupitelstvo skutečně dlouhodobě udání koalice porušuje zákon o obcích tím že neposkytuje slovo že přehlíží občana že to přehlíží předsedající schůze nedává mu slovo a nejsem zdaleka sám nejsem zdaleka sám takže 
tohle coby asi jsem měla úplně odložit podle mého názoru tohle hlasování občané by se měly s novým jednacím řádem seznámit a měl by projít oponenturou občanů 
prosím vyjádřete se 
děkuji ne já bych chtěl odpověď jestli se tak stane tady technická pan havelka 
jednací řád zastupitelstva je vnitřní předpis který musí nemusíte mít je to předpis kterým zastupitelstvo říká jak bude jedna je to věcí interní zastupitelstva toto podrobovat schůzi občanů je zhruba stejné jako kdybyste pogodová diskuzi občanů jednací řád krajského zastupitelstva je to úplně ta stejná věc je to o tom jakým způsobem ten orgán bude jednat je to stejné jako když si sněmovna odhlasuje svůj jednací řád je to věcí diskuze v rámci zastupitelstva děkuji děkuji bangladéš 
má pan zastupitel kodeš slovo má 
lanko než tak potom nechte dominuje pana ale teda já teda nechapu proč měníme jednací řád když ho stejně nedodržujete jedna věc a druhá věc pokud vám bylo řečeno že je v rozporu se zákonem nechtěli by se to odložit teda to tak aby to bylo v souladu se zákony já vím že je vám to úplně jedno že se zákonem a neřídíte jestli tedy jedete svoje ale prostě aspoň jednací řád jako nebo ho zrušte úplně stejně je to úplně jedno stejně důležité jako kontrolní výbor tuhle pan marek 
děkuji pane starosto slovo a mě mrzí že v rámci toho jednacího řádu nějaký technické věci který který je potřeba mít a některé věci už tady řekli kolegové nemůžeme jako zastupitelé se říct že když to nepošle má nezvládáme do systému tak náš návrh prostě nemůže být zařazena zastupitelstvo mrzí mě že zastupitelstvu v tom původním návrhu aktuálně platný pardon řádu máme to že plánované termíny se svalem na zastupitelstvu půl roku dopředu já vím že jako starosta můžete se zákona zastupitelstvo libovolném termínu 
ale přeci tohle je ta ten jednací řád prostě nějaká zvyklost nějaký úzus tedy chceme mít takto půl roku dopředu občané měli jasno že kdy budou zastupitelstva který už hodinu tak aby se všichni mohli připravit mně přijde že je to hloupost vypouštět 
ale naopak je to něco co by tam zůstat mělo tak abychom měli ten správný signál směrem dopředu 
aktuálním jednacím řádu 
máte možnost diskuze není omezená ale je možnost na začátku zastupitelstva omezit diskuzi občanů nová znova to tady uplatňujte jsme zastupitelům 
evidentně se řeší nějakým způsobem asi o kus dál ale na druhé straně teď už to dáváte přímo do návrhu na to že tady schůze prostě se nepovede je to hrozně mrzí a já jsem to může srovnávat to zažívám tu diskuzi i na krajském zastupitelstvu tempem poměrně úsměvný někdy je to dlouhý ale skutečně mezi zastupiteli běží tam klidně desetkrát za sebou prostě tak aby se každý mohl vyjádřit a ten člověk třeba vyjádřit desetkrát ano já jsem tam často situaci obrácené možná situaci vás to znamená jsem situaci vládní koalice a říkám si ano je to dlouhý a proč ale tuto věc přeci nemůžeme dělat neboli se potom se zvykneme na to je vlastně na zastupitelstvu se nebude diskutovat proč zastupitelstvo je a proč je veřejný teď je to přeci jediná možnost opozice nějakým způsobem 
tu koalice tlačit k těm rozhodnutím trní příjdou rozumný a někdy ta diskuze může být je to diskuzí i tím že holka je třeba když nám to přijde velmi nerozumný pregnantně má bodama diskutujeme dlouho vidíte že bude na který nám přijdou normální rozumný tak se okamžitě bez diskuze schvalují a posouváme se dál ale když ty body na mě nejsou rozumný tak diskutujeme klademe otázky a to je přece jediná možnost nás jako opozice něco dělat pokud si chcete schválit jednací řád samozřejmě máte tedy zase devět hlasů úplně v pohodě ale myslím že se vracíme zpátky do doby kterou jsme už dávno chtěli mít pryč do doby kdy prostě národní výbor řekl že to také a nikdo nic říct 
maximálně jako říct se rychle nově tvou víc nahoře si dva tady být nemá holt je to tak že pokud budete navrhovat věci které nejsou příjemné a nám přijdou špatné byznysu se s námi tak možná to diskuze tady bude dlouho a to je přece taky to jediný co ta okusit se může dělat ať je to v parlamentu ať je to na kraji ale ať je to na městě prostě to tak je k té 
v parlamentní nebo k demokracii ta diskuze někdy bývá dlouhá někdy bývá neplodná ano máte pravdu je to někdy složité ale to přecidíky to je jakoby to je ta demokracie pokud to chceme změnit ono se to diskuzi klidně jednou král třicet sekund teď je to úplně jedno 
jak jsme si prostě šestou pozici nechcete slyšet tak jak nás vyhodili z výborů vyhodil z komisí 
tak jak jste si ovládne kontrolní výbor to všechno můžete dělat ale tohle přeci je špatná kultura ta se častokrát jednou vrací nejen vám ale tomu městu nastavujeme kulturu dlouhodobě dopředu proto si myslím že špatně tedy nocí řad přijmout takové jaké je myslím že do toho stávající jednacího řádu by se měli zapracovat pouze nějaké ty technické věci protože dneska od máme tyto tlačítka máme některé věci které jsou jinak než dřív ale nic víc nic míň 
a poslední věc kterou musím říct také že mě opravdu velmi velmi mrzí že občanů města nezveřejňuje přestaly se zveřejňovat podkladech zastupitelstvo bylo to standarta jiří 
je ten středočeský kraj to dělá ale prostě to neděláte to znamená občan může si pro ty poklady dojít samozřejmě zákona má na to nárok musí na úřad je to prostě složitý je to z principu jak lidem neříct co se děje na zastupitelstvu principech neříct co děláte a je to princip tech co se bojí vlastně aby náhodou někdo něco nevěděl co dělají myslím že to špatně děkuji 
tak děkuji já bych chtěl připomenout protože včera bylo zasedání krajského zastupitelstva pan zastupitel karel marek jsou zúčastnil projednali sto dvacet pět bodů za sedm hodin asi se tam nepředvádí to co tady v našem městě já to taky sleduju běží to tam úplně jinak se dokázali projekt na sto dvacet pět bodů za sedm hodin 
děkuji pan burian 
já děkuji za slovo já bych vám chtěl sdělit že jednací řád který předkládáte a určitě nepodpořím převážně to je z těch důvodů které tady zazněly a pro mě jeden takovej úplně základní důvod je ten že dnes máme jednací řád který je v rozporu v rámci té technické části jako tady zaznělo s tím souhlasím byl by aby se to tam doplnilo a mohli jsme jít od stolu by totiž v jednacím řádu máte dost záchytných bodů a kdybyste ten jednací řád opravdu aplikovali na jednání zastupitelstva tak tam máte možnosti jak to jednání udržet v mezích je to akorát vaše neschopnost takže to co tady předvádíte že dál krátí čas diskuze na dvě minuty a tak dále to prostě já se s ním nemůžu ztotožnit a myslím si že to je celé špatně ceník proplatí děkuji děkuji je tady pan 
alice 
děkuji 
na úvod druhých pěti minut si dovolím upozornit krajského politika že analogie se zákonodárným sborem poněkud kulhá protože hlasování zákonodárného sboru je zákonem a i 
zákonodárný sbor když hlasuje o svém jednacím řádu musí dodržet ústavu jen pro informaci 
když vy chcete schválit jednací řád tak musíte dodržovat zákony této země vy žádným zákonodárným sborem nejisté ten jednací řád je určen i občanům občané musí vědět jak se na tom zastupitelstvo bude jednat občané musí vědět jakým způsobem mohou vystoupit říká jim to zákon například tak že starostou nebo předsedou toho jednání není ten dotyčný občan přehlížen když se hlásí podruhé do diskuze to je jednoduché nic složitého na tom není například taky musí dostat slovo v momentě kdy se jedná o programu schůze 
taky to není nic složitého může to dokonce být v rámci jednacího řádu zapracováno takováhle věc abyste byli 
pytlích hlediska zákona o obcích takže 
prostě to tak není vy jste nám to nezveřejnili mi podle toho ale pak máme jednat to znamená ten jednací řád skutečně by měl být podle by měl být podroben kritice v rámci občanů nebo v rámci diskuze mezi občany a co se týče středočeského kraje no když opoziční zastupitelé a občané mají podklady k jednání no tak pak samozřejmě se dají ty bude schvalovat poměrně rychle protože mají důvodovou zprávu můžou si můžou si přečíst a můžou můžou být s ní v souladu například minulý bod je o těch a těch pozemcích občané vůbec neví za prvé by si museli nejdřív dohledat o jaké pozemky se jedná tak by se na něj museli podívat nebo by se musely aspoň podívat na nějaký snímky letecký a ale žádný důvod nebyl sdělený k tomu proč se s těmi pozemky bude nakládat nebo proč vlastně to chcete jakotímhle s tím způsobem řešit takže skutečně pane starosto znova otázka 
odložíte to odložíte tohle rozhodnutí protože myslím si že teď je ten správný okamžik zveřejnit návrh jednacího řádu občanům a celou věc odložit nechat občany ať se k věci taky vyjádří protože jsem mohou písemně vyjádřit žádný problém s tím přece nemáte a můžeme pokračovat dál bude to rychlý nemusím tedy mluvit pět minut můžu tady mluvit jenom dvě a půl minuty 
takže znova pokládám otázku pane starosto odpovíte mi pokud totiž neodpovíte tak otázka položená na zastupitelstvu otázka položená na úřadě je otázka jako každá jiná podle zákona slušně zlomenou devatenáct set devadesát devět fakt lince řešíte skutečně vlastně musíte odpovědět písemně 
tak my máme máme velikou zkušenost co se týká sto šestek samozřejmě velikou zkušenost takže informace se dostal ven myslím všechny a pravdivě takže děkuji za příspěvek a samozřejmě je tady návrh je tady návrh který mi předkládáme takže mi ho znova nebudeme má tady má tady slovo paní vožická plně zastupitelka 
děkuji já jsem chtěla také podpořit to aby opravdu občané ty podklady dostávali protože si myslím že na to mají právo a myslím si že ve spoustě věcech už to tady bylo řečeno není potřeba opakovat a já bych třeba jenom tady přečetla paragraf deset kdy se jasně říká že občan má právo nás na návrh připomínky a podněty a bohužel tady se stává že prostě nedostanu možnost a na to třeba aby byly interpelace zařazen jako pevný podprogram byl taky nedojde 
tak já pane gregora vy jste mi něco říkal nebo chcete říct nahlas 
já si myslím že ale vím že to existuje vím moc dobře a některé podklady se budou muset anonymizovat to si myslím že pak si zveřejnit mohou proč by se nemohly zveřejňovat a tady zrovna nebylo potřeba nic anonymizovat 
prosím nechte si komentáře takže já bych byla rada bychom opravdu tento návrh odložili děkuji děkuji paní ženská 
děkuji za slovo a já bych se chtěla 
připojit ke kolegům a znovu zdůraznit že jednací řád je nikdo organizační řád prostě pro obe a skutečně muži musí vycházet a navazovat na právní předpisy to znamená primárně vychází ze zákona o obcích a další myslím fi je bohužel ten návrh jednacího řádu tak jak je navržen není vydán v mezích právního předpisu o kterém hovoří to znamená že překračujeme své kompetence jeho schválení nemůžeme podle mého názoru omezovat práva krásou daná právní předpisy jinak vyšší právní sílu samozřejmě v rámci dne týká se to zejména například paragrafů vše anebo paragrafu devět paragraf šest který se týká samozřejmě 
rozpravy a paragrafy interpelací a týká se omezování práva se vyjadřovat k určitému bodu zkracování doby omezování toho ve smyslu že je možné vzít slovo nemám na mysli když je vedena diskuze neslušné neslušné podobě nebo neslušné formát nebo někdo vystupuje nevhodně tohoto důvodu ten jednací řád nepodpoří protože podle mého názoru prostě není neodpovídá tomu jak má jednací řád zastupitelstva obce vypadat jako 
děkuji pan havelka technicka 
najednou reakce samozřejmě pokud a ať už to dopadne jakkoliv pokud bude nějaká bude nějaký nový jednací řád schválen tak samozřejmě tak jako stávající jednací řád vyvěšen taky ten nový bude vyvěšena by se s ním občané mohli seznámit jenom technická a já chci říct jednu věc líbí se mi když se opozice zaměřila na ten na kritiku toho nového co je navrhováno ale zkuste se podívat na ten starý je také velmi věcí které jsou porušováním zákona jsou tam i pokora a řídíme se tím pět let a nikomu to nevadí říkal jsem to když se schvaloval to jsem byl zrovna v opozici a kupodivu nikomu to tenkrát koalice nevadil a jsou tam body které jsou podle mého názoru v rozporu se zákonem podívejte se řídíme se tím čtyři roky pět let nevím 
děkuji ani stařecká jako za slovo já bych k tomu chtěla říct že jako 
celkem často se setkáváme s tím že nějaký bod který se na zastupitelstvo dostane 
a je třeba nějakým způsobem složitější je třeba stahován odkládám ale několikrát ho už zastupitelé všichni zastupitelé mají vlastně ve svých emailech nebo podkladech jako jej tento jednací řád který už odkládáme přes rok a nyní po roce se tady dost možná i po delší době se dozvídáme jak není správně jak by se měl předělat jaké nezákonný dozvídáme se to jako obvykle před kamerami že veřejností aby jsme je aby jsme ve aby jsme tedy nějakým způsobem byly i zhutňování asi že jsme to neudělali v pořádku tak je taková spolupráce samozřejmě není dobrá ale už nechci říct že jsme si na to zvykli ale nevíme proč tom stále takhle pokračujete jinak když se podíváte na hodinky je půl šesté a z veřejnosti je tedy kromě pana a lycea rose asi tři lidi další takže 
já si myslím že spíš mě mrzí teda že nakonec o to zájem takový není jen na tu pátou hodinu nepřišli aby tady s námi byli a nějakým způsobem se do věci zapojili domnívám se že za začínat na patnáctou hodinou v našem případě a právě i k tomu abychom se všichni včetně aspoň těch lidí co jsou tady pořádně vyjádřili tak je dobré že začínáme takhle brzo protože to aspoň do jedenácté hodiny stihneme takže to je asi tak ode mě všechno jako 
děkuji pan marek 
pane starosto děkuji za tu krásnou asociaci se středočeským krajem kde jsme projednávali tech ohromné množství věcí v pondělí proč ten důvod proč to běží tak rychle ten důvod je jednoduchý nebo jejich několik za prvé podklady jsou skutečně vyvěšený už deset dní všechny dopředu je občanů druhá věc je ta koalice i s opozicí prostě komunikujete věci se před diskutování ve výborech a komisích kde se ty jednotlivé věci už vyjasní vyladí anebo je jasný že tady je spor ale už jen v jedné jediné věci toto neděláme prostě ty se tady vidím vždycky poprvé až na zastupitelstvu a maximálně se bavíme o tom že že to na další zastupitelstvo ale na co máme komise rady no tak já chápu že vlastně když tam skoro nejsme tak je to asi k ničemu pro nás abychom společně diskutovali o tomuto přeci vede 
a zatřetí pokud ten na rámci krajského zastupitelstva pokud se se na to díval tak pokud byl bod kterým tak opozice nesouhlasila tak se k tomu budu klidně jeden jediný člověk vyjadřovat mě desetkrát prostě tu možnost má ne neúčinná mého není to proto že řekneme ne moc dvakrát a tím to skončí ono to má přesně ty důvody v tom že jako zastupitele přeci nakonec schvalujeme tím naším rozhodnutím důležitý věci pro město dobře někdy jsme se může být na jakoby z mnohých věcech ne úplně plodná někdy i usnesení jsou složitější to vždycky tak bejvá ale jsou to důležitý věci proto město tedy tady schvalujeme a přeci není možné aby se někdo nemohl podruhý trapu třetinu pošta zeptat a dát otázku protože potom on bude hlasovat to je stejné jako kdybyste členům představenstva nebo dozorčí rady když má hlasovat o některých důležitých věcí mě řekli ne bude stát jenom jednou nebo dvakrát prostě potom už vás nezajímá potom to jenom svaté tohle se přece nedělá že si myslím že to není dobře takhle dělat myslím že ten důvod proč ty věci netrvají dlouho je protože se nevyskytují v komisích 
a protože ty poklady a veřejnosti proč veřejnou se ptal často až tady protože ty poklady skutečně nemá děkuji já děkuji za veřejnost už jedno veřejnosti který měl úmysl tady by do třiadvaceti už jste ho už jsme ho vyštvali pan havelka technická 
jenom technická já si troufnu říct karle že nemáš úplně pravdu a to v jedné věci a to v tom že tam ten systém nikdo nezneužívá jsem přesvědčený že klidně ti příště předvedu a jsem zvědavý jak na to budete to že to zastupitel natáhnu o tři hodiny když budu chtít jenomže se to prostě neděje to z toho důvodu že si řekl že si někdo řekne to co si k tomu myslí je to v pořádku be my jsme se to na vědomí jde se dál kdokoliv je schopen to zastupitelstvo tak jak je na natáhnout pokud bude chtít 
po 
pan marek technická k tomu jenom já jsem tady sám za poslední několik měsíců zažil právě několika tu diskuzi typu pana marek místa mluvil dvakrát už jsemprostě neměl možnost se vyjádřit myslel že to prostě není dobře bylo mi to velmi nepříjemné protože to byly věci které jsem tomu chtěl říct 
takže a nemyslím si jestli má příspěvků má svoji diskuzí kari věci z nepoužívám děkuji jako i veřejnost 
tok 
já bych chtěl 
dnes ale já bych chtěl říct že já chápu jednací řád zastupitelstva jako věc kterou si zastupitelstvo kdykoliv v průběhu jednání může upravit odsouhlasit jinak 
pro mě je spíš důležitý pro občana by tam byly zcela jasně řečený některý věci který mají vztah k občanovi znamená já bych docela přivítal aby věci byly zveřejňovány pro občana ne šest dní dopředu nebo dva dny dopředu vlastně šest dnů dopředu když je zastupitelstvo ve středu takto znamená ve čtvrtek můžu zajít na úřad na úřadě není úřední den paní tajemnice mám už nos že prostě na úřadě se mimo úřední den moc nefunguje takže mám jediný den pondělí má být zveřejněný dva dny dopředu já jsem se včera odpoledne díval jestli je dostupné jednací řád no nevím nebyl jaká tedy jako veřejnost nebo občan mám k vám něco říct tomu jednacímu řádu 
mám asi řeknu tohle že pokud nechcete probírat s veřejností tak si to probírek na nějakém soukromým zasedání prostě pokud to má být veřejný tak si může musí veřejnost vyjádřit musí s tím by za čas se znamená já bych docela viděl jako přínosem kdyby se tedy udělal to co rady naznačil pan magistr marek deset dnů dopředu jak pro zastupitelstvo pak pro občany samozřejmě pro občany pane gregor musí být za černěný píár a tak dále já vím že to je obtížnější myslím si že zastupitelé můžu na začátku rozhodnout o tom že se některý body programu který jsou byly dodaný pozdějš takže se doplní ale důležitý je aby prostě ty občany měli občané měli podklady bych viděl jako velké pozitivum další věc je že tady se nerozlišuje když je dotaz občana tak vlastně tady se o něm hlasuje se na něj bude dělat usnesení nebo ne udělá se usnesení že jsem apl nebude odpovídat tohle přece takhle nefunguje přece když má občan dotaz tak prostě se ten dotaz by měl odpovědět hned na místě anebo nějaký lhůtě deset dvacet třicet dnů písemně pokud je to složitější občas do ale aby bylo usnesení zastupitelstva že se na to nebude reagovat jako třeba ve věci věci webových stránek nebo ve věci o veřejného projednání prostě plné není stejně támhle když má paní magistra bláhová má nějaký stížnost jestli tedy odhadujete že to nedáte do do do prostě do zápisu to přece taky nemůže být takové ten jednací řád tohle musí řešit a vy vlastně správně máte teda udělat usnesení že nesouhlasíte aby ten návrh kampen celé návrh musíte napsat vlastní usnesení a tam v tom zápisu musí být co se týče zápisu tak jako bych chtěl říct že zápis který byste tedy na začátku diskutovali tak jako já jsem ho nenašel na webu prostě podle mého by měl by na webu nikdy čtrnáct nebo kolik dvacet dnů po zastupitelstvu červnovým to tam nebylo do tečka takže vlastně ten zápis nebyl občanům k dispozici k nahlédnutí že zase projednáváme další věci já bych tedy další věci které bych chtěl vědět v tom jednacím řádu tom budouci bych chtěla třeba vědět co má problémy tedy pan starosta aby tady bylo víc tlačítek když se někdo přihlásí do diskuze za občany prostě aby bylo vidět kdy je před tím ukončením návrhem na končetině potom další věc kterou je pan starosta mě na jednom ze zastupitelstva v jednom bodu vykázal protože mi nedal slovo nevysvětlil atakdále a pak mě nimi tím vykázal na všechny další body projednávání já si myslím někomu zase znají rozsudky nejvyššího správního soudu kde se tohle vysvětluje vy pokud chcete někoho vykázat z jednání zastupitelstva mělo by to být v jednacím řádě kdyžtak popsáno podrobnějš kdybyste měl poučit seznámit v čem proč ho vyučujete a podobně pak by tedy měla být nějaká pořádková služba která by měla být zajišťovat patrně paní tajemnice která případně toho dotyčného by měla být jedině kdyby on se s nima pral aby měl zasáhnout nějaké městský strážník ne že tady takhle dát pokyn městskému strážníkovi a on vyvádí prostě obyvatelé tedy občana protože vy jste porušil zákon a za slovo a nedodržel a řešíte to mocí přes strážníka znamená je tedy celá řada věcí která se do toho jednacího řádu vůči těm občanům změnit jako a já si myslím že to bych chtěl vidět aby to tam bylo jo 
děkuji 
takže děkuji já bych asi dal slovo našemu právníkovi 
chci říct že to jednací řád jsme sledovali jednací řády z jiných měst a že samozrejme si vymýšleli nějaký svoje svoje myšlenky prostě takhle pomaleji než jste 
prosím 
nejenom komu 
vínem jak řekl pan starosta není to našimi se inspirovali jsme se jiných městech městských částech hlavního města prahy a podobně nedomnívám se že by jednací řád tak jak je navržen byl v rozporu se zákonem 
vychází z toho že samozřejmě abychom zajistili tu technickou část také protože máme máme nový systém kde přes který se nahrají materiály ne pro jednání rady a zastupitelstva proto je tam uveden ten termín samozřejmě uvedený systém nebrání zastupitelům tomu aby přímo na jednání zastupitelstva přednesli na bod programu na rozšíření a zastupitelstvo o něm hlasovalo 
to asi všechno 
se týká toho omezení je to je to standardní běžné i z jiných měst říkám není to města 
děkuji 
ani bláhová 
podruhé ano chtěla bych využít svých druhých pět minut 
tak děkuji za slovo pane starosto jste velmi laska chtěla jsem říct že z navrhovaného znění tohoto jednacího řádu i z toho jak to tady vyjadřujete tak je vlastně zřejmý 
že jste opravdu politici že vlastně to jak jednáte tak ta politická stránka renatu veseckou protože pokud jste na místě na kraji nebo v poslanecké sněmovně nebo senátu tak a jste ve vedení jste prostě jako koalici tak chcete čas zkracovat protože nechcete si nechcete umožňovat opozici aby mluvila zatímco když jste na té druhé straně v opozici tak se vám to zase nelíbí a moc se rozčilujete že to slovo nemáte a že ho vlastně chcete a chcete se vyjádřit protože opravdu té vaší jediná možnost říct proč tím nesouhlasíte co navrhujete jak to má být jinak a nemá být jinak je to krásně vidět v poslanecké sněmovně protože tam je v opozici ode stan piráti kade u dejme tomu káče i když tak napůl a týmový hodiny a hodiny klidně ty samé lidi protože mají přednostní právo a vlastně vy jste s tím všichni jako zástupci odnést pořádku protože je to vaše právo a ano tak to má být je to právo prostě každého vystoupit v poslanecké sněmovny v rámci toho co může může mluvit hodiny a hodiny protože má právo říct to co chce vyjádřit a to proč ho lidi volili nějakým jiným způsobem chcete aby strana která není tou vládní tou která vládne ať už na jakékoliv úrovni aby řekla co si k tomu k té vědci myslí když vlastně ona nemá možnost dělat ty úkony jako děláte vy když jste v tom vedení to znamená že vy vlastně péče na na městské úrovni když to tak vezmu to znamená je tedy ode z čssd se zde ano káže má pan kol mám tak vlastně vy říkáte že mi to právo nemáme protože nejsme vyvedení ale když se to klidně může otočit a chvíli to být jiný a to není jako že to děláte pro nás to děláte pro všechny to děláte i pro sebe do budoucna pro všechny ostatní kdo budou prostě v opozici tak aby měli právo říct co si v té věci myslí taky si můžete všimnout že když je ta věc ne problematická podklady jsou správně připravené nemáme k tomu žádné doplňující dotazy které si třeba dřív nezjistíme na odboru tak vlastně k tomu nevystupuje ale vystupujeme k tomu v případě kdy opravdu máme pocit že něco chceme říct aby lidi který nás zvolili a ostatně i vás tak aby věděli proč to děláme proč tady sedíme a neseděli tady jenom prostě na zadku ne zvedali ruce a nekoukali kdo jak hlasuje nezlobte se na mě ale od tohoto tady jsme jsme zastupitelé máme zastupovat lidi a lidi mají vědět proč chceme hlasovat také hlasujeme a co si o tom myslíme ne tady prostě jenom tupě zvedat ruce a odsedět si to tady protože ho za to bereme ty peníze tak to prostě není takže ano já se prostě k věcem které mě zajímají a ke kterým mám co říct vyjadřovat budu a nemyslím si že správné abyste mě někdo omezoval v tom co vám chci říct jako já vás také neomezují v tom co chcete říct takže buďme k sobě prostě rovní nezne užívejme té moci a buďme prostě lidi děkuji 
děkuji já bych chtěl připomenout že tenhle ten jednací řád tvoříme už víc než půl roku možná tři čtvrtě roku měli jste k tomu opravdu mít možnost za připomínky šetřili jste z toho na dnešek aby se chůzi mohli prodloužit natáhnou aby jsme aby jsme nebyly schopny projednat body který město potřebuje a to je hamba ano paní tožička no 
já jsem my se k tomu že se dostali k jednacímu řádu vás ložiska povídat 
a právě proto že návrhy z naší strany zaslané byly a nebyly zohledněny proto se tady vyjadřujeme a vzhledem k tomu že máme právní vzdělání snažíme se upozornit na vady které tam vidíme protože není naším zájmem aby jsme znovu ten řád předělávali s ohledem i na čas který nám tedy ubíhá a vy na to neslyšíte my říkáme je určitá práva která jsou daná ze zákona není možné krátit předpisem jako je jednací řád není možné když se vrátíme k občanům tak oni mají právo se vyjadřovat a my můžeme možná vymezit za jakých konkrétních podmínek a v jakém sledu ale nemůžeme limitovat 
a snižovat dálku a zkracovat jejich práva to prostě není přípustné a už vůbec ne ani zastupitelů naprosto souhlasím s tím co řekla tedy kolegyně bláhová protože my jsme tady od toho abychom nějakým způsobem aspoň minimální obhájili svůj názor který kolikrát není ve shodě s tím vaším názorem což je logické někdy se shodujeme někdy ne a ten důvod proč snad máme právo vždycky uwe aby nás tímto zkracuje se a to si myslíme že je nezákonné a proto vás na to upozorňujeme a snažíme se aby prostě jen jednací řád fungovat pro všechny nejenom pro nás ale i pro občany korektně správní a tak jak má být v souladu se zákonem ze všech kuji jako nemám rád když si pořád po vy právníci který se tady tím jako prezentujete používá zde jsou nezákonné nezákonné měla městský plán vám by se že je to v pořádku další právních vám vysvětlí že je to v pořádku takže to slovo nezákonné to jako nevím to co tím chcete lidem předvádět 
a já jsem jenom chtěla jenom na pravou míru uvést odklady co se týká o tom jestli to o tom pozice ví nebo neví radu města máme každých čtrnáct dní takřka pravidelně z každé rady ide usnesení pokud tam je nějaký výstup který jde do zastupitelstva tak je to v tom usnesení napsáno takže celé tři měsíce než třeba i další zastupitelstvo všichni vědí že tento bod půjde do zastupitelstva skoro osmdesát procent možná víc těchto bodů jsou takhle naskládané za celé tři měsíce že není pravdou že naši kolegové o tom nevědí kolegům se za posílají přímo zápisy z každé rady i usnesení takže není tohleto pravda že vědí že to vědí pouhých deset dnů děkuji 
děkuji pan fajmon já bych chtěl všem poděkovat za plodnou diskuzi a navrhuje ukončit diskuzi protože jsme vyčerpali 
a hlasovat o návrzích a tomu aby jsme šli dále a dále navrhují vzhledem k dosavadnímu průběhu aby se předřadit bod dvacet dva a bod dvacet čtyři protože jsou to body které jsou potřeba projednat a obstrukce kterou předvádí opozice pouze se snaží o to aby jsme dražší program nemohli nemohli projednat takže děkuji za zvážení tohoto návodu 
děkuji poslední přihlášeny pan kodeš pane starosto dvacátého šestého šestý dva tisíce devatenáct jsme dávali kompletní protinávrh že jste si nepřečetli je váš boj onu fajmonová tak tu schůzi sakra řiďte to že nejste schopný si to tady u dirigovat aby se to stihlo že nejste schopný zastupitelstvo dávat častější aby se na něj čtyřicet bodů to není náš boj by si to tedy řídíte že tady vedla víte co chcete a stejně prostě škoda mluvit 
aky je tady 
návrh na ukončení diskuse 
hosté měli po návrhu už po návrhu k ukončení diskuze pane starosto lhal teda tečka řekl jste že jsme něco nového lhal bych se tím známej madla výpadem a tak se obraťte na paní stařeckou neví nepoužije se mi 
dostal se ten protinávrh dvacátého šestého šestý dva tisíce devatenáct nebo nedostal řekl stažené takže pokud jste ho dostal také můžete 
tak máme tady 
vůbec o čem o čem mluvíte vy jste vymýšlíte pohádky pane starosto říkáte že si vymýšlím že jste ten návrh nedal na zastupitelstvu dvacátého šestého šestý dva tisíce devatenáct lži v té době nebyl připravený tahle ten návrh je 
tak máme tady máme tady návrh na hlasování na ukončení diskuze 
tak jste vyštvali dalšího dalšího občana tak už sejmete dva tři děkujeme 
je tady návrh na schválení na ukončení diskuze 
bych prosím abyste nenarušoval 
kdo je pro ukončení diskuse 
no ne 
ta pro devět proti šest návrh byl schválen děkuji je tedy návrh usnesení o pana fajmona 
samostatně 
je vám 
ta 
je 
tak nám hlasovat 
prosím vás nepřerušujte 
kupte si asi brill 
jen 
já vám to přečtu jednací řád zastupitelstvo města lysá nad labem s účinností od šestnáctého devátý dvacet dvacet jedna s úpravou v paragrafu šest článek čtyři příspěvek v rozpravě může trvat nejvýše čtyři minuty ty návrh pana fajmona 
dvě 
pro osm proti pět set dva návrh byl schválen 
a teď máme máme tam jen návrh na hlasování o jednacím řádu který by 
teď jsme vácha 
nevyruší uveďte prosím nemáte slo 
žádnou technickou mi nebudete 
pár nejen 
v balení ne 
nový jednací na 
děkujeme 
máme tady další bod 
jedeme na další bod bod číslo osm zápis kontrolního výboru 
pan předseda gregor 
no já nevím co bych měl vůbec říká ploše zápis byl už projednávaný jednou došlo tam k úpravě podle toho co zastupitelstvo rozhodlo že se to má přepracoval přepracovanou se všichni členové výboru kontrolního schválí nebo nenamítal namítali já jsem zápis nedělal to dělal úplně někdo jiný takže já tomu nic nemám 
zápisy zápis 
a dobrým je tady 
technickou má pan marek 
pane starosto děkuji za slovo a skutečně mě teď mrzí to že když jsem dal technickou poznámku k minulému hlasování celou dobu jsem se hlásil tak vlastně mi to přejde teda tak já už nevím ta kultura teda bude že strana se budem jenom řvát a v té chvíli budete reagovat je to pro mě to velmi nepříjemné já prostě nechce takto fungovat ale jestliže před chvílí bylo hlasování pro mě bylo zmatečný já jsem si myslel že hlasujeme pouze o té změně ano až v momentě kdy jste mi to by se tak jsem porozuměl že je to změna celého jednacího řádu v té chvíli samozřejmě moje hlasování proti a nezdržoval bych se prosím buďte udělat nové hlasování nebo to opravit do zápisu a moje hlasování je proti tomu jednacímu řádu protože pro mě přesně tady v tom jak tady byl chaos tak to bylo zmatečný 
takže prosím o opravu zápisu a to je že já jsem proti a prosím pane starosto momentě kdy dávám technickou já skutečně tady nechce na vás publikovat ale nemám nevím jak mám udělat tak aby ve městech by to slovo dál děkuji 
kampaň sečetla usnesení nahlas 
a dejte tam zápisu že pan marek hlasoval proti 
k čemu 
pan 
veřejná licence 
tomu zápisu z kontrolního výboru 
mi minule v tom byl hrozný zmatek zápis není zveřejněn občanů je jedna věc to znamená vůbec nevíme co vlastně v tom zápisu je a protože kontrolní výbor má provést kontrolu nakládání s byty milovice tak jsem se chtěl zeptat jestli už existuje metodika na tu kontrolu protože já jsem bez jakékoliv metodiky spočítal že některé byty jsou neobsazené tři roky usnesení usnesení rady města je jasné ne obsazovat byty milovice a na ztráta jenom z těch neobsazených bytů milovice lysá činí tři a půl milionu je poměrně už dost peněz kterou si mysleli 
děkuji 
pan gregor já teda nevím o čem mluví ty zápisy jsou všechny samozřejmě na webu naprosto dávno je jedna věc za druhý musím říct že nevím o čem mluvíte kontrola probíhá a nevím proč by jste měl určovat nějakou metodiku bude politika byla daná tím že jsme vzali dokonce doporučení ze kterých se vycházelo to byla jen jeden materiál byl žijí předvedený v zastupitelstvu z toho se vyšlo přidali se další body a jakou metodiku byste chtěl otázky byly předem daný 
takže nechápu o čem mluví 
marek 
pan kde se jenom zeptat v jakém stavu kontrole je a kdy bude dokončena a uvidíme i tady protože víme všichni že je velké množství neobsazených bytů skutečně přes třicet bytů bylo neobsazen rám naši čtyřiceti asi třicet to je neustálá ztráta každej každej měsíc pro příjmech tohoto města a takhle to přece nejde nemáme tedy žádnou strategii s myslím aby tam má kterou jste měli vytvořit řekli jsme si že mu materiál vrátíme po tom momentě kdy dvě uděláte tu kontrolu ale pojďme mít jasno kdy to bude kdy prostě se to vrátí na stůl protože v situaci že nám statisíce každej měsíc nám chybí potom v rozpočtu města který jsme mohli mít jenom proto že vy jako rada města paní má na starosti nekoná prostě tibetu obsazený 
ta jejedna věc a strategii popravách jsme měli mít tady předloženou druhá věc a to tady není 
někoho děkuji pan podruhé 
má já samozřejmě nechci za vás vytvářet vytvářet metodiku kontroly to ani náhodou pana gregora vy jste jí po mně kdysi u nějaké kontroly požadoval já jsem tu metodiku vytvořil a následně pak koalice kontrolu zrušila byla kontrola jestli si dobře vzpomíná se nákladů který město vynaložili na různé projekty poradenství a já nevím co všechno takže to jsme to jste pak zrušili naprosto je díky naprosté nesou činnosti městského úřadu tedy nejspíš tajemnice města a tak dále takže tehdy metodika byla teď jsme situaci kdy bezpečně víme není to nic důležitého zveřejnil jsem to nakonec na fejsbůku víte to velmi dobře 
trajekt co jsem zveřejnil výpočet je jednoduché veme se od kdy je od kdy je byt neobsazený jdeme se současný datum vynásobí se ten počet těch měsíců posledním nájmem který se tam platil nic složitého vychází to na třeba půl milionu je to jenom v těch nájmech to je opravdu obrovská částka peněz a já se nedivím že kontrolní výbor tady nekřičí že tady prostě zkrátka něco už neřeší dokonce spíš to je pro mě naprostá záda jak je možný že tohle vůbec nastalo že kontrolní výbor dokonce ani neřeší to že si rada města udělala usnesení kterým říkáme obsazovat byte milovicích to je pro mě naprostá zahra a opravdu bych chtěl vědět vy jste totiž na minulém zastupitelstvu slíbil že to že nám to předáte v desátém měsíci ten výsledek kontroly 
to bych chtěl vědět kontrola bude vypadat když mě ta kontrola takhle jak jsem ji teď popsal trvala asi třicet minut je s tím že jsem si dopisoval s úřadem aby mi poskytl informace od kdy do kdy nejsou obsazený 
pan langer lidská 
já se přiznám že nevím o čem 
mluví vůbec je to úplný nesmysl co říkáte za prvé metodika kontroly na není nikdy ničím určena žádným předpisem kontrolní ví nechte mě domluvit kontrolní výbor prosím vás jak sám dobře víte si stanovuje na kontrolu kontrolní skupinu a pracuje zcela samostatně do její práce nezasahují ani já pokud mě nepožádají o konzultaci nebo pomoc to zadruhé zatřetí nejen všechny kontrolní musí být zrovna nějaká speciální metodika když se žádnou taky nikdy neudělá 
o čem to mluvíte 
panely umíte tak jsem ho 
košická 
děkuji já jsem se jenom tečka dívala na web města a jak se tady řešilo což je tam všechno zveřejněno tak poslední zápis kontrolního výboru je tam z osmého dubna 
děkuji 
paní kočová 
prosím vás nerušte já jsem vás upozornila byste nenarušovaly 
tady slyšej 
velká 
ne vykřikují já vám to zopakuji protože já jsem to slyšel sedíme zhruba stejně daleko jedná se o to já nebudu říkat co ne vy mi nebudete určovat co mám říkat co nemám já vám to taky neříkám takže uklidněte se toho 
bylo řečeno následující proto že minule tu jeden výbor neprošel dávají se zápisy z výboru až poté co pojedou zastupitelstvem a jsou vzaty na vědomí proto tam žádné nejsou budou tam zveřejněny potom co dnes projdou zastupitelstvem protože víte že jmenuje tady byla diskuze nad jedním vývodem nešlo to tam a byl zveřejněn ono něco co zastupitelstvo davidovi nevzalo to znamená že až projde dneska jestli projde vememe na vědomí zápis bude zveřejněn na webu toť to vysvětlením děkuji 
děkuji paní bláhová technická děkuji za slovo já bych chtěl požádat jestli bychom mohli po bodu devět to teď bude dát desetiminutovou přestávku děkuji 
pana velka 
já s přestávkou jsou asi má můj návrh je do je to před rozpočtová opatření pak bych přestávku udělal protože myslím si že tam nejsou body které jsou složité a udělal bych to opravdu před rozpočtovými opatřeními pokud bych mohl poprosit ano před třináct myslím 
před čtrnáctou věku 
tak je tady návrh hlasování bereme na vědomí 
ta pro devět proti pro devět proti jeden zdržel se pět návrh byl schválen děkuji 
bod číslo devět konkurzní řízení na místo ředitelky základní školy a na mase komenského paní bláhová předkládá 
ano děkuji za udělení slova toto je bod z minulého ještě zastupitelstva na který se nedostalo pan starosta nám posílá zprávu 
ohledně toho výběrového řízení ale vzhledem k tomu že vlastně se konalo druhé kolo a 
měli jste včera radu tak předpokládám že už nějakým způsobem se rozhodlo tedy o výběru nového ředitele a to nejenom ale také začali to nerozhodlo ale což je mi to přišlo do mailu a zase jak teda nemáte rozhodnuto máte a mohli byste nás tedy informovat jakým způsobem jste rozhodli jestli se můžeme těšit že děti našich který chodí na základní školu v komenského budou už mě tedy právoplatnou ředitelkou případně ředitelé a koho jste nakonec vybrali a jestli jste dali také na doporučení od rodičů děkuji který podporovali paní ondrušková děkuji tak já bych tady chtěl říct že jsem já nerozuměl tomu co vy píšete že nerozumíte 
tomu proč vedení města nevybralo na pozici ředitelky základní školy jana amose komenského některou z přihlášených uklízeček když minimálně u jedné z nich jsme přesvědčeni že má znalosti a schopnosti by ředitelkou základní školy jana amose komenského a zajistit našim dětem kvalitní základní vzdělávání kde bych upozornit že to plně v kompetenci rady města takže už tomu rozumíte teď 
a je vyborny takže my jsme to dávali písemně jsme psali myslím rodičů nebo školského výboru prošlo tak nebylo bylo to z důvodu 
že tam nebo dobře podle nás zpracován pán strategického rozvoje školy 
proběhlo nové řízení máte tam ještě otázky pak proč se trvalo tak dlouho to vám řekne paní vedoucí odboru paní bodnárová aby taky tam dostala slovo proč takové výběrové řízení je složité a trvá dlouho a asi nejlepší teď říct proč to trvá tak dlouho protože to chtěli taky zodpovědět po nás 
podle pod námi 
protože když se dělá konkurz na ředitele školy tak se musíme řídit vyhláškou a ta vyhláška prostě je proces a tam trvá prostě jednotlivé ty úkony třeba čtrnáct dnů tři týdny vždycky se musí čekat než než můžeme pokračovat dál takže ono když se vlastně dělá konkurz tak je to minimálně záležitost na dva měsíce 
takže proto trval tak dlouho a pochopitelně rada města má pravomoc buďto jmenovat nejmén nebo jmenovat ředitel školy protože ta konkurzní komise pouze navrhuje ta prostě navrhuje vhodného kandidáta radě města ale rozhodnutí opravdu je pouze na radě města no a protože rada města v prvním konkurzu nevybrala tak jsme vyhlašovali nový konkurz protože v konkurzní komisi sedí zástupci nejenom z města ale to je zástupce české školní inspekce zástupce krajského úřadu zástupce školy další zástupce většinou to bývá ředitel jiné školy podobné no a potom za zřizovatele dva lidi takže v komisi třeba osm lidí a musí se shodnout na tom termínu aby prostě mohli a tak dále takže je to skutečně záležitost minimálně na dva měsíce proto trvalo dlouho 
nevím jestli ještě něco chcete k tomu vědět jak řekl že to stačí samozřejmě rada si pozvala doporučené 
adepty na ředitele a věnoval jsme si opravdu dlouho probrali jsme všechno a tak dále takže to bylo úplně kol a ve druhém kole čra byla vybrána ředitelka do základní školy tomáše garrigua masaryka v litoli a byla vybrána ředitelka na základní škola jana amose komenského já myslel to ještě není zveřejněny jako rozhodnutí rady města tak já bych ho nemohu ale vybrala paní ředitelka jsem chtěla přijít do konce se cítí jakoby že by se měla obavy častoval sexu jsem rád a ze zdravotních důvodů nepřišla vybrána byla paní ondrušková 
na 
pani synková 
v minutě a reagovat na vás pane starosto námi naprosto jasné že jak rada má své kompetence tak samozřejmě i paní bodnárová komise má své kompetence jasně dané a vymezené nás možná právě zajímalo proč třeba rada postupovat v postupovala a nebylo to nějakým způsobem směřováno proti a postupu procesního postupu toho víc vlastního výběrového řízení píše nám potom o to vlastní rozhodování na radě a myslíme si že máme právo na to se ptá proto tady ta otázka zazněla jinak k tomu nemám další komentář jen si myslím že i rada by měla své kroky odůvodňovat pane starosto byť kompetence jsou dané třeba i zákona no my se vám informaci dali dali jsme již 
je tady pan 
ta otázka paní lahve validní pane starosto 
a to proto že 
vy jste vlastně ne 
měli dva kandidáty na kandidáti splnily požadavky byste žádného z nich nevybrali protože na to máte právo ale my pane starosto my občané to platíme a to už není úplná legraci 
víte dobře že máme dva místostarosty každý stojí čtyři sta padesát tisíc ročně máme tady uvolněnou radní za šest set patnáct tisíc ročně 
zadarmo věci mluvila pane starosto mluvím velmi k věci nemovité skutečně jste otravovali a to doslova skutečně jste otrávili jednu konkrétní osobu protože po dvakráte vám musel prokazovat že 
má odbornost byť máte na úřadě osobu která žádnou odbornost nemá pro výkon pro výkonné odboru výstavby a životního prostředí a ne nemovité věci mluvím k věci 
k věci protože skutečně doplatíme proč se ten konkurz opakoval z jakého důvodu proto že by na to máte právo co to má znamenat 
to nám vysvětlete já nevím tedy co bych zrovna vám tohle mělo by se to mi prominou je potřeba je mi pani zastupitelka bláhová 
děkuji za slovo já bych chtěla padně bodnárová říct že nemám nejmenších pochybností o tom že váš odboru postupoval tak jak měl to na toto vůbec nebylo myšleno samozřejmě vím že to máte lhůty který musíte dodržet je to komplikovaný nějaký proces máte tam konkurzní komisi která se musí se jít byla prostě i doba která byla já jenom jsem reagovala na to že samozřejmě od nějakého rozhodnutí komise pak uplynula nějaká doba než se to dostalo do radia rada mezitím zasedalo že tam byl jakoby vznesen můj dotaz proč jakoby to trvalo tak dlouho protože si myslím že by se to třeba o dejme tomu jehož čtrnáct dnů dalo uspíšit ale jsme rádi tedy že už dnes patnáctého září ve tisíce dvacet jedna máme nového ředitele školy super který tedy nastoupí dejme tomu od prvního desátý dvacet dvacet jedna bude to je úplně skvělý za nás za rodiče je to prostě perfektní zpráva protože víme že budeme mít řádného ředitele 
potom proč jsem já tak ještě další věci já si jsem samozřejmě plně vědoma že rada má nějaké své kompetence a že mě jako občanovi vůbec nepřísluší říkat co máte dělat a nemáte dělat ale na druhou stranu já mám právo se vás ptá a já jsem byla požádána rodiči kteří mají své děti na komenského a těch je opravdu docela dost je jisto je jsou prostě to řádu stovek tisíců byla jsem požádána abych se na to zeptala byla jsem požádána i zaměstnanci školy abych se na to zeptala to znamená pane starostové mi chcete říct že mám ignorovat žádosti a že se vás nemám právo ptát že se nemám bral rady to mi doufám nechcete říct takže proto jsem se zeptala dovolila jsem si to vznést na zastupitelstvo protože ano pro nás rodiče teď vůbec nemluvím o tom jakou zastupitelé to nás rodiče je opravdu citlivé téma kdo bude váš školu na kterou naše děti chodí vy už máte děti velké vás to asi nezajímá ale nás to opravdu zajímá takže proto jsem se zeptala a jsem ráda za nás za rodiče i za učitele že už je k dnešku by věc vyřešena že už známe výsledek a chtěla bych vám radním poděkovat že jste k tomuto výsledku dospělém věku 
pan marek 
kolegyně blahová přesně to co jsem chtěl říct moc děkuji za to že pro obě školy já tím že zároveň předseda školské radě v litoli tak jsem také dostal tu zprávu o tom že byla vybrána paní ředitelka do škol do doly tolle že moc děkuji za jak vzali tohoto dokumentu že máme jmenovaný řádný ředitel pro mě desátý nebo ředitelky kterého první desátý nastoupí těším se na jih spolupráci těším vzadu spolupráce s novou paní ředitelku vy 
děkuji zároveň dětí k ve chvíli paní ředitelce jarešová která nám ty dva měsíce tu školu převedla děkuji za tu práci kterou dělala pro samořejmě všichni tě koalici stávajícím ředitelů což bylo fajn a děkuji pane starosto že byste jim potom šel a poděkoval za město a co mě mrzí jediný co mě jsem rád že jste tomu nerozumíte nakonec udělal jako rada mrzí mě že co se týče komendy takto trvalo dlouho když a táta výběrová komise kde je spousta odborníků týkající se školství tak dává nějaký doporučení také pro nás je to důležitý pro zastupitele když je jako rada rozhodnete že v té chvíli lidi nesplňují a nemají nemají se stal ředitelem aby se nám to zdůvodnili protože to je podstatný týká se to skutečně našich dětí a je to pro nás hodně důležitý takže se nezlobte když se ptáme a chceme rozhodnutí hodně vědět a zatím jsme moc neporozuměli ale já bych pane starosto chtěl v té chvíli vědět jakej teda váš plán protože v tom materiálů které by se nám posílá bylo že se nejdříve nerozhodli proto že mám nebylo koncepce školy komendy představená nebo málo nebo tak jak jste si nepředstavovali taky je váš vaše představa koncepce pro školu a jana amose komenského děkuji 
ani 
já vám budu tady řekla koncepci školy kterou řeší paní ředitelka nová pro mě je to jasná koncepce samozřejmě aby se škola rozvíjela a už se tam má jak malé děti 
tak já bych chtěla poděkovat za slovo a opět si připadám zase jako na vyšetřovací komise tady od kolegů nikoliv na normálním zastupitelstvo kde chtějí pořád tu diskuzi takže je to zase samý výslech já bych se chtěla jen tak zkuste si sáhnou do svědomí byli jste určitě někdy na nějakém výběrovém řízení všichni za jednoho z vás je tady vysokoškoláků a předpokládám že jste například na takovém výběrovém řízení si nepřipadali dobře nebo nevím co neuspěli jste jako vám někdo jak jste dopadli nedopadly je to zcela běžná praxe tak tohoto ale u nás ani nebylo ano ale vy prostě nemáte nějakým způsobem tedy právo abyste nás takhle tady vyslýchali proč jsme se rozhodli takhle nebo ne ross nerozhodli to prostě se na mě nezlobte prostě nějakým způsobem jsme se k tomu postavili v prvním kole nějakým způsobem v druhém kole já naopak oceňuji paji magistru vondruškou že se zúčastnila podruhé nějakým způsobem se k té věci postavila a s tím samozřejmě kdy jsme s ní tedy měli 
třeba z nějaké řízení mezitím rozhodně se nedomnívám že by se k tomu chovala neprofesionálně že vybrána nebyla a od vás je to opět jenom tady výslech a zesměšňování našich kompetencí něko 
a 
ta 
burian děkuji za slovo já bych si k tomu dovolil reagovat na slova která tady teď zazněla 
já jsem byl ten který způsobil že tomuto městu vede vládne tedy pan kolega otava já jsem to způsobil a všem se omlouvám a nejenom já ostatní zastupitelé který ho zvolili ale v tu dobu kdy jsem ho volil tak jsem slyšel na větu kterou všude říkal já nerozhoduji sám já poslouchám názor odborníků na všechno se ptám odborníků nemohu si pomoct ale komise která zasedala a prováděla výběrové řízení z těchto odborníků složena byla 
ejhle rada se rozhodla že koncepce je nedostatečná tak tady prostě si nemohu pomoct ale protiřečíte jak víc to mělo být odborné jirka bodnárová tady říkala kdo se účastnil komise a opravdu byla složena z odborníků i zástupce z řad veřejnosti na to byl erudovaný připravený otázky které kladl já se s ním znám osobně i když je to neveřejná věc tak poté co bylo vyhlášeno že jste nevybrali tak jsme se o té věci pobavili a jelikož jsem byl místostarosta a byl jsem účasten přímo výběrového řízení ředitelky tak si dovolím na to reagovat tak mohu říct že já z pozice politika z pozice místostarosty jsem se necítil evidován na to abych ne slyšel na doporučení komise vy jste takové takový frajeři byly a jednak jste rozhodnutí strašným způsobem natáhli tady to nezaznělo ale paní ředitelka nováková vědoma si toho co čeká toto město a školu že to je proces jak tady zaznělo minimálně na dva měsíce ohlásila už v únoru je končí aby byl prostor dostatečný prostor pro zvolení v řádných termínech protože po všech těch letech ví co to všecko obnáší stát se ředitelem školy aby politici bradě jste to zavázali to je celé proč se zněla znala tahle diskuze proč se vás začalo konfrontovat otázkami co se stalo to je co jsem k tomu já chtěl říct děkuji 
a děkuji pan havelka má technickou 
jsou tady na to pořád dotazy tak já to řeknu zjednodušeně já jsem jednou udělal strašnou chybu a dal jsem na doporučení komise a dneska jarda minařík ředitelem školy juventa a je to výborný ředitel a není že ředitelem školy v lysé nad labem přesto že tenkrát odborníci doporučili jinak ta praxe evidentně vypadá jiným způsobem takže chci říct ještě jednu věc on si to tady málokdo uvědomuje ale je třeba říct že jsme volili instituci která má přes sto zaměstnanců s platem vyšším než má starosta města lysá nad labem a odpovědností vůči dvanácti stům voličům teda pardon voličům rodičům protože jich je tam šestce rodičů je tam dvakrát tolik to znamená že když nám někdo vyčítá že tohle jsme si chtěli dobře rozmyslet dobře já tomu rozumím ale v tomhle případě jsem nechtěl rychle 
můj názor na to je ještě úplně jiný simůžeme říct okulár já bych to řekl ale to je jedno a chci říct že ještě jednu věc ano paní ředitelka nováková byla tak hodná že to dala vědět dopředu bohužel stejně se nezachoval pan ředitel ve škole dole v litoli to byla smůla zase trošku 
děkuji tady mám veřejnost 
není vám zima na nohy ne není ono je to ono je to vlastně 
vážená koalice velmi jednoduché my občané totiž máme právo se ptát proč jste někoho vybrali a máme se úplně stejně právo ptát proč jste někoho nevybrali my jsme nedostali odpověď ani na jednu z těch otázek ve skutečnosti to je problém s vaší koalicí a s tímto jednáním proto je to jednání tak dlouhé protože vy jste prostě žádný informace občanům ani zjevně zastupitelům neposkytli neposkytli jestli je rodičům neposkytli jste žákům nějaký rozumný míře a neposkytli jste je teda ani ani tady ostatním dokonce jste pravděpodobně ani neposkytli ty informace těm kteří se ho ty pozice ukázali jenom se jim řekli vás nebere vás také nebere nashle 
já bych pane alice prosím neříkejte tady nepravdy neříkejte tady věci domněnky pravděpodobně jste neřekli ani rodičů pravděpodobně jste neřekli ani těm my jsme písemně dali školského výboru jasně jsme popsali situaci a neříkejte tady takovéhle lži přihlášené karel marek 
tady musím ohradit vůči jedné věci 
pan 
troška vedl tužku třicet let dostali do stavu nošená rodinná skvělá škola 
sestavu přebírá škola která byla za 
zvláštní škola hra 
po třiceti letech neodchází z důvodu toho by tak nadšený že nekam jinam dochází proto že neměl po celých třicet let nikdy podporu vedení města ve svojí práce je to víte zavazny se veškeré aktivity který chtěl dělat 
a a tohle je něco co by mělo padnout jestliže prostě ředitelé škol odcházejí prostě proto že vím nedáváte podporu a nestaráte se o ně to špatně 
já děkuji za tu prácikterou oni mohli udělat moc si vážím na to či schopný dělat spoustu věcí navíc nad rámec prostě proto že měly děti rádi protože baví to práce dělo a pak mě vadí když takovéhle věci něco takovýho řekne někomu o třiceti letech práce pro tohle město byly tohle což prošly všechny děti to mě opravdu uráží 
tak děkuji paní fišarová matek 
já žádám aby se ukončila diskuze 
no jasně zvítězila 
tady návrh na ukončení schůze 
dobře máme 
dáme hlasovat obavy o vodu a o návrhu usnesení že bereme na vědomí 
tato 
města týkající se konkurzního řízení na funkci ředitele ředitelky za vše je a komenského 
je tajná hlasoval nikde pro 
v 
tak proč čtrnáct proti nikdo zdržel se jeden návrh byl schválen děkuji 
jeden bod jedenáct zápis z jednání výboru pro správu majetku pan zaujmou 
od 
sedlo že ve věci který jsme projednávali tohleto či zasedání se potom projednávali a další zastupitelstvu takže stanoviska říkali k jednotlivým bodům jestli má někdo nějaký dotaz 
paní ušiska 
děkuji já bych se chtěla zeptat tady je ceník pozemků ve vlastnictví města pro pronájem a mě tady zarazila jenom cena počkala bych to vysvětlit že třeba to co se pronajímá spolku se ta cena zvyšuje a třeba cena pro v mana se nezvyšuje jestli to je jako jako v pořádku nebo proč je to tak nastavené 
výbor se zabýval tím na žádost rady a výbor teda odboru 
abychom aktualizovali ceník 
nájmu který už asi šest let se neměnil jsme vedli diskuzi o tom jakým způsobem by se jednotlivé položky jeli upravit názor výboru ke kterému jsme došli většinovým rozhodování 
a je to doporučení rada se tím pokud jsem 
zatím ještě nezabývala takže to doporučení výboru k tomu jak by se mělo případně upravit v současné době platí ta původní výše o alt vanu nevím co jste měla konkrétně na mysli 
nebo tedy ostatní plocha a rez altman tak tam předpokládám že to je teda jako plochám altmana nebo je plocha města kterou mu pronajímáme 
toho názvu jakože tamto cena zůstává stejná pro ty spolky se to zvyšuje to mě trošku zarazilo ani očekává prosím 
se jedná o to že jsme vlastně tento pozemek jedná se o pozemek na parkoviště er na italské straně co by se měl navíc jsme získali od českých drah a tam dá uzavřena smlouva na tu vlečku svá ars altmann takže tam tento pozemek čas pronajímáme adam z to převzal nevlastní podle stávající nájemní smlouvy proto nelze zvýšit že tomu je to cena fixní oše cenná vlastně odpovídá protože o hodně vyšší než vlastně máme teď městě a my jako odvar budeme předkládat teď v říjnu vlastně návrh do rady města jak by jsme teda navrhovali ve spolupráci s výborem pro správu majetku vlastně nové ceny nájmů to zaruku abych to vysvětlil za vlečku která jede z našeho nádraží do firmy a walkman přes pozemek českých drah platili nájem českým drahám my jsme ten pozemek koupili loni na vybudování parkoviště to znamená že ty závazky přešli na město a kam se 
děkuji 
paní bláhová 
děkuji za slovo já jsem ohledně toho plně určuje o telefonovala abych se jí právě zeptala na to tady a ona mi říkala že se to bude předkládat do rady a že to ještě bude upravovat jak jsem pochopila správně je to tak a v té souvislosti spíš možná jestli by se to nemělo do výboru vrátit znova protože výbor bylo toho čtrnáctého šestý ne usnášeníschopný myslím že se tam byli jenom tři taky jestli byste to pak mohli řádně projednat děkuji jinak tomu nic nemám 
pan marek technická poznámka jsem měl naprosto stejnou otázku že budu rad za odpověď děkuji 
jakoby paní ženská jen mohu ještě jednou zeptat a pane monet takže ty pozemky které jsou pro holky pro mládež let to lepší šimák a tak dále kde se ta cena navyšovala bylo teda na základě nějakého a narovnání cen nebo secena navyšuje vlastně za nějakou částku neříkám že je závratná suma to není ale asi nějakým způsobem je to zasáhne takže to je nějaká částka kompromisního oni byli i vyrozumění a to je pro ně jako u vlastné protože se jedná vlastně o práci s mládeží tak proto se ptám děkuji 
tak 
byla debata u každé položky a tady nevím jestli tomu rozumím všichni stejně tady se jedná o to že dosud tyto spolky platí jednu korunu za rok a navrhuje se aby platili deset korun za rok takže je to samozřejmě strašný navýšení jako a určitě to ohrozí práci s mládeží ale myslíme si že přece možná by jsme některý věci měli trošku začít narovnávat zvláště když ty spolky a dostávají z městského rozpočtu značné peníze na svůj provoz takže není důvod aby prostě 
jsme zachovali jedno korunový platby 
děkuji pan marek technická 
jsem se nahlas tak to bylo jenom omyl jenom čekám na tu odpověď na tvou otázku jestli to zpátky procedurálně půjde do výboru pro majetek 
pro do rady ale jestli jestli to bude ještě projednaný znova ve výboru sima návrhem na odboru děkuji tak pan sen 
díky já jenom se přiznám že opravdu nerozumím tomu když to nebylo projednáno v radě proč je to projednávána na zastupitelstvu je věc 
a druhá věc pokud teda jsou to lidský spolky a ke spolky mě dostávají od města nějaké příspěvky tak mi to příjde trochu 
jakoby ne nesystémový aby se jim najednou začal navyšovat teda ten 
jen navyšovat ta částka zlatem za ty pozemky za ten pronájem mu nějak nerozumím to by asi chtělo udělat systému je teda tohle tu věc prostě buďto i to zachovat pořád za jednu korunu je to spolek který od města dostává peníze no tak je to vyřešený je to součást toho podpory toho spolku i vlastně ten pozemek na kterém ten spolek to provozuje tak a třetí věc je je ty se tyspolky přece taky mají smlouvu já nerozumím tomu ty argumentace že někdo má smlouvu tak se mu prostě to nemůže navýšit chápu že jsou smlouvy kde to opravdu nejde a jsou dobře udělaný aby to nešlo ale 
jenom se ptám jak je možný že teda jako tenhle argument mi nepřijde úplně věrohodný tak 
pan havelka a tak první věc je že proč se to projednává na zastupitelstvu protože to bylo součástí zápisu výboru 
já si taky myslím že ty dotazy jsou předčasné protože jsme se k žádnému výsledku nedohráli je tady nějaký názor výboru to k tomu znamená v tuhle chvíli platí stávající cení žádná nová cena stanovená není ale my jsme požádali výbor aby se tím zabýval zároveň si dovolím odpovědět támhle šel ještě jednu nemusíme opakovat předpokládám že až vytvoříme nějaký ceník ve spolupráci s odborem takto ještě jednou do výboru dáme to jenom protože ten dotaz tady zazněl tak aby jsem si k tomu tomu řekli to znamená já tu diskuzi považuji za předčasnou ale ten dotaz tady byl vznesen proto se na něj odpovídalo věku re 
starosta protože pět minut jsem o skutečně nevyčerpal ani ani ve snu 
vlastně na jednu stranu chápu je to výbor ten výbory zastupitelstva takže celku rozumím tečka tomu proč se tady projedná jen potvrzují jako 
děkuji paní to ženská já bych ještě chtěla tedy reagovat na pana fajmona na jeho jedovatou ironickou poznámku pane fajmona jestli tomu umím číst umím si to přečíst ale možná ten dotaz doví směřovaný na vlastní bylo diskutováno protože bych očekávala že v rámci nějakého slušného jednání a tomu a země všichni účastníci když se to bude dotýká načas mě odpovězeno nebylo tudíž nevím a pak samozřejmě tedy druhá věc kdy nás zajímalo proč se v některých a případě některých těch účastníků tam a mění a některých případech zůstává a ve stejné výši to jste tady trošku a od argumentovali těmi smlouvami byť je to teda zvláštní argument ale dobře děkuji 
děkuji veřejnost kozlové velmi rychlá cena koruna je za metr nebo nebo za celej ten pozemek 
děkuji tak máme tady navrhl hlasování že bereme na vědomí zápis z jednání výboru pro správu majetku 
patnáct pro návrh byl schválen děkuji 
tak máme tady bod číslo jste zápis číslo dvě z jednání finančního výboru prosím pana předsedu 
pak 
jako 
tak vlastně body dvanáct až třináct což jsou zápis dva a tři a s vemu dohromady protože jsou vlastně boli z minulého zastupitelstva a myslím si že se vztahují k těm rozpočtovým opatřením víceméně minulého zastupitelstva takže jenom ve zkratce zápis číslo dva jsme se za finanční výbor sešel aby posoudil žádostí z programu na podporu podnikatelů takže jen ve zkratce celkem finanční výbor posoudil čtyřicet šest žádostí a doporučil k vyplacení pět set sedmdesát tisíc programu na podporu podnikatelů 
a co se týká toho zápisu číslo tři tak jak jsem říkal tam tam jsou ty rozpočtové opatření které nehlasovali už na minulém zastupitelstvu tady bych snad jenom chtěl dodat 
je finanční výbor vlastně provedl kontrolu kterou mu uložila vložil zastupitelstva to byly kontroly dohod o provedení práce a pracovních činností takže předpokládám že na příští zastupitelstvo předložíme v rámci zápisu z finančního výboru zprávu kontroly 
děkuji všechno pan 
alice 
děkuji na to jsem se chtěl zeptat rychlosti jak je to vlastně s tou kontrolou doporučil protože se dělá jenom kontrola za rok dva tisíce dvacet nicméně počkám si teda na tu zprávu děkuji 
děkuji je tedy na hlasování bereme na vědomí 
pro 
no 
patnáct pro návrh byl schválen děkuji 
a máme tady 
bob vana zápis 
zápis číslo tři z roku dvacet jedna z jednání výboru pro osoby plná 
dobrý budeme hlasovat 
bereme na vědomí 
všichni pro návrh byl schválen děkuji 
vyhlašuji dvacet minut přestávka na kávu 
do osmnácti padesáti 
jedná 
do padesáti šesti 
vážené paní zastupitelky vážení zastupitelé budeme pokračovat bodem číslo čtrnáct páté rozpočtové opatření 
a tam tedy 
proč jsem pana havelku jako garanta  děkuji za slovo víte že 
v létě nás postihla ta nepříjemná událost nás naštěstí ne ale kolegy v jiných obcích zejména na břeclavsku se prohnalo tornádo a město to chtělo pomoc to znamená že jsme se snažili jim poskytnout nějaké finanční prostředky proto bylo uděláno páté rozpočtové opatření tak abychom ty prostředky mohly poskytnout rychle a poprosím pana předsedou finančního výboru jestli řekne toto opatření tedy bereme jenom na vědomí ale poprosím jaké bylo stanovisko finančního výboru děkuji 
děkuji já bych se chtěl předně omluvit myslel měl finanční v pondělí takže má ještě nestihli udělat zápis takže se omlouvám že tady není zápis finančního výboru teďka z pondělního nicméně teda dovolím okomentovat jen slovně tady k tomu rozpočtovému opatření finanční výbor neměl žádných výhrad 
děkuji pan marek 
děkuji za slovo pane starosto rozpočtové opatření nemám problém s tím merita věci to jasný tato podpora byla důležitá a je dobře prostě že jsme něco jako město podpořili obce na jižní moravě 
ale mám otázku procedurální protože natrénovat na vědomí ale a ta to ustanovení který je který je schválený zastupitelstvem a bylo schválení kde v roce dva šestnáct sotva patnáct který jsme ještě připravovali na finančním výboru tak říká že rada může 
měnit a přesouvat si vědci mezi položkami v rámci jednoho paragrafu a tady jsme situace že tyhle dvě položky které jste si mezi sebou předsunuté dvě stě tisíc dva různé paragrafech to znamená a jestli tomu dobře rozumím tak to nebylo tak takto nebylo možné nebylo to správné 
pana velka jenom odpovím není je to všechno v rámci jednoho a padám rámci požární ochrany toho oddíl jako takového a my jsme si na to dávali pozor právě proto aby jsme mohli udělat rychle jsme přesvědčeni o tom že to technicky správně pilo a že jsme se drželi schválených rozpočtových pravidel děkuji 
naši přihlášeni na nám pan marek 
tamto tak není to jsou opravdu skutečně i v materiálech co jsme dostali jsou to dva různé paragrafy 
jsem odpověděl tady krizové řízení má parga číslo padesát dva třináct a požární ochrana má paragraf či sto padesát dva do vanoc 
jeho jsou to opravdu dva různé paragrafy není to jeden 
opravdu jsme o tom přesvědčený že v té provozní části rozpočtu je to tak to v pořádku jinak by jsme to nedělali ale beru váš názor já mám názor jiný na tuhle věc děkuji je návrh hlasování bereme na vědomí 
kde se pro proti nikdo zdržel se pět nahoru po schválení děkuji 
další boty číslo patnáct časté rozpočtové opatření ban místostarosta 
já děkuji za slovo pane starosto komentář k rozpočtovému opatření číslo šest dvacet dvacet jedna jste dostali 
to znamená já jsem přichystáno zodpovědět vaše otázky k tomu co tam je napsáno a ještě bych poprosil o stanovisko pana předsedu finančního výboru děkuji 
děkuji nějak tomu taky jenom krátce tedy k tomu finanční výbor rovněž neměl žádných výhrad a jednohlasně doporučil 
pan marek 
no 
děkuji pane starosto tady tak věcí mám trošičku více 
v rámci toho šestého rozpočtová opatření já jsem rád za to dobrou zprávu že se nás vyšel přijme 
bod čtrnáct milionů a z toho dvanáct milionů dotací 
jsem rád i za dobrou zprávu že z toho 
devět milionů jde na snížení ztráty letošního roku je ta ztráta střediska třiceti tří milionů 
jde na ztrátu tři sta dvacet čtyři milionů za letošní rok příjmy či výdajům du ztrátu samozřejmě financované z věcí z minulých let a důvěru 
špatná zpráva tohle rozpočtu je ale to že o osm milionů se zase navyšují běžné výdaje to znamená jsme situaci že běžné výdaje rozpočtově máme na dvě stě čtyřiceti pěti milionech 
což je nevím jestli si to uvědomujete ale je to o padesát milionů víc než minulý rok 
když se podíváme na výdaje před čtyřma rokama tak je to o sto milionů běžné výdaje 
a ty příjmy nám takhle rychle nerostou to znamená nám raketově a počtu říkám několikrát a znova rám raketově rostou 
běžné výdaje myslím si že tohle je velmi špatně a že pokud jsou některé věci tedy v rámci běžných výdajů potřebujete řešit také důležitý se nají to v jiné položce a ale ne navyšovat běžné výdaje 
aaron 
tam potom mám několik otázek první otázku 
myslel snižovaly 
příjmy z minulých let které jsou zasunuty do rozpočtu takže ta moje otázka zní kolik dalších příjmů z minulých let který nejsou zapojeni do rozpočtu ještě teda máme abychom měli jasno je tok materiálu není to zaprvé a zadruhé 
tam jsou o hodně navyšovány ponožky úprava chodníků oprava komunikací a teď jsme na částce dohromady dvacet osmnáct milionů na deset a na deset milionů dohromady osmnáct milionů to jsme nikdy ne mívali a já bych hrozně rád 
viděl ten detail co to co se tam dělají protože to jsou opravdu nejsou rekonstrukce a skutečně bych od vás i po návratu potom chtěl dostat detailní věci jak se bylo že čerpá a protože pokud se jedná o rekonstrukci některých silnic tak ty mají být investiční části ale ne běžných výdajích a auto investiční část vědecky vedeme diskuzi se je důležitý opravovat tuhle jemnice nebo silnici a podobně takto jsou pro mě první otázky děkuji velká a můžete prosím položit všechny najednou když říkáte že jsou první děkuji 
já bych rád kdybychom odpovídaly postup postupně protože ono jich moc nebude nebojte ale protože ono se potom většinou diskuzi ty věci ztrácí děkuji vám teď mám tři 
přiznám se že rozumím tomu co říkáte údržby komunikací údržby chodníků samozřejmě tuhle tu věc jsme schopni vám předložit a předložil mávají do koruny za co jsme ty peníze utratili takový přehled vám uděláme tom žádný problém není víte že reálně je problém v tom že skutečně ta cestní síť není v dobrém stavu víte že i tečka krajina údržbu komunikací dal o sto milionů korun navíc myslím si že v pořádku když budeme víc komunikací opravovat ale přehled určitě dáme jak útěk chodníků komunikací přiznám se že čemu jsem nerozuměl je první otázce to bylo jaké ještě příjmy nemáme zapojené jako vy jste tam říkal že jsme něco s ní i že jsme snížili nějaké příjmy neboť to a tomu jsem nerozuměl jestli můžu poprosit o tohleto abych to mohl vysvětlit děkuji 
rozumím 
máme v rozpočtu přesně jmenuje zdroje z minulého roku měli jsme do tohoto rozpočtová opatření zapojenou devadesát tři milionů devět set tisíc a v rámci tohoto rozpočtové opatření to snižujeme na osmdesát pět milionů nula devatenáct tisíc to znamená o téměř devět milionů což znamená že máme některé zdroje z minulých let které nemáme zapojené v rozpočtu a moje otázka zní kolik takových zdrojů z minulých let ještě nemáme zapojeno do rozpočtu já vím že to je teď téhle devět milionů který vidím v tomto rozpočtu ale kolik jsou další 
pokud je mi známo tak žádné další zdroje z minulých let vyjma tedy a teď budou říkat vyjma těch fond nových věcí to znamená máme nějaký fond pro sociální věci investičních sociální fond máme rezervní fond a tyhle věci není v tuto chvíli jakoby někde uložená volná částka která by nebyla zapojena do rozpočtu jo to znamená těch devět milionů řekněme že účetní hodnotou že touto že o to snižujeme ten schodek dali jsme to do téhle do téhle kapitoly a na konci roku by se nám to mělo projevit tím že nám o to zůstane vyšší zůstatek jestli jsem to srozumitelně 
rozumem jenom nemělo by tohle potom být zapojeno v některých našich fondech to teda dejme tomu do rezervního fondu nebo někam protože v této chvíli mě to mám rozpočtu trošku chybí protože kdybychom si dneska nechali vyjet fondy který máme mimo rozpočet ak tam ty peníze máme konkrétní částky ale tady máme devět milionů který vlastně by nám někdo visí na účtě a nejsou úplně jasný co to je ale i ale rozumím tomu že nic víc nemáme děkuji za to 
pro děkuji ještě další napadlo 
ta neví 
já dám tečka prostor ale carovi 
tak vice 
jako obvykle je to takže my občané teda zase jsme trošku ochuzeni o to co nám tady 
je k dispozici nebo není ale co je zajímavé já jsem dohledal účetní osnovu pro mne municipality to znamená pro obce a města a zjistil jsem hrůzou že doporučená účetní osnova účtová osnova abych mluvil úplně přesně obsahuje obsahuje analytické účty které by se měly vést a tyto analytické účty by měli mít například taky jeden z nich se nazývá přebytky nebo i nespotřebované nespotřebované přebytky z minulých let finanční a tak jsem se zeptal jestli to město vede město mi i za prvé odmítlo sdělit odmítl účtovou osnovu vět z informačního systému přitom je to na jeden klik je jedna věc a druhá věc že mi sdělila že skutečně nevede to znamená mi účetnictví v lyse nad labem nevíme kolik vlastně těch přebytků z minulých let 
bylo nějak využít toho na co byly využity a tak dále ty ve skutečnosti měly být právě na fondového účtů a fondový účet jsem měl z něj jsem mělo čerpat na základě nějakých pravidel to se to se zjevně nestalo a teď jsem teda konečně po třech letech mi bylo sděleno že to opravdu lysá nad labem skutečně neví jak je nakládáno s přebytky z minulých let a to prosím buďte velmi dobře že to bylo až dvě stě čtyřicet milionů korun takže to je jedna věc na to navazuje i jiné fondy fond který se tvoří na základě na základě platby zva k 
respektive z platby za vodné a stočné kde město získává určitou část tak to mi bylo aspoň sděleno kolik ta částka z toho jednoho krychlového metru je ale zase bylo řečeno že to není na jednom konkrétním v účetním účtu analytickém že to zkrátka prostě není evidováno takže mám pocit že je v tom přeci jenom trošičku nepořádek v účetnictví jestli by nebylo dobrý to teda dá do pořádku 
ona velka já se přiznám že nejsem účetní to znamená účetní otázky děkuji za ně buduje směřovat na odbor a probereme to ale ještě řeknu k tomu mi nevedeme my nemáme žádný jakoby fond kam ukládáme peníze z vodovodů a kanalizací takový fond neexistuje máme na to položku pokud se podíváte ve vedlejší hospodářské činnosti a vy jako bývalý člen výboru víte že tam je a ta položka tam je tam přesně daná ve výši na kterou máme nájemní smlouvu dneska je to tuším kolem čtrnácti a půl milionu korun x si vám to z hlavy více přesněji vám to neřeknou a víte že máme povinnost k tomu jsme se zavázali v rámci v rámci poskytovaných dotací na čistírnu odpadních vod a na doplněných vodovodů a kanalizací ve městě lysá nad labem že tyto peníze využíváme výhradně na obnovu stávající stávající infrastruktury jinými slovy v tuto chvíli třeba na obnovu stávající infrastruktury v ulici mírová nebo v ulici čez a případně na obnovu stávající infrastruktury v ulici za koncem 
to znamená že tam je vidět že tento závazek dovedli žijeme tento závazek je kontrolován ministerstvem tuším zemědělství anebo státním fondem životního prostředí tento detailů neznám vděku jako paní bláhová 
děkuji já jsem se chtěla zeptat u položky 
dopravní značení tam je pět set padesát tisíc navyšuje o čtyři sta padesát tisíc na milion což je zvýšení docela veliké s tím že to odůvodňuje 
stavebním ruchem vyvolaným investičními akcemi zjednodušeně řečeno jestli si to pamatuju dobře tak jsem se chtěla zeptat jestli by tedy správně nemělo být dopravní značení podřazené pro ty jednotlivé investiční akce a nikoliv takové jednotlivě já chápu že některé věci jsou opravdu druhotného rázu nejsou prostě vyvolané přímo tou investiční akcí ale jako třeba ty neoficiální objížďky a ta ale řada z nich určitě to značení který teď já vím že to řekne také vyvolaná tímto také dobrá a druhý dotaz to se týká 
to se týká šachet akorát já to teď nemůžu najít ale jeho už to vidím oprava vodoměrné šachty 
stahujete je vlastně pětset tisíc na nulu jsou čtyři a úkony u nádraží jedličkova vysoká mez tyhle šachty u sebe měli dělat prostě léta letoucí prostě se v tom rozpočtu to táhne už od léta mi to pokaždý mažeme a neděláme tak se ptám proč to neděláme když to v tom rozpočtu je a dál jsem se zeptat jestli ta jedličku jestli ta šachta jedličková je ta šachta která se to dělá v souvislosti s ulicí za koncem já vím já jenom ty dotazy jakoby říkám najednou který mě zajímavý zajímají a s tím že chápu že mi pak odpovíte najednou a to asi bylo vše na to pak ještě jsem měla nějaké době dotazy ale ty mi byly tři odpověď zní v rámci finančního výboru takže zatím nemám děkuji 
tak já taky děkuji co se týká dopravního značení skutečně u velkých investic je to tak že součástí té vysoutěžené ceny je idiot dir to znamená dopravně inženýrská opatření tak jak jsou pak schválena když se platí v rámci toho ale v tuto chvíli má máme náklady s věcmi kdy jsme to součástí těch staveb neměli protože řekněme nás to vyjde levněji když si zajišťujeme sami protože některé dopravní značení máme ale musíme si občas již objednávat a musíme dodávat mimo jiné se tam třeba jedná označený na náměstí jako takové protože ta věc tam byla nová tečka v souvislosti s tím víte že v tuto chvíli nemáme dlouhodobě podepsanou smlouvu na provozování parkování a nejsme schopni ve svých nějak efektivně fungovat té zóně některá schválená je to dopravní značení není naše nebyl naše rádi by jsme ho koupili a zase to upravili tak aby jsme víceméně mohli tu zónu při těch výstavách dělat tak jaké protože ona nějak schválena já musí vždycky dost více dopravní značení a potom opravuje spousta drobných projektů kde to nemáme který si zajišťujeme i sami jako jsou drobné opravy chodníků a těchhle věcí kde nějaké to dopravní značení tomu musíme a tam opravdu to není součástí řekněme té zakázky 
tak a co se týká šachet ani mě šatny příliš netěší nicméně 
táhne se to z toho důvodu že původně to vypadalo že budete moc šachty měnit víceméně bez jakéhokoliv stavebního povolení a těchto věcí 
po nějakém bližším průzkumu a po konzultaci s provozovatelem jsme přistoupili k tomu že v tuto chvíli je prováděn úplný molly monitoring těch šachet s tím že by měl vyjít návrh co je tam potřeba udělat a popřípadě u kterých bude zpracovat potřeba zpracovat stavební povolení který se obejdeme bez toho to znamená tento tato věc v tuto chvíli běží a protože tak jak jsem navazoval před chvíli se stal pan licar také co se týká toho že musíme projít dostala typeníze v těch vodovodech a kanalizacích proto je tam ten návrh mimo jiné ty peníze jsou přesouvány v rámci toho na zajištění záložního zdroje na prameništi to znamená v tuhle chvíli a musím říct že nás to nikdy nenapadl kvality výpadky dlouhodobé toho proudu tak vlastně v tu chvíli nebylo jak z prameniště dostávat vodu do vodojemu takže jednou z věcí kterou by jsme to chtěli napravit je to že tam koupíme náhradní zdroj ve skutečnosti prostě lízo agregát který v případě problémů nastartuje a bude zásobovat čerpaná elektrickou energií 
děkuji pan fajmon 
tak já bych chtěl reagovat na 
lycra který tady opakovaně říká že nemáme v pořádku účetnictví města podobné věci své myšlenky domněnky představy a účetnictví města je podle zákona auditovat každý rok je projednávána zpráva auditora teď tady pan edice říkat něco zase nemáme nebo nějaké účtování prostě nespoléháme na auditora auditor 
by zjistil že nějaký 
typ účtování nemáme by nám to zcela jistě vytknul a uložil by nám nápravné opatření zatím se to pokud si dobře pamatuju stalo jenom jednou a příslušná opatření jsme udělali poslední audit pokud si dobře pamatuju byl bez závad byl bych rád abyste tuhle tu věc vzal v úvahu při svých obviňování neustálý kde lidem věší bulíky na nos o tom že něco není někde pořádku každý rok audit probíhá a v podstatě každý rok výrok auditora že je že účetnictví je bez závad děkuji tak je tady pana ricard podruhé 
takže já budu reagovat na fajmona skutečně auditní zprávy jsou bez za nicméně komunikuji s ministerstvem financí které mi už po dvakráte sdělilo že vyzve auditora aby to překontroloval přeci jenom protože je to divné tak to je jenom abyste věděli že ministerstvo financí vyzve auditora aby jednal 
nicméně ta zpráva od ministra ministerstvo financí taková jako vždycky nakonec podle toho kdo tam sedí ho 
je to tak že ani oni chtějí vyzvat z toho budoucí auditora který může být úplně jiný než který vám toho litoval loni a kterej vám auditovat předloni a tak různě měníte takže je to věc taková sporná takže uvidíme jak to dopadne nicméně auditor auditor bude ministerstvem vnitra doufejme vyzvána pokud změníte no tak já požádá ministerstvo vnitra by vyzvalo toho správného dita tak nebo se to aspoň minimálně pokusí druhá věc je ta ohledně toho ohledně to po těch peněz který se vybírají z vodného stočného kdy jsou ze zákona vy to víte že zákon vám ukládá tuhle rezervu vlastně tvořit na tu obnovu vak a 
týhle věci se zeptám a není to konec jestli nebo možná uvidíme jestli ten mám spoustu minut jestli ten jestli ten účet je skutečně tvořen těmi poplatky z tohoto z tohoto výběru 
válka 
první věc mě se přiznám a teď do toho vlivu trochu politiky vy jste představitel topila devět v lyse nad labem tak mě překvapuje že na jednu stranu 
pronásleduje všechny představitele současné vládní garnitury že je to že jsou to lumpy a cokoliv a pak jim bezvýhradně věříte to co vám napíši to je trošičku zvláštní ale a nechápu to odvolávat se to tady na státní pokladnu odvoláváte se na ministerstvu ale chápu když se to hodí dá se to podařit teď se vraťme k věcné části vy jste se ptal na tu vodu mi žádné poplatky nevybíráme já to říkám znovu mi nevybíráme žádné poplatky pro tento koncesní smlouva koncesionář vybírá poplatky mi vybíráme nájemné abychom si řekli vždycky říkáte že chcete být přesný mi vybíráme nájemné nájemné je jednoznačně vykázáno v rozpočtu je tam napsáno kolik jsme vybrali a na výdajové části si můžete zkontrolovat kolik utrácíme za obnovu pokud se na to podíváte a vy říkáte že celou tabulku si zvládnete udělat víte že excelové tabulky na rozpočet máme tak uvidíte když si vezmete bilanci deset let zpátky kolik jsme za obnovu utratili a kolik jsme na něj vybrali uvidíte že kupodivu jsme na něj utratili víc než na tom vybrali 
tak 
děkuji 
nemuze ne dvakrát to nejde vůbec nejde o minuty ne dvoje vystoupení přestane slovo má pan marek pan zastupitel marek 
dvě vystoupení 
maximálně do pěti minut 
nikdo pane starosto tak můžete se s panem velice vyříkat ať můžu pokračovat jo já jsem co bych protože 
jste tady máte tady diskutuje o rozpočtu já chápu to že je spousta otázek a nikdy je jsou dvě možnosti by člověk pět minut mluví řekne svých deset otázek ale potom se na něj odpoví na tři to prostě standard takže potom je někdy lepší jakoby během minuty řešit otázku odpověď další minutu otázku odpověď ať máme jasné já řeknu to co chce a potom poprosím abyste aby se podívat napanu režisérovi 
já jsem měl ještě dvě věci jedna věc je velmi podobná jako jako před chvilkou když jsem mluvil to navýšení o tři miliony na chodníky ano silnice na údržbu tak máme další navýšení v provozu 
na rezervu kanalizačního řádu 
sedm set osmdesát tisíc a a průběžné čištění kanalizace osm set tisíc já chápu že to se vždycky položili jsou důležitý ale zároveň dochází k velkému a výraznému nárůstu nejen v rámci letošního rozpočtu ale i v rámci ale dozadu to bych poprosil pana velkou to stejný prostě tak jak za co se ty položky budou utrácet protože tady tak jak to má popsaný nám jako zastupitelům také že prostě tam je potřeba víc peněz nic víc v tom nevidím tak takže poprosím větší rozpis a druhou věc kterou jsem se chtěl prakticky zeptat je tam navýšení vánočního osvětlení s dvě stě tisíc na půl milionu 
skutečně se nemyslím že v době kdy tohle město jeden na úvěr a jedeme jedeme spoustu intenzivních akcí tak abychom se za půl milionu kupovali vánoční osvětlení přát přijde že tak jak je také hezký já chápu že by mohlo by hezčí a vždycky mi mohlo ještě hezčí a ještě by bylo super koupit další ale podle mě jsou to věci které bychom se měli bejt tetra nějaké chvíli konečně umět měření a říci že teď v této chvíli kdy jedete tolik investičních akcí a všechno už jdeme na úvěr tak si nebudeme kupovat za půl milionu vánoční osvětlení tady bych chtěl chytnout proč to navyšuje zde deset tisíc na půl milionu a zároveň bych rád dal protinávrh v rámci toho je schválení rozpočtu a s tím že to vánočního se na nulu 
protože si myslím že někde šetři konečně začít musíme děkuji tak technická pavelka tak já bych jenom začal tím vánočním osvětlením pokud karle dáte návrh na nulu takovéto žádné vánoční osvětlení nebude přijít nebo příští tento rok pokud to navrhnete na nulu protože těch dvě stě tisíc a to už byste mohl vědět po těch letech je na to že to nikdo musí nainstalovat že něco stojí to svícení a zkrátka dobře takže ten váš návrh já mu nerozumím ale pokud chcete dětem říct že letos nebude žádné vánoční osvětlení a chápu to naprosto rozumím tomu beru to jako legitimní návrh 
takhle to je reálně protože se bavíme o navýšení položky já to dobovým jste se ptal na tři sta tisíc emocí sta tisíc tam jde o to že bychom rádi rozšířili protože zkrátka dobře město se rozšiřuje a to je ten návrh jenom 
to je k tomuhle tomu pak jste se ptal na tuším ty kanalizace já jsem už předtím takže jsme schopni vám dodat ale pak jsem si uvědomil že by vlastně dostáváte detailní rozpis dostáváte detailní rozpis paní vedoucí vám vždycky posílá schodku sborníku pokud si to pamatuju dobře můžeme to potvrdit že se dostává rozpis takovej ten velký přehled vždycky jak je plnění rozpočtu jak se dělají příjmy výdaje a s gotikou chodí takovej mnoha set stránkový rozpis na zastupitele 
tak ale i je tam vidět co jsme vyčerpali a je to podle těch jednotlivých kapitola položek a je tam je to čerpání 
protože já vím že to je takovej čtyřicet stran vyjetých z toho pokud ne mi stejně dodáme to co jsem slíbil ale jestli to není už tomhle tom aby jsme nebyli na na tom stejně 
to znamená ano tady taky jsme doložíme jaké opravy kde a jak jsme dělali v tom není žádný problém 
ještě tam byl nějaký dotaz týhle věci ne děkuji děkuji je mi to pošlete a samozřejmě není to o tom že nechci abychom měli vánočního se němci ale nerozšiřuje má proto jsem říkal chce vědět ten důvod proč proč je navýšení potom by návrh byl navyšujeme tu položku zůstaňme nastávající deset tisíc jako 
paní zastupitelka bláhová 
děkuji a asi tohle by neměl být druhý příspěvek protože pan havelka mi ještě neodpověděli na tu šachtu jedličku ví co to je za všechny jestli je toto za koncem nebo nebo není takže ale jestli to chcete posílat jako počítá jako druhý příspěvek no tak budiž po vám já jsem určitě neřekla co se tam děje tam ve své podstatě když se odkrývá ta věc také mit máta máme měnit vodovod pod vodovodem se zjistila nějaká neznámá opravdu neznámá kanalizace dálce se že kanalizace neužívané nicméně dalším průzkumem se zjistila tam je ta šachta že jste šachty je ještě 
kanalizace dá do zahradní ulice a ta zjevně používaná je a problémem je že všechno má v takovém stavu že když už je to otevřeno tak jsme řekli že jí vyměnímeje to kanalizační nikoliv vodoměrná šachta jeho takže se to týká kanalizace a omlouvám se že tato neodpověděl 
a děkuji pan licar děkuji omlouvám se jsem se nechal unést ale skutečně když občan má pět minut tak by těch pět minut mohl vyčerpat aspoň doufám proč by to nešlo když by jsme si tady pěti minutách vyměnili vyměnili otázku máte čas ptejte se tam se potřebuju vědět nebo zajímá mě ta koncesní smlouva ta ta platba totiž z toho ten ten kalkulační vzorec vodovodů a kanalizací ta platba kterou platíme my občané tak v ní je skutečně zakomponována částka kterou vy byste měli spořit a tahle ta částka by měla být právě přednostně používaná na to 
nebo naopak která musí být používaná na ten na tu obnovovat ta koncesní smlouva ta částka ta koncesní smlouvy koncesní smlouvy ta odpovídá výhled z tý položce 
ten dodavatel nebo ten provozovatel 
ve své podstatě součástí ceny vodného a stočného tam se promítá i výše nájemného ovlivňuje to nejvíce kdyby jsme řekli že nebudeme dostávat čtrnáct a půl milionu a dostaneme milion korun to by jsme teoreticky mohli tak samozřejmě v tu chvíli voda vodné stočné půjde dolů 
to znamená výše nájemného je promítnuta do ceny vodného a stočného je to její nákladová položka to znamená ano když občané platí tak tam platí i ten nájem jakoby za za za ten vodovod a kanalizaci peníze nám přijdou na ten účet a z toho už se hradí ty ono není povinnost to spořit je povinnost utratit ano může být druhá varianta obec dlouhodobě spoří na to že opraví čistírnu za šedesát milionů anebo postupně opravuje ty vodovody ale máte pravdu v tom že ty prostředky dou primárně na obnovu a obnovou se teda abych to ještě upřesnil obnovou se nemyslí výstavba nového to znamená je to skutečně obnova stávajícího ještě ještě mám jeden dotaz a ten se týká toho jestli to jde konkrétně na jeden konkrétní fyzické účet v tomto případě 
teď jestli myslíte jako účet vám bance myslím tě bance se přiznám že nevím z hlavy odpovím to ale tohle nejsou tohle nejsem na tohle neumím odpovědět v tuhle chvíli odpovědět 
máme tady paní vedoucí ale paní účetní ne máme jiné účinné ale my máme jiné účetní pro toto říkáme znamená na tohle jsme schopni vám od ne ale já to v tuhle chvíli opravdu nevím to takže děkuji já bych chtěl říct panu markovi že to navýšení na vánoční výzdobu jsme udělali proto protože v litoli budete mít spuštěnou půlku komunikace mírová a náves dobrovského sady a chcem aby to na vánoce bylo konečně pěkné protože tam bude krásná ulice nové osvětlení nová zeleň a tak dále proto je tam toto navýšení a to samé platí o ulici československé armády protože máme tady od od lidí od občanů že teda ty naši hlavní ulice prostě nemáme osvětleny vánočně vyzdobený vánoční je to třeba v nymburce nebo v dalších městech tohohle důvodu vzniklo souvislosti úplně novými ulicemi pan marek na děkuji pane starosto vysvětlení že to tech materiál takhle nemáme popsané 
to se mi líbí mně se samozřejmě ale ekonomicky nelíbí to že prostě si nevezmete z jiné položky prostě ono já pak jako tohle je dobrá věc zastřešení shodném já jen říkám jako je spousta v tech máte dvě stě čtyřicet pět milionů teď na provozních výdajích nebo na běžných výdajích by byl přesný prostě v té chvíli tři sta statisíce možný si přece najít nikde jinde je to co mě vadí na tom 
ale jinak děkuji za vysvětlení chcete okom hlasovat abychom snížili prolitou tuláky 
řekl nahlas já vám pane starosto z nahlas znova 
pana starosty znova a znova říkám že to co mě se nelíbí že nám přestože máte o čtrnáct minut větší příjmy tak jste se zase o devět milionů navýšili navýšili běžné výdaje prostě to mě se to jednou úvěry budou muset zaplatit a každý milion který ušetříte nebo ne ušetříte kterej prostě jenom jako neprojdete v tom provozu tak prostě to bude zná a to je to co se mi nelíbí 
protože mě se principiálně a rotátor chvíli já chápu a děkuji za vysvětlení 
asi nemá smysl abych této dával návrh ale zároveň rozpočet nemůžu hlasovat prostě proto že a pro spoustu bylo že by se líbil protože navyšuje zas běžné výdaje ale ohromně a jste o padesát milionů víc než loni tři čtyři roky dozadu je to o stomilionový 
a to není investice souběžné vyjde 
vím že slovo projít používají vrcholoví politici mě mrzí to zavádíme se nikdo tady nejsem projít a chceme mít město pěkný město dobře ale to by bylo přeci o tom že ty běžné výdaje nebudou takto růst ale budou růst investice to chápalo dobře není 
tak já si na tohle dovolím reagovat protože souhlasím s tím že nám běžné výdaje rostou ale oni nám rostou v takových těch investičních položka řekněme si že to tak opravdu je když se podíváte na to kde jsme teda navýšili provozní výdaje tak je to přesně tam kde se kde si říkal že se to blíží investicí což jsou silnice což jsou chodníky což je řekněme průběžné čištění kanalizace což je oprava kanalizací ano jsou pak je tam třeba to že budeme mít i hnědé popelnice to jsou věci kde se to navýšila tam si myslím že to smysluplné je na úřednících a na tomhle se ty vyjde evidentně navyšují a ještě řeknu jednu věc já vím že to jeste jednou bude to muset zaplatit že v tuhle chvíli jsme v době kdy za a inflace je poměrně nepříjemnou záležitostí získá splácení dluhů dobrá věc protože zkrátka a dobře to část těch úroků které máme umazává a druhá věc je je trochu bavor doba na investování protože skutečně ty věci jsou drahé 
vypadá to že levnější už ale nebudou a ta a ta a ta inflace nám ty úspory které by jsme udělali normálně částečně sežere takže já si myslím že dobře že ty peníze jako pro investujeme a myslím si že je i dobře že nám vlastně je to pomáhá inflace k tomu že se nám zmenšuje ve své podstatě splácení toho dluhu protože zkrátka dobře jestliže ta inovace dneska někde a přesně to neřeknu tři a půl procenta 
tak zkrátka dobře když máme půjčeno za tuším jedna celá mě nemáme před nemáme přes dvě tak každou chvíli se nám i tímto způsobem to zadlužení snižuje děkuji děkuji pan fajmon já jsem si ho požádat o ukončení debaty a hlasování děkuji děkuji je tam přihlášená veřejnost 
a pan marek 
jako slovo já bych chtěl dreamy poznámku jako proč budete dávat na mírovou nebo na čez a jako budoucí vánoční výzdobu ty silnice jsou šíleně přesvětlení nový je altman tento svítí jak ve dne bílé světlo já jsem koukal že město se vůbec nedokáže půjčit ani jakoby z doporučení ministerstvo životního prostředí pro osvětlení akcí a všude dává bílé bílé bílé velice intenzivní lebky já vůbec nevím jak může projít prostě protože bílé světlo v noci nemá co dělat je to intenzivní takže když tam dám vánoční výzdobu ono nebude vidět že podle mého to jsou vyhozené peníze jako další věci tady neřešená vědce já chápu že bílé světlo intenzivní musí bytů přechodů ale proč teda máte všude teda nechápu o potom se chcete zeptat stočes a já teda nevím ale 
to bude už do té doby zprovozněný jako je tam kde vánoční výzdoba další věc je že do tečka na vánoční výzdobu na instalaci stačilo dvě stě tisíc maková jsou a přece tolik o kolik se to nenavyšuje i na velikostí lysý těch nových částí aby to bylo půl milionu nevím zamyslet se 
děkuji děkuji pan havelka já panu se odpovím ale to není na to že to pověsíme rozsvítíme je na to že tato nakoupíme část ještě ty nové prvky tak jako tuším že v loňském i předloňském roce a to se omlouvám že si to nepamatuju jsme na svítily masarykovu ulici 
je to i na koupi těch za ti zařizovacích předmětů není to jenom na to na to na vlastní instalaci a co se týká toho bílého světla budete se divit já tomu nerozumím možná že je doporučení ministerstva životního prostředí ale existují také závazné normy jak na osvětlovat komunikace a kupodivu ministerstvo průmyslu a obchodu tyto normy čte a pak na tyto věci poskytuje dotace pokud si vzpomenete jsme v roce dva tisíce šestnáct sedmnáct město lysá nad labem dostalo dotaci z programu efekt ministerstva průmyslu a obchodu právě na úsporu elektrické energie anna ale lepší a lepší svícení byli jsme úspěšní evidentně tahle cesta je a děje se ve všech městech 
je to i o tom že dneska ty světla způsobují jednu dobrou věc oni intenzivně svítí dolů a teď se nebavím altmanová má nerozumím ale ne přesvědčují ty veškeré to znamená ne rozptylují ten paprsek pokud koupíte kvalitní světla tak svítí někam tak na pokud máte dobře s projektované tak vám rovnoměrně pokrývá osvětlení komunikace a my se tím řídíme a projektují to projektanty kteří na to mají příslušná razítka který se ti musí řídit my neděláme nic jiného by se můžeme zamýšlet jak chceme ale som na to závazné normy děkuji jaké jako poslední je pan marek 
děkuji jenom krátce a je dobře že tomto směru bude dobré že inflace nám pomůže s ním grand pořádku je problém je standardně města pokud se berou velký výběr berou se prostě tři sta milionový úvěr prostě proto by mohli udělat investiční akci na které získaly další tři sta na dotacích využívají nějakou příležitost 
mi to neděláme tech dotačních peněz máme minimum na téhle investiční akce který který rozjíždíte na sportovní halou zatím nemáme jedinou dotace na vylovili tohle nemáme dotaci na jehličku dům víceméně nemáme dotaci na průmyslovou nemáme dotace načas sáčku bude jich maličko na výrobku maličko to prostě takhle je a to si myslím že špatně ale děkuji to byla moje poslední reakce 
tak teď jsme dostali pět milionů jestli je to maličko na chodníku 
když mi to připomíná tu diskuzi kterou jsme měli před třema rokama kde jsme říkali pojďme udělat tělocvičnu v litoli která byla ve velikosti basketu hřiště za pětatřicet milionů můžeme získat tři miliony dotace hrozně málo blbost žádný život nebudeme jestli a už jsme dneska tady mohl mít tělocvičnu ve velikosti basketu hřiště to děláme sportovní halu která bude ve velikosti basketu hřiště plus trošku navíc ale ne o moc to si přiznejme a vedle toho 
na tři sta a máte čtyři sta milionů tedy bratia investičně protože jak ten úvěr ještě peníze kterých jsme naspořenou se loňských let tak už teď máte za smluvně na čtyři sta dvacet milionů a bude to mít procentuálně asi tak deset procent dotací to znamená ztrátu úplně stejně jako před těma třema rokama když jsme přicházeli pojďte udělat tělocvičny byly to je to hrozně vigo 
ale tečoval tech pět milionů na ohromnou a chci vám přijde hodně moc to není přece na chodník je to slušný 
milionů osmdesát procent nebyla fuj to tady takže máme tady bod hlasování 
pohodu 
po 
devět pro 
zdrželi se čtyři 
proti dva 
návrh byl schválen děkuji 
máme oči jsou šestnáct 
žádost o koupi části pozemku 
v litoli jedná se o pozemek kde dříve vedla komunikace na starý most přes labe ta komunikace to jsme zisku středočeského kraje a v současnosti je pronajata zemědělcům kteří obhospodařují tady ten dotyčný si žádost že bych chtěl odkoupit ten kus který obhospodařuje a my tady máme návrh na to aby jsme nejdříve 
provedli 
aby nám zastupitelstvo uložilo aby jsme provedli nebo zajistili znalecký posudek lapen pozemek 
a tomu někdo něco 
paní bláhová 
děkuji za slovo já bych chtěla dát protinávrh aby se neprodává 
no my ho neprodáváme 
dát rovnou návrh aby se neprodávalo chceme chceme znát všechno ano já vám rozumím pane starosto rozumíte i vy mě děkuji 
s tím že nemám vůbec nic proti pánovi který se na to ptá 
pokud má zájem pozemky užívá tak klidně ať mu je pronajmeme na tě užívá pro pro činnost kterou potřebuje nebo chce ale myslím si že s ohledem na to že nás čekají pozemkové úpravy a jedná se o ornou půdu tak bychom se momentálně orné půdy neměli zbavovat pokud proto nebudou důvody třeba pro obchvat jo a tohle není ten případ takže proto můj protinávrh je rovnou usnesení ať hlasujeme o tom jestli pozemek prodávat nebo neprodávat bez ohledu na to na cenu děkuji děkuji doufám marek 
děkuji já jsem měl stejnou stejnou reakci takže proto už jsem svůj svoji diskusní přístroje stahoval děkuji pan fajmon tam byl projednával a otcem je to co tam stávající nájemce dělá na svých pozemcích i na nové doporučuje aby se a udělali znalecké posudky a dále se jednalo o ceně 
děkuji tady veřejnou 
můžete veřejnosti říct jak velký je to pozemek 
já jsem vám řekl že je to pozemek který kde byla původně řekněte nám prostě řekněte mi šest hektarů desire kterou tisíc hektarů 
marek zastupitel já jenom v reakce na pana v dané chvíli skutečně bych počkal s odprodejem orné půdy až po pozemkových úpravách myslím si máme jich mě jako město máme orné půdy velmi velmi málo a až se budu dělat pozemkové úpravy a budeme potřebovat věci směňovat na tech konkrétních důležitých místech takto nám každej tisíc metrů nám bude chybět ne opravdu nemáme teď máme jich opravdu velmi málo že 
návrhu rozumem standardními podpořila myslím že strategický je pro město počkáte do pozemkových úprav jako 
děkuji jež tam 
angkor 
a 
jako já teda musím říct že to zase jedna z věcí o kterých skoro nevíme o čem jednáte tedy sání nepromítne nějaká matka který je to pozemek tisíce metrů čtverečních podobně ale jenom z toho co jsem slyšel někde nějaká stará silnice na most v litoli já by jsem se k tomu si rozmyslet zbavit se po pozemku jestli vím tak město má zájem nějaký přístaviště a jenom si řeknu tak je to kousek nebo maličký kousek od přístaviště pak nám budou chybět do pozemky třeba ta směna jakub budeme potřebovat anebo ty ceny těchto pozemků budou úplně jiný více znění územní plán a prostě tomu měst dva tisíce metrů čtverečních kde chybět já bych daných chvíli prostě vyčkal jak dopadne v přístavišti a jestli se to bude realizovat a prostě ten pozemek deset let může být prostě ve prospěch města jestli je to pronajmu písem pochopil tak jako obě strany z toho mají užitek nájemce i město a město proč by se to bolo ale jenom z toho mála co jste mi tedy teď řekli taku uvažuju je to v litoli vedle přístaviště možná nevím není tedy mapka žádná nic je to mezi tím objektem a obchvatem ne no ten toho žadatele 
těch stájí 
tak ani synková 
a já aktivitu pana fencla určitě podporuje strašně fajn že dělá to co tam dělá na straně druhé a opravdu si myslím že v této situaci není vhodné a není dobré a není žádoucí se zbavovat těchto pozemků a prodávat je a domnívám se že by tě ze není napsáno jak říká pan starosta že se budou prodávat tak je tedy ale napsáno že rada města má zajistit vypracování znaleckých posudků za cenu obvyklou a myslím že i ve chvíli když víme že pro nás ty pozemky jako takové daleko hodnotnější protože nevíme co budeme v této lokalitě realizovat protože je tedy nápad jak zmiňoval lanko si tam přístavišti jsou tam další aktivity co tam kluci pod mostem je tam pan fencla nevíme jistě a proto si myslím že opravdu není příliš pro zřetelné se těch pozemku zbavovat a prodávat je byť by ta cena byla třeba atraktivní pozemky jsou pro nás daleko důležitější té podobě v jaké jsou to znamená vlastní pozemky mých pozemky a proto prosím opravdu všechny zastupitele prosím o zvážení návrhu který podala radka bláhová s tím aby si pozemky neprodávali a aby se ten člověk pronajali děkuji a 
dávno vy jste si materiál 
my jsme si přečetli reagujeme na to co je řešeno a říkáme že nesouhlasíme s prodejem z důvodů které jsem neřekla by mě neposloucháte 
ano do budoucna že preferujeme variantu nadále pokračovat pronájmu pane fajmon je pro vás opakuji nadále pokračovat pronájem děkuji veřejnost podruhé 
po 
já plně rozumím tomu že podnikatel 
který má pronajatý pozemky od města chce mít jistotu a chtěl by ty pozemky vlastní 
naprosto chápu nicméně je to tak že skutečně město jak vy sami jste mnohokrát zdůraznili žádné pozemky nemá a náhradní výsadbu stromů provádí opravdu nevhodným způsobem a v nevhodné lokalitě takže já bych jenom takto letmo cosi když jsem se dozvěděl kde by ten pozemek mohl být tak se na to letmo dívám a 
ne nebyla to část taky která se považovalo za rekreační zónu nebylo to tam poblíž já mám pocit že jeho a 
tohle to skutečně potřeba velká obezřetnost a je samozřejmě potřeboval slušně jednat s panem podnikatelem ale zároveň je potřeba jasně říct že ty pozemky nejsou vaše nejsou rady města nevoní nebo zastupitelů ty jsou skutečně občanů a 
vy nebo mi politici jakýkoliv ji za chvíli nebude a budou tedy budou tady ale pořád ti občané naše děti takže je potřeba skutečně obrovská obrovská obezřetnost zvláště v lyse takže já bych se přikláněl k tomu abyste opravdu velmi pečlivě zvážili jestli se to má prodávat jestli se to jestli vůbec je nutný to která oceňovat protože je to taky drahá položka víceméně byť jsou to položky tisícové a tady se jak jste před chvílí slyšeli vyhodil z okna tři a půl milionu za to že nejsou pronajatý byty 
takže tahle ta věc je 
ta věcje skutečně velmi vážná měli byste k ní přistoupit opravdu s velkou vážností 
jako pan havelka 
jenom technika a za radu 
pokud se podíváte na seznam pozemků ve vlastnictví města skuteč tři není malý a není to pravda že nemáme pozemky a mají poměrně hodně máme jich desítkách hektarů já neříkám že jich nemůže být vícero teď k tomu vlastním pozemku pozemek slušně jsme získali od středočeského kraje protože to bylo pozemek dřívější komunikací nynější využití je orná půda kde se nacházíme záplavovém území v aktivní zóny řeky labe je jedna věc když se bavíme o tom využití ještě bude jednou teď určitě o tom druhá věc nadnárodní biokoridor údolní niva labe jinými slovy když jsme chtěli změnit půdorys kabin litoli tak nám to povodí labe nechtěl dovolit a museli jsme to postavit na tom co tam je v tomto případě na nic jiného než na zemědělství si myslím že to využíváno nebude ano budeme moci směňovat ale určitě ne na společná zařízení protože tam budou mít jinou představu protože na společná zařízení ty pozemky budou dražší ale chápu ten argument a beru ho já jsem jenom osvětlit co je to za pozemek kde se nacházíme byl to ten dotaz a proč budu hlasovat proto je navrženo děkuji 
a tak je tedy návrh k hlasování ani bláhová ano ale protinávrh napište nám prosím 
na rodinu 
tak můžeme 
pro sedm rodici zdržel se pět návrh nebyl přijat 
budeme hlasovat o původním návrhu 
a 
tak pro sedm proti šest drží se dva návrh nebyl přijat 
můžeme ji dál 
bod číslo sedm na žádost o odkup části pozemku pardon omlouvám 
jádro osmnáctka žádost o odkup části pozemku na řádce 
tam se jedná o pozemky na řádce kde tedy jsou nějaké rozdíly mezi katastrem a současným stavem mám se nás požádali po odkup pozemku a my jako nebo odbor nedoporučuje 
ve výboru bylo projednáno pana fajmon a nedoporučujeme to ani zveřejňovat dokud nebude provedena úprava mapování lokalitě rada neschvaluje 
na navrhuje neschválit 
vyvolává 
děkuji za slovo já se jenom za nás vyjádřím k o osmnáct se že souhlasíme s těmi důvody odboru a jsem nejsou zřetelné ty hranice tudíž je to komplikované a to samé i u devatenáctky také podporujeme stanovisko o esem takže i tak budeme hlasovat za na věku 
tak hlasujeme 
obor osmnáct 
patnáct pro návrh byl přijat bod číslo devatenácté obdoba 
nebylo doporučeno odborem výbor pana fajmon nedoporučuje rada města doporučuje ke schválení 
necháme hlasovat o tomto bodu 
patnáct pro návrh byl schválen děkuji 
voči sto dvacet budouci bezúplatný převod pozemku co česko kraje v rámci investiční akce cyklostezka lysá nad labem bezbariérová trasa a cyklostezka lito labe 
také tady předložen návrh na smlouvu o smlouvě budoucí o bezúplatný převod pozemku co česko kraje do vlastnictví města s tím že konečná smlouva o bezúplatném převodu pozemků provozovna po dokončení stavby 
mám máme k tomu někdo něco 
pak necháme hlasovat o tomto bodu 
patnáct pro byl schválen děkuji 
po dvacet na převod pozemku číslo dvě stě padesát pět sice dvacet tři 
zastupitelstvo města vacátko třetího šestý schválil jež 
to peklo 
no 
jedná se o pozemek určený dle územního plánu k výstavbě komunikace v lokalitě hrabenov na základě udání 
je nutné doplnit usnesení zastupitelstva města uh schválně bezúplatného převodu 
předmětného pozemku 
máme k tomu nekdo neco paní bláhová děkuji za slovo jsem se paní určuje chtěla zeptat jestli máme posunu hlavně toho druhého pozemku že tam byli dva jeden bezúplatně a druhý chtěli úplatně tak jestli se něco změnilo 
jo ani teda znova je oslovit o bezúplatný to vůbec neřešil věku 
tak je tady návrh chování 
mají řecka 
tak patnáct pro návrh byl schválen děkuji 
dvacet dva uzavření kupní smlouvy na prodej souboru pozemků jako celku v lokalitě nám ručníku 
jedná se o pozemky nakoukla 
se tak tomu bližší informace na základě smlouvy 
budeme prodávat pozemky na vystavu 
obchodního centra kaufland 
veřejnost 
hlavice 
já už jsem to tady několikrát řešil s kauflandem 
jako věc která se ta smlouva je uzavřena ale taky je to proč vlastně ten pozemek prodávat vzhledem k tomu že ty malé obchody jsou věc která mě který naše děti možná už nepoznají tým míře který to známe my dnes tak je otázka proč se vlastně toho pozemku zbavovat který tam k tý jakési průmyslové zóně přináleží to znamená klidně by mohl být dlouhodobě pronajat já vím že jsem od paní fišerové už tady zaslech odpověď že to nikoho nenapadlo ani opoziční zastupitelé ale tak když napadlo mě tak třeba by se to dalo řešit takže na tohle se chci zeptat a chci se zeptat na eu která na to a ten pozemek je rozjet a 
respektive na stavbu 
děkuji ale 
paní 
a 
co se týče smlouvy smlouva byla před rokem jsme se zavázali město a kaufland že do září se připraví smlouva kupní kaufland tu dohodu dodržel to znamená to cíli vlastně se bavíme o prodej pozemků které schválilo zastupitelstvo oni co se týče i tak určitě jste pane informovaný 
neproběhla to znamená nedostal jako kaufland kladné stanovisko a jdete do velké 
děkuji vám poděkovat občanům se nad labem kterým které jsou tady 
paní ženská 
děkuji za slovo a já mám dotaz podobného charakteru rozumím tomu že jsme uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí rozumím tomu že jsme povinováni určitý doby uzavřít kupní smlouvu 
a pokud se nedohodnou smluvní strany jinak a chci se však zeptat a párty s ohledem na znění té smlouvy kupní jak to bude nebo jak se staví vlastně kaufland a akce je respektive k závěru zjišťovacího řízení který konstatoval že a má být dopracován tedy a jak dokumentace tak posudek a měl by být konáno i veřejné na projednání a já jsem se tedy zeptat zda za tímto účelem bylo mezi vámi vedeno jednání zase kaufland vyjádřil a jak to bude pokračovat protože pokud dobře vím z informačního systému já také jedna já už byla vlastně uzavřená proto že oznamovatel odstoupil od tohoto a tohle je vlastně druhá jak která skončila opět konstatování že jste jestli bude pokračovat 
děkuji 
jsem 
hovořila jsem tady o tom že 
doporučení klasické i kraje nedostali a kterýžto spadá do velké i jména budou klasickým řízení velkou to znamena veto projednávání občanem a je to prostě všechny náležitosti co má kaufland tuto chvíli na celý projekt připraven to znamená že určitě neodstoupí od stavby kauflandu 
ale musí splnit náležitosti aby stavební povolení jak na to ptám právě proto že se kupní smlouvě jsou ustanovení která dávají kauflandu oprávnění odstoupil z některých případech od smlouvy v nějaké době myslím že do pěti let nebo tak nějak jsem to uvedené a právě proto že pro něj by to mohla být komplikace protože a vlastně výsledkem by mělo být stanovisko které a bude obsahovat podmínky pro všechny etapy vlastně toho projektu octa přípravných prací stavební práce až po provoz a byl tam požadavek ze strany občanů nebo respektive veřejnosti na vyprat a potom i orgánu orgánu státní správy češky hygieny na vypracování rozptylové studie zvukové studie a dalších odborných podkladů tak aby jsme my neskončily takže prodáme pozemek a kaufland potom od té smlouvy odstoupí nebo budeme řešit potom následně nějaké takové ty problémy 
v tuto chvíli aktuální na aktuální jako stav vlastně z pohledu právě kauflandu děkuji kaufland je v tuto chvíli v takovém stavu že už do této investice vloženo několik 
několik prostě tisíce financí projektové dokumentace a všechno a já si myslím že neodstoupí jsou schopni a ochotni se vypořádat se všemi prostě 
provedena má nebo ne problémama ale prostě k tomu náleží a hod pro občany lehce nad labem kaufland nebude stát příští rok ale možná bude snad až za rok díky tomuto všemu co feně takže jednou se to prodlouží asi zřejmě o rok protože si musíme počkat na velkou eu která trvá delší dobu než malá zřejmě protože se vypracovávají veškeré podklady které jako potřebují svůj časté je samozřejmé ale jako mohu mohl můžeme brát od vás vyjádření za kaufland že teda v tom budou pokračovat budou zohledňovat a nebudou odstupovat od smlouvy za závazné určitě ne 
určitě ještě určitě nebudu odsuzovat smlouvy a chtějí prostě obchodní nákupní centrum prostě postavy tady to bude fond bude ale bohužel nebude příští rok ale bude snad až na rok 
děkuji pan marek 
děkuji jsem rád že kaufland bude pokračovat semenáče nebo musím připomínat protože skutečně paměť mnohý z nás vždycky velmi krátkodobá jsem rád že ty pozemky na kterých měli stát ubytovny pro který vy jste hlasovali které se tak téhle chvíli pozemky budeme prodávat kauflandu to znamená budeme tam mít budoucnosti 
supermarket obchodní dům podle toho jak to kdo nazve jsem rád že město na tom také vydělá protože jsme ty pozemky koupili za co dobře pamatuju sedm set padesát korun a v této chvíli bude prodávat za tisíc korun to znamená je to i benefit pro město 
to jsem rád že se podařilo chápu že vlastní některý věci běží pomaleji mrzí mě že ty věci nebyly připraveny tak aby ta by prostě mohly proběhnout standardně myslím že to je o něčem ukazuje tak procesech a já mám pocit že to nebylo stěžovatelé pouze občani ale že středočeský kraj měl nějaké připomínky ale to jenom o tom stanovisku který jsem viděl vydaný pověšený na měs na nebo u města já jsem to do té doby vůbec neznal takže nemyslím si že protože jenom o městě nebo obyvatel tohoto města ale o tom abychom takovéhle investiční akce dokázali správně a od začátku dobře připravovat a vy diskutovat aby se takovéto věci neděli 
děkuji děkuji pan havelka má lidskou jenom technická poznámka tohle poslední považuji za zavádějící protože investorem v tomto případě skutečně není město lysá nad labem já to jenom tady říkám znovu že město nestaví kaufland abych se pak mě ještě nedozvěděl že dáváme soukromé společnosti peníze takto jen uvádím na pravou míru nejsme stavitelem téhle vědci děkuji pan fajmon 
že výbor projednává doporučuje tu smlouvu uzavřít a dotazům co kaufland kaufland aby jasně píše ve svém přípisu že vás vyzývá k uzavření kupní smlouvy podle platné smlouvy o budoucí smlouvě 
lze předpokládat že se pokračovat v tom co jsme uzavřeli před rokem 
já jsem pro to takhle bylo 
děkuji metody veřejnost 
děkuji 
já si myslím že kaufland by byl roli jsou přínosem ale bohužel když si člověk přečte tam tu zprávu o ty já o rozhodnutí že bude dělaná velká a město vyplývá že to je špatně ze strany města připraveny znamená formálně v územním plánu prostě jsou nějaké věci ale potom prostě pro toho kdo ho stavebníka pro tenkou kola prostě buďto jsou nerealizovatelný a nebo prostě se to snaží obejít a potom vlastně narazí na to že nevím jestli se tam třeba jednalo s vlastníky rodinných domů které jsou tam poblíž že ta reakce která tam je napsana je zcela přirozená nelze jim zazlívat prostě a my je vidět že s nimi nikdo nejednal oni se oprávněně bojí že tam vznikne něco co je bude rušit že už teď je tam ruší vlastně linde a blízké tesco vznikne tam obrovský skrumáž a tady je problém v tom že vlastně město v územním plánu prostě něco naplánuje ale ne domýšlí jaký to bude mít prostě celkový důsledky když tam bude první druhé i třetí pátý pozemek takhle využívaný jako špatný z hlediska ty smlouvy z hlediska smlouvy bych si myslím že je potřeba věnovat pozornost myslím že odbor životního prostředí půda nějaký dvě dodatečný námitky myslím po po po lhůtě uplatnění tak nevím jak se tomu přistupuje nicméně zmiňuje tam že tam je nějaká kontaminace na tom pozemku je první věc a druhá věc je že zmiňuje tam že by se ty body které se tam zadržení na pozemku měli tam i nějak myslím udržet z hlediska kontaminace samozřejmě nevím tam z toho nevyplývá jestli se pochopil tak je mám udělaná nějaká jednoduchá sonda nebo něco takového jestli ten pozemek myslím pesticidy nebo něčím takovým jako kontaminovaný jestli je to nějaká lokální kontaminace anebo je to celý pozemek protože zase zprávy vyplývá že je to orná půda první bonity jest že tam pak 
jakoby ta kontaminace tak ten okamžik je otázka jestli za takovýhle podmínek vlastní město když ví nebo je tam podezření tak uzavírat smlouvu jestli tam neudělal průzkum protože v okamžiku kdy by tam byla kontaminace tak asi to bude se muset nějak likvidovat teď já nevím tam jsou deset tisíc metrů čtverečních nebo něco takového takže tam množství orné půdy by tam bylo gigantický já nevím prostě za jakých podmínek a pak je tam teda další věc na kterou teda taky zvláštní je že jak připomínkách ty občané poměrně velice dobře popisuje že je tam nějaký rozpor z hlediska územního plánu takže jako zajímavý je že teda odbor územního plánování paní kučerová tam vydávala stanovisko takže kladné ale prostě jako už v současné době je delší rozpor který smlouvě že podle územního plánu tam na lokalitě jsou zapovězený jakoby záměry které vyžadují eu jestli se nemýlím jak se s tím letním jakoby město chce vypořádat bude tam dělat změnu územního plánu přislíbí to nemůže přislíbit něco co musí projít přes nějaký jakoby řízení tedy ve městě otázka jako jako teď je otázka prostě jestli prostě ten kaufland tam bude takové jakoby tomu vyhovovat i potom jako že že to je otázka která by se měla jakoby 
zodpovědět a pak je tam teda to otázka odboru územního plánování jak je možný je prostě na jedné straně ty občani to tam vypíšu prostě tady je rozpor tedy rozpor tedy rozpor a na druhé straně odbor územního plánování jako píše všechno je v pořádku když si člověk přečte tu jeho jeho stanovisko závazný nebo prostě to vyjádření tak tam chybí odůvodnění já dokážu pochopit že prostě úřední napíše ano vyhovuje ano nevyhovuje ale nedokážu prostě pochopit že to ne řádně odůvodní zákona je povinen odůvodnit protože bez odůvodnění to jen přezkoumat a prostě tohle bohužel není první případ kdy odbor územního plánování má a bohužel je to možná zase ten důsledek je tam jasně vedoucí paní samková že ona odbornosti nemá 
nemluví tak věci tady máme prodej pozemku mluvím i věci je tam vydaný stanovisko který se za pět minut končíme mi do toho vletěl stanovisko který zdá se je v rozporu se 
pět minut nemluvíme tady mluvím prodej pozemku pan havelka 
děkuji jenom chci abychom se vrátili k meritu věci je tady to že v tuto chvíli abychom si to všichni ujasnili tyhlety věci jsou výborná věc ale v tuhle chvíli máme platně uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí kupní na protistrana nás zcela legitimně vyzvala k tomu aby se smlouvu uzavřeli to znamená že mi tečka souladu s tou smlouvou kterou jsme uzavřeli a kterou chceme dodržet říkáme že ji uzavřeme podle těch podmínek které byly to co říkáte řízení jsou řízení může se stát že nepostavíte dráhu může stát že ne vysadíte stroj můžete to ale my se bavíme o majetkoprávních úkonů ke kterému jsme se již budou v minulosti zavázali celý pojďme se bavit této věci nekdo co povoluje to není součástí tohoto materiálu a zaplaťpámbu že není protože je to věcí státní správy 
analyser je moc děkuji moc děkuji taky bych se k tomu rád vrátil protože je spousta otázek co se stane nemusíte odpojit nebo já se budu snažit abych těch pěti minutách řekl úplně všechny 
co se stane vlastně když z 
důvodu chyby města kaufland nebude moci postavit postavit tu ten obchod protože když vám ocituji vede který je na tom pozemku tak nepřípustné využití stavba zařízení které nesouvisejí s vymezením hlavním nebo přípustným využitím což už samo o sobě je trošku problematický protože velice malou mluví tak milují lovím k věci 
k tomu prodeje protože hrozí ne protože hrozí že když ten pozemek prodáte a a oni tam nebudou moci postavit tu nemovitost nemluví ten obchod tak z toho bude velmi problematická situace pro lidi jsou to skutečně jako pro daný pozemek a nic takže kvůli tomuto říkám nepřípustné využití všechny činnosti které vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí legislativní úrovni 
nikách na státní správě ne to nemůžu nechat na státní státní správě to nechat na připomínka 
já jenom k tomu řeknu znovu my jsme tady povinováni tu smlouvu uzavřít byli jsme vyzváni druhou stranou v tuto chvíli nám vzniknou problémy když to neuděláme jinými slovy vy nás chcete natlačit do problému aby jsme to ne vy říkáte neudělejte to vy říkáte neuzavře této legitimně druhá strana říká že to chce aby tady říkáte že ne že jako vlastně podstatě máme to odmítnout my tam máme dané termíny máme tyhle věci jednou to tady proběhlo a opakuji znovu mi nebe nevezme tady prosím správní řízení pánové to si užijte jinde ale to je samosprávné zastupitel to které neřeší správní řízení 
já mám od já vám odpovídám že teď a já se vás ptám co se stane když to neuzavře budou nás ani po soudech no asi zřejmě ano 
ptám co se stane protože vy jste udělali rozhodnutí a udělali jste ho podstatě jako bez znalostí teda těch těch procesů asi já nevím a teď se skutečně jako občan ptám jaký náklady to bude mít pro nás občany když se tam když tam ten kaufland nebude moci ten obchod postavit bude vlastní pozemek my jsme o něj definitivně přišli a ještě budeme platit nějaké sankce že on tam nepostaví pozemek jak to vlastně bude co se vlastně bude dít co se stane když vy teď tu smlouvu neuzavře ted to jsou všechno otázky zcela validní zcela zcela důležitý pro občany tohoto města to se nedá nic dělat technická havelka jenom odpověď co se stane když kaufland tam nepostaví pozemek nestane se nic takhle jste ne takhle jste se zeptal já máme vždycky budou protože by nás chytáte za hlavu všechny vždycky chcete jsme se vyjadřovali pregnantně u jiných to rád odpustím od představitele top a devět který chce abychom se vyjadřovali projektu anketa co se stane když tam nepostaví obchod slyšeli jste tu věc slyšeli jste tady tu věc bylo řečeno může se stát jediná věc a to že kaufland řekne vrátíme vám pozemek vy nám vrátíte peníze to jsou ty náklady které s ním přijít můžou to znamená zaplatili zaplatili za něj a já teď nejsem pregnantní bude tu cenu za metr čtvereční zaplatili jsme tisíc korun za metr čtvereční vracíme vám pozemek by nám vrátíte tisíc korun za metr čtvereční to bude náklad je transakce to ano bylo řečeno že tam ta možnost je 
šílený mě ne z naší viny bylo řečeno mi mi tam žádnou vinu jakou mi tam můžeme mít vinu mi tam žádnou vinu nemáme že jste jim že jste jim prodali pozemek na kterém tohle územního plánu nelze postavit ale proboha oni přece vědí co tam můžou nebo nemůžou neříkejte mi že firma téhle velikosti si tyhle věci nezjišťuje já předpokládám že ano já předpokládám že to nejsou že to nejsou hlupáci kteří by to lewis dělali je tam ta chloupku která byla řečena je možné že může u pokud se jim to nepodaří reknou chceme pozemek vrátit zpátky dostanete peníze 
například uvedeno že pokud pokud město nevlastni neumožní to tam postavit na základě toho že prostě nebude v pořádku územní plán jak to bude vypadat je to v tý smlouvě nebo není ale město nic neumožňuje znovu jsou to orgány státní správy budeme se točit v kruhu budeme tarifomat tyhle ty otázky jste mohl pokládat když jsme uzavíral smlouvu o smlouvě budoucí tam totiž ta smlouva byla teď se bavíme o tom uzavřít neuzavřít nepokládal jsem pokládal otázku proč se jim to nepronajímá proč se jim to prodávat dostal jsem absurdní odpověď že to nikoho nenapadlo děkuji jakže takže jenom se ujišťují že zkrátka prostě jestliže někomu něco prodáte a on to v dobré víře kupuje že to může využít na to na co to kupuje tak se asi může stát že když to na to nemůže využít také a město to ví že to na to nemůže využít protože město je ten který ovládá územní plán jak se asi může dostat do velkých problémů 
vláda 
ano ale ale v konečném důsledku hlasujete vy 
mluvíte tarif věci pan gregor technická no já se přiznám že by byl rád 
kdyby jsme opravdu skutečně pokročili protože tahle debata nemá vůbec žádný význam to za prvé za druhý už slyším poněkolikáté a je naprosto jasný že pan licar totiž neovládá ani základní principy co může sami správa a co může státní správa za třetí pokud ten kaufland o něco žádal tak předpokládám tedy že jednal se státní správou že jednal s příslušným odborem až by rozváděl své aktivity aniž by měl potvrzeno že to tam třeba vůbec je možné to za prvé a za třetí za čtvrté není pravdou co jsem tady za své neříkám že to říkal pane vecer ale že ty občané co tam jsou jako blízko a kde by to mělo stát tak zhruba sto metrů od útlých konce jejich zahrad že to nevěděli není to pravda bydlí tam moje dcera a vím že to opravdu bylo projednáváno se všemi velmi podrobně takže to jsou zase další lži který jsem to bych slyšel a myslím si že tady opravdu se máme vrátit tomu bodů co máme rozhodnout ostatní řeči jsou úplně nesmyslů 
děkuji paní bláhová technická děkuji za slovo já jsem jenom chtěla odpovědět panu editorovi úplně ve zkratce cokoliv si můžete z právního hlediska cokoliv si můžete zjistit z veřejných registrů tak jde za vámi to znamená jde za nimi aby si zjistili jestli je to v souladu s územně platným řádem jestli je to v souladu s katastrem nemovitostí jestli je to v souladu s čímkoliv jiným to zjistit veřejných registrů pokud do toho jdou i za těchto okolností tak je to jejich jakoby problém když to řeknu jednoduše a oni nesou riziko oni si proto si dělali ten due diligence jestli se tomu tak říká a měli na to ten rok aby si to zhodnotili jestli tu nemovitosti koupit nebo nechtějí a my už jsme opravdu teď ve fázi kdy oni město vyzvali v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě kupní abychom uzavřeli kupní smlouvu takže 
současnosti město již nemá moc manévrovací prostor roč by chtělo říct ne kdybych chtěla ano takže jen mi byloje situace děkuji děkuji paní bláhová myslím že panely caruso teď pochopil děkuji vám tak paní fišerová ve pardon pane paní to ženská děkuji za slovo skočil děkuji za slovo to za mě hodně toho za mě už řekla kolegyně bláhová je to tak uzavřeli jsme smlouvu o smlouvě budoucí k něčemu zavazuje beh na vyzvání teď stranou kupující tady je lhůta do šedesáti dnů od obdržení výzvy učinit nějaké kroky pokud mezi stranami nebude dohodnuto něco jiného opravdově že pokud jsme obdrželi výzvu na její odkoupit tak moc manévrovací prostor tedy skutečně již nemáme to prostě potvrzuje to neřekla radka a 
proto jsem se vlastně ptala i na to zda kaufland trvá na tom že tu stavbu se postavit přesto že byl 
že vyšel vlastně závěr zjišťovacího řízení s tím že se pokračuje je a bude dál zpracováván posudek dokumentace béčko a tak dál protože jediná cesta by byla že by se kaufland toho zděsil zhrozil a od té smlouvy vlastně odstoupil to si myslím že prostě proto jsem se na to ptala paní fišerové chrámy potvrdila že kaufland vlastně ve svém úmyslu se nikam nepohnu neustoupil a chce nadále pokračovat bohužel 
děkuji má ježíše no já teda ještě řeknu jenom jednu věc asi na dekoraci vy tady chcete kaufland nebo nechcete tady kaufland vy jako osoba pan kolor 
ano 
no 
jako merino 
o to není v rámci diskuze odpověď no já jsem to řekl zcela jednoznačně já vůbec nejsem proti tomu aby byl kaufland nebo další věci ale jsem zcela zásadně proti tomu aby se tedy realizovali věci mimo územní plán nebo mimo platný věci to jsou prostě věci které prostě potřeba dělat všechny tyhle ty velké věci záměry je potřeba dělat v souladu se všema těma předpisem a anebo ne tak že se někde napíše alobal a nedá se k tomu žádný vodovodní tady je prostě potřeba i vidět že v územním plánu nemůžeme psát jenom třeba koeficienty dáme tam nula dva nula dva koeficient mají hodně tam je vidět když si přečtete tu tu co je na na tom webu toho ministerstva nebo toho krajského úřadu vlastně ten pozemek nevsákne tu vodu pokud má koeficient nula dva takže prostě tam je potom pro nás problém co s tím pak nám to tady prostě poteče někam tedy do litovle a tady se rozvodní já nevím prostě musíme dělat tyhle věci jen investorům územní plán musíme udělat se říká podle toho záměru to znamená ne paušálně uděláme doteďka my uděláme paušální novou litol ale vůbec nevíme jaký investor k nám příjde naopak aby investor přišel já mám záměr a potřeboval bych tuhle změnu a tak se udělá kompromis s nějakým způsobem územní plán k tomu se udělá 
ale není to jen prostě pro město vlastně otevřeně transparentně veřejnost veřejnost tím chcete byť my tedy máme spousta věcí prostě podle územního plánu se dají dělat různé stavby ale nemáme kontrolu jako vždyť přece ty nástroje tam jsou regulační plán když je výstavba většího počtu rodinného domu v jedné lokalitě jako dary se přece na sám staví bude stavět sídliště kdy bude sto čtyřicet bytů a tam není regulační plán jako jak toto město chce udělat já nevím jako dělejme ty věci tak jak se mužů dělá a kaufland bohužel já si myslím že je špatně připravený ze strany města nabídnuty pozemek apodobně a v rámci diskuze chci říct 
já nevím podle mě ho kaufland je firma která si bude hlídat ekologické zátěže jestli to sdělení který tam je nad rámec toho odboru životního prostředí kolem tý zátěži že s a pesticidů a já nevím buďto jsme jako prodávající jako spekulant nebo solidní prodávající prostě kaufland si myslím že ty ekologických zátěží bude sledovat a teď je otázka jestli to s těma pesticid doma malého rozsahu anebo velkého rozsahu já si myslím že slušný si tohle vyjasnit s kauflandem případně do smlouvy a prostě pak jako něco s tím jednat jinak ostatní věci jsou v registrech ale říkám 
je to to byly dobyli ty dvě věci první věc je pesticidy druhá věc je já i na podle záměr který je podle i tak prostě podle územního plánu tam nejde realizovat ale na to by teda hlavně přijít sám 
děkuji paní fišerová 
tak protože se nedomnívám že tenhle tento projekt byl špatně připravené od města pane kolo rossi tak vám jenom chci říct jenom jednu věc bylo dobře připravený obžaloba jsme jednali tady jste řekli tady jste řekl několika napadlo že jsme nejednají za účelem a občas jsme jednali od samého začátku od samého začátku co se jim to nabídli to že se někdo odkazuje na eu a napíše si dvacet dva prostě bodu k tomu a podobně a ani tady v tom městě co se všecko dá po prostě udělat tak se tak eminem by kaufland o tomhle tom ví je to velká společnost s nadnárodní společnost a ví co má dělat to znamená oni oni vědí co mají dělat aby i kritéria velký i znají takže prosím necháme to na ně já bych vás ráda poprosila a občané s občanem a jednají takže prosím nechte je děkuji a to obviňování také nelíbí se necha děkuji fajmon já bych požádat o ukončení rozpravy a hlasování 
je tady návrh na ukončení debaty 
neprávem 
k ukončení debaty 
ale diskuze 
deset pro jeden proti čtyři se zažili návrh byl přijat děkuji je tady bod k hlasování 
hlasuje bod číslo dvacet dva 
patnáct pro proti nikdo zdržel se nikdo návrh byl schválen děkuji 
bod dvacet si je to žádost o schválení plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav přerov nad labem 
přerově se dělaly pozemkové úpravy oni potřebují schválit 
tady to usnesení pan fajmon projednával na výboru 
chová 
je tady návrh usnesení paní bláhová děkuji za slovo já jsem se chtěl zeptat jestli náhodou pane fajmona nebo někdo jiný nemáte informaci jak jsme daleko s pozemkovými úpravami lysá nad labem ale tohle protože vím že máme zažádáno jsme v nějakém dejme tomu zásobníku nebo jak bych to nazvala ale čeká se na tu samotnou realizaci taky si k tomu nemáte nějaké podrobnější informace děkuji 
nové informace nemá je to věc pozemkového úřadu kdy to vyhlásí zdroj neni to na vás 
jsme pořadí 
tak je tady navrhl chování 
patnáct pro návrh byl schválen děkuji 
od dvacet čtyři 
projednání záměru na úplatný převod pozemku na stavbu chvatu do vlastnictví středočeského kraje 
neměli parfemu to projednávala výboru 
výbor radosti všemi hlasy doporučuje je to nejlepší zpráva dnešního zastupitelstva a řekl bych že je to průlomová věc v rámci středočeského kraje který myslím že jsme prvním který bude mít vykoupeny pozemky na obchvat této výši a myslím že to dobře že se na na podílela řada lidí 
vyjednávali dobrá zpráva pro vaše město že se nám podaří tahle věc na který jsme pracovali vlastně sedm let utratili jsme řádově dvacet milionů korun a to úsilí tečka bude korunováno jenže zapomínám kraj ty peníze vrátí a za druhé a se defakto za zaváže může tu stavbu postaví takže že to skvělá věc dobrá zpráva se realizace obchvatu velmi přibližuje děkuji pan marek 
já to taky vítám mám pár budu předtím 
město dostane dvaadvacet milionů zároveň které se zavazuje že v budoucnu ty pozemky který teď od města nekupuje protože ještě se budou v budoucnu zaměřovat tak momentě kdy se zaměří po pokud stavby obchvatu tak se dokoupí doby koupí to znamená město radostná dvaadvacet milionů v budoucnu to ještě dalších dcerka sedm sedm milionů který nás čeká to je velmi dobré a zároveň také dobře toho že kraj této chvíli zahájil jednání s občany o výkupu zbývajících pozemku který po dvou vykoupený nejsou 
a nás na kraji teď čekají tyto diskuze už jsou ty pozemky odhadnuté ceny a začíná rozbíhá se ten proces na kraji budeme jednat na komise majetku v říjnu a potom to bude postupně a krajským orgánem a a dál se bude pokračovat jednání s občany takže dneska to velmi vítána a jsme určitě pro děkuji pan burian 
já bych chtěl jenom k tomu poděkovat očí nebo odboru zkrátka tenhle materiál připravila budu věřit tomu že se nikdy ne u klepli aneb přepsali a že jsou všechny čísla v pořádku protože to není v silách od kontrolovat takže držím nám palce abyste to tady neměli znova doufám že nemalujte čerta na zeď takže díky za od mačkání protože tohleto připravit je asi šílenost 
pani stařecká já bych chtěla taky všem poděkovat kteří na tom spolupracovali dovedli to až do fáze protože to opravdu trvá jak jistě víte nebo jste si všimli také materiál byl předkládám před na přes nás přes vedení města a to co tady například rozděloval pan marek pouze ocitoval to co je četl z materiálů ty zásadní věci které se děly poslední dobou jsme vyjednávali mi nikoli on proto došlo k revokaci usnesení už na začátku tohoto zstupitelstvo 
na narozdíl tedy od všech co to všichni chválí tak myslím si že ještě mezi námi spoustu lidí i bohužel mezi zastupiteli kteří dělají všechno proto aby přeci jenom ta stavba byla stále oddálené a nějakým způsobem se neuskutečnil takže chtěla bych vyzvat k tomu aby opravdu tyto aktivity ustaly a městu se konečně odlehčila opravdu ten farewell dostaveníčko 
děkuji 
pan marek se hlásí 
jenom technická paní stařecká komunální volby jsou až za prosím teď spolupracujeme na těch věcech já chápu je možná máte parlamentní volby ale tyto věci se nechme za rok spolupracuje na to aby udělal a spolupracovat jsme to všichni noví nás jsme jednou je to dobře je ze věci posouvají děkuji 
no já bych vám chtěl také poděkovat když říkáte jak se nám pomohl tak jako nepomohl tyto schválit tedy ve výboru tak se mějte takhle to je a s tím domovem důchodců byla paní hejtmanka vůbec nevěděla o co je my se vám dali všechny materiály chtěl jste aby jsme necítili síly jak se budete starat o to aby se ruchu postavil na vykřikují tady pane 
takže veřejnost 
abych jenom opravdu rychle k tomu já si myslím že občané jako ucha že občané o ochvat opravdu chtějí ale chtějí skutečný obchvat nikoliv další ulici lise a zaslepení koně bradovi ulice která bohužel pravdu bude zaslepena zčásti že to je trochu nepříjemný tak to jenom to jenom takhle v rychlosti že skutečně všichni občané chtějí oklamat ale chtějí ho skutečně jako obchvat a ne to že se zvedne silnice přes trať na limburg pak se klesne na zem následně se udělá násep v poděbradově ulici zvedne se přes trať na milovice zase klesne na zem a takhle se vyjede do kopce aby prostě se rozdělili pole rozdělilo se zaslepil se hlavně ta ta poděbradova která kterou na které do které se budete pracně dostávat přes kruhový objezd a železničních přejezdů mléčný takže bohužel značka slepá ulice pane starosto skutečně hure 
já to nebudu moc komentovat jen bych chtěl říct že se tímhle co tady vypravuje za pohádku vracíte dvacet let zpátky 
je tady návrh hlasování 
tak pro patnáct 
návrh byl schválen děkuji 
a válka 
ale válka rose 
já jsem si dneska na poslouchal hodně věcí o jednacím řádu tak ale abychom si to řekli pořád máme určeno v jednacím řádu že máme jen šest hodin ona tam není určena jedenáctá hodina když jsme možná teď schválit nový dat ale navrhuje aby jsme prodloužili zasedání zastupitelstva města o jednu hodinu to znamená místo do devíti nula nula dva do od do místo do dvaceti jedna nula má do dvaceti dvou a prosím aby jsme o tom hlasovali děkuji a zároveň mám ještě jeden návrh 
a to je abychom před řadili body třicet či čtyřicet čtyřiačtyřicet šest 
prosím 
pak jsme to teď neprobírali se tak se omlouvám tak potom jenom čtyřicet čtyřiačtyřicet šest děkuji 
ne jenom poprosím to znamená hlasovali mistrné o prodloužení tečka můj první návrh je prodloužení zastupitelstva jednu hodinu do dvaceti dvou nula nula a druhý návod je napřed zařazení bodu čtyřicet čtyřiačtyřicet šest 
ani 
paní bláhová 
děkuji já bych vlastně z těch samých důvodů co pan havelka chce předřadit ty čtyřicet čtyři čtyřicet šest až čtyřicet pět protože tam je také lhůta podání tak minimálně řeknete že se toho nechcete účastnit a bude to rychlý děkuji 
nové 
ale a 
ale 
pětka ano 
ale země 
ta 
a kdo je pro prodloužení do dvaadvacáté hodiny 
čtrnáct pro jeden proti na schválené děkuji máme bod číslo třicet třicet šest 
je sloučené 
noddy dvacet čtverka teď 
o tom a bodu 
navržený tomatová 
po 
a nedodá sice česká 
v patnáct pronar byl přijat děkuji i máme tedy o třicet šest dodatek číslo dvě ke smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů paní stařecká prosím 
pak 
takže tato věc se týká vlastně to vodu předchozího respektive chatu ta první smlouva mezi krajem a námi byla sepsána v roce dva tisíce patnáct a v rámci tedy dalšího vyjednávání a vlastně náplní toho dodatku číslo dvě je ten zmiňovaný odkud našich nebo už vykoupených pozemků pro stavbu obchvatu 
tak je tedy návrh chování 
pan piko 
takže 
pro 
nehlasoval jeden návrh byl schválen děkuji 
bod číslo kč kricet kterej 
nebo chytrá 
tak jedná se o svou smlouva o smlouvě budoucí darovací a budou a o budoucím předání a převzetí vyvolané investice komunikace podle tratě lysá čelákovice víte že v rámci modernizace trati se zrušil přejezd tam uto drážního domku když jdete směr závodiště a projektu se vybudovala komunikace je tam postavena částečně na pozemku 
našich občanů a tam se dala dohromady s naším krav správu majetku 
dohromady takováhle celkem krkolomná záležitost kterou potřeme schválit aby se mohli vypořádat práva železnic 
s námi a s těmi občany a nejen kdybyste chtěli podrobnější věc k tomu tak to řekne paní 
je to dost složitý ale takovéto právníka má připraveny 
je to návrh chování 
je 
bankou mám 
tak jedenáct pro pardon balázs pro zdrželi se ci 
návrh byl schválen děkuji 
bod bod číslo čtyřicet pět 
pardon 
čech 
a je to 
naše sportovní hala takže paní řecka  myslím červená tak už máte který žena dotaci nedosáhneme tak tady prosím upozornila že opravdu výzva byla zrušena bez náhrady pro všechny žadatele bohužel tento okamžik je vypsána výzva nová opět teda národní sportovní agentury bohužel její podmínky jsou diametrálně rozli odlišná od té o té první a pro dejme tomu naše město komplikovanější co se týká splnění těch 
podmínek za kterých bychom jsme měli mohli na ty dotační peníze dosáhnout 
výzva končí k poslednímu září a my v této chvíli tedy nějakým způsobem připravujeme 
znova tu výzvu abychom to po se pokusili tedy nebo pokusili se i podat protože není úplně jistý jisté jestli se nám to podaří jestli ty dokumenty všechny připravíme tak jak potřebujeme a výzvu tedy podáme v rámci toho je nutné usnesení zastupitelstva v podstatě obdobné jsme podávali už k tévýzvě první 
tak že to tady máme připraveno no a asi případně se ptejte na něco mě nebo ostatní jako 
ta 
je tady 
pan alice 
a 
tak jenom stručně k ale 
to není hala je to tělocvična dle projektové dokumentace je to tělocvičná že možná bude lepší o tom mluvit jako o tělocvičně 
je to spíš to něco jiného problém je v tom že ta agentura která tu dotaci vypisuje stanovila standardy stanovila standardy pro plavecké bazény stanovila standarty pro haly na míčové hry mimo jiné tam požadavek devět metrů tři sta metrů sedících respektive diváků podél ty delší hrany minimální rozměr čtyřicetkrát dvacet metrů devíti metrů a výška a tak dál tak dále mimochodem taky třeba dvě kabiny pro rozhodčí takže 
je to je to asi problematický a skutečně myslím ze vší vážností můžeme říct že to co stavíte není v podstatě nic z toho co by se dalo nazvat sportovní halou je to nějakej jestli jakýsi mix to znamená já se skutečně domnívám že pravděpodobně nemůžete získat dotaci z žádného titulu protože to není ani multifunkční hala není to ani sportovní hala tréningová není to zkrátka vůbec nic takže ta cena sto dvacet milionů za tělocvičnu kde tělocvičny se starý skutečně za třicet je asi asi příliš vysoká takto jenom k tomu proč si tohle myslím hala má ještě další dva problémy jedním z nich je požární zabezpečení který je stanovený tak že v něm může být maximálně šedesát dětí případně čistě teoreticky sto padesát lidí sto padesát dospělých a neboli je to vnitřní ne shromažďovací prostor takto určil ve své dokumentaci architekt který za to dostal relativně směšnou částku protože za dva miliony čtyři sta tisíc projektu je betonování plochy v litoli kdežto on za to dostal přibližně milion osm set přičemž se zaplatilo další milion za dur neboli za územní rozhodnutí dokumentaci k územnímu rozhodnutí původním architektům která se samozřejmě nepoužilo takže jestli je to blbě připravený nebo dobře to těžko říct v každém případě je to připravený tak že se to pravděpodobně kdo žádného dotačního titulu nemůže být protože to prostě není nic z toho co by to mohlo být buď by to mohla být multifunkční hala anebo by to mohla být sportovního tréninku ale není to ani jedno z toho že 
je to je poměrně vážný další věc je jestli to vůbec je dle územního plánu v pořádku a co je možná nejpodstatnější ať se to nezdá tak žádost o stavební povolení neobsahovala povinné po povinné neměla povinný obsah to znamená podle mého názoru měla být rovnou odmítnuta 
samozřejmě je to věc prostě která je velmi komplikovaná snažíme se to vyřešit ale uvidíme řekl bych že to hala se li se ještě velmi prodraží 
děkuji 
vešel jsem sedm tři tři osm na děkuji pan havelka já mám jenom krátkou technickou na pana lycra já bych to tady chtěl říct že nevím proč informuje občany o tom o těchto věcech když to není pravda já bych vám doporučila byste city výzvy přečetl první věc je že vy víc míříte na odkazy příloh kvízech čtrnáct tam je standardizovaná infrastruktura popsána tam si myslíte že míříme ale elitami dotací na míříme důležité si říct první věc je že tam kde jsme žádali 
kam jsme požádali tak žádná takováto povinná příloha standardizovaná nebyla to znamená věta mohla býti a mohli jsme být úspěšný stejně jako ostatní kdyby tahala nebyla ale vy říkáte že jsme nemohli být úspěšní není to pravda no ne vy říkáte že to myslet znamená víte co ale to je jedno a pak ještě řeknu jednu věc při té do té kam to máme dávat tech do té nové výzvy což jsou regiony tak tam na to příloha standardizovaná také není to znamená je ta možnost tu věc podat na úspěch když o tom tímto způsobem hovoříte 
já jsem vás nikomu nevyzývá kdo vás nevyhrál ne to bylo konstatování z mojí strany a technická poznámka moje děkuji tak paní bláhová 
děkuji za slovo 
já mám několik věcí přečetla jsem si specifickou výzvu jedenadvacet dvacet jedna z regionu dvacet dvacet jedna a tam se hovoří v článku devět odstavec devět tři že se má zajistit povinná finanční spoluúčast žadatele která má činit minimálně třicet procent se za dve to znamená celkových způsobilých nákladů akce s výjimkou dle ustanovení článku devět čas této výzvy proto nerozumím proč je bod b na formulován tak jaké na formulováno a chtěla bych podat protinávrh který by zní že 
zastupitelstvo zastupitelstvo schvaluje za b dofinancování projektů s celkovými náklady sto šestnáct milionů tři sta sedmdesát osm tisíc sto čtyřicet káče minimálně se spoluúčastnit třicet procent z celkových způsobilých nákladů prostě to co je vysloveně své výzvě uvedeno a potom to je první věc druhá věc je že 
přílohou žádosti má být i smlouva o dílo se zhotovitelem stavby pokud je v době podání žádosti vnější k dispozici článek čtyři odstavec čtrnáct odstavec za písmeno y 
s tím že pak v rámci bodového hodnocení je tam stanoveno že pokud nemáte smlouvu je to nula bodů pokud máte smlouvu o dílo je tam patnáct bodů já jsem si smlouvu vytáhla z registru a bohužel jsem nestačila 
se dívat na to co jsem v tom registru vydělá máte tam zveřejněnou smlouvu bez příloh takže to znamená že ta smlouva nebyla řádně a včas zveřejněna to znamená že ta smlouva je neplatná já opravdu nechápu že si na to nemůžete dát pozor není to poprvé už jste tady celou dobu řešili by dohody o narovnání abyste narovnali ty vztahy s těmi subjekty kde jste ty smlouvy měly špatně zveřejněný anebo vůbec a vám se to u akce která stojí sto šestnáct milionů tak se vám stane že smlouva o dílo nemáte zveřejněnou s přílohami to je prostě ostuda já nevím kdo má na úřadě na starosti že si to fakt nedokážete ohlídat to znamená že nemáte smlouvu o dílo v tuhle chvíli nemáte platnou smlouvu o dílo takže nevím co tam doložíte asi se budete muset se společností polce za dohodnout na uzavření nové smlouvy takže to je první věc tak by mě zajímalo tedy jak daleko jste v jednání se společnosti po louce za ohledně navýšení ceny což předpokládám že pokud jim oni vám vyjdou vstříc tím že tu novou smlouvu uzavřenou tak asi budou za to chtít nějakou protislužbu takže první je ten protinávrh druhý kdo může za to že se takhle špatně zveřejňuji smlouvy v rex centrálním registru smo a za třetí jak daleko jste s jednáními o zvýšení ceny děkuji 
ani 
ta 
takže si bych tady jsem si udělal jenom nějaké poznámky 
a co tady ještě říká pane licar pro stavební povolení stavební povolení je v pořádku to asi po půlka technické tedy po panu havelkovi nás jisté dával odvolání ještě na krajský úřad tam se posílá celý spis všechno bylo posouzeno stavební povolení v pořádku nikdo z našich úředníků nepochybil takže 
tamto a tamto a tamto celé šlo velkým kolečkem takže prostě je to v pořádku tak 
stavební povolení je v pořádku co se týká která potom dotazu pani bláhové tak co se to usnesení prosím vás my jsme byli včera na národní sportovní agentuře a bylo nám to tam jakoby i explicitně řečeno prostě že se tohleto usnesení prostě podávat podat musí například nám mer v rámci komunikací tamto taky vyžadují tedy že že prostě potřebuju zastupitelstva nějaké usnesení prostě plníme pouze povinnost 
řekla bych že kdyby jsme ho nepotřebovali tak jsem vlastně ten bod ani nemusíme dávat a asi by jsme vám dali jenom informace o podání žádosti a nemusel by jsme do projednávat takže určitě do nějaký důvod to má co se týká těch povinných příloh tak jsem jak jsem se zúčastnila finančního výboru tak jsem tedy požádala kolegy z odboru aby to prověřili mám zatím informaci že snad tedy vše co mělo být v pořádku nebo že tam doplnil pan kolega to to co měl samozřejmě ještě jsem se s ním teda nepotkala mělo by to být doklad v pořádku a to děkuji za upozornění budeme na tom muset dávat samozřejmě zase větší pozor vždycky je to samozřejmě může být nějaké pochybení 
prostě se to tam většinou je to o tom že například u těhle těch příloh nebo těchhle těch velkých smluv jsou ty přílohy je opravdu opravdu velké špatně se to tam nahrává někdy se to nepovede opravdu ty zkušenosti jsem jsou dáme si větší pozor asi taková jestli ještě se neco 
dekuji děkuji paní ženská 
nezlobte se na mě já se musím teda opravdu nadechnout protože to co bylo předvedeno ze strany paní stařecké teda opravdu zírám nezlobte se na mě ale pokud se něco zveřejňuje takto opravdu musí být včetně příloh a když jsou rozsáhlého charakteru tak se to nějakým způsobem upravuje ani žádným případě se nereagovala paní stařecká na to tedy řekla kolegyně bláhová to s tím budete dělat když to způsobí absolutní neplatnost na tuhle otázku vy jste vlastně neodpověděla vůbec najít 
jako první věc druhá věc tady říká se ohledně já jsem samozřejmě nebyla na jednání kde byl osobně ředitel odboru podpory sportu agentury možná by nás velmi zajímalo zda z toho jednání máte nějaký zápis abyste si přečetli co tam skutečně bylo řečeno pravdou asi je že určitě když se podíváme na návrh usnesení bude třeba podat žádost tím písmenem asi a asi nemáme problém ale s ním písmenem b vám tedy snažila sdělit radka bláhová a je že bohužel my se pak vůbec nemůžeme dopátrat to čeho skutečně budou počítány těch třicet procent z jaké částky ona vám tedy snažila to na koncipovat tak aby to skutečně odpovídalo pravidlům které jsou uveřejněné jak to tady je napsáno pravidlům neodpovídá jestli budete chtít určitě vám to radka ještě jednou ráda přečte aby to tak bylo napsáno protože v opačném případě se dostáváme do problém protože ani nevíme z čeho těch třicet procent budeme počítat anebo nám to tady vysvětlete a řekněte řekněte nám kolik ty částky jsou aby jsme to všichni věděli a viděli jsme jak částky tedy teda schvalujeme děkuji 
ani se deska 
podívejte se tady tady to usnesení prostě mám připraveno s tím že že by mělo být v pořádku pokud máte ještě k tomu že by se mělo něco dodat tak samozřejmě paní bláhová může přidat ještě nějaký kostech k textu ale rok dle mých informací je dostačující ano a jinak nevím proč na mě reagujete efektivně děkuji 
pan marek 
myslím že to co tady bylo řečeno tak to docela zásadní pokud není platná smlouva se tu taky a je to prostě problém a je to velký problém jak to mám ještě další věc a to je když jsme vždycky diskutoval sportovní hala dobře pojďme do toho když budou dotace takže my jsme situace že jste rozhodli akci podepsali smlouvy a ne jako klasický dobrý město který udělá projekt má to připravené všechno a momentě kdy získala dotaci tak se stavět ale nejsme prostě žádnou dotaci nezískali ne získali jsme dotaci z ministerstva pro místní rozvoj kde to bylo žádaný mohli jsme dostat maximálně třicet milionů nula ano národní sportovní agenturám to bylo zažádáno ale tato celé zrušila kvůli svým vnitřním problémům kde se 
co bylo médií vyšetřuje policie 
ale teď jsme se teda situace že stavíme sportovní halu za sto šestnáct milionů z městských peněz ani jsme nikdy vedly diskuse na tomhle zastupitelstvu že to takhle chceme udělat mě úplně totálně fascinuje to na ten přístup rady to znamená že vlastně nemáte v rozpočtu po 
pár desítek milionů letošní rok na sportovní halu 
celou dobu jsme vedli diskuzi že tam budeme stavět když bude dotace aby stalo v pohodě na za smluvili tender a za smluvně nás a prostě sta vidíte a možná se získá dotace a možná ne 
tohle je přece šílený 
sto šestnáct milionů za sportovní halu bez dotace na úvěr kdybychom měli miliardu naučí a tak asi můžeme říkat že to je dobrý ale to není 
druhá věc je 
mám otázku 
protože tohle to není dobře ho tak takhle to dělal 
a moje otázka tohle skutečně se teda bude dít to první věc že jsou ochotni abyste ochotni dostavět bez dotací prostě to zas to šestnáct minut postavím a klíčová otázka vidíme a samozřejmě vaší známe stavebnictví ceny materiálu ale úplně raketově nahoru 
a garantuje nám a to bych se chtěl zeptat toho kdo má na starosti a teď si nejsem jist jestli máte na starosti paní fišerová protože tento návrh předkládá paní stařecká tak nevím jak to teda máte v radě 
garantuje nám nám teď že zůstávat se na sto šestnáct milionů a tato sportovní hala za sto šestnáct jméno bude postavena a nepřijdete s požadavkem na navýšení 
a bude postavena tak jak je na projektováno ne že se ořeže o spoustu věcí 
protože to jsou pro mě zásadní věci já chci vědět stavíme bez dotace ano a garantuje že bude maximálně nás šestnáct milionů 
ano nebo ne 
děkuji 
tak paní stařecká pak pan fajmon 
pane marku na starost to máme my všichni jako vedení radnice jako rada města ano 
já se této chvíli připravila žádost 
z nějakých důvodů to vůbec nemusíte řešit kdo co řeší grand tohoto projektu je paní fišerová a já jsem přiložila dnes žádost do výzvy protože mám s tím možná nějakou jinou zkušenost co se týká garance nějakého navýšení nejen nebo ne navýšení v této chvíli jsme na začátku stavby těžko vám na tohleto bude někdo jako reagovat ano nebo nebo ne 
jak už nějakých došlých došlých jako emailu nebo jednání jako je jasné tak se opravdu jak říkáte zvyšují se náklady 
na stavební materiály a tak dále může se to samozřejmě stát a nebude vám to někdo chvíle si také odpovídat hře neznáme odpověď 
pan fajmon se hlásil nosím a pak byla veřejnost ale nevím jestli to byl nevím kdo z veřejnosti to byl tak papa noel car vděku 
já jsem se hlásil už nějaké předchozí věci s panem velice nema to bylo vyřešeno projev pana místostarosty 
dále dále rozvádět prostě máte veřejnost a uváděním informací které se týkají úplně jiné dotační výzvy a a 
ty vůbec do této výzvy žádnou žádost nedávali zbytečný vůbec tomu něco dalšího 
nejenom že tam nic se tam vymazalo veřejnosti na čísle pět tak jak to přišlo tak aby jsme si to ne ne pardon to není na vás pane luceren nechte to je technická záležitost už budete mít slovo teď jde o to že pan šplíchal přihlásit and slýchali číslo pět veřejnost protože pro to že pan kolega říkal že to tam zmizelo zmizelo to proto že pan elica dostal slovo žádná první veřejnou to se vymazalo technicky tam liter má slovo děkuji 
je to možné my si myslíme že že to zmizelo protože to že to kolega zmáčknul ale tak to je jedno na prd sejde 
ano ano ale to ta první veřejnost a moje ta zmizela v ten moment kdy on to stisknul protože se tam objevila ta pětka ale i možná ne pohodě neřešme to já to zkusím 
ne nejde vypnout zmizí opravdu opravdu mizí opravdu mizí ověřili jsme pokusem 
a to 
přes noc to chce nicméně 
já jsem si skutečně dával pozor je pravděpodobné že na to co stavíte žádnou dotaci nedostanete protože to prostě zkrátka není nic z toho co by to mělo být buď málo dětí tam bude určitě nějaká takováhle podmínka nebo tam bude podmínka v podstatě v každé výzvě že tam musejí být diváci nebo tam bude podmínka skutečně že to má být na ten na ten sport takhle projektováno že to musí mít devět metrů do výšky protože to prostě tréninková hala na na míčové sporty takže na to si dávám velký pozor a říkám pravděpodobně a to proto že starosta premiérovi šeptá rouška ať posílá prachy takže se může stát opravdu cokoliv opravdu cokoliv tak stavební povolení paní stařecká vám vás vyvedu z omylu kraj skutečně nechat proběhnout tu roční lhůtu já to samozřejmě stále řeším protože to bylo něco absurdního kraj totiž vůbec neposoudil naše námitky kraj prostě nechal propadnout ty dva měsíce který jsme který před kterými ta lhůta byla a prostě řek že si to vyžádal ale že vlastně už uběhly dva měsíce a že prostě to jako nashledanou takže takže to vlastně neposoudil jenom abyste byla v obraze on to skutečně neposoudil bude to posuzovat mor jestli to je v souladu 
se zákonem tak uvidíme 
to navýšení to je to je samozřejmě komplikovaný jestli ta smlouva je neplatná tak je to velký průšvih protože víte že my jsme vás upozorňovali na to že ty smlouvy který tam máte v registru smluv tam buď děláte zveřejněný blbě anebo tam dokonce chybí a není to zdaleka jediná smlouva která tam chybí a která už je neplatná jen tak mimochodem takže 
to asi se opravdu nepovede takže 
co s tím jak jak tohle co řešit 
bude to škoda způsobená městu nebo co se vlastně bude dít 
takže to jenom k tomu doplnění že 
ten projekt jsme si prošli velmi pečlivě velmi pečlivě jsme zjišťovali jak je to s požární bezpečností jak je to s územním plánem a samozřejmě máme ten projekt projekty i v tom jak jak v podstatě vypadá některý věci vidíte že máme v hlavě že ten ten prostor je větší než čtyřicetkrát dvacet metrů je to je to čtyřicetkrát pětadvacet skoro ale bohužel teda tam není žádný bohužel tam nejsou žádní diváci 
celý je to takový jako taková jakási patlanina takže opravdu se skutečně oválem a panu fajmonová ještě jednou sděluji že je to v podmiňovacího způsobu obávám se že skutečně žádnou dotaci město lysá nad labem na to co staví nedostane pakliže by mě dodržet podmínky jak dotačních titulů protože stavíte prostě tělocvičnou už protože je to že je to v názvu toho v názvu toho projektu a tělocvična je bohužel za třicet milionů ne za sto dvacet 
děkuji 
děkuji paní bláhová 
děkuji já mám vlastně pořád ty tři body se kterýma jsem se účastnila té první diskuze první bod já jsem neřekla že to usnesení nepotřebujeme ho ano potřebujeme protože čtrnáct dva písmeno b přílohou je doklad o zajištění vlastního podílu žadatele na financování akce usnesení zastupitelstva územního samosprávného celku to znamená potřebujeme usnesení zastupitelstva města lysá nad labem ano sáčkem háčkem nemám naprosto problém béčko je prostě bianko šek kdy win absolutně prostě kde se dává souhlas k tomu že můžete proinvestovat jednu miliardu když to řeknu nadneseně a prostě vám to tady schvalujeme ale tak to není mi schvalujeme projekt který nám byl předložen sportovní haly víme kolik jsou ty náklady jsou věci utěšený sto šestnáct milionů tři sta sedmdesát osm tisíc sto čtyřicet chóru tak to tam prosím uveďme pokud chceme tu dotaci prostě získat tak ať to máme správně na nebudeme psát do toho usnesení nesmysly pardon že to tak říkám druhá věc 
smlouva byla uzavřena dvanáctého čtvrtý máte povinnost do tří měsíců zveřejnit smlouvu v registru smluv myslím že to říkám dobře do tří měsíců je patnáctého devátý uplynulo pět měsíců ani stařecká ke vší úctě k vám to nefunguje takže si tam ty přílohy prostě dodáte fakt to tak nefunguje ta smlouva je celá a úplná okamžikem kdy tam dáte včetně těch přišlo to prostě není tak že si kočička s pejskem vaří dor a když je uvařený zjistí že není slaný a že si ho osolí a dospělého takto opravdu nefunguje prostě by to musíte dodat mi už jste po lhůtě a mě je to opravdu líto protože je to vaší povinností si to kontrolovat já jsem to zjistila včera že to když nebo na finančním výboru než se na něj těsně šel přes jsem si tu smlouvu vytahovala v pondělí takže prostě máte tu smlouvu jak mi to opravdu líto ale absolutně neplatnou a nemůže toto rozvoj musíte prostě uzavřít novou anebo smlouvu ramen u narovnání pokud si tam tuto smlouvu o dílo chcete přesto k tomu projektu přiložit je to vaše odpovědnost a myslím že pánové pan havelka pan dostál magister dostávám vám řeknu toto pro vás bude znamenat tak třetí věc na kterou teda jste mi vůbec neodpověděli tu jste přešli jakobych jí vůbec neřekla chtěla bych slyšet od vás jak daleko jsou jednání ohledně navýšení ceny vím že ta jednání probíhala možná proběhlo dokonce dneska to jednání a tím že to budete zamlčovat ničemu nepomůžete takže prosím řekněte nám jak jednání jsou daleko o čem jednáte já chápu že k tomu můžete mít důvod že se zvyšují ty ceny ale takto řekněte proč se to ta já tomu opravdu nerozumím ať prostě víme na čem jsme dukát nějak se s tím srovnáme po mé jestli to třeba schválíte ale půjdeme dál ano ale prostě tady to tajnú zkažení mě prostě nebaví proto se na to ptám děkuji 
snášela 
ani fišerová 
tak v tuto chvíli veškerá jednání jsou na bodě nula paní bláhová ano tuhle chvíli žádné do této chvíli žádný na něj neproběhlo to znamená nemáme žádné jednání o tom co by se navyšoval jak by se navyšovat podobně ano firma se zmínila o tom že celý materiál rostou 
a že mají problém s materiálem a jediný co co tady proběhlo jednání jež žádané proběhl 
děkuji pan kodeš 
také jenom se chci zeptat co budeme dělat když tu dotace nedostaneme to je můj první dotaz a druhý dotaz je je tady mezi námi zlá krev o tom že my říkáme že to má jinou kapacitu než jsme si objednali vy říkáte že lžeme tak víte co pojďte se domluvit že pokud máme pravdu vy mi 
takže by to z vlastních zdrojů zaplatíte a budeme úplně v pohodě 
jako my já potom nemám důvod nevěřit jako když se potom zatáhnete co 
děkuji 
děkuji paní ženská 
odpovědět 
je 
to budeme dělat 
je to 
bez daně 
park omlouvám 
tak když nedostane tak to jo a ještě omlouvám nechtějí vím o tom má dodavatel stavby je nedostal 
je jako protože nemáte zajištěna zdroje 
jestli 
jak jako tím proti 
dešti úplně mi myslím to vážně 
a ve vší úctě tentokrát 
bude pro všechny kdo 
tak pan marek já bych 
to budeme dělat jestli dodavatel stavby adresy se pokud to nebude mít jsme si objednali to paní fišerová 
budeme dělat nepostaví kaufland co budeme dělat když se když ne když prostě se když nezískáme dotaci li pořád poslouchat co budeme co budeme co budeme ale ale sportovní 
prosím buďte tak laskav jsem si vzala slovo tak mi nechce mluvit ano děkuji 
přijel jsem slovo vám ne 
takže co budeme dělat když dostaneme já pevně věřím že to dotaci dostaneme nevím důvod nevidím důvod proč by tomu neměla věřit 
a 
tak technická pavelka 
já jenom k tomu říct jednou je já 
považuju to že děláme rozpočet zabíjet odpovědnou 
jsem nikdy nepočítal s tím v rámci rozpočtování že dotaci dostaneme jinými slovy město je schopno dostane nepočítá protože vlastní nemůžu počítat dopředu já si můžu dovolit podepsat to na co reálně má 
taky si všimnete že jsem nepočítal s tím že dostaneme dotaci na vestavbu 
na na radnici dostali jsme dotaci zavádění do rozpočtu to znamená v tuhle chvíli je rozpočtováno přichystáno tak že pokud dotaci nedostaneme tak jsme schopni pokrýt z toho co jsme předpokládali poutí dostaneme 
pochodí dostaneme ale my jsme řekli na co si půjčujeme panel celé takže to není ta jiná věc to nemusíte být uštěpačné 
pokud to znamená jsme schopni to dofinancovat když tu dotaci nedostane pokud dostaneme nějakou tak je to příjemný bonus v té věci protože zkrátka dobře máme peníze do rozpočtu další každopádně rozpočtováno a přichystáme je to tak abychom akce které jsme rozjeli byli schopní dofinancovat a zaplatit ať už něco dostaneme navíc nebude dostaneme jenom upozornit najednou se dají moc o ní nehovoří už jsme se bavili o inflaci ještě jsme se nebavili o tom že ta inflace pomáhá ještě jedné zajímavé věci a to všichni dobře víte a to je zvýšení příjmů městských a krajských rozpočtů 
zkrátka dobře protože věcí stojí více tak se vybírá více na repre praha takže i lze převychovat že příjmy budou lepší to znamená a já nebudu říkat že věci nebudou dražší protože věci evidentně dražší jsou že budeme moci z těchto zvýšených příjmů pokrýt takto rozpočtuje tak to jsme přichystány protože pan kudy se na půli vyptal tak jsem se mu snažil poctivě odpovědět děkuji banku než technická technická zastupitelstvo města odsouhlasila že se hala bude stavět pomocí dotace nebo za účasti dotace takže vy tečka tedy říkáte že pokud nedostane tak to prostě talent tvými 
ano 
ano tak ještě ještě prosím ty dvě otázky jestli to že jsme nedostali jestli o tom ví 
firma která postaví a teda pokud kapacita haly bude menší jak říkáme my jestli to uhradit z vlastních zdrojů jako 
firma je informovaná o tom že národní sportovní agentura zrušila dotační 
kapacita sportovní haly je falešný na 
prosím 
tak když jsme zadávali prostě stavební teda když jsme zadávali vlastně ten projekt tak jsme si objednali nějakou kapacitu stavební povolení hovoří o mnohem nižší kapacitě vy tvrdíte že to není pravda že kapacita je taková jakou my jsme si objednali tak můj dotaz je pokud se prokáže že ta kapacita bude nižší jak říká stavební povolení tak jestli rozdíl uhradit z vlastních zdrojů myslím soukromej ne z městský 
tak 
já nemám důvod nevěřit projektantovi který projektoval sportovní halu tento na projektoval a na dotazy jsem se ptala odpověď ne ještě sportovního kapacitou kterou jsme si objednali to znamená a co se týče a co se týče stavebního povolení tak to máme takovou také 
proto se na to ptám to nekoresponduje mezi sebou 
pálka technicka já jenom ještě trošičku a vůbec ne nějak útočné nebo urážlivě minule jsme byli svědky myslím že to byla v červnu a možná že v květnu projektant byl odpovídal na otázky on tam řekl že kapacita je a teď opravdu to úplně neřeknu hlavy čtyři sta šedesát pět jestliže to tam na veřejném zasedání tvrdil tak já si troufnu říct že on to projektoval povolil to tak pokud si za tím stál a řekl to veřejně tak mě nezbývá nic jiného protože má to že mu věřím pokud to tak nebude a ukáže se že to tak není tak chcete je o tom že řekl něco co není pravda a pak ano budeme to s ním muset řešit to jako tomu já nerozumím ale v tu chvíli on říká že to je tak a řekl to veřejně 
jistý kdo mluvil mám někdo ze stavebního odboru už delší dobu pardon nepamatuji se kdo konkrétně a ten člověk řekl paní řekla že 
ta kapacita je mnohem menší a pak už jste to zamluvil šlo se dál tak právě proto byste za to zodpovědný jako rada města tak mě uklidněte že pokud to tak nebude takže by to zatáhnete vlastních zdrojů a budete se prostě soudit s nimi tak jak by se to zodpovědnými za to berete peníze jaká fakta myslím dobře nemyslím to nijak ironicky prostě tak mi řekněte ano nemusíte se bát pane kodeše mi to dotáhne 
protože když jsme bude moc 
nám taky samozřejmě děkuji paní plnit ložiska 
děkuji za slovo 
jak nechtěla reagovat na paní 
ohledně jejího prohlášení je reagují a tak ty mě je pravdou že jsem paní sudetská nervózní v souvislosti s tímto projektem protože žádost je třeba podat nejdéle do konce tohoto měsíce to za prvé za druhé žádost má určité přílohy a přílohou má být a smlouva smlouva s dodavatelem a je tedy vysoké riziko toho pravděpodobnost že smlouva je absolutně neplatná a není zde šance nápravy to mě opravdu velmi nervózně za třetí a to je můj dotaz protože potřebujeme další přílohu k tomu usnesení zastupitelstva ráda bych věděla zda jste ochotní zastupitelé odsouhlasit variantu kterou navrhovala kolegyně bláhová s tím že bod b se upraví tak aby bylo zcela zřejmé a evidentní do jaké výše se město bude spolupodílet kofinancování dostavbu tak aby to nebyl bianko šek 
děkuji 
paní stařecká nikdo nechce mluvit také řeknu ještě 
co se týká toho financování 
nejen na začátku 
vlastněné volebního období rada města připravila prohlášení rady města na celé volební období které bylo vlastně dáno i do zastupitelstva a už tam je i jmenováno že sportovní halu postavíme i v případě že na něj dotaci nezískává je to prostě pro naše město priorita aby všichni tady měli kde sportovat a nikdo se nemohl ani v té době zaručit jestli jestli ty peníze budou nebo nebudou je jasné že nějakým způsobem stále jste nešťastní z toho že tady jsme nebo nesáhli k tomu aby jsme 
realizovali zatím tělocvičnu litoli ale děláme maximum to proto a stále čekáme kde opravdu nějaké ty peníze na to získáme ne odložili jsme to koledu co se týká toho že se někde v žádostech nebo i možná na projektu objevil tělocvična je to také proto že ta žádost první nebo na té první výzvy to k tomu bylo koncipováno tak abychom získali tu dotaci a vyhověli všem těm podmínkám pak samozřejmě o to víc se některé ty věci tam takhle píšou takže nemůžeme prostě tomu dle a už vůbec ne barel co říkal že to není vůbec nic to mě mrzí zrovna vy když a opravdu se třeba hodně angažujete ve škole máte rád děti všechno děláte a sportovní halu byste nedopřál 
co se týká potom tělo to financování tak 
způsobilé a nezpůsobilé výdaje tam jde o to co jsme se dozvěděli že je bohužel nebudou uznány už ty postavy pokud samozřejmě by to dobře dopadlo nebudou uznány už ty pro stavěné části a co se týká financování tak už bylo přijato před časem usnesení že hala bude financována z úvěru takže si teď se budeme tedy jenom říkáte si jestli číslo takové nebo makové tady tohleto vychází opravdu z toho jak nám bylo doporučeno aby to bylo podáno a při přiloženo k žádosti proto je to takhle specifikováno a 
teď už další jako 
není technická 
mládí se tam se mnou já budu jenom rychle já jsem ty pro investovaný akce ono je napsáno od prvního první dvacet dvacet jedna ale je pravda že projektové a přípravné činnosti a o ty přípravné oni řekli že stavební nespadají je to v článku třináct šest a tam do tam se právě vyjmenovávají způsobilé výdaje aby ještě by měly být myslíme neuznání ne ty pro stavěné jako fakticky ta stavba ale ty přípravné dva roky zpátky jestli si dobře pamatuju protože jsme včera dostali nalévání to je datum prvního první dvacet dvacet jedna přes to nejede vlak evidentně o takže všechno od prvního prvních dvacet jedna můžete a nic to byl jen technická 
a 
veřejnost se přihlásil dobrý den děkuji za slovo jak se s pestrou práci nemá slovo veřejného zima je to pak by to nějak trošku vyladit ale nevadí 
jak se dlouho čekat dokud byl počítač 
pamatuju mě se strašně líbí jak paní stařecká v jednu chvíli oponuje melicharová že stavební povolení prošlo kontrolou krajem všecko v pořádku že to neprůstřelný a vzápětí pan havelka řekne že věří tomu že že projekt má pravdu nemá jakoby nevěřit povolení pokud tam prošlo krajem mluvím já nechte mě mluvit to by prošlo krajem a budete tvrdit ze stále o tom co jste řekla přesně daný počet osob přečíst přesně a není pět set lidí ani čtyři sta šedesát ani tři sta je něco po sto padesát na kulturu nějakých devadesát plus nějaký je to přesně napsaných jsme se o tom bavili nemá to smysl abyste si odhlasovali ale nic mé strany povolení jasně říká aby se tady alibisticky schováváte na to že projekt něco řekl v konečném výsledku odpovědnými za to co schválíte takže to upozornil ignorovali pak dneska říká že okraj prozkoumal tak byste se měli řídit a ten stavební povolení si konečně přečtěte zadruhé mě teda úplně jímá hrůza když mi radní pro investice řekne že čísla jsou takový nebo makový 
jedná se o peníze nás se o desítky milionů do řecka a tyhle ty otázky jak to dopadne jsou naprosto relevantní my jsme upozorňovali že ta drahá že bude drahá 
že to asi bude vyžadovat nějaký navýšení nicméně ta slova vám je vlastně říká a den podepsal smlouvu na pamatoval takže by vlastně v rámci smlouvy s polem nemáte ani šanci navýšit ani jednání nemusíte začínat pozvat na kafe a konče ve článku tři jestli máte napsáno že navýšení ceny z důvodu změny vstupního materiálu nejsou vůbec jakoby přípustný takže to už máte rovnou hotový a můžete položit člověk ani nemusí začínat tu debatu a 
to že to odstřelil jak se státní zakázky všichni víme 
abych se chtěl ještě vyjádřit k tý tomu financování jablko 
myslel si vzali úvěr tři sta zasnoubili jste dali jste přesně daný zakázky který budou financovány z úvěru když jsou čtěte když sečtete 
za slevněné ceny tak vám to vyjde na tři sta jo a to ještě v tom jsou podle mého ta padesáti milionů nebo čtyřiceti milionová dotace na tu halu je v tom ještě odečtena počkejte vy nemám to víc by tady slyšíme o paní fišerové možná vyjde dotace změna tomu věříme to samý jsme slyšeli před půl rokem paní to vyjde na slyšeli jsme to tady může sokyni dohledat jak to vyjde jak je to takřka tutovka nevyšlo to vaší strany prostě tyhle vládne není tutovka nicméně my nečekáme že to možná vyjde od pana havelky slyšíme že nám možná přijdou budoucím v roce větší peníze ale my se tady furt ptáme že to jsou všecko nějaký sliby ale my pan zeptal co se stane když to nepříjde mi opravdu jsme ve strašném průšvihu a já nechci vás nějak napadat ale opravdu by se dostáváme do stavu kdy opravdu jsme přešli a opravdu to může dopadnout strašný průšvihem a je to jenom kvůli tomu že jsme za zazvonili víc když jsme si mohli dovolit a nebyli jsme na to připravený a my jsme na to upozorňoval 
bohužel takhle je to pravda a říká všecka dohledatelný můžete můžeme si to pouštět nechci slovíčkařit jde opravdu o to aby dali sám nespadla do obrovských ale obrovských problémů a to jak vy říkáte že by možná daty možná začínající s kým se přece nemůže stát rozpočet je možná něco přijde jako nezlobte se na mě nemůže 
děkuji tady technickou mapa havelka jenom rozpočtu pane šplíchala já jsem vůbec nepočítám s tím že budou nějaké zlepšení ty já jsem počítal s tím a počítal jsem s tím výhledem ano samozřejmě že ta část na tři sta milionů korun ale my přece nemáme jenom úvěrových zdroje máme vlastní investiční prostředky a ty do toho taky budete muset zapojovat a to že se zlepšuje výběr daní tak koneckonců podívejte se na to co sonická dělají za úpravu a to nejsou čísla kdy jsme si vymysleli to jsou čísla peníze který nám reálně přišli to znamená ano tu věc jsme schopni ufinancovat v rámci rozpočtu který budeme mít na příští rok a u financujeme protože jsme si je zaslouženě a věděli jsme že to takhle dopadne nebo věděli jsme to že se může stát reálně a já to říkám znova všechno jsem to i předtím nikdy si nedovolím zavádět peníze do rozpočtu kterých nevím že dostanu a dostáváme tehdy když vám rozhodnutí o poskytnutí dotace čistými přijdou z většiny i zvíře zvýšené daně tak jako se stalo nebo mi vyplacen daňový bonus 
dostali jsme ho zavedl se model rozpočtu to znamená příští rok když přijde dotace bude to příjemná věc když ne příjemnější když nebude u financujeme to z toho co máme 
a 
a oka takže vlastně takže říkáme že usnesení zastupitelstva že se že esm projektů si to bylo osm bude financovat rozpočtu už neplatí a mělo by se změnit a říct že se bude franca osm projektů z rozpočtu dá z rozpočtu 
půjčky a z rozpočtu zase ta jeho souhlasili že jaký projekty budou financovány z 
úvěru a teď byste mi potvrdil že už nebudou financován jenom z úvěru budou financovány navíc z rozpočtu města je to tak textem tady a řekl a jen tak mimochodem kdyby jsme dostali dotaci takto bude úplně stejně protože zavedete dotaci do rozpočtu a bude to financovat z rozpočtu a věru 
neplatí protože pořád se bavíme o tom že máme ji jedny rozpočtový peníze a máme tam řečeno kolik za to utratíme ty akce byly udělány proto ty akce byly vybrány proto aby se úvěr nepoužíval obráceny na jiné věci přece tam nebylo řečeno že to nemůžeme dofinancovat zasílat dotazy tady byly jestli se tam budou používat vlastní peníze já si pamatuju paní bláhová se konkrétně ptá na ulici čsa tenkrát zda tam budeme my jsme říkali ne znamená bylo ovšem zřejmé aspoň já jsem o tom přesvědčen že v tu chvíli když jsme říkali tak jsme vybrali projekty na které se smí čerpat úvěr a řekli jsme že na jiné takhle to mám vymezeno já a takhle to chápu já jako nezlobte se na mě ale takhle to řešil nebylo a když se hlasovalo tak opravdu se tady o tom dlouze debatovat ale když jsem vždycky dokážete z toho vybruslit ale poprvé snad vám aby vám to pak vyšlo protože si nepřeju aby naše město šlo jakoby s prominutím někam děkuji paní všecka 
děkuji já bych se jenom tady chtěla zeptat já jsem si taky pročítala tu výzvu a tady je moc sedm kdo je oprávněný žadatel o dotaci je tam teda za a spolek a zase město obec který sportovní zařízení vlastní a dlouhodobého pronajímá sportovnímu klubu nebo tělovýchovné jednotě vy už někým jednáte kdo teda bude ta ten kluk nebo tělovýchovná jednota která toto zastřeší 
aleno jednáme 
a já se jenom zeptám to znamená že by to musí já když jste byli na tom jednání si musí tam by smlouva o smlouvě budoucí 
provozování zařízení po dobu deseti let po dobu udržitelnosti projektu takže jednáme se sportovním takové a může ještě do upřesňující jak tohle bude řešeno než podáte tu dotaci to znamená do během těch čtrnácti dnů až tři týdny musíme to stihnou už máme už na zvolený výbor klubu a máme příští jednání a můžu se jméno toho klubu abych to neříká 
no 
nejlepší 
fajmon 
no já bych velmi rád kdyby moje ještě dokázali projednat některý věci který jsou tady 
ke schválení a čekají občané tady minimálně dvacet osm devět třicet a bod bod prostě 
památková zóna třicet prostě pojďme hlasovat návrhy jsou tady jasný řeklo ať se ještě něco se udělá co to zbytečně neprodlužuje 
pan marek 
určitě se bude s panem ostatním tohle zároveň ale důležitý bod protože paní stařecká musím říct že toto zastupitelstvo nikdy žádným usnesením neřeklo že 
chce stavět sportovní halu z vlastních peněz ve výši sto šestnácti milionů já chápu že jste si to řekli v 
prohlášení rady to chápu tam je to obecně řečeno chápu ale ale ty kroky které se staly reálně tak mi zastupitelstvo neschválili nebo byste si schválil rozpočet který máte šedesát milionů na letošní rok jako rada jste udělali výběrových řízení a podepsali jste smlouvu se zhotovitelem naslo šestnáct milionů to je realita 
a potom jste přišli na zastupitelstva řekli jste ano my to budeme čerpat ty my budeme sportovní halu čerpat z úvěru kdy se schovával ale nikde nepadla žádná částka já bych proto rád aby jsme se potom vrátila skutečně se přesně naformulovat ten bod b protože mě se velmi nelíbí pokud bychom měli schvalovat něco bianko šek ať tohle bude stát korekce a zároveň tenhle přístup mě přijde jako fascinující protože mě to trochu příjde jakože kdyby jste rada měli na letošní rok pět milionů nebo milion na sportovní halu nějaký dodělávky tak byste si nebo na nějaký projektové řízení nebo co já vím to byste si zároveň uplně v pohodě mohli schválit to že budeme dělat dílo za tři sta milionů protože to nějak zaplatíme budoucích letech tohle přeci chuť děsivý mi společně rozhodujeme o po tomhle městě tady se andro kupujeme častokrát podrobný ale tady vy jste jako sto šestnáct milionů uzavřeli bez schválení zastupitelstva mně to přijde minimálně jako divný 
a to co to co bych rád aby jsme v tom bodě b tady v tom usnesení skutečně to jasně koncipovali toto je za mě já jsem vždycky říkal ano pojďme dostavět ale mě to dotaci 
a ne ne stylu buďme mít prostě za sto šestnáct milionů sportovního bez dotace já bych paní stařecká ale já bych chtěl upozornit že to návrh usnesení zastupitelstva bylo 
připraveno odborně po včerejším jednání zase abyste tady mi je to něčím zasahovali a pokazili toto já bych hrozně nerad já bych 
chtěla rozptýlit spíš ty obavy okolo té ceny která pokud se vám či jiným způsobem univerzální teda usnesení nelíbí řečeno tady bylo i z vašich řad že přílohou žádosti je smlouva o dílo dobře teď máme s nějakou komplikaci dobře to nekomentuji 
ale je tam cena která je jasná takže pokud by docházelo k nějaké změně smlouvy o dílo bude to procházet rozpočtovým opatřením a vlastně zase zastupitelstvem takže neschvaluje žádný bianko šek 
a 
pan marek technická jen reakci je skutečně samozřejmě souhlasím s tím abychom podali žádost o dotaci hloupost to nezkusit porad to jasné zároveň ale v bodě b po prosím jenom aby se dobře na formuloval protože já nechci za sebe schvalovat nějakým košek že prostě tu halu může postavit za jakýchkoli okolností ať to stojí co to stojí myslím si že tohle tak není 
věku 
koreš 
drop 
hrozně problém to že máme platnou smlouvu ještě se chci zeptat jak mě napadlo co když vypadá přijdete dodavatelem stavby s tím že máme jak si trošičku neplatnou smlouvu že chcete podepsat i no a on řekne ne ceny jsou dražší chce zato sto padesát to budete dělat protože jemu zaplatit musíte on začal smlouva je neplatná by po něm chcete novou 
financování teda budeme platit z vlastní kapse což zastupitelstvo nesou nebo souhlasilo 
ho chápu chápu provaz dotazy jsou nepříjemný ale prostě mi to platíme jako tohle jsme se měli nad tímhle tím průšvihem který nastal jsme se měli sejít někde prostě soukromí a probrat to aby se tam třeba nemusel řešit tady tohle fakt ve vší úctě průšvih a pojďte to nějak rozumně vyřešit a pokud je tady pochybnost o tom že bod be je špatně tak ho upravte tak aby na něm byla shoda bylo to dobře tady nikdo nechce blokovat výstavbu sportovní haly 
ano ona už rozestavěná ale evidentně na to nebudou prachy z unie budeme platit my evidentně to bude menší my s menší kapacitou proto je stavební 
říká něco jiného než tvrdí projektant by to vůbec neřešíte ani nejste schopný dát smlouvu do registru tak aby ta smlouva byla platná a když se tahle kdo za to může my všichni 
pak supr kdyby nešlo o to šestnáct milionů jak se vlastně o pak prima 
je to největší investice 
dodržovány 
a odpověď procesy 
prosím o odpověď 
ne 
položil 
to mám jako 
daně 
měl jsem položil velice jednoduchou otázku tak prosím tak se zamyslet a odpovězte mi je to průšvih nás všech bohužel 
co se stane když tu neplatnou smlouvu kterou máte v registru budete chtít po dodavateli stavby podepsat na vám řekne že ne že chce navýšit cenu 
protože aby dodavatel stavby udělá 
až to nastane budeme muset vyřešit já mám teďka přece odpověď nedám co se stane až to budu nebudu muset jednat v tu chvíli já nevím že je smlouva neplatná já zase nevím jak se bude dodavatel k tomu chovat to znamená ano až s tím přijde tak to co vy s tím přijde a zjistí se že smlouva platná tak je to s ním budu muset řešit protože on taky může říct že skončí na stavbě protože peníze nemá že mu ty peníze nestačí a nebylo by to poprvé co i s platnou smlouvou najednou mi řekl já končím protože víme nechcete dát větší peníze a odešel z rozestavěné stavby i tohle můžu řešit za situace i takovýhle průser může nastat ale jsme na to přichystaný ale přece je principem je navíc vám říkám že je to principem toho jednání protože přece 
co když se stane že to budu to třeba muset chce soutěžit budou muset udělat tohleto ale ta situace rádi není tuhletu chvíli a může se také stát a to fakt odeberte prosím útočně a nijak a opravdu to myslím tedka to je nám přijde tornádo co jí nám to zbourá a budeme přemýšlet co s tím taky se ta věc může stát na moravě si to taky nikdo nemusel 
no jo ale máte tam nějaký termíny nějaký věci a najednou se v tom začnou dít a on řekne ale ono se to zboural a já to chci tečka za jiný peníze to může nastat úplně také je spousta věcí tají dopředu nevíte protože budete muset řešit kdyby jsme všichni dopředu věděli tak se máme krásný jednoduchý 
pak vás nešťastné 
neuvěřitelné technickou připomínku má paní fišerová 
že by se tato diskuze ukončila děkuji nám 
tak je tady hlasovat pane starosto ale vy všichni jste už tady hovořili více než dvakrát 
ne no tak paní to ženská dodatek ještě 
tady zmínil že jedna z těch povinných příloh je i moje budoucí ohledně provozování sportovní hale po dobu udržitelnosti já jsem se bavila s člověkem který se pohybuje a říká že případně nemusí být tato smlouva může být doplněna prohlášení nemusíte být formou smlouvy ale prohlášení o tom že ten flek kde podporovat aktivitu a tím souhlasí co jsem chtěla říct abyste to věděli kdyby se to ještě jednou děkujeme děkujeme za radu ale na národní nám to říkali jinak dobře to to budem rádi když bude děkuji 
seby to vám napověděly i teda to písmeno b tak vám opravdu garantuji že vám to nenapoví 
děkuji milan havelka 
já se jenom budu opakovat a mám technickou ale protože se řekl že se mají projednat body máme tři čtvrtě nanese také ještě doporučuji protože standardním končíme v jedenáct prodloužit zastupitelstvo ještě jednu hodinu teď nic teď nenapadá uvnitř před přesunovat jenom to prodloužit do jedenácti můj návrh a prosím jestli by jsme předtím mohli od než ten nebot ukončíme jestli by jsme tom mohli hlasovat protože už máme za deset deset 
prosím tě 
tak je tady návrh hlasování 
je tady návrh hlasování o prodloužení zastupitelstva do dvaceti se hodit 
čtrnáct pro jeden proti návrh byl schválen děkuji 
veřejnost 
tak jako já teraz reagují na tu jenom tak technickou na prodloužení jako minule tady někteří zastupitelé už spali bylo půl jedné v noci tak aby prostě to nebylo moc na někteří zastupitelé jednali 
mám pak mám teda dotaz stavba není pojištěna kolko také první dotaz potom to kdyžtak si a potom teda jsem zmaten 
ta smlouva je platná nebo na něj plavna jestli se nemýlím je tedy pan dostanou městský právník jestli by nám tohle mohlo říct když ta smlouva není v registru tak vlastně si je platná mě potom není jasný teda jestli zastupitelskou může udělat usnesení ve věci když ví že tam není splatná smlouva to znamená že když není platná smlouva pak není jasná cena tak nevím to bych se tohohle trošku bál dokázal představit že by se třeba před třicátým zářím si ho ještě jedno zastupitelstvo dalo to všechno do pořádku třeba viděl takový trošku lepší že to je na pana magistra dostal jak tohle to vyhodnotí a pak která mám tedy ještě další věc říkal jsem 
jsem tady prostě trošku v rozpacích protože je to investice za šestnáct milionů tady zase odpovědnost jako některých jako a zase to nepřipravený jako nejsem v tom jako negativní sportovní halu lisa potřebuje ať je to větší tělocvična nebo něco takového se využije ale ta akce nepřipravená prostě tady se prostě řeší problémy který vůbec neměly vzniknout jako 
to má prostě spousta věcí úplně celá zásadní věc kterou družku jako mě děsí je je jestli jsem to dobře pochopil na hale je tak velká že pokud tam bude jeden jediný člověk a příjde nouze třeba požár kouř tak ty únikové cesty jsou tak daleký že to mělo by posouzený podle jiné normy znamená já nevím to trošku mě váží a mně je úplně jedno jestli to stavební povolení nebo jestli je uvedený projekt kam jako když na projektu je někdo špatně most má všechny papíry dobrý a ten most průběhu spadne spadne nebo po prvním autě a podobně nikdo nic nevezme budou tam chodit děti budou tam chodit mladý lidi prostě tak jak je to plánovaný tady jde o tvém princip bezpečnosti prostě jestli ten prostor je tak velký že měl někdo posoudit únikové cesty a vůbec odtamtud v nouzi no prostě známý prostě diskotéky ve světě prostě spousta mrtvých že nedokážou uniknout z prostoru 
takže 
děkuji 
fišerová 
když se žádalo o stavební povolení tak se tomu vyjadřoval vyjadřovali hasičské sbory to znamená máme potvrzení vlastně o tom že to v pořádku tak nevím proč tady zase nabádáme k tomu že tam zase nějaké únikové cesty za špatné 
pan havelka 
k otázce pojištění v tuhle tu je to tak že s převzetím s předáním staveniště je věc na straně zhotovitele to znamená pokud dojde ke škodám skutečně je to věcí zhotovitele protože on má tečka na sobě riziko škody která by se stala a já jsem jenom říkala že je to v tu chvíli ta věc bude třeba potřeba řešit důležitější věci najednou vám uletí škola a najednou se s ním taky budete muset baviče asi přestanete stavět a budete muset dělat jinou věc budeme muset řešit tuhle věc dopředu nevymyslíte a nikdy by mě nenapadlo a přiznám se to co se stalo na moravě že to vůbec může přijít a ne do myslíte ty věci to a přiznávám takovýhle věci vás nenapadnou mode mě všechno děkuji bylo na to nato pojištění která jako bych byl tedy návrh na ukončení diskuze 
je 
nechte 
jsem 
fišarová by to prostě nepochopíte 
hasiči se vyjadřovali k souboru dokumentů který specifikuje potom souhrn těch dokumentů dohromady a je na základě vydáno stavební povolení takže v tom stavebním povolení je napsáno co tam smí být kolik to má bejt lidí ano a tam je napsáno přesný počet a není tam napsáno čtyři sta šedesát tak jste tvrdila a není to napsano čtyři sta šedesátek naprosto veřejně tady mystikové pan projektant je tam přesný počet zkuste si to prosim vás přečíst věříme našich úředníků a zkuste už se zapomenout na to že jste nás tady zkusili obalamutit nepovedlo se nám to pořádku chtěli jste oba it projekt tak se pojďte to vybodnout soustřeďte se soustřeďme se na tu halu a hlavně ať už financuje to je ten podklad pojďte s námi se vám do kapsy že se tam vejde čtyři sta šedesát lidí nevejde prostě tričko bez výrazné investice a tak takto prostě je stavební povolení je ten dokument který by jako zastupitel musíte respektovat nic jiného aby vám lékař říkal něco jiného tak ho pošlete někam to není pravda stavební povolení nic jiného 
děkuji je tedy návrh 
paní už česká technická 
já jsem chtěl poprosit aby se ten dostal vyjádřil k otázce co se ptal pangkor 
já myslím že se právní moci přesvědčit o co jde takže pane dostal 
tak tuhle chvíli samozřejmě nemůžu říct jestli ta smlouva neplatná nebo ne protože jsem se nedíval na to jakým způsobem je zveřejněna ví kdy byla zveřejněna kdy byla uzavřena nicméně je pravda obecně to že podle zákona tři sta čtyřicet roků a tisíce platná o registru smluv jsou dány nějaké lhůty proto aby se smlouva která splňuje podmínky stanovené zákonem uveřejnila v registru smluv pokud se tak nestane je tam sankce neplatnosti 
děkuji 
tak 
je tady návrh k hlasování 
plně paní bláhová protinávrh 
na 
je tam jenom 
děkuji dofinancování projektů s celkovými náklady 
sto šest na tři sta sedmdesát osm sto čtyřicet káče včetně nebe a děkuji za doplnění včetně neběhá čárka minimálně se spoluúčastí třicet procent to tam bylo také původně minimálně se spoluúčastí 
na minimálně třicet procent z celkových způsobilých nákladů 
vlastně dalo by se říct polovina zůstala stejná jenom část se oddělila něco se doplnilo děkuji 
a takhle je to napsané v té výzvě že takhle to dostačuje odpovídá to přesně tomu co je napsano v té vyzvětenárodní sportovní agentura 
od 
návrh pro sedm zdržel se osm návrh nebyl schválen klasem původního návrhu 
tak pro devět proti dva z že čtyři návrh byl schválen děkuji 
máme bod číslo čtyřicet pět 
překladatelka velké paní bláhová 
děkuji za slovo omlouvám se že jsem to dával na stůl ale objevila jsem na stránkách este reality nabídku lesů české republiky kteří mají právo hospodaření s majetkem státu že nabízejí nepotřebný majetek který mají právo hospodařit nacházející se na území lysá nad labem konkrétně se jedná o pozemek který je umístěn šebáková tedy šibeničním vrchu o výměře tři tisíce pět set šedesát šest metrů čtvereční ten pozemek je evidovaný jako ostatní plocha 
s tím že minimální cena je pět set šedesát tisíc poslala jsem podklady všechny paní kočová která vám to dneska při posílala jsem viděla s tím že ještě je to tady tedy vytištěné i na stůl a můj návrh je abychom jako zastupitelé posoudili jestli tento pozemek nekoupíme nebo nebudeme se účastnit výběrového řízení 
s tím že cena by se zase nabídla v rámci diskuze jak se to dělalo u té dražby 
nedávné co jsme se účastnili elektronické dražby by se nad labem připravila se nám tam i babičky nebo matičku kde vlastně no ta černobílá není vidět tak to se omlouvám ale o tečkovaná jsem tam pozemky který kdo vlastní město lysá nad labem vlastní pozemky přímo pod tím takže by se dal i navázat 
a potom v okolí ještě vlastní nějaké pozemky lesy jeden malý pozemek státní pozemkový úřad a pak jsou tam fyzické osoby 
takko asi takhle děkuji tak já bych chtěl poděkovat paní bláhové zato že s tímhle přišla když teda je to hodně rychlý myslím se snažili proto dělat maximum plně od šikla která nemá dnes zaměstnání tak zajišťovala informace co s tím a jak to je tak bych chtěl poprosit jak v tom tedy jednala válel řekla jsem že paní od nebyla zaměstnání sehnali jsme ji staral se o to telefonoval kolem to a zjišťovala co se proto ráda 
já jenom já jsem se pokusila právě všechno tam nahrát abyste měla o co nejvíc zjednodušené co a jsem to o tečkovaná abych to nemusela právě dohledávat dělal jsem to pak asi do půl čtvrtý v noci a narazila jsem na to opravdu až teď jinak bych to opravdu postava dřív a dávám to na zastupitelstvo kvůli tomu že je tam bude do třinácti desátý a prostě říjnový už by bylo pase a houby 
pane starosto v půl čtvrté jsem tam nebyla studovat jestli tam roste tak příště 
paní od šiková prosím by se 
mu 
k předložené podklady tak nám jsou všechny důležité věci já jsem se akorát spojila ještě se zástupcem lesů české republiky jak to vlastně všechno bude probíhá takže nekdy čtrnáctého desátý dáme tu nabídku 
a třinácti omlouvám se tak vlastně ani potom vyberou vlastně společnost která to jakoby vyhraje a dopad na jedno ani posílají vlastně potom návrh smlouvy tím že bychom možná mohli stihnout pokud by nás teda vybrali do zastupitelstva na dvacátého sedmého desátý aby došlo ke schválení smlouvy pokud my by jsme neměli to zastupitelstva prý by neměl být problém aby dle tou smlouvu s podpisem vlastní počkali já jediný problém který mám že mi jako rozpočtu nevím z čeho by se to platilo šedesát tisíc 
já jsem navrhovala z výkupu pozemku hře si myslím že by tam měly být nějaké peníze a nejedná se o tak velkou částku aby tam nezbyly ale samozřejmě nevím konkrétní stav této položky jako válka 
tak já nechci bejt jako tečka rejpaly ale ne ale ten ne to vůbec tohle jsem nechtěl říct já si myslím že v tuhle chvíli ta položka to unese teď v tuhle chvíli ale může se stát že budeme žádat o její navýšení potom tak jenom to říkám tady že by se to státy mohlo tak jak jsme se dneska třeba bavili o tom dopravním značení že nám už toto tuhletu chvíli si myslím že můžeme to s čistým svědomím schválit že to je ale může se stát že v příštím zastupitelstvu budeme žádat navýšení taky nemusíme víc jim pozemkem který 
ve světě se ta paní očekávají že to státní podnik jestli tam není nějaká výhoda pro město 
záměru vlastně ve veřejné zakázce takhle nebyla ani 
a to je ověřený nebo na ano jsem není voda 
pana vlka a jenom technickou my jsme se s paní váhu dohody kam až by a míře kam až by rada byla ochotná 
je jenom chci říct že to je obálková metoda takže by se dohodnete na tým maximální částka kterou jste ochotni to jsme se dohodli a podáte to s tím že nebude moci pak už být upravována prostě jak najednou bude podána tak bude podána a jenom doplňuji já jsem to psala i v důvodové zprávě že rozhodující je tedy výše ceny a pokud by byly rovný ty ceny tak platební podmínky ale myslím si že asi jako zas extra tolik zájemců nebude aby se sešli na korunu přesně takže pak 
děkuji 
má někdo něco 
je to je návrh usnesení 
ale gólman ani fišer 
patnáct pro návrh byl schválen děkuji 
a pokračujte bodem číslo dvacet šest 
předkládá pan fajmon 
garáže pustit 
dobry den takže návod číslo dvacet let jsem připravil jáje to návod na zvýšený a pozemků garáží v pivovarské ulici které už deset let tam nejsou je to zajímavá věc historická že když tam ty pozemky byly odděleny když tam garáže byly 
tak se to udělalo někdy v šedesátých letech a na novém sídlišti kde pozemky plechové garáže mi taky jsou městské tak tamto nikdy odděleno nebylo já navrhuji aby se takhle ty pozemky zrušili a a aby byly včleněny do toho velkého městského pozemku je to v podstatě normální věc která by měla ale být v pořádku v katastru podle skutečného stavu 
ani bláhová 
já si dovolím 
upravit nebo navrhnout k upravení toho návrhového usnesení protože schválit zrušení pozemku by toto zastupitelstvo opravdu nemělo 
mělo by se schválí scelení pozemků třicet sedm tři pět jedna tři sedm tři dva třicet sedm dvacet tři do pozemku parcelní čísla třicet sedm padesát osm jedna 
a a dále si dovoluji upozornit že s tím nebudou žádné náklady geometrický plán není potřeba a dělá se to záznamovým zařízením takže to bude zadarmo z hlediska tady těch výdajů jediný co si budete muset vyřídit je určitý povolení ale to vám určitě poradí vášně právník jak na to jakou 
děkujeme našim schůze není tak je tady návrh hlasování 
ta 
je to co plemene 
jde pro 
cena pro 
nehlasovali dva každé na děkuji 
a máme tady od šestadvacet sedm oceňování věcných břemen pan havelka 
já děkuji za slovo já bych jenom k této věci v krátkosti řekl stala se taková nemilá věc čez si opět něco prohluboval tuto chvíli tvrdí ne je to tak tuto měli tvrdí že má potkat od ministerstva financí které vydalo oceňovací vyhláška a že nemůže akceptovat náš městský cení poděbradský měsíc ceník milovické dokonce krajský ceník na oceňování věcných břemen a žena má oceňovací vyhláška nepříjemnost je to v tom a řeší se to celostátně i na svazu měst a obcí my jsme to řešili i na krajském zastupitelstvu že v tuto chvíli protože všichni máme nějaké ceníky tak jsou zablokovány všechny stavby a tak stavby soukromé tak veřejné protože když čas nám automaticky říká že ve své podstatě nebude neuzavře smlouvu za jiných podmínek než navrhuje on krajské zastupitelstvo v pondělí na to přijal usnesení aby odblokoval jejich zhruba šest set žádostí takže ho usnesení že teda v tomto případě na ceníku netrvá aby aby dojednávání mohly být 
ve své podstatě před tím samým problémem je město lysá nad labem a protože jsem skutečně stavby i rodinných domků které toto zdržují tak tuto chvíli než se to legislativně vyřeší protože se domníváme že to bude ještě velká soudní tahanice a velká přes s tím čezem tak doporučujeme ceník který stanoví zastupitelstvo zrušit tak aby to aby jsme mohli začít přistupovat na ty ceny toho času 
to je podle vyhlášky samozřejmě oceňovací paradoxem je že čez na to nechce přistoupit ani tam ale já ho chápu je to jeho je to jeho praxe kde ty ceny jsou nižší než než my bychom chtěli to znamená mu dáváme cenu nižšího by nám měl zaplatit cenu vyšší ale ani na to nepřistoupí v tu chvíli protože se říká že se řídí tím oceňováním a 
je to věc velká diskuze mě to netěší protože ty ceníky jsou tady iks let byly akceptovány ale prostě v tu chvíli ten problém tady je a pokud by jsme to nějakým způsobem nebo ne od blokovali tak to znamená že nebudeme moci vlastně do veřejných pozemků v tuhle chvíli ukládat žádný žádnou tu energetickou síť takže tady k tomu otvírám asi diskuzi a pan starosta děkuji paní bláhová 
děkuji já jsem se to snažila prostudovat je to takový trošku komplikovanější abych se přiznala i na mé oko a chci se zeptat co znamená že teď ta vyhláškou cena která je a kterou se čez chce řídit bez ohledu na to kdo co nabízí jakákoliv obec tak my chceme víc nebo míň načte než ta a cena a pak mám ještě jednu věc tak aby se mi to pak nepočítalo 
ano ne paní bláhová má ještě jednu věc třeba půjčil 
jsem to nepochopila pardon tak a druhá věc 
musím říct že to co dělá čest nepřipadá připadá jako velká sviňárna chápu že taháme za krátký konec všichni taháme za krátký konec celá republika která je na čezu prostě závislá a bez ní neudělá neudělá vůbec nic a proto 
dávám na zvážení nebo chtěla bych navrhnout a nevím jestli to teda přes vás projde nebo neprojde 
klidně sami nebo se spojit s ostatními obcemi jestli nebude dát podnět k úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na zneužití dominantního postavení na trhu protože už těch dopisů které píšou těm lidem jednoznačně zřejmý že oni to prostě tím nárokují a vážou a je to prostě domina zneužití dominantního postavení na trhu prostě jak dělaný a ukázkový o kterém by se mohly učit na každé škole tak já nevím jestli se nám do toho bude chtít nebo nebude ale dala bych to jako návrh minimálně třeba posoudit možnosti a oni asi těžko poslouchají naše zastupitelstvo takže tak velka 
dvě odpovědi první prvními většinově chceme víc jsou situace kdy do kdy chceme méně ale většinově chceme víc peněz než je to 
opravdu zároveň to o hodně peněz řekněme že o takových čtyřicet padesát procent podle toho našeho ceníku a na tu druhou věc svaz měst a obcí už intenzivně vyjednává jak s ministerstvem financí tak se s čezem a to samé dělá asociace krajů budu rád když takový usnesení uděláme bude to další při přívažek do věci protože mě se to taky nelíbí že jsme všichni tím rukojmím mi třeba i s martinem dostálem si myslíme že oni nemají právo to my jsme to rozebírali že nemají právo tu vyhlášku vůbec uplatňovat ale bohužel v tuhle chvíli prostě bez toho se nepostaví nic druhá varianta je ta že řekneme že ač si to táhnou jinudy než městským a pozemkem a ale to u většiny lidí a těch malých to prostě nejde 
pan marek 
já souhlasím s tím že to prostě dare varnou čezu protože z této chvíli od nás abychom aby nám platil málo ale kdykoli mi potom rozkolem silnice a potřebu něco přeložit tak jsou to neskutečný část kterým čezu platit musíme já se chce ale zeptat úplně prakticky protože na krajském zastupitelstvu jsme schválili nový ceník díky tomu dal tomu ta tady je to vlastně jako rušení úplně kompletně toho ceníku a tím že se podle vyhlášky ale není tam jako vidět jaký teda cifry budou reálně tak mě jde o to abych porozuměl úplně přesně jak to teda bude fungovat protože na tom krajské zastupitelstvo v pondělí se schválil nový ceník tam prostě jsou nové džínový čísla 
a nechal se karla totálka tady budu točit chut nemohl protože mu to je podle toho oceňování avon každej ten pozemek má trošičku jinou cenu a ve své podstatě ten čez už do smlouvy dává návrh ceny 
pardon 
já jenom upravím nám se k tomu standardního ceníku ten co se tak se schválilo doplnění věty že pro věcné břemena podle 
energetického zákona z kůže vyhláška ale my tady vlastně tečka tím usnesením co tady je taky je je to rušíme úplně ten stávající nebo tahle mám teda ten pocit tak tak jenom jestli bychom to nemohli schválit úplně stejně jako jsme to skvěle doplní dostávají ceníku jenom tuhletu odstavec navíc já s tímhle tím souhlasím protože mi to příjde rozumí to znamená jenom pojďme to zkusit tečka pojďme to tam zkusit dát a poprosím aby paní bláhová si přichystal to doplnění kvůli tomu dominantnímu postavení jestli můžu poprosit aby jsme přichystali dáme minutu dáme toho tak chvilku přestávka děkuji 
minuta jenom než to řeknou že odchází 
jestli to paní kočovných donese 
protože 
klidná jako 
já nevím jetli to jsem podávat sami 
podá podnět k tomu na anna svaz měst a obcí 
já vím ale ako sa směs autíčku protože když to udělá z vás tak to bude mít větší dominantu protože těch je tam hodně 
oni to zaplatí 
ta 
nachytám může být 
že to nebude a 
mame nevadí 
pan gregor 
já nemám návrh k tomu projednávanému bodu očekávám že budeme po úpravě hlasovat ale navrhuji abychom potom bory dvacet osm až třicet pět 
posoudili a odhlasovali ambo 
jsou mě fotit 
a pak 
na 
ale dva před 
no 
a 
po 
pavel 
se 
marek technická 
je to já to jen přečtu momentě jak to bude vidět tak abyste všichni slyšeli je to upravený to usnesení který je v návrhu 
o tom že od jedna zůstává stejný to znamená zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o změně přístupu čez distribuce a při oceňování věcných břemen a dvě ten ten je jiný protože tam bylo ruší cení a tady tady bych navrhoval doplňuje ode dne čestná toho devátý dva tisíce jedná stávající ceník stanovených náhrad pro zřízení věcného břemena omezení užívání nemovitosti v majetku města lysá nad labem pro právnické osoby o a teď je tam přesná citace kterou jsem měl na krajském zastupitelstvu případě věcných břemen zřizovaných podle energetického zákona bude postupováno podle obecně závazných oceňovacích právní předpis ústí že rada města lysá nad labem může pro výpočet uvedeného používat při ocenění elektronickou aplikaci například nástroj břemeno takhle jsme to tam přímo měl já myslím že to je dobře protože zůstávají v platnosti prošli ostatní situace 
můžeme hlasovat 
pane 
porad 
poté 
aby tam byla oprava 
či 
podnět k úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a možno možné 
tak 
se zaslechneme 
ta pro patnáct návrh byl schválen teď bod římská tři 
takže pro 
pro devět proti jeden se pět bodů schválen děkuji 
teď navrhuji spojit body dvacet osm dva devět a sice 
to se jedná o příspěvky na čistírnu a na přípojky 
máte k tomu někdo něco je to to co tady jsme se dohodli že budeme schvalovat u těch lidí kde vlastně ještě nejsou napojeny na kanalizaci pan kodeš 
já se omlouvám za vámi rozloučím jara novely se brzo vstávám 
řekl pan havelka pracovat stop mějte se hezky na 
váhu a 
já jsem se jestli bychom nemohli dvacet devět sice hlasovat dohromady hře jde o totéž jsem to navrhnou 
takže 
kdo je pro 
diskuzi pan marek 
mám jedinou otázku a to je zda máme jako město informaci o tom kolik takových domácností nebo domů ještě nám chybí který nejsou připojeny na vodu a nejsou připojeny na na odpad na pana vlka takovou informaci nemáme ani nejsme příliš schopni získat nějakou rešerší protože my jsme schopni říct kdo má smlouvu ale nejsme kdo má uzavřenou smlouvu sestavu kompletem ale kolikrát je i nemovitostí napojených skutečně schopní říct nejsme 
a ani vy ani není ne ani není moc jako jak to zjistit to řeknu otevřeně prostě by to byla rešerše na to ale já sám co takhle si troufnu říct tak se bude jednat o maximálně o několik desítek nemovitostí kteří mají možnost se připojit nebavím se o těchto nemají možnost se připojit a bereme to vzali jsme to z toho titulu že víte že se vedla strašlivá diskuze je to rok zpátky na připojování těch lidí věžička tak si myslíme že by jsme u toho neměli postupovat stejným způsobem proto je to také navržený a jenom chci říct že v rozpočtu vždycky částka na to spoluúčast je kolem sedmi set tisíc korun ročně a zatím jsme to nikdy nevyčerpali ani teď vyčerpaná není ta částka po dlouhý době žádosti tady jsou 
já souhlasím souhlasím jednou situace je skutečně dobře aby jsme to udělali díky návrh k hlasování o všech třech bodech najednou 
ta pro čtrnáct 
návrh byl schválen 
ano jméno 
všechny najednou 
máme o třicet jedna 
také by se dal je 
sice v jednička třicet jedna 
je to žádost o poskytnutí individuální dotace veslařského klubu a ta je sokol 
sokol a tělovýchovný klub slovan lysá nad labem 
pan burian pane starosto já bych navrhoval aby jsme k tomuto bodu podobně jako v předchozích hlasovali i bod třicet dvaatřicet třiatřicet čtyři 
navrhnout 
dohromady dobře děkuji a chci se jen na 
třicet jedna je na hlasování 
senát pro 
návrh byl schválen děkuji 
určíme body třicet dva tři čtyři 
to jsou posunutí tipech 
rukověť po svobodě čerpání peněz pro veslařský klub pro českobratrskou českobratrskou církev evangelickou a pro nablízku 
je to je na hlasování 
čtrnáct proto návrh byl schválen děkuji 
třicet pět návrh na různé dotace z programu na opravu údržbu vnějšího vzhledu budovy městské památkové zóně 
máte tam no snesení rozepsáno máme na komisi která se zabývá je tam rozepsáno do jejich domu v ulicích 
no mám havelka 
na tomhle tom případě hlásím střet zájmu 
tak je tady na hlasování kdo je pro 
jo tak nás pro návrh 
bod bod číslo třicet sedm smlouva o partnerství a spolupráci dolní pojizeří víte že jsme se my jsme se připojili územně k ke svazku nebo k masce 
dolní mladoboleslavský venkov a s tím že 
s tímto by jsme vstoupili do 
místní akční skupiny kde měli požadavek když to 
polabí a dolní pojizeří což je splněno sídlo kancelář této místní akční skupiny je mu u nás a vede to pan magistr hlavatý ta maska funguje a myslím si že je tam nastartovaná dobrá spolupráce my tady v tomhle schvalujeme náklady spojené s tím partnerstvím je pět tisíc korun vstupní poplatek opravdu velmi nízký a rotační partnersky příspěvek na činnost ve výši pět korun na obyvatele znamená padesát tisíc 
my tady máme návrh paní bláhová 
já jsem řešila válkou já mám další návrh k tomuto bodu abychom která v tomto znění ukládá radě města učinit právní jednání k ukončení členství města lysá nad labem v mas polabí obe protože jsem si všimla že jsme ještě pořád členy nejspíše respektive takhle pan havelka je zapsaný v rejstříku podle mě takže by chtělo pokud tedy už máme být členem jiné masky také zbytečná my jsme byli mas polabí členy která je už nefunkční nic nedělá tak bych navrhovala a mám měli bychom mít tedy platí nějaké členské poplatky my nejsme členy hlavy aby vystoupili je na základě čeho jsme vystoupili 
jestli si to pamatuju dobře já to řeknu moje mono město lysá nad labem nikdy nebyl členem členem do členem byl svazek 
mikroregionu mikroregion polabí a ten už poslal kdy si že vystupuje věci ale město jako takový opravdu a troufnu si nebyl členem 
takže ještě tam teda vy si akorát pan havelka ten si to pořeší sám jako generální ředitel ano hezká funk dobře takže tím pádem prosím další návrh beru zpět já jsem nevěděl že nejsme členy 
je to znamená že my jsme vlastně nebyly nikde dokud jsme nebyli pojizeří no my 
no 
bavit ale jakoby 
mikroregion polabí 
tak je tady návrh usnesení 
pan gregor 
děkuji čtrnáct pro návrh byl schválen 
je tedy bod číslo třicet osm závěrečná zpráva o hodnocení krizové situace orp lysá nad labem nouzovém stavu o dvanáct třetí dvacet do sedmnáctého dva tisíce dvacet alpách desáté dvacet jeden až dva tisíce dvacet jedna zpracoval bezpečnostní ředitel všichni se správu dostali pan ředitel se nemohl dostavit zdravotních důvodů 
tady tedy tuto zprávu bereme na vědomí 
tak je tady návrh hlasování 
bere na vědomí informativní zprávu o činnosti krizového štábu orp lysá nad labem 
marek karel 
dobře třináct pro svou jeden 
návrh byl schválen děkuji máme tady pod třicet devět návrh na přijetí daru kopie obrazu václava brožíka předkládá pan aj mo 
tak 
při nošení evangelické fary v chlebík nepodařilo získat 
toto umělecké dílo a provedl objednání tady s paní ředitelkou základní školy jana amose komenského o jeho možném umístěný ani ředitelka souhlasila že by to ve vestibulu a této školy mohlo být místo na to ve velmi dobré jedná se o velkou věc máte tam fotografie a věc zrestaurovaná je tam nový rám a na je navrženo aby 
to přešlo do majetku města lysá 
tak vše děkuji paní jmenuje za vysvětlení kdo přijdete do nové školy tak pro povedlo se to nainstalovat se začátkem školního roku takže to bylo přímé příjemné překvapení pro všechny naše nové školáky i pro rodiče a děkujeme panu fajmonová že ten obraz zachránil a dostal se do lysé nad labem 
já bych ještě chtěl tady než budeme hlasovat říct že jsme 
dostali nebo prostě přijali od malíře pana jančury kterého jsme vyznamenali v březnu 
jsme dostali obrazy lyse nad labem jako náš rodák a budou vystaveny budově radnice historické odspodu až nějak nahoru 
no a ty obrazy jsou v hodnotě osm set tisíc korun takže on tady bude mít takovou krásnou výstavu jako vděk jinak byl to syn zahradníka narodil se v zahradním domku který jsme rekonstruovali zámeckém parku prožil svůj život v paříži a jako světově uznávaný 
malíř umělec přemýšlíme nad tím že po něm pojmenujeme nějakou některou sully nových ulic v lyse nad labem 
je tedy návrh hlasování 
tak pro pro jedenáct zdrželi se tři návrh byl schválen děkuji 
já tady teď navrhu to abychom po tomto bodě přerušili jednání a pokračovali tak aby nebyly stížnosti má diskuzi k veřejným záležitostem a interpolace 
a ty vody necháme na další kluby které bude za měsíc 
je to 
pan marek pro starostu technickou buď čtyřicet jedna je zápis kontrolního výboru jde o to že pojďme ho jenom schválit protože on se potom ne vyvěsí ač prostě tady nemáme potom půl roku že to není vyvěšeno protože jsme se zažene projednali ale můžeme udělat o čtyřicet jedna asi ano děkuji za návrh je tedy o čtyřicet jedna bereme na na vědomí a pan předseda kontrolního výboru má slovo 
nějakým způsobem udržovat předpokládám že jste ten zápis četli není tam nic mimořádného podstatě jsme projednávali zprávy o plnění usnesení rady a zastupitelstva města za první za první pololetí a spíše nás překvapilo že když jsme tak udělali to procentní plnění těchto úkolů tak bylo poměrně vysoké v obou případech jako určitě na devadesát procent je je mu vítkov jsme měli sice k tomu že každopádně u všech ukládacích usnesení by měl mít nějaký termín což ne ve všech případech bylo a pak to komplikovalo trochu situaci z hlediska vyhodnocení 
žena v tom podalo taky průběžnou zprávu paní pelcová o tom jak se vyvíjí kontrola 
kontrola těch nájmu bytu tak jsem byly informovaný jaký fázi to je momentálně jsem dostal definitivní návrh zprávy kterou posuzujeme a bude předložena v termínu který uložilo zastupitelstvo do zastupitelstva města a to sice příštího pokud se pamatuju tak jsme schválili dvacátého sedmého desátý že bude další 
dobrým děkuji za informaci má někdo kdo 
je tedy návrh hlasování 
bereme na vědomí 
čtrnáct pro návrh byl schválen děkuji 
s tímto by jsme jsme dobrali body bývají necháme na příští zastupitelstvo 
a já tedy otevira diskuzi k veřejným záležitostem já bych teda říct komu budu čtyřicet informativně teda jako do diskuze že jsme ukončili smluvní vztah firmou s development která budovala 
ten prostor slunéčková zahrady a ty naše na těch našich pozemcích 
co se týká kde byla fruta tam jsou vystaveny ty dva domy pro seniory senior i 
když jste si všimli že zmizely ty haldy vytěženého materiálu pozemek je dát dohromady 
je srovnám po se budou se trávou aby se tam neprášilo a ty betonové plochy chceme muži 
podle potřeby tedy parkování než tady se rozhodne o tom jak budeme pokračovat já bych ji tímto nechci aby se to teď byste promysleli 
nějakými návrhy jak tedy tady pokračovat věřím tomu že se dopracujeme k tomu že se tam nebudou postavit třeba v bytové domy třeba kde by v přízemí mohly být nějaké služby nebo obchody věřím tomu že je tam šance třebas 
nechat nějaký prostorná jako družstevní výstavbu třeba bytových domů pro vaše 
družstevníky a věřím tomu že třebas tam budeme hledat i prostor kde by mohl být vybudován třeba i ten domov seniorů středočeským krajem samozřejmě takto je to co jsem tomu chtěl říct a jinak otvírám ve schůzi k veřejným záležitostem ano je pan 
mezi pán a vice 
díky já to nechci zdržovat protože je opravdu pokročilá hodina já bych já bych strašně rád ano 
a já bych strašně rád aby jsme vyřešili to co je tady konfliktní to znamená to udělování udělování slova a tak dále a tak dále to znamená aby jsme vyřešili ten konflikt čtyři minuty příspěvek ale dvakrát dva příspěvky a takovéhle věci to znamená dokážeme tohle to vyřešit chtěl bych se zeptat pak bych 
pak bych chtěl vyřešit stav kdy občan tady vystoupí a pak na něj lidé v uvozovkách přednostním právem reagují a mnohdy nevybíravě a vlastně ten občan reagovat nemůže pak mu nezbývá než vykřikovat protože jiná možnost neexistuje tak to je taky další věc kterou bych rád vyřešil vypadá to že se v zámeckém parku plánuje nějaký kácení a bílý jelen je stále bílým jelenem tak jestli náhodou to nebyl jestli to není bílý kůň tak to bych taky rád věděl a 
pak taková drobnost pan pípal přijel a zaparkoval nikoliv na plus er parkovišti což je pro mě naprosto absurdní když jste si to tady všechno jako postavili a dvě stě sedmdesát pět tisíc stále jedno parkovací místo a vystoupili se strážníky ale parkují na trávě jak jsem si říkal že to není úplně jako dobrej dobrá imidž těch zastupitelů že že ani oni nepoužiju to parkoviště což mě příjde divný tak a k tomu frontě 
připomenu že máte dopis od 
který vám nabízí směnu pozemku tak že by si tam se postavilo kterých pole panelák a a ten to místo je to místo bývalého čssd sápe se zachránilo nebylo tam to šílený parkoviště byly tam ty šílený byty byly tam nebyli tam ty hrůzy které jsou o patro vyšší než původně než původně chtěl schválit 
národní památkový ústav atakdále atakdále tak takže mám čtyři věci nevím jestli to mám zopakovat ale ta první kterou jsem říkal je velmi důležitá aby jsme si vyjasnili jak to je s těmi příspěvky to znamená jestliže ten příspěvek může trvat čtyři minuty a občas se v rámci toho reaguje jedno tak si myslím dokážeme ohlídat mi diskutující že prostě čtyři minuty ne překročíme ani je většinou ne překročíme v těch našich dotazech řek bych že je to férové protože vlastně ten kdo odpovídá tak tak může odpovídat velmi rychle vy to chcete urychlit no tak odpovíte velmi rychle a dvě vystoupení zároveň to znamená dvakrát čtyři minuty osm minut není zas tak hrozná doba možná možná prosím na tohle máme schválili nový jednací řád není v něm právě schváleno pane starosto není to v něm vyřešeno tak aby to bylo uspokojivý aby jsme se tady nehádali protože opravdu je to zbytečný a já samozřejmě taky vidím že je to konfliktní a nechci aby to bylo konfliktní to vůbec ani v žádném případě chci prostě jenom abys aby občané mohli vystupovat mohli vystupovat v klidu tak věděli že mají čtyři minuty a že v těch čtyřech minutách můžou položit třeba deset otázek a že se na ty a některých případech se na ty otázky reaguje v některých nikoliv a pokud ale potom co občan odejde od od od mikrofonu a je na něj reagováno tak samozřejmě musí dostat příležitost se bránit nebo v uvozovkách mnohdy je to nevybíravý ale někdy jenom prostě potřebuje dodat ne takhle to není protože já jsem mám tenhle na tenhle dokument třeba a tak dále takže tohle to je potřeba vyřešit a to tam nemáte vyřešený v tom novým 
nové věci 
tamto ostatní byli drobnosti to kácení v tom parku teda žádná drobnost není protože to je docela nepříjemný to byste možná mohli po kterém myslíte pár 
zámecký park v zámeckém parku je dvacet devět souší který se musí samozřejmě skládce a tam se na tom pracuje dobře dobře vás zajímá třeba smyšlenka bílý jelen tak je to projekt na kterém se pracuje také 
dalším pokácení 
tam jsou souše a tam prostě hrozí nebezpečí úrazu dobrý dobrý dobrý dobrý možná by bylo dobré ty jsou se vyfotit protože jsou vyfoceny protože našem parku v našem parku 
našem parku v jaromír nových sadech mi taky předkládá že jsou tam souše a já jsem posílal už dvakrát 
nějakou nějaké vysvětlení že prostě to nejsou souše protože to tak je mě líto že konkrétně sousedí 
sady a může tam být krásný park že tomu snažíte bral ne já se nesnažím bránit já se snažím bránit tomu aby se aby se káceli stromy které se můžou zachránit nikoliv a hlavně pane starosto hlavně pane starosto usilují o to aby se ten pak začal revidovat revitalizovat ještě před tím než se začne kácet protože ty stromy tam už dva roky mohly růst nebo tři klidně nic tomu nebrání ho tam prostor je panel je celej lano dělá i odborníci zahradního architekta to 
samozřejmě trochu člověk pak pochybuje takže už čtvrtou otázku už nemáme co řekli mě ten máte tam máte tam ten dopis od tomas na směnu pozemků takže by si mohli postavit pak už někde jinde no na to se podíváme budeme jednat ono to doufám protože tak pan kořínek se hlásí vážení jak máme nově otevřený informační centrum náměstí tak je potřeba aby se dostali do toho co nejvíc krásných takovej přitažlivý záležitostí aby když jsem příjdou návštěvnicí zvenčí tak aby úplně propadali tomu co mi všechno máme tak já jsem přišel ukázat děláme naše komise šťastný život seniorů máme třeba vojáčka ho nemají nikde vojáček sochy malby a rytiny hudba divadlo zvolený robi pozvání znalce místní historie 
je něco úžasného a stojí to za to vidět tomu vydělali ještě fotografie protože on fotografie neměl a si v rukopise píše že nemá nějakého fotografa který by měl splňovat fotografie takže se jedna věc prosím vás pěkně bednách starší tak chceme aby se tam objevila publikace osobnost a vydavatelské dílo aloise holuba ucitele by se vám asi na neříká nic 
ještě za první republiky a pravidel spoustu věcí nové směry chování zpěvu nebo různých časopisy pro dívky a ženy a je skutečně velice hezký a to jsem udělal aby vám 
informačním centru 
pro nás pro seniory je samozřejmě taky nějaká ravo svišť můžeme zazpívá máme připravené a udělaný kang trampské písně pro kavárnička dříve narozených 
je tady je ta výhodně 
publikací 
bývá pak ještě taková věc svědci na ohradní zdi kostela svatého jana křtitele doplněno fotografiemi a je to něco nádherného že to zase kolikrát když třeba kolem kostela něco fotím a teď vidím jak tam přijdou lidi zastaví se tam a říkají 
jak se jmenuje takže by bylo třeba aby to bylo a posledně ještě aby vás pobavil máme ještě z doby kdy jsem pracoval na zámku v domově důchodců když jsem měl kapelu a které jsme si říkali šporková janka protože škvarkové hanka žili jsme v zámku 
hraběte šporka takže takhle to všecko udělaný celá publikace i z toho všeho jsme vystupovali jsme obdrželi různé ceny a i vyznamenání dostali krajský čili i by mělo aby si mohli 
jenom na ukázku samozřejmě můžeme to udělat ještě 
víc ale ať vás neruší děkuji za pozornost 
děkuji panu kořínková škoda že pan horáček tady neměl pana kořínka tenkrát pan kořínek fotografuje všechno všechny investiční akce všechny kulturní akce a všechno se stává součástí městské kroniky věřím že to bude oceněno pan havelka 
také no řeknu jednu věc budu stručný jedná se o to že se mi množí dotazy na téma odvozuje o bioodpadu aby ho popelnic chtěl jsem informoval zastupitele v jaké fázi v tuto chvíli v tuto chvíli máme uzavřenou smlouvu s firmou která nám dodá hnědé popelnice občané mají možnost registrovat se na speciální zřízené mailové adrese k tomuto účelu bližší info udává se v minulých lístek můžete si to tam přečíst předpoklad zahájení distribuce popelnici leden příštího roku a od té doby by měl být začít býti sváženy ten bioodpad ve čtrnáctidenních cyklech tak jak to bylo u těch občanů sousedka bio popelnici měli objednanou od asi s tím že asad si odveze ty stávající popelnice projevy jsou v jejím vlastnictví a zadarmo tam bude přistavena popelnice a už se tato nebude od příštího roku tedy platit žádný poplatek k tomu té svozové firmě ale bude to obsaženo v rámci poplatků za odpad tolik ve zkratce a děkuji pane starosto děkuji paní bláhová 
děkuji za slovo já se já mám příspěvek trošku takový prekérní nižší protože se na mě obrátila klientka která pracovala shodou okolnosti na úřadě už na úřadě nepracuje a přesto jí byla domu doručena platební karta na účet města k účtu města takže je to taková docela zvláštní situace že člověku který už na úřadě nepracuje tak mu prostě přijde platební karta k účtu města a vy vlastně nemáte ani ponětí o tom že mu ta karta platební příjde tudíž já bych chtěla abyste zajistili že tuto moji klientku říkám to takhle veřejně protože máte evidentně nějaký problém organizační že se to stalo a bylo by fajn paní tajemnice kdybyste si to dala do pořádku a chtěla bych doložit že tuto moji klientku kterou vám potom řeknu která to je ale by se to asi od tušíte tak odhlásíte ze všech oprávnění která kdy míň měla když u vás zpracovala a doložíte mi že už ta oprávnění nemá já mám tu kartu potom vrátím abyste si přestřihli zatím jsme ji na aktivovali ani já ani u nás ale jako dostali jsme takový pěkný bianko šek děkujem 
děkuji 
co se tak jestli má někdo další no schůze 
masaryk 
máme 
a oni to 
tak dobrý večer ještě já bych se zeptal by se pan starosta chlubí že se konečně vyčistilo sluníčková zahrada já bych se zeptal kdo to všechno zafinancovat si ten developer nebo opět zase město zafinancovat to developer všechno zafinancovat developer včetně osevu trávou a bude tam i ty první sekání protože tam aby se nepoškodily nějaký vaše sekačky má technická skupina a tak to asi dvakrát dohodnutého pocit 
a pak by se ještě na jednu takovou tu technickou věc která se týká ali pak je že 
ty terénní úpravy tady se tam konaly jsou v rámci projektu za šestnáct milionů nebo se to bude platit zvlášť 
no terénní úpravy se dělali před zahájením stavby má havelka 
dobře že myslíte když se to jako vy srovnalo ta věc jen o to takto je v rámci ceny 
není mimo to bylo součástí soutěžním ceny odvoz 
to se to se čeká prostě až bude československá armáda vlková 
já moc tomu nevěřím že to bude ale budiž ale moc se vám ještě jednu říct že jsem byl na moravě a mám z od synovce informace který je zastupitelem zubří města na valašsku který staví sportovní tréninkovou halu tak nebo pro isto diváků zázemím a stavějí za osmdesát milionů jako 
někoho je 
no interpolace prosím asi písemně jestli nemáte lamy nebo vydání 
paní 
tak já bych vám chtěl moc poděkovat za to že jsme to dneska spolu zvládli chtěl bych poděkovat veřejnosti za mnou čas a za jisté plodnou diskuzi 
a těšíme se na příštím zastupitelstvu 
koncem října teď nevím přesně je 
děkuji 
já to nechám otevřeny 
kotlový bude bodů 
    

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/581eff00d3acd8d556829a9faf84480e
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.