Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev 5913e4e13f02674fa22c0b5b28230647


ID jednání5913e4e13f02674fa22c0b5b28230647
Jednání8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 (17. 9. 2020) část I
Další jednání města/kraje Městská část Praha 3
Datum jednání17.09.2020
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/5913e4e13f02674fa22c0b5b28230647.mp3
Délka audio záznamu02:28:24
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

    takže začneme a poprosím jestli se můžou všichni posadila svá města 
vážení členové zastupitelstva a vážení hosté zahalí osmé zasedání zastupitelstva městské části práci které bylo řádně svoláno a byly na něj pozváni všichni členové zastupitelstva 
podle prezentace jen se zasedání přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy schopno se právoplatně platně usnášet 
tagy doplním že jsem fial omluvu za neúčast od magistr františka do se dělá a od paní pecičkové 
pan bradku se omlouval že dorazí později no 
vyhotovení zápisu z dnešního zasedání povědět její štěpánku šulcovou pracovníci odboru organizačního 
vyplyva tedy zápisu z dnešního zasedání po větví jana matterhornu a mojmíra mikuláše pánové souhlasíte oba dva jako vám 
návrhové a volební výbor byl zvolen ve složení předsedovi je jan materna členové marcela novotná jana byly couvá tomáš kalivoda tomáš kolega mojmír mikuláš martina chmelová 
vzhledem k tomu že členové zastupitelstva obdrželi návrh programu dostatečně lidem a měli možnost se s ní s seznámit není nutné návrh programu na jednání zastupitelstva podrobně číst trvá však někdo festo na tom abychom tento program přečetli 
není tomu tak 
takže 
pro máte před sebou já otevírám rozpravu k tomu abychom projednali tento návrh programu 
teďka se omlouvám jo technická je modrá faktická je za 
takže technicko má pan štrůdl 
já navrhuji sloučit rozpravu k bodům jedenáct dvanáct třináct čtrnáct patnáct jde o úpravě zřizovacích listin základních škol 
no další technickou má matěj žaludek 
dobré odpoledne vážené kolegyně vážení kolegové já mám opravdu technickou chci vás upozornit i když to jistě všichni víte na to že máme dneska nový jednací řád schválen na minulém zastupitelstvu je tam těch změn několik jistě ho dokážete najít ale upozorním na tu hlavní rozpravě měla být vedena takže každý má k dispozici čtyři příspěvky po třech minutách a může si libovolně spojovat aniž by mu zastupitel musel schvalovat prodloužení tohoto příspěvku či nemůžete mluvit klidně dvanáct minut a pak už nikoliv anebo tři tři tři tři nebo se můžete kombinovat jak chcete věřím že technická podpora je k tomu připravena a to je všechno děkuji tak další technickou má pan dobeš 
pane starosto já bych chtěl upravit pro sport a spojit program a to že bod sedm bude budeme šest a o šest bude budeme sedm jenom jedná se o prohození těchto dvou bodů 
tak lze trénink příspěvkem se do diskuze přihlásil pan bello máte slovo 
dobré odpoledne všem já bych chtěl požádat o zařazení bodu číslo dva nově nového a to je informace v oblasti školství protože a potom co jsme přivítali náší radnici nového pana tajemníka přestože to provází opravdu podezřelé okolnosti to jakým způsobem byl předešlý pan tajemník odvolán kde probíhají nějaká dle mých informací žaloba na ten samotný proces jako takový a stanovisko ministerstva vnitra které hovoří o tom že to odvolání nebylo provedeno v souladu tak tuhle chvíli jsme se dozvěděli transparentně od vás z usnesení které jsme viděli zrady že pan tajemník po čtrnácti dnech kdy nastoupil do své funkce odvolal vedoucí odboru školství připomíná to velmi příběh který jsme si zažili zde před půl rokem to znamená že na politický nátlak ze strany vedení tohoto města odvolal vedoucí odboru školství protože předpokládám že zaměstnanec který nastoupil v podobě pana tajemníka nebyl schopen během čtrnácti dnů vyhodnotit jestli zaměstnanec ve vedoucí pozici má nebo nemá na to vykonávat tuto funkci notabene když tento zaměstnanec dle mých informací dostal mimořádnou odměnu během letních měsíců to znamená v krátkém období před tím než tedy došlo k samotnému odvolání považuji tuto situaci za velmi závažnou protože mimo jiné krom toho odvolání došlo i po velký úbytek v odboru školství dalších zaměstnanců klíčových což znamená že od oblast školství je v kritické situaci právě na začátku školního roku no a poslední co si myslím že bychom měli v rámci tohoto bodu probrat je opravdu samotné usnesení v kterém jak by rádi hovoříte o tom že jste transparentní a že všem předáváte informace tak partajních zde uvádí že důvody odvolání funkce paní vedoucí odboru školství sdělí pouze radě osobně to znamená pokud tedy zde byly nějaké opravdu závažné důvody a není to politikům nehlásí se k tomu že jste se politicky dohodli že tuto osobu máte odvolat tak bych se rád v rozpravě dozvěděl proč je taková krize v oblasti školství proč došlo k tomuto odvolávání a možná by se nám i pan tajemník mohl představit a říct nám proč vlastně po čtrnácti dnech kdy se dostal na prahu tři ho vedly takovéto závadné kroky k tomu aby odvolal paní vedoucí odboru já bych právě chtěli vědět jestli to čeká i další vedoucí odboru nebo jeste ta nejistota kterou zde vytváříte nějaký jakoby nový úzus a jestli bude trvat zase výběr nového vedoucí odboru zase půl roku než školství dostane nové vedení děkuji 
děkuji další má slovo pan sunega 
dobrý den všem já navazují na minulém zasedání zastupitelstva kde byl podán návrh na umístění kříže na vrchu svatého kříže s tím že se jedná o obnovení tradice která zde existovala přibližně z roku osmnáct set šedesát a minule tento návrh nebyl pro hlasová nebyl schválen s tím že nikdo neví jak to bude vypadat jak vypadá kříž a jak to bude umístěno v krajině tedy přicházím s hotovým křížem který je možno umístit na vrchu svatého kříže a dále zde mám fotografický materiál který bude v zastupitelstvu prezentovat jakým způsobem může být tento kříž umístěn v krajině domnívám se že samotný záměr by mělo odhlasoval zastupitelstvo a nadále může být vedena diskuze o nějakých podrobnostech protože zastupitelstvo je nejvyšším orgánem a koneckonců to zde skončí v případě je to u vás nem některé z komisí která destruktivním způsobem přistoupí k návrhu obnovení tradice která je pro žižkov charakteristická dokonce podle které se jmenuje i významným místní kopec děkuji 
bych se jenom zeptal pro upřesnění kam navrhujete za zařadit tenhle bod jako bod jako bod jedna jedna pro 
tak dalšími slovo pan venhoda 
dobrý den vážené kolegyně kolegové vážení spoluobčané já se na začátek omlouvám že jsem dnes hlasově indisponován já jsem já se chci připojit k tomu návrhu který jsme to měl připravený na sloučení rozpravy budu jedenáct a patnáct a zároveň se tedy též jako za klub hnutí ano připojují k návrhu na zařazení bodu k svatému kříži ke kříži 
další příspěvek má pan bylo 
bych ještě poslední v rámci projednávání programu bych se rád dozvěděl od kolegy pana štrébl a případně by mě opravdu zajímalo i stanovisko pana rutta k samotnému akčnímu plánu my jsme zde na minulém jednání přerušili jednání projednávání akčního plánu protože už byla pozdější hodina znamená nechápu proč se dnes akční plán neobjevil na programu dnešního jednání jak to že to tentokrát panu rutová nevadí když nás tady za to peskovat asi posledních šest let že akční plán je špatně přepsán a v podstatě tady vám kolegu nevadí že se naší plán podstatě ani neobjevil a ani o něm nejednáme tak je zvláštní že když jste v koalici takže vaše mantra tedy jaksi nefunguje tak jenom jestli by nám někdo z vedení mohu vysvětlit co vás vedlo k tomu že ho ne projednáváme děkuji 
jen se chci zeptat vy máte v souvislosti s tímto bodem nějaký návrh na zařazení do programu 
tak já jsem předpokládal že jde o nějakou chybu že jste zapomněli protože jsem předpokládal že když jsme přerušené nějaký bod že jste zapomněli zařadit nemáte žádný jsem se dotazoval tak děkuji paní štrůdl 
jenom na to krátce odpovíme a na co si vzpomínám tak vím že jsme se dohodli na tom že vlastně jsem bod bude zastupitelstvu na vědomí protože se jedná o živý dokument a 
pokud vím ta ta rozpadalo měla být to se spíše informativní takže všechny tento dokument dokument dostali a v současné době tedy pořadu nový strategický plán než pod gescí tady kole kolegyně palcové ale jako toho co byl pokud by dohoda dohoda minula takže jsme nepředpokládali že 
šlechtové jakoby tam ho dokument projednávat samozřejmě bychom tomu nebránila 
následuje pan robert 
já spíš faktické si myslím že tohle to jsou podněty otázky do bodu závěrečného interpelace nemyslím že by jsme se měli věnovat včetně té žádosti o zařazení bodu na téma školství není předloženy žádné materiály lasování myslím si že to patří do interpelací 
já se chci zeptat k tomu návrhu pana sunek i ohledně toho že tak jestli ten nápad byl někde projednáván protože já vím že už je to drží na tak na jednání zastupitelstva ale v podstatě mám za to že vy chodíte s myšlenkou na zastupitelstvu ale nikde nám ten záměr nebyl sestavené a jsem viděl že tady někde mezi lavicemi byl vložen takový pěkný twinning víš to pěkná věc ale a nikdy jste standardní cestou že byste to ta pre územní rozvoj výbor nebo pes kulturní komise nikdy jste takovouhle věc ne projednává 
a 
už to je slyšet samozřejmě že ne protože předpokládám že nejprve musí být přijat záměr zastupitelstvo aby to aby to pak projednávali případné jednotlivé komise abychom to dávali do komisí kde prostě na tom jestli si to nechá ne pošli to dál bez záměru zastupitelstvo je poněkud jaksi nelogický postup navíc jsme tady všichni zvolení zastupitelé čili my všichni tedy můžeme rozhodnou o tom že se ta věc bude nějakým způsobem řešit a potom tedy se ta věc bude řešit ale abych s tím ucházeli jednotlivé komise a chodil tam s křížem to bych tady jako mohl běhat nahoru a dolů někam by to nevedlo tedy třeba aby byl základní dokument o základní verze schválena 
komise projednávají do věcí které neprošly zastupitelstvem technicko mapám venhoda 
děkuji za slovo teda kolega sunega vysvětlil ale těch komisích jsou zastoupeni i zastupitelé nevoní zástupci a proto si myslím že je vhodné aby to probírali volení zastupitelé protože tato věc je celkem důležitá a už minule jsme se tak dohodli že a k tomu bude zařazen bod takže já bych poprosil jak to teda projedná nejvyšší orgán města což je zastupitelstvo a nechme tomu nechme tomu chvíli prostor vyhodou dneska není tolik děkuji 
technicko má pan belu 
já se domnívám pane starosto že požadavek pana zastupitele sunek je absolutně legitimní a to z toho důvodu že pokud si dobře pamatuju tak například projekt city visor a projekt dofe tady od kolegů pirátů jsme zde probírali také bez toho aby projekt byl projednáván jakémkoliv výboru anebo jakékoliv komisi a jako koalice jste vůbec neměli problém to projednávat takže nevím kam směřujete váš dotaz na pana sonnek 
já vůbec nezpochybňuji legitimitu já jsem se spíš snažil má v tom procesu je to řekněme nestandardní ale rozhodně je to legitimní a faktickou má pan kalivoda 
do jisté míry předběhl kolega bellu tady už existuje jistý precedens na zastupitelstvu myslím si že dokonce vícekrát rada o něčem hlasovala o čem výbor nebo tak nejednal nebo komise žádná a rada o tom jedná běžně stejně tak tady na zastupitelstvu a já si myslím že je samozřejmě právo každého zastupitele zde cokoliv navrhnout a jestli mu budete brát toto právo takto nevím kde se kde se ocitáme teda já se jeden by se tě poprosit aby jsme respektovali povahu technických a faktických tohleto rozhodně nebyla technická poznámka a druhá akci povědět no ale dal jste si že technicko ale nic mi samce ale já jsem vůbec nezpochybňoval legitimitu já jsem pouze říkal že to je nestandardní což je v těch případech které se jmenovali bylo nestandardní pouze jsem se na to zeptal vůbec nezpochybňuji že legitimní na zastupitelstvo navrhnout prakticky cokoli technicko má pan belu 
já jenom těžko můžu hledat slova pro něco nestandardního když vaše koalice to standardně dělá děkuji vám pan sunega má faktickou já bych jenom upřesnil vaše slova pane starosto je to nejen legitimní ale také demokratické děkuji také děkuji další má slovo pan mikeska 
dobrý den vážení kolegové já bych chtěl pana poprosit já jsem proto aby ten klíšťat byl ale je třeba aby to vyjádřili podle mě odborná veřejnost mi já předkládám dorazí příští týden ustavení komise pro veřejný prostor a památkovou péči je to také toho že pracovní skupina regeneraci podstatě jakým způsobem se spadla pel nemoc některých účastníků a dole když jsme se že už jste mě pracovní že ustavit komisi pro veřejný prostor památkovou péči a regeneraci měli by mít samí odborníci bez bez toho aby tam byli nějací zastupitelé poliši velitele já bych proto abyste to obrátil se na mě přeposlat mít lyžovat kulturu ty komisi budou do rady aby na prvním jednání komise dopady jednala jsou tam ještě návrhy na ujištění nějakých soch pro veřejné prostory městské části takže bylo vhodné aby je to našel tady to nezávislou a politickou komise odborníků ale jinak říkám že se tam stál děkuji 
matěj žaludek 
za slovo teď to teda předřečník řekl za mě hodně ale chtěl jsem uvést na pravou míru to co říkal pan sunega minule jsme to tady neschválili nikoliv z důvodu že bychom nevěděli jak vypadá kříž ale právě z těch stejných důvodů které uvádíme teďkon že je běžným standardem a já já říkám já rozumím tomu že v případě citlivě zora nebo do to bylo porušeno já jsem s tím taky nebyl úplně v pohodě ale teda není rozhodně standardem že bychom tady schvalovali věci které nebyly žádné praním orgánů rady nebo zastupitelstva a já bych tady ten standard chtěl řež chtěl držet čili to co jsme minule doporučili panu zastupiteli sunega nekdo vi za mě platí já proto zařazení toho budou na prodám nebudu hlasovat protože se jim nezabývá kulturní komise ani pracovní skupina pro regeneraci ani ani výbor pro územní rozvoj možná kdyby aspoň jeden z nich a 
no a tam se o tom rád pobavím a jak říkal pan venhoda že jsme se na tom tedy minula dohodli tak nedohodli moje námitka byla minule taková je taková stále a já zastupitelskou demokracii chápu tak že ty poradní orgány tam jsou právě proto aby ty materiály projednali a doporučil radě nebo zastupitelstvu další postup nikoliv aby zastupitelstvo je laicky poradilo o tom co by mohlo dělat a pak to poslalo do komise aby jim to komise schválila zpětně 
všechno 
taktickou má pan bylo 
naposledy asi já musím jenom fakticky zpřesnit pana žalúdka že nemůže považovat za něco standardního měli jsme to tady v případě si televizorů měli jsme to tady v případě dofe a dokonce jsme to tady měli v případě stanoviska výboru pro územní rozvoj který řekl že tramvaj nemá vést okolo budovy a vy jste stejně přišli na zastupitelstvo a hlasovali jste něco jiného takže fakticky jenom říkám že máte standardy pro sebe pro koalici a pak jsou standardy pro pozici 
další faktickou má pan štrba jenom upřesnit že na zastupitelstvu byl projednáván vstup do otevřených měst což je součástí koaliční smlouvy a nasazení se to ve vzoru bylo projednáno standardně fandí komise 
máš kalivoda 
ještě možná pana žalúdka teda když krásně řekl bych ještě doplnil že bod číslo tři tedy na tom programu zastupitelstva tak ve výboru nebyl nebylo tom žádné usnesení nebylo podpořeno a jeho předkládáte nějaký návrh který která ještě se tam jsem tady dost na stůl dostal něco úplně nového a to najednou je v pořádku a tak si v tom udělejte pořádek 
technickou mám matěj jde po má to nějaké podle mě celkem logické důvody než my pro na pana bellu ta tramvají v muzejním v tom výboru pro územní rozvoj byla projednána a nebylo přijato usnesení jde trošku něco jiného než to v tom výboru nemít vůbec 
toto není technická poznámka pro upřesnění fakt to bylo to by byla faktická poznámka já už pomalu naučte se dá při vlastním jako faktickou poznámku tak 
tak tak takže bandzone gama slovo 
já bych chtěl poděkovat kolegovi mikesková za podporu myšlenky obnovy tradice a současné bych chtěl upozornit na to že komise které to mají projednat jsou poradními orgány jejich stanovisko nezávazné a v konečné fázi stejně bude hlasovat zastupitelstvo čili pokud bychom to otočili tak urychlíme celý proces s tím že schválíme záměr přijmeme dar a budeme se bavit nad darem jakým způsobem s ním naložit já neříkám netvrdím netrvám na tom že tento kříž který jsem udělal tam musí být ale snižují náklady obce předkládám něco co je hotové předkládám vynechávám architektonickou studii vynechávám tisíce placených poradců a přicházím sprostým dřevěným křížem umístěním na vrchu svatého kříže opravdu nevím proč by zastupitelstvo dnes nemohlo schválit záměr a dal se věcí zabývat protože si dovedu představit jakým způsobem to bude projednáváno kromě toho tady začínám pociťovat demokratický deficit právě s ohledem na obsazení komisí ale o to jsme se bavili bavíme se v jiných souvislostech je za situace kdy množství nezastupitelnou dokáže přes zahlasovat zastupitelé tak si nemyslím proč jsou třeba volby můžeme ovšem nechával děkuji kolegovi beloved aby všichni viděli jak vypadá kříž tak a to je všechno co jsem vám pro tuto chvíli chtěl říct a domnívám se že opravdu schválení záměru absolutně nic nebrání 
taktické má pan venhoda 
tak děkuji za slovo já bych jenom do upřesnil pana kolegu chaloupka minule hlavním argumentem byl že to nebudeme projednávat protože jsme ten kříž neviděli tak já jsem si tady s dovolením od kolegy jsou i ten kříž vypůjčil a a také a jeden z argumentů byl to že se musí projednat jednotlivých těch komisí a ty komise vedete vy vážená koalice byste to ne projednali takže my se na vás obracíme zastupitelé po třech měsících s tím abychom projednali tady na tomto nejvyšším orgánu obce a pokud tomu budete bránit tak je to jenom vaši věc a váš problém boj další faktickou má pan mikeska 
já bych se chtěl zeptat lipan pan vedoucí odboru stavebního a někde zahlédl pětek je tady já si mi já jsem tady postavit je sochy čelit čilá a a haška a vždy bylo třeba po podstavec sochy pozemní rozhodnutí je je to i v případě umístění kříže potřeba k tomu územní rozhodnutí 
podle stavebního zákona 
není tedy o 
bude někde na chodbě já jsem tady viděl někde ale nechal bych teda prostor tedka panu žaloudková než seženeme pana pětka pane žaludku máte slovo děkuji a jsem se zavřela se radši řádným příspěvkem tak jenom ještě k té úvaze to že výbor do nedosáhl nějakého usnesení ještě neznamená že tu věc neprojednal prostě mě to je mi to líto že třeba nějaký návrh který jsem měla předkládal neměl dostatek hlasů ale neznamená to že to do toho výboru nedal čili já jenom prosím pana zastupitele aby zařídil aby to tak komise nebo výbor projednali možná bychom se tedy mohli domluvit že pan vedoucí pan předseda komise pro kulturu nepletu hrubý by to prosím mohl zařadit na příští jednání kulturní komise já jsem rád přijdu podívat a taky si k tomu třeba něco řeknu ale já jsem ty své záměry které pak následně byly předloženy do zastupitelstva tak jsem v tom výboru prostě předložil potáhne nedošli k usnesení ale to už je jiná věc 
stejně tak je to s tím bodem tři který má dneska na zastupitelstvu máme ho tady dneska pane kalivoda právě proto že je to společné jednání ke změně územního plánu běží pouze sedm dní a my máme to štěstí že to dnešní zastupitelstev se koná během těchto sedmi dní kdy můžeme ty připomínky schválit a poslat na magistrát takže myslím že to je celkem odůvodněný postup proto abychom se tím zabývali dnes a tady a proč jsme také dali do výboru a proto jsem dáváme přestože to získal dostatek hlasů a pak jsem chtěl poznámku k tomu jak pan zastupitel sunega mluvil o tom že se celý proces dá urychlit demokratický proces dá oddechli když prostě přeskočíme komise a výbory takto je možná velmi zajímavá a lákavá myšlenka ale reprezentují strany ve sněmovně se k nim já nechci mít nic společného neviděl jsem čeká ne se k nim hlásí také 
takže já doufám že to projednáme že to na příštím zastupitelstvu už bude předloženo řádně protože to bylo v komisi a ve výboru a těším se že budu moci hlasovat proto aby pokud bude nějaký kříž takhle byl rozhodně větší protože tenhle ten by bylo asi do tří dní pryč nebo vyvráceny 
technicka má pan kalivoda 
tedy jestli tedy pochopil správně a kapitolu ten postup zeptám se také technicky opravdu ten postup co doporučujete kampan žaloudek je dát to do komise nebo výboru jakkoliv z těch poradních orgánů a i pokud nebude podpořeno nebo by to jakkoliv neprošlo nebo by to je komise ani nehlasovala na program nebo cokoliv tak pak už to příště na zastupitelstvu podpoříte stejně jako je tomu teda u toho bodu číslo tři tak jsem to přesně pochopil jsou vaše slova jsem jenom trošku ze stručného 
další slovo má pan tacl 
ke jenom v krátkosti mě upřímně opravdu fascinuje jak je tahle ta debata naprosto stupidní a jak jsme tedy schopni plýtvat časem já nevím jak váš čas ale můj času přiměje velmi drahý a rád bych ho trávil tedy konstruktivnější má debata má co se týká pana žalúdka tak panno žaludku děkuji vám neboť kujeme vám za ten byrokratický exkurz tran toho jak by věci měly být správně realizovány každopádně jak řekl pan bellu správně tak vaše koalice samotná tento proces nerespektuje takže já bych se v rámci ušetření času a udělání dobré věci viz kříž opravdu přimlouval za to abychom ho stupidní debatu ukončili prohlašovali umístěním kříže a potom a technika lie dejme tomu diskutovali v komisích a výborech děkuji 
další slovo má pan sunega máte slovo 
teďka má být hlasování o zařazení bodu do programu následně baby hlasováno o usnesení který v rámci snížení byrokratické zátěže tohoto úřadu máte všichni před třeba samozřejmě že za diskutovat o obsahu tohoto usnesení ale podle mého názoru neboli schválen záměr tak jakákoliv diskuze zbytečná protože se nám o může octnou na stole argument když nevíme o čem máme diskutovat neboť nemáme záměr tak mi vlastně o něčem diskutovat nebudem to je skutečně jak u hloupých na dvorečku já bych byl a velmi planuji proto aby se schválila projednání tohoto bodu v rámci projednání tohoto bodu se pak může bavit o obsahu usnesení které máte před sebou který tady nebudu pitvat protože bych vás zase okrádal o čas děkuji 
další slovo má pan radu 
tak my jsme nejdřív máme pro opozici určité pochopení jak jsme si nejdřív ale že by jsme třeba ten bod zařadili nicméně jak poslouchám to debatou tak nám také přijde lepší to zařadit do komise protože a přece jen je možné že teď jak jsme dostali moc podmět a třeba piráti jako piráti také vyrobíme na nějaký symbol který bychom chtěli a na parukářkou umístit a potřebuje na na to nějaký čas můžeme se o tom bavit bavit v komisi takže bychom preferoval preferovali aby tam šlo aby to šlo tam třeba pak nám budoucí zastupitelstvu náš návrh nebo náš výrobek se ukáže že třeba ještě lepší takže 
jak se můžeme poprosit jestli můžu poprosit abychom se věnovali skutečně náměstí jiřího z poděbrad a jen důležitým věcem co vám dnes na programu protože po jsou rozhodnutí které ovlivní většinu obyvatel městské části 
tak faktickou má pan venhoda jak já musím já žasnu nad tedy panem kolegou ale já se velice těším na tu diskuzi když vy máte přijít s něčím lepším než je kříž na vrchu svatého kříže 
slovo má pan belu 
já nemůžu než souhlasit ze všemi principy které zde zmínil místostarosta které byl a proto si myslím že bychom měli stáhnout bod tři en protože úplně stejnými principy které jste tady vy v tuhle chvíli zmínil tak s námi s celou půlkou tohoto zastupitelstva opozicí nikdo tento návrh neprojednal neměli jsme možnost se k němu vyjadřovat a úplně stejným způsobem takto zásadní věci jsme neměli možnost tom procesu do toho žádným způsobem dosáhnout takže pokud vy přijímáte tyto principy a já s nimi souhlasím u toho kříže tak prosím přijměte stejné principy u takovéto zásadní otázky kde jsme vůbec jako opozice nebyli přizváni a žádné jednání k tomuto usnesení já nevidím rozdíl 
děkuji a slovo má pan sunega 
no pokud kolega štrébl zde řekl že uvažoval že by podpořil tento návrh takto prezentoval až souvislosti s očekávaným vlastním návrhem o kterém se z hlediska pirátské tradice může domnívat že to budou zkřížené hnáty ale to je tak všechno co jsem chtěl k této věci říct já myslím že nemá smysl v tom disku tak nám to prostě za bázně té nebudem to projednávat do komise už podruhé tedy by to mělo jít protože podnět můj byl již v červnovém zastupitelstvu tři měsíce se nic nedělo tak zřejmě příště zase přinesl něco jiného nebo přijel z období nápadem protože ačkoli to víte tak čtvrt roku se nic nedělo a když tím znovu tečka přicházíme tak tak říkáte že je třeba to zase někam dát no já nevím kam to chcete dát ale nebudu se vyjadřovat 
děkuji a další slovo má paní říhová 
no já bych se byla zeptat proč takové obstrukce proč vám tolik vadí kříž na křížku vždyť komise jsou poradním orgánem rady a občan tedy zastupitel se svým požadavkem obrací na ranu na vedení radnice a jak rada pracuje a jak pracuje úžas to není věc řada pěkný 
tak a jelikož již není nikdo přihlášen tak si dovoli za tuto diskuzi vydám slovo pan materna vig první nás provede 
na vás ještě jednou všechny zdravím a veznu samozřejmě v pořadí od konce tak je dobrej nejprve podány návrhy na úpravu programu poslední byl návrh pana sune kdy zahledí jako bod číslo jedna umístění kých jana vrch svatého kříže 
takže prosím hlasujeme o tomto pozměňovacím návrhu 
tak pardon ruším ještě se ozvala pán technická od pana kalivody 
tam poslední návrh který zazněl tak byl pana kolegy bellu na vypuštění bodu tři 
jestli 
jestli je to taktováno já jsem že to bylo technicky že kdyby by to mělo být tak tak je to tak jestli je to návrh ano dobře ano ano ano ano tak pak máme teda návrh jako poslední přišel návrh pana belu na vypuštění bodu číslo tři takže není hlasujeme pozměňovací návrh vypuštění bodu číslo tři původního programu 
děkuji 
pro dvanáct proti osn na zdržel se jeden návrh nebyl přijat nyní se dostáváme k bodu navrženém panem kolegou sune gou jako pod číslo jedna programu navrhnout umístění kříže na vrch svatého kříže takže není hlasujeme o tomto po této změně programu 
děkuji 
pro čtrnáct proti dva zdrželo se patnáct nehlasovali jeden návrh nebyl přijat dalším navrženým bodem je návrh kolegy bellu zařadit jako bod číslo dvě programu informace z odboru školství 
takže 
děkuji 
pro čtrnáct proti pět zdrželo se třináct návrh nebyl přijat 
dalším návrhem byl návrh kolegy dobeše na prohození bodu číslo šest a sedm takže bodem číslo šest bude aktualizace plánu vedlejší hospodářské činnosti a budem číslo sedm bude rozpočtové opatření v roce dva tisíce devatenáct prosím hlasem o tomto návrhu 
děkuji 
pro třicet dva proti nula zdrželo se nula návrh byl přijat 
poslední hlasování o prvním návrhu kolegy štrébl je sloučení rozpravy k bodům číslo jedenáct až patnáct 
děkuji 
pro třicet jedna proti nula zdržel se jeden návrh byl přijat takže nyní budeme hlasovat o programu spjatými změnami to znamená s posledními dvěmi prohození bodu šest a sedm a sloučení rozpravy k bodům jedenáct patnáct tak jak jinak všechno zůstává tak jak bylo původně navrženo takže hlasem o programu teď 
pro osmnáct proti nula zdrželo se třináct 
návrh byl přijat hlasovali jeden takže vracím slovo panu starostovi k vedení schůze 
tak já vám děkuji dostáváme se k materiál číslo jedna a protože předkladatel jsem měla tak dávám slovo opět pan trnavy 
takže já děkuji za slovo a poprosím pana starostu o předložení materiálu 
taky je to materiál kterou máte od začátku k dispozici jedna se v podstatě o technický materiál o návrh přísedících obvodního soudu pro prahu i ve volebním období dva tisíce devatenáct až dva tisíce ty 
s tím že v příloze je uvedena jedna zájemkyně a to paní ilona jirotková otevírám pro správu 
tu rozpravu otevírá v já 
hlásí se někdo do rozpravy k tomuto bodu není tomu tak proto rozpravu ukončuji budeme ona hlasovat o návrhu tak jak byl předložen prosím hlasujeme 
děkuji 
pro třicet proti nula drželo se nula 
nehlasovali dva jestli to správně vidím ano ta že návrh byl přijat děkuji a postoupíme k dalšímu bodu programu který jen bod číslo dvě kde opět předkladatelem je 
natáček takže prosím o předložení 
takže bod se jmenuje vyhodnocení veřejného přistavení aktualizované podobě projektu obnovy náměstí jiřího z poděbrad revokace usnesení číslo tři sta sedmdesát dva revitalizace náměstí jiřího z poděbrad ze dne dvacáté odklidí dva tisíce osmnáct já si myslím že výběh pro digitalizace náměstí jiřího z poděbrad je vám všem poměrně dobře znám je to záležitost která je stará už v podstatě dvacet let kdy na městské části dvacet let se připravuje revitalizace jednoho z nejvýznamnějších náměstí a největšího náměstí které tady máme a k prodeji za dvacet let bohužel se dostalo ještě horším stavu než když ho tam před dvaceti lety poprvé rozhodovali zastupitelé a za tu dobu došlo k mnoha modifikacím a mnoha úpravám studie a která vzešla z architektonické soutěže a kdy vítězem této architektonické soutěže byl atelier bohemce a 
podstatě já si myslím že většinu těch věcí si povíme franci v ramci následné rozpravy která předpokládá podle toho kolik lidí se do diskuze přihlásil bude poměrně košatá nicméně abych stručně rekapituloval co se od toho roku dva tisíce osmnáct odehrálo a tehdy zastupitelstvo vstoupilo usnesení že zastavuje přípravy této revitalizace a že se vydá cestou dílčích komplexních opera tento byl takovým zvláštním způsobem spojené 
a že to náměstí se nebude tedy komplexně revitalizovat ale bude se postupně oprava bohužel a tehdy bylo rozhodnuto o tomto kroku ale žádné takové opravy se nezahájili ani v podstatě se nepřipravili žádné přípravné práce my jsme si vědomi toho že ten projekt 
tehdy nebyl prezentováno plně optimálním způsobem a vetvi nosným nebyla příliš seznámena na projektanty se v průběhu času pokoušeli myslím si docela úspěšně odpovědět na výtky které byly ale tehdy wifiny především v médiích a neproběhl žádný participační proces a proto jsme si řekli že s ohledem na to že ten projekt má a již schválené územní rozhodnutí takže je dobré abychom mu dali šanci a a proto jste si možná všimli že proběhla sice ne úplně kompletní citace protože správně by a věřím že se pan bellu tuhle povídku změní protože již zmínil i na výboru pro územní rozvoj kde byl tento bod projednán také jsme najeli v podstatě rozjetého vlaku spustili jsme pro participaci v tom ohledu že jsme udělali veřejné představení dali jsme na náměstí jiřího z poděbrad stánek kde všichni kteří chodí festa náměstí tak se s tím mohli seznámit sbírali jsme 
podněty od občanů vyhodnocovali jsme jejich vztah k tomu projektu a myslíme si že té výsledky je participace je nám dávají je po projednání právě v výboru pro územní rozvoj mandát k tomu abychom znovu předložili ten projekt do zastupitelstva a dali mu šanci já si myslím že ta debata která tady se pak rozjede tak já ji vnímám jako velmi relevantní a a v podstatě si myslím že 
se dostaneme ještě k různým dílčím dílčím 
informacím a faktů které se tom projektu týkají že já otevírám nebo vlastněného grémia předávám zase tady 
slovo honzovi materna takže já si dovolím otevřít tu rozpravu a jako první se hlásí kolega velu takže prosím máte slovo tak dobré odpoledne všem já musím říct že tento materiál za z mého hlediska porušuje vše co zde opět říkal kolega z které byl to znamená nějaké jasné projednávání 
první moment kdy jsem si vlastně toho nejvíce všiml bylo zase na sociálních sítích což je asi 
disciplína která vám jakžtakž nějak může ji a to bylo že vy jste to prezentovali jako městská část tak je obyvatelé prahy tři jsou spokojení s návrhem podali několik námětů na úpravu tohoto náměstí stejným způsobem se to pane starosto snažíte dneska prezentovat jako že jste něco projednávali že jste něco jako připravovali ale opak je pravdou jo a první věc je že je zvláštní že kolega mikeska kolegyně chmelová kolega rud kteří hlasovali proto aby to usnesení bylo to číslo tři sta sedmdesát dva přerušeno tak teď budou dneska měnit názor po necelém roce respektive po roce a něco druhá zvláštnost byla že tedy za nás se dostal do nějaké pseudo pracovní skupiny protože to máte také v oblibě za vytvářet na jakoukoli věc nějakou pseudo pracovní skupinu tam najednou komise a výbory se nehodí takže vytváříme něco bokem že tady kolega zastavený na chodbě kolega novotný byl přizván do této skupiny přestože se věnuje úplně jiným problematika a ve výboru pro územní rozvoj sedím já a sedí tam zároveň kolega papež třetí rovinatou problému je třeba že vůbec nechápu proč to nemá dvě stě pan mikeska děláte to vy pane starosto protože pokud je mi známo tak územní rozvoj má na starosti pan mikeska možná se něco zase změnilo a teď domu projednávání s občany abyste si to přeložili byste si vzali od iprú protože i pr nemá kde to umisťovat a pak se o tom budeme bavit o tom jak paní pani melková architektka popisovala jak jak dělají proces participace tak byste si vzali kontejner který jste umístili na jiřího z poděbrad ten kontejner podstatě vybral nějakých dvě stě padesát čtyři podnětů z těch dvě stě padesáti čtyř podnětů které by označujete za participaci s občany tak z prahy tři dle tohoto průzkumu bylo nějakých sto osmdesát lidí z nichž asi sto padesát lidí bylo konkrétně mělo být občany prahy tři ten průzkum já jsem schválně dál kolegům z univerzity karlovy a renomovaným společnostem které který dělají reálné výzkumy a oba se shodují na tom že to žádnou jané obsah výzkumu nemá jsou tam některé otevřené otázky některé otázky které spíše cílí na to aby ten člověk odpovídal tak jak by si přejete a zároveň v tom průzkumu není nijak stanoveno jestli je to muž žena jestli reálně ten člověk je vůbec z prahy tři kolegyně melková i pro mi řekla jestli si můžu prodloužit příspěvek dle jednacího řádu o další tři minuty takže kolegyně melková mi na to řekla že v podstatě za dvacet participací co dělal i per je toto participace která měla nejvíce reakcí dámy a pánové takže z osmdesáti tisíc nového města dobře sedmdesát pět tisíc pět set čtyřicet jedna občanů nebo kolik přesně máme odpovědělo možná sto padesát čtyři občanů a vy nám tedy pane starosto říkáte že jste to projednali s občany a do toho když jsem se kolegyně melková zeptal jak vůbec víte že to byli občané prahy tři jak víme že tam neodpovídal někdo dvakrát třikrát čtyřikrát tak mi na to řekla no oni tam zadávali email a já říkám aha no tak to jenom já mám pět emailů a taky si můžu nějaký email že ho vymyslet takže to je k tomu jak jste participovali s občany a to je k tomu co tady prezentujete a k tomu salátu toho usnesení které jste tady od prezentovali které neobsahuje vůbec nic to znamená za mě je to klasika vy máte domluvený peníze na magistrátu které vám na náměstí chtějí dát byste se domluvit i prem aby vám tady rádoby udělali nějakou prezentaci která se rádoby zdařilá a teď očekáváte že když to tady od hlasujeme tak vám hlavní město praha na tu dá finance zaplatí rekonstrukci náměstí aby se budete plácat po ramenou že jste udělali konečně náměstí paráda problém ale je že to náměstí a na tom se tady shodli všichni top má devět ode z čssd se zde komunisté kade účes může takhle pokr zelení můžu pokračovat dál problém je že to náměstí by si zasloužilo novou soutěž protože kolegyně melková když jsme byli na projednávání pro výbor pro územní rozvoj nebyla schopná ani pochopit že na tom náměstí je kostel a zatím kostelem je třeba nějaká zákryty je ona tam dokonce hovořila o tom že by za zákryty se objevovaly nové trhy jiřího z poděbrad za zákryty já nevím jestli si uvědomujeme jak jakým náměstí jsme jaká vážnost toho je a pokud chcete reálně něco projednávat s občany tak proč neuděláme novou soutěž ano uslyšíme zde že už jsme za to utratili několik desíti desítek tisíc korun ale asi když ten projekt dvacet let nemá podporu tak to asi nějakou logiku bude mít takže vaší oporu vůbec nechápu kde vyberete na to že budeme vykládat vynakládat desítky milionů na rekonstrukci tohoto náměstí takže za sebe a za náš klub dávám návrh na to abychom ne odhlasovali toto usnesení ale abychom odhlasovali usnesení o vytvoření nové architektonické soutěže na zpracování náměstí jiřího z poděbrad a nejenom jako tady realizovali něco protože potřebujete někde stříhat pásky úplně zbytečný 
a poslední jenom řeknu byste říkali že jste to projednávali ze všemi s opozicí jste to opět ne projednávali podstatě vy budete jenom říkat že tam někde seděl náš zástupce ale první moment kdy jste s projektem v podstatě už hotovým přišli a s usnesením bylo tečka před čtrnácti dny to bylo nebo deseti dny na výboru pro územní rozvoj takže to je ta představa o tom jak by komunikujete 
já děkuji za přenesení příspěvek jen bych poprosit jestli teda bude nějaký návrh na usnesení tak jestli bych mohl poprosit o písemné vyhotovení já jsem zatím je poznamenal že návrh na 
dokonce diskuze bych poprosil o dodání nějakého písemného návrhu dalším přihlášeným do diskuze je pan mikuláš 
dobíjen vážení kolegové a přítomní hosté já se omlouvám že využiju této situace a ukradnu si minutu kdy nebudu mluvit k jiřího z poděbrad ale k formálnímu oznámení 
zásadě jsem chtěl oficiálně říct že jsem se v červnu změnil stranickou působnost a stal jsem se členem hnutí trikolora a v září jsme tady založili první místní organizaci v praze jemuž mám čest být předsedou takže vám nabízím pokud vidíte svět optikou a programových pilířů hnutí trikolora nemusíte kráčet před oficiální webové stránky můžete mě kontaktovat na přímo a říkám to hlavně z důvodu toho ale doplňuje že z hlediska prahy tři se samozřejmě nic nemění zůstávám dále hájit program koalice pro prahu tři se kterým jsme s kolegy kandidovali a se kterým jsme zde vyhráli volby ještě jednou se omlouvám za tuto vsuvku a děkuji no a k jiřího z poděbrad 
tak já s vaším návrhem na obnovou náměstí jiřího z poděbrad této podobě velmi a velmi nesouhlasím hlavním důvodem fakt je že ten projekt který je vámi jako evidentně tlačený je nesmírně zastaralý na čem jsme se loni shodli já jsem velmi teda zvědavý na hlasování panamy ke cti pana rutta paní chmelový jak už bylo řečeno případně na jejich odůvodnění proč zásadně změnili názor připomínám že je to opravdu sedmnáct let doba kdy neexistovala ani topka ani piráti a 
změnily se podle mě od tý doby zásadní jakoby priority priority občanů vůbec život za dvacet let je hnul a prostě ten návrh je opravdu zastaralý a dne respektuje současné požadavky který je to náměstí si zaslouží 
o průzkumu už tady mluvil kolega možná se k němu zmíní dál tak jako relevantnost toho průzkumů a vydávání těch záběrů za názor občanů prahy tři mě příjde teda absolutně zcestný od když vám řeknu že bydlím přemyslovský ulici padesát jedna let a na náměstí jiřího z poděbrad se byl tisíckrát a mluvil s tisíce lidí oněm a že si všichni občané myslí že jim vyhovuje současný stav samozřejmě s nějakou lepší údržbou tak si myslím že to má úplně stejnou relevanci jako ten průzkum který jste dělali vy pan starosta mluvil že dřív s tím projektem kdysi nebyla veřejnost dostatečně seznámen ale já si pamatuji že jsem byl na besedách na základní škole na jiřáku a tak dále takže jako ta diskuze s těmi občany a ty závěry z toho jsou myslím jednoznačné zatím děkuji 
já děkuji za příspěvek pan novotný 
díky za slova jenom velice 
stručně a k věci já mám problém s tou participací a to z jednoho zásadního důvodu protože vy jste těm občanům zatajili to že vy vlastně v rámci toho současného územního rozhodnutí nejste schopni a realizovat žádnou zásadní žádnou zásadní změnu ten projekt má problém ten že například tam není a vyřešené zavlažování já jsem slyšel že by tam měla instalovat nějaká retenční nádrž ovšem jak jsem to já nastudoval tak byl tak vlastně v rámci projektu a v rámci toho současného územního rozhodnutí není možné tam tam tamto retenční nádrž s takto dostatečně a velkou kapacitou a vůbec a aplikovat na to a to třeba ty občany nevěděli takže vy jste prostě řekli jako pak máme tady projekt podivejte se a co tam chcete změnit ale problém je že vlastně mi tam nejsme schopní dělat žádný velký zásahy mi vlastně i i i i když tam ty občany napsali prakticky cokoliv tak mi to nejsme schopni slíbit a to jsme my neřekli takže pokud chceme aby občané participovali to je asi dobře ovšem by mi pak možnost musíme převést rea do a reálného světa jeho mi prostě nemůžeme říct máme vaše návrhy ale vlastně zima nic neuděláme protože v rámci územního rozhodnutí nemůžem ta takže tam se tam tam směřuje tam mé největší výtka že v podstatě celá ta participace by byla jenom na oko protože i kdyby jsme chtěli tak městská část nejsme schopni činí žádný velký změny děkuji já děkuji dalším přihlášeným je pan kalivoda 
já jsem byl v roce dvojice čtrnáct na projednávání základní škola na jiřího z poděbrad byl pán rudné ve byl pan ptáček možná proto tehdy tolik nezajímalo 
tam byla diskuze potopa mikeska tam byla diskuze o tomto projektu 
snesla se tam vlna odporu od lidí kteří tam bydlí já jsem jeden z nich a bydlím bydlím tak minutu chůze od jiřího z poděbrad a zná chodil jsem tam do školy a znám to tam velmi dobře a znám lidi kteří tam bydlí v okolí a ty lidi nechtějí ten projekt který byl v roce dva tisíce dva před sedmnácti lety soutěže teďkom přijde radnice a řekne tehdejší participace která byla pod vedením zase zelených a a topky 
tak 
vlastně ta jako kdyby se nekonala ten projekt vracení jako ty drobný dobrý změny nebo vizualizace který si někdo načmáral který jsou vlastně jako jenom obrázek to je jako spíš manipulace a no to zahodíme že v roce dva čtrnáct pár let zpátky se proti tomu občané vymezili a hradili radnice tomuto stáhla a nerealizovalo se to 
dneska přijde radnice řekne my jsme tady vzali na sedm dní jsme postavili od během pracovní doby jsme tady postavili kontajner jeden na náměstí jiřího z poděbrad za těch pár dní jsme nasbírali dvě stě padesát čtyři dotazníků já vám tedy my tady budeme třeba do dvou do rána zase jako vždycky to tak bývá já mám těch dvě stě padesát čtyři jsou schopny tady možná vyplnit do tý doby jako kdyby se měl zájem asterie vytvořím jistě mají mailem a co se tam sbírali to taky vytvořím to není tak složitý a ty odpovědi tady budu mít taky a budou michal zejména úplně jiný výsledky jestli říkáte že participace je to jste předvedli že názor veřejnosti je to co jste předvedli tak to teda není jestliže jeden den si veřejnost myslí něco a druhý den o tom samém úplný opak tak je to blbost a je to lež a je to falešná participace to co tady předvádíte jak hra na občany je to falešná participace a já doufám že si tohle vaše rozmyslíte protože jinak samozřejmě co se stane občané se potom zvednou a půdou a možná budou psát petice a budou demonstrovat proti tomu protože oni to názor nezměnily to že vy jste si to někam napsaly to se opravdu nezměnilo 
já mám tady možná ještě třeba přečtu nebo ocituji takovou drobnost jak jak byl ten dotazníky postaveného protože je potom budete říkat že ten dotazník je někde dostupný online něco každý může přečíst samozřejmě víte že ne tolik lidí si to třeba přečte opravdu potom detailně a samozřejmě tolik lidí tam ani nebylo 
a prodloužení nebo spojnici ty ty příspěvky ještě další tři minuty no tak například manipulativně položená otázka číslo osm pozorně poslouchejte jak v dotazníku napsáno navrhovaný výdech z metra fouká nahoru namísto dnešního do stran bylo by proto menší zátěží pro své okolí výrazně by zlepšil pobyt v jeho blízkosti a umožnil výsadbu stromů současný výdech zase může představovat hodnotu z hlediska paměti místa jaký je váš názor a ona řekneme ten nový ten bude lepší to bude všechno krásnější zelenější já teda samozřejmě víme že tam bude docházet ke kácení stromů že těch kteří tam dneska jsou vzrostlý taky spoustu lidem vadí ale dobře možná nějakým způsobem pomýšlíte a jaký váš názor na lidi se vám vyjádří tak či onak někdo řekne no tak já bych to možná na chtěl ještě o něco více stromů a tak dal aby potom řeknete no a závěrem vlastně nejsou spokojeny a podporou to to což je opravdu tak nehorázně falešný zamyslete se nad tím a stupně zase potom před lidi a tohle se jim opravdu řekněte do očí 
já budu pokračovat potom nějakým další přispět 
děkuji za příspěvek faktická pan žaloudek jen rychle zpřesněním to co bych pak zapomněl ten kontejner tam byl i o víkendu nejenom v pracovní době a ten a ta to zásob ještě té vody pod v tom projektu dokumentace pro územní rozhodnutí je čili tohle nebyly přesný norma 
děkuji a jen ještě pro formu když si chcete pro sami už si prodlužujete spojujete tak jenom vždycky na konci těch tří minut oznamte prodlužují a hotovo není potřeba požádat nic prostě a máte každej čtyry v rámci jednoho bodu takže další je přihlášený pan sunega 
můj zásadní ale nikoliv jedinou připomínkou je poukázka na finanční stránku věci tedy mají být mnohá ny desítky milionů korun na něco co funguje a jak jste drží pohromadě a žižkov je plný chodníku po kterých se klopýtá padá zapadá upadá a kde hrozí úrazy takže já si myslím že především než zkrášlování fungujícího náměstí bylo daleko vhodnější postarat se o povrch tam kde náměstí jiřího z poděbrad není ostatně náměstí jiřího z poděbrad hraničních oblastí prahy tři a samozřejmě že si myslím že na tomto na opravě tohoto náměstí by měla participovat nějakým způsobem i praha dvě již občané také užívají služeb dcery hradí praha cia kteří tam bydlí v okolí a které také reprezentuje to je jedna věc druhá věc jenom zopakuji to co tady bylo nemůžete přece nebo ne můžete vy to děláte ale zdravému rozumu se příčí brát názor dvě stě padesáti čtyř kolem jdoucí proti sedmdesáti tisícům kteří prostě něco volili a o čem by měli rozhodovat a ti lidé rozhodovali ve volbách o svých penězích a najednou dvě stě padesát čtyři hlasu má jinou hodnotu než prostě volební výsledek když předtím jak jsme si tady řekli mnozí z nás nehlasovali pro předchozí a nyní se to zjevně otočíte podivné ale prosím je to vaše věc má věcnou připomínku máte ve svých řadách kolegu švédska který je podle toho co si pamatuji dendrolog a on by vám mohlo vysvětlit jaký je rozdíl mezi nikoliv klimatickou ale klimatizační hodnotu platanu které tam plánujete a přirozených českých porostů typu lípy nebo javoru jo já pro ale já samozřejmě nejsem ve věci hluboce vzdělán ale 
jedna z úvah je taková že plocha listů jiných stromů než platanů je výrazně vyšší a tudíž klimatizační výkon požadovaný klimy klimatizační výkon v souvislosti s globálním oteplením je výrazně vyšší tipla tady jsou tam pořád nevím proč kácet platany stavět platany asi to je moderní zřejmě to někdo viděl v paříži tam jich hodně a výhoda platanu samozřejmě že se to výborně uklízí to je teda opravdu dobré jestli něco to náměstí potřebuje a proto jsem ochoten hlasovat nejen jednou oběma rukama a ještě to nějakým dalším způsobem podpořit jsou výtahy pro invalidy to si myslím že to tady nikdo nezpochybnil a je třeba výtahy pro invalidy vybudovat ale to je podle mého názoru tak všechno a zbytek finančních prostředků bylo opravdu vhodné investovat do částí naší městské části které jsou dlouhodobě zanedbané které jsou vám podstatě lhostejné a které nereprezentují tak jako plečnika pěkný kostela na náměstí jiřího z poděbrad děkuji všechno 
já děkuji dalším přihlášeným je pan ta co 
tak já děkuji za slovo já jenom v podstatě v rychlostní naváže na své předřečník i protože oni v podstatě a už vymezili tu základní argumentace která je spjata s tím tím projektem a za a samozřejmě co se týká té participace tak a v podstatě naprosto směšné spoléhat se na nějaký vzorek dvou set padesáti a respondentů vzorek dvou set padesáti respondentů nevypovídá o ničem a tak já ti co si myslí opak by spíše měny participovat na hodinách středoškolské statistiky a my jsme v podstatě tyto aspekty diskutovali v rámci výboru a územního plánování jehož jsem členem za ano a je určitě potřeba zdůraznit že velmi zajímavá byla i debata s paní architektkou která je za projekt zodpovědná protože a paní architektka na můj dotaz týkající se metodiky průběhu nebo metodiky řízení této participace a odpověděla že tato participace o dvou set padesáti a respondentech se řídila metodikou pro pro realizaci participace iprú a paní architektka nám fyzicky ukazovala že ta metodika byla takhle tlustá podle které to dělali takže podle takhle tlusté metodiky a byla vyhodnocována participace o dvou set padesáti lidech čili v tomto smyslu se mi a spíše měl dojem že paní architektka je na plný úvazek standard komika potom možné architekt po ve volném čase a podtrženo sečteno jako taková je situace naprosto absurdní a myslím si že nemá cenu kolem ní kolem ní kolem ní bruslit neustále ale faktická věci raková že v případě realizace rekonstrukce jiřího z poděbrad se bavíme o rekonstrukci případě celkové rekonstrukce a která má to náměstí nějakým způsobem a optimalizovat a uzpůsobit na dobu nejsem architekt ani stavař ale předpokládám že na nějakých padesát let šedesát let třeba sedmdesát let z následnosti nějakých dalších dalších úprav čili v případě že se bavíme o úpravu úpravě toho celku na takto dlouhé období tak určitě stojí za to takové úpravy realizovat podle nejnovějších trendů podle nejnovějších potřeb a určitě ne na základě základě dokumentace která je stará sedmnáct let v minulosti ve všem děkuji já také děkuji pan ptáček 
tak já bych si to vystoupení mohl nechat nakonec jako předkladatel návrhu ale já se pokusím průběžně vypořádat s tím má poznámkami tady padly a který se mimochodem poměrně často opakují tak první věc je že by jsem chtěl upozornit na určité zmatení pojmů jsem vás participace není průzkum veřejného mínění a není to žádné referendum je tady neděláme volby v podstatě v rámci participačního projektu dáváme možnost úplně všem občanům opakuji všem občanů aby se vyjádřili k tomu a co je návrhem co je předmětem je participace a z tohoto hlediska bychom měli hodnotit celý ten participační projekt jedna věc je kolik lidí se do toho zapojilo a druhá věc je kolik lidí mělo možnost se do toho zapojit stejně jako když se v minulosti pořádali nějaké veřejné debaty tak vám na to veřejnou debatu o parkování nebo a nějaké v nové výstavbě tak vám tam přijde naprosto minoritní skupina obyvatel ale přesto má smysl takové debaty ať pořádat protože tam chodí především ti které to zajímá který se to dotýká kteří tam bydlí nebo se tam často pohybují a mají na to nějaký názor tady jenom takovou vsuvku já nevím jakou máte zkušenost vy ale většinou se do těchto diskuzí zapojí právě ti kteří jsou nespokojeni zatímco lidé kteří mají pocit že vlastně všechno se ubírá správným správnou cestou tak ta motivace vyplňovat nějaké dotazníky je poměrně malá tak ty které to nějakým způsobem míchá tak se právě do těchto projektu zapojí tady by jsem chtěl poukázat na veřejnou debatu která byla v roce dva tisíce čtrnáct a kterou někteří z vás podstatě a na dávají za za ten point kde došlo k nepřijetí návrhu samozřejmě na té debatě bylo ještě méně lidí a ta debata já jsem tam byl pan kalivoda se ptali jestli jsem tam byl a jestli jsem se o takové věci tehdy zajímal ano zajímá byl jsem tam víte právě protože jsem tam byl tak si velmi dobře pamatuji že tehdy 
těm lidem skutečně nebylo prakticky vůbec představeno občas se tam baví tehdy nebyly prakticky žádné z těch chvil vizualizací a žádné ty výkresy které tečka máme k dispozici vizualizace vznikly výrazně poté a tehdy veškerá veřejnost debatovala nad takovým půdorysném obrázkem zvrchu a hodnotili jestli dochází ke snížení nebo zvýšení množství zeleně debatovali nad tím že tam je takový obrázek já vůbec nechápu proč tak málo dostali jste prodloužím ten příspěvek asi hodně do té maximální jde parada proč se tak málo těch vizualizér zacít dostalo na veřejnost já si pamatuju že tam byly jeden čelní pohled ke kostelu kde skutečně z betonu nebo z betonu dlažby trčely takové ne olistěné stromy a a já si myslím že tehdy to bylo velmi nezvládnu to protože jednak a jednak se lidé neměli možnost dostatečně s tím se s námi 
a druhak jak samozřejmě narozdíl od kontejneru tak ta dostupnost celé té debaty byla výrazně menší protože samozřejmě tadyhle se mohli toho lidé účastnit celou denní dobu i o víkendu mohli se zapojit do diskuze i distanční metodou přes internet takže v tomhle tom naprosto nesouhlasím s tím co tady padlo a ještě k tomu roku dva tisíce čtrnáct pane kalivoda tehdy to co opravdu nejvíc sdělilo veřejnost nebo co bylo jedno z takových nejzásadnější téma to byla ta kašna tehdy se totiž vůbec nepočítalo s tím je tam bude ta kašna kašna měla být odstraněna a to bylo to byl ten aktivizační moment proč se velká část veřejnosti začala vůči tomu vymezovat kašna já nevím jestli jste si toho všimnul tak až na tam je 
myslím se chtěl dostat k tomu že se bavíme o sedmnáct let starém projektu když se podíváte na to jak ten projekt vypadal před sedmnácti lety jak vypadá dnes tak tam uvidíte opravdu velkou řadu změn počítá se tam najednou trhy trhy v minulosti nebyly počítá s kašnou došlo tam k významným a úpravám co se týče rozdělení těch plo není to stejné pre projekt se mnohokrát novelizován celých sedmnáct let se průběžně na něm zapracovali různé připomínky ta kašna by bludiště největším důkazem 
tak pak tady mám poznámky ohledně zákryty je 
pane bellu já ten kostel znám velmi dobře na do něj docela často chodím znám to tam s námi jaký je ten prostor zatím to místo kde se zvažovalo že by se dalo zapojit do tych trhu tam je vjezd do podzemních garáží to znamená to co vy se tady snažíte prezentovat jako nějaký ideologický po o tom jak za kostelem můžou být trhy za prvé umístění pravdu za kostele se bavíme o takové vzdálenosti jen ve světě naprosto běžné 
to není nic nad čím by jsme se měli pohoršovat a zadruhé v těch místech máme vjezdy do podzemní garáž a rozhodně se nejedná o nějaký prostor vymezený tomu kostelu 
pak tady padlo že by se k tomu měl vyjádřit někdo kdo se třeba zabývá dendrologie na ta proces to postupného zapracován těch změn také samozřejmě i spojen s tím že se k tomu vyjadřovat různých architektů a ta vyjádření jsou poměrně čerstvého data jak se k tomu architekt pleskot ten činy bolí menšiny dramata například mimochodem pan bolí připravit ten den trvalo 
tom co se týče toho výdechu to byl taky zajímavý bod pane vodu já si nemyslím že ta otázka jak byla položena byla nějak návod na otázka prostě popisovala dva možné pohledy na ten vyjde jeden pohled co by přineslo kdyby kontem výdech odstranili znamená proč se s tím výdechem v těch původních materiálech nepočítá že by byl kompaktnější že by byl osazen lepší technologii a současně tam bylo jako protihodnota dáno to prostě někomu se ten výdech může zdát jako architektonicky zajímavé já nejsem zcela žádný velký ctitel vrtali s mu ale a jestli ten výdech líbí to znamená byť v tom návrhu se počítá s tím že by se ten a aj ta participace vychází že většina těch lidí kteří si toto zapojili by ten výdech odstranila mě to mrzí mě se ten výdech líbí ale současně to beru tak že prostě většina má na tom názor nebo většina těch kteří se do toho zapojili 
finance někdo zmínil myslím si že pan sunega že náměstí a jen na hranicích s prahou dva kdyby si na tom měla podílet praha dva samozřejmě zcela relevantní poznámka ale opět tady taky zase od někoho jiného padlo a to jsme neuvedli v té úvod nebo já jsem to nebude v té úvodní řeči tady se bavíme nejenom o to že by se měla zapojit praha dva tak by se měla zapojit totiž celá pra náměstí jiřího z poděbrad je náměstí celopražského významu a v minulosti bylo odepsáno řada dokumentů kde magistrát i s různými jinými politickým reprezentacemi počítali s tím že se budou na tom náměstí podílet 
a byť se na magistrátu i tady ta politická reprezentace vyměnila tak se počítá s tím a není to jednostranný a k čemu bychom s tím počítali magistrát počítá s tím že se na financování rekonstrukce bude podílet nebojte se tedy dá se říci že i praha dva prostřednictvím magistrátu 
tedy jako investice do náměstí celopražského významu se na tom bude podílet nebojte se je to v pořádku 
já si všechno co jsem si poznamenal a určitě vymyslíte spostu dalších téma 
děkuji pan sunega faktická 
no já si myslím že participace není to co tady pan starosta říká že participace je 
podle mého názoru party pit participace je přímá účast občanů v daném případě naší městské části na rozhodovacím procesu což dvě stě padesáti čtyř náhodně kolemjdoucích těžko lze dovodit že se 
občané účastní rozhodovacího procesu to je moje faktická poznámka jen bych doplnil ještě jednou pokud tedy skutečně to bude tak tak jste pane starosto řekla závěr že se na rekonstrukci náměstí bude podílet praha dvě a velké město tak dále tak o čem se tady bavíme nechme tento projekt který městu a za ušetřené peníze opravte chodníky kde je to třeba děkuji 
jen si dovolím pro v rámci osvěty že první věta byla faktickou poznámkou to ostatní už bylo mimo další se hlásí do diskuze pan žaloudek 
tak děkuji za slovo mě teda pan starosta spoustu věcí řekl tak snad se nebudu opakovat a myslím že nejdůležitější věc je 
právě ta debata o tom co to znamená participace jste to co to je dotazník k čemu je a jaký tady ta jak ten proces měl účel a myslím si že bychom se právem měli odprostit od toho že 
tady máme nějaký referendum který je v podkladech a my na základě toho musíme hlasovat my jsme si vlastně by bylo fajn kdyby vlastně opozice vůbec ne přiblížila k tomu dotazníku a co k němu napsanými tady prostě se zastupitel městské části jeho zastupitelé rozhodujeme že budeme pokračovat v téhle rekonstrukci a jestli se tak rozhoduje na základě našeho nejlepšího svědomí nebo se tak na tak je to že jsme si popovídali s některými občany městské části je vlastně trošku naše zodpovědnost a to je přesně to já přistupuju tedy který tomuhle procesu taky se zdráhá mu říkat participace i samotní pracovníci i pro nás upozorňovali že bychom tohoto slovo neměli používat a já si myslím že ho v tom materiálu ani nepoužíváme protože participace by samozřejmě znamenalo participovat na tom s lidmi úplně od začátku čili já se zdráhám říkat že lidi tady o něčem rozhodli a že jich rozhodla jenom nějaká skupinka že samozřejmě že to nebyl dokola dokud dokonalé sociologické šetření já jsem prostě jako zastupitel zvažoval zda v tomto projektu pokračovat a pro ty účely jsem si mimo jiných zvolil i to že se budou bavit jednoty jeden týden na náměstí a můj osobní dojem z toho byl proto jsem strávil celkem podstatnou část toho času tam hotliner byl tak můj dojem je nakonec takový že tady dneska jsem ochoten na své proto pro toto usnesení a že se že za ním za něj stojím 
a klidně se přiznám že to je zejména proto že jsem se s těmi lidmi bavil a nikoliv proto co pak vzešlo z těch buď písemných podkladů což je prostě takovej protokol který nakonec máme je dobrý v něm listovat ale myslím si že důležitý je vlastně to jak to cítíme mi co dneska budeme hlasovat 
a potom jsem se chtěl zas pozastavit jenom u tý to už je vlastně druhá věc kdy se nám tady vlastně také radikalizuje radikalizuje křesťanská sekce zastupitelstva hlavně to že se někde nachází sakristii v nějakém kostele vůbec nechápu proč by to mělo vylučovat pořádání trhů v okolí tohoto kostelu ten ta úvaha o tom že by se dokonalou na východní východní straně náměstí znamená že by se dokonalou sedmdesát pět metrů vzdušnou čarou od sakristie které v interiéru kostela já jsem teda viděl ve světě už docela hodně trhu které se konaly blíže sakristii kostela vůbec nechápu co na trhu špinavého naopak to že se nám to že tam je podzemní parkoviště a že ho ode plánovat jedenáct a půl milionu respektive útratě rádců půl milionu za projekt naplánovalo ho tam tu miliardu rozšiřovat podzemní parkoviště tak to mi připadá mnohem víc problematičtější nad spíše k architektuře do opačné než samotné existenci svatostánku 
budu mu vydal děkuji 
stejně jako se odjezd pozastavuje nad tím nebo která opozice pozastavuje nad tím že někteří zastupitelé na svém minulém období pro pozastavení toho projektu tak já se vlastně divím tomu že jste vydrželi v té předchozí koalice čtyři roky která pracovala na tom že ten projekt pokračovala že se za něj vydala většina těch peněz která se za něj vydala protože ten projekt samozřejmě není zastaralý jak tady říkali kolegové z ano protože ta dokumentace pro územní roku dva tisíce šestnáct proto tam jsou všechny ty věci za zadržování vody v krajině také řešeny protože to není rok to není projekt roku dva tisíce dva roce vadí se dva se vybrali architekti a naštěstí se tehdy už v té soutěži vybrali architekti kteří byli už tehdy docela mladí a po sedmnáct let poté jsou stále velmi ve velmi dobré kondici a stále vědí co se ve světě architektonické tvorbě děje stále garantují velmi kvalitní výsledek já si umím představit že by se dalo spolupracovat s různými etnickými firmami a myslím že zrovna z těch které zrovna můžeme být rádi za to že ta soutěž dopadla takhle že spolupracujeme s němce a činí víte jak to vypadá když nějakou soutěž vyhraje či třeba už zasloužilý architekt který se pak třeba realizace ani nedožije tak tohleto asi nebude ten ten případ já jsem rád že na tom ymca spolupracujeme dodnes protože tohle přesně to co se s americkými soutěžemi má dít podle veškerých pouček podle veškeré metodiky člověka a takhle právě má fungovat dle zadání veřejné zakázky že někdo vyhraje soutěž a s ním se dále pořizuje dokumentace pro změnu hnutí dokumentace pro stavební povolení je nás nejen do autorský dozor na stavbě či tohleto je podle mě příkladný způsob jak máme pokračovat v takových veřejné zakázce 
pokud pan zastupitel bellu říká že ten projekt zastaralý čili říkám žen projekt jako takový tento rozměrný asi zastarala není ale pokud je něco v tom návrhu zastaralé tak možná bychom se mohli přesunout k tomu to konkrétně některé požadavky na současný život ve městě ten projekt nesplňuje vlastně zatím kritizujete ten proces což umím pochopit a vlastně jste zatím nezačali kritizovat ten návrh jako takový připadá vám něco v tom návrhu že zastaralé technicky nebo návrhové myslíte že si je to má být něco umístěno někde jinde tak jestli tady to kdyžtak můžete prosím doplnit a 
poslední věc 
co bylo k té ekologické udržitelnosti kterému byl pan sunega myslím si že důležitý opakovat že na tom že v tom návrhu se počítá s devadesáti novými stromy a že z hlediska kácení stromů tam dochází k minimálnímu úbytku a velmi často stromy jsou do živé nebo nebo nemocné či tohle je běžná věc která se děje úplně v každé rekonstrukci a myslím že to navazuje i na tu kritiku která se týká té ceny za to mi samozřejmě kdybychom to náměstí nepokračovali je v tom projektu tak ho asi budeme muset stejně nějakým způsobem pracovat a opravovat už budu končit že mi stejně vynaložíme nějaké prostředky za tu revitalizace za tu rekonstrukci kdybychom rozhodli že nebudeme dělat tento projekt tak asi budeme opečovávat tu točnu která tam je ten výbuch který tam je budeme nějakým způsobem oprašovat kašnu ale například tak až na potřeby naprosto zásadní rekonstrukci to hřištěm stran nevyhovující ty trhy se nevejdou tam kde jsou dneska ty změny které se tom náměstí musí stát tu celkem velké a to že bychom to dělali per partes by ve skutečnosti nakonec znamenalo že vynaložené prostředky by mohly být vlastně úplně stejné a to bychom měli stále špatně založené trávníky dožili stromy a tak dál čili tohle ten argument tou náročný cenou náročností je lichý protože ta údržba toho náměstí něco stojí defaultně stojí to prostě pořád peníze a to že se nějaký náměstí musí jednou za padesát let opravit je úplně běžná věc není to vlastně žádný mimořádný výdaj to je zatím všechno děkuji 
pan sunega faktická 
pokud vezmu a jak a neberu ale používám tedy vaše vlastní zjištění proti vám otázka číslo pět sloupec platany perfektní vyjádřil se že jsou perfektní necelých deset procent občanů to znamená je tedy vychází že dvacet pět celých čtyři desetiny náhodně kolemjdoucích pokládají platany za náměstí za perfektní to opravdu nemá žádnou hodnotu děkuji pan kalivoda faktická 
bych poprosil pana žaloudková upřesnění o upřesnění toho co myslel tím významem radikalizuje se zde křesťanská skupina zastupitelstva opravdu mě to zajímalo koho do to počítá jak se 
dneska ale tohle je závažný jako jasně ale také třeba se přihlásit do diskuze fakt 
mě hned faktická neslouží k otázkám ani k ničemu takovému ani k stanovisku faktická upřesnění stanoviska ne k žádosti o upřesnění stanoviska pán není žádost doporučení ani to ne 
ale říkám příspěvek 
tak já jsem byl několikrát zmiňován chtěl jsem reagovat a říct vědce který už tady zazněly z úst pana starosty kolegy žalúdka tak se možná trošku budou opakovat ale myslím si že je důležitý aby to aby to zaznělo 
byla tedy zmíněná participace nebo veřejné představení toho projektu který se odehrálo v roce dva tisíce čtrnáct ano odehrálo se a neříkám nebo ne taky si nemyslím že bylo úplně dobře zvládnuté souhlasím s tím že ten projekt nebyl dost tehdy dostatečně představen veřejnosti bavili jsme se tam tehdy o projektu který veřejnost prostě ne úplně dobře znala ale co je ještě důležité je co tady v téhle souvislosti nezaznělo je to že ta participace se tehdy konala téměř v rámci předvolební kampaně byla to prostě předvolební doba velmi politicky 
horká a ten projekt se vlastně stalo i předmětem volební kampaně alexander bellu natáčel videa o tom jak je ten projekt strašný čssd se zde se dávalo na své sololit že předvolební sololit že hesla že zabrání zabetonování jiřího z poděbrad zkrátka panovalo kolem toho spoustu mýtů a myslím si že ten odpor který tehdy se na tom veřejném projednání projevil tak byl do velké míry a 
zapálen vlastně tou předvolební kampaní a tou předvolební rétorikou dneska se konala participace můžeme se o ní myslet co chceme já si taky nemyslím že to je nějaký ideál participace nicméně 
co je jasný je to že ti lidi kteří tehdy tehdy velmi plamenně vystupovali proti tomu projektu v roce dva tisíce čtrnáct ty lidi dneska nepřišli 
oni měli možnost týden měli možnost účastnit se ankety onlajn psát ozývat se ti tihle lidé najednou jako nejsou 
další věc kterou bych se kterou bych rád uvedl na pravou míru je zaznělo z úst tomáše kalivody že byla participace v roce dva tisíce čtrnáct ta ukázala že občané to nechtějí a projekce poté zastavil on se nezastavil vy jste v rámci jako odes v rámci koalice od roku dva tisíce čtrnáct podporovali ten projekt a připravovali dokumentaci pro územní rozhodnutí která byla vydaná v roce dva tisíce šestnáct všechno se dělo za vaší účasti a za vaší vlády 
zřejmě to tehdy dělali z nějaké loajality k ke koalici stejně tak já jsem z loajality ke klubu žena hlasu ale i před rokem já už to dokončím hlasoval před rokem pro zastavení toho projektu který jsem v klubu žene se proto nehlasoval byl jsem v menšině a pak jsem prostě respektovalo většinu klubu zřejmě i vy jste tehdy respektovali a nějakou nějakou koaliční spolupráci ale myslím si že tohle je důležité aby zaznělo prostě za vaší účasti se a ten projekt posledních čtyřech letech připravuje 
děkuji pan kalivoda faktická 
my jsme hlasovali právě třeba o tom usnesení které dneska by revokuje abyste mohli uskutečnit tento plán o tom já jsem hlasoval to jsem podpořil takže mi taťka nepotřebujete potom spoustu dalších věcí jako k tomu tohle co je to poslední máte to tady před sebou na tabuli potom jsme hlasovali by to dneska revokuje 
pan rudolf faktická 
ono jste po něm hlasoval poté co jste čtyři roky podporoval pokračování v tomhletom projekt 
pan kalivoda má diskuzní příspěvek tak může pokračovat 
tak 
k tomu nemám jako ten tolik napsat kolik tolik věcí jako ten neuvěřitelný já nevím kde mám začít sa v tomhle charisma takže prostě 
začnu tedy u pana pana žalúdka teda jenom zopakuji bych rád bych znal znal jak se tady radikalizuje křesťanská skupina mně to přijde terasu s pana žalúdka že skoro takový 
příliš rozdělování společnosti když to řeknu velmi mírně a myslím si že by to mělo komentovat a 
pak se doporučil ať se dostaneme teda k těm jednotlivém třeba částem toho projektu a tomu se věnujeme 
no možná možná to je dobré doporučení a možná by se teda měla znovu otevřít třeba ta participace když jste řekl že teda v podstatě nepobyl neproběhla že tady do proběhlo jenom nějaký dotaz zní ček k pojďme tedy udělat participaci jestliže se chcete bavit o jednotlivých částech tak běžte za občany běžte jim prostě se podívat do očí řídícím toto chceme ptácích a pojďte to udělat prostě pořádně já ze navážu protože si myslím že i pan i pan ptáček to mám toho všechno kolem žaludku je pan ptáček zde řekl je náměstí jiřího z poděbrad je náměstí celopražského významu a já teda doplním jestliže je to takto významné náměstí a s tím naprosto souhlasím no tak pojďme to udělat pořádně ne se tedy zeptat že že dvacet pět lidí nám doporučí platany a tudíž mi řekla dvacet pět lidí no tak jasně no možná že vy budete ještě dvacátý šestý já nevím kdo tady zastupitelstvo by jsme třeba i těch dvacet pět třeba našli jo kteří to tam kteří chtěli platany a možná to je prostě jenom zrovna členové topila devět já netuším opravdu nad na základě toho nemůžete dělat žádný celopražského významu výsledek tak pojďte udělat soutěž pojďte udělat pořádnou participaci poté udělat soutěž ne soutěž která zde byla před sedmnácti sedmnáctiletý a potom se po patnácti letech oslovil tehdejší atelier a samozřejmě už 
to jako je po takový době že se změnilo tolik skutečností a oni potom do toho teda dělají nějaké změny a s tím se to dneska předloží a udělají se právě ty krásnější obrázky a udělá se také dotaz zní čekat tak to vlastně všechno v pořádku 
myslím si já jsem za to rád že ve finále pan žaloudek ze přiznal že o žádnou participaci se nejednalo já si myslím že teda v tomto asi máme v podstatě jasno participace s veřejností u náměstí jiřího z poděbrad není tečka a děkuji za to panu žaloudková že to že to přiznal 
pak bych rád ze pan kolega novotný a poprosím to rovnou prodloužit to bude jsem ovšem že už se nebudu moc přihlásit dál budu ještě mluvit ať dál ty tři minutky za nezbývají takže poprosím jenom jestli si můžete nějak vypořádat připomínka má byť některé některé zazněly ale co zde přednesl pan novotný možná že si myslím že že než aby nám to zde interpretoval pan žaloudek byť má na plný pracovní úvazek se tedy věnovat výboru jednou za měsíc nebo nevím jak často schází tak třeba pan fikar možná by se tou mohl mohl vyjádřit jak to přesně je k těm připomínkám pana novotného 
vydržte já se tady v té změti tečkou musím tedy zorientovat 
no 
vjezd vjezd do garáží to mě teda jinak taky pane ptáčku za zaujalo jak chcete na tom vjezdu do garáží teda by měly být ty trhy když ne teda na ploše jiné tak na tom kde vjezd do garáží garáže tam nebudou nebudou dobře děkuji to jsem taky chtěl vědě 
zastřeší se takže 
takže tam takže tam bude jasné někudy jinudy garážích ne ne ty tedy budou na nich 
no tak to by byl rád ona už nemůžete ne protože ona máte opotřebovaný čtyři příspěvky závěrečné stavu děkuji výborně a no a pak vám a pak vám posední poslední set nějakých dotazů a to je ono se tam 
už docela určité změny dějí na trzích na jiřáku například nám tam vznikla úžasná podlážka která je kvůli tomu aby chránila 
trávu to znamená že se na tu trávu položili prkna dřevěná za šest set tisíc za šest set tisíc aby to tam vydrželo jak dlouho jak už to tam chcete změnit a ještě k tomu jak to ta hodnota toho vedra nulová to a jestli to vydrží zimu moc často povíme po zimě já se obávám že tání nevydrží 
té totálně jsem se pak se tam pak se nám v tom stalo že najednou zmizely žulové válce před kostelem které jsou tam teda co já si pamatuju od mého dětství tak tam byli a a i ostatní děti není hráli a skákali jsme na nich a tak takže a to i spoustu lidí může být vzpomínky dal se na tom se dá najednou zmizeli 
já se ptám kdo o tom rozhodnou jak se tam vůbec si to změny její 
to bych to bych teda rád znal rázná odpovědi no a potom jste ještě pane ptáčků zmínil jak se vám líbí teda ten no já ten výdech jsme tráví duch tak já jsem teda slyšel co se tam na těchto trzích tak šušká že pan konvička rychle to napovím že jaksi správce trhu tedy chce to natřít nějakou barvou já se obávám že to bude vypadat dost šíleně možná by tohle to chtělo taky těm občanů tedy říct jo poprosil bych o to děkuji pan venhoda technická 
děkuji za slovo já dávám procedurální nárok na přerušení tohoto bodu z důvodu toho že a materiály které jsme dostali jako zastupitelé podle jednacího řádu sedm dní dopředu byly na tři strany ten který se nám tady nachystali včetně teda té toho detailní zpracování to těch dotazníku jak už tady padlo také na stran třicet snad pokud teda se tedy máme bavit rozumně o a věcně o skutečnostech v naší městské části tak nechcete po nás abychom načetli během projednávání tohoto bodu třicet stran abychom si na to udělali názor a zároveň aby o tom abychom o tom mohli hlasovat a nevím jak dlouho by ten to dotazníkové šetření máte k dispozici ale my jsme ho do emailu nedostali takže pokud se potom chcete věcně bavit a není nechcete jenom na sílu osmnácti hlasy koalice pro hnat tento bod zastupitelstvem tak ho prosím nechme na další jakékoliv zastupitelstvo a 
skončit máte minutu na omlouvám zřejmé co navrhujete navrhuje děkuji hlasování o přerušení projednávání tohoto bodu a tudíž já dávám hlasovat o tech procedurálním návrhu pana ven hory o přerušení projednávání tohoto bodu prosím hlasujeme 
děkuji pro patnáct proti patrná drželi se dva návrh nebyl přijat prosím pokračujeme v projednávání já si počkám kdo byl teďka další na řadě 
pan sunega bylo hlasování nebo se hlásí omyl takže páč které bylo diskusním příspěvkem 
já teda jenom krátký vstup k tomu spíš a se z pohledu občana protože nejsem člověk který se zabývá územním rozvojem nicméně a kousek od toho náměstí bydlím a a celkově oceňuji jak to náměstí se posune i po že tam zvedne třeba počet stromů ale to čemu se já jsem se chtěl moc tom příspěvku věnovat tak jsou takové ty útoky na na metod metodologii a ty nepřesnosti co tady zazněly takže já bych se chtěla vrátit středoškolské statistice protože když se podíváte na ten na ten vzorek v tom v tom dokumentu tak při velikosti populace žižková a směrodatné odchylce pět procent a vám to udělá poměrně slušný průzkum či intervalu spolehlivosti devadesát procent to znamená že máme pokud by to byl reálný průzkum tak máme devadesát devadesátiprocentní pravděpodobnost je reálný vzorek populace se nachází v rámci tohohle tohohle průzkumu té směrodatné odchylky takže jestli se někde divíte proč dokážeme udělat statistiku z deseti milionů obyvatel se zeptáte čtyř tisíc lidí tak prostě toho co je ten důvod tato je to je nádhera nádhera statistiky a samozřejmě tohohle výsadku dokáže dosáhnout v ideálním světě pokud dokážete a kompletně randomizované výběr toho no toho vzorku proto statistiku to znamená že pokud bychom dokázali čistě náhodným způsobem 
vybrat prostě tam tampa počet účastníků a z nějakého rozpočtu ideálně řada návštěvníků toho náměstí jiné ne jako obyvatele městské části pochopitelně nicméně a 
podstatě ten ten průzkum nějak se s tím průzkum ta participace s nějakým způsobem popasovala a v podstatě mě nenapadá lepší způsoby výběru vzorku než umístit tu a ten kontejner vlastně na to na náměstí a než to dělat prostě tímto poněkud pera selektivním způsobem což nepochybně ovlivní nějaký statistický vzorek ale nemyslím si že cílem participace bylo dostat se nějaké statistické pro statisticky významná číslo koneckonců většina průzkumu se standard nedělá hlasu devadesáti pěti procent tím intervalem spolehlivosti a ne devadesátiprocentní intervalem ale myslím si že ten devadesátiprocentní interval je pořád pořád slušné číslo na to jakým způsobem to 
prostě víceméně jako selektivně bylo prováděno takže jenom ve kdežto čtrnáct dnů se bavili metalovou legendu o statistice tak a mrkněte se prosím snová na na to jak jak statistika funguje a pak l to může mít doma další debatu 
děkuji pan sunega faktická 
pokud je mi známo tak se statistická šetření dělají na cílových skupinách cílovou otázku a tady se jedná o náhodné kolemjdoucí notabene spray tři to co jste nám tady řekl bylo sice hezké cvičení ale nikam to nevede děkuji pan štrébl faktická já jsem samozřejmě upozorňoval na to že se nejedná o klasický průzkum ale byla ta jde prostě zpochybňována velikost vzorku a na míře můj argument 
pan žaloudek faktická náhodní kolemjdoucí jsou cíloví vzorek populace děkuji pan kalivoda faktická byla tedy byla opravdu zpochybňován zpochybňovat celý ten dotazník nejenom kolik lidí se ho účastnilo ale jak byly návodné otázky a jak byly ověřovány potom třeba je na to kde ty lidi bydlí a tak dál tak rád celé to špatně a sunega faktická 
náhodní kolemjdoucí nejsou vzorkem populace 
děkuji nicméně musím konstatovat že všechny tyto faktické poznámky skutečně faktické tak by to mělo vypadat páč trefil ještě jedna faktická jenom ještě upozorním že náhodní kolemjdoucí jsou kompletně random randomizovaných vzorek takže jsou vzorkem populace děkuji za tuto plodnou diskuzi pan sunega ještě faktická 
náhodní kolemjdoucí kteří nejsou prokazatelně z prahy tři nemohou být reprezentantem názoru občany prahy tři zejména hraniční oblasti pan ta celou faktická 
my jsme vlastně ten průzkum mohli dělat někde třeba v brně nebo praze jedenáct 
já už bych si dovolil pořád aby jsme ukončili tyto faktické nicméně štěpán štrébl byl ne to je zcela pravdu v tom průzkumu samozřejmě můžou být obyvatelé jiných je jiných městských částí nicméně jsou uživatelé toho náměstí ale asi dává smysl udělat ten průzkum spíš na tom náměstí než na druhém konci prahy tři kde pravděpodobně ta populace se jestli tak často nepohybuje děkuji nyní vám pan sunega faktická avšak tímto průzkumem je rozhodováno o penězích obyvatel prahy tři 
děkuji 
čeká 
že už nic takže pan bellu diskuzní příspěvek 
já bych chtěla bychom se tedy všichni v sále i vy co nás sledujete abychom si ujasnili že se nejedná o průzkum nejedná se o participaci je to manipulativní záležitost kterou jste doplnili teď do toho salátu který tady připravoval pan starosta s panem karem kde máte v důvodové zprávě která v podstatě má nějakých možná všehovšudy deset řádků tak máte napsáno specialisté i pre praha na tvorbu veřejných prostranství města a na participaci závěrem veškeré získané názory vyhodnotili vyhodnocení jako převažující doporučení vzešel požadavek na realizaci navrženého projektu 
vy nevíte vůbec jestli tam byl muž nebo žena vy nevíte vůbec jestli tam byl občan prahy vy nevíte vůbec jestli tam byl občan prahy tři vy nevíte vůbec jestli to vyplňoval reálně občan 
další problém který máte je že já jsem si tady udělal teda taky takovej průzkum a teď si vemte že asi patnáct členů zastupitelstva s tím nesouhlasí každý z nás má jednoho člena v rodině každý z nás má jednoho příbuzného předpokládám že patnáct úředníků z třista úředníků které tu máme s tím projektem taky nesouhlasí a z toho já jsem hovořil s dvaceti voliči kteří s tím nesouhlasí rázem tu mám osmdesát lidí kteří s tím nesouhlasí a vám odpověděl protože by to tady ještě přeháníte vy mluvíte o dvě stě padesáti čtyřech lidech ale reálně se z tohohle z toho pamfletu bavíme o sto padesáti čtyřech lidech z prahy tři tak už mám tady polovinu která nesouhlasí 
pane žaloudková hovoříte o tom že to je na vaší odpovědnost paráda a mně se zdá že byste na začátku koalice hovořili o tom že budete věci právě projednávat transparentně projednávat že se budete bavit s opozicí že budete hledat konsenzus že budete hledat řešení který bude sjednocovat a tady je polovina lidí v tomhle sále která vám říká je ten projekt nepodporuje že s tím není konformní že není připravená proto vlasová a že nebyla dostatečně zapojena do té takzvané participace protože vy jste si udělali po mediální stránce po vlastní ose někde spár občany na ulici 
a já pořád si myslím že jsme v zastupitelské doma demokracii a že polovina zastupitelstva protože to je ovšem se tady pořád bavíme polovina zastupitelstva tím nesouhlasí ale vám je to jedno viz dobro hlasujete protože jste si to takhle prostě jarově připravili a 
další věc pan žaloudek je architekt pohybová se dlouho na kypru sám říká o tom že to není participace takže proč nás tady pane starosto mystifikuje proč říkáte je participace když se odborníci shodují na tom že to není party 
proč tady hovoříme o tom že bylo nějaké projednávání když opozicí nikdo nic neprojednává prodlužují ano ano a proč jsme hovořili o zákryty no protože logického má být klidové místo a paní architektka vůbec netušila jako o čem o čem tam diskutujeme a ještě bych se chtěl zeptat má paní architektka nějaké rodinné vazby a propojení se realizátorem architektem který s jedním z architektů kteří mají realizovat náměstí ano nebo ne protože je zvláštní že která paní architektka přišla takovýmto vehementní způsobem podporovat tento projekt kypr aby jsme si uvědomili tak hovoří o tom že proveď takzvaně dvacet takovýchto šetření za peníze nás daňových poplatníků dvacet takovýchto šetření a vy nás tady jenom lámete nám ruce snažíte se mystifikovat všechny veřejnost nás zastupitele jenom abyste si to tady pro mastili a pro hlasovali té všechno vás vůbec nezajímá náš názor protože jinak byste dali i za pravdu petrovi ven hodová který samozřejmě když ten projekt který měl možnost konečně vidět tak vás požádal abyste to přerušili ale vám to jedno protože vám je to vy už jste si to naplánovali píár nově na fejsbůku tak už musíte jenom doladit aby to klaplo takže přestaňme se bavit o tom že je nějaký průzkum přestaňme se bavit o participaci přiznejte že to chcete akorát prostě pro tlači pro ještě jedna věc a to bude souviset s tím příštím body zelení vždycky říkají udělejme na veřejnou soutěž architektonickou připravme soutěže udělali ve soutěže tady nám najednou vám to nevadí tady prostě jeden projekt sedmnáct let starej jdeme do toho jdeme do toho a změnili jste názor změnil názor za rok jo to je prostě jako ta nekonzistence vašeho postupu a to maskování všech těch postupu je neuvěřitelná 
a to tohle pane starosto jestli tohle jste připravoval 
gratuluji 
tomas 
děkuji pan žaloudek faktická myslím že opravdu faktická jednak možná to zapadlo ale ten projekt prošel soutěží a potom to co pan zastupitel bellu nikoli svojí vinou asi nepochopil je že paní architektka melková která se přišla na vít na výboru pro územní rozvoj představit ten projekt také autorkou toho projektu ta kancelář jmenuje melková cikán architekti zkratka emoce a a ona je ta kterou městská část platí čili platila 
tehdy kdy pan bellu byl místostarostou tak platila paní melková za to že on ona a její kolega cikán namalovali navrhli nakreslili tenhle ten záměr paní a řepka melková není zaměstnankyně i pro zamestnanci i pro nebyli přítomni na výboru pro územní rozvoj jenom tohle to asi nebylo 
pan venhoda fakty dříve ono 
já jsem opravdu jak to v tomto bodu vystupovat nejenom teraz hlasové do hlasové dispozice ale vzhledem k tomu k těm ale když slyším pana žalúdka jak tady říká o tom a poučuje ostatní tak zelení byly v roce dva tisíce osmnáct v březnu ti kteří tady prosadili to že se ten projekt stopnul z důvodu toho že ten projekt byl zastaralý a teď s jakou vervou vy to tady otvíráte já v tom začínám hledat nějaké postranní úmysly omlouvám se za to protože pokud by o tom nechcete vůbec diskutovat my jsme ten materiál neměli možnost si ani načíst vy o tom diskutovat nechcete a defakto se tady snažíme už přes hodinu se protlačit k tomu hlasování které stejně na sílu vy pro hlasujete takže o co vám tedy jde jde vám o participaci jde vám o to se tady bavit vůbec zastupiteli této městské části které zvolila zvolili občané této městské části nebo vám jde jenom o to utratit peníze za další nesmyslný projekt pro mě v tuto chvíli to nesmyslný projekt protože já se k tomu nemůžu ani vyjádřit vzhledem k těm připomínkám které byste vy jste tady poskytli před zahájením omlouvám se za to že jsem přetáhl čas ale prostě nemůžu se k tomu reálně vyjádřit a vy mě ani nedáváte tu možnost se s tím seznámit omlouvám se za to pan bellu faktická 
já bych těl zpřesnit že paní architektka melková má jasné propojení na i pere protože tam pracovala několik let a zároveň na výboru pro územní rozvoj seděl tam řada svědků několikrát hovořila po tom že mi z iprú míst i pro jsme zadali tento kontejner miss i pro jsme dělali tyto průzkumy tam sedělo minimálně jedenáct lidí kteří slyšeli tyto konstelační věty to znamená to propojení je tam jasné a jasné proč to tlačíte 
děkuji pan novotný diskuzí příspěvek abych jenom v rychlosti navázal na svého předešlý předešlý paní architektka melková dokonce dělala tuším ředitelku je pro době kdy tady ten a projekt vznikal utility tak by tam jsou naprosto naprosto naprosto zřetelný a osoby jde mě tedy na tom vadí ten ten váš píár přesah přestaňte říkat že jako lidi to chtějí prostě řekněte my jako koalice já prostě pan starosta ptáček já prostě ten a breh ci přestaňte říkat chtějí to lidi protože prostě dvě stě sedmdesát tři lidi ze sedmdesáti pěti prostě té nic takže prostě proto že se k tomu jako tomu politickým rozměru a říkejte chceme to mi neříkejte chtějí to lidi a bavme se o konkrétních a věcech ho třeba krmit to zavlažování co třeba ty o otevřených chodit do metra jo není to a blbost ne nebude tam verše prostě bavme se o tady těch věcech jako jako 
já také děkuji pan cvrček 
já děkuji za slovo mám trochu pocit že byste je opět cítíme v takovém kolečko kde kde jste je opakuje pořád to samé ale ne držme se některý některých faktů a a věci už stále zaznívají a se spoustu věcí jsme se mohl mohli seznámit již v minulosti na výboru nebo na komisi životního prostředí kde se právě řešili ty věci ohledně dendrologie nebo ohledně trávníku a hlavně dendrologie tam nebyla otázka je jestli chcete perfektní platany javory nebo nebo lépe a těm které dendrologie byl zpracován poměrně komplexní posudek a zrovna v tomto případě tohoto náměstí tak je určitě lepší postupovat ne dílčími změnami ale takto reprezentativní náměstí si určitě zaslouží celko celkovou opravu než nějaké postupná postupné nahrazování těch stromů co tam jsou aby dožívali protože takto významný prostor zaslouží jako celek a po té podle mě i jedna z věcí že a buďto chodníky anebo reprezentativní náměstí já myslím že tady v tom případě je to náměstí to dneska ho významu a nepovažuji za chybu se zaměřit zrovna to náměstí když neříkám že by se že by jsme jsem měla na chodníky zcela vykašlat ale pak tady zaznívalo kdo jsou koncové a koncová skupina uživatelská kdežto nejsou zrovna lidi lidi na náměstí já si myslím že koncová uživatelská skupina jsou úplně všichni co potom náměstí chodí včetně třeba turistům i když ji neodvádí kde denně ale veřejný prostor a mě stejně tak zajímá budoucnost václavského náměstí nebo jiného takže já vůbec nevidím nic špatného systém vyjadřoval i jiný obyvatelé než než prahy tři kteří tam prostě pro chodí do práce a nebo nebo sem chodíš chodím trávit svůj volný čas na tom nevidím nic špatného že oni se také k tomu chtějí vyjádřit a když tě ještě k té sekrety co tady pořád slyšíme že sa salát že to že to nějaký pamflet že se to to nemá žádnou hodnotu ale a co je špatně tak řekněte konkrétně bude zatím tají zní kritika stáhněte to nic ale probíralo se to na těch na na na výboru pro územní rozvoj na komisi životního prostředí tam bohužel někteří nedorazili nebo se k tomu nevyjádřil je pak z šesti přítomni všichni proto hlasovali možná bylo lepší se 
zabírat více více těmi fakty a tomu jak to ve skutečnosti a těmi tím dílčími race 
děkuji pan novotný faktická 
pes já se ptám na faktický a věci je to zavlažování jsou to v chodit do metra je to problematika vít duchu je to problematika kašny je to problematika situování těch kterou a nikdo mi neodpověděl já by to neptal když mi to jen nevysvětlí tak se prostě musím ptát jako děkuji děkuji pan sunega diskusní příspěvek já bych chtěl poděkovat kolegovi cvrčkovi 
za to že připustil že tedy v bodech pochopil jsem neodpověděl připustil že se vlastně tím jaký strom tam má být nikdo pořádně nezabýval pan starosta říká že v komisi byl dendrologie a neznámého zadání jestli mi někdo řekl že tam mají být platany nebo ne ale znovu upozorňuji na to že klimatizační hodnota platanu a dokonce bio diverzitní příspěvek platón biodiverzity ani zdaleka takový příspěvek javory lípy nebo jiného stromu který může růst patton má jednu obrovskou výhodu ony pro architekty jednoduchý protože v zimě opadá je průhledný plodí málo listí padají z něho takové pouť po podivuhodné plody které ani si s tím děti nehrají a co je na tom nejzajímavějšího že je tedy odolný ve vztahu k exhalacím ale domnívám se že je možno vata nahradit něčím i moje faktická věcná připomínka a že kvalita stínu pokud o tom můžeme hovořit a znovu zdůrazňuji biodiverzity přínos je všech téměř všech jiných přirozených českých stromu hodnotnější než plata ostatně položme si otázku jestli vás někdo zná plato nový les tak to je první věc druhá věc otázka trhu to je také velmi zábavné protože v souvislosti s mým prosazováním nebo s tím co se tedy snažíme v kolektivu našeho klubu or rozšířením tržišť na prahu tři tedy vůbec nebylo součástí toho toho dotazníkového šetření ani součástí té studie a mělo by to tady být jaká je konečná kapacita trhů na náměstí a co se bude dělat pod proto aby se ty trhy nějakým způsobem u menšiny zvětšily nebo řešili tedy jsou sice otázky máte nějaké další podnět ke zlepšení fungování farmářských tržišť ale že by byla možnost odpovědi chceme být v blízkosti svého bydliště protože například pro obyvatele jarova který se samozřejmě ankety nezúčastnil který bydlí v praze tři tak ten tam asi nakupovat nechodí leda bys vystoupil jsme teda pokračoval tramvají takže otázka tržiště na náměstí je řešená zase mechanistický a vůbec není řešena s ohledem na potřeby obyvatel městské části já si myslím že by se by se k tomu měl tedy jaksi kolektiv 
vládnoucích v tuto chvíli vrátit a znovu si převratu otázku jestli to tržiště tam nechat a místo tedy těch záklopu trávníků nezmenší tržiště přesunout tržišti někam jinam a říct jakou to ještě bude mít kapacitu což tady teda nevidím děkuji 
já děkuji pan ta co faktická 
ještě jenom v návaznosti na to co říkal pan svrček co se týká té vaší obhajoby salátové statistiky o které všichni víme že to je absolutní nesmysl ale pořád tady o ní mluvíme tak byste si aspoň měli sjednotit se svým kolegou kolegou panem myš trabantů argumentační linku protože pan štrébl když se tu statistiku stupidní tedy zkoušel zkoušeli obhájit tak říkal že tedy jen kontejner byl umístěný přímo na jiřího z poděbrad protože tedy koncentrace a lidí pro které je mi jiřího z poděbrad zájmovým místem je tedy na jiřího z poděbrad nejvyšší ale vy zároveň pane spršku říkáte že tedy vás jako občané prahy by třeba taky vlastně za něj taky zajímá co se třeba děje na václavském náměstí čehož já tedy jde do kůže vlastně vůbec není potřeba aby na něj aby daná anketa byla realizovaná na tom místě jeho takže jako si sjednotit se svým kolegou co vlastně si říkat nebo jakým způsobem tohle téma chcete obhajovat všichni víme tedy že to je absolutní nesmysl ale jestli ten nesmysl chce nějakým způsobem hájit tak se aspon si jděte 
dodržovat čas kdežto nebyla faktická děkuji děkuji pan venhoda diskuzní příspěvek děkuji za slovo pane materna tak já trochu z jiného soudku já jsem se snažil věcně přerušit tento bod abychom se na tom mohli všichni se jít znovu a obeznámeni s materiálem který nám byl předložen ani ne deset minut před zahájením zastupitelstva a my jsme se tu předsedové klubů nebo pověření pověřené osoby za jednotlivé kluby v rámci plnění vašej koaliční smlouvy s tím že budete komunikovat s opozicí sešli nad novým jednacím řádem zastupitelstva městské části praha tři dělali jsme na tom tři měsíce pan žaloudek na to dnes upozorňoval že to vešlo v platnost já jsem na základě nového jednacího řádu upozornil že jsme nedostali materiály k tomuto bodu sedm dní dopředu tak jak mluví článek dvě svolání zasedání zastupitelstva já to s dovolením rychle přečtu bod číslo čtyři materiály navržené k projednání členové zastupitelstva obdrží nejméně sedm kalendářních dnů předem tečka a já před tím než dám nový návrh na o přerušení tohoto bodu tak s dovolením přečtu zastupitele a zastupitelky kteří hlasovali v rozporu s tímto nově platným jednacím řádem a byly to kolegyně a kolegové omlouvám se bez titulu belle couvá bína brychtová horázný chmelová kratochvílová křeček materna mikeska pecka ptáček rud cvrček stoček pardon které byl vronský zdržel se pan dobeš a pan žaloudek a už si doplňte proč se a se zdrželi protože vědí že právo je na straně navrhovatele takže já dávám tímto návrh na přerušení tohoto bodu a pokud se tak nestane tak věřte tomu že podá návrh na prošetření jednání zastupitelstva městské části k magistrátu hlavního města prahy a také na ministerstvo vnitra které jsou kompetentní se tímto porušením našeho jednacího řádu zabývat děkuji vám prosím nechte hlasovat 
děkuji za tento procesní návrh takže prosím budeme hlasovat o znovu o návrhu pana ven hody na přerušení projednávání tohoto bodu prosím hlasujeme teď 
děkuji 
pro třináct proti jedena drželo se osm nehlasoval jeden návrh nebyl přijat prosím pokračujeme v projednávání tohoto bodu 
dalším přihlášeným je pan žaloudek 
asi začnou tím reakci na pana ven hodu a myslím si že tato povinnost je částečně na moji hlavu já jsem byl zapomenut za to že ty podklady budou kompletní a poté co jsem zjistil že nebyly rozeslány kompletní tak jsem urgoval pana architekta figara aby odklady doplnil což se stalo zřejmě až na poslední chvíli čili můj záměr rozhodně nebyl aby to nebylo komplet kompletní a omlouvám se za to já 
a domnívám se ale že to usnesení tak jak bylo rozesláno plně postačuje k tomu abychom tady na zastupitele rozhodl rozhodovali o tom o čem máme rozhodovat to že si myslím že měla být přílohou i ta aktuální podoba je dokumentace protože prostě si myslím že by zastupitelé měli mít těch podkladů co nejvíc to je jiná věc ale nemyslím si tedy rozhodně že by to bylo na hraně zákona 
trochu mě ne nechci to nechci toho od otáčet nějaký útok ale vlastně překvapuje to a že by předseda opozičního klubu neznal ten projekt který už čtyři měsíce pět měsíců visí na webu městské části byla k tomu právě ta participace které si ji nebo pardon dotazník kování kterého si jistě povšimnul chápu že na něho povinnosti jsou nastudovat ve chvíli to ještě nejde na to zastupitelstvo ale nejméně týden ví že to na to zastupitelstvo jde a domnívám se že mohl vědět kde ty podklady najde protože všechny byly onlajn 
tak ještě jednou se omlouvám za to že nebylo v těch podkladech a ale není to pro mě úplně důvod proto abych dneska souhlasil se stažením toho bodu a pak jsem se chtěl vymezit ještě proti tomu co říkal pan novotný úplně na začátku že jsme snad během toho co jsme komunikovali s veřejností zatajili že lidé nemohou měnit ten projekt pro dokumentaci pro územní rozhodnutí je tak já jsem byl tak u toho když jsme se velmi pečlivě připravili o tom a jak s těmi lidmi mluvit jaké otázky chceme pokládat jaké odpovědi oni chceme slyšet respektive na co si chceme ptát a byl jsem také v tom kontejneru několik dní a není to tak že bych ho těm lidem neříkali že se nemůže měnit dokumentace pro územní rozhodnutí řekl jsem jim opakovaně řekl to jak pan starosta tak já že jedna z variant je samozřejmě i to že se celá to dokumentace hodit do koše odepište všechny náklady které se za ní zatím prozatím vydali anebo v ní budeme pokračovat ale pak nemůžeme měnit to co je v dokumentaci pro územní rozhodnutí případně musím mít změnou změny cestou změny dokumentace pro územní rozhodnutí a tak dál čili tahle romantika tam byla celkem široce komunikována ještě k tomu jak funguje 
podle mě by mělo fungovat takovýhle dotazník kování a práce s veřejností není to tak že když nám teďkon patnáct lidí řekne že by to chtělo platany tak teďkon pan zastupitel žaloudek nebo pan starosta ptáček přijde za architekty a povede jim ruku aby tam nakreslili platany za každou cenu je to prostě něco s čím se pracuje v praxi tak že si vezmeme z výsledk kdo ještě do produkt prodloužím si to vezme dotazníku řekneme si podívejte se tady nám lidi řekli že si myslí že ty platany jsou celkem dobrý nápad myslíte si to i vy co jaký je váš odborný názor protože my jsme si městská část plánujeme objednat architekty kteří rozumí svému řemeslu na to aby nám řekli jaké stromy se tam hodí a oni se kont oni za zkonzultuje dendrologie a s nějakými dalšími odborníky nar zahradní architekturu a taky se asi neptají úplně každého člověka z ulice a nepočítají se čárky aby pak odhlasovali že tam má být tento tento strom a žádný jiný prostě je to nějaká komplexní práce s daty a ty data dodávají jak lidé laici tak i lidé kteří k tomu mají nějaký profesní zázemí a těm kteří mají to profesní zázemí zpravidla věříme o trochu více když se jedná o profesní otázku a a potom ještě tak znovu k té debatě o tom pro koho to náměstí je říkali to tady jak zástupci koalice také zástupci opozice jedná se o náměstí který má celopražské význam s ohledem na to budeme také řešit jeho financování a s ohledem na to se musí řešit taky ta cílová skupina já si trvám na tom že to náměstí se dělá prostě pro ty lidi který se na tom náměstí pohybují a je úplně absurdní že bychom se snad mohli ptát lidí v brně prostě to náměstí se dělá pro lidi kteří tam tráví volný čas který tam chodí na trhy a to nejsou pouze lidi z prahy tři a z prahy dva a zároveň rozhodli zastupitelé prahy tři protože my jsme nositeli toho projektu objednáváme ty koncerty projekční a potom i konstrukční práce čili je to nějaký mix ale hrozně to není tak že to náměstí o tom náměstí nemohli rozhodovat lidé kteří nemají občanství prahy tři naopak právě teď protože to je na hranici dvou městských částí tak bylo celkem zásadní ten kontejner právě tam a nedělá ten dotazník třeba na radnici prahy tři 
nerozumím tomu jak funguje jak sakristie funguje strihy je to nevím jestli pan zastupitel bellu vůbec ví že to je součást interiéru kostela ale už se do toho asi no nebudeme obrušovat a poslední 
věc 
to je paní melková ano paní architektka která nyní je pouze architektku němce a myslím si že v komisi hlavního města prahy pro dvě procenta na umění a tak dál ale je prostě svobodu architektku tak byla dříve vedoucí kanceláře veřejného prostoru na institutu plánování a rozvoje je tomu už asi dva roky kdy jí není a i pro v současnosti ani nijak nerozhoduje o tom zda tady o tom budeme pokračovat v rekonstrukci nebo nebudeme čili ano spojitost kypru a němce a do jisté míry personální existuje ale střet zájmů to opravdu není 
a nebyla ředitelkou i pro ředitele i proběhly v poslední době on stibor pan hlaváček a pak pan boha já děkuji za příspěvek a vzhledem k tomu že jsme dosáhli sedmnácté hodiny tak si dovolím přerušit projednávání tohoto bodu podobu interpelací občanů není důvod 
ale v ovčané čekají na sedmnáctou hodinou takže myslím že správné přistoupit k kdy interpelacích od občanů máme už tady několik přihlášených takže já plynule přechází projednávání 
já to mám ochucený vyfotil jsem si to 
kdyby náhodou to nezůstalo paměti počítače takže prvním přihlášením do diskuze do v rámci interpelace občanů je pan dušan kunovský olšanská dvanáct prosím zpět 
holuša 
takže jen si dovolím upozornit jsou tři minuty případně minuta na odpojit případně rameno minuta naro stáří dámy a pánové tak bych to upřesnil já nejsem tady za občana ale za vlastníka nemovitosti je to vlastně ta areál cesty na olšanské ulici který bude projednávané v další části já tím že se budu moct muset moc mluvit z vážných rodinných důvodů muset odejít během půlhodiny dovolil jsem si aspoň v kostce tady k tomu říci pár slov proto vaše další jednání diskuzi zároveň bych si dovolil zejména zdůraznit že dneska asi to určitě není o tom projektu který byl nějakým způsobem medializovaný a zároveň to jenom prvotní pracovní koncepční návrh soutěžní návrh tedy právě body stvořených prezentacích a pro diskuzích veřejnosti a bude paní architektka dopracovat a ten návrh pro schvalovací proces bylo podle jeho odhadu až někdy na začátku příštího roku takže dneska skutečně to technická záležitost kde to stávající telekomunikační budova a pozemku čtyřicet tisíc metrů čtverečných s kapacitou zhruba sto šest tisíc metrů hape a je tedy čistě podnět ke změně funkce to znamená stale komunikačně využití které skutečně technologie jsou překonané na rezidenční využití doplňkovými komerčními prostory my nebo koupili před třemi lety před v prosinci dva devatenáct padnout prosinci dva sedmnáct jsme uzavřeli smlouvu s městskou částí praha tři podle smlouvy krok za krokem doslova postupujeme samozřejmě to trošku komplikovanější že za tu dobu se tedy už třikrát vyměnila politická reprezentace ale za nás za investora zcela postupuje podle této smlouvy co tady naše závazky s výstavou mateřské školky za třicet milionů korun velkým parkem vytvoření velkého veřejného prostoru jsme připraveni tu smlouvu jakkoliv do zadku atd může to změnit na věcné plnění může to změnit naplnění finanční je to transformovna pět set korun za hape podlahové plochy jsou všecko vědci k jednání takže jsme k tomu připraveni zároveň bych rád požádal z vedení městské části prahy tři zabi neumožnily využít pro store a nesu ale třeba někde v druhé nebo v říjnu možnost veřejné prezentace tady toho projektu pretty přínosy si myslíme pro městskou část a vůbec otevření toho pozemku čtyřech kytarového kde sedmdesát procent toho pozemku se otvírá pro veřejný prostor pro zeleň pro vodní plochy pro umělecká díla pro obchody služby restaurace kavárny že by bylo správné než ten projekt apriori hned odsoudit tak a med možnost prezentovat med možnost ve světle med možnost diskutovat tak aby paní architektka měla možnost to prezident to do finální verze a úplně a poslední věta naší strany my jsme ten pozemek je to stávající zastavěná plocha to stávající pozemek který je který kde výšková dominanta devadesáti šesti metrů a ještě čtyři minuty chůze od metra panoš čtyři sta metrů takže čtyrech rychlé minuty chůze od metra pomalejší chůzí je to pět šest minut od metra kde jinde by měly vznikat nové stavby nebo nové nové byty než docházkové vzdálenosti na metra na brand fildu kde už stávající stavby stojí ale říkám velmi rádi by jsme dneska to je to bylo vnímáno čistě jako technické řešení nikoliv jako obhajoba nebo prezentace toho projektu retenci buďto paní tedy obhájí nebo neobhájí a kdežto neobhájí tak tak samozřejmě nebude děkuji děkuji takže beru že to bylo spíš vyjádření přenesení žádné dotazy nic tam nebylo to bylo sdělení v podstatě 
děkuji takže dalším přihlášeným do diskuze je pan jiří novotný jeseniova devatenáct 
jeden pro všechny můj dotaz je mnohem příspěvek je mnohem příjemnější týká se takové situace která nastala poté co obyvatelé z těch domu který které měly příležitost být privatizován něj respektive byty byly privatizovány také za dobu a od takzvaně toho úkonu do současnosti nemáme jasné dvě věci které bych chtěl se zeptat první je ta že a lidé se ptají a odpověď není co fond oprav který takzvaně nemáme v dané chvíli zajištěn jinak protože nové nová metoda nová forma správě nefunguje společenství vznik společenství vlastníků jednotek se neděje po poslední komunikaci dlouhé komunikaci jsme se dozvěděli že firma baleno možná v říjnu spíš v listopadu takže očekávejte nejdříve v prosinci že může proběhnout nějaké solární své je myslím si že po tak za takovou dobu kterou už ten úkol nebyl nebyl funkční je to hazardování protože ten font kromě jiného není spravován a tam směřuje druhý dotaz který jsem chtěl nebudu ho adresovat konkrétně nevím komu to patří pravděpodobně v návaznosti na dnešní bod který zde byl aktualizace plánu vedlejší hospodářské činnosti byt zprávy zbytkového majetku 
a komu platíme současnosti za fond oprav já žádnou položku takovou současnosti nikde nevidím a vyplatíme pouze zálohy za služby 
měl bych být rád stejně jako ostatní lidé akorát teď možná pozastavuji až a budu ještě více pozastavovat se nad tím až mi to zpětně někdo bude dopočítávat za dobu od někomu tři měsíce někomu půl roku za kterou už dávno je vlastníkem 
    

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/5913e4e13f02674fa22c0b5b28230647
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.