Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev 65d611b81ac5bd1d7605b059ca6bb6b4


ID jednání65d611b81ac5bd1d7605b059ca6bb6b4
JednáníVeřejné projednání studie “Založení nového parku pod Vrchem sv. Kříže - Kapslovna“
Další jednání města/kraje Městská část Praha 3
Datum jednání16.03.2022
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/65d611b81ac5bd1d7605b059ca6bb6b4.mp3
Délka audio záznamu02:11:41
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

    more 
ta 
se 
raz sraz výbory 
tak dobrý večer bych vás poprosil abyste se usadili na místa případně předtím si tady posloužily vodou nebo kávou nebo nějakým drobným občerstvením ještě bych připomněl pro ty kdo by rádi a měli takovou eminentní pozici že budeme o všech krocích dalších přednostně informovat tak se můžete tedy dobrovolně zapsat do prezenční listiny není to povinné ale je to zase jenom pro vaši informovanost ikonky nejsou povinny takže napište co co vám přijde vhodné 
tak 
tak  si dovolím teda jenom představit program dnešního večera a takový stručný úvod k to k tomu tématu tak v úvodu já řeknu tedy velice stručně v několika slovech 
genezi toho parku který chystáme potom filip tyto unit architekti je nám řekne jaké jsou záměry v širším okolí proto že jste si možná všimli že na to širší okolí olšanské vzniká studie pro i zadavateli mi i prkna a a do bude už bude samotné představení návodů parku tedy tým zdeňka sandlera potom bude kratší se představení lesní školky což je projekt v rámci parku pak bude taková krátká řízená diskuze protože na toto setkání bude navazovat anketa tak abychom si ověřili že ty věci na které se ptáme jsou závažné vhodně doplnily rám pak bude volná diskuze celé to plánujeme že bychom to stihli do půl osmé 
tak já bych řekl něco k samotnému tomu prostoru tak ty pozemky byly původně obecní v územním plánu byly vedeny jako rekreační plocha v roce dva tisíce jedna před tehdejší vedení praci posvětilo změnu na stavební parcely a pozemky na sedmdesát let pronajalo developery developerovi který slíbil jinak vybuduje sportovní a rekreační areál to jsou všem nikdy nestalo v roce dva tisíce šest radnice parcely změnila za jiné z dnešního pohledu značně nevýhodně v roce dva tisíce devatenáct hlavní město získalo v exekuční dražbě pozemky zpět do majetku a převedlo je tedy do správy městské části jedná se zhruba od vůli kterou oblast mezi parukářkou petrou ulicí pro zajímavost stálo to zhruba třicet dva milionů je získat zpátky odtud tedy potom ten záměr vybudovat park jste nevyužité travnaté plochy 
proměnit je tedy v plochu rekreační relaxační s estetickou funkci a se zvláštním zřetelem na rozšíření biotopu zvláště chráněných silně ohrožených obojživelníků a plazů což uvidíme v tom na návrhy to v té západní části potom v únoru dvacet jedna schválila rada městské části zadání vypracování studie zinku sendlerová a jeho týmu porota vybrala ze sedmi uchazečů během léta dva tisíce dvacet jedna potom lidé navrhovali pojmenování tohoto budoucího parku zúčastnil se jedenáct set dvacet dva lidí a jednoznačně vyhrálo tradiční lidové označení tohoto místa kaps slovná odtud tedy to pojmenování park kaps slovná v lednu tohoto roku doporučila místopisné komise rady hlavního města ten název ke schválení ještě není úplně schválen ale už se to čeká každou chvíli 
tak a devátou jedenáctý ještě minulý rok proběhlo projednání studie se zástupci sousedících objektů přímo v tom místě tak dneska jsme tu sešli abychom návrh té budoucí i parky praku projednali slámy tedy s veřejností a ostatními aktéry tak tolik můj úvod a teď předám slovo 
je něco zdravé za obor ochrana životního prostředí 
dobrý den tak já vás taky velmi srdečně vítám jsem ráda že jsme se sešli v takovémto počtu proto že je přece jenom náročná doba naříkat a 
mám opravdu velkou radost že jste si chvíli čas se seznámit vlastně i s prací kterou tady děláme dovolte abych vás teda ještě jedno tedy přivítala pana architekta pytle 
a musím se podívat přesně tak takže z unit architekty který kteří jsou vlastně zpracovatel studie obnovy ulice olšanská širším souvislostech širším území a zadavatelem této práce je ipr praha a ono to samozřejmě společně souvisí 
a hlavně proč jsme teda tady takový tam tedy začnu 
začnu dámou 
a to pořád pletou paní architektka s 
s api ateliéru pan architekt pleskot pleskot josef máme velmi jméno a také mezi námi velmi vítám a koho vítám vítám je pan inženýr sendler zahradní architekt který je vlastní vedoucí tohoto týmu pro 
vzešel z 
nemůžu říct architektonické soutěže ale se soutěže a 
zhotovitele na 
založení tehdy se to jmenovalo založení nového parku pod vrchem svatého kříže pak to dostal další jméno velmi hezké postupem jak jsme pracovali a tak to byly zahrady pod parukářkou taky nějaké souvislosti a jak říkal už můj předřečník karas světlík na základě na základě 
participaci s občany a vlastně i 
dotazníkové akce zvítězil jméno kaps slavná takže teď tady budeme mít pár kapsou slavná 
a na nikoho jsem a zapomněla jsem zapomněla jsem na pana doktora jirku sádla který tady není a to je třetí dopočtu čtvrtý do počtu vražd našich 
zpracovatelů studie a omlouval se protože jsou prázdniny tak je se svojí rodinou dětmi na horách pan jiří sádlo je velmi silný článek pro zpracování této studie protože víte že se pohybujeme 
ta plocha kde je i výskyt zvláště chráněných živočichů takže opravdu to řešíme důkladně já myslím že jsem řekl již všechno a 
proto proto dám tečka slovo panu architektovi slovy zároveň mám ještě představím svého mladého kolegu tímto mu děkuji je to adam padlo ho z odboru ochrany životního prostředí naše lednová posila stavební technik a bude pomáhat v rámci obsluhy projekce že si myslím že všechno a děkuji tak začínáme 
děkuji 
je to tady výborná hospoda jo nebo jste se si na poroučet 
či 
děkuji a vás poprosím potom když tak jenom o překlikávat slajdů já jsem já jsem jenom předskokan dneska by se určitě všichni těšíte na kapsle gnu a já jenom na úvod na úvod řeknu pár slov nám před asi měsícem a půl institut plánování a rozvoje zadal studii která se jmenuje studii olšanské ulice ale jestli můžu další další obrázek a ale je to úloha která je vlastně širší je to je to urbanistická úloha kteréžto černé je vlastní naše řešené území v tom v tom urbanistické měřítku a plus máme vlastně dva úkoly podrobnější jedno je řešit samostatnou samotou olšanské ulici která je tak jak všichni víte prostě jako velmi složitý prostor velkého měřítka a který není dneska úplně přívětivé pro pro pěší pohy a zároveň máme vlastně druhej prostor a to jsou pozemky mezi mezi areálem olšanských hřbitovů a zástavbou která je při jižní straně olšanské ulice což je vlastně pruh který je z naprosté většiny vlastnictví města a je zájem tohle u tohohle území otevřít pro pro takový nový lineární park a vlastně zelený spojení 
ze západu na východ a z východu na západ vlastně při poté poté severní hraně hraně oranje ulice hraní hřbitovů a ale jestli můžu poprosit další další obrázek a ale vlastně jsem tady chtěl říct a beru to jako jako jako určitý určitý jako jako jako důležitý komentář před tím před tou další prezentací že tohle tohle celé území který tady vidíte dneska vlastně víte vidíte olšanské hřbitovy vidíte vidíte parukářkou vidíte vidíte tohoto území kaps slovne a když si představíte nákladové nádraží jako zastavěný novou čtvrtí což je proces který dneska běží tak vlastně soubor těhle těch všech zelených ploch je a je vlastně jako veliký zelené srdce prahy tři a kam a je to potenciálně vlastně jako obrovská rekreační plocha která která jako i na pražský měřítko je je vlastně veliká a co ale není je propojení těch jednotlivých míst tak aby skutečně mohly fungovat dohromady a naším úkolem je vlastně 
když pominu to s koordinování toho nejbližšího okolí olšanské ulice tak je vlastně ať už ty projekty které běží a které jsou rozpracovaný tak ty další který po nás teprve přijdou propojit vlastně do jednoho velkého systému 
zelených ploch který který vytvoří to rekreační jádro toho toho širšího území jestli můžu dál a to je vlastně ta to je vlastně ta druhá rovina který jsem mluvil je tady je tady spousta spousta záměrů v tom v tom v tom území ať už jsou to ty záměry veřejný z hlediska parkových ploch to je to je prostě dneska už připravená studie na parukářka je to je to právě řešení řešení kapsle dny je to otázka ulice ulice želivského která je dneska v projektové přípravě a je to je to vlastně otázka řešení a řešení vlastně vlastně celý celý tramvajový je celý tramvajové tratě včetně olšanského náměstí a navazujících veřejných prostor a tyhlety tyhlety všechny záměry vlastně mi koordinujeme včetně záměrů soukromých což je jako ta největší akce která tady běží je samozřejmě jako proměna nákladového nádraží a ale těch těch pozemku kde dneska existují záměry které jsou v nějakém vysokém stupni projektové přípravy a který je třeba koordinovat je víc včetně toho největšího největšího území které vlastní společnost central group vlastně na rohu olšanské ulice a a ulici želivského prosím další a ještě jeden a jo to znamená cílem studie je vlastně zkoordinovat jednotlivé záměry v území a vlastně pomoct pro moc proměně tohohle celého místa který je dneska snímaný spíš z našeho pohledu negativně na na na a jako vlastně významný 
jako významný pozitivní prvek s převahou těch zelených rekreačních pro v rámci v rámci širších vztahů další prosím a to hlavní proč jsem tady ještě jeden je že jsme vlastně na začátku toho procesu máme za sebou analytickou část studie a začneme připravovat začneme připravovat vlastní koncepci toho řešení studie by měla být hotová do konce roku dva tisíce dvacet dva to znamená někdy prostě do vánoc letos a když ještě jednou kliknete tak součástí analytické fáze je onlajn dotazník kde kde se ptáme pokud možno co nejširšího spektra uživatelů a toho území jak ho dneska používají jak ho vnímají co vnímají jako negativa co vnímají jako pozitiva když kliknete ještě jednou a předpokládáme že až až budeme mít připravenou to koncepci tak bude jako kontaktní plánovací setkání někdy před létem předpokládáme v červnu jestli jste nějakým způsobem necháváte kontakty nebo nevím jak funguje jako rozesílání takových akcí v rámci prahy tři ale tak určitě budete informováni o tom konkrétním místě o tom konkrétním času a teď si můžu ještě jeden obrázek tak si dovolím udělat reklamu 
mezi váma a pokud možno šiřte dál ještě čtrnáct dní je možné vyplňovat ten onlajn dotazník ideální je tam se podivat webové stránky i pro praha cézet kde buď si můžete proklikat nebo je to ta webová adresa které tady dole to znamená je pro praha cézet lamino projekt sto třicet jedna lomeno olšanská a kde kde kde je kde je dotazník kde kde budeme rádi když nám necháte necháte vaše odpovědi jako jako uživatele a místní znalci toho území a nejenom vy ale když to tu informaci předá dál tak budeme rádi tak děkuji a teď už dávám prostor kapslovně 
doplním že ten odkaz najdete také na stránce plánují trojku kdyby někdo nechtěl si přepisovat tu složitější adresu 
tak konec konec prezentace takže děkuji panu architektovi tyto vy a jenom ještě v tom představení trošku budu pokračovat než předám slovo zdeňkovi serverová vítám mezi náma 
členku nebo jak to říci zaměstnankyní kozy kokos je možná to řeknete lépe jaká je zapsaný spolek říkám to dobře 
je který nám už dlouhodobě velmi dlouho pomáhá s komoditními kompostér mají zároveň zapojena jako v poradce projektu komunitní zahrady kterou budeme představovat možná 
nemyslím že to komunitní zahrady ale myslím komunitní zahrady 
pod 
pod kapličkou dneska budu potřebovat pomoc se trošku přemluvila takže vítám a děkuji protože v rámci kapsle rovny budou participovat na komunitní zahrady a koho velmi vítám taky tady zástupce zástupce týmu architektonického falera flora darida teda dneska opravdu karle mě budeš muset budeš muset zastoupit paní architekt štemberová která a řeknu to která má taky velmi velkou úlohu projekt tu kaps slavny který jde dá se říci i svojí cestou ale souvisí spolu ty dva projekty a to je to je lesní školka vlastně první lesní školka na praze tři která bude zakomponovaná do tohoto přírodního parku samozřejmě ona vzhledem i 
k požadovaným nebo k požadavkům nebo k tomu co se tady na praze chci tři chce tak ten tlak na umístění těch dětí do školek a vzhledem k tomu že nemáme vůbec tedy jež takovýto typ takovýto typ školky tak tato školka jede nebo tento projekt jde rychleji tak abychom mohli tu školku otevřít již září takže doufejme že se nám to že se nám to podaří tak pánové a je to vaše prezentujte představujte veřejnosti by se prosím dejte takže já děkuji za úvod a jenom já bych chtěl říct že jsme moc rádi že tady došlo k takové situaci kdy se to řeší komplexně a že jsme v týmu kde jsou junit architekti že tady sedí přítomny pan architekt zuzka ze sa architektu a že nám to připadáte že to dostává takovou jakousi kontinuální hlavu patu v uvozovkách že ten že ta celá že to není jenom náš parčík že to není jenom olšanská že to není jeden dům že to není školka ale že to je komplex takže to bych jako na úvod velmi velmi zdůraznil a 
úplně upřímně máme náš tým má problém s tím názvem kaps na že ti dva frantíci ten sellier bellot tem co to vymysleli a co tam ty patrony vyráběli také vyráběli trošku na jiné straně a je to zavádějící a tady ta jižní ta jižní strana toho našeho řešeného území tak pořád mám pocit že by se mohla jmenovat jako ty zahrady parukářky zahrady pod parukářkou protože ta kap na je je v tomto směru i když to nezbývá nám než tu demokracii přijmout jakože to byla nějaká anketa která ale možná kdyby byla větší informovanost o historii kapslovně a tak dál tak si myslím že že by to mohlo se někam posunout nicméně já než začnu prezentaci toho našeho menšího parčíku nebo těch dvou zahrad tak bych rád využil této situace a využil bych josefa pleskota který by přiblížil vlastně ten tu ty souvislosti který tam jsou za nás velmi důležitý protože 
ten náš malý apendix tam vznikl na základě celkem velmi podrobného rozboru celé parukářky vrchu svatého kříže a vyplynul z toho vlastně jako ten současný stav který tam je takže toto je strašně důležitý tak jak bylo důležité co říkal pan architekt o tom komplexu že ten že ta olšanská ty okolní věci jsou velmi komplikovaný a nejsou úplně nejlepším stavu takže stejně tak je důležité aby se do hry dostala dost dostal celej ten celý ten kopec takže 
dobrý večer dámy a pánové 
ono by se to asi možná před válkou těžko mohlo jmenovat kapslový na a mě to teda přímo kdyby to byla 
mě to přímo irituje je to přímo já jsem vstal úplně otřesený z toho názvu kaps slovná protože jednak místně nesouvisí 
u vůbec prostě územně to nemá nic společného je skutečně tam na druhé straně a kapsle rovnat jestli se nepletu to jsou prostě rozbušky to do do střeliva tak 
možná je to memento 
že se to tak stalo já myslím že bys to že byste to měl pane světlíku ještě nějak jako prověřit něco tak 
brutálního ne poetického něco tak hrozného co mě přímo od pózuje já prostě nemůžu přijmout a já se vzdávám autorství toho toho toho toho návrh 
rok to budu dal takovou malou technickou sice kapslovně jako ten podnik ta byla na druhé straně kopce ale na téhle straně přímo v těchto místech si to zkoušel či tam se přímo úplně tak pravda není zkoušelo se to samozřejmě blíž jsem ale ne v těhle místech ne tak na ono co tam potom ten název zlidověl a to proč zvítězil v anketě bylo to že ta starší generace žižková akú si pamatovala že když chodili tedy do těch míst tak nikdy se tomu neřekl jinak než kapsou na byt si to oficiálně tak nejmenoval takže to jenom 
tak je to prostě kaps slavná 
je to všechno teda pod pro mě teda celkově pomatený to co by se dalo chválit že jsme se tady dneska sešli s panem s ruskem a se studie a u netu tak možná po pěti letech protože už tehdy měl možná někdo koordinovat a tyhlety věci protože před v roce dva tisíce sedmnáct vznikla tahle ta studie která jestli si možná mnozí pamatujete byla složitě prostě za neuvěřitelného žižkovský ohřevu veřejně projednávána a v tomhle tom rozsahu radou doporučena k akceptaci tak teď se má teda teď se teda má znovu a nějakým způsobem koordinovat z týhle situaci vycházíme je toto území je během té doby se prostě zjistilo že a mě v tom v té v té lip se je není žádná voda že dokonce titulky jsou teda vznikají z povrchových vod takže náš původní předpoklad že by to ta plocha je mohla obsahovat jezírka nebo tu byl to to velké jezero tento jen ten tu vlastně vodní zahradu nebo ten vodní park to vyšumělo vyprchalo protože jsme zjistili že vlastně struktura toho územní a jak tomu říkám já tomu nebo říkat jinak než zahrady parukářky prostě nikla z nějakého rezidua těch městských pěstebních zahrad a který se mě staly vlastně nějakým způsobem během těch let jakoby opuštěným a zahrada má a vznikly vlastně zahrady defakto dvě s dvěma různými charaktery ta první které říkáme kamenná zahrada to je 
v západní polovině a lipsy a ta vznikla na základě impulzu právě ochranářů přírody právě těch lidí kteří tam objevili 
a obojživelníky a plazy navrhli jsme ji tak aby byla prostě táta ta to obyvatelstvo živočišná aby bylo chráněno tou zahradou a ta druhá ta východní část ta vznikla vlastně a na principu a jakési herní pro plochy protože tu herní plochu 
nějak jako je potřeba asi 
na u platíte parka s parukářky jako celku nebo vrchu svatého kříže jako celku nějakým způsobem legitimně vytvořit takže vznikly zahrady dvě jedna kamenná jedna herní 
a dělí je vlastně 
vero jižní osa která vlastně ústí do ulice peterovi a ty zahrady vlastnil odpovídají té vlastně blokové tomu blokovém schématu a založení založení žižkova a koneckonců i olšanské a ulice a 
proč je tady vlastně tahle ta situace než zdeněk začne vykládat konkrétně vlastně to co jsme řešili je tady proto že ta analýza nebo ta studie vznikala asi rok a půl jestli se nepletu pani cedrová dokonce dva roky protože byla dlouho dlouze projednávána jak už jsem říkal akceptována radou a jakoby a je zapomenuta a jakoby se má znova revidovat my jsme s ní vycházely protože byla schválena my jsme s ní z nich vycházely a navazovaly jsme na ní takže teď kon a nevím co se stane všechny tyhle testy systémy které jsou teda nějakým způsobem komunikační pohybový systémy které jsou tady nějakým způsobem vytvořeny tak buď budou akceptovány a dobře také první koordinační moment máme za sebou pan tam má taky místo protože všechny zájmy jsme nějakým způsobem respektive jeho investor protože to nestaví pan architekt pan docent úzké ale staví to nějaký investor který mu ty pozemky ty pěstební záhrady vlastně patří a je potřeba říct že ta zahrada nemůže vzniknout jestliže ten investor bude uspokojena je v tom smyslu že ten dum tam bude postaven pak teprve teprve když bude postaven tak se může stát že postoupí ty svoje pozemky k tomu aby ta zahrada mohla být realizována v tom rozsahu a písmena je to všechno důležité si uvědomit a a proto veřejné projednání a protože protože bez toho vedle toho a konsenzuální ho aktu ta akce nenastane ta možnost nenastane realizace by se zlobíte pane vladko já se na vás taky zloby ale teď konci to nebudeme očekávat jeho tedy na veřejném projednání až potom takže to jenom na úvod jsem rozčilený asi to cítíte a není tomu umožní ani jinak protože celá ta záležitost celej den proces se mi zdá že neprobíhá to zda by se hladce konsenzuální standardně 
uklidni je to moje tečka 
tak přátelé 
no můžete to vrátit zpátky na ten na tu prezentaci teda na tu velkou 
jasně cítili jste to energie tady byla nějaká vyjádřená takže já já nevím jestli mám uklidňovat nebo jestli to mám dál hrotit a dal říkat ty věci co nakousl pan architekt ale nicméně my jsme byli postaveni před úkol s kterým se máme se ctí vypořádat ten úkol samozřejmě není úplně jednoduché protože má spoustu vstupu který nejsou jednoduchý má spoustu vazeb které nejsou jednoduchy a je tam spousta zájmu který skloubit dohromady tak aby byli všichni nadšení aby všichni to brali jakože všem bylo vyhověno v podstatě asi skoro nelze nicméně jsme se pokusili profesionálně 
zkusit spojit tady ty jednotlivý jednotlivé vstupy který tam jsou a ať to je spolek krásná žába ať to je pan architekt zuzka rex vut jako s domem ať to je lesní školka nebo komunitní zahrada ať je to stávající objekt sportu plus další souvislosti který tam vznikají a další provozní vztahy které jsou tam jako nějakým způsobem nastaveny takže nám z toho něco vyšlo máme k tomu nějaký něco málo přes dva hektary území a v těch duo dvou celek třech hektarech území máme nějakou situaci kterou vás teď seznámíme je můžeme to můžeme dopustit kdybyste měli zájem ta studie je volně asi k dispozici u 
na praze tři na úřadě máme k ní do konce března shromáždit nějaká nějaká stanoviska 
předběžného vyjádření 
je zajímavé že nám chodí teda velmi pozitivní ohlasy a velmi pozitivní stanoviska jak od iprú tak od památkářů tak třeba magistrátu od velkého magistrátu ochrany přírody že všichni s tou studii souhlasí všichni se těší a a dokonce jsou tam takový to můžete si potom ověřit jako v těch jednotlivých vyjádřeních že je tam dost jako takového jako pozitivního povzbuzujícího povzbuzujícího procenta toho to v rámci těch vyjadřovat člověk že říkají že se na to těší a že to považuji za velmi velmi dobrý vstup do toho území a že ta jakási variace těch dvou zahrát s tím že tam věnujeme dost velké území věnujeme těm chráněným nebo ohroženým živočichům a současně počítáme s lidma který jsou tam pro nás jako taky docela důležití a počítáme i s těma všema aktivitami které tam jsou od toho domu přes krásnou žábu přes co se vlastně bude dít třeba s tou lesní školkou nebo jakým způsobem se bude dál vyvíjet a komunitní zahrada takže tady máte tady je vidět v rámci těch v jejich vztahu je vidět to řešené území je především teda je soustředěno na tu jižní část těch dvou zahrad a já to mám úmyslně tu prezentaci nachystanou tak jak je ta studie abyste věděli že takhle to pokračuje takhle to je chybí tam potom pouze ty vyjadřovat č a chybí tam ta velká velká situace architektonická nakonec nebo koordinační 
spousta tady bylo řečeno jak to že to je takovej ten odkaz na tu parukářka kde mi v tom roce dva tisíce sedm nás už jsme upozorňovali že to území je velmi důležitý pro celý kontext jako a v tehdy bylo oploceny bylo zanedbaný bylo v podstatě skoro komplikovaně přístupny dneska jste situace zlepšila a myslíme si že tím jak bude pokračovat dál pokud se to povede dotáhnout do zdárného konce a pokud se nestane nějaká apokalyptická situace jako u nás anebo v evropě tak tak to bude jako velmi příjemná práce a těšili bychom se na něj a ještě zvlášť když bude v koordinaci s těma ostatníma tak tak to bude zajímavý teď to můžeme asi prolétnout a já si myslím že pak bude důležitější si o tom povykládat a říct si nějaký nějaké věci tak jestli můžete můžete to projet jako 
ten stávající stavby asi všichni znáte to to je zbytečný nějak nějak se mu dlouze věnovat a 
majetkově tady už to bylo také řečeno že tam ten spodní pruh tmavší je teda soukromý pozemek kde stojí ten dům a plus ještě tam ta vazba si toho skoro třiceti procentního prostoru v tom území který teda je podmíněno nějakou dohodou že upuštěno městu jako veřejná plocha za předpokladu že tam dopadnou nějaký schvalovací procesy a na polohopis výškopis asi není důležité nějak 
je škoda že tady není pan která by jirka sádlo jako ohledně toho té botaniky a tedy těchto věcí protože mi to považujeme za docela docela důležitou věc a ten park nebo ty dvě zahrady chceme dostávat to takového příjemného přírodního charakteru s využitím i těch na komplikovaných dneska komplikovaných invazních dřevin v podobě třeba akátu který s kterým tam pracujeme a zase jako vycházíme i z těch biologických průzkumu pana docenta bojara kterej který to tam naznačil a my jsme jako tým s tím nějakým způsobem začali pracovat tady vidíte nějaký nějaké podklady je to vždycky komentovaný ten biologický průzkum komplexní je k dispozici zase na úřadě je to volně přístupný a a my komentujeme vždycky jednotlivé části 
ten komentáři většinou že se snažíme vyhovět ale jsou tam jsou tam situace kdy máme nějakou polemiku a tu polemiku se snažíme v té v té v práci jako vysvětlit proč a to můžeme dojet potom polyfunkční dům pitterova máme tady pana docenta významného architekta pražského kdyby k tomu chtěl pak pohovořit nebo kdybych chtěl nebo někdo z vás si ho chtěl na to zeptat tak aby to nebylo zprostředkovaně že my budeme obhajovat ten kterej taky má svoje problémy asi a nebyl tam úplně stoprocentně chtěný ale nicméně my jsme se s tím vypořádali a ten dům nám tam nevadí a myslíme si že v případě že to území se bude dál vyvíjet a že pitterova se stane významnou ulicí která může mít může být velmi příjemná z hlediska parteru a z hlediska různých služeb který tam můžou vzniknout že to nebudou ty opuštěný dvory skladiště kontejneru a a odpadků jako je to dneska tak tady je to zase bych nechtěl komentovat máme tady tvůrce tvůrce lesní školky je to jenom tady jenom naznačená ukázka toho že a ten prostor v rámci toho území byl prověřované a byl prověřované si myslím velmi pečlivě z mnoha důvodů bylo stanoveno ta lokace byla stanovena na to místo číslo tři na ten žlutej objekt a my ho v tom území máme zapracovaný ten prostor školky a myslím že to bude pokračovat jako zdárně celkem 
pohodě dál takže 
to je zase lesní školka to bych potom nechal kolegyni aby o tom nějak mluvila komunitní zahrada je zajímavá že tady ta tady ta skupina ten řádek celkem mladý šikovný lidi tak to pojali velmi velkoryse a nakonec ta velkorysost asi je trošku přetáhla trošku malinko myslím zkolabovaly s tím že to nedotáhli ale máme tady zase zástupkyní od kozy kteří jsou nesmírně zkušení a spolupracujeme s nima už několik let na různých akcích takže je tady záruka že v toto místo který mi tam nechávám jako volně bude někdy naplněno tímto objemem nebo tímto provozem nebo touto náplní tak 
tady je taková ještě ukázka toho s čím jsme končili v roce dva tisíce sedm nás kdy jsme měli představu že bychom tam tu vodu přece jenom v tom území zkusili nějak nějakým způsobem 
nachystat ukázalo se že i ty hydrogeologie který vlastně v tom území jsou že tam je patnáct metrů písek pak jsou kluzný vrstvy a že tu vodu udržet tam je velký problém takže to je situace a která vycházela tehdy jako jedna z možnosti můžeme pokročit tady je ta situace vlastně která je ta současná a máme tam na té na té straně východní takovej ten appendix jak je takto je soukromý pozemek ale my jsme tam úmyslně nechali když ho v té v těch zahradách neřešíme je to taková možnost kdyby se uvažovalo o tom celku jako takže by tam to území mohlo vypadat takto ale samozřejmě to soukromy pozemek a ne vůbec si neděláme žádné nároky říkat jak to mají dělat je to otázka dalšího vývoje a a dalších konzultaci nebo tady je ještě k té studii parukářky dva sedm nás že tou zemí který jsme tehdy 
vlastně řešili jakože důležitý a vlastně byl tam takový v rámci studie byl takovej apel na vedení městské části aby se s tím územím začali nějak zásadněji zabývat a tady měli takový tři variace od té úplně nejjednodušší že to je taková volná otevřená pobytová louka přes tu přes tu střední která vlastně v podstatě ukazuje ty dvě možnosti že už tam uvažujeme o těch dvou zahradách až po tu třetí kdy teda byla velkorysá a zkoušelo se kdyby vyšla ta voda takže by mohla vypadat asi takhle s tím ostrůvkem 
tak že tam jsou nějaké texty schéma členění kamenná zahrada je to úmyslně tank grafika je úmyslně přetažená představená do takové jasnější vizuální polohy kde je ta lesní školka je tam dům je tam je tam komunitní zahrada altán bistro a rozdělení základních těch dvou zahrad 
koordinace tady zase jako pořád tam zdůrazňujeme ten soukromý pozemek toho rex vodu kdy v jižní části je to dost velká plocha a v případě že by to nedopadlo z nějakého důvodu tak dochází k docela velkém ohrožení vlastně vůbec principu užívání plochy a jejího zapojení 
cestní sítě snažili jsme se vycházet zase abychom ne archiv ne chovali jako bychom nedělali takovou tu klasiku krajinářské nebo zahradní architektury ale abychom vycházely z nějakého genia loci místa abychom citlivě zakomponovali ty jednotlivé části který tam dneska jsou a na nich vlastně postavili ten základní princip který je tam ten diagonální pruchod jsou tam nějaké vazby můžete tou zahradou chodit jako tou levou herní opravou herní můžete chodit v podstatě volně je tam takovej jako intenzivněji udržovaný travní porost a ta kamenná zahrada už má svoje a dispozice jako podstatně jiný a je to hodně zaměřený na na to aby ty různí živočichové aby se tam cítili dobře aby měli takovou jakousi přirozenou ochranu a do toho jsme se snažili jako vstupovat i nějakou mírou architektonického nebo výtvarného výrazu v určité harmonii s tím prvkem biotickým a abiotickým který tam bude hrát významnou roli v podobě těch kamenů skládaných hromadných prostoru který budou vysloveně jako mediteránní až po prostory které budou jako uzavřenější na takovej ten takovou tu přirozenou ochranu že když tam budou chodit lidi tak mají to jako trošku vymezený a je to taková jako přirozenější vazba kudy můžu chodit a kudy chodit jako spíš nemužu a je tam maximální snaha zakomponovat ty třeba ty tu někteří tam dneska dneska jsou vybudovány a je o ně stará no takže aby jsme zase je spíš podpořili a abychom tam nastavili i pro ty další živočichy jako jsou ty ještěrky a tak dál abychom nastavili nějakej systém princip a současně ta zahrada byla jako takovým zajímavým výtvarným artefaktem takže to si myslím že do toho dalšího stupně bude velká výzva jako třeba při výběru kamene při výběru té horniny při výběru vůbec jako zrnitosti nebo velikosti těch jednotlivých objektů který tam budou plnit tuto funkci vlastně dvojí funkci harmonickou na které je založený a považujeme to za dost důležitý takže ty zase to členění těch cest vychází z toho principu členění cest na parukářce jste studie má to nějakou hierarchii podle toho jakým způsobem jsou navázány ty jednotlivé sítě jednotlivé cesty a jejich důležitosti pro ten provoz je to udělané tak že samozřejmě předpokládáme že tam bude nějaký požadavek na integrovaný záchranný systém že tam bude určitý požadavek na na vjezd do určité fáze třeba i nějakých těch hasičských těžších vozidel a že ta zahrada by měla být na jedné straně přátelská příjemná přírodní na druhé straně by měla být i provozně jako 
dostupná a geologická 
zeleň vegetace asi je to trochu vidět že ten ty kameny který tam máme tak my máme úmyslně v těch vizualizacích nebo v tom v tom znázornění je máme aby byly vidět jak jsou ale předpokládáme že ten vývoj bude takové že ty kameny budou zarůstat a budou se stává součásti těch toho celého systému ekologického takže pravá strana pobytový trávník herní trávník úmyslně tam nedáváme nějaký rádoby prvky takové takových těch dětských radovánek jako průmyslových ale máme to založeny spíš na to na tom přírodním aspektu i výběru mobiliáře výběru nějakých těch prostoru proher tam si myslím že nabízíme u té u té třeba u té levé zahrady to je kamene nabízíme spoustu obrovského množství jako krea pro kreativitu jak teda doprovodu rodičů dětí prostě všeho že tam nabízí spousta věcí který jsme se pokusili znázornit jenom na pár na pár obrázcích dál 
takže si můžete projet jako tady je třeba ten horní levý obrázek je taková věc která si myslíte že by tam mohla být jako že takhle by mohl vypadat ten ten povrch těch kamenů a někde budou samozřejmě skládaný víc někde budou sedaci někde budou obytné nižší a někde naopak bude to území 
mírně znepřístupnění právě z toho důvodu aby aby tam byla zachována jakási jakási přirozená ochrana aktivity jsou zase zase to všechno souvisí ho pitterova zuzka dámy z lesní školkou komunitní zahrada biologická věc jako krásná žába a spol že tam bude mít taky svoje nezastupitelné místo a vlastně na tomto bylo postavený že jsme se snažili tomuto principu vyjít maximálně vstříc a do té do té lokace ho zakomponovat 
přirozenou cestou po pravděpodobně budeme muset to území nějakým způsobem osvětlit protože to bude veřejný prostor budeme to osvětlení jako minimalizovat nebude to taková ta klasická parková pětadvaceti nebo třicetimetrové lampová spoušť ako kolem cest ale jsou tam nějaký křižovatky je tam různá možnost toho nasvětlení to samozřejmě u toho domu to budeme konzultovat dál s tím vývojem pokud u toho projektu budeme a budou po nás asi chtít jako 
tu průchodnost a ty křižovatky aby byly nasvětlení zatím to máme před projednaný a oni to musí spočítat vypočteným nevyjdou a my musíme argumentovat proti nevyšly tak proč to také že tam jsou taky jiný jiný kategorie toho vstupu do těch výpočtu než jenom ta jejich striktní matematická nějaká nějaká záležitost tak 
to můžeme projet tam jsou nějaké řezy tou zemí by tam nějakým způsobem moc ne ne zasahujeme do těch stávajících které nutty terény necháváme šít a pouze jsou tam ty místa vždycky mezi těma cesta máte jako zvýšeny ty kameny třeba do toho půl metru sedmdesáti centimetrů které jsou s různým způsobem předpokládáme že bychom mohli najít nějakou horninu která bude stejnorodá jestli to bude něco kolem prahy tady je to bude nějaký rohovce nebo něco takového asi se nedostaneme k těm původním kamenů z kterých je ten kopec založený ty lomy jsou zavřeny a musela by to být velká náhoda že by jsme někde nějakou deponie prostě našli ale uvidí se tak můžeme to projekci unie ty za hmoty tou zemi aby ti jenom předpokládají nemají to být nějaký vizualizace ale mají ukazovat jenom ten ten prý toho rozdělení a té charakteristiky těch jednotlivých ploch který považujeme za důležitý 
to můžeme projeto těch obrázků je tam víc takže 
ještě jednou říkám ty kameny jsou tečka jako hmotově naskládané ale ty povrchy budou daleko měkčí a wifi ale bude zarostly spíše tady problém jako na který upozorňuje pořád jiří sádlo že tam může dojít k takové té řízené sukcesi v případě údržby která nemusí být vezmete údržbě tady u této zahrady jako specifický a může dojít k tomu že při určitým fázi třeba zanedbání tam můžou nastoupit i ruderální společenstva který můžou jako schvátí a tam je s tímto třeba bojovat stejně jako s tím aka ten který bere ta jeho původnost ne původnosti tady taky jako velmi komplikovaná a to že ho někdo zařadil do té invazní kategorie je taky jako k zamyšlení a vždycky je s tím potřeba nakládat jako velmi opatrně tady s těma termínem a nebýt ten radikální řezník zařadí a všechny akáty pryč a jaká ty byly na parukářce jako prvním biologickým osídlením dalo by se říct na parukářce jsou agáty jako původní dřevina byť dneska jsou komplikované takže my máme spoustu těch akátu který nechá ale na hnízdění ptactva jsou velký malebný a trend je ten že se budou ty drobnější výmladky který tam jsou tak se budou likvidovat a budou se nahrazovat jako přirozenou vegetaci a budou tam střechy budou tam tubě budou tam javory budou tam lísky habry prostě a nějaký hlohy a tak dále prostě máme snahu aby i ten i ty třeba ty dříny jak jsou tady nakresleny nebo v vizualizaci aby spíše jako přírodního charakteru aby to byly vícekmenný aby to byly keřovitý charaktery aby aby jsme tam nedělali nějaký úplně novotvary které jsou běžné jako v klasickém krajinářských parků to máte ještě jako jednou černobíle jednou poeticky jako barevně základní bilance propočet nákladů nejprve jsme dělali a docela poctivě jako i ze zkušenosti 
inflačních ho charakteru který dneska je jako trošku ale tím že tam nepoužíváme moc železa ty ty ty jednotlivé materiály které šly třeba úplně násobně mnohanásobně procentuálně nahoru tak si myslíme že právě ta jaká ten jakýsi příhodně aspekt vymohli nějakým takovým jako principem úpravy a tec takže vychází to potom na metr čtvereční to vychází jako taková nižší nižší a která je v rámci průměru vzali dvacet parku podobného charakteru tak s tou cenou jsme na té spodní hraně spammeři záleží potom ten kámen doprava kamene a umísťování a tak dál tady je pár příkladů jenom inspiraci to neradi používáme ty inspirace aby to nebylo jako zavádějící ale ale ten princip jako když si vezmete určité části toho území tak by mohl vypadat takhle takže v tom městě taková ta městská divočina je taky termín kterým se teďka strašně mluví a a je je velmi aktuální je velmi in ale je to zase na té misce vah a je to zase na harmonii a na tom na tom vyváženým přístupu kde si můžu dovolit a v jakém procentu ve vztahu k tomu že tam bude bude chodit člověk a budou tam máme představu nějakého nějaký to vyššího stupně ochrany těch živočichů nebo přirozeného stupně ochrany a jejich rozmnožování takže je to velmi citlivý a mělo by se s tím zacházet velmi opatrně aspoň co máme zkušenosti z podobných materiály konstrukce kámen kostka mlad nějaká živice 
a 
tady jsou tady se dostáváme do té kategorie to jak jsem se bavil o tom těch dětech a edukaci a o tom jak by mohla vypadat prostě jak by mohlo vypadat dětské hřiště jak by mohla vypadat jako určitá charakteristika když mohu něco tvořit takže tomu mohou tvořit jako z materiálů které jsou místní a mužu a může těm dětem dodávat daleko vyšší stupeň kreativity a tady si myslím že tím že tam bude třeba ta lesní školka že to už tomu nahrává že ty učitelky už by mohly tímto způsobem a k tomu přistupovat stejně tak jako nějaké info systém třeba ohledně těch živočichů by zase mohl být součástí toho doprovodného programu z těch dvou zahrad takže to je to je taková věc jako kterou která se těžko projektuje která musí vycházet z nějakého citu proto místo pro ten materiál a a tady vidíte že jsou tady zdi které jsou foceny někde v mediteránní někde prostě v chorvatsku a jsou zdi které jsou foceny na českomoravské číně tady a fungují stejně materiály můžou být jako stejně když pojedeme dál ještě tak to máme třeba ty úpravy jako těch týpí člověk různých co bylo na tom předchozím obrázku napravo že ty děcka prostě si poskládají ty věci jak budou chtít na těch kamenech si můžou skládat můžou tam svačit můžou tam obě žijí tam hrát nějaký hry a současně může být jako místo k odpočinku že to nemusí být vždycky jenom nějaká parková lavice jako standartního charakteru takže zvláště u kamene zahrady si myslíme že to bude dost jak významným prvkem a významným takovým jakýmsi průvodním jevem tady toho 
je tam toho moc jako je máte vlastně možnosti neuvěřitelný že to je vlastně že to není úplně přesně určeny tak ta tvorba se tam nabízí vlastní a tak kreativita se nabízí v podstatě jako neomezeně a ten mikrosvět který můžeme vytvořit tak si myslím že na tom o tom by jsme měli hodně přemýšlet jako a tento prostor těch malých dvou hektarů zvlášť toho jednoho hektaru teda je zahrady k tomu vysloveně vybízí a myslíme si že by to mohlo fungovat no to je 
průvod asi jako celek tedy tou naší studii a já nevím jak je program jestli budou otázky nebo kdy teď nebo 
ano 
ještě než 
se připraví prezentace lesní školky tak bych tady jenom chtěla pro řidiče 
moudrost pokora 
úcta k tomu území je to co 
by nás mělo všechny tvůrce ať na pozici úředníka nebo objednatele tak na pozici politiku tak na pozici architektů spojovat 
jinou dávám slovo 
paní úřednice beru tak dobrý den jo je to slyšíme to 
tak já jsem tedy použila termín stekník školka proto naši školku to je termín zdeňka sandlera když jsme viděli to místo tak s tím trošku souhlasíme protože navrhovat lesní školku místě kde není les je trošku jako zvlášť nicméně to zadání na lesní mateřskou školku vycházelo prostě spotřeb úřadu městské jak městské části zadání bylo z odboru školství kvůli nedostatku míst veš ve školkách a my jsme se snažili se napasovat do toho 
do toho zadání jistou co nejlíp viděli jste ty pozice kde je ta lesní školka se pohybovala já bych ještě začátkem chtěla velmi poděkovat kolegům z autorů parku kteří byli velmi vstřícní a celou dobu vlastně ta spolupráce byla výborná a i vlastně odbor školství celou dobu velice jako s námi spolupracovat a myslíme si že na to co tvoříme tak že se to vlastně daří velmi dobře a opravdu doufáme že se podaří v letošním roce to postavy takže my jedeme opravdu jinou rychlostí ta studie byla odevzdaná my jsme si a už před pěti měsíci a teďko pracujeme na prováděcí dokumentaci a to umístění lesní školky jste viděli a můžeme a tady jenom jsem chtěla ukázat nakolik je to lesní toto místo tohle je to odstupu vlastně tady vpravo vidíte ten areál sportovní a místo je přesně tak jak je šipka takže vlastně není to úplně a 
jako bych řekla úplně ideální proto jsme se snažili původně to školku dostat do místa kde tech stromů je víc bylo to skrytější blíž takovým jako přírodního charakteru nicméně nakonec nám to podařilo ještě mám tedy jednu fotku je trošku depresivnější podzimní a to umístění je takhle vidíte vlastně ty lemy která ta který ta školka má 
to znamená výhled na tyhle ty vysoký věžový domy vpravo je potom nebo tady v tom místě teda vlevo je potom ten toho sportoviště a vlastně ty plochy jsou tečkou současném stavu takový poměrně vlastně neutěšený jako že to nemá úplně obsah teď se tam v podstatě jenom chodí venčit psy a vlastně není tam krom těch písmem které jsou je takovej výtvarný prvek a těch žabích tůněk tak to není úplně jako místo použiteln ale my jsme tam v tý době tečku byly několikrát a vlastně máme pocit že ta školka jakmile se tam dostane a bude tam i třeba dřív než je ta samotný park tak to vlastně začne žít jako úplně jinak a hrozně se nám ta představují špičku líbí ta jemná a tak tohleto je vlastně náš když jsme se do sebe toho místa taky taková jenom jako způsob jak jsme se snažili umístit ty pavilon g i jak se s tím místem jako poklad to co vidíte jsou už je navržen domečky stávající cestička a tady je vlastně vidět jak jsme se snažili nemění to co tam je taky jako podle autorů studie ale vlastně vyrovnat se s tím co v tom místě už existuje a my jsme v rámci toho i s tedy s kolegou kratochvílem a dalšími kolegy absolvovali cestu po lesních školkách aby jsme zjistili úplně přesně jak ten provoz funguje a to je vlastně hrozně zajímavá záležitost protože v praze jsou teda teďkom jsme byli ve dvou lesních školkách úplně pražských tahle ta jedna hvězdy v lese je za hvězdou za oborou hvězda a vlastně vidíte jak to je úplně vlastně jednoduchá dřevěná věc a nám se hrozně líbila ta estetika toho je vidět že to vlastně hodně inspirován tady třeba asi waldorfskou školu kou ale takovou jednoduchou jako přírodní estetikou a vychází to vlastně z principu že ty děti jsou opravdu valnou většinu doby venku a ty vnitř ty zařízení těch domečků nebo tech toho zázemí tak slouží jenom jako pro několik hodin denně nebo když je úplně nejhorší počasí a to je princip kterými jsme se v tom návrhu snažili taky zachovat jde vlastně o takový jako dočasný můžou to být někdy víte že se používají jurty nebo maringotky ale to vlastně v našem případě nešlo použít tyma tohleto je už záběr z lesní mateřské školky lesní teda to to je opravdu jako kuriózní protože tohle je těsně pod avu u vlastně základní školy u studánky mezi hřbitovem dráhou a základní školou takže jako mají kousek do stromovky ale lesa teda opravdu moc nemají vlastní to co mají také vybetonovaná nechal handle plocha ale vlastně velmi dobře se s tím jako poprali jsou tam vás takový jako typ nějakých maringotek mají takový maličký zázemí používají všechno co je a třeba a vlastně tak si řekli když už teda ta je to betonová plocha no tak tam prostě budeme mít ohniště kousek která tam vždycky vybourali a když potřebuji zastínění mají tam když prostě ten provoz vidíte že sbírají dešťovou vodu uplně třeba kuriózně takhle do plachty ale tak taky všechno se dá využít no to je to taková trošku napůl samodomo a vlastně v tom principu těch lesních školek je že je to má i vlastně velmi omezený to technické vybavení 
no takže je tohle je třeba jejich společenská místnost kde my jsme byli já si myslím že v listopadu 
bylo asi tak jedenáct stupňů pršelo a ty děti obědvali takhle venku jako pod stříškou docela to bylo fajn také no a tohle už je teda náš návrh školky vy jste ho viděli usazený jakoby v situaci máme vlastně základně jemně oplocený prostor a tři domečky jedno je ložnice jídelna a a malý jako místo pro toalety ty stromy co jsou ty pevná kolečka tak to jsou ty co tam necháváme plně zase v principu studie když jsme rádi že tam nějaký jsou takže vlastně asi si je necháme všechny a 
to rozvržení vychází prostě z toho tvaru a který respektuje prostě návrh tady a tedy jeho a sendler pleskot a tak dále protože vlastně my jsme se jenom bus potřebuje dostat mezi ty stávají ty cesty jakoby který tam jsou takže to má takovouhle nepravidelnou nepravidelný tvar a levá strana je nechala jako pěstební prostředek je podstatě jako takový shromažďovací místo a založení školy ještě taková schovka 
si můžem dát tady je vidět jenom řekl že to vlastně maličko od toho sportovního klubu klesá dolů maličko je to v terénu a ty domečky jsou posazen všechny různě vysoko a využívají toho když toho prostoru pod sebou na uschování věcí protože je to by jeden z těch principu ti školky je že to vlastně musí být dostatečně bezpečný my nejsme vlastně v místě který by bylo někde v lese kde se dá použít třeba jurta to se stává že někde ty rty se poškozují do toho se dá velmi snadno vlízt takže tohleto to vlastně to na nízkonákladové řešení tady nešlo takže ty domky jsou jako poměrně taková klasická konstrukce ale dřevěná opláštěná dřevem a jsou schovaných vlastně většinou jsou popnutí nebo se zelenou střechou 
tady je trošku jen maličko vidět jsou ty ty rozměry tohleto je jídelníčku je vlastně to není největší ale je to místo kde vlastně je oddělený ten denní provoz jako herna a jídelna 
a je tady ještě vidět jakoby to rozložení pro šestnáct dětí a maličká kuchyňka 
ložní čočka ta se vytápí ta je jako úplně zimní provoz ty děti spí ve spacáku na a mají dečku ještě takže i když mrzne tak se tam dá jako tak se trošku vyobrazení no ale funguje to mají takový kočičky a jako navržený ještě si můžem zpátky jenom vlastně ta loď má takový oddělených ložnic ty děti jsou vlastně mají každý takový jako oddělen spaní a ten domy je ten domeček je vlastně poměrně málo prosvětlený protože opravdu jakoby má sloužit na to spaní přes den a toalety což je taková největší kuriozita pro nás ty opravdu jsou kompostovatelný hygienicky schválený ověřen a ve je to opravdu velice zajímavý a všechno to funguje vlastně bez vody na a vlastně se to všechno odváží je také čistý provoz jde to i v rámci města tak tadyhle byla taková inspirace jak asi přibližně ty domečky budou vypadat a právě miss prostě si myslíme že to úplně nemá být jako ten typ jurty ani z provozních důvodů ani z toho že jsme přece jenom ve městě a na druhou stranu chceme to mít hodně přírodní nejsou teda behem na něj nějaký by při dizajn novaný jsou poměrně jednoduchý ta jejich funkce plsti je taková aby se daly otevřít a zavřít a přes noc když tam nikdo není tak aby byly bezpečně zamčený 
no a tady to jenom zahrada aby byly vidět vlastně ty rozmístění těch jak je ta funkce provázaná vlastní tou s tou přírodní školkou takže to je místo na herní zónu s pískovištěm který není úplně jako nazvaný pískoviště je to místo pro pěstební zahradu milatová plocha pro ranní kruh který je úplně volný nějaký ohniště a ještě jako má drobné vybavení dál tohle je asi jsem jako charakter co by jsme to chtěli docílit taková hodně jednoduchá záležitost tady kdyby pak někoho zajímalo tak jsou i vlastně druhově co jsme vybírali jsou to vlastně všechno domácí naše dřeviny snažíme se aby to taky zapadalo prostě něco tamiya o jako ovocného aby zase se prostě je to trošku kvetlo a dalo se tam něco pěstovat tak můžem tady trošku vidět jenom ten výběr taková takový krásno hry a 
to všechno tady je moje kolegyně nějaká která se omlouvá všechny vás zdraví tak já vám děkuji 
já ještě prosím jenom k tomu děkuji moc za tak krásnou prezentaci a já jenom ještě chci říct co bylo pro nás pro všechny který vlastně pozorovali vznik této studie na začátku vlastně bylo zadání které nebylo určitě jednoduchý vím že přinášel 
i od architekturu hodně dotazů proto že jsme zpracovávali a věděli jsme že to území má hodně limitu který bude se muset překonávat já to jenom zkrátím přesně na 
záměru lesní školky umístění do přírodního parku začátku jsme se na to 
když řeknu já osobně dívala takovou jakoby 
jsme neznalosti co to prostě může přinést co to bude a výsledek je jsem si díky jak panu pleskotová panu senátorovi paní štemberová dalším 
harmonický celek který je sice ve studii ale myslím si že přesně tak jak to architekti teprve popsali je to prostě může fungovat že vlastně opravdu ten výsledek já vnímám jako jednu velkou harmonii která když se podaří v tom postupovat dál tak si myslím že to bude úžasný přínos pro prahu tři a tam se mi myslím že je vlastně práce všech úředníků tak především architektů a to je to jsou 
při tvorbě veřejného prostoru je velmi důležitý a za to děkuji takže předávám slovo panu světlíkovy karlovy tady bude místy skoro 
tak já bych poprosil vždycky trošku ve zpoždění projektu plánu také to projedu vcelku rychle až před tím než vám dám slovo k té úplně volné diskuzi tak by využil ty tematické okruhy které má připravené k případnému doplnění nebo schválení ať už jakékoli strany čili bych v té anketě která bude navazovat máme ty dvě zahrady rozdělené a ohledně té východní se ptáme což je ta pobytová herní jaké a typické to znamená přírodní vybavení by ti respondenti přivítali a teď když tak mě doplňte máme tam nějaké ty atypické přírodní lavičky koše objekty z klacků které jsme viděli pro ty dětské hry případně ohniště tak kdyby někdo měl další podnět tak dávno se nám někdo vás budu trošku pobíhat protože jinak není slyšet v tom přenosu 
dobrý den já jsem se chtěl zeptat proč tam není nikde pořádně počítá čas mám vodním prvkem pro děti když už je tam natažená teda voda auto sportovního centra tak třeba neudělal něco podobně jako třeba malešický parku protože to se myslím že teda na praze tři zásadní chybí září se mění podnebí tak jak se nám mění a budeme tady mít čím dál tím víc teplejších dnů 
tak tohle asi 
jsme viděli že že tam určitá vodní 
se tu tedy zaznamenám ale myslím že na to nám potom odpovědi pan architekt ci nebo 
tak každopádně teď to berte spíš jako sběr podnětů do ankety není to ještě to že bychom měli se vrhnou do těch témat rozpracoval nějaké široce diskutovat čili pokud ještě někdo má k této otázce k té východní části k té pobytové zahradě co by tam přivítal 
nemá tak výborně a přijdou dvoje tak potom se ptáte k čemu by lidé tu pobytu zahradu je tu herní pobytovou využívali zase abychom znali du ten důraz který na to užití nebudou klásti k relaxaci ke hrám to znamená si tam můžete hodit tašky hrál fotbal nebo něco podobného pikniku v trávě zase napadá někoho další užití 
výborně tak kdyžtak to můžete potom později sdělit 
tak a další otázku je v západní části navržen přírodní zahrada s hlavním důrazem na prostředí vhodné pro tam žijící chráněné živočichy a tedy zněla otázka což je teda 
otázka úvazy jestli by lidé přivítali tu příslušnou výsadbu která by měla i nějaký výukový účel to znamená aby se tam ukazovali ty druhy rostlin které jsou u nás ne ne úplně typické třeba spíš jsou typické bylo mediteran a zase nějaký skupinách takových aby aby mohli chodit třeba školy se podivat a bylo to tam připravené tak zase otázka kterou dáváme 
tak potom tradiční otázka ohledně režimu psů pohybu psů tak zase nabízíme při různé varianty psi všude na volno všude na vodítku v pobytové zahradě navolno přírodní na vodítku zákaz pohybu psů v celém parku snažíme se vyčerpat úplně všechny ty možnosti pak ještě jedna možnost vymezená část pro volný pohyb psů v rámci pobytové zahrady a jinde na vodítku tak napadne ještě někoho nějaká další možnost 
no 
já si to tedy zapíšu 
a teď dále se tam ptáme na vznik komunitní zahrady která je tam byla plánovaná už tam byli ti organizátoři podstatě že propojení a potom se rozjeli do světa nicméně ten záměr zůstává 
stále ve hře takže se ptáme jestli by občané přivítali ten nebo respondenti přivítali vznik komunitní zahrady a pak případně zda by se aktivně zapojili pokud by se aktivně zapojili tak budeme sbírat kontakty 
a další otázka je na viděli jsme tam ten altán občerstvení plus toalety v té jeho západní části tady se ptáme jestli by lidé respondenti přivítali nebo ne přivítali tady občerstvení toalety přitom vstupu na průkazku tak teď ještě 
zeptám jestli někoho napadá další otázka kterou jsme zapomněli nebo která by tam patřila 
je pro vás pak 
jsem se smát tomu záchodu přímo ale jenom k tomu mám poznámku že mi chlupáč dobrý den mám v tom poznámku že jestli tam jsou někde budou chráněny živočichové nebo zvláště chráněné druhy tak tam vůbec při nemůžou protože ten chemismus které je tam potom je najít díky těm moči psí a podobně vůbec vylučuje jako funkci těchto refugio původní tak jenom abyste s tím počítali v těch kombinacích těch vlád variant že to nemůže nastat 
či par 
tím je tak jako počítáno samozřejmě to bude vývoj že jsou tam části k té kde ten pes by měl být teda na vodítku a kde byste majitel měl by takovou soudnost aby do tohoto prostoru nechodil a někde jsou ještě vymezené území který taky asi umíme udělat pomocí těch kamenů a různých typů dřevin nízkých třeba pichlavých různých zakrslých růži že ten pes že mu tam bude nepříjemně v tom že tam prostě nepůjde o a jinak máte pravdu v tom ještě k těm psím záchodu je velké téma a kdo má psa já třeba mám psa sbírám po něm všechny exkrementy a u nás byl byl pokus o ten o ten záchod a my tam nikdy nedojde 
snažím se jít nejkratší cestou prostě a zkoušeli jsme to a byli jsme v tom 
má nějak to nedopadá takže skončíme 
nebo nebo nebo pak jsme pak tak trávím dvě hodiny kolem psího záchodu a nic jako 
což tak on je takovej prostě no že 
já se zeptám jestli tu možnost psi všude 
na volno máme rovnou teda vyhodit z odborných důvodu 
tak tak pokud vás něco napadne ještě později nebo teď tak rád přivítám doplnění nebo poznámky a pokud ne tak se můžeme už přesunout do volné diskuze 
hlasy a budu běhat s mikrofonem 
děkuji ještě jednou dobrý den mě by zajímalo proč se dělají všechny testy studie když které jsem pochopil že když s vámi ten soukromý investor nevyvíjejí pozemky tak prakticky celá studie parku do k šípku a nebude se tam nic dělat protože prostě na to nebude ten správný prostor s jak proč by měl nebo co dostane co má dostat ten investor za výměnu pozemků a vlastně druhá třetí otázka je k tomu ví kusů v central parku myslím že to je ten jeho východní část která tam byla částečně taky zobrazena v tom parku jestli náhodou nevyužije ten investor těch stavebních změn k tomu a by tam začal stavět v tom vy kusu má stavět tu třinácti patrovou hrůzu která byla si ten park dost změnila 
je to je to na nás nebo je to na politické vedení spíš já se pokusím teda 
já se pokusím odpovědět tatovi vedle sebe máte autora toho objektu ten pan vedle co sedí vedle vás to pan architekt zuzka a 
je tam je tam nějaká gentlemanská dohoda že v případě že ten obě jsou že ti skáče do řeči tam jsou všechny možný dohody který jako existuje protože opravdu ten zájmu investora je aby se postavil ten 
teď jen sedím parkem se mu to úžasně zhodnotí ta věc takže já které bych se toho nebál i když 
ne ta otázka petře zněla spíš jako když ten investor nebude souhlasit tak ten pak ta studie k ničemu a my jsme samozřejmě uvažovali o tom že uděláme studii i variantu když ten investor nebude souhlasit jak moc to omezí ten prostor a jak jakým způsobem s tím můžeme v tom omezeným stavu pracovat a nakonec jsme vypustili a říkali jsme si oni se domluví je to všechno na dobré cestě takže v případě že ten dům tam bude že získá stavební povolení také investor ten pozemek dává městu taková je petře dohoda jen tak takže to je ta otázka vyjadřoval se k tomu volte trvá už pět let 
schvalovací získat razítka stanoviska je lyžoval ještě k tomu a opravdu ty já si architekta v těchhle těch záležitostech nejsou dostatečně kompetentní ale myslím si že z logiky věci 
to nikdo bránit tomu akcím 
předání všech pozemku nebude 
a pan kolega jinde chtěl něco říct 
ještě ještě k tomu víku jsou tam samozřejmě je to soukromý pozemek a ten investor určitě ten pozemek této části prahy chce nějakým způsobem zhodnotit a zhodnotit do nějakou stavbou nikoli tím parkem já to zatím jsme nebo nejsme v této situaci že by měly investory developery který by stavěli parky jako pro veřejné dobro ale možná se k tomu taky dostane historie je taková že vidíme spoustu příkladů městských parků které vznikly na základě jako nějakého soukromého investora tehdy a byli to většinou nějací vizionáři a je tak spousta parků udělaných po celé republice a v praze v brně bývalé bratislavě naší ještě společné takže 
je to samozřejmě téma jo to je určitě ten investor má zájem tam něco postavit 
za jakých podmínek já osobně si úplně myslím že ten 
ne nemluvím o tom baráku mluvím o tom baráku co je v tom fíkusů na té na východní straně a 
jsou tady nebo byly na tom jednání minulým byli zástupci tady tohoto investora kteří prostě k tomu mají svůj nějaký podnět mají k tomu svůj přístup a je otázka na samozřejmě na domluvě od mi to neovlivníme my jsme jim ukázali že bychom si dovedli představit to zemi viselo využity parkově ale 
či 
od cesty na pravou stranu tahle tak co se týče ten zamýšlené stavby v tom a ve výseči které tam tečka znázorněna tedy v té na jižní straně kterým bylo tady pan architekt také to je stavba která byla projednávána v různých poradních orgánech městské části je městská část se k té stavbě staví víceméně dlouhodobě kladně pokud budou dodrženy proti veškerý pravidla tak se k němu stavíme kladně a v podstatě chceme ten pozemek směnit co se týče té zamýšlené stavby od cesty na pravou stranu tedy v tom ví kusu tak tam se k tomu kladně nestavíme tam v podstatě neděláme žádné kroky které by napomohly tomu aby ta stavba mohla vzniknout to naopak postupujeme celá opačný 
způsobem a myslím si že to je napříč politickým spektrem konsenzuální stanovisko 
jestli to takhle stačí 
no nic nás motivuje k tomu aby jsme takovou věc měnili 
já bych tomu jestli dovolíte ještě doplnil jednu poznámku proto jsem začínal tou velikou studii která vznikla v tom roce dva tisíce sedmnáct kde když se vymezovat tohohle to území tak byly pojmenovány problém kouzel a ty problémy jsou zrovna tohohle z toho dru tak jsou gentlemanské dohody dobře jsme jim že dopadnou dobře a že tam že se tam postaví to co si investor přeje nebo majitel těch pozemku a městská část dostane od toho soukromí starat to co je ve veřejném zájmu pro prahu tři aby dostala ale považujme uplynulo pět let 
teď se začíná koordinovat to je já jsem ještě své kolegy on to kdyžtak poví v trestním že to je sice dá výboru pro územní rozvoj co se týče té výseče dole tedy jižní straně tak já bych to nenazýval ani gentlemanskou dohodu tam je prostě dohoda smlouva schválena zastupitelstvem to není žádná gentlemanská dohoda to naprosto jasný plán že mi v podstatě počítáme s tím že tam ta nemovitost vznikne či získáme ten pozemek a že se celý ten prostor využije nově vzniklý park naopak zase vracím se na druhou stranu cesty tam nejenom že tomu ne pomáháme ale tam došlo k několika rozhodnutím třeba naposledy stop projednávalo ve výboru pro majetek kde děláme kroky k tomu aby tam ta stavba nevznikla my si myslíme že tam vzniknout nemá a aktuálně máme nějakou žalobní výzvu kterého kdy honí se to snaží prosadit touhle cestou cestou 
jestli to má tě chce ještě nějakým způsobem 
tak fajn tak díky že jsem to prošlo to schválení 
procent se ptal aby těch stavebních úprav v tom parku nevyužili k tomu že se můžu připojit právě na přípojku 
by jsme přerušil ještě pana architekta pleskota 
a 
vlastně 
tak jestli to ví že to prošlo tým schválení zastupitelstvem a dozvídám se že neví 
vy to víte 
při 
dobrý den a já jsem tady byla před dvěma lety kdy vznikla nápad na komunitní zahradu a vlastně jsme i konzultovali ten sníh s tou původní partou architektů který tam byl vidět ten jejich návrh vedle toho sportovního areálu té severněji severně západním vlastně výkup usínat tady tím parkem a jenom jsem chtěla říct že vlastně my máme velkou zkušenost se zakládáním komunitních zahrad a přínos vlastně pak pro tu komunitu lidí těch sousedů v okolí který bydlí a moc se nám líbí ten nápad že i když vlastně tahle parta to opustila takže praha tři podporuje vznik pořád v téhle lokalitě komunitní zahrady a my vlastně už momentálně provozuje nebo spolupracuje na vzniku komunitních kompostéru po praze tři vzniknou tečka šest nový kompostéru dneska večer bylo i slavnostní otevření jednoho z nich a vlastně máme dojem že to dobře navazuje na tu moderní trend lidí poptávku byt společně trávit ten čas pěstovat mít možnost někde mít jen kus svojí zahrádky svého prostoru a krásně to i navazuje na ten prostor lesní školky a toho parku celkově takže mám velkou radost a budem rádi že bude moc participovat třeba na tady těch a těch změna a jsme tedy i jako partneři pro další konzultace z řad veřejnosti nebo i případně a úřadu na tuhle problematiku tak jenom jsem to chtěla takhle uvést 
a ten projekt který jste tam viděli byl původní záměr o té skupinky lidí podle mě momentálně je tam ten pozemek vyčleněný ale jak se dál bude vyvíjet a jestli to zahrada bude v téhle podobě je zatím s velkým otazníkem takže spíš tam bude probíhat nějaké další řízení koukám že paní radová řekne víc 
to místo je vyčleněny a bude bude sloužit k založení komunitní zahradě 
v té podobě která nám tady byla představena ona úplně 
že by byla jako stoprocentně přijímána všemi to nemohu říct protože tam byly technologie velmi náročné jako pěstování ryb bazénky a další takže opravdu se spíš budeme vracet k té přírodní komunitní zahradě máme tedy vlastně má k k pomoci dalšího stupně projektové dokumentace tak určitě nám bude pomáhat kokos před předpokládám že nám bude pomáhat je naše nováka komunitní koordinátorka tímto tedy taky vítám paní vendulou gólovou kruhovou pardon jama zkomolil omlouvám se a 
právě 
za pomoci těchto dám bychom chtěli už vytvořit budoucí komunitu který by nám třeba i řekli co by si od toho od té komunitní zahrady i jak by si představovali a to se vlastně přenese potom na 
do dalších stupňů projektové dokumentace tak ano komunitní zahrada tam určitě bude 
dobrý den jsem lukáš chvátal a otázku spíš asi k tý herní zahradě nebo jak je to nazváno 
takhle stý studia je příležitost celého jasný jasně definované nějaká forma že tam bude to volné prostranství pro nějaký možnosti jakýkoliv na druhou stranu si myslím že zrovna takový do volného prostranství je spoustu na na křížku hned vedle a vlastně jsem se chtěl zeptat jestli se třeba přemýšlí nebo bez přemýšlelo o nějakém 
sportovním využití nebo nějakým hřišti třeba i pro starší děti nebo dospělí kteří nám v lokalitě chybí protože vlastně křížku nic takového není protože to třeba uplne za pár nějakého konceptu 
to hodně přírodního parku a vlastně mě tedy vlastně v lokalitě chybí nějaký ať už to jsou třeba teďkon populární nějaký hrazdy bradla nebo i třeba basketbalový koš nebo něco takového pro vlastně veřejnosti dostupný 
chybí chybí tam určitě a taková ta jakási posilovna něco ve stylu workoutu přírodního se tam nevylučuje to myslím že tam mohlo být ale ten princip toho že bychom tam dali pedem gumu a dali tam streetball nebo tam dali basket a ten prostor jako tímto utáhli tak si myslím že bych ho hledal jinde hledal na parukářce kde je ten prostor volnější je tam je ten travnatá plocha v současné době která je která slouží ke hrám i k míčovým hrám a myslím si že tam tento prostor nám prostě na toto využití který určitě si myslím že po něm bude poptávka tak tento prostor bychom chtěli tomuto jakou chrání chtěli bychom aby tam zůstala volná travnatá plocha která umožňuje spoustu různých her a na ten strip bol a na ty na ty části jako si myslím že hledejme ještě dál ale nehledě na to že myslím si že dobrej workout může být udělaný i tady s tímto tímto způsobem jeho vůbec se tomu nebráním nemusí to být revoluční nemusí to být profláknutých hřiště které jsou jako dokonalý sice ale nezapadaly by nám takže hledejme řešení přírodního typu na posilovnu která by mohla být docela zásadní a příjemná a dovedu si představit že bychom ji dovedly vymyslet 
s někým a jinak jako na to že tam můžu běhat skákat tak ještě bych hledal dál prostě na to já ty placky mám strašně ráda takový ten třeba na ten strip velmi dobrý hřiště s jedním košem deset krát deset metrů neboj dvanáctkrát deset aby to mělo nějaký dvanáctkrát dvanáct tak ty placky jako chybí plácky zmizely díky těm vnitro bloková zástavba jsou pryč a je to velká škoda takže to je to je to další výzva k tomu jak ho někde umístit někde ho lokalizovat a 
možná někde v rohu nahoře jak dneska parkují toho sportu ty auta tak kdyby se tam udělal tento prostor s tím košem třeba tak proč ne 
také doporučil že když se vlastně něco dělá nového tak je to nejlepší možnost jak právě nějaký takovýhle věci aplikovat možná tomu že otázka na něj jestli třeba je možné nějak mřížku je plochy je opravdu hodně a třeba bys tam hodilo i víc něco takového než je do toho nového parku jestli je to možné nějak to realizovat případně co je proto potřeba udělat a protože tam opravdu nějaký plochy nevyužitý je poměrně hodně a asi tam zapadalo i více 
no my tečka zvažujeme zadán nebo zvažujeme my chceme zadat studii na zpracování toho prostoru který je pod tou hospůdkou na chce to znamená ty vstupy a to okolí já si myslím že to je místo kde by to bylo relevantní i tohle to využití současně tedy bych mohl vyjmenovat ještě několik dalších lokalit na městské části které by jsou ale vzdálenější tomuto místu kde se plánuje investici tohoto typu například chceme rozvíjet sportovní areál pražačka tam plánujeme hezký pak 
a skut pák 
jo tak takže i jinde ano a tady mi blíž k tomu místu když se zamýšlím tak to je ta pro katka 
s tím myslíte 
jako cestou k hospůdce nepravda 
psí hřiště 
jo ta úplně nahoře jasně jasně no to je mimochodem zbytek kap 
ta zeď to je právě odkaz na tu továrnu když to vybouchlo tak tam zůstal tenhle ten zbytek no 
no prodej 
jasně já jsem souhlasím mají je to relevantní téma který budeme řešit co se týče ploch který se teďka plánuju k revitalizaci na bradavkách se takto je ten vstup který je pod to hospůdkou tedy na druhou stranu v té zdi kde mimochodem také zeď která je tím vstupem do podzemní bunkr jana se tedy hlásil 
jenom řeknu urbanistická studie je úplně něco jiného než studie na urbanistická studie která tady vznikla byla vlastně asi jedna z prvních nebo aspon za tu moji dvacetiletou působnost tady jedna z prvních urbanistických studií který tady vznikly a je velmi velmi dobrá už je dost málo vysvětlovat architektům někteří co je rozdíl jaká je rozdíl studie a jaký je rozdíl urbanistické studie myslím si že potom když ten výsledek 
atelier pana pleskota předložil takže opravdu jsme to pochopili a o to víc kdy jsme pozorovali práci tohoto ateliéru se všema souvisejícím architekta má poprvé tady co se týče tý pražačka tak jsme pochopili tu obsažný z toho co ta urbanistická studie mám má sdělit pokud byste se s ní chtěli znova seznámit opět vydáme na webové stránky protože si myslím že je velmi důležitá pro rozvoj tohoto území je zpracovaná se všema souvislost má a vlastně nám pomohla a pomohla i dalším kdo bude tvořit parukářka přesně zamezit tomu a bum uděláme tam běhá jedničku dětské hřiště číslo jedna a bum uděláme tam další dětské hřiště s velikánský s velikánský tobogánem vede už i ten architekt který to návrh jenom taková perlička tak když potom poprvé jo tak si tam v umožnil pacientů a to vůbec jenu jako řeknu že opravdu parukářka je v zájmu hodně jak politických tak veřejností v zájmu 
každýho a parukářka tím začal trpět proto tedy máme tu urbanistickou studii jsem ráda že vlastně i ty 
zahrady pod parukářkou kapsu na vlastně není navázali a budu hrozně ráda kdy i do budoucnosti se z této urbanistické studie bude vycházet a vychází tak aby se rozvíjela pravdu smysluplně a z toho důvodu vám tečka nedokážu říct jo okamžitě tam vznikne nějaké dětské nějaké hřiště strýc vznikne v souladu s tím aby tren charakter to krásného přírodního parku prostě byl zachován to je prostě to co musíme tedy pro další zachovat a možná ne možná ale určitě některé a ty 
místa který tam jsou budeme do budoucna nebo moje následovníci určitě budou předělávat v rámci nebo i v duchu té urbanistické studie ještě 
bar 
řeší nikam to jako aby bylo jasný spíš mě jde o to že potřeba vlastně vnímat jakoby co ty lidi v lokalitě tam jakoby chtějí mít nemoc by se tam líbilo a co pak už počátek architektech a viděli kompetentních to tam nějak citlivě usadit nebo nějak to vymyslel to řešení jo takže asi všechno vchodem města 
no jo v pohodě 
bych naopak využila toho podnětu že by se povedlo udělat na parukářce nahoře zeď ktorý bol nazvalo by se to kaps slov má tak by jsme se mohli vrátit tedy k zahradám pod parukářkou a měli by jsme všichni co potřebujeme 
my třeba hodně hodně se zajímáme o lukostřelbu a máte v praze máte na mysli na vršku máte pandu vidíme jako jednoho z největších bosu přes lukostřelbu v evropě no dejme tomu že v evropě a ta lukostřelba by taky byla jako tématem určitě nějakých takových těch částí které mají kopce ale ještě tam k tomu se snažíme tečka vymyslet nějakej systém jak jsou velmi populární je work auto velmi populární parkur a je je obrovská snaha kde kde jsou prostě nějaké skupiny který trošku mají nějakou gymnastickou průpravu takto je vyžadováno existuje parkurových hřiště který by bych si dovedl i tady představit ivar autorovi kdyby byly vezmete si flux třeba od firmy hřiště cézet kdy dělají to byl kluk kterej dneska už to bohužel dělá v dánsku za úplně jiný peníze hřiště ale je to bývalý gymnasta skvělej a začal dělat i z akátový věcí začal dělat různý nesmírně kvalitní a nesmírně atraktivní třeba parkury takže ten parkur byl ale jak jste jak jsme se dívali na situaci tak třeba by bylo jak jste mluvil o tom hřišti a já jsem vždycky jako jsem strávil celý život vlastně lítáním za nějakým balónem a takže to mám rád a podporují to už mě to lítání tak nejde tečka ale nicméně na pravé straně která je třeba určena k zástavbě tohoto mu kterým který radnice brání tak je tam úžasný prostor pro zkuste to developera třeba říct máme tady pro vás úžasný prostor na venkovní krásný polyfunkční hřiště sítí oploceny s košem a 
třeba bude třeba třeba bude rád a bude to jako jde 
já mu to 
já mám ještě dotaz k nějaké časové posloupnosti jednak jaké čssd se realizace tady toho parku a jestli je to nějak závislý na tom domu v jižní části jestli mi nějak daná posloupnost že nejdřív dům a potom park anebo jestli ten park se začne budovat dřív pochopil jsem že školka teda už bude v září komunitní zahrada neví nevíme ještě asi 
tak školka ano ta by měla vlastně být navázána by děti vstupují tak doufám že se nám to všechno skoly což je prvního září do školy doufám že se to povede protože je to trošku šibeniční termín a je kolem toho samozřejmě i v rámci inženýr výjimku ať se to nezdá je tam té práce hodně 
asi panáky tak žaloudek by mě kdyžtak opravoval protože přece jenom úplně v té záležitosti toho domu úplně nejsem tak zběhlá ale tuším že ta smlouva o smlouvě budoucí je navázána na to že ty pozemky se předají potom co bude postaveno 
dokončena stavba tak jo takže od toho se bude vlastně odvíjet já nevím pan architekt úzké říkal že mají podaných stavební povolení je to tak tak že stavební povolení tudíž potom dokumentace pro provedení stavby a jak investor to plánuje víte to nebo ne to už nevím vůbec 
ano 
od našich vizí už je hotový ale má 
a 
dva roky 
když bůh dá 
doklady doplním pan investor toho jižního objektu říká že schopny že doufal že by mohlo stavět příští léto 
tamto hodně závisí na tom jestli budou nějaký odvolání jakože asi odvolání budou tak ale on počítá i s nějakou lhůtu pro odvolání takže říkal že dúfa že příští sezonu začne stavět a to na co se koukáme ve fázi studie takže tam nás čeká celá 
celá ta etapa dokumentace pro územní rozhodnutí stavební povolení provádět škála realizace takže to si myslím že do čtyř let hotovou asi nemáme tak nějak horizont čtyři roky když to řeknu tak při ale každopádně nejdřív by měla být stavba nebo nejdřív by se měla začít stavět ta ten váš dům a pak se teprve bude dělat park prodej 
chce ještě k tomu načasování jednu takovou přízemní poznámku a to jsou peníze a samozřejmě my se budeme snažit abyste měli co nejrychleji co od vás pozemek a budeme se snažit aby vy jste nám pomohli co nejrychleji ke všem razítkům aby jsme to mohli mít nachystané ke stavbě ale celá ta věc bude stát poměrně hodně peněz a ta radnice vždycky se snaží fungovat tak aby měla ty projekty nachystaných do zásoby a pak se snažila na ty projekty shání peníze to znamená tohle nebude úplně levný a a bude to samozřejmě záviset na tom jestli se nám podaří získat nějakou rotační příležitost jaké bude hospodařit radnici v dalších letech a já si myslím že ty čtyři roky jsou realistický odhad a rozhodně nechci slibovat že to bude rychlejc a myslím si že kdybychom měli razítka nachystaná tak to nebude rychlejc protože prostě to bude se odvíjet i o těch peněz nebo vždycky abyste dostali nějakou dotaci tak nemůžete chtít ideovým záměrem chceme dotaci a pak si uděláme hezky park ale musíte mít prostě všechno v šuplíku a mašlička a pak se můžete ucházet o nějaký peníze z externích zdrojů 
no já si myslím že i tak je tam tam s tím nesouhlasím a najít ty peníze byly v podstatě nachystaných vždycky ale spíš nám scházeli razítka ale tady je to opačně 
jak tomu ještě dodám vzhledem k tomu že to opravdu to území bylo komplikovaný tady 
v zahradách pod parukářkou kapslovně 
tak jsme zadávali 
nejdřív studii takže teď vlastně se dokončuje studie bude následovat 
zase výběrové řízení na a dokumentace už projektové dokumentace pro územní řízení pro stavební povolení podle toho jak to budeme konzultovat na odboru výstavby a následně pro provedení stavby čechy inženýringu a včetně autorského dozoru takže to nás v tomto roce čeká vyhlásit a předpokládám že někdy na podzim bychom mohli znát 
postupně autora tempo a a atelier kterej se na základě této studie nedokážu říct že to bude stejný a to je nebo jiný bude prokousávat dalším stupni projektové dokumentace buď pod supervizí stávajících architektů a ne buď anebo přijímá oni takže jenom aby tedy jasné že okamžitě nastupujeme do další fáze projektové dokumentaci znamý na pro erko tady v tom případě ne 
ještě ještě k tomu ta souvislost mezi tím objektem pitterova od petr osuského a tím parkem tak my jsme se dohodli s petrem je tam máme nad tím domem máme ve vztahu k tomu parku severně máme takovou deseti metrovou lajnu nějakou takovou demarkační linii která je jako která to odděluje a která bude vzájemně na ty oba objekty nebo na obě stavby bude reagovat to znamená že kdyby se to dohodlo a bylo to třeba dřív tak aby se nemuselo nijak čekat a pokud by rada nebo město se dohodli s tím developerem s investorem že tam dojde možná k tomu že nebudou čekat s parkem až až nějakou dobu po ukončení výstavby ale je tam deset metrů a oni budou stavět jako budou stavět peterovi a mají deset metrů na to aby tu žiletku tam postavili což je dostatečná vzdálenost a my tam jedeme po takové lajně která se nebude terénně upravovat takže je možnost jako kdyby se domluvilo a byla tam oboustranná vstřícnost tak a byly peníze a byly ty razítka bylo všechno tak se nemusí asi čekat a můžou si může se ten parku dělat s tou deseti metrovou lajnu která se pak v rámci té dokončovacích prací toho objektů a toho parku podstatě jenom spojí protože tak je to domluvený máme tak vychytaný i z hlediska nějakých výškových vztahu a napojených bodu takže by to nemusel být vůbec žádný problém je to otázka zase té gentlemanské dohody 
a potažmo 
čez nám vypršel tak já bych vás poprosil poslední dotazy 
nikdo se nehlásí já každopádně bych si dovolil závěr teda oznámit že od pondělí poběží ta anketa u najdete naplánuj trojku nebo bude taky oznámení na fejsbůku plánují trojku takže poběží deset dní tak jenom 
buďte připraveni 
tak a jinak za čtrnáct dní se tedy sejdeme prezentaci strategického plánu praha tři do roku dva tisíce třicet 
já bych vám chtěla poděkovat za hojnou účast chtěla bych vám poděkovat za otázky protože i když třeba s něčím nesouhlasím tak je to pro nás vždycky vždycky přínosem a každej dialog je veliký přínos takže vám děkuji jste přišli že jste se zúčastnili této diskuze a hlavně děkuji jmenovitě panu pleskotová a zase mě řekněte paní architektka jméno paní architekt cezu zirkony panu senátorovi mi a panu jak a panu tylovy za opravdu výbornou reprezentaci a přiblížení a dalším koza komoditní kov autorka v teda florida díky díky vám všem že jsme 
se zase dostali do řešení toho území který nám opravdu leží na srdci díky dobrou noc 
to 
    

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/65d611b81ac5bd1d7605b059ca6bb6b4
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.