Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev 6772938e14a8d57b12763ab16b66eeed


ID jednání6772938e14a8d57b12763ab16b66eeed
JednáníJednání zastupitelstva Lysé nad Labem ze dne 21.10.2020
Další jednání města/kraje Město Lysá nad Labem
Datum jednání21.10.2020
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/6772938e14a8d57b12763ab16b66eeed.mp3
Délka audio záznamu06:42:29
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

  dobrý den vážené paní zastupitelky vážení páni zastupitelé vážení přítomní vítám vás na dnešním jednání zastupitelstva města 
konstatuji že přítomná většina členů zastupitelstva a zastupitelstvo města je usnášeníschopné zjednání se omluvil pan jan burian 
na úvod bych vás chtěl před na úvod bych vám představit nového člena zastupitelstva města kterým je magistra radka bláhová která nastupuje do funkce zastupitelství a to dnešním dnem po rezignaci pana inženýra jana marka 
rada města vydá na nejbližším zasedání rady paní bláhová osvědčení o zvolení členem zastupitelstva města 
souladu s paragrafem šedesát devět zákona o obcích vyzývám paní magistro radku bláhovou ke složení slibu a upozorní že odmítnutí slibu nebo složení slibu s výhradou má za následek za svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města lysá nad labem a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony české republiky 
tak bych chtěl pogratulovat paní radce bláhové ke zvolením členkou zastupitelstva našeho města věřím že bude platnou zastupitelkou stejně tak jako byla tady přítomna na všech jednáních zastupitelstva a my si vážíme jejich rad právnické odbornosti a věřím tomu že tak to bude odvíjet i dál zastupitelstvu města 
takže gratuluji 
pak bych chtěl poděkovat panu inženýru jan markovi viděl jsem odpad panu inženýru jan markovi viděl jsem ho tady měl roušku 
odešel 
prosím 
takže do 
představit nový hlasovací systém tedy používáme až dneska poprvé plus tedy 
celé to zařízení aby nám všem vysvětlil jak to bude fungovat a chtěl bych říct že jsme se domluvili nebo navrhují aby jsme při hlasování s tímto zařízením hlasovali i zvednutím ruky abychom v tom měrně pořádek takže pane rydl proseč 
pan gregory nepřítomen 
jak 
součástí výstavba nového vodovodu a a nového veřejného osvětlení a vzhledem k tomu stávajícímu stavu dochází k úpravě a parkovacích pluhů nebo zřízení parkovacích pruhu nebo parkování celém tom rozsahu a 
dále součástí jsou a je rovněž na veřejné osvětlení a přeložky inženýrských sítí a to znamená především teda a přeložka sdělovacích podzemních vedení které ve zprávě cetin a a silových vedení je správě čez 
na žádost města lysá nad labem byla také posouzena křižovatka silnic máme dvě stě sedmdesát dva a tři sta třicet jedna která teda jen náměstí a bylo rozhodnuto o tom že teda tahle křižovatka bude nově v rámci téhle stavby upravená jako světelně řízená světelnou signalizací a dále ještě traktem přilož kam co jsem zapomněl je součást přeložka středně tlakového plynovodů a vlastně pokračování ulice československé armády a dále součástí je teda 
kácení stávajících stávající zeleně částečné kácení dohromady sekací třicet jedna stromů a je navržena na náhradní výsadba v rozsahu teda padesáti stromů 
a to je asi takový jednoduchý představení pokud máte nějaké dotazy samozřejmě rád vám odpovím 
paní ušiska týden děkuji dobrý den já jsem se chtěla zeptat zrovna na pokácení o kterém jste hovořil je nezbytně nutné všechny ty 
pokud jsou teda zdravé stromy vykácet a vsadit potom padesát jedna a pokud ano tak ty stromy budou zasazeny namísto původních nebo ta náhradní výsadba bude směřována někam jinam protože na tom obrázku když vidíme stromy tak v této doby jsou ale jen nebo jsou stromy po obou stranách a na tom nákres už nejsou po obou stranách 
tak 
v těch zaslaných podkladech jsou a jaksi zvýrazněný nové stromy ty stávající stromy jsou tam vykresleny šedě jenom pro vysvětlení šedě jsou je vykreslen stávající stav to znamená a stav s geodetického zaměření a zároveň stávají stávající vedení inženýrských sítí je tam proto specifický symbol proto ty které stromy tam vlastně jsou navrženy ke kácení to jsou ty které jsou v kolizi s tím novým stavem a to nejen že jsou dotčeny třeba stávající vozovkou ale nebo trnovou vozovkou pardon ale jsou třeba i v nebezpečném prostoru vůči té vozovce to znamená že 
prostě zasahují do průjezdného profilu 
ale jak říkám návrh návrh kácení je třicet jedna stromů a návrh nové výsadby je padesát stromů zuzana snažili jsme se prostě maximálně ale není to teda v těch místech není to v těch místech ty stávající vykácených stromů ten důvod samozřejmě toho kácení mě ten že ten strom jaksi je v kolizi s tím novým návrhem 
museli jsme teda rozmístit někde jinde tam kde to bylo možné 
pan kodeš zetě jenom zeptat náhradní výsadba bude budou vzrostlé stromy anebo budou malé 
budou to budou to dva stromy jako mladé stroj 
ankara marek 
toho jenom ta jenom abych tomu teda fakt porozuměl ta náhradní výsadba těch padesát stromu již není v ulici jedličková je to prostě jiný úplně zóně není to na jiných místech té ulice protože tak jak já jsem měl ten návrh tak vlastně dneska té ulici jsou typicky pod nadjezdem stromy jsou po obou stranách ulice jestlitomu dobře rozumím tak to bude vymizet že to nebude o na obou stranách ulice nebudou stromy ale budou vždycky jen na jedné z částí a je tomu ta myslíte že bych mohl poprosit že byste tam dal tu situace tři jedna soubor který začíná se tři jedna ten druhý 
a že byste zničil 
tuhle část přesně a 
já bych to s dovolením okomentoval a ty zelené 
zelené stromy které tam jsou nebo ty značky proto pro ten strom to jsou nové stromy je nová výsadba a to je nová výsadba těch stromů a ty stávající stromy které jsou ve stávajících zelených pásech a mohou zůstat to znamená že nejsou v kolize tak tam samozřejmě zachovávám není to tak že výsledný stav bude jenom ta nová výsadba bude to souhrn stávajících stromů a těch nových 
ale těch kteří nejsou samozřejmě navrženým ke kácení předek padesát stromů dcera investuje bude zase jehličkové ulici jen na jiných místech a ještě může 
tady se jménem úplně neporozuměl chápu že na některých místech je to potřeba vykácet chápu že tam jsou teda ještě ty zelený to jsou jenom ten nový stromy to znamená pech padesátém o který jste mluvil takto dědečkovi se zasadí na jiných místech a zároveň se tam přitom stromů skácí takže dohromady to vlastně bude o více dvacet stromů více v té ulice 
jo pochopil jsem správně protože tady druhá varianta byla že se zasadí ale nikde jinde než se ulice takto to jsem si chtěl 
ani kompletní náhradní výsadba je provedena v rozsahu té stavbě tak jak jsme vám poslali 
pan fajmon 
já bych se chtěl zeptat teď to svítí to dobrý k tomu navrženému přechodu v zatáčce jestli se tam můžeme na to podivat my jsme v minulosti několikrát úvah usilovali o to aby se mezi náměstím a a jedlička sídlištěm udělal přechod a vždycky policie nám to zakazovala teď vy to máte tam navržený v zatáčce máte to jako projednaný a schválený že to je realizovatelná věc my jsme měli vždycky problém vždycky nám to prostě zamítavého takže si můžete ukázat výkres u benzinky 
tak jak je to tady navržený tam je vlastně navržený přechod vlastně v zatáčce 
ta 
ta 
je to 
kosková volitelný máte to nějak projednaný s těma s dopravní policií 
můžu poprosit 
a ten stav 
je děkuji 
a ten vztah 
který je tady navržený tak je zatím stále teda pracovní verze dokumentace pro územní rozhodnutí a ta dokumentace byla před jedná nás těmi nejpodstatnější mi dotčenými orgány a pan šťastný to znamená dopravní inženýr to viděl a zatím nám k tomu nenapsal že by se mu tenhle přechod nelíbil z našeho pohledu nevím proč vám to zavrhl ten návrh toho přechodu a my jsme prověřovali my jsme prověřovali to umístění toho přechodu z hlediska rozhledových poměrů a mělo by být rozhledové poměry by měly být dostatečná takže zatím nevidíme důvod k tomu aby se ten přechod medal realizoval v místě 
paní to ženská 
dobrý den děkuji a jestli se vás mohu zeptat mám několik dotazů první možná přímo k té komunikace chtěla jsem se zeptat bude docházet k rozšíření komunikace 
a nová výstavba nebo nová kanalizace vodovod a hovořil jste i osvětlení proto jsem se chtěla bude docházet k rozšíření 
šířkové uspořádání komunikace je navrženo tak aby se vlastně bylo možné tam realizovat nebo aby tam bylo možné vyznačit a jedna která samozřejmě ty pruhy pro automobilovou dopravu a které teda jsou šířky tři pětadvacet dvacet pět metrů a dále aby bylo možné tam vyznačit vyhrazené pruhy pro cyklisty a které jsou teda šířky a jeden a půl metru takže to je jaksi moje odpověď nedá se říct jestli to rozšířené nebo nebo že má snažíme se držet přibližně v tom stávajícím šířkové uspořádání ale někdo rozšiřované to je koneckonců důvod i toho kácení 
takže a znamená to že ta komunikace teda bude přizpůsobena teda v různých místech různé šířce s ohledem na to co nového se případně bude realizovat či nikoli 
to šířkové uspořádání je navrženo tak aby chom tam byli schopni ty tyhle základní požadavky splnit to znamená navrhnout tam dvoupruhová komunikaci pro standardní automobilovou dopravu a ještě k tomu teda dva pruhy pro cyklisty a 
upozornil na to že tam množství přechodů v místě těch přechodů samozřejmě je to šířkové uspořádání měníme tak abychom vyhověli obecným požadavkům na výstavbu respektive teda pořád požadavkům vyhlášky tři sta devadesát osm na bezbariérové řešení staveb 
míň a pak mám ještě jeden dotaz ten je spíš jako a procesního charakteru chtěla jsem se zeptat proč do těch materiálů vlastně byl předložen ten situační koordinační výkres ale ne textová část 
a už jsem na to narazil a v současné době je to nějaká pracovní verze která není úplně dokončená 
situační 
pardon textová část textová část jsem posílal na vyžádání pana marka včera 
doufali jsme zatím jenom ty ty situačním výkrese dopředu 
ke správně rozumím znamená to že mi teď na zastupitelstvu budeme schvalovat tedy koncept nějaký jeden z návrhů pracovních ale pak ten to finále bude schvalovat už jenom rada 
je tomu tak 
vedeme 
pani 
jste řepka 
paní se setkal 
a min na minulém zastupitelstvu jsme se bavili o tom že jestli i v jaké jakém stádiu je tady ten projekt a 
podařilo se nám teda jsem pana 
inženýra vlastně i v téhle době zavolat abychom mohli projednat takže jak vidíte i z toho návrhu tak se jedná o to abychom si dneska řekli proto jste dostali i dopředu jaké věci třeba abychom v tom měli i zahrnout víc je i umím i u těch ulice mírová i čssd a vlastně probíhalo takhle veřejné projednání s tím že se tam ještě ze zastupitelstva dali nějaké podmínky které se například budou prověřovat jestli jdou ještě projekčně mám zařídit nebo nikoliv ale samozřejmě potom už to v kompetenci rady tady v já bych si mužu vlastně jedna věc je ještě kruhový objezd o kterém se tady minule hovořilo takže 
jestli je možné teda kruhová křižovatka vlastně pod nadjezdem 
jako a já bych ještě doplnil v tuhle chvíli ta pracovní verze tak jak je tak z hlediska těch základních návrhových parametrů už je by řekl bych z naší strany neměnná jenom upozorňuji na to že mi stejně tečka vydáme dokumentaci která kterou je nutné projednat s orgány státní správy které k tomu vydají vydávají stanoviska závazná stanoviska a případně i nějaká dílčí rozhodnutí která jsou nezbytná vlastně k potom doplnit k žádosti o územní rozhodnutí to znamená abych to shrnul mi když třeba do čtrnácti dnů do tří týdnů vydáme finální dokumentaci tak stejně nějaké dílčí věci se tam ještě upravovat budou v návaznosti na požadavky požadavky dotčených orgánů 
to se týká toho kruhového toho kruhového objezdu já bych chtěl jenom upozornit na to že 
v rámci těch výkresu které jsem vám zaslal je tam nějaká navržená objektová skladba a silniční objekt pochopitelně není předmětem 
jaksi správy města lysá ale je předmětem a předmětem zprávy a samozřejmě i investice kraje nebo která krajské správy a údržby silnic a ze strany ze strany která krajské správy a údržby silnic tam 
okružní křižovatka nikdy na po nás požadována nebyla tudíž my navrhujeme pouze rekonstrukci stávající průzračné úrovňové křižovatky 
děkuji pan marek přihlášeny jak se vrátím ktomu tomu kruhovém objezdu protože tam vlastně pod nadjezdem bude ta křižovatka už dneska je přetížená tím i když je tam vyjíždí se auta od prefy ví že auta od penny ale tam se nově buduje budovat průtah směrem na obchvat plus zároveň je to průtah směrem do do zóny kde by měl stát tesku kde měl stát kaufland to znamená ta křižovatka během několika let bude mnoha přetížení či než je dnes byste to zvažovali v rámci toho řešení to znamená jak 
protože jinak se můžeme dostat do situace že tady bude jako extrémní problém za pár let a ty auta tím že tam nebudou moc se když si budu zpátky vrátit na tuhle tu trasu a tak sa budou velmi těžko najíždět začnou nám jezdit jinýma část má města tak aby se mohli mohli vlastně dostat standardně a hlavní silnici a v té chvíli bych rád věděl jakou jestli jsme zvažovali když jste vlastně znáte tu dopravní situaci dopředu 
protože mě příjde že řešit to tady kruhovým objezdem by bylo velmi rozumné a byl jsem hodně překvapený že vlastně není no když vím co nás čeká v budoucnu 
paní stařecká prosím technickou jak děkuji za slovo ta já jenom asi bych na odpověděla já možná trochu tomu pomohla ono to bylo ten projekt už vlastně připravován v roku 
už vlastně v době kdy jsme neměli zase podmínky v rámci obchvatu ty změny a změny průmyslové jako podmínky napojení na obchvat takže ono ty projekty jedou tak nějak souběžně a že v době v této době kdy vlastně už se začínalo s projektem jedličková tak tam ani asi tyhlety požadavky třeba až tak nebyly nebo se s tím nepočítal pak vznikla tady ta propojka i jisté průmyslové takže mi samozřejmě i z minulého zastupitelstva s tímhle počítáme a 
i z toho s tím že budeme jednat o tom zda v té v téhle části tu projektovou dokumentaci tomu ne upravit jako 
další přihlášeny pan fajmon 
já jsem chtěl ještě jednu věc poznámku my tady máme i na této silnici pod tím asfaltem žulovou dlažbu ale hlavně máme v litoli i v československé armády a dostatek žulové dlažby kterou by jsme chtěli použít potom v těch parkovacích místech tak bych byl rád aby jste tam nějak počítali s tím že pro tyhle ty účely by jsme tu ten materiál použili na typ místa které jsou tam určený k parkování aby ten projekt s tím prosím počítal měli jsme to tak do hodnoty i v litoli i mírové i v ulici československé armády 
a my jsme v současné době ve fázi územního rozhodnutí a tuhle chvíli samozřejmě jaksi nedokážu úplně vám říci 
přesuny hmot v rámci té budoucí stavby to prostě jsme v rámci projektové přípravy příliš brzo a 
to je jaksi první bod a druhý bod o téhle o té dlažbě která je pod stávajícím asfaltovým krytem víme dělali jsme tam diagnostiku vozovky a nicméně jenom chci upozornit na to že k tomu samozřejmě musí proběhnout nějaká diskuze ze strany města lysá s krajskou správou údržbou silnic která je investorem rekonstrukce toho průjezdního úseku to znamená vlastní silnice a pokud k tomu přibude nějaký pokyn ze strany prostě krajské správě když by se nic není v tom problém 
já bych to doplnil to se nám povedlo dojednat na mírové ulici na ulici čsa je fakt že v jedličkově z důvodu toho že tam jsou pruhy pro cyklisty tech parkovacích míst je minimum oproti těm ulicím ostatním paní košická se lasa 
děkuji já jsem se ještě chtěla zeptat v tom v tom jednom úseku u penny a u rodinného centra jsou parkovací místa tyto parkovací místa jsem viděl že jsou zachována jenom jestli ten poč a domu pro seniory tyto tento počet je stejný nebo snižujete počet těch parkovacích míst 
počet parkovacích míst jsme 
ani se nesnažili nějakým způsobem srovnávat s tím stávajícím stavem my jsme navrhli tam kde je možné navrhnout a v průběhu projednání v úseku mezi 
v úseku mezi ulicemi milníku a 
zahradní a byl požadavek ze strany města lysá abychom tam a vybudovali další parkovací místa takže tam jsme upravili ten návrh náhradní výsadby aby tam bylo možné vyznačit čtyři parkovací místa 
ty kteří parkovací místa lepší řečeno ty místa byly na požadavek aby tam mohla vip elkaa to tady to ne že tam mají trvale parkovat automobily obyvatel typ domu prosím paní bláhová 
dobrý den já jsem se chtěl zeptat ty dotazy a podněty které vám byly posílány jak s nima teď bude naloženo 
to znamená dáte vědět jestli je akceptujete nebo jestli jsou možné nemožný 
a případně komu jestli tomu kdo se dotazoval nebo to bude všechno adresovat na město 
technická tady je paní stařecká 
prodej 
no ty ty dotazy byly vlastně pos takhle byli jste obeslání s tím že se že jste měli možnost to nějakým způsobem prostudovat a na a vlastně projektanti poslat tyhletydotazy a počítalo se s tím že se tady proberou takže v téhle chvíli můžeme je tady probrat samozřejmě nad jako 
pan paní bláhová jsem to pochopila tak aby se tady nemuselo úplně zdržoval všema technickým a věcma takže se ty dotazy mají poslat dopředu s tím že projektant se s nimi nějakým způsobem vypořádá případně ověří na dopravním inspektorátu ale samozřejmě jako jestli je cílem tedy probírat všechny ty dotazy tak můžeme probírat bod vodou se řekněte vy co je cílem a v souvislosti jsem se chtěla zeptat že považuji docela za vhodné a chtěla bych to v tomto smyslu navrhnout aby bylo ten koncert v nějakém stádiu projednán také s vlastníky nemovitosti které bezprostředně sousedí s tou silnicí 
pro to že tím se může předejít nějakým nejasnostem který by pak byly třeba namítali v rámci územního řízení a myslím že celý proces by se jako zjednodušila a zrychlila nemuseli by se potom řešit námitky případné odvolání v rámci územního řízení tak jestli je tedy nevím na koho je to spíš dotaz první teda by mě zajímalo pan projektant jestli mi může odpovědět na ten můj první dotaz jestli ty nějakým způsobem ověříte ty dotazy které byly na rámci dopravního inspektorátu v rámci toho jestli to vůbec technicky lze nebo nelze v rámci norem na potom druhý dotaz tedy asi spíše na radu protože nebo nevím vlastně kdo v tomto způsobu nebo kdo má jedna ty si kraj nebo mě naše město s těmi vlastníky jakou 
a dotazy svém dostal dostal jsem je včera večer a zásadě jsem si pročetl každému mám na si nějakou odpověď pokud je požadavek ze strany města lysá abychom ověřili nebo projednali s dopravním inženýrem policie čr čro takto učí na 
další pan marek 
oni řecka 
paní stařecká 
koncept nebo 
vlastně až bude připravená a dokumentace pro územní rozhodnutí bude veřejné projednání a vlastně lidé kteří tam bydlí se samozřejmě k tomuhle jako věže jiném řízení stavební nebo územní ve věci vyjadřují 
pan 
fajmon 
já mám jeden dotaz a týkající se ty benzinové stanice tam je navržený chodník teda podél benzínky což se mi zdá a hezký řešení nicméně a my to tam vlastně všechno jsou pozemky a té firmy jestli jste s nimi nějak jednali o té věci už nebo ne protože pokud to tam takhle navrženo tak budeme muset potom nějak to taky vlastnicky řešit ty záležitosti proto že celá ta ta oblast vlastní nebo od křižovatky 
s ulicí zahradní až po tu 
zatáčku 
v té části kde benzínka také v soukromém vlastnictví 
a 
vlastníkem těch pozemku jsme byli v kontaktu a nicméně já se znova vrátím k tomu co jsem už jednou řekl a to že tohle je návrh který samozřejmě řeší požadavky požadavky objednatelů a následně až vydáme teda dokumentaci 
ve verzi pro projednání s dotčenými orgány a se všemi účastníky územního řízení tak samozřejmě je možné že tam nějaký změny budou provedeny 
a my jsme žádali pouze o existenci inženýrských sítí co znamená nějaké institut který je podle stavebního zákona a tam nám odpověděli takže jako víc vám k tomu nedokážu v tuhle chvíli ryb 
paní bláhová 
děkuji ještě jednou jsem slovo také a aby to nezapadlo tak bych chtěla navrhnout aby v rámci hlasování jsme hlasovali o tom aby jednak tento kód koncept koordinační situace byl projednán s komisí pro dopravu která si myslím že by se k tomu měla vyjádřit a doposud se nevyjádřila pokud to je pravda to co se uvádí v materiálech pro dnešní zastupitelstvo a druhá věc je aby bylo uloženo v radě města projednat tento záměr s vlastníky nemovitostí kteří přímo sousedí s touto stavbou opět říkám že to je z preventivních důvodů a myslím si že projednávat takovouhle stavu v rámci územního řízení už může být pozdě a naopak to bude bonus pro město že si vyjasnit a ty věci dopředu a v rámci územního řízení už může proběhnout hladce a ještě druhou věc jenom jestli jsem to správně pochopila tak u křižovatky na nebo na křižovatce u kina má být semafor je to tak 
dobře děkuji 
pan marek jako hlad jenom mám pár otázek a tady ten systém funguje jak by hloupě protože když o otázku dáma aby mi odpovíte a se potřebuju jakoby doptat na tu odpověď tak v té chvíli nemůžu reagovat takto si pojďme jako v té chvíli to zapínat znova zpátky 
zpátky se potřebuji zeptat na pár věcí by jste řekl že do tří týdnů bude finální návrh který vlastně v té chvíli už bude kolovat na všech typech posuzování od vás to znamená je tam v této chvíli požadavek města lysá nad labem aby byl kruhový objezd pod nadjezdem 
a tím myslíte teda kruhový je jako okružní křižovatku u penny 
a 
okružní křižovatka je součástí průjezdního úseku pokud tam máme dělat okružní křižovatku nebo pokud je záměr tam dělat okružní křižovatku takto okružní křižovatku mě tam musí a nebo ten a ten požadavek mi sděluje ten koho ten je ten kdo ho investuje to znamená v tomhle případě krajská správa údržba silnic nikoliv město lysá 
to znamená že pokud máte zájem jako město lysá tam iniciovat 
okružní křižovatku musíte se obrátit na krajskou správu údržbu silnic já sám o sobě nemůžu rozhodnout o tom že tamto okružní křižovatka bude 
ani by to nemůžete samozřejmě rozhodnout ta potom k tomu že právě ta moje původní otázky k tomu proč protože beru že když projektuje té advice navrhujete a nabrat dopravní řešení tak se díváte na územní plán a díváte se na to jak se městu bude rozvíjet dopředu a zvažuje se jaká je zážitek jednotlivých jednotlivý silnic a jaká bude v budoucnu 
v té chvíli vy nevidíte problém té křižovatce a vnímat jako správné řešení pro tu budoucnost aby tam byla klasická křižovatka není problém mít kruhového objezdu chápu správně toto anebo to nebylo zvažováno budoucí záměr a toho co tam se čeká co se bude tvořit 
a 
my jsme zahájili projektu projektovou činnost nebo zahájili jsme přípravu téhle stavby v době kdy byl a kdy byl kdy probíhala rekonstrukce nadjezdu na dráhu to nám činil mnohé problémy jeden z těch problémů je i to a máme zadám a dopravní průzkum a že vlastně ten dopravní průzkum jsme neprováděli nebyly nebylo možné provést protože by z něj ne vzešly reálná data o to je dopravní zátěži 
na stavbě 
dokumentace pro územní rozhodnutí už má nějaký jasně daný technické řešení o tom jak by měla vypadat a záměrem 
nebo tím zadáním ze strany krajské správy údržby silnic bylo a rekonstruovat stávající písečnou křižovatku v tom uspořádání hlavních a vedlejších nebo v tom uspořádání dopravním uspořádání takové v jakém je 
to znamená protože tady na křižovatce jinak tam dva problémy jeden problém je skutečně tak křižovatka a její budoucnost přetížení takže i budoucnosti a druhá věc je a na zastupitelstvu jsme to řešili minule a předminule minule myslím že a tam je častá jak by jmenuje byla petice občanů prostě který bydlí v kolem jedličkové ulici proto že 
auto jezdí rychle ta situace prostě je tam taková že auta jedou z nadjezdu je dovolen rychle dolů rozjedou se a dál stěžery jedou rychle obráceně to úplně stejné rozjíždějí se už dávno před nadjezdem 
tohle všechno by samozřejmě řešila aukru ta okružní křižovatka protože ta by celou tu dopravu zpomalila a proto já se chce to pane starosto jako město dávali jsme teda oficálně požadavek na na kraj že tady potřebujeme vyřešit a chceme mít kruhu nebo vyřešit tu dopravu v tomhle místě aby jsme viděli jako kde jsme abychom viděli jaké kroky dál budeme činit protože teďka to to čemu rozumím také se dokončí a dokumentace pro územní rozhodnutí to je umístění stavby ta už nijak veliká a momentě kdy bychom tam měli řešit okružní křižovatku takto je jinak veliká tak to bude problém a to vnímám jako zásadní jako kudy se vydáme 
oficiální stanovisko není dáno na krajskou správu údržbu silnic pouze jsme požádali o prověření jestli to tam vůbec jde umístit sami víte že jsme okružní křižovatku chtěli u kina už před dvaceti lety a to se tam prostě nevešlo takže i pan hrdina 
to zkoumal jestli to tam půjde samozřejmě je 
určitě dobře aby jsme to nechali prověřit oficiálně psisko správu údržbu silnic jestli se tam ten kruhový objezd vejde 
pan marek ještě tam ale já chápu že to může prověřit ale já stále žijí v tom že ten termíny pár týdnů prostě teď běží to územní rozhodnutí to znamená v této chvíli musí být jasný požadavek a musí se velmi rychle vyjasnit ta protože bude tam pruhy oběd nebo nebude to vnímám já možná se mýlím řízení ale nerad bych se dostal do situace že až se to všechno vyjasní a za půl roku co nám řekne ano má aby kruhový objezd tak se vracíme zpátky a v rámci celého řízení od roku o půl roku zpět tak vnímám jako hodně důležitý moment protože pro tu silnici je to a proto jak bude budoucí využívaná a jak dneska je tam problém už na něj dneska tak tohle je řešení které prostě by mohlo fungovat a my bychom ho měli měli nějakým způsobem prozkoumat a tím že ještě není prozkoumaný 
a už vlastně běží územní rozhodnutí takto nevnímám 
ale možná se teda mír procesu pani stařecká pane marku tohle koncept a žádné územní řízení ještě neběží tyč tohleto je jsou pouze podklady jako koncept ještě nejsou ani vyjadřovat čočky máte to ještě není mám nás tady až tak tohle čas netlačí nebo ve smyslu toho že běží správní řízení tenhleten já když také samozřejmě ještě teda panis tužinka přede mnou ale já mám potom návrh usnesení který zahrnuje i prověření tady téhle projektové možnosti pan válka 
já děkuji pane starosto já jsem chtěl říct přesně toto minule jsme si řekli že byste rádi viděli co tady je to znamená teď jsou přesně teď je ta možnost uplatňovat i připomínky protože v tuhle chvíli tak jak jsem to pochopil já ji přednesu pana projektanta je to tak že nejsme v žádném časovém presu v tuhle chvíli nejsme v tom že by vlastně už byly podány nějaké žádosti že by jsme žádat nějaké vyjadřovat či bylo řečeno toto vám to co vám tu dnes představujeme bylo předběžně z konzultováno s dopravním inspektorátem jako s tím který v tuhletu chvíli jakoby nejdůležitější a bylo tedy panem starostou řečeno jestli se budeme bavit o tom kruhovém objezdu mi taky otázka pokud by stát obchvat jestli ta křižovatka bude stále tak ta tak namáhaná jako já neumím posoudit nejsem projektant děkuji 
děkuji mám přál šampaň tu ženskou 
a já mám dotaz dotazy dva první dotaz a možná si vzpomenete na minulém zastupitelstvu tady byl pán tušení že se jmenoval pan jašek ohledně janča janča sony janča bayern 
ano kvůli té petici a chtěla jsem se zeptat zda jste třeba obdrželi tedy ty tu petici a zda tedy nějakým způsobem se zaobírat vlastně těmi podněty ze strany obyvatel kteří tam bydlí to je ten první dotaz a ten druhý dotaz je spíš prosba jestli by jsme mohli dostat tu textovou část 
teda jestli je zpracovávána teda měla by být zpracovávána tohleto je vlastně koordinační situační výkres takže by oči nějaká textová část měla také být já to říkám proto protože jsem právníka spíš než v mapách se vyznám v tom tak lépe se mi tom orientu jako 
a tak prvnímu dotazu to byla petice ohledně toho dopravního nebo hlukového zatížení ten tišší a fat tak tichý asfalt nebo obecně podtónem tišší asfalt jsou 
jaksi chápány směsi které teda snižují 
valivý hluk nebo hluk vlastně od kontaktu pneumatiky a na té obrusné vrstvy a 
proto abychom navrhovali takovouhle věc si musíme uvědomit jak vlastně ten hluk od 
hluk od vlastně vozidel o dopravě vzniká jsou tu tři druhy hluku prvního první části od motoru druhá část je teda od toho kontaktu pneumatiky s tím podkladem s tím obrusné vrstvy vozovky a třetí je o tom aerodynamický hluk a každý z těchhle nejlepší součástí je dominantní v nějaké nějaké rychlosti a dá se říct že do šedesáti kilometrů v hodině dominantní ten hluk od 
od motoru mezi šedesáti až sto kilometry 
v hodině je dominantní ten a hluk mezi od kontaktu teda pneumatiky s tím podkladem a pak která je ten aerodynamický hluk na těch sto kilometrů hodině a tady se bavíme o městské komunikaci nebo průtahu průjezdním úseku silnice druhé třídy a takže v zásadě tady je dominantní ten hluk od 
hluk od 
jak se toho motoru a návrh směsi s tou nižší s tím nižší imisí hluku od toho kontaktu pneumatiky s tím podkladem a přináší taky velká úskalí z hlediska jaksi údržby první věc je to že ta údržba je nutná provádět speciálními stroji poměrně drahá a druhá věc je to že a jak se ta životnost těch směs je nižší a my jsme to 
jaksi řešili s naším objednatelem který teda pro tu silnici je krajská správa a údržba silnic a vzhledem k tomuhle k téhle nějaké jednoduché úvaze jsme se rozhodli že tady děláme klasický a klasický 
na klasickou brusnou vrstvu z asfaltového betonu a bez té snížené na zadově kosti a to zejména z důvodů z důvodů 
jaksi té životnosti a údržby komunikace jelikož ten příspěvek ve snížení imise hluku od dopravy bude úplně minimální 
tak děkuji paní řecka já bych teda s ohledem na to že se domnívám že ten bod som teda předkládala já myslím si že jsme tady většinu věcí a spojit je možné míře projednali teď vidím že pan jan marek nám všem poslal ještě teda technickou zprávu takže která byla zaslána včera já bych si dovolila navrhnout usnesení s tím že 
rada která zastupitelstvo města a schvaluje koncept dur ulice ličková s podmínkami a 
druhým bodem bylo ukládá to bych asi poprosila jsem to poslala mezitím míše aby sa sát ukládá jednat s rajskou schůzkou o možnosti změny projektu ve smyslu možnosti 
okružní křižovatky pod nadjezdem a dále užití kostech parkovacích místech zase projednat koncept durst připomínkami zastupitelů v dopravní komisi a samozřejmě a asi nějaké 
věci už teda tečka byly zaslány ale samozřejmě ještě si dejme možnost máme na to čas ještě abyste to do prostudovali a ještě do poslali třeba které něco navíc pokud ještě vás něco napadne že můj protinávrh a třetí teda bod nechávám já bych ještě tedy sloužit veřejnosti tady panu midori 
ildikó moc za slovo řeč mít dobré odpoledne já jsem tedy panu inženýrovi zasílat prostřednictvím pana marka ty připomínky a vlastně téměř na všechno bylo odpovězeno jestli to vlastně můžete v klidu přečíst vyjádřit se k tomu a byl bych velmi rád kdyby ještě ten dokument byl předložen i dobro sboru dobrovolných hasičů v lyse protože v jedné křižovat křižovatce vyjíždí hasičská technika a oni v minulosti jestli se nepletu několikrát požadovali zdali by tam bylo možné vlastně umístit vlastně v tomto prostoru semafory vlastně pro bezpečný výjezd takže bych byl rád zdali oni by se k tomu taky mohli vyjádřit a popřípadě zda by byla možnost prověřit instalace těl těch semaforu děkuji 
ještě teda panně ušiska 
děkuji já bych chtěla podat další protinávrh 
a to tak že by tam jak to navrhla paní stařecká jenom v tom prvním bodu pouze bere na vědomí a ne že schvaluje 
jenom 
tak tak děkuji návrh a upravit to tu mi jenom ne prostě bere na vědomí neschvaluje 
oni serviska 
pro je za třetí jsem jenom jakoby tam už nedoplnil to co je v návrhu tak ten třetí hotel nechala 
paní stařecká já jenom teda využil možnosti než se toho se dopíše jenom bych chtěla poděkovat za připomínku s těmi hasiči a ale myslím si že pan hrdina chtěl říci že stejně se to asi projednává s nimi jako s dotčenými orgány ale i tak děkuji 
marek technická a já jenom viděl jsem ještě potom tam pár dní jakoby z občanů také nemám pokud ještě má nějaký se tak ať se přihlásí ale teď tak techničák tomuto tomu návodu tam je připomínky zastupitelů ale tady toho parada jakoby spousta a něco byly připomíná něco byly vyjasňovat cí věci člověku jasně rikam co jsou připomínky a druhá věc je a jestli s těma věcma co jsem vám posílal tak některé věci byly řečeny některý věci pravděpodobně se ještě budu muset dořešit taky se potom jsme schopni dostat takový jasnou a notové tohle je vyřešeno tohle už je takto aby jsme to nějakým způsobem uchopili a ta druhá věc a třetí jestli ten návrh budeme až se ty věci zapracují tak za těch pár měsíců ho vidět už ve finální podobě než se spustí celej celého řízení a zároveň chci poděkovat že to tady je to rozhodně a děkuji za to že je teď ta doba že to můžeme ještě jakoby diskutovat a že můžeme modrá vydávat paní ledecká 
jájenom jestli jsem dobře pochopila tak jste zpracovávali ty připomínky aspoň teda připomínky to já myslím tu tu tu stránku kterou jste teď panu inženýrovi poslali s panem šmídem a ten před chvílí říkal že prakticky všechno bylo zodpovězeno které si si teda jsem to pochopila dobře 
ale když už také těmi připomínkami samozřejmě myslím cokoliv ještě dalšího co budete mít nebo znova tak dále prostě dopravní komisi je samozřejmě potřeba probrat a budeme všichni samozřejmě rádi když se vyjádří 
těšíme se teda zpátky na zastupitelstvo po několika měsících to přijde zpět jak je ten proces teď dál často dělají padalo a částečně éterem abychom chápali jestli to teda za těch několik měsíců uvidíme v finální podobě 
sovětská určitě to není problém samozřejmě můžeme tedy ještě odprezentovat jednou ale upozorňuji že už to bude finální finální pro jakoby projektová dokumentace která spíš bude jak bych to řekla už připravená k tomu abychom už začaly třeba z vyjádřit vyjadřovat školními a podobně takže bych vás opravdu prošla klidně celou tu dobu a nějakým způsobem se dostávejte anebo to řešme 
externě a abychom která všichni věděli na co se k dotáhli jsme se třeba neptali dvakrát a tak dále niku pan havelka 
děkuji za jen krátká technická ve své podstatě je to bude následovně v tuhle chvíli přijdou ty připomínky od vás ještě bylo řečeno že máte možnost asi nějaký termín potom říct s tím že na konci budete vidět výstup co se podařilo zapracovat co se nepodařilo zapracovat a to bude prezentována na zastupitelstvu takhle si to takhle jsem to myslel já děkuji tuba moje technická jako je tam seznamu přihlášenýchvšichni 
paní ušiska 
paní bláhová ve své tam berete 
já jsem jenom chtěla požádat se do toho návrhu paní husitské by nemohl být doplněno ty tam sbor dobrovolných hasičů protože to je přece jenom něco jiného než hasiči státní v nymburce a 
tak jestli byste jim to mohli jenom předložit aby se na to podívali a řekli vám jenom připomínku a 
ta všechno deku 
paní 
já jsem si už totiž předtím hlásila pane starosto já jsem měla dva dotazy na ten druhý dotaz se nedostala tu odpověď jak to bude vlastně s tou textovou částí 
a textová část je samozřejmě součástí projektové dokumentace ve stupni dur součástí tohle je průvodní a souhrnná technická zpráva a jednotlivé technické zprávě k jednotlivým stavebním objektům takže součástí té dur určitě budou já jsem posílal panu markovi a původně teda panu janu markovi i dřív pak panu karlu marxovi 
pracovní verzi souhrnné technické správy kde jsou jednoduše jednodušeji popsány jednotlivé stavební objekty a většina těch náležitostí té stavby 
děkuji tel se hlásila paní chloupků a 
kdo 
tak bych řek že nás to určitě tlačí protože ty ulice musíme dát do pořádku nebo zrekonstruovat do doby zahájení výstavby obchvatu určitě a 
hlasem je to paní bangladéš 
já se město zachvělo oficiální připomínky k tomu jenom mailem ale oficiálně za celé město 
jako 
pan havelka 
nechci reagovat na pana kodeš já jsem tě reagovat na paní chloupková ona nás to docela tlačí protože jedna věc je že víte že když se postaví obchvat tak bude enormní tak kraje na to abychom si ty silnici vzali do vlastnictví a myslím si že v tu chvíli bude daleko lepší když budeme mít opravené než když bude když budeme mít před opravou druhá věc je a víme to obecně a paní koubková to ví moc dobře a stěžují si na to ty obyvatelé z toho domu vždycky je tam problém s tím propadající se kanále v několika místech a je tam problém s kanalizací a s vodovodem a myslím si že tam tak jak to uděláme v ulici československé armády tak jak to děláme v ulici mírová taky tam nás čeká kompletní výměna těch sítí a to si myslím že je věc která jako i vzhledem k tomu že skutečně není ten stav dobrý tak trošičku ne že pospíchá ale myslím si že bude fajn když se to zvládne že to jsou ty dvě věci proč se to najednou možná zdá že se to hrne jedna věc je ta že skutečně myslím si že po obchvatu totálně opadne zájem o tom aby se ty silnice nějakým způsobem rekonstruovali z peněz kraje a ta naše infrastruktura pod tím která je jednou z hlavných protože tam víte že vede ta hlavní stoka není příliš dobrá děkuji pane starosto 
pro pro pana kodeše probíhaly jednání na radnici tam jsme připomínkovali věci a to co bylo od občanů to byla ta petice a více projekt které se projednávají na zastupitelstvu tak se posílaly projektantovi 
tam se hlasy vzadu někdo 
a pokud chybí a vjezd tak samozřejmě je třeba doplnit a my v zásadě postupujeme v rámci projektové přípravy tak že první prvním krokem a základním podkladem je geodetické zaměření toho stavu samozřejmě to procházíme co vidíme že tam chybí tak se snažíme doměřit nechat změřit pokud tam skutečně vám chybí vjezd tak pojďme si ho ukázat a doplníme ho tam 
určitě 
a 
a co vím v rámci nadjezdu tam projektant navrhl skutečně tichý asfalt a byli s tím enormní problémy a zásadě tím řešil to aby nemusel zasahovat zpět do územního rozhodnutí 
co z hlediska teda hlukové studie a my jsme ji skutečně nechali zpracovat ale ta ta hluková zátěž která tam je a tak nám vyhověla na na požadavky které jsou na rekonstrukci stávající komunikace 
pan marek 
tak já mám postupně tři otázky ještě jedna otázka která řečeno nebylo nebo odpověď na otázku tak je kolik předpokládám že to bude stát jestli máte už nějaký odhad protože ta silnice samozřejmě není krátká takže si už je očekávána představa kolik bude náklad za tu silnici a samozřejmě za všechny inženýrské sítě a z toho ti pár provázku pro město kolik z toho bude na město první otázka 
a potom se vrátím k těm dalším dvěma ať to postupně 
a my jsme zpracovávali prodat stavebních nákladů na začátku a na začátku když jsme začali projednávat 
stavbu 
začátku projektové přípravy a v době kdy teda do toho začalo ustupovat město lysá jako spolu investor v té době jsme odhadli stavební náklady na osmdesát milionů a a přibližně vy stavební náklady jsou půl napůl mezi krajem a městem mysl ale není to upozornil na to že to je někdy v době kdy jsme začínali 
zpracovávat dokumentaci dur teď budeme v rámci dur dělat rovněž odhad stavebních nákladů a tam už bude mírně zpřesněna 
paní ušiska již ještě mám ty 
rovnou dokončil děkuji beru zároveň to bylo asi teda rok dva roky dozadu jenom jako časově no tak je dědku a k tomu druhá otázka u kina 
ta křižovatky kde bude kdy vlastně se zvažuje semafory tak tam dneska jsou zábradlí tak aby chodci protože tak je velmi nebezpečná a tak aby chodce nebo zašli do křižovatky teď se v tech návrh to jsem viděl se zvažuje že všechny ty závrať jdou pryč 
bude stačit to že tam budou semafory a v te chvili to okamžitě zklidní bude trvat bezpečné anebo tam máte nějakou jinou představu ohledně bezpečnosti 
jako a odstranili jsme zábradlí a v tuhle chvíli jsme tam nový zábradlí nenavrhoval i pokud bude požadavek ze strany dotčeného orgánu ve věcech bezpečnosti dopravy doplníme 
a třetí teda věc 
jsem rád že vlastně vy jste viděli tu petici občanů ale jenom procesně zas abych k tomu porozuměl byste mi říkal před tím že pokud není ten požadavek ze schůzky tak vlastně protože ta neobjeví zadavatel tak tech kdyby to nemůžete zpracovávat to znamená zuzka projednávala tu petice občanů protože tam přesně občané mluví o tom že tam je velký hlučnost se tam jezdí rychle potřebu to potřebují tu dopravu zklidnit navrhl některý různých řešení v té chvíli bych jak to vlastně s tím potom zpracovává protože pokud je to nedostane pokud ze schůzky tak vlastně se nakonec tím dělat nic nemůže jestli jsem dobře porozuměl tomu to jsem říkal před půl hodinkou 
a zásadě my jsme projednávali stejně jako další připomínky objednatelů jsme projednávali na výrobních výborech město lysá koneckonců taky k tomu dávalo své připomínky a výrobních výborech a 
a tohle jsme projednávali teda s krajskou správou údržbou silnic a 
prostě ta situace je taková že není k tomu důvod nálad tichý asfalt tak zásadě je to dražší technologie je to dražší technologie zhoršuje to u hrobu zkracuje životnost a když se nad tím zamyslím tak já bych takovou vec prostě když si mám vybrat koberec takovej nebo takovej který má lepší vlastnosti a kterej mi teda vlastně nic nezlepší tak si vyberu samozřejmě ten s těmi lepšími vlastnostmi 
k tomu ta moje věc nesměřoval projekt k tomu tichým asfaltu tam chápu tuhletu technickou diskuzi ale ta byla jakoby i věci přesně jako zklidnění dopravy to byla ten kruhový objezd byly tyhlety diskuze takže mě jakoby šlo o to že když už to nebylo na papíře tak jenom 
mě překvapuje vlastně že doteď byste ještě ne do zuzku on fakt neřešil jak by to že se jestli se má zklidnit a doprava kruhovým objezdem nebo ne nebo se má zklidnit nějakým přechodem kde budou semafory tak aby tam ty věci fungovaly jinak potom je tam ta třetí věc je jestli bude tichý asfalt nebo ne aby ta auta byly méně slyšet já to jsou jako tři různé věci a tak proto se ptám abych pochopil procesy bych tomu porozuměl a dopředu děkuji 
naše daň ze strany krajské správy a údržby silnic i rekonstrukce průtahu průjezdního úseku silnice dva lomeno dvě stě sedmdesát dva o tom že máme měnit křižovatky v tom zadání nic není takže v tuhle chvíli já vám na to nedokážu odpovědět a případě té petice tak je to samozřejmě pokud je to petice účastníků toho budoucího řízení tak účastníci se k tomu můžou vyjadřovat můžou dávat námitky připomínky během toho územního řízení pavelka 
pardon děkuji já mám jenom technickou prosil bych i veřejnost aby chodila na mikrofon protože mám zpětnou vazbu od lidí kteří se dívají že pak neslyší co se povídá takže byť ne vás tady slyšíme tak oni ne takže mám prosbu kdybyste na ten mikrofon chodili děkuji 
takže dámy paní 
má já bych jenom chtěla zareagovat na to co říkal jirka že to spěchá proto že se bude dělat obchvat tak já to jenom nevím že se to ke mně nedostalo kdy teda bude obchvat aby jsme měli teda ten časový horizont 
pavelka 
asi se máš něco jiného omlouvám se šel jsem do pro kdybych měl věšteckou kouli tak řeknu že je to 
zachvíli já ji nemám reálně jsem ale přesvědčený že čím blíž se budeme blížit výstavby a jakože si myslím že se k ní opravdu začínáme blížit přes některé peripetie které tam jsou také menší bude ta ochota toho kraje tyhlety věci rekonstruovat notabene ještě pořád jsme v tuhle chvíli v období kdy na ty silnice mezi jednotlivými dálnice má to jsem taky říká mezi tou desítkou dneska už ne desítku a lidé desítku a jde jedenáctkou se to bere jako spojnice to znamená ten krajina to ty peníze reálně má a vidíte to taky že se to děje protože vzniknou najednou dlouho očekávaný obklad starého vesce který pan starosta si přál co já si pamatuju opravila se silnice přes most opravil se most teďka se pokračuje v městě takže zkrátka dobře já jsem přesvědčen o tom že ta doba nastane ale i tam považují ten stav kanalizace a vodovodu za špatnou věc a víte že já jsem opakovaně 
nemyslím si že úplně oprávněně ale jako mám to na starosti peskovat toto v jakém stavu je vodovod a kanalizace v městě lysá nad labem a tohle je jedna z těch věcí kde skutečně vede velká stoka můžete se jít podívat jak to tam vypadá je to hluboko je to nepříjemný a je potřeba opravit děkuji je tedy přihlášena paní košická po desátý prosím 
děkuji vám já bych poprosila doplňky doplnit paní kočová projednat ko cen dur s připomínkami zastupitelů sboru dobrovolných hasičů a občanů dopravní komisi 
a poprosím ještě přidat dotace 
tři nebo třetí bod to už nebo zace zace 
rada ukládá radě města předložit aktualizovaný koordinační výkres 
čeho 
předložit aktualizovaný koordinační výkres včetně textové části k projednání opět do znojma 
abychom všechny ty změny pak viděli a mohli se mohli si říct že toto je ta finální verze 
děkuji 
a cayman 
já jsem chtěl požádat jestli bychom mohli už ukončit diskuzi protože to hodinu a půl a máme dalších dvacet bodů kdyby jsme každému věnovali hodinu a půl tak tady budeme dva dny takže prosím platnou zformulovat návrhy na hlasování a uzavřít tento bod děkuji 
tak proto bych pan marek 
přesvědčilo 
jsem měl poslední otázku na hrdinu ohledně kanalizace a tom návodu jsem viděl že tam návrh nových inženýrských sítí na kanalizace pro dešťovou vodu ale jednotná kanalizace teda tím pádem zůstává ta co je ta stará a a to to bylo jediné a plus pro tu dešťová a podzemní kanalizaci jestli je to je dešťová voda která vlastně počítá s tím že se do ní postupně napoje jednotlivý dešťové kanalizace z celé části města takhle obsahem anebo je to jenom o dešťové vodě přímo jedličkově ulice to co to co spadne na židličku ulice 
a předmětem tohoto objektu tři sta jedna je teda výstavba nové kanalizace jednotné která navazuje která navazuje na 
kanalizaci v československé armádě a vede do do ulice pivovarská a pak dešťové kanalizace která vede dále ulicí jedličková až na 
v dolní části už není protože ona odbočuje do pivovarské děkuji a na tu dešťovou a objem dešťové vody to zná uvažuje se o tom že se do ní postupně budou napojovat ostatní ulice a do této dešťové kanalizace 
ne s tím jsme neuvažovali takový nebyl požadavek 
máme tady návrh usnesení 
prosím 
ušiska 
já jsem sem přijel se že můj poslední protinávrh 
tak 
kdo je pro 
ale kořínku 
takže pro jsou jeden dva 
projekt pět 
jeden proti jo držel se osm návrh neprošel 
nebude hlasovat to minulém návrhu 
tak 
máš to vymažete 
tak kdo je pro tento návrh 
tak ještě ta návrh 
tak jde jde pro 
pro devět zdržel se pět 
návrh byl přijat děkuji 
já bych poprosil pana žena hrdinu jestli by tedy v krátkosti řekl něco k té 
je připravena dokumentaci nebo projektu lávky přes labe vás bych chtěla poprosit aby jste tady hodinu se nebavi o lávce přes labe pak tady podstatou věci bylo to aby se vám to vysvětlili aby se třeba řeklo tomu proč jsou tam ty svodidla čemu jsou užity lávky současný protože kontextu ten most projektoval před těma dvaceti pěti lety tak pane 
dobře 
já si to otevřelo 
tuto druhou situace si můžu poprosit se tři 
tahle 
tohle naše druhá stavba kterou 
zajišťují jejíž projektovou přípravu zajišťujeme pro město lysá pouze pro město lysá je to je to stavba jejíž investory pouze město lysá jedná se o a napojení nebo propojení dvou cyklostezek a nebo napojení města na cyklostezku podél labe 
součástí toho téhle stavby je jeden z jeden mostní a jeden mostní objekt je to rozšíření a levé římsy na mostě přes labe dvě stě sedmdesát dva nula nula čtyři a jsou to vlastně přístupové komunikace a k téhle na které rozšířené římse 
a stavba má několik stavebních objektů nebyl rozdělena na několik stavebních objektů a 
zásadě je tam několik stavebních objektů které teda zajišťují tu tu tu obsluhu té rozšířené římsy a dále je to úprava stávající polní cesty na pravém břehu což je ta vlastně 
světu světlejší barva na výkrese 
součástí toho jsou i přeložky inženýrských sítí a nově jsou to je to přeložka 
či pardon a je to přeložka a přeložka 
sdělovacích vedení a cetin a 
a založí přeložka silového vedení čez distribuce 
a dále teda ještě součástí se vegetační úpravy v rámci stavby a tahle stavba má vydané územní rozhodnutí a které nabylo právní moci ten výkres který tedy máte tak už je vlastně pracovní verze nebo koncept konceptu dokumentace jde té kterou záhy budeme teda projednávat 
to je krátké představení pokud budete mít svařit dotazy zodpovíme 
tady byly dotazy třebas ty lávky co tam jsou v současnosti ty lávky slouží pro údržbu ostudu jestli jsem to pochopil nejsou pro cyklisty my jsme tady přistoupili k tomu projektování po dohodě se státním fondem dopravní infrastruktury kde možno na takovouto lávku získat dotaci až devadesát procent s tím že ale musí odpovídá normě to znamená že musí být široká tři metry a ne jak je to tady také si byste vysvětlil teď tam proběhla také rekonstrukce mostu a tam jsou propojeny svodidla a je to tady velká kritika našich spoluobčanů protože tam byli zvyklí že ty lávky využívali jako pěší i cyklisty ty úzké lávky tedy jsou pro údržbu 
a ty stávající stávající 
římsy nebo ten stávající prostor který tam je také skutečně revizní lávka není to lávka kde by se měla pohybovat veřejnost a ten návrh těch svodidel které v podstatě navrhu které jaksi navazují na ty shodila na tom násypu je z našeho pohledu jediný možný s ohledem na současné a požadavky na projektování bezpečnostní zařízení a jedná se o to že v podstatě před každým mostem kde je svodidlo musí navazovat nějaká část svodidla ještě před 
před tím mostem jinými slovy svodidlo nemůže nikdy začínat ani končit na mostě a a jak si ten násyp který tam vlastně navazuje na obou stranách 
toho mostu tak nebyl dostatečně široký na to aby bylo možné napojit ty svodidla pouhým přesahem tak jak to bylo původně a dneska ten požadavek je který je také a dvacet osm metrů vlastně shodila v plné jeho výšce milá bez toho výškového náběhu před mostem na každého straně 
to znamená technické požadavky které které jsou dneska na svodidla kladeny neumožňovaly to aby tam vlastně to tu ten původní návrh který tam byl to znamená toto napojení přesahem aby se zopakoval 
má někdo dotazy 
pan marek 
děkuji 
já bych se chtěl zeptat na 
tři čtyři věci první jaká je očekávána na plát za tuláků druhá věc 
jaký je očekávaný možný termín realizace a třetí zdá protože dnes vlastně lávky fakticky je možné používat protože lidé mě těma schodištěm a dojdou a oni jsou otevřené prostě já po těch schodech na lávce dojdu které tam jsou ty boční schodiště a člověk může přejít a takto dneska je a tak zda by nebylo nejjednodušší velmi rychle vybudovat druhý schodiště 
na druhé straně mozku ale na stejné straně co je dneska to jedna aktuální ten problém je že chodí tam jsou ale každá je úplně z jiné strany 
takže zda by jakoby je třetí dotaz 
a stavební náklady jsme odhadovali na základě dokumentace pro územní rozhodnutí na čtyřicet milionů korun z toho třicet milionů je rozšíření toho vlastního mostů na o tu o tu římsy a a 
tak to byl první dotaz jaký bude další pardon 
očekávají termín realizace 
a současné době dokončujeme dokumentaci pro stavební povolení očekáváme že žádost o stavební povolení podáme cirka za tři měsíce a stavební řízení je cirka další tři měsíce následně dokumentace pro výběr zhotovitele a v zásadě se dá říct že projektová příprava by mohla z naší strany být ukončena někdy kolem poloviny příštího roku 
následně samozřejmě po výběr zhotovitele a investorská příprava na na straně investora kterou už a nezařazují a takže myslím si že nejbližší možný termín 
realizace z mého pohledu je dva tisíce dvacet dva 
věku a poslední zda by nebylo nejjednodušší řešení protože říkám teď ty schodišti které tam jsou tak vedou prostě k lávce takže člověk bílé vyleze poté schodištích a lávku přejde na jediný problém řád druhé straně nemá to stejný schodiště tak to by nebylo nejjednodušší na jedné straně toho mostu vybudovat druhý schodiště na opačné straně 
a nejlevnější samozřejmě 
no tak jako neoficiální verze to jako použitelný je ale nevyhovuje to samozřejmě žádnému žádným předpisům vy na tom mostě jako nemáte defakto co dělat tam má být obsluha toho mostu nebo správa toho mostu údržba toho mostu tam není není jako určené jako veřejný chodník 
ale kaple se vlastně tech dvacet let užíval a zároveň cestu vede turistická značka červená to znamená mezinárodní všechny tyto věci takové jsou takže já chápu že dneska něco normy ale takhle to prostě dneska ten život běží takže jako proto se ptám proč se nebolí to nejjednodušší řešení a to je ve své podstatě během pár měsíců vybudovat druhý schodiště aby lidé nemuseli čekat dva roky 
dneska opravdu tristní ta situace velmi by nebezpečná jen čekáme na situace až tam nastane problém ty lidi tam předají její schodišť svodidla já když jsem viděl situaci kdy by tam lidé nejenomže přelití zají svodidla s dětma ale ještě k tomu přetahují kola cesty svodidla to opravdu extrémně nebezpečné a a co se stane když se tam něco stane tak děláme okamžitě normy normy druhý schodiště prostě to tak bude takhle to v tom státě funguje proč to neuděláme okamžitě hned a to nás bude stát půl milionu ale budu to hned vyřešené bezpečné a to a potom budují na připravujeme ty věci které budou ideální za za rok za dva 
a my jsme tuším že jsme tuhle připomínku už dostali od jednoho z účastníků územního řízení a my jsme ji 
a pak připomínka teda znělo na to doplnit ten projekt o to jedno schodiště nikoliv které vybudovat jednou schodiště a na základě teda projednání s objednatelem jsme 
od toho upustili a to zejména z důvodu toho že by to nesmírně zkomplikovalo to územní řízení a kvůli teda jednomu z dotčených pozemků který by tím byl dotčen a tak a co se týká toho vybudování nového schodiště upozorňuje na to že to je stavba jakákoliv jiná a bude to taktéž vyžadovat vyžadovat územní rozhodnutí stavební povolení a výběr zhotovitele to znamená defakto ta příprava by byla nutná proto i jako zopakovat 
děkujeme paní řecká já děkuji za slovo trochu delší dobu hlásí že bych z toho tečka pana hrdinu trošičku vysvobodila protože pan na má která si nemůže vědět ale i jsem to tady nějak minule zmiňovala teď jsem našla nějakou starou i tady dokumentace my už jsme to řešili na začátku roku dva tisíce sedmnáct by pan drbohlav zpracovával 
vlastně nějakou studii schodiště které by dejme tomu tomu mostu bylo ale bylo to neprůchozí s více z více důvodů například terénní možné jen takto konstrukci přidělat tomu mostu jsou tam majetkové poměry vlastně těch pozemků složité a tak dále ono opravdu není jednoduché jentak se namalovat schodiště nějak se tam tomu přidělat to opravdu je to komplikované to je jednání tenkrát byl docela dlouho probíhaly a nakonec vlastně se přišlo s tím že by se mohla řešit tady ta lávka a od toho projednávání třeba i s tím schodištěm se upustilo říkám bylo to i tak jako mnoho měsíční tenkrát jakoby domlouvání ta lávka vlastně zase na druhou stranu je složitá v tom že pokud je na ní nedostaneme nějakým způsobem finance státního fondu dopravní supi tak to taky nebude řešitelné je možné že se třeba povede projednat s krémem aby si tu lávku naopak převzal takže ty jednání v tomhle tom samozřejmě pokračují co se týká teda těch obslužných lávek tam nebo to se také o tom bavíme pořád dokola samozřejmě 
vím že mi bylo i vysvětlováno že právě protože je to také na dotace a podobně oni se nemůžeme si tam jen tak ty svodidla sundat třeba a tak dále tam prostě chodí kontroly když tam bude nějaký karambol tak prostě z toho to prostě to nejde jako v uvozovkách jako sice je to takové razantní řešení ale skoro by bylo nejlepší tam prostě dát zákaz vstupu možná na ty látky by tam vůbec lidi nechodili prostě stanoveno okamžik no protože se nedostanou na druhé straně je to prostě složité že budu budeme doufat že vzhledem k tomu že 
mám radost z toho že se nám nějakým způsobem podařilo vlastně už že vlastně získat i územní rozhodnutí s nabytím právní moci je že si to projednalo protože i ten projekt celý je 
kombinovaný vlastně tam ty cyklotrasy jsou podél labe a ještě směrem do města takže vlastně firma zpracovávala trošku rozsáhlejší je nebo rozsáhlejší záběr tedy těch cyklotras ale opět zase v rámci těch projednávání jistě hlavně těch pozemkových tam často narážíme takže jsme oddělili lávku která je pro nás přednostní s těmi nálezy na ten most od toho všeho ostatního co tolik nespěchá a hlavně z hlediska teda bezpečnosti a doufejme že se nám to teda takhle podaří dotáhnout ale opravdu můžeme si když tak nějak přeposlat nebo vás spojen s projektantem co to tenkrát dělal ale to stat schodiště nebo nebylo to také snadné řešení jako 
ta děkuji paní bláhová 
já bych se chtěla zeptat z jakého materiálu se předpokládat a lávka povrch to znamená bude tam asfalt proužky v čem se bude jezdit mýto to už pojď 
a ten most je ocelový most ta konzola která se vlastně rozšiřuje v rámci tohohle projektu je rovněž ocelová a bude se jezdit po pochozí izolace to znamená vlastně po takových pásek který tam budou nalepený na 
to znamená bude to hladký povrch nebudou to rošty 
pak mám ještě jeden dotaz 
ta lávka je samostatnou stavbou z hlediska právního anebo je součástí toho mostu já pak ještě budu mít na to navazující dotaz ale potřebuji se dopídit to jaký to má charakter 
podle zákona o pozemních komunikacích je chodník a tohle defakto je chodník na mostě součástí mostu to znamená 
ten ta lávka nebo jak to tedy nazýváte tak je to defakto součást toho toho mostu který je samozřejmě ve zprávě krajské správy a údržby silnic 
moře dobře takže když je to součástí toho mostu a to znamená že most není ve vlastnictví města vím je ve vlastnictví středočeského kraje takže náklady na výstavbu lávky půjdou středočeským krajem 
ne určitě ne ten záměr není ze strany středočeského kraje nebo domnívám se teda že středočeský kraj na to nebude dávat žádné žádné finance jedná se pořád o stavbu místní komunikace která pouze přechází po mostě který je součástí silnice druhé třídy je to znamená ten vlastní most objekt je je a bude ve zprávě středočeského kraje 
a ta ty přístupové komunikace jako místní komunikace čtvrté třídy budou 
součást nebudou sport jsme správě teda města a předpokládám že krajský kraj středočeský kraj se na tom finančně podílet nebude 
za všechno děkuji takže já myslím že by to mělo stačit k vysvětlení tady té situace k tomu nemáme žádné usnesení 
já bych poděkoval panu hrdinovi za trpělivost 
námi zastupiteli 
a věřím tomu že tu komunikaci dotáhneme do konce myslím tu ten ten průtah severojižní proudu tak naším městem takže děkujeme 
nashledanou 
a máme tady bod číslo dvě je studie revitalizace sídlišť pardon 
paní 
já se omlouvám já jenom jsem taky chtěla poděkovat ale hlavně jsem co jsme nedali do usnesení tak jsem chtěla poprosit dali jsme tam termín poslání těch připomínek tak já bych vás poprosila do konce měsíce a jestli můžete tak klidně jenom mě dá třeba do kopie nebo tak aby nebo si budou chtít ostatní jenom aby jsme se neptali na všichni na všechno desetkrát děkuji vám 
ta děkuji máme tady o číslo dvě předkládá pan místostarosta jiří havelka 
jo 
hra 
ještě jednou dobrý večer já bych teďka poklesl asi tak pět minut pauzu než se pánové přichystají protože oni to tam musí technický sladit jenom jsem se chtěl omluvit v jedné věci já tady taky nebudu mít žádné usnesení ale protože bez usnesení to do toho počítače dát nešlo tak je tam bere na vědomí nicméně cílem dnešního je vám to představy protože víte že mělo být veřejné projednávání které tedy i nakonec po diskuzi jsme nedělali z toho důvodu že ta situace je taková jaká je cílem je aby vám pánové sloka plánu představili co znamená ty dvě varianty které tam jsou abyste se mohli zeptat aby se mohli nasát na nějaké případné připomínky do toho projektu který je jenom tomu jsem chtěl říct že projekt byl konzultován s lidmi kteří tam skutečně bydlí v té lokalitě nebo tam podnikají nebo dokonce dohlížejí na bezpečnost ve městě a zároveň tam žijí to znamená vylet byly ta skupina lidí kteří měli možnost do toho mluvit diskutováno bylo i s panem městským architektem teď vám to představováno byť se omlouvám tuhle chvíli už jsme měli ten plán že mělo být veřejné projednávání ale nebylo proto ani nenavrhuje žádné usnesení a tak jak jsem řekl technika řekla že tam něco na ozdravnou musíme takže děkuji a poprosím tě klip minut až pánové řekne jsou přichystané můžeme začít díky 
dohoda 
svaly 
jo teda jestli můžu tak to opravdu na pět minut přerušen pokud chcete jít ven běžte o vrátíme se za pět minut aby se to kterou příchod přichystá děkuji 
tak můžu poprosit všechny aby se vrátili do sálu abyste mohli začít děkuji 
pokud nás tam ještě doběhnu ven 
jestli by nebylo možné něčemu hlasujeme si to přečetl protože oni to se zadne přečtou není to vůbec vidět by bylo třeba v případě vlastně 
usnesení které málaga oni nevědí která varianta je platná 
tak jestli mohu poprosit tak a mám to zopakovat nebo nemusí 
teď už to zapnuli právě 
já děkuji 
tak já to řeknu ještě jednou teda je to zopakuji ještě jednou prosba ze strany veřejnosti zazněla jestli vždy když budeme něco schvalovat tak jestli by bylo možné to přečíst protože to není možné zezadu přečíst děkuji 
prosím pana havelku 
pustit tak ještě jednou děkuji úvod už jsem udělala takže bych tedy rád přivítal pány z firmy luka plán která pro nás zpracovávala studie revitalizace sídliště 
nějaké povídání už jsem před chvílí říkat takže se nebudu opakovat to předáme slova děkuji 
děkujeme za slovo my jsme architekti z firmy a plán a byli jsme pověřeni městem abychom zpracovali studii revitalizace sídliště tady v lese studie se zabývá především revitalizaci veřejných prostranství bylo téměř jenom veřejné prostranství mi 
celého celého sídliště já bych vlastně na úvod ukázal 
vizualizace a do to máte trochu konkrétnější představu pak podrobněji vlastně popíšeme návrh a proč vlastně jsme zvolili toto řešení 
vlastně základní struktura ulic a fungování toho sídliště se zásadně zásadně nemění největší změnou je určitě charakter lomené ulice který dochází výraznější proměnnou dále pak vlastně západní část lokality v oblasti mezi mateřskými školami a oblasti bývalého židovského hřbitova a zároveň hodně se proměňuje náměstí které vnímáme jako centrální vlastně a ústřední veřejný prostor 
celého sídliště který by měl mít charakter náměstí dneska je to vlastně taková jakoby neřešená chaotická zelená pláň myslíme si že by to mělo být skutečným náměstí kde převažuje tvrdý zase tvrdý povrch a je to prostor který je přívětivý pro jeho uživatele 
a studie byla zpracována ve dvou variantách vlastně ty varianty se liší především tím že k té druhé variantě byl 
jakoby vlastně prověřován záměr parkovacího domu protože důležitou součástí studie vlastně řešení parkovacích kapacit a dopravy v klidu v oblasti v oblasti sídliště tady jenom vlastně jsou ty rozdíly mezi varianta má je to parkovací dům který je vlastně umístěn v nějaké urbanistické struktuře 
z těch deskových domu variantně se zpracovávalo náměstí v jedné variantě umísťování další oběť další bytový dům dále je možnost udělat nějaké parkovací plochy bude udělat nebo 
bude dělat takhle vlastně vypadá ten ten samotný návrh a páteř páteří celého sídliště nadále průběžná ulice 
charakter mění lomená ulice která se má stát výraznější ulicí zároveň doplněná stromořadím které vytvoří zelenou bariéru mezi rušnou ulicí čez a a vlastním sídlištěm řešily se vlastně vnitrobloky mezi těmi bytovými domy které by měly mít pro soukromý charakter a být vlastně více věnovány těm rezidentům 
byl větší změn doznává vlastně to západní část toho a to území je vlastně převzato nebo je to ordinován nebo převzato vlastně části z předchozích záměru jedná se především regulační plán hrabalová a územní plán který vlastně předpokládá dopravní napojení zamýšlené kmunikace vlastním tady na severu na kterou by pak v té variantě s parkovacím domem byl vlastně ten objekt napojen 
takové vlastně podrobně 
prostě páteřní průběžná ulice je koncipována jako běžná městská vlastně ulice obousměrná s podélným parkováním po obou stranách lemována stromořadím jeho snaha zachovat původní zeleň 
by v tomto konceptu nebo v této podrobnosti se to jeví jako možné na této ulici leží tedy náměstí vlastně centrální hlavní veřejný prostor a nejdůležitější veřejný prostor sídliště který je vlastně navržen tak aby byl opět aby byl opět náměstím aby nebyl vlastně koupenou nepřehlednou zelenou plochou naopak aby byl přehledným veřejným prostorem vzhledem k tomu že se jedná o lokalitu sídliště kdy vlastně princip sídliště bydlení v zeleni je vlastně v tomto veřejném prostoru umístěno více zeleně než celé běžné klasických historických náměstích v jedné variantě je vlastně počítáno s vlastně s geometrickou strukturou zelených člověk čtverců do kterých jsou umístěny umístěny stromy počítá se s vodními prvky druhé variantě je vlastně ponechán větší otevřený prostor a zeleně umístěna pouze nebo pouze prostě umístěna po úvodu toho koho náměstí náměstí je zamýšleno jako pěší zóna 
s tím že tím prochází ta průběžná ulice která je přístup vlastně možňuje průjezd aut jedná se o co vlastně mělo by dojít k celkovému zklidnění vlastně té oblasti sídliště pěší zóna znamená že ta plocha je určená víceméně pěším samozřejmě je možná dopravní obslužnost těch objektů a slušnost jednotkami integrovaného záchranného systému 
v další části sídliště které se lišily je lomená ulice vlastně veřejný prostor který má v současné době největší řekněme deficit jeho dnešní charakter je vlastně v něm jakási provizorní panelová cesta s nějakou vlastně která prochází poměrně uspořádanou zelení záměrem je vytvořit obousměrnou ulici s kolmým parkováním po obou stranách která bude lemována stromy které zároveň vytvoří jakýsi filtr nebo zelenou bariéru mezi mezi dvojicí československé československé armády dalším aspektem toho je že tu to tímto řešením se dá získat nemalá parkovací kapacita v celé lokalitě 
samozřejmě se řešily ty vnitrobloky 
došlo se jakoby na zoh už je vlastně mají mít více polo soukromý charakter být věnovány především obyvatelům a těch okolních bytových domů 
vas vlastně jsou dopravně nebo jsou zpřístupněny 
plochou komunikace která je jak pro vozidla tak pro pěší je tam možnost parkování vlastně střed těch 
co z těch vnitrobloků tvoří zelený ostrov který je určen pobytu a k rekreaci rezidentů co se týká uzavřené ulice je vlastně řešena jako jednosměrná s podélným parkování po obou stranách to jsem zapomněl v prostoru náměstí se vlastně nepočítá s parkováním parkování pro provozovny a vybavenost která na náměstí se nachází vlastně by byla řešena v těchto v těchto bočních ulicích 
okružní ulice je obdobně řešená jako lomená obousměrná s kolmým parkováním doplněna opět stromořadím 
a potom vlastně je to západní část která je nejkomplikovanější vlastně dnešní době kde se nachází jakési 
komunikace velmi nějakého provizorního charakteru ve špatném technickém stavu a podobně 
je to vlastně vnímá poměrně také významná část sídliště vzhledem k tomu že se tam nachází dvě mateřské školy vlastně poměrně důležitá vybavenost dále se tam nachází bývalý židovský hřbitov oblast která má tisy pietní charakter 
a vlastně v kontrastu s tím tam je jsou vlastně jakoby poměrně uspořádaně rozmístěné garáže různého vzhledu a stavu dot do této západní části promlouvá návrh regulačního plánu hrabalová který vlastně ta urbanistická studie přejímá jedná se především o plochu té retenční nádrže a dopravní napojení oblasti sídliště s hrubanová dalším důležitým aspektem jak kterých bychom tam chtěli přinést je vlastně propojení pro pěší a cyklo propojení do dalších rozvojových územích v lese nebo do rozvoje území hamanová jedno vlastně to propojení fakticky dneska existuje tento koridor druhé bychom rádi 
na nebo vlastně navrhujeme podelte hřbitovní zdi jedná se o to že vlastně záměrem je aby vznikl nějaký jakoby nějaký důstojný nebo prostě kvalitní veřejný prostor který bude mezi těmi mezi mateřskými školami zároveň bude před prostorem a vlastně židovského hřbitova který vnímáme jako trochu jako monument nebo prostě pietní místo které by mělo mít také jako okolí toho místa by mělo odpovídat jeho významu 
ten bývalý židovský hřbitov 
vlastně představa jeho řešení je taková že by se vlastně spojil že by se tato lokalita toto místo spojilo do jedné plochy která vlastně zbyde po zrušení těch jednotlivých garáží a to a že by vlastně vzniklo místo parkového charakteru s odkazem na s odkazem na tu svoji minulost podobné řešení nebo podobná věc řešila v prostějově kde také bývalý židovský hřbitov ve městě a vlastně byl tam návrh parkového klidového prostorovou s odkazem s odkazem na minulost toho místa a 
tomuto řešení i přispívá fakt že vlastně tato část území je uvažována jako rezerva pro rozšíření stávajícího nebo bytová proto vlastně v této části by neměl vzniknout záměr který by toto rozšíření v budoucnosti limitoval jsou hněv této části území s tím souvisí to že ta studie předpokládá postupnou redukci těch jednotlivých garáží jak těch plechových tak vlastně zděných v tomto místě to že vlastně pokud ty garáže tam budou ponechány nebude asi nikdy možné docílit nějakého kultivovanější o řešení této lokality co se týče nějakého materiálového řešení 
pojížděné plochy se předpokládají je po asfaltové přidružené plochy parkovacích stání chodníků a podobně v ideálním případě z žulové dlažby materiálu trvanlivého nadčasového nesmrtelného prakticky samozřejmě možná alternativa betonové dlažby a některá místa řešit zatravňovací dlažbu a podobně co se týká já se doporučovali bychom vlastně jednoduchý tvarově a materiálově jednoduché řešení mobiliáře stejně tak veřejné osvětlení důležitá věc je vlastně vodní prvek který by měl být na tom centrálním náměstí vodní prvek se osvědčuje v poslední době takový který vlastně umožňuje nebo je atraktivní především pro mladší obyvatelé města nebo náměstí vodní trvají do kterého děti můžou vstoupit můžou si v něm nějak prostě hrát svlažit se když je horko a a podobně řešilo se vlastně jen nakládání nebo řešení 
nakládání s odpadem kdy vlastně dneska nádoby na jak na komunální tak na tříděný odpad jsou vlastně umístěny na chodník a na travnatých plochách a podobně v rámci studie se vlastně navrhuje 
řešení kiosku například z toho z tahokovu ve kterých tyto na doby budou umístěny a nebudou vlastně příliš je povinen viditelné nebo exponované v tom veřejném prostoru 
další věc která se řešila je tomu říkáme komunitní zeleň pracovně jedná se o to že vlastně nějaká část obyvatel sídliště 
má vlastně nějak zvelebuje okolí své okolí domu kde bydlí a různé části sídliště vlastně přijde nám jakoby dobré toto nějakým způsobem podpořit nebo zachovat dát tomu spíš nějakou nějaký had vlastně vznikají věci které jsou jakoby cenách vlastně kvalitní některé jsou zdařilé méně přišlo by nám se to načte 
vlastně vhodné s tím pracovat takže ty hlavní dominantní veřejné prostory by byly 
zeleň v hlavních a dominantní veřejných prostorech by byla spravována koordinována městem v zadních částech objektu a v těch polo soukromých vnitroblocích by byla dána více k dispozici vlastně těm obyvatelům pokud by měli zájem se tam vlastně ohledně vlastně nějaké zeleně nebo toho zahrádkaření realizovat že vlastně celá typu soukromé bloky 
by mohly být jak jaksi v péči těch místních lidí pokud by o tom měli zájem není to věc nějak podmínečné je to vlastně věc že je možná a může být a nemusí důležitý aspekt studie řešení dopravy v klidu a parkování tohle je vlastně nějaký stávající sta tam vidíte úplně proběhlo vlastně městská policie u činila nějaké sčítání počtu automobilů nejedná se o nějakém nějaká normová nebo regulérní parkovací místa nicméně bylo sečteno kolik zhruba asi tak v dnešní době tam může zaparkovat automobilů 
návrh která počítá samozřejmě protože asi to je věc se má že kapacita není dostatečná nebo není dostatečná na to aby aby zajistila potřeby obyvatel tak počítá vlastně s nějakým navýšením této kapacity řekněme v podstatě nějakou maximalizací parkovacích míst tak aby teda to nebylo úplně na úkor veřejného prostoru aby vlastně to sídliště nebo úplně velké pro jedno velké parkoviště poměrně velká kapacita může vzniknout lomené ulici v okružní ulici 
řeší se toto pracovně tomu říkáme spojovací ulice je to vlastně propojení té oblasti mezi mateřskými školami a satira slovo ulicí nebo začátkem běžné ulice samozřejmě ta varianta s parkovacím domem přenáší poměrně velkou velkou kapacitu těch parkovacích míst toto je by nějaká bilance parkovacích míst kde vlastně toto je potřeba taková jak kdyby se sídliště stavěl dnešní době a bylo potřeba navrhnout nějaký počet normových míst na sídliště jedná se o to že asi ten počet míst se odvíjí od motorizace nebo řekne nebo lidově řečeno prostě počet kočkou na na počet obyvatel by toto je nějaký pro mě jak české republiky tudíž jako vy podle současných požadavků se bavíme zhruba by byl po celá devět set a více parkovacích míst té lokalitě stávající stavě necelých sedm set dní slyšel se čtou soukromá místa v jednotlivých garážích a místa ve veřejném prostoru a i po nějaké té redukci soukromých míst v garážích vlastně a vzniká poměrně velké jen bojem možno zajistit poměrně velké množství parkovacích míst ve veřejném prostoru a dostat se vlastně nato číslo přes těch devět set parkovacích míst která je vlastně odpovídají té potřebě samozřejmě pokud by se realizoval parkovací dům tak ta potřeba bude s poměrně značnou rezervou 
k té variantě s tím parkovacím domem parkovací domy obecně mají jakoby nevýhodu že jsou poměrně velkou stavbou 
to že vlastně je potřeba zajistit poměrně velkou kapacitou parkovacích míst tu nějakým provozním plochám to parkovacího domu rampa podobně je toto je vlastně jsou dva trakty kolmého parkování kdy 
jednotlivé vlastně ty části jsou půl patra posunuty spojené vyrovnávací rampou je to vlastně nejúspornější a nejhospodárnější řešení kdyby parkovací dům měl vzniknout určitě bychom byli rádi aby byl začleněn do té struktury 
zástavby sídliště sídliště nebo na začátku řečeno a zároveň vyplachovací dům nebyl nějakým holým betonovým skeletem ale aby byl vlastně plnohodnotnou stavbou v té oblasti zabývali jsme se také nakládání s dešťovou vodou s možnostmi její retence vsakování a 
a to co to znamená 
určitě je co je zřejmé že vlastně ta případná debata revitalizace sídliště nevznikne najednou že co vlastně tento záměr bude nutné etapy zachovat tady je vlastně nástin etapizace ty očíslované etapy neznamenají že musí vlastně být realizovány v tomto pořadí jsou určitě zaměnitelné asi jako výhodné si víc kdyby první etapou byla revitalizace lomené ulice protože vlastně ta ulice řekněme v nejhorším nějakém stavu a její revitalizace by byla takovým jakoby viditelným nebo hmatatelným přínosem zároveň je možné vytvořit poměrně velkou parkovací kapacitu což by bylo taky jako prvním benefitem v prostoru toho sídliště naopak realizace vlastně parkového prostoru bývalého židovského hřbitova případně parkovacího domu je asi věc která je v nějakém vzdálenějším časovém horizontu 
byl učiněn také odhad nákladů závislosti na těchto etapách bouře ceny se odvíjejí zhruba od velikosti od velikosti těch jednotlivých beta vlastně ještě jednou tedy vlastně ta výsledná podoba sídlišti dominuje páteřní průběžná ulice a a 
lomená ulice 
vlastně je to západní část která byla 
popsána vlastně vzniká do veřejný prostor mezi mateřskými školami kdy určitě by vlastně tento ty mateřské školy měly mít nějaký 
před prostor mělo by tam být nějaká možnost parkování vůli 
rodičům kteří vozí děti do mateřské školy zároveň tento veřejný prostor by byl před prostorem toho židovského hřbitova 
určitě vlastně náměstí je vnímáme jako zásadní věc vlastně udělat abit žil sídliště v lisa je a vlastně značná část obyvatel města žije na tomto sídlišti určitě je vhodné aby vlastně měli nějaké důstojné centrum důstojný veřejný prostor který by vlastně umožňoval možné oval 
umožňoval pobyt a fungování fungování těch lidí to nějak představení která té studie až na teda připraveni na dotazy od vás 
pan kodeš 
dobrý den já bych zase jenom chcete můžete tam dát vizualizace toho náměstí tam plánek toho náměstí za zeshora 
ne ten plán 
ještě kousne 
no třeba tahle nechte to 
supr když se kouknete na náměstí tak nahoře jsou dva bytové domy a mezi nima je silnice a slovem parkovací místa kudy se tam dostane autor když dole je pěší zóna 
a není ani s pojezdový dlažby 
pěší zóna bude šest pojezdový dlažby jakoby celý náměstí ty zpevněné plochy musí umožnit pojezd vozidel 
projekt v jeden na pěší zónu aby zaparkoval doma bude to které jezdí přes pěší zónu zásobování 
slibování bude že do pěší zóny vlastně třeba 
rezidenti těch dvou domů a budou 
jezdit vlastně tady na těhle dvou okrajích 
zajíždět vlastně také tak jakoby dneska do toho prostoru mezitím bytovými domy jenom abych si to ujasnili skončí asfalt bude nějaká dlažba takže přejedu po dlažbě a to samé dva asfalt 
náměstí bude v jedné úrovni bude z dlažby na kterou se vyjede vlastně tou vyrovnávací rampou 
o těch dvacet centimetrů cédéčka obrubníku a vlastně zásobování těch objektů bude 
vlastně bude pouze pro ty rezidenty jakoby ten vjezd tam možný 
tu nemá nebude mít problém plno měl by tam i jako většinou to mít možnost zec a ještě co se týče toho náměstí jsou tam nějaký zásobovací vchody než padat to takhle kolem 
toho náměstí to bude průjezdné proto tady je zahrádka tak mám pocit manuela kam se vozy balíky by tady v prostoru náměstí je to stejným způsobem jako tady vlastně a to je moje představa taková že ten 
jakoby ten ta průjezdná koště tam najdu to je líp vidět vlastně tím místem kde se projíždí 
jako vzdálenosti čtverců je taková by umožňovala zajíždění a a projíždějícím vozidlem fyzicky 
bude řešena nějakými vymezovací sloupky které budou na místě přerušené by vlastně to zásobování případně a nevím sanitka policie tam prostě mohl mohli zajet 
pan fajmon 
a já se chtěla taky muset vyjádřit trošku já jsem si to přečetl a musím vás pochválit jako za mě mně se to líbí a 
moc se mi líbí i to jak etapy zachovali a myslím že na to jak je to složitý území a jak je tam ten stav takový všelijaký na různých místech že jste toho jako pohyb vůli dobře a myslím si že tam jak jste navrhli tu první etapu to si myslím že je je naprosto správně že byste měli na základě tvého lety studie a dát zpracovat projekt a tu první etapu jak by to nazýváte lomená ulice u nás tak teda jmenuje oficiálně ale ale je pravda že pokud pokud by se to takhle pohyb molo jak to tam vy navrhujete takže by vzniklo obrovské množství nových parkovacích míst který tečka fakticky neexistují nebo jsou tam jenom jako takový nadivoko a že by to pomohlo situaci tam hodně vylepšit mě se líbí i to že by se ta ulice napojila na na tu silnici směrem na na jiřice a což nám tečka není vlastně protože by tam vznikl i nový jako prostor kudy tam wyatta vyjet no a 
absolutně souhlasím to říká dlouhodobě že ty plechové garáže a tam dlouhodobě bejt můžou teď to máme potvrzené od expertů tak to mám radost že jste tam teda ještě sáhli i do těch zděných to mě překvapilo ale asi máte pravdu že by to bylo lepší kdyby tam nebyly před tou školkou že ten prostor by byl potom takový a lépe využitelný no to je pravda to s tím absolutně souhlasím to náměstí mě se líbí ty vnitro nitro bloky taky a co se týká parkovacího domu tak kdyby nám to někdo dal nějaký peníze tak by to bylo bezvadný 
ale brzo nám asi na to říct nedá hlavně si myslím že budeme mít velký problém vykupovat i garáže nebo se odhodlat k nějakému řeči je garáží a to prostě to vykupování dik soukromé garáží no prostě no nevím to to si myslím že bude narážet na 
porozumění a i ty plechové garáže likvidovat to bude taky velky problem ale já bych jako osobně začal tou etapou číslo jedna existuje na to dotační programy na revitalizace sídlišť takže já bych doporučoval tu jedničku prostě udělat jako projekt tato a zkusit to do toho dotačního programu dát samozřejmě mělo by se to i projednat ještě s veřejností říci jako co k tomu kdo má ale za mě jako je ta určitě možná by mohla být nějaká anketa typu chceme parkovací dům anone jsem prostě náměstí tak jak je navržený anone a možná ještě ty vnitrobloky jestli to ty lidi chtějí takhle udělat že by se o to fakticky jako starali víc sami jak jsem pochopil o co říkáte ale jinak jako dnes se to líbí jako myslím že by to tomu sídlišti pomohlo že potřeba s tím něco udělat no akorát možná ještě jestli jste trošku přemýšleli o těch 
o odpadků bod o odpadech jakým způsobem tam jako to ta likvidace ty ty místa pro ty odpadový jak to jste chtěli řešit jak odpady odpadem studia nevím jestli jste ji měli k dispozici všichni nebo jestli jste viděli odpadovým míst jakoby ty místa konkrétní jsou tam nějak jakobych řešený víceméně reflektují stávající stav z do značné míry my co jsme chtěli vlastně především vyřešit je že dneska vlastně ty nádobě nebo ty kontejnery jsou umístěny buď na chodníku nebo prostě v komunikaci nebo někde na nějakých travnatých plochách tohle nějakým způsobem sjednotit 
vytvořit nějaký prostě kiosek ideálně z nějakého tahokovu nebo vhodného materiálu ve kterém ty nádoby můžou být umístěny a vlastně nebudou nijak zásadně jakoby hyzdit ten veřejný prostor co se týče ještě to umístěny tam jediný co se upravovalo je 
snažili jsme se vlastně nějaký tady zcela tříděný odpad je dneska vlastně v tomhle 
a myslím někde tady 
tak ho dát vlastně do těch cca boční ulice ponechanou v podobném místě v podobné lokalitě posunout ho spíš jenom na nějaké místo které není tolik exponované které vhodnější ale víceméně to reflektuje stávající stav ty kiosky jsou navrhované na si vlastně nádoby tak že je tam toho jakoby trochu větší kapacita než součet nebo větší kapacita než současné době jsou s výhledem do nějaký budoucnosti že a těch podporu produkovat více když by bylo lepší kdybych ho mít vlastně ale jakási rezerva 
vlastně to co jste říkal ještě má jsem tady nezmínil v prezentacemi teda nebo ta studie vlastně navrhuje nové jakoby dopravní napojení tel mana ulice v tomto místě už tuším ulice vrutici od která pokračuje československé armády 
jakoby ta lomená má několik řekněme komplikovaný věcí jedno je vlastně tady tenhle ten stávající výjezd který je jakoby než pohledu dnešní norem a toho defakto nebo volitelný je blízkosti křižovatky nicméně jakoby po konzultaci s naším zbraní inženýrem bychom ho tampu jakoby by byla snaha ho tam zachovat prostě tohle napojení zároveň vlastně tady to napojení poměrně úzké a přišlo by nám vhodný kde by vlastně část třeba těch aut mohla zajíždět vlastně jste ulice vrutici vlastně té almanach ulice ani ryby projížděla celým sídlištěm 
mám samozřejmě tento jakoby toto napojení také poměrně blízko křižovatky ale mělo by to být jako prostě řešitelné 
děkuji paní košická 
dobrý den děkuji já se na tom sídlišti přes deset let denně pohybují a mám ho opravdu protože tam pracuji ve školce mám opravdu prohozené tak se chci zeptat na nich tolik několik konkrétních kroků třeba na to náměstí dneska máte pravdu že to na mě s tím není estetické ale když procházíte je tam celkem příjemný stín pokud by bylo z dlažebních kostek bude vám mnohem tepleji 
a ten s tím pokud tam zasadit stromy do řekněme do nějakých čtverců než vyrostou udělají s tím bude nějakou dobu trvat pak jsem si ještě všimla že vy tam máte všude ty stromy pravidelně jenom podal tak cest dneska to sídliště tak že různě ty stromy rostou na té trávě dělají tam ten stín a je tam vlastně příjemně já neříkám že je to úplně perfektně upravené ale pokud by byly jenom ty stromy pravidelně jak to máte zakresleno tak mezi těma barákem a někde fakt bude nepříjemně já se jenom se ptám jestli počítáte že se zachovají některé ty stromy nebo to bude jenom v tom v té pravidelnosti 
takové pravidelně vychází z nějaký koncepce ty ulice kdy jsou prostě parkovací místa v nějakých místech je to parkovací místo vynechaný a je tam je tam strom samozřejmě tím že to má prostě nějakou pravidelnost tak ty stromy vychází pravidelně je to její koncepce jakési ale kdy vlastně všechny aleje stromořadí jsou vždycky pravidelné rovnoměrné co se týče té lomené ulice a stávající zeleně 
je možnost některou některé strany zachovat nicméně stavět tam takový že tam je nepamatuje tam patnáct druhů dřevin bod stromu řekněme hodnotnějších jako je lípa javor až prostě po stromy jako jsou břízy jehličnany ovocné stromy jsou tam dokonce jaká je tam višně a a po a podobný ty stromy nemají žádné jako vlastně žádnou organizace žádnou strukturu žádný jakoby příliš charakter je to vlastně jako nahodilá věc a vlastně ta zelení by se měla si přiblížit nějakému městskému charakteru 
je ten který spočívá asi to známe z parků z různých míst že vlastně ale je jsou by pravidelným stromořadím 
samo je jistá věc že stromy nějakou dobu rostou a než dosáhnou výšky tak prostě nějaká doba uplyne co se týče to náměstí té zeleně je tam vlastně 
na to že to je hlavní veřejný prostor a tak té zeleně tam spíš by více více než než méně nebo více než je obvyklé byla snaha jakoby té zeleně a vzhledem k tomu že to je prostor na sídlišti i tam udělal 
a snažit se ten prostor zpřehlednit především dneska je vlastně poměrně nepřehledné nevidíte z jedné strany na druhou nevidíte za nejbližší křoví a podobně takže vlastně jakoby ty stromy tam jsou stínů určitě budou dělat kolem stromu bude možné sedět a a podobně 
byly ušity děkuji pak jsem si chtěla zeptat v té varianty bez parkovacího domu za mateřskou školou pampeliška a podél ulice průběžná jsou velké vybetonované plochy parkoviště 
to je v té varem vy máte asi variantu b ve variantě a 
můžu se zeptat jenom kolik je to parkovacích míst protože tam je tečka veřejná zeleň a teďka když se jich zbavíme tak to bude zase další beton který to bude vyhřívat 
tyhle konkrétně parkovací plochy o těchhle dvou mluvíte ty jsou jako možnost je to věc určitě ta studie na nich nestojí je to jako když se bavím jevu monja je to nějaká si jako maximální varianta nemusí tam nemusí tam být každý má to do kolika tamto někde bylo ale myslím že mají pades doma čtyřicet osm je má padesát míst a je to prostě 
pokud by hledali maximální parkovací kapacitu taky je to nějaká plocha která je proto jakoby vhodná ale samozřejmě určitě bude vést diskuzi o tom jestli je bezpodmínečně nutná nebo není a je to je to spíš opravdu jakoby se rozhodnout co má asijako prioritu tom daném místě 
pak bych se ještě zeptala na ten prostor kde je tečka byste to nazval jako breakpoint tam nahoře za prvé si myslím že ten pozemek pokud jsem teda četlo správně není vůbec ve vlastnictví města že to je římskokatolická farnost a tak dále a za druhé dneska jsou tam teda zahrádkové kolonie to je další věc a zatřetí protože se na tom sídlišti pohybují tak vím že mezi těma garážemi a tam v té zadní části protože tam nic není nebo tam nechodí tolik lidi tak se tam shromažďují lidé kteří tam třeba fetu jí a mládež tam dělá nepořádek takže pokud tam bude takový pěkný prostor nevím jestli to nebude spíš prostor pro to aby tam chodili občané nepřizpůsobiví a pak už tam rodiny s dětma chodit nebudu protože když tam budou jehly a feťáci já tam opravdu chodím a vidím co tam občas najdeme na zemi tak jenom to chce říct že jenom je tady problém který může vzniknout jako návrh je určitě dobrý jenom v tomto místě nevím jestli není lepší tam nechat zahrádky 
to vlastně tenhle zhruba trojúhelník je předepsaný jakoby z toho návrhu regulačního plánu hrabalová kterými jakoby respektujeme platnou územně plánovací dokumentaci a kterou přejímá ale co se týče vlastně nějakého místa na to grilování nebo prostě jedná se o to že vlastně během těch setkání pracovní skupiny bylo vlastně požadavky nebo aby vzniklo nějaké místo kde se budou konat nějaké setkávání lidí venkovní akce typu grilování oheň a podobně a vzhledem k tomu že samozřejmě 
je vhodné místo umístit dál od té obytné zástavby z hlediska nějakého hluku a jakoby rušení rušení těch rezidentů 
jakoby k té které retenční nádrže se to jevilo jako vhodné že to je prostě dál od té obytné části je to nějaký přírodní prostor kam se to dá umístit co se týče té zahrádkářské kolonie prostě ten regulační plán tuto plochu nějak definuje a s tou zahrádkářskou kolonií tam nepočítá a a mi jakoby toto vlastně toto řešení ta studie respektuje nebo i by měla jakoby je vlastně požadavkem aby ho respektovat 
technickou poznámku a pana vlka je jenom v té vrchní části paní košická jsou všechny pozemky v cizím vlastnictví i tam kde umístěn ten parkovací dům ale brali jsme to jako celek tak aby se to vytvořilo aby jsme dokázali tam dostat to dopravní napojení na tu komunikaci kterou tam vidíte která má usit vlastně do do toho prostoru a třešňovky 
zahrádkářská kolonie tam zachována v týmu který tam zachovanou mít můžeme to je takovej ten zvláštní čtvercová nej prostor nad tím a skutečně pánové museli převzít toto v regulačním plánu je to byla podmínka a navíc je to podmíněný teda ta retenční nádrž tam být musí je to podmíněný tou stavbou nad tím v třešňovce a samozřejmě může se tam scházet leckdo my to víme mi kolikrát si občané už aby se daly lavičku a pak si stěžují kdo se jim tam schází ale jako ta věc si myslím že má řešení u každého z nás děkuji 
přihlášené pan pípal 
já děkuji za ty návrhy oba jsem si je důkladně prostudoval jsou oba zajímavý každý má samozřejmě své klady a zápory docela mě tam zaujalo líbí se mi protože na sídlišti bydlím tak vlastně s obousměrným těch ulic okružní a tady ta vrchní tónem máte pojmenovanou tu kolem těch garáží tedy kolem mateřské školky trošku tady vnímám teda jako zásadní problém v tom prostoru před ty zděné garáže mateřskou školku pampeliška protože je to třicet šest jestli jsem správně počítal garáží která má každá soukromé majitele tak já jsem úplně jisté si budou docílíme obec vykoupení a jakoby zbourání tedy těchhle tihle garáží a nějak tom zkulturnění toho prostoru no ale určitě určitě potřeba říct že ne to sídliště by si tu revitalizaci byť třeba nějaký 
slabším stupně zasloužila určitě potřeba vyřešit parkování protože tomu že tam bydlím tak vím že to šílený a parkuje se tam prostě kde se dá takže určitě to parkování chtěl lomani ulici by bylo asi fajn počin 
děkuji pan kodeš já mám ještě jeden dotaz tečka vlastně ta 
ta ulice k přesto náměstí tak tam vede když tak objízdná trasa kdyby se něco stalo sádek byla zavřená pokud by se tam něco stolku kde by se dala oběd protože vlastně je to páteřním cesta přes lysou 
kdyby se něco stalo na ulici čez a jakoby by musela být zavřená z nějakého důvodu takhle 
ulice čssd závazné ani jakoby řešena není v rámci jakoby na ty na klíč studie jakoby ulice ulice čez a obi ta studie neřeší 
samozřejmě objízdné trasy nebo nějaká dočasná prostě inženýrská opatření se dělají asi vždycky dle nějakého aktuálního stavu a dle uzavření té ulice 
a jakoby těší těžko jakoby vlastně předjímat jak by se by se to asi jak by se to ten moment moment řešil 
já narážíte na to že na tom náměstí jakoby by nemohla být vedena to že by to nemohlo být vedena ta objízdná trasa přesto náměstí ale vnímejte to tak že tam bude prostě žulová dlažba ideálně prostě která která je běžně pojízdná snese zátěž jakoukoliv takže prostě asi na nějaké období je možné aby tam ta trasa byla vedena jo to to tam tu kapacit toto zvládne to není takže na to toto náměstí by to neunesl slova jako tu dopravní zátěž by ta šířka vlastně to ji komunikace je obdobná je obdobná jako v dnešní době tudíž jakoby z hlediska nějak intenzity dopravy se v podstatě nemění 
s tím že jakoby to náměstí je v nějaké zvýšené úrovni vede k nějakému zpomalení nicméně vlastně asi v nějakém provizorním módu tam může být větší dopravní intenzita 
marek 
pokoji já bych měl také několik dotazů první ta ta část když uvažované parkovací dům jak je zkušenost na takovýto sídlištích nikde jinde píše vzdálit parkovací dům skutečně lidé tam jezdí využívají ho nestává se to že jste jinak tam nedojedou necháme si to před těma doma protože to je o kus dál a tak bam jedna věc druhá když se bavíme o té ulice lomená tak 
jak to tam plníme chystá se na to ptala tak jenom bych měl jasno vím že spousta stávek stromu je jakoby blíž až čsl armády o plemeni není v té ulici přímo ale kolik stromů z tatra zvažuje tech velkých stromů dneska kácet vidím kolik vám vysazuje jasný ale jak moc se nám dotknete zeleně a protože v dnešní době ty stromy který má čtyřicet padesát let tak prostě to je hrozně dlouhá doba než než vyroste a třetí věc vnímám teda správně že ty plochy který tam zabírají zeleň vyloženě a tak jsou víc volatilní že abychom mohli chce říct jako třeba ne víc je potřeba pořešit ty ulice parkování kolem lomená kolem okruží to jsou ty nej a kolem té cesty jak jsou garáže to vnímám jako nejdůležitější část 
já začnu od konce co říkal tyhle parkovací plochy 
jste mi smalty tyhlety ty jsou jako prostě řekněme 
ne volitelné ale prostě můžou být nemusí není jakoby nějaká podmínka je dělat spíš jakkoliv se na to koukáme jestli chceme kapacitu opravdu to největší parkovací tak tady ještě nějaká další možnost ale je to určitě nějaké diskuzi jestli to stojí za to a co se týká parkovacího domu na sídlištích 
zkušeností s tím moc není protože vlastně obecně parkovací dům je poměrně věc nákladná vlastně tady to vycházelo ani přes sto milionů nějakého odhad 
a vlastně většinou se spíš jakoby protože ten parkovací dům z logiky věci musí být kapacitní protože čím je menší tím jako jsou větší náklady na to jedno parkovací místo a se je efektivní takže spíš jakoby pro tyto účely tito zkušenost tak velká není když to bylo jakoby zadáním studie pokusili jsme se na to jakoby reagovat najít vhodné umístění na a napojit ho a spu počítat co by to co by to přineslo a co se týká té zeleně opravdu těch stromů je tam jakoby mnoho je různých druhů v různém stavu různého stáří a je to jako na nějaký podrobnější průzkum ale samozřejmě ta věc je taková že ta dnešní panelová komunikace má šířku jakoby dva a půl metru prostě tak jakoby vlastně s takovouhle šéfkou do budoucna není možné počítat pokud tam má vzniknout nějaká fungující prostě ulice s parkováním a je to 
my jsme u těch vlastně nemám se je pracovní skupině se tohle řešil jestli ty stromy vytipovali jájako neřeknou číslo tečkou přesně určitě nebo si nepamatuju ale je to je to jakoby je tam několik stromů který tomu budou muset prostě by musely ustoupit aby jsme tam ale bavíme se o jednotkách stromů prostě jsou stromy který tam určitě jsou nevhodný a neměly by tam být obecně a pak je to samozřejmě otázku jestli nějaké ty stromy a v jakém jak se zachovat za spíš jako vy nějaké řekněme hodnotnější typu lípa prostě výrobce a podobné jako prostě stromy které vlastně nějakém takovém prostředí být mají 
děkuji paní stařecká 
děkuji za slovo já bych to měla asi tak tři vědci nakrýt tak určitě já jsem pro 
rozvoj veřejného prostranství velice moc takže děkuji za tady tu studii těšil jsem se na ní a překvapily mě některé tam ty nápady architektonické co bych poprosila tak určitě zajímavý ten výjezd z té lomené na na ulici čez a jak víte nebo nevíte možná tak v téhle chvíli teda probíhá tam stavba že možná mi nějaká chvilka přece jenom se na tady tenhle ten kousek zaměřit nejsem si jistá vlastně v tomhle tom detail tam dobrá si návaznost nějakých chodník a tak dále takže možná to zkusit ještě nějak tam projednat něco okolo toho pak bych chtěla říct že 
na odboru jsem kdysi zaznamenala nebo nějaké starší historické projekty 
kvůli ci třeba lomená nebo nějaké části toho dílčí toho sídliště a co vím tak hodně to ztroskotalo na asi na ceně kde kde bude vlastně nebude o výměnu té infrastruktury jako podzemních sítí tedy voda kanalizace jo takže tam tam budou asi veliké investice do to takže jedna věc je revitalizace to co je nad povrchem a taková ta líbivá část a druhá věc je že opravdu tam se obávám toho že opět bude 
nebo bude bude tady ta infrastruktura nutna nějakým způsobem měnit takže to se docela jakoby obávám 
potom na únavnost návaznosti asi na tohle bych poprosila pokud to teda lze a ne spíše samozřejmě třeba se zaměřit na to etapu číslo jedna samozřejmě souhlasím tedy i s kolegy ale a určitě by mě zajímalo řešení třeba nějakých dílčích kroků 
které jsou možné řešit třeba i bez nějakých stavebních řízení a podobně a nevím hlavně třeba ty odpady a podobně tam prostě vlastně ty různé separační koutky ty popelnice a obdobně než se tohleto všechno vyřeší protože to je opravdu veliký projekt a asi hodně kus práce před námi tak třeba některé tyhle ty maličkosti v uvozovkách by se daly řešit nějakým dílčím způsobem věku 
děkuji já bych tam dal vás paní 
zahrádkářské organizace já jsem se chtěla zeptat toho co jsem pochopila vypoved jakoby mi máma nepočítáte 
dobře to je osada a já bych jenom tady chtěla jsme celkem relativně velká organizace máme devadesát sedm členů 
a rozumím tomu že ty tam je vyznačený je o sebe a někoho rezerva na hřbitov a to jsou pozemky města osada p je to je to měla být parkovací dům a 
jak toto nazval 
pro retenční nádrž a místo pro grilování já bych vás chtěla poprosit zvažte jakoby 
havelka 
jeho věku tam je problém jiný tohleto není návrhová část kterou pánové přichystali tohle je věc regulačního plánu který je schválen už někdy před x lety kdy se měl zase nebo má zastavovat celá třešňovka celý hrabat a tady to je tam nakreslený protože jiným způsobem nešlo likvidovat dešťové vody a tyhle věci tahle věc je platná patnáct let a my jenom za toho návodu přejímáme a pokud bychom to měli předělávat znamená to předělat úplně znovu celý ten regulační plán vstoupit do něj znovu změnit silnice změnit všechny ty věci 
a upřímně řečeno nedovedou si představit že to s těmi vlastní dítě pozemků dokáže dokážeme vůbec jakoby projednat to znamená tahle věc skutečně převzatá z dokumentu který je deset dvanáct a nevím jak dlouho a to možná nejlepší ptám karel marek jak dlouho je 
tam retenční nádrž protože on se v tom angažoval tenkrát ale myslím že minimálně deset dvanáct let to je 
jakoby 
tam by o to je prostě neudělat místo pro grilování a nechat nám aspoň jakoby části osady proto že si zahrádky jsou většinou jakoby mají naši členové bydlí na sídlišti 
jenom berte prosím tohle že je tam dneska zelená plocha tohle není víceméně detailní návrh je to nějaké rozvrstvení těch pozemků 
samozřejmě že od týhle věci se dá diskutovat a tak jak tady bylo řečeno a to si opravdu troufnu říct berte to tak jako study tak tahle ta část také bylo řečeno jedna z nejproblematičtějších já si myslím že na něj dojde na řadu možná a tyto nechci nějak to deset dvanáct let a možná že taky vůbec protože se nemusíme dohodnou s těmi vlastníky každopádně věděli jsme že tam zahrádkářská kolonie je pan doktor kořínek na několika upozorňoval myslím že jsme se jednou ani nedokázali potkat nějak jsme se nepotkali protože jsme vás taky zvali na jednání té skupiny já vím ale bylo to pan doktor poprosil jestli byste přišla protože na to nebyla žádná oficiální jako extra skupina ale věděli jsme se snažili jsme se to zachovat a to rozšíření jako ho tím směrem ale ne přes tu retenční nádrž se tam skutečně musí zůstat protože ta je daná tím regulační plán 
nábřeží a rozumi jo ale jako víte že na to čočku není studna teď je vlastně zachování osady a nedává proto zahrádkářskou kolonii smysl protože turné aby zkrátka strojovna a všechno je na té druhé 
pardon to jsme přitom řešení taky protože ta námitka tam byla a pan doktor říkal ale ta věc se tam dá zajistit tak aby to bylo funkční to skutečně to skutečně jako bavíte se o tom že jsme v nějakém detailů který opravdu teď neřeším to že tam necháme že tam o platíme že tam o platíme studnu kterou budu mít zahrádkáři kýče a mají rozvod prostě někam ke svým zahrádka to opravdu tečka asi nejsme schopni chvíli pořešit my my se můžeme bavit o tom že ano v rámci diskuze dál můžeme o kus já se omlouvám že mi to 
od o ten kus 
se asi zřejmě ta zahrádkářská kolonie rozšířit dá tom asi problém není 
jsou rodinné a jakoby 
sledujete trendy taky zahrádky smyslu tedy 
tech nitro počítá s tím jako a 
tradici benda 
se jmenuje ten plán ale mám tem lidem paní opravdu mají tra 
je potom jim to příjdeme a 
zastupitelkou jak bych to místo 
jakoby náhrada zahrádkářské činnosti jedné adekvátní mimochodem i tam místo pro grilování máme my jsme otevřená organizace není problém 
takže 
holka 
její 
to místo zůstane tak jak má tady je potřeba ale 
to a 
no já děkuji ale ono to tak nebylo protože pokud víte tak když jsme říkali na začátku že jsme nemohli udělat to projednání s veřejností z toho důvodu jsem to říkal i tady dneska k tomu ani zastupitelstvo nedělá žádné usnesení a to projednání s veřejností teprve proběhne což pánové vědí a potvrdí vám to že to také a proto jsme to i otvírali aby jsme dostali ty podněty to znamená by se jimi určitě zabývat budeme takhle bych to řekl 
pozvání piloti mají zpráv 
jako 
seniorů a pořád hodí jako jsme to viděli s náma bude atakovat jo 
jenže etapa je nějaká ta se má návrhů ale 
takto nemá a třeba ten parkovací technik nedokáži představit 
já ještě bych 
devadesát pět parkovací více mě a hodně 
takže děkujeme za připomínky ještě tam pani tužinka 
děkuji a já jsem chtěla poděkovat děkuji že ta studie byla předložena v téhle chvíli téhle fázi a určitě děkuji i zpracovatelů se zabývali variantami a jenom jsem chtěla upozornit a pár věcí jak předpokládám tak ta studie bude ještě tedy projednána s občany protože pravděpodobně vznikla i na základě nějakého jejich požadavky tedy předpokládám 
a 
technická my jsme už měli naplánované veřejné projednání pak jsme se dohodli že ho necháme ale já jsem to chtěl přeci jenom představit i tady kde jsme měli aspoň možnost částečně s veřejností hovořit protože jinde to v tu chvíli nejde takže určitě veřejné projednání proběhne mělo by proběhnou na sídlišti bylo by to úplně nejlepší ale až tomu bude příznivá doba teď bohužel není 
tomu určitě rozumem to by bylo strašně fajn a stejně tak možná a by bylo vhodné ji předložit k projednání případně do komisí či výborů protože i tam by to určitě našlo své opodstatnění a jenom a jeden takový detail dopředu bavíme se tady hodně o parkovacích místech a já vnímám to že to číslo těch parkovacích míst je poměrně vysoký v tom okamžiku tam je ta podmínka toho projednání a pohledu a já z pohledu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí jenom aby nám to neuniklo pozornosti protože a já jsem přemýšlela nad tím jakou jste v té poloze koncepce nebo spíš záměr nové vnímám to že spíš to vidíte asi jako záměr novou záležitost asi ne jako koncepci ale aby se na to nepoznal ne pozapomnělo protože ta a já bych tam určitě teda měla být zpracována minimálně tedy z toho tady sa ho důvodu nevím jestli jste se s tím vlastně už nějak zaobírali tedy s tou myšlenkou 
máme 
je to samozřejmě ne vždycky se jakoby řeší že má to různí prostě stupně zjišťovací řízení a podobně 
je to o té etapizace o tom kolik jakoby těch parkovacích míst vznikne každou jakoby to jednotlivé také 
protože se předpokládá že sebou povolovat jedno jakoby jednotlivé etapy že řízení vždycky 
bude ne najednou etapu 
rozumím jako rozumím tomu co to je etapizace ale tamto pozor z pohledu zákona na salámu ování to jako úředníci neradi neradi vidí 
pobyt není to se rámování tak prostě 
není to 
není to jeden na jeho koncepce samozřejmě řeší nějaká ucelené území prostě z logiky věci ale pak se ty věci realizují po etapách prostě silnici taky jakoby realizujete v nějakých seká 
v okamžiku 
je prostě stavebních povoleních postupných 
okamžiku kdy budete používat slovo koncepce tak tam je to potom zase jasné v okamžiku kdy to označíte ta typickou koncerty tak tam by se měl podléhat protože je to 
našeho architektonického pohledu jako koncepce jako záměr nebo nápad než 
než než nějaké jako nějak dal všem právního významu 
ta děkuji posledním přihlášeny pan marek 
povídá 
děkuji jana právě přesně ty jakoby prakticky otázky protože moc děkuji za tu za tu věc kolem zahrádek já to vnímám hrozně důležitě sami jsme bydleli v paneláku a prostě zahrál také klíčová osm let bychom nepřežili kdybychom neměli zahrádku rodina 
myslím že to přesně jakoby bude muset být diskutováno tam je jediny co je důležitý já jsem nebyl u toho vzniku toho regulačního plánu ale skutečně starý hodně dlouho a ta retenční nádrž tam pokud hrabenov má v budoucnu nějakým způsobem řešit tak ta tam bude se muset být na druhé straně máte naprostou pravdu že zbývající zelená část všechna může prostě zara bigbít 
při si myslím že tohle přesně asi bude jakoby na diskuzích dál s váma protože to je ta tam možnost kdyby tam nebyla parkovací dům sám ho tak jakmile podporu v těch místech tak proč by zahrádky který prostě dneska lidé fakt hrozně moc chtějí vrací se k nim nemohly být ještě jakoby dál za tu retenční nádrž naopak to jakoby posouvat ale ale i proto jsem měl spíš šaty praktické otázky tohoto typu to se bude dít dál jak to bude projednávaných občana má druhá věc jaké budou další kroky v těch věcech třetí věc pro mě kvůli velmi praktická 
tady jsme slyšeli o tom že existuje nějaká pracovní skupina 
já jsem rád že to ale vlastně vůbec nevím kdo v ní je my jsme třeba do něj nebyly vůbec pozvaní nevím kdo z nich bylo pozvaných by za občany z toho sídliště tak jestli ta pracovní skupina se dál bude scházet případně zda do ní může být pozvaní a vše nějaký zástupci opozice děkuji tak pana velká 
vděku prakticky je to tak že v tuhle tu chvíli máme odevzdanou tu studii v tomto v tomto duchu 
převrátili jsme to chtěli vám to dneska ukázat budu si to pamatovat příště už to dělat nebudu 
jakmile bude od připomínková občanům kdy bude diskuze s občany budeme se bavit o tom co se zapracovat co nelze co z nějakého pohledu je možný co není možný 
pak by měla přijít studie do zastupitelstva ke schválení aby jsme věděli co se prostě bude dít a pak by měla následovat ve své podstatě nějaká rozpracování těch jednotlivých etap podle jejich důležitosti a taky podle spornosti bude jsem přesvědčený o tom že třeba na tý etapě lomené ulice bude většinová shoda skoro o tom přesvědčený a některý věci budou určitě diskutovaný dále i v rámci těch jednotlivých projektů 
a takže tak 
děkuji pan fajmon 
doporučuji návrh usnesení ve věci za prvé že zastupitelstvo bere na vědomí prezentací studie revitalizace nového sídliště a zadruhé ukládá radě města zorganizovat setkání s občany na novém sídlišti k diskuzi nad tímto návrhem a to myslím že stačí a svém diskuzi toho probrali dost děkuji 
máme doplněno osazení 
můžete přečíst 
aky je návrh hlasování kdo je pro tento návrh 
gong 
pan kolman dobry děkuji všichni pro návrh byl schválen děkuji děkuji pánu projektantů 
byli jsme jak jste viděli všichni spokojeni s vaší prací a těšíme se jak dvě stě milionů seženeme 
já 
tak bod číslo tři jsme stáhli 
pokračujeme 
bodem duplicitní zápis pozemku parcelní číslo třicet pět osmnáct 
katastru lyse nad labem 
katastrální úřad v nymburce nám oznámil chybu a 
oznámil nám že byl pozemek duplicitně zapsán ve prospěch města 
na základě prohlášení o vzniku práva a tak dále já bych se chtěl zeptat si nám to stačí tohleto vysvětlení že se jedná o narovnání vztahů pan fajmon vy jste tam nějak probírali spolu 
výboru je tedy návrh usnesení který tak takto navrhuje správa majetku pro paní bláhová 
paní váhu 
já jsem se chtěla zeptat jak to bude s ostatními poznámkami u kterých je taky katastrálním úřadem nahlášena duplicita 
v té samé lokalitě jich je víc těch pozemku nejedná se jen o pozemky který jsme tady řeší nebo který jste řešili nedávno s panem na housky peče se státním pozemkovým úřadem máte k pozemku je tam ještě víc také bude ji postupováno u nich a proč tady také nejsou na schválení pan femen 
vždy pozemek se projednává zvláště jak je to připraveno a bude se tak projedná 
děkuji je tady návrh usnesení kdo je pro tento návrh 
pan kořínek prosím 
až si pan marek může musí zatlačit 
pan marek budete hlasovat 
nemusi ale on jistě rád bude hlasovat 
máš tak děkuji všichni pro návrh byl schválen 
je to je bod číslo pět návrh na zapsání komunikace okružní na novém sídlišti do katastru nemovitostí předkládána pan fajmon 
návrh 
říká aby jsme pokračovali zapisování komunikací na novém sídlišti před asi šesti lety jsem to navrhl to poprvé to prošla teda že se udělala ta hlavní komunikace teď se navrhuje ta druhá tak začínali jsme před třiceti lety že celý sídliště byl jeden pozemek teď jsou tam tři nebo čtyři no tak doufejme že se to postupně dá do pořádku a zapíše a bude se to území moci taky lépe spravovat no takže a minuly zastupitelstvo své odsouhlasili že se zapíše silnice kolem těch a v ulici luční kolem těch vysokých paneláků tohle je vlastně to samy jako dát na druhé straně sídliště pokud nekdo bude mit dotaz tak se pokusím odpovědět 
otvíráme diskuzi 
není je tady návrh k hlasování kdo je pro 
pan marek je pro pardon já se chci jenom zeptat protože teď jsme tady měli tu koncepce revitalizaci sídliště nemůže to být budoucí v konfliktu nebo naopak je to v pořádku protože čekám že tam jak jsou někteří ty změny tak nebude se to tam potom zapisovat na dvakrát 
jestli jste viděl ten plán jejich tady co prezentovali takto s touhle si na silnici se nijak nehýbá má zůstat stejná čili jejich zapsání je prostě žádoucí aby abychom prostě měli lepší situaci a přitom rozhodování od koneckonců i přitom začínají banky různě při hypotékách se ptát zda mají vždycky majitelé přístup na veřejné komunikace komunikace mají být správně zapsaný prostě teďka je to ostatní plocha úplně celý defakto kdyby některé banky řekli sory nemáte přístup na veřejnou komunikaci lidi řeknou ano my tam máme komunikace alone jako není zapsané jo čili prostě je to i z důvodu nějaké právní jistoty 
potřeba udělat aby jsme měli všude a byty komunikace byly zapsaný jako komunikace a a mohlo se to území i líp spravovat 
kace nebo i tech parkovacích míst je to jenom ta komunikace silnice jo děkuji tímto děkuji děkuji paní bláhová 
paní bláhová to vztáhla máme tajné hlasování kdo je pro 
teď nám to šlo rychle všichni návrh byl schválen děkuji 
bod číslo šest je to dodatek číslo dva k veřejnoprávní smlouvě pro dán s emmou už víte že se z důvodu 
nouzového stavu a problémů zdravotních se posouvá plno věcí je tady návrh na dodatek kdyby se dotace poskytla spolku dán mouše na pozdější akci 
máme k tomu něco 
po válka 
jenom technickou poznámku hlásí svůj střed zájmu hlásil se moji minulé hlasovat budu pro děkuji anebo švédska 
já se jenom chci zeptat my jsme v této souvislosti mluvili o tom že bude nějaký statut jestli už je zpracovaný tedy těm akcím když budou jednorázovém někam jednorázově někam vyjíždět nebo zatím se dnes zpracovalo 
pivo 
zatím nemáme zpracováno nic 
prosím je to je návrh ke schválení bude pro 
děkuji všichni pro návrh byl schválen 
bod číslo sedm žádost o příspěvek na nákup použitého ci srpnovou požárního vozidla zastupitelstvo města a obce starý vestec nás požádalo o finanční příspěvek na nákup použitého cesta cisternová vozidla pro hasiče vozidlo si nakoupili já jsem tam byl osobně za nimi na zastupitelstvu a mohl jsem s panem starostova zastupitelem a oni cítí takovou věc větu že když tam je umistena radar a sousto nějaké příjmy takže by jsme měli i pomoc některými věcmi finančně je fakt že v loňském roce jsme jim přispěji dvě stě tisíc korun na studii průtahu silnice dva lomeno šest set jedenáct obci starý vestec a tady my jsme dokládaly i pro ně tedy to že ty příjmy z toho radarů už nejsou takové jako bývaly mátu tam rozepsané a 
jak jsme se shodli že by se mi navrhli aby se přispělo částkou stotisíc korun aby jsme jim pomohli dobré věci mám k tom někdo něco 
kdo je pro návrh tohoto paní bláhová pardon paní bláhová 
já bych chtěl navrhnout protože se předpokládá že toto jsem bude chodit každý rok taková na žádost když už se loni začala letos bylo podaný znovu a příští rok určitě a přespříští znovu jestli by to nešlo řešit tak že by se jim z rozpočtu každý rok dávala pevná částka na které se dohodly třeba těch sto tisíc se předpokladu že budou příjmy z radarů jestli by se to tímto nedalo vyřešit aby furt nemuseli žádá a řešit věc na kterou bychom jim mohli přispět tuto na tuhletu na tohle takže by se to vzalo prostě paušálně a jestli byste tohle mohli 
zohlední v rámci rozpočtu 
už je to prověříme je fakt že ty ceny z příjmu z rozpočtu se mění velmi něco to bylo před lety něco je teď používá po vlastne použili jsme dvě dva případy 
kam se hlásil náš pan právník 
to bude dar minule to byl taky dar 
tedy 
pavelka 
já jsem to pochopil tak že to prověříme do budoucna já si beru beru to tak že dneska hlasujeme 
příspěvku na automobil a že jsme slíbili že prověříme tu možnost jako takovou takhle jsem to bral děkuji 
tak je tady návrh hlasování prosím je poskytovat finanční dar přečteme tedy 
děkuji kdo je pro tento na pan pan kodeš 
co 
vozidlo zakoupeno 
tak kdo je pro návrh usnesení 
všichni návrh byl schválen děkuji 
je tady bod číslo osm po své rozpočtové opatření řekla pan havelka 
já děkuji za slovo spíš se zeptáme si k tomu rozpočtového opatření máte někdo dotaz děkuji je to na vědomí 
nemáme možná bych poprosil pana předsedu finančního výboru věku 
tak zapípal 
já děkuji my jsme finančním výboru tady 
to jsme rozpočtové opatření prodiskutovali a více mají jsme to taky vzali na vědomí 
dokud děkuji pan marek 
tomhle tom rozpočtové opatření se zvyšuje částka provoz cyklo věže o sto tisíc tak já bych se chtěl zeptat co jsou ty důvody znamená to větší poruchovost věže nebo více energie ty jako nástroj víc energie 
děkuji to znamená že vlastně jsme situaci ta když funguje čtyři pět let a tři roky tři roky a teď se bavíme o provozních nákladech tři sta padesát tisíc jenom abychom věděli teda je budeme ty běžné mít dvě a ještě to nám asi právě v letech trochu naroste tak se bavíme už dneska o sedmi set tisíc do budoucna provozních náborech 
věku 
tak děkuji návrh usnesení že bereme na vědomí své rozpočtové opatření bude pro 
třináct pro proti nula zdržel se jeden děkuji návrh byl přijat 
máme tedy bod číslo devět oznámení o výsledku hlasování v místním referendu 
proběhlo místní referendum všichni víme jak dopadlo máte to popsaný v těch materiálech máme tady návrh usnesení výše bereme na vědomí tento výsledek 
mám v tom někdo něco 
do je pro návrh usnesení 
paní bláhová paní ošetřená 
proč 
tady nebylo já jsem se ptal 
pak se přihlaste 
pan marek a děkuji 
po udělení slova a já v rámci toho protože jsem byl ten kdo a spolu s kolegami jsme byli je kdo k nim richardem přišli když na květnový zastupitelstvu se 
a nepozastavil prodej bytů tak moc děkuji v téhle chvíli takhle veřejně na zastupitelstvu občanům že se produkt ohromné míře zúčastnili pětačtyřicet procent lidí kteří přijdou k referendu ještě v dnešní kovy dlouhé době jestli je skvělá jsem moc rád že občani přišli když rozhodli a jsem rád že sedmdesát čtyři procent z tech co přišli tak řeklo že byste se prodávat nemají mají zůstat majetku města to referendum tím pádemmi platné a od nás závazné a pro mě je to signál k tomu že občany našeho města se dívají na budoucnost města nejenom na teď ale co bude taky za 
deset let za delší dobu je pro ně důležitá aby mi město jsme měli městské byty 
ale zároveň také to že asi se setkával velmi často že nevěří že se dobře nakládalo a dobře nakládal s městskými s městským majetkem s městským financema hospodárně myslím že to všechno vedlo k tomu výsledku referenda 
tak chtěl bych znova 
občanům říct že děkuji přestože mě teď asi pravděpodobně nevidí pokud se dívají a a 
a návazně na to referendum a dnešní bodům které ještě jsou na zastupitelstvu jsme my jako opozice navrhli aby se zpátky zřídil v této chvíli ale výbor pro správu bytového fondu abychom se o bytový fond začali staral 
a rozvíjet ho a zároveň zachvilu bude mít bod kolem důvěru pak rovnou předesílám dopředu je i vy že respektu výsledky toho referenda který také znamenají město se má rozvíjet dlouhodobě pro mě to znamená že město se má rozvíjet dlouhodobě a postupně one pleť bude během pár let ráj na zemi a potom patnáct dvacet let ta se už na nic nemusí takto je můj příspěvek děkuji tak děkuji paní bláhová 
značka ano já jsem měla technickou omlouvám se já jsem nevěděla na co to reaguje a já jsem na vás pane starosto měla prosbu vždycky když vyzývá k hlasování jestli byste mohl chviličku třeba pět deset vteřin počkat aby tam ta diskuze naběhla protože jste strašně rychlý a nestíhá se to jako propojit a elektronika vámi a ještě jednu prosbu z hlediska čtení toho usnesení my víme co na tabuli a plen ta prosba vzešla kvůli tomu že to neví lidi kteří nás poslouchají a pokud mluvíte bez mikrofonu tak oni to stejně neví protože vás neslyší takže buď to přečíst někdo s mikrofonem třeba paní dálnice nebo nebo si ho zapnout a mluvit do něj moc prosím děkuji 
děkuji je tady návrh k hlasování 
kdo je pro 
chce to při přečtěte tam se neměnilo jediné slovo tak to přečtěte prosím 
bere na vědomí výsledek hlasování místním referendu konaném ve dnech druhého a třetího října dvacet dvacet otázce souhlasíte s tím aby byty v milovicích ve vlastnictví města lysá nad labem zůstaly i nadále majetkem města a nebyly prodány s tím že pro odpověď ano hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob které se místního referenda zúčastnili a zároveň třicet tři celých sedmdesát osm procent oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob tedy více než dvacet pět procent 
děkuji zahajuji hlasování 
všichni pro návrh byl schválen děkuji 
je tady bod číslo deset návrh na poskytnutí úvěru pro město lysá nad labem předkládá pan místostarosta valka 
děkuji za slovo pane starosto 
v tu chvíli ta věc se má následovně před chvílí jsme si tady řekli že město lysá nad labem v tuto chvíli nebude prodávat byty v milovicích město lysá nad labem má několik před sebou důležitých projektů některé i před pod smlouvami které potřebuje budoucnosti profinancovat 
rada města uvažovala o několika možnostech poté co referendum řekl že by ty milovicích dávat nebudeme proto že jsme veřejně říkali a měli jsme tedy programovém prohlášení rady města že bychom rádi ty projekty které budeme uskutečňovat právě platili z výnosů hezký bytů 
protože se tak nestalo a v tuto chvíli tato možnost není hledali jsme další možnosti jednal s možností byla drastické omezení mandatorních výdajů města to znamená ve své podstatě vyškrtnout všechny programy které máme pro sportovce které máme pro ostatní spolky minimalizovat podporu školám a školkám na nějaké únosné minimum neinvestovat do oprav majetku to byla cesta kterou jsme se dát nechtěli hledali jsme tedy další cestu a další cesta na čemž si myslím že jsme se shodli po nějaké diskuzi opozicí byla vzetí nějakého úvěru na čem jsme se nedokázali shodnout anebo i když jsme o tom diskutovali byla jeho výše a potřebnosti projektu ty projekty které chceme z toho úvěru pokud bude schválen financovat jsou projekty které buďto máme přímo pod smlouvou a již se realizují je třeba konkrétně ulice mírová ulice československé armády a nedovolí do ta komunikace do průmyslové zóny které jsme tady hovořili nebo projekty které mají stavební povolení či máme zažádáno o dotaci to je například projekt vodojemu to projekt je to projekt sportovní haly a samozřejmě je to i projekt třeba mateřské školy velitele 
a máme připraveno jiné projekty které dlouhodobě bylo řečeno že potřeba městě jsou konkrétně když ještě byla komise pro školství tak nám vždycky říkala že dům číslo popisné třináct by měl prioritně sloužit pro 
školství sami víme jaký jaký ten jaký je ten dům v jakém je stavu to znamená v tuto chvíli je před vydáním stavebního povolení i na tento dům a bylo by možné ho realizované z tohoto důvodu jsme zadali 
jsme zadali 
poptávkové řízení na poskytovatele bankovního úvěru měli jsme tři hladiny toho bankovního úvěru což bylo i na základě požadavku finančního výboru a to v úrovni dvě stě dvě stě padesát a tři sta milionů korun doba splatnosti se pohybuje jsme dávali mezi deseti a patnácti lety v závislosti na výši tohoto úvěru 
přišlo nám přišly nám celkem nabídky od tří po od tří u bankovních domů a to od 
čez obe komerční banky a české spořitelny po té diskuzi v radě poté diskuzi 
nad těmi projekty a těmi věcmi jako rada jsme se přiklonili k návrhu na vzetí úvěru ve výši tři sta milionů korun dobou splatností patnáct let a s úrokovou sazbou jednatelé osmnáct procenta ročně s tím že by to bylo od české spořitelny pokud se podíváte na 
inflaci za rok dva tisíce devatenáct tak uvidíte že toto je reálně na úrocích za tu dobu patnácti let nezaplatíme nic roční splátka v tomto případě činí necelých dvacet milionů korun což si myslíme že si město může dovolit aniž by byl nějakým způsobem satan je zavražděn jeho budoucí vývoj 
nebudu tady ani zastírat tu věc že samozřejmě pořád je tady možnost 
protože já jsem tu referendu vnímá trošičku jinak byla tam i spousta občanů kteří nakonec hlasovali pro prodej bytů že kdyby to bylo v jiné době v jiném čase tak by se možná proto rozhodli a je je relativně možné že se k tomuto tématu ještě někdy vrátíme každopádně v tuto chvíli máme přichystaný 
velký projekty za cirka tři sta padesát milionů korun který které bychom rádi z toho 
důvěru zaplatili to je asi moje úvodní slovo pane starosto děkuji děkuji otevírám diskuzi 
pan marek 
tak já už jsem před chvíli v tom vystoupení přednesla a nějaký věci k tomu věru je příjde teď se bavíme velmi obalem jako zásadní věci toho města není to o tom že se bavíme o tom že se vezmeme úvěr na padesát milionů který za dva roky překlenovací úvěr který za dva roky zaplatíme ale bavíme se o tom že 
příklad je s návrhem vzít si tři sta milionový úvěr který se tři roky načerpá a za tři roky co potom patnáct let bude splácet to znamená po tom co se bude dít náctiletých osmnáct let a zároveň v tom dokumentu když se přichází tímto dokumentem na zastupitelstvo a a je snaha jakoby toto město zdice takový úvěr který je ve výši sto dvaceti procent průměrných příjmů tohohle města našich průměrné příjmy za poslední čtyři roky bylo dvě stě padesát pět milionů za při započtení všech investičních dotací to znamená sto dvacet procent průměrných příjmů 
době kdy rozpočtová udržitelnou ze zákona je nastavena pro obce na úrovni maximálně šedesáti procent a pokud přesáhne tak musíme být musíme splácet a musíme každé roky o pět procent snížit co čtou splátkou dodržíme ale ten standard který zákonodárce dával když dával zákon o rozpočtové udržitelností naříká dlouhodobý a zdraví finance jsou finance který mají maximální za úvěrovaný do šedesáti procent průměrných příjmů 
skutečně ten paragraf zákona zní územní samosprávný celek hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni šedesát procent průměrného příjmu za poslední čtyři rozpočtové roky 
a nestara ve chvíli nebo bych v této chvíli rada přicházíte s tím že to nebudeme dodržovat že půjdeme rovnou na sto dvacet procent pane dostane se na seznam všech obcí který bude veda evidovat ministerstvo financí 
a tech obcí co je na úrovni více jak sto procent tak je to je to jsme do stovky to znamená bude na jedna ze sto nejvíce věnovaných obcí to je za prvý za druhý na tomhle tom zastupitelstvu aniž dokumentech a podkladech máme na co tu dávám a my se tady diskutujeme pan místostarosta řekl ano bude to na to a na to ale nikdo to pokladech není není to v úvěrové smlouvě není to v návrhu toho na co to chceme investovat jenom říkáme pojďme si vzít takhle veliký úvěr 
zatřetí neschválil finanční výbor 
za čtvrtý 
a ne po referendu bych očekával když o takové na velkém kroku diskutujete a přemýšlíte tak bude snaha protože se bavíme o dlouhodobém horizontu skutečně na osmnáct let mají konsenzuální shodu v zastupitelstvu abychom takovýto krok mohli společně podpořit já jsem po tomto kroku volal 
víte pane starosto pana místostarostu každého z vás jsem obesílat děkuji že jsme se dneska nad tímto aspoň na chvíli mohli potkat ale upřímně bych očekával že když jako rada zvažujete toto město za úvěrovat na úrovni sto dvaceti procent průměrných příjmů tak 
budete přicházet za opozicí a budeme diskutovat o tom zda je to opravdu nutné 
za pátý 
za dva roky když jste přichází koalice tak jste na běžném účtu tohohle města měli sto šedesát tři milionů na běžném účtu podotýkám 
v této chvíli jste v situaci že máte padesát tři milionů to zná sto deset milionů už šlo pryč já dlouhodobě celé dva roky celou dobu říkám šetřila má ty peníze velký investice dávejme je na ty velké věci abychom opravdu si udrželi ty peníze zmizely mezi nás spoustu provozních drobných věcí mze na různý projektové dokumentace který budeme dávat do šuplíku protože nebude moc stavět vám dají dlouhodobě 
proto se myslím že je velmi špatně pokud na tomto zastupitelstvu přijmete 
a schválíte takhle veliký uvěr proto město ve všech tabletech diskuzí o kterých jsem před chvilkou říkal z mého pohledu ale pojďme to odložit pojďme o tom diskutovat po tom kolik město skutečně úvěr potřebuje já už jsem to dneska na tom setkání říkal za opozici když nevíme a chceme a město rozjet víme že pokud bychom hodně šetřili tak jsme schopni investiční věci udělat za trika sto dvacet milionů úvěru ale umíme si představit že ty věci ještě je potřeba ještě některé další věci do toho přidat do toho investiční části ale ten úvěr by nikdy neměl přesáhnout deset let a nikdy by neměl přesáhnout dvě stě milionů to je stanovisko za opozici a já vyzývám k tomu abychom o tom jednali a ne takto bezhlavě schválené tři sta milionů na patnáct let života tohohle města děkuji děkuji paní bláhová 
já bych konkrétně chtěla vědět 
staré konkrétní projekty to tedy je protože v důvodové zprávě se píše že to je rekonstrukce mírová rekonstrukce ulice čez a sportovní hala vodojem mateřská škola a rekonstrukce areálu čechová přitom pan havelka dneska na té schůzce říkal že na čechů nemá být takže dejme tomu jednu škrtám a tak tady na těch pět akcí na kterých se má úběr vzít tak bych chtěla vidět jednotlivé částky protože předpokládám že jste měli nějakou kalkulaci na základě které jste dospěli k částce tři sta milionů korun tak bych chtěla teď projít jednotlivé té jednotlivě a ty projekty a zjistit tedy kolik vlastně stojí a kolik potřebujeme 
děkuji pan havelka 
ta jenom chviličku já vám to přesně načtu 
tuhle chvíli teda jestli můžu ptala se mě taky jestli můžu říct reálně z čeho z jakých částech jsme vycházeli 
komunikace komunikace počítáme v tuhle chvíli tři to je tedy týchto jsme říkali mírová a či v a plus komunikace do průmyslové zóny kterou jsem říkal na té schůzce částka je cirka sto padesát dva milionů korun 
druhá věc která je tam je sportovní hala kdy tedy počítáme s částkou cirka sedmdesát milionů korun za předpokladu že dojde k nějaké 
plnění z dotačních titulů jinak se bavíme o částce sto dvacet jedna milionů korun včetně daně 
velmi intenzivní věc která je tam další je 
rekonstrukce těch šaten a toho suterénu ve škole komenského kterému se bavíme asi 
tři nebo čtyři roky tam je to patnáct milionů korun je tolik konstrukce tak jak jsem tady říkal vodojemu která je asi za 
řekněme šedesát milionů korun a máme tam třicet milionů dotaci pro bavíme se dále o rozšíření základní školy bedřicha hrozného v čísle popisném třináct cirka dvacet milionů korun v řízení mateřské školy v litoli za cirka dvacet sedm milionů korun potom tam ještě máme vestavbu toho jednacího sálu na staré budově ve výši cirka šestnáct milionů korun ty částky byly počítány někde i tak že předpokládáme dotaci nevíme samozřejmě jestli na ty dotace dosáhneme a v tuhletu chvíli jsou to 
také u něčeho hrubé odhady u něčeho víme že ty peníze že už víme že to máme pod smlouvou takže prosím takto děkuji 
děkuji pan fajmon 
tak 
já bych chtěl říct tomu že a prostě situace taková že město má připraveno celou řadu a projektů které je potřeba realizovat a ty dva dokonce už běží jsou ve spolupráci s krajem a nedovedu si představit že bychom je odmítali a prostě a pokud není možné prodávat majetek města tak můžeme si velmi výhodně půjčit na výhodnou úrokovou sazbu ostatně to opozice vždycky doporučovala že jsou levné peníze takže ano můžeme si tečka levně půjčit od cenou výškou inflace a je to na projekty které jsou všechny podle mého soudu naprosto souladu za prvé se strategickým plánem a a s tím co si veřejnost přeje aby tady bylo jsou to projekty které budou tady sloužit desítky možná někdy i stovky let takže prostě není to žádné projít ani ničeho a jsou to investice které jsou potřeba jsou připravené jsou na ně platná povolení a je potřeba je zaplatit takže a z mého pohledu ani neplatí to že si bereme úvěr na tři sta milionů tři sta milionů je prostě limit do kterého budeme moci čerpat podle vývoje 
dotačních řízení třeba se to stane že ani nebudeme muset vyčerpat tolik ale máme tam ten prostor a a podle toho jak je napsaná úvěrová smlouva tak musí zastupitelstvu město oznámit které projekty bude financovat a já navrhuji aby jsme dneska schválili v usnesení k tomu úvěrů že a budeme čerpat úvěrové prostředky na a výstavbu silnice mírová československé armády a ulice do průmyslové zóny a na akci rekonstrukce vodojemu to je celkově jak knih zhruba sto 
sedmdesát milionů korun které fakticky ty věci jsou všecky už a smluvně a smluvně zajištěny vysoutěžené a akce se rozjíždějí takže no pohled mu to tam naprosto patří toto navrhuji do usnesení zastupitelstvo schvaluje čerpání úvěru pro tyto čtyři akce od těch ostatních se budeme bavit při rozpočtu města pro rok dva tisíce dvacet jedna což předpokládám že bude na příštím zastupitelstvu prosinci děkuji 
děkuji paní bláhová 
tak já si tedy myslím že na všechny akce nemáme platné stavební povolení myslím že na zašel komenského na ten suterén není platné stavební povolení a nevím jestli na jednací sál na půdě a co se týká suterénu v komenského tak ten podle projektové dokumentace která se zpracovává na bazen nejde dělat protože to prostě postrádá smysl to etapizace nejde podle projektu 
a dále se chci teda ještě zeptat ty tři ulice mírová česká průmyslová zóna říkal jste sto padesát dva milionů korun můžete mi to ještě rozklíčovat víc prosím 
pavelka 
mám to tam součtu nemůže vám to rozklíčovat 
paní váhu a 
můžu se zeptat proč tohle nebylo na finančním výboru když jsme to v září chtěli a žádala jsem vás konkrétně já o to abyste řekl konkrétní projekty které to budou a konkrétní částky které na to budou aby jsme se na to mohli připravit a spočítat to 
já až budu mít pak další dotazy takže budete postupně vypínat a zapínat 
na finančním výboru v září si pokud si to pamatuju dobře jsme nevěděli jakým způsobem dopadnou věci referenční co znamená asi nemělo smysl tam předka protože v tu chvíli ještě vůbec nebylo zřejmé jak ty věci dopadnou a byla to pouze příprava na to pokud věci dopadnout tím způsobem že nebudeme moc byty prodávat děkuji 
oni blaho 
já jsem vás právě v září žádala na finanční výbor v říjnu kdy už jsme pak věděli jak to referendum dopadlo tak že tenhle argument je takový zvláštní já bych vás chtěla poprosit jestli bych mohla na počítač promítnout jednu tabulku je to možné 
jak mám na flešce 
ano ten obrázek 
dala jsem si tu práci prošla jsem smlouvy které jsou nebo projekty které jsou za smluvně nás těch pěti co jsme věděli dopředu 
a které prošly informací na finančním výboru a našla jsem za kolik jsou za smluvně ne dále vytahala prohlášení ze strany rabi politik mají stát další projekty včetně toho kolik mají stát další předka a předpokládané dotace dohledala jsem i kolik je na jednotlivé projekty dotace a potom v rozpočtu dvacet dvacet kolik je na ně alokovaná částka když se na to podíváte tak vám vyjde že třeba mírová včetně té peha je zasloužená na osmdesát milionů 
nebo necelých osmdesát jedna milionů dotace necelé čtyři miliony to znamená že potřebujeme vlastní zdroje sedmdesát sedm milionů ale už devatenáct milionů osm set tisíc je v rozpočtu na rok dvacet dva co to znamená že do dalších let potřebujeme vlastně padesát celých padesát sedm celých dva milionů když budeme čez a 
tam je za smluvně na čtyřicet dva a půl milionu včetně ne peha dotace je tedy nula vlastní zdroje potřebujeme s celou sumu ale v rozpočtu dvaadvacet už na to alokovaná částka dvanáct celý dva to znamená že do dalších let dvacet dvacet jedna dvacet dva potřebujeme už jenom tři to celých tři milionů takhle jsem šla položku po položce těch pět projektů o kterých jsme věděli dopředu že tak budou a vyšlo suma kolik je předpokládaná cena četně smlouvy kolik na něj mohou být dotace a to včetně těch které máme v těch a těch které jste řekli že budou vyšly vlastní zdroje které potřebujeme dvě stě třicet šest milionů pět set třicet pět tisíc odečetla jsem prostředky které jsou na to vázané už v roce dvacet dva co to znamená že nepotřebujeme třicet sedm milionů a vyšlo mi z toho že vlastně na těch pět projektů hlavních který byly od začátku říká říkali potřebujeme sto devadesát devět celých devadesát devět a půl milionu korun po tomhle celém byla diskuze jestli tady těch pět hlavních projektů kterých jste pořád mluvili tak maně se bude brát úvěr nebo nám 
jedle pri pět projektů anebo ta suma sto devadesát devět a půl milionu je kolik by měly stát vcelku s tím že vůbec na ně zohledněno samozřejmě to že na něj mohou být použity prostředky který zbydou rozpočtu dvacet dvacet důsledku toho že jsem investují a nebo v důsledku toho že máme ještě na vedlejší hospodářské činnosti také nějaké peníze odhadem nevím jestli třicet čtyřicet milionů 
vycházela jsem z tohohle součtu 
s tím že bych ještě chtěla vědět na základě jakých infor nebo jaké částky jste posílali do banky když jste si žádali o ten úvěr protože co bylo třeba v podmínkách čas obe tak tam bylo napsáno že jste řekli že čssd a bude stát padesát milionů ale za smluvně nomád čtyřicet dva a půl to znamená že vy jste vědomě uváděli bance nepravdivé údaje dále jste psali že sportovní hala bude stát sto třicet ale přitom milionů ale přitom všude se deklarovalo že to bude sto půl zde peha to znamená sto dvacet jedna milionů pak jste zase říkali naopak že mírová bude stát šedesát osm milionů vůbec netuším jak jste na tu částku přišli že to není ani bez de a ani zde peha ani po odečtení dotace ani po odečtení prostředků který se mají utratit v roce dvacet dvacet takže z mého pohledu naprosto nerozumíme a za jakých čísel a kdo vám je dodal jste oslovovali banky s žádostí o úvěr a o tom proč se až tady dovídáme o existenci dalších projektů který chcete financovat již od začátku a prošlo to i finančním výborem se hovořilo jenom o pěti a jak jste tabulky vidíte a tak pět projektů jde za investovat úvěrem od za dvě stě milionů korun a ještě nám vlastně peníze zbydou 
děkuji pan havelka já děkuji za slovo pane starosto za předpokladu že dostanete šedesát čtyři milionů dotace 
nebudeme se bavit o dotaci na vodojem kde si myslím že skutečně ta rána věc tam je vyšší k tomu přičtu za předpokladu že dostanete devadesát pět milionů dotace jestli to vidím dobře to znamená když vynechám tu dotaci kterou vypočítáte stoprocentně a zjišťují k tomu úvěru tak se blížíte k tomu našemu odhadu v těch pěti projektech a protože jsme řekli že jsme přesvědčeni o tom že možná nějakou tu dotaci získáme tak jsme i sdělili jaký další projekty je možný z toho financovat a to tady veřejnosti říkáme že pokud jen trošičku půjde takto z tohoto financujeme protože jsou to další věci které jsou podle našeho názoru ve městě potřeba takže když sečtu ty dvě kolonky které se tam udělal těch devadesát pět milionů a sto devadesát devět a rano dostávám se na dvě stě devadesát čtyři jestli to zhruba o počítám dobře to znamená blíží se tři sta milionů korun bez nějakých šesti milionů děkuji 
děkuji pan marek 
upřímně přesně to mě naprosto fascinuje klíčová rozhodování vy jako ode to fakt řeknu celou dobu diskutuje o tom že město se nemá brát úvěr jak jste dobří hospodáři na tomhle zastupitelstvu se najednou říkáme o nějakém různým seznamu na co ten úvěr bude materiálu na zastupitelstvo jste tam měli uvedeno jara čechovka v tom seznamu co jste teď pana místostarostu řekl tak vlastně není nemáme tam ten seznam uvedené není to řečeno tyto všechny projekty chcete rada dělat je to bianko šek teď a tady něco mluvíte ale za půl roku úplně v pohodě tam dát jediný projekt jenom proto že vlastně ten úvěr tady je protože to se v radě shodli a tohle to chcete dneska prohlasovat tohle před šílený taková ve příprava na takovéhle klíčově rozhodování města takhle se přece nedělá za prvé za druhý one velké rozdíl si vzít úvěr na dvě stě milionů na deset let anebo na tři sta milionů na patnáct let a ten rozdíl je šestnáct až sedmnáct milionů úrok a který zaplatí město navíc 
já chápu že inflace a bude já chápu že vzít si úvěr dneska na jedno procento nebo na jedna osmnáct je krásný ale je opravdu rozdíl si vzít na jedna osmnáct tři sta milionů a na mo na jedna nula pět jedna nula tři dvě stě milionů na deset let je to velký rozdíl a ten rozdíl je jednoduché šestnáct milionů který bude muset zaplatit město na úrocích bance 
tohle přeci proto mi celou dobu vyzýváme a ne pozice pojďme se dostat maximálně do dvě stě milionů nemáte pojďme seškrtat věci který jsou zbytný z toho seznamu co jste říkal je přece hloupost když máme nakoupené kalypso tak rekonstruovat sál na radnici zároveň jste mluvil o tom že 
nás mateřská školka v litoli bude stát dvacet sedm milionů ale všude uvádíte že to má být ještě z dotací do té bance jste řekli že tam bude dotaz čtrnáct milionů 
tohle přece takhle se nedělá ty věci mají být transparentní máte to programové prohlášení chcete být transparentní a naprosto ne transparentní materiál jsem přijde s tím pojďme to město za úvěrovat pojďme si vzít úvěr na tři sta milionů na patnáct let protože máme přece spoustu věcí připravený ono to tam bude přesně tohle lidi v tom referendu řekli že nechtějí přesně tohle to 
a znova to tady je bez diskuze společné abychom si řekli jak to má fungovat a bez toho aby ten materiál byl připravený 
paní fišerová 
mě teda co se týče v mateřské školce dráček tak nepadlo vůbec slovo výší dotace protože se vůbec neviděli z nějaká dotace bude a že v tuhle chvíli a během příštího roku žádná dotace na mateřskou mateřské školky nebudou já jsem se zmínila že se můžeme pokusit o to třeba čerpat dotaci na zelenou úsporám na kotel nebo na zateplení ale z mé strany nepadlo slovo že by mě milion dotazů děkuji 
děkuji tady pan kodeš přihlášeny 
nové dokumentech na zastupitelstvo máme nabídku kterou dalo časové to znamená to na vašich na základě vašich čísel který jste dali do časové a tam je mateřská školka s rozpočtem dvacet šest milionů a předpokládanou dotaci ve výši čtrnáct milionů tak to znamená že bance jste řekli že předpokládáte dotaci a teď už nám tady říkáte že ne předpokládáte to je přesně ta situace kdy přesně se házíme miliony tam a zpátky místo toho abychom měli jednoznačně v dokumentech na zastupitelstvo co vlastně chcete investovat na co chcete mít dotace a proč si chcete brát takhle velký úběr nemáme to a máme tam naopak věci který říkáte že vlastně už jsou dneska jinak to špatně děkuji pan havelka já vám chci říct že v době kdy jsme podávali a byli jsme dotazování na kde předpokládat tu dotaci tak tyto dotační prostředky prostě v těch věcech jsou je to poplatný taky nějaký době kdy to poptáváte to si řekněme otevřeně to znamená ano a vy víte že jsme tady schvalovali pokud si to pamatuju podání žádosti na úvěr na sportovní halu měli jsme tu dokonce dvě ty 
dva souhlasí na podání žádosti měli jsme bavíme se o tom že i tady sháníme dotační prostředky a vždycky jsme říkali že je to odhad protože pokud ještě neznáme tu věc jakým způsobem budeme úspěšní či nebudete úspěšní také jsme řekli těm bankám pokud si všimnete je nepředpokládáme že budeme schopni co splácet z jiných peněz než v klasických které získáváme vždycky v rámci jednoho ročního rozpočtu takže jsme tam neříkali že by jsme počítali s tím že budeme prodávat nějaké byty nebo tyto věci to nikdy nepadlo a byli jsme řekli jsme že to budeme splácet běžných příjmů pořád jsem přesvědčen bylo řečeno odev odes je a byla vždycky pro vyrovnané rozpočty a myslím si že i dodržovala tu nejsme ale situaci kterou musíme řešit protože my jsme navrhovali jiný systém financování těchto projektů a protože si myslíme že ty projekty jsou pro město důležité a protože si myslíme že cena kterou za něj zaplatíme se nám do budoucna mnohokrát vrátí ať už na tom jak jste říkal pane marku o úrocích tak víte sám že ta inflace ty úroky téměř pohltí po těch patnácti letech to můžete kroutit hlavou jak chcete ale jestliže byla inflace ní dvě jestliže zaplatíme jestliže loni byla inflace dvě celé devět procenta a máme úrok jedna celá jedna tak si můžeme jednoduše všichni spočítat okolí méně v reálu zaplatíme na těch úrocích druhá věc která je zřejmá a nevím jestli jste si všimli ale mě poměrně děsí výboj 
ceny stavebních prací když vidím o kolik vyrostly stavební práce za poslední tři roky tak si myslím že i tam se nám projeví to že nakonec se nám vyplatí a že když to když to pro počítáte po těch patnácti letech a můžeme si na to někde sednou v té době tak nakonec uvidíte že to byly jedny zajela utracených peněz historii města lysá nad labem děkuji pane starosto děkuji pan kodeš 
já bych vám chtěl říct tenhleten podklad do zastupitelstva by po mně chcete abych tady rozhodoval o zadlužení města na další čtyři volební období ale třeba to jak jste tedy před chvilkou jmenoval všechny ty akce na které má být určeno já v podkladech nemám to samý tohle na stůl mi dneska přistálo tady třicet stránek který by som si je podle toho slibu který tady dneska paní bláhová vlastně slíbila měl přečíst a na základě toho se rozhodnou jak po mě vůbec užijete tohleto chtít 
havelka 
kovat jestli se ptáte na ten dokument kterých jste tam tečka držel ano ten dokument mě mrzí ale vzhledem k tomu v jaké jsme situaci jaká vimperk kdy bude další zastupitelstvo to řeknu tak jak to je a myslím si že pro mě je důležitý že komise která se zabývala tam byla nějaká doporučení ale to si myslím že si můžeme vypovídat přitom bodů jako takový pokud se mě ptáte na ty na 
ten úvěr já jsem to zdůvodnění už řekl několikrát opakovat se nebudu děkuji pane starosto 
děkuji teto sice řekl ale já jsem neměl v podkladech čeká se na to mám připravit evidentně čísla vám nesedí a prostě by po mně chcete aby jsme tady tečka narychlo bez čísel bez podkladů prostě hlasovali o tom že zadluží mé město na tři sta milionů korun na další tři čtyři volební období tohleto není přece možné 
děkuji paní tu ženská 
nezlobte se já jsem říká vám něco zákon o rozpočtové odpovědnosti 
říká vám říká vám něco pojem jako zdravé udržitelné veřejné finance mi tady nerozhodujeme o svých vlastních zdrojích to nejsou naše soukromé i veřejné peníze jsou to peníze města a my si nemůžeme takové hazardovat podle mě je to hanba to co tady předvádíte a to co navrhujete je to částka která je neuvěřitelně vysoká ambiciózní velmi ambiciózní a podklad který jste nám předložili tomu neodpovídá opravdu nezlobte se na mě rozumím argumentu když se podívám do zásobníku projektů střídače cca rozumím ulice mírové vodojem tomu všemu rozumím a s tím se asi všichni byli srozuměni ale co ty další věci jako argument že roste cena práce stavební ano jistě samozřejmě ale přece není odpověď na tuto je budeme tedy dělat úplně všechno prostě se musíme někdy uskromnit některé projekty mají prioritu podpořit je a jinému smirit hod až na to budeme tak si budeme moct dovolit nemůžeme postupovat tímhle způsobem a zadlužit naše děti a možná našich dětí to přece takhle nejde 
děkuji 
paní bláhová 
tak pan havelka říkal že mírová čez a a propojka průmyslové zóně bude stát sto padesát milionů korun takže když jsem když se vrátím k té své tabulce tak mi vyšlo že mírová a čez a budou stát maximálně osmdesát sedm a půl milionu korun 
když to do počtu do těch sto padesáti rybou to znamená že propojka do průmyslové zóny bude stát šedesát čtyři a půl milionu korun pana havelku protože nedávno jste říkal že to bude stát dvacet šest milionů korun takže opět mě tady ty čísla prostě nějak nesedí a pak budu mít ještě další věci ale nevím jestli mi na to chcete reagovat tak jenom spíš říkám že budu mít budu chtít ještě dál slovo 
a novel 
když jsem viděl vaší tabulku tak mě vychází jsou často dvacet čtyři milionů korun tedy nezlobte se na mě za čez a mírovou a byla to vaše tabulka 
plus zpětně vidím osmdesát osmdesátá čtyřicet dva to je můžu já vám rozumím já já vám rozumím ale celkový součet vychází z toho kolik nás mají státy komunikace já říkám že nás mají stát sto dvacet dva milionů korun na čemu se shodneme shodneme nebo ne mají stát sto dvacet dva milionů korun máte ve vaší tabulce prosím já jenom říkám tohle to a ještě si dovolím odpovědět turů plus dvacet šest milionů korun sto čtyřicet osm omlouvám se o čtyři miliony mi to možná nevychází ne to neříkám že nevychází ale vycházím z toho součtu který jsem dostal z těch jednotlivých odborů to znamená ty čísla které říkáte jsou sto dvacet dva děkuji pan marek 
prase po velice 
pan havelka to co děláte naprostý zkreslování čísl ano bude nás mírová čez a dejme tomu ta průmysl ta silnice do průmyslové zóny stát něco kolem sto padesáti milionů respektive teda sto čtyřicet osm ale je tam dotace a je tam použ kolik tři se 
třicet dva milionů kolik užší zaplatíme v roce dvacet dvacet tak proč si na něj budete brát úvěr když už v roce dvacet dva ce budeme platit já tomu prostě vůbec nerozumím takže mi to zaplatíme už v roce dvacet dvacet a hlavy protože se vám to hodí do těch tři sta milionů tak s tou samou stejně počítáte ale takhle se prostě s číslama nepočítá a jestli můžu jí teda ještě dál tak by mě zajímalo z čeho jsou to bude to město bude splácet ta ta splátka ručí která je která od roku dvacet dvacet tři se bude platit od listopadu takže v prvne v plné palbě to schytám v roce dvacet dvacet čtyři po dobu patnácti let tak má být dvacet milionů korun bez pár set tisíc když jsem se vás na to ptala tak jste odpověděl že se mi tvoří položka v rozpočtu super takže vytváříme položku v rozpočtu na dvacet milionů necelých s tím že náš rozpočet na investiční akce v poslední době byl nějakých pětadvacet milionů když odečteme peníze který nám chodí z bytů jako na nájemném to znamená že mi vlastně na celý zbývající rok budeme mít investičního rozpočtu pět milionů korun to nepostavíme ani podobnou ulici jako dvacátého osmého října a je to na celý rok na investiční akce takže mi místo toho abychom se uskromnit vzali jestli ten úvěr dejme tomu i těch dvě stě milionů korun na těch pět akcí na kterých se dejme tomu shodneme tak si vezmeme na sto a pro bentime je vlastně na to co ani teď nevíme na co bude ale protože vám se to bude hodit také prostě utratíme v tom roce nebo v tom období v roce dvacet dvacet jednadvacet dvacet dva protože vám se to bude hodit a není na tom širší shoda a co je na tom že dalších patnáct let budeme splácet jenom úvěr a nebudeme si moct dovolit žádnou opravu silnice žádnou opravu chodníku vlastně nic 
je 
pan havelka 
a opravu silnic a opravu chodníku to se omlouvám já nevím jestli znáte teda detailně rozpočet města ale víte že ta se nachází v provozní části rozpočtu a tam tuhle tu chvíli určitě prostředky jsou jsou to prostředky která ty opravy silnic a komunikací jsou jsou tam silně jsou tam položky na opravu vodovodů a kanalizací a proto také ten rozpočet bobtná protože možná že by tyto položky mohly býti investicích nicméně jsou brány jako oprava proto jsou v části rozpočtu provozní když se na to podíváte já si to teďka opravdu zlavy přesně nevybavím ale myslím si že v to už tam budem v osm až deset milionů korun na opravy všech 
komunikací a podniku 
děkuji pan marek 
kůru postupně od hladu a pozor pokud je to ale rekonstrukce velká jako jsme dělali v dvacátého osmého října tak je to investice to znamená jakoukoli větší rekonstrukci na to prostě nebude mít peníze nebo si řekneme jednou za dva roky budeme motu opravit jednu silnici ale takhle budeme žít patnáct let to je ta realita a to co já jsem 
říká protože ta ta ta situace není nedělat ty důležitých investice anebo je dělat tahle diskuze nezmizí tresku zazní tady máme velké investice na kterých se shodneme je to ale pouze dvě stě milionů v rozpočtu máme a pojďme si být maximálně takovou rozumu a ušní svíce chvilky věcí nedělala stále vám zbývá v rozpočtu peníze i na ty drobné věci a na ty další věci protože stále máme v rozpočtu spoustu dalších zdrojů který tady prostě teď máme a zároveň to taky zní o tom kam se začne šetřit prostě víte že to tady dlouhodobě říká dlouhodobě říkám že nám rostou provozní výdaje a není to jenom kvůli opravám tech věcí je spousta to tam roste a prostě my se nemůžeme říct je teď a tady budeme mít banket ještě tři roky to znamená můžou návodů s provozní výdaje protože to je pohoda můžeme dělat úkoly investice jakékoli projektovou dokumentaci 
potom skončí banket z tech sto sedmdesáti milionů nebo sto šedesáti milionů co jste měli na běžném účtu už bude nula 
a k tomu navíc bude ještě zářez tři sta milionovým dluhů 
a dalších patnáct let toto město to bude jenom splácet tohle přece je špatně banket musíme zastavit více ano pojďme šetři pojďme si nižší úvěr 
protože má dlouhodobou logiku a to jsou ty udržitelný a zdraví finance a diskuze o inflaci je disku ta diskuze o dvou úrokových sazbách a dvoj dvě období a vyšší částka je to skutečně o tom jestli zaplatíme nebo nezaplatíme sedmnáct milionů na úrocích to je jedna věc a druhá věc jasne si v této chvíli za uvědomujeme a během tří let vyčerpáme dalších sto milionů navíc který ale potom někdo musí zaplatit to město se ty peníze tiskne 
ale budou muset platit ve své podstatě naše děti tohleje takhle dlouhý období 
proto já navrhuju k tomu abychom to odložili abychom si sedli k tomu stolů prošity dotace prošli to co je možné vyškrtla v rozpočtu a snížili tu částku od bank abychom měli splatnost do deseti let a do maximální výše dva dvě stě milionů je návrhkterý já dávám za opozici dává se vám to dneska u 
už u kulatého stolu pana starosty budu dávat znova a znova protože to se myslím že je to co je udržitelný 
věku 
děkuji 
děkuji děkuji za za příspěvek my jsme si o tom dneska bavili je to pravda já říkali jsme si tam taky tak to že plníme svoje svoje volební sliby 
plníme svůj volební program máme také 
prohlášení rady 
města a to volebního období a to se snažíme splnit mně se nelíbí že tady někdo říká o pro bentime peníze proč by tam podsouváte paní bláhová vy právnička pro bentime peníze tak někdo něco probandi proč vy říkáte banket já žádný banket neznám co je to slovo banket tady ve městě to je banka že tady děláme to co je potřeba my jsme si spolu řekli máme deficit kanalizaci dvě stě padesát milionů máme plno ulic které jsou panelový po čtyřiceti letech potřeba také opravovat samozřejmě máme připraveny projekty jsou dlouhodobě připravované projekty a přicházejí k realizaci takže to bych chtěl říci já já teď je tady v pořadí pani stařecká 
já si myslím že tady to je taková přestřelka taky dost našich politických názorech a a prioritách kdo co udělá do co se pod to podepíše a podobně všechno možné tady už bylo řečeno já to nechci opakovat 
to bych chtěla ale říct že takové zásadní a ten úvěr 
je limitní na tři sta milionů takže nemusí být vyčerpán všechno na co bude čerpáno bude procházet zastupitelstvem specifikaci v v tomhle prvním kroku tady jako protinávrh nebo doplnění návrhu dal pan fajmon všechno další zase nebo další věci které by byly čerpány tak se budou řešit například na dalším zastupitelstvu nebo dalším to prostě nikdo neříká že tenhle ten tuhletu chvíli bude valena nějaká úvěrová smlouva a 
rada nebo 
prostě bez zastupitelstvo budeme čerpat na cokoliv ty projekty jsou známé celé dva roky pracujeme víceméně na tomtéž takže opravdu 
vysílání veřejnosti 
informací je že to použijeme na cokoliv i opravdu drzi ferda dezinformace to od vás jsme se na tom kulatém stolu mimo jiné anebo to tady pan marek zopakoval řečeno že 
teď se to utratí a patnáct let se tady nic dít nebude no teď se to utratí ale zase na druhou stranu těch patnáct let toho už si to budeme moc tady nějakým způsobem prostě užívat a nějak a používat za patnáct let nebude šedesát moje děti už teda například sportovniho treba taky nebudou mít zájem někteří z nás tedy možná ani nebudou 
takže ta ten rozdíl který opravdu do toho dáme a opravdu ty ceny investičních akcí rostou no to jste si tady že jednou řekli prostě věřím tomu že se za tuto dobu pokud se nějakým způsobem tomu bude mé 
zodpovídat tak určitě 
budeme plusu takže já ten úvěr podpořím a děkuji za jeho příprava 
děkuji paní košická 
děkuji já jsem jenom chtěla upozornit nebo všichni to víme doba je těžká a všude se mluví a uskladňování a o tom že si nemůžeme všechno dovolit aby tady pronese větu že wichterle není nebo jsou nějaké chleby a ty je potřeba plně ale za jakou cenu je potřeba ty sliby plnit za to že za dlužíte naše město dvacet milionů ročně na patnáct let já si myslím že je namístě trochu sebereflexe trochu pokory a trochu skromnosti a říci nebudeme mít všechno běžné rodiny se budou o skromně lat a my si tady budeme po když nebo vy si budete by si budeme budovat pomníčky nezlobte se na mě to není vůbec dobře 
děkuji já myslím všechno co tady budujeme je pro lidi pro naše město projel rozvoj takže děkuji pan koreš 
já jsem chtěl vlastně říct to co řekla paní košická jenom upozornil na to že fakt ty podklady na základě kterých já mám dneska hlasovat o tři sta miliony tři sta 
jsou nekompletní jsou špatný evidentně čísla nesedí a ptal jste se pro že tady někdo použil slovo pro bandit já bych jenom připomenout jak dopadla ulice dvacátého osmého října jak dopadla masarykova ulice jak dopadly zámecké terasy jak dopadlo plus erp parkoviště který záhadně se používá jenom když je výstava za za cenu zděných garáží a parkovacího domu a další takovýhle investice jako samozřejmě musíme rekonstruovat musíme nějaký projekty dělat ale prostě pojďte řeší projekt po projektu a ne že si prostě tady zase kmen sekeru tři sta mega a budeme to řešit patnáct let je doba krize lidi přijdou o práci prostě dneska zase další loga když i když nám bylo slibováno že nikdy žádný nebude 
a prostě my si tady dneska na základě podkladů který prostě jsou nedostatečný budeme hlasovat ho sekeře tři sta mega já nevím jestli vy všichni ostatní jste s ním v pohodě ale já rozhodně ne jako paní bláhová 
já bych chtěla poděkovat paní stařecké si budete překvapená lech těla protože jste řekla že se bude v zastupitelstvu hlasovat o všech projektech které na které se ten úvěr bude čerpat a proto vás tedy žádám a vyzývám jestli by takovou toto co jste vy řekla a k čemu jste se tedy zavázala vůči veřejnosti nemůže být součástí usnesení o kterém se bude hlasovat aby bylo napevno zápise zakotvenou že k zastupitelstvo schválí každý projekt na který se bude čerpat úvěr nebo o jehož proplacení se v rámci úvěru bude žádat děkuji 
roku historická můžeme to dát klidně na návrh samozřejmě já si myslím že to máme shodu bavili jsme se na tom je na našich zase rozhovor 
prosím 
jako pod bod asi tvé formalita samozřejmě 
pan marek 
jen upřesním možná pojďme to dát jako samostatný návrh je tady asi tu shodu máme jenom to podobně to není jenom o tom který projekty ale abychom měli jasnou částku který člověk projektu budeme požadovat úvěr a protože tady byla krásná jako kalibrace s číslama 
typicky na konkrétní tři investiční akce kolem ulic jestli budeme čerpat sto padesát dva milionů zoro z úvěrů tak to znamená že teď čtyřicet milionů který dneska už máme alokovaných v aktuálním rozpočtu tak najednou se uvolní a budeme je používat na něco jiného je velký rozdíl takže my bychom si vždycky měli říct máme investiční akci tolik let stojí tolik v dotaci a to takové výše jdeme z úvěru já chápu že to nemusí být na korunu přesně ale je jasné že máme nějaký limit zastupitelstvo a kdy řekneme tuto investiční akci do této výše chceme vyčerpal důvěru aby to bylo jasné o jakou sumu se jedná může se stát stejně jako s rozpočtem je ty věci se potom časem mění takže se potom jako v rozpočtu bude příklad o navýšení ale tito ať je transparentní to byla jedna věc a potom druhou věc se chci zeptat 
pana pípal a vy jste předseda finančního výboru a jako předseda finančního výboru mám příjde takovýto podklad 
v pohodě to znamená v situaci kde máte schválit jako předseda finančního výboru jestli to toto město vezme tři sta milionů na patnáct let bez jakýchkoli detailních podkladů na co to bude 
a pipa já děkuji za dotaz my jsme o tom finanční výboru diskutovali já jsem proto hlasoval pro takže jsem s tím pro 
tady se pořád jenom něco pořád posouvá prosím vás je tady přihlášené pan gregor ale pelcová 
něco předveďte doufám že jsem slyšel 
já jsem pohody nemohl protože to co jsem tady kolikrát vyslech tak to jsou takový trapný věci že to je neuvěřitelný především bych chtěl říct že mě udivuje že tady nebo kolegové z opozice já nejsem členem koalice z čeho kolegové z opozice tady vlastně předvádějí naprosto blamáž oni hovoří o blamáži ale hlavně blamáž byla vec zmanipulovali občany k tomu že tady byla prostě referendum který byl naprosto nesmyslný a na minulém zastupitelstvu se jim předložil jasnou výzvu aby se ještě vzpamatovali a aby prostě to referendum nekonaly že to je nesmyslná záležitost to teda za prvé zadruhé opravdu bych rád kdyby jste tady prostě hnědého stanovovaly další zastupitelé a nechali si ty výtky pro sebe ono to stačí ty nesmysly na fejsbůku kterých jsou tak akorát zralý podat trestní oznámení 
ani která k věci 
samozřejmě že takovýto úvěr si vzit není zcela jednoduchá záležitost já jsem například v bankovním sektoru kde mám docela dost velký známý člověk je pana guvernéra tak jsem se ptal co je únosný momentálně pro města obce si vzít za úvěr 
vzhledem k tomu že jsem si zjistil defakto letos máme obrat tak zhruba osm set čtyřicet milionů korun bylo mi řečeno že by je že dobré si vzít maximálně nebo přibližuje úvěr do jedné třetiny čili zhruba doccia třiceti procent když to teda jenom pro počítám jednoduše nechci se díval na kalkulačku tak mi to vychází na nějakých necelých tři sta milionů korun čili mě momentálně i podle bankovní sféry nebereme mimořádného co vy místo tohoto obratu a těchto záloh kterých má k dispozici nemohlo dovolit to zaprvé 
zadruhé si musíme říct jednu věc já jsem nějak do června tuším dále ještě předsedou finančního výboru minimálně rok jsme tam projednávali určité věci ale týkající se například i úvěru protože bylo vidět že pravděpodobně nebudeme na ty veškeré investice stačit tam dokonce odborníci tady zleva kteří jsou členy finančního výboru dokonce slibovali že mají taky kontakty na banky a že sami se do toho vrhnou a že předloží finančnímu výboru případným nějakej zajímavej úvěr tak aby to město vyhovovalo co nejlépe samozřejmě za rok nepředložil nikdo 
co si budeme povidat to jsou furt všechno jenom samý povídačky 
zatřetí 
já se hlásím taky k tomu jak říkal pan starosta já zastupuji také určitý volební subjekt kdy pochopitelné mám především zájem na tom plnit jeho volební plán volební sliby proto možná znalce vypadá že spolupracuje i se subjekty který vím že prostě mi pomůžou tento program naplnit a ne s těmi kteří neustále jeho nestojí jsou to kverulanti teď dělají akorát problémy zaštiťují se občana má a pak to takovým způsobem dopadá to takový na prostě nemůžu pracovat 
za čtvrté týmu domnívám se že tady bylo jasně řečeno a já jsem asi před týdnem na jednání sdělil následující nejen že ty akce který vytipovány předem ale my jsme povinni dělat i minimálně dvouletý výhled 
to znamená že by jsme měli jak v rozpočtu na rok dva tisíce jedná tak určitým výhledu 
tam specifikovat ty konkrétní akce který bychom tedy chtěli ještě nějakým způsobem dokončit a na co by opravdu šel ten úvěr aby nešel na nějaké nesmysly 
už teď si dáme by tohle snad stačí 
děkuji paní to ženská 
můžu mluvit 
děkuji a jak jsem teda doufala že se vyhneme nějakému osobnímu a osobním útokům a nějakým takovým a takovým a je mi líto to co jsem tady tečka slyšela 
je mi líto pane groš říkat takové věci tady protože slovo blamáž a že referendum bylo nesmyslné jeho smysluplnosti a se vyjádřili občané města lese myslím že ten výsledek je vypovídající a o tom zda referendum bude či nebude o tom rozhodoval nezávislý nestranný orgán mě jsou jsou to ve všech jeho instancích potvrdil myslím si že nemá smysl dál to zpochybňovat a pak co bych ráda řekla myslím si že všichni ho tady sedíme se shodneme asi na tom že úvěr pokud chceme realizovat a ty projekty od na který jsme se shodli asi bude třeba ale asi jsme se měli bavit diskutovat o smysluplné výši opravdu tři sta milionů je částka kterou si podle mého skromného názoru lisa prostě nemůže dovolit dvacet milionů ročně patnáct let je pro mě je to nepředstavitelné opravdu je to ohromná zatěžující částka proč se nemůžeme dohodnout na tom že úvěr tedy ano ale v nižší nižší výši big skutečně jako ten zásobník projektů není v takové podrobnosti aby bylo jasné budeme potřebovat nebudeme potřebovat přesně z toho vyplývá takovýchto zatíží rozpočet a pan havelka zmínil ceny stavebních prací a tak dále já si myslím že by jsme měli najít ten konsenzus a měli bychom se pokusit najít společnou řeč tomuhle protože na první otázku jak říkám i výběr ano či ne tak asi se všichni shodneme že ano děkuji děkuji 
byla jste poslední přihlášení do diskuze navrhuji přestávka na kávu pardon promiň ano promiňte zastupitelů tak 
tak já bych teda chtěla něco říct tedy za občany neříkám že za všechny ale ráda bych se k tomu vyjádřila tedy za spoustu občanů s kterými já jsem tedy v kontaktu a jednak pro ty lidi který tedy neměli možnost sledovat onlajn vysílání od začátku tak jsem tady byla proto aby se tenhle ten bod před řadil a nebylo to tedy odhlasováno taky jenom pro informaci míň názor je takový že na to aby si tady město vaše koalice vzala tři sta milionů úvěr prostě nemáte žádný politický mandát jako byste tady byly zvoleny na čtyři roky ač jsem vás nevolila tak to prostě musím respektovat to je prostě jasný ale vy tady budete vládnout čtyři roky jestli budete vládnout po těch čtyřech letech to se prostě neví a ty volby tak jak se hlasovat teď tedy v místním referendu spíš ukazují že asi ne s ohledem na to jaký tam byly procenta takže vy můžete tady hospodařit s tím co tady je určené pro to vaše volební období a ty projekty prostě tady přizpůsobit tomu kolik peněz máte na vaše volební období pokud tady některé ty projekty považujete za důležité jako je třeba ta sportovní hala která rozhodně mě jako matce tří dětí tady chybí skutečně už těch celých třicet let tak pokud je to pro vás teda tak důležité tak když tady prostě spoustu zastupitelů z ode bylo starosta má několik let spoustu let a mohlo se mohla se ta sportovní hala pokud je to pro vás teda priorita udělat už před spoustou let a pokud tady mluvíte o tom že chcete že tady chcete teraz splnit vaše volební sliby tím jste teda myslel sliby čssd se zde když tady jste nejsilnější teda koaliční strana tak jako pan pípal tam stál před italskou tělocvičnou a řek nechte nás to dokončit a nebylo z toho nic přestože tam byla petice lektorských občanů a už se k tomu snad ani nechce vracet protože už na to nemám sílu protože velitelskou tělocvičnou jsem začala když mají nejmladší dceři která tam nastoupila a teď na vysoké škole takže já jsem tam byla ve školské radě asi patnáct let a nedostali jsme se za tu dobu vůbec k ničemu takže nevím proč teď mluvíte o tom že by se tady měli nějaké sliby plnit prostě naplníte a my vám prostě v čele se mnou nebo prostě jsem jedna z mnoha z těch lidí starýma mluvím vám prostě nevěříme v tom hospodaření a proto jsme se tedy v tom referendu vyjádřili tak je tedy nesouhlasím s prodejem bytů protože nesouhlasíme s tím jak tady hospodaří té navíc teď skutečně všude se hovoří o tom všichni víme jaká jako vidová doba všude se bude šetřit včetně toho že se šída říká že se budou muset šetřit i města prostě nedostanou tolik peněz to je jako jasný kdo mi jako a takže i v týhle zapít dle situace tady zatěžovat prostě nějaké dal další volební období jakej byl jakej by pak ty volby měly smysl kdyby nastoupila nějaká teda další garnitura a asi je dobře že se vždycky střídají protože na tom je založená demokracie tak jakej by smysl měli další volby kdyby pak neměli peníze starým aby mohli hospodařit a mít svoje projekty a pak která poznámku nakonec kterou jsem si chtěla odpustit ale s ohledem na vyjádření pana gregora si teda neodpustím ale že tady zrovna hovoří o tom že tady pořád někdo někoho dehonestuje a podá že je to na podání trestního oznámení že tady říká někdo kdo tady teda opakovaně obtěžuje mého otce se pětasedmdesátiletý ho že jeho máte rád ta mě nesnášíte mě to je úplně jedno já vás vůbec neznám a v životě jsem s váma osobně nejednala tak ale jenom vám říkám neobtěžujte otce a radši jako když říkáte o tom kdo kok dehonestuje tak si to radši prostě nechte děkuji takže já děkuji za 
jen ty tělo což je v litoli tak ta tělocvična se nám změnila malou sportovní halu která jste čtyřicet milionů korun máme na něj stavební povolení a mým cílem je tuto co se tam postavy aby jsme na to získali dotaci sedmdesát procent takto musí být v rámci rozšíření kapacity základní školy proto tam projekt téme pavilon z tohohle důvodu projednává jsem to s premiérem všichni to víme jak to je prstenci kolem prahy kam patří lysá nad labem je šance vybudovat tohleto školské zařízení v litoli včetně ty vaši malý sportovní haly jinak by na to byla dotace pouhých pět milionů takže věřte tomu že 
tato cvičná se může zařadit bez pro měl jenom technickou poznámku k tomu vystoupení když jsem to poslouchal a poslouchal jsem ho velmi pozorně tak mi z toho vyšlo že ve své podstatě bychom se neměli bavit o žádném úvěru protože za dva roky jeho skutečné splatíme a příjde někdo jiný to byl to byl moje tak jsem to pochopil jak to bylo řečeno protože bylo řečeno že bychom neměli od porazit něčím nejvíc to znamená že pak ta diskuze úplně mimo proto že takhle to bylo řečeno vděku ještě tam veřejnosti 
zoubková dobrý den já jsem se chtěl zeptat pan starosta teď říká že italská tělocvična bude malá sportovní hala a že na to bude dotace v rámci toho že se rozšíří celá škola teď se chci zeptat když nastane případ že na sportovní halu nebude dotace v odpovídající výši bude se stavět nebo se nebude stavět 
je to odpovídající víček jestli bude na halu třeba dotace a nevím kde se samozřejmě 
může domluvit když na halu bude dotace třeba deset milionů bude se tahala stavět 
konkrétní případ deset milionů bude to dostačující když bude sahala stavět my půjdeme samozřejmě u projektů jdeme do dotací kde získáme co nejvyšší dotaci a tam to bude vyhlášeno nikdo neví zhruba čtyřicet milionů možnost získat dotaci nebo padesát samozřejmě když nebude vyšší vyšší nebude tak se bude stavět jinak na ty rozšíření kapacity základní školy je sedmdesát procent dotace pořádku takže na malou když bude čtyřicet procent dotace tak se bude stavět 
nově je to přijde jako logický tak jako tahle má stát sto milionů bez zda nějakých sto dvacet milionů z daní nomi neúčtujeme výší dotace ministerstva já tomu rozumím ale aby to mi nebyl nepoměr na nás na školu chtějí nebo na tělocvičnu v litoli jste nechtěli stavět protože na to byla dotace že byste získá si pět milionů že to je málo tak se zdá sexy se ptát co je málo na to aby se tahala nepostavila nebo co je hodně aby se tahala postavila 
paní stařecká má technickou 
tohle li citování jakoby tady zkoušení zase někoho z nějakých čísel to prostě tady vidíme v jaká bude situace a než by se hala stavila tak dny jako prakticky s nejvyšší pravděpodobností se bude žádat část asi úvěru a to jsme si tady řekli že si i potvrdíme co tady o tom bude hlasovat takže chyby se rozhodneme jestli to stavět budeme nebude budeme jestli ta dotace bude dostačující pro nás nebo nebude to v téhle chvíli prostě vám nikdo neřekne ani s jinými věcmi 
bude to projednáno až teda bude vidět výše dotace tak se bude projednávat jestli se ta hala bude stavět nebo ne je to ta vždycky máte minimálně máte rozpočet města tam se projednává a u téhle konkrétní akce protože bude opravdu ve vysoké výši tak to 
prostě se nejspíš to úvěru bude bude čerpat ta část takže je to tady projednáváno bude 
děkuji pan havelka technickou technická já chci říct jednu věc a 
tu si troufnu říct tak jak je nemyslím si že všechny volební subjekty které jsou zastupitelstvu měli napsanou že chtějí stavět tělocvičnou v litoli troufnu si říct že všechny volební subjekty které tady sedí kolem stolu měli napsáno že chtějí sportovní halu chci říct že naše druhá největší škola škola bedřicha hrozného v tuto chvíli nemá žádnou tělocvičnou která by se tělocvičnou mohla nabýt na nazývat a jedna z věcí proč se staví sportovní hala je i to že děti ze školy bedřicha hrozného který je šest cep nechytejte mě úplně za slovo budou mít chodit kam cvičit protože v tuhle chvíli nemají prostory kam by mohli cvičit chodí docházejí někteří možná i jsem to úplně nemá ověřené pak se perou o pak se perou o tělocvičny 
ve škole komenského tak znamená že ta sportovní hala je pro mě i to že základní škola bedřicha hrozného konečně bude mít nějaké sportovní zázemí a děti budou moci chodit kam cvičit takže pokud se ptáte mě tak ta cena za kterou za to zaplatíme je rozumná protože bude sloužit nejenom široké sportovní veřejnosti ale šesti se ti davu jakmile bylo napovídá šesti sty padesáti dětem ve škole dětem pardon bedřicha hrozného věku já děkuji tam byl přihlášený pan fajmon my jsme z toho vyndali parfém máte slovo byla jsem chtěla davis zareagovat několikrát zaznělo ze strany opozice i tady teď poslední diskutující že se všude šetří to není pravda veřejný sektor v této chvíli naopak utrácí peníze a je to v pořádku protože je potřeba bojovat proti krizi ekonomický veřejný má výdaje má na rozumný prostředky vláda si bere peníze extra která je města všichni investují do veřejných peněz a projektů protože ta doba to prostě potřebuje naopak se ukázal ukázalo i v minulosti že představa že když budeme v době krize šetři takto tu krizi akorát prohlubuje takže to naprosto mylná představa to co tady všichni říkají že jako teď všichni šetří možná na úrovni domácností to platí ale na úrovni jako veřejného sektoru to neplatí 
já děkuji děkuji vyhlašují patnáct minut přestávku 
pro osoby pan zastupitel aby přišli 
máme posledních osm vteřin 
pět čtyři tři dva jedna 
zahajujeme 
pan petřek se hlásil ještě před tím před přestávkou tak prosím 
teda musím říct že ta diskuze která se tady vede ta poslední půlhodina mi zvedla doslova z postele několik výroků které jsem kdy slyšel tak tomu jsem snad ani nechtěl věřit opozice tady jménem pana marka slovy pana marka vlastně vyslovila kompromisní návrh 
a stále je uváděna jako nezodpovědná je to jistě peníze když se mohli vzít za rozumný úrok takže do toho nechce jít já vidím kompromisní řešení 
vládní koalice one brán zřetel to je bod číslo jedna bod číslo dvě nelíbil se mi útok na právo občanů a referendum který zakotven v ústavě 
my nejsme opravdu banda blbců a pokud máme patici které tak ukotvena v zákoně 
ktera je podle zákonů napsána 
podepíše mají tak využíváme se právo 
nelíbí se mi tohleto napadání tohoto ústavního práva referendum 
opravdu ne myslím si že třicet let po revoluci to co se děje tady zastupitelstvu to nebyl první útok 
takhle se politika teď by dělat neměla 
a to by měli mít nelze tel všichni zastupitelé a musím říct že mi to hodně dostalo do varu a jestli to občané vidí možná svou díla častěji jak se zachází s jejími hlasy protože všichni zastupitelé jsou pouliční nebojí koaliční 
zastupují všechny občany nejenom své voliče 
to by si měli uvědomit 
sledu zastupitelstvu už dlouho a dívám se jak kdo je aktivní atera argumenty některých zastupitelů který mají kompletní dotaz 
já jsem se prostě rozhodl 
takto se mi taky nelíbí myslím si a doufám je potom dostanou vyúčtování příštích volbách to všechno 
děkujeme 
je tady pan marek karel 
můžu 
a 
to co tečka padlo i pana petříka a skutečně já bych rád kdybychom 
potom válce losování 
jeho návrh budu dávat ale zkusil se domluvit na tom kompromisním návrhu a to je deset let a dvě stě milionů spousta věcí tady jinak už padla a se se nebudu zpátky k některým těm věcem vyjadřovat protože jinak ta diskuse bude další hodinu a 
jenom 
pane starosto drobný pokud mluvíte o sportovní hale tak je pro mě důležitý jestli prostě sportovní hala bude stát to dvacet milionů z rozpočtu města anebo budeme financovat sedmdesát milionů myslím že to jsou přesně ty diskuze který bychom měli a nene zpochybněna všichni víme že sportovní halu musíme postavit ale 
sto dvacet milionů pokud bychom měli stavět a jenom městských peněz nebo za sto deset milionů pokud bude mít pouze deset milionů dotace hrozně moc po město si nemůžeme dovolit ale zároveň kvituji a to to že v rámci diskuze padlo že by jako koalice říkáte za úvěrů budeme 
a čerpat pouze devět konkrétních projektů čez a mírová průmyslová sportovní hala vodojem dům číslo popisné třináct mateřská školka v litoli nobile jednací sál na radnici 
a úprava pavilonů a pro šatny a úprava té tělocvičny poznané na bazén 
tohle vnímám že to jsem tady slyšel asi z toho odnáším chtěl bych jenom abychom se to potvrdil že to tak je to tahle tech devět projektů kterých by jakoukoli co říkáte teď jsem čerpat důvěru žádný jiný 
deku 
jako je 
pan fajmon má technicko 
no já bych chtěl 
pouze říct že bychom měli asi směřovat k návrhům a hlasování aby jsme se dostali ještě další vědcem který tady máme takže a za mě já jsem dal zformoval nějaký návrh usnesení 
a v té samotné proceduře a možná ještě stojí za to připomenout prostě smlouva úvěrová je koncipovaná tak že může se čerpat až tři sta milionů korun ale nemusí se to vyčerpat jo a a my chceme jako koalice navrhnout postup že prostě každou tu akci na která na které se bude úvěr čerpat zastupitelstvo schválí výslovně v tuto chvíli máme tady tři akce které jsou a už pod smlouvou a který se realizují nebo se začnou realizovat v krátké době a to je komunikace tesco komunikace mírová a komunikace československé armády a a já navrhuji aby jsme v tom usnesení tyto tři konkrétní akce jmenovali jakože schvalujeme čerpání úvěru pro tyto investiční akce a další investiční akce o kterých tady mluvil pan a o kterých tady byla diskuze a tak rada předloží prostě na a při příležitosti projednávání rozpočtu města na rok dva tisíce dvacet jedna což předpokládám že bude v prosinci a tam budeme vidět které akce reálně budeme moci a financovat z vlastních peněz který případně si rada řekne o možnosti financovat a s z úvěrů takže v tuto chvíli by to čerpání vlastně dávalo podle tohohle návrhů měs radě právo čerpat úvěr řádově do výše nějakých sto čtyřicet dva milionů korun pokud dobře počítám tak děkuji 
také je návrh na usnesení 
táto už tady se opakujeme půlhodiny dokola 
tak chcete navrhnout 
pokud 
tak je tady posledních pět přihlášených poněkolikáté paní tužinka 
děkuji za slovo a chtěla jsem reagovat ještě na slova pana místostarosty havelky kdy tvrdil že paní svobodová je půjde jejich podle jejích slov že z toho vyplývá že vlastně o žádný vir bychom ani žádat neměli nemyslím si to pan místostarosta protože ona operovala tím že nějakým způsobem došlo dopadlo referendum to referendum dopadlo nějakým způsobem ale my tady za a opozici říkáme výběr ano ale v jiné výši ne tři sta milionů proto si myslím že úvěr zcela jistě ano ale jiné výši to je jedna věc a druhou věc a pane fajmona ten zní celkem zajímavě ale pořád je tam prostě ta výše těch tři sta milionů já souhlasím s tím že by určitě měli být ty projekty předkládány ta abychom viděli a nejenom my možná i banka že i banku by to mělo zajímat tedy jakým nebo na jaké konkrétní akce potom ty peníze budou investovány proto si myslím že je opravdu fajn že se tam ty konkrétní projekty a objevují měly by se tam objevi teda i přesné rozpočty ale tuto mapu sportovní halu paní fišerová mohu se zeptat na položkový rozpočet téhle existuje nějaký 
ten projekt sportovní haly jestli existuje položkový rozpočet jestli by jsme ho taky mohli vidět 
po zimě existuje máme připravený je samozřejmě i součástí zadávací dokument dokumentace pro výběr zhotovitele který jsme s komisí pro sportovní halu připravovali takže tyhle materiál připravený a samozřejmě millera námvám ukáže se přijede podívat a protože součástí výběrového řízení nevím jestli dobrého dávat do ruky aby ty položkové rozpočty a vlastně česky částky siven protože 
pytala takže to není dávat do ruky myslím že zastupitelé mají vědět o čem rozhodují to znamená že položkový rozpočet bychom měli znát zastupitele syrská plně přijďte prodat přijďte podívat rada ho ukážu nemám s tím problém jsme se o kombinaci těch dvou dotačních titulů jestli máte nějaké bližší informace po ty informace nejsou ověřené ale co víme kdy jsme jednali se sportovní národní agenturou také neměli by ty dva dotační tituly být vlastně spojit dohromady to znamená z toho dotačního titulu který vlastně jsme žádali který by jsme ji tady v prosinci za těch třicet tři milionů tak tam oni to povolují ale sportovní národní agentura prostě tam to asi nebude ale nemáme ještě zadání výběru toho ty dotačního titulu to znamená nemužu nemůžu vám říct že to takhle bude 
nebyl ideální 
děkuji děkuji paní a 
děkuji já navážu tady na slova kolegyně my přece jsme neřekli nikdo z nás že nechceme investovat do rozvoje města my jsme jenom se bavili o navrhovali jsme pojďme se bavit o té částce prostě tři sta milionů nám přišlo moc a s tím že mluví se o pěti věcech pak je tam rád devět věcí je to o tom že prostě tři sta milionů my nechceme schválit z těch jsme navrhnout nebo navrhujeme prostě menší částku tak jak tady řekla paní toužimská dvě stě milionů děkuji děkuji pan kolman no já celou dobu co jsem politice tak mě hrozně trápí více práce na určitých stavbách a já bych chtěl pro sebe proto navrhnout aby stavby který už jsou rozjetý jako je mírovka čase armády a podobně a o kterých budeme hlasovat do budoucna kteří projdou tím úvěrem tak aby na kontrolní dny těchto staveb jmenován někdo z opozice já navrhuju pana kadla marka 
jako 
děkuji pan marek siko asi cení 
nepotřebujeme 
paní bláhová 
já si dovolím ještě vrátit k těm číslům který se poskytovaly bance můžu prosím dostat konkrétní informace kdo zodpovídá za ty čísla které byly bance poskytnuty protože ty čísla nebylo správná prostě byla špatná je otázka jestli se v tomhle neuvedli banku v omyl při žádosti o úvěr nebo při žádosti o předložení nabídky na úvěr a mě by opravdu zajímalo kde jste ta čísla vzali a kdo toto nese odpovědnost a potom bych chtěla přijít s proti návrhem 
jestli ho mohou diktovat 
zastupitelstvo města schvaluje úvěr ve výši dvě stě milionů korun 
se splatností patnáct let 
dvě stě milionů korun 
se splatností patnáct let 
u české spořitelny čárka a 
a jako druhý bod anebo a b zastupitelstvo schvaluje že každý investiční projekt který bude hrazených prostřednictvím úvěru 
bude schválený zastupitelstvem města včetně částky 
která bude z úvěru čerpána a prosím jestli by se mohl obou těch bude hlasovat samostatně děkuji 
je za odpověď na můj dotaz 
pana voka technicka 
čísla jsme dostávali jednotlivých odborů který mají ty stavby na starosti děkuji 
pan marek 
pane starosto aktuálně a dopisu návrh tak za chvilku dám návrh ne teď se zapojit do diskuze návrh na hlasování 
dokončujeme diskuzi 
jako další návrh paní bláhová dávala ty dáte víny další 
na ne protinávrh prostě hlasování další tak jak prostě jako zastupitel může dát bod hlasovat tak budu dávat na usnesení ano návrh usnesení díky dobře aloka 
pan havelka chápu to tak že máme počkat jak 
jak tady pane zastupiteli 
a budete poslední nebo ještě někdo od vás pořád další návrh 
ne poslední 
no ne jestli bude poslední 
pan marek takto pošle 
tak máme tady návrh na poslední usnesení prosíme přečíst 
no posledně pana marka 
je návrh pana magistra marka 
zastupitelstvo města schvaluje pro jednání s bankami ve věci poskytnutí úvěru pro město lysá nad labem limit maximální výši dvě stě milionů korun s dobou splatnosti maximálně patnácti let zadruhé žádá radu města o vypracování dlouhodobého investičního plánu města lysá nad labem včetně očekávaných dotací a předložení na nejbližším zastupitelstvu města 
tak můžeme hlasovat tady všichni 
tomto usnesení kde pro 
chtěla jsem ve vašem usnesení 
tak závojem hlasování 
kdo je pro 
snad tam už funguje 
tak pro bylo pět proti šest se tři návrh nebyl schválen děkuji 
další 
kdo je 
kdo je pro 
kdo je pro 
pro pět zdržel se 
proti čtyři zdržel se pět 
návrh nebyl přijat děkuji 
máme další usnesení 
to navrhovat panna 
má 
pane formana dobře 
tomu to já přičtu jenom musíme chviličku zapsat jak jste hlasovali takže návrh pana gólmana a zastupitelstvo města pověřuje zástupce opozice účastí na kontrolních dnech i za již započatých investičních akcí 
do budoucích schválených akcí zastupitelstvem města 
zástupce tedy má zástupci opozice 
jmenovitě 
vydal tam choděj 
fotografuji 
tomáš 
a velká já si myslím že jsem to pochopil tím způsobem že na jednu akci bude chodit jeden děkuji je mi jedno kdo ale aby jsme abyste si předávali zase obráceně aby na tu akci kontinuální chodil jeden člověk jen jedno na kterou kdo ale také sveta pochopil 
je no jasně 
panna 
tak 
no tak 
abyste měli přehled 
zato že potom když tady se bude muset něco zdůvodňovat takto musí být někdo ze zastupitelů 
se 
taky je tady návrh přečtěte návrh usnesení ještě 
marián 
kolmá má pardon pan kolman ověřuje zástupce opozice účastí na kontrolních dnech 
a 
užijeme to přepne do hlavy ti co tam šika 
tam 
tak máme tady návrh hlasování 
kdo je pro 
gong 
tak všichni pro návrh byl 
děkuji pak teda další návrh usnesení to přednášela paní bláhová 
zastupitelstvo města schvaluje úvěr ve výši dvě stě milionů korun se splatností patnáct ti let u české spořitelny a je za prvé za druhé schvaluje že každý 
tyto vás 
tak je ta první hotový a je to je návrh hlasování zájem hlasování 
kdo je pro 
pro pět 
proti čtyři zdržel se pět návrh nebyl schválen děkuji další 
zadruhé schvaluje že každý investiční projekt který bude hrazených prostřednictvím úvěru bude schválen zastupitelstvem města včetně částky která bude z úvěru čerpána 
tak je ta je návrh hlasování 
je 
pro 
pro šest proti jeden držel sedm nebo schválen děkuji 
tak poslední návrh pan 
to farma 
pan fajmon 
to ne vy jste ten teď jsme dostali k vašemu návrhu 
zastupitelstvo města schvaluje přijetí úvěru pro město lysá nad labem od české spořitelny a ve výši tři sta milionů korun s pevnou úrokovou sazbou jedna celá osmnáct procent ročně dobou splatnosti patnácti let splátka devatenáct milionů šest set sedmdesát dva tisíc sto třicet dva korun ročně a dobou čerpání dvacet dvacet až dvacet dvacet tři to je za prvé nevím jestli chcete zase odděleně 
dohromady takže čtu zadruhé maluje čerpání úvěru na následující investiční akce rekonstrukce komunikace mírová rekonstrukce komunikace a výstavba komunikace té se do průmyslové zóny s tím je každá investice čerpaná z úvěru bude nejprve schválena v zastupitelstvu města 
další 
je to tam já jsem ho nepřečetla omlouvám se je to tam také návrh hlasování 
marek 
a já mám tam technickou k tomu bodu dvě kdy tam jsou konkrétních tři investiční akce který mají být čerpány z úvěrů tuto s jakou částku protože to co tady paní bláhová před chvílí ukazovala tak prostě v téhle chvíli schvalene tu částku kterou a sto čtyřicet milionů to znamená včetně těch peněz který jsme už v rozpočtu na to alokované nebo schvalujeme částku sto milionů to znamená že jsme započali do toho ty peníze tedy už v rozpočtu máme a a budeme čerpat toho aktuálně rozpočtu abychom věděli mě jde o to abychom věděli jako zastupitelstvo co je ta a mandát rady jestli je to o tom že může si vyčerpat sto čtyřicet milionů to znamená že když bude čerpat důvěru sto čtyřicet milionů tak vlastně ty peníze který dneska jsme alokovat peněz který dneska na účtu máme tak ty se uvolní a budou na něco jiného anebo jestli je to o tom že pouze ty peníze navíc který dneska na tu akci bude potřeba investovat ale v rozpočtu ještě nemáme pak tyto budeme čerpat úvěru nejde o to co to je za usnesení abychom se porozuměli technická pan havelka jsou to peníze podle smlouvy 
pan fajmon 
světlanou se zdá že jste pane marku tu úvěrovou smlouvu nečet jo tam prostě nějaký mechanismus musíme oznámit který budou tam konkrétní a projekty a pak budeme předávat faktury k proplácení podle toho a musíme nejdřív předat ke každé akci smlouvu výběrových řízení a tak dále spoustu dokumentů a teprve když to fakticky akce jede a ta stavba jede a předává faktury tak prostě ty faktury se budou předávat do banky pro čerpání toho úvěru takže ano letos máme nějaký peníze vyčleněné a to by vyřešíme a při přípravě rozpočtu na příští rok ty peníze se převedou do příštího roku pokud nebudou vyčerpaný bude otázka kolik letos vůbec těch faktur bude ale dává tím zastupitelstvu vlastně a mandát k tomu aby tyhle ty faktury se tam posílali do výše která je vysoutěžená jaký je smluvní závazek 
naopak tu smlouvu jsem četl a zároveň sa vedel risk management bance pane fajmon já vím co to znamená ten důvod klasická věc je pro tu banku kolik méně jako město chceme čerpání úvěru je to o tom že chceme čerpat sto čtyřicet milionů nebo sto milionů a proto banku to znamená i tři číslo kolik je celková částka kvůli čekáme dotace a kolik máme vlastní zdrojů 
a to bude poté jasné kolik oni mají úvěrovat tak toto je a v té chvíli proto se ptám co to teď v této chvíli schvalujeme protože mi už dneska máme na to vlastní zdroje na tyto tři akce ve výši téměř čtyřiceti milionů 
a s tím pádem je otázka jestli schvalene sto milionů abychom čerpali z úvěru anebo jestli schvalujeme že rada bude moci čerpat až do výše sto čtyřicet milionů 
to byla moje otázka by bylo jasné co je toto schvalování děkuji 
velka technická to odpověděl jsem myslela jsem k podle smlouvy to znamená je to zřejmý 
když mohli kterých jsou k tomu přece smlouvy o dílo 
a když jsme schvalovali výběr zhotovitele a není a není podepsaná ale máme zhotovitel ale pojďme 
já myslím že by se jmenuje hlasovat máme ještě nějaké body projednání takže kdo je pro 
zahajujeme hlasování 
pan kořínek 
tak pro devět proti pět zdržel se nula návrh byl schválen děkuji 
ono 
děkuji tak je ta je návrh předřadit bod čtrnáct a bod 
dvacet jem 
zahajuji hlasování jde pro 
se připravte 
mám zájem byl schválený 
tak pro devět proti jeden se čtyři děkuji návrh byl schválen 
bok 
jo předkládá pan feynman 
bod číslo čtrnáct 
pan fajmon zapnout 
a tak že ta čtrnáctka je můj návrh který tady jsme projednali už v květnu a v souvislosti s kovy den jsme udělali programu na podporu živnostníků a malých firem a které jsou postiženy kovy jde dneska vláda vyhlásila loga já jsem to psal před týdnem a takže bych to chtěl trošku malinko jenom upravit i po diskuzi s kolegy a máme tam nedal čerpaných čtyři sta tisíc korun a v tomto programu který jsme schválili já navrhuju aby jsme vyhlásili druhé kolo které se bude týkat všech těch kteří jsou postiženi zákazem činnosti 
ve druhé vlně a opatření vlády a 
aby mohli tito a podnikatele a otočil žádat do třicátého jedenáctý abychom to mohli ještě tomhletom rozpočtovém období rozdělit jinak procedura by byla úplně stejná jako před tím a navrhuji aby jsme to schválili aby se ještě letos mohli tyhle ty peníze především pro pro 
restaurace a další podniky rozdělit který si o to požádají 
má k tomu někdo něco pan paní paní bláhová 
já jsem se chtěla zeptat v původním návrhu bylo že by ten kdo si žádá na jaře už by si teď nemohlo žádost znovu to tam ta podmínka pořád trvá nebo ne 
to tam původně dával to by si nemohli žádat ty kteří žádali aby jako si někdo nežádal dvakrát ale to bylo před týdnem kdy vlastně ještě nebyly opatření jasně že se zavíraly ty podniky teď si myslím že je to jasný že můžou žádat dvakrát kdy jsou dvakrát zavřený tak proč by nemohli žádat dvakrát takže z mého pohledu tečka to bude jako druhý kolo které bude se týkat osob které jsou postiženy opatřeními v souvislosti s druhým z druhé s druhou 
a sdruhým kolem epidemie čili 
fakticky by si mohli žádat i lidé kteří už žádali a dostali na jaře paní bláhová 
děkuji a v tomto smyslu se nesla i diskuse na finančním výboru což asi pan pípal potvrdí přes se přihlásil já bych vás pane freemana poprosila jestli byste to tak mohlo naformulovat usnesení o kterém se bude hlasovat že opravdu to bude jakoby pojedeme od nuly a budou si moci žádat všichni i ti co už si žádali je nechám na vás formulace jenom aby to tam takové vyznělo děkuji 
pan já vydal teda slovo band vypadalo jestli to bylo famu 
zapípal děkuju já jsem jenom potvrdit říkal paní bláhová pan fajmon že tady v tomhle duchu jsme to toto projednávali na finanční výbor 
je porod 
paní vašíčka 
palivo šipka jj já jenom ten datum třicátou jedenáctý co když ta situace bude horší bude to trvat déle jestli to jako je dobry to nějak 
přípravě rozpočtu na příští rok tohle jsou peníze které jsou letošním rozpočtu je tam čtyři sta tisíc tak je vlastně uvolňujeme k tomu aby jsou do vánoc jak rozdělili a když budeme připadá rozpočet na příští rok tak jako možná že ten fond bude potřeba aby fungovaly příští rok jako možná že se na tom vy jako ale teď to jde o ty peníze který máme teď rozpočtu a jsou v letošním rozpočtu alokovaných technická pavelka 
velká jenom chápu to teda dobře že mechanismus bude stejný to znamená v tube tu chvíli vyzveme k podání žádosti finanční úředník si zkontrolují že jsou splněny náležitosti finanční výbor řekne že je to v pořádku doporučí rada schválí jedeme úplně ve stejném systému jenom abych si byl jistej děkuji paní blaha 
a já se moc omlouvám protože si přesně nepamatuju podmínky toho fondu a teď si nejsem jistá jestli v těch podmínkách bylo že byl uzavřen nebo omezen ten provoz tak abychom protože takhle já úplně nevím co v něm je kdyby tam bylo jenom třebaže byl a že byli jen postiženi tou situací která byla tak ale na to asi tak nechceme cíli pane fajmona jsem pochopila že chceme cílit na ty kteří mají a ten provoz uzavřen v důsledku vládních opatření a nikoliv jako jenom ztížen jo tak no spíš abychom si rozuměli a jestli si pamatujete co v tom fondu konkrétně bylo jak to bylo nastavený děkuji 
ten font umožňuje podporu jak pro ty kteří jsou přímo zavřeni tak ty kteří jsou nepřímo ovlivnění a je to ta finanční podpora je odstupňovaná je nižší pro ty co jsou nepřímo a vyšší pro ty co jsou přímo takže to už je v tom fondu vlastně zapracovaný jo takže já navrhuji aby to bylo stejný a vzhledem k tomu že dneska to vláda rozšířila tak 
výrazně tak jako si myslím že a ale jako teoreticky klidně můžem říct že ty nepřímo že tam vyloučíme jo ale to by nebylo stejné podmínky jako byli na jaře tak já navrhuji aby to bylo stejný a výše podpory je to už odstupňované 
tak máme na návrh usnesení 
přešla 
schvaluje vyhlášení druhého kola dotačního programu na podporu o sebe či a podnikatelů do třicátého jedenáctí dvacet dvacet dle statutu fondu na podporu podnikatelů zadruhé ukládá radě města zajistit alokaci dotací pro osvč a podnikatele 
zahajuji hlasování 
všichni pro návrh byl schválen děkuji 
máme bod číslo dvacet jedna a rozdělení příspěvku s městskou dotačního programu na opravu a údržbu vnějších vzhledu budou v městské památkové zóně v lyse nad labem 
dobře 
pana velka 
po tak mi to vy to můžeme prodiskutovat tady a přečíst 
takže paní bláhová 
pardon ne tak nejdřív to tady předkládá pan havelka 
je to 
a 
tak tady má muže 
tak pro 
tak mikrofonem jsem dostal vyřešili jsme to děkuji pane starosto je to víceméně víte že v rozpočtu dva tisíce dvacet jsme vytvořili nový dotační titul a to na opravu a údržbu zdejší vzhledu budou městské památkové zóně v lysé nad labem celkově jsme vytvořili alokaci šest set tisíc korun 
zasedala korespondenčně komise regenerace památkové zóny kdy dva členové se nevyjádřili tříč byly doporučeny všemi třemi členy dvě tři dotace nebudu říkat ty jména ale jedné na ulici na dům číslo popisné v žižkově ulici čtyři sta čtyřicet osm ve výši dvacet jedna tisíc další v sovětské ulici číslo popisné pět set dvacet pět výši dvě stě tisíc korun a číslo popisné sto sedmdesát osm jmeno dva na náměstí bedřicha hrozného že ve výši sto čtyři tisíc korun dva členové komise se ještě vyjádřili že by poskytly i dotaci na rodinný dům zámecké ulici číslo popisné tři sta devadesát sedm jméno devatenáct a číst a sovětské ulice na číslo popisné sedm set osmdesát osm na ten tři sta devadesát sedm vanové a ta nás je to ve výši dvě stě tisíc korun a na sedm set osmdesát osm je to sedmdesát pět tisíc korun 
tam nesouhlasil s poskytnutím dotace či jeden z členů komise 
když bychom vyhověli všem žadatelům bude 
vyčerpána celá alokace ve výši šest set tisíc korun všech navržených částkách pokud vyhovíme pouze těm třem žadatelům tak bude vyčerpaná částka ve výši cirka tři sta dvacet pitné přesně to říkám dobře tři sta dvacet pět tisíc korun to na úvod děkuji pane starosto a ještě proč jsem to předkládal dnes jsem si myslel že to budou předkládat na příští zastupitelstvo města vzhledem k těmto situacím které jsou nevím kdy bude příští zastupitelstvo města a velmi se jsem sám zvědav jak se ta situace bude vyvíjet takže omluva mým kolegům děkuji pane starosto 
taky 
za sebe bych navrhoval vyhovět a vyčerpat alokaci v celé část tu zná vyhovět všem pěti žádostem které tady jsou podány v těch navrhovaných částkách to znamená chválit 
poskytnutí dotace na všech pět akcí to znamená schválit bod jedna a variantní řešení foto ještě podložit ty body a b takže by se měli celkem a b co jde 
celkové výši šest set tisíc korun 
byla přihlášená paní bláhová 
já bych chtěla říct že jsem tento bod nedostala ani na stůl tudíž jsem si ho nemohla pročíst ani v rámci probíhajícího zastupitelstva a z tohoto důvodu a bohužel se musím zdržel hlasování protože vůbec netuším o co tam jde jediný co jsem tady zahlédla vedle u kolegy že tam se vyskytuje jméno jedné osoby se kterou bych mohla být ve střetu zájmů proto dávám na vědomí že jsem ve střetu zájmů a chtěla bych v této souvislosti upozornit i zastupitele že pokud mají některé osoby o kterých se hlasují hlasuje tak by to taky tak měli dělat děkuji 
po pan havelka já jenom technická já si myslím že to že nikoho znám ještě neznamená že to já si myslím že k tomu musí mít nějaký důvod a zájem takhle to řeknu proto jsem to hlásili i u tý věci předtím vděku pan marek 
mám technickou 
pana velkou 
říkala šest set tisíc ale pokud chválíme všechno tak je to šest set devadesát šest taky jenom jak to bude jeho abych pochopil ten návrh 
a 
pavelka já jestli jsem to počítal dobře a protože mi stejnou věc říkal hynek fajmon tak já jsem to znovu přepočítává a mě to vyšlo na šestce když počítám dvacet jedna dvě stě asto čtyři tak mi to vychází tři sta dvacet pět klus sedmdesát pět již čtyři sta plus dvě stěně šestce já se omlouvám ale takhle mi to teda vycházel v tom jsou tam nahoře prosím podpora 
a 
je 
ten 
rory 
je 
a 
a 
a 
na 
naše ale 
pět 
a 
které 
protože 
ale chyba 
ta 
a 
od 
proto 
a 
a 
je to 
ale 
a 
který 
ale 
je opravdu 
na 
ta mám jenom technickou já návrhu prodloužení jednání o hodinu děkuji 
takhle pro návrh na prodloužení 
třináct 
pro 
proti nula zdržel se jeden ale v prošel děkuji 
máme k hlasování tu památkovou ten příspěvek na památkou péči 
tam je ještě pár fajmon 
aby jsme si rozuměli teda poté návrh co dává pan místostarosta je tady z toho návodu už jste si že se schvaluje paní křížová dvacet jedna rozum a být tedy o dvě stě 
her vám sto čtyry pak prokopová dvě stě a paní klausová sedmdesát pět jo no 
já vzhledem k tomu co tam psali 
památkáři já jsem pro 
tak děkuji po snesení máme v pořádku ano jenom jestli to mám 
řešit schvaluje poskytnutí dotace já nebudu číst a jména protože to nemáme kvůli líbí a takže přečtu jenom ulice poskytnutí dotace na rodinný dům v žižkově ulici číslo popisné čtyři čtyři osm městského dotačního programu pro budovy v městské památkové zóně ve výši dvacet jedna tisíc korun za p poskytnutí dotace rozmarné mu cateringu estero na rodinný dům v sovětské ulici číslo popisné pět set dvacet pět městského dotačního programu pro budovy cézet ve výši dvě stě tisíc korun zace poskytnutí dotace na rodinný dům na náměstí bedřicha hrozného číslo popisné sto sedmdesát osm lomeno dva městského dotačního programu pro budovy tempe ze ve výši sto čtyřicet tisíc korun za jde poskytnutí dotace na rodinný dům v zámecké ulici číslo popisné tři sta devadesát sedm lomeno devatenáct městského dotačního programu pro budovy tempe ve výši dvě stě tisíc korun a za poskytnutí dotace na rodinný dům sobecké ulici číslo popisné sedm osm osm městského dotačního programu pro budovy v éře ve výši sedmdesát pět tisíc korun 
téma nakladači bliká té něco jste chtěl jenom že se zdržím protože jsem to dostal na začátku zasedání je to veliký neměl jsem možnost se s ním seznámit se mi to přišlo dneska ráno mailem tak bych asi losovali na ale z tohohle důvodu se zdržím to nedostala vůbec 
dobrý takže tady máme návrh hlasování závojem hlasování 
tak jedenáct pro proti nula držel se tři návrh byl schválen děkuji 
máme tedy bod číslo jedenáct je obecně závazná vyhláška požární řád města lysá nad labem já bych rádce je tu žádná pana právníka aby řekl proč se to mění a má k tomu někdo něco je tedy návrh nadchla kdo paní bláhová 
myslím že tam na něm zahrnuty vestec a abych dostane to auto tak nemělo by tam být taky 
nebo už to auto má 
požární 
auto má vestec má no a vestec specifi požáry v tý tý požární tom o požárním řádu uvedený nebo není 
já mám pocit že tam neni tak jestli by tam taky neměl bych zakomponován požární řád města lysá nad labem 
to není o herpes aha tak to se omlouvám 
tomu rozumím já jenom že jsem tam viděla já jsem tam viděla ty ostatní tak mi jenom nebylo logicky proč tam není i ten vestec když bude mít vozidlo nebo už má pana valka prosím 
jestli teda můžu já chci říct že musíme rozlišovat sbory dobrovolných hasičů a jednotky požární ochrany myslím si že v tomhle případě se bavíme o tom že obec starý vestec vás dobrovolný sbor dobrovolných hasičů a nejsem si jistý jestli má jednotku požární ochrany protože to jsou opravdu dvě rozdílné věci a tu druhá věc myslím si že by jsme ani nemohli vydávat obecně závaznou vyhlášku pro orp lysá nad labem protože to nám nepřísluší můžeme vydávat obecně závazné vyhlášky na svém území ale chci říct že 
opravdu si myslím že je to dané tímhle tím protože třeba semice stará lysá vím že je p o jednotky mají ztrátový nemá má smlouvu s městem lysá nad labem přerov nad labem má jednotku požární ochrany ale jsou tu ty jednotky je b opět protože my máme zřízenou jednotku je o dva a tři děkuji 
tak děkuji máme k tomu někdo něco je to je návrh hlasování kde pro 
gold 
všichni návrh byl schválen děkuji 
bod číslo dvanáct zápis číslo dvě z kontrolního výboru ze dne osmého desátý dva tisíce dvacet pan gregor prosím předseda 
pan gregor 
jenom krátce a pokud jde o jednání kontrolního výboru tak na něm byly projednány čtyři zprávy o plnění usnesení jak rady města tak zastupitelstva města za rok platí co devatenáct a první pololetí dvacítce dvacet bylo nás pět čili byli jsme usnášení schopný a všichni to co je usneseno tak všech pět bylo vždy pro takže zprávy byly přijaty byla tam jeden úkol a sice pro paní tajemnicí že má podat informaci o tom jak se plní ty nesplněné úkoly ze zprávy z usnesení zastupitelstva města za rok dva tisíce devatenáct mezi dvěma zastupitelstvy byly tři úkoly splněny a zůstává jediným rozpracovaný a to je sice řešení 
nové ale které je rozpracovaný je v určitém postupu kterým byly učit je určitý formování 
a já ještě jsem zajistil aby paní tajemnice připravila tu informační zprávu 
tak dokonce jsem teď je těm co tam bylo za úkoly poslal členů kontrolního výboru už informaci o tom jak se nakládá se záznamem z jednání zastupitelstva města 
takže tam bylo splnilo podstatě zatím všechno 
děkuji 
máme tady návrh na usnesení že bereme na vědomí 
jde pro 
všichni návrh byl schválen děkuji 
a máme je bod číslo patnáct návrh na změny ve finančním výboru zastupitelstva města předkládá 
pardon to jsem si přeje a promiňte 
boty na zápis se zasedání osadního výboru obce byšičky je to zápis ze zasedání třetího devátý dva tisíce dvacet kde se probíraly 
a 
se probíraly 
hasičárna lepší toho sociální zázemí u nich pak teda polní cesta nás budově to řešit správa majetku 
sekání myšička řešit správa majetku 
máme to tady na vědomí mám v tom někdo něco 
paní košická 
děkuji a jsem se jenom chtěla zeptat v jakém bodů jakém stavu je ten počty že už máme toho projektanta jak se tam dotazu 
to je na to sociálně za zařízení hasičárny myšička 
pan havelka tuhle jsme dostali nějaké projekční projekční kanceláře jednáme s nimi my jsme požádali tenká i o součinnost osadní výbor protože my jsme skutečně nemohli nikoho sehnat byly nám někteří doporučím takže jednáme s těmi aby se to vyprojektoval pan marek 
já tam mám pro dvě otázky jedna věc ipodů sedm z toho zápisu a let ta žádost aby byl to vytížená komunikace by král kraji potom opravil až soupravu nebo se že docela až se upraví vrátil já chápu to jakoby tu žádost osadních výborů a moje otázka jedná 
to že do co teda někdo no samozřejmě se jedná na kontrolní dny já vím ale teď jde o to aby se opravila komunikace směrem dobeše 
pana vlka 
věku já teďka nevím přesně která komunikace je namysli pokud se jedná o krajskou komunikaci tak my jsme informovali správu údržbu silnic o tom do příslušného cez mistra že ve své podstatě tam dochází k té stavbě a oni si tu komunikaci budou přebírat to znamená buď na ní hledají závady nebo nezvedají protože to je komunikace krajská až do vyšší člověk pokud se týká komunikace kterou jsme si převzali od povodí labe to je ta prostřední po které byla při vedena objížďka tak v rámci stavby je dohodnuto že až bude stavba končí tak se ta silnice uvede zase do stavu tak aby byla prostě sjízdná normálně bude to pořád prašná cesta ale měly by být vyrovnány nerovnosti a následně i ty věci to znamená předpokládám že krajská správa údržba sklenic o našem upozornění ví a tu stavbu si hlídá a co se týká té polní cesty ta tam má tečka taky nerovnosti a protože si myslím že na něj už nebude objížďka tak že při ukončení stavby což je rok dva tisíce dvacet dva by se zase měla dát ještě do nějakého lepšího stavu 
ta děkuji je tady návrh na usnesení 
pan werich a nesvítí 
dva body a ona ta diskuze složitější a jenom tedy více a je možná po tom že 
věžičky by se ve své podstatě věci stěžují si na sekání trávy a moje otázka je jestli prostě to není možné řešit takže dáme o něco větší rozpočet osadním výboru a když se řekne ano jméno si zodpovědnost za to že to budeme sekat sami takže se prostě takovouhle věc můžeme udělat já bych preferoval pokud byl prostě osadní výbor takovouhle věc si vzal do své kompetence tak pojďme dát nějaké finance navíc a 
tak pana vlka technicko 
teoreticky to udělat samozřejmě můžeme prakticky má jeden obrovský problém že když se přitom něco stane a poškodí přitom sekání tak odpovědných toho bude město lysá nad labem nebo ten dotyčný člověk když vznikne nějaká škoda a takový pojistky my nemáme proto necháváme obdobný požadavek byl jeho osadního výboru tvůrce pokud si to pamatujete a potom po týhle diskuzi i oni uznali že se to stát může protože těch pojistných událostí bývá třeba pět šest do roka přitom sekání trávy ať už odmítne kamínek do vozidla rozbije třeba o dřevák něco se stane proto radši preferujeme tu dodavatelskou tu protože bychom museli tvořit zřejmě novou pojistku a nevíme ve své podstatě jak by jsme to dokázali do toho našeho pojistného systému inkorporace atd jo je to reálně ochrana těch lidí tímhle způsobem děkuji 
ta děkuji ještě někdo do diskuze je návrh usnesení že bereme na vědomí zápis bude pro zájem hlasování 
všichni návrh byl schválen děkuji máme bod číslo patnáct to je návrh na změny ve finančním výboru zastupitelstva města paní tužinka 
tání dnešnímu zastupitelstvu tři a body všechny ty tři body mají společný jmenovatel a to ten že jsem žádala tedy o navýšení a počtu členů a ve finančním výboru ve výboru pro správu majetku a samozřejmě týká i kontrolního výboru na počet irena tak aby vlastně mohly být zastoupeny ty volební subjekty které mají zájem a k té kteří disponují tedy lidmi kteří jsou ochotní a do a výborů a do fáze samozřejmě že prosím tedy o hlasování a postupném to znamená a ve vztah vždy ke konkrétnímu výboru a vlastně ten třetí návrh který se týká kontrolního výboru je navíc doplněn o to že zde bývalo dobrým zvykem že a předseda tohoto výboru byl vždy představitelem tedy toho nejsilnějšího opozičního uskupení takže ten návrh zní tak a že bychom byli rádi a uvítali bychom aby se skutečně předsedou stal právě člověk a to konkrétně tedy za nás matěj kodeš který a je splňuje vlastně toto pravidlo a současně tedy platí i to aby byl navýšen tedy celkový a počet členů i kontrolního výboru to je asi z mé strany v tuhle chvíli však kdybyste měla kdokoli dotazy tak určitě 
děkuji přihlášen do diskuze pan havelka 
děkuji za slovo 
je to tři čtvrtě hodiny zpátky co jsme vedli diskuzi na téma kde hledat úspory v provozních částech rozpočtu 
je to dva měsíce zpátky co jsme schválili odměny členů jednotlivých výborů a komisí zastupitelstva města nebo rady města 
tady je navrhováno zvýšit ve své podstatě mandatorní výdaje města lysá nad labem zhruba při jednom výboru když budu počítat že předsedu už tam máme máme jich tedka sedm kdyžtak mě prosím nechytejte úplně za slovo čtyři tak se bavíme zhruba o dalších třiceti tisících protože je tady ještě návrh na vytvoření nového výboru tak je to možná o něco více ro peněz mandatorních výdajích já jsem spokojený že ty výbory se změnily troufnu si říct že výbory komise pracují a já tyto návrhy za sebe nepodpořím děkuji pane starosto jako je další do diskuze 
ani to ženská já bych ráda reagovala je to u vás tri nepřekvapuje a každopádně já znovu zopakuji ten princip irituje měl by odrážet v podstatě principy zastupitelské demokracie a by bylo jasno to znamená že sice je hezká vaše argumentace ohledně infor ale domnívám se že úspory je možné hledat i jiné v rozpočtu a ne na úkor právě demokracie děkuji 
děkuji další diskuze 
není je tady návrh hlasování pan grey 
no já jenom stručně protože siren potýká vyloženě mě 
tak jsem chtěl se ptát a projednáváme finanční výbor proměnnou finančně mučedníka všeho řekla že se týká příborů tak dobře ne počkám nebo nevadí 
tak je tajné hlasování zahajuji hlasování kdo je pro tento návrh 
pro je pět 
zdržel se pět 
pro ty čtyři návrh neprošel nebyl přijat děkuji máme bod číslo šestnáct 
předkládá paní ženská ona už představila se jestli chcete ještě něco doplnit 
dobře je to je návrh hlasování 
jde dejte tam zahajujeme hlasování 
pro pro pět proti čtyři zdrželi se čtyři návrh nebyl přijat děkuji pardon 
projev 
proti čtyři drželi se čtyři návrh nebyl přijat děkuji 
máme oči jsou sedmnáct návrhy na změny v kontrolním výboru zastupitelstva města 
ano já bych chtěla poprosit by bylo možné hlasovat odděleně a to v té jedné části která je spojená pro změnu v osobě předsedy a druhou část která se týká navýšení počtu a členy 
a to není no je 
jsou tam tři body 
ano 
ne aby byl současně doplněn tak jak to bylo i v podstatě na začátku když a a se tady usilovali výbory pana dostála já bych to dopověděl jestli mohu poprosit 
tak jak to bylo vlastně na počátku když jsme vystavovali vůbec komise a výbory tak vždy na počátku byl jmenován a předseda člen a současně předseda a pak se teprve následně doplňovaly další členové výboru takže to je ve stejnem režim 
ano 
ano 
pro 
rozumem na 
prosím 
aktuálně 
ne kontrolním výboru v této chvíli je pouze aktuálně šest členů protože jeden člen rezignoval takže mi dneska nemáme plný kontrolní výbor takže pokud bychom schválili matěje kodeše tak je to doplnění ano 
takže takže 
nagana není členem aktuálně aktuálně kontrolní výbor má pouze šest členů 
a 
je to ta 
kolik má členů tak můžu já jenom a 
bych rád pan marek děkuji a ke kontrolním výboru většina velmi dobrým zvykem když opozice a skutečně to je takovej opozice je nás 
opozičních zastupitelů za kadetů a kulturně sta města který jsme se spojili dokonce do společného uskupení elisa na spojuje a to je to je ovzduší 
opozice v zastupitelstvu ale také standard této dobrým zvykem všude kdy opozice má předsedu kontrolního výboru a opozice některých dokonce městech je to i tak že právě v kontrolním výboru dokonce opozice má většinu protože dobrým zvykem aby opozice kontrolovala koalice to tak prostě je 
to bych chtěl podotknout takže se myslím že speciálně kontrolním výboru často i vědce který jen výborem máte jinak tak by měly být jiná nastaveny tak technickou poznámku má pan havelka já děkuji pane starosto taky ta věc byla tímto způsobem udělána 
opozice nejsilnější opoziční strana každém učesal dostala předsedu kontrolního výboru pan předseda kontrolního výboru pan karel marek pět měsíců nesliboval výbor bavili jsme se na tom je to dva měsíce zpátky na zastupitelstvu když jsme se ptali koho má nového opozice tak paní štěpánka vašíčka navrhla znovu pana karla marka 
to je výsledek jednání s před dvěma měsíci to znamená teď zřejmě se nám něco někomu rozleželo v hlavě bude to jinak já si myslím a teď to tady řeknu já si mě nikdo nemůže podezřívat že s panem gregorem máme velmi korektní vztahy takže jestli myslím že když se budete podívat na zastupitelstva v roce dva tisíce sedm dva tisíce devět by třeba i z titulu buď předsedy finančního nebo kontrolního výboru 
na zastupitelstvu velmi interpeloval velmi když to řeknu lidově řečeno domě šel přesto si vážím toho že za a ten výbor se schází scházel se i finanční výbor pokud ho vedl to že s některými závěry nesouhlasím je moje věc logická a myslím že ty výbory byly pod jeho pod jeho vedením vedeny dobře já v tuhle chvíli to všechno tak že opozice tu šanci ať pan gregor je taky opozice ale nejsilnější opoziční strana si to sama vybrala že to nechce kadel účes pan marek řekl že na to nemá čas a že to robi nebude takže jsme před dvěmi měsíci tu situaci změnily a já nevidím důvod proč bych měl teď mini nějakým jiným způsobem děkuji pane starosto 
děkuji pan gregor 
já se přiznám že už jsem v tuhle chvíli nechtěl ani skoro mluvit chtěl bych se jenom prostě zeptat zastupitel zvlášť který mě tyhle funkce zvolili jestli v tuhle chvíli kontrolní výbor nepracuje jestli je tam nějaký problém já jsem to opravdu převzal proto že se kontrolní výbor pomalu půl roku nebo ven nesešel neplnil ani dokonce své úkoly svý kontroly který si který si zadal tak jsem se toho teda ujal to za prvé zadruhé nevím kde bere někdo víceméně tu drzost mi někde podsouvat že jsem koalice mějte přeci úplnej nesmysl já jsem také opozice ale trošičku jiná chovám se trošku jinak než ten zbytek opozice to je pravda snaží se být konstruktivní a snažím se tady prostě podporovat projekty které jsou pro rozvoj města a dobrý pro občany města já si tak všechno jako děkuji pan marek 
padlo tedy moje jméno a já se tomu jednoznačně vyjádřit kontrolní výbor v roce dva tisíce devatenáct se sešel 
se pětkrát to znamená výrazně víc než je standard kontrolní výbor za rok dva tisíce dvacet byl naplánován aj a že se sejde v únoru díky mému zdravotnímu onemocnění no odsunuli odsunuli jsme ho na březen na začátek doznal naneštěstí přišel kovy té chvíli jsme ten kontrolní výbor z logiky věci zrušili další doba která přišla byla změna ve výborech v červnu kde už jsme se mohli kontrolní jako opozice jsme navrhli tři jména do kontrolního výboru jedním z tech man byl matěj kodeš právě proto aby se stal předsedou kontrolního výboru 
naneštěstí a z nějakých jako zajímavých situací prostě běhu koalice jste si z tech našich třech man zrovna vybrali že matěje duše kontrolní vyškrtne té a neschválí to tam to byla parametry takže v té chvíli jsme se dostali do situace je tam máme pouze dva členy a takže mi máme jasný plán máme jasno kdo má ve kontrolní výbor je standard ho vede opozice ta nejsilnějšího pocit zastupitelstvu tož je opozice dneska šesti zastupitelů spojuje my jsme nominovali té době jednoznačně matěje kterého jste vy vyškrtli a jmenovali nejmene roste námo ani jako člena do výboru v této chvíli se snažíme ty veci jsme na napravit a říkám návrh je o tom pro všechna ten výbor kontrolní aby tam bylo více lidí z těch ostatních ostatní hnutí a zároveň mějme zástupce nejsilnější opoziční strany jako předsedu kontrolního výboru tak jak je to fanda děkuji pan havelka technická kia jenom dvě technické komenty 
když 
tehdejší předseda finančního výboru pan gregor řekl že nebude svolává výbor že se ho pokusí svolat alespoň korespondenčně finanční výbor tak byl vašimi členy velmi nevybíravě atakován jak si vůbec může dovolit to svolávat jenom korespondenčně když máme právo se jí takže zřejmě vám ani ten pokus o tu korespondenci nestál jedna věc druhá věc je pro mě je nejsilnější opoziční strana v tomto zastupitelstvu kade účes 
tak voliče rozdali karty tak jsou tak jsou věci rozdány a nevím o tom a možná že se pletu ale já už se přiznám že když někdo jednou kandiduje za každé u podruhý se z toho stane lysá nás spojuje potřetí se kandiduje za stan začínám mít trošičku zmatek ale myslím si že pan koreš byl zvolen za kulturně aspoň jestli se nepletu omlouvám se ale myslím že je to tak 
pani co ženská já bych to ráda reagovala 
kdybych se s vámi ztotožnila velkou také musím konstatovat to že tady máme pana karla marka který je tedy 
soutěže hlavnímsoutěžním představitelem tedy za nejsilnější opoziční stranu a proto on může potvrdit nominaci potvrzuje ono je to za nejsilnější opoziční strany to je to někdo vznese neznamená nutně že není podpořen návrhem ze fajn nejsilnější opoziční trámy a jestli mohu ještě reagovat na pana gregora pane gregoire nezlobte se za sebe já jsem si skutečně ten materiál prošla a tam přece není napsáno vůbec nic o tom že jste členem koalice tam vůbec nic takového toho nene není to tam napsané 
není to tam napsané je tam ale jeden fakt je důležitý pořád nebyl nominován nejsilnější důrazně nejsilnější muž nejsilnější opoziční stranou nebyl 
já ne 
děkuji 
paní bláhová 
tak původně jsem se vyjadřovat nechtěla protože už přece jenom asi všichni chceme jít domů ale přece jenom mi to nedá tak si to projdeme kontrolní výbor 
byli nominováni vlastně máme osm subjektů a do kontrolního výboru se nedostala kandidát za kulturně všichni ostatní ano do finančního výboru se nedostal kandidát zaklade učesal všichni ostatní ano za výbor pro obchvat se nedostal a kandidát za kulturně pro změnu všichni ostatní ano kulturně mělo když už teda si hrajeme na hnutí a strany kulturně má v zastupitelstvu dva mandáty proč je na úkor něho dokonce nemohl obsadit kontrolní výbor a výbor pro psacími svými kandidáty když například ano má jeden má ve všech třech a ještě si dovolím říct že na tam chodí všichni našli sám má jeden chodí a má jeden mandát chuť má na nominovaných všechny tři a z toho jeden rezignoval druhý nechodí káže má jeden mandát všechny tři z toho jeden moc nechodí 
cesta města tedy tam jste udělali výjimku to si asi martina toužimská hodně zasloužila tam jste má jeden mandát a nemá nominovaný všechny tři tak já se ptám kde je nějaká spravedlnost a morálka kde u subjektu ano morálka když u subjektu gt prostě jste si opravdu vybrali ze všech těch lidí kteří se na nominovali zrovna za opozici tři který nejmenuje a ještě shodou okolností za kulturní rovnou dva kdybyste d aspoň rozvrstvení tak mě to připadá jako opravdu zvláštní je vidět že si naší práce opravdu ne ceníte jestli to chcete obsadit svými lidmi a je to opravdu škoda protože si myslím že v těch výborech tu práci odvádíme že se flákáme je chodíme máme skoro stoprocentní docházku aby nás prostě tímhle jednání docela jako urážíte a když ještědu dál tak zakládá účast jsem byl teda nominovaný petr zoubek jako za nejsilnější opoziční subjekt dejme tomu když to takhle budete selektovat nebo rozdělovat a proč teda on nebyl navržen jako předseda 
protože musí být zastupitel aha tak to se omlouvám takto nemohlo být petr zoubek tak to všechno co jsem chtěla říct děkuji pana vacka technika jenom řeknou tak 
vy to vnímáte tak anebo používáte teroru jak táta tak jednou vystupujete jako šesti podruhý to teda budeme rozdělovat na ty jednot já jsem zůstat proto to rozdělovat tak jak to rozdali voliči ve volbách jak to bude příště to už je věc asi jiná a tu nebudu komentovat protože mi to do budoucna nevidím každopádně pokud jste si všimla tak právě vidíte že jsme se snažili rozrostly poctivě brzy všechny ty subjekty nějakým způsobem a o tom se přesvědčený podle těch lidí děkuji děkuji pan kodeš je přihlášen tak mě to baví čím dál víc a myslím si že se můžeme přestupek hlasování které víme všichni jak dopadne tak si to užijte jako 
děkuji do diskuze není nikdo přihlášen i máme je návrh usnesení hlasování 
prosil bych technickou má pan gregor 
já jen nemůže nejde vůbec o mně ale podstatně že tady je taky v návodu že se ukládá vyzvat všechny volební subjekty a tak dále nebudu to číst a nevím jestli četla paní tužinka dobře usnesení z minulého zasedání zastupitelstva tak pod usnesením číslo sto třicet tři bod římská síce vyzývání ostatní volební subjekty už k tomu aby něco řešili takže to se dost nepochopil to je duplicita upozorňovat 
tak dáme hlasovat 
ano takže poručík zastupitelstvo města odvolává dvacátému prvního desátý dvacet dvacet předsedu kontrolního výboru inženýra petra gregora s tím že zůstává nadále členem kontrolního výboru 
hlasujeme 
pro pět proti tři držel se šest návrh neprošel děkuji 
druhé jmenuje dvacátémuprvnímu desátý předsedou kontrolního výboru matěje kodeše 
tak hlasujeme 
gong 
nějaké lhůty navrhovat pravidla pro nájem bytu pro žadatele a projednání jeho změn a mnoho dalších které jsou vyjmenované asi nemá cenu je úplně celé všechny předčítal součástí pravomocí by bylo také 
jednat se žadateli o byty které jsou volné a které by se měly pronajmout a vůbec prostě koncepčně pojmout tu bytovou politiku 
ohledně bytů které město vlastní a vzhledem k tomu že byla zrušena bytová komise také takový nebo jiný podobný orgán a ať už komise nebo výbor momentálně chybí myslíme si že by měl takový orgán a existovat a že je potřeba aby se bytovým záležitostem ohledně majetku který tvoří podstatnou nebo velkou hodnotu našeho města tak měl by mělo starat a ať už tedy to bude komise nebo výbor záměrně jsme zvolili výbor jsme si vědomi toho že to mohla být komise nicméně jsme přišli s tím že by to mohlo být výbor který byl byl odpovědný zastupitelstvo zatímco komise odpovědná radě rozhodně to neznamená to že by kandidáty na nové bydlení nebo umístěno na nové nájemce v bytech muselo projednáno v zastupitelstvu o tomto rozhodně není výbor může projednat a záda zápisy se dávají pouze na vědomí s tím že seznam jednotlivých kandidátů může mít na veřejnou či může být jakoneveřejná část rozhodně se na zastupitelstvu pojednávat nemusí 
jen jen mířím jenom tam že jsem zaslechla že by byl někdo radši pro komisi a oproti výborům a ve výsledku mě jako předkladateli je to asi jedno jenom jsem chtěla vysvětlit důvody které vedly k tomu proč výbor a ne komise děkuji za podporu věřím že bude v zájmu města aby se zase začalo a začal někdo a bytový fond starat a to komplexně ne jenom o to kdo bude nájemce ale i aby si vzal někdo poprad patronát nebo přicházel s možnými návrhy jak byty opravit zrekonstruovat co dál v rámci bytové politiky našeho města se má dít děkuji 
tak děkuji zahájit diskuzi přihlásil se pan gregor 
tak já jsem si podrobně čet ty návrhy jakou náplní by měla mít teda ten výbor 
za prvé bych chtěl sdělit že pokud je mi známo tak náplně 
která tam byla uvedená se týká momentálně výboru pro majetek který to dostal jako za úkol to za prvé zadržují co jsou tam rozvedeny ty body tak jsou velice dobrý velice správný takhle by se to sledovat asi mělo ale polovička z nich je pro referentka bytového hospodářství který by měl toto zajišťovat a polovička možná pro paní z hlediska smlouvy sní neznám přesně obsah ale něco by se takového mohlo třeba nějakým způsobem přehodnotit a dát ty správě bytového fondu některé úkoly čili a náplň dobrá ale myslím si že v současné době je zbytečný tak už říkali pan havelka z důvodu úspor finančního nějaký nový výbor zřizovat 
děkuji paní fišerová 
tak výborně plní především okolí i žije při pověřena zastupitelstvo a zase činností odpovídají taktéž zastupitelstvu domnívám se že co se týče výboru pro bytovou politiku města lysá nad labem nebudu souhlasit protože si myslím že jsou tam kompetence který by neměly přijít na veřejnost o tom přesvědčena a určitě ráda podpořím komisi bytovou 
si myslím že za těch šest let co jsem byla bytové komise byl tam i pan kódy jsme udělali docela kus práce a určitě i rada podpoře ale vývod podporovat nebudu dekuji 
pokoje 
děkuji za slovo ještě jednou na dovolím si nesouhlasit s panem gregora myslím si že výbor pro majetek se nestará primárně odbytových fontana stará se o mají také podcelek celek a co tu dobu co jsem byla ve výboru pro majetek a pro obchvat tak ohledně bytu jsme tam defakto ne rozebírali vůbec nic protože tam vlastně nic ohledně toho nepřišlo protože to všechno vyřizovala bytová komise když to řeknu jednoduše a investiční věci tam nepřišly žádné co se týká té komise paní fišerová já jsem ochotná s vámi souhlasit a s tím že by náplň komise byla totožná jako toho výboru a chci se teda zeptat jestli vy sama dáta protinávrh a nebo jak to budeme jako organizačně řešit 
klidně ten protinávrh dám nemám s tím problém 
ale co se týče zřízení bytové komise tak je je věc rady města 
že zřízení komise jakékoliv komise věc rady města muži předložit samozřejmě na radu města 
halenka 
jen když už jsem to slovo dostal jsem se chtěl jenom omluvit a říct právě jsem chtěl upozornit na to že komise zřizuje jsou o poradní orgány rady jako 
pan paní bláhová ještě je přihlášeno 
můžete mi teda říct proto s tím to nemyslím špatně ale jestli by v rámci rady jste uvažovali aspoň o zřízení bytové komise jestli tedy můžeme dát nějaké doporučení a jako pokud budete všichni zase osm plusy jedná proti zřízení výboru tak samozřejmě mým cílem není ani našim jako opozičním my bychom opravdu chtěli aby se o ten font prostě začala starat nějaké uskupení ať už to bude komise nebo výbor a je nám ta ve výsledku ta podoba opravdu jedno ale chtěli bychom aby to někdo pojmu a opravdu se o to staral také fungovala ta bytová komise i střel rozšíření pravomocí tak bych chtěla znát váš názor jestli jste o tom ochotni aspoň uvažovat anebo najíst a jakou 
pan marek 
to možná na doplnění to co říká radka říkala protože myslím si že zřídit takovouto komise nebo výbor je nutné je nutné z toho důvodu že v této chvíli nám chybí byty se prodávat nebudou je potřeba řešit jak budeme byty doplňovat novým nájemníkem a ale také potřeba řešit jaká bude nájemní politika a jaká budou rekonstrukce opravy bytů do budoucna to máte náplní kutil je problém s výborem tak si přeci můžeme a to je možná micra na vás udělat protinávrh kdy říkáme zastupitelstvo města lysá nad labem ukládá radě města vytvoření výboru pro správu a rozvoj bytového fondu 
doporučen pardon doporučuje takto může doporučené ukládá radě 
radě můžeme uložit radě komise můžu paní řecka 
já bych tomu měla píšťalkou technickou schvalovali jsme tady před nedávnem jeden nový jednací a organizační řád výborů tam vzhledem k tomu že se za prvé teda zrušila bytová komise počítalo se s prodejem bytů a další věci takže se tře přehodila kompetence na výbor pro správu majetku který se i změnil v tom názvu právě proto že by u výboru pro správu majetku ubylo bych řekla v tenhle ten okamžik zase práce co se týká to obchvatu takže proto i vlastně i z toho názvu byl vyjmut a zase na druhou stranu se tam přesunuli tyhlety věci máme to na tady napsána otevřela kontroluje nakládání s byty nemovitostmi a pozemky v nájmu města včetně jejich evidence a jejich pronájmu a když se pak asi přečtete důvodovou zprávu takže to tam bylo vysvětleno takže je to v novém jednacím řádu to je asi tak tom 
děkuji pan havelka 
buď říkám tu technickou protože pan karel marek čeho uložit radě města aby zřídila výbor 
ne ale výbor no ale říkal jste výbor 
paní fišerová já bych dělat a ten protinávrh protože zastupitelstvo města doporučuje radě města aby vytvoření bytové komise nebo komise pro správu a rozvoj bytového fondu města v lyse nad labem a milovicích 
pana vlka 
vděku chápu to dobře že už máme po diskuzi a máme tečka dve věcích na k hlasování jeden je návrh paní romana fišerové to co tečka bylo řečeno jako poslední pak budeme ještě hlasovat o tom návrhu které je který byl původní tak jsem to pochopil že to je 
tvé fondu města 
to 
no 
no takže doporučuje radě města vytvořit 
vytvořit komisi pro správu a rozvoj bytového fondu města 
pane starosto 
pála 
jen v tom pan marek jenom v tom k usnesení 
výboru brejk tři věci a to je vytvoření výboru v této chvíli parádně komise a druhá věc stanovení počtu počtu členů komise a vyzvání nových subjektů aby dostali nominace 
tři praktické věci kdybychom měli stanovit nebo kterým měli radě doporučit pardon korektní 
tak tomu narušuje sám 
tady máme návrh máme hlasovat o doporučení to zřízení komise 
holka pokud si pamatuju dobře v jednacím řádu máme stanovený počet členů komise 
máme stanovený počet členů komise sedm ho komisí 
tak nám přečtěte návrh usnesení 
no myslím 
návrh paní fišerové do zastupitelstvo města doporučuje radě města vytvořit komisi pro správu a rozvoj bytového fondu města lysá nad labem 
všichni pro návrh 
prošel 
no 
pan fajmon 
už je ten bod malíř jan hůla je dlna ano 
nebo ne já nevím 
už 
malíř a jdou 
jo děkuju takže taky jsou krásné věci máme tady místního rodáka františka janoucha který je zrodily zahradníka zámeckého parku a pořád se hlásí k lyse nad labem a za rok a půl bude mít devadesáté narozeniny a navrhuji tady aby jsme mu udělali a při této příležitosti výstavu obrazů a chtěl bych říct že 
jsem teď byl v kontaktu s jeho a kurátorka která se stará o jeho výstavy v české republice má výstavu ve vodňanech a a on by o to velmi stál a a myslím že by ho to taky měli strach měli tady už výstavu když mu bylo sedmdesát pět let a a myslím si že je dobře aby jsme do toho šli a mluvil jsem s ředitele muzea že na jaře dvacet dva je tam volné místo kde by mohla být výstava a možná že budeme najdeme i nějaký další prostory minule to bylo v archivu a 
tak asi všechno k tomu jestli má někdo nějaké dotazy a prosím 
pan havelka 
já jenom pamatuju si když jsme dělali tu výstavu septimy patnácti lety byla to myslím velká událost pro mě do té doby byl pan jarla mezi neznámý člověk ve své podstatě a teprve potom jsem viděl 
jaké máme rodáka já bych se velmi přimlouval za to aby se město stalo organizátorem takové věci děkuji pane starosto 
děkuji já si myslím že to bude že se zařadí mezi naše nejvýznamnější rodáky 
má k tomu někdo něco 
je tam potřeba dát asi usnesení návrh usnesení 
schvaluje uspořádání výstavy obrazů malíře františka janullii v roce dva tisíce dvacet dva při příležitosti jeho devadesátých narozenin a ukládá radě města zajistit kompletně celou akci paní košická ještě k tomu děkuji já jsem se chtěl zeptat předpokládám že potom by to šlo rozpočtu z položky z kultury mě tady ta částka která by nedělalo by se na to nová položka 
turnaround dvacet jedna nebo dva podle toho co budem potřebovat kde to bude ale nejdřív bude je tání vůbec jim a jeho kurátorkou o tom jaký by budou oni mit představy o výstavě rozsahu a tak dále pana velká 
roce dva tisíce před těmi lety jsme to dokázali zajistit sponzorsky 
máme k tomu něco paní novotná přečte návrh usnesení 
schvaluje uspořádání výstavy obrazů malíře františka janullii v roce dvacet dvacet dva při příležitosti jeho devadesátých narozenin zadruhé ukládá radě města zajistit kompletně celou akci 
je tady návrh hlasování prosím za hlasování 
všichni pro návrh byl přijat 
schválen děkuji to byl poslední bod dnešního zástupy prosím 
máme tam mnoho pro jsem si to nepřeje být o číslo dvacet zápisu našeho výboru pan předseda pípa 
tak děkuji já jsem jenom předkládá vědomí zápisy naše líbilo jsem minulý týden čtrnáctého sešli a na programu byly v zásadě akorát dva body a to na vědomí jsme rozpočtové opatření a 
projednání 
úvěru to už jsme tady více maya diskutovali už tomu nemám děkuji 
má k tomu někdo co děkuji bereme na vědomí kdo je pro návrh usnesení 
hlasování 
všichni pro návrh byl schválen děkuji 
tým byl vyčerpán opravdu poslední bod dnešního zastupitelstva následuje diskuze 
pan kořínek 
použ prosím vás pěkně povedlo se nám a je vydaná nová publikace lysá nad labem procházka městem dali jsme dohromady naše komise pro šťastný a aktivní život seniorů takže můžete si prohlédnout bude to humánní této k dostání bude se to poznávat je to velice hezky udělaný takže jenom aby z tohoto viděli že lysá nad labem procházka městem 
já bych tady chtěl poděkovat panu kořínková paní kořínkové za hodně a hodně odvedené práce pracovali na tom prakticky teď několik let a bude to taková naše brožura don našeho nového turistického informačního centra až na jaře doufám otevřeme 
tak teď bych dal pan havelka 
technická ne já děkuji za slovo já bych chtěl zastupitelé informovat o vývoj kolem knébl láku lidově řečeno vy víte že se nám stala nemilá událost že nám tgm vyhořel 
v tuto chvíli jsou udělané všechny ty základní zajišťovací práce nad domem je znovu ta provizorních střecha tak aby do něj nezatékalo v tuto chvíli v domě jsou zpátky revize na elektrická zařízení a na plynová zařízení to znamená dům je temperová tak aby vysychá 
je tam zajištěn to větrání máme tam i vysoušeči tak aby prostě co nejdřív došlo k vysušení co se týká následujících kroků 
město lysá nad labem to nahlásil na pojišťovnou zhotovitel to naházel na své dvě pojišťovny dvě pojišťovny už si to tam nafotit třetí pojišťovna příjde všichni jsme čekali na správu hasičského záchranného sboru od příčinách toho požárů proč vzniknou tu jsme dostali tuším dnes nebo včera s tím že příčinou vzniku požáru bytového domu nebyla jednoznačně zjištěna byly stanoveny tři verze vzniku požáru a to úmysl nedbalost a technická závada ani jednu z verzí se nepodařilo jednoznačně potvrdit či vyvrátit jako nejpravděpodobnější se jeví technická závada elektroinstalace teď ještě budeme muset počkat na vyjádření policie 
a jakmile to ukončí tak budeme uplatňovat pojistnou událost s pojišťovnami jak zhotovitele tak města je předběžně domluvený že už záleží právě na tom jaká bude konečná zpráva policie a hasičů následně se přistoupí k ocenění rozsahu škod který bude veden v rámci soupisu prací zhotovitel v tomto případě dělá jsou piškot po jednotlivých místnostech v objektu tak aby bylo zřejmé co budeme po pojišťovnách uplatňovat 
tuto chvíli město navíc nad rámec všech věcí zatím uhradilo nebo bude hradit ty zajišťovací práce na které jsou zvlášť faktury tak aby se dala tato částka také uplatnit jako pojist jako pojistná událost následně dojde k ocenění všech prací tak aby jsme se dostali do stavu toho roku dva tisíce nebo před kolaudací předtím ohněm ty by měly jít z pojistky až se dostaneme do této fáze to znamená budeme před tím dojde k doplacení zbytku ceny která vychází ze smlouvy o dílo a 
teď jsem se v tom tak zbytku smlouvy o dílo tak jak jsme měli smůlu genu co se týká těch prací celá věc byla konzultována s poskytovatelem dotace to znamená poskytovatel dotace podává ví že od nás jde žádost na prodloužení termínu je to předjednáno protože to skutečně byla vyšší moc to znamená je tam předpoklad je tam předpoklad že nám bude vyhověno v prodloužení termínu předpoklad těch prací pokuty pojišťovny budou schopni rychle plnit je předpoklad že by jsme se do té fáze toho domů tak jak byl těsně před kolaudací mohli dostat do březnu až dubnu v příštím roce to znamená v roce dva tisíce dvacet jedna 
paní místostarostka asi ještě pak k tomu řekne jestli můžu poprosit protože ona tam ještě vedla jednání kvůlivá těm bytům tak to je jenom tečka ta technická zpráva a jak jsme na tom s tím domem děkuji za pozornost 
tak já jen doplním pana místostarostu napadlo nás teď zjistíme 
z dotačního titulu jestli to možné rovnou když ten vrch shořel tam udělat těch pět bytů na prý máme projekt to znamená šlo by to svoji jinou cestou ale město získalo pět bytů jako městských bytů lyse nad labem jestli to půjde ne víka slíbit nemůžu protože je to v jednání uvidíme jestli se to povede nebo nepovede uvidíme do budoucna jestli je nám to nebo po nějaké době jestli nám to irop povolí pokud by to povolil mohli by jsme všitá půda bude jako připravená k pěti bytům takže můžeme vytvořit pět bytů prostě pro město lichá lavender 
a ještě teda jednu informaci a než nám shořel tak jsem začala jednat s podnikateli v lyse nad labem o příspěvku co se nebo o příspěvku spíš o daru k zajištění vybavení toho domu protože mi tam se vybavit vlastně defacto kuchyňské linky sporáky tam jsou ale vybavovat i nádobí a vlastní postele a všechny tyhle věci něco mám rozjednané ho něco vám při slíbeného tak já doufám že 
velké procento peněz získáme sponzora má 
děkuji ještě pan havelka doplní já už jenom chci říct krátce dvě věci víte situace komenského ulice 
jednání s dopravním inspektorátem tak jak jsem předesílá už na minulém zastupitelstvu opravdu nejsou jednoduchá 
dostali jsme se s nimi trošičku do slepé uličky nemyslím si že to bude mít nějaký rychlý posun nicméně víte že v poslední době si občané stěžovali na to že jsou tam poměrně značné výfuky a výmoly podle mojí informace my jsme teda už udělali objednávku na opravu komunikace budeme se samozřejmě bavit potom zda budeme moct někdy útlak někde uplatňovat tuto náhradu protože my jsme říkali že bude problém na komunikaci ale výtluky jsou objednány a do konce tohoto týdne by měly být opraveny takovou mám informaci ještě k těm výtoku v této věci a nechci vám ani popisovat jak jakou státní policie vymyslela vymyslel vymyslelo řešení situace když nám chtělo krs průjezd 
romského centra pouštět jednou jednou směr tam a druhý směr měl jezdit kolem komenského to opravdu nevymyslíte 
děkuji pane starosto tak děkuji přihlášené paní bláhová 
já bych se chtěla zeptat u toho knébl ako jestli máme nějaké doplňující informace k pojistné události to znamená kdo pojistnou událost řeší zda mi a nebo se to řeší přes zhotovitele stavby a to je dotaz a potom bych chtěla požádat v rámci interpelací o poskytnutí informace první zda již byla prověřena smlouva o dílo na ulici mírová kde nebylo my nemame interpolace v rámci jdou a přijdou dobře také jsem tam 
budeme 
no jo nemůžu to teda říct teď nemáme dispozi 
ale měly být první interpelace a pak diskuze na 
tak já jsem já se zeptám a pak si požádat písemně uvidím co mi je to nejjednodušší poslat tento já se zeptám rovnou jestli tedy žádám o informace havelka následně já děkuju já jsem chtěl jenom reagovat jestli jsem to pochopil dobře v tu jde tu chvíli zhotovitel jestli mužu reagovat uplatnil u obou svých pojišťoven protože najednou má odpovědnost abych to řekl zato když udělá blbost a za druhou odpovědnost za to kdyby blbost nebyla a dílo spadlo to znamená jakoby odpovědnost a on to uplatnil obou svých pojišťoven jedna tuším byla allianz druhou si tečka slavit opravdu nespornou myslím že byla druhá kooperativa a město lysá nad labem pro jistotu u svých hasičské vzájemné pojišťovny taky nahlásit pojistnou událost a budeme čekat jak ty pojišťovny komunikují která teda bude plnit možná že se může stát že i budou plně částečně to opravdu nevím protože záleželo na té zprávě to hasiče kterou máme teda jestli dneška aktuálně děkuji 
děkuji je přihlášena paní ušiska 
máme se čerpacích tak prosím 
paní bláhová 
já jsem říkala že se zeptám a že to pak podán písemně ale že chci vidět teda jestli byste mi na tom mohli odpovědět žádám o informaci jestli již byla prověřená smlouva o dílo na ulici mírovou kde nebylo stanoveno kdo bude určitou část díla hradit a upozorňovala jsem to na vás vy jste řekl že vám to dělala renomovaná advokátní pražská kancelář takže bych chtěla vidět jestli jste ten dotaz na tu renomovanou pražskou advokátní kancelář vznesl a jestli když případně bylo toto pro ošetřeno či byl uzavřený dodat tak děkuji pani stařecká a relace tohleto pamatuju ale zase na druhou stranu my jsme tady říkali že pokud máte nějaké 
indicie že by tam mělo být něco nedobře takže nám dáte vědět co mám prověřit takže zatím silnice prověřilo 
tak děkuji paní 
ta 
paní ušiska 
to že ne 
to děkuji už já jsem se chtěla zeptat já jsem teďka znamenala že byl opět nějaký výpadek vody na kačině tam je nějaká plánovaná tečka oprava systematicky nebo to byla havárie jen informaci k tomu bylo to teď o víkendu 
když jsme tam neměli žádnou plánovanou odstávku já jsem dostala nahlášeno havárii tedy to znamená byla to věc v tu chvíli daná takovou informaci mám já se přiznám 
děkuji já mě volali nějací obyvatele prostě stačí na a říkali že nastal kompletují podali informaci že to je plánovaná nebo dohodnuta akce s městem ani žádnou informaci přejedeme dostali takže se nepřipravené při zásobili se pitnou vodou proběhl havárie lidé byli v karanténě a vlastně jste nemohli dojít bodu nakoupit a voda přes tři nebo čtyři hodiny netekla takže ta situace byl spíše má protože nechtěli nikoho když jsou v karanténě obtěžovat a volat někomu a že kdyby byly věděli že si třeba objednají více vody tak jenom jsem se chtěl zeptat 
že vlastně ten stavu komplet podá informaci že tam mě že to s městem dohodnuté 
ta nahlášeno jako havárie to znamená i říkám to co jakou informaci mám já děkuji 
no máme půlnoc 
takže končíme zasedání zastupitelstva města a interpolace pro své písemně 
jak co 
je mi na to nekašle mé já jsem řekl že budeme končit v řádném čase ve dvacet tři hodin prodloužili jsme to o hodinu a jestli teda jde o to aby se tu prodloužili do jedny nebo do dvou takže pan havelka 
já jsem si tuhle informaci ověřoval a já nevím žádnou já jsem neviděl žádnou interpelaci která je podaná říkala mi to na tom já jsem vám konkrétně když je budete poslouchat ještě omlouvám protože já se vám slíbil že vám dodám určitý dokument přiznám se je prostě v tu chvíli těch události nebudu říkat jak referendum tak volby tak prostě tečka situace s klidem jsem to ještě nedokázal protože jsem neuvolněný místostarosta dát dohromady a tu vy dostanete ode mě protože se vám jí slíbil děkuji 
takže děkuji já bych vás informovat že listopadu schováme pracovní zastupitelstvo rozpočtu 
zastupitelstvo k rozpočtu a abyste to zvládli nějak schválit rozpočet města prosinci pavelka 
karty vracíme 
necháme 
  

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/6772938e14a8d57b12763ab16b66eeed
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.