Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev 6880f62cf3481149aedabf046cd40b70


ID jednání6880f62cf3481149aedabf046cd40b70
Jednání7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 (11. 6. 2020) část I
Další jednání města/kraje Městská část Praha 3
Datum jednání11.06.2020
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/6880f62cf3481149aedabf046cd40b70.mp3
Délka audio záznamu01:01:13
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

    pro 
tak máme patnáct hodin  poprosím aby všichni kteří ještě nesedí tak aby se již usadili 
vážení členové zastupitelstva vážení hosté zahájí sedmé zasedání zastupitelstva městské části práci které bylo řádně svoláno a byly na něj pozváni všichni členové zastupitelstva 
podle prezence je na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy schopno se právo platně usnášet vyhotovení zápisu z dnešního zasedání povědět již štěpánku šulcová pracovníci odboru organizačního ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pověřuje jana matterhornu a mojmíra mikuláše 
poker 
návrhové a volební výbor byl zvolen ve složení předsedou je pan jan materna členové jsou paní marcela novotná jana pellicova tomáš kalivoda tomáš sunega mojmír mikuláš martina chmelová 
vzhledem k tomu že členové zastupitelstva obdrželi návrh programu dostatečně předem a měli možnost se s ní ani seznámit není nutné návrh programu na jednání zastupitelstva podrobně číst trvá však někdo přeci jenom na tom abych program přečetl není tomu tak 
upozorňují na to že z dnešního zasedání zastupitelstva je potvrzována audiovizuální záznam 
ještě než se budeme bavit o schválení o případných úpravách programu tak vás chci informovat o tom že dnes dopoledne jsem obdržel písemnou formou rezignaci pana radního cvrčka na mandát radního tedy pan cvrček i nadále zůstává zastupitel ale není již radní 
program jste dostali máte před sebou a já tímto otevírám diskuzi o programu dnešního jednání 
prvním přihlášení je pan bellu máte slovo 
dobré odpoledne všem já bych dělal 
procedurální návrh na sloučení bodu pět a šest sloučení bodu rozpravy dvacet až dvacet jedna a zároveň stažení bodu dvacet tři bych požádal o hlasování protože bod dvacet tři což je akční plán pro rok devatenáct až dvaadvacet podle mě nevykazuje nevykazuje schopnosti toho aby dnes byl vůbec hlasová mě překvapuje je kolega rud který nás tady za posledních šest let tepal za to jakým způsobem má vypadat akční plán tak je schopen se s takovým materiálem ztotožnit ten materiál absolutně nekoresponduje vůbec rozpočtem městské části ten materiál je spíš je taková kniha snů toho co by všechno mohlo být znamená ten materiál je absolutně zbytečný a zbytečné aby tady dneska byl projednáván protože jeho relevance je úplně úplně pomíjivá že bych v tomto požádal kolegu která byla aby ten materiál stáhnul aby připravil případně novou strategii práce s takovýmto dokumentem a samozřejmě jsme ho projednali na příštích jednáních jinak to opravdu zbytečně strávený čas 
tak děkuji vám následuje pan sunega 
ta dobré odpoledne všem které jsem ještě nepozdravil já bych chtěl navrhnout zařazení před řazení bodu číslo jedna posunutí všech bodů které tam jsou na zařazení bodu kultivace veřejného prostoru obnovení kříže na vrchu svatého kříže ten materiál tomuhle tomu bodu máte před sebou v podstatě jde o to že by bylo vhodné na vrchu svatého kříže obnovit kříž podle kterého se vrchy jmenuje a navázali bychom tak na tradici která zanikla někdy počátkem dvacátého století a vhodnou formou si připomněli místo kde pravděpodobně docházelo k popravám věku já také děkuji a nasleduje pan mikuláš 
také přeji dobrý den všem můj je můj návrh je na stažení bodů dvanáct až osmnáct týkající se dotací důvodů je mnoho 
kromě čistě zásadní je že do jsou zlo ale řeknou i důvody které věřím že ocení ostatní 
za prvý se musím vrátit k projednání celé koncepce jednotlivých bodů k dotačnímu výboru 
kde materiály k tak závažnému bodu jsme dostali pouze jeden den dopředu 
následně i 
překvapivě někteří z kolegů pirátských uznali tohleto za velký problém a hlasovali proti koncepci 
načež následovala vyvolaná přestávka tedy panem předsedou pirátů parmy štrébl em pozval si dotyčné dva na kobereček za dveře a pod nátlakem změnil jejich hlasování tamto hlasování bylo evidentně nesvobodný a bylo to trapný 
je tady spoustu dalších jakoby svědků 
dalších věcí faktickou teď už je že dotace pro památkovou péči nebyla vůbec nikde projednána pokud je mi známo dotace pro kulturní komisi byla schválena ve znění které ji neschválil neschválila konkrétní komise pro kulturní dotace 
dalším důvodem proč si myslím že to musíme stáhnout je i zde oznámená rezignace pana radního cvrčka který dotační politikou měl měl na starosti nějakým způsobem to vec ale teď odchází nevím kdo bude následovat míst místo něj jakým způsobem bude dodržena kontinuita nebude mít noví radní třeba jiný názor než než vetknout v těch pravidlech je ško říct a opravdu nevidím důvod proč spěchat proč jako v červnu proč ten dotační výbor byl tlačený tak aby rozhodoval jakoby v květnu o tom proč mi v červnu o tom musím a hlasovat když ten časoprostor tady je takže opakuji návrh na stažení bodu dvanáct až osmnáct 
také děkuji je nyní má slovo pan kalivoda 
dobre dobré odpoledne vážení kolegové já jsem vám zaslal včera 
materiál který bych rád navrhl jako bod do programu následně poté matera v tom v tom bodě dosažené podpoříte ten bod se jmenuje analýza strategie hospodaření s nemovitým majetkem a rád bych zařadil jako bod číslo pět a ostatní jako bod číslo čtyři pardon ostatní body posunu dále 
přečíslovat abych to stručně uvedou a co se jedná na minulém zastupitelstvu jsme zde probírali bod ohledně prijat zase a právě nakládání s nemovitým majetkem městské části nebot nebyl ten materiál který jsme předkládali tak nebyl podpořen já bych rád dne jsou předložil znovu vyslyšel jsem i výzvy některých zastupitelů a reflektoval jsem situaci a co zde zaznělo na posledním zastupitelstvu proto je ten ta důvodová zpráva a by se více vysvětlující 
a současně jsem zaznamenal že harmonogram na webových stránkách tak byl nějakým způsobem když upraven proto tato část co se týká toho materiálu posledně tak jak byla vynechána proč si myslím že je to potřeba potřeba projednat protože a možná v tom navážu na na pana starostu na jeho vyjádření že je rozpočtová situace kdy dneska často je rozpočet finalizace že je to těžké pro městskou část i z toho důvodu je právě k tomu potřeba přistoupit nějak koncepčně na a tudíž to znamená prověřit jaké jsou možnosti co případně máme za majetek navíc který je nerentabilní který se nepronajímá který ani nemůže sloužit veřejnému zájmu 
a pak podobně všechno máte v té té důvodové zprávě a samozřejmě potom více více rozeberu a až schválíte ten program prosím děkuji 
děkuji vám nyní má slovo pan venhoda 
dobrý den vážené kolegyně vážení kolegové hosté a u snad fungujícího přenosu milí spoluobčané a já nebudu dlouhých připojím se tedy k návrhu jeho před řečníka na vyřazení bodu dvanáct až osmnáct a to ze dvou důvodů nejen že teda schvalování dotační politiky je a obestřeno 
velikým závojem a tak jak tak jak piráti transparentně její uvést uvádět hlasování tak tady se stalo to že a člen rady přerušil neoprávněně zasedání komise žádá si přestávku a promlouvat do duše svým vím straníkům po tom jak mají hlasovat a posléze se ty 
koncepční materiály a schválili to je jeden bod a druhý bod je že pan už teď ex radní cvrček a který tyto materiály předkládal rezignoval tak tady pan starosta přednesl takže v tuhle chvíli kompetentní radní který by nás s těmito materiály měl provést 
není ve funkci a já si myslím že tak jak jsou zpracovány tak nic nebrání tomu aby nově zvolený radní který je asi pravděpodobně dnešního zasedání vzejde tyto materiály prostudoval případně se s nimi ztotožnil a odsouhlasili jsme je na nejbližším zasedání zastupitelstva děkuji 
já vám také děkuji a dávám slovo pan matr nové 
dobrý večer dobrý večer já myslím že na to dojde a já bych si dovolil akorát navrhnout spojit diskuzi respektive rozpravu k bodům dvacet pět až třicet co všechny ty majetkový body 
dvacet pět až třicet majetkový body prodeje a svěření 
tak nyní má slovo pan dobeš 
dobré odpoledne dámy a pánové mě už předběhl kolega zastupitel pan bellu který víceméně navrhl sloučení vodu pět a šest takže se to návrhem ztotožňuji 
je pan škarda slovo 
jenom práce k tomu akčnímu plánu akční plán je určitá i vstřícný krok vůči vůči opozici a minimálně v tom že tady máme nějakou šance projednat konkrétní záměry a konkrétní projekty co vlastně radnice chce chce realizovat myslím si že je to mnohem lepší než když do sebe zatékalo přípravy a bez čehokoli bychom sem prostě něco přinesl nebo něco by jsme zrealizovali takhle minimálně i vy máte možnost se k jednotlivým projektům vyjádřit a případně o nich ani o nich diskutovat dále byla vždycky poptávka po tom aby jsme dělali věci koncepčně tak si myslím že dobrý že tady máme koncepční materiál na který vlastně všechny projekty je máme prostě v jednom v jednom dokumentu a můžem se od nich bavit jako jako o celku to že je samozřejmě uznávám že již byl vždycky akční plán navázán na rozpočet proces schvaloval vždycky já současně a současně s rozpočtem to tady to tady není nicméně my jsme je to teda zejména z důvodu toho že volby byly ten čas kdy kde byly a ten akční plán se připravit ho tak aby odpovídal tak se nebylo možné připravit jako na lednový ale lednových nebo se na je zastupitelstva hned potom a zároveň bych jsme rádi dodrželi to tu tradici toho strategického plánování a myslím si že ta třeba není ani naposledy co tady vidíme moc dokument takže berme to spíš jako příležitost prostě probrat ty jednotlivé projekty a jinak co teda poděkovat 
za dárek ktora mi piráti prosazují legalizace už dlouho tak dítě 
tak já děkuji slovo má pan rud 
tak dobrý den dámy a pánové já bych rád navrhl před řazení bodu číslo dvacet jedna a jednací řád výborů zastupitelstva městské části před bod volba místopředsedů výborů zastupitelstva městské části jelikož tento jednací řád zavádí novinku právě místopředsedů tak bych jim bylo správné nejdřív schválit ten novelu to jednacího řádu pak teprve volit místopředsedy 
děkuji slovo má pan doseděl 
tak dobré odpoledne já bych jenom krátce reagoval na pana mikuláše a důvod proč se to projednávají ty dotace teď je aby už mohly být platné pro rok dva tisíce dvacet aby to co tam bylo to kdo to zrychlení aby ty peníze na účtě byly na začátku roku anebo aby ty subjekty jen čtyři dotazy jsou určeny věděli že nějaké dotace dostanou aby už bylo na začátku roku a ne prostě v průběhu jeho první poloviny jak to bylo doteď děkuji 
dalším kdo se hlásí o slovo i pan cvrček 
dobrý den dámy a pánové já se zábran ohledně dotací stojím 
a navrhuje naopak sloučení rozpravy oborů dvanáct až osmnáct 
děkuji pan žaloudek 
to už lepší no tak to je moje chyba první 
dobrý den děkuji za slovo já jsem chtěl za klub zelených vysvětlit proč ne budeme hlasovat pro zařazení těch bodů 
obě obou těchto dvou tady tady tady máme na na stole 
myslíme si že ten návrh na zřízení nového uměleckého objektu na parukářce by měla projednat komise která je k tomu určená rozumná kulturní komise já sám doufám že se mi se bude zabývat umístěním uměleckých děl ve veřejném prostoru rádi bychom tady tu debatu otevřeli i pro veřejnost a nemyslím si že má zastupitelstvo řešit na ten problém ve chvíli kdy se tomu ani nevyjádřil odborníci například i v naší pracovní skupině pro regeneraci památkové zóny čili já to iniciativu do jisté míry vítám čímž neříkám že třeba si myslím že má být zrovna tady zrovna tato socha ale myslím si že ta debata je celkem potřebná a jenom poprosím o trpělivost že bychom tedy tu debatu vedly v následujících několika málo měsících a následně dále do zastupitelstva už nějaký konsenzuální zisk abychom třeba věděli že na takový věc bude mít peníze 
druhá věc je ten návrh pana zastupitele kalivody já jsem to říkal tady už minule já to považuji za plíživou další vlnu privatizace a jako takovou ji podpořit nechceme co se týče toho analytické materiálu tak pokud vím tak pan kolega materna už nějaký velmi podobný materiál připravuje takže se prosím kdyžtak spojte ale tak jak je teď on ten bod na text mám tak by pro něj hlasovat nemůžeme 
mimochodem ještě jeden důvod proč si nejsem jisty jestli jsou ty body správně při respektive ten bod který se týká toho kříže správně připraveny je že zmiňuje to popraviště já jsem teda hledal pouze ve veřejně dostupných zdrojích a když zatím tvrdí že tam žádné popraviště nebylo že bylo naopak na židovských pecích tak prostě myslím si že by se o tomhle mělo nejdříve diskutovat na jiném fóru než na tomto a pak jsem chtěl ještě odmítnout tvrzení pana mikuláše že by někdo neprojednal dotace na památkovou péči dotace na památku pro památkovou péči projednal můj výbor pro územní rozvoj dvacátého prvního pátý tohoto roku vzal tu strategii kterou předkládal pan kolega svrček na vědomí a neměl k ní žádné připomínky jako 
taktickou poznámku milan venhoda 
velice krátce jenom fakticky k vystoupení pana kolegy cvrčka to že si zatím stojíte si za tím stojí ale z titulu člena zastupitelstva ne už kompetentního radního a já možná jsem tady jako krátce tak jako vy ale nikdy jsem neviděl to že když budu dávat důležitý materiál pro zastupitelstvo i finančně důležitý materiál co se týče rozpočtu a před tím dám rezignaci tak je to buď pro mě nezkušenost nebo hloupost 
a omlouvám se já jsem neslyšel proč jste rezignoval vy jste vystupoval a slušnost je vůči členům zastupitelstva který vás zvolilo do funkce abyste vysvětlil důvody byste to tak neudělal tak já ty důvody neznám tak děkuji že to je to tak učiníte 
tak na kabelu 
já musím reagovat k těm dotacím také za pane doseděl říkáte že by jsme měli podpořit aby byly informace dřív no většina těch příjemců je právě zvyklá na to na podzimní období zároveň druhý problém který máte je že ty materiály nejsou v takové podobě aby mohly být převedeny do té 
aj i struktury které jí chcete mít do budoucna takže stejně se stane na to bych dneska podepsal stejně se stane to že ty informace budete moci přidávat až někdy na začátku září října protože do té doby nebudete schopen to připravit zároveň když váš gest činí radní který tedy vydržel půlrok odchází a měl agendě tuto problematiku tak na mě nepůsobilo ani na člena jako kulturní komise ani jako na kolegu nebo respektive člověka který hovořil s kolegy z jiných výborů a komisí kdyby pan člověk tu problematiku měl připravenou dále za závažné považuje a divím se že by to že vy s tím nehodláte nic dělat a že to reflektuje té jako za pozitivní přístup je přesně to že kolega z které byl přerušil jednání komise v uvozovkách slovně donutil jednoho z vašich pirátských členů aby tedy ten materiál hlasoval potom to už hlasování proběhlo a potom co materiál nebyl podpořen tak najednou tento pirát po přerušení si všiml že se v hlasování spletl je ta vaše transparence ten či čistý přístu a stejné se stalo v kulturní komisi kde jsme rokovali asi hodinu a půl byl tam přítomen i pan místostarosta mikeska který s námi tam hodinu a půl na na tom programu pracoval a pak šmahem někde na radě jste předělali celý dokument tak já se ptám proč se tam tedy na té kulturní komisi hodinu a půl scházíme proč když stejně to chcete natvrdo prohlasovat jinak proč o tom vůbec diskutujeme a jestli tohle všechno je to ta nová politika kterou vy piráti přinášíte tak já nad tím zvedám velké otazníky 
já vám děkuji slovo má pan sunega 
já bych tedy ke kolegovi žaloudková případně k dalším kteří nečetli odůvodnění našeho návodu ohledně zbudování kříže na vrchu svatého kříže přečetl důvodovou zprávu též tedy z hlediska těch kteří sledují přenos protože ty argumenty které zde použil kolega žaludek součást vyvráceny když předem tedy argumentací toho odůvodnění navrhujeme obnovení křesťanského kříže který v roce osmnáct set dvacet dva namístě údajného popraviště na vrchu svatého kříže nechali zbudovat manželé františek xaver vaše slovy a který byl následně obnoven v roce osmnáct set dvacet devět náklady anastázie gebhartová příze nikoli známo kdy současné jméno vrchu svatého kříže je odvozeno právě od existence kříže na jeho vrcholu 
záměrem kříže je ztotožnění místního názvu se symbolem od kterého je místní název odvozen a dále kultivaci veřejného prostoru na našem území obvyklým krajinným prvkem solitérní objektem čili nikoliv sochou ale solitérní objektem vzhledem k tíživé finanční situaci městské části prahy tři a také obecně vhodnému dodržením místní tradice prostoty a symboliky vhodné minimalizovat náklady na přípravu a zbudování kříže na minimum s tím že případě nedostatku finančních prostředků přichází o i příspěvky od soukromých dárců formu sbírky respektive provedení prací svépomocí vás ubezpečuji že materiál na to už je připraven čili pokud se týká nějakého dalšího probírání této otázky v komisích a tak dále tak je to jedině zase odkládání problému a tak dále a tak dále a pokud něco se jmenuje vrch svatého kříže nějaký krajinný prvek a má tam být umístěn kříž který tam byl tak já nevidím nejmenší problém proč by se tak nemělo stát a proč by se tím zase měla složitě zabývat vypisovat nějaká složitá výběrová řízení a tak dále prostě se vezmou připravené fošny vyrobí se šaten se umístí do země děkuji 
nebo také děkuji a slovo má pan kalivoda 
navážu na pana žalúdka který se vyjádřil podstatě jediný teda za koalici domu materiálu který jsem navrhnout do rozpočtu do programu vy jste zmínil že se jedná o plíživou privatizaci já nevím jestli se materiál pořad pozorně četl já mám nejdřív řeknu svůj názor a potom se dostal ještě zpátky materiálu já se netají tím že bych pracoval více to je pravda jen se netají ale nemám tedy teďkon jak to tak vidím teda si ani většinu na zastupitelstvu abych to prosadil a tudíž jestli vy jste v koalici vy máte koalici a nechcete privatizovat no tak privatizovat se asi nebude tečku materiál jestli jste tam někde našel cokoli to by bylo to by bylo určité jakým má být přesně výsledek co by to mělo znamenat a že ho ještě třeba budeme diktovat nějakým způsobem mi to tam vůbec není v materiálu chodce je to co my navrhujeme proto je pro mě neuvěřitelné že to že to nechcete podpořit také v podstatě jenom abyste se nad tím zamyslet se na to sedli a zamysleli jste se aby právě a tedy pověřuje pana maternová samozřejmě pokud na něčem už se bojí i pracuje jak jsem se dozvěděl také bych rád znalého vyjádření a znal zdály informace bližší a kdy co bude a jak to bude na tak dál předpokládám asi možná že to i po diskuzi kterou jsme zde také nastolili mi minulý minulý zastupitelstvo 
tak když to bude připadal po materna tak jako navrhujeme jimi tak koalice nad tím má pořád prst a vlastně všechno co navrhne taxi teoreticky může samozřejmě potom prohlasovat protože má většinu takže tady nemluvte o něčem že ten materiál by něco mělo znamenat materiál není nic definitivního než jenom a také říkají piráti a proto bych se očekávali od nich podporu že chtějí jednat koncepčně o věcech a my říkáme připravme koncepci podívejme se nejdřív na tvrdá data z toho vytvoříme závěry z analyzujeme vytvoříme závěry a o těch se následně pobavte a dneska nemluvíme o tom jaké závěry závěry mají být 
co se týká a poprosím pana maternová by mohlo se k tomu také vyjádřit protože to by mě zajímalo tím že to má v gesci 
co se týká dotací a musím podepsat co psát co říká pan nehoda co říká pan belu 
na mě to teda působí jako významná nezkušenost nezkušenost hlavně z toho důvodu že ty organizace dříve žádali dokonce ještě o další zastupitelstvo později potom jsme to udělali o zastupitelstvo dřív o čtvrt roku dřív aby to nyní chcete posunout o další čtvero dřív já proti tomu nic nemám já v podstatě na nemám problém ale není tady nouze že by se muselo šít horkou jehlou ten materiál že přijde do dotačního výboru v předvečer předvečer jednání materiály se mění za pochodu není to pro hlasováno pak to prazvláštní je provozováno a to působí celý že to opravdu nebylo dobře odvedená práce a pokud není dobře odvedená práce tak já nevidím důvod v tom pokuty organizace na tu jsou zvyklí a není zde nějaká nutnost která by prostě něco zachranila takto odložit o další čtvrt rok je to rozumné řešení nikdo se na vás zlobit nebude a můžete máte víc času na to všechno řádně připravit a jí do toho s jistotou 
tak děkuji vám následuje pan žaloudek 
jakub zastavil jsem chtěl ještě jenom reagovat na panasonicu 
jsou asi materiály které nesnesou odkladu a pak jsou taky materiál tvý odkladu snesou já nerozumím tomu slovnímu spojení řešit nějaký problém v případě umístění uměleckého objektu na vrchu svatého kříže tak jenom jsem stále toho názoru že to tři měsíce počká a já mě prostě jako zastupitel městské části zajímá co si o tom myslí odborná veřejnost které se můžeme ptát skrze naší pracovní skupinu pro regeneraci památkové zóny případně každý si můžeme zeptat lidí kterým důvěřujeme a neřešíme to v předvečer zastupitelstva ve chvíli kdy ani nevíme že takováhle iniciativa se chystá připomínám že na vrch svatého kříže je po pořídit na území pod pořízená studie od pana architekta pleskota kterou minulá koalice připravovala a my bychom mít třeba mohli respektovat případně s jejím autorem řešit jestli s takovým umístěním souhlasí případně kde by takové umístění mělo být připomínám že v tom tisku sám pane jsou nebo navrhujete radě městské části uložit vyhlášení veřejné soutěže a najednou tady mluvíte o zabití dvou trámu dohromady čili těch dotázek je asi trochu víc já doufám že za naší vlády městská část osadí nějaký umělecký oběd ve veřejném prostoru nebo více uměleckých ve veřejném prostoru ale nejsem tady dneska rozhovor rozhodne nejsem dneska schopný hlasovat o tom jestli toto má být právě jeden z nich jako 
pardon ještě jsem zapomněl drobnost technického rázu od minulého zastupitelstva se nám podařilo osadit takzvanou fontánku v předsálí u pana místostarosty mikeska takže kdo si stěžoval na kvalitu vody tak doporučuji vyzkoušet nové zařízení které má uhlíkové čištění vody 
ta voda je tak krásně takhle pěkně chlazená aj bublinková tak komu nevadí komu nechutná to co máte na stole tak prosím využijte našeho nového přístroje předsálí 
tak fakticky má pan materna 
já bych 
jen zareagoval na kole kalí vodu já se domnívám že tento materiál není nutný protože opravdu už se zpracovává v posteli defakto skoro by se tak z devadesáti procent to co se tam požaduje tak se na tom pracuje ve chvíli kdy to bude hotový dostanou dispozici všichni zastupitelé výsledek 
dalším přihlášeným je pan sunega který však již dvakrát vystoupil takže o vystoupení bychom měli hlasovat a po hlasování 
pro dvacet osm proti nula zdrželi se čtyřmi můžete mluvit 
děkuji domnívám se že diskuze o křesťanskému symbolu na místě kde se dá říct že tradiční se nezvrhne v to že tady budeme pořádat architektonické soutěže na soulad tohoto symbolu s ostatními krajinnými a urbanistickými prvky a jenom připomínám že nedávno byl odhalen pomník nebo památník těm kteří pálili kabely na takzvané kouřové hoře a na to se zřejmě prostředky našli a zřejmě se na to našla i vůle tam tento památník umístit ovšem nyní když se jedná o jakýsi návrat k tradici tak je to popírá no pokud jde o to že v návrhu je že bude ustavena komise tak samozřejmě že předpokládám že obec nepočká až pan člověka v noci přijde na tluče tam prostě kříž a proto jsem tomu chtěl dát nějakou lehkou formu tomuto návrhu nicméně já na tom netrvám a stačí když městská část zahájí jednání o umístění tohoto symbolu a všechno proběhne následně a ten kříž dodám deku 
děkuji vám a slovo má pan mikuláš 
poznámka k bodu dvacet tři americký akční plán jehož předložení nám tady pan štědré byl dělal jako velký vstřícný krok opozici jako vy strategický akční plán ne bývá běžně projednávanou součástí bylo to tak vždy ale vždy právě tento materiál byl výrazně podrobnější každý záměr měl svoji kartu a zrovna pan rud který s vámi sedí v radě a s kterými jsem jakoby v té strategické komisi seděl vlastně měl štyri roky jako svoje hayley téma že ten strategický a akční plán byl málo podrobný a on na něm o na něm vždycky tak to trval a já si myslím že teda se musí kroutit na židli jestli předkládá rada teď materiál v týhle podobě protože to je popřením čtyř let co on tady o čem hovořil pak jenom kolegovi bellu bych řek připomínku 
právě z toho dotačního výboru že práve kdy jste hovořil k panu dosedělová tak právě pan doseděl byl tím který ze sebe udělal pod nátlakem svého šéfa slabomyslné jeho a 
na kolegou pana žalúdka jenom děkuji za vyjádření já jsem říkal že ten že ta dotační politika pro ty památky nebyla projednána je to asi slovíčkaření ale vzetí na vědomí bez diskuze není pro mě projednání já děkuji 
mám také děkuji máme tady hlášku od pana kalivody ovšem je to další příspěvek který již tím musíme opět hlasovat 
takže pro více proti nula zdrželi se dva máte slovo 
návodu cinkat kdyžtak zato proto tady nebo vám venhoda nebude fenka skvělý pan venovat nebude cinkat 
tak mohou 
já bych děkuji panama ten novy za vyjádření já v podstatě pokud byste mě přesvědčil o nějaké podrobnější informace lze o trošku jako to rozvést tak já jsem potom ochotný klidně materiály stáhnout pokud mi prostě tady řeknete že jak to bude úžasný tak tak potom klidně stáhne má a to současně se hlásí o to já bych na tom sám a rád spolupracoval a myslím si že asi bude víc lidí takže poprosím o nějaký obeslání kdyžtak ostatních a 
poprosím vás teda jenom o bližší informace kdy třeba očekáváte nějaký materiál že bude připraven a co bude teda obsahem jestli to bude podobné tomu co opravdu navrhuji v materiálu nebo se to bude významně nějak odlišovat a tak dál tak prostě poprosím o tuto já jsem zúčastnit připravil na to a ještě bych to rád by to zaznělo že pokud by materiál nebyl schválen tak já na tom určitě budu pracovat sám dokonce jsem byl vyzván ale ale já jsem plánoval už dřív se západem které billem já s tím jestli to asi já jsem v podstatě dát tu šanci vám protože by v podstatě dneska za to placeni a cítíte se jít zahradní na radnici aby se to připravovali takže pokud to nebude odsouhlaseno nedostanu nějaké relevantní informace tak já určitě pošlu možná ještě dnes možná zítra sco šestku a budu žádat o informace abych na tom aby to mohlo zpracovávat podrobně a sám a zase pokud by se chtěl kdokoli zapojit tak jedině dobře 
technickou má pan mám 
je vzhledem k tomu že tohle není diskuze o tom bodů ale o program tak si myslím že prostě sem nepatří aby jsme si o tom povídali ale protože patrně na to pak už nedojde tak jenom zahraju že nemám problém se o tom bavit dál spolupracovat na tom opravdu myslím že to patky na komisi a klidně můžem na tom spolu i nějak hlouběji protože myslím si že ve spoustě věcí se shodneme 
technickou má pan kalivoda 
já jen se ohradili proti tomu že to sem nepatří k tomuto bodu já jsem právě říkal že bych to do ochotné i stáhnout bavíme se o tom jestli to v programu má být nebo nemá být takže k tomu je potřeba znát věcnou stránku 
dalším přihlášeným je pan žaloudek opět musíme hlasovat hlasování 
pro dvacet devět proti jeden zdrželi se máte slovo 
za sebou budete opravdu rychlý jenom aby to zaznělo na záznam památník týmová hora nezískal z rozpočtu městské části ani korunu bylo to celé francová no hlavním městem prahou tamto také bylo schváleno a my jsme pouze souhlasili s umístěním na našem území projevovala to ovšem že komise životního prostředí výbor pro územní rozvoj komise pro kulturu a pracovní skupina pro památkovou zónu tak to je ten přesně ten postup který doporučuji v tomto případě deku 
já také děkuji a pan novotný má faktickou 
přát 
takže faktického nevyužijete tak máte slovo děkuji já se omlouvám za ten zmatek já bych to jenom rád upřesnil to že něco zaplatí hlavní město praha to znamená že těm lidem ty peníze tak jako vezmete z kapsy jako tady jde o o to že pan sunega návrhové to že z vlastních prostředků to tam jako instaluje a městskou část ani magistrátu nebude stát nic tak jenom prosím abyste to zohledňovaly že v podstatě pan sunega ve svém volném čase za svoje vlastní náklady chce zlepšovat a zkrášlovat tady veřejný prostor a příjde mi nevhodnému v tom takhle jako bránit děkuji 
tak já vám děkuji a protože již nemáme žádného vyhlášeného tak tuto diskuzi ukončuji a předám slovo pan maternová který shromáždil všechny vaše návrhy a na změny v programu 
tak vážené kolegyně vážení kolegové začneme odzadu poslední zaznamenaný návrh který tady mám byl od kolegy cvrčka sloučení bodů dvanáct až osmnáct programu takže prosím hlasem o sloučení bodů až dvanáct až osmnáct 
já se nedomnívám že cinknutí je něco netransparentního nebot transparentního 
já myslím že to vyhlásím poměrně hlasitě že mají hlasovat teď best cinknutí 
já bych byl rád abychom nedělali první přestávku po po osmi minutách takže minimální až chválíme program tak se můžeme bavit nějaké nějaký po stávce a já bych poprosil technickou obsluhu jestli by si to cinkání aspoň v tom hlasování o programu mohla vzít na strávil nějakou náhradní formou můžete to zajistit 
děkuji a děkuji 
takže já bych poprosil o zrušení těch technických co tam jsou asi protože jsme se dohodli nějakým způsobem a vzhledem k tomu že už jsem vyhlásil první hlasování takto tedy zopakuji a poprosit následně technickou obsluhu aby řekla kdy se může hlasovat takže nyní budeme hlasovat o návrhu kolegy cvrčka o sloučení bodu dvanáct až osmnáct programu 
takže hlasujeme teď 
pro dvacet proti pět zdrželi se čtyři nehlasovalo pět návrh byl přijat 
dalším mnou zaznamenaným návrhem mi je návrh kolegy rutta opřete řazení bodu dvacet jedna předboj dva takže bude bude nově bodem dva takže opět hlasujeme o tomto návrhu a prosím zase o výrazné upozornění 
děkuji pro třicet proti jeden zdrželi se dva návrh byl přijat 
dále tam byl návrh kolegy dobeše ale ted se souhlasil s kolegou bellu který navrhl předním takže to beru že se připojil takže o tom hlasovat nebudeme a budeme hlasovat pro původním návrhu další byl můj návrh na spojení bodů dvacet pětačtyřicet sloučení rozpravy dvorů dvacet pětačtyřicet a že prosím hlasování sloučení 
děkuji 
pro třicet proti nula držadlo se dva návrh byl přijat další pak byl zaznamenán návrh kolegy ven hory který se ale opět připojil k předchozímu návrhu kolegy mikuláše tak beru že jeho návrh jak připojím se k tomu předchozímu návrhu a tedy nebudeme o něm hlasovat hlasovat mému kolegovi mikulášovi 
jakoby pak další návrh hlasování návrh koleji kalivody zařadit jako bod programu analýzu a strategií hospodaření s nebytovými s nemovitým majetkem takže hlase nově zařazení bodu tohoto 
děkuji 
pro čtrnáct proti sedm zdrželo se dvanáct nehlasovali jeden návrh nebyl přijat nyní se dostáváme teda k návrhu kolegy mikuláše který navrhuje stažení bodu dvanáct až osmnáct takže hlasujeme o tomto návrhu 
děkuji 
pro čtrnáct proti patnáct zdrželi se čtyři návrh nebyl přijat další byl návrh kolegy sune kdy o zařazení bodu číslo jedna kultivaci veřejného prostoru na vrchu svatého kříže 
dekuji 
pro čtrnáct proti šest zdrželo se čtrnáct nehlasovalo nula návrh nebyl přijat a nyní se dostáváme k posledním návrhu kolegy belu tam jich bylo víc takže první z návrhu byl spojení rozpravy k bodům pět a šest závěrečný účet a schválení účetní závěrky takže kdo je prosím pro spojení bodů pět a šest 
děkuji 
pro třicet čtyři proti nula zdrželo sehnula 
návrh byl přijat dalším z návrhu kolegy bellu je spojení bodů dvacet a dvacet jedna jednací řády 
teď se omlouvám ruším toto hlasování proto že jsme přiřadili bod dvacet jedna a zvazuju dvacet jedna se stal bod dva takže asi je to nehlasovat silný tento návrh 
ale není to od dvacet ale bude budete sloučení bodu dvacet a dva 
přijde mi to poměrně teda že to bude v každou chvíli jinde ale budiž hlasujeme o sloučení bodů teda úprava návrhu je dvacet a dva moji takže hlasujeme o spojení bodů dvacet a dva 
děkuji 
pro patnáct proti štyri zdrželi se třináct nehlasovali dva návrh nebyl přijat a poslední z návrhu kolegy bellu bylo stažení bodu číslo dvacet tři akční plán takže hlasujeme o stažení tohoto bodu z programu 
děkuji pro čtrnáct proti šestnáct drželi se čtyři tento návrh nebyl přijat nyní máme i pořádání teda všechny návrhy pokud mě paměť a papír neklame které byly k programu vzneseny a budeme tudíž hlasovat o programu tak jak byl předložen s těmi změny ve kterých jsme si teďka odhlasovali což je v podstatě asi jediná zásadní změna je tamto při zařazení bodu dvacet 
dvacet jedna jako bodu dva všechno ostatní by mělo zůstat stejné a jsou tam spojeny ty jednotlivé rozpravy takže prosím hlasujeme o programu tak jak jsem to teďka řekl kdo je pro proti zdržel se 
děkuji 
pro dvacet jedna proti dva zdrželo se pije nehlasovalo šest návrh byl přijat děkuji a vracím slovo pan starosta já se zeptám technické obsluhy jak dlouho potřebujete na opravu 
pět minut tak já vyhlašuji přestávku pět minut 
    

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/6880f62cf3481149aedabf046cd40b70
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.