Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev 749e16fa5da544fed49560ec5d4ff1c3


ID jednání749e16fa5da544fed49560ec5d4ff1c3
Jednání15. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf - 26.11.2020
Další jednání města/kraje Město Varnsdorf
Datum jednání26.11.2020
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/749e16fa5da544fed49560ec5d4ff1c3.mp3
Délka audio záznamu05:37:47
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

  Mluvčí 15: Hezky dobrý den všem přítomným jak zastupitelům, tak hostům dnešního 15. zasedání zastupitelstva města Varnsdorf.
Mluvčí 15: Poprosím na začátku všechny zastupitelé o přihlášení, o prezentaci.
Mluvčí 15: V tuhletu chvíli je přítomno patnáct zastupitelů.
Mluvčí 15: Tři jsou omluveni, paní Mariškova, pan Hambálek a pan Přibyl.
Mluvčí 15: Koukám, že pan Jára ještě není přihlášenej.
Mluvčí 15: Tak poprosím znovu o prezentaci.
Mluvčí 15: Tlačítko plus nebo lipro.
Mluvčí 15: Tak poprosím ještě jednou.
Mluvčí 15: Tak, konstatuju, že při tom do 16 zastupitelů.
Mluvčí 15: Ty, kteří jsou omluvený, tak jsem řekl a dva ještě nedorazily.
Mluvčí 15: Takže tím pádem konstatuju, že zastupitelstvo je usnášení schopné.
Mluvčí 15: Chci taky upozornit všechny přítomné, že za zasedání je pořizovan online videopřenos, včetně záznamu, a požaduji o dodržovaní zákona o ochranní osobních údajů a taky stíšení mobilních telefonů.
Mluvčí 15: Na začátku taky zastupitelstva bych rád poblahopřál a pogratuloval panu inž.
Mluvčí 15: Rýdlovi ke státnímu vyznamenání, které obdržel od prezidenta republiky,
Mluvčí 15: poděkoval za to, že jak on osobně, tak jeho firma reprezentuje vzorně a krásně město Wandsdorf a myslím si, že to je i pro něj osobně, jak i pro firmu TOS, tak i pro celé město pro nás vyznamenání.
Mluvčí 15: Takže blahopřeji a doufám, že v příštěm roce nám tady ukáže tuhletu medaily, kterou pak obdrží.
Mluvčí 15: Poprosím?
Mluvčí 15: Pan Riedl?
Mluvčí 21: Dobrý den, vážení kolegové, hosté, pane starosto, já bych vám chtěl poděkovat za opřímou gratulaci, kterou jsem tady teď už vás slyšel.
Mluvčí 21: Chci říct, že já vnímám to ocenění ne jako
Mluvčí 21: Moji zásluhu za tím ocením stojí skvělá práce pětsetě mých spolupracovníků a dalších lidí, kteří se kolem TOSu Vanzdorf na její účinnosti podílejí a myslím si, že to je právě skutečně ocenění jich práce.
Mluvčí 21: Chtěl bych opakovat vaše slova, že jsem hrozně rád, že jsem stál dlouhá leta v Čele, to jsou Vansdorf, který si vybudoval skvělou pozici nejen v České republice, ale i ve světové konkurenci a skutečně dobře reprezentuje město Vansdorf.
Mluvčí 21: Znovu opakuju, děkuji za všechny naše zaměstnance, kteří se na tomto úspěchu jednoznačně podílí a získali jsme to díky její práci.
Mluvčí 21: Děkuju.
Mluvčí 15: Tak to není konec gratulaci, protože, jak víme, proběhly i krajské volby a náš zastupitel pan Marian Čapek ve volbách uspěl, takže mu taky gratuluju, že jste stal zastupitelem ústeckého kraje, takže bláho přeji a přeji vše dobré a těším se taky na spolupráci.
Mluvčí 15: Tak.
Mluvčí 15: Chci zdůraznit, že ministerstvo vnitra doporučuje konaní zasedání zastupitelstv obci jen v případě potřeby projednat a schvalit neodkladné záležitosti.
Mluvčí 15: Zároveň ale neomezuje okruh projednávaných záležitosti, protože jsou na dnešní zasedání připraveny všechny materiály, které byly předloženy včas.
Mluvčí 15: Kvůli pandemii koronaviru jsou stížené podmínky a nutnost použít ochrannou roušku dýchacích cest, dodržovat rozdestupy 2 metry a taky omezená kapacita sálu pro veřejnost.
Mluvčí 15: Žádám proto kvůli snižení rizik v souvislosti s koronavirem všechny přítomné o maximální stručnost jejich přispěvku.
Mluvčí 15: Děkuju.
Mluvčí 15: Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a nebyly k němu vznašené žádné připomínky a je tedy právoplatným dokumentem.
Mluvčí 15: Zápis je k dispozici u zapisovatelky jednání zastupitelstva.
Mluvčí 15: Navrhuju na začátku ověřovatele zápisu z dnešního jednání a navrhuju zastupitelé pana Šimka a pana Musílka.
Mluvčí 15: Souhlasíte?
Mluvčí 15: A budeme o tomhle návrhu hlasovat.
Mluvčí 15: 15 zastupitelů bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Dále navrhuju, aby zastupitelstvo zvolilo členy návrhové komise a navrhuju členy pana doktora Šmída, pana Čapka a pana Moravce.
Mluvčí 15: dotyční souhlasí.
Mluvčí 15: Děkuju, můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 16 zastupitel, bylo pro nehlasovaly 2, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Jako zapisovatelku dnešního zasedlení zastupitelstva určuju pracovníci sekretariatu paní Luci Šepsovou.
Mluvčí 15: Na začátku předkládám návrh programů, který je v klasickým znění, to znamená první bod je převod majetku, nebudu všechny ty body číst, pak jsou zprávy výboru zastupitelstva, třetí bod jsou různé, pak finanční záležitosti, návrhy připomínky obyvatel, návrhy připomínky dotazy členů zastupitelstva, zpráva o činnosti rady, města a závěr.
Mluvčí 15: Tenhle program máte před sebou.
Mluvčí 15: Má někdo z členů zastoupit aspoň námítky proti tomuto programu nebo návrhy na jeho změnu?
Mluvčí 15: Pan Moravec se přihlásil, prosím.
Mluvčí 13: Po diskuzi na radě a s některými členy zastupitelstva navrhuju stáhnout zboru jednání programu body 1.24, 1.25, 6, 7, 8, 9.
Mluvčí 13: Jedná se o prodej zahrádek lokality Novoměstská
Mluvčí 13: kde někteří zastupitelé k takto navrženému prodeji mají připomínky, koncepční připomínky a navrhu vrátit tyto body zpátky na projednání komise zprávy, majetku a rady.
Mluvčí 15: Takže jedna se o body 1.25 až 24 až 29.
Mluvčí 13: 24 až 29.
Mluvčí 15: Bot 1, 24 až 29 včetně.
Mluvčí 15: Chce se k tomu někdo ze zastupitelů vyjádřit?
Mluvčí 15: Není tomu tak, takže přečtu návrh změny.
Mluvčí 15: Zastupitelstvo rozhválí program jednání dle pozměnovacího návrhu pana inž.
Mluvčí 15: Moravce.
Mluvčí 15: A budeme hlasovat o tomto budu.
Mluvčí 15: 17 zastupitel, pro nehlasoval jeden, takže návrh byl přijat, takže budeme pokračovat v pozměňovacím programu bez těch bodů 1.24 až 1.29.
Mluvčí 15: Takže poprosím bod 1.01 z převodu majetku pana inž.
Mluvčí 15: Beránka.
Mluvčí 15: Technickou, prosím paní Lankova.
Mluvčí 16: Já jsem jenom chtěla asi poprosit dobré odpoledne všem, jestli by nemohlo jmenovitě zaznit, jestli tady někdo z těch lidí sedí, nevím, jestli vědí, že jde konkrétně o ty dané body.
Mluvčí 03: Já jsem to chtěl říct, plnil jsem kvalitka.
Mluvčí 15: Takže pan Beránek řekne konkrétně, o které body se jedná, o které.
Mluvčí 03: tak nebudu to hledat, ale lidi, kteří mají žájem o zahrádky v ulici Novoměstská, znamená u Gerusek, tak zastupitelé teďka, bohužel, omlouváme se jako ze strany administratora, že jsme vás zvali na to zastupitelstvo, ale byl schválen pozvěňovací návrh, že se nebudou tyto body projednávat, takže
Mluvčí 03: Je to schváleno, takže vás poprosíme, abyste uvolnili místo dalším v pořadí a tyto body přijdou na řadu indy.
Mluvčí 15: Takže děkuju.
Mluvčí 15: A poprosím, když tak první bod.
Mluvčí 03: Tak ještě jednou teda dobrý den.
Mluvčí 03: Prvním bodem je opět předložení pozemků na prodej na stavbu rodinných domů v území ulic Karolny Světlé, Mánesova a Lesní ulice.
Mluvčí 03: Je to pozemek 33.19 a část pozemku 33.20.
Mluvčí 03: Zastupitelé byly z podkladů i materiály seznámení, takže dál nebudu už pozemky představovat.
Mluvčí 03: Bylo to zde i projednáváno na minulém zastupitelstvu.
Mluvčí 03: Žádosti podali žadatelé Dumkovi, Boháčovi, Iblovi, paní Plušťáková, pan Křemenák s paní Sevákovou, pan Borovička s paní Matějkovou a paní Seváková Eva.
Mluvčí 03: Pořadí, tak jak byly podány žádosti, tak jsou usnesení navrženy.
Mluvčí 15: Děkuju, zahajuju diskuzi obyvatel města.
Mluvčí 15: Chce se k tomu bodu někdo vyjádřit z hostů?
Mluvčí 15: Není tomu tak, tak otevírám diskuzi zastupitelů.
Mluvčí 15: Já bych tady jako první chtěl říct, že město neboli zastupitelstvo schválilo zásady, podpory
Mluvčí 15: zdravotníkům, lékařům neboli vůbec všeobecně zdravotní službě a v poskytování třeba nového bydlení, pozemku, kterým chceme přednostně poskytnout neboli nabídnout.
Mluvčí 15: Tady v tomto bodu žádá paní doktorka Plušťákova, kterou asi znáte, že je zubní doktorkou o pozemek, takže já navrhuji, aby jako první byl přečten návrh na prodej tohoto pozemku právě lékařce paní doktorce Plušťákové.
Mluvčí 15: Tak zastupitele k tomuto bodu.
Mluvčí 15: Není tomu tak, tak poprosím nábrhovou komisi.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely číslo 3319
Mluvčí 10: a část pozemkové parcely číslo 3323, o celkové výměře 1707 m2, Katastrální muzeum Jvansdorf.
Mluvčí 10: Paní Tetianě Pluščákové, za kupní cenu 341400 Kč,
Mluvčí 10: splatnou do patnácti dnů podle předloženého návrhu.
Mluvčí 09: Omluvám se za to jméno tady, jestli tady je paní doktorka tak jako to složitější vysvělit.
Mluvčí 15: Děkuju a můžeme hlasovat o tomtohle návrhu.
Mluvčí 15: Pro bylo 18 zastupitelů, všichni byli pro, takže tento návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Poprosím další bod.
Mluvčí 03: Protože v této lokalitě je postupně až do bodu 7 postupováno po pořadě, že datelé na tento druhý pozemek jsou opět schodní.
Mluvčí 03: Ještě jednou přečtu Dunkovi, Boháčovi, Iblovi, paní Plušťáková, protože uspěla v předchozím bodě, tak pravděpodobně již nemá o tento pozemek.
Mluvčí 03: zájem, pan Křemenák s paní Sivákovou, paní Borovička s paní Matějkovou, pan Knitl s panem Krausem.
Mluvčí 03: Opět je to sestaveno podle pořadí podání žádosti.
Mluvčí 15: Takže děkuju, teď vydám diskuzi hostu zastupitelstva.
Mluvčí 15: Nikdo se nehlásí, prosím zastupitele.
Mluvčí 15: Pani Křížova.
Mluvčí 22: Dobré odpoledne, chtěla bych k těmto všem prodejům v této lokalitě říct ještě pár slov za sebe.
Mluvčí 22: Nebylo to vůbec jednoduché rozhodovat, komu těch pět, sedm pozemků z těch pěti žadatelům budeme schvalovat, ale nechtěli jsme, museli jsme najít nějakou schodu, takže v pondělí jsme měli poměrně dlouhé pracovní jednání nad těmito body.
Mluvčí 22: Z toho vyplynulo, že budeme dávat přednost osobám, žadatelům, kteří byli v termínově na prvních místech s tou žádostí a potom žadatelům, kteří mají záměr skutečně postavit na stavební parcele nějaký obytní dům.
Mluvčí 22: Takže tolik za mě a v některých pak dalších bodech budeme navrhovat už zase přednostně někoho jiného, než třeba na tom prvním místě.
Mluvčí 22: Tolik za mě.
Mluvčí 15: Takže děkuju.
Mluvčí 15: Už nikdo ze zastupitelství se nehalasí do diskuze, takže poprosím návrhovou komis.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely 3320
Mluvčí 10: A pozemkové parcely č.
Mluvčí 10: 3323 o celkové výměře 1644 m2 manželům Daniele a Ambroži Dunkovým zakupní cenu 328 800 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 17 zastupitel bylo pro, nehlasoval jeden, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 03: Dále v odděle číslo 1.0.3 je převod části pozunkové parcely 33.23 a části 33.20 a žádatelé jsou Iblovi, pan Knitl a pan Kraus a paní Šmecová.
Mluvčí 03: Takže tři žádatelé, opět je návrhy usnesení sestaveny podle pořadí přijatých řádostí.
Mluvčí 15: Děkuju, zeptám se hostu zastupitelstva.
Mluvčí 15: zastupitela.
Mluvčí 15: Není tomu tak, prosím, návrhovou komisii.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely číslo 3320 a pozemkové parcely číslo 3323 o celkové výměře 1758 m²
Mluvčí 10: manželům Haně a Petru Iblovým za cenu 351 600 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 18 zastupitelů bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 03: Dále se předkládá návrh podle části pozornkové parcely 33.39 a části 33.44.
Mluvčí 03: Žedatelé jsou pan David Blažej, manžele Boháčovi, manžele Iblovi, již uspěli v předchozím bodě.
Mluvčí 03: Dále žedatelé jsou pan Borovička s paní Matějkovou a pan Hemr.
Mluvčí 03: opět je návrh usmesení sestaven podle data podání žádosti.
Mluvčí 15: Děkuji, zeptám se hostu zastupitelstva.
Mluvčí 15: Zastupitelé?
Mluvčí 15: Není tomu, tak prosím návrhovou komis.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely 33 39 a část pozemkové parcely 33 44
Mluvčí 10: O celkové výměře 1361 m² panu Davidu Blažejovi zakupní cenu 272 200 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Všech 18 zastupy to bylo, protože návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Další bod.
Mluvčí 03: Dalším bodem 1.05 je návrh prodeje opět části 33.40 a části 33.44 a části pozemkové parcely 33.45.
Mluvčí 03: V katastroálním muzemí Vansdorf o tuto část pozemků má
Mluvčí 03: podanou žádost manžele Salačovi na půl s paní Havlíčkovou a panem Gašparem, manžele Boháčovi, paní Havlíčková a paní Štěchová.
Mluvčí 03: Opět jsou v tomto pořadí sestaveny návrhy usnesení.
Mluvčí 15: Děkuju, otevírám diskuzi hostů zastupitelstva.
Mluvčí 15: Zastupitelé,
Mluvčí 10: Tak poprosím návrhovou komisii.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely číslo 3340 a pozemkové parcely číslo 3341 a část pozemkové parcely 3345
Mluvčí 10: o celkové výměře 1394 m² v Katastrálním muzemí Vansdorf a to tak, že polovina manželům Pavlu A.V.
Mluvčí 10: Salačovým, čtvrtina paní Jiřině Havlíčkové a čtvrtina panu Luboši Gašparovi zakupní cenu 278 800 dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Dva zastupitel byly pro, proti byl jeden, zdrželo se jich dvanáct, nehlasovali tři, takže tento návrh nebyl přijat, takže budeme hlasovat o dalším návrhu.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely 3340 část pozemkové parcely 3344
Mluvčí 10: a část pozemkové parcely 3345 o celkové výměře 1394 m2 v katastrálním muzemí Vansdorf manželům Miloši a Martině Boháčovým za kupní cenu 278 800 dle předloženého návodu.
Mluvčí 15: Můžeme hlasovat?
Mluvčí 15: 17 zastupitelů bylo pro, nehlasoval jeden, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 03: Další pozomek na stavbu rodinného domu je část pozomku je parceli 3340 a část pozomku je parceli 3345.
Mluvčí 03: Žádatelé jsou manžele Jiráskovi a manžele Salačovi, kteří žádají o převedení každému jednu ideální polovinu.
Mluvčí 15: Vše děkuji, zeptám se hostů zastupitelstva.
Mluvčí 15: zastupit, ale nikdo se nehlásí, takže poprosím návarovou komisi.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely číslo 3340 a část pozemkové parcely 3345 o celkové výměře 1339 m2
Mluvčí 10: A to tak, že jednu polovinu manželům Janu a Pavle Salačovým a jednu polovinu manželům Miroslavu a Natálii Jersákovým za kupní cenu 267 800 dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: A můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Nikdo ze zastupitelů nebyl pro, proti, šest, zdrželo se devět, nehalsovali tři, že tento návrh nebyl přijat.
Mluvčí 03: Dalším bodem 107 je poslední pozomek z této lokality.
Mluvčí 03: Je to pozemková parcela číslo 3360, jedna lomena jednou.
Mluvčí 03: Část pozemkové parcely číslo 3344, část pozemkové parcely 3345.
Mluvčí 03: O tento pozomek žádejí manželé Důmkovi, pan Borovička s paní Matějkovou a manželé Štětkovi.
Mluvčí 03: Nevím, jestli paní Důmková stihla přijít, ale pan Důmka mi volal před chvílí, že se omlouvá, že z pracovních důvodů nemůže přijít na zastupitelstvo a paní Důmková, že má roční vymýnko, takže asi se nedostavila.
Mluvčí 03: Takže se omlouvají, ale že o pozornek mají zájem.
Mluvčí 15: Děkuji, zeptám se ještě hostu zastupitelstva.
Mluvčí 15: Zastupitelé.
Mluvčí 15: Paní Křížova.
Mluvčí 22: K tomuto pozemku bych chtěla říct, že nebudu hlasovat pro Dunkovi, kteří už jeden pozemek mají přidělený a chtěla bych navrhnout, aby se přečetlo druhé usnesení pro pana Borovičku a paní Matějkovou.
Mluvčí 22: Aha.
Mluvčí 22: Aha, nicméně zase o těch druhých důmkových, teda těch za upozornění.
Mluvčí 22: Víme, že už staví domy na jiné parcele a takže stále trvám na tom upřednostnění toho druhého usnesení.
Mluvčí 15: Ano, děkuju.
Mluvčí 15: Takže poprosím návrhovou komisi.
Mluvčí 15: Dvojku.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést pozemkovou parcelu číslo 3361, lomeno 1, zahradu, část pozemkové parcely číslo 3344, trávní porost a část pozemkové parcely 3345, trávní porost o celkové výměře 1670 m², katastrální muzemí Vansdorf,
Mluvčí 10: Panu Kamilu Borovičkovi a paní Kristýně Matějkové za kupní cenu 334 tisíc korun vlé předloženého návrhu.
Mluvčí 10: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Všech 18 zastupitelů bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 03: Dalším bodem 1.08 je návrh na prodej části pozemkové parcely č.
Mluvčí 03: 7464 lm 1.
Mluvčí 03: Jedná se opět o území mezi ulicemi Štruzova a Komenského.
Mluvčí 03: Město Vanzorf toto území ve vlastnictví města rozdělilo na 5 pozemkových parcel vhodných výstavbě rodinných domů.
Mluvčí 03: Oddrželi jsme několik žádostí.
Mluvčí 03: Bylo svoláno jednání, kde byli všichni žadatelé upozorněni na způsob předložení jednotlivých návrhů.
Mluvčí 03: Dále byli seznámeni, že se jedná o pozemky, které jsou uvedeny jako nízkopodložní zástavba rezerva.
Mluvčí 03: Dále
Mluvčí 03: Každý ze žadatelů určil prioritu ke konkrétnímu pozemku a město tedy připravilo, nebo odbor zprávy majetku připravil návrh, který už nesedí v pořadí, v jakém obdrželo jednotlivé žádosti.
Mluvčí 03: Na tento první pozemek žádají Nový Bavrovy, paní Procházková, která žádá ještě o doplnění přítele, pan Kweiser a pan Gola.
Mluvčí 15: Že děkuju, zeptám se o zastupitelstva k tomuto bodu.
Mluvčí 15: Nikdo se nehlásí, zastupitelé?
Mluvčí 15: Taky ne, poprosím nábehravou komisii.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely 7464 lm 1 o výměře 1696 m2 katastrálním muzeum Vansdorf
Mluvčí 10: Manželům Janě a Renému Neubauerovým za cenu 339 200 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Všech 18 zastupují toulbo, protože návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bot.
Mluvčí 03: Dalším bodem je od 1.09.
Mluvčí 03: Je to opět návrh na prodej části 74.64 lm 1 a pozemkuje parceli číslo 74.62.
Mluvčí 03: Žedatelé jsou paní Štorcová, pan Spurný, paní Procházková s vámim sitem, pan Kvajzer a pan Gola.
Mluvčí 15: Děkuji, zeptám se hostů zastupitelstva, zastupitele, takže návrhovou komise, prosím.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely č.
Mluvčí 10: 7464 lm 1 o výměře 1922 m2 a pozemkovou parcelu č.
Mluvčí 10: 7462 o výměře 170 m2 paní Martině Štorcerové
Mluvčí 10: zakupní cenu 418 400 dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 16 zastupitů bylo pro, nehlasovali 2, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Další bod prosím.
Mluvčí 03: Takže další pozomek v této lokalitě je pozomek číslo 7476.
Mluvčí 03: To je přirozené katastrální mapy.
Mluvčí 03: A žádosti na tento pozomek podal pan Miroslav Borgula, paní Procházková s panem Sejtem a pan Gola.
Mluvčí 15: Děkuji, zeptám se hostu zastupitelstva.
Mluvčí 15: Zeptám se zastupitelů.
Mluvčí 15: Chci navrhnout, aby jako první usnesení byla přečtano druhé o paní Marcele Procházkové.
Mluvčí 15: Takže poprosím návrhou komisy.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést pozemkovou parcelu číslo 7476 o výměře 1484 m² v katastrálním území Lanzdorf paní Marcele Procházkové a panu Martinu Seiptovi
Mluvčí 10: a to tak, že každému jednu polovinu zakupní cenu 296 800 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 15 zastupitel bylo pro, zdržel se 1, nehlasovali 2, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 03: Tak bod číslo 1.11 je návrh na prodej části pozemkové parcely 74.61.
Mluvčí 03: Tento pozomek se projednává jak v tomto bodě, tak v bodě následujícím.
Mluvčí 03: V tomto bodě je žádost dvou žadatelů, manželu Brzákových a paní Miklošové, o pozomek dohromady tím, že by byl rozdělen na dvě části.
Mluvčí 03: a tak, jak je ji užívají v nájemním stahu, kde mají uzavřené nájemní smlouvy, tak by také připravil návrh usmesení Brzákovi sousedí s tímto pozemkem a pod ním i Klošová je vnučkou vlastníků sousedních parcel Smolíkových.
Mluvčí 15: Takže děkuju.
Mluvčí 15: Otevřem diskuzi hostů, zastupitelstva.
Mluvčí 15: Zastupitelé, nikdo se nehlásí, prosím návrhou komisy.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely 7461 o výměře 1032 m2 v katastrálním muzemí Vansdorf
Mluvčí 10: manželům Pavlu a Lence Brzákovým zakupní cenu 206 400 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: A dále... Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely 74 61 o výměře 672 m2 katastrální muzemí Vansdorf paní Elišce Miklošové zakupní cenu 134 400 Kč
Mluvčí 10: dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Děkuju a můžeme hlasovat o oba návrze jich na jednou.
Mluvčí 15: Všech 18 zastupitelů bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Tak poprosím další bod 1.12 a navrhuji, aby se ten bod stáhnul z programu.
Mluvčí 15: Není o čem hlasovat v tuto chvíli, ano, protože předešlý bod byl shválen.
Mluvčí 03: Tak, přistupujeme k bodu 13, protože bod 12. je stažen z programu, protože se v předchozím bodě o tomto pozemku již rozhodlo.
Mluvčí 03: Bod číslo 13 je v prvdej části pozemkové parcely 74 72 lm 1 a pozemkové parcely číslo 74 73 lm 2.
Mluvčí 03: Žedateli zde jsou paní Procházková s panem Sajptem, kteří uspěli také v předchozím
Mluvčí 03: hlasování.
Mluvčí 03: Dále jsou zde pan Šeps, pan Kwejzer a pan Gola.
Mluvčí 15: Děkuju, otevírám diskuzi hostů zastupitelstva.
Mluvčí 15: Není tomu tak zastupitelé, taky ne, takže prosím návaru komisy o druhém návrhu, protože procházkou již uspěli.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést pozemkou parcelu číslo 7472 alomeno 1 o výměře 1026 m² a pozemkou parcelu číslo 7473 alomeno 2 o výměře 268 m² v Katastrálním muzemí Vansdorf panu Romanu Šepsovi zakupní cenu 258 800 dle předleženého návrhu.
Mluvčí 15: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Všech 18 zastupitel, opravdu takže nápad byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 03: Dále se předkládá návrh na prodej pozemku je 5,7721,17.
Mluvčí 03: Je to pozemek v lokalitě ulice Hradní Petra Bezruče, lokalita zasítovaných pozemků.
Mluvčí 03: Žedatelem je opředložený pozemek pan Dominik Ivaníč.
Mluvčí 15: Vše děkuju, zeptám se o zastupitelstva.
Mluvčí 15: Zastupitelé, prosím návrhovou komis.
Mluvčí 10: Za stupitelstvo města rozhodlo převést pozemkovou parcelu č.
Mluvčí 10: 77.21.17 o výměře 1368 m² katastrálním území Vansdorf panu Dominiku Ivaníčovi za cenu 622 440 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 17 zastupitel bylo pro, nehlasovali jeden, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Další bod.
Mluvčí 03: Dalším bodem 1.15 je návrh na prodej Pozornka a parcely 77.21.11 a zároveň žádost o revokaci úsnesení.
Mluvčí 03: Zastupitelstvo v září 2020 rozhodlo o prodeji uvedených Pozemků panu Karlu Krolopovi.
Mluvčí 03: Pan Krolop žádá zastupitelstvo města o možnost uzavření kupních smluv
Mluvčí 03: na právnickou osobu, na jeho ičo, čili z důvodu zákoná o obcích je potřeba, aby usnesení znělo na firmu, nikoliv na fyzickou osobu.
Mluvčí 15: Děkuju, zeptám se hostů zastupitelstva, zastupitelé, prosím návehrovou komis.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č.
Mluvčí 10: 114 l.
Mluvčí 10: 2020 a č.
Mluvčí 10: 115 l.
Mluvčí 10: 2020 l.
Mluvčí 10: 2. ze dne 24.9.
Mluvčí 10: 2020.
Mluvčí 10: Můžeme hlasovat?
Mluvčí 10: Všechny nábory na jednou, poprosím.
Mluvčí 10: A dále.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést pozemkovou parcelu číslo 7721 lomeno 21 o výměře 1637 m2 katastrální území Vanzdorf firmě Karel Krolob, identifikační číslo 15 18 02 80 za cenu 744 835
Mluvčí 10: korun českých plus 21% DPH dle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: Ještě jedno je tam, ano.
Mluvčí 10: A dále
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést pozemkovou parcelu č.
Mluvčí 10: 77, 21 a lm 22 o výměře 1467 m²
Mluvčí 10: Firmě Karel Krolop, IČE 15180280 za cenu 667 485 Kč plus 21% DPH, dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Děkuji a můžeme hlasovat o všech návrzech najednou?
Mluvčí 15: Všech 18 zastupitel bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 03: Dále se předkládá prodej pozemkové parcely 38.14.29 a pozemkové parcely číslo 38.14.30.
Mluvčí 03: O pozemky požádali manželé Krížovi z důvodu budoucí výstavby rodinného domu.
Mluvčí 03: Pozemky byly řádně vyvěšeny na úřední desce, jedná se o bytnou zástavu nízkopodlaží.
Mluvčí 03: Pozemky již město jednou prodalo.
Mluvčí 03: S tím, že to byly Halajčíkovi, pan Halajčík, ale vrátili se do majitku města a nyní si ho požádala manželé Křížovi.
Mluvčí 15: Děkuji.
Mluvčí 15: Zeptám se o zastupitelstvo.
Mluvčí 15: Zastupitelé, paní Křížova se hlásí, prosím.
Mluvčí 22: Takže vzhledem k tomu, že tento pozemek se týká mé osoby a mého manžela, tak se určitě tady zdržím hlasování a jenom bych chtěla doplnit, že pozemky bychom rádi koupili pro mé dvě dospělé děti, které zde vážně uvažují o výstavbě rodinných domů.
Mluvčí 22: Děkuji.
Mluvčí 15: Taky děkuji, že poprosím návrhovou komisi.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést pozemkovou parcelu 38.14.29 o výměře 1072 m² a pozemkovou parcelu 38.14.30 o výměře 1073 m²
Mluvčí 10: Manželům Štěpánu a Ladislavě Krížovým zakupní cenu 429 000 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak ho můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 17 zastupitel bo pro nehlasovali, jedna návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Tak poprosím další vot.
Mluvčí 03: Dalším bodem 1.17 je návrh na prodej pozemkové parcely 2364 lm3 v katastrálním území Vansdorf.
Mluvčí 03: Žádatelkou o tento pozemek je paní Zdenka Budínská.
Mluvčí 03: Je to majitelka sousedních pozemků a domu.
Mluvčí 03: Žádá z důvodu, že v revoluční ulici bydlí a chtěla by zde rozšířit současnou zahradu.
Mluvčí 03: Na uvedený pozemek má
Mluvčí 03: uzavřenou nájemní smlouvu, respektive na její maminku.
Mluvčí 03: Pozomek byl zveřejněn řádně a jedná se o bytnou zástavu středopodlažní.
Mluvčí 03: Cena zde je stanovená v souhledu s zásadami.
Mluvčí 15: Vše děkuju, zeptám se hostu zastupitelstva.
Mluvčí 15: Zastupitele.
Mluvčí 15: Není to moje, tak prosím, nábehrovou komis.
Mluvčí 10: Za stupitelstvo města rozhodlo převést pozemkovou parcelu č.
Mluvčí 10: 2364 lm 3 o výměře 479 m² v Katastrální muzemí Vansdorf v paní Zdence Budínské za kupní cenu 95 800 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Všech 18 zastupitelů bylo proto, že návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím, další bod.
Mluvčí 03: Další bod 1.19 je návrh na prodej Bozomkové parcely 4306-194 kvartastrální muzemí Varnsdorf.
Mluvčí 03: Pardon, omlouvám se, od 1.18.
Mluvčí 03: To návrh na prodej pozemkuje parcely 15.31.34, jedná se o pozemek pod garáží v ulici Východní, ženatelem je pan Robert Mělica.
Mluvčí 15: Vše děkuju, zeptám se hostu zastupitelstva, zastupitelů.
Mluvčí 15: Tak návrhovou komisie, prosím.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést pozemkou parcelu číslo 15.31.34
Mluvčí 10: O výměn mře 26 metrů čterečních katastrálním muzeum Johansdorf panu Robertu Hnilicovi zakupní cenu 5200 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Všech 18 zastupitelů bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 03: Takže teď už bod 1.19 návrh na prodej pozemkové parcely 4306-194 jedná se o pozemky v areálu rekreačního rybníku Mašinák, kterými se budeme zabívat i v dalších bodech.
Mluvčí 03: O tento pozemek podali žádost dva uchozeči, pan Roman Matuška a pan Jiří Handreich.
Mluvčí 03: I takto máte přestaveno návrh usnesení podle data v podání žádosti.
Mluvčí 03: Pan Handreich dnešnímu dně telefonoval na odbor zprávy majetku s tím, že se vzdává a že odstupuje od žádosti.
Mluvčí 03: Nemáme to píseň, máme to pouze telefonicky.
Mluvčí 03: Pan Handreich.
Mluvčí 15: Děkuju.
Mluvčí 15: Zeptám se o zástupitelstva.
Mluvčí 15: Zástupitele.
Mluvčí 15: Takže poprosím návrhou komise, máme tam jenom jedno usnesení v této chvíli.
Mluvčí 10: Zastupitelstvou města rozhodlo převést část pozemkové parcely 3406x194 o výměře 796 m² panu Romanu Matuškovi za koupní cenu 79 600 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Všech 18 zastupitelů bylo proto, že návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím, další bod.
Mluvčí 03: Další bod je z té samé lokality.
Mluvčí 03: Pozujeme k číslu 4306-194.
Mluvčí 03: Je zde opět žratel pan Handreich, který teda odstupuje od možnosti koupě.
Mluvčí 03: A je zde další úchazeč pan Srba.
Mluvčí 03: Mám tady ještě jeden přípis, možná, že to je už v návrhové komisi, ale po odeslání materiálů došla ještě žádost pana Martina Seipta.
Mluvčí 03: Takže možná, že návrhová komise to má ještě třetí usnesení.
Mluvčí 03: Pan Seipt asi už tady není, ale vím, že byl ten člověk, který mu se schvalovala parcela teďka, takže asi tady není.
Mluvčí 15: Takže děkuju, zeptám se hostu zastupitelstva k tomuto bodu.
Mluvčí 15: Zastupitelé?
Mluvčí 15: Taky ne, takže poprosím o přečtení v této chvíli druhého usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely č. 3406-194
Mluvčí 10: o výměře 797 m² a panu Václavu Srbovi za kupní cenu 79 700 dle předloženého návrhu.
Mluvčí 14: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Všech 18 zastupitelů bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím, další bod.
Mluvčí 03: Bod 21 je opět návrh na prodej, pozemkuje parcele 4306-44, pozemkuje parcele číslu 4306-195 a části pozemkuje parcele 4306-53.
Mluvčí 03: O tento pozemek projevili zájem manželé Hovaničovi.
Mluvčí 03: Jedná se opět o pozomek rekreačního rybníku Mašinák.
Mluvčí 03: Žádají z důvodu rozšíření zahrady, nebo z důvodu zřízení zahrady a umístění rekreačních chrty.
Mluvčí 03: Na tomto pozemku se nachází sbořeněště původní stavby, která nikdy nebyla zapsána v patrostu nemovitostí.
Mluvčí 03: Žadatelé jsou seznámení o nutnosti jejího odstranění a zlikvidování.
Mluvčí 15: Děkuju.
Mluvčí 15: Zeptám se hostů zastupitelstva.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést pozemkovou parcelu č.
Mluvčí 10: 4306x44 o výměře 49 m2
Mluvčí 10: a pozemkovou parcelu číslo 4306x195 o výměře 912 m² a část pozemkové parcely číslo 4306x53 o výměře 34 m² manželům Michalu a Simoně Hovaničovým za kupní cenu 99 500 Kč český hled předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak můžeme hlasovat. Díky za pozornost!
Mluvčí 15: 18 zastupitelů bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím, další bod.
Mluvčí 03: Bodem 21.2. je návrh na prodej pozemku Jeparcele 411,1 a zároveň návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města.
Mluvčí 03: V září 2020 rozhodlo o prodeji uvedeného pozemku panu Michalu Boháčovi.
Mluvčí 03: Došlo k administrativní chybě vejméně, takže se žádá o opravu na pana Martina Boháče.
Mluvčí 15: Že děkuju.
Mluvčí 15: Zeptám se hostů.
Mluvčí 15: Pak i zastupitelů.
Mluvčí 15: Takže prosím návrhou komisie oba návrhy najednou, poprosím.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení číslo 121 lomeno 2020 lomeno 2
Mluvčí 10: Z dne 24. září 2020.
Mluvčí 10: A dále.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely č.
Mluvčí 10: 411,1 o výměře 533 m²
Mluvčí 10: v katastrálním území Vansdorf a část označená a to tak, že jedna třetina paní Barboře Boháčové a dvě třetiny panu Martinu Boháčovi zakupní cenu 106 600 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Všech 18 zastupitelů bylo pro, že návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Tak další bod je bod 21.3.
Mluvčí 15: Já navrhuji tento bod stáhnout z programu.
Mluvčí 15: Se zájemci bude projednáno, bude schůzka na osmý, kde je tady názor, aby se nějak ty pozemky rozdělili.
Mluvčí 15: Takže bod 1.23 navrhu stáhnu z programu a budeme o tomto bodu hlasovat.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout bod 1.23 z programu od dnešního jednání.
Mluvčí 10: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 18 zastupitelů, protože návrh byl přijat a bod byl stážen z programu.
Mluvčí 15: Tak poprosím další bod.
Mluvčí 15: 1.24 už máme stažený, takže 1.30.
Mluvčí 15: Až teda bod.1.30.
Mluvčí 15: Další bod je bod 1.30.
Mluvčí 03: Takže bod 1.30 je návrh na prodej pozemkovej parceli 5840lm1 a části pozemkovej parceli 5840lm1.
Mluvčí 03: Žedatelem jsou manželé Kusinovy, kteří požádali o prodej části uvedených pozemků, tak jak je v současné době užívají.
Mluvčí 03: Pozemky byly zveřejněny, v územním plánu jsou pozemky vedeny jako louky pastvené, což je úřadem územního plánovaní potvrzenou jako administrativní chyba územního plánu.
Mluvčí 03: Jedná se o plochy bydlení a takto je to i zaneseno v návrhu nového územního plánu.
Mluvčí 03: Máte připravene dvě usnesení.
Mluvčí 03: První usnesení je za cenu dle zásad prodaje pozemků za standardní cenu 200 Kč za m2 a návrh usnesení číslo 2 nebo další usnesení je podle návrhu manželku synových, kteří žádají zastupitelstvo o převod za 100 Kč.
Mluvčí 15: Že děkuju.
Mluvčí 15: Zeptám se hostů zastupitelstva.
Mluvčí 15: Zastupitelé.
Mluvčí 15: Není tomu tak, že prosím o neberou komisii.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely číslo 5840 lomeno jedna o výměře 233 metrů čtvrdeční katastrální muzemí Vansdorf manželům Vlastimilu a Editě Kusinovým za kupní cenu 46 400 korun, což vyplývá z těch 200 korun.
Mluvčí 15: Takže můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 17 zastoupitel opravdu nehlasovali, jeden, že návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím, další bot.
Mluvčí 03: Dalším bodem 1.31. je vlastně prodej sousedního navazujícího pozemku.
Mluvčí 03: Je to pozemkové parcelní číslo 5840-1 a část pozemkové parcelí číslo 5841.
Mluvčí 03: Žádatelem je pan Roman Kutílek a jedná se o stejnou záležitost.
Mluvčí 15: Vše děkuju, zeptám se hostů zastupitelstva, pak zastupitelů, takže prosím návrhovou komisi.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely 5840 lomeno jedna a část pozemkové parcely číslo 5841 lomeno jedna o celkové výměře 95 m2 panu Romanu Kutílkovi za kupní cenu 19 tisíc korun českých do předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 18 zastupitel bylo proto, že návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 03: Dalším modem je návrh na prodeje pozemků a parcelí č.
Mluvčí 03: 58682 v Katastrálním muzemí Varnsdorf.
Mluvčí 03: Žádatelem je pan Marek Čibera, který požádal uvedený pozemek za účelem rozšíření zahrady dle stávajícího užívání.
Mluvčí 03: Pan Čibera žádá o tento pozemek rozšíření zahrady za podmínek, kdy by mohl koupit pozemek za 100 Kč.
Mluvčí 03: Z tohoto důvodu je jeho návrh posunění na prvním místě.
Mluvčí 03: Rada města rozhodla zvěřejně záměrovinený pozemek.
Mluvčí 03: V územním plánu se jedná o louky pastviny.
Mluvčí 03: Nový územní plán již tento pozemek zahrnuje do ploch bydlení.
Mluvčí 03: Jenom podotýkám poručení odboru zprávy majetku, že tento pozomek byť je zahrnut do ploch bydlení dle nového zemního plánu, tak samotný je pro stavbu úzký a nevhodný.
Mluvčí 15: Vše děkuju.
Mluvčí 15: Zeptám se o hostu zastupitelstva.
Mluvčí 15: Tak zastupit, ale není nikdo, takže prosím návrhou komisy.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést pozemkovou parcelu číslo 5868 lm 2 o výměře 1423 m² katastrálních muzemí Vansdorf panu Marku Čiberovi za kupní cenu 142 300 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 14 zastupito, lublo pro, zdržali se, 3 nehlasovali, 1, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 03: Na hale se předkládá návrh na prodej části pozemkové parcely 7683 lm 1.
Mluvčí 03: Je to pozomek ulicy Pohraniční stráže, o který požádal pan Jan Šeps.
Mluvčí 03: Odbyl spalé majetku zrala za měření tohoto pozemku.
Mluvčí 03: Při kterém byla zjištěna smutečnost, že část komunikace zasahuje do tohoto pozemku a dále bylo zjištěno, že pozemek pana Šepce také zasahuje do pozemku komunikace pohraniční stráže.
Mluvčí 03: Proto byl vypracován geometrický plán a navržena částečná směna těchto pozemků s tím, že pan Šeps doplatí rozdíl skutečných výměr.
Mluvčí 03: Pan Šeps žádá o převod pozemků za cenu dle současného zemního plánu, kdy jsou pozemky vedeny jako louky pastiny za 100 Kč za metr čtvereční.
Mluvčí 03: Novému zemní plánu se jež pozomek zahrnout jako plochy bydlení, ale opět tento pozomek je svou výměrou malý a nevhodný na budoucí využití na stavbu rodinného domu.
Mluvčí 15: Takže děkuju, zeptám se hostu zastupitelstva, pak zastupitelů, že nikdo se nehlásí, takže prosím návrhou komisy.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít směnou smlouvou části pozemkové parcely č.
Mluvčí 10: 7683x1 o výměře 757 m² a pozemková parcela č.
Mluvčí 10: 7683x1
Mluvčí 10: která je ve vlastnictví města Vansdorf za část pozemkové parcely č.
Mluvčí 10: 7682 a zastavenou plochu o výměře 31 m² a část pozemkové parcely 7683x1 zahrada o výměře 35 m²
Mluvčí 10: které jsou ve vlastnictví pana Jana Šepse.
Mluvčí 10: Z důvodu rozdílných výměr doplatí pan Šeps částku 69100 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 17 zastupitel bylo pron, zdržil se jeden, že návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 03: Návrh na prodej pozemkuje parceli 33, 32 a pozemkuje parceli číslo 33, 33.
Mluvčí 03: Požijeme, jak vzádá pan Jiří Šubert.
Mluvčí 03: za účelem užívání pozemku pod zastavenou plochou rodinného domu.
Mluvčí 03: Číslo popisné 649 a zahrady k tomuto domu.
Mluvčí 03: Jedná se o narovnání majitko-právních vztahů, kdy pan Jiří Šubert nebylo mu umožněno tento pozemek koupit v době, kdy pořizoval do svého vlastnictví dům.
Mluvčí 03: bod zdejiž na zastupitelstvu byl projednáván.
Mluvčí 03: Pan Schubert žádá opětovně svým návrhem žádá zastupitelé o převod podzemku pod rodinným domem za 1 Kč za metr čtvrtiční za zastavěnou plochu a 72 Kč za metr čtvrtiční za zahradu.
Mluvčí 03: Usnesení ze strany města je připraveno na standardní cenu 200 Kč za metr čtvrtiční v souladu se zásadami pro dé a pro nájmu pozemků z majetku města.
Mluvčí 03: Asi všechno.
Mluvčí 15: Děkuju.
Mluvčí 15: Zeptám se hostů zastupitelstva k tomuto bodu.
Mluvčí 15: Prosím, pojďte k mikrofonu.
Mluvčí 15: Takhle, jo.
Mluvčí 15: Vepředu prosím o jméno.
Mluvčí 26: Dobrý den, moje jméno je Jirka Šubert, já jsem syn Jiřího Šuberta, o kterých se vlastně teď jedná o pozemky.
Mluvčí 26: Chtěl jsem zeptat, podle toho návoru jsem teda nepochopil, jestli se budou pozemky prodávat za těch navraženejch, já nevím, jestli jednu korunu za pozemek pod nemovitostí a 76, jestli si správně pamatuju, za ten ostatní.
Mluvčí 26: nebo za těch 200 Kč za veškeré pozemky.
Mluvčí 26: Taky bych chtěl ještě podotknout, že se na pozemky, které se kupovaly v roce 1989, nebo respektive nemovitost,
Mluvčí 26: A v rámci kupní smlouvy je součástí této kupní smlouvy, že otec se stal majitelem plotu, studny, stromu, vlastně veškerého internáře té zahrady.
Mluvčí 26: Jen kvůli tomu, že součástí té smlouvy nebylo napsáno, že se jedná o prodej domu a pozemku, pouze rodinného domu, tak pozemky nebyly přivedeny na otce.
Mluvčí 26: Takže jsem se chtěl zeptat, jestli se běžně prodávají nemovitosti bez pozemku.
Mluvčí 26: Já si myslím, že v dnešní době už je to nereálný a byl bych rád, kdyby se nějakým způsobem narovnalo.
Mluvčí 14: Takže děkuju.
Mluvčí 06: Chce reagovat pan Čapek.
Mluvčí 06: Dobrý den, pane Schubert.
Mluvčí 06: Já bych se nás zeptal, ono už tu předsednu bude skoro 30 let, proč se to neřešili dříve?
Mluvčí 26: Pardon, já jsem vlastníkem te prvé dva roky a dozvěděl jsem se o tom právě proto, když jsem v rámci darů od otce a od matky se dozvěděl na katastrolu nemovitostí, že nejsou vlastníky těchto pozemků.
Mluvčí 26: Od té doby to řeším.
Mluvčí 26: Proč to neřešili rodiče, to bohužel netuším.
Mluvčí 26: Mám, když jsem se na to ptal, ta si myslela do té doby, než jsem si to převáděl, že pozemky jsou moje.
Mluvčí 26: nebo jejich, protože v původní žádosti na přepis pozemků v katastrolu nemovitostí jsem měl jak nemovitost, tak i pozemky a na katastrolu mi řekli, že je sice hezký, že si to chci převíst, ale že vlastně ty, co jsou hlavičce smlouvy, nejsou majitelé pozemků, tím pádem mi to nepřevedou.
Mluvčí 15: Děkuju, pan Trasky.
Mluvčí 02: Dobré odpoledne, já bych k tomu měl takový návrh, vzhledem k tomu, že se jedná o narovnání určitého stavu, který byl dneska dosti nepochopitelný, ale tehdá to tak bylo, že státní podnik nesměl prodat
Mluvčí 02: pozemky a město vlastně získalo něco, co mu nenáleželo, byť to bylo podle zákona, tak vzhledem k tomu, že se jedná o narovnání tohoto stavu, bych podal návrh, abychom to zohlednili v té ceně a prodali zahradu za standardní cenu a zastavěnou plochu za kornu, s čímž se teda
Mluvčí 02: by se zohlednilo to, že vlastně ten prodej byl k užívání, ale nepřevedla se ta plocha v katastru a město to vlastně dostalo ze zákona, kdy se převáděly pozemky státních podniků na města.
Mluvčí 02: Přitom to užíval někdo jiný a měl to někdo jiný.
Mluvčí 15: Děkuji.
Mluvčí 15: Byl to teda návrh, abychom hlasovali o vašem návrhu?
Mluvčí 02: Čili ten návrh by byl těch 15, 25 za 200 a těch 316 za korunu, aby se zohlednil ten stav, jaký tehdy byl.
Mluvčí 15: Tak, když tak návrhová komise se domluví s nabrhovatelem,
Mluvčí 15: Pan Rýdel, prosím technickou.
Mluvčí 21: Pane starosto, přeci jenom, ale samozřejmě já ten návrh podporuji, zdá se mi toho rozumný, protože asi je to vlastně možná vydrženej majetek.
Mluvčí 21: Nicméně přeci jenom, máme tady právníčku a já bych potřeboval, aby právníčka řekla, jestli skutečně toto můžeme udělat.
Mluvčí 21: Jedná se mi o ten pozemek za korunu, ano, o nic více mi nejedná.
Mluvčí 21: Tam to je v pořádku, ale aby jsme se dostali do nějakých malérů.
Mluvčí 21: Stanovisko paní právníčky bych prosil.
Mluvčí 15: Tak poprosím paní právničku, jo chviličku jo, technickou, chvilku.
Mluvčí 15: Pan Drasky s technickou.
Mluvčí 02: Jestli bych měl technickou, nevím, proč je dneska sryzená apartura, takže skutečně není rozumět, já s mnohým slovům nerozumím, nevím, jak je teda standardní nastavení, ale... Možná je to těma rouškama.
Mluvčí 15: Nevím, jak hoste zastupitelstva zálej naslyší a rozumí.
Mluvčí 15: Kejvou hlavou, že ano?
Mluvčí 15: Tak poprosím, pan rýtel s technickou.
Mluvčí 21: Já bych ještě ten návrh pana Draskyho upravil následovně, protože vidíš, že jsme dostali trošku do rozpakupání právničko a to bych nechtěl, takže já bych položil otázku panu Šubertovi nebo doporučení.
Mluvčí 21: Kupte zahradu, tam problém není a ten pozvek pod barákem nekupujte.
Mluvčí 21: Stejně o něj nikdo nemůže mít zájem, protože co by s tím dodělal.
Mluvčí 21: Nechte to být vlastně do budoucna možná, jestli pravidla uvolňuje a nebude nic riskovat.
Mluvčí 21: Takže ještě jednou říkám ten můj návrh, jak si s tím souhlasíte a chcete to, kupte zahradu a pozor pod barákem nechte být.
Mluvčí 03: Já jám tady lumočím paní právníčku, ona mě dala důvěru, že se vám vyjádřit k té ceně, myslíme si, že to není problém, jakoby přistoupit na návrh koruny, protože ten pozomek má svoji historii, zkoušeli jsme to rozebírat, chtěli jsme panu Schubertovi i otcovi pana Schuberta vyhovět, ale prostě byl by to precedent pro ostatní případy, kdy opravdu tady byla lhůta
Mluvčí 03: 25 let prostě, kdy si o to požádat legálně mohli a ten pozemek prostě, ač se v době před rokem 89 prostě nemohl převést s pozemkem, tak bylo to prostě z státního statku
Mluvčí 03: a nepřevádělo se to, čili tam nebyl jedinej důvod, proč by město mělo přijít s nějakou kompromisní cenou, nicméně ten pozemek pod stavbou, když je novej občanský zákoník a svrchované právo zastupitelstva je prostě ve zdůvodněných případech prodat za jakoukoliv cenu.
Mluvčí 03: Vzhledem k tomu, že by ta cena za tu zahradu vlastně řešila i vyřešení veškerých těch okolních pozemků, tak si myslím, že ten nápad pana Dreského je solidní, je správný, nicméně pan Schubert teďka se tady vyjádřil, když jsme to připravili,
Mluvčí 03: že o to takto zájem nemá, že ten pozomek je na něj moc velký, to už není hlasovatelné, protože nemáme geometrický plán, nevíme tu výměru přesně a neví, jak by město, ten pozomek, který by zůstal městu, dále mohlo udržovat, nebo jak by se na něj dostávalo vůbec.
Mluvčí 03: Takže ta varianta si myslím, že teďka nelze se o ní bavit v současné době.
Mluvčí 15: Tak já tady navrhuji, abyste tenhle ten bod stáhli z dnešního programu jednání a na dalším.
Mluvčí 15: na žádost samozřejmě pana Schuberta a na dalším jednání zastupitelstva, abychom o tom hlasovali.
Mluvčí 15: Takže budeme hlasovat o stažení tohoto bodu z programu jednání.
Mluvčí 15: Takže poprosím, ať se připraví návrhova komise a přečte návrh úsmesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout bod číslo 1.34 z programu dnešního jednání.
Mluvčí 15: A můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 17 zastupitel bylo pro, nehlasoval jeden, takže návrh byl přijat a bod byl stažen.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 03: Dále se přeskládá bod 1.35, je to návrh na prodej podzemkové parcely číslo 155 v katastrálním území Studánka.
Mluvčí 03: Žádatelé jsou manželé Petra a Adriana Hellerovi a žádají o tento pozemek z důvodu rozšíření podzemku k rodinnému domu.
Mluvčí 03: Na katastrální mapě vidíte, o který pozomek se jedná.
Mluvčí 03: Cena je zde stanovena zase v souledu s zásadami pro dé.
Mluvčí 03: V územním plánu se jedná louky pastviny a v novém územním plánu to zůstává jako louky pastviny.
Mluvčí 15: Zeptám se hostů zastupitelstva k tomuto vodu.
Mluvčí 15: Zastupitelé?
Mluvčí 15: Nikdo se nehlásí?
Mluvčí 15: Prosím návrhovou komisii.
Mluvčí 10: Za stupitelnstvo města rozhodlo převést pozepkovou parcelu č.
Mluvčí 10: 155 o výměře 991 m2 katastrálním území Studánka u Rumburku manželům Petru a Adriáně Hallerovim za kupní cenu 99 100 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 17 zastupitelů, protože opravdu nehlasoval jeden, že návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 03: Dalším bodem je návrh na prodej části pozemkové parcely 52 katastrální muzeum Studánka o Hrumurku.
Mluvčí 03: Žádatelem je pan Tomáš Jalovec, který požádal o prodej těchto pozemků za účelem rozšíření zahrady u vlastní nemovitosti.
Mluvčí 03: Hrada města původně nezveřejnila záměr převézt
Mluvčí 03: Zastupitelstvo změnilo názor Rady města a zveřejnilo tento pozomek k převodu.
Mluvčí 03: V územním plánu se jedná o veřejnou zelaň parky Řbytovy.
Mluvčí 03: V novém územní plánu se již jedná o plochy bydlení.
Mluvčí 03: Pan Jalovec žádá ocenu stanovenou současně platním územním plánem za 100 Kč za metr štvereční a jeho návrh je tedy předložen jako první.
Mluvčí 03: Jako druhý návrh máte cenu, která již respektuje budoucí využití podle nového územního plánu.
Mluvčí 15: Děkuju, zeptám se hostu zastupitelstva.
Mluvčí 15: Prosím.
Mluvčí 01: Tak dobrý den, já vás zdravím.
Mluvčí 01: Já jsem zájímce o tento pozamek a vzhledem k tomu, že jsou tam dvě ceny, tak by mě zajímalo, která z těch cen teď pro mě platí.
Mluvčí 01: No jasný, jasný, že žádná, ale jak se k tomu mám vyjádřit, když jsem interážil.
Mluvčí 01: Já jsem, když jsem žádal o tento pozemek, tak to byla 100 koruna za metr.
Mluvčí 01: A proběhlo to, že jakože je to v pořádku.
Mluvčí 01: Dobře, takže kdyby to byla ta druhá cena, tak tomu dostanu slovo, abych se k tomu mohl vyjádřit.
Mluvčí 15: Návrhy jsou dva, za 100 korun a pak za 200.
Mluvčí 15: že pokud projde za stovku, tak máte vyhráno a když za dvěstě, tak přece nebudete s tím souhlasit a pozemek se nebudete koupovat, že jo, to nevím, jak pak se rozhodnete.
Mluvčí 01: Dobře, tako, dobře.
Mluvčí 15: Takže jo, někdo z OSTU ještě?
Mluvčí 15: Zastupitelé?
Mluvčí 15: Takže prosím nápadovou komisi.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely číslo 52
Mluvčí 10: o výměře 295 m2 v katastrálním území Studánka u Rumburku panu Tomáši Jalovcovi za kupní cenu 29 500 Kč českých dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 14 zastupitelů bylo prozdržel se, jeden nehlasovali, tři, takže návrh za stovku byl přijat.
Mluvčí 15: Tak prosím další bod.
Mluvčí 03: Dalším bodem je návrh na prodej části pozemkové parcely 580 v katastrálním území Studánka u Rumburku.
Mluvčí 03: Žádatelé jsou manželé Romana, Irena a Langrovy.
Mluvčí 03: Žádejí o pozemek za účelem rozšíření vlastní zahrady a vlastních pozemků u nemovitosti.
Mluvčí 03: V území plánu se jedná o pozemek vedený jako Louky Pastveny v současném i v budoucím.
Mluvčí 15: Takže děkuji, zeptám se hostů, pak zastupitelů a prosím návrhavou komisii.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely č.
Mluvčí 10: 580 o výměře 1469 m² v Katastrálním muzemí Studánka u Rumburku manželům Romanu a Ireně Langorovým za kupní cenu 146 900 Kč tle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 16 zastupitel bylo pro, nehlasovali 2, návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 03: Další bodem je návrh na nabítí pozemku parceli číslo 3119, sloveno dvěmi zastupitelů na pracovním semináři, to myslím bylo vysvětleno, jedná se o domluvou s paní inž.
Mluvčí 03: Evou Hamplovou, že tento pozemek, který od města koupila, nevyužije.
Mluvčí 03: Navrhujeme ho zpátky vykoupit a užívat k zahradě školky motorská škola Seifertova.
Mluvčí 15: Děkuju hoste zastupitelstva, zastupitele, všechno navrhu a komise.
Mluvčí 10: Za stupitelstvo města rozhodlo nabít pozemkovou parcelu č.
Mluvčí 10: 31.19.2. zahradou výměře 14 m² v katastrálním území Vansdorov od paní inž.
Mluvčí 10: Evy Hamplové za cenu 2800 Kč plus náklady spojené na zhotovění geometrického plánu.
Mluvčí 10: Zbytek dle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 17 zastupitev bylo pro, nehlasoval jeden a návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Pozemek byl oddělen po vybudování nového fotbalového řiště u stadionu v Kotlině.
Mluvčí 03: Pro nájem tohoto pozemku má zažádáno Společenství bytových jednotek ČP 2429.
Mluvčí 03: a v územním plánu se jedná o sportovní plochy a plochy bydlení.
Mluvčí 03: Doporučení nezveřejnění Rady města proměnilo z důvodu, že tento pozomek přiléhá teďka
Mluvčí 03: těsně do prostoru mezi bytovkou a novým řištěm a bylo by hodné, aby si tam obyvatelé toho domu pozomek pronajmuli a rozhodli o způsobu využívání nikoliho pronajímat jednotlivým soukromníkům.
Mluvčí 15: Takže děkuju, zeptám se hostu zastupitelstva, pak zastupitelů, tak prosím návrhovou komisi.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část pozemkové parcely číslo 329 lomeno jedna v katastrálním muzemí řeva Vansdorf.
Mluvčí 15: A můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Všech 18 zastupitelů bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 03: Další bodem je návrh na prodeje pozemkové parcely číslo 97 a části pozemkové parcely 140 a lomeno 35.
Mluvčí 03: V katastrálním muzemí Varnsdorf tento pozemek požárali manželé Pavel a Helena Greňovi.
Mluvčí 03: Požárali za účelem užívání zahrádky, kterou mají dlouhodobě v pronájmu, je zde ubízněna i rekreační chata.
Mluvčí 03: Hra města rozhodla nezveřejně záměr převést důvodu rozporu stávajícího užívání z hlediska využití dle územního plánu.
Mluvčí 03: V územním plánu se jedná o veřejnou dopravodnou ochranou zeleň, protože se zde jedná o náhon, který vede z řeky Mandava do rybníčku Ubyly a zároveň nový územní plán řeší tyto plochy jako součást areálu zimního stadionu jako sportovní plochy.
Mluvčí 03: Takže zde doporučení nepřevést.
Mluvčí 15: Takže děkuji, zeptám se hostu zastupitelstva.
Mluvčí 15: Takže návrhovou komisii prosím.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část pozemkové parcely číslo 97 a části pozemkové parcely číslo 142 lomeno 35 v katastrálním muzemí Vansdorf.
Mluvčí 10: Dle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 17 zastupitel byl pro, proti byl 1, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 03: Dále se předkládá návrh na prodej části pozemkujeparceli 92 lm 1 pozemkujeparceli č.
Mluvčí 03: 93 lm 1 v katastrálním území Varnsdorf.
Mluvčí 03: Žedatelem o tento pozemek jsou manželé František a Blanka Čelkovi.
Mluvčí 03: Manžele Čelkovi žádají o tento pozomek dlouhodobě, opět zastupitelé vedli jednání na pracovním jednání o materiálech, takže byly vysvětleno důvody Rady města, proč tento pozomek nebyl zveřejněn k prodeji.
Mluvčí 03: Je zde možnost dalšího využití buď jako rezerva nebo technický pozomek v centru města pro další možnou infrastrukturu při ulici Otáhalova.
Mluvčí 03: V územním plánu se jedná o občanskou vybavenost služby.
Mluvčí 03: Je zde tedy doporučení na nepřevést pozomek
Mluvčí 15: Děkuju, zeptám se hostů zastupitelstva.
Mluvčí 15: Pak poprosím k mikrofonu.
Mluvčí 20: Já jsem si to zepsal, dobrý den.
Mluvčí 20: Vážené zastupitelky a vážení zastupiteli města Vanzdorfu.
Mluvčí 20: Přišel jsem na dnešní schůzi zastupitelstva, abych zde se vyjádřil k záměru odkoupení pozemku, který je přístupem do našeho objektu.
Mluvčí 20: Jedná se o pozemech 92 lomeno jednou a pozemech 93 lomeno jednou.
Mluvčí 20: O prodej těchto dvou pozemků žádáme již od roku 2005.
Mluvčí 20: Již po páté.
Mluvčí 20: V současné době je to tak, že je nám tento pozemek pouze pronajatý a to pouze na pět let s tím,
Mluvčí 20: že si musíme zažádat o další prodloužení pronájmu na další období.
Mluvčí 20: Tak to musíme dělat již od roku 2005.
Mluvčí 20: Je mi velice smutno, když na své kůži zažívám, jak se město chová ke svým podnikatelům, občanům.
Mluvčí 20: Neznám nikoho z podnikatelů, který by si platil za přístup do své nemohlitosti, v které provozuje podnikatelskou činnost deset tisíc ročně.
Mluvčí 20: Pět tisíc korun platíme byle a pět tisíc korun platíme městu za pronájem toho pozemku.
Mluvčí 20: Tento náklad máme již od roku 2005 a za patnáct let jsme za to zaplatili 150 tisíc.
Mluvčí 20: V čem vidím diskriminaci?
Mluvčí 20: Město Vansdorf pronajelo
Mluvčí 20: Firmě byla pozemek 92 L 2, který je zároveň přístupovou cestou do našeho objektu, aniž by už uvažovalo o nějaké budoucnosti tohoto pozemku.
Mluvčí 20: Nájemní smlouva je s bylou uzavřena na 20 let s tím, že se bude automaticky prodlužovat o dalších 10 let, pokud podnájemce písemně neoznámí nájemci do šesti měsíců předem, že s nájemem končí.
Mluvčí 20: Takový privilegium má Byla, my ne, my jsme místní, ale prostě asi to je pro nás trošku jinak.
Mluvčí 20: Vidíte, vážení zastupitelé, ten rozdíl v přístupu města k firmě Byla a k podnikateli objektů nebo k majiteli objektů a občanů města Vansdorf, Františku Čelkovi.
Mluvčí 20: Do pozemku, o kterém je tady řeč, který je přístupem do našeho objektu a o který žádáme odkoupení, jsme zainvestovali v roce 2004 částkou 757 896 korun.
Mluvčí 20: A vy nám ho ještě pronajímáte.
Mluvčí 20: Nezdá se vám, že je tady na tom něco špatně?
Mluvčí 20: A toto musím ještě podotknout, že jsme na vlastní náklad zhotovili před firmou chodník ze zámkové dlažby o výměře 180 m2
Mluvčí 20: na vlastní náklad na pozemku města, který hojně využívají občané Vansdorfu.
Mluvčí 20: Žádné poděkování ze strany města samozřejmě nikdy nepřišlo, jak jinak, že?
Mluvčí 20: Připomínám jenom na dokreslení této absurdity, že odvádím do městské pokladny na daní z nemovitosti každý rok 35 tisíc korun.
Mluvčí 20: Zavěrem bych chtěl říci,
Mluvčí 20: že nerozumím vyjádření města, že nedoporučuje převedení pozemku 92 lomeno jedna z důvodu možného využití pozemku v budoucnu pro město, i když je to přístupový pozemek do našeho objektu.
Mluvčí 20: Rád bych slyšel, co tu město zamýšlí vybudovat.
Mluvčí 20: Alespoň jeden záměr, který bude smysluplnej, to by mě opravdu zajímal.
Mluvčí 20: Dneska mi pan Beránek řekl, že tam je náhon.
Mluvčí 20: Myslím si, že nevíte, kam ten pane Beránek tam ten náhon vůbec ústí.
Mluvčí 20: Vy byste musel zbourat aj tu rybárnu, která tam je.
Mluvčí 20: Protože ten náhon šel pod tou rybárnou.
Mluvčí 20: Ale to jenom na vysvětlení trošku.
Mluvčí 20: Závěrem bych chtěl říci, když už nám město Wandsdorf nechce tento pozemek prodat, tak bychom ale požadovali, aby nám město prodloužilo nájem na tento pozemek se stejnými podmínkami, jako uzavřelo nájem s firmou Billa.
Mluvčí 20: To znamená, ne na 5 let, jak to dělá s námi, ale na 20 let s automatickým prodloužením na 10 let.
Mluvčí 20: Na dalších 10 let jako.
Mluvčí 20: Na úplný závěr.
Mluvčí 20: Dnes jsem se dozvěděl od pana Beránka, že firma byla asi končí.
Mluvčí 20: Tak bych chtěl požádat město.
Mluvčí 20: aby nepronajímalo dále přístupovou komunikaci 922, to je ten pozemek, který slouží jako přijezdová cesta i pro nás, abychom neměli problém s přístupem do objektu.
Mluvčí 20: To asi je všechno.
Mluvčí 20: Děkuji za vyslyšení a doufám, že dostaneme nějaké vyjádření od správy majetku, co bylo třeba výplodem z tohodle jednání.
Mluvčí 20: Děkuju.
Mluvčí 15: Děkuju panu Čelkovi za jeho názor.
Mluvčí 15: Já si myslím, že svrchovanou pravou moci zastupitelstva města je majetek buď prodat nebo ne.
Mluvčí 15: A tak jak asi každý soukromík třeba, když to takhle přirovnám, nemusí vysvětlovat, co tam bude chtít mít nebo nebude chtít mít.
Mluvčí 15: Tady se zastupitelstvo rozhodne podle svého vědomí a svědomí a uvidíme.
Mluvčí 15: Nevím, zda li pan Beránek se k tomu chce ještě vyjádřit.
Mluvčí 03: Já jenom chci dodat, nechci tady budit nějaký rozbroje, ale určitě jsem neříkal, že tam je současní náhon, já to moc dobře znám, to uzimí.
Mluvčí 03: Prostornosti u věžičky jsme rekonstruovali, takže jenom chci říct, že ta rekonstrukce té věžičky, to schodiště z té ulice otáhalo a vede právě přes pozemky
Mluvčí 03: 92mm, 93mm, takže by se z těchto pozemků museli oddělit.
Mluvčí 03: Je zde jednání s ČEZem o trafostanici, která je před objektem nečasových a případné přemístění této trafostanice bude vyžadovat také možnost zásahu do tohoto pozemku.
Mluvčí 03: Dále je zde
Mluvčí 03: chybějící chodník potáhlové ulici, který je zastupiteli po několik let už urgován.
Mluvčí 03: Čili to je také pozemek, který by musel být využit případně na stavbu nějaké opěrné zdi.
Mluvčí 03: Nájemní smlouvu, kterou jste zmiňovala s firmou Billa, já neznám do detailu, takže se k ní nechci vyjadřovat.
Mluvčí 03: Nevím, za jakou cenu teďka je to pronajemnoté v firmě Billa a za jakou cenu to máte pronajemnoté vy, ale podívám se na to a můžeme vám to do odpovědi potom vzdělit.
Mluvčí 03: Já jsem to říkal, ale je možné, že dojde k zásahu případně nějaké stavební územní řízení a bude potřeba i třeba tento pozemek dole využít.
Mluvčí 15: Technicko se hlásí pan Šmíd.
Mluvčí 10: Dobré odpoledne, já jsem nechtěl vůbec jako v tomhle, ale když se tady to témo otevřelo, tak já si trošku přihřeju tu svoji poličičku.
Mluvčí 10: Já obecně, obecně nejsem rád, když vznikají v centrech obcí ty příšerný superhypermarkety.
Mluvčí 10: Bohužel stalo se to, to že ty podmínky samozřejmě jsou nerovný, to je nejenom ve Wandsdorfu, to je v Frantotově, všude v republice.
Mluvčí 10: ty firmy dostávají daňový prázdniny, dostávají výhodnější podmínky než místní podnikatele, tak to prostě já s tím nesouhlasím, ale prostě v nějaké době to vzniklo, v té době bylo jiné zastupitelstvo, které rozhodlo jak to bude, i ty podmínky stalo, bylo nějaké jiné zastupitelstvo,
Mluvčí 10: Takže mě to mrzí, ale obecně si myslím, že vstup těchto velkých obchodních centr do středu města tomu městu jako takovýmu neprospěje a jenom mu to ublíží.
Mluvčí 10: A to je jen tak jako taková filozofická spíš myšlenka.
Mluvčí 15: Filozofická poznámka to byl.
Mluvčí 15: Děkuji, pan Čapek se hlásí.
Mluvčí 06: Dobrý den, pane Čelko.
Mluvčí 06: Dobrý den než jednou všem.
Mluvčí 06: Já jsem si teď otevřel satelitní mapu toho místa, abych se podělal, jak jsou ty pozemky uloženy.
Mluvčí 10: A musím tedy říct, že se nedivím panu Čelkovi, že má obavy o... Obytelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr převest část pozemkové parcely 92 lomeno 1 a pozemkové parcely číslo 93 lomeno 1 v katastrální muzemí Vanzdorf vdle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Pět zastupitel bo pro, proti, tři, zdržalo se, osm, nehlasovali, dva, takže i tento navrh nebyl přijat.
Mluvčí 15: Takže poprosím další bod.
Mluvčí 03: Dále se předkládá návrh na prodej části pozemkové parcely 4605 L od Vimy.
Mluvčí 03: Žradatelkou je paní Helena Jirásková, která žádá o prodej uvedeného pozemku z důvodu užívání zahrady, kterou má v současné době v pronájmu.
Mluvčí 03: Adle územního plánu se jedná o občanskou objevenost služby.
Mluvčí 03: Nový územní plán zde již řeší plochy bydlení.
Mluvčí 03: Hrada města rozhodla nezveřejně záměr přenést 10. září do 2020, z důvodu právě nesouledu využití pozemku se záměrem dle územního plánu.
Mluvčí 15: Takže děkuju, prosím hosti zastupitelstva, už tak někdo hlásí, poprosím k mikrofonu.
Mluvčí 15: Předpokládám, že jste paní Jiráskova, tak.
Mluvčí 15: Takže prosím.
Mluvčí 12: Dobrý večer, nebo dobré odpoledne, já bych chtěla jenom dodat, jenom bych chtěla dodat k tomu, že bych do budoucnosti to chtěla na pozemek národěné doméček, na stavbu.
Mluvčí 12: Takže pro toho to řádáme už pokolikáty.
Mluvčí 12: My to máme už hodně let v Nájmu, takže jako to, jestli bylo možná.
Mluvčí 15: Takže děkuju.
Mluvčí 15: Ještě někdo z zastupitelstva?
Mluvčí 15: Tak zastupitelé?
Mluvčí 15: Pan Rídl asi, ano.
Mluvčí 21: Dobrý večer ještě jednou.
Mluvčí 21: Já musím předem ohlásit, že jsem tady v takovém malém středním zájemu, protože paní Ráskovou velice dobře znám, její dcera u nás dělá spoustu let, tak je to kmenová zaměstnankyně.
Mluvčí 21: Prostě má v tom osobní zájem.
Mluvčí 21: Nicméně, já chci říct, že ten návrh vlastně zněl pro najmu nebo pro dat za účelem zřízení zahrádky.
Mluvčí 21: Já bych skutečně doporučil paní Hránskové, aby si dala novou žáru.
Mluvčí 21: Slyšeli jsme tady, že fuzijní plánů se počítá s tím, že to bude určený pro zastavbu malometrážích bytů nebo jak se to jmenuje.
Mluvčí 21: a ten území plábení měl stovit v platnost příští rok v dobnu nebo tak někdy, by měl být zlatovaný a já si myslím, že potom určitě město bude mít zájem, aby se našli stavitelé, nebo lidi, kteří si tam chtěli poslet varáček, tak skutečně doporučuju, aby rodina Jirásková skutečně zvláštila tu možnost, protože souhlasím s tím, že za těchto podmínek prodávat jako zahradu to asi nemůžeme.
Mluvčí 15: Takže děkuju, ještě někdo ze zastupitelů?
Mluvčí 15: Pani Křížova?
Mluvčí 22: Já souhlasím s panem zastupitelem Riedlem.
Mluvčí 22: Na druhou stranu, jestliže tady teď bylo řečeno, že vlastně ten záměr se shoduje s tím budoucím územním plánem, tak bych asi navrhovala, že už bychom to mohli dát k tomu zveřejnění.
Mluvčí 22: A vlastně by se tím třeba uspíšila i ta šance pak pro zájemce třeba v novém roce už někde z kraje, že by si o tu parcelu mohli požádat za účelem té stavby, jak říkala paní Rásková.
Mluvčí 22: Takže navrhuji hlasovat pro to druhé usnesení nejprve.
Mluvčí 15: No děkuju.
Mluvčí 15: Z technickou pan Šmíd.
Mluvčí 10: Jak potřeboval vysvětlit, my když to zveřejníme za účelem zřízení zahrady, jestli bude vadit, když tam pak vznikne něco jiného.
Mluvčí 10: Já vím, ale... Tam není, jo, jako tam není.
Mluvčí 10: No tak pak beru zpět všechno.
Mluvčí 15: Tak, že nikdo se nehalasí zastupitele, takže poprosím návrhovou komisie přečtení toho druhého návrhu.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr převest část pozemkové parcely číslo 4605 lomeno dvěmi korv podle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 13 zastupitelů LVOPRO, proti byli 2, nehlasovali 3, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Takže prosím další bod.
Mluvčí 03: Dále se předkládá návrh na prodej pozemkové parcely číslo 8168.
Mluvčí 03: Jedná se o pozomek vyznačení na katastrální mapě v ulici Pohraniční stráže.
Mluvčí 03: Žádatelem je pan Lubomír Gola, který požádal o prodej uvedeného pozemku za účelem užívání předzahrady, protože se jedná o část slničního pozemku, zatravněnou část
Mluvčí 03: Tak Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převézt.
Mluvčí 03: Dále byl vydán nesouhlas o dělení silničního hospodářství.
Mluvčí 03: V územním plánu se jedná o silnici komunikacii.
Mluvčí 03: Takže takto rozhodla Rada města, pán Gola žádá o prodej tohoto pozemku, takže o prodej rozhoduje zastupitelstvo města, proto máte připravené usnesení nepřevést, anebo změníte názor Rady města a přehlasujete na zvěřenit záměr převést.
Mluvčí 15: Takže děkuju, zeptám se hostů zastupitelstva.
Mluvčí 15: Tak zastupitele,
Mluvčí 15: že prosím dává hrohovou komis.
Mluvčí 10: Já jsem jenom chtěl, já jsem se hlásil, asi jsem blbě zmáčknul lačítko.
Mluvčí 10: Můžu, můžu ještě jako mimo, mimo.
Mluvčí 10: Tady, já tohleto, to místo znám a tam nastává situace to, ale už jsem, asi jsme to už i řešili.
Mluvčí 10: Jedná se o to, že tam sídlí firma Termi.
Mluvčí 10: a ráno, když se tam sjedou ti šofeři s těma pick-upama a tak dále, tak často se stává to, že tam ta silnice je ucpaná, protože se tam parkuje.
Mluvčí 10: Třeba je to jenom krátkorobá věc, ale jestli by nebolo od věci tam udělat nějaký záliv nebo něco takovýho, aby se tam... Protože teďka, jak se nahoře staví na tom hrádku, tak tam frekvence těch ozilel je tam větší a větší.
Mluvčí 10: Tak to je jenom taková myšlenka,
Mluvčí 10: k zamišlení, když se bude jednat zase s nějakou policií, nebo se správou komunikací, nebo já nevím, kdo to má na starosti, že by se to tam v některým místě rozšířilo, jo?
Mluvčí 10: A teďka už k tomu vlastnímu usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr převést část pozemkové parcely číslo 81 68 v katastrálním muzemí Wandsdorf, vedle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak a můžeme.
Mluvčí 15: Jo.
Mluvčí 15: Obráceně první usnesení bylo nepřevest.
Mluvčí 15: Jo, takže poprosím, že návrhová komise přečeta převede.
Mluvčí 10: Já se omlouvám tedy, tak ještě jednou.
Mluvčí 10: Zapomeňte, co jste slyšeli.
Mluvčí 10: A zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část pozemkové parcely 81 68 v katastrálním muzemí Vanzdorf, vdle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 17 zastupitel byl pro, nehlasoval jeden, že návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 03: Dalším bodem je žádost o prodeji části podzemkové parcely 4376-1.
Mluvčí 03: Žádatelé jsou manželé Pavel a Bedřiška Kěpkovi, kteří zde užívají zahrádku.
Mluvčí 03: Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převézt tuto pozemkovou parcelu z důvodu nesouvladu využití záměru žadatele s územním plánem.
Mluvčí 03: Z územním plánu se jedná obytnou zástavbu nízkopodlažní a je zde ještě komplikace se stavbou komína, který zde poblíž této
Mluvčí 03: Pozemkové této zahrádky se nachází, čili hrada města chce rezervovat tento pozemek pro budoucí stavbu rodinného domu, ale zároveň řešit technický stav komínového tělesa.
Mluvčí 15: Děkuji, zeptám se hostů zastupitelstva.
Mluvčí 15: Tak, zastupitelé k tomuto bodu.
Mluvčí 15: Nikdo se nehlásí, prosím návrhovou komisi.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část pozemkové parcely č.
Mluvčí 10: 4376-1 v Kadastrálním muzeu Ivanzor do tohle předluženého návrhu.
Mluvčí 15: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 16 zastupitel pro proti 1 nehlasoval 1, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 03: Dalším bodem je návrh na prodej pozemkové parcely 6600 a pozemkové parcely číslo 6602 v katastrálním muzemí Vransdorf.
Mluvčí 03: Žádatelé jsou manželé Radoslav a Jana Bidelnicovi.
Mluvčí 03: Požárali o uvedené pozemky za účelem užívání zahrádky, případnou budoucí výstavbu rodinného domu.
Mluvčí 03: Na tyto pozemky není přístup přes městské pozemky.
Mluvčí 03: Jediný přístup je přes pozemky policie ČRL, případně přes soukromé pozemky.
Mluvčí 03: Z tohoto důvodu Rada města rozhodla nezveřejnit zámět převézt.
Mluvčí 15: Děkuji, zeptám se hostu zastupitelstva.
Mluvčí 15: Zastupitelé, prosím náborovou komisii.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést pozemkovou parcelu číslo 6600 a pozemkovou parcelu číslo 6602 v katastrálním muzemí Vanzdorf, dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 17 zastoupitel bylo, pro ne hlasoval jeden, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 03: Ale se předkládá návrh na prodej části bozumkové parcely 2563lm4.
Mluvčí 03: Je to zase žádost, kterou řešíme už po několikáté.
Mluvčí 03: Manželé Milan a Heike Vlánovy, vlastníci
Mluvčí 03: na ulici generála Svobody žádají oprody této malé části pozemkové parcely 2563 lm4, z důvodu rozšíření vlastního pozemku, tak jak v současné době tento pozemek užívají.
Mluvčí 03: Tento pozomek je užíván, jestli se nepletuje jako altán nebo zahradní sezení.
Mluvčí 03: Uhlánovi by rádi tento pozomek odkoupili od města.
Mluvčí 03: Město se dlouhodobě vyjadřuje tak, že nehodlá do doby, než celé území v okolí ulice Národní poštovní okolí bývalé tržnice bude dovřešeno, jak právně, tak architektonicky.
Mluvčí 03: tak Rada města vždy přihledne k názoru Komise správy manetkové výstavby nezveřejňovat záměry převést v této lokalitě.
Mluvčí 03: Pozemek je umístěn v centrální zóně a nejsou zde vyřešeny komunikační vazby v území.
Mluvčí 03: Proto je navroženo zastupitelstvu usnesení nejprve nepřevést tuto část pozemkové parcely.
Mluvčí 15: Takže děkuju, zeptám se hostu zastupitelstva, pan Hulan, prosím k mikrofonu.
Mluvčí 24: Dobrý den, pane starosto, místo starostové, vážení zastupitele, já bych poprosil více než bych mluvil, tak pár obrázků,
Mluvčí 24: Tak jak řekl pan Beránek, ano, my jsme žádali už několikrát, na tom místě ve městě bydlíme 30 let.
Mluvčí 24: Ten dům jsme nějakým způsobem se snažili opravit, slouží si myslím plnohodnotně svému účelu.
Mluvčí 24: Jedná se o takovéto území, které je takové nesourodé geometricky,
Mluvčí 24: a vpravo v tom rošku je malé území, které je vymezené v podstatě těmi ploty sousedů.
Mluvčí 24: Je tam soukromý majetek, zprava zleva je to modré města.
Mluvčí 24: A ten čerý obdelníček, takhle v detailu, tak o to žádáme.
Mluvčí 24: Jedná se v podstatě o nějakých 40 metrů, ale neže by to bylo tak jako zásadní rozšíření toho našeho malého dvorku,
Mluvčí 24: Tak jak jste viděli z těch předchozích obrázků, to, co na tom pozemku stojí, to je bývalá budova Trafostanice, která bohužel za ta léta doznala značného znehodnocení.
Mluvčí 24: A my bychom, takhle vlastně vypadal ten dům, když jsme pořídili, nebo řekněme v roce 2000, když jsme začali rekonstruovat,
Mluvčí 24: a dům v podstatě se nějakým způsobem podařilo opravit, tak jak jsem řekl, ale vidíte kontrast, jak vypadal dřív a jak vypadá dneska, ale bohužel ta trafačka, to území, které je tam tak jaksi nevzhledné nás trápí a chtěli bychom ho dostat do vlastnictví a udělat s tím něco smyslu plného.
Mluvčí 24: Samozřejmě dalo by se ještě diskutovat o tom, jestli ten tvar po zemku nějak neudělat symetričtější, jestli tam nevytvořit nějakou jinou logiku.
Mluvčí 24: My jsme si vyprosili od sousedů zhruba tři a půl metru takový pruh,
Mluvčí 24: který nám půjčili a kdyby jste vy rozhodli, že jednou třeba ten projekt, který tehdá pan architekt Kant Kaut měl v záměru tedy spustit, včetně z přístupnění toho parku z poštovní ulice, v desetletní se nic neděje,
Mluvčí 24: Vy jste možná viděli na tom předchozím obrázku, že už před těmi deseti lety rozhodla rada zastupitelstvu ten záměr zveřejnit, převést.
Mluvčí 24: Nestalo se, neděje se vůbec nic a bohužel ta budova a to území je takové, jak ho vidíte.
Mluvčí 24: Takže jestli vás můžu poprosit o kladné stanovisko, budeme za to rádi.
Mluvčí 24: Děkuju.
Mluvčí 15: Taky děkuju.
Mluvčí 15: Zeptám se zastupitelů, zda-li se k tomu budou chtějí vyjádřit.
Mluvčí 15: Nikdo se nehlásí k diskuzi, takže, jo, pan Horáček, prosím.
Mluvčí 11: Dobrého poledne.
Mluvčí 11: Já teda jsem pro prodej toho pozemku, protože nevím, jak by mohl takovýhle kousíček kousíček pozemku ohrozit tu centrální zónu.
Mluvčí 11: Vždycky se to dá tomuto kousku vyhnout, kdyby tam byl nějaký další záměr od města.
Mluvčí 11: Takže já navrhuju, aby se nejdříve hlasoval o prodeji toho pozemku nebo záměru převést.
Mluvčí 15: Takže děkuju.
Mluvčí 15: Ještě někdo ze zastupitelů?
Mluvčí 15: Pani Křížova?
Mluvčí 22: Podpořím návrh pana Horáčka, protože vzhledem k tomu, kolik investovali času a financí do zvalebení nebo do zkrášlení toho domu, tak si zaslouží, aby dostali i možnost si tam upravit to okolí.
Mluvčí 22: Takže i přes ty argumenty, které tady zazněly ze strany pana Beránka, tak bych byla taky pro, aby se pozomek zveřejnil prodeji případnému.
Mluvčí 15: Takže děkuju.
Mluvčí 15: Ještě někdo za vstupitelů?
Mluvčí 15: Mě taky ty fotky přesvědčili, když jsem je viděl.
Mluvčí 15: Takže nikdo nehlásí k diskuzi, takže poprosím.
Mluvčí 15: Návrhou komisy.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr převést část pozemkové parcelí číslo 2563 lomeno 4 v katastrální muzemi Wandsdorf dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 14 zastupitelů bylo pro, zdrželi se 4, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 03: Dále se předkládá návrh na prodej pozemkové parcely 966-1, pozemkové parcely číslo 966-3, pozemkové parcely číslo 966-4.
Mluvčí 03: Žádatelkou o tyto pozemky je paní Jana Nováková, která žádá o tyto pozemky z důvodu využití
Mluvčí 03: pozemku u okolí její stavby, garáže na pozemku 966 lm 2 a dále žádá z důvodu záměrů výstavby rodinného domu na těchto pozemcích.
Mluvčí 03: Hrada města rozhodla nezvěřenit záměr převézt z důvodu zhrazení těchto pozemků do ploch plnících funkci lesa a v územním plánu
Mluvčí 03: Je tento pozomek veden jako lesní pozomek.
Mluvčí 03: Nový územní plán neřeší tento pozomek jako tak, jak je o ní požádáno do ploch bydlení.
Mluvčí 03: Z tohoto důvodu Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převézt.
Mluvčí 15: Takže děkuju, zeptám se o zastupitelstva.
Mluvčí 15: Tak zastupitelé, prosím návrhovou komisii.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést pozemkovou parcelu číslo 966 lomeno 1, pozemkovou parcelu číslo 966 lomeno 3 a pozemkovou parcelu číslo 966 lomeno 4 v katastrálním muzemí Vansdorf vedle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 17 zastupitel bo pro nehlasoval jeden, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 03: Tahle se předkládá návrh na ozavření smlouvy o budoucí smlouvě a o smlouvě o zřízení služebnosti Něženské sítě v souvislosti se vstupem do tělesa komunikace v důsledku realizace stavby, která se nazývá kamerový bod Kaufland.
Mluvčí 03: Je to propoj z ulice 5. května na pylon
Mluvčí 03: parkoviště Kauflandu.
Mluvčí 03: Tento kamerový bod je požadován již dlouhodobě vedení města, městskou policií, aby bylo kamerově snímáno i okolí obchodního domu Kaufland, parkoviště, přístupové komunikace do Wandsdorfu.
Mluvčí 03: je potřeba investiční akcí zajistit propojení.
Mluvčí 03: Propojení právě se řeší chráníčkami v ulici 5. května.
Mluvčí 03: Ulica 5. května je ve vlastníctví Ústeckého kraje, to je zde potřeba zřídit věcné břemeno a jelikož vystupujeme v tomto případě jako oprávněný z věcného břemene, tak to je příslušnost zastupitelstva města.
Mluvčí 23: Děkuji, takže dávám slovo.
Mluvčí 23: Má nějakou připomínku někdo z veřejnosti?
Mluvčí 23: Není tomu tak?
Mluvčí 23: Někdo z zastupitelů?
Mluvčí 23: Ani tak tomu není, tak prosím návrhou komisy.
Mluvčí 23: Obě usnecení, jo?
Mluvčí 23: Dobře.
Mluvčí 10: Tak já to asi přečtu celý, tohle to už ne...
Mluvčí 10: Nebo ne.
Mluvčí 10: Takže zastupitelstvo město rozhodlo schválit smlouvu číslo hřímská 6 lomeno 1102 lomeno 2020 lomeno DC o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inž.
Mluvčí 10: sítě spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení kamerový bod Kaufland
Mluvčí 10: Propoj z ulice 5.5. na Vansdorf.
Mluvčí 10: Dále.
Mluvčí 10: Věcné přeměno bude zřízeno za jednorázou úhradu v částce 4000 Kč.
Mluvčí 10: A dále.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy číslo Římská 6 lm 11 02 lm 2020 lm dc o budoucí smlouvy o zřízení služebnosti Inženérské sítě s podčivejících v právu stropět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zřízení kamerový.kaufland, propois ulice 5.5.
Mluvčí 10: Vanzdorf včetně jeho součástí.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat?
Mluvčí 15: Všech 18 zastupníků bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bot.
Mluvčí 03: Dalším budeme také návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženské sítě k důsledku realizace stavby veřejné osvětlení v ulice Bratislavská, Tajchmanová nebo Městská.
Mluvčí 03: Takže v rámci zase řízení projektového a přípravě této stavby je potřeba s řízeným protlakem vest vedení veřejné osvětlení pod bezejmeným tokem ve vlastnictví pohodí ohře.
Mluvčí 03: A proto se předkládá návrh na uzavření smlouvy o smlouve budoucího zřízení služebnosti Inženické sítě, kde zase město vystupuje jako oprávnění z věcného břemene umístit naše vedení do jejich pozemku.
Mluvčí 15: Takže děkuju.
Mluvčí 15: Zeptám se hostu zastupitelstva, pak zastupitelů, takže prosím návrh o komis.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti Inženérské sítě spočívajících v právu strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení veřejné osvětlení ulice Bratislavská, Tajchmanova a Novoměstská ve Vanzdorfu.
Mluvčí 10: Služebnost se zřizuje úpletně za jednorázovou úhradu ve výši 600 Kč.
Mluvčí 10: A dále, zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti Inžinierské sítě, spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení
Mluvčí 10: Veřejné osvětlení ulice Bratislavská, Tajchmanová a Novoměstská ve Vanzdorfu včetněho součástí dle předloženého návrhu.
Mluvčí 14: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Všech 18 zastupitev bylo proto, že návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 03: Tak další bot je bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím.
Mluvčí 03: Vyměnovaný majetek dle předlohy se předkládá Materské škole Křížíková, Nemocnici Karlova a Základní škole Východní, jakožto příspěvkovým organizacím města.
Mluvčí 03: A jestliže ten majetek byl pořízen, tak se jim předává k hospodaření rozhodnutím zastupitelstva.
Mluvčí 15: Děkuji, zeptám se hostů a k zastupitelů a potom náborovou komisii.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření uvedeným příspěvkovým organizacím města dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat?
Mluvčí 15: Osmna zastupy to bylo proto, že návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím, další bod.
Mluvčí 03: Tak, to je poslední bod asi z mý strany, takže pokusím se 50. první bod stručně předložit.
Mluvčí 03: Jedná se uzavření darovací smlouvy ze společností Lidl.
Mluvčí 03: V ulici Karoliny Světlé město do dlouhodobě řeší problém s parkováním osobních vozidel.
Mluvčí 03: Společnost Tiddle se rozhodla v letošním roce realizovat záborový systém.
Mluvčí 03: V letošním nebo příštím.
Mluvčí 03: Projektová dokumentace již je před schválením.
Mluvčí 03: Znamená to, že dojde k výraznému omezení parkování na parkovišti společnosti Lidl pro lidi nebo pro obyvatele, kteří ji nenakupují.
Mluvčí 03: Jelikož se teda jedná o nějaké umístění dopravního značení, tak příslušní sluneční správní úřad, což je městský úřad Vansdorfu, se snažil dlouhodobě s Lidlem komunikovat tak, aby
Mluvčí 03: se závodový systém neosazoval.
Mluvčí 03: Z důvodu, že jsme si vědomi, že při osazení závodového systému bude řada lidí mít zhoršenou možnost zaparkování před vlastním bytem nebo vanilovým domem.
Mluvčí 03: Z toho důvodu jsme se obrátili na společnost Lidl a řešili, jak tuto situaci vyřešit.
Mluvčí 03: ke spokojenosti co největšího množství obyvatel.
Mluvčí 03: Společnost Lidl nabídla městu finanční kompenzaci za vybudování parkovací plochy s tím, že finanční prostředky budou věnovány na výstavbu parkoviště v těsné blízkosti prodejny.
Mluvčí 03: Společnost Lidl předložila nějaký návrh finanční kompenzace.
Mluvčí 03: Po dlouhých jednáních bylo rozhodnuto, že společnost Lidl uhradí náklady, které město Wonsdorf spočítalo s vybudováním
Mluvčí 03: Parkoviště by mělo stát cca 3 miliony korun a společnost Lidl tuto částku věnuje.
Mluvčí 03: Parkoviště by mělo stát mezi panelovými domy ČP 3022 a 3021, což jsou ty dva věžáky.
Mluvčí 03: kruháče přímo naproti vězdu z ulice Karoliny Světlé do parkoviště nebo na parkoviště prodejny.
Mluvčí 03: Vybudováním tohoto parkoviště by mělo dodít k rozšíření parkovacích míst na počet 29.
Mluvčí 03: Byl zde problém s stavebním řízením, kdy družstvo Průkopník jako vlastník vedlejšího panelového domu nebo vedlejších panelových domů s tímto parkovištěm nesouhlasilo, nesouhlasí
Mluvčí 03: byla podána i petice, která měla znít na odpor nebo protest proti vybudování tohoto parkoviště.
Mluvčí 03: Výsledky této petice, které jsme důsledně teda zkoumali, jsou nejdoznačné, což teda ve své závěrečné správě k této petici potrdilo i družstvo Průkopník.
Mluvčí 03: V současné době se čeká na nabití právní moci stavebního povolení na toto parkoviště.
Mluvčí 03: Bytové družstvo Průkopník se již ve stavebním řízení neodvolalo.
Mluvčí 03: Rada města doporučila svým uskonštením vzadne 12.11. pověřit starostu města podpisem nerovací smlouvy, nebo doporučila zastupitelstvu města pověřit starostu.
Mluvčí 15: Že děkuju.
Mluvčí 15: Zeptám se hostů zastupitelstva.
Mluvčí 15: Tak zastupitele k tomuto bodu.
Mluvčí 15: S technickou pan doktor Jára.
Mluvčí 00: Dobrý odpoledne, možná, že jsem se přihlásil na špatném puntíku, ale já jsem jenom chtěl připomenout,
Mluvčí 00: Nevím, jestli si to pamatuju dobře, ale myslím, že to bylo právě u skupiny Lidl, který když začal stavět v téhle okolitě předpaneláky,
Mluvčí 00: tak snad bylo někde i smluvně dáno, že umožní i nadále parkovat těm občanům, kteří tam parkovali předtím a to parkoviště bude pro ně moc být vyhrazeno.
Mluvčí 00: Samozřejmě chápu, že tehdy nebyl tak výzoký počet osobních automobilů,
Mluvčí 00: To je jedna věc, když jsem tam občas šel, tak jsem si všiml taky některých jednoho nebo dvou vozů, které tam jsou zaparkovány dlouho a otázka, jestli tam vůbec, jak si mají co dělat, protože mají prázdné pneumatiky, takže třeba řešit tuto věc, ale přihlásil jsem se hlavně proto, že by bylo možná dobré podívat se do té staré smlouvy, jak to bylo formulováno.
Mluvčí 00: Děkuju.
Mluvčí 14: Děkuju, paní Lanková.
Mluvčí 16: Já chci jenom říct, že tenhle návrh podpořím, z jednou prostýho důvodu.
Mluvčí 16: Chápu obyvatele, kteří bydlí na tom sídlišti, konkrétně v těch dvou panalancích, ale myslím si, že určitě i oni mají auta a teďka ten problém neřeší, protože stále můžou parkovat na tom parkovišti u Lidlu.
Mluvčí 16: ale myslím si a jsem přesvědčena o tom, že až se to parkoviště zavře, to parkoviště u Lidlu, tak najednou vznikne problém, kde vlastně parkovat.
Mluvčí 16: A myslím si, že nebude trvat dlouho, než budeme poslouchat nášky, že prostě lidi z toho sídliště nemají kde parkovat.
Mluvčí 16: Takže z tohohle důvodu já určitě podpořím.
Mluvčí 14: Děkuju.
Mluvčí 14: Pani Křížova.
Mluvčí 22: Podpořím taky tento návrh, i když to úplně ideální řešení není, ale tímhletím územím projíždím každé ráno do práce a z práce, je to tam zoufalé a v podstatě je to daň za tu životní úroveň, kterou si dneska mohou lidé dopřát, že mají ne jeden vůz, ale mají dva i tři vozy v jedné rodině a těch míst je tam fakt nedostatek, takže i s vybudováním toho parkojiště mezi paneláky
Mluvčí 22: a cítím to, že to fakt není úplně ideální, tak přesto to podpořím a i s tímhletím parkovištěm tam i nadále ta nedostatečnost těch parkovacích míst bude a velice kvituji ten 3 milionový finanční dar, který Lidl Městu dá, je to na druhou stranu z jejich strany velmi velkorysá nabídka.
Mluvčí 15: Děkuju s technickou, pan Šmíd.
Mluvčí 10: Já se budu opakovat.
Mluvčí 10: Kdyby tam ten Lidl nebyl, tak je tam dostatek parkovacích míst.
Mluvčí 10: A díky tomu, že máme takový blahobyt, že skutečně dneska si do toho obchodu může dojet téměř každej a někdo i více vozy, tak si myslím, že není nutné, aby byly takovýhle obchodáky pod okny, balkónů a tak dále.
Mluvčí 10: A to už jsem tady bych zase vařil z vody, jo?
Mluvčí 10: Takže děkuji.
Mluvčí 15: Takže děkuju, už nikdo se nehalá si ze zastupitelů, takže poprosím návrhovou komis.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem darovací smlouvy mezi společnosti Lidl Holding SRO a městem Vanzdorf.
Mluvčí 10: Touto smlouvou město Vanzdorf přijímá dár ve výši 3 miliony korun
Mluvčí 10: na vybudování nových parkovacích míst v ulici Karoliny Světlé v katastrálním území Vansdorf.
Mluvčí 15: Tak můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 16 zastupitelů bylo, prozdrželi se 2, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Takže děkuju panu inž.
Mluvčí 03: Beránkovi.
Mluvčí 15: Po tom obsáhlém bodu teď vyhlašu přestávku 10 minut, takže sejdeme se půl šesté za 10 minut.
Mluvčí 15: Děkuju.
Mluvčí 15: Tak poprosím zastupitelé, aby se vrátili na sva místa.
Mluvčí 15: Tak naše přestávka už skončila, pojďte
Mluvčí 15: Pojďme kovit na spí.
Mluvčí 15: Tak a budem pokačovat v jednání.
Mluvčí 15: Tak další bod je bod číslo dvě a jsou to zprávy výboru zastupitelstva města.
Mluvčí 15: Zeptám se, zdali je nějaká zpráva výboru
Mluvčí 15: Koukám, že není, ale hlásí se paní Lanková o diskuze.
Mluvčí 16: Já za finanční výbor my jsme měli první schůzy po tom novém zvolení, měli jsme to spíš takové, že jsme se známili navzájem, dali jsme si pár takových nějakých rad a postřehů a myslím, že teď se budeme spíš soustředit na připravující se rozpočet města.
Mluvčí 16: a pak třeba budeme něco k tomu mít.
Mluvčí 15: Děkuju.
Mluvčí 15: Pan Moravec.
Mluvčí 13: Obdobně jako finanční výbor měli jsme jednu fúzi, výbor pro odpady.
Mluvčí 13: Dali jsme si úkoly, úkoly jsme podle deklarace členů výboru splnili, akorát se nám druhá schůzka nepodařila kvůli nemoci, kvůli karanténě.
Mluvčí 13: kde vlastně první nějaký výstup bychom chtěli, řekněme, během příštího týdne nejpozději, ten první výstup prostě deklarovat a předat potom na vědomí potom zastupitelstvu.
Mluvčí 13: Zatím žádné usnesení nemáme, ale zkouska proběhla, úkoly máme, je nejdá dohromady do nějakého výstupu.
Mluvčí 15: Tak jo, děkuji za informace.
Mluvčí 15: Takže přijdeme k bodu číslo 301.
Mluvčí 15: A to je koncepce podpory sportu ve městě překlada paní místostarostka, takže poprosím.
Mluvčí 22: Děkuji za slovo.
Mluvčí 22: Takže předkládám aktualizaci koncepce podpory sportu ve městě Vansdorf, která by měla platit od 1.1.2021.
Mluvčí 22: Koncepce je zde už 11 let, od roku 2010.
Mluvčí 22: Nyní dochází v podstatě ke třetí variantě, takže už po druhé se mění a mění se nebo navrhuje se ta změna
Mluvčí 22: v jednom bodě a to v bodě, kdy mohou o podporu sportu žádat i organizace, které nemají sídlo ve městě Vansdorf, na území města Vansdorf.
Mluvčí 22: Další zásady pro přidělení podpory sportu zůstaly neměné, maximální částka 4000 na jednoho člena do 19 let s trvalým pobytem ve Vansdorfu, potom ta 50% základna zůstává
Mluvčí 22: Zůstává podpora i členů sportovních oddílů z ORP, čili z té oblasti těch spádových měst, které přináleží Vansdorfu.
Mluvčí 22: A to je asi z mé strany všechno.
Mluvčí 22: Téhleté aktualizaci se velké části nebo převážně věnoval kolega Šišulák, takže pokud by i on chtěl doplnit informaci, může a tímhle bych skončila svůj návrh.
Mluvčí 15: Takže děkuju, otevírám diskuzi hostu zastupitelstva.
Mluvčí 15: tak otevírám teďko diskuzi zastupitelů.
Mluvčí 15: Hlásí se pan Horáček, prosím.
Mluvčí 11: Takže já podporu samozřejmě koncepci podpory sportu, protože sport je pro mládež prevence proti patologickým jevům, takže čím víc nám bude dětí a mládeže sportovat, tím méně s nimi budeme mít problému v těchto rizikových oblastech.
Mluvčí 11: Nicméně,
Mluvčí 11: Vanzdorf nebo oddíly ve Vanzdorfu mají často problém s naplnění dětma nebo dorostencema v určitých týmových sportech, kdy musí doplňovat tyto týmy žáci nebo dorostenci z jiných sportů.
Mluvčí 11: z jiných míst, ať už je to teda z ORPčka, nebo ze Šlukovského výběžku, ale dokonce i třeba z Dičína, nebo třeba tady z okolí Novýho boru, případně České lípy.
Mluvčí 11: Takže já bych dal, nebo chtěl dát poznujací návrh,
Mluvčí 11: a to tak, že v té žádosti, to znamená příroze číslo dva, kde se teda mluví o tom, kdo může žádat, tak tam bych chtěl opravit tu větu, že na jednoho člena do devatenácti let
Mluvčí 11: ne s trvalým pobytem v Vanzorfu, nebo se správní úvodu obce, ale s pobytem v Čorl.
Mluvčí 11: A dále bych chtěl doplnit, protože chceme podporovat vlastně 100% vlastního firmu Regie, která se stará o naše sportoviště, tak aby zároveň ty příjemci dotace utráceli tuto dotaci právě za ty naše sportoviště.
Mluvčí 11: To znamená povinnost ještě příjemce dotace
Mluvčí 11: je účel je využít 80% dotace na sportovištích ve Lanzdorfu.
Mluvčí 15: Děkuju, je to pozvěnívací návrh.
Mluvčí 15: Chce ještě někdo k tomu diskutovat?
Mluvčí 15: Pani Křížova, prosím.
Mluvčí 22: Jestli jsem někoho nepředběhla.
Mluvčí 22: Ten pozměňovací návrh, dobře, byl tady předložen, nejsem úplně pro něj, protože v současné době ta podpora je skutečně velká a nemyslím si, že těch pár lidí, kteří sem dojíždějí, ať to je mládež nebo dorost, udělá nějaký velký balík peněz, takže třeba by se nejednalo o velkou částku,
Mluvčí 22: Nicméně se obávám, aby nedošlo ke zneužití tohohle pravidla a aby se nám sem nezačali hlásit a aby se záměrně sem nenabírali členové, kteří pak by ve finále ani tady nesportovali, takže na to bych dávala velký pozor na zneužití.
Mluvčí 22: Pak bych chtěla říct, že v letošním roce oddíly stoprocentně ušetřily finanční prostředky, které obdržely na tento rok 2020 na nájmy a s těmito prostředky budou moc nakládat i v příštím roce.
Mluvčí 22: a nejsem pro zvyšování vlastně té maximální částky, ještě k tomu se dostanu, nebo takhle, tak nejdřív začnu tím, že ono dojde k navýšení celkové částky té alokace na tu koncepci.
Mluvčí 22: Pro tento rok byla alokace 1 500 000, využilo se, rozdalo se 1 300 000.
Mluvčí 22: Vzhledem k tomu, že do koncepce pro příští rok spadnou i fotbalisti, tak se ta alokace zvýší právě na malé fotbalisty o ± 400-450 tisíc, takže z 1 500 000 půjdeme na 1 800 000, to tak vidím.
Mluvčí 22: při projednávání rozpočtu, tím kdyby se ty nůžky ještě odevřely, tak aby jsme šli pomalu na, bych řekla třeba na 2 miliony.
Mluvčí 22: A vemte si, že příští rok, co se příjmu týče doměstské pokladny, bude zajímavý.
Mluvčí 22: Vzhledem k tomu, co se teď děje s covidem, jak došlo už letos na propad příjmu díky úhradám spojených s covidem, dojde určitě na snížení rozpočtového určení daní, to teď je v médiích každý den.
Mluvčí 22: A měli bychom také pamatovat na to, že máme spoustu rozjetých projektů ve městě, které se musí předfinancovat z velké části.
Mluvčí 22: příští rok a taky bychom neměli zapomínat na eventuelní vracení pokut, které se vybíraly v předchozích letech, pořád se čeká a na rozhodnutí soudů, kasační stižnosti byly podané a je tady opravdu velké riziko toho, že se budou muset peníze vracet a nemalé peníze, takže za sebe bych
Mluvčí 22: chtěla říct, že bychom měli zvažovat především ten rozpočet jako v celku a neměli bychom ho zbytečně navyšovat v těch položkách, kde to není mandatorní, kde to není vyloženě nutné, kde to není ta nutnost nebo ta potřeba, povinnost města financovat určité
Mluvčí 22: Pěci.
Mluvčí 22: Děkuji.
Mluvčí 15: Taky děkuji.
Mluvčí 15: Další se hlásí do diskuze pan Musílek.
Mluvčí 05: Dobré odpoledne.
Mluvčí 05: Já mám takový trošku kompromisní pozměňovací návrh.
Mluvčí 05: Stotožňuji se s tím, co řekla paní Křížová a s tím, co říkal pan Horáček.
Mluvčí 05: Dlouho jsme o tom diskutovali, vlastně jak podpořit Tumáreš, jak podpořit oddíly.
Mluvčí 05: a ukázalo se, že tedy oddíly, aby mohly hrát kolektivní sporty, třeba někdy nemají dost mladých sportovců, tak Kávek byl pro, aby město Vansdorf podpořilo i sportovce, kteří nemají trvéle bydliště v ORP Vansdorf nebo ve městě Vansdorf.
Mluvčí 05: Ale, jak jsem řekl kompromisně, bych byl pro poloviční částku, než má mládež bydlící ve Vansdorfu a v ORP Vansdorfu.
Mluvčí 05: Tedy 50% z té částky, která se dává těm, kteří žijí zde.
Mluvčí 14: Takže děkuju.
Mluvčí 14: Pani Lanková.
Mluvčí 16: Já už nechci opakovat většinu toho, co řekla paní Křížová, ale za sebe bych chtěla říct jednu věc.
Mluvčí 16: Je tady opravdu ta krize, jakási, pro tenhle rok.
Mluvčí 16: Já si myslím, že by to mělo zůstat tak, jak to bylo v původním znění, protože, jak už bylo řečeno, jsou tady velké investice, může se stát s tím příjmem, který přijde do městské pokladny, můžeme mít velké problémy.
Mluvčí 16: A je to spíš z opatrnosti.
Mluvčí 16: Můžeme třeba za rok uvidíme, jak to budeme zvládat a zkusit to za rok, třeba tuhletu změnu, ale teď v žádném případě do takovýchto riskantních věcí nešla.
Mluvčí 14: Děkuju.
Mluvčí 14: Prosím, pan Čapek.
Mluvčí 06: Děkuju všem předřečníkům, myslím, že tady zaznělo hodně věcí, hodně z věcí z nich je pravda, nicméně s některými úplně nesouhlasím.
Mluvčí 06: První věci je, co se týče rozpočtu, nemyslím si, že částka v řádu promělých z celého rozpočtu města by byla proměstou ohrožující.
Mluvčí 06: A dvě, co se týče diskuze, podpory dětí našich a jejich sportování, tak jsem vždycky pro a musíme se uvědomit, že ve chvíli, kdy znevýhodněme skupinu těch, který doplňují ty jednotlivý oddíly, tak si myslím, že to určitě dětem, byť nejsou vanzorovští, taky není fér.
Mluvčí 06: Neomrzl abych se opravdu jenom na tou území Vansdorfu, protože se nám to potom může vymstít v tom, že ty týmy dohromady ani nedáme.
Mluvčí 06: Tak tolik ode mě.
Mluvčí 15: Děkuju, prosím pana Suchardu.
Mluvčí 23: Dobrý večer, já jsem se jenom chtěl zeptat, já jsem chtěl navrhnout to, co navrhnul Martin Mustílek, takže k němu bych se určitě přiklonil, chtěl jsem se jenom zeptat právě navrhovatelů, jestli by to byl nějaký problém, kdyby opravdu, mně by to přišlo takový, říkám nejsem sportovec, nepodílel jsem se na té koncepci, tak do toho nechci moc zasahovat, ale jestli by to, dneska jsme se tak docela
Mluvčí 23: v pohodě ve všem kompromistě sešli, jestli třeba by to nebyl teda ten kompromis, to znamená městské děti a děti jsou RPčká 100%
Mluvčí 23: děti mimo ORPčko 50%.
Mluvčí 23: Já jsem od pondělka, jak jsme se sešli právě na úřadě, tak jsem trošku googlila, zjistil jsem, že spíš převažují v České republice města, která to opravdu omezují pouze na to město, to znamená nemají tam třeba ani to ORPčko.
Mluvčí 23: Myslím si, že u nás právě ta jako výhoda je v tom, že podporujeme i ty ORPčkovi děti, i když samozřejmě vím, že to naše území toho ORPčka není až tak velký
Mluvčí 23: A tak jsem se jenom chtěl zeptat právě navrhovatelů, jestli by to byl nějaký problém, a jestli by to třeba způsobil nějaký ekonomický nebo případně organizační problém, protože je mi jasný, že některé děti, to jsem se samozřejmě ptal, dojíždějí opravdu z toho, tak jenom opravdu žádný, není se jí paví, jenom spíš faktickou odpověď.
Mluvčí 23: Děkuju, pan Riedl, zahlásím.
Mluvčí 21: Já bych k tomu chtěl jenom třikrátké poznánky.
Mluvčí 21: Udělat kompromis, no samozřejmě je to možné.
Mluvčí 21: Lepší, jak se říká, zhrstí jak hloub na střeště.
Mluvčí 21: Nicméně, zdá se mi to diskrimináční.
Mluvčí 21: Ty dětské psy jsou všechny stejný, všechny stejný, mají nároky.
Mluvčí 21: A navíc, třeba tento rodiček, který ze Šluknova nebo z Žižikova pouštějí sem třeba na basket kluka, také to stojí doprava, tak dále mají s tím velký výdaje.
Mluvčí 21: Ještě teď musí zaplatit členský příspěvek.
Mluvčí 21: a my vlastně řekneme, a my vám nic nedáme.
Mluvčí 21: Zdá se mi to takový hlupý, že jo?
Mluvčí 21: Dvahá poznámka.
Mluvčí 21: Víte, máte, asi pan Suherda má pravdu, že většina měst si hraje především na podporu svých dětí, ale zase vemte to, zasadte vlastně vanzru do celého šluknůvského výběžku.
Mluvčí 21: My říkáme, že jsme nějaká, nejenom spádová oblast, ale taková, nějaký takový stup do toho šluknůvského výběžku, vlastně máme to
Mluvčí 21: My bychom měli skutečně být takový mnovčí, takový ty lídři ve šugunský výběžku.
Mluvčí 21: A z tohle toho pohledu si myslím, že by stálo za to, abychom skutečně to gesto učitěm cízim udělali.
Mluvčí 21: A třetí poznámka, jsme hrdý na to, Vansdor, že tady máme střední školy a máme jich tady hodně.
Mluvčí 21: ale spousta těch kluků, který vlastně na těch středních školách studujou, jsou vlastně, holek, pardon, taky samozřejmě, jsou zdál, tady vlastně máme dokonce i internáty jejich, a tyhle ty děcka, který by rádi sportovali, tak vlastně už z tohoto pohledu, když to zjednuším, taky vlastně z toho vyšakujeme, nebo dáváme jim horší podmínky, jak v Vansdorfským děckám, přitom vlastně oni jsou na půl Vansdorfský, my dokonce chceme, aby po škole tady zůstali.
Mluvčí 21: Takže já bych prosil zvažme to, pokud jde o ten rozpočet, co říká paní Křížová, já souhlasím tady s Marianem, tak je to já nevím, jedno proměle, nebo kolik to je, třistatisíc korun, kdybychom to navýšili to skutečně, tak nepostavíme dva metry chodníku, nebo já nevím, deset metrů chodníku a máme to doma, ale skutečně já si myslím, že to a péče o sportování mládeže, že je to vynavit jedno z priory, takže já doporučuji, abychom ten návrh přijali a samozřejmě já osobně ho s vám podpořím, děkuju.
Mluvčí 23: Děkuji
Mluvčí 07: Že děkuju, hlásí se pan Šišulák.
Mluvčí 07: Dobré, odpoledne dámy a pánové, já bych jenom k tomu padlo, tady toho hodně s většinou věcí souhlasím, i s těmi návrhy pozděňovacími, akorát jen s jednou výjimkou, a to s tou vázaností příspěvku 80% nájmu v regii.
Mluvčí 07: Mohlo by to být diskriminační pro určité sporty, které
Mluvčí 07: využívají sportoviště neměstské, například Sokolovnu, nebo například sportoviště, které je na vlastní město.
Mluvčí 07: Takže tohleto já bych rozhodně nepodpořil a rozmyslel bych si to a ještě bych to z toho návrhu odejmul.
Mluvčí 07: Jinak jestli 50% nebo 100% odpořit,
Mluvčí 07: sportovce mimo ORP a mimo Vansdorf, tak to je v podstatě jedno, samozřejmě bylo by fajn, kdyby ta částka byla vyšší, ale s ohledem na rozpočet bych byl pro to kompromisní řešení.
Mluvčí 07: Ale ještě jenom připomínám, nevázel bych tu částku nebo tu dotaci na to, že ji musí projev investovat nebo využít 80% v městských sportovištích.
Mluvčí 07: Děkuji.
Mluvčí 14: Děkuji, paní Křížová.
Mluvčí 22: Už mám jenom dvě věci.
Mluvčí 22: Měla jsem tady poznámku právě k těm 80% financí, které by měly jít do sportoviští regie.
Mluvčí 22: Chtěla jsem se zeptat, jak by se vymáhala případná sankce nebo vratka těch peněz, pokud by to ve finále při zúčtování nebylo splněno.
Mluvčí 22: Čili taky se přikláním k tomu, aby tenhle ten návrh, i když mu rozumím, a v podstatě osobně bych ho pro tu regie rozumím tomu a regie skutečně je závislá na tom, jak ty pronájmy jsou využívané.
Mluvčí 22: Ale chci říct stejně jako Honza, ty cheerleaders, ty cheersky, nevyužívají sportoviště, regie, šachisti také ne, asi bych ještě našla další oddíly, kteří v koncepci jsou podporované.
Mluvčí 22: Tak to je jedna věc, tenhle ten bod taky, teda jako by z technického důvodu nemohou podpořit,
Mluvčí 22: A pak bych ještě chtěla jenom uvést na pravou míru, jak ten příspěvek probíhá.
Mluvčí 22: To není, že město dá na žáka, na dorostence, na juniora tři tisíce a to dítě nebo ten rodič, že je má v ruce, má je ten oddíl jako celek, jako celkovou částku a vlastně každý měsíc potom za všechny ty oddíly, ať malé nebo velké, skoro dospělácké, platí ty nájmy, jako by unblock, na jednu fakturu.
Mluvčí 22: Takže ono tam dojde vlastně k takovému vyprůměrování, že dobře, tak
Mluvčí 22: základny nebo ty oddíly s těmi mladšími, které mají tu základnu, převážně z 99% vansdorvských dětí dostávají vlastně tak mají ten příspěvek na tenhle ten oddíl maximální a pak jsou ty oddíly těch starších, kam teda dojíždí, i pár těch přespolných a nikdo po nich vlastně nechce víc peněz, oni tam jsou zařazeni do toho oddílu stejně jako ty naši vansdorvští
Mluvčí 22: a ten nájem se zaplatí, ať dostane příspěvěk nebo nedostane.
Mluvčí 22: Takže je to v těch celkových financích na ten jeden sport.
Mluvčí 22: Není to tak, že tenhle přijede a my jsme na něj nedali ty dva tisíce a on sem jede z toho Jiříkova, takhle to nefunguje.
Mluvčí 14: Děkuju, poprosím pan Draský.
Mluvčí 02: Já bych chtěl k tomu dvě takový připomínky.
Mluvčí 02: V řešíme regii, víme to všichni a je otázku skutečně, jestli tam taxativně do těch pravidel dát jakousi výši, kolik teda musí na těch našich sportovištích utratit, protože
Mluvčí 02: se to těžko, to má pravdu paní místostarstka, že se to těžko bude hlídat, ale je to asi o jednání, myslím si, že by tam mělo být uvedeno nějaké číslo,
Mluvčí 02: a těm jednotlivým vedoucím odílů to vysvětlit, že by se měli snažit toho čísla držet, protože a poněvadž pokud by se ho nedrželi, tak z tou regii je problém a ty sportoviště a ty podmínky by se museli asi zhoršit, nebo asi by se zhoršili a asi by se to muselo řešit.
Mluvčí 02: Čili to je jeden aspekt, čili já bych nevypouštěl to číslo s tím, že souhlasím s tím, že je to těžko
Mluvčí 02: Těžko vyhodnotíme, ale jde nám o tu regii a jde nám o to, aby se do těch sportovišť ty prostředky dostaly.
Mluvčí 02: A druhá věc je s tím, jestli těm neoanzdravským platit stejnou výši jako v anzdravským.
Mluvčí 02: V podstatě pokud budeme platit těm neoanzdravským, přispívat těm neoanzdravským dětem a ty prostředky se dostanou do těch sportovišť, takže vlastně se nám svým způsobem vrátí, takže bych souhlasil s tím, že bych to
Mluvčí 02: nelimitoval, že bych jim dal polovinu, bych je neodlišoval, ty děti by se mohly cítit třeba i špatně, že teda dostanou jenom nižší příspěvek a že jsou nějakým způsobem, mohli by si to vyložit.
Mluvčí 02: Pochopitelně vím, že ty peníze jsou v kůpě.
Mluvčí 02: Tam bych to neřešil, to nechal bych ten návrh tak, jak byl podanej od pana Horáčka.
Mluvčí 07: Předěkuju, pan Šišolák.
Mluvčí 07: Já jenom musím zopakovat, že tenhle návrh nelze podpořit tak, jak byl teď podaný.
Mluvčí 07: Je potřeba to více promyslet, jak vázat teda tu nutnost pro investovat nebo pro využit dotací na městských sportovištích.
Mluvčí 07: Opravdu byt tady nastala situace, kdy to se stane pro některé oddíly diskriminační.
Mluvčí 07: Pouze na základě tohohletoho tvrzení.
Mluvčí 07: Taky si myslím, že v dnešní době sportoviště, městské sportoviště jsou využívány, jsou využívány v podstatě naplno, takže už není žádný další prostor pro to, aby z nich byl větší zisk díky tomu, že budeme stanovat toto pravidlo, toto nové pravidlo, že tam dáme.
Mluvčí 07: Myslím si, že díky tomu regia nepřijde na vyšší částky.
Mluvčí 07: Cesta si myslím spíš veda, že regia dá tržní ceny, ceny, které jsou v okolí běžné, nebo
Mluvčí 07: Tak standardní, to znamená vyšší než jsou teď a my jako město Vansdorf podpoříme sportovce tím, že zvýšíme například ten příspěvek, který je v tuto chvíli 4 000 na jednoho sportovce, pokud oddíl od něj vybere taky 4 000 a my budeme sledovat, okolik regia zvyšuje ceny sportovišť o 20, 30, 40 % a na základě toho budeme zvyšovat my ten příspěvek těm sportovcům.
Mluvčí 07: Toto si myslím, že je cesta, ale ne to, co tady padlo ve vašem návrhu.
Mluvčí 07: si zatím stojím.
Mluvčí 07: Děkuji.
Mluvčí 15: Děkuju, poprosím pana Novotu.
Mluvčí 25: Dobrý den, já bych chtěl ještě hovořit jménem sportovní komise, protože jsem členem už asi 8 let, takže o té koncepci více méně se bavíme velmi často, teďkonc ten návrh, který je tady předložen v té papírové formě, který předkládala paní Křížová, tak o tom jsme se bavili několik týdnů, řekněme, co je nouzovej stav, možná až třetřív, takže jsme došli k názoru, že teda uděláme jenom drobnou změnu,
Mluvčí 25: a když jsme se dozvěděli v ponídělí o tom pozměňovacím návrhu, tak jsem samozřejmě neváhal, kontaktoval jsem svoje kolegy a bavili jsme se docela košatě, byť jenom formou telefonu nebo e-mailu a vyplnulo z toho víceméně jedno, že samozřejmě Komise sportů vítá zájem o další zvyšování podpory
Mluvčí 25: Přesto právě vzhledem k té predikci a té rozpočtový nejistoty, která nás čeká příští rok, tak navrhuje spíš aspoň chvilku počkat, než se ukáže, jakým způsobem bude rozpočet města strádat v příštím roce a to právě podle toho zvážit jakoukoliv další podporu nebo rozšiřování podpory.
Mluvčí 25: Není proti komise, ale v tuhle chvilku doporučuje odložit rozhodnutí jakýkoliv další podpory, která je tady dneska nově předkládána a prostě počkat na to, co teprve bude a pak o tom dál jednat a udělat nějaký usnesení nebo rozhodnutí později.
Mluvčí 25: Děkuji.
Mluvčí 15: Taky děkuji, prosím, pan Horáček.
Mluvčí 11: Takže na základě této diskuze já předkládám další pozměnácí návrh, to znamená, tak jak jsem ho vyslovil v předchozím čase, tak vypouštím tu podmínku 80% použití dotace na sportoviště, které teda jsou evanzorfu v esprávě regie.
Mluvčí 11: Jinak ten pozměnácí návrh zůstává stejný.
Mluvčí 14: Takže děkuju, pan doktor Jára.
Mluvčí 00: Já jsem to tady poslouchal, já si myslím, že všechny názory jsou opodstatněné.
Mluvčí 00: Já bych se spíš zeptal, pokud bychom se bavili o nevarnozorských sportovcích, o kolik sportovců se jedná a jakou částku se jedná, jestli ji dokážeme interpolovat z těch minulých
Mluvčí 00: let, kde ty dětska sem jezdili, abysme vůbec věděli, o jaké částce se bavíme.
Mluvčí 00: Myslím si, jak pan Novota teďka řekl, že tu částku potom přehodnotit, určitě bysme s tím souhlasil, ze standu Hráčkem nemám problém s tím, aby ty dětska, nebo jak říkal pane Jiří Hrydarský, aby ty dětska nebyly diskriminováni, že někdo je vanzorský, někdo nevanzorskej, ale chtěl bych se zeptat, jestli můžete tady někdo odhadnout, o jakou částku se jedná,
Mluvčí 00: u těch mimovanzorských.
Mluvčí 00: To je dotaz teďka.
Mluvčí 15: Děkuji.
Mluvčí 15: Chce pan Novotaragot.
Mluvčí 25: Pardon, v podstatě jste mi nahrál, chtěl jsem zmínit, že ty počty nejsou přesné, protože to je novej pozměňovací návrh a samozřejmě nemáme úplně dokonalý přehled o přesném počtu dětí nebo mládeže, o které se jedná, takže
Mluvčí 25: Proto to radši chvilku ještě posečkat, odložit to rozhodnutí a spočítat, o kolik by se jednalo dětí, mládežníků, o jakou částku by se jednalo a pak dělat nějaké závěry právě i s ohledem na ten novej rozpočet, který ještě není stanovený.
Mluvčí 25: Takže za nás, za komisi, počkat.
Mluvčí 15: Děkuju, pan Horáček.
Mluvčí 11: No, v pondělí jsme měli takovou schůzku, kde jsme se o tom bavili a tam padla jednoznačně predikce těchto prostředků, že by to mohlo být kolem 300 tisíc, maximálně 400 tisíc, takže nevím, proč by jsme, jako samozřejmě můžeme si počkat, až se to nějakým způsobem vlastně vyvine ohledně přihlášek a tak dál, ale myslím, že 300 tisíc, jako opravdu rozpočet, jako je neohrozí.
Mluvčí 07: Děkuju, pan Šišulák.
Mluvčí 07: Já bych toto zhruba potvrdil a s tím, že je tady stále možnost to oddělení pro školostí, kulturu a sport na základě doporučení komise sportu ten příspěvek snížit a nedat ho v plné výši, takže pokud bychom se dostali do částek, které nemáme připravené v této rozpočtové kapitole nebo v této položce, tak prostě to předrazdělíme tak, aby to vyšlo.
Mluvčí 15: Děkuju, pan Draský.
Mluvčí 02: Já si myslím, že ta diskuze byla celkem věcná, doporučoval bych, abychom dneska ten bod neschvalovali, připravíme to na leden, spolu s rozpočtem, tam tyhle námitky, které tady padly, tak se přesní.
Mluvčí 15: Hláste se, neslyšíme.
Mluvčí 15: Pan Novota je přihlášený.
Mluvčí 25: Ještě z reagů na Honzu Šišuláka, toho se právě v Androvských oddíly strašně boje, když by ta alokovaná částka v rozpočtu na sport zůstala stejná, ale ten počet dětí by se navýšil o ty přespolní a snížil se ten příspěvek na místní, tak paradoxně vlastně jako utrpějí nejvíc ti naši, ty domácí, kteří mají
Mluvčí 25: většinovou základnu vanzorských dětí, a kdyby se jim snížil ten příspěvek.
Mluvčí 25: Byť ne, všichni samozřejmě využívají maximální částku 4000, to víme, ale ti, kteří využívají, tak by paradoxně se jim ten rozpočet snížil, protože by se ta částka rozplynula pro přespolní.
Mluvčí 25: To je jenom, proč ten důvod, proč to odložit tady obhajuji, protože není to připravená
Mluvčí 25: připravená, připravený návrh a pojďme se o tom dál bavit, takže souhlasím s panem Draským, schválil bych tady návrh, který je na papíře a všechno nový, bych prediskutoval ještě dál.
Mluvčí 25: Děkuju.
Mluvčí 15: Děkuju pan Horáček.
Mluvčí 11: Já teda nevím, dokdy přesně se mají dávat vlastně přihlášky o tuto dotaci, myslím, že to bylo na konci ledna, takže teoreticky na všechno nějaké rozhodnutí udělat musíme, protože jinak se to posune a ty oddíly budou ve větší nejistotě, než kdyby měly schváleno jakoukoliv věc, která se tady dneska přednáší.
Mluvčí 11: Takže určitě nechci ho dneska schválit.
Mluvčí 07: Děkuju, pan Šišulák.
Mluvčí 07: ty mimolanzorské.
Mluvčí 07: My tam máme v podstatě možnost rámci komise to upravovat tak, aby to bylo hodné a nedoplatili na to místní sportovci, místní odíly, takže opravdu tomhlecto bych já osobně problém neviděl.
Mluvčí 07: Viděl bych problém v tom, pokud by se komise sportu tomu pak nevěnovala tím žádostem a nezáujala pak nějaké stanovisko, které by tohleto eliminovalo, tuto obavu.
Mluvčí 14: Že děkuju paní Křížová.
Mluvčí 22: Tak jenom poslední věc, k těm termínům.
Mluvčí 22: Ono je dobře, aby ta koncepce byla schválena dnes, nyní, protože ty oddíly se musí připravit s tou přihláškou.
Mluvčí 22: Ono to není jednoduchá záležitost.
Mluvčí 22: Musí se udělat vlastně seznám, soupiska, vyučtování, dokládání.
Mluvčí 22: Dokladuje se vlastně ta vybraná částka od těch dětí, píše se seznám i s těmi adresami a tak dále.
Mluvčí 22: A má platit od prvního první.
Mluvčí 22: Takže nemáme už další prostor a určitě já podpořím předloženou koncepci.
Mluvčí 22: A souhlasím s panem Novotou, že pro změny tady prostor bude, ale řekněme se, ještě tak za rok, až opravdu uvidíme, jak na tom s těmi rozpočty, s tím rozpočtem jsme a s financemi do oddílu.
Mluvčí 14: Děkuju, pan Novota.
Mluvčí 25: Já taky ještě asi naposledy, tak ono to více méně padlo.
Mluvčí 25: Řeknu to jinak, když peníze budou, tak samozřejmě komise podpoří jakýkoliv návrh na zvyšování podpory sportu ve Vanzurfu, ale v tuhle chvilku nevíme, jestli peníze budou.
Mluvčí 25: A trošku nám přišlo jako by nemorální, když se patrně všude bude škrtat ve všech rezortach, který by se sportovcům mělo přidávat.
Mluvčí 25: Teď si trošku protiřečím, samozřejmě srdce mi bije sportem, ale
Mluvčí 25: Je tady nějaká lidská stránka, pokud budeme všude prostě dělat mínusy, tak přidávat ve sportu.
Mluvčí 25: Skrátím to.
Mluvčí 25: Když peníze budou, paráda, podpořme to a můžeme to dál rozšiřovat.
Mluvčí 25: V tuhle chvilku se nejedná o žádnou nejistotu, protože koncepce tady je.
Mluvčí 25: Dneska budeme jednat o jednom jediném návrohu, který možná tu koncepci ještě rozšíří a zase zvýší tu podporu sportu.
Mluvčí 25: A pokud tohle bude platit od 1. ledna 2021, tak není žádná nejistota.
Mluvčí 25: I tady koncepce.
Mluvčí 25: Takže tím bych to uzavřel.
Mluvčí 25: Neuzavřel.
Mluvčí 25: Pan Čapek.
Mluvčí 14: Pan Čapek, děkuji.
Mluvčí 06: Tak je jenom takovou drobnost ještě k těm financím.
Mluvčí 06: Všichni tady mluví o nějakých predikcích na příští rok.
Mluvčí 06: Já se přiznám, že jsem nějakou fundovanou predikci ještě neslyšel.
Mluvčí 06: Možná bych využil to, že tady máme vedouci Ekonomického odboru, aby nám sama řekla nějakou predikci nebo její názor na ten vývoj.
Mluvčí 06: To rozpočtu pro příští rok, prošlo města.
Mluvčí 15: poprosím paní vedouci, kterou rád představím, novou paní vedouci, chtěl jsem až k tomu dalšímu bodu, ale byla by zvána teď, takže paní inžinírka Jana Kocjánova, teď jsem přemešlen nad příjmením, omlouvám se, Rozena Pohludova.
Mluvčí 17: Dobrý den, ta predikce na příští rok je poměrně složitá, sami sledujete zprávy, sami sledujete vývoj, daněvé příjmy nám pravděpodobně klesnou, to jsme všichni sledovali teď veselou diskuzi, nicméně hovoří se o nějakých kompenzacích, co bude schváleno a co bude je opravdu obtížné v dnešní době stanovit.
Mluvčí 17: Samozřejmě vy v materiách máte už materiál nebo pravidla rozpočtového provizoria, kde ty přijmy určitým způsobem už jsou osekané.
Mluvčí 17: Ano, o část daňových přijmů určitě přijdeme.
Mluvčí 17: Jak velká část to bude, to je prozatím velmi těžké stanovit.
Mluvčí 17: To vám zkrátka teď neřeknu, je to opravdu věštění z křišťálové koule.
Mluvčí 17: Samo ministerstvo při poslední metodice, kterou má, tak předpokládá nárůst přijmů.
Mluvčí 17: Takže těžko říct, nárost to rozhodně nebude.
Mluvčí 17: Koncepce sportu rozhodně vám doporučuji schválit k dnešnímu dní z toho důvodu, aby vůbec bylo možno podat žádosti.
Mluvčí 17: O tom rozhodnutí, jestli navýšit nebo ne, navýšit příspěvek, ano, bude to dražší.
Mluvčí 17: Nicméně je to otázka priority, jakým chcete město dále směřovat.
Mluvčí 17: jestli finanční prostředky investujete do sportu, podpory sportu nebo do nějaké jiné oblasti.
Mluvčí 17: Zatím rozpočet na příští rok je ve fázi příprav, v pondělí teoreticky bude první tzv.
Mluvčí 17: kolečko, takže nejsem schopna teď odhadnout, jak se bude vyvíjet.
Mluvčí 14: Děkuju, pan Čapek.
Mluvčí 06: Já bych měl na vás ještě jenom doplňující otázku.
Mluvčí 06: Jak hodně si myslíte, že ovlivní rozpočet změna v rozsahu promile?
Mluvčí 06: Já si myslím, že moc ne, že?
Mluvčí 17: Já si myslím, že to je opravdu řečnická otázka, ale jak jsem říkala, ona je to otázka vašich priory.
Mluvčí 17: Jestli chcete směrovat rozpočet ke sportu, ke kultuře, k investicím, já nevím, v silnicích.
Mluvčí 15: Ke všemu chceme směřit.
Mluvčí 15: Tak děkuju.
Mluvčí 15: Tak už koukám, že nikdo není přihlášenej, tak budeme hlasovat.
Mluvčí 15: Tady padly návrhy, já jsem si napsal, že poslední návrh byl pana inž.
Mluvčí 15: Draskýho, který chtěl stáhnout na ten boc programu, zeb tam se zdali trva na tom.
Mluvčí 15: Ne.
Mluvčí 15: Takže je pan Horáček na řadě a ten přednesl usnesení.
Mluvčí 15: Poprosím, když tak, ať nám ještě řekne do mikrofonu jeho návrh.
Mluvčí 15: Paní Křížová, to nevím, jestli byl návrh.
Mluvčí 15: Já jsem tady.
Mluvčí 15: Pani Křižová řekla, že podpůr je návrh ten, který je, ale není to vysloveně návrh na... Pak ještě byl pan Šišulák, který byl na řadě, který dal taky změnu a pak byl pan Musnílek, takhle jsem si to napsal.
Mluvčí 15: Ale měl by pan Horáček teďko být na řadě, podle mých poznámek.
Mluvčí 11: Takže já to zopakuji, tam se jedná o změnu v příhoze číslo 2, kde je v žádosti, vlastně se mluví o částce a kdo o to může žádat, to znamená celková částka vybraných oddělových příspěvků za členy ve věku do 19 let s trvalým pobytem včor.
Mluvčí 15: Ano, ta část B tam nebude ohledně těch sportovíč.
Mluvčí 11: Částka tam je furt stejná, takže jenom se tam mění ten trvalý pobyt, nic jiného.
Mluvčí 15: Ano.
Mluvčí 15: Takže poprosím návrhovou komisii.
Mluvčí 15: Ať přečte návrh usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit koncepci podpory sportu ve městě Vansdorf s účinností od 1. letna 2021 lepozměňovacího návrhu inž.
Mluvčí 10: Horáčka.
Mluvčí 15: Tady ještě z technicko, prosím pan Šišulák, před hlasováním.
Mluvčí 07: Je to opravdu pouze technická, to o čem mluvil pan Horáček, tak budeme muset změnit i v koncepci v bodě 1, 2, 4.
Mluvčí 07: Přímo podpora sportu, protože tam se o tom také takto mluví, přímo tam je jmenováno obce ORP, ale je to fakt jenom technická.
Mluvčí 07: Fakticky to zůstává všechno stejné, jenom aby to bylo tady řečeno.
Mluvčí 07: V tomto bodě je to pak vyjmenováno ještě.
Mluvčí 07: Ano, ano, ano.
Mluvčí 07: Jo, jsou dva dokumenty.
Mluvčí 07: Tak, v principě jasný.
Mluvčí 15: Děkuji.
Mluvčí 15: Jo, dobře.
Mluvčí 15: Tak jsme je pochopili určitě.
Mluvčí 15: Takže můžeme hlasovat o tohletom návrhu pana inž.
Mluvčí 15: Horáčka.
Mluvčí 15: Prosím.
Mluvčí 15: devět zastupitel bylo pro, proti byli čtyři, zdržali se tři, nehlasoval jeden.
Mluvčí 15: Takže tento návrh nebyl přijat.
Mluvčí 15: Budeme hlasovat o dalším návrhu a pokud to tady vám dobře poznamenano, tak to byl návrh pana Šišuláka
Mluvčí 15: Ano, pan Musírek navrhoval 50% pro ty přespolní.
Mluvčí 18: Ano, stejný návrh podpořit, ale jenom v 50%.
Mluvčí 15: Pro cizi samozřejmě, nejsou ani z ORP, mimo ORP, ale
Mluvčí 15: Z technicko, pan Jara ještě.
Mluvčí 00: Já se omlouvám, ale tady jako v podstatě v tom bodě 1, 2, 4 je napsáno vyloženě, že tu dataci je možné poskytnout i členům s trvalým pobytem mimo město Vanzdorf maximálně do té výše 4 tisíc korun.
Mluvčí 00: To znamená, že v podstatě to, co chtěl říct pan inž.
Mluvčí 00: Nováček, Horáček teda, tak v podstatě je tady v tom bodě už vyřičeno, takže
Mluvčí 00: No to já vím, ale to ti chápu, ale samozřejmě, kdyby jsme tam neza... Já nemám tu přílohu, no tak se omlouvám, že nemám tu přílohu, tak pardon.
Mluvčí 00: Tak to beru zpět.
Mluvčí 15: Tak, takže ještě jednou poprosím, když tak je nábrh pana doktora Musílka, zdali to mu, že ještě říct.
Mluvčí 05: To změní té podpory pro členy do 19 let s trvalým pobytem ve Vanzdorfu a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.
Mluvčí 05: Vanzdorf na částku maximálně 4 tisíce zůstane a k tomu navrch bude ještě podpora
Mluvčí 05: maximálně 50% na jednoho členu 19. let a tak dále, než činí částka pro člena, který má trvalý pobyt ve Onsdorfu a správní obvodu.
Mluvčí 05: Ano, asi Českou republiku.
Mluvčí 05: Ano, přesně tak, pan Horáček, ten byl dobrý poznámku.
Mluvčí 14: Já se omlouvám, Českou republiku.
Mluvčí 15: Tak jo, takže doufám, že jsme pochopili tenhleten návrh pana Musílka.
Mluvčí 15: A poprosím návrhovou komisii.
Mluvčí 10: Tak.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit koncepci podpory sportu ve městě Wanser s účinností od 1.1.2021 vzhledem pozměňovacího návrhu pana doktora Musílka.
Mluvčí 10: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 14 zastupy to bylo pro, proti 1 zdrželi se 2, takže tenhle ten návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Takže ho děkuju.
Mluvčí 15: Přejdeme k dalšímu bodu, bod 302 je bod de facto formální, který se předkal tady každý rok, je to zpráva o činnosti společnosti Sevro-Českavodárenská společnost za rok 2019.
Mluvčí 15: Máte určitě zajímavou zprávu v příloze.
Mluvčí 15: Předpokládám, že to asi číst nemusím.
Mluvčí 15: Zúčastnil jsem se Valné hromady někde v první vlně covidové na jaře.
Mluvčí 15: Proběhly tam volby.
Mluvčí 15: Změnila se nějak dozorčí rada.
Mluvčí 15: Takže jména se tam vyměnila.
Mluvčí 15: A jinak, pokud jste to četli, tak v roce 2019 nás zajímá tady Vanzdorov.
Mluvčí 15: tak byly nějaké investiční záležitosti v ulici Smetanova, Žytna a Hůsova, kde proběhla rekonstrukce kanalizace a vodovodu.
Mluvčí 15: Tak otevřenám rozprávu hostů a zastupitelů k tomuto vodu.
Mluvčí 15: Když není, tak prosím návrhovou komisii.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomý zprávu o činnosti severčeská vodárenská společnost, akciová společnost v roce 2019.
Mluvčí 15: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 17 zastupitel, bylo pro, nikdo se nezdržel, tento návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Přejdeme k dalšímu bodu, to je bod 303.
Mluvčí 15: Tenhle bod předkládá de facto zastupitelský klub nebo zastupitelé zvolení za ANO.
Mluvčí 15: Aby všichni nemůžli jít do jednoho mikrofonu, tak tenhle bod předkládá pan inž.
Mluvčí 15: Riedl a je to koncepce rozvoje základních škol a jejich vybaveností.
Mluvčí 15: Takže mu předávám slovo.
Mluvčí 21: Děkuji.
Mluvčí 21: Já jsem původně chtěl říci, že asi já bych to překlad ani neměl, že o tom máme tady odbor, nicméně samozřejmě nevýbám se nějaké povinnosti a spolupráce, proto teda předlžím.
Mluvčí 21: Víte, mě k tomuto návrhu nebo nás k tomuto návrhu vedlo to,
Mluvčí 21: V podstatě v honorském roce byla zadána studie na rekonstrukci základní školy východní
Mluvčí 21: kde jsme samozřejmě poukázali na to především nebo vedení města, že tam jsou nevhodné podmínky vlastně pro umístění 2. stupňa a že je potřeba s tím něco udělat.
Mluvčí 21: Nemluvím o malé tělocviště, já mluvím o tom, že tam 50% žáků v to 2. stupně musí chodit na laboratoře a další nějaké odborné předměty přes celé město tady až na gymnázium a vůbec, že ta škola by se zasluhovala pak, když má být 2. stupňová, trošku větší péče.
Mluvčí 21: Byla vyhlášena architektická studie, nebo soutěž teda, pardon, přihlásili se ze tří oslovených, asi jenom dva.
Mluvčí 21: Vím o tom, že město potom oslovilo dalšího architekta, který vlastně v minulých dnech předlžil nějakej svůj návrh a zdá se mi ale, že právě my pořád tak nějak tápeme.
Mluvčí 21: Podívejte se, jenom jeden rok jsme potřebali na to, aby jsme v podstatě zebrali studii, až dneska ji ani nemáme vyhodnout, jenom nevíme co s tím.
Mluvčí 21: Takže to mě vedlo vlastně k tomu, že nemůžeme řešit asi každou školu samostatně, ale měli bychom mít jako zastupitelé nějaký přehled o tom, jak budeme dál základní školství rozvíjet.
Mluvčí 21: Tady musím skutečně připomenout, že
Mluvčí 21: Základní školství patří do gesce města, že to musí být základnictvě jedna z priorit města, aby ty základní školy měly svůj úroveň, aby samozřejmě nejde tady jen o technické vybavení, to jak František Hrick říkal na pracovním zasedání, tady jde i o kvalitu personálu ve škole, aby skutečně ty absolventní školy měly šanci se potom dostat třeba někteří z nich na další stupně škol a vrátili se do Vansdorfu a pozvedli celou tu úroveň,
Mluvčí 21: Vansdorovskou, třeba rozšířili řady podnikatelov a tak dále, aby ten výběžek, aby jsme přispěli k tomu, a navazím na to, co jsem říkal před chvilkou, že Vansdorov příspěje k rozvoji školnického výběžku.
Mluvčí 21: Takže začíná to vlastně modně už u mateřských škol, ale určitě to ten vrchol toho základu vzdělanosti je na základních školách.
Mluvčí 21: Proto vlastně předkládám tady návrh, aby, předkládáme návrh, pardon, promiňte,
Mluvčí 21: Aby se zpracovala koncepce jasná, aby jsme viděli kolik škol tady máme, kolik zuba škol, jaký demokratický vývoj předpokládáme, samozřejmě musíme počítat s tím, že nemůže mít kapacitu škol vnaplněnou na 96% jako je to dneska v některých školách.
Mluvčí 21: že musíme mít taky nějakou rezervu.
Mluvčí 21: Chceme-li, aby tady zůstávali mladé lidé a měli děti, tak jedna z podmínek vlastně je, že jim taky zabezpečíme kvalitní vzdělávání.
Mluvčí 21: Takže nebudu o tom dál mluvit, protože zase abych nebyl nadšený, že tady dělám přednášku, vůbec ne.
Mluvčí 21: Já jenom osvětluji důvody, že ta koncepce rozvoje školství je skutečně, měla by být jedna z priorit města a podle ní by se se měly řídit.
Mluvčí 21: Takže navrhuji, aby
Mluvčí 21: Příslušně je úřad na městě, aby si sjednal s nějaký nebo vytvořil si podmínky třeba i najmout nějaké paralitické firmy, která by zpracovala skuteční koncepci rozvoje školství tak, aby rozmístění škol a jejich kapacity odpovídaly rozmístění obyvatel, aby samozřejmě ty dětska nemuseli chodit přes celé město.
Mluvčí 21: Aby vlastně ty školy odpovídaly v současný době, kde aby měly například jazykové učebny vybavené, aby měly laboratoře, aby měly dílny, aby se taky naučili třeba i plej záhonky možná.
Mluvčí 21: Prostě aby to skutečně odpovídalo současným trendům, který nejsou nějakým modním výstřelkem, ale je to dlouhodobý trend,
Mluvčí 21: který vlastně my jsme tady měli zachytit.
Mluvčí 21: Samozřejmě s tím souvisí především to, aby jsme věděli, jaký investice nás do budoucna čekají a tady mi dovolte poznámku.
Mluvčí 21: Vím, že ta situace teď je nepřehledná, každý všechno slibuje a tak dále, třeba s tím řeší nějaký jiné problémy.
Mluvčí 21: Nicméně, pokud mám informace, tak z Evropské unie je vlastně do zaostralých krajů, mezi kterými je vlastně Karlovářský i Děčinský, pardon, Ústecký kraj, má mířit řádové nějakých 90 miliard korun, který mají být alokovány právě do této oblasti.
Mluvčí 21: A samozřejmě to plán si období začíná už příštím rokem, takže my nemáme moc času tady přemýšlet a co uděláme, ale musíme skutečně začít nějak jednat, musíme se nějak rozhodnout a podle něčeho nějakého farplánu postupovat.
Mluvčí 21: Protože na to máme skutečně pouze 2-3 roky, aby jsme řekli co chceme a další 3 roky, aby se to postavili, eventuálně opravili a dovyvojili.
Mluvčí 21: Takže už skončím, já myslím, že ten problém jsem nějak dostatečně vystihl nebo vysvětlil.
Mluvčí 21: Musím tady říct jednu důležitou poznámku, naše školy nejsou ve špatným stavu, to musím říct.
Mluvčí 21: Ty školy jsou nějak na nějaké úrovni vybalení, ale položme si otázku, jestli skutečně to bude odpovídat třeba za 10 let a my teď neřešíme naše funkční období, řešíme, co bude já nevím třeba v tom roce 2027 a dále.
Mluvčí 21: Takže
Mluvčí 21: Navrhuji teda, aby byla zpracována koncepce, která bude mít vlastně tři takové stěžení části.
Mluvčí 21: Zaprvé to budou, to hlavní, kde je potřeba, co dostavit, přistavit, rozšířit a samozřejmě tam doporučuji, aby, nebo ta koncepce by měla odpověd na otázku, jestli vlastně máme na to, aby se zpracovaly příslušní projekty, aby jsme je měli v šuplíku a pak, když se objeví dotační titul, aby jsme je vytáhli, jako jsme to udělali u příkladu školky.
Mluvčí 21: Potom ta druhá oblast je oblast samozřejmě vybavení nějakých oprav, třeba teď dáváme dohromady Karlovku, tak je potřeba samozřejmě v rámci těchto záměrů říct vlastně jak dál dovybavit, rozšířit a tak dále.
Mluvčí 21: A třetí oblast je to, co zmínila František, slušně si nastavit nějakou letku, nějakou
Mluvčí 21: úroveň, kam chceme vlastně ty školy dostat i z hlediska personálního vybavení.
Mluvčí 21: Já o tom nemůžu vám mluvit, protože v tomhle to nejsem, nejsem odborník, to paní Křížová určitě dokáže vysvětlit lépe, ale prostě zkvalitnit vlastně ten učenecký sbort tak, aby se to promítalo i v kvalitě našich, našich dětí a tu kvalitu umíme změřit našich dětí, ano, bude to třeba úspěšnost na přijímání na střední školy, anebo úspěšnost
Mluvčí 21: přijetí na vysokou školu a podle toho bychom měli potom někdy v budoucnu hodnotit, jestli se nám ten záměr podařil, jestli ta koncepce skutečně odpovídala těm budoucním požadavkům.
Mluvčí 21: Takže já myslím, že to je asi všechno, že jako předkladatele za tomhle šíst skupinů vlastně, že víc z toho asi dodávat nebudu.
Mluvčí 21: Takže děkuju za vysvětlení.
Mluvčí 21: Jo, pan Rýdle, ještě jednou?
Mluvčí 21: Promiňte, já jsem asi měl zakončit nějakým návodem na usnesení, ano.
Mluvčí 21: A ten návod na usnesení máte i v předloží materiálu, který jsme v podstatě dohodli s vedením města a ten by měl znít, že
Mluvčí 21: Všichni to máme, takže návrova komise taky.
Mluvčí 21: V podstatě jde o to stanovit tam jasný úkol a to bych chtěl zdoraznit tam, aby to byl konkrétní úkol pro konkrétní osobu a s konkrétním termínem předlžení zastupitelnosti návrou koncepce, o které bychom pak poté měli diskutovat a odsouhlasit.
Mluvčí 15: Ano děkuju.
Mluvčí 15: Na vrchu jsme se nyní připraveni, ale pokud ještě chce někdo diskutovat na toto téma, může se přihlásit.
Mluvčí 15: Prosím paní Křížova.
Mluvčí 22: Tak podle řečení opakování je matka moudrosti, vlastně tuhle tu řeč už tady dneska slyším po třetí a já po třetí vám tady řeknu, že ta koncepce se bude zpracovávat, už se na ní prace, už máme osnovu, vy jste navrhl tři nějaké body, které se mají promítnout, těch bodů tam bude více, budeme mít takové dvě části, teoretickou a řeknu praktickou.
Mluvčí 22: Jestli chcete zauklovat pana starostu, já si to beru na sebe, klidně zauklujte mě,
Mluvčí 22: není potřeba, ale až tak odhlasovat nějaké úspěchy od nejdříve.
Mluvčí 22: Jednoho oddělení, pak dvou oddělení, protože v té době byla potřeba těch míst v mateřských školách, takže se reagovalo v podstatě na potřebu.
Mluvčí 22: A takhle to si myslím dopadne i v budoucích letech, protože my tady budeme něco predikovat, jaká bude porodnost, neporodnost dětí do prvních tří do školek.
Mluvčí 22: Ale za pět let se můžeme potýkat zase s tím problémem, že třeba bude strašně moc míst a budeme muset někde něco zavírat, anebo naopak, že se mladé rodiny rozrodí nebo rozmnoží a bude potřeba hledat zase další nějaká místa.
Mluvčí 22: Tak tolik.
Mluvčí 22: A poslední věc, já si to neodpustím, prostě trošku mi to připadá, že jediným smyslem a takovým hlavním cílem té koncepce má být, aby jsme stavěli školu východní, nebo aby jsme udělali tu přístavbu.
Mluvčí 22: A na tom se skutečně ale pracuje, i bez koncepce zase.
Mluvčí 22: Protože ta potřeba zajistit druhý stupeň, který tam historicky nikdy nebyl, tak to chápeme všichni, že to je nutnost, že to je potřeba.
Mluvčí 22: A jsme pro, aby se té škole v tomhle směru pomohlo.
Mluvčí 22: Takže jako nevidím tady rozpor, jo, nebo nevidím jako důvod úplně, aby jsme tu koncepci zpracujeme, ale aby jsme se jenom nezaměřili zase na školu východní.
Mluvčí 22: To se pomůže, ano, a určitě vzniknou další nové návrhy, nápady, jak rozšiřovat a modernizovat další příspěvkové organizace.
Mluvčí 22: Takže jestli jsem to řekla dostatečně,
Mluvčí 22: dostatečně k pochopení.
Mluvčí 22: Já nebudu přijímat usnesení k věci, která už je v běhu, je to na vás a ještě tedy, jestli byste měli někoho úkolovat, tak určitě to beru na sebe, tuhle tu zodpovědnost nebo tento úkol.
Mluvčí 22: A termínově není problém do května, já si myslím, že to stihneme hravě.
Mluvčí 15: Že děkuju, klidně zastupitelstvo může ukolovat starostu, já pak budu ukolovat místostarostku.
Mluvčí 15: Tak, hlásí se pan Hric.
Mluvčí 04: Dobrý večer.
Mluvčí 04: Já snad jenom v krátkosti, nebudu tady tak květnatě hovořit a dlouze hovořit, jenom bych rád zmínil, že, jak říká pani místostarostka, koncepce tady byla,
Mluvčí 04: před deseti lety, já si na ní vzpomínám a nejsem přesvědčen o tom, že byla úplně nejsprávnější a to, co asi město nejvíc potřebovalo.
Mluvčí 04: Jenom bych chtěl této souvislosti a to je důvod, proč já osobně podporuji, aby tady koncepce základního školství byla, jsou dva důvody.
Mluvčí 04: Zaprvé v posledních týdnech nebo měsících byla schválená
Mluvčí 04: Strategie vzdělávání České republiky do roku 2030+.
Mluvčí 04: Ta strategie vzdělávání zahrnuje všechny oblasti, které se vzdělávání týkají a měli bychom i z této strategie vycházet v našem městě.
Mluvčí 04: Druhá věc, pro kterou si myslím, že je potřeba, aby tady ta koncepce byla, je zpráva České školní inspekce, která hodnotí úroveň vzdělávání a školství v jednotlivých krajích.
Mluvčí 04: Když se vás zeptám, jaký kraj nebo jaké kraje si myslíte, že jsou Českou školní inspekcí na základě testů PISA,
Mluvčí 04: na základě výsledků maturitních zkoušek, na základě výsledků státních přijímacích zkoušek, tak asi pro vás nebude překvapení, když na posledních místech se umístěje Ústecký a Karlovarský kraj.
Mluvčí 04: Prostě
Mluvčí 04: Je to dáno mnoha důvody a ne všechny jsou samozřejmě zapříčiněny špatnou úrovní, ať už základních nebo středních škol v těchto krajích.
Mluvčí 04: Svou roli tady hrajou další záležitosti, jako je sociální skladba obyvatel.
Mluvčí 04: kvalifikovanost učitelského sboru atd.
Mluvčí 04: Prostě je potřeba sedat školstvím, jako takovým zamyslet a připravit si nějaký plán na roky dopředu.
Mluvčí 04: Jak říkali kolegové,
Mluvčí 04: Nejedná se o naše volební období, o několik málo let dopředu, ale pokud chápeme to, že děti a mlády jsou budoucnost naše a našeho národa, tak prostě to školství je potřeba mít takhle na zřeteli a permanentně na něm pracovat.
Mluvčí 04: Děkuju.
Mluvčí 04: Taky děkuju.
Mluvčí 23: Prosím, pan Sucharda.
Mluvčí 23: a už nakonec jenom takovou malou věcnou.
Mluvčí 23: On také v letošním roce nám v podstatě končí strategický plán a všechny tyhle koncepce, to znamená i jak teda ta zmiňovaná koncepce školoství, ale sportů, turistického ruchu, cyklu ostřezek, zdravotnictví a tak dále, by v podstatě potom měly být součástí toho nového strategického plánu, který bychom měli připravit a následně zchválit.
Mluvčí 15: Děkuju.
Mluvčí 15: Už se nikdo nehlásí do diskuze, takže poprosím o návrh komisii o návrh usneseň.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo uložit starostovi města předložení návrhů koncepce rozvoje základních škol do roku 2027 v termínu do 27.5.
Mluvčí 10: 2021.
Mluvčí 10: Tak můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 12 zastupitel, bo prozdrželi se 4 a nehlasovali 1, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Tak následuje bod 304.
Mluvčí 15: Předkladatele jsou stejní a je to tenhle ten bod se jmenuje Připrava a průběhy realizace vybraných investičních akcí.
Mluvčí 15: Opět předávám slovo panu inž.
Mluvčí 15: Riedlovi.
Mluvčí 21: Takže děkuji za slovo, tentokrát budu stošnější.
Mluvčí 21: Když se zamyslíte nad tím, kolik času věnujeme, jaké oblasti tedy zastupitelnosti, opak dojdete nutně k závěru, že samozřejmě největší čas věnujeme převodům majetku města, občanům města, věná se o drobné prodeje vlastně pozemků.
Mluvčí 21: Tím se zavíváme skutečně asi největší dobu.
Mluvčí 21: Nic proti tomu, samozřejmě to musíme dělat, je to se zákona.
Mluvčí 21: Nicméně, věci, které se týkají rozvoje města, strategie rozvoje, kde se investují desítky milionů korun, tak o těchto akcích má přehled především, samozřejmě rada musí a odboru zprávy majetku.
Mluvčí 21: Ale my řadoví zastupitelé, buď to si ty informace musíme vyžádat od vedoucího odboru osmy,
Mluvčí 21: a nebo vlastně si je někde schválnět jinde, a to se mi zdá docela nedůstojné učinám.
Mluvčí 21: A nejde jenom o zastupitelé, jde i vlastně o občany města.
Mluvčí 21: Tady samozřejmě připouštím, že občané dostávají informace pro střednictví města Severu, ale to je vlastně jenom nějaký novinovej, nebo je to sice plátek města, nicméně není to oficiální informace, která by měla zaznít právě tady na zastupitelstvu i pro ty občany, nehadě na to, že je to vlastně přinášené na internet.
Mluvčí 21: Takže přicházíme s návrhem, aby jsme vybrali
Mluvčí 21: akce při sestávání rozpočtu, kterým dáváme vlastně priorytu a o kterých chceme být průběžně informováni jednou zažitou trochu tak, abychom mohli například nejenom mít informaci, ale mohli do toho zasáhnout, protože my jsme odpovědní za investování, nikoli Varda, nikoli pan starasta.
Mluvčí 21: Zastupitelstvo je odpovědno.
Mluvčí 21: Takže aby jsme taky jako odpovědný orgán měli dostatek informací a mohli eventuálně některé věci korigovat, na některé věci se zeptat a třeba některé věci vlastně skritizovat, že se dělají špatně.
Mluvčí 21: Takže z toho důvodu je tady vlastně návrh usnesení, který vlastně říká do plánu na příští léta zařadit bod jednou za tři měsíce informace o vybraných investičních akcích, o přípravě a realizaci vybraných investičních akcí.
Mluvčí 21: Pokud je o dnešní zasedání, samozřejmě nějak musíme začít.
Mluvčí 21: My v rozpočtu máme spoustu akcí, které se samozřejmě asi nepodaří z nějakého důvodu realizovat, to ale nechci hodnotit.
Mluvčí 21: Myslím si, že to dnešní jednání o těchto akcích by mělo proběhnout tak, že pan Beránek, který nám napsal stručně pár bodů, že si sednu přes sedíčskou strou, to je můj návrh, takovej schromnej, a každou tu akci, která je tam označena, já nevím, kolik je, asi 8, nebo takové nějaké číslo, aby k tomu řekl pár slov, aby řekl, v jakém je to stavu, aby jsme se mohli třeba zeptat, co nám nejjasný, aby jsme se dostali do obrazu.
Mluvčí 21: A samozřejmě pokud jde, teď se vrátím zpátky k té první části, pokud jde o ty vybraný akce, já si nemyslím, že musíme vybírat všechny akce.
Mluvčí 21: Bude to skutečně prioritní akce, možný bych, já třeba nevím, do pěti, do sedmi, ale skutečně musí to být takový akce, který na těj bude mít vlastně dozor v úvozovkách zastupitelstva.
Mluvčí 21: Takže já teď jestli, pane starosto, si můžu dovolit, bych požádal pana Beránka, jestli by nám k tomu skutečně v rámci úvodního slova řekl vždycky pár slov k těm akcím, a třeba po každé té akci jenom dal slovo občanům, tady máme, ano, máme tady občana, a potom zastupitelům, no a já myslím, že to můžeme proběhnout, proběhnout velice, velice rychle, iže to nemusí dlouho trvat.
Mluvčí 21: Takže z mé strany všechno.
Mluvčí 15: Že děkuju, ještě poprosím před tím, než bude pan Beránek, pana Suchardu.
Mluvčí 23: Já jenom v rychlosti, já jsem strašně rád, že jsme si to
Mluvčí 23: v pondělí vyříkali, protože vlastně já jsem, to jsem tam říkal v pondělí, že jsem jako řadový zastupitel cítil v podstatě to tež.
Mluvčí 23: Ono do toho roku 2017 v podstatě zpráva Majetku připravovala vždycky na listopadové zasedání zastupitelstva jakousi powerpointovou prezentaci, kterou nám tady promítli a nějakým způsobem v podstatě nám představili ty akce, bylo to jednou za rok.
Mluvčí 23: Od roku 2017 se to rozšířilo ještě o to, že byla oslovena televize RTM, která nám dělá to spravodajství do dneška, ty věci byly dávány na webové stránky Facebook a pak samozřejmě nesmím zapomenout, že taky zastupitelé dostávají poluletní rozbory
Mluvčí 23: Ale to bylo všechno.
Mluvčí 23: V podstatě v pondělí jsme se dohodli a myslím si, že to je opravdu dobrý nápad od toho roku 2021, aby zastoupitele, kteří v podstatě odsouhlasují
Mluvčí 23: ty investiční akce, tak aby jednou za štet roků dostávali informace.
Mluvčí 23: Teďka momentálně třeba s Jardou ladíme formu, jak jestli by to měla být tabulka, nebo takhle volně psaný, aby na tom nejbližší zastupitelstvo k tomu štet roku to někdo předkládal.
Mluvčí 23: A tak jako pan inž.
Mluvčí 23: vždycky říká, že by tam měla být konkrétní osoba a konkrétní termin, tak na tom terminu jsme se shodli.
Mluvčí 23: Dneska jsme to usnesení nějakým způsobem ladili.
Mluvčí 23: Ještě ten návrh usnesení s panem Čapkem.
Mluvčí 23: Dospěli jsme asi k tomu názoru, že by to i od toho roku 2021 měl být ten pověřený místo starosta, to znamená ne personifikace na mě, ale může to být samozřejmě kdokoliv jiný.
Mluvčí 23: Takže já s tím vůbec žádný problém nemám a naopak teďka předám slovo Jarnovi, který teda na dnešek připravil odpověď na těch devět akcí.
Mluvčí 15: Ještě předtím proposím paní Křížovou.
Mluvčí 22: Mám jeden dotaz na předkladatelé.
Mluvčí 22: Proč jste toto neiniciovali za období 2.14 až 2.19?
Mluvčí 15: Jo, pan Riedl, prosím.
Mluvčí 21: No tak samozřejmě, protože odpovědám tak, protože jsme se k tomu ani nedostali pro jiné problémy, které se řešily, nicméně já si nemyslím vůbec, že je potřeba s toho dělat nějakou politickou záležitost, že tohle to je přeci věc, na kterou bychom se měli dohodnout, to přeci proti ničemu není.
Mluvčí 21: Přicházíme si s tím teď, protože si myslíme, že to je důležité a že třeba tenhle rok a speciálně věci, na které jsem já upozorňoval,
Mluvčí 21: Vlastně už tu situaci vyhrotili, že se mi zdá, že skutečně tady bychom měli do toho vstoupit vlastně my jako zastupitelé.
Mluvčí 21: To je všechno.
Mluvčí 15: Děkuju a teď poprosím pana inž.
Mluvčí 15: Beránka.
Mluvčí 03: Takže já děkuji za slovo.
Mluvčí 03: Nemám s tím problém, takže zkusím se, zkusím tady odprezentovat zastupitelům nějaké základní informace o průběhu těch vybraných investičních akcí předkovatelem panem Rýdlem.
Mluvčí 03: Ještě jenom
Mluvčí 03: Zkrátkosti, kdykoliv odbor zprávy majetku, příslušní pracovníci odboru jsme připraveni odpovědět vám jako zastupitelům dotazy ohledně jakékoliv investiční akce, jakékoliv opravy, jakékoliv výdaje a to nejenom za zprávu majetku, ale myslím, že i za všechny ředníky.
Mluvčí 03: Stačí se obrátit na nás, buď to interpelací tady na zastupitelstvu, kdy můžeme tu odpověď fundovaně zpracovat.
Mluvčí 03: na další zasadání, nebo e-mailem, a nebo se můžete jakkoliv dotázat, buď to elektronicky, nebo telefonicky, atd.
Mluvčí 03: Pan místo starosta vlastně říkal, že ještě dostáváte rozbory hospodaření za poluletí a za konec roku, kde ty podstatné informace vlastně obdržíte také.
Mluvčí 03: Jinak těch akcí tady není vybráno.
Mluvčí 03: Nijak mnoho, takže se o každém můžu krátce zmínit.
Mluvčí 03: Samozřejmě jsou to akce třeba svým rozsahem neporovnatelné.
Mluvčí 03: Těch informací, které bych tady mohl o nich říkat, je mnoho.
Mluvčí 03: Jsem účasten se svými kolegy, který provádí technický dozor investora, zaměst to řady kontrolních dní, některé jsou týdně, některé jsou po 14 dnech.
Mluvčí 03: Někdy musíme na tu stavbu chodit při nějakých problémech každodenně.
Mluvčí 03: Takže pokusím se ve stručnosti o každé akci něco říct.
Mluvčí 03: V případě, že se mi nepodaří to úplně všechno říci, co byste o té akci chtěli vědět, odkážu vás na e-mailový dotaz.
Mluvčí 03: Takže pan ředitel se ptal zejména na sběrný dvůr.
Mluvčí 03: Sběrný dvůr byl v letošním roce zarezen do rozpočtu města v odhadované části v částce 25 milionů korun.
Mluvčí 03: Některá ta částka se tam dává, protože se předpokládá, že ta stavba bude realizována ve dvou letech, takže to byla částka, která byla odhadnutá, která by se mohla letos proinvestovat.
Mluvčí 03: Byla tato akce podpořena z operačního programu životní prostředí.
Mluvčí 03: Můžeme na ní obdržet cirka až 90% dotace, jestli se nemílim.
Mluvčí 03: Administrace dotační vyžádala celkem dosti práce v jarním období, pak se připravovalo výběrové řízení, kde zejména operační program životní prostředí konzultoval výkaz výměr.
Mluvčí 03: Podařilo se nám vyhlásit výběrové řízení podle zákona, kde
Mluvčí 03: Byly dlouhé lhuty a dostali jsme se k uzavření smlouvy o dílo na stavbu až o prázdninách.
Mluvčí 03: Vítězem se stala firma Štrabag.
Mluvčí 03: Myslím, že jste o tom hlasovali tady na zastupitelstvu, jste schvalovali smlouvu a stavba probíhá.
Mluvčí 03: V letošním roce se předpokládá, že budou hotové ty zakládací práce, nicméně jsou i tam komplikace na té stavbě pod těmi objekty, které zde mají vzniknout.
Mluvčí 03: Byla nalezena skládka komunálního odpadu a bývalá kotelna, která stála na místě technických služeb, vlastně vyvážela tu strusku a popel na tento pozemek.
Mluvčí 03: Byl tam takový lesík, jestli si pamatujete, na tom místě za technickými službami.
Mluvčí 03: Čili ta stabilizace nebyla jednoduchá a vznikla zde asi 1 milion korun více práce na stabilizaci podloží.
Mluvčí 03: Nicméně ta ještě nebyla zahájená, protože se nám počasí dostalo do chladnějšího období
Mluvčí 03: a tyhlety stabilizační práce se nedají dělat za mrazu.
Mluvčí 03: Prostavenost tedy v letošním roce nyní, jak jsme si představili, bude asi okolo 6 milionů korun a stavba plynule přejde do příštího roku.
Mluvčí 03: Dokončeno by mělo být v půlce příštího roku 2021.
Mluvčí 03: Hrádek.
Mluvčí 21: Prosím, s technickou, pan Drídmo.
Mluvčí 21: Technickou poznámku, krátkou.
Mluvčí 21: Pane Bránku, skutečně takhle, já si myslím, že my vás nechceme takhle zkoušet z těch detailů, ale teď se to nakonec řek, co si myslím, mluvíte za sebe, co nás fakt zajímá, jestli akce byla zahájena, jak to probíhá, tam ty detaily vlastně tady řešíte, že tam něco vzniklo, to samozřejmě je dobrá informace, ale to klidně přeskočte a zajímá nás fakt ten termín, odhradovaný, plánový termín dokončení akce.
Mluvčí 21: Případně, což je důležitý, jestli vlastně bylo vypsané věrově řízení a kdo ho vyhrál.
Mluvčí 21: Tak takové nějaké informace, kdybyste nám řekl a můžeme to fakt zrychlit.
Mluvčí 21: Nás zajímají tyhle termíny, jestli to je v rámci nějakého plánu předpokladu, nebo jestli tam někde úplně ulítáváme.
Mluvčí 21: Děkuju.
Mluvčí 03: Tak, zkusím, jestli jsem pochopil.
Mluvčí 03: Další bod.
Mluvčí 03: Projektová dokumentace na rekonstrukci hlavní budovy Hrádek a rekonstrukce hrádku hlavní budova.
Mluvčí 03: Měli jsme v rozpočtu 250 tisíc na dokumentaci a za první etapu 10 milionů korun.
Mluvčí 03: Za to záležitost byla předložena zastupitelstvu, 10 milionů korun se odhadlo, že by
Mluvčí 03: se měla prostavit v tomto roce.
Mluvčí 03: Výsledek je takový, že se podařilo zpracovat projektovou dokumentaci na tu hlavní budovu.
Mluvčí 03: Realizátorem je původní projektant V.A.M.
Mluvčí 03: Liberec.
Mluvčí 03: Firma Stamo vyhrála výběrové řízení.
Mluvčí 03: Stavba byla předána v červenci.
Mluvčí 03: V měsíci září byla zahájena realizace.
Mluvčí 03: SOD nebo smlouva o dílo je uzavřena na částku 26 milionů korun.
Mluvčí 03: Bylo to předloženo zastupitelstvu s tím, že ta akce přejde plynulé do příštího roku.
Mluvčí 03: V současné době probíhají bourací práce na té hlavní budově a prostavěnost je menší, než jsme si představovali.
Mluvčí 03: Firma má veliký problém s nouzovým stavem a s pracovníky.
Mluvčí 03: takže momentálně se proinvestovalo na bouracích pracích 2 miliony korun a většina této částky přejde do příštího roku.
Mluvčí 03: Zároveň Rada města rozhodla o zadání projektové dokumentace na venkovní úpravy teras a spevněných ploch před hrádkem, takže to si myslíme, že se posun kupředu, aby ten hrádek byl jednou dokončen v celé kráse.
Mluvčí 03: Jestli můžeme další?
Mluvčí 03: Teď nevím přesně, ale měl by to být září příštího roku.
Mluvčí 03: Rekonstrukce strahovacího provozu nemocnice.
Mluvčí 03: To je akce přecházící zlomského roku.
Mluvčí 03: Dokončena měla být letos.
Mluvčí 03: Měli jsme v rozpočtu 12 750 000.
Mluvčí 03: Akce je dokončená.
Mluvčí 03: Prodlužoval se termín právě z důvodu nouzového stavu a dále z důvodu návaznosti na zajištění příkonu elektrické elektriky do areálu nemocnice.
Mluvčí 03: Dělal se retrofit rozvodny.
Mluvčí 03: zajišťovala se nová kabelová trasa a nové odberové místo.
Mluvčí 03: Akce byla fyzicky hotová už v září, ale nový gastroprovoz nemohl být puštěn, protože nebyla ta navazující akce, která byla podvíněna i spoluprácí s ČEZem, tak nebyla dokončena.
Mluvčí 03: Nyníž je to předáno, je to uvedeno do provozu a je otázka akorát, jestli už můžou být kuchařky přestěhovány.
Mluvčí 03: Slavnostní otevření jsme chtěli letos udělat, ale bohužel rozumíte, že z důvodu
Mluvčí 03: situace, která je, prostě jsme nemohli vás pozvat a počítáme s panem ředitelem nemocnice, že v nejbližší době, jakmile to bude možné, tak se udělá prezentace a otevření gastroprovozu pro vás, pro zastupitelé.
Mluvčí 03: Dále zde je uvedeno seznamu informace o materské škole západní, takže zase v rozpočtu rámcově jsme odhadli částku, která by měla být prostavěna v roce 2020.
Mluvčí 03: Zároveň to předpokládalo vůbec schválení této akce zastupitelstvem, což proběhlo.
Mluvčí 03: Předpokládalo to i vyřízení dotační a administrativní práce s výběrovým řízením, což se všechno povedlo.
Mluvčí 03: Vysoutěžila vyhrála firma Stamodějčín.
Mluvčí 03: Došlo k předání staveniště.
Mluvčí 03: Bohužel
Mluvčí 03: Stavba začala bouracími pracemi až v měsíci září.
Mluvčí 03: Vstoupil do toho tento nepříjemný stav nouzový, který byl vyhlášen vládou České republiky a firma Stamo musela řešit odstávku CZT, protože školka má stát na
Mluvčí 03: na horkovodu, který musí být přeložen, takže v měsíci říjnu bysme byli nuceni dělat odstávku CZT v době, kdy již teploty byly nízké a odstávka CZT by si vyžádala odstavení celé topné soustavy, včetně škol, školek, včetně
Mluvčí 03: byly hypernovy a hlavně zdravotnických zařízení, středisek a celých panelových domů, vytápění panelových domů.
Mluvčí 03: V zanouzového stavu, kdy jsou vlastně děti doma, tak teplárna Vansdorf vlastně dala nesouhlás.
Mluvčí 03: a město Vanzdorf po ověření veškerých skutečností souhlasilo s posunutím termínu a vlastně práce budou pokračovat až po přeložce, která je přistýbena na měsíc březen.
Mluvčí 03: Jsou to technikálie, o kterých jsem nechtěl mluvit, ale je potřeba to asi říci, aby občané teda věděli, proč se momentálně nestaví, nebylo možné přiložku realizovat.
Mluvčí 03: Doteční termíny by to ohrozit nemělo a stavba se posune o 6 měsíců, to znamená až z 13 měsíců na 19 od předání stavby.
Mluvčí 03: V letošním roce tedy došlo k utracení nebo proinvestování pouze 2 milionů korun.
Mluvčí 03: Základní škola Karlova, rekonstrukce z vrchního pláště a střechy.
Mluvčí 03: To je stavba, která probíhá už od začátku roku.
Mluvčí 03: Soutěž probíhala na přelomu roku.
Mluvčí 03: Smlouva byla podepsána v Dubnu 2020 s firmou Vakos.
Mluvčí 03: Náklady na stavbu jsou asi 15 milionů korun a tato částka byla i alokována do rozpočtu, protože termín dokončení měl být do konce roku nebo myslím do 30. listopadu.
Mluvčí 03: Bohužel stavba je dosti náročná, jedná se o kompletní rekonstrukci celé střechy.
Mluvčí 03: Bude se dělat nová původní věžička, je tam zároveň drenáže, rekonstrukce drenáží v okolo celého objektu a fasáda hlavně je podmíněna novou přípojkou do objektu ze strany Česů.
Mluvčí 03: která se zdržela, která byla posunutá z letošního roku na rok příští.
Mluvčí 03: Takže stavba je dokončena ze dvou třetin, vlastně po obodu stavby a přední čelní strana za prvé už z klimatických důvodů a za druhé
Mluvčí 03: z důvodu nutné zavedení té V přípojky byla odložena do příštího roku.
Mluvčí 03: Zároveň firma VACOS požádala radu města o prodloužení termínu z důvodu nákazy, protože také měla problémy s pracovníky, kteří určitou dobu nebyli schopni pracovat nebo měli karanténu, takže se termín musel posunout.
Mluvčí 03: Bohužel nám do toho vstupuje zima, takže ten termín je posunut tak, aby stavba byla příštím roce ta jedna strana dokončená až do srpna.
Mluvčí 03: S tím, že prostavinost v letošním roce zatím není tak velká, zatím je to 6 milionů korun, nevím jestli ještě nějaké prostředky se budou fakturovat do konce roku.
Mluvčí 03: Takže nám zbytek přejde do příštího roku jako přecházející akce.
Mluvčí 03: Dále bych přišel k demolici objektů na západní ulici, což je ta bývalá fabrika a ubytovna Velvety.
Mluvčí 03: Takže objekt na západní ulici s komínem, jestli si rozumíme, vedle bazénu, tak s tím se zatím nic neděje, ten není předmětem této akce.
Mluvčí 03: Je to záležitost možné dotace, je to záležitost budoucího rozpočtu na 21, alokujete nějaké prostředky.
Mluvčí 03: Když se budeme bavit o ubytovně Velveta v západní ulici, to je Torso ubytovny vedle kina Panorama.
Mluvčí 03: Tak v rozpočtu byla alokována částka 5 milionů korun, což byl odhad nějakého spolupodílu k dotaci.
Mluvčí 03: Původní částka na demolici vycházející z projektu měla být okolo 12 milionů korun.
Mluvčí 03: nepletu, protože velkou část těchto finančních prostředků měla spolikat doprava a uskladnění materiálu.
Mluvčí 03: Akce byla podpořena dotačním titulem, probíhá tedy administracie v rámci dotace, proběhlo výběrové řízení,
Mluvčí 03: Výběrové řízení se protáhlo až do října.
Mluvčí 03: Momentálně je rozhodnuto o této veřejné zakázce.
Mluvčí 03: Firma je připravena k podpisu smlouvy a čeká se na odsouhlasení smlouvy od donátora, tedy administrátora dotečního titulu.
Mluvčí 03: Jakmile dostaneme informaci, že slovo můžeme podepsat, že je všechno v souladu, tak začnou demoliční práce.
Mluvčí 03: Věříme, nebo předpokládám, že se stavba rozjede snad ještě v měsíci prosince.
Mluvčí 03: V případě, že nebude, je tam termín asi 70 pracovních dní.
Mluvčí 03: Takže do 70 pracovních dní odpředání staveniště by měl být objekt zdemolován.
Mluvčí 03: Takže určitě začátkem roku stavba se už nebude nacházet ve Wannsdorfu.
Mluvčí 03: Tato ošklivá teda hízdící budova.
Mluvčí 03: Dále máme v rozpočtu projektovou dokumentaci, je to tady nezváno jako městská teplárna, mělo to spíš být jako náhradní nebo nový zdroj CZT a 1 milion korun.
Mluvčí 03: Tady bych řekl, že
Mluvčí 03: To je asi na širší duskuzi, zkusím to říci tak, že tato částka je zde vlastně rámcově uvedená, je to částka na přípravu, kdo má trošku zkušenosti, tak víte, že asi teplárna nebo zdroj, projektová dokumentace, který by měl být funkční a reálně zprojektován
Mluvčí 03: pro zásobování CZT našeho města, tak to bude částka větší než 1 milion korun.
Mluvčí 03: Tento částka byla v rozpočtu daná pro přípravné práce, takže momentálně se zahájila administrativní a projektová příprava s tím, že pro takto zásadní rozhodnutí města je potřeba
Mluvčí 03: aby byly vyjasněny vlastnické vztahy, vyjádření odboru životního prostředí, studie proveditelnosti zpracována, jsou zde důležité tzv.
Mluvčí 03: rozptylové studie, dále vyjádření krajského úřadu, jestli je to místo a typ zvolené kotelny nebo toho zdroje v souladu.
Mluvčí 03: napojovací body na možné play-in elektriku, vodovod a tak dále.
Mluvčí 03: Jejich dostupnost, případně jejich přeložky.
Mluvčí 03: V dubnu letošní roku probíhali
Mluvčí 03: začaly probíhat jednání s vlastníkem, probíhají do té míry, že zatím je potřeba i z důvodu nesplaceného nájemného, který nám teplárna dluží vyřešit vůbec náš vztah s vlastníkem CZT,
Mluvčí 03: Říkám to proto, že zde byly i další rozjednané vztahy s vlastníkem CZT teplárnou ohledně možného dalšího využití jejich pozemků.
Mluvčí 03: Výstavba našeho vlastního zdroje má proto dopad do ostatních oblastí, například možnost využití energetického
Mluvčí 03: odpadu.
Mluvčí 03: Má to dopad buď z krátkodobýho pohledu nebo ze střednědobýho pohledu, jestli teďka plánovat zdroj, který bude možnost kombinovat, nebo jestli se od toho možnosti využití energetického odpadu pro CZT, jestli se jít jiným směrem, nebo jestli to využít.
Mluvčí 03: Je zde potřeba spočítat návratnost, investic a tak dále.
Mluvčí 03: Proto v roce 2020 došlo k posouzení původní studie, definovali jsme původní studie, zda je ta studie ještě aktuální, jaké potřeby byly definované v té době, jaké jsou dneska.
Mluvčí 03: a objednala se takzvaná studie zprovoditelnosti v několika variantách, která řeší všechno, co jsem říkal před chvílí a hlavně řeší ještě další možnosti například kogeneracie či samostatní zdroje bez kogenerace.
Mluvčí 03: Proto, až tyto studie budou předloženy, budou zpracovány, tak budou předloženy vám zastupitelům a doufujeme, že zastupitelstvo adekvátně vybere nějakou možnost, kterou budeme dál zpracovávat.
Mluvčí 15: Z technickou se hlásí pan Horáček.
Mluvčí 11: Já se chtěl bych zeptat, kdy bude ta studie hotová, nebo kdy byla zadaná aspoň.
Mluvčí 11: Pak by mě zajímalo, když je potřeba spousta vyjádření, jestli se vůbec podala žádosti o ty vyjádření na příslušných orgánech, to znamená na kraji atd.
Mluvčí 03: Takže studii mu jednáme už od září s panem Hrabákem, toho určitě znáte.
Mluvčí 03: Od jeho společnosti jsme objednali studii provědětelnosti včetně inženíringu, včetně projednání ve všech dočených orgánů, co znamená
Mluvčí 03: že by to mělo být projednáno tak, aby jsme měli jejich vyjádření.
Mluvčí 03: Některé věci, jako například rozptilová studie, bude zpracována až po rozhodnutí, jaký to bude zdroj, ale bude předjednáno vyjádření třeba nebo stanovisko o župl.
Mluvčí 03: Takže říjen v listopadu došlo k upřesnění a mělo by to být hotovo předáno do konce roku.
Mluvčí 03: Letošního.
Mluvčí 03: Tak a teď asi k věci, která vás zajímá nebo zajímáji občany, což je projektová dokumentaci na rekonstrukci náměstí.
Mluvčí 03: V městu Vansdor se podařilo zrekonstruovat autobus svoje nádraží.
Mluvčí 03: Doufujeme, že se s tím jako obyvatele zžíváme a že se ten prostor zlepšil a že se
Mluvčí 03: že se to líbí určitě víc než předchozí s tím, že město, jak asi předchozí vedení, tak současné vedení máme všichni zájem pokračovat a opravit, zrekonstruovat, teďka řeknu ne náměstí, ale plochy, pochozí plochy současného náměstí nebo toho hlavního prostoru před kostelem a před městským úřadem.
Mluvčí 03: Opět se jedná o složitej proces, kdy se nejedná o jednoduchou projektovou dokumentaci, která se dá zadát jednomu projektantovi a říct projektuj, protože to má množství dalších konsekvencí.
Mluvčí 03: Je to například to, že my musíme pro toho nového projektanta určit
Mluvčí 03: napojovací body, elektrika, voda, plyn, jestli budou přeložky.
Mluvčí 03: A tyto definice těchto napojovacích bodů, bohužel, nešla v letošním roce zajistit, protože mě to vstoupilo do jednání s SVSKou, s RVE, znamená s vlastníky od hospodářské struktury, s vlastníkem plynofikace.
Mluvčí 03: tak, aby jsme nezrekonstruovali náměstí a oni to za měsíc nebo za půl roku prostě rozkopali.
Mluvčí 03: Takže bohužel v případě náměstí se jedná o to, že máme zpracovanou
Mluvčí 03: studii, zastupitelstvem schváleno od pane architekta Šonského, takže podoba toho náměstí je víceméně daná tou studií, bude se vyhlašovat výběrové hřízení na zpracovatele projektové dokumentace v souladu s touto studií.
Mluvčí 03: a podstatné je, že nemůžeme stavební práce realizovat příštím roce, protože nejsou hotovy ty přeložky, o kterých jsem před chvíli mluvil.
Mluvčí 03: Všimli jste si, že ulice Legii byla celý rok rozkopána, je to právě z důvodu budoucího rekonstrukce náměstí byla potřeba přeložit
Mluvčí 03: a rekonstruovat vodovod, kanalizaci, takže to jsou návazné akce, které musí být dokončeny.
Mluvčí 03: Teď se stavba přesune do ulice Národní, takže bude z kraje roku firma SVS ve spolupráci s městem řešit dešťovou a splaškovou kanalizaci ulici Národní až směrem náměstí.
Mluvčí 03: Je to i z důvodu, aby se třeba budoucí kašlina měla na co napojit, kam odvádět dešťové vody z náměstí.
Mluvčí 03: Takže intenzivně na tom pracujeme.
Mluvčí 03: V letošním roce probíhaly hlavně tyhle související investiční práce a výzva, to znamená na zpracování projektů dokumentace, je připravená i zpracováná panem Musilem, který má
Mluvčí 03: k pozemní komunikace a veřejné prostranství, ale bohužel ji nemůžeme teď vyhlásit, protože ještě jsme neměli technicky upřesněno napojovací body.
Mluvčí 03: Je to teda záležitost, která přejde do příštího roku a doufěme, že v roce 2021 si můžeme říct, že snad se podaří projektovou dokumentaci zpracovat a mít ji připravenou pro buďto nějakou možnost dotace, anebo už pro příjmo, pro realizaci v roce 2022.
Mluvčí 03: Poslední záležitost rekonstrukce sportovní haly.
Mluvčí 03: Zase platí obdobně to, co jsem říkal o tom náměstí, akorát řekl bych, že tady to není až tak o těch napojovacích bodech, protože ty zde jsou, ale je to spíš z důvodu architektury, jakým způsobem projektovou dokumentaci sportovní haly nechat zpracovat.
Mluvčí 03: V rozpočtu města není přímo projektová dokumentace, ale je zde studie a projektová dokumentace, čili město v letošním roce zahájilo práce na studii, což předpokládalo zpracování investičního záměru.
Mluvčí 03: Takže se zpracoval investiční záměr, který se konzultoval na správě majetku, případně s určitými
Mluvčí 03: uživateli, sportovní haly.
Mluvčí 03: Tento investiční záměr se dále představil městskému architektovi, který zde doplnil určité své pohledy a stanoviska a s tímto investičním záměrem jsme začali připravovat výzvu na architektonickou soutěž.
Mluvčí 03: Zároveň bylo zjištěno, že chybí jakýkoliv podkladový materiál o současném stavu té haly, takže je potřeba ještě dopracovat zaměření, takže to bylo objednáno, bude to předáno v následujících týdnech.
Mluvčí 03: a podmínky soutěže na pracovatele architektonické studie s tím, že bylo vysvětleno, jaké jsou rozdíly mezi zakázkou malého rozsahu, případně architektonická soutěž podle komory inženíru architektů, tak Rada města se nakonec přiklonila k té zakázce malého rozsahu, stanovila i nějaké odměny a
Mluvčí 03: Je to forma, kterou jsme samozřejmě konzultovali i v jiných městech a myslíme si, že bude nejúspěšnější a proto Rada města na dnešním zasedání vlastně schválila záměr té výzvy na napodání nabídek do architekturické soutěži.
Mluvčí 03: Zároveň se řeší u té haly ještě majetkové vztahy k volibelovým kurtům, protože ty jsou ve vlastnictví Slovanů a je potřeba pro zadání studie a projektové dokumentace dořešit vlastnictví, jestli se sportovní hala například formou parkovacích ploch nebo příjezdu dotkne těchto
Mluvčí 03: těchto kurtů nebo nevyužitých kurtů, které jsou vlastně v těsné blízkosti sportovní haly.
Mluvčí 03: Takže to je asi z mé strany všechno.
Mluvčí 15: Takže děkuju panu inž.
Mluvčí 15: Beránkovi.
Mluvčí 15: Do diskuze se hlásí paní Křížová.
Mluvčí 22: Já se ještě musím vrátit k té nezodpovězené otázce.
Mluvčí 22: Ptala jsem se pana kolegy Rýdla, proč to neinicioval už v předchozím období, nebylo mi odpovězeno, odpovídám si sama, nepovažovali jste to za nutné, dál se o tom povídat nemusí.
Mluvčí 22: A jenom chci říct, že ten, kdo měl zájem zjistit, v jakém stavu jsou ty investiční akce v předchozím období, tak si ty informace zjistil.
Mluvčí 22: Byly dostupné, byly přístupné, bylo možné se dotazovat na osmy, takže kdo měl zájem se dozvědět, tak se dozvěděl.
Mluvčí 22: Nicméně vám tenhle ten současní návrh neberu.
Mluvčí 15: Děkuju, ale si se, pan Riedl,
Mluvčí 21: Já jsem, já nechci nějak složitě reagovat na paní ministru starostku, nicméně já jsem odpověděl.
Mluvčí 21: A k té druhé záležitosti, já myslím, že jsme si to vysvětli na pracovní zasedání.
Mluvčí 21: Dověte si představit, když vyzýváte všechny, včetně občany, chcete nějakou informaci cusidě o Vansdorfu, vobrněte se na naše úředníky, na pana Beránka, jak to dopadne.
Mluvčí 21: Pan Beránek nebude dělat nic jiného, než bude odpovídat a já si myslím, že to přeci není
Mluvčí 21: a místní samozpráva vlastně tam má povinnost informovat, tak prostě nevím, proč se tomu bráníte.
Mluvčí 21: A znovu opakují, to přeci není žádná politická otázka, my máme všichni odpovědnost vůči občanům, vůči našim voličům, vůči občanům, a tohleto jsou investice na rozvoj města, tak přeci o tom musíme mít informování.
Mluvčí 21: Takže odpovídám jasně, je to potřeba, že jsme to udělali dřív, měli jsme to udělat dřív, to přiznávám, ale zapadám, že jsme se k tomu dopracovali teď.
Mluvčí 21: Takže to já považuju za v
Mluvčí 21: Já bych měl ale tři takové záležitosti.
Mluvčí 21: Za prvé, pane běránku, děkuji za vysvětlení za termín, který jste skutečně řekl.
Mluvčí 21: Samozřejmě dá se taky diskutovat ke každé akci, proč se neudělalo to, proč tohle, proč tohle, to je takhle komplikovaný, ale toho se oprostím.
Mluvčí 21: Zeptám se na druhé věci.
Mluvčí 21: Školka posunutí je o 6 měsíců na 19 měsíců.
Mluvčí 21: Vzpomínám si, že když jsme měli fungová pracovní skupina, kterou vedl pan starosta ke školce, tak jsme se teď zhodli krásně při této konzultaci nebo zkuse na tom, že naším společním cílem by mělo být, aby jsme školku otevřeli k 1.9.2022.
Mluvčí 21: Já si myslím, že tenhle termin pořád ještě je reálnej,
Mluvčí 21: Chci se vás zeptat, i vy pořád vlastně, můžete potvrdit to, co jste třeba potvrdili na té zkusce?
Mluvčí 21: Vy jste mluvili dokonce o roku 2021.
Mluvčí 21: Že to zvládneme i s tím průročním zpožděním, otevřít školku 1. září 22?
Mluvčí 21: Tak to je první otázka, myslím si, že na to umíte odpovědět hned z FLEKu, že to není potřeba dělat dálnopis nebo FLEXem, pardon.
Mluvčí 21: Dále potom, pan doktor Jara Václav se hlásí k tomu, že nám řekne, jak vlastně teď ta kuchyň bude provozovat, jestli má personál a kde se dostane na to očekávanou kapacitu na asi 500 týdeň nebo kolik, jsem nám to nekdy neříkal, a kdo vlastně budou ty zákazníci, protože samozřejmě rozumím tomu, že to je podnikatelský záměr, jak přilepšit rozpoštění mocnice,
Mluvčí 21: Takže co mě zajímá, jestli budete dodávat třeba i úřadu, úředníkům.
Mluvčí 21: A třetí otázka, jestli byste mi mohli panem Beránkověm odpověd jednoduše.
Mluvčí 21: Pan architekt Šikola udělal vlastně tu třetí požadovanou studii vlastně k rekonstrukci školky, pardon, školy na Východní ulici.
Mluvčí 21: Jako máte další představu, jak to dál bude postupovat, uzavře se ta soutěž teď, udělá se vyhodnocení, vyhlásí se vítěz,
Mluvčí 21: a bude pověřen zpracování dalších vstupníků, nebo jakou máte představu.
Mluvčí 21: Tak prosím, abych chtěl tyhle tři odpovědi.
Mluvčí 21: Děkuju.
Mluvčí 21: Tak předám slovo nejdřív panu Baránkovi.
Mluvčí 03: Až pak pan doktor Jára.
Mluvčí 03: Tak já odpovím ty dvě otázky.
Mluvčí 03: Kolka západní má být 13 měsíců na realizaci?
Mluvčí 03: Když teďka těch 6 měsíců od toho září připočteme, tak stavba reálně začne, neberu teďka demoliční práci, které můžou pokračovat.
Mluvčí 03: Můžou pokračovat koordinační činnosti, firma může připravovat pře zimu sublidovatelský smlouvy, může být lépe připravena na tu jarní část.
Mluvčí 03: V případě, že se nám podaří ta přiložka udělat v měsíci březnu až dubnu, tak by měla započítal hůta zase těch 13 měsíců.
Mluvčí 03: To znamená, že jsme v květnu 2022.
Mluvčí 03: Řekli jsme, že bychom měli tři měsíce na to, abychom školku 1. září otevřeli.
Mluvčí 03: Může samozřejmě nastat nějaká komplikace, může nastat žádost o další prodloužení terminu.
Mluvčí 03: Já jsem optimist, já si myslím, že právě těle 6 měsíců by teďka měly využít na to, aby byly dobře připravený a už by jsem nerad tu stavbu protahoval.
Mluvčí 03: A co se týkáte toho pana Šikoli,
Mluvčí 03: Byla vyhlášena soutěž oslovením tří firém a přihlásili se na nám jenom dvě.
Mluvčí 03: Byl to pan architekt Hájek a ateliér pana Radka Grafka.
Mluvčí 03: A ty prezentace tady byly představeny radě a komisii zprávy majetku.
Mluvčí 03: Rada města nicméně přijímala nějaké usnesení.
Mluvčí 03: Protože ta jedna firma se neúčastnila, tak mě to vyzvalo pana architekta Šikolu.
Mluvčí 03: Z toho důvodu bylo osloveno přímo zaprvé, že to je architekt, který spolupracuje s pivovarem Kocour.
Mluvčí 03: Zároveň postavil teda tu první soukromou zastávku, spolupracuje s panem Šustou na rekonstrukci kasarén a zároveň se domnívám, že to je firma, která zpracovávala projektovou dokumentaci na střední školu TOS v areálu firmy TOS.
Mluvčí 03: Takže je to zkušený projektant a protože má vazby na Wansdorf, tak jsme ho požádali, jestli by za stejných podmínek nespracoval adekvátní návrh jako ty dva předchozí zpracovatele.
Mluvčí 03: Pan Šikola se pouze omluvil, že nemůže na tý zakázce začít pracovat okamžitě, že to je prostě pro něj sice zajímavý, ale že musí dokončit svý závazky, který má.
Mluvčí 03: takže na tom začal pracovat až v říjnu s tím, že do konce listopadu nám slíbil nějaké první výstupy což splnil, protože byl
Mluvčí 03: V pondělí se objednal panu starostovi, byla za účastí paní ředitelky, nám předložil svůj koncept, který je v nějaké rozpracovanosti, ještě si ujasňoval nějaké detaily ohledně možností špinavých čistých cest, velikosti tříd, družiny a studie dopracuje.
Mluvčí 03: Bohužel už je to oslovení napřímo jednoho projektanta, takže teď jde o to, jaký mu město stanoví termín, takže nás zase požádal ostrpení, vzhledem k tomu, že nás netlačí žádný realizační čas v týdnech nebo ve dnech, takže požádal, že by to mohl mít do konce k roku hotový, maximálně do konce ledna.
Mluvčí 03: Asistova zajímá spíš ten další vývoj, takže další vývoj asi není otázka na mě, je to spíš navedení, ale dokážu si představit, že asi se posoudí tého varianta, v případě se může posoudit s těmi předchozími variantami, vybere se, jestli zhodnotí se vlastně ten ekonomický náklad,
Mluvčí 03: a může se do rozpočtu města zahrnout nějaká částka na přípravu projektové dokumentace.
Mluvčí 15: Takže děkuju.
Mluvčí 15: Právě pan architekt Fikola říkal, že pak předloží komisi zprávy majetků a nebo pak vám, zastupitelům, ten svůj návrh.
Mluvčí 15: Za mě osobně, mně se ten jeho návrh líbí a myslím si, že má šanci
Mluvčí 15: nechci říct projit, ale opravdu je vymyšlený pěkně, já si myslím, že i za přijatelné peníze.
Mluvčí 15: Zatím jsme tu částku neslyšeli, ale co jsem pochopil, že by to třeba i ten náš pak rozpočet města nebo naše penízky mohly unést tuhle tu akci.
Mluvčí 15: Tak s technickou, nebo s připomínkou i panu doktoriára, nebo s odpovědí na dotaz, prosím.
Mluvčí 00: Já jsem chtěl jenom odpovědět panu inž.
Mluvčí 00: Riedlovi, že jsem měl takovou krátkou podmínku, takovou připomínku, půjde číslo 6, já jsem to nechtěl rozpítvávat, ten program teďka, tu informaci pro zastupitelstvo, jaká je situace teď v nemocnici, jak vážíme s covidem a se všim, takže bych to nechal na tom od číslo 6, jestli můžu.
Mluvčí 00: Děkuji.
Mluvčí 15: Takže děkuju.
Mluvčí 11: Stechinsko, pan Horáček.
Mluvčí 11: Já jsem se chtěl zeptat, jestli je teda reálná přeložka CZT v přesnu, protože může být počasí, který tomu nebude odpovídat.
Mluvčí 11: To znamená, budeme v té situaci, jako je teď v říjnu.
Mluvčí 11: Pak jsem se chtěl zeptat, že smova byla s dodavatelem, s TAMem uzavřena někdy na konci prvního poletí.
Mluvčí 11: Tak proč se ta přiložka neudělala v prázdinovým termínu, kdy to bylo nejvhodnějšího dobí, co tomu bránilo, protože ty bourací práce asi by nebyly tak dlouhé, myslím toho skeletu, toho výměníku, takže si myslím, že se to dalo stihnout, dejme tomu třeba do konce září, kdy vlastně máme ještě de facto léto a nikoho bychom tím neomezili.
Mluvčí 03: Odpovím.
Mluvčí 03: Tak první věc, Březen.
Mluvčí 03: Od začátku teda.
Mluvčí 03: Březen byl navržen přímo teplárnou, že je to pro ně lepší než Říjen.
Mluvčí 03: Otázka z naší strany byla, jaký v tom je rozdíl.
Mluvčí 03: Prostě v současní době za nouzového stavu, za možnosti, kdy děti jsou doma, když je řada lidí nemocných, řekněme, při epidemiologické situaci,
Mluvčí 03: Prostě to bylo i nevhodné, protože obec obdobný příklad řešili velké Hamry a tam zasah regulační úřad a nedovolil vůbec odpojit soustavu CZT.
Mluvčí 03: Takže proto jsme měli to naplánováno, nebo firma to měla naplánováno na svátek.
Mluvčí 03: 28. hřína a nedovali to odpojit z důvodu, že ten minimální dobat je od toho odpojení byla 3 pracovní dny a s rezervou to mohlo být třeba 5 pracovní dnů.
Mluvčí 03: Takže po dobu 5 pracovních dnů bychom prostě neměli teplo a hlavně teplou vodu.
Mluvčí 03: Takže prostě z toho důvodu a vyhlášeného nouzeho stavu jsme to odložili.
Mluvčí 03: Teplárna navrhla sama ten termín nejblíž březén.
Mluvčí 03: Říká, že některé březnové měsíce jsou na konci března už takové teploty, že se si dovedou představit, že by se to odpojilo.
Mluvčí 03: Případně teda tam máme nějakých prvních 14 dní v dubnu.
Mluvčí 03: Počítajeme hlavně, aby nebyl ještě nouzový stav.
Mluvčí 03: Teď proč se to nedělalo hnedka v září.
Mluvčí 03: Nic jiného jsme neměli prostě na starost pod uzavření smlouvy, dokonce jsme měli i schůzky asi tři s tou firmou, ještě než pan starosta produsoval smlouvu, aby zahájili práce na přeložce, že je musíme udělat do konce září.
Mluvčí 03: Tady si dovedu tvrdit, že od začátku firma Velveta, byť ještě nebyl vyhlášený nouzový stav, tak nesouhlasila s jakýmkoliv odpojení z soustavy, protože nám dala do vyjádření, a to je za to zadpovědný spíš projektant,
Mluvčí 03: že dovolí přiložku pouze v období odstávky, to znamená 14-denní odstávky o prázdninách, což se prostě nepodařilo z důvodu lhůt výběrového řízení.
Mluvčí 03: Dodateční k informací, kterých bylo asi 13, termín se musel posouvat.
Mluvčí 03: Takže prostě to nebylo možno uzavřít, pak dost pak ještě 14 dní i Rob měl na to, abych to celé zkontroloval a teprve nám dovolil podepsat smlouvu a předat staveniště.
Mluvčí 03: Takže jsme se dostali do začátku září a přesto jsme trvali na tom, že to bude do 30 dnů prostě musetá přiložka být zrealizována.
Mluvčí 03: Firma Velveta přišla s tím, že jedna věc je práce na té přiložce a druhá věc je, jak ta soustava CZT funguje.
Mluvčí 03: A ta přiložka je natolik zásadní, že vyžaduje vypuštění veškeré topné vody z celé soustavy.
Mluvčí 03: Je to nejnižší bod celé soustavy a nešlo ani jednu věte v té soustavy zachovat.
Mluvčí 03: Byla by vypuštěna celá soustava
Mluvčí 03: všech 300 kubíků upravené topné vody.
Mluvčí 03: A proto Tepárna navrhla změnu v projektové dokumentace, že se osadí tato páteř dvěmi, nebo i jiných je víc, ale tzv.
Mluvčí 03: sekčními šoupaty.
Mluvčí 03: které umožní prostě část města potom třeba nevypouštět v případě dalších nějakých zásahů na horkovodu.
Mluvčí 03: Což se nám zdálo logické a zároveň osazení těch sekčních šoupat umožní zkrátit březnu tu dobu té přiložky, protože se nejdřív osadí ty šoupata, kterýma se ta soustava uzavře
Mluvčí 03: a to bude trvat kratší dobu, než v případě, že by se dělala celá přeložka na jednou.
Mluvčí 03: Takže jestli jenom technicky došlo k doprojektování části horkovodu, neprojektovala to samozřejmě firma RG Projekt, pana Grafka, ale
Mluvčí 03: a musela to dělat soukladovatelská firma, která projektovala horkovot.
Mluvčí 03: Tím se to zdrželo.
Mluvčí 03: Tyhle ty speciální komponenty na CZT i potrubí nejsou k dostání, že se koupí.
Mluvčí 03: Takže firma Stamo, ačkoliv měla od nás, důrazně nakázáno, několikrát v denníku napsáno, že chceme, aby ta přeložka byla do konce září hotová.
Mluvčí 03: tak donesla nebo argumentovala důkazy, že ty komponenty se musí vyrobit.
Mluvčí 03: Jak to potrubí, tak že to není standardizovaný potrubí, který je běžně na trhu.
Mluvčí 03: Že to jsou speciální dimenze i speciální armatury, které se musí přímo vyrobit na zakázku.
Mluvčí 03: A ta dodávka byla 6 týdnů.
Mluvčí 03: Takže my jsme to přesto nechali objednat,
Mluvčí 03: šest týdnů i ještě pořád znamenal ten konec října, ale do toho bylo 15. října vyhlášen nouzový stav a už se nedalo prostě dál s tím počítat.
Mluvčí 14: Děkuju.
Mluvčí 14: Prosím, paní Lenkova.
Mluvčí 16: Já bych ještě jenom chtěla doplnit nebo opravit pana inž.
Mluvčí 16: Beránka.
Mluvčí 16: Tam vlastně už od prvopočátku se poukazovalo na to, že ta odstávka nebo jakási odstávka, že to otevření toho horkovodu mělo být v tu dobu, kdy se dělalo tohleto vyjádření v době odstávky.
Mluvčí 16: Dva roky vlastně už odstávky nejsou, co je plynová kotelna, ale byla podmínka toho, že prostě to bude v letních měsících, kdy se netopí.
Mluvčí 16: Nikoli když se začne topit.
Mluvčí 16: Takže by to nebyla odstávka během 14 dnů, ale mohlo to být v celém tom období, kdy se vlastně jako by netopí.
Mluvčí 16: Tam ještě hrozilo riziko toho, že prostě když je zima,
Mluvčí 16: Pane Jenny, Benánek mluvil o pěti dnech, ale když pak už je velká zima, když se natlakuje zpátky ta voda do toho horkovodu, může se prostě stát i to, že to někde praskne.
Mluvčí 16: Což by byly další dny.
Mluvčí 16: To rozhodnutí, paní ředitelky, bylo takové, než nechat ty lidi minimálně jeden týden bez tepla a teplý vody, tak se to radši odloží a přesune se to na jaro.
Mluvčí 16: Na podzim v říjnu lidi už, když už je chladno, tak prostě si rádi přitopějí, prostě už je to spíš psychikou, že prostě jim je zima, chtějí topit.
Mluvčí 16: Když to najaře, zase už chtějí, že jaro, sluníčko, otvírají okna, prostě jdou do přírody, furt je to snesitelnější než ten podzim.
Mluvčí 15: Tak už se nikdo nehlásí do diskuze, takže poprosíme návrhovou komisii o přečtení návrhu usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo místostarostově města přeložit jednou za tři měsíce informaci zastupitelstvu o přípravě a průběhu realizace vybraných investičních akcí.
Mluvčí 10: Vývěr akcí bude součástí schvalování rozpočtu města na příslušný rok.
Mluvčí 15: Tak a můžeme začít hlasovat.
Mluvčí 15: 14 zastupy to bylo, prozdrželo se 2, nehlasoval 1, takže tento návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Děkuju.
Mluvčí 15: Tak a přejdeme
Mluvčí 15: K bodu 4.01 jsou to ekonomické záležitosti rozpočtové provizory na rok 2021.
Mluvčí 15: Poprosím opět paní novou vedoucí ekonomického odboru, ženěnku Kociánovou.
Mluvčí 17: Tak dobrý večer ještě jednou.
Mluvčí 17: Jako první bod předkládám k projednání navrchu rozpočtového provizora, jak už jsem avizovala.
Mluvčí 17: Rozpočtové provizoru na rok 2021 je zpracováno z toho důvodu, že město Vansdorf nemá zatím přijatý rozpočet na následující rok, tudiže to je ho povinnost.
Mluvčí 17: To provizorium nebo pravidla rozpočtového provizoria a statu sociálního fondu je zpracovan v obdobné dikci jako byl v předcházejících letech, to znamená je stanoven rámec příjmu výdajů financování, jak je očekávány z toho, co už víme z těch informací a zároveň je soustanovena pravidla čerpání financí, jak budou probíhat v prvních třech měsících.
Mluvčí 15: Takže děkuju.
Mluvčí 15: Tak otevřem diskuzi, hoste už tady nejsou, ale zastupitelů není, takže poprosím návrhovou komisi.
Mluvčí 15: Tady jsou dvě.
Mluvčí 10: Tam je i ten sociální fond zároveň.
Mluvčí 10: Ano, zároveň.
Mluvčí 17: Je tam i status sociálního fondu, ano, ten je taktéž obdobný jako byl v předcházejících letech, oproti letošnímu roku se nezměnil vůbec.
Mluvčí 10: Dobře.
Mluvčí 17: Ten status se schvaluje taky povinně každým rokem.
Mluvčí 10: Dobře, takže budou dvě usnesení.
Mluvčí 10: nebo takhle jedno usnesení, ale dva odstavce.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 dle předloženého návrhu a dále zastupitelstvo města rozhodlo schválit statut sociálního fondu na rok 2021 dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Však 17 zastupitelů bylo proto, že návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím, další bod.
Mluvčí 17: Dalším bodem předkládám k projednání seznam členských příspěvků, které bychom měli zaplatit v nasledujícím roce.
Mluvčí 17: Jsou to všechno organizace, jejich jsme už členy a v podkladových materiálech máte jejich seznam, včetně příspěvku, včetně té činnosti, kterou se zabývají.
Mluvčí 15: Ano, děkuju.
Mluvčí 15: Já jenom řeknu jednu věc ještě, protože dorazila přihláška do Svazu města obci.
Mluvčí 15: Van Zrf kdysi historicky byl členem, pak vystoupil z této organizace.
Mluvčí 15: Mě osobila paní říditelka Vladykova, možná i takhle znáte z médií a ráda by přijela na další zasedání zastupitelstva.
Mluvčí 15: Protože jsem říkal, ať nám tady předloží nějaký klady nebo pozitiva, proč by jsme měli do toho svazu vstoupit, takže slibila, že v lednu by jsem přijela krátce nás tady nám říct.
Mluvčí 15: Takže připravte se, že tohleto pak bude jedním z vodu.
Mluvčí 15: Tak.
Mluvčí 15: Prosím, pan Riedl.
Mluvčí 21: Pane starostu, jenom jednu takovou moji poznánku krátkou.
Mluvčí 21: Ta hospodářská rada, nebo rada hospodářského sociálního rozvoju je čínská.
Mluvčí 21: Já jsem vlastně členem a skutečně to tam je důležité, abychom se tam už zúčastnili, takže bych doporučil, abychom vždycky se nějak domluvili.
Mluvčí 21: Na ještě jednom se nechám prosadit vlastně právě třeba do toho restartu.
Mluvčí 21: Spousta akcí, o kterých se tady bavíme.
Mluvčí 21: a tam to musí začít, abych se dostal na kraj a potom do celkého plánu.
Mluvčí 21: Takže já to považuji skutečně za dobrou platformu pro prosazování vlastně vanzelských zájemů v rámci ústeckého kraje.
Mluvčí 21: Takže navrhům nějak se vždycky domluvit a co tam teď otevřeme a skutečně to prosadit.
Mluvčí 15: Tak poprosím navrhovou komisi.
Mluvčí 10: Ještě nebyly diskuze občanů.
Mluvčí 15: Nejšlo.
Mluvčí 15: Tak prosím na vodou komisy.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit členství v uvedených organizacích a výši členských příspěvků dle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Však 17 zastupy to bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 17: Jako další bod mám žádo z technických služeb města Vansdorf, SRO, o prodloužení lhuty pro vrácení peněžních prostředků a pro vyučtování peněžních prostředků.
Mluvčí 17: Jedna se o dvě smlouvy, jedna se jedná o veřejno-právní smlouvu a poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města a jedna se týká o investiční dotaci.
Mluvčí 17: Zhledem k situaci, která nastala v souvislosti se sběrným dvorem, kterého už kolega docela podrobně rozebral, došlo k určitým prohlévám a obě dvě tady ty smlouvy se týkaly právě sběrného dvora.
Mluvčí 17: Tudíž technické služby žádají o
Mluvčí 17: změnu termínu vrácení a vyučtování návratné finanční vypomoci, která byla poskytnuta městem, a to sice do roku 2022, a dále žádají schválení změny termínu vyučtování účelovej investiční dotace, která jim byla, tak to ještě postup poskytnutá také pro dloužení.
Mluvčí 17: Ty důvody, včetně smluv, jsou popsány v důvodové zprávě.
Mluvčí 17: Hlavním důvodem je teda ta prodlava v souvislosti s akci Zběrného dvora.
Mluvčí 15: Takže děkuju.
Mluvčí 15: Dotazy k tomuto bodu nejsou, tak prosím návrhovou komisi.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu terminu vrácení a vyučtování návratné finanční výpomoci poskytnuté společnosti technické služby města Wandsdorf SRO s hlhoutou navrácení do 31. prosince 2022 a za podmínek tle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: A dále, zastavitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu vyučtování účelové investiční dotace poskytnuté společnosti technické služby města Vanzdorf SRO za podmínek předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Všech se do nás zastoupit, to bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 17: Čtvrtým bodem je takto žádost o odklad a nyní se jedná o odklad zplácení návratné finanční výpomoci, která byla poskytnutá organizaci nebo spolku s radostí.
Mluvčí 17: Ta byla poskutnita už v roce 2019 na realizaci projektu Manda-Vaděs, respektive na předfinancování.
Mluvčí 17: V důsledku různých současných vládných opatření, však došlo k prodlení v souvislosti s kontrolou vyučtování projektu ze strany Euroregionu Nisa.
Mluvčí 17: a tím se dostal i financování do Skluzu, tudíž spolek s radostí žádá o odložení platby do roku 2021, teda vyučtování padlo.
Mluvčí 15: Takže děkuju.
Mluvčí 15: Diskuze k tomuto bodu není tak prosím návrhou komisy.
Mluvčí 10: Za stobitelstvo města rozhodlo schválit změnu lhůty splacení návratné finanční výpomoci smlouva č.
Mluvčí 10: 115x2019 Organizaci s radostí, zapsaný spolek, identifikační č.
Mluvčí 10: 2701103, Plzeňská, Vansdorf za podmínek dle předloženého návrhu a za podmínky podepsání směnky dvěma členy spolku.
Mluvčí 10: Změna smlouvy bude provedena vyhotovením písemného dodatku ke smlouvě.
Mluvčí 10: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 16 zastupitého bylo, opravdu nehlasoval jeden, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další vot.
Mluvčí 17: Dalším bodem je opět žádost o změnu hůty využití investiční dotace.
Mluvčí 17: Nyní je to Kinocentrum Panorama, které obdrželo investiční dotaci v roce 2020
Mluvčí 17: obnovu digitální technologie a zařízení, nicméně taktéž v souvislosti s nastalou situací došlo ke spoždění dodávek, tudíž příjemce dotace žádá o odložení, vyučtování investiční dotace.
Mluvčí 17: Veškeré doklady byly předloženy v pořádku.
Mluvčí 15: Takže děkuju, diskuze k tomuto bodu není tak prosimná v hlavu komisy.
Mluvčí 10: Zastavitelnosto města rozhodlo schválit změnu lhuty využití investiční dotace smlouva 114,2020 a jejího vyučtování dle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: Všech 17 zastupy to bylo proto, že návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 17: Šestým bodem je rozpočtové opatření číslo 12 pro rok 2020.
Mluvčí 17: Tímto rozpočtovým opatřením dochází ke změně rozpočtu na letošní rok z důvodu zapojení různých transferů a zejména přesunů uspořených finančních prostředků a na dofinancování rozpracovaných akcí.
Mluvčí 17: Celý ten seznam těch rozpočtových opatření nebo těch přesunů máte v součásti důvodové zprávy, takže nebudu to dále přečítat.
Mluvčí 15: Děkuju.
Mluvčí 15: Tak dotazy k tomuto bodu.
Mluvčí 15: nejsou tak prosím návrhovou komis.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření číslo 12 na rok 2020 dle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: Tak můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 16 zastupitou LOPRO nehlasoval jeden, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 15: Prosím další bod.
Mluvčí 17: Tak a posledním sedmým bodem je bod, který byl zařazen dodatečně a je to žádost o bezúročnou návratnou finanční výpomoc spolku DMO Lužické a Žitavské hory.
Mluvčí 17: Tohoto spolku jsme členem, budeme teda zřejmě členem i v následujícím roce.
Mluvčí 17: A spolek se potýká z absenci finančních prostředků na dofinancování již rozjetých akcí.
Mluvčí 17: A to zejména z důvodu dotačních titulů Expost, kdy jim chybí zkrátka teď finanční prostředky.
Mluvčí 17: Proto požádali město Vansdorf a další obce o návratnou finanční výpomoc.
Mluvčí 17: Navrhují poskytnout demoložická žitevské hory návratnou finanční výpomoc ve výši 100 tisíc na překlonutí toho finančního nedostatku s hlutou navrácení do 36.6.2021.
Mluvčí 15: Ano, ještě dodam, že je to prozva pana náměstka libereckého kraje a zároveň předsedy spolku, on oslovil právě ten největší města, destinace nás, Krasnou Lípu a myslím si Nový Bor, aby jsme jim tomto způsobem pomohli, takže myslím si, že takový gesto.
Mluvčí 15: A tam je termín vrácení 30.6., bylo mi řečeno, že v tom březnu už by mohli ty penízky mít, takže by nám pak i vrátili dřív.
Mluvčí 15: Tak, diskuze k tomuto bodu.
Mluvčí 15: Tak prosím návrhovou komisi.
Mluvčí 10: Tak já ještě než začnu čistou usnesení, tak jestli bych mohl poprosit vysvětlit tu zkratku DMO, což samozřejmě nemá vůbec vliv na tou usnesení, ale já nevím, co to je.
Mluvčí 15: No první je destinace.
Mluvčí 10: Já vím, co je DDT, to vím, ale co je DMO, to nevím.
Mluvčí 10: Nic toho nemá, to nemá vliv na to.
Mluvčí 15: destinace třeba malých obcí.
Mluvčí 10: A děkuji.
Mluvčí 10: Tak zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 100 000 Kč pro DMO Lužické a Žitavské hory zapsaný spolek s lhutou navrácení do 36.
Mluvčí 10: 2021 a za podmínek dle předloženého návrhu.
Mluvčí 15: Tak můžeme hlasovat.
Mluvčí 15: 16 zastupitů bylo pro, nehalasoval jeden, takže návrh bude přijat.
Mluvčí 15: Takže děkuju paní ženice Kociánový a následuje bod číslo pět, návrhy, dotazy, připominky a podměty obyvatel města.
Mluvčí 15: Tak, dívám se na obyvatele města, zda si někdo hlásí do diskuze.
Mluvčí 15: Jo, hlasíte se do diskuze někdo?
Mluvčí 15: Ne.
Mluvčí 15: Jo, já jsem si myslel, že jdete k mikrofonu, omlouvám se.
Mluvčí 15: Takže není diskuze občanů města, tak další bod je diskuze dotazě připomínky členů zastupitelů města, takže prosím zastupitele.
Mluvčí 15: Tak pan doktor Jára.
Mluvčí 15: Technická neplatí, ale je to přihlášení do diskuze.
Mluvčí 15: Ano, takže pan doktor Jára, prosím.
Mluvčí 00: Takže vážení zastupitelé a vážení přítomní z obecenstva, chtěl bych tady zmínit a poděkovat všem dřívějším, ale i současným zastupitelům a vedením města, kteří určitým způsobem vždycky podporovali zdravotnictví ve Vanzorsku a v Šuknovském výběžku.
Mluvčí 00: prakticky v současné době je tomu asi 31 let, kdy v srpnu 1989 došlo k výpadku kuchyňského provozu v nemocnici ve Varnsdorfu.
Mluvčí 00: To znamená, že Varnsdorfská nemocnice
Mluvčí 00: byla nucena svými silami vařit v jiných prostorách.
Mluvčí 00: Zprvu to bylo díky přispění v TOSu, pak to bylo v Felice, pak to bylo ve Velvětě.
Mluvčí 00: Prakticky v minulých měsících
Mluvčí 00: Začala rekonstrukce kuchyňského provozu v místech, kde kuchyň byla původně, jenom s tím, že je značně modernizovaná.
Mluvčí 00: Jak jistě víte, tak toto řešení není úplně nejednodušší, protože ta budova byla už v 30. letech pilotována, když byla stavěna
Mluvčí 00: potýkali se tam ze spodní vodou, s tlakovou vodou, s vodou, která se tlačí z hraničního boku a ze stabilitou té budovy.
Mluvčí 00: Tak s tím vším jsme se museli potýkat celou dobu té akce a zabezpečit takové věci, aby další následné kroky po stavební stránce byly jaksi logické a jaksi neohrožovaly
Mluvčí 00: chod a stabilitu té budovy.
Mluvčí 00: Myslím si, že za přispění lidí z Osmy, z města, i za pana inž.
Mluvčí 00: Hrušky, který dělal stavebního dozora, myslím si, že ta akce, i když byly sprvu nějaké zádrhely, probíhala dobře
Mluvčí 00: Pokud se jakákoliv chyba vyskytla, tak jsme na ní operativně poukazovali a odstranila se, takže jsme předcházeli nějakým zjištěním, které by se potom později objevili.
Mluvčí 00: To znamená, po několika měsíčních akcích v stavebních, kde firma Termi stavěla základ té kuchyni a potom
Mluvčí 00: další dodavatelé se zúčastnili na stavu a na vybavení té kuchyně, tak jsem vás nezávisel na tom, když byl ten dotoz od pana inž.
Mluvčí 00: Rýdla, chtěl informovat, že prakticky jsme převzali hotové stanoviště minulý týden ve čtvrtek, to znamená myslím 19. listopadu, že to bylo s tím, že nám byla předána dokumentace.
Mluvčí 00: Samozřejmě, že už v předstihu, když jsme při nákupu jednotlivých gastroprovozů, to znamená, to jsou kotle a konvektomaty a další příslušná zařízení, tak jsme instruovali naše zaměstnance, kteří v budoucnu, to znamená, nyní přejdou
Mluvčí 00: do té nové kuchyně, to znamená, že byli na exkurzích tam, kde tyto provozy běží.
Mluvčí 00: Byla v minulých asi deseti dnech jaksi taková školící akce pro naše zaměstnance a v průběhu příštího týdne přijede ještě jednou firma a vlastně zaškolí in natura zaměstnance kuchyně, kteří přejdou s velvety
Mluvčí 00: z kuchně Zelvety do toho nového prostředí.
Mluvčí 00: To znamená, že my máme v plánu začít vařit příští úterý pro nemocniční provoz.
Mluvčí 00: Je to úplně jiný typ stravování, jsou to vlastně takové desky, termodesky, kde ti pacienti dostanou
Mluvčí 00: již připravenou stravu v jídelně, to znamená polívka, druhé jídlo, přílohy, to znamená kompoty a tak dále.
Mluvčí 00: To všechno bude vlastně v termoboxech voženo a pacienti obdrží té příslušné diety.
Mluvčí 00: Samozřejmě ten provoz, když jsme si připravovali již dopředu, to jednak co se týká počtu zaměstnanců, jednak co se týká dynamiky chodu té kuchyně.
Mluvčí 00: V této souvislosti bych chtěl říci, že také došlo k minulých deseti nebo týdnech, došlo ke kolaudaci druhého výtahu, který se vytvořil v nemocnici, to znamená,
Mluvčí 00: Vzpomínáte ten malý personální výtah?
Mluvčí 00: Ten se zlikvidoval, když se vešlo po levé straně do budovy.
Mluvčí 00: Takže jsou tam dva nové odpovídající výtahy, které zabezpečují jaksi vertikální komunikaci od toho subterénu až prakticky pro možnou vestavbu do půdních prostor, protože když už se taková akce dělá, tak jsme počítali s tím, že dvoupatrová půda může být jaksi budoucně využita i jako další funkční patro.
Mluvčí 00: To znamená, že ta naše kuchyň, kterou město jako investor zorganizovalo a provedlo, začne vyvařovat pro pacienty od 1. prosince.
Mluvčí 00: To zdržení je, jak už říkala pan inž.
Mluvčí 00: Beránek, je dáno trošku tou covidovou záležitostí, kde firmy řešili sami sebe a některé exkluzy byly dané i překládkou elektrických kabelů, to znamená, že se nedělala jenom kuchyně, ale dělala se rozvodna elektrického proudu pro celou nemocnici, to znamená, že tam byly
Mluvčí 00: výpadky třeba půldení, kdy se musel hledat náhradní zdroj a za provozu nemocnice tyto změny byly provedeny.
Mluvčí 00: To znamená, máme tam vlastně připojení na ten základní i na ten náhradní zdroj, který se tam teď instaluje.
Mluvčí 00: Já bych samozřejmě vítal a poprosil bych pana starostov, aby všechny zastupitelé, kteří budou moc a budou mít zájem, tak bych je samozřejmě rád pozval na obhlídku tohoto nového kuchyňského provozu, které je opravdu, bych řekl, špičkový, moderní a zasluhuje si to, abyste se na něj podívali současně
Mluvčí 00: Pochopitelně, a to odpovídám také panu inž.
Mluvčí 00: Rýdlovi, ten dotaz, kdyby jsme byli schopni vařit pro pasant, to znamená dejme tomu pro pečovatelský dům a tak dále, to znamená, já si myslím, že
Mluvčí 00: To je otázka, bych řekl, týdnů, jakmile se ta nová parta lidí, která bude v kuchyni pracovat, zaběhne, a jinak jsme připraveni na to, abychom zásobovali stravou třeba dům pečovatelské služby ve Wandorfu, nebo nějaká jiná zařízení,
Mluvčí 00: zdravotnická zařízení, kam jste dosud vařili z velvety.
Mluvčí 00: To znamená, máme kapacitu na to, abychom toto zvládali.
Mluvčí 00: Takže první je samozřejmě do té vody skočit a to bude 1. prosince a začnou naostrovařit v nemocnici s tím, že 1. a 2. prosince tam ještě budou zástupci firmy, kteří dodali ta jednotlivá kuchyňská zařízení.
Mluvčí 00: To znamená, že v průběhu, bych řekl, příštího roku můžeme podle přání vařit
Mluvčí 00: ještě teda pro další zdravotnická zařízení, anebo pro školská zařízení, to záleží na tom, jak bude situace se vyvíjet.
Mluvčí 00: Přitom při všem bych chtěl říci, že ta situace ve zdravotnictví dneska v celé republice nejjednoduchá, to všichni slyšíme a víme,
Mluvčí 00: a není jednoduchá ani ve šluknovském výběžku.
Mluvčí 00: To znamená s rozvojem covidové infekce, která dospěla časem až do šluknovského výběžku jsme samozřejmě měli také jednak pozitivní pacienty covidové, kteří buďto přišli z jiných zdravotnických zařízení, ale současně nám onemocněli také někteří zaměstnanci.
Mluvčí 00: a museli jsme, a pravidelně to děláme, provádíme operativní změny tak, abychom mohli tu péči pro pacienty tohoto zdravotnického zařízení zabezpečit.
Mluvčí 00: To znamená, máme partu lidí, která se stará průběžně o to, aby ten chod byl takový, aby ty pacienti ty změny pocítili co nejméně a aby byla všem poskytnuta adekvátní zdravotní a sociální péče, která je hlavně dneska v rukou i ošetřovatelů a sester.
Mluvčí 00: Protože průměr pacientů, věkový průměr pacientů
Mluvčí 00: je vysoko na 75 roků.
Mluvčí 00: To je tohleto.
Mluvčí 00: Přesto přeze všechno jsem chtěl říci, že celý rok pracujeme v černých číslech.
Mluvčí 00: To znamená, na rozdíl třeba od jiných zdravotnických zařízení, naštěstí to funguje a máme to štěstí, že jsme se nemuseli obracet na našeho zřizovatele ve věci určité podpory.
Mluvčí 00: Samozřejmě
Mluvčí 00: V situaci zdravotnictví ve Šluptonském výběžku jsme si vzali i zapovinnost poskytnout třeba pomoc při rengenových vyšetřeních, která třeba nefungovala v Hrumburku, nebo byly tam personální výpadky.
Mluvčí 00: Teďka nebudou personální výpadky znovu, protože Hrumburská nemocnice personálně není tak zabezpečená, aby mohla
Mluvčí 00: určitým způsobem zabezpečit chod rengenového pracoviště.
Mluvčí 00: Z tohoto důvodu, a to jsem vás chtěl informovat, se nám podařilo samozřejmě sehnat i mladé rengenové laboranty, které my zapůjčíme do nemocnice v Rumburku a budeme prostě střídat tu péči, jak ve Vannsdorfu, tak v rumburské nemocnici.
Mluvčí 00: Dělám to a říkám to hlavně z toho důvodu, že jsme před další investicí, kde my jsme se neobraceli už na zastupitelstvo a na našeho zřizovatele, protože ta kuchyň byla dostatečně drahá, takže z vlastních financí si pořizujeme s plátkou, formou nový rengenový přístroj, který je špičkový a moderní,
Mluvčí 00: a budeme ho instalovat do prostor stávajícího rengenu.
Mluvčí 00: Ale protože tam to bude spojeno s určitými stavebními pracemi, tak jsme dohodli, že po dobu asi těch třech nebo čtyřech týdnů, kdy ten rengen u nás bude vyřazen, bude fungovat v Rumburku a budou tam jezdit naši zaměstnanci, aby toto péči pro občany šlupnovského výběžku zabezpečili.
Mluvčí 00: Výběrové řízení jsme provedli v podstatě přes právní firmů a je to zakázka do 5 milionů korun, to znamená zakázka malého rozsahu, ale přesto jsme to ponechali firmě, která s tím má zkušenost, aby jsme právně nešlápli někde vedle.
Mluvčí 00: To je jedna věc.
Mluvčí 00: Další věc je,
Mluvčí 00: že k tomuto rengenu budeme pořizovat samozřejmě i Pax, to znamená komunikační systém softwarový, který se spojí se všemi nemocnicemi a budeme moct přeposílat data u pacientů, kteří budou mít třeba nějaká zranění a tak ty snímky budeme moct přeposílat a opačně z dalších vyšetření můžeme dostávat i my tyto jednotlivé, jednotlivá vyšetření.
Mluvčí 00: Současně máme našlápnuto nakoupy nového modernějšího ultrazvuku.
Mluvčí 00: Jinak samozřejmě provádíme průběžně opravy, které jsou za potřeby a ta budova je opravdu nutně potřebuje, ale nenecháváme situaci doběhnout do extrému, takže většinou to zvládáme vlastními silami nebo smluvně.
Mluvčí 00: A já bych právě ještě jednou se vrátil k tomu začátku.
Mluvčí 00: Jakmile skončí nouzový stav, tak bych vás opravdu hrát všechny pozval, abyste se podívali, co se vlastně díky i vašemu rozhodnutí v té budově Karlovej 2280 v Vansdorfu vytvořilo.
Mluvčí 00: Děkuju vám za pozornost.
Mluvčí 15: že děkuju, rádi přijdeme.
Mluvčí 15: Tak hlásí se do tezkuze pan Rýdl, prosím.
Mluvčí 21: Ano, já tady mám pouze jeden bod a potom budu teda reagovat ještě na pana doktora Jaru.
Mluvčí 21: My jsme dostali tady jako příloholu materiál, je to akorát jenom technická poznámka, se přehled termínů konání rady a zastupitelstva města.
Mluvčí 21: Já bych tady se chtěl odvolat na pracově jednání, co jsme měli v pondělí, kde jsme, aspoň já jsem s tím pocitem odcházel, dohodli,
Mluvčí 21: že těch bodů, podívejte, bude 8 pelič a my ještě nejsme hotoví, že budeme dělat zastupitelnosti každý měsíc.
Mluvčí 21: Takže se chci zeptat, jestli to byla skutečně schoda, anebo jestli už je to trošku jinak.
Mluvčí 21: V případě, že to je schoda, tak bych navrhl, aby jsme tady třeba hned na místě doplnili vlastně ten přelet jednání.
Mluvčí 21: Druhá věc, tady k panu doktoro Járovi, k Václavovi.
Mluvčí 21: Já skutečně, jak jsem to uváděl, ten problém,
Mluvčí 21: Dali jsme jako zřizovat to jako město, nějaké peníze do nemocnice, myslím tím do vyvařovny, do jídelny, do kuchyně a vycházejí se z nějakého propoštu kapacitního, samozřejmě, samozřejmě, tam se počítalo s nějakými 500 jídlama, něco to stálo, já jako technik kvituju, že se tam pořídilo špíčkové, podle tvých slov špíčkové vybavení, ale přeci jenom
Mluvčí 21: Nejsem jako moc spokojený, že říkáš, když bude zájem, budeme.
Mluvčí 21: Já myslím, že v tom politikalitickém záměru, z kterého vyšlo, že budete vařit 500 jídel, v podstatě tak se tam měli určitě vytypovaný okruhy, že budete dodávat třeba do tosu a tam a tam a že už to máte nějak připravený.
Mluvčí 21: Takže skutečně mě zajímá, jestli můžeš jenom doplnit tu informaci, kdy vlastně dojde nějakým náběhem k té cílové kapacitě vyvařování těch 500 jídel, na co to bylo projektované.
Mluvčí 21: A potom jenom abych si udělal, jasno, zase, chrání Bůh, nechci píhnout do voslího hnízda, ale pak líže říkáš, my jsme si z vlastních zdrojů atd.
Mluvčí 21: udělali, jak toho mám rozumět, já žiju v domění vlastně,
Mluvčí 21: My jsme sice jako sdřizovatel nemocnice, ale je to náš majetek a ty seš vlastně ředitel nemocnice, který ten majetek města spravuješ a pak, když tam vyděláte nějaké peníze, to jsou peníze města a město by mělo rozhodnout, co s tím, takže já nerozumím tomu, že každý zlastních zdrojů, ano, bez dalších dotací z města, my jsme schopni vlastně generovat
Mluvčí 21: takovej příjem a takovej zisk, že si, že umíme sami jako organizace si opravit budu a tak dále.
Mluvčí 21: Rozumím tomu správně, ano Václave, říkám znovu, to není nějaký šprajci, jenom se ptám, abychom viděli, je to majetek města samozřejmě a ty jsi ředitel, který spravuje majetek města.
Mluvčí 21: Takže v podstatě město je tím vrcholným orgánem, který rozhoduje, co s vyděláním na peníze se udělá, kromě nějaké zdravotní péče, to vlastně je parket a ředitele.
Mluvčí 21: Rozhodl jim tomu správně?
Mluvčí 21: Děkuji.
Mluvčí 15: Tak pan doktor Jára, prosím.
Mluvčí 00: Určitě tomu rozumíš správně, akorát nevím, jestli ti správně odpovím.
Mluvčí 00: Tam byli jsme domluveni, už měla nemocnice v Rumburku zájem, abychom vařili i pro nemocnici v Rumburku, jenomže v průběhu je nemocnice v konkurzu.
Mluvčí 00: v Rumburku a paní doktorka Jermanová, pokud se na mě obrátí nebo mím to jim můžeme nabídnout, tuto činnost budeme vykonávat.
Mluvčí 00: Můžeme v podstatě zvednout, zvednout ty, o 350. denně můžeme zvednout
Mluvčí 00: ten obrat jídel, protože my máme kolem těch 150 a když už se taková akce dělá, tak předpokládáme, že budeme vařit třeba i pro školy nebo pro jiné firmy, pokud si to řeknou, protože tím jedině se zlepší návratnost tohoto stavu.
Mluvčí 00: co se týká těch financí, říkám z vlastních zdrojů, protože my dostaneme, jak si od našeho zřizovatela jako příspěchová organizace, dostaneme milion korun, ale přitom si vyděláme kolem 70 milionů sami vlastními aktivitami, to znamená, je to opravdu malé, malé procento, co dostaneme od města,
Mluvčí 00: A přesto jsem rád, že na nás město a Zřizovatel vždycky pamatuje, ale díky tomu hospodaření jsme to vždycky ke konci roku nějakou částku, co jsme dostali, jsme vraceli, protože to bylo ještě za pana Něžiná Horáčka za starosty,
Mluvčí 00: který mě vždycky říkal, jestli to budeš daní, tak tě, jo, takže teda v podstatě, když jsme se ho spodržili, takže jsme tu částku, co jsme obdrželi, jsme vrátili městu, ale vždycky pro ten rozjezd té nemocnice v tom novém roce je to důležité, protože většinou ty změny, které třeba navrhne ministerstvo zdravotnictví, se v pojišťovně odrazí až po půl roce, to znamená přidání za městancům.
Mluvčí 00: To znamená třeba máme, teďka musíme počítat od s tím, že zaměstnanci budou mít o 10% na příští rok vyšší mzdy, akorát ještě to nevidíme v těch příjimech tý zdravotní pojišťovny.
Mluvčí 00: To znamená, že vždycky musíme bohužel pracovat s určitou rezervou, s určitou obavou, jakým způsobem to bude vycházet, ale zatím jsme několik let jako v černých číslech, takže zaplať pámo, to funguje.
Mluvčí 00: A co se týká, když už mluvím o těch financích, tak se nám samozřejmě podařilo taky úspět s ministerstvem zdravotní svých s tím dotačním programem, kde jsme dostali asi 7 milionů korun, které jsme přesně podle těch dotačních pravidel rozdělili zaměstnancům, kteří v tom březnu, dubnu a březen, duben, kjeten pracovali v období koronaviru, takže všichni zaměstnanci
Mluvčí 00: u nás už mají ve výplatách tyto částky, které ministerstvo zdravotních zaměstnanců financí potom přeposlalo.
Mluvčí 00: To znamená, že naše nemocnice nepatří mezi ty nemocnice, které těm zaměstnancům ty peníze nedaly, už je mají.
Mluvčí 00: To je jenom informandum.
Mluvčí 00: A doufám, jestli jsem odpověl na všechno, nevím teďka.
Mluvčí 00: Děkuji.
Mluvčí 15: Takže děkuji.
Mluvčí 15: Já taky budu reagovat na dotaz pana inž.
Mluvčí 15: Rídla ohledně zastupitelstv.
Mluvčí 15: Je pravda, že jsme se o tom bavili v pondělí.
Mluvčí 15: Tenhle materiál, který jste dostali, byl připravený už dřív.
Mluvčí 15: Starosta má strašně málo pravomoci.
Mluvčí 15: a jedinou možná největší pravomocí je to, že svolává zastupitelstvo on sám.
Mluvčí 15: Já jsem se rozhodl právě, když jsem se díval i ze zkušeností s dřívejškám, tak jsem to první poluleti rozděl tak, jak máte teď v podkladech.
Mluvčí 15: s tím, že pak jsem se říkal, že vždycky to další druhé podletí je takový horší a těch materiálů pak je hodně, tak bych spíš přidal zastupitelstvo pak na podzim než na jaře.
Mluvčí 15: Samozřejmě může to být operativně, protože já to vždycky konzultuju s osmi, podle toho, kolik návrhů oni mají a kolik těch věcí je, takže klidně můžu pak přidat nějaké zastupitelstvo.
Mluvčí 15: Ale teď byla taková situace, jak jste viděli, že některé pozemky se schválili, tak se to přehodilo teď na tohleto zastupitelstvo.
Mluvčí 15: Některé věci musím přiznat a asi se budu i omlouvat, ale nevím, zdal je to moje chyba, ale osmí už mělo někde v roce 2019 a předkládou teprve teď.
Mluvčí 15: Takže to je taky další věc, že těch materiálů bylo tady docela dost.
Mluvčí 15: Takže tak.
Mluvčí 15: platí zatím ten papír.
Mluvčí 15: Kdyby byla změna, tak samozřejmě dám dopředu vědět.
Mluvčí 15: Tak poprosím pana Horáčka.
Mluvčí 11: Já nechci moc držovat, já jenom chci navázat na minulé zastupitelstvo, kdy jsem se dožadoval zápisu z pracovní komise ohledně zdravotnící, kam on tady směřil ve Vanzorfu, že jsme nedostali zápis, dostal jsem ho dneska ve 14.43.
Mluvčí 11: Takže za to děkuju, po třech měsících, že konečně ten zápis mám.
Mluvčí 11: Nicméně chci se zeptat, byla plánovaná zkuska na říjen, ta se nekonala, teď je konec listopadu, tak nevím, tak kdy se teda plánuje další zkuska, protože se zavázal starosta, že to svolá.
Mluvčí 11: Tak se tám na to.
Mluvčí 15: Ano zavázal se, ale nečekal, že přijde situace COVID-19, takže víte, že komise se nescházejí a není to výmluva, ale je to prostě tak.
Mluvčí 15: Úřadní hodiny jsou omezené, takže proto ta schůzka teď nebyla.
Mluvčí 15: Takže děkuji za rejpnutí a svolám ji určitě začátkem novýho roku, pokud to situace dovolí.
Mluvčí 15: Prosím s technickou opět pan Horáček.
Mluvčí 11: Já musím trošku oponovat, protože ten stav COVID začal platit až od 15. října a my jsme říkali, že se sejdeme za měsíc, tak se to dalo stihnout.
Mluvčí 11: To je jenom taková poznámka, ale myslím si, že i ta schůzka se dá svolat a držet dvoumetrovej rozestup v kanceláři starosty asi není pro pět lidí žádný problém.
Mluvčí 11: Tak je to škoda, protože ten čas utíká a ty věci se vyvíjejí a my vlastně stojíme na místě.
Mluvčí 15: Děkuju, nebo můžeme využít Google Meet třeba.
Mluvčí 15: Tak, někdo další se hlásí do diskuze?
Mluvčí 15: Teď tady nevidím, nemám tu správnou obrazovku.
Mluvčí 15: Vidím sebe jenom, že diskutuju, ale nevidím, zdalí se někdo hlásit do diskuze.
Mluvčí 15: Veřejna služba?
Mluvčí 15: Pan Bulejko tady seděl, já jsem se ptál.
Mluvčí 15: Já se omlouvám, ale...
Mluvčí 15: ale diskuse už byla a opravdu jsem se i ptal, že pan išel k mikrofonu, tak jsem si říkal, že jdete jako veřejnost se zeptat a nikdo se nehalásil, tak se omlouvám, tak diskuse už je uzavřena.
Mluvčí 15: Tak paní Křížova se hlásí, prosím.
Mluvčí 22: Dobře, tak já budu tlumočit, tady dotaz pana Bulejka, rychle mi ho tady řekl do ocha.
Mluvčí 22: Ptá se, jestli nebude možnost online dotazů.
Mluvčí 22: v budoucím čase, v budoucnosti, že přeci jenom, když si bude třetí volna, zase můžou zakázat ten vstup veřejnosti, nebo může být někde na cestě, tak jestli by to šlo zařídit.
Mluvčí 15: Asi technicky lze to provést, já vím, že teď je i novela zákona, pokud si to dobře říkám, je ta možnost, že i zastupitelstvo by pak mohlo být online, právě v době nouzovýho stavu,
Mluvčí 15: Ano.
Mluvčí 15: Ale samozřejmě musím se nad tím zamyslet, zdalí to... Pani právníčka se k tomu chce vyjadřit?
Mluvčí 15: K tomuto dotazu online?
Mluvčí 08: S dovolením odpovím, jestli můžu, pane starosto.
Mluvčí 08: V současné době to zákon o obcích neumožňuje, není to ani součástí jednacího řádu.
Mluvčí 08: Maximálně můžeme uvažovat v době nouzového stavu o nějakých takových věcech, ale musí nám to umožnit zákon.
Mluvčí 15: Jo, děkuju panu tojemníkovi, teď jsem taky chytřejší, takže takhle ta situace vypadá.
Mluvčí 15: Tak jo, děkuju.
Mluvčí 15: Tak, tak když nejsou další dotazy, tak prosím sedmý bod je zpráva o činnosti Rade města o kontrole o plnění a usnesení zastupitelstva města.
Mluvčí 15: Takže dotazy pak navrhovou komisi poprosím.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomý zprávu starosty města o činnosti Rady města a o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města.
Mluvčí 15: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 19: www.hradeckesluzby.cz
Mluvčí 15: 16 zastupitelů bylo pro, nehlasoval jeden, takže nápad bude přijat.
Mluvčí 15: Vyčerpali jsme dnešní program.
Mluvčí 15: V tuto chvíli bych rád všechny pozval na rozsvícení Vánočního stromku, ale bohužel letos nebude, je taková smutná situace, ale tím pádem přeji všem vám, ale i taky posluchačům hezký advent, pak požehlané Vánoční svátky a my se uvidíme v novém roce, snad ve zdraví.
Mluvčí 15: na dalším zasedání zastupitelstva města, ale také předtím ještě na semináři o rozpočtu.
Mluvčí 15: Termín vám samozřejmě přijde v pozvánce a taky i materiál k tomu samozřejmě s předstíhem, že budete si moct nastudovat ten náš budoucí rozpočet, o kterém pak budeme povídat na semináři.
Mluvčí 15: Takže ještě jednou hezký advent, hezké Vánoce a ať ten rok 2021 je hojnější, lepší, zdravější hlavně a ať Covid pomine.
Mluvčí 15: Díky, hezkou dobrou noc.
  

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/749e16fa5da544fed49560ec5d4ff1c3
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.