Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev 786ed88880502c86aa8699c2d496f133


ID jednání786ed88880502c86aa8699c2d496f133
JednáníJednání zastupitelstva Lysé nad Labem ze dne 8.12.2021
Další jednání města/kraje Město Lysá nad Labem
Datum jednání8.12.2021
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/786ed88880502c86aa8699c2d496f133.mp3
Délka audio záznamu05:59:08
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

    dobrý večer vážené paní zastupitelky vážení zastupitelé vážení přítomní vítám vás na dnešním jednání zastupitelstva města konstatuji že při má většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je usnášeníschopné 
z jednání se omluvil pan zastupitel josef kolman z důvodu nemoci 
pan burian přijede po osmnácté hodině a paní ženská přijede později neznáme čas 
začátkem zasedání upozorňují přítomné že ze zasedání zastupitelstva města je pořizován videopřenos 
prosím o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu ze zasedání minule byl pan havelka a pan burian 
pani fišerová apoň ženská je košická promítám 
kdo je pro tento návrh 
padl 
očím 
mám pipa 
tak 
pro dvanáct návrh byl schválen děkuji 
prosím o návrhy na jmenování členů komise návrhové komise minule byl pan fajmon pan marek paní bláhová 
pan havelka pan gregor ban marek 
jde pro návrh 
pro dvanáct návrh byl schválen děkuji 
zápis ze zasedání zastupitelstva města dne dvacátého sedmdesát pět set dvacet jedna a kulturní zprávám vám byly zaslány na vědomí má někdo z přítomných připomínky k zápisu nebo ke kontrolní zprávě 
nemá zápis tedy považujeme za ověřený a přistoupíme ke schválení programu 
pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo k jednání šestnáct bodů na druhého dvanáctý byl doručen magistrem faraonem návrh na rozšíření programu o bod číslo sedm na návrh na schválení pilotního projektu bytové družstvo jedličková lysá nad labem a v nešťastná šest dvanáctý matěj sice jedna byl doručen inženýrem výpalem návrh na rozšíření o bod číslo osmnáct to je zápis číslo pět ze zasedání finančního výboru který se konal dvacátého devátého v jedenácti vakcinace jedna 
má někdo navrhne další rozšíření případně na úpravu programu 
paní 
pani wahla 
děkuji za slovo dobrý den všem já bych chtěl navrhnout aby se hlasovalo o stažení dvou bodů a to první je bytové družstvo jedlička myslím si že ten bod je tedy zatím předčasně protože na minulém zastupitelstvu bylo dohodnuto aspon to tak vnímala že proběhne tedy anketa na které se zjistí jaká je vůbec představa veřejnosti respektive těch kteří budou hlasovat o tom jak by se měl prostor využít a pak jsme se bavili o tom že bychom se o tom vůbec pobavili mezi námi zastupiteli proto mě překvapilo že pan fajmon zařadil tento bod a ještě k tomu ne řádným způsobem tedy jako dodatečně aniž by to prošlo nějakou širší diskuzím 
ani ve výboru pro majetek nebyl tento bod projednán takže protože byl ne usnášeníschopný takže bych chtěl navrhnout snažení tohoto bodu a nebo ne zařazení tohoto bodu a dále bych chtěla ještě navrhnout 
odložení bodu změna číslo čtyři územního plánu a to z důvodu že 
my jsme se vlastně o tom že se tento bod bude projednávat dozvěděli ve čtvrtek to velice málo času na to abychom se mohli seznámit se všemi podklady a abychom mohli ještě úředníků z jistě vlastně to se některými body zjistí proto bych chtěla požádat jestli by tento bod nemohl být zařazen v únoru na bychom měli dostatek času se vlastně s nimi podklady seznámit děkuji 
děkuji paní fišerová 
dobrý den já číslo čtyři žádala o přeřazení protože tady máme pana moravce který žádal nás požádat slušně jako občan o představení toho bodu takže bych chtěl požádat 
děkuji 
děkuji za slovo dobrý večer jen na paní váhovou krátká reakce já jsem taky čekal že na tom pracovním zasedání zastupitelstva kde to mělo být na pořadu dne někdo z opozice se na téma co s prostorem z ruky zeptá bylo tam ticho po pěšině někteří odcházeli už po hodině byť se omlouvali ale pokud si pamatuju měli jsme to kam diskutovat a vzhledem k tomu jaká diskuze se rozjela nápis zvukovém profilu lysá nás spojuje jak si myslím že v tom máte poměrně jasno takže já jsem velmi za to aby se jedná ten který navrhuje pan monk děkuji 
dobře tak tady jsou tři návrhy ještě karel marek 
dobrý večer děkuji za slovo já bych chtěl podpořit oba návrhy kolegyně bláhové 
pokud se podíváme na změnu územního plánu tak tak změny opravdu mnoho a bylo by dobré aby uceleně prošli takto výborem pro některé ty změny tam se diskutovali někdy před třičtvrtě rokem výbor chtěl některé dodatečné informace informace nedostal takže v téhle chvíli pokud máme výbor pro majetek kde bychom tyto věci měli přesně diskutovat ani do velkého retailu přesně ty věci týkající se územního plánu jedna projít měli a ne abychom na zastupitelstvu rovnou schvalovali záměrný věci měnit myslím si že toto je potřeba nejdříve velmi dobře a velmi velmi detailně prodiskutovat a k tomu ten výboru pro majetek je proto si myslím že ten bod by se měli chovat v únoru a druhá věc co se týče pruty no já si myslím že prostě mechu měly být stejně jako zastupitelstvo jestliže jsme zastupitelstvo řekli pojďme a to máme v usnesení udělat anketu dáme zjistíme názor lidí kam běží končí na konci roku tak přece hloupost této chvíli už cokoli zakládá a třeba dělat bytové družstvo když nevím ani jak ta anketa kdo dopadne myslím že v téhle chvíli re lidi se na co si lidi běžně stěžují říkají by se nás na něco ptát ale stejnak úplně jedno co řekne jestli to stejnak rozhodnete tak prosím pojďme dneska prostě udělat jinak jestli jsme se jich zeptali tak pojďme dokončit vyhodnotit a pojďme se vrátit k únoru a a v únoru venku tady může být zařazen a zároveň ten bod může projít přes výbor pro majetek do můžou detailně prodiskutovat 
děkuji 
děkuji pane já jsem si toho vědoma ale jenom pro připomenutí na pracovní schůzce byly za koalici vy pan otava a pani stařecká která ale dřív odešla a vy jste říkal že potřebujete také odejít jestli si to pamatuju dobře nikdo jiný tam z koalice nebyl z hlediska za nás opozice jsme tam teda byli ve větším počtu pan karel marek který odešel skutečně dřív to hlásilo dopředu já ani tužinka a štěpánka vožická a pan burian a za situace kdy vlastně 
vy jste byl v časové tísni a zbyl už jen pan opava tak o čem jsme se měli bavit já bych čekala debatu prostě jako širším spektru zastupitelstva a ne s jednou osobou s panem starostou takže ano mohli jsme si obavy ale za situace kdy by vás nám bylo víc ale vás víc prostě nebylo děkuji já ještě dodám že nerozumím tomu proč se tak spěchá a proč se to prostě myslí dopředu takže tady budeme třeba hodinu dvě debatovat o tom co si můžeme vyjasnit bokem jen že chcete ukázat že nikam pospícháte ale já nerozumím tomu kam děkuji velká a první reakce na změnu územního je zvláštní že jste minuli na minulém zastupitelstvu města když se navrhovala změna územního plánu nepožadovali stažení tohohle bodu bych vám materiály přišli stejně rychle tomu já nerozumím to znamená minule když tady byly žádosti o územní plán tak nikdo nenavrhoval snažení územního plánu změny protože to tady byly žádosti my jsme o nich rozhodovali tuhletu chvíli si že jsou návrhy na to aby jsme věci stáhli nerozumím tomuhle tomu postupu proč jednou tak a podruhé tak je jedna věc reakce ještě na paní váhou jestli můžu já jsem očekával že na začátku někdo řekne že o té věci chce jednat byli jsme tam si chystaný pokud by někdo řekl že o tom chceme jednat o tom jednat mohli ale ani z opozice nebyl příliš velký zájem tedy zřejmě jednat o té frontě je to mám to chápat tak že mi možná pospícháme opozice zdržuje možná že je to tak to nevím jakou 
paní ložiska 
dobrý den děkuji já bych tady ještě chtěla reagovat na žádost pana kolo rose a vy si jménem před ne to aby byla dokončena diskuse s občany z minulého zastupitelstva kdy k tomu kropáč z neměl možnost ale bych chtěla požádat o předřazený tedy tohoto bodu děkuji 
děkuji já bych chtěl upozornit že zastupitelstvo minule bylo řádně ukončeno protože nebylo usnášeníschopné 
bylo řádně ukončeno tak já bych tady má slovo pan zastupitel marek 
já jenom kdy reakce na kolegu pan místostarosta velku první reakce co se týče 
toho pracovní setkání zastupitelů že jste že jsme se na zastupitelstvu klady domluvili že bude rozpočtů a bude krutě pan starosta ho rozpočtu nebylo krutě ani mě pozvánce vždycky respektu svolavatele ten udává genu za prvý a druhý bylo původně domluvený termín který jsem měl v kalendáři pokud se ten termín poté znění ve chvíli je to pro mě problém ano já jsem potom já bych to stát může ale to byl ten důvod já jsem musel odejít původním termínu ten s tím jsem počítal delší dobu takže ten důvod proč se to nediskutoval opravdu pokud chcete někoho napadá tak prosím nejdříve si věci koalici pracovní zastupitelstvo bylo svoláno k rozpočtu k ničemu jinému takhle to bylo v agendě za druhý co se týče územního plánu vy sami jste ten od minulé tahové proto jsme tu diskuzi nevedly jednoduché děkuji děkuji technickou paní barva 
můžu se zeptat já tomu nerozumím ale ten územní plán nebo návrh číslo čtyři územního plánu byl v řádných podkladech pro svolání zastupitelstva na sedmadvacátého desátý 
řádných odchodech na svolání zastupitelstva sedmadvacátého desátý vlnu návrh na změnu číslo čtyři územního plánu 
no ano ale ty byly na jednu stránku ale tohle je prostě a byl to jeden návrh a kterých je deset a dvanáct takže já teď jako tomu srovnání úplně nerozumím abych pravdu řekl ale děkuji 
technická jenom technickou a opravdu technickou poznámku já jsem to někde najdu možná to mám i sebou 
chce říct že technická poznámka má sloužit tomu že procedurálním návrhu k návrhu na to že se děje něco špatně několik vyjadřování postojů a názorů takže já to dělat nebudu jenom ti pane starosto říct a protože se přihlásil do technické poznámky že jsme v diskuzi na téma schválení programu to znamená v tom případě je to diskuze zastupitelská nikoliv diskuze veřejnosti děkuji 
děkuji děkuji máme tady tři návrhy na změnu na úpravu jednak programu 
to nechám hlasovat jednotlivě 
tak bylo tady 
řazení 
nebo začneme u paní bláhová 
paní takže paní očička seřazení diskuze 
z minulého zastupitelstva 
tak budeme hlasovat pro 
diskuze 
pro je pět roti šest si jeden nebo 
děkuji další paní bláhová stažení bodu číslo 
ne na 
poslední 
pět a sedm na 
pro 
jsou čtyři proti šest návrh nebyl schválen děkuji zdrželi se dva 
návrh nebyl schválen děkuji 
je tady návrh na předražení bodu číslo čtyři 
budeme hlasovat 
v 
kde se proti nikdo se dva na schválen děkuji takže program byl schválen opadl sejmeme sólo program jako celek 
že až 
a 
omluva 
své pro zařazení posledních dvou bodů 
osm proti dva žili se dva návrh byl schválen děkuji 
tak budeme hlasovat o programu jako celku 
pro osm proti nikdo 
návrh byl schválen děkuji přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů 
a požaduje o číslo čtyři 
návrh na směnu pozemků v lokalitě na vysoké mezi a společný postup naplni regulačního plánu vysoká mé změna číslo čtyři 
je to věc která se tady táhne u nás velmi dlouho roto znáte tak se prakticky jedná o výjezd z nově 
z nové výstavby rodinných domků protože v současnosti se jezdí směrem dolů titulek ulici palackého a to máme neustále stížnosti že všechny auta najíždějí a odjíždějí tímto směrem 
územní plán na v regulačním plánu je výjezd který není dokončen na přímo na ulici družstevní což by kvalitní a velmi pomohlo ten pozemek je ve vlastnictví pana michala magistra michala kůrovce a 
je tady zpracovaná směna na náš pozemek který je v řadě parcel směrem do lysé nad labem když jdete kolem borku lyse nad labem 
za radu města byl pověřen vyjednáváním pan magistr havelka který jedná s panem kůrovcem a 
došli došlo se k nějakému tedy výsledku pan 
já děkuji za slovo pane starosto chci říct podstata směny znamená že máme vyměnit pozemek ve vlastnictví města určený k výstavbě na rodinný dům tak je to podle současného regulačního plánu za pozemky určené pro výstavbu komunikace a pozemky určené pro výstavbu chodníku přiléhající k ulici družstevní a komunikace nová je ta část která chybí jak jste bylo družstvo na vysoké mezi tu svoji komunikace jak je tam asi promiňte mě za slovo padesát metrů nedodělané silnice kde je pozemek který se nachází ve vlastnictví a na kůrovce nebo těch osob které pozemky tam vlastní tak je tam ještě jedna komunikace zatím domy byly zpracovány znalecké posudky znalecké posudky říkají že pozemky jsou zhruba ve stejné 
že ocenění na stejnou částku to znamená že z hlediska 
tohoto nebrání měně my jsme diskutovali o nějakých podmínkách 
musím říct že pan skuhrovec aby férově napsal proč těmito podmínkami nemůže souhlasit oni se nám dostaly do výroku usnesení to znamená já bych si dovolil tedy navrhnou modifikace tyto usnesení a to že schvaluje zveřejnění záměru tak jak je navržen bez podmínek bude mít potom promítnuto na obrazovce ten můj návrh protože jsem ho si ho dopředu dovolil dát 
nevím jestli to 
tak je za měl si všechno děkuji já vydá nejdřív slovo panu doktorovi aby nám něco řekl jak na jednání jejich strany 
probíhala nebo jak to probíhá co navrhuje a pak dáme slovo tedy jednotlivých zastupitelů 
takže krásný dobrý večer všem a prvořadě děkuji za vyhovění žádosti k řazení že vím že jinak diskuze bývá velice často lomená a vlastně zůstává spousta dalších vodu takže upřímně v tomto ohledu vyhověli protože 
jak již bylo řečeno jak panem starostou místostarostou celá kauza zase již poměrně vleče a tudíž opravdu šťasten pokud dojdeme k nějakému závěru se zde padlo také se s tím skutečně ztotožňují co bych vlastně 
když budu naprosto věcný zde rád uvedl na pravou míru je že skutečně tím jak to procházelo výbory a radou tak se tam minulosti dostane řekněme taková nedorozumění jako například to že součástí té mé žádosti bylo vybudování jakési infrastruktury to skutečně ne jak pan magistr a velká navrhoval aby zde byl závazek pro všechny vlastníky po těch pozemku a hlavně budoucí nabyvatele pozemků aby si zbudovali před sebou chodník tak s tímto samozřejmě souhlasím nikdy jsem nebyl proti a pokud vlastně mám ještě jednou shrnout to meritum věci tak zkrátka a dobře regulační plán po změně číslo čtyři si lze představit jako jednu vrstvu majetku právní otázky tedy kdo co skutečně vlastní jako vrstvu druhou celým smyslem tohoto návrhu je aby se nám tyto vrstvy dokonalé překrývaly a to řešení je zcela nasnadě právě že ten pozemek padesát čtyři lomeno sto dvacet tři už tím regulačním plánem který nahrazuje územní rozhodnutí dostal i ten vhodný tvar aby skutečně posloužil jako nájezd na ulici družstevní právě z oné lokality která vznikla za těmi pozemky které nebo pozemkem který tečka vlastním která je historicky a samozřejmě s tím výjezdem se už od toho roku dva tisíce čtyři regulační svůj první formě vyhlášen tak se s ním počítalo logicky jistě všichni znáte vyvlastňovací zákon nebo minimálně jeho principy 
samozřejmě že se vždycky preferuje nějakým způsobem směna pak teprve odprodej vyvlastnění v tomhle ohledu věřím že to řešení tedy vyloženě leží na stole na město nedaleko je to doslova pár desítek metrů od pozemku který je právě potřeba na komunikaci tak vlastní jakousi právě proluku což je tedy pozemek šedesát jedna lomeno třicet šest navrhl jsem že by právě došlo ke směně za tento pozemek a také z jednoho prostého důvodu tento pozemek nesplňuje regulativy regulačního plánu na to aby se stala stavebním což mimo jiné prokázali ony znalecké posudky které řekly že ta změna která je v té formě nějaký navrhuji tak skutečně představuje zásadě skutečně ekvivalentní hodnoty i co se týče přepočteno monetární protože krom toho pozemku padesát čtyři sto dvacet tři tak by tam byly převáděny další části pozemků které by umožnily výjezd dané lokality nejenom tento ale ten které se který se vlastně nachází na severní hraně opět je to zachyceno v tom regulačním plánu a také pozemky které přiléhají k silnici a které budou v budoucnu základem pro ony diskutované chodníky což samozřejmě regulační plán také obsahuje 
děkuji za vysvětlení pan marek 
děkuji za slovo pane starosto já bych poprosil jestli můžete na královna ukázat mapu která byla abychom se na ty pozemky podívali 
nešlo než to paní kočová připraví tak já bych začal popisovat pobavíme se o situaci kdy město velmi děkuji a deťmi ten ten nemyslím regulační plán ale ten druhý po ten druhý mapu 
tu druhou mapu kde jsou vyznačeny opravdu katastrální pozemky tak jak se budou změnilo 
já bych to pozemky rozdíl na tři části jedna jeden pozemek který vlastně město jedná se o 
pozemek který bude v budoucnu stavební parcela chápu že dneska tím že pěti set metrový tak regulační plán který je tam říká že může být sedmi set metrový ale tento pozemek vlastní město a pokud ho předáme panu hroch co vy tak k němu připojí ke svým pozemku okolo a stanou se z něho stavební parcelou té chvíli cena pozemku pět set metrů jeden metr čtvereční v lysé nad labem je nějaký čtyři pět tisíc metrů pět tisíc korun za metr čtvereční je dnešní cena klasická realitní to znamená předáváme pozemek v hodnotě pět set metrů krát pět tisíc dva a půl milionu to je realita to se dostáváme dostáváme za pozemek 
možná 
budeme 
výbory 
který 
a 
v 
hlavě  
a 
a až se 
obavy 
vůně a 
je 
nový a  
a 
na 
kdy 
velmi 
my 
zelená 
je 
mezi 
nimi 
protože 
děkuji za vaši magistře já bych se chtěl zeptat mluvíte tady o určité budoucí hodnotě co to vlastně je budoucí hodnota jako vždy to bude mít tu hodnot 
už romové reagovat děkuji a také já to řeknu jednoduše ten pozemek pět set metrů čtverečních co se s ním stane by ho připojíte ke svým dvou pozemku který máte okolo je pozemky rozšíříte a budete z toho mít stavební parcely to znamená pro vás jako stavební parcela stavební pozemek není to žádný pozemek o kterým povede cesta kterej bude veřejné a podobné záležitosti je to pozemek který i do budoucna budete zachovávat stavební a normální součást stavební parcely takhle to je to se přeci přiznejme nebo syna připlatíte tento pozemek s okolním pozemkům nebo ho necháte volný a postavíte na něj dětské hřiště pro všechny zúčastněné lokalitě 
já absolutně nerozumím tíži to že by mi to snad mohlo srůst s pozemkem který už tam je a tady si dovolím teda asi tuším co k tomu chcete říct nicméně tedy zásadní nedorozumění a to v jaké pozici v zimě vnímáte vy naměkko kladete kvality developera jako bylo třeba development právě bývalé krutě ale to já nejsem typ pozemky byly nabyty už s tím že jsou to skutečně stavební pozemky a tyhle všechny řeknou mezi ty tam už v minulosti dávno existovaly a je si říkáte že vlastně se jedná jako s kýmkoli jiným no není to tak úplně pravda protože družstvo vzniklo za mnou tak tam se to skutečně teprve do toho územního plánu dostával ale já ty pozemky na byl už je dávno stavební už všechno existovalo regulační plán i všechny tyhle místy jak říkám skutečnosti které akorát nutné jako nějakým způsobem uvést v život já tedy nejsem jako developera a to naprosto špatně já jsem tady jako normální občan který nabízí úplně jednoduchou směnu a jestli mi chcete říct že normálním občanům se směna nabízí jinou výměnou za multi milionovou investici tak že jako není úplně udržitelný závěr 
nepřihlášený 
já bych chtěl říct ty věci že 
výbor se tím zabýval asi dva roky a si na čtyřech zasedání a v zásadě se na principu 
směny 
shodnout 
v tomto duchu měla být uskutečněna a to s ohledem na to aby se naplnily věci které předpokládá regulační plán v této lokalitě prověřovali možnosti které má město jako regulátor 
lokality zda má práva 
stavebníkům nebo majitelům pozemků něco dokazovat plánovací smlouvy ale tady této části která přiléhá ulici družstevní takové město nemá vynucovat nějaké investice majitelů nebo stavební prostě nemá takové oprávnění takže 
je to čistě otázka zda chceme naplnit regulační plán což je tady nabídka tomu 
oceněna jako zásadě ekvivalentní dokonce ty pozemky mají vyšší cenou podle znaleckého posudku a 
výhodou podstatou změny je to že město vyplývá možnost naplnit velmi rychle 
regulační plán že se tam zajistí přístup do lokality což je veřejný zájem a to co to přinese druhé straně si myslím že není jako 
aby jsme to my posuzovali druhá strana vždycky hájí svůj naprosto přirozené a žáků a jestli na tom druhá strana rovněž vydělává a je to přínosné je podstata dohody takto vždycky je a jako kádrovat jestli je vhodný pro to aby na nějaké dohodě vydělal je nepřípustné povedu zadruhe tlačit nikoho v dohodě přestože k tomu nemáme nějaké je také nepřípustné takže prostě 
je tady nabídka občané která směřuje k tomu aby se naklonil regulační plán pomohlo se tímto způsobem 
aby 
celá lokalita byla dopravně obsloužena 
já žádné lepší řešení nevidí prostě myslím si že samozřejmě mohli bychom se na to dívat takže to budeme chtít vykupovat ale nakonec to bude mnohem pomalejší 
než se k tomu dostaneme aby se dohodneme na nějaký vůbec tak to bude trvat dlouho a nebude možné zajistit veřejný zájem spočívající propojení 
pro tu proto aby své 
záměry zveřejnili 
pan 
děkuji za příspěvek do diskuze tak je to co 
takto i meritu to méposlední poznámky že podle mě zcela namístě rozlišovat v jaké pozici se ten který člověk nachází skutečně když já jsem nabyl pozemky které už dávno vlastně v situaci se nacházely není to že bych vás tady před třema lety žádá o změnu územního plánu a vy byste právě jako zastupitelé odpovědně města po mně žádali plánovací smlouvu to bych pak samozřejmě chápu tedy kdy ještě pozemky už zásadně byly hotové regulační plán platil a všechno tak skutečně jenom to že mě někdo řekněme se 
na první dobrou jako developera ale tohle vůbec není ten případ nemluvě o tom že tahle linie těch pozemků má spoustu vlastníků já řeknu část z nich zastupuje ale taky je tam jeden vlastní kterého ani zastupují a nahlížet na tohle že je to 
říkám by bylo přinejmenším jako nadhodnocené spíš bizarní že směna žádám úplně normálně jako občan a přesně jak říká úplně nechápu proč by mohlo být kladeno k tíži že zrovna shodou okolností to potom může být pro mě je prospěšné já věřím že pro město je prospěšné hlavně to že se za rozumných podmínek získat pozemek budoucí komunikaci která konečně vyřeší dopravní obslužnost v lokalitě 
děkuji pan marek 
na jen z pohledu města to znamená jsme v situaci je důležitý 
města 
a to jakou cenu protože ta změna musí proběhnout oboustranně výhodné pozici pokud byste měl velký zájem aby se cesta budovala my vám dáme pozemek který by se připojíte bude míru stavební skutečně to bude mít tu hodnotu které jsem mluvil 
a v té chvíli za dva a půl milionu ten kousek tak třicet metrů té cesty vybudovat se do toho úplně v pohodě vejdete a dokonce ještě vyděláte rally a tohle by bylo oboustranně výhodná situace pro vás pro nás i pro vlastníky oko to co by nám vlastně říkáte já vám dám pozemky který reálně jsou neprodejný nebo jsou vlastně nemá žádnou hodnotu jsou opravdu pozemky pod se sama a a by mi dáte pozemek které já můžu hodnotit na úrovni dva a půl milionu a vybudujte si cestu myslím si že to je něco co není úplně výhodné jako vyvážená směna změna máme vyvážena na obě strany proto mě přijde že změnit to má smysl nás nesl tomu přistoupit ale říkám znova plná pro mě příjde že pozemky pod budoucí a chodník a mami je stejnak dostaneme se chodníky vybudují před další ostatní vlastníci že klíčová je ta cesta aby se lokalita zpřístupnila a ta cesta je důležitý i s tou danou silnicí která je potřeba vybudovat 
myslel že té chvíli by to mělo smysl a mělo by bylo by to výhodné pro všechny jak pro město pro vás holkám 
ale chápu že vždycky kdo hodně musí být dva já jenom říkám si myslím že to aby ta dohoda byla výhodná pro všechny strany 
můj pohled na danou věc děkuji děkuji ani fišerová 
takže bych si chtěl být začátek kdy ne kůrovec oslovil město ale město oslovil kůrovce že by rádo prostě odkoupilo parcely kdyby se byly budovat cesty do lokality domu který ta místa 
pan skuhrovec na 
prostě oznámil že nám pozemky neprodá aleš činí znamená těšil s návrhem jak udělat to aby město dostalo silnice který nebo tu cestu ty pozemky kdyby měl cesta a vlastně vlastně přišel s návrhem aby jsme dělali směnu znamená to není o panu protože pan short něco chce my chceme jako město panu skuhrov starostovi a proto je potřeba zaznělo že to vypadá že pan skuhrovec se po nás pozemek a nabízí nám nevýhodně se prostě si pozemky kdyby měly být silnice 
děkuji 
já bych ještě chtěl 
říká pan marek opakovaně že pozemky chodníky nemají žádnou cenu to není pravda to není pravda v lyse nad labem řada chodníků pozemku pod a existujících lokalitách které město kupoval za peníze dokonce řádově kolem sto korun za metr čtvereční že neříkejte tuhle tu věc která není prostě pravdivé jako 
v nových lokalitách úplně na zelené louce vzniká na základě plánovací smlouvy nová výstavba tak tam taková dohoda existuje ale existujících lokalita město vykupuje pozemky pochodní moc za peníze a zpravidla podle znaleckého posudku takže neříkejte to co není pravda 
děkuji já bych chtěl upozornit jsem udělal začátku že máme schválili nový jednací řád tedy jsou dané věci dvě vystoupení zastupitelé poč do čtyřech minut veřejnost do dvou minut pan marek se asi potřetí prosím takže 
děkuji za slovo 
já bych to vzala ještě z jiné strany já jsem poslouchala tady pana marka s tím že a vzhledem k tomu že po probíhalo opravdu několik jednání v rámci tohohle myslím že jsem měla podobné připomínky k té věci jako on a ale je nutno se na to dívat zase z druhé strany že tady jde o určitý obchod mezi městem a soukromou osobou prostě je to nabídka a poptávka bucek tou nějakým způsobem postavíme a vyjdeme vstříc po mnoha letech kdy ta lokalita na té vysoké mezi s největší pravděpodobností ta plánovací smlouva nebyla asi při nebo byla nebyla připravená dobře tam myslím že byla první chyba 
protože jinak by se asi tady ta věc nestala tak prostě mi tady řešíme víceméně vlastně tady ten problém z minulosti pokud se nepletu je tam ještě jeden pozemek který tam je taky komplikovaný a ten vůbec budeme řešit tady tenhle ten okamžik máme přece jenom aspoň na druhé straně partnera s kterým nějakým způsobem jednáme takže já se k tomu staví tak že vzhledem k tomu vím že situace je z jiného pohledu asi s touhle tou druhou stranu neprůchozí tak a já zase budu ráda když se výjde prostě těm lidem kteří nevím jestli sepsali petici a podobně prostě dopravní obslužnost tam prostě se musí vyřešit tak se k tomu prostě staví tak že je to nutné podpořit prostě jsme tedy v jiné roli nemůžeme po nich chtít aby nám to v uvozovkách dali tak nebo tak prostě buď příjmech nabídku nebo nikoliv a věc zase odtáhne jako 
já bych šel trochu do historie myslím že jsme to všichni nebyly někteří ano prostě či by bylo kdyby tenkrát bytové družstvo vysoká mez tento pozemek koupilo vybudoval by tam komunikaci jako vybudovali ostatní komunikace a předal je městu které by se dostanou bohužel tomu nikdy nedošlo mi dneska řešíme takovou věc nepříjemnou pro nás pro všechny ale berme to tak že je to ve prospěch občanů našeho města a že chceme pomoc části litovle od obtíží toto provozu a kde jsou neustálé stížnosti jak jsem říkal na začátku 
je tedy přihlášená paní bláhová 
děkuji za slovo 
souhlasím určitě s tím že řešíme problém minulosti který bohužel byl na začátku špatně založena což není poprvé a myslím že takových lokalit je v se ještě víc kde se musí tyhle věci řešit když se na to podívám nezaujatě tak bych řekla že tady stojí vůči sobě veřejný zájem na jedné straně a na druhé straně řádné hospodaření města respektive zastupitelů města s majetkem města 
musíme si říci jez nebo takové ve veřejném zájmu je určitě mít komunikace mít komunikace které budou sloužit občanům k tomu aby se mohli dostávat domu a byly řádně užíván i na druhou stranu je tady tedy hospodaření města kde zastupitelé musí zvážit všechny pro a proti jestli je to pro město výhodné anebo není a jesi svým hlasem nebo také rozhodnou jednají s péčí řádného hospodáře také se musí dát na misky vah jestli jedno rozhodnutí vůči druhému který převažuje a jestli opravdu dost byl ten veřejný zájem na tom aby zde byla zřízena komunikace jenom podotýkám že je se podíváte na pozemky tak je to jenom část pozemků nevím jestli vlastníme i i 
nám to kde dostal pak převádět 
není ale jasné kdo to teda vybuduje protože by muselo město a je otázka jestli také zájmu města aby komunikace potom ještě vybudovalo myslím tím ve veřejném zájmu a 
když to porovnáme s tím že máme řádně hospodařit tak si musíme říct jestli je to vyvážení a co převládá jestli je to teda ten veřejný zájem 
nad tím směnit parcelu která je územně i regulačním plánem určené k zastavění by současnosti nejsou dány podmínky proto aby tam mohl třeba ten rodinný dům být postaven a na druhou stranu oproti tomu jsou pozemky které mají a budou mít hodnotu komunikace 
kde víme že město žádá aby se komunikace nebavím komunikace se vykupovali za korunu nebo je tady taková tradice tak 
za mě osobně chápu ten veřejný zájem na to získat pozemky 
pro budoucí komunikaci a pro rozšíření nebo zvýhodnění obslužnost lokality tak si myslím že pořád ten veřejný zájem jako převažuje nad tím že se musím chovat s péčí řádného hospodáře a myslím že v tomhle případě prostě nemůžu dát souhlas bych velice ráda proto aby 
se ten to takhle koupilo bez dalšího jako 
je někdo přenášeny není 
tak veřejnost 
dobrý den 
já mám tak trošku zkušenost s budováním takové lokalit i drážka o pár let ří rožku mě tedy překvapuje jedna věc přece jak mají udělaný komunikace a regulační plán jako nevím proč do toho vstupuje město protože by se především měli po domluvě i vlastníci pozemků kde je kamkoliv a také první věc druhá věc mě překvapuje že město chce odkoupit pozemek nebo změnit a ještě vybudovat komunikaci nebo v tom nemá jasno je přece zase záležitosti vlastníků další věc byl bych opatrný s veřejným zájmem protože jestliže lokality je přístup jinudy volný a tak není není prokazatelné že ve veřejném zájmu je tedy potřeba zřídit tenhleten průchod bohužel se stala někde chyba ten pozemek by si měli i družstevníci nebo vlastníci v lokalitě koupit od pana kůrovce a měly by tam zase peníze pevně vybudovat i komunikace a další věc dostáváme se na trošku úzký hranu na ostří protože jestliže slyším že město na pozemek pět set metrů čtvereční na firem podle současného regulačního plánu nejde vybudovat rodinný dům upozorňuji že minimální plocha je čtyři sta metrů čtverečních podle mého a v územním plánu současným je napsáno že pokud někde vznikne nějaká proluka se přihlíží k tomu že se třeba může vybudovat na ruce i když má méně jak sedm set metrů čtverečních já myslím si že tady paní kučerová referent územního plánování ráno by tohle to upřesnil znamená já si myslím že tedy nedochází ke směně jakoby pozemku pět set metrů čtvereční který by nebyl stavební je to jenom o tom že budoucnosti se dá na žádost rozhodnou a obec město tomu může vyhovět ryb nevím proč by se nevyhovělo je to na čtyři sta metrů čtvereční byť je to pod sedm set metrů čtverečních že já bych měl s tím velice opatrný že je to nedávno proběhl informace jak zastupitelstvo dubí myslím si že to byla obec zdobí něco schválil a pak s tím byl problém šetřila policie a padli tam nějaký trestní oznámení protože to nebylo dodrženo to správný hospodaření a ten správný pozemku jako 
děkuji 
mám tedy přihlášeného 
pána 
velice dobrý den 
týhle věci k týhle věci je to tak že je tam potom ale celá řada dalších pozemků na kterých se taky bude asi muset vyrobit chodník a to mám pocit se tady vůbec neřeší a myslím že se s tím dostaneme do dalších problémů nebo město se tím dostane mine my občané město 
další věc takže to asi by bylo dobrý řešit protože i ty pozemky jsou hrobce jak jsem se díval do katastru nemovitostí letmo tak vlastně celá ta skoro celá ta část 
je panna skuhrov ce 
druhou věcí je kdo to takhle blbě udělal když jste vlastně tady někteří tady sedíte třicet let včetně pana starosty nějakýma přestávkama takže to ve mě opravdu zajímalo tohle mohlo vzniknout a pak si ještě dovolím ocitovat 
z nálezu z nálezu nejvyššího správního soudu který říká že 
půjde o situaci kdy konkrétní občanku žádá slovo ke kontrolnímu bodu programu ke konkrétnímu bodu programu nebo v rámci rozpravy před hlasováním o programu a předsedající zastupitelstvo mu neumožní vystoupit výslovným sdělení takže vás tady upozorňuji že skutečně y nejvyšší správní soud považuje rozpravu nad programem jedna jako rozpravu nad programem jedné tak děkuji chtěl jsem aby to zaznělo tady do do toho do do diskuze děkuji děkuji je přihlášený pan 
anko 
já bych si dovolil požádat paní kučerovou referentka odboru územního plánování aby nám vysvětlil jak je vám s ním pozemkem pět set metrů čtvereční jestli opravdu nikdy budoucnosti se z něho nemůže stát stavební pozemek jestli je v územním plánu tohleto výjimka jestli je moc irs zastupitel regulační plán změnit aby tam byl mohl vzniknout na pozemku města rodinný dům o ploše maximálně pět set metrů čtverečních zastavěného pozemku je první věc další věci tedy je druhá věc jestli když dochází ke směně tak jestli třeba by nemohla být na taková že by pan skuhrovec nabídnou nějakej malej němeček který má vedle pozemku pět set metrů který je pro něj bezcenný ryby byl která půjde jako komunikace a nějakým způsobem by město si naopak rozšířilo takové jako ten pozemek pět set metrů na tu správnou velikost děkuji 
děkuji 
já bych chtěla říct svůj druhý příspěvek do diskuze poté co by vystouplá paní kučerové mohu poprosit aby nám teda ozřejmil nějaké to s tou výměru a 
někoho takže prosím abyste mi tento čas nepočítal jako diskuzní příspěvek děkuji 
kučerová 
a 
dobrý den říct se nepřipravoval nevím 
v územním plánu je že při novém dělení pozemku musí být ten pozemek s výměrou sedm set metrů tedy už jsou ty pozemky rozdělené na hlavě nemám v regulačním plánu takže podle územního zastavit může podle regulačního teď nový každopádně ta komunikace územní plán jako veřejně prospěšná stavba takže by se dalo 
děkuji 
byl třikrát více než dvakrát jakési druhy pachu 
pane starosto pokud míří hlasování taky jsem inzeroval že budu mít protinávrh 
ani do diskuze děkuji 
navážu vlastně na to co tady zaznělo to znamená 
chápu snahu města nějakým způsobem vyřešit aby se ta lokalita zprůjezdnit 
je otázkou jestli tento veřejný zájem převyšuje navzájem řádného hospodáře nic nebrání tomu aby si město pozemek nadále nechalo a v případě že se na straně vlastníků těch zbývajících pozemku změní situace tak jednalo s dalšími vlastníky o tom že by buď odkoupilo nebo prodalo ale za jiných podmínek a a není vyloučeno že by vlastně ten pozemek nemohl být určen k zastavění v budoucnosti respektive on podle současného územního plánu je určený k zastavění jenom podle regulativů momentálně nejspíše což teda nemáme potvrzené na něj ten rodinný dům nemůže být postaven bez dalšího jednání případně víme z mého pohledu tedy nedává příliš smysl zbavovat se pozemku který má prostě do budoucna hodnotu mnohem vyšší než pozemek pod komunikací protože co si budeme říkat prostě je to stavební parcela bič současnosti nejde použít také by se třeba zamýšlelo to ale neznamená že tu hodnotu nemá stavební pozemky se tady v lese na nové prodávají za pět tisíc korun za metr čtvereční někdo dokonce za osm tisíc korun za metr čtvereční směňovat s pozemkem a který mají sloužit pro budoucí komunikaci který město samo nejraději vykupuje za korunu je prostě byť na to teda máme teď znalecký posudek který říká jaká je možná cena obvyklá tak prostě ty věci když dáme nami schová tak při vší úctě k předkladatelů nebo takhle při vší úctě k sousedům vlastníkům sousedních pozemků prostě pro město nejsou výhodné byť chápu ty důvody kterým ke kterým to směřuje a omlouvám se obyvatelům které v lokalitě bydlí ale prostě takhle to řešit najde jako 
jakkoli 
takže 
když se 
já jsem 
že vy jste pan 
já se jenom z týhle věci ještě zeptám ne že bych měl něco proti spekulativním nákupům pozemků ale jestli ten nákup prostě byl spekulativní jestli by nám pan pan skuhrovec mohl říct jestli to nákup pozemků jak těch úzkých tak hlavně toho který navazuje na silnici jestli to prostě bylo od počátku spekulativní věc všechno myslím že by to stálo za toto nějak sdělit protože přeci jenom k pozemku je tam poměrně hodně a je to svým způsobem developerský projekt 
ženská 
děkuji 
já nechci opakovat to co tady zaznělo již několikrát ale poměřují se opravdu na jedné straně veřejný zájem na straně druhé to že město by mělo opravdu přistupovat s péčí řádného hospodáře 
když jsem docela v české komoře architektů často takovéto případy tam přicházeli a věřte mi že často bylo řešeno tak že buď obyvatelé se společně domluvili a řešili odkup právě takový se pozemku za účelem budování infrastruktury anebo v opačném případě kdy vlastně celý ten a rozsáhlý často pozemek řešil developer testu bylo na bedrech developera čímž nechci samozřejmě panas kůrovce června developerovi rozhodně ne a myslím si jestli není možné přistoupit způsobem pokud to tedy mi deklarujeme jako veřejný zájem o tázat se vlastně těch dotčen těch dotčených vlastníků zda vůbec oslovili třeba pana kůrovce s tím aby odkoupili na pozemky a budovali komunikaci samy o sobě a nevím tak to nevím možná jsem to nezaslechl na počátku vaší diskuze možná že jste o tom hovořili mi možná niko nicméně nevím zda by proto tedy nebyl prostor proto ještě ten pozemek městský má určitě poměrně vysokou hodnotu a byť tedy podle regulačního plánu jak jsem pochopila tuto chvíli není nastavitelný tak územní plán to zcela nerozporuje a tam by ta možnost byla nehledě na to že ten pozemek je možné využít jiným způsobem a proto tedy dávám k úvaze tedy ještě skutečně to zda nemohou dotčení vlastníci nebo vlastníci pozemků kteří se cítí a být nějakým způsobem limitování tím že tam průjezd není jestli by nemohli sami vstoupit v jednání s panem kůrovcem a pokusit se s ním vyjednat odkup pozemků aniž by do toho zasahovala město děkuji 
na děkuji já jen jestli může reagovat na paní tu ženskou já bych na to rád odpověděl jestli mě paní tužinka vnímá tak já to řeknu takhle ony je to jedno ve své podstatě město reaguje na stížnost obyvatel lidické ulice které jsou dneska doručení tou cestou protože celá ta lokalita je dneska 
vlastně dopravně obsluhována lidické ulice to znamená tady to nepotřebuje nikdo z těch co budou stavět podáte ulice družstevní nikdo z těch co budou stavět uvnitř ale je to na základě toho že tady byly žádostí z ulice lidické aby se tato část komunikace dodělala zkrátka proto aby jezy přes ulici lidická ale aby jezdili přímo na ulici družstevní takhle to je to znamená nikdo jako v tu chvíli z vlastníků uvnitř to území vlastně tuhle tu část komunikace k ničemu nepotřebuje jen reakce zpátky věku 
děkuji také myslím že diskuze bylo vyčerpala je tady protinávrh pana marka 
představím protinávrh jenom pane starosto reakcí který tady padaly i vůči mojí osobě 
pokud jsme situaci že mě některý jiný kolegové se zastupitelé se jmenují velmi rád bych abych mohl reagovat nechvíle není to potom když mi řeknete když dvakrát máte smůlu takhle to nejde je také potom reagujete mnohokrát což je správně v dané chvíli jenom reakce v té chvíli na pana fajmona tady jsme v situaci že to není vybudovaný chodník pod kterým bychom vykupovali cestu potom bychom byli pozemek je tam rázná lokalita chodník do budoucna budou budovat to znamená mi je dostaneme za korunu realita stejně jako všude jinde jen jsme situaci lokalitě kde jenom abych teď návrh protože jsme v lokalitě kde všichni ostatní vlastníci kteří jsou uvnitř lokalita museli budovat cesty 
veškeré sítě veškeré osvětlení a na svoje vlastní nápady 
ty pozemky prostě skvěle umístěný on to budovat nemusel je to tak a v této chvíli 
já vlastně říká pojďte se mnou dělat směnu která bude extrémně výhodná pro mne já vám dám pozemky který pro mě mají nulovou hodnotu těžko někomu prodá velmi malou hodnotu já já já to musím říct velmi malou hodnotu a dáme pozemky které mají výraznou hodnotu 
to co já navrhuji abychom tu změnu měli 
vzájemně vyváženou to znamená směnit pozemky které jsou na straně pana chce to co je cesta z pozemek 
dvacet jedna čtyřicet dva a jedna lomenou sto třicet dva 
za náš pozemek šedesát jedna třicet šest za podmínky jana tech dvou pozemcích bude vybudována bude komunikace tak aby jsme poté dostali do známé jako město do toho vloží náš po aby se lokalita uvolnila a mohla se dopravně volně což si myslím že důležité ale zároveň už nebudeme dávat další peníze na budování infrastruktury 
jako 
ano ano 
můžeme ho po návrhu 
a pět 
čtyři 
čtyři návrh nebyl přijat 
děkuji 
budeme hlasovat 
o návrhu pana holky 
dalším 
takže pro osm čtyři zdržel se jeden 
návrh byl přijat děkuji 
přistoupíme k projednávání bodu číslo jedna 
je to sedmero opatření 
na které budeme brát na vědomí překládá pan havelka a pípa 
jestli můžu tak děkuji za slovo vám předkládám rozpočtové opatření číslo sedm to je takové to malé rozpočtové opatření který které schvaluje rada vidíte že v rámci třídy jsou zejména příjmy na volby dotace na šablony dotace pro městskou knihovnou výdaje jsou zase průtokové šablony 
zrovna také je tam vydání na ty na tu poslaneckou sněmovnu na volby a vcelku pokud se to bude materiálu zeptat prosím dejte se děkuji 
veřejnosti přihlášeného 
jinak já 
paní vedoucí finančního je indisponován že není přítomna vděku 
já se taky myslela jsem si že to bude k rozpočtu už rovnou omlouvám 
marek 
měl bych otázku v rámci rozpočtové opatření máme na řádku 
disponuje zdroje z minulého roku ve výši osmdesát pět milionů 
devatenáct tisíc a to jsou zdroje které do rozpočtu se zavedly s tím že jsou to zdroje typicky běžných účtů a z fondu který máme 
je to lepší takto když mu 
také že bych se zeptat na brance rozpočtu ono by to bylo jinak 
tady protože těm bodům stejná ale záležitost máme obou případech zavedeny zdroje z minulého roku 
ve výši osmdesát pět milionů devatenáct tisíc tyto zdroje jsou typicky naše zůstatky z běžných účtů nebo na fondech chtěl bych se zeptat 
a zůstatky ke konci roku dva tisíce dvacet tak chtěl bych se zeptat jaký zůstatky je na vás loko a také na dceru finanční výboru jsme měli ke konci roku dvaadvacet na běžných účtech a na fondech 
já vám to jsou přesně na korunu dostanete ji ode mě pošlou vám zase já vám pošlu si na korunu dostanete ji ode mě abyste měl přesně úplně protože na korunu přesně to opravdu s lavinovým 
je to 
je to extrémně důležité protože 
rozpačité deficitní a musí vyrovnávat situace taková že na konci roku dvaadvacet na běžných účtech na fondech padesát milionů nebo osmdesát pět minut ale padesát minut podle naší závěrečné zprávy z města podle veškerých výkazů které posíláte do státní pokladny na ministerstvo financí to znamená tento rozpočet má pětatřicet milionů 
zdrojů který neexistují tím pádem v této chvíli ten rozpočet nevím jak ho jakou chceme chvilku bude nějaký schvalovat tento bereme na vědomí radě ale je to situace že pětatřicet milionů neexistuje na běžném účtu nejsou je tam pouze padesát milionů chápu že se mohlo stát v roce tím že se větším rozpočty schvalují na podzim kde se nevím úplně přesně jak se věci dopadnou ale to je normální a zároveň když vyběhl závěrečný účet města kde už číslo správně a byly hotové musí přijít rozpočtové opatření který prostě to změní pětatřicet milionů změnit ze zdroje z minulých let protože nejsou ale zároveň tím pádem i v té chvíli se pak některé nápady protože nejsou na ně peníze kdyby náhodou se výhoda že všechny ty nápady se nečerpají ale kdyby se náhodou čerpali ve skutečně zrušeno může neexistují 
takže můj to je první připomínka kterou a ještě další cílem financovaná banky 
nechá 
nebojte se ono posledním rozpočtovým opatřením to vyjde přesně do té části kde to bude naprosto srovnal no a v tu chvíli musím za sebe říct že já nejsem teda přesvědčenýo tom že je to padesát ale budu praktikovat to co říkáte budu tomu věřit každopádně v rámci 
posledního rozpočtového opatření ty věci dojdou do pořádku a víme všichni že rozpočet je plán já už dneska vidím 
mnoho věcí kterých rozpočtu jsou úplně jinak dva tisíce dvacet jedna než jsme plánovali ale chápu tuhle tu kritiku a děkuji za ní každopádně je ještě dotaz tomu se rozpočtového opatření protože já bych se jestli můžeme dát všechny protože abych nebo nemusím mluvit víc než dvakrát 
já mám potom otázku těm jednotlivým a zase by se to potom teď násobcích věcí takže mu tedy tím co vydržíme spoustu věcí dal 
dotací aby i na rozpočtové opatření rovnou které dotace letos protože jsou zavedeny v příjmech rozpočtu letos nebudou protože ty dotace se nakonec posouvají do příštího roku je zase to stejně pokud předpokládáme že dotace kterou jsme předpokládali letos dostát taky nedostane ale dostane až příští rok rozpočtové opatření by jsme nepřímým měly snížit auto o posunuli do příštího roku dneska viděl spoustu dotací který mám pocit že jsou přesně takhle klouže to znamená vidím je dneska v návrhu rozpočtu dva tisíce dvacet dva a zároveň vidím v rozpočtu dvacet jedna takže očekávám že jedno z toho není pravda dotaci dostaneme jenom jednou a jen v jednom roce v letošním roce nebo příštím roce ale v musí mít chvílijen na jedné straně děkuji 
ta ale my nevíme jestli ty dotace dostaneme je to pořád mi uvědomte si prosím tu vaši kritiku v jedné věci když se stavujeme rozpočet tak se bavíme o září kdy prostě odboj dávají věci a my praktikujeme ty věci nějakým způsobem dopředu v tuhle chvíli opravdu a máte pravdu ale já to nevím kolik ještě na dotaci jestli vůbec jako do konce roku může se stát že ji dostanu a spadneme do rozpočtu roku dva tisíce dvacet jedna a závěrečném už najednou uvidíte proplacenou a zároveň ale možné že mi přijde do roku dva tisíce dvacet dva ale protože to stanovují září a za a stranou to s věcmi které mám v září vašich chápu ale je to stejné jako kdybych přišel o dva měsíce pobyt a řekl já jsem věděl že vyhraje mi to nějakým způsobem predikuje a děláme chápu že s tím nemusíte souhlasit nelíbí se vám to 
rozumím tomu ale jako kdy se opravdu neobávám toho že by městský rozpočet pro dva tisíce dvacet jedna skončil v nějakém deficitu který by se museli z něčeho jiného nežje tam napsáno děkuji 
jen 
turistů si chvilku povedeme telemarku dvacet dva se tvá prostě s tím souvisí ale pokud prostě uznáte že necháte rozpočtu dvacet jedna je tomu rozumím protože zatím máte představu že to dopadne taky nemůžete náladu přímo roku dvacet dva protože ty přijměte máte dvakrát a ty nápady nemáte dvakrát to prostě je potřeba i ty příjemné mít jenom jedno 
že by mohl nastat situace která by znamenala předpokládáme že dotace přijde v roce dvacet jedna proto máme námi zavedeno v roce dvacet jedna a roku dvacet vlastním nepočítáme a zároveň ale může se že to nedopadlo co něco zpozdilo ona přišla až v únoru příštího roku rozpočtových opatření příštího roku se přesně toto stane stane se změna ale akta změna bude na dvou místech rozpočtové opatření a to je namístě toho že příjde dotace 
a namístě změny na běžném účtu to jsou prostě dvě věci který který na snahu ale nemyslím si že je můžeme mít na dvou stranách protože máme dvakrát ten stejný příjem a jenom jednou náklady a nejde to hrozně nebezpečný děkuji děkuji 
vám pane přihlášen 
jsem přihlášen já jsem chtěl jen uvést že je to rozpočtové opatření na finančním výboru projednali a členů neměl k němu žádné připomínky děkuji 
děkuji 
to už moje poslední reakce jen řeknu ano máte pravdu v tu chvíli bych ale musel škrtat i výjde jinými slovy od této nebezpečí to se stává zkrátka dobře kdybych počítal s tím že nedostanou roce dvacet dvacet jedna tak zároveň květnový ten výdaje 
můžou dva tisíce dvacet dva náhodou se mi čistě stane toho že mi ta dotace přijde skutečně pro dva tisíce dvacet jedna prvním rozpočtovým opatřením v roce dva tisíce dvacet dva řeknu ano ta dotacemi ještě přišel na konci roku to znamená měl jsem proti ní výdaj a vymizí mělo věty položky rozpočtu pokud mi to nepříjde znova tak mi poslední úpravy rozpočtu na dva tisíce dvacet jedna obě položky mizí protože se mi reálně nečerpal a to tak bude ale přijdou mi do roku dva tisíce dvacetdva a při vší musí já si nemůžu dovolit ne predikovat výdaj včetně příjmů na ten další rok když nevím kdy mi příjde aby mi tam zůstala díra a já jsem nemohl pokračovat nezlobte se já chápu vaši logiku ale jako když se podíváte tak takhle jak děláme my to děláme podle účetních podle rozpočtových pravidel a vede se že je to v pořádku my používáme ty vzory které dané jsou skutečně nevím kdy dotace příjde tak jako ten rozpočet říká a já to nepovažuji za úplně spravedlivé ale je to tak že mám rozpočtové pouze věci které v tom roce v příslušném nám se také říká je to takhle byť celá částka je jiná tak říká vy rozpočtu je jenom částku kterou předpokládat že na ten rok toho rozpočtu daného 
další a nevíte kolik já tu vaší to co říkáte to ale já si myslím si že je to pořád 
je přihlášen a pan tomáš velice dobrý den tak přece jenom budovy stavby 
na konci roku k třicátého prvního dvanáctý dva tisíce dvacet jste uvedli do účetnictví a účetnictví máte zaevidováno že jste nastavili běžných účtů včetně zřízených příspěvkových organizací měli jsme dvacet čtyři milionů dvě stě třicet devět tisíc čtyři sta padesát osm kombinace tři haléřů to znamená že pokud budete markovi poskytovat informace kolik vlastně na člověk tomu třicátý dvanáctý dva tisíce dvacet bylo by to bylo dobrý aby to bylo včetně těch příspěvkových organizací abychom si vyjasnili je to vlastně světa za osmdesát padesát nebo třicet nebo co tam vlastně 
k tomu dotačnímu titulu se dovolím zeptat a rovnou pořádám odpověděl bych na to ještě mu to stihnu 
ten dotační titul má podepsaný podmínky už město podepsalo podmínky na dotační titul protože kdyby nepodepsalo v rozpočtu nemůže být to se snad jako všichni shodneme 
technická 
město lysá nad labem zařazuje do rozpočtu dotace který má podepsaný rozhodnutí o poskytnutí dotace 
děkuji 
diskuse není přihlášen proto chování 
návrh usnesení je že bereme na vědomí 
makro jedenáct proti jeden že se dva návrh byl schválen děkuji bod číslo dva no osmé rozpočtové opatření na dvacet jedna předkládá pan havelka 
tak 
máte předloženo poprosím ptejte se děkuji 
marek 
tak jelikož jsme situaci že to zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření jsme tady zase ve stejné chvíli kdy 
státní rozpočet navýšeny o pětatřicet milionů které neexistují to znamená pokud budeme schvalovat tak to znamená že schvalujeme že můžem utrácet aniž máme z čeho za prvý a to jenom pro vás kolegy abyste si uvědomili když budete hlasovat druhá věc 
jen bych chtěl pana místostarostu tím že ona velkou máte 
říká se věci které jsou zařazeny do rozpočtu co se týče dotací tak mají jednoznačně daný to že tu dotaci máme schváleno máme na letošní rok zařazeno čtyřicet milionů dotacích které zároveň zařazujete ale i na příští rok takže mě já bych chtěl jít dotaci po dotaci abychom měli jistotu do kterých roku teda je to rozhodnutí 
který který jsme obdrželi protože to jestliže to je schválený bychom měli mít jasno kdy to dotaci dostávám jestli teda dostane v roce dvacet jedna nebo v roce dvacet dva a já můžu postupně říct vám jednotlivý jednotlivé věci 
pro se dotací je jejich sedm který mě zajímají je to dotace na 
vzduchotechniku 
dotace na 
mírová ulice dotace na vodojem 
dotace na mráček 
dotace na 
radnici 
dotace na komunikaci na projekt komunikace s občany elektronizace procesů a dotace na park třicátého výročí osvobození takto dotace celková výše čtyřicet milionů kterou kterou vidím že dostát máme v rozpočtu dvacet jedna i rozpočtu dvacet dva takže v této chvíli si ujasnit jaký mu rozpočtu spiral opravdu stahuje a co teda máme usnesení které jsme obdrželi jste chyb příslušných fondů děkuji 
a 
je přihlášen zastupitel martin 
díků já jsem tady opět dokumentovat za finanční výbor finanční výbor toto rozpočtové opatření pět projednala neměl k tomu žádné připomínky 
tak 
ta věc jednoduchá většina těch dotací jsou dotace který se vyplácejí při souběhu těch věcí to znamená vám pošleme všechny ty dotační smlouvy jaké máte i rozhodnutí o poskytnutí dotace vidíte není žádný problém 
protože protože ve své podstatě většina těch dotací není udělaná ex post ale je to právě přitom když mi posíláme typ platby a to není problém jenom poprosím a to říkám znovu tu shovívavost jakmile se mi vrátí paní vedoucí finančního my jsme to dali dohromady nedostanete 
rozumím děkuji já jenom protože tady schvaluje rozpočtové opatření a skutečně vnímám i směrem k předsedovi finanční 
pokuty 
jednotliví dotace v letošním roce nedostaneme a budou až v příštím roce tak se jedná o čtyřicet milionů který nemáme příjmech s těma pětatřiceti milionům který už jsem před chvilkou inzerovat sedmdesát pět milionů který nemáme vlastní příjmech město o tom by standardně finanční výbor měl v té chvíli žádal o seškrtání rozpočtu aby byl vyrovnaný protože toto je důležitý abychom měli jasno já chápu že mi diskuze politická jestli i peníze budeme dávat do opravy cesty nebo rekonstrukci školy a tak dále ale co se týče účetní člověk musí být jasno s jakým prostředkem hospodaříme a je tady chvíli tady to vypadá že máme pětasedmdesát milionů víc přímé 
té chvíli máme i náklady pětasedmdesát milionů větší protože jsme dělali vyrovnaně ale oni nejsou to měli by nám měly být jednoznačně ukázán který nápady realizovatelná nemůžou aby jsme udrželi při aby se udržet vyrovnaný rozpočet 
řeknu to se vší vážností toho že to tuším šestnáctý rozpočet který sestavuje nejhorší rok dva tisíce osm a garantuji vám tedy že na konci roku bude rozpočet města lysá nad labem přebytkový bude to tak protože mohli by jsme tady mít velkou debatu na toto téma protože by když říkáte že budeme škrtat ty dotace tak by se s ním samozřejmě museli příjmy já to nepovažuji k tomuhle bodů za svoje poslední vystoupení protože moc ale jsem přesvědčený o tom že rozpočet končí v přebytku čísla jsou vlastní jako 
dark asi se pán 
pane velice děkuji rychlosti 
v rychlosti loňský rok jste si naplánovali šest set třicet čtyři milionů výdaje 
sedmi zbytek tam teda opravdu není ani náhodou je mínus tři sta třicet šest milionů 
k desátému měsíci na konci desátého měsíce byla skutečnost mínus padesát šest milionů znamená vyčerpali jste z těch tři sta třiceti šesti který jste si naplánovali a který jste si půjčili padesát šest milionů 
provozní výdaje byly dvě stě třicet jedna milionů a aktuálně koukám byly myslím nad rámec těch příjmy byly vyšší než příjmy to znamená že platili se dluhů a nebo 
z přebytků z minulých let který dodnes nevíme jak jejich účetní hodnota 
na letošek pokud dobře vidím plánujete asi dvě stě šedesát milionů to znamená třicet milionů zvyšujete ty běžné výdaje 
znamená co s tím co s těmi 
protože teď 
opatření pokud máte něco budu reagovat rozpočtu 
rozpočtové opatření ne tato omlouvám se takto 
děkuji v pořádku děkuji 
děkuji 
přihlášený 
dáme hlasovat o bodu číslo dvě 
čtyři zdrželi 
návrh byl schválen děkuji 
budu číslo tři návrh rozpočtu na rok dva tisíce dvacet dva 
říct že vzešel požadavků jednotlivých odborů dvacátého třetího jedenáct dva dvacet jedna byl dopodrobna dopodrobna projednán na pracovní schůzce zastupitelů bod pokud položka po položce jen na skoro tři hodiny a následně ve finančním výboru věřím že ke schválení bude této skutečnosti přihlédnuto a jednání nebude výtečně dotováno jinak návrh rozpočtu set klára pan místostarosta havelka 
ta ještě jednou si přitom dobrý muž večer 
zastupitelstvo města předkládá návrh rozpočtu na rok dva tisíce dvacet dva rozpočet je koncipován jako schodkový schodek zdroji z minulých let a bankovním úvěrem celkově jsou navrženy vyjde ve výši pět set devadesát šest a kousek milionů korun a příjmy nižší tři sta padesát na padesát tři korun z minulého roku výše osmdesát dva čtyři sta a čerpání úvěru ve výši sto devadesát osm milionů korun 
predikce ví příjmů vychází vždy rozpočtově kalkulačky svazu měst a obcí myslím si že se to osvědčilo a je dobrý to dál používá výdaje jsou predikovány návrhu jednotlivých odborů případně již uzavřených smluv z roku dva tisíce dvacet jedna 
kolegové zastupitel staly komentář který je traktem nejdůležitějším změnám nebo těm nejdůležitější položka rozpočtu jenom vím že na to jsou vždycky dotazy tak jenom o a i zkratky jedno je plán obnovy a plán investic to jsou položkách vodohospodářské infrastruktury což vychází z plánu na údržbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury 
z příjmů asi nejzásadnější je zničení příjmů zdanění právnických osob daň z přidané hodnoty 
pak je tam velmi významná položka kterou jsme schvalovali minulé a příjem z prodeje nemovitostí středočeskému kraji což jsou pozemky na obchvat města lysá nad labem 
ve výdajích jsou klasické vyjde na údržbu komunikací chodníků klasické provozům ty myslím si že nejvíce asi je zájem o investice 
mělo by dojít k nějaké aspoň základní rekonstrukci ulice průběžné mělo by dojít k nějaké rekonstrukci panelové komunikace za zámkem ten ta poslední část komunikace která ještě není tube tu chvíli asfaltová ale panelová 
mělo by dojít k 
rekonstrukci chodníků podél ulice družstevní ve směru od nadjezdu minimálně k borku 
je tam požádáno o dotaci na státním fondu dopravní infrastruktury zatím nevíme jak žádost dopadne ale peníze jsou tam proto aby aspoň část chodníku který jde podél frekventované komunikace 
byl vystavěn pokračujeme samozřejmě v rekonstrukci ulice mírové a dále investicí do vodovodní a kanalizační soustavy vlastnictví města lysá nad labem jednou z věcí je pamatuju si když už mi pan kodeš přines takovou tu vodu jestli se napiju tak jednou z těch věcí která se tam hodně akcentuje v tomhle tom rozpočtu je víceméně 
opatření zlepšení kvality pitné vody jedno je nový přivaděč do 
a prostoru vodojemu protože proč tam teče občas ta inkriminovaná voda už víme na sídlišti tam je to zřejmé odhalit jsme tu věc takže tohle je první opatření na to aby se na tom sídlišti nedělo 
dále ve své podstatě vchází do platnosti nový zákon o dešťových chůdách nebo se jmenuje jinak ale v podstatě je to tak že musí stane komory na to aby se z nich byly schopné oddělovací abychom byli schopni měřit i dešťové vody jinak bude zpoplatněna to jsou asi dvě největší investice co se týká 
toho vodovodního a kanalizačního majetku ve vlastnictví města pokračuje se dostavbě mateřské školky mírové ulici 
dále by se mělo pokračovat což už máme usnadněno rekonstrukci pavilonu kde je voda topení a elektro bytový druhá etapa potom to už by měl být 
celý celý ten pavel už by to mělo být hotové 
je tam navrženo rekonstrukce pavilonu včetně vestavby toho bazénu to znamená jak těch spodních prostor tak jako takového dále pokračování haly městské 
minule jsme vedli nad tím že by se do rozpočtu měla zařadit zkouška skrýt park je tam nějakým způsobem počítáno od zrovna tak by na hřbitově měl vzniknout nové kolumbárium a už loňského roku tam máme koutek zámeckého parku pokračujeme 
realizaci číslo popisné třináct klíčků dům který má následně sloužit jak pro 
škola bedřicha hrozného taky pro další aktivity městská policie po 
musím už pomalu 
desetileté 
žádá o zakoupení nového služebního vozidla s tím že stávající by ještě dále využívali 
ale přeci jenom ten komfort už toho auta takový není a pak mě tam samozřejmě ještě staveb asi důležitá položka rekonstrukce radnice kde tedy máme nějakou dotaci a je to taky pokračování 
investiční akce z roku dva tisíce dvacet jedna suma sumárum sečteno a z těch velkých akcí které tam jsou už tam žádná nová z mého pohledu nepřibývá to že i rekonstrukci pavilonu v letošním rozpočtu měli tuším ve výši zhruba dvacet tři milionů korun 
tolik asi můj krátký krátký úvodu k té věci 
podobně jsem to říkal na zastupitelstvu racovní ale prosím vaše dotazy děkuji 
přihlásil se 
pan zastupitel výpal 
i já bych zase jenom za finanční výbor finanční výbor projednal rozpočet na rok dva tisíce dvacetdva a hledalo tam takové dva zásadní body které chtěl doplnit na to nebylo jasné ve jsou tam položky 
které přechází z roku dvacet jedna do roku dvacet dva ho předloženého návrhu členů nebylo zcela zřejmé 
reliéfy položky v roce dvacet jedna z nich bylo čerpáno nebylo o nebylo takže 
vlastně požádal vlastně u těch především těch větších investičních akcí kterých naše jsou investiční akce mírová vodojem rekonstrukce radnice mateřská škola dráček jedličkův nová sportovní hala aby bylo doplněno vlastně čerpání položek za rok dvacet dvacet jedna dva a dále byla připomínka vlastně k čerpání úvěru a to že vlastně někdo jednatřicátého desátý je vyčerpáno úvěru kousek přes sto milionů a na příští rok je navrženo čerpání dvě stě milionů takže výbor požádal o doplnění zase čerpání úvěru těch jmenovaných šesti investičních akcí a to opět schématu zareagovat se dvacet jedna a dva bylo zřejmé jak bude čerpán úvěr 
všechno děkuji 
panely cerné přihlášený tak teď je to tak který že potěšilo mě že v posledních třech letech se o našem rozpočtu mluví jako o deficitním nikoliv jako o vyrovnaném a to přesto pane starosto je má na konci 
tak to jsem rád to se vyjasnilo druhá věc která mě těší která už netěší která je co ty běžné výdaje který jste si naplánovali o třicet vyšší na druhou stranu chápu že máte pětadvacet milionů který jste vydali na pozemky pod obchvatem nerespektuje pod tím co nazýváte uchovat a 
testy pravděpodobně teda okraje přece jenom příjdou nebo už přišly vůbec netuším 
takto je další věc nicméně 
rozpočet rozpočet přebytkový rozhodně nebude teď narážím na pana místostarostu který říká že na konci příštího roku budeme mít přebytkový rozpočet to teda nebudeme přebytkový rozpočet proto je to možné není 
dvacet jedna několik rozpočtu dvacet dva úplně stejný tenhle rozpočet je stejně deficitní jako ten minulý jediné čemu nerozumím tady 
měli jste těch sto dvacet čtyři miliardy na účtech včetně těch rozpočet těch příspěvkových organizací a přesto čerpáte úvěr a zároveň říkáte že na příští rok budete mít z přebytků nebo nevyčerpaných z nevyčerpaných financí z minulých let osmdesát milionů takže přičemž k tomu desátém měsíci bylo vyčerpáno padesát šest milionů takže možná bych rád vysvětlil nebo chtěl bych vidět jak je možný že se čerpá čase čerpat 
úvěr a přitom jsou přebytky z minulých let ještě k dispozici a co by mě zajímalo hodně jak je možný že zkrátka navýšení na těch co celá dvě stě šedesát milionů je skutečně přes 
běžné příjmy tohoto města protože průměrné příjmy tohoto města včetně nenárokových dotací jsou dvě stě padesát milionů to znamená vlastně provozní výdaje tohoto města se možná teď protože jsou navýšeny na dvě stě čtyřicet šest milionů původně byly dvě stě třicet šest milionů schválený 
tak i budoucí se budou platit zirkus deficitu 
úvěrům to budeme tady jako fungovat tak že běžné výdaje se budou platit z úvěru já nevím kam by město dospělo protože vy už si žádný úvěr můžete 
děkuji 
nízká starosta tedy se chci zeptat jak mám postupovat jestli teda mám si nechat všech říct co chtějí a pak najednou anebo jestli můžu do toho tímhle způsobem vstupovat já myslím že to uděláme takhle že technickou poznámku do 
vděku jenom chci říct pane veliteli že podle tohohle toho rozpočtu jsou příjmy města ve výši a teď beru čistě když jste se ptal na tyto tři sta patnáct milionů korun tak jsou naplánovány v roce dva tisíce dvacet dva provozní výdaje jsou ve výši dvě stě padesát devět dvě stě šedesát milionů takže já tam vidím ještě pořád padesát pět ale možná že se pletu v tom přehledu to takhle napsaný je mám to tady před sebou koukám se na to takže si myslím že to co říkám je také říkám a není to tedy tak že by v tuto chvíli běžné výdaje byly na běžnými příjmy města 
můžu s tím jsou asi částečně na druhou stranu musíme si uvědomit že i v těch běžných výdajích je poměrně hodně věcí kterých se tváří jako běžné výdaje přesto si můžeme říkat že je to investice pokud se podíváte jo je to tak ale jako rozumím tomu a zkrátka chápu tu věc ale nejsem přesvědčený že jsme ještě tak daleko týká toho snad se může neříkám že ne nikdy člověk neví můžu nám propadnou daňové příjmy a budeme na tom jinak 
pak byl dotaz na to jak můžeme přebytky no oni nám ty peníze zůstávají protože zastupitelstvo řekl že některé věci na některé věci si bereme úvěr ale pořád nám chodí příjmy aby tím že konzumujeme úvěr na který máme souhlas taky peníze nám zůstávají je to také 
a byl ještě nějaký dotaz abych to 
aby ne to děkuji 
děkuji 
děkuji za slovo 
já bych začala jen v obecní nebo vrátím se úplně na začátek kdy jsme měli pracovní schůzku tak jsme žádali pana havelku o předložení určitých údajů taky jestli je máte k dispozici protože si myslím že to je teda alfa a omega o to toho o čem všem se máme bavit a vychází to i z toho jaké výhrady měl finanční výbor předloženému rozpočtu 
mi jestli mi odpovíte hned abych pak mohla pokračovat bylo by to jednodušší tuhletu chvíli je nemám pořád konzumu ty věci které jsem udělal v září co znamená rozpočet je stavěn tom optikou září roku dva tisíce dvacet dva předpokládám že jak se dostanu protože skutečně reálně nemám tak prostě na prvním zastupitelstvu v roku 
dva přijde ke korekci těch věcí protože skutečně v tuhle chvíli známa říkám to tak jak to je nemám je vycházel jsem z toho dopočítání který mám bohužel asi odboru je taková jaká je v tu chvíli a když jsme se spolu bavili soukromě takže říkám to takové tahle konstrukce toho rozpočtu je nastavená vychází z toho září poloviny října roku dva tisíce dvacet dva neříkám že ta situace se do té doby že se od té doby nezměnila určitě se změnila ale jako abych udržel nějaký konceptu rozpočtu tak musí vycházet z těch čísel v té době a nemůžu prostě jednotlivě ty věci tam kvůli chvíli škára komplexní opatření přijde v únoru roku dva tisíce dvacet a když už budeme znát závěrečný účet nebo aspoň záverečné číst a určitě zpřesnění toho rozpočtu jako takovou říkám to tady každý kdo je to plán víte že jsme tady vedly i ohromnou diskuzi na téma střednědobého výhledu což už je úplně z mého pohledu věštění z koule každopádně takové jak je to tedy nastaveno jsem přesvědčen že s vysokou mírou pravděpodobnosti to na konci roku dva tisíce dvacet dva takto bude vypadat děkuji jakobi marek já 
budu s dovolením 
tak vy tady když to teda vezmu tak v návrhu rozpočtu předpokládáte že se z úvěru bude čerpat roce dvacet dvacet dva sto devadesát osm milionů znamená v září nebo v polovině října jste vychází z údajů že bylo vyčerpáno respektive takhle vy jste vycházet z údajů k třicátému září jste udělali odhad jak to bude vypadat k jedné citátem dvanáct dvacet jedna a určili jste že bude na úvěru vyčerpána částka sto devadesát osm sto dva milionů a budete dál vyčerpávat sto devadesát osm když se podívám do výpisu z účtu za září úvěrového účtu tak tam vychází že se pro čerpadlo k třicátému devátý téměř devadesát tři milionů a k jednatřicátého osmdesát mě to už je dokonce sto jedna a půl milionu s tím že lze předpokládat že do konce roku bude vyčerpáno minimálně ještě pětadvacet milionů nelly mnohem víc tudíž vlastně vám to nemůže sedět a nerozumím tomu jak jste už v září udělali takhle špatný odhad když už bylo zřejmé že ani tak vám to sedět nebude já půjdu dál protože nevím jak mi tady na to dokážete odpovědět když nemáte ty čísla který jsem vlastně po vás chtěl aby mi vlastně jako jde takto nemůžete poskytnout žádnou informaci takže se teď bavíme plně jako prostě v nějakých dimenzí který ale neodpovídají ani tomu co jste prostě měl v tom září a jak byste mohl udělat kvalifikovaný odhad do konce roku 
to znamená že už teď víme že nesedí úvěr to znamená nesedí vám už ta první částka která je nebo ta první stránka v rámci toho rozpočtu která nemohla sedět ani v tom září druhá věc je že jsem když jsem šla křížem veškeré faktury výpisy z účtů úvěrového účtu tedy a účetní zápisy tak jsem zjistila že na že nebyly čerpány z úvěru vůbec dvě akce a to sportovní hala a 
radnice dohledal jsem usnesení byly dvě usnesení zastupitelstva kde se řeklo že půjde na investičních a jak jsme si nebyli jisti jestli sedm nebo osm tak bylo opravdu osm úplně všechny chtěla bych vidět důvod proč nebylo čerpáno na sportovní halu ani koruna a nebyla ani koruna čerpána na radnici z úvěru tak budu ještě pokračovat 
tomu poslednímu ve své podstatě je to dohoda s českou spořitelnou na tohle téma že nejdřív do máme finanční prostředky protože my máme svoji spoluúčast na to máme všechno to z toho finančních zdrojů toho úvěru a rytí vyčerpáme prostě ty akce které už se rozjely a zbytek se bude dočerpat na tyto dvě akce následně protože nemáme pokud je to nemáme pokryto celou tu část takovej použitelnou na první otázku zda nejsem přesvědčený že je to dopočítání špatně protože v tu chvíli bych zase na druhou stranu mohl ponižovat ty věci na stránce výdajový zkrátka když to konzumu vícero letošním roce už peníze na reakce nebudu potřebovat v roce příští ale chápu to a nemám čemu já říkám ty čísla jak jsem řekl nemá vzhledem k tomu děkuji poprosila bych paní ano poprosil bych paní kočímu jestli ukážete tu tabulku tím jak jsem se několik dnů hrabala v těch číslech faktury výpisy z účtu a účetní zápisy tak jsem a smlouvy a co je všechno za smluvně no tak jsem udělala přehlednou tabulku ze který je vidět vlastně co všechno je smluvně ne 
na jakou částku kolik už bylo zaplaceno k jednatřicátého desátý dvacet dvacet jedna a kolik ještě zbývá zaplatit s tím že platby proběhnou teda od prvního jedenácti dvacet dvacet jedna až do jednatřicátého dvanáctý dvacet dvacet dva nicméně je potřeba počítat s tím že a vychází to z nějakých čísel k září to znamená že všechno co tam už vlastně je za platby který by měly proběhnout doplacení by měly správně sedět do toho roku dvacet dvacet dva když se podíváme tak z toho vyplývá 
co je důležitý že na rok dvacet dvacet dva počítáte s investicemi napíše na šest investičních akcí už tam nejsou dvě čez a průmyslová průmyslová ofsetová hotová a čssd aby se mělo nejspíše zaplatit letos protože v rozpočtu na dvacet dvacet dva užší nemáte 
tak když teď jsem přečetla četla úplně všechny položky na šest investičních akcí tak je to dvě stě jedenáct milionů je to ta dolní tabulka aby se čtený a potom když jsem se četla nebo všechny položky kyprý zbývá ještě zaplatit protože od toho prvního jedenáctý dvacet dvacet jedna takto vychází na dvě stě padesát šest milionů téměř to znamená že tímhle prostým součtem a křížem porovnání opravdu důsledně všeho mi vyšlo že vám tam v rozpočtu chybí čtyřicet pět milionů zajímalo by mě kde se vezme těch čtyřicet pět milionů potom když ještě budeme teda byla v úvahu že se jedná o navýšení nákladů u tří akcí na sportovní halu jedličku dům a byla bundy za zhruba třináct milionů tak ta částka ješte vzroste ze čtyřiceti pěti na padesát osm s tím co v rozpočtu vůbec nepočítá 
na horní tabulce je vidět vlastně opravdu první sloupec je kolik za smluvně na součástky současných podepsaných smluv a dodatků někde jeden někde dva někde tři nikde žádný dotace které jsou už přiznaný na který máte dotační titul nebo podepsanou smlouvu za smluvně je ten žlutý sloupec kde za smluvenou se zohledněním dotace to znamená kolik vlastně reálně máte zaplati další řádek jedná se o navýšení to je vlastně hypotetický s tím se jakoby teď nepočítá a další sloupec jednatřicátého desátý dvacet dvaceti nakolik bylo zaplaceno vyplývá z toho že bylo zaplaceno sto třicet milionů šest set dvacet sedm tisíc jedna třicátému desátý a poslední sloupec ten růžový kolik ještě chybí to znamená vlastně dvě stě padesát šest milionů to se pak promítá do těch jednotlivých do dolní tabulky takže opravdu jsem prošla pečlivě a mě v rozpočtu na to prostě chybí čtyřicet pět milionů tam se kde jsou nevezmeme 
první věc je že tak jako 
tak jednatřicátého desátý myslím že jste říkala také musím říct že už protože mám zase jako čísla za listopad a nebude do vnášet tak někteří týhle čísla mu zase neplatí a můžeme říct že už to najednou nehledáme čtyřicet čtyři budem hrát dvacet nevíme jak to dopadne v prosinci já to fakt nevím protože ty a nevidím víte že firmy mají tendenci na konci roku dělat tu fakturaci co nejvíc aby prostě to co mohli urvou takže já opravdu všude tu chvíli tohleto co říkáte budu řešit v rozpočtovým opatřením prvního roku dva tisíce dvacet dva protože zkrátka dobře tam budu vědět přesně ty čísla a já rozumím tomu co říkáte chápu i tu kritiku leč jsem přesvědčený že určitá míra nejistoty lepší než rozpočtové provizorium v téhle věci to říkám za sebe a řeknu to obráceně 
moje myslím si že kdykoliv jsem se stala rozpočet opakovat několikrát nikdy se nestalo že by ten rozpočet na konci roku městu způsoboval nějaký závažný problém a myslím si že to takto a se tom přesvědčený budou muset ukočírovat i v tom roce dva tisíce dvacet dva tyhle ty obavy který říkáte jeden každý rok protože o to je to horší já si pamatuju když se počítaly ty problémy na dvě stě tisíc a tři sta tisíce hádali jsme se někde vysvětlujeme dvě stě tři sta tisíc s tím úvěrem jsme se posunuli bohužel do řádech jednotek až desítek milionů korun ale ty čísla jakoby byť jsou navýšená tak hrají pořád stejně ale jsem přesvědčený o tom že k tomu městu jakože by tady se stalo to že by město nemělo na splácení těch věcí nebo těch závazků tomu skutečně v tuhle chvíli nedojde chápu to co říkáte 
opakovat tomu nebudu deku 
ještě já bych chtěl jenom reagovat protože já rozumím tomu že se v tomhle roce nevyčerpají všechny ty peníze to je tam i vidět že dvě stě sedmdesát sedm milionů bylo do roku dvakr dvacet jedna a vyčerpalo se nějakých jednatřicátého desátý sto třicet a půl a to ale nejde vypůjčit vypracujete zda max září a uděláte si nějaký odhad ale já jsem ty data všechny z analyzovala z procestovala a když vycházím k tomu datu jsem vám ještě dala měsíc dobru tak to prostě nevychází to znamená že jestliže počítáte s nějakýma data má tak počítám že něco zaplatí a něco vám příjde na další rok byť to stihnete třeba ještě zaplatit v roce dvacet jedna ale my jsme tady už posunutý že vy když to že když to zaplatíte letos tak o to mít zaplatíte příští rok ale o tom míň se vám do toho příštího roku přece posune míň peněz takže se teda dohodneme že počítáme s datem nějaký září já jsem dala teda jakoby k říjnu bonus nějaký ale ono vám to stejně nevyjde takže tam prostě ty peníze budou chybět protože když se vydáte teď také nemůžete vydat příští rok když nevydáte teď vydáte příští rok ale hudba tam hapruje na tom co jste si do toho rozpočtu zadali a kolik máte raději čtyřicet pět milionů můžeme se bavit že tam bude plusminus třeba pět milionů ale rozhodně to není v desítkách milionů že budeme dolu jo takže to jenom aby jakoby bylo zřejmě nemyslím si že letos skončíte s rozpočtem špatně myslím že bude nechci říct přebytků ale že neutratíte všechno to co jste si naplánovali utratit zřejmý nebudu hovoří o přebytku protože do toho zapojujete zisky z minulých let takže z tohohle pohledu nebudu říkat že jsme v přebytku a ale roste z hlediska úvěru vám z hlediska tedy jakoby toho financování těch šesti až osmi akcí budou počítat ještě letošní rok už prostě nezbývají peníze a mě by opravdu zajímalo kde na ně vezmete a jak plánujete řešit prostě černý scénář a ještě jsem také zeptat kde jste teda schopný nám ty údaje dodat na 
v první odpovi první kdy to budu řešit je únor roku dva tisíce dvacet dva kdy budoucna prostě ty čísla tak jak jsou to také je to jako každý rok nebo až to budou předkládat zastupitelstvu rozpočtovou úpravu únoru dva tisíce dvacet dva my to budeme vědět dřív ty čísla to znamená tam bud bude černý scénář to znamená že budete mít pravdu a já se budu muset vypořádat a začít rozpočtu nebo mi to čistě náhodou pořád bude vycházet nebo nastane úplně optimistická varianta že zkrátka dobře to najednou ještě bude v přebytku já s váma souhlasím tohle nevím a budu to muset řešit tak aby to aby ty finance byly udržitelný tuhletu chvíli to co tady předkládá a říkám to každý rok vedeme to vždycky diskuzi je to plán já sám nevím jak ten plán dopadne vždycky se tu o tom bavíme před třema rokama by nikdy nenapadlo nikoho nenapadlo že bude nějaký kovy je to prostě zkrátka plán věci tympány od toho že máme nějakým způsobem kormidlovat když nám to vycházet nebude a stal se nám to v roce dva tisíce osm kdy najednou byl propad ekonomiky a museli jsme poctivě škrtat museli jsme ty věci dělat abychom ten rozpočet číslech přijatelných proto mě jsou to může nastat v tomto rozpočtu nikdy netvrdím že to tak nemůže být budu rád když tomu nedojde a snažil jsem se to tak aby k tomu nedošlo tak co říkám a ještě se tak by vám budu schopen dodat čísla já si troufnu říct a teď je jako za listopad si myslím že jakmile jsem vyplnil winklerová vrátí do tak jsem schopen dát ty čísla za listopad pokud budete chtít za prosinec tak samozřejmě v lednu celkovou částku jako děkuji paní svůj čas čtyři minuty jménu osm minut jste vyčerpala 
je tady pán 
hlásí se pan zastupitel hlas hlásí se pan marek 
pane starosto opravdu bavíme se diskuze o rozpočtu nejničivější diskuze zastupitelstva a bavíme se o stovkách milionů myslím si že v té chvíli diskutovat o o tom že tady někdo má čtyři minuty myslel 
jsme se tři hodiny pane starosto 
na pracovní zastupitel že nám budou zaslána jak jaký investiční dotace budou čerpaný zvědavé jak je to vypadá zasláno nebylo jakej odhad ke konci roku čerpání zasláno nebylo důvody ale prosím neříkejte o tom že všechno bylo nebyl já teď přijdou k těm bodům protože ta situace je ještě mnohem horší než kolegyně bláhová říkalo znám jednu tabulku o projdeme si tu situaci v jaké jsme stavu se normálně poslal dříve ale tím že ty věci nedošli tak jsem se musel sám pokusit se vytáhnout až těsně před zastupitelstvem 
poprosil jestli můžete maličko zvětšit a nejdříve list číslo dvě abychom se jenom ujasnili to co před chvilkou 
jsem to zvětšit toto nemáte svůj web bude jedno jediné číslo to jsou investiční akce o kterých mluvila 
investiční akce jdeme podepsané smlouvy ta situace horší než prostě dřív bejvávalo psaný hodně smíchu a na blití částky a máme a teď se bavím o osmi investičních akcích rekonstrukce či sáčka mírový průmyslová sportovní hala vodojem jedličkův dům 
ne na něm budu 
jedličku dům rozšíření byla postižení rozšíření dráčka a rekonstrukce radnice je to osm investiční akcí které v této chvíli jsou i se všemi dodatkem a na čtyři sta čtyřicet pět milionů 
pro jednotlivý dotace který máme na ně přislíbený tak jsou zavedeny v rozpočtu takže teď nebudeme diskutovat 
a v této chvíli je na něj zaplaceno a to je to stejný co tam měla sto třicet dva milionů 
desátý mu říct říjnu tohoto roku to znamená nám zbývá doplatit ještě tři sta třináct milionů na tyto investiční akce jsou 
je důležitý také kolik z toho je pro dva 
kolik je potřeba část se platí v ruce dvaadvacet 
dva a rozpočtu se neplatí všechno a 
bruce dvaadvacet se na investiční akce v rozpočtu sto jedenáct milionů tři sta třinácti to znamená do konce tohoto roku za listopad říjen listopad prosinec pokud beru rozpočet tak jak je předložené vážně musíte na techto osm investiční akcí zaplatit ještě sto milionů to nejdůležitější část této tabulky 
ukážu 
jedna 
žena 
ano 
já se zeptám ještě jednoduše týhle tabulce chápu to tedy jenom tomuhle technická 
jestli to chápu dobře tak když nebo také město jedna milionů tak nám stále zůstávají v rozpočtu z těchto jedna a budeme a budeme navyšovat přebytek protože nám dostanou peníze na všech účtech letošního roku 
já to představení 
poprosím tabulku 
zastupitelé před sebou 
důležitý je jak jsme skutečně skutečnost řím to znamená bavíme se o stavu situace v říjnu tohoto roku 
chytrou máte před sebou vědomě znamení diskuze o rozpočtu roku dvacet jedna rána skutečnosti si myslím že vždycky podstatnější 
jsme situaci že na 
v říjnu tohoto roku máme na běžném účtu devadesát milionů a máme vyčerpán růstu jedna milionů 
v říjnu roku máme příjmy dvě stě dvě stě padesát jedna milionů a na cysta sedm milionů to znamená je tam 
už 
roku padesát šest milionů financujeme i čtyřicet milionů běžných účtu na běžném účtu a úvěru hlavně to je realita říjnu nás chybí dva měsíce který budou před námi 
já jsem velmi jednoduše odhadu tak jak se budou vyvíjet daňové příjmy můžeme diskutovat o tom že budou trošku jinak ale velmi jsem tady pro vás velmi když se podíváte tak je to víc než máte dneska rozpočtů to znamená je to lepší situace 
takže pravděpodobně bude na nějakých tři sta miliony příjmech na konci tohoto roku bude důležitý ano poběží běžné výdaje a tak jak se vyvíjejí běžné výdaje tohoto roku tak dokonce tohohle roku nám ještě dopadne šedesát milionů na výdajích 
a co jsem tam udělal jednu co se týče investic jedinou věc co se týče investic textu dva milionů který letos musíme zaplatit tak jsem řekl že na investicích máte v tom papíru investičních nákladech napsáno pravděpodobně bude platit ještě další investiční náklady z jiných akcí vůbec neuvažoval 
s tím pádem rok dva tisíce jen dvacet jedna skončí tak že bude mít tři sta milionů přímé náklady budou čtyři sta šedesát čtyři sta sedmdesát to znamená nebudeme mít ztrátu o bude mít sto šedesát sedm milionů do ztrát musím nějak úhradě 
ztráty uhradíme důvěru a beru že osmdesát dva milionů zůstává na běžný účet protože vy máte to jste si dali do rozpočtu do rozpočtu na rok dvacet dva že začínáte s osmdesáti nebo na účtě takže tento rok neskončí úvěr na úrovni sto milionů ale skončí na úrovni dvě stě tři milionů to je realita a jestliže k tomu připočteme celý rozpočet dneska máte sestavený v příštím roce skončím na čtyři sta miliony na úvěru a na účtě nebude mít ani korunu to je realita já chápu že pár desítek vždycky může být trochu jinak 
a ta situace a tohle je důležitý protože tady není diskuze o tom co přepadne protože když se něco zpozdí přepne do příštího roku úplně jedno protože ten s náklad 
já jenom říkám už v této chvíli tak jak je ten rozpočet připravený tak má díru sto milionů 
nemáte na něj krytý financování 
a jestli ho schválíte tak schvaluje rozpočet nekrytých financováním to je pro mě jako ta realita této situace a není to nekrytý financování ve výši dvaceti milionů který třeba nějak dopadne že něco se nestane úhrnná částka 
a většina část je za smluvně a nemůžeme si říct že třeba nedodělané některou z těch velkých investičních akcí rostly už je to už je potřeba k věci dotáhnout 
takže ta moje 
připomínka k tomu je v této chvíli rozpočet pro mě jen hlasovat temný finanční výbor musí rozebrat musíme vědět jestli na to peníze máme a jestli se bavíme o tom že nám chybí jak se musí začít okamžitě škrtat 
to 
je první věc druhá věc 
a to jsou všechny pokoje který který by posíláte státu to není to nejsou věci který já jsem se nikde vymyslela uskutečnil skutečně obklady který máte posíláte států a musíme to vzít vážně protože jiný tak to bylo jinačí my jsme měli spoustu peněz na účtu je přesto milionový úvěr který byl vyčerpaný velká rezerva takže bylo možno ty věci různě přesouvat teď už to tak nebude protože to prostě nám doběhnou a všechny končí v příštím roce takže všechnonavolí velký suma že to je pro mě jakoby ten zásadní závěr 
pro mě rozpočet dneska není anny myslím si že se musí prostě se s finanční výbor musí se podívat na z čeho se bude financovat přepracovaný rozpočet tak aby měl krytý ale krytý přímo a potom se na zastupitelstvu 
nějaký konkrétní věci pár konkrétních bodů ale tohle mě přijde hodně zásadní záležitost protože to není ta diskuze o tom jestli máme nebo nemáme investor konkrétní lucce a to může mít různé názor ale r je důležitý protože to že tak jak to vypadá tak si myslím že na rozpočet máme dramaticky nekrytý a myslím si že tohle potřeboval prostě prověřit prověřuje finanční bylo a není možné čekat až bude podklady a do té doby jedeme dál 
děkuji 
já se přiznám že jsem trošku zmatený protože nevím kterou tabulku si mám vybrat jsem viděl dvě tabulky opozice objevili že jsou že je to strašně špatně a která je teda ta správná a paní bláhový nebo ta pana marka nebo ta moje 
jako já tím větší jako se přiznám že chápu zrovna tak vím že určitě tak jak je tady napsaný že budeme letos utrácet z úvěru dvě stě milionů korun že to nenastane to je tady nějaká prvních kterou tady výše financováno suru sto devadesát devět sto padesát osm jestli to čtu dobře to si myslím že nevím že by nastalo ale chápu to 
je tady 
tabulka která říká něco já jsem předložil jinou 
nepochopil jsem teda v tuhle chvíli kam se to směřuje 
to bych teda rád šel ten návrh protože já jsem neslyšel 
návrh co teda 
já mu padá reakcí k tomu kolegyně váhová řešila přesně jenom investice ve kterých řešila kolik máme zaplatit po odečtení dotací v rozpočtu v příjmové straně ty dotace na investice už zavedený máte tím pádem ta díra není čtyřicet čtyři milionů akrů sešity dotace a kluci drobný okolo je textu miluju dohormady opravdu vychází samozřejmě můžeme se bavit o tom jestli ten můj odhad je úplně přesný jestli to jde jsou 
ale rozhodně není diskuse o tom taky může sto deset protože také může na těch velkých investičních akcí víc za chvilku různé názory a potom to bude úplně jinde takže to je ta odpověď platí platí sto druhá věc 
návrh jsem dával já jsem řekl pro mě téhle chvíli rozpočet je nehlasovat plný protože nemá krytý příjmy ve výši sto milionů a je potřeba je který je potřeba si toto by jasně a třetí reakce pokud ne vyčerpáte úvěr dokonce toho roku na dvě stě milionů 
to není problém chvíli ty náklady budete muset zaplatit příští rok ale rozpočtu 
rozpočtů jenom třeba velký investiční akce počíná přes dvě stě jedenácti milionů že zaplatíte příští rok a tím pádem počítáte že ještě sto milionů zaplatíte letos jestli je nezaplatíte protože ty věci se posunout tak je prostě zaplatíte sto milionů příští rok není problém ale máte v rozpočtu jenom 
to znamená nekrytý rozpočet je to máte smlouvy 
který kterým musíte musí zaplatit a nebudete mít rozpočet znamená neříká jestli přesně bude mít dvacet jedna ale říká dvacet cena dohromady a to říkám naprosto jednoznačně že jsme písek a když jsem to dopočítal a díval jsem se opravdu zprava zleva abych tady neříká něco co je jako že se budeme bavit o omyl který nakonec není podstatný ne velké sumě a myslím že toto postupně je potřeba rozebrat a je potřeba opravdu merita věci 
děkuji 
já si myslím své nebo ale já jsem neslyšel podstatu toho návrhu protože to že řeknu že nehlasovat je sice super ale já neslyším tobe 
já jsem v této chvíli vrátit do výboru ve finančním výboru pro ní opravdu financování rozpočtu píšu po položce pokud se buď 
tam 
tak aby měl jistotu že rozpočet je ufinancovat kali a peter jen se vrátí na zastupitelstvu návrh niku při vší úctě ale reálná situace 
protože v tu chvíli máme osmého prosince roku dva tisíce dvacet jedna rozpočet pokud schválenými do třicátého prvního dvanáctý dva tisíce dvacet jedna tak bych očekával že opozice přijde s návrhem rozpočtového provizoria bych povazoval za odpovědnou věc protože pokud nesouhlasíte s návrhem rozpočtu tak byste měli přijít s návrhem rozpočtového provizoria za jakých podmínek se bude čerpá jakým způsobem se protože jinak když nespálí mi vůbec nic tak nemáme financování obce na rok dva tisíce dvacet a nemluvím o tom že není možno se bavit o rozpočtovém provizoriu a neznámého parametry nepředložili jste ho toto bych očekával v tu chvíli protože když tuto chvíli přistoupit na to co říkáte a nebudu hlasovat pro tenhle rozpočet a budu to tam tak tu chvíli nemám zajištěný nic na dva tisíce dvacet dva takže se ptám jestli máte návrh na rozpočtové provizorium protože bez toho se nikam neposune jako když se budeme bavit o tom že rozpočet je špatný a pokud nebudeme mít ani rozpočet schválený ani rozpočtového rozpočtové provizorium tak se podle zákona o rozpočtových pravidlech dopouštíme správního deliktu protože nemáme nic a nebudeme platit vůbec nic po prvním první dva tisíce dvacet dva třeba tady 
to není nesmysl přečtěte si rozpočtový pravidla protože já jsem si je narozdíl od ostatních možná 
ne ne ne přečti si paragraf třináct zákona dvě stě padesát nějakého tedy klidně ocituji musí to zastupitelstvo schválí parametry koho rozpočtového provizoria je tam přesně řečeno rozpočtové provizorium schvaluje zastupitelstvo to co říká honza pravdu ale dostává nikoliv já jsem si to nastudoval protože mě to zajímalo protože ta věc skutečně nastat může protože diskuze o tom rozpočtu nikdy není jednoduchá odpadů paragraf zákona dvě stě padesát paní bláhová si opět najde dík schvaluje rozpočtové provizorium takže jestli ho nemáte tak mě trochu mrzí 
marek technická 
já si myslím že hodně musí mrzet že ten rozpočet je sestaven ze slonoviny já nejsem zodpovedny za sestavení rozpočtu pokud sestavený to způsobem tato díla kolegové na finanční budu vám o tom mluvili my jsme chtěli nedostali jsme v této chvíli prostě je to se to co taková jaká je a a řešení zní jsou dvě řešení zní že se 
chvíli jdete do toho rizika pro hlasujete se to a s tím že nevěříte tomu že gridy rozpočet jedna varianta 
druhá varianta je že se prostě musíme shodnout a říct ano bude muset kvůli tomu že rozpočet je připravené špatně je do rozpočtového provizoria pojďme se bavit o jeho parametrech to také ale ta zodpovědnost není mu já jsem rozchodit nepřipravoval děkuji děkuji a proto já se odpovědnosti hlásím a jsem přesvědčený o tom že když rozpočet chválíme únorovou připravíme každý rok nebo především dalším zastupitelstvu tak aby odpovídal realitě úplně pokud možno největší je to jako každý rok já tu diskuzi chápu chápu tohleto nějakou odpovědnost budu muset umí to já rozumím a bude muset u umístila zcela rada a ty co předkládají semnou i jednotlivé odbory který to předkládají protože jako upřímně řečeno je tam zázemí celého toho úřadu kterými ty věci předkládá a 
já to chápu a řekl si uvědomují přesto jsem proto abychom rozpočet chválili 
ani bláhová 
děkuji já mám ještě jenom chci říct že se tady rozhodně nebudu ptát na to co jsem se ptal na tom zastupitelstvo nebo na pracovní schůzce a chápu to tak že to co jsme si tam řekli také závěr vlastněný už jsme toho dopodrobna řešit nechtěli 
to znamená teď moje dotazy jenom vyplývají z toho že nemám ty data o která jsem žádala anebo že vznikly jsem ziskal nové skutečnosti které jsem v tu dobu neměl nevěděla když bylo ta pracovní schůzka že pane jako prosím neříkejte že jsme měli tři hodiny to jednání ano měli ale můj dotaz ani jeden nebyl ten samy co byl na tom jednání ani jeden a to proč jsem tady měla prvotní výstu nebo svůj výstup v rámci zastupitelstva bylo kvůli tomu že jsem neměla údaje o které jsem žádala chápu situace která nastala ale není to moje vina tak prosím jo jenom chci říct aby tady bylo jasno že rozhodně mým cílem není tedy nějak zdržovat ale prostě hlasujeme o stovek milionů korun a myslím si že namístě abychom se o tom prostě pobavili a aby občané kteří nás zvolili vás nás všechny co tady sedíme tak věděli jak s těma penězma hospodaříme a co za ně chceme utratit ten rok a myslím si že to je snad férové aby to věděli takže chtěla jsem mám ještě další body který už se teda netýkají úvěru přímo 
čez a předpokládá se proplacení v letošním roce devatenáct milionů takže mě by zajímalo jestli uvažujete o tom že by se ta částka ne proplatila s ohledem na to že ta akce rozhodně teda nebyla ukončena měla spoustu vad a nedodělků tak to je první dotaz a s tím souvisí i to jestli jste teda převzali už chodníky a parkovací stání a osvětlení a všechno co bylo na straně města budou postupně aby bylo jednodušší na to odpovídal nebo na jako 
takže chcete jako potom najednou nebo najednou dobře 
druhá 
se týká 
vlastně rozpočtu z hlediska provozních výdajů protože je najednou pravdu na jednu stranu pravda že jste rozjeli řadu investičních akcí který ale budou v následujících letech nemalým způsobem zatěžovat rozpočet z hlediska provozu a údržby jde především o sportovní halu o přístavbu nebo rozšíření dráčků a o jedličku je už mají být všechny hotely v roce dvacet dvacet dva ale v rozpočtu se nenašla žádnou položku která by reagoval na to že bude uveden také tyto tři stavby do do provozu to znamená u dráčků dojde k navýšení kapacity o padesát zohledněno se to ve mzdových nákladech já kde 
provoz zvýšil se teda jako částka která je dána provoz mateřské školky sportovní hala kde jsou dány náklady které budou spojené s tou sportovní halou které prostě nebudou stát tisíc korun měsíčně ale bude to za toho čtvrt roku minimálně jestli bude v září prostě ve statisících ne ve vyšších statisících dále s tím souvisí i jedličkův dům zase bude pod školou nejspíš asi nebo nebude asi pod městem předpokládám že bude zařazen školu takže pod bedřicha hrozného jestli jim se i zvýšila položka na provoz jak to je druhá věc těch provozních nákladů 
další věc je hala 
zaznamenala jsem že se jedná o navýšení ceny 
s tím že na radě města máte zítra projednávat tedy tři změnové listy v hodnotě zhruba nějakých deset milionů korun s tím souvisí moje dotazy jestli už rada města rozhodla o navýšení kapacity haly nebo nerozhodla dále zde se reálně na hale provádí nějaké a k nějaké práce které souvisí s navýšením kapacity protože z toho co 
šlo opravdu neodpovím protože tohle je věc která je technická gale tak si to prosím jakodotazy ale ale jako abyste se mě ptala na technika ale u rozpočtu typu jestli jsme rozhodli o kapacitě jestli jsme udělali tohleto to promiňte není předmětem rozpočtu já bych poprosil když jsem nebudete tápat rozpočtu odpověď pak máte jednotlivý prosím ptejte se opravdu finančním záležitostem protože pak máme jednotlivý určený zastupitele kteří se o ty projekty starej a ptejte se na to prosím my ne mě já jsem skutečně jsem schopen hovořit finančním záležitostem děkuji ano ale tenhle můj konkrétně směřuje vůči vámi pane magistře ale buď všem 
čem radním a týká se to peněz protože pokud se má dojít k navýšení kapacity sportovní haly takto sebou přinese vícenáklady aby na ty vícenáklady musíte mít peníze v rozpočtu takže jsou to provázané nádoby a vzhledem k tomu že už dejme tomu teď budeme bojovat s penězi tak prostě je potřeba počítat s tím že tam ty vícenáklady budou aby o nich zítra budete rozhodovat takže to všechno se vším prostě souvisí takže ne že nesouvisí a potom bych měla 
vlastně ještě mám poslední dotaz který se přece jenom týká úvěru jestli máte v úmyslu ho příští rok vyčerpat anebo chcete nechat třeba tisíc korun v roce dvacet dvacet dva tak aby se začal splácet už až v roce dvacet dvacet tři protože jsem v rozpočtu nenašla žádnou částku kde by se ten úvěr začal splácet a předpokládám že ale zase byl určen nejen na investiční akce a vy byste tedy jako z toho měli logicky byste ho měli vyčerpat byť vám to teda samozřejmě nic na ukládá jako 
takže jsem zaznamenal 
tři otázky čez a provoz hala dráček třináctka a úvěr a či to či to opakuji co se týká sáčka takovou informaci jsem dostal 
jsem se ptal zda budeme hradit něco příštím roce bylo mi řečeno že ne že se počítá že se počítá s tím že prostě úrazem 
dvacet 
takovou informaci dostal na základě toho jsem roce dva tisíce dvacet dva dny rozpočtová žádný další co se týká co se týká provozu co se týká provozu na halu dráček třináctku co se týká sportovní haly když se podíváte na položku údržba městských sportovišť nebo rozvětvené tak tam navýšení je co se týká práce se na platy hráčů z hlediska městského rozpočtu irelevantní protože město nehradí zaměstnance hradi je stát to znamená tam je to přímo hrazených ze státního rozpočtu typ b ty ty peníze na mzdy znamená zkrátka dobře tam to nejde přes rozpočet města protože víte že mi mzdy nehradíme a co se týká toho provozu pokud se podíváte jak třináctka tak mateřská škola dráček žádali o navýšení provozních prostředků pro dva tisíce dvacet dva a ty provozní prostředky když máte v těch neinvestiční příspěvek zřizovatele tam ty peníze navýšení jsou co se týká toho úvěru já vám najdu ten řádek kde počítáme s tím že se něco splácet bude ale jenom chviličku 
řádek tři sta šedesát jedna by se možná jmenuje tak závazková o odměna plus úroky úvěr letos byl milionů pět set padesát tisíc příští rok počítáme tři miliony sedm set padesát tisíc bylo konzultováno čals se s českou spořitelnou částka tak abychom věděli kolik je předpoklad že příští rok budeme platit jestli to takhle stačí ta odpověď na ten úvěr děkuji 
řádek přesně a my jsme tohle konzultovali s českou spořitelnou v případě že budeme mít splaceno takhle jsme dostali od pana vokál a který je prostředníkem mezi námi a českou spořitelnou tuhle informaci 
jen doplním že tady je závazková odměna a úroky z úvěru ale splátka úvěru je úplně něco jiného takže zatím teda rozpočet nepředpokládá nemáte tamto položku protože závazková odměna je za to že se vyčerpá a úrok z úvěru je zato který prostě splácíte už teď z toho vyčerpaného jo takže pokud vím takže tam prostě ta splátka není to jenom myslel že jsem to neviděla takže není 
ten 
nepřihlášený 
já bych chtěl doporučit aby ho uzavřeli diskuzi dovolovaly hlasování a 
přistoupili hlasování o rozpočtu děkuji 
pan burian 
já děkuji za slovo já jsem jenom poznámku v rámci diskuze co jsme co jsme vedli nevšim jsem si že tam je přihlášeno kolegů tak jenom v krátkosti já si opravdu nemyslím že odpovědnost opozice přikázal připravovat provizorní rozpočet jako sorry ale nemyslím že to je naše naše děkuji 
technická reakce na tohle budu moče už hodně vyčítáte že mé honzo já jsem to taky takhle nemyslel já jsem nikdo nechtěl se dostávali alternativní rozpočet ale předpokládal by když chcete shodit rozpočet a já jsem to teda sebou vždycky přichystaný měl když jsem byl dva roky v opozici a chtěl jsem shodit rozpočet tak jsem měl přichystaný parametry rozpočtového provizoria to říkám plnou odpovědností toho a jako to není žádná výčitka já jako chápu že že jako narozdíl od vás mám tu konkurenční výhodu v tom že to dělám iks let a prostě vím že ty parametry nějaký jsou a to není výčitka vůči tomu ale proto si troufnu říct že zkrátka dobře a jen tak mimochodem já mám dneska sebou já jsem si přichystal protože nevím jak rozpočet bude a musím být přichystají na všechny alternativy já nevím jestli projde nebude ale já jsem přesvědčený o tom že tak jako jsme to ustáli za celou dobu tak to dokážeme ustálený v roce dva tisíce dva se dva pardon děkuji 
technická pan marek 
já bych tomu jednou řekl asi tolik že my jsme opravdu věnovali čas 
protože se nám čísla prostě nezdají a taky ale umíme počítat do osmi takže aby jsme ještě připravovali provizorní rozpočet co už ne dekuji a ne 
jenom hebká ona starosta momentě když šlo k hlasování těch bodů také co se týče toho rozpočtu já bych chtěl abychom speciálně losovali potom o částce 
investice do bazénu kde máme tady dramaticky výrazné schodů a tuto část tuto toto hlasování bych v rámci toho rozpočtu chtěl ostatně můžeme to udělat jakkoli může nejdříve proběhnou rozpočtu a potom dám návrh na snížení částky z pětadvaceti milionů na patnáct milionů tak aby to bylo jenom na dostavbu 
jenom na dostavbu toho standardního zázemí bez bazénu anebo může udělat jinak ale jenom inzellu dopředu by se na to nezapomnělo děkuji také tedy přihlášená paní 
děkuji za slovo chtěla bych reagovat na pár věcí které tady zazněly jednak mi opoziční zastupitelé bylo tedy řečeno že jsme byly podrobně seznámeni a a s námi projednán tedy ten návrh rozpočtu na pracovním zastupitelstvu pravdou je že jsme tam samozřejmě byly a mohli jsme se ptá na jednotlivé položky v rozpočtu opravdově také jsme se ptali a také jsme se na to jednání poctivě připravili současně protože některé položky nebo nebyly řádně vysvětleny jsme požádali aby to bylo ještě doloženo předložen což nebylo učiněno a nebylo jich nebylo jich má je první věc druhá věc na rozpočet nebo ten návrh rozpočtu myslím si není vystaven pouze na základě požadavků odboru města ale samozřejmě že i na základně a požadavků vaší znamená radních a tak dále tím že tady počítáte s určitými investičními akcemi a na se samozřejmě musíte přiřazovat určité finanční položky tak aby se profinancovat takže to není pouze záležitostí úředníků města 
za další by chtěla znova konstatovat že my jsme od počátku nesouhlasili s výší úvěru ale to už tady asi nebudu znovu rozebírat protože to je všem zná a v tuto chvíli mě přijde opravdu tristní že tady kolegyně poukáže na chyby který tam našla a my nad tím budeme mhouřit oči a budeme říkat jo to je fajn to se nějak překryje to se dopočítá tak já bych se v tom případě chtěla zeptat máme tedy a předsedou finančního výboru pana byla jako vy jako předseda finančního výboru s tím takto budete souhlasit 
že tam jsou chyby a myslím si že kolegyně bláhová je dost poctivá na to aby si to prošla podrobně pravdou je že se nevěnovala samozřejmě všem položka vybral se z toho jednu část investiční akce ale 
děkuji já s tím už jsem takhle budu souhlasit protože souhlasím s tím říká pan havelka to že ten rozpočet je plán a musí se s ním pracovat 
děkuji za odpověď já mám teda musím říct problém teda předpokládám že v tomto návrhu s tím tak to jsou asi teda nemohu a tak mě fascinuje že jsme tedy ještě osvědčení z toho jsme nepřišli provizorium 
mě teda opravdu tak překvapivé děkuji děkuji technická 
parní tužinka já souhlasím s tím že se mám neposlal všechno ale neříkejte že jsem vám neposlal nic dostali jste aspoň něco co jsem slíbil na který dotazy jste dostali tak si myslím že se vám posílám všem zastupitelům odpověď myslím si že byla víc jak polovina těch dotazů jsem zodpověděl tak neříkejte prostým že jsem zase neposlal nic nebudu se jako nebudu se opakovat s tím že tam nemám člověka který chodí nemám tam vedoucí prostě poctivě jsem že na ty na ten zbytek budu schopen odpovědět až se vrátí zase několikrát ale taky jsem to co jsem mohl to jsem vám poslal a víte že jste to dostali 
děkuji 
paní bláhová 
já mám již návrhy na hlasování s tím že ještě přihlášená veřejnost a už vám minoritu asi teď 
mě tady nefunguje 
tak já vám to napíšu ještě bude ministr také vám to napíšu a také no takže já vám to napíšu nebudu zdržovat 
tak 
si tam přihlášen může pan velice po mě ještě budou další tak tyhle věci 
zaznělo tedy že je super že se bavíme o stovkách milionů já vám jenom připomenu že jste v roce dva tisíce osmnáct měli na účtech hotovosti dvě stě třicet čtyři milionů korun takže už jsme se bavili v minulosti o stovkách 
akorát nikdo neví kolik je ta účetní hodnota tak takže to k týhle věci z diskuze je zřejmé že je v tom zmatek že tam skutečně možná nějaký peníze chybí a pokud by rozpočet byl nekrytý no tak je to asi špatný 
jakoby z právního hlediska pravděpodobně 
je 
proč se vlastně ale bavíme o těchhle velkých číslech a o tom přesunu je že skutečně máte tady k desátému měsíci a to se docela dobře shoduje té vyčerpáno devadesát šest milionů šest set třicet jedna tisíc úvěru a zaplatili jste čtyři sta padesát osm tisíc korun na úrocích už těchto úvěrů a ke konci desátého měsíce takže plusminus jste se tady nějak shodli s tím jaký data poskytujete státní pokladně neboli jaký máte v účetnictví je 
špatný je to že zkušenost s koalicí je tristní protože jsme se bavili také o šest set padesáti milionech privatizace bytů milovice a 
když víte že jste předkládali analýzy analýza nebyli schopní projít ani přes finanční výbor a tomu předseda pan gregor což je co říct a ty 
analýzy měli součtový chyby to znamená je velmi pravděpodobné že budou mít součtový chyby i čísla který tečka předkládáte takže ten důvod 
co se týče bazénu 
víte dobře položky 
vám připojujeme ještě dvě minuty děkuji 
když 
když to 
mě ale dobrý já jen dobrý 
když jste na ten bazén si tam napsali nějaký koruny tak jste ale pak zároveň poptáváte 
stavbu toho bazénu ale u toho poptávky na tu stavbu toho bazen tam žádnou částku neuvádíte to asi dobře víte to paní stařecká velmi dobře protože to uvádí v tom tom systému kterým tu otázku poptává takže je to divný ne poptávat ne poptávat peníze nebo ne nenabízet peníze v rámci ptáky poptávkového řízení a zároveň tedy poptávat peníze v rozpočtu po svých kolezích kolega 
ze zastupitelstva takto 
týhle věci 
já si všechno tak děkuji děkuji myslím že je v tom zmatek 
děkuji je tam přihlášeny další pán 
promiň 
dobrý den jaromír ale chtěl bych se zeptat oni stařecké radní pro investice na konkrétní položky v rozpočtu jakou zastavuje že jsem v říjnu se mohl zeptat jestli to diskuze nebyla teda předem končinám když jsem občané přijdeme my jsme se taky občas chtěli na něco zeptat k rozpočtu 
jestli si to budete psát pět otázek bude 
se to týkat rozpočtových položek investičních na které je možné za dotační tituly takže mě by zajímalo jestli město podání žádostí o dotace na ministerstvu pro místní rozvoj programů pod produkcí tři tisíce až deset tisíc obyvatel uzávěrka je srovnání dvanácti tisíci dvacet jedna rozděluje se tam celkem sedm set milionů korun za prvé rozpočtů jsou ulice průběžná tři a půl milionu korun a je to jen necelých šest milionů korun je to přímo na dotační program podpora obnovy místní komunikací 
se za dostupnou tu schválené 
žádosti takže mě zajímá jestli se na toto budou podány žádosti když možnost je lze získat až deset milionů korun na jedno investiční akci za prvé 
bych se chtěl zeptat jestli se bude podávat do programu podpora obnovy sportovní infrastruktury kde jsou podpora erekce školní hřiště multifunkční hřiště sportoviště pro hodiny tělesné výchovy a zároveň školní tělocvičny které slouží hodiny tělesné výchovy možnost získání dotace pět milionů korun 
křečí rekonstrukce přestavby ověření budou tady rozpočtu se nalezlo že tady je rekonstrukce na základní škola komenského topení elektro a zároveň tam rekonstrukce pavilonu na základní škole jana amose komenského 
v tomto podprogramu je možné získat na školní budovy určené pro výdělku mateřské základní školy cílem není navýšit kapacitu 
možnost jeho družiny na školní kuchyň je možno získat až dvacet milionů korun takže mě zajímá jestli si na tyto zmíněné rozpočtové položky bude žádat o dotaci na čtvrté pokud se žák bude tak jestli by to nemělo schvalovat zastupitelstvo protože v minulém a předminulém roku žádosti zastupitelstvo schválilo svým usnesením a je to podmínka dotačního programu za páté 
jsem se chtěl zeptat jak dopadne podání žádosti o dotaci na sportovní halu kde to bylo svalovému na zastupitelstvu zářivé a schváleno se že se ta žádost bude podána bylo to na národní sportovní agenturu 
bylo možnost získat až čtyřicet milionů korun na výstavbu sportovní haly 
to už jsem vyčerpal tři minuty má pět otázek pak bych ještě něco bazén že si můžete odpovědět za zapněte takže na to ministerstvo pro místní rozvoj také s těmi 
dotačním titulem na veřejné budovy v téhle chvíli tam máme podkroví radnice jak víte a budeme už máme nebo připravujeme žádost právě na ten pavilon takže tam na to míříme 
trochu přeskočím co se týká toho schvalování zastupitel jsou to tedy opravdu není ale dostali jsme informaci že už stačí na to jenom schválení rady města já jsem samozřejmě tady s tímhle tím že na na na ten a ten místní rozvoj tam většinou to chtěli i na komunikace že to musí být zastupitelé jsou ale bylo mi řečeno tedy protože to že to tyhle dve není potřeba takže jsme i na na dejme tomu na ten pavilon to schvalovali to podání už tečka v radě na ty komunikace tam jsme toho samozřejmě prověřovali tady tu věc víme ale nesplňovaly jsme podmínky v těchhle těch záležitostí to potom asi k tomuhle tomu řekne ještě pan havelka protože tam jsou vlastně i některé věci možná tam byly nějaké opravy co byla správa majetku ale co se týká těchhle těch co jste jmenoval tak na toto prostě neodpovídalo takže tam nepodáváme musím říct že i jsme dostali informaci protože už víte že minimálně u dvou jsme neuspěli že jsme to zkoušeli 
jde i o to že tam je veliký převis tedy vlastně tě žádostí a díky tomu že už jsme velké město aspoň zase je vysvětlení vlastně a 
aparátu dotačního tak prostě tam ztrácíme nějaké body takže se většinou nás nedostane že to na komunikace nemáme žádnou podanou žádost pak jste se ptal na ty sportovní věci tam se zvažovalo ten pavilony jestli tedy na sportoviště nebo na veřejné budovy takže spíš míříme na veřejné budovy konkrétně na ty s na ty sportoviště jsme teda tenhle chvíli úplně nenašli nebo na to myslím že myslím že tam jakoby nic není co se týká sportovní haly to asi se k tomu ještě tady někdo ví vyjádří každopádně tam byla vlastně jedna žádost byla zrušena dostali jsme informaci i ta druhá která byla teda nešikovně 
nastavená a další informaci že by byla nová žádost na vlastně na sportovní halu aspoň já teda nemám nebo že by bylo něco nového vypsané bylo slíbeno že by opět mělo ministerstvo pro místní rozvoj 
něco takového vypisovat ale zatím zatím žádná informace k tomu není takže na sportovní halu v téhle chvíli nic 
všechno co jsem pochytila 
ještě panu michálkovi technická ve své podstatě co se týká ulice průběžný tam by jsme na tu dotaci nebyli schopni dosáhnout protože neznáme rozsah obnovy a bude to vysloveně obnova tam to nebude celková rekonstrukce protože ta silnice reálně odhadem může stát třicet třicet pět milionů korun protože tam je podle kamerových zkoušek celá špatná kanalizace ve tří čtvrtinách věci co se týká ulice koncem na kterou jste se ptal nemůžeme tam tuhletu chvíli žádat protože nemáme ve své podstatě stavební povolení a myslím si že není rozumí žádat bez stavebního povolení na komunikaci jako takovou 
co se týká vy jste se ptal na ty sportovní věci tam jediná věc která připadala v úvahu a my jsme o ní uvažovali byla že to je ta obnova byla obnova běžecké dráhy která je tady na atletickém stadionu ale zatím bylo řečeno že by se ještě tak dva tři roky měli počkat že ještě úplně to akutní není 
co bylo řečeno že jsme dotaci požádali a řeknu vy jste se ptá na ministerstvo pro místní rozvoj a mi ještě zvažujeme podání jedné dotace a inter cars na výhody jako je to je to správně teďka už zase i rok 
tam bude možno pěkně až zpětně žádat 
na výstavby třeba mateřských škol to znamená mi když máme rozestavěnou mateřskou školku rýsuje se tam jistá šance proto že by se mohli požádat nějaké peníze když jsme dostat mohli a myslím si ale že k sportovní měl ještě možná rok neplnění místostarostka něco protože přeci jenom na starosti má ona řeku 
ona tedy ještě dotace která čeká na vyhlášení a to je ministerstva pro místní rozvoj kam se čeká na schválení nové vlády aby se tam na na tohle položku další finance to znamená že 
bych ho na těch čtyřiceti milionů korun 
čtyřicet milionů korun na najednou zejména na naše sportovní hale mohli 
ještě jednou kde se nerobia 
čtyřicet milionů 
maxi na něj čtyřicet milionů 
takže 
stačí 
můžou jsem si byste se ptal na vývoj dotací sportovní haly krmí dotaci jsme řádně podali národní sportovní agentura výzvu zrušila bez náhrady dostali jsme se do problémů stejně jako dalších sto sedmdesát mě vypsaná druhá která měla ovšem podmínku toho že provozovatelem sportovní haly nebude město nebo prostě nebude municipalita ale bude spolek sportovní 
musím říct že jsme oslovili nebo pan starosta oslovil všechny spolky ve městě ty velký který by mohly a oni měli velkou obavu o to že by to nezvládli to znamená nebyli jsme schopni splnit tuhletu podmínku to znamená provozování tím spolkem to bylo ještě dotací i když přeberte si to chcete o tom když mě pak označuje na fejsbůku že lžu tak možná že vám můžu i tady a možná že pořád říkám nepravdu ale chtěl jsem vám podat nějakou objektivní informaci děkuji děkuji 
děkuji za 
co říká 
první obnovy místní komunikaci říkal že to nejde to přímo jmenuje 
místní komunikací čili pokud si přečtete tak to přesně sedí na průběžná nechápu říká že to nejde 
ta věc úplně jednoduchá protože když mám před sebou silnici nemám nic napsaného v tuhletu chvíli protože to zkrátka nemá tak to nejde a jen tak mimochodem ta silnice si bude tady se bavíme o tom že tam budou opravdu lokální výprava a oprava dvou nejhorších kusu kanalizace že reálně ta silnice se bude muset projektovat celá nově ať už to budeme brát podle toho jak se přestalo sídliště jestli už to budem dělat na finální věc já si myslím že by to bylo rozumný než tam tečka utrácet peníze tam bude i velká otázka třeba jak se stromama protože části kanalizace která je zborcená je přímo pod tím stromořadím který vede po pravé straně ulice průběžný a je otázka jak se s tím vůbec budeme vypořádávat protože kanalizace tam skutečně od hospody dálky garáží není v dobrém stavu takže jako proto si myslím že jde tu chvíli to nemá to a musím říct že jsme tam dávali dvě žádosti jednou na ulici za koncem druhou na ulici dvacátého osmého října nebyli jsme úspěšní ani jednou takže jako já za sebe řeknu když někam pořád chodíte a něco nás to stálo ulice dokonce nás naštěstí žádné finance na podání žádosti nestála tam byla ta dohoda jinak ale tam ulice stojí vás to peníze a když nejste úspěšný taková se prostě otráví a tam zase s tím že budete neúspěšný není úplně jako dobrá dobrá vizitka to říkám za sebe takové vděku děkuji 
tohle není přeci 
konkrétní knížky 
mě 
už to jde já si myslím že 
pravda že když 
jsem neuspěl protože jiné města co jsem se 
taky 
nebylo zdaleka jakoby město naší velikosti by to nedostávali 
když se na výsledky podíváte jsem ještě minutu tak jestli se na bazén je to konkrétní položka 
tak já si myslím že to 
být nemělo by se neměl a je to hloupost je to nesmyslný a už to bylo na sociálních sítích všude možně já jsem řečeno je to tady nikdo nechce 
se na 
tom chcete stavět dávali jsme anketu ve které dvě stě padesát občanů nechce bazenu škole pouze dvacet osm řekl že by se jim to lidu kde jsem 
nepotkal nikoho 
nepotkal 
cituji stanovisko komise pro školství 
soudy průřezem všech politických stran sedm 
číslo šest komise zásadně nesouhlasí s přestavbou tělocvičně na plavecký bazén pokud by bylo zrušeno současné nebude dostatečná kapacita pro výuku tělesné výchovy v mateřských základních a středních škol komise doporučení přednostní rekonstrukce 
šaten 
komenského doporučeno zajištění 
dostatečně velký plavecký bazén 
zastupitelstvo 
místo nového 
stadionu místo 
více já se prostě myslím že musí 
musíme účelnější aby se 
strašidelné šaty které jsou děkuji jsem čas děkujemeděkujeme 
mgr igor 
já jenom kličkou 
není to tak dlouho kdy pan fajn tady navrhla jsme tuhle diskuzi už ukončili protože je patrný že tady na nějaký úplný dohodě jo já jsem dostal mě taky tu tabulku 
nic co jsem se vůbec nedokážu vyjádřit jsou tam některé odhady nám kami informace že jsou tam úplně třeba někdo jiný cifry něco tam schází takže tady se prostě nedohodneme či myslím si že opravdu jsme měli dospět k nějakému závěru mám už jenom o zámku paralely carovi je mi hrozně líto on tady přednáší pořád bludy který mu vysvětlili už odborníci je paní ředitelka finančního odboru ale pořád se považuje za experta a skoro na všechno a nerozumí ničemu 
děkuji 
děkuji mám připravila jsem další návrh a protinávrh 
jak o kterém by se hlasovat 
v další návrh je že zastupitelstvo schvaluje snížení položky třicet jedna třináct na řádku čtyři sta sedm rekonstrukce pavilonu a jak o patnáct milionů káče na částku deset milionů káče 
je to tedy s ohledem na to že si myslíme že prostě si výstavbu bazénu za současné situace která v lyse je nemůžeme dovolit a ještě ho následně provozovat jen v téhle souvislosti bych chtěla upozornit a stavební povolení které říká že by je že 
že stavební práce nesmí narušit chod školy vzhledem k tomu že chcete začít s tou stavbou už v lednu nebo únoru až vy soutěžíte nedovedu si představit jak tím nenaruší chod školy to znamená že jakékoliv práce které budou mít za následek narušení chodu školy budou v rozporu se stavebním povolení a budou dělány protizákonně a druhý druhá část je tedy protinávrh 
kdybych jenom chtěl tam ne parametr pravidla se omluvil jsem se to v tom zákoně našla schvaluje pravidla provozu rozpočtu na rok dvacet dvacet dva dle návrhu rady města kde se teda dovolit když pan havelka říkal s dovolením si dovolím uctivě když řekla že je máte připravený rozpočtový pravidla aspoň nějaké a když jste říkal že máte 
a co teda máte připravené 
tak schvaluje tedy pravidla provizorního rozličné dle návrhu rady města případně může být že ukládá radě města připravit zpravidla rozpočtu vás máme mimořádné zastupitelstvo já jsem pochopila z toho co jste říkal že jste říkal že to máte připravené že jste lepší než my a připravenost se na to tudíž jsem vycházela z toho že to máte připravené a jestli jsem to pochopila špatně že jste lepší než měl že to nemáte připravena tak se omlouvám 
já provizorní rozpočet nemám přichystaný 
ani provizorní pravidla nemám všechny strana 
já myslím že by se to končí jaká je to poslední přihlášení do diskuze tady byl návrh aby se hlasovalo 
dobrý den asi opravdu poslední protože původně jsem nechtěl mluvit ale chtěl bych uvedla zastupitele kteří jsou přesvědčeni že budou hlasovat proto rozpočet je to tady poslouchám tak je prostě šílený tady jsme se dozvěděli vlastně meri celý i odpověděl velké ten je ono to vyjde a když to nevyjde tak to asi nějak vyjde byli jsme takhle my všichni pracovali za svým rozpočtem doma tak to by nás asi manželky manžela ale tohleto já bych palem a dostal bych takovouhle odpověď tak bych teda opravdu říkal že hoří uši člověk se zajímat protože tady jsme slyšeli že nesedí čísla desítky miliónů a mě by teda zajímalo jestli to je nepravda nebo není nevěřím tomu že byste někdo vycucal z prstu ty jsou ty součty jsou jednoduchý a jestli tohleto schválíte a nebudete se to zajímat a i s tím že se třeba sejdete za tejden na čtrnáct dnů do konce roku se to dá stinu když se chce dát všecko udělal aspon si vyjasnit kde je chyba ale byste měl první volební pole které by měl chtít se předseda finančního výboru a spokojit se s tím že vám člověk který zodpovědný za rozpočet řekne že to mě a 
či brďo tak to bych teda chtěl mít opravdu vaše tyto neřeknu že jsou dány 
děkuji za příspěvek končím rozpravu k rozpočtu a budeme hlasovat máme tady návrh 
hlasování 
návrh 
po neúnavně 
opravdu čistě že tohle by jsme mohli dělat ve finále když bude když už by se měly schválený rozpočet něco snižujeme podle mě tečka říkáme že něco snížíme to znamená že pak budeme hlasovat jako ho rozpočtu jako celku s tím snížením já se jenom kdyby to prošlo dobře děkuji 
marek technička to znamená že této chvíli kdežto schválíme budeme hlasovat o rozpočtu už zapracovanou změnou kdyby to prošlo 
šest proti šest set vám návrh neprošel 
nebo 
ne 
pro nikdo proti o zdržel se šest návrh nebyl schválen děkuji hlasem rozpočtu jako celku 
podle původního návrhu 
hnutí šest zdržel se nikdo na rozpočtu byl schválen 
vážení páni zastupitelé prosím jestli byste zaujali místa 
v naší malé sněmovně 
abychom mohli pokračovat dvacetiminutová přestávka uplynula 
tady změně 
budeme pokračovat bodem číslo pět návrh na změnu číslo čtyři územního plánu lysá nad labem 
paní kučerová nám to představy 
a jenom říct že 
než přijde kultu 
na paní kučerová tak bych chtěl říct že změna územního plánu číslo tři kterou jsme chtěli rojit zkráceným zkráceným řízením není dodneška vyřízena díky našim některým spoluobčanů kteří tady dali systému podjatost starosty systému podjatost 
celého úřadu a tak dále takže změna číslo tři není ještě dořešena tak pan kučera prosím máme 
rázem podněty občanů na změny územního plánu které postupně přicházeli a takže nashromáždila asi deset 
a vybrat vyrobila jsem nějakej tabulky obrázky se nám poslala ke každété změně 
když to pořádně 
první byla žádost pana eny dcera 
změnu vlastně jsem měl být domov důchodců ploše dvanáct 
a 
vlastně stejnou mě dali i farmářské 
a nevím jestli ty obrázky máte k tomu 
protože tak jedná se o změnu využití smíšené centrální zóny a chtěli by tam zeleň místo toho je to jedná se o lokalitu nový domov důchodců téhle lůžkové marčík všichni mají materiál krátce představte ano jenom krátce jasně tak potom byla další změna požádal pan šubrt změnu veřejného prostranství na individuální rekreaci protože se tam chtěl postavit chatičku další žádost byla paní novotné bylo vlastně plochy výstaviště kde a navázali rodinný dům a vlastně asi nějakou chybou došlo k tomu že ta plocha je označená jako občanská vybavenost ale je to vlastně její zahrada u rodinného domu takže být změna smíšená na sníženou funkci další změna pan konečný ještě ji nezastavěné smíšené udělat individuální rekreaci 
další žádost byla novákových kteří chtějí individuální i zahrádkářské osady udělat nevyužití tam jsou zahrát ke kterému závodišti a chtěli by to nad bydlení 
další žádost byla lukovany by máme tu plochu veřejné zranit a to taky byla žádost aby 
a potom vlastně či chalupy tam byl tom jak je ta plocha třech chalu tak mi rekreaci individuální aniž by to zařadit do plochy bydlení v rozdílných lokalita a potom vlastně vám byly tři žádosti vlastně totožné 
takže jsem ty žádosti je doslova 
komisí nějakým výborů které vyjadřovaly vyjadřovali své stanoviska a jde o to jestli to změnu tedy vás hned nebo s ním počkat ale mělo by to vlastně o těchto návrzích rozhodnout 
o změnu dělat hned nebo až později příští rok uplyne zase osm let od vydání územního plánu takže stejně budou zpracovávat zprávu o uplatňování územního plánu kam vlastně by bylo možné i návrhy zapracovat na 
děkuji za představení 
se přihlásil 
já děkuju já jsem chtěl poděkovat 
odboru životního prostředí a výstavby že to jsem shromáždili je to tady představeno viděli jste tam i stanoviska já si přesto troufnu říci jako zastupitel určený pro územní plán že já bych tečka žádnou novou změnu územního plánu nezačínal a proto já můj návrh zní aby jsme neschvaloval i tečka pořizování další změny územního plánu tuhle chvíli nám běží na číslo tři kdoví jak dlouho nám ještě poběží soustředil bych radši síly toho našeho odboru územního plánování nebo 
na to aby se dokončila změna číslo tři a pak už jsme přistupovat těm změnám dalším anebo to tak jak navrhovala paní kučerová prověříme v tom příštím který se bude ta zpráva můj návrh děkuji pane starosto děkuji 
já myslím že je podobnou diskuzi nedá chvíli 
je tedy návrh tedy hlasování že 
paní bláhová 
paní bláhová 
děkuji za to znamená že budete dávat protinávrh se neschvaluje anebo hlasovat o tom že se schvaluje že se 
dokud neuvidíme si dobře jde o to protože část všech je cenný a v případě že by se že se neschvaluje tak ance kolem toho nemusí vést diskuze a já bych to je rozumíte mi kam směřuji protože případě že by se zdálo že se schválí také potřeba vést ohledně toho diskuzi a může trvat nějak dlouho a kdybychom věděli že všichni směřuje k tomu že bychom to teď odložili nebo neschválili tak ušetříme prostě jako cenné desítky minut třeba i a nebude potřeba rozebírat vlastně některé ty body prostě k nim ty dotazy máme a museli bychom mít pod bod po bodu takže spíš tam směřuju pojďme se nějak rozumně domluvit a předejít té diskuzi jaký budeme muset otevřít 
já 
myslím že jsme právě proto navrhli 
to co dává 
mu toto 
řeknu to takhle rada to probíralo a je to i stanovisko rady města v tomhle případě prostě nepořizovat a neotvírat novou změnu v tuhle chvíli 
protože my máme two shromážděny a říkala paní kučerová příští rok by mělo dojít k revizi takže vám může zařadit a marek 
já to vítám a jenom abych ho k tomu dobře porozuměl znamenalo by to teď to bychom to nezvládli a doporučili bychom aby se věci projednali součástí toho úpravy územního plánu příští rok 
podle stavebního zákona musí 
jednou za dva roky zastupitelstvo provádět diskuzi o uplatňování územního plánu a při té příležitosti se to dostane a rozhodne se na základě podkladů jestli se něco k něčemu přistoupí nebo ne to neznamená že tam automaticky tyhle body budou vždycky se každej bod projednává jednotlivě ale prostě 
podle zákona příští rok nějakém čase předpokládám někdy v létě předloží odbor tenhle ten dokument a tam se zastupitelstvo rozhodne jestli mě nějakým způsobem reagovat něco něco dělat konkrétního co bude potřeba a tam může být samozřejmě vzneseny i tyhlety věci a můžou být podle jednotlivých rozhodování za úvahu zadány může se bude dělat čtvrtou změnu může třeba mít trojka už hotová může být spoustu různých věcí ale do tý doby taky souhlasím že by jsme neměli žádný nový novou čtvrtou změnu začít pořizovat že 
uvidíme až dostaneme zprávu o uplatňování územní plán 
se svým taky souhlasím je to odložit jen jsem chtěl mít jistotu toho typu vlastně neschválení jednotlivé body potom budou projednány součástí toho toho řízení každému bodu se jednou na zastupitelstvu budoucnosti prostě vyjádříme v této chvíli to bychom to neschválili anebo vídali bychom změnu číslo čtyři se souhlasem řecka já bych chtěla říct že taky v téhle chvíli 
bych to neotvírala dál ale chtěla bych tedy avizovat dopředu že 
bych se úplně aspoň já teda hned zavazadla k tomu ne zavazovala k tomu že nebudu navrhovat změnou číslo čtyři pokud nebude 
ukončena změna číslo tři a to z důvodu toho že 
uvažuji o tom 
to změnu dát na jednotlivou věc a to znamená kvůli obchvatu takže nechci tedy v uvozovkách si že ne budu dělat čtyřku ale jenom opravdu nějakým zásadním jakoby případě jako 
děkuji přihlášeny pan 
starosta 
k týhle věci je potřeba se vyjádřit takže v roce dva tisíce osmnáct před volbami jsme se dozvěděli že město město připravuje změnu územního plánu drobnou změnu územního plánu na žádosti investorů pak jsme se tady na zastupitelstvu dokonce dozvěděli že vlastně ta změna územního plánu není otevřená veřejnosti ale že vlastně ty změny můžou můžou navrhovat jenom zastupitelé takže jenom tolik k tomu jak to procesní stránka v lyse vypadá já jenom stručně k tomu protože už to je podruhý navrženo bylo to dost změn číslo tři a teď se to dostalo do změny číslo čtyři moc se mi líbí navrhuji aby park u škol který byl vždycky zelení bylo zase zelení protože někdo někdy zatím město neposkytlo dostatek informací k tomu abych mohl říci kdo 
na prostě tu změnu zeleně udělal stavební parcelu ale na pozemku domovů důchodců stát neměl je jedna věc a pak je tam ještě druhej pozemek kterej také navrhuje je ten který je vedle čssd sápe které jste tak jako bohorovně dávali dávali tomase aby si na tom udělal parkoviště původně pak se to různě měnila tak takže i tam bych navrhoval aby to byla ale jinak samozřejmě souhlasím nebo souhlasím nevím co je lepší ale ale jestli se dohodnete že to nebudete otvírat tak ale jsou tam občané kteří tu změnu chtějí a já jsem taky ten který chce města i do číslo tři zamítli 
teda nevím proč když jste jinak úžasně ekologický a se prostě super děkuji 
no teď jsem poslouchal lycra tak jsem skoro zapomněl co jsem chtěl říct a jenom to byla technika jsem chtěl něco ještě karlovy markovi k tomu říct až si vzpomenu tak mu to řekl pardon 
tak děkuji je to je návrh hlasování 
že neschvaluje 
xi nás držel se jeden návrh byl schválen děkuji 
bod číslo šest žádost o osvobození o obecně závazné vyhlášky tady pani jistá paní která má nemovitost a nebydlí kam podala žádost aby jsme změně oze tvé aby nemusela platit za odpady by tady máme stanovisko odboru aj v radě jsme to probírali se do takové věci šli do změny vyhlášky tak by jsme tak museli osvobodit plno nemovitosti v lyse nad labem a byl by jsme asi jediný kdo by to tak udělal či se jestli k tomu něco máte 
je tady návrh hlasování že neschvaluje změnu obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích spočívající rozšíření okruhu osvobození od poplatku ve smyslu klidně to člena 
pro dvanáct proti nikdo zdržel se jeden návrh byl chválen děkuji 
je tedy o číslo sedm duplicitní zápis pozemku parcelní číslo k sice pio deset 
lisa 
má to popsáno do detailu vlastně to přišlo době tedy 
optimalizace trati vysát čelákovice kdy byly potřebné pozemky pro správu železnic došlo k duplicitnímu našel tam duplicitní zápis a ta věc je potřeba napravit kdybyste chtěli nějakou podrobnost tak by to vysvětlila paní šiková 
tak je tady nikdo se nepřihlásil schůze také na hlasování prosím 
proč čtrnáct 
návrh byl schválen děkuji 
bod číslo osm zrušení věcného věcného břemene na pozemek číslo třináct devadesátkou ostrá je jedná se o věcné břemeno které se týkalo tamto prostoru za mostem velitelským jaké bavila a tam to bylo ve břemeno na cestu myslíme si že two souvislosti s těžbou písku 
tady je návrh na uzavření dohody o zrušení věcného břemene zákl přepravovat a nedovoli přepravou písku řeky labe 
tímto prostorem paní bláhová 
děkuji já bych chtěla požádat o doplnění v rámci toho usnesení jedná aby se nakonec doplnilo a to z důvodu že věcné břemeno není ze strany oprávněné dlouhodobě realizováno navrhuji to kvůli tomu že 
je to přece jenom dohoda a město by mělo rámci toho usnesení deklarovat proč točí je to spíš technická věc jakoby právní ničemu to nevadí neruší to vůbec nic jenom je to prostě doplnění proč se to dělal pro 
nakonec by bylo čárka a to z důvodu 
že věcné břemeno není ze strany oprávněného 
dlouhodobě realizováno 
děkuji 
pan sajmon 
davy doplnit tomu tady se píše že to bylo zřízeno v roce šedesát osm ale já jsem teda potom na tady vy si přečtete podrobně se ženou listinu takže je to z roku třicet osm a je to z toho titulu že si to obec litol která tehdy byla ještě samostatná vymínila 
od těch lidí kteří kupovali antonín a leška a veška blanenští kupovali pozemek tedy u labe a to z toho důvodu aby protože obec elitou pro prováděla těžbu písku a prodávala písek a nechtěla aby bylo konkurovalo 
někým jiným který mohl vozit písek ostré že tady je to 
smlouvě 
od základ toho věcného břemena které platilo 
vlastně už to bude asi skoro osmdesát let takže to docela zajímavá věc mě to zaujalo jsem si 
takový věci 
že tady nemáme ale je vidět že občas něco vyplave zajímavé že je to z první republiky a souhlasím s tím že není nic takového využíváno obec litol netěží písek 
kdysi ale teď už ne takže 
určitě souhlasím jsme to zrušili 
dobře 
chování 
pro návrh byl schválen děkuji 
další bod je schválně splátkového kalendáře tady paní miluše ziková je zaměstnanec našou úřadu práce v technické skupině a 
komise doporučila přidělení bytu a ona tam žádá o splátkový kalendář tu částku na dvacet pět tisíc 
co co nemá tedy aby zaplatila najednou žádá o splátkový kalendář tisíc korun měsíčně musíte jít do zastupitelstva v radě jsme doporučili ke schválení má tomu někdo něco 
pan havelka 
já bych se rád tedy zaplní řekou fakt přimluvil je to spolehlivý pracovník městský četě a myslím si že opravdu nemá jednoduchý život a byl bych rád kdyby jsme jich v tomhle mohli vyhovět děkuji 
děkuji paní vašica 
já děkuji za slovo právě přesně proto se tedy jirka říkal pane starosto já vím co těch pětadvacet tisíc prostě znamená nechci se tady o tom nějak víc zabývat a mluvit a rochu mě mrzí že se to dostalo až jsem k nám na zastupitelstvo ale chápu splátkový kalendář musíme my ale já bych si dovolil navrhnout protinávrh který vypustí tu část týkající se té pohledávky ve výši pětadvaceti tisíc že by se vypustila a byla tam pouze byla by pouze splátkový kalendář na tu jistotu devět tisíc devět set osmdesát jedna korun tam by to zůstalo po měsíci koruně to znamená devětkrát po tisícikoruny a jedna splátka devět set sedmdesát jedna koruna přicházím s tímhle tím návrhem přesně z těch důvodů které se tady zmínil i o koho se jedná 
ten návrh který je usnesení bude bude vypuštěna věta 
a na odkup pohledávek ve výši dvacet pět tisíc korun 
přečtu 
zatím 
já jsem navrhoval aby protinávrhy zněl schvaluje uzavření splátkového kalendáře s dotčenou osobou na jistotu bytu číslo pět ulice jedličkova čtyřicet sedm lysá nad labem ve výši devět tisíc devět set osmdesát jedna korun celkem a která navrhuje splácet tisícikorunu měsíčně to je celkovou dobu splácení 
deset deset měsíců kdy devětkrát se jedná o svátku tisíc korun a jeden krát se jedná o svátku devět set osmdesát jedna korun 
dostal pojďte k mikrofonu 
honza prvními že to proti pravidlům které jsou pro byty v tuhle chvíli kdyby jsme tohle udělali právě když se to také navrhne v tu chvíli se dostáváme do režimu toho že už to nemusí schvalovat zastupitelstvo protože tam je to podmínka osmnáct měsíců 
a martinec řekne co chcete a 
v pořádku 
a opouštíme spolku 
pohled odkup 
děkuje jenom jsem teda trošku byla překvapená že si myslím že jsme dostali materiál který myslím že jsou opravdu velmi citlivé údaje a že třeba zprávu majerovy nemusí jsme zastupitelé vůbec neměli si myslím že jsou tam věci které ani nám nepřísluší by jsme četli pokud to někdo četl tak si myslím že jsme to číst neměli 
já jsem se chtěla zeptat na ty pravidla protože jsem si vždycky myslela že odkup pohledávky pětadvacet tisíc je dobrovolné a nevěděla jsem že je to povinné a že v případě že uchazeč o nájem bytu nepřevezme pohledávku v hodnotě tak mu vlastně tam být schválen nebude takže jen nerozumím jestli mi to teda můžete osvětlit děkuji 
fišerová odkup pohledávky povinné 
nových smlouvách 
omlouvám se špatně mluví o kteří že odkup pohledávky nepovinné 
už 
také veřejnost 
jako je za slovo já musím říct že mám dotaz který jsem měl už minulé na tohle téma protože jsem si všimnul minule byla 
zpráva o hospodaření s byty a bytová komise ty byty pronajímá a právě tam úhrada dluhu a mě teda jako překvapuje že ten vlastně město který vznikne městu ho předává vlastně s novým novému nájemci bez toho ten nový nájemce prostě ten byt nedostane mě tedy překvapuje výše těch dluhů protože když tedy máme dvacet tisíc nebo dvacet pět tisíc tam jsou i vyšší já se chci zeptat jak je možný že ty byty jsou takhle zadlužený tam jsou jistiny rys slyšíme devět tisíc korun prostě a ony tam dluh dvacet tisíc jak je to možný že město nechává tak dlouho i byty zadlužovat to přece musí se řešit dřív prostě nějakým způsobem smlouvě snad tu ošetřeny podmínkykdy 
nájemní smlouva se ukončí je předčasně mně se zdá že je to takový trošičku jakoby nefér nevím nikdy jsem neslyšel že by současně s tím druhem který uhradit nové nájemní také přecházelo na nájemníka i právo duchu vymáhá si podle mého by dálnici neuvědomují když jsem třeba se řešily byty v milovicích byly dluhy dokonce osmdesát tisíc a podobně kdysi dávno si ty lidi stěžovali že to právě museli uhradit takže kdyby ty keď nedostanou a podobně takže to jsem se chtěl jako zeptat už minule že jestli to někdo může to jinak mě se to zdá opravdu nesystémový aby jeden dostal úlevu z toho co standardně platí to si myslím že ty pravidla by se měly změnit a pak si myslím že není moc jakoby fér že město samo se nesnaží o vymáhání dluhu a nechávat zajít do takovéhle výše to si myslím že asi jen k zamyšlení 
děkuji 
jsme se zamýšleli často a hodně krát je to iks let zpátky kdy ještě byla ta možnost kdy jsme vybírali jistinu na celý rok dopředu protože víte moc dobře máme smlouvy na dobu určitou jednoho roku když jste cesta neplati dáváte mu standardně výzvu že nezaplatil nezaplatí dáváte mu dáváte mu další výzvu aby nezaplatil dáte ho k soudu návrh na vystěhování on se vám nevystihuje aby tam nemůžete pří vylomit mu dveře a vyházet o tam tak na dvůr vy musíte čekat na soudní rozhodnutí když se vám odvolá proti prvnímu soudního rozsudku soudního rozsudku druhé soudní instance a když se konečně doberete pravomocného rozhodnutí tak se stejně nevystihuje takže jdete a požádáte aby exekuce jsou nařídil exekuci když se exekuce nařídí a několikráte na poněkolikáté tak konečně můžete přijít na mezi tou mám rostou ty dluhy takhle vám pořád rostou takové vám pořád rostou a rostou by se vám konečně podaří a dáme si pamatuji případ lakatoš nebudu říkat kdo to bych neřekl co jde to jsme teda po deseti letech dokázali někoho vystěhovat protože to prostě šlo přes soudu a ten duch vám takhle utěšeně roste a najednou jste před tím že to potom člověku máte vymáhat i máte exekuční příkaz nakl takže zase podáte žalobu o zaplacení protože on vám dobrovolně nic nedá dokazujete to že vám dluží peníze a když se tedy tomu rozsudku živá ty peníze zaplatit exekutorovi exekutor má pěkné ale o nic nemá 
mimo nemáme co vzít on má nezabavitelné minimum on má tyhle tyhlety věci a není co vzít tu chvíli vám prostě vyroste a neděláte nic že zanedbáváte to je prostě standardní postup vymáhání práva v české republice takhle to zkrátka dobře bohužel i 
s tím neumí nedělat nic my jsme dřív měli rok pokrytý tou kaucí aspoň to jsme dokázali to řekli to řekli soudy že šikanózní věc že měli vybrat maximálně tři výše nájmu víc jsme takže zase jsme se dostali do nějaké situace zaplaťpámbu že máme smlouvy na dobu určitou tam nám to velmi pomáhá protože dokud byly smlouvy na dobu neurčitou tak co jsem říkal nám ještě znásobil a abilitu dluhy na smlouvy na dobu neurčitou kde bylo čtyři sta tisíc tři sta tisíc lidi se nám smáli a říkali než názvy stěhujete my si počkám a mistryně nic nemáme taková je realita pane koho to ne že nikdo nekoná taková je realita vymáhání práva tomhle typu v české republice máme by mohl náš plán městský právní povídat paní kterou jsme vystěhovali deset let 
děkuji 
pani fišerová ještě dodám jen jednu věc a to že i když ten člověk nemá dno a podaří se nám vystěhovat 
se stane to že nám vybrat deva v daném stavu takovým že tam minimálně sto padesáti si musíme vložena rekonstrukci abyste ho mohli dát někomu nabídnout k užívání a těch sto padesát tisíce potom od těch lidí i má ale je to většinou to je nejméně 
já jsem jen chtěla říct že 
v tomto je opravdu těžké cokoliv dělat a že nevím teda úplně do celý šířky ale že z velké části určitě že město bude nevinně protože ze své praxe opravdu vím že nikoho vystěhovat žalobu na vyklizení prostě na strašně dlouho takže není to tak jednoduchý a ty dluhy narůstají a tak aukce jen na tři měsíce takže 
nechci říct ač nerada ale prostě v tomto se musím město zastat i když si to pan havelka vůbec nezaslouží přesně tak 
děkuji 
tak ještě tam je 
mi tedy primárně teda proč ten dluh dáváme na toho nového nájemníka chápu že město něco mořením a tak si řekněme že by neměl být jakoby nereálný převezmete nový nájemník dejme tomu převezme třeba pět nájmu ale jako třeba dvacet třicet tisíc navíc nejen což tohle zastropovat mně se zdá že prostě to chce dobře vybírat nájemníky možná nevím jestli by pomohlo zkrácení smlouvy nevím je to právníka lidi špatně z toho co špatně laky 
o sociálním posouzení těch 
děkuji 
tak 
odpověď na tuhle tu věc ty peníze jsou tam právě proto aby jsme dostávali lidi který aspoň vypadají že jsou trošičku solventní aby se nám nestalo že nabídnou nájem jako blázen a pak po měsíci řeknou že nám o nezaplatí protože už na něj nemají přeci jenom je to nějaký rozdíl je to nějaká rozřazovací věc na to kdo se vám tam nastěhuje 
je to tak 
musím říct že když se podíváte na ctižádostí který tam chodí radši tady paní místostarostka tak jako kolikrát vás překvapuje jak lidi by si chtěli žádat o byt a víte že tam vydrží čtrnáct dní kdyby jste uzavřeli smlouvu a přestanou platit 
paní chtěla něco říct 
já jenom doplním protože ani nám jestli jsem to dobře zaslechla i ten byt kam se stěhuje překvapuje mě že se na to taky dal ten dluh nikoho asi jiného protože si myslím že tam neváznou žádné dluh byty je dlouho volný a doporučila bych vzhledem k tomu že jsem viděla bydliště všechny kde paní to prošla nafotit si do čeho se stěhuje a z čeho se jednou bude vystěhovat to bude vybydlený by 
ani 
ty byty když se přidávají také dneska už se automaticky fotí při předání znamená fotografie město mít určitě bude 
děkuji že tady ještě někdo přihlásil 
já celku věřím že není úplně jednoduchý spravovat byty ale na druhou stranu se 
tam sám se bílá s jak je možný že ten soukromý vlastník na tom bytě vydělá vydělává na správě tři stabilitu vydělává na správě tisíc bytů a vydělává na správě deseti tisíc bytů prostě pro mě trochu nepochopitelné 
není to sociální byt je to ne pronajímáte jako sociální by to nikde nikde jste neuvedl že je to sociální byt pro občany lise nebo jestli se to někde uvedli tak nevím ale pravidla jste si stanovili vy rada města zastupitelstvo je ani nevědělo 
ani fišerová 
město se má chovat ke svým nájemníkům sociálně to co si dovolí nějaký majitel bytu který ho tržně pronajímá si nemůže dovolit bohužel mě 
já myslím že nám to řekl jasně lycra 
děkuji je tady je návod 
prosím napoca skutečně skutečně tomu nerozumím den 
byty jsou města kdyby ty jsou v milovicích a můžeme pronajímat zcela libovolně byste si v radě stanovili tyhle pravidla nikdo vám vám už teď neurčuje 
kdy jak a za kolik budete pronajímat jste si určili by na tom prostě dělejte všechno 
děkuji 
já moc nerozumím na čem my si taky trváme proto děláme ty procesy tak jak mají být pokud někdo neplatí to nepochopil teda já zase tu 
já bych chtěl požádat aby se projednávaly číslo dvě aby hlasovali o tohle bodů a případně svá někdo nějaký nápad 
se rozhodne o medu meritu věci a ne nějaký další diskuzích které nejsou předmětem jednání 
máme napsany návrh usnesení 
asi říká 
kytary vysvětluje 
usnesení 
takže máme návrh usnesení 
já myslím 
také je tady výsledek hlasování pro čtrnáct návrh byl schválen děkuji 
pokračovat budeme ticho deset žádost o poskytnutí individuální dotace na činnost a na očích pro 
hipodrom zapsaný spolek včetně veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace je to každoroční dotace na provoz mlčí a na činnost hipodromu 
tyto částky jsme schválili rozpočtu města na rok tisíce dvacet dva je tady na máte v tom něco je to stejné jako loni předloni nemáme je tedy návrh hlasování 
šest návrh byl schválen děkuji 
bod číslo jedna žádost o poskytnutí individuální dotace na opravy údržbu letního a stálého kina a na činnosti včetně veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace je to opět stejné je to částka schválena rozpočtu města na rok sice dvacetdva je to každou roční proces 
máme k tomu někdo něco 
je tedy návrh hlasování 
čtrnáct návrh byl schválen děkuji 
je tady o číslo dvanáct zpráva o aktuálním stavu věci darování obrazu vytvořených panem františkem malířem rodákem lyse nad labem ani fišerová 
už jsme informovali o tom že se nám poskytl dar obrazů od pana janullii jeho manželkou kateřinou janu janula který která bydlí ve francii obrazy jsme 
vybírali 
obrazy jsme věnované obrazy mé by měli možnost panem fajmona vidět 
které nám budou darovaný paní se byla podívat tady v se nad labem obrazy budou vystaveny budou na staré radnici 
infocentrum a v prostorách staré radnice v tuto chvíli je připravena smlouva která bude platit a podepisovat se v lednu poté co smlouva bude podepsaná tak se obrazy přivezou na radnici kde se nainstalují 
co se týče těch obrazů samozřejmě pan janula 
bude mít tedy od prvního března do dubna výstavu svých obrazů dalších kteří budou umístění muzeu a bude tam vernisáž kdy i ta paní janu a se přijede podívat možnost podniková já bych chtěla poděkovat panu feynmanovy protože celou tuto záležitost těch obrazů a vlastně to ho daru vykomunikovat 
primárně o takže děkuji jeho obrazy jsou 
osm set tisíc korun 
jak měl teda jestli můžu poprosit pane elit sere a spol by tedy celý celý večer dneska se mezi sebou vemte pokřikuje ten nás že nikdo nechodí k mikrofonu ale sami nebo vyrušit je to velice nepříjemné když se někomu špatně mluví aby vás při křiklavá aby se dávali pozor děkuji 
domluvit že 
byl jsem si našel zahradníka co má na starosti zámecký park a van janula emigroval šedesát osm žil v paříži a je to světoznámý malíř tedy vystavoval na různých místech ve světě který u nás a od našeho města obdržel i městské vyznamenání tuto výstavu vernisáž a výstavu jsme připravovali k jeho výročí osmdesáti let nebo devadesáti let pardon devadesáti let bohužel se toho nedožil je nám to moc líto já jsem měl možnost se setkat mluvit u příležitosti přidány městskou vyznamenání a plánu opravdu 
se cítí jako našeho města a v našem městě bych chtěl tedy i ty svoje obrazy 
nechat pro budoucí generace 
tak my tady máme že bereme na vědomí 
hlasovat 
ahoj 
prosím 
děkuji já bych která je spíš technická poznámka terina pani fišerovou jako a pana starostu protože je problém předsedajícího to že se tady nedodržuje rád že tady umožňuje lidem mimo mikrofon že mi není rozumně potom samozřejmě zadu říkáme si co říká co říkala já nerozumím a v okamžiku kdy řekne nahlas že nerozumíme já jsme pokřikování takže pane starosta jako předsedající buďto budete dbát na to aby všichni dodržovali a když byl prostě tedy pan právník nebo paní referenta nemůže prostě neumí mluvit do mikrofonu také musíte nasměrovat musí se to opakovat samozřejmě že potom vám zdá že mě tam vzadu vykřikuje neslyší jméno aby nás napomíná právně se přiznám se že takováhle řízení schůze není teda jako 
košer 
tak šel a měl bych ještě jednou chtěla říct k tomu že většinou tedy pozoruju dneska když jsou diskutující a sedí u mikrofonu a komunikují tak by se bavíte a virus já myslím že nejsme malé děti ale možná by si měli mít respekt k těm kdo tady něco říká děkuji 
je tedy přihlášená 
man licence pane starosto byste si zapamatovat 
já i 
k věci obrazů františka nuly bych byl opravdu moc rád aby byly nainstalovány důstojně 
má na osobní zájem 
opravdu je potřeba abyste našli opravdu velmi vhodný prostor a aby když už františek dny obrazem daroval městu tak aby byly opravdu velmi důstojný byl bych moc rád zatím si myslím že ne kam to spěje ale neviděl jsem to ale zatím to co jste předvedli například to 
co mělo být kopie obrazu někde 
nevím ale je to ve škole tak to bylo trochu jako mimo 
snad to bude lepší doufám děkuji 
také děkuji dobře je to všichni poslouchají také tajné hlasování 
bereme na vědomí 
v čtrnáct pro návrh byl schválen děkuji 
je tedy buď ticho třináct návrh na mimořádnou odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce přijímají přijímání projevu vůle snoubenců že spolu vstupují do manželství 
podle pravidel se vyplácí neuvolněným funkcionářům tři sta korun za jeden obřák máte tam vypsáno kolik kdo 
zajistil svatebních obřadů a jsou tam vynásobená částkou tři sta korun a tam je odměna která se musí nebo projít schválením zastupitelstvu města ani bláhová 
děkuji za slovo chci jenom říct že vám tuto částku při tak prosím neberte jako nevhodný ale chtěla jsem se zeptat pana havelky jestli vás kvůli těm obřadu uvolnění z práce 
velká ne 
tohleto čerpám své náhradní volno anebo je to v sobotu kdy do práce nechodím na tohle skutečně volné čerpám volno z práce mě uvolňují na radu města většinově 
děkuji 
a jenom já nevím teda jestli tohle je střet zájmů protože je to tady všechno popsaný ale radši řeknou že si hlasuje o peníze pro mě takže byste to věděli 
dobře 
tak tedy na hlasování 
jedenáct pro tři se zdrželi národ byl chválen děkuji 
máme tady termíny jednání zastupitelstva města v prvním pololetí tisíce dvacet dva podle jednacího řádu 
zastupitelstvo scházet se schází podle potřeby nejméně však jedenkrát za tři měsíce 
my jsme si zvykli prostě dává dopředu termíny a ty termíny jsou tady prošli pravdou a jsou předloženy jak jsme ještě upravovali na jinak aby jsme tady 
měli paní poslankyni která má zasedání 
poslanecké sněmovny takže jsme se přizpůsobili jejích jejím termínu proto tam ty termíny co máte vy měníme na 
druhého druhý 
anna třináctého čtvrtý 
a dvacátá druhá šestý tisíce dvacet dva zůstává to jsou plánované tři termíny zasedání zastupitelstva určitě tedy se budeme snažit i termín dodržet je na internetu máme na to nevidí tak se snad to částka řekne a pak se schvaluje já tam ani nevidím tam zezadu prostě máte malej má nemalý prostě projektor nebo plochu prostě není k přečtení 
ale my přeci nečteme žádné usnesení říká tím se schválila nějaká odměna pro pana havelku všechno to ale přece tam řeknu částku já jsem to říkám tři sta korun která počet a ten a ten počet několik kolik je to celková částka nebo 
kvůli dvacet 
neříkali 
tři sta dvacet byl napsaný no ale já vám říkám že ty písmenka jsou malí takže 
jestli můžu poprosit ne přečtěte si to v usnesení usnesení jde ven a tam ta částka je jednoznačně napsaná tu dostanete normálně veřejně k dispozici nejsem tom jenom já jsou tam další tři zastupitelé kteří dělají se nenechávám ale vy si to normálně přečtěte v usnesení tohleto usnesení bylo předloženo stejně jako máme vždycky to znamená se zobrazit na monitoru aby o něm hlasujeme 
nečteme žádné usnesení u jiných usnesení vám to nevadí tady vám to najednou začalo vadit a hlavně jsme u bodu jiného už jedno 
tak 
po veřejnost o odpadech prostě nemáme nebo máme 
ale přece schvalujeme veřejnost se kdyžtak může přihlásit když části rozporoval 
informace že to veřejnost podkladech má pr 
takže děkuji je tady na hlasování pardon 
je je tedy je návrh ke schválení bereme na vědomí 
čtrnáct pro návrh byl schválen děkuji 
tak máme tedy bod číslo patnáct rezignace člena kontrolního výboru 
šestého desátky dvacet jedna byla na městský úřad doručena rezignace pana petra soukupa petr zoubek 
ke dni dvacátého šestého desátý dvacet jedna odstupuje z funkce člena kontrolního výboru 
rezignace je zastupitelstvo města předkládána na vědomí viz příloha tak 
je to je na hlasování 
bereme na vědomí pro návrh byl schválen děkuji moči šlo šestnáct 
je to pátý nápis kontrolního výboru přednese pan gregor 
pan předseda 
přiznám se že skoro co protože kontrolní výbor byl usnášeníschopný to znamená ke zprávě o plnění ukládacích bodů rady města zastupitelstvo města jsme v podstatě projednali tak že přítomný nemáme námitek ale v podstatě to jsou jenom doporučující věci usnesení nemohlo být přijato 
musím říct že 
se na to podíváme na výsledky zjištění tak dá se říct že s ohledem na ty poměrně velké počty ukládacích usnesení rady a zastupitelstva města že to plnění je poměrně vysoké a tam zůstaly některé body nesplněný tak měli termín splnění buď toho třicátého jedenáctý ale ta kontrola byla před tím anebo na interní jednatřicátého dvanáctý takže předpokládám že by tam všechny úkoly do konce roku který který zatím rozpracován tak budou ukončeny 
děkuji analog a technická 
jenom jestli jsem to slyšela dobře tak výbor je usnášeníschopný tak by doporučil dá bere na vědomí záznam z jednání kontrolního výboru protože zápis tu chvíli asi mít nemůžeme pokud nebyly usnášeníschopný deku nebo nebyl výbor parno 
je tady přihlášení někdo veřejnosti 
po několika kde ty výbory a komise vlastně jsou ne usnášeníschopný tak vlastně si říkám proč jste 
tím vaším rozhodnutím vyhodit ix lidí z těch výboru zmenšit je tím že tam bude budou ty lidi chodit a ty tam stejně nechodí přitom jsou to vlastně lidi z velké části respektive vždycky v tom výboru z většiny servilní tom tomu 
koalici vaší takže mě to příjde divný prostě že že se že ani lidi nedojdou 
a taky jestli by to třeba mohl někdo vysvětlit proč se tohle děje 
prosím nevymlouvejte se dcera 
těžko vysvětluje ale musím říct že pokud kontrolním výboru byli členové za dejme tomu určitou část 
opozice 
tak například p 
neplnil ani úkoly který si sám 
a přišel na zasedání tam se rozčílil naprosto bezdůvodně během deseti minut třeba dvakrát odešel tak mi řekněte co s takovýma lidma tam člověk má v podstatě do 
pan marek 
jsou 
teď musím diskutovali jsme na tom už několikrát jmenuj zastupitelstvech nebudu to protahovat skutečně 
my jsme to pozici už několikrát jednoznačně říkali a kolegové kteří 
odmítli pod vedením pana gregora dál pracovat protože kontrolní výbor v katastrofálním stavu 
tak je prostě můžeme tedy na tom dá polemizovat vrstvu diskuzi ale proto tam nikdo z našich zástupců není víte že ze sedmi lidí jsme měli dva takže opozice kontrolního bodu ze sedmi lidí měla pouze dva zástupce možný a nemá předsedu to také několikrát jsme se snažili abyste to abychom hlasovali jinak ale tak holt to tak je tomu nemáte aby my jsme jako opozice kontrolní výbor a tu kontrolu města řešili ale to už jsme diskutovat bych se dalo jmenují zastupitelstvech děkuji děkuji technickou poznámku a pana havelka 
dříč opravdu nebudu se k tomu vracet ale i zaznělo tohle karle ty jsi byl předsedou kontrolního výboru a vzdal se toho 
ottovo já víc nechci říkat nebudu se k těm které pr tým myslím si že to tak mohlo být do týhle tý doby a nikdo by to nezpochybňoval ale tohle jste si udělali sami a marek 
jirko na 
samozřejmě nebylo to takže já jsem se vzdal předsedy kontrolního výboru ta situace byla jinačí kontrolní výbor měl jedenáct členů nestarali pro prohlašovali že bude jenom sedm to znamená že se to bude měnit a v té chvíli my jsme se o pozici řekli dobře bude tam za nás zastupitel matěj kodeš který ho navrhujeme za předsedu kontrolního výboru a takto jsme to postavili to znamená vždycky to je přece tak že jsme si nikdy své vzájemné zastupitelé ne prodali a ale prostě to nastalo ve statech kde toto odmítl je a dali jste to petra gregorová takto je to s námi jsme měli jasného kandidáta ale kdyby se kontrolní výbor neměnil a stále zůstalo jedenáct členů se dodnes jsem předsedou kontrolního výboru tím že se měnil tak jsme změnili lidi kteří do něj budou aby to dávalo hlavu a patu byste té chvíli nám odmítli na předsedu kontrolního výboru takto je když jsme a když to do řeknu v tomto směru a když jsme navrhoval naše kandidáty 
například pana antonína šplíchala vladislava šplíchala pardon tak se zase nám kádrovat lidi do kontrolního výboru někomu jinému z toto nestalo nikdy jsme to nikomu nedělali ale najednou by se odmítli jmenovat naše lidi do kontrolní tak to prostě toje tak se to jenom přiznejme jak to funguje děkuji 
děkuji ani tu ženská 
chtěla jsem říct podstatě to co tady zaznělo z úst karla marxe nicméně doplním to pane gregory věřím tomu že když se někdo rozčílí má možná nějaký důvod ten důvod my neznáme a možná by bylo dobré kdyby 
pan zoubek jistě by to vysvětlil kdyby tu byl to znamená těžko soudit tuto chvíli ale pravdou je to co řekl pan marek a to že my jsme několikrát navrhovali doplnění kontrolního výboru lidmi po kterých jsme přesvědčeni že by byly přínosem a že by pracovali protože tu chuť pracovat mají vy jste to ne odsouhlasili z důvodu které mi neznám takže teď neříkejte něco že nemůžete plnit nemůžete koná nemůžete rozhodovat nebo nemůžete pracovat protože my jsme se o to doplnění kvalitními lidmi a snažili a koneckonců je právem každého člena aby si zvážil svou další účast a setrvání v takovém orgán děkuji 
děkuji mě tam 
gregor 
tričko povinné pani synkovi 
já samozřejmě neznám důvody proč jako zrovna není volený pan šplíchal osmi osmi lidma proti sedmi ale současně musím říct že jsem dělal kdysi předsedu například finančního výboru 
a řeknu upřímně nejenom já ale řada dalších lidí ve finančním výboru v podstatě byla zděšená pracovní činnosti 
finančního výboru a z jeho jednání takže mě to totiž nemám na nejsem ten který ho bude schvaluje ale mně nevadí že schvalován volný 
děkuji je tady veřejnost 
já si myslím že nevadí 
že první výbor není usnášeníschopný asi vadí velmi 
tak jako informaci znova musím sdělit že opakujete se už potřetí že nám tady říkáte něco o nějakém členovi kterej se rozčílila odešel prostě to není řešení pana gregora ten výbor přece musí fungovat protože ze zákona vy jste ne usnášeníschopný podstatně pozor a přitom 
členů ze sedmi který jsou servilní lici tedy i vám a ne gregora no tak já nevím co s tím už nám trochu připadá divný já si by bylo lepší kdyby vás odvolali já bych to považuje za správné 
děkuji paní 
děkuji za slovo dostáváme se tedy úplně někam jinam než asi vůbec původně v plánu v rámci tohoto bodu nicméně pana gregora já prostě reagovat musím řekl jste řada lidí zděšená zil jednání ve finančním výboru já jsem teda ve finančním výboru zděšená jsem nebyla a možná budu parafrázovat tak nám řekněte jména nebojte se takže bych byla ráda kdybyste teda řekl která řada lidí protože řada to je musí být víc než dva tři čtyři byla zděšená já jsem se žádného zděšení na finančním výboru žádné rozlišení na finančním výboru jsem svědkem nebyla takže vůbec nerozumím té vaší poznámce možná zkusím které mohl ušetřit můžete mít na něj osobní názory jakýkoli vám nikdo neupírá je to vaše svobodné rozhodnutí ale tohle říká prostě to jste nemusel jako děkuji pan gregor technickou školu na tohle odpovídá protože to mi hovoří o paní blábolí ale 
ale 
prosím vás paní bláhová byla jste někdy na tom kontrolují bude abyste viděla jak tam vystupují seba vaši zástupci byla jste tam někdy a tady pan erice co to povinná za nesmysly kontrolní výbor prostě měl zasedání a jednou se stalo a za to nemůže nikdo že paní ředitelka 
bývalá paní ředitelka ve škole komenského dlouhodobě nemocná a nemůže se zúčastňovat a zatím teda sama neřekla že by to měla no tak můžeme my za to že ty lidi jsou taky výjimečně dlouhodobě nemocný za to můžu já nebo co si vůbec 
michal 
se mluví tak tomu vyjádřím jsem nechtěl já dneska dělat jenom 
pre gregorem zranění byla zjištěna z mého účasti finančním výboru kde jsem byl dvakrát to skočil bohužel první částkou virů 
první řadě zděšen asi vy protože tam přišel člověk který nehodlal trpět vaše naprosto neschopný nebo neuvěřitelný praktiky který jste si tam ustupoval choval se jako někdo kdo 
vládne pár lidem bude tam dělat co chce posílal jste zápisy naprosto mimo mísu zápisy nefungovaly protože ne nereflektoval co se tam dělo a jediný co mohlo být zděšení a to vaší osobu je to že jsem se dost jasně ozval proti těmto praktikám 
měl jsem stoprocentní účast bylo to dvakrát na všecky maily který není kdokoliv poslal se okamžitě odpovídá mimo vás vy jste 
ne neustále řekla že nemáte že vám tu nechodí naše schopnost vec jakékoliv kolektiv který má jakýkoliv demokratické smýšlení je naprosto mizivá protože by už od podstaty své minulosti a svého charakteru nejste schopný diskutovat lidi kteří mají jiný názor který vám řeknou něco nelíbí tak jsou pro vás nepřátelé pan zoubek skončily jenom proto že na to upozornila nemohl to už dál dělat to že nejste předsedou kontrolní komise je ostuda vás vše to tady sedíte udělat před cenou kontrolní komise někoho jako je pan gregor je opravdu ostuda a to že mám takovej názor na něj mě naprosto ale omezen v tom jakýkoliv komisi být protože tam pracují dávám jasný připomínky myslím si že mám k tomu co říct a dokonce jsem se vždycky vyvaroval to říkat na kontrolních komisí snažil jsem se být věcný a jediný co se nelíbí je to že někdo s tím nesouhlasí a upozorňuje jeho závažných pochybení ten člověk není schopný vést jakýmkoliv komisi tohoto města a jakoukoliv komisi vůbec neměl 
děkuji 
a končit diskuzi už 
to nemá vůbec cenu to prostě měl úplně jasný a děkuji vám je vidět že to vedl dobře 
že to dobře protože kdyby jste neměl proti mně výhrady tak pochopíte a nemáte žádné důkazy vy říkáte jenom povídání ale žádný důkaz nepředložil že se to špatně a dalších členů komise nebo vývodová můžu říct že mi říkají že vedl dobře takže to jsou jenom vaše osobní pocity protože jste prostě nebyl schopnej datum výboru tehdy vůbec komunikovat podá takže prosím vás před vlastním prahem a já si myslím že tak jednou bodu 
prosím práce 
to že nejste schopné vést komise je to že se vám rozpadá pod rukama nikdo nechodí jen usnášeníschopná než nejsou z toho žádný výsledky jmenuje se vám tedy asi dokázali že si píšete do těch prostě nejste tak aby se nefunguje a když nějakému manažerovi nefunguje tým nikdo neodváží manažer pokud je tohleto neuvědomíte nebudete prostě nikdy schopnej jakkoliv cokoliv 
děkujeme já myslím že zápis z kontrolního výboru jsou jasný kontrolní činnost se provádí a já končím diskuzi k tomuto bodu je ta je návrh hlasování 
že bereme na vědomí záznam z jednání kontrolního výboru 
devět 
pět se zdrželo návrh byl schválen děkuji 
je tedy bod číslo sedmnáct to je návrh který předkládá pan zastupitel hynek fajmon je to návrh na založení pilotního projektu bytové družstvo 
dobrý den děkuji za slovo já bych navázal řady na debatu kterou jsme tady vedle minulé na to jakým způsobem bude využit prostor pozemků pobývali který není kompletně zastavěný a 
patří městu a 
si tedy dovolit s kolegou havelkou předložit návrh abychom zahájili práce na vzniku bytového družstva které by část tohoto pozemku mohlo 
mohlo využít pro stavbu bytového domu a jedná se nám o to že jednak ve městě s tímto druhem a místa v minulosti byly dobré zkušenosti vzniklo tak řada bytových projektů například na husově náměstí jedličkové ulici litoli na novém sídlišti 
u smuteční síně a a další a současná situace na trhu s bydlením ukazuje že by byla takovou možnost i dneska že by 
proto si dovolujeme navrhnout abychom zkusili 
abychom s podporou města vyzvali veřejnost a umožnily tedy lidé v lyse nad labem vznik takového bytového družstva které by mělo od města potom možnost získat nějaké podobě pozemek na kterém by se 
v tomto areálu bytový dům postaví 
myslel že tam platné územní rozhodnutí jeden bytový dům o dvaceti osmi byty a chceme zkusit zjistit zda je tedy osmadvacet zájemců nebo sedmadvacet pětadvacet kteří by byli ochotní do toho do toho jít takové založit 
a 
bytový dům postavit 
definovat podmínky by asi připadají v úvahu za prvé že tedy uchazeč má být občan české republiky s trvalým pobytem by se nad labem a nejméně od prvního ledna dva tisíce devatenáct zadruhé že nesmí být soudním sporu 
městu dluží a pak samozřejmě nějaké podmínky finanční protože si budou muset takovou věc financovat že při vzniku složení částky dvě stě padesát tisíc korun a do jednoho roku další dvě stě padesát tisíc korun přičemž by mohli vstoupit z jedné rodiny pouze jedna osoba nebo manželé 
to jsou zhruba podmínky může se samozřejmě debatovat především jde o to zjistit zda by o takovou možnost do 
mezi našimi spoluobčany nám o to aby se takový záměr zveřejnil abychom zjistili zda zda tedy takoví lidé jsou kteří by do toho šli by část pozemku dokázali 
využít nějaké dohledné době pro 
bydlení 
je takoví lidé by tady byli že bychom mohli 
vytvořit takovou příležitost pro pro postavení domu který by mohl být ve městě 
ve městě potřebný a využitý z řad lidí kteří tady už dneska bydlí asi všechno na začátek 
měl bych chtěl říct smysl nějak minulo diskutovali byly tady i ty plánky těch domů co tam stojí je když to řekne když pojedeme nadjezdu po levé straně ten dům veliký co se dostalo jako poslední kam jsou dva domy proto seniorské bydlení a pohyby následoval tenhleten jeden který je tam toho tvaru říká pan fajmon do vlastně přilákal k ulici jedličková a anketa jsme sledovali v anketě samozřejmě ta anketa byla vyhlášena v listech anketa běží a budeme se tím určitě zabývá do diskuze se přihlásil pan kodeš 
já se jenom tam proč teď budeme schvalovat zřízení nějaký jedličky když ještě není ukončena co když se občané města rozhodnou úplně jiná než založení bytového družstva také kašlem nebo jak se to představuje proč se na člověka spěchá proč to přišlo na poslední chvíli je to co zatím je vám to nevyjde zase pokrčí rameny man to nevyšlo jako v minulém případě když jste podepsali smlouvu bez sankcí zcela nevýhodnou pro město která byla evidentně špatně napsaná nikdo nenese zodpovědnost za tedy usmíváte podroužkova mi úplně jedno proč se tak jako nezlobte se na mě tohle to spěchá ní že to je na poslední chvíli prostě běží anketa která není vyhodnocená prostě 
ze zkušenosti s vaším fungováním a s tím projektem který měl být prostě nelíbí se mi to a není to čistý 
prosím nějak jednoduchou odpověď bez vytáček děkuji 
já nevím co vám muzika 
co se vám nelíbí váš názor co je čistý nebo není čistý váš názor jako jako 
otázka je jednoduchá 
proč se na to tečka spěchá když je vyhlášena anketa a pokud občané toho zaměstnance anketě se vyjádří proti tomu družstevního bydlení takto družstevní bydlení pokud ho stihnete založit tak odpíská nebo proč to děláte tečka přesto anketou proč to fotečka na poslední chvíli proč to nemám v dokumentech 
kterých chodili minulých vpředu a přišlo mi to nejde 
každý zastupitel má právo předkládat svoje návrhy a já využívám tohoto práva 
můžete využívat nepředkládá 
a pouze co dělají ostatní je moje odpověď na vaši 
co budete dělat pokud občané města ankety kterou zastupitelstvo odsouhlasilo rozhodnou úplně jiná protichůdně tomu než že se bude bytové družstvo tak přece tuhletu na tuhle otázku vy byste měli by připravené který byste měli znát jednoduchou odpověď rušíme bytové družstvo budeme prostě se řídit rozhodnutím občanů nebo na občany bude bytové družstvo protože jsme se rozhodli sami vždyť na otázka je jednoduchá tak proč ne není jednoduše nebo 
technické 
a odpověď je jednoduchá tady se schvalují kroky k tomu aby to mohlo být jestli máte pane korýši představu o tom že založíte družstvo během jednoho měsíce také chápu že děláte v jiném byznysu ale také rychle to založit nepůjde mi reálně chceme mira nechceme mi reálně chceme aby jsme mohli oslovit lidi a zeptat se jich je to jestli to zájem je a bude to ve své podstatě také svým způsobem anketa věci a jen tak mimochodem pokud se zastupuje pokud se občany rozhodnou jinak bude na zastupitelstvu jak se rozhodne co s tím pozemkem bude chtít dělat a jak s ním bude nakládá co si řekněme otevřeně a dopadne anketa jakkoli tak stejně to bude na zastupitelstvu aby rozhodlo v týhle věci to znamená můžou tam přijít různé věci a my máme názor na to že si myslíme že tahle věc tam patří a proto jsme navrhli 
vy tady budete pokud by si o tom nepochybuji 
tom úplně jedná ale by si uvidíte bytové družstvo a potom ho budete rušit pokud v anketě občané rozhodnou že ho 
když jsme měli řešit kvůli anketě tomu nerozumím já říkám mu bude rozhodovat zastupitelstvo máte spoustu věcí kdy příjde na zastupitelstvo spousta velká skupina lidí je něco chtějí nebo nechtějí a zastupitelstvo rozhoduje tak buď rozhodne že to chce nebo nechce přece proboha ale tak proč to anketu vůbec dělá nezajímá názor občanů a stejně 
já bych 
odešel vůbec nechápu co na co se ale prostě v územním plánu je jednoznačně řečeno že to území určené k zástavbě já předpokládám že z ankety vyjde jeden z výsledků budete že si tam lidé budou přát aby bylo zástavba a aby byly dostupné byty pro místní občany a proto tady chceme zjistit zda tady je možnost zde je tedy zájem mezi lidma místníma o bytovou výstavbu družstevního typu tom nepochopitelného laskavými nebo být žádný nečestný úmysly 
technická 
já se že v roce dva tisíce osm jsem jeden z mála nepodpořil protože jsem měl podezření že ne určitě částečně od mo 
dobře budiž rozvinul se to nějakým způsobem před třema rokama jsem vyvinul úsilí aby teda 
buď ten polyfunkční dům postavil anebo skončil nakonec jsme dospěli k tomu že došlo k jednání typu že jakmile byla skončena smlouva s ním pak jsem ukončila získali jsme zhruba osm set metrů čtverečných na nějaký dořešení celého prostoru jež se zpracovává tady se strakonický fond rozvoje do ty doby než bylo to významné referendu o bytech v milovicích rámci toho jsem předložil projekt na částečné řešení nebo využití toho fondu a část z toho byla výstava frontě už když jsem tam dával návrhy na nějaký byty mladý anebo ustavení teda družstva 
a myslím si že je to jeden z podnětu který by určitě jsem měl nějakým způsobem řešit a nevím jak terase někdo by zjistil že občanů že to znamená že se podle toho bude úplně postupová 
můžou mají přeci byly nesmysly navrhovaný naprostý nesmysl či ta anketa slouží k tomu aby občané nějakou určitou představu o tom co by tam měly by měli ale přeci neznamená to definitivně jestli tam vymyslí někdo autobusové nádraží že tam bude je volovina čili ta anketa je určitý stupeň zjistit co ty lidi by tak asi chtěli ale musí to být přeci reálnou vázy takže neříkejte mi že bude rozhodovat anketa je přeci nesmysl děkuji burian 
já děkuji za slovo 
já vlastně nevím co vám chce ještě v týhle diskuzi říct protože jsem tady bedlivě poslouchal příspěvky které tady zazněly a asi začnu tou první větou která mě napadla budu citovat jednoho nejmenovaného pána z úřadu který rád přirovnává nerozumné možná hloupé věci termínem stavit vůz před koně a já jakoby krom toho že třeba se mi nelíbí že tady mám schvalovat využití části pozemku parcelní číslo co to je za za usnesení jako nic neříkající to se mi nelíbí já nemám problém s nějakým prověřováním zájmu o družstevní bydlení je to určitě rozumná bohulibá věc a díky panu gregorovi jsem úplně přišel o iluze já jsem si opravdu myslel že nás tady patnáct není aby jsme si tady dělali patnácti co se nám zlíbí nebo možná v osmi či devíti ale že opravdu máme 
pro město ke spokojenosti všech takže já teda rozhodně tu anketu nepovažuji za nesmyslnou byl jsem za to moc rád že jsme jim zastupitelství zastupitelstvu ji schválili a mě prostě opravdu jako trošku přijde zbytečný ten materiál předkládat teď já nic jakoby veskrze proti němu nemám ale mě to prostě irituje kdybych byl v pozici obyčejného občana takto je prostě jak kdybyste mi dali toaletní papír abych ho použil to je prostě výsměch všem výsměch těm kteří se ankety opravdu svědomitě účastnili a nějakým způsobem se vám nám zastupitelům snaží dát najevo že by rádi tohle nebo tohle samozřejmě neovlivníme kdo se ankety zúčastní a jakým způsobem smýšlí s tímhle tím městem ale jak říkám to kdybyste vyhodili hračky dokážou já jsem přišel o veškerý iluze jestli prostě to tak je na jedné straně říkáme občanům řekněte nám a na druhý straně jsme se smáli že nám je to vlastně úplně jedno a víme že tady je prostě jakýsi platný projek platný usnesení a povolení a že to tam prostě postavíme já veskrze proti tomu nic nemám ale nechápu proč ne 
celý co jsem chtěl říct děkuji děkuji marek 
děkuji za slovo pane starosto 
myslím že 
přesně jakoby část 
řekněme si jsme situaci máme osm tisíc metrů čtverečních uprostřed města který se v této chvíli vrátil z neúspěšného projektu není povinné 
tak jsem toho byly když se úspěšný projekt realizoval 
a byl od počátku odsouzeny k neúspěchu prostě ta firma neměla žádné povinnosti stavět občanskou vybavenost které byste slibovat hrál městu občanů města teď se to vrátil jsem rád že už jsem nepostavila žádný další bytový dům protože by se 
nám pět bytových domů všechno bude 
postaveno a vrátí se nám tři tisíce metrů čtverečních kde měla stát občanská vybavenost kterou oni nepostaví jsem rád že se před třemi až čtyřmi podařilo prosadit právní audit který tohle všechno ukázala díky tomu že tuto zastavil 
co se nějak jsem si myslel že se nevrátíme dost nevkročí milostné nebude znova 
a děje se to přeci normální by byli teď se zastavit a říci 
velmi náročnou diskuzi čemu využijeme osm tisíc metrů čtverečních v současné situaci co jsou ty nejvyšší potřeby našeho města co jsou budoucí potřeby našeho města protože mi žádný další pozemek tohoto typu v centru nemáme pokud ho blbě tak nemůžeme si říct za deset let jen tady máme další tři tisíce metrů čtverečních denně co můžeme udělat nemůžeme 
a tuhle diskuzi jsem nevedel rovnou mu přijde s návrhem pojďme založit bytové družstvo není řečeno kdo bude vybírat členy do kdy se budou hlásit jak to celé bude probíhat proč potřebujeme družstevní bydlení jestli město tam bude podílníkem 
dokonce není ani jasné kolik tech bytů bude toto vysvětlení a návrh usnesení nic takového není 
já si myslím že město potřebujeme 
nájemní byty visí je to co říkám dlouhodobě 
umím si představit spoustu konstrukcí umíme si představit i situace kdy vznikají družstva a město má třeba polovinu bytu pro své nájemní účely a zůstává podílníkem družstva může postavit spoustu věcí ale přece musíme nejdřív velmi detailně ve diskutovat než řekneme v jeden den 
pojďme si družstva založit a buďte skládá jistiny to je hrozně šťastný 
proto 
je to předčasný je to nevi diskutované a musí víc přepravy 
abychom měli jasno na který pokud už jste mě bydlení má být na lidi má mířit jakými by přesně ty parametry 
jestli jsem já se teprve chvíli jen mladí lidé nebo na naopak to chceme mít naše 
ukončeno protože také se nám nakrásně slovo může stát pouze další developerský projekt je prostě lidi kteří mají peníze také srpnu super pojďme se účastnit něčeho ve městě a budu mít dalšími třeba třetí nebo čtvrtý 
to taky možný a to asi není úplně ono to co potřebuje o celém prostě byty který kterými město budeme mít a bude mít v tomhle městě máme jich terénem sto jedenáct 
vím že další diskuze se vede k tomu toto území by se neměl používat kůží pro budoucí domov důchodců jestli toto území to není správně nebo není toto taky není rozhodnuto 
diskuze strategickou bychom měli nejdříve může to znamenat nějakou dobu ale nás přeci v této chvíli jestli něco měsíc dva nebo už to trochu nás to v této chvíli netrápí ale musíme tu diskuzi vést pořádně shodnout se na dlouhodobé vize společně bych preferoval ten bod prodiskutovat ale dneska není to už myslím že zakládáme družstvo maximálně to že to prověřujeme u občanů a udělat si pracovní 
odboru kde si věci bude mnohem víc diskutovat děkuji 
děkuji a zastupitelstvo města má schválit pilotní projekt vznikl bytového družstva jedlička lysá nad labem členskou účastí města dovoluji si říct že pilotní projekt nevidím 
tenhle není projev obávám se že za tohle by se styděl i student posledního ročníku na obchodní akademii rys toho prostě vůbec nic nevyplývá vyjma toho že jste tady co si popsal pane fajmona nevím jestli teda vám si pomáhal panem havel pan havelka tak to jste si po sobě asi měli přečíst omlouvám se ale teda já mám jako dotazy 
znamená to že pro každý dům bude vlastní bytové družstvo znamená to že členů má být dvacet osm s tím že město bude jenom ji bude tedy jedním členem bude mít členský podíl a s tím pozemkem proč nejde nepeněžitý vklad důsledku čehož by mohlo mít víc bytů 
ze když se má prodávat a teda už po kolaudaci za jakou cenu kdo tu cenu určí jak bude stanovena proč to skutečně nemůže být nepeněžitý vklad který bude převeden do majetku družstva až za dvacet let jako to dřív dělali obce čímž pádem třeba na to může být navázáno i to že družstva budou trvá jak zabráním tomu že za jeden měsíc poté co se družstvo založí vznikne svoje společenství vlastníků jednotek a začnou se jednotky převádět do osobního vlastnictví 
jak se bude rozhodovat o tom kdo bude členem když vám přijde tisíc zájemců bude losovat budeme tady na nějaký veřejný losovat známý z televize kde kde budete určovat tím kdo má přednost kdo nemá přednost nebo se to bude dávat obálkovou metodou kdo dřív příjde budou tady lidi stát tři dny frontu aby přišly na řadu jaký se předpokládá další členské vklady jaká bude anuita jak dlouho to budou splácet dig tady nejsou základní data a vy už tady rozhodujete o bytovém družstvu mimochodem družstvo se dá domě do týdne založit má velkou mám s ním osobní zkušenost není to prostě tak jak tvrdíte že to trvá měsíce ani zdaleka můžete sebrat domluvene být dva jít k notáři nebo přejít k notáři a tam si druzstvo založit takže zase prostě jenom řeči na který vám tedy ostatní skáčou protože tomu nerozumí ale zrovna já teda bytovým družstvům rozumem a to co tady nastavujete to je prostě jako nezlobte se na mě máte vytipovanou sedmadvacet lidí kteří se přihlásí a vy je prostě vezmete za členy zaplatí dvě stě padesát tisíc pak dvě stě padesát tisíc město za nějakou dobrou slušnou cenu prodá pozemek v centru města no tak kolik může vydělat také si vydělá nevím čtyři tisíce za metr čtvereční bude rádo defakto žádný byt z toho mít nebude zbaví se lukrativního pozemku v centru města a budeme všichni spokojení nebudeme opravdu všichni spokojený nebudeme protože tohle je prostě nepřipravený nedotažený dokonce není z toho vůbec zřejmý teda co je cílem vyjma toho že založí družstvo ze kterého pak vypadnete a ještě prodáte pozemek a není cílem třeba mít nějaké městské byty v lyse nad labem není cílem třeba to postavit městské bydlení na těch pozemcích 
a nabídnout lidem z města s tím že třeba by se mohly prodávat byty které už máme tak a jsou velké sto padesát metrů čtverečních který špatně využíváme ty by se třeba mohli přivést i současné do osobního vlastnictví proč takhle to jako nemyslet prostě dál a mít připraveny a začít se o tom vůbec bavit 
prostě předpokládáte že to zřídíte tak dáte od toho ruce pryč někdo si namastí kapsu hned to střelí za týden za měsíc protože to prostě je super a stejně se to těm lidem kteří jsou v lysý nedostane protože to můžou přeprodávat dál jak tomu zabránit aby se to prodávalo dál tohle prostě není dobře připravený materiál ve vší úctě k vám pane magistře není prostě z hlediska ze strany právníka opravdu není chybí tam chybí sám právní analýza chybí to domyslet a pilotní projekt opravdu nemáme tady to není pilotní projekt nevím co si tam chcete chvály klidně si to schwalbe my vám v tom nezabráníme ale nevím jak tohle budete realizovat děkuji 
děkuji paní řecka děkuji za slovo já teda 
možná že měla teda opravdu to že asi to není úplně šťastné že teda věží chvíli anketa a rovnou jsem jde materiál zase na druhou stranu ta příprava je opravdu jakoby některých věcí dlouhá takže já zase na druhou stranu tady vlastně od vás slyším jakoby velkou kritiku a zase jindy nám říká že že zase nic nepřipravujeme a nic se nesnažíme takže ono teda nevím nějak co si z toho vybrat každopádně myslím že ještě třeba dojde nějaké úpravě toho usnesení jak jsem zaznamenala já bych ještě do toho přestala si myšlenkou takovou že ty byty a by bytové domy 
už tady ta věc šla několikrát i se baví bavili jsme se i když se řešil prodej bytů milovicích to družstevní bydlení vždycky někdo někomu se hodí že bude někdy nehodí a teď zase jste proti tomu tak já nevím jo to já se domnívám že prostě pro určitou skupinu lidí kteří prostě v téhle chvíli nemají takové nějaké příjmy aby prostě na hypotéky dosáhli takto bude hodne to že to družstevní bydlení po něm je poptávka se víceméně zjistilo i zase teda ve spojitosti s těmi melodickými byty takže já bych nezavrhoval další věc je kterou jsem tady dneska asi neslyšela nahlas tak co se týká toho projektu tak 
už jsme se asi o tom bavili tak ten projekt je z nějaké části použitelný je na to platné územní rozhodnutí a jednotlivé části jsme od minula tedy zjistili jestli se nepletu že jdou použít vlastně dál a vlastně jsme tam jednodušší formou schopni 
nechci říct přislíbit léta stavba tam je možná protože pokud je pokud tam budou úplně nové projekty tak se zase vždycky střetneme s tím že pojede nové správní řízení a jak víme tak to je velice složitá čím dál tím složitější věci a téhle chvíli se prostě nějaká ta část dá použít zrovna tady teda tady ten dům ten je úplně na druhé straně o těch obytných domů takže myslím si že ani by v tomto místo nebylo nijak zvlášť 
jako kontraverzní v rámci dejme tomu i těch lidí kteří už bydlí pořád se ještě o to o čem debatovat takže 
já asi počkám dejme tomu jestli předkládá se k tomu nějak nevyjádří ale 
jinak si myslím že úplně strhávat by jsme to také neměli 
tak já bych chtěl poděkovat všem vím že ještě bude diskutovat ale řeknu jednu věc 
poslouchal jsem ty věci tady poslouchali jsme oba nám reálně neskutečně v tuhle chvíli o to zjistit jaký je zájem o to družstevní bydlení ve městě z toho důvodu by jsme ten návrh upravili to znamená že zastupitelstvo města by dneska pouze uložilo radě města aby ve své podstatě zajistilo průzkum mezi obyvateli na to zda je zájem o to družstevní bydlení takhle bych to prostě takhle bych to v tuhle chvíli udělal nám ve skutečně o to zjistit zda ten zájem je nebo není chápu ty ostatní body kterých se tady řekli ale tohleto je jako návrh který by jsme rádi teda předložili to znamená jenom zajistit průzkum mezi občany města lysá nad labem nebo zajistit zájem mezi občany města lysá nad labem o družstevní bydlení 
lokalitě samozřejmě v lokalitě 
kruty 
a 
já bych chtěl ještě zareagovat děkuji 
podstatou nemá problém 
ostatní prostě opoziční řeči 
řeči 
že nic sami nepředložili marek kurzík na co máme dělat ale nikdy nic nabrané takže prostě to já beru že se takhle opozice chová to je prostě neměla hovoří takže 
mě takhle se asi 
dělá pozici bohužel jsem vycházel z materiálu který svá pražský magistrát který prostě chce podporovat družstevní bydlení v praze vládnou kolegové z vaší strany takže myslím že byste k tomu měli být blízko a myslím si že i sociální demokracie má programu takže já vůbec neberu jako věc která je jako by měla budit nějaký politický kontroverze prostě jsou tady lidi na to zvyklí je tady řada velkých domů družstevních postavený a jestli tady bude u lidí kteří budou schopni zorganizovat a dát dohromady tak proč by jim nedali tuhle možnost jako nechápu ten zuřivý odpor tady jako prostě dobře kdo to nechce tak prostě se neúčastní ať hlasuje proti tomu ale prostě zkuste se zamyslet nad tou úrovní argumentace prostě je to obrovský prostor které je určený k zastavění tady by jsme mohli jednu část 
malou relativně vyzkoušet na jeden dům s sedmi nebo osmi který tam jsou ještě 
naplánovaný a jsou méně platné povolení máme tam i to co tady padlo další možnosti využití se tím nějak eliminují protože i možnost domova důchodců nebo jiný občanské vybavenosti všecko se tam krásně může být takže prostě jako pojďme zkusit aspoň zjistit jestli veřejnost tady by potom měla zájem by se ukáže že ne prostě budeme hledat jiné možnosti že jo tak se třeba na tom domluvíme nic jiného není opravdu jako pane beneši já ještě bych chtěl všem říct jako i paní váhový já tam nebudu členem družstva a neplánuju tam žádný vstup laskavě ne posouvejte žádný mysli to opravdu bych si vyprošťovat 
děkuji děkuji 
jen bych chtěl 
další přihlášený popisují že se jedná o ten 
domek dům teda který tam je na jedličkovy ulice kdyby se uvažuje o domově důchodců samozřejmě směrem do klidového ulice to znamená do pivovarský takže tohle místo je na tohle to jako stvořený je to namalovaný na země rozhodnutí který přichází na město tak je tady přihlášená pani ženská děkuji za slovo a za sebe bych chtěla říct že to vnímám že tento materiály předložen naprosto v rozporu s tím co jsme si schválen na posledním zastupitelstvu a podívala jsem se do usnesení které před sebou vidím a je tam jasně napsáno že rada města měla připravit návrh dalšího postupu o rozdělení pozemku tak dál připravit anketu měsíční kulisy která byla připravena na kterou se bude moci odpovídat písemně elektronicky na téma dalšího využití areál a zatřetí svolat pracovní schůzku zastupitelů města v této věci o tom že by byla taková schůzka svolána neví buď se pletu byla svolána anebo nebyla tedy nebylo naplněno to co jsme si schválili za další co se týká ankety v anketě jasně napsáno že se anketa má zabývat tématem dalšího využití areál pluta pojem dalšího využití je poměrně dost širší než schválení pilotního projektu bytové družstvo tom případě anketa zcela zbytečná takže za mě je tento materiál naprosto v rozporu s tím co jsme si tedy chvály a proto pro něj nemůžu hlasu 
vnímat pozitivně to tedy vysvětlujete tak prostě to není souladu s tím co tady je a měli by jsme ctí postupy který si tedy schvalujeme a to co si tady schvalujeme není souladu nezlobte se děkuji je fakt že jsme si řekli by byl pracovně zastupitelstvem se budeme bavit i o možnostech využití krytu areál to je také pravda a jestli teda bude proběhla anketa tak samozřejmě si sedneme znovu na vyhodnocení ankety tak je tady pan marek 
reakci na ne já se velmi pečlivě připraveno zastupitelstvo na tedy přicházejí to znamená na dnešní zastupitelstvo jsou výrazně připravoval hodně rozpočtu protože to byl důležitý a takisto dostali to že na něj může mít jiný názor to je jasné ale vidíte že jsme velmi detailně připravovali bral jsem že pokud jsme se na minulém zastupitelstvu domluvili že se udělal pracovní zastupitelstvo pracovní setkání zastupitelů kde se pobavíme je to prodiskutujeme tak jsem očekával že to prostě přijde po novém roce protože pravdu pro mě teď máte velký starosti s rozpočtem a rozumím tomu možná některými dalšími investičními akcemi 
a překvapilo mě že přes téhle diskuze bez tohoto této části vy přijdete na zastupitelstvo rovnou od ne dělat bytovou výstavbu družstevní výstavu pardon to si myslím že je přesně uspěchaný já jsem konceptu člověk očekával jsem že se nejdříve sejdeme a budeme věci diskutoval abychom prověřili věci který tady začínají padat jestli je to možné jak veliký co město reálně potřebuje 
jak by se případně se uspořádá a potom se můžeme bavit o každé věci zvlášť a včetně různých finančních analýz protože pokud bychom družstevníků mu říkali pojďte do toho také musíme velmi jasně říct co to znamená nejen tu ale co bude znamenat celková cena jaké očekávají rozpočet akce jak je to veliký jak bude veliký byty jak jsou ty lidi vyberou na který míří a tak dál hrozně moc podmínek který bude potřeba připravit diskutovat a tohle jsem očekával že o píchneme od té naší společné diskuzi na toto téma a kterou na rozvineme já nejsem ve vedení města nemůžu zadávat strategické analýzy některým společnostem protože tohle bych ho správně na takovýhle pozemek měli z toho důvodu že je potřeba mít jasno co tohle město potřebuje nejenom dělo co bude potřeba celcích deseti dvaceti letech 
to jsou odpovědi na vás může samozřejmě jsem říct stejně nekoncepčně jako se dnes jsem přišel vy a ale to si myslím že není máme na spolupráci máme nacházet na územím nějaký koncepční řešení společný protože to se bude realizovat po dlouhou dobu 
jako 
děkuji paní 
děkuji 
zjistit zájem mezi občany o družstevní bydlení je naprosto v pořádku a v tomto rozhodnutí vedení radnice plně podporuji na to opravdu neshledávám nic špatného nic dehonestující nic kvůli čemu bych se prostě musela rozčilovat a říkáte že to neděláte správně to je úplně správně tak to mělo být ale to co jste nám poslali vlastně vy jste to úplně předběhli chtěli jste vyvolat diskuzi ale aniž byste nám v rámci diskuze dopředu řekli že vlastně o tomhle vůbec jako se dneska jednat nebude že chcete jenom zjistit ten zájem tak 
vlastně jste jakousi trvali na svém že to zařadíte že si to máme celý nastudovat a že o tom budeme jednat a když vám o tom říkám pera nějaké připomínky který k tomu má který nejsou mimo mísu já se tím družstevní bydlení zabývám několik let tak prostě tady jsem osočování toho že to je prostě špatně jen tak není já mám na jiný pohled mám na to odborný pohled vím jak družstva fungují i po praktické stránce jak probíhá jejich realizace a vím co potom se s nima družstva může stát pokud to není nastavena správně 
takže za mě družstevní bydlení super byť existuje řada variant jak družstevní bydlení má vypadat včetně toho které a je nastavené na praze pod záštitou paní doktorky marvanové ale jsou i jiné možnosti my vlastně my jsme vůbec o těch možnostech nemluvili nedali jsme si na misku vah pro a proti co je lepší co není lepší a hned nám předkládáte nějaký návrh kde ze kterého vlastně vyplývá že se družstevní bydlení zřídí pro všechny a město z toho vypadne a ještě prodá pozemek který je botou stavbu no tak mě za sebe se tohle prostě nelíbí já bych byla spíše radši pro nějaký kompromis nebo 
pro nebo variantu takovou kde by to bylo namíchané kde by i městu nějaké byty zůstaly které by nám mohlo pronajímá ale je to samozřejmě všechno o diskuzi 
takže za prvé nikdo neřekne že družstevní bydlení najde to prostě není pravda jenom na základě tohoto papíru který jste předložili vy pane fajmona prostě to nejde protože to co tady předkládáte takhle prostě jako opravdu nejde to má takový chyby který prostě nejdou 
takže zjištění zájmu mezi obyvateli se úplně v pořádku a pak se ještě teda dovolím pane fajmona říct jednu věc a já takový slova obvykle nepoužívám protože si myslím že to zbytečný ale vy jste mě k tomu dotlačila tak se omlouvám více teda nemám za co omlouvat ale vy pane fajmona opravdu můžete vy jste řekl že jsme nikdy nic nepředložili a to pravda není já jsem jako opoziční zastupitelka za ten rok co jsem zastupitelstvo říjnu byl pro řadu materiálů který jsme se kterými jsme se zabývali a u nich jste vlastně i vy třeba někdy řekl že vůbec nemám předkládá je do zastupitelstva nepatří přesto jste mě předložila tak netvrďte že jsem nic nepředložila pravda to není je to lež dovolím si tvrdit že za ten rok co jsem zastupitelkou jsem předložila mnohem víc návrhů než řada těch co tady sedí a byly v opozici který čtyři roky minulé volební období prostě to tak je a opravdu se proti tomu vyhrál ohrazuji děkuji jinak ještě opravdu ten návrh usnesení co máte zjistit ten zájem tak já jsem pro jako opravdu nevidím nic špatného ale prostě pilotní projekt předložení nebyl děkuji dneska velka protože jsme vás paní bláhová poslouchali jsme modifikovali svůj návrh akorát řeknu jednu věc to je aby jsme si uvedli na pravou míru minulé volební období myšleno ty čtyři roky rok dva osmnáct až čtrnáct tedy není nikdo kdo by byl celou dobu v opozici 
ne pane pero 
veselý 
také oni se 
vztahovalo 
bývalé 
fruty opozice nepředložila nic prostě pravda co se týká co se týká materiál doktorky marvanové v praze o družstevní bydlení já jsem vycházel z nich 
když se tady rozčiluje že se vám nelíbí že by se mělo pro je prostě ano jako když půjdeme za těma lidma nabídneme jim nějakou možnost družstevního bydlení tak první co se nás všichni zeptaj myslíte to vážně kde to má být za je jaké budou podmínky a prostě ten materiál je předložený proto aby jsme se rozhodli jako zastupitelstvo zda do toho půjdeme nebo ne a mysleme signál na druhou stranu těm lidem že to myslíme vážně já jsem nechtěl předkládat žádnou zakládací listinu družstva ničeho protože to teprve vlastně vyplyne z debaty těch lidí kteří to družstvo založí a bude jenom na nás jestli se mi tam budeme jako poskytovatel pozemku se rozhodovat jestli ho chtít zaplatit předem nebo potom nebo nebo kdy nebo neboj vůbec a případně jestli bude rozhodovat o tom jestli budeme jako členem jako město taky anebo zda prostě vytvořit družstvo bez nás toto všecko to jsou podrobnosti který ale se budou řešit teprve v okamžiku kdy prostě zjistíme že tady ty lidi jsou 
a budou 
celine 
takže prostě jestli se usnesení v tomhle smyslu může upravit ať se rada poběží že se prostě zveřejní ten záměr ale jasně řečeno že se to týká prostě pruty že opec družstevní bydlení 
se řekne to tady už paní místostarostka navrhovala na novém sídlišti a pak zas bylo vzbouření že prostě explicitně domu prostoru frontě aby to bylo jasný že si myslím že to pro ty 
lidi lisa atraktivní právě z tohohle důvodu všem ostatním budeme vést debatu jestli prostě přijdou ty lidi stejně než se zveřejní nějaká výzva bude v lednu nejsou lidi svolají sejdou tak si myslím že možná na konci ledna by se možná mohli zájemci si jako když by to šlo nejrychlejší žena dalším zastupitelstvu můžeme pobavit a připraví potom hlubší debatu o tom jestli tam budeme my 
jako člena mám jaký podobě a tak dále prostě přijde na pořad dne později takže o to jestli to zkusíme prostě rozjet využít z mého pohledu ano se mě ptá proč to protože mě to líto aby toto bylo prázdné už je to půl roku a budeme pořád jenom diskutovat diskutovat 
pak nic neudělá musí se něco udělá zajímá výsledek 
nekonečné takže když se tady by setady dohodne možnosti také se celý 
nebo 
celý děkuji 
vám 
děkuji já doporučuji s ohledem na to že vím jak to funguje tak dáte jen výzvu aby se přihlásili lidi kteří mají zájem o družstevní bydlení tak se vám si každý druhý 
opravdu prostě jako družstevní bydlení je velký zájem 
můžu domluvit pane fajmona děkuji proto doporučuji abyste do výzvy byly prostě nějaké konkrétnější podmínky který se tedy nemusí teď dohodnu ale něco něco typově třeba s tím že předpokládaný základní členský vklad bude pět tisíc korun nevím co čím tam necháte takovou jsem dneska jednou viděla takže omlouvám se na tohle nebudou vůbec reagovat po tom že předpokládaná výše nebo výše anuity bude za metr čtvereční tolik a tolik udělejte si nějaký odhad abyste vyselektovat počet lidí kteří se vám budou házet protože jinak to budou úplně prostě nesmyslný čísla a nesmyslný davy který se vám sem budou hrnout protože opravdu každej druhej si bude myslet že si za padesát korun stane členem družstevního podílu takže tolik za mě a děkuji 
už potřetí 
prostor veřejnosti se všichni opakuje několikrát stejně 
budu jenom krátký ale nemusím tedy pokud mu říkat že jsme jako opozice nic neudělali opravdu spoustu nápadů znova a znova a co se týče fruty a co se týče fruty 
vaše práce byla to že se uzavřel smlouvu a není občanská vybavenost mělo být to byla naše práce taky se hráčům zastupitelstvo se to krásně krásně říkal už jsme o tom diskutovali hodně 
to je přesně vaše taktika udělal výsledek byl nějaký není tam nic 
co jsem 
první které do celých dotkne přečetl a jasně řekl nikde se nepostaví roce dva sedmé za právní audit který potvrdil že od začátku 
práce kterou jsem udělal a to že jsem teď ho čeká na nějaký spolupracující setkání že budeme diskutovat společně beru tohle vašem přístupu aleš vyjádření nemám zájem o spolupráci mě to nezajímá 
jsem 
styl který dáváte já jsem že ta dohoda bude sejdeme se na pracovní setkání 
s tím piloty dohody o překlad 
děkuji 
permanentně osočují zlodějiny a podobných věcí 
prostě spolupracovat nechci to je celý 
je tedy veřejnost 
tak dobrý den tomáš tomáš slicer je to je to zkrátka takže ten pozemek má deset tisíc metrů čtverečních nebo původně měl a třináct let rozjezdu na deset třináct let rozjíždí ledacos má výnos z prodeje či miliony padesát devět tisíc a z pronájmu milion čtyři sta třicet osm tisíc za třináct let městu z toho zůstalo osm tisíc pět set dvacet metrů je plochy která je nejen jakoby nějak neudržovaná 
takže to je je shrnutí toho co bylo v minulosti 
developer tam udělal dur neboli neboli dokumentace územního rozhodnutí a územní rozhodnutí získal 
ale žádnou jinou dokumentaci nedělal jak dobře víte jsme se nám bylo to tohle co informace tahle informacemi byla poskytnuta nikdy ne zažádal o stavební povolení pro žádný z těch další domů jenom pro ty svý který tam pro ty bytový ale mimo zkrátka prostě pro ten zbytek co by měl realizovat neudělal nic takže to je k tomu jak jste k tomu přistupovali v minulosti a přistupovali k tomu třináct privatizace vypadá 
zůstala 
není žádná koncepce visí nemáte koncepci bytovou nemáte koncepci starostu starosti o seniory nemáte prostě nic a chcete tam něco dělat takže třináct let něco rozjíždíte a teď vám vadí šest měsíců že máte 
pozemek ale nějak vlastně stejně nevíte co s ním 
takže 
trochu se obávám že skutečně to co tady říkali předřečníci 
a teď mě berte s rezervou dvacet chudých nebo osmadvacet chudých asi těžko můžu si prodloužit termín děkuji čas může prodloužit termín jo ještě ještě dvě minuty děkuji dvacet chudých 
družstevní výstavbě já nevím jestli dosáhne na na na dvě stě milionový úvěr na ten dům ale 
je to je to klidně možný a těch dvacet chudých berte s velkou rezervou protože chudej není ten kdo je nomina a kdo má nominálně málo peněz ale chude je ten kterej utrácí víc než kolik vydělá 
co je ale zásadní 
věci že vlastně nejdřív byla předložena argumentace z doby totality jak ta družstevní výstavba v době totality byla úspěšná pak tedy až následně byly bylo zmíněno 
byla zmíněna nějaká jiná práce ze současné doby tak to mě trochu překvapilo a 
co je ale zarážející a co nevím jestli náhodou nezasáhl do celé věci je že dům šalvěj a hortenzie byl původně jeden dům jeden velký dům 
postavila se jenom šalvěj nějak se to odřízl takže já nevím jestli někdo zažádal o změnu územního rozhodnutí a jestli vůbec teda rozhodnutí je platný myslím je potřeba zjistit znova protože skutečně je to jinak postaveno než jak to bylo původně plánováno takže můžeme se lehce dobrat stavu že vlastně nemáme dur nemáme územní rozhodnutí týhle věci 
ještě paní stařecký já mám pocit že vlastně opozice tady neříká že vy jako koalice nic neděláte já mám pocit vždycky 
říká že by nic neděláte jako konkrétně vy jako osoba 
čas 
děkuji 
děkuji 
paní 
pardon technická technická panely ceny máme ověřeno že územní rozhodnutí platné je protože tím že se postavili stavby tak je a ani mu vyprší lhůta co jsme si ověřovali na stavebním úřadě 
neboť 
tak já jsem už nechtěla úplně jakoby nic dodávat ale prostě mi to nedá kdežto tady poslouchám ještě zpátky znova k tomu dobře předkládání materiálů i tady výčtu jestli někdo daň nebo něco nebo nedal právě zrovna vy opoziční zastupitelé samozřejmě dáváte jsem nějaké materiály nějakou chvíli které nejdou s radou je to normální postup a to že tady někdo zase jí nejdál tečka materiál také se to tady také jako zase na tom akorát vyvoláte třenice zbytečnou prostě se voda jaké materiály se probrala nelíbilo se to nějak třebas prostě jsme nějak to ukončujeme ale prostě to som to nakonec má takže nevím proč se hnedka zase dělá aby takový agresivní jednání a co se týká snu celou dobu já vím že je to kauze já jsem tady ještě nebyla v tý době nějaké suse vnímá i ten rozbor co jste tady povídali právní a tak dále podívejte se 
jako zastupitel novým vlastní osobě v tenhle okamžik máme tady prostě je schovávání různé dokumenty právní dokumenty a já to nechci házet na nějakého právníka z té doby ale prostě mi už musíme zase my nejsme odborníci a zrovna teraz smluvní záležitosti jsem prostě jde 
schválené nebo připravené dejme tomu chvíli asi právníkem také já jakoby nemůžete zase přímo konkrétně někoho obviňovat přímo že za to může a že nějakým způsobem to udělal špatně to to se mi nelíbí a jestli tak tomu vozovka tedy předložte důkazy a řekněte že to prostě udělá záměrně že to na té a co se týká toho je tady není postaveno no je to 
škoda samozřejmě že ten developerský projekt se nepodařil zase na druhou stranu vnímám to že zase jsme o nic nepřišli 
zůstaly my jsme měli nějakou na na teda co jsme teda musel jakoby navrátit na zbytek pozemku ale jakoby město kromě toho že teda ten developerský zájem nebyl dokončen podle našich představ nebo asi představ jakoby nás všech kteří by chtěli užívat nebyl ale nebyla zde žádná jako majetková újma takže opět 
že nějakým způsobem za tohle může ještě snad jakoby nezákonně to si myslím že 
byste si tyhle věci měli uvědomit jakou děkuji 
děkuji za slovo já takové trošku problém kolonky a 
anketa zveřejnilo nemá hlavu ani patu 
oslovuje jakoby ale 
ten pozemek velikost pozemku nějaký podobně jsem si myslel že když se minule do domova si myslel že tam zaznělo že kam nějakou koncepci činnosti 
městského architekta a podobně vidí prostě nevědí 
kam nenapíše ani ten pozemek kde pořádně je mezi jedličku a 
obrovský pozemky tam nikdo neví ale tam je potřeba prostě 
přesně specifikovat nějakou nosnou ideou rymy chybí urbanistická koncepce tohohle města 
je prostě proč tam není proč tam není plánek jako proč tam nejsou nástřelu nějakých staveb který si tam aby bylo několik pater podání a proč to není jako my chceme aby něco vymyšlené vymýšlí vymyslí něco ale musíme jim dát nosnou myšlenku takže to si myslím že ten problém 
zcela nešťastný vydal 
magistrát holka prostě najednou 
anketu 
nebude znovu 
tomu jasnou koncepci co 
všechno varianty možný jako tedy ryb minule říká je potřeba se zamyslet jestli je dobrý nějaký věci když vedle hasičárna sirénu město má pozemky na východní části 
hasičárny 
přestěhovat 
bude koukat 
jinak která si dovolím ještě minutu já nevím jestli prostě patří mezi činnosti 
dobrý 
já jsem poprosil duhu 
jako 
měl jsem představu že prostě tak jak to jak jste to nastřelili těch materiálech kopané fajmon ne tak mě to připadá jako takový že ani ta 
to názvosloví tomu neodpovídá paní tedy vidět paní magistra bláhová s tím má zkušenost záchoda družstvo družstevní podíl a já nevím družstevní členský vklad členský příspěvek na činnost a podobně to se musí nějakým způsobem rozlišovat je tedy zcela nevyjasněné jak velký by byl pozemek kolik by to stálo jako město jakým způsobem by ho jako ale hlavně já bych třeba viděl že bude teda nějaká jak bude bytový dům vypadá jako 
no teda není jasný prostě myslím si že tady je potřeba udělat ty opatření kolem pronajímání by aby si nikdo 
by 
nebyl členem družstva jenom kvůli tomu aby mohl následně pronajímá bylo pro vlastní potřebu zejména začal 
dobře 
takže 
děkuji je přihlášený lančmít 
ondřej šmíd dobrý večer já měl spoustu věcí kteří řekli rušný předřadník řečníci pardon ale asi bych to shrnul z pozice člena výboru pro správu mé my jsme v září drželi materiál plná fajmona který pracoval s tím že by jsme ten pozorné buďto celý poskytne developerovi nebo bychom rozdělili tím že by část využilo město část by ho developer jako členové výboru jsme diskutovali různé možnosti využití jak už to bylo třeba parkoviště pár domov důchodců byty nebo popřípadně třeba mohla proběhnout nějaká směna pozemku 
o popřípadě třeba výstavba bazénu kulturního domu obchodu a podobně zkrátka je to jako velmi strategický pozemek je takový branky v centru města zkrátka opravdu zajímavý místo na základě teda toho jsem doporučil aby byla uspořádaná anketa bylo doporučeno ho za zastupitelstvu potažmo radě města to jak se s anketou naložilo je ostatně už vaše věc 
prosinci tečka tak jsme opět dostali nějaký materiál nový bor byl to teda ten materiál ohledně a teraz řízení toho bytového družstva výbor byl v tomto případě ne usnášeníschopný a ani jsme tento bod pořádně neprohlédne zkrátka po nějakém řekněme před představení a představení toho materiálu tak se výbor končil 
domníval jsem se že jako členové výboru jsme ale v této věci trošičku jinačí přístup takový řekněme správný participativní aby jsme trošku se vyhnuli třeba tomu problému co jste měli pane starosto teď slyšeli na sídlišti ohledně revitalizace sídliště zkrátka dobře dřív než začneme něco budovat tak si vyslechneme názory občanů třeba nám sdělí něco co my nevidíme zkrátka získáme nějaký nový nový nápady prostřednictvím terapie ankety a ostatně to co chcete vy zjišťovat ten zájem o to družstvo to podle mého názoru už mohlo být připraveno v rámci ankety takže 
beru to jako takovou trošku ústupovou variantu ale jenom tady vyjádření směrem k panu kol rasové ohledně hasičů já jsem se zase či bavil a ten pozemek který mají v centru města také pro ně výhodný protože to jsou dobrovolní hasiči a musí se k nějakým výjezdu musí vědět že je to ve středu města v okamžiku kdy by to bylo někde na na straně na straně města tak možná výhodný pro nějaké profíky ale pro ty dobrácky je to na ten pozemek strategický výhodný jenom přispět děkuji 
děkuji 
michal 
ještě jenom doplněný pana šmída one nejen že je pro ně výhodné z hlediska ale mělo taky velkou část vlastní toho pozemku ve vlastnictví 
a hasičů jako takových jako spolku jenom aby jsme si řekli děkuji 
já bych chtěl paní stařeckou která převzala tezi pana fajmona zizi že městu nevznikla žádná újma u pana 
chápu tím odhaluje své nějaký selhání nevyšel projekt úvodní nicméně to mu nerozumím co byste řekla je to že developer vyhrál sňatků vizí s nějakým projektem s nějakou myšlenku základní vize mu vyhrál výběrové řízení a tu vizi nesplnil 
to je podle mě do motola újma další újma je třeba to že nyní když by jsme se třeba rozhodli občanem se rozhodli a můžete ji také že se může jinej developer který by to vzal jako a blog ten pozemek dostalo by tam byty by třeba dal deset procent městu ale už ten celé nepostaví ten bazén protože to ten prostoru všem ale právě proto že už první nevyšla to je taky hmatatelná újma takže si jako říkat že nevznikla městu škola škoda městu vznikla zkaženým projektem na který mimochodem se upozornil velký velmi velká škoda a tečka v zájmu nás všech se tomu vyvarovat a proto se připojí k tomu aby se to jakoby nikam nespěchala a jsem také podporovatel družstevního bydlení takže problém bych s ním také neměl ale 
jako to se musí připravit a připravený to není 
děkuji marek 
já jenom krátce musím zareagovat paní jste řeckou z pohledu toho nestala škoda není tomu úplně ten developer vyhrál za nízkou cenu právě proto že slíbil v rámci výběrových řízení že postaví občanskou vybavenost pro té na metr čtvereční byl tisíc korun na metr čtvereční a nakonec protože se cena navyšuje pozemky prodávat za patnáct set korun na metr čtvereční v centru města kdyby měl vyhrávat na základně klasické soutěže jen na bytovou výstavbu rozhodně nikdy za patnáct set korun na metr čtvereční nezískal děkuji 
ono se to takhle hezky porcuje ale jedna ze základních axiomů těch věcí toho který soutěže když se tenkrát dělal protože na to soutěž skutečně byla tak jedna z největších podmínek byla ta že současně ten kdo se o to bude ucházet musí zastavit to území jako celek to znamená i to území bývalého tyto bývalého družstva který vlastnil jeden nejmenovaný občan oni se s ním dokázali dohodou dokázali ten pozemek koupit to znamená že dokázali splnit podmínku a ve své podstatě díky tomu nejsou ty základy toho bytového družstva který tam tenkrát bylo ale je tam nějaká smysluplná skladba ano celý projekt se nepovede ale řekněme si že i tohle to bylo proto město přínos máme tam i když bytů máme tam nových obyvatel to si myslím že není zase úplně špatně pardon 
jen krátce napadá šplíchala 
u na nevznikla ekonomická u nás samozřejmě nějakým způsobem vznikla ale zase obojí na reakce na pana marka jen na vás smlouva byla špatná to se prostě ví ví se to byl na něj rozbor složité a tak dále takže ani sankce tyhlety věci v se nedalo prostě použít takže se pořád točíme samozřejmě takové věci byly a to jako nějakou s nějakým způsobem maje já jsem se bavila hlavně o ekonomické stránce věci a jestli se tam něco vyjde nebo nevyjde tak se tam vejde když je to když na to máme jeden okamžik projekt takže tam zatím nevím jak se to asi myslel ale to asi až na jiny 
máme tady návrh usnesení upravený 
a je to chování 
hlasem 
třinec 
držel se jeden národ byl schválen děkuji 
je tady poslední bod jako zápis finančního výboru prosím pana pipa 
děkuji finanční výbor se sešel dvacátého devátého jedenáct dní projednal sedmé osmé rozpočtové opatření a návrh rozpočtu když už jsem tady průběžně komentoval takže jediný bod který bych chtěl ještě přednést součástí zápisu finančního výboru je i zápis z kontroly 
kterou nám uložilo zastupitelstvo 
na tedy jenom teda pár bodů 
co jsou uvedené v tom zápisu takže 
trochu statistiky celkové mzdové náklady na vedlejší pracovní poměr zarovnat tisíce dvacet mělo město lysá nad labem dva miliony sto dvacet čtyři tisíc devět set čtyřicet šest tisíc z toho 
milion čtyři sta a dohody o pracovní činnosti šest set osmdesát šest tisíc 
tady bych ještě rád uvedl že toho osm set čtyřicet šest tisíc pět set 
jsou dohody s hasiči s dobrovolnými hasiči a čtyřicet osm tisíc představí volby takže dohod představují hasiči asi padesát devět procent takže možná i částečně 
odpověď panu režisérovi proč možná 
může být zdánlivě ty dohody poměrně vysokého proti třeba ostatním městům nymburk kteří mají možná řešený trošku jinak ty odměny hasičů 
po byla na to ustavená tříčlenná komise která tu kontrolu 
rozvedla 
skupina vlastně tam 
odhalila nějaké nějaké chyby v těch uzavírání smluv celkem zásadní nebo takovej zásadnější problémy byly podobě evidence pracovní doby kde u některých těch smluv 
byly v takové nevyhovující podobě nebo někde třeba úplně chyběly případně byly doloženy kontrole až dodatečně 
bylo zjištěno že některé odbory si jakoby uzavírají smlouvy v různých formách takže není tady jakoby jistá jednota bylo zjištěno že v jednom případě byl souběh dvou z nichž byla do proč vlastně se stejným předmětem činnosti 
a 
že jakoby finanční výbor na základě 
doporučení co že by město ideálně mělo zpracovat vnitřní předpis a jednotný vzor právě pracovních smluv pro všechny odbory aby na základě něj mohli odbory smlouvy uzavírá 
aby se zaměřilo město na právě důslednou kontrolu a předkládání evidence pracovní doby 
a a ideálně 
třeba tam byly nějaké opakující se činnosti na které se uzavíraly jednotlivé tak aby se třeba tady to nějak zjednodušilo a 
sjednotilo 
kontrolu máte jak jsem říkal součástí součástí zápisu jestli máte k tomu někdo dotazy tak může být 
paní bláhová 
děkuji moc součástí 
zprávy pardon součástí zápisu z finančního výboru je i zpráva o provedených kontrolách já jsem takový vyjadřoval už v rámci zápisu z finančního výboru takže tam se můžete přečíst 
byla řada právních nedostatků ale věřím že jsme jak jsem pochopila sdělení paní novotné takže by byly už nějaké nedostatky napraveny 
jediný tedy co si myslím že je potřeba asi otevřít a co sjednáváme jako opravdu nesprávné je skutečnost že za určitý typ práce obdobné není nejsou zaměstnanci oceňováni stejnou mzdou 
nebo odměnou a za zaměstnance se považují i osoby které pracuji na dohodu o provedení práce na dohodu o pracovní činnosti zvlášť patrný je to především u dvou osob martin hanzal petr a anna kočičková které mají sjednáno třicet pět hodin měsíčně částku sedmnáct a půl tisíce na což znamená při by pracovali na plný úvazek sto šedesát hodin měsíčně nějaké to pak osmdesát tisíc korun a dovolím si tvrdit že takovýto pad nemá ani žádný vedoucí odboru našeho úřadu a částka je neskutečná jak mohlo být odsouhlaseno za práci která je správa sociálních sítí textová příprava obsahu příspěvku na fejsbůk návrh a realizace vztahů s veřejností podpora vedení města při veřejných vystoupeních příprava tiskových zpráv a další oceněna pět set korun za hodinu a vypláceno měsíčně sedmnáct a půl tisíce těmto dvěma osobám znamená dohromady třicet pět tisíc každý měsíc zároveň je také zajímavé že dohoda skončila a od března dvacet dvacet jedna pan housa již prostřednictvím své společnosti háka rio fakturuje měsíčně částku město třicet tisíc 
zase komunikace s veřejností komunikace s veřejností komunikace s veřejností za nějaké služby blíže nespecifikované správa sociálních služeb textová a grafická příprava obsahu čehosi komunikace s veřejností je opravdu potřeba aby si město platilo 
člověka za takovéhle věci já si myslím že je to teda na hraně a nevidím důvod proč město vynakládá takovéhle prostředky pět set korun na hodinu to je šílený proč si na to radši někoho prostě kdybyste si vzali zaměstnance který bude na poloviční úvazek a bude toto spravovat například vláda příspěvky na izbu že to prostě vyjde levněji a ne takhle podporovat a myslím si že to je opravdu v rozporu s tím že má být zas obdobnou práci od poskytována stejná odměna a že to je na to aby se tímhle zabýval inspektorát úřadu práce protože tohle je prostě na pováženou co jsou tady děje 
děkuji pane pošetka 
děkuju já jsem se chtěla zeptat kdo určuje výši právě těch jednotlivých odměn protože mi tam přijdou velké rozdíly a paní bláhová už tady jako přednesla jako chápu že třeba někdo na úklid je stovka za hodinu ale potom třeba pět set korun za hodinu plus další jiné dokonce i set korun za hodinu tak jenom jakože třeba příklad jestli paní novotná řekne že se může pohybovat v rozmezí tyto práce mezi stovkou oběma a někdo potom dále nebo každý ten vedoucí odboru si sám určí podle toho on jak vnímá že by ten člověk mohl být zaplaceny jestli to je nějaké systémové nebo každý vedoucí odboru zcela sám 
navrhuje vedoucí můj 
děkuji 
bych rád uvedl že jsme se na finančním výboru usnesli jsme v únoru provedli provedli opakovanou kontrolu jestli nějaká ta nápravná opatření byla přijata ten stav je lepší 
děkuji je tedy přihlášen 
myslíte mě 
baťohem tak nevím jestli to 
mě pane lycra 
dětmi 
děkuji moc za kontrolu protože ta je radikálně jiná než kterou udělal kontrolní výbor obytných milovicích bych tady se jedná o trošku možná menší částku ale prostě kontrola byla dělána zjevně pečlivě zatím snaha co jsem slyšel o hasičích jsem samozřejmě věděl a hasičů je pětadvacet já jsem dostal informace o tom kdo byl příjemcem dopadlo a dokončil takže znám zejména adobe dohledat hasiče kteří 
kteří jsou vyplácení tedy jejich pětadvacet pokud by jsme pokud by jsme 
odhadli že je to milion tři sta tisíc byl v roce dva tisíce dvacet tak by tam ta částka byla někde kolem padesáti dvou tisíc ročně na každého hosti z těch je hasičů kteří samozřejmě pro nás poskytnout velkou službu tohle je normální skutečně se hasiči platí latí tímto způsobem mnoha městech a proto taky jsou poměrně velké rozdíly protože některá města mají profesionální hasiče jaké jsou pak placení úplně jinak to je naprosto je pravda to co tady zaznělo je 
opravdu dramatický v tom dopočet do proto a doporučil neboli o dohodách o provedení práce a dohoda o provedení činnosti a to proto že ty dohody 
byly v roce dva tisíce dvacet dva milionů ale v roce před tím byly tři a půl milionu ještě další milion rozdíl je potřeba znova zkontrolovat a je potřeba zjistit co se tam dělo není možný navýšení o milion korun 
nový jaký tam byly platby v tom roce takže obecně platí že ty že ty náklady zdaleka nejsou takovýhle co je ale zásadní 
a to se týká rozpočtu města je rozpočtová položka která se jmenuje šedesátým na sedmdesát jedna respektive číslo položky je šedesát jedna sedmdesát jedna což je teda číslo který spadá pod účetnictví a tam jich spousta to není podstatné možná ale položka má název ostatní osobní výdaje dohody oprava pracovních činnostech a tam jste si ale na rozpočtované milion čtyři sta nedbá půl milionu 
to je divný věci taky divná je potřeba prověřit prostě není možné abyste si aby si město nebo rada nebo kdo já nevím prostě vypracujete s rozpočtem rozpočet byl schválen a do toho rozpočtu se musíte vejít 
a jestliže si a já nevím jestli to bylo skutečně a doporučil nadhled položka ale je potřeba zjistit takže já navrhuji a doufám že budu podpořen i koaliční dětská nízká dáváme nechci sebrat čas ale jen chci říct tvrdí tím že jsme překročili čerpání rozpočtu schváleného 
ne vy tady říkáte tečka říkáte že si děláme s rozpočtem co chceme takže já se vás ptám 
jestli ne vy jste řekl že jako jak si s tím hrajeme já se vás auta říkáte že překračujeme závazné ukazatele temito já že ne dobrý já jsem řekl pozor panem místostarosta já jsem řekl že máte v rozpočtu pušku která má název ostatní osobní výdaje dohody o pracovní činnosti a na ní jste měli rozpočtováno milion čtyři sta tisíc a vidíte sám že dohody o pracovní činnosti a dohoda dohoda 
dokončen zkrátka byly dva milionů 
tak já nevím jestli tahle cesta rozpočtová položka skutečně koresponduje 
rozpočtovou položku respektive s číslem v účetnictví padesátým na něco ktery do kterého se to ty ty dohody o provedení činnosti započítávají pokud by to tak bylo a týhle položce měly být všechny ty dohody o provedení práce no tak stejný zkrátka před čerpali se s tím nic nemůžu dělat už nemáte čas 
dobře děkuji jen potřebuji odpověď na to jestli se provede kontrola ještě minimálně dalších dvou let 
děkuji 
banku než 
nějaké budu stručný můžete mi prosím zaslat výkaz práce společnosti má kaláb chtěl bych vidět co všechno dělali na to o co se vykazují protože příspěvky na fejsbůku jsou tragický tohle mi předložit někdo firmě nezaplatí 
jedna věc druhá věc mám dotaz kvůli často se stejně neodpovíte kde jste na tu společnost přišli by dělali výběrové řízení vaňová vyhráli nebo je známý jako nebo jsou tedy liší nemyslím to zle jenom 
nový děkuji 
burian děkuji za slovo já jsem tady v tom materiálu nenašel usnesení předpokládám že to je zápis finančního výboru že vědomi 
že to budeme brát na vědomí a já s tím nejsem úplně spokojený jelikož finanční vnímám jako výbor zastupitelstva tak bych rád na poslední stránce tohoto materiálu je jsou doporučení která mi příjdou rozumná já bych byl rád kdyby z toho bylo usnesení nejenomže bere na vědomí ale byl by z toho nějaký ukládací ukládacího 
takže já se asi domluvím tedy s míšou jenom aby jsme to rychlosti připravili pak by to byl můj protinávrh nebo návrh na usnesení chviličku prosím 
přiloženy 
cen od výkazy žádal 
ale nikdo mi neposkytnou a vůbec nevím proč mi neposkytnu 
je absurdní proč proč my proč proč takovouhle banální věc prostě mi mi není rovnou napsáno jasně vypadají takhle a takhle a takhle to je dále můžete žádat 
já jsem 
já jsem žádal město 
nikoli neřekl jsem 
nikoli 
je mi to úplně jedno 
ale vadí mi vadí mi že zkrátka je zřejmý že tam je nějaká činnost a na tu činnost se nejsou žádný výkazy práce tohle se přece nemůžete dělat nejde byť se jedná o desítky tisíc 
stovkami milionů ale to nemůžete takhle dělat nejde 
diskuze k danému bodu a tam usnesení  je hotovo takže stahují ten svůj návrh platí to nadace 
hlasování 
pro návrh byl schválen děkuji jsme vyčerpali body 
a následuje diskuze k veřejným záležitostem 
děkuji já jsem se vrátím k tomu na co jsem se ptala ale nebylo mi odpovězeno i protože to nepatří prý do rozpočtu takže se chci zeptat jestli město oficiálně převzalo stavbu čez a 
návaznosti na to budou pokračovat dál podle toho co mi odpovíte takže 
kdo má na starosti ovine stařecká 
nepřevzala 
dobře když se nepřevzala tak to znamená že nesplnila se kde se do třicátého jedenáctý mělo dílo o provést takže bude město žádat penále nebo smluvní pokutu která je sjednaná ve smlouvě máme ještě pana havlíčka takže myslím že vám řekne když jdete 
pardon tohle rozhodnutí je na rady města nikoliv na panu havlíčkovi vedoucímu odboru mě zajímalo jak se rozhodne rada panně stařecká ne pan havlíček 
asi neumím teď na tenhle ten detail takže to asi prostě mám rovnou se zase písemně 
na to že dostanete písemně dobře děkuji já jen že jsem posledně podávala interpelaci a dodneška mi na něj nebylo paní novotná odpovězeno takže ano mám ústně jsem dost dávno interpelaci na zastupitelstvu sedmadvacátého desátý ani takže budu psát budu psát už písemně s ohledem i na to co jste mi dneska napsala do mejlu že mi budete poskytovat informace v zákonné lhůtě znamená třicet dnů tak mi nezbývá než se zjišťovat informace přesto šestku je mi to velice líto ale prostě jestliže vám rozhodovat o rozpočtu za stovky milionů korun a vy nejste schopni za deset dnů předložit výpis účtu tak se nedá nic dělat 
tak potom jsem se chtěla zeptat ke sportovní hale jestli rada města rozhodla o navýšení kapacity první dotaz 
ani fišerová 
zatím rada města o navýšení kapacity nerozhodla 
děkuji druhý dotaz jestli rada města odsouhlasila zadání změnového a požárně bezpečnostního řešení 
sportovní haly ne 
dále jsem se chtěla zeptat jak je to s mobilními tribunami jestli se nějak dál jedná o tom 
že 
se udělá výběrové řízení na dodavatele respektive se nacenění jak je to s počtem těch mobilních tribun jestli opravdu platí to že zatím to vypadá že se jich tam vejde jen šedesát míst v rámci těch mobilních rybu 
v tak na kontrolní dny chodíte paní bláhová informace máte z první ruky co se týče mobilní tribuny chudé výběrové řízení a zadání výběrového řízení se určitě dozvíte 
děkuji paní fišerové nechodím ale kdybych ty informace měla potvrzené tak se neptám jo ale já když se na to zeptám odboru tak mi řekni že mi nic nemůžou říct takže ono je to prostě strašně komplikované když mám nějaký doplňující dotazy tak jak je mám zjistit 
jenom 
zaznamenal jsem že tam jsou ty tři změnové listy u sportovní haly na deset milionů přičemž ale ty změnové listy reagují na to na navýšení kapacity takže pokud rada města rozhodla o navýšení kapacity je možné že se dál vlastně dělají věci které souvisí to s tím navýšením kapacity jestli k tomu protože samozřejmě váš 
přečetla chlapovi co se týče obvodového pláště tak 
sendvičového panelu 
b 
b zateplení kontaktní 
data byla nahrazena požární 
hlavního prostoru je prostor shromažďovací je to příprava a dalším zásadním důvodem byl naprostý nedostatek materiálu o na evropském trhu proto se to udělal 
tak 
stačí takto tě určitě moc děkuji stačí to já jsem narazil jakýchkoliv informací takže první jež souvisí to s tím že nedostatek materiálu a druhá věc souvisí s tím že teda se dělají ty přípravné kroky k tomu aby se případně mohl rozhodnout o navýšení kapacity což je super protože opravdu nepotřebujeme navýšit kapacitu haly akorát je škoda že se to prostě neuznalo na začátku o nic jiného nejde takže určitě tohle já samozřejmě jsem jako pro neříkám že ne 
na ten druhy dotaz co se týče keramické 
takže obvodová stěna svatba a dva keramické cihly byly ponechány projektové dokumentace našem případě výrobce prostě wienerberger pouze z hlediska vyšší požární bezpečnosti bude obvodový plášť zateplen kázat minim minerální izolantem roto ale jinak keramické tedy tam jsou 
děkuji za mě vše 
já mám jenom krátkou sochu diskuzí k obecným záležitostem protože většinu z vás už do konce roku neuvidím tak bych vám rád popřál hezké svátky a šťastný nový rok jako 
jan 
jemu jenom technickou poznámku spíš takovou pochvalu mám to štěstí že jsem 
divákem při rekonstrukci nebo k obnově chodníku v ulici riegrova já bych chtěl tímto poděkovat tomu kdo vi soutěžil firma opravdu odvádí stoprocentně výbornou práci jak to mám možnost denně kontrolovat a i v nepříznivých podmínkách pracují takže využívám tuto možnost abych takhle sdělil radi že ste měli v tomhle tom šťastnou ruku výběr 
dali jsme si záležet 
aby se chodilo na vlak 
tak 
já budu jen krátkou prosbu tedy v rámci diskuse o rozpočtu padlo že dostanu jednotliví dotační smlouvy který má uzavřený a jen bych chtěl poprosit diskuzi o krutě to že je 
územní rozhodnutí kterým musíme samozřejmě dodržovat vás poprosit ho zaslat děkuji děkuji 
tak já tady mám trošku víc dotazu protože minule se na mě nedostalo na konci zastupitelstva já jsem chtěl poprosit jestli by mohla být někdy podaná zpráva o činnosti odboru městského investora protože město má poměrně rozsáhlé investice by zajímalo jako jak velkej vede odbornost jako zkušenosti a podobně protože mi tedy vidíme že jsou navyšovány investice a prostě 
jako trošku ulice na pískách jsou tekuté písky a podobně tak prostě špatné věci takže jestli prostě by mohla někdy přijít tahle informace a kdo jestli se někdo s olejem z odboru městského investora účastník kontrolních dnů 
tady panna vel kam by odpověděl já myslím že na co se ptá v první části otázky stačí si přečíst výroční zprávu městského úřadu 
    

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/786ed88880502c86aa8699c2d496f133
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.