Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev 7f6057cac1325efef2c285aa1e20be18


ID jednání7f6057cac1325efef2c285aa1e20be18
JednáníZM 17.2.2021
Další jednání města/kraje Město Lysá nad Labem
Datum jednání17.02.2021
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/7f6057cac1325efef2c285aa1e20be18.mp3
Délka audio záznamu03:57:40
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

    po při vystoupení k jednotlivým bodům podle jednacího řádu 
po 
pan marek 
ale to asi prach teď už to funguje děkuji dobrý den kolegové kolegyně omlouvám se za zpoždění k tomuhle tomu bodu pane starosto já bych chtěl připomenout že už jsme tu diskuzi vedly mnohokrát já chápu že jednací řád takto mluví o občanech ale znova opakuji jednací řád takto nemluví o zastupitelé a zároveň jsme si už odzkoušeli když tu diskusi jsme zkusili mezi zastupiteli je potom to bylo tak že byla omezována opozice protože fakticky jsme mohli vystoupit pouze dvakrát ale z logiky věci vy jako starosta a členové rady můžete vystupovat mnohokrát protože odpovídáte na dotazy to není úplně potom korektní takže v té chvíli já znova říkám že toto není reálně možné bychom omezovaly diskuzi mezi zastupitelem chápu a pojďme být velmi konstruktivní abychom tu diskusi měli krátkou ale prosím nell nesnažme se omezovat diskusi zastupitelů děkuji 
děkuji má někdo ještě připomínku 
je tedy návrh k hlasování 
kořínek 
ale pan kořínek nehlasoval 
dobře máme tady 
osm pro čtyři proti zdržel se jeden nehlasoval jeden tak návrh byl schválen děkuji 
přistoupíme ke schválení programu 
pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo pro jednání dvacet jedna bodů navrhuji stažení bodu číslo jedna 
číslo čtyři 
a číslo devět 
a zařazení to co se vám posílal na osmnáctou hodinu je pozván host se jejím investor tedy nám krátké prezentaci představí svůj investiční záměr na hokejové centrum když se nad labem 
má někdo návrh na rozšíření nebo úpravu programu 
paní tu ženská 
o před řazení bodu dvacet jedna který se týká mokřadu a to nejen z důvodu zájmu veřejnosti ale především z důvodu mého osobního protože jsem měla nehodu a nevím jak dlouho tady zvládnu vydržet děkuji 
tak je tady je návrh paní zastupitelky tu ženské na před zařazení bodu číslo dvacet jedna po tomto bodu budeme hlasovat samostatně 
zalejeme hlasování 
zobrazení 
hlasujeme o před zařazení bodu číslo dvacet jedna je to návrh paní zastupitelky tu ženské 
ta pro přeřazení je pět proti dva zdržel se sedm návrh nebyl schválen děkuji 
teď budeme hlasovat programu jako celku 
včetně vyřazení těch tří bodů a zařazení to prezentace 
zavedeme hlasování o tomto návrhu 
pro devět proti jeden zdrželi se čtyři návrh programu byl schválen děkuji 
přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů 
zahajujeme bodem číslo dva 
je to vzájemné prodej pozemku za jednu korunu mezi městem lysá nad labem a společností pěstitel stratov 
tento bod jsme už měli na minulém zastupitelstvu tam se dojednali ještě úpravy které vznikly diskuze na požadavek pana zastupitele karla marka byl vypracován znalecký posudek 
který nám tady 
stanovil nebo ukázal to že město 
dává do té do toho prodeje pozemek nebo do té směny vhodně v hodnotě sto dvacet dva tisíc devět set korun a pěstitel stratov sto třicet tři tisíc pět set korun 
má k tomu někdo něco 
nemá děkuji joppa obloha se paní synková 
do pořádku a ano chtěla jsem a se k tomu vyjádřit chci říct dopředu že budu hlasovat a proti a řeknu rovnou proč budu hlasovat proti budou hlasovat proti protože se jedná o pozemky které jsou vedená nebo které jsou vedeny jako veřejná prostranství s převahou ozelenění a konstatujeme často všichni i z města úředníci konstatují i my jako za město konstatujeme je městu chybí 
a pozemky zejména pro výsadbu zeleně a v případě náhradní zeleně takže to je pro mě důvod proč s tím nesouhlasím protože v takovém případě přijdeme o pozemky které jsou v intravilánu obce a které by byly využitelné současně to že je zde argument že kupující se si je vědom toho že jsou ty pro pozemky vedeny jako veřejná prostranství prostranství s převahou o zranění není dostatečný protože se nezavazuje k tomu aby budoucnosti nežádal o takové úpravy které tu povahu změní děkuji 
děkuji dále se hlásí pan marek 
děkuji a my jsme jenom abych zrekapituloval protože ten to pod motorem měli na podzim tak bylo několik věcí které jsme v tom budu řešili první věc byla a 
že se jedná o na straně města o prodej pozemků několika typů kolem vodoteče potom pozemku který je veřejná zeleň a potom pozemku podél cesty měli jsme diskuze o tom že v tech pozemcích podél cesty zda vede nebo nevede kanalizace veřejné sítě a to byla jedna věc bylo nám říká no tamtudy sítě nevedou realita byla taková která se poté zjistila že tam schody skutečně sítě vedou 
a stále jestli tomu dobře rozumím tak chceme odprodat pozemek kudy nám vede veřejná kameny kom veřejná kanalizace s tím že tam bude věcné břemeno to je to co se mi nelíbí já si myslím že nemáme prodávat pozemky města kde máme veřejnou kanalizaci druhá věc je 
to co a já jsem moc rád že tam jsou posudky a za jak je pozemky který dostaneme mi tak ty pozemky který prodáváme zároveň musím říct že to co jsem v posudku viděl tak a nafoceno tak to jsou přesně ty různých zákoutí kolem vodoteče a podobně ale nikde tam není 
nafoceno a od ukázáno že prodáváme pozemek který je používán pro podnikatelské účely to je realita je to dva a půl tisíce metrů čtverečních jsem ho prodat za třicet korun na metr čtvereční 
zároveň tento pozemek nám bylo řečeno minula že je to veřejná zeleň to zná není možné aby byl oplocen ten pozemek je prostě oplocen protože asi tak historicky byl takže jsme v situaci je to oplocený pozemek součástí vlastně velké parcely a na ní je v našem územní plán veřejná zeleň 
já si myslím že máme dvě dvě možnosti to řešení 
jedna možnost je 
kdy ten pozemek řekneme ano je to veřejná zeleň chceme aby to bylo veřejná zeleň a až nebude platná nájemní smlouva tak s ní uděláme veřejnou zeleň a bude to přístupný pro všechny obyvatele anebo uznáme že je to veřejná zeleň nemá víc územní plánu protože to oploceno a má tu zůstat oploceno a potom to mám ale prodávané za třicet korun na metr čtvereční a za úplně jinou sumu tak to si myslím že vlastně dochází k tomu k ní takové jako zajímavé dichotomii a to je chceme to prodat levně protože ta veřejná zeleň ale nefunguje to a nebude to fungovat jako veřejná zeleň bude to fungovat jako pozemek součástí parcely využívající pro podnikatelské účely já vám ukážu fotky jak to reálně vypadá byste si všichni uvědomili to co se má prodat za třicet korun na metr čtvereční a neprodá mám pět metrů ale celkově čtyři tisíce a z toho dva a půl tisíce a opravdu to co jsem popisoval ty ostatní asi jsou skutečně ty co splňují parametry 
já jenom poprosím 
za 
ta 
dalším zprovoznit 
dobře další přihlášena paní bláhová 
děkuji za slovo já jsem si se zájmem také přečetla znalecký posudek který byl předložen nebo vypracován panem farem na ocenění převáděných pozemků a a zarazilo mě tam několik věcí prvně je že se ve znaleckém posudku několikrát opakuje že a pozemek ten hlavní třicet jedna jedna to znamená ten vlastně ten největší který je oplocený a a má nějakou hodnotu je tedy tou veřejnou zelení a tak patří komerční činnosti zahradnictví to znamená že i znalec konstatuje že je zde vidět vykonávaná podnikatelská činnost a majitel nebo ten kdo chce ten kdo provozuje zahradnictví ze vykonává tedy komerční činnost a píše se rovnou na stránce padesát devět znaleckého posudku oceňované nemovitosti jsou více druhové převážně zemědělské pozemky charakteru trvalý travní porost anebo určeny pro stavbu chodníku ostatní komunikace a ostatní plocha podle pokynů zadavatele na těchto parcelách možné stavby zařízení a příslušenství na oceňovat jsou ve vlastnictví zahradnictví které tyto pozemky již užívá rovněž neocenila porosty které patří do komerční činnosti zahradnictví tohle se tam opakuje několikrát na různých částech toho znaleckého posudku a potom na straně šedesát dva znaleckého posudku se stanoví že znalec oceňuje tedy cenu zjištěnou s tím že pozemek třicet jedna jedna je ten hlavní o kterém jsem se teď bavila jeho jednu polovinu zhruba která se užívá pro komerční účely a kterou chce tedy společnost koupit i oceněn na částku a osmnáct celých sedm korun za metr čtvereční a zbývající část pozemku zhruba polovina dokonce částkou osm celých šedesát česká čssd za metr čtvereční a jsem toho názoru že toto ocenění naprosto nevypovídá nebo neodpovídá tomu k čemu jsou ty pozemky fakticky užívané rozumím tomu že může to odpovídá tomu že obecně trvalý travní porost louky pole se oceňují nějakým způsobem ale tohle je používáno pro komerční účely není to vůbec to nemá charakter veřejné zeleně a nelze to oceňovat prostě takhle nízkými částkami a nelze abychom mi řekli že tyhle částky jsou v pořádku a za tyto částky to prodali takové jednání bych považovala za v rozporu s péčí řádného hospodáře který jak každý zastupitel máme mít na stránce šedesát devět dále je pro cenu obvyklou protože vždycky znalec stanoví jak cenu zjištěnou tak cenu obvyklou tak na stránce čtyřicet teda šedesát devět jsou použity čtyři inzeráty z toho tři na prodej polí a jedna na prodej louky v lokalitě nymburk mladá pole boleslav a přitom by se mělo zhodnotí že některé části těch pozemku mají charakter ostatní komunikace ale to znalec úplně opomenu kdy víme že se pozemky pro os pro komunikace vip prodávají nebo vykupují třeba u nás za dvě stě padesát korun za metr čtvereční díky tomu že město vykupuje pozemky pro obchvat k tomu není vůbec přihlédnuto tam prostě vůbec není a zbytek opravdu a znalec hodnotí podle po polí a luk tož ale tohle prostě nemá charakter ani pole ani louky to znamená že ani cena obvyklá nemůže prostě činit částku ke které určil znalec a myslím si že znalec ty informace vidět měl anebo moje město mělo říct a že ta cena která je stanovena znaleckým posudkem naprosto neodpovídá tomu za co by se ty pozemky měli prodat myslím ten hlavní třicet jedna jedna který prostě jednoznačně je používán pro komerční účel vůbec to nemá charakter veřejné zeleně je to oplocené a ta částka a směšná a já apeluji na zastupitele aby si toto uvědomili že takhle se řádný hospodář nechová a že to může zakládat případně i trestní odpovědnost proto já budu hlasovat proti a doporučuji aby se nechal vypracovat nový znalecký posudek znalcem který určí například kontrolní výbor jako 
děkuji pan havelka 
dobré odpoledne nebo dobrý podvečer všem jenom k tomuto já jsem vyslechl svoje předřečník i líbil se mi ten návrh na výsadbu náhradní zeleně bohužel všichni víme že v ulicích tam náhradní zen příliš vysazovat nejde zejména zkřížením se sítěmi poslouchal jsem tady kolegu marka který říkal kde nám tam kanalizace poslouchal jsem minule jde nám tam elektrika jde nám tam plyn já vám řeknu jednu věc pokud by tam stromy vysadit šli tak už je tam město vysadil my jsme letos úpěnlivě hledali pozemky na náhradní výsadby odbor správy majetku vám to klidně potvrdí sázeli jsme tam i kde já si myslím že ty stromy neměli co dělat přesto jsme tam vysadili doufám že to bude v pořádku ale my ty prostory nemáme takže i ten prostor byl předmětem zkoumání a myslím si že náhradní výsadba na něm z důvodu křížení se sítěmi možná není děkuji 
děkuji 
pan fajmon tomu bude mít 
děkuji paní šiková 
to dalo dohromady 
a já bych jenom chtěla upozornit podkladem je zpracované geometrický plán kde je vlastně vytyčení kudy vedou ty inženýrských sítí a a v tom pozemku kde jsou inženýrské sítě tak ten v tomhle tom záměru byl vyjmut tam není zahrnout je to ten pozemek 
třicet jedna lomeno dvěma a část pozemku třicet jedna lomeno třetí třemi ten tam je navržen jako dělala dají 
jen na vysvětlenou ještě počkejte chvilku pan marek mám už připraveny 
ano tam byl vyjmut 
pro 
to 
je 
po 
tak 
jura 
děkuji panu markovi já bych jen chtěl zmínit a vy to víte všichni moc dobře že to jsou pozemky kterou měníme pěstitelem stratov 
v místě směrem na strato vzdy se nad labem tam kde potřebujeme pozemky na výměnu pro majitelé pozemků kteří hospodaří v místě budoucího obchvatu a ty nám nechtějí pozemky prodat chtějí změnit protože hospodaří a samozřejmě pro něj mají smysl pozemky tady v tom prostoru a ne třeba pozemky směrem za městem třeba směr dvorce tak z tohohle důvodu vlastně ta změna se připravovala a probíhá tady je potřeba poděkovat pěstiteli stratov plnou ženy ru 
valtrová vlastně za vstřícnost kdy nám tohle ten tu transakci umožnil abychom ty pozemky tam získali mohli směnit za pozemky které potřebujeme na obchvat paní bláhová je připravena 
já jenom jestli jsem správně pochopila pana velkou se omlouvám já na vás nevidím a nemůžu se ani vyklonit kvůli mikrofonu tak vy jste říkal že na tom pozemku není možné udělat náhradní výsadbu pochopila jsem to správně 
já jsem to tak pochopil já protože když jsme letos tipovali pozemky tak mi bylo řečeno v intravilánu už nemáme žádný pozemky a sázeli jsme pozemky i borku kde si myslím že u silnice nemají co dělat jo tak v té souvislosti řeknu ano nemůžeme tam udělá náhradní výsadbu protože ten pozemek je pronajatý takže logicky když něco někomu pronajmete umožněte mu umožněte mu užívat ten pozemek tak mu ho nemůžete a 
nemůžete na něj umístit stromy a ti mu znemožnit užívání ke kterému on chce takže je to uplně logický že skutečně na tom pozemku nemůžeme dám náhradní výsadbu typu děkuji děkuji paní ženská 
chci se zeptat vás pane starosto taky se omlouvám nevidím na vás přesto doufám že se slyšíme a chci se zeptat a to co jste vlastně uvedl argumentačně ohledně chvatu to je argumentem a proto proč prodáváme nebo ty pozemky pod cenou děkuji já nerozumím 
my nepodáváme po cenami směřujeme na ta probíhá také ohodnocení ohodnocení vyplývá z doloženého znaleckého posudku jak tady bylo argumentováno takto neodpovídá tomu co je tam co má být uveden nezohledňuje skutečný stav konkrétně ten jeden pozemek o kterém mluvila kolegyní bláhová 
děkuji pan havelka 
jenom k tomu řeknu jednu věc já chápu já nejsem znalec z oboru nemovitostí nejsem znalec netroufnu si tuhle věc říct a pokud by někdo máte kulaté razítko prosím zpochybnit ten posudek 
já kulaté razítko nemám můžu zpochybňovat cokoliv pamatuji si diskuzi před dvouma nebo třemi měsíci já si opravdu nepamatuju kdy jsme diskutovali tuhletu věc byl tady požadavek na znalecký posudek jestli myslíš že tomu vyhověno z nějak víceméně bylo byl to požadavek ten požadavek tady dneska na stole je a čemu se dostáváme posudek se nám nelíbí nějakého důvodu takže až uděláme další tak se nám zase nebude líbit posudek pak zdaňovat třetí revizní a budeme to takové táhnout nevím kam to týhle věci rozumím ale pokud budeme zpochybnila tyhle věci začnou zpochybňovat různá rozhodnutí různých lidí s kulatými razítky a budu si hrát na toho soudce že já tomu rozumím nejlépe děkuji děkuji 
pan marek 
pokolikáté tak pan marek už potřetí vystupujete děkuji pane starosto potřetí vystupujete děkuji burian 
pan burian dostal slovo 
já děkuji za slovo pane starosto 
já si myslím že vy jste krásného sáhnout důvody proč se do akce 
a pouštíme já ty důvody já jim rozumím ale já si taky myslím že vám tady bylo paní bláhovou jasně doloženo a tím nechci snižovat lidi vlastnící kulaté razítko jak tady jirka se do nich popřel že by jsme pak mohli pochybovat o všem já si myslím že tady zazněly docela jasné argumenty a upozornění já si myslíme že došlo k chybě doporučujeme abyste zvážili to dneska takto schválit protože opravdu s péčí řádného hospodáře by jsme se nad tím měli zamyslet já nechci šťoural paušálně do všech dalších usnesení které tady byly ale jasně má bylo ukázáno jak ta plocha dneska funguje a za kolik byla oceněna a z čeho byla za ta cena obvyklá a tak dále já se prostě domnívám že jsme lidi můžeme chybovat je tady opravdu minimálně podezření že na nějaké chybě došlo je a zvažte to dneska odsouhlasit děkuji děkuji 
další do diskuze přihlásil nikdo není pana havelku mažte protože potřetí 
technickou poznámku má karel marek 
pane starosto 
v rámci toho dávám v tomto bodu protinávrh tak abychom aby se nechala vypracovat revizní posudek kde kontrolní výbor vybere znalce kde se myslím že se skutečně to co je také bych chtěl mít jistotu že jednáme s péčí řádného hospodáře děkuji děkuji pan havelka já teda se taky vrátím jenom technická jedna já si pamatuju když toto zastupitel 
ty tvoje ruka honzo proto byla zvedlo ruku pro nižší cenu kupní a říkalo že je to v pořádku bez znaleckého posudku bohužel 
tak děkuji 
máme tady návrh pana 
marka na 
musím si napsat 
to je na kraji 
tak dáváme hlasovat o návrhu pana marka 
pro pět proti sedm zdrželi se dva 
návrh nebyl přijat děkuji dáme hlasovat o návrhu usnesení původního 
kdo je pro 
pro devět proti čtyři zdržel se jeden 
děkuji návrh byl schválen 
přistoupíme k bodu číslo tři dar obecního oze obecních pozemků přes které vede potok po od lysé nad labem v majetku povodí labe 
tam 
jsme měl už minule v zastupitelstvu a na úřední desce jsme vyvěsili tento záměr jedná se o to že povodí labe 
povodí labe vlastní potok a nevlastní dcera nevlastní potok a vlastně tam nějakou stavbu a požádali nás o to abychom jim ten potok nebo ten pozemek a ten potom prodali jinak bych tady chtěl zmínit že odpověděla bez jsme získali plnou pozemků pod našimi místními komunikacemi po komunikaci bezúplatně proto jsme tady navrhli nebo navrhujeme už minule a dneska je to ke schválení 
prodej 
nebo dar 
dar povodí labe 
máme k tomu něco 
pan femen 
bodů 
pro a doporučuji 
je to k hlasování hlasování kde pro 
baví vás tedy nemám napsanou tak omlouvám se 
tak paní to ženská 
paní bláhová ano já jsem protože tento systém neumožňuje se přihlásit mezi body programu tak by vás pane starosto chtěla požádat abyste po ukončení tohoto bodu programu s dobou nechal hlasovat o přeřazení vodu dvacet jedna a to ze zdravotní indispozice tady kolegyně paní tu ženské já si myslím že byste měli zohlednit že má čerstvě zlomenou nohu že ji opravdu není zdravotně dobře přesto jsem na zastupitelstvo došla chce se zastupitelstva účastnit ale neví jak dlouho vydrží a myslím si že je opravdu morální od vás všech abyste podpořili předřazený toho bodu dvacet jedna aby v případě že si udělá nevolno aby mohla odejít a věděla že tam od bude vyřízen děkuji 
děkuji takže máme tedy 
bod 
teď 
máme tady návrh hlasování ten potok pro povodí labe 
proč čtrnáct 
návrh byl schválen 
děkuji teď je tady návrh pani 
byla 
tak je tady je návrh paní bláhové na před zařazení bodu číslo dvacet jedna z důvodu zdravotní indispozice překladatelky tohoto návrhu 
je to bod hlasovat nebo je to hlasování prosím 
ještě ne 
tak tento návrh byl schválen 
děkuji 
tak máme tady bod číslo dvacet jedna předkladatel paní tužinka prosím 
zapněte si to prosím je ona to svítí jakože o 
je jednak chci poděkovat kolegyní bláhové jen chci poděkovat vám a pevně věřím tomu že projednáme tento bod a rychle důvod proč jsem tento bod a vůbec zařadil a navrhla na dnešní zastupitelstvo je ten že si myslím že ta situace která se v tuhle chvíli odehrává v blízkosti mokřadu že vás a blízkosti dobrovského potoka je alarmující a je třeba si k němu říct vícero informací 
a je dobré si říci i tedy na zastupitelstvu a vy víte že to území o kterém se bavíme je problematické pro některé z vás a to z důvodu toho že to území specifické má specifickou vlastnost zadržuje vodu a krajině ten doubravský potok je je potokem a jako takový je chráněn zákona proto že se jedná o údolní nivu a zásahy které vlastně tam byly realizovány tak pokud není vydáno příslušné povolení tak jsou nezákonné 
my víme jednak 
ze strany města máme tu informaci jednak ze strany české inspekce životního prostředí že ta činnost aktivita a již byla zastavena a to tedy do doby než se věc prošetří 
současně víme že a to jsme si řekli i tedy na zastupitelstvu že v souvislosti s mo předem a žabák bude zpracována hydrologická studie která se bude zabývat 
vodní poměry nebo poměry vůbec a ohledně vody a odtoku vody a podmínek přímo v tomto území ta studie byla zpracována měla být zpracována myslím do září pak se to protáhlo a v tuhle chvíli tedy víme že zpracována je a já jsem měla tu možnost se se studií seznámit a musím přiznat že mě potěšila že byla zpracována poměrně podrobně a zabývala se různými aspekty a vlastně konstatovala a několik zásadních věcí a to že to územní má jednak specifické podloží to podloží je vlastně nepropustí nepropustné jílovité a jednak že je tam velmi vysoká spodní hladina vody která v podstatě zásahem který v tuto chvíli byl navrhován tak byste vlastně ta situace nevyřešilo protože ta studie nějakým způsobem tedy hovoří o třech variantách řešení jedno je zachování současného stavu druhý je řešení vlastně pročištění té svodnice tak jak údajně mělo být realizováno a třetí byl návrh tedy 
řešit to prostřednictvím vandrování tohoto tu vlastně přizpůsobí to té původní a situaci meandr chování v krajině závěrem je konstatováno že vlastně i v případě když dojde k pročištění té svodnice tak jak navrhujete vy tak to vlastně není řešení situace protože to bude zanášet i nadále já jsem předložila ten návrh v těch bodech jak je vidíte to znamená ta studie v tuto chvíli není nikde zveřejněna byla bych ráda aby k té studii měli přístup všichni kdož o tom mají zájem aby viděli že vlastně i odborníci kterých byste si vlastně najali také a konstatují to co jsme říkali mi a je to obdobné jako to co vzešlo ze studie kterou jsem vám poslala v příloze kterou zpracovala společnost a daleko opět i tam hovoří tedy o charakteru toho území o možnosti využití toho území jedná se pouze u vizi není to žádná projektová záležitost a pokud bychom samozřejmě se shodne na nějakém řešení musel být tomu zpracován příslušný projekt současně bych chtěla poprosit aby protože mám pocit že vlastně odborníci jak na vaší straně tak na naší straně toto odborné osoby nebo odborníci kteří pracují určitě nestranně a nezávisle tak abychom svolaly jednání a abychom si se pokusili nalézt kompromis jak toto území pořešit my jsme si vědomi stejně jako že jsou tam dvě dva problematické aspekty jedním je železnice kde je třeba samozřejmě řešit pročištění propustku pod železnicí a druhým obchvat a jak víte a prošli jste si materiály tak ve všech studiích obchvatem s tím tělesem je počítáno kterým velmi bych se chtěla přimluvit za to a poprosit vás abychom svolaly jednání kde by byl teda i účasten na správce vodního toku který mě povodí labe myslím že 
jsem vysvětlila asi většinu a podstatu věci a byla bych velmi ráda kdyby teď jsme to pokusili se teda i prodiskutovat děkuji 
děkuji paní bláhové omlouvám se paní tu ženské 
já bych tomu jenom chtěl říct jak tam zmiňujete že je tam tedy železnice víte že v tom loňském období kdy tam ta voda nastupovala do nějaké výšky protože v tom propustku byl byly zeny kusy asfaltu a suti to když jsme vyčistili víme že v té době propustek po železnici který je vysoký sto padesát centimetrů byl byla voda dvacet centimetrů pod klenbu a musím konstatovat že teď v tomto období bohužel ta voda je dvacet centimetrů nad klenbu ta železnice se tam stane když nedojde k čištění tak se stane přehradní hrází a to jako ze strany správy železnic se k tomu budou vyjadřovat já jsem s nimi mluvil každopádně požaduji pročištění těch našich propustku píseň to příjde a ten propustek pod železnicí má jen nějak normovaná musí tak vypadat já na minulém zastupitelstvu se vám říkal co se nám stalo s tím propustky směrem na stratov 
nechci tady popisovat tu loňskou kauzu kdy jsme viděli že se nám tam ohrožuje teda je problém s tím že v tom místě vede obchvat a ten obklad je v ohrožení jestli někdo vypravuje lidem že to není pravda tak nemá pravdu protože středočeský kraj krajská správa a údržba silnic v současnosti zadala celoroční monitoring toho prostoru a na základě monitoringu bude žádat o výjimku odbor životního prostředí aby vůbec tam bylo dala možnost ten náš obchvat který má sedmnáct roků zpoždění postavit takže mi tady vidíme tady snahu mnoha lidí zmařit náš obchvat daří se mu mařit už sedmnáct let 
informace jak to vypadá s dokumentaci víte to že když byla hotová dokumentace pro územní rozhodnutí na obchvat tak tam byla námitka jednoho známého zemědělce 
to řešil půl roku středočeský kraj námitka byla vypořádána jako neopodstatněná tak náš milý spoluobčan to dal k soudu tam to dneska leží půl roku a takovéto kauzy většinou trvají asi rok a půl mi bylo řečeno na krajském úřadě no takže pohádky o tom že náš of není ohrožen to můžete vypalovat dětem mateřské škole to co se nám odehrálo loni na podzim je nám vzniklo jezero směrem na stratov na konci našeho katastru kde poslední polní cesta do polí tak tam 
vznikla nová laguna na podzim když jsme přistoupili k čištění tak tam byla vytahaný žulové obrubníky prostě to někdo uměle zatarasil to bude přetékala přes cestu a zaplavená louku kde je náhradní výsadba stromů hodnotě několika milionů korun 
potom to tel ten případ vás informoval v prosinci na zasedání zastupitelstva šestnáctého prosince že to šetří policie české republiky tam nafotili a šetřili to kupodivu teď se nám to objevilo znovu v lednu by nám tam vznikla znovu laguna a ten propustek byl znovu uspán takže jestli tady někdo vyvolává umělé kauzy tak se nad tím zamyslet jak to je všechno doopravdy 
teď bych asi 
dal slovo dalším přihlášeným je pan havelka 
já děkuji za slovo které starosto jenom řeknu k této věci určitě nikdo nemá problém a myslím si že na tom shodneme že studie ať je zveřejněna tom určitě žádný problém není mák kdokoliv dispozice a si může ať si může prohlédnout v tom není žádný problém myslím teďka to co nechal město zpracovat 
co se týká toho druhého návrhu který tam je tak já se přiznám a protože máme ty dvě vystoupení takto shrnul a pak už reagovat nebudu že já to druhý návrh hlasovat nebudu a to z jednoho a prostého důvodu a v tuto chvíli stav který se tam děje je také protiprávní stavem někdo umělé a zcela protiprávně zatracuje to vodním koryto a to způsobuje tu věc že nám to zaplavuje náhradní výsadbu navíc ta louka je určená rozhodnutím odboru životního prostředí a výstavby další náhradní výsadbě cirka sedmnácti tisíc stromů které mají které mají být budou tam růst a mým vytvoříme toto životní prostředí v tuto chvíli se městu nejednalo o nic jiného než vyčistit už hodně či tak aby ten vodní stav tam byl takový jaký asi byl dříve protože i studie kterou chce předložili vy říká že ten vodní režim je tam narušený to znamená že ty odtokové poměry tam nejsou takové jaké by měly být to jsou moje důvody proč budu hlasovat samozřejmě pro zveřejnění studie kterou zadalo město ale nebudu hlasovat proto aby jsme zastavili ty věci toho čištění i proto že ten proces bude tak dlouhodobý že to určitě rychle nepůjde děkuji pane starosto všechno děkuji já bych se ještě doplnil tam víme že se tedy takovouhle loňska 
proč na mě děláte tohle paní bláhová 
proč na tom já se řídím shozy jo tak proč mě děláte tohle 
taková vám musím říct že loni která se podařilo díky tomu že krajské volby zmařit investici za dvě stě padesát milionů na které jsme tady měli schodů vzájemnou po jsme byli 
v karlových varech podívat se a my jsme tu investici tady chválili potom jsme 
potom jsme schválili zastupitelstvo změnu územního plánu a všechno probíhalo do doby než tam někdo začal prostě zatancovat potok takže jenom ještě bych doplnil tu věc že ta laguna směrem na stratov v tom místě je dvacet let fixované i koridor železniční trati nové elektr zvané dvoukolejné trati jde milovice dal namlouvat na mladou boleslav jen tak tady dávám řeči jsou řečnickou otázku je to náhoda kdo nám tady chce mařit investice mnoha částkách mnoha miliard které jsou nasměrovány do našeho regionu tak další paní bláhová 
děkuji za slovo já bych na začátku chtěla jenom říct že stokrát prohlášená lež se nikdy nestane pravdou a prostě to pořád bude lepší když se budete snažit aby se stala pravdou a jsem opravdu laik ohledně životního prostředí rozhodně se nepovažuji za odborníka ani za nějakou erudovanou osobu ale pochopila jsem z těch materiálů které se ohledně mokřadů žhavá udělali že cílem je posunout lokalitu mokřadu tak aby nemohla v budoucnu ohrožovat případnou stavbu obchvatu a chata momentálně nestojí proto bych přistupovala k celému k celému tomuto problému který zde vzniklo ne tak negativně a prostě zaseknutí ale tak pojďme udělat vše proto aby tam stál obchvat a aby byl mokřad zachován dig ty studie co jsem pochopila navrhují opravdu posunutí toho mokřadu vysušení té lokality čímž by došlo k tomu že ten obchvat by stál na pevných základech nebyla by tam podmáčená půda nehrozily by sesuvy půdy a všichni bychom byli spokojení proč teda k tomu takhle ne přistupujete pragmaticky proč prostě si nesednete dohromady nehodíte nějaké osobní antipatie které vůči sobě máte a nezačnete se o tom bavit já tomu opravdu nerozumím to že budete tvrdit že tam voda není že ta mokřad není není to pravda i když to řeknete prostě tisíckrát a to že se louky teď zaplavují to je pravda nicméně já bych se v životě nedovolila spekulovat o tom že se to stalo v důsledku ucpání nějakého propustku a docela mě udivuje že aniž by tady bychom měli nějakého zástupce z odboru životního prostředí že tohle tvrdíte a máte proto nějaké podklady nějaké důkazy takže je to zase jenom vaše tvrzení mu my máme věřit ale já jsem zase slyšela spoustu věcí že to tak nebylo takže teď mi jenom jako řekněte čemu se má věřit tudíž prosím odhoď mé 
ty směšné šarvátky a pojďme řešit to území celistvě tak jak je příroda nám tam nadělila mokřad příroda sama nám tam nadělila vodu važme si toho a udělejte vše proto aby se ta voda posunula a my by jsme byli všichni spokojeni budou tam ptáci budou tam obojživelníci bude tam prostě strašně druhů vzácných ostatních živočichů a rostlin a zároveň může vyrůst liniová stavba může tam být železnice a všichni budou spokojeni i vy i my je občané i ochránci mokřadu děkuji 
pan gregor technická pozvánky 
já mám byl technickou proto je nechci zdržovat diskuzi ale chtěl jsem vám jenom říct že jednadvacátého prosince tak jak jsem slíbil jsem oslovil patrně hejtmanku když se mi žádalo o odpověď na několik bodů mimo jiné jako první byla i otázka nebo k žabák 
pátého druhými odpověděla velice stručně ale zcela jasně 
vyčkejte než závěrů šetření policie je tedy jasná záležitost že došlo k určitým sabotáži zaprvé zadruhé jestliže v tuhletu chvíli má být čištění svodnice což už mělo být dávno přírodní na si tam je sto nemyslím poslední garnitura ale celá garnitura za dvacet let zanedbala čištění slonice a je potřeba v tom jednoznačně pokračovat a vůbec nechápu ty orgány tady jsou podstatě se snaží tu věc minimálně oddálit neri zastavit tam je potřeba udělat tu pravdu pořádek a najednou z hlediska oblasti ale i z hlediska teda železnice stávající železnice budoucí a to území se musí prostě nějakým způsobem opravdu kultivovat takže já teda nebudu zásadně souhlasit s nějakým ukončením a je potřeba prostě počkat na výsledky jak kterých šetření a uvidí se věku 
děkuji já bych chtěl požádat pana kašpara když říkáte že to nemáme nikoho kdo je odborník je to vodohospodář z našeho odboru životního prostředí aby nám tady řekl co se odvíjí poslední má nevím půl roku okrem toho pro tohoto prostoru 
dobrý podvečer jmenuji se libor kašpar a jsem referendem vodoprávního úřadu 
slyšel jsem tady spoustu věcí co se odehrávalo co se odehrávalo v rovině vodoprávního úřadu se odehrávaly dvě věci jedno bylo v červnu loňského roku kdy došlo k zaplavení cesty 
na u mostku před železničním náspem směrem na stratov 
a kde jsme byli pozvaný zrovna tak i povodí labe co se s tím dá nebo nedá řešit 
jedná se tam o to že propustku je umístěna metrová trubka která je plně ucpaná a proto že došlo k přelití na cestu město na tuto trubku položilo další čtyřicítkou která byla opět ucpanou a došlo opět k přelití na cestu tak když jsme tam byli pozvanými byly tam pozvaných povodí žáci a na místě jsme se dohodli že v současné době dojde k pročištění té vrchní čtyřicítku nové trubky tak aby hladina vody nedosahovala cesty a byla průjezdná cesta na kole 
druhá věc která se odehrávala se odehrávala v listopadu 
kdy jsem dostal telefonických podnět k tomu že je zaplavované cesta 
přibližně dva a půl kilometru od tohoto procesu skoro od železničního náspu 
je tam opět ucpaná ucpaný propustek byli jsme se tam podívat zkontrolovali jsme jak situace vypadá 
byl zapsán v zápis tohoto jednání 
a 
já v podstatě nemám právo kteří jsou zápisem je pokud vám město bude chtít ten zápis poskytnout má ho v ruce ale vzhledem k tomu že vodoprávní úřad nezahájil žádné řízení tak nemám právo říct co je obsahem 
tak děkuji pan kašpar kdyžtak ještě vydržte chvilku mě chcete požádat podle šestky tak vám odpovím jinou věc že nebylo zahájeno správní totiž není to na šestku dávat protože si žádné správní řízení vodoprávní úřad než zahajovat 
je to 
ještě vydržte detail potřebujeme odborné názory 
přihlášená je pani paní to ženská 
děkuji 
já jsem si napsala pár poznámek z toho co tady zaznělo ráda bych na to zareagovala jako první poznámku která opravdu 
nevěřím tomu konstatuje tedy pane starosto že někdo svým jednáním úmyslně zanáší propustek nevěřím tomu s dovolením já bych chtěl požádat tady ty pány abyste nám tady nestáli před kamerou mě sem chodí esemesky že spoluobčané kteří sledují tento přenos kamery kamera tak kdybyste předtím nestáli prosím pojďte a chuť to okolo 
hodně jsem zprávy aby se na vás tady 
vím že chcete být vidět ale zvládnete to se takhle taky děkuji 
děkuji ta paní vám mohu pokračovat ženská mohu pokračovat 
tedy domnívám se že ten propustek je zcela logicky zanáší jen tím co jsou vlastně jak se splachuje voda budou a ní líná a tak dále eroze ale blíže by vám k tomu potom řekla kolegyně která přišla aby vám vysvětlila něco ví že i k té studii kterou jsem předložila ale chtěla bych ještě reagovat a ohledně té náhradní výsadby ano víme o tom že v jedné části byla zahájena náhradní výsadba stejně tak víme o tom že ta náhradní výsadba byla zahájena na nevhodném a pozemku a to z důvodu že ten pozemek ta hlína nebo respektive to podloží není propustné tak jak jsem říkala a je tam opravdu vysoká hladina spodní vody to místo se bude neustále zaplavovat a nezmění se to a to je výsledkem jako konstatování i té hydrologické studie kterou jste si nechali zpracovat 
stejně tak vím že na tomto území bylo provedeno šetření úředníky zdejšího úřadu a bylo konstatováno je opět ten pozemek není vhodný k náhradní výsadbě a společnostcož že dotace byla vyzvána k tomu aby dala návrh ke změně rozhodnutí umístění náhradní výsadby a to z důvodu o kterém jsem hovořila 
nejedná se o investici je to náhrada za kácení v souvislosti s optimalizací tratě lisa čelákovice a domnívám se žeje nutné hledat jiný pozemek který bude vhodný k výsadbě protože máte pravdu že těch stromků je škoda 
co se týká vyčištění svodnice a opětovné jak o tom hovořil pan a havelka isté studie kterou jste vynechali zpracovat za veřejné peníze za peníze města vyplývá že to řešení nepomůže že se to bude opakovat že jste bude zanášet znova a znova a proto znovu říkám nevidím co je překážkou tomu abychom se sešli společně i s povodím labe který je 
dotčený protože vpravuje správcem tohoto a abychom si řekli jakým způsobem se dá realizovat projekt který naopak tu vodu zadrží v místech tak aby ne jakým způsobem neohrozili jak drážní těleso tak těleso obchvatu budoucího dokonce s povodím labe víme že jsou ochotni spolupracovat na přípravě a tvorbě tohoto projektu i realizaci toho projektu protože se to týká revitalizace území oni to mají tak označeno že toto území je vhodné k revitalizaci a jsou připraveni ke spolupráci 
za další bych vás chtěla poprosit abych mohla dát slovo petře málkové která by nějakým způsobem ještě bližší přiblížila tu studii a řekla více slov k tomu území protože je to člověk který je ze strany odborné veřejnosti dokáže vám to lépe podat než já protože jsem právník děkuji 
děkuji je přihlášen pan koreš 
já bych jenom na vás pane starosto reagovat byste několikrát zmínil že to někdo ucpává schválně a že městu vzniká škoda je to tak no tak propustků trati byly vytaženy kusy asfaltu v další kamery perfektní já jsem asi teda zeptat co jste udělal proto abyste viníka našel instalovali pasti je to nahlášena policii jasný co jste udělal jako zástupce majitele toho aby se to neopakovalo 
jak jste se mu snažil zabránit když říkáte že to dělá někdo úmyslně a několikrát no tak určitě o čem mluvíte teď tam nebylo to nejsou splachy z polí jakou myslíte tady tvrdí že to někdo dělá schválně je to tak 
jak se může dostat kusy asfaltu ve propustků a su pane starosto jak se může stát jak se může dostat do dalšího propustku žulové obrubníky to nejsou splachy z polí já se váže hlášeno na policii a nemine neodpovídáte mi na to na co se vás ptám já se vás ptám co město udělalo proto abyste toho viníka nachytali dali se tam nějaké fotopast policie hlídat nebo cokoli jiného co jste pro to uděláme děkuji pan havelka 
já si troufnu říct že tohle je v mojí kde se že já se vám a matěj pokusím odpovědět město udělal opatření o kterých nebudu hovořit protože možná kdybych tady prozradil tak ty opatření právě nepovedou k dopadení viníka protože zkrátka dobře když je tady řekneme pánové ale prosím já jsem vás fakt prosil ať na tady nechodíte před tou kamerou jinými slovy město udělalo opatření která možná to pravdou je že se ta věc stala poprvé a podruhé podruhý tam dokonce byly na půjčený kůly ty věci jsou nafocení kde děláme pošleme k dispozici ta věc se prostě stala na policii nahlášená byla opatření jaký můžeme nebude tam nebudeme mít obecního hlídače který bude chodník podél vodního toku už jsme se tím setkali v minulosti bylo to stává se to znamená říci že si někdo stavěl svoje přehradě či stávalo se to támhle prostě děje se to jinak dějou se běžné periodické prohlídky vodních toků na kterých se chodí takzvaný obchůzky ale v tuhle chvíli tady jsme přijali i jiné opatření ale protože po nich nebudu mluvit protože by jsme akorát prozradili co je jejich podstatou děkuji 
takže to teda 
takže to tedy řešíte 
paní bláhová 
děkuji já jsem se chtěl zeptat pana kašpara jestli znáte důvod pro který se teď na tý louce směrem k silnici na stratov nachází voda 
ano 
ten důvod znám důvody je popsán protokolů kontroly 
a mohl byste nám ho teď říct tady veřejně ten důvod 
myslím si že na takovou informaci máme právo jako zastupitele 
může město ten protokol má k dispozici taková může dále k dispozici to znamená pokud vám to říkám co jsem tam viděl to říkám jako já nikoliv vodoprávní úřad byl uspán propustek voda nad propustka byla o víc jak půl metrů výš než pod propuštěn ne spekuluji jakým způsobem ale bylo uspán tak ženy nemohla protékat voda a protéká přetekla na přilehlou 
děkuji 
děkuji 
pan marek technická 
jenom pana kašpara znamená to že k tomu co jste říkal 
aby tam ta voda se tolik nehrozí dívala tak stačí pouze pročistit propustky 
opět vám odpovím k tomuhle přečtěte si ať vám dá město k dispozici protokol a přečtěte si je to tam plně napsaný já jako vodoprávní úřady státní správa vám tohle to nemám možnost říct nebo nevidím důvod proč bych vám to říkal 
to není pana kašpara pravda jsme v situaci kdy jako zastupitelé zastupujeme město je městský majetek městské pozemky a otázka zní jednoduše zdá stačí pročistit propustky aby se tam ta voda tolik ne rozlévalo 
na otázku tohle bylo byla jednání který bylo městě kterou vy jste součástí říkáte že jste součástí bylo města proč to teda nemáte o tom města proč to chcete po mně 
dobře 
nikdo vám nedá já vás žádám nikdo vám nedá slovo a nejsou tedy u výslechu jenom možná naši zaměstnanci pro můžu to dá 
pane pojďte si to tak můžu jen abychom tady se netočil v kolečku tak můžu vás požádat aby zveřejnil ten zápis abychom měli jasné odpovědi protože to jsou relevantní otázky nás zastupitelů a myslím si že bychom na něj měli znát odpovědi a jestliže ty odpovědětvy máte tak prosím aby se zveřejnili 
technická pan havelka já jenom aby chutnou spekulace míč zveřejňovat nebudeme zastupitelé dostanou k dispozici 
teď mi tu zprávu 
a druhak jenom reakce 
tady pan kašpar je sice zaměstnanci městského úřadu lysá nad labem ale není to samosprávný úředník je to úředních státní správě to znamená pokud on je přesvědčen o tom že mu že má povinnost mlčenlivosti tak prosím směřujte jestli z něj sedmi mlčenlivost v rámci nějakého řízení ten kdo k tomu má oprávnění ondřej přesvědčen o tom že povinnost mlčenlivosti má jako 
pan fajmon 
dobrý den já jsem chtěl 
několik poznámek k té záležitosti když jsme tady to probírali poslední a tak jsem říkal že se jedná o lokální záplavu to se potvrzuje a 
ta se objevila zase znova a příčiny jsou jednoznačné prostě vždycky dojde k tomu že se nějaký propustek ucpe a paní lužická nám říká že vyčištění potoka a nezabrání tomu že se znova ve zanese to je pravda to je obecná pravda která se prostě týká každého vodního toku který není zatrubnění takže samozřejmě a takto je 
průběhu času působením přírodních sil se tam ty vodoteče prostě zanáší a o čas je potřeba je prostě a pročistit a doporučuji všem aby se seznámili a se stavem katastrální mapy v této oblasti a tím jak jsou ty pozemky zapsány zjistíte že a ten vodní tok který tam je není potok je to a přímo tam napsáno že je to uměle vybudované koryto vodního toku a je to z toho důvodu že to naši předkové 
celou tuto lokalitu potřebovali odvodit aby se mohla ta lokalita využívat a aby se lysá mohla tím směrem a od starého sídliště před zblblí číšníka směrem k té bývalé šlechtitelské stanici aby se tam mohlo stavět a aby to mohlo být využíváno hospodářsky i pro stavební účely i pro zemědělské účely takže tam vznikla rozsáhlá síť těchhle těch kanálů které tam jsou 
jsou vybudovány už předprodej nebo před druhou světovou válkou a díky tomu došlo k odvodnění celé lokality a mohli se tam začít stavět rodinné domky a tak dále celé mohlo se postavit staré sídliště mléčných a lidé tam bydlí dneska předtím tam nebydleli protože tam byla všude bažina nebyl tam žádný doubravský potok je to prostě uměle vytvořené lidské dílo to že je to součást přírody je pravda ale na začátku tam byl člověk který chtěl aby se ta lokalita a kultivovaná a byla využitelná a my jsme tečka od nějaké desítky let dále a proti naší povinností je se o vodoteče starat a máme v rozpočtu na to vyčleněné peníze a já apeluji na to aby aby se a na to udělali pořádná povolení aby se spolupracoval s povodím labe který je správcem části tohoto roku část je majetek města části povodí labe ale celé to rameno vlastně jde až až doly tolle potratí tady tou příčnou ulici u nadjezdu podél stadionu slovanů já to říkám podrobně protože řada lidí mám obavu že to neví dodneška že to tady máme tuhle tu věc a protože jsem taky pamětník tak si pamatuju několikrát došlo k velkým rozlivům velkým záplava místním té lokalitě u milovické vlečky a například v roce osmdesát jedna pokud si to dobře pamatuju tam stála voda objížďce třičtvrtě metru byly zlikvidovány všechny zahrádkářské kolonie které tam tehdy byly takže a došlo k tomu z toho důvodu že prostě a se ucpalo koryto toho tohoto do budoucna stoprocentně člověka čištění toho za zatrubnění části která je pod křižovatkou u penny marketu tvoří řada z lidí vůbec v se neví ale tam ten po to vlastně pokračuje až se podél podél stadionu slovanů a pak se zatroubí a vyleze až v litoli a celá tahle ta dlouhá krasa je stoprocentně taky jako značně zanesená takže ale ta už je pokud si to dobře pamatuju majetkem teda a ve správě majetku povodí labe čili jako tohleto se každopádně bude muset prostě dát do pořádku aby ta voda a se dostávala do lidských obydlí nebo aby nedej bože nedošlo k nějakému narušení železniční trati a tak dále takže hledejme řešení podle současné legislativy žádejte o to aby se to aby se ty věci prostě vyčistili ale představa že prostě samovolným vývojem tady jako vybudujeme nějaké mokřady jako si myslím že je trošku naivní prostě musíme zohlednit všechny ty zájmy který v krajině máme tenhle lokalitě musíme zohlednit to že tam chceme budovat obklad že tam jezdí každý půlhodiny železniční tratě využívaná stovkami lidí a prostě a jsou tam rybáři kteří tam mají svoje rybníčky to všecko je potřeba vzít v úvahu a já nevylučuji že tam klidně může být i může být i nějaké další využitý rekreační lebo nebo přírodní děkuji 
paní tu ženská prosím technická děkuji a moje technická je poprosím o udělení slova petře málkové ale ještě si neodpustím jednu věc reagovat na pana fajmona a ano pane ne věřím tomu že jste to poctivě budova ale věřte tomu že i já dokonce jsem byla na povodí labe komunikovat jsem s nimi ptala jsem se na to vydělají jste mapy a je to tam zaneseno jako doubravský potok opravdu i v té studii která byla vám předložená se hovoří o obrovském potoku děkuji 
také 
pan havelka technická já mám jenom technickou poznámku já vnímám přání naší kolegyni aby jsme vyslechli ještě odborníka jsem proto ale přistoupili jsme před zařazení tohoto bodu můj o něm tři čtvrtě hodiny je je devět máme celkově čtyři hodiny na dnešní jednání takže já prosím můj návrh zní vyslechneme odborníka který mám ten čas a potom bych rád a potom navrhnou já za sebe ukončení diskuze děkuji 
no 
dobrý den petro málková a účastnila jsem se trošku přípravy studie na která nám byla předložena 
sdružením lichá nad spojuje a na využití toho nebo jako vizi co bych mohla udělat s tím územím žabáka a celé té a té údolní nivy a souhlasím s tím že samozřejmě nikdo nechceme aby byla ohrožena výstavba obchvatu ale bylo ohroženo město dávat záplavami ale zrovna a to že bychom mohli vybudovat něco přírodě trošku bližšího na území celé té údolní nivy například nějakých tuní záchytný záchytných pouzdru případně i meandrů toho ať už umělého nebo 
a nebo umělého nebo přirozeného potoka nejsem pamětní takže nevím ale na celá tahle ta věc byste mohla řešit ve vzájemné diskuzi říkal martina tužinka povodím a s uživateli pozemku měch tam jako majitele samozřejmě a vyřešit to nějakou vodou která byla ku prospěchu všech a která by umožnila to území využít i proto aby se tam rozvíjela a to přírodní bohatství který tam tečka vzniklo a zároveň aby bylo město ochráněno na před povodněmi protože 
pan fajmon říká že ten potok a je potom později zatrubnění a ani ty trubky když se vyčistí do budoucna tak nebudou kapacitně stačit na to aby odváděli veškerou dešťovou vodu která je tam svedená to jsme konzultovali i na povodí labe a právě to že by se na tom území žabáka a nad ním udělali nějaký záchytný prvky krajině který by zachytávat vodu tak by nemuselo dojít k tomu docházet k tomu že by se voda potom v městě vylévala a dále v současné době jsme asi trošku někde jinde než byly byla tahle krajina a bylo pojetí krajiny před druhou světovou válkou kde jste kdy se hromadně zemědělská půda nebo půda odůvodňovala současné době je ten trend trošku jiný ministerstvo zemědělství ministerstvo životního prostředí bude vypisovat dotace na to aby vznikaly a všude v české republice vznikají prvky které právě zachycují vodu v krajině tady nám částečně nahrává příroda a to prostředí do karet takže proč to nevyužít a proč s pomocí nějakých evropských dotací tam ne vybudovat to něco podobného čili poldry tuně meandry 
myslím si že by to mohlo být ku prospěchu všech děkuji 
děkujeme tam se hlasy paní schuko hrozne dlouho tak já jsme to chtěli skončit ale zámek slovaale prosím krátce už jste nám to řekla taky docela dost 
dobrý den já jsem teda mrtvo sochůrková a pracují také ve státní správě mobil a v oboru ochrany životního prostředí avšak na a jiné územní a mám vystudovanou 
přírodovědnou školu vysoko takže se považují celkem také za odborníka a dovoluji si nesouhlasit jak s panem fajmon jen tak s panem starostou to je doubravský potom ten potok je už na prvním vojenské mapování nemusím být ani pamětní a podívám se do starých má a uvidím že roku sedmnácté čestná první vojenské mapování ten potok tam už je zakreslen 
takže není to žádná vodoteč je to doubravský potom 
geologického hlediska se tam jedna usní ženinu a které jako na na dně té sníženiny teče potok takže je to údolní niva 
a ještě bych chtěla podotknout co se tady protože už se hlásím dlouho 
chtěla jsem ještě a to je tom tištění té schodnice to chápu že třeba je možno pročistit potok ale má nějaké zákonitosti to znamená i aby město třeba aby město mělo povolení ke kácení to nemá večeře že i po 
jak to teda vysvětlíte že nemáte povolení na takovouhle činnost 
pan havelka má technickou 
jsem to pochopil jako otázku tak já musím říct že v tom původní a tady musím říct že se nám ta chyba stala a já jí tady přiznám za správu majetku původním jsem mělo nepočítalo s tím že bude to kácení tak rozsáhlý aby jsme na něj potřebovali povolení to znamená že nebudeme klučík keře víc jak čtyřicet metrů čtverečních tak jak je ze zákona co jsme si byli vědomi byly ty čtyři topoly o které je řádně požádáno na odboru životního prostředí a tam se vede řízení k této věci bohužel tam došlo k chybě v tom že ta to čištění vlastní měl začít na tom propustku nahoře když to řeknu zjednodušeně ten co je dále proti proudu teda proti toku ne na tom spodním tedy kterou ta je to tam ptala a opravdu ta chyba tam nastalé ani nebudu zakrývat stala se 
zadní nevěřím protože pan bylinných namístě mi říkal že má od vás zakázku na nějaký kilometr od města 
my jsme před by my jsme počítali s tím protože v rámci vevnitř toho vodního toku k tomu skutečně nepotřebujeme povolení a my jsme předpoklad je to že se on si udělá on si udělá 
konci udělá na území dráhy ho také nepotřebují 
jedno ty rozhodnutí na to jsou ale já to řeknu obráceně my jsme byli přesvědčeni že do toho vodního toku se dostane tím že si udělá ten přístup menší než čtyřicet metrů a tam je souvislého pokud si to pamatuju 
tak to potoka trůn na třech místech a způsobil si přístup tak myslím že to věc nenarušují ale můžeme mít na to názor jiný já jenom říkám že ta chyba se přiznal se nich děkuji a ještě bych se chtěla vyjádřit k té náhradní výsadbě chtěla bych ještě podotknout a objasnit veřejnosti co je tady nebo co sleduje je náhradní výsadba není chápána jako investiční akce jakož řekla paní tužinka ale ta náhradní výsadba má vlastně nahradit ty stromy které se pokáceli to znamená že má dojít k ekologickým jako obnovení ekologických funkcí a estetických funkcí těch za ty dřeviny což rozhodně v tomhle tom fakt není tam to vypadá jak plantáže rychle rostoucích dřevin a takže jsou to podle mě dle velice špatně vynaložené investice města 
tak děkuji 
dále pozor radní výsad náhradní výsadba byla uložena soukromé osobě a my se dostáváme do situace kdy velké stavby díky tomu že zákon o životním prostředí nebo o zákon o ochraně životního prostředí ukládá pouze kompenzace ve formě náhradních výsad a nikdy nebyla udělaná prováděcí vyhláška na oceňování v penězích tak se dostáváme do situace když jsme si mohli tečka vybrat mohli jsme říct nebudeme dělat intenzifikaci trati protože bohužel nemáme kam nasadit stromy dobře mohli jsme jít touto cestou říct nemáme pozemek dráhu udělají si s tím co chceš jestli říkáte že se vám ta výsadba nelíbí já si pamatuju když jsme se o ní bavili myslivci a ona jako doroste je tam teprve osm let možná že až se o tom povídáme za padesát let bude to jinak ale technická která už nebudu už jsem to přehnal vy já zákona o ochraně přírody moc dobře znám a tam nemusí být uložena náhradní výsadba pokácení pokud to řádně státní orgán zdůvodní že není nelze kam nemusí být náhradní výsadba já tyhle ty správní řízení dělám takže je to moc dobře vím ta děkuji paní v okurkové myslím že to je poslední přihlášená 
je 
už tady hodinu o stejné věci pořád dokola 
jo je to 
paní synková 
a děkuji a byla bych ráda kdyby potom skutečně měli možnost vyjádřit se tedy i zástupci veřejnosti konkrétně pan a vecer ale dovolím si ještě zareagovat na dvě věci jednu věc a chci se zastat odboru správy majetku pana místostarostu nebyla to jeho chyba všichni víme že rada města schválila projekt čištění svodnice v délce jde více než jeden kilometr a že to bylo dokonce ve výběrovém řízení a to jste schválil vy jako rada tedy tudíž jste schvalovali čištění tudíž jste tam nějakým způsobem již vyjádřili svůj souhlasil aktivitou a ne nějakým způsobem jste opomněli to že jsou k tomu zapotřebí souhlas ty respektive stanoviska a že se jedná teda o údolní nivu která je chráněná ze zákona byla bych velmi nerada aby se to svalila na odbor správy majetku protože ti konaly pouze na základě vašeho pokynů 
ta jedna věc a druhá věc bych poprosila ještě o doplnění toho usnesení 
protože jsem se přihlásil jako technická poznámka chtěla bych doplnit bod tři 
a pověřuje zastupitelstvo pověřuje starostu města ke svolání jednání mezi zástupci města 
povodí labe 
a vlastníky dotčených pozemku 
a to co v co nejkratší možné lhůtě 
děkuji 
děkuji 
pan pan havelka tak já děkuji já jsem to avizoval dopředu říkal jsem to před čtvrt hodinou team 
já mám slovo nevím já navrhuji 
já návrhu já navrhuji já mám svůj návrh mám slovo děkuji pane starosto jána já navrhuji ukončení diskuze a druhou věc kterou navrhl aby o těch bodech které byly navrženy se hlasovalo váš děkuji 
tak je tady návrh je tady návrh veřejnost zůstala slovo 
dostala slovo 
je to jednali návrh na ukončené diskuze 
prosím vás vy vy neřídíte tady tu diskuzi 
já 
tak 
necháme tady hlasovat o předloženém návrhu 
necháme hlasovat o předloženém návrhu 
none 
nemá slovo já já jsem vám nedá nedostali jste slovo ne slovy 
nedostali jste slovo panence nedostal jasné slovo 
tak 
jan než má pan koreš má tady technickou poznámku já mám obě dvě protože se nemluvil dvakrát pane starosto měli bychom si uvědomit že tady občané kteří chtějí mluvit tady platí daně a vy z těch denní žijete tak jim to slovo dejte a kdybyste neschovávalza zastupitelstvo jednou za dva za tři měsíce tak prostě tady nebudeme tlačit na čas ty lidi platí daně aby z nich žijete tak si to uvědomíte a tak se toho chovejte děkuji já myslím že pan dcera čteme každý den všichni ta 
pan havelka svůj návrh dál já prosím abych jako ostatní byla a já jsem nebyl překrytá jestli pan elit se dohodla tímto způsobem pokračovat já budu žádat aby byl ze sálu vyveden protože se tady děkujeme ano 
ne vy tady křičíte a neviny a nenecháte diskutující aby hovořili 
já jsem svůj návrh dále prosím ani o něm bylo hlasováno paní bláhová paní bláhová to bylo umožněno taky hlasování jsme vyhověli vyhověli jsme paní turínské mluvíme o tom třičtvrtě hodiny já jsem ten návrh avizoval mám právo dát návrh jsem dál prosím ani oni bylo hlasováno nebudu dělat nic je tady návrh hlasování prosím 
koho 
tak máme tady bylo číslo jedna hlasování 
no byla ukončena diskuze 
je návrh na hlasování 
máme tam návrh na hlasování prosím 
pan kořínek 
tak pro ukončení pro ukončení hlasování pro ukončení diskuze je devět proti pět zdržel se nikdo diskuze po ukončena dáme hlasovat o jednotlivých bodech 
pane veliteli pane veliteli vyveďte prosím pána tady toho 
seznamte se s jednacím řádem panely cer 
přejeme bodu číslo jedna 
to že pověřuje radu města pověřuje radu města aby okamžitě ukončila činnost čištění svobodně se v lyse nad labem lysá nad labem stratov o délce tisíc sto sedmdesát metrů 
hlasujeme 
a ne přečtěte si jednací řád 
aj 
ale bude ukončena diskuze hlasujeme 
pepem nastavit na hlasování 
tak 
co se hlasujeme 
kdo kdo je 
tak máme tady máme tady bod číslo jednak hlasování 
nemáte 
máte sleeve 
nemáte 
nem nemáte 
ne paní páni barva nemáte slovo 
pani fišerová pod sebe hlasovat 
ne 
přejeme a bodu číslo dvě 
je radu města 
této studie cosi nastudovala paní tu ženská na odboru životního prostředí u nás 
tak 
to 
pro je šest 
proti nula držel se osm nebylo schváleno 
jako zastupitelé máte studii 
máte máte studii k dispozici na městském úřadě a je tady bod číslo tři 
tak pro čtrnáct návrh byl schválen děkuji 
paní bláha 
nene paní hlasy 
cože 
očí 
já 
takže budeme po 
budeme pokračovat bodem číslo nebo pobodán číslo pět chcete mluvit paní byla ano chtěla bych mluvit chtěla bych jenom říct že mě pane starosto velice toto jednání mrzí by se odkazujete na jednací řád ale přitom ho neskutečně několikrát porušujete a no keď máte hlavu že je to pravda to je pravda a a pokud vím tak je v tom jednacím řádu tedy pokud se nepletu je možné že ano člověk není nejchytřejší i když si toho své může myslet a že jestliže veřejnost se promluvit a hlásí se celou dobu a ještě nebylo ukončena diskuze v době kdy se hlásí tak by mu to slovo mělo být uděleno tu dobu kterou jste promrhá diskuzí s panem velice renta on už by to dávno řekl místo toho abyste se s ním dohadovali jestli ho připustíte ke slovu nebo ne druhá věc je že bych vás chtěla důrazně požádat abyste upozornil pana gregora že zastupitel se má chovat slušně a nemá používat vulgarismy byla bych opravdu ráda kdybyste to panu gregorovi připomněla protože je naprosto nemístné aby používal vulgarismy ať na členy zastupitelstva anebo na veřejnost děkuji a k tomuto bodu 
jsem jenom chtěla říct že 
že pořád nerozumím tomu proč 
subjekt který má dostat tuto dotaci jí nedostává napřímo co se týká či teda jí nedostává v rámci nějakých dotačních programů který kvůli tomu byly upravovány tedy nevím jestli kvůli hipodromu nebo ne a proč dostává přímo z rozpočtu když pokud vím tak to není žádná organizace která by sloužila veřejně prospěšným účelům a proč dostáváte peníze přímo z rozpočtu a ne z jednotlivých dotačních programů jako vy jste už jako předběhl dobu a už projednává bod číslo pět také se aha dobře dobře 
já jsem to nepředstavil ten program teda ten bod nepředstavil jsem ho a nezahálel jsem k němu diskuzi 
ta pani dobry takže buď číslo pět žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na hipodrom máme tam dvě části máme tam sto padesát tisíc korun na prvomájové prvomájovou typ či z města lysá nad labem to je obnovená tradice v našem městě po mnoha a mnoha letech a pak je tam částka na hipodrom ve výši sto třicet pět tisíc korun stejně jako v loňském roce a tak to takto schválilo i zastupitelstvo města při schvalování rozpočtu 
pan kodeš 
já se jenom zeptat pokud pandemické situace nedovolí aby konání jistě protože byla tak jak to bude s penězi ty se vyplatí teď nebo až potom nebo se to potom bude vracet protože tady to v tom nějak jsem nečet ale možná se přehlédl pan 
pan havelka 
ta zkušenost je taková a zažili jsme ji v letošním roce že většinově pokud to šlo tak ty organizace se snažili ty termíny posouvat samozřejmě že pokud by nedošlo k realizaci tohoto projektu tak se nám ty peníze vrátí nebo bude třeba návrh na to že se ta prvomájová state může přesune třeba na září tak jako třeba žádal pamatuje matěj pamatujete si žádá tuším spolek den s emmou už jen který měl jít na mistrovství měli taky přímo z rozpočtu peníze a schvalovali jsme přesun že jeli na jiný mistrovství to znamená pokud se ta akce neuskuteční a teď myslím ta prvomájová pročež a nebude ani náhradní termín respektive zastupitelstvo nebude chtít změnit tu podporu tak ta podpora tomu nepůjde samozřejmě bude možné aby to tam bylo napsaný protože takhle to tam není 
ale tam přece jen mátejasně napřáhl veřejnoprávní smlouvy že pokud se to nerealizuje 
tak přece ten dotyčný kdy peníze musí vrátit protože nesplnili ten účel tam v té smlouvě prostě napsáno je v veřejnoprávní a jinak omlouvám dneska pana dostála protože 
musí doma sedět nemocný 
takže děkuji paní synková 
a děkuji za slovo a k bodu pět mám dva dotazy týkající se tedy 
obou částek zajímá mě a prosím tedy o vysvětlení proč soukromý subjekt a proč by jsme měli dát dotaci na základě tedy jeho žádosti jednak na její počest prvomájovou dobře tam dokážu pochopit že ta argumentace může být v rovině nějaké prestižní ale pak na činnost přičemž a ostatní spolky si musí žádat jiným formátem proč má tento subjekt a jiný má výjimku je na něj aplikován jiný postup je jedna věc a druhá věc ještě v rámci technické poznámky pane starosto já bych chtěla moc poprosit a přimlouvám se za to aby byl zavedené nějaký adekvátní způsob toho aby se veřejnost mohla hlásit o slovo protože nemůže se hlásit prostřednictvím zařízení stejně jako my zastupitelé a bylo by korektní aby například na stolku bylo položen papír s tužkou a tam se veřejnost mohla zapisovat se žádostí o slovo děkuji 
tak děkuji za výborný nápad je fakt že pan elica data mám na očích a vidíme v jednom kuse teď už vidím že se hlásit dopředu tak teď je tady pan havelka s technickou poznámkou jenom na osvětlení ta situace nastala když se změnil zákon o loterijních hrách a víceméně padla saska a nebyly a našli peníze z loterijních her nešly těm jednotlivých svazů ale šli najednou městům a obcím tenkrát se sešla velká schůze můžete si budou tam pamětníci sportovců kultury i tohohle dostihového sportu kde bylo řečeno že ve své podstatě město tím že se dostal na příjmy z hazardu také nějakým způsobem bude přerozdělovat mezi ty mezi tyto organizace měli jsme nastavený tenkrát systém pro sportovce pro kulturu tento spolek se jí vynikal spolek má tu nevýhodu že o nich žili z těch dostihových sázek když organizují ty dostihy tak tam měli z toho nějaké procento a tato částka a taková tenkrát byla dohoda můžete se zeptat kolegů sportovců a toho jestli jim tato částka bude poskytovat rozpočtu tak protože by bylo těžké proto je proto i pro tu jednu výjimku udělat jakoby dostat tu dostati do těch normálních programů tenkrát dotačních titulů podobnou výjimku mělo dlouho trik mondo protože ono zase nemělo pokud si to pamatuju dobře sídlo na území města to znamená ta dohoda je tady nějaká letitá sportovní organizace i kulturní nikdy tuto věc ne zpochybňovali koneckonců pokud jsem si všimnul tak i a když 
je to že to že tyhle ty peníze procházeli jak v roce dva šestnáct sedmnáct osmnáct devatenáct já si myslím že ta skutečnost tady a je a ta dohoda byla tenkrát tu či nějaký mto způsobem to znamená jednalo se o nějaké přerozdělování těch prostředků z toho hazardu který víte že i dnes máme ještě v rozpočtu asi ve výši ked tušivá nechytejte mě prosím za pět milionů korun děkuji já se omlouvám budu mluvit míša si myslím že mě asi není slyšet a byl daleko takovéto lepší 
horší takovéto lepší opadl 
děkuji pan marek 
děkuji pane starosto a já bych opravdu rád aby zastupitelstvo se stále zpátky vrátil do toho poklidu a skutečně jsme dál v klidu mohli jednat myslím že to bylo velmi zbytečný za prvé za druhý a nemůžeme se ani po mnoha letech protože ta situace kdy se začali přerozdělovat peníze ze sportu z hazardu jinak a už přestali by rozporu to už mnoho let dozadu a mi to teda nemůžeme říkat ještě nás jsoucí deset let furt dokola potřebujeme ty věci nějak standardizovat a já si myslím že není dobře abychom měli z rozpočtu města vždycky vyčleněny jiný subjekt soukromý který dostal týká přímo a všechny ostatní chodí přes komise kde si žádají o dotace a komise rozhoduje máme kulturní akce na kulturní fond je možné každý kdo si dělá kulturní akci různou zájmovou může to být i sportovní akce jednorázová tak na ně může se část zažádal tak i stejně hipodrom tam může vstoupit a potom je tam druhá věc jesložka na činnost standardně jsme město podporuje činnost pro děti to znamená když organizace mají děti a do osmnácti let a na to máme nastavený prostředky pouze tady máme jednu společnost která dostává na činnost přestože to není na děti myslím si že možná je má já nevím takže si myslím že o dobře by sloupa do standardních programů abychom to měli v jednom děkuji no jen mě mrzí že teď to řešíte když máme málo času a když jsme to fall rozpočtu tak se v tomu neměli jedinou připomínku takže děkuji další tady paní synková 
má paní synková slovy já už jsem tu technickou vyžadovala když jsem hovořila děkuji týkalo se to toho návrhu který jste příliš neocenil pane starosto 
parfémem 
no já bych chtěl na vysvětlenou mohu říci že tohleto je věc která je zanesena přímo v koncepci sportu berou své zpracovali a schválili v minulém volebním období a ta dohoda o tom že se to tak to bude dělat tomto konkrétním v jednom případě toto je great podél podpořili úplně všechny strany včetně klade učesal tak nevím proč z toho tečka děláte nějaký politikům je to úplně zbytečný každý rok se to dělá stejně ani důvod proč bychom v tomhle pokračovat 
pan marek technická 
roste abych na to co jste řekl já jsem i při schvalování rozpočtu říkat o stejné rozpočet jsem neschvaloval a teď jsem tam konzistentní a to říkat stále myslím si že je dobré aby i po drom by pro ten příští rok zařazena mezi standardní organizace stejně jako všechny ostatní děkuji 
děkuji 
je tady návrh hlasování 
pan kořínek málu mačkáte 
tak je to dobry 
takže pro devět proti jeden zdrželi se čtyři 
děkuji návrh byl schválen 
bod číslo šest návrh na rozdělení dotací z programu na činnost společenských sportovních organizaci pracujícími s dětmi do osmnácti let se sídlem v lysé nad labem víte že se tomu věnovat velká pozornost velkou pozornost tomu věnovala komise pro 
kulturu a sport a víte že jsme i kvůli tomu schovávali mimořádnou radu abych jsme dostali sem do zastupitelstva aby spolky dostali ty potřebné částky včas nejak se nám to loni nepovedlo takže je tady dělá no tak jak to doporučila 
komise pro kulturu a sport 
je k tomu potřeba diskuze tak je tady návrhy k hlasování 
paní beha 
pardon ano děkuji já bych poprosila bych vzápise u šestky sedmičky a osmičky u všech těch programů bylo uvedeno že jsem ve střetu zájmů děkuji a potom bych se ještě u tý šestky chtěla zeptat o jaké tabulce vlastně máme hlasovat protože jsou tam za sebou dvě tabulky který obě jsou na rok dvacet dvacet jedna ale mají rozdílná čísla takže bych poprosila nějak jsem se dopátral a od členů komise že by to asi měla být tabulka na stránce sto devět kdy u žadatele číslo jedna je číslo čtyři sta devatenáct dvě stě padesát tři tak bych chtěla aby v zápise bylo že hlasujeme o této tabulce jestli to tedy ta správná tabulka protože aby nedošlo ke zmatku tedy o čem jsme hlasovali může mi někdo potvrdí jestli to ta správná tabulka o které hlasuje má já bych dal slovo pani bodnárová vedoucí odboru 
ano děkuji já jsem jen nechtěl jmenovat ten subjekt ale je to přesně tahle dobře takže prosím aby v zápise bylo uvedeno že je tato tabulka a aby šestka samička osmička že jsem ve střetu zájmů 
je na stránce sto devět no já to vy jako víc narust klíčům v těch podkladech na stránce sto devět 
a to samý vlastně ta co se týká těch toho druhého programu takto předpokládám že to je ta tabulka na stránce sto dvanáct 
ani bodnárová je to tak která má to poslední teda má zase v prvním řádku číslo devadesát tři tři sta dvacet tři jo dobře tak stránka sto dvanáct také abychom věděli o čem hlasujeme děkuji moc 
děkuji za slovo já bych chtěl jenom uvést k bodu šest sedm a osm že jsem ve střetu zájmů ale hlasovat budu děkuji děkuji také tady návrh hlasování 
proč jste nás návrh byl schválen děkuji 
máme tady další bod nebo číslo sedm návrh na rozdělení dotací z programu neinvestiční dotace pro organizace pracující s dětmi do osmnácti let se sidlem v lyse nad labem 
je to opět tak co jsem říkal komise na tom velmi zapracovala nejste zasedání mimořádné rada bez rostou šatů zastupitelstva a je to nechá no tak na upravovali jsme nic je to podle doporučení komise pro kulturu a sport máme k tomu něco prosím 
je to návrh hlasování 
čtrnáct návrh byl schválen děkuji 
bod číslo osm rozdělení dotací z programu na podporu kultury města 
lysá nad labem tam bylo vyhlášeno první kolo 
měli jsme v rozpočtu čtyři sta tisíc korun 
a 
pro podporu sportu jsme měli stotisíc korun do programu na kulturu se přihlásilo osm žáků bylo osm žádosti je vidět že jsou obavy z toho jak to bude dál zdravotní situaci a programy nebo s kulturními akcemi takže je tam částka ve výši sto měl sto osmdesát tisíc sedm set korun a do druhého kola nám zbývá dvě stě devatenáct tisíc tři sta korun a na sport se přihlásilo sedm že zájemců a je tam rozdělilo devadesát tisíc pět set padesát korun a pro druhé kolo zbývá devět tisíc čtyři sta padesát korun opět to proběhlo v komisi a my jsme v radě nic no upravovali máme k tomu něco 
kdo je zahajujeme hlasování k tomuto bodu 
pan kořínek přitlačí 
tak proč čtrnáct 
návrh byl schválen děkuji bylo to devět jsme stáhli máme tady bod číslo deset je to poskytnutí mimořádného finančního daru obci starý vestec ten dar jsme schválili už na zasedání šestnáctého prosince ale bohužel jsme tam ne usnesení nedali z čeho to zaplatíme takže dneska tady máme napsáno že to bude tak sto tisíc korun pro obec starý vestec z rezervního fondu města máme k tomu něco zahajuji hlasování 
pardon 
pan burian 
paní bahna burian jo tak já teda a já jsem jenom chtěla říct že se samotným poskytnutím daru obci starý vestec samozřejmě souhlasím ale nesouhlasím s tím aby to šlo z rezervního fondu je věcí rady jak si z jakých peněz nebo je věcí rady aby správně složila rozpočet a aby ta částka v rozpočtu byla pokud na to rada zapomněla tak by měla najít úsporu nějaké jiné položce kde by se to dalo vzít ale ne rozhodně z rezervního fondu z tohoto důvodu bych s tím souhlasím tak nesouhlasím s tím aby se to bralo z rezervního fondu apod proto se zdržím děkuji děkuji pana voka 
já budu reagovat době sestavování rozpočtu vůbec nebylo zřejmé zda nějakou dotaci poskytneme to znamená pokud to bylo předkládáno tak rozpočet byl koncipován v době kdy jsme nevěděli zda a v jaké výši budeme nějakou částku obcí starý vestec v poskytovat 
jinými slovy musím odmítnout tu kritiku že jsme měli být na něco při chystání věku děkuji pan marek 
já se jen zeptal z pohledu toho rezervního fondu protože vím že v následujících měsících vždycky potom přichází ještě třeba úprava příjmů můžem se domluvit teď to vezme z rezervního fondu protože jsou samozřejmě součástku souhlasem a poté rezervní fond doplníme na konci období 
pan havelka 
já se tady nebudu v této věci domlouvat je tu postavený návrh samozřejmě bude zastupitelstvu předložen návrh úpravy rozpočtu protože budeme znát definitivně závěrečné účty jak byl jak se plnil rozpočet a tyto věci a tento bude předložen zastupitelstvu na dubnovém zasedání máte možnost pak vyjádřit hlasováním stavte s takovým návrhem spokojeně či ne věku děkuji paní bláhová a já si dovolím reagovat v důvodové zprávě stojí zastupitelstva města souhlasilo dne dvacátého prvního desátý dva tisíce dvacet poskytnutí mimořádného daru obci starý vestec to znamená že zastupitelstvo tedy souhlasilo nebo nesouhlasilo tady v důvodové zprávě že souhlasil pokud souhlasilo schválilo to tak jste to do toho rozpočtu měli dát takže já nerozumím tomu byste to v prosinci věděli nebo nevěděli jste to nevěděli pak je důvodová zpráva lživá a buďte abyste to věděli tak jste prostě tam rozpočet na to zapomněli v tom rozpočtu do něho dá tak si to položku najděte a nedělejte to z rezervního fondu děkuji jakou 
další do si do přihlášeny není tak dávám hlasovat 
tab pro jedenáct 
zdrželi srdci návrh byl schválen děkuji 
máme tady bod číslo jedenáct žádost o dotaci do programu 
dotačního pro rekonstrukci je historické části radnice předkládá paní radní stařecká 
děkuji za slovo 
jedná se o a vlastně promiňte mám špatný hlas 
po potřebuji z usnesení je že se dává podává 
podává žádost na ministerstvo místního rozvoje a potřebují usnesení zastupitelstva byly v návrhu nebo mohli se podat dvě věci a to čepel vlastně třináct je vlastně ta budova na náměstí bedřicha hrozného a nakonec byla vybrána padla omlouvám se nemůžu 
takto 
tak já se to pokusím nastínit jedna jedná se o následující věc existuje dotační titul na který jsme měli možnost podat jenom jednu žádost ale měli jsme dva objekty na které by to bylo možné podat jedno bylo dům číslo popisné třináct který máme v rozpočtu druhý byla rekonstrukce radnice který máme v rozpočtu 
po diskuzi s tím kdo nám zpracovává dotaci a po nějaké diskuzi jsme zjistili že vhodnější pro ten dotační titul je budova radnice protékají návrh na to podat tuto na žádost o dotaci na rekonstrukci historické budovy kostce takto děkuji 
marek 
no já bych rád panem místostarostou abychom dostali velký větší detail kde je ten problém protože tak jak jsme se na tu dotaci dívali tak dotace o které mluvíte taky je možné s ní čerpat na budovu číslo třináct v té chvíli a to je budova kterou potřebujeme a myslím že na to máme shodu jaro společnou opravit a potřebuje mají zrekonstruovat z důvodu základní školy bedřicha hrozného pokud se vám to podaří tak tam bude půda nebo při a pak první patro a půda pro bedřicha hrozného jako učebny dělen prodělané třídy takže bude mít větší prostor a dole v přízemí by měla být poradna a to je přece něco co tedy potřebuje na podzim to co nejdříve 
já bych rád kdybychom naopak této doby přihlásili do toho dotačního titulu abychom mohli co nejdříve zrekonstruovat a výstavu udělat děkuji děkuji pan havelka no já si teda přiznám že jsem jako v jiříkově vidění proto že pane marku pokud se podíváte do rozpočtu města tak vidíte žena v rozpočtu města jsou alokovány prostředky na opravu domu číslo popisné třináct pokud se podíváte do usnesení rady rada vypisuje příslušná řízení na zhotovitele jinými slovy tento dům se v letošním roce začne rekonstruovat 
je to zřejmé z těch usnesení aby si je vyžadujete takže vidíte že tahle věc se děje je přichystaná financování a moc dobře víte že i ta věc byla schválena zastupitelstvem profinancování z úvěru to znamená tedy nehrozí ta věc že by se ten dům jak tady říkáte nezačala rekonstruovat tato věc z těchto důvodů tedy nehrozí a teď se vrátím k tomu na co jste se ptal na to rozklíčování ale já bych prosím abyste nemá veřejnost tím že pokud schválíme dotaci na něco jiného že se nebude stavět dům číslo popisné třináct jak jste řekl to je špatně ale já jsem nic takového neřekl 
ty proč jsme vybrali prošli braid tuhletu věc jedným z těch podmínek těch detailech která nám bylo řečeno že dům musí být trvale obydlen to v tomto případě třináctky se netýká ona není má napojení na proud nemá tyto věci a bylo nám doporučeno další věc pokud se podíváte na rozpočty oni jsou si podobné ale možná máme šanci získat větší peníze my víme že můžeme dostat jedny peníze na jednu z těch věcí a v tuto chvíli jsme hledali tu která podle našeho názoru a podle toho kdo nám dělá dotace a je v nich úspěšný protože dotace získáváme řekl že pro něj je tato věc rozumově lepší a máme větší šanci ty peníze získat a ulevit tomu rozpočtu vím že paní místostarostka mi potvrdí že takhle ta diskuze byla děkuji 
tak paní bláhová 
děkuji za slovo 
my nám bylo odborníkem který se za bývá dotačními výzvami a dotačními žádostmi doručen text výzvy a tam se praví že a z toho programu rekonstrukce a přestavba veřejných budov budou podporovány akce zaměřené na obnovu to znamená rekonstrukce modernizace přestavba a přístavba veřejných budov které jsou využívané jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu jedná se o kulturní domy budovy se sídlem obecních úřadů školní budovy cílem projektu ale není navýšit kapacitu včetně prostor pro družinu a školní jídelnu knihovnu a a multifunkční doby zahrnující výše uvedené a tak teď úplně tomu nerozumím protože jedině že byste se točili na tom že to má být veřejné budovy které jsou využívané myslíte pane havelkou jakože to že tím pádem by ta třináctka vlastně ne spadala pod to že jsou to je to veřejná budova která je využívaná jste z toho máte obavu že byste se v rámci dotačního programu byli neúspěšní protože mě to zase připadá škoda pokud můžeme na třináctku ty peníze získá také aby jsme to nevyužili nebo máte plán že na třináctku použijete jiný dotační titul třeba v rámci památkové zóny a jenom tam co nám to spíš rozklíčovat je abychom tedy věděli co je cílem protože zase nám připadá škoda aby ty peníze na třináctku nešli protože si myslíme že 
by bylo fajn kdyby se tedy už zrealizovala děkujeme já teď nevím jestli jsem to vysvětlil dostatečně dobře máme jeden dotační titul na který můžeme získat peníze a máme dva projekty ale nemůžeme oba prodat podat do stejného dotačního titulu jinými slovy reálně hrajeme o to zda získáme já teďka budou fabulovat číslo prosím jestli získáme dvacet milionů nebo nezískáme a jako z mého pohledu promiňte mi je mi vcelku lhostejno jestli ho dostanu na projekt a nebo na projekt b protože ten příjem pro ten městský rozpočet je dvacet milionů korun víc nedostanu a proto že mi záleží na tom nebo nám záleží na tom abychom ty peníze dostali tak jsme s tím který tu dotaci pro nás já tuhle diskuzi vedli a on označil ten projekt 
té rekonstrukce jako bude který má vyšší pravděpodobnost na to ty peníze získat já myslím že paní místo se dostatok chtěla doplnit ale já jsem snad se vyjádřil už dostatečně jasně děkuji paní místostarostka 
tak když jsme studovali podklady té dotace narazili jsme na celkem podstatnou věc dle podmínek poskytovatelé by měla být budova aktuálně využívaná a ale v projektové dokumentaci napsáno že není dlouhodobě v provozu to znamená mít díky tomu že ta budova je prázdná nemáme tam ani elektric elektroměr plynoměr se nemáme na čem otočit aby se tu dotací získali proto se od tohoto od této budovy ustoupilo a vlastně dalo se k dispozici na na radnici 
děkuji přihlášené pani tužinka ano správně je vám dobře už prosí děkuji a děkuji pane místo proto že jste to vysvětlil protože ten materiál tak jak je podán je pro mě zcela nesrozumitelný a to jak jste to vy vysvětloval tomu neodpovídá respektive to není zpracováno adekvátně proto je rada města schválila podání žádosti žádá tedy o nějakou změnu zastupitelstvo aby zaúřadoval odsouhlasilo a zastupitelstvo defakto zastupitel jsou to v materiálu vysvětleno není neboť doporučila bych aby ten materiál byl přepracován aby to bylo pochopitelné a srozumitelné protože chápu že o ten příjem vám jde rozumím tomu že je v zájmu města aby bylo čerpáno ale ta změna zde nijak toho materiálu nevyplývá vy odkazujete na to že jsme to schválili a máme podívat do rozpočtu města na usnesení rady ale ani na to není odkazováno nikde v materiál tedy já osobně pro mě to je nehlasovat tepelné a byla bych ráda aby to bylo doplněno 
děkuji je tady pan marek 
je děkuji za vysvětlení a zároveň teda pana havelku jenom otázka z pohledu třináctky děkuji za to by se ten že se realizovat bude a očekávání v této chvíli teda je bez dotačního titulu nebo tam nějaká šance že i na tu třináctku bude jiný dotační titul to byla to jen moje otázka poslední a děkuji 
protože supa holka 
já už si začínám připnout je jedno 
co se týká domu číslo popisné třináct dům poblíž let třináct je památkově chráněný dům popisné finance v památkové zóně tudíž jsou jednání o tom zda aspoň tu 
dotaci kterou získáváme na regeneraci památkové zóny bychom mohli využít na stavbu toho domu ale v tuto chvíli to opakuji znovu jsme nenašli jiný další titul který pokud nám ho poradíte budeme jedině rádi který by pro tu věc byl hodný naopak bohužel měli dva projekty které byly vhodné do jednoho dotačního titulu 
čímž si myslím že to je taky dobrá vizitka že ty projekty máme přichystány protože občas bývá vyčítáno že máme příliš mnoho projektů a příliš málo realizujeme ale znovu se to tým pokusíme se tam dostat aspoň ty peníze které dostávám na regeneraci památkové zóny věku 
že děkuji 
je tady návrh hlasování 
pan kořínek mačkejte 
dobře tak už to tam je tak pro jedenáct proti nikdo zdržel i se tři návrh byl schválen děkuji jinak bych poprosil aby jsme tady připravit prezentaci hokejového centra já bych tedy chtěl přivítat 
investory kteří přišli nabídku do našeho města omlouvám se panu loučková kterého se nepřihlásil já jsem ho tam tom zápalu boje a to jak běhali kameramani 
přehlédl ale aspoň vidíte jak to jak si tedy v našem městě žijeme takže prosím přijďte tedy mikrofonu 
kolega nepřijal dobrý ale to stačí vy jste byli na prezentaci na radě 
tento projekt možná investice byla už prezentována v komisi pro kulturu a sport a jen jsou na to pozitivní ohlasy tato investice proběhla taky různých diskuzích na na na fórech a nezaznamenali jsme si že by byl vůči ní odpor by si vážíme toho že jste přišli do našeho města s touto nabídkou spolu jsme hledali nějaký vhodný prostor kam to hokejové centrum tréninkové centrum umístit a myslím si že to místo které jsme našli je na dokonalém místě je v našem sportovním areálu a je u škol u našich ho než největšího školského areálu tak já bych vás poprosil abyste tady kolegům 
až přijdou ještě tady někdo chybí 
spustil prezentaci to co jste nám říkal na radě města s kolegou 
dobrý den děkuji za slovo jméno jakub loučka vystupují zda pozici a investora a investorem pan či autorský který se tímto omlouvá ze zdravotních důvodů a podstatě my jsme přišli za města v určitou nabídkou na vytvoření tréninkového centra oblasti ledního hokeje a z těch diskuzí které proběhly na fejsbůku tam byla řada otázek které se možná obilí tady a abych úvodu prosit o další let 
tohle je základní představení 
kollerem zpátky 
děkuji 
podstatě my jsme jako soukromý sektor a investor který má zájem zrealizovat tuto stavbu a v podstatě tyto finance by dokázal sehnat z vlastních zdrojů a částečně 
určitý úvěrování samozřejmě ve hře nějaká dotace jsme řekněme v prvním kroku a to bylo a v podstatě výber určité lokality a my nezastírám že komunikujeme se třemi různými formami a a tou jednou je soukromý sektor znamená koupě pozemku od a soukromém sektoru druhý je spolupráce s klubem a řekněme i na úrovni spolupráce s městem a samozřejmě pro nás a proto jsme tady velice zajímavé a a vidíme jako a ideální spojení s městem a to právě cíl kaleta město kde zimní stadion neni a kde je prostor pro vytvoření nejenom jakože tréninkového prostoru ale samozřejmě také přínos pro a společnost toto město jako takové což posléze k tomu dostanu 
takže my jsme oslovili město lysá nad labem je to jediné město s kterém jednáme není žádné jiné město se kterým by jsme jednali nebo ho by jsme oslovovali 
a a v podstatě jsme se dostali k pozemku který je 
plánované víceúčelové sportovní hale který se v podstatě jeví jako řekněme vhodný možná ideální prostor na vybudování tohoto centra a 
ta lokalita 
je vlastně je znázorněna a v tom dalším sleduje potom jenom zhruba na nastíněno kde by mohla tahala a se 
nebo kdo by mohla být umístěna je tam varianta jedna varianta dvě a samozřejmě každá z těch variant má své výhody a nevýhody varianta jedna je pro nás a jeví se nám lepší vedení města rada města je téhož názoru nicméně samozřejmě ten pozemek je ve svahu jsou tam nutná určitá terénní úpravy které vyžadují určitou finanční náročnost takže z tohohle pohledu zase samozřejmě se jeví jako lepší varianta dvě nicméně všechno je stále jak jsem řekl v prvním kroku dotazy diskuze a úvodního jednání a aby představil to centrum jako takové zase není to investice sto sedmdesát milionů jak to bylo prezentováno na fejsbuku mi takto silní nejsme a to jsme řekli hned na začátku tohleto je specifické tréninkové centrum které v čechách takovém formátu není to tréninkové centrum které uloženo a z určitých zón které jsou pro hokej důležitý a pro vás jako pro město je samozřejmě důležitá ledová plocha pohledová plocha je součástí centra rukou jsou tam dvě ledové plochy ale obě dvě jsou ve zmenšeném rozměru patnáct na třicet metrů tento rozměr se nám jeví jako dostatečný pro fungování dětí pro fungování mládeže pro fungování veřejnosti pro fungování řekněme nějaký hokejových nebo krasobruslařských kroužků samozřejmě tento plán a nebo tento projekt jako takový aby byl a schopný životaschopný je nutné aby tam byly i další zóny kterého finančně podpoří protože pouze z ledové plochy tento projekt nelze realizovat tudíž součástí jsou specifické tréninkové zóny 
pro ně teda ty ledových ploch jak jsem zmínil jsou tam i speciální zóny s muslimským trenažérem já jsem provozovatel tohoto trenažeru v nymburce 
tam zřejmě dojde k rekonstrukci zimního stadionu proto i ta navázanou na město poblíž nymburka méně těchto bruslařských trenažerů je v čechách jsou to jednotky na moravě jednotky protože to řekněme unikát v evropě jejich je a pramálo a další tyhlety zóny ty jsou v podstatě jak by součástí toho centra aby to centrum bylo výdělečný aby bylo schopné fungovat protože jak jsem jenom ta jedna zóna ledová nelze nelze být jako na něj postavené a takže vlastně jakoby tohleto je úplně ten základní koncept a ty ledové plochy když by to bylo vizualizované by vypadaly takto kdy vlastně máte levou pravou ledovou plochu říkám znovu patnáct na třicet mezitím nějaké zázemí šatny a před těma před těmito plochami jsou ty jednotlivý zone který obsahuje specifické tréninkový prvky na které jim vlastně funguje dnešní komerční trénink hokejistů a z toho důvodu prostě ten byznys plán je na tom postavení takže nám krátce můžeme projít tyhlety zóny nemyslím si že důležitý potom všem jednání stare dneska zaznělo vyprávět něco konkrétně méně jakoby určitý realizace my máme za sebou ať už v čechách nebo zahraničí a v podstatě ten projekt je spojením tyhle těch jednotlivých dílčích malých projektů které jeden velký ty hale která když se budeme bavit konkrétně jsme v rozměrech řekněme nějakých padesát na padesát úplně jen pro představu ve výšce sedmi metrů ale jak říkám všechno je tu v úvodní fázi všechno záleží na na financích a samozřejmě že je nám jasné že papeže jednáme s městem také potřeba najít nějaký souhlas k tomu pozemku který je ve vlastnictví města předpokládám že zde budou dotazy jakou formou pro nás dlouhodobý pronájem není možný z důvodu financování baňkou takže pak tam přichází v úvahu dvě možnosti a to prodej pozemku anebo je tou právo stavby tyto možnosti byly komunikovány a radou města a budou předmětem v podstatě dalších jednání protože na nich bude záviset podstatě ten řekněme osud další a nebo jiný samozřejmě dalších jakoby věcí který investor musí vyřešit a znovu zase musím jakoby zopakovat tu věc že jedná se částečně o financování z vlastních zdrojů a částečně financování a bankami a tuhletu chvíli je to 
nebál a řekněme složitější než třeba v úvodním slajdu iniciace v loňském roce plán na začátku loňského roku byly nějaké a samozřejmě loňský rok dvacet dvacet přinesla řadu změn 
takže děkuji pan loučková já jsem teda na chvilku odběhl v radě města když se to projednávali k tomu dlouho měl tedy ještě kolegu který by zajišťoval investování 
této akce je fakt že o podobnou věc mají zájem sousední město brandýs nad labem a tam je pro mě jako pro starostu města lákavá věc to že by jsme tady měli zařízení na který se mi těžko jako město v můžeme jednalo by se otevírá možnost toho bruslení sice teď byla pár dní možnost tady za mrs zamrzlé rybníky ale vidíte že obleva tím asi letošní zima končí po mnoha letech kdy tady máme sníh a let 
takže je tam je lákavé to že 
dopoledních hodinách by to bylo využitelné pro naše děti ze školek a ze škol a samozřejmě tedy o víkendech a ve večerních hodinách by tam mohlo být bruslení dospělých takže 
čekáme samozřejmě od vás že bude se rozběhne disku zavedete se pana loučky ptát a další věci první je přihlášen pan burian 
děkuji za slovo loučková jestli mužu 
já jsem jako mnoho lesáků a pan starosta to tady říkal že na fejsbůku se rozeběhla diskuze a že to veskrze všichni jakoby pozitivně přijali ale přijali to proto protože se tady staví ledová plocha jo upřímně je opravdu tahle diskuze byla vedena ne hokejové centrum a já se chci vás zeptat hokej je jeden dokonce je nová informace že se srovnáme s mnoha ella budeme mít rozměry toho úzkého kluziště ale pořád rozměr patnáct na třicet mě to nedává smysl protože tak jsem tomu u čas věnoval ta myšlenka se mi líbila na fejsbůku jsem padl na youtube jsem si našel dostupný videa co k tomu jsou i pan starosta vlastně něco sdílel a všude je jasně řečeno je to je nedílnou součástí přípravy na ledu vy říkáte že tam ten let bude ale já si nemůžu by to nebere hlavu chápu tréninkové centrum je to takzvaná suchá příprava jestli jsem tomu dobře rozuměl dá se to tak nazvat jo a super chápu ale nedílnou součástí toho je prostě nějaký hokejový klub a hřiště kde se dá prostě realizovat to co jsem se naučil tam se dá pilovat ta technika protože na tom rozsahu toho hřiště ten hokej je jeden je jedno hřiště a my tady by tady zmiňujete dvě ledové plochy patnáct až třicet proč ne jedna třicet na šedesát aby to mělo ty parametry stávajícího nebo může být teda kousek venčí tak jakoby tohleto je moje první otázka která mi nedává smysl 
děkuji za otázku ta otázka je dobrá 
a vzor hřiště je dvacet šest na šedesát jedna dnešní hřiště takže pokud budeme staveb hřiště a tak se nedostávám na rozměry haly padesát na padesát nebo jedno dostáváme se do výrazně větší hall samozřejmě se dostáváme do výrazně vyšší vstupní investice a tak jak bylo řečeno na tom aby my jsme to postava nechceme od města v podstatě peníze neprodáváme projekt žádáme vás o to abyste nám dali padesát procent takže ten projekt musí být finančně postavený tak aby fungoval aby si zaplatil se týká toho hokeje jako takového a troufám si tvrdit že s hokejem určité zkušenosti mám držitel nejvyšší trenérské licence a vystudovaný a trenérské licence na fakultě tělesné výchovy a sportu a ten dnešní trénink ano zápas se hraje na velkém hřišti ale trénink probíhá na malých letištích respektive nemalých zónách malých prostorech a v podstatě se bavíme o jedné čtvrtině hřiště patnáct na třicet je tu správně a v podstatě trénink dětí a dneska rozdělen řekněme do čtyř pěti šesti stanovišť na té jedné velké ploše takže pakliže se baví toho tréninku tak tento rozměr je dostačující pakliže se bavíme o zápasech tak děti do kategorie páté třídy hrají minihokej takzvaný takže se opět dostáváme do tohoto rozměru a tohle ta otázka padla taktéž radě města je to o tom že můžou děti do té páté třídy trhovky hra a dvanácti nebo jedenácti letech se můžou přemístit do okolních kubu kde velkých hřiště kde můžou tak jako tedkon tam někteří hrajou ať jdou benátky nebo poděbrady nebo kterýkoli jiný klub v okolí tak podstatě tady ta možnost tímhle tím se naskýtá to že kdyby tam byla velká hala je přínos ale ale finance 
jako pan kodeš 
mě se moc omlouvám já jsem tedy na začátku vaší prezentace nebyl připravili jste to trošičku rychlejší než jsem čekal kdy se jen optat zaslechl jsem že už máte zkušenost s podobnými projekty tahala někde stojí už takhle jak to je 
a jsou to dílčí projekty tahle ta hala jak jsem řekl není české republice takto koncipovaná jsou to jenom ty dílčí projekty jako jsou ty zóny které stavíme nebo postavili jsme někteří v čechách některý po evropě tak teď to vlastně v podstatě jakoby spojení těch jednotlivých zón se kterým zkušenost nemáme ten jeden celek ale takto ještě nikde jako můžeme se bavit o davosu ve švýcarsku kde v podstatě tak nějakým způsobem to funguje ale davos je příklad kde to funguje na bázi klubu které je podporovaný městem takže úplně vlastně jakoby odlišná situace než tady papeže v davosu jiná situace než tady v lyse nad labem ale spíš mi šlo jenom o to takže ten projekt nebo ten koncept toho co by byste tedy chtěli vystavět je převzatý odněkud z ciziny kde to funguje 
můžeme to takto nazvat ale úplně bych neřekl že někde konkrétně takhle jak to je že to někdo prostě postavil nápad také děkuji moc 
paní sochůrková 
kapacita na kluzišti 
budeme li se bavit o tom že na velkém hřišti jste schopni od trénovat v podstatě i dvě kategorie tak na jedné čtvrtině když se budete bavit že máte jedno malý družstvo na druháků kde jich dvanáct také těch dvanáct hráčů bez problému tady na tom rozměru může trénovat a záleží samozřejmě na tom a jak ten trenéry zdatný ale náš názor je že pro řekněme veřejnost a jeho bruslení když víme že fungují u nákupních center 
přes advent kluziště které mají deset na dvacet vrátna na dvacet čtyři a aby to tak si myslíme že pro pro veřejnost jako dvě kluziště patnáct noci jsou dostačující a stejně tak pro pro děti a mládež 
nedokážu odpovědět nedokážu 
děkuji paní bláhová 
já jsem se chtěla zeptat jestli to chápu dobře tak to tréninkové centrum a je primárně určené pro hokejisty a o nějakých jiných sportovních aktivitách typu kar link který potřebuje nějak dlouhou dráhu která nesplňuje tyhle parametry neuvažujete nebo není uvažováno krasobruslení 
protože se bavíme o krasobruslení tak nějaký kroužek krasobruslení za sebou zajímali se o malých dětech je možný a pak samozřejmě se staly se dělají na velkém hřišti a jasné že jako velký hřiště pro ty větší řekněme nad dvanáct let je nutný ale znova se vracíme zpátky k tomu že je to určitá možnost jak musli 
není v našich silách postavit velkou halu to prostě říkám odzačátku a na rovinu 
tak jsem se ještě chtěla zeptat 
chápu že jste si vymysleli nějaký koncept se kterým jste 
který se 
snažíte jakoby prosadí který teda opravdu směřuje na hokej jako takový a máte nějakou myšlenku jakým stylem to budete provozovat říká nebo ještě se vrátím říkal jste že připadají v úvahu dvě možnosti buď si koupíte pozemek a nebo získáte pozemek na kterém postavíte toto tréninkové centrum anebo vám bude pozemek poskytnut v rámci právě stavby abyste tam vybudovali stavbu máte nějakou už myšlenku o tom jak byste to provozovali jakoby z hlediska toho že k jestli budete spolupracovat v rámci toho provozu s městem anebo to opravdu pojedete celý na komerční bázi tak aby se vám ty peníze vrátili jde mi o to jestli máte nějaký propočet aspoň minimální musíte se určitě nějakou kalkulaci udělat abyste věděli jestli se nám to vyplatilo nebo vyplatí do budoucna tak jestli něco takového máte snad doufám že ano a jak v tom uvažujete s penězma 
víte co já cílem opravdu jako jednoduchý po nebo jednoduchý jednoduchá myšlenka představa budeme tady mít halu je možnost pan starosta říkala že tam budou chodit bruslit veřejnost asi za to logicky zaplatí ale měly by tam chodí bruslit třeba v rámci tělesné výchovy a i děti ze školy ze střední školy základní školy případně z mateřských škol děti jako volnočasovou aktivitou tohle taky za to bolo v lese vybírat peníze a nebo je tady nějaká možnost že tam bude reciprocita s městem jak to máte jakoby aspoň představu celé popíše zabavíme začátku to bylo i radou města prezentováno že pakliže by to na ten projekt měl vzniknout a pakliže by ty děti měli chodit také by měly chodit za zvýhodněných podmínek a samozřejmě bylo to myšleno tak že nějakým způsobem se to bude zohledňovat ale konkrétně jak tom pozemku to že město by nám poskytlo pozemek je fajn ale ten pozemek se stejně musí koupit takže jsem měl ty záleží jako za jakých podmínek se koupí nebo jaká tam bude provázanost dejme tomu i s tou plánovanou sportovní halou jak otázek je tam řekněme celá řada ještě a ani si nemyslím že všechny padly a prodiskutovali takže je to tam ten záměr dětem aby ano nějaká reciprocita tam proběhla ale v jaké výši v jaké formě 
tom a tom jsme se ještě podstatě vůbec nebyl to ani za tuhle otázku nemohu tady dneska mluvit protože investora nejsem já já pri vystupu od pozici za ně ale po těch základních otázkách a těch finančních otázkách rozhoduje investor 
pan marek 
děkuji za slovo já mám několik otázek částečně se ptala kolegyně mě jde o to jak to reálně děkuji za prezentaci jak to reálně bude fungovat to znamená kolik lidí tam očekáváte zdá protože navíc jsou diváci občané tady nebo ne jako lidé tady který tam budou děti teď budu sportovat ale nějakou očekává že budou přijíždět i sportovní kluby 
je to je ten základní zdroj financování potom pro vás a to znamená jak to teda bude fungovat kolik tam bude lidí zda budou přijíždět sportovní kluby dopady budou teda nikde ubytovaný kolik tam bude potřeba aut a to je takové základní věci které jsem v té prezentace neviděli je možné že odpovíte že to se teprve tvoří i to je možné a potom druhá věc a to je kdo bude investor a protože pro nás bude pro město je potom důležité mít jistotu že pokud sarančat půjde tak se skutečně to dokončí zažíváme města vidím některými města kde prostě se jde do nějakých investic a prostě v půlce se zastaví bylo to nejhorší co bychom mohli vidět takže i toto kdo je vlastně investor a jaká je pro nás záruka že takovouhle investice zvládnete děkuji protože ta první otázka byla a kolik 
nebo jakým způsobem fungovat podstatě bavíme se o ledové ploše nám je úplně jedno jestli tam bude na ní jeden hráč a jeden trenér bude se to bude deset hráčů a jeden trenér ta na ledové plochy hodina ledové plochy pořád pina je v tom se uvažuje v tom řekněme byznysplán a druhá důležitá věc je že bavíme se pořád o a komplexů které není primárně určený k velkému hokej to znamená že cílí na skupinový trénink na komerční skupinový trénink a komerční záležitost ve formě individuálních tréninků trenérů kteří a fungují řekněme po celé republice a praze mají akutní nedostatek ledové plochy pro trenéry takže jako když řeknu konkrétně pro mě je jednodušší si koupit visí nad labem hodinou odpoledne třeba přijeďte s těma dvouma klukama takhle se dneska ten hokej tady funguje takže to je asi k tomu a kdo je investor tak 
prezentaci jeho jméno zaznělo je to je to člověk ze soukromého sektoru není asi problém dohledat si jeho činnost právě ve stavebnictví která a pronájmu bytů která je vlastnictví takže či tou sílu má ale samozřejmě chápu tu nejistotu vaší to samozřejmě a na radě bylo komunikováno to že je tam nutno mít záruky takže když by tam byl prodej pozemků tak za předpokladu že bude nejdřív pronájem a po kolaudaci prodej neboli tamto právo stavby ve kterém vlastně by si můžete diktovat podmínky takže 
samozřejmě jako nemyslím si že to riziko vaše vyšší než to naše 
bytu 
paní sochůrková chce bruslit 
jo na tuto otázku vám teď nedokážu odpovědět protože za tohle co konkrétně zodpovědní palanda úzký jakožto člověk který by to stavěl takže já teď nedokážu říct ani neznám 
tu energetickou náročnost král tam je nastavena pro tu vaší 
víceúčelovou halu 
ani ženská 
dobrý den já mám na vás jednu konkrétní otázku spíš jestli byste mohl třeba ve stručnosti shrnout jakou součinnost od města očekáváte jestli tuto chvíli už to máte nějaká rozvržena rozmyšleno s jakými požadavky vlastně byste obecně na nás přišli 
děkuji za otázku a přiznám se že první krok byl vůbec vůle toho města nečekali jsme že že ta vstřícnost bude už od prvního momentu taková a vlastně a jak říkám první krok byl v soukromém sektoru hledání vhodný lokality kde bychom mohli postavit a teprve po určitý konzultaci radou města jsme se dostali k tomuhle pozemku a vlastně v tu danou chvíli jsme vlastně zjišťovali že tady se plánuje víceúčelová hala mene nejsme z tohohle toho regionu takže úplně jako jsme neznali místní poměry a nevěděli jsme co tady pláne takže to tomu nahrálo a 
ty ty podmínka tyhle ty další věci to je všechno vlastně až ten další krok jak jsem znova řekl to je 
pro číslo jedna a ceny tyhle ty dotazy jsou jsou v podstatě jakoby pro nás důležitý a byli jsme na ně ty odpovědi jakoby připravili a potom ty odpovědi nám nějakým způsobem dalších krocích prezentovali a abyste se ptali dál 
takže mi za tyhle dotazy děkujeme protože jak říkám na jednání zastupitelstva jsme v podstatě v týhle pozici poprvé jinak všechny ostatní jednáních odehrávaly historii v soukromém sektoru 
ano ale to už se netýká pána to je na radu jenom dotaz takže jo 
dobrý takže děkujeme za prezentaci 
a my tam máme připraveny 
paní o něco chce 
jste říkala že ne 
dobře 
ta paní bláhová je vidět pane starosto jak mě posloucháte spíš neposloucháte ale děkuji za udělení ještě jednou slova a já se chci jenom zeptat protože vím že 
možnost umístění určité stavy u sportovní haly nebo v té lokalitě kde se nachází hřiště sport akt budoucí sportovní hala a samozřejmě už projevily i jiné osoby zájem s tím že se ten její záměr projednával dokonce i v příslušných komisí a i na radě a všude byl ten ta konkrétní osoba která měla záměr umístit tam wellness odkázána na to že je potřeba v daném území provést 
a 
tak mi to úplně vypadlo provést prostě záměr na využití toho celého území aby se vědělo vlastně co s tím územím chce město dělat a bylo danému pánovi odpovězeno že dokud nebude diskuze nad využitelnosti tohoto území že se vlastně k těm záměrem který on sám představil tak zabývat město zatím nebude a tak se chci zeptat jestli už došlo k nějakému posunu jestli máte vypracovaní záměr na využití daného území protože je zřejmé že pán přišel nezaznamenal jsem že by to bylo v nějaké komisi možná se pletu přišel za vámi na radu teď už bylo to v komisi nějaké joanne dobře 
v komisi kulturní a pro sport a je to bude projednáno ve výboru pro majetek dobře tak se omlouvám chtěli říct že tedy to ty prezentace se zúčastnil předseda výboru pro majetek pan paima 
dobře tak se chci zeptat jestli teda existuje už nějaká koncepce využití toho území a co bylo vlastně řečeno pánovi předtím nechci ho jmenovat který a který vlastně se taky zajímal o to umístit zde v tomto území stavbu tak jestli už je k něčemu takovému došlo když teď už tady máme prezentaci i na zastupitelstvu ohledně konkrétního záměru na tréninkovou hokejovou halu když to tak nazvu děkuji pan havelka technická také jen k tomu říct že tak jako měl šanci prezentovat před tím pán na zastupitelstvu svůj záměr tak teď je prezentován tento záměr to znamená ty šance jsou stejné 
mě se jakou pořád říkám a dokumentů jsem několikrát ukazoval že existuje když se tam dělal ten záměr tak se probíralo to jakým způsobem vylučuji že této území ta kresba na to existuje na v několika variantách a byla schválena dokonce zastupitelstvu ty varianty byly tenkrát já to donesu udělám to pokud si to pamatuju z hlavy prosím nemám to tady tak sportovní hala byla tam kde je nad ní byl prostor pro další možné sportoviště kryté směrem k těm domům a kde jsme a kde se prodávají městské pozemky měly býti sportoviště otevřená 
a 
ten projekt který navrhoval tenkrát mám tak 
kdo měl být na těch otevřených portů chtít po diskuzích které se vedly zastupitel radě to byl návrh posunout to vlastně nahoru na na na ten horní okraj toho pozemku já si myslím že teď nastal čas dál tělech jednáních pokračovat abychom se na tomu raději tak bavili ale zároveň dneska chtějí to přetavit zastupitelstvo taky si chceme počkat na výstupy protože jsme to dali jak do komise tak do výboru pro majetek aby to taky řekli k tomu svůj názor 
děkuji 
váhu a ještě a můžete nám prosím na ty ty materiály pane havelka poskytnou když jste říkala že by se že to přinesete tak jestli byste nám to třeba hodil do mejlu abychom se mohli podívat pokusím se to najít protože to opravdu zastupitelstva bylo to projednávat že by to neměl být takový problém já píšu si to věku 
tak děkuji já myslím že to byly vyčerpávající já myslím že to je investice kterou by jsme si město neměli nechat vniknou do jiného města 
a měli by jsme udělat všechno proto aby jsme tady postaveného nechali vybudovat něco co by sloužilo našim dětem našim spoluobčanům a víme sami žena 
na zimní stadion tohle město nemá sílu tak já bych tady má měl připravený návrh usnesení 
jestli ho paní kočová promítne 
je zastupitelstvo města pověřuje radu města dalším jednáním směřujícím k realizaci investičního záměru od centra 
něco se nelibi panu markovi 
tak jdeme hlasovat děkuji děkuji pane starosto já jenom já jsem moc rád že tu prezentaci jsem rád za to že tady můžeme diskutovat mě jenom příjde že my jsme viděli první by prezentaci první nápad jak tomu bude spousta otázek tady a už tu tom k realizaci investičního záměru jakože to je hotovo bude a to jsem myslím že na ten mandát já nemůžu vám byla radě já dalším diskuzím ano dalším jednání ano a ale poté jestli se proto bude zarazila takto musíme mnohem větší množství podkladů abychom si řekli ano toto našem městě je tady padne některý diskuze o zárukách padly diskuze využití a to všechno se musí připravit teprve poté jsou tu může diskutovat a tak toto jenom moje poznámka k tomu děkuji 
abych chtěl samozřejmě říct že investor přijde s podrobnými informacemi až když získá nějakou naději nebo teda jistotu že město má zájem zastupitelstvo má zájem na realizaci a myslím že jsme to dělali u jiných projektů že jsme považovali radu dalším jednáním samozřejmě po dalších věcech rozhoduje zastupitelstvo o prodej pozemku a u dalších věcech přeci také jestli tam chcete doplnit jedno slovo ale já myslím že to je klasická je návrh usnesení jaký jsme dělali u jiných investičních akcí 
prosím o úpravu tak že zastoupil zo pověřuje radu města dalším jednáním o záměru je 
výstavby hokejového centra 
je víc 
dalším jednáním o 
místo aby ho výstavby centra tak děkuji 
paní synková něco chce ano já jsem se přihlásila a do diskuze já teda musím říct že ani po této úpravě kterou provedl kolega marek také se nedomnívám že je to vhodné protože já bych byla ráda aby získali jsme nějaký nějaký objem informací je zato jsem velmi vděčná děkuji děkuji panu architektovi že věnoval nám ten čas a seznámena s návrhem ale byla bych ráda aby stejně tak jako pan architekt přišel třeba mezi nás do zastupitelstva pan investor aby jsme měli také možnost ptát to znamená že pro mě nedostatečné to že se pověří zastupitelstvo rada města bylo by vhodné aby následovalo samozřejmě další seznámení třeba s bližším nějakými studiemi nebo představami tak jak jsme se na to ptali a v některých otázkách nám nebylo úplně odpověděl tak aby jsme ty odpovědi dostali já bych ráda aby například na příští zastupitelstvo byl pozván tedy i investor tohoto projektu který by nám k tomu řekl a zodpověděl otázky které jsme tedy já bych to soukromé investice ne investice města to teda zaprvé a zadruhé pan loučka tam chce doplnit 
investorovi z velké dálky je z kadaně byl tady minulé a dneska to nevyšlo pan havelka 
asi nechci nic natahovat ale i druhá strana chce vidět že to zastupitelstvo o to zájem a vyjádřený nějakým ústředním či myslím že věc rozumná můj návrh pochopil jsem toto říká karel marek já si myslím že to je věc rozumná ale myslím si že i my musíme dát nějakou vůli najevo že teda chceme v té věci jednat 
ked 
je tedy návrh hlasování prosím 
děkuji 
pro tři nás zdržela se je jedna 
chtěl bych vám všem poděkovat a gratuluji a doufám že tedy pro investora je to jasný signál že naše město má zájem o tuto investici uděláme všechno proto aby jsme vám pomohli s tím tu investici tady vybudovat 
doufám že tam nenajde něco co bude překážkou děkuji a panel lúčka děkuji a přeju šťastnou cestu domů 
budeme pokračovat dalším bodem je to bod číslo dvanáct návrh na odvolání člena kontrolního výboru víme že pan šálek podal rezignaci z kontrolního výboru že k prvnímu první dvacet jedna odstupuje z pozice člena kontrolního výboru zastupitelstvo jmenovalo zastupitelstvo musí odvolat je tam návrh kdo je pro 
pardon 
tak 
pan gregor technickou asi no já nevím mě se to nelíbí protože 
odvolání a to je jako za něco jako kdyby ten člověk něco provede i tam by přeci stačilo 
na bere bere na vědomí odstoupení pana šálka je kontrolního výboru nebylo vysvětleno tam je jak u toho rezignační dopis je u toho tedy důvodová zpráva a nebylo vysvětleno že když má jmenovali takže máme ji odvolat kanaly baví mě to připadá jako když buď sdělujeme něco provedl 
je návrh hlasování jeho paní šimková 
chtěla bych se možná trochu reagovat na pana gregora samozřejmě pan šálek nic neprovedl ale žádá tedy o to aby z pozice kontrolním a výboru tedy a byl propuštěn takto říci respektive chce být tedy z tohoto místa odvolán který berte to jak chcete ale on a nemá pocit že by něco provedl nicméně už nemá zájem kontrolním výboru nadále setrvávat na tuto má právo 
děkuji je tady hlasování 
tak pro čtrnáct návrh byl schválen děkuji je tady bod číslo třináct návrh na nominaci člena kontrolního výboru 
tam volební subjekt cesta města nominuje vladislava šplíchala 
tam je tam je to připravovala myslím pani a je potřeba tam vyndat tedy toho bod římská jedna protože to bylo duální jsme provedli 
a paní tu ženský jestli to má něco ano děkuji za slovo a ano zabývali jsme se tedy tím a že kolega šálek na se rozhodlo tedy odstoupit tedy na vlastní žádost a nechat tedy odhlasovat zastupitelstvu odvolání z funkce člena kontrolního výboru a místo a namísto kolegy šálka navrhujeme za cestu města pana vladislava čpí šplíchala který se svou nominací a souhlasí to je vše co k tomu filmovou a je to na jeho základě je to na základě dohody tedy mezi námi kolegou šplíchal em a a konzultoval to i s kolegou část takže si je vědom toho do čeho jde děkuji děkuji 
tady paní fišerové technická jak říká michal je tady by se nám představil 
pan michal je tady aby se nám představil víte já to rusko můžete se nám představit pane michale 
mačkat 
dobrý den také šplíchal a 
bych vám představil no pracoval jsem ve finančním výboru než se z užil a myslím si že se morálně bezúhonný jsem stoprocentní účast tak 
myslím že mám to k tomu říct pracuji v soukromé společnosti jako dozor technický a stavební mám na starosti projekty státní i soukromý vedu vedu projekt za poslední tři roky zhruba za dva a půl miliardy myslím že vím co znamená kontrola financí sta let tady vám v nouzi myslím si že opozice mě navrhla že 
jim opět bludů nějakou důvěru a asi všechno 
ta děkujeme 
je tady návrh k hlasování pardon ještě panic 
místostarostka ještě 
děkuji panu se představil a já teda kino 
trik 
koalice praje je tady máme samozřejmě také opozičního zastupitele pana karla marta 
kteří byli tou částí 
prostě jednání nohy opozičního zastupitele který byl nominován 
opozicí na funkci a předsedy kontrolního výboru 
kraje 
sečte lafi kritizovalo tak já pro tento odhlasovat nebudou držím se jeho protože je úplně stejná takže se omlouvám šplíchalová není to osobní je to prostě je pokuď někdo a má výhrady 
k opozičnímu zastupiteli který je nominován 
a na kandidáta do kontrolní komise na kraji tak by to mělo být já se omlouvám to není to nic proti panu michalovi je to je to osobní 
jako takže děkuji je návrh hlasování 
takže šest pro jeden proti zdržel se sedm návrh nebyl schválen děkuji 
a pokračujeme bodem číslo čtrnáct je ta na návrh dotační výzvy na pomoc své péče a podnikatel ve městě v souvislosti s povidel atena předkládá pan zastupitel fajmon 
dobrý den já předkládá návrh abychom pokračovali v letošním roce a s dotačním programem na podporu místních živnostníků a malých podnikatelů podle programu který jsme schválili v květnu loňského roku minulém roce jsme rozdělili řádově v milionech korun letos máme tuto částku v rozpočtu opět a navrhuje že se teď vypíše výzva rozdělení pět set tisíc korun a podle stejných pravidel jako tomu bylo v minulém roce a 
jedinou změnou kterou navrhuje abychom zohledňovaly přitom rozdělování dotací situaci že žadatelé kteří žádali už třeba dvakrát někdo jenom jednou a někdo ani jednou tak aby ti žadatelé kteří tečka budou žádat poprvé že by mohli získat o padesát procent více než je schváleno v obecných pravidlech program a tak asi všechno jestli budou nějaké dotazy tak se pokusilo odpovědět 
já jsem nedostal slovo k předchozímu bodu k tomuhle tomu jsem se nehlásil takže to tam asi zůstalo díky 
děkuji máme k tomu někdo něco 
paní bláhová já jsem se chtěla zeptat pana fajmona jestli by příště budou možný na ten statut předložit toho programu protože navrhujete tam nějaké změny a já abych pravdu řekla tak vlastně nevím jak statutteď zní už jsme to řešili posledně a taky to tam nebylo na zastupitelstvu 
no to bylo v materiálech květnu minulého roku mělo by to být zveřejněno na webu města jo tak že já to možno připnout příště až budu dělat další výzvu jestli to bude potřeba tak toto můžeme dát to není problém 
já jen jenom jednu otázku rychlou opruz počtu města pana fajmona tuhle tu částku máme prd 
jako já jsem se potřeba ověřit děkuji 
tak další diskutujici není je to návrh hlasování 
paní toužimská 
je příď dobře takže 
a už se asi udělal už 
také 
pro je při na třináct proti noze žádný zdržel se nikdo 
a nehlasovala jedna takže návrh byl schválen děkuji 
a je tady bod číslo patnáct návrh na rozdělení pozemku parcelní číslo šedesát jednatřiceti skautů litol předl předkládá pan zastupitel fajmon 
tak tady se jedná o pozemek který máme v litoli v družstevní ulici je to schválený územní a regulační plán v regulačním plánu je stanoveno že se uliční čára má posunout a a 
už v rámci parcelace těch pozemků kterej tam provádí soukromý majitelé podél ulice tak dochází k oddělování těch pozemků a pro budoucí chodník takže navrhuji aby jsme se k tomu připojili také s tím naším pozemkem a aby tam ta nová uliční čára cibule tím způsobem vznikla by nám taky bylo potom umožnit i nějaké další případné nakládání s majetkem a budování 
veřejné infrastruktury v té oblasti pokud má někdo dotazy tak se pokusím odpovědět 
tak je to zarovnání uliční čáry paní bláhová se přihlásila 
děkuji za slovo já jsem jenom chtěla požádat jestli by tenhle blog nemohl být odložené respektive jestli by a tohle ta uliční čára nemohla být odložena protože vybudování toho geometrického plánu bude stát nějaké peníze a dělat to jenom kvůli tady těm pozemkům které jsou tedy když nemáte vyřešený ten vztah okolo který řešíte s tou osobou kterou to tam řešíte tak jestli by se to nemělo brát komplexně jako souhlasím s tím že se to musí vyčlenit a protože tam se zamýšlí výstavba toho chodníku jenom je mi líto těch peněz který tomu teď investujete když víte nebo se předpokládá že se v nějaké dohledné době stejně bude muset v té lokalitě zase něco dělat tak jestli by nestálo za to prostě o ty peníze ušetřit počkat až té lokality něco bude a bude se třeba dělat geometrický plán na spojitost s tím děkuji 
a femen já jsem to úplně nepochopil teda nábytku jako prostě a regulační plán lokalitě existuje nebude dělat žádný nový prostě je a regulační plán máme tak jasně stanovuje uliční čáru v družstevní ulici jak se má ustoupit a už to stavební úřad nařizuje majitelům těch pozemků kteří tam a stát že ho teď tam investují udělali tam a elektriku a podobně 
ta čára tam prostě platí i pro nás takže abychom dodržovali taky a šli příkladem a soukromým majitelům pozemků tak by jsme to měli udělat taky sami na tom svém pozemku a prostě čekat 
na tom nic nevydělá nebot jako vám nijak nepomůže prostě naopak máme postupovat ve smyslu tom aby se regulační plán naplnil jo a a abychom mohli případně i potom žádat o nějaké dotace na chodníky a podobně tak prostě musíme to mít jako v pořádku i ty ty pozemky k tomu jo takže proto já to navrhuje aby jsme to udělali 
já bych chtěl upozornit že v regulačním plánu je daný to že tam hranice komunikace a otto čtyři metry je hranice je ta uliční čára pan havelka technická jenom já se omlouvám ale já když jsem se díval do toho katastru tak ten soukromý investor už tam ty nudle oddělení u těch jednotlivých pozemků se mi tam viděl v možná jsem to viděl špatně ale my jsme my jsme jediný pozemek který to dneska oddělený nemá když když se podíl já jsem teda když jsem viděl tu katastrální mapu a viděl jsem byla nám promítána právě při projednávání tohohle toho bodu nebo přitom jednáních tím tak naopak všude já už jsem ty dvoumetrový uvozovkách nudličky viděl odděleného proto 
který to tam nemá 
vida oddělených a polovinami ale prostě ten proces tam takhle tím směrem teď je pan pan burian prosím přihlášený děkuji já se zeptám jinak a trochu navážu na dotaz radky bláhový já když jsem se na to díval tak opravdu je tam zhruba polovina pozemků dneska už to má tu čáru oddělenou tu uliční připravenou jakoby na chodník my jsme jedni z těch asi květy pozemků kteří ještě nemají ale 
ten náš pozemek není nijak veliký a nedá se to nazývat stavební parcelou a tady právě navážu na radku bláhovou já když vemu že to je teda vlastně pole a vemu od oka dvacet pět korun za metr čtvereční tak ten pozemek má dneska hodnotu necelých čtrnáct tisíc a my dáme patnáct tisíc na geometra ana oddělení kusů nudle jo tohleto je to co možná i radka bláhová to poukazovala a já na to teď po ukážu taky že je to bylo se nedává smysl já jsem ke mně se dostali nějaké informace vím že je tam nedořešená ta záležitost s tou cestou a že se zvažovala jakási směna a tak dále a tak dále a tohleto prostě je proti tomu mě to prostě přijde blbost dneska do toho šahat pojďme spíš vyřešit to druhé to znamená ať je tam dokončený ten průjezd na tu družstevní využijme to třeba pro směru s tím stávajícím investorem který to tam řeší a domluvíme se nejprve tohleto a nevyhazujte patnáct tisíc říkám když dneska reálně nemůžeme to nazývat stavební parcelou máme pozemek stavební minimálně sedm set metrů takže to není stavební parcela tak mě příjde zbytečné vyhazovat patnáct tisíc kde říkám odhadem dvacet pět korun možná je to o korunu víc korunu míň ale rozhodně nezískáme slovo žádný závratný peníze využijme celej ten bylo pro směnu a nechme to na potom na tom samotném investorovi takže já osobně budu hlasovat proti tomu řešit to teď je to příjdou vyhozené peníze a snížení pozice pro vyjednávání se stávajícím investorem a dořešení té situace která sice za náma nejde je to bordel trochu někde jinde ale myslím si že město budeme muset řešit mi jinak se ta situace stane papírovou děkuji pani paní bláhová je přihlášena já jsem jenom chtěla říct že jsem vůbec nemluvila o regulačním plánu já jsem mluvila o geometrickém plánu a geometrickým plánem se rozdělují pozemky peníze vy ho vynaložené na ten geometrický plán jsem říkala že mi příjdou teď v tuto chvíli zbytečné pokud by se ten geometrický plán dělal jen ohledně tedy toho jediného pozemku a že by se mohl počkat až se vyskytne v této lokalitě ještě jiný pozemek který by taky bylo potřeba geometrickým plánem rozdělit aby se to spojilo dohromady a když se koukám na tu mapu katastrální a bych chce opravdu zdržovat i ale na katastrální mapu strana tři sta osmnáct podkladů tak tam je zřejmé že ty nudle ještě nejsou úplně všude oddělený on nic jiného mi nejde jo takže jako pokud si myslíte že máme vyhodit čtrnáct tisíc že to jsou drobný tak budiž tak si to odhlasují jenom říkám že si myslím že není od věci počkat že se v této lokalitě určitě může něco vyskytnout a může se to tím geometrickým plánem oddělit následně po 
pan havelka 
já bych si jenom dovolil jednu poznámku já si teda nemyslím že se jedná o zemek po o pozemek v hodnotě patnáct korun za metr čtvereční já si myslím že když se podíváme a město tuším má zpracovaný územní plán 
znalecký posudek na tohle ten pozemek proto že právě jednáme o různých variantách tak ta hodnota toho pozemku lhotka posudku je oceněna tuším na šest set padesát tisíc korun jenom aby jsme řekli že fakt nemá hodnotu patnáct máme na to i znalecký posudek deku 
tak má ještě někdo pan filemon a jakou zásadě tam já jsem pouze špatně slyšel povedete blbě slyšet roušky jo takže ano geometrické plány je potřeba přitom oddělení no a s a zastupitelem burianem v zásadě souhlasím že se věci mají řešit i ty další a to určitě přijde na na pořad dne je regulační plán kláda kočárů dělá tak že jednou se to udělat prostě musí nevidím důvod proč by tohle mohli udělat 
on trošku postoupili dopředu asi vše věku děkuji na ty komunikaci samozřejmě to je náš cíl tamtu propojku udělal po borku aby tam dalo ví že na ulici družstevní a k tomuto směřuje my jsme tady jednání s majitelem a pozemku co mají tu řadu parcela od podle ulice družstevní a věřím tomu že dojde k dohodě třeba kodkoupení námi a vybudování komunikace i když jako spravedlivě by bylo kdyby si to všechno zařídil tenkrát to bytové družstvo vysoká mez jenomže ty prodeje ty pozemky kolem silnice v tý době nebyly prodejny a oni nebyli schopny získat od majitelů 
máme k tomu něco ještě 
je tedy návrh hlasování 
pan 
tak je tady pro deset proti jeden zdrželi se dva návrh byl schválen děkuji 
máme tady bod číslo šestnáct návrh na pořízení změny územního plánu města lysá nad labem předkladatelé pan fajmon 
to děkuji za slovo tohohle materiál který 
diskuze na minulém zasedání zastupitelstva kde se informoval o té diskuzi kterou vedli ve výboru pro majetek 
jiná města využívají možnosti předkupní právo a vyvlastňovací práv v rámci své územně plánovací dokumentace naše město zatím nedělalo spoléhalo na to že a lidmi domluví po dobré bohužel se ukazuje v řadě případů to tak není a proto navrhuji aby jsme tento institut který zákonná dává začali využívat také a konkrétně aby jsme ho využili veřejně prospěšné stavby severu i jeho silničního obchvatu města navrhuji aby jsme a ta cesta jakým způsobem můžeme udělat je a pořízení změny územního plánu a kde která by obsahovala pouze jedinou věc a to je a zapsání předkupní právo aby byla svých práv pozemků a které jsou územním a na základě územního rozhodnutí stavebního úřadu ve věci výstavby silničního obchvatu určeny k této veřejně prospěšné stavbě navrhuji aby jsme to tato práva za nechali a do vzorového plánu zapracovat a to pouze u těch pozemků které jsou a nejsou ve vlastnictví české republiky středočeského kraje a města lysá nad labem to jsou pozemky které kterých není potřeba a protože ty můžeme podle nějakých právních předpisů buď jsou naší moci anebo jsou ve vlastnictví investora české republiky která bude spolupracovat čili potřeba budova to určitě poznatků které jsou a ve vlastnictví soukromých osob akce které nejsou ochotny dosud 
ani s námi komunikovat případně odmítají nebo prodej volit a cenu a a dále by se to týkalo pozemků které na základě územního rozhodnutí byly určeny k přeložce krakovské silnice to znamená pozemky navazujících na ulici průmyslová firem to obchvatů a přeložka silnice strahovské za obchvatem 
u všech těchto pozemků a máme možnost vzhledem k tomu že je to 
veřejně prospěšná stavba usilovat o to aby tyto pozemky byly takto vyznačeny a pomohlo nám to následných jednáních po získání těchto pozemků pro realizaci této stavby děkuji 
paní bláhová 
nejsem si úplně jistá jestli všechny ty pozemky které teď pevná fajmon říkal by tam mohly být proto že ano trasa obchvatu je v pořádku když vezmu od kruháku doprava směrem na stratov je v pořádku ale směrem z kruháku doleva směrem do města tam si nejsem jista jestli už je vydané územní rozhodnutí a navíc to není podle mě nazváno jako přeložka silnice lysá nad labem stratov takže pokud do toho míníte zahrnout i nějaký jiný pozemky takto usnesení římská dva máte neurčitý 
jedná se o věc kterou děláme poprvé zatím se to nikdy nedělali ale a pokud se podíváte do a územního plánu města nymburka tak uvidíte že ta mají zapsány pro úplně všechny veřejně prospěšné stavby tato práva a v celém městě tuto my to chceme uplatnit pro první stavbu a jak jsem zjišťoval k tomu 
podklady tak 
hlavním podkladem tomu vědě je i v našem stávajícím územním plánu se říká že a 
vymezit pozemky pro a předkupní právo a pro vyvlastnění je možné na základě a dalších jednání podle záběrových elaborátů které vzniknou z schválených územních rozhodnutí a protože naše územní rozhodnutí obsahuje ty tuhletu přeložku tu propojku atd a říká že to je povinnost města a toto vybudovat aby mohl obklad být celý zkolaudován takto tam navrhuji aby to bylo také pokud žák je pořízení další se ukáže že to nebude možné tak se vypustí prostě ale myslím si že usilovat o to máme z principu jako o celou tu akci protože to územním rozhodnutí je tak definován 
paní bláhová 
a ne ne rozporu já nemám nic proti tomu co vy navrhujete to je v pořádku jenom říkám že to nekoresponduje s tím co vy říkáte tudíž z mého hlediska je to je není možné o tomhle hlasovat protože vy do tohoto záhadnou víc věcí než je v tom usnesení stanovený jen abyste si pak uvědomil že se bude rozhodovat o změně územního plánu tak vám to tam nebude moct být zařazeno nic víc nic míň jinak samozřejmě jakoby to předkupní právo já podporuji ale říkám jenom své připomínky k tomu prosím neber to nijak osobně děkuji 
kdyby si že v tom usnesení že ta přeložka silnice že to už není se nevztahuje na tuhle trasu já nevím jako já to beru tak že prostě můžeme v usneseních dát jako a lépe že to musí odpovídat prostě tomu vydanému k územnímu rozhodnutí o cti asi žádný problém není a prostě tak může bude tam dát a a v trase přeložky silnice lysá nad labem ale ono to tu je dle vydaného územního rozhodnutí jo či možná včetně navazující silnice do průmyslové zóny by tam mohlo být jako aby to bylo jasné jo a asi klidne se pro ať tu tam je 
ta děkuji takže bych doplnil usnesení o to co by to bylo 
dle vydaného územního rozhodnutí včetně navazující komunikace do průmyslové zóny 
tak je tady návrh hlasování 
ano 
při 
stávající změně územního plánu číslo tři nebo kolikrát kato je a jako doplněk aby to bylo projednáno rychleji já nevím jestli je to možné nebo ne to do takové míry jako nicméně stavební úřad to prostě 
panny kučerová aby tu psala takže já ještě dávám ke zvážení jestli by jsme tam ve měli tuhle variantu 
definovat jakože to 
jirko to nějak sál jakým způsobem by se to tam případně mohlo dát já buďto pokud stavební úřad bude trvat na tom že to musí bejt samostatná změna tahle anebo zda se to dál vložit číslo tři já 
v rámci toho aby to bylo rychleji tak bych byl pro ale 
z hlediska jako stativ orgánů přijatelné 
na no tak já děkuji za důvěru 
my tam máme že schvalujeme to co je tam teďka popsáno to znamená že první by bylo že římská jedna že schvaluje 
podáním připomínky ke stávající změně 
územního plánu číslo tři ve znění a tam by zůstalo to co je tady navrženo 
a pak je teda alternativní se žije v případě když to nepůjde tak zůstane to co je tam navržený 
bude to vypadá divně protože budeme mít jakoby dvě usnesení ten se odvolávají na to stejný ale 
názoru že musím zastupitelstvu jasně odhlasovat jestli si taková dle takovouhle věc přeně nebo ne proto jsem předložil a myslím že to nelze dělat jako připomínkou k něčemu už probíhající protože každou změnu územního plánu zstupitelstvo schválit 
to v hlasováním by se měli udělat a možná by se mohli dát teda jako bod číslo tři že prostě 
ukládá radě prověřit se stavebním úřadem zda lze tento návrh 
tento návrh předložit rád zrychleném 
procesů v rámci jak již probíhající změny územního plánu číslo tři či už by jsme si možná půl roku tu věc zrychlili jo 
tak děkuji paní bláhová je přihlášena ano já chci jenom říct že pokud by se přistoupilo na to že byste doplňoval územní plán tak ale musíte doplnit i ostatní návrhy které přišly od občanů a který jste odmítli projednat jo to prostě takhle nejde a vím že tady byl určitě jeden návrh územního plánu který přišel v době kdy se rozhodovalo o změně územního plánu číslo dvě a tři abyste ho odmítli a teď rozhodnete tady o tom a ještě předběhne ty co byli předtím a pokud to tam chcete také navrhnout a prosím hlasovat o dvojice i o trojici zvlášť nebo jedna dva dohromady klidně a trojice zvlášť já si myslím že ta trojka je protiprávní dekou 
tak pan havelka jen tam není myšlený že dáváme nový podnět pokud si to pamatuji dobře tak v rámci změny územního plánu se projednává 
to připojení strategické komunikace na budoucí obchvat to znamená že jako já tady v tom případě není myšleno že se podává nový návrh územního plánu a že město podá připomínku před veřejným projednáváním do územního plánu já se nechci pouštět do právní disputace protože skutečně já to taky nevím tuhletu chvíli ale nebylo to myšlení jako nový návrh to jsem chtěl říct a pokud to samozřejmě nepůjde nikdo to nebude předkládá jako nový návrh protože to souhlasím paní bláhová že to by nešlo 
děkuji je tam přihlášeny panely dcer 
panely cen 
já jenom potvrzují že ten návrh který jsem já podával skutečně podaný byl a skutečně si myslím že kdybyste to chtěli doplnila tak to není dobře podával jsem návrh na to aby park u škol byl znovu zelení stejně tak jsem podával návrh aby další zeleň v této oblasti byla znovu zelení teď je to stavební parcela takže já si myslím že kdybyste tohle chtěli udělat že to není úplně dobrý a trochu se vyjádřím taky k tomu jednacímu řádu proto jsem si ho tedy přečet a myslím si že jste pane starosto porušen 
děkuji 
pan fajman 
a já bych tuhle tu věc navrhoval kdyby se nedostal ten přípis ze stavebního úřadu a že to je možné jo takže mého pohledu jako a to není to nějak tlačí prostě myslím si že pokud stavební úřad uzná je to lze přijmout v rámci změny číslo tři kde máme vlastně schváleno pořízení změny týkající se těch dvou přeložek takže do této změny se ještě přidá tel 
zapsání těch před kupních a vyvlastňovací práv tak pokud se tohleto stavebnímu úřadu bude zdát jako dostatečné tak to můžeme zkusit a pokud ne tak schvalujeme a schvalujeme toho že se to pořídí samostatnou změnu a to myslím že jestli je k tomu jako vůle takto buďme jenom naformulovat děkuji pan marek 
je tedy možné že už našel tu formulaci protože přesně k tomu jsem měl 
tu otázku a nechám na vás právníka takže pan havelka tak já bych 
smazal tečka ta trojka co je ta v nadržená 
a jenom v tom římská do jak je to že tam schvaluje v případě 
je nelze podat připomínku či námitku do projednávané změny územního plánu 
když to půjde podáme rámečků když to nepůjde podáte návrh na změnu územního plánu 
jo 
po prostě to je samostatná varianta která prostě pokud to dneska schválíme tak by prostě se ho odeslat na stavební úřad že zastupitelstvo žádá bod tenhle test zápis a jsou dvě cesty jak to tam dostat buďto rychlejším k tomu už schválenému plánu který se se 
zpracovává anebo jako úplně od nuly objemmusí být prostě tam jako pokrytý 
já 
tento 
já teda si myslím že v tomhle tom případě 
by tady ta vůle zastupitelstva měla být projevená protože když to tam budu dále jako fyzická osoba nemá to z mého pohledu tu váhu 
a proto je to i navrhovaný tady protože jinak by jsme mohli udělat je asi pravda 
dejme jako jako před tu jedničku ješte moci být je první krok bude zastupitelstvo schvaluje podání a teď to bylo co jak se jmenuje nábytkem nebo co to je ta nebo připomínku do probíhající změny územního plánu týkající se číst územního plánu číslo tři 
týkající se obchvatů sta 
ve smyslu 
zapsání předkupního práva 
a vyvlastnění u soukromých pozemků v trase obchvatu dle 
nového elaborátu zpracovaného a schváleného chůze 
to 
územním řízení 
já to tam nevidím 
pan marek toman technickou 
padl z minula 
pan burian 
já bych chtěl jen upozornit abyste si pak pamatovali až zase někdy budeme napadáni že šijeme usnesení na koleně v rámci zastupitelstvo si vzpomenete na tenhle ten bod děkuji 
prosím vás pane kouros nikdo vám nedá slovo  myslím že můžeme doplnit připomínku nebo nábytku a jinak že je to pořád 
pane klárov prosím 
pro se jim 
tak je tady hlasování návrh hlasování 
tak pro devět proti jeden a zdrželi se čtyři návrh byl schválen děkuji 
pokračujeme 
budem číslo sedmnáct nesrovnalosti v odměňování členů komisí a výborů 
čemu 
já to je důvod 
tak určitě sedmnáct nesrovnalosti v odměňování členů komisí a výborů předkládá paní bláhová 
pak všechny informace co jsem našla a získalo 
a ta karel marek má technickou pardon ještě předtím než teda budu dávat informace k tomu 
pan marek technická poznámka 
jsem pane starosto protože vždycky problém jakoby jak když nebo ukončíme a člověk chce se přihlásit tak v té chvíli není jak samotném systému jelikož máme posledních třicet minut 
a tak bych rád nasadit předřazený beru dvacet to znamená diskuze ohledně sportovní haly 
tak je tady návrh na zařazení bodu 
dáme hlasovat 
pane prosím vás nechte si ty průpovídky 
já to vidím taky a dokonce vás slyším tak je tady 
dáme hlasová to před řazení bodů 
tak pro šest proti dva zdržel se pět návrh nebyl schválen 
pokračujeme 
bodem číslo sedm na to jsou nesrovnalosti formě jančo komisí a výborů paní bláhová jestli to bude stručný a na 
takže všechny informace jsou uvedeny v tom návrhu vyplývá z toho že jsem získal od odboru informace nebyly vyplacená částka tisíc pět set korun tři tisíce korun vyšlo z toho že to bylo vyplaceno jenom osobám které se účastnily nebo které se staly členy výborů a komisí od května respektive června dva tisíce dvacet osobám které byly ve výborech a komisích před květnem respektive června dva tisíce dvacet nedostali ani korunu a dále podle toho usnesení vlastně nebo rozhodnutí o těch odměnách se dávalo dávala ta částka bez ohledu na to jestli ty osoby do výborů a komisí chodili nebo nechodili a bez ohledu na to jaká četnost byla těch komisí a výborů připadá mi tento systém odměňování jako nespravedlivý proto jsem na konci toho 
té zprávě důvodové navrhovala aby se to usnesení změnilo tak že by vlastně byli odměňováni členové výborů a komisí podle své účasti což mi připadá spravedlivé a protože si myslím že není důvod aby dostávali peníze ti kteří vlastně do těch komisí a výborů nechodí a my se máme chovat jako řádní hospodáři a je to tam i zastupovaný tou částkou tisíc pětset tři tisíce korun která už byla schválena dřív takže defakto se ten princip není jenom by to bylo vázané na tu účast také jsem dohledala že vlastně nejen první usnesení které asi ještě nejspíš platí protože se mi nepodařilo dohledat žádný následující je z roku dva tisíce šestnáct kde nebylo omezení rokem to znamená že od roku dva tisíce šestnáct z ledna tedy dva tisíce šestnáct by vlastně všichni členové komisí a výborů měly dostávat peníze za svoji účast stovku a dvě stě korun stovku normální členové dvě stě korun předsedové mám pocit nemám informace že by se to tak dělám a jiné usnesení které by měnilo že se peníze dávat nebudou není takže jakoby můj dotaz první směřoval tam jak se to teda vlastně má s těma penězma a druhá věc je že navrhuji aby se změnilo systém toho odměňování takže by to skutečně bylo vázané na docházku což odpovídá i tomu že máte ty jednací řády komisí a výborů kde je že předseda má dělat docházku a myslím si že je to spravedlivé a doufám že proto najdu podporu napříč částky si klidně můžete upravit proti těm nic nemáme to čistě návrat vděku děkuji slovo má pan havelka 
já děkuji za slovo a řeknu když se to v roce dva tisíce šestnáct chválilo tak nám polovina členů komisí řekla že je to za trest protože oni musí přinést bojí zdravotní pojišťovnou udělat si to řízení udělat i tyhle věci a polovina členů řekla že je to pro ně nepřijatelný 
po volbách v roce dva tisíce osmnáct hledá změna jakým způsobem ty lidi odměnila tak aby za a když říkáte dobrý hospodář příliš nezatíží žilo ve své podstatě mzdovou účtárnou a vůbec účtárny města protože ty pracovníci se tím zabývají a je to vydávání dalších a v tomhle případě reknu stovky dokumentů tomu aby někdo dostal šest set korun vzhledem k tomu že přišla i ta pandemie tak jsme si zvolili tak abychom podpořili i místní podnikatelé tak jsme zvolili ten systém těch maurů 
to znamená já si za tímhle systémem je myslím si že je dobrý chci říct že o odměnách v tomto případě nerozhodovala rada města ale řekli jsme předsedům komisí ať oni určí jak si myslí ať to prodiskutujte mezi svými členy těchkomisích a výborech jak se to dělalo to skutečně nevím a navrhnout i odměny odměny přišli navrženy tak jsme schválili a tak i byly rozdány 
dovedu si představit 
skutečně věc že zkrátka a dobře tam bude odměna že se to bude určovat podle té účasti tomu rozumím ale velmi varují před tím abychom se vraceli k systému dvě stě korun za jedno sezení protože to papírování s tím i lidé řekli že je to pro ně opravdu pomsta můžete se ji zeptat takže já si myslím že ten systém těch válců které jsme udělali je dobrý i v této době podpoří místní podnikání a musím říct že až na výjimku jsem v těch komisích se nesetkal s tím že by se to někomu nepozdává děkuji 
děkuji paní a já nemám problém s tím aby se to dělalo i dal v těch dvou členech jenom si myslím že by se ty kritéria měla prostě nastavit tak aby byla spravedlivá a to znamená podle tý docházky protože takhle by to bianko šek ten člověk je do jmenován do funkce vůbec tam nemusí chodit a dostane za to zaplaceno prostě je to trafika v malém a to samé jakoby nevidím důvod proč neměly být ohodnoceni ti kteří chodili první polovinu roku a jsou hodnoceni ionty který chodí druhou polovinu roku to prostě považuji za diskriminační a můj návrh je na stole tak se z ní vypořádejte jestli si myslíte že je to takhle v pořádku tak hlasujte protože je to v pořádku a že ho ne podpoříte já si myslím opat tipům 
tak pan režisér 
děkuju já budu stručný je to tak že já jsem to taky nějakou dobu zkoumal vyžádal jsem si nějaký nějaké odpovědi dle zákona stošest dostal jsem jich několik dostal jsem je potvrzení o tom že to je že to je špatně počítáno takže tahle ta věc je prostě celá divná nicméně ještě sdělím jednu věc 
odměňováni v komisích a výborech byly buďto zastupitelé a nebo členové rady nikdo jiný původně žádnou odměnu nedostává všichni ostatní občané kteří byli členy zastupitelé kteří byli členy komisí tam chodili čistě dobrovolně čistě zadarmo a někteří měli i stoprocentní docházku třeba já finančního výboru 
děkuji pan havelka 
tak já se možná budu opakovat já si myslím že to co bylo řečeno od té 
účasti to si myslím že za zvážení určitě stojí ale tady je návod tak jak je navržený ten návrh to znamená aby jsme měli na ty peněžní prostředky prostě pro mě přijatelný není protože výjimce pro tu a co je to s tím odpojené za administrativu zejména pro ty kteří tam teda jak říkáte chodí dobrovolně a ve svém volném čase to znamená já se k tomu návodů protože říkáte že máme postavit tak jak je tak já k tomuhle návodu musím říct že pro tak také pro ten návrh hlasovat nemůžu ještě chci dodat jednu věc minule jsme se bavili odměňování zastupitelů jenom říct že jsem dostal úkol já jsem brody předložil příslušný materiál má modely úkol vás do tuším konce týdne informovat o všech návrzích které jsme tam probírali děkuji to je všechno paní bláhová pane jehož jedete po třetí paintball no jsem předkladatel reagují na ty návrhy je to problém a tak měla vystoupení do deseti minut takže nemůžu mít návrh nějaký je to zakázané 
zakazuje mi to prosím vás dobře také pane havelkou chtěl jsem se zeptat jestli si myslíte že by to bylo průchod průchozí tak já bych ten odtáhla a že bychom zkusili projednat nějakou variantu která by byla akceptovatelná vzájemně 
pavelka technickou já si myslím že jsem klidně pro a myslím že bychom měli spojit ještě odměňování těch zastupitelů protože to bude při jednom 
a já rozumím tomu co říkáte myslím si že nějaký kompromis určitě najdeme a proto pokud se takhle můžeme dohodnout také ho stáhnu a domluvili bychom se na nějaký schůzce kde by se kde bychom jsem a kdybychom mohli projednat je možné varianty tak je to také možné 
souhlasím a jsem tomu připravené 
takže pokud stahujete 
budu mluvit počtvrté a ano děkuji 
výborně 
ta děkuji je libo číslo osmnáct školní stravování zajištěné firmou square to měla překlad paní košická 
nikdo to za něj přenesete 
pan burian 
děkuji jestli můžu poprosit a já jsem si připravil jenom krátké shrnutí provázel na grafech aby aby jste viděli závěry 
jelikož část pokročily a pokud jsem být rychlejší a 
my jako lysá nás spojuje jsme 
vyvěsili na na webové stránky na fejsbůk i v tiskovinách jsme informovali občany tohoto města ale že se mohou vyjádřit k anketě 
v anketě ke školnímu stravování firmy scolarest již končí smlouva a bude se to řešit vlastně ponovu pro další období a celkem se podařilo získat tři sta čtyřicet šest odpovědí za co bych šel k těm zúčastněným poděkovat dotazníkové šetření obsahovalo několik otázek které měli občané možnost odpovědět od prosince loňského roku do poloviny ledna a tady vám předkládáme 
závěry vlastně je to přineslo 
a dotazníkového šetření 
ještě 
dotazníkového šetření a přineslo několik hlavních dopadů zjistili jsme že šedesát čtyři respondentů a se službami poskytovanými není spokojeno další zajímavá informace že čtyřicet dva respondentů by si přálo jiného soukromého provozovatele dvacet jedna respondentů potom preferuje pokračování stávající firmou čtyřicet pět respondentů se shodlo na výběru že by rádi ze třech jídel a devadesát šest respondentů zde byla veliká shoda by raději upřednostnilo menší počet jídel na výběr ale preferovali by využívání kvalitnějších surovin případně lokálních surovin 
sedmdesát respondentů potom preferuje možnost objednávat si jídlo kterém 
dotazovali jsme se dotazovali jsme se jací respondenti vlastně 
jsou z jaké z jaké kategorie nejčastěji byli zastoupeni rodiče žáků z prvního stupně 
takže děkuji 
ještě ještě ještě víc ale to asi viděli jsme to studovali takže tady paní fišerová 
kde bych teda chtěla poděkovat bojuje za tuto prezentaci honza chtěl mě tady ještě 
slajdů a mám ke každému slajdu nějaké informace ale a asi opravdu v rámci úspory času protože čas pokročil tak kdyby bylo potřeba tak jsem schopen to nějakým způsobem ty jednotlivé koláče které jsme tady prezentovali od komentovat a snad už jenom snad už jenom na závěr bych k tomu chtěl říct že zali jsme v potaz tohleto dotazníkové šetření prošli jsme si ještě závěry ze stravovací komise která teda už je zrušena a chtěl bych požádat vás o radu která se bude zabývat těma výběrový má podmínkama pro předpokládám dalšího zhotovitele abyste to vzali v potaz protože říkám byly to občani tohoto města vyjádřili v tom svůj názor takže budu rád když to bude při ale jdu to a v tomto duchu byl i návrh vlastně na usnesení díky 
tak plně fišera 
takže ještě jednou poděkovat cena za tuto 
na toto zap reprezentanti hodnotí 
a dále malinko tvrdí že jste přišli s nápadem že jste se neobrátili na 
na třepení bodnár dvou že by místo zapracovalo ještě dotazy které byste měli do dotazníku abyste měli jeden dotazník nemuseli dělat dva protože mi samozřejmě předně nechte dotazník byste nám odevzdali jsme ven 
se dotazníkem jako měkkým takže mi trošičku mrzí že se mohli udělat v jednom dotazníku za vaše pomoci police a mohl bych byl u celé pro či ztrátu samozřejmě odbor školství tam chystá na další dotazy děkuji moc za toto snahu nám pomoct ale říká škoda že tě tím apple s tím a proto informací pro město je ta jde připravujeme dochází když se to tam dát nějaké body děkuji 
děkuji pan havelka 
já děkuji za slovo jenom řeknu k této věci já beru a děkuji za dotazníkové šetření tomu rozumím doká vím proč budou brát na vědomí a rozumím tomu proč je navrhováno zohlednit při výběru nového provozovatele čemu moc nerozumím proč mám zabývat tři roky starými výstupy stravovací komise když evidentně to dotazníkové šetření a je dostačující pro mě tak jak je to usnesení navržený je z tohohle důvodu realizovatelných stravovací komise v tuhle chvíli není a její výstupy jsou tedy tři roky staré to znamená myslím si že to dotazníkové šetření je daleko průkaznější věc kterou jste dokázali udělat a rozumnější a druhak já jsem ty výstupy nečetl oboje to se přiznám a nejsem si jistý jestli v některých věcech se nebudou rozcházet apa která mi příjde že ta instrukce pro tu radost nevděčná děkuji 
děkuji má někdo ještě k tomu do diskuze 
pan burian 
jehla asi stejně k tomu s názvem si slovo nemám co k tomuto říct jako jestli máte problém s tím samozřejmě budem rádi průkaznější souhlasím s tím je dotazníkové šetření ono totiž veskrze to závěry stravovací komise jsou ve shodě s těma jednotlivý má údajem a které tady byly já jsem zkrátil svůj proslov a nerozebíral jsem ty jednotlivé odpovědi v dotazníkovém šetření detailně ale viděli byste že to v rozporu není jestli je zásadní problém s tou poslední větou dokážu si představit že konec výstupy z činnosti stravovací komise bude vypuštěno proto že pro nás je zásadní a abyste nehodily akci tři sta šedesát čtyři sta šedesát addon tři sta čtyřiceti šesti občanů tohoto města do koše díky 
děkuji paní jste stařecká já se jenom pokusím říci jenom pár slov nemůžu mluvit která také já jsem byla členkou stravovací komise takřka celou dobu co fungovala takže já si myslím že hodně věcí na radu přenesu a víceméně opravdu ten dotazník je to výsledky jsou shodné s tím co vlastně získávala celou dobu stravovací komise a jsem velmi ráda že jsme dospěli k tomu že nějaký ten výběr nový bude děkuji 
tak tam se hlásí pan veřejnost 
já jsem velice dcera ne já jsem to tam napsaný tedy promiňte já 
a šetření jsou dobrý 
mají určitě smysl nic proti nim leč jak měsíců před koncem smlouvy asi těžko budete hledat nového dodavatele znamená mě jako občanovi není vlastně jasné proč se došetření vůbec vy jako město vyhlásili to že ho vyhlásí opozice to mužu pochopit ale proč jste to dělali nedovedu si představit že byste vlastně i vyměnili i kdyby to dopadlo sebe hůř takže byste dokázali vyměnit toho poskytovatele těch služeb a myslím že by bylo dobrý s veřejností jedna v tomhle ohledu na rovinu vysvětlit jak se věc má vysvětlit jak se podílí ten poskytovatel těch služeb na rekonstrukcích kuchyně a jak je to provázaný teda s tou celkovou smlouvou pak to třeba bude dávat trochu smysl já mám pocit že bohužel město v kvalitě toho jídla tahá za kratší konec to je ta smutná věc celý věci no 
tak ještě pan havelka 
jenom tomuhle já si dovedu představit že vyměníme toho kdo provozuje bude to prostě nějaká zakázka nebo prostě bude to formou nějaké soutěže to znamená může se tam přináším širší okruh osob co se zeptat jestli ale to je zřejmě spíš dotaz na štěpánku šipkou proto že celá ta věc v té důvodové zprávě která jej k tomu popsaná jen tak tam říká ve své podstatě i výsledek je chceme založit příspěvkovou organizaci 
usnesení není k tomu nic tak já se chci zeptat co ta důvodová zpráva měla za smysl jako proč je tam popisováno že by bylo nejlépe založit příspěvkovou organizaci a pak usnesení máme do výběrového řízení promítnout výsledky dotazníkového šetření a máme a máme ji vzít na vědomí přičemž ta důvodová zpráva tak jak je napsaná směřuje k mému logicky jinému vyústění tak jsem se chtěl zeptat na tenhle ten rozpor jestli ještě můžu odpověď ale chápu že paní vožická tu není spíš jako když si přečtete tu důvodovou zprávu tak tam se končí nejlépe by bylo řídit příspěvkovou organizaci ale v návrhu usnesení o tom není ani slovo a vlastně jestli to teda chápu dobře tak se přikláníme k tomu že půjdeme nějakým standardním výběrovým řízením věku 
pan marek 
v dubu důvodové zprávě to takto není dobrá zpráva říká na konci ano bylo by to nejlepší ale jsme pět měsíců před koncem smlouvy za pět měsíců těžko uděláte zřízení příspěvkové organizace pokud bych se to bylo na mě tak ano myslím že by to nejlepší způsob byl by to správně až na to že za pět měsíců by jste to nestihli to je ta realita 
pan burian děkuji za slovo já bych poprosil ho kočová jestli byste prezentace mohla ukázat na stránku deset kde byla právě otázka studovaná tímto směrem a tam já bych vám býval ukázalo že čtyřicet dva procent preferuje vyzkoušet jiného soukromého provozovatele dvacet čtyři procent se přikláněla založení příspěvkové organizace takže je tady zmíněna i tahle ta záležitost nebylo to součástí toho materiálu bylo to tady v prezentaci proto byly už dílčí jednotlivé body které v dotazníkovém šetření probíhaly děkuji 
děkuji 
pan havelka technická už jenom technickou jestli by jsme u obou těch usnesení mohli končit ve své podstatě jedno je tři sta čtyřicet šest respondentů tečka a šetření a výsledky dotazníkového šetření tečka tak tohle je můj protinávrh na to usnesení máme připraveno 
takže tady návrh v hlasování 
jméno 
pro 
já bych poděkoval paní tu čínské že tady jsem vydržel tak dlouho a jsem rád že teda jsme tu tak nějak zvládli přeju šťastnou cestu 
hodně zdraví 
taky hlasování kdo je pro 
tak 
třináct pro 
návrh byl schválen nehlasovali jedná děkuji 
už aby se 
tak je tady bod číslo devatenáct řádně stavby realizace stavby sportovní haly předkládá paní bláhová 
paní bláhová nemůžeme to spojit 
jsou rozděleny 
dobře tak máte slovo 
tak 
ten bod který předkládali mnou se týká dopravní situace která 
může být vyvolána v důsledku toho že se sportovní hala zahájí dříve než bude 
spuštěn provoz pro motorová vozidla na ulici československé armády a z těch podkladů které jsem obdržela vyplývá že rada města má v úmyslu začít s výstavbou sportovní haly co nejdříve to bude možné to znamená ihned po výběru zhotovitele 
neměla bych tomu vlastně nic za předpokladu kdyby byla otevřena ulice československé armády bohužel ulice československé armády otevřená ne tohle není ono je ta mapa 
mapa tak z je vidět vlastně že ulice komenského má být uzavřena a má být vedena objížďka a ulicemi 
školní náměstí nebo na písku následně veleslavínova třebízského resslova šmeralova to znamená vlastně kolem školy masarykova ji a potom kolem skla restu a pak esíčka mezi rodinnými domy a vyústit vlastně na křižovatce pod pod hřbitovem kdyby byla otevřená ulice československé armády tak vlastně všechny auta která by jezdila jedné strany se na druhou stranu lise tak by jezdila československou armádou a nezatěžovala být provoz mezi rodinnými domy a okolo skla restu a mezi školami tím že československé armády zavřená v rámci tedy rekonstrukce a tak bohužel je to veškerá doprava svedena do ulice komenského pokud začne se sportovní halou s její realizací ještě dříve než se otevře čez a tak vlastně veškerá ta doprava se přesune akorát do bočních ulic to znamená že vlastně vedle toho že budeme mít zničenou komenského tak budeme mít zničený i další ulice který tady jsou a říkáte možná opraví se dobře opraví se má to ale byly samozřejmě i na kanalizaci na vodovod jenom dneska třeba byla havárka vody v ulici veleslavínova tady předkola raftem a takže to prostě spolu souvisí ale jako větší problém vidím že se prostě v tom esíčka nemůžou vytočit autobusy ani nákladní auta nechala jsem udělat 
a uliční křivku teď nevím pane pípal aby mě kdyžtak opravil zase jsem zapomněla ten přesný název prostě průjezdnosti autobusů jak to tam dokážou vytočit což jsou ty další dokumenty když ty další a cédéčka z čeho je prostě vidět že ty autobusy vlastně se a když najdou do křižovatky jestli to můžete zvětšit když najdou do křižovatky tohle je pohled od hřbitova tak nemají absolutně šanci se tam vyhnout s jiným vozidlem to znamená budou nahoře zeshora budou zatáčet doleva a už tu chvíli vlastnil do jakékoliv auto tam bude tak se ho nedokáže tak se mu nedokážou vyhnout a zablokoval jak tuhle křižovatku takto křižovatku potím protože je to esíčko a myslím si že pan pípá určitě potvrdí že prostě autobusy potřebuje mít určitý prostor jak by se vyhli a tady ten prostor není protože v případě že tam bude doprava tak ty auta budou začtu schovaná za těma autobusem a logicky protože budou čekat až ten autobus projede a už tam nebude prostor aby se kamkoliv úhlu zacouval nebo předjelo prostě oni fakt zaberou celou tu křižovatku a nebude tam prostor proto vyhnutí to tady těch praktických důvodů a byť asi všichni chceme aby prostě sportovní hala která bude odpovídat našim představám a která bude mít charakter sportovní haly byla postavena tak je prostě potřeba myslet i na to že tady v lokalitě bydlí lidi a že je potřeba zajistit nějakou objízdnou trasu a ta dokud nebude otevřena čez a prostě není jestliže se zavře komenského není jiná objízdná trasa než tady tě mám cesta má mezi rodinnými domy pokud by tam jezdili jenom a osobní auta budiž ale budou tam jezdit autobusy který nemáme kam jinam odklonit a často tam teď jezdí vlastně i stavby rekonstrukce ulice čsa které taky nemáme kam odklonit z tohoto důvodu je únor skončit šéfa by se měla v srpnu bylo maximálně v září proto navrhuji abychom 
vlastně počkali s tím se zahájením realizace té samotné stavby česko samotné stavby haly až na dobu kdy se kdy jste prostě otevře šéfa aby ten provoz nebo minimálně ty autobusy aby nákladní auta prostě mohli jet mohli je počet a na protože pokud to tak neuděláme tak vlastně za pět minut po otevření týhle objízdné trasy byť to nebude oficiální objízdná trasa bude to objízdná trasa pro naše občany lise a pro autobusy tak se ty křižovatky zablokují a nebude se hnout ani doprava ani dopředu ani dozadu ani doprava ani doleva takto je můj návrh děkuji 
tak děkuji pan havelka se hlásí 
já děkuji za slovo pane starosto a jenom pár poznámek k této věci první je ta že pokud je mi známo tak 
smlouva se zhotovitele je v tuto chvíli ještě daleko v nedohlednu několikrát bylo prodloužila rodinky připomínkám ze strany uchazečů v této veřejné zakázce byly duda podávány dotazy v tuto chvíli si myslím že termín pro podávání nabídek pro podávání někdy začátek března myslím že paní místostarostka upřesní ještě tam spíš jedná o jinou věc v rámci zadávací dokumentace což ještě paní bláhová ví jedna z věcí je ta že se tam dává smlouva její se má radě města ukládat je má dojednat jiné podmínky to znamená znamená to jde na to jinak než to bylo v zadávací dokumentaci ale smlouvy a já se velmi obávám že z hlediska soutěžního práva při takto velké zakázce to nelze udělat 
a myslím si to tímto způsobem co se týká návrhu na objízdnou trasu návrh na objízdnou trasu je nějakým návrhem tuto chvíli tam není navrženo dopravně inženýrské opatření ani dopravně inženýrské rozhodnutí já za sebe si myslím že takto to zkrátka nebude protože to není možné aby se to povolilo je to prostě je to co bylo součástí té zadávací dokončil projektové dokumentace ale bude projednáváno v rámci těch věcí protože tyto opatření se právě proto nemohou udělat dopředu protože nikdo neví která ulice v současné chvíli bude zavřená či ne jenom chci říct že dneska veškerá doprava nemá být směřována do ulice komenského protože ve své podstatě dneska tento severojižní směr je podle osazeného dopravního značení neprůjezdný a jenom chci říct že jsou uzavírkou se také nepočítá určitě po celou dobu tak jak jsem měla možnost studovat té té výstavby té sportovní haly a je to zejména v rámci budování inženýrských sítí to znamená napojování na budoucí inženýrské sítě takže je to otázkou harmonogramu kdy na tu dobu dojde tuto chvíli vstupovat do soutěže mění podmínky považuji za nešťastné a sebevražedné a já za sebe bič chápu tu obavu si myslím že nakonec když budeme mít zhotovitele vybraného bez námitek a vysoutěžené ho a podepsanou smlouvu někdy na konci června 
tak a to budeme velmi dobře vděku 
děkuji tady poslední přihlášeny pan sajmon chci upozornit že tady dvacátá první hodina a podle nařízení vlády budeme končit pan a já jsem chtěl jen říct že to možná dobře viděli jako návrh ale plat je jako by nám to znemožnilo úplně halu postavit jo protože kromě jiného jsme požádali také o dotaci padesát milionů korun a jsou tam nějaké termíny do kdy musíme tu halu postavy takže a máme velkou šanci že těch padesát milionů dostaneme a ohrožovat si to tím že si bude prodlužovat termín zahájení je prostě nerozumím takže pro mě je to absolutně nepřijatelný návrh a myslím si že zbytečně nemalujte čerta na zeď než dojde podpisu smlouvy jak předání staveniště a tak dále takže ten souběh možná ani den nastane a nebo bude velmi krátký a takže zbytečná obava a každopádně přijetí tohoto návrhu by nám akorát zkomplikovalo situaci se stavbou ali kterou si určitě všichni přejeme 
děkuji já dám hlasovat máme dvacet jedna hodin paní bláhová 
dobře tak můžeme pro jedná se musí odložit na a jenom říct že smlouva o dílo už jste pane měnila vám paní fišerová může potvrdit a dokud neni uzavřené zadávat lhůta pro zadávací řízení tak tu smlouvu o dílo ještě můžete změnit a vy jste ji opravdu měnili takže tam rozhodně není na překážku to že by se upravila doba kdyby se s tou stavbou zahájilo a rozhodně dotace není by prodloužení toho zahájení tý realizace stavby určitě by neomezilo ani dotaci takže to jsou jakoby mé závěry já jsem si to opravdu nastudovala a vím co se v těch dokumentech píše a obavu skutečně má a to velikou protože vím jaká je tam doprava dozvíte se jak myslíte děkuji je návrh hlasování 
je tady návlek hlasování prosím 
vy jste vy jste u bodů dalšího jste byl takže je tady chování prosím já vás nebudu tady dostáva do nějaké nepříjemnosti vás tam zatkne policie někde venku 
takže takže prosím 
pro šest proti pět zdrželi se dva návrh nebyl schválen děkujeme 
všichni se povídali aby jsme to probrali 
všechny modely měli jsme zájem všechno projednat důležitý bat zůstane na příští zastupitelstvo 
    

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/7f6057cac1325efef2c285aa1e20be18
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.