Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev 80cd849afa855567c689e98e37bd6322


ID jednání80cd849afa855567c689e98e37bd6322
JednáníJednání zastupitelstva Lysé nad Labem ze dne 27.10.2021
Další jednání města/kraje Město Lysá nad Labem
Datum jednání27.10.2021
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/80cd849afa855567c689e98e37bd6322.mp3
Délka audio záznamu04:26:24
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

    dobrý den vážené paní zastupitelky vážení páni zastupitelé vážení přítomní vítám vás na dnešním jednání zastupitelstva města 
je přítomna většina členů zastupitelstva a zastupitelstvo města je usnášeníschopné jednání se omluvili paní fišerová pan kodeš 
paní toužimská přijde později a paní vožická 
se omluvila od dvaceti hodin z osobních důvodů 
neni prosím o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu ze zasedání 
minule má paní bláhová a paní fišerová pan havelka pan burian kdo je pro 
tak pro dvanáct proti nikdo zdržel se nikdo nehlasoval jeden návrh byl schválen děkuji 
prosím o návrhy na jmenování se mu nárok návrhové komise minule byl pan havelka pan gregor a paní ložinská 
pan marek 
ještě dva prosím 
paní bláhová 
fajmon 
kdo je pro necháme hlasovat 
na tedy mám napsáno že diskutuje pan karel marek 
pro dvanáct proti nikdo zdržel se nikdo návrh byl schválen děkuji 
zápis ze zasedání zastupitelstva města patnáct devátý dva tisíce dvacet jedna a kontrolní zpráva vám byly zaslány na vědomí má někdo z jejich připomínky k zápisu nebo kontrolní zprávě 
nemá zápis tedy považujeme za ověřeny a při po při vstoupíme ke schválení programu 
pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva bylo navrženo k projednání čtrnáct bodů 
vacátko druhou desátý musel pan magistr fajmon návrh na rozšíření programu o bod číslo patnáct je o zápis z jednání výboru pro správu majetku města 
dvacátého desátý 
a dvacátého šestého desátý byl doručen návrh na rozšíření bodu číslo šestnáct to je úplatný převod obecních pozemků pod budoucí stavbu obchvatu města lysá nad labem druhá etapa do vlastnictví středočeského kraje 
bylo to proto protože jsme v radě včera a ponděli zastupitelstvo středočeského kraje schválilo 
koupi těchto pozemků od nás 
a bod číslo sedmnáct koupě pozemku parcelní číslo dvacet sedm osmdesát devět na živáku ten pozemek tahle na které jsme se minule dohodli že půjdeme do aukce 
má někdo navrhne další rozšíření případně jinou úpravu 
zastupitelů 
nemá děkuji 
paní bláhová 
děkuji já předpokládám vy jste ohledně čez a přišli nebo nepřišli takže mám návrh na zařazení ano také vám návrh na zařazení bodu ohledně zastávky čssd na ulici československé armády jestli by mohlo být zařazeno a vzhledem tomu že tady veřejnost tak prosím o přeřazení sir možná děkuji 
my to nemáme tedy jako bod ale aby tady nemuseli sáma vítám hledáme tak 
prosím 
tak má někdo další návrh 
nikdo 
nikdo ze zastupitelů 
děkuji dávám hlasovat o programu 
dáme hlasovat o návrhu programu 
pro 
pro rozšíření programu hlasuje hlasovalo dvanáct zastupitelů návrh byl schválen od o tom před řazení 
a teď máme o hlasování o programu jako celku 
ta pro dvanáct návrh byl schválen děkuji 
tab 
bod číslo jedna předřazený předkládá paní barva 
děkuji za slovo tento bod se týká 
možného umístění zastávky autobusové zastávky na ulici československé armády obrátili se na mě občané bydlící v této ulici nevím tedy jestli jsou to zrovna tyto to se omlouvám kteří mě požádali zda by šlo zjistit nějaké informace týkající se zastávky 
autobusové zastávky na ulici čez a v její části za lesíkem ulice na písku s tím že je tato zastávka zde původně v projektu nebyla a byla zde zařazena až dodatečně na základě rozhodnutí rozhodnutí a o změně projektu tak nevím přesný název omlouvám se a ten dokum nebo rozhodnutí bylo vydáno městským úřadem odborem dopravy už v březnu ale oni se až nyní dozvěděli že tam vztah má být realizována s tím že se jejich na umístění zastávky nikdo neptal respektive s nimi vůbec někdo tuto možnost neprobírá a měli před dvěma lety jednání s panem starostou kde se vyjádřili že že by tu zastávku tam nechtěli mít umístěnou a jednalo se o tom že by to zastávka zůstala tam kde je to znamená u kola restu že tento bod se týká vyvolání diskuze ohledně té zastávky vím že se to už nějakým směrem posunulo mám ty informace z odboru dopravy nicméně asi by bylo dobrý teda kdyby to tady zaznělo a kdyby občané měli možnost se vyjádřit s tím že tedy má dvě roviny první věc je samotné rozhodnutí 
o změně stavby před dokončením to znamená umístěné umístění tak samotné autobusové zastávky té první rovina a druhá rovina je předpokládané nebo možná zamýšlené zrušení zastávek u kola restu to znamená tady před školou kdy zatím z toho projektu vyplývalo vím že je tam teda ten posun jednou chci říct že z toho projektu vyplývalo a z toho záměru že by se ve směru do centra měla zastávka u squares restu zrušit bez náhrady s náhradou za ulici čez a a ve směru z centra by se měla zrušit bez náhrady a kdyby zastávka už byla teda jenom u pošty a jenom na sídlišti což znamená že by děti který jezdí jestli tohle ze semic a z přerova vlastně vystupovali buď u pošty anebo na sídlišti že bych chtěla jenom požádat tedy jaké jsou dány jednak slovo teda občanům aby se k tomu vyjádřili a jednak požádat tedy o informace ze strany vedení města byť předesílám že vím že v tom posun ale jen bych chtěla bych to tady zaznělo děkuji 
děkuji já bych dal slovo panu martinu pípa loví protože to ředitel kdekoli ví o té záležitosti a ten vám řekne vzniklo z jakého důvodu proč teda 
česká integrovaná doprava požádala o vybudování zastávky jak to probíhalo vám řekne paní kateřina uhrová vedoucí odboru dopravy a kam jsme se posunuli teď jednání se středočeskou integrovanou dopravou tak pane doktore prosím 
děkuji dobrý den jak kromě toho že jsem zastupitel tak jsem ředitel společnosti okresní autobusová doprava kolín která tady provozuje lysý nadhledem autobusovou dopravu mimo jiné právě obsluhujeme linku u školy a před dvěma roky vznikl na popud středočeského kraje požadavek aby se na linku lysé nad labem do milovic a mladé boleslavi nasadili kloubové autobusy to bylo před dvěma lety 
v souvislosti s nasazením dary autobusů vznikl problém a to právě s průjezdem ulic kolem školy a to ulice veleslavínova mánesova respektive šmeralova které jsou úzké a rotary provoz všeobecně autobusů a už vůbec ne kloubových nejsou uzpůsobeny takže my jsme to řešili protože tam vznikaly problémy a to tam parkovali auta kloubové autobusy tam vůbec nemohli projíždět takže my jsme požádali policii potažmo odbor dopravy aby to nějakým způsobem řešili dopravním značením 
což se nějak podařilo když ty problémy tam přetrvávaly takže my jsme požádali aby se vyvaroval jednání 
právě s organizací integrovaná doprava středočeského kraje a ty právě po jednání s policií a nejsou odborem dopravy bylo navrženo aby byly i z ulice veleslavínova přesunuty do ulice čez a 
to už byl ten projekt 
rekonstrukce ulice čsa nějakém stavu byl rozjetý takže se právě a nové síly hezka spojili s projektantem a bylo řečeno že bohužel se může udělat čistě teoreticky zastávka jenom ve směru k nádraží 
v tom druhém směru ve směru do milovic zastávka nebyla vhodná tam z důvodu prostorových a myslím si že z důvodu že se městu nelíbilo že by děti který by právě vystupovali tady 
na zastávce v čez a museli chodit přes frekventovanou ulici čsa takže z toho důvodu nakonec se projektu zanesla jenom zastávka ve směru 
směru k nádraží a dneska je to tady v tom stavu je samozřejmě my jsme na to neměli jakoby jako dopravce žádný vliv mi to projekt středočeského kraje 
města takže 
takže asi takhle za mě 
takže děkuji znovu bych chtěl upozornit že to je projekt jsou česko kraje majitelem zastávky případné nebo i majitelem parkovacích míst je středočeský kraj já bych dal slovo paní vedoucí odboru dopravy kateřině uhrová aby nám řekl něco o průběhu jednání jsme jich několik a k výsledku kterému petr usne došli včera 
my jsme měli včera jednání deska s integrovanou dopravu středočeského kraje kde oni teda už nebudou požadovat autobusovou zastávku na čez a že vlastně toho požadavků teda ustoupily tím že tam autobusová zastávka nebude realizována a bude zachována autobusová zastávka která je na ulice veleslavínova řeč školní jídelnou takže zatím týhle době 
vlastně bych vám tady řekla proto že vlastně veškerý ty stavebniny ty věci které se týkají autobusové zastávky současné době vpadli takže vlastně ty námitky které podaly účastníci řízení nebo bourali nesouhlas s vybudováním autobusové zastávky byly plně bylo jim plně vyhověno 
dnes jsem byl doručen dopis 
od od stavebního úřadu dopravního stavebního úřadu lysá nad labem kde se píše že tam zastávka nebude realizována 
děkuji 
blahová ani obruba ještě můžu vás jenom poprosit to že nebude realizována znamená že nebude ani do toho ostrůvku jak jsme se bavili tak vlastně nějaký kompromis měl být v tom že jak jsou tam teď momentálně ty parkovací stání tak do nich měla být částečně umístěna autobusová zastávka s tím že by se nekola budovala ale jenom by tam byla jakoby ta příprava a byl by pak čas na toto dořešit ale v rámci stavby byste realizovala ale nebyla využívána jako autobusová zastávka a sloužilo by to pro parkování pro zásobování těch lidí co tam bydlí nebo mají obchodní prostory a z toho co jste teď řekla to znamená že toto platí anebo že úplně se ustupuje od toho že tam nebude ani je připraven prostor aby tam třeba v budoucnu zaro za pět za deset let to už je jednota autobusová zastávka vzniklo 
řekl správně autobusový záliv realizován bude protože pokud by tam realizován nebyl tak by to byla chvilka proti projektové ověřené dokumentaci tím pádem jestli současný dole doby nemůžeme dovolit změnit projekt nicméně teda stavebně bude realizována ale autobusová zastávka tam nebude dopravního značení vyznačena a dopravci nebudou používat jako autobusovou zastávku vlastně trend záliv bude plynule navazovat na parkovací plochy které jsou uvedeny v tom projekt už od prvopočátku 
já bych to ještě dodat že tam občané ze dvou firem reagovali tím že nebo požadovali to že tam zastaví kamiony se zásobování kamiony určitě nemůžou zastavovat na parkovacích místech vytvořený prostor kam se vejde kamion půl metru širší než je parkovací místo 
ještě jsem chtěla jen využít možnosti že jsem se pana pavla ptala vlastně o kolik jinak se jedná a on mi potvrdil že to je jenom jedna linka z mladé boleslavi vlastně kvůli které ta potřeba vznikla že ty ostatní se vytočí kdy se ve vel slonovinové vytočili je to tak pochopila jsem to dobře že jediná linka z mladé boleslavi nasadila kloubové autobusy kterých je ten problém je to tak 
ano je to tak nicméně majdalenka lysá nad labem doro mladé boleslavě sa nejfrekventovanější takže samozřejmě tady těch line více ale 
jakoby mer tak často takže na druhou stranu ještě si dovolím komentář škoda že zastávka nepovedla protože samozřejmě kdyby se tam zrealizovala chápu všechny ty důvody obyvatel kteří to tam nechtěli ale mohla se tam částečně byli dneska tam zajíždí vlastně jenom ty spoje které 
primárně slouží pro školy to znamená pojem mezi sedmou a osmou hodinou ráno kam zajíždí ve směru od nádraží a tom druhém a potom zase na druhou stranu mezi si třináctého patnáct kam zajíždí kdyby byla zastávka na čez a teoreticky mohli zastavovat autobusy všechny protože by zastávku jeli a mohli tam vytvořit trošku lepší obsluhují kareta oblasti byť zastávka na sídlišti není zase tak vzdálená asi tři sta padesát metrů nicméně mohli zastavovat všechny všechny linky 
chvíli zastávka veleslavín vínově tak kam zůstane také dneska a budou zajíždět jenom když školních let 
tak děkuji jinak bych chtěl říct připomenou že minulé na minulém zastupitelstvu 
pan marek 
děkuji za slovo pane starosto já bych se chtěl jenom zeptat na jednu věc to co jsem pochopil ano došlo ke změně projektu původně počítal jsem že tam budou parkovací místa 
s ním počítali samozřejmě i jednotliví majitelé 
okolo a najednou se jim to vice změnily aniž jim někdo dal vědět a jak je to muži protože tohle přeci chová velmi nepříjemné pokud se něco takhle velké vodě máme před domem obzvlášť pokud má někdo už vlastně desítky let obchody najednou zničeho nic bez jakékoli diskuze právě s nimi tak se ty věci změní mě přijde že tahle mi jako město se přece nemůžeme chovat ke svým občanům 
tak uhrová 
který který vlastně vedl to stavební řízení týkající se ty změny projektu také dělal všechno tak jak bylo v souladu se stavebním zákonem protože mi v zákona jako účastníky řízení při změně při změně projektu vlastně odesíláme sousední pozemky a sousední pozemek autobusovou zastávku nebo s silnicí dva dvě stě sedmdesát dva byl chodník a chodník proti mně patří městu již pro nás byl účastníkem řízení jako sousední pozemek město nikoli ty co vlastně mají ještě jako jsou podnikatelé na čez a 
ani řecka 
děkuji za slovo já bych chtěla říct že já jako matka teda jsem daleko radši že ta zastávka zůstane polici veleslavínova chápu že tady byly nějaké ty technické důvody třeba kvůli autobusu a jiným věcem ale my se na to samozřejmě musíme dívat z pohledu města a toho co potřebují naši občané a tento okamžik já budu radši když samozřejmě zastávka zůstane tam kde je a děti to budou mít daleko kratší cestou a bezpečnější do školy 
nejsem samozřejmě bychom se měli spíš zamyslel tom jakým způsobem třeba tu část modifikace veleslavínova upravit jestli třebas ne by se tam neměl parkovat vůbec aby mohli jezdit jenom ty autobusy a tak dále ale na to se podíváme jako 
děkuji pan marek podruhé 
ministerstvo děkuji za to co jste říkala ale to je přesně to co bych očekával že mi vůči i deska budete říkat za město jestliže byste za město prostě úplně v pohodě schválili je autobusová zastávka se přesunout a tak v této chvíli prosím neříkejte že jste rádi za to že nakonec bude uvedl slaví novy nic by se nestalo když by obyvatelé kteří se to týká tak neudělali protest prostě by se tam vybudoval to si myslím že to je přesně to co je špatně já chápu paní u hrobu prostě ona obesílat věci podle nějakého správního řádu ale pokud obešla město protože máme chodní kde bych očekával že jako rada právě budete hájit i občany že tam přijdete budete s nimi diskutovat a pokud zjistí že to je prostě problém takto změníte byste objednavatele vůči deska ne nikdo z nás zastupitelů ale vy jako rada města takže já děkuji za to co jste řekla ale říkám to jste měli dělat vy už před měsícem ne děkuji 
já teda se jenom dovolím odpověď panu markovi pane marku jak dobře víte protože na postavu chodíte investorem je středočeský kraj a my tuto zastávku nebo tuto část si víceméně odsouhlasila hlasoval investor což je středočeský kraj takže to je něco jiného 
děkuji 
já děkuji za slovo dobrý den jenom taky technická vůči panu markovi město lysá nad není objednatelem dopravy u hezká objednatelem dopravy sdružení obcí nymbursko to bych jenom uvedl na pravou míru děkuji děkuji 
tedy 
tom se hlásí plán 
dobrý dobrý den tomáš vecer já protože jsem větší z věcí obeznámen tak bych si dovolil říci že sice skutečně mezi silnicí a těmi domy chodní ale není pravda že účastníkem řízení je skutečně bezprostřední soused pouze to zdaleka není pravda existuje na to dokonce nález ústavního soudu to znamená to že je tady stavební obecný stavební úřad dezolátním stavu protože v podstatě nemá vedoucí respektive nemá vedoucí znamená bohužel to že právě tyhle věci se dějí jen mi to strašně líto ale je to tak skutečně ty občané kteří tam žijí měly být obeslání protože není pravdou je pouze bezprostřední bezprostřední sousse sousse je účastníkem řízení toto velmi špatně stavební odbor v lize vyhodnotil 
respektive obecný stavební úřad abych byl přesný tomto případě dokonce speciální stavební 
já bych hledal tedy já bych chtěl upozornit že minule jsme si chválí jednací řád zastupitelstva upozorňuje na to že zastupitelé mají dvakrát čtyři minuty a veřejnost dvakrát dvě minuty tak 
pán je pan havelka prosím vás vykřikují nám tedy 
velká 
jo pardon paní bláhová 
a pane celek který kterou jste měl namysli který jsem namysli odbor protože by si to pletete tuto chvíli se nebavíme odboru stavebního a životního prostředí a odboru dopravy nemyslím že žádný pochyb nemáte děkuji 
paní bláhová 
já jsem jenom měla technici spíš technický dotaz se na to co řekl pan havelka já jsem žila v domnění a takto vyplynulo i s z jednání krajského zastupitelstva který jste měli v pondělí a co říkal pan borecký radní že pro ně když jednají ohledně dopravy také partnerem obec a vždycky když jsou nějaké schůzky ohledně dopravy jako autobusové nebo veřejné kdy jezdí autobusy tak je schůzka mezi 
krajem obcí a jo já vím že mi to vysvětlíte ale tím pádem se myslela když vám pípal se zmiňoval o tom že parnu 
maruška takže když byla nějaká nějaká koordinační schůzka tak jsem si myslela že logy z logiky věci na koordinační schůzce teda byl provozovatel dopravy potom kraj a potom i obec případně ještě teda i jde což asi je nějaký nebo teď asi říkám to zkratku špatně tak se omlouvám což je někdo kdo koordinuje tu dopravu tak prosím jenom jestli by se mohl vysvětlit protože takhle vypadá že vlastně vy jste o tom vůbec nevěděli tak nám to řekněte že jste o tom nevěděli a bude to v pořádku děkuji velka ne jenom krátké vysvětlení tam bylo řečeno že objednatelem dopravy a to mě skutečně nejsme v tomto případě co se týká stavebních prací tak ano my jsme účastníkem řízení ale já jsem hovořil o tom že my nejsme objednatelem veřejné dopravy je skutečně to sdružení obcí okresu nymburská je to na rakovnicku a některé obce mají tak v rámci dopravní obslužnosti nechci zabíhat do to víte co je základní dopravní obslužnost ostatní dopravní obslužnost objednáváme my jsme na to kdy si udělají sdružení tak máme na pečovatelskou službu něco podobného to samé na rakovnicku některé obce si objednávají dopravu sami my to máme s tímto sdružení do kterého posíláme prostředky v rozpočtu tušíme mi to kolem dvou milionů korun ročně to znamená my tam máme nikdy přispívá všichni na občana tuším dneska dvě stě korun a je to tak že v rámci solidarity se to udělal pro celý okres protože lysá nad labem by nemusela platit tolik peněz z toho důvodu že na vlaku ale chtěli jsme pomoc obcím oko takže se kdysi historický v roce dva tisíce udělal toto sdružení ještě možná dřív protože to sedělo ještě když byl se jako takový a v tom historický pokračujeme to znamená my máme jakoby uzavřenou smlouvu jemně dopravci přes při na ostatní dopravní obslužnost přes to okresní sdružení v uvozovkách by jsme měli jednu anomálii a to byly pěnové linky když jsme ještě když ještě nebyli oni integrování a my ano tak kampaně které dělali děkuji pan marek už byl dvakrát prosím je tady brzy 
panamery byl dvakrát 
já vám děkuji dvakrát byl 
veřejnost 
já bych poprosil poprosil pány a radami dámy a pány zastupitele aby momentě kdy osloví někoho z občanů aby mu potom bezprostředně dali slovo aby mohl se k tomu vyjádřit své první druhá věc je že skutečně jsou tedy dva odbory 
odbor životního prostředí odbor odbor výstavby a životního prostředí tom odboru pracují zaměstnanci kteří jsou 
kteří vykonávají činnost státního úřadu a obecného stavebního úřadu a orgánů územního plánování a pak tady máme ještě odbor dopravy a v něm jsou zase pracovníci kteří vykonávají zase nějakou činnost která se týká stavebnictví a to je ten speciální úřad který se týká dopravy a pak to jsem se taky vyjadřoval to znamená nepletu si to vím naprosto přesně to že obecný stavební úřad pod který bych skoro očekával že ten speciální stavební úřad bude spadat nemá vedoucí a tudíž ten úřad neví jaké občany lisem a oslovovat v momentě kdy se odehrává nějaká činnost kterou nějakým správní řízení které mají udělat to je věc prostě druhá je to věc špatná takže k tomuhle bych se ještě vyjádřil prosil bych ještě ocitovat že občané mají dvě minuty a zastupitelé mají čtyři minuty z jednacího řádu moc děkuji 
děkuji 
tak další do diskuze není přihlášený 
ukončujeme tento bob 
jo pan 
vlastníkem nemovitosti cedrová by být zbudována tato zastávka chtěl bych chtěla dodat že jsem se informoval na stavebním úřadě ohledně veškerých prací které se mají konat na této ulici bohužel do této doby ani na stavebním úřadě tento tato změna tohoto projektu nebyla nikde evidována a dozvěděl jsem se to opravdu jakoby 
nešťastnou příležitosti kdy jsem se teda ptal paní jany na metrostavu 
stavbyvedoucí jestli nějaká změna je a tam je teprve sdělila že opravdu změna je nějaká zase bude a teprve díky tomu jsme začali pátrat a dozvěděli jsme se o tom že nějaká změna se opravdu za našimi zády zády nachystala jsem občan se tam teda podniká nechodím každý den na schůze nezajímám se o tyto všechny věci takže jako obyčejný občan ani nevím kde všude bych se měl na toto když úřad mě sám osobně neosloví a to si samozřejmě pořád si že je to samozřejmě špatně nýbrž nejsem teda přímý jsou se mezi náma chodní ale v sousedství a jak už bylo zmíněno ovlivňuje to jak jak žití nemovitosti převážně to podnikání i zákazníci nemůžou 
bezproblémově zastavit před mým odchodem a 
nemůžu tím pádem provádět bezpečnou nakládku a vykládku zboží porna na takovéto silnici která je víceméně hlavní tepnou tohoto města takže nedokáže si představit jak by 
celnici měl zastavit nějaký velký kamion nebo nákladní vůz aby se mohli několik minut někdy se stává i teda hodin vykládat zboží a mezitím vlastně komplikovaném provoz na této ulici po takovéto křižovatce a opět se myslím že chyba teda města že nás žádné ovesná stane že nám nikdo nic neřekl a chce připomenout že to nebylo ani na úřední desce nikde vyvěšeno takže nejen my jsme se k tomu nemohli vyjádřit ale ani jiný občané se tomu nemohli vyjádřit jestli by tuto zastávku tomto úseku raději preferovali než pod tou školou děti budou v daleko větším bezpečí než na této frekventované silnici kde už několik aut plného 
a 
dobře tak děkujeme 
pan marek nedá říct technickou poznámku pane starosto já se kam znova to co jsem se další jednou kdo za město odsouhlasil změnu toho projektu protože musel souhlasit za město není možné aby to středočeský kraj to kdo za město odsouhlasit změnu projektu 
asi 
to znamená správa majetku 
má pravomoc odsouhlasit změnu projektu bez vědomí rady že s touto nevěděl jako ranní 
chápu to správně no 
dobře 
děkuji 
tak podruhé 
takový malý dodatek a pokud by tam ta zastávka byla takto zhotovená 
s tím že teda nebude nebude tam ta výstupní nástupní stanice by se měli bychom alespoň nějaké záruky že to zastávku tam dnes hotový dopravní podnik třeba za deset dvacet třicet let a tak dále 
nějakou zákon by jsme takovou chtěli mít aby se mohli i nadále teda souhlasit s tím že tam nebyl dráty parkovací místa v té podobě jak měly původně být ale že tam nebudou ty jiné obruby bude tam ten jiní jiný povrch protože jinak samozřejmě nemůžeme nadále s tímto jim to počítat do budoucna že ta za sápe tam nebude jakmile jakmile bude tato budována takže od města a od dopravního podniku že 
písemně nějaké vyjádření které nám zaručí je do budoucna tříleté tato 
máte záruku stavebního úřadu a pan havelka má technickou 
děkuji já musím zcela otevřeně říct že kvůli záruku vám nikdo nedá 
je to tak protože může se stát že za deset let byť by tam tečka vzniklo to co tam měl vzniknout původně se středočeský kraj nebo kdokoliv rozhodne že tam udělá něco jiného a udělat to bude moci pokud splní obecné technické požadavky na výstavbu to si řekněme otevřeně to tak je nemá cenu by jsme tady sami hráli nějakou hru že my vám za město můžeme napsat cokoli nejsme ani vlastníkem tohoto pozemku 
je mi maximálně můžeme dávat nesouhlasné stanovisko že s tím nesouhlasíme ale mne na tom koku ten stavební tak jako když se nám nelíbí sousedovi když někdo něco staví plní obecně technické požadavky na výstavbu a všechny ty náležitosti zkrátka dobře když se vlastník o to požádá tak se to tam povolí nemá cenu tady hrát v tomhle tom nějakou hru říkám vám to otevřeně tak jak to je protože jakýkoliv tento slib by byl opravdu lidem naprosto planý my říkáme to co říkáme že skutečně v tuto chvíli to bude jsou tímto způsobem a jde eská napsal že o zastávku neusiluje neznamená to že v budoucnosti se to nikdy neotevře to nejsme schopni a už vůbec doba dvaceti třiceti let to už nedokáže říct vůbec někdo opravdu to také mít tomu neřeknu věku 
a 
tím pádem by jsme chtěli ale mít tu možnost aby jsme opět nebyly vynechání jsou účastníci řízení ale kdyby měl k jakékoliv takovéto změně dojí tak aby byli 
obesláni osloveni a moje jsme tím pádem se jakkoliv vyjádřit aby se nestalo opět to samé co se stalo když jsem vlastně byli úplně vynechání jakožto účastníci toto řízení 
děkujeme 
já myslím že to je věc kterou tady asi odbor dopravy jako sociální úřad může garantovat 
děkuji 
máme tady bod číslo jedna 
je to návrh na další využití městských pozemků v areálu fruty víte že jsme po deseti letech ukončili smlouvu s firmou mezi filmem která měla zastavět prostor bejval bývalé fruty a i pozemku města které město koupilo jako botnetu krutě 
a 
klidně před náma 
chci říct že tedy bylo postaveno myslím pět domů nechám promítnou zachvilku jak to tam vypadá tam jsou 
bylo ustaveno 
čtyři bytové domy a dva domy videt tedy je takové seniorské bydlení má získala nějakou úlevu a bývá k dostavbě podle původního projektu 
pět bytových domů 
a jedna půlka jeden bytový dům který postavil postaven z poloviny a pak ještě jeden dům který by se dal tedy mám vybudovat pak mi ta špička dá se promítnou 
pak je tam taková špička kde měla být občanská vybavenost na kterou jsme se před deseti lety určitě všichni těšili je to firma postaví tady máte červeně zvýrazněné tu co bylo realizováno 
pak tam je zbytek kterým se mluvil a na špici je občanská vybavenost zde měl být hotel konferenční sál 
pak jsem měl být bazenměla být obchodní pasáž a pošta že to je to co se nepodařilo realizovat a teď je před námi nějaké rozhodnutí nebo lepší řečeno aby jsme se pobavili o tom budeme pokračovat dál materiál jsme projednali na minulém zastupitelstvu kdy jsme končili tak jsem říkal ať se na to podíváte je o tom dneska budeme diskutovat 
ten návrh zpracoval pan fajmon a já bych mu dal slovo protože nám řekne další věci jak by se to dalo využít bude mluvit určitě o možné bytové výstavbě nebo družstevní výstavbě nebo třeba výstavbu některý domů po pomocí developera by se mohli získat by jsou stouply pozemku aby se mohli získat byty případně samozřejmě můžeme diskutovat o tom když podle mého názoru to není vhodné místo kdyby se tam dal třeba umístit i novou v duchu pan fajn mám prostě 
děkuji a tak já jsem předložil materiál z toho důvodu abychom zastupitelstvu měli možnost rozhodnout o budoucnosti tohoto majetku města který se neprodal a už není smluvně nijak vázán a diskutovali jsme s řadou zastupitelů jakým způsobem postupovat a vlastně 
většina lidí s kterými bavil se kloní k tomu za růže bychom měli ten pozemek rozdělit a dát příležitost různých subjektů a tomu aby se dostavil zároveň je tady taková nová informace že máme možnost využít to platné územní rozhodnutí že můžeme dál pracovat a využívat ho což je velká věc jako z hlediska možnosti něco realizovat poměrně rychle takže a spíš to vypadá že by bylo dobré se variace to pozemek rozdělit je tady ale taky ve městě poptávce řad lidí kteří jsou místní a chtěli by bydlet a po a chtěli by případ kde se podílet na vybudování nějaký bytů ve městě takže a řada měst a obcí začíná organizovat možné družstevní výstavby ktere tady ve městě taky se v minulosti uplatňovali řada domů tak byla postavena a je možné že bychom tam takovou možnost taky mohli vytvořit a takže 
dneska to není k žádnému definitivnímu rozhodnutí je to o tom abychom vedli debatu směrem se vydá já navrhuji abychom žili radě města a po aby na příští zasedání připravilo návrh na pozemku třicet sedm lomeno jedná a další návrh postupu co by bylo pro jaký účel zásadě tečka 
už se kloníme asi variantě že by to bylo rozděleno na tři části ta víceúčelový objekt na špičce že by byl samostatný který by se řešil budoucnu jestli bychom na to nějakého partnera a částí naopak bychom která je propojena společným podzemním parkovištěm tak bychom možná zkusili sehnat nějakého developera formou otevřeného výběrového řízení a části která přiléhá k ulici ulici jedličkově bychom zvažovali nějakou variantu a toho družstevního bydlení ale neni to definitivního říká úvahy 
o tom vedeme a měl bych rád tenhle návrh aby se to uložilo abychom mohli 
diskutovat dále a posunout 
nebráníme se další doba 
bude chtít nějak 
marek 
děkuji pane starosto slovo no já jsem rád za to že o tomhle pozemku dnes můžeme vůbec diskutovat 
a že můžeme diskutovat o tom že jako město máme osm tisíc tři sta osmdesát metrů čtverečních tento města 
kde se může stavět je toto zaniká může být zastavitelná v našem vlastním vlastnictví 
se to mohlo dopadnout dramaticky jinak mohli jsme dneska situace že 
bytových domů co jsme viděli který nebyly postaveny dostavěny mohly býti a rozprodány developerem a nám jako městu bez byl tři tisíce metrů čtverečních na něco dalšího protože žádná občanská vybavenost se nikdy nestavělo postavilo a developer nikdy neměl za smluvní cenu ta situace víme že se táhne od roku dva tisíce sedm 
kdy zastupitelstvo vybralo společnost development 
vybralo na základě výběrové řízení na zastaví celou zónu nejen městské pozemky ale pozemky jižně ona maixner a vybuduje tam bytové domy aby bude občanskou vybavenost zabit toho společnost byla vybrána 
zároveň zastupitelstvo na kterým 
velká část z nás byla jste schválili smlouvu která říkala že žádná občanská vybavenost neříkal žádnou podmínku vybudovat občanskou vybavenost 
to znamená 
firma byla vybrána byla vybrána za to že se bude potom odkoupit od města pozemky v hodnotě tisíc korun na metr čtvereční nějaká inflační doložka 
proto tak nízko protože by bude občanskou vybavenost 
a smlouva která se s ní uzavřela v žádné podmínce vybudovat občanskou povinnost se nezmiňovala nezměnila ani o žádné sankci když se vybuduje nezměnila ani o tom co by se stalo kdyby vybudovala by se provozoval víc takového nebylo proto se taky po dneska po třinácti letech dostáváme do situace že vybudován tohoto typu není a to co jsme se těšili tak postupně k jednotlivě nám občanům docházelo to že to opravdu nastane 
já jsem to na zastupitelstvu ještě z pozice finančního výboru řešil jsem rád že tehdá když jsem prosadil 
právně audi jednoznačně řekl to co jsem před chvilkou řekl že smlouva byla uzavřena bez podmínky stavět občanskou vybavenost 
jsem rád že ten právně údy také jasně řekl je firma měla dodržet etapizace výstavby zná nejdříve měla stavět občanskou vybavenosti mi domy kon a teprve poté všechno ostatní cermatu nikdy nestavělo město ji nikdy nezapomínal zato má dodržovat má dodržovat etapizace 
jsem rád že díky tomu se také potom stalo že další bytové domy nestavěla nenesl můžeme rozhodnout mnohem větším úseků 
myslím si že dostavět ten projekt úplně stejně jak mil tak na městské byty jsou to veliké byty družstevní byty jsou to veliké věty které budou velmi drahé pro občany města na to aby se mohl stavět tam bude bude potřebovat věci ře dizajnovo myslím že je důležitý se říct že to je posledních osm tisíc metrů máme v centru města nové město že za nás za opozici není dobře aby se cokoli z toho ani metr prodával protože takovýhle metry mi dneska prodáme a budoucnosti město bude chybět už nikde nekoupíte protože nebudou místo nebude existovat 
to je důležitý a vnímám důležitý stavět městské byty mám velmi zajímavé diskuze o družstevní bydlení či pojďme se podívat myslím že se můžeme bavit o věcech jako je 
jde s doktorama a můžeme se a potom je otázka tady pan starosta to zmiňoval jestli se středočeským krajem diskuze jestli na tento místo umisťovat nebude umisťovat domov pro seniory je to rušné místo určitě to není úplně dokonalý problém je že to jedna z mála lokalit které máme 
už budu končit já se snažím využít i čtyři minuty protože slovo nedáte jako je že to je to co jsem chtěl k tomu říct co potom když které pokračoval děkuji paní bláhová 
děkuji za slovo 
já 
jsem určitě proto vyvolat debatu protože si myslím že je to poslední část nezastavěná kterou ve městě ještě máme akce kterou může město disponovat a může na něj být mohou na něj být postaveny bytové domy jinou takovouhle plochu už ve městě nemáme pokud vím respektive něco ještě máme ale je to obtížné nastavitelný nebo by se musela změnit by se musel změnit územní plán to znamená že bychom 
měli opravdu pečlivě zvážit co s ním pozemkem uděláme a jestli se ho definitivně zbavíme a už nebudeme mít nikdy nic anebo si ho ponechám nějakou zužitkuje což si myslím že bychom se měli zamyslet nad tím že ho že si ho ponecháme a opravdu ho zužitkuje ta aby nám zůstal a třeba aby na tom ty byty postavené být mohli pan fajmon říkala že chce vyvolat diskuzi ale zároveň říká že by se uložilo radě města aby se ten pozemek už rozdíl což odporuje protože pokud teda chcete vyvolat širší diskuzi než jen v okolí těch lidí se kterými se setkáváme já jsem se taky ptala lidí se kterýma já se bavím s vlastním pozemkem chtějí dělat oni říkali že by si ho že by bylo dobré kdyby si město nechalo stejně tak se pan fajmon setkala s lidma z jeho zase skupiny kteří říkají že prodat ale bylo by fajn kdyby to šlo prostě napříč atl napříč nejen našim zastupitelstvem ale napříč lidmi kteří byli se bydlím jsem si plně vědoma toho že v lyse je obtížné něco postavit že těch pozemku tady je opravdu málo a když už jsou tak jsou koupené proto je potřeba se zamyslet nad tím jestli by se to opravdu město nemělo nechat a do budoucnosti zde vybudovat opravdu městské bydlení a to nemusí být na všem na celé té části toho pozemku může být určeno třeba jak to bylo v té pro v tom projektu zahrada že čas zastaví bytovými domy a část bude sloužit pro občanskou vybavenost a to ať už nyní anebo jako záloha do budoucna protože my nevíme jaká bylo třeba za deset patnáct dvacet let vznikne město není nafukovacími se už nikam dál moc nepohrdne a je potřeba myslet z dlouhodobého hlediska když budeme potřebovat občanskou vybavenost kterou nyní třeba nepotřebujeme nebo na ní nemáme jestli za patnáct dvacet let třeba nebude jo a ty peníze budou protože přece jen město se vyvíjí a my se už nemáme moc kam vy jako rozšiřovat a vyvíjet z tohohle hlediska těch návrhů možností je celá řada prodat všechno bez účelu je první developerovi to znamená že tam postaví co chce a to doufam asi nechce nikdo za druhé prodat vše ale s jasným účelem a s obrovskými smluvními sankcemi kdyby se to tam nevybudoval zatřetí prodat jenom část developerovi a část si nechá čtvrtá možno prodat část developerovi na části provést výstavu družstevního bydlení a teď zase možno účastí města nebo bez účasti města jestli mluvíte o družstevní bydlení tak jsem spíš pochopila že asi bez účasti města a ti lidi si lidi si tam vlastně postaví sami v rámci družstevního bydlení no ale to pak znamená že mi vlastně ne rozšíříme vůbec náš bytový fond městský v lyse další možnost pátá neprodávat ani a výstavba družstevního bydlení s účastí města za šesté neprodávat nic výstava městského bydlení na všem to znamená mít svého nájemní byty ať už ve formě zvláštního určení například tedy pro pečovatele pro domy s pečovatelskou službou a nebo nájemní bydlení klasické sedmá neprodávat nic výstava městského bydlení na části a zbývající část nechat jako zálohu pro budoucí občanskou vybavenost osmá neprodávat nic výstavba městského bydlení na části a zbývající část pro občanskou vybavenost a nevidíte že těch variant je opravdu hodně a myslím si že teď rozhodnout i po té diskuzi kterou my si tady teda řekneme přetahují už veru já už budu končit si řekneme také rozdělit jako bez dalšího mi připadá strašně unáhlený tak pojďme si vyjasní udělat anketu mezi lidmi tak jak navrhoval výbor pro správu majetku pojďme se řídit jeho doporučení a zjistit co vlastně lidi chtějí děkuji děkuji paní všecka 
děkuji já jsem chtěla přesně pokračovat tomto říkala paní bláhová já jsem si otevřela zápis výboru přesně výbor se chodu všemi pěti hlasy udělat tu anketu mezi lidmi aby se lidé vyjádřili dat na to nějaký čas a potom si k tomu setnout abychom viděli názor těch lidí co zde bydlí protože tady je deset tisíc obyvatel neříkám vyjádří všichni a když si rád že aspoň část tak ať víme jak ty lidi to vnímají jaký tady byl projekt a kam se posunul to co oni bych chtěla by si představil ve svém městě děkuji 
děkuji vám zcela se pán pardon pan burian 
děkuji za slovo já jsem se přihlásil v době kdy radka ještě nebyla za svou řečí hotová do toho se připojila i štěpánka takže já nezopakuje nic než to co tady zaznělo zaujal mě opravdu materiálového zápis ve výboru kde se výbor vlastně usnesl že by navrhoval nějakou anketu já bych se za to moc přimlouval děkuji děkuji pan havelka 
já si myslím že si 
no já teda si myslím že si musím říct jednu zásadní otázku a tady padla já vím že jste o ní nevěděli ale je to tak že v tuhle chvíli máme platný územní rozhodnutí což je tedy při výstavbě bytových domů podle mě velká výhra teď reální si a teď si máme říct opustíme tedy to stavební pohner pardon za stavební územní rozhodnutí 
a budeme dělat úplně no úplně nový projekt úplně nové územní rozhodnutí anebo zůstaneme prostě na tom že máme nějaký stávající půdorys který prošel nějakým schvalovacím procesem který byl projednán se všemi sousedy kteří kteří tam jsou a máme platné územní rozhodnutí a budeme se na tom konceptu snažit něco postavit to si myslím že je totiž zásadní věc rozhodování protože když řekneme když řekneme že opustíme to územní rozhodnutí tak si troufnu říct že se vracíme někam pět šest let zpátky při doby toho projednání já si myslím že tohle je totiž hlavní otázka té věci že když řekneme ano a tu chvíli když se bavíme o tom budeme dělat anketu veřejnosti v tu chvíli si myslím že ho budeme muset opustit ten názor na to z mého pohledu může být jiné nebo tohleto a zdravíme se výhody kdy vedla se tady velká diskuze na na to nebudu se k ní vracet ale je otázkou jak rychle jsme schopní ty věci postavy tuhletu chvíli když řekneme že to územní rozhodnutí nebudeme realizovat podle mého názoru se vracíme někam na počátek a při rychlosti povolování stavby v české republice si troufnu říct že ztrácíme pět možná šest let 
byť to řeknu tak jak to je když jsme tu smlouvu uzavírali viděli jsme byla jiná doba strašně jsme potěšili mě to taky velmi mrzí poslouchal jsem to tady je to věc za kterou já tady můžu jako tak ale říkám času jsme ztratili dost řekněme víme město aspoň ty výhody které tam jsou to znamená že máme platné územní rozhodnutí já bych velmi stál o to aby jsme o tomhle popřemýšlet děkuji 
děkuji ono to pak bude zastávkou nikdo nic nechce jak jsou pustil územní rozhodnutí tak nebudou chtít nic jiného než pár než tu volnou plochu čeština já bych jsou pani láhvi 
pane starosto dovolím si nesouhlasit že nebude nic když opustíme územní rozhodnutí prosím neříkejte budeme začínat znova ne že nebude nic to prostě není pravda pane havelku já jsem se jenom chtěla zeptat vy říkáte že máme územní rozhodnutí ale my vlastně nevíme z jakého je data do kdy ještě platí a územní rozhodnutí znamená že umísťuje stavbu ale my nic obestavby nevíme by se mu a to územní rozhodnutí na základě nějaké projektové dokumentaci ale to vy nemůžete použít protože podléhá autorskému právu nebo nemáte dokumentaci prodanou já vím ale já už fakt nebudu mít slova protožeuž mi nedá pepi čtyři minuty takže to samozřejmě souvisí jakoby s tím že ano já souhlasím s tím že bychom si měli říct jestli co s tím vlastně chceme dělat tady myslím si že asi panuje shoda minimálně u nás všech tady asi patnáct něco teda teď dvanáct něco tady sedíme že by se měly použít na bydlení s tím souhlasím a druhá věc je když se použijí na bydlení jak se použijí na bydlení asi bychom se měli říct jestli městské bydlení alespoň částečně nebo zcela anebo prostě to přenechám někomu ať to s buduje což třeba za mě není prostě dobrý my bychom se měli bytový fond tady v lese zvětšit protože těch by tu máme málo a udělat z toho třeba menší byty kterých je v lese docela nedostatek jeho tak proč nejít je touhle cestou že a pan fajn hovoří o rozdělení pozemku ale to přece v tuhle chvíli vůbec není potřeba rozdělovat po pokud máme územní rozhodnutí můžeme na ně můžeme ho použít i bez rozdělení pozemku že měla by teda co otázky využít územní rozhodnutí což ale tady na začátku jakoby nepadlo takže ano o tom se pojďme bavi druhá věc je pokud ho využijeme jestli to bude mi kdo bude stavět jestli to bude developer kdo bude stavět jestli to bude kombinované jestli na celém nebo na celým protože to územní rozhodnutí je určitě i na občanskou vybavenost takže to znamená že jako tohle bychom si všechno měli říct a teprve na základě toho až mi jestli tohle vyjasníme což která se omlouvám ale to fakt za dvakrát čtyři minuty prostě nejde nezlobte se na mě tak si můžeme říct kam se dál budeme posilovat tak abychom prostě všichni byli alespoň nějakým způsobem spokojený ale jo na to prostě potřebujeme prostor tak pojďme se o tom pobavit pokud máme aspoň prostor třeba měsíc do prosincového zastupitelstva pojďme se o tom pobavi udělejme si nějaký pracovní setkání o jsme lidi i přes tu anketu kdy může být jenom měsíční ale my nemáme vůbec žádné údaje vůbec žádný data tak jako teď momentálně nevím co máme rozhodnout vy už jste se asi rozhodli ale my ještě ne my si o tom chceme sám a pohovořit a říká není vyloučeno to že bychom tam chtěli něco stavět to určitě není a to prosím aby bylo bráno věku 
děkuji pana technická poznámka jenom technickou poznámku jen povolování já jsem dostal takovou informaci a tak jsem se ptal je to v tuhle chvíli tak že územní rozhodnutí nám nemůže propadnout protože část staveb už byla realizována podle toho územního rozhodnutí to znamená jakoby v tuhle chvíli tím že už je konzumován tak jako když to řeknu mi ho můžeme změnit jenom tím nemůžeme čekat na to že propadne ale musím ho změnit jenom tím že požádáme o změnu rozhodnutí jako takového byli jsme se bavili oddělení toho pozemků ještě řeknu zase technicky ono to má nějaké technika tam je problém že to má nějaké technika ale problém je tam třeba v tom že ty doby mají společné podzemní garáže a proto proto si myslím že docela rozumí radě tenhle úkol vložit ne proto aby jakože už rozhoduje o tom kdo co dostane ale proto jestli vůbec jakoby teoreticky lze ty věci rozdělit bylo řečeno družstevní bydlení versus městské bydlení nebo nějakej ten a teď je otázkou jestli vůbec by jestli vůbec to územní rozhodnutí a proto si myslím že ten úkol jsem směřuje k rozhodování věci ale zkusit to tímto způsobem za to vůbec technicky rozdělil lze protože taky může přijít k tomu že to nejde a v tu chvíli jsme úplně v jiné pozici a má možná smysl se bavit o změně územního rozhodnutí tohle si myslím že tím bylo myšleno děkuji 
děkuji pan fajmon 
já bych chtěl poděkovat za dobrou diskuzi věci a a myslím si že já nebo se musí být návrh na rozdělení prostě nedá radě 
za úkol připravit na další zasedání návrh dalšího postupu pozemku parcelní číslo třicet sedm padesát jmenuje a můžeme dát i jako 
že se musejí speciální bude svolána schůzka toto téma klidně 
ať se diskutuje ale důležitý je přejít z teoretických diskuzí o o miliardě variant nějakým konkrétním krokům a a neztrácet čas jo takže 
myslím že jsme si řekli svoje stanoviska a že se v mnoha směrech shodujeme no a tyto pojďme zkusit posunout zase dál aby se příští zasedání už mohli nějak jako odsouhlasit kterým směrem se vydáme 
děkuji vám paní bláhová děkuji pane fajmona moc děkuji za tento přístup jenom jsem vás poprosit můžete nám teda dodat materiály abychom si prošli vlastně to co máte vy abychom na tom mohly být připravení aby a zároveň mě taky vám třeba něco můžeme navrhnout si myslím že asi to není od věci a pak si nad tím tedy sedneme a řekneme v čem se prolíná máme na čem se shodneme a můžeme jakoby postupovat dál já jako opravdu primárně se sám a nechci dohadovat jeho pokud to bude dobrý bude mít hlavu a patu proč do toho nej ale pojďme si teda říct jako na čem je ten průnik a jak dál postupovat děkuji 
jako technickou velka územní rozhodnutí řvou určitě schopný dodat u těch výkresů si nejsem stoprocentně jistý protože to ještě doba kdy jsme neměli když jsem všechno nedelal digitálně ale pokusíme se s tím něco udělat aspoň základní výkresy tomu na 
děkuji karel marek 
pane starosto slovo a já jsem rád že padlo že v tom územní rozhodnutí máme čas není to tak že prostě nám za týden za měsíc propadá ale máme často věci řešit protože si myslím že to je moc důležitý protože je to opravdu jedinečný pozemek a nejen pro tuto chvíli ale přesně když si představíme město za deset za dvacet let tak prostě města který mají ve vlastnictví pozemky v centru tak se můžou nějak rozvíjet pokud je prostě nebudeme mít protože prostě všechny zastavíme tak je to škoda proto jsem si že moc důležitý aby jsme měli společně čas a prostě věci diskutovali ze všech stran paddle tady ty věci který jsou já chápu že v tom územní rozhodně dělám spoustu věcí to umožňuje zároveň tam bude velká diskuze o disproporce o dispozicích o velikostech bytů o takovýhle záležitostech které jsou vlastně hrozně praktický 
a proto protože já se chodím ano to co potřebuje město já vnímám že podle mě město nepotřebuje další developerský projekt ve smyslu že přijde developer postaví a prodávejte je prostě tady se realizují na různých místech my nepotřebujeme další místo na kterém se to bude stavět potřebujeme my jako město peníze z toho pozemku když jste pozemky rozdělíme tak možná z toho dostaneme 
patnáct dvacet milionů z toho prvé toho kousku toho pozemku což je prostě ani ne hunové patnáct milionů tak je to rekonstrukce dvacátého osmého října jedné ulice takže to je něco co nás město nevytrhne budoucnosti ale přijdeme o unikátní pozemek kterej prostě možné do budoucího rozvoje a co potřebujeme jsou městský byte určitě se shodl na tom bydlení městské byty jsou potřeba a nejsou jsou jich málo budou potřeba ale malý aby lidi nemuseli platit nájmy a a pro tyhle ty různé praktické věci kterých bude jakoby spousta 
to co já bych rád chtěl navrhnout pojďme v rámci toho si zřídit nějakou komise kde jsme prostě obě strany dohromady protože jinak to povedeme potom s širokým formátu na zastupitelstvu ale bude muset jít do velkých detailů protože ty detaily jsou v tom důležitý to není jenom důležitý o tom chci městské byty nebo nechci ale jak to má přesně vypadat 
a teda ty všechny věci bych je to a to jsme líbilo kdyby bylo možné prostě ty věci za to nastavit abychom mohli výstup velmi detailní diskuze o daných věcech projít jak jak by to mohlo vypadat když navrhuje družstevní bydlení jak se to představujete jestli družstevní bydlení zúčastní města a díky tomu nám vzniknou nějaké městské byty a tak dále očekáváme teď při znovu vládou která říká ci výrazně stavět chce výrazně aby město obnovili svoje bytové fondy čekám že budou různé podpory k tomu abychom i my město mohli se obnovit bytový fond a na buď na to připraveni a pojďme se na to nějakým způsobem takto připravit možná poslední část je občanské vybavenosti která tam je vepředu na projektována zase přiznejme si občanská vybavenost která mi projektována 
bazén a 
kulturní nebo víceúčelová hala pro čtyři sta lidí hotel to všechno ohromný že mi město 
projekt za možná půl rády tři čtvrtě miliardy prostě na to nebude mít peníze neměli jsme na to ani ve slavných doba už vůbec ne teď takže vlastně ta diskuze potom třeba pohledu věci pohledu občanské vybavenosti musíme si říct co je možné co možná i ekonomicky a ve své městoto někdy mohli reálně zrealizovat a nastavil si vzdušné zámky že to všechno tam budeme mít když na to nikdy mít peníze a neumím si představit že přijde developer který řekne já mám to zrealizuje protože to pro mě je výnosný víme že vázány nejsou výnosný pokud nejsou velký velký 
a nebo znamenal velký zábavní centra to tady nebude je vlastně menší bazén ale jsou taky velmi velmi těžce výnosný pokud to nejsou ale nějaký kluziště a celý takovýhle sportovní sportovní areály že to jsou prostě věci který nemůžou osoby ekonomicky fungovat to přece to přeci víme že ta část vepředu vypadá sice hezky ale je ve své podstatě nerealizovatelná protože nebude někdo kdo bude ochoten ohromné peníze a potom to ještě do toho každý rok to dobra důležitých diskuze vás děkuji 
já děkuji je tam hlásil se pan tedy 
děkuji 
první věc která k tomu je je skutečně nemáte zdroje já bych ocitoval zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti územní samosprávný celek hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni šedesát procent průměrného příjmu za poslední čtyři roky lysá se pohybuje příjmech někde kolem dvě stě sedmdesáti milionů za poslední čtyři roky 
máte dluh nebo vzali jste si úvěr tři sta milionů byť jste z něj zatím k osmému měsíci využili jenom třicet pět milionů tak prostě tahle ta věc vás velmi nebo nás všechny velmi limituje 
občany jste tohle nediskutovali jste do těch podkladů dali si že budete hlasovat o usnesení o tom jak to budete rozdělovat jak to celý už budete řešit tak dále což není asi úplně v pořádku respektive není to vůbec v pořádku 
město nemá žádnou vizi definovanou byste žádnou vizi nadefinovali nemáte strategický dokument ale v tom dokumentu není žádná vize to znamená vy chcete rozdělovat pozemek chcete na něm cosi stavět ale žádnou vizi nemáte tak co co to je za za vlastně absurditu počet městských bytů vy nemáte ani vizi o tom jaký městské byty by měly vejít jak mají vypadat kolik by jich mělo být jaký byty mají být sociálně jaký mají být ro pro lidi pro na na jeden až pět let startovní byty a tak dále prostě nic takového neexistuje tohle co nejdřív musíte všechno domluvit 
další věcí a ta zásadní je že jste to začali před patnácti lety a v podstatě titíž někteří někteří tady sedíte a přitom přitom chcete znova rozhodovat chcete znova dělit pozemek aniž byste až byste s občany diskutovali takže tady v takovéhle situaci pronášet věci pronášet věty typu neztrácet čas a tak dále a tak dále mi připadá úplně absurdní když jste před patnácti lety uzavřely smlouvu která byla část pane nicméně 
větu důvěru na to rozhodně nemůže být zastupitelstvo nebo koalice které tady hlasovalo v ruských ubytovnách to to snad doufám chápeme všichni děkuji 
michal 
dobrý den já bych jenom chtěl vzít s sebou připomínku že před chvilkou před tím bodem jsme tedy přesně viděli ukázku co se děje když se nemluví s občanem a dostatečně dopředu a to se dalo od o zastávku která se přímo dotýkala čtyřech pěti okolních krám obchodů tady se to dotýká devíti tisíc sedmi set občanů a my vlastně se dostáváme do stavu že se budeme zase rozhodovat tady někde na zastupitelstvu bez toho aniž by se děla široká diskuze aby občané měli na stole plány projekty veškeré podklady jak říkal pan havelka který jsou nebo nejsou já nevím nějaký střípky co zbylo z to develop od toho developera a to je to všechno musíme vidět měli by jsme viděli se o takhle důležitou věc ať to nedopadne zase špatně jakou to dopadlo před těma čtrnácti lety kdy předpokládám že se tady taky mluvil jak je to super jak to bude krásný předpokládám že tomu všichni uvěřili a nedopadlo to takže já bych tomu chtěl předejít a opravdu nespěchá nemá tady není kam spěchat že pozemky rostou městu žádná ztráta nehrozí finanční takže by se chtělo prostě tomu předejít a opravdu dát karty na stůl a zdať širokou diskuzi s lidma dřív než svačiny co rozdělovat nebo nedej bože něco prodávat deku děkuji pan havelka technická 
pane šplíchal chci říct i před těmi čtrnáctiletý budete se tomu divit možná si to budete pamatovat celému tomu projektu předcházela anketa mezi lidmi na základě ankety se tvořilo zadání a přesto to nedopadlo dobře já chci říct že nedopadnou dobře může spousta věcí já jsem třeba rád že se ta smlouva udělala tak jak se udělala by tě předmětem kritiky ona je poměrně složitá ale co nám zajistila je to že pokud se to nesplnilo ty pozemky se vrátili město lysá nad labem mohlo to být také nastaveno tak že jsme mohli v roce dva tisíce sedm říct tady to prodáváme vstup byl chvíli za tržní cenu a kdokoliv řídit se s tím co chcete to že se to nepovedlo nepovedlo ale i tenkrát tomu předcházela anketa poměrně široká diskuze děkuji děkuji 
já jsem to nechtěl jít do nějakých výpadů ale jste si nahrál oka tak já to řeknu vy jste občani byla anketa řekl jsem to předtím vypadalo to dobře občani dali důvěru zastupitelům aby to dotáhnout do konce včetně toho pana vlka dostal by aby jste připravili neprůstřelný slovin nebo jste dostal jste na tom době tak jste byl jeden z grantů a měli jste to o připravit zajistit právně neudělali se to a díky chybě města díky jasný vymyslel se nestalo proto se nedivte že a řekl jsem to před chvilkou by mělo předcházet důkladná důkladná kontrola aby se to neopakovalo špatná zkušenost tady je také pojďte předejít a přidejme jenom ta bude dostatek času a opakuji to samý co říkal pan velice když slyším slova není část musí se to udělat rychle asi od pana fajmona tri taky byl toho tak mám obavy 
děkuji pan marek 
já jen musím reagovat to že byla a anketa s občany bylo skvělý všichni jsme měli radost radovan sepsané ale povinnost zastupitelstva byla potom bylo výběrové řízení kde povinnost toho kdo prostě se do toho výběrové řízení o o prodej pozemku o koupi pozemků účastnil byla povinnost postavit občanskou vybavenost to byla prostě jedna z podmínek jestli se jakákoli společnost do toho přihlásila a zastupitelstvo se potom nezajistilo ve smlouvě povinnost postavit občanskou vybavenost a prostě není nic k tomu že to ten společnost musí postavy a co se stane když nepostaví tak potom říkám že špatný projekt kdyby ta povinnost tam byla tak pravděpodobně by to už v té době ta společnost nepodepsala protože tak ohromnou závazek mi na sebe nevzala dobře potom musel před projekt musel řešit co s tím ale my jsme žili jako město 
vlastně naději že se něco stane a postupně jsme začali zjišťovat že se to prostě nesnáším to už není tak mnicha poznámka 
pan fajmon 
já bych chtěl reagovat na nějaké poznámky 
tady je předložena záležitosti týkající se budoucnosti a 
minulosti jsou prostě zbytečné nadbytečné 
jako a že spousta lidí říká jen 
na tom něco 
bude populární prostě 
projekt byl udělaný tak jak byl byl za smluvně většinová shoda zastupitelstvu byly proto skoro za celou tu dobu to nikdo nezpochybnil neboť vypověděl a prostě ten projekt dopadl tak že se něco postavilo a město se nikdy těch muzem zbavilo ani tady bych opravil jirku prostě ty pozemky nikdy z našeho majetku neodešli prostě byly naše a celou dobu byly pronajaté a město získávala pozemkůpronájem od toho developera takže prostě tady jako nemať veřejnosti jak to bylo všecko špatně a že 
vznikla nějaká škoda žádná škoda nevznikla naopak všechny pozemky zůstali a dokonce i pozemky potom mám dětskýma a pod těma doma který se postavili na městským tak se prodaly ještě za vyšší cenu než která byla ve smlouvě takže jako já bych opravdu nerad aby jsme tady ale tuhle situaci jako prodlužovaly a jako co bylo v minulosti to se nedá můžeme se bavit o tom co se udělá do budoucnosti celý děkuji 
děkuji pan marek technická poznámka 
děkuji jestli tu zmínil ta vyšší cena je právě proto že jsem tehdá do toho šel z finančního výboru pokud by se nestalo tak jsme to koupili za nižší ceně peníze je to tak děkuji děkuji pán asi licenční 
smlouva a podklady k tomu co se tam mělo nebo nemělo udělat dodnes nejsou zveřejněny tak je potřeba udělat 
bez toho se nikam nepohne rem bez toho nemůžeme ani ověřit jestli jestli byla tržní cena taková nebo maková kolik se vydělalo pronájmem jak obrovská částka byla 
nepochybuji o tom že smlouva mohla dopadnout hůř no to je nabíledni že mohla dopadnout hůř jestliže oni rozhodují titíž kteří rozhodovali o ruských ubytovnách to je naprosto samozřejmé mohla dopadnout daleko hůř 
těžko říct koho je zásluha že tak špatně nedopadl 
debata debata o minulosti zásadní protože bohužel celá řada z vás o té smlouvě rozhodovali a chcete znova rozhodovat o tomtéž takže bohužel jsem musí debatovat o tom co se tady v minulosti stalo s tímto pozemkem a jak se s ním nakládáno 
takže je je skutečně je skutečně nezbytně nutný abyste přikročili k tomuto co jsem říkal předchozím příspěvku že musíte mít nejprve vizi o tom jak to město má vypadat musíte vědět jak to město má vypadat urbanisticky proto že jste za zahradami našich spoluobčanů nechali postavit bytové domy totéž jste chtěli nechat udělat nebo chcete dokonce dodnes nechat udělat bejva 
nechat udělat v bývalém čez a to je to jsou věci naprosto absurdní který se v tomhle městě dějí takže 
ti občané kteří jste postavili ty nebo kterým vznikly ty domy ani nepostavili postavě ale i bytové domy které jim vznikly za zahradou jsou velice nepříjemné pro ně je to věc která prostě samozřejmě není úplně úplně jasná takže opravdu je pohřbena 
děkuji 
napsala si veřejnost 
děkuji roste jmenujme já jsem tady nějak neslyšel že si nechám poradit od odborníků já bych viděl že tady osm tisíc metrů čtverečních a docela bych rád viděl rád že se vyjádří nějaký město si myslím že má městského architekta proč tady dneska není proč nám něco neřekne 
myslím si že se dá naplno vypsat nějaká architektonická soutěž jako která zhodnotí co tam je teda podle územního plánu k čemu je schválení jaké jsou současné kopřivy města protože tady bych řekl že ta věc až slyším zastupitele že vlastně nemají konkrétní jakoby představu co tam jen lží a vlastně něco jako třeba slyšíme že by tam daly vzniknout nějaký obytné domy dobře já si myslím že to je dobrá myšlenka ale podívejme se na okolí kolem co tam je tam je pivovarská ulice úžasná lipová alej teď je otázka jestli tu ale i tam označení nebo jestli bude muset pokácet bychom se měli zamyslet nad tím co je to pivovarskouulicí požární zbrojnice a my si to všichni zvyklí ale tady se rozezní popela požární poplach doprovodí půlku města nevím vedle toho chceme stavět jakoby bytové domy jestli třeba to ne vzít trošku jako širším jakoby chopit l trošku širší zamyslet se jestli třeba požární zbrojnici nemůžeme někam přestěhovali město má na východní části pozemku průmyslový areál a teď si vemte že tady je ta jednotící krásná ale pivovarská původní dvojí straně může vzniknout jakoby něco občanská vybavenost zástavba byty podobně podstatně větší širší projekt možná se stal nad ním se ale opravdu je to na architekta jako na veřejnou diskuzi architekt by to měl předložit občanům měly by být pane starosto použití listy aby jsme se mohli připravit a žertovným jakoby se vyjádří 
část děkuji já taky 
paní bláhová technická poznámka 
děkuji za 
s ohledem na informace která tady zaznělo že územní rozhodnutí 
vlastně nás momentálně nelimituje nijak časem to znamená že nemusíme rozhodnout maximálně třeba do měsíce do dvou jak s daným územím naložíme tak bych chtěla předložit další návrh 
zastupitelstvo města ukládá radě města připravit anketu měsíčníku listy na kterou se bude moci odpovídat písemně elektronicky na téma dalšího využití areálu fruta děkuji 
děkuji 
to je jeden návrh usnesení pana svému odkaz se vám 
úvodní usnesení se dával dohromady vy také bych prosil aby jsme to doplnili 
diskuze vyplynulo to že by bylo dobře udělat anketu máme to nejvyšší čas aby se dostal roli žluté 
vydal ještě já jsem druhý jsem dával návrh na to aby se připravil 
radě města připravit na další zasedání návrh dalšího postupu 
jedna pak by dvojka mohlo bejt a a trojka by mohlo být svolán nějakého pracovní zasedání a myslím že byste mohli mít jako vlastně současně jako další bod k rozpočtovému za 
tohle bych navrhoval aby jsme tam dali a doufám že to může být voda 
děkuji 
když jsme to 
říkala paní bláhová 
zastupitelstvo města ukládá radě města připravit anketu měsíčníku listy 
čárka na kterou se bude moci odpovídat písemně i elektronicky 
čárka na téma dalšího využití areálu fruta 
v lysá nad labem a se já ale myslím že to je dostatečně specifikovaný že 
jenom teda možná u toho bodu a já vás na to upozorním že jinak by to usnesení bylo zmatečný tam musíte doplnit o katastrální území když tam píšete pozemek parcelní číslo 
my plánujeme pracovně zastupitelstvo k rozpočtu na čtvrtek osmnáctého listopadu 
tak jako souvislosti samozřejmě s tím se zasedáním zastupitelstva prosinci které máme osmého prosince takže takový jiný než naši nejpozdější termín 
vaše děti mají volno 
a 
prosím vás neruší 
jestli jí má děti 
máme naplánovanou 
hodně 
po 
diskuze byla ukončena 
diskuze byla ukončena už byla ukončena prosím vás aji se dává dohromady usne návrh usnesení ne prosím na 
zastupitelů 
hlava tak pan havelka 
já jsem říct že v tuto chvíli už tady predikuje to znamená podle mého názoru už nejsou už jsme mimo diskuzi to znamená teče skutečně zbavíme k usnesení a my jsme o tom hlasovali o tom usnesení děkuji 
tak dáme hlasovat o návrhu usnesení 
prosím vás nepřerušujte 
tak pro dvanáct zdržel se jeden návrh byl schválen děkuji 
pokračujeme bodem číslo dva 
skipark lysá nad labem návrh na realizaci předkladatel pan marek 
děkuji pane starosto za slovo já zkusím krátce představit ten materiál který jste dostali 
jedná se o situaci kdy díky stavbě sportovní haly logicky musel být zrušen aktuální ski park aktuálním místě my jsme řešili kde by to případně bylo možné diskutovali jsme nejen možné pro ten čas ale možné i z dlouhodobého z dlouhodobé perspektivy diskutovali jsme to stejný i s lidma se britové komunity a v rámci toho jsme našli pozemek který nám přijde velmi zajímavý a to je pod mostem bohumila hrabala je to znamená mostu přes labe 
to co protože to zajímavé je to zajímavé v tom že i pár mohl být pod mostem to znamená je tam přece jenom ochrana vůči dešti zároveň by to mohlo být i pár který bude součástí už postupně se rozvíjející 
infrastruktury kolem takovéto odpočinkové u labe a aby jsme vůbec mohli diskutovat jestli je možné tak 
jsme vedli jednání s krajskou správu údržbu silnic jeste by vůbec pod mostem takovouhle věc po volili a na vyjádření krajské správy a údržby silnic v rámci toho materiálu že za těch podmínek který kteréjsou stanoveny jak by to bylo možné a chvíli 
shrnul že je dobré to vzít na zastupitelstvo jestli toto je zájem nebo není protože pokud o to zájem je tak evidentně cesta existuje bude nutné oslovit povodí labe povodí labe předložili jsme mluvili a ano zase za určitých podmínek jsou ochotni dát povolení že ano že s tím že s tím nemají problém a vlastně rozběhnout postupně ten proces tak abychom mohli dlouhodobé míčky pár pod mostem 
u labe a mít to takový zase zajímavý zajímavou věc která lokalitě proto jsme sem přišli jsme tuhle diskusi mohli otevřít jestli jestli je zajímá jestli je to pro vás zajímavý takto pokračovat a vlastně to začít realizovat ze strany města tak teď jsem asi takhle krátce představila teď možná vaše otázky děkuji děkuji do diskuse se přihlásil pan havelka 
já děkuji za slovo jenom krátce já už jsem říkal radce bláhové po skončení zasedání zastupitelstva města já jsem v tomto případě protože a teď částečně budou kvůli zanedbání tomu paní místostarostka takže ona ty věci také nějakým způsobem prověřuje a nikam jsme se posunuli my jsme tu věc posuzování z hlediska územního plánu já mám v tuto chvíli stanovisko odboru územního plánování že pod tím mostem to odporuje územní plán my jsme hledali podobné místo hledali jsme ho sycené pod mostem hrabalových ale pod nadjezdem tam nám bylo řečeno to stejne bude tu chvíli smrti jednání posunuli dál protože jsou ještě nám v úvahu napadli dva pozemky a to jeden by mohl být poměrně jako trvalé záležitost jeden dočasný pokud bychom se třeba shodli na tom že to vybudujeme na tom na tom místě kde máme sportoviště ne tam kde se staví sportovní hala třeba po ukončení toho té stavby jeden ten pozemek je pozemek magellan gama což je ten pozemek za penny marketem tam by to možné bylo tuto chvíli jestli víte ta travnatá vím udržovaná plocha za penny marketem vedle na 
druhý pozemek já jsem oslovil pana aleše chovám to nabízel i na fejsbůku takže jsme to jednání vedli a on je ochoten na nějakou dobu nám tuto věc nám svůj pozemek poskytnout zdarma já si nemyslím že by bylo dobré to dělat zdarma když jsem byl některými kolegy zastupiteli osočil vám slouží když něco se dělá zadarmo tak to není dobře já to každopádně ta nabídka tedy od něj můžu tu tlumočit že by nám prostě část pozemku ve frontě kde je to také ve chutě pardon kovo někde je to také možné že v nám tento pozemek poskytl jeden je občanská vybavenost druhý tam bylo řečeno že pokud je to občanská vybavenost kupodivu dámská parka muže je to moje překvapení tomu ale opravdu jsem se na ten stavební úřad a protože my jsme také oslovovali krajskou správu údržbu silnic abychom mohli ten pozemek fotí nadjezdem pronajmu ještě jedna poznámka si hlídám ten čas také se budu snažit ještě jedna poznámka kupodivu já jsem to nediskutoval se skrytou komunitou ale přišli za mnou myslivci úplně z jiného důvodu mystici za mnou přišli s tím jestli by se něco s tím klukem co se děje u toho mostu jak je tam dneska 
v uvozovkách zábavní centrum protože oni říkají že podél toho mostu a podél toku migruje zvěř a od té doby co se tam dějí různé věci tak věřím přebíhal silnici dvě stě sedmdesát dva a mají daleko víc nahlášených střetů a pokud by jsme toto úplně ještě uzavřeli tak mají velkou obavu že uchazeč bude běhat jenom 
jenom říkám a nebylo to vůbec diskuze z tohohle toho vyšla diskuze od jinud takže i tohle to dávám myšlení a pak která zase neřeknu řeknu pro mě to příjde že je to neuvěřitelně daleko představa že desetileté dítě bude ze sídliště až někam pod most klamy je opravdu je to hrozná dálka myslím si že by jsme měli ten pozemek někde v tom centu města dali jsme tady nějaké alternativy proto tu říkám my o nich jsme připraveni jednat bohužel jak ten most tak nadjezd tak jak mi bylo řečeno nám auto je územní plán děkuji děkuji paní bláhová 
děkuji za slovo pane magistře se omlouvám ale mluvíte strašně rychle a občas něco nezachytil takže zachytila jsem pozemek za u penny marketu teda za penny marketem u nadjezdu je první a jenom nějakým směrem směrem ke grafu marně nebo 
je to tak ale ten také není náš ale jako ve své podstatě muselo by se pronajmout vlastníkem firma magellan gana gama která část pozemku pronajímá penny marketu nebo tu budou protože to pro ně stavěla druhý pozemek pozemek kolony a je otázkou jestli nevyužít jeden z těch pozemků prostě nekoupit nějakou tu sestavu nevyužít provizorně protože myslím si že by to nevyžadoval příliš dalších stavebních nákladů anebo vice třeba o definitivním umístění na tom pozemku který máme pro ty sportoviště určený to znamená na tom pozemku u školy jako 
děkuji hlásil ne já ještě to parné havel kamionu vyjasnila který to já jsem chtěla pokračovat tak se omlouvám to jako ne že zase další čtyři minuty pardon už tam skočili takže a druhá věc je že s tím územním plánem miss na základě toho co jsem neřekl tak já jsem na úřad zašla stavila jsem se teda u vodohospodářů 
jednali jsme dál s povodím labe když se budu držet teda tady toho návrhu oboje je schůdný a nebo máme předběžné stanovisko od povodí labe a vodohospodáři řekli že když to povodí labe umožní jak oni jsou také pro a stavila jsem se i na územním plánování dívali jsme se do územního plánu a paní zdeňka kučerová nevyloučila že by tam ta stavba mohla být my jsme to opravdu probírali protože pod tím mostem už je jiná kategorie toho pozemku takže není vyloučeno že by to mohlo být umístěné pokud je žádost podá 
se správným odůvodněním a popsáním proč to má být prostě bude mít všechny náležitosti že jenom jakoby to ten vlastně samozřejmě já bych byla pro aby vojenský pár vzniklo v lese ať už bude kdekoli ale ať někde bude tudíž 
bych prosím doporučovala jestli bychom tedy mohli postoupit dál to že jakoby že budeme dál vyvíjet snahu nebo rada města bude dál vyvíjet snahu aby se pár dní jde umístil s tím že my vám samozřejmě může mít nikdy nápomocný před tady to jsme taky předávali dopředu není problém to i připravit na to povodí labe když budete chtít pokud si to samozřejmě vyřídíte všechno sami tak si to vyřídit můžete jenom bych byla nerada aby tohle se zarazilo protože si myslíte že to je v rozporu s územním plánem ale přitom třeba by to šlo protože máme to stanovisko teda ústní ale máme a na další by nedošlo takže bych chtěla aby je nebo jestli můžu navrhnout aby se prostě o tom návrhu rozhodlo s tím abychom prostě pokračovali dál aby se to zaseklo a třeba by opravdu pak zjistíte že to nejde ale už budeme mít v ruce ten papír jako i pan havelka jen tomu řeknu já vám to stanovisko pošlu který mám protože já jsem ho opravdu získal a bylo by mi zvláštní jedna věc řekněme oba jsou mosty tu chvíli oba i pozemky pod nimi jsou pořád braný že jsou to pozemky pod komunikací zjednodušeně řečeno tak mi bylo vysvětleno 
a na oba by mu řečeno že je to problematické to tam umístit příjde mi že ten pozemek teda jednoznačně lepší přichystaný protože tam stačí když to řekneme natáhnout válce správou údržbou silnic se domluvíme a dát tam pár těch předkládá tam ty překážky není opravdu velmi těžká věc to byl první pozemek který fakt nás napadl protože když se na to půjdete podívat tak oni už dneska ty děti na těch podmínkách jezdí na těch kritických bodech oni tam jsou tři čtyři oni tam mají takové ty si ty bloky přeskakují hranici tam s ním a ta koncentrace jich tam je nevím jestli k tomu láká i ta spojovací stěna ale prostě oni se tam scházejí takže si myslím že místo opravdu dobrý ale tuhle informaci jsem dostala s takovou pracují mimo říkal 
děkuji pan marek 
děkuji já budu velmi rád aby jsme nejde o to který z těch míst myslel že obě místa jsou rozumný určitě ta velká diskuze jsme také vedly jestli to není daleko to je samozřejmě naprosto relevantní boty mosty jsou zajímaví ty dvě místa přišlo mi škoda prostě to zrealizovat 
to co to co my jsme zjišťovali u toho litevského mostu tak tím že ta celá zóna je 
a speciální zóna to už není jakoby pod tím mostem už to není ta zóna pro přístaviště který tam speciálně speciálně jako těsně k tomu octu ale už je to část plochy smíšené nezastavěného území kde rekreace může být aby já jsem ho jsme si přesně to že pod mostem není protože to není ta komunikace nahoře ale chápu tu diskuzi já budu proto jsme už dál k tomu nechtěla ani pokračovali jsme řekl pojďme tu diskuzi vést a jestli tohle má smysl tady na tom místě takto realizovat anebo si řekneme ne má smysl u penny realizovat mě by se moc líbilo realizovat to tam kde to může být jako trvalé kde to jde vlastně tak postavíme a dlouhodobě to může zůstávat často se mi líbí i ta nabídka panel dokola ale víc bych preferoval tady místo můžeme prostě trvale trvale dětská mít a pod těma mostem a je zároveň co je dobrý že to jsou místa kde je hluk od dopravy takže a ty děti jsou tam přes den většinou kdy teda auto jezdí že tím pádem to není tolik slyšet 
jinak mu tam kde ta zóna trošku k lidovější tak ten ski pár prostě je hlučný to se prostě přiznejme že tam občas obyvatele z toho okolí potom s tím mají problém ale pod těma mostem aby v obou těch místech by to mohlo být rozumný protože momentě kdy začne být má prostě tam už se nevyskytuje 
že za mě jako předkladatel návrhu pojďme se jenom abych to uzavřel do diskuse si říct jestli to dává smysl která jste chybu lokalit a vlastně to potom realizovat 
my jsme to nějak jsme pokročili děkuji 
děkuji za slovo já se předem omlouvám všem odborníkům na tento druh sportu já nejsem každopádně 
já tady vnímám diskuzi asi teda z toho pohledu že skejt párek nebo 
tady to hřiště bývalo u nově vznikající sportovní haly a v rámci projektu bohužel nám tam zasahoval do prostoru a navíc již byl 
víceméně neopravitelný takže byl zrušen takže ono by k tomu došlo asi taky tak bez ohledu na to jestli by tam sportovní hala byla nebo ne když jsem si dělala teda nějaký takový jakoby rozhled tomhle tom tak my se tady asi teda bavíme o něčem co je nějaká nějaké smontované zase překážky které by se asi dali někde umístit ale 
skejt pár kterej je v ten okamžik nebo terásky ten sporty olympijská disciplína a vlastně můžeme si pod tím představit taky úplně něco jiného a stavebně náročnějšího takže já si myslím že by si měli říci si tedy chceme zase na druhou stranu něco takového vybudovat nebo opravdu chceme jenom pro nějakou určitou minoritu 
tady prostě připravit nějakou takovouhle volnočasovou aktivitu mě jak jsem o tom nějakým jsou jsem si dělala přehled tak 
české republice by měly existovat nějaké dvě projekční firmy které uznávají tady ty sportovci a je na ně tedy asi velká poptávka takže pokud by třeba byl zájem tak by jsme je mohli oslovit a nějakým způsobem se třeba ještě v tomhle tom rozšířit pohled na tuhle tu věc ale samozřejmě chvíli hledání toho nějakého prostoru který který by se dal použít se nám zužuje a opět se teda vracíme k tomu že tady tato věc kdy byla asi nejvhodnější někde u té sportovní haly jako děkuji pan havelka dneska 
já jenom technickou 
asi budeme mít jiný usnesení měla jsem se chtěl zeptat stejně tam je navržený tam jsou navrženy ci usnesení a ta mě a já nevím co si pod tím mám představit je to je trojice bodě b je připravit kupní smlouvu a žádost na středočeský kraj o bezúplatný pronájem pozemků parcelní číslo a tak dále jakou kupní smlouvu s tím prosím mysleli 
marek děkuji nájemní samozřejmě děkuji za opravu a to co je nutné diskuze pokud jestli můžeme směřovat protože podle mě blbě ty lokality jsou zajímaví obě budou potřebovat ale prověřit to reálně možné protože je možné že se to někde zasekne je pod vnímám že rada preferuje víc tu věc pod nadjezdem jestli tomu chápu správně zároveň je otázkou jestli to půjde zrealizovat a jestli teda to usnesení bychom se nemohli jakoby posunout v tom že si říkáme ano chceme to přesunout rada prověříte dvě lokality s prioritou pod nadjezdem pokud by se zjistilo že to třeba nejde z důvodu toho že se budem se změnit územní plán tady v této lokalitě a druhé by to potom šlo tak by se prověřovat datová část tak jestli bychom to takovým způsobem mohly jakoby posunout aby jsme se upravily to usnesení mohli mohlijít dál děkuji ten parchant se hlasy 
vzhledem k tomu že jsem byl jeden z prvních třech skejťák ve městě někdy v roce sedmdesát devět 
výskyt tak myslím že se na kompetentní taky tomu něco 
že 
myslím si že se rozhodnout jestli chceme nějaký provizorní řešení nebo jako dlouhodobý 
provizorní řešení nevím jak to s tím povolování docela složité jako věci kvůli bezpečnosti a parky obecně jsou docela drahý záměr já myslím že by to asi mělo by měly a 
nazval bych to do těch lokalit jako tady zase za halou sportovní zóna nebo čechova ulice pionýrů ski areál a neboli to prostě starého prostě na obecních pozemcích ale bylo by to k tomu asi spíš nějaký obavy co o tom v rámci přípravy rozpočtu na příští rok podle mě dneska tady moc zda dál nedojdeme pojďme to posunout někam ať se ti brada za zabývá předloží návrh 
jsou na to i nějakými si dotace že se to dá taky jak financovat a třeba čelákovice vím že to dělali asi pět let a je pak složitý a asi šest sedm milionů nebo takovýhle peníze záleží taky jaká technologie a ty parametry ale ale určitě by to mělo být někde v městských pozemcích které jsou určeny na takže za mě 
doporučila bych pojďme dát 
něco přípravě může se bavit o nějakém jako rozpočtu a 
sice účtů neboli děkuji 
se pán 
tomuhle je potřeba říct že platí to co jsem tady řekl před tím 
všichni jste tady nebo minimálně koalice koalice potvrdila že žádná koncepce není že neexistuje neexistuje koncepce sportu neexistuje koncepce koncepce tedy toho jak by jaká sportoviště a která a kde by měly být bych umístěná tak dále roky se tady připravovala hala výsledek je že je to tělocvična je načase myslím začít říkat že je to skutečně tělocvična myslím si že paní radní pro investice by si mohla přečíst projektové dokumentaci projektová dokumentace by projektovala tělocvičnu nikoli sportovní halu 
tak 
k umístění pod mostem pod libovolným se dovolím vyjádřit tak že 
vlastní zkušenost moje je ta že nejlepší místo na fandění pro veslaře je pod mostem 
rozléhá se to značně tudíž bohužel si myslím že tam jakékoli jakýkoliv hlučnější sport nelze umístit je to smutné ale je to tak obávám se toho možná jsem to měl říci dřív ale je to věc která je prostě zásadních v týhle věci 
tak takže abych to shrnul je potřeba mít koncepci všichni nakonec jste se tady shodli pan fajmon paní radní pro investice někteří další žere vlastně se to nejdřív musí nějak připravit musí někdo přijít říct jak by to mělo vypadat pak možná hledat umístění ježků říct co je dřív jestli vejce nebo slepice tomhle případě takže 
určitě ale je potřeba aby koalice se vyjádřila k tomu jak vůbec k tomu došlo jak došlo k tomu že skejt párek zmizel máme čas parní králová prosím 
tak dobrý děj 
a já by som sa iba doplní některé informace které tu asi zazněly a vzhladom na to co se diskutovalo a potom mám na vás za všetky jednu prosbu a pokud si čítaly návrh detailně tak je tam uz konkrétní návrh hodiny z v českých firiem ktoré sa zaoberajú výstavbou ski parku a ten návrh je konkrétně robené na areál pod mostem my jsme samozrejme celé toto diskutovali a i s místy konce konstrukčně 
je ta druhá firma ktora zidli na štvanici robí velké světové závody a byla to jedna z prvých širým ktore tu začala dostávat kit kvarky v čechách a druha vec je že v rámci návrhu je viditelný rozpočet včetně návrhu kde sa daju čerpání dotací a pak jej výší 
takže i náklady na finský vektory navrhujeme sa pohybujú myslím že tam váhu na kluzného za nimi takže do nějakých sedmi milionů pokud využijeme areál pod mostem za ní dostaneme a je to tam zase všetko digitální rozpísané a ďalšia vec je co se tyka hlučností já som 
bydlela z roku úzký parku nic vedla a moře mám povedať že tam parkuje velký takže dávat ski park děkuji místa kde jsou obytné domy jaksi akurat mesto koleduje o průsery až jaša stížnosti obyvatel to je len jedna vec k tomu potom je to finální moře vidí umístněné a určitě velmi důležitá věc vec ktoru by som vás chcela poprosiťděje aby jistě letenský park konzultovali zástupcemvýskyt nových skupin to znamená to je radním balko tóry zastupuje tuto skrytou skupinu vzniká spolok a jež je to věcí on sa stretávame fišerovou myslím že pan starosta na skotské usilovali nějakej na ně my jsme zradilo primera li celý tento návrh on sám vyjadril za tu skejtové komunitu že ideálna lokací a prvních je pod mostem za všetkých tých vodou ktory sa uvádzajú v tom návrhu primáti na stole takže ty národnímu pripraveny len preto že prostě jsme se rozhodli že někdy se umístní skipark ale bylo to velmi vitální vážené konzultovány komplikované a rozvedeny berany zo všetkých strán má to v podstatě pripravené velmi vitální na podnose a stačí se rozhodnu či ano ale vůně james wan prosím komunikují tito s tými ktorí sa to týka ďakujem 
děkuji prihl 
omlouvám ale jelikož ty dvě minuty jsou fakt vražedný tak se takhle budeme střídat možná škoda možná by to mohl říct siréna bylo by to jednodušší 
jelikož se stane vědě taky jsem se setkal jsem se neptala nějaký stránky financování jakoby to bude stát tak vím že on má dost ucelenou představu že by to mělo vypadat bohužel historická sice stonek přečetla ten návrh mi fakt detailně popsaný co tam chce a já to tak cítím že teď vlastně už se ani nemusí diskutovat o tom co by mohlo být pokud byste uznali návrh jakoby smysluplné ale kde to bude tam je asi ten kámen úrazu a k tomu bych chtěl říct že ty skejťáci v podstatě tohoto si na něj nebo ne prší hlavně se nabídli ty lidi z toho 
parku tam nebo 
plovárny že by se to i starat však výhoda a taky plánujete rozrůstat město tím směrem má být přístaviště mattovi cyklostezka mě to jako smysl docela dává nicméně pokud najdete nějaký jiný místo tak se pojďte o tom bavit ty skejťáci asi nebudou proti oni primárně chtějí mít někde skipark pár který zmizel který se zboural a není náhrada prostě s tím se nepočítalo byste to byste to zboural se to vždycky žáci nemají kam chodit prostě nemají já mám devítiletého kluka který má sky tvou koloběžku a chtěl by někam chodit a nemůže a to na strach máme strach aby se to zase další tři roky někde neřešil takže oka najděte místo navrhněte nějaký místo ale ten návrh jen detailní a bylo by škoda ho prostě zahodit začít něco o slova když máte připravený nemusíte v podstatě vůbec nic dělat jenom to místo 
děkuji 
tak myslím že bychom mohli ukončit diskusi a jestli pan marek návrh úpravy usnesení 
pan marek 
návrh na diskuzi kde se všichni říkáme ano skipark je dobře ale pojďme se víc bavit o tom jestli opravdu tam kam jsme navrhli misí jestli není lepší tak já bych dával tento návrh paní kočová poprosím o promítnutí zastupitelstvo města lysá nad labem bere na vědomí zprávu týkající se návrhu realizace ski parku kde se nad labem klára radním města lysá nad labem prověřit ve spolupráci se sportovní komisí vhodné umístění a velikosti párku připravit do rozpočtu města pro dvojice dvacet dva položku pro výstavbu skiparku termín do konce roku se dvacet jedna 
pardon 
já jsem poslal oslavován to do mailu 
poprosím případně kolegy pokud byste měli nějaké připomínky to doladíme a jestli jestli vám to takto by vyhovoval 
došlo ve ale 
dobře dobře 
a tak 
jenom to upravují prostě na to aby se vybrat vhodný místo a aby rada navrhla chvilku položku budeme mít samozřejmě schvalovat bude v rámci rozpočtu takže ta diskuze potom rozpočtová půjde 
tak tady je tady a teď to usnesení tak jak jsem ho přečetl 
jo já to teda přečtu ještě jednou ten a pardon tak ten první bod je ten co už jste měli to že berete na vědomí na zprávu týkající se návrhu realizace ski parku lysá nad labem a potom to co je důležité ukládá radě města lysá nad labem za a prověřit ve spolupráci se sportovní komisí vhodné umístění a velikost párků a zase připravit do rozpočtu města pro rok buď se dvacet dva vložku pro výstavbu skiparku 
taky stánky tady návrh usnesení štěpán pan pan holka 
určitě 
a děkuji takto pojďme takto upravit 
je to skutečně tato komise pro kulturu sport a cestovní ruch to je to co očekávám že kolegové pokud tam se případně při v té chvíli někoho komunity aby se tam diskutovali který z tech možných míst který tady padaly jsou lepší nebo horší 
je vidět že jsme společně prověřil že některý věci který umožní takže uvidíme 
docela ta je termín termín do konce roku komisí 
s termínem do konce roku mě přišlo česká technická 
jestli by nemohla být třeba spíš komise pro výstavbu sportovní haly když to má být ještě může to být obojí v podstatě ale jako 
to 
finančí 
jako samozřejmě můžou to být oběd komise já beru že tito nejdříve mají říct jestli to tam je rozumný jestli prostě to tady nebo tam už si řeknou rozumný by to bylo u sportovní haly potom komise sportovní haly řeší turist lokaci ale když naopak z tech různých důvodů co tady bylo diskutováno řeknou je lepší by byla časovka nebo lepší by bylo pod nadjezdem tak tím se docela vyřeší velka technická 
já za sebe bych tam nechal v tuhle chvíli jednu komisi pokud se to bude dotýkat sportovní haly pak si myslím že má smysl aby oni o tom diskutovali děkuji 
je tady navrch k usnesení návrh usnesení hlasování 
dvanáct pro držel se jeden návrh byl schválen děkuji 
další bod je zápis z výboru pro správu majetku města pan fajmon 
tak zápis jste obdrželi jedinou věc o které se zmíním 
se týká mapování na 
což je proces který probíhá 
kompetenci katastrálního úřadu zjistilo se že tam jsou nesrovnalosti v zapsaných mapách a katastrální úřad bude hledat řešení jako jak to předělat a budeme každopádně ti budeme muset zabývat nějaké podobě jsou tam diference až šest metrů zápisu pozemků obecných i 
v soukromých tak 
náš výbor se tomu věnoval a bude určitě předložit nějaký materiál až nám to katastrálního úřadu nám doputuje nějaký návrh takže počítejte s tím že se budeme muset zabývat jinak jestli má nějaké dotazy tak 
pan havelka já děkuji za slovo já vám chci říct že o téhle věci je informovány osadní výbor žáčka oni to katastr to s ním nějakým způsobem diskutuje a předpokládáme že výsledky budou a budeme rádi když se vývod zúčastní že by se udělala prostě celková schůze aby se i ten osadní výbor do toho zapojil a pomohl nám tam protože tam budou velký výměny si myslím prostě to tam nastane ale oni o tom vědí ta věc nějakým způsobem běží takže i oni jsou přichystány nám v tomhle pomoc děkuji děkuji 
diskuse se nikdo nehlásí návrh k hlasování že bere na vědomí zápis z jednání výboru 
dvanáct pro 
nehlasovala jedna návrh byl schválen děkuji 
bod číslo čtyři revokace usnesení zastupitelstva města číslo skoro čtrnáct neplatná sledovat i dvacet jedna scelování pozemků vysvětli překládat 
lze pouze drobná chybička 
lysá nad labem katastrální území jinak se nic nemění takže považuji za za čistě formální věc 
nemá ani bláhová 
ano já jsem se při kontrole usnesení zastupitelstva všimla že tam chybí to katastrální území tak jsem si dovolila paní kočová upozornit která to pak předala paní javorčeková aby to s procestovala tak proto se nám to sem vrací ve všem děkuji hlásil se pán 
velice děkuji 
k tomuhle opravdu jenom krátce jenom chci zmínit že jsme tady nebo že jste tady od téhle věci diskutovali minulé asi dvacet minut připravovali jste usnesení tady na jednání jak mě to příjde divný a musím se přiznat že mi příjde zábavný je tady komise pro výstavbu sportovní haly která staví tělocvičnu to teda musím zněly jako její 
tak je tady návrh hlasování 
dvanáct pro návrh byl schválen děkuji 
hlasovali 
má málo tlačil omlouvám se 
vytlačit z ještě 
návrh byl schválen děkuji 
tak další bod 
prodej části pozemku parcelní číslo dvacet devět dvě stě devadesát sedm mno jedna 
tento tuto žádost tady máme už po několikáté jedná se o prostor od nově rekonstruovaného domu pečovatelského drak nebyla láku průchod 
konírně mám těmi zahradami by se měly v radě a nedoporučujeme tento pozemek prodat protože chodby se zmenšil 
má k tomu někdo prosím někdo něco 
ne je to na hlasování 
tak pro třináct návrh byl schválen tak jak zní že neschvaluje prodej pozemku děkuji 
bod další bod žádost o pronájem pozemku pod plechovou garáží v ulici lom 
možná by tomu řekl pan fajmon protože ráže tady 
dlouhodobá věc řešíme 
neustále se týká pozemků 
plechovými garážemi 
město se rozhodlo že prodá přes pozemky pod garážemi které jsou zděné vypořádané a jsou tady je tedy zhruba sto dvacet plechových garáží ve městě které jsou na novém sídlišti a v lokalitě skála garáže tomu byla několikrát zastupitelstvo se vyjádřilo a politika je většinová taková že se tyto pozemky pronajímají a garáží jsou určené jak si na dožití a politik stanovena zastupitelstvy je taková že se může převádět na jaro pouze v rámci rodiny a dědického řízení nikoli mezi jinými subjekty takže z toho vyplývá že by jsme to měli zamítnout a že by měly tyhlety pouze tyhlety garáže postupně zmizet aby mozem kdyby měly být 
využity k něčemu jinému pokud a budovy většinové zastupitelstvo obrácené 
garáž bude dál 
pokud bychom měli by mělo by dojít tomu že se garáž odstraní a budeme postupně tyhle pozemky městský garáží uvolňovat využívat pro něco 
děkuji za mě já souhlasím s tím mletím jak to bylo zastupitelstvem schváleno a doporučoval bych a výbor doporučil aby jsme to 
neumožnily tuhle 
děkuji paní bláhová 
děkuji za slovo já bych chtěla poprosit jestli by se mohla promítnout mapa lokality 
a 
já za tu dobu co sleduji vlastně tady dění tak jsem se setkala jen s tím že jsou garáže u pampelišky plechové což rozumem záměru tomu aby 
postupně vymizely a ten pozemek se mohl použít nějakým adekvátním způsobem abych se přiznala netušila jsem že existují ještě heger plechové garáže v lomu a to vlastně v ohybu dalo by se říct té okružní silnice která vede oko v okolí rodinných domů 
když se podíváte na mapu až nám až námi teda zobrazí na plátně tak tam bude vidět že nebo i z historického hlediska je zřejmé že to je stará zástavba to znamená ty pozemky jsou tam opravdu malinké a ty domy jsou malinké a ze v době kdy se dostavilo tak se prostě nepoužívala v řada aut auto nebo prostě lidi neměli na to aby si mohli koupit auto kterou se používala neměli na to takže ta potřeba parkování těch aut vzniklo až současnosti nebo prostě v posledních třiceti čtyřiceti padesáti letech možná maximálně 
tak můžete dát ještě ortofoto 
je tam vidět ta okružní silnice 
s tím že teda ještě konec okružní silnice ani není vymezen jako silnice se tady visí potýkáme kocouři prostě léta ale v tom rohu vpravo nahoře je vidět umístění vlastně těch plechových garáží 
já dávám na zvážení jestli by jsme tady v lokalitě lom přece jenom jim nedovolili ty garáže užívá třeba i nájemní smlouvu jen na jeden rok bez muže s možností výpovědím z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodů protože v lokalitě prostě problém s parkováním jako otevřeně si to řekněme ty pozemky jsou opravdu malé oni nemají možnost dávat na svůj pozemek auto nemají často ani vjezdy a kam ty auta budou dávat to znamená že je budou mít vlastně před pozemkem nebo před svým domem a to je zase z hlediska řešení dopravy v klidu a pro komfort těch lidí co tam bydlí a proto aby tam jezdili prostě popeláři jestli tam teda jezdili tam jezdili jednotky záchranného systému tak je to prostě špatně jo a kam je vytlačíme s těma autama oni nemají vlastní kam jako ty auta protože v lokalitě prostě to parkování není tak jestli ne přehodnotit a pokud už tam tu garáž mají takový tam nedovolit dál užívat i kdyby to teda bylo na dobu určitou z jednoho roku ale obnovovala vyser a až pak přišlo nějaké komplexní řešení co se s tím teda bude dělat já vím že existuje projekt ipad nebo pan havelka říkala že existuje nějaký projekt 
z hlediska toho že by tam mělo být park ale doklad dokázal ceny realizuje tak aby se to prostě umožnilo a to i těm kteří nemají trvalé bydliště ale vlastní nemovitost té lokalitě protože si myslím že má spíš jako by mít vliv na to jestli tam vlastníte nemovitost a ne jestli tam máte trvalé bydliště ale tak prostým na zvážení jestli to opravdu nezměnit a teď mi nejde o tento konkrétní případy je ta právnická osoba ale jde mi o princip toho té lokality by fakt se snažím myslet na ty lidi a že vytlačíme někam kam je vytlačit nechceme věku děkuji 
já děkuji za slovo já chci ještě upozornit na jednu věc ty garáže se nacházejí na vizitku levé kapse lom to znamená oni jsou tam oni jsou tam umístěním v rozporu s územním plánem tuhletu chvíli územní plán na místě říká je to penze prostranství s většinou zeleně a navíc je tam velká polom to znamená je to umí se dneska a opravdu se podíváte do toho územní plán tak i tak to tam tak je to znamená že oni jsou tam dneska v rozporu s územním plánem už umístěny 
tak ale i s tím souhlasím v tom není problém jenom říkám že ta věc takhle se má ještě že přeci jenom my víme že to tak je tak pokud nám to tam příležitost umožňuje tak se snažíme umisťovat ale to že tam skutečně je to takto v územním plánu to také 
děkuji paní sušická děkuji já jsem chtěla zeptat řeší město kde teda lidé bydlící v této lokalitě budou parkovat již nebudou parkovat na zeleni ani v tom ani přece jako nemůžeme jim zakáže se tam pořídit auta 
jméno řeknu tomu technickou tuhletu chvíli já teda nevím já když jsem si stavěl rodinný dům si musel zažít parkovací místa město se město mě město mě nezklamalo kde jsem tu chvíli je tam vybudovaná komunikace zkrátka dobře každý občan si z mého pohledu nese odpovědnost za to že si koupí automobil já jako tomuhle tomu rozumím ale znamená to protože tam není nikde znamená to že tedy uděláme tu věc že změníme územní plán a prostranství který daný jako zeleň navíc na hraně významného krajinného prvku jim z toho uděláme plochu pro parkování protože jim místo tam neni to si řekněme již od když to máme nějakým způsobem řešit aby to bylo v docházkové vzdálenosti tak máme jenom dvě možnosti buďto řeknem buďto to změníme ten územní plán a nějaký parkoviště můžeme vybudovat anebo řekneme ho tři musíte nějakým způsobem zařídit sami protože nechceme měnit územní plán to je na rozhodnutí zastupitelstva v tuto chvíli je to takto je to dáno a takto je to znamená mi ve své podstatě postupně mohli by jsme tu taky říkala paní bláhová udělat najednou ale myslím si že to není úplně dobře se postupně snažíme tu věc dám si toho územnímu plánu naplnila 
paní 
děkuji já právě jsem to otevřel kvůli tomu že se chci aby že chce abychom se o tom pobavili co je teda cílem já tam nebydlím asi možná ani neznám nikoho kdo tam bydlí ale prostě vzniklo to tam historicky a já chápu že je odpovědnost každého kam dál svůj automobil ale doba se vyvíjí a oni tam nemajírád ani ten jeden automobil to nehledě na to že řada má dva tři třeba auta to už vůbec neřeším to znamená že je potřeba opravdu jako my jsme město a měli bychom těm občanům vycházet vstříc a oni se tam ten dům tak nepostavili domy tam stojí prostě desítky let možná i sto přesto určitě v lokalitě a auta nebyly a když mi je teď vytlačíme tak mi řekněte vytlačíme nebo dej mi nějaký jiný prostor kde budou moct zaparkovat a pokud sám říkáte že to je v rozporu s územním plánem tak už jste měl setsakra ale dávno konal a ty garáže všechny zrušit takže jako buď to bylo v souladu anebo to není v souladu a argument že je tam necháme teď ale upozorňují je prostě špatně takže buď jednáními s péčí řádného hospodáře a nějakým způsobem to vyřešíme anebo prostě začneme hledat řešení jak to udělat já sama za sebe pokud se tam najde nějaký prostor v této lokalitě kde už je to stejně zpevněná plocha a nebere nekoliduje to s tím významným krajinným významným 
s ním významným krajinným prvkem tak prostě to tam můžeme udělat pokud s ním nebude kolidovat samozřejmě pokud to s ním koliduje je to v zóně ochranný kde být nemá tak tam to nemá být ani té tak ale musíme řešit děkuji holka moje reakce na tuto věc vy přece víte jak funguje územní plánování město určí jaká je funkční ucítíte plochy pokud tam existuje nějaká stávající stavba ten člověk má právo udržovat a opravovat to znamená v tuto chvíli že oni na tohleto právo mají takže my nejsme v rozporu ale my se snažíme tím postupným tím se vrátit k tomu tomu územní co má být vy víte že na to opuková hranou je naplánovaný párky prostě celá ta věc tam kdysi byla takhle dělá na a já tedy věčně a teď se omlouvám od opozice poslouchám že chceme zabetonovat město že chceme vznikat nová parkovací místa že chceme dělat tohle a tady kde jsme teda přímo na významném krajinném prvku já bych ještě chápala prostranství zeleně máme tam ještě jedno mimochodem tam byl tečka obrovský problém když jsme tam měli kácet stromy 
bavíme se o tom chceme tu plochu zmenšit udělejme to dek podejte takový návrh do zastupitelstva budeme o tom diskutovat ale já jiný řešení nevidím když se totiž podíváte do té situace to územního plánu je to blbý že to je promítnu tak ono je to celé obklopena těmi zelenými plochami a není tam kde prostě to zaparkovat takto je ten územní plán v tuto chvíli platný a je to tak děkuji paní finska 
já bych chtěla podpořit paní kolegyni bláhovou protože přece jenom a je teda ne tedy nijak historicky rozumíme asi všichni tomu a když se řekne veká této to znamená že by tady asi pravděpodobně neměli ty garáže v ní ale je otázkou tedy je jestli ti lidé vlastně defakto vědí že jste byli informováni jestli bychom neměli zamyslet také nad ní dát jim třeba nějaký časový prostor proto aby si to pořešili to znamená asi naším zájmem nebude to ponechávat to třeba tam případě je tam vyhlášené veká véčko ale bylo by asi docela zajímavé se zamyslet nad tím je dané by nebylo možné nabídnout jinou alternativu respektive aspoň časový prostor proto aby mohli tahle ten problém vyřešit 
děkuji technická panna holka ale ten časový prostor tady proboha přeci je máte jasné usnesení zastupitelstva ke stávajícím vlastníkům se ta možnost umožňuje pokud zemřou tak je to přesně v usnesení zastupitelstva a ty 
dědicové tam zůstanou byly trvalém bydlišti tak pořád mají nárok na přechod toho na rýmu tady se bavíme o tom že někdo prodal tu nemovitost 
a přichází nový a tohleto usnesení zastupitelstva tady je je funkční je platné a tedy a jako a je zřejmé prostě to není takže my jim říkáme všem běžte pryč jsme si vymysleli jednoho kterému říkáme musíte skončit ne tam přišlo to že někdo koupil tu nemovitost a chce k tomu mít i dvougaráž a žádá město pronájem možná koupil i tu garáž jako tu budovu toho tu ten plech ale on to koupil a my teka naplně jenom to co se tady děje celou dobu notabene ještě v tomhletom území jako to znamená ti ostatní nikdo je nevypovídá z těch smůlu ale říkáme jim jednou když to prodáte tak asi už tomu novému kupujícímu nebo obnovíme tu smlouvu pokud jste se podívali spousta lidí se tam taky snažilo si to nějakým způsobem byť je to složitý žito parkování zařídit 
takhle to prostě území máme to takhle schváleno a měli bychom se tím řídit děkuji děkuji pan fajmon 
bych jednou chtěl říct že prostě tady neslyšíme žáby návrh řešení vodní jako snažit se já nevím tak řekněte co si myslíte tak jako tady je udělaná cesta k tomu naplnit územní plán která je velmi mírná v situaci kdy nový člověk na to automaticky žádný národ nemá tímto způsobem se garáží likviduje jedna za pět let ta si tempem takže tam budou ještě sto let timhle tím způsobem když ne přitvrdíme takže jako o čem se tady bavíme jako a jestli to zrušíme a bude mít každej tak tam by garáže budou nafurt prostě takže jako zvláště potom všichni ti kteří jako chtějí chránit životní prostředí tak se nad tím zamyslete co to je za politiku tohleto jako to máme dávno zeleň garáže tam nemají co dělat prostě a tím mi to daný jako co na tom bude vymejšlet tak a jako varianty nějaký náhradní jsou daném územním plánem prostě územní plán všecko stanovuje tam tam jsou varianty s jakou pan elica pořád říkám že chce nějakou vizi vize daná územní plány pro všechny pozemky ve městě prostě tak takto je a a tohleto se projednávalo zastupitel jsou nejmíň stokrát a takováhle je dlouhodobá politika nic jiného na tom není pojďme to rozhodnu jestli chce vyhovět je většina proto vyhovět takto odhlasují má pojďme dál já jenom říkám jako když vyhovíme tak to znamená že ty garáže jsou tam nafurt a porušuje územní plán my ho máme naplňovat děkuji vám psala si pán a licensed hlásí k lokalitě lokalita vznikla jako jako místo 
železničních vagónů pro chudinu z lysý původně jež se postupně obec stavěli pozemky jsou skutečně velmi malé jenom 
aby jsme viděli kde se pohybuje je to skutečně velmi velmi uzavřená lokalita vlastní zelení tam není v tuto chvíli pro jsou 
rekreační zónou protože tam moc lesáků ani nedochází tak to je druhá věc 
co je podstatné ale nerozhoduje současný územní plán rozhoduje to rozhoduje datum vzniku těch těch garáží a datum územního plánu který tehdy byl platný není důležitý současný územní plán je důležitý úvodní územní plán a jestli je současný územní plán v rozporu s tím původním územním plánem no tak těžký protože pak bychom možná poškozovaly ty občany ale je otázka tedy pokud je ten pozemek městský no tak to samozřejmě zase jiná věc nicméně platí že rozhoduje ten původní územní plán na to si myslím že pan radní ví že pokud ty plechové garáže jsou tam v souladu s úvodním územním plánem také všechno v pořádku ten současný s tím má dočinění jenom to že to chce být nějaký cíl nicméně 
vize jako územní plán to si myslím že jste jako koalice předvedli dostatečně v s tou změnou číslo tři teda to by byla vize že by jsme z toho byli všichni v rodině děkuji 
děkuji ale licence určitě není proti zeleně ve městech lite nejste no tak to jsme rádi hlasy se pán 
děkuji za slovo koros já bych teda chtěla říct že tady se trošičku manipuluje s nima pojmem a jestliže nějaká stávající stavba tak prakticky platní podle toho územního plánu v době realizace výstavby kdy bylo vydáno územní rozhodnutí pana velka říkal že tady nějaký záměr města samozřejmě územní plán se může změnit a potom ale mně připadá trošku diskriminační že produkty vlastníky kteří si koupí že to na něj nepřechází ono totiž tam je ještě jedna věc kde se posuzuje územní plán nikdy kdy se mění desetinná přestavba rodinného domu se rozšiřuje se tam posuzuje mimo jiné parkovací a odstavná stání odstavných stání to znamená jestliže třeba by se rozšiřoval rodinný dům znamená že v lokalitě nikdo nemůže nic stavět že tam nebude mít kde mít odstavných stání takže to je další věc a jestliže je tam současné době teda záměr města mi tam významný krajinný prvek je to úplně jiná situace než když děláme zcela nové stavby třeba tedy ve městě a nějakým způsobem tam město benevolentní v tom že je tam nedostatek nebo respektive nedbá na to aby tam byl správný počet odstavných stání ve formě garáží jako ale u těhle těch starých zástaveb nám prostě zejména pokud nemůžou si dodatečně na malém pozemku dodělat garáž nebo nějakým způsobem jakoby i při větších investicích řešit prostě město bohužel tohle musí zohlednit jako je obrovský rozdíl nová stavba developer a tady ty sto let a podobně se musí přihlédnout a změna územního plánu vlastně když jí udělaný územní plán takže vlastně respektive vlastně ten tuto co tam je do tyčka s ním problém samozřejmě že se musí jakoby vážit veřejný zájem i obce a potom ale taky ty lidi jestli tam budou moci vidle jo já bych na tohle byl jako trošku jsem si říkám mění se majitel a my mu tam nemůžeme převzít garáž já bych si pokrmy kdo vlastní 
více děkujeme niku technická pan havelka já bych vás pane koho kdo si jenom opravil významný krajinný prvek nevyhlašuje město lysá nad labem ale orgány státní správy co znamená my jsme ho vyhlašovali jako město lysá nad labem abyste bylo řečeno jasně a druhá věc je pořád se bavíme o tom že je tam uzavřena pouze standardní nájemní smlouvu a to znamená město může říct že smlouvu vypovídá my nemáme povinnost nikomu zajišťovat parkovací místa vaší logikou řečeno přemýšlím co budou dělat občané v českém krumlově v jeho centru jak oni si tam chudáci postaví to garáž město by to mělo řešit asi by tam mělo něco u bourací práce unesl protože to je stejný příměr tomto případě my jsme se drželi toho co řekla státní správa stát řekl že to územní chce chránit nějakým způsobem proto tomu vydal nějakou ochranu a my to jenom přepisujeme do územního plánu 
děkuji paní bláhová 
paní bláhová 
já přemýšlím co vlastně jde navrhnout 
a vlastně jsem dospěla k závěru že buď tedy to povolíme 
tenhle konkrétním případě jako ty možnosti anebo to nepovolí víme jak řekl pan fajmon 
v případě že bychom to povolili také otázka jestli pak my máme dát třeba vyšší cenu a to i jednorázovou částku za rok s tím že by nájemní smlouva byla na jeden rok bez výpovědi já to spíš beru z globálního hlediska když už tam ty garáže jsou tak je zase škoda by nešla příjem do rozpočtu města tím že když je to vypovídá vypověděl bytelný prostě bez uvedení důvodu tak proč nemít a na mýtném příjem ale chápu že jako jsou to vlastně ve vztahu k tomu rozpočtu drobný minimálně teda jako třicet pět korun za metr čtvereční a rok když kolik má dvacet metrů čtverečních a garáž je to prostě jako o ničem takže vím že se má zvyšovat já jsem se ani o a bavila tak nevím jestli třeba dát nějakou paušální částkou desetinásobek dvacetinásobek jakoby ceny 
nevím co vlastně jakoby navrhnout protože současný územní plán už to nedovoluje no takže asi jenom jsem chtěla vyvolat diskuzi abychom si o tom bavili a zkusím teda se podívat do územního plánu a o tom jaký rozsah která toho chlapečka a případně to řešit přes změnu územního plánu děkuji 
já bych si dovolil namítnou uplne místostarosta významný krajinný prvek jestli se nemýlím tak obec mu snad jako vyjadřuje ne znamená vy jste účastníci řízení a můžete a jsou zkušenost že obec některý významné krajinné prvky blokuje například mokřad žabák anebo chce zlikvidovat některé významné prvky jako významné stromy pri parku u základní školy komenského 
takže děkuji technická panna holka 
rossi obec se možná vyjadřuje ale rozhoduje jak přesně ten stát a obec si může kolikrát postavit na hlavu a stát protože z chrání zájmy který má daný zákonem rozhodne tak jako u jiného vlastníka že to prostě vyhlásí hotovo takto je s tím nic neuděláme státní správa tady orgán ochrany přírody vyházel toto území mého respektujeme že tam je mi kolikrát tady obráceně od vás všech posloucháme že nerespektuje to co je že se snažíme ty území zmenšit takže tady jednou když se to tedy snažíme dodržet tak jsme vystaveni opačné kritice vášní ale dobrá děkuji pan 
ještě bych doplnil že občané naši sousedé se o ty domy starají drtivé většině velmi pěkně celá celá ta část je krásně zrekonstruovaná takže je potřeba trochu vážit slova ani nijak samozřejmě hledat vyřeš a hledat řešení k tomu aby ti lidé mohli v klidu říct tohle je jedna věc druhá věc je opravdu zarážející že jste nám do této lokality vaším vlastním rozhodnutím paneláku v komenského ulici respektive bytovému domu pane k bytovému domu komenského ulici který údajně nemá prostor na to aby na svém pozemku měl parkovací místa v městské památkové zóně tak ty parkovací místa se umístily k nám mluvit k věci toto mluvím k věcem umístili do naší lokalit 
přesně do elity se umístily parkovací místa toho domu v komenského ulici co to má vlastně vůbec znamená jak je takováhle věc možná tam přece mohli lidé ukončete hledá mohli parkovanie nemluvíte k věci věci 
marchionne si tam mohli park 
nemluvíte k věci 
blaho má návrh nějaký usnesení 
děkuji mám návrh skutečně nějakého usnesení 
zastupitelstvo města ukládá radě města 
prověřit možnost 
využití pozemku 
pro parkování osobních vozidel asi bych to dala 
asi bych to dala takhle obecně 
protože já nevím jak je tam rozsah toho jestli si říkáte že tam je ale já nevím že no vy jste dokázal územní plán tamto velká pen 
a v pohodě já to teď řeším ve vztahu k jaká protože skutečně pokud je tam velká garáže nemají co dělat co si řekněme otevřeně 
na druhou stranu pokud se najde nějaký způsob jak je tam nechat tak třeba já osobně jsem proto nechat ale pokud by to zamítnuté i vůbec prověřit možnost tak samozřejmě to na rozhodnutí zastupitelstva 
měla jsem to pochytit plně kočová 
no 
ve vztahu k lékárny v lokalitě lom ve vztahu k veka 
ukládá radě města prověřit možnost využití pozemku 
lokalitě lom 
pro parkování osobních vozidel 
dostal 
pana právník už doplní 
termín do konce roku nebo do příštího zastupitelstva prosím zastupitelstvo bude v prosinci 
mám zasedání zeman děkuji 
ano ano tohle je další návrh to není protinávrh s tím souhlasím pane šimone 
a samostatně protože jsou to dvě rozdílné věci 
tak máme k hlasování 
žádost o pronájem pozemku pod plechovou plechovou garáží v ulici 
kam máme že bereme na vědomí já jdu a že trvá na svém usnesení číslo pět set padesát novákovi nás dva tisíce šestnáct 
tak pro jedenáct 
návrh byl schválen 
ono se jim 
paní paní 
paní černá 
tak jeden nás žili se dva návrh byl přijat děkuji máme druhý návrh k hlasování tedy ukládá radě prověřit parkování 
pro třináct návrh byl schválen děkuji 
vyhlašuji patnáct přestávku 
dodavatel nás padesát pět 
tak vážení páni zastupitelé a zastupitelky prosím buďte  pokročíme 
zanedbává 
a co potřebujete 
pro 
měla jsem chtěla požádat jestli by bylo možné předřadit tři body které  na starost plně javorčeková abychom ji propustili mohla jít domů jsou to tři body snad ohledně kterých nebude moc velká diskuze jestli se nebudete zlobit je to ten o pozemky potom chlapem od kraje teda kraji co prodáváme druhá věc je ten chyba to bude taky rychlý a třetí věc je ten návrh pana fajmona na to dělení a teď nevím jaké to je teď na řadě lička to je na řadě pravé ano tak sedmička zůstává a předřadit na ty poslední dva body které byly přidány jako dodatečně rychle prosím půjdou rychle já vlastně slyším že půjdou rychle jste říkala ano ale jsou až na konci bych chtěla být vstříc našim úředníkům kteří na to čekají aby mohli jít domů děkuji naši úředníci se na to přímo těší že tady s náma jsou až do konce aby viděli jak pracujeme 
dobře tedy návrh na obsazení 
módu co jsme zařizovali 
věčně 
kraj šiva 
a co jste říkala tyhle dva 
kdo je pro módu budeme hlasovat 
taky jeden nás pro 
držel se jeden návrh byl schválen děkuji tak máme tady bod návrh na rozdělení pozemku v litoli jedná se o pozemek mezi dala jsem a 
nočníkem při provozu pan claremont 
tohleto 
potom 
materiál 
podruhé a 
mezi 
a fotbalovým stadionem je veliký pozemek který má města a je vedený jako les a pozemek dříve zase 
podařilo odstranit 
byl po nějaké době zase podívat 
zjistil že se vlastně nic nestalo pozemek ale ve skutečnosti je využívá 
různých účelů 
vodní nádrž 
aj 
cesta využívá 
sportovní areál že bychom měli věc zohlednit na pozemku udělat pořádek a minimálně oddělit vodní plochu a tu cestu a slyšel názory 
státní správy v lese může být 
ale neuspokojují 
o tom že vodní plocha má být zapsané vodní plocha a taky to čech případech ve městě vodní plochy jsou zapsané jako vodní plochy takže já že by jsme tuhletu vodní plochu oddělit 
zapsaná to se týká té cesty provázely můžou být jako já přesvědčí že by se měly 
tomu 
sportovnímu areálu 
cestu literární a 
děkuji paní bláhová 
děkuji já jsem v té souvislosti narazila na zákon o lesích který v paragrafu tři odstavec b říká že pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou zpevněné lesní cesty drobné vodní plochy ostatní plochy pozemky na hrani na horní hranici dřevinné vegetace a tak dále a tak dále z toho mi vyplývá že vlastně to není v rozporu se zákonem a není důvod to rozdělovat a proto já osobně nejsem pro rozdělení a a myslím že ani výbor pana fajmona nepodpořil takže bych to nechala takže se to nebude rozdělovat myslím že tady jsou jiné pozemky který by si zasloužily dá do pořádku ale tenhle by mohl nechat zůstat tak jak je 
děkuji 
další přihlášení do diskuze nikdo není 
hlásím 
ondřej šmíd dobrý večer já jen doplním že jsme výbor tenhle ten nápad nebo návrh nepodpořili a jenom jestli bych mohl požádat tak možná jestli jste to komunikaci mohl nějakým způsobem vystavit protože ten řekněme skok od ulice na takové dost nebezpečné a myslím si že by tam měl smysl využít třeba nějakého asfaltového recyklátu nějakou vyspravit děkuji 
děkuji 
recyklát do lesa 
pani 
zoubková dobrý den já jenom doplňující jestli by to šlo i pro spěchat protože tam jezdit na trénink na kolách a kolikrát se tam nedá ani projekt věc nesl prostě v úrovni oni mají hlavy tak prostě nějak to cestu udržovat bylo možné děkuji děkuji pan vedoucí odboru správy majetku si to píše pozorně 
máme k tomu něco 
ban a 
pan marek já jen krtince já bych tady podpořil v této chvíli ne rozdělovat zůstat na tom že když to výbor podpořil tak to teď nedělají ale udělat to v momentě kdy by město chtělo třeba tu cestou opravdu udělal standardní cestu tak aby až bude ta cesta přesně jako řešená kdyby se chtěla opravovat v budoucnu třeba nějak více víc a významně tak aby se potom oddělovala už jakoby zakreslením cesty protože teď prostě to oddělíme potom se za čas třeba bude řešit něco jiní nějakým způsobem oprava cesty bude se to dělat trochu jinak a bude tam zas trošku jako rozpor vůči tomu co máme katastru já bych to v téhle chvíli pokud to není nutný abych to nedělal a zůstal bych na tom že to nepodpořil děkuji 
děkuji 
je tedy napr hlasování 
venuše drželi se při návrh nebyl schválen děkuji napadl 
a proti tři návrh nebyl schválen děkuji 
tak máme ty se zařazené body 
je to úplatný převod obecních pozemků pod budoucí stavbu obchvatu já už jsem na začátku zmiňoval že se to zařazováni do programu že jsme tento bod měli na radě města včera a protože to bylo schváleno zastupitelstvem středočeského kraje kraje v pondělí tak jsme si dovolili dát bok a dnešní jednání zastupitelstva města naftu a já tak jestli má někdo neco do diskuze je to dvacet dva milionů pro naše město za to že jsme tady část roku vykupovali pozemky na budoucí na stavbu opak 
nemá nikdo nic návrh hlasování 
prosím 
má a marek jenom kredence podporujeme to určitě to bylo to co jsme diskutovali v září super že jste to ale na to zastupujete jsou takhle rychle takže jenom dobře 
jednou poděkuju a 
budeme hlasovat 
pro dvanáct návrh byl schválen děkuji 
další bod je koupě pozemku parcelní číslo dvacet sedm osmdesát devět lomeno dva 
lysá nad labem je to ten pozemek vesa naší páku jde v minulém zastupitelstvu jsme schválili že se zúčastníme tam dražby nebo dražby a my jsme tam uspěli a ten pozemek mužeme nebo jsme získali nekam žena tedy i smlouva má k tomu někdo něco 
je tady ani bláhová 
já jsem jen říct že jsem ráda že se že se to podařilo 
pochvalu už minule děkuji vám znovu je se to podařilo děkuji vám no a to ještě můžu říct že jsem ráda že se to podařilo děkuji a děkuji i za rozhodnutí rady dát tu cenu kterou jste dali děkuji 
je tedy návrh hlasování 
dvanáct pro návrh byl schválen děkujeme 
tak budeme pokračovat 
dalším bodem je odkup infrastruktury vodovod a kanalizace 
tam byla vybudována vodovodní a kanalizační přípojka učen připojení rodinného domku 
a 
invertor zažádal město o spolufinancování výstavby řádu na základě této žádosti navázalo plánovacím smlouvou k oku řadu 
část se maximálně osmdesát tisíc 
odbor správy majetku vypracoval návrh kupní smlouvy návrh smlouvy právník 
jako klasický postup má nikdo 
je tady návrh hlasování 
po 
na nás pro návrh byl schválen děkuji 
je tedy o číslo devět jako návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích kde se tedy z důvodu změn v zákoně jsme museli upravit vyhlášku 
ceny se tam nemění kdyby někdo chtěl tak je tady pan právně které by to vysvětlovalo podrobný 
bláhová 
děkuji za slovo já jsem si přečetla 
osazení z ministerstva vnitra a oni tam píšou nebo píší že obec musí být schopna uvést z jakých důvodů zavedla předmětná osvobození a tyto důvody vhodným způsobem prokázat přičemž důvody musí být nediskriminačního charakteru a musí vycházet z objektivních kritérií chtěla bych se proto zeptat jestli máte a důvody které vás vedly k zavedení jednotlivých osvobození někde sepsané a v případě že ne tak jestli byste mohli zapsat a dodat mia 
je tedy pan 
důvody osvobození se paraiso odůvodnění 
co k tomu vůbec 
vycházíme především prosím vás do mikrofonu slyšet vychází se především zatím 
z letité praxe zavedené zavedených zvyklostí no 
to znamená že jediný důvod vlastně který má obec proto aby stanovila hranice které stanovila věkové hranice je letitá praxe ano 
takové takovýchto ne interpretoval vychází z toho že je nějaká vůle pomoci pomoci těm skupinám které tam jsou vyjmenovány kterým se poskytují nějaké osvobození nebo úleva 
jenže ta úleva vychází nebo osvobození vychází z letité praxe 
děkuji za informaci asi jenom dovolím nepodpořit tuto změnu už jsem nepodpořil ani tu první obecně závaznou vyhláškou a to z důvodu výše sazby za poplatek za odpad protože si myslím že diskriminační a že důvod proto jenomže to je letitá praxe nebo že se vychází z letité praxe bez delšího prostě z mého pohledu není dostačující protože prostě takhle to fungovat nemá děkuji jako pan marek 
děkuji za slovo a já mám tam na tom diskutovali i na těch minulých když jsme minuli zastupitelstvech nemorálně mě tam chybí jedna věc rizikových skupin jsou typicky senioři a druhá riziková skupina jsou rodiny momentě kdy rodiny pokud mají děti větší než šest roků tak 
mít dvě tři děti má platit sedm set osmdesát korun která je už opravdu jako velký velký částky a je otázkou jak budoucnu dělat dneska s mnoha studií znova a znova vychází rodina s dětma je na tom vlastně fakticky jedno z nejhorších a a nějakým způsobem ve městě můžeme můžeme podpořit a to co bych rád kdybychom já vím že to teď nemůže změnit tak prostě asi těžko vyřešíme a zda je možné začít pracovat abychom do té příští vyhlášky věci nějak mohli zapracovat co z rodiny s dětma a jakým způsobem jim to zlepšit situaci protože většinou když si to přiznáme za odpady oni prostě naplní častokrát stejnak jenom tu jednu popelnici pro tak pět lidí není to tak že jim na mě 
děkuji pan havelka 
já opravdu jenom krátce chci upozornit znovu že máme sice poplatek ten co byl řečen ale taky máme možnost že ten občan nemusí poplatek platit vůbec žádný když dokáže splnit tu věc že si vytřídí svůj výběr to znamená skutečně si myslím že je tady i tato možnost děkuji 
děkuji 
diskuze na ní sihla se nikdo 
je tady návrh chování 
devět pro jeden proti a dva se zdrželi návrh byl schválen děkuji 
další bod je návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství zase to v důsledku při přijetí nového zákona číslo pět set čtyřicet jednou padech je nezbytné přijmout novou ořechové upravující je obecní systém odpadového hospodáství 
někdo něco paní bláhová děkuji já jsem se chtěla zeptat všimla jsem si že u některých kontejnerů nebo u některých typů tříděného odpadu jsou uvedeny adresy a u některých ne a zajímalo by mě jestli to mi zničeho vyplývá povinnost aby byly uvedení protože třeba je tady s ukončenou životností tam jsou přímo uvedeny ale u ostatních to defakto není vyjma sběrného dvoru sběrný dvůr chápu že uvedenou a uvedený adresou a když se podíváte do článku dest dva tak je tam a škol třeba drobné elektrozařízení stanoviště dobrovského sady ho tam je to přímo ve specifikovaný ale u těch ostatních kontejnerů nebo nádob na odpad ať už tříděný nebo netříděný to uvedený není tak jestli je proto nějaký důvod jsou tam takhle přímo specifikuje vlastně to byla jediná moje otázka děkuji děkuji prosím pana vedoucího odboru správy majetku 
ale kopeckého 
tento důvod je uplně prostý a prozaický kindness ty kontejnery jsou po městě pouze tři jestli se nepletu a proto je specifikováno kde teda ten drobný elektroodpad můžou odloží aby to bylo konkrétně daný protože jinak musí vážit cestu přímo na separační dvůr kde je jedno z míst 
specifikace jenom proto abychom usnadnili obyvatelů k identifikaci kam můžou tím o dluhy jediný důvod 
děkuji 
do diskuze není celá se nikdo je tedy návrh hlasování 
dvanáct pro návrh byl schválen děkuji 
další bod je návrh na pořízení změny územního plánu vy sám dle lokalita rabanne zkráceném způsobem já bych tady slovo panu havelkovi který má na starosti pověřen zastupitel pro územní plánování pro 
já děkuji za slovo 
ve své podstatě jestli si to pamatujete dobře tuším že na konci roku dva tisíce devatenáct zastupitelstvo města uložila odboru životního prostředí a výstavby shromažďovat podněty k územnímu plánu my máme nějakým způsobem nashromážděné postupně budeme předkládat nějakému rozhodování 
zastupitelstvu města tuto chvíli se jedná o pozemek ve své podstatě který řekněme je za wella zem 
tuto chvíli máte popsáno jak jaké fázi to je ti navrhovatelé 
navrhují aby ten pozemek aby na něj možná výstavba 
ve své podstatě jak a úřad územního plánování tak městský architekt taky rada města nedoporučují tuto změnu v tuto chvíli realizovat to znamená máte tam návrh výroku jestli nenavrhuje neschvaluje návrh na pořízení změny územního plánu lysá nad domem v lokalitě hra vanov část pozemku parcelní číslo dvacet šest sedm katastrálním území lysá nad labem poradnu vlastníkem pozemku 
nejen zmíní že zatím nemáme ani změnu číslo tři 
schválenou nebo projednáno a schváleno 
má někdo něco marek 
souhlasím s tím abychom to neschvaloval i zároveň by chtěli nebo prosit aby tyhle návrhy nám chodí na zastupitelstvo standardně přes výbor pro majetek jestli to prostě můžu prodiskutovat majetku takovýhle věci řeší že jejich vyjádření nic víc to byla jen prosba pro všechny další takovýhle žádosti jestli to možný aby to chodilo přes výbor jako 
děkuji 
to diskuze se nikdo nehlásí tak je tady návrh hlasování 
jedenáct pro držel se jeden návrh byl schválen je neschvaluje děkuji 
tady další bod zápis číslo čtyři jednání finančního výboru 
ježiš promiňte já jsem 
je tady návrh na pořízení změny územního plánu v litoli jako obdobná situace nejsme naradie a myslím že máme stejné stanovisko má někdo něco 
je tedy návrh hlasování prosím 
pani 
pan gregor mal mačka 
v 
pro jedenáct zdržel se jeden návrh byl schválen děkuji 
další bod je zápis číslo čtyři z jednání finančního výboru prosím pana předsedu 
a na pala 
tak zápisy předložen a vzhledem k tomu že všechny usnesení garančního výboru nebo z toho zápisem se týkaly k rozpočtovým opatřením 
které se hlasovali na minulém zastupitelstvu tak za mě k tomu není jestli máte vy tak 
paní bláhová 
děkuji já jsem chtěla jenom doplnit že se v zápise hovoří o kontrole tak z hlediska finančního výboru vlastně ještě není úplně dokončená protože jsme ještě neprojednané závěry už jsou zpráva účast sepsaná jenom my jsme ji chtěli projedná na finančním výboru který měl být v pondělí vzhledem k tomu že nepřišlo žádné rozpočtové opatření nakonec nekoná že to zprávu ještě probereme až bude další finanční výbor tak abyste věděli že vám pro zastupitelstva ještě přijde jakoby rozhodnutí nebo rozhodnutí finančního výboru o tom projednání i ta samotná zpráva jako taková 
děkuji pán se hlásí 
icer 
jenom k tomu že ta zpráva měla být předložena ento 
toto zastupitelstvo bohužel není jenom bych teda ve stručnosti k tomu zmínil že město na 
v roce dva tisíce dvacet utratilo dva tisíce dva miliony pět set sedmdesát šest tisíc tři sta dva korun a v roce dva tisíce devatenáct tři miliony čtyři sta deset tisíc korun roce dva osmnáct tři miliony pět set čtyřicet pět tisíc a tak dále takže mrzí mě že to nebylo předloženo a musím říct že v porovnání například s nymburkem který v roce dva tisíce dvacet utratil milion tři sta tisíc poděbrady milion sto sedmdesát tisíc čelákovice milion dvě stě třicet tisíc 
městec králové například devět set sedmdesát tisíc má poměrně velkorysý těchto položkách a není úplně zřejmé z čehož plynou není zřejmé ani z účetnictví kam vlastně ty peníze obchází děkuji 
děkuji má někdo do diskuze další 
není je tady návrh hlasování bereme na vědomí zápis kontrolního výboru 
na bannon 
finančního výboru 
dvanáct pro návrh byl schválen děkuji 
a je tady další bod to je zápis z kontrolního výboru ze dne jedenáct desátý dvacet jedna prosím pana předsedu gregora 
v zápise vcelku jednoduchý byly projednávány dva body 
jednak ustavena kontrolní skupina na provedení kontroly 
už jsem si plnění usnesení rady města a zastupitelstva města za třetí kvartál kontrolní skupina materiály už předala paní novotný jako základní a během čtrnácti dnů se budeme prostě o tom bavit a zpracovávat celkovou správu 
tam byla předložena zpráva zakládá již městskými v milovicích to byla krevní skupina a paní němcová a nebýt byla přiložena jako kopie zápisu 
děkuji paní bláhová 
děkuji 
nějak samotnému obsahu kontrole chtěla bych poděkovat teda v prvé řadě členů kontrolního výboru za svůj čas který tomu věnovali a především panu kopeckému a jeho zaměstnat nebo zaměstnancům jsem že věnovali čas kontrolnímu výboru tak následně i mě když jsem se šla zeptat na ty skutečnosti týkající se bytového fondu v lyse nad labem a v milovicích jak ostatně mě vyzval pan fajmon já jsem si tu zprávu přečetla a akorát je mi moc líto že je strašně nekonkrétní některý věci protože řada těch věcí je tam napsáno pouze v obecné rovině že se stalo ale aniž by tam byly uvedené konkrétní data konkrétní datum je mistrem kdy se to stalo a konkrétní čísla jen namátkou 
ve zprávě se píše že sto osob vyjádřilo zájem ale tahle informace jako je zkreslená protože defakto dvacet z nich byl osobním vlastnictví a odrostou vyjádřil osmdesát osm ale vy tam píšete sta osob vyjádřilo zájem nabít do osobního vlastnictví nebo družstevního aniž byste to už víc rozebíral pak tam chybí informace nebo máte tam že se byty že odešlo že odešli lidi z nájmu protože se byty neprodali do osobního vlastnictví ale my vlastně vůbec nevíme kolik je to jeden člověk dva pět deset dvacet ale to třeba pan kopecký jako aspoň trochu nějaký rovině ví protože ty lidi když ukončili nájem takto říkali někteří teda samozřejmě ne všichni ale z toho by se dalo jako dovodit jaký je to počet protože takhle může být jeden a už to tady napíšete že odešli a že to vzbuzovat dojem že jí byly desítky což třeba nemusí být vůbec pravda a potom píšete že tedy zrušil zrušil okno svoji činnost bytová komise zase naprosto bez zda tomu bylo to desátého května dvacet dvacet což všechno ale jako prostě spolu souvisí a informa teda ta zpráva je jako čtivá ale defakto se s ní nedozvídáme potřebné informace jako například to že už jednadvacátý opět na dva tisíce devatenáct rada rozhodla o pozastavení pronájmu všech bytů to tam prostě není a to jsou důležité věci které mají vliv i na to jak jakému výsledkově dojdete aby na konci říkáte že 
jste neshledali tedy 
žádné pochybnosti ale třeba se vůbec nezabývali tím že když se ty byty ne pronajímali z rozhodnutí rady města uz od jednadvacátého května dva tisíce devatera že tady je už jiná jen pro ušlý příjem známému to tam prostě vůbec neřeší to co jste jako kontrolní výbor podobně řešit měl a měla jste tu částku nějakým způsobem vyčíslit a jste tam dal tabulky týkající se druhů a 
napsali jste tam že jsou to dluhy ve splatnosti abych nebo řekla já nevím vůbec co se tím termínem myslí ve splatnosti 
buď existuje dnu anebo je buď jednu promlčený anebo není promlčený a tak s ním můžeme pracovat a pak z toho přehledu ještě není zřejmé vlastně které jaký jsou jestli jsou dluhy promlčený nebo ne promlčený protože to má významný vliv na vymáhání pohledávek a pak není mnoho zřejmě jak se daří ty dluhy umořovat protože já vím že dluhy se mužů i tím že se postupuje overálky z těch dluhů a teď zase nevím to postoupení pohledávek se týká teda promlčený pohledávek anebo ne promlčený to všechno má samozřejmě vliv na posouzení toho jaký jsme finanční situaci a jestli ten dluh ještě teoreticky můžeme nějakým způsobem umořovat i tím že by ho dlužník zaplatí ať už tehdy dobrovolně nebo prostřednictvím soudního vymáhání anebo je to všechno teď momentálně u závislým závislé na tom systému postupování pohledávek a to mě osobně 
v té zprávě opravdu chybí takže ano věnovali jste tomu čas je to zatím vidět ale nenašli jste do důsledku a ta zpráva vlastněná přináší komplexní pohled na celé na celou problematiku toho bytového fondu a pak ještě co se týká vývoje bytu 
které nebyly pronajímány tak je vidět a tady teda musím bytovou komisi pochválit protože vidět že jakmile byla ustavena což bylo tedy až únoru dva tisíce dvacet jedna myslím letos to bylo v únoru dva tisíce dvacet jedna tak od té doby se ty byty opravdu začali pronajímá a po číslo opravdu od začalo dost klesat protože na začátku bylo čtyřicet dva neobsazených bytů v milovicích čtyři v se takhle jsem se to pořád drží pořád čtyři desatero tam jako plus mínus možná jeden 
čas pro si tak mi dejte další čtyři minuty vám tam 
hlas a můžete jenom doříct už mám dvě věty já jsem chtěl nechat 
ať to no a za jak je tam vidět ten progress protože prvního šestý ještě bylo neobsazených čtyřicet dva jako čtyřicet dva bytu v milovicích ale je vidět že ta bytová komise samozřejmě jak pracuje takto jako nabíhá ten postupně tím časem na konci června už jich je třicet dva a teď jich je dvacet čtyři jedno pětadvacátého osmý takže je vidět ta tendence že opravdu klesá což bych chtěla pochválit bytovou komisi ale tohle už mělo být dávno jako čekalo se a tohle prostě zprávy pana gregora jako nevyplývá a je to škoda a já jsem si tu práci s tím dala sehnala jsem si všechna čísla abych věděla o čem mluvím a také za mě tolik děkuji pán zcela 
velice děkuji já budu velmi konkrétní protože ta zpráva je velmi nekonkrétní 
rada města dvacátého šestého druhý dva tisíce devatenáct už dvacátého šestého druhý dva tisíce devatenáct usnesením sto dvacet sedm schvaluje s okamžitou platností zastavení přidělování volných městských bytů milovicích ulice slepá ulice sport třetího čtvrtý cosi jako návrh předkládá místostarosta města 
předložená privatizace způsob privatizace financování privatizace a tak dále šestnáctého devátý dva tisíce devatenáct pořád ještě v roce dva tisíce devatenáct šestnáct set dva tisíce devatenáct místostarosta města předkládá word dokument který má který má občanům sdělit 
že je to výhodný ta ta privatizace o dokument obsahuje součtové chyby sčítají se hrušky s jabkama prostě naprostej nesmysl 
finanční výbor to vrátil panu místostarostovi a ten říkal že to přepracuje tak jedenáctého devátý dva tisíce devatenáct vložil další takovouhle věc bylo to sice v excelu ale bylo to v obrázkové podobě neboli nešly tam sčítat čísla 
opět to bylo se součtový mi chybami 
desátého dvanáctý dva tisíce devatenáct zeman usnesení jakési schválení privatizace skutečně jste tady schválili že schvaluje prodej bytů v milovicích mimo bytový dům tyršova 
šest set devět a šest třináct milovice to jste skutečně udělali dvacátého pátý dva tisíce dvacet usnesení o nařízení bytů usnesení usnesení o fondu takže tady na zastupitelstvu byla celá řada bytů které jste nějakým způsobem už měli oceněny začali jste je nabízet a pak jste taky schválili jakýsi fond paní bláhová tedy myslím poměrně obšírně vysvětlovala že ten pumpy velmi pochybné dvacátého osmého sedmý dva tisíce dvacet zeman nevyhlásil o referendu nemáme máme prosím čas dejte mi tam ještě ty čtyři minuty 
pak 
je tady 
kdo se hlásí visela prosím 
proč to zdržujete proboha no tak dobře do ano 
zima 
vyhlásilo míst zem zamítlo vyhlášení místního referenda respektive pardon dvacátého osmého se v ní zem a zamítlo vyhlásit referendum pak jste se soudili s kolegy devátého devátý dva tisíce dvacet vyhlášení místního referenda druhého a třetího desátý volby 
a do kraje a místní referendum které dopadlo tak jak dopadlo to už víme dvacátého prvního desátý dva tisíce dvacet bere na vědomí výsledek referenda zastupitelstvo dvacátého třetího třetí se poprvé schází bytová komise po pěti měsících 
co je na bytové komise ale nejzajímavější že ustavila nová pravidla pronajímání bytů aby jsme se pak následně dozvěděli že ta pravidla jsou tak složitá že se nedají dodržet takto je výborný 
dvacátého třetího šestý dva tisíce dvacet jedna zem pověr zum zeme rozhodlo o tom že bude kontrola a ztráta jen zne pronajatých bytů k prvnímu osmý dva tisíce dvacet jedna je zkrátka jednoznačná tři miliony tři sta čtyřicet tři tisíc a tak dále to je ztráta ze všech bytů nejsou to jenom byty milovice ale co je podstatné na věc je že ta ztráta tam prostě je a ta zpráva žádnou ztrátu vyčíslila zpráva je skutečně absurdně nekonkrétní jediné co je na ní zajímavý že necháváte byty v takovém stavu že zkrátka tam vznikají dluhy a to je poměrně zajímavá informace z té zprávě protože ty dluhy tam skutečně jsou sem tam jak tak nějak vyčísleny do zjistili jsme že to teda není není nějak smysluplně větší takže já si myslím že by bylo potřeba to zprávu předělat a nestarat děkuji 
z čas 
in italy do diskuze pan marek 
goji za slovo 
co se týče 
zprávy kontrolního výboru z kontroly bytů kdy závěr je kontrolní výbor neshledal péči o byty zásadní pochybení tak upřímně to je přesně to co jsme říkali tak kontrolní výbor prostě kdy koalice se tam děláte svého vlastního předsedu a na jmenujete tam svou vlastní většinu tak funguje takhle funguje víme že byty byly dlouhodobě pronajímaný víme že tam dietním plánem finanční ztráta víme že komise se dlouhodobě rozpuštěná trvalo mnoho měsíců by se dala dohromady 
víme že neexistuje doteď žádná strategie jak se mají zrekonstruovat prostě to všechno přece víme tak to je přesně to co by tak kontrolní zpráva měla popsat jednoznačně říct ano je to v tomhle tom stavu padni komu padni to tady prostě není takže vlastně je to tak že se kontrolujete sami sebe takhle to tak bude vypadat já se nedivím ani petrovi zvukově že prostě z toho výboru potom rezignoval protože tohle velmi bezpečná pro mě práce jsem rád za to že přesto přeze všechno odbor se snaží a to jsem rád že zůstal ten tvrdej proces těžkej složité umisťování lidí do tech bytů tak aby 
takže tato jsem rád je to stále zůstává a snažíme se opravdu lidi kteří který jsou 
se nějakým způsobem 
a jak si zaslouží ale které jsou správně proto aby mohly být 
takže za to děkuji to co bych uvítal je protože tady máme stále ještě spoustu bytu neumístěných aby město začalo větší 
a něčí 
kampaň o tom že budete prostě v této chvíli jsou tady to znamená nemůžeme přece nabrat slušně lidi do bytu můžeme říct lidi tady máme třicet květů které jsou stále neobsazený 
nevypadají špatně 
ale my to nedělám mohli bychom to dělal a mohli bychom prostě mnohem větší množství lidí na přilákat abychom měli obsazený každej měsíc nám tím 
sto dvě stě tisíc korun chybí jen zbytečně je to škoda to co bych rád bych by potom z toho dal vzešlo také přípravu nějaké ho plánu rekonstrukcí kde se něco změnilo v tom 
tom závěru ale není tam zmíněnou jak to bude nastavovat nastavoval co bude v prvním roce druhým roce třetí čtvrtý pátý bychom měli nějaký plán jak se budou rekonstruovat takže můj závěr je to co jsem na začátku kontrolní výbor sepsal zprávu nepořádku podle mě to není pravda protože už jenom ekonom jestli se na to podíváme zjistíme prostě máme několik přes milion ztrátu rozmohly ví nemáme máme ji nebylo obsazený kontrolní obec nenapíše chvíle mého pohledu není dobře procedurálně měli jsme mít komise měli jsme mít dávno měsíce nebyla to je přece taky špatně nám to jasně zmíněný 
takto k tomu jak nám funguje kontrolní výbor proto jsme tilia nominoval jsme tam vždycky lidí kteří pojďte nám ten prostor aby mohli pracovat petr věci jsou pracují ale jestli prostě ten samozřejmě ten tlak od vás je aby my jsme vás nekontrolovali tak to potom takhle bude vypadat a vždycky si každou zprávu můžeme tedy v pořádku 
děkuji 
děkuji děkuji jen se říct že máme problémy vůbec někoho sehnat aby tam šel bydlet 
a pan gregor savas 
no já se přiznám že je toho bylo tolik že nevím jestli všechno vstřebal ale za projekci sdělit jednu věc 
aspoň kontrolují pracuje jako předseda především do činnosti kontrolních skupin absolutně nezasahují či otázka prostě zprávy kontrolní skupiny ta vycházela z určitých informací co je potřeba zajistit každý z vás kteří tady sedí také pochopitelný můžeme být tato svůj názor a každého zajímají jiný údaj je třeba takže by hledal správě některý konkrétní údaje soustředila se ta zpráva pokud vím na to co se chtělo hlavně jak to vypadá v poslední době se zabezpečením pronájmu těch volných bytů takže to je kdo tam takový popis když situace jak se k čemu docházelo také vyloženě stručná záležitost na základě podkladů které předal buď pan kopecký nebo pan srha takže tam může být samozřejmě pěti stránková padesáti stránková kdo si co podstatně vymyslí takže chápu že někdo chtěl údaje některej rodinného charakteru není vůbec problémem možná že máme dokumenty ve kterých i údaje jsou tak pokud někdo z vás si nějaký doplňující kdo je proti tomu nic nemám asi není problémem se na to podivat doplňující údaje třeba nová 
současně jsem chtěl říct že určitě neměl kontrolní výbor za úkol řešit finanční stránku věci o to tady je finanční výbor nikoliv kontrolní čili tam to bylo opravdovým soustředěný na otázku jak se nám daří s ohledem na zasáhlo referendum prostě roty celkové situace k nějakým způsobem karase řeší současné době ty pronájmy ani neměl neměli za úkol řešit třeba v budoucnu jako co s tím dává 
takže prosím vás chápu může mi někdo nějaké připomínky to není problém když tak je tady taky 
reggae být členem na 
kontrolní skupiny tak třeba bych vám chtěl k tomu něco 
dobrý večer já jsem kdyby byl jsem členem kontrolní skupiny spaní pelcová musím říct že jsme se snažili já bych chtěl poděkovat panu kopeckému i panu rathovi že spaní plzeň tak zhruba čtrnáct dní práce jsme tomu věnovali a šlo nám o to ta filozofie byla podpořit právě pro tu budoucnost rekonstrukci přidělování a tak dále aby to fungovalo než detailů protože nevěděli jsme tam to co předvedl tady pan režisér toho dne toho dne toho dne toho dne možná ponaučení taky bych tu práci viděl 
podpora hrozný smíšek no možná by se mohl přidat ještě 
vyznavače koránu aby mu která rozumí všemu takže s nejlepším vědomím syrovým poděkovali jsme i o panu kopeckému panu havlovi jen věnovali se nám byli jsme přímo na místě popsali jsme situaci a možná do budoucna je potřeba říct že kontrolní výbor je taky potřeba nějak konsolidovat protože když jsme se rozhodli kdo to bude dělat tak pan zoubek tam nebyl ředitel ředitelka nováková marodila a ten stav byl takový že vlastně na to bylo i relativně málo času a dělali jsme dali s nejlepším vědomím a svědomím 
myslím že to hlavně tam je řečeno co je potřeba proto dělat byty byty byly použitelné a daly se přidělil děkuji paní bláhová paní bláhová je přihlášená děkuji pane starosto pochytila jsem správně že jste říkal že máte problém sehnat lidi do kontrolního výboru ne 
do bytu do bytu co se hlásit je to hrozně složitý kdyby se rozhodovali možná byste no tak vady nutno toho koho kam má být smutno ne lidi co se hlásí 
jo dobře no také mám radu když nemůžete sehnat lidi tak to inzerujte už jsem vám to říkala posledně a zákon ani žádný předpis vám jiný předpis nebo vnitřní směrnice nevím jestli nějakou máte vám přece nezakazuje to inzerovat můžete dát do listu máme volné byty v milovicích to ničemu přece nevadí a pravidla jsem si pročetla v pravidlech zákaz není jak říkal pan havelka opravdu tam není pak jsem to četla dvakrát protože jsme si říkali to bude někde schované není že prosím listy vychází každý měsíc jdou do každé domácnosti napište tam jedno pidi okénko i máme volné byty v milovicích dva jedna tři jedna děkuji a co se týká těch lidí kterých je nedostatek no my jsme sami nabízeli dva ani jeden nebyl odhlasován tak ono je to těžké mi byste ho chtěli pomoct ale zastupitelstvo to ne odhlasovalo všechno děkuji 
děkuji pan burian 
děkuji za slovo a já jsem byl taky docela překvapený informací že problém sehnat lidi do kontrolního výboru říká do bytu 
tak padlo tak jsem já asi omlouvám se ale věc se má tak že my se vnímáme jako pozice kontrolní výbor by měla mít opozice a já bych si dovolil přednesl návrh na usnesení že zastupitelstvo města odvolává pana gregora jmenuje matěje kodeše předsedou kontrolního výboru a jmenuje vladimíra šplíchala členem kontrolního výboru 
děkuji 
taky je přihlášený 
jednou dobrý den 
a se zase dlouho chtěl jsem předejít tomu že jsem něco podstatného bohužel smutný ale kontrolní výbory právní měli domů protože to co si můžeme najít ve veřejně dostupných informací 
zažil já potom nepotřebujem 
byste tam právě toho abyste šli za 
abyste zjistili právě to jestli tam nebylo nějaký pochybení jestli se tam něco děje nebo neděje 
a je to strašně jednoduchý prostě si nechat dát informace vy mi říkáte že jste nemohli do hloubky a přesto tady klidně napíšete že vzorový byt číslo čtyřicet šest nebyl obsazen od roku dvanáct hodin od měsíce dvanáct hodin se osmnáct z důvodu plánované privatizace usnesení rady bylo na dva domy 
dvacátého šestého února a na všechny domy dvacátého pátého května tuší dalšího roku tohle jsou věci kterým jste měnili když právě na najít jak je to možné tady je to pochybení další pochybení je samozřejmě samozřejmě v tom že kdyby ty limity povinného určitěnaší dvě minuty 
biky se pronajímali usnesení rady města podepsání smlouvy dávno potom co tohleto usnesení bylo vyhlášeno tady je problém já jsem pro abyste pronajímali ale šlo se evidentně proti radě a tohleto všechno mělo za takhle pracuje kontrolní výbor kontrolní výbor je od toho aby našel ty věci které jsou někde schovaný někde ať úmyslně nebo neúmyslně někomu podsouvat tohleto dělá takže vy jste tady přesně řekl to co se nám nelíbí jak funguje tak jak se fungovat kontrolní bod nemá pan gregor naprosto nemá pod kontrolou kontrolní výbor místo toho aby napsal smysl plnou správu ta čteme elaboráty který mají vypovídací dnů slohového cvičení není tam jediná věc která by měla vypovídající hodnotu a jsou tam dokonce i lži a nepravdy od špatně je tam napíšete nezlobte se na mě je tam prostě uvedených věci nejsounebo ne lži a nepravdy co tam prostě věci nejsem pozastavený nad tím mi napíšete pan my máme řekne že nebyla ale budou vaše první věta že jste šli do budoucnosti by se nedokážete mezi sebou evidentně ten kontrolní výbor funguje tak aby 
potvrdil radě města svojí prostě realitu a také nemá a je to zapříčiněno tím že předsedou a členy kontrolního bodu není opozice raz principu by měla tak to prostě a pokud nebudete dělat kontrolní zprávy pořádně tak se nikam nedostanem nikam nedostanem a jen vám přečtu název jestli chcete vidět jak zněl 
název celý tý vaší kontrolní zprávě zpráva z provedené kontroly při nakládání na 
my se zprávy 
děkuji 
nikdo přihlášen není do diskuze máme tady návrh tedy hlasování a pak máme návrh pana buriana protinávrh 
a 
takže my tady máme 
zápis kontrolního výboru nemáme návrh usnesení že bereme na vědomí 
pro devět drželi se při návrh byl schválen děkuji a teď tedy máme návrh pana buriana 
cenou formulovat 
návrh pro čtyři držel se pět proti tři návrh nebyl schválen děkuji 
další bod je zápis z jednání výboru pro majetek města předkládá pan fajmon 
výbor 
návaly a 
má někdo nějaký dotaz nějaké konkrétní věci 
jestli nemá 
hlasovat 
také do diskuse se nikdo nepřihlásil i tajné hlasování bereme na vědomí 
pro dvanáct proti nikdo zdržel se nikdo návrh byl schválen děkuji 
vyčerpali všechny body následuje diskuze k veřejným záležitostem 
pan fajmon já se hlásím k jedné věci kterou jsem chtěl požádat o radu jedná se o pozemek je stát v komenského ulici a tam vlastně kde je pár k náš a v návaznosti na to byly ty dva domečky které jsou zbořený a bych rád kdyby někdo věřil úřadě jakým způsobem je tam stanovený jakým je bude udělaný tam jako rozhraní ničení protože jak se celý vyboural tak ten náš pozemek minimálně o jeden a půl metru vyšší jsou tam 
nebožtíci a nerad bych aby tam prostě došlo k tomu že to nějak se vyvalí celý a a bude se to nějak jako prostě bylo by potřeba tam stanovit kdo je vlastně kdo to má oplotit jestli to rozhodnutí o demolici nějak bylo řešeny jestli to je všecko majetek toho toho kdo komu patří ty domy zbořený ale my my prostě musíme se postarat o svoji hranici tam jako opravdu si pamatuju že tam několikrát se lidi propadly do hrobu byl by to je to navýšený a bylo by bylo by velmi nešťastný kdyby tam tahle věc nastala že protože je to aby bouraný bylo potřeba se s tím nevím je to možná i jako na jednání s 
investorem jako tam plánuje udělat či bude ta zeď nebo v jakém dohledné době se tohohle zastanu je aby tam takovýdle nebezpečí vzniku 
děkuji 
pan havelka technická je jenom rychlá reakce jestli jste si již všimli ono se to až teďka při té věci tak kazetě poměrně vyhnutá ta naše zeď v tom parku 
my přemýšlíme o tom a budeme diskutovat zda protože tam by to šlo tu prostě ne vystavět znovu ale zároveň nerozšíří ten chodník aspoň o půl metru protože si myslíme že ten chodník části opravdu úzký a je poměrně frekventované takže rádi bychom tu opěrnou zeď opravili protože ona skutečně vyhnutá tímhle způsobem a možná tak 
jasně ale teď se bavím o tý venku protože si myslím že ten chodník by stálo za to tam i rozšířit pokud protože opravdu frekventovaný je takto tohle děláme a tamto prověříme samozřejmě 
děkuji paní bláhová 
děkuji já jsem chtěla navázat na pana fajmona zrovna tuhle přesně tuhle část komenského drolí se tam kostky já vím že pan kopecký o tom ví a že jste měl za úkol prověřit na stavebním odboru aby uložili vlastníkovi toho pozemku který provedl demolici toho domu ale prostě uvedl do původního stavu chodník protože co si budeme povídat to jak ten chodník vypadá je věc toho vlastníka toho pozemku a prostě on by měl uvést do původního stavu ten chodník a ne že ten chodník se čím dál tím víc rozděluje jak se po něm chodí a opravdu je to nebezpečné je to v úzkém prostoru v nejužším co tam je děti nemají kam uhnout protože ve vozovce jsou z prostě auta který se tam sotva vejdou a tohle pokud a dát jim nějakou pokud oni to neudělají tak na jejich náklady to udělá město ale opravdu to udělal protože je to nebezpečný děkuji 
jako její pan kořínek 
prosím vás pěkně jenom skutečně slušně a krátce jako se noří se snažíme cestoval v naší seniorské komise aby jsme dokázali něco zpracovat a uložit na našem 
našem památkovým centru aby tam bylo něco málo aby se o tom věděli naše děti a já nevím naši návštěvníci teď připravujeme osobnost a vydavatelské dílo aloise holuba učitel ever v lyse nad labem 
je to takhle celý připravený je pro obracíme se proto na radu aby nám doporučila aby se nějakým způsobem vína a kromě to na něco ještě to co nám chybí ve městě věcí na ohradní zdi kostela svatého jana křtitele je to opravdu materiál vám nějací návštěvníci a zastavil se ke kostelu chodí kolem kostela koukají a 
na niko prosím vás co jsou i sochy co 
brání něco zase by to chtělo nějakým samozřejmě menším provedení aby to kultovním nebo mě s tím středisky informačním aby tam bylo k mání aby si mohli pořídit aby jsme to všecko dělat než umře jakose blížíme se ke konci svého života tak aby jsme to děkuji za pozornost 
děkuji panu kořínková musím teda konstatoval že po pan kořínková tady bude plno fotografií úžasné kroniky města jako mám málokteré město a pan kořínek tady odvádí neskutečnou práci kdyby tak zakaždým tedy bylo vidět ve městě alespoň něco co tady zůstane pěkného a pozitivního děkuji pane kořínku paní řecka 
děkuji za slovo já já bych chtěla informovat o stavu projekční přípravy na cyklo lásku na rebelů most nahravat hrabalových prostě ten projekt jak víte už nějakou dobu připravovat v této chvíli je před 
podáním o žádost o stavební povolení začala 
intenzivně komunikace se středočeským krajem a chystáme smlouvu o spolupráci tak aby víceméně ten projev žádost na státní fond dopravní dcera struktury přebral kraj a samozřejmě nějakým způsobem byla už tato nešťastná záležitost s těmi svodidly a cestou vlastně na druhou stranu labe uzavřena zároveň v tento okamžik 
protože se to týká hlavně veslařského klubu tak jsme se na radě domluvili že budeme hledat cestu jak dejme tomu už příští sezoně anebo do té doby než ta láska bude zbudována jak bychom klubu a vlastně dětem i rodičům usnadnily život když to řeknu a vlastně omezili tu nebezpečnost té věci takže budeme hledat například 
nějakou náhradní buď náhradní auto do dopravu buď se soukromým dopravcem nebo je jednáme zase vyjde zka zda by nebyla nějaká linka která by tam jezdila a vlastně to otáčela to říkáme kvůli tomu že asi nějakým způsobem tady ta položka potom bude zahrnuta do rozpočtu města protože samozřejmě se na tom asi budeme je muset finančně podílel děkuji 
já bych doplnil snad řeckou co se týká té lásky na mostě v litoli mi to dotáhneme do konce až tak že se státním fondem dopravní jsme nastoupili v praze dojednána dotace a my středočeskému kraji za na základě smlouvy předáme projekt který budou příští rok věřím tedy že se to podaří že nebo nějaký opatření že by se příští rok mělo realizovat je fakt že ta lávka podle normy tři metry široká zábradlí je na půl metru a nájezdy vychází na padesát milionů korun abyste viděli a to město byste nebyli schopni realizovat bude majetek kraje protože most je v majetku kraje i ty nás piri takže to je myslím dobře dojednáno ale na tom pracujeme 
hlásí se pan burian 
já bych chtěl poprosit vás pane starosto jestli můžeme dostat nějakou ucelenou informaci kdy čez a bude už jako teda 
průjezdný já toto je má připraveny já jsem dával slovo vám ale sám bych chtěl říct československá armáda je jasně daný už smluvně tedy dodatkem ke smlouvě je daný termín třicátého listopadu dvacet sice jedná dvacet jedna bude dokončena a druhého jedenáctý je už za týden začíná pokládka horních vrstev asfaltu takže dá se říct že se podařilo metrostavu prostě navýšit kapacity měli problémy asi na jiných stavbách a ta tam si jestli vyměnil firma která vážila takže ta stavba jede tam byly nějaké náznaky to nebolí vás znaky tam byly nějaké závady můžu říct že se pokládá ta konečná vrstva asfaltu na úseku od resslova ulice na ulici milovic suma vrutici tak tam bylo sobota večer jsem tam byl s panem ředitelem metrostavu nebo spokojený s výkonem jejich firmy tom prostoru se často neví o co jde tam se jedná především šla tedy je zapuštěný do sebe všechno přidělává plus teda co tam bude někde kemp powered by se jim nepovedla realizovat a nebýt tam hry dokonalý povrch na kvalitní jako odpoved vlys mil v litoli mírové ulici kam chodíte tak myslím že tam je naprostá spokojenost tam to dělá firma světelský 
na to je k tomu tomu tedy čecha 
jinak mírová jede podle harmonogramu tam jsou nějaké problémy přečerpávací stanici je tam složitá kvůli od ní vodám kvůli zakládání ale ten první úsek myslím že pěkný včetně mostu přes litol vodnici až k vjezdu do firmy ars altmann takže už dneska ty auta která automobily nezatěžují tedy město a kam se snažíme aby které lito jsme se hodně bavili taky o navýšení na osvětlení vánoční tak mi tam chceme aby ta náves litoli prostě byla parádní bude kvalitní silnice kvalitní chodníky takže chceme i tam bude elektrická přípojka se podařilo vyjednat všechno takže až to bude se dělat nějaká akce tak se tam už konečně dá napojit bude osetá kaplička aby se nám líbilo všem bude mi vánoční výzdoba na nových stožárech ulici teda na návsi takže se tak nějak těšíme na to že obleku města který se bude líbit všem 
nejen žákům ale 
tato další přihlášený a 
děkuju já jsem měla jenom technický dotaz související s čez a zaznamenal na uzavření dodatku číslo dvě na prodloužení termínu a já bych chtěla abyste mi písemně odpověděli z jakého důvodu město lysá nad labem akceptovalo prodloužení lhůty pro zhotovení díla a souhlasilo s posunutím termínu aniž by využilo sankčního ujednání já jsem ano chci písemnou já jsem samozřejmě četla ten důvod plynovod a ještě jedno tam bylo ale tohle bylo známo všechno v říjnu a listopadu teď máme říjen a vip po roce co tohle bylo známo uzavíráte dodatek o prodloužení lhůty z tohohle důvodu a já bych měl vidět tedy proč protože tento důvod mě opravdu neuspokojil písemně nechtěla ano děkuji 
myslím že tam chodí na kontrolní dny takže tam sleduje by se tam byla taky několikrát bylo vám vysvětleny myslím že se vám jak firma tak stavební dozory hodně věnovali hodně věcí vysvětlili tak že na rozumíte tomu proč trvá dva a půl měsíce než se přeloží vysokotlak plynu na ano ano byl tam byly tam další problémy víte kde jste plynovodem do domu a tak dále takže to by se mě jako pan marek 
a já jenom já třeba naprosto když jste citoval mě skutečně na konci srpna na všechny sítě byly přeložený ta situace byla taková že na konci srpna společnost říká odraz slovy ulice do milovicích véčka otevřu patnáctého devátý není nic co by to ohrozilo na tom kontrolním 
se mluvilo nakonec nebylo patnáctého září nakonec to nebylo ani třicátého září a nakonec jsme otevírali až toho desátého takže jenom jakoby upřesňuji skutečně všechny přeložky už byly dokonce se na hotový a dodatek ke smlouvě o čem věra obával se uzavíral až poté 
ale beru že se odpoví se a tím máme jasno děkuji 
já jsem rád že to pochopil statutární náměstek hejtmanky pan magistr kupka hry má na starosti krajské komunikace takže já to pochopil tak že to i vy je mi všichni tady ve městě 
děkuji tam se nám hlásí pan michal pardon já jsem 
opravdu už nechtěl mluvit ale tohleto se nedá poslouchat jako pane starosto když z vašich úst zaznívají věty jako snad se to podaří nepodařilo se jako vy jste zástupce města a jako to že se nepodaří položit napoprvé a sval firmě metrostav jako aby to tady řeknete kdyby se nic nedělo jako že se nepodaří něco že je koupě v pořádku není v pořádku máme tady prodlouženou stavbu na stavbě se nepracuje že tam hraje víc lidí na stavbě se nepracovalo bylo to prostě ta stavba od začátku do konce špatně vedená všichni to ve městě vidi aby se tváříte že to není tak aspoň si už přestaňte hrát na něco že už to tady všechno funguje a jak je to vlastně v pořádku že tady jezdí lidi prostě takový dlouhý měsíce zbytečně navíc kvůli tomu že ta stavba prostě nefunguje by měla fungovat 
v jeho děkuji za připomínku beru vás jako odborníka systém ty věci škoda škoda že to nemáte na starosti vy 
tak děkuji tak další 
popravdě řečeno vůbec nevím kde se pohybuje v tom programu jestli je to diskuze k obecním záležitostem a jestli je to diskuze s občany nebo co tak to je první věc 
předpokládám že jsou zase na dvě minuty taktové mu teda jako zgruntu na kontrolní zpráva kontrolního výboru já jsem tu časovou osu udělal za jednu hodinu aniž bych obtěžoval jediného úředníka města prostě nechápu proč to nemohl dočkat kontrolní výbor je pro mě naprostá záhrada tak ne vyčíslení těch škod no tak to vůbec nemá smysl komentovat ulice za koncem vážení byste tu ulici rozkopali a neměli jste stavební povolení protože to stavební povolení jste získali devátého devátý tak kdy to jako jak je to možný že jste to rozkopali 
chtěl jsem mluvil k těm příspěvkům občanů jak to vlastně tady bude jestli to budou dvě minuty jako a tak tak se to docela větří bylo tak to už je zbytečný kaufland prodali jste pozemek ale ten a ten územní plán nedovoluje aby tam kaufland stavěl protože na takovou stavbu tam chce kaufland dělat bude vždycky velká je a projektová takže to nevím jak teda tohle chcete řešit a hlavně by mě zajímalo jaká škoda z toho bude plynout případně kdy vlastně tam kaufland stavět nebude moci tak 
zajímá mě velmi to chci všechny tyhle odpovědi mi samozřejmě doufám zašlete protože mi přišla odpověď nedávno nedávno právě že jsem se tajně na něco dotazoval minulé zastupitelstvo tak dvě celý čtyři milionů za projekt plus dva v litoli to by mě opravdu zajímalo co v tom projektu za dva čtyři milionů je tak to mi pošlete protože to stojí za to 
i projekt máte tady nějakou si firmu která je bez historie bez finanční historie bez sídla bez prostě toho aniž by ze mne zaměstnanců bez ničeho a hry projekt tady má obhospodařovat čtyřicet hektarů pozemků který měly být původně pro maersk tak to mi přišlo už opravdu šílený co co se tady děje je s ním uzavřená smlouva když prodá když se mu podaří zastavět pozemek tak z toho město dostane z toho stý zastavěné části a teď nemyslím silnicí ale nějakou budovou padesát korun za metr čtvereční 
je neplatné smlouvy vy jste měli neplatnou smlouvu na jednatřicet milionů na na na rekonstrukci toho toho domu tam nahoře teda radnice toho sálu toho už přišlo trochu přitažený za vlasy tři minuty prosím vás proto jsem se na začátku 
bojíme jiným až pane pojme to já to dokončím anebo nebo já příjdu ještě jednou dobře děkuji křídlo ještě jednou 
pan holka 
technic technická mám jenom jednu prosbu 
kvůli schůzi beru tak že se někdo příjde na něco zeptat v pak jsme snad schopni reagovat když ne tak písemně o toho tady schůze je pokud tedy mám poslouchat politické proklamace tak já se jich účastnit nebudu zvednu se a půjdu domů 
protože já jsem chtěl ještě panna elica já vám do řeči neskákal celou dobu aby se tady na mě ověřujete i mě překvapilo že nemáte třeba rád sportovce že je považuje za hlupáky ale je to legrace 
ale já vám to ukážu co píšete na fejsbůku ale je jedno 
pro prosím jestli můžeme tu diskuzi někam vrátit pokud máte dotazy bude jako pokud budeme schopni odpovědět odpovíme ale jestli to mají být politické proklamace tak dobrá paní bláhová 
děkuji mám dotaz z řad občanů možná asi na pana kopeckého jestli by mohl prověří jak je přechod pro chodce na masarykově ulici při odbočování k sokolský u pošty 
na rohu je teda bývá nebo byl prostě najednou tak tam u pošty se je tam přechod pro chodce a není tam lampa veřejného osvětlení a je tam tma mohl byste prověřit jestli by tam nešlo přidat osvětlení protože tam teď sloupek tak by se třeba vyměnil za mamkou jestli to technicky možné a možná si to představit jak hurvínek válku ale 
tenhle ale na sokolskou právě nebo sedačku je ten přechod sudek zastávce od pošty 
pro prověřit mám informaci od občanů že tam tma a jestli by to nešlo nějakým způsobem uvěřit děkuji 
děkuji ještě jednou jsem se chtěl zeptat jaký je stav průmyslový já jsem zaznamenal z odboru že se teda už nějakým způsobem vyřešil dopravní značení ale máte problém v tom že se stavělo na cizím pozemku a že děláte tedy projektor změnu stavby nebo respektive tedy dodatečné stavební povolení proto abyste zlegalizovat stavbu kterou jste postaveny na cizím pozemku pani řecka 
v téhle chvíli tam probíhá nějaké zaměření takže já neumím přesně jak je to protože se zaměřoval se směrem vlastně k tomu vjezdu vlastně jste firmy a jsou tam nějaké nesrovnalost takže nevím přesně jak to je 
pan havelka jen možná uvedu na pravou míru jednu věc a to že tenhle projekt my jsme netvořily my jsme ho přece mi tenhle projekt jsme nekouřili tenhle projekt my jsme kupovali protože to pořád tenkrát a společnost co dělala celej ten projekt pro tesco a koupili jsme ho s tím že je to stavebně povolený takže asi možná jako nevíme co se v tuhle chvíli děje proto se dělá to zaměření ale není to tak že tohle jako projekt nedělalo město lysá nad labem tomu co se chci jenom ohradit 
je sice někde zaslechla že tam je někde něco na cizím pozemku tak myslím že tam chodník a na to je souhlas s umístěním stavby než se vypořádá s tou firmou co vlastní pozemek na výstavbu teska takže silnice určitě není žádným cizím pozemku takže si něco v pořádku a chodník zaměřujete abyste tedy zjistili kde leží jestli na vlastním nebo na zem rozhodně na našem a kamen nepatrný kousek kde možná bude je jedno tak zjistěte jestli leží na vašem nebo na cizím takhle to uzavřeme a ještě jsem se chtěla zeptat četla jsem že je oholení 
že tesco tesco vlastně může zahájit tu stavbu a zároveň v tom rozhodnutí je uvedeno že nesmí využívat tuhle komunikaci a kudy to tam budou dělat máte jestli teda má tato informace když nemůžou využívat průmyslovou a jak to budete kontrolovat děkuji 
by chtěl žijete stavba teska a řešit to dopravní policii a se zem 
že je to v tomhle tom případě je to věcí to investora on ty podmínky prostě toho stavebního povolení má a my jsme žádnou žádost aby se používá nějaká komunikace naše tuhle chvíli nemáme takže my nevíme jak budou řešit je to prostě v jejich nějakým řešení s těma orgánem a který jim to povolovat 
tak je tam ještě přihlášený 
a tak můžu tečka pokládat dotazy aniž by mi běžely ty dvě minuty 
nerozumím tady bych položil dotaz a vy byste mi že bych položil dotaz vy byste mi odpověděli a dvě minuty by tečka se nepočítali nebo jak to bude povídejte 
tak jak je to s tou kontrolní zprávu tu když jste to odhlasovali že že to je 
že to že to berete na vědomí tak tím kontrolní zpráva je uzavřená už se nic dělat nebude 
ano zastupitelstvo vzalo kontrolní zprávu na vědomí děkuji ulice za koncem jak se mohlo stát že ta ulice měsíce rozkopaná 
to vám řekne pane kopecký se reagovat pan havelka já jenom řeknou první jestli jste se ptal jak jsme mohli rozkopat ulice a nemít stavební povolení mohli protože jsme vyměňovali potrubí vodovodní a na vodovodním potrubí žádné stavební povolení nepotřebujete a protože ty práce na sebe měly navazovat měli jsme dostatek času při výměně povrchu získat stavební povolení protože dělá jenom kvůli výměnné povrchu proč se ta silnice taková zdržela držela se z toho důvodu že jsme na několika místech narazili tak jako se to stává běžně díky nedostatkům eeg že tam zkrátka bylo vícero připojení vícero vícero věcí přestože bylo něco z monitorováno na konci pokud jste si všechny muselo dojít k výměně celé celé vlastně se tam dělá úplně nová jímka zjistilo se že prostě pod ulicí ke konci už pod ulicí jedličková je tam další kanalizace kterou jsme nevěděli jestli mě vadí mi se ještě doplnit já si troufnu říct že jsem to řekl kostce asi všechno děkuji 
bylo to řečeno všechno kaufland smlouva na kaufland obsahuje takovou věc která mi příjde že není asi správně je tam napsáno že ta silnice kolem kauflandu nebo ke kauflandu budoucímu nebo prostě tam oblasti že musí kaufland si tam vymínil že to musí být minimálně pro čtyřicet tun já bych řek že tam má být maximálně pro čtyřicet tun jen jako mimochodem 
teď se ale přiznám že ty otázce moc nerozumím otázce je že si kaufland vymínil že ta silnice má být nějakých parametrů to znamená má unést nějakej kamion a v tý smlouvě napsáno minimálně čtyřicet tun minimálně já si myslím že by mělo být maximálně teda protože jen výjimečně jsou kamiony větší než čtyřicet tun 
jestli myslíte tu přístupovou komunikaci tak ta přístupová komunikace standardně dana na těžký nákladní provoz to že na všechny kamiony protože se počítá s ní do budoucna tak se koncipoval jako silnice do průmyslové zóny aby jednou až bude obchvat budeme doufat že bude tak kamiony tudy vyjížděli přímo na toto znamená si myslím že ta silnice má standardní únosnost vyšší protože já si myslím a to možná bude lepší pepa korma než a kamiony čtyřicet osm tun jsou ty soupravy říká že ano 
dobře nebudu to komentovat 
ta ta smlouva na plus za dvě celý čtyři milionů ta se mi zdá poměrně drahá 
především v porovnání s jinými smlouvami například na tělocvičnu která stála jedna celá osm milionů takže možná by bylo dobrý to nějak vysvětlit proč to takhle drahy je minule zaznělo už že se tam překládají nějaký kabely což mi přijde trochu jako scifi 
a myslíte na projektovou dokumentaci jasně 
teď jsem jenom sama něco 
projektová dokumentace obvykle cca deset procent z realizační ceny budoucí stavby a v v tomto v tomto v tomto projektu je zahrnut i podstatě inženýring který zrovna u těchto staveb které jsou v blízkosti dráhy protože máme zkušenost s tím parkovištěm v čapkově ulici také daleko složitější než než obvykle aj ta projektová činnost a tady ta příprava 
to to znamená že by smlouva že by tedy projekt na tělocvičnu měl stát měl stát dvanáct milionů korun kdyby to bylo deset procent z ceny jo jenom tak jenom upřesňuji 
jenom jenom pro informaci ari ari projekt to ta firma jak jak mohl někdo uzavřít smlouvu s firmou která nemá žádnou finanční historii žádné zaměstnance žádný žádný sídlo nic prostě nula tak odpovím jen doporučila byste si tuto informaci kterou vám řeknu ověřil nehvizdech protože ta společnost dělá celou tu zónu od začátku do konce když vidíte s nehvizd tak je tam lídl tak tam na společnost celou tuhle tu zónu dělá a mají za sebou několik pokud máte bližší dotazy rád vám dám kontakt na pana jednatele společnosti abyste s ním toto pro hovořil protože uskuteční za sebou mají poměrně velké projekty a jsou schopni máme doložit pokud máte zájem něco dohledá nehvizdy jsem něco dohledal že to není bez historie rezistor je to tak že ta firma nemá žádnou historii v obchodním rejstříku po chodím rejstříku nemá nic to tam neuvádí nic kolik měla obrat kolik měla prostě tam se nedozvíte nic tak takhle je to bez historie to že to že jsem dohledal že měli nějaký průšvih s n e hvězdama na to jsem dohledal že pan majitel podepsal dopis který měl hlavičku pro úplně na úplně jiné firmy a a dole bylo razítko s jeho firmou rozumím tomu tohle to jsem dohledal ano to se mi podařilo dohledat 
ta neplatná smlouva na to je prostě klasika s tím se nedá nic dělat si vás nemate zase veřejnost s platnou smlouvu pane právníků by se tento panu elica registru konečně pochopí není tady pan právní 
proto se předvedli není pravda víte opakujete další nesmysly o neplatný smlouva protože není v registru třeba příloha není to pravda máme ctěný pane dostávám by se tady panovaly celý vysvětlit zástavy vykládá neplatné smlouvy v registru nebyla příloha nebo něco tak ne já jsem neřeže tam nebyla přímo tam nebyla celá starosta vysvětlil nám nebyla celá smlouva se jedná se prosím pane právník vám to vysvětlí já jenom říkám dejte mu slovo chvilku aspoň si odpočinete 
prosím na mikrofon 
ať už všichni slyšeli 
tak byla kladná nebo 
jeho na radnici smlouva na rekonstrukci radnice nebyla uveřejněna v rejstříku smluv bylo to řečeno řešeno smlouvou o narovnání byla původně platná tedy ta smlouva když nebyla uveřejněna v rejstříku smlouvu 
pokud nevlastníte včas zveřejněna v rejstříku také neplatná vzhledem k tomu byla uzavřena dohoda 
děkuji děkuji 
nevím jak na to zareaguje panství 
kra kra krásný nový asfalt krásný nový asfalt který se bude znovu frézovat mě přijde opravdu taky trochu scifi a při této příležitosti bych se chtěl zeptat co teda dělá paní stařecká která árie radní za šest set patnáct tisíc ročně investicí radní investicí když tohle to není o hlídáno 
na čez a 
na načas a hlídá hlavně náš technický dozor který je společný pro nás i pro druhého investora kterým je středočeský kraj 
sice se tam jak už tady bylo diskutováno některé věci dejme tomu v této chvíli nezdařil i ale zase na druhou stranu to dílo ještě není hotové a ani převzaté a ani vlastně tedy ty části zaplacené takže prostě ta stavba teprve jede víme o těch chybách takže samozřejmě budou napraveny ale je to hlavně na tom aby hlídal technický dozor já bych očekával že teda technický dozor bude hlídat město protože investorem ale tak to už je věc jiná nic pádím proti investorem vane nemají veřejnost investorem vozovky je středočeský kraj má svého doktora jestli jsem první náměstek hejtmanky pan martin kupka a base hlídá chodit tam na kontrolní dny pan zastupitel karel marek hodit ta paní naše zastupitelka paní bláhová nemají veřejnou neříkejte mu nějaký nepravdy skutečně město skutečně město spolu investorem a boss a silnice 
nevymýšlejte si tady ano město skutečně silnici neinvestuje jenom to potvrzují ale očekával bych že když je to v jeho městě takže se bude starat o to jak to bude vypadat všechno nic jako žádné drama pane starosto 
nemusíme se takhle na sebe jako křičet 
je hradil bych se proti panu havelkovi nikdy jsem o sportovcích neřekl jednoho křivého slova 
interpelace věřím že podáte písemně 
pan havelka 
pane starosto já mám teďka technickou poznámku vzhledem k tomu že počet členů zastupitelstva klesnou pod osm zastupitelstvo je v tuto chvíli ne usnášeníschopné takže já navrhuju aby jsme ukončili zasedání děkuji 
děkuji končím zasedání zastupitelstva města sejdeme se na pracovním zastupitelstvu datum se vám řekl a příští řádné zastupitelstvo bude osmého prosince nashledanou 
    

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/80cd849afa855567c689e98e37bd6322
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.