Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev 81f3f0d40875bbb566d76b753045c658


ID jednání81f3f0d40875bbb566d76b753045c658
Jednání9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 (17. 12. 2019)
Další jednání města/kraje Městská část Praha 3
Datum jednání17.12.2019
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/81f3f0d40875bbb566d76b753045c658.mp3
Délka audio záznamu09:06:14
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

  amatér 
jakou 
se 
k vám sestavili 
je 
pro 
a 
a to 
to je 
tra 
program 
je 
pri 
a 
pro 
náboj nába je 
ten 
jeden soukup 
deka 
je to 
je nebo není 
je to moje 
nikdy 
ale 
tady 
jako je 
a nemáš papírový kapesník a 
první 
jeho 
no 
od 
od 
či 
a 
sady 
protože 
zastupitel 
vede 
já 
ani 
je 
splňuje 
dobrý den já bych poprosil aby jsme si už mohli věnovat dnešnímu zastupitelstvo je patnáct hodin takže bych vás poprosil jestli už byste mohli se uklidnit jinak pro zástupce z řad veřejnosti by se chtěl že samozřejmě z vás tady vítám můžete tady celou dobu s náma být nicméně řada z vás chce určitě si stoupnu pak mikrofonu a sdělit nám nějaká svoje stanoviska máme proto v jednacím řádu vymezený konkrétní čas abyste si mohli naplánovat a nemusí tady třeba čekat a když se budou projednávat body které vás nezajímají ten čas je od sedmnácti hodin 
prosím 
můžete samozřejmě jsem je můžete ale i tady blok od sedmnácti hodin interpelace občanů takže 
vážení členové zastupitelstva vážení hosté zahojí deváté zasedání zastupitelstva městské části práci které bylo řádně svoláno a byly na něj pozváni všichni členové zastupitelstva 
podle prezence je na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy schopno se právo platně usnášet vyhotovení zápisu z dnešního zasedání po štěpánku šulcová pracovníci odboru organizačního 
ověřovateli zápisu z dnešního jednání 
po věci jen matterhornu a mojmíra mikuláše předpoklad pánve že oba s tím souhlasíte děkuji vám 
návrhové a volební výbor byl zvolen ve složení předseda jan materna jako členové jsou marcela novotná jana pellicova tomáš kalivoda tomáš sunega mojmír mikuláš a martina chmelová 
tomáš kalivoda dorazí ake 
ale nicméně není tady paní chmelová a nicméně já mám za to že i když není návrhové a volební výbor kompletní tak může fungovat vzhledem k tomu že členové zastupitelstva obdrželi návrh programu v dostatečně předem a měli možnost se s ním řádně seznámili není nutné návrh programu na jednání zastupitelstva podobně číst prodám přesto někdo načtení programu 
není tomu tak 
takže když tě bych vás chtěl upozornit a že z dnešního zasedání zastupitelstva je pořizován audiovideo vizuální záznam máme tady dvě technické pan sunega a pan papež 
já se domnívám když se jedná pouze o teorii právní pokud má návrhové a volební výbor sudý počet členů tak může nastat situace že nedojde k žádnému rozhodnutí byly domnívám se že na přitom úkoly kolegyni chmelovou by bylo pro forma dobré někoho dovolit 
a já se s tím v podstatě ztotožňuji takže a já navrhnu třeba pana žalúdka který je ze stejného zastupitelského klubu jako kolegyně chmelová aby dneska zastoupil takže měli bychom si to asi odhlasovat takže já vás poprosím o hlasování 
tak pro více proti nula zdrželo se nula 
nehlasovali dva bylo taky a to takže vám rádi vám gratuluji pane žaludku nové funkce 
tak další technickou měl pan papež 
technickou poznámku jste měl 
tak dobrý od dobré odpoledne já bych měl prosbu sice materiály rozeslané včas byly nicméně jsou úplně jinak očíslovány na tištěných verzích anna verzí které jsou elektronicky proto nevím jestli nebude zmatečné když podle kterého programu pojedete a jestli by nebylo dobré nějakým způsobem učesat děkuji no já také se s vámi ztotožňuje je to tak došlo k nějakému zmatení v informačním systému který upravuje usnesení a a několikrát se tam objevila nesprávná verze ono by to měl být snad v pořádku nicméně platí to co máte vytištěný každý jste to dostal 
je to tak že máme celkem šest bodů poslední je logicky dotazy připomínky podněty kompilace předposlední třicátý pátý je otevřený ko uznávám že to není dokonalé jestli chcete můžu celý program přečíst 
takže platí to co máte vytištěné před sebou 
tak nyní se můžete hlásit do diskuze projednání programu panel 
takže dobré odpoledne všem já bych začal první pasáží což jsou technické návrhy a tam bych si za náš klub dovolil předřadit nebo dát návrh na řazení bodů patnáct až třicet tři jako za bod číslo dva to znamená v současném programu by to byl bod číslo tři a dál je to především z toho důvodu že vnímáme tyto body jako nekonfliktní mohly by se relativně rychle projednat a prohlasovat a zjednodušilo by se tak jednání zastupitelstva dále bychom chtěli zařadit bod číslo tři jako nový bod projednání problematiky ohledně společnosti metropolitní univerzita praha a jejichž zástupci jsou zde přítomní a chtěli by projednat záležitost kterou popisují také v dopise který předali všem zastupitelům před jednání jedná se opět o postup radnice která nekomunikuje řádným a dle mého názoru správným způsobem s dlouholetým a zajímavým pronajímatelem zvláště pak pokud hovoříme o organizaci jakožto univerzita nebo gymnázium které zde na praze tři sídlí několik několik let přináší mnoho dobrého pro naše občany a pro naši městskou část a příjde mi že ten styl komunikace a to navrhované řešení které předvádíte vy jako koalice je spíše opět pro tu společnost likvidační než postavení takové že byste s nimi chtěli vyjednávat a hledat kompromisní řešení další bychom vás požádali o vyřazení bodu číslo dva osm v bodě číslo dva je pro nás velmi kontroverzní váš návrh na změnu pravidel privatizace kdy jste oproti vašim slibům ať už programových nebo v rámci programového prohlášení a vole šli proti tomu připravujete návrh řešení který je silně levicového až skoro zpátečnické ho rázu snažíte se omezit možnosti nakládání s nemovitým majetkem lidí kteří v podstatě mají krátkém čase privatizovat a kterým jsme všechny strany přítomný zde slibovali že to bude bezodkladně rychle a za stávajících podmínek nechápeme tento krok spíš tě to na nás působí že to děláte z toho důvodu že vaši kolegové ze stejné koalice z magistrátu nechtějí privatizovat a proto vymýšlíte jakousi obec lišku abyste je lidem tu privatizaci samotnou zkomplikovaly a následně možná tvrdili že o privatizaci ani nemají jednotlivci zájem meritum problému bychom případně rozebrali v případě že vůbec budete chtít tedy tento sporný bod dneska projednávat co se týče bodů osm tak je to memorandum které zde předkládá opět podruhé ondřej rut přestože na minulém jednání zastupitelstva tento bod neprošel opět je to materiál který nemá žádné časové omezení žádnou pak vypovídající hodnotu podstatě sociální služby za zařizuje kraj jako takový případně ministerstvo sociálních věcí a vy akorát asi pro nějaký jar článek nebo něco jiného co chcete zřizovat takovýto institut nechápeme důvod proč opět tlačíte na pilu a potřebujete znovu tento materiál předkládá toť vše za nás děkuji 
také také děkuji delším má slovo pan tacl 
dobrý den já děkuji za slovo pane starosto já bych nejdříve začal zlehka tímto bych velmi rád pogratuloval svému kolegovi panu davidu soukupovi který byl včera jak určitě víte zvolen předsedou rady české tiskové kanceláře takže davide 
co se týká 
co se týká programu jako takového taká a navrhuji zařazení jednoho bodu k projednání s tím že titulem tohoto bodu nebo titulkem tohoto bodu by mělo být otázka důvěryhodnosti a starosty ptáčka vysvětlím co mě a vede k zařazení tohoto bodu a jeden jen ten den bod je založený na výstupu který a v podstatě vyšel na portálu hlídač stát cézet pro nezúčastněné vysvětlím co je portál hlídat státu hlídač státu je platforma která agreguje informace veřejných dostupné z veřejně dostupných zdrojů státních informací jedná se o různé registry mu provoz benji osob a tak dále v podstatě je to platforma která nějakým způsobem zobrazuje a indikuje indikuje data která která nějakým způsobem ukazují do jaké míry se různé politický předčítali představitelé či představitelé státní moci angažují byznysu co je to za tebe byznysu v jakých objemech peněz takový byznys dělá a tak dále před několika dny byl publikován výstup který se týká a vaší osoby pane starosto ten výstup poukazuje na aktivity vaší softwarové společnosti v tom smyslu že tato společnost během ale určitého období je získala několik zakázek na vývoj webových stránek pro a pro několik muzejních institucí tuším že se jedná asi o tři nezávislé muzejní instituce a celý ten výstup poukazuje na tom že a za a ty webové stránky které byly pro tyto instituce a vytvořeny ačkoli jsou nezávislé entity tak jsou v podstatě totožné čili vy jste s největší pravděpodobností a opět a proto navrhují ten motor v tuto chvíli to prezentuji ve formě domněnek a pokud bude schválen tak budete mít samozřejmě prostor na osvětlení ale s největší pravděpodobností jste vy v rámci vaší společnosti použil a jednu šablonu jednu platformu pro několik nese na sobě nezávislé nezávislých institucí dalším problémem celé té věci je že a tyto webové stránky zakažte každé z těchto institucí prodal za částky ve vyšších stech tisících korun ačkoliv podle typu daných stránek se dá říci že náklad na jejich zhotovení byl v jednotka tisíc korun zároveň je velmi úsměvné to že a vaše společnost nevím jak se na společnost jmenuje byla schopna v rámci relativně krátkého časového období a tyto zakázky by soutěžit získat čili účelem tohoto bodu je aby vy jste osvětlil tento čas jestli jestli budete ještě dlouho mluvit museli budou nově pardon já budu mluvit už jenom velmi velmi krátce a myslím že ten bodcem osvětlil ten výstup je volně k náhledu a nabádám občany prahy tři aby si a ten výstup prohlédli a sami si udělali obrázek o tom kdo je v rámci rady zastupuje kdo vede prahu tři samozřejmě budete mít prostor na vysvětlení čili pak pak můžete ten obraz třeba přetvořit zároveň bych tímto chtěl apelovat na vaše koaličním kolegy na piráty na zeleném a vaše platforma nebo vaše ideologie se navenek prezentuje tím že a do popředí stavíte a solidaritu transparency jednání antikorupční opařil 
pro to abychom si odhlasovali poslední věta pane starosto čili by mělo být pouze v zájmu vašich koaličních partnerů aby nás v rámci tohoto bodu podpořili a s tím že předpokládám jelikož se koaliční partneři tak zároveň vás mají důvěru a věří že asi budete schopen tento možný střet zájmů toto možné kontroverzní jednání osvětlit děkuji 
abych si jenom dovedl jakej bod to má býti 
zopakuji otázka důvěryhodnosti a starosty ptáčka ale jaký bod číslo bodu kam jste chcete zařadit a můžeme zařadit na no dejme tomu první bod první pardon omlouvám se omlouvám se pardon pardon beru zpět beru zpět nebudu vás okrádat o čas 
dejme trojku dobře 
no pan sunega 
tak já bych chtěl navrhnout vyřazení z pořadu jednání bodu dvacet jedna pisne vyjímatelných pohledávek v roce dva tisíce devatenáct v oblasti správy nemovitostí a to proto že se tento bod stal zcela nezávisle na programu nebo možná program se stal závislým na před projednáním tohoto bodu na kontrolním výboru 
nově zařazeným bude prošetření kontrolního výboru v oblasti správy majetku a to z minulé středy a domnívám se že není vhodné vyřazovat prostřednictvím zastupitelstva 
problematiku která bude šetřením kontrolního výboru jestliže se dneska odhlasuje že bude tedy přes pět milionů pohledávek podepsáno nevymahatelné vymožených anebo nebudeme vidět důvody tak vlastně výrazným způsobem bude omezeno šet šetření v této věci kontrolním výborem vděku 
technickou má pan štrůdl 
já dávám procedurální návrh na sloučení rozpravy k bojům pětadvacet a až 
a přece což jsou dodatky zřizovacích listin škol 
no tak budeme společně s dalšími náklady 
pan valonský 
pan romský 
dobrý den děkuji za slovo já bych jenom v souladu s jednacím řádem článkem jedna odstavcem šest nahlásit střet zájmů bodu u bodu šestnáct až devatenáct dnešního programu věku 
taktickou má paní novotná 
chtěla jste nějakou jinou tě jsem s kolegama také za jedno protože a by nedošlo k nějakému rozporu že se zdržím nějakého hlasování a vyjadřování se k určitým bodům protože jsem součástí 
akciové 
tak pan křeček 
jana vašu dobrý den já nahlašují ze stejného důvodu jako kolega vronský a kolegyně novotná také rovněž střet zájmů bodů šestnáct až devatenáct 
tak jako já jsem se do diskuze přihlásil sám jestli mužu krátce reagovat na pana ta cla já v principu vůbec nemám problém abychom tento bod tady probrali já jsem se v té věci vyjadřoval i na svém facebookovém profilu a nejedná se o nic co bych měl jakýkoliv důvod skrývá nicméně máme třicet pět bodů programu já jsem připravený se klidně s tím vaším návrhem ztotožnit klidně budu hlasovat proto abychom takový bod a vsadili na bod jednání ale dejme to prosím vás někam nakonec protože opravdu to víme že o tom budete diskutovat dlouho a budete se mě dotazovat já vám mile rád budu odpovídá ale aby tady veřejnost čekala na to až mi si povídáme tadyhle nějaký politický záležitosti to mně připadá vůči lidem co jsem přišli v podstatě až nedůstojné to znamená pokud byste se ztotožnil s tím že to dáme někam na závěr anebo to chtěl třeba projednat v interpelaci kde to možnost samozřejmě budete mít taky a budete mít v už také není problém no jsem k dispozici ale kdyby to mělo být na třetím bodě také proto hlasovat nebudu jenom povídám proč že to není snaha něco utajovat ale prostě nechci aby tadyhle s tím politika kterým jsme tady zatěžovaly 
faktickou má pan to co a jenom jenom v reakci na vás a myslím že není potřeba abyste se teď na začátku obhajoval nechme na ten bod ale dělají kompromisy čili a souhlasím s vámi pojďme to zařadit mě třeba někam nakonec roky 
třicet šest 
před před interpelace to 
a jinak pane ptáčku vyberte si 
já bych to někam nakonec protože to je věc kterou která zajímá takto dobrý na nějaké lamková procento z těch účastníků kteří tady jsou nebo jestli si chcete povídat o mém podnikání o firmě kterou jsem založil jako středoškolský student a dneska mě za to někdo dehonestuje tak klidně si o tom povídej mi ale někdy prosím vás na závěr 
přiteče 
no já sama v podstatě souhlasím proto také navrhuje aby jsme to dali nakonec 
pořád klid my se dohodneme chvilku vydržte my se v klidu dohodneme panta co postupuje tedka docela konsenzuální takže třicátý šestý bod je váš návrh hokej skvěle tak děkuji vám a pan musil 
chtěl jenom požádat o sloučení rozpravy k bodům šestnáct až devatenáct toho současného programy 
protože mají stejný základ jedná se o vypořádání vlastnictví kotelen 
hokej amatér na má zaznamenané a protože již není nikdo přihlášen do diskuze tak tuto diskuzi ukončuji a dávám slovo panu maternová první nás provede hlasování 
takže budeme hlasovat o těch návrzích postupně tak jak byly od konce takže poslední přišel návrh pana musila sloučení rozpravy k bodům šestnáct až devatenáct takže kdo je pro sloučení této rozpravy 
děkuji pro třicet jedna proti nula zdrželo se nula nehlasoval jeden návrh byl přijat další návrh je technicky pana staré byla na sloučení rozpravy k bodům dvacet až třicet tři takže budeme hlasovat o tomto návrhu 
děkuji 
pro třicet dva proti nula zdrželo se nula hlasovali všichni dalším bodem návrhu dalším návrhem je návrh pana z oněgina vyřazení bodu dvacet jedna 
takže hlasujeme až se k tomu dostaneme až o vyřazení bodu dvacet jedna 
dekuji 
pro třináct proti dvanáct zdrželo se šest 
hlasovali asi nehlasovali jeden návrh nebyl přijat další je teda návrh pana ta cla zařazení otázky důvěryhodnosti pana starosty jako bodu číslo třicet šest programu takže ho takto 
děkuji 
pro dvacet sedm proti nula zdrželo se pět 
hlasovali všichni takže tento návrh byl také přijat a pak tu máme tři návrhy od pana bellu budeme hlasovat postupně takže poslední z těch co navrhoval pan bellu je vyřadit body dva a osm 
děkuji pro čtrnáct proti osmnáct zdrželo se nula 
hlasovali všichni ta že návrh nebyl přijat další návrh od pana bellu je 
zařazení bodu číslo tři zastávající bod číslo dva projednání problematiky a metropolitní univerzity takže hlasujeme tohoto bodu 
jako i pro čtrnáct proti jeden zdrželo se sedmnáct 
hlasovali všichni návrh nebyl přijat a poslední pro návrhů týkajících se programuje při zařazení bodu patnáct až třicet tři za bod dvacet za bod číslo dvě 
děkuji 
pro třicet dva proti nula zdrželo se nula 
hlasovali všichni ta že návrh byl přijat 
takže není si vemu malinkatou pauzičku abych to srovnal 
takže ve výsledku je to v podstatě asi docela jednoduché za bod číslo dva přesun nové body číslo patnáct až třicet tři kde bod šestnáct až devatenáct je má sloučenou rozpravu a dvacet pět až třicet či má sloučenou rozpravu to je všechno co jsme přijali v rámci jednotlivých hlasování takže není hlase o programu tak jak jsem ho tečka teda upravil to znamená s přesunutím bodu patnáct až třicet či kdo je prosím pro 
děkuji 
pro třicet proti nula zdržel se jeden 
nehlasovali jeden program byl přijat takže nyní pokračujeme k bodu číslo jedna a která jsou panu starostovi 
takže dostáváme se materiál číslo jedna návrh přísedících obvodního soudu pro produkty ve volebním období dvaadvacet až dva set čtyry předkladatelem je pan tajemník zahradník máte slovo 
děkuji pane starosto vážení zastupitelé dostali jste materiál to se tyka přísedících soudu tady bych chtěl říct že jsme obdrželi předevčírem vyjádření pana jana bauera ve kterém nám oznamuje že již nemá funkci přísedícího zájem neboť nemá pracoviště již na území prahy tři proto navrhují usnesení upravit jako předkladatel s tím že z přílohy se vypustí jméno pana bauera hlasovali bychom tedy pouze o paní němcové děkuji 
otevírám rozpravu 
nikdo nic nemá takže uzavírám a asi můžeme hlasovat nebo jo můžeme hlasovat takže dávám hlasovat 
pro office v jedná proti nula zdržel se nula návrh byl pcie 
a já si dovolím předat řízení schůze pan maternová to že ted koukám že debata bude 
čilá já by jsem se do ní rád zapojovala se to nehodí abych jako předsedající se současně stal vášnivým diskutér od vodu takže pan maternová slovo 
takže já děkuji a otvírám bod číslo dvě a poprosil bych předkladatele o jeho předložení 
pan mikeska 
pan mikeska 
no děkuji 
dobrý den vážené dámy vážení pánové se pověřené jdou předložit po změna soubor pravidel prodeje jednotek v domech ve vlastnictví hlavního města prahy svěřených městské části a pravidel bytových jednotek pre nějakých vymezených podle zákona sedmdesát dva z roku devadesát čtyři 
ta zstupitelstvo je návrhem navrženo změnu souboru pravidel prodeje jednotek v domech ve vlastnictví hlavního města prahy svěřených městské části a viděl podle prodej prodej bytových jednotek 
je mi ukládá postupovat podle schválené změny pravidel prodeje jednotek v domech ve vlastnictví hlavního města svěřených městské části a pravidel podle pronajatých bytových jednotek 
já bych těch se vrátil v důvodové zprávě a kam bych prosil zastupitele aby si opravit jeden překlep a to je první odstavec 
je to napsáno na jako nejméně od jednatřicátého desátý sice dvanáct a patří do jednatřicátého tesáky dva tisíce dvanásť 
městská část praha chima zájem nadále privatizovat a má zájem a zajišťuje interval bydlení pro občany kteří dlouhodobě bydlí na praze i bohužel se stala jedna věc nebo asi více my jsme přišli na to že na praze i funguje několik po takzvaných podnikatelských aktivit kdy byty které prodáme 
hledáme 
lidem v bytech bydlí tak jsou následně kapel dodávaný dalším osobám a jsou to především senioři právě dlouhodobý občané mrazy prahy hitachi na základě těchto zjištění policie šetří několik prípadu zneužití kytary tohoto rekl institutu stalo se stala se ta věc že 
pokud hledáme byt někomu nějakému seniorovi senior uzavře smlouvu tím a schematu takzvanými podnikateli protože o nich a platí ten byt 
seděla nechají bydlet do konce života bohužel ten podnikat i podnikatelské aktivity následují že se ten dá někomu jinému a v následující smlouvě už není to trvalé bydlení proto seniora znamená že to oklamáni senior jo takže prosím vás zavádíme to kvůli tomu mi dneska víme že tvrze probíhá máme prokázaný při případy že toto probíhá my nemůžeme nic jiného dělat my musíme se tomu bránit jo a tudíž navrhujeme podstatou zákazu zcizení je závazek kupujícího který se v kupní smlouvě zaváže pod že po dobu šesti let ode dne nabytí vlastnického práva ke mně ten nemovitosti nepřevede vlastnické právo k jednotce na třetí osobu přičemž za převod vlastnického práva k jednotce na třetí osobu pro tyto účely nepovažují vlastnická práva na děti vnuky rodiče sourozence manžela v rámci zúžení vaší finanční vypořádání společného jmění nebo na partnera zřízení zákazu zcizení bude vždy součástí uzavírání kupních smluv za zákaz zcizení se nebude vztahovat na realizaci případného zástavního práva zřízeného ve prospěch banky a slouží k zajištění hypotečního úvěru poskytované kupujícím za účelem financování kupní ceny za převzetí toho závazku který nového vlastníka omezí v nakládání s majetkem poskytne městská část praha i slevu dvacet pět procent z kupní ceny bytu prosím vás ruší se všechny ostatní slevy a bude jednotná cena pro všechny dvacet pět procent z kupní ceny 
je 
byť 
také dobrý den všem já budu budu na straně asi občanů kteří sem přišli na nás podívat a v momentě kdy tedy jste začali projednávat tento nový návrh tak jsem na to nevěřícně koukal za a je důležité podotknout že ta stávající pravidla schvalovala koalice v době kdy odjezd byla v opozici a to byl rok dva tisíce dvanáct kdy byla ta samá topnou a devět stan zelení tehdá z čssd se zde a za b je nutné dodat že mi tak nějak příjde že jste se naučili na nějaké jako sociální inženýrství v tom že si myslíte že všichni lidé jsou s prominutím a tupý a že si nedokážou sami vyhodnotit jakým způsobem budou nakládat se svým nemovitým majetkem já nepopírám že mohou existovat jednotlivé případy kdy dojde k nějakému zneužití to je jistě pravda a takovéto případy se mohou stát ale vy zaujímáte postoj a stanovisko že díky několika jednotlivcům by vlastně zakážete ten přístup k té nemovitosti všem a za předpokladu i toho že jste jak programu tak ve svém programovém prohlášení které jste uvedli transparentní jak vy říkáte na webových stránkách prát při tečka cézet říkali všem nám i občanům že budete privatizovat za stejných podmínek a teď dejme tomu jak ten váš nápad jako nevím řekl dílny a jak jste ho vymýšleli jak je teoreticky funkční takže si představme že někdo získá ten by a třeba po třech letech se mu narodí jedno dvě tři děti navíc a bude se chtít přestěhovat a v tu chvíli bude chtít nemovitost prodat protože bude chtít jít do většího takže co takže bude vám vám se znalostí naší byrokracie složitý bude volat na radnici a bude říkat radnice nechtěli byste si ode mě ten byt koupit zpátky za tři roky když už jen byt bude mít třeba o dvacet třicet procent vyšší zhodnocení a teď co když tady koalice nebude funkční co když to bude jiná koalice co když zrovna nebudete mít na to čas víte moc dobře že takovéto věci se projednávají přes mail ale musí opět do rady do zastupitelstva je to proces který bude trvat stejně tak příklad kdy člověk nedej bože a nikomu to nepřeju třeba onemocní představte si že žije sám dostane se do nemocnice bude potřebovat finanční prostředky na léčbu na výlohy a vy opět mu znemožníte nakládat se svým vlastním majetkem a stejně tak jsou příklady jiného druhu kdy prostě se ta rodina rozhodne z nějakého zdravotního jiného rodinného důvodu že se chce přestěhovat prostě mimo prahu či chce už třeba žít někde za prahou u lesa nebo prostě někde jinde a vy budete stejně nutit k tomu že ten majetek musí držet paradoxně tím vaším nucením je můžete donutit k tomu že do těch bytů budou dávat erby jen být a že to budou prodávat nebo respektive pronajímat lidem kteří ani na praze tři než tím pádem prosím o prodloužení máme pětiminutové máme špatně nastavené časomíry prosím a to znamená vy vy paradoxně vy paradoxně budete nutit by paradoxně budete nutit ty lidi aby třeba pronajímali ten byt aby na to mohli získávat větší finanční prostředky a stěhovali se tam kam si budou přát přijde mi to k řešení řešení 
já můžete přestat naměřila 
můžete přestat naměřila 
a 
dořešení dořešení řešení zadaného času a místa je zcela jednoduché v tuhle chvíli by daná koalice měla stáhnout tento materiál minimálně vám ponechat stávající pravidla a pokud existuje tedy vůle jakási ochranitelské nebo jiná aby se nastavila nová pravidla tak bych si představoval že se u jednoho si stolu sejdeme koalice opozice a vy jako zástupci privatizace tu a budeme hledat tedy kompromisní řešení ale vy jak na mě řve tak dneska vás čeká buď toto řešení které za mě vás znevýhodňuje a nebo to stávající takže nevím proč zaměřujete ale ten stav je takový a moc jiného v tuhle chvíli rozhodovat nemůžeme protože koalice dala jednoznačně najevo jakým způsobem chce postupovat proti vám 
tak já děkuji panu bellu následuje pan rud 
tak dobrý den dámy a pánové já bych se rád postavil za za ten návrh řekl k tomu a následující přišel tady dneska hodně lidí je tady prezentováno ze strany opozice že dochází k nějakému zhoršení těch podmínek privatizace já bych rád k tomu řekl krátké zdůvodnění my jsme se vlastně stali svědky toho že tady fungují určité skupiny které se obrací především na seniory snaží se je vlastně zmanipulovat tím způsobem že se jim snaží vsugerovat že je městská část bude neúměrně zvyšovat nájem pokud ten by dnes privatizuje nebo že je vyhodí na ulici nemůže ten byt odprodá nějakému dalšímu soukromému vlastníkovi který je vyhodí na ulici a že vlastně oni jsou tím zachráncem toho toho seniora který by se jinak ten samotný byt nekoupil a vlastně mu vnutí to že se ten byt koupí a následně za stejnou cenu totožnou cenou od něj ten byt kupují není to v jednotkách identifikovali jsme případech kdy kdy se tito lidé k těmto bytům dostávají systematicky to znamená jeden subjekt jeden člověk privatizuje za ceny které je nabízí městský či městská část oprávněním nájemníkům tak privatizuje více bytů do do svých vlastních rukou a řekněte mi jako jakou jakou jak na to máme zareagovat no hledáme cesty jak tomu zabránit protože zavírat před tímto oči a nechat napsat fungovat pravidla privatizace stejným způsobem když víme prokazatelně řekl že k tomuto dochází tak si myslím že 
tak si myslím že by to bylo krajně nezodpovědné chodí sedm let ano víme o tom že chodíte letáky nyní jsme není jsme odhalili já bych poprosil klid nejsme tady na trhu jestli se chcete přihlásit do diskuse můžete se přihlásit do diskuze jako každý občan není jsme odhalili konkrétní případy 
které jsou zdokumentovány že k tomu dochází a a odhodlali jsme se k tomuto řešení jen řešením je zavedení zákazu zcizení které efektivně znemožní tyhle ty spekulace a převody majetku provádět to znamená je to ochrana je to ochrana těch především slabých seniorů který kteří na na tyhle ty vábničky skočí zákaz zcizení si myslím že nijak dramaticky nenarušuje práva těch lidí kteří privatizuje protože smyslem té privatizace dlouhodobým smyslem je umožnit bydlení starousedlíků mlýnek lidem kteří tady prostě dlouhou dobu bydlí to se tím nijak nenarušuje oprávnění nájemníci nadále mohou zprivatizovat ten byt za výše slev které jsou na lesnou s tou současnou úrovní je a prosím ještě po prodloužení příspěvku a a my tím tedy jejich práva nijak zásadně nenarušuje to nakládání s tou jednotkou je omezeno ano je to pravda nicméně je možný převod na nebo bude možný převod na rodinné příslušníky v té přímé přímé příbuzenské linii a zároveň by nemělo být nijak omezováno právo banky na realizaci zástavního práva na přístup hypotékami neměl být omezen a všechno ostatní zůstává zůstává stejné myslím si že to je jediné efektivní řešení jak předejít těmhle těm spekulacím a ti kdo ho kritizují tak prosím až navrhnou jiné efektivní řešení 
já děkuji paní tam pak technická 
děkuji já jsem jim chtěl požádat jestli by to bylo možné pokud jsou tady příspěvky od obyvatelů jestli by mohli vystupovat přednostně před zastupiteli protože mají možnost vystupovat ke každému bodu tak aby zbytečně třeba až do páté hodiny děkuji já děkuji možná teda ještě využil 
toho co jsem tady řekl někomu konkrétnímu všichni mají uživatelé můžou vystoupit tomuto bodu ale je třeba aby tady přišli k informačnímu stolku tedy nahlas že chtějí vystoupit tam je se ověří jsou obyvateli městské části práci budou zařazeni do seznamu a je normálně vyvolám aby mohl 
je je vystoupí prosím ne rikši 
pane 
v určitě slovo dostanete pokud se řádně přihlásíte do diskuze a není teda pokračujeme pane mikeska 
pane kolego bellu já 
mám jednu věc dneska tyto případy všetky policie a my musíme jednat především s péčí řádného hospodáře pokud já vím že s těma byt má byty se manipuluje že se to je skutečně tam se jedná o nekalých většina šipky to policie já nejsem dneska schopen podepsat podle současných pravidel privatizaci ani jednoho bytu a nezvednu proto důkladně bryle jednoho bytu tudíž je pokud vy říkáte sáhnout tento bod tak zastavíte nebo zrušíte privatizaci a to je to je merita věci mi skutečně musíme přistoupit že já nechci aby jsme se stali předmětem trestního oznámení jak se dostalo radě hlavního města prahy skutečně to je věc která je třeba uvážit musíme jednat s péčí řádného hospodáře 
já děkuji další se hlásí pan ta co 
tak já děkuji za slovo a já částečně než se dostanou ke svému k tomu základnímu bodu který jsem chtěl zmínit tak navážu na a pana ruka na to co říkal on stran a nutnosti ochrany seniorů samozřejmě ta nutnost tady je a nejen senioři ale v podstatě většina lidí kteří mají privatizovat nemovitost nebo nemovitost privatizovat měli tak byli oslovováni různými spekulanti s různě má s různýma nabídka má a to je problém který existuje dlouhodobě ten problém o kterým o kterém víme v podstatě posledních dvacet let čili chápu proč jste se najednou probudil a začal se to nějakým způsobem řešit kord způsobem který nakládání s tou nemovitostní nějakým fixuje pro lidi kterých nemovitost by rádi nějakým způsobem zpeněžil i pro zcela legitimní důvody nebojí postupovali dál v rámci rodiny nebo s tou na nemovitosti opravdu z legitimních důvodů nějakým způsobem nakládali a vy jste se vy jste říkal že nevíte jakým jiným způsobem způsobem vyřešit já si myslím že ten způsob je přímočarý tady je nějaká cílová skupina která je zranitelnější vůči nátlaku určitých spekulantů možné v tomto smyslu například o o seniorech a my jako praha tři přece víme skladbu obyvatel my víme kdo má privatizovat nevíme kdo z těch lidí jsou senioři proč těm lidem neposkytujeme nějaký kam ceiling procesními nepotkají pracovníci úřadu fei stu feis a nesnaží se nějakým způsobem a školit a nějakým způsobem připravovat na tyto situace je určitě lepší modus operandi než nějakým způsobem měnit podmínky privatizace a je to zcela logické podle mě nebo číslo jedna a bod číslo dvě a to je velmi důležitá otázka za mě je to otázka která tedy nepadá a priváty zase privatizaci samozřejmě ultimátně musí schválit hlavní město praha hlavní město praha je aktuálně ovládané koalicí kterou vedou beru piráti a mantra pirátů je rezolutní ne vůči privatizaci čili otázka na vás je ta a občané prorazit prahy tři to je pro vás extrémně důležité otázka na vás světa a jste schopni zajistit to nebo zajistili jste že ta privatizace projde přes hlavní město praha 
děkuji pan rudolf faktická 
já žiju fakt faktickou poznámku jako rychle zpřesnění faktu že jste říkal že 
že mohou chtít lidé převádět bytové jednotky na na své příbuzné je to chceme zrušit to tak není to se zachovává ta možnost převodu na příbuzné přímé příbuzenské příbuzenské línej má být zachována a dále říkáte že ne že se nestalo nic nového stalo se nového to že jsme odhalili konkrétní případy těch spekulace 
děkuji další se hlásí do diskuze pán sunega já bych poprosil o klid 
já bych nejprve poznámku ke kolegovi mikesková případ že na materiál nebude schválen budou platit stávající pravidla privatizace bude podle nich pokračovat a ke kolegovi rootovi bych chtěl říct pokud tedy byla z vaší strany žádost o to jak zařídit aby nebyly senioři poškozování nebo ohrožené skupiny obyvatelstva v těchto stávajících pravidlech je možnost hradit byt ve splátkách a je možno to nastavit tak že se sníží základní částka ten ohrožený senior bude splácet řekněme nemovitost ve výši současného nájmu až do doby než to zaplati a poté se mu byt převede čímž bude zachováno po celou dobu kde v tom bytě bude pokud on sám bude chtít jeho komfort a bude mít pevný příslib ze strany městské části že je na konci ten byt nabitá spekulanti na něho nezaútočí či tato možnost existuje není vzata v úvahu je zcela vyřazena v nových pravidlech děkuji já děkuji panu studenková další se do kdy se hlásí paní beranová 
tak hezké odpoledne všem a já bych nejdřív navázala na to co tady mluvil pan to ohledně toho že chcete chránit seniory a já se chtěla zved kolikrát jako kryt několika jednotek se to týká kolik máte těchto případů a pak by se chtěla zeptat jelikož vy zrovna ještě máte na starosti sociální odbor nebo sociální politiku tak na praze tři jak určitě víte že ze zákona máme povinnost jako městská část provádí depistáže já bych jenom vysvětlila co taká istá že je to povinnost ze zákona kterou dostává městská část peníze a je to že má zjišťovat a seniory nebo lidi v nějakém ohrožení v bytě kde bydlí dost často se dostává nějakými formou dotazníků nebo ty sociální pracovníci obcházejí ty domy a tají se sousedů jista nějaký takový ten senior vzhledem k tomu že chcete privatizovat tak víte vlastně které domy se privatizuje takže ty sociální pracovníci samozřejmě ty domy dají můžou tam chodit a mužu právě takové napřímo mají tu možnost se zákonem jsou sociální pracovníci mohou navštívili ty byty pokud ten si prosím souhlasí pomůžou informovat lidi o tyhle z těch praktikách můžou s nimi mluvit a myslím si že by to možná bylo mnohem efektivnější než tady zavádět pravidla vlastně hromadně pro všechny ostatní teď bych chtěla kovy obecně k tomu co vy tady vlastně vykládáte o té a té privatizaci taková jedná faktická věc už kolega byl zmínil že vlastně je možnost potom zpětného odprodeje já bych se chtěla zeptat jestli je s tím vlastně počítáte v rámci rozpočtu jestli máte teda kolonku na to že vlastně ani nevíte kolik těch bytů se může zpětně prodat taky se s tím budete počítat jak můžete odhadnout kolik těch lidí bude třeba chtít kde si změnit životní situace to odkoupit a jak jim teda zaručíte že se nám budete mít peníze a budete to chtít neboť to budou chtít někdo někdo jiný protože vy máme tady politické vždycky reprezentaci na čtyři roky a ty lidé můžou být opravdu potom v pasti kdy se vlastně nedostanou k těm penězům protože městská část není jasné že musí odkoupit zpět ale že muže takže vlastně může se stát že lidé vlastně budou bez peněz prostě a budou potřebovat to sice nějak řešit ale mají smůlu či městská část nebude chtít pak se chci zeptat jestli to není v rozporu se svobodným nakládání majetku to že jim vlastně zakotví ty něco čím nemůžou dále jakoby nakládat a dále jestli není diskriminační to a že vlastně vy říkáte že jenom někteří členové mohou odkupovat vy říkáte v přímé linii 
já si myslí že to je diskriminační protože mám je momentálně ve své praxi na starosti zhruba dvanáct set klient bernát set seniorů a troufnu si říct je takových deset patnáct procent má kolem se příbuzné kteří nejsou v přímo je líný a starý starají se o ně ano jsou to prostě tetičky a strýcové a ti lidé se o ně starají a třeba by ta tetička chtěla prostě o pomoci tomu člověku když ho tam za ní dochází pravidelně ale tady prostě diskriminuje to tím že jste prostě řekli že jenom nějaká část děkuji 
já děkuji další do diskuse hlásí paní novotná 
dobré odpoledne všem já bych chtěla navázat na své předřečník i a myslím si že tak jak jsme to nastavili nebo tenhle ten materiál který teďkon tady máme schvalovat a je naprosto nevýhodný pro naše občany kteří by chtěli teďkom privatizovat jestliže tedy argumentuje něčím v podobě toho že dochází že senioři jsou oslovováni někým za účelem aby prostě prodali svoje budoucí jednotky bytové jednotky a podobně tak přeci není nic snažšího než si vzít databáze těch lidí kteří mají privatizovat ty ohrožené subjekty ty ohrožené seniory prostě vytipovat chodit za nimi udělat jim osvětu z naší strany na druhou stranu mi tady připravujeme různé letáky různá školení různé jiné akce na které prostě peníze a čas máme a když tvrdíme že tito občané jsou prostě snadno lab pitelný tak proč prostě to ne za cílíme na ně proč jim nepomůžeme okolo sousedé kteří se můžou také ptát a podobně myslím si že tato argumentace jakože dáme jim to za dvacet pět procent prostě je nesmyslná myslím si že to jde řešit jinou cestou já děkuji další do diskuze s hlásí pan kalivoda 
ban pan rud ze říkal že práve toto opatření o co že tato změna těch pravidel má předcházet nějakému kupčení s byty kterému dochází kterou denně sedm let 
teď se předkládá teda takovéhle takovéhle řešení já si myslím že se zatím stejně nevyřeší a vy jste říkal by se to nazval přímo efektivní řešení ale i v českých podmínkách víme že je vždycky a zrovna takový lidi kteří si budou obchodovat tak si nějakou cestičku najednou a jako jestli jestliže to šest let šest let nemají nemají převést někde přepsat na katastru tak stejně asi dokáže představit že to někdo nějakým způsobem si domluví už dopředu a prostě to přepíše za šest let to se asi to předpokládá jako nenazýval bych to určitě efektivní řešení 
by se to jsem vám předložili chcete právě s tímto s tímto argumentem tímto odůvodněním od nás co odsouhlasit já si nemyslím že to prostě jako že to řeší cokoliv a z toho důvodu si myslím že klidně pojďte vyslyšet ty lidi protože s ním se to očividně taky ne projednával pojďte odložit projednat to jak s opozicí tak s lidmi a potom to předloží klidně za měsíc až bude delší zastupitelstvo tak znovu no to si myslím že vzhledem k tomu že jak tvrdíte že dochází k tomu sedm let tak za měsíc se opravdu nic nezmění a pan mikeska může v klidu pokračovat v privatizaci všechno připravovat připravovat tak jak je a potom v podstatě to tečkou řekla přede mnou už kolegyně právě novotná která která říkala předejít se tomu dá tím že budete mluvit s lidmi když se bude dostatečně chodit za těma za těma lidma zatím a nájemníkem a a bude se to s nima řešit tak se tomu přeci předejít dá a jestli jsou to potom na z dokladovat silný případy to také právě skladujte a po čem ty lidi k trestní odpovědnosti a pak se to dít nebude lepší řešení v podstatě na nenajdeme vždycky vždycky někdo se bude snažit ohnou pravidla a čím ty pravidla budete komplikovat a vlastně vytvářet větší a větší řekněme byrokracii nebo jakkoliv to se to dá nazvat tak stejně si tam někdo nějakou cestičku cestičku najde jenom prostě se za tím bude muset zase trošku zamyslet a a možná těch lidí třeba bude mít že bude muset mít větší vzdělání nebo nevím ale ale prostě vždycky bohužel bohužel tam prostě to k tomu dochází bude 
já děkuji další se hlásí pan ptáček 
tak 
já bych tak krátce chtěl zareagovat na některé věci které jste padly a první věc je ten postoj především poziční zastupitelů který upozorňuje na to takže materiál nebyl dostatečně projedná a že se snad jedná o nějakou záležitost která by nebyla dopředu avizoval na a kdo která nebyla prezentována třeba pozici a tenhle materiál se připravuje déle jak měsíc a byl projednán na výbor pro územní rozvoj kde byl přijatý a doporučení omlouvám se samozřejmě výboru pro majetek který to projednal vedla se tam poměrně obsáhlá debata o tom jestli ta fixace má být pět let šest let deset let tam padaly návrhy a následně byl koncert zváni cheat napříč celým politickým spektrem a to že nedošlo k té distribuci těch informací od vašich zástupců k vám jako zastupitelů to je samozřejmě věc která se stát mohla ale prosím vás netvrdím je to že je důvod odložit ten materiál z toho důvodu že byl projednán projednán byl a možnost 
to že s tím nesouhlasíte je samozřejmě relevantní postoj a a nikdo vám nemůže bránit co se týče privatizace obecně také privatizace je záležitost která tady probíhá do devadesátých let a troufám si tvrdit že ten proces se samohel principu je v podstatě nespravedlivý to nespravedlnost a tom spatřují nájemníci bytů kteří 
poukazují na to že ti kteří mohli prodat za v devadesátých letech privatizovat levnějc a ti kteří privatizovat domina lepší adresách privatizovaných výhodněji a ti kteří mají zrekonstruovaný celý byt jsou zvýhodněni oproti těm kterým se v posledních letech k tomu dochází radovat že revitalizuje pouze vnější plášť 
současně je tady samozřejmě velmi početná skupina lidí která privatizovat nemohla vůbec a ty v tom také samozřejmě spací velkou nespravedlnost tady se vždycky hovořilo o tom že ta privatizace má a nějakou relevanci nebo nějakou obhájit arno s ohledem na to že se jedná o lidi kteří zde dlouhodobě bydlí nadále jste dlouhodobě bydlet chtějí ten byt by si jinak nemohli dovolit a s ohledem na rostoucí ceny by se odsud pro je podobně museli odstěhovat já tady ten postoj chápu na druhou stranu chci upozornit že ten návrh tak jak dneska projednáváme tak v podstatě vůbec proti těmto lidem nejde protože samozřejmě oni možnost zprivatizovat mají a pokud se naplní tahle cesta vize že prostě to jsou dlouhodobý starousedlíci kteří chtějí zůstat na žižkově tak v podstatě je nikdo nebrání v tom aby ten byt využívali ponechali akorát prostě ho obratem nemůžou prodat a co se týče té četnosti jak k tomu 
prodej bezprostředně poté privatizaci často dochází a dejte se podivejte se na jakýkoliv realitní inzertní portál dejte si vyselektovat byty městské části práci a aktuálně nejvíc frčí byty v jeseniově ulici ty byty se prodávají za ceny kolem osmdesáti tisíc korun za metr čtvereční a troufám si tvrdit nejsou to žádní žáci kdyby ty poměrně rychle poté co jsou zprivatizována jsou rychle nabídnuty k prodeji a rozhodně to nejsou nabídky který by tam dlouhodobě v inzerci zůstávaly nikdo by je nekupoval to znamená ta cena je reálná podotýkám privatizace je v podstatě proces který probíhá v naprosto netržních režimu ta privatizace a já jako se nebudou stavět proti privatizaci ale všichni víme že ten kdo může privatizovat byt tak to není nárok občana všeobecný nárok ale je to v podstatě výhra v loterii já se tím netají že můj postoj takový nad tím vůbec nechci zpochybňovat vaše právo ten byt zprivatizovat ale a prosím vás jestliže se bavíme o tom že se tady někdo snaží naplnit ten argument který vždycky obhájci privatizaci měli že to je v podstatě vyjíti vstříc a lidem kteří zde dlouhodobě bydlí tak si myslím že ten návrh pana rutta je naprosto irelevantní 
já děkuji pan sunega faktická 
pan starosta zde uvedlo jak byla věc projednána na úřadě a neřekl nám jak to bylo projednáno s nájemníky změna pravidel 
děkuji za faktickou já bych si dovolil zařadit hlasování o vystoupení pana aj hájka který se přihlásit ovčan aby se nenechaly čekat 
no protože máš budou další a další tak aby si abyste nám hlasujeme na dávám procedurální návrh hlasovat zařazení příze diskuzního příspěvku pana hájka 
pro zatím jediný se 
děkuji pro třicet proti nula zdrželo se nula 
nehlasovali dva poprosím pana hájka o jeho vystoupení 
dobrý den nevím jestli vás potěším těm co zrovna budu říkat ale děkuji že jste mi dali ten prostor dávám jenom chci říct že na žižkově bydlím patnáct let musel jsem si koupit dva budete protože žádná městská část ty byty nestaví se tady stále bavíme o seniorech nikdo se nebaví o naší mladší generaci která tady vychovává děti musí se platit třiceti tisícová hypotéky já všem kteří tady se jí přeju abyste si mohli ty byty zprivatizovat za co nejvýhodnějších podmínek to znamená pro vás za co nejnižší cenu nicméně to co se tady popisuje kupčení s těma botama to tady probíhá už několik let neděje se to jen na praze ci nevyřeší to policie vlastnické právo se v podstatě velmi těžko omezuje a myslím si že to podstatný by mělo být to najít nějaký kompromis bych poprosil přítomný politiky dámy a pány kteří tady sedí abych se staly kupčík s názory sociálně starších v podstatě občanů kteří nemají peníze na to koupit si byty které si my musíme kupovat my my mladší ty dražší abyste se věnovali tomu najít nějaký tady kompromisjá jsem sem přišel dneska kvůli jiným věcem které bych tady rád projednal sáře chápu že tady potřebujete řešit věci typu co se stane se seniorem když pero nemocnice mě se nikdo neptá co se stane když si zlomil jako podnikatel novou a musím ten byt platit já mám pojistky když si budu chtít koupit byt svojí dceři který je dneska rok a půl kde byt které já si mám koupit pro cenné nestaví byty jedna věc jsem mě zajímá trávy silně zajímá proč zrovna člověk který v tom bytě bydlí teď vás nechci nikoho naštvat má mít právo před mojí dcerou si ten byt koupit pokud na něj nemáte já nemám tak já jsem rád koupím tak všechno děkuji 
děkuji za vystoupení a teď jsem se dozvěděl že ani nechci nechávat hlasovat tak já jdu tak vám další občany ať vyčerpáme přihlášené občany takže paní klausová 
to byla ano to nemus teď jsem dostal informaci že o hlasování o pořadí rozhoduje já též hlasovat ani nemusíme takže paní nouzová děkuji za slovo jsem tady za občany kteří nejsou z nejmladších a ubíhající čas do důchodu od roku dva tisíce dvanáct kdy bylo avizováno že budou byty privatizovány tak už uplynula velmi dlouhá doba a ty banky které nám budou poskytovat případný rozdíl v tom co člověk našetřil a co bude muset za ty za tu jednotku vydat 
samozřejmě budou ty banky po nás vyžadovat rostou ceny hypoték ceny ze stavebního spoření a 
podstatě i člověk který je teď ještě stále v produktivním věku do toho důchodu už třeba má kratší dobu tak se dostává do úzkých budete argumentovat proti tomuto mému vystoupení tím že si můžou ty byty 
po nás třeba přikoupit naše děti nebo že můžu pokračovat placení hypoték o ony ale ty děti také už třeba jsou v dospělém věku chtěli by bydlet sami a v podstatě někteří občané kteří ty byty kupovali nebo nekupovali 
nájemní vztah získali obálkovou metodou tak teď jsou tlačeni když ta jejich cena vysoutěžená obálkové metodě byla podstatně vyšší než byl nájem třeba předchozích na předchozích nájemců bytu tak teď se nám zvýšilo nájemné od třicet procent 
takže kupříkladu mi teď platíme třiadvacet tisíc za nájem nájemní to je velice vysoká částka 
je velice vysoká částka a v případě že se nám bude neustále prodlužovat doba než se začne privatizovat když jsme počítali v dlouhodobém výhledu s tím že budeme privatizovat v roce dva tisíce šestnáct a teď je rok a budeme privatizovat nejdřív v roce dva tisíce dvacet jsou čtyři čtyři roky a ta rodina si dělá nějaké finanční výhledy do budoucna ale v podstatě ta radnice o tomhle tom vůbec 
jakoby nemá 
nemá představu že ty rodiny nějakým způsobem musejí počítat s tímhle tím nehledě na to což mě velice mrzí pan mikeska seděl ve všech ve všech stranách které o tomto od roku dva tisíce dvanáct rozhodovat 
a a když od něj slyším že on má nůž na krku a že velká velký magistrát na něj tlačí tak ve mně prostě vaří krev já se omlouvám za emoce ale byla jsem nucena tvoří se nemusela stydět před svými dětmi jestli se tedy nechala radnicí a vůbec vlastně politickými představiteli od toho roku dva tisíce dvanáct takhle napálit já se prostě cítím být napájena děkuji za vaše vystoupení 
další do diskuze s občanů je připraven pan stanislav mančaft 
máte tři minuty prase dobrý den já bydlím na žižkově padesát sedm let a domě v kubelíkova šedesát dva která se vleče privatizace bydlím dvacet let souhlasím s panem aj ked je když by mě by bylo pětatřicet tak bych taky asi neváhal a koupil bych si byt ať to jsou již co co stojí byl bych na vrcholu sil ale a nám už těšili trošku ubývají a skutečně je tady trošku problém v tom že mi po dvaceti letech bydlení v domě do kterého se neurazila sperma ani koruna za posledních pět let opravili dveře vyměnili se okna to byly poslední poslední úpravy ale my už skutečně víc jak deset let čekáme na tu privatu kdyby mi někdo před deseti řekl lety řekl je to privatizované nebude nebo bude to za a tržních podmínek už si dávno seženu jiné bydlení 
děkuji vám já děkuji a poslední z občanů v tuto chvíli alexandr sýkora 
dobrý den já jsem se chtěl jenom zeptat pánů ono žádný zákon vám nezajistí jestli senioři nebo malý lidi to neexistuje zákony jasný a 
čím rychlejší to budeme privaty nebo se to bude privatizovat tím líp se vždycky se najde nějaká nějaká proč to nejde tak budete sedět třicet lidí třicet bude bude námitek a třicet faktických poznat ne nebude to dál já se ptám já bydlím 
tahle 
tam jsou potěchou krámy jsou tam garáže a jestli ty garáže a ty krámy se počítají do toho baráku celého když jeho tak určíte nájemníci to koupit celý a pak si nemají o čem bavit nám to zaplatí jako 
já děkuji vyčerpali jsme příspěvky občanů které v tuto chvíli ve přihlášení pro se vrátíme zpátky k zastupitelů nyní vystoupí pan mikeska 
ještě jednou dobrý večer já bych ho tedy především zastupitelnosti napsal a to je ban nacl jestli existuje nějak jakási dohoda hlavním městem na pokračování privatizace tak jste se ptal asi nějak byla ta privatizace byla fakticky asi zastavena a já a pan starosta jsme dohodli sestra má piráti a praha sobě že za určitých podmínek ne pokračovat privatizací a dokončené privatizaci to je asi jež výsledků je tady tahle tohle 
založení tohoto usnesení samozřejmě nechceme nikdo aby byla ukončena privatizace vy víte že na hlavním městě praze pro několik zastupitelského kde se jednalo o privatizaci domů ve vlastnictví hlavního města prahy kde 
obyvatelé z černého mostu usilovali o privatizaci byly nastaveny a kde si pravidla hlavního města a my jakožto majitelé je majitelem do domu a bytu jsou je hlavním jasno ako obec i máme si tito to tento majetek takže my musíme postupovat v souladu s tím co se usnesl hlavními já někdy podmínek privatizuje hlavními mi to musela do souladu to je podmínka k tomu abychom mohli dále privatizovat na prostředky takže pane 
dále bych chtěl 
ještě mluvit kamu 
panu 
tomáši kalivodová hyka cestičku si každý najde mi netvrdíme že tento změna těchto pravidel zase někdo poruší a že si najde nějakou cestu ale máme to ověřeno několika právních kanceláří že to je cesta která by mohla zamezit tomu tomu skutečnému hromadnému lze i těch privatizovaných bytů ještě podívejte se na web jak je vidět se nabízejí v jeseniově ulici jsme schválil vloni a předloni je to neuvěřitelně uvěřitelné 
kdyby se chtěl vyjádřit paní 
na něj nouzové 
touto růžové já se můžu mluvil před jednáním zastupitelstva skutečně já jsem podle mě udělat proto to se mohl aby ta privatizace nebyla ukončena je to fakt že skutečně hlavní město je v takovém do složení je tady domluven jakýsi kompromis pokud mi ten kopec měl držíme může se stát že privatizace bude na pařez či ukončena já bych to velice nerad a vy určitě taky taky ne tak dodržujeme určitá pravidla které která jsme popřípadě hrdý a která jsme schopni je realizovat to se týká délky tak myslím že pan josef vachek ale ohledně délky neskutečně dva tisíce dva na se schvalovali jakási pravidla shodou okolností u toho nebyl já jsem tady doby zastupitelstvu nebyl trvalý se jakési pravidla schválil se harmonogram harmonogram co chválit s dobrým úmyslem určitě s dobrým úmyslem ale nikdo se zastupitelstvo nepočítal s tím či panelové domy nikdy nebyly určeny k privatizaci že ty panelové domy byly stavěny v sedmdesátých osmdesátých let je a byl to postaveno takže ještě nebyly vypořádány ani pozemky ho i panelové domy stojí na pozemcích které jsou mají jiného majitele jo takže skutečně to trvá neskutečně dlouho než se všechny ty majetkové věci uši a očistil momentálně téjeseniova zabíhá jakýsi jednání s katastrem ohledně ohledně ohledně 
práva pro práva užívání toho jak pozemku takže je to skutečně takže to není než není to v naší moci abychom my mi to urychlily je to skutečně vyřizování spoustu aby se ty věci a jednotlivosti takže bohužel je to tak a klídek schvalovali ten jen hlavy privatizace mýlili se a nedělali to podle mě nedělají to podle mě se zlým úmyslem ale technicky technické a organizační věci zabránili tomu aby se privatizoval rychleji 
já děkuji jen si dovolím drobnou drobné opravu protože se jedná o pozemky roháč roha ulici a nevěsta david jestli už je vypořádána pan belu 
no my se teď od vás pane mikeska dozvídáme trošku jiný výklad než v tom než té úvodní řeči v úvodní řeči byste tvrdil že tě kroky podnikáte z toho důvodu že máte jakýsi nůž na krku tuhle chvíli se dozvídáme že vlastně potřebujete takzvaně vlézt do zadku hlavnímu městu praze aby vám to takzvaně klaplo to znamená buď neumíte bojovat protože vy jste samosprávný celek a můžete vrátit to co chcete anebo vám je to jedno protože se vám nechce protože tam máte stejnou koalici a tím pádem vlastně nám tady všem říkáte máte smůlu buď vemte tohle nebo nemáte nemáte nic ale pak jako politik jste zbytečný protože když neumíte když neumíte vyjednávat a jednat s tím co je a vlastně dáváte jenom variantu číslo a nebo b také 
tak je to zcela zcela irelevantní a teď ještě k tomu vy jste tvrdil že existují nějaké právní právní posudky já z vás jenom fakt zdvořile ptám proč ty právní posudky v materiálu nejsou jestli je můžeme ještě během dneška vidět na kde tedy se tyto právní posudky nachází a zároveň tedy když jste na tom materiálu pracovali přes celý měsíc jak říkal pan starosta tak bych chtěl vědět jak ošetříte třeba to když bude v bytě což je v české v českých rodinách běžné když třeba spolu žije druh a družka a představte si že spolu žijí klidně třeba třicet čtyřicet padesát let nějakého důvodu se prostě nechtějí se z dat a ten jeden jak říká může se mu něco prostě stát takže jim uvaříte celou tu rodinu do velkých do velkých problémů které budou muset nějakým jiným způsobem prostě řešit další je že vy řešíte trestní řízení pokud já vím tak této republice trestní řízení řeší policie policie české republiky a ty opravné nástroje řeší ona vy tady vymýšlíte systém gry já pokud jsem se díval na tu praxi nákupu těch bytů takto funguje tak že ten spekulant příjde a tomu člověku nabídne že ho tam nechá dožít takže pokud to tam nechá dožít tak vytvoří smlouvu o smlouvě budoucí kdy napíše že po šesti letech mu to převede takže je vy vy vytvoříte akurát oddálení to samostatného problémů protože nevím proč bych já jako soukromá společnost se nemohl domluvit se seniorem že mi to prodá po šesti letech a zase jak jsem říkal jak máte ušetřeno to že ti lidé to nebudou pronajímat na erp během být když vám tolik jde o lidi kteří žijou na praze tři že to nebudou pod najímat že to nebudou užívat jiným způsobem mě prostě přijde já se a panu hájkovi omlouvám že v tomhle bodě jsme hodně jakoby úzce zaměřený na toto ale je to dáno tím že vždycky v tom zastupitelstvu v tom bodě směje projednávat jenom ten ten daný bod jinak ta výstavba je určitě je určitě důležitá takže já já bych chtěl znát odpovědi na na na tohle a chtěl bych vědět proč nejste schopni s hlavním městem praze prahou vyjednat tedy jiný způsob pokud toto je meritorní problém proč proč tam nejdete jedna 
děkuji pan mikeska faktická 
pane kolego já jsem já odpovídám na otázku proč to byl zablokován byl zablokován a proto je dům ve u lysic který se bude prý jako první a nestál na pozemcích 
městské části praha taky svěřených městské části a částečně stal na pozemcích hlavního města prahy a k tomu abychom mohli zapsat tento revitalizovaný dům do katastru rozdělit ho na jednotlivé byty potrebujem aby stál na pozemcích městské svěřených městské části práci my jsme tuto žádost podali na i na zastupitelstvo hlavního města prahy respektive tvora vy na to neschválila řekla že chce nechce abychom privatizoval jo to byl ten to byl ten základ toho takže bychom se dohodli že jim to schválí ale za určitých podmínek privatizovat budem privatizace podobných podmíněně jak privatizuje hlavní město praha 
děkuji palmy k eskapád žaloudek technická 
díky za slovo opravdu technická mám zprávy z několika dalších lidí kteří se koukají na přenos že je to příliš potichu a není rozumět tak poprosil bych o zvýšení hlasitosti a jenom upozorním že pan mikeska se nemusí hlásit odpověď protože předkladatel takže může reagovat kdykoliv v průběhu pan ptáček má diskuzní příspěvek 
také doufám že všichni dali nahlas abych byl na tom hodlají přenosu slyšet a také jany takovou obecnou poznámku víte ne takový folklór městské části praha tři že ten kdo je v koalici také tep pán za to že pomalu privatizuje a ten kdo je v opozici tak tepe tu koalici za to 
že postupuje nedostatečně rychle faktem je že všichni postupují tak podobně rychle já si pamatuju když tady vždycky přijímal matěj stropnický a pamatuji jak někteří jež přišli občanů tak mu tleskali a dneska se tleská panu belu a který je prostě v opozici není 
ale faktem je je to prostě ten systém je nastavený tak že to opravdu jde pomalu já musím dát za pravdu támhle pánovi který hovořil že prostě na to privatizaci čeká deset let a že to je a nepříjemná záležitost zmiňoval teda že by to nechtěl privatizovat za tržní cenu tady podotýkám že nikdo nemá ambici to za tržní cenu privatizovat prostě pravidla jsou nastaveny tak že tón ceny tržní nejsou všichni píšou v koalici tak říkají že privatizovat chtějí všichni kteří se v opozici tak pokud se nepletu tak čekají také že privatizovat i nicméně ten systém je prostě nastavený tak že městská část z revitalizuje jeden dům vyřeší všechny majetkové problémy všechny stavební problémy vyinkasuje zato peníze investuje je to dalšího domu opět se to zopakuje vyřeší všechny majetkové problémy sjednotí pozemky aby to mohlo prodat opět se to z privatizace a takhle se zde dům od domu a všichni víme že prostě ty panelové domy protože se to jako málokdo to dokázal v minulosti říct na rovinu prostě to není otázka jednoho roku je utopie prostě že to někdo celý ten proces procesu je za jeden za dva roky prostě to trvá dlouho já to vím je to tým 
já jen by jsem chtěl ještě podotknout že když jsem v tom prvním vystoupení tak nějak a zpochybňoval vůbec a zpochybňoval 
to že by jsme vás dávali do nějaké nevýhodné pozice také na druhou stranu já rozumím tomu rozčílení a frustraci že na to privatizace čekáte panska deset let ale a věřím že tady někdo čeká cca dvacet let třicet let prostě před třiceti lety a bylo sice v kraji vám šedesát ale my prostě reálně nemáme peníze na to abychom mohli spustit revitalizaci všech těch zbývajících domu na 
mě jasný že tady nepřišli jenom lidi z blahoslavený cialis kubelíkova stát britský mi prostě dokud ne dnes privatizuje a 
roháčová on svíčkovou tak prostě nemáme peníze v rozpočtu na to abychom mohli zahájit revitalizaci těch dalších domu a otevřeně říkám že kubelíkova táboritská prostě bude problém já vím že se hlásíte ale možná jestli byste a mohl to standardní cestou a nicméně 
dopředu říkám že jsme se domluvili že a někdy v průběhu ledna stanovíme termíny veřejných debat v podstatě chceme navázat ten dialog s každým tím panelovým souborem s nájemníky to pan nového souboru seznámit je se všemi věcmi tam na mě přicházeli dotazy vůbec jak má vypadat revitalizace dostal jsem takovou malou petici vy jste jako zastupitele i taky asi dostali že někteří nájemníci říkají že by rádi to zprivatizovali bester revitalizace a revitalizaci si teprve následně udělali ve vlastní režii já jsem připravený jsou takoví postupech bavit a z mého pohledu to jsou relevantní témata právě proto avizují že chceme v lednu oznámit termíny zvlášť pro a blahoslavova zvlášť pro kubelíkova a ta britskou abychom právě společně hledali řešení jak jestli existuje nějaký postup jak celý proces zrychli 
děkuji není se hlásí pan sunega 
kdybych tady nesedělo tak dlouho tak žasnu nad tím co se zde dovídám a kdybych tady neseděl tak dlouho tak se budu divit tomu jak se tedy někteří diví ale já jsem napsal a znova to tady kam už jsem to říkal v prosinci loňského roku článek kde byly teze na to jak privatizovat byty byly tam byl to článek v diskuzi byly tam teze o tom a vycházející z faktu že tady v té době bylo v tomto bodě dvě stě sedmdesát neobsazených bytů určených k rekonstrukci převážně určený k rekonstrukci já jsem navrhoval aby se tyto byty prodali ve stavu v jakém jsou občanů prahy tři aby tyto byty byly rekonstruovány následně těmi občany aby utržené peníze byly použity na potřeby obce v oblasti bydlení ten článek nevyšel diskuze se rozeběhla občané čekali na privatizaci podle pravidel která teď rušíme a pan starosta říká že se bavíme o panelových bytech my se nebavíme jenom o panelových bytech spousta lidí kteří tečka nedostane úvěr na ty byty který jsou velký by si velice ráda když už ty peníze mít nebudou koupila jiný byt na žižkově do vlastnictví aby mohli bydlet alespoň na tom žižkově když už nebudou bydlet v bytě kde bydleli tečka a ráda by si koupila ten byt které je zdevastované které je opravitelné udělala to na vlastní náklady a dosáhla vyššího finančního efektu nejsou spravuje obec to že se tady otevře diskuze po roce o věcech která jsem před rokem avizoval cvičí jen o tom že prostě nechcete posloucha děláte si to po svém a vymlouvat se tu na magistrát se vymlouvat na nějaké objektivní okolnosti privatizovat lze alze privatizovat v průběhu několika málo let jenomže se to nechce protože by odpadlo politické téma děkuji 
děkuji další diskuse přijela jsem panta co 
také já bych navázal na to co říkal pan mikeska stran probíhajících jednání s magistrátem a určitě hezké to že jste jste osobně schody na nějakých a podmínkách za kterých magistrát privatizaci povolí ale v podstatě pro občany prahy tři je důležité aby takové podmínky za a byly plně konkretizované a zabije a magistrát a poskytl nějaké oficiální vyjádření toho že opravdu za podmínek těch a těch je a je schopen tu privatizaci odsouhlasit čili má otázka je následující máme k dispozici už nějaký oficiální materiál oficiální rámec nějaké nějaké předběžné dohody mezi prahou tři a magistrátem ve smyslu podmínek za kterých je magistral ochoten na privatizaci přistoupit včetně nějakého časového rámce děkuji děkuji pan mikeska 
a natascha nemáme žádné písemné dohody mám užší dohody 
děkuji 
paní bohdanová 
se také by se chtěla zeptat pan mikeska říkal že za určitých podmínek se dohodli s magistrátem na těch prevedenie za jakých konkrétních a pak bych teda chtěla by míru odpověděl na mé otázky jak je to teda s tím i financemi pro zpětné odkoupení a poprosím pokud teda evidentně nikdo neodpoví já teď tak do třiceti dnů písemně kolik je těch případů těch seniorů které jakoby řešíme o kterých se tady bavíme a pak by se chtěla ještě zeptat jestli někdo odpoví jak je to teda s vnímáním toho diskriminačního přístupu odkupování rodinných příslušníků jestli ho pro vám přijde teda fér jako dávat pouze jmenuje v přímé linii a kde jsou ti ostatní příbuzní 
já děkuji za vystoupení pan říká že odpoví do třiceti dnů na tyhle konkrétní otázky nyní se hlásí občané 
na předkladatel pan hájek pan hájek julius ještě jednou prosím 
byste prosím někdo chtěli mluvit a kdyžtak jen vám chci říct jednu věc a to co tady využíváte já zažívám na společenství vlastníků kde jsem předsedou čtyři roky mi ten barák vlastníme byl postavený dvacet let zpátky postavil ho pera ale jedna z první výstava velmi špatně postaveny mrak investiční plán která jsem spočítal tam činí čtyřicet milionů korun dalších deset patnáct let já jsem tady neviděl v rozpočtu města jednak tuhle vec odkupu v podstatě bytů ale taky jsem neviděl že by byla nutná nějaká analýza jaký je dneska technicky aktuální stav těch objektů jaké budou budoucí investice jaké budou tedy takzvané péce o celkové náklady na vlastnictví to za jedna věc je že byty byty těmi jen prodáte sice možná za lepší podmínky než je tržní v podstatě cena dneska řekneme osmdesát až sto deset tisíc korun na metr čtvereční ale budou ty lidi který dneska říká že na to nemají peníze mít peníze na to investovat dalších třeba třicet čtyřicet milionů korun já jsem pochopil že pán třeba tady na vinohradech někde asi ano ale je tohleto skutečně záležitost těch lidí kteří dneska bydlí v těch palácích na jesenice kousek ode mě prostě jednoduchá otázka od člověka říkám já tady nejsem abych si koupil byt jenom jako prostě studoval jsem ekonomy a přijde mi že to celkově nedotažený já vám řeknu za sebe jednu věc ten návrh ať je jakékoliv je když ho dneska nespálíte nebudete čekat další další měsíce na zastupitel než se tyhle lidi které jsou tady zvolený v podstatě nemluví to znát pokud to chcete mít za lepší ceny a chcete dosáhnou na nízké úrokové sazby které jsou dneska než to zvedne česká nevnímám katu repo sazbu a než ty zcela zuby vyletí zase na pět procent za který já jsem dal svůj první byt tak si to rychle spalte protože za třeba měsíc už ty podmínky budou jiný moje doporučení děkuji další se hlásí pan stanislav manžel 
já mám jenom dotaz jenom dotaz prosím vás jestli by už to tady padlo i si lze teda byt nebo dům zprivatizovat bez revitalizace vy jste říkali že v lednu rozhodnete o tom jakým způsobem bude privatizována kubelíkova náš blog nad albertem tak to byl můj dotaz já si dovolím red kráceno nerozhodne budeme se s váma o tom bavit děkuji a s tím no s obyvateli je toho domu dobře debatu 
tak je to tedy opět odklon od standardní 
naši 
revitalizuje a pak prodá my chceme debatu pro vás 
ano jenomže já ho pardon bohužel to že se to vleče 
už takových let nesvědčí o tom že by zastupitelstvo se tomu teda skutečně věnovalo s péčí řádného hospodáře nebo já ne já bych to nazval ale prostě nám lidem už staršího věku dochází teprve na to jestli se vůbec toho dočkáme že jsme radši ochotný a peníze do vlastní revitalizace než jež čekat až to bavíte 
já děkuji další se hlásí pana dubská paní dubská pardon 
brý den já jsem tady dneska vlastně kvůli něčemu úplně jinému než je privatizace já jsem předsedkyní své hračka v domě který privatizovala před pěti lety trochu mě zaráží že těmi pěti lety to vypadalo úplně stejně jako dneska já bych chtěla požádat zastupitelstvo aby ty byty prostě prodalo tak jak jsou protože ty přímí vlastníci sami nejlépe vědí co ten barák potřebuje nám jste tehdy před tou privatizací vyměnili okna naprosto sužovaná práce naprosto prostě ty okna jsou po pěti letech na výměnu a tehdy té udělali několik dalších rekonstrukcí například rozvodů vody z nějakého důvodu v pěti patrovým baráku pouze do čtvrtého patra zase naprosto sužovaná oprava prosím vás ne nedělejte ty opravy těch domů nechte to na těch lidech oni vědí co chtějí oni tam bydlí a pokud jde o to přeprodávání ano to je fakt tečka po pěti letech od privatizace já můžu říct že v tom našem domě změnil majitele víc jak polovina těch bytů a nejsou to zdaleka zdaleka jenom důchodci to je prostě fakt a tomu se nevyhnete ať už stanovíte pravidla jakýkoliv 
děkuji 
další se do diskuze s občany hlásí paní jana koubková 
já jsem ráda že můžu 
a já bydlím se svoji 
jo já bydlím se svoji rodinou v domě který byl privatizován a a my jsme ty jedny z několika mála který protože pravidla byly stanoveny tak jak byly stanoveny tak na privatizaci nedosáhneme já bych se ráda zeptala a 
to má to má takové důsledky že jsme teď v podstatě jako rukojmí kdy s náma správa zbytkového majetku absolutně nekomunikuje a vítěz v domě se teď prodává pro provádí a generální rekonstrukce nikdo nám nedal vědět žádný harmonogram už vůbec ne žádnou kompenzaci za to že žijeme na staveništi a musíme umožňovat vstup dělníkům a tak dále nic nic se neděje vůbec mi zkrátka platím nájem ano ale nedostáváme absolutně žádnou službu na tento fakt jsem upozorňovala už několikrát a já bych se ráda zeptala proč proč 
proč ty pravidla byly byly stanoveny tak úzce jenom na ten datum třicátého prvního desátý dva tisíce dvanáct a kdy kdy musí být člověk už nájemce nebo měl být nájemce aby mohl privatizovat proč tam nebyli i jiné parametry a jakým způsobem jsem se zastupitelé dobrali zrovna tady k tomu datumu 
a opravdu naše situace je velmi a velmi nepříjemná a my se cítíme a spolu s námi několika dalších velmi diskriminováni tak poprosím o odpověď a poprosím o zamyšlení zastupitelé 
děkuji nyní se ještě hlásí pan václav broum 
pojďte mě písemně nebo ne se hlásí pan rud jako ale pan drobil přihlášené předtím 
se chtěl zeptat jak jste přišli k tomu že musí těch pět procent dolu se třicetiprocentní slevu na pětadvacet 
děkuji nyní se hlásí pan růst který bude reagovat tak prosím 
halo dobrý slyšíte mě já jsem se zrovna paní koubková nebyl jsem přímo dotazován ale byla jsem tady zastupitelstvu když se přijímalo harmonogram privatizace v roce dva tisíce dvanáct vy jste se ptala na to proč zrovna tohle datum to je datum kdy byl přijat tehdy ten harmonogram privatizace vlastně do té doby městská část nebyla připravená nebo schopná sdělit které privatizace které domy do privatizace půjdou a které ne přibližně v jakém pořadí a tehdy se právě přijal ten harmonogram což byl jakýsi veřejný příslib lidem kteří v těchto domech bydlí že budou někdy nějaké v tomto pořadí 
mít nárok na privatizaci zároveň není možné a když jsme si to všichni konsenzuální mysleli dovolím si říct že privatizovat prostě všem kteří uzavřou s městskou částí nájemní smlouvu bylo potřeba prostě přijmout nějaké dělat nějaký milník nějakou tlustou čáru a domnívali jsme se tehdy a já se domnívám že dneska že to že to bylo že to bylo vhodné datum prostě 
zvoleno právě v souvislosti s přijetím toho harmonogramu privatizace co se týče toho té slevy na nájem nájemném my jsme se spolu potkali já jsem s paní chopku měl schůzku říkal jsem vám že pokud jste nájemníci v městském bytě jsou tam prováděny nějaké náročné rekonstrukce v tom domě tak máte nárok na slevu na nájemném podle zákona požádejte o ní a věřím že bude standardně projednána a schválena děkuji nyní se hlásí 
velké části dvacet dva let a nedá se omlouvám ale já se dodržovat nějaký ten pan bellu faktická 
já jsem jen chtěl fakticky zpřesnit výrok pana hájka v tom jak dneska hlasovat nebo ne já chci říci jenom že existují stávající pravidla to znamená i v případě že se tato ne odhlasují tak ta privatizace se tím nezastavuje to znamená jenom pro vysvětlení tedy pro všechny 
děkuji pan ptáček faktická 
no velice krátce k paní koubkové my jsme se spolu několikrát setkali prosím vás tady tom sále se nám mísí různé příběhy kde se točí to kolem privatizace ale jedná se o zcela odlišné situace na jedné straně máme nájemníky kteří mají dekret na byt ještě z dob třeba osmdesátých let a dlouhodobě čekají na to že se jim bic privatizuje a případ váš paní koubková je ten že jste získala byt za tržní nájemné jako za podporované nájemné na základě vaší žádosti a jako žadatelka v tíživé sociální situaci stala jste byt někde v okolí náměstí jiřího z poděbrad několikrát jsme tu záležitost projednávali 
je všechno a několikrát jsme jsme to záležitost tady projednávali a vaše očekávání že ten byt s privatizuje té zato nekomerční cenu nějakých třicet tisíc korun jako tady zprivatizovali vaši sousedi to je prostě utopistické my máme byty které přidělili mi lidem v tíživé situaci na to abychom vyřešili jejich sociální situaci a ne k tomu aby se následně ty byty pak prodávali to by jsme městská část pak neměli žádné byty a navíc si myslím že se to trošku vzájemně vylučuje že pokud někdo je žadatel který potřebuje nekomerční bydlení také následně pak chce byt do něj do ní investovat vzájemně se ta situace videa je to jiný případ než většina diskutujících která tady byla 
tak po protože už se nikdo nehlásí tak poprosím o závěrečné slovo pana mikeska 
no dobrý večer já bych teď požádal koaliční zastupitelé i opoziční zastupitele aby zvedli ruku pro toto usnesení že pokud se nebude přijato takže hrozí že na privat a zase bude zastavena chybaju ukončena takže prosím vás 
prosím vás to usnesení 
pokud ne já osobně nepodepíšu žádný doklad a nezvednu k tomu ruku pokud tam zůstala tato pravidla hry které navádí k tomu aby lidé podváděli a 
podváděli podváděli důchodce a obchodovali s jejich nevědomosti 
pan kalivoda faktická ještě nedá 
jenomže vám vám pane 
já se omlouvám už byl závěrečné slovo už byla dost náprava s rozprava ukončí pane se stalo 
ale jako my tu odpověď jako kdežto teď se mi v podstatě vám na to nemusíme v tuhle chvíli my vám můžeme dál já teda teď od říkám formálně rozumím ale 
já jsem se ptal i za občany z nějakého důvodu je pět procent se dává dolů já vám teda využil toho že jako teda řídím tu diskuzi je přestože je diskuze ukončen a to tehdy se sice z těch třicet procent bylo ve chvili kdy byla taffy satan deset let teď je ta fixace na šest let 
paní bogdana váše technická a když mikeska říká že on to nepodepíšete privatizace kvůli nějakým tím podvodném jednání a chtěla si to číslo kolik těch případů tady jako je konkrétně 
tohle není technická se omlouvám pan kalivoda faktická 
praktické na pana mikeska pracuje jak říká že to nepodepíše když to vyhrožuje tedy v podstatě něčím ale on vy nebudete mít tu jistotu vůbec ani začal těch pravidel prostě pochopte že tyhle ty pravidla nic nevyřešíte jak bylo řečeno že jsou to efektivní řešení toho problému tak to není vůbec efektivní řešení toho problému já mám jednu jistotu že ale nic jako byste to nemá pane kalivoda já děkuji znovu opakuji diskuze byla ukončena závěrečné slovo bylo řečeno prosím přistoupíme k hlasování hlasuje o návrhu tak jak byl předložen prosím hlasujte 
děkuji 
pro osmnáct proti třináct držel se jeden přítomno více dva návrh byl přijat pokračujeme dalším bodem programu a předávám slovo zpátky panu starostovi 
tak bod číslo je rozpočtové provizorium městské části práci národů dva tisíce dvacet 
předkládá pan dobeš 
možná 
šestnácti body mají 
tak já se velice omlouvám to jsem samozřejmě popletl teďka máme materiál číslo patnácti 
a 
tak víte co já ještě udělám jednu změnu já teďka vyhlásím pětiminutovou přestávku aby jsme tady pak měli klid na projednávání takže pět minut ve tři čtvrtě začínám ano 
a já 
statek 
variant 
a 
jako ten váš 
stalo 
eva 
pro 
jo 
to 
kde nikdo nepřijde 
ani 
vážené zastupitelky vážení zastupitelé pauza uplynulá pojďte zpátky do sálu ať můžeme pokračovat 
udělá 
vážení jestli můžete už do svých lavic dvě minuty už neměla být přestávka máme čtyřicet sedm 
v 
lepší 
jestli bych mohl poprosit o technickou obsluhu že už máme zahájeno já vím že tady nejsme všichni usnášeníschopný ale mám za to že jsme ne 
tak takže máme bod číslo patnáct vyřazení jednotek z prodeje to je tomáš mikeska 
tolik patnáctka 
dobrý jež jednou je to standardní materiál kdy 
oprávnění oprávnění 
pronajímatele do roka se nepřihlásili k privatizaci tudíž mi ty byty musíme vyřadit z té privatizace takže je jsou to ti v jeseniově ulici všechny 
otevírám diskuzi 
nikdo se do ní nehlásí takže dám hlasovat 
já vám děkuji pro bylo dvacet čtyři proti nula zdržel se jeden a nehlasovalo šest 
dostáváme se k materiálu číslo šestnáct 
je předkladatelem je pavel musil 
já děkuji tady pan manter nově že mi napovídá a šestnáct až devatenáct byla sloučena rozprava předkladatel pan magistr musel otevírán debatu 
no dobrý večer já bych jenom ve stručnosti protože máte důvodovou zprávu v návrhu tisku tak bych jenom zrekapituloval vlastně podstatou toho problému a 
vlastně historicky došlo k tomu že v letech dva tisíce osm až na třináct při privatizaci někteří tomu byl v prohlášení vlastníka v kupní smlouvě oddělen režim vlastnictví nemovitosti budovy nemovité věci a technologického zařízení kotelen 
vzhledem k tomu že 
vlastně některá společenství vlastníků na tento problém upozornila a vlastně argumentovala judikaturou nejvyššího soudu a právními názory ministerstva pro místní rozvoj tak tento problém se začala řešit a a už vlastně v minulém volebním období rada přijala usnesení čtvrtého června vadí se osmnáct o záměru narovnání prohlášení vlastníka domu kterým by vlastně mělo dojít k nápravě tohoto stavu který který byl v podstatě v rozporu teraz právními předpisy občanským zákoníkem kromě toho kromě nápravě formálně právního stavu má pravidla prohlášení vlastníka tak jsme 
mě tomto roce řešili otázku nápravy do fyzického držení kotelny to znamená toho předání kotelny defakto restituce jen na skutečném vlastníkům a 
to se vlastně promítá do do této navržené dohody o narovnání konkrétně tedy v tom článku tři vlastně je upraveno vrácení nebo vydání tedy kotelny společenství vlastníků jednotek které je oprávněna nakládat s těmi společnými prostory v budovách ještě bych jenom připomenout že ta to usnesení rady z roku vadí ta osmnáct se týkalo čtyř společenství vlastníků jednotek a tomu právě odpovídají tyto čtyři dohody které tady jsou navrhovány ke schválení kromě tedy toho vrácení se dohodou upravuje i vlastně neexistence dalších nároků jenom pro úplnost teda odkazuju v tom bodě na 
odklad tedy který je součástí toho disku a aby to zastupitelé měli z hlediska jak by posouzení a jak nájemného inkasovaného městskou částí za poslední tři roky tak investic provedení do těchto vrácených kotelen za poslední tři roky strany městské části ještě teda abych která u úplnou informaci podal tak ve případě těch dvou kotelen jana želivského třináct hořanská jedna vlastně došlo v roce dva tisíce osmnáct výměně technologie kotelen nicméně podle práva i ne podle teda právního názoru potvrzenou advokátní kancelář říká šlégl tak se zabudováním ta nová technologie kotelny stala součástí věci čili stal se součástí vlastnictví stala se součástí budovy čili jsme povinni ji vrátit 
to je asi asi asi vše tomu 
teď otevírám rozpravu 
anson sunega 
no já myslím že třeba zdůraznit článek čtyři který je svým obsahem narovnáním dosavadních vztahu který je z hlediska obce velmi důležitý a předpokládám že každý ke komu bude nabídnuta kouzelná který chtěl nebude za tímto článkem vidět nějaký úskok nicméně zde v tom článku čtyři nebezpečí pro obec na které předem upozorňuji ale současně si nemyslím že by to bylo řešitelné jinak a to v tom že si někdo spočítá kolik je obec povinna platit za pronájem místa neboť součástí a užívání v související s užíváním hotel neboť součástí privatizace byl fakt že nebyly uzavírány nájemní smlouvy na technologii která nepatřila nepatřila respektive nebyla využívána své je a 
maid vlastník této kotelny neplatil své je za tyto nebytové prostory žádný nájem a současně ale jak vyplývá z judikatury zmíněné kolegou musilem tato kotelna byla vždy součástí doma pouze se vydává čili tam je nějaká nějaký prostor pro výpočty které mohou být velmi zajímavé z hlediska úbytku obcas domnívám se že obec by v příštím rozpočtu měla mít připravenou finanční rezervu na případné nároky vyplývající z držení kotelen neboť tato smlouva je sice právním dokladem nicméně právní stav je takový je kotelny patří své je obec užívala prostory pro své podnikání a obec zřejmě dluží za využívání těchto prostor pro své podnikání své nějaké peníze do doby než se podepíše tento doklad děkuji 
nikdo se dál nehlásí takže rozpravu 
a nemuseli chcete ještě něco na závěr odpovědět 
jeho takže technickou obsluhu prosím mikrofon pana musila děkuji já jenom asi asi tuším co má panu sunega namysli nicméně tato dohoda já si myslím že prostě té maximální možné řešení z hlediska ochrany práv městské části pokud se tady společenství v tom článku čtyři 
vzdává respektive prohlašuje že nemá vůči městské části a nebude mít po předání technologického zařízení kotelny žádná žádná práva které by vyplývaly ze vzájemných vztahů 
to je jako z našeho z našeho pohledu na tady v tom článku čtyři se řeší všechny potenciální možné nároky které by mohly na straně společenství 
tak pan sunega se sice hlásí ale my už máme uzavřenou rozpravu já nechci nějak obstrukční postupovat ale 
já mám pocit že by na tom ani netrvá 
není třeba této dohody k tomu aby para el kotel hokej 
tak takže tímto debata už je uzavřena a poprosím abychom mohli hlasovat materiálu číslo šest 
já vám děkuji projekt dvacet pět proti nula zdrželi se čtyři nehlasovali dva já bych byl rád aby jsme do toho bloku těch patnácti hodin zkusili ještě prohlasovat ty zbývající usnesení který byla sloučena rozprava takže dám hlasovati materiál číslo sedmnáct 
pro dvacet sedm proti nula zdrželi se tři nehlasovali jeden na usnesení bylo přijato budeme hlasovat o materiál čísla osmnáct 
pro dvacet čtyři proti nula zdrželi se čtyry nehlasovali 
tři materiál byl také fiat a poslední z těchto sloučených materiálu je číslo devatenáct hlasovat 
pro dvacet pět proti nula zdrželi se tři 
nehlasovali také tři materia byl také cia 
zbývají nám dvě minuty do bloku interpelací občanů bych nechtěl otevírá další bod které se můžeme zaseknu do nějakého psa lyž debaty takže bych dal prostor občanům někde jsem tady měl vedeny všechny přihlášky 
a tak mi byli zase odneseny 
je 
tak první kdo se přihlásili pan zdeněk máčel pro nicméně tady budeme muset hlasovat protože on není obyvatelem městské části praha takže ho vystoupení budeme muset hlasovat takže kde pro 
pro dvacet osm proti nula zdržel se jeden snesení bylo přijata můžete pomoci vám děkuji 
já vám děkuji 
vážený pane starosto moji co směřuje na to jakým způsobem se radnice chová k lékařům kteří provozují ordinace v nemovitostech které jim prodej má městská část praha tři v dubnu letošního roku obdrželi lékařek podpisy novou nájemní smlouvu kde bylo rám ne zvýšeno o sedmdesát šest procent obdrželi současně s tím ultimátum kdo nový návrh nepodepíše bude komise pro vedlejší hospodářskou činnost s doporučením k ukončení nájemního vztahu 
proto se vás ptám naváže příkazů hodnot jako je hranice slušnosti úcta k lékařům přívětivé prostředí peníze křivda šikana z vašeho jednání jsem nabyl dojmu že jsou vás peníze na prvním místě potom možná suire než křivda šikana dále se vás ptám za si uvědomujete že právo spočívá zejména zásada že daný slib zavazuje smlouvy mají být plněny a každý kdo má povinnost jednat v právním styku a každý má povinnost jednat v právním styku poctivě starosta nemá výjimku současně nikdo nesmí těžit z protiprávního stavu který vyvolal nebo nad který má kontrolu radnice se rozhodla neplnit platně uzavřenou nájemní smlouvu a nahradili smlouvu novou 
není to snad tak že lékaři byli stavem který jste vyvolal a na tedy máte kontrolu nuceni podepisovat v tísni pod výhrůžkami nájemní smlouvy se kterými na souhlasili 
dokonce jste jim vnutil aby souhlasily se zvýšením nájemného se zpětnou platností 
něco podobného si za celou dobu jejich výkonu lékařského povolání k nim nikdo nedovolil prohlašovat že někomu prohlašovat že komu se to nelíbí může pověsit klíče od ordinace ve vrátnici a může jít je neomalenost 
lékaři přežili všechny starosty a mnozí si už ani nepamatuji jak se jmenovali naproti tomu si pacient dobře pamatuje celý život lékaře který jim pomáhal 
myslím si že máte možnost se lékařům ještě na za takové chování omluvit pokud vzkaz nevyšel od vás vyhrůžky podepsané panem petrem hájkem na něj mají v písemné formě s razítkem úřadu kde jste starostou věděl jste o nich 
proto si lékaři nechali udělat právní rozbor nové nájemní smlouvy advokátní kanceláře závěr je uvedeno návrh nájemní smlouvy obsahuje značné množství vad spočívající rezistenci neplatných nadbytečných a nelogických ustanovení která by měla být z návodu vyjmuta respektive upravena jinak a lépe návrh nájemní smlouvy na zohledňuje specifika konkrétní nemovitosti ani charakter nájemců a jejich činnost jak je uvedeno shora od shora zhora v celá řada ustanovení buď neplatná pro rozpor se zákonem či faktickým stavem nemovitosti se velice omlouvám přerušují jestli budete ještě další příspěvek musíme schválit dobře takže dám hlasovat kdo je pro 
tak já jsem mluvím vám za ten formalistické zpřístupnit ve výsledku jsme se konsensuálně můžete pokračovat děkuji 
nájemců uklada návrh smlouvy zcela nepřiměřené a nebo denně povinnosti a zbavuje práv v kterém se na náleží aniž by dup a aniž by byl pro tento důvod aniž by pro ten a aniž by proto byl dán důvod smlouva je velmi nevyvážená a jednostranně nevýhodná pro nájemce tak se vás ptám trvale i nadále na platnosti takové smlouvy kterou lékaři pod nátlakem podepsali máte příjemný pocit dobře vykonané práce když se to dá jedním slovem nazvat svinstvem chci se vás chci vás požádat abyste nás což je z roku devatenáct set devadesát devět poskytuje informace o hospodaření poliklinik za posledních deset let lékaři jsou přesvědčeni že platí dostatečně vysoké nájemné který by mělo postačovat na péči o budovu ve které mají ordinace skokové navýšení známého považuji za účelové a mohl mohlo by byt mohly by být dvě další finanční prostředky na účely nesouvisející s těmito nemovitostmi zřizovatelem každého zdravotnického zařízení a magistrát hlavního města prahy a proto se ptám jestli osem jestli jste se nepřátelském postupu vůči lékařům něco mohl zřizovatele zdravotnická zařízení lékaři jsou přetížený většina už dnes dne registruje nové pacienty aby jiří ani z polikliniky už je ministerstvo zdravotnictví pochopil člověka nejsou a věkové složení těch sloužících nevěstí nic dobrého máte vůbec přehled o tom jak je to lékaři městské části praha tři 
už jsou v některých oblastech vypisovány dotační programy a vy lékaře vyhání té odsouhlasila takový postup rada 
už jste se ptal co tomu říká těch vašich sedmdesát pět tisíc zaměstnavatelů z jakého důvodu o tom radniční noviny mlčí 
tak já vám děkuji dal jste hodně otázek a se pokusím časovém intervalu na ně odpovědět tak v první řadě by jsem chtěl uvést na pravou míru některé věci které byly tady vyjád ceny mého pohledu trošku více expression nimi výrazy než byla skutečnost samozřejmě žádné formulace o pověšení klíčů a podobné tady nepadly nicméně 
celkovém rámci máte pravdu ta jednání probíhají pokud bych se mě viac k té časové tísni tak ony probíhají nejenom ten rok co já jsem na radnici ale první s kým jste jednali byla paní radní vítkovská bohdanová pak s vámi jednal pane mojmír mikuláš pak s vámi jedna pan materna tak jsem s vámi jednali já a tečka s vámi jedná tady pan místostarosta rud a všech pět radních podotýkám z různých politických stran a z různých politických volebních období tak byť je mezi námi mnoho nesouladu také jsme mám za to kukám ten pana mikuláše li mám za to když jsem četla ty staré zápisy tak jsme v tomto případě postupovali vzácné shodě a jedná se o lékaři kteří v olšanské sedm mají nájemní smlouvy které byly uzavřeny mnohdy v devadesátých letech a nyní po dvaceti letech také došlo k tomu že si myslíme že by mělo dojít k valorizaci která je stále velmi nekomerční velmi nekomerční je stále pod úrovní já jsem si dělal průzkum na poliklinika různě v praze takže stále pod a průměrem pražských poliklinik bavíme se o částce když jim z toho osmdesát korun za metr čtvereční na ordinaci která je 
prostě jedna místnost to znamená nezapočítává se do ní sociální příslušenství a podobně a podstatě všichni s ohledem na to abychom vůbec byli schopni udržovat budovu tak provádíme keby k té valorizaci mělo dojít penne 
většinou to dopadá tak že že právě proto že vnímáme že to je citlivé téma pak 
tečka aktuálně je to pana naruta který se snaží s vámi dohodnout nějaké smírné řešení ale a všichni říkáme že by nějaké valorizaci mělo dojít je ještě co se týče toho vyhánění doktor prosím vás a na poliklinice je samozřejmě mnoho ordinací občas se nám nějaká volní a ty ordinace jsou nabízeny formou veřejného výběrového řízení s tím že my chceme aby tam byli lékaři troufám si tvrdit že za dobu mého působení tak všechny ty ordinace jsou obsazovány lékaři a je tam velký hlad po tych koordinací i dle lékařů kteří by tam chtěli působit a nabízet služby občanům prahy utkáte pětasedmdesáti tisícem zastupitel zaměstnavatelů mě jako starosty tak ten zájem lékařů poskytovat ty služby tam opravdu velký a většina těch nových příchozích by bylo šťastnou nejenom zato nájemné které tam je aktuálně platí je ti lékaři mají tu smlouvu z devadesátých let pod sto korun metr čtvereční my byli šťastní kdyby mohli platit dvoj i trojnásobek jo nezlobte se na mě po dvaceti letech je valorizace namístě já si zatím stojím při vší úctě kterou mám k lékařskému stavu prostě to je neudržitelná věc abychom drželi stejné ceny od devadesátých let a jen bych vás poprosil já jsem vždycky jednal velmi slušně sešel jsem se s vámi ne jednou ne dvakrát několikrát v různých formátech schází se s váma pan ru 
scházela se sama paní vítkovská pan mikuláš pan materna prosím vás nepoužívejte ty expresivní výrazy protože a byť 
já přiznávám že spolu jednáme tak prostě to nikdy nepadalo je to považuje trošku za nefér není tam žádná tíseň ta jednání probíhají třeba dva roky to znamená bavit se o to že vás někdo v časové tísni písně tiskne k ke zdi té to prostě není spravedlivý vůči mě nezlobte se na mě ještě možná vám bude chtít odpovědět pan rud protože byť tedy ty dotazy byly směřovány na mě tak teď a ta jednáním tu štafetu převzal pan ruty 
pane rotem ještě ovoci 
a taky je pravda že my spolu jednáme já jsem vlastně chtěl protože mám ve své gesci zdravotnictví tak mi to zvlášť leží na srdci tak jsem chtěl předejít tomu velmi nepříjemný mu střetů nebo stavu kdy vlastně by měli někteří lékaři dostávat výpověď z nájmu jsem si že že by k tomu dojít nemělo a snažím sa tomu v těch jednáních který spolu vedeme maximálně předejít 
jedna věc je které se bavíme také ta cena tady jestli je to takový je to takový 
nelehký rozseknout protože já musím uznat ačkoliv nejsem odborníkem na financování zdravotnictví ani trochu se toho v sobě netroufám tvrdit tak vnímám to že to že to nastavení toho financování není zvláště k lékařům které jsou smluvní a neberou odpadky je od pacientů také tak není úplně dobře nastavený věřím máme to že si že jsou lékaři přetěžování a že by si 
měli že by se měly dostat nějaký ho třeba vstřícnější o zacházení než je než komukoliv jinému když se uchází nebo provozuje nebytový prostor druhá 
na druhou stranu zároveň musím musím říct nebo potvrdit je to co co tady řekl pan starosta že nezájem lékařů o a o to být v poliklinice tak je na mě se obra obrací větší počet i smluvních lékařů praktičtí lékaři kteří za tu cenu kterou nyní městská část požaduje tak tam chtějí ordinovat chtějí tam mít přijde jim to cenná přijde jim to cena férová a ne přemrštěná to je taky pravda a další věc o které se bavíme tak jsou jednotlivé podmínky té to je nájemní smlouvy tady já musím uznat že že je že není plně přizpůsobena podmínkám pronájmu ordinací a konkrétních poliklinik teď se bojím olšanské sedm že je formulována obecně vlastně dizajnom na na všechny nebytové prostory ať už jde o hospodu obchod nebo ordinace je to prostě obecná nájemní smlouva to v kombinaci s tím rozčarováním z toho z toho zvýšení ceny samozřejmě působí působí o to víc znepokojujícím způsobem já se snažím tečka v tom vašem v tom jednání s vámi aby jsme došli schody na nějaké modelové smlouvy která by byla uvozovkách ušitá na míru ordinací aby aby tam nebyly věci které nejsou relevantní ke k provozu těch ordinací a doufám že nějaké takové shodě ideme myslím že jsme krůček před tou před tou dohodou a rád bych za sebe a my jsme 
došly v tom jednání už končím k tomu aby městská část krátká ne přikročila k tomu že ty výpovědi z nájmu schválí 
takže se 
tak nyní máte podle jednacího řádu minutu na to abyste upřesnil svůj dotaz a my vám pak o vědě já vám děkuji asi na něj zpochybnitelné to že lékaři měli nějakou smlouvu byli donuceni tu smlouvu podepsal jako zrušit nahraď bylo to na jinou smlouvou a dostali výhrůžný dopis od pana inženýra hájka kdo to nepodepíše tak s tím bude ukončen nájemní vztah po tom snad není pochyb ten dopis s hlavičkou městské části praha tři to co říkáte vy na růst že se snažíte jim vycházet vstříc nájemným tak jsem si našel veřejně přístupnou nájemní smlouvu poliklinika městská část praha patnáct má jemné 
ve výši devět set dvacet korun za čtvereční metr čtvereční metr za rok což proti těm dva tisíce tři sta je značný rozdíl kterou vy navrhujete jedná se o podmínky té smlouvy jste změnil podmínky smlouvy původní kde radnice garantovala zvýšení nájmu pouze inflace bude převyšovat pět procent 
se bude odpovídat já nebo pan rod který je v jejich jednání dál a dejte si já jenom obecně a nezpochybňuji že najdete v praze nějakou polikliniku například na praze patnáct kdy může být cena stejná nebo nižší ale já jsem sidla opravdu proruskou na praze deset na praze šest praze dva všude jsou ty ceny výrazně ale výrazně vyšší a co my můžeme jako netvrdím že prostě všude jsou vyšší všude jsou stejný jako vždycky najdeme nějaký podpůrný argument ale obecně vzato platí to co říkám já 
také technickou já jsem lame jako my teď to co jsme hodiny spolu pro debatovali v kancelářích tak teďka já jsem sám snažit odpovědět ale prostě je to neznamená že se přesvědčíme a mě to jasný že je mezi námi nějaký názorový rozpor já si zatím svým stojím by taky a máme mnoho příležitostí se potkávat bavíme se o tom já jsem s váma pro debatoval hodiny jako mě v kanceláři ho tam vidím i pana doktora vzadu myslet je tady to já jsem odpověděl na vaše otázky a už bych dovolil si dát zase slovo další já bych se chtěl ještě jednu věc je teda pravda že lékaři byli pod nátlakem donuceni podepsané smlouvy jdete na tlak byl nepřijatelný dva roky prosím vás dva roky se jedna je nezlobte se jestli chcete tedka že ten nátlak a jako ne jsou to do o dva roky intenzivních jednání ze který sídlí zápisy a podstatě si na vás když to všechno tedka 
půjdu možná do méně formálního tónu ale statě syna tadyhle té kauze vylámal zuby pět místostarostovi 
a až z pozadí všichni postupovali asi 
nebyla malá 
jo tak já jsem lemy a rám teďka slovo panu žaludková který se hlásí s technickou poznámku a pak je tady přihlášený pan bellu dále vám děkuji byste chtěla oči tadyhle k tomu bodu 
no tak technickou a pan žaludek no já jsem chtěl já se ten nebo ten bod osm článku pět jednacího řádu zastupitelstva teda vykládám tak že tam jsou tři minuty na dotaz tři minuty na odpověď o které se ti odpovídající podělí ne že každý budou tři minuty protože bychom tedy byly hodně dlouho a mohli by ho tedy být hodně dlouho a a ještě proč jsem se zdržel v minulém hlasování o tom zda se panu doktorovi prodlouží jeho příspěvek tak nic takového prodlužování příspěvku náš jednací řád nezná každý občan má tři minuty a je v jednacím řádu v tom bude osm přímo napsáno že může být vystoupit dvakrát ale poté co pro moji všichni ostatní občané kteří mají zájem o slovo to právě proto aby se stihl ten čas aby to agenda těch ostatní co tu čekají na to aby položil svůj dotaz nebyla odsuzována o to že třeba ten první bod nám připadá zajímavější 
tak já děkuji za upřesnění a budeme používat tento striktnější výklad ale v principu souhlasím a nebylo 
chce si já ale jednu věc vám tedy pokud vím tak pan bellu nebyl interpeloval nejen zase pokud se budeme držet jednacího řádu tak byste nebyli interpelovat takže já vám to slovo vlastně nedám jo 
jednací táto neumožňuje pokud vás občan byl nějaký interpelovat tak můžete vystoupit k tomu nyní by měl promluvit pan václav smrčka 
pana profesora smrčku který se odběhl na operaci měl tam nějaké dítě přijde určitě krokem dlouhá se chce to posunout musel operovat to zvládne do sedmnácti hodin tak má možnost 
případně potom na konci jednání do osmnácti hodin má možnost a pak na konci bude dán prostor a pan krize ho 
já už jsem se lek že tady nebudete dneska buďte bez obav pane jste sice dnes mám výročí svatby ale vzhledem k tomu že zastupitelstvo je ta je jednou za tři měsíce tak a vzhledem k tomu že pan místostarosta mikeska neodpovídá a řeknu to slušně jen mlží tak dnes musím se ptát pane starosto přímo u vás 
já jsem se ptal minule na kupní smlouvou o prodeji bytu 
pan starosta teda pan místostarosta mi poslal výpisy z pravidel a nějaké takové povídání kolem ale na můj dotaz který byl myslím si jasně položen a dnes jsem se díval do zápisu z posledního zastupitelstva ze září abych náhodou taky říkal něco co není pravda tak jsem si to ověřil a opravdu jsem se ptal ve smlouvě kupní smlouvy o převodu jednotek jednotky se ve článku čtyři uvádí kupní cena a kupní cena se sjednává dohodou smluvních stran z toho kupní cena bytu činí plus je tam cena za pozemek 
kupní smlouva nemluví ani v jednom článku ani v jednom řádku nic o nějakých pravidlech která si stanovila městská část 
přitom kupní více kupní smlouva pak uvádí článku devět je prodávající poskytl kupujícímu slevu z kupní ceny bytu 
a jak jsem řekl pan místostarosta mi odpověděl že jsou nějaká pravidla tak dále ale pravidla prodeje kupní cenu bytu uvádějí jenom jednou větou kupní cena bytu se stanovuje dohodou to je to co je v tom článku čtyři a dál už žádná kupní cena bytu se neobjevuje takže já pane starosto vzhledem k tomu že jste podepsal kus smlouvy teď se ptám vás klidně si počkám třicet dnů 
klidně si počkám třicet dnů 
z jaké kupní ceny bytu mne městská část poskytla tu slevu 
tak já dneska udělám to výjimečnou věc že se odkáže odpovím do třiceti dnů což obvykle nedělám ale já tady opravdu tohle ten je velká právně činnost poprosím paní zapisovatelku aby to zapsala a připravíme vám odpoví já využijte půlminutu protože já pokaždé když jsem se ptal pana místostarosty o tu minutku jsem se omlouvám ale je mu za to vy už jste položil dotaz já mám na dotaz odpověděl kam se můžete znova přihlásit jo máte ještě minutu tak jsem v tom plavu v tom 
starosta znám velmi dobře 
takže teď jste mě ale přetrhli hliník a nevím vlastně co jsem co jsem chtěl co jsem chtěl říct ale takto já jsem nabízel několikrát v průběhu teď využí teď využít to co jste řekl vy dva roky já od začátku loňského roku jsem vybízel a žádal radnici o jednání ve věci kupní smlouvy protože tuto věc jsem chtěl řeší bohužel z radnice nikdo nebyl ochoten 
se semnou na toto téma bavit protože jsem byl potížista vy jste mě tady jako sečetl ix třicet čtyřicet padesát mejlu ale tuto věc nikdo nechtěl větší dělat dneska jsem tady nemusel stát mohlo to a stačí jedna věta udělali jsme chybu je to omyl tečka nic víc nic míň ale je tady jenom mlžení mlžení mlžení děkuji no já nechal zpracovat si nějaké podklady a kontrolního dobrou opravdu vám odpovím do třiceti dnů a o tom jestli jsme spolu jednali nebo nejednali o tom bychom mohli ve skutečně polemiku mnohokrát jsme se potkali vyměnili jsme si desítky mailů nejenom my dva list ostatními radními a 
rozumím vašemu rozčarování že se stále nedostáváte k té odpovědi kterou byste si představoval ale odpovíme vám do třiceti dnů 
dokážu přesně tu pravdu tu pravdu bych chtěl slyšet protože tady je to černý na bílým a podepsali jsme to oba děkuji 
všem hezké svátky a všechno dobré v novém roce mám taky mám taky tak a nyní máme přihlášeného pana julie se hájka 
dobrý den ještě jednou já jsem si sepsal několik bodů pokusím se to říct těch třech minutách já bych poprosil aby se zde přítomní politici zastupitele zabývali také dalšíma věcma jedna věc je kontrola developerů to jak staví jak jednokolově potom následně mění ty stavby kdy umožní z výtahových šachet dělat byty respektive nebyty které jsou následně pronajímána erby jim by jsou testovány vířivky a tak dále to je krásná zkušenost z našeho es véčka ta jedna věc to znamená prosím zabývejte se problematikou erby jen vy a vraťte prahu občanům kteří tady bydlí další věc kterou chci zmínit bezpečnost přechodu já jsem dva roky zpátky tady byl na jednání na radnici ne teda s panem prutem ale s někým dalším a ptal jsem se na to kdy konečně vysunuje ulice kde několik škol a školek budou vybudovány retardéry když teda opravujete tu koncovku tak kudy auta si budou jezdit po tý je se nejvíce takže poprosím abyste nějakým způsobem řešili toto téma další věci požádal jsem zdejší odbor aby mi laskavě sdělil platy vedoucích úředníků to jsou lidi které my platíme a já se domnívám že je zde řada lidí kteří nekonají tu práci kvalitně rád bych občan tam viděl lidi který mě nebudou šikanovat nebudou mi posílat pokuty když je kritizují a nebudou se nesnaží tímto způsobem v podstatě nějakým způsobem odradit to znamená platy a transparentnost personální změny máme tady pana starostu který společně se svým týmem by měl tyhle otázky taky řešit nejenom private zacala jste tady sedí dneska kvalitní lidi a úředníci jeden krásný příklad za všechny posílal zdejší úřad dopravy pokuty lidem protože tam byla nějaká softwarová chyba nikdo si toho nevšiml o tomto se sice zmínilo na fejsbůku nicméně občanům se nikdo neomluvil pouze pan ru dával na fejsbůku nějaké tipy jak se tomu vyhnout že se to nemá platit a tak dál tohle podle mě není přístu jak se má řešit když se stane chyba radnice by se měla omluvit měla by to řešit impregnovat by měla občan nejsou informace byl jsem z lidí kteří si stěžovali na to když byl výpadek vody devadesát tisíc nebo kolik nás tady je sedmdesát pět tisíc nějaká třetina lidí byla bez vody tak krizový štáb ne zasedl nic se nedělo nak pere káčko se samozřejmě čtyřicet minut nedovoláte protože tam a dalších tisíc občanů tak já bych chtěl aby krizový štáb a lidi kteří jsou za to zodpovědný zlepšily informovanost zdejších obyvatel nebudeme se bavit o tom jestli to má být esemeskou nebo mobilní aplikaci která se dá možná za pár korun vyvinout kterou si občané můžu stáhnout stejně jako aplikaci čistá trojka další věc ještě v tom a bloku stihnu říct několik věcí jsem pejskař vadí že na žižkově jsou neustále výkaly já si to uklízím ale ještě víc mi vadí že je tam spousta ještě takových těch rádoby feťáků a smaže který chodí někde chlasta na parukářka mají tam velký při když ta moje žena s kočárkem tak tam bych se měl pistole a bránili vlastně pistolí poslední věc co vám chci říct je že stejně jako jsem chodí pán tak já jsem budu chodit častěji a budu se víc a víc jako táta zajímat o to co se tady děje protože když ty peníze vydělávám platím daně a bydlím tady tak mám zájem na to aby to tady fungovalo takže omlouvám se víc toho nestihnem budu se těšit na 
také vám děkuji za vystoupení nicméně já jsem tam nezaznamenal od dotaz takže z mého pohledu to byla taková a také apel berte to klidně jako apel já vám to pošlu klidně písemně jako jsem to už učil v minulosti a budu chtít abyste to tady na dalším zastupitelstvu projednali každý jednotlivý bod také také děkuji vám za vystoupení další přenášeny pan martin král 
a jestli můžu poprosit aby se připravil pan smrčka kterého tady mám uvedeného hnedka vzápětí už mi o deset vteřin tak nevadí já budu dneska krátký vidím že vám nového kolegu vyjma vítám podobné starosti začnu ale přáním protože na to možná nezbyde čas tak všem vám veselé vánoce a držím palce ať stihnete dneska brzy protože je nás opravdu málo kdo sleduje zastupitelstvo až do posledních vteřin včetně 
bublinkové nebo neperlivé vody že tak já si dám jemně perlivou kdyžtak a nyní k dotazům děkuji pane starosto vám i panu místostarostovi rutová za zřízení nebo úpravu před školou jiřího z poděbrad je to velká věc že se to podařilo v takto rekordním čase zrealizovat doufám že 
chodí víc pozitivních a méně negativního ohlasů na tu změnu a přesto si dovolím jednu poznámku že ještě nám tam chybí právě ty blikače jak říkal můj předřečník nějaké další vizuální zvýraznění a za účelem větší bezpečnosti v teď v zimě nějaké retardéry ať už fyzicky mechanické nebo nebo blikače v noci ale vrátím se důležitá věc to poděkování že se to podařilo takto poměrně krátce za půl roku je velká věc na prahu tři a celou prahu a nyní druhé otázka mého dopravního okénka jak to vypadá s modrýma zóna má a o víkendech jestli by nám asi pan místostarosta mohl dát nový abde odejít a taky bych poprosil jestli je nutne interpelovat konkrétně tak bych chtěl poprosit všechny předsedy nebo předsedy klubů nebo jak se u vás jmenují buňky stranické aby se vyjádřili k tomu tématu ať máme pak hladší průběh na jaře nebo v lednu podle toho jak se to podaří včas abychom mohli rychle je projednat ty nápady které určitě pan místostarosta má to asi je pro dnešek všechno děkuji 
tak jestli tomu dobře rozumím tak 
trpela cestní rutta a současně na všechny předsedy zastupitelský klub tak já nechám prvním mluvit panáka 
a 
an ruk 
a už to funguje děkuji děkuji za uznání já jsem taky rád že se podařila úprava před základní školou jiřího z poděbrad hlasy moc nechodí ani pozitivní negativní ale myslím si že to možná značí to že to je můžete v pořádku takže děkuji co se týče těch zón a máte pravdu nebo uznávám že to že se už o tom bavíme o tom že by se měla rozšířit provozní doba a změnit režim za už se o tom bavíme poměrně dlouho já jsem podnikl několik jednání na magistrátu kde nám bylo řečeno že vlastně ať už se rozhodneme pro jakékoliv změny tak není reálné je fyzicky vyznačit dřív dříve jak na jaře zároveň jsme protože jsme chtěli nejenom debatovat o změně provozní doby ale jo rozestavení těch jednotlivých fialových a modrých zón tak jsme si nechali je poměrně jako náročná otázka tak jsme si nechali zpracovat od firmy moss konzol analýzu vytíženosti těch jednotlivých parkovacích úseků tam kde jsou ty největší stížnosti nejčastěji stížnost typu máme tady celou zónu od rezidentů máme pocit že nám tam parkuje hodně hodně návštěvníků a nemáme kde zaparkovat tak abychom byli schopni na základě těch robustní jídel které máme od technické správy komunikací zanalyzovat tak jsme na to objednali 
externě 
každý by měl odpovídat v rámci jedné minuty v rámci jedné minuty 
já jsem se třemi dobře tak já zase já to zkrátím uzavřou budeme o tom rozhodovat budeme o tom rozhodovat lednu na lednové dopravní komisi 
dopravní komise se budeme věnovat ty podklady jsou jsou tečka dvě varianty buď rozšíření provozní doby na neděli večer od šesti hodin a anebo rozšíření provozní doby na na celý týden vlastně bez přestávky s tím že je ve hře varianta že by kom mohli dostat jakousi výjimku z hlavního města prahy ve smyslu zavedení jakýsi víkendových zlevněných tarifů tak aby zkrátka nám příklad šedesát korun za dvanáct hodin a tak podobně 
zvažuje se mezi těmito dvěma variantami já osobně nebo nákupy nakloněn té druhé to znamená zavedení provozní doby předložit a zavedení těch když se zvýhodněných mých nových tarifů ale je to je to v rámci politické debaty tečka 
také není jestli by se mohly vystřídat jednotlivý předsedové 
a tak andelu ještě ne dosedl také 
panve nadaným necháme pana richtera 
a pan trenér 
oč jde tak pardon technická já ho do interpolu později jestli by to nemohu říct rovnou bychom si zkrátili jako tak velmi v rychlosti taky my nemáme k dispozici výstupy z analýz který zmiňoval ondřej rut ale každopádně obecně co se týče parkovacích zón tak jsme pro omezení fialových a pro změnu času na modrých tak aby v neděli když se rezidenti vrátí z chalup tak aby měli kde zaparkovat ale byly tam cizáci jestli takové obecně děkuji 
a nebyl chcete velký 
já si myslím že ten problém je celopražského významu vody se k tomu vyjadřovala několikrát myslím si že to řešení primárně musí přijít celoměstské strany hlavního města prahy to znamená a co se týče dílčího přístupu tady na praze tři tak to určitě bude diskuze na základě těch dát protože jinak je to hodně dojmologie každý to vnímá tím svým vlastním prizmatem 
toho jak to prostě vnímá vidí v té danny ulici nebo lokalitě na druhou stranu to řešení které může být opravdu jako celoplošné a funkčně je ze strany hlavního města prahy jsou tam vidím největší problém který vlastně potom se přelévá přes různé městské části a potom i ulice které vlastně hraničí s těmi ostatními městskými částmi že to je asi asi věc širší kterou úplně nevyřešíme tady z prahy tři ale kterou musíme společnými silami usilovat o to aby ze strany magistrátu toto bylo řešeno 
pan francouzský 
mám nevím tak přijít na příštím zastupitelstvu kdyžtak nebo můžeme se setkat já počkám na přestávku hokej 
pan žaludek 
a žaludy bylo být mužů protože jsem předseda výboru ale 
nemohou poliaci řadu ale my se podíváme se hodně a vy asi víte že na tomhle tom zrovna jsem možná shodnem že že my bychom spíš podpořili 
na ten zapnutí do víkendu ale uvidíme prostě co se podaří domluvit ale spíš se vám jenom chtěl když mám slovo omluvit že to trvá tak dlouho my jsme mysleli že to bude třeba v říjnu už nějak předložený v komisi a nakonec se to vyvíjí směrem který se nám docela líbí a to i analýzy od moc koncert jsou docela dost podrobný a podložený daty takže já si myslím že to za to stojí a magistrát nám to dřív nezapnu takže jenom zpětně slibovali jsme že to bude domluveno dřív a není ale já si myslím že výsledek za to bude stát 
jo a já jsem vám zapomněla na piráty tak 
pak krajského předsedu pan treba 
takhle my jsme k tomu zatím neschválil nějak jednotné stanovisko takže předpokládám že se že se k tomu tomu dostaneme myslím si že jsme spíš nakloněni k tomu se také k tomu předat tomu částečnému uzavření těch zón tedy o tom víkendu jestli to je ta tam míříte teda je pořád stejná už rok já se já jsem si říkal jste se náhodou nezměnila se ale chápu otázka stále zůstává takže myslel si že jako je to je to odhad ale se závazné stanovisko k tomu nemáme zatím ale shodneme se teda můžu vám slíbit sedneme snažil zástupce s našimi zástupci v dopravní komisi a na nějakým stanovisko se shodneme třeba do příštího zastupitelstva este stačí 
bude muset nemám jiné prostředky jsou všichni nebo je tu ještě nějak 
no tak máte něco mám ještě minutu na to já to vím no já rád bych se rád bych poděkoval všem za tím začnou zabývat nebo začaly už někteří určitě a nové rud žaloudek mají mám pozitivní odezvu s návrhy připravují tak abychom projednali příště hladce tak chci poprosit ti co ještě nemají názorového projednal ve svých týmech protože já pořád mám ten problém na dopravní komisi nějak tam dostat prostor nebo předložit a podotýkám že ten problém vlastně byl změněn z toho kdy bylo o víkendu modrá zóna zapnutá dnes není takže já nehledám nevolám po nějaké revoluci ale spíš po návratu do statu quo co bylo před rokem a půl a k panu bellu bych chtěl říct že já to vnímám že to je celopražské problém a jeho tam třeba pana starostu místopředsedu místostarostu a další co jsou zároveň zastupiteli na magistrátu aby zkusili tam vyvinout své tlaky a podněty tak aby se s tím něco dít protože dnes praha jedná vlastně schválila další změny úpravy kde vlastně zpřísňují podmínky pro parkování na praze jedna a tím znovu budou vytlačovat tu dopravu dál do prahy dvě a tři pokud mi respektive vy nic neuděláte tak budeme znovu zahlceni auty a to by asi pro dnesek pro dnešek stačilo přeji vám klidné svátky a zvyky zbytek na 
a také já vám děkuji za vystoupení určitě vám také hezké svátky 
nyní máme přihlášeného znovu pana václava smrčků 
vážený pane starosto páni radní dámy a pánové 
jsem plastický chirurg zaměří na chirurgii ruky roce devatenáct set devadesát pět jsem jako tehdejší prezident české společnosti ruky přešel na polikliniku v olšanské protože tady byla možnost spolupracovat s profesorem a říkám na vrozených vadách ruky 
vybudovali jsme pracoviště s kostním sálem sálem na měkkou chirurgie ruky a rehabilitaci ovšem za jakou cenu zpočátku jsme operovali soboty neděle aby matky s dětmi s vrozenými vadami se sociálně slabších vrstev zdaleka protože jsme dělali ruku se sever čech dali jsme až k labi protože dál to dělalo vysoké nad jizerou nemuseli jsme si ty matky uvolňovat z práce napsal v roce dva tisíce dvanáct když jsem žádal o povolení od městské části prahy tři 
mně řekla paní na nebytovém oddělení směr rádi že vás tu máme nasával nemůžeme přispět my nebudeme vám zvyšovat nájemné to je projednáno s panem starostou byl to gentlemen singers cement žádné žádný papír jsem tedy tedy nepožadoval úvěr na operační sál ještě nemáme zaplacení doposud jaké bylo moje překvapení když vyšly na jaře letošního roku telefonicky vyhrožovala paní fučíková jestli nepodepíšu zvýšení nájmu osmdesát sedm procent aneb podepíšu smlouvu když dostal mezi že dostaneme je pan starosta nebude přihlížet k pozdnímu přístupu 
právník mě varoval před podepsáním smlouvy že jestliže ji podepíšu se tak i stejně jako pan profesor mařík takže jestliže to uděláme tak do dvou dnů dva roky stejně odejde protože neunese mé ty zvýšené požadavky je tento tvrdý postup snad není ani pravda otupil pan magistr rodu který přišel později mizí nás zdravotníky aby zjistil situací namístě přesto by mě zajímalo pane starosto a kdybyste mě zodpověděl tuto otázku jak nahradíte zdravotní péči s dětmi s vrozenými vadami ruky a nohy které jsme zajišťovali s profesory maříka budete posílat do vysokého nad jizerou 
jinak všem přeju také pěkné svátky quiet pořad 
já vám děkuji za dotaz a my jsme se tady tomu věnovali již u vašeho synka prý tady vystoupil mamce že vy jste nebyl v ten okamžik fitmin v sále a v principu se jedná o to že a ta jednání neprobíhají od jara letošního roku pokud vím tak obecně s lékaři poliklinice olšanská sedm probíhají minimálně dva roky postupně jste jednali a spaní tedy radní vítkovská následně s panem na mojmírem mikulášem následně semnou s panem maternová s panem rutte a principu se jedná o to že skutečně by se odvoláváte tomu dobře rozumím na nějaký a nějak kout gentlemanskou dohodu která proběhla někdy v devadesátých letech 
dvanáct když jsme žádali no o úvěr na operační sál protože dva tisíce byla paní starostka a tisíci dvanáct tak nevím to bylo tehdy takhle je to bylo prostě řešený tohle mě řekli na tom já nevím já o žádné dohodě nevím klidně se práce s touto problematikou seznámím já jsem z lékopis olšanské sedm jednalo mnohokrát a taky o gentlemanské dohody jsem doposud opravdu neslyšel a připadá mi trošičku zvláštní že kat že jste jednali v roce dva tisíce dvanáct panem starostou ne mysli nejedná jsem já jsem říkal že jsem byl jen na nebytovém prostoru a ona to ta paní říkala tak je to neplatí jenom pro mě ale pro celou polikliniku že nebude zvyšovat nebudou zvyšování nájmy na na poliklinice že jsou rádi že tady jsme já nemluvil o tak já jen já už jsem to tady povidal kdy jsme opatřili minule v principu se jedná o nájemní smlouvy z devadesátých let kdy mi po dvaceti letech chceme nájemné valorizovat a je v tom již dva roky a snažíme se postupovat myslím si velmi citlivě a ta doba toho jednání období dvou let si myslím že docela dobře dokladuje že to není žádné ukvapené nátlakové jednání a že ho pro dva roky s vámi někdo jedna tak si myslím že ten argument že to je je rychlé zbrklé nátlakové troufám si vám trošku v tomto oponovat roky to jsou ale skutečně máte pravdu že se snažíme valorizovat nájemní smlouvy z devadesátých let protože si myslíme že po dvaceti letech proto ten stroje pane starosto já nechci nějakým vzbuzovat nějaké emoce já jenom říkám protože my máme svoji zástupce ty kteří za nás prostě s vámi diskutují já se nikdy na diskuzi nebyl my s kolegou tam se věnujeme čistě zdravotnické péči nejedná se jako na to ale jestli život jde kolega mařík jako který si na to připravuje vyjdou další dvě pediatry některé jsou znechuceni tím tak potom 
já už prostě tam taky nebudu protože to je spojené my tam máme rehabilitaci spojenou spojenou spojené ty sály celej ten tým který se vytváří dvacet pětadvacet let tak jestli si to zničí a zdravotnická péče v této oblasti jako z hlediska našeho estetická chirurgie ruky 
ano indka jednáme s těmi zástupci jestli chce co ještě povědět pan rud který tedka zlato štafetu těch jednání a chce ještě to nějakým způsobem doplni 
děkuji já můžeme zopakovat to co jsem říkal v reakci na na vystoupení pana kolegy má čela a ta jednání probíhají já se snažím protože mám jste zdravotnictví dojít 
dojít k nějakému konsenzu s vámi a předejít prostě tomu aby městská část přikročila k tomu že dá výpovědi myslím si že to nedůstojné že by k tomu dojít nemělo a se jim co proto udělat maximum a dohodnout nějaký nějak kompromisní řešení bavíme se o podobě smlouvy a budu doufat protože se dohodneme přestaneme přestaneme válčit a já za to děkuji jak že jste přišel na naší schůzi že jste touhle touto vím já jenom chtěl poučit nebo říci o to že ty naší zástupci to řeší my ostatní kteří jenom jsme se snažili pracovat tak mě to překvapilo prostě ten přístup který byl který si prostě znásobí val hlavně to minulo jen já jaro teďka letošní to bylo tak tvrdé že prostě jsem si říkal to se nikdy nezažil key já se omlouvám myslím si že ten dialog tady proběhl dali jsme i v první diskuze takovou volnější podobu myslím si že technická obsluha má kolikrát z nás zamotanou hlavu ale zatím to zvládá já bych si dovolil dát již slovo někomu dalšímu tak mám tady děkuji vám přeji vám hezké svátky mám tady přihlášeného ještě jednou pana juliuse hájka 
děkuji ještě jednou za slova nebo chce říct že s panem starostou s panem machem za městskou policii s panem vrutem jsme se potkali ve věci řešení v podstatě špatného parkování ty mé připomínky se týkaly toho že sice máme krásné placené zóny ale například v jeseniově ulici koldínova jeseniova kde máme jednu školu druhou školku máme tam základní školu bydlí tam několik stovek samozřejmě rodin s dětmi tak není dodneška retardér a ty lidi kteří tam mají parkovat tak nám parku v obytné zóně kde nám blokují příjezd k našemu objektu který je napojen hasiče je to značeno samozřejmě v zásahové kartě pro hasiče a po debatách s policií vždycky je na konkrétním strážníkovi který v podstatě rozhodne o tom jestli to auto je překážkou na pozemní komunikaci já jsem se s tím zatím nespokojil šel jsem teda na radnici šel jsem na lidi kteří zodpovídají za dopravu tam samozřejmě na policisty nadávali já vám to řeknu ovšem nijak občana vůbec nezajímá kdo je za co zodpovědný a chce aby to fungovalo by nám neparkovali návštěvníci v naší řeknu obytné zóně o je obytná zóna kde se stojí najednou vyhrazeném stání určitě bych byl rád kdyby se vrátili zpátky odtahy to jediné totiž ty lidi donutí k tomu aby řádně parkovali kde mají já vám můžu poslat desítky a stovky fotek které hlásí na městskou policii když si necháte vytáhnu moje statistiky tak to bude dvě stě nahlášených přestupků jenom z mojí strany nejsem proto aby existovala nějaká prodavačka aplikace ale taky chci bezpečně v podstatě parkovat a vyjíždět jedna věc výjezdy z křižovatek některých na koně vku to je teda peklo já mám za sebou těžkou dopravní nehodu kdy auto který o sedmdesát kiláků v hodině mě srazil na praze čtyři kdy mě v podstatě mělo dát nějakým způsobem přednost nebo já jsem vyjížděl ze stopky skončil se na půl roku na vozíčku dodneška tady mám titanové šrouby tohle nechci znova zažít tady na trojce část aut stojí tam kde nemá to se ne odtahuje dávají se lístečky a ty výjezdy když nám zavoláte dopravního policajta který vám tvrdí že tam není potřeba jakoby zrcadlo a mám tam každej den v posteli strkat čumák toho auta i když tam mám veškeré bezpečnostní asistenty tak já tam prostě do křižovatky nevidím a když podle zákona tříště se dá si mám povolat někoho kdo je třeba poblíž asi nějaký chodec nebo autobus nebo já nevím kdo kdo by měl ukázat do křižovatky tak je to nereálný takže já poprosím frmolu interpelace a v podstatě lidi zodpovedný za dopravu a za bezpečnost na těch silnicích aby se reálně seriózně začali zabývat aby na dopravní komisi ten dopravní policista z kongresu který tam chodí všechny ty exponovaným místa prošel aby zvážili snižení rychlostí aby se zvážila snížení počtu těch míst na těch zónách aby tam skutečně bylo třeba těch pět metrů ještě dneska je spousta míst na praze tři kdy podle zákona nemáte stát před přechodem pět metrů ale máte tam krásnou modrou zónu takže poprosím abyste se reálně zabývali touhle věcí než něčemu dojde kdybyste nevěděli kdy tak naposledy tady byly nějaké auto srazilo nějakou paní jako 
tak já vám děkuji a mého seznamu přihlášených toto byl poslední občan 
ho také nechame pána zapsat ale nicméně až na nově příchozího jsou všechny interpelace občanů mám za to vyřízené také 
nebo někoho jsme vynechali 
jestli jeho pan pr 
já bych měl dostat ten seznam ale 
já bych já vás poprosím pana bureše jestli by se mohl dostavit k mikrofonu mám zato že vy nejste občan prahy je jste tak pardon nejste byste budeme hlasovat o tom myslím že ta vystoupit poprosím o hlasování 
pak se to jsou proti nula zdržel se nuland hlasovali čtyři můžete 
dobrý večer vážený pane starosto vážené paní zastupitelky vážení zastupitelé děkuji za možnost zde k vám promluvit mé jméno jan bureš jsem prorektorem metropolitní univerzity praha která už od roku dva tisíce šest působí právě zde na praze tři máme tady sídlo v prokopově ulici a máme pronajatou budovu kterou jsme kompletně zrekonstruovali hned právě v roce dva tisíce šest kdy jsme si pronajali jsme do ní vložili osmnácti milionovou investici se souhlasem prahy tři a samozřejmě podle nájemní smlouvy v tuto dobu zakládáme gymnázium při metropolitní univerzitě což je proces velice náročný který jsme v průběhu tohoto roku vlastně úspěšně zvládli se se zápisem gymnázia souhlasila jak rada hlavního města tak školský odbor magistrátu tak také ministerstvo školství ve chvíli kdy jsme začali vlastně jednat s prahou tři v létě tohoto roku o úpravě nájemní smlouvy v tom smyslu že jsme potřebovali souhlas s podnájmem pro budovu tedy pro gymnázium také radnice prahy tři přišla s pro nás velmi překvapivým jaksi požadavkem na razantní zvýšení nájemného mi samozřejmě chápeme že ta situace je složitá že město potřebuje peníze že třeba ty smlouvy jsou staré a že i to nájemné může být vnímáno jako relativně nízké nicméně jsme do té budovy vložili vlastní investici osmnáct milionů korun zhodnotili jsme ji a platíme řádně nájemné které dneska činí něco kolem dvanácti set padesáti korun za metr čtvereční ročně je to asi milion dvě stě tisíc korun za rok a radnice slovy pánů z vedení tedy po nás chce minimálně dva miliony nově je to velmi zásadní zvýšení toho nájmu které pro rozjezd toho gymnázia může být vlastně smrtící a my jsme to gymnázium samozřejmě založili nejenom jako záležitost jak si vzdělávací ale právě i vzhledem k tomu že víme jaká je situace na praze tři kde je nedostatečná kapacita gymnázií ta dvě gymnázia která tu jsou a odmítají ročně desítky studentů na čtyřleté a stovky studentů na šestileté gymnázium a v tomto smyslu se domníváme že prostě jsme schopni nabídnout praze tři kvalitní novou vysoké střední školu která bude nabízet celou řadu velmi moderních výukových a jaksi modelů a a učitelů kteří jsou připraveni kvalitně učit na žádost prahy tři jsme nabídli udělali jsme kompletní nabídku dalších služeb pro základní školy pomoc výukou cizích jazyků a dalších problém vlastně nám kolegové z vedení radnice řekli můj dotaz na 
pana starostu je tedy ten my jsme podali návrh že jsme ochotni zvýšit nebo souhlasit se zvýšením nájemného ale postupně tak jak bude gymnázium postupně se xy rozvíjet s tím že navrhujeme od prvního září dva tisíce dvacet milionů pět set tisíc korun od prvního září dvacet jedna milion osm set tisíc korun a od prvního září dvacet dva dva miliony korun za rok čili bychom se dostali na ten požadavek radnice můj dotaz je jestli tady pan starosta toto pořadu považuje za dostatečné nebo nedostatečné děkuji za možnost vystoupit máte všichni i naše materiály které jsme vám předali děkuji mockrát 
také já vám na to rád odpovím já můžu podstatě potvrdit většinu toho co vy jste uvedl my jsme se poprvé setkali někdy v létě a já jsem upozorňoval na to že smlouva která byla podepsána v roce dva tisíce šest také stanovuje poměrně dost nekomerční výši nájemného a ta smlouva byla fixována právě díky té investici na deset let ta fixace vypršela to znamená nyní je to smlouva na dobu neurčitou kterou vzadu lze zcela standardním způsobem vypovědět a z našeho pohledu to nájemné je nekomerční a co se týče myšlenky zde zbudovat gymnázium tak tuto myšlenku rada městské části podporuje nicméně my si uvědomujeme že se jedná o nekomerční cenu a že poptávka po školních budovách k provozu školních zařízení od různých další gymnázií je poměrně veliká a je vzhledem k tomu že se v podstatě to výší nájemného jedná o určitou formu dotace vaší instituci kdy my vám poskytujeme nějakou nemovitost za netržních podmínek také stanovisko stávajícího vedení i moje je to že chceme aby tento projekt ta tato forma podpory byla projednána ve školské komisi protože z hlediska nájemného prosto nájemné malé ale chceme aby školská komise která se má setkat v lednu a kde jsou zastoupeni členové koaličních i opozičních stran aby projednali jestli 
tuto spolupráci podporují nebo ne podstatě aby nám vydali nějaké expertní doporučující stanovisko a v okamžiku když školská komise se usnese že máme akceptovat tuto a tuto nabídku a pokračovat v tom netržní nájmu za vaší instituci tak já takovou věc podpoří okamžiku kdy školská komise se usnese že by mělo dojít k nějakému vy soutěžení 
na trhu kdy v podstatě v zadávacích podmínkách bude je opět se bude jednat o nájem 
určený pro vzdělávací zařízení a pravděpodobně bychom definovali že to bude pro základní či středoškolské vzdělávání také to vnímám také jako alternativní cesty taková je situace já jsem vám to říkal mimochodem včera vy tu odpověď znáte my jsme se včera potkali a i jsme si spolu telefonovali potkali jsme se uplynulém půlroce několikrát s vámi s vašimi kolegy já se tímto postojem netajím a v podstatě pro mě tedy klíčové stanovisko školské komise protože kam jedná se o veřejnou jedná se o formu nějaké veřejné podpory kdyby vám poskytujeme školní budovu za netržní nájemné 
já nechci dál zdražovat jenom prostě připomenu ta zmínka o tom že to je nějaká dotace prostě v situaci kdy řádně platíme nájemné zaplatili jsme na nájmu nějakých čtrnáct milionů za třináct let plus osmnáct milionů je rekonstrukce na naše náklady zhodnotili jsme vaší budovu děkuji mnohokrát a mějte se hezky já sami souhlasím byste zhodnotili naši budovu udělali jste to perfektně díky tomu jste tam měli fixovaný na deset let takto byla odsouhlasena v roce dva tisíce šest smlouva pro obě strany fialy s vědomím jak ta smlouva je nastavena vy jste investovali deset let to mohly být za netržní nájemné a fixace skončila teďka podstatě je to standardní nájemní smlouva na dobu neurčitou 
já také děkuji a mám tady posledního přihlášení občana je pan přemysl pražský 
večer jméno je přemysl pražský chtěl bych david vás pane starosto a všechny zastupuje jen tak nám se na praze tři líbí abych začal trošku pozitivně líbí se mi jak se to staráte se mi ta zeleň na čem tady pracujete na to jak se mi to líbí že dokonce mám teď rodinu sedím tady hodně pěšky do práce takže na chodníku strávím docela dost času s kočárkem a tak dále a tím se dostávám k tomu co se mi tady třeba hodně nelíbí a to je to že ty chodníky nejsou úplně v dobrém stavu oni v některých ulicích jsou rozbité a co je ještě horší jsou velice znečištěné týká se to zejména psích výkalů kdežto musím říct takto obrazně takže kolikrát projít s tou ulicí vůbec domu s tím kočárem je to opravdu těžké je to taková přízemní starost ale ono když každý večer přijdete o práci domů kde se snažíte musíte potom čistě ten kočárek prostě ten život to velmi znepříjemňuje my už jsme o tom spolu měli trochu diskuze na fejsbuku já vám děkuji že jste tam tak reagoval i si myslím že je skvělej ten přístup čistá trojka ačkoli se domnívám že ta frekvence úklidu není dostatečně častá s ohledem na to co se tu dneska děje s tím znečištěním tak a vy jste se mě potom ptal co já bych navrhoval že by se s tím dalo dělat já bych tohleto dá trochu otočil a spíš se chtěl zeptat vás a teď musím jmenovat koho bych chtěl interpelovat tak já bych chtěl interpelovat vás případně všechny předsedy výborů kohokoliv kdo se cítí povinen k tomu se vyjádřit jak se s tím bude dál pracovat co plánujete jestli třeba plánujete využít data z toho webu čistá trojka podívat se jestli nějaká ulice je horší lepší a třeba pro ty horší ulice ten úklid provádět časti takže to je první část dotazu a také i druhá část dotazu já jsem si na fejsbuku s dalšími občany z prahy tři dělal průzkum jak oni to vidí a co třeba ještě občanům vadí že je poměrně málo místa kde si mohou na trávě s dětmi hrát to znamená když se podíváme na mapku kam dneska nemohou psi tak je to pár červených čtverečku kde teda to dítě může učit chodit můžu prostě tam s ním se válet ale mimo to je maličká hře šťástka vlastně jít nemůžu takže já jsem se chtěl zeptat i sebe třeba nešlo některé z těch hřiště rozšířit přidat k tomu nějaký další kus ohrazené ohrady řekněme zelené kde by teda byl zákaz psů a kde by bylo místo pro volnou hru dětí myslím si je to téma je důležitý protože dneska se hodně řeší že děti nejsou venku že se tam nehrajou že jsou vlastně neobratný že neumějí v tělocvičně předběhnou zemní stroje na druhou ale ono se tomu nelze divit když proto nemají ani prostor takže to by pro dnešek byly tyto má dva moje dotazy jakou já ještě než vám začne povídat tak jsem se chtěl zeptat vy jste povídal že to je dotaz který je na předsedy výboru mám zato že asi zastupitelských klubů protože 
já rozumím ale předseda třeba výboru 
pro majetek nevím jestli upe relevantní subjekt který by na tom měl odpovídat myslel jste asi zastupitelské kluby tedy jednotlivých politických subjektů já to doplním to je ten dotaz já jako občan laik nevím přesně jakou se obrátit se nám snaží pomoct pravé a vás nějak nechytal za slovo ale snažím se aby ta debata plynula pravděpodobně tím způsobem který máte na mysli ten třetí dostat co jsem zapomněl co bych vlastně já jako občan měl správně proto dělá protože jsem se pokusil se obrátit na vás řešil jsem něco na fejsbůku ale mám pocit že nic z toho nemá hlavu ani patu takže co já bych vlastně měl dělat na koho bych se měl obrátit takže nechám interpelovat jenom vás pak jej a případně pana rutta jakožto za životní prostředí zažil jsem já a tak v tom případě a teda jana pelcová kdybych chtěla také balet jsou já zkusím odpovědět prosím vás co se týče 
máte pravdu my jsme spolu prodiskutovali 
hodně času na fejsbuku já to občas dělám nemám doma televizi a večer když stati vám čas tak si kolikrát se do počítače a a a debatuje o takhle s lidma na fejsbuku a co se týče čisté trojky využití těch dat ta data se využívají ono to je v principu tak že čistá trojka má a opravovat nahodilé chyby podstatě v tom systému protože on v podstatě každý každá plocha městské části má nasmlouvanou nějakou společnost která je odpovědná za ten úklid jo a okamžiku když tam nastane něco mimo systém tak má uklidit čistá trojka ale pokud se ukáže že ten problém je v tom že to někdo uklízí špatně tak se zpravidla tak se zpravidla reklamuje u té firmy jestli bych vás moc poprosit o klid 
tak děkovat co se týče prostor bez psů 
a vůbec toho určení kde jsem lze být a kde ze být se psem na vodítku a kde na volno tak my máme mapu která definuje kde ty pejsci můžu běhat na volno kde musí být na vodítku 
ta mapa se bude tečka aktualizovat protože z našeho pohledu není úplně šťastná obzvláště v oblasti jarova a okolí v podstatě nastaveno že na všech zelených plochách může být písek na volno a což skutečně způsobuje že na té zeleni v a mezi nimi panelovými domy také nelze vůbec definovat prostor kde nejenom že by tam pejsci nebyly vůbec ale například lidi kteri tam dost smalými dětmi a či na kole tak stačí je tam můžou ty pejsci běhat úplně všude co se týče prostoru kde by to bylo bez pejsku bylo to o placeno já jsem se nad tím několikrát zamýšlel je to věc kterou jsem viděl v řadě měst a současně je to trošku rezignace na ten ideální stav kdy já si nemohu pomoct ale vytvářet v podstatě ohrádky kde si člověk může rozbalit deku a musí to mít oplocený to je v podstatě rezignace na to že by standardním měl každém potom pejskovi uklízet okamžiku když a budeme vytvářet takovéto rezervace tak statě trošku legitimizuje mety pěkný nedělají to co dělat mají jo a nicméně je možné že se k tomuhle stromovou cílíme protože mně samotnému takový prostor docela fází a my tady máme skutečně plochy kam by s pejskem neměli člověk ani na vodítku a bohužel nedochází nebo bohužel dochází k tomu že se to když nedodržuje je to o spolupráci s městskou policií my s městskou policií komunikuje poměrně intenzivně já se setkávám s panem ředitelem mach po něm v podstatě no minimálně jednou měsíčně a bavím se s těmi strážníky byl jsem u nich několikrát na služebně dělali jsme nějakou besedu a snažím se na ně apelovat aby se v problematice více věnovali nicméně a ta argumentace je taková že víte když někam přijdete v uniformě taxi každá bacha prostě potom pejskovi ten exkrementu lidí to znamená jim se chytají ty hříšníci často co se stalo že když už někoho chytnou tak výrazně se zvedly pospí postihy minulosti a ono to většinou to v minulosti domluvou mi dávají pokud ty dva tisíce pro no záleží na tom tak chytnu táta výše pokuty je variabilní ale běžně udělají pokutu dva tisíce za a opuštěný exkrement 
mě teda vypršel čas jestli chcete pak se můžeme o tom dál pobavit někde někde bokem budu rád děkuji také 
tak jo tak děkuji vám za dotaz 
tím jsme vyčerpali interpelace občanů měli bychom plynule navázat na interpelace zastupitelů taška máme šedesát minut to znamená do devatenácti mladší by měly probíhat interpelace zastupitelů takže já bych dal slovo panu bellu který se jako první hlásí do diskuze měli bychom to dat potom budeme tady dlouho do noci si myslím takže když to bude v sedmou bude ale byl má 
na vás několik věcí první je teda že sleduji s podivem jak se vypořádáte s těmi nebytovými prostory v podstatě každý jednotlivý ta účastník to jednání s vámi se shoduje na tom způsobů kterým s ním jednáte 
především která chování předsedy komise a či pana se který se chová velmi v těch jednáních arogantně a přizpůsobuje tomu co potřebuje v rámci dané komise takže vlastně samotnou kom jestli si svolává podle potřeby času a prostoru kdy má pocit že tam bude mít většinu některé body jako je třeba ukončení nájemní smlouvy s námi jako občanskou demokratickou stranou projednává třeba bodě různé to znamená já se tady nedivím univerzitě stejně tak lékařům že mají v tomto ohledu problém s některými zástupci městské části s vyjednáváním s vámi a je pozoruhodné jak právě třeba pan předseda a jiní mají dvojí metr řešení my jsme byli vyhozeni prý z toho důvodu že olšanská sedm má směřovat k tomu především že to bude lékařský dům co já vím tak v tuto chvíli my jsme od odešli nikdo místo nás tam není a tady se dozvídáme od lékařů je komunikace s nimi není úplně vstřícná dále skauti z nějakého zvláštního důvodu možná protože tady pár skautů je tak dostanou smlouvu do roku dva tisíce padesát za korunu zvláštní ale asi je to lepší než lékaři politici a a další a další jakoby zvláštní neřešení stavu a problematiky je takzvaně pan nájemník který tam z nějakého politického důvodů stále musí být člověk který okupuje parukářka svým zařízením je a místo toho aby městská část razantně jednala tak my občané okolo okolo parku parukářka si musíme každé léto každý pátek sobotu neděli vyposlechnout sprosté písničky o různých prostitutka různých jsme ji dech a podobně a krásné řvaní z celého parku parukářka do celého údolí to je ta kultivovaná krásná kultura kterou si tady všichni představujeme a kde ten člověk který tam v podstatě je velmi zvláštních okolností a drží některými politickými stranami tak tam na něho přísní z nějakého důvodu nejste přestože by měla probíhat žaloba ve spíš takový povzdech protože mi to asi ani neumíte vysvětlit a a vlastně to asi ani řešit nechcete protože ta problematika se scházejí stejně prosím o jestli můžu prodloužit muž pak se k tomu vracet nebudu 
druhou problematiku kterou jsem chtěl řešit a to je asi přímo apel nebo respektive interpelace na pana starostu co jsem sledoval s velkým údivem a zájmem je nápad nového loga vizualizace webu a dalšího městská část celkově tvrdí že nemá finanční prostředky městská část tvrdí že musí šetřit na zaměstnancích městská část tvrdí že musí zvyšovat nájmy daň z nemovitosti a tak dále a tak dále a teď občané se vší úctou vnímají podle mě prahu tři s hezkým či ošklivým či jiným logem úplně stejně kvalita života občana prahy tři se se změnou loga nezmění ani o milimetr vypsaná soutěž takzvaná na nové řešení loga které taky nebylo nikdy projednáno s opozicí také je oceněna bezmála půl milionem korun a to nehovořím o tom že v čase budete muset investovat do nových webových stránek do nových stánků které využíváte na kulturních zařízeních do nový destiček nových tužek prostě do celé plejády věcí které postupně budete muset upravovat to znamená ta investice v čase se vám vyšplhá na milion a půl až tři miliony korun v čase ano vy mi řeknete že máte teď podstatě skoro zadarmo ale vysvětlete mi jediný důvod proč městská část která říká že nemá finanční prostředky proč potřebuje utrácet za nějakou vizuální idea identitu nechápu a asi je to v podstatě nevysvětlitelné krom nějakého vašeho vnitřního pnutí a poslední co jsem chtěl zmínit a to já si na kolejním beleco a na pana mikeska je opět skvělé při předvedení vašich manažerských schopností směrem k organizaci za trojku já jsem seděl na kulturní komisi kdy jsem v podstatě 
před zvěstoval že dojde k tomu že odvolá té paní ředitelku protože ono už to tak nějak ve větru bylo všichni jsme cítili a já nechci řešit ty důvody pro čas protože vy samozřejmě budete mít padesát byrokratických důvodů co špatně udělala špatně započítala to všechno hrozného se stalo dávám jen říkám že nehrozila žádná eminentní rostla znamená nedocházelo tam žádné újmě nedocházelo tam v tu chvíli k tomu že by nic já nevím vyhořelo rozbilo nebo že by se tam něco kradlo aby v podstatě bez plánu b jako jste udělali ve všech těch dalších krocích tak bez plánu b jste prostě zase přišli pipi vyhodíme ji ono to nějak dopadne pak vám zástupce kterého jste měli mít domluveného vám řekne že do toho nejde má pak tady řešíte šalamounské řešení a na starosta z toho hlavu jako kopu je že támhle paní doktorku jakou vezmete donutíte jí aby z dvaceti pěti procent úvazku dělala ředitelku nějaké organizace a ze zbytku dělá ještě svůj výkon úřednice jo tohle tohle jsou fakta já nechci řešit vůbec co se tam stalo ale opět nezvládnutá situace a ta situace už asi desátá v řadě prostě ta neschopnost vaše řešit manažersky ty jednotlivosti je tedy evidentní a všichni museli vidět bez ohledu na to jestli je to tajemník vedoucí odboru ředitel prostě pořád se ten scénář opakuje takto je děkuji 
tak většina těch otázek byla na mě a začnu rovnou povídat tak prosím vás první věc co se týče nebytových prostor máte pravdu a rozhodli jsme se že budeme valorizovat nájemní smlouvy v nebytových prostorech a já jsem zkoumal jakým způsobem tady byly v minulosti ty nebytové prostory pronajímány nechal jsem si udělat nějakou srovnávací tabulku městská část má kolem sedmi set nebytových prostor naprostá většina z nich je první a ta i soukromým firmám soukromým subjektům pod za částku pod padesát korun za metr čtvereční měsíčně jedná se o nějaké neziskovky nás evolis ročka po firmy který tam dělat byznys takýmto pronajímáme oba za šestinu krásného nájemné 
to jsou smlouvy které by byly podepisovány třeba kolem krku devadesát pět dva tisíce nikdo neměl tu odvahu udělat ten nepopulární krok a pustit se do valorizací těchto nájmu samozřejmě vždycky u takových kroků tak nastávají různé animozity a různé 
protesty ale já troufám si tvrdit že to je prostě bezpodmínečně nutné pro zachování finanční stability obce a čekal bych že u vás jako u konzervativního pravicového politika proto najde pochopení protože pokud tedy nějaké očko má na žižkově nebo na vinohradech nájem kolem padesáti koruny za metr čtvereční tak je to v podstatě dotace 
co se týče odessa olšanské sedm prosím vás je o deska a jiné politické strany měly na poměrně exkluzivních místech a nájemní smlouvy na kancelářské prostory konkrétně jste tam měli v té olšanské hnedka v přízemí u vchodu výtahu nájemní smlouvu za dvacet pět korun měsíčně za metr čtvereční nezlobte se na mě já s tím zcela otevřeně nesouhlasím myslím si že to špatně a že skutečně je tady prostor proto aby se tam udělalo konečně nějaké otevřené výběrové řízení a ten prostor se pronajal nejlépe někomu z oblasti zdravotnictví že se bavíme o poliklinice a nevidím důvod proč by politické strany opět měly být tímto způsobem dotovány notabene když jste si tam vyjednali ještě podnájemní smlouvy takže vy nejenom to že jste měli takovýhle sponzorovaný nájem ale ještě jste dále to pod pronajímali a v podstatě jste na tom nevím jestli jste na tom vydělávali to domněnka je informace nemám ale měli jste tam dokonce podnájemníky 
tady to srovnání s tím mi skauty no já si zatím stojím já si myslím že a prostě si to přiznejme na rovinu o deska nejsou skauti prostě skauti stejně jako různé mateřská centra kluby důchodců klub přátel žižková a já se zcela otevřeně hlásí že to jsou subjekty kterých si to podporu zaslouží politické strany si nechci říkat jestli to zaslouží ale nevnímám účelné je to prostě můj názor a nemusíme se na tom shodovat ale opravdu se domnívám že není třeba dotovat tímto způsobem politické strany na komunální úrovni 
a co se týče pana gregora helejte se zatímco ty předchozí otázky jsem vnímal jako podstatě naprosto věcné protože to je věc kdy na to můžete mít opačný názor než já a můžeme dělat jestli to tak má být či to tak nemá být takuto pana horka no to je to si myslím že spíš vtip jeho protože víme že tam probíhá několik soudních sporů a ty soudní spory probíhaly za vás probíhají za mě vy když jste tady byl na radnici čtyři roky a měli jste dokonce v gesci majetek a vedlejší hospodářskou činnost tak jste s panem kolegou horkem nehráli a v podstatě jste čekali až doběhnou nějaké soudní řízení a stejně tak jsme na tom mi a tady nehty proklamace o tom jestli tam posloucháte je sprosté či slušné písničky jako víme že ta situace je tam komplikovaná pan gregor jak se tam dostal v době kdy tady vládla deska je tam umožnila aby si tam postavil na a pozemku městské části dočasnou stavbu a od té doby se ten vztah snaží hry od roku dva tisíce prostě už ix starostů a místostarostů narovnat a za ty čtyři roky jste s tím nehráli a já se přiznám kde jsem za ten rok s tím taky moc nehrnou jakočekají tečka proběhlo další soudní řízení nikam se posouváme jednáme o tom intenzivně spaní lasáková jsem se s panem karlem gottem několikrát potkal nemyslím si že bychom vycházeli nějak zvlášť vstříc ale současně si nemyslím že by tady bylo něco kde byste mohl označit za naše libeň dostáváme se k logu jen tak v první řadě by se o tě více ohledně těch výdajů a šetření logo se čerpá z výdajů oddělení vnějších vztahů a komunikace a 
co se týče rozpočtu o veka tak ty za dobu mého působení výrazně klesly je pokud se nepletu tak v návrhu na rok dva tisíce dvacet se bavíme prakticky o polovičním rozpočtu a oproti doby kdy jsem já tady nebyl byly tam úplně absurdní položky nákup mediálního prostoru v různých televizích a podobně všechno jsme vyškrtli d 
myslím si že jsme 
ty prostředky ušetřili na řadě jiných míst co se týče ové veka rozpačitý radikální menší co se týče loga opět na to můžeme mít jiný názor nicméně víte tady opravdu máme ten problém v tom že většina obyvatel prahy ty vůbec logo městské části nezná test toho všude tiskne vydáváme různé knihy kde v podstatě to vizuální identitu a bychom potřebovali nějak uplatňovat protože to jsou položky predaj řádově popis převyšují a pořízení nové vizuální identity pokud ta investice do všech těch novin knížek a tak dále také mám nějaký smysl tak by to bylo dobré aby to vypadalo nějak rozumně opět můžeme na to mít odlišný názor ale já si zatím názorům stojím a žádné nové pušky tečka dělat nebudeme nebudeme vyhazovat v podstatě nic cobi cobi měli skladem všechno se spotřebuje až se budou objednává nové věci tak se tam dá nové logo a pak tam byly dotazy za trojku to si myslím že spíš na tomáše mikes gpu a na na jen velice 
já ještě tím než začnou no ne to je faktická ta počká kdyby to byla technická tak povídejte já bych začal ho potom od paní celé já jsem se paní daniel dlouho zastával právě jsem paní daniel pane poslouchejte mě kolega byste chtěl 
no ono je to sporné pan mikeska odpovídá zatím na tu stále stejnou interpelaci ono v podstatě pokračuje je odpověď ty které se žádal pan belu 
no můžu po dlouhé době pane kolego já si dlouho paní daniel háj ale paní dana nezvládla manažersky 
příspěvkovou organizací za to nezvládají ekonomicky a jak bílé měla vysvětlit některé ekonomické ekologické své problémy začala si vymýšlet 
a a kde se přesvědčit že s takových takovouto prostě my nemůžeme mimika která nezvládá a navíc si vymýšlí se několika vyšly ale vlak či jinak bychom dostali se mi to problém takže to je vysvětlení právně 
peletová je to 
také já bych jenom chtěla doplnit kolegu mike tím že a jsme na za trojku poslali audi 
podstatě po kontrole odborem kontroly staly audit který jednoznačně pro prokázal porušení rozpočtové kázně když dle mého názoru je argument a pro odvolání reditele méně jsme to mnohokrát opakoval i zřizovatel pouze odvolává či jmenuje ředitele nikoli o připravuje o zaměstnání jak jsme mnozí a byli dotazováni takže paní ředitelka byla odvolána zaměstnaná stále zůstává a poté až se vrátíš nemocenské také pravděpodobně bude nabídnuto místo 
v organizaci kterou neopustila 
takže to je za mě takhle velmi stručně ostatní myslím řekla dostatečně výřečná kulturní komise kde jste pane kolego bellu nebyl a na té poslední mám dojem že jste byl zrovna na výboru pro územní rozvoj ale předpokládám že máte dost informací ty těch kterých jsem tam zmiňovala podle jedna z nich 
jo jinak ještě jsem tedy postřehla ten váš plán b na plán plány b to jsem tedy dost často již byla dotazován na plánem b výběrové řízení které bude probíhat v lednu a jestli máte pocit že my nemáme plán b tak vlastně já si kladu otázku jestli mi jestli mi vnucujete to že my už máme mít připraveného člověka tím bychom přece obcházeli výběrová řízení a pozice které co jak vy říkáte tak významné takže ano plán b je výběrové řízení na nového ředitele který bude probíhat v lednu 
konec přihlášek je do desátého ledna takže pakliže a o někom víte kdo by se tu 
funkci hodil tak ho určitě pošlete mi tak a já předpokládám že nový ředitel bude do konce ledna vybran a bude pokud bude v jeho silách či v jejich silách tak nastoupí prvního února dal jsem tu zaznamenala donucení paní hájkové k tomu aby převzala a zastupování ředitele paní hájkovou nikdo nenudil možností bylo více paní hájková s návrhem souhlasila a po zvážení všech ostatních možností tohle nám přišla jako nejlepší zastupující 
řídit zastupující pan vaňous který v té době zastupoval paní ředitelku tak rezignoval ještě dřív než byla paní ředitelka odvolán a tudíž i ona za vstupte neměla a tím porušila i toho že měla svého zástupce nominovat to neučinila takže máme tu další manažerské pochybení a takhle bychom mohli pokračovat dál a dál 
tak fakticky mám pan bylo 
já to beru jako tu repliku v rámci interpelací a tím budu ten tu svoji interpelaci ukončovat to co vám vytýkám je v zásadě jedna věc porušení rozpočtové kázně je relativně běžná záležitost kterou jsme zažívali častokrát i s příspěvkovými organizaci cemi jako jsou základní školy pokud bych měl odvolávat všechny ředitele který nedopustí takovéhoto prohřešku taky tady odešlo asi vícero to co vám vyčítám je to že porušení rozpočtové kázně vám nevytvářel nějakou hrozbu v rámci dnů hodin nebo týdnů abyste museli učinit takovýto rychlý rychlý krok právě před tím než byste připravili výběrové řízení na novou pozici ředitele kterým mohl přirozeně navazovat oka rodíme to jinak já to prostě cítím je na co se týče pana starosty no tak za a dle státu a ústavy je politická strana nezisková organizace až na to někteří mají nějaký jiný pohled ale zatím ze zákona tomu tak je to znamená srovnávání politické strany s nějakými jinými organizacemi v tomto v tuto chvíli na to existuje právo pane starosto a to si nevymýšlí alexander bellu ale to je dáno právem české republiky to znamená dvacet pět korun které jsme tam měli byla dohoda včetně top nula devět četně čssd se zde a další komunálních stran které tady byly akurát předvedli to že jste s námi nebyli schopni o té věci normálně kultivovaně komunikovat najít společné řešení a mít vůli vůbec hledat to společné řešení a srovnávat tedy skauty kteří mají u vás prominentní postavení přitom jsou nezisková organizace stejně tak jako občanská demokratická strana tak oni mohou někde působit za korunu občanská demokratická strana jako nezisková organizace nesmí působit nikde za korunu ani za dvacet pět korun měsíčně byste nám navrhli sta násobek toho co bylo a aktuálně mi v tuhle chvíli ano tři sta násobek a ano a opravdu tři stonásobek prachu a tady lékaře v podstatě kteří vám tady desítky let slouží a našim občanům městské části praha tři tak těm říkáte no tak pro nás skauti nezisková organizace důležitější než to že by tady ošetřujte naše naše občany no tak jako takhle dal jste najevo že se to řídí podle vašich pocitů a podle toho koho máte rád takovou nemáte rád beru to aspoň v tomhle fér ale jsem rád že si to všichni poslechli 
tečka já se krátce dovolím keškabyly položeny otázky ne já mám možnost odpovědět na váš doplňující dotaz jo takže 
tak takže co se týče za trojku prosím vás jestli tam hrozilo nějaké z prodlení nebo ne ta věc pro nás byly tam dva audity jeden byl zcela nezávislí potvrdili porušování zákona potvrdili praxi kdy paní ředitelka proplácet faktury ještě dříve než byly vydány 
a v době kdy ona věděla že je tento problém nastal tak těsně před svým odchodem podepsala smlouvu za zhruba čtyři sta tisíc korun těsně před tím než byla odvolána když věděla že odvolána bude na nezlobte se na mě já si myslím že tam riziko z prodlení bylo a co se týče kanceláří tam máte pravdu tam v podstatě se lišíme v tom vnímání světa oba víme že to že někdo má neziskovou organizaci také nevede k tomu že má nárok na veřejnou podporu a tam skutečně to vnímáme jinak no já prostě dětské organizace a nejsou to jenom skauti ale máme tady řadu dalších organizací které se starají o děti ones o seniory a máme tady klub přátel žižková si skutečně myslím že oni si zaslouží to pod pro větší možná mě za to nebudou mít voliči rádi já se k tomu zcela otevřeně k tomuto postoji hlásí a pak jenom taková matematická vsuvka ale možná se pletu já měl za to že jste tam platili dvacet pět korun měsíčně za metr čtvereční tři sta násobek dvaceti pěti korun měsíčně za metr čtvereční sedm tisíc pět set korun měsíčně za metr čtvereční a to po vás tedy nikdo nechce 
to bylo dvacet pět korun vy jste platili dvacet pět korun ročně za metr čtvereční by bylo horší než jsem si myslel 
buďto jste to špatně spočítal a nebo to bylo horší než jsem si myslel každopádně to bylo málo tak technickou má pan materna 
já bych si dovolil jenom připomenout jednací řád aby jsme si zopakovali jak má probíhat interpelace tři minuty na položení interpelace tři minuty na odpověď všichni jedna minuta na doptání jedna minuta na do od po vězení tohle jsme strávili jednou interpelací třicet minut to by jsme toho moc takhle nevyřešili zkuste to dodržovat když si můžete spojovat své interpelace tak pak ale se nestíhá odpovídat takže prosím na všechny zúčastněné této interpelace zkusme dodržovat časové limity děkuji 
já to v podstatě vnímám jako výtku číně hlásím se k tomu takže já se za domluvila s panem patrno že to bude řídit ono bude přehlednější a možná to bude případ 
takže já děkuji za předání slova protože tato interpelace skončila pani belle co vás faktická k čemu reinterpretace už skončila 
podle časových limitů už prostě skončila se pan sunega má další interpelaci šel do časového limitu chtěl bych se omluvit kolegovi štréblová za to že se mu nesprávně citoval v radničních novinách v říjnovém vydání kde se namísto slova internet uvedlo slovo fejsbůk dále 
co se týká radničních novin nechápu proč to není uváděna moje politická příslušnost ale klubová příslušnost prosím abyste mi odpověděli proč se tak děje dále proč byl odvolán pan architekt vavřík ve svých funkcí které měl tedy na radnici když třicet let se stará o to aby žižkov držel svého ducha je pokládá se spolu se svým týmem za odborníky v oblasti architektury naší městské části dále jak daleko pokročila má iniciativa ohledně kříže na křížku dále bych chtěl upozornit pana starostu že se zřejmě nehovořil dostatečně informovaní ohledně podpory podnikatelských subjektů neboť koloběžky kola a tak dále odpočívají v rámci podnikání na obecním majetku a pokud vím na kasíruje se za ně ani koruna a pokud pan starosta hovořil o tom že preferuje činnost dětských organizací důchodcovské organizací a tak dále upozorňuje na to že zájmový klub seniorů hořanská dvě praha tři nedostal ani korunu dotací na svou činnost ačkoli tedy řádně žádal a to se tedy poněkud tluče s tím že zde bylo řečeno že má podporu byl jsem požádán klubem zájmově klubem seniorů hřenska dvě praha tři abych z přehledu jeho činnosti citoval co všechno dělají a na co potřebují peníze mimo jiné se jednalo o setkání a besedy s významnými osobnostmi české kultury aťka janoušková zdeněk srstka stanislav zindulka svatopluk matyáš daniel klapka anna kareninová jiří krampol a dcera ference futurity dále se jednalo o přednášky z historie a na navštěvování zajímavých míst naučné léčebné pobyty je připravováno setkání s hercem ypsilonky jiří ráně 
klub hořanská zachránil v podstatě v domě kde bydlí nebytové prostory před využíváním jsou to obecní nebytové prostory potřebuje na svou činnost další peníze a těch se mu nedostává takže prosím odpovědi děkuji 
děkuji bude někdo interpretovaných jste cítících odpovídat pan mikeska 
mají všichni dohromady je na pana říkat pane pane vam si ze sešel on byl v čele pracovní skupiny pro 
regeneraci a současně pracoval na regeneraci nebo respektovat městskou část že mu řekli že to je že to je skutečně že to je nej jsou bych funkci nebo respektive zájmu o auta uznal a říkal že si vybere že budou dále pracovat městskou část a že nechce být nově ustavené ustavené 
komisi pro urbanismus to byla dohoda má osobní jsme vavříka 
francie převezmu slovo já co se týče koloběžek to je věc která nás trápí oba úplně stejně městská část rada městské části fiala stanovisko že o koloběžky laim ve stávající jsem formátu na území městské části nestojí a tento dokument nebo toto stanovisko poslala na magistrát oba víme že chodníky a ten veřejný prostor kde ty koloběžky zůstávají tak jsou města hlavního města nikoliv naše jeho ale shodujeme se v tom co se týče klubu důchodců s panem jirko komunikuji je ke mě pozval na schůzku jsem si toho vědom jejich činnosti několikrát jsem se bavil byl tady za mnou několikrát v létě nicméně proč mu nebyly přiděleny prostředky ono mě žádal v rámci dotačního systému ten hodnotí příslušné komise které jsou složeny napříč všemi politickými stranami a prostě v tom množství těch žadatelů tak prostě oni tu dotaci nedostali proč jednotlivý jednotlivý hlas hodnotitelé mu dali tolik bodů já nevím jaký materiál zpracovaný nezlobte se na to odpovědět ne nemohu a co se týče co se týče toho dotazu s tím že a na rovinu vám povím nepokračuje to vůbec nijak městská čast věci vůbec nic nekoná a vám doporučuji pokud chcete abych konala už minule a předminule předložte to návrat do příslušné komise kde máte zástupce pokud se komise usnese já v té věci kona bodu a v principu proti rýži na procházce nebo na křížku nic nemám ale prosím vás jako zastupitel postupujte plně konvenčním způsobem a nedělejte z toho neustále politické téma na zastupitelstvu městské části jsme vám to už třikrát 
děkuji zatím jsme v limitech pan sunega minuta 
pan sunega čas mi by a pokud se týká kříže na křížku já opravdu nechápu o co tady jde už potřetí na zastupitelstvu na nejvyšším orgánu podávám iniciativu respektive podávali první kolega bellu ohledně křížené kvůli mně posíláte do komise v tato komise jakási komise která má na starosti měla probírat tuším v říjnu ještě jsem interpeloval aby to komise probrala aby to řešila nestalo se vůbec nic takže v komisi a komisi pro veřejný prostor pokud taková existuje to bylo žádný výstup není jo tak to je tedy k tomu že že nepodám a navíc předpokládám že jsou zde přítomní členové komise pokud komise nejsou laicky obsazena mimo zastupitele a že z tohoto zastupitelstva si ten podnět může přijít každý to snad není problém jako formalizovat nebo co tady budeme dělat a pokud se týká radničních novin a to se jmenuje odpovědět proč to není uvedena moje politická příslušnost již napíšu článek to se děje opakuje úplně stejná situace která byla v minulém volebním období když jsem byl soustavně zařazován pod klub ale já jsem členem nějaké politické strany a most ze dne na den pane starosto přejít do jiného klubu když mě budete chtít a pak tam bude uvedeno co děkuji za nabídku 
pane děkuji minuta má teď mají odpověď na ot na dopovědět zodpovězení jednu tu zase kolegové jestli to má vnímat tak že byste chtěl často by do našeho zastupitelského klubu tak o tom můžeme ho hodit řeč klidně hnedka tečka o přestávce já si myslím že ta debata je zcela relevantní a pak tam můžete mít napsáno topila devět a stan ale 
nicméně nicméně máte pravdu že tady existuje nějaký nějaká si zvyklost že se v radničních novinách používá vždycky název zastupitelského klubu a můžeme vyvolat jednání o tom jestli by se tam neměli psát politické strany je to znamená najednou tam budeme psát 
já si nemám problém mě to popravdě řečeno pane sonido je to trošku jedno ale jako zase máte zástupce na redakční radě myslím si že to je v podstatě docela nekonfliktní téma 
předložte to na redakční radě 
já bych poprosil dodržují ve formát bude ještě někdo chytí zodpovídat ne takže tímto máme tuto interpelaci ukončenou vidím tam ještě panna žalúdka s faktickou 
nekdy 
pan co je ta jeho kterou už dokončil 
já jsem chtěl rychlost přesně fakt že by komise veřejného prostoru se zabývala místním příčina parukářka není to pravda nezabývala 
tak můžu ho tam přinést kdokoliv já na tom nemám žádný zájem ale rád se o tom pobavím v komise tak paní bohdanová jejichž tři minuty interpelace 
tak já mám nejdříve interpelaci na pana starostu chtěla bych se zeptat byli jsme se tedy o psích exkrementech nepořádku jestli mi spíše teda píseň představil do ten data nebude mít o kolik nebo kolik jste vlastně v posledním roce vysadili více mířili jsou pytlíky pro pro psy a o kolik více dodávaly protože musím říct že asi ne ty nemáte psa v těch mízy opravdu málo stále jejich málo ty pytlíky někdy chybí by se chtěla zeptat jak se zvýšila frekvence nějakých těch úklidových míst 
nebo ne a pak by se chtěla zeptat jestli přemýšlíte i o tom nedávat pouze papírové pytlíky ale dávali igelitové já vím že jste za na radnice ale přece jenom pokud máte prostě třeba i menšího psa a necháváte vlastně teďkom třeba bylo období kdy kdy bylo 
velká tráva tak je to problematičtější ale vím že sami vydáváte vlastně igelitové pytlíky 
v infocentru tak jestli nepřemýšlíte osazení jako byla brembo něčeho takové i těmito druhy pytlíku 
druhou interpelaci kterou mám taky spíše na pana tajemníka 
chtěla jsem dostala jsem ji ke mně jistý incident sekretariátu pirátů kdy podle teda webu pirátského byla napadena a parní 
peletová parem štrébl em a nebo já nevím jak to konkrétně bylo ale také to je popisováno očitými svědky byly toho byly tomuto incidentu přítomni i zaměstnanci městské části tak by se chtěla zeptat pana tajemníka jestli tuto věc nějak prošetřovat mě to je veřejně publikovaná informace jestli náhodou tři něčeho takového mu nedocházelo i 
ze strany vedení kterak tím po podřízeným tím zaměstnanců jestli s nimi jakoby mluvil protože vím že tady ta věc je docela a se musí řešit velmi rychle a je na ní pozd nebo velmi band že to nechce aby byly pod nátlakem zaměstnanci městské části když má někdo vlastně jaké své osobní stranické problémy další věc kterou která se chce pana pana starostu se také týká té hnusné věci jestli má pocit že jeho koalice jako funguje dobře jestli takhle spokojený když teda tady slýcháme že jedna která v pirátském klubu se tam jakoby hašteří teď pominu to že to je jako spor může ženu jestli teda žena byla napadena tak by to teda přijde draho velmi zvláštní jestli by se to nějak řešili nehledě na to že 
když třeba procházíte 
ulicí kolem sekretariátu pirátů tak je nebo i i po chodbách tak jako je zvýšený hlas dost často dokonce mám konkrétní jakoby nahlášení toho že jeden z členů rady po ulicích já úzko hluku skončí a chodí po ulicích a jakoby velmi vulgárně pomlouvá ostatní členy rady bylo zachyceno konkrétně v rozhovoru a i občané se mě vlastně ptají jestli je všechno v pořádku jestli se čas jedno posílit jestli se vlastně vůbec schopni fungovat když se mezi sebou takhle hádáte protože psychologicky to moc nevychází děkuji že minci pan starosta bude mít dvě panu tajemníkovi dáme tu tak nejprve dotaz na exkrementy počet stojanu se zvednu zhruba o padesát procent a podotýkám co se týče dalšího navyšování možné to je my jsme udělali nějakou anketu mezi občany kteří na vytipovali místa a většinově pokud to bylo možné a co se týče majetkoprávních vztahů k tomu danému místu tak se ty nové stojany umísťovali podotýkám že náklady na obsluhu těchto míst stojí radnici zhruba dva miliony korun což v podstatě převyšuje výběr se poplatků za psy co se týče igelitových sáčků sice pejska nemám ale v principu se s vámi ztotožněním že jsem si to zkoušela skutečně mám zato že igelitové sáčky lepší nehledě na to že a s ohledem na to že se pakty sáčky s těmi exkrementy spalují stejně ve spalovně také v podstatě úplně jedno jestli budou papírové nebo igelitové a na rovinu říkám že to projednával nějaká komise a ne prostě zatím zatím těmi většinový názor že by měly být i papírové ale může to být takový náš společný cíl 
co se týče co se týče koalice ano city že koalice a dejte se o každá koalice vždycky občas zaskřípe já jsem si zrovna nebudu tvrdit že máme naprosto ideální vztahy ale zatím je ta koalice funkční já si troufám tvrdit že zatím funguje lépe než ta minulá co jsem slyšel tak minulosti jste se také hádali proto bylo slyšet až na ulici 
nakonec jste se rozpadly no nebo nerozpadly ale došlo tam k v průběhu roku nějakým nějakým změnám ano byla ta mi to devět zatím ta koalice funguje 
ideální to není ale máme 
ideál je ideál je vzdálená meta vážení a aby to bylo ideální já jsem poměrně náročný člověk maxima vista prostě ideál to není jako hádáme se občas no tak protože mi běží čas ještě ho dopřeju tady panu paní pane tajemníku 
dobrý večer po této informaci jsem nevěděl je to pro mě úplně nové pokud je to z veřejných zdrojů nebo spis zvuku tak já už tam radši ani nechodím takže tuto situaci tuto situaci pro šetřím a zjistím co jako děkuji 
takže já děkuji za odpověď pan štrébl faktická ještě máme neptala se takže dobrý takže 
to ale nejsou nejsou nejste interpelovat takže pan mikuláš má tečka jo ano minuta pardon pardon dobře už jsem to pustil 
tak já děkuji chtěla bych zašla teda ta místa která jsou nová obsazená těmi pytlík jestli mi teda zašlete po která místa se teda jedna děkuji a s tím že koalice funguje no tak my tedy uvidíme v dalším bodě že nejste schopni připravit za rok rozpočet tak to je známka jak to funguje 
děkuji minuta následující bude někdo reagovat ještě ne to byly jenom poznámky dobře takže končíme tuto interpelaci a přikročeno k další k panu mikulášovi prosím máte tři minuty 
dobrý večer děkuji za slovo já bych nejdřív zrekapituloval asi poslední teda třičtvrtě rok tady vždycky každý zasedání zastupitelstva interpolu pana starostu ohledně termínu výborů a komisí musím říct že za ten rok se v tom prakticky nic nezlepšilo stále dochází k tomu že v jeden den ve stejný čas jsou se konají tři komise je to strašně v rozporu s tou vůči tomu že se snažíte být vůči občanům otevření při zpřístupnit těmto komise ale oni potom nemají možnost na komise chodi ale asi s tím interpolu vás ale možná pana tajemníka směrem už jsme to i v rámci kontrolního výboru nakousli přesto bych byl rád kdyby ho nahlas mohl tady i pro ostatní zopakovat jestli teda chystá konečně v tom nějaké kroky 
druhej podnět můj interpelace se týká komise pro urbanismus nevím úplně tamto adresovat ale zkusil bych možná napadne že loutka kterým se teda názorově neshodnu takřka na nic ale myslím si že je to odborníka že v těchhle věcech má jakoby největší přehled za prvními teda zajímá vůbec status jakoby komise protože ona není normálně na webu uváděná stejně jako jsou ostatní výbory a komise trochu by mě zajímalo jak byli vybíráni vybíráni členové tam určitě to nebylo v nějaké diskuzi jsou pozicí po který třeba pan starosta někdy jako volá a já mám pocit že ty lidi v komisi jsou do určité míry názorově názorově z jedné strany že je trochu znát že tam přitom výběru hrály roli zeleně zelení a tak dále a ještě k termínům jako jednání myslím si že ať se se mnou na způsob věcech lidi neshodnou tak vědí že se snažím dost navštěvovat veškerý komise kde kydy mužů a třeba nejbližší termín komise pro urbanismus byl zvolený na třináctou hodinou 
jako kdo tohle vymyslel já třeba teda chodím fakt do práce a ve třináct hodin tady nemůže být přitom komise pro urbanismus 
z toho by sám byl chvíli řeší jakoby zásadní věci jako příspěvky developerů městské části a tak dále to by fakt zajímalo ale ve třináct hodin jako nemá možnost tam být takže je to moje další kritika která se trošku týká týká toho stejného problému no a ještě třetí věc kterou jsme teda nakousli i je v rámci kontrolního výboru zajímalo by mě jenom jaksi gestační radní vybírají své odborné asistenty 
v čem tkví pro ně ta největší odbornost protože se nějakým 
sto dvacet vteřin pohledem zdá že největší odbornosti stranická příslušnost těch jednotlivých odborných asistentů prostě pan starosta má člověka stopky a ze stanu piráti mají piráty zelení měli zelenou a jako jsou to lidi kteří jsou placeni z veřejně z veřejných peněz vám do doby děkuji takže asi začne s odpovědí pan tajemník jestli můžu poprosit ohledně těch výboru 
ano takže já jenom to trošku stručně rekapituluje máme pět výboru a jde s komisí to znamená to za celkem šestnáct takže samozřejmě se stávalo že já jsem si všiml že některé byly ve stejný termín situace jenom taková pro objasnění ve chvíli kdy tajemník komise což je většinou vedoucí odboru 
zadává do systému na intranetu u nás tak zadává čas místnost a den datum jednání komise takže vedoucí odboru byli vyzváni mnou na poradě aby dávali pozor a pokud možno aby ty termíny nedávali v jeden čas musím říct že vedouci se snaží a já jsem dneska kontroloval je tam asi šestnáct schůzí a ani jedna nekoliduje k tomu ale ještě teď musím přidat že už se pracuje na systému bude bude v lednu chvilku to trvá je před vánocema navíc jsme samozřejmě závislé na dodavatelské firmě že ve chvíli kdy na intranet to příjde tak se to překlopí na internet kde ve složce kde jsou komise a výbory bude kalendář a tam budete přesně vidět která komise kdy zasedá takže buďto i pro vás podla podle meho nazoru komfortnější takže pokud se to stane bude vedou už ano čas vypršel pokračuje pan starosta jenom v rychlosti dodám samozřejmě se bavíme o situaci která by měl nastat v roce dva tisíce relace ty komise a výbory mají často stanovený termín vitar dopředu to znamená v tom roce dva tisíce devatenáct set krmení už proto neměnili podotýkám ještě jednu věc komisí a opravdu hodně šum že jsem správně pochytil v celkové číslo šestnáct pátek se nikdo scházet nechce některé komise se nám scházejí dvakrát do týdne znamená i když pan tajemníkem za to děkuji ten systém v podstatě stanovil aby k eliminaci došlo tak nemůžu zaručit že v některých případech ta kolize nenastane protože v tom množství v podstatě ani najde já děkuji a pak žaloudek jeho poslední minuta 
tak 
také jen doplním že ta komise normálně na webu uvedená mezi komisemi a když si rozkliknete tak je tam ten její status tedy jsme nebo který rada schválila statutu je napsaný že komise posuzuje návrhy kupr veřejný prostor před tím než budou postoupeny výboru pro územní rozvoj komisi životního prostředí a kulturní komisi což si myslím že asi ta hlavní informace kterou na kterou se pan mikuláš ptá to znamená je to takový je to by je to je to nepolitický je to poradní orgán rady který je je složen až na jednu výjimku výhradně zne politiků a političek a smyslem je takový abychom znali ten odborný názor dříve předtím než na některé věci na zásadní věci dříve předtím než to jde například do výboru pro územní rozvoj kde už třeba tím materiálů opravdu hodně a už to není třeba čas na odbornou debatu a myslím že se skládal nekonečným půdorysu nejméně tří zainteresovaných lidí z každého z každého klubu a následně na tom byla v radě shoda a ještě jenom upozorňuji že to vzniklo jakoby modifikací té bývalé pracovní skupiny pro regeneraci památkové zóny v komisi 
což znamená že spoustu lidí v komisi zůstalo a už v ní bylo a i s nimi se řešila ta nová jména teď nejsem jistý jestli komise jestli byla opozice oslovena možná že ne to kdyžtak děkuji nějak jsem oba mikuláš má minutu na čas třináct nula nula prostě tak aby členové a členky komise mohli přijít bohu jako já jsem velmi proto aby veřejnost ale myslím stačí doložit že by byly i oni pan mikuláš minuta 
no také tam byly dotazy teda který nebyly zodpovězeny týkající se odborných poradců odborných asistentů reakce jenom trochu na pana tajemníka například komisi vedlejší hospodářské činnosti kterou šéfuje pan belles se stávalo že vlastně on měl informaci o tom že by jeden termín se konají již kdyby my sem neměl naplánovanou von stejně schválně si prosadil ten shodný termín s těma dvě s těma dvěma ten takovej konkrétní příklad a jediný ještě teda ať už se vás může stát že jsem nepochopil proč komise pro urbanismus není pod územním rozvojem ale je pod kultúrou ale 
tak skončili vlásky máme minutu nás za zodpovězení pan starosta může začít krátce k těmhle dopravními asistentům já jsem někde na fejsbuku našel tuším vaše ale možná vám budu vkládat do úst něco neprávem vyjádření že tato koalice má největší množství odborných asistentů history a tady je potřeba si uvědomit tato koalice má úplně stejné množství asistentů jako ta minulá koalice ale u některých jsme si dovolili označit ty lidi jsou v pozici odborného asistenta to znamená nejedná se o navýšení celkového počtu asistentů stejné co se týče pracovních úvazků za když někdo je na poloviční úvazek také se počítá jako půlka ale celkové množství asistentů stejne no a co se týče co je výběrem já mám ani asistentku kosovo která dělala asistentku už v minulosti támhle panu bellu předtím pani hokejový a pak pro mě pracuje na poloviční úvazek a ornest a nějaký uvazek asi deset hodin měsíčně pan svoboda deset hodin měsíčně podotýkám po sto padesáti korunách aby jako jsme 
nějaká politická trafika a výběr vybral jsem si proto protože jim do věci děkuji ty máme vyčerpáno pokud nebylo něco zodpovězeno může být zodpovězena do třiceti dnů další interpelace pan sunega jen upozorňuji blíží se nám konec interpelací já bych se vrátil ke svému oblíbenému tématu a tématu svých voličů chtěl bych se zeptat jestli byly podniknuty případně jaké kroky byly podniknuty zřízení dalších tržišť na žižkově zejména na dolním žižkově to znamená prokopovo náměstí a na ohradě protože občané by rádi nakupovali na tržištích a ne každý míří metrem na náměstí jiřího z poděbrad a nekouří tam bydlí děkuji 
takže odpověď pan starosta 
tady v minulosti byla vypracována nějaká odborná studie o možných místech rozšíření farmářského tržiště podotýkám já když jsem nastoupil do kanceláře tak jsem tam kromě pár reklamních předmětů a a nějaké leštiče bod bohužel moc informací nenašel a nenašel jsem tam ani toto studii docela dost intenzivně jsme pátrali nakonec jsme ji našli ta našli jsme kdo studii realizoval nechali jsme si opakovaně do poslat a takže teďka jsme ve fázi že musíme jen tu studii nějakým způsobem vyhodnotit a a 
tenhle fázi jsme a může vás ta odpověď neuspokojí ale ale máme konečně je tu studii bavíme se o tom jestli některé steh místy pro nás použitelné pokud vím také docela se o tom vedou debaty sezóna ale nemůžu vám říct žádný konkrétní místo že bychom řekli že je to půl roku budou na ropě je tam kde nové farmářské tržiště 
děkuji pan sunega minuta do otázky 
pan sunega nefunguje a už to funguje no já jenom zakončím poznámkou že zavedení futra aku vám trvalo asi tři dny a futra k může prodávat žemle stejně jako čerstvou zeleninu dokonce může stát i v místě těch kteří držíš čili z mého hlediska není problém tam postavit v utorok a začít prodávat to co lidi chtějí zejména když se jedná o zboží které podléhá rychlé zkáze a jedná se o české produkty no já si troufám tvrdit že vybudovat nové farmářské tržiště s nějakou úroveň mě výrazně komplikovanější než někam postavy futra k a futra chytraku jsme hlavně narazili na to je na těch místech není přívod elektrické energie takže a máme tečka vytipovaná místa kde k dispozici tu elektrickou přípojku máme 
máme to vybudovaný po celý po celý městské části ta místa nebo vybudována vytipována ta místa a ne typu traky bohužel fungovaly takže tam měli elektrocentrálu což byl prostě nevhodné řešení z hlediska hluku a smradu a celkově zátěže toho místa mimochodem na tom tečka ty futra taky trošku stoji 
takže já děkuji ti byla tato interpelace vyčerpána a poslední interpelace pan mikuláš 
tak já jsem ještě jednou slovo je takový citlivější téma já bych to asi nazval vyvěšování vlajek na radnici prahy tři 
jsou to dva případy který která ne jsou z jiného soudku jedna je duhová vlajka prach braid a druhá je kurdská vlajka která byla vyvěšovat na 
za a 
jo zase jste tady měli duhovou vlajku já nějak nevidím souvislost praha prahy tři jako zvyšováním jako duhové vlajky nemám pocit že by tady jako na praze tři cokoliv jako hrozilo hrozilo homosexuálům nic proti nim nemám ale jen za peněz stropnického se ne vyvěšování vlajky a příjde mi to zbytečný já prostě vnímám že to zle jsou jakoby věci který byste si měli prezentovat jako sami jako osoby v rámci svých stran a tak dále a netahat do toho do toho radnici a teď navážu i tou kurdskou vlajkou kde nahlas jakoby říkám aby nebyly jakoby dessin prezentovaný to co říkám nezpochybňuji to na kterou stranu jste se jak jste vyhodnotili konflikt na kterou stranu jste se postavili ale prostě myslím si že radnici prahy tři prostě nepřísluší že k tomu jste tady jako nebyly zvolený abyste demonstrovali nějaký své názory na zahraniční politiku víme to v současnosti jako všude že támhle nějaký blázen v řeporyjích chce řešit rusko pan primátor čínu pan čižinský ve čtyřku a já si prostě nemyslím že komunální politici který tady jako byly mají mandát k tomu aby prostřednictvím budovy radnici prezentovali své názory dejme tomu na tu zahraniční politikou vy osobně v rámci svých klubů fejsbůku a tak dále jo ale já si myslím nikdo jste to v programu neměli já si myslím že prostě k tomu nemáte mandát já kdybych tady třeba teď byla postupoval takhle tak by ve čtvrtek vyhlásil britskou vlajku na radost z vítězství 
z vítěz ciko konzervativců v anglii a třeba by se to taky jakoby někomu nelíbilo v historii bych tady by vyvěsil izraelskou vlajku před dvaceti bych lety bych tady vyvěsil vlajku srbska při takzvaném humanitárním bombardování ale myslím si že to prostě není věc která patří na 
radnici a balkony prahy tři že tohle jsou věci který si politicky máme řešit někde jinde 
takže já děkuji za interpelaci začne pan starosta postupně ještě další tak 
co se týče toho jestli k tomu máme mandát nebo ne tak to je samozřejmě věc o které můžeme víc dlouhý je tady už v minulosti dávno před tím než my jsme šli tak se vyvyšovat tibetská vlajka podstatě bychom mohli říct že to je taky to samý já si myslím že co se týče vyvěšování vlajek pomocne se rada městské části francie reprezentace městské části je to v podstatě krok který ke kterému rada mandát má jo nemusíme se zase na tom shodovat já si za tím stojím to znamená my jsme se jako rada usnesli že vyvěsíme krtko vlajku 
možná mě to pak voliči spočítají ve volbách jako špatný krok je to samozřejmě možné co se týče té vlajky prach projekt tak to nebyl oficiální a k městské části to si věšeli vymysleli pokud vím zelení do svého okna proto bych předal slovo tady pana robotovi a pak ještě chtěl odpovídat pan 
pan rud ano je to tak to vyvěšení té duhové vlajky takto byla iniciativa naše některé přidali kolegové z pirátské strany vymysleli jsme tu vlajku znáš z oken naší kanceláře prostě projev 
vyjádření podpory téhle komunitě myslím si že naší společnosti je pořád hodně nesnášenlivosti a předsudků a že je zcela legitimní aby politice zvolení na radnici vyjádřili vyjadřovali svůj postoj k věcem které na nějaký přesah společenských otázek a nezaznamenal jsem že by to někoho urazilo kromě vás 
děkuji a ještě pánů které byl bude reagovat 
tak já bych k tomu jenom dodal to že kde by chom k tomu neměla ten mandát tak pravděpodobně ani neexistuje tri gesce zahraničních vztahů a místa gesce není příliš velká ale nějakou náplň náplně přece má například rozhodujeme se o tom jestli a se budeme jezdit inspirovat do londýna nebo do moskvy a koneckonců máme partnerství s gruzií kde taky jsme vyjadřovali nějakou solidaritu takže je to i o nějakých o nějakých symbolech což mi připomíná že třeba kde by to bylo na mě tak já bych teď vyvěsil vlajku skotskou a 
díky tedy že jste že jste dal ten se návrh ale 
myslím si že prostě mandát tvrdia že prostě tím rada vyjadřuje nějaký postoj který je zcela jasný a není nijak ambivalentní a určuje říkám je třeba kde se chceme inspirovat nebo celá mi hodnotově blízké a 
vlastně to vyjádřil nějaký náš hodnotové postoje 
tak já děkuji palmy mikuláš ještě minuta 
pojď 
miku pan mikuláš 
já už jenom kráceno 
vím že v rámci naší straně vždycky říkáme že nemáme jen kritizovat máme taky říkat jak bychom to dělali takže až já budu starostou prahy tři tak tady bodově se akorát vlajka česká a prahy tři kdyby viktorka žižkov vyhrála titul tak nachvilku viktorka žižkov ale žádná žádná jiná včetně tým modrý 
já děkuji ještě chce někdo reagovat minuta já jenom velice krátce tam padla ta záležitost pana starosty novotného a vy jste ho nějakým způsobem trošku expresivně označil myslím pana starosty póry já jenom chci ho v podstatě docela fandím 
já děkuji a myslím že tímto jsme vyčerpali část pro interpelace 
pan kalimera zastává přihlášen do dalšího kola někdy ráno a teď bych si dovedl vyhlásit pauzu čtyřicet minut na večeři 
tak si to dovolím zkrátí na třicet minut aby jsme to stíhali za třicet minut se sejdeme 
jestliže v reálu dopad 
pro 
prázdný 
je 
na 
je 
náš 
projekt 
kterou 
ohradu 
robert 
objem 
ten 
dede 
tak můžu 
tak vážené kolegyně vážení kolegové prosím posaďte se na svá místa můžeme pokračovat 
haló haló kdo ještě není na svém místě prosím posaďte se můžeme pokračovat skončíme dříve než nad ránem 
pokud možno 
takže než jsme se rozešli skončili jsme bod interpelace a pokračujeme bodem 
dvacet 
odpis nevymahatelné pohledávky z prodeje majetku s příslušenstvím z důvodu zastavení exekučního řízení 
předkladatelem je pan dobeš tak poprosím o úvodní slovo a poprosím o klid v sále 
pokračuje jednání 
tak pavel dobeš prosím 
vážené zastupitelky vážení zastupitelé dobrý večer jedná se otisk který je tedy jak už bylo uvedeno od byste vymahatelné pohledávky z prodeje majetku s příslušenstvím důvodů zastavení exekučního řízení jedná se o záležitost která je spjata s občanem kosovským občanem jestli se nepletu panem najmou very šou který si vracela tisíce devět koupil bytovou jednotku smrt městské části s tím že kupní cena byla osm set šedesát pět tisíc tím že nabyvatel uhradil roce dva tisíce devět kupní částku tři sta šedesát pět tisíc korun neuhradil tedy částku půl milionu korun v mezidobí v podstatě pod neuhrazení této části byla pohledávka předána advokátní kanceláři která komunikovala s exekutorským úřadem s tím že za tu dobu kdy se tomu věnoval exekutorský úřad tak ta částka byla navýšena o třicet tisíc korun které jsou náklady oprávněné z titulu nákladů předcházejících řízení a potom nákladů na exekuce která byla navýšena o další devadesát pět tisíc korun vzhledem k tomu že exekuční řízení a v podstatě nebo v průběhu užšího řízení nebyl vypátrán žádný postižitelný majetek který by mohl být jak řeku ován ani podstatě nebyl zajištěn žádný bankovní účet a osoba se v podstatě v tuhle chvíli ani podle všeho a nepohybuje na území české republiky republiky je a vzhledem k tomu že je vůči němu vedeno dalších sedm exekučních řízení tak v podstatě ze strany exekutor exekutorského úřadu bylo městské části prostřednictvím právního zástupce v podstatě doporučeno aby došlo k zastavení exekuce a následnému odpisu částky šest set dvacet šest tisíc jakožto nevymahatelné pohledávky v tuhle chvíli v podstatě občana nejsme schopni dohledat žádný majetek nemá nemá žádné finanční prostředky na bankovních účtech je to pro nás záležitost která opravdu vypadá jako záležitost která nemá jiného řešení než opis této pohledávky takže já děkuji za předložení a otevírám rozpravu k tomuto bodu 
hlásí se pan kalivoda prosím 
já jsem se chtěl 
zeptá se v podstatě dával tu materiálu ještě ještě příloha která mě přišlo že úplně nesouvisí myslím že odpis vymahatelných pohledávek je je standard se jsme to dělali i dříve že jinak s tím asi naložit ani nedá ale relativně těch pohledávek je 
velké množství 
chtěl jsem se zeptat jak se s tím tedy bude pracovat ani jestli nějak koncepčně aby se v podstatě tohleto 
toto číslo snížilo je tam nějaká určitá analýza ale ne tak ne tak podrobná zase waltera zpracovaná 
já jsem zaznamenal že tam byly nějaké komplikace právě ve společnosti s vymáháním pohledávek dokonce snad že některé měly být promlčené tak bych rád tu za nějaký komentář a vedení radnice 
tak já děkuji já myslím že k tomu se vrátil v příštím bodě tohle jste tohle jedna konkrétní pohledávka příští bod je ten odpis těch více pohledávek takže myslím že tam se k tomu dostaneme 
ale ano jano já myslím že pamatujeme si tento dotaz pan sunega 
pan sunega alo a já bych se chtěl zeptat jedna komu patří ten byt který byl předmětem prodeje dneska jestli to víme jestli by jsme se nemohli hojit náhodou na tom bytě a druhá věc jestli nejsou známy okolnosti nějakým způsobem pan naim bere šaten byt získal nebo privatizoval protože podle jména bych usoudil že se nejedná o tradičně obyvatelé žižková jako 
já děkuji jestli chce předkladatel reagovat se ptám 
i ta první se týkala podstatě pana zastupitele kalivody to je opravdu záležitost která se bude týkat dvacet jednadvacet dva tady je to vlastně separátní tis právě s ohledem na tuto konkrétní jednu máte plnou pohledávku a úplně na rovinu v tuhle chvíli na dotazy pana kolegy sunega i 
neumí reagovat komu v tuto chvíli vlastní předpokládám že se vede exekuční řízení nad tímto konkrétním bytem právě s těmito sedmi dalšími exekutorský mi po exekučním řízení mi a podle mého názoru dojde potom asi k nějakému rozdělení a otázka anebo už má někdo jiný ale to je vodu je otázka jestli ono mezitím jakoby ne odprodal a tím pádem v podstatě jakoby nepos byl vlastnictví proto podstatě tak jak je tam uváděno žádný majetek postižitelný nemá a tím pádem vlastně není ani tím se má ani na tomto bytu 
je podle mě a realita já děkuji ještě pan sunega podruhé no já mám takovou životní zkušenost že někteří cizinci kteří se usadili v české zemi dokážou velmi obratně využívat různých mezer a vůbec nevylučuje že pan naim wericha je v tuto chvíli na českém území 
a protože se mi tady nedostalo teda odpověděla to co je s tím bytem případně s dalšími pohledávkami a ceny bytů rostou také dost pravděpodobné že pan najme když bude mít majetek který bude exekucí postižitelný já bych ještě počkal se schválením tohoto 
tohoto tisku děkuji děkuji za názor jestli ještě někdo se hlásí do diskuze 
předkladatel chce ještě něco dodat nechce takže tímto diskuzi uzavírá prosím hlasování k materiálu číslo dvacet 
pro dvacet proti nula zdrželo se pět nehlasovalo osm návrh byl přijat posunuje se do původu číslo dvacet jedna odpis nevím hotelích pohledávek opět prosím pavla pavla dobeše tady se podle mého názoru tedy jedná o materiál který rekapituluje celkovou v podstatě sestavu nevymahatelné pohledávek primárně generovaných za ušlé finanční prostředky z nájmu bytu anebo nebytových prostor a neuhrazených služeb které jsou spojené s pronájmem celková částka této motech jednotlivých pohledávek je pět milionů pět set dvacet jedna tisíc dvě stě jedna korun a ten důvod těch jednotlivých nem vymahatelných pohledávek je z toho seznamu který je uveden římská jedná písmena a b a římská agora arabská dvě s tím že se jedná o podstatě buď o úmrtí nájemce s tím že dědické řízení bylo zastaveno a protože není ustanoven dědic který by v podstatě následným způsobem byl schopen v podstatě nájemné uhradit anebo dědic se ustanoven je ale a v podstatě pokud není by to data úmrtí od data předání bytu prokazatelně kim užívám tak jsou odepisován dluhy od data úmrtí do data předání bytu za dluhy data do data úmrtí který odpovídá dědic a ten druhá část ten druhý bod je neúspěšné exekuce znamená byly v podstatě exekučně a soudně vymáhat nicméně exekutorovi se nepodařilo v průběhu exekučního řízení jestli žádný majetek dlužníka a to se týče tech digitálních podkladů co se vlastně i ptal pan kalivoda také je v podstatě i z naší strany ze strany městské části zájem na tom aby jsme měli lepší přehled o pohledávkách které v tu chvíli je nějakým způsobem eviduje správa zbytkového majetku akciová společnost ta struktura tech odepisovaný pohledávek je uvedena v příloze v té vlastně za důvodovou zprávou to znamená tak jak tam máte tu příloha číslo jedna která uvádí konkrétní tabulku která dává dohromady těch sedm pohledávek které se navrhují odepsat úhrnné hodnotě pět na pět a půl milionu tak následně jsou pohledávky vedlejší hospodářské činnosti ten materiál byl zpracován ke čtvrtému prosinci a je tam poměrně detailní rozpis my jsme v té věci je ještě na základě komunikace s auditorem 
řešili v průběhu roku dva tisíce devatenáct i úpravu směrnice respektive vlastně podkladu jakým způsobem bude komunikovat máš městská část se sezamem a v tuhle chvíli komunikace podle nás se zlepšuje v tom kontextu evidování tech pohledávek ze strany městské části a tak asi na úvod to mi všechno sami já děkuji do diskuze se hlásí pan belu 
my jsme celou tu záležitost projednávali na klubu vzhledem k tomu že bylo to byly nějaké i problematiky které by se dle našeho názoru měly prověřit v rámci kontrolního výboru tak bychom jako klub chtěli na na navrhnout usnesení zastupitelstvo městské části pověřuje k prošetření záležitostí nazvaných v tomto materiálu v rámci kontrolního výboru a to je usnesení číslo jedna zároveň tak jak jsme říkali na začátku tím je ten kontrolní výbor až se tím zabývá zabývat bude tak by možná stálo za to to usnesení do té doby jejich výstupu pozastavit 
to prostě mač zváží předkladatel děkuji jestli teda je nějaký návrh usnesení tak bych poprosil písemně 
další se hlásí pan sunega 
mě prosím 
děkuji 
takže čas návrh usnesení první máme a ještě se 
já bych ještě skutečně jen slušně googlu stojí zato u před opisem pohledávek pátrat po tom jakým způsobem ty pohledávky vznikly je tady dáno řekněme podezření nebo máme indicie a to i po rozhovoru s kolegou škoda billem že mohlo dojít k opomenutí na straně úřadu a bylo by dobré zjistit jestli tam došlo k promoci některých pohledávek tím že nebyly činěny právní kroky a nebo protože prostě se nepodařilo dohledat povinného a on zmizel to jako jen tak odepsat tyto pohledávky by znamenalo do značné míry se pak na namáhavě vracet tak jejich oživování v účetnictví atakdále tak dále ono to má svoje dopady hospodaření a výsledku deku 
já děkuji hlásí se pan mikuláš 
já jako člen kontrolního výboru bych také chtěl podpořit jste se ní které předložil pan předseda a sunega jedním z důvodů proč je předkládáno že vlastně na jednání kontrolního výboru vznikla do určitý míry polemika do jaké hloubky muže kontrolní výbor kontrolovat akciovou společnost prahy tři a myslím si že ten výklad právní si šel pro nás ale přijde nám že to nejjednodušší je protože na správném prošetření těch věcí máme určitě zájem úplně všichni a děkuji za podnět padlo štréblová a určitě v rámci kontrolního výboru máme že kontrolní výbor plní úkoly kterými jej pověří zastupitelstvo městské části a ti přeju tímto usnesení právě dáme mandát kontrolnímu výboru aby vše mohl prošetřit a proto se přimlouvá mi za ty závěr který říkal předseda našeho klubu s tím že by ten materiál měl být odložen teda 
já děkuji prosím předkladatelé si zase vyjádřit 
pro já jestli můžu poprosit jestli může potom a návrhový výbor přečíst to usnesení popravdě řečeno já nebudu nijak zvlášť bojovat v podstatě za problematiku tohohle usnesení a bylo hlasováno hned deska vzhledem k tomu že máme před sebou velmi pravděpodobně já v lednové zastupitelstvo tak si troufám tvrdit že do ledna to určitě vydrží když některé pohledávky vydržely několik let takže já s tím podstatě souhlasím a a jestli můžu takhle tak já bych za sebe v podstatě navrhl stažení tohoto bodu a a projednání na kontrolním výboru probrání na další 
teď se teda omlouvám ale přitom ho stáhne tak nebudem hlasovat návrh usnesení který tady přišel takže 
pomoc která musíte doplnit návrh toho usnesení 
já myslím že když z formule jen tak to dáme dohromady asi jako v pase platí teda za prvé to co se navrhlo a zadruhé případě že bude toto usnesení schváleno přerušuje projednávání tohoto bodu do příštího zastupitelstva 
one tak příště zase to schválit potřebujeme tyhle materiál 
asi 
člověk já bych se ještě domluvil s kolegou dobešem ať dá se připojí nebo ne protože on se teda fakt přípojek naše unep našemu návrhu jako předkladatel tak ať teda jako vyjádří se jestli takhle je to pro něj 
se týče toho jedná se v podstatě i pro uzávěrku roku dva devatenáct tak já bych zase úplně neprodlužovat já bych byl velmi rád aby jsme to v lednu byly opravdu připraveni jakoby hlasovat s ohledem na účetní závěrku a zprávu kterou případě že se zjistí že se tady dozvíme na tom příštím zastupitelstvu že tam třeba se něco nachází co by tam být neměl tak asi není zas problém se k tomu nějak postavit ale dejme tam teda tečka do toho příštího tah 
pan sunega se ještě hlásí do diskuze to samé co kolega dobeš se na to podíváme tom základu až dostaneme materiály a řekneme co tam je zjevné a případně kdyby bylo něco zjevně zločinné takto označím a nemusí to pak prochází tím následně musel se jim to v souladu 
takže pokud se už někdo další nehlásí tak já si teraz formulovat návrh usnesení 
proč v podstatě to protinávrh kterým se ztotožňuje předkladatel původnímu návrhu zastupitelstvo městské části praha tři své kontrolní výbor rady 
rady městské části praha tři aby provedl hloubkovou kontrolu 
tohle nepřečtu teda hospodaření 
a tak je to tiskacím výborně to už snad přečtu zastupitelstvo městské části prát či pověře kontrolní výbor rady městské části pirátky aby provedl hloubkovou kontrolu hospodaření s zem městské části praha taky a oblasti vymáhání pohledávek a míry nákladů na rekonstrukce bytu tak teď si teda dovolím tady já do toho taky sám protože nejedná se o hospodaření sezam a 
já myslím že asi kontrolovat nechce nedávala hospodaření se za malé kontrola hospodaření městské části 
no sazama sama nehospodaří 
dobře já jsem že kontrolní nemožná tak ano tak takhle 
no kontroly kontrolní výbor může šetřit v rámci svých kompetencí co uzná za vhodné v podstatě a jako a to já myslím že k tomu tomu nepotřebuje usnesení zastupitelstva 
pak ještě jednou poprosit mám sice stopku ale šla diskuze o tom jestli kontrolní výbor může šetřit vra v rámci svých kompetencí správě zbytkového majetku akciové společnosti to se na to na to není stoprocentní shora tímto usnesením by nás pověřila z pověřilo zastupitelstvo aby jsme tam provedli šetření protože zastupitelstvo potažmo rada akcionáře ve zprávě já si teda dovoleno vstoupit jako já si myslím že se podle mě nemůže kontrolovat hospodaření sezima ale vy nechcete kontrola hospodaření sezam a vy chcete kontrola hospodaření městské částí které spravuje sezóna a to kontrolovat můžete 
pokud se to bude týkat účetnictví městské části tak ano 
takže pokud která se dostává k výsledku tak jako předcházel vztahové svůj materiál a tudíž o něm ani nebudeme hlasovat takže tímto ukončuje projednávání bodu číslo dvacet jedna a pokračujeme bodů dvacet dva 
který mě dodatek číslo jedna veřejné smlouvě zase pavel dobeš prosí tak tady se jedná o materiál který se týká poskytnutí návratné finanční výpomoci z fondu obnovy a rozvoje zastupitelstva městské části v průběhu vlastně března tohoto roku požádala požádalo esp véčko domu sudoměřská a on návratnou finanční výpomoc rozpočtu městské části byla uzavřena květnu a s tímto příjemcem smlouva a návratná finanční výpomoc byla v té době definován respektive stane navýší čtyři sta devadesát devět tisíc vzhledem k tomu že to třicátého jedenácti tisíci devatenáct příjemce předložil respektive nepředložil více než čtyři sta účetní doklady více než za více než čtyři sta devadesát devět tisíc předložil uvozovkách jen za čtyři sta sedmdesát sedm tak je tam rozdíl který je výši dvacet jedna tisíc pět set třináctku ru jedná se tedy o nižší čerpání a poprosím o klid tím pádem dochází v podstatě o snížení této částky která byla v tom březnu schvalována znamená že rozpočtu nebo rozpočtu půjde o dvacet jedna tisíc pět set třináct filmy 
já děkuji za předložení otevírám rozpravu k tomuto bodu hlásí se někdo do rozpravy 
že ne rozpravu ukončuje budeme hlasovat o materiálu číslo dvacet dva jak byl předložen prosím hlasujeme 
děkuji 
pro třicet tři proti nula zdrželo se nula nehlasovali jeden návrh byl přijat potřebnou většinou hlasů postupujeme v programu k dalšímu bodu číslo dvacet i oběd pavel dobeš prosím o předložení volím být velmi rychlý je to úplně stejný nebo obdobný materiál nicméně jedná se o jiné véčko a ten rozdíl činí třicet dva tisíc osm set devadesát devět korun tedy o tuto částku ta a to čerpání bude nižší tak je to období materiál předcházející 
já děkuji za předložení a otevírám rozpravu hlásí se někdo do rozpravy není tomu tak rozpravu uzavírám prosím hlasujeme materiál či sto dvaceti jak byl předložen v 
a pro třicet tři proti nula zdrželo sehnula nahlas hlasovali všichni návrh byl přijat dalším bodem k projednání bod číslo dvacet čtyři návrh na zrušení nadačního fondu předkládá kolega štrébl 
děkuji za slovo jenom krátce představím o co jde městská část zařídila několik nadačních fondů některé z ehp fondů už neexistují nebo jsou neaktivní takže se snažíme trochu udělat pořádek vlastně 
v tom v právnických osobách jde městská část figuruje vzhledem k tomu že vlastně nadační fond rychlé šípy nebudu zabíhat asi do do jeho historie ale prakticky už nemá ani funkční 
jeho funkční statutární orgán který vlastně se nezvolil takže mi jako osoba která má oprávněný zájem pak podáváme návrh na jeho jeho likvidaci a zároveň určujeme jako likvidátora městskou část prahu tři 
tolik k tomu doufám že je to první právnická osoba zrušíme a v budoucnu bude více 
já děkuji za předložení do diskuze se hlásí pan ta co 
tak já já děkuji za slovo a co se týká otázky zrušit nadačního fondu také zcela fakticky do záležitost o které já historicky nemám příliš mnoho informací 
respektive mám jakési kusé informace o genezi toho fondu a o nějaké roli kterou fond měl ten fond měl vykonávat ale zajímalo by mě následující by mě proč jste se rozhodli realizovat krok jeho zrušení proč spíše není realizována nějaká a restrukturalizace a nějaká jiná definici jeho role protože ten font je z mého pohledu velmi zajímavý v tom smyslu že nějakým způsobem by mohlo opravdu 
by mohl opravdu zastřešovat zastřešovat ideu jaroslava foglara foglara tohle je něco co v dnešní době velmi potřebujeme protože já nevím jak vy ostatní ale já jsem jako dítě na knížkách jaroslava foglara vyrůstala a co se týká nějakých idejí které knihy reprezentují také a přesně jsou to hodnoty které dnešní době extrémně potřebujeme přátelství sounáležitost a tak dále a tak dále a určitě by byla možná kooperace dejme tomu s nějakým školami na území prahy tři a a tak myslím si že to nějakým způsobem definovat širší roli tohohle tohohle fondu v souvislosti s dílem jaroslava foglara a snažit se právě tyhle ty jde nějak implantovat do škol na praze tři by určitě byl lepší nápad než spolupráce s nadací vévody z nymburku a tak dále každopádně opravdu podotýkám že se jedná o problematiku o kterém mám jenom kuse informace třeba vás ke zrušení do fondu a motivují nějaké nějaké praktické důvody které tady nejsou zmíněné čili za mě tento bod pouze k zamyšlení děkuji já děkuji za příspěvek pan sunega já jsem v podstatě chtěl říct obsahové to samé co kolega co pouze doplňuje kdyby tedy bylo nevyhovující označení nadačního fondu fondem jaroslava foglara je možné ho přejmenovat a pokud by se městská část rozhodovala ohledne době zřizovat další nadační fondy tak tady už jeden hotov a ušetřila by práce a prostředky děkuji 
a děkuji pan venhoda 
dobrý večer dámy a pánové já jako dlouholetý skaut se musím teda ptát když už jsme tu měli tu možnost že pan foglar vlastně tady bydlelo v křižanově ulici tak mě tenhle krok docela překvapuje já nezpochybňuji to že ten fond fond nefunguje ale my se tady snažíme všemožně podporovat růží různými způsoby práce s mládeží a já si dovedu představit jak by se dalo využít 
nejenom tohoto fondu a proto aby se popularizoval osoba jaroslava foglara a vůbec jeho knihy a mi jediný co k tomu vedeme diskuzi o zrušení toho nadačního fondu tak já bych poprosil předkladatele jestli by se nedokázal zamyslet nad tím zda by se to nedalo využít lépe a jinak a pokračovat v činnosti 
děkuji pan ptáček 
já mám na to pokusím se odpovědět místo pana čtyři byla 
to history zkusím popsat popíšu to trošku laickým způsobem a pak kdyžtak pan doktor musel mě muže upřesnit pokud bych se odchýlil od některých právních aspektů té věci 
v okamžiku když a pan jaroslav foglar zemřel tak odkázal své dědictví skautskému fondu skautské nadaci to je závěti to formuloval poměrně dost těsně a v ten okamžik se o to dědictví začal hlásit několik fondů či nadací jaký který vedli lítý boj o to kdo je tím právoplatným který má obdržet a to dědictví a největší 
největší uchazeči o v podstatě nejvíce zvažovaný instituce tak byl právě tento nadační fond rychlé šípy jaroslava foglara já si troufám tvrdit že tento fond byl zřízen do značné míry účelově právě proto aby se ucházel o toto dědictví a tehdy byl obsazen a politiky městské části vedle toho byla skautská nadaci jaroslava foglara kterou založili skauti a po poměrně dost vleklém sporu došlo k tomu že obě tyto organizace se domluvili protože zástupci městské části praha přejdou do této skautské nadace jaroslava foglara a společně budou prosazovat myšlenku že tím právoplatným dědicem je právě skautská nadaci jaroslava foglara tedy organizace které narozdíl od nadačního fondu rychlé šípy jaroslava foglara vyvíjí souvislou systematickou činnost ve prospěch skautské organizace a nadační fond rychlé šípy jaroslava foglara v podstatě už dneska nevyvíjí vůbec žádnou činnost nemyslím tím poslední rok dva ale ještě dlouhou dobu a ti kteří se chtěli v té věci nějak angažovat jak se angažují právě v té skautské nadaci jaroslava foglara takže tohle to není nějaký boj proti skautům jako já bych se porodnice od něco takového rozhodně nekončí psa ale v podstatě pro tady se používá ten pojem z mého pohledu technický materiál a pokud chceme podporovat skauty také využívejme k tomu i zástupce který tam byly nominovány historicky právě do té skautské nadace jaroslava která se tomu dlouhodobě věnuje 
já děkuji pan žaloudek faktická 
jen že jsem proto zařazení tohoto předřazený tohoto bodu hlasoval po slibu že jsou bez rozporné a že budou prakticky bez rozpravy a proto si dovoluji navrhnout ukončení rozpravy 
takže budeme hlasovat o ukončení rozpravy k tomuto bodu kdo je prosím pro ukončení rozpravy 
děkuji pro dvacet proti tři zdrželo se pět nehlasovalo pět návrh byl přijat mě dokončíme už přihlášené příspěvky takže ještě tam přihlásil pan venhoda prosím máte slovo děkuji za slova jenom krátce panu žaloudková jako to že se zastupitel zeptá snad neznamená tedy konec světa bych jenom poprosil aby si pan za žaludek na to že jsme ty body před řadili nebo vy jste před řadili nevysvětloval takže jako to pojedeme jak mašinérie tady a já jsem chtěl jenom jednu věc 
kontextu osoby pana foglara já jsem právě jakoby žádné aktivity těch skautů nezaznamenal že by někde chodili po základních školách vůbec těm dětem žákům obeznámili o jeho osobu a my je docela dost subvencemi je docela dost podporujeme mají tedy dost velký pozemek za za levno já proti tomu nic nemám veskrze a už nějakých jako historicky konotací ale očekával bych jako protislužbu nějaké plnění alespoň v tomhle tom směru všechno děkuji a děkuji pata cli ještě 
jap re pane starosto děkuji za rychle rámcové vysvětlení 
ohledem na to vysvětlení které jste podal chápu že jste říkal že a by to mohlo případně bidu právní stránku upřesnil pan musil ale ve smyslu té věci mě zajímá následující tedy říkáte že a nadace jaroslava foglara která právě předmět tento eventuálního zrušení také dejme tomu s kým nárokovala nějaké má práva na na dílo jaroslava foglara přičemž poté došlo k dohodě s tou druhou organizací omlouvám se zapomněl jsem její jméno čili skautská na nos jaroslava foglara čili a otázka která mi z toho vyplývá je a tato organizace kterou my bychom tedy zrušili nebo rušily tak v tuto chvíli si na není zahrnuta v žádném právním sporu o dílo jaroslava foglara nejsou tam žádné dle redundance tohohle typu 
děkuji já děkuji protože byla již rozprava ukončena takže ani faktické ani technické již nepřichází horu jediné co ještě může za předkladatel závěrečné slovo 
pokud má zájem teda 
takhle děkuji jenom možná to nebylo úplně dobře uvedeno jako fakt se to vnímám spíš prosek technicky technický materiál vlastně ani jsem nechtěl úplně do té historie zabíhat nicméně pan starosta šokovali poměrně zevrubně představil ta právnická osoba je dneska vlastně jen prázdná schránka není v ničem prakticky po pokrmem vůbec nikdo není nevím o tom že by měla nějaký majetek to ten statutární orgán není ani zvolen takže reálně už není ani schopný se jinak prostě zvolit a v podstatě kvůli tomu osoba která má právní zájem tak 
kdo se chce at to právnickou osobu zrušit čele je to nějaké jakoby krok prosek vyčištění 
prostě nějaký záznamů co tady máme například uvádíme různě profese kde jsme v nějakých nadacích takto uvádíme třeba do nějaký žádosti rotace a podobně takže a je to prostě kroky v tom směru že tamto moc to moc to už nebude točili tohoto že to má nějaký název to 
je jedna věc ale pro se reálně to reálně to nic nedělá obecně si myslím že městská část by spíš ty chránícího neměla a spíš by se měla soustředit na to na to co umí ale to je z tak jakoby 
obecných v obecné rovině ani ne tohle k tomu materiálu takže děkuji za podporu pro 
já jen ještě drobná vsuvka od pana starosty omlouvám se za porušení jednacího řádu ale v rámci informací myslím že to bude užitečná informace se omlouvám podstatě anti systémově do to skutečně vstupují ale nedá mi to jenom chce prostě aby byla jistota v té věci ten ta skautská nadace bond který nebo ta nadace která teda převzala to nástupnictví tak po té dohodě sídlí právě v bytě jaroslava foglara křišťanová ulici má sídlo a vykonává tuto činnost je to se kouknu na web skautská nadace lze mi poměrně bohatou činnost sídlí na praze komunikují s radnicí jak tam zástupce prohlidky a je to opravdu jako konsenzuální vyšší 
tak já děkuji diskuze už byla dávno být ukončena takže budeme hlasovat materiálu číslo dvacet čtyři jak byl předložen 
děkuji 
pro dvacet jedna proti nula zdrželo se sedm nehlasovalo pět návrh byl přijat a nyní se dostáváme k bodům dvacet až třicet tři které mají sloučenou rozpravu a předkládá je kolega štrébl 
tak nevím jestli chcete abych četl jednotlivé materiály ale dave veskrze o změny zřizovacích hosti jen kde se doplnil nějaký majetek a podobně takže případně se někdo chce přehnal se do diskuze tak je tam že já děkuji za předložení a do diskuze hlásí pan venhoda prosím 
děkuji za slovo já bych poprosil jenom předkladatelé jestli by se mohl v krátkosti vyjádřit materiálu číslo třicet tři děkuji 
prosím načtené byl materiál číslo třicet tři 
jedná se o sportovní a rekreační areál pražačka 
tak jen minutu já se jenom do ve stoji na ten materiál 
box klubu no tak tady jenom krok k tomu já teda nemám sport gesci ale 
sara pokud vím přebírá box klub pod svoji správu boxu které tady na rohu na havlíčkově náměstí 
tak pan venhoda ještě jednou 
děkuji za slovo no já se právě tomu divím já jsem si to tak myslel že to také ale my tam máme vlastně luxusní prostory pro sportovní činnost nedávno zrekonstruovaný a dobře tak beru zpátky luxusní pan starosta se na mě dívá 
s takovým otazníkem ve tváři jestli je to ještě luxusní po těch letech byl tam pan boxer tyšer a vlastně nějakým způsobem po rekonstrukci se to dostalo do komerčního užívání a teď scarab na to nemá jednak finanční prostředky a proč tedy nemáme ty ty prostory pronajmuté pro někoho ke komerčnímu užívání ale za účelem teda sportovní aktivity proč to zase strkám do příspěvkové organizace která si myslím že má už tak svých starostí dost spravovat spravovat ostatní ostatní areály a teď prostě vlastně zkazím jestli boží jedinečnou možnost tam nalákat někoho kdo tam bude tu sportovní činnost dál provozovat byť třeba za účelem zisku 
tak další se hlásí pan sunega 
vás pro jednodušší co chci říci podívejte se na důvodovou zprávu poslední řádek pravděpodobně tam vypadlo nějaké sloveso latex nedává smysl 
no nevím jestli vkládá zřizuje svěřuje nebo co tam má být 
takže než se podívá kolega které byl který stejně může mluvit jako příklad vyvolaly v tak možná dám nejdřív slovo panu starostovi a kolega se zatím že podivat na podle 
takže pan ptáček bude hovořit 
já se pokusím vysvětlit proč jsme se odhodlali tady k tomu kroku jak tady velice správně padlo tak ten box kl byl v minulosti rekonstruován co je to deset let s tím že se ten prostor rekonstruuje pro pana fišera tehdy městská část dokonce zainvestovala velmi hezky dokumentární film o tom jak se boxer tišer těší na toto tělocvičnu následně z nějakých důvodů ten box kluby byl pronajat 
nadačnímu fondu pro evropské záležitosti ve kterým se angažovali tehdejší politici prahy i a to za tisíc pět set korun ročně a ta tento nadační fond to pod pronajal a v podstatě soukromé instituci my jsme touto smlouvou vypověděli protože opravdu nemá smysl abychom to za tisíc pět set korun pronajímali nehledě na to že pan fišer v tu dobu už tam dávno ne boxoval protože se s těmi provozovateli nepohrdnu 
současně v současné chvíli to funguje tak že v tom box klubu působí řada nezávislých trenérů který si tam vybudovali klientelu která tam chodí pravidelně boxová co to lidi je tady 
na mě jsou vrátila řada lidí ze žižkova že v podstatě by byli neradi aby se přerušila kontinuita a zájem boxovat zatím i pan fišer znamená vize je taková protože mě to si týmy se rapu a sara bude umožňovat k těmto nezávislým trenérům včetně pana fišera je na základě hodinových pronájmu v nějak podle nějakého harmonogramu tak tam budou chodit boxová a amber ptá se se rapu se je v tom duchu že by to mělo být financovat silný a samozřejmě mimoto mimo to přidáváme s plným vědomím toho že existuje ta dohoda s ním a nebudeme zastírat že samozřejmě ten provoz tam má nějaké problémy je že v podstatě tam 
jako a ne všichni jsou s tím zatím postupem spokojeni a uvidíme jak to bude dál fungovat ještě co se týče toho luxusu ono to bylo skutečně velmi nákladně rekonstruován a současně si troufám tvrdit že to nebylo rekonstruováno příliš účelně a je to udělané tak že ty provozní náklady jsou poměrně dost vysoké 
já děkuji tak nyní páč štrébl jestli zareaguje na důchodovou zprávu 
byl nevidím děkuji za slovo já jenom nevidím ještě přesně kde mělo něco poslední věta 
se toto vkládá se myslím že tam má být co toto vkládá do úst zřizovací listiny organizace takže pro praskl opravte si v důvodové zprávě podle návrhu 
se svěřili 
naše doplňuje slovesa se svěřuje do důvodové zprávy do poslední věty 
plot 
máme na najednou 
vkládá ta má více toto vkládá do listiny organizace takže prosím do poslední věty doplníme se toto vkládá do zřizovací listiny organizace 
se nakonec byl zbytek už tady pan starosta vysvetlil po poměrně za podobně také si myslím že za patnáct set měsíčně nedává smysl a aby jsme to pro ne pronajímali nehodě na co si myslím že i v současné době vlastně tam pak sklopení přilož při ražbě užívám čistě ze zkušenosti někoho kdo tam chtěl parkrát said 
děkuji pan venhoda se hlásí prosím 
děkuji za slovo vážení člen členkou členové rady a tiskařský šotek důvodové zprávě ponechám bokem ale pokud tedy máme rozhodnout o tom že máme další činnost zařadit pod pod areál sara tak bych si představoval pokud od nás chce tuto dobrozdání že tady bude nějaká nákladová květina 
s se stranou výnosovou a my vy tady po nás chcete bianko šek proto aby jsme prostě přiřadili docela lukrativní prostory které se dají využít na sportovní účely a pod městskou společnost nebo příspěvkovou organizaci a defakto k nám k tomu nedáváte jakýkoliv další informace a vy jste tady pane starosto jmenoval že to snad vyjde mohlo vám se necituje vás přesně že vás pan ředitel ujistil ale já se omlouvám ale já prostě z manažerského hlediska nemůžu zvednout ruku pro něco když tam nevidím ty čísla nevidím tam nějaký plán jak to bude probíhat a s kým má případně kolik je zájemců kteří by s ním uzavřeli smlouvu prostě tam nevidím ten byznys plán omlouvám se za ty za ty slova který možná pro někoho jsou cizí ale pokud tady nakládáme prostě s finančním a prostředkem má občanů tak by jsme k těmto finančním prostředkům měli takto zodpovědně přistupovat a pokud budou nějaké vznikat nějaké další náklady což tady zjevně budou a příspěvkové organizaci sara tak bych chtěl vědět co stojí proti nim a to tady nevidím takže já se omlouvám nebudu dál zdržovat ale prostě pro mě je to materiál který není vhodně a zevrubně připraven a nedá se pro něj zvednout ruku pokud má někdo nějaké jako svědomí děkuji další se hlásí pan belu 
no já jen navázat na na na petrově nuria už jsem to nechtěl ani komentovat protože vás je lepší v tom nechat nechat bejt ona snad neexistuje jedna jediná věc kterou vy jste jakoby nerost vrtali na základě vašich pocitů a dojmologie toho jak to jak to má bejt jinak a pak jste třeba po týdnu po měsíci překvapený že ono to prostě má vlastně fungovat zase úplně jinak za začnete předělávat žába za něj přesvědčila nebudou jste to stejně rozvrh ale jak to dost vyvrtejte dál sara pije ve složité ekonomické situaci má svý velké problémy s viktorkou žižkov má svůj velký problémy s celým areálem pražačka městská část jak vy tvrdíte nemá finanční prostředky ale jdete touto cestou říkám já vám jenom můžu popřát hodně štěstí a budu se těšit na to až se zase k tomu vrátíme myslím si tak do roka do dvou po dně šestý děkuji pan mikuláš 
já se budu hovořit asi ve stejném duchu spíš faktickou poznámkou jako já jsem doteď nepochopil proč teda to bylo takhle přidělený a vůbec to nešlo přes komise pro vedlejší hospodářskou činnost kterou podle mě pro tyhlety věci máme a to je prostě věc která tam ale ani ťuknutím nepadla ani prostě vyjádření nic prostě byste si to udělali jako úplně mimo to komisi která bych si teda myslel že je tady příslušná k tomu aby se k těmhle těm věci minimálně vyjádřila jako simi tato můžete nějak zareagovat na důvody nerozumím 
děkuji pan ptáček 
no tak já jsem to také nechtějí rozpitvávat a když jsem popisoval situaci tak jsem byl poměrně stručný a zacházel jsem do detailu takže ten nadační fond kterému to bylo svěřeno za tisíc pět set korun ročně takhle zastupován jak jsem tak kulantně četl tehdejšími politickým reprezentanti konkrétně třeba předsedou ods na praze třipavlem hrdo v okamžiku když bylo vyhodnoceno že tato smlouva je pro městskou část nevýhodná že to je pronajímáno za tisíc pět set korun měsíčně ročně konstrukčně také si dovedete si představit jakým způsobem došlo k předání těchto prostor jaké informace jsme od ten doce dostali o provozu tohoto zařízení a dovedete si představit že to nebylo úplně v přátelském převzetí kdyby nám odevzdali veškerou dokumentaci ke všemu poskytli všechny informace a tak podobně co jisté že ten prostor i aktuálně vytížen znamená skutečně je tam chodí ti boxed i někteří mají ryze komerční spolupráci a tak a někteří jedou systémem že v podstatě mají to snížené nájemné protože třeba poskytují služby pro nějakou znevýhodněných skupinu chodíte cvičit týče leč počítám a 
cvičit a pan fišer ktorý tam opět a za nějakých nekomerčních podmínek boxuje a s 
mládeží ohroženou 
základní nákladovou položkou je provoz toho technologického zázemí kdy v podstatě informace o výdajích na elektřinu se od různých subjektů výrazně lišily a jsou opravdu základní nákladovou položkou která je v podstatě alfou i omegou toho jaké jsou reálné provozní náklady a ty informace které jsme jak jsem říkal během toho specifického předání dostali tak byly neúplné mi opravdu nevíme kolik třeba ty náklady na toaletu či nebudou celé to probíhá opravdu v režimu džemy potřebujeme zachovat ten pro nechceme aby tam byla přerušena kontinuita a v podstatě po dohodě s panem vrtákem text který nám zaručuje že tam ten provoz udrží protože tam co tam jsou lidi kteří tam chodí opravdu pravidelně cvičit trenéři vídám chodí pravidelně cvičit taky není úplně účelné abychom tečka spustili nějaké analyzační období a začali připravovat obsáhlý edukativní materiál o tom jakým způsobem není prostě kapacita na to dělat ten byznys plán kdežto a nejsou proto zdroje protože jak říkám ta výpověď byla podána my jsme opravdu nedostali k tomu vůbec nic vůbec nic znamena ani projekt na rekonstrukci loupe se tam omítka je tam vlhko a ten provozovatel neprovozoval to vzduchotechniku aby šetřil na elektřině takže máte pravdu byznysplán vám nemůžeme poskytnout 
děkuji pan venhoda se ještě hlásí 
jako já už velice krátce no já tomu samozřejmě rozumím ale já bych jako nechtěl aby jsme se z nás tady staly historici a my tady opravdu spravuje jako ty peníze a já shodou okolností jsem se o to zajímat protože na tom jestli to opravdu nepadlo ale vzhledem k tomu že mám přesah i mimo takže tohle to jsem za zare zaznamenal že na to proběhlo výběrové řízení bohužel už se k nám jako členům komise dostali žádné informace já si nemyslím že tato cesta je cestou správnou opravdu si to nemyslím abych by abychom přidávali další úkoly organizaci sarah která prostě na tom finančně není dobře pokud tam chodí pily trenéři a chodí k nim lidé vždyť trenéři se prostě mohou spojit mohou nabídnout nějakou částku a mohou si to převzít za sebe vy jste správně poznamenal že jsou tam nezjištěné náklady na vzduchotechniku a teď teda víme že se tam neprovozovala ty zdi vlastně tím že se ne odvětrávat tak vrhli opadává omítka opadává malba já si nejsem jistý že s tím že to svěříme sa rapem se něco v tomto změní maximálně se tam bude větrat ale budeme v minusových protože nevíme za kolik ani ten scarab s nimi bude doha doha dohadovat na na na jakých částkách jako jaký o jakých penězích se měsíčně mluvíme dobře svěřte jim to ale vy máte za tu zodpovědnost a je vám slibuji že toto budu sledovat z pozice člena pro vedlejší hospodářskou činnost a pokud to bude v mínusu v rámci toho plánu tak prostě budu podnikat takové kroky které podniká opoziční zastupitel a nemůžete mít úplný prosím za zle jako už děkuji pan ptáček faktická ty krátky věci nebudu vám to za zlé ta situace skutečně složitá můžeme se podívat druhá věc a pan vrtá se k to přijímá po nějaké dohodě to znamená není to tak že my bychom mu to házeli na krk ale v podstatě panuje tam nějaká taky konsenzus třetí věc k tomu nápadu aby se ty trenér ty složili no to je právě ta nejkomplikovanější situace řekněme že situace mezitím a trenér má který tam chodí trénovat i přinejmenším komplikovaná a jejich ochota se podílet na nějakém společném projektu který ne moderuje někdo nad nimi je prakticky nulová 
já děkuji protože nikdo nehlásí diskuzi ukončuji a přistupujeme hlasování bodu číslo dvacet pět tak jak byl předložen prosím hlasujeme 
děkuji pro dvacet tři proti nula zdrželi se čtyři 
nehlasovalo šest návrh byl přijat 
a teďka ještě musí hlasovat i ostatní 
takže dvacet pět byl tečka dvacet šest 
děkuji pro třicet dva proti nula zdrželo se nula nehlasovali jeden hlasujeme od číslu dvacetsedm 
děkuji 
pro třicet jedna proti nula zdrželo se nula 
nehlasovali dva návrh byl přijat dvacet osm 
děkuji 
pro třicet proti nula zdrželo se nula 
nehlasovali tři návrh byl přijat o dvacet devět 
děkuji 
pro třicet jedna proti nula zdrželo se nula nehlasovali dva návrh byl přijat po třicet 
děkuji 
pro třicet jedna proti nula zdrželo se nula nehlasovali dva návrh byl přijat bod třicet jedna 
děkuji 
pro třicet jedna proti nula zdrželo se nula nehlasovali dva návrh byl přijat pod třicet dva 
děkuji 
pro třicet proti dula zdrželo se nula nehlasovali tři návrh byl přijat a poslední bod třicet tři 
děkuji pro dvacet tři proti nula zdrželi se tři 
nehlasovalo seder sedm návrh byl přijat a nyní se vracíme na bod číslo 
při rozpočtové provizorium městské části praha či 
dávám slovo panu pavlu dobešovi 
já děkuji za slovo předkládám rozpočtové provizorium pro městskou část praha tři nárok dva tisíce dvacet tento návrh je v podstatě z formálních pohledu zpráva o klid zákona sto třicet jedna dva tisíce o hlavním městě praze a je rovněž souladu se zákonem dvě stě padesát dva tisíce o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a co se toho týče tak rozpočtové provizorium v tuhle chvíli vždy městská část respektive městská část praha tři musí mít v případě že není schválen řádný rozpočet a to v termínu nebo před termínem prvního ledna toho na následujícího roku to znamená a v tuhle tu chvíli předkládáme tuto část která je a v podstatě na dobu přechodnou podle zákona v tuhle tu chvíli je to tak že máme nejpozději do konce března dva tisíce dvacet předložit na zastupitelstvu městské části řádný rozpočet co se toho týče tak a můžu říct že rozpočtové provizorium co se týče formálních pohledu bylo projednáno devátého prosince výborem finanční zastupitelstva městské části následně nebo respektive předtím byla projednána i na úrovni rady městské části co se toho týče tak výdaje pro leden dva tisíce dvacet budou na výši jedné dvanáctiny schváleného rozpočtu roku dva tisíce devatenáct a podle toho jsou vlastně určený měsíční rozpisy investičních příspěvku jednotlivým příspěvkovým organizacím včetně tedy jednotlivým odborům a co se toho týče tak můžu říct že nebo respektive ten hlavní důvod proč dochází k předložení rozpočtového provizoria a není ani tak situace že by jsme čekali tak jako třeba předcházejících letech na rozpočty které je potřeba aby byly schváleny před schválením rozpočtu městské části protože co se týče schválení rozpočtu státního tak jestli se nepletu tak sněmovna schválila čeká se na podpis prezidenta který ovšem jestli už podepsal tak už tak učinil ale v každém případě se i veřejně k tomu vyjádřil že tak učiní rozpočet hlavního města prahy byl schválen jestli se nepletu v minulém týdnu ve čtvrtek a co se týče té jakoby hlavní části nebo toho důvodu který mě vede k tomu aby jsme posunuli schvalování rozpočtu v lednu roku dva tisíce dvacet předpokladem je že ten termín by měl být dvacátého osmého ledna s tím že takto požádám pana starostu aby svolal zastupitelstvo městské části které by tento bod projednávalo je zejména problematika zajištění příjmové části která je spojená s privatizací je to jeden vlastně z bodů který je poměrně významný pro příjmovou stranu rozpočtu dneska jsme v takové jednotka dneska jsme tedy měli jeden z bodů který se týkal vlastně i pravidel které následně se budou promítat do privatizaci v tuto chvíli již zrekonstruovaných bytových komplexů které předpokládám že by mohly být schvalovány buď už na tom konkrétním zastupitelstvu v lednu a nebo budou v takové situaci přípravy že ta privatizace bude korespondovat a s kým předkládaným rozpočtem vzhledem k tomu že se očekává příjmová strana na úrovni sto šedesáti milionů korun tak je to poměrně významná část kterou není dobré opomíjet a je dobré vlastně vytvářet ruku v ruce se znalostmi které k tomu získáme právě na dokončení jak rekonstrukcí kolaudací tak samozřejmě potom té přípravy i s ohledem na komunikaci s hlavním městem prahou a co se toho týče tak já se zase tak zásadně nebojím toho že by to mělo nějaké zásadní neblahé dopady na městskou část jako takovou rozpočtové provizorium probíhalo i v roce dva tisíce devatenáct a musím říct že mělo poměrně blahodárný dopady zejména na výdajovou stranu v prvních dvou měsících tohoto roku takže to je asi na úvodní slovo ode mě vše já děkuji do diskuze se hlásí pan sunega bych já bych se chtěl zeptat kolegy dobeše jestli můžeme schválili rozpočet aniž bychom schválili tisk čtyři rozpočtové opatření 
a to souvisí právě s tím provizoriem proč není promyšleně udělaný rozpočet 
bude reagovat kolega dobeš 
pan domeček tisku čtyři tak ti čtyři rozpočtová opatření se týká rozpočtu roku dva tisíce devatenáct tedy schváleného rozpočtu a jedná se tam v podstatě aktualizace čísel které se týkají jednotlivých položek v tomto roce tohoto rozpočtu roku dva tisíce dvacet 
takže ano může 
pan sunega po měli schválený rozpočet pro rok dva tisíce devatenáct můžeme schválit rozpočet pro rok dva tisíce dvacet chápu to správně 
pojeď předkladatelé opět 
a co se toho týče také rozpočtové opatření sedí na úrovni rady tak jakým k domu v podstatě nebo také toto co radě náleží pokud jsou ty čísla úpravy rozpočtových opatřeních přesahující určité limity tak je potřeba požádat zastupitelstvo to je právě problematika tisku číslo čtyři protože na ale to se týká rozpočtu roku dva devatenáct by se bavíme o rozpočtovém provizoriu dvaadvacet prosím bude fakt jako ne není není to tak jak říká pan zastupitel 
já děkuji hlásí se ještě někdo do diskuze zdá se že tomu tak není prosím konče tímto diskuzi a přistoupíme k hlasování rozpočtové provizorium na příští rok hlasuje pro 
děkuji 
pro dvacet tři proti nula zdrželi se čtyři 
nehlasovalo šest návrh byl přijat já děkuji a pokračujeme dál bodem číslo čtyři již zmíněným opět kolega dobeš také děkuji za slovo co se toho týče tak je to rozpočtové opatření které tak jak jsem už uváděl v tom předchozím tisku kozím bodu náleží rozhodnutí zastupitelstva městské části v tech jednotlivých bodech jsou uvedeny v podstatě úpravě rozpočtu na základě v podstatě aktuální znalosti toho co v průběhu co průběh roku dva tisíce devatenáct nám přinesl co se týče tech asi nejpodstatnějších částí tak se týká všech položek jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši šestnáct celá šest milionů korun která se týká realizací oprav údržby bytového a nebytového fondu v majetku městské části prostřednictvím zprávy by zbytkového majetku tedy jenom je třeba zmínit že v podstatě se jedná o částku která byla v podstatě ponechána ve rozpočtu správa zbytkového majetku tím pádem my jsme nedávali finanční prostředky na mě ale mě nechtěli jsme od zbytkového majetku aby přišlo více peněz do městské části právě s ohledem na to že jim bylo zadáno aby aby došlo k opravám a údržbě bytového a nebytového fondu ta druhá položka která je významná která dopadá na rozpočet v negativním jakoby dopadu je různě částka osm milionů korun a jednalo se nebo jedná se o předpokládané výnosy z zón placeného stání počítaná částka jestli se nepletu byla dvacet milionů korun s tím že to píše výše těchto příjmů nebyla naplněna a tohle zejména z toho důvodu že nedochází ke splátkám ze strany hlavního města prahy a městské části a to stejným poměrem poměrem padesát na padesát tím pádem v podstatě rozpočet městské části nebude naplněn v té výši dvaceti milionů ale jenom dvanácti tato částka bude v podstatě na 
bude bude kryta ze strany rezervy která byla vytvořena v průběhu roku si devatenáct vyjádřím se k tomu následně co se týče bodu dalšího nebo čtvrtého jedná se o změnu objemu jejíž třicet milionů korun v souvislosti nepřesným odhadem příjmů z prodeje bytových jednotek jedná se v podstatě s ohledem na to že byla předpokládaná částka pět set dvacet osm milionů korun která měla být na byt nebo nabita tyto finanční prostředky jsme měli získat z prodeje v privatizaci tahle částka naplněna nebyla a nebyl naplněna ona ta částka třicet milionů se skládá ze dvou částí je to jedna záležitost nebo je to částka kterou jsme získali z privatizace která byla jestli se nepletu pět set pět milionů a ta zbytková částka do těch třiceti je vyšší v podstatě převod do privatizačního fondu jenom abych ještě ozřejmil tu situaci finančního stavu městské části také není potřeba mít nějaký zásadní strach z tohoto rozpočtového opatření který ve které by říkalo že by jsme byli v nějakých minusových číslech já mám před sebou tabulku která uvádí aktuální stav rezervy a to jak běžných tak kapitálových výdajů celková částka která v tuto chvíli je převáděna do rezervy a nebude utracená byla v rozpočtu dva tisíce devatenáct je ve výši sto šedesát dva milionů korun na z kapitálových výdajů se týká rezerva částky devadesát pět milionů korun ta největší část finančních prostředků které nám přišly z hlavního města prahy se týkalo mateřské školy buková a to v celkové hodnotě padesát milionů korun které jsme získali následně pokud nebo druhou největší částku dotací kterou jsme blízko hlavního města prahy byla částka na rekonstrukce uvolněných bytů pro městskou část němcích dvacet čtyři celá čtyři milionů a finanční prostředky na byty v ondříčkova třicet jedna až třicet pět ve výši dvanáct milionů korun já také bych tedy chtěl zmínit že došlo i k úsporám na jednotlivé na ze strany odborů na kapitálových výdajích na navýší jedenácti milionů takže dohromady na kapitálových výdajích jsme ušetřili tomto roce devadesát pět milionů celá tři doposud co se týče úspory na běžných výdajích tak ta částka v tuto chvíli je šedesát šest celá osm milionů korun že jak jsem uváděl ta ušetřená částka tedkon úhrnem sto šedesát dva a můžeme tam ještě zmínit že hlavní město praha v průběhu roku dvacet dva devatenáct koupila louku u olšanské ve výši třicet milionů korun které byla potom převedena do a do správy městské části a my jsme městská čast neplatili tak jenom na úvod tomuhle tomu světlení co chtěl pan sunega 
takže já děkuji za předložení abych učinil hrál jsem se přihlásil s faktickou jenom jsem chtěl ještě znovu se vrátit vlastně k té spojitosti těchto dvou bodů kde možná vznikl trochu ten to nedorozumění rozpočtové provizorium je jedna dvanáctina schváleného rozpočtu upraveného takže mi tímto bodem neměníme to čeho děláme tu jednu dvanáctinu to jenom pro na vysvětlení k tomu minulému oboru a pan sunega myslím že tohle myslel obráceně pan venhoda diskuzní příspěvek 
děkuji děkuji za slovo já bych chtěl poděkovat kolegu dobešovi protože ten na tom tak plamenně mluvil jako kdyby kasa byla plná peněz ale ne opravdu já bych chtěl poděkovat panu dobešovi za za jeho práci ve finančním výboru protože málokdy chválím radniční koalici ale tady to bude teda prostřednictvím pana pana dobeše ono opravdu svou práci dělá dělá s plným nasazením a ty výsledky jsou vidět takže 
já děkuji hlásit někdo do diskuze další pokud tomu tak není diskuzi ukončeny a budeme hlasovat o předloženém materiálu číslo čtyři tak jak byl předložen 
děkuji 
pro třicet proti nula zdrželi se dva nehlasovali jeden návrh byl přijat nyní se dostáváme k bodu číslo pět dotace z dotačního fondu re předkládá kolega doseděl vlasy 
doseděl 
už děkuji ještě jednou dobrý večer tak dovolím si vám předložit jeden z těch standardních každoročních materiálů a a to rozdělení dotačního fondu pro rok dva tisíce dvacet posledním roce jsme změnili dotační politiku a za těch a těch změn vlastně prošlo ten celkový materiál prošel dílčí je čím hodnocením v jednotlivých komisích a potom následně i výborem ve výboru výbor se vlastně usnesl dost jednohlasně na to téma že a 
nikdo nebyl proti projednávaném materiálu ačkoliv někteří se zdrželi a původní rozsah toho je alokované částky který původně stanovené na jedenáct milionů pět set tisíc korun byl bohužel mezi projednáním a na komise a výborech redukován na deset milionů pět set padesát tisíc korun to 
vychází z 
právě určitého nedostatku peněz naší kase je to věc které bychom se do příštího roku chtěli vyhnout protože to určitým způsobem i a trochu redukuje hodnotu práce těch jednotlivých komisí 
a 
to a nějaké 
já jsem vám 
a ta redukce byla provedena jednoduše tak jak se můžete dočíst v příloze kdy a některé programy všecko nevyčerpali a peníze z těchto programů byly převedeny právě do a sociální oblasti a ostatní byly ní po 
pokračujte a byly ponížený dle a tabulky kterou nalej naleznete v příloze a co přibylo navíc a já si jedno z nejpodstatnějších věcí je přibylo kvalitnější slovní hodnocení to znamená podstatně ubylo množství žadatelů kteří a měli tendence nám volat a psát maily proč nedostali nebo proč jim není dostatečně hodnocena ta jejich žádost a myslím si že k tomu materiálu 
vzhledem k tomu kolik vidím že je tam dotazu tak asi bych odpovídal na dotazy takže já děkuji za předložení a rovnou se hlásím já s technickou chci nahlásit střet zájmů jsem spřízněn s některými osobami které dotace dostávají další technik další technická pan venhoda 
a děkuji za slovo já vzhledem k tomu co už tady řekl navrhovatel bych dal procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do doby schválení rozpočtu protože v tuto chvíli máme provizoriu 
skoro všechno za náběhu už to běží 
to nebylo osobní to jsme všichni měli hypotézu 
já už zase mluvím skvělý věku 
a teď jsem se trošku sám sebe přerušil ale zopakuji že bych rád dal návrh procedurální na přerušení tohoto bodu z důvodu toho že že navrhovatel zmiňuje že nejsou finanční prostředky alespoň tak jsem tomu porozuměl a jednak nemáme schválenou a zabezpečenou stranu příjmovou tudíž mi příjde neuvážené a manažer jako manažerské pochybení schvalovat jakékoliv další výdaje které nejsou které nejsou nutné pro zabezpečení chodu úřadu a pokud jsem dobře na vnímá měli by jsme připravení rozpočet snad schválit v lednu a myslím si že a přes svátky pokud by jsme to nechali tento bod otevřený a neschválí nic se nestane zhola nic myslím si že to je 
s velkou zodpovědností a správný postup 
já se zeptám jestli předkladatel chce reagovat rovnou nebo až závěrečné no já vím že ale jestli 
ne ne tak procedurální návrh hlasem hned takže prosím kde pro přerušení pro tohoto bodu až do jedná pro projednání rozpočtu d 
děkuji pro patnáct proti jedenáct zdrželo se šest 
nehlasoval jeden návrh nebyl přijat pro kašen v projednávání tohoto materiálu disk 
pan belu 
tak já se navázat na a petra ven hodů mluví mi z duše na jednu stranu nemáme procedurálně schválený rozpočet na příští rok na druhou stranu tady slyším od matěje žalúdka že jsou to drobné ty miliony které rozdáváme že jsou to drobné já prostě této radnici nerozumím najednu stranu brečíte všude kde se dá že nemáte ani korunku na na nic na logo máte na to rozdávat dotace v řádu milionů máte ale na to abyste pak zdražovaly lidem všechno možný na to taky máte 
za bych chtěl vytknout celému tomu procesu toho že jste vůbec v rámci ti jde to dotací ne optimalizovali stav výdaje těch dotací právě směrem k tomu v jakém je stavu náš rozpočet jako kde jsme se dlouhodobě o to snažili přestože právě v koalici stoupnul na devět z vaší kolegyní hujová a vaší kamarádkou bojovou se nám to nepodařilo protože vy určitě budete vyprávět zase historii pane starosto a 
na co bych jakoby narazil je že je tady v minulosti jsme především z dílny strany zelených slyšeli o tom že přidělování dotací má probíhat transparentně já vám milé dámy a pánové řeknu že na přidělování dotací se vůbec nic nezměnilo to znamená že komise a výbory se předem dohodli na to jaké hodnocení budou určeným skupinám dávat a v podstatě na tom výsledku přidělování budoucí dotací je to vidět to znamená přátelé zelených pirátů top má devět samozřejmě jim narostla podpora já vás ani za to ve finále ne pranýřuje chápu to a přátelé anna ode jen ta podpora šla exponenciálně dolu to znamená 
ta ta zvláštnost na které se vlastně ptám i zelených je že tady horoval i několik let zato že to přidělování má být transparentní bůhví jak jakoby odborně a různým způsobem přidělováno ve finále je to úplně stejné ondřej rutte jako to bylo v předešlých letech já tě zato neviním jenom ti říkám nastavují zrcadlo že ta praxe a realita prostě v životě je nějak trošku jiná než jak to hlásá té co je pro mě zvláštní je že dáváte dotace panu fischerovi pan fišer měl v minulosti problémy s vykázáním několika dotací které dostal vůči městské části řešila to řešil to jak náš ekonomický odbor tak i kontrolní orgány městské části co je pro mě zvláštní je že dáváte z jedné kapsy do druhé kapsy peníze viktorce žižkov která v tuhle chvíli dluží městské části peníze ano vy mi řeknete mi řeknete to je akciová společnost a tohle tohle organizace a co je pro mě zvláštní opravdu že organizace sokol dostávají v řádu několika statisíců myslím že jsem napočítal přes čtyři 
dotační formy jako takové to znamená je jediné co poselství co mám předat za náš klub je požádat rozdělené hlasování těch jednotlivých bloků a nad tím abyste se prosím zamysleli nad objemem těch dotacích příštích letech 
já děkuji pan mikuláš 
tak navážu na před řečníka snad jedině faktickou poznámku že můžu říct že přátelé moji nebo tomáše štampach a žádání o dotace nežádají 
takže nebyly ani poníženi protože já i kolega principiálně samozřejmě dotace považujeme za zlo ale to už je taková ode mě teď obehraná písnička takže jí nebudu zpívat nova a mámu těch dotací pocit že tady celou dobu jsem ve v průběhu roku bylo jako modla že se všechno musí dělat rychlé 
xkrát jsme potom mluvili že ty do musí schválit mnohem dřív než než než tomu bylo dřív ale tady se trochu ukazuje jak to dopadá když se spěchá my už jsme to řešili meditačním výboru že vlastně ty komiseje k měli k dispozici nějaký nějaký baget který vlastně ve finále ve finále je jiný a vím že v jednotlivých komisích se opravdu hodně měřilo na korunky aby to vycházelo na jednotlivé projekty a ta změna potom to celý nabourala proto jsme na dotačním výboru přijali teda usnesení aby k tomuhle vyšít dříve nebo příště nedocházelo a vždycky byl nejdřív znamy známý jasný baget a potom aby zase dali až komise určitě si myslím že pravdu ale má i tady pan venhoda který tady hovoří 
o těch dotací v souvislosti s rozpočtovým provizoriem jako já si myslím že by uvnitř hlavy je musíte vidět že má pravdu a že by to tak že by to tak mělo být a pokud můžu říct zabývat se úplně všem a dotacemi konkrétně nebudu trávili jsme tady vždycky na tom hodiny zelený většinou se trefovali do akropole a tak dále ale za sebe snad řeknou aspoň jednu organizaci to je automat kterým přispíváme prostě ten příklad prostě takový argon organizace která se myslím prostě hrozně lidi jako z mého pohledu rozděluje jako bych byl rád kdyby dotace dostávali nějaké organizace na kterých jako panuje konsenzus ale prostě automat je vyloženě organizace zaměřená proti motoristům propagující opravdu cyklisty cyklisty a chodce a my jim dáváme nějaké je velký peníze kde mají v těch rozpočtových položkách i mzdové náklady jako svoje a hrubě s tím nesouhlasí mu já také děkuji paní říhová 
vážené kolegyně vážení kolegové 
vzhledem k tomu že se chystáme hlasovat o přidělení dotace je to stojí 
bude ale k mikrofonu blíž a bude to ještě plných jo dobrý dobrý tak novou vážené kolegyně vážení kolegové vzhledem k tomu že se chystáme hlasovat o přidělení dotací z dotačního fondu měst světa i napříč pyro pokládám za důležité aby zde dostala prostor reflexe letošního hodnocení žádostí o podporu osobně jsem se ho zúčastnila jako členka komise pro výchovu a vzdělávání a komise pro sociální politiku v návaznosti na to jsem dospěla k závěru je do budoucna nezbytné provést změny jak koncertní tak i ve způsobu jímž je hodnocení žádost pí prakticky realizováno hell ježíška pardon hlediska koncepčního se jako v praxi velmi problematické jevy kritérium společenské odpovědnosti projektu formulováno je vágně zahrnuje různorodé aspekt životní prostředí inkluzí rovné příležitosti které nám víc pouze vyjmenovává toto problematicky definované kritérium je kromě toho některými hodnotiteli chápáno jako absolutní a to na úkor kriterií ostatních i v rozporu se zájmy měst části praha či deklarovanými v blatné koncepty dotační politiky 
typickým příkladem je podmiňování podpory jednoznačně sociálním zaměřením projekt vyhodnocení žádosti v rámci dotačního programu pro oblast výchovy a vzdělávání vede to není přehlížený ostatnich periférií například výchovně vzdělávacího přínosů ale i rozhořčení hraní mezi dotačními programy jako takový koncepty dotační politiky je tudíž třeba revidovat především zpřesnit kritéria hodnocení rozhodnou zda budou dotační programy zachovány vyvstávají ipodu tomu podotýkám že osobně snahu vytvářet jakési druhé a třetí programů pro sociální oblast nepodporují a to nikoli proto že bych odmítala sociálně citlivá poli typu ale jednoduše proto že v zájmu městské části je podporovat i jiné než sociální aktivity pokud jde o praktickou realizaci i hodnocení optimální by bylo vrátit se k externím hodnotitel omezil by se tak volím osobnich preferenci členů pomyslí respektive výboru na hodnocení dotační politika měla mít jak může zase prodloužit by neměla mít charakter porcování medvěda a při její reálné že by nemělo hrát roli že někdo pokládá určitou aktivitu například valeč úřad nepotřebnou zhusta nelly hodnocení v komisi respektive výbory bude nutné posílit její spolupráci s úřadem městské části stylem hodnocení zefektivnit a standardizovat konkrétně v komisi pro výchovu a vzdělávání bylo hodnocení letos organizační z hlediska zvládnu to zcela nedostatek zejména to vyniklo ve srovnání s pomyslí pro sociální politiku zvážit jestli proto měla i možnost organizačních změn v rámci úřadu městské části které opatření nepovedou viditelnému zlepšení bude nutné všech proti vyvaření osobní odpovědností ve vedení pomyslí respektive výboru občané prahy či mají právo na to aby dotační prostě ty byly rozdělovány maximální pečlivost věku 
já také děkuji nyní se hlásí paní bogdan a 
také budu mít tři tři takové podněty hodně hodně budou korespondence se svou předřečníci a tak za prvé bych chtěla pochválit já bych teda byla pro pl také rozdělení chtěla bych pochválit vlastně vedoucí odboru sociální pana berana který byl opravdu perfektně připraven a musím říct musím říct že 
to opravdu jako na to jaký tam velký počet byl tak jsem to zvládli prostě skvěle konstruktivně jsme se těch věcech bavili nemění na faktu na na tom že si myslím že ty sociální věci by neměly být řešeny dotace má ale měly by být řešeny prostě nějakým kontinuálním naplňování potřeb protože opravdu těmi dotacemi supluje věci které by tady na městské části měly být zahrnuty vlastně v programu sociálním pak mám druhou věc a to je že prostě naprosto se ukázalo selhání tady tedy vedení kdy když jste odvolali prostě vedoucí školského odboru a jednání té komise která má na starosti výchova vzdělávání školské komise bylo tristní ta příprava byla strašná to hodnocení bylo prostě zmatečné jednali jsme celkem asi sedm hodin dohromady bylo to prostě je prostě něco strašného a i sama paní chmelová vlastně přiznávala předsedkyně té komise že to prostě nebylo v pořádku prosím tedy jako vidíte jak teď ty vaše čistky a financí změny které se dělají okamžitě děti mají dopad opravdu já sama jsem měla problém s tou nepřipravenosti a s tím chaosem pak třetí už poslední věc teda za mě je to kritérium které poslední to kritérium tich rovných příležitostí ekologie zvýhodňování skupin jsem tady vlastně minimum minule když jsme se schovalo i tady ta kritéria jak jsem říkala že to je prostě nesmysl obzvlášť je sociální oblasti už dopředu prostě máte tyhle skupiny tam zohledněné když se s tím počítá a se to projevilo jste se bavili s těmi hodnotiteli ať už z vašich stran nebo od nás tak nikdo si s tím nevěděl rady má hodnotit a to byl prostor proto že to hodnocení není prostě objektivní že spouste lidem tady těch pět bodů nahrávalo a molly vlastně manipulovat s tím jak jak se ten finální výsledek je a to opravdový tohoto mi ty lidé říkali já sama jsem měla problém tohle vůbec k tomu nějak přistoupit jak to mám hodnotit protože ty informace tam nebyli když to nebyli upozorněni a ty informace tam z devadesáti devět procent chyběly takže já vás znovu tě žádám apelu na to aby se tomuto kritérium prostě vyškrtli obzvláště v oblastech jako je sociální oblast až volný čas děkuji já také děkuji pavel dobeš 
na děkuji za slovo já bych se chtěl vyjádřit ke dvoum bodům které tedy v předřečníci zmínili já bych se vrátil k dokumentu který byl na zastupitelstvo projednávalo osmnáctého devátý tam byly schvalovány pravidla v podstatě dotační politiky a já bych tedy vypíchl několik bodů arabská devět bod osm říká na poskytnutí dotace není právní nárok zadruhé tady je bod devět že nebo respektive od sedm oznámení o poskytnutí nebo poskyt nebo neposkytnutí dotace zasílá pověřenec zaměstnance odboru žadateli písemně do tří týdnů od rozhodnutí o poskytnutí dotace s tím že tam je rovněž řečená důležitá součást která se zabývá problematikou kontroly finančních prostředků které byly obdrženy v tom následujíci nebo respektive v tom daném roce to znamená pokud organizace již dostala nějakou dotaci třeba v roce dva tisíce devatenáct tak má povinnost do nejpozději jednatřicátého první toho následující ropu předložit v podstatě vyúčtování a kontrolu hospodaření tedy napsáno že závěrečné vyúčtování dotace předkládá příjemce dotace na předepsaném formuláři později třicátého prvního ledna následující dotačního období říkám to tady proto že v podstatě u celé řady institucí je potřeba aby v podstatě nejdříve předali závěrečnou zprávu a došli k v situaci naplnění formálních kroků které vlastně dovedou k tomu že před ta dotace kterou získali v tomto roce je uzavřena a řádně z administrován a teprve následně může být v podstatě 
uzavřena smlouva ta diskuze kterou jsme tady vedly i v podstatě v průběhu toho prosince jádra září pardon byla o tom aby někteří žadatelé měli možnost tu informaci o přidělení či nepřidělení dotace mít co nejdříve tak aby v podstatě i akce které se týkají aktivit ledna února či března tu informaci měli a případně se na tu situaci mohli v nějaké poloze připravovat že já chci jenom zmíní že ten výtka že situace je jakoby spojená s rozpočtovým provizoriem je problematická já si troufám tvrdit že do podpisu v podstatě té smlouvy v tuto chvíli žádné finanční nároky ze strany příjemců nenáleží to je tam ten bod který jsem zmiňoval úplně na začátku znamená jde o to že nejdříve musí být schválen rozpočet zadruhé musí být splněny kroky které se týkají vyúčtování například věcí které se týkají tohoto roku dva tisíce devatenáct a musí být uzavřena v podstatě smlouva o co se týče samotného návrhu toho objemu tech prostředků tak ta částka vychází v podstatě z úspory roku dva tisíce devatenáct na dotace ve výši osmi procent což je záležitost která byla projednávána i na úrovni rady a odráží se v podstatě průřezem 
které se týkají všech ostatních odboru takže já bych se nebo poprosím o spojení já se nedomnívám že tento hla tento tisk by byl nehlasovat silný ale souhlasím s tím že ten nárok vzniká až na základě podpisu smlouvy mezi městskou částí a tím příjemcem věku 
já děkuji pan sunega 
já půjdu do konkrétn na prosím vás když se podíváte na dotace na životní prostředí 
tak no neoznačené stránce je dvakrát poskytnuto datace společenství vlastníků radhošťská osmnáct jednou čtyřicet dva tisíc jednou dvanáct tisíc jednou je to obnova předzahrádek podruhé úprava okapových svodů když se podíváte na 
dotaci na památkovou péči kupodivu nacházím společenství vlastníků radhošťská osmnáct kdy je poskytnout kde se hradí projektová dokumentace demontáž starých vrstev a rekonstrukce střechy v radhošťské osmnáct čili tady vidíme dotační politiku ve své praxi když jsem se podíval na to kdo je členem své osmnáct radhošťská objevil jsem že to je nevím tedy jestli to se jedná o tutéž osobu ale magistra suková což by mohla být bývalá místostarostka zapnula devět nevím po uvozují pouze jména čili pokud za této situace tedy budou vesele probíhá dotace tímto způsobem a obdobně jako v minulém volebním období kdy se například platili výtahy tak já skutečně když bych rád některé věci podpořil pokud se bude hlasovat a blog tak proto ruku nezvednou děkuji 
já děkuji paní chmelová 
dobrý večer mě to přece jenom nedá a potřebuju se ještě vyjádřit k tomu jak probíhalo hodnocení na komisi pro výchovu a vzdělávání 
ano ta situace vůbec nebyla jednoduchá chci jenom trošku poupravit ty počty těch hodin mezi vzhledem k tomu že ta situace na tom odboru přece jenom poněkud byla prostě pro nás pro všechny členy komise složitá z hlediska toho je chyběly ruce nohy hlava k přípravě podkladů a skutečně jsme velmi pečlivě hodnotili každou žádost proto jsme to hodnocení a to sezení rozdělili do dvou setkání ano my jsme se možná opravdu jsme jednali sedm hodin ale z toho dvě hodiny jsme věnovali žádosti základní škola cimbura čočka tudíž domnívám se že jestliže jsme hodnotili teda žádosti a věnovali jsme se každý žádosti opravdu velmi pečlivě jsme odvedli nakonec dobrou práci já samozřejmě chápu že ve srovnání s hodnocením projektů sociální komisi to byl velký rozdíl a to s tím naprosto souhlasím ale taky a taky ne děkuji sociálnímu odboru ale v sociální oblasti z těch osmdesáti přibližně projektu bylo jenom pět nových my v komisi pro výchovu a vzdělávání jsme měli více nových projektů je jedna věc asociálů máme vlastně už ho rozpracovanou síť a víceméně tím že podávají stále stejné subjekty na ty služby které si městská část objednáváme u těch organizací tak i takto odboru dalo práci dva dny aby nám připravil podklad takže já se domnívám že jsme v komisi opravdu odvedli dobrou práci 
já děkuji paní bohdanová faktická 
to tak já tomu že jsem poslední čtyři roky byla předsedkyní výboru který to tedy měl na starosti tak si myslím že prostě tady po nestojí pouze jenom na na té na té a na tom odboru ride prostě ten přístup toho jak kdo to chce prostě pojmou my jsme naprosto tam nebylo prostě připraveno nic k tomu a tady bych nechci plemeno kolik hodin drátu ve finále bylo nebo nebylo ale prostě opravdu zmatečné a těch nových projektů ze stovek nebyl 
já děkuji pan žaloudek 
děkuji zaslala jsem se chtěl vyjádřit k tomu já jsem byl u hodnocení jenom jediného to je ve výboru pro územní rozvoj tak jsem chtěl jenom uvést na pravou míru jenom jsem chtěl prohlásit že nemám že nevím o tom že by paní magistra suková byla účastna v véčko některou z těch žadatelů nikdo nic takového zdvihl možná je znovu můj apel na panasoniku aby když takové věci někde najde tak aby řekl svým kolegům v klubu aby je třeba předem hodnocení zvážili ale necítím v tom žádný střet zájmů ať už je to ona nebo to není ona tak nic takového zohledňován nebylo a myslím si že ten projekt dostal ty body které dostal protože to prostě kvalitní a a stejně tak já jsem nerozhodovalo žádné přidělení až tečkou budou mačkat tlačítko protože mezi všemi ostatními spolky je tam i spolek automatu který zřejmě žádal na zažít město jinak taky jenom do teďka jsem se nijak nepodílel na tom aby aby získal peníze asi srovnatelně velké jako všechny ostatní spolky které se ucházejí a ještě k tomu jsem chtěl říct že jakmile má paní vítkovská o tom že ten v sociálním pilíře se suplují těmi granta mi věci kde věci který by možná měli mít nějaký přijatelnější financování tak s tím souhlasím ale myslím že tohle vlastně už pak nefunguje v dalších třech pilířích například to životní prostředí nebo kultura kde vlastně to jsou třeba nárazový věci které by se bez grantů prostě ani nekonaly myslím že tahle ta podpora těm těmi granty je se vlastně městské části nakonec vyplácí a vrací zpátky protože ta kulturní nabídka ale nejenom ona je potom městské části mnohem bohatější a je kvalitnější a více zezdola než například v minulosti když to hodně pořádala radnice a ty hraniční akce takzvané kulturní akce byly velmi masivně financovány z městského rozpočtu a nakonec neměli zdaleka tak velké publikum jako tyhlety menší akce které pořádají lidi z lásky a zdola 
já děkuji pan sunega faktická no s kolegou žloutkem neshodneme na pojetí funkce zastupitele protože jsem zatímco já tvrdím že zastupitel je člověk který byl zvolen na nějaké kandidátce nadále samostatně rozhoduje se samostatně tak kolega žaloudek neustale trvá na vnitrostranických st a stranických postupech a zřejmě se řídí vůlí strany takže je úhel jeho pohledu děkuji také děkuji pan venhoda 
děkuji za slovo já budu velice krátký k tomuto bodu měl připravený rozbor kolega soukup který je bohužel akutně zdravotně indisponován takže jenom v krátkosti a já řeknu proč proto klub hnutí ano nebude hlasovat byť některé aspekty z těch dotací spatřujeme jako jako užitečné nicméně jeden důvod už tady z mé strany zazněl a to je vlastně to že schvalujeme něco bez schválené příjmové strany a a další další věci je to že i proti smyslu mě příjde že lidé kteří tyto dotace schvalují je zároveň i kontrolují já tam vidím jednu jedno jednoznačně střet zájmů a dávám radě ke zvážení zda by nebylo vhodné posílit kontrolní odbor tak aby byli schopni tyto dotace řádně v rámci 
roku zkontrolovat úředníky nikoliv politickými dominanty a rady respektive komisí rady který se tímto udělováním zaobírali děkuji já také děkuji pan sunega se ještě hlásí ještě ke kolegovi žaloudková i kdyby přijal jeho tezi o tom že musí postupovat vnitrostranický mi vnitro klubovými a vůbec nevím jakými vnitra postupy pak musím upozornit že jsem přehled těch kteří obdrží dotaci dostal před týdnem a ani bych nebyl fyzicky schopen s lidmi spojit a všechno náležitě projednat stačí pohled do katastru nemovitostí a zjistíme kdo je spoluvlastníkem stačí pohled na dotační listina prostý součet částek abych věděl že víceméně na obra opravu a výzdobu konkrétní nemovitosti je poskytováno z dotací sto dvacet tisíc korun a že důchodci v hořanská nedostali vůbec nic pan starosta tady hovořil o preferencích takze typická ukázka co se preferuje děkuji 
pan žaloudek faktická jedna z věcí která se povedla zavést nově z hlediska transparentnosti a kterou si pan kolega bellu stěžovali i ta že všechny ty komise a výbory jsou veřejné a všechno co se nám schválí této gesci je také veřejné hned po jednání toho výboru včetně hodnocení těch jednotlivých členů a členek komise nebo výboru to znamená že od té doby co se den výbor konal před tím než se konal výbor pro dotace tak už to mohlo kterýkoli zastupitel si projít nebo kdokoliv veřejnosti a pakliže se členové klubu trojkoalice pro prahu tři nepřipravil na výbor pro územní rozvoj tak měli šanci ještě toto dalšího výboru nahlásit nějakým způsobem něco co nám bylo podezřelé a to se bohužel nestalo pan sunega faktická kolega žaloudek zřejmě neví jak to funguje u zaměstnaného člověka který dělá po večerech práci zastupitele a přípravou pro zastupitele skutečně si nedovedu představit jak bych mohl komunikovat o něčem co nevím že příjde a následně vykomunikovat kdo žádal o dotace kolik jich bylo a podívat se do katastru nemovitostí to opravdu nemyslíte vážně 
já děkuji protože už se nikdo nehlásí zavírám diskuzi budeme hlasovat o procedurálním návrhu alexe bellu aby jsme hlasovali každou oblast samostatně takže prosím hlasujeme o procedurálním návrhu aby jsme hlasovali jednotlivé oblasti samostatně 
děkuji pro čtrnáct proti šest zdrželo se třináct 
návrh nebyl přijat takže není přístupem hlasování bodu číslo pět také jakbyl předložen takže hlasujeme o bodu číslo pět prosím hlasuj 
děkuji 
pro devatenáct proti tři zdrželo se šest 
nehlasovali tři návrh byl přijat nyní se dostáváme k dalšímu bodu číslo šest což je dotace dvacet dvacet revokace usnesení opět kolega doseděl 
doseděl 
děkuji můžete 
tak já si vám dovoluji před já si vám dovoluji předložit další jednoduchý technický materiál a ve kterém řešíme určité tiskařské šotky a upřesnění a vlastně dotačních pravidel a dotační politiky a to usnesení celkem podrobné a bylo shledáno i v souladu s českými normami tak se zájmy a právy a jednotlivých příjemců dotací a požádám o podporu případně o dotazy já děkuji otevírám rozpravu k tomuto bodu 
zdá se že se nikdo nehlásí proto rozpravu ukončuji to že hlasování nebo ještě pokus o vstup 
pan mikuláš 
děkuji tak pan mikuláš ještě přeci jen tak už pan mikuláš já bych ruším ruším hlasování 
pan mikuláš má slovo 
dostane vynadáno potom co řeknou protože já se nebudu vyjadřovat šestce ale fakt jenom nechápu proč pět set jste to nemohli nechat hlasovat postupně protože byste získali určitě větší podporu pro některý dotační programy nepochopil jsem to pardon 
tak já děkuji přestože to bylo mimo ale nevadí takže to není vracíme k bodu číslo šest zpráva ukončena takže hlasujeme o bodu číslo šest 
svoji 
pro dvacet šest proti nula zdrželo se pět 
nehlasovali dva návrh byl přijat a pokračujte bodem číslo sedm opět kolega doseděl 
tak a mě to bude poslední technický materiál kdy se jedná o schválení nových vzorových veřejnoprávních smluv o udělení dotace ve světle nové dotační politiky a zásad požádám o podporu 
takže já děkuji za předložení hlásí se někdo do diskuze zdá se že tomu tak není proto diskuzi uzavírám a prosím budeme hlasovat o bodu číslo sedm tak jak byl předložen prosím hlasujeme 
děkuji 
pro dvacet pět proti nula zdrželo se pět 
nehlasovali tři návrh byl přijat dalším bodem je bod číslo osm předkládá kolega rud a poprosil bych pokud možno o klid v sále 
tak dobrý večer ještě jednou bod číslo osm je přistoupení k memorandu o spolupráci při řešení bytové nouze na území hlavního města prahy já sám dovoluje tenhle ten materiál předložit zastupitelstvu již podruhé mezitím minulým projednáním a tím současným projednáním došlo k tomu že byl projednán na bytové komisi a sociální komisi jde o poměrně zásadní materiál ve vztahu k novým pravidlům podporovaného bydlení které schválila rada městské části nedávno před několika týdny 
jde v zásadě o navázání spolupráce s hlavním městem prahou a některými městskými částmi na zabydlování právě rodin s dětmi bytové nouzi především na ubytovna vlastně schválení tohohle toho materiálu nám umožní čerpat kapacity sociální práce z takzvané doplňkové sítě krajských sociálních služeb sítě sociálních služeb 
hlavní město vlastně a blokovalo několik úvazků pro sociální pracovníky s organizací které se se do této sítě zapojili a kteří by měli vlastně poskytovat podporu bydlení a některým vymezeným žadatelům o kterých to identifikuje a doporučí v rámci sociálního šetření sociální odbor které tedy budeme kterým bude poskytovat byt v rámci celkové koncepce podporovaného bydlení takže já bych vás poprosil o podporu tohohle toho materiálu a a zároveň jsem připraven odpovídat na dotazy 
děkuji a do diskuze hlásí kolega bellu 
já bych že nehorázný 
že potom co materiál neprošel na minulém zastupitelstvu ne hlasováním pana kolegy nehorázného 
nám ten materiál opět tady na sílu předkládá za si myslím že budete mít problém té čtvrté stránce kde sedm memoranda připisuje městská část praha jedna protože po politickém vývoji na praze jedna vám asi kolega boreček v této eskapády bude chybět 
další zásadní záležitostí toho materiálu je že vidíte s tou memoranda že v podstatě se jedná pouze o politický akt těch radnic kde se vyskytují zelení případně praha sobě myslím si že ani nejde tentokrát o piráty krom adama zábranského 
tím problémem je to že když se snažíte nějakým zvláštním způsobem zase subvencování sociální služby kraje hlavního města prahy a zároveň i to co by mělo zařizovat ministerstvo sociálních věcí a asi jenom pro mediální podporu nebo nějaký píár článek protože v podstatě hovořil jsem i s jinými radními této městské části a nebyli mi schopni vysvětlit jak to reálně vůbec bude fungovat tak jste se stavili toto memorandum které v podstatě právně nemá žádný závazek je to jenom tím že se budete prosit že nějakým způsobem někomu pomáháte a chcete je takzvaně zase nějakém sociálním inženýrstvím přesídlování lidi kteří a teď pozor a teď pozor vyberete nějakého koordinátora bůhví kdo to bude který bude placen který dostane by a kterému teď mi vysvětlete kolego kdo mu jako jak jak a kdo mu tedy bude volat na základě jakého podnětu mu bude volat že tady nějaká rodina nebo někdo v ohrožení on tedy zvedne telefon a zavolá opravdu proces tě chci vědět jak to pak bude fungovat on zavolá tedy třeba panu starostovi a řekne prosím vás pane ptáček já tady mám jednu rodinu v ohrožení máte tam volný by a pan ptáček jasně jasně já ještě zkusím zavolat na desítku jestli jestli náhodou nemají kolegové vedle jo já se z toho trošku dělám legraci když je to vážné téma ale mě prostě přijde kolego že vy jenom vy jenom se snažíte populisticky v tomhle případě vytvářet nějaké memorandum o spolupráci ale přitom na to existují už dávno právní nástroje naše sociální služby v české republice fungují velmi dobře stejně tak v rámci kraje hlavního města prahy ty služby fungují velmi dobře a určitě takovýto nástroj mi připomíná něco z dílny prahy sobě jako nočních starosta z ulice dlouhé který už rok řeší noční klid v ulici dlouhé nicméně bordel a nepořádek je tam je to pořád dokola takže mrzí mě ten váš postup prs mrzí mě to že tlačíte na pilu a že to sem dáváte znova a určitě to naší podporu mi bohužel nebude já děkuji další se hlásí pan sunega 
tak pardon ať jsou odpovědi rovnou předkladatel bude odpovídat takže pan rud 
také já radši budu reagovat rovnou protože předpokládám že těch dotazu bude vícero tak abych abychom se do toho potom zamotali a já si myslím alexe že že tomu špatně rozumíš tady nejde vůbec o to že mi nějaký koordinátor sociálních služeb měl dostávat byt tady jde o to že v rámci a vlastně polep bytové politiky podporovaného bydlení předpokládáme že byt 
majetku městské části dostanou některé rodiny s dětmi s trvalým bydlištěm na praze tři je to zdůrazňuji kteří budou potřebovat podporu bydlení brutto rodiny které bylo potřeba třeba vyřídit 
sociální dávky s úřadem práce zkrátka budou potřebovat nějakou pomoc a ty kapacity té pomoci bude nutno čerpat externě jak jsem zmínil jste doplňkové sítě v rámci krajské sítě sociálních služeb mi tady nekupujeme žádnou službu kterou by sociální služby poskytované nebo napasovat co se zmiňoval napasovat nebo sociální služby nejsou subjektem který by mohl předěly v těmto rodinám byty ty byty jsou obecní mají buď hlavní město praha nebo městské části zároveň ty rodiny jsou jsou po na území hlavního města prahy nějakým způsobem rozmístěné a před smyslem tohoto memoranda je komunikovat mezi sebou 
sdělovat si své možnosti kapacity zejména sociální podpory a sociální práce a alokovat na jednotlivé rodiny mělo by to fungovat tak že pokud některá taková rodina dostane městský byt tak bude navázána na službu což bude nějaká nezisková organizace financovaná právě se takzvané doplňkové sítě a tato tato organizace bude po bude v kontaktu s tím nájemníkem bude pomáhat vyřizovat sociální dávky a tak dále a a bude vlastně jako podporovat dozorovat toho toho nájemník 
je to potřebujeme pokud bychom k tomu memorandu nepřistoupili nemohli bychom čerpat ty kapacity tak krajské sociální síti tak doplňkové sítě a museli bychom si toto zajišťovat prostředků zřejmě vlastních nebo hledat nějaké jiné grantové možnosti 
co se týče toho že to jsem předkládám podruhé já si myslím že to je zcela legitimní 
zastupitelstvo se ano je to legitimní zastupitelstvo ten materiál jmenuje nepodpořilo jsem přesvědčen že dneska ho podpoří a není nikde psáno v jednacím řádu že by se nějaký materiál do zastupitelstva nemohl předkládat opakovaně pak je to pokládám to za úplně limitky 
já děkuji takže vrátíme se panu sunny day který nám vypad 
pan sunega 
prosím já bych chtěl upozornit na dvě věci já si myslím že pokud to memorandum bude uzavřeno v podobě v jaké předložen tak se pravděpodobně jedná o právní akt jakýmikoliv bez jakýchkoliv právních důsledků a to ze dvou důvodů jednak jsou to politické změny na praze jedna a pak je to velmi pozoruhodně prosím zde přítomné právníky aby se zaměřili na dobu trvání memoranda protože pro ty ostatní kteří to nemají před sebou tak já vám to přečtu doba trvání tohoto memoranda je od podpisu tohoto memoranda všemi stranami do dosažení stavu zajištění bydlení všem ohroženým rodinám máme tam podepsanou prahu jedna to znamená pokud praha jedna nepřistoupí k tomuto memorandu takto nepodepíšu všechny strany a memorandu nabyde účinnosti je bod jedna a doba trvání tohoto memoranda je do do dosažení stavu zajištění bydlení všem ohroženým rodinám to je nekonečný příběh bez jakéhokoliv časového ohraničení kdy na věky věků to má být a takovéto počítání lhůt právní řád nepřipouští čili doporučuji abyste se obrátili na jsou oblíbenou a veselý tam mám vysvětlili od kdy do kdy má běžet lhůta a co v té lhůtě má vyplněno a kdy se počítá byl hud určitých a kdy se počítá běhů neurčitých a kdy končí lhůty určité v nekončí lhůty neurčité jenom orientačně vám řeknu že v občanském právu je to padesát let o ta nejdelší lhůta možná třeba nájmu jinak opravdu souhlasím s tím co řekl kolega bellu a děsím se obdobných právních aktů které nic nevyřeší na závěr ještě tedy dotaz na kolegu ta kolik máme v praze tři ohrožených rodin s dětmi které potřebují bydlet v případě že zde jsou proč už nebydlí když máme tak jdeme dneska dvě stě padesát volných obecních bytů děkuji já děkuji budeš 
kolega rud bude reagovat hned 
podívejte se 
já si myslím že smyslem tohoto memoranda není vznik jak mě jakýsi silných právních závazků abych abychom měli nějaké páky na právní páky na strany toho memoranda smyslem toho memoranda jakási deklarace té toho společného cíle kterou chceme dosáhnout a deklarace a příslib nějaké spolupráce na nějaké platformě která tady která tady vzniká 
tady nehrozí z přijetí toho memoranda žádné sankce ani jedné nebo druhé nebo třetí straně 
já bych poprosil vám že já já se domnívám že městská část právě na už to už to přijala memorandum mohu se mýlit ověřit na to nemám ale my jsme s tím memorandem zpoždění ty strany které jsou tam napsány v uvozovkách podpisů na poslední stránce toho toho memoranda tak se zároveň podíleli na přípravě textace toho memoranda předpokládám že všechny vyjma naší městské části už to ve svých zastupitelstvech nebo radách schválili a pokud se tak nestalo také pro mě rozhodně není důvod proč bychom to dneska neměli schválit u nás protože zkrátka někdo musí být poslední tomhletom jo takže to toho se prosím neobávejte a co se týče těch počtů já bych to mohl rychle dohledat 
ve svých podkladech hlavní město praha ve spolupr 
ve spolupráci s naším osudem tak dělalo průzkumná ubytovnách na území městské části praha tři a jedná se cirka asi deset rodin z toho už některé z těch rodin dostali by to od magistrátu takže je to je to jsou to počty které se dají počítat na prstech dvou rukou to jsou to jsou teda rodiny na ubytovnách naopak jsou samozřejmě rodiny které bydlí v nevyhovujících podmínkách v bytech hrozí vystěhování z nějakého důvodu a a tyhle ty počty samozřejmě spočítány nemáme k tomu číslo by se šlo dostat velmi obtížně a byla by to možná nějaká nějaká mohlo by to být nějaká statistika nebo odhad ale a tato čísla nemáme co se týče nejen na ubytovnách na které je to primárně zaměřeno vypočte jsem vám řekl už vám to upřesnit možná přesně kdyžtak dodatečně děkuji nyní do diskuze přihlášena paní bohdanová 
tak já si myslím že to mám v tom memorandum které tady je čistě prostě snaha o nějaký hezký pilarové nový článek na fejsbůku nebo kamkoliv jinam protože když si vezmeme práci vlastně sociálního odboru tak je úplně zbytečné tady protože my tady máme nějakou můžu poprosit o klid poprosil bych ho klid sále a my tady máme my tady máme vlastní nějakou bytovou politiku bude možné přidělování bytů říkáte jiný zdroje na v rámci nějaké následné péče tak co já vím tak minulosti pokud protože se jedná byl tady pronájem bytu myslím že fokusu by se nepletu ale pokud tuto praktiku dělá velmi často prostě pod najme si ten byt a stará se o tu rodinu dělá tam následnou péči ta pak se taková je funguje to když se chce tak to jde a nehledě na to že tady vlastně tím chcete suplovat něco co je ze zákona povinnost prostě pokud je rodina v ohrožení tato sociální ten ten o sport nebo ty sociální pracovníci ten přijdou a vlastně okamžitě kontaktují asi ty pomáhající organizace a nadstavce ta rodina i má nárok pokud chce ta rodina je důležité pokud rodina chce a takže jakoby já vůbec nevidím důvod proč tohle to jakoby dělat protože ty nástroje k tomuhle tomu i ty finance vlastně jsou možné a jenom prostě je to o té práce s těmi dalšími ordinaci které se polanco zaměřují a pak si teda zeptat já se nám to číslo nevím kolik magistrátních bytů na praze tři protože jestli jde to chce dělat magistrát se to dělá ve svých vlastních bytech protože já nevidím jako fur ten důvod my tu máme nějakou bytovou politiku která je zaměřená na tyhle ty rodinu my máme prostě ospod my máme prostě další organizace proč děláme nějaké memorandum pro něco nerozumím 
děkuji prosím odpovědi 
no po funguje ospod který má nějaké své zákonné kompetence poslání nicméně ospod není subjektem který může poskytnout byt a který který by poskytoval nějakou systematickou podporu bydlení úlohou ospodu je ochrana práva dítěte a to tato podpora je založená na pro celou rodinu v zájmu udržení toho trvalého bydlení 
vy říkáte že už ta věc dneska funguje a není tak úplně pravda je to máte pravdu v tom že městská část přidělila v minulosti a nadále přiděluje takzvané byty pro organizace a tyto byty například má organizace naděje nebo sananim tady v tom případě jde o takzvané prostupné bydlení takové tréninkové byty znamená ta organizace se zaručí za klienty které v tom bytě ubytuje který tam ale nemají nájemní smlouvu jsou tam jenom podnájmu to znamená že jim například nevzniká nárok na příspěvek na bydlení 
a jsou vlastně méně dostávají menších státním menší podporu státu v tom tom bydlení a odpovědnost je spíše a organizace my se snažíme 
uplatňovat ten princip bydlení především to znamená ten když se taková rodina dostane do městského bytu stane plnohodnotnou nájemní smlouvu může se na zažádat o příspěvek na bydlení a může čerpat tuhle tu dávku státní sociální podpory a měla by být pokud mu cílem je aby se stala v tom bydlení soběstačnou v nějakém výhledu bez bez podpory a postavila se postavila se prostě na vlastní nohy 
a fungovala to znám je tady nějaký rozdíl mezi prostupný bydlením a a mezi tím mezitím opravdu mezitím přístupem bydlení především housing first je který se tady snažíme v rámci nové bytové politiky bytové politiky uplatňovat ale jste se kolik bytů tady má hlavní město praha na území městské části praha tři žádný tedy nemá hlavní město praha má betty především v řepích a na černém mostě 
a i proto má právě smysl spolupracovat s hlavním městem na na řešení právě bytové nouze rodinu s dětmi peří které jsou rozmístěny prostě po celé praze a já děkuji nyní do diskuze pan ptáček 
se dalimil takovou krátkou politickou poznámku ostatně všichni víme že skutečně je to memorandum je či jiná deklarace a nicméně tady pan bellu udělal takovou 
lehkou politickou analýzu hlavne kterých městských částech dochází k tomu schválení ty se to pirát tomas zeleným dovoluji si připomenout že stejné memorandu například schválili na praze deset kde má ode své zástupce v koalici co se týče každý učesal která je také součástí koalice pro produkty tak ta je účastna většině těch koalic kdy došlo ke schválení tohoto memoranda se vás netlačí je to zase do tyhle roviny že to je prostě nějaký nějaký výmysl pirátů a zelených a a pak už se o tom věcně a ne což mi to politik natolik děkuji pan belu 
já jenom k tomu chci dodat definitivně to že tom memorandu asi ve třetím odstavci je psáno že v hlavním městě praze žijí v bytové nouzi stovky rodin a není známo jaká pomoci jim současnosti k dispozici to ktera mi příjde pane starosto jestli tady hovoříme o politických tvrzeních tak stovky rodin v území hlavního města prahy se sociálními sítěmi a službami a sociálními pracovníky které máme třeba i právě zde na praze tři že by nevěděli jak mají postupovat mi přijde velmi ale velmi prazvláštní a pokud se všichni shodneme na tom že to je pouze deklaratorní naopak upřímně nechápu proč kolega rud nemůže je tu práci vykonávat bez toho aby si museli s kolegy zřizovat dalšího koordinátora na to aby jim zase něco navíc koordinoval po se v té dnešní době stalo tak nějak jakoby populární že se na každou ptákovinu vytvářejí koordinátoři poradci odborné skupiny odborné podskupiny nezávislé skupiny všichni vlastně pracují na tom samém ale nic ine nic se vlastně nevyřeší a to co mě vlastně na tom nejvíc nejvíc vadí je že vy jste mi nebyl ani schopen konkrétním vysvětlit jak to vlastně bude fungovat protože mi dneska budeme zase lepit záplatu kraji hlavnímu městu praze to znamená to je věc kterou by řešilo především hlavní město praha my budeme záplatovat tuto problematiku tímto pak tvarem a výsledkem výsledkem toho je že vlastně dodneška není jasné to co říkali přesně kolega sunega proč když máme tedy desítky volných bytů a je tedy potřeba takováto pomoc a jsme schopni se o ní dozvědět tak proč i nevyužíváme ještě je to laciný laciný dokument který jako pozbývá nějaké hloubky a určitě mi kolegové zele od zelených budou vytýkat že já nechci pomáhat lidem ale to vůbec není pravda vám tady všem otevřeně říkám když jsem vždycky připraven pomoci bližnímu svému ale takovéhle deklaratorní způsobem je to prostě trapný 
na děkuji ještě dáme panu ven horory faktickou pak přijde odpověď 
děkuji za slovo já jsem rád že jsem máš správný knoflík já bych jenom fakticky doplnil kolegu zastupitelé belu proto že praha z rozpočtového určení daní přátelé dostává na jednu hlavu občana do čtyřicet osm tisíc a nějaké drobné druhá druhá druhá obec která tak to dostává zvýšeným koeficientem je pokud se nepletu plzeň a ta má dvacet osm tisíc tami dvaceti tisícový rozdíl najednou občana a víte vážená rado kolik dostává městská část jsou to slabší jednotky tisíc čtyřicet přes čtyřicet tisíc korun si nechává hlavní město praha na zajištění služeb a infrastruktury občanů a my si tady z toho malého rozpočtu a z těch málo peněz které už nám zbývá budeme já ani nemám nic proti lidem kteří potřebují pomoc ale pomoc musí zajistit magistra ne městská část 
ale tak pan rud bude odpovídat 
je to přesně o to podpis memoranda přistoupení k tomu renda je přesně o tom a za tím účelem aby nám tu pomoc zajistilo právě hlavní město praha v rámci doplňkové sítě jak už jsem jak už jsem předeslal není to nic z deklaratorní ho toto memorandum tímto memorandem deklarujeme že máme společný cíl s hlavním městem prahou s některými dalšími městskými částmi na základě toho budeme moci čerpat na ty rodiny které ubytujeme nebo kterým poskytneme byt ty kapacity sociální pod sociální práce nebo podpory bydlení o tomto o tom to primárně je to je smyslem tohoto memoranda není to nic deklaratorní prosím vás kapacity sociální práce na ne městské části jsou samozřejmě omezené když se zeptáte na sociálním odboru tak vám řeknou že poskytovat potud systematickou podporu bydlení lidem kteří to potřebují tak na to kapacity nemáme a jde nám především o to aby jsme tyhlety rodiny nebo klienty které kteří dostanou nájemní smlouvu a mají prostě snížený kompetence k bydlení bychom je byly schopné podpořit všech bytech fungovaly a platili nájemný a udrželi se tam a a smyslem toho ještě jednou opakuji je spolupráce s hlavním městem prahou a čerpání právě kapacit hlavního města prahy děkuji pan venhoda technická 
já se omlouvám ale mohou se teda technicky do upřesnit kolik o kolik peněz se jedná protože předtím to bylo o jenom deklaratorní tyto deklaratorní není tak já už se v tom ztrát se omlouvám se já jako rád budu hlasovat pro dobrou věc ale já ty já tu finanční stránku neznam a jste jí neřekl to nebyla technická pan ru 
tak vám také nevyčítá 
tady nejde o ne nejde primárně o nějaké finanční transfery když mám informace že hlavní město praha požádala o dotaci z evropských fondů právě na zajišťování podpory bydlení metodickou podporu i městským částem a máme výhled zatím jenom neformální příslib a výhled že bychom mohli dostat nějaké finanční prostředky na personální kapacity a zajištění zajištění chodu bytového odboru nebo takzvaného kontaktního místa pro bydlení to ale znovu opakuji není primární úlohou tohohle toho memoranda jen to co bychom měli čerpat tak nejsou finanční prostředky ale kapacity a té sociální práce s doplňkové sítě doplňková sítě nějaký systém financování krajský se krajská síť sociálních služeb nebudu vás poučovat to znáte dotek krajské sítě bylo doplněno několik úvazků neziskových organizací které budou z této sítě financovány a ty budou poskytovat podporu bydlení k těm rodinám které ubytují městské části nemohla město praha a abychom o sobě navzájem věděli a dokázali tu organizaci navázat na na konkrétní domácí také na to potřebujeme nějakou dohodu nějakou koordinaci a to aby se právě měla odehrává na platformě tohohle toho memoranda všechny strany toho memoranda které kteří se k němu přihlásí jak je napsáno v memorandu se by se měly nejméně jednou za čtvrt roku scházet sdělovat si sdílet informace tyhle těch případech 
rodin které potřebují podporu a navazovat a ty kapacity těch sociálních pracovníků financovaných z krajské sítě sociálních 
paní magda nová faktická tak já bych vám chtěla říct že ta praxe já vám to klidně můžeme se potkat já vám domluvit schůzku s se sociální pracovník vedoucí sociálního odboru jiných městských částí to funguje i bez tady toho memoranda by to možná jenom schopností řídit soudci ten sociální odbor že to opravdu jinde funguje i bez toho tohohle děkuji páč tam pár 
děkuji za slovo můj dotaz už mi trošku z úst vzal kolega alex bellu ale pokusím se být trošičku konkrétnější já koukal memoranda tak ta když tu větičku že každá městská část která je stranou memoranda jmenuje koordinátora řešení bytové nouze mě by zajímalo ten pozice koordinátora zda to bude vlastně někdo kdo se z úřadu jakoby si dělal jakoby svojí novou pracovní pozici dalších se stávající anebo jestli bude nový pracovní úvazek protože pokud bude nový pracovní úvazek mě příjde vlastně celý smysl a celý cíl memoranda získání nových pracovních míst pro další kamarádíčky 
děkuji paru 
pan rud 
já jsem na ten dotaz na koordinátora zapomněl odpovědět pro nás koordinátor který je zmiňován v tom memorandu tak nebude někdo nový nepočítá se se navýšením personální kapacit bude to někdo ze stávajícího složení bytového odboru nebude to tedy nikdo zvenčí nikdo kdo by dostal byt městské části prostě tu funkci koordinátora vody defakto plnit a současných orbitu 
děkuji pár vronský 
dobrý večer já chci jenom poznamenat tedy jednou ze stran toho memoranda je praha dvacet dva kde koalici je tou starostové ale součástí koalice viz povodní pan len radovan koucký tam dokonce radní na praze dvacet dva by to memorandum podporujete tady na praze nám vypráví tak memorandum 
děkuji pár žaloudek 
pro rychl já jsem jenom jak tady ale bellu mluvil o tom že mu přijde směšné že jsou stovky dětí v nouzi taky jsem se rychle teda podíval na ně 
protože je to není možný nebo já nevím teďka tak obecně pro jenom představu já jsem se podíval tričko na 
průzkum z dvanáctého šestí tohohle roku který je na webu i rozhlasu je tam pěkná rozklikávací mapa a já úplně protože tady v tý gesci nejsem kovaný tak nevím jak se definuje bytová nouze který je údajně na našem území pětset čssd rodina z toho jedenáct set deset dětí ale já si myslím že tohleto je věnovaný zejména těm dětem kteří žijou zejména v ubytovnách a to je celkem jedenáct tisíc osm set dvanáct osob a z toho dvě stě devadesát pět dětí čili já chápu tuhletu politickou deklaraci a proti politickým dekoracím nic nemám na národní bych nezastíral to že toto politická deklarace je ale já si myslím že schválit politickou deklaraci že v tomhle městě nemají žít děti na ubytovnách a že jich tedy ještě stovky na ubytovnách žijou a my se chceme nějak se změnit já si myslím že je úplně normální protokoly věci zvednout ruku děkuji pan štampach 
já jen v rychlosti na pana v romského musím zareagovat a ano vím to že členem memoranda je i praha dvacet dva dvě koalici náš 
zastupitele radní pro školství pane radovan koucký ale jedná se o komunální politiku a jako ta nemusí mít stejné názory dám příklad praha dvacet dva a pan koutský konkrétně také zvednou ruku pro stoprocentní navýšení daně z nemovitosti ať víte já to dají kritizuji prostě jsme sice v jedné straně ale nejsme ovce abychom hlasovali stejně ve stejných boje máme jakoby prostě nějaký jeden cíl jakoby směřování našeho státu jako vizi ale na komunální úrovni ve všech bodech soudu mít nemusím děkuji protože se už nikdo nehlásí zeptám se před kladl který nějaké slovo závěrečné a zároveň ukončuji diskuzi 
dá se žene takže já děkuji a nyní budeme hlasovat o jeho pardon stop ještě tady jsem zapomněl máme tady přihlášeného občana pana roberta vašíčka který ale není občanem prahy tři takže o jeho vystoupením jsme hlasovat takže prosím budeme hlasovat o vystoupení pana roberta vašíčka 
takže hlasujeme 
děkuji pro dvanáct proti kde se zdrželo se osm 
nehlasovali dva návrh nebyl přijat tudíž pan vašíček vystoupit nemůže takže teď už opravdu ukončuji rozpravu a jdeme hlasovat 
takže kdo je pro schválení memoranda 
děkuji pro devatenáct proti tři zdrželo se pět 
nehlasovali čtyři návrh byl přijat posunuje se k dalšímu bodu kterým je komunitní plán rozvoje sociálních a nechává návazných služeb bod číslo devět pan rud 
sám dovoluji předložit komunitní plán na období příštích pěti let je to materiál ke kterému vedla poměrně dlouhá cesta vlastně připravuje se více jak rok jeho přípravy za mile zahájen už v minulém volebním období 
já bych chtěl poděkovat zejména panu beranové vedoucí sociálního odboru za práci kterou on a jeho odborná koordinace a přípravě toho plánu odvedl 
na jaře tohoto roku byly uspořádány veřejná diskuzní setkání v pracovních skupinách prostřednictvím kterých se definovalo základní nasměrování ta témata toho komunitního plánu která byly měla dále rozpracována v jednání dalších druhém kole jednání těchto pracovních skupin na podzim 
připomínkovat ten komunitní plán měla možnost i veřejnost bylo v průběhu listopadu běželo veřejné připomínkování a závěru listopadu pro proběhlo i veřejné představení tomu komunitního plánu 
ten komunitní plán já se nebudu úplně popisovat do podrobností jeho obsah chtěl bych pouze vypíchnout snad několik věcí které tam jsou které tam jsou nové jde zejména o 
prioritu ve které předpokládáme nebo plánujeme je to plán tak budu říkat plánujeme vytvoření takzvané lokální sítě a sociálních a návazných služeb je to je toto čem se bavíme tady na půdě radnice už několik let abychom vytvořili nějaké stabilní prostředí právě pro financování sociálních služeb z dotací městské části aby bylo pro ty organizace více předvídatelné takto je v komunitním plánu zakotveno a je tam také nově zakotvená priorita 
vlastně domácích pečujících a obecně tématiky pečují podpory pečujících osob která dosud nebyla a v komunitním plánu tematizovat na promítá se tam například i připravovaná transformace jmenován modernizace pečovatelské služby 
zbytek bych nechala syna dotazy z pléna já děkuji s hlásí se paní bogdana bohdanová 
a tak já proti tomu dokumentu jako tak celku takové nemám mám jenom prostě jen takovou věc kterou víte která mi vadí a jednak která mi vadí i to že ty dokumenty prostě já jsem byla v nějaké ty řídící skupině chodí na poslední chvíli prostě top se obsáhlý dokument a pokud člověk pracovně vytížený tak jeden dva dny mu prostě nestačí takže to je moje připomínka a pak je taková hlavní připomínka vy jste říkal pane rud že je tam vlastně kapitol o tom domácím pečujícím a já prostě nechápu jak se vám může stát ale jestliže já jsem členkou sociální komise a jestli já mám nějaké připomínky v rámci právě zrovna doma nějaký služeb v rámci domácího pečování a vy mi řeknete že mé připomínky vypořádáte buď vlastně v tom dokumentu nebo v potom v připomínkách mimo a naprosto mě úplně ignorujete tak prostě postrádám vlastně jakoukoliv chuť slámy na tomhle jsem spolupracovat tak myslel že jsem měla faktické věci nějakém jakoby k věcem které tam chybí a nehledě na to že i sám pan čtvrtník kterým chcete v rámci institutu sociální služby se pracovat na nějaké transformaci sociálních služeb a taky kritizuje městskou část že nemá dostatek jako další jako různých služeb je tedy ta škála není tak velká a já když mám ničemu podobnému dotaz který chci aby byl nějak jakoby zohledněn v tom nebo aspoň vyjádřené ty připomínky a vypořádané oni naprosto vypustíte přijde teda naprosto jako koalici která říkáte že komunikujete že děláte veřejná projednávání tristní ano ty co budete obhajovat ale veřejně nebo pan beran se mi omluvil že opravdu jste mě jako vyškrtli a tom při naprosto jako neprofesionální tak pak na co nás teda nominuje tedy těžko myslíte ztráta úplně a ztráta mého času já děkuji kolega druhé reagovat 
vám my jsme si to už vysvětlili skladbou beranem navzájem vy jste na jednání řídící skupiny už jste finální fázi před vlastním veřejným připomínkováním toho a toho dokumentu tak jste vznesla připomínkou že by tam měla být zahrnuta domácí ošetřovatelská péče zároveň jste deklarovala že tu připomínku nepodáte v rámci v rámci veřejného připomínkování a my jsme s tím počítali s tímto to připomínka nepřišla takže jsme takže už nebyla nijak dál zohledňována nicméně jsme deklarovali nebyla na tom nějaká jako všeobecná shoda váš váš ojedinělý požadavek v rámci rýži skupiny vlastně neuplatnila nikdy nebyl uplatněn v rámci těch pracovních skupin bylo to vlastně na platformě řídící skupiny už poměrně pokročilé fázi toho přípravě toho dokumentu a 
my jsme zároveň řekli že že vidíme prostor proto aby se ta myšlenka rozvoje domácí ošetřovatelské péče tady rozvíjela nová ředitelka pečovatelské služby paní kalová tady s tím má zkušenosti právě z benátek nad jizerou kde je domácí ošetřovatelskou péči zaštiťovala jako vedoucí komplexu sociálních služeb a v rozhovorech s ní tak jsme se bavili o tom že bychom mohli zkusit tohle tu službu rozvinout i na městské části praha tři nicméně je to možnost ke které se nechceme zavazovat v rámci toho strategického komunitního plánu na následujících pět let protože zkrátka dobře nejsme schopni není to nějaká úplně široce sdílená priorita a ten závazek kdybychom tohoto plánu napsala ve byl skutečně silný a není na tom široký konsenzus a ani si nejsme jistí je bychom ho byli schopni naplnit takže se k tomu 
já děkuji ještě faktická paní bogdan nová 
tak ona rutinu že to je prostě pan na na tom jednáními jasně bylo slíbeno nebo já jsem se ptala jestli vám poslat bylo řečeno že ne že to bude buď to bude vypořádáno v rámci toho dokumentu nebo v jednotlivých v připomínkách stačilo napsat jednu větu mě prostě open princip na co já mám chodit na ix skupin a ix x komisí když vlastně vůbec neberete v potaz stačila jedna věta odpovědět to všechno třeba tady jakoby rozporu i děkuji děkuji 
ne tak pokud nejsou žádné další diskuze viz ukončuji a budeme hlasovat o komunitním plánu takže prosím hlasujeme teď 
děkuji 
pro dvacet sedm proti nula zdrželi se tři 
nehlasovali jeden národ byl přijat proč bodem číslo deset návrh na uzavření dohody opět kolega rud 
k boji číslo deset vám předkládá návrh na uzavření dohody o prominutí části novou vztahem k ní bytu v domě habrová osm jde o nájemkyně která splnila podmínky pravidel právě pro promíjení dluhů schválených zastupitelstvem je konkrétní částky máte v důvodové zprávě je to standardní materiál který už jsme který už jsme tady na lásku schvalovali několik to znamená nesplacená jistina část poplatků z prodlení odpouští se ostatní příslušenství pohonů já děkuji otvírám diskuzi hlásí se někdo do diskuze není tomu tak proto diskuzi ukončuje a prostě budeme hlasovat materiálu číslo deset 
děkuji 
pro dvacet devět proti nula zdržel se jeden hlasovali jeden návrh byl přijat nyní si dovolím předat řízení schůze opět panu starostovi prahy budou předkládat návrhy a 
dostáváme se k materiál čerstvé jedenáct prodej pozemku parcelní číslo čestná set čtyřicet osm nosil dna cukat odstraňuje žižkov předkladatelem je patrná k tomu dávám slovo takže já si vám dovolím před chladit předložit tento materiál který je popsán v důvodové zprávě jedná se v podstatě o malý pozemek čtyři metry čtvereční jestli se nemýlím o takovou úzkou černou chodbičku za garáží výbor pro majetek doporučil tuto prodej schválit 
prosím případné dotazy 
rozpravu 
nikdo se do ní nehlásí takže už zavírám a budeme hlasovat 
prodej dvacet osm proti nula zdržel se jeden materiál byl fiat 
dostávám se k číslu dvanáct opět se jedná o prodej pozemku parcelní číslo dva tisíce devět set třicet jedna lomeno čtyři sta jedna v katastrálním území žižkov a dávám slovo pan maternová takže opět tento materiál předkládá zastupitelstvu aby se schválilo prodej pozemku opět se nejedná o žádný obrovský pozemek je to pozemek který by měl sloužit pro vybudování bezbariérového přístupu k do domu je sviečka jedno by domu buková tři sta devadesát šest 
za standardních podmínek znalecký posudek výbor doporučuje 
otevírám rozpravu 
slovo se přihlásil pavel dobeš já si jenom dovolují nahlas tedy v tomto modelu a střet zájmů s ohledem na žadatele který můj tatínek 
tak kostrou zavírám že se už někdo další nehlásí a budeme losovat 
pro dvacet osm proti nula zdrželo se nula dostáváme se k materiálu číslo čtrnáct předkladatelem 
je omlouvám se máte pravdu děkovat opravu materiál číslo třináct opět ne tentokrát se jedná o svěření pozemku parcelní číslo čtyři tisíce dvě stě dvacet devět lomeno jedna čtvero tisíce dvě stě dvacet devět devět 
dávám slovo panu materna stav jedná se o pozemky kolem ulice pitterova které jsme nebo magistrát získal pozor na naši žádost a tímto vydá by měl svěřit takže myslím že není dále co k tomu dodávat 
tak otevírám rozpravu a už se nám hlásí fotbalu máte 
tady u toho materiálu 
je nutné dodat že 
podstatě jste se prselo že hlavní město praha odkoupilo tento pozemek já si myslím že tak jak jsme ji spolu telefonicky hovořili že to byla iniciativa kterou jsem počínal já ale to především k propojení ulici ulice právě pitterova a a druhé části parku parukářka co mi ale však v tomto materiálu chybí je opět to ekonomické pojetí celé té věci já asi už jako opětovně se budou vracet k tomu že vy jako městská část tvrdíte že nemáte na nic finanční prostředky že všechno možné je pro vás velkým velkou zátěží a velkým problémem a v tuto chvíli si chcete nechat svěřit několika hektarový pozemek který v podstatě budete muset nějakým způsobem udržovat budete ho muset jako městská část spravovat a budete muset připravit předpokládám nějaký návrh řešení na to území jako takové na to jeho využití což bude stát další finanční prostředky a budete muset která buď tam vytvořit park nebo něco jiného a nicméně i to vás bude stát finanční prostředky takže opět se asi hloupě táži proč nejdete cestou a ne donutíte hlavní město prahu které na to ty finanční prostředky má a ty možnosti má proč ne donutíte je aby se o tento pozemek staralo i starali staralo proč ne donutíte je aby oni provedli ty základní a důležitý investice na to aby ten prostor zdravé byly pro městskou část práci a naše naše občany je to úplně stejná pro mě problematika jako parku vítkov stejně tak se k tomu připojí nyní tento park a jako další části veřejné zeleně v rámci městské části praha tři myslím si že zbytečně se pod mít podbízí té a zbytečně na sebe berete předčasně břímě které byste mohli spíš hrnout směrem směrem na ně materiál tu rozvahu ekonomickou neobsahuje takže říká mě filozoficky to nevadí kdybychom byli v dobré kondici tak mi to také nevadí ale ale obávám se že si zbytečně bereme na sebe závazek který v tuhle chvíli nedokážeme vyhodnotit byla aspoň není zde předepsán finanční dopad 
a tak já jsem se o slovo přihlásil sám pokusím se pokusím se vám ve stručnosti odpovědět první věc je a co se týče vašich kroků v získání tohoto pozemku já jsem si nechal dohledat všechny materiály které jsou k tomu tady radnici a které sektu vážou 
bohužel nemáte pravdu a na vaši obhajobu musím říct že nemáte pravdu také proto že tehdy se ten pozemek vůbec nijak prodej nenabízel byste pouze usiloval o získání té cesty my se tady bavíme o zhruba dvou prvém pozemku je to dost jiných jde a co se týče údržby také ten pozemek by rozpočtu v roce dva tisíce devatenáct vyčištěn a byla tam provedena základní a následně opakovaná seč a byly tam toto odvezeny různé odpadky zbytky různých stavebních činností to znamená tečka je to poměrně 
prodejna plochálouka jde tam chodí na procházku extenzivní údržba výhled z toho pozemku se pohybuje od pádu statisíce korun ročně a na to peníze v rozpočtu městské části máme a co se týče a co se týče dalšího využití a je to v podstatě v tom režimu že mi tečka zkusím připravit nějaký projekt který a by definoval to budoucí využití a následně se budeme snažit na to získat peníze od magistrátu to znamená městská část si musí vydefinovat jsou na tom pozemku chce a pak to může chtít po magistrátu tady podotýkám a v roce dva tisíce devatenáct jsme byli poměrně úspěšný co se týče je týk co se týče čerpání financí z magistrátu tak bych že výrazně úspěšnější než v minulých letech a já si myslím že to dopadne dobře 
další slovo má pan rud 
já bych tomu jenom doplnil mě trošku ten apel na úspornost finančních prostředků tady je trochu laciný a myslím že to rozhodnutí nebo kdy kdybychom ponechali ten pozemek ve zprávě hlavního města prahy tak si myslím že by to bylo nesystémový protože prostě přiléhá k parku parukářka který máme ve zprávě městská část je to vlastně jakási součást tedy té souvislé plochy zeleně a hlavní město praha má má ve správě vítkov z toho důvodu že to je považováno za nějaký park celoměstského významu park první kategorie žádné jiné velké plochy nebo větší plochy zeleně pokud vím tak na území městské části nové město praha nemá že tohleto bez ohledu na nějaké finanční stránky té věci prostě je systémový krok 
prakticky má pan byl 
oka od této chvíle fakticky prohlašuji že už nikdy nebudu naslouchat tomu že nemáte finanční prostředky jo jasně deklarovali žena na to na co máte chuť tak finanční prostředky máte 
děkuji vám za faktickou poznámku nastuduje mikeska já bych vám chtěl že existuje dohoda mezi hlavními městskými částmi z devadesátých let já vím jestli si vytyčila čtyři parky první první kategorie a mezi nima je vítkov pokud se informovat dnes tak na vítkov je podáno nám je městskou část na stavební odbor žádost o územní rozhodnutí územní rozhodnutí by mělo být dáno by mělo být vydáno začátkem příštího roku a během příštího roku bude požádáno o stavební povolení na štyri u se ti promenády na vítkově a velice dvacet jedna je šance že hlavní město začne s rekonstrukcí vítková tak jak to ušil mělo u ostatních třech hlavních parku takže tady dohoda že skutečně hlavní město bude revitalizovat park na vítkově 
také následuje pan kolega 
no já jsem se po rusku se nechtěl zapojovat ale když to tady slyším tak musím říct svůj názor který doufám skuteční znalci přírody ve městě 
vezmou si něco z toho co říkám co říká vezmu si zase budu chránit podle mého názoru tady chybí zdroje biodiverzity centrální části hlavního města pozemek který chcete kultivovat který chcete udržovat který chcete sekat by byl výtečným prostředkem k tomu aby se tam rozvíjela přirozená nebo víceméně přirozená společenství drobných živočichů a následně v rámci byl řetězce i větší živočichů až třeba do úrovně ptáků viděl jsem zajíce který běhal po masarykově nádraží a neviděl jsem ho na vítkově viděl jsem tady ledacos vídám tedy velmi zajímavé druhy ptáků a vy chcete pozemek který je jako stvořený k tomu aby vznikla nová divočina zase kteří vědí o čem hovořím tak pochopí že to má smysl chcete nějakým způsobem kultivovat upravovat a česat no nevím opravdu myslím si že to nedělá to dobře 
děkuji následuje pan cvrček 
tak já vám děkuji za tuhle poznámku ale na poslední komisi životního prostředí jsme zrovna tohle řešili aby to nebyl intenzivně udržovaný park ale naopak a bez aktualizoval biologický průzkum který tam byl u pardon v roce dva tisíce jedenáct vypracován a no ten by se ho aktualizovat aby to bylo v to tom v tom směru jak říkáte tady pod podpora biodiverzity a a ochrana těch zvláště chráněných druhů který který tam jsou i vaši členové proto hlasovali na poslední komisi životního prostředí 
tak fakticky má pan sunega 
palu vyslovuji pochvalu 
pak děkuji následuje co následuje paní belle cola 
mě už předešel kolega svrček tak jen mohu potvrdit že naším zájmem jít touto cestou a věřím že se nám to povede a čímž bych chtěla pana sune guys ti ta delší že o biodiverzitu nám jde a o chráněné druhy zvlášť máme tu i v koaliční smlouvě 
následuje pan sunega omyl to byl omyl takže tímto rozpravu uzavírám 
a budeme hlasovat 
pro devatenáct proti nula zdrželo se pět a děkuji 
a 
dostáváme se k materiál číslo čtrnáct kipling memoranda o vzájemné spolupráci s cílem konverze nákladového nádraží žižkov a já dávám slovo panu mikesková 
ještě jednou dobrý večer je to jedna z etap 
mel snažení a zachrání budovy nákladového nádraží žižkov budova je v majetku českých drah předkupní právo má má sekyra group byla do byla provedena do bude uzavřena dohoda mezi sekyra group hlavním městem prahou a 
ministerstvem kultury o to jakým způsobem bude budova budova 
revitalizovaná nebo přeměněna na kulturně společenské centrum kde se řeší jakým způsobem bude hlavní město spolupracovat 
sekyra group jakým způsobem bude třeba ministerstvo kultury no byla ustavena komise rady hlavního města prahy byla řeším hřeší budovu nákladového nádraží je zpracovaných zaměřená budova pro 
systému revír můj vyska budova snad bude vystavena na mezinárodním veletrhu ve francii misu 
protože a děkuji za úvodní řeč a první kdo se hlásí je pan sunega 
já hlásím svou podjatost ve věci tomuto projektu se profesně věnuje od roku dva 
vám děkuji za informaci protože se nikdo další nehlásí rozpravu ukončuji a dáme hlasovat 
pro dvacet šest proti nula zdržel se jeden 
teďka se dostáváme k materiál číslo třicet čtyři 
dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace za trojku a předkladatelem je pan mikeska 
ještě jednou dobrý večer prosím vás jedná se o technický materiál minulosti byla byla za organizaci za trojku svěřena údržba kina aero nelepil najímáme společnosti tato 
tento způsob 
způsob spravování budovy kina aero se ukázal jako zcela zcestný my o vnímáme příspěvkové organizace za trojku tuto budovu včetně pozemku a vrátíme se ke zprávě budovy budete spravovat správa majetkového portfolia je to všechno 
kazdopadne mapa 
predavat se plné sezóně sama 
se mapa mi nechali bude spadala bude to bude ještě další materiál bude schvalovat rada ale my to od ní máme příspěvkové organizaci za trojku 
technicky no každopádně já otevírám debatu a první kdo se hlásil byl pan byl 
já vás fakt miluju systémový šalamoun takže bod třicet při 
kde vy se rozhodnete že jiným způsobem vlastně vezmete organizaci kterou tady pronajímáte jako box club také dáte do rapu ale v tomhle případě stejně nějak vyhodnotili zase nezaznělo proč a jak a vůbec vám to nikdo neřek že ho asi ani vám kolegové tak v tomhle případě jste zase vyhodnotili že to je nesystémově a je to špatně 
já mám jenom vysvětlím proč jsme to dělali protože nikdo z vás se na to ani nezeptal protože vás to prostě nezajímá protože vás to prostě ráno napadne že takhle uděláte to udělat a proč byste se někoho zeptali když to asi předtím dělal já ho se to z toho důvodu že když organizace za trojku musela právě už hospodařit se kulturními nebytovými prostory jako je atrium a jako je vozovna tak se jim právě příčné ani přičlenila kino aero protože když jsem přes několik let jednal se zástupci kino aero tak oni vlastně nejvíc si stěžovali na to že právě úřad a právě akciové společnosti nemají tu dostatečnou citlivost na kulturní organizaci tohoto typu a že s nimi nekomunikují pro aktivně tak jak oni by si přáli proto jsme ten krok dělali tak jako vy to se snažíte dělat s tím sa rapem a tady s tou organizací na havlíčkově náměstí tak proto jsme se snažili tu organizaci dát celistvě do jednoho rozpočtu kulturních organizacích 
jasně ale jako není tu opět žádná žádná finanční výhodnost nejdu žádné opodstatnění toho co pan místostarosta říkal proč je tak špatně já to nechápu proč je to špatně a třetí rovinaté věci je že 
akciová společnost se za jsem rozhodně nebude schopná se ze mne je to tedy nebo 
zeme rozhodně nebude schopná takovým způsobem komunikovat s tou kulturních organizací tak jak by si přáli takže já já se po tohle nemůžu podepsat a jenom mě baví ty vaše změny názoru z jednoho bodu do dalšího 
budu se těšit na vaše vysvětlení 
situace pane 
tady 
jestli to nebyla taková že k tomu aby spravovalo se kino aero tak organizace organizace zase trojku drží platila na půl úvazku údržbách provádět údržbu nesmyslné jako a pokud tohle jsme se pak platba svá křídla tak bude skutečně spravovat to co tam má domluví a často dělá ten člověk chtěli byl se tam jej uvařit byl to postavené úplně na hlavu a tím tak jestli zakopali toho ředitele ale ne za trojku jo dali jste nějaký povinnost kterou na vůbec tomu nerozuměla a vůbec seo to nestaral a a údržba viděl co chtěl a kino aero má takovou v takovém stavu je že panna podlaha a ten udržovat v podstatě na nedělních takže to byla taková situace tam dneska je a neberu 
a vaše rozhodnutí bylo špatné našel 
tak a máme tady dvě faktické první faktickou má materna jachty jenou upřesnit že opravdu jedná se za osazovat a že v důvodové zprávě překlep a hlavně to zeman nemá komunikovat kulturní věci se mají pouze tam ten správce 
já říkám jenom k tomuhle v oboru se zem není ten kdo bude komunikovat kulturní věc bude to pod městskou částí je pouze správce který se bude starat technické diety jako u jiných budov městské části 
se omlouvám budeme držet diskuze jo tak na pan materna se vypořádal takže teďka pan venhoda máte slovo 
děkuji za slovo no pánové tesco já nevím četl jste tu důvodovou zprávu 
já tady čtu byl záměr postupného scelení majetku živá ke kulturním účelům a zajištění prostřednictvím jiné právnické osoby jako odborné správy údržby ochrany a zároveň pružnosti při nakládání s ním ono no já jsem trošku že už za tu dobu co vlastně spolupracuji tedy v rámci skupiny vedlejší hospodářské činnosti tak se trošku obávám jestli ta městská akciovka nebude až moc pružná nakládání s tím majetkem jo protože 
ty historický konotace který se táhnou s informacema které jsem nabyl za tu dobu mě k tomuto kterou té úvaze vedou 
to pak tam píše ten tento záměr však není možné v podmínkách příspěvkové organizace pevnou hodně naplnit tak jestli byste mohl jestli byste mohl ztratit nějaký slovo vysvětlit mi tohle protože mě to není úplně úplně jasný je to tedy s tím hýbete jak škatulata hejbejte se a není tady kouska rozumného textu který by který by to který by to 
které který by to vlastně argumentačně podložil já se kdyžtak ještě přihlásím když nebudu 
byli jsme v situaci že ředitelka příspěvkové organizace za trojku nezvládala ekonomiku a nezvládá je ale jen programy já ne pohádek v účtech měla ne pohádek v placení faktur nebo hrádek výběrových řízení jo a skutečně absolutně technický antitalent zajišťovala chod to za trojku programově ale neměla nikoho kdo by se o technickou věcné dary toho no to na hlavu postaveno skutečně já nevím oč vám jde tedy pánové taky následuje pan dobeš 
já děkuji za slovo a co se týče problematiky převedení kina aero zpátky pod také městské části nebude správě sezóna já naprosto souhlasím i s ohledem na to že se tady plánuje i větší rekonstrukce kina aero bude se připravovat projektová dokumentace a já si troufám tvrdit že organizace která hlavním jejím jakoby cílem je obsah řekněme kulturních aktivit není správcem nebo dokonce snad realizátorem nějakých projektových dokumentací a to co tady říkal kolega mikeska je další jakoby podnět proto prostě organizace kterou vede člověk který sám o sobě není schopen z finančního pohledu řídit ani tu obsahovou část kulturního mějme obsahu té organizace jak už vůbec ne organizace řekněme nějakých budoucích projekčních nebo nedej bože snad stavebních činností druhá záležitosti co se týče kina aero tak ten tam je tam je dlouhodobý by nájemce to znamená že pokud tady srovnáváme ten box s týmto takto je zase odlišná situace box club tuhletu chvíli také uváděl pan starosta nemá jednotící prvek který by nějakým způsobem byl schopen ochoten si pod svá křídla vzít všechny ty aktivity které tam v tuhle chvíli probíhají imco kino aero takovýto jednotící prvek má dlouhodobém perské jakoby z pohledu tu smlouvu má tuhle chvíli je vůči městské části bude platit nájem a nevidím důvod proč by to mělo být za trojice takže to za mě 
děkuji další má slovo paní belle cola 
také je z postu už tu bylo řečeno také to jenom zrekapitulujme kino aero má svého ředitele kino aero platí nájemné dosud ho platila za trojku a teď bude platit městské části jenom pokud se podíváte do zřizovací listiny a hlavní účel a předmět činnosti nic se tam nehovoří o kinematografii tož kino aero v prvé řadě dělá takže i z této logiky věci mi příjde od svěření logické a to je asi všechno jinak už to tady kolegové pěkně shrnuli děkuji 
tak další má slovo pan bellum 
paní radní vy říkáte že se nehovoří o tom ve zřizovací listině o kinematografii můžete mi ukázat ve zřizovací listině se zem kde se tato akciová společnost věnuje kinematografii a můžu se vás ještě můžu se vás ještě blbě zeptat proč tedy pokud tvrdíte že je to především o tom že se chcete starat o tu nemovitost a že ta ředitelka nezvládala starání se o nemovitosti můžete mi říct která když postupujete tímto po jakoby přístupem k tomu proč ne od svěříte ještě prostor atria reorganizaci pokud je tohle vaše dejme tomu že tohle je vaše nová filozofie a já ji chápu tak proč necháváte půlku a druhou půlku tedy nehod svěřujete protože o atrium což je budova okolo kterej i zeleň která má střechu která má okapy která má kapli která má bar a spoustu dalších záležitostí okolo té nemovitosti o tu se taky musíte starat jenom nechápu vaši logiku proč jedno jo druhé ne pak mi mimo hovoříte o kinematografii ale vsazena nevím o tom že by někdy kinematografii řešili já fakt se v tom nevyznám honza omlouvám se 
tak paní lica 
novou zopakuji už tady bylo řečeno svezeme bude správcem to znamená bude spravovat objekt nikoli 
re chyba aj a dělala to dot dělala to dosud ano takže jako v případech 
dělala to dosud takže 
byla to 
jen dělat 
takže nic tam nejde o žádný umělecký obsah jde o správu to už tady bylo řečeno předřečník i jo a příspěvková organizace bude mít dál dvě budovy atrium a budes a samozřejmě kácet vozovnu takže pouze jsme od svěřili kino aero a jak jsem uvedla už před tím dává logiku i z toho že v listině není nic a je vše 
tak a následuje pan belu 
já se vám paní radní bylo třeba omlouvám možná jsem natvrdlej a možná mí kolegové můžete nám ve třech větách vysvětlit proč a triumf neod svěřujete a tuto nemovitost od svěřujete jste schopná odpovědět na tenhle jednoduchý dotaz proč jedno nemovitost necháváte a druhou nemovitost nenechává té já myslím že pregnantní nedokážu položit tuhle jednoduchou otázku jste schopná na toto prosím odpovědět 
já vám 
dál povím 
příspěvková organizace za trojku pohádá své kulturní kulturní akce v atriu a ve vozovně kině aero nepožádá žádné kulturní akce je to nesmysl ne abych se dala budovu kde vůbec nechodí kde nebo na kulturní akce je to nesmysl to bylo hodně pavel minulosti 
takže 
tak a protože již nikdo není přihlášen také zprvu ukončuji budeme hlasovat materiál 
takže pro devatenáct proti jeden zdrželo se osm nehlasovali i děkuji a dostáváme se do finále pomalu 
a to materiál čistou třicet pět s názvem otevřu kód 
a slovo má pan 
děkuji za slovo já bych vám rád představil tento materiál který se jménem možná zná být trochu neuchopitelný takže já se pokusím to nějakým způsobem uchopit a vysvětlit proč se tím zabývá zastupitelstvo jak jistě víte tak my se už dlouhá léta snažíme prosadit používání veřejného cloudu aj tí ve veřejné sféře jde v podstatě o to že namísto výhradní licence kdy zavěsíte prakticky na jednom dodavateli a autorská práva patří právě tomu jednomu dodavateli nebo případně vám tak v podstatě mi tento monopol odstraňujeme a ten kod je veřejně dostupný otevřený kolo to znamená že ten program který je v něm vyvinut se můžete stáhnout můžete se ho nainstalovat můžete ho libovolně upravovat za předpokladu že k úpravě opět budete publikovat v tom veřejném kódu zkrátka můžete ho libovolně sdílet a my zde aplikujeme podobný princip jako když například městská část si nechá napsat studii tak ta studie pak k dispozici veřejnosti respektive veřejnost na základě žádosti 
pokud teda jiné složením automaticky tak na základě žádosti veřejnost má k té studii přístup a my v podstatě tento princip aplikujeme na kód protože kód je také nějaké dílo a k tomu kódu ten kód můžete sdílet můžete ho nějakým způsobem stáhnout nebo využít ve své praxi ve své práce a děláme to z různých důvodů jedním 
jedním jedním z důvodů je právě to zmíněné zabránění vendor loku což v minulosti byl poměrně dost častý problém v praze existuje mnoho slatě mnoho příkladů jistě nějaké sami znáte ať už budu jmenovat open kart ale jsou tam samozřejmě 
nějaké příklady které jsou nám blíž nemusíme chodit daleko koneckonců i náš dotační softwar tam byl určitý příklad vendor laku poměrně snadno odstranitelné ho ale byl tam na začátku taky takže toho octa opatření má zabránit tomu aby v budoucnu jakýkoli software kterými budeme vyvíjet tak abychom my byla závěsy na jednom dodavateli a museli bychom poptávat v podstatě služby od jednoho dodavatele ten otevřený kód nám umožní to že budeme moci ve soutěžit libovolného dodavatele samozřejmě otevřený korupce pokládá i to že ten software sovy víte a řádně zdokumentován takže kdo kdež k tomu přijde nějaký dodavatel zvenčí tak díky dokumentaci bude schopen nějak v té práci pokračovat a navázat na jiny jinými tím se dostávám k další k další části že v podstatě je to nějaká záruka kvality protože pokud ten koho je veřejný pak je možné ho zkontrolovat dostaňte sekta dokumentaci můžete si například ověřit už po publikování že tam nejsou nějaké nějaké zjevné problémy které například kdežto vztáhneme opět na náš dotační software tak se s tím že tento člověk softvér třeba modulární není a aby byl nějakým způsobem škálovatelný tak bude potřebovat nějaké řekněme další další zásahy respektive poměrně zásadní to zásadní zásahy takže v podstatě i to hlídání kvality a to že ten programy dobře napsán tak k tomuto transparence v tom moc tom v tomhle nějakým způsobem pomůže samozřejmě pak je tam ten morální rozměr kde dílo co vzniká prostě z veřejných zdrojů by mělo být veřejnosti k dispozici a my samozřejmě se slavíme za to že stát potažmo městská část prostě není softwarová společnost čel mi to stejně nejsme od toho abychom ten quot prodávali a naopak pro nás má hodnotu to když ten kod je rozšířen a když v podstate to co mi tady virovými používá co nejvíce uživatelů protože tím se zajistí že je že ten softvér bude mít csaba dostatečnou podporu nebo nebo že bude více uživatelů ochotno investovat do a do jeho vývoje čele náš softvér co mi ve vedeme je nějaká veřejná služba a tu veřejnou službu bychom bychom se měli případně snažit snažit sdílet 
to zmínil bych možná nějakou zahraniční praxi na západ od nás už je to poměrně běžné já jsem vám dal dvě z pozice nějaké brožury mám ještě pět jich v zásobě tak pokud někdo nemáte tak dejte vědět já mám rád poskytnu kde vlastně v těch pro žilách můžete najít nějaké příklady dobré praxe je zahraniční praxe například se švýcarskou cestu k otevřenému softwaru ale třeba v důvodové zprávě najdete třeba britskou licenci kde v británii se vlastně rozhodli v roce dva tisíce deset přejít tedy jak na otevřená data tak na na otevřený kód a vlastně weby co vydává vláda pak jsou k dispozici pod licencí nebo respektive obecně všechna díla jsou jsou k dispozici pod licencí vlastně která která je přímo 
stanovena nebo daná britskou vládou takzvanou open government plaisance to specifická licence v británii mi v podstatě vycházíme z mezinárodního vzoru což je také nuke licence verze tři neboli 
je to tady licence pro nekomerční použití kde která v podstatě znamená to že by ve tu licenci 
ten softwarovým publikujete následně když ho někdo chce využít tak an a upravit tak opět musí publikovat a pokud někdo něco dodává nebo pokud ho používá ve svých dílech takto takto opět musí být kompatibilní s touhle cestou licencičelo musí být pořád této svobodné svobodné licence je to jedna z nejsvobodnějších licencí to co je k dispozici v příloze najdete text té licence jak tady ten původní anglický text tak český překlad nicméně 
v českých kotle na a v souvislosti s českým právem tak ta instrukce samozřejmě taková aby my jsme měli vždy majetková práva a abychom my měli právo udělovat podlicence upozorním na příklad by třeba u nás kde se tomu tak nestalo a to bylo například u dotačního v softwaru kde my jsme v podstatě musela zajišťovat majetková práva zpětně a povedlo se nám je zajistit za což tady patří velký dík zejména představenstvu slzama které které se na tom na na tom podílelo a také pavlovi muselo ve který který 
toto toto zařizoval takže zpetne se nám to povedlo ale bohužel v českém právu platí to že pokud nemáte ve smlouvě výslovně ujednáno ujednáno že na vás přechází majetková práva a nemá to vám výsl výslovně ujednáno že může můžete udělovat podlicence takto tak to dělat nemůžete bohužel to postaveno chile instrukce tady bude v tom smyslu aby veškeré smlouvy tato zajišťovali a teď proč to má k disposici zastupitelstvo když by to v podstate mohlo schválit rada je to z toho důvodu že toho jste poměrně za zásadní paradigma v tom jak se posouváme v nějakém našem přemýšlení o a softwaru nebo v tom jak ten software budeme delat a v podstate důležité aby jednak všichni politici napříč spektrem s tím byly byla ztotožnění a jednak aby o tom získal nějaké informace aby se do budoucna předešlo tomu že se dostaneme třeba do nějakého vendor loku čili proto je zda existuje nějaký nějaký důvod k tomu aby toto v podstatě toto pravomoci zastupitelstvo vyhradilo a aby minimálně o ní bylo informováno a aby zde existovala vůle nějakého vyšších orgánů k tomu aby se třeba v budoucnu nastalo že 
dejme tomu někdo předloží do rady usnesení na zrušení usnesení rady nikdo se o tom nedozví a zároveň i třeba co o něm budou v budoucnu hlasovat vlastně ho budou považovat jen nějaké běžné usnesení čele z toho důvodu 
jde tahle odstavec zastupitelstva aby abychom se v tomto ten směr takto nastavili já nyní vede po tomto relativně obsáhlém úvodu potom co diskuzi a rád odpovím na případné otázky 
do diskuze první přihlášený panta co máte slovo 
tak 
já děkuji děkuji za slovo a pane štrébl 
co se týká tohoto podkladu jakožto podkladu do formuluje nějakou vizi tak já bych byl ochoten se s tou vizí a ztotožnit jedná li se o vizi optimalizace vývoje softwaru nebo zavádění softwaru tak abychom docílili větší transparentnosti a dejme tomu snížení snížení celkových nákladů spojených s tím softwarem a problém kterým mám se týká toho dokumentu jako takového který v podstatě nevymezuje základní postup toho jak bychom toho docílili a není tam žádná tajemná jen na toho jaké dílčí kroky vy chcete vlastně v té věci a podniknout a ten základní podklad který byste poskytnul takovéto vymezení nějakého trendu je v podstatě nic neříkající a chybí vám tam základní definice pojmu já jsem si například zkoušel googlovat některé ty pojmy a se kterými by tady pracujete s ta 
sens pak tedy to a tady to či či reniu což jsou pojmy které jsou ve smyslu toho co pokrývají částečně totožná ale přitom jiné s tím že to drží jen se týká spíše softwaru není mi z toho jasné jestli a pokud je software publikovaný pod licencí enigmy tak se to týká toho že je publikovaný včetně nějakých jakoby podmínek užití toho softwaru visty podmínky z roku dva tisíce sedm které byste přiložil nebo jestli je to nějaký atribut přímo toho kódu že ten kod je označen jakožto sensors řešení a tak dále čili to v tom vůbec není a vymezené pak se úplně vyvarovat jakoby základních otázek jestli je toto z hlediska práva a vůbec možné neboť možné možné možné není taky 
věc kterou byste zřejmě měl konzultovat s právníky neřeší nějakým způsobem předložíte předložit zastupitelstvu potom samozřejmě není tady opět už jsem říkal několikrát na minulých zastupitelstev pytel jste vůbec zmíněná otázka bezpečnosti tím jako městská část budeme dávat k dispozici zdrojové kódy nějakého našeho systému tak samozřejmě tím se musí s tím musí být nějaké bezpečnostní protokoly čili ve finále musíme definovat jaký typ systému můžeme a nemůžeme dát navenek je k dispozici čili opět další další oblast která je v tomto smyslu velmi důležitá už úvodní věta kterou by vlastně ten laboral začínáte říkat v té říkáte dílo které vzniká z veřejných zdrojů by mělo být k dispozici těm do jeho vznik financují tedy daňový poplatníku opět taková zvláštní konstrukce člověk tím chci říci že tady a daňoví poplatníci kteří žijí na praze tři tak zaplatí nějaký softvér jeho dáte na venek k dispozici a 
a stáhne budou používat někdo úplně z úplně jiného regionu kterého ale primárně nezaplatil protože to co se mi zdá že k čemu toto povede je to že my dáme k dispozici nějaký open source software který jsme ve kterých jsme vyvinuli za peníze prahy tři a to maximum co se může stát je že maximálně si stále někdo jako pan ptáček a prodá ho pravda čtyři třeba jako té jediné co z toho pro mě pro mě vyplývá čili za mě je potřeba jasné vymezení toho na jaký typ softwaru se bude vztahovat za jakých okolností přesná definice té žijí eu či ennio licence a přesná definice a jejího v členění do českého právního prostředí a celkově koncept na základě kterého chci s ním chcete a uvnitř uvnitř prahy tři a prahy tři pracovat 
a zároveň a celkově by mě zajímal jakoby více informací o téhle filozofii protože a na světě existuje spoustu a volných trzích kde si můžete stahovat různé a relativně uši sofistikované programy zdarma nebo za minimální poplatky a ve finále pokud je člověk šikovně pokud má přehled také pokud se nejedná o přechod nebo a přelití dat z jednoho systému do druhého systému také obsluhu nějaké menší nebo střední organizace možná částečně i větší organizace si při větší šikovnosti jste schopen a zajistit nebo dát dohromady za relativně za relativně malé peníze čili určitě si nemyslím že bychom měli suplovat nějaké komerční tržiště tím že někam navenek budeme umísťovat výdobytky které tady vyvineme na praze tři a ještě mi není jisté jiný ještě mi není jasná jedna věc mi tedy a něco a vyvineme vystavíme to to navenek a jakým způsobem by s tím měl nakládat protistrana příklad praha čtyři bude chtít což podobného typu tak oni udělají co oni si to stáhnou a adaptuje to jak jejich interní vývojář nebo nějaká jejich firma která jim to přeprodává ho tam je celá řada otázek na které by neodpovídáte 
beze mě vše děkuji 
další slovo má pan sunega 
no já nevím který vrcholový rezort má na starosti software předpokládám že by to ministerstvo průmyslu a kdybyste skrzevá ministerstvo průmyslu se rozhodlo rozšířit jednotný zdrojový kód do celé státní správě tak tomu budou rozumět ale začínat tohleto na žižkově mně připadá poněkud divoké a připadá mi taky divoké začínat za peníze které nemáte ale jak tedy správně řekl kolega bellu už v otázce peněz se nebudeme prostě vracet podle mě představa že si na volně přístupném zdrojovém kódu postavíte programy pro chod celého úřadu a volně zpřístupníte úplně stejné jako představa když si vybavíte šatní skříň šaty a umožníte všem okolojdoucí aby si ty šaty půjčovali a pak máme tam zase vraceli různé vylepšené včetně záplat což je shodný výraz pro software i pro pro ty šaty a v okamžiku kdy šaty budou obnošené nepoužitelné nebo nedej bůh když vám někdo vrátí za oživené také zase pošlete dál a bude to takhle fungovat jako opravdu není dobré představa že někdo chytrej odstraní a bude donekonečna vylepšovat a někdo hloupej to bude kazit myslím že ani namístě proto se pohybujeme ve vodách které jsou jaksi penetrovat zlem od počátku až do konce já si myslím že principielně máte dobrou myšlenku ale začínáte na strašně špatném místě a za situace kdy to tedy tam kde ovládají piráti softwarového hospodářství v jednotlivých podnicích sjednotí tak zase budete mít sjednoceno několik radnic nebo několik úřadů ale nic víc protože jinde si to zase budou dělat po svém a nebudou chtít principielně nebudou chtít peníze které investovaly do svých vývoji vyhodit jenom proto aby mohli tedy i do té jedné skříni a půjčit si tam ty jedné věci takže já si myslím že váš sdílený idealismus xi může mít důvod ve vaší psychice ale opravdu začíná tedy je špatně a proto ruku nezvednou to 
já děkuji a delší má slovo pan kalivoda 
mám několik několik dotazů první jak je v podstatě set jsem se napsat jsou k tomu materiálu se tak jak tedy máme a potom k tomu ještě nebo ještě potom dál k tomu co se vlastně říká 
asi začnu možná k tomu k tomu materiálu protože to jsou řekněme techničtější záležitosti za prvý teda mě jenom přijde zvláštní vydělat si to přečtu rozumím ale ale přijde mi zvláštní když tady máme cca obsáhleji obsáhlou přílohu která je ale v angličtině pak je tam teda neoficiální český překlad nevím jestli to zastupitelstvo jako má hlasovat o něčem co to je v podstatě neoficiálně přeloženo že protože všechny software potom budou vlastně po po takovou licencí která je v podstatě vedena v angličtině kdyby to bylo oficiální překlad 
s kulatým razítkem tak potom neřeknu ani slovo ale ne jenom říkám nejsem si jistý jestli to vůbec možné hlasovat to stojí za zvážení kdyžtak 
prověřit druhá věc je ta důvodová zpráva jako taková nepřijde nepřijde vůbec dobrá je to pěkný text obecný idealistický ale není vůbec zaměření na prahu tři je vlastně do našich podmínek já bych očekával že tam v podstatě teda bude napsáno o praze tři více o akciových společnostech která kterých se má taky týkat v příspěvkových organizacích a tak a tak dál ale to tam to tam chybí 
pak mám pak mám dotaz v tom usnesení se píše že městská část 
investuje městská část praha tři své prostředky sama 
jenom jak to v praxi byl vlastně má teda fungovat jestli ve chvíli kdy investuje a to znamená když si něco nechá vyvinout čistě od základů prostě úplně nebude ještě napsaný nebude napsáno nic a městská část prostě si zadá že chce nějaký softvér tak chápu že to potom asi nikdo další už toho nehradí ale jakmile by to bylo softwar 
jakékoliv třetí strany kterými by jsme zde využili na tak to samozřejmě by do toho spadat která automaticky o tom neměl jenom aby to prostě po pakliže městská část bude využívat nějaký software lze servis o cokoliv posaďte dodavatele se tomu můžou vyhnout způsobem že loni pocit že budou poskytovat službu když by chtěli a nebudou to programovat jako software který by ta městská část měla přímo přímo vlastnit vlastně zdrojové zdrojové kódy na takže jenom poprosím o zjištění že na tuto že na toto neplatí a 
a poslední poslední věc jak to chcete je vlastně přikázat s těma akciovým společnostem opět tom vlastně v tom usnesení jako takovým na d protože pokud se automaticky prodlužuje příspěvek nebo po čtyřech minutách by měl 
po třech 
čtyřikrát si tak nový tak a prostě prodlužuje a 
jak to chcete příklad zatím akciovým společnostem protože pořád je to je to samostatná samostatná společnost prostě s vlastními džem s vlastním představenstvem kde každej vlastně kdo sedí v tom orgánů tak má odpovědnost rozhodovat za sebe 
byť byť akcionář může mít nějaké představy byť to může v podstatě společnosti jakkoliv chtít přikazovat nebo tak ale stejně pakliže ten člověk který sedí představenstvo který má odpovědnost sám k si nebude souhlasit tak prostě stejně bude hlasovat losovat jinak přikázat se dle mého názoru vůbec nedá dá se samozřejmě jestli to myslí takhle bych to se teda poprosil tu pojeď dá se tlačit ze strany toho odběratelé tom případě zdravé městské části třeba vypovězením smlouvy nebo čímkoliv co se asi samozřejmě jako dále si myslím že asi není není úplně vhodný tak jenom tohle bych poprosil osvětlit a potom vám potom vám dotazy vlastně k tomu a k tomu co vlastně jste říkal za prý mě teda zajímalo protože byl jsem předseda dotačního výboru posledních letech a byl jsem přes představenstvu se by se měla že tam byl od dotačního systému nějaký vendor lookin já se to teda nedomnívám nebo samozřejmě právě bylo koncipováno tak aby nebyla vzhledem k tomu že že i letos teda proběhlo na proběhlo tam nějaký vývoj vlastně třetí třetí stranu nebo dokonce tam ty dodavatelé měnili tak tak to rozhodně se nedá mluvit o vendo loginu a takto to bych poprosil kdyžtak která osvětlí protože to jsem to jsem 
to nevi co se tím myslel 
pak mám dotaz na to jaké softwary když už teda vůbec takovyhle materiál předkládáme tak jaké jsou tvary plánujete že se v budoucnu bude městská část si nechávat případně teda příspěvkové organizace nebo nebojte akciové společnosti nechávat dělat vlastně namíru 
čeho se to vůbec týká jestli to není vlastně zbytečný jestliže se nic třeba neplánuje na tím samozřejmě myslím zase jenom pro pro ostatní není nejedná se mi ho to jestli si mi jestli se budou pořizovat výpisy nebo ne ale ale o to co přímo máme mít jako zdrojové kódy a co bude přímo jenom pro nás pro nás softvér no a potom k těm nákladům jenom či jestli by se mohl trochu trochu rozvést protože samozřejmě náklady na začátku já souhlasím s tím že dlouhodobě to to je to správné i správný postup v dlouhodobém horizontu a může to v podstatě zlevnit jakýkoli vývoj potom dál ale asi úplně prvotním na tom prvopočátku tak omezíte trochu ten ještě si prodloužím teda o jedno bych to bude pár vět tak na tom prvopočátku bude 
v podstatě omezený počet těch dodavatelů protože automaticky někteří ti dodavatelé nebudou nebudou chtít do tohohle modelu třeba jít to znamená to samozřejmě může mít vliv i na tu cenu kdy se v podstatě ten vývoj softwaru na začátku prodraží tak bych poprosil o a když tak jestli jestli se tohle všechno se zapsat tak 
to potom řekl 
tak takže já mám zato že bychom to měli udělat tak že protože už se nikdo se s dalším dotazem že rozpravu ukončují a teď kadan prostor předkladateli aby v závěrečné řeči odpověděl na všechny otázky které tady padly 
tak děkuji já to teda vezmu pozpátku mám to tady nějakým způsobem zapsané také jenom k tomu co tady říkal pan karel kalivoda tak jenom co se týče té přílohy a technické věci tak ta příloha je na vědomí a v příloze jako takové nehlasuje příloha a informativní je to podklad k jednání a a v podstatě podobně jako se vám dal toho brožuru tak jsem vlastně to brožuru tak já si mohl připojit k tomu 
to 
a 
tom beagle v každém případě ta příloha není prostě jako podkladem v tom smyslu že ho jako pasem ota příloze příloha prostě není jakoby právním textem je to to se politická vůle 
politická vůle toho zadavatele prostě postupovat v otevřeném kódu je ale samozřejmě jako jdete výsledný kontrakty je kontrakty které se budou týkat tech nebo objednávky tak to prostě to co se bude týkat vývoje softwaru takto stejně musí být prostě podle českého práva my nemůžeme převzít smlouvu prostě která je zase ze spojených států na čele je tam prostě v té akorát v tom 
tom 
kódu nebo v té licenci v tom popisu licence tak tam prostě jsou detailně popsány principy licence a my samozřejmě jak to usnesení je napsáno tak aby nám dávalo podstatě mandát k tomu zpracovat naše smlouvy které se týká vývoje software prostě v duchu téhle licence která je všeobecně používaná jenom tam vlastně byly nějaké otázky jestli to 
možný v českém právním prostředí tak samozřejmě ano protože například se televizor tak ten je vlastně vyrobený v licenci týhle respektive v odnoži téhle acta licence a i třeba 
běžně se používá prostor různý různé typy otevřených licencí například matěj licence která je ale ne tak svobodná a také se používá tak se ve v českém v českém prostředí prostředí vyskytuje je to jakási konvence a prostě mezi mezi developery kde hlavičce toho programu je prostě vždycky ta octa tahle licence uvedená což v podstatě znamená to 
proto se tohoto co se děje reálně dáte pro se do hlavičky že je tohle jsem software publikován pod licencí a zachová zase podle podle toho co co tahle jsem se předpokládá pokud je to otevřená licence tak otevřená let jsem se vždycky předpokládá že ten kalorie někde kolem ní například na githubu nebo a na nějaký nějakým jenom jiným repozitáře kde kde prostě ten kód může být může být umístěny 
co se týče tady toho zaměření na prahu tři tak já taky tím zkouknu vlastní několik těch dotazů také konkrétně u dotačního softwaru tam byly dvě věci kterých se tam řešili jednak které to smluvní zajištění protože mi v podstatě jsme teď šasi se se o tom dá hovořit nicméně předtím v podstatě my jsme zjistili že ta smlouva nám neumožňovala udělat podlicence čelem v podstatě i pokud bychom původně to chtěl prodávat což v podstatě byl původní záměr sezona takhle bychom tomu neměli práva a toho co se nám tady po vyjednávání s tím autorem podařilo toho toho vase zbavit my jsme měl samozřejmě právo to to opravovat mělo jsme právo použít pouze pro naše pro naše vlastní potřebu podstate jsme měli výhradně od samce ale už to nemohl použít nikdo jiný ani zadarmo ani ani za peníze takže to byla jakoby jedná vlastně vada karel kterou jsme odstranili a druhá věc je v podstatě kvalita kvalita toho kódu kde tankovat vlastně ten ten program já bohužel až jsem se nedostal k tomu abych abych se sám ten kod prohlídka ale mám to tedy zprostředkovaně od těch kdo tedy kód kód viděli a ten program prostě jen třeba není není modulární ty práva těch uživatelů se nastavují přímo ve zdrojovém kódu takže jsou tam prostě nějaký by nějaký věci který by měla řekněme prostě vypadat trochu jinak a aby to bylo nějakým způsobem lépe šiřitelný tak v podstatě moc tomu by se mělo zabránit a kde by to bylo od začátku viděno vlastně v tom v otevřeném kódu tak bychom se vlastně vyhnuli oběma těm hostem těmhle dvěma situacím se kterýma se vlastně dneska zpětně potýkáme takže to jakoby jedna věc co se týče té toho jak to má v praxi fungovat tak my jsme samozřejmě nad tím tady poměrně dlouho debatovali týká se to v budoucnu vyvíjeného softwaru čili na zatím teda nebo vůbec dostane ke netýká něčeho co už tady nějakým způsobem funguje netýká se to softwaru který kupujeme komerčně nebo prostě software který už je na trhu čele 
prostě tam pochopitelný že to nebudeme chtít vyvíjet ale například kdyby se vyvíjí vyvíjely nějaké pluginy do nějakého komerčně softwaru tak tam kde to bude umožněno tak samozřejmě tepla geny vyvineme v té 
stále otevřené licence ale týká se to tady zas ta procent softwaru který budeme vyvíjet tak jak jste říkal přesně tady na půdě městské části podstatě jen na základě toho že my se rozhodneme prostě něco vyvinout podobně jak rotační softvér nebo podobně jako software který používáme na na tvorbu tvorbu usnesení takže tam by to bylo vždy dále se to pak tady těch pluginů a hlasy další dodatku prostě se týká dle situace samozřejmě na toho v jaké licenci v jaké licenci je 
vlastně ten ten software kde do kterého mi do vyvíjíme plague ale není to samozřejmě ve sto procentech ve sto procentech případů co se týče toho případu s tím software za servis tak tam samozřejmě platí to protože 
vlastně mi když budeme mít tohot stokes pocit se tak nemůžeme ten server své ve soutěže od někoho jiného kde bychom my brali software za servis od někoho kdo už kdo vlastně vlastní plná majetková práva k softwaru tak neprakticky nebudeme schopni ve soutěže ten servis od kohokoli jiného a v podstatě u většiny softwaru je samozřejmě že ta důležitá k němu mít ještě ještě podporu 
takže je pochopitelné že i k softwaru vlastně v otevřený licenci mi nějakým způsobem tu podporu burn budeme jsem se zajišťovat ale užší nebude muset zajišťovat od jedinečného dodavatele budeme si moct než zajišťovat od od kohokoli a v tom software zase se to v podstatě podobný 
ne tak jenom pak které bylo nějaké otázky teda ještě budu reagovat na na panasoniku já samozřejmě chápu že by bylo ideální toho co dorazit z druhý strany a kde by toho což šlo vládní iniciativa pochopitelně by to asi bylo jednodušší nesplněné všechny ne všechny věci se dají prosadit prostřed často zvrchu občas se musí začít začít z druhé strany a tady v podstatě to dává smysl ani a ničemu to nevadí jenom zmíním ještě že ta analogie těch šatů a těch záplat a softwaru není úplně přesná protože zatímco šaty vrací tak to není jako že nám někdo vrátí software k do kterého on si něco předěláme stále budeme používat ten náš samozřejmě záleží pak jak je organizována komunita drátem která software vyvíjí ale pokud ten sotware dělám dobře tak ideálně tak komunita vyvíjí 
vyvíjí ty moduly a ty dole buď buď přijmete přijmete nebo ne ale je tam nějaká hlavní to se hlavní vývojová vývojová větev 
pak tady se dostávám k panu ta slovy 
co se týče té to lajny tak jsem tady samozřejmě implementace je to relativně volné je to spíš prostě ve po ve formě záměru není to o tom že bychom vyloženě plánovala ve vidět nějaký nový software ale pokud třeba budeme dělat implementace projektového řízení tak já předpokládám že tahle záležitost taky bude už třeba v tom v otevřeném kódu a 
dává to v podstatě nějaký mandát radě k tomu stanovit jak jak k tomuhle k tomuhle dojde jim že tady třeba byla otázka toho jak donutím akciové společnosti toho se používat samozřejmě to závisí hodně na na tom na představenstvech nicméně věřím že představenstva pokud ví že toto je vůle akcionáře a majoritního odběratele takto nějakým způsobem budou reflektovat ve svém ve svém rozhodování 
jak je označen kód už jsem tady zmiňoval vždy označen v hlavičce a 
podstatě 
co se týče té ještě pak byla otázka na bezpečnost tak tam bych vás odkázal aleš tak na stránku dvanáct ta brožuře co jsem vám dala kde je to poměrně obšírně řečeno a kde vlastně vyvrácen ten mýtus že by veřejně software prostě zveřejnit veřejně kladem cestoval bezpečnostní riziko jsou tam naopak nějaké věci kde v podstatě 
paradoxně nikita transparence pak je schopné jsme schopni prostě nějaká nějaké věci lépe latte vychytat 
co se týče využitelnosti softwaru tak pochopitelně arcade stane vyvíjíme tak většinou je spíš pro naše potřeby nebo je prostě nějak specifické aplikovatelný na městské části takže pokud ho budou chtít někde jinde pak pravděpodobně ho využil třeba jiná městská část nebo ho že že nějaké nějaké jiné město a vlastně to nějaký software vztahuje a za jakých okolností tak si myslím že už jsem to jakým způsobem ve svetle 
a tak takže to byla závěrečná řeč pana čtverec byla 
a můžeme dal hlasovat 
takže zdá se že materiál získal poměrně širokou popruhu pro bylo pro bylo dvacet 
proti byli i zdrželi se čtyřmi aby hlasovali čtyřhry 
takže vám děkuji a dostáváme se k materiálu číslo více šest což nejsou interpelace ale to je bod pana ta cla o mé důvěryhodnosti já mu tímto dávám 
no to není předkládat no pardon ještě ještě než si vezmete slovo také firem řízení schůze pan má trnavy či že od hodně mluvit tak to bude lepší když já děkuji za slovo a požádám teda pana ta slávy uvedl bod který navrhl 
panta co prosím 
pak 
já vám děkuji za slovo 
a zároveň děkuji kolegům zastupitelům za schválení zařazení tohoto bodu 
do programu našeho zastupitelstva buď se jmenuje otázka důvěryhodnosti a pana starosty ptáčka já už jsem na začátku když jsem prezentoval a podmět který mě vedl k navrhnutí tohoto oboru tak jsem vám dával sumář toho a co je vlastně co vlastně základem toho proč ten bod navrhuji každému dneska už 
může pokračovat každému z vás jsem dál a na stůl kopii článku a který vyšel na portálu hlídat státu s tím že tento článek se týká a zakázek které společnost pana starosty ptáčka realizovat pro několik státních institucí především několik muzejních institucí a myslím si že tam nosič nosič toho článku hovoří jasně a pan ptáček nebo respektive jeho firma realizovala pro tyto instituce vývoj webových stránek a v objemech několika set tisíc korun s tím že tyto strat tyto zakázky byly panu horáčkovi respektive jeho firmě a zadané a podlimitní to znamená bez výběrového říct být výběrového řízení a osobně si myslím že nemá a tolik cenu zaobírat se tím že se může zdát že zakázky tohoto typu jsou předražené protože a předmětem těch zakázek byla realizace webových stránek s tím že a ty webové stránky se zdají jakožto stránky které jsou založené na a nějaké open crossové nebo nějaké word presová šabloně která byla v rámci těch institucí a několikrát replikována včetně nějakého pozměněného dizajnu ale samozřejmě myslím si že to není natolik důležité protože a bohužel ve státní správě kolikrát běžné že ty instituce platí platí vysoké peníze za něco co mohou mít relativně relativně levně otázka elektra opravdu je k zamyšlení je ta a to je v podstatě základ téme interpelace pane ptáčku a nedovedu si představit příliš konstelaci alespoň mě nic takového takového ještě nepotkalo že by za jakých podmínek se může stát to že vaší společnost napřímo osloví nějaká státní instituce dávám a podlimitní zakázku na opakovaně vám dá podlimitní zakázku na realizaci ničeho takového jako jsou webové stránky klasickou praxí v tomto případě že takovéhle zakázky se prostě prostě soutěží čili a jak jsem říkal už na začátku a důvodem důvodem této interpelace je nějaká moje žádost o objasnění není to obviňování ale určitě uznáte sám že tohle to je zpráva která se zdá jako kontroverzní a je potřeba aby ze svoji pozici jste jistý objasnil já sám bych byl rád za objasněním které je věcné protože ačkoliv nejsem přítomen na sociálních sítích tak jsem a četl vaše vyjádření k této věci k tomuto výstupu a vy jste ten výstup vůbec ne adresoval jediné co vy jste vy jste tam by se tam konstatoval je že tento vývoj byl realizovaný nebo tyhle ty zakázky byly realizované a vaší společností kterou jste zakládal před dvaceti lety což samozřejmě je srdceryvný příběh já vám to přeju přeju vám a úspěch ale nemá to nic společného s jádrem té věci čili a ve smyslu vaší důvěryhodnosti vás prosím o objasnění toho a jakým způsobem se kde jste se k nim zakázkám zakázkám dostal jak probíhala jejich realizace v podstatě veškerých hlavních okolností které jsou které jsou s tím s tím spjaté děkuji tak já než hrudek schůzi jenom upozornění nejsme v interpelacích jsme v řádném bodů takže teďka norma je otvíráme diskuzi a k tomu bodů jen ne v pohodě poznat že to nejsou formát do diskuze se hlásí jeho pan ptáček 
jasně za to že předminulé pan venhoda a vy jste šikovný tak kde začít tak první řadě je pravda že podnikám že podnikám v oblasti aj tých konkrétně v oblasti vývoje softwaru pro ní trhne což laicky řečeno jsou převážné mít různé databáze webové prezentace internetové obchody aukční systémy a podobné věci a skutečně jak jsem tady uved podnikám dvacet let není tato je to firma kterou jsem zakládal v době když jsem ještě chodil na střední školu a kdy mě bylo tušení devatenáct let a také pravda že jsme dělali pro řadu státních institucí tedy především muzea galerie a já jsem se k tomu vyjadřovat poměrně obsáhlý na svých facebookových stránkách jsem i zvukovém profilu my jsme v podstatě někdy kolem roku dva tisíce čtyři tuším jsme vyhráli výběrové řízení nebylo to tak že jsme meli konkrétně mi oslovení nějakou podlimitní zakázku les vyhráli jsme výběrové řízení u národního muzea což je poměrně dané oblasti asi nejlepší reference které jsme mohli a dosáhnout tahle reference je nám 
zajistila určitou publicitu v tom obalu a řada dalších institucí se pak na nás postupně následujících patnácti letech obracela já bych moh vás odbýt tím že to jak jsme se dostali k tomu že oslovili rovnou nás také že to je věc spíš na zadavateli než na nás ale a pokud se vám pokusím se vám to vysvětlit víte mám ten článek není úplně profesionální napsany já se zatím stojím ten autor pravděpodobně si zatím nestojí on se po ten článek nejprve podepsal pak radši napsali protože a to napsala redakce jo to znamená stáhnu vůbec to jméno a a je tam naprosto totální zmatek v pojmech například autor si vůbec neuvědomoval že národní muzeum a národní muzeum v přírodě co dvě úplně odlišné instituce národní muzeum je ta instituce kterou všichni známe z prahy národní muzeum v přírodě i nějaká instituce z rožnova pod radhoštěm obecně ta představa že a komunální politik prahy tři dosáhne do rožnova pod radhoštěm aby tam nějak ovlivňovat výběrové řízení podstatě úplně absurdní nicméně od kolegů kteří u té zakázky byly protože být nejsme nějaká velká firma máme obchodní oddělení u té to národního muzea v roce dva tisíce ještě když jsem stál já to jsem nebyl zákazník kterou jsem získá proto firmu já ale u těch dalších zakázek to já nebyl takže to řešili kolegové z obchodního oddělení a a já jsem si tady nechal vodnich nějaké informace poslat a co se týče toho národního muzea v přírodě tak to nebyla podlimitní zakázka zadaná přímo což ten autor opět prasklin to výběrové řízení bylo uspořádáno nějakou agenturou z ostravy tedy v podstatě byl to standardní výběrové řízení do kterého my jsme se přihlásili společně s ix dalšíma firma má to výběrové řízení jsme a vyhráli mě jako v podstatě děsí že někdo píše novinařinu tímhle tím způsobem že napíše něco nave ne vůbec ne nezjišťuje informace od dotčených subjektů lže tam v podstatě vůbec plete si instituce které mají podobné názvy ale jsou úplně jiné instituce 
co se týče ty věcí kterých jste se mě ptal dále že to je nějaký úpln srs obarvený si vás obecně hodnotit jakýkoliv webový projekt na základě výstupu je další takový tedka nechci se dotknout má ale to pisatelé to původního textu dost neznal kostým protože každý kdo se v oblasti vyzna takový že a 
výstupy jsou pouze část jeho díla a že vždycky důležité odkud se agreguje ta zveřejněná data to znamená do jaký databází je to napojeno jakým způsobem se to administruje kam se ty data dál replikují a takže i to tvrzení že to pan soros není pravdivé naše firma má redakční systém webredakce což není žádný opencard a aktuálně je ten systém v druhé generaci a na tomto systému jsou i ty weby postavené ono je to i někde v zápatí zpravidla na jejich webech napsáno 
k výběrovému řízení jsem se vyjadřoval a a ještě si dovolím tak trošku píchnout zase do autor toho článku kdy on uvádí že ty instituce si mohli klidně a ty weby postavit zdarma představa že národní muzeum si buduje web zdarma na nějakém šablon novém systému ale vypnout a což jsou systémy které jsou v podstatě určeny spíš pro nějaké živnostníky nestala teri já bych si tam dělali weby a za sto korunové položky pak tam publikovat své nabídky nezlobte se na mě je úplně absurdní a když se podíváte do toho textu tak ten text je prošpikovaný takovým tvrzením jak já se zase podnikání nijak nestydím a uváděl jsem to opět na tom fejsbůku aktuálně mám v té firmě padesáti procentní podíl 
společníkovi že mě uvolnil v podstatě na to funkční období starosty že já do té firmy v podstatě tečka dochází zcela minimálně veškerý management firmy padá na něj tím se vůbec nevymlouvám z odpovědnosti za tu firmu ale v principu že se věnuji práci starosty spíš naplno se snažím je tím říci a a kdybyste se chtěli kouknout může jsme se podívat na veve nec redakce zde máme uvedeny reference a historii firmy jako nevidím tam vůbec nic konfliktní když tak se ptejte dál děkuji tažený na sebe pan belu 
a já se přiznám že jsem k této problematice v podstatě vůbec vystupovat nechtěl protože jsem si tady v roli starosty a místostarosty zažil takovéhle pranýřování v řadě případů a musím říct že do pranýřování bylo za mnohem 
možná je to subjektivní ale mnohem pofidérní nižších a mnohem vykonstruovaný všech záležitostí než zatím vypadá tento článek já se jako omlouvám ale přestat tvrzení které o kterých panem starostou hovoříte to znamená že dneska se věnujete politice ale ta problematika která je zde popsaná byla v době kdy vy jste se věnoval podnikání a zároveň v podstatě popisujete že tedy 
jako nějaké zkreslené představy o tom že komunální politik nemůže v rámci české republiky dosáhnout na nějakou zákaz zakázku na druhé straně české republiky republiky je tedy v některých zakázkách figurovali vaši obchodníci a je to takové to jako od vás jako mě klasické přehazování brambory dál já jako jak jsem si to čet a chtěl jsem tou mlčet tak na mě to působí velmi jako devadesát nový model vytvoření zakázek kde prostě dochází k rozdělení jednotlivých zakázek a kde ta cena je prostě přehnaná 
určitě bude na vašem svědomí a ani už asi nepotřebuju vysvětlení protože se to tedy může vysvětlovat do rána vy váš postoj mynář postoj já si myslím že ta věc je není tak jednoduchá jak jak jaký stavíte říkám nechtěl jsem se k tomu vůbec stavět ale to vaše vysvětlení mě teda lautr vůbec nestačí a doufám že teda i politické strany které jsou na tu transparency a všechny ty záležitosti tak 
vy stříbřené jako třeba jako piráti a jako zelení kteří kteří tady řešili jiné záležitosti takže se na tu problematiku podívají a opravdu si myslím že to je závažný problém myslím si že je vaše vysvětlení na fejsbůku a tady zatím není není úplně v pořádku a myslím si že to že to opravdu bude něco co vás prostě bude holt provázet a říkám znám to z osobní zkušenosti poslední jenom takové připomenutí vy říkáte a to říkám už úplně na margo diskuze že se vám tato tento způsob novinařiny nelíbí já vám chci jenom připomenout vy jste dlouho byl předním představitelem kauzy tři která tedy představovala skvělým způsobem novy novinařinu tak jak si představujete to znamená cílené poškozování některých politiků včetně mé osoby včetně to že chce že jste chtěli zveřejňovat některé části před volbami anonymním dopisem a podobně by sám se tomu bránil musím říct vy sám jste tomu bra takže jenom dodávám že mě ta mě ta věc mrzí nemám to rád sám jsem si to zažil ale vaše vysvětlení takto závažné záležitosti která má dopady i vaším gescí k vašemu statutu starosty si myslím že nebude stačit 
děkuji není nic hlásí pan štampach 
děkuji za slovo já trošičku 
nechci říct že odbočím budou tématu ale ne takhle napřímo té 
vlastně co se týče konkrétně toho webu 
to je ten člověk sám rozdal panta cel když si já ten článek tak prostě ten opravdu nehází na pana starostu a potažmo celou městskou část jakoby dobrej s tím to asi jsem mu cokoliv nalhávat to je fakt když jste podí podíváme na to že se jedná o zakázky malého rozsahu kým bych chtěla chtěl opravit pana zcela než nebyly to podlimitní zakázky vety by se musely řádně soutěžit zadávacím řízení do to byly zakázky malého rozsahu kde ty pravidla jsou mimo zákon autor trošičku jiný tak právě teď si poukázat právě na městskou část a problematiku zakázek malého rozsahu proti zemité na městské části stály ty zakázky jsou soutěže pouze v uzavřených výzva nejsou vlastně je 
soutěže je v otevřených výzev to nemá jsou uzavřeny širšímu trhu a právě s ohledem na tu v uvozovkách kauzu kterou pane starosto je mám máte vy na stole tak si myslím že by asi stálo dost zamyšlenou nějakým způsobem se podíváte na směrnici veřejných zakázek a pro se části hry zakázek malého rozsahu vyššího rozsahu prostě dát 
normálně na web na profil zadavatele aby se to řádně soutěžilo mezi všemi firmami na trhu protože pak neboť vzniká podobný nějaký nařčení a podezření tak je v tomto článku děkuji děkuji pan ptáček 
on a tento bod má spíš takovou povahou interpelace kdy se mě dotazuje té a já v podstatě nevím v jakém formátu mám ani správně odpovídat nicméně zkusím nějak krátce reagovat na ty věci které potkal především pan belu prosím vás k odpovědnosti za činnost firmy jsem se přihlásil nesnažte se mi vložit do úst já jsem se o to jakkoliv distancoval přihlásil jsem se k tomu hlásím se k tomu opakovaně za se nestydím naopak jsem na ní pyšní co jsem vybudoval a když budete chtít tak vám to ještě nějak dále outdoors kterým nemám se za co stydět další věc je co se týče tvrzení že zakázka byla dělena zakázka dělena nebyla byly to dvě různé instituce pouze autor textu nepochopil že to jsou dvě instituce které mají podobný název ale dvě pochybuji že se vůbec představitelé institucí znají byť vyloučit to nemohou každá je z jiného města a ty zakázky jsou pes jiné doby jako v podstatě je to národní muzeum ta spolupráce začala někdy okolo kolem roku dva tisíce čtyři a národní muzeum v přírodě je někdy z roku dva tisíce osmnáct a je z rožnova pod radhoštěm to znamená je naprosto zásadní nepochopení situace 
pak jsem si tady poznamenal že 
pak té kauze nevím jestli má vyjadřovat víme že kauza je úplně jiný formát já jsem se po své texty především podepisoval přesah do mých gescí to nemá vůbec žádný a a opakuji zakázky byly jsou těženy my jako mám pocit že už se tečka točíme v kruhu co mě přišlo trošku z jiného soudku tak to byl příspěvek pana tam pacha který upozorňuje na to že bychom mohli upravit směrnice pro zadávání veřejných zakázek tady na praze ty simyslím že je zcela relevantní téma k diskuzi a 
mám zato že tady v podstatě k tomu dojde že to že ta směrnice upravena bude nechci tečka predikovat přesněji jakým způsobem 
já děkuji zdá se že nikdo jiný už se do diskuze nehlásí proto ukonči k tomuto a protože není žádné usnesení tak se přesuneme plynule do bodu číslo osm což jsou interpelace takže poslední kdo se přihlásil na interpelací před přerušením interpelací byl pan kalivoda takže ho tam na diriguje mé 
a případní další zájemci o interpelaci se můžou hlásit 
asi to celý restartuje 
ne bod třicet osm 
třicet osm otázky interpelace dotazy připomínky podněty interpelace 
ono to je dneska sice to jsou ale v pohodě pan ven ho pan ale je tam pan kalivoda forza takže nezačne panem kalivoda který tam byl ještě před přerušením interpelací takže pan kalivoda má slovo 
tak už můžu vám dotazy jeden právě na pana materny teda protože jsme to vyřešili na už více zastupitelstvech kde jsme předkládali materiál já jsem předkládá materiál korektně 
vy jste říkal že se bude pracovat na nějaké analýzy analýze zbytného majetku tak že to bude o to nějakým nějakým čase že na to pracujete tak jsem se chtěl zeptat jak to vypadá protože máme konec roku tak co je nebo kdy to bude kdy to dostanem a bude vlakem moc třeba i společně se zamýšlet tak to je jeden dotaz potom dotaz na pana ptáčka na první dotaz na vánoční trhy jenom jestli jestli vánoční trhy vlastně na na jiřího z poděbrad tak plánujete po podobně jako jsou letos taky na příští rok na rok dvacet dvacet jedna 
já bych chtěl třeba o hodnotit kladně mě se docela líbí jako osvětlení a vlastně výzdoba těch vánočních trhů teda ten strom za světla se mi nelíbí se mi za tmy musím říct to zase chválím kladně jinak jinak samozřejmě spoustu na to je negativních komentářů já osobně jsem se tam byl podívat jen opravdu jednou v rychlosti takže 
to nedokážu takhle přesně zhodnotit bych nechtěl nechtěl by boláky subjektivní hodnocení ale ale chtěl bych znát jenom jestli teda plánujete nějaké změny nějakou představu pro budoucnost pro pro příští pro příští rok možná teda možná až se to rozšířilo ten dotaz jestli se třeba uvažuje i o velikonočních trzích a jestli se budu teda v podobném gardu nebo nebo nějak jinak potom mám dotaz na 
publikace na sociálních sítích jestli se uvažuje o tom že k tomu budou se vám prostě pravidla na pro radniční noviny a tak tak tak v podstatě 
nějaká rozšířena v podstatě nebo jako podrobnější opravdu pravidla co a jak publikovat na sociálních sítích 
a třetí dotaz 
mluvilo se zde hodně o a dokonce jsem teda přišel přišel do do zastupitelských a schránek nějaký dopis styl teda úplně nesouhlasím ale maršálů koňovi hodně se diskutovalo o tom že že by se mohlo nebo nemuselo to teďka nehodnotím pouze pokládám dotaz přejmenovat ulice koněvova a měla se k tomu udělat co si pamatuji nějaká studie historické tak jenom v jakém je to stádiu jestli uvažujete o přejmenování nebo ne nebo jestli se o tom bude nějaké dohledné době diskutovat jsou 
já děkuji takže já si dovolím začít s odpovídáním protože první byl na mě zbytný majetek v tuhle chvíli jsme ve fázi kdy by měli mít řekněme během ledna dopracován seznam jak bytu tak ne bytu a myslím že na základě tohoto pak se můžem začít bavit o tom co s ním dál takže ve chvíli kdy budeme mít tenhleten ty katalogy pase faktu že tam budou všechny informace který jsme požadovali tak pak jsme si nastane právě ta chvíle kdy se můžeme bavit o tom co s tím to nevyužíváme dál budeme dělat takže očekávám někdy z jara že by jsme měli rozběhnout tuto diskuzi 
to je za mě vše kolegové můžou pokračovat silnú slovo tečka já co se týče trhu tak trhu bychom rádi zachovali klidnější podobu samozřejmě jsou věci které se pre vnímáme že se povedly více jsou věci které si myslím že se povedly méně když bychom chtěli je nějaké zlepšení co se týče velikonočních kterou to není můj dotaz který by dokázal odpovědět protože 
je tam byl dotaz na velikonoční první tam byl já nevím to kdyžtak pak může odpovědět kolegyně peletová ale mám pocit že ty konkrétnější obrody proč si tady takový věci nejsou a chtěli bychom výrazně změnit pojetí vánoční osvětlení na v praze 
co se týče sociální sítě nějaký pravidla tak nic takového se nepřipravuje já si to ani nedovedu představit protože když sociálních sítí je potřeba reagovat nějakým způsobem pružně znamená by podléhal každý příspěvek schvalování a nějakému systému nedovedu si představit jestli máte nějakou konkrétnější představu loni promluví ohledně maršála koněva skutečně já jsem přijel nebo já jsem dostal od zastupitelstva za úkol abychom nechali vypracovat nějakou analýzu a jsem v kontaktu s těmi kteří vůbec to jde o přišli a dohodli jsme se že prostě nechceme aby to byla nějaká komerčně zpracovaná analýza ale abychom našli nějakou významnou důvěryhodnou instituci která nás celým tím procesem provede podstatě jsme se dohodli s vojenským historickým ústavem a spanek knížkám já jsem se s ním o tom bavila několikrát je že bude a koordinovat v podstatě celý ten proces vzniku té studie přihlásil se k tomu i u str a ale nicméně je to hlavní slovo bude mít a u a je mi slíbeno že to udělají zdarma že to mu věnují opravdu náležitou péči ale současně se odmítli zavázat ke konkrétnímu datu a předpoklad je že to bude prvním čtvrletí roku dva tisíce dvacet co se týče přejmenování samotné ulice tak my budeme tu analýzu publikovat já si myslím že to téma se tady objeví nicméně já nejsem iniciuje iniciátorem toho že bych to ulici chtěl přejmenovávat prostě tady proběhne nějaká debata je třeba na úrovni zastupitelstva městské části a na nechci předjímat její závěr no já osobně a nejsem kdybych tě hovořit čistě o mém subjektivním postoji tak nejsem nadšen z toho že se ta ulice jmenuje tak jak se jmenuje myslím si že to je špatně současně mě napadá samozřejmě jak by se jinak mohla jmenovat nicméně jsem si od odbyl pro organizačního nechal připravit nechci to nazývat nechci to nazývá analyzovali nějaké krátké posouzení coby občané museli absolvovat kdyby se ten název změnil a zaskočilo mě je to opravdu není jednoduchý proces že v době centrální registr obyvatel podstatě ani by v poměrně krátkých lhůtách museli nastoupit čarou obejít řadou jdou 
myslím si že že je to není žádný med a a nebudu tuhle tu věc sám za sebe nějak tlačit a myslím si že to je dost odlišný oproti praze vše se vedla obsáhlá debata jestli odvést pomník jeho tady opravdu je to velky administrativní upa 
děkuji pan venhoda 
ta děkuji za slovo já bych měl interpelaci na radní za piráty rána a dámu a pána pan sedělo už asi není mezi námi tedy v sále a i pana na pana dobeše protože ten je odpovědný za finance já jsem si to s dovolením poznamenal takto přečtu aby to bylo rychlejší tuto noční hodinu 
můj bod bych nazval náklady na interní audit který není ani leg dle legislativy zprávy usnesením rady městské části číslo patnáct ledna tohoto roku přijala koalice organizační a řád kde jste chybně podřídili pozici interního auditora i do působnosti tajemníka úřadu čím jste nedodrželi ustanovení paragrafu dvacet devět odstavec jedna zákona o finanční kontrole toto pochybení nese hlavně starosta který je pod nulou pod tímto podepsán 
rada městské části tím že uzavřela osmnáctého 
osmnáctého třetí smlouvu na provádění interního auditu nedodržela ustavení paragrafu dvacet devět teď už odstavec dvě bod i zákona o finanční kontrole kde je uvedeno že rada městské části na návrh starosty jmenuje a odvolává interního auditora to je druhé pochybení protizákonné 
další zajímavý zajímavá věc dvacátého sedmého února jste si členové rady schválit uzavření smlouvu na externí zajištění interního auditu za částku milionů devět set devadesát šest tisíc pět set korun zakázka malého rozsahu takzvaná už to tady bylo zmiňováno nejsem mým přítelem 
osud tomu chtěl že výběrové řízení vyhrál magistr plíšek člen top nula devět a bývalý poslanec parlamentu potřebnost takto drahého autorizovaného auditu nechci každý domyslí sám ještě o tom bude ale řeč v dubnu tohoto roku pan starosta schválil plán činnosti interního auditu na dva tisíce devatenáct plán však dle kontrolního zjištění magistrátním kontroly která stihla proběhnout neobsahoval za neobsahoval zákonné náležitosti takového plánu což je typ auditu jejich cíle časové rozvržení a personální zajištění tedy základní náležitosti které zná každý auditor tím starosta porušil paragraf třicet odstavec dva o finanční kontrole neboť roční plán upřesňuje na základě střednědobého plánu již zmíněné aspekty auditu za takto odfláknutý plán jsme my všichni občané zaplatili ve faktuře za březen šedesát sedm tisíc a za duben šedesát pět tisíc té dohromady přes sto třicet tisíc korun a nyní k finále a k dotazu na kolegy piráty v protokolu z magistrátní kontroly kterých jste určitě dostali na stole a mám také k dispozici která proběhla v létě tohoto roku přepíše nelze nelze potvrdit že finanční prostředky městské části vynaložené na zajištění výkonu funkce interního auditu byly použity hospodárně jinými slovy nebyly použity hospodárně 
nelze potvrdit nelze potvrdit to je moje je můj výklad nechte mě prosím domluvit uplynul tak prosím urychlit ano už už jsem už jsem závěru já se tedy ptám jestli tyhle vina vydlážděné prostředky z městské kasy doplatíte ze svého díky s tímto špatným rozhodováním nebo se na to v radě složíte anebo budete požadované peníze chtít vrátit a poslední druhá otázka zda jste pro piráti takovouto smlouvu hospodárnou smlouvu zrušit 
děkuji 
takže prosím o odpovědi interpelace byla směřována na kolegy z pirátů tak 
pan šrédl 
ale já se přiznám že nemám kontrolu ve své gesci a že to má tady gesce starosta takže k tomu nemám moc informací ale tím spíš by dávalo větší smysl interpelovat mocnou spíš pana starostu než než nás protože toto je na mě to příjde jako kde by se někdo ptal na školství ale prostě ptal by se a nevím tady kolegy mike skil a 
také v nepamatuju si se zcela přesně všechny usnesení rady protože těch prostě se to jsou stovky usnesení takže předpokládám že když jsem o tom hlasoval tak jsem tam neshledal nic co by bylo problémový já jsem se teda vyhledá o tu smlouvu s panem plíškem a mám zato že ta je nějaká jakoby dvouletá smlouva a že tam čtyři sta korun za hodinu což mi nepřijde prostě nějaké extrémní nákou já se přiznám jenom tak podle palce tohle prostě čtyři sta korun za hodinu mi nepřijde 
na přijde nějaký zázrak takže jako to si pamatuju mocnou jsme hlasovali a 
taková mzdových nákladech předpokládám že by to vyšlo na zhruba zhruba podobně ale asi přece jen lepší kdyby na tyhle věci odpovídal pan pan starosta jinak co se týče otázek se doplatit za svého to nebo se složíte pravděpodobně a ani jedno teda a nevím co bychom měli chtít vrátit nebo já bych chtěla vidět vyčíslenou kde nějak je nějaký jakoby problémy se se to liší o mzdových nákladech nebo nebo prostě kde kde ten problém je přiznám se že 
asi nejsem úplně vhodná osoba já teda nevím jak ostatní ale rozhodně ne já na to abych odpovídal na octu interpelaci a to skutečně se pamatuju u věcí co nemám ve své gesci jenom velmi velmi prostě hrubé obrus obrysy těch věcí 
tak chce reagovat ještě další z pirátů 
matt budete mít příležitost tak zvednutou pásmo pan dobeš no jasně tak teďka odpověď teď mají čas tři minuty odpovídající takže pan dobeš ještě asi vyrábět já si paní vracova 
jasně ale čerpáte čas na odpověď tečka vodni 
teď mají ani teď mají slovo tři 
paní pellicova 
prosím nějaké děkuji za slovo já pan venhoda tedy zmínil data kdy role měst ještě nebyla v radě 
proto nehlasovala zcela určitě nicméně 
lyže byl nějaký proto máme v létě kde nelze potvrdit že finanční prostředky byly hospodárně vynaložení tak to neříká že nebyly vynaloženy hospodárně je tak to bych tomu řeklo 
děkuji ještě pan dobeš 
jestli mužu tak co se týče tak zakázka byla zadaná jestli se nepletu někdy v březnu jestli se nepletu takto plnění je tam nebo sprite rámcová smlouva má snad trvat po dobu dvou let to znamená že to plnění jakoby sice na základě jakoby měsíčního ale je to rámcová smlouva to znamená oproti konkrétnímu plnění daného měsíce základě jakoby i výkazu činnosti kterou vlastně pampelišek bude městské části předkládá já se ohrazuje proti tvrzení že to že nepotvrzuje něco přes dvě jakoby že je přesně podle 
jak to bylo řečeno hospodárného nakládání s veřejnými prostředky takto inklinuje k tomu že to znamená že že to není nakládání správné zařazení prostředky úplně upřímně 
to se omlouvám teďkon si dovolím možná jen jakoby trošku jako píchnout do vosího hnízda ale pane poslanče jsou tedy zcela jiní politici kteří jako evidentně mají problémy se získáváním finančních prostředků které budoucnu možná budou vracet a vyjadřují se k tomu dlouhodobě teda a velmi liknavě co se tedy bude ji já si troufám tvrdit že tady prostě žádná takovéto tvrzení není jestli je ta situace jakoby i v průběhu roku dva tisíce dvacet tak aby byla tato rámcová smlouva naplňována to je v rukou pana starosty a rady a v téhle věci si troufám tvrdit že a určitě budeme jednat o tom jakým způsobem prostě se bude překlenovací období roku tisíce dvacet a vlastně role interního auditu ale prosím ne interpretujeme závěr hlavního města prahy že říká že jsme nehospodárně vynaložili prostředky to prostě ta zpráva neříká omlouvám se ale tahle takhle interpretaci já prostě nepřímo já děkuji teď má pan ven hra minutu na doptání 
pan venhoda 
tak děkuji ono to možná nebude otázka když z toho možná vyplyne každopádně čtyři sta korun na hodinu chcete mi říct že vysokoškolsky vzdělaný úředník právního zaměření zde na úřadě stojí městskou pokladnu čtyři sta korun chcete mi říct že to je stejná částka kterou byste utratili kdybyste tyto práce které aut surfujete zvenku prováděli úředníkem na foltán 
a ještě k tomu někdo je 
najmutí takže mi podle vás je to teda hospodárné čtyři sta korun za hodinu a to že teda podle vás kontrola neřekla 
taxativně nevymizela to že ty hospoda prostředky nebyly využity hospodárně já to v tom čtu já umím číst totiž mezi řádky 
ale podle vás tedy všichni úředníci tedy berou čtyři sta korun na hodinu upřímně chtěl bych to teda vidět a nejenom teda vidět ale chtěl bych jim dopřát takovou tu odměnu protože když si dovolí městská část vyhodit peníze za za služby který může normálně normálně čerpat z kmenových pracovníků gratuluji vám k tomu 
děkuji není jestli chtějí do odpovědět 
interpelovat ní něco k tomu ještě 
my se 
to takže interpelace ukončena jdeme do další interpelace pan mikuláš 
já se musím ještě jednou vrátit k bodu pět k projednávaným dotacím kde budu pět navrhl kolega bellu aby bylo hlasováno odděleně by tomuto hlasováním neumožnily já jsem následně v bodě šest 
si povzdechl že nechápu proč jste to neudělali to skončilo nic jsme následně jsme tady na popud mého kamaráda štampach a 
studovali jednací řád zastupitelstva a na základě toho studia se domnívám že byste byli povinni přikročit k tomu aby ty věci byly hlasování odděleně 
max to článek osm hlasování bod jedna 
pak se tedy ptám jestli i to hlasování třeba je platné 
interpelace na připomínka 
to nemyslíte si interpelovat pana starostu nemyslíte si že v takovém případě je to hlasování neplatné si to nemyslím je ale abych měl jistotu tak to ještě nechám pak projekci ale nemyslím si že by bylo neplatné ale ještě se tam pak kontrolního odboru aby mi k tomu vydal nějaké stanovisko ale myslím si že neplatné nebylo 
takže já děkuji je nějaké nějaký prostor pro doptání evidentně již probíhá mimo formát takže já končím jdu interpelaci a předám slovo panu belu 
no já jenom já fakt mě to mrzí skoro že to teď řešíme v adventním čase ale to co tady teda zaznělo od kolegů z anna považuji za další závažné zjištění protože pokud je mi známo také na městské části působí úředník který se věnuje internímu auditu za tedy nechápu proč městská část má tedy ještě tuto službu autor schovanou zase v rámci interpelace bych vás tedy požádal za náš klub výkaz práce tohoto pána exposlance zatopila devět pana plíška a zároveň vyčíslení nákladů této osoby která za uplynulý rok protože pokud se jeho fakturace pohybuje někde okolo do sedmdesáti tisíc korun měsíčně což je skoro plat například tajemníka našeho úřadu za osobu která v podstatě z toho co říkal petr venhoda nesplňuje kvalifikace proto aby vykonávala takovouto činnost takto považuji za velký problém a za jak říká předešlých letech jsme tady řešili mnohem větší drobnosti ze strany například tvrdé opozice zelených a podobně a mně přijde že tu laťku čím dál tím víc posouváte a že si v uvozovkách dovolujete víc a víc protože z tohoto čiší bohužel opět jako péro z gauče takže prosím poraďte nám ty informace myslel na to podíváme a závěrem aby to neskončilo negativně tak bych chtěl popřát za náš celý klub v rámci možností krásný adventní čas odpočiňte si všichni odpočineme si všichni od politiky věnujme se rodinám přátelům příbuzným užijme si to a vraťme se zde společně v lednu ve zdraví a radosti děkuji takže děkuji vzhledem k povaze interpelace před plán písemnou odpověď 
a ještě teda na koho byla směřována by jsme měli jasno na pana starostu malé 
sam já se domnívám že pracovní výkaz mi pane starosto tedy usně nemůžete nemůžete předložit to se vám omlouvám ale předpokládám že znalost ročního pracovního výkazu zaměstnance nemáte no já si nejsem jistý jestli předložení pracovního výkazu kohokoliv je odpověď na interpelaci vy mě můžete položit nějaký dotaz já mám na to odpovím pokud chcete nějaký podklad nějaký materiál tak samozřejmě i žádat můžete ale nikoliv na základě interpolace 
znamená váš dotaz zní jak 
pan belu 
ta kapelu poprosím 
už já vás pane starosto žádám o to abyste našemu případně klubu ano protože předpokládám že je to bude zajímat také abyste nám poskytl pracovní výkazy toho této osoby a zároveň finanční náklady této osoby pokud této otázce nerozumíte nebo nebudete chtít vyhovět tak na to existují samozřejmě dotazy ze zákona které můžeme položit a k těm informacím se dostaneme stejně takže já bych stejne hrál už se my my jsme jasně vyskytly to co si přejeme buď nám to dáte nebo nedáte jak budete chtít děkuji takhle tak já sledovaného povědět co je možné tak vám povím takhle ústně a v principu samozřejmě není problém aby jakýkoliv zastupitel a takové to materiály požadoval po povětřím tajemník tajemníka do aby vám tyto materiály dodal co se týče té finanční náročnosti ta tady byla přímo na tomto jednání několikrát jmenována je to externista pracuje za čtyři sta korun na hodinu je to právník který vysoutěžené a je to člověk který krom toho že byl teda poslancem tak byl členem legislativního výboru a z tohoto pohledu je kompetentní a jenom chci ještě podotknout že v minulosti a v podstatě do součinnost do současnosti městská část a naprostou většinu právních služeb řeší autor singer a to za částky a takový cích nebo blížících se tři tisíce korun za hodinu a je to prostě známá advokátní kancelář která tady mnoho let dělá takže jenom aby jsme si to dali do nějaké souvislosti mi na právní služby které slouží k podplacení první auditu využíváme právníka který stojí čtyři sta korun jinak se tady právní služby využívali za částku teším dva tisíce osm set korun pane tajemníku myslím že to je kývnou bylo to tak jo tak jenom aby když tady vedeme takovou politickou debatu tak aby každý měl srovnání a o té mé snaze šetřit peníze a a jakým způsobem se tady platí tento typ lidí a jinak co se týče toho toho vyjádření magistrátní kontroly a já jsem to samozřejmě četl a magistrátní kontrola pokud vím vůbec nenahlíží lada auditních zpráv pana magistra plíška pouze nahlédla do faktur a na základě faktury jasné že nelze potvrdit 
nelze potvrdit prostě to tak je jeho pokud se kouknete na něčí práci a hodnotí pouze na základě vystavených faktur tak těžko můžete vyhodnocovat jeho činnost jinak co se týče těch 
faktura tech výkazu tak ty vám samozřejmě k dispozici dát můžeme 
já děkuji pan venhoda 
děkuji za své a už velice krátce než všem popřeju krásné svátky bohatého ježíška a šťastný nový rok aby jsme se tu pracovat tisíce dvacet ve zdraví sešli tak vám chci pane starosto říct jednu věc jestli žijete v domnění je advokát z titulu toho že má vystudované práva rozumí problematice interního nebo auditu obecné rovině takže to ve velkém omylu já byl interním auditorem já vím co to obnáší a nejsem právníkem zatím ale tohle to spojovat opravdu velký omyl prostě advokát nebo právník ať už to vezmu obecné rovině prostě nemá z titulu svého vzdělání pohár na to aby prováděl jakýkoliv audit na to jsou speciální školení speciální kurzy dá se to i v studovat prosím podívejte se na to když už jste si jednoho podepsal svým svým podpisem stvrdil smlouvu tak si to aspoň nastudujte co je potřeba proto děkuji já jsem to neuváděl jako jeho jediného kompetenci takže a já jsem jenom podotýkám že on má ve smlouvě že poskytuje právní podporu internímu auditu narušovat klid doby adventní takto hodnocení je strašně povrchní ale já vám mile rád ty výsledky dodá rád mám to od prezentuji a pak ještě jednu věc by se vám chtějí podotkl podívejte se interní audit tady fungoval mnoho let v podstatě nikdy žádnou a žádné pochybení nenacházel jako uvědomujeme si taky to že 
jedna věc je pokud se vytváří interní audit čistě formalistické způsobem a druhá věc je když se opravdu snažíme nějakým způsobem hledat ty cesty k nápravným opatřením tak teď má pan minutu standardní nemusí se hlásit vůbec 
jako já bych teda ještě do upřesnil že pokud pokud si myslíte že 
to že ta kontrola nešla nebo defakto koukala určitě do hlavních zpráv protože v tom v tom nálezu je napsáno že auditní plán nemá náležitosti které auditní plán má mít podle zákona tak tak tam je to jasně je to jasně napsáno tak si to prosím přečtěte znovu a poslední věc pane starosto vnímejte mě prosím já vím že už je pozdě ale musím vám smeknout poklop protože to že jste porušil třikrát zákon o finanční kontrole vyhnul jste se brilantně jakékoliv komentáře ne interpelace hezký večer 
tak ještě minuta páce já nevěděl ani nevím jestli mám na to reagovat ale jenom ta vaše formulace činem 
kontrola kontrolovala auditní zprávy proto že našla pochybení v auditní plánu nezlobte se na mě ale to je prostě tvrzení na podobné úrovni že nelze z faktur potvrdit 
pro 
plnění plnění toho auditu podstatě zase je nějaká vaše konstrukce domněnka 
já děkuji ještě se hlásí pan strávil 
také děkuji za slovo možná už to teda poslední slovo večera já teda původně jsem chtěl pana starostu interpelovat s otázkou 
  

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/81f3f0d40875bbb566d76b753045c658
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.