Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev 8245f5af5b2dd8342f9863e5802ddfaa


ID jednání8245f5af5b2dd8342f9863e5802ddfaa
JednáníZM 20.12.2019
Další jednání města/kraje Město Lysá nad Labem
Datum jednání20.12.2019
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/8245f5af5b2dd8342f9863e5802ddfaa.mp3
Délka audio záznamu01:29:56
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

    i když jsou na první pohled chytří kovy a smolíkovi takřka stejné rodiny v mnoha věcech se liší 
zatímco v sobotu chytří kovy vybírají přes mobilní rozhlas kulturní akci navečer pan smolík vyčítá synovi že přeslechl obecní hlášení o blokovém čištění a jde se na ostatní novinky zeptat sousedky klevetová prosím zadejte počet k rezervaci se na vás váš starosta chytří kovy díky lokalizační zprávám ví že autobus dnes kvůli kalamitě nepojede rádi nabídnou smolíka odvoz tak co lezou není už načase se taky registrovat do mobilního rozhlasu s ním tě nezaskočí kalamita ani blokové čištění a budeš mít vždy informace z první ruky 
také máte někdy smolíka buďte chytří a registrujte se k odběru informací z vaší obce na obec tečka mobilní rozhlas tečka cézet je to zdarma 
zradu 
na internetu moje jsou 
tak 
nám stačilo 
ani 
to 
fišerová 
návrh 
pro 
době 
paní 
bude pro 
na 
bude předložena 
malá sedět 
zpráva 
vedle 
ta 
program 
na dnešní 
dále 
vám podá 
dotačního programu 
jsou přírodní zahrady 
a 
města 
dražbě o chapu 
mi to 
rc 
máš 
dobrou barev 
už se účastnit 
budou 
která 
to bude 
dobrej 
pro 
na 
pro 
bodu 
tma 
mezi městem lysá nad labem starý 
zastupitelstvu pravili pohodu 
by tam byly na 
ono máme předloženou to 
máme 
při schválen 
a 
za 
to znamená 
a 
on to bylo 
tady ještě bude 
tak 
je to někde proto pouze sedí 
jiří 
celý 
boje a nahoře 
bylo vidět 
jiná 
a 
budou 
se to jako celek 
je proti 
já 
na 
nové 
vlády 
nobelova 
asi dva tisíce devatenáct 
nebo 
mi naskočila 
jeho prvního ledna 
bylo možno uvedeného data pravy které zvyklej 
na je stanovena maximální výše 
zastupitelů 
znamená že návrh je 
měny 
jeden 
materiálu 
vždycky v takové ty změny část 
a 
zdá 
to 
a ještě 
zapoj 
metody cena 
zastupitelů 
vlnách 
se bude týkat 
třech pomocí 
takto 
metodice ministerstva podobný 
tomu co 
to 
ten 
za 
ano 
předseda výboru komise a takhle 
člověk byl 
ale 
a tam je je to je tam odstaveček 
na 
usnesení mi to přímo 
přímo 
formulaci také odvíjí právě 
že ve chvíli kdy je tam mohla funkcí tak je to součet čistý součet z těch hodně není tam není to na 
já to 
místo mi 
nejde nejde 
částky ale 
a tento součet 
prostě všechno co člověk dělá 
piti piti komisí a tak jsem to sečte všechno tak také 
tak jak je to 
důvodové takto 
to 
by to ne ale komise a výbory 
předseda komise člen komu 
jasně ale 
více 
odměna 
člena rady města nebo jo tohle 
tohle 
a aby to aby to nebylo čistej součet všech chutí když bude bore 
ta 
dovoluje aby tato 
tohleto 
kde a 
jak již divákům tohleto je zasedání zastupitelstva 
jo a metodika 
by mělo to být pouze každou funkci ale pouze jednou to znamená že když člověk bude výborech tak bude dostává odměnu za jednou 
člena výboru 
na 
takže jsem pouze za každou za 
každou funkci jenom jednou a tito výborech tak bude za výbor dostává pouze jednou já 
ale tohle materiál 
ale já 
když jsem nebo předseda výboru komise tato má čtyři 
dobrý ne 
teď 
protože za sebou máte nějaký příspěvek 
za to těsto 
za každou ne 
a předseda výboru člen nějakého dalšího výboru tak 
jako 
zastupitel 
to 
nejde 
daný a 
a pak 
a ano ale jen 
když člověk bude ve výborech 
je to tak se ještě sčítání aniž bude má 
a 
to 
v případě souběhu více funkcí obvykle se tam dává že to jsou tři 
no ale 
při 
teda 
ne 
tohle metodika to dovoluje se 
ale mluví a 
dá se to takhle měla 
telefon 
a 
abych doplnil 
bych to tedy nevím 
soubor 
a 
podobně 
vám 
takhle vnitra metody 
výbory 
a 
obecní peníze 
ta 
dostane za či 
který který 
pokud opravdu tahle 
nastává 
má 
prostě 
teda 
dodává 
že já jsem to pochopil tak že se sčítají 
sčítají se jedině členství 
neměly 
rády se nesčítá neví 
členem 
by se to taky 
čítá stejně jako načítá členství ve výboru 
a 
protože tohle jsou odměny zastupitelů 
a zároveň komisi 
která vám byla 
povoluje 
ale 
to se týká 
má 
nebo 
jako já to 
že ve chvíli kdy 
je členem rady členem komise nebo výboru tak se mu to sčítá myslím že ne 
tohle tohle 
ale 
tohle ale 
dobře a to znamená 
na 
to že 
třeba 
vrozená 
protože ten má 
novou a 
že jsou 
nebo komise 
možná možná bylo dobrý jako zjistit jak to 
kumulovat 
možná chtělo se možná 
další 
jeto 
nebyl mimo 
neříkáte pravdu prostě 
kategorie lidí kteří nejsou členy zastupitelstva dostávají 
základě zastupitel 
marek 
čas 
kromě směrů 
budou 
lidé 
a jestli 
to 
že za každou 
jestli 
to může být 
ale 
nedostane 
to záleží 
podle 
můžem domluvit na tom že by se to udělal za letošní rok 
ale 
problémem minule tak 
neviem 
jsme potřebovali vybral 
opravdu nestojí ale 
aby si to vymyslel to bude dělat aby 
vám nebude 
protože má 
takhle 
jednou 
původní odměny 
pro 
prodávali na finančním výboru 
říct konkrétně třeba můj případ jsem měl být 
který jsem se pak stál a 
že další odběru my 
normální a já tohle nechápu jako čtvrtá nebyla nikdy jo takže 
ale už bych 
se praktikuje 
není to nikdy daný tohle to praktikuje to praktikuje ale 
to není nikde napsané 
souhlasím 
chvíli kdy když se ten na návrh bude takhle 
v případě 
co říkáte hlediska 
to co říká 
také 
opravu neděje 
protože 
dostával 
zastupitel 
neděje padne 
my máme 
pro mě to 
protože jak 
říká dostala jako jak 
rady zato toto 
umožňuje 
tak 
je pro 
žal 
paní švédska 
dotačního programu 
řada 
rád přírodní zahrady pro mateřské a základní školy rád 
mohli podat žádost o dotaci na zřízení zahrady ve svém areálu 
dotace v rozmezí až pět tisíc bodů a 
byla 
pole 
jak to funguje byli dotázáni zda 
máte ze škol a školek 
a podmínkou probrat že vábí 
zastupitelstva 
zastupitelstvo souhlasí dotace 
voda 
na vaší pozemcích a zároveň také spolufinancování 
dotazy 
máme 
nějaké financování 
neviděl který marek 
já bych 
nikdy nějaký prostor pravděpodobně v rámci prvního je 
to znamená nastavit opravdu na starý škole 
jsou 
staří 
po pouze že by 
použili skutečně něco pěstovat 
je to možné 
a 
je to 
didaktické 
tři 
jestli protože vím že dráček v litoli tuším dotaci na tohle dostal případně přírodní aroma zřízenu jestli se to nebude tlou nevadí 
jestli nemohla 
protože my jsme toto téma 
češi 
tedy materiál 
no já teda 
do 
ale na pozemek v lokalitě 
nový 
celá má být využita pro vybudování 
my už máme 
cesta 
naše 
vodotečí 
sam vada 
pobavili 
je 
a 
a 
když 
bomba 
sladovny měli 
tu 
budoucí 
málo 
to 
okamžitě vybudování hladu domů 
a stanovuje to 
měly být je 
mi to 
jen koukám do mapy jak to tam vypadá tak tam je tahle hra je relativně zastavěná a využívaná pravděpodobně nějaký rekreaci a ty pozemky na stín a pouštím od toho plánu což je další 
vozem který jsou stejně 
jako tenhle také tak jsou pravděpodobně využívaný k zemědělské činnosti chvíli nevím co jsou v soukromém majetku podle toho jak jak je to využívaný tak tak je to pronajatý jednomu možná dvěma zemědělcům kteří tam hospodaření na tom 
nevím jestli tam bude nějaká možnost 
získat ten zbytek to jestli se tam postaví dlouhá 
jeden 
tenhle 
a zbytek 
to 
město město bílý horní podle podle mapy asi nedělá vůbec nic a není to pro mne ani 
pokud se nepletu 
také jediný co se tam asi v tuhle chvíli děje protože podle mapy tam jako jsou potom obhospodařovaných 
po a teď je váha nějakých sedm pozemků a tak jsou tak jsou zelený se zbytkem 
pole směrem k labi 
je to kde je to hospodaření pozemek pod stromy 
no paní ale má vybrat 
ale 
zpátky 
tohle bude v rámci 
promiňte 
ale 
to 
zato třeba 
je to 
nějaký rekreaci 
že tam stejně 
to asi toto 
tohle určitě ne to bude 
částí a tam 
jde že 
nějakým pozemky 
že 
čecha devadesát čtyři 
i prodávají místo toho aby kupovali 
pokud 
by marta 
spíše 
by se to 
možná 
ale 
že to 
protože použil 
někteří 
občané 
potom bych si říkat moc 
znamená a nepotřebujeme jakoby 
zpřesnit aby tam byly ty a 
víme protože utíkat je to 
jedno sto padesát lomeno 
to trávy 
já se jenom zeptat 
výměrem 
nevidím 
za 
já jsem ještě tohle je opravdu řešení v rámci noví 
protože tohle pozemek který 
má zavře a je ideální 
ano ano 
není součástí 
protože vlastně 
se ještě zeptám tohle v tuhle chvíli územní rezervy která je na dopravu vodní 
dávek 
je tady doby dobré pohodě 
nemá nemá 
to není 
dobrá 
komunikaci doly 
zbraní 
to 
mohli jsme vidět někdo kdo mě tady nefunguje internet z jakého důvodu jak to vypadá taška s rozpočtem protože počkal 
až se to 
dobrá 
jak to vypadá s rozpočtem kolik 
zhruba desetina desetina 
a 
no 
jasně 
to 
řeším prostě rozpočet to zhruba desetina částky 
podle odhadů 
kolik máme na příští rok 
citát jestli by jsme a to to neví protože tomu se tady kdysi vážilo tady nějakou maximální částku 
ale 
tenkrát jsme to proběhlo 
v jihomoravském kraji 
pak jsme se bavili o tom když to tady dáme tím pádem se vystavujeme 
opuštění 
podstatě balet 
a pak to zastupitel 
teď je to 
jak 
se účastní 
nakonec vyplatilo takže se nekoná stejně 
takže v podstatě 
jediná 
kdyby jsme 
tedy přijatelný 
já to 
ale tohleto 
nestará 
já myslím že to částka 
mimo neboť 
a tak 
hodiny 
určitě nebude vracet 
a 
ne tohle tohle je dobrý dobrej protože tohle 
zprávě také možná tuhle diskuzi mohli ušetřit protože 
imituje 
na schválení 
pro mě 
ne 
protože 
na cokoli jiného 
ale 
jestli vůbec 
pro 
jde proti kdo se 
máme obavy 
spolek 
který jsme diskutovali zastupitelstvo nikdy ve dvě ráno 
unaven 
pro 
samostatně 
máme 
část 
na situaci kdy 
to bylo 
člena 
jmenuje místo 
a další usnesení nominace no úplně nový 
je patera 
řekl že každá strana má 
volant má být jednoho 
zdvojování 
jen 
no to a 
další dům hledali někoho kdo 
na tom 
že v tomhle případě tato rizika 
ale může být 
že potřeba vyhodnotit a že 
bude 
ještě proč by měl odstupovat nikdo navrhovaných 
když si pak může celej výborná 
může 
takže 
kompromis vytvořit 
jenom jenom 
předseda výboru v minulém volebním období sudý počet 
cena 
dekuji 
jo 
takto 
jen 
to tady 
tohle taky 
takže 
ta 
vytrvalce 
otázku  
mohli dát dohromady to moje 
se vrátím 
jak 
možná 
víte že tam 
a 
určitě začátkem příštího 
ladění opravdu 
dobře 
minulé 
ohledně mám jedná 
se staly psa 
minulé na sto tisíc korun 
a 
tak jsme se jmenuje 
kde 
další 
vybavení 
jsem minule 
materiál který tam zůstal zajímá zejména 
to ta 
má příští takže jako nepůjde 
ale 
abychom dostává 
a ne 
omlouvám se 
za 
minulé jako dostane 
se 
výborně bavili 
nějak se nedá 
hodný 
to 
pak 
místo toho aby tady je to 
nic neříká ale 
rostou a prosba vyslyšena nebyla takže obráceně hraje 
jsou daný my vám odpovíme tohleto je taky uvažuju obráceně 
když někdo materiál 
konce pracovní doby a 
proto jsem 
si to sami 
nebudete mít na to téma 
ale je 
taky taky to se 
nepočítal 
abychom je to věci které jsou to jednoduché abychom nebyli na hraně po třiceti dnech a protože co to pro nás znamená věci zůstává 
v brně žádat kolem 
nebudeme 
zastupitelé 
něco co je boží rychle 
a já 
jsme s paní 
situaci 
samozřejmě tohle 
a 
ale je to 
pokud zaměstnaní 
jednoznačně 
protože nikdo z nás nemá zájem 
věku 
taky 
dostane 
vnitra máme materiál 
unavený tak nějak 
se uměle napsala že dávám na 
nějaké se náhradní máš samozřejmě 
neví 
vážně 
napsal 
že se tím že dávám slavistika a že utkvělou představu že sociální demokracie 
které použil kampaní platit města to se mi potvrdilo mé žádosti já sám jaké říkáte dávám 
a 
má 
já 
hodně 
dobře promyslet protože mě to poškodilo napsat 
hra 
byla řada osob 
tehdy domluvme se 
tak 
a 
jedna věc já bych dal interpelovat 
jestli by mimo rámci čsr byla 
okamžitě podepsat tedy guinnessovy knihy rekordů 
kde prezentuje na 
straně 
město 
to bude 
odpoledne 
jestli můžu pokračovat 
ty odkazy víme kdo je zodpovědný za investice kraj tedy zrady ať to ne 
spolupráci v rámci investic kraje budou tedy ovečka 
dobře víme v tuhle chvíli umírají která 
podle 
takže takže se 
bude bude město nějak tlačit na to aby se to dělá 
tak aby abych to nedělal muzeí najednou 
savička asi ano 
jak stejně 
nebude končit a pro mě to 
zatím ještě 
druhá věc 
a pokud vím tak bude rozšiřovat tyká area 
on by mělo být nějaký jednání případně by se mělo řešit na místě nikdo 
se stavebním úřadem bude město bude město zasahovat do toho stavebního řízení protože tam 
bude účastníkem 
protože tam je vlastně v tu chvíli to nebude jeden areál budou to dva areály protože to bude přepažení jdou cestou která jediná přístupová cesta k čističce rozumná čistírně 
ale 
jestli tam teda bude zasahovat protože tam nevím jak by se tam prostě nedokážu si představit i kdyby to fungovalo navíc ten a ten novej nová část toho areálu nový areál mana v tuhle chvíli je oblastí která je podle územního plánu braná jako zeleň 
jestli tohle bude město používat jako argument proti proti tomu 
že 
město jako chvíli než 
a že to reálně řeší má 
město v tuhle chvíli neví že má chce opravdu teďka už reálně 
rozšiřovat 
přímo jestliže no já se ptám jestli to město neví jestli 
straně domu 
je stanoveno jednání namístě za účelem kácení stromů přímo v areálu jsou horší 
protože to jsme my jsme účastníci jedné 
v rámci stavby 
mám tam chce reálně rozšířit 
ne reálně to chce projít tohle 
mi nebude 
se 
v pondělí tam bude 
ano ale 
my nejsme účastníci ale budeme město se tam nemůže zařadit do toho protože 
tam sousední pozemky ale budeme se to není stavební pokácených 
stromů na zahradě tak budou 
můžou se 
coby 
protože to sousední pozemek 
ale 
vedle apple protože to 
samozřejmě řízení stavební řízení 
a 
očekávám že 
bude o 
to 
jestli už je podaná žádost o stavební řízení druhá věc je 
jakou pozici má budeme mít město já teď máme že 
mi to bez cesty za ní prostě 
a že takováhle dle vyjádření jakýkoli stavebního řízení za 
vyzadovat 
jedná 
v podstatě 
byť 
weby se pozice to je druhá věc je pro mě i to že už dneska v litoli se současně provozem je problém že představa že 
rozšiřovat navyšovat představit notabene pokud by se 
nikdy rozhodlo o tom že 
máme obyvatel strany 
ne jako protože nemá 
bude město v tomhle podnikat kroky 
kácení nemáte opravdu 
nešlo o kácení šlo 
člověka když jste měli tu svoji 
pozici 
až 
bude to 
pro mě 
protože 
protože tohle je velmi 
bylo by možné aby někdo dostal možnost prostě 
měli 
něco kde 
jestli posledního 
pokud je informace správný tak by se měla na jaře zavírat silnice včetně mostů 
listí strany až po křižovatku v tuhle chvíli termínovka je předběžně 
března do konce června má tři a půl 
by měla být uzavřeny 
křižovat až křižovatce na ostro 
bude se najednou 
a vydal se 
po cestách 
violet máme svolá 
jednání tedy 
záhlaví 
police 
oblet jedná já tedy 
další věcí a zatím je předběžně do 
prava 
takže tam jak myčka místního prostě nejste schopen zatlačit na to aby se to dělalo etapové 
tak 
to byl uzavírka nakolik na 
na osm být 
mnohem kratší je to na tři měsíce 
než 
se týká termínu 
pro více ještě 
nebude 
se nebude veřejně 
protože v rámci v rámci jako 
v tuhle chvíli řeší se objízdná trasa přes nebo 
u schválená protože vím že tam je to má na na nějaký kruháče a bude se to teda realizovat 
právě 
ale takhle je to bude opravdu v dubnu to přesně ta trasa bude vedena 
nemysli je to schválen ebony 
zavřené na 
lidem silnici na dálnici je to super ale 
nevím jestli 
dopravní 
není není 
požádá tuhle chvíli 
zase bude obrovská rychlovka a 
by 
to že to že přerovský 
nějaký přívoz to se řeší 
nebo 
třináctého nebo sedmého 
nevíte 
nebolo 
police na menší 
další 
je pravda na jednání 
a si stěžují protože nechce jmenovat 
s tím že má 
ano ne 
slibuje 
že si tady mu osady 
já 
takže vaše 
postavil 
každý a řeší 
právě 
že 
to není problém 
samozřejmě děkuji 
paní 
a nemůžeš 
ne 
děkuji 
pan 
pochopitelně 
poškozovat 
a snad to není řeší policie nemá 
větší 
věčné proletí 
tak ještě jednou ti 
pošlu toho jsem poškodil 
poškodil 
vzhled 
pořád 
takže 
nebyl 
schůzi 
uvedl paní 
dobré dokončit 
problém 
tak 
když vejde do 
a 
výsledky 
a 
úplně 
podstatě 
mimochodem máchovo já 
poslouchám 
druhá věc kterou které tady 
na problém bylo upozorňováno hned při schvalování smlouvy 
marek 
    

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/8245f5af5b2dd8342f9863e5802ddfaa
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.