Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev 9199e96577bdb9078262974658bc5352


ID jednání9199e96577bdb9078262974658bc5352
JednáníJednání zastupitelstva Lysé nad Labem ze dne 22.6.2022
Další jednání města/kraje Město Lysá nad Labem
Datum jednání22.06.2022
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/9199e96577bdb9078262974658bc5352.mp3
Délka audio záznamu06:12:33
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

  byly a a přijde později paní toužimská přijde později pan marek přijde později pan kolman přijde později a 
pálku než přijde také pozdě 
dobře děkuji 
před začátkem zasedání přitom je že se ze zasedání zastupitelstva je pořizován videopřenos není prosím o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu ze zasedání milovat to byl pan fajmon a pan burian 
pani 
stařecká paní bláhová 
kde pro 
v 
pro deset 
všichni svaly pro děkuji návrh byl schválen 
prosím o návrhy na jmenování členů návrhové komise minule byl pan havelka pan gregor a paní bláhová pan havelka 
paní tužinka 
ložiska promiňte 
pan gregor 
bude pro návrh 
všech deset návrh byl schválen děkuji 
zápis ze zasedání zastupitelstva města třináctého čtvrtý dva tisíce dvacetdva a kontrolní zprávám vám byly zaslány na vědomi 
má někdo z přítomných připomínky k zápisu kontrolní zprávě 
volný 
můžu prosím já jsem kouros já jsem se chce dítě zeptat pane starosto veřejnost zápis nevěděla přede nebo aspoň jsem si nevšim že by byl předložený ale chci se zeptat je tam bod že bylo minule projednány 
jako připomínek veřejnosti protože minulé ne neproběhlo a taky neproběhl ukončení posledního bodu tu bylo vlastně 
ukončených v polovině diskuze s veřejností tak se chci zeptat jestli v tom zápisu to je jestli to nějak řešený teda jestli budeme kontinuálně pokračovat já bych si potom teda hlásil o slovo protože akorát tenkrát jste ukončil mě můj příspěvek jak se chci zeptat projednávali jsme jestli se nemýlím posledním bodem bylo to družstvo 
a když jsem chtěl mít připomínku tak jste v devět hodin nebo jste ukončil zastupitelstvo a potom teda jestli je tento 
bod projednání s veřejností tak tu minule nebylo tak se chci zeptat děkuji 
já myslím že 
to k tomu dojdeme že to bude zařazen do dnešní program to co nebyl projednáno a bod jednání veřejnosti tam je taky 
jako v tom v programu jako v dnešním nebo v minulém programu na dnešním zasedání ale já se ptám teď projednáváme zápis z minulého předsednictva mě by zajímalo jestli v zápise je jako poslední bod že bylo minule projednávání s veřejností uskutečněno může mi někdo zodpovědět 
březno děkuji 
děkuji 
tak děkuji za připomínku 
zápis tedy považujeme za ověřený a přistupujeme ke schválení program 
pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva bylo navrženo padesát bodů šestnáctého šesti vám byl doručen návrh rozšíření programu o bod číslo padesát jedna záznam z výboru pro správu majetku města a ze dne špatná z toho šestý 
dne dvacátého prvního šestý 
o bod číslo padesát dva družstevní bydlení a dnes dvacátého druhého šestý o bod číslo padesát si zápis z jednání finančního výboru ze dne šestnáctého šestý dva tisíce dvacet dva 
žádám tedy o zařazení těchto bodů do programu dnešního zasedání a ptám se jestli má někdo návrh na rozšíření nebo úpravy 
prosím 
návod že to pro jednání bylo přerušený aby ten bod byl jako jeden z prvních 
družstvo promiňte děkuji ani ušiska 
děkuji já jsem chtěla požádat o přeřazení všech bodů které se týkají dotací protože jsou pozdějším sledu tak abychom stihli protože si nikole některé minulé odsuzovali tak prosím tedy předřadit bod dvacet šest dvacet sedm dvacet osm čtyřicet a čtyřicet jedna 
bod dvacet šest 
sedm dvacet osm čtyřicet a čtyřicet jedna čr jsou to různé dotace 
protože to má vazbu na rozpočet a pokud by jsme schvalovali 
protože tam pohled navýšení rozpočtu 
paní tajemnice 
nedá 
tajná 
děkuji 
paní bláhová 
děkuji za slovem a dobrý den všem přítomným já bych chtěla požádat o spojení bodů dvacet pětačtyřicet devět oba se týkají sportovní haly tak aby se to vzalo najednou aby se příště a diskuze a potom vzhledem k tomu že tady na vrhá navrhován předřazené na družstevní bydlení který nebyl projednán tak bych chtěla předřadit diskuze které jmenuje taky nebyl projednán děkuji 
aby se v pořádku máme tam módy dvacet jedna dvacet šest dvacet sedm dvacetosm 
jsme říkali že bude 
čtveřice 
ano čtyřicet jedna pak tedy dvacet pět až čtyřicet devět a diskuze 
a přiřazení družstva 
technik 
pan marek 
dobré odpoledne pane starosto ještě veřejnost se nám hlásí tak abychom měli celý prodám pořádku děkuji 
tak prosím je tam paní bláhová tak jako 
já bych chtěl říct že minulé se celá řada bodů programu neprojednala já bych za veřejnost dal podnět zastupitelům by se do programu dalo že se ty bych body projednají v tom pořadí jak byly na minulém zastupitelstvu a potom že se bude pokračovat dál protože minulé zastupitelstvo rozhodlo o tom že by ty body nebyly projednávaný shrnuje jako přerušilo se jednání je zastupitelstva nebo ukončilo teda ale nebylo rozhodnuto že se ty body nebudou projednávat já si teda myslím že by zastupitelstvu mělo nejdřív dokončit program podle toho neprojednané bodů z minulé včetně veřejná diskuze s veřejností a pak by se měl odsouhlasit ten dnešní program návazně na tohleto 
ta děkuji technická pan havelka 
ten program tak nastavený i byl v tuhle chvíli i tak nastavenie a to co tečka dále jednotliví protože jsou návrhy na body které mají jedna dopředu to znamená ty body byly ze začátku chrom veřejný tak a jsou první který se jmenuje ne projednali navržené je proto se i navrhuje před řazení před řazení toho bodu toho bodu družstva a ty ostatní zastupitelé považuji za důležitý věci tak tam zkrátka dobře ta věc takhle je to opravdu tak nastavená je děkuji pane starosto 
děkuji paní váhala 
jsem ještě požádat když čtyřicítka nejde předřadit chápu kvůli rozpočtu pep jestli bychom jim mohli dát nebude o rozpočtu 
to znamená za jednadvacítku 
tak mám to potom až dojedeme na jednadvacítku tak požádat o tak se můžeme domluvit dobře tak já to nebudu komplikovat takže prosím teď to neber to jako že jsem něco říkalo košická děkuji já jsem jenom chtěla panu koller se říct že ty body o dotacích jsou právě z minula a tak proto jsem požádal o přiřazení že na to myslíme 
takže děkuji takže já ho přečtu jaký máme před máme tady bod dvacet jedna 
dvacet šest dvacet sedm dvacet osm 
čtyřicet jedna 
dvacet pět sloučeny se čtyřicet devět 
a padesát dva této družstvo 
ano 
zatím 
dvacet pět čtyřicet devět normandy 
kde je pro tento návrh 
tak je to všech jedenáct zastupitelů návrh byl přijat děkuji 
projednávaným bodem bude materiál pod názvem družstevní bydlení jsme tady minule diskutovali asi jen hodinu se o tom hodně dlouho prakticky do do jednadvaceti hodin a myslím si že ten na velmi prodiskutovat předkladatelem byl pan místostarosta magistra velka 
já pane starosto už jsem vyčerpal diskuzi za sebe minule to znamená pokud někdo k tomu bodu chce vystoupit vystoupí děkuji 
tak prosím 
dobrý den koros já už jsem minule mě chtěl mít dotazy k tomu 
nicméně nedostali jsme se k tomu bylo to ukončený předčasně chci se zeptat my jsme tedy probírali minule řadu věcí ale mě by zajímalo jestli ten představitel družstva se vám prokázal nějakým zmocněním bylo řečeno že družstvo nebo že zájemce o družstvu je asi sto členů a podobně a mě by zajímalo jestli ty členové dali tomu dotyčnému nějaký zmocnění již v minulým jakoby projednávání a jestli ty zájemci jsou srozuměni s tím že třeba by měly skládat příspěvky a jestli složili již nějaký finanční příspěvek 
a potom bych teda počítá ty zájemce o počasí v družstvu další věc je tam není tam vyjasněna jedna věc že sice ty členové družstva si budou mít výhodu že nebudou muset dokládat jak jsou schopný splácet ty ty ty podíly nebo podobně ale zase na druhou stranu jako si musí uvědomit že ta měsíční částka která budou muset platit průběhu těch třiceti čtyřiceti let bude ve velice vysoká než k dnešních cenách dejme tomu dvacet až třicet tisíc korun měsíčně tak jako aby se tam na to jako mysl jak se tohle zvládne 
jen není mi jasný ten mechanismus který nám tedy byl nastíněný dle toho my se bavíme o družstvu a nemáme před sebou jsme neměli stanovy družstva jedná za družstvo někdo kdo se neprokázal že nebo zato budoucí družstvo že má zmocní budoucích jako zájemce družstvo a není jasný tón vklad toho města do toho družstva zatímco ostatní družstevníci budou mít výhodu že budou splácet třicet čtyřicet let tak jestli jsem to dobře pochopil tak družstvo ty své vklady vlastně uhradí vložením tohoto pozemku patrně za tu bude mít nějaký byty který ale dokud nebudou postavený takto družstvu to nebude mít nicméně tu úhradu tohoto pozemku tu družstvu vlastně 
uhradíte již na počátku znamená že město nebudou mít výhodu těch čtyřiceti let jako čerpat výhodný úvěr jsem pochopil pak mi není jasné jakým způsobem bude za bezpečný že to družstvu by se náhodou dostal do likvidace takže ten pozemek který bude v družstvu tak jako že to město dostane nazpátek to se přiznám že není mi jasný bylo by potřeba nastínit aby bylo zřejmé že prostě ten pozemek se nevyvede z vlastnictví města aniž by prostě jakoby by nebylo riziko likvidace protože při likvidaci to se může stát jestli se to bude stavět pět let tak vlastně co potom vlastně v průběhu pěti let vlastně když se to dostane do tý do finančních problémů potom zpravidla první řadě banka která dává ten úvěr není zřejmé jak družstevníci vlastně chtějí čerpat ten úvěr a další výstavbu aniž by zastavili ten pozemek takto je potřeba taky vysvětlit jak tohleto chce mít to družstvo šetření 
není zřejmé proč ta druhá je omezená pouze na obyvatele města to by bylo potřeba zdůvodnit jestli se má město rozrůstá tak by asi měly být i další občané a měly by být jestli tam prostě město bude mít nějaký dominantní podíl zejména vliv na družstvu ze začátku 
poskytuje prakticky právní servis tak by bylo potřeba nějakým způsobem transparentní jasně říci jakým způsobem se budou vybírat družstevníci družstevní bydlení se dostává prostě do popředí je velký zájem a bohužel mi to připadá že tady by populisticky bylo řečeno hurá je tedy bydlení město dá zadarmo pozemek a jeho ten kdo se nepřihlásí já jsem byl ve vlaku jsem poslouchal čirou okolností se to nedá přeslechnout protože se o tom bavili že to je prostě neodolatelné lákadlo je sice ta současná koalice je podivná ale bylo by škoda se nezúčastnil jako takže asi tohle a potom se vydat se zeptat družstvu by si měl financovat všechny ty úkony samo město se velice vstřícně jakoby stará právní servis stanovil atakdále mě by zajímalo jakým způsobem finanční úhrady za tohle se budou dělat protože mě se zdá že se používají pro služby brát jakoby městského právník a podobně jako je to hydra celá řada těch ukázek a první věc je ten představitel nebo ten pán co tady jedna k tomu založení družstvu jaký měl mandát minule mě by zajímalo jestli někdo viděl nějakého pověření jestli viděl podpisy nějakých členů prostě a stejně ty členové jakou mají váhu jestli to nejsou jenom lidi kteří řeknou no my máme zájem aby bylo vidět prostě členem se stává nebo zájemce se stává ten člověk až zaplatí nějakou finanční příspěvek děkuji takže já děkuji 
chtěl bych chtěl bych říct že jste začátcích že určitě až se zastupitelstvo se bude rozhodovat o založení družstva tady a to jestli město bude členem družstva tak tady bude si je odborníci kteří to tu činnost vyvíjejí na radnici proběhlo několik jednání proběhlo jednání v kině za účasti asi dvě stě občanů našeho města a tam vlastně vznikl nějaký seznam lidí místních mladých lidí kteří by měli zájem tady u nás se třeba zúčastnit toho vystavení družstevní družstevní výstavby 
mi v současnosti se seznamujeme s tím případem a říkám až k tomuhle bude docházet co jste říkal tady teď právě tak tady určitě bude sedět ten kdo tuto činnost by vyvíjel jinak 
tom kině si vlastně ti zájemci ze svých řád zvolili pracovní skupinu a za ně tady jedna pan lampard kterou jste vystupovala minule myslím že jsme tam dali hodinu času možná víc minule a říkám ne zakládáme tady dneska vůbec žádné bytové družstvo dneska tady máme v návrhu to jestli vyčleníme část našeho pozemku 
kde tedy je podle územního plánu naplánoval bytová výstavba dokonce je tam územní rozhodnutí na bytové domy a to je všechno já bych tady dal slovo panu markovi když myslím že minule o tom hodně mluvil a nejlepší asi by bylo stejně potom si poslechnou panelům parta 
pane rose děkuji za slovo a já k tomu řeknu pár věcí pokusím se být stručný a tak jak jsem říkal minulé za jako opozice uvědomuji si že bytová situace je jedno ze zálivu bytové potřeby jsou pouze jedno z nejdůležitějších potřeb každého z nás 
bude potřeba řešit našem městě nebude to stejně jako je to v celém státě není to vůbec jednoduchá záležitost hra družstevní bydlení hodně zajímavý takže obecně lze nejsme proti družstevní bydlení ale od začátku říkám jednu věc pozemek ve frontě je náš poslední velký pozemek který jako město máme máme o v centru města musím se velmi dobře rozmyslet čemu ho použijeme dvacátého čtvrtého května tohle roku což je nový oproti minulé zastupitelstvu jsme měli jednání 
za středočeský kraj pan radní martin formánek a paní předsedkyně sociálního výboru pavel štrobl chová a já a rada našeho města ohledně možné výstavby domova seniorů a to co můžu říct za středočeský kraj také že středočeský kraj chce řešit svou situaci seniorů a jednoznačně na jednání padlo že město má pouze dva volné pro dva volné pozemky který kde by se stavět dalo aktuálně jeden pozemek je ve frontě a druhy pozemek je v parku mezi mezi základním a školami takže pokud bychom tuto situaci chtěli řešit našem městě tak se zároveň jistou diskuzí o nemusíme říkat i tu diskuzi bát chceme tady aby se středočeský kraj v budoucnosti stavěl dům seniorů a pokud ano tak na jakém místě kam to tady a myslí že to hodně důležitý právě proto abychom si nejdříve stanovili jasnou strategii v našem městě týkající se jednotlivých služeb a neřekli ne tady budeme rovnou stavět to je za prvé a za nás za opozici říkám ve frontě jsme dlouhodobě a říkali jsme to v návrhu který jsme tady dávali vnímáme že je potřeba řešit služby pro seniory to znamená domů s pečovatelskou službou domov seniorů případně lékařský dům to jsou věci který nám přijdou velmi důležitý pro tuhle lokalitu a pokud té lokalitě a po to co naše město potřebuje do budoucna něco dalšího stavět také městské bydlení ve smyslu městských nájemních bytů to je to co vnímáme tady družstevní bydlení je možné přepravovat ale v jiné lokalitě na jiném místě ne ve frontě to je za mě děkuji 
děkuji pánům part pro 
ještě jednou dobrý den 
první co se zareagují na pana marka samozřejmě jsem seznámen je i s názorem jakoby vlastně na nějaký ten domu seniorů myslím si že zbytková část která tam jsou v současné době je nevyužitá je stejném poměru jako plus mínus jako to co je navržený samozřejmě za růžovka takže myslím rozdíly těch pozemku nevidím druhá část je že se mi nějakým způsobem spíš jeví jako domu seniorů o někde vlastně kde jsou v kontaktu vlastně s mladýma lidma by si aby to mládí a stáří bylo pohromadě ne je dávat vlastně do pozemku fruty kde ty senioři ani nepřejdou jako prostě tu frekventovanou silnici to je můj názor jako by vlastně k tomu se vyjádřím co se týče vyjádření k občanovi který byl přede mnou víceméně z devadesáti procent tady bylo řečeno všechno všechny věci jsou samozřejmě připravený k řešení a vlastně připadají v úvahu až tehdy vlastně když město vlastně nějakým způsobem rozhodne o možnosti prostě nějaký manipulace s tím pozemkem následně potom proběhne vlastně tady vlastně kompletní velká schůze kde se svolají nejen že před tím proběhne jakoby samozřejmě taková velká osvěta aby se všichni seznámili že to jednání bude ale zároveň budou pozváni všichni kdo se v tom předběžným vlastně 
přihlášení účastnili takže na něj samozřejmě bude pamatováno že dostanu emailovou komunikaci vlastně pozvánku plus samozřejmě 
kdo nám vyjde vstříc město a na svých stránkách bude zveřejněn přesný termín kdy vlastně by se tahle ta informační schůzka kde vlastně se nějakým způsobem všechno sdělí sdělí se finance sdělí se splátky s děly se doba splátek doba výstavby cena výstavby a následně se sdělí termín jakým způsobem a kdy a jak prostě se všichni tyhle ty družstevníci budou moc oficálně přiřadit do pořadníku a posléze budou všechny finanční kroky s tím související já si myslím že minulé toho bylo řečený úplně maximum a všichni kdo měl za poslední dobu vlastně oslovili tak všech sto třináct lidí stále nebo jste třeba rodina by to bylo přesný stále trvají na tom že mají zájem o družstevní bydlení takže nic víc což k tomu nemám pokud někdo má něco ještě mě 
děkuji paní bláhová 
děkuji 
parta já jsem z vaší řeči pochopila že říkáte že senioři by se měly setkávat s mladými rodinami s tím naprosto souhlasím a že fruta proto není vhodná ale z toho teda chápu že říkáte že ve frontě nebydlí žádní mladí ani žádné mladé rodiny ale já tam znám teda desítky mladých a desítky mladých rodin kteří tam bydlí a myslím si že se tam že tam příznivý příznivé prostředí proto aby se senioři jakož i ostatní obyvatelé našeho města vzájemně potkávali v rámci těch toho vnitrobloku který tam je a pak ještě fruta nejlepší jenom k jedličkové ale leží i pivovarské a to není teda hlavní silnice je to naše městská silnice kde v klidu přejdete takže nerozumím tomu proč by měl být mělo být i ulice ulice jedličková hendikep 
já držím konzistentní linku družstevní bydlení nejsem proti němu z principu je to určitý způsob jak zajistit bydlení nejen pro mladé ale i pro ostatní obyvatelé lysá nad labem i ve středním věku i ve starším věku nicméně myslím si že zrovna tyto pozemky vnitřní město nejsou proto vhodném někomu 
děkuji paní fišerová 
ještě vyjde palm parte já jsem se s váma nebo nebude ne vlastně nevím s kým jsem si dopisovala protože samozřejmě jste mě oslovili mailem a mě zajímalo kdo používá moji soukromou adresu hromadně mailovou teda takže se napsala jeden mel druhý mail třetí mel by se dotazovala jestli se ten pisatel tedy odpovídá může po termínu podepsat a poslat na sebe aspoň nějaký kontakt na maily já jsem nedostal žádnou reakci tak jednou chci říct že prostě mám ty maily tady před sebou můžu vám je ukázat jenom bych chtěl vidět dost toho mailu bytové družstvo píše ty maily protože porušuje vždy píár s tím že používá hromadnou milou adresu všech a já jsem nikomu souhlas s používáním adresy nedala veřejně 
mluví se vyjádřím tato adresa je umístěna na vašich stránkách města je tam oficiálně a je zkopírovaná odtamtud 
to je dokument který byl vlastně oficiálně předložen jakoby vlastně pro zasílání těch věcí takže na stránce města to bylo takové vložený také vás poprosit jestli byste si to mohl zkontrolovat protože používáte moji soukromou adresu nikoliv městskou adresu a ta na stránkách města opravdu není nemám takže se koukám jenom na stránky města 
tak děkuji pan gregor 
no vážení já jsem úplně udiven jo zase to bude žvanění nejmíň hodinu o ničem 
já teda nechápu třeba pana marka který by měl mít ty zkušenosti ale my se tady nebavíme o tomhle bydlení a v tomhle prostoru jako momentálně teď nebo půl roku když to už je známo minimálně pět let to není žádná už kdy se připravoval specifický fond na využití finančních prostředků z prodeje bytů v milovicích tak už se vědělo a minimálně jedna třetina byla určena pro další bydlení plus pro další případnou občanskou vybavenost my se tady pět let bavíme prostě pořád jenom bavíme ale je vidět že naše slavná část opozice opět se 
proč se tady budeme bavit o tom kde bude domov seniorů nebo nebude potom rozhodli odborníci před deseti lety tady byla několika členná komise odborníků kteří měli k diskuzi osm pozemků případě vhodných pro výstavbu domova pro seniory a ty rozhodli jako jednoznačně a my neodborníci tady budeme pořád jenom žvanit čili já si myslím že výborný nápad když tam chceme nějaký bydlení tak družstevní bydlení v nějaký části tam není problém ta mě zhruba osm tisíc metrů čtverečných čili na kraji může klidně zůstat pozemek dva tisíce pro nějakou další občanskou vybavenost proti tomu nejsem ale není problémem rozhodnout aby na šesti tisíci metrech oficiálně vyčleněných na to už tady máme rozhodnutí dokonce cenu pozemku dokonce známé baví 
děkuji přihlášené pan zastupitel marek děkuji pane podruhé děkuji ano 
děkuji panu gregorovi za to že evidentně jako dodatečný radní ví mnohem víc informací než zbytek zastupitelstva a ale to co chci k tomu říct prostě ta situace není to tak že něco známého není ani žádný materiál na zastupitelstvo jsme nikdy ani v tomto materiálu není jasně řečeno kolik bitů se bude stavět jaký jak to teda celý bude pojmu to co se bude dít na zbývajících metrech čtverečních vy tady najednou mluví o dvou tisících to není tady nikde řečeno pravděpodobně vy chcete aby se dostavil projekt a development který prostě za approval protože nestavěl občanskou vybavenost kterou jsme jako město chtěli a já prostě říkám stop tento projekt skončil tento projekt měl něco přinést nepřinesl přeci nebudeme pokračovat v tom projektu aby jsme ho zastavili bytovým a doma má naše klíčový území a neměli občanskou vybavenost ten projekt měl přinést to je prostě špatně to je za prvé za druhé dva tisíce metrů čtverečních vypadá sice hezky ale jsou to dvě stavební parcely na dva normálně rodinné domky to znamená tam už moc občanské vybavenosti nedostanete a standardní metry čtvereční pro a třeba domov seniorů je někde kolem čtyři a půl až pět tisíc metrů čtverečních možná čtyři až pět tisíc metrů čtverečních pan gregor ano i společnosti které to kreslili zrovna vám tak zabrali celý pozemek parku a to se bavíme okamžitě mezi šesti tisíci metry čtverečními a za sebe říkám že pokud bych si měl vybrat mezi těmi dvoum pozemky tak rozhodně nechci zastavět park mezi naše medovou masáž kolem a 
domem seniorů a je to rozhodnutí nás zastupitelů není to rozhodnutí nějakých firem který tady můžou chodit to naše rozhodnutí aby se za něj máme stála 
to znamená znova říkám materiály nekoncepční materiál nemá žádný další podklady co co to znamená tedy spadají sto třináct sto třináct bytů padaly tedy různé věci materiálech míry nic takového není řečeno a a není řečeno jako občanskou vybavenost naše město potřebuje kde ji budeme stavět jaký budeme bavit o tom zbývajícím že tady v tomhle místě třeba uděláme družstevní bydlení a potom se můžeme bavit jak ho uděláme jako nastavíme ale nemůžeme začít od zadu to si myslím že velmi špatně a je velmi nestálé logický a poslední skutečně není možný a myslí že je velmi špatně 
pokračovat v developerském projektu formou družstevního bydlení a zastavět zbývajícím území to klíčových zemí to je realita to je to co nám tady snad snažíte se předkládat kdybyste přišli s developerským projektem že vlastně pokud postavíte zbývajících by to bytové domy ta budete vědět že budeme bude to problém tak myslíte družstevní bydlení a to stejnej developerský projekt chcete zastavit vrutu bytovým domem a nechcete přinést tomuto město občanskou vybavenost a bytovou krizi nevyřešíme vyřešíme problém na úrovni sto rodin co bude potom je to území ztratíme a další území nebudeme mít prostě ta a další lidi budou potřeba věty a další lidi budou potřebovat byty a to do není strategický děkuji tak děkuji pan sajmon 
dobrý den děkuji já si by se taky že to nemá cenu ta diskuze jako opozice všecko kritizuje česko je špatně a nic sama nepředkládá takže taková diskuze nemá cenu prostě debaty tady byly o tom iks let domov důchodců byl domluven v roce dva tisíce osm experty senioři mě měli bydlet tam aby byli kousek od zámeckého parku a centra města a kdyby nebyl zvolen david rád hejtmane mě kraje tak už ten domov důchodců dávno byl postaven takže debata o tomhle tom by je zbytečná družstvo říkat že družstevní bydlení chci ale někde jinde kde neřekli jste kde takže to je jenom jsou to zástěrky jenom prostě házení klacků pod nohy nic jiného žádné alternativy jste nenavrhli žádné jiné pozemky stene navedli a říkáte že se nemá zastavovat pozemek v centru tento pozemek je majetkem města a je od roku devadesát osm územním plánem určen k zastavění územní plán je navrhován na patnáct až maximálně dvacet let a v tomto období má být naplněn takže už dávno to zastavěné být mělo není tam nikdy nebylo žádným územním plánováním řečeno že tento pozemek má být řešeny jako nějaká rezerva a nezastavěné ani tam územní plánovací nikdy ne navedli žádnou konkrétní občanskou vybavenost to prostě tam nikdy nebylo ani v roce devadesát osm ani v roce dva tisíce dvanáct bylo tam určeno mnout multifunkční využití a bylo ponecháno na investorovi na městu jak to udělá ale to že se to má zastavět od roku devadesát osm oficiálně v územním plánu a město a zastupitelstvo má naplňovat schválený územní plán čili to že se sta město snaží a tento pozemek zastavět je jednání v souladu s územním plánem kterému by bráníte a deska je potřeba aby se stavěly byty protože nedostatek bytů je tady zájem z řad občanů města o to stavění a družstevní bydlení je forma která umožňuje to udělat sami říkáte že je to že nejste proti tomu tak prostě to nechte být a ať se to začne vyvíjet a nějak se ty věci pohnou kupředu 
praha mladá boleslav brno a další města družstevní bydlení připravují jsou zhruba stejně daleko jako my všichni se to učí protože je to nová věc a my hledáme tu cestu dopředu aby se ti lidé k tomu dostali takže nechápu proč tomu tak úpěnlivě bráníte zkuste se nad tím trošku zamyslet a třeba to podpořit myslím že nemá cenu debatovat o tom jestli bude kde bude kde bude se stavět domov důchodců já mám od pana radního středočeského kraje pro sociální oblasti jasné stanovisko že kraj v lysé nad labem v tomto volebním období žádný domov důchodců stavět nebude prostě tak jste tady ne vyprávějte že tam bude stavět kraj domov důchodců nebude to je jedna věc druhá věc domovy důchodců už se nestaví sto a více lůžek domovy důchodců se staví padesáti lůžkové a což má daleko menší požadavky na pozemky takže celá vaše argumentace o tom nechme si v centru města osm tisíc metrů čtverečních volných je prostě nesmysl územní plán jasně říká od roku devadesát osm že se má postavit a zastavět takže tomu prosím nebraňte děkuji 
děkuji paní bláhová podruhé 
ano využi dalších svých čtyři minuty myslím jestli mám a pane fajmona vy jste řekla nikdy nic navrhujete nikdy ta nic nenavrhli pořád jen kritizujete no je mi to líto ale tohle tvrzení je lživé za prvé materiál ohledně fruty jsme dávali sami svůj vlastní takže jsme navrhli co s tím územím se má dělat takže to je první lež druhá lež je že se snažíme do zastupitelstva dávat pokaždé vlastní body třeba dnes má mají třetí bod ohledně zápisu místní komunikace a potom říkáte že nikdy nechválím aby se neřeklo a víme že pořád jenom kritizujeme té třetí lež já pokud se vám něco podaří tak vás ráda pochválím i pana havelku jsou myslím na minulém zastupitelstvu nebo předminulém chválila takže si myslím jako že se nám tedy snažíte prostě vsugerovat něco co není pravda možná kdybyste to říkal jinak tak by ta nějaká dohoda byla jako s vámi lepší je známo že vlastně v době kdy vy jste v zastupitelstvu i v ode z tak se skutečně v lysé rozprodávat co se mohlo a budu to lysá skoro teď žádný majetek v lyse nemá a to je možná škoda protože kdybychom měli tak bychom s ním mohli lépe hospodařit a za mě všechno děkuji 
tak děkuji samozřejmě že odchází veřejnost už po půlhodině 
a ta přihlášen pan zastupitel kodeš 
mě fascinuje že od roku dva tisíce osm kde se podepsala báječná smlouva kterou byste tady všichni četli odsouhlasili připravili ta úplně luxusní smlouvu víčka kde nebylo žádné sankce co se stane když nepostavil občanskou vybavenost tak deset let jste čekali nikomu to nevadilo pane fajmona až to dneska peter na ten projekt tak řekne to holt takto zase nevyšlo je to fascinuje tady nikdo nemá za něj zodpovědnost nikdo kdyby to byly vaše prachy vaše místo tak se rozhodně takhle k majetku města nechováte dávat nejdražší pozemky města takhle narychlo prostě že tam bude prostě bydlení 
je to prostě šílený prostě a ještě to jak to tlačíte tak je to o to víc podezřelý mě osobně je to můj osobní názor a fakt mě to hrozně baví jak nemáte za něj zodpovědnost 
tak je to škoda že tady chceme bránit naši mladým rodinám aby zůstali v lyse nad labem to nás jako to nás mrzí a 
tak já je tedy přihlášen pan veřejnost já ho druhé prosím já já máte že mi 
bylo pět minut já mám jenom technickou já jsem tam prvním příspěvku chtěl aby se pan lom pár nějakým způsobem prokázat že mocniny jako on zmiňovaném těm masta třinácti družstevní kama zájemci družstevní není protože pokud má tohleto jednání mít význam tak ten kdo tady vystupuje za to budoucí družstvo nebo ty družstevníky musí prokázat svůj mandát to znamená jestli můžu požádat nebo některý zastupitel aby se nám tedy teď prokázal nějakou listinu kde bude těch sto třináct podpisu který ho zmocňuje aby z toho bylo zřejmý že jaký rozsah to jeho zmocnění jinak prostě nemá smysl tyhle ty debaty vůbec dobrá protože pokud se ten pan lopar ne pro jakoby neprokáže tak vlastně proč s ním jednat dívku ta děkuji pan marek technická poznámka 
já jenom reakce na pana fajmona protože nadchnul skutečně pane freemanem byli jsme to my kdo přinese koncepční řešení na zastupitelstvo jak se má využít pozemek ve frontě nám se to nelíbilo zatím se nepřinesly žádný koncepční rozhodnutí máte tady vždycky jenom usnesení že něco odděluje na popsáno co není popsáno na co co vznikne přesně nic to jsou vaše standardní postupy potom to dopadá tak jak to dopadlo s tou předchozí smlouvou za kterou jste byly zapojeny by mohli jsme mít patnáct let příprav aby tady mohlo družstevní bydlení být někde jinde neudělali jste to letos druhá hra poznám a dělá to je pane starosto reakce na pana paliva protože mě osobně ráčnou a musí mít možnost reagovat a druhá věc je co se týče středočeského kraje ano středočeský kraj určitě v navazujících dvou letech nepostaví nikde žádnej demo se protože se musí na projektu a připravit je první věc a druhá věc je že se musí rozhodnout o tom na kterých pozemcích a jakým způsobem se bude stavět a k tomu zároveň jak velký to všechno se bude diskutovat a ta zůstatek je se připravuje bude tak potom a to že zájem stavět lysý je ten byl jasně prezentovány na našem společném setkání děkuji ta děkuji je přihlášen pan zastupitel fajmon tak já bych chtěl ještě zareagovat tady na pana kolo rose a pane vy jste na začátku řekl že zastupujete veřejnost mohl byste dát seznam lidí kteří vás k tomu li že tady vystupujete jako veřejnost a když tady žádáte to nějakou listinu od pana který zastupuje potenciální družstevníky nic takového nepředložil takto nechtějte po jiných pan lampard je tady jako veřejnost stejně jako by je tady občan který má právo tady vystupovat tak ho laskavě ne druhý té a nechtějte papíry na které nemáte žádný národ a nechte laskavě domluvit jo takže to je první věc myslím že jste v tom kině byl sám a na tom jednání nebo minimálně byli lidé z opozice kteří tam byli a na tom jednání kde se jednalo o družstevní bydlení viděli že se tam lidé dohodli na nějaký čtyřech nebo pěti lidech kteří je budou zastupovat a není v tom nic nenormálního a špatného takto laskavě tady vůbec neříkejte a co se týká návrhu opozice na využití fruty žádný jste nepředložili předložili jste materiál že se tam nemá nic stavět to není a ještě jste říkali jedna třetina kterou jste nijak ne definovali takže váš materiál je ano řekněme to veřejně váš materiál je nic nedělat nechat tam prázdno jinou díru a nic tam nestavět to je váš program řekněte to veřejnosti že těm družstevníků všem že by nic stavět nebudete prostě protože to nechcete je tam osm tisíc metrů čtverečních a paní bláhová říkala že že lžu nelžu v roce devadesát osm byl schválený územní plán ten říká že tento pozemek se má zastavět a do v době platnosti územního plánu se to má realizovat a je to povinnost města naplňovat územní plán to se mi snažíme udělat a vy tomu hází klacky pod nohy to je celý prostě děkuji 
děkuji je tady nedoslo nedostal teslu nedostal slovo prosím je tedy přihlášen pan havelka 
já děkuji za slovo a opravdu krátká technická já jsem tedy přítomen byl jednání rady města ze zástupci kraje a já teda nemám ten pocit že bylo řečeno jednoznačné že kraj v lyse nad labem něco postaví pokud jsme se bavili bavili jsme se o tom že by jsme měli uzavřít nějakou smlouvu která by definovala tu věc a dále jsme se bavili o tom že ve své podstatě kraj možná bude uvažovat i o tom že by byla možnost kdyby to stavěl soukromý investor který by měl s krajem pak smlouvu na zařazení do toho do čech se organizací kteří mají nárok na poskytování peněz ze sociálních prostředků kraje takže jako že by tam jednoznačně padlo že kraj bude lysá nad labem stavět domov důchodců jako ze svých prostředků toho si teda vědom nejsem děkuji pane starosto a děkuji je tady pan fajmon ještě nebo stačí dobře paní košická 
děkuji tak já jenom jak se tady říkalo že v roce devadesát jsem byl schválený územní plán takže v ruce dva tisíce osm nás to bylo dvacet let do té doby se nic nedělo tyto musí rychle udělat tak když jste ano ale část ale asi ten územní plán uplně nebyl dobrý to neklaplo to znamená není dobré přehodnotit jestli ten plán byl dobrý anebo jestli teda když se dělala nějaká diskuze ptalo se část občanů tak část občanů tam třeba žádné byty nechtěl a my jsme to vůbec nevzali v potaz tak jenom pojďme terasy říct že ta doba se taky změnila za dvacet let 
revize územního plánu tak se tam zůstalo stejné prostě v roce dva tisíce dvanáct dělám nový územní plán a zase se potvrdilo že jsem má zastavět tak já nevím co tam chcete jako předělávat prostě 
tak já bych dal slovo panu komárkovi 
takže to co bylo ohledně mého mandátu nějakým způsobem už bylo vysvětleno jak panem starostou tak samozřejmě paní fajmon jen tak to už asi opakovat nemusím hlavní je 
hlavní je co vlastně k tomu chci říct aby bylo všem jasno i samozřejmě na internetu já nejsem ten kdo si žádá o družstevní byt žádném případě ani pro sebe ani pro nikoho jiného dělám to z toho důvodu že tato věc kterou město nějakým způsobem prezentovalo vky v kinosále mě velice zaujala 
lidé kteří tam byli mě podpořili k tomu abych nějakým způsobem udělal tuto anketu a ze své dobrovolné činnosti jsem toto udělal a jako občan se o tuto věc dále zajímám jakoby vlastně a hledám vlastně všechny možnosti a diskutují o všech možnostech jak tento dobrý projekt schválit to je asi vše a myslím že to vysvětlil úplně všecko a myslím že už nemám tomu co dodat ani komentovat děkuji dobře děkuji hlas se paní 
mám něco stlačiť mě a pan stlačený časovačem 
pan harmonie aby se na zcela iba doplniť já jsem tedy na tom zastupitelstvem myslím těžbu a ač navrhovala opozice okrem rozdělení pozemku na který tretiny tak bylo využití nějaké studie vypracovat studii ktoré by se ho při zamyslela nad tím pozemkům tak ako to robite znovu libelou takže dost konkrétní návrh stavbou jen se doplňuje 
děkuji paní bláhová technická technická pro ano děkuji já jenom pane nechci říct že ano máte pravdu že podle územního plánu je to k zastavení a tady jsem taky neříkala že není naopak říkám toto tvrzení je pravdivé existuje na to územní rozhodnutí já jsem jenom řekla že jste řekl při lži ale jiné těm byste se nevrátil takže jenom je to úplně jako zbytečný tahle přestřelka a rozhodně zase nechci se nechat líbit když mě napadáte a říkáte že prostě nic neděláme tak v rámci opozice se snažíme dělat co jde a když jsou ty návrhy smysluplné také prostě odsouhlasíme což dnes uvidíte že i některé návrhy které předkládáte tak jsou smysluplné a jsme samozřejmě pro takže neříkejte že jenom kritizujeme to prostě jako není pravda nic neděláme nic ne předkládáme to také není pravda myslím že mi jako opozice dokazujeme že prostě pracujeme a taková opozice je tady teď předtím nikdy v lyse nebyla slunce a vzpamatovat už jsem tady skoro pětadvacet let věku 
tak pangkor naposledy já bych chtěl no ne já odpovídám na pana fajmona na jeho jako narážku karel fajmon vy jste mě slyšel že bych tedy nikdy vystupoval za veřejnost a kdy kdy kdo ze zastupitelů řek kdo se zastupitelů slyšel že bych vystupoval za veřejnost já jsem veřejnost ale nevystupují za veřejnost možná jestli mě pletete že z hlediska změny číslo tři územního plánu vystupují vlastně jako zástupce veřejnosti ve smyslu stavebního zákona ale já jsem si svého mandátu velice vědom a bohužel vás zařadím mezi matoucí zastupitelé stejně jako pana starostu rýmě označuje jako že mluvím za veřejnost a prostě demagogicky šíří vlistech jako nějaký takovýhle zprávy prostě vemte to zpět anebo si přehrajeme ten záznam kde jste slyšel že bych řekl že zastupují veřejnost opravdu fajn pane fajmon ne já si myslím že jste dostatečně znatelný politik abyste věděl že takovýhle dezinformace nemáte šířit a jestliže tedy chci po panu lom párový aby se prokázal ten tedy byla vlastně jakoby lampard prosit lampard tak pardon nebo respektive vyzývám zastupitele aby si nechali předložit jeho pověření espana lom pana nám teď jakoby vyplyne že on vlastně tedy jako občan tedy ani nebude družstevník a vy s ním jedná ten rok po sorry to zpravidla je velice nezvyklý také buďte nějakou jakoby firmou která zprostředkovává založení družstva nebo něco takového ale to nám řekl já jsem teda pochopil z dosavadního že jedná za za družstevníky a že má zájem vrutů jeho výstavbu minule tady byl myslím jeho syn se říká že nemá že to dělá z čistého občanský nezištné lásky a podobně já nevím já jen vychází jen z toho a já se na to ptám je novou jako obyčejný občan který mi úplně jakoby není jasný nikdo mi nedá odpověď na to jak je pán zmocněné jak se prokázal máte dvě minuty už vyčerpaný je to mě to stačí vyvolal jinak pane fajmon je to teda urážka od vás opravdu tak vaše poznámka pana havelka 
ještě jednou děkuju já bych chtěla zopakovat protože mě příjde že se posouváme někam jinam také jenom chci říct abyste věděli co je obsahem dnešního usnesení protože mě dneska přijde že tady se bavíme o tom že zakládáme družstvo ale tady napsáno v tom usnesení ukládá radě města zajistit oddělení pozemků potřebného k výstavbě nových bytových domů v areálu bývalé fruty z pozemku parcelní číslo a tak dále a zajistit znalecký posudek na jeho cenu je ve své podstatě podstata toho dnešního rozhodování to sem jenom k tomu chtěl říct děkuji jedná sam se samozřejmě o bytové domy které mají územní rozhodnutí které se mohou stavět ne začínat od začátku tak prosim dobrý den 
pan fajmon furt říká že se tam jestli jsem se rozhodl v územním plánu je tam postaví bytové domy s to zastaví ano zastaví se to ale už není úplně jasné čím se to zastaví původní projekt vznikl proto že se tam měla byste ho vystavit nějaká občanská vybavenost měl tam být bazén pošta takovýhle věci a v tom smyslu ten území mělo prostě smysl pokud to zastavíme jenom bytovým a doma má tak to prostě smysl stává ztrácí a proto se musí o mělo by se to opravit je to naprosto logický a říkat že že prostě jediná možnost si zastavit to by tam má je prostě blbost a druhá věc je taková že já za sebe ladislav šplíchal občany se na davem a když to chcete říct si nepřeju aby sto dvanáct sebou sto dvacet lidí města dostalo možno si postavit byty na úkor ostatních devíti sedmi set já si prostě myslím že ta léta tahleta pozemek by měl být využit aby byl ku prospěchu celého města všech občanů a já těch sto dvanáct lidí si myslím že nemáme nikdo z vás ani z nás právo je u u přednosti před náma ostatníma a nevím kdo to vymyslel a souhlasím s panem jsem že se tady bavíme o nějakém trustů dost neexistuje a o něm nevím a vy už se tady bavíme se zástupci já taky nevidím dostali mělo vzniknout mělo by se měl by přijít s jasným plánem s jasným vedením s jasně zvoleným mandátem jednat a pak jsou to může opavy pobavit když by to ostatní vysvětlit že to je výhodný já jsem ochotna ustoupit ale já to nevím a teďko pro mě jako pro jednoho z těch zbylých devíti set se by se občan kterých se to netýká je to prostě nevýhodný a já si osobně nepřeju 
a děkuji 
diskuzich končím máme tady návrh usnesení 
tak kde je pro 
děkuji jim pro bylo sedm zde proti čtyři zdržel se jeden 
návrh nebyl schválen děkuji 
já myslím jestli nás mladé rodiny v lyse sleduji tak si o nás smysly nevím co 
tak je tady bylo dvacet jedna 
je to závěrečný účet města lysá nad labem za rok dva tisíce dvacet jedna a schválení účetní závěrky na rok dva tisíce dvacet jedna 
přezkoumání hospodaření města pana velka 
já děkuji za slovo ale tady se spíš zeptám jestli máte k tomuhle tomu dotaz je to věc technická prošlo to auditem bližší informace klidně schopná podat má paní winklerová ale spíš vaše dotazy v tomhle tom protože to skutečně myslím si že vidíte že auditem jsme prošli je tam výrok bez výhrad takže spíš pokud máte dotaz tak markéta winklerová se pokusí zodpovědět děkuji pane starosto 
do diskuze se nikdo nehlásí je tedy návrh usnesení 
a 
počkám 
tak 
není tedy paní zastupitelka fišerová asi 
běhala děkuji pro jedenáct nehlasoval jeden návrh byl schválen děkuji 
máme tady bylo dvacet šest 
je to dotace římskokatolické farnosti na obnovu stodoly areálu fary číslo popisné sedm v rámci programu regenerace městské památkové rezervace a městských památkových zón 
co se ptal jestli má tak něco tomuto materiálu paní bláhová děkuji za slovo 
jsem ráda že město aspoň tímto způsobem podporuje římskokatolickou farnost a jen mi připadá líto že nemůžeme byť i symbolicky nějakou částkou podporovat rekonstrukce varhan které se to jistě zaslouží a věřím že v příštích letech se třeba v rozpočtu deset dvacet tisíc i na varhany najde protože i tato částka by pomohla k tomu aby římskokatolická farnost získala potřebný počet bodů k tomu aby mohla dostat dotaci ze středočeského kraje a nemusela už nadále obtěžovat město o finanční výpomoc jakou děkuji technická pan havelka ale město lysá nad labem přispěl na varhany radko 
já vím ale peníze jsme dávali jako reálné a dávali jsme docela hodně jestli si to pamatuju protože tenkrát jsem přišel honza burian to zase jako promin ale pro mě to vyznělo tak jako kdyby jsme peníze nedali jako to jsem chtěl uvést na pravou míru 
děkuji je tedy návrh hlasování 
jel ještě paní bála jak chci jenom doplnit já jsem to nemyslel na vůbec tom se omlouvám a máte pravdu že ano v minulosti ano je myslím v posledních dvou třeba lépe a skutečně to dotace na to z toho středočeského kraje utekla jenom kvůli tomu že nám chybělo pár bodů asi tři body niku rané nám katolické farnosti 
tak můžeme hlasovat 
jsou 
po 
nehlasoval jeden 
děkuji 
další boty o číslo dvacet sedm je to rozdělení dotací z programu na podporu kultury města lysá nad labem 
na sport a volný čas druhé kolo 
tady je návrh peníze jsou do rozděleny prošlo to komisí pro kulturu a sport radou města v tom nedělalo žádný zásah 
co se jestli má někdo k tomu něco tak je to je návrh hlasování 
za 
jedenáct pro nehlasovala jedna návrh byl schválen děkuji 
bod číslo dvacet sedm 
pardon dvacet osm 
je to návrh na rozdělení dotací z programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města lysá nad labem 
opět je to zpracováno pro všech šest škol 
co se to jestli máte nějakou námitku 
rada do toho návodu nezasahoval 
je to je návrh hlasová košická 
já jen bych chtěla upozornit na střet zájmů 
tak můžeme hlasovat 
pro jedenáct nehlasoval jedna návrh byl schválen děkuji 
další bod je číslo čtyřicet jedna 
ložiska bych jen chtěla nahlasit střetu zájmů děkuji je to žádost o dotaci z rozpočtu města pro domácnost spis nablízku 
je to částka která je v rozpočtu potřebujeme svaly v 
zastupitelstvu mám k tomu někdo něco můžeme hlasovat 
pro dvanáct 
návrh byl schválen děkuji 
dalším bodem je diskuze 
děkuji do diskuze se nehlásí nikdo takže budeme pokračovat projednávání jednotlivých bodů 
tak je tedy návrh na změnu územního plánu lysá nad labem na výstavbu obchodního domu lídl je to projekt který se chystá už rok společnost má zaslu měli pozemky potřebné pro výstavbu je hotová studie je kompletně projednána 
postupně s tím seznamem naše občany jsem moc rád že se to podařilo nasměrovat do městské části litol kde není vůbec žádná občanská vybavenost takže věřím tomu že ze strany lito láku tam nebude vůči tomuto obchodnímu centru 
nějaký protest alespoň se o tom přesvědčují při různých setkáních a měli jsme to tedy na pořadu minule a ne nedostalo se na to o přestávce se tady diskutovalo 
se zástupci firmy ženské která to připravuje jsou tady dneska přítomni tak já bych se chtěl zeptat jestli máte ještě někdo nějakou podmínku nějakou u námitku nebo nějaký nějakou připomínku 
paní bláhová 
děkuji mi to také podporujeme myslíme si že je potřeba v litoli webu vybudovat 
tento typ občanské vybavenosti a jenom bychom chtěli požádat zda by bylo možné doplnit do usnesení 
že bude zapracováno jak je to tam schvaluje návrh na pořízení změny územního plánu zkrácením postupem 
na pozemcích sídelní zeleň ochranná komerční vybavenost jestli mi tam šlo doplnit aby v rámci toho bylo počítáno s tím že se umístí ochranná zeleň směrem k obchvatu aby to už bylo v podmínkách toho zadání 
na to na projednání změny toho toho územního plánu a o prověření zda vystavba nebo parkoviště šlo napojit na kruhovou křižovatku obchvatu protože tak jak je tam navrhováno to řešení dopravní a tak je to špatný bře když se podíváte do těch do té projektové dokumentace tak tam je že od skleníků vlastně nebude možné odbočit a musí se to tam vždycky brát přes ten přesto kruhovou křižovatku která má být na obchvatu tak jestli by bylo možné prověřitv rámci změny aby se rovnou i vjezd do toho lídlu napojil na to okružní křižovatku nevím jestli je to technicky možné nebo ne nejsem odborník ale myslím že za prověření by to asi stálo tak já si myslím že to dělali odborníci myslím si že se vyjadřoval dopravní inspektorát takže já bych jim dal slovo by nám to vysvětlili jsou tedy pánové ale pane starosto já přece nezpochybňuji táborníci já vím že jste to nedělalo vy ani jsem to nedělala já já jenom říkám nápady které by bylo možné zohlednit nic víc nic míň děkuji fajn jako to prosím posaďte se děkuji je to krátké nemáme s tím problém 
pan fajmon 
já bych chtěl říct že tohle považuju trošku za zbytečný protože jsme už byli upozorněni při 
územním plánu na obchvat tak prostě ty tyhlety věci jako konkrétní jsou prostě předmětem nižších stupňů povolování a plánovací dokumentace a dokonce ani to co v územním plánu když tam nakreslena kruhová křižovatka tak to neznamená že tam bude prostě dokonce se může stát že kruhová křižovatka které v územním plánu tak pak i v dalším nižším stupni orgány státní správy řeknou že tam být nesmí takže to jako tohle je prostě o drobnost která podle mě tam nemá jako být protože to bude řešit v dalším dalším povolovacím procesu teprve až v okamžiku kdy vůbec tahle ta změna do územního plánu vstoupí což bude trvat taky minimálně řadu měsíců ne li let děkuji 
tak pan marek 
já si myslím že naopak hned za nás zastupitelé dobré když tam ty věci které se mají prověřit a myslíme si že se prověří mají tak je tam rovnou dát to znamená pokud pánové s tím problém nemají tak tam přidat jak to ochranu za ani tak tu prověření napojí na okružní křižovatku to si myslím že dobře bylo jasné zadání zastupitelstva 
paní bláhová 
jen jsem chtěla říct že přece není nic proti ničemu když to dáme prověřit v případě že zpracovatele toho zkráceného postupu zjistí že to nejde tak řekne že to nejde je to věc kterou pokud je tam někdo odborník tak to bude mít za hodinu rozřešení a nemusíme tady o tom diskutovat dlouhé desítky minut já na to nejsem odborník pane fajmona vy na to taky nejste odborník pokud se nepletu nebo možná jste změnil své povolání ale nevím jestli opravdu problém nám vyjít vstříc zvlášť když ještě investor říká že pro něj to taky není problém a vypořádal by se s tím děkuji 
pan havelka 
já mám jenom technickou já bych prosil nějakou formulaci děkuji 
pět minut a probrat s markétou užijeme plenu pauzu 
přestávka 
tak máme připraveny usnesení prosím 
tak můžeme hlasovat prosím 
no nikdo asi tam zase klik 
a jsem se ještě dovolil přihlásit do diskuze 
k tomu projektu lidlu jestli se nemýlím tak tyhle části litovle by měla být nějakej lesopark nebo by měl na to do toho navazovat si myslím že by jsme tohleto neměli opomenout aby ten lidl umožňuje přístup do týhle části část toho letelo by se taky měla k tomu nějakým způsobem začít zvelebovat protože tady má být ochranná vlastně zeleň nejenom k tomu 
obchvatu města ale jestli se nemýlím tak i k zamýšlenému železničním koridoru a já si myslím je podél celých těch ulic dcerou pro železnice takový elko tak to má bejt má tam být lesopark a podobně nějaký využití pro pro občany takže to je jedna věc druhá věc je v územním plánu ochranná zeleň je tak jakoby vysvětlila takovým způsobem že umožňuje spekulativní výklad já si myslím že by se tohle mělo prověřit od dát za úkol odboru územního plánování aby tyhle ty pojmy ochranná zeleň a sídelní zeleň a zeleň jako kolem pozemku tak aby to bylo zcela jednoznačný je to vidět zejména u projektů tesco nebo kaufland kde vlastně jakoby ty 
projektanti si mysleli že tam dají jednu stra jednu řadu stromů je to hotový jako nebo nějaký keře a si myslím že tohle by mělo být velice dobře definovaný aby kolem to nebyli nebyl možný spekulativní výklad jako i sám územní plán by to měl být takové napsaný tak k tomu lidlu a pak mám ještě k tomu předchozímu bodu 
i viz předchozí bod měl být diskuze s občany ale jako jednak pane starosto vy jste to tak rychle probral že jste mi nedal možnost zareagovat první věc druhá věc na tom na tom panelu byla jenom diskuze takže já jsem když jsem na to koukal tak jsem koukal že to je diskuze asi k tomu bodu který byl předtím jako vůbec nebylo zřejmý ale hlavně ten váš dotaz jestli má někdo něco diskuze byl tak krátké že jsem nebyl schopný zareagovat aniž bych třeba se přihlásil neměl zapomínají že vyrušuje já bych chtěla by aby se aby jsme se k tomu pokud možno vrátili abyste měli možnost já už jsem na začátku přece deklaroval že tam mám z minulé nějaké body a prostě je je potřeba za prvé deklarovat ty body jasně že jdou za druhý dát nějakej čas ty ti veřejnosti těm občanům aby se do diskuze mohli přihlásit a potom je tady jedna věc schválil se nový program ale nikde není k dispozici aby jsme se mohli říct co by co se projednává co se bude projednávat takže já si myslím že by to mělo mít nějakou organizaci že se třeba řekne projednával se tenhle ten bod příští bod potom na tom bodů se bude projednávat něco aby jsme se mohli jako při přihlásit k tomu jako připravit děkuji 
že děkuji 
tak já tady mám připravený návrh hlasování 
a 
a 
tak projekt dvanáct 
to znamená všichni přítomní byl teda bod byl schválen děkuje 
nebo číslo dva návrh na zapsání místní komunikace na novém sídlišti od mateřské školy pampeliška po garáže do katastru nemovitosti 
toto předkládá mám prošlo to výborem pro majetek a máme tady navrženou usnese a doporučil i tu následující a respektive její část která se týká ty průběžný komunikace panelový takže 
výbor doporučil aby se to udělalo zapsal děkuji 
děkuji takže tady navrhl hlasování 
d 
dvanáctero všichni přítomní pro návrh byl schválen děkuji 
bod číslo tři návrh na zapsání místní komunikace na sídlišti do katastru nemovitosti předkládá pani zastupitelka bláhová 
děkuji tento bod navazuje na od pana fajmona který mě inspiroval svojí aktivitou 
tak akorát jsem teda pochopilo že nesouhlasíte s celým tím zapsáním tak jestli byste se k tomu mohl vyjádřit jedná se vlastně o pro pis komunikací které jsou na na sídlišti 
teď nevím jestli nám říct talíře starý je u jedličková a tohle je nový sídliště ale test ty starý bytovky ne nový no jasně nový sídliště ale cihlový no dobře tak vlastně jednak je to ta panelová panelová cestám a pak jsou to ještě ve vnitroblocích ty cesty které jsou užívány jako místní komunikace a který se potom napojují na tu hlavní sídlištní trasu tak navrhu jakoby zápis všech těch komunikací a nepochopila jsem z toho vašeho vyjádření jestli také nebo to chcete zúžit děkuji pan havelka 
a já já bych na to zareagoval my jsme to my bon diskutovali a pan řezy člověk tam navrhoval tu aby prioritně se udělala ta ulice kterou označujeme jako lomená ale ona se tak nejmenuje teda správně ale je tak napsaná a to je ta panelka a protože vždycky když se o tom debatovalo tak byla jako cílově určitě to chceme asi mít všechno nicméně ono to bude docela dost práce takže já bych to prostě doporučoval aby jsme tečka a to schválili s tím že prioritně z týhle tý vaší části bude jako první ta lomená a pak ty následující 
že to protože to bude minimálně na rok práce budou to muset bejt na každej ten úsek nějaký oddělovací plány a tak dále takže ono to zabere docela dost času ale tahle ta ta ta panelka která jde a k okolo celé té 
československé armády a pak ke vrutici a napojuje se na okružní ta by měla jít jako jako prioritně 
velka 
tak já chci jen upozornit na to že v tuhle chvíli tu komunikaci panelovou projektujeme nově 
předpokládá se nějaká její realizace nebo rozumnější vyčkat na to až vlastně ten projekt proběhne bude pak se dělá skutečně zaměřím se silnice a mohlo by se rovnou vložit do katastru jestli neni dvojitá práce v datu to si jenom chci zeptat děkuji 
paní bláhová 
jaký jste fáze když říkáte že na něj pracuje toto znamená by předpokládáte projekční přípravu a následně realizaci stavby a jo protože jestli je to jenom rozumíte mi krásně dobře kdyby to byl jenom o projekci a zbydou peníze se někdy udělat a komunikace tak zase škoda čeká to respektive ono by to šlo pak za mě no řekněte spíš když jste fázi vděku 
v tuhle chvíli jsme fáze fázi výběru zhotovitele projektové dokumentace ale mne v tom nějaká zaměřená byla já si myslím že by stálo za to vyčkat minimálně do tý doby než projektovou dokumentaci budeme mít to co z toho důvodu že pak už tam bude nějakej výškopis a polohopis a to by se dal zapsat a bude to vlastně při jednom jako 
o panel se vlastně ve své podstatě to co jde z ulice resslova a končí až v okružní žel 
ta mám jenom na to upozorní a to je zaměřen dvakrát o tom ideálně o nic jiného děkuji 
jestli by jsme tedy v tom případě mohli upravit usnesení ono takhle může zůstat protože vymezené ulicemi československé armády resslova sídliště ke vrutici což odpovídá 
odpovídá vlastní kde to vyleze jakoby že zabočíme u ní hned na panelu a vylezeme na konci za ještě za restaurací 
ještě dál vlastně 
no takže ten popis můžu nechat ke vrutici ten souhlasí do katastru nemovitostí s tím že realizace by se provedla až po po skutečné provedení komunikace 
dobře ano a termín po skutečném zaměření 
to by šlo termínem žil definovat nový po skutečném provedl radon po skutečném zaměření 
komunikace ano 
komunikaci která je od průběžný to účko k tomu domu směrem na západ jo protože to je hotová komunikace udělaná a tamto můžeme zapsat bez problémů je 
tahle ta komunikace kterou by teď máte jako přeškrtnuté žlutou červenou čáru ale tahleta fakticky existuje 
a je nová 
tam jsou na 
to co se na ní zapůjčuje od restaurace a blíží se u chrámu ho 
od rámu 
ta šedá 
no 
existuje 
jakou chcete přece všecky aby byly a tahle udělaná sestavila by se 
že ta se bude ta už existuje hotová a může se zapsat má to smysl zapsat podle mě ale je to na vás váš 
já tomu rozumím ale diskuze byla o tom že zapíšeme jenom tu paneláků a ty boční necháme protože je to drahý a teď přicházíte s tím že uděláme jednu boční takže tomu jakoby nerozumím jinak mě je to opravdu jedno klidně můžeme udělat i tu horní ale ten návrh na to není připravený jo a dělat to tady na koleně takto připravuje na budoucí zastupitelstvo problém s tím není a teď teda a se bavíme můžete tam zase vrátit ten obrázek bavíme se o té silnici co vede vpravo roh dole vlastně sousloví zere slaví dana sídliště projde celým sídlištěm přesně ta a vyleze nahoře obrázek prosím srolujte tak aby se nakonec a vyleze támhle vlevo nahoře co se na průběžnou tak tady o tom se bavíme jo takže tak to usnesení může zůstat protože to popisuje tu cestu s tím že termín by byl tedy stanovený že bude realizován po skutečném zaměření komunikace 
jo pane magistře tato souhlasí o skutečném za mě nebo co to chcete upravit 
tak o skutečném zaměření nové komunikace si můžu poprosit 
věku 
tak můžeme připravit hlasování 
pro třináct 
proti nikdo 
zdržel se nikdo návrh byl schválen děkuji pokračujeme bodem číslo čtyři ten návrh na nový název ulice v lyse nad labem na ulici obchodní kde jsme loni vybudovali spojovaci komunikaci mezi jedličková a průmyslovou 
do míst kde roste obchodni centrum lysá nad labem támhle křižovatce by měla vznikl okružní křižovatka takže by se tam stýkali tři ulice 
průmyslová 
nově navržená obchodní a ulice 
nám ručníku 
je to ulice která povede k obchodnímu centru a voda tam tedy rozetami kaufland tak vzešel návrh 
má někdo připomínku 
připrav jeho paní bláhová děkuji za slovo abych byla upřímná mě přejmenování nebo rozdělení té ulice připadá zbytečné nebudou tam žádný domy je tu ulice která bude jenom pro supermarkety nebo hypermarkety a mezi lidmi už je zažité že se jmenuje průmyslová tak proč máme rozdělovat a část říkat obchodní a část průmyslová prostě nedává vůbec žádný smysl pokud poď nebo zatím není nějaká hlubší myšlenka kterou jsme tady zatím neslyšeli tak připadá mi to zbytečná administrace a nechala bych ji nazývat průmyslová a není to nic proti ničemu vede do průmyslové zóny je to prostě vžitý už vžitý žitý název děkuji tak tam bola tam byla částečně do průmyslové zóny samozřejmě ta ulice nebyla celá postavena jedna věc a vlastně to vzniklo protože diskuzích s těma obchodním centrem a když to tady začínají budovat že asi by bylo dobrý ulice kdyby se jmenovala kde bude obchod aby byla obchodní to jsme si nevymysleli jen tak souvisí to samozřejmě s tím je jediný důvod že průmyslová asi adresa obchodního centra lysá nad labem bude ulice by byla ulice obchodní a nebyla by to ulice průmyslová tak asi a to ulice bude zároveň výpadovku na obchvat 
jediný důvod aby k obchodním centrům vedla ulice obchodních kterou tedy vlysy nemáme 
v jiných městech je třeba mají 
má k tomu ještě někdo něco 
takže tady návrhy hlasování prosím 
d 
takže dva se zdrželi návrh byl schválen děkuji 
další bod je návrh 
na nové názvy ulic lyse nad labem je to ulice janulová a park štěpánky rohanová víte že jsme tady udělovaly čestné občanství malíři panu janu lovy 
našemu rodákovi který žil po roce devatenáct set šedesát devět v paříži 
a 
my jsme se pro ně při se připravuje jsme vernisáž výstavy k jeho devadesátým narozeninám bohužel se toho nedožil vernisáž proběhla jistě se byli podívat na jeho obrazy muzeu a sám jako daroval našemu městu obrazy které budou umístěny v prostorách historické radnice to jsme tady schvalovali přijetí daru takže jediná ulice která dneska se tvoří to je ta tam poblíž cihelny lepší řečeno poblíž jeho rodiště protože se narodil v ulici žižkově 
takže vznikl tady ten nápad tu ulici pojmenovat na ulice janulová a u parku revitalizuje park 
pupeny který 
kdysi až když jsme zpracovali projekt jsme se dozvěděli že se má jméno a není to nikde oficiálně 
pan třicátého výročí osvobození ale ten park se vžil jako burda park pro ty kdo jsou nejsou místní nebo kdo jsem se přistěhovali a jsou tedy mezi váma mezi zastupitelem a tak za pana předsedy národního výboru pana burdy se ten prostor předělával a vzniklo tam dokonce vodní prvek byla fontána pak tedy asi došlo k nějakému poškození nebo nějakém problému údajně tam pravy prádlo jsem slyšel tak ta fontána byla zrušena a zůstal tam jako torzo takže smyslem toho našeho projektu co tam teď dělám a bude končit asi za měsíc tak že navrácení vodního prvku do této prostory no a hledali jsme jak ten park třeba z pojmenovat po dlouhých diskuzích a už jsou tomu loni předloni v prostě že by to chtělo po nějakém významné osobnosti z našeho města a přišlo se na štěpánku hraběnku štěpánku z rohanů která johna zámku a potom teda tedy dokonce dožila chudobě ale takový lidi měli rádi a co je taková rarita kterou nám závidí i nějaké město osvícená hraběnka věnovala přes sto padesáti lety všechny pozemky na výstavbu železnice od svatého václava od kaple až ke drahej cm zdarma a tím si vymohla nádraží ve městě původně podle projektu nádraží mělo být společné pro čelákovice a pro lysou nad labem uprostřed mezi oběma městy v lese 
no takže tady jsou ty dva návrhy hasit jestli tomu něco máte 
děkuji 
je tedy hlasováním 
a 
děkuji čtrnáct pro návrh byl schválen děkuji 
tak dalším bodem číslo šest je založení společnosti s ručením omezeným víte že tuhle věc jsme chystali už když se plánovala sportovní hala že by něco takového tady mělo vzniknout inspirovali jsme se u jiných měst já například z vysočiny tak městem hlinsko a samozřejmě jsou i jiná města v okolí které mají zřízeny společnosti který se jim starají o sportovním zařízení my tady máme návrh tedy předkládáme s tím že bychom rádi a se dostaví sportovní hala by už přebírala nové teda nová společnost která by se staral o sportovní zařízení a i o kulturní zařízení by si ho třeba o kulturní sál a o další věci o dětská hřiště a sportoviště a tak dále 
my jsme tedy měli připravenou prezentaci člověkem z nejpovolanějších 
to je pane chaloupkou které víte že má 
kam u nás na kačině která nám lišejníku má takové sportovních zařízení a chtěli by jsme aby tady představil ten záměr 
brýle a chce předem poděkovat za pozvání 
na zastupitelstvo města lysá a nevím jestli se vám dostalo do ruky do ruky materiál který jsem vytvořil na popud pokud rady města kdy kdy byla poptávka potom založit organizaci podobného charakteru která funguje ve všech městech ve většině měst různou formou a podporuje sport a dělá v podstatě činnost kterou běžný úřad úplně neumí a vzhledem k tomu že určitý odbory úřadu který se mají starat o toto větší z tak jsou zahlceny většinou administrativou a není tam úplně veřejný zájem myslím si a tak vznikají tyto společnosti s ručením omezeným případně příspěvkváorganizace 
inspirovali jsme se v několika městech já jsem osobně byl na schůzkách ze čtyřmi ze čtyř jsme řediteli podobných společností v různých městech různé velikosti s různými sportovišti 
je to dost složitá věc protože je specifická tím jak město funguje jak funguje sport ve městě jak jaké je složení obyvatelstva samozřejmě ale nicméně všechny města využívají tyto organizace k tomu aby to aby se ten sport zlepšoval aby aby byla možnost sportu aby bylo zefektivnění fungování sportovních organizací aby byl lepší přístup obyvatel k tomu k této činnosti která je určitě prospěšná na tom se asi shodneme 
a v podstatě to je účel toho aby se zakládaly podobné společnosti 
takže jestliže máte k tomu nějaké nějakej dotaz nikdo z 
opozice nebo z koalice 
má vzniknout pardon v podstatě tón ten vznik společnosti by měl s efektivní fungování využití těch sportoviště by měl by dokázat dokázat rozvrhnout ideálně časy těch sportovišť měl by se uměl o ně umět starat to znamená efektivnějším způsobem než než než točení většinou město je to částečně komerční věc takže by měla být zohledněna třeba i v případě dotací tam dochází k tomu že se snižuje dotace díky nějaký komerční aktivitě která tam může nebo nemusí samozřejmě ten problém je trošku v tom že nastavit úplně přesně parametry společnosti jde dost stěží protože musíte vzít v potaz když začíná když když když přijdete někam kde nic není kde je tabula rasa také těžké udělat jakékoliv rozpočet my jsme něco nastínili do jaké míry je to reálný o není to v dnešní době která se mění dost je je problém ale bohužel prostě s tím s tím do buďto musíme jít do toho nebude já jsem se snažil a věnoval jsem tomu dost času svého volného času aby aby ten projekt vypadal tak jak vypadá doufám že že s ním že se s nimi ztotožňujete představil jsem ho na sportovní komisi kde jsme se víceméně mám zato shodli vlastně s většinou s většinou lidí kteří zde tady vedou sportovní kluby 
já tím že tím že provozu i komerční centrum i vlastně provozuju dětský sport v klubu tak si myslím že že dokážu posoudit jednotlivá negativa i pozitiva obou dvou obou dvou sektorů které samozřejmě jsou k jsou komplikovaný ale myslím si že ta synergie v případě toho sportu by měla být a město by měla podporovat takže 
navíc se mi dostala do ruky studie já už jsem ji někomu dávat do ruky dokonce doporučení přímo doporučení a návod k tomu jak vytvořit takovou společnost od ministerstva pro místní rozvoj 
která doporučuje teda v případě případě založení takovéto společnosti společnost s ručením omezeným nebo akciovou společnost nikoliv příspěvků přímo doporučení evropské komise upozornil na to 
a také na vás jak s tím naložíte 
takže děkuji z chloupků je připravený tady odpovídat na otázky materiál zpracoval právník tak je tady taky náš městský právník tam když se byly dohady jestli eseróčko nebo sita 
o pejska nebo co to je v podstatě evropská komise doporučuje vznik já tady mám kdyžtak materiál který vám může k nahlédnutí na skupiny se dostane do ruky shodou okolností před třema rokama takže mě to taky překvapilo je tady přijímají příjmení způsob toho jak to má ta společnost vzniknout je tady přímo model ekonomické jak má být jak má jak má fungovat a víceméně je to když jestliže v plně majetku města tak ta není žádný problém a je tam inhouse hledání v podstatě od od města 
já mám tož tak možná pak nahlédnutí ale kdyby byl nějaký problém s tímhle s tím protože vím že tady panovaly určitý neshody v tom jestli to má být příspěvková organizace nebo eseróčko je to principiálně jedno ale říkám že tady doporučení od od 
úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a ministerstva pro místní rozvoj 
s ohledem na nějaký soudní soudní rozhodnutí z evropské unie navrhuje nebo doporučuje tento způsob 
když jsme se inspirovali v tom hlinsku tak starosta mi říká že měly přispět příspěvkovou organizaci a to že to nebylo dobrý a pak to změnili tedy na eseróčko že to má nějaké výhody ale říkám to tady spíš řekne právník potom takže hlásí se plně vašíčka 
děkuji já mám tady pár bodů napsaných já bych se chtěl zeptat ten název mi příjde strašně dlouhý takový nepraktický jako když to bude 
jenom jakože to je teda když si to přečtete tak je to sport sportoviště a kulturní zařízení města lysá nad labem jezero je to takové jako než to pardon já jsem neřešil název 
pak můžu pokračovat pak jsem se chtěla zeptat pokud dcera třeba konkrétně na halu 
bude se hala pronajímat školám školy budou platit nájem to znamená mně to přijde přelévání peněz před školy na ten nájem musí dostat od zřizovatele tak jenom jestli třeba bude být zvýhodněná cena pro školy nebo to bude k stejný komerční nájem pokud se budou třeba dělat nějaké městské akce tak město bude platit nájem eseróčka jestli to už třeba jste o tom přemýšlel nebo jestli 
o tom přijde mi to stupidní ale nicméně prostě státní správa jak jsem pochopil tak takhle funguje to lokací zdrojů a podobně a ten přelévání peněz je to vyloženě o tom jak si to nastaví zřizovatel což znamená město je to o tom jak jak ty smlouvy postaví jak bude jak bude fungovat majetek města v rámci v rámci pronajímání toho majetku třetí třetí třetímu subjektu což bude ta společnost která je stoprocentním vlastnictví města a tohle všechno je právnická otázka kterou si musí město nastavit a určit ale víceméně fungování ta společnost by měl zařizovat zprávu těch sportoviště aby zařizovat pronajímání těch sportovišť samozřejmě za zvýhodněné ceny ale tak to je všechno v nastavení toho ti veřejné služby která by měla být jasně definovaná ta definice toho musí vzejít z toho zřizovatele ale ne ne jakoby od od toho kdo to bude dělat já jsem se jednou chtěl mě to napadlo že ho ve školství protože je to že ho pro školy se mluvilo o sportovní hale dopoledne to znamená že tam bude potřeba teraz řešit na a tady ty věci tak jenom jestli jste o tom přemýšlel běžně běžně to funguje všude takže samozřejmě jsou zvýhodněný nekomerční subjekty školy a podobně a proto že proto vlastně táhla vznikala já si myslím že většina asi dopoledního čas určitě bude využita školám proto porto smítal dělali nicméně musí se dobře nastavit ta ekonomika a ta ztrátovost tam bude evidentní jakoby to prostě bohužel v těch sportovních organizacích takhle funguje a tahala asi nebude výjimkou protože ve všech městech můžete dostat nějaký nějakou část rozpočtu nebo nějaký zisk z toho můžete generovat ani když vezmeme v potaz náklady který vůbec nevíme dneska kde budou tak už už tohle je v podstatě 
vítr vítr 
takže samozřejmě ty primární primární parametry musí nastavit ten zřizovatel co očekává já ještě teda navíc mám zato že nechtěl bych aby ta společnost vysát tím přemejšlel do hloubky a viděl jsem jak to někde funguje někde funguje tak bych byl byl proto aby ta společnost i v náplni práce nebo v náplni v tom zříct zřízení měla příjmu uvedený to aby byla schopná podporovat třeba ty sportovní organizace spolky neziskovou činnost aby dokázala pomáhá třeba jednotným způsobem protože si myslím že dochází k čerpání peněz a hlavně nekope kompetenci třeba v rámci těch jednotlivých klubů kdy kdy potřebuji udělat reklamu potřebují udělat nábory potřebou cokoliv a v podstatě dělá to každý sám za sebe kdyby to bylo centralizovaný na jednom místě dělal by to byl nějaká společnost která by byla zřízená městem aby to jednodušší levnější a efektivnější a podstatě byste rozvázat ruce těm lidem kteří se starají o děti a mají mají práci jinou a nemají za úkol to řešit propagace a podobně to je taková nadstavba na kterou jsem uvažoval která se myslím že by že by nebyla špatná kdyby ta společnost podporovala a v rámci podpory města také druhá věc rozdělení samozřejmě dotací v rámci třeba co se dotují spolky jestli třeba alokovat část těch zdrojů do společnosti a odebrat jim tu práci tuhletu kterou mají 
tým použitím těch finančních prostředků nehospodárně většinou nebo dost často protože používají samozřejmě se to řeší způsobem jak vím jak se to řeší že hledají prostě z cesty aby aby aby něco vyrobili a bylo to efektivní rychlý ale to neznamená hospodárný 
děkuji 
pan marek prosím 
děkuji za slovo pane starosto 
já mám vlastně několik různých otázek vy jste zmiňoval že to prezentace my jsme ji nedostane poslali materie na zastupitelstvo je skutečně pouze zakladatelská listina sračka a potom usnesení s konkrétním a věc má že chceme založit eseróčko a kdo bude jeho jednatel kdo budou kdo bude dozorčí radě to je podklad zastupitelstvo to zná nemáme tedy žádné analýzy proč by to mělo být eseróčko nebo proč by měl být příspěvková organizace města nebo akciovka nemáme 
jasně řečeno jaký majetek by mělo dít do 
a teď do pronájmu nebo do zprávy že bychom převáděna organizaci nebo do výpůjčky jak to budeme řešit nemám řešeno nějakou analýzu o tom co z tech 
jak budou definovaný nebo jak se budou řešit přesně ty věci třeba pro školy pro příspěvky druhým zase města když se budou pronajímat jak to bude dělané 
takže já to vítám ale musím říct že mě tady jich spousta podkladu chybí a když říkáte třeba tečka že něco řekl já to nemá v podkladech takže pro mě je to jako nové potřebuji podívat nastudovat tak vidím města tak má tak jak jsem absolvent diskuze tak nikdo má eseróčka nikdo má příspěvkové organizace je to různý 
skutečně různé města různě 
za sebe 
si myslím že co se týče veřejných prostředků také logičtější mít příspěvkovou organizaci města z toho důvodu že mnohem transparentnější její to jak jakým způsobem se řídí jakým způsobem občané můžou se podívat jak funguje to všechno mnohem transparentnější může to mít nějaké dopady jiné já bych chtěl vidět jestli má dopady daňové jestli má dopady dotační 
a ty tady mi dneska nemáme tuto analýzu protože já na první dobrou bych jasně říkal že velmi že mnohem lepší z pohledu říkám transparentnosti města protože budeme 
je majetek není úplně malý teď když bude ve výpůjčce majetek za sto padesát milionů hala a oni se stará případně nějaké jiné z protože velké majetky toho města a momentě kdy to je příspěvkvá rganizace vměstná tak veškerý nakládání s tím majetkem a spousty dalších věcí tak podá zastupitelstvu momentě kdy se občani dostal chtějí ptát na mnohé věci tak přes skutečně šestku se můžu zeptat a je to a můžu vidět momentě kdy se o eseróčko tak už je to obchodní společnost a to už takto nefunguje a ta obchodní společnost prostě veškeré věci už si řeší pouze svým statutárním a statutární je rada města takhle to je takže to je věc druhá v tom vidím a já bych rád znal váš názor na to proč eseróčko aneb příspěvkvá rganizace města 
to je ten důvod je první věc a druhá věc jak by to mělo být řešeno s majetkem to znamená jestli majetek má mít v pronájmu ve výpůjčce převedený majetek na danou společnost a jaký majetek a třetí otázka je skutečně si představujete potom řešení pronájmu toho majetku ve sedačku což obchodní společnost která je založená za účelem generování zisku to není nezisková nezisková spolek není žádná nezisková organizace to není příspěvkvá rganizace mě stále tou pravou po ní společnost 
tak jak si představujete že budeme definovat a to že budeme pronajímá školám levněji to je první věc a druhá věc je že mi tu kdyby komerční společnou sice vlastněnou městem ale budeme dotovat z veřejných prostředků tohle bývá často úskalí těchto problémů a takto jsou pro mě jako ty tři otázky na začátek děkuji já bych tedy paní tajemnice se koukala materiálu 
jo 
a 
a se dá 
já 
já jsem žádné posílil 
na minulost kde jste se k tomu nedostali 
jinak jinak bych vám odpověděl na poslední otázku tady tedy v podstatě díky díky ty díky rukověti kterou tady v podstatě zpracovalo ministerstvo pro místní rozvoj protože těch dohadů pravděpodobně ve městě je mnoho a to jak to správně dělat je asi je problém zjistit kvůli tomu nedocházelo hlavně k porušování tržního prostředí ve městech 
tak tady je určitý závazek veřejné služby kterou vlastně organizace má to eseróčko nebo akciovka je úplně jedno má závazek veřejné služby které jasně definovaný právním právním aktem nějaké smlouvy a díky tomu veřejnému závazku je v podstatě možná ta dotace která mu přichází a vím vlastního vymezuje s tým z nutnosti vytvářet zisk generovat zisk jako eseróčko je to přímo takhle dané nařízením takže k tomu k tomu odpovídám tímhle způsobem samozřejmě barevné já jsem celý život podnikal o něco a je to trochu zvláštní ale nicméně asi to řešení je dost komplikované k tomu aby vyhovělo 
liteře zákona takže bylo bylo v podstatě vytvořený takovéhle podklad který který umožňuje městům a my s tím nějakým způsobem mohly mohli pracovat já mu to kdyžtak potom dám já se bohužel k tomu podkladu dostal před třemi dny od člověka který dělá tohleto samý v turnově a tam je totiž veliký problém je v tom nastavení protože vzhledem k tomu že ve městech samozřejmě i když tomu sektorů to tolik tolik problém není ale vznikají jsou komerční subjekty které samozřejmě jsou zasažený dotacemi do státního sektoru nebo státního sektoru do do do státních zařízení a pokřikují trochu trh některých v některých službách tak v podstatě díky tomu byl trend tato studie byla specifikována aby k tomu nedocházelo a díky tomu vlastně byl byl v podstatě vytvořen ten systém toho vzniku společností který jsou z principu ztrátový protože ten trh o kterém se deka bavím jeden sektor služeb který je sport nebo je to služba seniorům je prostě je ztrátový trh v podstatě selhal v tomto okamžiku a ne asi se to nedá rovná a v tom případě potom může vstupovat město způsobem společností které jsou plně vlastněné městem takže není pravda že neprůhledná je transparentní protože tam je dozorčí rada která který se musí ta společnost zodpovídat a v podstatě jednatel navíc já jsem navrhoval aby jednatel kdybych to nebyl já to byl jsem tím osloven byl ještě jeden z města protože samozřejmě musíte si uvědomit že moje trestně právní odpovědnost případě že bych to že bych vzal tuto funkci je podstatě mým fyzický majetkem vše trochu absurdní mě to taky trošku vadí ale proto jsem chtěl aby někdo z radeji nez rady města byl členem ty společnosti aby měl stejnou trestní odpovědnost jako člověk který se v dobrým v dobré víře bude tohle tu práci dělat samozřejmě zaplat ale nicméně riziko tam spočívá vždycky 
takže tak 
neodpověděl jste mi na ty dvě zásadní otázky a to je proč eseróčko a ne příspěvková organizace města protože to co byste řekl tak úhoz říká že eseróčko může být ztrátové může být dotováno městem a jde to nějak udělat to jo to si umím představit ale ptám se proč eseróčko a ne přítok organizace města tuto analýzu jsem zatím nikde neviděl jak je to s daněmi jak je to to co má jak je to s transparentností a to transparentnost není jenom o tom že město tvoří ano město v pobouří elektronizace a mají obě pod kontrolou ale ono je i transparentně směrem navenek občanů města jakýjsou rozdíly to bych rád bych kdyby bylo řečený a to byla jedna věc a druhá věc jak si představujete ten majetek to znamená který majetek a jakou formou by měl být ve zprávě výpůjčce pronájmu v dané organizaci děkuji 
podstatě pardon můžu nebo pana velká technická jen k tomu majetků my předpokládáme že budeme mít uzavřenou smlouvu o správě to znamená majetek jako takový bude stále ve vlastnictví města lysá nad labem děkuji tak to jsem chtěl podstatě říct asi obdobně je to v podstatě správní správní organizace která nevlastní majetek města a pouze se stará o správu efektivní správu toho majetku a jedná se tam i ty dětských hřišť jedná se i jeho multifunkční areál případně by se jednalo což bylo návrhu o areál čechova 
to proč je jezero to se vám částečně odpověděl za prve zadání bylo vytvořte servo pro mě jako já jsem se tam osobně věnoval a případně jako jsem zjišťoval důvody proč někdo má příspěvků někdo má eseróčko někdy je to daňový problém je to prostě já to nechci řešit ale tohle je právnická otázka která já myslím že tady jsme o tom jestli to vznikne a pak se mají řešit právní konsekvence toho jak jaký jaký bude mít mandát a společnost stále to je přece vjezd městského právník na to co si stanoví město co to bude očekávat nemyslím si že by to byl jako poměrně to nemůžete chtít protože já nejsem ten zřizovatel a 
navíc říkám že díky tomu že že to doporučení který tady je úplně jasně jasně řečený bohužel to nemáte já to tady mám je vytvoření eseróčka nebo akciové společnosti tady teda konkrétně akciová společnost se stoprocentním a ve vlastnictví města 
já bych na to byl opatrný v tom že prostě říkat o materiál kterým je ostatně nemáme a říkat to tak toho prostě v této chvíli 
jsou možnosti standardní takovýto jen opravdu od standardní řešení příspěvkové organizace města majetek který se dávám taky dále do svěřené péče v té chvíli ona se začne o něj starat mají jasný jasně definovaný v zakládací listině příspěvkové organizaci 
a zároveň příspěvková organizace potom nemá problém protože to příspěvková organizace města pronajímá městským organizacím za snížené jiná je případně některé věci za nulový ne protože to jsou účelové zařízení města pro konkrétní služby obyvatelům města 
takže tohle je velmi efektivně vyřešené zároveň zase v té chvíli má šanci velmi ona veškeré věci musí předávat městu ty závěrečné účty jsou potom součástí věcí směrem k městu smělým zastupitelstvu v rámci příspěvku ordinace neříká v rámci se ročka 
ne ne to to pro vás není to stejné pozor protože příspěvková organizace mnohé věci se potom odpovídá nejenom radě ale zastupitelstvo města eseróčko složitější eseróčko skutečně jsou ty věci dané mezi radou a tím se ovšem nikým jiným takhle to funguje to znamená když občan co bude chtít zeptat na některý věci směrem do přístavu koordinace tak sto šestka na to nebude fungovat protože to je organizace která je obchodní která není není příspěvku zase podle mě a pokud se mýlím tak mě prosím opravte ale to jsou přesně ty věci které bych rád aby jsme tady jakoby proto jsem volal a říkám to možná není jako vašich já jsem se ptal protože jsem třeba by mi odpovíte chápu že se dostal zrání založit eseróčko to v pohodě ale prosila analýzy jsem pane my se panu chaloupková situaci děkuji takže prosím technická tady pana vlka tak já řeknu jednu věc co mě teda mrzí měli jsme to projednávat na minulém zastupitelstvu to znamená dubnu pokud byly tyhle ty dotazy aby a byla potřeba se na ně zeptat a protože jsou to technicistní věci tak mě mrzí že nám ty dotazy nepíši dopředu dokázali by jsme asi odpovědět a rozptýlit rozptýlí tři základní věci který byl dotaz první věc je že příspěvková organizace stejně jako společnost s ručením omezeným se zodpovídá radě města je to u obojího stejný když se podíváte prostě rada je v pozici zřizovatelé u příspěvkové organizace zrovna jako v pozici valné hromady nikoliv statutární jste tu tady jednatel 
valná hromada je taky rada to znamená v obou těch případech je to stejný co se týká zákona čís ostošest nemáte pravdu pokud jsou společnosti vlastnění ze sta procent nebo prostě většinově místama mají jsou stejným povinným subjektem jako příspěvková organizace podle zákona o stošest to byla jedna věc a pak tam ještě dotaz ještě jsem chtěl říct jednu věc karle ty si říkal že tito přijde že standardní řešení příspěvková organizace to si troufnu říct že pravda není protože přesně tak jak jsme to slyšeli někdo má příspěvkovou organizaci někdo má společnost s ručením omezeným my jsme se rozhodli pro tu společnost s ručením omezeným protože nám to příjde jako lepší a rozumnější věc na správu tohleto protože se jedná o servisní organizaci my nechceme skládat do příspěvkové organizace majetek my hledáme někoho kdo nám bude provádět ten servis a který se o to bude starat a při vší úctě jako myslím si že u obchodní společnosti na tohle lepší model než příspěvková organizace proto tedy navrhujeme ale jinak co se týká té zprávě těch věcí vždycky v pozici toho zřizovatele kdo zastupuje to zřizovateli rada ať je to v obchodní společnosti nebo v tý příspěvkových organizací děkuji pane starosto děkuji paní ženská 
dobrý den 
a já bych to možná uvedla protože já ty materiály které byly a rozeslané již k poslednímu nebo předposlednímu zastupitelstvu mám dokonce jsem si pročetla a musím přiznat že je s panem chvilku jsme mnohokrát vlastně tohle diskutovali protože můj syn hraje tenis 
na místě kde pan chaloupka tuhle chvíli provozuje vlastně ten jejich klub a musím říct že jsme právě řešili zejména protože já podporuji samozřejmě to aby tady takovýto druh společnosti nebo organizace vznikl ale musím přiznat že jsem nepochopila nebo a nenašla více argumentů proto aby skutečně ta společnost nebo organizace měla charakter nebo formu obchodní společnosti a to buď eseróčka a nebo teda akciovky a vím jak funguje příspěvková organizace protože víte všichni že pracuji v národním divadle národní divadlo je příspěvková organizace takže vím jakým způsobem funguje příspěvková organizace samozřejmě že se to nedá srovnávat že to je úplně o jiných penězích jiným způsobem jiný zřizovatel a tak dále tohleto je by byla kapitálová společnost a já prostě nedokážu asi protože nejsem daňový expert a zhodnotit nakolik je výhodnější ta forma kapitálové společnosti nebo příspěvky pokud pan havelka ví a zná a říká tedy že podle jeho názoru je lepší ten model kapitálové společnosti tak by mě skutečně zajímalo zajímaly konkrétní argumenty co je skutečně výhodnější na kapitálové společnosti na tom este roučka já skutečně budu ráda pokud nám ty argumenty protože tady rozhodujeme jako o tom že ta společnost nejenomže vznikne ale i o té vlastní formě a já rozumím tomu pane chlap že to vlastně byl už seznámen s tím že vlastně v defakto ta forma je jasná rozumím tomu že jste objel a příslušná města třeba čelákovice břeclav benátky nad jizerou a že jste vlastně to konzultovali neříkám že jsem prostě vyhraněná proti některé konkrétní formě ale skutečně chci jako zcela objektivně zvážit výhody plusy a mínusy toho zařízení protože já jsem si teda prošla částečně i ten manuál ale vzhledem k tomu že má asi osmdesát stránek tak jsem ho celej neprošla ale něco některé věci z toho ano a pokud by se jednalo no to více účelové zařízení tak tam se to specifikuje na kulturní zařízení kdežto my jsme to chtěli cílit právě na sportoviště primárně nevím jestli to by nebyl problém netuším nevím tohle je jenom manuál jo je to manuál který samozřejmě vychází z nějakých konkrétních aktů právních hovořil jste o nařízení evropské unie a tak dál samozřejmě tomu rozumím a tohle je manuál manuál pracuje s konkrétními případy ty případy jsou tam zmíněné uvedené o tom jednom konkrétním jsme spolu diskutovali já jsem si to fakt poctivě prošla a mám tyhle ty otázky protože pokud tady sedíme a máme se bavit o tom co je na stole tak tam se bavíme skutečně o tom eseróčka takže mě by zajímalo skutečně jaké jsou konkrétní argumenty proto aby to bylo eseróčko oproti příspěvku jste jestli mohu poprosit a to není možná teď cílený jako úplně na vás protože to asi nebylo jakoby vaše rozhodnutí ale spíš tedy možná jako právě směrem k radě města možná panu havelkovi nevím kdo z vás to konkrétně měl ve své kompetenci ale zajímalo by mě to velmi děkuji 
a velka tak já jsem se to snaží říct podobně je to efektivnější struktura řízení já jsem přesvědčený z hlediska daňového já to taky neumím myslím si zkrátka ale dobře že jako u daných vám neřeknu co je výhodnější nebo není ale přesně pro nás znamenala ta věc důležitá pro mě že do příspěvky by jsme měli vkládat ten majetek a to jako mně se nelíbí já jsem chtěl my jsme chtěli založit společnost která se bude starat o ty věci nikoliv že je bude vlastnit jeho a také i navržený celej ten systém je to takové tímhle způsobem i myšlený samozřejmě že já teda to se přiznám že nevím předpokládám že národní divadlo tím že má velký vím jaký standardně plátcem jde právě tito příspěvková organizace takže tam tyhle rozdíly nejsou a fakt daně se přiznám že neumím o to neříkám ale pro mě když jsem se měl rozhodovat tak to byla struktura řízení které podle mě efektivnější než příspěvková organizace a zejména to že nechci tam skládat ten majetek a chci to mít jakoby servisní organizaci víceméně my jsme se bavili i dál o tom a přemýšleli jsme že by třeba do budoucna pod to třeba ale fakt berte to že to byl nějaká diskuze na téma a nechci aby toto ale vývod z toho někdy může být máme pro máme dneska nějakou pracovní skupinu tu technickou které tak jakoby v uvozovkách bezprizorní zřízená pod odborem 
možnost toho rozšiřování tam potom efektivní je a ve své podstatě to eseróčko už tu chvíli nemusíte nějakým způsobem překopávat jeho nemusíte mu zase vkládat další majetek dávat tam další pravomoci na věci protože zkrátka je to obchodní společnost zřízená za tímhle účelem a defakto je to pak už jenom o tom jaký živnostenských oprávnění či další pořídil takže spíš tohohle mě to přijde teda flexibilnější tomhle případě než příspěvkové organizace kde ty věci jsou složitější trošičku z mého pohledu děkuji jestli mohu ještě reagovat ohledně těch daní tak třeba u toho příspěvky jak jste říkal jak je to národní divadlo tam je právě ta výjimka že to kulturní zařízení takže existují výjimky ze zákona kdy třeba něco se nedaní protože je to právě má tam má tu výjimku že kulturní zařízení nebo za účelem poskytování kulturních služeb ty daně se neodvádí ale nevím jak by to bylo ve vztahu právě třeba potom ke sportovním zařízení protože ten zákon se vykládá dost striktně a tam bych se bála právě toho abychom se nedostali do nějakého střetu já to fakt jsem se na to snažila jakoby podívat je tady z toho úhlu pohledu a ještě teda jestli mohu jeden dotaz protože při člověk jsem si to přečetla tak samozřejmě vím o tom nebo že ta že by byla uzavřena příslušná smlouva mezi městem a společností že by majetek byl plně majetku města a vlastně v těch materiálech pokud se to nezměnilo tak je tam a co se týká majetku nebo vkladu že by to bylo v hodnotě jednoho milionu ten počáteční je to tak 
a k tomu jste 
byl to nějaký prvotní nás řeknu vzhledem k tomu a pokud se podíváte a četli jste úpravu rozpočtu tam je dneska napsaná jiná částka je dvojnásobná dva miliony korun a my navrhujeme jedna celá osm vložit do té společnosti na ten počátek to znamená aby než se to rozjelo takto mozečkové my se začnou generovat peníze a toho a je to odhad vycházeli jsme z toho odhaduju že v tuto chvíli bez sportovní haly na zpráva těch sportovišť včetně správců a platů těch věcí stala dva miliony korun ročně cirka máme to v rozpočtu takto nastavené jestli si to pamatuju dobře a my jsme 
je to za rok tyhle peníze tam chceme vložit protože pokud projdeme tím založení společnosti taky bude mít založil někdy v červenci předpokládáme že hala bude zprovozněna kdy v říjnu známá tyhle peníze by měly dostatečně v tuhle chvíli pokrýt ten rok dva tisíce dvacet dva finančně tak aby a aby ten provoz fungoval a samozřejmě všichni byť máme nějaké výpočty a odhady na to co tahala spotřebuje tyhle věci tak co co v tuhle chvíli neznámé samozřejmě budou mzdové požadavky těch jednotlivých lidí těch technických profesí na tu věc takže až se to neustálý tak si myslím že v roce dva tisíce dvacet tři po zimě budeme mít takovou obecnou představu kolik reálně ta společnost jako bude schopná za vygenerovat i nějak těch peněz protože ta zima bude její hlavní sezóna přes léto si myslím že to tak úplně nebude a kolik nás bude stát a z toho už nám pak vzejde ve své podstatě nějakej ten obchodní model toho co nás reálně bude stát vlastně provoz těch všech našich zařízení v tuhle chvíli věřím věruško jestli si to pamatuju dobře tak ta zpráva hříšná stále asi jedna celá čtyři nebo jedna celá šest milionů korun ročně a v tom teda platu správců údržba toho hřiště toho co máme u školy a údržba dětských že ještě o to co jsme tečka v tomhle měli a to teda všechno by mělo přejít včetně těch zaměstnanců potom by mělo přejít tu chvíli pod to potu společnost kterou chceme založit 
děkuji 
ještě jsem chtěl k tomu říct 
ten rozdíl mezi mezi příspěvkovou organizací co jsem se snažil pochytit a mezi sebou očkem 
je docela většinou znatelný v tom angažovanosti těch lidí a chuti proto pracovat upřímně řečeno málokdy jsem se necítil jsem se setkal s tím že by že by obchodní společnost nebo nějaká funkční společnost se nesnažila aby to fungovalo příspěvkových organizací jsem dost často teda s tím na štíru upřímně řečeno je to můj názor můžete ho vyvrátit nevím jak funguje národní divadlo efektivita příspěvkových organizací je taky dost mizerná si myslím upřímně ale je to všeobecný názor mu já jsem vždycky pracoval v komerční sféře byznysu a vždycky jsem se tomuhle smála tak je to můj názor proto i myslím si že je lepší určitě strach i kvůli řízení lidí kvůli kvůli procesům obchodním je lepší že to eseróčko ale tomu říká můj názor 
děkuji lemon 
no já jsem spíš chtěl říct že jsme se dostali do situace že 
město roste počtem obyvatel a objemem infrastruktury a a budeme mít konečně halu a počítali jsme v tomto 
dokumentu který nám ukládá zákon zpracovat koncepci rozvoje sportu máme někdy z roku dva tisíce patnáct a tam jsme o tom přemýšleli a v podstatě se to v tom dokumentu objevuje že jakmile bude hotová sportovní hala že se má založit nějaká servisní organizace dosud své vlastně žili v tom systému že se o všecko staral přímo radnice a pak byly ty klubový areály a rozdávali své dotace klubu tečka budeme mít takový objem majetku který vyžaduje jeho správce profesionálního a budeme žít trošku jiném systému a samozřejmě je pravda co tady zaznělo několikrát že tady vlastně se dostáváme na hranu a právně složitou jako problémů veřejné podpory a kterej ve sportu je jasně jako řešený na evropské úrovni že je tam nějaká hranice mezi komerčním sportem a sportem který je nekomerční a tahle hranice se musí respektovat a musí se to respektovat i v ostatních věcech otázka toho veřejného zájmu a otázka veřejné podpory dokonce si myslím že by jsme se tomu měli věnovat zastupitelstvo i víc protože si myslím že i vněkterých dalších oblastech už objemy podpory které rozdáváme u začínají naráží na limity těhle těch omezení de minimis a podobně by jsme se na to měli jako potom nějak zaměřit taky ale téhle ten model které je navržené je je funkční v řadě měst to tak funguje a vždycky se to může předělat když to nebude fungovat ale myslím si že to je dobře aby se to začalo rozvíjet a doufám že se tam teda rámci kraje staneme centrem pro řadu i krajských soutěží různých stolních tenistů šachu a já nevím čeho všeho možného co se tam bude moci dělat a kam dneska naše děti jezdí po celém kraji různě že spousta dětí začne taky přijíždět se maže se to tady začne i sportovně víc prosazovat jako centrum pro aktivity který zatím třeba se dělaly v jiných třeba i menších městech než jsme my tak to asi z moji strany děkuji 
děkuji na úvod bych vás chtěla pochválit říkáte že kritizují tak ne chválím chválím za to že jste se chopili tohoto tématu a přišli jste s tím ať 
budovy který slouží ke sportu ke kultuře tak dáme do nějaké organizace a tak neřeším jaké 
ještě když jsem tady se dělá mezi vámi vážení kolegové tak jsem říkala že je potřeba sjednotit a brát to komplexně ať prostě hřiště areály a budovy který slouží kultuře a sportu mají jednu jednu organizaci která se o to stará protože je to prostě efektivní tak prosím berte to jako určitě pochvalu je to potřeba to udělat abychom se posunuli dál a teď co se týká té formy 
já vlastně byť do toho také vidím tak taky nerozumím tomu proč se preferuje ta společnost s ručením s ručením omezeným a teď nehodnotím to že nějaké stanovisko od ministerstva pro místní rozvoj podpořené evropskou unií který ale vychází z nějakých konkrétních případů a nelze říct že tím že je to doporučení že jsou tak musí dělat zakázané mít příspěvkové organizace není doporučeních může být spousta ale záleží jak se to samozřejmě zřizovatel nastaví jenom bych chtěla říct že jako uvést na pravou míru že určitě není to tak že příspěvková organizace musí mít majetek vložený to pane magistře není ne vy jste říkala že se musí vkládat do příspěvkové jo řekl já jsem to slyšela chtěl vkládat ale protože jsem reagoval na karla marka který říkal že by že by rád aby se to tam vložilo tak jsem to od něj poslouchal proto já jsem tohle já jsem nemyslel že by příspěvková organ se musela mají majetek nepochopení možná ale fakt jsem to myslel tímhle způsobem 
no ono to z toho jakoby vyplynulo že nechcete vkládat takže o pak opakem a kontra rio z toho vyplynulo že by se to dá vložit mělo tak ne protože mateřské školy jsou příspěvkové organizace a ani jedna nevlastní budovu vlastní to všechno město to znamená že z tohohle pohledu vlastně příspěvková organizace může mít stejné postavení jako společnost s ručením omezeným být správcem nebo být jiný na základě jiného smluvního vztahu se starat o ty ty svěřeném 
svěřené objekty když to řeknu jednoduše 
vydržte je technicky technické podmínky technická poznám že organizace není určena k tomu aby kdežto třeba sedačky schopné generovat dostanu já se k tomu dostanu a druhá věc je že jste říkala že nemáte zkušenosti s tím že by lidi prací v příspěvkových organizacích pracovali jako lépe než těch komerční ale třeba zastupitelkou štěpánkou švédskou která je ředitelka mateřské školy to že z příspěvková organizace a troufám si tvrdit že jede na sto procent a že víc už byste neangažoval angažovala ani kdyby to byla kapitálová společnost styl takže je to fakt o lidech a nic já vím že jste z komerční sféry já taky jako je to uplně v pohodě ale prostě 
určitě takže je to o lidech není to o funkce když to řeknu jednoduše a 
tak 
no ale tak to si můžete nastavit jestliže máte nenastaly jestliže máte zaměstnance tak stejně na základě zákoníku práce mu nedáte odpovědnost vyšší než která vyplývá ze zákoníku práce jednatel může mít smlouvu o výkonu funkce tam jsou ale taky nějaké limity takže to zas a z hlediska odpovědnosti můžete odvolat kohokoliv můžete odvolal ředitele můžete odvolat jednatele to všechno prostě jako je o tom jak si nastavíte co se týká je pro mě novinkou že slyším to že by se uzavírala smlouva o správě protože to v těch materiálech nebylo a smlouva o správě je vlastně příkazní smlouva kdy ten subjekt který vybírá nájem tak ho vybírá na účet té osoby pro kterou vybírá to znamená pro město a defakto jakoby není jeho příjmem ale vy v těch podkladech předpokládáte že ten nájem vám zůstane že to bude vašim příjmem ale vy byste ho měl posílat dál do města a to znamená že tak mě zajímá teda z čeho budete jako vůbec vytvářet nějaké prostředky protože tam předpokládá takže budete těžit z těch nájmu letem byste zprávy měl posílat do města můžete si samozřejmě vzít z toho nějakou provizi ale určitě nebude odpovídat celému tomu nájmu to znamená že tady jako smlouva o správě mi třeba úplně nepřipadá jako dobrá jo a ty to budu fakt z toho organizačního hlediska mám klienty se kterýma jsem to řešila takže by to spíš tělo vzít jako jiný model a zase tam je úplně jedno jestli to společnost s ručením omezeným nebo nebo příspěvková organizace jo takže druhá další věc co koukám základní kapitál jeden milion 
je tak vysoký kvůli tomu že tam potřebujete vložit peníze 
můžu 
je tak vysoký z toho důvodu že předpokládáme že v rámci smlouvy jakoby o správě bytí já jí také nazýván prosím jo takže ji není to přesný termín předpokládáme že ve své podstatě firma bude ta která bude hradit náklady spojené s provozem těch věcí co znamená všichni energií a tohohle takhle je to jako takhle jsme mysleli proto se tam navrhuje vložení těch peněz a proto jsem říkal a počítali jsme s tou měrou kolik nás vlastně stojí dneska provoz těch provoz těch našich sportovišť 
no tak to vlastně ale tím pádem nebylo nebude zpráva o tom jak je vnímá devadesát devět procent obyvatel včetně těch právník tedy ale spíš to bude 
jako abych defakto bude výpůjčka no protože vypůjčíte majetek o který který vy budete spravovat a budete z něho brát ty tržby a bude to budou to pro vás příjemné společnosti se kterým je dále budete pracovat a budete hradit z toho své náklady a včetně včetně to znamená i nákladů na energie na zaměstnance na všechno předpokládám že prostě to když to řeknu lidově sakum to takhle odevzdáte by se o to budete starat a pak je otázka jestli teda budete generovat natolik takové zisky že městu z toho ještě něco poteče nazpátek troufám si tvrdit že asi se nedožijeme abyste něco generovaly záleží teda co všechno tam bude jak se to rozjede ale bude to velice problematické s ohledem na to co tam všechno pod tou společností bude tady čtu že předpokládáte jednoho manažera jednu administrativní pracovníci nebo administrativního pracovníka a dva správce 
takže to asi ty dva správci odpovídají předpokládám tomu hřišti takže navíc vlastní administrace tu dělal úřad takže to převezme z úřadu pracovník a manažera to budete vy který budete celý zaštiťovat a to je v pořádku potom jsem ještě měla do gazy 
a tak asi pak v dalším kole ale je jenom tím pádem vlastně když se vracím k tomu tak pořád nevím v čem je to ta společnost s ručením omezením lepší než ta příspěvková organizace byť se nebráním ani jednomu jenom mi připadá jako komplikovanější z hlediska majetkové struktury budiž ale z hlediska kontrolováno s tím 
mě jakoby nepřesvědčil ten argument nebo vlastně nevím argument že by to srdíčko byl lepší než při českou příspěvková organizace je to jenom vy říkáte že bude lepší ho kontrolovat ale nevím jak jeho jedinou co jsem měla faktickou poznámku že si myslím že by se smlouva o výkonu funkce a jmenování jednatele mělo přesunout do do zastupitelstva nebýt to jen v rámci pravomoci rady protože defakto zastupitelstvo pak už nebude mít vůbec žádnou možnost nějakým způsobem i kontrolovat ani nechci říct co ho kontrolovat ale informace o jednání společnosti 
zakladatelské listině máte to prvního jednatele jmenuje zastupitelstva další radám a smlouvu o výkonu funkce taky schvaluje rada jakoukoliv takže si myslím že by to mělo spadat do pravomoci zastupitele zastupitelstvo pan havelka vzhledem vzhledem k tomu že já si pardon že do toho také franců ale já si teda myslím za sebe a možná že martin se podívá potvrdí mi to že že řekli že vzhledem k tomu že že tyhle práva vykonává radám a to ve svěřené pravomoci že to nebude moc jako víc toho vyndaný pod zastupitelstvo prosím 
se stáhnout 
no ale no jo ale asi si nakonec ale tam je pak ještě někde není letos neměli do toho věci mě 
myslíte 
pojďme dál že můžeme 
děkuji přihlášené pan zastupitel gregor 
vážení vracím se opět k tomu to co jsme už projednávali zase je to úplně nesmyslná diskuze protože mě to připadá tak že za prvé máte dva měsíce materiály žádné připomínky k tomu nedá to oficiálně aby se to dalo posoudit můžou být i velmi dobrý já proti tomu nic nemám ale na druhou stranu si říkám máme tu čest když by tam bylo zřizuje obchodní společnost nebudu jmenovat příspěvková organizace tak bude zase disku že bývala lepší saro takhle mi to opravdu připadá takže prosím vás tak buďto chceme nebo nechceme pak to odsouhlasen nebo odsouhlasené a myslím si že nikdo z nás teď mě rozhodne jestli je lepší je seru nebo příspěvková to zaprvé zadruhé tak jak ne už jeho tak organizace se zřídí po roce bude muset minimálně předložit nějaký výsledky nebo nějaký jiný záležitosti a rozhodne se jestli to je opravdu dobrý anebo to není dobrý a může se případně přestoupit úplně k jinému řešení a my se tady bavíme opravdu o ničem už mě to nebaví 
také děkuji je tedy pro jsem zveřejnil si dáme panu duškovi namočit něco poradí 
děkuji 
dobrý den vážení hezky se to poslouchá ale mi tady chybí jedna jediná věc nechce ani pane vy jste chytej dost snad na spoustu věcí ale chci se pozeptat určitě raději minimálně musel dávat nějaký právní stanovisko městský právním já jen že v radě máme právníka dalšího ale ten je tam zas jakoby zastupitel nebo jarní takže proč když se tedy ptáme si je lepší seo nebo nějaká společnost tuhá proč ne všechny máme stanovisko od právníka od městského právníka a mějte ho tady nebo co vám poradil právní potom se spoustu věcí jsem dá předejít nebo se dá urychlit něco a ne se tady dohadovat říká pan gril skutečně o ničem ale mě toto tady chybí děkuji já taky děkuju a já jsem to říkal na začátku že to zpracoval městský právník tohle rošty já jsem nedáte jeho názor teď tam je napsali pane právních já mu dám slovo já ho nemám k dispozici já se ptám jeho občan a já se ptám jako občan kápněte já jsem předpokládal že jste pane 
chytřejší 
já jsem to říkal na začátku 
samozřejmě materiály všechny kontroluje právní takže 
dobré odpoledne anomateriál jsem zpracovávali a bylo to po diskuzi na radě města kdy bylo konzultováno zda je vhodnější příspěvková organizace nebo nebo společnost s ručením omezením a bylo zvoleno po vzoru jiných měst společnost s ručením omezeným 
no děkuji 
všem nevýhodnosti vidět 
tak jak už napovídá třeba název společnosti s ručením omezeným tak ta samozřejmě ručí za své závazky jenom do toho základního kapitálu vkladu to znamená pokud by se cokoli s tou společnosti mělo do budoucna dít tak to omezení nedoručení města je je dáno stanovami kdežto u příspěvkové organizace tam žádný základní kapitál nevzniká a město za svou příspěvkovou organizaci odpovídá v plném rozsahu celým svým majetkem to je například jedna jedna věc druhá věc je že příspěvková organizace primárně neslouží ke generování zisku a zároveň má sloužit potřebám svého zřizovatele což je město 
pokud bychom se podívali třeba na sportoviště tak pokud by se našel nějaký nějaký klub dejme tomu slovan místní který má své hřiště a chtěl by neuměl mít zájem o nějaké služby od této příspěvkové organizace zřízené městem tak by s tím byl problém protože by k tomu musela dát rada města jakožto zřizovatel svůj souhlas pokud to bude eseróčko tak ten souhlas nepotřebuje protože je to samostatný subjekt který je schopen vstupovat s těmihle mi organizacemi do nějakých dalších vztahů vytvářet vytvářet společné projekty a podobně to je třeba jeden jeden důvod jedno srovnání co se týká daňového tam samozřejmě líp může vycházet na první pohled příspěvková organizace a to z toho důvodu že tím že to není 
organizace která primárně generuje zisk není založena za tímto účelem tak samozřejmě má možnost uplatnit si větší daňové úlevy 
na druhou stranu 
musí zase vytvářet vytvářet fondy podle zákona dvě stě padesát roku dva tisíce o rozpočtových pravidlech a je samozřejmě vázána co se týká dispozice s těmi různými přesuny mezi těmi jednotlivými fondy kdy je nutné předchozí souhlas zřizovatele 
jinak samozřejmě obě společnosti ať už by to byla estero nebo příspěvková organizace tak samozřejmě vytvářejí nějaké závěrečné účty výsledovky a podobně které jsou nějakým způsobem zveřejňovány a schvalovány příslušnými orgány rady města 
stačí prosím věku děkuji byl ještě přihlášen nekdo 
padl 
tak děkuji za slovo já já bych se potřeboval nějak zorientovat 
pan chaloupka tady prezentoval je vlastně jako dostal zadání eseróčko a že by zřizovatelem měl nadefinovat nějaký podmínky já mám takovej jsem měl dojem že by přece ten kdo má zájem o tuto pozici manažera měl říct mám zájem a teď by nám tedy měl představit že co to obnáší znamená nějaký sportoviště jakém rozsahu takto to mi není jasný vám to možná jasný ale já kos pozice občana rito nikdy nebylo řečeno mělo by být řečeno jaký podmínky chce v tom očku přímo o vlastně aby mohl manager fungovat vlastně já bych chtěl vidět aby dal nějakou vizi k těm jednotlivých sportovišť tím nějakého jsou typu jakou zhruba mají jakoby tu kapacitu vytíženost vlastně jestli prostě jako manažer ví že prostě už muže dopředu na nasmlouvat někoho třeba do haly a takovýhle věci jako já myslím si že takovouhle visby on měl představy a vlastně z toho někdo z vás tedy ví nějakým způsobem se na definuje podmínky doeseróčka manažer by nám měl říct jak si to představuje aby bylo z čeho ví jako mně by hrozně zajímalo právě ta návratnost protože bylo řečeno že teda on bude nějakej servisní organizace bude tam teda nějaká administrativa plus dva správci já se chci zeptat kde bude úklid třeba běhali jako tam nebylo zmíněný potom vedení účetnictví by mě zajímalo jako kdo bude dělat potom potom ne potom by mě zajímalo potom potom budete mi to součástí zprávy která by se na vás já já se omlouvám pak si zodpovíte jako 
účet kdo bude jíst jako nějakým způsobem potom třeba webové stránky to jsou všechno náklady které prostě něco stojí město do teďka to nějakým způsobem dělá potom by mě zajímalo z hlediska a dotační politiky jako nějaká vize z hlediska dotací čerpání dotací na provoz vlastní provoz protože do trička možná dostávají částečně kluby aby si mohli požádat o pronájem aby měli na pronájem teď jestli to budou čerpat přímo ty je sportoviště jestli prostě nebo jestli to budou obě z obou dvou stran jakoby možno čerpat nebo dotace potom jak to bude s platbou peha protože plat bere praha někdy může být výhodná pro někoho nikdo pro malé zase nevýhodná protože navyšuje cenu jako a tohle by jsme chtěli všechno vědět jako teď je tedy třeba areál v čechách ovce bude do toho zahrnuta správa areálu v čechově ulice je nevyužitý zavřené občas se tam někdo podívá to už prostě jakoby taky je přece taky nějaký sportoviště 
takže hlavně mě chybí co se tedy konkrétně jedná o výčet těch sportovišť to tedy vůbec mne to jejich vytíženost mě by zajímalo dopoledne teda pro školy jestli bylo projednaný s ředitelem a škol jestli se ty ředitele k tomu nějakým způsobem jakoby vyjádřili jestli už za plánovali do školní činnosti využívání třeba haly to jako ty školy přece běží na školní rok teď nejpozději i ředitelé tu musejí snad projednávat a to ten manažer musí dojednat jestli ty že ředitelé za těch podmínek to budou schopny jakoby vůbec ufinancovat jakoby to bylo zajímavý ten pronájem mě by zajímalo při jaké vytížeností bude z toho nulu a ztráta nulový zisk to by mě hrozně zajímalo z týhle tý celý tým jakoby funkce jako je nám jasný že to bude asi ztrátová činnost tím se nedá nic dělat jako ale jde o tady vizi toho manažera aby měl jasno aby nám nebylo lakováno narůžovo nějaká věci ale prostě říct mám takovouhle vizi a budu mít takovýhle výsledky a když budete vědět jakoby i když budeme ve ztrátě tak prostě to neznamená že to je špatná více řekněme si rovnou že ty sportoviště a tahala si na sebe nevydělají 
jako jako 
čerpadla limity prosím 
já myslím že tady pan chaloupka si plno věcí říkal 
často že ta vize tady existuje tedy manuál nebo respektive návrh projekt toho celého celý celého systému řešení a všechny sportoviště tam jsou uvedeny bohužel vám 
dal jsem to doruky radě dostaly do ruky komise kteří mají na starosti zastupitelé zastupitelé víc jsem proto bohužel udělat nemohl a v podstatě je tam i vize jsou ty tam poslání jsou tam hodnoty je tam vlastnictví je tam tam navrhovaný rozpočet i když i když je jenom navrhovaný takže proto víc udělat bohužel chvíli nemůžu a jako manažer můžu něco dělat v okamžiku kdy budu manažer ano a budu zaplaceny manažera že budu dělat zadarmo půlroku nějaký projekty který zaplatí pardon děkuji děkuji ta paní to ženská 
já děkuji za slovo já jenom ještě jednou bych chtěla reagovat na rozdíl od pana gregora si myslím že je poměrně důležitý se o tom bavit protože zastupitel mám tedy schvalovat usnesení a v usnesení napsáno jasně že zřizujeme obchodní společnost a tak dále náze a říkám znova za mě 
obchodní společnost je obchodní společnost to prostě eseróčko v tomhle případě je to kapitálová společnost a ta vzniká za účelem genera generování zisku a mě by zajímalo protože v tuhle chvíli za mě tahle společnost její primární účel a smysl byla starost o sportoviště o hřiště a možná o nějaká kulturní zařízení péče o majetek města a to je ten rozdíl že u eseróčka je hlavním cílem a smyslem generování zisku zatímco u příspěvku vky to je ta starost péče o majetek města který podléhá defakto u příspěvku vky velmi tvrdým pravidlům která jsou také kromě jiného vycházejí ze zákona o nakládání s majetkem dcera to je všechno děkuji 
děkujeme paní bláhová užjste byla myslím dvakrát 
nebo třikrát na 
hledáte mi to 
paní je pravda že dneska už jsem mluvila hodně ale u společnosti s ručením omezeným pouze jednou pane starosto času mám tady nehlídá ano děkuji já chci říct já nejsem proti mně se to fakt líbí panu chaloupkové věřím máte mé sympatie 
prostě ale myslím si že regulérní se tady na to ptát a jako toho asi jsme byli zvolený abychom se k tomu vyjádřili a popovídali si o tom a myslím si že je zbytečné nás jako útočit že tady zdržujeme a kdesi cosi a proč se o tom furt bavíme nebavíme se protože nás ty věci zajímají kdyby nás to nezajímalo tak si ji příjdeme zvedneme patnáctkrát pacičku a jdeme domů jo ale tak asi jsme zvolení za lidi a když nás zajímá a lidi se nás ptají tak se taky ptáme já ještě k tomu rozdílu mezi společností s ručením omezeným a příspěvkovou organizací 
pronájem přece jde vyřešit i ta že se dá souhlas k tomu pronájmu 
s tím že se vymezí co se má pronajímat na jakou dobu a ten souhlas se může dát dopředu a přece se nemusí pak ho k pokaždý u příspěvkové organizace žádat extra radu jestli bude souhlasit s tím aby se pronajala tělocvična obchodní akademie abych se pronajala ve čtvrtek tělocvična slovanů a tak dále prostě to jde nějakým způsobem nastavit limity a to ten souhlas se dá dopředu tak 
a v čem byl teda ten problém s tím nájmem technická prosil je já to řeknu takhle to eseróčko bude disponovat technikou a teď si představte že sokol nebude mít sokol 
fotbalisti nebudou mít zrovna sekačku rozbije si tak si můžou v tu chvíli se můžou ne ona mud služby našeho naší společnosti s ručením omezeným která zkrátka dobře to půjde udělat a takových věcí může být spousta a ty musí mít příspěvková organizace vysloveně vyjmenovaný jinak dělat nesmí a jako my neznáme ten výčet těch věcí a jakoukoliv novou činnost kterou jim takhle budete chtít dát musí schvalovat v radě města že se doplnit a musí se doplní do zřizovací listiny a musí se to udělat to eseróčka nemusíte tam jste vázaná živnostenským oprávněním a jinými slovy když jako řeknu to budou moc když budou mít kapacitu a někdo je požádá o takovouhle věc taky můžou udělat aniž by prostě tam docházelo k tomu schvalování 
tak moc děkuji protože tohle byl první důležitý argument proto proč je lepší ta to s ručkou před tou příspěvku ale opravdu první a jediný defakto ji nejsme jako vyjma toho že je možná něco lepší nebo není lepší tak jako neslyšeli jo takže mě tohle co říkáte já si to teda bohužel teď nedokážu ověřit ale věřím vám jste dva na mě tak vám budu věřit že by to naneste ukazovat dobrý 
tak vám můžu důvěřovat a jo jeden z pádných argumentů proč nicméně se pořád nevzdávám teda myšlenky snížit základní kapitál aby nebyl jeden milion myslím si že se to dá pořešit jinak zvlášť když bude jediným zakladatelem tedy město a navíc tam ještě chcete dávat dva miliony takže to ani nesedí protože v rozpočtu máte že budete vkládat dva miliony že jo takže ani vám to nesedí na tom základní kapitál takže potom nerozumím proč je jeden milion přesto se odvíjí i rezervní fond který musíte samozřejmě dělat takže protože se jako fondy nejsou u příspěvky a 
potom nějak se ještě pořád nemůžu za ty myšlenky že bude mít nějakou kontrasignace nebo předchozí schválení zastupitelstvem ohledně toho jednatele a výkonu a smlouvy o výkonu funkce ale nešť nechám nechejme to být měkkou 
děkuji pan kodeš 
tak mě se taky líbí ale zase opět nemáte dořešeny vy sám říkáte že nejste denně lékař mi chcete zakládá firmu a nemáte pořešené se bude plácat peha nebo nebude když budete sám se řekl že budou nakupovat věci který může někomu pronajmout vytržena všem jede jednadvacet procent 
na kterém zboží není jednadvacet procent pokud to nejsou léky a potraviny 
ale kam na všem není dvacet někde patnáct dávat léky a potraviny tak o čem se bavíme jen řeším to je jenom řeším 
jste se ptal jako k pochopil jsem to dobře že to byl dost kdyžtak někdo kdo pověst byl to dotaz ale delší takže nechápu proč nám přišel materiál na stůl kde není pořešené jestli ten nejsou po odečtení daně je to velká část ještě dokázali zakládá firmu tak si tohleto před založením firmy musí založit která pořešit první věta druhá věc holky když založíme srdéčko tak bych asi očekávat že jsou děla výběrový ředit řízení na ředitele jmenuje jednatele že se to nebude prostě jen tak prostě bude zadali 
normální věc tak prosím jak ty daně a to výběrových řízení děkuji 
tak co se týká daní tak byste se ptali na daně ale jestli jsem to pochopil dobře na plátcovství jde peha plátcovství deb já se odvíjí od toho jakej máte výkon stáváte se povinně plátcem daně při nějakém obratů které já fakt neznám to se přiznám 
můžete být dobrovolné a pak vám chodí kontroly protože říkají proč to děláte že ho protože je to podařily ne nebojím se kontrol ale jako zbytečná administrativní zátěž já bych byl rád že nás zeptat panenko kdež jest jistě šťastný jestli se já vím že se kontrol nebojíte a jestli jste rád když vám přijde kontrola zdrželi zásobovací práce 
tak vidíte tak a co se týká daní daně jsou přece nastavený standardně víte jaké daně se platí z těch věcí a víte a daňové systémy pro firmy jasný 
chcete dát do toho dva miliony korun jako základní kapitál vy hokej milion milion takže jakmile vložíte milan tak počítám že z toho většinu věcí nakoupíte a žena že tam ten obrat nějaké bude ale přesně tohle byste měli mít spočítaný aspoň věci které byste chtěli mít nakoupit a to nemyslím zle prostě té je prostě selský rozum něco zakládám mám nějaký balík peněz nějak to potřebuju řídit tak přesně spočítá má zjistím ale tohle se mi vyplatí tohle se mi nevyplatí 
neřeší nedáči si budete nebo nebudete 
fajn předtím tady pan místostarosta řekl že neví 
takže to na sto procent bude falcade perfektní se nedomluvili 
dostáváte odpověď na to co jste chtěl já se vám věřit že to neví okej ta která všechno co budete pronajímat těm ostatním svazům a klubům bude teda zde a a 
no já to vím přesně tam tu diskuzi chce dohnat proto se tedy o tom bavíme i když to pana gregora evidentně nudí ale je to prostě věc je to věc kterou by jsme asi měli předtím než ho uděláme hurá akci uděláme srdéčko měli asi pořešit ne a to nemyslím nijak zle 
matěj džemy rozdíl v příspěvku je vadí to že to zase nedotažený a ženy 
jak to není 
ivoše 
čeho 
vlastně bavíme se 
tady je to je shozen tady pokřikování jeden na druhého 
kámoše chráníte ale ale prostě tady jde přesně o to tak když mám kluby které si něco pronajímat tak to musím nějak pořešit tak bych očekával že budu mít napsaný tyhle ty kluby by chtěli noodle počítáme s tím že se od nás takový hodiny že si od nás budou půjčovat takový věci je prostě uplně normální tohle a já je mě to fakt mrzí že to tady prostě nemáme a nemyslíte si reálně že tohleto jak říkáte má právě nastal v tu chvíli a má to být náplní společnosti aby to přichystat jednání s tím dělala proto zakládáme pro toto zakládáme aby jsme aby jsme na tom měl lidi kteří se budou starat 
jsem města a to si to má zjistit potřeby občanů a klubu tohohle města až potřeby zjistí tak si to dá hra papír a zjistí co se mu vyplatí jde o peníze nás všech světů prostě tady je o sto milionů se dvacet milionů támhle milion sem prostě vy nemáte vůbec žádnou zodpovědnost a prostě nemáte to pořešené nemáte jako eseróčka okej chtěl bych aby bylo výběrové řízení na ředitele a jednatele jestli můžete dát do zápisu a a prostě ale řešte to 
děkuji hlásí se pan zastupitel fajmona no já bych chtěl říct k tomu asi 
jednu věc co se týká de háčka dneska vláda schválila že se bude zvyšovat limit na me a na dva miliony takže jako daňové prostředí se mění dneska dva miliony bude schváleno asi brzo takže uvidíme co se týká důvodů pro mě byla ta teda zásadní věc co říkal pan právník že eseróčko má omezené ručení to nevím jestli jako pro ostatní bylo dostatečné pro mě teda to bylo velký důležitý důvod takže ale myslím že zbytečná debata prostě jako opravdu ztrácet čas jako stejně jste všichni rozhodnutí takže pojďme hlasovat definujme návrhy k hlasování a prostě tohle utrpení a fakt nechci absolvovat a prodlužovat jsme bodu šest tím udělají se asi čtyři a nerad bych aby jsme zase tady devět deset potom v jedenáct jako je fakt jako je to zbytečný jo je to fakt zbytečný tohle dělat vyprávět si tyhlety věci aby vymejšlet proč něco nejde a tak dále takže pojďme definovat konečně návrhy hlasování a hlasovat děkuji tak je tedy pan šálek michalek dobrý den já taky tuto diskuzi který cítím takový jaký z odporu určité příspěvkové organizaci přijde mi to takové trošku zvláštní v čelákovicích myslím pane vlku že tam děláte městského právníka oni mají čelákovická sportovní a ta je příspěvková organizace oni provozují městský bazén provozují sportovní halu další sportoviště mě přijde že fungují dobře a tak by mě zajímalo co děkuji na tom špatného že mi nechce toto příspěvku tedy v lysý ale preferujete eseróčko první dotaz 
nepřijde mi to zvláštního že v čelákovicích co takhle hezky funguje to příspěvková organizace proto se nad tím zamýšlím ale dám ty důvody opravdu proč jako tam to funguje dobře a v těmito sedačku lepší přijde mi to zvláštní a potom ještě jsem se koukali na internet a nad i jiná města a mě tam trost z toho vyšlo že jsou eseróčka ale jejich málo jako ve velké většině osmdesát procent nemůžu jí všechno ale to byly příspěvku příspěvkové organizace že stále si kladu otázku jakoby v čem je to sračka lepší když to takhle je jakoby zavedeno české republice takže na tyto věci jsem tímto odpověď moc nenašel a pak ještě u dotací u některých dotačních titulů tam když to tak taky obchodní společnost a spoluúčast ve výši patnácti procent když je to príspevkov karbonizace tak to bývá pět procent někdy když třeba zapsaný spolek taky dokonce nula že to je taky další ještě věc ariston mu to a nevím v různých si to bývá třeba 
já tomu rozumel teď mi řekněte typicky na co si myslíte že by takováhle organizace měla žádat o dotaci tomu nerozumím já protože typicky oni by třeba mohli za žádat na příspěvek zaměstnanosti na tyhle věci na což příspěvků oka asi dávno v tuhle chvíli nemá nárok a neříkám že to ale myslím si že to tak nějak bude a obráceně tím že oni nebudou vlastnit jakoby ten majetek ten bude stále města město bude to který když by se mělo opravovat nebo rozšiřovat nebo dělat tak město bude ten žadatel a ta spoluúčast tam je potom stejná já teď nevím který typ doplacet myslíte který by znevýhodňovat eseróčko když to říkáte to se přiznám že mě žádný nenapadá jeho děkuji já to netvrdím na se na to ptám jeho nevím to nevím ještě proto se ptám že se to mělo zvážit 
to dávám tu diskuzi na děkuji 
tak děkuji 
do další diskuze není nikdo přihlášen i 
máme tady 
máme tedy návrh usnesení máme tady návrh na hondě římská čtyři na jmenování jednatelem obchodní společnosti sportoviště a kulturní zařízení města lysá nad labem sero pana daniela chaloupku 
jestli se to doplnili 
já jsem vás všechny obesílat protože tam je důležitá ještě dozorčí rada a z došlých návrhů co byli na obsazení dozorčí rady kde by jsme chtěli prostě lidi odborny odborníky tak tam přišel návrh na pana jana krum holce té předseda klubu veslařů sportovec dlouholetý magistr jan papáček to je učitel tělocviku a sportovec 
a paní inženýrka eva kropáčková po jako ekonomka já jsem se všema mluvil písemně mi napsali že nominaci souhlasí jen i jiné nominace nepřišli 
a pak máme navrženo tedy navýšení 
vodě šest 
to vkladu města 
jako jediného společníka máme milion osm set tisíc navrženo 
je tam je navrženo já říkám máme na navrhujeme navrhujeme opravit z milionu na milion osm set 
panel 
ale ten já jsem říkala asi tak před půlhodinou že jsme dávali sčítání co nás stojí ta údržba těch věcí a ty náklady na to 
ale ze začátku oni to budou muset jako oni ten základní kapitál používají na tyhle věci že ho potom přece chrámy začátku generují ty věci každopádně opravdu jsme to takhle počítali 
je usnesení zapracováno 
pan pravnik 
o 
paintball technická 
prosím hlasujte to po částech děkuji 
karel marek 
technická pana starostu jenom to co se nediskutoval chlumu technicky a teď kdyžtady jmenujme konkrétní lidi jaký budou odměněny jednotlivým tvarům je to čestná funkce vědí o tom nebudou tam žádné odměny 
dozorčí rady 
a u jednatel 
to se stanoví stanoví rada 
první jinak první jmenováni dělá zastupitelstvo a případě změny změny dozorčí radě a dalších změn to je v kompetenci rady 
velka technicka 
k tomu stanovení platu při 
řízení protože mi takový zařízeních v tuhle chvíli nemáme 
jenom chci říct že v některých našich příspěvkových organizacích vím jak jsou ty platy nastavený takže pokud předpokládáme hladinu o u obdobných organizací s obdobným výkonem činnosti také nějakou takovouhle hladinu platovou děkuji 
je tady navrch k hlasování 
když jste chtěla hlasovat po částech 
takže by se měli než hlasovat o tom budeme hlasovat po částech anebo jako celku 
také tedy na je návrh na hlasování je po částech 
kde pro 
sedm pro jeden proti zdržel se sedm návrh nebyl přijat 
a máme tady tedy hlasování o navrženém usnesení jako celku 
deset pro 
zdržel se pět návrh byl schválen děkuji 
já myslím že máme 
tři hodiny za sebou dam delší přestávku do patnácti dvaceti do osmnácti dvaceti dvaceti pěti patnáct minut přestávka 
tak vitam sady vážím paní zastupitelé po přestávce na občerstvení a 
mám pokračovat bodem 
jeho což je nesviti 
tady se tady se chce hlásit nesvědčí obrazovka diskuzi 
možná mi to jednou u kop tady 
ta parfému se hlásí 
mám návrh nám předřazený bodl dvacet tři dvacet čtyři dvacet pět čtyřicet čtyřicet čtyři za bod sedm 
důvodů naléhavosti projednání 
dvacet pět čtyřicet tři čtyřicet čtyři 
za bod za 
dobře máme tedy bod číslo sedm prodej části obecního pozemku 
pardon 
já si myslel dobře také tedy návrh na zařazení módu dvacet tři dva tři čtyři dvacet pět čtyřicet tři čtyři což tedy od pana zastupitele fajmona tak které nám protinávrh můžou 
já bych byla rada kdyby to body přiřadili až za týden na 
vodě 
no 
tak je tady mezi posledním návrhů poslední návrh paní fišerová aby jsme body před před řadili za bod jedenáct tak kdo je pro 
ještě musíme rozsvítit 
pro deset držel se pět návrh byl schválen a teď budeme hlasovat o před ní bod 
to všechno už dobry 
tak 
modul 
třiačtyřicet samotný nedá 
talbot číslo sedm prodej části obecního pozemku na stavbu čtyř zděných garáží v ulici u stadionu kdo to tam znáte tam za stadionem a starým sídlištěm stojí řada garáží a je tam místo kde by se dali postavit ještě čtyři garáže požádali otto 
to mě to zaujalo padu 
hradě jsme toto doporučili komise rada výbor pro majetek to doporučuje máme k tomu někdo něco prosím 
tak připrav pro hlasování 
o vodu číslo sedm d 
pro patnáct návrh byl schválen děkuji 
bod číslo osm prodej části obecního pozemku 
při placené k nemovitosti v ulici brigádnická tam se při 
zjistilo že je při pohlcená část pozemku 
u rodinného domu kde 
dotyčný stavebních prostě když se to zaměřilo tak tam byl část našeho pozemku 
tam to bylo projednáno a za odbor odbor správy majetku doporučuje předmětný pozemek odprodat zacnu tisíc pět set korun výbor pro majetku pana fajmon 
děkujeme máme k tomu někdo něco 
budeme hlasovat prosím 
patnáct zastupitelů pro návrh byl schválen děkuji ale 
bod číslo devět výkup části pozemku parcelní číslo pět sest venuše za účelem výstavby chodníku a cyklostezky v ulici poděbradova 
to je před osmnácti lety se rekonstruoval ulice poděbradova vytvořila tam první etapa chodníku kde byla i 
vyznačena čárami cyklostezka a my jsme se rozhodli v tom pokračovat až další průmyslové zóně tam chodí hodně lidí do zaměstnání nebo jezdit na kolách ten projekt běží dlouhod zasáhl nám do to tam úmrtí majitelky takže než jsme se dopracovali k tomu že pan 
majitel bylo převedeno souhlasí tedy 
s prodejem za symbolickou cenu jednu korunu bylo projednáno ve výboru 
výbor doporučil 
máme k tomu někdo něco to se během přepravy hlasování 
d 
pro patnáct zastupitelů návrh byl schválen děkuji byl číslo deset zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků 
na na výstavbu 
obchodního domu kaufland tento materiál připravila paní fišerová 
já bych dala slovo paní javorčeková jestli tady ještě zůstala jestli můžu poprosit protože se to spolu rozebírali a řešili 
dobrý den takže tady se jedná o to že nás vlastně společnost vlastně z kauflandu oslovila vlastně se žádostí tím že nám vlastně připravují okružní křižovatku která je teda podmínkou vlastně byla kupní smlouvy že mají vybudovat a na tuhletu kruhovou křižovatku by potřeboval vlastně ještě naše pozemky tím že se tam jedná vlastně o chodník a potom vlastně o rozšíření ta čas co zabere kruhovou křižovatku tak aby jim vyšla vlastně ta izolační zeleň takže tady vlastně město původně když vyhlásila záměr na prodej pozemků který jsme teda a odkoupili také jsme vlastně nezahrnuje do toho další tři tyhlety drobnější pozemky který v této lokalitě na to navazují a cenu ani navrhují tisíc korun tak jako to bylo stanovený vlastně když jsme prodávali ty základní pozemky děkuji máte k tomu nějaký dotaz 
prosil bych připravit hlasování 
d 
pro hlasovalo patrná zastupitelů návrh byl schválen děkuji bod číslo jedna z pravidla pro poskytování příspěvků na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města lysá nad labem 
překládá pan havelka 
tak je to materiál který schvalujeme každý rok je to ještě pro ty občany kteří nemají připojení na kanalizaci z důvodu toho že tam u nich kanalizace není ale je to pro občany a na čísla popisná nikoliv na čísla orientační takže jestli k tomu nemáte někdo dotaz 
jsou zahrnuty dvorce byšičky tři chalupy ulice v zátiší kde se podařilo kanalizaci v posledních čtyřech letech vybudovat 
prosil bych připraveného ani 
zastupitelů pro návrh byl schválen děkuji 
my jsme přešli na bod číslo dvacet tři 
je to návrh na směnu pozemků v ulici průmyslová z důvodu výstavby okružní křižovatky opět souvisí s tím co tedy panně hořčíku a vysvětlila video o pozemky 
naše a pozemky které pod potřebuje ta společnost karlovarská pnou obchodní centrum lysá nad labem a tady je to zase narovnání pozemkové tak aby to bylo všechno v pořádku 
budete chtít nějaký dotaz plně od šiková 
výbor doporučuje ano 
děkuji takže prosím hlasování 
gregor ještě 
pro patnáct zastupitelů návrh nebyl schválen děkuji 
bod číslo dvacet čtyři 
vzor kupní smlouvy a vzor smlouvy o spolupráci na prodej jednotlivých obecních pozemků v ulici hrabenov předkládá pan místostarosta havelka 
věku 
minule jsme schvalovali zveřejnění záměru a na prodej pozemků v lokalitě hrabenov a schvalovali jsme i formu prodeje aukcí 
v tu chvíli vám předkládáme návrhy na vzor kupní smlouvy a smlouvy o spolupráci tak aby jsme 
ve své podstatě v té realizaci toho usnesení z minula mohli pokračovat pokud někdo máte dotazy prosím ptejte se děkuji paní bláhová 
děkuji já mám dotaz ta smlouva vůbec nepředpokládá že by 
osoby které vydrží tu nemovitost si mohli na úhradu kupní ceny brát hypotéku to je záměr nebo není 
udělali jsme základní vzorové smlouvy aby to ty lidi viděli každá smlouva potom víte co tečka dáme tu smlouvu tak aby bylo vidět jak jak bude nastavená předpokládáme že k téhle věci dojde a ve své podstatě pak budeme ty smlouvy modifikovat a stejně se všechny budou předkládat zastupitelstvu podle těch jednotlivých podmínek protože vzoru by mohlo být vícero nemuseli by se mít jenom protože každá banka potom má trošičku jiné podmínky anebo chce to nějakým způsobem jinak my jsme udělali opravdu ty základní smlouvy s tím že tuhle alternativu jsme přesně probírali a pokud takový požadavek tam samozřejmě poté bude tak do zastupitelstva to půjde s tím příslušným návrhem úpravy té smlouvy ale jestli jsem to pochopil dobře paní makléřka chce mít nějaké vzory aby teda tři lidi věděli zhruba ty podmínky jaké tam jsou přičemž pokud bude dotazováno na ten dotaz že jestli lze potom financovat tu věc z 
hypotéky nebo úvěru tak bude řečeno že samozřejmě ano a ta smlouva se bude modifikovat 
děkuji ještě pani já bych teda doporučovala do toho usnesení schvaluje vzor kupní smlouvy 
doplnit 
tak jsem myšlenku zapomněla vzor kupní smlouvy 
při způsobu hrazení kupní ceny z vlastních zdrojů aby bylo zřejmé že to není jako vzor kupní smlouvy jako na všechno ale tím jednoznačně dáte najevo že ještě bude nějaký jiný připadá mi to čistší jestli s tím souhlasí i ne vy nechcete jo 
no taky nemůžete měnit která 
já tomu rozumím ale pak ji nemůžete měnit ještě zástavním právem to měli udělat dva vzorem to prostě to vám nevyjde pokud to bude vzorem ty je to jako máte chybku 
já se já se omlouvám 
ale 
no je to blbý já se omlouvám a je to blbý 
ne 
umožní 
ne v případě bude nahrazena 
hypotečního úvěru podle podmínek 
je to čistšího že a v tom případě bych doplnila 
no a že kupní smlouvě hrazeny z vlastních zdrojů 
často zformoval 
hypoteční 
no ale nemáte ho jako věcné právo podle smlouvy 
právo ne 
máte pod sankcí nemáte 
dáme si chvilku 
spíš asi filmy zaplní koho čeho 
protože nemáme o kapacitu na to 
pět minut přestávka 
a myslím že jsme to s panem právníkem byl nějak dohromady tak asi jehož to nám to ukazujete 
takže je tam můžu ještě poprosit srolovat trochu dolů aby byla římská jedna vidět takže římská jedna schvaluje vzor kupní smlouvy v případě úhrady kupní ceny z vlastních zdrojů kupujícího a vzor smlouvy o spolupráci na prodej jednotlivých obecních pozemků teď jsou tam vyjmenované v u lysá nad labem ulice hra bano 
zadruhé schvaluje úpravu kupní smlouvy o svolení se zřízením zástavního práva a souvisejících ujednání ve prospěch banky poskytující kupujícímu úvěr jakož i platebních podmínek vysvětlím to se týká toho protože se zástavním právem 
jsou jiné jiný postup ohledně toho kdy banka musí peníze a bude chtít čerpat určitě buď nelze vkol vybudované zástavní právo což tomu neodpovídá hutta deseti dnů k pro splatnost anebo by se musela dávat peníze do advokátní úschovy takto souvisí s tímhle a zatřetí ukládá právníkovi města o upravit znění kupní smlouvy dle bodu jedna a dvě a termín do třicátého šestý dvacet dvacet dva to znamená že pan magistr dostal na základě tohoto pověření připraví kupní smlouvu která bude počítá se zřízením zástavního práva abyste tomu hledá na tu na tu dražební tažné na na ten ve prostě no a v rámci ty aukční vyhlášky aby byly známy známy texty těch smluv s tím že kdyby pak se museli změnit podmínky na tu advokátní úschovu tak už by se rozhodovalo o těch jednotlivých smlouvách říkám to dobře o těch jednotlivých smlouvách už by se pak rozhodovalo v zastupitelstvu kdyby se ty smlouvy upravovali tak děkuji za spolupráci 
ani to ženská ještě přihlášená děkuji za slovo já mám ještě dotaz k té druhé smlouvy to znamená to smlouva o spolupráci my jsme si s panem právníkem vyjasnili to že to může být klasická soukromoprávní nemusí být podle stavebního zákona ale mám konkrétní dotaz k článku čtyři závazky města 
a je to bod písmeno noha tam je vlastně město se zavazuje zajistit vypsání veřejné zakázky na dodavatele stavby inženýrských sítí a to do dvou měsíců od nabytí právní moci posledního zastaveních rozhodnutí čemuž rozumím rozumím i tomu že nadále je tam nějaká sankce pokud město neplní ale příjde mi ta sankce příliš vysoká protože ta pokuta je ve výši deseti tisíc korun za každý započatý měsíc a to znamená i u každého s kým budeme tu smlouvu podepisovat pojďme tu pokutu jako chápu že tam ta pokuta sankce je ale pojďme pojďme sníží fakt deset tisíc každý měsíc u každého zní to může generovat nedej bože kdyby cokoliv jako velké peníze a nevím z čeho to budeme hradit z rozpočtu ano odpověď ale z čeho ta částku 
nemůžeme to zaslepovací deset tisíc ale maximálně to bych nedělal radku zastropovat já bych tam dala jednotnou částku jak potom budeš rozlišovat jak to musí být podle mě jednotná částka je to písmo mnoha římská čtyři ta druhá smlouva závazky města a tady je to když jsme noha 
sítě 
to 
ta druhá smlouva smlouva o spolupráci 
online 
polovinu na polovinu na pět tisíc 
tak poprosím tedy jestli by to balení 
tak má to opraveno 
nemá to 
je ve smlouvě ano návrhu smlouvy takže je tedy návrh usnesení hlasování 
špatná zastupitelů pro návrh byl schválen děkuji 
tak máme tady bod číslo dvacet pět 
kde bylo schváleno že bude spojeny s bodem čtyřicet devět a my tedy máme tedy podání žádosti o dotaci na národní sportovní agenturu na prodej sportovní hala lysá nad labem paní fišerová předkládá 
dozvěděli jsme se že národní sportovní agentura viděn koncem června července měla vyhlásil dotační výzvu 
na dotaci na sportovní haly chvíli měla proběhnout zuzka pardon 
včera měla proběhnout schůzka na narodi sportovní agentuře ale panika roku a se omlouvala z důvodu nemoci a je přiřazena ta schůzka na asi dvanáctého nebo třináctého sedmý vám neřeknu přesný termín kdy by jsme se měli dozvědět kritéria výzvy konkrétní protože nevíme nevědí je nebyla schopna nám to říct prostě když jsme se spolu o tom diskutovali to znamená tuhle chvíli víme že peníze nebude je to padesát milionů bude to menší finanční obnos žít neřeknu kolik je tam a stejně si šest set nebo tři sta milionů kteří budou na to na který budou dávat do rotace nevím bitka přesně kl jaká částka to je a jedna z podmínek která která kterou nám řekla tak bude že potřebujeme mít od zastupitelstvo vám podá jako schváleno žádost o podání je to dáváme návrh na podání návrhu žádosti 
je tam je tedy návrh 
a dobře 
čtyřicet devět tarpan marek karel 
já představím ten druhý bod který máme užší asi teď vlastně třetí zastupitelstvo programu tak pojďme si projít a to že tím pádem možná některé věci už z toho budu mezitím byly vyřešeny ale vracíme se k tomu které schůzi kterou jsme měli před rokem na zastupitelstvu kde jsem tady byla nadával aby se některé věci do projektovali a dořešili aby se vyřešily věci co se týče 
kapacity haly co se týče toho že kde jsme říkali ano je to kapacita haly nízká a je pro kulturní akce možno mít tam jenom sto padesát lidí pro sportovní a chce myslet že devadesát lidí s tím že nejsou tribuny nejsou na projektovaný není jasné kde budou to bylo nám to co byl před rokem na balkoně se nedá sednout a je to je to co jsme neměli před rokem v rámci diskuzí ten návrh aby se věci dořešili tak nebyl přijat tady nám vlastně pan projektant za společností týká který měl na starosti tento projekt tak tvrdil že všechny všechno v pořádku do haly můžu na všechny akce čtyři sta šedesát šest lidí v průběhu doby se myslím že jsme zjistili že tomu tak která skutečně není a že že ty věci co jsme tady předtím ruchem které tvrdily že jsou skutečně jsou jinak že jsou tak jak jsme říkali mezitím víme že na stavbě prostě stavba běží probíhá ale zároveň se mění požárně bezpečnostní řešení a co jsme pochopili z kontrolních dnů tak 
je žádost o navýšení kapacity stavby to co jsme to co bych rád aby tady jsme se tím pádem vyjasnili a řekli také jaká teda skutečná kapacita stavby byla a jaká bude abychom měli jasné to znát na čísla ta hala bude zkolaudovaná nebo kam míříme pokud ještě to třeba běhu protože může být ještě nejsou úplně odsouhlasené zároveň co nás to bude snad nad rámec protože víme že dodatek ke smlouvě aktuálně hala je nas to šestnáct milionů dodatek ke smlouvě jedná byl za a deset milionů první dodatky a nebo ten první dodatek a 
teď se vlastně procesu je ještě další část další dodatek za nějakých dvacet milionů 
a tak mě zajímá vlastně na který čísla bychom měly končit abychom věděli kde to bude 
potom ty odpovědi jsou přesně o co tam ty otázky v tom dokumentu já to nebudu číst ale co je stejný s mobilním atribut má jak je to vyřešené tam si myslím že pravděpodobně to řešení jako je o potvrdí bude mě zajímat na jakou kapacitu ty tribuny budou budou jsou koncipované a 
jaký a to poslední jaký proběhly úpravy v projektové dokumentaci vůči tomu co bylo původně v původním projektu tak to jsou tři jakoby oblasti to co já bych bral tu první oblast je důležitá nejaký kapacity teda míříme druhá oblast nás to stojí a hlavně stát bude ještě do budoucna na jaký náklady jsou zcela když byla a třetí část je jak to bude mobilním a tribuna má a čtvrtá a jaký změny tam za tu dobu od toho původního projektu doběhli tak se zrekapitulovat takto je to je ta 
v rámci toho návrhu to co bych rád abychom diskutovali děkuji 
tak co se týče kapacity tak tuhle chvíli my jsme už asi před měsícem a půl možná dvouma měsícema žádali žádali 
hasiče o stanovisko k ke změně pekaře vrátili nám to z důvodu toho že tam byly nějaké drobné nejasnosti nebo doplnění tuto chvíli nové opeře je opět na na u hasičů dneska jsem si zamluvila budou mít čas zpracovat nejdřív příští týden aby nám řekli jestli jestli to podání už bylo v pořádku takže pracuji s informacema v tuto chvíli to co je podaný na na pobřeží dana u hasičů z toho pověřil jinak mám to tady vím že pan paní bláhová i pan marek požaduje požádali o nahlédnutí do dokumentace pobořil já jsem vozila chvilku sebou snažila jsem se s oběma spojit aby jsme si to někde přidali bohužel bohužel to nevyšlo takže mám tu dokumentaci dneska taky sebou máme tady takže kdybyste nahlédnout také k dispozici tak co se týče tý kapacity tak na kulturu by to mělo být šest set osmdesát šest 
na sport čtyři sta šedesát šest těch těch čísel je tady hodně a 
je tady kultura společenské akce stánkový prodej rauty restaurační činnost pod nimi je tam toho hodně jo takže jenom to co to co jste chtěli kultura sport šest set osmdesát šest a spor čtyři sta šedesát šest takže takto jinak na ty otázky který které vy jste požadovali tak já jsem tři těma předtím zastupitelstvem tuším že to bylo v únoru tak jsem odepisovala všem zastupitelům a tyto otázky byly zodpovězeny 
keď to jsme věděli v únoru no 
což by nevěřili já já si najdu jenom ten rozpočet ale mezitím zodpovím otázku 
tribun že to jednodušší budeme se počítá a nepočítá se nepočítá se v kalkulaci tuto chvíli za sportovní halu a je to připravený na tribuny mobilní pojízdný ale nebudou namontovaný to znamená my je musíme ještě o tom mi soutěžit a dodat pokud na to budou finance jejich kapacita kolik 
jenom karle já se omlouvám ale vzhledem k tomu že tam je napsaný v tomu bodů který navrhujete že má paní místostarostka vypracovat písemnou zprávu tak jestli není lepší vypracovat písemnou zprávu na základě dotazu který si dále jako protože tečka tady budem listoval já se na to jenom ptám protože takový protože když si to odpovídáte tak vy pak to usnesení postrádá smysl protože když ty odpovědi dostaneš tak a my zase pak ještě dělala písemnou zprávu tak nevím jak tohle máte vymyšleného děkuji 
ta písemná zpráva šla v únoru 
hotový 
jestli má smysl když se také povídá 
ten cenný neprojednal takže proto proto to je já to očekává že věci které tady se neví diskutují tak prostě jsou to ty věci které se na ano ty budou písemné zprávě protože nejsou jasný pokud jsou věci který tady rovnou jsme schopni odpovídá pak se nemusíme trápit další zprávu ano vysouvací tribuny sto sedmdesát pět míst 
a jestli tam byla otázka 
takže tribuny máme kapacitu máme pak tam ještě jste se ptal karle počet ten můžu vám poslat rozpočet dne je to máme na to tabulku tak jo je to lepší takhle ať máte v pořádku i neposlouchám že jsem řekla nějakou částku která nesedí a ještě něco jste se ptal 
a to a to byl potom chtěla evidentně to bude lepší poslat ty změny které byly oproti té původní dokumentace co se změnilo to 
já bych ještě navázala na jednu na jednu věc je taky se to týká sportovní haly a to je ten ta ten koment který vyšel 
od nad spojuje nedávno na fejsbuk 
já jsem teda nechal zpracovat protože samozřejmě nejsem stavař 
najdu tady mám 
nechal vypracovat informace k tomu k těm cenám mu toho zimního ty zimní údržby a podobně taky vám to pošlu do mejlu teda jo 
a 
to všechno nebo ještě 
myslím že to na chvíli v tom pokud možno rozlišit diskuze ale teď ano děkuji 
tak hlásí se pan zastupitel kodeš ještě ovce sepsat ty tribuny jsou poptá popsaného někoho víme přibližnou cenu kolik stojí tribune na sedmdesát pět lidí protože tohle kapacita je tečka nová že to jsme předtím nevěděli jsme měli popsanou na na začátku roku v tom únoru když jste se na to dotazovali a to bylo milion skoro dva miliony korun bezne perun a počítá se že bude uskladněná někde v rohu ne teda u stěny bude u bude uctili ano bude pod tím potím ochozem jasný takže takže někdo to viděl víme že se tam vejde a technicky to tam půjde a cena kolem dvou milionů korun za 
to byla cena únorová 
jasný takže plus mínus autobus na jako 
paní bláhová 
já jsem se chtěla zeptat vlastně defakto jenom na jednu věc ty změnové listy za nás za město kontroluje kontroluje technický dozor investora anebo kdo kontroluje je já myslím že jste byla u toho když se podepisovali kontrolora kontroluje je pan vedoucí odboru kontroluje pan šulc a podepisuji se pod to já jo tak já jsem se chtěla zeptat protože připadá mi že některý ty položky toho změnového listu vůbec nesouvisí s tím pobořil ale nedokážu to samozřejmě zhodnotit třeba že se mění 
koš na basketbal za mobilní za pevný jak to souvisí s tím pobuřuje jestli to není jako vyvolaný jen více náklad tím že se potřebuje někde zvednout cena tak čím je to odůvodňují já vím že mi na to na tuhle konkrétní položku nedokážete odpovědět ale takových je tam víc jo takže právě proto se ptám kdo to vlastně no když přišel váš dotaz nebo respekt který jste kritizovali na fejsbuku tyto zimní zimní jako zimní stavby a podobně je to jen ty vícenáklady a podobně tak já jsem se ptala stavby a ukáže se za odpověď radkovi chodíte na kontrolní dny můžete se v pondělí zeptat 
tak já se zeptám děkuji 
je to fakt nevím 
já 
děkuji 
michal dobrý den tak většina těch připomínek změnit na fejsbůku většinou jde ode mě a od kolegy jerzy protože by se zajímáme je to naše profese a na začátku vám budú několikrát oponovat 
taková připomínka tedy evidentně se snažíte prostě vyhnout konkrétní odpovědi už dva druhý zastoupeny jsou dneska třetí aby se to postavilo vestou aby se na to odpověděl jasně ho tak já vám zkusím odpovědět jednoznačně k dnešnímu dni změnové listy číslo čtyři existuje a jsme na sto čtvrtí šesti milionech plus 
což je oproti původní slibu že hala bude do sto milionů by řekl jakoby kurňa moc 
za druhý změnový list třiačtyřicet přímo se odkazuje na změnu pobořil ačkoliv ta pobořil jak vy sama říkáte existuje měsíc změnový list číslo tři je podepsaný už jestli se nepletu tři měsíce dva tak tomu nerozumím a změna je jiné a schválení tak já měl která že se do něj nahlédnout a můžu vám říct že jsou tam položky za víc než čtyři a půl milionu který s tím eliminuje městem nemají absolutně nic společného a jako takovej změnový list který ve svých důvodové zprávy s odkazy přímo na pobořil je neplatný pokud ho někdo z vás chválí nebo podepíše tak se vystavujete naprostý jasný nebezpečí že to někdo může napadnout dokonce i trestněprávní protože vy takovýhle změnový list nemůžete vůbec chválit to že když změnový list není cár papíru změnový list znamená že se odkazuje na nějakej důvod proč vznikla více práce vzniká více práce vzhledem jsou to čtyři z důvodu změny pobořil změna pobořil určitě nesouvisí s proti opatření proti zimě určitě nesouvisí s nivelací za milion dvě stě pod dlažbu může se tu někdo bylo špatně nebo křivě to jsou všecko položky kterých jste možná schválili možná byly i legitimní schválený protože vy jako investor zodpovědný investor můžete schválil položky ale neměly být v tomto změnami měly být naprosto jistě kdyby takovej když přišel na stůl tak po přečtení prvních dvou bodů odkládám a nechám ho přepracovat je to opravdu špatně napsaný změnový list trojka to samý 
druhé jak se vám chtěl říct by s kapacitou říkáte že máte tři sta nebo čtyři sta šedesát šest lidí pro sportovce štětce palisandr kulturní akce zapomněl se zase říct b řekl vždycky jen kousek tři sta lidí je tam když bude volně usazený jakoby židle že dáte do placu šest set padesát lidí možná ti vše co jsem se začetla jsem se přehlídky tam ještě židle budou pevně upevněný k zemi nedokážu si představit jak budete pevně upevňovat zemi mám a tu informaci k od karla který byl jediný schopnej nebo možnost nahlédnout jak já by to byla jednodušší kdybyste ten to pobuřuje změnových zveřejnili by se mohli kouknout v klidu a mohli jsme se bavit konkrétně na konkrétních věcech zadruhé vezme novém místě v žádným z těch změnových listů a už se budu opakovat není změna vzduchotechniky takže vy děláte tu chybu tu samou a vás upozornili před rokem a půl soustředíte se na pobořil a zapomínáte na další dílčí změny pokud vzduchotechnika nebo neprovedl neprojde změnou což je jednotka je na osm tisíc kubíků a máte i stopa isa kubík na sportovce tak i jednoduchy o a chce aby tam prostě komunikaci chodníky 
vodovod kanalizaci veřejné osvětlení 
zaplatili ty stavebníci a to by asi mělo být výsledkem regulace toho 
lokality b jo já si myslím že jak ho určitě nebudeme nikdo souhlasit s tím aby to tam 
bylo postavený na o obecných náklady ale že by to mělo být postaveno na náklady těch stavebníků takže ale myslím si že tohle nelze ukládat jako v plánovací dokumentaci že budou platit ale že se to podmiňuje právě tou plánovací smlouvu 
a to si myslím že jako ten legitimní nástroj kterým můžeme prostě podmínit že chceme aby ta etapa b byla podmíněna plánovací smlouvou kde tyhle věci budou mezi městem a stavebníka má řešeny stejně jako je to být jejich lokalita 
jinak teda já tam také pozemek žádný nemám děkuji 
je nikdo přihlášen diskuze paní bláhová promiňte já jsem přihlášená ale teď jsem jsem posunkem a domluvila havelkou že to vlastně vymyslel jako pan heyman fajman pardon já jsem dneska strašně už mimo 
plánovací smlouvou a já jsem měla jakoby myšlenku že by jsme to poslední odrážku dali jako bod pět aby se uložilo radě prověřit možnosti jak to tam zapracovat ale pokud je můžeme dát rovnou 
můžeme dát rovnou přesto plánovací smlouvu 
po tak a budeme věnovat a nebudeme tam snad už ten obsah co by v tom bylo na 
no super taky 
s tím souhlasím a děkuji za spolupráci 
já má opravdu vrátka povinnost plánovací smlouvy tím by jsme nahradili to co si honza 
je 
vrátit 
a místo čtvrti co navrhoval honza by se dala povinnost plánovací smlouvy 
že 
má být opraveno 
a 
přihlášena angkor já mám jenom technickou já teď pan fajmon mi připomněl můžu teda chápat že kromě zastupitelů kteří se vyjádřili to pan marek pan havelka pan fajmon nikdo ostatní není ve střetu zájmů z hlediska těch pozemku etapě čtyři tři dva jedna 
já se jen ptám protože nikdo se k tomu nepřihlásil tak 
nemám tak se nahlásit ne já se jen ptám jestli se někdo komu nevyjádřil tak na katastr 
tak pan marek technická 
já jenom k tomu návrhu to co jsem 
souhlasem jenom jestli ten teď a tím pádem bod poslední to ukládá do jednatřicátého osmý tak pochopil správně že v této chvíli 
bude nutný abyste mají učená potom září přišla na zastupitelstvo a to do celý aby jsme schválili že regulační plán měním regulační plán s nějakým konkrétním a pár věcma otevře protože mi to teď otevíráme pro etapu b tahle chápanou usnesení o tak jenom aby se to řekli jestli je správně a nebude se to má být jinak tak mě napsal asi by měl být schvaluje pořízení změny regulačního plánu teda tu etapu a rovnou abych to nadání ten vačky veřejnou 
nebo 
tak ne ukládá ale schvaluje pořízení změny 
pan kolman se přihlásilo jen bych chtěl by dotazu pana kolo rose kdo má pozemek na hrabalově takto jsem třeba já s manželkou ale můžu vám upřímně tedy říct že já nepotřebuju stavět ale je tam spoustu stavebníků lidí kteří tam chtějí stavět a prostě není možné rozhejbat jo takže proto a ta první etapa která je od hřbitova se prostě nehla už dvacet let tak pro prs proto jsme rozjeli tohle to že chceme aby se začal z druhé strany kde ty lidi mají zájem stavět a potom vám řeknu jenom jedno tak nějak 
těžko se mi to říká ale třeba lokalitu drážka jsem rozvíjel taky já se svým synovcem svého synovce jsem zaměstnávalo všechno běhal celou tu lokalitu o běhal s tím že měl podporu tedy ode mě jak finanční tak prostě časovou v zaměstnání kdyby tohle to nebylo tak pane kolo ross kdybyste tedy v ještě možná nebydlel a neškodil jste vy zatím jen škodíte ale nic to pruhy jsou neudělal 
tak děkuji paní bláhová technická děkuji já jsem jenom říct že v etapě a etapě b nemám žádný pozemek mám ona hrabalově jinde pozemek ale ne v těchto etapách vděku 
děkuji je tady přinášené sa veřejnost a 
omlouvám se sem zase zaslech znovu to co jsem zaslechl minulé že je etapa jedná se nehrozí malá tak dále a dále už jsme vás přesvědčilo o tom že je to jedna z my jsme v těch blocích připraveni čekám jen na pomoc od vás už je to jasný nebo není potom co jsme to i xkrát vysvětlili že jsme shořel retenční nádrže tak dále už už je to jasný prosím 
já už bych nerad aby se rtl pak alterna argument prosím vás potřebujeme začít od etapy jedna jinak to neuděláme ať 
se dozvídám poprvé že by se měli dohodnout že chcete něco dozvědět 
dalším přihlášený 
já si teda dovolím odpovědět panu kolmanová 
to je o transparentnosti jednání jestliže se tedy dvakrát ptám kdo tam je ve střetu zájmů 
a až po nějakej výzvy se přiznáte tak jako mně to připadá trošku divný to máte říct hned na začátku jestli tam vlastníte pozemek tak prostě jste ve střetu zájmů i když tam nechcete stavět můžete tvrdit že ty ostatní je podporujete ty ostatní ale nikdo vám to nebude zas vnímat když budete podporovat a transparentnosti pane kolman 
a jestli se zmiňuje o lokalitě urážky tak jako já jsem tam přišel v období kdy defakto vlastně 
s těma práškama jsme museli něco provést protože to družstvo bylo v patové situaci a já si mysleli že smetl vaším synovcem dali dohromady a ještě s kolegou řehákem a je jsme ptám proto družstvo udělali hrozně moc jako a 
myslím si že jenom zlikvidovat družstvo není jednoduchá záležitost a jenom aby se začalo stavět když je polovina lokality se začne síťová a druhá polovina družstevníků spekuluje na tom jak nezaplatit ten členský vklad další také to docela zajímavá situace ale my jsme to dokázali vyřešit dokázali jsme vyřešit i problematický věci že já si myslím že vaše vítka pane koloman tady na zastupitelstvu je neslušná jestli si myslíte že škodí tak to si myslíte jenom prostě že škodí někomu pokud chci aby byl transparentní a teď nemyslím jenom to co chce říct jde o to aby občané byli informováni a ne aby neměli přístup informován informaci a já se tedy ptám vždycky protože v tom chci mít jasno 
jestli prostě někdo chce spekulovat na základě toho že bude jenom trošku dávkovat informace a bude využívat zákulisí tak já nevím no to dneska 
asi sem nepatří no 
děkuji ještě pan kolman technická možná že málo my dostali z občanů města visí ví že vy jste bránil třeba v drážkách mateřské školce dneska spoustu mladých lidí tam chtěli mateřskou školku díky vám mateřská školka není protože se tam 
takticky ty občany tam prostě úplně po mýlil že prostě to tam je nevhodný já nevím proč by mateřská školka v téhle lokalitě nemohla být ale to už jsem to už je prostě za náma já se k tomu nechci vyjadřovat je to je to to jsou věci do diskuze to už není to není 
technická 
já 
a 
tak děkujeme že se svěřil my si myslíme jinak takže prosím 
máme tady už nikoho není nikdo nemáme přihlašovat do diskuze máme připraven návrh usnesení 
také 
že schvalujeme 
žadatel bude hradit město lysá nad labem 
lano 
část 
města lysá nad protože tam 
zas budeme 
část 
ale 
lokiho podnetu 
tereza 
budeme hlasovat 
patrná zastupují koleje pro návrh byl schválen děkuji 
tak následuje bod číslo čtyřicet čtyři to je chvilinku potom promiň takže 
technická 
určovat ktoré boli zastupitelstva jsou důležité k před projednání ale přiznám se že po bodu čtyřicet čtyři bych doporučoval každopádně dvacet 
dobře takže všechno si 
probereme od čtyřicet čtyři já myslím že to nebyl žádný problém 
je to memorandum o spolupráci 
k využití a rozvoj bývalého vojenského výcvikového prostoru milovice mladá nové vedení středočeského kraje se rozhodlo se psát se všemi obcemi 
které jsou prostě milovat jsem je a okolními obcemi kam patří lisa memorandum o spolupráci na rozvoji tohoto území tady tan tan materiál se táhne novou dobu na jednání do milovic taky jezdí pan 
zastupitel karel marek jako 
vedoucí 
pardon předseda komise pro majetek a je to materiál tedy byl připomínková různě upravován není teda vyloženě nic tam není vyloženě závazného 
obce si tam dali svoje ty co jsou přímo u toho letiště a středočeský kraj nás požádal aby jsme to na zastupitelstvu v tomto znění schválili máme k tomu něco 
pan marek děkuji pane starosto janem velmi kratší slunce je to samozřejmě memorandum které říká jaká je shoda mezi obcemi okolo to bývají vojenského výcvikového prostoru který vlastní kraj je to nějakých tři sta hektarů veliký a to co kraji vlastně sama se shoduje na tom že se má rozvíjet ten prostor pro vědu a výzkum 
cestovní ruch inovace má řešit ochranu přírody a krajiny to to jsou věci jednoznačně se říkají a zároveň se jasně říká a společně kraji obce to deklarují že na ploše to co budou nepřípustné využití a to by se mělo projevit ve změně územního plánu tak jak probíhá teď v milovicích tak je aby tam vznikaly montovny aby tam říkali logistické areály spalovny eloxovaný a další stavby podobného podobného charakteru ubytovny nebo velký mezinárodní letiště to znám mělo by tam snahou je aby ten to místo bylo co nejvíc nějakou přidanou hodnotou a zajímavý pro rozvoj této lokality takto jen k tomuto a děkuji 
děkuji za doplnění do diskuse se žádné nehlásí tak připravte pro své hlasování 
špatná zastupitelů pro návrh byl schválen děkuji a teď tedy byly návrhy potřeboval bych prosím o zopakování máchy 
my to máme devatenáctku rozpočtová opatření dvacítky 
po 
takto rozpočtové opatření ne 
tak devatenáct dvacet 
devatenáct dvacet paní tajemnice chtěl 
někdo 
bere na vědomí 
je na vedomi 
bodů 
pro patnáct zastupitelů návrh byl schválen budeme pokračovat bodem číslo osmnáct předkládá paní bláhová 
je to zrušení veřejné zakázky 
na pavilon 
děkuji a vše je vlastně defakto popsáno v důvodové zprávě návrhem tímto bodem návrh 
návrh toho to bodů předkládám z důvodu že náš rozpočet bohužel v tomto roce není dobrý a jakákoliv další investice tohoto rozsahu by ho velice zatížila a je otázka jestli vůbec na to máme peníze když nyní vlastně jsme v rozpočtu už mínus šedesát milionů a budou se muset dělat nějaké škrty proton a s ohledem na to jaká částka byla nabídnuta ve výběrovém řízení nebo ve veřejné zakázce a také navrhuji aby se ta celá zakázka zrušila 
to všechno 
jenom ještě dodám že se to týká teda rekonstrukce pavilonu e na základní škole jana amose komenského kdy součástí veřejné zakázky má být i 
vybudování malého bazénu 
myslíme si že se má provést jenom pouze rekonstrukce toho pavilonu elektřina 
případně teda voda a sociálky a sprchy po které už se volá dýl než čtyři pět šest let pořád se nám to dokola vrací a už by bylo potřeba s tím konečně něco udělat ale v jiných řádech miliónů ne v tom co se co má stát to vlastně ta samotná veřejná zakázka věku 
dobře děkuji je přihlášen pan marek 
jenom krátce doplním 
v té chvíli ten bazénech které bychom stavěli a víte velmi dobře tady jsme tu desku zvedli za poslední dva roky několikrát že jsme 
už dobře můžu tak dobře a budu mluvit nahlas 
tak 
jsme vždycky byli proti říkali jsme jednoznačně pojďme opravit devět sezon potřeba opravit sociálky a podobně ale rozhodně neinvestují mé peníze do toho že tělocvičnu změníme na malý bazénech 
víme že teď takychto vysoutěžené tak se jedná o šedesát pět milionů který bychom vysoutěžené cenách a zatím jsme všechno to co děláme tak běží s nějakýma další má skoro dvacetiprocentní má vícenáklady má deset až dvacet procent takže fakticky se bavíme o ceně možná pieta sedmdesát osmdesát milionů když by se dostavilo a na to náš rozpočet nemá a zároveň si myslím že to nemá tu přidanou hodnotu kterou by jsme z toho mohl získat nez mícháme slovo bazén ale čelákovice nezískáme z toho prostě koupaliště ale malý bazének a proto říkáme pojďme to zrušit a zrekonstruovat to co je tam potřeba zrekonstruovat děkuji 
děkuji 
angkor děkuji kouros já jsem měl svého času k tomu bazénu na tak teď nám 
na internetu uslyší 
já jsem k tomu bazénu mě svého času dotaz podle zákona o sto šest a zajímal jsem se o parkovací stání vzhledem k tomu že se jedná o změnu v užívání stavby tak podle mého kdyby tedy byla paní kučerová tak by asi se tam měli udělat k tomu i ne příslušná parkovací stání na pozemku stavby podle vyhlášky a normy který jsou závazný jako tou vyhláškou a podle tý odpovědi jsem pochopil že se to zase předpokládá že ty stání vzniknou někde tam kdež už jsou a kde jsou deska využívaných v ulici nebo za hore za rohem někde ale to si myslím že je potřeba taky zohlednit u toho projektu toho bazénu že bez těch parkovacích stání to není nejde prostě není možné stavět věci bez náležitého parkování zajištěný jako je to prostě o kultuře prostě kde ty lidi budou parkovat a co budou dělat ty lidi v okolních ulicích když tam budou lidi parkovat k tomu bazénu a potom mě teda překvapila jedna věc když teda už teda bazen nebo ono je to teda bazének který vlastně vedle má ten vířivku proč to nepočítá se s veřejností dával jsem na tu dotaz dostal jsem odpověď že tato varianta nebyla zvažována to si myslím že je naprostá škoda protože samozřejmě třeba po večerech jako by to veřejnost používá já vím že to má malou kapacitu ale budiž taxi jako prostě někdo to domluví a to si myslím že by se mělo promítnout znamená já ten projekt vidím jakoby myšlenkově no budiž to trošku zbytečný luxus ale má chyby takže jako vidím to nedotažený mělo by se to zohlednit v rámci toho i návrhu co tady padne že teda v rámci rozpočtu je to problém 
jo takže takže takové 
také děkuji 
děkuji já jsem slyšet nejsem slyšet 
tak já bych chtěl říct že ten projekt se připravuje už pět let je to vlastně 
rekonstrukce pavilonu protože rekonstruujeme postupně všechny školy četně základní umělecké školy je to obnova 
plavec 
obnova 
bazénu pro školní plavání který tam byl vybudován 
takovéto rozměry bazénu pro školní plavání se staví i v nových školách které se teď staví protože je to pro výuku dětí je to pro naše děti a samozřejmě ten bazen říkám je to obnova není to nic nového vymyšleného a 
tady v tom v tomto případě tedy počítáme i s tím že to bude využito pro mateřské školy bude využito 
ve večerních hodinách v sobotu i v neděli pro veřejnost proto tam jsou taky připravená ta věc cívka trysky a tak dále aby to bylo takže to je tady ta věc co bych to muž chtěl říct a samozřejmě je to vysoutěžená prošlo to zkoumáním úřadu pro hospodářskou soutěž skladným doporučením a 
firma samozřejmě drží nohu musí držet ho drží ceny které jsou daný takže je k tomu a byla nám to přidělená dotace devět milionů korun od ministerstva pro místní rozvoj takže město dostal devět milionů korun na tuto akci tak to je tak k tomu 
co jsem chtěl říct tak přihlášeným je pan pan šálek dobrý den já bych se chtěl zeptat investice šedesát pět milionů a dotace devět milionů čili město by za bazének ve škole zaplatilo padesát čtyři milionů to myslíte pane starosto vážně já myslím že byste neměl říkat bazén jako jsem byl vysvětlil a vy pracujete na školství mě překvapuje že tohleto vypravuje té už rekonstrukce pavilonu ne bazének jak to nazýváte ne byste pravda není to pravda 
hovoří jasně se staví ve školách nový školách v této velikosti je to bazen proškolený plavání 
tak děkuji za odpověď jsem tam samozřejmě sociálky v tom děkuji vám za konstrukce tělocvičen techniky 
pane starosto děkuji vám za odpověď a si to nemyslím a to jiný názor když jsem v tom sám takový názor má spousta lysáková zajímalo by mě kdo z vedení školy podporuje výstavbu toho bazénu ale my si může pokračovat dál při dotazech potom mi můžete souborně vysvětlit čili znova padesát čtyři milionů z rozpočtu města by mě zajímalo kde se na to ty peníze bezva tečka v zadávací dokumentaci jasně uvedeno že tam je upřednostněna právě ta výstavba bazénu a má se dělat první teprve až potom se mají dělat rekonstrukce šaten sprch a toalet proč to také proč to není uděláno obráceně tedy sprchy šatny toalety jsou tedy požadovány už od roku dva tisíce devatenáct a je to v hrozném stavu ten bázemi o skutečně nepřijde jako potřebná věc kterou bychom bychom tečka mohli dělat k té dotaci výzva ministerstvo pro místní rozvoj byla možnost žádat až o dvacet milionů já se ptám proč město lysá nad labem si zveřejnilo že ta akce bude stát třináct milionů teď slyšíme že bude stát šedesát pět milionů dotaci byla přiznána osm celých sedm milionů já se ptám proč to bylo takto proč se nežádal o dvacet milionů jiná města dostala těch dvacet milionů korun dále bych chtěl pokračovat jak je to žádosti napsáno jestli možné aby se aspoň z toho dal je to dobrý že jsme to dostali je to jako skvělý v soutěži ale jestli by aspoň těch devíti milionů nebo všech os necelých sedm milionů bylo možné rekonstruovat to zázemí a tělocvičny a ty peníze nějakým smysluplným způsobem využít věku 
uznatelné neuchatel jsou tam uznatelné a neuznatelné náklady samozřejmě a soutěže nám to firma soutěžit to právníci 
no 
říkám že to soutěži firma soutěží to právníci a jsou tam uznatelné a neuznatelné náklady 
a my jsme žádali o dotaci přes firmu která to zajišťovat manko než 
to přijde úplně neuvěřitelné okej kdy vezmeme těch padesát milionů kde vezmeme peníze na provoz mě je to pak příjde a dodává z toho podezřívám že někde na úřadě máte příručku je zbankrotoval v deseti bodech a že se to prostě odškrtávat po ropovodu kdy tohle neuvěřitelný úplně koukněte se na rozpočet jak vypadá kdy chcete si ty peníze na provoz kde chcete vzít peníze na to aby se ten bazénech opravila je to bazenek je to sice hlboký mám po kolena 
nemoci 
každý menšího má větší je to pro děti 
školní plavání 
kterou si někde na 
kde vezmete na provoz kde máme nákupu stoly potom kde na to vezmete kolik bude stát roční pro 
jak budete oddělovat lidi kteří se tam přijdou po obrátce dětí když se to bude třída 
takto zabezpečíte nic prostě bazén 
jdete 
neuvěřitelný do očí bijící 
a 
děkuji 
pan šálek podruhé 
děkuji za odpověď vlastně jste mi neodpověděl 
uznatelné náklady tam samozřejmě znám ale ty dvacet miluju měli ty ostatními státy pravidla byly stejné pro všechny 
můžu se zeptat paní místostarostky fišerové která je zodpovědná za oblast školství paní místostarostka vy souhlasíte s tím projektem toho bazénu tak jak je navržena tak jak má být financován 
já jsem nesouhlasím budou proto hlasovat proti bazénu hlasoval jsem vždycky děkuji vám za informace mi stačí 
já jsem se chtěl zeptat úplně stejně jako se ptal pan kodeš kde a to vezmete základní otázka každého 
investora nebo každého když nejsou peníze nemůže ustavit waze nicméně ještě by jsem chtěl říct stavební aby se to řekli jakoby konkrétně opravdu kdo tam chodí nebo s dětma vodí na na sport i když tam fotbal je tam kondo snad se někdo web něco bude přesouvat do sportovní haly tak ten šrumec který tam ty lidi k kolují před tím bazénkem předtím vstupem bazénku není vyřešený vůbec jak se jen oddělíte o to návštěvnosti tamto stavebně není dodělaný vstup pokoj schodek není dodělaný takže opravdu tady se zase dělá ta samá chyba co se dělá u haly je tady neboť nedokončený projekt navíc podpořen tím že to nejsou peníze na léto ještě peníze jakž byly i když jdu a děláme blbost prostě a opravdu stavebně špatně akce tady zaznělo stavebně vymyšlený pro veřejnost to nebude nikdy nemůže být tablety a ředitele co ale informaci to ani o to nestojí je to jenom nějaká vidina někoho 
děkuji je přihlášeny pan koros 
já teda nevím jestli by se neměl přerušit a opravit zvukové zařízení přerušit zasedání ale mám teda no ne tak není to slyšet vzadu vůbec no tak jako 
aha pardon já jsem se vůbec neuvědomil pardon můj dotaz je teda pro mě teda novinka že by to bylo pro využití veřejnosti to znamená že tam bude nějaká recepce bude tam plavčík s tím jsem nějak jako nějak zatím nezjistil že by to tam jako fungovalo jako je nějakej rozpočet třeba na hodinu uvažuje nějaká už hodinová sazba a potom teda je opravdu to je ta první otázka druhá otázka teda nedostal se odpověď jak se tam budou řešit i parkovací stání jestli teda se v rámci projektu to nějak doplní a vlastně udělají se tam ten potřebný počet možná paní kučerová by teda měla říct jestli se jedná o změnu projektu která ji vyžaduje i vytvoření nových parkovacích stání na pozemku toho školy nebo ne jako orgán územního plánování jestli se k tomu může nějak vyjádřit nebo prostě aspoň dodatečně dotaz no a jinak jsem chtěl říct těma parkovacím stáním a tedy městě je to problém protože já jsem teda zjišťoval že vlastně dělá se změna projektu k toho jedličková domů a taky tam nejsou vyřešeny parkovací stání jako zase se předpokládá že to bude někde kde už jsou ale ty by měly vzniknout nový na pozemku tý školy nebo na pozemku toho domu takové ta vyhláška je anebo je potřeba vyhlášený vysvětlit proč to takhle není a taky není zřejmý proč přes několik dotazů a několik upomínek orgán územního plánování nebo stavební úřad nebo já nevím městský úřad nezveřejňuje koeficient automobilismu stupeň koeficient stupně automobilismu když to podle vyhlášky je povinný údaj který se má zveřejňovat a zase to směřuje na tu školku v drážce jak mi vyčítá pan kolman je to zase všechno o tom parkovacích stáních nejsou dořešeny 
prosím vás vázne nebo 
nemáte slovo narozdíl ode mě a pan starosta básnil napomenout aby jsme byli rovný na povinná všechny lidem pravdu samozřejmě tam je projekt ulice šmeralova kde se řeší parkovací stání sousedí s tím prostorem tělocvičen tak pan havelka jenom jak jste říkal k těm parkovacím stáním to nemusím asi dávat úplně k puse tak já to beru tak že pokud jsme získali stavební povolení jakože jsme ho získali v tomhle případě a máme ho pravomocný tak předpokládám že prostě ty věci jsou tím pádem vyřešený protože kdyby kdyby jsme nezískali stavební povolení 
tak asi tak asi by ten váš dotaz byl na místě ale u obou těch věcí je vydaný pravomocné stavební povolení to jenom to k tomuhle jako ten váš technický dotaz takhle to teda vnímám já můžu 
myslím si že nemůžete protože nejsem my nejsme úředním takže nemůžete dávat z moci úřední něco přezkoumávat 
hodně ale říká že přezkou máte 
naší 
a mě se neptejte co si dělejte co chcete je vaše věc pochopil 
sál 
je soví jako 
tak děkuji byl tam pan burian s technickou 
takže můžeme ji hlasování 
nějaká 
ano 
jsme mohli 
vývoz rozpočet a čas pokročil jestli 
dodnes 
po 
pardon já 
pro devět zdržel se šest návrh byl přijat děkuji 
máme tady bod číslo 
osmnáct 
to dopadl dodavatelé 
bod číslo dvacet třetí rozpočtové opatření 
jenom chviličku já jsem vyndám papír a budu povídat ještě jenom chvilku 
tak 
na zastupitelstvu města bylo předloženo třetí rozpočtové opatření proto že se na rozpočtové opatření vedla velká diskuze ve finančním výboru který jestli si to pamatuju dobře nedoporučil ke schválení to opatření také a vzhledem k tomu že nastaly nějaké změny a vzhledem k tomu co se tečka dělo také já ještě dávám návrh na následující změny v rozpočtovém opatření měli by jsme protože to dneska víme a už to tady padlo zavést dotaci na rekonstrukci pavilonu 
a to ve výši osm milionů sedm set sedmdesát tisíc korun proto že teďka prošlo usnesení kde je řečeno že máme dělat pavilon nahé a termíny tam ihned tak budu pokračovat dál můj návrh je 
na položce 
rekonstrukce pavilonu e která je ve výdajové části rozpočtu 
můžete 
neříkám můžete 
posílal jsem doma ověřit jestli to bude 
odpoledne přísahám 
na tobě jsem jí neposílal 
tak a já teda budu zatím pokračovat kdyžtak se 
navrhují v tu chvíli tam jak je 
nový ale máte tabulku pro svoji ne u sebe 
ta 
to je vcelku jednoduchá věc já navrhuju aby 
na tom na položce 
právě toho 
rekonstrukce bazénu došlo ke snížení položky o dvacet pět milionů korun jo s tím že se tam že tam zůstane osm milionů devět set protože ty jsou ty jsou přidané nově do rozpočtu celkově mělo být třicet dva něco já to říkám to ale já navrhuju z toho dvacet pět příjmech nechat zatím tu tu 
dotaci a zároveň ale jiný na nich dát jako na to aby to bylo aby to bylo aby to bylo to stejný příjem výdej protože jsme dneska dostali tohleto usneseními se samozřejmě budeme ptát na to na co se ptal pan šálek tuším a to je jestli toho lze použít na svoje my to nevíme v tuhle chvíli samozřejmě jak byl ten dotaz těch dvacet pět milionů navrhuje rozdělit následovně 
a to na sportovní halu přidat 
dvacet milionů osm set čestný síť 
na číslo popisné sto čtyřicet devět mírová dráček 
to dává čas tak místo přidává není to 
ne ale je to celková částka oproti dvojice 
mírová sedm milionů sedm set šedesát bude navýšení položky 
nevrátí mírová sto čtyřicet devět dráček ono pardon je to je to myšleno jako jako pardon ne ulice ne a potom ještě návrhů navýšení jedličková domu o pět milionů korun na devatenáct ze čtrnácti jestli si to pamatuju dobře to je návrh na rozdělení těch peněz těch dvaceti pěti milionů které jsou to je podstata toho mého návodů protože finanční výbor celku říkal že prostě ty peníze tam nejsou takže já navrhuju tuhle úpravu protože já vím že bude diskuze o tom jak je pořád nedokonalá a jak je nejlepší ale myslím si že vede prostě k lepšímu vyrovnávání rozpočtu tuhletu chvíli protože prostě dvacet minut dávám rotě stávek dám ty peníze chybí 
jasně 
do řeknu protože chybí 
já to řeknu znovu ještě celý teda podstata teda je že v příjmech se dává rekonstrukce pavilonu zvyšují aké osm milionů sedm set sedmdesát a ve výdajích 
dráček mateřská škola navýšení položky o sedm milionů sedm set šedesát tisíc 
sportovní hala o dvacet milionů osm set 
a o pět milionů se navyšuje 
jedličkou dům já se omlouvám je to sedm sedm sest dva osm set a pět tím nám to vychází dohromady v součtu na dvacet pět milionů v týhle věci tak 
teď 
ale vyšlo mi to 
jsou už mi to vyšlo ale dole 
doplnit doplnit 
tužku ale jako směr 
jsou to celý součty proto to nevychází chápeš mě je tam i těch plus pět který už tam byly navýšeny proto je to vůči dvojice jo ale soustu mi když to udělám takhle jak je to ty části které jsem řekl tak rozpočet je jakoby dole v součtu není žádný přebytek ani žádný nedostatek je tam nula jo je tu původní částku tři miliony pět set jsem navýšila sedm milionů sedm set tu původní částku na sportovní halu pět jsem navýšil na dva dvacet milionů osm set a tu původní částku která byla předtím na jehličku jdu tam nebyl tam se přidává pět milionů 
tamto jediný este i nový čí jsou úplně protože tam žádný jiný předtím nebylo 
ne jako dráček mírová sto čtyřicet devět to se omlouvám 
dvě dvě stě 
a sportu měla z osmdesáti dvou bytech na sto dva osm set 
a 
a 
mood 
hele fakt mi vychází takové tabulka dvacet pět já jsem dvacet devět dvě stě a rozdíl sedm celých sedm takhle mi to počítá 
pro 
protože 
já bych teď 
bych tady zvolenými vyhlásil přestávku aby to mohlo dopočítat jo takže dáme si kávu do patnáct minut stačí patnáct minut máme teda schváleno že do deseti ho jenom abych to věděl 
takže dvacet minut 
patří 
rozpočet 
tak pan marek se hlásím 
pane starosto děkuji za slovo tak zkusím zrekapituloval nebo posunout návrh co měl pan havelka 
a říct jak to jak to teda vypadá 
my jsme možná jste se registrovali my jsme na to dnešní zastupitelstvo tu situaci se na a investiční chce nebo s těma vašima investičním akcím velký má velmi detailně analyzovat jak jsme na tom teď sebamed finančně teď nediskutuji o tom jestli máme v něčem souhlas nebo ne ale beru to tak že prostě pokud ty akce jsou za smluvený běží nám tady dodatky taky prostě musíme dokončit a musí být finančně dotažené a musím musíte na něj mít finance a já 
tuto jsme zpracovali tak 
je takže i po rozpočtové opatření číslo tři tam stále chybí šedesát šedesát milionů to je to co vydělají finanční výbor a a viděli že to je věc prostě nejsou nejsou dobře já teď jenom ty věci kapitola řeknu jak jsme co jsme kde narovnali v rámci toho toho návrhu aktuálně československé armády rekonstrukce československé armády nás a je to za smluvně no na sedmdesát jedna milionů šest set dvacet tisíc už z toho padesát šest minut zaplaceno a v letošním roce bude potřebovat doplatit patnáct celých osm milionů aktuálně pane starosto máte v rozpočtu devět a půl milionu to znamená pane starosto a pane havlíčku vám na kapitole pro československé armády chybí šest celý jedná milionů má nemáte rozpočtové kryté nemůžete uzavřít jakékoli další dodatek proplatit jakoukoliv fakturou kolem československá arma když to uděláte nemá nemáte rozpočtové krytí 
mírová mírové jste v situaci že když to zkrátím tak a odečte se to co máte za smluvně no to co máte zaplaceno tak v letošním roce máte zaplatit ještě téměř padesát tím padesát milionů ve sto tisíc máte na rozpočtu čtyřicet dva milionů osm set to znamená znova pane starosto pane havlíčku chybí mám sedm milionů stotisíc jako rozpočtový krytí nemůžete schválit jakékoli další dodatek jakýkoli další navyšování nemáte rozpočtové krytý a musíte intenzivně začít hledat jak to rozpočtově pokryjete 
sportovní hala sportovní hala 
jsme na pokud se započte dodatek číslo čtyři o které jsme tady dorato číslo dvě pardonu který jsme mluvili tak jsme na sto čtyřiceti šesti milionech a v letošním roce proti část se platila už loni čtyřicet čtyři milionů tak v letošním roce je potřeba doplatit sto jedna milionů tak jak se to tečka změnilo od návrh tak je že budeme mít v rozpočtu sto dva celých osm milionů to znamená halu máme rozpočtové pokrytou a dodatek číslo dvě je možné schválit 
rekonstrukce vodojemu 
rekonstrukce vodojemu tam vám chybí v letošním roce doplatit ještě čtyřicet sedm celých osm milionů máte v rozpočtu pouze třicet dva milionů to znamená chybí vám rozpočtu patnáct celých osm milionů nemáte rozpočtově krytý akci buduje to že pokud byste chtěli schvalovat jakýkoli dodatek ke smlouvě a podobně tak nemáte to rozpočtově kryté a už toto je špatně je potřeba těch patnáct milionů najít jedličkův dům jedličkův dům jsme byli situaci že v letošním roce by se ještě mělo doplatit dvacet jedna a půl milionu potom navýšení který pana velká tady přednesl to znamená že navýšíme rozpočtovou položku na devatenáct milionů tak tam stále ještě bude chybět dva a půl milionu to znamená žádný další dodatek není možné u jedličková domu schválit není rozpočtově krytý je potřeba najít dva a půl milionu 
dráček 
u dráčků letos se potřeba doplatit třicet dva milionů rozpočtu potom navýšení co dál pan havelka tak je dvacet devět milionů chybí tam tři a půl milionu ještě stále já navrhuju a to je to je moje můj návrh tady toto upravit a tři a půl milionu udělat rozpočtovou o úpravu a vzít je z kapitoly oprava komunikací protože tady dělá parkoviště takže vlastně lítost kapitoly komunikací a tady o tři a půl milionu navýšit to znamená můj návrh je že maso dráček by byl navýšený na třicet dva celých sedm parou třicet tři celých sedm milionů 
třicet dva celých sedm paro 
tak a rekonstrukce radnice na radnici je tam jste v situaci že letos je potřeba doplatit dvacet jedna a půl milionu rozpočtu máte dvacet milionů to znamená chybí vám mám jeden a půl milionu rozpočtových krytí nemáte a chybí vám to v rozpočtu je potřeba ji najít 
a to znamená že jsme v situaci že s tou úpravou kterou sám řekl to znamená přesunout tři a půl milionu za kategorie komunikace nebo z kapitoly komunikace z této položky na domaša dráček ještě stále nemáte v rozpočtu třicet jedna milionů na jednotlivé investiční akce které už jsou za ne anebo máte dodatky těsně před podpisem to je to co bych rád aby mimo to že jsem dal tento návrh úprava či tohoto návrhu pak tyto čísla je zašlu a chtěli zabili přílohou tohoto zápisu děkuji 
pana vlka 
tak 
vlasti a na to nebo ono už to povídal zase ne 
já na to zareagují já jsem rád že kvituji že ten rozpočet se posouvá do nějakého reálu jen chci říct že je tam pořád ještě proměnné v tom že máme požádá nebo žádáme o dotace na mateřskou školu dráček a na číslo popisné třináct dneska jsme chválili žádost o dotaci na sportovní halu že budeme podávat a velkou neznámou pro kterou já na kterou čekám se přiznám taky s rozpočtovou úpravu budou prodej těch pozemků v tom hrabalově protože tam nevím co od toho mám čekat očekávání jsou různá uvidíme každopádně ten návrh který karle dáváš přesunuto tři a půl milionu já s tím souhlasím protože my jsme to i tak měli koncipováno akorát se letos tvé položky nemohli zaplatit protože se jedná o údržbu a to byla nová investice to znamená není problém o tohle od pro tyhle ty peníze navýšit tu položku mateřská škola dráček jo 
a já víc k tomu nemám protože já jsem ten návrh řekl tak jestli už nikdo k tomu paní bláhová se hlásí pardon 
děkuji já bych chtěla poděkovat za konstruktivní jednání myslím si že tohle je cesta i do budoucna protože vidíte že jsme ochotni se dohodnou když to prostě dává smysl a tady ten smysl je vidět je potřeba opravdu 
udělat rozpočet tak abychom mohli zaplatit za smluvní ceny věci anna rozjíždět nový věci protože na to prostě nemáme pokud budeme mít v rozpočtu navíc sto milionů tak proč nebudeme rozjíždí nový věci klidně ale potřeba dotáhnout staré blíží se konec funkčního období a je potřeba mít je potřeba bychom za sebou všichni měli čistý stůl a říkali a řekli jsme že to co jsme teda chtěli udělat nebo vy jste chtěli udělat tak jste udělali ale hlavně nám ale hlavně se to taky zaplatili a měli jste to zaplati z čeho jenom by vás pane magistře chtěla poprosit jestli byste mohl na září zkusit dohledá ještě v rozpočtu nějaké jiné peníze aby se dalo abychom prostě mohli srovná ty akce které jsou za smluvní a hlavně ten vodojem protože patrná celých devět milionů jako v mínusu je hodně a tam nemůže být nějaká písařka chyba to fakt je tam nějaká chyba chápu že soud na dotace ale musíme mít na příjmu i na výdej a my prostě položku v rozpočtu nemáme takže jenom prosím já vám klidně můžu i seznam faktur dát ale vy si ho vyjedete normálně s ginny jsou takže v tom problém není jeho spíše si jsme třeba někde se vzájemně jako v těch fakturách ale je potřeba to dát do pořádku aby jsme věděli že ty peníze tam prostě že ty peníze v rozpočtu jsou a cokoliv se podaří ušetřit navíc také bonus pro toto město a pro další volební období nebo funkční období aby ti prostě co tam budou dál od října tak mohli s něčím hospodařit ať již to bude jeden nebo druhý je to úplně jedno děkuji 
tak děkuji přihlásil se pan pípal 
dobrý den já jsem chtěl poděkovat především za finanční výbor že bylo reflektováno vlastně na jeho doporučení aby ještě před schválením došlo k jakoby k úpravě těch položek 
kde to výrazně nesedělo a současně bych chtěl požádat aby právě před za až bude finanční výbor před zářijovým zastupitelstvem jestli by mohl odbor městského investora odvést investora a odbor finanční sestavit jakoby aktuální o nejaktuálnější přehled prostě kolik máme za smluvní cenu včetně těch změnových listů dodatků a všeho možného kolik bylo vyčerpáno v loňském roce a koliky vyčerpanou aktuálně aby jsme prostě mohli protože přiznám se že do finančního výboru přišly tři tabulky každá tabulka v každé tabulce jsou různá čísla takže bych rád aby jsme měli nějakým způsobem potvrzena i ze strany města chápu že se to situace nějakým způsobem vyvíjí ty dodatky a změnové listy přibývají ale ať prosím na to zářijové na zářivý finanční výbor má připravené aktuální který k těm investičním akcím 
jakoby aktuální stav děkuji 
děkuji pan marek 
já budu mít jednu poznámku a potom jeden návrh tak ta poznámka je jen kde hledat aktuálně v rozpočtu města jste situaci že máte na rozpočtováno dvě stě šedesát tři milionů 
na provozních výdajích a loni 
jsme na provozních výdajích město měli dvě stě dva milionů podle závěrečného účtu města dneska schváleného to znamená o šedesát jedna milionů méně já vím že narůstají platy vím že narůstají energie to ano ale tady vnímá velkouvelký prostor kde se tech 
kde se ty k třicet milionů který chybí prostě může najít a je potřeba někde najít to znamená 
to říkám otevřeně 
tohle je potřeba řešit a ta návrh potom bych rád až schválit až bude hlasování o rozpočtu tak potom bych rád měl ještě druhý návrh a tvé tak jak jsem spočítal že chybí třicet jedna milionů rozpočtovým krytina investiční akce tak bych rád měl potom usnesení že zastupitelstvo města žádá radu města 
aby na zastupitelstvu září 
tak třicet jedna milionů jestliže si našlo protože to je to co prostě musíme mít závěr ze zastupitelstva směrem k radě je musí rada najít předložit potom finančními prožité v pořádku na zastupitelstvo já to zatím ale pro formulují děkuji 
děkuji paní košická to zrušila 
tak je tady 
návrh ano pan havelka 
jenom budeme hlasovat o tom návodu tak ho teď upravili aby se to věděli o nebudeme ho se o tom původně děkuji 
je to bod a dvacet třetí rozpočtové opatření 
tak pro bylo dvanáct proti jeden zdrželi se dva 
bod číslo dvacet byl schválen děkuji 
neudělám 
na hranic tak bod číslo třicet sedm 
narovnání hranic pozemku parcelní číslo třicet sedm mluveno jedna byly se nad labem 
blahová ano děkuji za slovo chtěla jsem jenom říct že 
rozhodne nebo tento bod podporuji a také bych chtěl poděkovat panu magistru dostálovi s podkladem právní argumentace proč ten bod podpořit a protože si myslím že důležitý 
jednak je důležité tedy jednat s péčí řádného hospodáře ale zohledňovat je je důležité i zohledňovat další okolnosti které souvisí s jakoukoliv s jakýmkoliv prodejem a směnou děkuji 
děkuji je tedy návrh hlasování ještě parfému omlouvám se my jsme diskutovali ve výboru docela dlouho několikrát a já bych chtěl jen říct si tady který věci že se jedná o narovnání sousedských vztahů majetkoprávních mezi radnicí a a našimi sousedy a ten problém nastal v roce 
roce devadesát dva nebo tři kdy byla byly bylo restituční zákonodárství a byl vrácen pozemek a 
který byl zastavěn i částí nového nové radnice a já jsem byl v roce devadesát osm zvolen starosta jsem zjistil že máme radnici částečně na soukromém pozemku a proto což mě teda jako vyděsilo a chtěl jsem aby se to vyřešilo a musím říct že ze strany sousedů 
se setkal s naprosto 
skvělou ochotou řešit a ono to bylo pravděpodobně chybně vydané protože zákon tenkrát říkal že se nemají vydávat zastavěné pozemky nicméně byly vydány a ta radnice byla na cizích pozemcích a ta smlouva když se teda dělala tak všecky ty oni nám ty pozemky za korunu dali a tohleto je věc která kterou si unikla pozornosti protože ta hranice toho výklenku tam nebyla úplně jasná jestli je souladu s tím reálným stavem 
pokud by to bývala druhá strana věděla že to je odlišné tak by žádala aby to tam bylo upraveno už v té smlouvě ale oni žili v domnění že to že to tak je jejích takže tohleto řešení který je tady navržený se mi zdá naprosto v pořádku a doufám že to přispěje k dobrým sousedským vztahům takže výbor to i takhle podpořil 
děkuji za optimismus 
pane fajmona no určitě 
ano 
sousedské vztahy nás potkávají celou dobu rekonstrukce radnice a vzduchotechniky a čehokoliv jiného tak 
myslím že není přihlášení kdo 
je tedy návrh hlasování 
d 
pane kořínek 
byly 
patnáct pro návrh byl schválen děkuji 
začínáme teď na začátku 
panelu všecka a já nevidím 
protože je to teď se můžete přihlásit 
děkuji já jsem chtěla požádat o přeřazení toho bodu čtyřicet který jsme řekli že schválíme až po schválení rozpočtu tam je přece ještě ta nejeden dotační titul musíme protože jsme schválili navýšení položkový rozpočet takže takže nic 
rozumem já jsem navýšený nedá 
protože jsem odmítal dávat knižního fondu na provoz 
a 
zasklenou 
tak je tedy bod číslo dvanáct návrh na změnu statutu na změnu statutu programu a investiční 
mají bodnárová 
jedenáctka jsou 
nemáme 
nic společného láska paní 
návrh na změnu statutu programu na výši dotace pro organizace 
rozpočet pevně že tam nejsou navýšení 
a 
právě proto 
hledat provoz já 
ale jsou proto abych 
mo číslo dvanáct návrh na změnu statutu programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do osmnácti let předkládá plně fišerová 
udělala 
dáte slovo 
tak pan havelka děkuji za slovo já bych si to dovedu představit víte že máme tenhleten investiční program a poslední dobou se stává ta věc že nám zbývají peníze bylo to předmětem loni nějaké diskuze ale to se to stalo opět stoupají ceny těch stavebních prací proto ta úprava spočívá v tom že maximální částka o kterou lze žádat se zvyšuje na pět set tisíc korun to je jediná úprava rozpočtu tak aby to reflektoval ty věci které se dějou jo to je asi tak všechno děkuji 
tak další váš není můžeme hlasovat 
čtrnáct pro 
návrh byl schválen děkuji 
bod číslo třináct návrh na pořízení změny územního plánu lysá nad labem pozemek parcelní číslo šestnáct lomeno devět 
je to pozemek který je vedle kolony jestli k tomu řekne co pan havelka 
já děkuji za slovo víte jedná se vlastně když to řeknu zjednodušeně o část toho pozemků když vy byste vyjížděli o těch nových domů b mez směrem na kolonu rovně tak po pravé straně to pole koně je tam část pozemku navrhována já si myslím že tady máme dneska probírání ještě tuším i územní studie nová litol víceméně vzhledem k tomu že to ani nepokrývá celou tu část jsou území také navrhováno aby se tato a tato změna nepořizovala v tuto chvíli děkuji 
má k tomu 
českému tak je tedy návrh hlasování 
schvalujeme 
pro tři nás držel se jeden návrh byl schválen 
děkuji bod čtrnáct návrh na změnu územního plánu lysá nad labem rozšíření plochy občanské vybavenosti pro základní školy tool pana velka prosím 
děkuji za slovo v tuto chvíli se jedná o následující věc 
by to říkám nerád začínám mít problém s kapacitou základní školy v litoli tomáše garrigua masaryka jedna už v letošním roce byl problém myslím že jsem ten problém pro letošní rok se nám podařilo podařilo odstranit poměrně jednoduchými zásahy stavebními v rámci té stávající školy když se dokázala navýšit kapacita kapacita dokáže pokrýt pokrýt ty děti které vycházejí letošním roce a troufnu si říct že ještě pokrýt i rok příští i když vzhledem k tomu že máme postavenou mateřskou školku dráček a bude tam dvojnásobná kapacita v mateřské školce tak se velmi obávám že ten tlak na to aby se škola a v litoli rozšířila bude růst z tohoto důvodu my máme vyprojektované pavilon který by umožňoval kromě toho samozřejmě toho že je tam by i tělocvična také vzhledem k tomu že už tělocvična byla vyprojektována a povolená tak jsme se snažili tam zakomponovat pavilon který by rozšířil tu základních škol o další 
jeden celý první stupeň to znamená od jiní či až do pětky k tomu aby to v budoucnu mohl nějakým způsobem mít realizováno a vzadu ještě zůstává na pozemku dostatečné zázemí který je ve vlastnictví města pro stavbu nějakého dalšího pavilonu pokud by byl potřeba což si myslím že možná někdy v budoucnu z hlediska toho že počítá že někdy zřejmě dojde v budoucnu k rozšíření na novou litol tak je potřeba tužkou skutečně v tuhle chvíli rozšířit proto navrhujeme tuto změnu územního plánu která by tam stavbu tohoto pavilonu umožnila děkuji za případné dotazy jsem schopen zodpovědět pan marek 
já bych tomu několik komentářů já mu vlastně částečně rozumem 
chápu že vlastně tenhle ten pozemek i my jsme historicky říkali pokud 
tak by bylo dobré ho mít pro školské účely na druhé straně mě tam chybí to co si říkal to znamená projekt který už je zpracovaný co se pod tím představujete máme jedinou věc co to je pojďme změnit územní plán nemáme tam nic co by se tam dále dělo pokud jsem se podíval na to jak vypadají děti byly toho s kým katastru spadající pod spáruje do lyžařské školy tak víme že letošní rok byl problematický o rok později tam máme šestadvacet dětí takže ještě to bude na protější ale potom je tomu dvacet dětí dvacet dva dětí třináct ty čísla prostě zase už jmenuje nějak normálně ano je možné že mezitím ještě někdo přistěhuje vždycky se může stát ale taky nikdo odstěhuje 
to co mě příjde že ho správně nejdříve jakoby představit ten projekt věci prodiskutovat na školské radě se to nediskutovalo mě přijde že tohle je špatně nejdříve bychom ten materiál za mě je to návrh bude materiál odložit na příští zastupitelstvo doplnit ho o konkrétní příslušný věci a potom motory hlasovat a protože si myslím že je to je to málo je tady prostě hrozně málo málo věcí které bychom tedy správně měli mít předložené děkuji děkuji paní to ženská 
já bych chtěla podpořit 
karla marka v tom co říká protože tahle materiál ohledně rozšíření plochy pro základní školu podle informací které mám nebyl teda konzultován třeba s paní ředitelkou a už vůbec ne teraz školskou radou protože jsem členem školské rady taktové myslím si že tohleto je poměrně koncepční záležitost a bylo by dobré tedy mít konkrétní projekt nebo aspoň představu a potom teprve provádět takovéto změny protože podle poslední diskuze s paní ředitelkou si nejsem vědoma toho že by ona chtěla jako nebo nechtěla samozřejmě protože tam jde i o názor zřizovatele ale nevyjádřila prostě jednoznačný názor ohledně nutnosti navyšování 
v tomto smyslu to znamená rozšiřování plochy možná by bylo možné se zaměřit ještě na možnosti v rámci té školy a ploch v rámci nebo těch ploch které vlastně ta škola nebo prostory které ta škola dává děkuji jenom chci říct že tohle tato tam řešíme paní ředitel je tam velmi krátce a my se tam kupovali pozemky právě proto aby mohl vzniknout školou ski areál včetně té nové tělocvičně které by projektu nama stavebni povoleni takže podmínka i na to aby jsme získali dotaci třebas která se chystá rozšíření kapacity škol tak abych to mohla být tyto tělocvična je zvýšení kapacity škol jo takže proto pane starosto já tomu rozumím ale myslím si že je minimálně slušnost tohleto prostě s ředitelem školy prodiskutovat protože tohle je věc která se ho opravdu bytostně dotýká jedeme je to 
prosím takže paní ředitelka je tedy půl roku takže ho tu je 
věku jedna reakce na karla marka já s pochybnou že máš vytažení čísla ale reálně já jsem zvědavý až budete mít na stole brekot rodičů protože stý třídy vyjde víc dětí z školky vyjde víc dětí které jsou spolu než bude kapacita školy v první třídě a tam nastane ten problém už tečka ty rodiče byli úplně nešťastný z toho že se jim tamto dítě nedostane protože ta kapacita byla malá a teď my jsme navýšili kapacitu školky 
reálně jednou tolik já neříkám že být jednou tolik dětí z toho ale i máme ji zvednutou téměř jednou tolik ta kapacita tý první třídy je třeba já to nevím přesně budou říkat dvacet pět dětí a teď nám jich vyjde třicet kterých kdo z vás si to veme na starosti že těm pěti dětem řekne běžte do lysý protože tady nejste spárové a to nastane tohle reálně prostě nastane pro tetu kapacitu jsme tam navýšili proto říkám a chápu ty čísla že máme tu spádovost tak jak říkáš to já nezpochybňuji ano může se někdo přistěhovat může se někdo odstěhovat ale tohle je věc kterou si nedovedu představit jako a myslím si že není dobře jako když děti chodí pospolu 
jsou tam na to tak zvyklí že tam všichni přijdou a my jsme to teďka zažívali pepa kol u toho byl přítomný když jsme měli hovor s těma rodičema romana utopie a také že z toho byli nešťastný my si myslíme že tohleto je cesta cesta nebude rychlá a bude velmi složitá a první věc kterou proto můžeme udělat je změnit ten územní plán 
tolik jako co jsem chtěl říct a ještě reakce na paní tužinkou jenom k tomu paní ředitelce ale my jsme to předtím celou dobu s tou školou diskutovali protože ten projekt si nějaký živil aby chodili tam připomínky od toho my jsme opravdu jako probírali a ten projekt byl udělen ten projekt už byl a ještě paní ředitelka nebyla jako takže co příjde o tohleto a tohle je změna územního plánu a byla zapojena paní ředitelka nováková z nové školy jako základní školy jana amose komenského to celé té akce jako odborník takže paní košická 
děkuji já jsem jenom chtěla upozornit že sice se navýšila kapacita mateřské školy dráček ale nezměnil se spát bio spádová vyhláška pro základní školu litol to znamená že některé ulic děti které jsou tam teď přijaty do dráčků stejně spadají vyhlášku pod město jen protože ulice třeba na zemské stezce plus u nové hospody jde dneska děti spadají do mateřské školy dráček ale nespadají do základní školy to taky jenom to má tuto návaznost jo to znamená že to má jako tyto aliance 
tak pana velka já bych jenom paní ošetří odpověděl to já moc dobře vím a taky moc dobře vím jak to spádová oblast vznikla vznikla takhle proto protože pan ředitel nechtěl mít tu větší spádovou oblast aby aby se mu tam ty děti vešli protože nechtělo být rozšíření školy takhle to opravdu bylo to myslím že tady potvrdí kdekdo a my jsme tomu vyšli vstříc ale reálně si myslím že kdyby jsme tohleto v tuhle chvíli měli napravit protože opravdu si myslím víte že já jsem nebyl ani příznivcem spádovosti útěk školek protože já jsem proto nehlasoval mám proto řekl jsem na to svůj názor a reálně si myslím že tohle není dobře prostě takhle to pak dělit a to že to bude se baví s nějaký další kroky to já určitě vím ale teď se bavíme zatím se bavíme o změně územního plánu jako jestli ta škola vyrazte za šest let také mu strašně šťastný není zato že bude za rok samozřejmě na to se bude moc město šáhnout dosáhnout až bude dotace v rámci prstence kolem prahy jinak teď nebyla 
ale pokud to chcete odložit příští zasedání zastupitelstva 
nechcete roman marek 
já já tu diskuze vítá mě příjde že správně vést jenom říkám to že 
několik poznámek protože tady jsem historický bude vždycky bavit o demografii o spádovosti a potom 
zda a kdy by se taková případně škola stavěla zdají v té chvíli budeme potřebovat obyvatelstvo stárne a samozřejmě platí to že než něco uděláme tak budeme za šest let a můžeme a mít za šest let tři velké školy který budou mnohem menší nebo který nebudou naplněny není dobře samozřejmě že můžete si říct strategie že za šest let mezitím se rozhodli ohromná výstavba lysá se změní na patnáct tisíc obyvatel je tohle může být strategie víte že taková není ale mě prostě přijde že tohle je dobrý jako tu diskuzi opravdu vzít a dát na stůl a říci jak si představujete ten projekt vzít si to je jedna věc zapojit do toho školskou komise která je to také nevydělá 
paní ředitelku ze školy případně školskou radu tak aby se s ním seznámili a aby si řekli ako ano tohle je nemusíte nemusím třeba já osobně s nějakým konce ten souhlasit ale když si řeknu ano přestože s tím nesouhlasím tak ale vždycky mám v sobě to že když ustavuje takto stavět dobře úplně nejhorší pro mě je to ještě potom dělá blbě a diskuze bych rád abychom vedli proto já jsem navrhoval pojďme to odložena příští zastupitelstvo miroslav tomu i ty dodatečným materiály ať víme jak si to představujete a jaké situaci to chcete řešit 
ve smyslu při jaké při jakém počtu dětí by jsme vlastně tohle realizovali protože přece nemůžeme realizovat značkové protože dotace 
potřebujeme to jedna věc a po druhá jenom protnutí aktuálně do školky britové měli jsme dvě třídy a chodili tam pětiletý šestileté děti protože ty předškoláčci ty mladší děti tříletý prostě byly to je tam nikdy nebyly byly ve městě městských školách protože tam nebyly ty třídy to znamená že tam to že jsme rozšířili kapacitu školky tak tam vznikly třídy pro ty mladší děti které se do letové standardně vždycky dostali do školy oni jen prostě v první fázi byly ve městě a potom se přesouvali později dráčka a potom do školy takže to není takže teď pětačtyřicet dětí nebylo italský který teď na vyšší kapacita tak jsou to jakoby nový děti tedy neexistovaly jsou jenom byli mladší a byly ve městě většina z nich tak děkuju já bych doplnil tuhletu i pohádky jsme slyšeli už tělocvičně v litoli 
zasedání zastupitelstva já myslím že vám to tam tenkrát vysvětlil pan pan ředitel tomek smáli jste jsou možná není mezi náma už dneska 
obvyklá donekonečna město stárne kde to pořád berete kde jsme dostali ocenění první místo rámci jsou českého kraje jsou myslela lisa a bylo tam jedno z kritérií že město mládne také kterou nerozumím tomu kdo pořád vám tady berete nějaký asi statistiky odjinud tak to jsem chtěl pan fajn mám prosím 
no tak já bych chtěl podpořit tohle nechápu jak může vůbec někdo by proti tomu aby se v územním plánu jako ne vyčlenil prostor pro základní školu aby se měla možnost zvětšit argument že se nejdřív mám udělat projekt a pak teprv měnit územní plán absolutní ptákovina prostě projekce dělá tak aby odpovídal územně plánovací dokumentaci žadny architekt vám nebude ani projektant kreslit něco co nelze jsou své stávající územně plánovací dokumentaci realizovat je prostě jako nesmysl a město si musí vytvořit kapacitu do budoucna pokud se bude zvětšovat a pokud by se město pokud bychom neměli dva roky kovy tak už jsme na deseti tisíci obyvateli dávno jo teď se to teda zastavilo jenom kvůli kovy ale prostě máme tady schválených já nevím kolik bytů v rodinných domcích a v jiných typech zástavby a prostě nemít a možnost zvětšovat kapacitu je trestuhodná věc tak povinnost zastupitelstva vytvářet 
prostor pro to abychom mohli v případě potřeby citů kapacitu navýšit takže já to vůbec nechápu že někdo muže jako seriózně říkat ne budem si to brzdit aby jsme nemohli zvýšit kapacitu mě vůbec nebere hlava že někdo takhle může uvažovat jako jo prostě nikdo neříká že zda postaví ale musím jim musíme mít možnost když to bude potřeba postavit prostě jako jako já nechápu jak kde berete tu tuhle vaši logiku jako prostě je to základní povinnost města zajistit základní školství a prostě sory ředitele zato nezodpovídají za to zodpovídá zastupitelstvo jo my jsme za to zodpovědný aby každej kdo chce jít do školy aby aby tady do školy mohl jít a nejenom my jako naše město ale i děti naše moje béčku takže já vůbec nechápu tuhle tu debatu jakože bude něco odkládat jako na kdy proboha jako bude odkládat dobu do do do budoucnosti a nikdy se nic nevyřeší to je úplný nesmysl prostě pojďme hlasovat a ať se to rozhodne každej vidí kdo jak hlasuje 
ještě bych do zabil školský výbor pro jistotu takže paní ženská by chtěla reagovat na emotivní projev pana fajmona já ho také nechápu pane fajmona já vás nechápu protože pro mě když tedy předkládám záměna rozšíření stávající základní škole tak musím vědět proč si rozčílil rozšiřovat a o kolekci rozšiřovat potřebuju mít tyhle ty informace proto abych mohla pokračovat dál řekl vám to tady pan karel marek o počtech dětí řekl vám to 
ano jistě ale je to koncepční asi řešení ne postupuje i právo kroku a toto je prvním krokem k něčemu 
já to nebudou měnit do chvíle než budu přesvědčená o nutnosti toho že je to třeba ani jste nemohl víte že to třeba deset let dopracujete někam je to můj názor a říkám mám argumenty proto proč ten názor předkládám 
dobrý děkuji 
že tam strašnickou pan marek 
pane starosto jenom to co jste řekl naše město nevládne to že mládne or béčko kvůli milovicích to je součástí ceny tak fajn ale závor péčko je to kvůli milovicích skutečně naše město nemá ne tohle není když se podíváte na konkrétní statistiky 
nejvíc narůstají obyvatelé nad šedesát trochu extrém rychle a samozřejmě stejně jako část celé české republice a druhá věc je to co jsem říkal neříkal jsem ne udělejme to ani jsem neříkal nic z toho nechci udělat říkal jsem i mě to strategicky ta diskuze nepříjde špatně o tom přemýšlet nad pokud a už jen v minulém roce jste za projektovou dokumentaci zaplatil šest set tisíc podle závěrečného účtu města do do školy v litoli tak pojďte nám dát podklady tom přemýšlíte a dejme to na příští zastupitelstvo to byli jediní ten můj návrh tak abychom prostě s tím byly kompletně seznámený pane měl vždycky vadí to že vždycky dostanu punku nebo spíš ani ne půlku možná desetinu informací a myslel že to špatně že prostě nám dostal celý nic to bylo to všechno děkuji 
děkuji velké ještě technickou rychlou 
jenom jsem chtěl říct že jestli jsem se dobře dívá na dnešní materiály když dostáváme desetiny informací tak materiály měli téměř tisíc stran mě by zajímalo kdo z vás všechny přečet poctivě za ten tejden 
jen tisíc stránek 
nebudou ještě další protože když říkáte že máte málo informací bude mít dva tisíce 
děkuji pan gregor já jenom krátce protože pan fajmon to v podstatě řek ale já jenom nevím jestli víte o tom že jenom družstevní se plánuje výstavba čtyřiceti rodinných domů a že čase situaci o tom velmi velmi pochybuji že nebudou to mladý a budou tam děti takže prosím vás opravdu nějakým způsobem ty rozbory dělejte solidně a nevymýšlejte prostě úplný pitomostí prostě tohle schválit musíme 
ta děkuji je tedy přihlásil pan fajmon ještě nebo jste to stahnul jako jiří jednu věc dnešnímu zastupitelstvu asi poprvé co si pamatuju že obě podkladů přesáhl tisíc stran jeho tohle už není normální a ti kteří říkají že mají málo informací tak jako jako přiznejte se kdo jste to teda dokázal přečíst jako tisíc stran to jsou tři tři sta třiceti stránkové knihy to nikdo nepřečte prostě jo já bych chtěl po já bych chtěl poprosit jestli by jsme mohli dostávat limit tak maximálně dvě stě až tři sta stránek najednou zastupitelstvo ale ne tisíc to prostě já se teda snaží poctivě to přečíst ale jako tisíce fakt jako 
to je docela dost 
tak je tady přihlášeny angkor děkuji 
pane fajmona já si myslím že na jedné straně máte pravdu v tom že se má plánovat dopředu atd jako s předstihem a zejména z hlediska škol školek a tak dále ale vy jste nepoučitelný já jako občan který by bydlel vedle školy v litoli okamžiku změny územního rozhodnutí nebo změny územního plánu bych zbystřil protože to je poslední možnost kdy vlastně vy se můžete brát je brán ohled a ptal by jsem se a když si to řeknu pro jakou kapacitu dětí ten tu změnu územního plánu budete dělat kde tam vzniknout i parkovací stání jaká tam bude přístupová komunikace jakej to bude mít vliv takže když se na to teď se ptám jste mi schopný ukázat třeba někde kde ty parkovací stání tam vzniknou víte jaký přístup ve škole v litoli víte jak je tam víte jak je tam rozi ne počkejte dne vydržte dary mi tedy mi prostě mi tedy projednáváme změnu územního plánu pro školu v litoli kde prostě budou jezdit obrovské množství jako nových rodičů auto má tak dále a my to tady nemáme ani normálně schématicky nebo z toho katastru na mapě vy tedy o něco povídáte něco předkládáte a ani nejen že nedáte nic dopředu tu tisíci stránkou studii ale tady mi to nemáme my my to tady nemáme přístupný jako tady to nemám přístupný mám tedy nějaký pozemek ale to schema mně se zdá naprosto rád racionální požadavek že když dělám z návrh změny územního plánu takže prostě tam bude obyčejnou třeba rukou zakresleno jedná se o tohleto území tak si rafu je ta plocha a předpokládáme tedy takovouhle plochu tak se tam obdélníček nebo čtvereček dokreslí tady prostě budou přístupové komunikace bude to mít takový dopad na občana na sousedy nejbližší jinak prostě zbytečně se vystavujete tomu že ty lidi se tam k tomu budou bránit třeba prostě zase je to o tom o tom paušální změně územního plánu přece se musí dělat aspoň k něčemu konkrétnímu v jakém rozsahu aby se to udělalo pak prostě ta věc tedy projde já si teda myslím že ten požadavek aby se k tomu udělal nějaký schéma není vůbec 
svůj limit já mám dvakrát ne nemáte dvakrát máte jednou dvěmi dvakrát vyvinuté příště 
nic neděláte se 
mohli podívat je zveřejněno a já osobně když jsem byl starosta tak jsem některé ty pozemky nechal před dvaceti lety vykoupit právě proto aby tam vznikla ucelená plocha všechna zastupitelstva za posledních dvacet let při kupovala městské a soukromé pozemky aby se vytvořila větší plocha pro školství areál je to dávná věc která vždycky procházela není v tom nic jak vůbec někdo může přemýšlí že je v tom nějaká černota nebo něco proti lidem proboha základní škola vytváříme si prostor aby jsme mohli zvětšit základní školu na našich vlastních pozemcích jako jakož vůbec uráží představa že v tom vidíte nějakou černou tu jak si to dovolujete tohle vůbec jako předpokládá prostě my jsme povinni zajišťovat školní docházku jako v základních školách je to naše povinnost a zastupitelstvo ji musí naplnit jako a co je na tom špatného a jako předkládat tomu nějaký studie další prostě všichni známe studie všichni známe statistiku a materiály jsou předložené také co o tom rozhodne 
takže děkuji 
to prosím tak jestli děkuji 
já si myslím že studie a plánek jednoduché vize ukázat jako není problém kolik teda vznikla těch parkovacích stání a kde bude přejít přístup už ale nechte 
ale to není pravda to není pravda protože v okamžiku kdy se ta plocha změní na ové tak normálně to už potom jako s tou školou nic neudělá to si musí říct teď vy dobře víte že vedle je ta lokalita na vysoký mezi a je tam problém s přístupovou komunikací jako 
aby tohle vyřešili my se tady bavíme o to že máme svoje pozemky a a bavíme se jestli je veřejný zájem hájit prostor pro možnou výstavbu základní školy já jsem přesvědčený že ano a to je jediný co má zastupitelstvo říct jestli to chce pro školu nebo nechce a podrobnosti technický kde budou parkovací místa obslužnost to je úkol toho územního plánovače aby on nám to v tom plánu vyřešil to není náš úkol 
tak děkuji pan kol mám technická ještě se rádi 
si to 
víte vy jste chodil místo přišel přistěhoval se do drážek a vlastně přišel k hotovému a protože se tam oblbovat lidi že vy jste se přistěhovala z prahy a chcete tady mít klid a žádnou školku tají nechcete vítají nechcete ani školkový nechcete ani školu vítají nechcete ani rozvoj města protože víte chcete mít 
to je celej vám se vůbec nejedná o lidi protože parkovací místa by nebyly potřeba kdyby rodiče nemuseli vozit do školek tady po všude autama děti do školek do škol protože tam my potřebujem rozšiřovat kapličce tu a tam lítal se bude rozšiřovat nežene ale ví nechcete rušit dva protože vy tam chcete mít klid když jsem se přistěhoval z prahy tak končím diskuzi k danému bodu nenene končím už dvakrát 
pane ne nemluvíte tady za nikoho 
nemluvíte zanikl pan marek pan zastupitel marek 
pan marek máte slovo 
pro vás právě proto 
vám 
pan marek má slovo pan za stopy marek má slovo pio nemáte 
také děkujeme 
tak pan marek 
pan marek na máslo 
už jste si to mi diskutovali vyříkali já bych jenom to chtěl zklidnit já víte když jsem začal tu to ten můj příspěvek já jsem neříkal že to vlastně že to není strategií myslím že to dává smysl tohle tu část dlouhodobě stejně jako to ten pozemek který se při země jsem rád že jsme přikoupili by jsme hlasovali ten zádu dlouhodobě rezervovat pro školu jsem proto volal že ktoré má málo podkladů že vím že se připravuje nebo zpracován projekt tak aby byl nejdříve předložené aby jsme měli pohromadě to bylo to co jsem volal jestli je problém prostě tomuto postupu taky to tak buďte hlasovat jako teď a 
prosím vás s tím že poprosím pana velkou aby ten projekt na dodatečně poslal to všechno děkuji 
takže končím diskuzi je tady hlasování 
ano 
hlasujeme 
běžte do prahy 
bankomat 
třináct pro 
držel se jeden bylo schváleno já navrhuji předřadit o dvacet devět kde máme stanovit počet zastupitelů je to důležitý 
nemusíme když to znamená že počet zastupitelů tak jak je to jenom říkám 
a 
ještě udělat 
tak dvacet devítka 
tak přeřazení 
ano 
všichni pro návrh byl schválen tak máme tedy bod číslo dvacet devět kde pana velké přednese 
můžeme jenom říct že doporučujeme aby byl stejný počet zastupitelů byl vždycky to znamená patnáct takže jestli tomu kdo nic nemáte tak můžeme hlasovat 
v 
tak 
proč čtrnáct 
moči jsou dvacet let byl schválen já vám děkuji že jste byli tady za vaše aktivní účast mi své diskuze se odehrála tedy namístě ti kdo chtějí diskutovat končí 
  

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/9199e96577bdb9078262974658bc5352
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.