Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev 9eef644772e69fe9836f4ed9e8cb0758


ID jednání9eef644772e69fe9836f4ed9e8cb0758
JednáníZM 12.5.2021
Další jednání města/kraje Město Lysá nad Labem
Datum jednání12.05.2021
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/9eef644772e69fe9836f4ed9e8cb0758.mp3
Délka audio záznamu06:22:20
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

    ano je to konstatování to jako 
jinak nejde pokud si to ne od hlasujeme a zůstane tam to co tam tečka je tak vlastně ty co proto budou hlasovat tak potvrdí že ten zápis elle 
tak prosím děkuji paní bláhová 
a já mám druhý návrh že ten poslední bod týkající se dopravní obslužnosti tak nevím úplně jak se přesně jmenoval takže nebyl dokončen protože nebylo umožněno vyjádřit se veřejnosti která se hlásila o slovo a bod byl předčasně ukončen tím že pan starosta vyzval přítomné zastupitele aby hlasovali a nešlo jinak než hlasovat o tom vodu děkuji já bych chtěl zdůraznit že byla ukončena diskuze tomu bodu a pak bylo hlasování 
já jsem ukončil diskusi ale pane starosto když se hlásí občané tak vy jste povinen jim se podle zákona o obcích umožnit diskutovat mají na to zákonné právo abyste jim to neumožnil tudíž ten bod nemohlo být řádně ukončen byl vámi ukončen jako starostou ale ne řádně podle zákona roto bych chtěla aby to tam bylo uvedeno v zápise děkuji 
děkuji pan havelka 
já děkuji za slovo pane starosto k tomu poslednímu pouze zápis má odrážet toto se řekl na minulém zastupitelstvu jakéhokoliv doplňování a domněnky tohoto které nezazněly minule zápisu být podle mého doplněny nemohou proto v této v tomto případě budu hlasovat tak že nebudu hlasovat pro doplnění této věci druhá věc panu korešová cokoliv se toho po deváté hodině při vší úctě mi je jedno protože v tu chvíli zastupitelstvo skončilo a tudíž podle mého v zápisu nemá co dělat děkuji 
děkuji paní tužinka 
tak pane havelka teď jste mi úplně vzal dech svým proslovem a vzhledem k tomu že jsem právník tak musím říct že teda absolutně nemáte pravdu současně bych chtěla reagovat na to co jste řekl předtím když se podíváme tedy do zákona od nich také napsáno jednoznačně že zápisy nutno pořídit do deseti dnů po skončení jednání zasedání a musí být uložena obecním úřadu k nahlédnutí nejsem si jistá zda byl mi domnívám se že ne a o námitkách se potom má rozhodnout na nejbližším zasedání zastupitelstva domnívám se že pokud tedy sedíme teď a tam nám umožnil nebyla tak vlastně vy jste reagovat na tento návrh měli a z naší strany to vnímám jako vstřícný krok k tomu aby nekonfliktním způsobem ten zápis byl schválen pakliže by to nevyslyší té je to váš problém ale dle mého názoru nepostupuje v souladu se zákonem a k panu starostovi pane starosto při vší úctě ani jednací řád není výš než zákon zákon umožňuje veřejnosti se vyjadřovat a vy jste jim to právo popřel to znamená že v tomto případě se jedná z mého pohledu o nezákonné jednání děkuji děkuji 
tak je tady návrh 
je je to návrh pana bureše zastupitelstvo města schvaluje doplnění zápisu o větu body interpelace a diskuse k obecním záležitostem nebyly projednány 
nebylo možno protože bylo dvacet jedna hodin 
tak takto opravte jak to řekl 
ještě pane starosto vy jste řídící zastupitelstva 
takže bych očekával že si dovedete spočítat jak to zastupitelstvo bude trvat a kdy asi tak je nutno začít interpelace diskuze s občany interpelace diskuze s občany nebyly tři čtvrtě roku 
prosím vás nedostal jste slovo já vás upozorňuji znovu nedostal slovo nedostal slovo je tady návrh hlasování 
pro šest 
zde se sedu 
návrh nebyl schválen děkuji 
budeme pokračovat 
paní bláhová 
doplnění zápisu poslední projednávaný bod nebyl podle zákona o obcích 
řádně ukončené jelikož nebylo umožněno veřejnosti se k bodu vyjádřit 
ačkoliv 
veřejnost měla zájem 
k bodu vést diskuzi 
ano děkuji 
tak je tedy návrh hlasování 
prošel proti jeden držel se osm návrh nebyl schválen děkuji 
abychom si 
opatřeních podle pandemického zákona vše zvládli do dvaceti třech hodin jak máme stanoveno v jednacím řádu navrhují ještě před schválením programu a před navrženými úpravami programu v souladu s platným v jednacím řádem zastupitelstva města omezit čas 
rozpravy u jednotlivých projednávaných bodů a to na dva krát pět minut u diskutujících a dvakrát deset minut u předkladatele čas bude měřit paní tajemnice 
přednášel návrh usnesení paní bláhová 
dovoluji si s tímto omezením nesouhlasit 
nevidím důvod proč by neměla být poskytnuta lhůta delší a pak v ramci ještě toho aby až budeme schvalovat program také si dovoluji navrhnout aby byly přiřazeny i další body které na které se posledně nedostalo podle jednacího řádu když loni pane starosto tak odkazujete nebyla diskuze takže prosím aby diskuze byla na začátku spolu s bodem sportovní haly který posledně taky nebyla pro jména a správně by se bod měl vrátit i bod týkající se té dopravní obslužnosti protože to nebyl také řádně v souladu se zákonem o obcích ukončen děkuji děkuji pan marek 
děkuji vám pane starosto a to tady máme každý zastupitelstvo prosím abyste otevřeli jednací řád zastupitelstva a přečetl ustanovení o kterém teď na který odkazujete toto ustanovení se jedná pro občany města nejedná se pro zastupitele tak prosím abychom si to tady vyjasnili zastupitelé podle stávající jednacího řádu ale ani podle jakéhokoli nemůžou být ve svých příspěvcích omezeni 
takže prosím abyste otevřeli nocí řád pokud chcete takto zkusit omezit diskusi zastupitelstva ať tady přečteme ať víme jak zní stávající jednací řád děkuji děkuji ani to ženská 
navrženým zněním nesouhlasím jednak hovoříte o diskutující přičemž zákon nerozlišuje zastupitele a veřejnost přičemž zastupitelé není ani možné omezit zákona a s navrhovaným časem pro veřejnost také nesouhlasí děkuji 
děkuji 
pak 
máme tady návrh hlasování 
máme návrh hlasování 
pan marek pane starosto já bych hrozně rád když zmáčknu tady to že se hlásí do diskuze tak aby skutečně to fungovalo mi to nevidíme v na obrazovce že se hlásím a tak aby to bylo dodržován druhá věc aby bylo dodrženo pochází veřejnost za třetí já se vás požádal k tomuto bodu abyste přečetl ustanovil usnesení jak je v jednacím řádu protože by tady v této chvíli dávat nějaké usnesení odkazuje se na jednací řád v jednacím řádu je to napsáno jinak prosím přečtěte si to tedy děkuji 
tak já bych ji přečetl 
paragraf dvě paragraf 
gra 
od jedenáct občan města a osoby uvedené paragrafu šestnáct mají právo vyjádřit své stanovisko ke každému projednávanému návrhu v rámci rozpravy a za podmínky dodržení věcnosti a přiměřenosti svého vystoupení dobu a četnost diskuzí diskuzních vystoupení muže předsedající upravit podle průběhu rozpravy tak že navrhne konkrétní omezení o kterém následně zastupitelstvo hlasováním rozhodne každému ale musí být umožněn mluvit možno mluvit v jedné věci minima nejméně dvakrát to požadovat adélka jedno vystoupení v rozpravě nebo délka diskuzního vystoupení včetně diskuzního vystoupení občanů se nesmí omezit na méně než pět minut předkladatele a deset minut tak zní od jeden vás pane 
pro 
pan marek děkuji já moc děkuji za přečtení to znamená my máme jednací řád je tedy nemusíme nic schvalovat můžeme se jen držet podle jednacího řádu a ten jednací řád jednoznačně říká bůh se baví o omezení tak se baví omezení občanů ale zastupitelů to není možné takže v té chvíli a chce aby dodržováno ať to tady schválíte teď v této chvíli jakkoli tak zastupitelé nemůžou být omezeni ve svých příspěvcích a by to několikrát zkoušíte já to vždycky říkám zastupitelstvem ale dneska nebude respektováno tak potom v této chvíli ano pane starosto by nás bude to odpojovat tak budu chtít aby každá takovéhle situace byla vždycky uvedena do zápisu děsné neumožnil slovo zastupiteli budeme to dělat neustále po celou dobu dnešního jednání pokud se toto pokusíte znova dělám na minulých zastupitelstvech za první za druhý nesouhlasím aby občané byli omezeni ve svých diskuzích myslím si že ta 
ten svátek zastupitelstva že to otevřený to znamená občané mají jedinou možnost a to je tady diskutovat tady se vás ptát a tedy odpovídáte děkuji tak pan havelka já si troufám říct že se mi líbí ten překlad to překvapivé jednoznačné vyloděníté věci které je tam napsané já jsem se chtěl pana karla marka zeptá kdo může být předka kdo může být předkladatelem bodů do zastupitelstva města 
pokud mi to řekne 
prosím vás já jsem vám nedal slovo pangkor 
nedal se vám slovo 
děkuji já jsem nevěděl že už mám možnost mluvit a to je to co já říkám znova a znova tam je dvakrát pět minut pro občany města hrozně jednoduchý a předkladatelé to je zajímavé zajímavá záležitost která tam je musím říct že předkladatelé můžou mít zastupitelé může být rada města 
pokud tady diskutujeme tak nikdy jsem nezažil že by rada města byla omezena ve svých příspěvcích že by pan starosta byl omezen ve svých příspěvcích prostě zastupitelé jsme si rovni to znamená vy nemůžete říct že pan starosta může odpovídat na cokoli a dvacetkrát protože je tázán a zastupitelé opoziční protože nechcete slyšet to prostě nemůžu mluvit to nejde prostě to tak nejde děkuji děkuji panu velka jinými slovy říkáte že předkladatel musí být někdo ze zastupitelstva města takže takže ten bod tak jaké jak je tam napsáno se vztahuje na zastupitele města protože jinak být nemůže a pokud říkáte to že 
ano rada a starosta jakoby říkáte že nejsou omezeni já klidně se to zdá já vystoupím dvakrát maximálně pět minut danému bodu a víc už tomu neřeknu ale bude to postrádá smysl toho když se občané tedy budou ta potom ale klidně na to přistoupí děkuji 
děkuji 
režisér 
ještě k tomu minulému je potřeba říci že občané mohou na zastupitelstvu města říkat co chtějí to znamená mohou i navrhovat věci do zápisu to znamená ten můj návrh který jsem navrhl bylo dobré aby tam byl zapracován to skutečně můžeme je jedna věc druhá věc je že omezovat diskuzi je v lysý zdá se obvykle ale není to mravné 
to znamená je potřeba aby jsme tady obci o těch věcech diskutovali který se tu dějí protože prostě to je nutný takže já taky s vaším názorem nesouhlasím a mám velké pochybnosti o něm 
děkuji manko 
wien já si myslím že jako omezování diskuze jako nemá své opodstatnění to se dá přece nahradit dalším zastupitelstvem když máme zastupitelstvu jednou za čtvrt roku tak samozřejmě těch buduje obrovské množství a pokud je tedy možnost že jste dal zastupitelstvo budou častějš tak není k tomu důvodu a druhá věc myslím si že občané můžou vstupovat i programu proto že jestliže mají návrh programu tak zastupitelé se mohli vyjádřit já se vám zaslal před zastupitelstvem mailem šel do datové schránky a na podatelnu že chci aby byl projednaný podnět chybějící podněty občanů diskuze s občany z minulého zastupitelstva já vám tady chci sláma projedná také možné že se dělají manipulace na úřední desce města v prosinci dva tisíce dvanáct kde prostě se mění data a jak je možný a vás tahle informace vůbec nezajímá jako takže já si myslím že bych docela rád aby se tenhle ten bod programu předřadit ke všemu protože z minula je to je věc kterou jsem chtěl projet na posledním zastupitelé jako poslední bod sedmnáctého února a nebylo k němu projednaný a jinak ta informace že minulý zastupitelstvo mělo skončit v devět hodin kdyby jste si přečetli pořádně pokyny ministerstva vnitra a pokyny ministerstva pro místní rozvoj zastupitelstvu v době nouzového stavu ta byste tam věděli že není důvod ukončit zastupitelstvu dvacet jedna hodin a že účast občanů na zastupitelstvu je jako kdyby se jednali na úředním jednání který není možné provést línej dobu to znamená nás devět hodin na váš pokyn nebo já nevím nic tomu nebrání obecní policista obecní strážník vyhazoval ze sálu a říkal že na nás bude čekat venku a že pro nás bude přichystaný restrikce v rámci nouzového stavu že nemáme podeváté vidí nic dělat když jste si prostě schválit zastupitelstvo a nepřečetli jste se jak se má svolá a nedali jste pokyny obecnímu strážníků i přes to že jsem na vás jednu minutu po deváté hodině pane starosto žádá aby jste jako to vysvětlil vrchnímu strážníkovi je nás nemá vyhazovat zastupitelstvo 
jako děkuji paní bláhová 
já si ještě dovolím reagovat na to co říkal pan havelka pokud se nepletu už na právech nás učili na který jsme chodili shodou okolnosti na stejný žer je potřeba posuzovat věc nejenom jednotlivě ale i v souhrnu to znamená že jenom z jedné jediné věty nelze dovodit že celé to ustanovení se týká i zastupitelů naopak zastupitelů se týkají jiné články a tento konkrétní bod se opravdu týká jenom občanů pokud se nemýlím tak i návrhy třeba může předkládat i člen finančního výboru nebo kontrolního výboru možná se pletu nevím ale řekla bych že rozhodně není tento bod myšlený i z toho co se píše dál a před tím že by se omezení diskuze týkalo zastupitelů naopak je tam jednoznačně napsaný že se týká občanů 
tudíž jakékoliv omezování zastupitelů z tohoto pohledu není vůbec namístě a myslím si že kdyby jsme si ušetřili tuhle debatu tak už jsme mohli být dávno u dalšího bodu a nemuseli jsme tedy řešit nějaký omezování nevšimla jsem si že by u dalších bodů bylo nějaký obstrukční jednání respektive na těch zastupitelstvech celý které proběhly třeba poslední dva roky tak ano na některýma se opravdu diskutovalo klidně hodinu hodinu a půl a bylo to kvůli tomu že to téma prostě byl důležitý občany zajímalo a mělo prostě nějaký muž svůj smysl a my jsme tady od toho abychom těm lidem kteří nás zvolili tak ty informace předávali přece my jsme zastupitelé a máme zastupovat ten lid který nás zvolil a máme jim říkat co si o tom myslíme a když oni nás požádal abychom se na něco zeptali tak my se máme zeptat když oni nemohou a nemohou tedy být proto chceme mít třeba to slovo a ptát se vás na ty informace o které nás požádal ten lid který nás zvolil a nevím co je na tom opravdu špatného že tady hájíme zájmy lidí desetitisíců skoro co bydlí v lysé nad labem a ty informace chtějí zná tak jestli vás to nezajímá tak já vám řeknu že je to opravdu zajímá a oni si všímají tudíž když povolíte ptát se na informace který vy víte ale my ostatní je nevíme tak přece na to není nic špatného děkuji 
děkuji pan havelka já děkuji za slovo já respektuji váš právní názor můj právní názor v této věci je jiný ale respektuji ho s tím nic neuděláme a můžeme dosáhnout jedině hlasováním tomu ostatnímu rozumím tomu že se občané ptají občané se mě tady každý den mi chodí několik dotazů na maily a na to pokud máte ty dotazy myslím si že není problém a vy dobře víte že kdykoliv mi napíšete že vám odpovím na to na co se ptáte myslím si že většinově většinově paní bláhová kdykoliv mi napíšete tak já vám odpovím pokud máte nějaký dotaz co se týká občanů jiný jinými slovy i panu kodeš se mu odpověděl akorát jsem mu ta odpověď nelíbí já tomu rozumím ale odpovězte ode mě dostal to že se vám odpověď nelíbí je věc druhá 
druhá a takže jenom tomu co říct a to je všechno děkuji 
děkuji je tady návrh hlasování 
tedy pan zastupitel marek ještě padl děkuji jen dvě poznámky pana havelku právní názor anebo validita právně názoru cenu rozhoduje hlasováním a zastupitelstvo z rozhraní linda za prvé za druhý a děkuji za to že byl předřazen bod sportovní hale minula protože takto máme usnesení zastupitelstva že body které jsou ne projednány mají být předřazený a následně zastupitelstvo zároveň máme v jednacím řádu uvedeno že na každém zastupitelstvu bude vždy budou vždy interpelace diskuze s občanem a byly to body tri byly zařazeny na minulé zastupitelstvo takže prosím aby byly přeřazeny aby bylo toto dodržováno to znamená že měly být na druhý a třetí bod dnešního zastupitelstva 
děkuji vám děkuji pan havelka já se teda omluvím ale předpokládám že nejsme ještě bodu diskuze k programu to znamená jako promiňte ale to sem nepatří tuhle chvíli 
je tady návrh hlasování 
ukončili diskuzi je tady návrh k hlasování na to mám právo ukončit diskuzi to tedy můžeme diskutovat hodinu a 
hlasujeme 
pro osm 
proti pět držel se jeden nehlasoval jeden 
na rudo schválne pan marek 
mám to nefungovalo 
já tady nemůžu děkuji pane starosto já jsem na začátku návod technickou protože jsem byste řekl jdeme hlasovat nebyl tady vidět návrh já ho chci v té chvíli vidět protože my jsme tedy vedle velkou diskuzi tak kdyby mít jasno o čem jsem to za prvé za druhé skutečně jestli se hlásí kdokoli z nás z občanů ještě před ukončením diskuze takhle to nemůžete zastavit lidé můžete zastavit už další nemůžu ale lidé musí mít možnost se do vyjádřit to se nestalo proto já jsem v této chvíli nehlasoval abychom to zastavili abychom neopakovali ve stejné chyby který máme na který jsme dělali z minula poprosím aby 
když se bude hlasovat tak aby jsme předtím ten bod viděli a mohli si v klidu přečíst o čem to tedy hlasujeme a to je první věc a za druhá aby občani který než jste dal ukončit diskuze kteří se hlásili do té doby tak aby mohli vystoupit a říci své vystoupení děkuji vám teprve poté pojďme hlasovat tak prosím na tabuli návrh usnesení 
na 
to nemůžu není možný tak takto není možné ze schůze a jestliže se tady hlásím a dávám technickou poznámku tak je nutný abych já ještě vystoupil to znát a já dávám to že to hlasování bylo zmatečný aby se znova opakovalo aby bylo umožněno panu režisérovi aby vystoupil protože se hlásil před ukončením diskuze a teprve poté abychom si přečetli už musím děkuji že tady vidět a hlasovali a takto aby to fungovalo na každém dalším hlasování parfém 
dobrý den děkuji já myslím že jsme tady především o to aby jsme projednali navržený program který je potřeba projednat a ne o to abychom prováděli obstrukci já jsem zase dal 
shodou okolností také z vůle voličů v nějakých zastupitelských orgánech a ve všech byl jednací za který umožňoval omezit jednání diskuze a to velmi brutálním způsobem až na jednu minutu třeba pro jednou vystupujícího takže to že se stanoví limit pro vystupujícího není žádné porušení žádného zákona to si dejte klidně k ústavnímu soudu prostě je to běžná praxe která se dělá ve všech zastupitelských orgánech a protestů proti tomu aby se tady znovu hlasovalo o něčem co proběhlo prostě hlasování bylo řádně vyhlášeno řádně proběhlo a tím je to ukončené a protestů proti tomu aby byla narušován narušováno průběh zastupitelstva tím že budou neustále vznášeny nové a nové požadavky a nové a nové přihlášky do diskuze by jsme tuto od toho abychom projednali program který je navržený a k tomu aby jsme vyřídili věci které které nám občané podali na ně žádosti a které nám zákon ukládá projednávat děkuji 
jako ji 
prosím vás já vás naposledy důrazně upozornit 
pane komor 
tak jestli se omlouváte tak opravdu já vás nechám vykázat ze sálu vám říkám už teď bohužel nám na začátku půlhodiny po začátku 
a přestaňte už šikanovat přestaňte šiková městský úřad a všechny 
tak nemáte slovo já jsem vám slovo nedal já se vám slovo nedá 
provést 
ještě jsme ještě jsme neschválili zápis zápis z minulého zasedání zastupitelstva já nechám hlasovat o schválení zápisu z minulého zasedání zastupitelstva 
zastupitelstvo města schvaluje zápis 
tak je tam technická poznámka pan marek 
děkuji vám a 
v této chvíli hradním pádem když jste nevyslyšel mé slovo tak prosím do zápisu uvést k tomu předchozímu bodu že hlasování 
nebyl nebylo umožněno 
před ukončením diskuze 
vystoupení občana města 
který se hlásil do diskuze to je pravda a druhá věc je nebylo nebylo a 
zastupitelům 
ukázáno nebylo zřejmé o čem psát své tyto dvě faktické poznámky prosím aby byl uveřejněny v zápise děkuji vám 
nebylo nebylo to bylo na začátku pardon bylo to na začátku potom se tedy vedla asi dvacet dvacetiminutová diskuze a potom se dalo hlasovat 
bylo to až po hlasování bylo to tady potom ukázáno ale potom co proběhlo hlasování 
nebylo ale děkuji 
prosím vás pane lice upozorňuji vás důrazně že nebudete vyrušovat 
tak 
nikdo vám nedá slovo před 
hlasu 
před hlasováním nebylo umožněno zapojit 
občanů města pan velice doby vystoupit se svým příspěvkem první věc 
a druhá věc zastupitelům nebylo 
nebylo 
ukázáno promítnuto děkuji 
usnesení zastupitel návrh usnesení zastupitelstvo tak 
děkuji 
pan zeman já protestu proti tomu aby si jednotliví zastupitelé ukládali co bude v zápisu to není jejich žádné takové právo neexistuje je to samostatná činnost odborného pracovníka který to udělá podle svého a pak je stanovený postup jakým způsobem se zápis projednává a schvaluje není myslitelné aby každý zastupitel si tady diktoval něco do zápisu je prostě absurdní nic takového neexistuje není to žádná běžná praxe je to jenom obstrukční praktika která má za cíl zabránit projednání normálního programu jednání prosím vás nedělejte to je to trapné a zbytečné 
tak 
máme tady návrh na usnesení 
zastupitelstvo města schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva města sedmnáctého druhý dva tisíce dvacet jedna necháme hlasovat 
pro devět proti šest 
návrh byl schválen děkuji 
já bych tady chtěl po minulých zkušenostech mám ocitovat abychom předešli zbytečným incidentu bohužel jste k nim přistoupil ihned na začátku to bych vám ocitoval jednací řád zastupitelstva je to bod číslo šest 
je to proto že abychom tomu předešli to co se odehrálo minulé a jak vidím odehrává stavy dneska takže paragraf čtyři počest nikdo nesmí rušit předsedajícího ani jiného řečníka kterému bylo uděleno slovo při jeho projevu nemluvili však řečník k věci může mu předsedající slovo odejmout v případě že člen zastupitelstva z odejmutím slova nesouhlasí rozhodne o odejmutí slova zastupitelstvo hlasováním rušily někdo zasedání muže být předsedajícím vykázán ze zasedací síně děkuji přistoupíme ke schvalování programu 
budeme přistupujeme k ke schvalování programu 
pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo k projednání třicet jedna bodů 
my stahujeme bod číslo devatenácté návrh změny jednacího řádu zastupitelstva města 
já bych tam chtěl říct že od počátku roku dva tisíce dvacet jedna jsme začali používat nový hlasovací systém pro zasedání zastupitelstva města vzhledem k těmto změnám je navržená úprava jednacího řádu zastupitelstva města berte tedy prosím tento co vám rozeslali jako návrh který se bude ještě upravovat připomínky nám zaslali do třicátého prvního pátý dva tisíce dvacet jedna abychom ho stihli projedná v radě města a následně schválit na zastupitelstvu města dvacátého třetího šestý dva tisíce dvacet jedna 
dále navrhujeme rozšířit obor číslo třicet dva 
bod číslo třicet dva podání informace krajských zastupitelů magistra jiřího havelky a magistra karla marka o stavu jednání k jednotlivým akcím plynoucích z pověření zastupitelstva města ze dne šestnáctého dvanáctý dva tisíce dvacet jedna 
má někdo ještě návrh na rozšíření nebo úpravu programu 
já jsem tam zastupitelů paní košická 
dobrý den já tedy žádám předřadit dva body co nebo předřadit interpelace a diskuze co nebyli minulo na konci 
prosím ještě jednou žádám předřadit interpelaci a diskuse co nebyli minulo nakonci dobře dáme hlasovat o posledním návrhu 
paní fišarová prosím týden já bych chtěl upozornit že tady máme pana projektanta na sportovní halu kterých už šestý hodně odjíždí to znamená jestli teda bych byla tak laskavá a ten bod číslo jedna který jsme před řadili sportovní haly zůstal jako bod číslo jedna děkuji 
paní bláhová 
já předpokládám že štěpánka ušiska bude souhlasit aby byla jednička sportovní hala podle toho jaký má a potom ta diskuze a interpelace tedy a já jsem se jenom ještě chtěla zeptat jak pane starosto vyzývá abychom podávat připomínky a já se vás opravdu čistě jenom zeptala odpovězte mi popravdě když vám ty připomínky zašleme budou zapracovány anebo tomu věnujeme pět hodin času a vy to skartuje vyhodit a nenapíšete tam ani čárku z tohoto ho pošleme 
tak proto vám to tady nabízíme abyste dali připomínky ducato první proč kladete takovýhle otázky dopředu 
by protože bych ráda od vás slyšela ujištění že se tím budete zabývat a že tam nějaké aspoň nějaké ty připomínky ne jedno slovo tam zapracujete aby když jsme s tím strávíme ten čas svůj volný za který nejsme placeni že aspon zatím budete zabývat děkuji 
já jsem říkal na začátku aby jsme mohli projet na v radě města a následně v zastupitelstvu proto žádáme o připomínky do třicátého prvního pátý já nevím jaký pošlete připomínky budeme se tím samozřejmě zabývá 
tak máme tady návrh tam byl návrh programu předřadit 
ano pan velka vadu děkuji za slovo já chci jenom říct že si trošičku začínáme míchat věci protože když se podíváte na strukturu programu zastupitelstva města tak jasně napsáno je tam program jsou tam body k projednání kteří mají nějaký čísla a fakta máte tři čtyři interpelace diskuze k obecným záležitostech podle mého názoru a to je můj soukromý názor nemůžeme v pini tyhlety věci do toho programu jako takového buď musíme teda přirovnávat jako body 
úplně před programem znamená před těma bodama který máme anebo je musíme nechat tam kde jsou můj názor na věc děkuji 
tak je tady návrh hlasování je to předřadit body interpelace a diskuse jako body dva a tři 
pan elica si zabral pultík 
ano 
skvělý moc děkuji 
veřejnost se samozřejmě může vyjadřovat programu já mám několik návrhů programu mám několik poznámek k tomu minulému 
nebyl jsem připuštěno diskuze je potřeba aby to bylo v zápisu daný protože to skutečně vypadá že je opět porušován jednací řád a zákon o obcích 
pan fajmon mám pocit že bohužel nový a 
o skupinách kde veřejnost není připuštěna vůbec do diskuze tam ať se poslanci evropského i českého parlamentu omezují a chtějí je to jejich vůle protože jsou zákonodárci to je podstata věci my jsme na veřejném zastupitelstvu to znamená tady občan těžko může být omezován 
pak tady mi připadá trošku divný jestli paní zastupitelka má mít slovo tak by ho měla dostat od pana starosty a řekl bych že by teda měla mít i mikrofon aby si to mohla tedy s vámi se všemi nějak vy diskutovat ten zápis pokřikování na zastupitele mi přišlo takový divný takže týhle věci ke 
k programu je to tak že skutečně potřeba aby byly předřazený ty body které jsou tam takzvaně vždycky to znamená jsou to body které nemusíte nijak vypracovávat jsou to body obvyklé a je potřeba teda aktuálně přeřadit protože minule nebyly realizovány to znamená diskuze k obecným záležitostem interpelace 
dovolím si zmínit že skutečně jste několikrát už dnes ukončil diskuzi aniž byste dal slovo občanů 
do zápis do programu jako občan můžu skutečně navrhnout co si vzpomenu záleží na zastupitelích jestli mě třeba podpoří nebo mě třeba nepodpoří těžko říct nicméně myslím si že v program mimo to co jsem uvedl by mělo být co se vlastně děje s byty v milovicích kolik je stále ne ne pronajatých bytů jaká je ztráta z toho svévolného ne pronajímání bytů jak je to s údržbou plán jak zajistit minimální u části u části bytu tržní nájemné to je věc která se tedy musí diskutovat protože je to největší majetek města by to neděláte já to navrhuji jako bod 
kluziště vedle budoucí velké tělocvičny dnes jste mi sdělili nebo možná jste mi sdělili že nemáte že nemáte k dispozici tu prezentaci toho investora no tak pak teda prosím abyste usnesení který bylo na minulém jednání přijato evokovaly a řekli že s takovýmto investorem nebudete nebudete dále spolupracovat další bod je vodojem 
programu nemluvě programu já navrhuju body do programu a to je sice hezky ale nebude navrhovateli budou do programu to mi teda promiňte navrhují body do programu to mohu nemůže se mužu nemůžete 
takto dejte do zápisu že nemohu navrhovat body do toho do do do programu dejte to tam pane starosto udělejte to prosím nadiktujte zas zapisovatel ce že občané mohou navrhovat body dóza do do programu 
pan havelka 
já bych si tady troufnu říct jednu věc je to krásné co nám tu předvádíte je to super nicméně bytu pravomoc nemáte nemáte ji víte že už jsme to tedy diskutovat několikrát vaši kolegové si někteří naši kolegové si některé vaše návrhy vzaly za své navrhli jen programu bylo o nich asová skutečně nemáte právo navrhovat body do programu je můžou dávat zastupitelé to znamená tato diskuze mi příjde lichá navíc pokud si to pamatujete dobře i my jsme za to byli několikrát tady kárání a károly jsme zato i opoziční zastupitelé že je vhodné když se něco zařadit do programu aby jsme to jsem dávali včas překvapuje mě když něco chodí hodinu deset hodinu deset o dvě hodiny před začátkem zastupitelstva pane starosto pojďme prosím ke schvalování programu tam ta diskuze veřejnosti přijde zbytečná programy navržený prosím aby jsme o něm hlasovali děkuji děkuji máme tady návrh hlasování budeme hlasovat o ukončuji diskusi diskuzi budeme hlasovat o navrženém programu 
necháme hlasovat o programu 
tam bylo tam bylo prosím tam bylo prosím 
o to tam bylo navrženo před řazení interpolace a diskuze zahajujeme hlasování 
ano před řazení diskuze a interpelaci 
panu gregorovi ani slovo nedá mladší 
ta 
jdeme hlasovat jdeme hlasová já jsem diskuzi ukončil 
hlasujeme hlasujeme o přeřazení jestli před řadíme body diskuze a interpelace kde je pro 
přestaňte vyrušovat já jsem to tady přečetl úplně jasně já vás vykázat ze zasedací síně už na začátku zdálo se to shrnu 
tak 
na 
tak pro přeřazení je šest proti dva zdržel se sedm návrh nebyl schválen děkuji 
hlasujeme o ta 
o za zařazení bodu číslo třicet dva a zrušení devatenáctky 
dohromady jen 
pro devět proti dva zdrželi se dva nehlasovali dva návrh byl schválen děkuji budeme budeme hlasovat o programu jako celku 
nechám vás vyvést to upozorňoval na to 
nemáte slovo 
tomu nerozumí to opravdu je to vidět 
tak je tady je tady návrh hlasování o programu jako celku 
tak ukončeno hlasování projet devět proti jeden zdržel se pět byl byl program byl schválen děkuji přistupujeme k bodu číslo jedna 
velka 
pan havelka dostal slovo zastupitel havelka 
pane koros vykazují vás z jednacího sálu vykazují vás z jednacího sálu je všechno já vás varoval 
devětkrát pane pane starosto já jsem vám chtěl tuto věc zrovna navrhnout protože toto jednání není normální řečníci kteří mají slovo se k němu nedostanou a někdo nám tedy vykládá děkuji 
tak máme tady bod číslo jedna takže gratuluji po hodině se dostáváme k bodu číslo jedna předvedli jsme to pak se divíme že nejsme schopni projekt na všechny body 
tak o číslo jedna 
prosím 
pan marek 
pane starosto já jsem technickou dával asi před deseti minutama vyridit nic respektive jenom poznámka k tomu ten proč jsme tady hodinu je prostě proto že neřídí program také se řídit má pokud prostě nikdo se hlásí kdybyste té chvíli se pan kol přihlásil dal mu slovo on si tu poznámku řekl a mohli jsme jet dál prostě je potřeba abychom fungovaly nějak standardně ale pojďme teď již prosím dál postupujeme standardně moc dobře jak to tady probíhalo nezkresluje tady údaje je tady bod číslo jedna 
je to ne projekt je to ne projekt je to neprojednané bod z minulé z minulé teda z minulého zasedání zastupitelstva který jsme nestihli do dvacáté první hodiny proto je zařazen jako číslo jedna překladatel je paní bláhová 
a já jsem psala že předkladatelem je jsem pan marek takže mu tímto dávám slovo jestli mohu 
dobře pan marek děkuji já moc děkuji za zařazení tohoto bodu hned na první místo a já ten bod uvedu tím že jsme ho už měli minulé programu tak čekám že jsme se všichni načetli 
bavíme se o sportovní hale a o projektové dokumentaci ke sportovní hale to je merit této věci a 
k tomu já řeknu několik věcí a projekt sportovní hale víme že běží cirka dva roky a minulý rok před rokem a půl to znamená na podzim září pro srpnu září říjnu roku dva tisíce devatenáct jsme studii a potom dokumentaci pro územní rozhodnutí co má 
lepší větší studii v neděli na zastupitelstvu viděli jsme na mimořádné na pracovní poradě zastupitelů viděli jsme nedělej kolegové ve sportovní komisi viděli kolegové v komisi pro sportovní halu a to bylo naposled co jsme takovouto nějakou dokumentaci k tomu jak sportovní hala bude vypadat někde viděli a nikde schvalovali a v této chvíli a v lednu nebo prosinci pardon 
se začala na finální projektová dokumentace a podle ní se začalo soutěžit zhotovitel to zná projektová dokumentace vešla ve známost když jsme tu projektovou dokumentaci kterou tu finální kterou jsme nikde neviděli ani na zastupitelstvu ani na sportovní komisi ani na komisi ke sportovní hale tak je tam několik bodů který mě a kolegy zarazili a v té chvíli jsme napsali a tady já na tohle zastupitelstvo abychom byli jednoduchý přicházím s třemi očekávám že vznikne diskuze a bavíme se o projektové dokumentaci možná bych poprosil jestli můžeme na tu obrazovku dát tu přílohu kterou jsem k tomu zaslal má tři části který to má přímou číslo jedna 
to 
a příloze číslo jedna 
první věc kterou máme také 
balkon 
tak možná bychom to všichni viděli ať je to jednoduché pro tu diskuzi 
v rámci toho to co jsem se pokusil také ukázat jak dneska jak vypadá 
balkon kterej sportovní hala má na projekt románech vypadá v této chvíli aktuálním projektu a a jak vypadal ve studii kterou jsme všichni viděli v aktuálním projektu atleti mezitím popíšu než než se podaří a za tak aktuální projektu na balkoně je dcerka 
jednička by mělo být 
první na to 
důvodová zpráva jako 
tak to je ono 
jestli dovolíte tak možná takhle to zkusím popisovat takže první bod se týká skutečně tribun to co je teď to co je dole ještě pojďme oku obrázek níž tak ten ten co bych tak tento obrázek tak tam vidíte že na tribunách tak jak jsme to viděli v dokumentaci před rokem a půl a v dokumentaci pro územní rozhodnutí tak jsme na tribunách měli a to jsou ty malinké kostičky cirka nějakých sedmdesát míst k sezení a zatím a místa k sezení byl únikový východ který směřoval směrem ven to znamená bylo možné aby rodiče kteří přijdou do sportovní haly dají dítě na trénink tak se mohli sednout na tribunu a mohli se spolu s téhle tech mi sezení dívat budou za něma zajímá zádama jsou samozřejmě místa kde je bar kde kde jsou další možnosti jakoby do restauračního kavárenského prostoru ale tady bylo možné být přímo v té sportovní hale dnes to vypadá tak obrázek nad tím 
to je tady ta o ten únikový východ se posunul v níž to znamená do míst kde dříve měli dříve byly ty jednotlivým místa k sezení to znamená máme balkon betonovou plochu kde nebude moct být žádný židličky nebude moc sednout nebude tam moc stát protože to únikové prostor směrem ven takže ztrácíme ve sportovní hale na balkoně jediný pevný místo který je tam k sezení pro typicky pro rodiče kteří budou chodit se svýma dětma dívat se na jih tréninky budou se mu cernou budou se moc stoupnou nebo musí dít dál dozadu do toho do toho prostoru pro restauraci nebo kavárnu 
je to by první problém nějak tomu říkám za mě ten závěr 
či bych rád aby aby se vrátil k tomu původnímu aby skutečně na balkoně byly možné místo k sezení myslím že to je důležitý obzvlášť pokud projektu náhlou za nějakých sto dvacet milionů necelých pojďme druhým bodů já takhle přednesl potom čekám že asi pan projektem se vyjádří a případně další 
další část jsou tribuny dole v dole a teď se pojďme ten obrázek 
pojďme zase ten barevný pod tím takto vypadal na začátku to znát to co my jsme vidět v dokumentaci všichni tak bylo velká ho a na té velké hale to jsou ty kostičky navrchu tak jsou vlastně vysouvací tribuny který se čekalo že tam budou 
já naprosto chápu že v projektu nebo že v realizaci a to je to co jsme diskutovali na zastupitelstvu že první fázi můžeme postavit halu a ty tribune dodělat v budoucnosti na druhé straně to co 
tribuny jsou to je pro to nějakých sto osmdesát tady je to pro sto osmdesát diváků diskuze byla kolem sto osmdesáti nebo dokonce dvě stě jestě diváků když si postavíte tribuny pro dvě stě lidí takto je 
hodně hodně tun třeba patnáct tun to je ohromná ohromná 
váha a je nutný v projektové dokumentaci podle mě na to myslet a projektové dokumentace byty tribuny měly být aby bylo jasné jaké tribuny tam budou jak budou usazený jestli tam bude potřeba nějaké kolejnice bude nějaký stavební věci byty prvky se všechny udělali na začátku potom některý věci se dají dokoupit je v pohodě ale my musí být od začátku jasno aby se nám nestalo to protože dneska ta ta plocha která tam je tak je to vlastně ve své podstatě plovoucí podlaha odlehčená to znamená v té chvíli na tu palubovku která je vlastně od kraje do kraje úplně stejná tak bychom měli v budoucnu umístili tribuny s váhou situován 
mohlo by se nám také nakrásně stát že budou muset dělat velký stavební úpravy plochy a tohle by mělo být v tomprojektu podobně vyřešeno abychom měli jistotu že to na nás stane že prostě takovéhle věci budoucnu nebude muset investovat proč protože pokud tam nebudeme v budoucnu vysouvací tribuny mít tak vlastně když mám dělat jakoukoli větší akci tak sportovní akci tak nemáme kam lidi usadit to znamená nemáme kam dát dvě stě lidí třeba k sezení aby mohli dat zápasy díváte to přece důležitý jinak by to mělo jinak to za chvilku bude vlastně lékům velká tělocvična ale nebudeme mít lidi kde budou moct být to je hodně důležitý a byla od počátku velmi důležité třetí bod které bych otevřel také pojďme se zjednodušenou ten obrázek který k tomu je 
a my když jsme tu dokumentaci měli i v prezentacích tak vždycky bylo tam ty slajdy byly o tom že ta že to bude multifunkční a že to bude jak pro sport tak pro kulturu tak pro veřejné jednání a to znamená že tam budeme moct prostě diskutovali jsme o tom i tady na zastupitelstvu o tom jaký 
že budou různé východy aby aby tam mohli prostě běžet i koncerty kudy se tam ty lidi dostanou kudy se tam dostanou dostane aparatura podobné záležitosti no a teď jsme v situaci že když se podíváme 
do správy v technické zprávě k téhle takto máme napsáno požárně bezpečnostní řešení stavby pokud se v prostoru velkého sálu budou pořádat kulturní kulturní či společenské akce musí se počítat s omezeným počtem osob které v souladu s normou 
sedmdesát tři nula osmnáct nesmí překročit mez sto padesáti osob což prakticky projekčně za znamená sto osob 
to znamená ta moje otázka je vlastně v té chvíli jednoduchá nebo ten ten pohled když se na to dívám tak je že vlastně do haly pokud budeme dělat koncert tak může mít sto padesát lidí maximálně protože nebylo to co jsme chtěli 
tak to byl ten důvod proč jsem tyto připomínky zasílá na ty připomínky na tyto nikdy nebylo řádně odpovězeno pojďme tedy o tom diskutovat na zastupitelstvu pojďme si ty věci říct jak to tedy je protože očekávám že chceme postavit halu kde bude moct udělat koncert pro čtyři sta lidí já můžu bude jednou za čas ale bude to možné budeme dělat portovní soutěže kde budeme mít soutěžící i rodiče diváky bude moct mít pohodě dvě stě lidí bude mít sportovní halu kde když budou z tribuny zasunutý tak úplně v pohodě tam budou chodit rodiče budou se nám moc semnou kdo tam bude mít na příjemně to očekávám tohle jsme přece všichni chtěli vždycky na začátku to bych rád abychom měli jistotu že takto tahala která je na projektovaná když takto postavíme tak bude děkuji moc 
to ale tak já chápu omlouvám se za ten další příspěvek chtěl jsem to všechno vysvětlit a asi bych teď předal slovo 
panu projektanta nebo dál 
paní šro 
nebudu zdržovat protože zástupce společnosti týká slánský opravdu vše musí odjet já jenom upozorním že není pravda že byste odpovědím na ted na tyto vaše dotazy nedostali dostali jste veřejně a jsou pověšené i na městských na městských stránkách webu co znamená a prosím odpověď už jste jednou a tohoto dostali děkuji a já dávám slovo panu sladkému 
dobrý den děkuji za slovo 
tato jak dlouhý úvod tak shred tím dotazům které padly jestli se to znamená jsou tři okruhy tak já budu krátký tak za prvé diváky na ochoz lze umístit za druhý tribuny v zamontovat a zatřetí kapacita haly čtyři sta šedesát šest lidí tak ti bychom mohli možná skončit ale 
v rámci když to řeknu cenový přípravy byl jeden limit což bylo sto milionů 
to konstrukce pro diváky není to obyčejná židle je to specializovali nábytek certifikace další věci který poměrně lítaj cenově pokud vím aktuálně my jsme byli těsně za hranicí ceny která byla původně stanovená a nyní se podařilo vysoutěžit tu halu těsně pod tuhle chvíli jestli to chápu dobře do toho limitu zbývá nějaký finanční balík a takže za mě nevím jak za město za odpovědné osoby je možno toto dokoupit to znamená 
tribuna nahoru na ochoz tak aby tam byla pevně ukotvená to znamená tamto jsou pravidla hořlavost materiálů spojení neohrožení úniků a podobně aby to fungovalo takže lze dokoupit dolů tribuny jsou to výjezdní tribuny dokonce se kouknu kolik se dají ty tribuny umístíte si tady mám někde napsáno 
tam se dá dům městský tribuna až pro dvě stě lidí takže to je nějaký extrém že v okamžiku kdy tohle padne 
máme peníze zejména nakupovat rámci realizace stavby stačí pokyn a dá se to dokoupit nějakým systému doporučuji postupů a tím způsobem je to atypická věc atypický dodavatel vysoutěžit sólo podklady pro město jsme schopni připravit během měsíce abyste mohli začít poptávat s ohledem na postup realizace který běží o byl zahájen nebo bude zahájen tak myslím si že to stihnete bez problémů vybrat před tím aby dopředu při dokončení už by pevný tribuny a jinak ty kapacitě já bych ještě do přesně tak to tam je přesně rozvrženo a jedna věc je nějaký běžný provoz na co se dimenzuje další věc je ta část kde kdo může být z hlediska požární předpisů a ale celková kapacity je těch čtyři sta šedesát šest osob to znamená že koncert pro čtyři sta se tam myslím že vejde 
tak 
další dotazy paní bláhová tedy přihlášena 
cituji pokud se v prostoru velkého sálu budou pořádat kulturní či společenské akce musí se počítat s omezeným počtem osob které v souladu s čssd sedmdesát tři nula osm osm nás nesmí překročit sto padesát o sto padesát osob což prakticky znamená projekčně sto osob je to obsaženo v požárně bezpečnostní řešení stavby znamená to co se vám četla tak vy jako projektant stavby říkáte že lžu že to není v požárně bezpečnostní řešení stavby který je zpracován v rámci projektu který vy jste předložil 
tělocvičně sto čtyřicet osm na balkon celkem 
z tři sta a tři sta osmnáct tělocvičně sto čtyřicet osm na balkonu celkem čtyři sta šedesát šest 
prosím slovo já mám tady cituji co je uvedeno takže znovu říkáte že to co cituji že uvedeno v tom požárně bezpečnostním tak říkáte že lžu 
nikdo neřekl tam není uvedeno to co vám říkám ano kde je tam stanoví že sto padesát osob takže vy říkáte že to tam není a že tudíž požárně bezpečnostní řešení neříká že pro kulturní akci ta může být sto padesát osob a že ta může být a vy tvrdíte že tam stále může být až čtyři sta šedesát pět cca čest a je třeba číst zprávu jako komplex to znamená nejenom vytáhnout toho tuhle jedinou věc celkem opravdu se uvádí v součtu čtyři sta šedesát šest osob tam může být 
na různých akcích 
i na kulturní akci 
děkuji pan marek 
moc děkuji pane stránský za vyjádření znamená to když budu teda v postupně tak 
říkáte tribuny je možné dokoupit a bez jakýchkoli stavebních úprav je tam je možné je tam dát chápu to správně a prosím aby bylo řečeno jasně a to znamená že by se zatím vy stojíte projektanty a pokud budou stavební úpravy také po vás projekt anandtech můžeme chtít 
vy víte koho jste už vybral 
nerozumím otázce jsou různé systémy 
právě proto je důležité aby jsme navrhli ten co protože zadávací dokumentace když jste vyhráli výběrové řízení na projekt tak bylo včetně vysouvacích tribuny bylo to tam napsáno to znamená nemusíte mít řešení jak to tam dát a s tím přijít hned ján řešení nemám nevím jen vidím že to není nakresleno a není nikde popsáno jak chceme mít jistotu jako zastupitel že potom se nepříjde a nezjistí se že se podlaha musí předělat nebo že vysouvací tribuny který bychom mohli umístit tak budou jenom jeden jediný a budou desetkrát dražší než jiný nám příklady proto proto bych chtěl mě to řešení a proto se ptám velmi jasně o tom kolik ty vysouvaci tribuny pro cirka dvě stě lidí dneska dnešních cenách dcerka asi budou stát a zároveň že tam nebudou žádné stavební úpravy a že vy jako projektanti nám toto ručíte to pro mě důležité protože mi to potom město budeme platit 
jim v rámci toho dne jsem právě reagoval tím způsobem že jestli víte kdo už vybrán jsme v situaci že je to před vlastní realizací akce to znamená že si můžeme dovolit více různých systémů je to o typu o výrobku a a o jeho umístění v tuhle chvíli jsme v situaci nestojí to tam neaplikujte do to hotové hally máte širší spektrum proto jsem tady avizoval pokud je vůle spusťte to tečka bude širší spektrum výrobků jsou výrobky který můžete umístit čistě na palubovku jsou výrobky které potřebují konstrukci pod tím samozřejmě asi tušíte cenově nebo nevím jesli tušíte cenově kde pohybovat výrobky který mají jsou zabudovaný mají podporu vespod pod podlahou jsou levnější cenově ale určit nemám aktuální cenovky takže avizoval jsem nějakých dvě stě sedaček teď nevím z hlavy kolik to bude cena 
tohle je přesně ten důvod které si myslím že bych v této chvíli už mělo být jasno protože mi přece od začátku poptáváme město alu s tribunami je poptávka na projektanty to že budeme stavět první fázi nez tribun v pohodě s tím nemám problém ale modulový systém a od začátku poptám halu s halu s tribunami a očekává že vy jste vyřešili správně jaký mají být aby to bylo ekonomicky udržitelné pokud existuje několik analýz tak byly na stole a nějakou jste vybrali ale že se tím by a paní fišarová zrady že se tím zabývali a je to vyřešeno to co slyším od vás tak mám pocit existuje řešení ale ne zabývali jsme se s ním doteď není to vyřešeno ale vlastně už jsme navrhli s tím co jsme na projektovali že tribuny můžou být jenom ty dražší tribunou na palubovce 
pochopil jsem to z půlky a si toho jsme v situaci že ještě se dají tyto věci změnit aby to nešlo pouze jiným směrem 
kdybyste věděli za kolik by soutěžíte tak to předpokládám dáte do tendrů pro podmínky že v tendru bude možnost lepšího výhodnějšího systému tribun pro vás v tuhle chvíli jsme v situaci že to jde spustit oběma variantami zabývali jsme se tím jsou dvě varianty tedy jedna varianta je 
jak to říct stavebně složitější s kolejnicemi druhá jednodušší to defakto kus nábytku to není nic jiného který jezdí po podlaze ale samozřejmě má to svá omezení který je cenový protože nejsou tam jednoduchý kolejnice jsou tam široký válce a podobně takže v tu chvíli to běží jiným způsobem doporučuji schůzky co nejdřív a je to ta levnější varianta 
velmi děkuji za vysvětlení to je ten důvod proč jsem to i dále na zastupitel proč na tu psali protože to si myslím že je to přesně to co mělo být už vyřešeno druhá věc je že vrátí čtyři sta šedesáti šesti osobám znamená to vaše vyjádření aby byl zase přesný že můžeme udělat 
koncert v hlavním sále pro čtyři sta lidí 
dovoluje nám to ty předpisy nejsem projektant ale když čtu že požárně bezpečnostní předpisy říkají sto padesát tak se obávám vždycky takové věci že když tam děláme koncert pro čtyři sta lidí a něco se stane tak někdo přijde a řekne byste porušili tohle pravidlo bude velký problém proto se ptám velmi otevřeně abychom si řekli jednoznačně můžeme dělat takovýto koncert a potom proč teda je sto padesát lidí v požárně bezpečnostních předpisech uvedeno tomu nerozumím 
kam to vychází nějaké výpočtů ale celkový výpočet je tam daný že do haly se vejde nějakej max jeho ten se uvažuje s nějakýma postupem a bere se to nejvyšší číslo úniky se potom počítají na to nejvyšší číslo který tam je to znamená že úniky na tyhle hale nebo ta hala je dimenzována kapacitu čtyři sta šedesát šest 
takže a opětovně čtyři sta lidí na koncertu může být do těch samozřejmě se má započítat i pomocný personál všechno co s tím spojený takže proto tam padlo nějaké číslo čtyři sta šedesát šest to číslo jinak vychází z metráže ty haly 
znamená to tedy 
abych chápali jako laik protože běž si laik přečtu větu že pro kulturní akce je tu sto padesát tak mělo by se proč tam je to teda je 
jsou je tam víc věcí že třeba kapacita pro spor by měla být devadesát kapacita pro sport sto padesát pro konferenci dvě stě a ale sumárně že bylo lípu což jsou jedny limity a pak byl spočítán horní limit který je ve spodní části tři sta osmnáct a ty hory v horní části sto čtyřicet osm 
to tedy znamená jenom abychom si řekli ale nebudeme v tom hlavním sále je tam tři sta osmnáct spodní limit takže odpověď na moji otázku jestli můžeme ale mít konzole pro čtyři sta lidí není možné musí mít 
čtyři stvrdil nemůže být musí mít tři sta osmnáct lidí abychom chápu správně to vaše vyjádření úplně u potom funguje trošku jiným způsobem životě nemůžete ohlídat při akci že tři sta osmnáct lidí je dole dokážete uhlídat že do baráku vstoupí čtyři sta šedesát šest lidí hlídáte s tímto požární předpisy samozřejmě pracují a počítají a je to vychází to z nějakých metrů čtvereční a podobně opakuji do haly se vejde čtyři sta šedesát šest lidí aniž byste vy jako provozovatel měli z toho průšvih pokud tam pustíte čtyři sta šedesát sedm lidí něco se stane průšvih je na vaší straně pokud budeš čtyři sta šedesát šest lidí něco se stane doufejme že se nic takového nestane jste z obliga jako majitel a provozovatel budovy 
velmi velmi děkuji za jasný prohlášení zároveň se chci 
ještě zeptat na vrátím se ještě v té chvíli balkonů a to je a když vidím že ten takových je nově navržený balkon tak jak jsou posunout vůči té vůči 
dokumentaci pro územní pro musí stát by tak v té chvíli máme únikový východ jinde trošku posunutý to znamená očekávám že proto tam je v této chvíli balkon na kterém není možné mít fyzicky sedadla musí to být jenom balkon pro stání není možné ten prostor z pohledu hasičů být zastaven námi přestavět a pokud bychom tam náhodou narovnali židličky tak a přijde tom hasiči tak nám to přece musí vyházet že to nedodržujeme takhle to prostě je každej člověk i paneláku musí dodržovat bezpečnostní limity na únikové chodby a podobné věci tak já se nerozumím tomu prohlášení toho že je možné mít na balkoně místa k sezení ale možná se mýlím tak mě to prosím vysvětlete část balkonu je úzká která slouží pouze pro stání to znamená následně únik ale část balkonů navazuje na kafe který tam je možno umístit sedačky 
proč nám tedy nejsou umístěny v projektové dokumentaci prošlo nejsou napsány a je ten balkony nebo dostání a z jiných důvodů veškerý tribuny vše nasazení pro halu se vyškrtla z hlediska cenovky 
a to znamená jenom ještě kolik pak tu cenovku kolik tam travních sezení bude moci být 
vím padesát šedesát nějaký takovýhle číslo přestože tam je ten únikový východ napůl sahali na půlce haly potřebujeme na stání na zbytku se dáví a cezení dobře děkuji 
pan havelka 
já děkuji za slovo pane starosto jenom jsem chtěl říct jednu věc možná že to ostatní kolegové nevědí ale tuto chvíli je uzavřená smlouva se zhotovitelem stavby předáno staveniště já bych byl velmi opatrní v tuto chvíli dělat usnesení toho typu že ještě něco při koupíme já bych počkal přeci jenom ještě chvíli jak se situace vyvine jak to stavba bude na základech vypadat děkuji pane starosto děkuji paní košická 
děkuji já jsem se jenom chtěla zeptat když jsem tady byla na prezentaci slyšela jsem ji dvakrát stále se mluvilo o multifunkční hale tečka když se schvaluje ten stavební záměr tak je tam sportovní hala na sportovní halu jsme to přejmenovali protože nemáme na multifunkční halu peníze nebo že to že to jsou jiné jiné parametry mám multifunkční hala a jiné parametry má sportovní hala 
také v rámci toho provozu určujeme jeden druh ale i nadále trvá multifunkční využití to tady padlo když někdo jsem citoval z požární zprávy pro konferenci něco pro kulturní akcí něco a podobně takže je to využitelný na aktivit na více aktivit než jenom sport a ten ta úprava toho jako na toho názvu je teda jenom kosmetická protože vy byste celou dobu nebo prezentace byla pořád na multifunkční je tam napsané sportovní hala tak já se tomu jenom ptám 
v rámci toho přiznám se genezi názvu nevím 
ty 
paní bláhová 
já jsem se chtěla zeptat paní fišerové jestli protože vzhledem k tomu že se tedy bude předávat staveniště jestli už jste jedna ohledně objízdných tras a pokud jste jednala jaké budou objízdné trasy když se zavře část komenského děkuji 
tak já si myslí že tato informace jak to bude tomuto nestahuje ale primárně staveniště už přidáno 
a pozvánku na slavnostní předání se o devět dostali jako zastupitele 
ano ale já jsem se ptala ohledně objízdných tras je to že staveniště předáno je pěkná věc ale já se vás ptám jaké budou objízdné trasy a souvisí to se sportovní halou před tedy zavřete část komenského která se zavírá kvůli tomu že se bude stavět sportovní hala tak myslím že občany zajímá kudy bude objízdná trasa děkuji objízdné trasy se řešily s dopravním inspektorátem ovoce bylo tady několik sezení řešily se všechny stavbě byly tam technické dozory na všechny stavby byly tam zástupci investorů byli jsme tam my odbor dopravy a je ten problém vyřešen proběhne informace v listech a mobilním rozhlase a bude to dával na fejsbůk děkuji mohli byste mi prosím na můj přímý dotaz odpovědět děkuji já jsem vám řekl že to vyřešeno tady nemůžeme hodinu řešit poklady ulici teď budeme jezdit nezlobte se je tady projektant mějme úctu k lidem nezlobte se mi nemůžete říct tři ulice kudy se to bude objíždět vyřešit to pana slánského abychom nezdržovali aby mohl odejít protože o projev potřebuje od je jeho děkuji 
také paní to ženská 
děkuji pane starosto pane projektantem jsem právník brian by mě velmi zajímalo jak je možné že to o čem jste ho z hlediska kapacity trošku to souvisí s tím co řekla jí štěpánka původně bylo zamýšleno velikost multifunkční a a teď hovoříme o sportovní hale takže ve stavebním povolení je výslovně uvedeno že v prostoru velkého sálu kulturní či společenské akce se nesmí překročit sto padesát osob já jsem asi úplně nepochopila ten a ten výklad který se tedy měl že ta kapacita je mnohem vyšší jestli byste byl tak hodný a ještě jednou mi to teda zopakoval už v požární zprávě se píše několik informací jedna z nich je devadesát prosport sto padesát pro kulturní a dvě stě pro konferenci sumárně z druhý strany je informace že tři sta osmnáct tělocvičně na balkonu a čtyři sta šedesát šest celkem jsou to limity které jsou určené pro tu halu je to výpočtový parametry jak se to počítá s morem to znamená podle metrů čtverečních a bere se nejvyšší míra která se z těch hodnot tam napočítá 
jak je tedy možné že potom spolu nesou ladí teda nějakým způsobem stavební povolení a požární zpráva přiznám se z hlavy stavební povolení neznám 
no to je pro mě teda poněkud zvláštní protože samozřejmě stavební úřad jako když vydává stavební povolení tak pak samozřejmě když budou probíhat veškeré kontrole tak bude vycházet z těch informací které jsou tady to by asi spolu nějak mělo korespondovat zopakuji ještě jednou stavební povolení nastavení neznám a více jaké údaje jsou uvedeny v projektové dokumentaci nebo ty hlavní kapitoly a to že stavební úřad nám uvedl nějaký konkrétní číslo z hlavy opravdu nevím jak je to tam testováno 
takže stavební povolení jste neviděl stavební povolení jsem viděl ale mi známo z paměti no tak děkuji za děkuji pan burian 
děkuji za slovo pane starosto já jsem se chtěl zeptat vás nebo možná romany fišerová já jsem z té prezentace pana projektanta pochopil že tribuny teda a priori tuto chvilku jakoby nejsou součástí a 
z jeho strany vlastně zazněla zaznělo doporučení že existuje samozřejmě několik technických řešení jak tam ty tribuny můžou být následně doplněny a samozřejmě pokud budeme chytří rychlý tak vlastně budeme velice brzo vědět jaké tribuny volíme a oni v rámci stavby dokáží vlastně případné nějaké ty prvky které jsou proto potřeba doplnit do té stavby tak abyste vlastně mohli jít řekněme levnější cestou protože levnější cesta je řekněme když se tam nějaké ty přípravky proto přichystají zarazila mě proto 
před chvilkou vstup nebo zarazil mě vstup pana havelky který říkal že je dalek toho aby jsme teď v rychlosti dělali nějaká usnesení a tak dále tak jako jsem z toho takový trochu zmatený protože právě si myslím že s péčí řádného hospodáře prostě jako správný sedláci by jsme měli být připraveni měli vědět a říct jenom tak tady udělejte tohle tohle vybrali jsme toto tak jako teď nevím měla nenutím že musíme dělat nějaké usnesení dnes ale minimálně bych vás poprosil o chvilku aspoň ujištění protože předpokládám že ta tedy bude nebude pardon že tahala nebude za dva měsíce to prostě víme takže ten čas je ale prostě byl bych rád za ujištění z vaší strany že že prostě to vnímáte stejně že touto cestou jdeme protože to byl jeden z těch bodů který se nám nezdá nebo mě nestál děkuji si jestli mužu od samého začátku jsme toho začali projektovat 
já odpovídám panu panu burianovi jestli dovolíte děkuji 
také se 
takže od začátku se bavíme o tom že ty tribuny tam budou akorát jsme nevěděli kolik nás a sportovní hala bude stát a ten strop zastropování který jsme se dovolená zastupitel jsme nechtěli porušit v tuto chvíli víme že sportovní hala má nějaký rozpočet na nějaký devadesát šest milionů nějaký drobný denně řekl přesně tu částku protože nemáme tedy sebou a já předpokládám že prostě ty tribuny jsou tuhle chvíli ve hře znamená budem se určitě o nich bavit pondělí jsme předali staveniště to znamená určitě to je součástí diskuze a budeme řešit není to že by jsme se na to nějakým způsobem 
vykašlali nebo že by jsme to na to nechtějí řešit na začátku říkáme že tribuny tam budou ale primárně čekají na peníze na 
děkuji pan marek už byl dvakrát 
jako předkladatel takže panoval 
já už naposledy pleso podruhé děkuji jen jak se ptal honza burian já si nejsem jistý jestli levnější řešení bude v tu chvíli lepší jenom říkám že bych neúspěch dával žádnou tu věc protože může se to může zdát já to řeknou pitomě jestli něco zabudují do země tak to znamená že se mi to třeba za deset let rozbije tak to budu muset rozkopat když se mi rozbil něco co bude po podlaze takto možné vyměním a bude to lepší ale a tu věc neznám to znamená proto jsem byl dalek toho tomu každá ty usnesení to byla ten ten důvod děkuji pan marek technická poznámka 
starostu tři první poprosil bych jestli možno dát slovo panu šplíchalová který se dlouhodobě hlasí druhá já bych mu ráda 
pustit odborníka 
a druhá potom mám několik věcí které bych se určitě rád vyjádřil takže a platí to co jsem přišla na začátku skutečně s omezením diskuze zastupitelům nesouhlasem nerad bych abychom tady potom zbytečnou diskuze děkuji děkuji tam vzadu se hlásí vám 
pojďte k mikrofonu tady pro sebe 
dobrý den jmenuje šplíchal a opravdu se považuji za odborníka páč se tímto žili živím se jako technický dozor a 
ví že technické dozory hlavní práce brblat se v podstatě projektů a hlídat právě aby si nikdo nemohl vykládat ten projekt alternativně 
pane projektant já jsem rád že jste odpověděl paní bláhový ta že nemůže si vybírat projektové dokumentace jen dílčí části a to je právě to co jste udělal vy jste si jistý projektové dokumentace vzal to požárně bezpečnostní řešení kde opravdu je napsáno že tam je těch čtyři sta šedesát šest 
lidí možnost ale to je právě nota dílčí věc to je to že do budovy se vejde tolik lidí v daný okamžik tak aby když se stane ten požár nebo evakuace aby byly byla možnost utýct objektů co znamená by bylo dostatek velký dveře koridory shodnem ale samozřejmě další technologie tohle můžou omezit neměly by ale můžou a to se bohužel v tomto projektu stalo stalo se to že technologie vzduchotechniky zdravovědy a dalších to omezila až na těch stávajících já vám řeknu přesně kapacita sportovní haly pro sporty sto osmdesát 
a naštěstí stavaři na je opravdu excelentní nedá takže to se dá strašně jednoduše říct a všecko co já tady je a já ne polemizuje s technickým paletu projektu protože jste správně byste dělal projekt na zadání a s tím naprosto souhlasím problém je v tom že to zrání se asi změnilo a nevíme kdo změnil sto osmdesát šest osob tam je to z našeho projektu je to s vaší technické zprávy která se vine souhrnná technická zpráva a to je právě ta zpráva která všechny dílčí technické zprávy zpětně dostane do finálního bodů kterej vám všem řekne kolik můžete dál když vám to přirovnám příkladem tak když budete mít restauraci která by mít tři sta osob 
tři sta židlí a budete mít dva záchody tak tam prostě nikdy těch tři sta židlí nemůžete obsadit protože vám to omezí ty záchody hygienu stejně tak když tam budete mít 
jedny malý dveře takto můžete dát ti utečou k když chytne požár takže je potřeba se na ten projekt celek což jste udělal a věděl jste moc dobře je to tak mě proto jste to do tý technické zprávy napsal ale technický a vy jste přesně napsal znění že se tam vejde jeden trvalý zaměstnanec pět osob externích zamyslel čtyřicet dospělých šedesát žáků padesát diváků v tělocvičně a dvacet dospělých žáků do většího víceúčelového sálu 
totally napsáno jste napsal vy a napsal jsem to tam opravdu proto že ta vzduchotechnika neodpovídá větším kapacity kdyby tam byla větší vzduchotechnika větší větší zařízení tak jste mohli dostat maximálně čtyři sta šedesát šest tož tam tečku nedostanete a bohužel i podivem že jste to tady opakoval by tam prostě nemůžete dostat čtyři stašně šedesát či kdyby se tu stalo takto ten provozovatel těžce nese 
další věc je k tomu sportu takže sport sto osmdesát šest hlavní sál devadesát šest osob či hlavní sál je samozřejmě požární úsek hlavního sálu nekončí jenom dole ale pokračuje na tu tribun celý víte to žádnou židli na ochozu nemůžete lidi budou moct najít nějak pololegální na stojáka ale židle únikovým korenu nemůže to taky moc dobře víte protože kdyby se tam něco stalo a vznikl potřeba evakuace a někdo náhodou by o tu židli zakopl takto opět odnese provozovatel 
prostě nejde vychází všecky ty doklady a ty oči co říká jsou z vaší technické zprávy kterou jste vy mi předložil nebo předložil jste nám ale já problém nevidím v tý technické zprávě nebo v tom projektu pana projektanta já vidím v tom že se v průběhu výstavby změnilo zadání bohužel byste řek tady 
pokud dáte do tendru tak já bych to zohlednil ale v tom tento bylo byste součástí tendru na výběr projektové dokumentace byl tento dokument což je zadání a ta máte všechno napsaný máte tam mimo jiné napsaný jak kapacita tribuny přístup pro soutěžní utkání bude dvě zpívá z logiky věci by mělo být v tom projektu tribuna pro vás je my jsme se ptali paní fišerové jestli se změnil zadání by se nám řekl že se nezměnilo zadání takže zadání evidentně změnilo máte napsaný já nechci bazírovat na tom že tam měla být masérna mělo tam být sauna dobře s tím se asi dokážeme by je to je naprosto na masáž hledal ale další věc světlá výška haly mělo být devět metrů máte osm nějaký důvod já nevím ale předpokládám je se může stát situace je nějaký tým který bude hrát volejbal profesionální soutěž nesplní kým tahala nesplní opět je to v zadání a ten výsledný projekt nesouhlasí s tím zadání takže já se ptám naprosto vážně se ptám máme tedy halu za sto milionů která nebyla zadání mě stojí pustilo do výběrového řízení je podepsaný tečku tendr na zhotovitele potoky se s ním asi nedá nic dělat ale ta léta hala která vlastně opustila naprosto princip multifunkčnosti zpět se vrátím nemůžete říct že tam nemůže můžete pustit víc lidí než sto padesát na kulturu že to máte napsaný nemůžete prostě sto padesát lidí máte ve stavebním povolení máte to v technické zprávě máte to jako podmínku je tam dokonce napsáno nemůže překročit takovouhle striktní tady hromada právníků vám řeknou to prostě se nemůže změnit bez to aj vistu zásadně změnilo 
opakuji stavebnictví není něco co by se dalo vykládat alternativně to by jsme mohli říct že si dostane povolení na jednopatrový penál s jednou bytovou jednotkou by si postavíte dvoupatrové s dvouma bytová jednotka má a stavební úřad nám to skladuje no tak to bych chtěl vidět možná tady ale ne 
prostě 
to prostě nefunguje takhle 
já neříkám že ten že ten projekt špatnej technicky ale neodpovídá tomu co město zadalo a je to závažné pochybení koordinace toho bohužel kolega jirsa nemůže tedy být má jakou pracovní schůzku takže jsem to sám nicméně 
já si opravdu myslím že tohle zadání který nebo ten projekt který byl vpuštěn do konečné fáze vypustit neměl protože neodpovídá tomu co mělo stát a město jako takový nemá multifunkční halu má jenom drahou tělocvičnu která mohla stát stát polovinu jistě tečkovaný máme drahou projekt jsme tady měli kvalitní velkých projektech ten jste právě z důvodu ceny zrušili ale tečku jsme tady slyšeli potvrzený že pokud budeme chtít splnit to původní zadání tak tady bude muset zajít masivně investovat na těchto šestnáct milionů který smlouvu zdraví jinak ho prostě nebudeme mít děkuji děkuji 
paní šero ale já bych se vás chtěl zeptat o jakém programu hovoříte že jsme ho že jsme zrušili a ti tuhle malou tělocvičnu podle vás dokumentace na alu lišky která existovala 
by se 
to bek a sportovní hala od pana elišky nebo za za doby pana lišky která se projektovala také měla spoustu chyb byla z nejdražších materiálu a vyšlo by nás asi zhruba na nějakých sto šedesát milionů beze peha 
já bych ještě tato verze kterou já jsem to nechtěl vytahovat ale řeknu vám teda ještě tobe a to co je tady říkáte je vaše tvrzení který nikdo z nás nemůže uvěřit protože já tu projektů dokud si nemám nikdy jsem ji nedostal a dokonce mi odmítl uznat i vydat takže 
vy tady je to tvrdíte co si ostatní nemůžu uvěřit což děláte dost často a my máme věřit ale znovu opakuji to co jste tady vy řekli ale bude stát sto šestnáct pro teď tady potvrdilo že aby byla kvalitní a dostali parametry aspoň dobré sportovní či multifunkční z toho už nebude sto lidí sto padesát lidí na kulturní akci to je sto lidí na maturitní ples a padesát v kapele 
tak aby byla dobrá sportovní ta do ní bude muset masivně investovat navíc takže se na sto třicet na sto čtyřicet 
kolik stála původní paní elišky sto šedesát sedmdesát 
a splňovala všechno i včetně těch tribun mi ta tribuny nemáme a prostě nebudou tam nikde děkuji pane slýchal tak paní michaela ještě jedno co se týče toho tvrzení není moje a nyní tajné 
jednali jsme o té sportovní hale hledali jsme řešení jak ušetřit na této sportovní hala nebyla zastupovaná finance a byly tam i někteří zastupitelé na těchto jednáních kteří můžou dosvědčit to je jedna věc druhá věc je ta pokud vy tady napadáte pana iku a se dá pana slánského a společnost děkuji že ten prikaz špatný tak prosím už jsem o to žádala pana karla marka a veřejně veřejně tuto informaci prostě podsouváte občanů tak prosím podepište se s autorizačním razítkem ho takhle je pokud se odborníky děkuji 
děkuji 
děkuji děkuji vám za příspěvek děkuji je tady přihlášení pan burian 
je pardon já jsem opravdu měl náš projektantovi 
jirkovi havelkovi já jsem pochopil že se bavíme o mobilních tribunách ale i mobilní tribuna musí být nějakým způsobem mobilní a tam byly tam může být zařízení na tak že má jakési přípravy stavbě proto mi šlo abyste konaly co nejrychleji v tomhle těch rocích děkuji 
já 
ještě bych dal pan lásky muselo je potřeba nově 
jsme nějakej dlouhej balík informací 
kolega se považuje za profesionála ve stavebnictví jsem rád že se nějaký další objevil taky ta komunikace by tak měla probíhat požádal jsem paní místostarostkou proužek jedině ten dokument se dostal abych dostal opravdu nazvěme to dokument pokud mají komunikovat spolu dva odborníci ve stavebnictví ať je poražen a podobně 
poprosím dodejte mě ho vyjádříme se vám k tomu a detailně rozebereme každý dotaz 
děkuji 
paní bláhová 
já bych se chtěla zeptat paní štěpánková protože vím že má stavební fakultu a pracuje na odboru životního prostředí a výstavby když máme stanoveny limity které jsou stanoveny různými dotčenými subjekty když to řeknu jednoduše vzduchotechnika požár pera hasičský záchranný sbor a prostě hygiena a všechny tyhle který každý si dává svůj vlastní požadavek jeden říká sto druhý říká dvě stě třetí říká tři sta a budeme posuzovat v souhrnu to znamená můžeme říct že pro kapacitu jakéhokoliv zařízení bude rozhodující ten co říká nejvíc anebo musíme říct že bude rozhodující ten co říká nejmíň protože to je bohužel ovlivňuje i ty další a my se musíme řídit tím co je ten nejmíň děkuji 
mělo by to být splněny vlastně ten co říká není aby to bylo na straně bezpečnosti 
děkuji já se chci zeptat jestli má někdo ještě panu slánským aby mimochodem něco já vás tam byste jste byl vykázán ze sálu 
tak pan marek ale vy jste mluvil dvakrát dejte prostor ostatním prošel dáte prostor ostatním 
fimo 
tak já jsem tomu tomu budu ještě nehovořil tak bych chtěl pár slov k tomu říci sportovní hala se tady řeší třicet let v minulém volebním období jsme dospěli k tomu že jsme udělali 
projekt který bohužel teda zastupitelstvo nestanovilo žádnou projektovanou cenu a nakonec teda 
výsledný projekt 
cenovku kolem dvě stě milionů korun ale ani jsem to autoři potom nebyli ochotni mi rozpočtu položkový rozpočet udělat ale zásadě to v takové podobě bylo a když za členové volební období tak nové vedení města rozhodlo že se udělá projekt nový s jasným limitem sto milionů korun a bez zde peha a na základě toho bylo vypsáno výběrové řízení na projektanta vyhrála firma která je tady přítomná a vyprojektoval a zásadě 
rada a zastupitelstvo pokračovali v tom co předchozí zastupitelstvo rozhodlo umístění kde to má být a řeklo se že se musí vlastně to hlavní kritérium sto milionů korun bylo abychom to mohli realizovat a tomu se přizpůsobovala přizpůsobovala projektování a bylo to hlavní zadání pro pro projekční firmu 
celou dobu fungovala komise která se tím zabývala projednávala to pod vedením paní místostarostky no a dospělo to k tomu že teda mezitím začala fungovat národní sportovní agentura která financuje tyhlety sportovní haly tak byla podána žádost o dotaci loni už jsme podali žádost na ministerstvo pro místní rozvoj o jednu dotaci na kterou jsme měli možnost podat žádost a před vánocema své podali do pod vánocích těsně také druhou žádost na národní sportovní agenturu 
výsledky těch dotační řízení ještě nejsou definitivně rozhodnuto je takže nevíme jak to dopadne no a mezitím se 
vlastně projektant získal získal stavební povolení což je podle mého soudu nejdůležitější věc a doložil nám položkovým rozpočtem že hala bude stát sto milionů bez pera a na základě toho bylo vypsáno zadávací řízení na zhotovitele a vysoutěžená cena je pod tímto limitem z mého pohledu jako když si vzpomenu na to co jsme se bavili a je splněno to že je to sportovní hala je to že je tam zachován multifunkční charakter a je splněn finanční limit je získána stavební povolení je vysoutěžená vysoutěžené zhotovitel a je předáno staveniště jistě každý může mít jako představu že se můžeme koupit třeba halu za čtvrt miliardy nebo za půl miliardy za miliardu a ale zastupitelstvu řekl že má být za sto milionů projekt a potvrdil že je možné do haly dokupovat další věci a dotační řízení v rámci národní sportovní agentury umožňuje aby si žádali postupně o další doplňky které se můžou do dokoupit takže já za sebe si myslím že je to dobrý výsledek chtěl bych poděkovat paní místostarostce že to celou dobu je vedla velmi rozumným způsobem k cíli a že jsme na začátku cíle za mě já jsem spokojený a a mám z toho radost a doufám že moje moji dva synové se tam ještě v rámci atletiky půjdou zacvičit v rámci své 
mladší v rámci základní školy a starší že tam bude chodit cvičit taky takže a myslím si že je to docela dobrej výsledek kéž by se teď city samotné stavbě to podařilo co nejrychleji a bez problémů a že se toho dočkáme že to konečně budeme mít díky děkuji 
panely ser 
já to mám víc 
za prvé projektové dokumentaci je skutečně že je to tělocvična žádná multifunkčního jedna taková úplná drobnost a mám pocit že to bohužel hraje roli kdežto názvem tělocvičnou místo multifunkční halu 
a poprosil bych vám rychlou informaci by to budete view hlavy jak je 
díky jasné 
je jaký velká hala vevnitř můžu se zeptat to 
to nevíte já si myslím že tam uvádíte že jsou to dvě tyhle hřiště na kterých teďka jsme a to je bohužel fatální protože hale se toho moc opravdu dělat nedá neboť například hřiště na na prohrabal vyžaduje velikost čtyřicetkrát dvacet metrů 
já vím že jsem s tím možná otravný ale v dolních břežanech takovou halu mají a stále míň tak si říkám co se stalo 
takže jestli ta hala je menší než čtyřicetkrát dvacet metrů vevnitř a tam naše děti nikdy ne uspořádají florbalový turnaj na kdy 
třicet šest krát osmnáct je nejmenší limy 
máli to být multifunkční hala proč je počítaný dozvuk v hale na tělocvičnu 
to je pro mě už úplně mimo realitu to opravdu nevím co co tím vlastně vlastně míjíme jako nazvěme to teda tělocvičnou mluvme o tom jako po tělocvičně řešme to jako tělocvičnu a tak dále 
tady se dívám do tady mi kolega parku ross dal rozhodnutí stavebního odboru teda ten odbor se liší nejmenuje stavební ale budiž teda nějak se jmenuje jak složitě hrozně nicméně možná tady máme paní vedoucí jak by nám to třeba mohla osvětlit tady je že tam že v tělocvičně boje čtyřicet až šedesát žáků padesát diváků dvacet dospělých třicet žáků víceúčelový sál 
a hlavně je tam teda bohužel v prostoru velkého sálu sálu kulturní i společenské akce nesmí překročit sto padesát osob 
to je skutečně realita já si myslím že jsme tady všichni normálně myslící lidé a že teda když se ty limity stanovují takže se přece nemůže vzít ten největší kterej tam je ale bere se logicky jestliže ty limity jsou menší menší menší takto bohužel je to nejmenší ze všech to platí vždycky opravdu nic nenaděláme a to nakonec nám předvádíte když nás zvete na zastupitelstvo tak takže tahle cesta věc ceny v lyse 
nechci to teda přirovnávat k tomu chodníku ve strži který se který se navýšil o sto procent kdyby se ta hala navýšila o sto procent tak nás stojí opravdu těch čtvrt miliardy jak tady bylo uvedeno 
vypadá to teda že pan projektant možná z toho co tady bylo řečeno možná ani nesplnil to zadání podle toho výstupního dokumentu takto je vážná věc možná bych se pana projektanta zeptal je to jenom taková zkouška jestli počítal i odstavná a parkovací stání a jaký je mezi nimi rozdíl 
odstavná a parkovací stání 
jaký je mezi nimi rozdíl a jestli jste je počítal pro tuto halu 
jestli jste počítal nebo počítal vám vaše vaší kanceláři počítala vypočítala je k tomu 
jako nevíme jestli v tom projektu je vypočítáno počet parkovacích míst na základě nějaký normy 
počet parkovacích a odstavných a parkovacích stání 
jo jo dobře dobře dobře dobře pohodě já jsem se neptal na počet já jsem se ptal kolik jestli dovedeme odhadnout kolik je těch odstavných a kolik je těch parkovacích 
tak asi ne ale chápeme že to tam někde je policii možná nějak schválila 
dovoluji si ještě k těm minulým věcem tady 
opravdu by mělo být do programu zařazena manipulace s úřední deskou je velmi vážná panely se vyčerpal jste pět minut 
nemá omezení minut nemá nemám omezení ani nemluvit nikdo ani nestačila pane starosto ještě bych dodal režisér ještě bych dodal ale má občan může bránit proti porušování zákona já se obávám že skutečně porušil zákony se bráníte každý den předvádí 
no se bráním mikrofon 
ta děkuji k čemu za co 
za váš příspěvek 
pan marek ale takže pana sám můžeme propustit 
ta prosím 
když jste nemuseli zdržovat nahodilou začátek máme nemá úctu já mám dotaz 
k tomu řekl něco jiného tak chce se jen zeptat protože to co jsem porozuměl tak místa k sezení jak na tribunách tak na 
a nahoře na balkoně tak jsou vlastně s ekonomický z důvodu ekonomiky v této chvíli nejsou zahrnuty v projektové dokumentace já chápu že to není zahrnuto když soutěžíme ale zároveň jsme situaci že ta projektová dokumentace která proběhla všema řízením a požární má hygienu a tak dále tak neobsahuje tyto místa vůbec to znamená oni se vyjadřuje k ničemu co tam není této chvíle se zeptám když bychom řekli ano jako zastupitelstvo chceme přidat tribuny pro sto osmdesát dvě stě diváků tak jak jste mirek zrání chceme aby byly místa k sezení na balkoně tak vy říkáte technicky to jde to jestli jsem porozuměl 
zajímalo by mě zároveň říkáte ve své podstatě rozmyslete co nejdřív protože pokud by se vybraly tribuny jiný než ty pojezdový na palubovce tak by to je stavaři měli vědět dřív než budou prostě v nějaké chvíli nějaké stavební části pokračovat a že teď je ještě dobrý již máme nějaký čas ale ale abychom vybrali dřív než se bude dělat palubovka ale mě zajímá když bychom toto rozhodli co to znamená znamená to jen drobně upravit projekt nebo to znamená že v té chvíli jsou to prostě je to o projektu je nutný aby to zase proběhlo celým tím kolečkem vyjadřovací je řádně dotčených orgánů hygienou požárních má podobně a teprve poté bychom mohli 
ty věci takto mít to mě zajímá protože aby si uměl představit co to co to je za změnu 
tak jestli jestli k tomu 
opět vám odpovím drze víte koho jste vybral 
souvisí to velmi s tím úzce jde o to že pokud to bude něco co není pevně spojené se stavbou je to kus nábytku pokud půjdeme do jiné technologie která bude spojená se stavbou tohle se budou muset provést stavebním úřadem 
niku 
to znamená že zase pokud prostě v té chvíli ten finální záměr pro nás jako pro město je abychom tam místa k sezení měli 
to bychom v této chvíli se měli jasně nebo možná už jsme se měli dřív rozhodnout jak to tam chceme mít protože dneska tak je to připravena na to že to nemůže být součástí stavby tak tuto prostě beru 
a to je to co si myslím že by mělo být řečeno je to jedna z možností ján možná je to ta správná ale ne bychom měli mít ho celistvou prostě já chápu to je to co mě mrzí že ten projekt toto neobsahuje podle mě ten projekt měl mít toto řešeno a potom směry soutěžit jenom tu část toho projektu a proto se 
pro mě je to protože jinak se můžeme dostat do situace v budoucnu budem překvapený do překvapení bychom neměli mít 
je to co je pro mě není takže říkáte pokud to nebude jenom nábytek 
ale bude to prostě součástí pevně ze stavu takto zpátky musí projít různýma různýma kolečkama a k tomu 
a k tomu k tomu já říkám my jsme nikdy zastupitelstvo ale ani komise pro výstavbu sportovní haly ani sportovní komise jsou že nikde nerozhodli je to takhle měníme to zadání bylo nějaký to jenom jako to co je důležitý já si myslím že je důležité abychom se zastavili a řekl si co teď teď je to nějakým způsobem běží velmi rychle měl mít jasno jak tam tyto prvky v budoucnu dostaneme jakou metodou měl by být popsáno abychom věděli a ne aby až se budeme snažit za rok za dva dělat tak budeme překvapeni této co je součást tohoto bodu děkuji a děkuji za odpovědi děkuji paní fišerová technická 
opět nesouhlasím s panem karlem marxem že to nebylo jednáno od samého začátku co se týče tribun jsme hovořili a hovořili jsme hodně hlasitě a zastupitelé myslím si že si všichni pamatujete nejenom nejenom já že jsme o tom hovořili a u jednali jsme si že ty tribuny budou jako v druhé vlně to znamená že nebudou součástí této sportovní haly že nebudeme nebudeme že to doděláme vlastně jiných peněz nezlobte se na mě tohle to není pravda opět to není pravda jako 
ani stařecká já bych chtěla k tomu říct to že tyhle ty vaše připomínky co by se tam teď mělo nebo nemělo proč jste už třeba neposlali nebo nedali na minulém zastupitelstvu v únoru teď už máme vysoutěžené tečka firmou to jste si to zase si vzpomněli že byste to jako dodali 
to teda myslím vážně to je prostě klid 
já mám nahoře projektanty a technické dozory čez a takže už tady hodinu čekají takže jana dávám návrh na ukončení diskuze 
je tady pan koreš 
jinak rychle 
super děkuji jen těm tribunal ano od začátku i na komisi o výstavbu sportovní haly se bavíme o tom a byl jste na tom jestli přítomen že ty tribuny se budu dávat dostatečně a já osobně jsem vám říkal že dobrý do toho projektu je dát abyste s ním a počítali protože jak tady bylo několikrát řečeno každé tribuny mají 
jiný systém vytahování musí se jinak kotvit a všechno to jsme si všechno odsouhlasili a teď když lidi říkají projektanti nebo stavební dozory říkají že to v tom projektu není tak to je za mě špatně tady nikomu nejde o to aby ta hala nebyla tady jde o to aby hlava byla kvalitní a dala se použijí pokud tedy stavební úřad říká že se vždycky počítá ohledně obsazenosti z toho nejmenšího čísla který je povolený tak já teďka nevím jestli mám věřit vám nebo stavebnímu úřadu který to povoluje a v tom zadání si myslím že to bylo jasně 
a jinak malý na to co si říkala já jsem to nepochopil to bylo úplně od věci minule to bylo přece na programu zastupitelstva a na ten bod nedošlo protože pan starosta ho ve dvacet jedna nula nula ukončil tak proč říkáš proč jsme nechtěli my jsme chtěli kdy zastupitelstva nebyly třikrát do roka tak prostě se to probralo a nemuseli jsme tady prostě trávit hodiny a hodiny prostě by bylo pár bodů a ne třicet nový všechno děkuji 
tak ani stařecká 
to na ně ale měli jste teď téměř dva měsíce čekali na to abyste nám tu teď řekli mohli jste to už zase do poslat takže pořád jenom čekáte abyste mohli se tady veřejně předvádět vaším dotazu a 
dneska děláte všechno proto aby se neprobrali body které jsou v programu děláte proto všechno 
děláte proto všechno 
kdo mluví 
vy jste byl vykázán z jednacího sálu tak se ani z této úplně zbytečný 
je to je to úplně zbytečný byl jste vykázán z jednacího sálu 
proč by vás strážník měl pouštět někam zpátky nebo někam vy jste byl vykázán z jednacího sálu tak prosím opusťte jednací sál 
tak tady byl návrh na ukončení diskuse 
budeme hlasovat o ukončení diskuze točíme se v kruhu 
jdeme hlasovat o návrhu usnesení 
teda louku ukončení diskuze 
chcete vykázat 
návrh o ukončení diskuse 
budeme hlasovat 
prosím vás přestaňte vyrušovat 
je tady návrh na ukončení 
je tady návrh na ukončení diskuze točíme se v kruhu mluvíte pořád dokola úmyslně zdržujete zastupitelstva se neprojednal ivory ne vykřikují tam 
připravte hlasování o ukončení diskuze 
připravujete tam prosím 
návrh usnesení na ukončení diskuse 
máte tam nic není 
není hlasování 
je tak dávám hlasovat ukončení diskuze 
panek elit pane kolor vykazují vás z jednacího sálu už podruhé 
tak máme tady devět 
takže devět pro 
proč vám to nefunguje 
kdybych se 
buďte uctivý tady prosím projektantům a k lidem kteri nejsou z našeho města a hodně se diví 
odpověděli 
dovolíte 
mi tady hlasujeme 
vy jste vyčerpal svůj čas pane marku 
připravte hlasování o ukončení diskuze 
cože 
takže rebela odhlasováno tam režie jsme se dozvěděli že bylo odhlasováno ukončení diskuze a budeme hlasovat o návrhu usnesení u tohoto bodu 
ta prosím vás připravte hlasování o bodu číslo jedna 
nedostali jste slovo panu markovi z toho vyčerpal tak to tady neporušujete 
chovejte se slušně prosi 
byla ukončena diskuze byla ukončena diskuze o které jsme hlasovali takže prosím máme tady připraveno hlasování o bodu číslo jedna 
tak kdo 
a 
tady se tady tady byl dán návrh na ukončení diskuze 
tak hlasem oboru číslo jedna 
já bych myslím že by se měli poděkovat bych měl jako předsedající pane nevím za co děkujete vy to co tady předvádíte takže já moc děkuji za váš příspěvek 
takže návrh usnesení k bodu číslo jedna pro byly dva proti nula zdržel se osm návrh nebyl schválen děkuji 
máme oči jsou dva 
je to rozpočtové opatření roku dva tisíce dvacet které bereme jako zastupitelstvo nadvědomí předkládá pan místostarosta havelka 
ano jsem to 
holka 
já děkuji za slovo pane starosto bod který jsme minule v rámci vstřícnosti stáhli ze zasedání zastupitelstva protože jsme řekli že zastupitelstvo a řekli jsme to na začátku bude omezeno do devíti hodin i z tohoto můžu vás poprosit jestli byste si sedli 
konce 
takže předkládáme rozpočtové opatření se dvanáct tisíc inovace zastupitelstvu na vědomí v tomto jsou ve své podstatě pouze příjmy a výdaje srovnány tak aby odpovídaly jedním položku makat kapitolám pokud máte někdo dotaz prosím zeptejte se mě děkuji 
je tady návrh hlasování jeho panely ser 
nebylo vám rozumět tudíž vůbec nevíme na co se můžeme zeptat to jenom pro informaci takže asi by bylo dobrý to zopakovat a druhá věc je že skutečně pokud organizovaně některým osobám konkrétním a organizovaně to děláte ubíráte slovo 
ale vážné porušení zákona opravdu velmi vážnou prát vám ocituji judikát 
děkuji 
velka měl pan kodeš 
proč to nebylo už v únoru se zas náhoda 
já vím oni mě přepnou tak já myslím byste nebyl v únoru na zastupitelstvu města a jestli jste byl tak si určitě pamatujete povědět že jsem to říkal na začátku právě proto že jsme považovali jsou tam důležitý věci tak aby se projednali a věděli jsme že je omezený čas tak jsme z tohohle důvodu navrhli tu je vztáhnout já jsem to tu říkal možná jsem to udělat neměl měl jsem to nechat projednat a tento dotaz by tu nebyl děkuji 
pan režisér 
vystupujete podruhé já jsem si toho vědom pane starosto k tomuto bodu skutečně dobré děkuji za upozornění 
peklo nicméně 
to já ji chci říct že 
ten o kterém jsem mluvil tak teď se tady předvádí jak jak ta hala bude vypadat to myslím teď všichni tady zažíváme na vlastní nemohli opatření nemluví tak věci no já nemůžu mluvit k rozpočtovému opatření protože 
hodně mávám slovo nemluví tak věci 
snažím se pan havelka panther 
tak děkuji 
pan havelka tak já se tedy vychází ještě jednou a hlasitě je to poslední rozpočtové opatření číslo dvanáct roku dva tisíce dvacet které předkládá zastupitelstvu města na vědomí a to z toho důvodu že jsou rozdány jednotlivé paragrafy a oddíly tak aby to bylo v souladu s rozpočtem jako takovým rada města toto opatření přijatá předkládá zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí pokud tomuto rozpočtovému opatření máte dotazy prosím ptejte se pan marek 
vzácnost moc děkuji za to že můžu promluvit a 
tady k tomu kdo tomu bodu je to na vědomí zároveň k tomu nemáme žádnou žádné materiál který říká to se změnilo já když jsem dostal to padavka tak tam je vidět jenom body tam je vidět jenom jak to rozpočtové opatření vypadá teď není vidět jak vypadalo předtím v dokumentech co jsme co jsme dostali v v tom ve formátu a plus není jsou žádné komentáře kteří říkají co se teda stalo za úpravy v té druhé v tom druhým rozpočtové opatření už ty komentáře jsou v tom prvním nejsou tak bych chtěl jenom nějak dostat vysvětlení protože to je poprvé co se takto 
pavelka 
já se ptám konkrétně na dva my jsme žádné body nespojoval je to znamená ptám se jestli máte kongres dvanácté mu rozpočtovému opatření roku dva tisíce dalších budeme následovat vysvětlil 
jsme o tom prvního rozpočtové opatření děkuji za bláhová 
děkuji za slovo doufám že to bude pravidlem že mi bude udělováno chtěla jsem se zeptat 
gregora prosím chcete mi něco říct zveřejněn prosím vás paní bláhová věku 
věci pane odstavil prosím neskákejte mi do řeči je to v jednacím řádu děkuji vani zastupitelkou 
já chci mluvit skáče do řeči věci ano mluvím věci a chtěla bych se zeptat z jakého důvodu to bylo staženo v únoru dvacet dvacet jedna a je to předkládanou květnu té první věc 
jestli se ptal tak pardon tak už nemusíte odpovídat a druhá věc je že bych chtěla dostat odpověď od paní fišerové k předchozímu bodu protože mi to slíbila veřejně mi to slíbila tak prosím chtěla bych se zepta kudy povedou ty objízdné trasy opravdu mi stačí názvy těch ulic nemusíte mi tady říká půlhodinovou přednášku o které mluvil pan ottawa já se spokojím s jednoduchou větu kudy povede objízdná trasa děkuji já myslím ještě 
řešit dopravní 
pani stařecká 
za slyšela jste že tady je že už nějaký návrh je projedná se všemi stavbami a teď je to na dopravním inspektorátu aby to schválil jen to schválí dáme vám to na vědomí nemá smysl teď ještě vám řekla konkrétní ulice aby jsme neplatili národ takže nevíme jestli to bude takhle v pořádku takže vydržte jen to budeme mít to dopravního inspektorátu dáme vám na vědomí jinak kdyby se poslouchali to přesně tohle jsem říkal já by se na to ptáte znovu 
má někdo něco ještě bodu číslo tři 
tak necháme hlasovat připravte hlasování paní byla technicko technickou poznámku já to mám takhle omlouvám se 
pane starosto prosím nechte si tyto reakce děkuji já opravdu poslouchám pečlivě a nic takového co řekla paní stařecká jste neřekla protože jinak bych se neptala a není potřeba na to reagovat budeme šetřit čas děkuji 
připravte hlasování 
takže jde se pro 
nikdo proti zdrželi se čtyři návazcová jeden návrh byl schválen děkuji 
máme další bod pana válka 
asi to tak 
já děkuji za slovo pane starosto ano v tomto případě u rozpočtového opatření číslo jedna nebyla tato důvodová zpráva vycházelo se z usnesení rady města kdy v rámci úprav radnici myšleno infocentrum jsme se rozhodli že bychom rádi ještě při té stavbě stanovali 
sklepní prostory pod budovou staré radnice z tohoto důvodu tam byl přesun finančních prostředků ve výši čtyři sta padesát tisíc na tuto položku tak aby ten sklep se mohl dát dohromady při té jedné stavbě aby se to udělalo při jedné věci najednou je to takový moc kdy zastupitelstvo města tuto věc bere na vědomí do to v kompetenci rady v rámci rozpočtových pravidel která jsme si schválili děkuji 
paní bláhová 
já jsem se chtěla zeptat v dalším rozpočtovém opatření já vím že teď berme jedničku ale ono ta dvojka souvisí a je tam taky přesun položky týkající se opravy radnice a myslím že to máte v komentáři napsáno že to je kvůli sklepu a je tam částka jeden co jedna celá čtyři milionů tak prosím o vysvětlení je to teda čtyři sta padesát tisíc nebo ještě k tomu jedno celé čtyři milionů a dohromady jedna celá osmdesát pět milionů nebo jak je to děkuji 
pana vlka já děkuji za slova děkuji za dotaz v tuto chvíli to byl skutečně přes čtyři sta padesáti tisíc na položce já se omlouvám za ten důvod který je tam napsaný ale s důvodem je a bylo to několika komentováno ta vysoutěžená cena proto navýšení v tom o rozpočtovém opatření číslo dvě to znamená tam víme v tuto chvíli pokud si to pamatuju dobře a když tak paní radní mě opraví že celkové náklady na tu rekonstrukci jsou někde třicet jedna milionů a nějaké drobné včetně peha myslím že to takhle nějak je tak to byl ten důvod a ta mi to teda v tom komentáři utekl ono je tam ještě jedna věc a za tu se také omlouvám při tom druhém dal jsem tam očkovací centrum nikoliv testovací což by v tom dalším rozpočtové opatření navýšení a krizové prostředky děkuji 
pan marek 
já jsem se chtěl zeptat co to znamená že v celém tom rozpočtové opatření číslo jedna je ta jedna jediná změna o které jste mluvil můžete jenom říct ty částky protože takhle tam pro nás pro když vidíte ty rozdíly tak ta není tam komentář tak je tam vidět jenom s finální částka je tam ale nejsou vidět rozdíly děkuji 
já si myslím že jsem řekl že co se jednalo o přes čtyři sta padesáti tisíc korun 
vám děkuji 
paní bláhová 
už mám jenom doplňující dotaz takže chápu to správně že sklepy se řeší jedničkou je to těch čtyři sta padesát tisíc dvojkou se řeší sice rekonstrukce ale vůbec to nemá nic společného se sklepními prostory ale týká se to jenom rekonstrukce 
vestu jakoby půjde půdního prostoru ano jenom aby jsme si to ujasnili děkuji pokud je to tak dvojkou se řeší ta rekonstrukce dcera má teď následovat l znamená rekonstrukce včetně toho výtahu a těchto větší tím druhým rozpočtovým opatřením tak jsem to dostal 
děkuji je tady návrh k hlasování 
pro dvanáct proti nikdo zdržel se tři návrh byl schválen děkuji 
následuje další bod pan havelka 
děkuji za slovo máme tady rozpočtové opatření číslo dva roku dva tisíce dvacet jedna je to předkládá zastupitelstvu města a jestli protože je to větší rozpočtové opatření tak si dovolím trochu okomentovat a ještě se velmi omlouvám to mi došlo a velmi se omlouvám předsedovi finančnímu výboru protože oni ty věci projednávali a my jsme neslyšeli jeho stane vysokým předchozím dvou věcem tak prosím přijměte moji omluvu 
jinak tuto chvíli na 
stromě slyšeli lépe na straně příjmů jsme použili predikce na stránkách svazu měst a obcí když jsme snižovaly položku daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti daň z příjmů za práva z právnických osob za obce daň z přidané hodnoty jsme měnili a to jsou ty v těch příjmech daňových asi dvě tři nejdůležitější nešli jsme na maximum toho svazu měst a obcí je ta položka vždycky ještě kde dochází ke snížení tamto je tak jak to bylo popsáno kdy dochází k navýšení tam jsme nevyužili celého toho navýšení v kalkulačce aby tam byl ještě nějaký prostor pro případné úpravy kdyby ty kdyby ta daň se neplnila tak jak tak jak ta predikce předpokládá 
si myslím že jsou tam 
tři drobné co stojí v těch příjmech ještě určitě za komentář je ještě letos jsme znovu dostali kompenzaci za výpadek daňových příjmů zatím ve výši čtyři sta dvacet šest tisíc korun tu máme na započítáváme nastaven na příjmové stránce rozpočtu města škola jana amose komenského dostala dotaci na šablony už jsou to i už několikátá dotace v tuto chvíli to je dotace která jde pak městu na výdajové stránce přímo pro školu na základě rozhodnutí ministerstva o registraci jsme získali dotaci na rekonstrukci vodojemu 
to znamená na straně příjmů jsme vytvořili tuto novou položku s tím že ve výdajích už ta částka byla obsažena 
dále když jsme to diskuzi tuším při rozpočtovém opatření v posledním roce dva tisíce dvacet a to bylo téma a k nejen k ne vlak a pro pojistné plnění proto že pojistné plnění šlo nakonec zhotoviteli který tady stavbu dokončil tak je tam snižována ta položka to zvýšení protože jsme tenkrát říkají že nevíme zato pojistné plnění bude městu a ten výdaj bude města to znamená toto zase koresponduje i s vyjde města který se snížil v této věci jinak bych vám při tomto že 
mé blake zkolaudovaný a město si ho převzalo 
tak dále tam máme dotace na projekt komunikace s občany elektronizace procesů je vytvoření nové položky to to si žádal odbor informatiky kdy požádá když jsme schvalovali žádost o projekt dotace nám byla přidělena a víceméně tak jak jsem to pochopil já tak se jedná o vylepšení portál občana ale zejména nakoupení licencí do su který by měl usnadnit úředníkům činnost v tomto systému protože ty licence nejsou levnou záležitostí to je prosím příjmová stránka rozpočtu samozřejmě jsem u tohohle zapomněl říct že to samé máme na straně výdajů takže prosím příjmové stránce rozpočtu se ptejte pokud máte dotazy děkuji 
marek já mám pouze jeden dotaz a to je pěkné vláčku znamená že tech osm milionů osm a půl milionu který nám tam jak to žilo tak to jsou peníze který dostaneme dotace 
který ještě skutečně morálně dostaneme protože tím že pojistné je 
dostal dostává zhotovitel ten ten tu stavbu zpátky dopravil tak stále v tom rozpočtové opatření teď číslo dvě jestli to chápu správně tak nám tam zůstává osm a půl milionu na příjmové stránce s akné byla 
ano protože tu dotaci jsme ještě nedostali a po a máme přislíbil takže jsem počítáme to bydo rozpočtu doputovat mělo protože teď finalizuje závěrečná zpráva tyto třeba budeme žádat o proplacení 
paní paní bláhová 
děkuji za slovo 
už máme většinou přesnou tu škodu nebo nemáme jak je to 
já se přiznám že míra ani nevíme protože to jednání mezi pojišťovnou a zhotovitelem my jsme měli uděláno tak že jsme věděli jak jaký byl stav stavby při tom když to začalo hořet téměř před dokončením zhotovitel to uvedl do toho samého stavu a to si on vyřizoval s pojišťovnou ale my jsme měli technický dozor stavební dozor autorský dozor tak aby se řeklo ano je to v tom stavu jako před požárem a když se dostal do stavu před požárem v uvozovkách tak jsme pak doplatili už jenom ten zbytek toho co ještě nebo hotovo 
dobře takže rozumím tomu správně že za ním šlo uvedeni do současného stavu nebo do původního stavu a momentálně řešíte ty vícenáklady který vám byly způsobeny tou havárií nebo tou škodnou událostí jak to rozhodně tím technickým dozorem autorským dozorem prý teď navíc ho protože by nebyl chápu to správně 
tyto je součástí té pojistky to známe je to opravdu neřešíme my jsme teď víceméně toto řešení tuto chvíli mezi zhotovitelem stavebním a technickým dozorem plus pojišťovnou by to nějakým způsobem běží my jsme k tomu pojišťovna uznaná škodní událost začala plnit je tam nějaká diskuze plnění které mi úplně účastni jakoby nejsme protože je to mezi nimi ale ano protože se nám to někdy v březnu na konci března dostal té fáze jakoby před tím požárem tak za duben jsme platili technický dozor ale ten by se minulý rok platili taky protože ten měsíc tam ještě bio takže tomto případě si jako vícenáklady pro město z hlediska toho co se stalo požáru tam žádné nejsou 
bře já to jenom jsem se mu třeba dobroty částky proč tam vlastně ještě nějaká zbývá jak na příjmový tak na výdajový na výdajové straně jeho tak jsem jenom potřebovala vědět že vlastně to nemáte celé pro investované protože ne nebo ne já jsem tady ty dotazy jo ale 
pokusíme se teď máme nějaký plán já předpokládám že ta položka se nedočerpání znamená zbydou nám tam peníze byl nějaký plán než jsme předpokládali který tam byl a v tuto chvíli a je to součástí toho rozpočtové opatření pokud jste si všimli proto že vybavení z hlediska zaúčtování nemůže býti jakoby investicí tak se ta částka ještě rozkládat na na dvě věci ale já předpokládám že těch pět milionů které tam jsou protože ještě dobíhat a fakturace by už rány víme kolik bude kolik to bude stát a předpokládám že ta částka jako se nedočerpání tam nějaký ještě peníze zůstanou jo ale necháváme to tam až budeme mít konečném účtování jak se můžeme říct tady nám zbyly prostředky a pak mám ještě jeden dotaz tady máte položku 
jeho dotace na rekonstrukce a vystrojení vodu je mu dvacet pět milionů my už víme že to bude tak kulatá suma těch pětadvacet milionů a s tím souvisí ještě druhý dotaz já to jenom spojím on je sice na výdajový částce ale vzhledem k tomu že se to týká toho vodojemu tam se nepředpokládalo v rámci celé tedy té investiční akce že dost dojde k obnově těch technologií na kterou tam máte v rozpočtu ten jeden a půl milionu 
teď se omlouvám zachytil jsem první část na tu odpovíme co se týká toho do jemu my víme že ta částka kterou nám je přislíbena je padesát pět procent z celkové sumy to znamená ona nebude takto kulatá je to zase nějaký plánky předpokládáme velela by nám věc by nám velela vzhledem k tomu že jsme to vysoutěžit až přes šedesát milionů že bychom se mohli blížit ke třiceti vzhledem k opatrnosti jsme to ponížili na tu část protože víme že to má být padesát pět procent z těch uznatelných nákladů přičemž uznatelné náklady činí tuším devadesát dva procent ale přesně tohle to nevím proto je ta částka takhle udělaná je to plán a jenom jestli to druhý jestli můžete zopakovat ano máte tam na výdajové stránce položku jeden a půl milionu na obnovu technologie a souvisí to s úpravnou vody což teda nevím jestli je to jestli to je hned u toho vodojemu se myslí tahle úpravna vody jiná úpravna vody aha tak to jsem z toho nepochopila tak děkuji já bych se k příjde zvídavý část němci že dostal a děkuji za tento costa věci jednoduchá úpravna vody je u týhle prameniště to je úpravna vody před pěti lety pokud si pamatujete jsme nechali udělat jonesové filtry jsou ty filtry který mají extrahovat dusičnany v tuto chvíli je potřeba vyměnit náplň indexových filtrech to znamená proto tam dáváme tento návrh tak aby k té obměně došlo a ještě pokud se ještě taková jedna nepříjemnost co se týká té úpravny deska když jsme se nad labem vypnou proud tak ve své podstatě tam neběží čerpadla to znamená nedoplňuje se ten vodojem takže ještě poptáváme k tomu aby se to do té úpravny dalo jak se jmenuje ten elektrický generátor tak aby když vypadne proud tak týče pana dál mohli a město bylo zásobováno plynule vodou to znamená tady to jsou dvě věci které by jsme z toho rádi financovali 
jestli můžu pokračovat pane starosto já bych ještě se tečka vrátil k výdajům provozním 
první věc je teda že se abyste si všimne že po jejich letech byla zima opravdu dokonce jsme dokázali lise lyžovat tak to bylo docela fajn ale komunikace chodníky to poznamenal z tohoto důvodu navrhujeme navýšení položky na údržbu komunikací na částku osm a půl milionu korun a údržbu chodníků na částku šest a půl milionu korun tak abychom tedy mohli nějakým způsobem dát komunikace do rozumného stavu co se týká s komunikací jako takový probíhá výběrové řízení na zhotovitele těch oprav a údržby chodníků tam víte které chodníky by 
místo které by jsme rádi dělali šablony to jsem povídá tak rozděloval se nám mě příspěvek městské knihovně protože původně byl předpoklad že městská knihovna nějakým způsobem by mohla provozovat i kulturní a informační centrum ale po dohodě tak jsem to dostal 
nebyl asi úplně městské knihovny ta představa o tom jak by to mohlo fungovat proto se ty položky rozpadly nicméně i objemově v součtu jsou to řádky sto padesát dva sto padesát pět a sto padesát sedm součtu je to stejná částka byla v rozpočtu a jenom se to tedy rozdělil na ty tři částky dále i vzhledem k tomu co jsme řekli údržba majetku je tam navýšení položky aby majetek mohli udržovat a jednou věcí je i to že bychom rádi protože víte že máme ne nařízení pokud si dobře pamatuju že se že je husovo náměstí zpoplatněno takže bychom rádi parkování na husově náměstí zpoplatněny takže si tam počítáno i s nákupem parkovacího automatu 
řádek dvě stě sedmdesát tři to jsem už osvětloval vadí bláhové takže k tomu se vracet nebudu městská policie by ráda získala onlajn přístup do rejstříku trestů tak aby mohla efektivněji provádět kontroly to znamená je to zase ale jenom položka kdy oni z jedné položky si ubírají na druhou i přidávají pak navyšujeme položku na řešení krizových situací a tady se omlouvám nemá býti očkovací centrum ale testovací centrum na nákup ochranných prostředků proti dobrovolníky kteří v tom centru pro nás pracují co znamená rukavice obleky já do centra nechodím takže nevím ale takhle nás poprosil náš bezpečnostní ředitel zda bychom to mohli udělat takže ta věc se tam tímto způsobem laure elektronizace procesů to jsem říkal vzdává se tam teda závazková a plus úroky z úvěru proto že jsme už hovořili s 
českou spořitelnou s panem vokálem a bylo nám to větší jsou takže jsme si to tam dovolili doplnit tak aby to odpovídalo realitě protože jsem říká při schvalování rozpočtu dvacet dvacet jedna že ještě to neznámé takže teď už nám to bylo řečeno jaký je předpoklad dva tisíce dvacet jedna tak tam ten návrh je jsou výdaje v provozu prosím pokud máte pro chvíle provozním dotaz ptejte se 
paní ložiska 
děkuji jasně jenom zeptám když se řešila ta údržba komunikací že se navyšuje teda o ty dva a půl milionu tak v té částce je zahrnuta to že se každých čtrnáct dní nebo každé tři týdny opravu ulice komenského a bude to všechno stačit protože ta ulice komenského je šíleném stavu tam jsou neustále výmoly a díry tak jestli to v té částce je také zahrnuto nebo ještě se bude navyšovat že nám bude stačit do konce školního roku nebo dokonce 
bylo by to fajn kdyby to byl jenom do konce školního roku ale i je to tak že samozřejmě s těmi opravuje mi tam musíme počítat proto jsme to navyšoval ale ono obecně ty silnice dostali více zabrat vícero než v jiných letech takže nejenom na to ale i s počítáno jenom pro vaší představu poslední oprava komenského ulice vyšla asi sto šedesát tisíc co si pamatuju už je to tam zase úplně ne nebo komenského průběžné a komenského už to tam zase je takže já tady byť vím že to nebude radost já tamtudy nejezdím a chtěl bych poprosit všechny pokud mohou také využívají to objízdnou trasu byt se nám to všem nelíbí ale jako pomůžeme si tím děkuji 
pan koreš zmínil jste parkovací automat chci se optat kolik jich bude kdo to bude servisovat kolik bude stát jestli už máte nějaký vybranou 
tuto chvíli nemá 
umístění je jasné nebude to na spodní místě husova náměstí tam už jednou automat býval řekněme u toho jak je ta kytka jaký typ jaká věc a za kolik to samozřejmě v tuhle chvíli nemáme rozhodnuté proto že není schválený rozpočet této věci ale pokud bude schválen tak předpokládáme klasický automat který bude napájen solární baterií bude umožňovat platbu jak penězmi tak platební kartou to je zatím v kostce takový automat budeme poptávat 
do ho bude servisovat bude servisní smlouva na to nebo kdo to bude kontrolovat 
bude to předmětem soutěže ptáte se mě na něco co já dneska nevím my zatím dáváme peníze do rozpočtu a pak budeme dělat nějaké poptávkové řízení včetně servisu a tvou odpověď dostanete já teďka ani nevím opravdu se přiznám že nevím jestli auto ve stát dvě stě padesát sto třicet je budeme dělat tu soutěž parametry jsme si řekli tyhle myslím že pan velmi to kdyžtak potvrdí že bychom rádi aby to šlo platební kartou že bychom rádi aby to šlo i mincemi a ještě pokud vím tak pan pípal řeší možnost 
mobilní aplikace přes kterou by se mohly platit aniž byste museli používat ten blb ten automat 
běžný nic složitého 
jako 
můžu protože pan starosta jsou tak já bych dával slovo tak když vynecháte zapnutého anebo jestli se mám natočit na mikrofon nevím jak to je ale vidím že se hlásila paní bláhová a pana elitera vidím nechám zastupitele a vidím ho ať nemusí mít ruku nahoře pořád jo 
já jsem se chtěla zeptat asi možná je to spíš dotaz na pana kopeckého kterého tady vidím jestli jsem dobře viděla jo jo 
d ohledně údržby komunikací existuje nějaký plán údržby protože přece jenom ta částka dva a půl milionu je dost a mě by právě zajímalo v jakém okruhu se komunikace budou opravovat a jestli no a jak jim vlastně způsobem i se budou opravovat a je jestli se bude jednat o nějakou finální úpravu anebo opravdu jen záplatování děr protože přece jenom ty stavby tady ještě probíhají a velké stavby probíhat ještě budou také spíše mě zajímá právě ten plán tý tý obnovy a těch oprav 
já si myslím že vadí mi mě kdyžtak doplnil ale v tuto chvíli je to standardní opravy děláme každý rok to je jedna část to jsou ty opravy kdy prostě přijde ta firma a ty silnice tam kde jsou popraskané opraví 
používáme v zásadě tři druhy oprav tam kde to komunikace umožňují a mají u standardní živičný povrch tak se používají buď ty ošetření těmi prasklinami to znamená projede se tím tím nebo už se dostáváme k oporám možná i komunikací kde můžeme vyříznou část vyfrézovat často asfaltu nahradit novým ale bohužel pořád většina komunikací je je v tom stavu jakoby kdy nemáte nestabilní asfaltový povrch takže tam se používá metoda peč 
v tuhle chvíli na to plán oprav vždycky existuje poté co se vy soutěží tak vlastně zaměstnanec odborů má už vyznačené ty 
místa která je potřeba opravit a na základě toho pak firma přijede a opravuje ta postižená místa co se týká ulice komenského jak jste se ptala na výšku tam tuhletu chvíli budou probíhat tyhle ty opravy a předpokládám že po ukončení staveb bude potřeba jak komenského tak průběžnou ulici kompletně to tak 
tak a potom ještě mám dotaz týkající se k kultuře a listem tam je v komentáři uvedeno že se přesouvá jenom protože to prve z rozpočtu ale ono v rámci toho přesunu dochází k navýšení o sto tisíc defakto když jsem si to spočítala můžu se prosím zeptat kolik měsíčně stojí vydání listu 
takto se přiznám že já nevím nejde to přes moji agendu dostal jsem na ten požadavek a opravdu neumím říct kolik stojí vydávání listů měsíčně neumím odpovědět můžu vám to můžu vám to zjistit a poslat nebo když mi řeknete na koho se mám obrátit tak já se klidně obrátí jmenuje jak chcete domluvme se já myslím že paní odehrávala na to řekne přesně 
ne ale  pokud tyto stý provozní části je totiž nevím kde jste úplně skončil v tabulce abych pravdu řekla ve dvou provozní části tak je to všechno děkuji za mě 
psi 
ameri 
napálit 
tak kdo já myslel že pan marek a jeho tak se omlouvám takto jsem nezaznamenal čekal jsem na pana marka 
první věc je že druhé rozpočtové opatření není nikde přístupné občanům to znamená 
tady vás nechci podezřívat z nějaké nekalosti ale diskutovat o tom občané mohou mne velmi obtížně takže z toho co se pochytila tady musím říct že 
úpravna vody 
když si vzpomeneme na loňské letní jednání kdy nám provozovatel ty úpravny sděloval že ty filtry nepouští a teď je tady měníme tak to mi příjde trochu divný tak taková jako věc že by mě zajímalo vlastně z jakých podkladů se vydedukoval že se měnit tak údržba komunikací na to jsem dostal opravdu neskutečnou sto šestku 
to myslím stojí za citaci protože tam je napsáno že se ty kontroly těch silnic dělají nahodilé bez jakéhokoliv systémového pohledu na tu vlastní silnici 
ale zároveň tam bylo napsáno že si trváte na tom že se dělají pravidelně 
přišlo divný to znamená zajímá mě prosím z jakých podkladů se tvoří ten rozpočet pro ty silnice pro tu opravu těch silnic jestli se tam prostě řekne tak dáme tři kila pět kilo mega dvě mega nevím 
parkovací automat si jenom chci zeptat je technická opravdu jenom jak to bude teda s těma lístkem a tady cosi lepíme na okno 
jenom možná to ještě nevíte ale taky jenom třeba tu 
jo jo tak dobrý tak já si myslím že snad jsem vyčerpal ale ještě tady zůstanu radši kdybych náhodou mám dvě minuty vyčerpaný co se co se týká filtry mi neměníme filtry vyměníme jejich náplní zrovna tak jako jsou a jen tak mimochodem loni jsme se bavili o pískových filtrech oni jsou tam duet filtry jedny jonesové mi pískové to za nás v tuhle chvíli měníme tu náplň a jak jsem to tady říkal už jsem to říká paní bláhová počítáme i s tím že by se tam udělat a elektrocentrál tak aby kdy vypadne proud tak ty čerpadla běželi a dodávali vodu nahoru to bylo tomuhle pak jste se ptal z čeho vychází já vám odpovím a pak se reagujte z čeho vycházíme u komunikací komunikace se dělají ano zcela nahodile tím že se provádí obchůzka a zjišťuje se v jakém jsou stavu jestli se ptáte jestli dáme nějakou diagnostiku nebo věci neděláme to znamená nejezdí nám tady auto které v nám daroval kdysi mi řekl výborně pan vedoucí kopecký kdy řekl no my po těch silnicí chodíme tak vidíme jak vypadají to znamená tímto způsobem se to dělá a musím říct a poděkovat městské policii která nám v tomto pomáhá v rámci svých okrsků i oni dávají podněty závadách na na těchto komunikacích a chodnících a pak byl ten třetí dotaz 
a to bylo na 
to se omlouvám na ty lístečky jestli jestli ten parkovací automat se tam bude nějak jestli už to víme jak náměstí bude zpoplatněno to znamená tam jestli i parkovací znám jako takovou co myslíte že máte nalepenou ta se tam stalo nebude přijedete na náměstí zaplatíte zůstane zachována modrá zóna pro obyvatele města která je už dole nakreslená pod náměstím dneska ale jako náměstí jako takové bude zpoplatněné 
já jsem skutečně mluvil o těch druhých filtrech než o těch pískových a ty druhý filtry než pískový který teda řešit právě právě ty 
je právě to znečišťování vody 
z polí také 
u těch bylo řečeno dodavatelem vody že se nepouští a že nám tím šetří kapsu tak teď se mění ten obsah těchto já vím že když mluvím o tom že asi se na to musím zvyknout že nechytnete za slovo že se změní filuta tak tak já myslím taky že se nemusí vyměnit ta nádoba na ten filtr je kde se dá vyměnit ten obsah zas takovej idiot nejsem ale 
je potřeba to tady bych rád ten podklad k tomu na základě čeho se rozhodlo že se teď ten filtr mění když se nepouštěli údržba komunikací už mi teď dává vlastně ta odpověď docela smysl že se dělá nahodile ale pravidelně takže dobrý dobrý děkuji proč prosím o odpověď na to proč se teda na základě čeho to usuzujeme a hlavně jak stanovuje cenu ty údržby těch silnic 
co se týká filtrů filtry myšlení z požadavků provozovatelé jinými slovy provozovat řekl že v tuto chvíli už není zajištěna dostatečná průtočnost těch tu tak aby mohly prostě na plný výkon nedoporučili jejich odměnu obměnu ne odměnu padl jinak já jsem vůbec vás nechytal za slovo já jsem se snažil jenom vysvětlit aby to bylo zřejmé to by mě nenapadlo taková věc a pak víte že takový nejsem ale potom ještě byl ten dotaz na komunikace mi tomhle vycházíme z toho že víme za kolik jsme soutěžili řekněme metr čtvereční té opravy nebo spíš tunu toho materiálu v loňském roce a podle toho pak stanovit rozsah byť ještě nevíme nakolik to vy soutěžíme ale je to náš orientační propočet té věci kdy víme kolik je zhruba těch závad v uvozovkách a kolik zřejmě budeme potřebovat z těch tun na opravu 
rozpočet rozpočet a mám tři minuty čtyřicet já si hlídám 
ten rozpočet ten rozpočet zveřejníte někdy 
rozpočet nezveřejňujeme zveřejňujeme to že vybereme firma máte kolik je za tunu a pak lze vidět fakturace pak lze vidět fakturace kolik by fakturováno za to za ty opravy ono to není jenom na ty opravy tohohle typu ono je to i přichystané kdyby byly havárie one je to přichystané i na jiné věci může se stát že budeme opravovat nějaké polní cesty protože třeba tečka vím že jsou poměrně velké stížnosti na cestu vod 
chodbiček k už opravené cestě která vede ke zdymadlo tam je to a je je to vedeny jako dvojková vím reagujeme na tyhle věci jo je to jenom příprava samozřejmě plnění je jiná věc a ty objednávky také ano měl na mysli to rozpočtové opatření jestli nám občanům ho je někdy jako zveřejníte je jedna věc já doufám že to že mi odpovíte potom krátce a u těch filtru bylo mi možné zveřejnit nějakej protokol o tom testování těchto filtrů tím dodavatelem 
jestli je to že se na to existuje protokol to nevím ale předpokládám že oni vidí na průtokoměrů že to prostě neprotéká já si můžu udělat poznámku nebo lépe řečeno pokud vás mohu požádat když mi tohleto pošlete dotaz mě osobně do mejlu tak já se pokusím zjistit co k tomu máme děkuji 
vzpomínáme si asi všichni na loňský jednání na výstavišti kde jsme se bavili o těch částkách a o tom o tom kalkulačním vzorci složitým a tak dále a tak dále a oni tam říkali že to nepouštěj filtry takže 
to je divný jo tak z tohohle důvodu bych to rád samozřejmě bych rád věděl i jiné věci ale počkám si děkuji 
také jestli k tomu ještě říkají že to nepouštěj oni říkají že když ta potřeba není tak se snaží ty filtry udržovat tak aby ta životnost vyšla další to pravdou je 
pan marek 
děkuji za slovo já mám jen dvě otázky k těm chodníků a komunikací chápu že to navyšuje protože zima byla jakoby horší a je nějaký seznam ulic které se to bude týkat brož jedna otázka takže to je toto a druhá otázka oddělen tam čtyři miliony na informační centrum máme k tomu nějaký nějakou ekonomiku toho provozu kolik tam bude lidí natož za to za co ty čtyři miliony tam plánujeme roce dva tisíce dvacet jedna utratit jako 
tak já děkuji seznam máte napsaný v komentáři jsou tam chodníky vypsaný který se budou dělat je to v tom komentáři přímo v materiálu který jste obdrželi útěk chodníku 
je to v popisku samozřejmě nejsou tam drobné opravy ale jsou tam ty velkoplošný obnovy jsou tam napsaný 
no to jste se na chodníky ta sice na chodníky tak jsem odpovídal že to tam je 
ne komunikacích je to takže jak tak jsem to popisoval panu literová popisoval jsem to tak že se dělá ta obchůzka na základě toho se prostě budou opravovat tam jako nepředpokládáme velkoplošně nějaký žili v tomhle tom skutečně není to že uděláme ulici za koncem třeba ta je prostě v rozpočtu jinde tohle jsem opravdu jako opravy po tý zimě nebo údržba nějaký polní cesty nebo trička třeba je problém občané si stěžují jak vypadá vysoká mez takže se bude upravovat vysoká mez je to prostě na tyhle věci tam skutečně když dáme komunikaci jako novou tak je to vypíchnutí tak by to koncem a ten druhej dotaz byl na infocentrum tam si myslím když jsme vycházeli z toho rozpočet když jsme dělali rozpočet tak jsme vycházeli z představy kolik to bude stát za celý rok to znamená tam se drží jakoby kdyby jsme už to centrum provozovali tou je pravdou a myslím si že prostě tam dočerpání nepůjde jakým to v jakém to protože i odrazem toho bude v jakém to bude formátu protože to bude předmětem soutěže tak v tuhle chvíli v neumím tuhle věc zodpovědět jsou to prostě přichystaný prostředky který se buď vyčerpají nebo nevyčerpají protože na provozovatele infocentra má být soutěž 
děkuji paní jste řecka děkuji za slovo já bych asi také celoplošně ještě reagovala také na ty opravy těch komunikací a to hlavně teda kolo ulice komenského my jsme si samozřejmě vědomi situace která ta mi je a to nejenom dopravně ale samozřejmě i bezpečnostní kvůli hlavně škole 
která tam je a peníze které jsou na to alokovány jedna věc ale v tento okamžik to samozřejmě bude součástí i některých objízdných už tras oficiálně a to sportovní haly vodojemu i jedličková domu prostě ten se přes ulici komenského v té nejvyšší lokalitě nějakým způsobem samozřejmě musí z logiky věci pohybovat takže tam nějaký vstup samozřejmě jejich rozpočtech na opravy je alokováno to je tak běžné že stavby mají nějaké finance vyčleněné na opravy objízdných tras co se týká té lokality ještě z jiného pohledu tak ulice škrétova ta velice brzo bude mít dokumentace k stavebnímu povolení takže tam už jsme dobre dopředu nějakým způsobem z rozpočtu s tím počítali samozřejmě se uvědomujeme 
k kvalitu komunikace na sídlišti ta bude bohužel trpět ještě nějakou dobu ale 
prostě nedá se nic dělat ulice šmeralova šmeralova i třebíč jeho taky samozřejmě prochází 
s velkou zátěží a rada už se snesla v nějakém předcházejícím jednání a za a odbor investic zahájil kroky k nějakému z projektování této lokality a to hlavně na tedy rozší ve věci rozšíření například ulice komenského aby měla normovanou šířku bude určitě do té do té do toho komplexu spadá i ulice lom a navazující vlastně na ulici rybízová takže mi tady tu lokalitu samozřejmě jsme si vědomi že bude dosti poničená po konci těch stovek ale bohužel prostě jinak se to nedá dělat takže prosíme všechny včetně občanů o toleranci tohoto stavu a po bude to určitě uvedeno do maximálního pořád děkuji děkuji pan tvému 
re já jsem chtěl 
poděkovat všem za podnětnou diskuzi ale chtěl jsem upozornit na to jsme úvodu čtyři nám zbývá asi dvacet osm bodů a na jeden bod nám do jedenácti hodin zbývá asi šest minut takže bych chtěl uzavření diskuze k této věci a postoupí k dalšímu bodu děkuji 
bych tečka tu stránku provozní ale já bych ještě doporučil doporučil aby jsme opravdu aspoň krátce probrali tu investice protože ty jsou stěžejní věcí takže asi jenom dokumentů o kurzorů pokusím okomentovat nechám stranou československou armádu na to tady kdyžtak máme dotazy máme tady máme tady přítomný zástupce 
naše zástupce kteří vám k tomu jsou schopni říct technologie úpravny vody jsem říkal františek už jsem vysvětloval dar obci starý vestec měli schválenou tam si myslím že problém není rekonstrukce radnice byl tak na to dotaz takže to opakuji znovu že je to teda na tu část která bude souviset s tím vrškem elektronizace procesů jsem říkal zdroje z minulého roku akorát jsme ponížili tu částku na skutečné peníze a převod fondu rezerv byl schválen zastupitelstvem to je na tom hasičský vůz a pokud jsou tedy dotazy na čez a tak tady poprosím máme tu naše zástupce technický dozor a rozpočtáře jestli si to pamatuju dobře děkuji děkuji paní stařecká 
takže jak jste si všimli a nebo asi už nějak víte tak 
tam ta položka která je je vysoká a je by přijít vysvětlit vámi sem přišli pan projektant pan inženýr jediná technický dozor nestora paní inženýrka flander ková a rozpočtář panel yha 
a takže ty dotazy jestli vás mohu poprosit potom směřujte odborně na ně já jsem ji požádala aby tento okamžik tady nám mohli 
je zodpovědět protože jedná se samozřejmě o to že při zahájení stavby 
byl nějaký harmonogramy nějaká etapizace a všichni se ptají je nejakým způsobem je teda věc 
realizována proč to také proč proč nedodržujeme například etapy 
mají dojem že se na stavbě například v některých částech nic neděje ale vzhledem k tomu že jsou tam složité technické problémy tak prostě muselo dojít 
ke zdržení a změně 
postupu prací na této stavbě a bohužel i vzhledem tedy složitosti tech problému došlo i k dosti velkému navýšení při změně technologie kterou vám tedy kolegové ze stavby vysvětlí takže já bych asi možná poprosila přímo pana hrdinu nejdřív 
já bych prosím ještě teda posaďte se pane pane že rodina je projektant firmy pontex má na starosti celou tu naší ulici a mimo jiné teda firma kontext projektu je dokončení prut severojižního průtahu městem to znamená od od ty stavby co dneska běží až po nadjezd takže i k tomu co abyste si mohli byste mi zájem pár slov ale chtěl bych chtěl bych říct že 
pan že na kontrolní dny nám docházejí naši zastupitelé dochází tam pan magistr karel marek a paní magistra 
bláhová 
dá se říct že docela pravidelně takže jsou podrobně seznámeni s tím co se tam děje jsou seznámeni s třema překážka maso se tam vyskytly a i s těmi opatřeními co nás tam čekají a bohužel nám tu stavbu nepříjemně prodlouží mrzí mě to že zrovna v tomhle tom úseku stavba v litoli mírová nám jede bez problémů jako by se skoro nic nedělo nikoho to netrápí a je to obrovská investice nám jde podle harmonogramu takže pan je naprosto 
ano ne jenom bych upřesnila jedná se o průtah městem tedy jedličková dokončena ne ne obchod výuku 
tak dobrý večer se jmenuje hrdina jsem ze společnosti pontex 
společnost spontex zpracovávala v zadávací dokumentaci 
průtahu silnice trvalo dvě stě sedmdesát dva po ulici československé armády já bych jenom v krátkosti shrnul ten vývoj 
toto obnovená projekční činnost začala v roce se sedmnáct přičemž my jsme projektovali teda 
komunikace následně teda při zahájení teda té projekční činnosti ve fázi dvůr město projevil zájem o rekonstrukci vodovodu a výstavba dešťové kanalizace 
a ten problém který dneska tady řešíme tak je se týká teda dešťové kanalizace a kterou která si město zadalo samostatně my jsme až následně spojili pro zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele s tou s tou stavbou komunikace 
v rámci date zadávací dokumentace do uvažováno že 
technologie vlastně výkopu bude ten výkopy relativně hluboký kolem pěti metrů zejména teda v oblasti ulice okrsek a na výšku a tak bylo uvažováno teda že bude provedeno pažení ta výkopové jámy proto kanonizaci boxy 
při zahájení teda stavby 
vlastně bylo zjištěno že 
to technologie toho technologie pažení není 
boxy není možná a je nutné teda přistoupit ke změně technologie a po prověřování různých možností dost došlo k tomu že to pažení bylo přepracováno a na základové pažení a ještě to zniceny což je ten zásadní vlastně nárůst ceny na té stavbě 
té na krátké shrnutí možná prostor k vaší k vaší k vašim dotazům 
tím je paní bláhová asi 
ano já jsem měla i dotazy k panu havelkovi tak jenom vás asi teda zatím no co no abych nezdržoval a pana hrdinů jestli se můžeme domluvit pardon jehož to také říkám já jsem se chtěla zeptat proč to trvalo celý tak strašně dlouho protože jestli si to vybavou dobře tak to že je tam potřeba změnit technologii tak na to se přišlo už na začátku stavby protože to je vlastně první křižovatka která se vůbec začala řešit v rámci toho projektu znamená někdy na konci září zhruba vlastně se zjistilo že tam se tedy vyskytly tekuté písky které znemožnili 
tu dosavadní technologie která byla navržena podle projektu tudíž zhotovitel nemoh realizovat a z práce první který byli s těmi čte rovnicemi zahájeny tak to bylo třetího května to znamená od tý doby uplynulo prostě sedm měsíců jak je možný že vám trvalo tak strašně dlouho a teď nemyslím vám osobně myslím jako obecně prostě projektant zhotovitel jde i město kraj prostě celý všem těm co tam jako jsou v rámci té stavby zato odpověď nějaká jak je možné že to trvalo sedm měsíců než jste jakoby to všechno vyřešili protože přece není možné že to trvalo tak strašně dlouho abyste tady se domluvili na technologii a potom na tom že jí budete realizovat a odsouhlasené se to první věc druhá věc by mě zajímalo jestli jste si dělali geologické průzkumy předtím než jste vlastně tu stavbu zahájili a v jakém rozsahu na kontrolním dnu zaznělo že nějaké se dělaly to jsem pochytila ale vím že existují nebo mi bylo sděleno že existují i nějaké portály kde jsou vidět vlastně jako typy podloží jednotlivý tak jestli jste si třeba tohle zjišťovali a pak by mě zajímalo vlastně jak je to cenově jak to vychází protože my tady máme což asi nebude úplně dotaz na vás ale nevím jak to jako rozdělit a nemáme tady zvýšení o dvacet milionů a chápu že něco bude stát určitě toto tato celá akce z hlediska to změny toho pažení ale pak jsou tam určitě i jiné více práce mě by konkrétně zajímalo kolik vlastně bude stát třeba tahle konkrétní práce ještě nic nebo ta výměna technologie omlouvám se že to možná říkám neodborně ale asi chápete co tím myslím děkuji já zkusím od prostředka to což bylo ten dotaz na ten geotechnický průzkum geotechnický průzkum nebyl zpracován v rámci zadávací dokumentace nebyl objednám 
zásadě ty geotechnický poměry který tam byly zatíženy tak jsou stejnoměrné písky což znamená že v podstatě je zrna který tam jsou tak jsou geometricky velmi podobná sobě zatím nejsou do sebe takové snu a defakto dochází vysypání k vysypání těch toho materiálů kolem kolem těch boxů princip toho co se tam vlastně děje je to dost specifická záležitost ne úplně která by která by byla jako obvykle na stavbách a geotechnický průzkum zpracován nebyl byl zpracován pouze dodatečných geotechnický průzkum který tuším že zajišťoval zhotovitel stavby já jsem se na něj nepodílel mám ho mám ho teda k dispozici a který v podstatě ověřil teda to že se jedná o 
o ten typ o kterém jsem mluvil a existují portály který který jde vlastně se zaznamenávají veškerá pušku na geotechnická díla geoff je to zase geofond nebo česká geologická služba to zajišťuje správu toho portálu upřímně řečeno nemužu nemůžu vám k tomu v tuhle chvíli nic říct já nejsem projektantovi objektu 
zpracovával jsem konkrétní projektovou dokumentaci toho objektu tři sta dva o který se tedy jedná takže vám dokáže nic říct v rámci zpracování té komunikace jsme použili jsme použili diagnostický průzkum vozovky který samozřejmě takovou takovej dosah té mocnosti nebo hloubky nemá 
a co se týká toho zdržení možná bude já si teda jsem autorský dozor na stavbě nebo pracuji takovouto nebo zastávám činnost autorského dozoru 
asi bude lepší nebo nemám úplně přesný data o tom postupu jaký jaký která tam tam byl v téhle věci ale zásadě v krátkosti 
došlo 
k zastižení někdy v průběhu tuším října teda 
tech nevhodných geologických poměrů následně byl zpracován vede 
výrobně technická dokumentace k ní byl zpracován soupis prací a následně teda probíhal připomínkování finální schválení proběhlo tuším že sedmnáctého března 
že práce začaly třetího to nedokážu na odpovědět možná bude lepší technický dozor 
ten třetí do to jsem asi zapomněl 
no já asi taky přiznám se 
mě úplně dostal protože by šly myšlenky tak se nám pokládat dotazy jenom se chci ještě zeptat v rámci jeho já už jsem cena kolik to bude stát to byla ta cena 
byla změna technologie a ještě v rámci toho tedy když už je mám slovo tak jsem se chtěla zeptat jak je tato změna posuzována jestli je to změna nutná nebo změna podstatná případně nějaký jiný typ změny jak jak to řešíte v rámci změnových listů jakou 
tak co se týká těch cen tak to bych možná předal slovo kolegům protože si to z hlavy nepamatuju a musel bych tohle a tamto samozřejmě v těch podkladech které jsou předmětem schvalování mezi těmito osobami činnými na stavbě tak samozřejmě jsou z hlavy to nevím kolegové to třeba budou vidět nebo to najdu 
tak možná mu předám slovo 
aby se chce pan marek je přihlášený máte k panu hrdinovi nebo polštářů a dozorová mám mám panu hrdinovi já to rozjeli teď na pana hrdinu a potom budou i věci dál protože skutečně se bavíme o tom že 
měli bychom zvednout 
a investici města ze čtyřiceti tří milionů dvacet milionů to je realita téměř padesát procent a také se chci zeptat pana hrdinu projektově 
byste říkal pravděpodobně se jedná o jednotnou kanalizaci nejedná se o dešťovou kanalizaci jedná se o jednotnou kanalizaci tu velikou kde je ten problém ale to bystenezpracované jde o to kdo projektoval tu kanalizaci kdo v rámci tohoto projektu kanalizace v té chvíli ručí za to že to když se to na projektovala že téměř žádná síť kterou to míjí takto nemí takže by to bylo pod ní ale opravdu jsem si překládat překlady se plynné překládat elektrika je toto mraky a řekli že devadesát procent veškerých sítí se musí nějakým způsobem řešit tak mě jde o to kdo to projektoval chvíli zároveň říká že ten objekt tři sta dva 
stane projektovali vy tak kdo ho v té chvíli projektoval a co bylo k té původní projektové dokumentaci teda uvedeno za podloží protože musím říct že já jsem překvapený jak to funguje protože bych řekl že jestliže máme ulice jestliže i různých geologických portály uvidí uvádí tady vté ulici a caretta letech místech tekuté písky je to tam prostě je to krásně vidět tak máme projekt ve kterém se s ním možná nepočítá kde jsme všichni překvapeni že 
uvedl že to má stát dramaticky dramaticky více také mě by teda zajímala ta projekční část potom potom tyl rozpočtový budou na někoho jiného 
omlouvám já jsem poslední větu jsem nerozuměl mohl byste za chvilinku ještě tady prosím pan havel má technickou 
já bych chtěl požádat zastupitelé pokud by jsme pořád to mohli mít v tom rozpočtu já tyhle ty dotazy já chápu myslím si že ty budeme řešit všichni ale to si myslím že není věcí rozpočtu že i kdyby ten projekt tamto všechno nakreslil tak jak mělo býti tak zkrátka dobře by se na začátku věděli že to bude dvacet milionů to nebude tohle si myslím že jiná diskuze nikam prosím můžeme se vrátím k tomu rozpočtovému opatření tak aby nám vysvětlili ty ceny děkuji 
v té chvíli já si myslím že to není úplně pravda protože pokud by to bylo na začátku tak bychom tu celou věc soutěžili teď se teď dvacet melouny soutěží realita jen jsem chtěl abychom větší části jestli se je možné teda na to zodpovědět kdo projektového jednotnou kanalizaci do projektu je teda objekt tři sta dva a co je v projektové dokumentaci teda a danove podluží jak to teda původně mělo být děkuji vám 
a projektantem objektu představa byla společnost provokace 
zodpovědným projektantem byla ing marie matějková 
a to jak v projektu protože jestli to převzali a teď je to společně váš jak by projekt texu tak v té chvíli jaké tam je teda očekávané podloží 
já pardon já jsem v tom projektu jaké tam teda bylo očekáváno podloží na místě hru bych tu tři sta dva a z hlediska komunikace my jsme navrhovali výměnu takže jsme očekávali nevhodné podloží z hlediska kanalizace z hlediska kanalizace vám na to nedokážu to v tuhle chvíli odpověď 
dobře a to asi stejný s těma ostatníma věcma proto že byste projektu alik komunikace takže ty dotazy na projekt kanalizace musí mít najednou na jinou projekční kancelář 
já se na to pokusím odpovědět zase je ta situace je taková že ty podmínky který tam jsou zastižení tak jsou neobvyklý nejsou standardní je ten úsek je dlouhý cirka asi osmdesát metrů a chtěl bych upozornit na to že geotechnický průzkum pro takovouhle stavbu se provádí samozřejmě bodově a to som by se provádí v rastru sto metrů to znamená že nejsou není úplně zajištěno tím geotechnický průzkum jen to že tady takovouhle věc zastihneme 
ale řekl že nebyl zpracován 
ano zpracován nebyl ale snažím se sdělit to že ten geotechnický průzkum by to nemusel zastihnout ani tuhle situace 
chápu beru fakta prostě proto jsem se zeptal na konkrétní věci ale potom nás poprosím kdyžtak mi poslat děkuji vám 
bangladéš já jsem vás ještě chce jenom ota říkáte že nebyl proveden je normální že se neprovádí v místech které se jmenují na písku a kopeme tam takovouhle věc jako možnost omlouvám se za ten dotaz ale tady řešíme že to bude stát o dvacet milionů z veřejných peněz víc a asi kdyby se tohle stalo každému z nás kdo by to platit z vlastní kapsy tak to bude hodně řešit tak já bych chtěl vědět kdo za to může a kdo za to může ze strany města je to dvacet milionů korun něko 
a kdo za to může neumím říct 
zásadě vždy postupujeme podle a teď mluvím za sebe teda postupujeme podle smlouvy pokud se domníváme že ty smluvní podklady jsou 
nebo tento smluvní zadání nedostatečný tak samozřejmě o tom diskutujeme ale naším úkolem je samozřejmě vyprojektovat smlouvu reflektovat stavbu podle podle smluvního zadání znamená podle těch podmínek které jsou jsou ve smlouvě o dílo 
takže chápu to správně že město vám dalo podklady byste to teda neřešili i když se to tam jmenuje na písku a řešíme také že jsou tam písky sedm měsíců stavba stojí občané musí jezdi šílenou zajížďkou a já se přiznám já tou objížďkou denně jezdit nemůžu protože bych to objížďkou nelze sto dvacet kilometrů navíc je sedm měsíců se tady stojí stavba někdo za to může a já bych chtěl vidět kdo neříkám že za to můžete vy ale je to dost peněz kdyby se jednalo o padesát tisíc mám zatím asi rukou jedná se o dvacet milionů děkuji 
rozumem dá zopakují a prostě nedokážu říci kdo za to za to může nejsem určitě ten kdo by to měl určovat verze může já jsem na stavbě od toho abych posuzoval technické řešení té změny 
a to jsem učinil okej tak tedy kdo ve městě je za to zodpovědný třeba z rady města nebo kdo to řeší kdo dával podklady 
já bych chtěla říct že ještě takhle kdy kdy pane že jiné kdy jste začali vlastně pracovat v jakém roce přibližně na tomto projektu 
dva co se týká té kanalizace tak dva tisíce srovná 
dobře takže 
od té doby teda nějakým způsobem to pochází a já si právě já jsem to právě vznikl odbor investic investora těsně předtím a tady vlastně to zahájení a vlastně to zakázku na tyhle věci to už spadá zase do minulého období ale já bych chtěla upozornit že 
to zadání musíte brát také tak nebo vrep bavíte se o tom jestli se něco jmenuje na písku nebo ne ty sítě už tam byli po podzemí takže ono možná je 
nutno myslet i na to že se vycházelo nejspíš těchto věcí protože samozřejmě někdo už tam prostě ty ty trubky někdy dát takže takže asi jen v té chvíli se řešilo trošku i asi jiným způsobem ne a co se týká ne ještě jsem chtěla dodat vlastně zakázky také my máme na tuhle i na druhou zakázku který na mírovou smlouvu o spolupráci se středočeským krajem a zakázky soutěžil středočeský kraj někoho 
já bych tam chtěl ještě k tomu říct pan hrdina to neřekl úplně od kdy se začalo s ulici československé armády to je víc roku 
děkuji děkuji a ta původní smlouva na základě které jsme dělali komunikaci tak ta je z roku dva tisíce sedm smlouva se středočeským krajem a společnost pontex kterou pro kterou já pracuji taky zpracovávala roku dva tisíce sedm mělo to vývoj 
tato ta obnovená projektová příprava začala v roce dva tisíce sedmnáct a mluvím o o o té obnovené od o té obnovené projektové přípravy že od té má smysl mluvit v té době také se začal řešit ta kanalizace a ten vodovod já bych ještě možná využil že mám slovo a zároveň bych odpověděl ještě k těm inženýrským sítím kterým tam je nutno překládat co se týká inženýrských sítí tak samozřejmě projekt tam postupuje tak že 
obešli všechny všechny správce inženýrských sítí nebo vlastníky inženýrských sítí o projekční podklady tohle je přímo zakotveno ve stavebním zákoně tenhle postup a na základě těchto údajů on postupuje když nemá 
možnost mít údaje o té výškové poloze tak samozřejmě vychází z filmového uložení situace taková že prostě dochází ke kolizím s tou kanalizací a to zejména dáno tím že ty sítě nejsou jsou jiné než předpokládané poloze 
bylo nám také vysvětleno že když se dělaly sondy třeba na dálnici při novostavbách že moc moc a moc případů kdy se narkózy narazí zrovna mezi sondami mezi temi jsou velmi co se vytváří na špatné podloží a tak dále chtěl bych chtěl bych k tomu říct že také nám bylo vysvětleno že kdyby se 
bylo to to nějaký štěstí že by se na to přišlo že by došlo k takovým složitým jako technologii výstavby tak by to bylo vyprojektována bylo by to součástí rozpočtu je fakt že teď jsme tím ztratili drahocenný čas to je pravda ale na cenově by to bylo stejný tak a já bych teda chtěl aby já si už úplně ano pane starosto já to natočeno chápu ale prostě když si koupím pozemek v ulici která se jmenuje bažiny tak asi budu počítat s tím že tam bude jak se wowko a prostě pokud se nezadal průzkum tak já se ptám proč se nezadal průzkum a kdo je na zapojují jmenovitě na městě zodpovědný přece tak okey jsme snad všichni pojištěný mě jde o to aby jsme tu ulice dodělali co nejdřív furt nechápu proč prostě sedm měsíců za stavba stojí nebo šest a jde mi o to škody zmírnit na minimum a nám všem by o tom mělo jít anebo prostě mi tady mává dvacet mega set třicet támhle sto šedesát tyhle tři sta milionů z úvěru sem mám je to jedno ale ho jedno není 
a myslím že tady máte lidi že tady nemá milionem a témata který maluje odborníci já bych asi pana hrdinů jestli na něj sama odborníkmi mi 
což cože 
pan hrdinami neodpověděl a já vám prostě úplně jednoduše kde je na to za městě zodpovědný že se ten průzkum neudělal tak mi řekněte kdo tak jako se sem všichni máme nějakou svoji zodpovědnost přece já mám zodpovědnost vůči voličům a prostě tyka se bavíme o dvaceti miliony pan havelka 
já se možná budu opakovat mě tahle diskuze velmi baví já chápu že je to potřeba rozebrat ale prosím pojďme se vrátit podstatě to že projednáváme druhé rozpočtové opatření děkuji proto myslím že bylo řečeno a jestli bych mohl tedy poprosit pane starosto kdyby jsme jsme směřovali k penězům a máme tady planá který dělal ten rozpočet tak jestli ho můžu poprosit děkuji takže bych poprosil paní že flanderka buďte jsem oba dva jako technický dozor firmy půdy a pana inženýra lina ta lihu tedy je rozpočtář hudy 
jak mám na to můžu odpovědět kdo za to může že tam je ulice na pisku 
ulice se začala připravovat před čtrnácti lety projektová tak si to spočítejte 
dobrý den 
já jen upřesním pár věcí já jsem rozpočet nedělal to dělal zhotovitel já dělám kontrolu rozpočtu za dozory pro začátek druhou co chci upozornit že se nejedná tady se hlavně na největší změnu výstavby soud ještě lomnice a není dvacet milionů ale přesně šestnáct milionů dvě stě devadesát čtyři tisíc 
tak 
a cena díla dle smlouvy to je rozdělená mezi kraj město 
jde na město je třicet pět milionů je jednak 
a je tohle ve smlouvě 
pan marek 
já možná teda budu mít několik konkrétních dotazů 
je samozřejmě 
já protože jsem mluvil o čtyřiceti třech milionech protože mi města nakonec platíme celou tu částku na kanalizaci neplatíme 
dobře tak děkuji tak teďka jen v rámci toho rozpočtové opatření je tam navýšení říká toto navýšení je o 
je to o několik změnových listů pravděpodobně není to jeden tak mám jasno protože mi to co jsme dostali jako zastupitelé tak jsme k tomu kdo tomu bodu dostali velmi jednoduchou věc a to je že došlo ke změnám nic víc my nemáme změnové listy nevíme kolik změnových listů je my co jsme chodili na konto s radkou vláhu kdy jsme chodili na kontrolní den tak víme počet to ano viděli jsme ty věci tam děje ale změnový jestli jsme neviděli natož abychom viděli konkrétní částky 
to znamená mě by zajímalo této chvíli si říct který změnový kde jste to jsou jaké části to jsou 
a potom je samozřejmě ta otázka na vás a to je proč ty změnový resty pro nás máme platit z veřejných peněz víc proč to není o tom že zhotovitel prostě musí být ve svých nákladech anebo druhá věc je proč neplatí projektant protože třeba opomněl něco projektu to jsou prostě klasický věci teprve poté abychom to měli mi tak město a kraj jsou pro mě ty otázky tak prosím jestli je to možné nějak vysvětlit děkuji od konce platíte vy protože došlo ke změně technologie jim ten rozpočet nepočítal i výměna chladící borců za ještě lomnice nemám není od projektanta není to soupisu prací není rozpočtu jsou to nové položky který se na cenili dle a u což oborový cení 
schválený dodatkem vlastně tady mamku směrnici suchá smlouvy kterou můžeme i kůží proto je navýšení proto vlastně platíte vy 
to změn ty zmeny v tuto chvíli celkem osm 
z toho některý byly průběhu výstavby to se stává začalo se frézováním a při frézování se zjistilo že je tam pod tím železobeton který se muselo rozbít a odvézt takže máte další položky navíc 
potom město si zažádalo hned na začátku stavby z důvodu asi stavu výměnu šachty a 
s tím souvisí vlastně i změna dio a tak dále máte tam i změnu 
tým realizační dokumentace že se přidala ještě autobusová zastávka průběhu výstavy v nebyla součástí projektové dokumentace 
no ale je to je to je zase pocus kloužou takže to nebudete platit kmenových listů je to součást vlastně jejich osm tuhletu chvíli 
a pět na město 
dá se prave říct kterých pět a dohromady těch pět je šestnáct celých devět milionů nebo je to protože jste říkal ta klíčová věc to samozřejmě víme to jsou ti to v nice křižovatce na písku 
sečíst já takhle jako nepracuje s tím protože ta rozpočet máte dohromady se 
je tak není rozděleny na dva rozpočty 
tak je to celkem osmnáct milionů osm set třináct tisíc nějaký drobný nepočítal jsem to na halíře jestli vám to takhle stačí za mě 
myslíme jako i stavba i my jako dozorce si myslíme že už další abnormálně velké by neměly brejky změny během stavby rovnou bych odpověděl tady paní bláhový na dotaz jestli to změna je podstatná nebo nepodstatná kdyby jsme to brali jako podstatnou změnu když o tom něco aby se stava musela zastavit to že dle zákona podstatné změny nejsou možný tu chvíli se stavba zastavuje a ta změna by se musel znova mi soutěže proto byla provedena úprava těch změn aby to byla nepodstatná aby vy jste vlastně ušetřili protože ta stavba kdyby se zastavila enormně prodlevy prodražuje 
ona se zastavila na sedm měsíců na dlouhou dobu to je prave ta otázka druhá která pripadalo protože beru je to vždycky nepříjemný se to nezjistí ale když se to zjistilo v říjnu tak fakticky to jak se to bude řešit bylo víceméně jasné nebylo jasné jak dlouhý budou je to více bude muset nějaký průzkum ale ve své podstatě velmi rychle bylo jasné že se takovouhle metodou budem se tam vstupují proč se to řešilo takhle extrémně dlouho pro nás klíčová křižovatka dělá ohromný problém v tom městě já bych asi dal slovo paní že se pan dárkový žádná stavba se samozřejmě nezastavila zastavilo se úsek ale stavba jela dál defender kola 
dobře děkuji 
toto je otázka na mě 
přesně tak stavba jako taková se nezastavila a na začátku měla být etapy zachována což by samozřejmě ulehčilo jak průjezdu městem také občanům bohužel hned prvním úseku jsme narazili na tento problém a z toho důvodu jsme přerušili práce v prvním úseku a byli jsme donuceni aby se stavba jako taková celá nezastavila tak jsme byli nuceni a pokračovat dál dalšími etapami 
takže tolik jenom k tomu že stavba se nezastavila a další další otázka byla proč z vašeho pohledu trvá od zjištění tohoto problému k samotné realizaci tak já myslím že už tady na to bylo částečně odpovězeno hned na začátku protože pro vás pro město je to o podstatné finanční navýšení a ten proces vůbec není jednoduchý když se nějaká takováhle věc zjistí a práce se okamžitě musí přerušit a následuje vlastně zhodnocení celé situace jaký bude stanoven postup a aby byl aby mohl být stanoven postup po cely být provedeny dynamické penetrační zkoušky musel být celá ta změna muselo být zkreslená posouzena staticky 
a začlo projednávání o projektové dokumentace nebo výrobně technické dokumentace je na tebe raněné ještě rovnice a včetně kontroly 
položek v soupisu čeho tedy byl kolega rozpočtář a začalo projednávání a v několika úrovních a ta kontrolovat probíhala jednak na naší straně jako technických dozorů dále ji připomínkoval o autorský dozor a tam samozřejmě je v pořádku že byly různé připomínky nějaké náměty samozřejmě ze strany autorského dozoru byly náměty k tomu jestli by nešlo ušetřit tohle nějakou dobu trvá a 
já myslím že to asi stačí takhle a kdyby to bylo změna za pár tisíc tak by jsme k tomu možná mohli přistoupit poměrně lehkovážný a v kratším kratším časovém úseku procestovat takhle se hledaly všemožné cesty jestli by než nemohla být použita jinak technologie na začátku 
a další důvod pro takovéhle časový úsek je ten že zhotovitel 
musel 
vlastně se zařídit pod zhotovitele a vzhledem k tomu jakou složitou technologie se jedná tak si o specializovanou firmu za smluvně o a první optimistický předpoklad byl myslím na druhou půlku února že by mohly být práce zahájeny bohužel do té doby jsme nestihli toto projednávání celé a kontrolování zapomněla jsem dodat že ještě a tu máme úroveň kontroly na technické asistence což je pragoprojekt a takže musel být i termín ze strany pod zhotovitele posunut a jenom bych závěrem k tomuhle chtěla říct že zhotovitel samozřejmě nechtěl zahájit tuto změnu přímo realizaci této změny bez definitivního odsouhlasení 
ze strany města to znamená tady a z časových důvodů aby ten časový dopad nebyl ještě větší tak byl donucen zahájit práce ještě před tady zastupitelnost takže že to zdržení mohlo být ještě další 
rázová děkuji za odpověď a ještě jsem tam na tu jednu odpojit ru jednu otázku chápu vůči tomu projektu to co říká váš kolega to znamená to posouzení ano v projektové dokumentaci to bylo jinak takže tím pádem je to změna 
na druhé straně projektant se za to jak to vyprojektovat také má nějakým způsobem ručit vyprojektoval správně že tam měl dostatek dostatek věcí že si udělal geologický zkoušky že prostě se od mne odkryje a není tam takovýhle věci velký změněný moje otázka proč je toto neručí projektant protože bych četla že toto opuštěný a že to prostě je také jeho záležitost 
já bych vám ráda odpověděla ale bohužel to není mé kompetenci ke mně se to stavba dostane až realizace samotné a není na mně abych hodnotilo co tomu předcházelo 
dobře děkuji za vyjádření paní bláhová 
děkuji za slovo já bych se chtěla zeptat na ten postup toho schvalování pochopila jsem že to je několika úrovňové že se jedou různé kolečka kdy se navrhne návrh řešení od souhlasil že se to je to možné není to možné navrhujeme tento nenavrhuje tento a pak se bavíte o ceně a tak mi jde o to když se navrhuje ta cena tak předpoklad tak předpokládá tedy zhotovitele na základě metodiky kterou říkal váš pan rozpočtář a vám nabídne seznam položek oceňuje to vip to potom na by to potom kontrolujete sem myslela že to jakoby funguje tímhle stylem 
ta změna se o oceňuje podle tý směrnice generálního ředitele schuzky která je součástí smlouvy a tam máte přesně určený jak se dělají nové položky nejdřív se určí nikdo nám nepředloží nějaký nacenění podle a já poslanců to tak nefunguje funguje to tak že když máte položku novou sebe vezme podobná nebo stejná ze stavby 
pokud neexistuje pak se dělá podle určený k ceníků ministerstvem dopravy nebo zuzkou což jsou dva a nebo poslední je individuální kalkulace která spočívá v tom že zhotovitel předloží schválení tři nabídky pod zhotovitelů nebo dodavatelů a podle toho se vybere ta nejlevnější 
a úplně na konci je domluva individuální regulace že zhotovitel se domluví s objednatelem na nějakém položkového 
dobře takže ještě se chci vrátit k tomu protože v tom rozpočtu ta původní položka přece existuje a tím že se no počkejte ale tím že se já se k tomu vrátím existuje nějaká položka která je oceněna že tohle pažení bude stát ypsilon zjistíte že tohle pažení nejde udělat že se musí udělat pažení jiné to znamená že třeba stránka všech těch prací která je na to původní pažení vlastně je oceněna jakoby zbytečně takže vypadne z toho systému a že částka třeba plácnu milion vypadne a zato vy budete navrhovat nové pažení které bude stát prostě nějakou částku devatenáct milionů a pak uděláte ten zápočet je to pravda jo takhle to jakoby systém mě jde open systémy se to takhle funguje protože když jste napočítal tu sumu tak by mě zajímalo jestli už je vlastně v tom zohledněny i to že ty méně práce vlastně dáváte pryč a do toho dáváte ty více práce takže vlastně ještě něco byly mnohem dražší ale tím že se za počet lety práce tak to vyšlo tady na to co mu mnohonásobně dražší ale samozřejmě to objektu byly odečteny oxygen nebyly použity je to minus sedm set devadesát tisíc 
mínus 
tak jsem se ještě chtěla zeptat jak jste říkal tu sumu osmnáct jsem se třinácti si zhruba pro město chápu tak že to je cena konečná včetně daně já vím že vy mluvíte jakoby bez daně ale pro nás se 
zde peha protože my nejsme ten konečný plátce daně tomu je rozumem ale my do rozpočtu musíme dávat částky konečný včetně té peha takže vlastně jak zjistíme kolik je ta celková suma to fakt vychází na těch dvacet milionů to si potom je to jednoduchý tu cenu mám zde pásy vynásobte jednadvaceti patenty jdete a ale záleží se pan starosta říkal že na některých na kanalizaci nebo 
velká technická poznám je jenom technická při obnově vodovodů a kanalizací my jsme plátci jde peha takže si vůči finančnímu úřadu dan uplatňujeme u všech obnov nejsme nejsme plátci jde peha to znamená ta částka která tady je tak ve své podstatě dary nám v tomhle případě účtovaná jakoby v uvozovkách není to znamená ten rozpočet je tímhle způsobem 
statních těch obnovy vodohospodářské vodohospodářské stavby v protože když se podíváte tak jsme plátci dph peha právě ve vztahu k tomu že jsme provozovatel soustavy nebo vlastníky 
dobře takže to znamená že vlastně šestnáct mistry devadesát čtyři co stojí ještě rovnice takto je bez a pak je tam teda nějaký rozdíl tak dva miliony ani ne milion nebo čta dva miliony šest set a tam ještě něco určitě bude voda protože se dělaly šachty také otázka je jestli je vůbec potřeba to navyšovat o těch dvacet milionů tam jakoby cílem jestli nestačí to navýšit jenom o devatenáct milionů a bude tam rezerva i mladé peha tak jak se do pátráme konečný čas aby se tam zase zbytečně nedávali peníze který jako můžeme využít i na velká také jenom řeknu opět je to plán a zapomněli jsme na jednu věc a to je tam napsaná v tom komentáři když si to přečtete máme tam ten odkup těch dlažebních kostek na tu je znalecký posudek vytušit že je to asi dvanáct nebo třináct set prosím nevím to z hlavy za tunu a ty kostky mám koupit myslím že jsem to v tom komentáři sa že se tam že se dále se jedná o dlažebních kostek to tam v komentáři k tomu rozpočtovému opatření je 
ano já jsem četla tam jsem chtěla mít druhý dotaz který ale nesouvisí už tady snímá proto jsem se s váma myslím spaní flanderka s panem rozpočtáře proto jsem je nechtěl zdržovat takže tam by směřovala ta další otázka na vás potom až se to vyřeší 
dobře tak jenom jsem se ještě chtěla ze tak těm změnám mě to teda jako na ten zákon o zadávání veřejných zakázek moc nesedí to znamená že u nepodstatných změn ve vycházíte z toho že když se tam navýšení skoro o padesát procent tak se to nemusí soutěže 
to právě je další problém změny aby se stava nezastavila tam nemáte limit padesát procent máte tam skupiny nepředvídatelných třicet procent takže ta jediná plnici jiná v této skupině aby se pane nedostavila ostatní změny jsou zařazeny do skupiny pět což je patnáctiprocentní limit tedy jde mimo tento záhadný pětiprocentní lemy 
dobře takže vy máte ty jednotlivé změny odstupňované prostě do různých skupin proto abyste se vyhnuli vyhnuli jako soutěžení v rámci veřejných zakázek no defakto ano já neříkám že špatně jo to jako nepochopila odkupování je daný směrnic máte 
nebo směrnici máte jedna jsou doměrky máte skupinu dvě jsou nepředvídatelné změny vstupy na tři nezbytné změny a pak máte skupinu vzpomenu ale to a pak skupina pět nemesis 
tyto všechny tři skupiny nemáte tam popsaný a to nebudu číst máte to součástí smlouvy která je normálně si myslím že veřejná a je to tam určený podle jaká změna stane kdybyste měli se držet litery zákona všechny tyhle ty změny spadnou do skupiny při a opětně překročíme třicetiprocentní padesáti procent ale třicetiprocentní zákonný limit a opět mě se zastavit a vyhlásit nové výběrové řízení opětně se to stavba musí prodat 
můžu ještě poslední dotaz mít prosím nakolik vychází ty ceny u kraje jestli když to jenom odečteme vy máte nějaký celý balík úplně co vychází více práce okraje to zatím vychází když jsme měli osmnáct milionů osm také jemu to vychází nějakej milion milion dvě stě investorem jenom vozovky a a části chodníku hlavním investorem je město protože se dělá ta nejdražší položka což je rekonstrukce kanalizace která se v podstatě dělá úplně nová 
novostavba 
když to nazýváme nemůžete kanalizace dávat nějaký jenom ta část postavit zcela 
tak a ještě úplně poslední dotaz přece jen ten stav jaký víme tak jak je na čez a že už defakto všechno co šlo rozkopat rozkopaný a tudíž víte co tam je a co tam není a co jsou za problémy a nejsou za problémy předpokládáte ještě nějaké navýšení který by ještě mohlo vzniknout když už jako se pohybujeme v tom že vlastně co jsme potřebovali vykopat už jsme vykopali pak jsme zase třeba zahrabali aby se tam dalo jezdit technikou takže už minimálně víme co tam je a v čem může vzniknout jakoby problém tak se vaším odborným odhadem jestli by šlo odhadnout tam ještě se nemůžou vystát nějaké komplikace prostě který nás budou stát miliony děkuji 
tak já bych chtěla říct že investor byl nebo je průběžně jak na kontrolních dnech tak na samostatných kontrola seznamován s průběhem a s 
nálezy na stavbě konkrétních problémů a máme tam ještě některé věci které v těchto ze dve zatím nejsou zahrnuty nebo zatím my se bavíme o prvních osmi změnách a potom záleží na tom jestli se jedná pouze o do měrek nebo jestli je to změna jako taková a momentálně řešíme kolizi kanalizace z několika stávajícími sítěmi a vzhledem k tomu že ještě teprve dochází k projednávání a schvalování mimo jiné vodoprávním úřadem tak čistopis ze b není k dispozici 
takže s těmito změnami respektive konkrétními záležitostmi na které jsme narazili jsou investoři a všechny další subjekty seznamovány a nic dalšího teďkon ale neberte mě za slovo nic dalšího by se objevit nemělo v zemi v zemi už máme téměř hotovo 
pan marek je přihlášen děkuji za slovo jsem co takto ptáme my jsme skutečně do podkladu dostali jenom jednu jedinou větu a to je že navýšení plošší o dvacet milionů důvodu navýšení špatná lucka situace která dovolal měl technologie pokládky kdybychom ty podklady měli mnohem úplnější tak mnohý tyto dotazy prostě bychom se načetli tak moc děkuji za to že se mohli přijít a já mám poslední jenom dvě otázky pro vás a v této chvíli protože to jsem upadla hrdiny úplně nepochopil projekčně je zodpovědný za ten projekt pro vás společnost spontex nebude 
nebo je tam více společnosti abych porozuměl tomu kdo je zodpovědný za projekt v rámci té stavby 
pro pro mě je i autorský dozor jeden a to je pan inženýr hrdina 
děkuji a druhá věc z pohledu smlouvy my jsme tam měli zodpovědnost za technické věci paní po značkovou nově tam je kdo 
a paní staře je to tak paní stařecká a a to je někde dodatková no to je dodatková na té smlouvě 
v dodatku je to nej 
je to zmocnění 
děkuji 
velka 
tak paní bláhová ještě měla dotaz další k tomu rozpočtu tak jestli můžu poprosit teda 
pardon já bych dala prostor veřejnosti pokud ještě budou mít dotazy na projektanty pokud je nebudete chtít udělit slovo a vám bych se pana havelku potom až abychom mohli propustit hosty tak aby jsme zbytečně nezdržovali ale poseďte si hlasy se vanovice 
posunout 
tak první dotaz první dotaz je 
kdo teda rozhodl o podstatné změně za město že to že to teda není podstatná změna kdo to rozhodl 
námi někoho ne kdyby se rozhodlo podstatná změna kdyby se ano rozumím kdo kdo kdo rozhodování ano možná ano někdo kdo rozhodl že to není podstatná změna když je to přitom takováhle částka protože se vejdeme do zákonného limitu 
měna díky děkuji 
chtěl jsem se zeptat jestli technicky jestli ta údržba potom tohodle řešení bude možná 
víme zase na nějakou takovouhle záležitost 
a 
jedná se o provizorní konstrukci jedná se o provizorní konstrukci která po dokončení stavby tam nebude znamená že je to konstrukce jenom proto aby se postavila ta vlastní kanál že to samozřejmě bude v celém 
celém rozsahu prostě použitelná také byla navržena v případě tý údržby se to bude řešit znova touhle provizorní konstrukcí nebo se to nemusí nebo to nebo tam bude zasypána někým to nebude vyžadovat tohle složitou konstrukci 
a n i v rámci stavby provádíme výkup pouze rýhy a ten zásyp zásyp rýhy je standardní podle podle norem nicméně to co ovlivňuje ten návrh toho pažení tak je samozřejmě okolní země na kterou nevyměňuje která zůstává díky 
nebylo jednodušší teda použít úplně jinou kanalizaci nešlo to změnit protože je to pět set metrů ta silnice 
kanalizace 
vyšlo by to dny jen nevím nevím jaký typ která máte na mysli tak kanalizace gravitační 
což v podstatě relief města lysá nad labem je na pohled poměrně náročný v tom směru že prostě tady nejsou velké převýšení a tudíž dochází k tomu zahloubení a jsme tam teda v hlubokém výkopu proto jsem říkal jestli by nebyla dobrá třeba ta tlaková 
o tom jsme vůbec neuvažovali protože stavební povolení a veškerá správní rozhodnutí jsou samozřejmě na gravitační kanalizaci aby jsme byli někde na začátku je to tak 
ano 
ještě poslední dotaz trochu k historii já se tady nemůžu dobrat toho kdo vlastně si zadal ke parkovací místa takhle na okrajích možná to nebudete vědět a já bych to strašně rád věděl protože se kvůli tomu vykáceno opravdu obrovské množství stromů takže bych se rád zeptal jestli pod tou zelení původní vůbec byly nějaký sítě a jestli se to kvůli němu muselo vykácet a kdo si zadal ty ty ty parkování jestli by to někdo mu říct to ve mě fakt zajímalo 
jsou původní stav původní stav byl takový že v podstatě komunikace byla poměrně široká a defakto ty krajní částice vozovky sloužily jako parkovací pásy 
zásadě při projednávání 
návrhu té té stavby dopravní stavby také se dospělo k tomu že samozřejmě parkovací stání jsou jsou 
jaksi nutná nebo byl požadavek je zachovat my jsme zachovali v maximálním rozsahu s ohledem na bezpečnostní požadavky a má dopravní stavby zadá zadalo si město tenhle požadavek 
neboli jestli město bylo ten iniciátor toho že se vlastně těch parkovacích míst tam ve skutečnosti bude míň a ještě se navíc vykáceli ty stromy 
je to 
ten to stahuje technická prosím abych jen mám do toho omlouvám se chtěl vstoupit 
tato ulice tato komunikace i komunikace mírová byly probírány několikrát na zastupitelstvu města a všichni se k tomu nějaké suse mohli vyjádřit 
je to pravda pane jsme nechat minutu odpověď pan koreš se hlásí já jsem teda do nedostal odpověď kdo za to může tak kdyžtak si to rozmyslet a pošlete mi prosím mailem jméno odpovědného pracovníka který nezadal geologický průzkum jestli jde mi o to můžeme to řešit pojistky protože evidentně nikdo nastala chyba já prostě nechci z městského rozpočtu dává dvacet milionů na to aby se spravovala něčí chyba nebo něčí neschopnost čeká vás tedy prosím o to až si rozmyslíte kdo za to může kdo je zodpovědná osoba za tento fakt a za tento za tuhle věc 
to prosím pošlete já vám moc děkuji banger pan gregor 
ne pane vy tady něco víte 
když se tady ptáte na věc jako kdybyste částku projektu před dvanácti lety 
před dvanácti lety se bavite 
o to už jste vyčerpal 
ale já to sleduju vyčerpá 
já mám jenom technická já bych doporučoval panu kodešová že je to hrozně jednoduchý já nevím na čem přemýšlí dítě na to odborník tak podejte trestní oznámení 
já bych tady pane koreš 
nechte ale dítě doporučení jak to chcete hřišti podejte trestní oznámení 
protože 
pětiminutový limit a rozhodně svými otázkami nevyčerpal ani náhodou víte čeho čerpáte povídejte 
ten dotaz už jsem položil jestli by jsme mohli jenom v rychlosti si to pamatuje 
důvod kácení původní výsady si nepamatuju 
požadavek na zachování těch 
těch parkovacích míst neboť podélných parkovacích kruhu mám za to že byl ze strany města ale nedokáže 
technická je tedy a pod těma pod těma pod těmi zelenými pásy jsou tam nějaký sítě 
no panely se totiž narazi na to protože teď vykládá tady našim občanům že se sakury nemuseli kácet tak na to naráží 
je to tak my máme nemáme při rekonstrukce ulice problémy a s velkým množstvím sítím v celé šíři 
takže ano i pod sakura mi a i podle toho je tam navržena nová výsadba s ohledem na množství síti celé šíři komunikace i pod chodníky pan havelka jenom technickou pokud si to pamatuju dobře tak na zastupitelstvu tato věc konkrétně sakury byly projednávány byl přistoupila byl přizván architekt marek což je zahradní architekt který celou věc vysvětlil na zastupitelstvu a zastupitelstvo tenkrát jednomyslně s tímhle tím souhlasila protože to bylo jasně popsáno byla to udělám znalecký posudek a zastupitelstvo odhlasovalo všemi hlasy toto byť jsme věděli že je to není příliš populární opatření ale řekněme si tak jak to bylo děkuji ještě možná k těm sondám nebo k tomu průzkumu tady se vlastně nahrazuje kanalizace který tam položili naši předkové já vždycky říkám jak je možný jakže to dokázala tyto jestli takový problém takže tam se vás šmíd 
já moc děkuji za slovo dobrý večer já bych se chtěla zeptat když tady pan inženýr hrdina vy jste zmínil že projektové i rekonstrukci ulice jedličková tak asi před půl rokem se nepletu tak jste zde byl přítomen dostala jste řadu připomínek ať už od zastupitele karla marka tak i od veřejnosti tak bych se rád zeptal zda jste už zpracoval nebo jak to vypadá děkuji 
a připomínky které jsme obdrželi od města tak jsme vypořádali konkrétní konkrétní tečka vypořádání k jednotlivým připomínkám z hlavy nevím 
můžeme se k tomu můžeme vám zaslat způsob vypořádání nebo přes přes odpovědné pracovníky na městě 
děkuji tam se hlasy ještě pan michal 
nechtěl nijak zasahovat ale jedna otázkami napadla dozor 
to a zkusila taky hledat 
je vlastně nějakou jinou variantu než aby to zaplatilo město protože jednoznačně si myslím že k říká pan škoda že mě by taky zajímalo kdo je povinná osoba to není na trestní oznámení to je jasný se zeptat daného oboru majetku a správy majetku odboru investic má právě nehty tak nějaká osoba připravovala projektovou dokumentaci 
na začátku nechtěli 
zkušeností města jsou že tam jsou písky město to vědělo jsem tam písky stalo se stalo a ještě jedna věc zajímalo by mě ty změnové listy zápisku pravdu nemáte kolonku finančních 
že se děláte změnové admini protože by to vlastně dneska se dozvěděl že jich osu a že jsou za 
no že by to bylo dobrý kdyby to bylo transparentní a nemuseli bavit hodinu už ho jasný 
tak já bych začla tou poslední otázkou dejte si tam prosím vás si všichni klaní této jinak tady moc 
na dvě židle a to poslední otázkou a zápisy z kontrolních dnů jsou zaznamenány jednotlivé změny které se řešily já jsem nebyla schopná a tam zaznamenat číslo změny protože 
to se i v průběhu změnilo a už vůbec ne cenu samotnou a nemůžu nemohla jsem dát do zápisu z kontrolního dne seznam ze dve který nebyly v čistopis 
je další věc a chtěla bych říct jednu věc že veškeré veškerá komunikace která probíhala a všechno probíhalo emailem a pokud to bylo přímo na stavbě ústně tak jsou z toho zápisy ve stavebním deníku a tak všechny podklady oba objednatele mají k dispozici ovšem máme komunikaci se vším všichni byli seznámeni všechno bylo projednáno 
jestli teda můžu 
tak zásadě já bych si dovolil upozornit na skutečnost toho že ve chvíli kdy vydra geotechnický průzkum byl proveden a my bychom zjistili teda že tam jsou stejné z rodné vísky který jsme zjistili že tam jsou tak zásadě ten způsob toho řešení by byl pravděpodobně velmi podobný kromě ne li stejný to co tam tečka stavíme to znamená že defakto ta ta stavba by nestála 
padesát milionů nebo kolik stojí hromady ale stále šestnáct milionů prostě víc 
falešně 
jiných jiný jiný jiné řešení jsme samozřejmě hledali my jsme to připomínkovali za autorský dozor já teda jsem 
svou specializací dopravní inženýr a takže tohle není úplně moje specializace než jsme si na to při přizvali delšího specialistů statika který nám to přepočítával udělali jsme dělali jsme vlastně kontrolní přepočet navrhovali jsme nějaké úpravy to všechno bylo zaznamenáno všechno tomu je písemná komunikace k tomu všemu je písemná komunikace která je součástí vlastně dokumentace stavby 
ještě bych chtěla podotknout že na začátku když jsme tuto skutečnost zaznamenali a to také souvisí s časovou náročností než došlo k realizace samotné a tak mimo jiné byli přizváni k dva geotechnice aby posoudili stav a navrhli řešení takže a opravdu se ho účastnilo několik odborníků kteří zkusili navrhnout nebo pokoušeli jsme se vymyslet něco jiného ale vzhledem k hloubce výkupu a materiálu který se tam nachází a právě množství sítí a s tím že jsme v ulici tak se jiné řešení nenašlo 
děkuji paní ložiska 
já mám dotaz jištěná a pana který měl na starosti teda rozpočet pana rozpočtáře 
jestli mohu poprosit a jsem si poměrně nejistá úplně ve vztahu právě k zákonu o veřejných zakázkách rozumím tomu co je podstatná změna rozumím tomu že podstatná změna že se o ní jedná tehdy pokud vlastně se překročí ta částka padesáti procent původního závazku ovšem dostáváme se do situace kdy kdyby nedejbože došlo k další změně nebo nějakému překvapení které by se muselo řešit navyšoval rozpočet tak jsme tady velmi na hraně potom se do takového rizika dostat můžeme jste si jisti tím že vlastně je to ustojíme protože tohle už tohle číslo vlastně když se bavíme o těch dvaceti milionech tak je hodně hodně na hraně a jsme velice blízko těm padesáti procentům nerada bych potom řešila to že jsme v konfliktu se zákonem veřejná zakázka 
a teď já nerozumím na co se mě ptáte já nevím jak to bude budoucnosti na to mám já nemůžu odpovědět 
mimo to že tohle je velmi rizikový a vy jste říkal něco o tom právě byl zcela vyčerpali zákonný limit pro skupinu tři a čtyři to je nezbytná a nepředvídatelné a ostatní změny jsou v tuto chvíli ve skupině pět máme patnáctiprocentní limit jestli můžu tak teď to asi dává celkem smysl protože všechny nepředvídatelný věci který byl v zemi tak už jsme odhalili 
tak už jsme tak už jsou odhaleny jak to se mě tady ptali jestli tam bude něco dalšího co ne předvídáme tak to je právě v těch skupinách nepředvídatelná změna takže ta ta tam se blížíme k jejímu vyčerpání a nic nepředvídatelného už by tam být nemělo takže další změny kdyby případně investoři jak město nebo sus krajská správa a údržba silnic a požadovali tak by to bylo proto že požaduje investor a to znamená že by spadaly do jiné skupiny 
tak děkuji já tam přihlášen pan karel marek já bych chtěl abyste dokončili už se tedy hodinu poslední poslední dobře děkuji 
já se no a naši poslední poznámky a dotazy protože 
to podstatný je několik poznámek když se tady bavíme lidma který pamatuju když se kameny kanalizace budovala tak oni říkají to stejný prostě v šedesátých letech to utíkalo úplně stejně pamatuji si tu situaci zrovna v tropech místech to je to co jsem zaregistrovat občanů a nebyl jsem tady v kde sestavila ří že se tak kanalizace to jsou pamětníci tak mi to říkali když se do této ulice hrabalo šedesátých já bych chtěl vidět první poznámka druhá poznámka ale jinak paměť je se mi dostatečně budú dávať prodlužujeme 
druhá věc je ale to podstatná kdyby se to ono to není takže když se to že by to stejný byly stejné ceny ono vstava byla kratší ono by se to stane protáhla o tři měsíce to je prostě realita tím pádem by ta stavba byla levnější za prvé za druhé by se soutěžilo znamená je podstatné že ten projekt na to nepamatovala udělal to špatně to prostě realita já mě tady nevyhovuje jedna věc a to je to co pan hrdina řekl kdo je za projektovou dokumentaci do zodpovědný já to beru že ta firma pontex mě jedno kdo tu dokumentaci pro kanalizaci připravovala převzali vysazení zodpovědní druhá věc je že technický dozor bych očekával že zkoumáte veškerý věci jak mi jako investoři nebudeme když to řeknu muset platit z veřejných prostředků to znamená zhotovitel ale také vady projektové dokumentace protože projekt musí být pojištěni proti tomu pokud udělá věci špatně tady obzvlášť pokud to nebyl průzkum obzvlášť pokud máme standardní veřejnou i mapy kteří říkají v tomto místě přímo přesně jenom v této misi všude jinde ne ale v tomhle místě se dotýkají vísky silnice to také a proto se ptám jakoby znova proč toto se neprověřuje protože opravdu je to enormní navýšení pro město téměř padesát proto navýšení a proto dneska skutečně přestože jsem si že ta stavba se má dodělat a musí se tvořit nesouhlasím s tím abychom město jen tak tedy navyšovat rozpočet mi tady nemá žádné podklady ne prověřili a nám ty pokoje nebyly ani zaslání 
a nějaký teda dotaz konkrétně nebo jenom připomínky 
ten dotaz je napadá hrdinu je to takže byste jako pontex firma za projektovou dokumentaci převzali jste si a také vaše zodpovědnost 
a 
společná dokumentace byla ve stupni 
společná dokumentace byla ve stupni zadávací dokumentace a předchozí stupně projektové dokumentace byly vždy zvlášť to znamená že i kanalizace i ten vodovod měli samostatnou dokumentace my jsme to převzali ve stupni podat na základě dobré vůle vaší strany a tak jsme to do toho převzali tudíž z hlediska potom stavebního zákona a konkrétně tuším že to je parada sto padesát devět před jaksi stavebním úřadem za tu dokumentaci nebo ten návrat z hlediska teda stavebního povolení zodpovědný projektant hlavní projektant stavby a zodpovědný projektant v tomhle případě firma provokace 
děkuji děkuji paní bláhová ještě 
já nemám na hosty už pak jenom s panem havelku tak já bych poděkoval za to že jste tady vydržely známá že nám to doufám všechno vysvětlili že to není jednoduchá věc ještě panna rodina chce něco říct jenom jsem chtěl poděkovat a rozloučit se nashledanou děkujeme a rádi by jsme teda tu komunikaci která je pro nás stěžejní společně co nejdříve dokončili děkujeme paní bláhová má 
stranou 
já jsem se chtěla zeptat na dlažební kostky je teda vhodné aby to vlastně bylo vůbec tenhle část se protože to nesouvisí dlažební kostky se sice vykupují od kraje protože byly z komunikace ale defakto se použijí úplně na jinou akci a jestli je vhodné navyšovat tímhle rozpočet téhle stavby který už jako je tak náš plánovaný a umělého prostě navyšovat já teda nevím jestli je opravdu nějakých pět milionů nebo vlastně nevím kolik ty dlažební kostky mají jistá a takže té první dotaz a druhý dotaz kde jsou ty dlažební kostky uskladněné a jak jsou zabezpečené proti krádeži děkuji 
tak 
kde jsou uskladněny zabezpečení vám asi odpoví někdo jiný jsme u rozpočtu takže já jenom k tomu rozpočtu ono nám to navyšuje rozpočet stavby v tuhle chvíli a vůbec to nesouvisí souhlasím s tím že to jakoby nesouvisí s tím co jsme si povídali protože to bude položka mimo kdy bude kupní smlouva mezi středočeským krajem bude kupní smlouva mezi středočeským krajem a městem lysá nad labem na základě znaleckého posudku kterým disponuje tuhletu chvíli ale protože se to týká ulice čsa přijdeme k poměrně rozumí mýtov tady tady jako ucelený ak máte ten ucelený přehled aby pak nebo překvapení že je to někde jinde to znamená můj názor na to byl udělat to prostě v rámci jedné položky tak aby bylo zřejmé že je to souvisí i když pravda je že ne že ty kostky nadále budeme využívat někde jinde a jiným způsobem to také pokud já se přiznám opravdu protože já nevím kde jsou uskladnění protože jedny kostky z jedné ulice jsou na jedné skládce druhý na druhý takto jestli můžu poprosit karolína jestli tohle to víte protože oni ty skládky jsou dvě stě sáčka jedné směrovky 
čssd a se vozí naši válka s mírou vky pod most 
a kolik stojí dlažební kostky a protože jsem pochopila že jsou volně přístupný jestli se obávám nejsou za plotem 
ty můžu tak co se týká toho nádraží to je jak máme tu deponie to skutečně oplocená je anebo je blbě jako je tam zamčená na vrata druhé straně jsou koleje že tam jako mělo město normálně uskladněný věci znamená ano může se tam jako v uvozovkách někdo předkové při opsat s klárkou a sebrat to ale jako autem se tam nedostane a ta samá věc ve své podstatě používáme co skladiště který máme za závorou naši bubáků to je taky jako uzamykatelný co znamená autem se tam 
je to tak že je to zamčen já nebudu říkat že jsou všichni strašně poctivý že to pokaždý za sebou zamknou protože je tam protože je tam ta kompostárna tyhlety věci ale mělo být i mělo by to být pokaždé prostě zavřený to znamená je to za nějakou závorou kde by se teda jako neměli ty věci ztrácet 
já jsem říkal že nevím kde jsou který 
avia já už tady poslouchám náhodou může z čeho všeho jsou pod nadjezdem a bude to a bude to ona 
no a ještě tu cenu tu jste řekl kolik stojí je na to znalecký posudek pokud vím nechal se to znaleckým ocenit na tunu ale já si tuto zlavy nepamatuju co se přiznám že rád tohleto jako šlo kolem mě takže neumím řidič jako znalecký posudek na to máme že asi k dispozici na místě takhle mi to bylo řečeno 
navrhujete to tady v rozpočtu tak já nevím jestli jsme v řádech milionů dva tři čtyři pět vůbec jako tedy navrhujete položku do rozpočtu vlastně vůbec nevíme co to je 
ano já skutečně jenom odhaduju protože já to zváženy nemám 
po já je to voda prostě nějaký nějaký tý stavby a také jsem to dostal jako naplňování položky protože ta stavba mojí stavbou není 
jestli je to všechno vypadá že děkuji máme tady návrh zastupitel návrh usnesení hlasování 
děkuji 
pro hlasovou devět proti dva se čtyři návrh byl schválen děkuji 
máme byl číslo pět to je zápis číslo jedna z jednání finančního výboru pro pana pípla 
děkuji 
finanční výbor se sešel k projednání vlastně třech rozpočtových opatření který jsme kamily na programu a posouzení žádosti z programu na podporu podnikatelů bohužel výbor se sešel nedostatečném počtu pouze tří členů takže byl ne usnášeníschopný takže jsme finančním výboru bohužel nepřijal žádné usnesení 
takže bych snad jenom využil příležitosti a chtěl bych jenom informovat velmi stručně k tomu k žádostem z programu na podporu podnikatelů 
celkem se sešlo 
nebo bylo předloženo podnikateli který před sedmou žádostí z toho jedna nesplnila podmínky 
my se k tomu bodu vrátíme ještě příštím hlasování nicméně bylo předloženo sedm žádostí za fyzický fyzické osoby a devět od právnických osob souhrnné objemu pět set sedmdesát tisíc 
takže to za mě všechno děkuji děkuji 
pan licence 
jak finančního výboru já jsem konsternován vy jste si z nich udělali takový ty uliční výbory z doby dávno minulé a ty lidi tam nechodí nemluvit tak věci mluvím k věci mluvím k tomu že na uliční že na uliční výbor respekt finančním výboru se nesešlo dostatečný počet lidí aby schválili dotace pro občany máte něco k zápisu má chci se na to zeptat jak se taková věc může stát vám když hodně těch komisích bylo dvanáct lidí a normálně usnášeníschopný byly 
děkuji 
pane stane tady paní 
tak hezká ano já mám jenom technickou že jste myslím že bychom to neměli brát ani na vědomí protože vlastně ne něco ten 
je to jenom informace protože vlastně nebylo usnášení schopný ho takže já se omlouvám jo je to na vás vidím že pan havelka přikyvuje jenom technicky vděku 
stejny ne mám 
máme tady 
ani stařecká no já tomu taky rozumíme toho si jdete ale tam se bere na vědomí zápis finančního výboru který nebyl usnášeníschopné prostě se to bere na vědomí tak nevidím v tom jakoby moc hrozně 
mě to taky jedno je tady návrh hlasování poprosím 
tak deset pro jeden proti zdrželi se čtyři návrh byl schválen děkuji 
máme o číslo šest prodej pozemků po obecního pozemku v ulici dvořáková aby pro své paní od šiku jestli by přišla k mikrofonu aby nám to začalo konečně otce ipad 
takže tenhle ten bod se týká ulice dvořákovi jedná se vlastně o pozemek za rodinným domkem v této ulici cca tahleta linie která je rovnoběžná s ulicí dvořákovou v minulosti byla už prodána tím jednotlivým zájemcům protože přístupy na tyhle ty pozemky obecní byl pouze vždycky z toho příslušného rodinného domku pouze tři pozemky zůstávají pořád ve vlastnictví města kde by se je uzřel uzavřena žádná nájemní smlouva a teď mě vlastníci požádali vlastně o prodej tohoto pozemku 
máme co mu pan předseda výboru 
fimo se pouze říct že ve výboru jsme projednávali doporučen za částku šest set korun za metr čtvereční 
paní bláhová 
jak bych chtěla říct že bychom město měli postupovat koncepčně a s péčí řádného hospodáře a že tady byla nějaká historie nicméně neexistuje na to žádný právní titul to znamená žádná smlouva o budoucí smlouvě kupní a ty lidi to měli možnost koupit v době kdy se jim to nabízel nekoupili jestli jsem to pochopila správně pokud jsme loni a předloni prodávali všem kteří si požádali za tisíc pětset korun za metr čtvereční a takhle se výbor pro správu majetku na tom usnesl že tyhle jsou ceny obvyklý za který se bude prodávat městskými ve kterém také městské pozemky tak nevidím jediný důvod proč zrovna v tomto konkrétním případě a teď nemám opravdu nic proti těm žadatelům ale prostě jde o princip a on transparentnost vůči všem ostatním kteří si budou žádá tak proč nedodržujeme cenu tisíc pětset korun za metr čtvereční není to nějaký extra velký pozemek nebude je to stát žádnou horentní sumu oni byť je to kus zahrady tak se tím prostě zlepší hodnotu svého pozemku a určitě když to budou prodávat takto nebudou prodávat za šest set korun za metr čtvereční takže z mého hlediska je naprosto nehospodárný a není to v souladu s péčí řádného hospodáře řádného hospodáře abychom v tomhle případě dělali výjimku a postupovali jinak než v předchozích dvou letech věku proto navrhuji teda mám protinávrh pardon že abys že souhlasíme s prodejem za cenu tisíc pět set korun za metr čtvereční fajmon 
já bych chtěl říct že tady tohle je věc která řešila v minulém volebním období a tenkrát cena byla schválena zastupitelstvem tři sta korun většina žadatelů to využila a tady tito nevyužili nyní výbor doporučuje šestce protože se jedná o pozemky které prostě nejsou veřejně přístupné a počet lidí kteří je mohou reálně koupit je extrémně nízký takže to je důvod proč výbor doporučil tuhle tu částku kterou navrhl 
děkuji pane cen 
já já jenom technickou já to vždycky zapomenu tak bych si dovolil jednak mi vůbec občané nevíme o jaký pozemek se jedná vůbec to netušíme protože prostě to jste nezveřejnili a moc moc bych poprosil pana havelku jestli by ano tam mi to vůbec nevidíme zezadu vy vy samozřejmě u tohoto vidíte super jako tam pohodě a moc bych poprosil pana havelku jestli do toho mohl mluvit pokud možno tak jako teď mluvím já protože jako prostě není vám rozumět a ty vaše věci jsou důležité díky 
tak já mám jenom technickou v programu byl bylo číslo pozemku a program byl vyvěšeny na stránkách takže si myslím že tamto zřetelný je o jaký pozemek se jedná to že to teď není tady vidět tomu možná rozumím ale obráceně máme techniku máme rostlina abych jenom rychle zareagoval že samozřejmě by asi pro nás občany bylo jednodušší kdyby jsme tedy viděli mapu a na mapě jsme věděli o to je ono jasně víme díky děkuji paní tu ženská 
děkuji a rozumím tomu co říkal pan mgr fajmon že ve své době se pozemek aprodával za jinou cenu to jest za cenu tři sta korun nicméně od té doby jsme se časově posunuli a domnívám se že pozemky by jsme měli prodávat za cenu v místě obvyklou a tato cena rozhodně není šest set korun za metr čtvereční neví jak bychom to vysvětlili jiným lidem ostatním kteří si kupují pozemky které se pohybují v těch cenách zmiňovala radka bláhová podle mého názoru je to skoro diskriminační a souhlasím proti návrhem kolegyně 
já si plně očekává něco řekne protože jednala s majitelem a 
nerozuměla jsem 
vy jste jednali spolu s majitelem 
nemůže nikdo jinej koupit je prostě ve vnitrobloku ani akorát si podali žádost já jsem navrhovala aby nám stanovili vlastně za jakou cenu by chtěli do své žádosti neuvedli a vlastní když tuto věc za projednává výbor pro správu majetku rada města takže se jim sdělila že teda je navržená cena šest set korun ale není to cena konečná protože rozhodující slovo má zastupitelstvo 
tak máme tedy protinávrh 
ani bláhovi 
těšit 
a 
do je pro tento návrh 
takže jedenáct pro 
proti nikdo zdržel se čtyři návrh byl schválen děkuji 
tak bod číslo sedm prodej části obecního pozemku ceny nemovitosti číslo popisné tři sta osmdesát tři v ulici za zámkem je to v ulici kde teda paní vitrážová požadovala před co nemovitosti takovej vykouzlí pod pozemek který se zakusuje jakoby do ulice 
ten toto bylo projednáno ve výboru pro správu majetku pane fajn mám prosím 
my jsme projednávali dvakrát původně jsme 
vyslovili s tím souhlas s tím že dojde k zarovnání uliční čáry potom jsme to ještě tam namístě byli podívat cesty jak ta situace tam je na mapách je situace není viditelná protože tam došlo k mezitím a k rekonstrukci celé té komunikace takže to vypadá úplně jinak než na těch obrázcích který ještě zasněžený taky takže zásadě 
výbor přehodnotil názor nedoporučuje prodej že není možné tam udělat 
rovnou uliční čáru znemožnil by se vjezd do vedlejšího pozemku který má vrata a 
není důvod prostě proč to prodávat 
má k tomu někdo něco prosím je to návrh hlasování 
tak proč čtrnáct 
aby se to neprodalo proti nikdo zdržel se nikdo nehlasoval jeden návrh byl schválen děkuji 
bod číslo žádost o koupi pozemku na místě náplavky tady jistý pán z brandýsa si požádal o odkoupení pozemku tam kde má viru z přístaviště pro rekreační plavidla na který mu šest let spolupracujeme s ředitelstvím vodních cest 
a se jsou českým krajem a my se toto toto bylo projednáno pan fajmon prosím 
náš výbor doporučil tento pozemek vůbec prodávat 
má k tomu někdo něco 
je tedy návrh je hlasování 
patnáct pro návrh 
návrh byl schválen děkuji 
bod číslo devět výkup pozemku 
lyse nad labem za účelem výstavby obchvatu města lysá nad labem je to paní očekává klasicky výkup pozemku 
takže tady se jedná se mi který už jste projedná zastupitelstvo vlastně kupní smlouva byla uzavřena tenkrát ten pozemek byl jméno osmnáct ale jelikož my jsme nechali vlastně zapsat na katastr vlastně tuto smlouvu a před je vlastně nechá středočeský kraj zapsat který geometrický plán trasy obchvatu takže katastr nám to zamítla vlastně zapsat protože ten pozemek je jmenován a je o pět metrů čtverečních vyšší větší plochy proto jsem se spojí vlastně s prodávajícím a ty souhlasí s tím aby byla uzavřena nová kupní smlouva kde mi doplatí na vlastně rozdíl výkupní ceny 
děkuji 
má 
je to je ke hlasování 
všichni pro děkuji návrh byl schválen 
bod číslo deset uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku dvacet třicet čtyřicet jedna v ulici 
za zámkem 
je to dlouhodobě pro se táhnoucí proces možná 
dvacet roků s panem moudrém 
a uzavřená smlouva o smlouvě budoucí s tím že konečná smlouva bude uzavřena až po vybudování komunikace čemu teda došlo vlastně a také předložený návrh na uzavření samotné kupní smlouvy došlo tedy ke smíru 
máme k tomu někdo něco 
je tedy návrh hlasování 
v všichni pro návrh byl schválen děkuji je tedy boty jedenáct bezúplatný převod pozemku středočeského kraje ulice tržiště jsme zrekonstruovali vuci z tržiště to je krajská komunikace a teď tam dochází k vyrovnání narovnání pozemku 
máme k tomu někdo něco nějaký dotaz 
středočeským krajem 
také návrh ke hlasování 
všichni pro návrh byl schválen děkuji je tedy zemi prodej pozemku za jednu korunu mezi městem lysá nad labem a společnosti pěstitel stratov to je věc která sám teď už táhne jednou se to doplňovalo na požadavek pana 
zastupitele marka když se dělaly znalecké posudky pozemku a je to mi tím získáme pozemek který je tam směrem na stratov a budeme moci nabídnout zemědělců kteří od který potřebuje získat pozemky na napojení průmyslové zóny průmyslové ulice na obchvat 
švédové po třetím a tomu někdo něco 
american 
já se domnívám že to jsou ty pozemky který se řešily na minulém zastupitelstvu a jenom si dovoluji upozornit že se snažím aby to celé zastupitelstvo bylo redukováno to znamená celé zrušeno takže nevím jestli je to vhodný okamžik tohle to řešit ale je to na vás 
marek 
děkuji 
protože vím že minule jsme schvalovali věcný záměr teď už je to kupní smlouva tak já jen řeknu to co jsem řekl minule 
a to 
nakupujeme za jednu korunu devět tisíc něco přes devět tisíc metrů čtverečních orné půdy 
z devadesáti pěti procent bonity čtyři to znamená velmi špatné bonity a prodáváme za jednu korunu téměř pět tisíc metrů čtverečních blízkosti zástavby a dokonce dva a půl tisíce metrů který je opravdu vedla ulice vedle role rodinných domků v litoli a jestliže se vezmeme že orná půda je tady někde na úrovni třiceti čtyřiceti korun tak ve své podstatě prodáváme tyto metry čtvereční v blízkosti zástavby za nějakých 
šedesát až osmdesát korun podle toho jak to budeme hodnotit přijde mi to značně ekonomický a a říkal jsem to tady na zastupitelstvu minulé a teď myslím si že pokud bychom to prodávali tak to máme prodava za úplně jinou cenu a proto svým návrhem nebudu souhlasit a mám pane starosto na vás otázku když říkáte že ty pozemky který nakoupíme tedy takto dostaneme také použijeme pro obchvat už máte dohodu s někým za vlastníků doznat s nikým to zemědělců že by právě za tyto pozemky vyměněné ty svoje pozemky potom chvatem protože to tady není abychom si řekli jsou takto důležitý pozemky 
pavelka 
pokud jste to dobře poslouchal tak v tuhle chvíli se bavíme o tom 
nevím jestli můžu říkat jména ale ti zemědělci už nám pozemky na obchvat prodali jedná se o to že máme napojovat komunikaci do průmyslové zóny 
by plánovaný ten sjezd nestihl bych to nebylo možné a tam oni mají další pozemky a protože řekli že hospodaří takže by chtěli někde v tom územní ty pozemky mít to znamená ano myslím ústní dohodu máme a protože věříme protože oni také chtějí obklad kvůli transakce děláme je to další skládačka s mnoha k tomu aby se obchvat postavil bohužel musím říct že poslední dobou vnímám snahy otto aby se to oddalovala ztěžovalo a tyhlety věci ale já jsem velmi rád že jsme dokázali tuhletu směnu dohodnout změnu a prodej a uvidí a že je to ku prospěchu věci a že je to ku prospěchu tomu abychom se zase o kousek blíž posunuli k vysněnému platu kde si myslím že opravdu většina obyvatel si dopřeje chápu 
co hovoříte o ekonomické stránce nicméně v tuto chvíli je to další cesta k tomu obchvatu i tak vykupujeme za dvě stě padesát korun metr na obchvat což jsme si zadali protože je to pro nás důležitá stavba já jsem moc rád že tahle změna doběhne a doběhne i s tím že s těmi zemědělci se dohodneme děkuji 
děkuji pan 
pán vycerpana 
a 
a co to jsem prosím říká myslím že jste řekl jenom lecce já jsem 
nebylo rozumět super děkuju tak si mi odpusťte pro znova a znova omluvy v pohodě omlouvám se znova prosím aby byly srozumitelné ty věci myslím že jste neřek pan podle vaší reakce které 
takže 
ta celá věc tou změnou vypadá dost netransparentně možná by bylo dobrý kdyby to teda bylo vysvětlený tak aby to transparentní vypadá zatím všechno co jste prohlásili bylo prostě velmi takový jako nesrozumitelný nejasný neprůhledný 
nebyla to křišťálově čistý respektive leda tak křišťálově čistý jako zču 
nás o tom přesvědčit každý den na radnici takže prosím pan marek 
je já pan marek má slovo pan marek má slovo pan marek má slovo jenom krátká reakce na to co bylo řečeno od pana havelky jaká protože to jezáměr ale materiálu nemáme nic to znamená není v této chvíli jasno ano tady s tímto vlastníkem pozemku bude udělána změna a také pak prosím vás na překážky hlídat aby of 
donekonečna pane starosto já žádné překážky nekladu kam na ty věci které tady byly řečený a naopak by mi velmi pomohlo kdyby tady ta ta 
o které mluvíte dál byla na popsaná protože řekl ano má nějakou nějaký příběh to to že to tady není tak mě to naopak velmi mrzí protože ho tady neslyšela neslyším ani jakoby jazz jasno jak to přesně bude je to nějaký záměr chápu ale 
velmi pomohlo kdyby to co říkáte bylo napsáno v materiálu a bylo už to směle dál 
tak není paní bláhová 
děkuji za slovo jenom jsem chtěl říct pane starosto že právě jste skočil panu karlovi markovi do řeči té první věc jsem neskočil ano skočil a druhá věc je že jsem jenom chtěla říct nebo spíš reagovat na pana havelku původně jsem nechtěla mluvit ale já s prodejem nebo se směnou také nesouhlasím z důvodu toho že ta cena prostě není vhodná pro město a pokud bych souhlasila tak bych nejedná s péčí řádného hospodáře a dávám si na to opravdu pozor protože ty pozemky jsou užívány ke komerčním účelům a jsou směrovány za ní vyměňovány za ornou půdu a rozhodně to nesouvisí vůbec obchvatem nahota obchvat podporují a byla bych nerada kdyby bylo dáváno do souvislosti s tím že nesouhlasím s tou změnou že házím vidle do obchvatu prostým tak doufám že to tak pan havelka nemyslela že kdokoliv kdo bude hlasovat proti nebude takto označování děkuji 
pan zeman 
a já bych chtěl říci že tahle věc se projednávala už dvakrát a byly vypracovány znalecké posudky ukázalo se podle těchto posud kůže a ceny k pozemku jsou zhruba srovnatelné o sto třiceti tisíc korun a výbor to doporučuje ke schválení děkuji pan gregor technická 
já mám jenom technického nebo rotary polemizovat o tom jestli ty ceny jsou srovnatelné myslím že byly dělané právě ty posudky ale co je podstatným já si to teda momentálně málo lidí ví tak se oslavují momentální všichni ti rodičky který doposud nedali souhlas a jsou revival vyvlastňovací řízení tak právě i tento hrnek 
je vložený do toho celkového do celkových představ směnu pozemků a předpokládám že minimálně někteří z těch kteří doposud nepodepsali snadno takže ji podepíše 
pana velká 
pokud paní bláhová nebudete hafan pro směnnou smlouvu já vám slibují že nebudu to spojovat s tou věcí pokud nebudete hlasovat pro tuto kupní smlouvu vzájemnou modul o tom uvažovat 
nemáme směnnou smlouvu dneska na programu 
takže myslím že přihlášeni jsou ty co už mluvili dvakrát 
takže je tady návrh hlasování 
pro devět proti pět zdržel se jeden děkuji návrh byl schválen 
je tedy bod číslo třináct žádost o finanční dar pro útulek pro psy hrabalově 
já vím jak dalece teda znáte jak to tam běží je tam firma velas kdysi vela z velkochovů laboratorních zvířat fakt se změnila na velas a villas by měl končí současně tam funguje útulek pro psy tedy 
je to podnikatelský vlastně subjekt který má pan milan kazda a je tedy dotován isto vlasů pan kazda přišel s tím že by rád dostal od nás požádal nás o jednorázový finanční dar prudce náklady a ty psy jsou asi jeden milion korun a dnes to chodí tak že my platíme za každého psa 
poplatek který byla odchycena do útulku protože dneska ty psy jsou hodně o čipovaný tak se brzo najde majitel a ty poplatky nejsou tak velké aby oživili ten psí útulek 
jak jsme to schovali v ostatních obcích popsaný tak tam jsou nějaké příspěvky z obcí milovice zatím to nebo projednáno vím že třeba brandýse kde také žádají o takovou větší částku dostali mají s přišli šedesát tisíc korun a tak dále 
my jsme vrať se sem dali do zastupitelstva s tím že jsme 
tam nedávali žádný žádnou sumu a já bych chtěl říct pan kořínek jako 
jako veterinář který měl na starosti vojenské psi 
tak tomu má velký citový samozřejmě je vztah a já bych móda slovo 
vážení je to opravdu vážná věc protože když ten dotyčnej na tom zařízeních když nebude mít podporu jak to doteď kom tak útulek půjde pryč jako musí nějakým způsobem pomoct je otázka do jaké míry by bylo třeba řešit ještě jak je to s těma volně pobíhajícího psa má protože dneska když každej pes má vsazený tančit tak se dá opravdu dohledat jeho majitel ale přesto přesto bych navrhoval a prosím vás zvažte a verite mi pomožte mi dej mu aspoň čtyřicet tisíc na to nejnutnější aby mohl rozpracovat opatření který jsou k tomu potřeba a aby to bylo nějakým způsobem funkčí 
děkuji paní ženská 
děkuji 
jsem ráda za ta slova pane kořínku a ztotožňuji se s tím že zdejší útulek tedy již má jméno a plní dobře svoji funkci nerada bych a protože v tuhle chvíli je opravdu situace kdy která je poznamenaná tedy a dobou takzvanou vdovou a samozřejmě všichni doufáme v to že ta situace se změní a nerada bych avery naše město se stalo městem pobíhajících potulných psů nebo psů kteří se tedy nebo v jiných městech který a objevují domnívám se že útulek si zaslouží úvahu a a podpoře tohoto zařízení a chtěl jsem dát také návrh a ten návrh by měl dvě části tím že by se schválila částka ve výši sto tisíc proč sto tisíc protože když jsem si přečetla důvodovou zprávu tak milovice vlastně by měly být také požádány o částku a sto tisíc tak vzhledem k tomu že útulek je v našem městě tak mi přišlo ta částka adekvátní a současně bych se velmi přimlouvala za to aby a to by měl být bod číslo dva aby rada města zahájila jednání pro o tvorbě vlastně pravidel financování útulku do budoucnosti to znamená třeba každém roce aby byla stanovena transparentní jasná pravidla jak vlastně ten útulek financovat aby se udržel tedy a co se týká platů a veteriny a tak dále děkuji 
pan marek 
a už to kolegyně a se poslední jen protože myslím si že jestli to dvacet tři roku tedy funguje tak by dobrý pokud to teď skončí tak budeme prostě to nezačne fungovat nově někde jinde novy škoda je to skončilo jsem se že dobré zkusit podpořit a zároveň nemohlo být dobrý proto budoucnost mít to dělaný zvlášť nějaký paušální příspěvek města 
potom příspěvek jednotlivý a psi protože ta situace když najednou je doba jaká je teď v této chvíli a poklesne počet zvířat tak prostě ten počet pracovníků se nedá takhle snížit to prostě nefunguje tak to že bych se přimlouvala to půl trollech podpořit děkuji já než dávám slovo panu havelkovi bych chtěl říct že to podnikající subjekt soukromí a co říká paní tu ženská to není pravda že to je o psy protože již dojde k odchytu psů také vezeme na jiný útulek a platíme za to stejny jako tady u nás tak asi pan havelka 
děkuji za slovo pane starosto já jsem slyšel několik návrhů můj dotaz zní z čeho to chcete platit první věc čtyřicet tisíc vím kde máme v rozpočtu sto tisíc už si nejsem tak jistý druhá věc na kterou chci upozornit je je v tuto chvíli máme smlouvu s útulkem máme smlouvu která zaručuje to že když tam sa odvezeme takzvaný platíme pokud tady musím s panem starostou souhlasit s té věci že z mého pohledu je to ekonomické podnikání jestliže dneska to ustájení toho psa nestačí na pokrytí všech nákladů pak rozumím tomu když příjde zástupce útulku a řekne nestačí mi ty peníze prosím napište mi to co máme ve smlouvě na plátno platíme za ustájení v uvozovkách dva tisíce korun jestliže mu to ekonomicky nevychází řekne ano nevychází mi to tak abych to všechno uživil potřebu pět tisíc přijde vyjednávat o smlouvě budeme mít smluvní základ a smluvní věc to znamená budeme vědět že za toho psa dáváme tolik a tolik peněz a je to pod smlouvou když teď která mi takový velkorysý dar a nedej bože ten útulek ty peníze dohromady nedá tak ve své podstatě můžeme za půl roku stát před stejnou situací to znamená můžeme si říkat a kam ty při budeme dávat a stotisíc nám vyšuměl já chápu že je teďka přechod z vylezu na nového provozovatele útulku rozumím tomu co navrhuje pan doktor to si myslím že je přijatelné riziko a přijatelná věc je jak řešit viděli jste i v té zprávě že ostatní města dávají podobně velká plní velké peníze a vůbec nic nebrání tomu protože v tuto chvíli je to uzavřeno firmou jako takovou 
jednat o nové smlouvě a to je přece regulérní hlediska toho podnikatele on řekne jsem ochoten za tolik a pak se budeme bavit o tom jestli jsme ochotni to za to platit ale v tomto případě říkám ti ceny se neměnily a pokud přijde s tím nestačí mi dva tisíce za ustájení a fakt neznám tu cenu tak nebudu si neberte úplně za slovo ale ono tak bude vycházet či dneska platíme kolem čtyř tisíc cosi násilný snaha o sto tisíc a měli jsme tam dvacet čtyři psů tak průměrná cena bude někde na úrovni čtyři tisíc korun za to zvíře když nám ho tam opečovávají řeknou bude to stát deset přichystáme se na to rozpočtově budeme vědět a oni budou moci fungovat ale bude mít na smluvním základě to je můj názor na věc a přikláním se k návrhu pana doktora protože souhlasím že teď je situace krizová děkuji historical park lichá 
femen  bych chtěl říct že mě překvapuje tady asi trošku neznalost kolem věci ale město každý rok útulku peníze poskytuje to tady je 
žádost o mimořádný dar 
který dali jiným městům protože do našeho útulku nebo to není náš útulek samostatný subjekt který starý funguje pro široký region tak podali tuhletu žádost která pravděpodobně má souvislost s tím že se změnila zásadně situace v legislativě tím že už myslím že od loňska jsou povinně všecky si čipovaný a prostě zkrátila se doba pobytu pejska v útulku a tím pádem došlo k ekonomické změně v tom podnikání a prostě musí se ten subjekt k tomu přizpůsobit ale je tady žádost o finanční dar a já podporu to co říkal pan doktor kořínek půdy dejme jim prostě v rámci našich možností nějaký nějaký dar ale jako letos z rozpočtu máme že tam minimálně sto tisíc každej sto až sto padesát tisíc podle počtu odchycených psů z našeho města tam každý rok posíláme to není tak že jim tam nedáváme nic jo takže tohleto je nad rámec toho co jim pravidelně dáváme narozdíl od jiných měst který jsou žádané o příspěvek formou darů ale jako pravidelně neplatí nic takže taková dle situace 
děkuji paní bláhová 
já mám technickou já jsem chtěla zdvořile požádat jestli bychom tady potom bodu si nemohli a desetiminutovou přestávkou už nám ty body ocitají a tady se opravdu nedá dýchat když přijdete zvenku také na omdlení tak prosím o zvážení děkuji 
havelka 
jenom technickou zopakuju ten rozpočet rozpočtu je alokována částka tuším dvě stě dvacet tisíc korun předpoklad těch čtyřicet tisíc jistota že jsme schopni i pokrýt současného rozpočtu já bych se tohohle toho držel abychom nemuseli dělat rozpočtové opatření pak na tuto věc a opravdu si myslím že má smysl vyjednávat protože budeme muset vyjednávat s novým provozovatelem protože to je nová firma bude muset vyjednávat o nové smlouvě a myslím že se to dá přesně sanovat tím že zvedneme ten zvedneme zvedneme ten tu částku za ustájení děkuji ale teď se přikláním proto co navrhuje pan doktor kořínek 
děkuji pan gregor no já se přiznám že víte že jsem měl podobný názor v tom že by jsme měli tento útulek tady pokud to jenom bude možný trochu udržet souhlasím s tím podstatě jsem měl připravený jako paní bláhová že to je na území našel a tam bych teda předpokládal že by se možná mohli dát něco mírně nad rámec těch okolních jako měst který tam přispívají čili já bych se přiznat že bych navrhoval šedesát tisíc 
mám 
tak je tady návrh hlasování poslední to je to je pan gregor 
a šedesát tisíc korun 
zase se šedesáti si v poslední 
tak děkuji či patnáct pro 
návrh byl schválen děkuji 
ještě tam od číslo čtrnácté smlouva o budoucí darovací a předání a převzetí vyvolané investice to komunikace kolem trati směrem na čelákovice je to takovej složitý proces který je precizně zpracovaný asi to je zbytečný dlouze vysvětlovat když to by to paní očka vysvětlila ale je to ta silnice silnička co je postavena když jedete do prahy po levé straně trati tu budeme přebírat od zprávy o správě od správy železnic je to tak koně od šiku máte někdo něco 
bude pro je to k hlasování 
všichni pro návrh byl schválen děkuji 
a teď tam jsou lehké já myslím body které můžeme probrat tak deset minut přestávka 
vážení páni zastupitelé  to natahuje naši přestávku tak máme tady bod číslo 
patnáct je to dodatek číslo jedna k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na taipei taiwan takto je tenisová a jsou agentura nebo co 
a tam chtějí po nás abychom jim posunuli termín konání akce ze šestého čtvrtý akce se uskuteční třicátou jedenácti dva tisíce dvacet jedna máme k tomu někdo něco je to je návrh hlasování 
tak proč nás proti nikdo zdržel se nikdo nehlasoval jedna děkuji návrh byl schválen 
bod číslo šestnáct si to číslo tři veřejnost správy zase smlouvě na dotaci prodance mou šan chtějí zase a chce posunout 
takže máme tam dodatek číslo tři ke smlouvě máme k tomu něco je návrh hlasování 
promiň 
ano pan burian hasit střet zájmů 
hoši skla tl zmáčkla mandrivu tak všichni pro návrh byl schválen děkuji 
bod sedm na žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města lysá nad labem na nablízku tuto částku máme rozpočtu města a 
je tady návrh k hlasování aby se tuto částku co máme v rozpočtu schválenou přesunuli na hospic nablízku máme k tom něco bude pro tedy návrh hlasování prosím 
patnáct pro návrh byl schválen děkuji 
bod číslo osm nás je to rozdělení dotační kvóty ministerstva kultury z programu regenerace jako každý rok tak to na městskou památkovou zónu 
tak letos tam jsou dva příspěvky jako dvě stě tisíc pro kočárovny a dvě stě tisíc pro měšťanský dům číslo popisné třináct to je ta naše třináctka co začínáme rekonstruovat jedličku dům máme k tomu něco 
panely cer 
mě těší že přijímáme dotace od ministerstva kultury na takovouhle věc je to asi dobře že ho skvělý jenom tady pořád máme tu otevřenou věc rušení městské památkové zóny na bych byl rád aby se to konečně uzavřelo to znamená aby jste vy tu věc nějak zrušili protože přijímat dotace a zároveň tu památkovou zónu chtít redukovat či dokonce rušit není úplně šťastná volba takže bych poprosil jestli by tohle mohlo být vyřešeno na nejbližším zastupitelstvu děkuji děkuji nikdo žádnou městskou památkou neruší jedná se o revizi jako se reviduje územní plán a mění ax odbornici zpracovali nějaké návrhy dokonce na rozšíření městské památkové zóny na úpravy takže to je pro informaci pro vás děkuji 
to samozřejmě musím reagovat to co zpracovali odborníci to byl text kterým byly vulgarity dokonce že je to jedno ani toto není nemluví tak věci malé režisér 
já na vás pane pane starosto nebo pane hotovo to prostě jinak nejde je pokud mě napadáte tak já samozřejmě že se musím bránit se jinak nedá pokud vím tak já vás nenapadá moři jsou úplně obráceně no teda nemám aktivaci tak já si k tý vaší zkrátka ta ta studie kterou jste nechal daně mi tady řešíme kočárovna a tady přel xy přiklopil ano ale vy byste řešil tu studii a vysvětloval jak je to super tak to super není prostě neskutečně jednáte o tom že chcete zrušit městskou památkovou zónu dokonce máte usnesení rady města že máte zrušit památných stromů v parku u škol tak tohle by řešme prostě jen to slyším poprvé na takto vám předvedl to slyšíte poprvé 
prosím vás nemluvit tak věci děkuji ani byla taky ne 
já jsem se chtěla zeptat jak je ten bod dva souhlasí s poskytnutím příspěvku římskokatolické farnosti padesát čtyři tisíc tak chápu to že jsou to dvě částky že z fondo fondu dvě stě dostaneme od ministerstva proplaceny a padesát čtyři tisíce jakoby náš příspěvek města protože potřebují vlastní zdroje ne 
pane velka technická podmínka čerpání z fondu regenerace města tam dává další peníze jakoby ze svého aby vůbec jako to mohlo být a jedna z podílí a že oni mají určitě svoje peníze ale ještě město má podmínku podmínka toho programu že do toho vkládat nějaký vlastní peníze u nás je to tuším kolem dvě stě tisíc korun a část prostě se používá na tyhle ty peníze je to v rámci toho programu těch regenerace památkových zón 
a nemusíme teda mít také i na té straně odsouhlasený třeba tu třináctkou já vím že to jakoby naše naše ale jenom ukoly účetnictví mě tak pan marek 
já bych se chtěl zeptat se tady je tu dotace z fondu regenerace skvělé bude tam nějaká jiná dotace dvě sítí z fondu regenerace do třináctky ale tuto investiční akci máme mnohem větší 
budeme mít jinou dotaci ano máme zažádáno středočeský kraj 
zastřelit že tam je vyzván 
takže v rámci středočeského v rámci televizi a máme zažádáno o kolik 
na čtyři miliony 
děkujeme že to tam podpořit a určitě nebudu hodnotící komise ale děkuji také návrh hlasování 
patnáct pro návrh byl schválen děkuji 
máme tam zápis kontrolního výboru číslo tři 
a číslo jedna 
možná by jsme se mohli dohodnout že by jsme ty dva body sloučili já bych dal panu rektorovi slova 
mnoho stručně protože nebude hodnotit rozhodnutí minulého zastupitelstva města prostě jsme to výbor brali jako fakt takže toho 
osmého čtvrtý jsme projednali je ten původní zápis třetího dvanáctý kde byly protesty některých členů kontrolního výboru 
a týkal se především bodu dva kde jsme řešili otázku případného uchovávání záznamů přenosu se zastupitelstev 
řešili jsme to tam tak jsme se rozhodli že prostě ten dva ten sporný vypustím ale ostatní body prostě byly projednány řádně tak jsme ten zápis upravili jenom tím že jsme vyloučili dva poté došlo k diskuzi co teda s tím bodem dva 
načež 
pan jašek prohlášeno že seznámí s problematikou má veškeré dokumenty a ne sice toho třetího dvanáctým při jednání a neposlal písemná stanoviska a že se k tomu může vyjádřit v podstatě pan pelcová jako nová členka dostane všechny podklady pro studované a řekla že je možné aby k tomuto bodu diskutovala 
na základě těchto informací povstal tam zoubek a prohlášením že s tím nesouhlasí a odešel takže jsme ve zbytku čtyř členů kontrolního výboru projednali dva a doporučili jsme tento podnět radě 
projednání a případném postupu dalšímu co sním 
a normálně jsou udělány zápis 
vedle toho programu který tam byl takže to asi všechno 
děkuji mám v tom někdo něco bereme na vědomí pane vice 
finanční a kontrolní výbor mají povinnost kontrolovat oba dva 
dělají totéž výbory já mám pocit že tady kontrolní činnost povinnost výborů není vůbec naplňována já jsem požádal jako občan o kontrolu výdajů na dopodopo a do poč 
u některých konkrétních osob a předseda výboru předsedové výborů rozhodli že to prostě nebylo kontrola já bych se rád zeptal jestli zastupitelům bylo předáno paní tajemnicí města moje žádost o to aby se to na na tady na zastupitelstvu řešilo tahle cesta věc 
protože z toho zápisu to vypadá že žádná kontrolní činnost se vlastně tady roky nedělá 
děkuji děkuji vám za pocit pan gregor no tak pane riser bohužel případně nemáte absolutní pravdu protože devadesáti procentní činnost kontrolního výboru například nebudou mluvit za finanční je že je třeba kontrolovat plnění usnesení rady města a zastupitelstva města je rozhodující činnost jestli jste si nevšiml tak jsme udělali asi pět zpráv od konce loňského a začátkem letošního roku a momentálně budeme dělat ještě zprávu o plnění usnesení rady města za první čtvrtletí a bude to předmětem jednání dalšího zastupitelstva takže že ten mimo to pravda zadruhé tam byly bylo vyhodnocení kontrol které byly prováděny ještě za éry kdy to šéfoval tady pan karel lék tam jsme se k tomu dokonce vrátili a jediný kdo splnil úkol byl pan zoubek který v zápise tehdy prohlásil že udělá vyhodnocení kontroly plnění 
žádostí občanů podle zákona o sto šest z roku devatenáct set devadesát devět doposud nemohl splnit protože odešel takže doufám že na příštím třetím zasedáními nám už konečně co přednese další věc je že jsme se rozhodli a je to dokonce potěšíme možná i paní magistro bláhová že bez rozdílu na to jak ona teď posílil některé ty informace týkající se 
otázek bytového hospodářství a nakládání s bytem a jak v milovicích tak předpokládám i lyse se dotýká obecně tak byla zahájena byla právě jak vypadá řek bych že ten její materiál se nám docela hodil protože jsme měli připravený něco podobného a očekávám že bude ta kontrola provedená tímhle tím způsobem 
takže neříkejte mi že kontrolní výbor neplní své úkoly jo to bych si doprošovat docela 
palice podruhé 
já jsem já jsem teda rád že že kontrolujete usnesení zastupitelstva a rady města jejich plnění to 
skvělý to kvituji 
to usnesení rady města že má starosta zrušit památných stromů v parku lůžko jste taky asi kontrolovali tak 
to je tahle ta věc nicméně změnu se zeptám 
já jsem požádal o to jako občan 
aby byla při kontrolováno dob a doporučil některých příjemců těchto dotací jenom pro představu možná pro zastupitele aby abyste věděli o čem se tady jeden v čem je v čem se tady jede 
na dob a doporučil město vyplatilo tři a půl milionu korun poděbrady milion tři sta milionů dvě stě nymburk milion dvě stě 
to je 
a dostal jsem odpověď že 
to kontrolovat nebudete a že o tom rozhodli předsedové výborů vydržte 
re paní tajemnice se zeptám jestli to předala zastupitelů moji žádost 
děkuji 
zprávička 
a to nebudem tedy hledá jsme čekali dorážel by zastupitel děkuji za váš zastupitelé sdělit jestli to dostali je jedna věc a ta otázka je proč předsedové výboru finančního a kontrolního rozhodli o tom že se kontroluje realizovat nebude to mi vysvětlete 
aniž by to bere projednali 
tak děkuji ještě tam pan marek 
také nemožná bych dal přednost kolegům aby mohli odpověď na tvou otázku a potom já se do diskuze gregor 
já mám jednu technickou samozřejmě že jsme to probírali s tím že pokud tam byl požadavek tady pan lycra na nějakou kontrolu finanční tak především však musel dělat finanční výbor nikoliv kontrolní takže 
se přiznám že v tuhle chvíli já nebo náš výbor nerozhodoval že má takovou kontrolu dělat 
z hlediska obsahu 
jen prosím vás už máte slovo děkuji pan marek 
jak to má řešit deset tisíc obyvatel našeho města lite ano pan marek 
děkuji 
to co to to co povím pan gregor panu listerovi 
nejsme paní tajemnice podle mě dostaly a potom je a kolezích jestli výbory konaly kontrolní a finanční výbor to je za prvý za druhý 
a kontrolní výbor teď se nachází v situaci kdy jsou pozice máme pouze dva členy aktuálně jednoho já doufám že díky tomu podpoříte aby jsme mohli mít aspoň do nominovaného toho druhého člena ale ono opravdu ta diskuze o kontrolním výboru když ho vede sama koalice má většinu tak a svého předsedu tak v té chvíli je to opravdu diskutabilní o tom jestli kontrolní výbor opravdu kontroluje radu města a patu vládnoucí koalici ale to byla jenom poznámka pojďme dál děkuji za poznámku jenom palivo švédska 
já jsem se jenom chtěla zeptat já teda jeden mail při poslaný vaše jméno nemám ale to je stížnost postoupena krajským úřadem to je ono 
kola se k tomu 
předsedové 
já děkuji za dotaz já jsem nějak v tomto nerozhodl jako jsme to dostal jako podnět na druhou stranu si myslím že finančnímu výboru měli dávat podmět zastupitelstvo 
a můžeme to prověřit na druhou stranu my jsme se sešli od začátku roku tečka poprvé finanční výbor jak jsem říkal byl ne usnášení schopný takže jsme neměli co projednávat 
nerozhodl děkuji pane panely sér už mluvíte po desátý 
já prosím vás 
je tam karel marek taky jenom abychom to někomu kotvily já bych v té chvíli zastupitel dával návrh potom na hlasování a to aby jsme pověřili finanční výbor finanční kontrolou čas smluv podle podnětu pana recaro děkuji 
je to je to tři a půl milionu a myslím si že to je přesně je na finančním pro mě to prověřeno potom nám dal zprávu děkuji vám 
nebudeme nic zobrazovat tedy pane tak jedeme je tady protinávrh tady máme bereme není vědomí starostu není to protinávrh je to prostě návrh zastupitelé na hlasování tady jsou samozřejmě návrhy dobře je to k tomu tak 
tak 
pan burian 
zastupitelstvo města 
pověřuje finanční výbor provedení kontroly 
doplňovat popel smlouvu 
za rok dva tisíce dvacet podle podnětů pana občana města pana tomáše lycra 
to se myslím že pokud by finanční výbor v rámci kontrol seznal že prostě potřebuje podporu kontrolním výboru tak to předá kontrolním výboru tak toto prostě standardně funguje 
děkuji pane starosto já jsem vás chtěl poprosit na posledních několika zastupitelstvech nebyly interpelace a nebyl prostor k diskuzi občanů já bych vás chtěl požádat vypadá to že dnešní program nestihneme probrat jestli by jsme mohli ukončit probírání budou ve tři čtvrtě aby jsme stihli aspoň čtvrthodinu naplnit literu zákona děkuji 
děkuji 
takže máme tady návrh k hlasování 
ten protinávrh 
proč tohle města 
o tuto kontrolu protože jsou to dvě odlišné věci od má hlasování nespojujeme prosím dvě věci úplně jiná záležitost a bych rád aby by jsme prostě to odpojili 
dohod o provedení práce 
no 
jen abych to upřesnil pořadím kontrol dotlačil adam smluv za rok tisíce dvacet abychom měli jasno jako jak je to pověření protože chápu že to nemůže být a poslední dvacet let 
prosím vás nemáte slovo 
nepřerušujte 
tak je to je návrh hlasování 
taky patnáct pro návrh byl schválen děkuji 
a teď máme zápisy moč číslo která zápis číslo tři a zápis číslo jedna jestli můžeme sloučit hlasování jedno 
ne ne 
štáb říká ne tak jedeme postupně 
zápis číslo tři bod či ce číslo tři bereme na vědomí 
devět pro 
zdržel se šest návrh byl schválen děkuji 
bod číslo dvacet jedna zápis číslo jedna z kontrolního výboru 
názory hlasování 
pro dvanáct drželi se při návrh byl schválen děkuji 
no číslu dvacetdva zápis z výboru pro správu majetku 
sajmon je to zápis a 
tak máme tady můžu navrhnout teda ty dva vývody dohromady to je to dělá legraci řekněte to dohromady a 
dobře já navrhuji po dvacet dva dvacet tři spojit dohromady protože jsou to dva zápisy ze schůzí výborů abychom si ušetřili nějaké hlasování tam je to dělá oproti tomu nikdo ne tam jen dodělat se 
dobře tak tak 
já musím pochválit náš výbor 
by se scházíme před každým zasedáním zastupitelstva a jsme pra jsme vždycky usnášeníschopný nevím čím to je asi prostě tam máme dobrý osazenstvo takže tam ti lidé chodí mám radost 
výsledky tady naše jednání máte zápise pokud někdo má nějaké dotazy tak rád zodpovím 
tak je to je návrh hlasování dotazy nevidím 
všichni pro návrh byl schválen děkuji bylo dvacet tři té zápis z výboru 
nedávno a seznam věcí který jsme projednávali tady máte i výsledky našeho jednání zásadně hoci sme tady dneska většinu z nich projednávali 
jestli jsou nějaké dotazy bláhová má jako připomínku 
já jsem neměla dotaz mám technickou poznámkou jestli bychom nemohli schvaluje prodloužení jednání o půlhodiny protože tady máme veřejnost ke kterému bodu která který teprve má přijít a vzhledem k tomu že by se měl dostat i na interpelace a diskuze tak prosím jestli bychom nemohli do půl dvanácté děkuji věřím že to stihneme všechno projedná děkuji 
tak je tady návrh na prodloužení jednání zastupitelstva do dvaceti tři třiceti 
walmark karel 
tak dvanáct pro pro tři se zdrželi návrh byl schválen děkuji 
nehlasovali si o tom modul dvacet tři 
no a to jste vysvětlil má má k tomu někdo něco je tady návrh hlasování pod číslo dvacet tři 
zápis z výboru pro správu majetku 
bereme na vědomí 
všichni pro návrh byl schválen děkuji moc dvacet čtyři zasedání zápis ze zasedání osadního výboru byšičky 
má někdo něco je to je návrh hlasování bereme na vědomí 
nebyl jste přihlášené 
nebyl nebo já jsem neviděl promiňte všichni pro návrh byl schválen co tu máte 
marek 
tak já když jsem si přečetl ten zápis tak budě čtyři kde je přístup do hasičárny tak je to napsáno a že osadní výbor žádá zastupitelstvo o pokyn zažit zajištění celkové dokumentace pro stavební řízení tak 
to je momentálně jako zastupitel zarazil protože to znamená že osadí pro něco potřebuje a nějakým způsobem se s vámi jako s radou města nevím jak to asi trvá nebo se nemůže domluvit tak potřebuji nějakou informaci 
aby se ty věci posunuli 
a velka já děkuji za slovo jedná se o přístavbu to ale u hasičské zbrojnice v tuto chvíli je to tak že odbor tím že byla taková situace tak tři a půl měsíce jsme neměli nebo dvou půlek vydám ani vedoucího ani člověka který má vodovod a kanalizaci na starosti jestli to znamená na té věty se nepoučí nepokračovalo o bude se na ní pokračovat v tuto chvíli až budeme mít toho nového zaměstnance na tom místo protože ten současný nás opus propadl hydra blíž já na to zapomínám je to tak že v tuto chvíli dva a půl měsíce na odboru nebylo personál to znamená nebyli jsme schopni tu věc zajistit tuto chvíli se nám vrátil pan vedoucí ale člověk zaměstnanec který měl na starosti nám podal zároveň výpověď ve stavu nemocných to znamená jakmile na tuto věc bude mít nového zaměstnance v těch věcech se bude pokračovat tímto způsobem jsem odpověděl i 
šéfovi osadního výboru a 
starostovi hasičů panu koštýř nově 
děkuji za vysvětlení může tím pádem jestli k tomu dostanete nikdy pravděpodobně v září prostě chápu že ty procesu takovýto děkuji vám děkuji je to je voči sto dvacet pět návrh na ocenění úplatného a úplatný převod pozemků města v trase obchvatu města vlastnictví středočeského kraje pan fajn prosím jako předkladatel 
a děkuji a tak 
doufám že jste si to všichni sečetli došlo k dobré události v přípravě obchvatu města a toto je že 
projekční firma která pověřená krajem přípravu stavby a se jí podařilo zapsat do katastru nemovitostí všechny pozemky v trase které budou potřeba pro 
realizaci této stavby takže došlo i k rozdělení pozemků a které dosud rozdělené nebyly třeba i našich historických pozemků a i k rozdělení pozemků soukromých vlastníků já jsem tady v tom materiálů dal ty mapy které aby vy které se 
barvičkou oranžovou tu trasu tak jak je to teď zapsané včetně těch jednotlivých pozemků abyste to tady viděli tohle je předpoklad k tomu aby se mohlo začít s vyvlastňování ale také ir to předpoklad k tomu aby se mohlo začít 
pokračovat ve schvalovacím procesu té stavby a také k dokončení a toho majetkoprávního vypořádání takže a ty pozemky které jsme my vykupovali postupně tak už byly za zakreslování tak jak vlastně ta stavba vzal bodový elaborát předpokládal a ty ostatní byly rozděleny já navrhuji abychom tečka nechali si vypracovat znalecký posudek na všechny ty pozemky které jsou v našem vlastnictví a abychom zahájili jednání se středočeským krajem o úplatném převodu těchto pozemků do vlastnictví kraje a já jsem si přečetl programové prohlášení rady kraje která obsahuje i závazek že kraj začne přehoz přehodnotí a hodnotí svoji politiku z hlediska 
výkupu pozemků pro realizaci obchvatů což středočeský kraj jako jeden z mála krajů do konce minulého období vlastně chtěl od měst aby mu dávalo ty pozemky automaticky zadarmo 
nebo za za korunu jako symbolickou což tečka nová rada řekla že to a že to nehodnotí a budou městům zato něco dávat to si myslím že rozumné protože a dotační tituly umožňují to proplácet takže se nám tady otevírá možnost ty investice které jsme do to městského rozpočtu dali a od toho kraje aspoň v nějaké podobě získat zpátky a první krok by měl být teda v tom že se nechá zpracovat znalecký posudek na ten soubor pozemků které které jsou v našem vlastnictví my jsme sami do toho investovali za ty výkupy přes dvacet milionů korun plus jsou tam další pozemky který jsme už i trase měli jako historicky jako město takže já předpokládám že 
že ten znalecký posudek potvrdí že ta cena bude prostě přes dvacet milionů korun a to bychom měli o tom s tím kraj sběr dat a 
pokusit se získat alespoň část těch peněz nebo pokud možno všechny zpátky do rozpočtu města 
děkuji pan marek 
já děkuji za slovo skutečně v této chvíli jenom ten standardní postup teď jak kraji aktuálně mám metodiky tak stále platí že od od obcí přebírá pozemky bezúplatně je to pravda skutečně jiné obce na obchvaty nám své pozemky dávají bezúplatně kraji a na druhé straně ve všech jednání a předcházení ten bod ale které bych byl na konci ale myslel že to je to dobré ve všech třech jednání který na úrovni kraj vedu tak všichni slyší na to že pokud mi jako obléct jsme vykupovali dopředu abychom to dílo mohli mohli zrealizovat tak je dobré aby kraji tyto pozemky okupovalo od nás takže si myslím že dojde k tomu pozemky které my jsme vlastnili jako obec tak 
se budou předávat bezúplatně pozemky které jsme vykoupili tak budeme chtít po kraji aby námi zase proplatil jediná věc je a to v této chvíli kraj na tech ostatnich pozemcích které jsou nejsou vykoupeny tak připravuje odhady a znalecké posudky všech technik vykoupených pozemků a je jen otázka jestli mi jako město potřebujeme si udělat ten odhad abychom zbytečně nedělali odhady neplatili investici která by byla pod nezbytná protože kraj bude mít na podobných pozemcích té trase obchvatu na technických na vykoupených odhady a jestli by to nestačilo to je jediná moje otázka samozřejmě druhá varianta chápu že možná mi jak u to také potřebujeme a to byl jediný co jsem k tomu návrhu bych měl ale jinak jsem si že přesně v této době je to správný a pojďme tu připravit bych poprosil pana fajmona abychom koordinovat ten postup děkuji 
a na velká technická mám jednu technickou ten postup koordinovány je proto je tady napsáno aby se pozemky ocenili jak oceňování získáme jestli ho získáme od kraje anebo v případě že některý pozemky oceňovat se nebudou protože nebudou předmětem vyvlastňování těch ostatních věcí tak by jsme třeba dělali mi já si myslím že ta spolupráce dohodnutá je a pokud bude kraj 
bude vědět že vrozhodné době ty věci budou určitě to nebudeme dabovat děkuji paní bláhová 
mám pocit že na nedávném zastupitelstvo jsme schvalovali že se má udělat geometrický pán v trase obchvatu tak by bylo dobré to usnesení bus zrušit nebo revokovat nebo říct že splnili protože už je to zapsaný tak aby protože no jo ale jako my tu povinnost máme uloženou takto nevím jak 
dobře 
a potom tady z toho prvního usnesení tedy nevyplývá z toho nemám z toho výroku římská jedna nevyplývá že bych že by to mělo být tak jak říkal pan havelka to znamená že by se tak mělo činí ve spolupráci se středočeským krajem a mohl by dopadnout že vlastně budeme oceňovat buď nic anebo jenom část tak možná by to tam tedy chtělo dopsat třeba jenom 
ve spolupráci se středočeským krajem pan havelka jste říkala 
jak říkal dobře neříkal jsem holka no protože my jsme vy jste mira na to co jste říkal takže pan marek technická tady 
technicky dvě jedna věci tou jsme si nemá jen termín seboudobrá bychom tady 
čekám že by říkal kolega pan gregor aby to mělo termín a druhá věc je tady se bavíme jen o ocenění pozemků které jsou vlastní svými stane ty tech zpívajících to znamená opravdu jsou jenom ty pozemky druh vykoupeny jsou 
ale nemám na já si myslím že prostě návrh zní jednoznačně znalecký posudek na ty pozemky které jsou v našem vlastnictví protože ty budou převáděny na do vlastnictví kraje a prostě podle mého soudu měli bychom vědět jak velký majetek v máme pan marek to co říká ohledně jak jako uvažuje kraj a to je ještě otázka jak to dopadne prostě jestli se to bude týkat opravdu všech nebo některých pozemků ale prostě 
jedná se o značné značné pozemkové vlastnictví a když budeme s krajem a spain hejtmankou a dalšími členy vyjednávat tak bychom měli mít v ruce a znalecký posudek abychom věděli o jak velké vlastnictví a v jaké hodnotě se bavíme já si pamatuju že když jsme stanovali v předchozím období a tu cenu výkupní dvě stě padesát korun tak ten znalecký posudek tenkrát říkal ale že ta cena dvě stě devadesát korun že ve skutečnosti já nevím co dneska řeknou znalci kolik ta cena je ona může být ještě větší jo ale proto já si myslím že by jsme měli ten znalecký posudek mýta a s krajem jedná o tom jak to dopadne to já nedokážu predikovat ale doufám že středočeský kraj se připojí k ostatním krajům které normálně obcím platí za to jo a ne a ne nedělají to jako dosud u nás že prostě obce musí dávat zadarmo prostě pozemky hodnotě milionů korun děkuji moc si připomenou říká minule že tato transakce byla s minulým vedením kraje dojednána byli jsme tam tenkrát za panem radním pro dopravu a na místě jsme projednávali děkuji pan gregor 
já mám jenom technickou poznámku protože víte že existuje mezi krajem a městem smlouva a že potřeba se podivat jak tam ty pozemky jsou řešeny smlouvu smlouvě myslím že v dodatku číslo jedna a podle toho postupovat případně pokud se s krajem sjedná nějaká úprava těchto vztahů také potřeba udělat dodatek číslo dva jenom na tom upozornil 
pan marek 
děkuji já si myslím že pojďme ten postupuje v této chvíli správně pojďme na ceně potom pojďme jedná to poprosím jenom chvilku fajn má abychom se koordinovali ty věci v jednáních na kraji 
a jinak je to jasné teď jeden správný čas 
čas to nějak dojet na třeba 
třicátého prvního desátý aby se informoval zastupitelstvo o výsledcích jednání 
souhlasím 
víte kam to dopsat 
tak je tady pan licence hlási 
z mých znalostí je určitě potřeba aby ty pozemky byly oceněny 
snaha mi příjde dojemná a to vzhledem k prodeji nádraží které tady odehrálo se bez ocenění městem takže jsem rád že tady došlo k velkému posunu že tedy se majetek bude oceňovat a bude jeho cena známá byť některé ocenění tady jak jsme dneska slyšeli nejsou úplně už na první pohled úplně jako prosty problém ale určitě je potřeba to ocenit a určitě je potřeba ten 
aby se vůbec tím kraje mohlo takto jednat nicméně vadí mi že se neocenil ten co ocenilo nádraží a prodalo se patnáct milionů pod zůstatkovou hodnotu je to je myslím je úplně absurdní a 
a to byl ještě sudech samozřejmě prosím na to byl zámecký posud nebyl na to znalecký posudek všechno vím to mi to nemohli koupit vím vím to někdy by to dcer stát nekoupil melecký celé republice ano znalecký posudek na tebe ale kupujícího nikoliv toho prodávajícího 
hobby ale jenom na straně kupujícího což je absurdní 
no nebyl na naší straně na straně města na vaší ne město to není ale na naší stroj ale 
k týhle věci ještě bych se zeptal k tomu obchvatu vy opravdu chcete zaslepit poděbradově ulici ten projekt skutečně chcete realizovat v tom stavu v jakém aktuálně je 
van marek technická 
já se jenom omlouvám že ještě mám jednu poznámku takovou opravdu technickou tady je to správně a se napsáno jenom si myslím že v té chvíli takovýto moje pověření jednat o techto vecech padá který jste mi schválen v prosinci protože říkáme rada města to má prostě vyjednat se středočeským krajem 
ale to je jako poznámku pojďme dál pojďme hlasovat nechce tu teď prodlužovat 
paní bláhová pokud je to tak že rada bude nahrazovat pověření pana marka tak by mělo být ještě tribu čtyři kde byl ne že se od souhlasu je ukončení pověření 
protože pak by to pověření platilo a jednali ve dvou kolegyně protože tohle neznamená že vynahrazuje ta ale že jednáte vedle sebe 
pana vlka já bych tomu nedal technickou klidně to přichystáme na příští zasedání zastupitelstva ale teď nevíme to číslo usnesení nevíme věc přichystá se k tomu materiál zruší se to 
to 
tak je to je návrh hlasování 
čtrnáct pro jeden se zdržel návrh byl schválen děkuji 
tedy o dvacet šest návrh na zveřejnění záměru na směnu nebo odkup a prodej pozemků města za pozemky k i soukromých vlastníků trase obchvatu pan fajmon předkládá tak tohle návrh 
vyplývá navazuje na první a tím že došlo k rozdělení pozemků městských tak 
se otevírá možnost jednání s těmi vlastníky kteří tam dosud a neprodali ty pozemky podstatě všichni z nich jsou to lidé kteří a chtějí zachovat své pozemkové vlastnictví a já tady navrhuji abychom jim nabídli možnost získat jiné městské pozemky které je to nepotřebuje k zástavbě žádný veřejným zájmem a 
tech pozemku je ve výměře víc než kolik je těch pozemků které potřebujeme 
potřebujeme vykoupit pouze dostali ještě tady upozornění že a 
jeden městský pozemek první 
který tam navrhují aby byl zveřejněn do toho záměru na směnu nebo vzájemnou kupy třicet dvaasedmdesát palomino třináct aby byl by moc toho záměru protože už 
jsou z tohoto pozemku nějaké jiné záměry a také související 
s obchvatem takže 
tenhle pozemek by tam nebyl zveřejněný a v té potenciální směně nicméně a i tak zůstává stále řada pozemků 
velké výměře na to aby se mohlo ještě jednou všem majitelů a nabídnout možnost vyměnit za ty jejich zemědělské pozemky za pozemky rovněž zemědělské a které se nacházejí jakkoli se tak v litoli 
pokud někdo má nějaké dotazy k tomu já si to představuji tak že v zásadě zastupitelstvo 
nechá zveřejnit téhle záměr a všichni majitelé dostanou od města dopis s tím že jim toto nabízíme a pokud projeví zájem tak se s nimi sejdeme a projednáme konkrétní možnosti i třeba případného oddělení části pozemků nebo a samozřejmě si vyslechneme i případné jejich představy pokud by se to týkalo nějakých jiných pozemků které ještě město má k dispozici ale myslím si že by to mohla být pro alespoň některé ty vlastníky cesta jak 
získat odpovídající náhradu za jejich pozemky které potřebujeme pro obchod 
paní to ženská 
děkuji za slovo a já bych k tomuto záměru nebo je to návrh na zveřejnění záměru na směnu odkup či prodej pozemků za pozemky soukromých vlastníků které jsou v trase obchvatu jenom chtěla požádat pana fajmona pane fajmona vy tady hovoříte nebo je tedy konkrétní výčet pozemků které by mohly být určené ke směně či odkupu nebo prodej já bych byla velmi ráda kdybyste nám ty pozemky představil co to je za pozemky 
mě například na mapě územního plánu našeho nebo to je jedno prostě tak aby jsme věděli o které pozemky se konkrétně jedná protože té zprávě je uvedeno že se jedná o velmi atraktivní náhradní pozemky a jsou to pozemky které se nabízejí například našim zemědělců kteří potřebují pro hospodaření adekvátní odpovídající pozemky tak aby tam mohli skutečně pěstovat plodiny které jsou zvyklí pěstovat zajímalo by mě zda ty pozemky kteří se tedy nabízejí a jsou teda představeny jako velmi atraktivní zda skutečně splňují tuto charakteristiku 
děkuji 
fajmon tak 
já se omlouvám že se mi nepodařilo nahrát úplně všechny ty pozemky do jeho materiálů ale polovina jich tam je na mapách ukázána ten první je vlastně býval pozemek bývalého tělesa a 
přivaděče na litovelský most tenhle pozemek která se navrhuje vyjmout z toho seznamu takže o něm nebudu hovořit další pozemek tady máte se týká lítala je to číslo čtyřicet lomeno třicet čtyři pozemek tady tady 
celé 
je 
od 
zbytkové které nebudou potřeba pro obchvat 
čili 
by 
protože není potřebný ani jeden pro 
pro 
výstavba obchvatu potom další pozemek máte tam v materiálu ano pro si to je druhý co jsem říkal jo a vidíme jedná se o lito vir 
navíc 
mé zase 
pozemek který byl rozdělen 
pozorné je 
pro nás nutný není prostě a v současné době je určen pro zemědělskou výrobu a v územním plánu je na zeleň 
není určen žádnému zastavění 
no a pak je tam 
a pak ty další se mi tam nevešli ale ty můžeme se na ně podívat v tom předchozím materiálu když se najdeme ty mapy s těma oranžový má 
a 
stima oranžový mám vyznačení má kde se nachází 
to nase 
obchvatu tak ty další pozemky se nachází v okolí 
v okolí křížení poděbradova ulice a a obchvatů 
na začátku lise 
ve směru odstraňovat 
pouze 
navy 
na hubu 
takže to asi tak jestli to stačí 
ani vašica 
já jsem se teda ještě chtěla zeptat mohu k těm pozemkům já jsem si ty pozemky ty co jsou v litoli vyhledala a části pozemku bonita číslo čtyři to znamená že pokud zemědělec hospodařit a bonita číslo čtyři podprůměrná tak to asi úplně jako výhra není a pak ten jeden pozemek číslo tři dva lomeno sedmdesát máte napsané trvalý travní porost tak jestliže zeměděl chce hospodařit jak může hospodařit na trvalém travním porostu asi tomu nerozumím jenom možná lišek 
no ale já teda nevím možná jestli se někdo těch zemědělců zeptal jestli chtějí sušit seno nebo jestli chtějí hospodařit na čtyřce 
já bych se chtěl říct tomuhle že to je veliká fci co se od města mi se to se vůbec dělat protože v nejbližší době ti zbývající co nezměnily neprodali budou obeslání středočeským krajem bude to pro ně provádět firma pragoprojekt kde nabídnout cenu 
ta děkuji panu icer 
já jsem k tomu materiálu který který ukazoval pan fajmon tam bylo všechno nebo tam bylo jenom půlka jako o čem to tady bylo já jsem to nepochopil 
muži starých materiálu 
občané občanů mire zveřejňujete prosím vás je ten dojem u všech čísla katastrální prostě tam jsou popsaná a jejich jejich charakter tak neříkejte že nezveřejňujeme a není pravda že něco by vlastně má znárodnili mé bavíme se tady o tom že město navrhne návrhové možnost výměny pozemků zemědělců a to je celé tak jestli chcete vyhnout nějaké další jiné já to navrhuje z toho důvodu že chci dosáhnout férového a výsledků a chce zabránit tomu aby to šlo do vyvlastnění protože to bude trvat dlouho zbytečně takže chce šetřit čas a celý jestli máte nějaké další vhodný pozemky který si myslíte že by jsme tam měli nabídnout tak je tam přidejme já jsem pro není problém se na já jsem se na tohle neptal já jsem se ptal na to jestli v tom materiálů které jste při prezentoval byly už všechny ty pozemky uvedený nebo jestli to byla půlka protože jestli tam byla půlka tak vůbec nevím o čem jsme se bavili vy tam máte pozemek panely se ještě jednou vítam máte pozemek občané města aby tam chcete směnit pozemek s městem by to možný ale vy ho tam nemáte 
a ne takže jde co tím naznačujete pane starosto 
naznačují jenoho ptá máte pozemek já se já se 
jen protože chci vědět co se s těmi pozemky děje protože jsem vlastníkem pozemků že jste vlastníkem jasně a kdo myslíte že jsem jako jsem občanem města jak jsem vlastníkem pozemků já vůbec nevím co řešíme tady ale spíš spíš poprosil by v materiálu teda bylo všechno nebo to nebylo všechno 
všechny pozemky jsou zde uvedeny včetně jejich výměr a označený a prostě to zveřejněno a bavíme se v tuto chvíli o pouze o to že se a vyvěsí zveřejnit záměr a majitelé pozemků které chceme získat budeme oslovovat a budeme zas poslouchat co oni chtějí zda o to zájem mají nebo nemají a potom to přijde do zastupitelstva k rozhodnutí jestli se podaří nějaká dohoda udělat nebo ne 
vůbec to nerozporuji 
ani v nejmenším jenom mám pocit že jste na začátku když jste začal prezentovat ten dokument takže jste řekl že se vám nepodařilo do toho domu dokumentu dát všechny ty pozemky že se mi nepodařilo tam nahrát úplně všechny mapové podklady k těm jednotlivým pozemkům ale jinak jsou tam všechny pozemky zve označené ale nejsou pouze k polovině jsou i mapy a polovině mapa tam není co jsem říkal na začátku ale jinak budu rád když vynaloží tady někdo řekne 
že má nějaký pozemek který by to třeba se tam měl dát nebo naopak dát pryč z nějakého důvodu já to považuji za dobré se s těmi lidmi o tom ještě pobavit a zkusit se dohodnou celý jako mně jde o to aby byla dohoda by jsme k vyvlastnění měli co nejmíň protože je to prostě jako ti těžký jako ale prostě na druhou stranu je tady taky nějaký veřejný zájem a ten se musí také prosazovat děkuji paní to ženská 
jste už stoupl třikrát 
paní to ženská vani zastupitelka tu ženská má slovo 
tak teď nevím jak nechci skákat máte se vám slovo dobře děkuji 
a chtěla jsem ještě reagovat zpátky tedy k tomu seznamu těch pozemku a rozumím tomu co je veřejný zájem ovšem nejsem si jistá tím jestli skutečně tyto pozemky je dobré ve veřejném zájmu takto nabízet protože v některých ohledech neplní funkci kterou by plnit měli pokud jsem se správně koukala co tam pozemky jejichž určení i z hlediska územního plánu je poněkud jiného charakteru a kromě jiného jsou tam pozemky které například se týkají mokřadu žaba takže jsou to trvale podmáčené pozemky kde zemědělská činnost bude ztížená nebude odpovídat samozřejmě představám našich zemědělců podle mého názoru kvituji to že pan fajmon říká že chce se bavit a diskutovat s nimi soukromými vlastníky kteří jsou zde vyjmenování což je asi dobře protože ráda bych se zeptala zda se za jste vlastně již s nimi vstoupily v jednání protože já když jsem se ptala tak říkali že vlastně defakto ne že byly pouze jednou obeslání a víckrát se s nimi nikdo nebavil proto by bylo možná před tím než se jim nabídnou a pozemky které jsou zde vyjmenované a zeptat se jich vlastně o jaký charakter pozemku a předpokládám že by to opět měly být pozemky na kterých by chtěli ho hospodařit a kde by to hospodaření bylo možné fakticky možné takže by to bylo dobré snimi probrat 
děkuji děkuji pan havelka technická 
diskuze je zajímavá nicméně já bych to nechal přávě na těch zemědělských je tady portfolio pozemku který se navrhuje k tomu aby byly k jednání já jsem proto aby ti jako štěpánka machytka při vší úctě nehospodaří možná že se někomu trvalý travní porost vyhodí z těch zemědělců já to nevím je tady prostě portfolio pozemku který tečka někdo si dal tu práci vytipoval je říká pojďme to zkusit já jsem proto aby jsme to zkusili toť vše děkuji pane starosto děkuji pan marek a bych prosím ukončil diskuze zůstane 
dobře já má 
jako kvituji ten návrh že tam je možné nějak pozemky ubrat nebo přidat tak jak prostě by to mohlo fungovat problem je ten že to by se mohl udělat ve výboru kde prostě to ale nebyl projednaný a my teď protože něco schválíme a už to potom není takže za týden poté se může nějaký pozemek přidáte nějaký pozemek odebral se tomu dobře rozumím 
jinak samozřejmě rád bych aby se jednalo o protože si myslím že vždycky je důležitý se pokusit o jednat a to mnohem lepší než jakýkoli jiný jakoby procesy 
takže mě by se mnohem víc líbilo pokud bychom se společně mohli na ty pozemky podívat nebo výbor pro pro majetek se na to mohl podívat a vši a případně do vytipovat ty co tam být ještě třeba můžou anebo naopak ty co by tam být neměli ale tak aby to portfolio bloku celistvý 
děkuji tedy paní hostinská má technickou 
po jasmine chtěla připomenout čas máme prodlouženo do dvacet tři třicet a měly by být ještě interpelace a diskuse takto jenom připomínám tak já bych rád aby se to paní králová a tím končíme diskuzi 
a 
no na to jednoduchá odpověď já nemám žádné pověření a nikdy bych si netroufl vyjednávat jednat o nějakém a majetkové úkonů s občanem když k tomu nemá mandát od od zastupitelstva jak tomu nejsem nijak zmocněn a nebudu prostě obchodovat 
občany nebo vyjednávat jakékoli obchody když tomu nemá mandát já prostě a k tomu oprávněn nejsem takže nebudu nikomu nic slibovat s těmi lidmi z různě jsme vyjednávali a celých šest let podle pravidel které jsme zveřejnili a schválili v zastupitelstvu já s tím zastupitelskou demokracii a pokud zastupitelstvo schválí že se jí nabízet nebude nic tak prostě se jim nebude nabízet nic ale prostě první krok je ten že zastupitelstvo musí říci zda vůbec takovým jednáním souhlasy a chce ho vést proto já to před vkládám sem naopak to co navrhujete bych považoval za hrubé porušení jako výkonu činnosti zastupitelé bych to nikdy v životě neměla abych tady manipuloval s obecním majetkem aniž by o tom zastupitelstvo vědělo to bych nikdy neudělal 
tak děkuji já bych ukončil diskusi a jdeme hlasovat pro ale marek technická 
jo děkuji mě jenom technicky jde tedy o to této chvíli když vidím to hlasování nebo to co tam je za bude který se má hlasovat tak to není žádný výčet pozemků ty jsou potom samozřejmě tech přiložených dokumentech tak prosím jaký záměr a na který pozemky teda v té chvíli budeme dávat on a říkal jeden pozemek že se má bílou v tech usnesení který se czech návrhových usneseních nic není než není výčet žádných pozemku tak mě jenom jde o to jestli to bude záměr tady méně má libovolný pozemky a pojďme se bavit nebo je to záměr na konkrétní pozemky který tam jsou který teď schvalujeme a který se potom bude jednat o možné změny a potom třetí věc to technická je že se dobře rozumím tak ten jeden pro pozemek myslím že tři sta třicet dvaasedmdesát jmeno jedna játra přijmout a mokřadní louka na které prima jsme měli zastavit spoustu posudků ať se od vašich nebo jiných biologů co tam všechno na tech loukách je nepřišlo rozumná abychom dávali myslím jindra chráněných chráněných živočichů abychom tyto pozemky dávali vůbec do návrhu prodeje nebo směny 
můžu na to reagovat je tady materiálů záměr jak se má zveřejnit na směnu případně vzájemný odkup a prodej pozemků je tady konkrétních sedm pozemků ten první se navrhuje vyškrtnout ostatní aby to zůstalo to toto je 
toto je 
doklady jasně definované 
paní bláhová 
technická ano technická je to tady nevidím návrh usnesení jedna je schvaluje záměr na směnu nebo odkup dvojka ukládá starostovi předložit takže já pokud pan fajmon chce změnit to usnesení takže bude o sedmi o těch nebo šesti sedmi pozemcích opice jedna také bych chtěla dá protinávrh aby to bylo v této obecné rovině jako je to tak navrhnuto v těch materiály to znamená navrhnout zemědělcům všechno co město má a co je na čem se dá hospodařit podobně je to jediný logický proč z toho vyjmenovávat tři čtyři pět proč prostě nenabídnou všechno co město má na čem se dá hospodařit je přece nejlogičtější věc děkuji my nabízíme všechno přece 
doplněny 
tady navrhuji tyhle ty pozemky na začátku říkal protože prostě to jsou nově nově vzniklé pozemky které předtím nebyly když jsme před šesti lety schvalovali podmínky tak jsme schválili mimochodem taky seznam pozemků vhodných pro směnu ten seznam existoval a řada těch žadatelů nebo majitelů pozemků toho využila a ty směny se uskutečnily na základě toho tehdejšího seznamu ten seznam pořád existuje a je v platnosti v podstatě nikdy zastupitelstvo nezrušil od ale tenhle to jsou pozemky které vznikly nově a prostě 
v tý době předtím neexistovaly a nemohlo se o nich jednat takže teďka se tam můžou dát pokud chcete dát že bude jednat o úplně všech pozemcích i nezemědělských jako klidně můžete podat já nevím mě jde o to aby se prostě otevřela možnost konkrétního jednání s majiteli pozemků a oni třeba řeknou že mají zájem o nějaké jiné pozemky které si sami sami vy to vyberou ale my stejně ten úkon spočívající v tom že máme schválit zveřejnění záměru musíme udělat takže teď se pouze defakto bavíme o tom že začne ten proces a poté co nám řeknou druhů druhá strana tak na dalším zastupitelstvu buď přinese návrh na dohodu anebo při řekneme pán ix ypsilon nám řekl že má zájem o něco jiného takže budeme zvažovat jestli je to pro nás přijatelný nebo ne jako nevidím problém v tom žádný prostě je to jednání a jde o to zda se otevře nebo ne 
ky beru že tady byl teď protinávrh prs říct zveřejňuje se záměr 
na všech pozemků nebo radko bych rád jako chyba jestli to je teda protinávrh 
a aby abychom viděli teda o čem budeme hlasovat a já protože o technicky tady k těmto tomu usnesení tam nejsou ty tyčí snažil je prostě mít jsou skutečně jen v materiál je v tom usnesení neschvaluje 
bych poprosil aby to bylo v té chvíli jasné že to usnesení dle důvodové zprávy ale a zároveň bych měl prosbu jestli to možné pan moje aby k tomu byl vypuštěn ten pozemek 
třicet dva sedmdesát lomeno jedná a protože to je ten pozemek který jsme tady skutečně od mnohých biologů nebo člověk co jsme tedy když slyšeli tak tak jsme dostali tu zprávu chycené i z pohledu chráněných druhů a bylo by asi hloupost to tam dávat 
pane starosto to není tak prostě o tom že takovýhle návrh by normálně měl jít do majetkového výboru kde se to prodiskutují kolegové se tak když potom přijde společný návrh 
bude navrhovat úplně všechny pozem 
příklad 
bare navrhuje aby se z toho 
pochopil 
pozemek číslo tedy dvacet tři rád 
tak já to v této chvíli tak máme tedy dva návrhy já už nebudu zaslouží tu situaci máme návrh návrh kolegyně a potom je návrh šimona jako 
rozhodně nemůžu hlasovat protože zveřejníme všechny pozemky zveřejňují podmienky pod radnicí pod vším je neurčitý návrh 
ani tak si to neumím představit dobře děkuji už máme jít domů 
tým není nabít tabuli napsaný takže o nic jiného nejde budeme hlasovat pokud jde o tom co je napsané na tabuli takto ale pan fajmon nechce pokud to chce upravit tak se musí upravit takže jako zasuté nepřipravený prostě 
jedna výrok dva bez pozemků pan fajmon tam chcete pozemky pokud je tam chce tak si je tam musí nadiktovat a dopsat protože jinak je to usnesení neurčité a nemůžeme o něm hlasovat pokud budeme hlasovat o tom co už v tom návrhu je také ale bez pozemku a týká se to opravdu všech pozemků města rk já jsem to chtěla specifikovat pozemky určené k hospodaření zase se bavíme o něčem co dopředu prostě mělo být připravené mělo to být usnesení jasný a určitý a už tady o tom čtvrthodiny diskutujeme protože to je nepřipravený děkuji 
kdybyste nic nedělal listely určitě tak 
aby 
panu 
hejtmanovi a abych udělal paní bláhové radost tak jasný souhlasím a do usnesení tedy nechce za doplní že se jedná o pozemky které jsou materiálu označené vzájemně části záměry jako číslo dva tři čtyři pět šest sedm a budou tam 
no 
je to ono jo ne musi ve tohle jsou jimi 
tak asi jo je to tak je tu ta no 
jenomže 
je tajná hlasování 
tak tedy byl protinávrh je ale zase podle toho co říkáte neurčitý takže asi nehlasovat silný pokud tam chcete aby byly v návrhu schová ve schváleném usnesením vyjmenovány konkrétní pozemky tak byste musela tam dát ten seznam což předpokládám že nemáte pana velká jen řeknu já tohle beru jakože je to poslední protinávrh pak je návrh paní bláhový a pak je původní návrh pojďme prosím o posledním proti návrhu děkuji 
děkujeme za účast sejdeme se dvacátého třetího června 
    

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/9eef644772e69fe9836f4ed9e8cb0758
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.