Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev ad2fa48aee86dcca97473a338a39d5b2


ID jednáníad2fa48aee86dcca97473a338a39d5b2
Jednání19. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf - 24.06.2021
Další jednání města/kraje Město Varnsdorf
Datum jednání24.06.2021
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/ad2fa48aee86dcca97473a338a39d5b2.mp3
Délka audio záznamu06:30:14
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

  Mluvčí 01: Začít.
Mluvčí 13: Tak hezky dobrý den všem přítomným, jak zastupitelům, zastupitelkám, tak i občanům.
Mluvčí 13: Všechny vás vítám na devatenáctém zasedání zastupitelstva města Vanzdorov, zde na Lidové zahradě.
Mluvčí 13: Zastupitelstvo bylo řádně vyhlášeno a poprosím všechny zastupitele o elektronickou prezenci, ať zjistíme, kolik nás zde v sale je.
Mluvčí 13: Tak ještě nejsou všichni.
Mluvčí 13: Tak konstatuju, že je přitomno v tuto chvíli 12 zastupitelů, takže jsme usnášení schopní.
Mluvčí 13: sedm zastupitelů je omluvených, jsou to pani osm, pardon, paní Marta Marišková, pan Moravec, pan Novota, pan Sucharda, pan Přibyl, pan Hambálek, pan Šimek, pan Šmíd přijde malinko později, že všechny zdravíme do Primoštěnu, doufám, že nás poslouchají.
Mluvčí 13: Všechny chci upozornit, že ze zasedání je pořizovan online videopřenos, včetně záznamu a žádám o dodržení zákona o ochranní osobních údajů a stišení mobilních telefonů.
Mluvčí 13: Připomínám, že je stále nutné používat ochranné pomůcky a rozestupy 2 metry.
Mluvčí 13: Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky, a je tedy právoplatným dokumentem a zápis je k dispozici u zapisovatelky jednání zastupitelstva.
Mluvčí 13: Jako první věc navrhuju ověřavatele zápisu z dnešního jednání a navrhuju pána Musílka a pana Čapka.
Mluvčí 13: Souhlasíte?
Mluvčí 13: Tak budeme hlasovat o tomhletom návrhu.
Mluvčí 13: pro 11 zastupitelů, nehlasovali dva, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 13: Další bod jsou, je volba členů návrhové komisy, navrhují pány Hryce, Rídla a Horáčka jako členy návrhové komise, souhlasíte?
Mluvčí 13: Tak budeme hlasovat.
Mluvčí 13: neprošlo tohoto hlasování, tak já se jenom kouknu, kdo nehlasoval, nehlasovali tři, takže pan Horáček nesouhlasí, nebo ne, nehlasoval.
Mluvčí 13: Tak za mě jiný návrh navrhuju pana Hrice, pana Rýdla, pana Draskýho, souhlasíte pánové?
Mluvčí 13: Jo, takhle, já myslím, že nesouhlasí a nestihl hlasovat, jo, tak se omlouvám.
Mluvčí 13: Takže ještě jednou poprosím.
Mluvčí 13: Návrhova komise ve složení pan Hric, pan Rídl a pan Horáček, a můžeme hlasovat?
Mluvčí 13: Tak, teď to v pořádku, 12 zastupy to bylo pro, takže návrhové přijat.
Mluvčí 13: Děkuju.
Mluvčí 13: Jako zapisovatelku dnešního zasedání určil pracovníci sekretátor paní Šepsovou.
Mluvčí 13: Před sebou máte návrh programu, který je jako vždy klasicky převody majetku.
Mluvčí 13: pak zpravy výboru, pak různé finanční záležitosti, návrhy, připomínky, podněty, obyvatel, pak zastupitelů, zpráva o činnosti rady města a kontrolovaní úsnesení zastupitelstva a pak závěr.
Mluvčí 13: Má někdo ze členů námětky proti programu nebo návrh na jeho změnu?
Mluvčí 13: Nikdo, takže budeme hlasovat o programu dnešního zasedání.
Mluvčí 13: Prvou byly jeden a zastupitou nehlasovali dva, takže návrh byl přijat, takže program byl schválen.
Mluvčí 13: Takže prosím první vod převody majetku města a poprosím pana inž.
Mluvčí 13: Beránka.
Mluvčí 02: Dobré odpoledne všem.
Mluvčí 02: Dovoluji si navrhnout následující body projednání.
Mluvčí 02: První bod je návrh na prodej objektu Kinokavárny s částí pozunkové parcely 2530 a s částí pozunkové parcely 2533.
Mluvčí 02: Žádatelem objektu je pan Lukáš Nestrojil, který požádal
Mluvčí 02: o prodeji budovy Kinokavárny za účelem vybudování kulturního objektu.
Mluvčí 02: Náplň uvádí jako internetová kavárna, posluchárna, prostory pro galerie, lazerové show, lazerové projekty, virtuální realitu.
Mluvčí 02: Rada města
Mluvčí 02: na základě jeho žádosti a předložení tohoto projektu rozhodla o zveřejnění záměru převést objekt, stanovila i kupní cenu ve výši 2 milionů korun.
Mluvčí 02: a navrhla podmínku předkupního práva pro město.
Mluvčí 02: Dále, že bude provedena oprava střechy a minimálně fasáda z pohledové části ulice generála Svobody.
Mluvčí 02: Upenula asi tři čtvrtě roku, pan Lukáš Nestrojl se odmlčel, nyní pracovnice s právým majetku
Mluvčí 02: kontaktoval pana Nestrujela, který žádost potvrdil a chce, aby byla předložena zastupitelstvu města.
Mluvčí 02: Jsou tedy připraveni usnesení s podmínkami, které jsem před chvílí řekl a je tady i varianta druhá.
Mluvčí 13: Takže děkuju.
Mluvčí 13: Poprosím, zeptám se hostů zastupitelstva, zdali se chtějí k tomuto bodu vyjádřit.
Mluvčí 13: Není ani tady pan Nestrojl.
Mluvčí 13: Asi není.
Mluvčí 13: Tak se zeptám zastupitelů k tomuto bodu.
Mluvčí 13: Pan doktoriára, prosím.
Mluvčí 23: Dobré odpoledne.
Mluvčí 23: Já si myslím, že ta budova je určitým způsobem historická pro vanzdorfáky.
Mluvčí 23: Myslím si, že ten zájem se by pokud má vážný zájem, tak by tady asi měl být.
Mluvčí 23: protože by to taky usnadňovalo třeba naše rozhodování a samozřejmě je to částka opravdu
Mluvčí 23: střícovská, teda za kterou se to prodává, i když se mi úplně jasné, kolik do toho budeme se investovat, ale jako mrzí mě, že zájemce, který by chtěl vytvořit kulturní středířko tady v lokalitě, anebo nějakou jinou činnost, že se při této nabídce, jako bych řekl, velkorysé nabídce města nedostavil.
Mluvčí 23: Děkuju.
Mluvčí 13: Takže děkuju za přispěvek.
Mluvčí 13: Mně se zdá taky, že ta částka už jako by není optimální.
Mluvčí 13: A navrhuju, pokud už tady do diskuzace nikdo není přihlášenej, tak hlasovat o nepřevest.
Mluvčí 13: Tak, takže poprosím navrhovou komisy, pokud už nikdo.
Mluvčí 13: Jo, poprosím pan Drasky.
Mluvčí 13: Pán Trasky s Technickou.
Mluvčí 30: Dobrého odpoledne, já se omlouvám, já jsem se nestihl přihlásit do diskuze rádně, takže jsem to na to špatně viděl.
Mluvčí 30: Já se zase na druhou stranu domnívám, že bychom se měli snažit dát šanci tomu objektu, aby s tím někdo něco dělal, vzhledem k tomu,
Mluvčí 30: ten objekt stojí a chátrá, čili každý další nechání v tom stavu stacionárním bude jeho stav zharšovat.
Mluvčí 30: Čili zkusme věřit tomu novému investorovi a jestli mohou teda podpořit ten prvý.
Mluvčí 13: Děkuji za příspěvek.
Mluvčí 13: Ti, co jsou členové komise zprávy majitku, víte, že pan Nestrojlov na ty komisy byl, předložil ten svůj záměr a za sebe já jsem teda oslovený nebyl tímhle tím jeho záměrem.
Mluvčí 13: Já si myslím, že i ostatní členové komise také ne, takže... Tak, pan Horáček, prosím.
Mluvčí 09: Já naprosto souhlasím tady s kolegou Draským, protože ta budova je v žalostném stavu a každý další den jí velmi obližuje, takže de facto my prodáváme vlastně pozemek.
Mluvčí 09: Ať je ten záměr jakýkoliv, tak pořád to bude stát velkou spoustu peněz, protože ty investice do znovu postavení té budovy nebo aspoň nějaké části budou velké.
Mluvčí 09: A nezapomeňme, že částka 2 milionů korun se kdysi nabízela, pak se to nabízelo skoro za korunu, mám takový pocit, ani kdo to nechtěl, takže je to věc, která mě z toho bude neustále tížit a určitě stojí za to dát šanci investorovi, který tu budovu chce znovu zvalebit
Mluvčí 09: nějakým způsobem zrekonstruovat a tak, aby žila.
Mluvčí 09: Takže jako ty názory, které jsem teď slyšel, že zase si to nechat, tak neustále budeme mít tu budovu před očima v našem vlastnictví a můžeme jenom na to koukat a pořád říkat, že čekáme na nějakého investora.
Mluvčí 09: Jak dlouho na ně čekáme, na toho investora?
Mluvčí 13: Děkuju, pan Musílek.
Mluvčí 17: Dobré odpoledne, já osobně Lukáše Nestrojila znám a jsem přesvědčen o tom, že on není vhodným investorem a nedokáže sehnat na to žádné peníze, nedokáže tu budovu opravit, to je prostě naprostá utopie, to je úplně jiný smysl.
Mluvčí 17: Kdyby si třeba o to požádal pan Riedl, tak pochopím, že ano, ale prostě panestrojil není taková osobnost, že by to dokázal z té budovy něco udělat.
Mluvčí 17: Ta budova bude chát radál a bude to ještě horší a my už tím nebudeme moc něco udělat.
Mluvčí 13: Děkuju.
Mluvčí 13: Pan Čapek, prosím.
Mluvčí 18: Dobrý den, děkuju za slovo.
Mluvčí 18: Já v podstatě taky pana Nestrojeva neznám, ale na druhou stranu znám docela podrobně technický stav té budovy a když jsem tam byl loni s městským architektem na Prohlídce, tak musím teda říct, že ta budova je tak v trystním stavu, že ten architekt ji taky dával maximálně rok, dva, než se začne trhat stavba kvůli několik letýmu netopení v té budově a zatejkání.
Mluvčí 18: Takže já jsem pro jakoukoliv akci z tohle budovu, aby se zachránila, než to dál nechat chátrat a skutečně koukat na to, jak to za dva, tři roky spadne.
Mluvčí 18: To bych
Mluvčí 18: Takže já to určitě podpořím.
Mluvčí 29: Dobré odpoledne, já nebudu hlasovat pro převod tohoto majetku a to z toho důvodu, že už jsme do té budovy nějakým způsobem částečně investovali, aby tam nezatýkalo a pokud má tu budovu někdo zachránit, tak buď město a můžeme se bavit na podzim v souvislosti s novým rozpočtem na rok 22 o další investici do té budovy a nebo potom budu hlasovat pro nějakého solidního zájemce.
Mluvčí 11: Děkuju, pan doktor Jára.
Mluvčí 23: Já bych jenom nedat, aby nám bylo podcouváno něco, že nechceme, aby to bylo prodáno, aby to zůstalo městu.
Mluvčí 23: Já samozřejmě s tím, s tou myšlenkou souhlasím, ale měli bychom udělat takové kroky, abychom neurychlili ještě zánik té budovy jako celku a obecně si myslím, že když mám zájem něco vytvořit,
Mluvčí 23: udělat, tak prostě mezi ty lidi půjdu a půjdu jim to vysvětlovat.
Mluvčí 23: To je obrovský moment, pozitivní pro to, pro naše rozhodování a víme, víme, že třeba objekt tamhle obchodního domu, který má udělanou první glajchu a první vazbu a už několikrát, několikrát se to ráno reklamoval, nebo jestli tam dokonce proběhlo nějaké další řízení a jednání,
Mluvčí 23: s tím vietnamským podnikatelem, tak aby jsme neměli prostě další sbořeníště v centru města.
Mluvčí 23: Vonící no se mi nejedná.
Mluvčí 13: Takže děkuju.
Mluvčí 13: Tak už se nikdo nehlásí do diskuze, takže poprosím návrh usnesení tak, jak je to připravený, protože já jsem se trošku splet, omlouvám se na začátku, takže pokud ten první návrh neprojde, tak samozřejmě se ta budova nepřeveze.
Mluvčí 13: Takže poprosím návrh u komisy.
Mluvčí 09: Zastupitelstvo města rozhodlo převesť čas pozemku 25.30 dle předloženého návrhu.
Mluvčí 13: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 13: Zastupy to bylo proti čtyři zdrželí se dva, nehlasoval jeden, takže návrh nebyl přijat.
Mluvčí 13: Děkuju, prosím další bod.
Mluvčí 02: Takže další bod je návrh na zrušení usnesení a přijímutí nového usnesení na prodeje části pozemkové parcely 7461.
Mluvčí 02: Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely 7461.
Mluvčí 02: Katastrální muzeum Vanzor v ulici Komenského, manželu Mrzákovým a paní Mikošové a při zpracování geometrického plánu, poté co zastupitelnost to rozhodlo, tak katastrální úřad použil tyto čísla v jiné číselné řadě a tento geometrický plán se musel předělávat.
Mluvčí 02: Dochází k tomu jako velice málo, ale stalo se a tím pádem to usnesení nemůže být
Mluvčí 02: nemůže být podkladem pro sepsání kupní smluvy.
Mluvčí 02: Takže se navrhlo zrušit usnesení a přijmout nové usnesení v tom znění, které máte připraveno.
Mluvčí 13: Vše děkuju, zeptám se hostu zastupitelstva, zastupitele k tomuto bodu.
Mluvčí 13: Není to, že poprosím návrh usnesení všechny asi najednou.
Mluvčí 09: Zastupitelstva města rozhodlo zrušit usnesení 156,2020,1 z dne 26.11.2020 a dále usnesení číslo 92,2021,2.
Mluvčí 09: Zastupitelstva města rozhodlo zrušit usnesení číslo 156,2020,2 z dne 26.11.2020
Mluvčí 09: A zastupitelstvo města rozhodlo převést část parcelní číslo 7461 dle předloženého návrhu.
Mluvčí 09: A zastupitelstvo města rozhodlo převést část parcelní číslo 7461 dle předloženého návrhu.
Mluvčí 13: Tak a můžeme hlasovat všech návrzích na jedno.
Mluvčí 13: Tak dvanáct zastupy to bylo pro, nehlasoval jeden, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 13: Prosím, další bod.
Mluvčí 02: Dalším bodem je návrh na prodej části pozemkové parcely 5075 lm.
Mluvčí 02: Žadatelé od tento pozemek je pan Jan Domodárský a pan Jakub Novodárský, kteří požádali uvedené pozemky za účelem výstavby rodinného domu.
Mluvčí 02: Odběr zprávy majetku oslovil všechny nájemníky se záměrem převést pozemek rozdělený na dvě stavibní parcely, tak jak bylo doporučeno komisii zprávy majetku a výstavby
Mluvčí 02: a Radovou města.
Mluvčí 02: Žádost o prodeji přišla od dvou nájemníků, kteří žádají o prodeji pouze své stávající zahrádky o výměrech té zahrádky.
Mluvčí 02: Vzhledem k doporučení Rady města a zadanému geometrickému plánu, odbor stále předkládá pouze žádosti za účelem výstavby rodinného domu, takže usnesení je připraveno
Mluvčí 02: pro oba žadatelé s tím, že bude zřízeno k přiváděným pozemkům předkupní právo do doby kolaudace nízkopodlažních objektů.
Mluvčí 02: Cena je stanovena v souladu se zásadami pro daje pozemků z majetku města Vansdorf.
Mluvčí 02: Jedná se o pozemek v ulici Lipská.
Mluvčí 02: Je to vnitro zahradní blok mezi ulicí Trulářská a Lipská.
Mluvčí 02: Dostupnost je tam omezená pouze malou uličkou, proto Komise správí majetka výstavby doporučila netříštit tento na další parcely, ale rozdělit na maximálně dvě stavební parcely.
Mluvčí 13: Vše děkuju, zeptám se hostů zastupitelstva, tak zastupitelé, prosím návrhovou komis.
Mluvčí 09: Zastupitelstva města rozhodlo převést čas s pozemkou 5075, zahrada o výměře 1677 m2 v katastrofálním muzeji Vanzdorf panu Janu Novodářskému dle předloženého návrhu a zastupitelstva města rozhodlo převést čas s parcelní číslo 5075 lm2 zahrada o výměře 1695 m2 v katastrofálním muzeji Vanzdorf panu Jakobu Novodářskému za
Mluvčí 09: dle předloženého návrhu.
Mluvčí 13: Děkuju a budeme hlasovat obou návrzy na jednou.
Mluvčí 13: 12 zastupitel bylo pro, nehlasoval jeden, že návrh byl přijat.
Mluvčí 13: Prosím další bod.
Mluvčí 02: Tak, bodem číslu 1.04 je návrh na prodej části pozemkové parcely 6672 v katastrálním muzemí Vansdorf.
Mluvčí 02: Žádatelé jsou pan Tomáš Sucharda a paní Monika Hofmanova.
Mluvčí 02: Když se omlouváme, došlo k překlepu.
Mluvčí 02: Není to paní Holmanova, ale Hofmanova.
Mluvčí 02: Dále o pozemky žádá pan Antonín Mikel.
Mluvčí 02: Datum žádosti máte uvedený v materiálech.
Mluvčí 02: Je to pozemek ulici.
Mluvčí 02: Novoměstská oba žádatele žádejí za účelem výstavby rodinného domu.
Mluvčí 02: Rada města rozhodla pozemky zveřejnit dne 18. února 2021.
Mluvčí 02: Jedná se tedy o obytnou zástavbu nízkopodlážní dle územního plánu.
Mluvčí 02: a návrhy usnesení jsou sestaveny podle data přijetí žádosti.
Mluvčí 02: Na pozemkách není i podle fotografii vidíte žádná nájemní smlouva.
Mluvčí 13: Vše děkuju.
Mluvčí 13: Zeptám se hostů, zastupitelstva.
Mluvčí 13: Nikdo se nehlásí, tak zastupitelé k tomuto bodu taky ne, takže prosím návrh usnesení.
Mluvčí 08: No, je to divný.
Mluvčí 09: Zastupitelstvo města rozvolilo přivézt část parcelní číslo 6672 Zahrada o výměři 1236 m² Katastrální muzeí Vanzdorf panu Tomáši Suchardovi a paní Monice Holmanové dle předloženého návrhu.
Mluvčí 13: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 13: Všech 13 zastupitelů bylo pro, že návrh byl přijat.
Mluvčí 13: Prosím, další bod.
Mluvčí 02: Tak dalším bodem je návrh prodeje části pozornka pracady 6673, je to sousední parcela ulici Novoměstská.
Mluvčí 02: Žedatelé jsou manželé Vaňkovi, manželé Fraňkovi, pan Antonín Mikel.
Mluvčí 02: Opět máte data podání žádosti uvedeny v odůvodnění.
Mluvčí 02: Návrhy usnesení jsou teda připraveny v tomto sledu.
Mluvčí 02: Opět se jedná o pozemek, který slouží na výstavbu rodinného domu, je tedy určený vzemním plánem k obytné zástavbě nízkopodlažní a je připraveny usnesení s předklupním práve města do doby výstavby.
Mluvčí 02: Za cenu dle zásad prode pozemku z majetku města Vansdorf.
Mluvčí 13: Takže děkuju.
Mluvčí 13: Hoste zastupitelstva k tomuto bodu.
Mluvčí 13: Není nikdo zastupit, ale také neprosím, návrh usnesím.
Mluvčí 09: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pracovních čísloch 66, 70 při trávní porozovým měře 1659 m2 v katastrálním muzem Vansdorf Manželu Martinu a Zdeňce Vaníkovým dle předloženého návrhu.
Mluvčí 14: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 13: Všech třináct zastupy to bylo pro, že návrh byl přijat.
Mluvčí 13: Prosím další bod.
Mluvčí 02: Tak dalším budeme návrh na prodej pozvomkuje parceli číslo 1149 lm2, části pozvomkuje parceli 1158, části pozvomkuje parceli 1157 lm2.
Mluvčí 02: Žádatelé tento pozvomek jsou manžele Svobodovy, kteří žádají teda za účelem výstavby rodinného domu.
Mluvčí 02: Zároveň rodiče
Mluvčí 02: paní Svobodové, mají pozemek 11492 v dlouhodobé pronájmu a s prodejem pro dceru Soulasí.
Mluvčí 02: Tento pozemek ještě, nebo tento prodej ještě specifický v tom směru, že část tohoto pozemku je vedena územním plánu jako sportovní plochy.
Mluvčí 02: Ale nový územní plán, již tuto svažitou část, určuje na plochy bydlení.
Mluvčí 02: Manželé svobodovy s tím souhlasí, do doby přijmoutí nového územního plánu budou řešit projekt přípravu na stavbu rodinného domu a takto byl i pozemek v té hranici oddělen.
Mluvčí 02: Usnesení je tedy připraveno standardně, je zřízeno předkupní právo k prováděným pozemkům a cena je s vladou se zásadami.
Mluvčí 13: Vše děkuji, zeptám se hostu zastupitelstva.
Mluvčí 13: Zastupitelé.
Mluvčí 13: Není kdo, prosím, návrh usnesení.
Mluvčí 13: Jo, hlásí se někdo z hostů?
Mluvčí 13: Jo, tak pojďte, já jsem vás neviděl.
Mluvčí 13: Můžete, nemusíte.
Mluvčí 13: Ale to je špatně, pak už to nejde vrátit.
Mluvčí 13: Takže pojďte ke stolečku a řekněte.
Mluvčí 13: Ano.
Mluvčí 13: My si vás rádi poslechnem.
Mluvčí 20: Tak řekněte jméno prosím do mikrofonu a... Dobrý den, Svobodová Rýdlová Petra.
Mluvčí 20: Tak máme zájem o Pouzemech, chceme tam stavět rodinný baráček vedle rodičů a
Mluvčí 20: Já nevím, co dál k tomu říct, chtěli bychom tam postavit baráček rodinej.
Mluvčí 20: Asi tak?
Mluvčí 20: A byla by sem ráda, kdyby s tím všichni souhlasili.
Mluvčí 13: Ano.
Mluvčí 13: Tak jo, děkujem.
Mluvčí 20: Taky.
Mluvčí 13: To nám stačí.
Mluvčí 13: Takže už se nikdo nehlásí do diskuze, takže poprosím návrh u snesení.
Mluvčí 09: Zastupitelstva města rozhodlo převést parcelní číslo 1149 lm2 zahradu o výměře 584 m2 a část parcelní číslo 1158 ostatní plochu o výměře 432 m2 a část parcelní číslo 1157 lm2 zastavenou plochu zbořeníště o výměře 303 m2
Mluvčí 09: manželům Petru Svobodovy a Petře Svobodové a Rýdlové dle předloženého návrhu.
Mluvčí 00: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 13: Všech 13 zastupitel pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 13: Můžete stavit.
Mluvčí 13: Takže prosím dalším bod.
Mluvčí 02: Dalším bod je návrh na prodej části pozemků je parceli 6318, koncentrální muzemí Varnsdorf, společnost CFIG SE získala v dražbě nebo odkopila v dražbě dům číslo popisné 877, v ulici Lonská ve Varnsdorfu a při zaměřování pozemků bylo zjištěno, že zahrada zasahuje do městského pozemků.
Mluvčí 02: Jak vidíte na fotografii, vlastně ten přístavek
Mluvčí 02: nebo to kryté stání je na městském pozemku, takže žádají vlastně tak, jak je objekt oplocen, si to dokoupit.
Mluvčí 13: Vše děkuju, zeptám se hostů, pak zastupitelů, nikdo se nehlásí, prosím, návrh usnesení.
Mluvčí 09: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pracovní číslo 6318 ostatní plochu o výměře 49 metrů čtorečních v katastrofálním území Vansdorf v společnosti CFIGSE, mdle předloženého návrhu.
Mluvčí 14: Můžeme hlasovat?
Mluvčí 13: 12 zastupitelů bylo pro, nehlasoval jeden, že návrh byl přijat.
Mluvčí 13: Prosím, další bod.
Mluvčí 02: Další bod je 1.08, je to návrh na zrušení usnesení.
Mluvčí 02: Panu Stanislavu Šenvaldovi bylo v květnu 2001 s chválem prodej pozemku 50 51 alemeno 1 za účelem užívání zahrady k domu ČP 1969.
Mluvčí 02: Pan Šenvald požádal nastupitelstvu města o přehodnocení kupní ceny.
Mluvčí 02: za cenu 200 Kč za m2 nemá o pozemek zájem.
Mluvčí 02: Čili je navrženo usnesení na zrušení původního usnesení č. 70
Mluvčí 02: z 27. května 2021 a nebo rozhodnutí o převedení za cenu, kterou navrhuje pan Šenvald, a to je 100 Kč za metr čtvrtiční.
Mluvčí 02: Územní plán v této části pouzemek zahrnuje jako nízkopodleží zástavbu.
Mluvčí 13: Dobře, děkuju.
Mluvčí 13: Zeptám se hostu zastupitelstva.
Mluvčí 13: Tak zastupitelé k tomuto bodu.
Mluvčí 13: Pan Čapek, prosím.
Mluvčí 18: Dobrý den, ještě jednou.
Mluvčí 18: Já bych měl takový krátký dotaz, protože já se to jenom slabě vybavuju, když jsme o tom posledně jednali.
Mluvčí 18: Proč tam vlastně byla ta cena na 200 Kč posledně schvalovaným prodej tohle pozemku?
Mluvčí 18: Já myslím, že můžete připomenout.
Mluvčí 02: Myslím, že to je standardní cena za nízkopodležní zástavbu stanovená radou města a zásadami prodej pozemků, takže tam se nestanovuje cena individuálně.
Mluvčí 02: Máme cenu danou zásadama 200 Kč a pan Šenvald takhle byl vyrozuměný a ten pozemek město prodává panu Šenvaldovi, nebo prodalo, protože na něj nemáme přístup.
Mluvčí 02: ale pozemek je prostě 2000 metrů velký a asi vás nikdo nenutí ho prodávat za nižší cenu, ale samozřejmě můžete se rozhodnout.
Mluvčí 13: Vše děkuju, pan Trasky.
Mluvčí 30: Já si jenom položím otázku, ten pozemek je uvnitř reálu, umíme s ním něco vymyslet smyslu plnějšího?
Mluvčí 13: Asi ne, prodat.
Mluvčí 13: Prodat.
Mluvčí 02: Je otázka ceny, pane Dreský, jestli se zbavovat za každou cenu všech pozemků, když nemusíme,
Mluvčí 02: Na tom pozemku může samozřejmě stát rodinný dům, může, akorát výhodu mají ty lidi, který jsou k tomu pozemku, který náleží, že ho mají z sousední hranici.
Mluvčí 02: Tak samozřejmě pro ty to má hodnotu stavební, pro ostatní bez přístupu ne.
Mluvčí 13: Ještě pan Trasky.
Mluvčí 30: Dobře, já se teda zeptám, umíme se pokusit vyjednat s někým z majitelů pozemků tak, aby jsme odkoupili přístupovou cestu a pak ten pozemek prodali za vyšší cenu?
Mluvčí 30: Já souhlasím s tím, že stavební pozemky Vanzdorfu jsou podhodnocený, mohou být i ceny asi si myslím o něco vyšší.
Mluvčí 30: ale v tomhle okamžiku ten pozemek je uvnitř zástavby a myslím si, že je lepší ve zhrasti než hlub na střeše.
Mluvčí 30: Tak to vidím.
Mluvčí 02: Omlouvám se.
Mluvčí 02: Možná, že jsme se úplně nepochopili, ten pozemek nad tím je taky města.
Mluvčí 02: Jo, sice v dlouhodobém nájemním vztahu je nad něm dům, ale je také města.
Mluvčí 02: Takže momentálně tam přístup teoreticky možný je i možná třeba jednou vybudování nějaké komunikace.
Mluvčí 13: Vše děkuju, zeptám se ještě se někdo ohlásí do diskuze zastupitelů.
Mluvčí 13: Nikdo tak poprosím v návrhu sneseň.
Mluvčí 09: Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení 70 lomeno 2021 z dne 27.5.2021 a dále zastupitelstvo města rozhodlo převést pracovní číslo 50 51 lomeno 1 ornou půdu o výměře 2030 m2.
Mluvčí 13: Asi bychom, pardon, měli bychom asi hlasovat nejdřív o zrušení usnesení a pak o tom druhém.
Mluvčí 13: Takže nejdřív budeme hlasovat o zrušení usnesení, takže prosím, budeme hlasovat.
Mluvčí 13: 11 zastupitelů bylo pro, zdrželi se dva, že návrh byl přiját, takže prosím.
Mluvčí 09: Zastupitelstva města rozhodlo převést parcerní číslo 5051 lm1 půdu o výměře 2030 m2 v Katastrálním muzemí Van Zorpanu v Stanislavu Šenvaldovi za kupní cenu 203 tisíc platnou do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy.
Mluvčí 09: Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
Mluvčí 13: To je ta cena 100 korun za metr, připomínám, abychom věděli, o čem hlasujeme.
Mluvčí 13: To chtěla asi paní Lanková taky říct.
Mluvčí 13: Takže můžeme hlasovat, prosím.
Mluvčí 13: Probili dva zastupy, dva proti Šers, šest, zdrželo se pět, takže návrh nebyl přijat.
Mluvčí 13: Takže prosím další bod.
Mluvčí 02: Dále se předkládá návrh na prodej pozemkové parcely číslo 3795 lm 1 v katastrálním území Wernsdorf.
Mluvčí 02: Žádatelkou o tento pozemek je paní Miloslava Němcová.
Mluvčí 02: Požádala o tento pozemek za účelem užívání zahrady u domu ČP 3528.
Mluvčí 02: Hradá města rozhodla zvěřejnit záměr převézt tuto parcelu v územním plánu.
Mluvčí 02: se jedná o výrobu nečistou, ale nový územní plán již tuto část zahrnuje jako plochy bydlení.
Mluvčí 02: Dále je potřeba upozornit, že ačkoliv je to určeno jako plochy bydlení, tak na výstavbu dalšího rodinného domu je to z důvodu ochraného pásma dráhy už nevhodné.
Mluvčí 02: Němcovi vozemek mají dlouhodobě pro nájmu záloveň, je zde teda respektována cena 200 Kč souladu se zásadami.
Mluvčí 13: Děkuju, zeptám se hostů zastupitelstva.
Mluvčí 13: Zastupitelé k tomuto bodu.
Mluvčí 13: Nikdo, tak prosím, na vrchu sneseň.
Mluvčí 09: Zastupitelstvo města rozhodlo převést pozemek 3795,1 trávní porost o výměře 1211 m² v katastrofní můzemi Vanzor v paní Miloslavě Němcové v tle předloženého návrhu.
Mluvčí 14: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 13: Všech 13 zastupitelů bylo pro, že návrh byl přijat.
Mluvčí 13: Prosím, další bot.
Mluvčí 02: Dalším bodem je návrh na prodej části pozemkové parcely 4306x84 a části pozemkové parcely 4306x115.
Mluvčí 02: Jsou to zbytkové pozemky, které byly jako původní přístupové komunikace k chatové osadě na mašináku nebo na chatové osadě u mašináků.
Mluvčí 02: Takže i v souvislosti s dalšími body to udůvodnění je podobné.
Mluvčí 02: Geometrickým plánem byly definovány i jiné hlavní přístupové komunikace vyježděné, ty vidíte i na té přiložené katastrální mapě.
Mluvčí 02: A tyto zaniklé komunikace, které slouží už pro obospodařování jednotlivých chat, si postupně majitelé dokupují.
Mluvčí 02: Takže tam dojde i k nějakému majitkoprávnímu narovnání těch uživatelských vztahů toho území.
Mluvčí 02: Takže první návrh usnesení je Manželům Snozovým tu uvedenou část.
Mluvčí 13: Děkuji.
Mluvčí 13: Zeptám se hostů zastupitelstva.
Mluvčí 13: Zastupitelé k tomuto bodu.
Mluvčí 13: Nikdo, prosím, návrh usnesení.
Mluvčí 09: Zastupitelstvo města rozhodlo přivez čas parcelní číslo 4306,84 a parcelní číslo 4306,115 dle předloženého návrhu Manželovou Měrnou Alence Snozovým.
Mluvčí 13: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 13: 13 zastupy to bylo pro, že návrh byl přijat.
Mluvčí 13: Prosím, další bod.
Mluvčí 02: Další bod je návrh na prodaj části pozemkové parcely 4306-84 a části pozemkové parcely 4306-115, dále části 4306-53, dále 4306-67 a části 4306-94.
Mluvčí 02: Zase zdůvodnění je stejné jako u předchozího bodu, žedatelem je Petr Janda, vlastník rekreačního objektu.
Mluvčí 13: Takže děkuju, zeptám se hostů dnešního zastupitelstva k tomuto bodu.
Mluvčí 13: Zastupitelé?
Mluvčí 13: Nikdo, takže prosím návrh úsnesení.
Mluvčí 09: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část parcelní číslo 4306,84 část parcelní číslo 4306,115 část parcelní číslo 4306,53 a část parcelní číslo 4306,67 a dále část 4306,94
Mluvčí 09: panu Petru Jandovi dle předleženého návrhu.
Mluvčí 00: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 13: Všech třinast zastoupitelů opro, že návrh byl přijat.
Mluvčí 13: Další bod.
Mluvčí 02: BOT 1.12 je návrh na prvné části pozemkové parcely 4306-53.
Mluvčí 02: Je to sousední pozomek v Žaratele na pan Milan Jurica.
Mluvčí 02: Opět se jedná o narovnání majetkových vztahů u rekreačního areálu Rybníka Mašinák.
Mluvčí 13: Děkuju.
Mluvčí 13: Hoste zastupitelstva, zastupitele, prosím návrh u sneseň.
Mluvčí 09: Zastupitelstvá město rozhodlo přivez část pracovní číslo 4306,53 panu Milanu Juricovi dle předloženého návrhu.
Mluvčí 13: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 13: 13 zastupitelů bylo prohožené, návrh byl přijat.
Mluvčí 13: Prosím, další bod.
Mluvčí 02: Další bod je návrh na prodej části pozemkové parcely číslo 958 v Katastrálním muzeum Studánka.
Mluvčí 02: Manželé Petra a Kateřina Kólovy požádali o prodej části pozemků Studánka za účelem rozšíření vlastních pozemků rekreačního objektu.
Mluvčí 02: Rada města rozhodla zvěřeně záměr převézt tyto pozemky.
Mluvčí 02: a byl zadán geometrický plán na oddělení spožarované části.
Mluvčí 02: Tady za odbor zprávy majetku si dovolím navrhnout zastupitelstvu stáhnutí tohoto bodu z prodeje, když je to jenom návrh.
Mluvčí 02: Komunikací s územním plánováním se došlo k chybě, že jsme vlastně oslovili Kohlovi s tím, že se nejedná o
Mluvčí 02: stavební pozemek a byla jim navražena cena 100 Kč za metr, ale podle současného zimního plánu se jedná o pozemek stavební, takže by se zde měla být cena 200 Kč za metr švereční.
Mluvčí 02: Tak aby jsme byli spravedliví, tak by se Kolovi měli spíš vyzvat, jestli souhlasí s tou vyšší cenou.
Mluvčí 02: Nový územní plán ovšem již řeší tuto část jako louky pastiny, takže i otázka, jestli kolovi nebudou chtít počkat s odkoupením třeba na nový územní plán.
Mluvčí 02: Takže je to návrh z mé strany, jestli o tom hlasovat za cenu 100 korun.
Mluvčí 13: Tak zeptám se ještě nejdřív z hostů zastupitelstva, zastupitele k tomuto bodu,
Mluvčí 13: Padl tady návrh od pana inž.
Mluvčí 13: Beránka, aby se tenhle ten bod stáhnul z programu.
Mluvčí 13: No ano, samozřejmě, tak já se k tomu přikláním a dávám návrh na stažení tohoto bodu z dnešního jednaní zastupitelstva, takže budeme hlasovat o stažení tohoto bodu, takže poprosím návrhovou komisii.
Mluvčí 09: Zastupitelstvo města navarovuje stažení bodů 1.13 z programu Jednání zastupitelstva.
Mluvčí 13: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 02: Další bod je návrh na prodej části pozemkové parcely 806 v katastroálním muzeum Studánka v Orumburku.
Mluvčí 02: Žádají o tom manžela Jana Wernicka Taugnerovi, požádali o prodej části za účelem rozšíření vlastních pozemků.
Mluvčí 02: Tyto pozemky jsou vedeny jako louky pastvené i v novém územním plánu, takže usnesení je v tomto smyslu připraveno za cenu 100 Kč za metr štvereční.
Mluvčí 13: Děkuji, zeptám se hostů zastupitelstva.
Mluvčí 13: Zastupitele k tomuto bodu.
Mluvčí 13: Nikdo tak prosím, na vrch usnesení.
Mluvčí 09: Zastupitelstva města rozhodlo převést část parcelní číslo 806, travní porost o výměření 2 029 m² a v katastrofě muzeum Studánka u Hrumburku, manželům Janu a Veronice Tognerevým dle předloženého návrhu.
Mluvčí 13: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 13: 13 zastupy to bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 13: Další bod prosím.
Mluvčí 02: Dále se předkládá návrh na prodej pozemkové parcely 3598 lomeno 9 v katastrální území Warnsdorf.
Mluvčí 02: Pani Jana Firstová požárala o prodej uraného pozemku za účelem rozšíření zahrady.
Mluvčí 02: Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převézt 11. května z důvodu možného budoucího prodloužení propilovací cesty pozemkové parton číslo 36-10-2
Mluvčí 02: na novou lokalitu a zokruhování celého tohoto území.
Mluvčí 02: Takže ponechat jako rezervu ve vlastnictví města.
Mluvčí 02: Pani Firstová má pozornek pro nájmu, užívá ho a asi v dohledné době nehrozí nějaké ukončování nájemní smlouvy.
Mluvčí 02: Takže Rada města z tohohle pohledu odkoupení nezveřejněla záměr, ale
Mluvčí 02: Prostě tyto body musí být projednány ještě v zastupitelstvu, takže máte připraveny dva návrhy usnesení, buď to souhlasíte s doporučením Rady města nepřevést, nebo rozhodnete v kontextu toho, že přehodnotíte usnesení Rady města na zveřejnění záměrů převést.
Mluvčí 13: Děkuji, zeptám se hostů zastupitelstva.
Mluvčí 13: Zastupitelé k tomuto bodu, paní Lankova, prosím.
Mluvčí 22: Dobré odpoledne.
Mluvčí 22: Já bych se jenom chtěla zeptat, kam by vedla ta cesta.
Mluvčí 22: Tady z toho obrázku to asi úplně nevidím.
Mluvčí 22: Pokud by mě to počítalo, že tam bude nějaká cesta, kam by vedla, když tam, já nevím, co to tam je, vlastně pod tím.
Mluvčí 02: Jako z té mapy je to zřetelně vidět, že jsou tam dvě ulice.
Mluvčí 02: Ulice Řbytovní a nová ulice, kde již začínají lidi stavět, je vlastně ta jižní spojka, která vede podle toho zasypaného koupaliště až na stromovku a ty ulice Kolmo, Dolu,
Mluvčí 02: na ní vyústňují.
Mluvčí 02: Je otázkou, jestli budou všechny jednou propojeny, ale každopádně nějaká rezerva pro komunikační propojení a do budoucna si nezablokovat jak vedení inženýřských sítí, tak případně nějakých pěších uliček tady prostě je, takže proto ta Rada města a komise zprávy majetku to nedoporučila.
Mluvčí 13: Takže děkuji, ještě je někdo ze zastupitelů k tomuto bodu?
Mluvčí 13: Není tomu tak prosím návrh usnesení.
Mluvčí 09: Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést parcení číslo 3598-9 v katastrofním území Vanzdorf.
Mluvčí 13: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 13: 12 zastupitelů a prozdržel se jeden, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 13: Tak prosím další bod.
Mluvčí 02: Dohle se předkládá návrh na prodej části pozemkové parcely 4605 lm 2.
Mluvčí 02: Manželé Riadelovy a manželé Gerhátovy požárali o prodej uvedeného pozemku za účelem výstavy Prádelny a Gerhátovy za účelem výstavby občanské vybavenosti, případně výstavby rodinného domu.
Mluvčí 02: Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést tyto pozemky
Mluvčí 02: a s to zudůvodněním, že se jedná o změnu v územním plánu, kde současný územní plán řeší občanskou vybavenost a objekt občanské vybavenosti by musel být rychle schválen na stavebním úřadě ještě před platností nového územního plánu a nový územní plán už navrhuje zde plochy bydlení.
Mluvčí 02: Zde se Rada města doporučuje posečkat s žadateli, kteří chtějí stavět bydlení na plochách, které jsou v územním plánu navrženy jako plochy bydlení, tak do doby přijetí toho územního plánu.
Mluvčí 02: Zároveň
Mluvčí 02: s manželi Rýdlovými bylo jednáno o tom, jestli ten pozomek má dostatečné hodné dopravní napojení na případnou výstavbu té občanské vybavenosti, což by byla ta prádelna.
Mluvčí 02: Takže z tohoto důvodu Rada Města rozhodla nezveřejnit záměr, vy máte možnost buď to rozhodnout nepřevést, anebo rozhodnout zveřejnit záměr převést.
Mluvčí 13: Všichni děkuji, zeptám se hostů, zastupitelstva.
Mluvčí 13: Tak poprosím.
Mluvčí 13: Tak poprosím o jméno.
Mluvčí 03: Jen Gerhátová Barbara.
Mluvčí 03: Jsem v tu zastoupení rodičů a chtěliby jsme ten pozemek koupit.
Mluvčí 03: Samozřejmě víme, že v současné době dochází k uzemního plánu.
Mluvčí 03: Počítáme s tím, že to bude až za nějaký čas a ten rodinný dům by byl pro nás s bráchou, protože tam vydostáváme celý život, tak kdyby jsme tam zůstat.
Mluvčí 03: To asi vše.
Mluvčí 03: Děkuju.
Mluvčí 13: Taky děkuju.
Mluvčí 13: Tak zeptám se zastupitelů.
Mluvčí 13: Pan Horáček, prosím.
Mluvčí 09: Já mám takový pocit, že jednou ten pozemek někdo chtěl koupit a my jsme to zastupitelstvo odmítli.
Mluvčí 09: že je to právě občanská výbavenost.
Mluvčí 09: A teď je to tak rok, dva, dva roky asi na zpátek.
Mluvčí 09: A teď se to najednou zase otáčí, zase obráceně, tak jako je to trošku takový divný.
Mluvčí 09: A kdy bude schválný území plán?
Mluvčí 02: Je to otázka na mě.
Mluvčí 02: Možná jsem informovanější než vy, ale spíš ne.
Mluvčí 02: Takže jenom to, co vím od pana Nechvíleho nebo ze stavebního úřadu, tak je, že to prošlo nějakým připomínkovým řízením teď na odboru životního prostředí.
Mluvčí 02: že by mělo být naplánovaný veřejný projednání.
Mluvčí 02: Veřejný projednání se připravuje údajně teďka na letní prázdněny, buď to v srpnu, případně v září.
Mluvčí 02: Dle informací bych chtěl stavební úřad předložit novej územní plán ke schválení zastupitelstvů města maximálně v podzimních měsících, ale může se stát cokoliv.
Mluvčí 02: A ještě, jestli můžu k tomu, tam bylo žádost tý paní Rázkový, jestli si to nepletete, takže to nebylo, ale před dvoma rokama to bylo před minulým zastupitelstvům.
Mluvčí 02: Takže paní Rázkové se to nedoporučilo, ale zastupitelstvo to zveřejnilo a paní Rázková se to koupila tak, že to má jako na pozornek vedený jako občanskou obavenost a prostě se jí to schválilo.
Mluvčí 13: Pan horáček se rágovat?
Mluvčí 09: Já myslím, že to bylo dřív, že buď to bylo na radě nebo takhle, ale samozřejmě je to hlavní ulice a mně přijde jako smysl punější, když nechci brát nikomu možnost postavit rodinný domek u té ulice, tak mně přijde smysl punější u té hlavní ulice mít občanskou vybavenost, protože tam je docela velkej provoz a pak jsou problémy s těmi rodinnými domy.
Mluvčí 09: Takže já nevím, za mě byla lepší občanská vybavenost.
Mluvčí 02: Já se omluvám, jenom reagovat.
Mluvčí 02: Možná, že třeba to je pravda, ale prostě my musíme respektovat ten návrh územního plánu, který sestavují dopravní experti a oni právě tu občanskou oblovenost v té křižovatce
Mluvčí 02: vlastně čtyřech ulic vyhodnotili jako dopravně nevhodnou, že prostě tam nějaká stavba významná zásobováním třeba, nebo zásobováním nějakými dodávkovými vozy a tak dále, že tam je ten výhled prostě do té ulici Československých leců, je tam ještě komplikovaný to tím želzničním přejezdem, ale zároveň to vlastně navazuje na zástavbu té ulice, takže
Mluvčí 02: asi došlo k nějakému přiklonění se k té nízkopodlažní zástavby.
Mluvčí 02: Ale to nechci obhéovat dopravní inženýry, který nám zpracovávají návrchu zemního plánu.
Mluvčí 02: Jde o to, aby jsme neprodali pozemek někomu, kdo tam chce něco dělat a pak za dva měsíce to vlastně dělat nebude moc.
Mluvčí 02: Takže proto říkám,
Mluvčí 02: Řídlovi, kteří chtějí postavit prádelnu, bychom potřebovali jim najít vhodnější jinej pozomek a vlastně ten jejich záměr zkusit prostě najít něco lepšího ve Vanzdorfu a Gerhátovi se potýkají s tím, že v současní době to na bydlení není.
Mluvčí 02: Takže děkuju.
Mluvčí 18: Pan Čápek, prosím.
Mluvčí 18: Děkuji, já mám spíš takovou jenom procesní připomínku, kdyby náhodou jsme ten záměr nepřevézt zvrátili, tak kdo byl dřív v té žádosti Reedovi nebo Gerhátovi?
Mluvčí 18: Přece na to není uvedené právě ty datumy.
Mluvčí 02: byli dřív manželé Rýdlovi, ale není to teďka důležitý, protože vy byste zvrátili pouze to, že byste rozhodli zveřejně záměr převést a oni by se mohli svojimi žádostmi opětovně přihlásit třeba do příštího zastupitelstva.
Mluvčí 13: Děkuju.
Mluvčí 13: Prosím, pan Rýdl.
Mluvčí 27: Dobré odpoledne, dámy a pánové, samozřejmě to, co tady slyšíme, tak má to svoji logiku, ale já bych k tomu přidal ještě jeden fakt, a to je, že jestli jsme paní Jiráskové odsoulasili o změně rozhodnutí rady a nakonec vlastně pozem, jak sousední, prodali, pak by jsme asi měli postupovat stejně i v případu sousedního pozemku, i když samozřejmě ty argumenty, které tady přikládáte, mají logiku, ale prostě měli bychom být nějak
Mluvčí 27: nějak v těch názorech prostě koncesuální.
Mluvčí 13: Děkuju.
Mluvčí 13: Ještě někdo ze zastupitelů?
Mluvčí 13: Nikdo už se nehlásí, takže poprosím o návrh úsneseň.
Mluvčí 09: Zastupitelstvou města rozhodlo nepřevést parcelní číslo 4605,2 v katastrofní území Lanzdorf.
Mluvčí 13: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 13: Pro byly tři zastupitelé, proti pět zdrželo se šest, takže tento návrh nebyl přiját.
Mluvčí 13: Takže budeme hlasovat o tom druhém návrhu.
Mluvčí 09: Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr převést část pracovní číslo 4605,2 v katastrofní muzeji Vanzdorf.
Mluvčí 13: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 13: Deset zastupitelů prozdrželi se čtyři, takže i tento návrh nebyl přijat.
Mluvčí 13: Tak, další bod poprosím.
Mluvčí 02: Bod 1.17 je návrh na prodej části pozemkové parcely 71.87.1.
Mluvčí 02: Žaratelem o tyto pozemky jsou pan Fuxa s paní Mazancovou, manžele Tkáčovi, manžele Čelkovi, manžele Málkovi,
Mluvčí 02: Všichni žádejí o pozemek za účelem výstavby rodinných domů.
Mluvčí 02: Na zbylé části pozemků, které tvoří tento vnitroblok, zahradní vnitroblok, se nachází zařízení pro zásobování vody, nebo bývalé zásobníky vody pro polikliniku, které dnes už nefunkční.
Mluvčí 02: Komise s právě majetku a výstavby se prodejem těchto pozemků zabývala několikrát.
Mluvčí 02: Na základě předložených žádostí a stavu územního plánu, který stále navrhuje pozemky jako nízkopodlažní zástavbu, tak doporučila převést
Mluvčí 02: parcely, tak jak jsou uvedeny v katastrální mapě, zemkové parcely na tři rodinné domy a zbytek navrhnou zařadit k jednání na změnu územního plánu na plochy zeleně.
Mluvčí 02: Rada města rozhodovala tedy o tomto záměru a rozhodla celé území nezveřejnit k převodu
Mluvčí 02: a řešit, nebo iniciovat budoucí změn územního plánu v celém tomto území a zachovat zde možnost zeleně, případně nějaké rezervy pro to vodní prameníště, nebo pro tu prameníště vody, které se zde nachází.
Mluvčí 02: Takže toto jsou vlastně dva názory, proto vlastně nebyl zveřejně záměr převést a nyní se to předkládá na zastupitelstvo s tímto odůvodněním, že prvním návrhom se si nyní je nepřevést tyto pozemky a nebo zase zvrátíte rozhodnutí rady a zveřejní to záměr převést.
Mluvčí 13: Takže děkuji, zeptám se hostů zastupitelstva.
Mluvčí 13: Tak poprosím.
Mluvčí 13: Můžete, prosím.
Mluvčí 25: Dobré odpoledne, já jsem Marcela Mazancová, jsem tady společně s přítelem, s panem Fuxou.
Mluvčí 25: Chtěla bych říct, že my jsme tady ve Vanzdorfu oba dva vyrůstali, žijeme tady hodně dlouho.
Mluvčí 25: Přítel je členem sboru doprovolných hasičů, účastní se vlastně už osm let je ve Víze 2 jednotce, účastní se pomáhá na všech městských akcích, kde jsou hasiči potřeba.
Mluvčí 25: a my bychom tu ve městě velmi rádi zůstali, líbí se nám tady, jsme tady spokojení a neradi bychom odešli jenom proto, že tady nebude možnost vlastně koupit nějaký pozemek nebo postavit rodinný domek.
Mluvčí 25: V okolních obcích ty pozemky jsou, ale jak říkám, nám se opravdu líbí tady a rádi bychom tady zůstali, byle bychom rádi, kdybyste náš návrh přijali.
Mluvčí 25: Děkuji.
Mluvčí 13: Taky děkuju.
Mluvčí 13: Tak zeptám se ještě hostů zastupitelstva.
Mluvčí 13: Ano, prosím.
Mluvčí 28: Já se jmenuji Martin Čelko, jsem jeden z žádatelů o ty pozemky.
Mluvčí 28: Když jsem žádal o ty pozemky, tak žádám hlavně z toho důvodu, aby se tam právě nestavělo.
Mluvčí 28: Takže můj zájem bylo koupit ten pozemek a nestavět tam, udělat z toho zelený prostředí, udělat z toho, nechat to tak, jak to je, jelikož to je jedinej pozemek, ze kterého jsou napájeny všechny ty studny v okolí.
Mluvčí 28: Nevím, jestli město dělalo nějaké místní šetření a mluvilo tam s těma všema sousedeme, odkaď jsou vlastně napájeny všechny ty povrchový studny,
Mluvčí 28: tak je to přesně toto místo, protože jediné místo, které tam zrovna je, tak je placatý a je to jediné místo, kde když zaprší, tak tam zůstává ta voda a postupně se to vsakuje.
Mluvčí 28: Takže za mě by bylo nejdálnější, buď toto prodat někomu, kdo tam rozhodně nebude stavět a bude zachovat to tak, jak to je, anebo si to město nechá a bude se snažit to opravdu zachovat tak, jak to je, protože myslím si, že ta voda nám ukázala v roce 2018 a 2019, že je nezbytná k tomu životu a měli bychom si tyhle z té místa chránit.
Mluvčí 13: Tak se ptám se ještě hostu zastupitelstva, prosím, pan Šatník.
Mluvčí 15: Dobrý den.
Mluvčí 10: Já jsem chtěl k tomhle tomu ještě říct, že já jsem soused tohle místa, momentálně ho mám v pachtu a v podstatě tam nechávám vypásat to ovcema.
Mluvčí 10: Není to pro mě nějak důležité jako v tomhletom nějakém hospodářském měřítku, ale spíš řešíme právě tu vodu.
Mluvčí 10: Chtěl jsem říct, že jsme to tam obešli úplně se všema sousedama kolem dokola.
Mluvčí 10: Není pravda některé informace, které jsem se dozvěděl, že dostali na komisi zprávy majetku při rozhodování člení, že tam nikdo není napojený.
Mluvčí 10: Je tam několik lidí, několik domů historicky napojených do těch starých studen.
Mluvčí 10: Nicméně vím, že tenhle návrh to vlastně nepopírá a jenom to ořezává.
Mluvčí 10: Ale co je důležité, tam nejde jenom o ty studny, ale jak už tady zmínil pan Čelko, je tam rozsáhlé praměniště.
Mluvčí 10: Je tam minimálně sedm zmapovaných pramenů, kde my jsme se se sousedama se bavili, obešli jsme to, jak by se s tím mělo správně udělat, protože to skutečně napájí studny v podstatě celý slach až dolů ke kovomatu, k elitkám.
Mluvčí 10: a v případě, že se to zastaví a nebude ta zástavba nějak výrazně dobře vymyšlená a nebudou ty praminy ochráněný, tak tím, že by se zastavila ta spodní část, tak by se přerušil i ten tok z toho vršku.
Mluvčí 10: Dneska každýho napadne akorát to svízt do kanálu, ale pak ta voda vlastně chybí a hrozí to, že
Mluvčí 10: se nejen jakoby zbavíme tý možný zásoby té vody, ale že ještě připojíme tímhletím rozhodnutím na veřejné vodovody možná desítky baráků, který to doteď nepotřebovali a poklesne prostě průměr té vody, co máme na barák teďka a za chvilku možná budeme vodu odpočítávat na osoby.
Mluvčí 10: My jsme nelenili se sousedama, prošli jsme to, já jsem nakreslil nějaký návrh, kde by mohlo vzniknout systém devíti tuní.
Mluvčí 10: Objednal jsem se oficiálně, že přijdu s někým ze sousedů, pokud to bude možné, k projednávání na komisi zprávy majetků.
Mluvčí 10: Oficiálně jsem to odeslal panu inž.
Mluvčí 10: Moravcovi a do kopie paní tajemnici nepřišla mi žádná odpověď.
Mluvčí 10: Ani jako současnýmu nájemci pozemku jsem nebyl informován, že už vlastně se to navrhlo jak prodeji.
Mluvčí 10: Přestože se o to dlouhodobě zajímám aktivně, tak jsme byli s všichni obějti.
Mluvčí 10: Takže to není, že člověk se jako nezajímá a tím ztrácí.
Mluvčí 10: Dá se, že i když se zajímáte, tak můžete ztrácet.
Mluvčí 10: A máme v podstatě zpracovaný určitej návrh, včetně toho návrhu je i nabídka, že veškerý ty práce, které by se tam udělaly k tomu zlepšení, bychom po dohodě a po schválení od životního prostředí provedli vlastním nákladem sousedi.
Mluvčí 10: A bohužel tahle nabídka vůbec v komisi nebyla probraná, byli jsme v obejti.
Mluvčí 10: Já si umím představit, že bude rozhodnuto i tak jinak, že může mít někdo jiný názor nebo přijít na něco lepšího, ale tahle ta naše věc vůbec nebyla diskutována a vůbec to nedokážu pochopit, co se jako vlastně děje.
Mluvčí 10: A bylo mi řečeno od pana Beránka, že se prej mě nebo někoho z nás snažili skontaktovat, ale přijde mi to jako nesmysl.
Mluvčí 10: Úplně každý mě sežene, kdo potřebuje.
Mluvčí 10: možná zavolám za hodinu zpátky, takže jakoby a na mail mi taky odpovezeno nebylo, takže já si myslím, že by se to mělo tohleto ještě probrat v komisi zprávy majetku a s všema informacema, které k tomu jsou a aby se k tomu mohly vyjádřit dočený osoby.
Mluvčí 10: Děkuju.
Mluvčí 13: Vše děkuju.
Mluvčí 13: Zeptám se ještě hostům ze vstupitelstva.
Mluvčí 13: Poprosím.
Mluvčí 28: Věd, že kdyby
Mluvčí 28: kdybych ty pozemky získal, tak bych dal do věcního břemena, že tam nebude se nikdy stavět.
Mluvčí 13: Děkuju.
Mluvčí 13: Ještě někdo z hostů?
Mluvčí 13: Není tomu tak zastupit, ale k tomuto budu.
Mluvčí 13: Pan doktor Jára, prosím.
Mluvčí 23: Ještě jednou, dobré odpoledne.
Mluvčí 23: Já jsem docela rád, že jak pan Čelko, tak pan Četník si uvědomí jaksi nutnost vody.
Mluvčí 23: v proměsto Vansdorf, takže vlastně jsem pochopil z jejich návrhů, že budeme hlasovat asi pro to první řešení, aby se to město ponechalo, protože to je určitým způsobem garance, aby ta voda byla veřejná pro město, ale důležitá informace je,
Mluvčí 23: Možná, že na městě ty plány nejsou, ale my v nemocnici máme plány značně rozsáhlých vodojemů, to nejsou studny, to jsou velkoobjemové vodojemy, které jsou vybetonovány a neřeknu teďka, kolik mají kubíků, ale všechno se to týká kolem 7-8 metrů
Mluvčí 23: průměru 6-7 metrů hloubky, je tam velká zásoba vody, tady jste slyšeli, že se z toho zásobují domy, které jsou vlastně v spádově pod těmito nádržemi, to znamená, že tam jsou
Mluvčí 23: ne stůdny, tam jsou vytvořeny retenční nádrže, velké retenční nádrže, které jaksi zásobovali dřívejšku celou poliklinku, takže díky tomu, že jsme všechny plány skraňovali, tak máme plány i těchto pozemků a nedoporučuji tedy, aby se takto významný pozemek vzveřejňoval a prodával.
Mluvčí 14: Vše děkuju, paní Lankova.
Mluvčí 22: Já bych chtěla ještě tady s směrem k tomu mladému krásnému páru.
Mluvčí 22: Já budu taky proti tomu a věřím, že určitě najdete ve Wannsdorfu ještě jinou příležitost, protože pokud je to tak, panu čelkovi dávám samozřejmě za pravdu, a pokud je to tak, mohlo by se vám tam asi nedobře bydlet potom, kdybyste těm lidem okolo vzali tu vodu.
Mluvčí 22: A myslím si, že do budoucna, jak už to tady řekl pan doktor, myslím si, že do budoucna bychom toto měli vychytávat z toho vodou, jsou čím dál větší problémy a měli bychom si tyto místa spíš zachovávat a chránit.
Mluvčí 14: Děkuju, pan Čapek.
Mluvčí 18: Tak a já děkuju za ty slova, které tady zazněly, od těch lidí, který s tím mají co dočinit a který znají ty místní podmínky.
Mluvčí 18: Na jednu stranu já jsem samozřejmě pro podporu lidí mladých, který tady budou být let, ale na druhou stranu se ohledem na ty fakta, které tady zazněly, tak rozhodně doporučuji ten pozemek v tuhle chvíli nepřevést a vezt dál tu diskuzi vlastně co s tím pozemkem a dořešit to opravdu okolo té vody.
Mluvčí 18: Ať máme jasno.
Mluvčí 13: Takže děkuju.
Mluvčí 13: Tak už se nikdo nehlásí do diskuze, takže poprosím ještě prostě pan Musílek.
Mluvčí 17: Já jsem chtěl jenom říct, že tohle teda byl i závěr komise majetku, kde jsme tohle to řešili už asi třikrát nebo čtyřikrát a tam se vlastně nakonec jsme se usnesli, že se to vyřešit musí do budoucna, ale neschodli jsme se rozhodně na tom, že by se měli rozparcelovávat tam prostě na domy.
Mluvčí 13: Takže děkuju.
Mluvčí 13: Pan doktor Jára s technickou.
Mluvčí 23: Jenom pro, jestli město ty plány nemá, tak můžeme zapůjčit k navokopírování.
Mluvčí 23: Plány těch rezervárů.
Mluvčí 02: My máme i posudky hydrogeologické, i výměry, i zaměření.
Mluvčí 13: Takže děkuju.
Mluvčí 13: Už se nikdo nehlásí, takže poprosím o návrh usnesení.
Mluvčí 09: Zastupitelstva města rozhodlo nepřevést část pracovní číslo 1415 nebo 1415 na lomeno 11 v katastrofálním muzeji Vanzdorf.
Mluvčí 14: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 13: Počkejte.
Mluvčí 13: Bylo to správně přečteno?
Mluvčí 13: Je to 1.7.
Mluvčí 13: Já jsem to přehodil tady.
Mluvčí 09: Tak ještě jednou, zastupitelstvá města rozhodlo nepřevést část pracovní číslo 7187-1 v katastrofě muzeí Vanzdorf.
Mluvčí 13: Tak můžeme hlasovat.
Mluvčí 13: 13 zastupitelů bylo pro, nehlasoval jeden, ale navrh byl přijat.
Mluvčí 13: Takže děkuju, prosím další bod.
Mluvčí 02: A ještě než přijdu k tomu bodu 18, jenom krátká reakce pro veřejnost.
Mluvčí 02: Na to je naše povinnost, když se někdo podá žádost o ten pozomek, to předložit nastupitelstvu.
Mluvčí 02: Aby bylo jasno, že to se musí jít, že to není, musí to jít, aby šlo to s nějakým návrhem.
Mluvčí 02: Je na vás, jak rozhodnete.
Mluvčí 02: Takže jenom tak.
Mluvčí 02: Ten samý je vlastně ten bod předložený, nyní bod číslo 18, návrh na prodej části pozunkové parcely 14, 15, lomeno 11.
Mluvčí 02: Opět žádá pan Fuchs a s paní Mazancovou, manžele Jonášovi, manžele Lehovcovi.
Mluvčí 02: Žádají za účelem stavby rodinného domu, případně za účelem rozšíření vlastní zahrady.
Mluvčí 02: Momentálně tento pozemek nemá přístup z místní komunikace ani z jiného městského pozemku, je obklopen tedy soukromými pozemky, ale je součástí územní studie, kterou vypracoval vlastník z sousedních pozemků, inž.
Mluvčí 02: Hruška, pro kterého to zpracovával inž.
Mluvčí 02: Jára,
Mluvčí 02: a tyto městské pozemky vlastně do té územní studie zahrnul a navrhnul i jejich napojení na budoucí případné využití pro místkopodlažní výstavbu.
Mluvčí 02: V novém územní plánu ty plochy opět jsou zahrnuty jako plochy bydlení, ale v současní době město vlastně prodajem nemůže garantovat těm kupujícím, že by se mohly připojit na místní komunikaci, čili nelze
Mluvčí 02: fakticky ten dům tam postavit, protože když není místní komunikace a hlavně není pozemkově, kde ten pozemek připojit, tak prostě se obdrží stavební povolení.
Mluvčí 02: Připojení témuto pozemku je pouze soukromou cestou žákových, žákovy s tím
Mluvčí 02: nesouhlasí nebo dali nesouhlasný stanovisko k užívání jejich komunikace k výstavbě na tomto městském pozemku, čili z tohoto důvodu Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést a takto máte připravený návrh usnesení.
Mluvčí 13: Takže děkuju, zeptám se hostů dnešního zasedání.
Mluvčí 13: Nehlásí se nikdo zastupitele,
Mluvčí 13: Pani Lanková?
Mluvčí 22: Abych se nespletla.
Mluvčí 22: Jste to opět vy?
Mluvčí 22: Ano.
Mluvčí 22: Vy jste počítali s tím, že tam teďka ta příjezdová cesta žádná není?
Mluvčí 22: Takže to je problém.
Mluvčí 22: Dobře.
Mluvčí 22: To je vše.
Mluvčí 13: Děkuju.
Mluvčí 13: Ještě někdo ze zastupitelů?
Mluvčí 13: Pani Křížova?
Mluvčí 29: Já navážená paní Lankovou, já také podporuji to, aby tady zůstali mladí lidé, aby si tady postavili nebo koupili pozemek, postavili rodinný dům.
Mluvčí 29: Pohužel teď jsou tady nějaké objektivní potíže, problémy, pro které to nejde, ale určitě najdete nějaký vhodný pozemek, buď v nejbližší nebo trošku třeba ve vzdálené době, i vzhledem k tomu, že se to území, o které teď zrovna máte zájem, se bude opravdu připravovat pro rodinné domy.
Mluvčí 29: Tak vydržte.
Mluvčí 13: Děkuju.
Mluvčí 13: Tak už nikdo není přihlášenej s zastupitou, takže poprosím o návrh u sneseň.
Mluvčí 09: Zastupitelstvo města rozhodlo o nepřevesť část pracovní číslo 14.15.11. v katastrofní muzeum Johansdorf.
Mluvčí 14: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 13: Všech 14 zastupitelů bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 13: Prosím, další bod.
Mluvčí 02: Další bod, 1.19. je návrh na prodej vozunkové parcely 1372-1, 1373, 1374-1, 1388, 1394-1, 1399.
Mluvčí 02: Žádatelé jsou pan Řípa, pan Šimonek, druhý pan Šimonek, paní Večerníková, všichni žádají o prodej těchto pozemků z důvodu stavby rodinných domů.
Mluvčí 02: Komise s právě majetku a výstavby a Rada města doporučují nebo zastupitelstvo města nepřevést tyto pozemky
Mluvčí 02: Komise správné majetku doporučuje do příštích rozpočtů města zahrnout projektovou přípravu na vybudování inženýrských sítí a tyto pozemky zasítovat a až poté nabízet k výstavbě rodinných domů.
Mluvčí 02: Komise správné majetku je brala po ta situaci, kdy se
Mluvčí 02: kdy dochází k růstu cen pozemků a je možná doba na to, aby žadatelé koupili pozemky již zasítované za vyšší cenu.
Mluvčí 02: Zároveň se vyhneme možným komplikacím, že některé pozemky by byly těžko připojitelné na Jiřínské sítě.
Mluvčí 02: Takže doporučuji radě města nepřevést s tím, že celá tato lokalita mezi ulicí Komenského a Štruzovkou, kde má město rezervu v té vodorovné nebo vodorovné v té propojovací komunikaci a mohlo by toto území
Mluvčí 02: vlastně zprojektovat tak, aby fungovalo samo o sobě.
Mluvčí 02: Je to jedna z posledních lokalit, kde ty inženýřské sítě ještě jsou dostupné, protože v luce Komenského má dostatečnou kapacitu.
Mluvčí 13: Děkuju.
Mluvčí 13: Zeptám se hostu dnešního zasedání.
Mluvčí 13: Nikdo se nehlásí zastupitelé.
Mluvčí 13: Pan Horáček, prosím.
Mluvčí 09: Já chci jenom upozornit, že to je hezký, že uděláme tam sítě, ale ty pozemky se zdraží o DPH.
Mluvčí 09: Takže to znamená opět jenom vzrostou.
Mluvčí 09: Takže jestli není třeba přemýšlet nad nějakou jinou alternativou združení, já nevím, potenciálních kupců, ať si to tam udělají sami třeba, třeba by to vyšlo nějak, je potom lépe, ale to je jenom taková poznámka.
Mluvčí 13: Děkuju.
Mluvčí 13: Ještě někdo ze zastupitelů?
Mluvčí 13: Není tomu tak, tak prosím o návrh usnesení.
Mluvčí 09: Zastupitelstvem města rozhodlo nepřevést parcelní čísla 1372 lm 1, 1373, 1374 lm 1, 1388, 1394 lm 1, 1398 a parcelní číslo 1399 v katastrálním území Vansdorf.
Mluvčí 09: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 13: 13 zastupy to bylo, prohozd držel se jeden, že návrh byl přijat.
Mluvčí 13: Prosím další bod.
Mluvčí 02: Tahle se předkládá návrh na prodej části pozemkové pracily 4568-1.
Mluvčí 02: Pan Pavel Macháček požáral o prodej pozemků v ulici Ševčíkova za účelem výstavby hřadové garáže.
Mluvčí 02: Rada města rozhodla nezvěřeně záměr převést vůdu dalšího zatížení pozemků doplňkovými stavbami.
Mluvčí 02: Jedná se o pozemek ulici Ševčíkova.
Mluvčí 02: Čelakovická.
Mluvčí 02: Je to pozemek města, u kterého jsou dva soukromé rodinné domy.
Mluvčí 02: ČP 3056 a ČP 1532.
Mluvčí 02: Z minulých let zde je již výstavba řadových garáží.
Mluvčí 02: Pan Macháček by chtěl jednu garáž přistavět.
Mluvčí 02: Komise správí majetku
Mluvčí 02: doporučila radě města neprodát z důvodů, jak již bylo řečeno, toho zatížení tím dopravou, zároveň s komplikacem a s přístupem na tento pozemek a obecně spíše jednat o to, aby tyto doplňkové stavby pomalu měly jasně jiná místa, než takhle se historicky stavěly prostě ulic.
Mluvčí 02: a znehodnocovali vlastně to bydlení těm nájemníkům, když samozřejmě je jasný, že někde ty lidi parkovat musí.
Mluvčí 13: Všichni děkuju.
Mluvčí 13: Zeptám se hostu zastupitelstva.
Mluvčí 13: Tak zastupitele k tomuto bodu.
Mluvčí 13: Pani Lenkova.
Mluvčí 22: Pan inženýr ukončil svou řeč tím, že lidé někde parkovat musí.
Mluvčí 22: Ty garáže už tady stojí a já nevím, já si myslím, že ta jedna, která tam ještě, o kterou je zažádána, já si myslím, že ta už to jako tam nějak neovlivní.
Mluvčí 22: Prostě ty garáže tam stojí, bude tam jedna navíc, ten prostor tam stále zůstává.
Mluvčí 22: Já si nemyslím, že by to měl být nějaký velký problém.
Mluvčí 02: No to právě na té komisi bylo i rozměřováno, že když se podíváte na ten městský pozemek a na ten zákres tý garáže, tak ten přístup vlastně na ten městský pozemek je pouze potom tou uličkou, to už není náš pozemek města, to už je soukromý, takže tam se může vlastně zablokovat užívání celé té zahrady.
Mluvčí 02: Opět, je to konstatování kolektivního orgánu, já tady neříkám svoje názory, já říkám názor komise zprávy majetku případně Rady města.
Mluvčí 15: Děkuji, paní Fábriva.
Mluvčí 12: Dobrý den, já jsem se jenom chtěla zeptat, ten pan Macháček, on tam vlastní i ten dům, ne?
Mluvčí 12: Nebo to jste neskoumali?
Mluvčí 15: Byt v tom domě.
Mluvčí 12: Dobře, děkuju.
Mluvčí 14: Děkuju, pan Horáček.
Mluvčí 09: Já bych se chtěl zeptat, jestli má město nějakou představu dalšího vyžítí toho pozemku, protože když na to koukám, tak těch řadových garáčí tam může být o mnoho více.
Mluvčí 02: Trošku nerazumím otázce, to je pozemek, který historicky patří k těm domům, ale je ve vlastníctví města.
Mluvčí 02: Lidé z toho domu ČP 1532 a 3056 ho mají v nájemným vztahu, užívají ho, mají tam zahrádky, mají tam posezení, věší tam prádlo, užívají to jako zahradu.
Mluvčí 02: Část toho pozemku, když se podíváte na ty
Mluvčí 02: dva domy, na který ten pozemek navazuje, tak je vlastně znehodnocen těmi garážemi, protože kdyby město rozdělilo adekvátní část podélně těch pozemků k každému domu, tak ten pozemek zatížený těmi garážemi by byl menší.
Mluvčí 02: a přitom myslím, že ten DOOM 356 má víc bytových jednotek, ale samozřejmě jak parkování jako takové, teďka nechci se bavit o tom, že se parkuje v ulici, že tam, kde je ulica dostatečně široká, tak se může parkovat prostě v ulici.
Mluvčí 02: je věcí, kde se najdou nová parkovací místa.
Mluvčí 02: Ale obecně odsouleslovávat na žádost zatížení městského pozemku doplňovou stavbou pro jednoho žádatele, pana Macháčka, nechci prostě znevýhodňovat, ale co když přijde zítra další tři lidi z toho domu, že budou chtít taky přistavovat garáže na tom pozemku, tak ten pozemek určitě ty najemníci nebudou chtít.
Mluvčí 02: si tam vlastně poníčit tu zahradu a to, co tam teď mají.
Mluvčí 14: Děkuju, pan Čapek.
Mluvčí 18: Tak tady před chviličkou zaznělo, že ten pozemek už je dlouhodobě využíván těmi najemníky těch oborů domů, to znamená tam v podstatě to využití je víceméně daný a je to daný i tím, že tam ty přístupové cesty na ten pozemek v podstatě už skoro nejsou, takže já si myslím, že brání jednom z těch najemníků, aby tu řadu garáží doplnil, až těch oborů domů přijde docela zbytečný.
Mluvčí 18: Takže já bych ji s klidným svědomím opravdu tam nechal vybudovat.
Mluvčí 18: Protože stejně tím nezablokuje nějak to, co už se používá na těch pozemcích a naopak vyjdeme vstříc jednomu z těch nájemníků, který tam dlouhodobě bydlí.
Mluvčí 18: Takže mi přijde alkologicky mluvit vstříc prostě.
Mluvčí 18: V rámci toho, že v té oblasti bydlí dlouhodobě a měl by zájem posadit své auto, parkovat místo na silnici v nějakém objektu.
Mluvčí 18: Ale je to jenom můj názor samozřejmě, může být na to nějaký jiný názor.
Mluvčí 13: Děkuju, ještě někdo?
Mluvčí 13: Pan doktor Jára s technickou?
Mluvčí 23: Nechci zdržovat, ale já jsem se chtěl zeptat, kolik je asi v odhadem plocha těch zahrad, jak užívají oba dva nájemníci za těmi garážemi?
Mluvčí 23: Je to tři tisíce metrů nebo dva půl?
Mluvčí 02: To je určitě menší, to je tak 15 metrů celý ten pozomek.
Mluvčí 02: Tak tady kolega tam bydlí, takže říká okolo tisíce metrů.
Mluvčí 02: Ale já jsem tady poslouchal pana Čapka, on to říkal všechno správně, ale tím prodejem toho prostoru na tu garáž se tam ty ostatní lidi na tu zahradu nedostanou.
Mluvčí 02: Protože tam nebude městský pozomek, to už bude muset jezdit přes ten soukromý.
Mluvčí 02: Takže o to jde, že město chtělo být nějakým garantem, nebo rada města, nějakým garantem toho, aby tam nebyly nějaké konflikty, aby se ta zahrada dala využívat, aby se tam dalo zajet.
Mluvčí 13: Pan Čapek s technickou?
Mluvčí 18: Jenom taková drobnost, já teda asi špatně koukám do toho plánu, ale první věc jestli jste říkal, že to využívají ty obyvatelé těch domů, který vlastně s tím přímo sousedějí, tak oni tam mají z toho svého domu přímý přístup, jestli se nepletu.
Mluvčí 18: Nebo tam neexistují nějaké průchody od těch domů směrem k těm zahradám teďka v tuhle chvíli.
Mluvčí 18: Pane Secky, můžete třeba na mikrofon, když tam znáte, jaká je situace k přístupu v určitěm nájemníkům, kteří to používají teďka.
Mluvčí 04: Můžeš tam dát Honzo tu mapu, když tak.
Mluvčí 04: Takže jak je ten rohovej barák 56, tak ten vlastně na tu zahradu přístup nemá.
Mluvčí 04: Má jenom ten část pozemku, jak říkal pan Beránek, tu úzkou nudli.
Mluvčí 04: A ten druhej barák vzdálenější, tak ten má zadní vchod na ten pozemek.
Mluvčí 04: ale příjezd je tam vlastně co plánuje výstavbu té garáže.
Mluvčí 04: Tam je teď historicky stará brána.
Mluvčí 04: A v Pronájmu majte tu zahradu vlastně majitele toho levýho baráku a myslím, že pan Kohout, který tam nebydlí vlastně teď ani.
Mluvčí 13: Děkuju, Tomáši.
Mluvčí 13: Tak, ten se hlásil do diskuze, teď nevidím kdo.
Mluvčí 13: Jo, pan Drasky, prosím.
Mluvčí 30: Já mám zase otázku, tohle je podle mého pozemek úplně ideální k privatizaci, čili myslím si, že by město mělo nabídnout těm uživatelům stávajícím k prodeji tento pozemek a ať si potom tam tyhle vztahy už vyřídějí individuálním jednáním dle vlastního
Mluvčí 30: názor, jak jim to vyhovuje a nemusíme se zabývat něčím, do čeho vlastně úplně přesně nevidíme.
Mluvčí 30: Čili já bych navrhoval to stáhnout z programu v jednání a nabídnout tyhle pozemky k prodeji stávajícím uživatelům.
Mluvčí 30: Vše děkuju.
Mluvčí 30: Pan Musílek.
Mluvčí 17: Jakož to člen komise majetku, promluvím o tom, jak jsme to projednávali, tímhletím bodem jsme se zabývali poměrně dlouho a tam bylo naprosto jednoznačné stanovisko, že se to rozhodně prodávat nemá, protože, jak říká pan Beránek naprosto jasně, tam se skutečně zaměří přístupů na ten městský pozemek, protože ti obyvatele by pak opravdu jezdili přes ty pozemky toho souseda.
Mluvčí 17: a víme, jak se prodávají, kupují majetky, stane se někdo novým majitelem a úplně zabrání těm všem ostatním prostě, aby tam mohli tou bránou projíždět.
Mluvčí 17: A my musíme prostě těm obyvatelům zajistit, že tam ten přístup pořád budou mít a my jsme vlastně jako město garanti toho, že tam ten přístup bude.
Mluvčí 17: A kvůli tomu, že si tady zaflákáme město garážem a pak úplně znehodnotíme veškeré pozemky.
Mluvčí 17: A proti tomu, co říká pan Draský, jsem také, protože si nedohu představit, že se tam ty majitele pak budou snů budou střídat a že se vždycky jako by dohodnou na tom, jak ten pozem, jak budou užívat to, já si to nedohu představit.
Mluvčí 13: Takže děkuju.
Mluvčí 13: Ještě někdo sehlásí do diskuze s řád zastupitelů?
Mluvčí 13: Není tomu tak, takže byl tady návrh, ne, pardon, pan Čapek?
Mluvčí 18: Já ještě jednou doplňuji, já jsem se podíval na katastrofy s satelitem a je pravda, že je to opravdu poslední místo, takže asi bych to tak ještě dal na další diskuzi prostě, aby se ty uživatelé měli zkusit nějakým způsobem prostě domluvit, protože jinak to asi bude do budoucna opravdu problém.
Mluvčí 18: Aspoň takhle to vyplývá z toho satelitu, když se člověk podívá na to, jak to tam je rozloženo v tom muzeum.
Mluvčí 13: Děkuju.
Mluvčí 13: Takže ještě někdo ze zastupitelů.
Mluvčí 13: Někdo, takže byl tady návrh pana inž.
Mluvčí 13: Draského, stáhnout na ten bod 1.20 z programu, takže poprosím o návrh usnesení.
Mluvčí 09: Zastupitel saměsta rozhodl stáhnout bod 21 z programu jednání.
Mluvčí 14: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 13: 12 zastupy to bylo pro, proti 1 zdržel se 1, takže návrh byl přijat a bod byl stažen.
Mluvčí 13: Takže poprosím další bod.
Mluvčí 02: Asi můžu ještě věcnou, jenom technickou.
Mluvčí 02: My jsme to zamořeně nabízeli těm lidem, jak říkal pan Hraský, ať si to řeší oni, ale
Mluvčí 02: Potojázali jsme se s velkými problémy, prostě ty lidi začali chodit jeden vlastník bytu za druhým, že hlavně neprodávat tomu paneláku vedle nebo tomu baráku vedle, ty zase nechtěli by to vlastnili ty sousedi.
Mluvčí 02: Otázkou je ještě, když bychom to podálně rozdělili podle
Mluvčí 02: vlastně hranice toho domu, tak oni mají ty užívání těch historických zahrádek mají napříč tomu zahradou, takže oni by byli ve vlastnictví, v zahrádku by měli tam, kde je vlastnictví toho jiného domu, takže měli by to napříč.
Mluvčí 02: Proto město doporučuje zatím ponechat ve vlastnictví a v nájemních stazích a být tam takovým garantem nějakého klidného soužití.
Mluvčí 02: Vysvětlení k tomu.
Mluvčí 02: Bot 21 návrh na prodej části pozonku je parcel 2563 lomino 4.
Mluvčí 02: Je to bot, který asi navazuje na bot z minulého zastupitelstva, kdy vlastně rada města bylo přehlasováno zastupitelstvem a zastupitelstvo rozhodlo z věření záměr převést, než si si pamatujete pozomek vedle ten čtvereček manželům Hulánovým.
Mluvčí 02: Takže na základě tohoto
Mluvčí 02: převodu Manželům Hulánovým, které zastupitelstvo schválelo, máme, obdrželi jsme žádosti Manželů Hevrových a Manželů Málkových, kteří žádají o prodej pozemku tady v ulici generála Svobody za jejich objekty.
Mluvčí 02: Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převézt z důvodu nevyřešení území centrální zóny, stávajícího soudního sporu
Mluvčí 02: vedeného s vlastníkem stavby prostoru bývalé tržnice a doporučuje tedy zastupitelstvo města nepřevést pozemkovou parcelu.
Mluvčí 02: A nebo máte opět možnost zvrátit rozhodnutí rady a zveřejnit záměr převést.
Mluvčí 13: Děkuju, zeptám se hostů našího zasedání k tomuto bodu.
Mluvčí 13: Nikdo se nehlásí v zastupitele,
Mluvčí 13: Pani Lenková?
Mluvčí 22: Teď došlo k tomu, což se někteří obávaly.
Mluvčí 22: Když jsme to prodali kousek jedněm, že se může stát, že budou chtít prostě i ty vedle, logicky.
Mluvčí 22: Co máme teď za důvod, jako proč jsme to prodali jedněm a těm druhým to prodat nemůžeme?
Mluvčí 13: Tak poprosím pana Musílka.
Mluvčí 17: Pani Lanková to řekla přesně.
Mluvčí 17: Co byl vlastně důvodem, proč se to minule prodalo Uhlánovým?
Mluvčí 17: Já jsem byl teda proti a do teďka vlastně nechápu, proč najednou z ničeho nic město se rozhodlo takovýhle kousíček prodat.
Mluvčí 17: Uhlánovy tam mají všeho širokého jenom sezení, nestojí tam žádná významná stavba, která by zajišťovala choty jich domu.
Mluvčí 17: A zatím to mají v pronájmu, což je pořádku.
Mluvčí 17: a my se stále zabýváme tím, co v tomto celém centrálním prostoru bude.
Mluvčí 17: Je to úplně střed města a dřív tam stála velká barokní Hanishova vila, potom nad prázdném pozemku byla chvíli tržnice.
Mluvčí 17: A my pořád vlastně přemýšlíme, jak ten pozemek využít, ale jak my leprostě rozprodáme takovýhle kousíčky, 20 metrů, 50 metrů, 300 metrů, tak pak už tam nevybudeme nic a vlastně ten celih pak může být nakonec nefunkční.
Mluvčí 17: A tenhle parcela si zaslouží, protože je to na Národní ulici, tak si zaslouží opravdu nějakou významnou budovu, nebo komplex budov.
Mluvčí 13: Děkuji za připomínku.
Mluvčí 13: Pani Křížová.
Mluvčí 29: Tak já odpovím paně Lankové i panu Musílkovi.
Mluvčí 29: V radě jsme rozhodli nepřevést, nedoporučit.
Mluvčí 29: Potom jsem na zastupitelstvu hlasovala pro, vzhledem k tomu, co nám pan Hulán prezentoval na zastupitelstvu a vzhledem k tomu, že to byl malý pozemek, který oni už využívají, měli v nájmu nebo obhoz podhořovali.
Mluvčí 29: a vzhledem k tomu, jak tam celé to prostředí kolem té své vili zvele byly.
Mluvčí 29: Tak to byl můj důvod, proč jsem hlasovala pro, dneska budu hlasovat proti, protože dále s tím tedy tu centrální zónu a ty důvody, které tady byly řečené.
Mluvčí 29: I ze strany vás dvou.
Mluvčí 13: Děkuji, ještě někdo z řád zastupitelů?
Mluvčí 13: Není tomu tak, takže poprosím o návrh usnesení.
Mluvčí 09: Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést parcelní číslo 2563 lm4 v katastrálním území Vanzdorf.
Mluvčí 14: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 13: Proobilo 11 zastupitelů proti 1, zdrželi se 2, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 13: Tak poprosím další bot.
Mluvčí 02: Dále se předkládá bod 1.22, návrh na prodej části pozemků je par.19.73-1.
Mluvčí 02: Manželé křivohlaví požádali o prodej části pozemků v ulici Jarošova za útělem rozšíření zahrady.
Mluvčí 02: V současné době je pozemek v pronájmu Českého zahrádkářského svazu.
Mluvčí 02: umožňuje další rozšíření činnosti Českého zahradkářského svazu a proto Rada města i Komise s právým majetků zatím doporučila nepřevést tento pozomek případně vlastně, aby se manžele křivohlaví obrátili na České zahradkářské svaz a staly se podnájenci pozomku
Mluvčí 02: Takže je to i takhle zůvodněno v radě města a máte připravené usnesení nepřevést, anebo opětovně zvrátit rozhodnutí na rozhodnou zvěřeně záměr převést.
Mluvčí 13: Všichni kouzeptám se hostů dnešního zasedání.
Mluvčí 13: Je nikdo, takže zastupitele, pan Čapek, prosím.
Mluvčí 18: Tak děkuji, já cítím potřebu se k tomu vyjadřit, protože každý ráno, když stávám, tak koukám na tento pozemek z okna.
Mluvčí 18: Musím říct jednu věc s měrem, já nevím, jestli to na město nebo na zahrádkáře, ale tento pozemek není vůbec oplocenej, takže vůbec není jasný, jako by v pouzovkách na první polet, že je zahrádkář a že by se o něj měli nějakým způsobem starat.
Mluvčí 18: Když to vezmu z toho hlediska, ty péče, tak je v podstatě plnej náhletů, nesekaný trávy.
Mluvčí 18: a v jeho horní části je v podstatě černá skládka, jo, veškerýho toho odpadu z těch zahrádek.
Mluvčí 18: Takže já nevím jestli je lepší varianta to prostě neprodávat, nepronajímat, nebo naopak to prodat někomu, kdo se o ten pozemek postará a bude trošku vypadat, jo.
Mluvčí 18: Já nevím jestli je to patrný z toho pozemku.
Mluvčí 18: ale on je v podstatě podělený takovou budoucí možnou cestou a já jsem se bavil s těmi majiteli, což jsou křivohlaví, který o tom mají zájem, tak oni by to měli mít za účelem depo, on je vlastně rostlým, protože paní Křihlová se zabývá realizacích zahrad, takže
Mluvčí 18: V podstatě za mě by to bylo z kulturní oblasti, takže já bych třeba rád osobně podpořil to, aby to radši někdo měl v nájmu nebo ve vlastnictví, než aby to byla deponie bordelu a nebo náletových dřevin.
Mluvčí 18: To je můj názor na to.
Mluvčí 13: Děkuju.
Mluvčí 13: Ještě někdo z třeba zastupitelů?
Mluvčí 13: Nikdo se nehlásí, takže poprosím o návrh usnesení.
Mluvčí 09: Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část pozemků číslo 1973 lm 1 v katastrofě muzeí Vanzdorf.
Mluvčí 14: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 13: Pět zastupitelů bylo pro, proti sedm, zdrželi se dva, takže tento návrh nebyl přiját, takže budeme hlasovat tento druhým návrhům.
Mluvčí 09: Zastupitelstvo města a rozhodlost veřejnit zámě převést část pracovní číslo 19.73.1. k katastrofě v zemi Vanzdorf.
Mluvčí 14: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 13: 9 zastupy to bylo pro, proti 1 zdrželi se 4 i tento návrh nebyl přijat.
Mluvčí 13: Takže poprosím další bod.
Mluvčí 02: Dále se předkládá žádost na návrh prodeje pozemku 4304 lm1 a 4303 lm2.
Mluvčí 02: Vetastrální muzemí Vansdorf jedná se o část pozemku v areálu rekreačního rybníku za účelem zřízení zahrady.
Mluvčí 02: Žádatelé jsou manžele Školoudovi.
Mluvčí 02: chtěli by zde vybudovat stavbu nářadí a užívat k rekreačním účelům.
Mluvčí 02: Hrada města rozhodla nezvěřeně zámě převést tu pozemkovou parcelu z důvodu nesouhledu s územně plánovací dokumentací.
Mluvčí 02: V územním plánu je pozemek veden jako plochy občanského byvení, sport a rekreace.
Mluvčí 02: Zároveň zde nejsou vyřešeny majetkové vztahy se současním vlastníkem Kolibou.
Mluvčí 02: Z fotografie vidíte, že se jedná o pozomek, který svým charakterem doplňuje celé prostranství v areálu rekreačního rybníku.
Mluvčí 02: Bude jej možné určitě využít pro město, případně nějakého rozvoje nebo rozvojového plánu celého areálu, takže komise s právýmajetkou i hrada města doporučuje nepřevést.
Mluvčí 13: Děkuju, zeptám se hostů zastupitelstva, tak zastupitele k tomuto bodu, nikdo tak prosím návrhu snesí.
Mluvčí 09: Zastupy toho jsou města rozhodlo nepřevést, parcení číslo 4304 lomeno 1 a parcení číslo 4303 v Katastrofní muzei Lanzdorf.
Mluvčí 13: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 13: Však 14 zastupy to bylo, protože návrh byl přijat.
Mluvčí 13: Prosím, další bod.
Mluvčí 02: Dále se předkládá návrh na prodej pozemkovej parceli č.4306-58.
Mluvčí 02: Žaratelé jsou manželé krácí, kteří požádali o prodej této části pozemku v areálu reklaječního rybníka za účelem užívání zahrady.
Mluvčí 02: Jedná se o pozemek, který je veden jako komunikace, ovšem ve skutečnosti se jedná o opravdu pozemek, který je již zaplocený a užívají ho manželé krácí.
Mluvčí 02: Nicméně opět z těch důvodů nevyřešených majetkových stahů a zajištění přístupu do areálu rekreačního rybníku
Mluvčí 02: a zároveň z fotografie vidíte, že zde je větá cesta na městské pozemky, která ale není oddělená geodeticky a je vedená na trvalém travním porostu, takže vlastně do doby geodetického zaměření těch nově větých cest Komise s právým majetku i Rada města doporučuje zatím nepřevést.
Mluvčí 02: ale to neznamená, že se manželé krácí asi nedočkají.
Mluvčí 13: Děkuji, zeptám se hostů.
Mluvčí 13: Tak zastupitelé, pan Čapek, prosím.
Mluvčí 18: Tak...
Mluvčí 18: V podstatě já samozřejmě jsem pro nepřevést, tak jako v předchozím bodě, protože to území se skutečně má dořešit, ale napadá mi souvislosti s tím, že už je to vlastně druhá žáda souvislosti o území dneska.
Mluvčí 18: Kdy budeme pokračovat v tom řešení téhle z téhle rekreační oblasti?
Mluvčí 18: Kdy budeme pokračovat s tím, jak to dotáhnout?
Mluvčí 18: Zaznamenli jsme tady všichni vlastně, myslím, že od pana Jary, projekt toho, jak by tam mohlo být nějaké, já nevím, posezení, případně nějaké další věci, ale od té doby v podstatě jsem o tom nějak víc neslyšel.
Mluvčí 18: Nebo zase z jiného soudku, nedávno, jak byly ty vysoké teploty, slyšel jsem od rodin s dětmi, co se tam byli koupat, že by uvítali třeba, já nevím, minimálně třeba vrácení toho písku na tu pláž a v podstatě my s tím
Mluvčí 18: V mých očích, aspoň nebo v očích některých občanů neděláme vůbec nic v tuhle chvíli, jo?
Mluvčí 18: A já myslím si, že je to docela škoda, protože ta oblast má potenciál prostě turistický, rekreační.
Mluvčí 13: S technickou, pan musílek?
Mluvčí 17: Já chci odpovědit, Magdanovi Čapkovi.
Mluvčí 17: Já jsem dneska na radě, jsme se této otázky dotkli a já jsem řekl, že bychom měli svolat komisi majetků a minimálně třeba hodinku, dvě se právě o této otázce pobavit.
Mluvčí 17: Protože tu máme dost nevyřešených problémů s tímto areálem.
Mluvčí 17: Jednak ty služby tam nejsou, jednak ten pozemek je trošku poničený, není tam osvětlení atd.
Mluvčí 17: Pan Beránek navrhoval několikrát, že se tam udělá, bude muset udělat nová přípojíka vody.
Mluvčí 17: Potom jsou tam určité vztahy se sousedy u té příjezdové cesty, kdy ty pozemky jsou v majetku soukromých osob.
Mluvčí 17: a přitom to jsou pozemky, které jsou vhodné na parkování, takže to taky si myslím, že by se mělo do budoucna vyřešit.
Mluvčí 17: Pak je tam zničená příjezdová cesta z Plzeňské ulice a v neposlední řadě máme trošku problémy třeba v pořádání některých větších kulturních akcí jako slavnosti města a podobně.
Mluvčí 17: které si myslím, že by se mohly pořádat v budoucnu i tam, případně tam je i vhodný si myslím tento pozemek i na zřízení ještě dalšího koupaliště, tedy bazénu.
Mluvčí 13: Tak děkuju panu Musílkovi za vysvětlení, určitě radní se i shodli na tom, že do příštího rozpočtu budeme počítat s významnou částkou pro tuhletu lokalitu.
Mluvčí 13: Tak ještě někdo z řád zastupitelů?
Mluvčí 13: Ještě pan Beránek, prosím.
Mluvčí 02: Souhlasím, je potřeba s areálem dál ho rozvíjet a je to pěkné místo ve městě, jenom k panu Čapkovi.
Mluvčí 02: Sekáme trávu, zajišťujeme sekání trávy.
Mluvčí 02: Zaléváme zeleň, snažíme se, aby travnaté plochy
Mluvčí 02: Byly zalévány.
Mluvčí 02: Řešíme přívod vody.
Mluvčí 02: Není do areálu přivaděč vody.
Mluvčí 02: To je soukromá vodovodní přípojka.
Mluvčí 02: Takže řešíme se s čvakem, jakým způsobem vyřešit vodu, případně zajistit vrt.
Mluvčí 02: Řešíme tojky.
Mluvčí 02: Každý týden se vyváží tojky.
Mluvčí 02: Řešíme mobiliář, případně vandalismus, vyvážíme koše.
Mluvčí 02: Opravujeme stesku, opravujeme lavičky, opravujeme vytlučená prkna, řešíme v případě leštivého počasí, vlastně teďka vznikly nějaké místa, kde cyklisti jezdí v blátě, takže řešíme drenážní péra.
Mluvčí 02: Takže oprav a udržby máme požehnaně, je to obrovský kus práce, který odvádí jak technické služby, tak pracovníci zprávy majetku.
Mluvčí 02: ale neznamená to, že ten areál prostě je nějak zanedbávaný.
Mluvčí 14: Děkuju, pan Čapek.
Mluvčí 18: Já jenom chci říct, že ta diskuze by neměla být o tom, co se nedělá, ale co by se mělo dělat pro tu budoucnost toho území.
Mluvčí 18: A druhá věc, když tady vidím velitele městské policie, dostal jsem od pár občanů zpětná vazba, že posledně tam zajíždějí auta údajně i přes tu trávu a do zádu a když si tam byla nějaká blokáda, aby se tam nedalo zajíždět, a teď se děje běžně to, že se tam zajíždějí autama.
Mluvčí 18: Tak se chci jenom zeptat, jestli se něco v tomto směru podnikne, nebo aby se tomu zabraňovalo v
Mluvčí 13: Tak poprosím pana Špičku.
Mluvčí 02: Tak pana Špičku doplním, je to objednáno u technických služeb, aby jsme to zase zabránili, protože to právě ten vandalismus, že si to někdo, buď to kvůli akcím, tak si to odendá a pak to tam nevrátí a teďka prostě za začátkem letní sezóny je objednáno zase zabránit přístupu autů na pláž.
Mluvčí 19: Samozřejmě dobrý den, samozřejmě, že chodíme nebo jezdíme do té lokality, ale bohužel tam nemůžeme jít stále.
Mluvčí 19: Máme hodně takových lokalit, třeba tady na Pražské je taky panela, kde nám začali najíždět, teď už tam nenajíždějí, protože silnice je překopaná, nebo ta cesta od Edizónky je překopaná, ale tam nám také jezdili po trávě, snažili jsme se pár, pokud tam bylo rozdaných.
Mluvčí 19: Já si myslím, že tam byly vždycky ty velký betonový ty a když se tam dají zpátky, tak to byl... Maximálně tam někdo najede na nějakém pincku nebo na nějaký motorce, ale proti autům určitě se to dá zabezpečit aj tou zábranou.
Mluvčí 13: Děkuji.
Mluvčí 13: Už se nikdo nehlásí do diskuze k tomuto bodu, tak poprosím o navrhu sneseň.
Mluvčí 09: Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést pracovní číslo 4306,58 v katastrofní muzei Vansdorf.
Mluvčí 13: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 13: Všechno 14 zastupy to bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 13: Prosím další vot.
Mluvčí 02: Dále se předkládá návrh na prodej pozemkové pracily 4306-55, 4306-99, 4306-28.
Mluvčí 02: O pozemky požádali manželé Kesslerovej.
Mluvčí 02: Jsou to pozemky
Mluvčí 02: zbytkové pozemky v areálu rekreačního rybníka.
Mluvčí 02: Důvodem byla výstavba rekreačního objektu, ale Komise s právě majetkou a výstavby Rada města následně doporučí nepřevést z důvodu nevhodné velikosti pozemků, malé výměry, případně úzký pozemek na vybudování rekreační chaty.
Mluvčí 02: Takže
Mluvčí 02: Zároveň si vidíte na fotografii, že třeba ten pozomek je silně zalesněný a tvoří nějakou přirozenou bariéru, takže i z tohoto důvodu ho rozhodlo nepřevést.
Mluvčí 13: Děkuju, hoste zastupitelstva.
Mluvčí 13: Tak zastupitelé k tomuto bodu, nikdo prosím na vrchu sneseň.
Mluvčí 09: Zastupitel jsem jistá rozhodl nepřivez parcení číslo 4306,55 a parcení číslo 4306,99 a parcení číslo 4306,28 v katastrofě Muzeum Vanzdorf.
Mluvčí 09: Tak možeme hlasovat.
Mluvčí 13: 13 zastupitoho bylo pro, nehlasoval jeden, že návrh byl přijat.
Mluvčí 13: Prosím, další bod.
Mluvčí 02: Dal je zde návrh na prodej pozomkové parcely 4227-1, je to žádost opět manželů Kesslerových, kteří požárali o pozomek výše uvedený za účelem znízení zahrady.
Mluvčí 02: Vzhledem k tomu, že se jedná v současném územním plánu o občanskou vybavenost a nový územní plán počítá plochy rekreace, zahrádkové osady, tak z důvodu možného využití pozemků pro město Vansdorf, buď to pro rozšíření zahrádkářských služeb nebo pozemků pro
Mluvčí 02: zahrádkáře, nebo pro jednání s Českým zahrádkářským svazem, protože to navazuje na lokalitu mašínák, anebo případně prodej několika žadatelům, tak z tohoto důvodu doporučuje Komise s právě majetku a výstavby a rada města nepřevést.
Mluvčí 13: Děkuju, zeptám se hostu zastupitelstva.
Mluvčí 13: Zastupitelé, paní Lenková.
Mluvčí 22: Já bych se teda zeptala, teď jste říkal, že by se to případně i prodalo několika zájemcům.
Mluvčí 22: Mluvili jste s těmi manžely, jestli třeba by nechtěli jenom část a prodat jim část?
Mluvčí 22: Jako když to stejně do budoucna chcete prodat?
Mluvčí 22: Jako tam to bylo moc malý a tohle to už je zase moc velký, tak nevím, jako jsem v tom trošku jako ztracena.
Mluvčí 02: Já taky ponělám koha, nevím ten důvod, když jsem se na to ptal na odboru správé majetku, tak bylo řečeno, že prostě chtějí případně to brát jako investici.
Mluvčí 22: Ať to tady mají za zřízení zahrady, tak asi chtějí zahradu.
Mluvčí 02: To, co napíše se do žádosti, tak to prostě tam uvádíme, že jo, ale říkám ten princip, že chtěli v jednom případě malé pozemky a v tomto je ten pozemek docela velký, tak se jedná prostě o investiční záležitost a to je samozřejmě legitimní, že jo, ty lidi si tu žádost dají a my jí musíme tady projednat.
Mluvčí 22: Tomu rozumím, ale moje otázka na začátku byla ta, jestli jste nemluvili s tím, že třeba by se jim prodala část jenom, jako by na tu zahrádku.
Mluvčí 22: Když jste stejně říkali, že by se toho rozprodalo.
Mluvčí 02: Ne, mají zájem o celý pozamek.
Mluvčí 17: Děkuju, pan Musílek.
Mluvčí 17: Já jsem tedy proto nepřevést pozemek ani část a myslím si, že bychom měli co nejdříve tam ty zahrádky vyparcelovat a pronajímat, protože v současné době lidem zahrádky bereme, prodáváme pozemky jako stavební a teď ty zahrádky budou chybět.
Mluvčí 13: Děkuju za názor.
Mluvčí 13: Ještě se někdo hlásí do diskuze?
Mluvčí 13: Nikdo?
Mluvčí 13: Tak prosím, návrh usnesení.
Mluvčí 09: Nastupitelstvá města rozhodlo nepřevést pracovní číslo 4227-1 v Katasému vzdění Vanzdorf.
Mluvčí 13: A můžeme hlasovat.
Mluvčí 13: 13 zastupy to bylo pro, nehlasovali jeden, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 13: Prosím další pot.
Mluvčí 02: Další bot je žádost vlastníků PP6-3757, 3760, 3761, což jsou noví vlastníci lokality na výstavu rodinných domů v ulici Lesní, kde zastupitelstvo rozhodlo o prodeji.
Mluvčí 02: V zastoupení manžerů šílehalových by si chtěli pronajmout uličku nebo zaniklou uličku
Mluvčí 02: za jejich objekty, za jejich pozemky.
Mluvčí 02: Odbyl zprávy majetku i komise zprávy majetku a výstavby, tak se shodli na tom, že zatím uličku neprodává z důvodu právě nevyřešení
Mluvčí 02: těch majetkoprávních vztahů, že tam ještě můžou být zbytky té zahrádkářské činnosti, případně nějaké části chatiček, takže určitě do budoucna asi ta zaníklá ulička nebo by se mohla případně rozprodat, ale ne teď, ještě když vlastně ty zájemci nebo vlastníci pozemku na výstavbu rodinného domu ještě na ní nezačaly stavět.
Mluvčí 02: Takže zatím nepřevést a do budoucna asi ano, ale teď zatím ne.
Mluvčí 13: Děkuju, zeptám se hostu zastupitelstva.
Mluvčí 13: Zastupitele.
Mluvčí 13: Není to mu tak, tak prosím, návrh usnesení.
Mluvčí 09: Zastupitelstva města rozhodl nepřevést parcelní číslo 3771 a 3772 v Katasáňu muzeum Hanzdorfa.
Mluvčí 14: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 13: Tak 14 zastupy to bylo pro, že návrh byl přijat.
Mluvčí 13: Tak a prosím další bod.
Mluvčí 02: Tak já myslím, že to je poslední bod z mé strany, 1.28.
Mluvčí 13: No a pak bude následovat diskuze postupů.
Mluvčí 02: Je to návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s SVS, akci o společnosti.
Mluvčí 02: Asi se omlouváme trochu za výměnu těch materiálů, které vám sekretariat naposílal, ale jsme v tom trochu nevinně, protože se jedná o velkou akci sevročeského dárenské společnosti.
Mluvčí 02: Asi je potřeba přečíst si to odůvodnění, tak kdybyste nečetli, tak to zkusím zjednodušit, ale
Mluvčí 02: V současní době se jedná o velkou akci, kde se řeší splašková nová kanalizace plus oprava vodovodu v části ulice Pohraniční stráže v Severské ulici a v Šumavské ulici.
Mluvčí 02: V současné době je zde jednotná kanalizace.
Mluvčí 02: Je už vybraná firma společnosti SVS a bude tuto kanalizaci řešit.
Mluvčí 02: Prvotní záměr SVE spočíval v providení splaškové kanalizace a v současném providení takzvaného breastliningu, kde by bez výkopovou metodou byla stávající jednotná kanalizace opravená, že se do ní vloží
Mluvčí 02: nová trubka, která má menší dimenzi, ale městu by mohla dále sloužit jako dešťová kanalizace.
Mluvčí 02: Bylo i domluveno, že se bude jednat o cenu, odpovídející ceně materiálu, případně část prací na této akci.
Mluvčí 02: Bohužel
Mluvčí 02: se zjistilo při průzkumu a kamerovým systémem teď při stavbě, že ta kanalizace, která tam je, nemůže být využitá.
Mluvčí 02: Jejich technický stav by se ještě dal v místech opravit, ale bohužel šířkové poměry, uspořádání inženických sítí, kde se musí vejít vedle plynovodu,
Mluvčí 02: ještě kabely veřejné osvětlení a hlavně SLSK zde bude pokládat novou kapacitní spažku kanalizaci a vodovod a do toho ještě přijde vodovod přivaděč pro vodu na hránolizace nebylo možné takže
Mluvčí 02: Byly vedeny jednání, kde zástupci města Vanzor se snažili tuto akci neskomplikovat tím, že nemáme akci schvalenou v rozpočtu města.
Mluvčí 02: A nemůžeme se teda nyní účastnit ani žádného výběrového řízení a řešit zpracování projektové dokumentace atd.
Mluvčí 02: Takže je zde možnost jak současné stavební práce nezastavit.
Mluvčí 02: a řešit společně s SVS takzvanou formou spolupráce, kdy se uzavře smlouva o spolupráci.
Mluvčí 02: Firma SVS, sevročeská vydarenská společnost, které je městoakcionář, na své náklady provede projektovou dokumentaci.
Mluvčí 02: Nechá ji nacenit současně vybranému z hotovité splaškové kanalizace a zainvestuje to s tím, že město Vanzor se zaváže z rozpočtu příštího roku tuto stavbu uhradit.
Mluvčí 02: Varianta, že bychom třeba tu dešťovou kanalizaci nerealizovali nebo nechtěli.
Mluvčí 02: Pro případné dotazy chci vysvětlit, že to území má nějakou kapacitu z plaškových a dešťových vod, komunikací, případně nějaké balastní vody.
Mluvčí 02: To území je dosti zvodnělé.
Mluvčí 02: Čili prostě tam ta dešťová kanalizace být musí.
Mluvčí 02: Prostě nelze uvažovat, že bychom v ulici ještě kde bude docházet k výstavbě jak na Hradní ulici, tak na ulici Pohraniční stráže neměli dešťovou kanalizaci.
Mluvčí 02: Čili
Mluvčí 02: je připraveno usnesení, kdy pověřujete starostu města podpisem smlouvy o spolupráci a zároveň byly spočteny celkové náklady, které se měnily den ze dne, takže nám projektanti sevročeského rádenského společnosti posílili několik čísel a poslední číslo je 3 687 853
Mluvčí 02: že to je veškerý podíl na vybudování nové dešťové kanalizace, výkopových prací a vlastního povrchu komunikace nad tou naší částí.
Mluvčí 02: Ostatní části, což v poměru se týká asi 7 milionů korun, takže máme tam asi
Mluvčí 02: jednu třetinu jde za městem a dvě třetiny jde teda za sevročeskou vdarenskou společností.
Mluvčí 02: S tím, že sevročeská vdarenská společnost by to zainvestovala, protože vědí, že nás uvedli částečně v omyl tím, že se do poslední chvíle domnívali, že to půjde udělat tou formou toho breastliningu.
Mluvčí 02: Na druhou stranu pro nás teď to nerealizovat a pak vlastně tu akci realizovat na nově vybudované komunikaci, které budou položeny v veškeré engineské sítě, je už asi nerealné, takže jsme v takové situaci, kdy toto je asi poslední možnost, jak tam tu kanalizaci udělat.
Mluvčí 02: Takže takto je v tomto duchu připraveno usnesení.
Mluvčí 02: Ta částka, tak 3680 tisíc, je částka rozpočtovaná.
Mluvčí 02: Tu spočítali projektanti podle směrných cén a bude dále soutěžená.
Mluvčí 02: Je tou smlovou o spolupráci zaručeno, že by neměla být vyšší.
Mluvčí 02: V případě, že bude vysoutěžená vyšší, tak město Lanzer se bude podílet pouze částkou, kterou tady schválíte.
Mluvčí 13: Takže děkuji za vysvětlení.
Mluvčí 13: Zeptám se hostů zastupitelstva, pan Šatník.
Mluvčí 10: Dobrý den, abych tu měl nějaké dotazy.
Mluvčí 10: Podobně už první věc je se zamyslet nad tím, jestli vůbec odkanalizování dešťový vody je to jediné, co potřebujeme.
Mluvčí 10: Dělá se to tady už roky.
Mluvčí 10: A právě když se vrátíme k tomu areálu těch studen na špičáku, tak přímo o tamto je úplně veškerá ta voda z těch prameniští odtažená do studny, u domu pana Damaška se to ztrácí a už to nevyleze nikde v okolo, jak říká, už dolů ke lidce, ke kovumatu, nikde už ta voda nevyleze, všechna oteče, všem vysychají studny.
Mluvčí 10: A my už tam deset let, sousedi, se snažíme odzhore a různě si to přepojujeme a posíláme si to přes pozemky dolů a tak dále a tak dále.
Mluvčí 10: Vzniklo tam deset rybníčků a vlastně děláme, jenom napravujeme to, co tam vlastně bylo tímhletím způsobem udělané.
Mluvčí 10: Protože jak se to dá do roury, tak už ta voda uteče a prostě ani po cestě nezasákne.
Mluvčí 10: A nejenom, že to vyřeší ty velký přivaláky, že to možná nějak pomůže vyřešit, ale ta voda se tam právě nezasákne, ani když jí teče úplně málo.
Mluvčí 10: A každej malej deštíček, který se normálně, když už to nateče do toho příkopu, tak se tam po cestě vsákne.
Mluvčí 10: tak teď to všechno jde s tou trubkou úplně pryč.
Mluvčí 10: Takže moje otázka, jako první podnět je, jestli vůbec by se to mělo dělat.
Mluvčí 10: My už jsme to na té nově zřízené komisi rady města voda Vansdorf tohle to řešili.
Mluvčí 10: Pan beránek nám přislíbil, že bude v dalších projektech do toho plánovat, pokud ta kanalizace bude, nebo se budou dělat opravy, nějakých systémových prvků, například tam může být nějaká zasakovací retenční nádrž,
Mluvčí 10: kde třeba na hraně dvou pozemků domů a když bude pršet, tak první dva kubíky zůstanou v té retenci, vsáknou se a když je toho víc, tak to může nějakou menší trubkou, která je trošku posazená níž než ta otoková, přetejkat třeba někomu do zhrady do jeho rybníčku a potom, co on se naplní ten rybník, tak to přepadem zase vrátí.
Mluvčí 10: Když se o tomhletom bavíme, tak pokud budeme tohleto řešit sofistikovaně, tak můžeme na tohleto využívat i nějaké dotační příspěvky, čili v tuhletu chvilku to není jenom ten Fonds Spravedlivý Transformace, ale máme tady taky obrovský třeba klimatický balíček.
Mluvčí 10: A pokud prostě tyhle ty věci týkající se vody budeme řešit
Mluvčí 10: nějak progresivně, tak na to můžeme dostat třeba 90%, možná obec 100% financování.
Mluvčí 10: A pokud to budeme dělat, jako se to dělalo do teďka, a SČVAK je zrovna jedna s firem, která nikdy neproslula tím v Čechách, že by nějakým způsobem, přestože to je vlastně firma mnoha obcí, tak zatím se nepodařilo se s ČVAKem nic moc udělat a v podstatě veselé odkanalizovávají ty obce.
Mluvčí 10: tak si myslím, že to stojí za zváženou, jestli vůbec, jestli vůbec touhletou cestou jít a jestli by nemělo být v podstatě, pokud už je to teď takhle rychle potřeba udělat, tak jestli se na to nějak nepodívat a zjistit, jaký tam vlastně prvky jsou, protože pokud by tam opravdu jenom vedla trubka a je to nahoře, je to vlastně pod hrádkem, kousek od tamtutí rybník,
Mluvčí 10: ten bývalý vojenskej, do kterého například ta voda může jít, může tam být retenční stavidlo.
Mluvčí 10: Vůbec to vlastně není jako, možná, že to vůbec není v našem zájmu, aby tam tato roura teďka vznikla.
Mluvčí 10: Takže já bych navrhoval, jestli by se to nemohlo ještě nějak hloubš jako projednat.
Mluvčí 10: A pan Beránek je členem komise voda Vanzdorf a mohl by to tam třeba vzít, možná i příště takovéhle věci.
Mluvčí 10: Děkuji.
Mluvčí 10: Ale možná, že to Jarda řekne, že tam ty prvky jsou, já nevím, ale zajímalo by mě to.
Mluvčí 02: Já tak děkuju panu řadníkovi za exkurs.
Mluvčí 02: Pan řadník ví, že o tom přemýšlíme.
Mluvčí 02: Hlavní je, že
Mluvčí 02: Máte pravdu v tom, že s vodou se musí ospodařit, ale toto teďka, co řeknu, tak to jsou fakta.
Mluvčí 02: To není jako obecně, abysme se bavili o tom, že ryšťová voda by se měla zadržovat v krajině atd.
Mluvčí 02: a vodotyče a tuňky, že mají svoji přednost.
Mluvčí 02: Tady se jedná o městskou komunikaci a my potřebujeme ty vody z té městské komunikace někam hospodárně a hlavně bezpečně odvízt.
Mluvčí 02: To, že tam zůstanou a že třeba pro přírodu je to správný, že tam jsou i kostky třeba v místě pohraniční stráže.
Mluvčí 02: ale ta voda z té komunikace působí škody.
Mluvčí 02: A v případě přívalových dešťů, v případě dešťů na komunikaci, nám zaplaví stávající objekty.
Mluvčí 02: ty lidi ten názor, že by si měli nechat prostě každý 14 dní nechat natýct vodu ze silnice do garáží a do obyváků a tak dále prostě nemají tento názor a budeme řešit to jako obrovský problém, takže my neřešíme jakýkoliv
Mluvčí 02: další odvod dešťových vod z toho území, že bychom ho zvětšovali.
Mluvčí 02: My pouze řešíme stávající dešťový vody, které spadnou na povrch komunikace, aby se odvedly nikoli v načovku, ale trubkou do vodoteče, která je u pijanků.
Mluvčí 02: A tam my dostaneme tu dešťovou vodu.
Mluvčí 02: Dešťová kalinizace je vybudovaná v celé ulici pohraniční stráže a do ní bude tato část severské pohraniční stráže zaustěna.
Mluvčí 02: Nepodou tam žádné další dešťové vody z okapů, ze střech, to všechno je otázkou vodoprávně úřadu, kde řeší při každém vydání stavebního povolení, že tyto vody už se neodvádí do vodotečí a do kanalizací, ty zůstávají na pozemku.
Mluvčí 02: Tady jde o vědy z komunikace.
Mluvčí 02: Podstatný je to znehodnocení.
Mluvčí 02: V případě, že tam tu dešťovou kanalizaci teďka neuděláme, není to řešení.
Mluvčí 02: Je to krok, který sice budeme říkat, že neodvádíme dešťový vody, ale ty dešťový vody někam musí teďka natýct.
Mluvčí 02: Není řešení je pustit lidem prostě do zahrad a na objekty, které jsou těsně přilehlé k té komunikaci.
Mluvčí 02: Takhle daleko ještě prostě nejsme.
Mluvčí 02: Takže v tomto případě se jedná o vyřešení stávajících objektů, který mají napojený na dešťovou kanonizaci a my je nedonutíme ty lidi okamžitě udělat retenční nádrže a udělat si okolo objektů.
Mluvčí 02: Oni jsou momentálně napojený na tuto rouru, která se bude vyndávat pryč.
Mluvčí 02: A je potřeba je přepojit na novou, jestli ty lidi, to se týká desítky domů, umějí všechny udělat retenční způsob sakování, neumějí, mají prostě terasy, mají garáže atd.
Mluvčí 02: My se musíme koukat do budoucna na novou výstavbu.
Mluvčí 02: Tam to prostě musíme dělat moderně, ale ta stávající výstavba, jsou tu nějaké vlastníci, jsou v nějaké ekonomické situaci a nedá se to řešit tak, že je prostě odpojíte a budou se vyplavovat jeden barák po druhým, tak jak voda bude týct se z hora dolů.
Mluvčí 02: Takže jestli jsem to řekl nějak srozumitelně, doufám, že to je pochopitelní.
Mluvčí 13: Vše děkuju.
Mluvčí 13: Krátká reakce pana Šatníka.
Mluvčí 10: Já chci zareagovat, že já to neříkám obecně.
Mluvčí 10: Já to říkám úplně konkrétně.
Mluvčí 10: Ta voda a ten přívalák začíná na kopci, na kopci té vody trošku a dá se to řešit malejma, drobnejma prvkama.
Mluvčí 10: Když se to neřeší, tak to steče dolu a dole na Mandavě jsou záplavy z celého toho Vansdorfu.
Mluvčí 10: A teď máme možnost k tomu přistoupit z jedné strany a z druhé strany.
Mluvčí 10: Buď to uděláme jako dotečka, budeme zvětšovat ty trubky, jako to už někde jsme jich dělali.
Mluvčí 10: Na špičáku tři dny po dešti už není žádná voda, úplně je to vyteklý.
Mluvčí 10: Když jsme tam s komisí šli nahoře, tak jsme zjistili třeba u cvičáků, že sice to tam panu Hanlovi vyplavuje barák, ale je to jenom proto, že to prostě z tohohle stavotejka, že se to tam udělalo taky špatně.
Mluvčí 10: řekli jsme tohle snímu zprávci, ten to slíbil opravit, mezi tím odešel do penze, takže, nebo do invalidního, takže se to jako opakuje, ale ty řešení jsou.
Mluvčí 10: Nicméně tohle to není, že to řešíme jako za, že to je zadarmo, tahle varianta, a tam to je složitý.
Mluvčí 10: Je to přesně navopak.
Mluvčí 10: Teďka říkáme, že dáme jednu třetinu a bude to dva miliony, nebo kolik, dva sedm, jo, a mě třeba takovejhle retenční rybníček, který zařídí střechu o 300 metrech čtverečních,
Mluvčí 10: tak mě vykopal pan Synek za dvě hodiny s bagrém, vzal si za to 50 vajíček a kdyby toho, kdybych dělal hodně těch těch, tak to bude stát třeba jedna, jedna ta retenční nádrž, jedno to jezírko u baráku a bez folie, právě zasakovací, že si to každej vyřeší, tak to bude stát třeba, když to přeženu třeba pět tisíc, deset tisíc.
Mluvčí 10: To znamená, že za tyhle peníze by město místo toho mohlo vyhlásit program, že na celém hrádku, úplně každému, kdo bude mít zájem, takže mu město přispěje, aby ušetřilo na kanalizaci, a za 2 miliony by místo toho mohlo udělat 200 těchto jezírek,
Mluvčí 10: a už by ten problém vlastně jsme vůbec neměli.
Mluvčí 10: A tak teďka jde o to, z které strany k tomu přijdeme.
Mluvčí 10: A já neříkám, že to vyřešíme zrovna na tomhletom projektu, ale my jsme se o tom bavili, kdy se dělala ta dlouhá jáma od náměstí v okolo jednoty až nahoru skoro k rozkroku a už jsme to řešili a teď se to děje znova a znova a vždycky si vlastně řekneme, že to jakoby jinak nejde a odvedeme to dolů a do té mandavy.
Mluvčí 10: a pak to jde do tý nisi a tam se z toho zbláznějí.
Mluvčí 10: Děkuju.
Mluvčí 13: Že děkuju.
Mluvčí 13: Pan Musílek se hlásí do diskuze.
Mluvčí 17: Já jsem k tomu chtěl jenom říct, že jako rada města jsme zřídili expertní skupinu voda, tak si myslím, že právě takovéto projekty by tam měly vlastně si tato skupina prodiskutovat a abychom zabránili tomu, že pak vlastně se to prodiskutováváš tady na zatopitelstvu.
Mluvčí 17: A já jsem tedy určitě proto, aby se s tou vodou hospodařilo trošičku líp a nikdo rozhodně nechce, aby jsme někde vodu ze silnice prostě odváděli někomu do obyváku nebo do garáží.
Mluvčí 17: To je podle mě naprostá demagogie.
Mluvčí 17: Ale udělat tedy tenčí nádrže je určitě hodné.
Mluvčí 13: Tak ještě někdo se hlásí do diskuze?
Mluvčí 13: Nikdo?
Mluvčí 13: Tak poprosím návrhovou komisi.
Mluvčí 13: Jo, návrhovou komisi prosím.
Mluvčí 09: Zastupitelstva města rozhodlo pověřit starostů města o zavřené smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby splaškové a dešťové kanalizace Vansdorf se společností Světočeská udárenská společnost IČ 49099469 Přítkovská 1689 415 50 Teplice za účelem zajištění výstavby dešťové kanalizace v ulici Pohranční stráže ulice Severská ulice Šumavská
Mluvčí 09: s celkovými náklady stavby ve výši 3 687 853 Kč bez DPH a dále Zastupitel se město rozhodlo schválit financování stavby dešťové kanalizace v folici Severská a v folici Šumavská, která bude realizována v roce 2021, jde podmínek smlouvého spolupráci při přípravě a realizaci stavby z Plaškoje a dešťové kanalizace Lanzdorf
Mluvčí 09: s tím, že podíl města Vanzdorf na investici nebude přesahovat částku 3 687 853 Kč bez DPH a bude zplatný s rozpočtou města v roce 2022.
Mluvčí 13: Děkuju, budeme hlasovat obou návrzy hned jednou.
Mluvčí 13: 6 zastupy to bylo pro, proti 1 zdrželo se 7, takže tento návrh nebyl přijat.
Mluvčí 13: Takže děkuju.
Mluvčí 02: Já ještě než se rozloučím, tak... no to je docela zásadní věc, jo, já vím, že to bylo asi rychle připravený, ale... technická asi, no tady nevidím, že mi to, byly to kapandrasky.
Mluvčí 30: Můžete, prosím.
Mluvčí 30: Já jsem mačkal, ale ono, jak tam byly výsledky hlasování, tak to nemělo vidět technickou.
Mluvčí 30: Já bych doporučil zastupitelstvu, vzhledem k tomu, že tehle poslední bod, co vlastně s panem Bránkem, je skutečně závažnej, že bychom se k tomu měli asi nějakým způsobem zkusit dohodnout, nebo udělat dohadovací řízení a ještě si vyjasnit některé věci.
Mluvčí 30: Bokem, co tam, jaký jsou důvody, proč teda je takovýhle konflikt, nebo proč jsou takovýhle rozpory v tom názoru na tuhle tu věc, čili jestli je možný dohadovací řízení vyhlásit.
Mluvčí 13: Určitě.
Mluvčí 13: Takže můžeme 10 minut na dohadovací řízení poprosím, jo?
Mluvčí 13: Sejdeme se zase v 17.40.
Mluvčí 11: Tak poprosím zastupitelé, je čas.
Mluvčí 13: Tak, myslím si, že tohleto hlasování je velice důležité, je to na ten bod taky.
Mluvčí 13: Za chvíličku navrhnu ještě jednou, aby jsme o tomhletom bodu hlasovali.
Mluvčí 13: Došli jsme k nějakému kompromisu tady, tak poprosím pana Beránka, stručně o, aby nám řekl.
Mluvčí 02: Já bych jenom chtěl aplovat na ještě jedno projednání, protože je mi nepříjemný v případě dobrého úmyslu v hospodaření s vodou, vlastně za příčině toho, že ta lokalita, která momentálně kanalizaci má, dešťovou, bereme vody dešťové, které jsou obsakované do kanálu,
Mluvčí 02: na ulici by je mít prostě neměla a tu nebudeme umět vyřešit co s tou vodou a ten problém určitě přijde.
Mluvčí 02: SVS se i formou dopisů e-mailových omlouvá, že to takhle narychle prostě musela změnit ten projekt, takže teďka hodem rychle nám dává takový leusnesení s tím, že určitě můžeme zajistit to, že představitelé SVS přijedou
Mluvčí 02: na našem vedení a vysvětlí celou situaci, což si myslím, že by mohlo být důvod, kde by mohl například předseda komise zřízená pro hospodaření s vodou ještě zkusit ovlivnit projekt tak, že by tam město dalo podmínku zřízení nějakých vsakovacích jímek.
Mluvčí 02: Případně bychom si ten projekt nechali vysvětlit z hydrologo-elektrického hlediska, kam přesně ty vody jdou a kde vznikají, tak aby se jich odvádělo samozřejmě co nejmíň.
Mluvčí 02: Je zde problém ten, že když to
Mluvčí 02: neuděláme tu kanalizaci, tam neprovedeme, tak SVSK právě s ohledem na to, aby nešťový vody nebyly odváděny do čovky,
Mluvčí 02: přes celé město a vlastně chybí potom v té krajině, tak tam tu dešťovou koncentraci neprovede, ale ty stávající objekty a stávající systém na to není prostě připraven.
Mluvčí 02: Takže by se docházelo k masivnímu poškozování stávajícího majetku občanů a by se tady vlastně čelili obrovský spouře lidí, který by měli na jednou poničené nemovitosti.
Mluvčí 02: Čili je to teď nějaký návrh odsouvlastit tohleto jako formu usnesení, že o tu držťovou kanalizaci máme zájem s tím, že vstoupíme do jednání vedení města, případně zástupce komise pro vodu.
Mluvčí 02: s řízenou radou města a pokusit se o kompromis a najít nějaký způsob vlastně zpomalení odvodu těch dešťových vod.
Mluvčí 02: Jinak já snažil jsem se vysvětlit, že se nejedná o odvod těch dešťových vod nikam pryč do nějakého koryta Mandavy, co nejrychlejší.
Mluvčí 02: Tam se jedná o potok, který sbírá vodu ze špičáků, teče pod piankovými
Mluvčí 02: do Duchcovské ulice a dále do Mandavy, takže my vlastně saturujeme vodou ten potok, jo?
Mluvčí 02: Tak to je asi všechno.
Mluvčí 13: Takže děkuju, pan Drasky se hlásí.
Mluvčí 30: Já jsem chtěl na doplnění podpořit, abychom schválili tohleto opatření, protože přestože souhlasím a plně se stotožním
Mluvčí 30: s tím, co tady říkal pan Šatník, věci v sakování a vodohospodaření, v tom není vůbec žádný rozpor, ale myslím si, že nejsme v časové situaci a nejsme v situaci, abychom
Mluvčí 30: tam z tý ulice tu trubku mohli vzít, aby tam nebyla.
Mluvčí 30: Ať se ta voda vsakuje a do budoucna, ať v ní teče jenom minimum, který bude jakoby přebytkem, ale nemůžeme udělat to, že tam tu trubku technologicky prostě vezmeme.
Mluvčí 30: Nedáme, když tam je.
Mluvčí 13: Vše děkuju za příspěvek.
Mluvčí 13: Už se nikdo zastupitl?
Mluvčí 13: Už se pan Musílek, prosím.
Mluvčí 17: Já mám jenom takovou drobnou otázku, když to teď schválíme, tak jak to bude pak s tou cenou, že to se zřejmě bude hejbat, bude třeba jiná, možná, že třeba získáme ještě dotace, nebo jak to bude?
Mluvčí 02: To já nevím, moje musílku, ale doufejme, že ty opatření, které navrhneme, nebudou znamenat zvýšení ceny.
Mluvčí 02: Třeba budou naopak znamenat snížení.
Mluvčí 02: Takže pojďme to brát, že budeme bojovat za to, aby to nebylo dražší.
Mluvčí 02: Říkám, tato cena je projektanská, takže pořád si myslím, nebo doufejme, že cena soutěžní bude nižší.
Mluvčí 02: A že tam ten prostor bude pro nějaké zasakování.
Mluvčí 13: Takže děkuju.
Mluvčí 13: Ještě někdo?
Mluvčí 13: Už někdo ze zastupitelů?
Mluvčí 13: Takže budeme ještě jednou hlasovat o tomhletom návrhu.
Mluvčí 13: Myslím si, že není potřeba už ho číst, takže víme, o co se jedná, o obou návrzy na jednou.
Mluvčí 13: Máme to před sebou i na plátně, takže poprosím o hlasování.
Mluvčí 13: 13 zastupy to bylo pro, zdržel se jeden, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 13: Takže děkuju.
Mluvčí 13: Děkuju panu inžení Beránkovi.
Mluvčí 13: Tak sedmnáctá hodina už je dávno pryč, takže omlouvám se občanům, kteří jsou připraveni diskutovat.
Mluvčí 13: Teďka otevírám otevírám bod diskuze občanů města, takže poprosím o eventuální příspěvky.
Mluvčí 13: Vidím, že se nikdo z řad občanů do diskuze nehlásí, takže přejdeme k bodu číslo dva.
Mluvčí 13: A jsou to zprávy výborů, zastoupitelstva města, takže zeptám se, výborů mají nějakou zprávu.
Mluvčí 13: Tak paní Fábriová.
Mluvčí 12: Dobrý den, takže za kontrolní výbor jsem 16. června požádala klub ANO, aby za odcházející paní Mareškovou navrhli svého nominanta do člena kontrolního výboru.
Mluvčí 12: Projednávaly se dva lidi, jeden odmítl z důvodu časových, takže byl navržen
Mluvčí 12: pan Tomáš Klimeš, kterým jsem teda věc projednala a je ochoten a tu členství v kontrolním výboru by přijal.
Mluvčí 12: Takže já žádám zastupitelstvo města, zdá, bude souhlasit s tímto novým členem.
Mluvčí 13: Ano, děkuji.
Mluvčí 13: Takže tady návrh na doplnění člena kontrolního výboru
Mluvčí 13: panem Tomášem Klimešem.
Mluvčí 13: Takže budeme o tom hlasovat.
Mluvčí 13: O tom je tom návrhu.
Mluvčí 13: Takže pokud návrhová komisa je připravená,
Mluvčí 13: Pani Fabriva předala návrhové komise, asi návrh usnesení, je to tak?
Mluvčí 09: Přesně nevím, jak to má znít, nicméně návrhujeme na schválení nového člena kontrolního výboru zastupitelstva města, pana Tomáše Klimeše.
Mluvčí 13: Vydržte technickou jenom pauzu.
Mluvčí 08: To jsou volby?
Mluvčí 08: Ne, nejsou to volby.
Mluvčí 26: Můžu se zastavit o svůj otázku, když se k komisivnému hostilu, k komisivnému hostilu, k komisivnému hostilu, k komisivnému hostilu, k komisivnému hostilu, k komisivnému hostilu, k komisivnému hostilu, k komisivnému hostilu, k komisivnému hostilu, k komisivnému hostilu, k komisivnému hostilu, k komisivnému hostilu, k komisivnému hostilu, k komisivnému hostilu, k komisivnému hostilu, k komisivnému hostilu, k komisivnému hostilu,
Mluvčí 13: Ještě malinká poznámka pro zastupitelé, pokud budete vědět o nějakém usnesení nebo že jo, že budete je připravovat, tak prosíme o včasné dodání návrhu usnesení.
Mluvčí 13: Ať to můžeme pak připravit a nezdržujeme se.
Mluvčí 13: Tak koukám, že usnesení je připravené, takže poprosím návrhovou komisii.
Mluvčí 09: Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit člena kontrolního výboru pana Tomáše Klemeše.
Mluvčí 13: Tak a budeme hlasovat.
Mluvčí 13: Pro bylo 10 zastupitel, proti 1 zdrželi se 3, takže tento návrh nebyl přijat.
Mluvčí 13: Takže pak budeme očekávat na další jména.
Mluvčí 13: Takže děkuju.
Mluvčí 13: Je to všechno od kontrolního výboru?
Mluvčí 13: Ano, děkuju.
Mluvčí 13: Zeptám se, další výbory zajímají nějakou zprávu.
Mluvčí 13: Pani Lankova.
Mluvčí 22: Já jsem se mačkala, ale ono to asi tím hlasováním zmizlo.
Mluvčí 22: Takže.
Mluvčí 22: My jsme dostali od paní inženýrky Kocijánové k bodu, který budeme projednávat teprve, tak nás požádala jako finanční výbor o nějaké stanovisko.
Mluvčí 22: Takže já jsem ve finále napsala zápis, který tady přečtu,
Mluvčí 22: Více o tom v tomto bodě nebudu vyjadřovat a za sebe jako za zastupitela se vyjádřím k danému vodu potom, až přijde na řadu.
Mluvčí 22: Zhodnocení volných finančních prostředků ve výši 50 milionů korun.
Mluvčí 22: Město Vanzdorf disponuje dočasně volnými finančními prostředky ve výši 50 milionů korun jejichž výše, již přesahuje limit pro výhodné zhodnocení na spořících účtech.
Mluvčí 22: Zastupitelstvů města budou předloženy v bodě 404 ekonomickým odborem materiály na zhodnocení volných finančních prostředků, které obsahují pouze nabídku skupiny DERFG.
Mluvčí 22: Vedoucí ekonomického odboru Inženýra Kociánová oslovila a komunikovala pouze se zástupci ceřinné firmy DERFG akciové společnosti, která nabízí vícero variant zhodnocení finančních prostředků dlouhodobějšího charakteru.
Mluvčí 22: Finanční výbor byl požárán vedoucí ekonomického odboru o stanovisko.
Mluvčí 22: Finanční výbor v počtu čtyř členů, pan Čapek se nevyjádřil, ale asi zřejmě se vyjádří pak k danému, se shodl jednohlasně na tom, že jelikož se jedná o veřejné prostředky a navíc ve vlastnictví města, měly by být zastupitelům předloženy konkurenční nabídky i jiných peněžních ústavů, aby se mohly kvalifikovaně rozhodnout.
Mluvčí 22: Finanční výbor se domnívá, že v první řadě měla být oslovena minimálně Česká spořitelná jako Domovská banka města Vanzdorf, k čemuž nedošlo.
Mluvčí 22: V předloženém materiálu i v nabídce finančního výboru postará nezbytnou informaci o zajištění vkladu, tedy o zárukách vrácení investovaných peněz.
Mluvčí 22: Informaci, že zárukou zajištění peněz města Vanzdorfu jsou reference, či jméno firmy není z našeho pohledu naprosto dostačující a vlastně není finančním výborem známo komu, na co a na jak dlouho se přepošle,
Mluvčí 22: město přepošle své finanční prostředky a zda se po době ukončení této transakce vrátí město v plné výši.
Mluvčí 22: Dále Finanční výbor konstatuje, že dosud není znám a schválen rozpočet města Vanzdor na rok 2022 a není známa tedy potřeba volných finančních prostředků a zda městu nebudou tyto prostředky chybět, což mělo být součástí materiálu.
Mluvčí 22: Finanční výbor konstatuje, že v materiálech k tomuto bodu není přiloženo od vedoucího ekonomického odboru města ani její stanovisko, doporučení a vyhodnocení rizik.
Mluvčí 22: Dále dle našeho názoru nabídka DRFG odpovídá charakterem finančním investicím a tedy zhodnocení finančních prostředků touto formou by mělo být součástí rozpočtu na rok 2022 a považujeme tedy materiál předložený paní Inženikou Kociánovou pouze za informativní a nelze o něm tedy hlasovat.
Mluvčí 22: Závěr.
Mluvčí 22: Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města Vanzdorov nevyužít nabídky skupiny Durlfogl.
Mluvčí 13: Takže děkuju za názor a vyjádření finančního výboru.
Mluvčí 13: My asi u toho bodu pak, když budou předkládat paní inženýrka Kociánova, tak budeme diskutovat, takže pak se k tomu určitě vyjádříme.
Mluvčí 13: Takže děkuju.
Mluvčí 13: Tak ještě výbor, výbor pro odpady, pan Moravec asi tady není.
Mluvčí 13: Já jenom řeknu, protože je na řadě výbor pro odpady, tak abyste měli přehled zastupitelé a občane, že
Mluvčí 13: 8. a následním 9. června byly na radnici doručeny petice vyjadřující nesouhlas se zřízením spalovny komunalního odpadu v areálu Teplárny Vanzdorf od obyvatel panelových domů na Žitavské ulici.
Mluvčí 13: jenom odpověď právě ty široké veřejnosti, která se vyjádřila via petice, že na to téma samozřejmě chystáme spolu tady s výborem veřejnou debatu s občanem města během podzimu, takže na kterou pak budou samozřejmě všichni zvání.
Mluvčí 13: Tak, takže děkuju výborům a přejdeme k dalšímu bodu.
Mluvčí 13: A to je bod různé, bod 301, správa o výsledku hospodaření bytového družstva.
Mluvčí 13: Vanz Dorof a poprosím opět paní Danu Fábriovou.
Mluvčí 12: Tak, ještě jednou.
Mluvčí 12: Děkuji za slovo.
Mluvčí 12: Takže správu o bytového družstva máte měli všichni k nahlédnutí.
Mluvčí 12: Pokud k tomu máte nějaké dotazy, ráda zodpovím.
Mluvčí 12: Jinak bych chtěla ještě mimo tu zprávu jenom konkrétně říct, že všech 36 bytů je obsazených.
Mluvčí 12: Fond oprav tam zůstává stejný.
Mluvčí 12: Z plátka půjčky se teď od ledna změnil o menší částky, že to je na 2310 až 2375 korun podle velikosti.
Mluvčí 12: členského podílu.
Mluvčí 12: Od ledna roku 2021 již členové družstva jsou v té fázi druhé majetkové účasti.
Mluvčí 12: která teda bude končit pokud všechno bude v pořádku v roce 2025.
Mluvčí 12: Na Bytovém družstvu nejsou žádné nové dluhy, zůstává tam pouze dluh z roku 2011, který je ve výši 19 000 a je od roku 2011 dán exekutorevi k vymáhání.
Mluvčí 12: Jinak na družstvu nejsou další žádné dluhy všichni členové a i dva nájemníci, tak tam nevykazují dluhy a není problém.
Mluvčí 12: Zpátky se odvádějí v řádně měsíci, už závěrka a všechno dán je odvedená, všechno vyvěšeno na krajském rejstříku, nakde to může každý zhlédnout, takže pokud máte ještě někdo nějaký dotaz, tak můžu zodpovědět, jinak bych požádala o schválení zastupitelstva.
Mluvčí 12: Děkuji.
Mluvčí 13: Takže děkuju, zeptám se hostů dnešního zasedání k tomuto bodu.
Mluvčí 13: Zastupitelů.
Mluvčí 13: Nikdo není přihlášen, takže poprosím návrh usnesen.
Mluvčí 09: Zastupitelstva města rozhodl vzít na vědomý správu o výsledku uspolečení bytového družstva Lanzdorf za rok 2020.
Mluvčí 13: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 13: 12 zastupy to bylo pro, nehlasovali 2, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 13: Děkuji, přijdeme k bodu číslo 302 a je to Memorandum o vzájemné spolupráci mezi městem Vansdorf a Teplárnou.
Mluvčí 13: Vansdorf a poprosím pana inž.
Mluvčí 13: Draského.
Mluvčí 30: Hořené kolegyny a kolegové, jelikož pan Václav Moravec se umlouvá se z dnešního zastupitelstva, předkládám za něj tuto záležitost, taky jsem se nevyjadřoval ke zprávám výborů, protože tato věc je vlastně součástí činnosti výboru pro rozpodaření sodpady.
Mluvčí 30: Na minulém zastupitelstvu jsme se usnesli jako zastupitelstvo, že vedení města pověřili jsme pana starostu setkáním s teplárnou.
Mluvčí 30: velvety k projednání problematiky v řešení energetického využití odpadů.
Mluvčí 30: Toto jednání proběhlo koncem května.
Mluvčí 30: Na tomto společném jednání s Teplárdnou jejich přístup byl střícný k tomuto nápadu nebo k tomu řešení.
Mluvčí 30: a bylo dohodnuto, že abychom mohli pokračovat dál, město by mělo vyjádřit, nebo obě strany by měly vyjádřit obecný souhlas na tom podílece na řešení energetického využití odpadů ve městě.
Mluvčí 30: Z toho důvodu dneska předkládáme memorandum s chválením sobou stran po tom, by se dál mohlo pokračovat
Mluvčí 30: na řešení tyhle problematiky.
Mluvčí 30: To memorandum jste dostali v materiálech, přesto přečtu, jelikož je krátký.
Mluvčí 30: Město Wandsdorf a Teplárna Wandsdorf
Mluvčí 30: deklaruji po vzájemném jednání tímto memorandem vůli vzájemné spolupráce v těchto oblastech, zpracování návrhů pro založení společného podniku pro přípravu zřízení a provozování zařízení pro energetické využití odpadu.
Mluvčí 30: Dále zpracování návrhů variant řešení zpracování a likvidace směstného komunálního odpadu a dalších druhů odpadu.
Mluvčí 30: Za třetí informování veřejnosti s dílčími výsledky příprav realizace ZEVO prostřednictví veřejného zastupitelstva města Vanzdorf, regionálních médií a sociálních sítí.
Mluvčí 30: Čili teď bychom z tohoto předkládám dva návrhy na usnesení.
Mluvčí 30: První je
Mluvčí 30: zastupitelstvo městna rozhodlo schválit toto memorandum a za druhé zastupitelstvo městna rozhodlo uložit výboru pro hospodaření sodpady jednat ve smyslu tohoto memoranda v případě nutných kroků k jejich naplnění.
Mluvčí 30: Máme v tomto smyslu to, že přes prázdniny bychom chtěli to, co tady citoval pan starosta, že při jednání
Mluvčí 30: s veřejností vyplývá v podstatě jakoby urgentní a neodkladná akce jakési veřejné diskuze, zprostředkování veřejné diskuze na nějaký seriózní úrovni, tak abychom mohli jako výbor pro rozpadaření sodpady připravit přes prázdniny organizačně toto setkání a tu diskuzi s občaným.
Mluvčí 13: Že děkuju.
Mluvčí 13: Otevírám diskuzi občanů k tomuto bodu.
Mluvčí 13: Nevidím nikoho z řád občanů, tak nebo jo, teď už vidím.
Mluvčí 13: Tak prosím.
Mluvčí 13: K mikrofonu.
Mluvčí 07: Jmenuji se Miloň Cisel, vlastní mnemobitos ve Honzorfu, to znamená patřím mezi... Posaďte se, ať vás slyšíme.
Mluvčí 07: Takže, slyšíte?
Mluvčí 07: Ano.
Mluvčí 07: Dobrý den, jmenuji se Miloň Cisel, vlastním Nemovitost, tudíž patří mezi občany města Vansdorfu.
Mluvčí 07: Jsem pracovně mimo republiku, to znamená přivážím peníze, vydělávám je rukama.
Mluvčí 07: Omlouvám se, že jsem se dřív nezapojil do chodu města jakýmkoliv jiným způsobem.
Mluvčí 07: Dneska jsem tu poprvý.
Mluvčí 07: Spoustu z vás neznám, vy možná neznáte mě,
Mluvčí 07: ale zkrátím to.
Mluvčí 07: V první řadě chci poděkovat všem, kteří se podílejí na chodu města, kteří to myslí vážně, tle svého nejlepšího svědomí a vědomí v minulosti, dnes i v budoucnu.
Mluvčí 07: To myslím smrtelně vážně a myslím si, že tohle by mělo zaznít.
Mluvčí 07: Nezávidím vám vaši situaci, nevím, proč to děláte,
Mluvčí 07: Pokud to děláte, protože vás to baví, zaplať Pánu Bohu za to.
Mluvčí 07: A když jsou z toho ještě výsledky, kterými vidíme ze spoda, to znamená, když chodíme po ulicích, ráno vstáváme do práce, vracíme se zpátky, takže jsem vás chtěl podpořit, že i když to neříknem nahlas, tak samozřejmě tím, že tu zůstáváme, bydlíme a snažíme se nějakým způsobem zříct se s tím městem i někdy protestovat, tak prostě uznáváme tu vaši práci.
Mluvčí 07: Tak a teď bych se chtěl zabývat věcí, pro kterou jsem přišel.
Mluvčí 07: Takže věc, spalovna komunálního odpadu, plánovaná s kapacitou ± 20 000 tun.
Mluvčí 07: Otázka je, že za
Mluvčí 07: 16. a 17. nebo 17. a 18. zasedání jsem se nedosleh, jestli to je za měsíc, za rok, za den.
Mluvčí 07: To bych chtěl jakoby zdůraznit.
Mluvčí 07: A jinak to má být z mého pohledu, osobního pohledu, prezentuju si tu svůj vlastní osobní názor, je to docela mega spalovna, která má teda sloužit pro celé Šutnovské, Šliknovský výběžek a okolí.
Mluvčí 07: Konkrétně chci se zastavit k 17. zasedání, který proběhl 25.3.
Mluvčí 07: Konkrétně pan Moravec, inžiníř, zastupitel.
Mluvčí 07: Jeho přímý slova plus minus, který jsem zaznamenal, byly, zkoumali jsme energické využití odpadu.
Mluvčí 07: Další jeho slova byly, zetříděného odpadu je 70% určeno na skládku či do spalovny.
Mluvčí 07: Má otázka z ní, kolik procent z nevyužitého odpadu tvoří plasty.
Mluvčí 07: Nemusíte odpovídat rovnou.
Mluvčí 07: Byl bych sice rád, ale budiš.
Mluvčí 07: Pana Moravce bych se zeptal rád na jeho přímou odpověď.
Mluvčí 07: Může mi odpověď hned?
Mluvčí 07: Není.
Mluvčí 07: Dobře.
Mluvčí 07: Omluvám se.
Mluvčí 07: Takže.
Mluvčí 07: Předpokládám, že tam bude velká část toho odpadu plastovýho, který se nedá zrecyklovat.
Mluvčí 07: Takže.
Mluvčí 07: Reaguji.
Mluvčí 07: Což vidím jako chybu ekonomického systému.
Mluvčí 07: protižujícího problematické plasty, kam se podívám.
Mluvčí 07: Otázka druhá.
Mluvčí 07: Jakým způsobem město usiluje o změnu a nápravu v této věci?
Mluvčí 07: To znamená, jak apeluje k vyšším vrstvám státní správy za účelem razantní omezení produkce především odpadových, především obalových plastů, které nás asi budou trápit nejvíc v tom komunálním odpadu, který hold už nejde nijak zpracovat.
Mluvčí 07: Bohužel, pan Moravec tu není.
Mluvčí 07: Takže na pana Dražského můžu.
Mluvčí 07: Znova, jedná se o to 17. zasedání, vaše konkrétní slova plus mínus byly, do roku 2035 nebude možné uložit komunální odpad.
Mluvčí 07: Nevím, co jste s tím myslel, jo?
Mluvčí 07: Mý informace jsou, že se jedná o rok
Mluvčí 07: 2030, ale to je jedno.
Mluvčí 07: A další vaše slova byly, tudíž stoupne cena svozu za domácí odpad třikrát, to znamená trojnásobně.
Mluvčí 07: Na to chci reagovat, nezastrošujte lidi.
Mluvčí 07: Ne za účelem prosazení mega spalovny.
Mluvčí 07: Pokud, tak maximálně za účelem zlepšení odpadového hospodářství jednotlivých domácností.
Mluvčí 07: To je moje osobní reakce na to, jo.
Mluvčí 07: Pak tady mám to samý Martin Čapek, zastupitel.
Mluvčí 07: Ten samý den, ta samá problematika, jeho slova.
Mluvčí 07: Ten odpad vám ve spalovně v podstatě zmizí.
Mluvčí 07: A ještě vyrobí energii.
Mluvčí 07: Takže, pane Čapek, už při okrajovém zkoumání problematiky jsem se dozvěděl,
Mluvčí 07: že jedna tuna spáleného komunálního odpadu vytvoří 300 kilogramů v uvozovkách popela, ale to bude neindividuovaná hmota, se kterou bude v obrovské, ale v obrovské problém, když to spojím s tím, co je v západní Evropě, kde už to běží a kde jsou z toho, jako střílej se z toho do palice, v uvozovkách, promiňte mi za ten výraz.
Mluvčí 07: To znamená, že vy jste naplánovali plus minus spalovnu, která bude, bylo tady řečeno 15 až 20 tisíc tun, nevím, ještě furt nevím za jakou dobu.
Mluvčí 07: Ale v každém případě bavme se o 20 tisících tunách.
Mluvčí 07: Tak 20 tisíc tun spáleného odpadu rovná se 6 tisíc tun něčeho, co budete muset, s čím se budete muset vypořádat.
Mluvčí 07: A to se pořád nebavím o tom, jestli z toho smrad bude, jestli z toho bude zvýšená kamionová nebo nákladní doprava, která v každém případě nebude jezdit jenom přes Studánku, pokud teda vyberete vyberete nějaké místo, kam by to měly stíždět.
Mluvčí 07: Bude to projíždět i městem, ale to je jiná věc.
Mluvčí 07: Takže co s tím odpadem?
Mluvčí 07: Jestli k tomu jako může někdo něco říct?
Mluvčí 07: Zamýšlel ses nad tímhle vůbec, než někdo s tímhle nápadem přišel?
Mluvčí 07: Protože
Mluvčí 07: V republice, podle mých informací, jsou minimálně čtyři velké spalovny plus ještě dva provozy přizružený k tepláram, které jsou schopní ten odpad zpracovat.
Mluvčí 07: Podle mých informací je XY množství, které vyprodukuje Česká republika.
Mluvčí 07: Dneska to zvládáme zpracovat.
Mluvčí 07: Do toho roku 2035, my máme za úkol od Evropské komise pro
Mluvčí 07: zpracování odpadů nebo jak se to jmenuje, prostě Česká republika má za úkol do roku 2035 snížit netříditelný komunální odpad snížit o 65%.
Mluvčí 07: To znamená, my se bavíme o tom, že 10-15 let možná, že ta spalovna do té doby bude zaplacena, ale i kdyby nebyla.
Mluvčí 07: Bavíme se o tom, že ten provoz je tady na 30
Mluvčí 07: 50, když bude zájem, tak možná i delší dobu.
Mluvčí 07: A už bude dávno v té fázi, kdy nebude čím jí krmit.
Mluvčí 13: V roce 35... Já se omlouvám, už se překločil čas.
Mluvčí 07: Tak mi ho prosím ještě chvilku dejte.
Mluvčí 07: V roce 35 bude v Čechách 600 tisíc tun odpadu chybět těm stávajícím zařízením, které spalují odpad.
Mluvčí 07: Konec.
Mluvčí 07: a jestli můžu poprosit na pana Horáčka, nemusí mi odpovídat teď, ale byl bych rád, kdyby si to pak přejel ten záznám a zkusil mi třeba odpovědět příště.
Mluvčí 07: Mám tady pět otázek, který rychle přečtu a necháme toho.
Mluvčí 07: Takže, chtěl bych vědět, co bylo vykonáno ve věci zřízení spalovny do dneška.
Mluvčí 07: Možná, že se ptám špatně, můžete mi odpovědět někdo jiný.
Mluvčí 07: Za A. Studie.
Mluvčí 07: Předpokládám, že ano, že tabela.
Mluvčí 07: Kde je zveřejněná, po případě kdy bude, to je první otázka.
Mluvčí 07: Druhá otázka.
Mluvčí 07: Jestli byl vytvořený podnikatelský plán, to znamená, jestli ho můžeme vidět, to samý rozpočet, to znamená cena kompletního řešení, nejenom tý spalovny, ale taky toho následního, následní likvidace toho, co z tý spalovny vznikne za odpad.
Mluvčí 07: o kterým tady nikdo nemluví, mimochodem kontaminovanýho odpadu nějaký části 100%.
Mluvčí 07: Potom, ekonomická rozvaha, jestli byla teda vytvořená, kdo je investor, nebo kdo bude investor, kdo je plánovaným investorem, kdo bude majitelem a mimo jiné, komu připadne finanční profit z této akce.
Mluvčí 07: Mimo toho, že budete tvrdit, že samozřejmě občanům, kteří teda nebudou muset trojnásobně, což já si nemyslím, že bude tolik,
Mluvčí 07: platit ten komunální svozdráž.
Mluvčí 07: Poslední dvě, to znamená jednání s možným provozovatelem, jestli už teda probíhá nějaké jednání s možným provozovatelem ohledně této věci, zřízení spalovny, a která místa umístění spalovny teda připadejí v úvahu.
Mluvčí 07: A taky bych rád, kdybyste se zavázeli tedy do toho jednání veřejného projednání této záležitosti,
Mluvčí 07: nepodnikat žádný nevratný kroky v této věci.
Mluvčí 07: Abychom se nebavili o tom, že už něco je zařízenýho, že už jsou nějaký smlouvy a že už to nejde zpátky.
Mluvčí 07: Prosím vás, to je všechno, co jsem chtěl říct a ještě jednou se omluvám, pokud to by znělo nějak agresivně, ale určitě jsem chtěl, aby to by znělo s vykřičníkem a doufám, že to uslyší spousta jiných lidí, který taky řeknou svůj názor.
Mluvčí 07: Mě strašně mrzí, že ten
Mluvčí 07: že tahle věc je tak pořád v pozadí, jako kdyby se nic nedělo.
Mluvčí 07: Ale já se toho strašně obávám.
Mluvčí 07: Za mě za osobně.
Mluvčí 07: Za moji osobu.
Mluvčí 07: Děkuji vám za pozornost.
Mluvčí 13: Tak děkujeme za váš přispěvek.
Mluvčí 13: Tak otevřám diskuzi zastupitelů.
Mluvčí 13: Pan Draský se hlásí.
Mluvčí 30: Já neberu jako diskuzi zastupitelů, já teď se budu snažit odpovědět, protože si myslím, že ještě pořád diskuze teda hostů.
Mluvčí 30: Jenom částečně některý přípomínky byly trochu mimo místo, když to řeknu nahrubo, ale tady na ty otázky, kdo jak bude majitel a to,
Mluvčí 30: To je celý v tom memorandu a zatím ještě tyhle věci vůbec nejsou zodpovězeny.
Mluvčí 30: V tuhle chvíli schvalujeme zatím jenom to, že začneme na tom něco dělat.
Mluvčí 30: Společně s teplárnou, protože teplárna je v místě, kde vždycky teplárna byla.
Mluvčí 30: kde smrdělo uhlí, když tam byla uhelná, teď to se neděje.
Mluvčí 30: Čili ty prostory tam jsou veliké, ten prostor, co tam je, má velkej potenciál k tomu využít různé technologie, nejenom teda spalování takových lejakých
Mluvčí 30: se bere, ale tyhle věci jsou ještě pořád všechny k diskuzii, pochopitelně, že studie jsou.
Mluvčí 30: Jinak jediné, co je, tak to číslo toho odpadu je za rok.
Mluvčí 30: Těch sedmnáct až dvacet tisíc tun, čili je to roční číslo.
Mluvčí 30: A ta kapacita spaloven, která je v současné době, je to o tom číst okolo sebe, co se udává, prostě v hrubě nestačí.
Mluvčí 30: tomu, co tady odpaduje a ještě dlouho stačit nebude.
Mluvčí 30: Tyhle ty věci chystáme se na té debatě v tom září, čili tím bych rád, aby jsme teda tam tyhle ty věci byly řečené, protože skutečně od toho roku 30
Mluvčí 30: Já jsem neříkal 35, ale 30 v těch dovách minulých, neuložíme do země ani kilo odpadu.
Mluvčí 30: Toho komunálního, tak jak se to ukládá, nebo ukládalo doteď.
Mluvčí 30: Čili zatím jenom k tomu příspěvku.
Mluvčí 13: Takže děkuju.
Mluvčí 13: Hlasí se pan Čapek, prosím.
Mluvčí 18: Tak já bych se panu Sislovi taky vyjádřil v podstatě k tomu, co říkal vlastně o tom spálení bez toho vedlejšího produktu.
Mluvčí 18: Já mám takové pocit, že to bylo trošku asi vytržené z kontextu, protože to bylo v narážce na pyrolyzu, kterou vlastně tady navrhoval pan Vodíčka Mlačí a tam skutečně dochází k tomu spalování bez tak vedlejšího odpadu, ale to není předmětem, co jsem vlastně tady řešil v tom návrhu.
Mluvčí 18: Tam je v podstatě klasický
Mluvčí 18: Takže děkuji a už bohužel není disku za občanů, takže omlouvám se.
Mluvčí 13: Pan Horáček s Technickou.
Mluvčí 13: Takže paní Lankova, prosím.
Mluvčí 22: Tak, vzhledem k tomu, že memorandum o vzájemné správopráci mezi městem Vanzdorov a teplárnou Vanzdorov, vzhledem k tomu, že tady je členka představenstva a ředitelka teplárny, paní inženýrka Hlávková, tak si myslím, že by bylo na místě, aby k tomu taky své řekla, jestli třeba chce být součástí toho memoranda nebo cokoliv jiného, ale je členem toho spolku, dá se říct, tak asi si myslím, že by se k tomu měla vyjádřit taky.
Mluvčí 22: Takže bych poprosila paní Džirku Hlávkovou.
Mluvčí 13: Pan Horáček s Technickou.
Mluvčí 09: Já jenom v krátkosti ohledně těch peněz.
Mluvčí 09: Platilo se za tunu odvezenýho odpadu.
Mluvčí 09: Nebrte to tak, že to platili občané.
Mluvčí 09: Ta tuna, co se odvezla, byla pětistovka a platili ho ty svozové firmy jenom, že mohly dojít na tu skládku.
Mluvčí 09: A ta cena se zvedne, teď už je to nějakých 800 Kč, mám takový pocit, a zvedne se do roku 2030 na 1850.
Mluvčí 09: V tuhle chvíli občané města Vanzdorfu platí za svost komunálního odpadu 600 Kč na hlavu.
Mluvčí 09: Pan Brzák by nám řekl, že to číslo nestačí, protože celkový náklady, když ještě jsem v tom fungoval, tak byly, myslím, že 900 Kč, dneska jsou asi i více.
Mluvčí 09: To znamená, město dotuje v tuhle chvíli každé občana minimálně 300 koruna a bude to více.
Mluvčí 09: Když se kouknete do obcí, které jsou poblíž jenom v děčínském výběžku, tak už řada obcí zvedla platbu za komunální odpátu od občanů zhruba v průměru na 1000 korun a bude to samozřejmě stoupat dále.
Mluvčí 09: Zde s tím odpadem se něco udělat musí.
Mluvčí 09: Zařídit bezouběhové odpadové hospodářství je iluzorní, prostě to nejde udělat, jsme prostě v nějaké době globalizace a lidé spotřebovávají stále více a více spotřebního zboží, které se zabaluje.
Mluvčí 09: a pandemie tomu ještě pomohla, že vlastně dneska se všechno vozí přes e-shopy, vlastně dopravu, takže všechno se opravdu musí zabalit, takže těch odpadů nebude klesat.
Mluvčí 09: Na minulém zastupitelstvu, nebo bylo řečeno, nebo jak jsme se bavili v komisích,
Mluvčí 09: tak město Vansdorf má velmi dobré výsledky při separaci komunálního odpadu.
Mluvčí 09: Bohužel každá odpadová firma vám řekne, že je problém udat ten separovaný odpad.
Mluvčí 09: Ano, udáme železo, udáme plastové láhve, nebo ty petláhve, udáme papír dneska, ale ten zbytek
Mluvčí 09: je neudatelný, takže nejlépe co s tím udělat je samozřejmě ho nějak energeticky využít.
Mluvčí 09: Je dobré, když děláte v zahraničí, tak se tím zahraničím inspirovat, protože třeba ve Švýcarsku těch lokálních spaloven je celá řada.
Mluvčí 09: a v České republice, jak tak říkal pan kolega Draský, jsou ty spalovny řádově minimálně pětkrát větší, to znamená nejmenší spalovna 100 000 tun a ty čtyři spalovny, které fungují, tak každá má už plánu rozšíření na mnohem více, třeba v Praze tam je to nějakých 350 000 tun, jestli si to dobře pamatuju a má se to zvedat.
Mluvčí 09: na řádově výšší částku v Brně, v komořanech se ještě nestaví, takže taky tam je ta plánovaná částka, nebo plánovaná množství 100 000 tun minimálně.
Mluvčí 09: Takže my jsme opravdu naplánovali, máme tu vizi udělat lokální spoluprávě řeší směstnej komunální odpad Šluknovského výběžku.
Mluvčí 13: že děkuju za přispěvek.
Mluvčí 13: Tak předsedající uděluje slovo.
Mluvčí 13: Tak já teď uděluji slovo paní inženice Hlávkové.
Mluvčí 13: Poprosím.
Mluvčí 24: Tak vážený pane starosto, vážení zastupitelé, děkuji za udělané slovo.
Mluvčí 24: Chtěla bych jenom teda ještě opodrotkovat, že jsme Teplárna Vanzdorf.
Mluvčí 24: Prosím, neprý jste z velvetou.
Mluvčí 24: A chtěla jsem jenom říct, že opravdu jako za Teplárnu Vanzdorf deklarujeme to, že stojíme o spolupráci s městem.
Mluvčí 24: A samozřejmě to i na této otázce, jako je třeba řídění odpadů a podobně.
Mluvčí 24: Dále jako Teplárna Vanzorf nabízíme i naše služby sobě kotelníků, protože už léta pracujeme v energetice, takže máme velké zkušenosti, znalosti, takže i k této otázce nabízíme vlastně tady tu naši spolupráci.
Mluvčí 24: Chtěla bych říct, že naším zájmem je to, aby zevo nebo ta spalovna a nebo řešení odpadů bylo ve prospěch občanů města Vanzorf.
Mluvčí 24: aby splňovalo jejich přání, požadavky a aby sloužilo jim ku prospěchu, včetně bonusů z toho plynoucích.
Mluvčí 24: A proto bych chtěla i poprosit, že před tím podpisem memoranda, kdybychom teda udělali nějaké setkání s veřejností,
Mluvčí 24: kde samozřejmě výboru nabízím i tu naši spolupráci odbornou, že bychom odprezentovali prostě jaká je ta otázka, vysvětlili jim, co to vlastně obráší, protože si myslím, že už nějakou práci za sebou máme a tak bych jako i ráda třeba tady té účastě byla účastná.
Mluvčí 24: Děkuji.
Mluvčí 15: Taky děkuju, paní Hlávkové.
Mluvčí 13: Tak, panu Musilkovi přijeme dobrou chuť a prosím, má přispěvek teď.
Mluvčí 17: Tak děkuji za přání.
Mluvčí 17: Já jsem totiž, já jsem tě říct, že jsem vlastně trošku překvapen těmito plány na výstavu nebo vzřízení zeva nebo spalovny.
Mluvčí 17: Členem zastoupitelstva už jsem docela dlouho a toto jsem se vlastně dozvěděl někdy před Jánovým půlrokem.
Mluvčí 17: A zatím, co jsem se nikdy nedozvěděl o tom, jaké má město plány, při lepší separaci, pro lepší separaci odpadů, pro jiné zpracování odpadů, nezaznamenal jsem ani, že by tady byly nějaké iniciativy, že bychom mohli vozit ten odpad do jiné spalovny a prostě se dozvídám jenom to, že tady je prostě jediná cesta, vybudovat si tady spalovnu.
Mluvčí 17: Ale já vám řeknu, ty spalovny, které jsou v těch jiných městech, jako třeba v Liberci, vím jak vypadá spalovna v Brně, tak tam ty spalovny jsou vždycky u veliké příjezdové čtyřproudové taktická rálnice.
Mluvčí 17: Tady prostě nic takového nemáme.
Mluvčí 17: A já si nedovolím představit, že tady budou prostě jezdit kamiony z celého výběžku.
Mluvčí 17: Na Facebooku jsem zaznamenal, že se lidi baví o tom, že to budeme vozit dokonce z Německa, že nám to budou platit zlatem a podobně.
Mluvčí 17: A jsem si jist, že to nebude jenom odpad z Wannsdorffu, ale bude to odpad z celé šluknovského výběžku, možná až i z Nového boru a podobně, protože my tu spalovnu jinak neužijíme.
Mluvčí 17: A jak tady řekl pan Sissel správně,
Mluvčí 17: Evropská unie a Česká republika, ministerství služebního prostředí, bude tlačit na to, aby se separovalo mnohem víc, aby se nevytvářelo nový odpad, aby se nevyrábělo více obalů, naopak budou se používat ve více cyklech a toho odpadu tu do budoucna bude podstatně méně než dnes.
Mluvčí 17: Já jsem tedy, samozřejmě tedy, jak to asi vyznívá, tak jsem rozhodně proti vybudování spolovny a nebudu to nikdy tedy podporovat.
Mluvčí 17: Vše děkuju.
Mluvčí 15: Paní Křížova.
Mluvčí 29: K této otázce mám několik taky připomínek.
Mluvčí 29: Nejsem zásadně proti to v žádném případě, aby se možná ubírala cesta nakládání z odpady i tou cestou vystavení nebo postavení, vybudování toho zeva.
Mluvčí 29: Nicméně od založení toho výboru pro nakladání z odpady postrádám předložené varianty, tak jak nám to tady bylo původně předkládáno, někdy v listopadu loňského roku, tak ten výbor nám měl předložit více variant.
Mluvčí 29: A vlastně já to teď mímám stejně jako Martin Musílek, že se nám jeví jenom jedna varianta toho nakládání z odpady.
Mluvčí 29: Na minulém zastupitelstvu tady hovořili občané, chyběla jim veřejná diskuze.
Mluvčí 29: Takže já za sebe samozřejmě toto podporuji a dokud ta veřejná diskuze neproběhne a nebudeme seznámeni opravdu celkem podrobně s těmi záležitostmi kolem ZEVA a jiných variant odvážení odpadů do spalovny do Liberce, která není zas tak daleko, ono se nám to staví.
Mluvčí 29: V Liberci ZEVO je hrozně daleko, naopak, já to vnímám, jakože ho tady máme blízko, tuhle tu velkou spalovnu.
Mluvčí 29: tak do té doby, dokud nebudu mít dostatek těch informací, tak nebudu zatím hlasovat pro žádný společný podnik, protože i pan Cisselle vlastně už řekl otázky, které jsem tady měla předpřipravené.
Mluvčí 29: jak bude ten společný podnik vypadat, kdo ho bude vést, jaké budou náklady společného podniku, potom jaký je rozpočet nebo jaká je ta rozvaha podnikatelská z ekonomického hlediska, případné výstavby, to prostě nemáme ještě v rukou vůbec.
Mluvčí 29: A na druhou stranu máme tady přísly paní ředitelky,
Mluvčí 29: steplárny Vansdorf, že se společné věci nebo té spolupráci vůbec nebrání, takže si myslím, že není potřeba dnes přijímat usnesení hnedka, že výbor bude pracovat na
Mluvčí 29: na přípravě toho společného podniku.
Mluvčí 29: K tomu asi třeba jednou dojde, nevím, ale dneska určitě pro to hlasovat nebudu.
Mluvčí 29: A ještě, co mi teda chybí, ty studie.
Mluvčí 29: Já jsem měla možnost díky panu Moravcovi nahlédnout do analýzy, kterou si nechával zpracovat pan ředitel technických služeb v roce 2016.
Mluvčí 29: asi na základě podmětu ze strany vedení města tehdejšího.
Mluvčí 29: Zároveň v tom roce byla vypracována studie pro celý šluknovský výběžek zadaná Združením starostů ve šluknovském výběžku firmě Eco.com.
Mluvčí 29: a třeba tuhle tu studii jsem ještě v ruce neměla a tam naopak zase to zevo třeba vůbec není jako podporované, nebo tam jsou argumenty, jenom mám to tady tak v kostce vytažené, že to úplně není ta nejvhodnější cesta, nebo že nějaké malé zevo, které nemá nikde žádnou už postavenou spalovnu, tuhle tu malou, tak vlastně je to neodzkoušené, není to
Mluvčí 29: U nás by to byl v podstatě experiment za velké peníze, takže úplně třeba ta studie toho ECO.comu se k této variantě nepřiklání.
Mluvčí 29: Pak tam ještě i v tom roce 2016 figurovali nějací privátní investoři, od toho se upustilo, trošku mi to nahrává jakože
Mluvčí 29: Stejně ten nějaký privátní investor možná je někde v pozadí, nevím, nebudu spekulovat.
Mluvčí 29: V současné době děkuju výboru za jejich práci a za sebe bych si žádala, prosila, aby jsme ještě dostali více těch podkladů a těch možností, jak s těmi odpady nakládat.
Mluvčí 29: Dneska nebudu hlasovat pro memorandum.
Mluvčí 15: Vše děkuju, pan Draský.
Mluvčí 30: Jo, můžu.
Mluvčí 30: No, problematika odpadů je problematika široká a dlouhá.
Mluvčí 30: Platí k tomu, já bych chtěl říct, že více méně musíme reagovat na to, jaká je obecná legislativa naše vnitřní i evropská, i celosvětová, jaký jsou podmínky.
Mluvčí 30: A více méně se řeší ta problematika ve městě už v řadu let.
Mluvčí 30: Mně přijde akorát, že každej to poslouchá jináč.
Mluvčí 30: Prostě tyhle věci se začaly, když to vezmu a vlezu zpátky, tak se začaly řešit někde v době, kdy se vytvářel společnej podnik Ecoservice,
Mluvčí 30: tam už jsou jakési počátky na tohleto téma a to téma běží, čili to je jako servis, ať mě někdo opraví v 2003, nevím kdy to přesně, nebo v 2004, nevím kdy to bylo úplně a od té doby ta problematika odpadů se řeší, pochopitelně
Mluvčí 30: legislativa se vyvíjí a mění a my na to více méně musíme reagovat, protože v tu dobu, já nevím, jak, jak, kdo jste byl, kde zapojený, ale prostě to padá na ty města z té obecné legislativy a města zodpovídají za hospodaření sodpady a města to mají řešit a každý se s tím nějak musí popasovat.
Mluvčí 30: A tyhle věci prostě běžej už takhle dlouho, čili a mě, mě zráží,
Mluvčí 30: že někteří lidi objevují Ameriku.
Mluvčí 30: Prostě ty odpady tady jsou a budou.
Mluvčí 30: Je to celosvětový problém.
Mluvčí 30: V Atlantiku stavějí prostě filtr, aby sbírali víčka a plasty, které tam plavou a dneska už se objevují.
Mluvčí 30: vyrbí masé, plasty a podobně, čili ten problém tady existuje.
Mluvčí 30: Já vím, že jsme v Lanzdorfu a jsme někde jinde.
Mluvčí 30: Jenom bych takovou roušku, v současné době, nebo to, o co tady jde, jde o to, abychom jako zastupitelstvo deklarovali, ano, zkusíme to.
Mluvčí 30: Voláte tady po číslech, kterých se v podstatě nemůžou dát dokupy, protože nikdo neřekl, ano, zkusíme to.
Mluvčí 30: Tím, že řekneme ano, zkusíme to, ještě nikdo netvrdí, že to dopadne, že ta spalovna tady bude.
Mluvčí 30: Ale řekněme si ano, zkusíme to.
Mluvčí 30: Teplárna říká chceme to, nebo zkusíme to, a město by mělo, protože máme k tomu ideální podvínku, než sem vsunout nějakej soukromej subjekt, protože město má povinnosti.
Mluvčí 30: Pouze povinnosti z odpodaření z odpadu.
Mluvčí 30: A abychom měli šanci to ovlivňovat jako veřejnou zprávou,
Mluvčí 30: tak je ta účast města z tohodle pohledu nutná.
Mluvčí 30: A k tomu musíme nejdřív říct ano, zkusíme to a pak můžeme dojít k nějakým číslům.
Mluvčí 30: Těch možností je desítky nebo minimálně s těm velké množství.
Mluvčí 30: abychom potom nějaký čísla upravovali a zjišťovali, co z toho, jak bude nás stát, co z toho vypadne, jak to bude.
Mluvčí 30: Čili, jestli že řekneme ne, tak se nic nedovíme a můžeme to zabalit.
Mluvčí 30: Žádný číslo už se nedovíš, slaďko.
Mluvčí 30: A další k tomu, že doprava manipulace.
Mluvčí 30: Celý šluknovský výběžek vozí
Mluvčí 30: I to AV, co mají naslovaný AV, tak vozí přes Vansdorf, překládá se to v technických službách na Čechovce.
Mluvčí 30: Já vám pošlu fotku, jak to vypadá v současné době v technických službách.
Mluvčí 30: Jaký tam jsou pracovní podmínky.
Mluvčí 30: Nic jiného se nezmění.
Mluvčí 30: Jenom se to bude vozit kultivovaně,
Mluvčí 30: Bude se to vozit, nebude se to vozit Čechovkou a přes Studánku bude se to vozit poplzeňský teda, což chápu pana Musílka.
Mluvčí 30: Teď mě to vlastně sepnulo.
Mluvčí 30: Jo tam, pokud by to bylo tam.
Mluvčí 30: A, jinak, ale množství se nezmění.
Mluvčí 30: To množství tady ve městě máme.
Mluvčí 30: To už tady je.
Mluvčí 30: Jinak, ještě bych požádal pana inž.
Mluvčí 30: Brzáka,
Mluvčí 30: Ať k tomu nějaký komentář řekne taky děkuji.
Mluvčí 05: Dobrého odpoledne.
Mluvčí 05: Já si můžu mluvit za odbor životního prostředí, který má na starosti likvidaci komunálních odpadů v Elmsdorfu, na kterém pracuji někdy 20 let pomalu, tak jenom pár informací.
Mluvčí 05: Ve městě vzniká v tuto chvíli od občanů v domácnostech zhruba 4 000 tun odpadů ročně.
Mluvčí 05: Tyhle ty odpady končily na Skládce, nedřív ve Šluknově, to bylo blízko, teďka ve Volfardicích, to už je daleko, aby se do těch Volfardic dostali a už není možný tam jezdit s každou kaukačkou zvlášť, tak se teda překládají na velké soupravy a jezdí se tam velkou soupravou.
Mluvčí 05: V 2030. parlament rozhodl, že končí ukládání komunálních směstných odpadů do jakýkoliv skládky a všechno se bude spalovat.
Mluvčí 05: Jestli to je dobře nebo není, to se můžeme bavit, ale to je diskuse, která patří na půdu parlamentu a zastupitelstvo Vansdorfu s tím nic nenadělá.
Mluvčí 05: Prostě toto je v tuhle chvíli fakt.
Mluvčí 05: A v 2030 nastane situace, že ty 4 tisíce tun na osobu, 4 tisíce tun za Vansdorf, což je někde 3,5 kousek tuny za každýho z nás, bude muset někam odvíst a centrální spolovna pro Ústecké kraje bude někde až za té plicema.
Mluvčí 05: A v této situaci, samozřejmě zazněly tady hlasy, budeme víc střídit.
Mluvčí 05: V tuhle chvíli vytřídíme a třídíme poměrně hodně a intenzivně a ten systém máme několika kolejnej pro občany, jak můžou třít.
Mluvčí 05: Máme tady pytlovy s pod celým Vansdorfu, máme hromadu separačních stanovišť a třídíme poměrně dobře a vytřídíme asi 600 tun ročně.
Mluvčí 05: Ale to je zhruba 15%, když to spočítám na váhu veškerého toho odpadu.
Mluvčí 05: A i kdybychom toto navýšili, neumím si představit, že by nějak rozumně šli splnit ty 60% požadavky, které jsou v zákoně.
Mluvčí 05: Ono k tomu ještě chybí prováděcí předpis, takže úplně nevím, z čeho se bude těch 60% počítat.
Mluvčí 05: Když to budeme počítat jenom z toho, co jde do popelní, z toho komunálu, tak tam to vychází příznivěc.
Mluvčí 05: Ale pokud bych do toho započítal i neskladný odpady, který končuje ve sbirovindvoru, plus další odpady, které mě z toho vytváří, tak na 60% nevěřím tomu, že se s tou separací je možný fyzicky dostat.
Mluvčí 05: Vždyť si to jenom představte, kolika násobně by se muselo zvýšit třídění odpadů proti současnosti, abychom se dostali na těch 60%.
Mluvčí 05: Takže i kdybychom hodně zvýšili třídění odpadů, což samozřejmě hodláme a budeme se o to snažit,
Mluvčí 05: tak si nemyslím, že bychom se dostali někde pod 3 tisíce tun odpadu, který bude muset končit někde na nějaký koncovce, která bude spalovna.
Mluvčí 05: Ať to bude, kde to bude, bude to spalovna.
Mluvčí 05: Jestli přitom vzniká nějaká škvára a nějaký tuhý odpad v té spalovně vzniká a bude vznikat ať tady, bude vznikat v Teplicích, bude vznikat v Liberci, bude vznikat kdekoli se to bude spalovat.
Mluvčí 05: Takže o tomto nerozhodujeme.
Mluvčí 05: My rozhodujeme o tom, jestli ten náš odpad odsud se bude vozit někam 150 kilometrů a zase zpátky, anebo jestli ho dokážeme rozumně spalovat v místě.
Mluvčí 05: netvrdím nebo nelobuju, proto musíme tu udělat spalovnu.
Mluvčí 05: To vůbec ne.
Mluvčí 05: Jenom chci říct, že zamišlet se nad otázkou, zodpovědně, co budeme dělat po roce 2030, je teď tak akorát, protože než se udělá projekt, než projede EIA, než se začne vůbec budovat ta spalovna, pokud se vůbec začne, tak to je čtyři, pět let, možná pět let příprav.
Mluvčí 05: A jestli by se potom dokončila,
Mluvčí 05: bychom to akorát tak stihli, ty 2030.
Mluvčí 05: Ale teď je pravá chvíle na to si sednout a pojďme si spočítat, kolik by to stálo, jak by to vypadalo investičně, jaká kapacita by tý spalovny musela být.
Mluvčí 05: Já to nevím, nejsem ekonom, nejsem investičák, ale obecně vidím,
Mluvčí 05: variantu, že bychom ten odpad nemuseli vozit tak daleko těma abrolama a že bychom ho dokázali likvidovat tady na místě jako zajímavou pro to o tom přemýšlet.
Mluvčí 05: To je celý.
Mluvčí 05: V tuhle chvíli asi si nemyslím, že někdo je schopen ve městě říct jo, 100% chcem dělat spalovnu a budem dělat spalovnu.
Mluvčí 05: Ale za mě, jako za člověka, který se tím zabývá, přijde rozumný
Mluvčí 05: si sednout a spočítat to, jestli by to nebyla zajímavá myšlenka, jestli by to vyšlo z jakých podmínek a další věci k tomu, ale na to je v tuhle chvíli strašně ještě brzo.
Mluvčí 05: Pak tady ještě jednu věc jsem chtěl, často zaznívá, že se to dělá jako za zády veřejnosti,
Mluvčí 05: Do toho úplně nechci zasahovat, ale odborně, jestli tady bude postavené jakékoliv podobné zařízení, tak to zařízení bude procházet posuzováním vlivu na životní prostředí podle zákona 100, bude na to dělaná EIA, bude na to dělaná mezinárodní EIA, protože dopad těch spalovných případně, pokud tady vznikne, bude mezinárodní, budou do toho vstupovat z Německa sousedi,
Mluvčí 05: a bude to poměrně rozsáhlý a velký proces, který je celý transparentní ze zákona a bude k tomu několik jednání a všechny materiály k tomu budou 100% veřejný.
Mluvčí 05: Ale to je věc, která je ještě několik let daleko, pokud vůbec k ní kdy dojde.
Mluvčí 05: Možná se dostaneme k tomu, že to ekonomicky opravdu nevíde, ale to v tuhle chvíli těžko předjímat a za mě osobně
Mluvčí 05: bez jakýchkoliv emocí nebo nějakých těch, kde se domývám, že uvažovat o tom je rozumná myšlenka, ale pojďme se o tom, pojďme spočítat, co by to obnášelo, jak to bude vypadat.
Mluvčí 13: Děkuji panu Brzákovi.
Mluvčí 13: Hlásí se pani Křížova, prosím.
Mluvčí 29: Já jsem chtěla reagovat na kolegu Draského.
Mluvčí 29: Vy jste ten mandát dostali, abyste se touhle problematikou zabývali.
Mluvčí 29: Jak ty říkal ne, ne, jo, tak jestli řeknete ne.
Mluvčí 29: My jsme řekli ano.
Mluvčí 29: Na podzim tady zastupitelé řekli ano.
Mluvčí 29: Vznikne tady výbor pro nakládání sodpady a bude se touhle problematikou zabývat, takže ne, že ne.
Mluvčí 29: Já jsem neřekla, že ta spalovna stoprocentně tady nebude.
Mluvčí 29: Já říkám, že prostě mám ještě pořád málo informací a málo variant.
Mluvčí 29: a jenom když jsem si tady hodila do tušky, 4000 tun odpadu za Vansdorf ročně, 1500 Kč stojí spálení tuny v zevu v Liberci, tak se současnými 600 Kč za odpad na rok, na osobu ve Vansdorfu,
Mluvčí 29: činí výnoz 9 milionů korun, takže ty 4 tisíce za 6 milionů, pořád tam máme 3 miliony k dobru na dopravu tam a zpátky.
Mluvčí 29: Jo, je to taky jedna varianta, jenom se prostě na to podívat.
Mluvčí 29: To je vše.
Mluvčí 30: Děkuju, pan Draský.
Mluvčí 30: Já jenom odpověď k tomu, ano, ten mandát jsme dostali, my jsme, Václav Moravec podával informace, o čem se dohadujeme, nebo jakým způsobem se ty věci řeší, a v určitý fázi jsme došli k tomu, že technicky to řešit, nebo tuhle tu sekci toho odpadovýho problému by bylo optimální s tou teplárnou, čili teď jde o to,
Mluvčí 30: to, co se předkládá dneska, je odsouvlasit to, že bude to město s tou teplárnou.
Mluvčí 13: Děkuju.
Mluvčí 13: Pan Musílek.
Mluvčí 17: Chci zareagovat na pana Draskýho i na pana Brzáka.
Mluvčí 17: Na pana Brzáka, já jsem teda spíš optimista a myslím si, že z těch 4 tisíc tun nebudou tři, ale dva, dvě tuny, dva tisíc tun.
Mluvčí 17: a pan Draský řekl, běžte se poját do těch technických, jak je to tam hrozný to překladiče.
Mluvčí 17: S tím já naprosto souhlasím a už dlouho volám po tom, aby se to překladičtě vymístilo, aby se vytvořilo překladičtě úplně někde jindé v neobydlené zóně, aby ty kamiony nemuseli vůbec výjíždět mezi obytné domy.
Mluvčí 17: Takže já jsem proto, aby se vybudovalo překladiště, buď to na katastru města Vansdorf, někde pod Studánkou, nebo na Studánce, pokud by se našlo místo, a případně na katastru města Rundborg mě by to vůbec nevadilo.
Mluvčí 17: A tam je jedničková silnice, ať se to vozí do Spalovny někam jinam.
Mluvčí 17: Stát počítá se s vybudováním několika dalších spaloven do těch deseti let a vím, že třeba teď on chtějí přebudovávat umělníka, tu velikou hranickou teplárnu, že tam chtějí dělat spalovnu.
Mluvčí 17: Bude se stavit teda ta někde v našem kraji a bude se budovat spousta dalších, takže já jsem v tomhle s tom optimista.
Mluvčí 17: a všechno to jsou spalomny, které, jak už jsem jednou řekl, budou na hlavních tazích, na velikých příjezdových silnicích a nemusí se to vůbec vozit skrz naše město.
Mluvčí 15: Prosím paní Lanková.
Mluvčí 22: Já toto memorandum nepodpořím.
Mluvčí 22: A mám k tomu víc důvodů.
Mluvčí 22: Těch informací je málo.
Mluvčí 22: Veřejnost o tom stále neví.
Mluvčí 22: Já prostě chci nejdřív, aby se o tom dozvěděli lidi, ale ne o tom, že by to tady bylo, ale přesně to, co tady padlo už, paní Jenny Brzák to taky říkal, někdo ještě tady před ním.
Mluvčí 22: Je potřeba vědět,
Mluvčí 22: co to bude stát, pro koho to bude, jestli to bude jenom pro Vansdorf, s čímž naprosto nemám problém, nebo jestli to bude pro další města, další obce, další republiky, nevím, nedokážu si to spočítat.
Mluvčí 22: Takže až tohleto všechno budu vědět já a budou to vědět všichni ostatní ty lidi, pak něco takového klidně odsouhlasím, ale teď prostě v žádném případě.
Mluvčí 17: Ještě děkuju, opět pán Musílek.
Mluvčí 17: Ještě jsem chtěl říct jednu věc.
Mluvčí 17: My se snažíme, dneska už to tady zaznělo, udržet ve městě mladé lidi, přilákat sem vzdělené lidi, lékaře, talentované lidi.
Mluvčí 17: Myslíte si, že sem přijdou, až tady postavíme takovouhle nějakou spalovnu pro 20 tisíc tun?
Mluvčí 17: To je úplně odláká, tohle se odradí naprosto.
Mluvčí 17: Stechicko, pan Horáček.
Mluvčí 09: Nevím, za koho pan Musilek mluví, že by někoho odlákala spalovna, která by pouštěla lidem teplo.
Mluvčí 09: Těm lidem to zajistí stálou cenu.
Mluvčí 09: Možná, že bude jinýší než je v současné době, nedokážu říct, ale určitě by to bylo jedno plus pro to.
Mluvčí 09: Ale o tom jsem nechtěl mluvit.
Mluvčí 09: Pane Musilku, přeci jezdíte do Liberce, v tom Liberci ta spalovna je přímo v prostředku města, tam žádná čtyrprodová silnice není, ta je skrz Liberce hlavním tajem vlastně dálnice, ale ta nevede k tý spalovně, k tý spalovně vede normální cesta a tam kolem jsou bytové domy.
Mluvčí 09: Já nejsem odborník na exhalace, ale mluvil jsem s panem Novotným, který byl příliš ředitelem teplárny v Jomantzorfu před paní Hlávkovou a ten nám ukázal tabulku, že prostě exhalace ze spalovny nebo ze zeva je desetkrát menší než splinové kotelny.
Mluvčí 09: Tak jako, mluvme tu pravdu, neupravujme si to.
Mluvčí 17: Děkuju z technickou, ještě pan musí lek.
Mluvčí 17: Jenom rychle zareguji na pana Horáčka, já se vůbec nebojím toho, že by ta spalomna vypouštěla něco do vzduchu, toho se vůbec nebojím.
Mluvčí 17: Já se bojím právě jednak, že to bude nerentabilní a jednak, že bude obrovská dopravní zátěž a no, tohle jste.
Mluvčí 13: Pan Horáček chce reagovat, tak prosím.
Mluvčí 09: My bychom byli poslední členové toho výboru, kdo by chtěl dělat nerentabilní věc.
Mluvčí 09: To je prostě absurdní, tohleto.
Mluvčí 11: Stechnickou pan doktor Jára.
Mluvčí 23: Já se nemůžu pořádně přihlásit, tak jsem se přihlásil přes technickou, mrkněte na to.
Mluvčí 23: Děkuji.
Mluvčí 23: Já jsem se chtěl přihlásit do diskuze.
Mluvčí 23: Tak jestli, já nechci přiběhnout, ale počkám ještě, jestli už jste mi dali slovo takhle.
Mluvčí 23: Já si myslím, že trošku vaříme z vody, měli bychom požadovat nějaké konkrétnější věci, protože myslím si, že je to tak,
Mluvčí 23: Velká záležitost, já si myslím, že to je záležitost futurologická, to je pravda, ale i tak bychom měli mít řešitelnost toho projektu.
Mluvčí 23: To zatím tady, to jsou zatím jenom čísla, která jsou vyloženě orientační a ty náklady jsou tak velké s tím a určité obavy taky, jak vidím, tak já bych byl rád, aby se to doplnilo o konkrétní věci.
Mluvčí 23: Potom samozřejmě ekonomická, to pan vývalý starosta vždycky chtěl, ekonomická návratnost této záležitosti, to znamená, že pokud by nedej Bože nedošlo k té jaksí návratnosti, aby prostě to nezaplatili cenu toho zdražšího odpadu občani.
Mluvčí 23: To znamená, aby tam byste vyzněla i návratnost toho projektu.
Mluvčí 23: Potom je ekologická zatížitelnost, to říká pan inž.
Mluvčí 23: Brzák, s tím já úplně souhlasím.
Mluvčí 23: A potom, když jsem tady slyšel paní inž.
Mluvčí 23: Rku, tak si myslím,
Mluvčí 23: že by se měli, pokud je tady řečeno a bude se hlásat o nějakém memorandu, tak by mělo z obou stran zaznít, jaké budou právní podklady k tomu určitému spojení, protože tady my budeme dělat něco, budeme něco investovat, na druhý straně plotu bude další firma, tak bych byl rád, aby tohle se všechno vysvětlilo.
Mluvčí 23: Děkuju.
Mluvčí 30: Díky, pan Draský.
Mluvčí 30: Já bych chtěl znovu zopakovat.
Mluvčí 30: Je to v téhle fázi jenom to, že si řekneme ano, budeme na tom pracovat.
Mluvčí 30: Tohle to, co chtěl pan doktor Jára, tak prostě nemůžeme v tuhle chvíli, protože žádné dohodě nedošlo.
Mluvčí 30: Zatím se řeklo ano, zkusíme to, půjdeme do toho.
Mluvčí 30: Zatím
Mluvčí 30: jsme se dohodli na tom, že je nepřikročitelná jedna věc, že město bude mít většinu, když to řeknu takhle, aby byla zaručena ta možnost ty vřejné zprávy nebo toho města do týhletý problematiky zasáhnout jako takový.
Mluvčí 30: Zase se vrátím k tomu, volí se nějaké řešení, pochopitelně a v tom nesovlastním s panem Usilkem,
Mluvčí 30: nám to bude odradit, bude odrazovat lidi zase naopak.
Mluvčí 30: I problematika zpracování odpadů se vyvíjí, ať už je to pyrolíza nebo plazmatické spalování.
Mluvčí 30: A další věc není jenom tohleto energetické využití.
Mluvčí 30: To je v podstatě dneska už věda a spousta lidí se i v této odbornosti může realizovat a naopak to sem spoustu techniků a odborníků techniků může přivízt do toho města.
Mluvčí 30: Myslím si, že naopak i s těma mladýma technikama můžou přijít potom mladý doktři.
Mluvčí 30: Čili s tím bych úplně nesouhlasil, takhle bych to netvrdil.
Mluvčí 30: Myslím si, že to vaše tvrdzení je postavený na vodě.
Mluvčí 30: Ale zase se vracím k tomu, je to jenom o tom si říct ano, půjdeme do toho a když řekneme nepůjdeme do toho, tak nepůjdeme no.
Mluvčí 15: Tak děkuju paní Lanková.
Mluvčí 22: Tak já dávám protinávrh, aby tento bod byl sundán z programu do té doby, než budeme mít více informací, než teplárna s městem prodiskutujou s veřejností a dej už nějaký konkrétní fakta.
Mluvčí 13: Tak, dobře, děkuju.
Mluvčí 13: Ještě někdo z řád zastupitelů?
Mluvčí 13: Pani Fábriová?
Mluvčí 12: Já bych mě poprosila inžinérku Hávkovou, jestli by mohla.
Mluvčí 12: Tak to musím poprosit já, paní Hlávkovou, ale já jí prosím, ano, můžete.
Mluvčí 12: Já bych ji chtěla položit dotaz, takže v podstatě s tím výborem, s těmi odpady jste měli schůzko nějakou.
Mluvčí 12: A co z toho teda ta teplárna vidí, jako tu spolupráci a jaký výsledek v tom vidíte travy?
Mluvčí 12: Protože určitě byste nechtěli jít do něčeho, z čeho by nebyl výsledek, že jo?
Mluvčí 12: Tak prosím, paní Hlavko.
Mluvčí 24: Takže, jestli mohu, bědání proběhlo, nevím, kolikáte ho, je koncem května, bylo to v tom duchu, jestli my jako Teplárna jsme ochotní s městem spolupracovat na otázce řešení odpadů.
Mluvčí 24: Což jsme deklarovali, že ano, že budeme schopni, ale naše podmínka je ta, že nejprve prosím musíme vědět názory veřejnosti, protože ono se taky může stát, že vlastně, jak jsme si i dohadovali, tak ty náklady, které budou, tak bude to vlastně zmarněná investice a v tomto řádu by taky byly jako veliké.
Mluvčí 24: Pak nás samozřejmě i zajímá
Mluvčí 24: otázka, pro jakou oblast by to bylo.
Mluvčí 24: Takže těch otázek je tam strašná spousta, které do teďka vlastně ještě nebyly osvětleny a zatím je těch variant několik.
Mluvčí 11: Tak paní Fábriva.
Mluvčí 12: Já bych se teda chtěla, takže vy, když bude v září to jednání, takže vy se tam taky zúčastníte, budete teda tam s odborníky.
Mluvčí 12: No ne, protože bude plánovaná ta schůzka s těmi občany, takže já si myslím, že určitě vás tam taky pozvu, pokud si chtějí spolupracovat s Teplárnou, tak vás tam pozvu na to, abyste si tam řekli, i ty vaše bude lidi se na to budou ptát.
Mluvčí 12: protože ono se musí říct a i b, že vždycky.
Mluvčí 12: Takže buď se teda rozhodne, že jako chceme dělat něco s těmi odpady, protože nás to neminá, takže buď budeme chtít spolupracovat s teplárnou, kde je nějaká, že jo, vlastně tam je to zařízení,
Mluvčí 12: a takový, kde to je trochu tak jako by mimo ten, zabydlenou tu část vyloženě toho města, je to tam vlastně takový to technický, nebo teda, když se tady lidi budou ptá, bude vlastně teplárna odpovídat, že třeba jo, když se tady to udělá, bude se třeba z toho pak tvořit teplo, může to být záložní program a tady ty věci, že jo.
Mluvčí 12: Nebo se řekne, ne, budeme hledat teda cestu, že nebudeme v tomto spolupracovat, bude se teda řešit jenom odvoz a teďkám, jo, a já pak ještě vlastně budu mít dotaz ještě na paní místo starostku nebo paní starostu, jestli už jste projednávali toto i s dalšími starosty,
Mluvčí 12: šluknovskýho výběžku, jestli proběhla nějaká diskuze o likvidaci odpadů jako pro šluknovský výběžek, protože to určitě ty lidi pak na to září bude taky zajímat a myslím, že můžete se vždycky na něčem dohodnout.
Mluvčí 12: Děkuju.
Mluvčí 12: A jinak paní Hávkovi děkuju a určitě bych byla ráda, kdyby jste... Jo, jo, děkuju.
Mluvčí 13: Jo, paní inženýrka, ještě prosím.
Mluvčí 24: Jednalo se vlastně, když jsme ještě jednali tady s paní zastupiteli, tak se jednalo o to, že jako teplárna bychom dali k dispozici ten pozamek, kde bylo teď skladováno uhlí a který by byl takový logicky zapadl do takovéhle koncepce celého teplárenského zdroje nebo toho komplexu.
Mluvčí 24: a je mi trošičku líto, že jsme nebyli vůbec nikdy pozvaní třeba na ten výbor nebo na tu komisi odpadů, protože já si myslím, že i my bysme spoustou znalostí přispěli a že toho docela i víme a že bysme byli i schopni pomoct počítat návratnost, pomoc počítat cenu tepla a podobně.
Mluvčí 24: Takže jediné, co vlastně v současné situaci víme, je to, že je teda zájem o ten náš pozamek.
Mluvčí 13: Takže děkuju, jinak abych odpověděl paní Fábriove, ano, v rámci združení tady starostů šlovského výběžku tahle diskuze probíhá, protože to samozřejmě zajímá každou obec a každé město tady u nás.
Mluvčí 13: Samozřejmě i ostatní starostové zjistili, že tady diskutujeme právě o budoucí teda
Mluvčí 13: zevu, takže pokud by něco takového teoreticky tady u nás vzniklo, tak samozřejmě jsou ochotní tenhle ten odpad vozit sem, samozřejmě, ale ale mapují také jiné možnosti, odvoz odpadu právě do Liberce, nějaký společný svoz, jo, takže na tom se pracuje.
Mluvčí 13: Pan Čapek, prosím.
Mluvčí 18: Tak já bych asi, já bych asi závěrem té diskuze řekl, že tady zase mělo strašně moc otázek, které nebyly zodpovězdné, takže já si myslím, že bude opravdu velice stěžení pro tento projekt vůbec to odprezentovat, co nejisté široké veřejnosti, aby prostě tě pochopili,
Mluvčí 18: jestli tohle vůbec tady chtěj nebo nechtěj.
Mluvčí 18: Možná by nebylo vůbec podvědci, aby ta komise pro odpady taky řekla i tobe, že ten odpad můžeme jako do teďka vozit někam pryč, ale co to bude stát v občany, nebo co to bude stát naopak to město, pokud to bude město dotovat.
Mluvčí 18: Ať si občany teda řeknou, jestli chtějí tuto variantu nebo tu variantu tý spalovny.
Mluvčí 18: Já si myslím, že takhle je to asi fér přístup těm občanům.
Mluvčí 13: Vše děkuju za přispěvek.
Mluvčí 17: Pan Musílek.
Mluvčí 17: Nevím jestli to zaznělo na radě města, nebo na zastupitelstvu, nebo v nějakých kulárech, ale bavili jsme se o tom, jak to vypadá třeba ve Švýcarsku.
Mluvčí 17: A já to mám teď, my jsme se na to zeptali vlastně našeho kamaráda, který ve Švýcarsku žije, jak to, jestli o něco o tom ví.
Mluvčí 17: Sám je architekt, takže
Mluvčí 17: A napsal.
Mluvčí 17: Takže ve Švýcarsku existuje 30 spalovan kumunálního odpadu a mají výkon od 10 do 50 MW.
Mluvčí 17: Podle mého průzkumu žádné malé spalovny kumunálního odpadu tady nejsou.
Mluvčí 17: Těch 30 je rozloženo a naprojektávaná tak, aby od roku 2000 pojmuli veškerý spalovatelný odpad ve Švýcarsku.
Mluvčí 17: Lokalita a zdálenosti jsou voleny tak, aby pokryly rádius 30 až 50 kilometrů.
Mluvčí 17: V horách logicky žádné nejsou, a tak jsou tam tu odpad sváží.
Mluvčí 17: To je to, co jsem zjistil.
Mluvčí 17: Důležité je, aby spalování bylo součástí komplexního konceptu, jak nákládat se odpady.
Mluvčí 17: Proto například v Curichu... Proto... příklad v Curichu... A tady je link, tak to vám nemůžu...
Mluvčí 13: Tak jo, děkuju.
Mluvčí 13: Tak ještě někdo z řád zastupitelů?
Mluvčí 13: Pan Horáček s Technickou.
Mluvčí 09: Já děkuju za přístup jak pana Musílka, to je přesně ono totiž, jo?
Mluvčí 09: Protože kolik má teplárna Megawatt naše?
Mluvčí 09: Stot tisíc?
Mluvčí 09: 90, to je 100 tisíc za rok.
Mluvčí 09: No tak to je ono, že?
Mluvčí 09: Deset.
Mluvčí 09: Takže přesně jsem si odpověděl, že my jsme si právě inspirovali těnší CZ.
Mluvčí 30: To je přesně ono.
Mluvčí 15: Tak jo, díky.
Mluvčí 13: Tak nikdo se už nehlásí do diskuze, předpokládám a koukám.
Mluvčí 13: Byl tady poslední návrh paní Lankové, jak říkala, sundat se na ten bod z programu.
Mluvčí 13: A já jsem opravdu teďko zapomněl i na to pravé slovo jo.
Mluvčí 13: Stáhnout, přesně stáhnout.
Mluvčí 13: Takže poprosím návrhovou komisii, je tady připravené usnesení,
Mluvčí 09: Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout bod 302 z programu jednání.
Mluvčí 13: Tak a budeme hlasovat.
Mluvčí 13: Pro bylo šest zastupitelů, proti pět zdrželi se tři, takže návrh nebyl přiját.
Mluvčí 13: Takže budeme hlasovat tle připraveného návrhu, takže poprosím návrhu komise.
Mluvčí 09: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit memorandum o vzájemné spolupráci mezi městem Vanzdorf a Teplanou Vanzdorf a akciová společnost dle předloženého návrhu.
Mluvčí 09: A dále zastupitelstvo města rozhodlo uložit výboru pro hospodaří s odpady 1. v smyslu tohoto memoranda v přípravě nutných kroků k jeho naplnění.
Mluvčí 13: Tak a můžeme hlasovat o obou návrcích najednou.
Mluvčí 00: www.arkance-systems.cz
Mluvčí 13: sedm zastupitel, opro, proti tři, zdržali se tři a nehlasoval jeden, takže tento návrh nebyl přiját.
Mluvčí 13: Já předpokládám, že po diskuzi pak na podzim s občanem města se k tomu opět vrátíme a budeme o FOS chytřejší, tak jak tady proběhlo i v naší diskuzi zastupitelů, takže určitě to není nějaká negace této myšlenky, takže předpokládám, že se k tomuto tématu
Mluvčí 13: důležitému a vrátíme.
Mluvčí 13: Takže díky přijdeme k bodu číslo čtyři.
Mluvčí 13: Omlouvám se, já to nevidím, protože mám tady hlasování.
Mluvčí 13: Ale neběží rozpráva, tak... Ale samozřejmě s technickou poprosím pan Draský,
Mluvčí 13: Pan Drasky k tomuto vhodu, co jsme odhlasovali, se chce přihlásit?
Mluvčí 13: Ano?
Mluvčí 30: Tak poprosím.
Mluvčí 30: Nevím, to je věcně jako, jestliže se přihlázím s technickou, tak jsem, nevím, jestli jsem mimo jednacích řád, ať mě to vloží pan tajemník, jestli již mám technickou, jestli ji nemůžu mít kdykoliv v proběhu jednání zastupitelstva.
Mluvčí 30: Nebo jestli jednací řád zakazuje mít technickou kdykoliv v jednání, ale v tomto případě teda mám technickou, nepřijeli jsme navrhova na usnesení,
Mluvčí 30: Tudíž se táží technickou mám, kdo zajistí ty besedy s občany.
Mluvčí 13: Ještě pán Tajemik, ty technické prosím se vyjádřit, pokud můžu.
Mluvčí 06: Když starostá vyzve k hlasování, to znamená, že je ukončená diskuze, včetně technické.
Mluvčí 06: Ta technická by měla zaznit do té doby.
Mluvčí 13: Ohledně dotazů pana inž.
Mluvčí 13: Draskýho, asi myslím, že výbor stále pracuje, myslím, že nebyl zrušen, tak předpokládám, že pokud výbor bude mít tuhletu ochotu a chuť, tak spolu s vedením města tu tu besedu připraví.
Mluvčí 13: Tak ještě s technickou pan Horáček, prosím.
Mluvčí 09: Samozřejmě beseru připravit můžeme, už jsme o tom diskutovali, koho bychom pozvali a tak dál, ale kdo připraví ty ekonomické věci, výpočty a tak dál?
Mluvčí 09: Kdo to bude dělat?
Mluvčí 11: Výbor pro odpady, v tom je napadá jedna věc.
Mluvčí 11: Pani Lankova?
Mluvčí 22: Ty ekonomické věci přece může dělat teplárna.
Mluvčí 22: Teď jste tady chtěli spolupracovat a už jste ji zase vyšoupli.
Mluvčí 13: Tak
Mluvčí 13: Tak ukončuju diskuzi k tomuto bodu přátelé, protože tenhle ten bod neprošel, můžeme se k tomu vrátit v diskuzi zastupitelů, ale teď přijdeme k bodu číslo čtyři, jsou to finanční záležitosti a poprosím paní inž.
Mluvčí 13: Kociánovou.
Mluvčí 21: Dobré odpoledne.
Mluvčí 21: Tak prvním bodem z ekonomických záležitostí je závěrečný účet města a schvalení účetní závěrky.
Mluvčí 21: Návrh závěrečného účtu města za rok 2020 byl zveřejněn na úřední desce a v plném změní v elektronické podobě.
Mluvčí 21: Je to poměrně rozsáhlý dokument, který mimo jiné obsahuje závěrečný výrok auditora, který je taktéž přílohou.
Mluvčí 21: Učitní závěrka za rok 2020 je taktéž rozsáhlý dokument, splňuje veškeré náležitosti, součástí důvodové zprávy byl přehled o výkazu zisku a ztrát rozvaze a i o rozpočtu čerpání, byl tam výtah s činností interního auditu a také výtah s inventarizační zprávy.
Mluvčí 21: Oba tady tyto dokumenty i přílohy vám byly zaslany v elektronické podobě.
Mluvčí 13: Děkuju, otevírám diskuzi hostů k tomuto bodu.
Mluvčí 13: Zastupitelé.
Mluvčí 13: Není tomu tak prosím navodovou komisy.
Mluvčí 09: Zastupitelstvo města rozhodlo vyjádřit souhlas celoročnímho osponaření města Vansdor za rok 2020 bez výhrad.
Mluvčí 09: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit účetní závěrku města Vansdor za rok 2020.
Mluvčí 09: Zastupitelstvo města ukládá starostovi zajistit předložení zastupitelstvu zprávy o osponaření subjektů s médkou účastní města
Mluvčí 09: které nebyly součástí zavérečného účtu samostatně delegovanými zástupci města.
Mluvčí 09: A dále, zastupitelstvo města rozhodlo o převedení výsledku hospodařního hospodářské činnosti ve výši 4 113 744 korun 24 haléržů do hlavní činnosti a jeho zapojení do rozpočtu na investice v oblasti bytového hospodářství.
Mluvčí 13: Tak a můžeme hlasovat o všech návrzích.
Mluvčí 13: Dalším bodem je přehled plnění příjmu a výdaju k 30. dubnu 2021
Mluvčí 21: Je to takový výtah z výkazu FIN, který je uzavřený k 30. dubnu.
Mluvčí 21: Hovoří o plnění příjmu v struktuře daňových, nedaňových, kapitálových a transferů a také o čerpání výdajů a o tom, jak se nám vyvíjí financování.
Mluvčí 13: Tak otevřám diskuzi hostů, zastupitelé k tomuto bodu.
Mluvčí 13: Tak prosím, návrh usnesení.
Mluvčí 09: Zastupitel soměsta rozvol vzít na vědomí přehled paní příjmu a videu k 30.4.2021.
Mluvčí 13: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 13: Dvanáct zastupitel bylo pro, nehlasovali dva, že návrh byl přijat.
Mluvčí 13: Prosím další bod.
Mluvčí 21: Dalším bodem je členství v České asociaci pečovatelské služby, kdy město Vanzor v rámci fungování organizační složky Pečovatelská služba nabízí Česká asociace pečovatelské služby vzdělávací projekty aktivní účast na připomínkování legislativy, ale i propojení s poskytovateli pečovatelských služeb a zajištění větší informovanosti.
Mluvčí 21: Členský příspěvek činí 3 tisíce korun ročně.
Mluvčí 13: Děkuju.
Mluvčí 13: Hoste zastupitelstva, zastupitelé, prosím návrhu sneseň.
Mluvčí 09: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit členské české asociaci pečovatelské služby a výši členského příspěvku do předloženého návrhu.
Mluvčí 14: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 13: 13 zastupitelů bylo pro, nehlasoval jeden, že návrh byl přijat.
Mluvčí 13: Prosím, další bod.
Mluvčí 21: Dalším bodem je návrh na shodnocení finančních prostředků.
Mluvčí 21: Jak už bylo avizováno ze zprávy finančního výboru, tak v současné době město disponuje 50 miliony volnými prostředky.
Mluvčí 21: Tím chci jenom připomenout, to nejsou volné prostředky, se kterým my jsme nevěděli, co zamýšlíme, ale jsou to prostředky, které už ve střední době výhledu s nima počítáme do budoucích let.
Mluvčí 21: Sami jste před chvilkou diskutovali o spalovně a vůbec o řešení odpadového hospodářství.
Mluvčí 21: To je část těch prostředků, které budeme potřebovat.
Mluvčí 21: Jedná se o to, že tyto prostředky jsme měli určitým způsobem uloženy, ale překročili míru, na kterou je slušné úročení.
Mluvčí 21: To znamená teď proto, aby nestraceli na hodnotě, bychom měli nějakým způsobem s nima nakládat.
Mluvčí 21: Zadáním bylo zhodnotit těch 50 milionů tak, aby minimálně pokryly inflaci.
Mluvčí 21: Samozřejmě, že byly dotazovány i bankovní společnosti, nicméně to shodnocení se na míru inflace nedostane.
Mluvčí 21: Proto vám předkládám jako nejvýhodnější nabídku společnosti DRFG, která by měla pokryt inflaci.
Mluvčí 21: Samozřejmě, že se jedná o odlišné investování, než nabízejí finanční tradiční ústavy, jako jsou banky.
Mluvčí 21: Je tady bez zesporu větší míra rizika, nicméně u navrženého způsobu to riziko není až tak dramatické a záruky, které nám společnost nabízí, stojí minimálně za zvážení.
Mluvčí 21: Více bych asi nechala na diskuzi.
Mluvčí 13: Už děkuju.
Mluvčí 13: Otevřám diskuzi občanů a teď zastupitelů k tomuto bodu.
Mluvčí 13: Pan Musílek, prosím.
Mluvčí 17: Já s tím teborem určitě nebudu souhlasit.
Mluvčí 17: A důvodem je to, že na podzim, možná už koncem léta, na podzim se budou vyhlašovat různé výzvy do dotačních programů Evropské unie.
Mluvčí 17: A pokud vím, tak nemáme zpracováno dodneška dostatek studií a projektových dokumentací na revitalizaci budov ve městě, veřejných ploch a podobně.
Mluvčí 17: Dneska už jsme se tady bavili například o rekreáčním oblasti v Mašináku.
Mluvčí 17: Máme tu Červený kostel, máme tu vlastně už hotovou projektovou dokumentaci na rekonstrukci střelnice.
Mluvčí 17: Budeme opravovat několik parků, budeme opravovat, rekonstruovat Městské divadlo Vansdorf, budeme rekonstruovat budovu úřadu, budeme revitalizovat náměstí, potřebujeme vybudovat nová parkoviště, chceme
Mluvčí 17: Možná, že budeme chtít třeba vybudovat i nějaký veřejně prospěšný objekt na náměstí, aby jsme to náměstí dotvořili.
Mluvčí 17: Budeme chtít opravdu další sportoviště a myslím si, že v tuto chvíli je spíše pro nás prvořadným úkolem tyto prostředky použít na tyto věci.
Mluvčí 17: a ne je někam uložit prostě na rok nebo na dva prostě někam na nějaké investiční fondy.
Mluvčí 13: Tak děkuju za názor, paní Lanková.
Mluvčí 22: Takže abych se zase ještě k tomu vrátila, tak důležité jsem řekla za finanční výbor samozřejmě, kde, jak jsem říkala jednohlasně, teda všichni byli proti tomuto návrhu.
Mluvčí 22: A tady k tomu předloženému materiálu.
Mluvčí 22: Ještě bych reagovala na paní inženýrku, když říkala, že byly osloveny banky z té české spožitelny.
Mluvčí 22: Já vím, že tam je nikdo neoslovil a byli z toho docela překvapení, z takovou účástkou.
Mluvčí 22: Tady ty kombinace.
Mluvčí 22: U toho prvního máme tady 24 měsíců, je tam jenom 30 milionů.
Mluvčí 22: Tady se bavíme o 50 a tam je napsaných 30.
Mluvčí 22: Proč?
Mluvčí 22: Za druhé.
Mluvčí 22: Jsou tam částky rozepsané do výše 50 milionů.
Mluvčí 22: V pořádku, ale tam už zase mi chybí na jak dlouho.
Mluvčí 22: Návrh o snesení.
Mluvčí 22: Zastupitelstvo města rozhodlo investovat finanční prostředky v hodnotě 50 milionů do přileženého návrhu.
Mluvčí 22: Kerého z těch dvou.
Mluvčí 22: Ten materiál mi přijde nedostatečný, nepropracovaný, já jsem za to stáhnul tento bod z programu.
Mluvčí 21: Tak jestli můžu reagovat.
Mluvčí 21: Jedná se o kombinaci nástrojů dluhopisu buď DRFG nebo Czech Home Capital plus Czech Real Estate Investment Fund plus JNT Banka Terminovaný vklad.
Mluvčí 21: To kouzlo spočívá v tom rozmístění těch 50 milionů do vícero nástrojů.
Mluvčí 21: Vyplývá to z té modelace, která byla přílohou.
Mluvčí 21: Tam bylo vysloveně i napsáno, na které stránce ta modelace je.
Mluvčí 21: To je otázka číslo jedna.
Mluvčí 21: Záleží samozřejmě na vašem názoru, jestli vůbec s některou variantou souhlasíte, nebo byste vůbec s takovýmto stylem chtěli ty finanční prostředky investovat.
Mluvčí 21: Z České spořitelny jsem obdržela ne přímo nabídku, ale komunikovala jsem s nima a nabízí nám konkrétně většinou státní dluhopisy nebo takhle.
Mluvčí 21: Česká spořitelna jako taková nenabízí investování prostřednictvím tady toho nástroje, ale zprávu Aktiv, která vždy je už za poplatek.
Mluvčí 21: a míra výnosnosti se pohybuje kolem 1,5%, což je stejná míra výnosnosti, jako je u terminovaných vkladů.
Mluvčí 21: Z toho důvodu dále jsem nepokračovala v jednáních a nežádala jsem je o konkrétní nabídku, protože pokud se mám rozhodnout mezi 3,5% a 1,5%, tak nebudu ztrácet jejich čas.
Mluvčí 21: Pokud nebudete chtít pokračovat tady tímto stylem, nebo tady prostřednictvím těchto nástrojů, tak samozřejmě budu pokračovat dále a budu oslovovat konvenční banky s nástrojí jiného typu.
Mluvčí 13: Jeho chce reagovat paní Lenková.
Mluvčí 22: Jejich nabídka té skupiny Derfg samozřejmě je pěkná.
Mluvčí 22: ale čím hezčí, tím větší rizika jsou.
Mluvčí 22: Musíme si furt uvědomit to, že tady si nedáváme svoje peníze.
Mluvčí 22: To jsou peníze veřejné.
Mluvčí 22: A my nemůžeme veřejné peníze někam dát, protože tam je velký úrok a pak jako občanů říct, že to zrovna nedopadlo, ta investice nedopadla, nedostaneme nic zpátky.
Mluvčí 22: Takhle, touhle cestou já rozhodně nechci jít.
Mluvčí 22: Radši budu za nějaký
Mluvčí 22: menší úrok, i kdyby to bylo jedna a půl, ale furt máme jistotu, že dostaneme 90 až 100% těch peněz zpátky.
Mluvčí 22: To mám přesně z tý spořitelny.
Mluvčí 22: A když už jsem majím o tý spořitelně, vy třeba jste s nima komunikovala, paní mi to vysvětlovala, jak to je, vy jste s nima komunikovala, ona se mnou taky komunikovala, tak asi jako s váma, ale pak řekla, to musí být konkrétní, to chce na diskuzi,
Mluvčí 22: konkrétní požadavky, a potom teprve se dělá nějaká studie, to asi mi může potvrdit tady, paní Černý Horáček v té pance dělal.
Mluvčí 22: Že to není takové, že vám hned do telefonu řeknou, bude to takhle a takhle.
Mluvčí 22: Tam prostě oni musí opravdu spočítat, jak to má být.
Mluvčí 22: Je to můj laický názor, ale v žádném případě abych takhle neriskovala s veřejnými prostředky.
Mluvčí 15: Děkuju, paní Fábriva.
Mluvčí 12: No, tak já za mě to řekl pan Musílek, protože já jsem pro investování do oprav a zvalebování, protože teď, co se děje s materiálem a všechno, takže když nám budou někde ležet peníze, tak určitě vyloženě na tom nevyděláme, spíš teda to dávat do investit městských rovnou.
Mluvčí 14: Vše děkuju, z technicko pan Horáček.
Mluvčí 09: Každý dluhopis, který je vydávaný, má svý parametry, které se nemění.
Mluvčí 09: To můžete zjistit na tom telefonu taky.
Mluvčí 09: Nicméně, já jsem s pracovníky DERFG taky jednal kdysi a rovnou jsem jim řekl, že to určitě není investice pro město, když tenkrát nabízili do konce úrok 8,5%.
Mluvčí 09: Když jsem se zeptal, proč si nepůjčejí od banky, kde má ani samozřejmě mnohem nižší úrok, který musí vyplácet, tak mi nedokázali zodpovědět.
Mluvčí 09: Je to možná jejich strategie, která funguje na tom, že investují do menších
Mluvčí 09: parků, retailových, obchodních, to znamená hlavně do jízků, kiku a do takových těch nízkonákladových obchodňáků, tak je asi správná, ale v současné době ta firma vlastně vyplácí ty dluhopisy vydáním dalších dluhopisů a bude to ještě nějaký čas trvat.
Mluvčí 09: To znamená, ten výnos, který potom oni budou mít jako zisk, tak v tuto chvíli to tak není.
Mluvčí 09: Takže určitě za mě ani náhodou přesně jsou to veřejné peníze, které se nemají investovat do soukromých fondů.
Mluvčí 09: Určitě se dají najít nějaké nástroje v bankách, samozřejmě ty úrokové sazby budou každopádně nižší, ale tam ta jistota toho bankovního domů je daná, i když není stoprocentní, protože tam máte pojištěnou jenom menší část těch prostředků, já teď mám takový pocit, že zákona je 2,5 milionu korun, mám takový pocit.
Mluvčí 09: Takže ono stejně to není pojčtění nikde.
Mluvčí 09: Nicméně ta možnost, aby bankovní dům velký zkrachoval je velmi, velmi, velmi, velmi nízká.
Mluvčí 09: Takže to je jedna věc.
Mluvčí 09: Myslím, že by se peníze měly utrácet za investice, problém je, že my to neumíme připravit a tady pan Musílek řekl, že nejsou žádné projekty, ale říká to člověk, který je na radě, ty projekty máte vymýšlet, vy je máte dávat, tak proč jste ten rok a půl je nedávali?
Mluvčí 09: Jako tomu nerozumím, tady mělo být všuplíku plno projektových příprav a ty už se měly jako dělat a my pořád něco čekáme.
Mluvčí 09: Správně říkáte, že bude nové dotační období, bude spousta projektů, které ten Vansdorf bude mít obrovskou šanci, protože jsme v tom ústeckým kraji.
Mluvčí 09: Takže jenom mít připravený, holto stojí peníze dopředu, ano stojí, ale my ty peníze máme, my je nemusíme nikde si půjčovat a říct, že neuděláme jeden chodník, aby jsme mohli udělat projekt na něco jinýho.
Mluvčí 09: Prostě ty peníze máme, tak udělíme ty projektové připravy, udělíme nějaký seznám nebo nějaký
Mluvčí 09: jakejsi rezervuár těchto akcí a prostě se to musí rozjet, rychle, i kdyby jsme za cenu rozpočtových opatření.
Mluvčí 09: Rada města nemusí čekat ani na zastupitelstvo, rada města má nějakou pravomoc, myslím, že to je 4 miliony, takže tam můžete dělat opravdu, když máte nějaký smysl úplný nápad ohledně projektových dokumentace, tak už se to můžete rozjet, i přes ty prázdněny, aby se nemuseli čekat na zastupitelstvo do září.
Mluvčí 09: Takže je to jenom prostě něco vymyslet.
Mluvčí 09: A určitě je příležitostí spousta.
Mluvčí 09: Bytová krize, víte, že tady jsme se bavili ohledně o toho, že lidi čekají na byty, tak proč mě to třeba nevymyslíš, že by se udělal nějaký bytový dům pěkný, trošku jinej než jsou tady naše paneláky.
Mluvčí 09: Jenom příklad.
Mluvčí 13: Stechnicko, pan Musílek.
Mluvčí 17: Já chci jednou v rychlosti zareagovat, já jsem si tady nestěžoval, že nemáme projekty, já jsem si tady stěžoval na to, že tyto prostředky chceme vložit někam na nějaký, do nějakých fondů a chtěl jsem, aby se použili na tyto projekty vznikající.
Mluvčí 17: To bylo to, co jsem řek.
Mluvčí 13: Díky, pan Draský.
Mluvčí 30: Já souhlasím s tomhletem stranem usilkem, měli bychom podle mého, tato operace finanční z toho pohledu filozofického, jsou to de facto peníze určené pro péči pro občany, čili měli bychom je věnovat na tu péči pro občany v tom seschodném, čili já nepodpořím tuhletu transakci.
Mluvčí 15: Děkuju paní Křížová.
Mluvčí 29: Já se pokusím být velmi stručná, protože už předřečníci tady toho řekli hodně k tomuto vodu za sebe.
Mluvčí 29: Když nám prezentovali zástupci firmy DRFG tu jejich nabídku, tak vypadala velmi dobře, velmi výnosně.
Mluvčí 29: Takže jsem se přikláněla k názoru, abychom ty finanční prostředky do nějakých dlhopisů a dalších nástrojů vložili.
Mluvčí 29: Jsou to prostředky, které minimálně dva roky teď nebudeme investovat, protože máme ještě jiné finanční
Mluvčí 29: které se investovat budou.
Mluvčí 29: Tak to ještě tak na okraj, že těchto 50 milionů nás neokrade o to, nebo nespůsobí to, že se v příštím roce a v dalším roce 23 nebude moc dělat.
Mluvčí 29: To je za prvý.
Mluvčí 29: Za druhý ta nabídka teda byla
Mluvčí 29: říkám velmi taková lukrativní, výnosná, ale neměla jsem názor v ruce, nebo neměla jsem názor finančního výboru, jehož argumenty dneska respektuji a spíš se také nepřikloním k lasování, vložit 50 milionů do nějakých nástrojů, které nám tady ta firma nabízí a asi se tady obrátím na paní vedoucí ekonomického odboru,
Mluvčí 29: s žádostí, aby ještě prověřila nebo hledala další možnosti, kam jakoby vložit tyhle prostředky za nějaký solidní úrok.
Mluvčí 29: To je za druhé a za třetí jsem chtěla říct k těm projektům.
Mluvčí 29: Projekty se realizují a investuje se do nich.
Mluvčí 29: na základě schváleného rozpočtu, takže v letošním roce se dělá to, co se schválilo v loňském roce, zrovna dneska jsme schvalovali dvě výběrová řízení na zadání projektové dokumentace, takže není pravda, že neděláme, nebo že bychom to teď nechávali spát, opravdu ne.
Mluvčí 29: Těch investičních záměrů,
Mluvčí 29: je už z předchozího vedení spousta, některé jsou v realizaci, některé jsou v přípravách, některé jsou naplánované na příští roky, takže v tom se pokračovat bude.
Mluvčí 29: A i ty finance se právě musí rozložit rovnoměrně do dalších budoucích let.
Mluvčí 29: Takže asi tolik.
Mluvčí 15: Děkuju, pan doktor Jára.
Mluvčí 23: Já jsem jenom slyšel, co pan musílek říkal, kolik tady máme akcí.
Mluvčí 23: Každopádně já si myslím, že bychom se měli rozhodnout hlavně pro to, abychom financovali některé investiční akce, protože to, co dnes zafinancujeme, tak to jsou nejlépe uložené peníze.
Mluvčí 23: Žádná banka, žádný dluhopis nám tuto dražší variantu za leta nevrátí.
Mluvčí 23: Takže já bych byl pro to taky nehlasován pro tento bod.
Mluvčí 11: Děkuji, pan Musílek.
Mluvčí 17: Já jsem přesvědčen o tom, že naši spolučené nás nezvolili pro to, abychom si tady házeli peníze z jedné kapsy do druhé, ale abychom právě se starali o majetek města, abychom opravovali silnice, abychom opravovali chodníky, budovy v městském majetku a podobně.
Mluvčí 17: A to je náš hlavní úkol.
Mluvčí 13: Tak už se nikdo nehlásí do diskuze, takže tady byl návrh paní Lankové stáhnout na ten bod z programu.
Mluvčí 13: Takže poprosím o návrh.
Mluvčí 13: Tak poprosím návrhovou komisii.
Mluvčí 09: Zastupitelé sáměsta rozhodlo stáhnout bod 404 z programu jednání.
Mluvčí 09: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 13: 10 zastupitelů bylo pro, proti 3 zdržel se 1, takže tento návrh nebyl přijat.
Mluvčí 13: Takže budeme hlasovat o původním návrhu usnesení.
Mluvčí 09: Zastupitelstvo města rozhodlo investovat finanční prostředky v hodnotě 50 milionů dle předloženého návrhu.
Mluvčí 13: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 13: Nikdo ze zastupitelů nebyl pro, proti bylo 10, zdrželi jste 4, takže tento návrh nebyl přijat.
Mluvčí 13: Děkuju paní inženice Kociánové a přejdeme k bodu číslo 6 a jsou to návrhy dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelů města.
Mluvčí 13: Takže poprosím zastupitel.
Mluvčí 13: Pan Rídl asi, to zmizelo teď, ale asi se hlásil, že jo?
Mluvčí 27: Takže dovolte, abych ještě jednou vás všichni pozdravil a dopředu se omluvil, že dneska budu trošku delší.
Mluvčí 27: Nicméně vznikla tady zajímavá situace a začneme s prvním bodem.
Mluvčí 27: Navážuji na pana Musilka a na další, na pana Járo a další, kteří tady řekli doslova, že nakládání z penězy
Mluvčí 27: Města je naší prořadou záležitostí a ta záležitost by měla vyústit v návrhu, jak je efektivně využít pro, když to přeženu, nebo státové, pro lepší život občanů.
Mluvčí 27: A my jsme na podzim rozhodli, že budeme kontrolovat přípravu, nebo realizaci investičních akcí a přípravu projektové dokumentace pro tyto akce.
Mluvčí 27: Nic není stále, já přesně nevím, jak to územstvění znělo,
Mluvčí 27: ale stále dostáváme tento materiál jaksi, a to nebejte jako kritiku, ale pokoutně, aniž by se ho objevila jako stálý bod nebo jasně definovaný bod v programu v jednání.
Mluvčí 27: Takže chci jenom navrhnout, a myslím, že tady nemůže být ani žádný hlas proti, aby jsme skutečně se domluvili, že čtvrtletní zpráva
Mluvčí 27: osmy, nebo předkládá to, myslím, první místo starosta, aby byla řádným bodem jednání, abychom se na to mohli všichni, včetně občanů, připravit a aby tady byla skutečně diskuse, která vyplodí třeba novou inspiraci pro náměty, jak zlepšit město.
Mluvčí 27: Takže, jestli dovolíte, abych skutečně toto možná, jestli můžu, navrhnout do zásobníku usnesení, z této debaty různé, protože ono toho bude víc.
Mluvčí 27: Teď bych požádal, poprosil prostřednicům pana starosty, aby do jednání se zapojil, do diskusie se zapojil i pan inženýr Berhánek, protože máme tady několik věcí a připomínek předužené zprávě.
Mluvčí 27: Pokud je o investiční akce, které jsou v realizaci,
Mluvčí 27: Já myslím, že o tom my tak všichni víme, že ta správa je dostat čující.
Mluvčí 27: Jsou tam některé termíny, které se mi zdají z hlediska dokončení dosti problematické.
Mluvčí 27: Například je to rekonstrukce hlavní budovy nahrádku, která má být dokončena v 9. měsíci letošního roku.
Mluvčí 27: anebo dokončení sberného dvora do osmého měsíce letošního roku.
Mluvčí 27: Nicméně to jsou věci, které jsou ještě běžně a nemyslím si, že je potřeba o tom nějak douze diskutovat.
Mluvčí 27: Je to potom otázka už z právy majetku, aby s dodavatelem se domluvila na novým termínu včetně eventuálně náhrady za ušilé prostředky pro město.
Mluvčí 27: Chtěl bych se blíže teď zastavit u projektových dokumentací.
Mluvčí 27: Začnu odzadu.
Mluvčí 27: Já jsem tady otevřel kdysi dávno téma, že rozhodli jsme, nebo naši předchůdci rozhodli o tom, že se zruší škola Střelecká mláda Střelecká a že vlastně na východní, základní škola východní, že se vlastně změní z prvostupňové školy na drostupňovou.
Mluvčí 27: Dopracovali jsme se k tomu po dlouhých diskuzích, zda ano nebo ne,
Mluvčí 27: že byla vyhlášena architekturická soutěž, která mimochodem měla uzávěrku v loňském roce, v únoru.
Mluvčí 27: Poté samozřejmě se doplňovaly návrhy tak, abychom vybrali optimální variantu, protože se nám 100 milionů zdálo moc.
Mluvčí 27: Nicméně dopracovali jsme se aspoň k tomu, že Rada v březnu letošního roku rozhodla a pověřila pana starostu, aby podepsal s vítězem této soutěže, to je s firmou Domina, která zastoupila architekturickou šikolou,
Mluvčí 27: slunovu o dílo.
Mluvčí 27: Úplnost to dní a stále v podstatě slunování podepsaná.
Mluvčí 27: Já vím, a teď skutečně to, Bert, jak to říkám, že byly tam nějaké problémy, které chápu a není potřeba je nějak rozvládět, bylo potřeba to dohodnout, aby skutečně s domům jinak mohli zpracovat tuto dokumentaci.
Mluvčí 27: My jsme měli ale výsledky takové, že prostě my na ten projekt čekáme.
Mluvčí 27: Už to tady taky zaznělo.
Mluvčí 27: Ústecký kraj má, nebudu to opakovat, má obrovskou výhodu a dostane ty peníze.
Mluvčí 27: A my máme peníze, mimochodem, aby i občany viděli, my se nebavíme o 50 milionech, my se bavíme o číslu 384 milionů, který má disponibilně k svou majetku města a můžeme je použít.
Mluvčí 27: Aspoň toto číslo jsem vyčetl z předložené zprávy od paní inženýrky.
Mluvčí 27: Ale budu pokračovat dál, takže je potřeba skutečně ten projekt vlastně dokončit.
Mluvčí 27: Aspoň vlastně pro to území a stavění povolení, protože skutečně ty výzvy budou padat velice rychle a platí tady kdo třeba přijde, tak ten samozřejmě bude uspokojen.
Mluvčí 27: Tak zase jenom odbočku, abyste viděli, že skutečně nemluvíme v chimérách.
Mluvčí 27: Máme informaci, že Ministerstvo pro místní rozvoj v podstatě vydalo zprávu, že v tom minulým roce, v tom plánovcím období, všechny projekty, které splnili vlastně zadání nebo se vešly do těch kriterií, byly pokryty finančníma prostředkama, takže každý, kdo si zažádal v lidským roce, dostal peníze.
Mluvčí 27: Tak já nevím, jestli my jsme nějaký dostali, to nebudu hodnotit, ale myslím, že ne.
Mluvčí 27: Takže já bych chtěl tady poprosit, protože jsem pana architektura Šikolu znám, protože nám stavil mimochodem v školu, během jednoho roku je postavil.
Mluvčí 27: Vím o tom, že pak, kdyžže bude podepsaná smluva v dohledné době, to znamená v řádu dnů, a mám informaci, že panu Beránkovi se povedlo dohodnout s panem Šikolou i otázku o peněz a nebo nějakého rozdělaní atd.
Mluvčí 27: Takže je schopen pan Šikola dodat projekt do konce roku, což je žádoucí.
Mluvčí 27: Takže tady asi to samozřejmě nebudu navrat takovou usnesení, ale mám skutečně prozbu nebo žádost na pana starostu, abyste skutečně tu smlouvu v tom příštím týdu podepsali, aby pan Šikola mohl zahájit práce a do konce roku to předložit.
Mluvčí 27: Další akcí, kterou bych chtěl vokomentovat je
Mluvčí 27: komplexní řešení chodníků na ulici Plzeňská.
Mluvčí 27: Dneska rada vlastně jednala o tomto záměru, já nevím, k čemu se dopracovala.
Mluvčí 27: Nicméně, zase mám informaci neuvěřeno a doufám, že mi pan starosta potrdí, že radě se nelíbí, že tu bude stát peníze.
Mluvčí 27: Abyste se připomněli, o čem mluvím.
Mluvčí 27: Mluvím o tom,
Mluvčí 27: že po ulici Plzeňská, po otevření naší školy se chodí spousta lidí, je to vám nepřehledná situace a skutečně hrozí to karambolem, že tam jednou někdo někoho trefí.
Mluvčí 27: A přitom, když ve medzi komunikační cesty, jak se chodí na Rio a tak dále, tak tohleto je jedna z tras, kterou ty lidi občany Vanselhovou využívají.
Mluvčí 27: Proto je žádoucí vymyslet, to já jsem předlžil pouze ideu, ale vymyslet to, jak propojit vlastně tamto bydliště pana Musilka, omluvám se, nebo zastávku u pana Musilka, s jatkama a potažmo až vlastně na Rio.
Mluvčí 27: a tam samozřejmě vznikla nějaká studie už v volinském roce a teď se pořád jedná, jestli ano nebo ne.
Mluvčí 27: Jsem si vědomý toho, že tam jsou nějaké majetkové problémy, protože jsme to chtěli spojit vlastně s cyklostezkou, ale je dobře, že dojde do odbornících názoru, že po té levé straně, myšleno od města, se to nedá realizovat, tak to řešte nějak jinak, ale musíme to vyřešit.
Mluvčí 27: a nejen kvůli bezpečnosti chodců, ale vemte to, když přijíždíte od Podluží do města, no to je hrůza, to je hrůza, když se jedou návštěvníci a první, co viděj, v podstatě taky dneska už za Pepámu s Bořemím barák a pak vlastně tu slévárnu hroznou, tak aspoň to vylepšeme tam, že tam bude nějaká krásná komunikace, po který vlastně budou, pokud možná třeba jezdící cyklisti a stahneme je vlastně z té hlavní příjezdové cesty.
Mluvčí 27: Takže tam bych slušně chtěl slyšet kvalifikovaný názor, jak se bude pokračovat dál, ale argument, že to stojí peníze, ten neobstojí, ten nemůže obstát, protože bezpečnost lidí a vůbec a dát do pořádku vlastně vstup města, to samozřejmě nějaké peníze vyžadovalo, to bude.
Mluvčí 27: Dalším bodem je rekonstrukce sportovní haly.
Mluvčí 27: Já si tady samozřejmě tyhle správy, které dostávám,
Mluvčí 27: tak se zakládám, abych se mohl kontrolovat vlastně ten postup, kam jsme postupili za ty tři měsíce.
Mluvčí 27: A tady prosím vás jsme postupili k tomu, že jsme už měli jasnou představu, co tam chceme dělat a najednou se tady objeví, že jsme vyhlásili veřejnou soutěž s názvem Architektonická studie rekonstrukce sportovní haly.
Mluvčí 27: A to bych skutečně chtěl, aby mi někdo, pan Beránek jistě je v odborníkě, aby mi vysvětlil,
Mluvčí 27: co na tomto projektu bude vymýšlet, já vím, že se to má připravit, upravit a tak dále, ale ta stavba je daná, bože můj, k čemu budeme dělat vlastně
Mluvčí 27: architektonickou soutěž na tento objekt.
Mluvčí 27: Pochopil bych, kdyby jsme před rokem a půl rozhodli, že, nebo před dvěma lety rozhodli, vyhlašme soutěž, architektonickou, na uspořádání takovéhoto dílčího centra pro zpramažňování občanů, kde vlastně bude zabudovaná školka, sportovní hala, nějaký prostoranství pro zpramažňování lidí, celý vůbec ten prostor kolem sportovní haly, aby se řešil nějak urbanisticky, aby to nějak na sebe navazovalo.
Mluvčí 27: To se nestalo, tak proč najednou dneska vypisujeme odbornictví soutěž, která mimochodem, tam je termín pro přihlášení do 9. měsíce letošního roku, z čeho se odvodit, že ty architekty, protože to už půjde mimo naší kontrolu, ano, ty architekty se budou dohadovat leta, než vyhlásí vítěznej projekt a my tu halu vlastně budeme rekonstruovat v příští pětilece.
Mluvčí 27: Takže zase
Mluvčí 27: Promiňte mi, ale prostě mně se tohleto nezdá.
Mluvčí 27: Mně se to fakt nezdá ten přístup, protože tady to musí být tak na branku a nevymyšlet skutečně věci, které, nechci říct, že to je hloupost, ale které obecně se obejdeme.
Mluvčí 27: Další tady, další bod, taky to je téma.
Mluvčí 27: Rekonstrukce náměstí.
Mluvčí 27: To nepochopím, nepochopím to.
Mluvčí 27: studií, pamatuju si, že před třemi lety, možná tady standardářku mě opraví, že byla vyvrášená studie, jak to náměstí má vypadat.
Mluvčí 27: Za tři roky jsme se dopracovali k tomu, že jsme, já to přištu, že připravujeme výběrové řízení, připravujeme výběrové řízení, do kterého se nikdo nepřihlásil.
Mluvčí 27: Takže budeme vymyšlet další výběrový řízení, do kterého se možná někdo přihlásí.
Mluvčí 27: Není jednodušší využít možnosti, které vlastně ta
Mluvčí 27: ten zákon vlastně o veřejných zakázkách umožňuje a oslovit nějaký vybraný projektanty, měl by nám v tom pomoct předsednický architekt, ten, ten, proto ho taky platíme, aby nám v tomhle tomu nějak byl napomocen.
Mluvčí 27: Tak opět téma, který se mi zdá, že se táhne na dlouho, že to je všechno na dlouhé lokte a pak se nedivme, že máme 400 milionů korun a nevíme, co snímat v této nějaké investiční skupině.
Mluvčí 27: Samozřejmě, ty peníze nám přebejívají, jenom za hranické ročné,
Mluvčí 27: v úvozovkách ošetřili nebo vydělali 100 milionů korun.
Mluvčí 27: Takže, chtěl bych skutečně, abysme tohleto, se na tom shodli, to přeci není nic politickýho, to je jeden, kdo to předkládá, ale prostě předlužíme to společně, že chceme v tomto udělat rázný krok dopředu, aby ty projekty vznikly, aby se měli podklady vlastně pro žádosti na výzvy, které vlastně se mu určitě přijdou, nebo které už jsou vypisovaný.
Mluvčí 27: Takže,
Mluvčí 27: Já bych vlastně využil i této situace, co pan, nebo už tady o tom bylo hovořeno.
Mluvčí 27: Mám tady návrhy dvou usnesení, které taky uvedu trošku do souvislostí.
Mluvčí 27: První se týká, a to je náměr, který tady vznikl v diskluzi, prodat či neprodat části pozemku na raketačním rybníku, abychom skutečně tady přijali usnesení v tom smyslu, že chceme, aby
Mluvčí 27: vznikla studie, jak vůbec vrátit ten rybník k původnímu účelu, který vlastně pan Mašín, který má na tom zásluhy, v podstatě on takhle zamýšlel, ano.
Mluvčí 27: Mimochodem, teď je to třeba i, mohla by to být i podsta tomuto muži, který skutečně Vansdorf povýšil, nebo respektive přičínil se o rozvoj města.
Mluvčí 27: Takže já tady mám návrh na úsecní, který jsem už předal návrhový komisy, ho dám teď,
Mluvčí 27: kde skutečně říkám, že bychom se měli vrátit k původnímu záměru v 60. letech a udělat z toho rekreační centrum pro Vansdorf a další vlastně okolí tak, aby jsme jezdili jako třeba do hrádku na Kristýnu.
Mluvčí 27: Vždyť je to srovnatelný.
Mluvčí 27: Tak a druhý návrh na odsnesení je, a ten se týká zase inspirován správou o hospodáření města a samozřejmě i tím, co tady řekl pan Musílek,
Mluvčí 27: kde navrhuji, aby zastupitelstvo města, a teď zase se umluvám a já jiných slovo neznám, než uložilo panu starostovi, aby zajistilo ve spolupráci s městským architektem vypracování investičního záměru, jehož obsahem bude výstavba městských bytových domů,
Mluvčí 27: které by zaplnili volné prostory kolem středu města, tím mám na mysli třeba ten pozem, o kterým jsme diskutovali nad tím nerokončeným centrem toho Větnamce, anebo třeba i prostoru vlastně po buze na náměstí.
Mluvčí 27: Tak, aby tyto prostory byly využity jednak vlastně pro byty, ale myslím tím,
Mluvčí 27: Já nevím, jestli se to ještě to slovo používá, ale pro lidi v střední třídy, to znamená ne lidi, kteří potřebují sociální pomoc a žijí na dávkách, ale lidi, kteří z nějakých důvodů nechtějí tady stavit barák, ale mají decentečný příjem na to, aby se tady skutečně mohlo usadit věským bytu a platit i příslušní nájemný.
Mluvčí 27: Mimohodem, já jsem vám napsal, a to jsem docela i zklamán, takový dopis, že my tady kolikrát řešíme takový s proměnutím hlouposti, ale právě tyhle věci
Mluvčí 27: bych se chtěl, aby se vyprovokovali k tomu diskluzi, jestli skutečně je pravdou to, co se tady říká, že z Vansdorfu odcházejí lidi proto, že tady nejsou pracovní příroditosti.
Mluvčí 27: Ano, je to jedna podmínka, ale dvojí jsou další, že jo.
Mluvčí 27: Když tady bude funkční zdravotivství, a to myslím, že teď bude, díky Rumburské nemocnici a samozřejmě našim aktivitám, když tady bude dobré školství, a to si myslím, že bude, protože v podstatě bude mi tady
Mluvčí 27: hezké školy, já se předpokládám, protože paní mistrovstvárovská určitě pracuje na koncepci, jak vlastně to školství povýšit a myslím, že se, že jednou bude předložena zastupitelstva.
Mluvčí 27: Že tady máme krásný prostředí, že jsme vlastně vstupním nebo nástupním místem vlastně do Českého Švýcarska.
Mluvčí 27: Ale já si myslím, že to, co můžeme udělat, tyto věci můžeme udělat spostředkovaně, ale to, co máme udělat je vytvořit tady podmínky, aby ty lidi měli kde bydlet, měli kde stavět.
Mluvčí 27: zatím vlastně se nám daří uspokojovat požadavky na výstavbu rodinných domů, ale podívejte si, jaký máme zásorník žadatelů na městský byty, ne nějaký sociální jedna plus jedna, ale slušný lidi, ne, pardon, slušný byty, kde vlastně může ubytovat kdokoliv, právě ten člověk, o kterého město stojí učitelé, doktoři, anebo managéři, anebo nový podnikatelé.
Mluvčí 27: Takže
Mluvčí 27: Do toho, kde si přišel záměr, k tomu úsmyslení, které tady předkládám, mě skutečně měla být zahrnuta výstavba bytových domů, které tady jednoznačně chybějí, nejvyšší kategorie, a potom třeba i penzionu pro důchodce, ale ne domově důchodců, ale penzionu, kde slušně budeme schopni zajistit nějakou základní zdravotní péči a další nějaké doprodobné služby.
Mluvčí 27: Mimochodem i ty důchodci, podívejte se, jak se jim furt přidávají peníze, já neříkám, že jsou bohatý,
Mluvčí 27: ale zaslouží se mají na to, aby si zaplatili službní bydlení a nemuseli někde, jak bych to řekl, přežívat v nějakých nevyhovajících podmínkách.
Mluvčí 27: No a samozřejmě architekti určitě řeknou, že bytové domy ve středu města
Mluvčí 27: si vlastně i žádají, aby třeba přízemí bylo využito pro nějaký obchodní účely, pro nějaký drobný podnikání, živostenský podnikání.
Mluvčí 27: To zase by hrozně pomohlo městu, kdyby mělo svý prostor a umělo je těm živostníkům nabídnout ve středu města.
Mluvčí 27: a oživíme středměsta, budou tam bydlet lidi, bude se to trošku zasvířit tady žít a přestanou takový ty řeči, že no jo, tady nikdy středměsta nebude, protože jsme spojený několik měsíc dohromady a středměsta není.
Mluvčí 27: My ho máme a dokonce myslím, že městský architekt ho vytyčil a my teď se tady o tom bavíme a máme tam spousta místa, tak pojďte v tom prosím nás něco fakt udělat.
Mluvčí 27: Takže ten návrh usnesení, který předkládám a znovu říkám, jestli máte nějakou zásadní výhradu k tomu, co říkám, tak to řekněte, ať můžu se na to reagovat, anebo prostě pojďme se s tom pobavit.
Mluvčí 27: Já neříkám hotové věci, já říkám náměty, inspiraci pro naše jednání, protože to považuji za klíčové.
Mluvčí 27: Proto jsme byli zvolený, proto, abychom s tím městem něco udělali, ne proto, abychom měli 400 milionů na úštu.
Mluvčí 27: Takže
Mluvčí 27: Tady v podstatě navrhuju, aby návrh vlastně toho investičního záměru po projednání přísluše Komisy 8, aby byl předlžen k diskusi zastupitelstvu a myslím si, že tady není to až tak složitá záležitost,
Mluvčí 27: abychom to nestihli třeba já nevím na zářivé zasedání nebo pozdní zasedání zastupitelstva.
Mluvčí 27: A aby to bylo skutečně jedním z ústředních témat, který vlastně budeme řešit v těch následujících zasedáních, abychom fakt mohli mít čisté svědomí, že jsme pro dozoru města něco udělali, že jsme zhodnotili prostředky, které nám občané svěřily,
Mluvčí 27: a že jsme využili i dotačních titulů, které vlastně sem jdou, protože, nevím, pro informaci, štrukturský výběžek patří k nejhorším regionům zadiska HDP na hlavu a vůbec životních podmínek v celé střední Evropě.
Mluvčí 27: Takže je nás, aby jsme s tím něco udělali.
Mluvčí 27: Takže já při zkušené návrhy těch dvou usnesení předávám návrhové komisy a prosil bych pana Beránka, jestli by
Mluvčí 27: Já nechci zkusit nějak polemizovat, paní Bránko, protože víte, že já jsem vám řekl, že vás chci navštívit, abychom si to třeba, aby třeba to nějak pomohl, jestli mohl, ale zkusit jde mi o to, aby, aby jsme nečekali po rozhodnutí rady 100 dní na podpis smluvy o dílo, přestože tam byly komplikace, to chápu, ale aby se to zkusit podepsalo příští týden.
Mluvčí 27: A to je možná kvůli té vrchole, kterou je docela, co jsem tady chtěl říct, ale o těch věcích, těch problémů, třeba s tím náměstním a další je víc, takže mo
Mluvčí 27: Třeba řekněte jí, v čem máte vy problém, jestli je to v personálních záležitostech, nebo jestli na to máte málo lidí.
Mluvčí 27: Zase ještě si dovolíte doplním.
Mluvčí 27: My jsme odmítli firmy, které mají předmět podnikání právě zpracovávání projektů, které se uchází o dotace Evropské unie a státní unie.
Mluvčí 27: To jsme odmítli.
Mluvčí 27: A ty lidi nás teď zastavili hodáčka asi 20 tisíc měsíčně.
Mluvčí 27: Což je dvěstě tisíc, nebo dvěstě padesát tisíc ročně.
Mluvčí 27: To je vlastně v tom, co pro město přinesli, to jsou drobný peníze, my na to máme.
Mluvčí 27: Proč je pro Bůh nevyužíváme?
Mluvčí 27: Musím říct za plech pán Bůh aspoň a zastatuje uči paní Křížový, že se konečně paní Křížová dohodla s Maskou,
Mluvčí 27: že Maska pod nás bude dělat v té oblasti školství v podstatě nějakou tuhletou přípravu práci a připravu potkani vlastně pro ty žádosti a že nás dostala vlastně s tou školou východní, myslím se rozpočtem 130 milionů do toho regalního akčního programu, takže myslím, že to je to je dobrý počin, ale těch musí být víc těch počinů.
Mluvčí 27: Takže omluvám se, že jsem takhle dlouze mluvil, ale prostě
Mluvčí 27: Já se vám přiznám, že kvůli tomu jsem v zastupitelstvu.
Mluvčí 27: Kvůli tomu ne tomu, aby se tady něco dělalo v městě.
Mluvčí 27: Samozřejmě mám povinnosti i jiné, ale tohle použiju za hlavní.
Mluvčí 27: Takže shlednout to prosím.
Mluvčí 27: Oslovila jsme si, že to bude stálej bod jednání, který je důležitý pro všechny.
Mluvčí 27: A zadruhé vás prosím o vyjádření k mým dvou návrhům usnesení, to znamená ohledně toho rybníka nebo ryja a ohledně využití prostředků a především dotačních titulů
Mluvčí 27: k přípravě investičního záměru, který skutečně pokryje celý ten střet města, aby jsme měli představu, vlastně co tady chceme dělat a kolik nás to bude do budoucna stát.
Mluvčí 27: Děkuju.
Mluvčí 13: Děkuji, malinko do toho vstoupím.
Mluvčí 13: Já nevím, zda je ideálně jít cez to usnesení, protože tady byla dobrá poznámka pana Musílka třeba i ohledně toho RIA, že proč to neprojednat v komisi, v radě, možná je to rychlejší, než tvořit nějaký studie.
Mluvčí 13: To je můj takový názor, ale s technickou, pan doktor Jara, prosím.
Mluvčí 23: Já si pana inž.
Mluvčí 23: Riedla velice vážím, známe se dlouho a musím nahlas říct, že obdivuji jeho vitalitu.
Mluvčí 23: Nicméně, četl jsem Honzo taky ten tvůj dopis, co jsi psal, tam je spousta zajímavých myšlenek.
Mluvčí 23: Jenom bych chtěl procedurálně doporučit, aby všechny tyto myšlenky, které jistě máš už v další dobu zpracované, aby se využila ta situace, kdy na začátku zastupitelstva jsme tázáni, jestli nechceme doplnit program, nebo nemáme návrh nějaké změně.
Mluvčí 23: Využít tento prostor k tomuto odklonění třeba jednání, anebo doplnění jednání,
Mluvčí 23: zastupitelstva a signalizovat tuto záležnost už na začátku zastupitelstva.
Mluvčí 23: ne až potom na konci, kdy každej více nebo méně třeba už toho má plný kecky, ale o to tady nejde, to tady jsme a posloucháme, ale aby jsme to v době diskuze potom neformulovali jako určitý návrh úsnesení a hned jsme to schvalovali, protože pro veškerá úsnesení bychom měli mít
Mluvčí 23: trošku zázemí a čas a proto bych navrhoval pro příště tento bod připravit jakouž přípravu do zastupitelstva, aby se to mohli úplně v klidu a v programu probrat.
Mluvčí 23: Já to nemyslím špatně, já to myslím vloženě procedurálně, jinak si těch návrhů všech samozřejmě vážím.
Mluvčí 23: Děkuju.
Mluvčí 27: Pan Rídl s technickou.
Mluvčí 27: Jednou větou, já jsem uvažoval o tom, že dneska navodím doplnění zastupit programu právě o bod investiční výstavba a projektová příprava.
Mluvčí 27: Nicméně pak jsem si řekl, to bude jen dneska, ale já vám tady navrhuju, dejme to jako stálej bod, jednou za tři měsíce do pozvánky.
Mluvčí 27: A já nevím, jestli to má být formou usnesení, nebo pan starozad si udělá poznámku a řekne to na sekretariatu, aby to nám dali.
Mluvčí 27: To už je jedno, jestli to udělá, ale já bych chtěl, aby to bylo pravidlo, protože si myslím, že to je důležitý bod, o kterým se máme především vědnata.
Mluvčí 27: Zařadil bych ho hned za převody majetku, protože to je důležité, dokud jsme při silách a vědomých, aby jsme skutečně o tom mohli kvalifikovat a diskutovat.
Mluvčí 27: Takže, dobře, navrhuju panem starostu, jestli si mohu, najděte způsob, jak tento bod zařadit za stálej bod jednání zastupitelů na jednou začletorku, tak jak jsme usnesli na podzim.
Mluvčí 27: Děkuju.
Mluvčí 13: Ze všech úctů my jsme si schválili, že to by prostě jedno za tři měsíce tady, že jo, budeme promítat, že jo, takže jako já nevím, zda-li ještě potřebujeme mít k tomu ústesení nějaký trvalý třeba bod, jo, je to zařazeno v rámci interpelace a tady předkládáme tedy věci, ale pokud tady bude vůle, že jo,
Mluvčí 13: Ne, ne, ne, ne, tady jako pan Beránek je připravený tohleto otevřit v rámci interpelaci, že jo.
Mluvčí 13: To ne, že ne, že bysme to zapomněli nebo vůbec o tom nepovídali.
Mluvčí 13: To on místo pana Suchardy, místo starosti, má dneska právě předložit tenhleten bod v rámci interpelaci teda vás jako zastupitel, jako první a o tom pak se bude diskutovat, jo, takže
Mluvčí 13: Takže jenom kvůli vysvětlení.
Mluvčí 13: Já si myslím, že je to asi zbytečné, aby jsme nějaký konkrétní usnesení, já si myslím, že to usnesení už je, že jednou za tři měsíce předkládáme zprávou.
Mluvčí 11: Prosím, pan Rídl.
Mluvčí 27: Sluzíši, tady nejsme v rozporu, možná to špatně říkám, nerozumíme si, já jenom chci, aby to nebylo, že si někdo vzpomene na tenhle materiál, tady začne komentovat, jak jsem to udělal dneska já, aby to bylo starým, bude v čině problém, bude tam odrážka třeba 4.4 nebo 4.5 informace nebo jak se ten materiál jmenuje,
Mluvčí 27: Vybrané investiční akce a příprava projektů, tečka.
Mluvčí 27: A pan Beránek nám k tomu řekne nějaký průvodní slovo, řekne odvolácené materiály a je to jasný, je to předmětem jednání, oficiálně.
Mluvčí 27: S čemu se brání, proč je v tom problém?
Mluvčí 13: Musí se změnit jednací řád, bylo tady řečeno, kvůli tomu.
Mluvčí 27: No to snad ne.
Mluvčí 27: Dobře, odsouhlasený, ano, ale odsouhlasený, co to znamená odsouhlasený?
Mluvčí 27: Prosím?
Mluvčí 27: Já to nechci rušit.
Mluvčí 27: Já jenom chci, tak já to řeknu znovu, ještě jednou.
Mluvčí 27: Dneska je to udělané tak, že vy nám pošlete materiál, který, ano, na základě usnesení, který ale není zahrnut do projednávání na zasedání zastupitelů.
Mluvčí 27: A já chci, aby, protože ho považujete materiál za stěžení pro naši činnost,
Mluvčí 27: Aby tento materiál byl zahrnut v pozvánce pod nějakým bodem, nejlépe na začátku jednání nebo po příjemnou majetku.
Mluvčí 27: Aby tam byl bod jednání o investičních akcích a přípravě projektů.
Mluvčí 27: Materiál vlastně budeme dostat stejně.
Mluvčí 27: Je to naplně ústesení, akorát, že to po formální stránce tomu dám nějakou figuru, že to je v programu.
Mluvčí 27: A jestli, že někdo říká, že byste museli upravit jednání s cílí řád, tak nevím, já si o čem mluví.
Mluvčí 15: Pani Jelankova s Technickou.
Mluvčí 22: Já jsem jenom, jestli jsem teda tomu rozuměla dobře, tak vlastně tím, že teďka je rozpráva zastupitelů, tak byste se přihlásil první, ale zřejmě asi po vás by normálně, kdyby tady byl pan Sucharda, tak by se přihlásil s tím, že o tom bude mluvit a jelikož tady není, tak je připravený pan Jiženík Benánek, takže by to nebylo, že vy jste to vytáhl a o tom se začalo.
Mluvčí 22: Tam to asi měli připravný, aspoň takhle jsem to pochopila teda.
Mluvčí 22: Takže by se o tom mluvilo tak, jako tak.
Mluvčí 13: Přesně tak, možná moji chyba byla, že jsem měl rovnou dát slovo panu Joe Barrancovi, nebo respektive panu Suchardovi, který to měl předkládat.
Mluvčí 13: A jak říkám, já si myslím, že to je naprosto zbytečný, protože víme, že jednou za tři měsíce prostě tady v rámci interpelaci předloží pan místo starosta nebo někdo v zastoupení tenhle ten materiál.
Mluvčí 27: Tak pan Rídl.
Mluvčí 27: Já se omluvám, tento návrh, aby to bylo v pozvánce uvedeno, vztahuji.
Mluvčí 27: Předpokládám, že z této diskuze se ponaučíme a že příště se na to připravíme, aby Václav Jára mi neříkal, že jsem vás měl informovat dopředu.
Mluvčí 27: Přeci ta informace tady už je, takže předpokládám, že příště to proběhne a budeme si rozumět.
Mluvčí 11: Děkuji.
Mluvčí 11: Pani Lankova, prosím, je přihlášená.
Mluvčí 22: Já jsem pak ještě jednou chtěla reagovat na pana inženýra, naprosto rozumím tomu, co říkám.
Mluvčí 22: Akorát jsem chtěla, než se začne jako rozmachovat, nemůže úkolovat město tím, že bude počítat s nějakou výstavbou čtyřpodlažního, dejme tomu domu, na pozemku, které není města.
Mluvčí 22: Já jenom předcházím tomu, než přijde nějaký usnesení s tím, aby město vymyslelo nějakou studii, co se postaví nad náměstím, aniž by to byl pozemek města.
Mluvčí 22: A pokud by se to mělo změnit, tak můžu říct, že město nedělá nic pro to, aby se tak stalo.
Mluvčí 13: Díky paní, ještě s technickou, pan Reidel.
Mluvčí 27: moje poslední technická poznámka.
Mluvčí 27: Já jsem tady jenom vás vyzval jako zastupitelé, abychte se vyjádřili k tomu, zdá je hodný takovýto investiční záměr zpracovat.
Mluvčí 27: To, že jsem řekl, čemu se mělo týkat a kde eventuálně by se to mohlo řešit, to byl jen můj návrh a samozřejmě je přeci věcí architektů a odborníků, aby řekli, co se kam hodí a dokonce co je náš majetek a ne.
Mluvčí 27: Takže prosím vás, tady vůbec nejde o pozemek velvety.
Mluvčí 27: Tady jde o to, že chceme využít prostředku města a začít to město zkrášlovat.
Mluvčí 27: Ale jak to já neříkám, já to ani nevím.
Mluvčí 27: Prosím paní Křižova.
Mluvčí 29: Tak.
Mluvčí 29: Pani Ára už toho řekl něco za mě, že ty náměty, které tady přišly ze strany pana inženýra, že jsou dobré, že určitě se k tomu bychom měli vyjadřovat, ale rozhodně ne dneska na zastupitelstvu.
Mluvčí 29: Prostě vidím to tak, my jako město jsme povinni plánovat a to víme od paní ekonomky, máme dlouhodobé plány, střednědobé, krátkodobé plány,
Mluvčí 29: Krátkodobé plány se uskutečňují v současném roce, středně době do dvou do tří let a dlouhodobě řekněme pět až deset let.
Mluvčí 29: Takže náměty dobré určitě budou pro, abysme se o nich bavili při jednání nad rozpočtem pro další rok.
Mluvčí 29: A v současné době vlastně se plní ty projektové záměry z předchozích let, ty se realizují.
Mluvčí 29: Za to patří velký dík jak 8. ekonomickému odboru, dalším součinným organizacím.
Mluvčí 29: a nemám vůbec pocit, že by se nedělalo.
Mluvčí 29: Zrovna dneska jsme zase na té radě schvalovali několik projektových záměrů, už jsem to tady říkala, bavili jsme se i o tom chodníku, takže jakoby ty věci jedou, ty se realizují, ty se diskutují, něco se schválí, něco se neschválí a s čím tedy nemohu souhlasit s tím, máme peníze, pojďme je proinvestovat.
Mluvčí 29: To teda úplně jako já pro tento styl nakládání s financemi nejsem.
Mluvčí 29: Stejně jako doma se svými penězmi nakládám tak, abych měla stále nějakou rezervu a potom s nějakým obnosem vždycky disponuji a rozvažuji jestli to dám do nového auta, nebo jestli to dám do cestování, nebo jestli budu si dělat zahradu.
Mluvčí 29: A to samé tady teď vnímám za těch pár let i na městě.
Mluvčí 29: Jasně, máme tady nějaké finance, ale není možné je prostě rozfoforovat a dělat věci, ať to stojí, co to stojí.
Mluvčí 29: Já jsem teda vždycky proto, aby se zvažovala
Mluvčí 29: zvažovala ta investice i z toho hospodárného ekonomického hlediska.
Mluvčí 29: Takže tolik třeba k chodníku Plzeňska, který dneska jsme zrovna diskutovali.
Mluvčí 29: A protože ta studie vlastně ve výsledku ukázala na ekonomickou náročnost vybudování chodníků, kto jsou po levé straně, tak jsme se rozhodli, že toto nepodpoříme.
Mluvčí 29: a budeme hledat variantu druhou po pravé straně, jestli to nebude schudnější a jestli to nebude levnější varianta.
Mluvčí 29: Tak to je jenom takový jeden z příkladů, že nejsme tady určitě na těch našich místech jenom o to, aby jsme seděli a to tam prožívali bez nějaké práce a bez diskuze, bez nějakých podpořených záměrů a práce.
Mluvčí 29: Tolik za mě.
Mluvčí 15: Děkuju paní Fabriva.
Mluvčí 12: Já bych měla jenom tři věci poprosit připomenout, pan starosta slíbil, pan Beránek slíbil, přemlouvám se za nájemníky domů 3023 a 2970.
Mluvčí 12: Říkali jste, že je možné, že by, protože tam si je projekt hotovej na 3023c, na opravu a na tý 2970, tam se jednalo o opravi těch balkonů, tak jestli říkali jste, že by bylo možné,
Mluvčí 12: v tom jedenáctém měsíce začít nějaké vyběrové řízení nebo něco takového, tak bych jenom požádala za té lidi, oni se mě na to pořád tají, tak bych jenom požádala, abych se na ně nezapomněla.
Mluvčí 12: Děkuji.
Mluvčí 13: Dobře, děkujeme za připomínku určitě, si o tom budeme povídat ze zprávou majetku.
Mluvčí 13: Prosím, pan Čapek.
Mluvčí 18: Já bych měl tři různý dotazy na tři různý témata.
Mluvčí 18: Začnu dotazem s směrem k těm probíraným investicím.
Mluvčí 18: Já se zeptám, tam je zmiňovaný vlastně zimák a proinvestovaná investice v rámci šaten, ale přiznám se, že dva roky po sobě v rozpočtu zatím čárka, ozvučení a je to nějak dořešeno, nebo jak to pokračuje tohlenstvo, nebo to vypadne už s těch investic, nebo nemám další informace.
Mluvčí 18: Tak jestli můžu poprosit na tohle svou odpověď a pak bych, když tak, měl další otázku ještě.
Mluvčí 02: Já myslel pán Žabku, že jsme si nějak dopisovali a že jste tu informaci dostal.
Mluvčí 02: Tam došlo k tomu, že se ty investiční prostředky nestačily podinvestovat v roce 2000.
Mluvčí 02: a přišli do roku 2021 v prosinci nebo jsme vstoupili do jednání s firmou SafetyMaster, pan Lánský dokonce vím, že jste byl u nich na návštěvě, že jste se informoval takže o tom víte, že tam nastupují a oni částečně ty instalace, které tam byly nutno doplnit už udělali na přelomu roku a pak se čekalo ještě nějaké komponenty
Mluvčí 02: A když jsme to převzali a ozvučení je parádní, krásně to hraje, to dá se říct, byl jsem si to tam sám pustit, ale prostě bohužel období covidu nám neumožňuje to vyzkoušet v provozní, při provozu.
Mluvčí 02: Takže ozvučení si myslím, že se povedlo.
Mluvčí 14: Jo, pan Čapek, pokračuj.
Mluvčí 18: Jo, děkuji, tak to se přiznám, že mi teda tím pádem nějak uniklo ten konec, jakoby to dokončení, protože já jsem ještě byl v té informaci, kdy v podstatě se to řešilo, takže já jsem dobráku, že to přechází dál.
Mluvčí 18: Dobře, výborně.
Mluvčí 18: Druhá věc, ta se týká zakázky na veřejné osvětlení.
Mluvčí 18: V podstatě, já děkuju, že jste mi po třech týdnech odpověděl na mý dotazy, které jsem měl na minulém zastupitelstvu,
Mluvčí 18: Chápu, že to asi máte hodně, nicméně mě jako technikovi a člověku trošku zdalýmům, mi nedá se na pár věcí ještě zeptat.
Mluvčí 18: Jedna z těch věcí taková, kdo zadaval technické požadavky na to, v čem všem to světlo má vyhovat.
Mluvčí 18: Teď nemyslím kritky, ale myslím takové ty hodně specifické technické požadavky, jako je třeba komunikace digitálně se světlam, jako je třeba řízení osvětlení celů atd.
Mluvčí 18: Protože to jsou opravdu specifikace, které jsou nad rámec, si myslím, jakokoliv odborníka z vašeho odboru.
Mluvčí 18: Takže by mi zajímalo, kdo vám externě s tímto pomáhal.
Mluvčí 18: A kdo vám samozřejmě potom pomáhal na tyhle odborné otázky i odpovídat směrne zpátky k těm, kteří jsou účastnili toho výborového řízení.
Mluvčí 18: Tak jestli můžete dostat otázku, odpovejte na tohle.
Mluvčí 02: Tak víte, že to výběrové řízení je na výběr svítidel městského veřejného osvětlení dosti služitá záležitost.
Mluvčí 02: Nechci to tady teďka vysvětlovat, protože by to trvalo docela dlouhou dobu, ale dostali jsme za úkol vyhlásit výběrové řízení, takže jsme se ho zhostili tak, aby
Mluvčí 02: to výběrové řízení bylo co nejtransparentnější a my jsme vybrali co nejkvalitnější svítidlo a můžeme využít v rámci výběrového řízení tzv.
Mluvčí 02: technologického poradenství takže jsme využili odborníka já vám neřeknu teď to jméno, protože možná pan starosta si vzpomene
Mluvčí 02: spolupracoval s ním pan Petr Šimek, který má na starost veřejné osvětlení Jonsdorfu a ten s tím konzultoval ty technické podmínky, na které se septal.
Mluvčí 02: Zároveň ty technické podmínky byly konzultovány s panem Behinou, což je inženýr, který dělá od firmy Siemens projektové dokumentace na veřejné osvětlení.
Mluvčí 02: My jsme spolupracovali asi před
Mluvčí 02: rokem 2015 s panem Remišem.
Mluvčí 02: Pan Remiš odešel do důchodu, takže se asi posledních pět let spolupracuje s firmou Siemens v zastoupení pana inženýra Behiny, který dělá projekty na veřejné osvětlení a ten nám pomáhal taky s tou technickým zadáním.
Mluvčí 02: A ještě ty dotazy, mě to připadá, že se ptáte, že jsme vybrali technické parametry takové, které jsou složité, takže nejsou.
Mluvčí 02: Nadrámec nejsou, je to několikrát zodpovídané, já jsem vám poslal i odkaz na ty naše stránky, veřejné zakázky na portal.
Mluvčí 02: kde je to všechno vysvětlené, protože ty vaše dotazy byly poměrně stejné s firmami, které se účastnili výběrového řízení a v té zadávací dokumentaci je přesně napsáno, že to jsou vlastně třeba věci, za které oni získají body.
Mluvčí 02: Nikoliže to je limitující, že bychom je kvůli tomu vyřadili.
Mluvčí 02: že některé ty věci jsou jako bonusové, což tam bylo zase nějakou formou, když to svítidlo je lepší než to druhé, tak ho můžete nějakým způsobem bodově zvýhodnit, což je logické.
Mluvčí 02: Ale není to tak, že by to svítidlo, když to nemá, tak bylo vyřazeno.
Mluvčí 02: Takže to byly jenom upravené parametry.
Mluvčí 14: Pan Čapek pokračuje.
Mluvčí 18: V podstatě tomu všemu, co říkáte, rozumím.
Mluvčí 18: Rozumím i tomu externímu poradci, ale narobeno já, když jsem to zadávání viděl poprvý, tak v podstatě zadávací dokumentaci, tak první, co mi proletělo hlavou, jako člověku, který v podstatě se v tom trošku pohybuje, hele, to je napsaný na Siemenses, promiňte, ale takhle to na první pohled vypadalo.
Mluvčí 18: Samozřejmě, jak říkáte s těma bodama, tak to asi bude trošičku jinak, ale vy se nebojíte toho, že by to někdo mohla padnout třeba přes úhoz, že opravdu to trošku takhle
Mluvčí 02: My se bojíme, že můžeme být napadnutý uhol se stávejícího stavu, kdy se kupují svítidla, nebo kupovali svítidla od firmy VST a nebylo na něj dělané transparentní výběrový řízení podle zákonu zadání veřejných zakázek.
Mluvčí 02: Takže proto se to výběrový řízení dělá.
Mluvčí 02: Nechci si rozumíme.
Mluvčí 02: Proto se dělá, aby se nezřetězila zakázka, která překročila částku 2 miliony korun na stávející nákup svítidel.
Mluvčí 18: Já vůbec nezpochybuji toho, že je potřeba vybírat průběžně vždycky výběrovým řízením další a další prvky.
Mluvčí 18: To v žádným případě.
Mluvčí 18: Je mi upřímně úplně jedno, která firma bude dala za to dodávku.
Mluvčí 18: Ale prostě můj první technický dojem prostě byl, hele, tohle je trošku na konkrétní model.
Mluvčí 18: Aby to poradu nebylo napadnotelný, to je celý prostě, jo.
Mluvčí 18: O nic z něho tam nejde.
Mluvčí 02: Ještě odpovím, dostali jsme konkrétní dotaz od firmy Velido, což je firma, která taky asi chtěla tady místní, dělali nám nějakou úpravu trafostanice, kabeláže v nemocnici a ty tam přímo tenhle dotaz vznesli, že se jim zdá, že nejlépe by splnělo výběrové řízení svítidlo nějaké SITECO dodávané firmou Siemens.
Mluvčí 02: Já jsem se samozřejmě zeptal na techniku, oni řekli ano, je to třeba jedno ze svítidel, které na trhu splňují nějaké parametry, ale absolutně to není dělané na to svítilo, takže momentálně už třeba můžu jenom
Mluvčí 02: Jehoře pan Čapek, prosím.
Mluvčí 18: Já už to nechám být a budu se těšit na výsledky výběrového řízení.
Mluvčí 18: Třetí dotaz, ten je směřovaný na starostů a Roland, prosím tě, abych se tě jenom rád zeptal, jaký je tvůj postoj a nebo vizé k rozvoji cestovního ruchu v našem městě?
Mluvčí 18: Stačí v obecným nějaké rovině, jestli máš nějakou vizi, nebo jak tomu tady na pomoc v podstatě, aby se ten turizmus a to, co vlastně tady trošku víc rozvělo v rámci toho našeho regionu.
Mluvčí 18: Samozřejmě teďka, promiň, řidiče, skáču do řeči, nemám teďka na misi destinaci Lužické hory, samozřejmě to je výborná aktivita, ale prostě jenom obecně, abych věděl, jakoby, pak ti samozřejmě vysvětlím, proč, jakoby se ptám.
Mluvčí 13: No jasně, já si myslím, že v tuhle tu dobu se tvoří nějaký strategický plán, dokument, který bude pro nás závazný, který vždycky schválíme a jedním z těch bodů je právě turistika nebo cestovní ruch,
Mluvčí 13: Já si myslím, že to pro naše město má být jednou z priorit, protože nalákat sem lidí tak jenom kvůli turistice.
Mluvčí 13: Tady to, co máme kolem nás, je zajímavé, takže tvorba cyklostezek, ubytování pro turisty, atraktivní záležitosti, jak jsou i restaurace a tak dále, samozřejmě jsou důležité a pro mě jedna z priorit.
Mluvčí 18: Jo, pan Čapek?
Mluvčí 18: Já jsem moc rád, že to říkáš a jenom by mě v souvislosti s tím zajímala jedna věc, která se ke mně dostala a to, když vám vlastně z destinářního fondu České švýcarsko pan Šmíd posílal 30., což je ředitel vlastně toho destinářního fondu, žádost svojho znovu členství v této vlastně věci, tak vy jste mu neodpověděli po
Mluvčí 18: nějakých třech týdnech vám pořádně zemů píše, jako jestli mu na to odpovíte a je od té doby další dva měsíce pryč a je dosud bez odpovědi, tak tohle to vypadá, jako když ten zájem nemáte, tak proto se na to ptám, jako jo.
Mluvčí 13: Hnedka vysvětlím.
Mluvčí 13: Tato tobě a samozřejmě v kopii Suchardovi, jo.
Mluvčí 13: Hnedka vysvětlím, pan Schmid mě samozřejmě kontaktoval, byli s panem Rakem, to už je asi půl roku, bavili jsme se právě o tom návratu nějakým teoretickým, abychom se jako město zapojili a vrátili do toho fondu desinečního.
Mluvčí 13: Já jsem říkal, že budu potřeba podklady provaz jako pro zastupitelstvo, pan Švín mi to slíbil, pak neposlal, takže to je zase výtka v jeho stranu.
Mluvčí 13: Házel říkal, že to bylo někde ve Spemu nebo tak, takže dlouho nic se nedělo.
Mluvčí 13: Nedávno jsme se sešli právě na Lužických horách,
Mluvčí 13: tak se ptali, jak ta situace vypadá.
Mluvčí 13: My jsme to probírali v rámci vedení města, máme každý pondělí poradu, tak tam padla otázka, zdalí to předložíme zastupitelstvu nebo ne.
Mluvčí 13: Já jsem říkal, že určitě zastupitelstvu to předložíme, ale ještě nechci říct, že nenastal ten část v tomto červeném zastupitelstvu, já jsem ještě neměl teď k tomu 100% podklady.
Mluvčí 13: Jo, to znamená samozřejmě, že to předložím pak na zářívé zastupitelstvo, takže to není to, že bych to někam hodil do koše a nechtěl tohleto řešit.
Mluvčí 13: Pan Čapek.
Mluvčí 18: Na posledný slibuji, že nebudu díl zdržovat, ono už je přece jenom 8 hodin, možná ještě víc.
Mluvčí 18: Jak v podstatě jsem k tomu došel?
Mluvčí 18: Já jsem v podstatě už nějaký čas v dozorčí radě Českého a Švýcarského a když se tam probíraly mapy a propagace obecně této destinace a na to navazující destinace Lužické hory,
Mluvčí 18: tak jsem se ptal právě toho ředitele Švída, jak je možný, že Vanzor tam je jako flek, který je naprosto vynechanej, jo.
Mluvčí 18: No a protože v té propagaci, v podstatě tam se propaguje Rundburg, Filipov, Lipova, Brtníky, všechno a jde to naprosto mimo Vanzor, kde si myslím, že je těch turistických cílů, jakoby opravdu hodně, které jsou zajímavé, jo.
Mluvčí 18: A on právě řekl, že je to z toho důvodu, že v podstatě to vypadá, jako když nemáme zájem o to, jakoby, jo.
Mluvčí 18: Takže proto, no, abyste byli.
Mluvčí 13: Ne, určitě to předložím na další výraz dostupitelstva, vy se budete muset taky rozhodnout, protože tam je nějaký samozřejmě finanční podíl, který jako velké město je větší než ostatní města, které jsou členy, takže to pak bude na nás.
Mluvčí 13: My jsme kdyžsi před těma, já nevím, třema, čtyřma rokama dali přednost Luživským horám, jsme si říkali, že je to po nás blížší než Československé a Švýcarské, si pamatuju diskuzi s panem bývalým starostou Horáčkem,
Mluvčí 13: Takže možná proto trošičku, nechci říct jsme opatrni, ale přemýšlíme zdali se tím směrem ubírat a pak ještě další věc, vždycky paní říditelka knihovny říká, že musí si za ty materiály propagační, které od nich dostává, platit nějakou částku, tak jsme si říkali ano, pomůžeme jim tím směrem, že třeba vstoupíme právě do toho fondu, aby to měla pak zadarmo.
Mluvčí 13: Ale bude to pak na jednání a na nás.
Mluvčí 14: Tak pan Čapek.
Mluvčí 18: Uplním takovou docela důležitou informaci.
Mluvčí 18: Před třema nebo čtyřma rokama to české svíčarsko byl v podstatě moloch o nějakých sedmnácti lidech a nefungoval úplně 100% tak, jak by si hromada členů toho destinačního fondu představovala.
Mluvčí 18: Nicméně poslední informace je taková, že tam je přes rok a půl v podstatě nová krev, ten destinační fond a
Mluvčí 18: ty zaměstnanci vlastně tohohle českého švýcarska se stenčili na nějakých sedm členů a myslím si, že jsou výrazně progresivnější a že by to naopak v tuhle chvíli začalo mít zase ten smysl pro nás.
Mluvčí 18: Tak proto prosím o to, aby jsme vlastně využili toho magnetu toho českého švýcarska a napojili se na tento k těch turistů prostě.
Mluvčí 18: O tom by to mělo být.
Mluvčí 13: Jo, díky za připomínku.
Mluvčí 13: Tak poprosím pan doktor Jára.
Mluvčí 23: Já myslím, že
Mluvčí 23: Chtěl vrátit Honhama na zem zase a mít jenom obecný dotaz nebo respektive konkrétní dotaz na město.
Mluvčí 23: Na ulici Kostelní a Husová byla před třemi týdny havárka plynu.
Mluvčí 23: Teď je tam zapaženej výkop, aby to nepadalo.
Mluvčí 23: Nákladní autá, které nemůžou projet v tou úzkou uličkou, jezdí přes chodník, ten se začíná promačkávat.
Mluvčí 23: Myslím si, že když to byla havárie, další akce se tam neděje, je to už opravený, tak by se to mělo zasypat a prostě tu skřižovatku normálně zprovoznit.
Mluvčí 23: To je jedna věc.
Mluvčí 23: Tak jsem chtěl, jestli za město někdo může požádat sevročeský plinárny, nebo jak se dneska jmenujou, aby teda tuto otevřenou akci tam urychlili.
Mluvčí 23: A potom něco příjemnějšího, ten covid nám zužoval
Mluvčí 23: ještě reziduálně zužuje život jako pacientům a občanům, ale nicméně dneska je poslední příležitost, tak jsem chtěl, jestli by pan prostředník svým pana starosty, bych vás potom rád pozval na provoz kuchyně v nemocnici, kde teda vlastně od začátku roku jedeme, ale vždycky byly takový svýzelný hygienický situace, že to nešlo.
Mluvčí 23: Takže jestli bychom se potom s panem starostou nějak domluvili a určili se nějakej termín a kdo bude mít ze zastupitelů zájem, tak jste samozřejmě všichni vítáni.
Mluvčí 23: Děkuju.
Mluvčí 23: Třeba taky.
Mluvčí 13: Bude kachna ze zelim prejt, tady říká pan Beránek.
Mluvčí 13: Tak poprosím, pan Horáček, je přihlašený.
Mluvčí 09: Já mám několik drobností.
Mluvčí 09: Nejprve bych se zeptal, kolik žádostí na nějaký dotačný titul se podalo v nějaké poslední době za rok, poslední, protože já si nepamatuju, že by tady na zastupenosti něco proběhlo.
Mluvčí 09: Protože opravdu mám informace, že MMR i ministerstvo školství vlastně dokázalo uspokojit skoro všechny zájemce, co si podávali ty dotační tituly.
Mluvčí 09: Zajímají mě investiční tituly.
Mluvčí 09: Nemusí to být ani jenom do těchto ministerstv, kteří se někdo něco požádalo.
Mluvčí 09: A jaká je teda spolupráce s agentůrou regionální, kterou jste si vybrali jako partnera?
Mluvčí 02: Já asi k tomu nebudu teďka, já se to zjistím, že jo, abych říkal přesný počty a jinak spolupráce s regionální agenturou je dobrá, máme rozpracováno asi ty 4 nebo 5 projektů těch velikých
Mluvčí 02: Takže tam máme vlastně dotazy a diskutujeme to dosti často, několikrát už byly i najednání, kde nám pomáhají právě s přípravou, buď to projektové dokumentace nebo hlavně podání žádosti na třeba odložení administrace nebo prodloužení termínů, protože jak na sběrném dvoře, tak například výstavba materské školky se nám ty
Mluvčí 02: Finální termíny prodlužují, ty důvody nechci komentovat, víte je všichni, takže tam je potřeba prostě spolupráce s tím regionálním operačním programem, takže dobrý.
Mluvčí 02: a počty vám řeknu, protože jestli myslíte i v ostatní školy, přístupy k organizace a nebo jenom město, spíš to potom asi, spíš to asi potom řeknu k panu Riedlovi, jako obecně, aby z toho to bude jasný.
Mluvčí 02: Já opravdu nevím.
Mluvčí 02: Tak jestli můžu, prostě my jsme v situaci, kdy máme nejvíc investičních akcí zahájených v historii.
Mluvčí 02: Ano.
Mluvčí 02: Já to číslo nevím teďka.
Mluvčí 02: Já nevím za kolik, já nevím to číslo.
Mluvčí 02: Já si ho nechci... Já si ho nechci teďka vymýšlet to číslo, já opravdu nevím.
Mluvčí 02: Teď mi tady radí paní místoslovska, že 4 školy žádaly, takže ze 4 školama se spolupracovalo
Mluvčí 02: Město máme požádáno o x projektů a finančních prostředků schválených a musíme je realizovat, musíme ty stavy prostavit, musíme to udělat.
Mluvčí 02: A na co se ptáte?
Mluvčí 02: Na nové doteční tituly.
Mluvčí 02: Diskutujeme připravované investiční projekty, které máme rozpracované, buď to v projektivních dokumentacích, příklad jsou, já jim teďka řeknu, střelnice a regionální agentura pro nás vyhledává vhodný titul, kam by se to dalo podat.
Mluvčí 02: Takže takovýchhle projektů je zase mnoho.
Mluvčí 02: Máme jenom ten investiční zásobník, určitě je znáte.
Mluvčí 02: Tak, momentálně třeba je právě spousta projektů, který čekáme třeba na ten skatepark, že by se to podalo v rámci té demolice, ale tam je třeba termín říjen, takže se čeká do října.
Mluvčí 02: Teďka nevím konkrétně, na který se ptáte.
Mluvčí 29: Rok 21 až 27 je nové dotační období, to už jsme tady slyšeli desetkrát, nicméně pořád nebyly ty výzvy otevřené.
Mluvčí 29: Není ještě ani ujasněno, kam ty výzvy budou nasměrovaný.
Mluvčí 29: To tak snad víte.
Mluvčí 29: Já vím, chtěli byste slyšet nula.
Mluvčí 29: Já si myslím, že to tak není, dostanete do 31 tady odpověď.
Mluvčí 29: A je jasný, že když končí období, tak asi už se výzvy na Podzim 20 nevyhlašují.
Mluvčí 29: Jsou nějaké zbytkové peníze, takže to asi jo, ale nejsme byli klasický výzvy.
Mluvčí 29: Co vem za školství, jak se stalo?
Mluvčí 02: To byl celý rok 2020.
Mluvčí 02: Já tady opravdu nechci říkat číslo, abyste potom říkali, jestli jsem řekl 5 nebo 10, prostě zapravé ty projekty podání žádosti musí být schválným zastupitelstvem města, protože tam je svou většinou spolúčastí a je tady potřeba, teďka navážu na pana Rýdla, já tady cítím nějakou konfrontaci, prostě nějaký tlak, jakože se dělá něco špatně, že se předtím dělalo něco lepší, předtím se to zase dělalo špatně, ono se to
Mluvčí 02: na to špatně reaguje, protože se s tím prostě nestratužňují.
Mluvčí 02: Ta práce je dosti systematická na městském úřadě, víte, že tam jsme v nějakém složení a ten počet investičních akcí a investičních příprav v současnosti, teďka říkám třeba 5 let zpátky, až vrchol je třeba teďka to období, tak je
Mluvčí 02: pořád narůstající, pořád i narůstající trend jak počtu jednotlivých akcí, tak samostatných finančních prostředků.
Mluvčí 02: Ano, uspěli jsme v dosti významných projektech, jako je školka, nová výstavba, jako je sběrný dvůr.
Mluvčí 02: Ale to jsou obrovské náročné investice, kde prostě ty pracovníci musí být skoro denně, musí se řešit prostě méně práci, více práce, musí se řešit administrativnou dotací a není možné hnát to město do nějakých nekonečné spirály prostě podávání žádostí.
Mluvčí 02: to prostě proti, to nejde prostě, to tady chci jako úplně argumentovat, že to je i hazardování s finančníma podstatkama města a hazardování i s investičníma pracovníkama jejich činností, protože nemůže prostě ten pracovník zvládnout tu práci, kterou prostě nejde zvládnout za pracovní dobu.
Mluvčí 02: Těch projektů je mraky, je tady připraveno zada projektových dokumentací na veřejné osvětlení, na údržbu našeho majetku.
Mluvčí 02: My se tady bavíme pořád o investicích.
Mluvčí 02: Je známo zastupitelům, že máme majetek v nějaké hodnotě, který se musí udržovat, který se musí opravovat.
Mluvčí 02: Na to všechno je potřeba udělat projektové dokumentace, potřeba to ohlídat, potřeba zadat smlouvy.
Mluvčí 02: Je to těžký s váma o tom diskutovat, když jste konfrontačně naladěni a ta vaše argumentace je
Mluvčí 02: o tom, že to děláme špatně.
Mluvčí 02: Já si to nemyslím, já si myslím, že to dělám s nejlepším svědomím, dělám to nejlíp jak umím a mám tým s lidí, na kterým asi stojím a myslím si, že už jenom ta leta
Mluvčí 02: Tato průbežná správa o těch investicích by měla být hodnocená, že v rámci počtu 4-5 investičních pracovníků je to neskutečná práce, kterou odvádějí pro město.
Mluvčí 02: A jestli se v tomhle tomu neschodneme, máte samozřejmě právo iniciovat nějaké personální změny atd.
Mluvčí 02: Ale opravdu ten konfrontační tón mě jako nesedí, protože
Mluvčí 02: Pojďte se pobavit o tom věcně.
Mluvčí 02: Věcně přijďte na městský úřad, řekněte, co je všechno špatně, my vám to vyargumentujeme.
Mluvčí 02: Pan Řídl tady uvedl obrovský spoustu nápadů, záměrů a tak dále, ale to jsou věci, které musí nějak projít.
Mluvčí 02: Pro nás je zásadní rozpočet města, ten jste schválili vy a my podle zákonu o obcích ho plníme.
Mluvčí 02: Můžeme potom spytovat s vědomí, jestli nestihneme ty věci, které jsou rozpočtu města, ale to, že si v průběhu roku začnete vymýšlet další a další akce, které nejsou možné z něčeho zafinancovat, to přece chápete, že není možné takhle přeskakovat, když je zásadní rozpočet města.
Mluvčí 02: Takhle bych mohl mluvit dál těch investičních věcí rozdělaných nejvíce v historii.
Mluvčí 02: Proto bych byl rád, kdyby i vy jste byli rádi, že to město nějakým způsobem prostě navenek zkvétá.
Mluvčí 02: A jestli se to někomu nelíbí, nebo že vidí nějaké prostě, tak ať přijde ale s konkrétní věcí, ne s věcma, které jsou pouze vyfabulované, nebo jsou nějaké názory.
Mluvčí 02: Prostě pojďte se bavit konkrétních věcích, co je teda špatně.
Mluvčí 13: Díky, díky panu Beránkovi.
Mluvčí 13: Pan Horáček s Technickou.
Mluvčí 09: Já jsem neznesl žádný konfrontační dotaz, já jsem znesl, že bych chtěl vědět, kolik se město, kolik dalo žádostí, takže to konfrontáci se vyvolali vy teď, jako jo, takže, takže já jsem neřekl nic konfrontačního, prostě jsem znesl dotaz, kolik žádostí město podal za rok a půl, to byla tečka, tak co na tom bylo konfrontačního?
Mluvčí 09: Pro bůh.
Mluvčí 09: Další věc,
Mluvčí 09: Já se vrátím k těm světlům.
Mluvčí 09: Vůbec nejsem žádnej odborník na světla.
Mluvčí 09: Co si matně pamatuju, tak na ty světla, co se montovali, tak bylo výběrové řízení v tom smyslu, že se 4 nebo 5 světel namontovalo na Husovu ulici a v noci si to pracovníci osmy šli prohlídnout a pak na základě ceny a svítivosti nebo toho, jak to tam vypadalo, tak na základě toho se vybral ten dodavatel.
Mluvčí 09: Takže to výběrko tam normálně proběhlo.
Mluvčí 09: Já nevím v jaký... No nevím, no tak to dělal útvar osmy, jo?
Mluvčí 09: Cože?
Mluvčí 09: No ne, takhle já vím, že to takhle proběhlo.
Mluvčí 09: Takže to výběrové řízení jste dělali vy, jo?
Mluvčí 09: Takže takhle, co já si teda pamatuji.
Mluvčí 09: Chtěl bych se zeptat na řiště Edisonka.
Mluvčí 09: V jakém je to stavu ta oprava, případně ještě park
Mluvčí 09: park na Legii.
Mluvčí 09: Pořád je to v tristním stavu.
Mluvčí 09: Ještě pak budu mít nějaké dotazy, jo?
Mluvčí 09: To není všechno.
Mluvčí 02: Tak... O výběrovém řízení na toho veřejné světelní toho bylo napsáno mnoho.
Mluvčí 02: Nechci opravdu říkat tu historii, protože to je dlouhý, ale ano,
Mluvčí 02: Město přistupovalo k opravě tak, že jsme dlouhodobě pořizovali lampy na konkrétní typy ulic.
Mluvčí 02: Některé ulice jsou druhé třídy, třetí třídy, některé jsou místní komunikace, některé jsou s chodníkem, některé jsou bez chodníku.
Mluvčí 02: Prostě ty světla mají potřeba různou charakteristiku na každý druh ulice.
Mluvčí 02: Při zahajení volebního období, nebo kdy byl starostou pan Horáček, tak jsme dostali od firmy VST nabídku, kde nám představila, zadarmo nám instalovali v ulici Musova několik lamp a po městníčním provozu jsme rozhodli, že by ty lampy tam mohly být.
Mluvčí 02: Jsou to ty vstávající ledková svítidla, které používáme.
Mluvčí 02: V dalším roce vedení města pod vedením starosti Horáčka rozhodlo, že Lampy nebude vybírat město, ale technické služby, což není asi nic nelegitimního.
Mluvčí 02: Technické služby si udělaly svoje výběrové řízení, ale takzvané poptávkové řízení.
Mluvčí 02: V tom poptávkovém řízení vyhrála firma VST a od té doby dodávala firma VST technickým službám
Mluvčí 02: lampy svítidela veřejného osvětlení.
Mluvčí 02: Jelikož zde byl problém s radary, tak došlo k tomu, že se i technické služby prověřovaly, jakým způsobem spolupracují s firmou LST a byli jsme upozorněni, že v případě nákupu svítidel od jedné firmy, přestože to jsou technické služby, tak na ně platí zákon o zadávaní veřejných zakázek a jestliže ta
Mluvčí 02: dodávka překročí 2 miliony, musí být vypsáno výběrové řízení, což samozřejmě překročilo to částku 2 miliony korun za určitý čas, většinou se to považuje za 4 leté období.
Mluvčí 02: Takže z toho důvodu teďka město Vanzdorf
Mluvčí 02: protože se jedná i o estetickou rovinu, jaké to světlo bude, aby mělo základní parametry, ty svítidla od firmy VST nemají garanci náhradních dílů, nemají garanci charakteristiky toho osvětlení tak, aby splňovalo
Mluvčí 02: normy, které momentálně jsou třeba doporučované ministerstvem životního prostředí, mají tu studenou charakteristiku, kdy se přistupuje teďka k té teplejší barvě a jsou dodávany za nějakou cenu.
Mluvčí 02: V případě nového výběrového řízení uvidíme, jestli město Vansdorf získá kvalitnější svítidlo nebo horší svítidlo, ale bude naplněn zákon.
Mluvčí 02: To je všechno, co mohl říct k té problematice o světlení.
Mluvčí 02: Co se týče hřiště Edizonová, tak na hřiště Edizonová je naplánováno v rozpočtu města letos oprava volleybalového hřiště.
Mluvčí 02: Travnaté hřiště letos není v rozpočtu, travnaté hřiště bylo rekonstruováno před dvěma lety a došlo k tomu, že tam několikrát firma, která dodávala
Mluvčí 02: zavlažovací systém, tak se nedomluvila personálně s domovníkem nebo se školníkem, který prostě nedělal přesně to, co oni očekávali, čili tam došlo k úhynu nebo ke spálení toho travního semene.
Mluvčí 02: Mezitím tam zrostlo nějaké
Mluvčí 02: a pak ještě při té rekonstrukci bylo zjištěno, že je to celé zjištěno na vážce a ta tráva tam prostě těžko roste a vysušuje se velkým způsobem.
Mluvčí 02: Čili dalším řešením je
Mluvčí 02: to převrstvit, jenomže to převrstvení znamená i omezení nějaké době užívání a my jsme se ze školou domluvili, že to prostě nebudeme dělat teď, kdy děti nastoupily zase do školy a to hřiště je teda intenzivně využíváno, takže
Mluvčí 02: Asi takhle, jinak zavlažovací systém už funguje a jenom došlo k tomu prostě, že nevzešlo řádně řádně toho travní semeno, ale došlo tam i k reklamaci, ale prostě těžké s tou firmou domluvit něco, když prostě ta smlouva nezněla na to, že by oni byli zodpovědní za třeba dodávku té zálivky a za
Mluvčí 02: kvalitu toho trávníku.
Mluvčí 02: Takže momentálně jednáme třeba s firmou Citra, panem Sinkem, jak to v hřiště vylepšit.
Mluvčí 02: To je u Erismonky o trávnaté ploše, ale není to letos v rozpočtu, protože to hřiště jsme mysleli, že se chytne a že bude kvalitní bez zásahu, ale pravděpodobně to asi nebude bez nějakých finančních prostředků.
Mluvčí 02: A jinak se připravuje výběrové řízení na to hřiště, co je schválené v rozpočtu na to volejbalový.
Mluvčí 02: Park Legii se omlouvám, nechci, není to záležitost právě majetku, to je park, který jsme se na úřadě nějakým způsobem domluvili, že budou řešit do začátku životní prostředí a nechci teďka napřemka, vím, že tam je nějaký problém, prostě, že tam ta firma Hitflora, který to dělali, tak asi tak práce není úplně kvalitně odvedená a že tam dochází k nějakým reklamacím a
Mluvčí 02: Jinak o tom víc nevím.
Mluvčí 02: Nebo Přemku, jestli chceš doplnit?
Mluvčí 11: Poprosím, pana Brzák.
Mluvčí 05: Tak jestli mohou, my jsme na parku na ulici Legii nechali vyměnit kamenivo, které tam bylo použitý v nevhodný barvě.
Mluvčí 05: Nechali jsme překotvit tu železnou pásovinu, která tam byla, doplnit nějaké drobnosti jako výčka závlahových jam u těch stromů.
Mluvčí 05: Pokud tam v tuhle chvíli vnímáte ještě nějaký zásadní problém, tak bych potřeboval upřesnit co konkrétně.
Mluvčí 14: Pan Horáček.
Mluvčí 09: dlouho a samá reklamace, reklamace tak jako prostě špatnejý běr firem no, bohužel.
Mluvčí 05: V tuhle chvíli my to považujeme za, pro tuto chvíli dokončený, ve chvíli, kdy ještě povyrostou ty rostlinky, tak bychom rádi ještě nechali přisypat trošičku, zvednout terén těch záhonů do úrovně toho trávníku, aby tam nebyl takovej tlak na ty železa, ale v tuto chvíli to sledujeme a mělo by to být v pořádku.
Mluvčí 13: Tak další ještě pan Horáček.
Mluvčí 13: Tak prosím, je přihlašenej pan Rýdl.
Mluvčí 27: Tak já budu velice stručnej, nebo pokusím se být stručný.
Mluvčí 27: Nicméně musím ten můj přístup jeho řešit, protože jestliže moje připomínky, které jsem tady měl těm investičním akcím a k činnosti a k přípravě Investits vyzdívají jako konfrontačné,
Mluvčí 27: tak to vůbec není konfrontace nějakých opozice, nebo jak bych to nazval, vůči stavici uvedení.
Mluvčí 27: Ale já jsem takhle zvyklý totiž jednat, protože já jsem 25 let řídil fabriku s 500 lidmi a plus dalších tisíc lidí okolo.
Mluvčí 27: Za ročník jsme investovali 100 až 200 milionů korunu.
Mluvčí 27: Takže něco o příprave investic a investic vím.
Mluvčí 27: Ale naučil jsem si jednu věc, kterou doporučuji, aby se naučil každej.
Mluvčí 27: Když se na něčem dohodneme, tak se nemůžeme dohodnout, že se na to podíváme, ale podíváte se na ten a řekněte správu tehdy a tehdy.
Mluvčí 27: A teď konkrétně, jestliže jsem se pozastavoval nad tím, že po rozhodnutí rady
Mluvčí 27: nám trvá přes to dní, nebo přes to dní neuzavřeme nebo nesplníme úkol rady uzavřít smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem.
Mluvčí 27: A mimochodem, ani jsme se nedoviděli, jak dopadla dnešní rada, která to měla znovu posluzovat, tak si myslím, že tam není něco v pořádku.
Mluvčí 27: Jinak já samozřejmě nespochybním, že máte spoustu práce a spoustu práce i dobře děláte.
Mluvčí 27: Nicméně myslím si, a to je druhá poznámka, že to, co jsem tady říkal, to nejsou nové požádavky, které potřebují teď, aby jsme to řešili.
Mluvčí 27: To ani nenavrhuju.
Mluvčí 27: Já jenom říkám, že nemůžeme mít klapky na očích a bavit se o plnění letošního rozpočtu.
Mluvčí 27: Je potřeba mít připravený věci na další a další roky.
Mluvčí 27: a odtud tam vlastně existuje takzvaný institut rozpočtový změny, takže jestli se i dohodneme, že například ten investiční záměr, který bude stát 50 tisíc, že ho skutečně v letošní roce uděláme, tak si myslím, není problém, abychom svalili příslušek rozpočtovou změnu.
Mluvčí 27: No a k tomu, že tam máte hodně práce, ano, ale ta práce udělává nějaké priority a pokud vím, tak jsme i s vaším svědovým jsme vytypovali priority akce, na které já se ptám.
Mluvčí 27: Takže konfrontační toho pane Beránku určitě ne, my spolu jsme několikrát jednali a víte, že tohleto určitě nemám v umyslu vystoupat konfrontačně.
Mluvčí 27: Chtěl jsem ale vystoupit k jedné věci a obrátit se s prozvou, skutečně s prozvou na pana starostu.
Mluvčí 27: Několikrát nebo vznikla petice o hledě parku u knihovny, jak to tam nefunguje a tak dále, ty problémy nebudu opakovat.
Mluvčí 27: Na minulém zasedání jsme řekli,
Mluvčí 27: Zase, bohužel žádný výstup z toho není, takže nemám se o co opřít, ale pochopil jsem toho, že tam asi zrušíme ty pomocníky, který tam vlastně nic nedělají, akorát tam přilejí vole do ohně a stojí nás peníze a že pověříme městskou policii, aby se tomu parku víc věnovala.
Mluvčí 27: Ale bohužel, realita je úplně jiná.
Mluvčí 27: Mám osobní zkušenost z rodiny.
Mluvčí 27: Kde byla?
Mluvčí 27: Tak to je jedno, kdo tam byl.
Mluvčí 27: Naprochál jsem s malým dítětem, seděl jsem na lavíčku v pondělí v 9 hodin ráno.
Mluvčí 27: Přišel tam zřejmě bezdomovec, slíkl se do naha, sednul si ke stromu před tou lavíčkou a vykonal dělesnou potřebu velkou.
Mluvčí 27: Mimochodem, ten accident tam možná leží ještě do teďka.
Mluvčí 27: Takže já skutečně mám, ta prozba spočívá v tom, jediné, co můžeme udělat, nespoléhat na nějaké pomocníky, nevím, jak se jmenujou tyhle ty asistenti, ale uložit městské policii, kterou jsme k tomu zřídili a je to uprostřed města ten park, aby klidně jeden člověk z městské policie, aby tam byl do té doby, než se podaří přinutit lidi, kteří tam dělají tyhle pořádky, aby tam vlastně nechodili.
Mluvčí 27: Aby skutečně třeba za takovouhle věc, aby ho, no nemůže střízkat, ať mu dá pobuškem, jo?
Mluvčí 27: Ale, ať mu dá pokutu, ale tu pokutu nevymůžete, já nevím, já zase nebudu to tady rozvládět.
Mluvčí 27: Ale prosím vás, to je takovej detail.
Mluvčí 27: A my se o tom bavíme rok a nic neschopí nic udělat.
Mluvčí 27: A ty lidi na to koukají.
Mluvčí 27: Takže pane starosto, prosím, on tady není pan Sucharda, který velí městský policii, ale udělejte příslušní opatření, to byl jenom návrh s tím policajtem, ale ať to skutečně tohleto skončí, udělejte rázený řez a klidně, jestli vám chybí peníze na to, zaplatíte ho policajta, tak já osobných peněz na to přispěju, ale udělejte s tím něco, tím pomůžeme lidem.
Mluvčí 27: Nebo přesvědčíme lidi, že něco děláme.
Mluvčí 13: Jo, děkuju.
Mluvčí 13: Já jsem o tom dneska chtěl mluvit, protože, jak říká pan Rýdl, dorazila petice občanoměsta 453 podpisů, takže docela dost vanzlovských občanů ohledně, aby jsme řešili tuto věc právě v tom parku.
Mluvčí 13: Jeden z návrhů, který tam občané píší je o plocení tohoto podzemku.
Mluvčí 13: Myslím si, že to není dobrý nápad, protože tuto záležitost jsme řešili asi v roce 2016.
Mluvčí 13: Tady bylo nabrženo i usnesení, které neprošlo, protože ani městský architekt nedal doporučení, aby se ten pozemek oplocoval.
Mluvčí 13: Myslím si, že to řešení není.
Mluvčí 13: Každopádně, abych reagoval tady na pana Rýdla, chceme to řešit.
Mluvčí 13: V ponděli máme schůzku, jak městská policie, osmy, sociálka a musíme něco udělat, protože ta situace je neskutečně špatná.
Mluvčí 13: Takže víme to a určitě nějaké řešení musíme udělat.
Mluvčí 13: Takže odpovídáme to, že se sejdeme v pondělí, hnedka máme už asi v deset hodin na plánovanou schůzku a budeme to tu řešit.
Mluvčí 13: Poprosím teď tak ještě pana velejtele městské policie k tomu, aby se vyjádřil.
Mluvčí 19: Takže ještě jednou dobrý večer, mě jenom máte, když teda nějaký takovýhle problém, jak tady pán Rydl uvedl, byl v pondělí, proč ta dotyčná osoba nezavolala na městskou policii, na linku 156, městská policie by tam byla okamžitě, nemáme jenom tenhle park, byť v tom parku chodíme pěší kontroly, možná desetkrát denně.
Mluvčí 19: Ale bohužel, tam omladina před náma uteče, stahne se nám na jiné části města a honíme zase tam odsud.
Mluvčí 19: a mám jednu dvoučlenou hlídku na celé město.
Mluvčí 19: A když si vědíte, kolik oznámení denně přijíme městská policie, na které musíme vyjet, tak při té preventivní kontrole samozřejmě ty kontroly těch parků, nejenom tohohle, ale je to i park u divadla, je to park na Možený Němcové, je to dětské hřiště na ulici Západní, dětské dopravní hřiště,
Mluvčí 19: Takže ty kontroly provádíme, bohužel ta omladěna před náma udíká.
Mluvčí 19: Další věc, která je docela podstatná, nemám a neznám, myslím si, že ty zákony docela znám dobře, neznám zákonný důvod, proč někoho vykazovat, buď kvůli barvě pleti, nebo to, že je, pokud tam dělá nepořádek, je za to nějakým způsobem vykázán, to je ta první možnost, když se to opakuje, tak se volá sociálka.
Mluvčí 19: protože my musíme mít zákonného zástupce toho dítěte, když je do 15 let.
Mluvčí 19: Stechnickou, pan Riedl.
Mluvčí 27: Pane veliteli, abyste to zase nebral jako nějaký osobní útok vůbec, ne na policii.
Mluvčí 27: Já myslím, že jsme rádi, že policii máme, že děláte svoji práci, nicméně zase je to o prioritách.
Mluvčí 27: Jestliže tohleto vzrušuje podstatnou část Lanzdorfu,
Mluvčí 27: tak přeci nemůžeme jim říct, tak si zavolejte, až tam něco takového uvidíte.
Mluvčí 27: To prostě nejde.
Mluvčí 27: My víme, že to je obecnej problém, který se trvalé opakuje soustavně, tak ať to stojí bez toho peníze a skutečně z té důležitý hlídky toho jednou seberte a posaďte ho tam na lavíčku, ať tam sedí.
Mluvčí 27: Já skutečně zase to neříkám jako řešení, to musíte ale vymyslet vy a neberte to jako konfrontační ton, ale to do to štve, každý, kdo tam jde.
Mluvčí 27: Já tam nechodím a kričně ale říct, to bych si ani nedorufnul, říct občanům, tak proč jsi nezavolal policii?
Mluvčí 27: Ježišmarja, ta policie, když o tom víme, tak je tady o toho, aby tomu předskázala, aby se to vůbec nestalo.
Mluvčí 27: Takže prosím vás, zkuste s tím něco udělat a zase to řešení asi je na několum jiným, ne na mě.
Mluvčí 13: Prosím pána Špičku.
Mluvčí 19: Panej Rydl, já to neberu jako konfrontační, nebo to, že byste měli něco proti městské policii, já to beru tak, že my se snažíme být na všech místech, které jsou potřebné v tomhle městě.
Mluvčí 19: Nejpotřebnější je třeba záchrana lidského života, nejpotřebnější je třeba pomoc při dopravní nehodě.
Mluvčí 19: a o těch bezdomovcích víme, známe je všechny, ale bohužel nemáme tak.
Mluvčí 19: Většina těch bezdomovců jsou lidi, který jsou opilí, agresivní, žebrají a my je nemáme ani kam odvést, protože než my ho dovezeme do Teplice, kde je jediná záchytná stanice, tak buď nám vysvízlivý, nebo ho tam ani nedovezem, protože tam nejdříve musíme telefonovat, aby jsme tam získali místo a v 9 hodin ráno ta záchytka je plná.
Mluvčí 19: Pan Riedl,
Mluvčí 27: Pane velitel, já tu to všechno fakt beru a asi si to přehnal, takže tohle to asi je nejvyšší první, za to máte pravdu, ale Ježíš Maria, vlastně proto jsme to město, městskou policii si zřídilo, především proto, aby se dodržovalo, vymáhalo dodržování vyhlášek městských a právě třeba toho pořádku v tom parku.
Mluvčí 27: Takže skutečně to řešení musíte najít vy, ale jste tady o toho, abyste vlastně tyhle záležitosti řešili a vyřešili.
Mluvčí 27: No já vím samozřejmě, těžko vám můžu oponovat, vlastně vy máte pravdu, ale je to váš problém, není to můj problém, je to problém městské policie a města, aby toto zařídilo.
Mluvčí 27: A znovu opakuju, pan starosta byl s tím i problém, protože ty lidi jsou čím dál tím víc naštvanější, když si uvědomuje, že tam chodějí dopoledne maminky s malýma dětma.
Mluvčí 27: A ty tam viděj tu hruzu.
Mluvčí 27: Tak aspoň dopoledne, když tam zkušitý maminky jsou, tak tam někoho posaďte.
Mluvčí 27: Protože já jsem viděl váš zásah a to se mi líbilo.
Mluvčí 27: Byl jsem nakupovat v Albertu a přijel tam hlídka a byl tam nějakej taky bezdomovec nebo co to bylo, který tam žebral.
Mluvčí 27: Mimochodem, když jsem mu chtěl koupit, že mu koupím snída, ani to nechtěl, chtěl peníze.
Mluvčí 27: No a to je vedlejší.
Mluvčí 27: A vy jste ho odtud dokázali vykázat, ten chlap vlastně samozřejmě se tam možná za chvilku vrátil, ale bylo vidět, že z vás má respect, že ty lidi to prostě ikvitovali, ten zásah.
Mluvčí 27: Tak proč tohle nemůžete udělat třikrát, čtyřikrát, pětkrát, nebo každou hodinu třeba v tom parku.
Mluvčí 27: Zkuste o tom popřemýšlet a přijďte s nějakým, nebo vyřište ten problém, takhle bych to řekl, vyřište ten problém, proč je to váš problém.
Mluvčí 19: Já to tak beru, že to je náš problém, že to je problém městské policie a my to tak děláme.
Mluvčí 19: Ale opravdu ty skupinky se přesouvají z jednoho parku nebo z jednoho místa na druhé.
Mluvčí 19: Takže my honíme jak myši.
Mluvčí 19: A zase se tam vrátí za 20 minut.
Mluvčí 19: A my jsme tam zase za půl hodiny a zase je vygážeme, když tam dělají nepořádek.
Mluvčí 13: Pan Čapek s technickou.
Mluvčí 18: Já jenom takovou drobnou poznámku, a když tady vlastně poslouchám tu diskuzi, mě z toho tak trošku vyplývá, že jsme trošku v personální tísni pro řešení takovýhle úkolů, jo, takže buď to se to bude muset řešit opravdu nějakým takovým tím lídačem parku, jak jsme se o tom mavili posledně, a nebo se tady budeme muset vážně zamyslet na to rozpočet na příští rok, jestli opravdu neposílit personálně městskou policii a opravdu nepřijdat ty městské policii na další lidi prostě, jo, pokud to budeme chtít takhle řešit do budoucna
Mluvčí 19: pažpička
Mluvčí 19: Není nutné personálně zvyšovat, mně by stačilo, kdybych měl plný stav, to znamená plný stav těch 19-20 lidí, teď nás je 16, vlastně 14, protože dva mám na dlouhodobě nemocenský, protože jsou po operacích.
Mluvčí 19: Byl covid, to s náma hodně zamávalo, protože hodně lidí bylo v karanténě, takže opravdu jsme sloužili jeden na kamerách a jeden venku.
Mluvčí 19: A nebo jsem byl já na kamerách a jeden venku.
Mluvčí 19: A takhle to vlastně táhneme už od ledna.
Mluvčí 18: nebo prostě opravdu nejsou lidi, prostě, nebo to není tak atraktivně ohodnocené, aby to prostě byly zájemci třeba bývalé policie, které by se vlastně přilásili do vašich řad potom třeba.
Mluvčí 18: Jakoby většinou to takhle bývá, že jo, tak proto se ptáme, jakoby kde je ten problém teďka vlastně, že nejsou ty nový strážníci.
Mluvčí 19: Problem je ten, že když mi na poslední člověk, co mi šel do důchodu, byl Vojta, ten čel někdy v září, tak jsem v říjnu vypsal výběrové řízení, pak jsem vypsal druhé výběrové řízení, přihlásili se dva uhaseči, ani jeden tak nějak nevyhovoval, si myslím, těm našim požadavkům a další výběrové řízení jsem nevyhlašoval, protože byla teď pozastavená škola.
Mluvčí 19: a abych tam měl člověka, kterého platím být v sedmé třídě, to znamená ten nějakých dvanáct tisíc hrubého měsíčně, to jsou hrozně velký peníze podle našich tabulek, tak by mi tam seděl, protože nesmí jít ven, podle zákona, protože strážník čekatel nesmí jít do terénu, protože není strážník.
Mluvčí 19: To může až pouze po prodělání prolongační zkoušky.
Mluvčí 19: A tu zkoušku skládá po dvou měsících školy.
Mluvčí 19: Takže bude další výběrové řízení, počítám po prázdninách nebo po dovolených, protože už se mi další dva přihlásili, takže snad to dopadne.
Mluvčí 19: Prosím.
Mluvčí 13: Takže děkuju.
Mluvčí 13: Ještě přihlášená paní Křížova, prosím.
Mluvčí 29: Já už jsem nechtěla mluvit, ale ještě jenom úplně rychle zareaguji jenom na to travnaté hřiště u nás na Edizonce.
Mluvčí 29: Já jsem se zhrozila před týdnem, takže tento týden už jsem, jak to vypadá, v jakém to je stavu.
Mluvčí 29: Sehrálo v tom roli víc věcí.
Mluvčí 29: V zvutě, k nám do školy, můžeme si o tom popovídat.
Mluvčí 29: Nicméně, tento týden jsem mluvila i s paní Půšovou, prostě, že je potřeba, aby se to nějakým způsobem začalo
Mluvčí 29: napravovat ten stáv toho řiště a jsem i ochotná, a to už jsem i říkala pani Pušoví a panu Berankovi, uvolnit nějaké finance na tu revitalizaci toho trávníku, na hnojení, na vertikutaci, na cokoliv, co tomu pomůže ještě teď v téhle sezóně, tak uvolním i finanční prostředky z VHČ nebo z rezervního fondu.
Mluvčí 13: Děkuju.
Mluvčí 13: Ještě někdo?
Mluvčí 13: Jo, ještě pan Beránek, prosím.
Mluvčí 02: Já jenom informativně pro pana Rýdla stodní, že se neuzavřela smluva.
Mluvčí 02: To není, že by 100 dní nikdo nebyl ochoten s panem Šikolou ani ho zavolat telefonicky atd.
Mluvčí 02: My jsme se chovali přesně podle vlastně vašeho doporučení.
Mluvčí 02: My jsme na radě města rozhodovali o tom, jestli tu akci vůbec
Mluvčí 02: vlastně vyhodnotit, jestli finanční prostředky, které byly alokované, vlastně nebyly alokované, ale byste schvalovali rozpočtovou změnu na projektovou dokumentaci, vložit do projektu, který vychází okolo 100 milionů korun.
Mluvčí 02: Myslím, že i bývalé vedení
Mluvčí 02: Současné překvapila vlastně ta cena té projektové dokumentace, kdy vlastně nabídka pana Grafka byla přes 7 milionů bez DPH, nabídka pana Hajka, architekta, byla okolo 2 milionů korun, ale zase
Mluvčí 02: byla vyhodnocena jako třetí v pořadí a vítězná nabídka pana inž.
Mluvčí 02: rektorita Šikoli byla v řádu 5 milionů korun, na což nebyly ani finanční prosvědky schválené v rozpočtu.
Mluvčí 02: a hlavně nám to opět oblivní zákon o zadávaní veřejných zakázek, že takovou výši musíte vyhlašovat jinak, čili bychom řešili úplně správně nové výběrové řízení, které by muselo být zadáno otevřené, kde by se mohlo přihlásit víc
Mluvčí 02: dodavatelů, takže my jsme využili vaše doporučení, které jste tady vy navrhlo, jednat o uzavření smlouvy pouze k územnímu a stavebnímu řízení, což je dokumentace, která postačí třeba na žádost o dotaci.
Mluvčí 02: a začali jsme jednat s panem Šikolou, že jeho nabídka dle úsmyslení rady města je vítězná, ale že starosta města má úkol jednat o ceni.
Mluvčí 02: Pan Šikola víte i sám, vždyť se s tím ve spojení, těch návštěv Vanzdorfu za poslední měsíc moc neměl a když tady byl, tak se zastavil a jedno jednání bylo o tom vysvětlení celé té situace
Mluvčí 02: druhé jednání bylo, že ještě zvažoval, jestli vůbec kapacitně na to má možnosti, jestli z toho třeba nevycouvá.
Mluvčí 02: Domluvá byla taková, že přepočítá tu cenu, jestli se vejde do
Mluvčí 02: částky 2 milionů korun, tak aby jsme neporušili zákon o zadávaní věření zakázek a jednala se o zakázku malého rozsahu.
Mluvčí 02: Pan Šikola to ukázal nebo splnil, nabídku podal a v nejbližším možném termínu jsme to předložili do Rady města, ale bohužel prostě ty jednání nebyly jednoduchý a
Mluvčí 02: a znamenalo to ještě prohlídku místa realizace, to znamená celé školy a návštěvu pana Šikoli asi před 14 dněmi, kdy se pokoušel tu nabídku stlačit cenově dolů.
Mluvčí 02: Otázka času, jestli někdo, jestli nás každý den, že je důležitý, tak přece víme, že částku 100 milionů korun, když budeme investovat, když budeme řádat o dotaci, tak v letošním roce tu projektovou dokumentaci není možné zrealizovat.
Mluvčí 02: Otázka dovolených.
Mluvčí 02: řemesla, prostě nechci teďka se vymlouvat na to, že mají projektanti dovolené, ale to je právě argumentace pana Šikoli.
Mluvčí 02: Nemyslete si, že všichni jsou připraveni začít projektovat prostě teďka v červencím srpnu.
Mluvčí 02: Takže to je právě to, proč se to táhlo a teď je tam nějaký termín, kdy se o něm ještě dá samozřejmě hovořit.
Mluvčí 02: Ten termín, který vy máte do konce roku, já si myslím, že je hrozně optimistický, že to skoro nelaze ani splnit, stavbu v této částce podle toho návrhu pana Šikoli prostě sprojektovat.
Mluvčí 02: Nicméně
Mluvčí 02: Náš návrh společný byl Jaro a doufejme, že to tak dopadne a že budou vyhlášeny ty vhodné doteční tituly a že tam budeme moc ten projekt podat.
Mluvčí 02: Takže to je jenom k panu Šikolovi.
Mluvčí 02: Co se týká, jestli můžu ještě navázat, přeskočit na váš dotaz, ano?
Mluvčí 02: Děl s technickou prosím.
Mluvčí 27: K tomuto úboru.
Mluvčí 27: Neto je v pořádku, to já vím, o tom zádrheli, myslím si, že to rozhodnutí udělat jenom dokumentaci pro územní řízení a stavbí povolení bylo správný, protože to je dostatečně podklad pro možnost pracování toho dotačního projektu.
Mluvčí 27: Takže uznaříme to tak, jestliže skutečně se tam příští týden, a to bych potřeboval, abych se mi odpověděl,
Mluvčí 27: se podepíše vlastně smluva, na které jste se de facto dohodli, aspoň takhle já mám tu informaci, vyřešili jste ten problém s tím výborným řízením, což určitě je potřeba kvitovat, tak pan Šikola, já mám to tady v telefonu, můžu vám to ukázat, potvrzuje, že do konce roku tu dokumentaci může zpracovat a předat.
Mluvčí 27: Proč říkám do konce roku, proč na tohle terminu vlastně trvám, protože
Mluvčí 27: Zase vy tak taky určitě máte ty informace, že ke konci roku se spouští vlastně ty řada výzev a už jsem to tady říkal, buďme mezi prvními a mějme větší šanci, že ty peníze těch 100-130 milionů dostaneme.
Mluvčí 27: Mimochodem tady ta dotace je až 90% pro nás.
Mluvčí 27: Byli bychom hloupí, kdybychom se skutečně nepokončili využít.
Mluvčí 27: Nicméně tady v tomhletom bodu nejsme v rozporu, já jsem akorát pochyboval o tom, proč nám trval přes 100 dní, než jsme vyřešili ten problém, ale vy jste mi to vysvětlil, takže takhle já to beru a prosím znovu, podepište tu sluhu příští týden, ať jsme na to připravení.
Mluvčí 27: Děkuju.
Mluvčí 02: Pokusíme se to příští den podepsat, ale opět nejedná se o pouze zajištění podpisu, jedná se o služitou smlouvu o dílo, která je na částku 2 miliony korun a ta smlouva o dílo nelítá nikde ve vzduchu, nebo že si ji stáhnu z internetu.
Mluvčí 02: Prostě tu někdo musí vypracovat.
Mluvčí 02: a buď to jí si necháme vypracovat panem Šikolou, což můžeme, ale musíme k tomu velkej rád názor právničky města, případně si, takže otázka příští týden smluva je to o tom, že někdo tu smluvu musí vypracovat.
Mluvčí 02: Takže já bych byl rád, abych byl do 14. dnů.
Mluvčí 02: Ještě takovou malou poznámku ohledně té rekonstrukce sportivní haly.
Mluvčí 02: Je to už od dob nové komise s právě majetku pro tohle volibní období.
Mluvčí 02: Členové jsou tady třeba inž.
Mluvčí 02: Vašekára, pan Grafek, několikrát se tam účastnili, pan Riedl,
Mluvčí 02: pan Musílek, pan inž.
Mluvčí 02: Václav Moravec, teďka součástí komise i pan architekt města Šonský a bylo to jejich názor, jejich doporučení dělat pro velké projekty studie.
Mluvčí 02: Pan Riedel tady vyslovil do měnku, na co studii, když je to dané.
Mluvčí 02: Naopak, my jsme dostali úkol udělat studii, že neprojektovat to území té sportovní haly, okolí sportovní haly, parkování sportovní haly, adekvátní nástavba nebo přístavba té sportovní haly, která bude znamenat odbourání hmotově celé té části, prostě významně ovlivní vzhled města.
Mluvčí 02: Jedná se i o napojení
Mluvčí 02: zároveň budeme mít novou nějakou skořepinuté sportovní hali a bude stávající opravený objekt ubytovny a těch krčků, které z ekonomických důvodů
Mluvčí 02: byli požadovány zachovat, ale někdo je musí zakomponovat tak, aby ta stavba celá byla kompaktní, aby fasádně a esteticky ladila k tomu okolí.
Mluvčí 02: Čili naopak si myslím, že to je úplně bezpodmínečnou podmínkou, aby jsme projektovali na základě studie, kterou vy zastupitelé odsouhlasíte a řeknete, takhle chceme, aby ten sportovní objekt vypadal.
Mluvčí 02: aby se rovnou zadal projekt někomu tady místnímu a projektuj, takhle si myslím, že se prostě neinvestuje, takhle se prostě nezachází s městským majetkem.
Mluvčí 02: Možná, že jsme si akorát nerozuměli, ale já tu potřebuji vlastně říct, že opravdu se chováme tak, jak po nás vy chcete, to znamená komise z právě majetku, rada města, vzdělat studie,
Mluvčí 02: hlavně na významné stavby, které stojí prostě nějaké větší finanční prostředky.
Mluvčí 02: Proto jsme to tak udělali.
Mluvčí 02: A ta zase ta studie, ta výzva na tu studii není jednoduchá.
Mluvčí 02: Ty architekty nestojí ve frontě, ty mají dostatek finančních prostředků a mají dostatek práce, takže je musíte nějakým způsobem oslovit, vy je musíte na tu akci připravit, vy je musíte dát prostě do věstníků, že se ta akce bude konat.
Mluvčí 02: Tady v tom případě i Rada města svalovala složité zadání, kde navrhovala i odměny.
Mluvčí 02: Takže budeme vlastně ty firmy lákat na to, že nám zpracují zadání díky odměnám.
Mluvčí 02: Takže to je úplně něco jiného, než vyhlásit nějaké poptávkové řízení na projektanta.
Mluvčí 02: Pan Rídl s Technickou.
Mluvčí 27: a my jsme uzavřeli tady na ten bod.
Mluvčí 27: Tady si skutečně nerozumíme.
Mluvčí 27: Já jsem neměl sem nic na mysli, že takovéto rozsáhlé akci nemůže předcházet, nemusí předcházet studie.
Mluvčí 27: Samozřejmě studie ano, dokonce i několik studií, aby mezi sobou soutěžili, ale proč jste nevolili cestu stejnou jako třeba u té základní školy východní, proč jste zvolili institut,
Mluvčí 27: Architekturická soutěž, ano a teď mi odpověste, protože já jsem nikdy takovou architekturickou soutěž nepoužil, ale vím vlastně, nebo mám takovou povědomost, že to už je záležitost potom komory architektů, která vlastně se do toho vyhodnucuje, že město
Mluvčí 27: už vlastně dělá jenom takhle jako pobočníka, je to prostě na vysoké úrovni a tou architektickou soutěží se řešejí nějaké vlastně urbanistické celky, kde je potřeba skutečně z nich dostat vlastně to nejlepší, ale tady já bych tomu zatleskal, ale zdá se mi, že to je, že jsme zase nějak skočili někou na nalev bych řekl, jo, protože proč, odpověste mi na jednou otázku.
Mluvčí 27: Proč je normální soutěž vypsaná na studii s nějakýma parametrama a rozjistá to projektovým kancelářům nebo architektům, proč volíme něco, co vlastně musíme pustit z ruky tu soutěž, to znamená architektickou soutěž.
Mluvčí 27: A nebo mě vyvejte z omylu, že to špatně chápu.
Mluvčí 02: Jenom nedorozumění.
Mluvčí 02: Asi to chápete dobře, dokonce jste to dobře pojmenoval, že třeba klasické architektonické soutěže vyhlášené pod komorou architektů a inženýrů se dělají třeba na velké prostranství v náměstí v Václavské nebo v nějaké celé urbanistické celky.
Mluvčí 02: A u těch menších stavebních objektů můžete přistoupit k oslovení jednoho architekta.
Mluvčí 02: Ale pak máte prostě jeden návrh.
Mluvčí 02: A v případě, že tady jak komise, tak rada města, tak možná i vy, bývalé vedení města, jste chtěli prostě mít víc návrhů a mít možnost právě porovnat, tak nezbývá než takový kompromis, kde děláte zakázku malého rozsahu.
Mluvčí 02: potřebujete mít víc návrhů, zároveň ale se nejedná o to, jak to ten architekt vizuálně zpracuje, ale zároveň i kolik to bude stát od něj.
Mluvčí 02: Takže je to takový kompromis a je to přesně v podobném duchu, jako byla ta východní.
Mluvčí 02: Akorát, že se to tady jmenuje
Mluvčí 02: soutěž o návrh s názvem Architekturická studie rekonstrukce sportovní haly.
Mluvčí 02: A neděláme to výzvou jednomu, dvou, třem firmám, protože v tomhletom případě se jedná o specifické sportovní stavby, které nemůže dělat jen tak architekt, který nemá se sportovníma stavbama zkušenosti.
Mluvčí 02: Takže opravdu to dělá několik kanceláří třeba v České republice.
Mluvčí 02: Čili my jsme některé ostavili přímo, na které jsme narazili na internetu nebo v katalogu firem, třeba od komory inženýrů, architektů, ale většinou účastníci nějakých soutěží jinde, ale je tam ta transparentnost zajištěná, že to je prostě veřejný, že se může opravdu přilásit kdokoliv.
Mluvčí 02: Když se nám přilásí
Mluvčí 02: větší počet, jak je to dobře, protože budeme mít víc možností výběru, ale já se obávám, že je to vyhlášeno v době prázdnějin, v době obrovského vytížení projektantů a může se nám klidně stát, že se nám nikdo nepřihlásí.
Mluvčí 02: Proto je tam ten termín do 30.9., aby jsme měli čas na tu prezentaci té soutěže a dooslovení třeba dalších a dalších firm, protože se opravdu může stát, že se bude účastnit třeba jedna nebo žádná firma.
Mluvčí 02: Ale je to otázka transparentnosti, je to na internetu, všichni mají možnost si účastnit.
Mluvčí 02: Studie na východním stála stále třikrát 60 tisíc
Mluvčí 02: třikrát šedesát tisíc a tady teďka přemýšlím jestli je to vítěz vítěz má právo uzavřít smlouvu o dílo na projekt takže vítěz nic a pak je druhá a třetí druhá třetí čtvrtá cena a to je radu města o celou cenu nějakých deseti tisících ale teďka nevím jestli šedesát nevím už se zapamatuju omluvám se
Mluvčí 14: Žeďkou, pan Horáček ještě.
Mluvčí 09: Já jsem chtěl se zeptat na to samé, na tu sportovní halu, jaký je ten záměr, teď jsem to teda slyšel, ale neodpusím si malou poznámku, že když jsme se začali bavit o té rekonstrukci té sportovní haly, tak vlastně z odbudu osmy padlo to, že mějí potřebu jenom trošku natáhnout a trošku rozšířit, aby to mělo ty parametry,
Mluvčí 09: parametry pro závodní, myslím házenou, nebo něco takového, aby to mělo 4x20, 40x20, takže to je jenom taková pozdámka.
Mluvčí 02: Ještě můžu reagovat.
Mluvčí 02: Ano, můžeme to jenom zvětšit, ale je tady nějaká komise s právě majetkou a výstavbí, která nám dala úkoly, že prostě to nejde jenom o to zvětšit, že jde taky o nějaké souvislosti, že jde taky o nějakou architekturu, vyjadřovali se k tomu sportovci, bylo jednání se sportovci, sportovci mají zase připomínky
Mluvčí 02: hlediště, fixní tribuna, nové, já nevím, vybavení, to je sportovní haly, palubovka a osvětlení a rázem prostě je to velká akce a nejde opravdu toho řešit, že to jenom rozšíříme, tak to asi nikdy nebylo myšleno ani a že by jednoduše teďka jako by tady přiznal, že jsme chtěli jenom ji rozšířit
Mluvčí 02: to nechápu, jako to přece mi nechcete podsouvat.
Mluvčí 02: To je přece velký zásah do obrovské stavby ve městě a zaslouží si to prostě pozornost.
Mluvčí 02: A je to stavba, která prostě bude mít tu přípravu delší.
Mluvčí 13: Pan Horáček z Technicků.
Mluvčí 09: Samozřejmě pro ty studie, jo, protože si člověk může vybrat, ale já jenom narážím na to, že takový ty názory tam byly, jo, a já opravdu nic jako nepodsouvám, já jenom to opakuju.
Mluvčí 13: Takže děkuju.
Mluvčí 13: Ještě někdo ze zastupitelů se hlásí do diskuze v tento večerní čas?
Mluvčí 13: Asi nikdo?
Mluvčí 13: Tak zeptám se pana Rídla, jak ty usnesení teda?
Mluvčí 13: jestli budeme o ní hlasovat nebo nebudeme, prosím.
Mluvčí 27: Já skutečně abych chtěl o tom hlasovat, protože si myslím, že to jsou fakt věci, které tady vypravduje v oblasti z diskuze, že na tom vlastně může panovat schoda.
Mluvčí 27: a bylo by asi dobře, kdybychom si tady řekli, že ano, že chceme.
Mluvčí 27: Ale jsou to pouze dvě věci, já je zopakuju.
Mluvčí 27: Něco udělat s tím slavným naším ryjem, aby to bylo vlastně taková odpočíková krásná zóna, kam budou vanzorští občané chodit jako v 60. letech.
Mluvčí 27: No a druhé je vlastně, aby jsme si udělali jasnou představu, co můžeme udělat pro
Mluvčí 27: nebo vysidlování města a zkušte přijít s nějakou koncepcí, návrhu v podobě investičního záměru, jak vlastně dobudovat, nebo třeba udělat tady nějakou bytovou výstavbu a věci, o kterých jsem hovořil.
Mluvčí 27: A myslím si, že tady nebyl žádný návrh proti, protože to není úkol, udělíme to, ale diskutujeme o tom, připravme podklady, na kterými můžeme diskutovat.
Mluvčí 27: Ano, třeba
Mluvčí 27: tu podobu ilustračního záměru, kterou je nějaký náčrtek od pana architektka Šonskýho, kterýho platíme taky za to, no a můžeme se o tom popovídat.
Mluvčí 27: A bude to určitě podná dobrá diskuze, kterou rádi si poslechnout i občanům z Dorofu.
Mluvčí 27: Takže ano, já prosím o hlasování o mojich dvou návrzích.
Mluvčí 13: Ano, dobře, tak jsou připravené usnesení, které budou teď na plátně a ještě tak poprosím pak na Verhovou komisi.
Mluvčí 09: Zastupitelstvo města ukládá starostovi města zajistit vypracování studie na výstavu zázemí a klidové zóny rekreačního rybníka a studie předložit k posouzení zastupitelstvu do konce roku 2021.
Mluvčí 13: Tak a můžeme hlasovat, prosím.
Mluvčí 13: 11 zastupitů bylo pro, zdržel se jeden, nehlasovali dva, že návrh byl přijat.
Mluvčí 13: Tak a poprosím další usnesení.
Mluvčí 09: Zastupitelstvou města ukládá starostovi města zajistit ve spolupráci s městským architektem vypracování investičního záměru, jehož obsahem bude výstavba v městských bytových domů, které by zaplnili volné prostory kolem středu města, penzionu pro senory i prostoru pro živnostenská podnikání.
Mluvčí 09: Já bych vydal pozměnací návrh a dal tam slovíčko například, aby to nebylo tak výstřední
Mluvčí 09: Tak já to přišel ještě jednou.
Mluvčí 09: Zastupitelstvo města ukládá starostově zajistit ve spolupráci s městským architektem vypracování investičního záměru, jehož obsahem bude například výstavba městských bytových domů, které by zaplnili volné prostory kolem středu města, penzionů pro scenery i prostorů pro živnostnické podnikání.
Mluvčí 09: Příslušný návrh
Mluvčí 09: po projednání v komisii zprávy majetku a výstavby předložit k diskuzi zastupitelstvů města na zasedání v září 2021.
Mluvčí 13: Ještě s technickou, pan Riedl?
Mluvčí 27: Ano, tady ještě, jestli se zdá termín září příliš krátký, když si myslím, že ten jazyční záměr nepytvá, vlastně pouze naznačuje, co by se mohlo, tak navrhu změnu do konce roku rovněž.
Mluvčí 11: Takže do konce roku 2021.
Mluvčí 13: Tak, takže už to vidíme, takže i můžeme hlasovat, prosím.
Mluvčí 13: 10 zastupitovlo pro, zdrželi se dva, nehlasovali dva, tento návrh nebyl přijat.
Mluvčí 13: Děkuju za plodnou diskuzi.
Mluvčí 13: Jo, ještě prosím, já mám tady připraveno jedno usnesení ohledně té petice, která dorazila, jak jsme o ní tady hovořili, ohledně toho dětského hříště.
Mluvčí 13: Zastupitelstvo místa rozlov zít na vědomí petici občanů ohledně řešení situace parků knihovny zedne 16.6.2021.
Mluvčí 13: Takže o tom budeme hlasovat, prosím.
Mluvčí 13: Ne, můžeme hlasovat.
Mluvčí 13: Deset zastupy tohle bylo pro, nehlasovali čtyři, takže tuhle tu pet.
Mluvčí 13: Ano.
Mluvčí 13: Občané dostanou odpověď, jak jsme hlasovali, dobře.
Mluvčí 13: Bylo to srozumitelné, domnívám se.
Mluvčí 13: Já jsem říkal o petici, která dorazila a že to budeme řešit v pondělí.
Mluvčí 13: Zmatečné hlasování, tak budeme hlasovat ještě jednou.
Mluvčí 13: Vyhlásíme.
Mluvčí 13: No, já jsem o ní říkal, 453 dopisů ohledně řešení situace.
Mluvčí 13: No, říkal jsem o oplocení, že chtějí jednou z variant oplotit, jsem říkal, že vysvětloval jsem, že už to bylo v roce 2016, ale neposloucháte.
Mluvčí 13: Posloucháte jenom sami sebe, děkuju.
Mluvčí 13: Zmatešně hlasovaní vyhlašu a budeme hlasovat.
Mluvčí 13: Bereme na vědomí jenom túhletu.
Mluvčí 13: Petici, prosím.
Mluvčí 13: A příště poslouchejte, nebudu se opakovat.
Mluvčí 13: A nebudu se rozčilovat.
Mluvčí 13: A příště pokud neskončíme v 18, tak přerušíme zastupitelstvu, budeme jednat dva dny.
Mluvčí 13: V sobotu a v neděli.
Mluvčí 13: Tak.
Mluvčí 13: A poprosím teďko řádně návrhovou komisie, ať přečete návrh usneseň.
Mluvčí 09: Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomý petici občanů doohledně vřešení situace parku u knihovny ze dne 16.6.2021.
Mluvčí 13: Tak a můžeme hlasovat?
Mluvčí 09: Tam je nějaký dotaz.
Mluvčí 08: Prosím, pan Šmíd.
Mluvčí 16: Už asi.
Mluvčí 16: Takhle, jak se to říká Rolande, tak tam by mělo být spíš, vzalo na vědomí informaci o petici.
Mluvčí 16: Protože my tady hlasujeme o té petici a tu petici jako takovou jsme neviděli, jako tu petici.
Mluvčí 16: Ty jsi nám vzal jenom informaci, takže to by chtělo nějak doladit tohle, co to.
Mluvčí 16: Právě proto se divím, co je tak složitého tu petici třeba poskytnout.
Mluvčí 16: Teď už to je jedno, že se to mohlo dopředu... Jinak já s tím problém nemám, se snažím to vysvětlit.
Mluvčí 16: Tak nechte to hlasovat znovu.
Mluvčí 27: Prosím vás, pojďme se chvilku zamyslet, nebylo by lepší říct těm občanům, než že jsme to vzali na vědomí, ale pojďme říct, že jsme vlastně jednali o této problematice a že jsme se rozhodli, že byl pověřen, předpokládám, že byl pověřen pan velitel Špička, že přijíme přímo tu opatření, aby se tyhle nepravosti tam neděly.
Mluvčí 27: Myslím, že by to pro občany bylo daleko srozumitelnější, že jsme něco udělali, něco rozhodli, než jim říct, že jsme zrali na vědomí petici.
Mluvčí 27: Nebo informaci o petici.
Mluvčí 27: Zůstaňte to podmyslet.
Mluvčí 13: Ale ze zákoná to, prostě musíme zjít na vědomí, nemůžeme jinak.
Mluvčí 13: Je to tak, pane tajemníku.
Mluvčí 11: Pan Rídl.
Mluvčí 27: Pane starosto, ano, samozřejmě, souhlasím, to musíme se záhodná, tak pak řekněme, vzali jsme na vědomí a rozhodli jsme to a to, to přeci, no rozhodli jsme, rozhodli jsme, nebo aspoň tady byl souhlas, sice se nerasoval, ale budeme rasovat teď, že bude zauklován pan velitel Špička, aby vlastně se tomuto předostě věnoval, anebo aby ten problém vyřešil.
Mluvčí 13: my nějaký řešení najdeme v pondělí, že kvůli tomu se sejdeme, ale zastupitelstvo pouze bere na vědomí petici občanu.
Mluvčí 27: Dobře, skutečně já chci jenom takhle podsunout to, aby jsme těm občanům řekli, tak tam napíšme a problém bude řešen dne toho a toho, nebo vyřešen.
Mluvčí 27: Proč je to na vědomí, to se mi z principu nalíbí, vzali jsme na vědomí, a co?
Mluvčí 27: Tak co jsem s tím udělal?
Mluvčí 13: Ale občany dostanou výsledek nějakého toho našeho jednání z pondělka, že budou mít nějakou odpověď.
Mluvčí 27: Dobře, páne, to je
Mluvčí 13: Ne, ne, už netvořme tady další usnesení, prosím.
Mluvčí 13: Tak, je tady připravene usnesení, ještě poprosím, budeme už hlasovat asi, že jo?
Mluvčí 13: Ještě jednou, nemusíme nabrhovou komisi, nebo?
Mluvčí 13: Tak, poprosím to usnesení na plátno, ať to vidíme.
Mluvčí 13: Tak.
Mluvčí 13: Vidíme?
Mluvčí 13: Dobře.
Mluvčí 13: Takže můžeme hlasovat, prosím, teď.
Mluvčí 13: 12 zastupitelů bylo prozdržel, se jeden nehlasoval, jeden, takže tenhle ten návrh nebohusne se ním bylo přijato.
Mluvčí 13: Takže děkuju.
Mluvčí 13: Předposlední bod jsou zprávy
Mluvčí 13: Zpráva o činnosti Rady města a kontrole plnění usnesení zastupitelstva města.
Mluvčí 13: Máte ten materiál před sebou, takže eventuelně jaká diskuze k tomu není, takže poprosím návrh usnesení.
Mluvčí 09: Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosti města o činnosti Rady města o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města.
Mluvčí 11: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 00: www.arkance-systems.cz
Mluvčí 13: Tak 12 zastupitelů bylo pro, nehlasoval jeden, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 13: Osmý pot je závěr, takže všem děkuju za účast na dnešním zasedním zastupitelstva.
Mluvčí 13: Další zasedání bude ve čtvrtek 23. září, na které samozřejmě zvu přeji vám všem hezké prázdní, nehezké léto, hezkou dovolenou a sejdeme se teda v září.
Mluvčí 13: Všecko dobrý.
Mluvčí 13: A všem posluchačům taky děkuji za terpělivost a za to, že poslouchali dnešní zasedání.
Mluvčí 13: Naschledanou, dobrou noc.
  

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/ad2fa48aee86dcca97473a338a39d5b2
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.