Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev cc83951f37f1c19733d451f2cd24ad69


ID jednánícc83951f37f1c19733d451f2cd24ad69
JednáníJednání zastupitelstva Lysé nad Labem ze dne 12.12.2018
Další jednání města/kraje Město Lysá nad Labem
Datum jednání12.12.2018
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/cc83951f37f1c19733d451f2cd24ad69.mp3
Délka audio záznamu06:53:45
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

  i když jsou na první pohled chytří kovy a smolíkovi takřka stejné rodiny v mnoha věcech se liší 
zatímco v sobotu chytří kovy vybírají přes mobilní rozhlas kulturní akci navečer pan smolík vyčítá synovi že přeslechl obecní hlášení o blokovém čištění a jde se na ostatní novinky zeptat sousedky klevetová zadejte počet k rezervaci se na vás váš starosta chytří kovy díky lokalizačních zprávám ví že autobus dnes kvůli kalamitě nepojedou rádi nabídnou smolíka odvoz tak co celulóza není už načase se taky registrovat do mobilního rozhlasu s ním či nezaskočí kalamita ani blokové čištění a budeš mít vždy informace z první ruky 
také máte někdy smolíka buďte chytří a registrujte se k odběru informací z vaší obce na obec tečka mobilní rozhlas tečka cézet je to zdarma 
mám 
vážené paní učitelky vážení páni 
vítám vás 
na 
nemáme 
přítomné 
není pro návrhy na ověřovatele zápisu ze zasedání byl pan liška 
fišerová dojet pro 
či 
návrhy na jmenování členů návrhové komise 
širší 
zápisu zasedání 
neměli uvažovat ale žádné připomínky a zápis vám zasláno vědomí manik zastupitelstva zápis připomínky 
k samotnému 
zápis 
bylo 
tomu tak 
není zastupitelstva města 
má někdo z přítomných dotazy 
nemá 
schválení programu 
jednání zastupitelstva města bylo navrženo pro čtenáře 
marka 
bralo 
devatenáct aby mohlo být plněno 
města 
ze dne prvního srpna 
tedy 
o se ale 
je 
bod byl doručen 
jedná se o zápis z výboru 
a 
dostali 
osadní výbory které jsme 
navolit a dovolili 
předsedou 
horce a členy výboru žáčka a 
má někdo 
na 
první bod 
naopak naopak je to velmi důležité protože nám 
určuje 
nakonec budeme nebo nebudeme mít plán rozpočet 
žíly 
tam není 
já 
to znamená upravovat 
tak 
máme předřazený 
na první místo 
bude pro 
vás 
zajímá celkově 
vibro 
roky 
spolupráci protože 
já jsem 
protože 
celé 
budově navržený program 
jeden dva 
devět 
to 
burian 
jan marek 
takže 
jste tedy pro lidi 
pokračujeme 
návrh navíc 
leží v katastrálním území lysá nad labem 
zastupitelstvo města 
všechny vazníky jedná se 
konkrétně na 
pana 
a 
rada města dvacátého 
věku a předkládá zastupitelstvu města ke schválení 
pro tento návrh 
bych chtěl kolik mám koupený 
to znamená nevíme víme co chceme my tady máme 
na otázku kolik je protože to se týká 
budeme za chvíli jednat i spoustu otázek kolik metrů čtverečních pozemků 
takže víme dobře rigu poprosím aby jsme to dostane na příští zastupitelstvo aby se ty body který tady si řekneme že na zastupitelstvo budeme dostávat aby se plnily myslí že dostaneme plnění rozpočtu nedostali 
jste to slíbil věnovat 
tomuto bodu a bych vědět jaká je dohoda s krajem výkupy pozemků protože zastupitelstvo v létě schvalovala 
máte založeno 
kupoval 
bude kupovat jestli už máme 
právo strana 
oběhli 
užil také 
kromě pěti pozemku všechno tohle to co se teď dělá je upřesnění modré celého projektu tam prostě došel ke změnám metr čtverečný tak s těma lidma se to podepíše smlouvu víceméně formalita či víko je tady to bude otázka pár tisíc korun 
takže přeci to všichni víme kolik 
se využ 
dle otázky podívejte se do katastru nemovitosti všetky pozemky jsou 
zapsány a probíhá jejich zapisování 
doklady prostě na úřadě tady 
několik kilometrů vykoupeno věnujeme se tomu pátým rokem a máme vykoupeno podle toho 
jak přesně chcete kvantifikovat majitelé jsou spolumajitele díly jsou veřejní soukromí majitelé prostě jsme a pak je nějaká výměra celková hrad a kvalitě vykoupeno prostě jsme někde přes devadesát procent a tady se záběrový elaborát a podle toho se ještě dobu i některé další pozemky 
stavby které čili prostě pokračujeme v tom co se dělo dlouhou dobu možná potom tom 
nedostatečné 
zápisy z předchozích zastupitelstev 
tento pozemek konkrétně po křižovatku 
má někdo 
že to bylo 
to znamená 
devadesát procent 
bude to zhruba 
pro 
dva 
všichni 
výborná 
ohledně 
stavu druhého druhá etapa obchvatů 
zas na základě usnesení zastupitelstva města 
veselí všechny vlastníky jedná se 
o zem 
majitelka potvrdila 
služby je 
rada města schválila 
pane liška a 
to 
když jsme program 
abychom hlasovali o 
tak 
má někdo něco 
projednáváme bod číslo dva patro 
po 
projednání bodů 
nebo 
toho 
dáme 
rossi 
protože ty body 
hodiny body 
když 
už se 
na 
mě mrzí 
tak máme tedy 
hlasovat dojet pro návrh na výkup části pozemku 
proti nikdo 
návrh pana lišky předřazený bodu číslo platná 
návrh 
šest 
bude 
nebo 
že 
vám 
vyhovím 
takže projednal projednáváme bod číslo tři návrh na bezúplatný převod 
lokalit 
zastupitelstva města požádali úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod 
jsme dostali zprávu že bude moci být veden pouze pozemek komunikací které 
místní 
rada města 
revokuje své usnesení ze 
součástí pozemku 
o výměře 
od úřadu pro zastupování státu majetku města doporučila zastupitelstvu města revokovat usnesení číslo sedmdesát dva ze dne šestnáct tisíc a předkládá zastupitelstvu města schválit 
má 
kdo je pro 
všichni 
máme 
návrh na uzavření smlouvy na pozemky pro výstavbu parkoviště 
pátou 
určené k výstavbě 
návrh smlouvy byl odsouhlasen rámy 
a právo 
rada města 
schválila uzavření smlouvy dle předloženo 
předloženého za 
účelem výstavby chůze a předkládá zastupitelstvu města ke schválení 
má někdo 
barmanem 
vody první máme 
nemáme máme 
čtyři dva 
jsme faktickým právní 
nemovitost 
nikde tam není 
od českých drah právní stav nemovitosti nejsou pro nikoho pronajatý a podobné záležitosti my máme spoustu věcí má musíme souhlasit mé ale nikdo smlouvy nevidím 
a hlavně právní 
také právníkovi našemu 
složitý protože ta smlouva 
pro 
já 
si myslím že moje role rád bych tedy adekvátně 
se ptal rád bych aby byl adekvátní odpověď 
ale 
ráně prohlašují 
že 
takovýto 
nechte to na bránu 
já 
velmi pozitivní krok pro město protože po asi století se podaří tento 
postavit 
parkoviště a 
mám radost 
cena je velmi velmi dobrá že 
máme na to že se po dlouhý době povedlo a a chtěl by starostovi 
že 
to že 
formou úprav mám otevřu tak tady mám navržené úpravy asi od tří nebo čtyř počty lidí tak by mě zajímalo jakou verzi z toho hlasuje 
protože ta neví 
dobře tak já tady mám na úpravu španěl ručníkový pana 
panenek lapila a tak dále ale nemyslel jasný co teda 
smlouvy 
úpravy 
máte 
nějaké 
ale 
nemá 
které mne 
viděla pravidel 
stačí jenom když si dáte 
že ty doubravová 
nezajímá 
je to tady to co je teďka promítnutý proč se 
v těch revizí 
tady máte jak mi 
aj 
my vám rozumíme 
ale 
máte konečnou variantu 
hlasovat 
hlasuje se o konečné promítnuta kdy s tím někdo má problémy se zdrží hlasování jestli někdo pozemek za čtyři sta padesát korun 
dráhy tak jako se běžte ukázat nezlobte se na 
malé 
vždycky moc rádi skvělé kvitujeme to že to 
přece zastupitelé 
máme v této chvíli pane starosto této chvíli to jsou dvě pozná dvě věci které bych 
ten dokument tím že jsme ho dostali formou formou revizí není jasné ano můžeme se šíří 
revizí to stále měli správně udělat 
první druhá věc dokument řečeno financování je zajištěno že návrh rozpočtu na devatenáct 
této chvíli ač máme svá rozpočet na rok 
schvaluje chybu před chvílí odmítl žádost 
kterou přeřadit hory 
proto že je to 
a má na rozpočet a tuto můžeme tedy 
takže já myslím že musíme být korektní ve dvou věcech pouť 
aby letošní občané 
tak já odmítám 
jednání 
musí být jasno že 
můžeme tento 
první věc a druhá 
o jaké smlouvy 
nemá 
já vím že seš tady nová ale ono je to tedy standardem 
je 
to nás naučili 
první 
ale protože předpokládáme 
vyslovili 
máme 
na 
převážně 
přijdou 
omlouvám opravdu ale já za sebe 
a dostal 
ani jeden 
červeně 
a 
žádnou revizi nemá 
já mám jasný 
ani 
já ne 
stát nějakým nedopatřením někde jsou a kokory člověk 
by se měl prostor často prostudovat protože 
prostě když se to podepíše když chcete stát a tohle je to pochopitelné 
kde nemá kde nemám já jenom nás kteří říkají že to nechtějí protože to prostě nečetl 
ale obraz 
udělat 
opravdu je 
to tady 
nejsem 
vodu já bych rád 
zastupitelstva mezitím sladili 
hlasová a 
jestli 
je tady 
ale kopecký 
takže je návrh aby jsme se 
abyste 
je 
chválil že 
chvále 
schválen 
se to nestihne 
sejdou 
záhlaví už máme dokoná slovy pokud budeme mít podepsanou máme 
starosta podepíše nějaká 
vydán kdežto 
nemáme 
tuhle 
technika 
jestli 
bych abychom nebo 
osm tohoto 
zastupitelstva mezitím bude finální verze 
nedostal 
takže dámy přesouvá 
držel 
moči sobě návrh na schválení 
smlouvy o závazku veřejné služby veřejné linkové dopravě zajištění ostatní dopravní 
kongresovým pro 
na jednání starostů jedenácti v poděbradech byla stanovena částka 
ve výši kč na občana celkové výši hlaven to dělá milion 
korun jde navýšení o dvacet korun na občana oproti roku 
celková částka dána počtem obyvatel první dva tisíce osmnáct kde bylo devět tisíc pět set padesát jedna 
rada města uzavření příkazní smlouvy schválila předkládá zastupitelstvu města na vědomí 
bereme na vědomí 
úprava rozpočtu na kapitole kultura kino důvodem navýšení položky na údržbu která byla projektorů okamžité opravy dolu ne dočasné zapůjčit náhradní projekt 
mi tam proto 
sto čtyřicet tisíc korun 
na františku a přesun na údržbu kina rada města dvacátého listopadu 
schválila a předkládá zastupitelstvu ke schválení 
usnesení bude pro 
všichni na 
číslo sedm termín jednání rady města zastupitelstva 
devatenáct rada města 
termíny jednání rady města v prvním pololetí 
a předkládá 
na je doby 
máte na co máte tam na začal usnesení zasedání rád a zasedání zastupitelstva města 
takže rada města schválila termíny 
a sedmnáct 
a předkládá 
zastupitelstvu města ke schválení 
liška 
bych se chtěl zeptat 
jsme uměli měsíčně 
že v jednom z programové prohlášení rady města 
je zásada spolupráce všech stran založená na respektu 
za dva měsíce tak úplně není spolupráce založená na jógu 
a byl tři to byl dobrý 
budou bude třeba sice 
nějaké 
také 
něco co 
navrhujete každopádně zastupitelstvo 
amare 
jako může mimořádného zastupitelstva 
dopředu že zastupitelstvo bude jestli to dokážeme zařídit tak aby mělo další 
a další věc 
čístý problémy 
jsme se scházeli jenom jednou za dva měsíce také 
problémy se 
schvalovala schvalovat zastupitelstvo 
svolal mimořádné zastupitelstvo smlouvě 
je 
bychom se mohli sejít a probrat ty věci který kterýma si snížíme naplnění zásobníku 
pokud budeme 
pokud bychom nešli zpátky na standardní 
hole zastupitel za víceméně každý měsíc 
chvíli bych velmi rád aby jsme body jednání dostávali dříve než aby se skutečně nestál o to že prostě ikony body budeme 
protože představa že přijdu na zase jednou za dva měsíce budeme čtyřicet bodů který dostanou těsně týden zatím a ještě nikdy nastolilo opravdu velmi velmi nekorektní 
že pokud chceme přejít z měsíčního 
bych velmi rád abychom se dale delší dobu na šeptání modrá na zastupitelstvu 
řekne líp jak probíhalo protože ten tady v 
minulosti byl model takový že levnou zastupitelstvu nebylo protože se musel dopočítat pro předcházející 
pak bylo začátkem února je respektováno pak dejme tomu termín na konci března květen a červen čili diskutujeme tady mu jedno buď 
nikdy nebylo to kromě těch sedmi měsíců hektický 
který si určitě dobře pamatujete tak tam to bylo častější ale tohle odpovídá běžným běžným 
nikdo 
válka 
maximálně šest 
další 
dokonce si pamatuju že 
kávu 
s já vůbec nemám vínové je to právě 
tady 
přesto si myslím že tady aspoň to otevřel tento 
a dá se 
bylo vždycky osu 
za zpravidla osud zastupitel ročně by nebylo dvanáct 
říká nebylo nikdy bylo osm a nebo šest někdy a opozice má pocit že a častější zastupitelstva 
za vám dává možnost svolat mimořádný takže určitě nějaký mimořádný budu když bude nějaká mimořádná situace takže nedělejme z toho prostě větší problém než to je je tedy navrženo nějaký čas termínů aby to věděli předem defakto to co říká místostarosta je pravda že starosta ve skutečnosti to ani nemusí dávat vědět podle zákona budou termíny takže prostě je to v rámci toho jak to tady dělal vždycky neviděl žádný problém bude nějaký skutečný problém řešení může 
kdykoli 
máme 
dojem kdo je pro 
kdo je proti 
liška 
ložiska 
zuzka 
ale tedy osm zváni dohody o změně veřejnoprávní smlouvy o činnosti městské policie lysá nad labem nouze 
se 
rada města zastupitelstvo 
schválilo návrh nové smlouvy která byla následně upravena na krajském úřadě práce našich právních usnesení úvodního textu je 
nové znění 
rada města 
usnesení ze sedmi 
vzal na vědomí předložený návrh veřejnoprávní smlouvy a doporučuje zastupitelstvu města revokaci 
usnesení ze dne sedmý osmý a předkládá zastupitelstvu města ke schválení 
jestli potřebujete někdo nějak není 
já 
jen 
tomu radaru obecně 
rada 
funguje dle 
stavu 
a 
moc a 
funguje pouze jako jako kasička průmyslu 
to že obec 
kasičky obec 
kasičky nemá ani 
docela smutný protože za ty čtyři odhaduje zhruba 
na 
šest let mohli mít na vjezdových 
nebo na vjezdech obce 
postavený 
který by 
dělali mnohem víc 
já vůbec nejsem aby se tam 
i kdyby tam seděla městská policie 
není vybavena tak 
kdyby 
si to 
zase 
dalo 
se 
to že na tohle vydírání je použita 
pravá která funguje jako 
nepodařilo 
nikomu a 
tak je 
to tak 
dostala 
auto aby 
byla cedule o tom že se měří rychlost protože tyhle cedule kteří jdou na 
nic nevydělají dělají silniční bezpečnost mnohem víc než ten samotný rada který prokazatelně podle policejních statistik 
pro obec neudělal vůbec nic 
děkuji 
neřeší 
je tady 
dobře 
pro 
marek se zdržel liška karel 
kalypso 
sádlové nemovitosti do vlastnictví města 
rada města vzala 
na vědomí stanovenou cenu podle znaleckého posudku tedy jsme nechali vytvořit 
vzala na vědomí cenou navíc vlastníků nemovitostí 
a zastupitelstvu dáme další zjištěné informace 
právní města dostal za úkol sepsat prověřit tedy 
stanoví 
možná rizika 
kdyby nemovitost koupili 
na osm až dvanáct 
bytový zajištění stávají stávajícího stavu 
nemovitosti za účasti stavebního úřadu který ověří jestli všechny stavební úpravy 
stavební povolení zajišťujeme také architekta 
potřebné úpravy a 
oprava 
rada města za své že předloží konečný návrh zastupitelstvo města 
móda dva tisíce devatenáct 
jestli nemovitost koupíme 
za navrženou cenu možná není třeba ještě jiné té nebo 
jsme 
o možnost nemovitosti 
konečně tam majitelemajitelé mají zájem aby 
je říká říkají že vy venovali známa 
metrů čtverečních nějaké 
právo rozhodující a 
říkají že by se tam získali další aby se dát dohromady skupina lidí převyšující padesát procent třeba v případě kdy jsme tam chtěli opravit střechu nebo opravy fasád 
není 
konečné úpravy fasád a nedostali souhlas 
spoluvlastníků protože kdo to 
ty pokoje jsou prodány 
přes dvacet 
uskupení 
takže tohle by mělo být tedy jako informace pro zastupitelé vzali na vědomí a 
rada města by přišel s řešením 
je tam na 
palivo já 
do toho 
usnesení 
stávající jedná se 
o možnosti odkupu vložilo odkupu nebo pronájem případně pronájmu nebo smlouvy o smlouvě budoucí aby možností bylo víc 
jedná 
jinak s tím aby se jednalo o souhlas 
a 
zároveň ano může 
to co 
aby toho 
rád abychom v té chvíli neděli jen za kvalitu budou kupovat v jakém technickém stavu ale co to pro nás znamená závazek do budoucna protože 
víme to provozovna třeba nějakou 
tak abychom viděli ano cena za kterou kupovat cena za kterou očekáváme rekonstruovat se to tady dali naráz a to 
bude architekt který 
jakoby není 
a já bych nerada bych vybere za dva měsíce na zastupitelstvu ocenil a s tím že technické stavby nějaký ale nebude nevědět 
abychom to mohli 
nebo ho druhý 
jmenovaný 
já bych rád aby 
to mezidobí měli nějakou omlouvám ale nikdy nebyl a řečtině bych rád udělal by to nemovitost již 
nebudu 
pane starosto a já bych docela rád že ani vy chodíte na diskotéku když se udělat ale jednáte s nimi v jiný čas 
mi bylo nějakých jednání prohlídky nemovitosti 
jsou 
choroba 
mě 
úplně 
bych tomu měli 
prodat 
na 
něho opravdu 
znamená 
kde 
není věcí 
mírová jsme také počítat také 
plně 
nový 
na 
všechny 
jestli to tedy 
že země 
a tomu a stranu 
není úplně to 
lebo kdy by se 
takže proto 
budeme 
ještě 
když byste se to bylo kdyby se našel že také leda by měli 
máme nebo někde 
jednáme zatím vůbec 
tam je 
to slouží k čemu to jsou 
taneční 
divadla 
spolky 
ne jako 
obraz 
jako 
už 
malé 
je 
bývá a není čím dál lepší 
a myslím si že je 
souhlasím s tím že 
má 
nestačí 
jen 
já já 
tedy 
nemá 
souhlas 
ale ne 
rozpočet 
rozpočet 
neurčitou vadmary občas výkup nemovitostí která je 
na víku 
v litoli máme 
ale vím že tam 
částka na tuhle věc není a samozřejmě 
to že 
jen to že prozkoumáme zdá že by 
ta část a opravdu není má 
navýšení nákladůna údržbu a 
řekneme 
je 
vlastně 
plány 
pro kolik lidí se to vlastně 
dotované a proto vyzývám tomu budete mít 
který už má moc brzo 
se moct zúčastnit vyzýval aby takovéhle věci mohly proběhnout zastupitelstvem si neumím představit že za dva měsíce 
fúzí a vidět to bychom rozhodovali o 
běžné prodej budeme průběžně pokud by měl být návrh 
aby ty věci dopředu a 
návštěva hlavně 
diskuzi nad tím jestli bude využívat jak je to veliký protože jinak by to znamenalo 
také 
všichni 
se protihlukové stěny v rámci rekonstrukce 
se vám gregor já bych řekl že roce dva tisíce šestnáct pro územní řízení 
přípomínky včetně petice občanů požadující pět a půl metru vysoké zvukové stěny okolo celého nádraží pořádá 
při veřejném projednání a na další schůzka bylo dohodnuto že se bude snažit okolí nádraží po sázet stromy a keři tak aby by 
to pomohlo 
v roce dva tisíce osmnáct byly vysázeny keře kaliny mezi jasany ulici devátou má takže prosto jako stromů 
ne devatenáct máme naplánovanou následně výsadbu na pozemku města proti dětskému hřišti ignorovat 
a po dohodě bude možno provést výsadbou okolo jejich vlečky 
až získá určitý zrak pozemek na italské straně bude možné doplnit zeleně 
já jsem si 
informace od pes poděbrady 
bytové domy takže povede informace poděbrady by bez splnění limitů nebyla nikdy povolena výstavba bytových domů 
podle studie by měly být vystaven 
stěny na lidské straně domu číslo popisné slunce čapková je tam u nadjezdu pak teda 
boleslav dům domek je to asi pět metrů kolejí 
ulici devátého května u nadjezdu analytické straně je tam prostoru 
stavební úřad vydal dne dvacátého druhého 
tisíce sedmnáct 
tam to 
na základě dotazu možná pana miloslava šára dostal vysvětlení odborným stanoviskem odbor přípravy staveb ze správy železniční dopravní cesty takže myslím že my děláme navíc 
navíc oproti tomu co jako tady proběhlo že jsme našim 
občanům 
kolem nádraží 
přislíbili že samedi 
pěkné protože můj cíl a že můžeme tak že tam by se 
měl bych se ráda 
zeptala protože když projekt 
procesu 
a já jsem tedy žádalo je možné zakopala právě jako při pohledu města jakož obec má právo uplatnit 
aby 
se tam zohlednil takový den celé 
nějaká ta pravá 
možná by to bylo daleko nižší než ty stěny protože celkové ceny nejsou veřejnosti stačí 
chtěl si teda byla vůbec u města trento 
jestli 
já 
ale každopádně každopádně by 
to nemáme ale říká pilot v rámci v rámci 
posuzování město má právo 
my jsme 
společně se ptám 
jestli vůbec připomínka 
ale pořád 
mám tomu rozumět jako 
já že 
by 
se vypořádali 
a ještě 
nevíte jestli brata 
argumentovali tím že 
takto nebo leností že to 
dobrá 
bránit 
jen 
aby se dostal 
zprávy 
je a 
na 
nás až 
dopravní cesty a přišlo ředitel přípravy staveb 
sázíme okolo nádrží keře 
nebyl 
nemáme 
drážní úřad vydá 
ale to 
ale opravdu 
se postavit na hlavu 
vydá nějaké 
technickou moc rád bych aby 
zvyk z minulého takový 
rozpočet čerpání rozpočtu na stole budeme 
my jsme dodnes 
září je až 
takže bych rád 
také 
stačí 
má řešit 
máme nemáme 
co mám 
vlečku voleje 
nebude 
ale 
neříká 
ale radě města 
náhradní řešení 
na 
řešení 
protihlukového 
provedena 
také jsem naposled 
materiál prověřoval taky a děkuji registru havelkovi 
hráli jsme dávali dohromady jsme zjistili 
se to studie vyjádření která na základě toho já jako zjistil že opravdu jsou tam stanoviska typu že nám protihluková stěna asi nebylo to pravý ořechový ale každopádně jsem trvalé řešení 
nemá rád bych rád tam zůstal prostě ten zelený 
my to 
máme na našem jednoho pozemku dětský 
to dáme 
a je na až získáme tak můžeme 
parčík 
května dosadili 
váš pozemek 
také tady návrh usnesení 
pro 
nás je to názor na odměňování neuvolněných 
města 
od prvního 
vláda stanovila nařízením vlády 
o výši odměny členů zastupitelstev územních samosprávných celků výše odměny za výkon jednotlivých členů zastupitelstev územních samospráv 
rada města návrh projednala dvanácti 
zastupitelstvo města 
členů záminkou odměny za měsíc činnosti v brně o první dva tisíce devatenáct uvedený částka 
kdo je pro 
zde 
zase 
mare 
aktualizace strategického plánu města lysá nad labem 
zpracování 
závěru 
rada města jedenáct dvanáct davidovi dílčí výstup 
předložit dílčí výstupy 
zastupitelstvo města na vědomí 
nevím kdo 
bych tady 
mě 
promítnou 
tento 
tomáš 
fránek 
ale já bych tady chtěl představit to čemu jsme se dopracovali 
skupinách 
v roce 
strategický plán který specifikoval dvacetdevět a priori ve městě které byly soustředěny do tabulky a tady vidíte jak jsou plněny ty body světle zeleně je částečně splněno 
ta tmavá zeleň zcela splněn a naplněných jsou ty okrový 
vidíte že průřezově to je zhruba třetina se část věcí podařila bohužel se nepodařilo splnit ty velký úkoly po kterých všichni si to znamená výstavba sportovní haly domu seniorů obchvat 
to znamená že tito priority zůstávají dávají pro další období a já bych tedy 
kromě 
promítnout ještě druhou 
část která swot analýzy 
jeden a půl stránky je to zhutněný tak ten profil města kde byly 
vytipovány je silné stránky příležitosti slabé stránky a hrozby a chtěl bych speciálně členy zastupitelstva požádat o to aby pokud budou mít chvíli klidu o vánocích se na to aspoň na tuhle tu jeden a půl stránku podívali a řekli je to dobrý anebo chybí vám tam to a to doporučuji doplnit to a to to bude signál ty pracovní skupiny to ještě doladit a 
na tom pokracovat a ten materiál bude potom ještě v únoru podrobený nějakýmu veřejné projednávání bude tomu nějaká nechci říkat tisková konference ale nějaký sezení kde by zastupitelstvo se k tomu mělo jak říct jestli tímto směrem je to správně nastaveno 
někteří 
způsobem zlehčují tyhlety aktivity že to není potřeba ale minulý týden v pátek se konal seminář krajskému úřadu byly tam představený dotační programy kraje a ve všech dotačních titulech je jako podmínka že to co bude na to budete čerpá takto musí být v tom tom strategie 
uvedu tady jediný příklad vím že muzeum vyvolalo radniční krizi je to nádherná stavba konečně se město dočkalo důstojného stánků a je řádek jsme tam měli tak znamenal dotaci jedenáct milionů tak už jenom jedno číslo znamená že se určitě vyplatí a druhej příklad ve strategii komunitního rozvoje místní akční skupina neměla novou hasičárny a díky tomu chybějícímu za u mě přišlo o desítky milionů myslím si že nemusím už pokračovat dál děkuji 
vidím 
že tohle 
na mě 
a zase 
ho 
tělovýchovná 
a i 
žákovi 
to 
a 
není 
podíváme článek hrozby 
je klesají 
hrozby a když se podíváme tady byla navrhována by se teda já nebudu kvůli které čekáte tak tady máme 
avizovaná napsáno že v ruce dva tisíce sedmnáct tisíc jedna a ještě v jiné tabulce napsáno že teda je nějaká nějaké nějaká koncepce nízký střední vysoký jako předpoklad kvůli lidí tady bude podle tabulky jsme se nedostali nízko znamená nastavit tří základních škol v litovli jsme se nedostali variant 
jestli jsem špatně protože má zpracované se píše že opravdová medvědí padesát 
tabulce vysoká a stejně nízké 
sedm se něco o dvě stě padesát obyvatel to znamená že by se nedostane do středně vysoké variant takže mi dělá nějakou koncepci a jako 
základní školu 
my 
já 
například 
mají jiná ale 
dobře že činnost základní školy komenského 
aby zajistily 
ale například ale před deseti lety devět set obyvatel 
ale já mám jenom 
ale 
ale 
ale 
pane 
je velmi potřebná 
abych porozuměl 
této pracovní skupiny 
protože my 
ale ostatní nejsme 
kdy budeme jestli budeme ho nikdy více 
pracovní skupina strategie města a zároveň protože tyto věci je vidět že v tom dokumentu strategický tak už je vidět že ten výraz který jsme měli také 
a měli bychom se položí na stůl město míří 
zeptáme 
jestli budu přiznané 
jestli nepošlete jakoby se někoho existují jak se to zpracovává nebo nebo je to tak že 
předložené budeme diskutovat 
děkuji za 
to 
ještě 
slovo 
protože máme na stránce si 
že stavěno pět pracovních skupin které se scházejí buď samostatně nebo na celkový shromáždění kde probíhá koordinace činností skupiny vyjmenují pro občany ekonomický rozvoj města bezpečnost ve městě sociální rozvoj a lidské zdroje infrastruktura města životní prostředí 
trošku ten projekt 
dostal do kolize s volebním období má protože plánuje jinak než než prezident takže rozběhli jsme projekt od března tisíce osm na bude konec únor to znamená bylo to jenom na dvanáct měsíců 
když jsme rozjížděli úvodní projev pana starosty velky tak jsme na to měli dva roky času bylo padesát 
zapojeno a povinni všichni zastupitelé tam museli participovat a opravdu se sledovala docházka bylo to jak ve škole a já jsem byl hrozně rád že ty zastupitelé se nakonec do toho tak 
je to zaujalo protože pak ten strategický plán byl jako společný děje a nikdo neměl zájem aby to dítě 
když 
to jsme samozřejmě 
já 
a 
mám radost z toho že fůra věcí se tam splnila protože když si přečtete ten profil města 
apel přes ty vánoce takový město se před vámi 
tady 
to co se děje okolo vás a máte ideální možnost se do toho závěrečné fázi zapojit neříkám že ještě podíl váš bude nějaký světoborného fakt musíme tlačí do finále a nějakým způsobem z toho tvoří dokument protože jsme tam limitovaný tou čárou toho konce února protože pak se musí dělat monitorovací zpráva ale chtěl 
pochválit bývalého místostarostu pana buriana který se opravdu důsledně věnoval a jeho skupiny výstupy byly opravdu opravdu druhej kdo 
nebo celá ta skupina pro sociální rozvoj a zdroje nahrává to že se paralelně zpracovává komunitní plán takže se to je docela dobře potkal to že se tam nemůžete jako v plné míře realizovat po celý i volební období to jsme nemohli ale stejně mi připadá důležitý aby je tohleto zastupitelstvo ten strategický plán pokud možno vzalo zato svoje dítě a prosazovali prosazovali ty úkoly který který chcete 
realizovat takže nemyslím si že by 
nějak docházeli do těch 
týmů ale stačí poslat mail nebo nějakým způsobem kontaktovat nás já vám dám nebo 
rozešlu všech zastupitelů kontakty na vedoucí a můžete se pobavit na na téma strategický plán a případně co chcete doplnit 
může očekávat že by to 
takže jsme situaci 
tento my bychom měli během ledna nemusí se to chvalová stačí aby to bylo 
dneska může být běžná 
dnešní 
do vaší 
asi vánoce ale stojí za to protože mezi za skrytou hodněmilion já se ptám protože by skutečně teď je to předloženým 
druhé straně 
by se mělo na vědomí zastupitelstva budou mít milion otázek protože 
nebudeme detail komisí budeme to znamená očekáváme že to únorový zastupitelstvo města bude věnovat shodě 
a že tady budou všichni představitelé komisí a budou diskutovat a oni budou 
vzpomínat 
protože v té chvíli po mě budete chtít abych 
je správným 
ale 
ty otázky prosím během ledna jo ale problém já nejsem uvolněný místostarosta to znamená já nemůžu běhá v průběhu ledna nebude 
abych zjistil 
že to bude fungovat pokud jsem nakonec to znamená že tady bude čtyři hodiny projednání budou všichni lidi budou odpovídat na otázky abychom tu strategii měli jasno co to slovo které budou zmíněny co znamená sociální činnosti co znamená když se mi to bude rozvíjet co znamená když to bude mít dva tisíc obyvatel což je budovat 
a to 
přepravy únoru vás čeká hodně práce 
já očekávám a dá se proto co mě 
bude k něčemu 
já velice velice rád není 
ne 
to co tady je před váma tak to je výsledek práce 
lidí každý 
vlas a budu vás očekáváme abyste 
udělali názory připomínky napsat tady je to dobrý nebo chybí vám tam třeba chceme metro 
z roku má firma devatenáct 
let tady bude bude 
dobrý já bych 
si to 
asi ne 
by vám to bylo zapotřebí nějaký projekt pro 
potřeby zastupitelstva víte že ti nějaká směrnice 
a prostě nemůžeme dávat všechno všechno 
žádný žádný 
kdo 
pošle 
je 
dostane vedoucím skupiny 
že 
se 
jedná o strategickém 
posuzování vlivů na životní prostředí 
společensky 
strategie 
smí a co by vlastně veškeré 
že si umím představit 
a také návrat protože má být 
také zveřejňován 
připomínkování 
že nevím nic jako proti ničemu kdy samozřejmě po okamžiku kdy se na nějakém výstupu 
zveřejněné tak aby 
jenom aby jsme si to 
máte názor domnívá se že to malý 
bude 
také a zadruhé to 
já 
takhle ohromně nýtovaný protože 
nebyl původně strategický plán tam jsme si strategický plán bude jednou za za rok aktualizovat nebo aspon projednává 
kterej opakovaně požadoval 
také jsem rád že vám vydrží náš aktuální nedostatek je v tom že zoufale chybí čas a musíme jak jsem řekl to dotvořit ho stádia do konce února 
nebude to nebude to jednou provždy 
za zapnutej dokument na věčné časy 
pro vás zastupitele než 
budete moc každodenně 
a pracovat je to dotací 
je 
právě dokumenty celkem 
stránek znamená že první 
očima ale 
že obraz nastudoval za ten týden 
bodu je třeba třeba zrovna 
aby se 
máte to před vánočními svátky 
mluvit 
marek 
druhá věc je ale očekávám 
diskuzi na příští zastupitelstvo diskuze anebo rovnou 
pokud by mělo být prosím 
abychom 
dokázali a a druhá 
že na 
kontaktní osoby 
pupeny 
a měli představu kde vlastně 
protože já vnímám 
že nebudou pro rozvoj města nemá šanci na dotaci to znamená krásný příklad tady budeme diskutovat hollywoodské tělocvičně 
naše vlastně 
neví a nedá pak vlastně těžko budeme žádat o dotace a poté 
protože to jsou dotace 
protože 
si myslel že velmi 
jasně prodiskutovali proto často 
dotace nemáme 
pokud 
proto probíhá jakoby 
teda na to že bude 
toto téma a že ho budeme výrazně výrazy diskutovat dostaneme 
že máme 
pro 
všichni 
máme 
schválení 
ano 
budeme schvalovat 
smlouva na to 
že byla rozdána možnost se seznámit aby se vrátili 
pro 
v případě ale i si myslím že co se týče smlouvy na můžeme klidně rozpočtu tedy nám nic nebrání voda rozpočtu 
rozpočet takto vnímá to chceme tady lidé kteří přišli na diskuzi o rozpočtu a hlavně tělocvičně aby museli sedět dál 
skutečně fascinující že si myslíte že při projednání zastupitelstva 
body budeme číst 
to doufám neočekává 
projednánía ne a 
proto bych velmi rád abychom se nechali rozpočtu 
tomuhle ale nedělal dovozuje že to teď budeme předhazovat rozpočet 
já 
dostali 
je nebo 
si to přece třikrát za dobu takže to stačilo 
v této chvíli neměli šanci projít 
a může se 
můžou takže nemůžeme přestávku o budeme tady zase nezdržoval já si myslím že ten 
rozpočtu 
to hor 
panama 
pan 
abyste toto bude pro 
žel 
pro 
takže máme 
máme tady 
opravdu 
malé 
já jsem 
mu 
věří 
by se 
mohlo pokračovat a rozjetém projektu 
výstavby nové tělocvičny tak jak by to 
měsícem 
loni 
projekt bohužel se to 
řeší stavební povolení a podobný věci tak se nestihlo bestová 
tisíc 
druhá věc 
podává 
přesně to co k čemu tady došlo 
já jsem chtěl 
aby se vyjádřili 
k tématu a bylo umožněno prostě přesunout tohle 
začátek 
je tedy 
a 
čekat takže 
mu byla splněna 
změně 
že občané se nám tady zapojili výborně 
ostatní poděkovat 
že si tady 
že viděli 
že viděli co se projednává a zapojit se aktivně 
no 
vystaví 
tělocvičny 
kteří že 
tam jsou nějaké časem se tam připravuje projekt 
kde se počítalo se s kapacitní školy a firma 
projekt zastavil a vaším řešením budování 
řekl že 
na a objevilo že 
nebyla úplná pravda 
začal se připravovat a 
nějaký čas uvažovat tak že by to mohlo stát 
tak dostal 
dneska 
nikdo nechtěli jsme část než čtyřiceti milionů 
já bych chtěl zdůraznit že naše město investovat za rok čtyřicet milionů korun víc ne proto všechny investice 
děláme z dotací a dělá ostatní města 
dělá to i krajský kraj takže prostě získat dotace vždycky jsme 
se na to face to nebo jenom tělocvična ale že zkapacitnění základní školy 
weby weby 
opravdové tím že je tam nějaká dotace kde by se mohli dostat až pět milionů 
nikdo nám nedá 
protože tam určitě nebude 
žáky cvičit a 
hodnotit 
dopadne špatně a navíc tedy 
máme podá žádost nestihne 
chudoba 
celek jako to běží 
asi byste 
to 
máme 
další 
bude podána až 
se týká dotace která byla sledována 
byla 
zamýšlena 
podat 
o povolení 
dinem 
běží 
a 
obligací 
že to je 
dejme 
očekávaná 
nebo 
kde ovšem 
zase 
bude jedno zda máme současně navýšit základní školy a tento projekt 
ta že 
v podstatě narušení tam je pouze o jednu třídu notabene není weirová takže jedna 
já peníze 
protože 
že se může stát 
ale 
projektová dokumentace 
včetně navýšení kapacity základní školy a do toho že máme programové prohlášení a to naše programové plníme já bych chtěl říct že v našem problemem hlášení rady města které jste si pozorně přečetli je napsáno že hodláme zvýšit kapacitu základní školy 
výstavby nové 
takže tam máme 
já bych tomu asi 
a 
jenom se chtěl 
se tu bavíme kolem 
dva roky by se 
mohli zvednout ruku 
protože se 
za dva roky 
to tam vypadá 
cvičí a 
využívá nashromáždit pomůcky 
hrozí je to velmi nebezpečné 
vevnitř ještě relativně se říká že zlomit ale 
i venku 
kolem 
přes dva roky 
bychom 
mohli dále italy nový bylo řečeno 
v rámci volebního programu nebo volebního spotu 
kulturu pokud půjdeme cestou 
tedy 
rozpočtu finance a 
nová škola úplně nový dále 
je to škoda škoda že se 
bude 
my jsme 
neděli 
jediná místnost pro troli a my jsme na to 
mohli získat devadesáti procent 
kdyby to projekt připraven kdyby se 
hodí ho do dotace 
prahy 
jako metropolitní oblast která nemá to naše parkoviště 
dotace školy byla také 
údajně slyšel jsem že se chystá další nějaká prostě další výzva komplet 
změně oboru 
dřeva nebo 
že 
už nikdy 
ale opravdu 
mi 
že 
problém 
jeho 
programu částka 
se dostala nika za 
této situace vystaveni a 
ale my jsme 
celou říkáme že na to potřeba dotace a že bohužel bez navýšení kapacity školy dotace nebude 
nebude a 
argumentovat tím že 
demografii 
tím ale dostali to 
a co nejmenší mi neříká nic jiného 
a má 
jsme vystaveni do situace kdy by se na nás děláte proto že to co říkáme 
to 
a pak ještě 
takové 
myslím 
ale pořád 
několik věcí a pro mě abych ho znova jasně řekli proč tělocvična nebo co jsem celý projekt této chvíli nás měl 
několik věcí tělocvičnu pro školu která 
tady vidíte měl tělocvičnu pro 
města a speciálně v litoli kde není 
abychom mohli 
nejen pro děti ale pro širokou veřejnost proto se o něco větší tělocvična než tělocvična kterou 
měl přinést zázemí pro školu kde škola má 
kapacitu a bylo kvůli hygiene 
vyřeší hygienické zázemí může zpátky vrátit 
plus mínus dvacet navíc 
měl při 
jednu třídu navíc za celou třídu a bude sloužit pro ale i pro klubovou činnost 
tohle je 
ten 
na projekt 
tak tak se zastupitelé prvního listopadu srovná to 
schválil kde by pana hotovo 
mimo nás byli pro 
proti dohledejte si to chválí pánové pokud jsou proti tak je to tak vyhodili rok života názvy protože všichni měli pocit že to chceme 
po roce se dozvídáme že to vlastně dělá 
vaše hlasování tehdá bylo jenom na oko další věc 
školství 
byly ryby na školství pokud se podíváme bedřich hrozný a 
komenda tyto dvě školy mají veliký problém ne kmenových třídách chybí černé na dělenou výuku my nemůžeme snížit počet kmenových tříd protože jste rotace neudrží dotací potřeba abychom měli příjde na kometě co to bude řešit 
která letošní rok příští rok rozpočtu na bedřich hrozné je projektová dokumentace na jedničku dům do třinácti abychom hledali 
naší jediný problém školství 
v této chvíli je 
tělocvičny 
a proč to její problémy protože demografická našeho města nejen 
že se město bude dramaticky 
obyvatel 
ne o víc za poslední rok nám vyrostly devadesát obyvatel očekávejte že 
nám ještě o něco bude ale poslední 
všichni paní ředitelky základní školy říkají to 
dneska máme ano potřebujeme 
za pět let pokud nebudeme dělat developerskou výstavbu 
situaci že počet dětí nebude protože silné ročníky husákových dětí ze sedmdesátých let už nebudou mít děti 
takže už tolik dětí nebude může vidět že bychom město rozšířily 
ano potom se musíme si chceme developerskou výstavbu 
školu další ale čističku kanalizaci a spoustu věcí 
video ale proto nikdy diskuze o strategii 
ale v této chvíli od této chvíli zahájeno investici do litovle znamená tři roky 
bude dneska 
závěr zájem výstavu školy 
kmenové třídy znamená rozšíření školy rozšiřují naší dvanácti žáků na dvě stě šedesát žáků dvakrát první stupeň 
kterou bychom mohli možná začít stavět a budeme 
bude stále podobný 
ale budeme všem těm lidem říká jak naplníme tuhle dvě stě šedesát dostaneme to řekneme všem těm lidem kteří jsou za tratí a pravděpodobně ještě kousek před tratí vy musíte chodit abychom naplnili kapacitu a uvolňuje se kapacitu kola toto strategie mrzí mě že když jsme prostě 
uděláme města koncepci postupně 
šli a šli jsme tímto v této chvíli koncepci je nová škola situaci kdy město se bude rozvíjet 
smysl 
je že by mělo vybudovat 
asi 
ale my dneska máme počet obyvatel menší než nejnižší varianta studie 
a neočekáváme změny 
této chvíli už 
to nejsou 
toho nám opravdu dochází vidíte že se rodí méně dětí 
že 
odsud jsme to a budujeme velkou školu bez jakékoli strategie města za první druhá dotacím těm cenám pripadá čtyři 
čtyřicet milionů nebo v žádném dokumentu 
bylo dokumentu vracení firmy třicet sedm milionů 
třicet sedm ran 
kdežto dvacet milionů tak to bylo bez bez návrhu na na bourání a podobně to byly 
třicet sedm včetně 
a včetně nějaké rezervy na tělocvičnu která má být sedmimetrové 
řekla nebude výška metrů ale 
to znamená došlo k novému projektu 
já 
takže se této bavíme 
o třiceti pěti 
dotace 
věcí říkáte nebudeme stavět jinak než dotací 
prohlášení 
ale proč 
ne byla by který bude mít devět sociálních bytů který dostane osm milionů dotace to znamená čtyřicet procent je to skvělý projekt ale nedáváme nebude 
za sedm milionů ale dostaneme dotaci 
nemá žádný 
když jsme když se budovala rozšíření bavilo 
myslel budoval nové čtyřlístek za třicet padesát dětí 
tak jsme 
já jsem to znamená žádný devadesát 
který bychom 
dělat jinou optikou je třeba 
šestnáct milionů za nové 
ta je město nechceme na třicet milionů za to aby sto dětí 
aby stovky obyvatel mohli sporto poráží a když jsme ještě u toho město dneska máme 
a dotačních titulů 
abychom rozběhnutí a kde musíme spolufinancovat dotace pouze třicet 
to chceme investovat do svých vlastních a nemáme 
ale máme problém mohli bychom to měli byly tolik do 
takové situace ano když to bude rozšíření dostaneme devadesát procent 
ještě jste na žádné takového projektu 
kde byly 
více zmíněný mini vyjmenovaný to speciální město podle demografické studie ve středních čechách který má do školství dostávat peníze 
jsou 
a 
ale 
vyhrát 
aby 
a nebyly dojmy neříkali čtyřicet nemůže dostat ale na toho úplně v klidu říkali ano když to bude velká škola 
nebude pravda bude že dnešní standardní dotační tituly pro 
třicet takže tady za čtyři roky budeme sedět na nový projekt ve kterém budeme 
takže nevíte mé dojmy s pojmy 
nějaké 
dětí plní třída 
dobře ale 
nikde není 
to znamená 
právě 
ty 
školy 
které 
dostaneme na 
jedná a jak 
tam nejsou a 
to znamená že budeme mít nové 
kmenové třídy 
ale kmenové jako takové 
rozvahu a zno předělání koncepce školství 
ale ne nastavit 
aby peníze 
to znamená 
že 
podobné 
ale 
pole 
pole 
říká bývalý primátor 
kubera 
říkal že neřeší 
ani 
neřeší 
ale 
my máme 
doma 
takže za osm let máme na tisíc obyvatel více než a pětadvacet zhruba ročně nebyl přírůstek nižší než sto chybně uváděl ale 
dynamika nárůstu počtu obyvatel je velká a dál 
pokračovat protože jsme v prstenci kolem prahy staví se nové nové bytové objekty a občané oprávněně očekávají že domy kapacitu těch věcech které jsou povinné města a obce zajišťovat to znamená mateřské a základní školy a minulosti město na to reagovalo tím že postavilo dvě nové mateřské školy a postup kapacity a základních škol 
a to i tak aby zachovalo střední školu 
počtu obyvatel bude pokračovat a proto musí taky pokračovat v budování dalších kapacit jsou na to udělané dotační programy školství je jeden z nejvíce dotovaných 
sektoru který tady máme to logické protože chceme aby byly dobré školy před čtyřmi lety se na to udělal projekt věc mohla 
mohli jsme na to získat peníze z vlastních peněz budovat něco co lze postavit z externích 
státu nebo ve je pro mě plýtvání a proto takový návod 
slovo já jsem u tohohle 
jsem přítomen doby kdy vznikl projekt agory ale rozhodně už jsem byl přítomen v době kdy jsme si řekli že projekt eura představila několik milionů 
obsahoval návrh že do každého úročí 
paralelně s tím se zpracovávala koncepce školství a zní jasně že to je ne ufinancovat návrh prostě mít jednu 
to se prostě nedá znamená chci říct projekt od začátku špatné 
rozměry všelijakých prostě ten se 
vzal jsem si že zatím už dávno 
koncepce školství která byla a je tady dobrá nebo špatná má co dělat proti tomu nic nemám ale řekla nám jasný jasný závěr že 
museli postavit úplně novou školu ale závěr byl že na té stávající škole to nebude pojďme 
na základě je to já 
možná je volen na textace já to takto vnímá na základě toho jsme jako bývalá rada a bývalý zastupitelé začali pracovat několikrát o schválení poctivě jsem všechno paní šťastný dával vám 
já chápu postojové tam bylo od začátku odmítání dostal deset patnáct nemocnice to je jedno svůj postoj neměníte a tohle moje vyztuzeny nemíří na vás já momentálně mířím na 
ostatní kteří seděli mohli jsme to v jakémkoliv druhu zaříznout a neudělali 
jsme to ani v době když jsme nechávali spracovať asi čtyři studie a byly různě cenově nastavit a došli jsme k závěru že tělocvična nemá plní funkci tělocvičně pro 
ale máme taky konečně něco udělat máme řešit ten spolkový život který tam zaniká na obědě máme hodně sportovních klubů tělocvična byla vytížená je zavřená kvůli se musel rozhodnout tedy někde po okolí a nikde chudáci sportují takže to byly ty myšlenky které tady byly mohli jsme to kdykoli 
odporovaly a nakonec došlo k volbám víte jak jej neměli slogan nechte na nás nenudila a já mám pocit že to chcete podělit 
emilio 
nemluvíme 
o 
ceně pan marek měli už několikrát naznačil že je tedy jakási mantra a to není na dotace bylo řečeno že dotace není protože nakonec nás město stojí úplně jiné peníze než by nás dostal dotaci vyprdli protože musíme je zhřešil a mi to řešit nechce a nepotřebuje chvilku pokud navyšovat kapacitu ano najdeme pozemek a postavme školu už se to tady zmiňoval jedna třída do ročníku je vám všichni máme 
ředitel podpoří to takže se došlo k tomu že potřebuje tělocvičnu neboli polské školy pro ty důvody co jsem tady říkal a já si dokážu představit že jsme schopni rozpočtu najít třicet nebo čtyřicet milionů já sám nevím kde se zastaví a ty peníze víte sám kde jsou chystají se nějaké prodeje je tam hromada položek které jsou stupidní ale navyšování kapacity škol i na sídlišti kde 
vůbec nepotřebuje mnou kapacitu a navíc příjdeme paní pediatra ho protože nemáte náhradní prostory havaroval takže to jsou další peníze 
takže nejsem přesvědčený o tom že byste si město nemohli dovolit ze svého postavit 
na 
aby tam teda 
která má 
jako je to 
vědomí 
proč 
mít poloze onda problém 
ale 
rozdělení na dvě školy 
dopravní situací před školou škola prestiž 
oběma lepší protože budou mít méně naplněné místo dvaceti osm jak jsem řekla když jsem měla průměr 
průměr takže tady 
další další třeba úplně jak 
mi tam žádné není nebo 
plus a mínus je nereálné u školy chybí prostor pro výstavbu několika budou 
já jsem tady neseděla neschvaloval 
dobře 
ale 
já to 
takže takže 
že opravdu jako 
a vyšší 
škola koncepce 
další 
dopravu 
je tedy 
lepší mi ta už bezprostředně 
malé 
znamená že některé 
školy ve velké taky určili 
věci 
stejně je to teda 
ne 
a 
školy 
na kole dobře 
ale 
že 
a 
které 
je 
a nejlepší 
no 
ale 
dědeček 
ale 
tento 
a 
zapomínám 
nastavení 
je hotová podaná 
tedy je výhled na 
takový 
nemá nějaké ty prostory což monika jo to 
byla stane pro účely 
bude 
spíše šlo 
o vizi 
změny nebyly hlavně 
a 
dokumentace 
vaně 
zprávy že studie která 
se pohybovala 
okolo sedmi milionů a ta část 
a 
za odbor a 
to až 
mě 
dokumentace 
ke stavebnímu povolení 
je harmonogram 
já jsem 
říkal gratuluji vám že jste se přistihla že 
školy 
školy bedřicha hrozného kde není žádná věda 
a 
školy 
že 
bojoval se územím aby byla 
výstavba občanské vybavenosti a další další bytu jak víte tak 
dá se říct že už výchovu sídliště jeden z bytových domů je to 
nový se začíná stavět či bude další obrovský nárůst počtu obyvatel a předpokládám že a jsem naprosto proto aby se řešila škola 
tělocvična ale musím vám říct že mě hrozně mrzí jak tady 
někdo 
se neviem 
tam byly 
tam si vzala na vědomí 
je to zaprvé zadruhé bylo dohodnuto že se budete pokračovat v pracek aby se 
to znamená aby se zajistila výstavba školy aby se dostali dotace já jsem předložil jak to dopadlo v kopidlně kopidlně dali rekonstrukci školy mateřské školy 
na 
ale prostě tělocvičen 
to dva roky nikdo se tím nezabývám 
takže já bych řek že musíme brát bravu že i ta koncepce samozřejmě byla schválena době a si popravdě už dávno jsem já žádá aby byla nějaká také plánu koncepce za ty dva roky už úplně o ničem a demograficky úplně někde jinde 
takže a zatřetí zatřetí 
že dostal za úkol odborně 
že musí dát nějakou 
nedával nedával 
pokud se dobře pamatuju dal brozan 
projekty ale už případně na demolice 
takže to co se tady říká souloží 
úplně či požádej tedy nešlo žádný projekt 
bude mít naprosto nesmyslné ani nepracuje a tělocvičnu která je tam stačí prostě vás jeden 
opraví to dávat peníze vám byly dva ať to 
dělá 
to se mohlo 
já jsem začal mluvit 
kraje pan ředitel 
ženete megalomanského bude s tím 
mě má peníze 
já můžu říct že prostě bych vám 
přál 
situaci když se to částek a petr šiška mladé balamutit všechno 
jak sportovních tak 
není to 
začínali 
když 
takže má 
kapacitní tužkou když jsem rudá dole tak že děti od 
trati 
zavedlo škola v žádném případě 
ale 
také si myslím že 
stačí 
ale 
kam se to dostalo 
druhá věc 
je zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou sudy na výstavbu nové 
položky jsme si řekli že 
se tady všichni dobře 
protože říká 
lidi 
druhá věc 
říkal že město 
a 
já tuhle politikům to děláte vy říkáte že jste celou dobu že že že 
já když jsem pracovní skupiny přestal chodit nelíbilo kam se 
když 
má 
bytostí 
by 
oba 
a 
nové 
měla 
reagovala slova  
na školy 
nepřeháněj 
problém 
nová 
země 
je 
plně 
ale když do 
sto šedesáti 
měl 
stavět 
tak 
jsou pro mě informace a 
pomalu do doby kdy by se 
tak zdá 
se 
jakoby žádný 
je to naše priority je to 
ale 
samozřejmě 
která bude stát 
mírová 
kraje 
a 
máme dotaci na stavbu tady pavilonu 
máme máme parkoviště 
tam dotace za devadesát procent 
jenom ještě jedné věci 
kam se 
zase znova fakta 
štěpánek správně březnu dva tisíce sedm na 
chvíli 
že jste třicet sedm milionů bylo 
naladěn na radě 
udělal několik studií 
nakonec tato studie dneska je pasture 
projektová dokumentace 
a to bylo nebo 
s tou stejnou sešlo honza zastupitelstvo prvního listopadu dva tisíce sedm na před rokem v tom dokumentu kterým petr petr 
také že očekávaná cena stavby čtyřicet milionů je to 
stále stejná nikdo nic není žádný navyšovat 
mluvíme že to 
nikdo neví to je přesně 
sice 
by 
mělo být 
v tomto bodě prvního 
znova 
usnesení bylo aby co to dalo do rozpočtu města 
nebylo nikde nic takového za předpokladu 
byste to schválené necháme běžet od března by vlastně to pohodě 
proti 
pak to 
rozjedeme 
smysluplný taky chodíme na 
to znamená to že za poslední změnu nastavení stejně to před volbami abyste věděli co žáci vědí projektová dokončila 
dokonce před volbama už bylo vydané územně 
ale chvíli symboly a najednou 
to to taky nebo neví 
třicet sedm milionů 
číslo třicet sedm milionů 
na 
o výšce sedu rada 
že tato nebude 
šest metrů proto očekává 
pětatřicet 
to 
vybavení 
tohoto roku anebo 
ne 
protože chceme získat dotaci učebny protože jsem věděl 
že dotace na tělocvičny bohu nikdy 
věděli jsme že dotace na kmenové třídy 
a ale 
ani v radě 
pro název 
dělala dotaci a nedělal 
nemyslel 
a cena velkou školou 
nic 
není to mi to dodala a vlastně 
dodělat školu možná za tři roky protože 
prostě si 
chceme pokračovat 
vyhodna 
a vidíme prostě 
nic 
jsem 
se tedy 
těmi šesti nebo sedmi 
metrů 
městského investora je 
nebo rada se domnívala že 
nižší něco 
zpracovávali 
nebyla 
asi proto 
tady 
nebo 
tady nikdo nic tato 
země budeme se snažit 
aby jsme to navýšení kapacity 
dotace 
že třeba nebo budeme priorit aby nebyl 
i jiné varianty já 
navýšit 
podobně 
předloží máme nebo nemáme kapacity 
ještě co myslíte 
ani 
jedno 
protože 
protože já bych se této 
analýzu a zjistili jsme 
že 
použijeme ale prostě 
školu protože tady máme novou studii nebo 
postavit celého 
vedení 
školka korektní dneska školky všechny děti který chtěli do mateřských školek pokryly dokonce mateřské školky mašince přijímali i 
budou vidění které jsou 
protože to bylo dobré ale 
aj 
tak jedu počet obyvatel 
po 
okolí 
o devadesát 
vychází 
jakému datu prvním osm na osmnáct máme devět 
jedna prvního první 
sedmnáct tisíc čtyři sta šedesát bylo to znamená nám dobře devadesát jedna obyvatel a pohody podívali 
zjistíme že nám věží je ještě menší protože je rodiny který se přestěhovali kupodivu ale stalo to že stejný tělo protože to situace není tak jednoduchá jak 
pořád 
pořád růstu počtu obyvatel 
od roku dva deset 
tisíc což je víc než deset procent počtu lidí ve městě a prostě to bude pokračovat jestli si myslíte že se počet lidí zvyšovat nebude my si to nemyslíme a prosazujeme aby se kapacity zvětšovaly je to rozumná věc a jsou na veřejné peníze odmítat je prostě nehospodárnost my chceme kapacity kvalitní aby se aby se rozšiřovaly kapacity škol zlepšovali a aby 
využili 
mateřské školy nemáme 
školy 
máme tady rodičů škola říká vám to připadá že vůbec dopředu my to budeme budovat až tady bude teda vystavěný 
či stabilitu tak budeme 
na školu projednávaného 
nebo 
je 
to 
bylo 
v 
je nerovnoměrné 
na 
sedmdesát osm míst a 
rodinám které dělají proto se 
ale 
ale je to také 
znamená víceméně tyto zákony 
samozřejmě jak říkáte na bude 
bude 
potřeba ale 
na mě a otázka tedy je že každý rok se řeší že my musíme žádat o navýšení prostě o místa ve školkách a 
a zůstane 
při které se postavili ale nebude 
dětí aby se stali další zcela 
ještě 
na škole 
komenského ale se mi 
opravdu 
ale 
škole 
protože 
nový 
obyvatel za prací 
mimo 
podíváme 
se na 
aby jel ještě 
nakousla a 
vypadájak vypadá potřebujeme 
dlouhodobějších prognostik kdybyvyšla parta nejdelší 
dále řešit kapacitu škol za deset patnáct let co nám brání že jsme byli muzeme co nám brání dělat u tělocvičny například vedle přesunout 
postavit novou 
tělocvičnu spojuje 
protože 
může na 
nepotřebuje 
jen 
aby se lidi 
stojí a 
až 
má až vydá 
a že 
a že 
má 
světle 
že 
školy 
až 
bohužel 
obranu lady zná a ví že nemá 
ale 
dělá 
aj 
a 
a 
aby 
je to opravdu na 
lodi 
bude 
ale 
tohle 
zejména stavu 
já si myslím že není problém 
aby měla či není problém jen na mimo není problém tam udělala opravy základní tak aby to vypadalo že jde tu chvíli by se měli najít ty dva miliony a 
stávající upravit tak aby byla 
roky 
nemají 
a 
takových škol 
jsou zde také to aby 
pořád 
je 
ale 
projektová dokumentace tělo včetně navýšení kapacity 
na 
někoho 
je to 
možná 
že nevíme jestli mám 
prostě 
další věc je tam 
projektové dokumentace 
který jsem neviděl střednědobý plán na další tři roky 
nevím jestli bude schopný projektové dokumentace který chytá na jestli budou 
protože pak může nadělat 
nemusejí dělat něco čím je špatná 
ale docela těsno 
dvaatřiceti a když 
si myslím že pokud tam územní řízení 
také 
příští rok nebude protože stavební povolení sousedi nechtěj 
bude na 
nikde 
v rozpočtu nemáme čas sa 
nemáme 
máme 
ale niekde 
to 
oba 
dva 
krásné ale to co říká 
chceme 
ne 
přidejte 
takhle odpracovali a také se to poštou nebo možná jsme se mohli bavit tady 
jen dokumentací pozemní reakce 
tak jsou to 
kanalizace a proto že mi dodržovat obnovy to znamená 
kde jsou kanalizace havarijní opravy 
protože vyvolané investice 
ale čtvrtinu ušetří proto 
abychom mohli běžet takže 
nemá dobře 
třiceti miliony 
jen drážky a 
padesáti to máte 
čeká 
vybírá 
peníze 
peníze 
peníze na 
vašem 
protože právě 
na změnu 
předložili právě proto chtěli jedna před projednáváním ho 
nebudeme dělat 
jako není 
schvalne 
uloží 
rozpočtů výši a nikdy nevysychá 
rozpočtový 
tohle 
vydali na upravit 
aby se to 
nebude 
rozpočtů a my vám 
ale protože 
ale 
velmi rozpočet 
evidentně 
druhá věc je 
pochyby 
vydrží nemá ale 
úplně normální realista 
bankovní úředník a 
věci které se 
budeme bavit o krásný 
nemusíme 
dělat vašich videí navíc provoznímu rozpočtu to se dělá nemáme problém 
města 
dávat peníze do tělocvičny pro děti tohle 
to 
peníze 
můžete abyste udělali 
jsou a znova a překvapuje mě 
že tady nemáme zatím čerpání tohoto města a jeho 
by stálo slíbil že nám dodá opředená nedodali jste jste hledali úspory ale my musíme vědět 
jak mám rád když ani nevím jak toto město čerpá prostředky 
do rozpočtu převádíme 
na 
potom máme nebo nemáme když vlastně nevíme co máme 
já 
do finančního výboru 
kdybych tam nechodil 
a chtěl jsem 
nedostal jsem 
to znamená je to 
má můžeme použít 
můžeme prostě škrtnul některé části rozpočtu jsou 
a můžeme stavět anebo neslavíme 
ale 
chceme dodělá když to znamená ne 
za tři roky protože toto 
rozhodnutí nový stavební řízení a dva roky našemu oboru trvalá 
takže jsem 
o tom že pokud se rozhodneme že není takže se nebavíme o 
ani dvacet jedna možná dvacet dva 
a potom se 
gregora obrat 
a 
říkali mi neudělal tělocvičnu pro občany města sportovat dospěláci a která je připravena kdyby se do budoucna obvodová další školy potřebou 
opravné ho až to jednou potřebovat 
vyhodí 
je to pravda 
město 
který dostane já nevím jestli 
aby nám dáváte materiál na který 
dvacátého osmého listopadu na webových stránkách města když 
své kde jste vzali informace obraz 
můžeme vybrat 
vybrat 
ale taky každý máme nějaký 
proto 
je metalová 
muzika na webových stránkách byl 
jeden rozpočet takže ho nemohli 
udělat 
přestali vzájemně napadat 
prostě 
podaný 
ale je to prostě s tím pracovat 
zrodí se 
a byla bych ráda aby ta škola 
děti měly jde cvičit a nejen proto že ta škola nebo tvrdá její tělocvična nejen pro a 
tak pojďme najít nějaké řešení tak aby to prostě staré aby děti i dospělí je pravdou že možná nebude 
nikomu z nás asi nikomu možná ale osobně ne radši by byla pro jiné řešení a možná mi prověřovat možnost 
získat ještě jiné dotace 
a myslím že to jsou všechno stvořené cesty ale já neříkám že pro mě priorita tělocvična a to 
chodníky a další ano jsou potřebné ale pro děti jsou naše budou 
daleko potřebný 
i 
že 
je 
mimo 
ale 
je 
že 
jak 
dobrá 
protože 
mimochodem 
vyškolit co se 
ale
nemá 
nemá je to mi 
ale 
je 
využívat 
je 
nejen 
dvacet let ale 
jenom tomu že tady někdo vybrané megalomanského 
opravdu nemohu 
pragodent 
tělocvična bez dotací tento 
pořád 
peníze budou domácí na město má tak se touhle 
můj názor je že je 
potřeba se dívat na jiný priorit 
aby vážili priorit na jejich potřebnost počet občanů jak říká moje děti tady všichni říkáme kolik máte taky děti děti chodí do základní školy která nemá tělocvičnu 
a 
nemá 
větší plynuly 
hala 
ale 
umístěna vedle školního areálu tisíc dvě stě dětí a 
bude moct chodit 
nebude 
to vše 
máte pravdu a 
a musím 
říct že mi ve světě neomezených možností máme omezené 
zdroje 
stanovovat priority a 
máme dosáhli větší užitek pro lidi a prostě hala 
tělocvična 
pro 
mě víc než 
pro celý město takže pro mě 
je důležité 
halu 
v litoli muží postavit není není není to 
existuje muže my 
budeme mít projekt teda 
nemáme bude předělat 
rozumí 
období dokážeme realizovat 
tělocvičnu tituly podle vašeho návrhu 
opozice 
ještě 
toto 
nemá peníze nemá 
ještě musíme dělat 
věci týkající se 
dále čili prostě spočítejte si peníze 
to spočítá mě to nevychází a tak 
to pro mě znamená 
chodili do 
to využít 
vůbec nechápeme že dělá 
investici bez 
dotací přemýšlet 
když ví že město 
nemá takže 
protože to také znamená že kdo tu 
sportovního stejným způsobem jako 
veškerou 
sliboval a teď 
mi najednou říkáme odstavíme 
a najednou 
nezaměstnaní 
ale 
je problém protože jsme nevymysleli ne 
každý se rozhodujeme podle 
preferencí vaše 
hlasy každý 
může být dotace 
a to je prostě rámci sto šedesáti smíchu opět takže by se musíme dostat reálně ta kde jste začínali pamatuji když se vybírají petr liška komisi tam byl říká se provádí vyberte něco dražší než padesát milionů už nebo peníze 
říká bude padesát milionů se vás ptá 
jsme si nemohli byste 
si to odpracovali 
nezlob se na mě 
baví 
řešení 
je mi soutěžili jsme projekční kancelář 
tvrdí že jen prostě my jsme si troufli na to co by nikdy nedokázali že jsme jeli projekt který není na jedno volební období že prostě má přesah ale to protože pro něj dělali ne tělocvičnu ne takže bohužel mrzí blbou náladu protože je jasný jak to dopadne bohužel nemáme nalijme si čistého vína a najednou dělat udělat nejvíc mě to na vás váš názor 
vy máte jasný vydali a víte co chcete a mějte svůj názor já není je to 
se zde šedá změnil to mě mrzí 
že 
jsme se dostali 
nový a dát 
máme může dělat a můžeme to udělat 
protože je 
to tady není 
přesně že jste si vymyslet může mít 
nebyly 
volby 
jedná 
se 
vlastně 
názory 
na 
neznamená 
máme v tenhle okamžik 
položky a 
vlastně 
ještě poběží 
a je 
vlastně navýšení kapacity opravdu rád 
že a ne a ne 
možnost 
že určitě budeme 
hledáme do 
některé 
věci 
získali 
ale většinou 
proto 
máme se týká 
také 
pro představu excel tabulka která musí končit tam nemůžeme 
napsat 
okamžik nebylo 
budeme 
vlastně nemáme 
tedy opakovaných 
může samozřejmě 
že 
dojde nebo nedojde nemůže napsat že stát 
musíme najít cestu aby 
nedá nikde není psáno 
že to má tisíce devatenáct 
na celé čtyři roky v 
dobrém 
stavu 
která 
není není dobré vystavovat by jsme si 
nechali ale 
je rozdíl mezi 
hledá 
peníze 
jste našli 
půlnoční 
nebude nouze 
setaké 
nedá se říct musíme 
řešit třeba 
se vracíme do vodního se 
dotazovala 
na opravu 
navýšení a to 
vaší 
školy 
nemáme 
a je potřeba se zamyslet 
souprav 
že komunikujeme 
řeší 
ne protože příští rok 
jak 
jak na 
naší 
školy a 
prostředky 
nebo 
je částka kterou 
má 
ale 
nejsou 
jsme si vymysleli že nebudeme 
lana a 
nemá 
božena myslím že to není jenom trošku sledujete tak budete schvalovat rozpočet je tam na položka šest milionů korun navýšena na rekonstrukce škol a tělocvičen ale musí být rekonstrukce školy a to se řeší 
se bude dál 
žádá ale bez 
navýšení 
nebo ale 
je 
kdyby velmi mrzí to že děláte tělocvičny dle tohle 
je pro vás není důležitá není pravděpodobné protože 
tohle má zájem aby byla protože to není jenom tělocvična 
tam chodil cvičit spousta 
všichni chodili cvičit pojednává volejbal 
zdravotní cvičení břišní tance 
takže mě napadá taková kacířská myšlenka že se žádné žádný 
neměl menší prioritu a to třeba zamyslet tak no a proč by třeba škola nebo respektive hala 
tělocvična parametry 
napsané 
ale 
buďme prověřit 
tato 
forma 
jezdí 
nebo 
my máme ten projekt nazvaný pořád stejně 
navýšení kapacit 
projektová dokumentace 
včetně navýšení kapacity 
se snažíme najít 
nemáme 
ale 
třeba 
to 
nemůže přece 
ještě 
jednou 
pokračujeme přistávací 
a léto bude mít novou 
dneska druhá že říká ne to ne to všechno dotací to znamená začíná 
dávat study 
celý budete padat budeme řešit projektovou dokumentaci územní řízení dále odkladu minimálně o tři roky a budeme to stihneme 
třetí varianta je toho že jdeme do 
projektu a zároveň rozdělí 
na rozšíření školy 
až nedělám 
my jsme mohli protože podle mě 
všichni shodneme že tělocvična ve stavu v jakém jedné kde 
čekali na zrovna tak 
nemůžeme nechat 
si potom můžeme 
ale to taky 
je 
řekněme ale neříkejme my to řešíme za kapacita školy 
to řešíme o tři roky později té chvíli kdy děti budou dělat 
takže moc 
nebo 
ale 
říkáme 
my máme dotace a víme že budou dotace na školení na 
a vypadá to bude za tři roky možná možná čtyři roky budou další volné a ujme se bude mezitím 
můžu 
ale 
kdybyste 
to 
ale 
nebude 
ruky 
protože 
to neřekl že 
pojďme si udělat 
dobrý věci a to jsme pracovali 
podle školské koncepce znamená když se město bude podle vysoké prognózy 
studie to znamená směrem 
a to se baví nebo za sedm let hledá 
co budeme dělat 
nebudeme 
podávat 
podá 
vám na ně 
nebo 
hledá 
nebude 
třeba 
stavební povolení čekáme 
udělá to zase pro diváky 
víceméně 
hledáme 
ještě 
opravdu 
musí něco 
co bude dál pokračovat 
projekt město 
nezmění posílá 
mě 
protože to stavební povolení 
já bych já bych diskuzi myslím že všichni 
je tady 
máme 
návrhu usnesení 
či 
usnesení 
roky 
dobová 
jakoby 
vytvořený položky rozpočtu 
rozpočet 
uložilo 
zastupitelstvo příjde 
tělocvičny 
litoli 
vystavíme 
dostal asi 
nebude možný 
že bych 
příští 
konstrukce výstavby 
protože 
už nějaké chvíli když se mi nelíbí ale 
tropickým 
budeme pokračovat 
bílé 
to znamená pro ty kteří neznají 
ale máme 
z minulých let 
byla 
počítáme 
a 
že 
jsou 
a 
kde 
upozornila 
na 
zvednou 
a 
obsaženy tak 
se 
máme komunikaci 
komunikaci zátiší 
s tím 
pana starosty 
společná 
opravy komunikací na 
staletí že 
opravdový to znamená 
máme požádá o dotaci na chodník máme šanci získat 
i 
je 
pro kdo 
mají 
sami jste se ptali na ulice 
a 
nová 
žena 
se zatím to vypadá že příští rok když 
povolení město 
v zásadě toto 
stavební povolení nějaká 
holka předpoklad je je v příštím roce 
vyčerpání 
částky 
které 
dostali 
jsme to máme tam havarijní 
v rámci obnovy by si kanalizace 
komunikace to samé 
a 
máme dneska panely 
dubna 
školy jenna 
haze a 
nějaké kameny a 
panelová 
také 
hezká ostatně je to už neslouží obyvatele 
žádá 
aby křížová 
ulice 
čechova kola je to dneska zase 
takové 
využívají 
je mi 
ctí že 
naší 
klára naše smlouva 
je 
nebo 
dobře 
kdy budeme investovat do kanalizace mírové 
první chvíli 
také 
ale solitare 
splníme a 
teď 
probíhá 
má 
na těle znamená 
to 
že nám dávali 
pak máme 
areál nahoru tak je to 
dobrá 
proto že máme 
bude navazovat komunikace na rozvoj lokality která tam dneska 
jsme se dostali 
do situace 
protože 
údajně 
nelze 
krát na 
velká jejich 
slova navazuje na co máme 
v rámci musíme 
užít 
tomuhle nerozumím 
naopak že 
máme 
znamená 
to že to bude 
obchvatu 
takto bude ta ulice který se budou dostávat 
žena obchvatu bude za drát 
bude 
jedu dál 
nahoru a ten první krok který můžu odbočit průmyslovou zónu 
ale 
a poté 
tak můžu jen dá do poděbrad asi 
to znamená že 
bych měl poděbradově do ztrátová tak odbočíte doprava 
za tratí 
jo 
je to 
může 
také 
nový 
přípravek 
vyloučené 
chystali celkové 
revitalizace to 
městech protože máme šanci na celé území tak postupně dotace postupně 
rok 
a 
projekt 
čelákovice 
dále má pokračovat 
karlova 
daroval až václavovi a je to 
znamená 
záloha 
na věci 
dřeva 
dokumentace anebo vůbec 
pak jsme tedy žijících 
v pitné vodě 
a ne 
vždy 
kvůli hole 
dále 
na 
týká 
máme 
a 
povolení 
a 
vede 
křižovatka 
v rámci 
pokračování vlastně 
kanalizaci a 
je to koordinován 
zahájení je 
děkuji 
bude to 
zřejmě 
nebude možné 
na ten zde zemské stezce bohužel 
probíhá v ulicích 
a 
kolem paní 
bohužel 
tam 
máme apelovali na 
vibrátor 
kávy 
nicméně 
a 
teď už to vypadá 
a 
hlavy 
jsou věci které děláme obrovi 
povídá 
svou 
situaci napravit 
pochopit 
tuto máme rádi objekty mají sety 
to 
znamenalo 
a 
znamená že by 
měli by 
je 
mohli by si 
tam za 
problém částečně 
opravdu 
máme 
drážky narážel 
záchrana 
a také s panem 
dojednání není ale 
když viděla 
že se nebude 
tak jako oporu 
ale myslím si že to 
a není jsou znamená když rok dva devatenáct této chvíli tam že vydané územní rozhodnutí stavební povolení 
objednat si dle položky realizace muže drážky 
volný 
a tu druhou hospodářské budovy 
ne ale já říkám tam je prostě 
všeho je chocholová 
vedia opravdu doktoři doktor povinně nejsou je to ten systém zdravotní podle nastavené a jestli nemáme je cíleně lokalitě dobře umístěná se tady bavíme ty by majitelé nemají nic prostě jako já 
vůbec nebyla 
aby se 
ale dneska 
to 
požadavek 
města zrealizovat drážky to 
říkám 
tu 
můžeme využít protože ona 
říkala ale 
pro nás je koupím pozemek a 
co se děje 
uvidíme že celá věc tak 
dvě holky 
a 
potom můžeme byl 
zajímavý 
sprchové 
projektová dokumentace 
ale je to teda 
aj 
máme projekt 
právě 
víly 
paní 
bojujeme 
smlouvy 
právní 
stav 
příjemně než nepříjemně vypadá jako 
a procesů jejich právní 
a 
doufáme že jako 
dobře bude budeme muset nějak udržovací práce protože 
dobrá střecha asi 
trošku zabezpečí ale 
čeká 
ta 
což teď už můžu že 
finanční transakce 
je to požadavek školy 
je tedy 
drobnosti 
z toho pokračujeme dál protože škola komenského vypadá krásně ale pořád mě pokračujeme pravá 
žena 
je to ta 
dokonce 
zimní zahrada ale 
právě 
a jen 
pro 
nebo o opravu 
ta 
a 
máme 
dívence 
je také to že zatím nerealizovali obě stavby najednou 
céčka tak 
máme položky 
protože 
řízení na zhotovitele 
může 
dostaneme až 
devátém měsíci 
pokud by jsme ale každopádne nástavba 
ale 
za 
hygieny 
máme 
staveniště 
fotbal 
druhé 
ne 
ale 
opravdu 
to znamená 
to 
a 
na 
taky 
to je 
ale je to 
dobrá 
vybaven 
byla 
víme že spadne 
to jsme 
chovatelé má víte že nám 
to dá 
protože 
pozemky a 
znamená to 
že ho 
ta 
modrá 
abych se 
máme 
židle místo policie máme 
zná 
garáže 
na tohle 
nedělá 
ale 
to bude celý 
ale to 
se vám jakoby a 
kamerového 
smlouva 
nové 
poděbrady 
je to 
její 
úprava budovy budou 
dobře mi vybaví 
vybavíme vevnitř 
přístavba 
lištička 
má nová přístavba 
dlouhodobá 
a klima 
je 
dotace 
hospiců 
nebo 
radia 
no právě hledá 
ano domácí 
letu 
se tam 
stotisíc jakoby 
město vybudovalo 
pohledu 
toho jsem zjistil že 
pořád 
a 
my jsme myslím 
že 
kraj 
říkat 
že třeba jen 
ale 
málo 
klientů 
se 
opravdu jakože sto tisíc malá 
že důležitá si že je to by je to oblast které bychom měli tu péči poskytovat nebo 
měli na mysli že je to 
neví nikdo nebude 
jakoby 
dávno pryč a 
mohou 
si myslím že 
zcela a snaží spolupracovat pracuji jakoby 
poskytovat vysoce profesionální a opravdu mě takže já teda za mě 
říkám že nejlepší 
a zase řeknou že 
kolik 
že 
máme 
dobře jestliže 
nebo 
čeká 
uhrazené teda 
vlastně oni tomu 
které které je 
široká ale opravdu jako oni vlastně finančně 
žádné 
sestry 
dodala 
že 
tyto kraje 
levná na na aktivity 
žádné vlastně všechny složky zajímavý 
tisíc a podobně takže si již také 
je opravdu jsme a čtrnácti 
let na 
ještě chtěla 
jakoby 
budovy 
rybu a 
tedy jakoby 
ano 
a je pravda že vlastně prvního 
ale stále 
to není 
malování nové podlahové krytiny místnosti 
a tak dále a dále jo a vlastně stále jsou jakoby 
jakoby 
protože 
by byla situace kdy 
v návrhu rozpočtu místo dostali a zároveň město 
má podpoře tím že vlastně je 
a je to město 
a víte že navržená sto tisíc 
nevím mně přijde hrozně škoda že jste se s nima nepotkala protože má město mou oni jsou lidé kteří se soustředí na tu službu že jí dělají kouzelný ochotněji a dobře a 
toho běhají chvíli město když jsme dávali 
momentě kdy se stěhovali do toho nový nájemného do toho nového prostoru by se řeklo ano nebudete mít za korunu nájem a budete platit nájemné tak mi má zvýšíme dotace 
jednání a nastavení ale 
lidé prostě najednou jsou překvapeni škoda stačilo kdybyste jim ale 
pobavit oni by přinesly ty věci zjistilo se že třeba více zkraje nebo něco podobného levice ale pojďme prostě jen překvapovat 
tohle 
mě 
kdyby jsme dobře 
stejnou částku protože diskuzi 
jakoby a korektnější který se snaží dělat nějaké služby městě 
začínají víme že prostě to není situace kdy už by 
už 
celé 
hotový 
ale 
na jedné 
noze dál 
postupně příjmové straně 
u 
jak vypadá 
v počtu tak pokud si vezmu příjmovou stranu hodí na pryč dotační tituly které jsme dostali na 
a pri peníze které do nemovitostí 
tak nám zbydou příjmy který pokryl 
na rozpočtu pro mě je důležitý se podívat na provozní část rozpočtu a a vás položky a abychom měli větší prostor budoucna protože pokud nám každoročně bude zbývat také škoda je to špatný budoucích investic 
jedna věc druhá věc je pokud se podívám na a tu investiční 
jestli tomu dobře že své pouze 
šest položek které mají dotaci z rozpočtu to znamená na 
bocích 
komenského napojení vrtu 
a zateplení na položek 
jsou 
podepsali 
my nemůžeme 
mimo který na zavedený dotočí 
volary 
a 
máme neboduje 
drážky či 
dotací 
v rámci 
ale to zátěží 
či mírová 
má 
kanalizace 
ta křižovatka zadáme litera 
kanalizace 
a 
a 
drážky 
na dostane 
a 
máme 
to 
obraz 
zbytek nemáme 
za námi a taky 
práci 
budou 
uvedl že na něco klimatizaci 
provozní části rozpočtu 
nebo příjmové části rozpočtu 
poplatek ze vstupného 
závit 
mi ještě v rozpočtu nás tam bylo přes půl milionu 
a nebo nejen v rozpočtu a skutečně v reálném naplnění této dotace do různých kulturních akcí a to že nepřijde že 
minulý rozpočtech pokud 
bychom také měli šlo do přímo 
zádech 
také budeme výsuvného 
kdy máme 
položky 
se snižuje 
sedmnáct 
schvaloval 
madonna dvacet sedm toto 
příjmy ze vstupného 
a když se podívám do čerpání roku dva tisíce sedm na taky jenom na částce jsme měli půlmilion 
skutečnost zároveň v této chvíli máme větší podporu vzniku 
že mě přijde že barvy hnědá výrazně víc na příjmy 
a to teda vychází 
povědět já 
nebude 
to znamená 
uzná a dva a devatenáct 
vymění za dotočí takže bych očekával prostě budeme povídat 
že 
ne ale 
a ale na jediné 
řády 
to který dostáváme na 
vzdálená 
na 
tohoto 
opatření a 
upravený 
ale to 
dobře 
co se týče 
údržby 
je dneska 
pozemní komunikace 
držby čistota města 
jako takže 
mě zajímá 
kolik stojí 
jestli 
na to odpovědět 
to 
je na 
tom kolik stojí 
ale 
žilo 
ale 
je to je 
ale s tím že se nevtíravý odebírá 
některé aktivity 
a to 
by očekává někde 
pozemní komunikace máme snížení 
a tady vidíme že nižší položka údržbě chodníků 
nerozumi 
to
ale 
sníží 
i na příští rok 
ale 
křemenná dvě stě tisíc 
na rozpočet 
to znamená ještě a my 
budeme mít míň 
nebo 
a 
to 
ale dobrá 
deska třeba to znamená 
vidět ale 
jenže 
dneska myslím že minimálně polovinu 
čas 
za 
který vychází 
jak 
to jsou 
nová 
nový věci který 
má třeba 
je 
to není když 
ještě není 
vpravo 
a to mi příjde 
mi to teda bude ale tečka 
přebudovat 
jako 
je 
zacali 
a 
že 
je že by to nějak 
začít pracovat na 
to jako 
a bude to možná dřív 
řídí nikoho 
jak která je to 
tedy 
počítá se 
zase 
by se dalo 
by se počítá 
a 
já 
koka ale 
rozpočtově 
aby dokázal že když se řídí 
někde na této 
nepotřebujeme 
nebo 
kávu 
ale 
volný 
tohle 
že 
když počítá s tím 
asi 
metodika práce 
s paní ředitelkou 
říká 
dořešit 
jakoby 
a 
a okolím 
při zřizování nevím 
co to nedělá 
nastavení 
užívali 
ale 
miliony 
mně to přijde 
promiň 
že teda 
dobrá dobrá práce výsledky to znamená že 
bude opravené 
a jestli 
které 
je to 
která pokrývá sídliště a po internetu bude 
také 
která pokrývá 
jakou metodou 
to dobře vysvětlil to prostě jiné skupině lidí 
další další věci tohle 
mi jedno jestli 
protože 
jestli to věděl stačí 
jak říká 
rádio je to prostě jsou 
potřeba se prezentovat tím souhlasí ale 
takováhle 
levý 
závit 
kde dochází k tomu navýší protože 
jsou stále stejné 
některé 
loni 
navržený 
pro 
relativně hodně velká 
spousta věcí 
spolu 
nesouvisejí 
výroby 
tak takto 
možná němčině nemůžu mít 
a 
můžeme udělat 
dál 
milion korun 
souvisí přesně navrchu 
navíc rozpočtu 
co se pod tím skrývá čekají na 
vás na 
již 
jako 
chceme 
je teda 
hezká odpověď ale také můžu říct jako v tom směru kdybych to obráceně říká před chvilkou rozpočtu spoustu financí a vlastně nemám problém kamkoliv po slovech 
bych moc rád viděl 
se tam částky navyšují relativně mě našel tady se visí tisíc ostatní činnost v kultuře další tři stačí to 
o co se skrývá jaké částky a jaké částky 
přímou část rozpočtu 
či 
reakce a 
nebylo 
z čeho budeme mít investiční části můžeme si říká už budeme prodávat i jednou dojdou 
takže otázka zní 
tak 
oproti tomu 
už to bylo hodně 
se tam 
byste řekli chceme být milý stejný jako když se mě zeptáte na to projekce staveb 
tak 
to 
se narodí 
která se zváží kolik se bude soupravy přímo 
jsem rád že se navyšují 
vydělá 
i a pak i další jestli 
nedělá 
neváží 
abyste to 
ostatní 
a 
a 
bych už můžeme 
máme 
poslední věc také veřejného osvětlení 
elektrické osvětlení za 
položka ale 
osvětlení 
už vidíte 
jak 
mi tam postupně 
války zároveň se nám 
lebkama 
plošná neklesá elektrická energie za osvětlení 
zasedání zastupitelstva 
nebo 
do ráje 
pro vložení 
potřebuje 
pokračovali 
máme tady 
malby 
o 
kdo je pro 
pokračujeme bodem na 
vodu gregor 
první 
neví coby 
kdyby se někdo zeptá 
ještě bych rád zdůraznil nově kde jsme tentokrát nepřijímali 
z několika důvodů 
za prvé ani zastupitel 
ani nikdo z členů zm usnesení 
a zadrží upřímně řečeno právě 
bere na vědomí který by bylo bývalo 
protože tentokrát výjimečně došlo k tomu že my jsme byli seznámeni s počtem ještě baví 
seznámení s rozpočtem a 
vlastně při jednání finančního výboru to prošlo pracovním zasedání 
takže na základě toho se potom upraveny některé položky asi pět položek a tak jsme 
zase 
lyže 
na vědomí 
seznámeni se stavem 
byly problémy se zápisem 
protože tam ale některé nové členy 
který podává 
těly dodatečného zápisu řekli 
nebyly přesně specifikovaný 
takže 
doplněny upřesnili ceny nebo prodám 
a příště 
trošičku jinak 
dobrý takže jste se všichni 
byli dva mluvený sedou 
podstatě 
něčeho nějaké 
tak 
jako hlavní 
pověděl případně si poznamenal co bude potřeba 
připravit například tady byla otázka se ptalo 
marek jsme probírali to že má pravdu že třeba 
tuhletu chvíli tam jenom tací 
že postupně se budou 
další obíhá tak pochopitelně 
nejsou 
jsem rád že 
mailová korespondence byla 
zastupitel amá i radními a šel jsem jsem rád že to předseda 
jsem slyšel říkali že 
psali že kdyby to mělo vypadat takže radši finančního 
má někdo bere n vědomí 
připomínky dotazy panovaly 
která 
tento 
nový nebo 
polepší 
je pro 
nový 
děkuji 
za 
majetek 
se sešel předběžné kromě noc 
a 
staveb přípravy ochotu s podanou žádostí o územní rozhodnutí máme tam udělali dohodli že 
si paní lamichová a napsala 
jedna malinká chybička 
místo devatenáct 
omlouvám ale 
pokud někdo nějaké dotazy 
dotazy 
takže můžeme vzít na vědomí pro 
všichni 
máme 
osadní 
výbory byly tedy na vás 
na se 
týká 
ve dvou 
a 
předchozí 
takže 
do je pro 
bodů 
osadní výbory 
děkuji 
další bod je diskuze já jsem si připravil 
formace 
prodejny jedno na sídlišti 
prochází 
musím říci že teda 
veškerou snahu aby prodavačky aby získali vedoucí 
neříkal říkali že mají vedoucí prodej 
šla dělat 
možnost získání 
bytu 
žádný 
prodejnu nemá pultový prodej 
nedokážou 
a 
nechtějí 
vás 
ale říkali že to 
nebude 
budou začátkem příštího roku budou 
udělala 
jaký měli problémy 
no bohužel nedá 
říkat že tam problém tím že asi důchodci 
supermarketů a pravděpodobně 
naši 
nejbližší máme v rámci se měl tak máme možnost aby nakoupit je 
to musí platit 
jestli 
made co s tím ale 
takhle to je závěr mého jednání 
zastupitelstvo 
říká se kde si 
někde pojízdný 
by do toho 
na moravě 
na kraji 
města pojízdný prodej nejsou 
bohužel zkoušel jsem 
domovy 
a někteří z nich zajišťují různé služby tak ze který nemůžou takže by to na 
základě nějakého soupisu takto je někde v některých 
ale to se neodvažuji do toho 
příliš zasahovat ale pokusí někde jsou že by proto třeba 
nebo 
jinak jsem pokoušel kontaktovat jestli by to neudělal stanek merhautová pekařství případně 
řezníci z milovic stavy 
ale z nich nikdo 
nebylo by tam postavil kiosek a 
ale 
výsledek 
tady se dostávám 
třeba 
se vás sejde nakoupíte 
musí tomu 
nějaká informační kampaně viděli tak tohle 
je 
zaměstnance 
místo 
doma 
my se tam 
má 
že to 
že 
máme 
aby se 
na 
setkání 
starosty vyptával taky takže nikde to 
za vesnicí že vlastně jednotě 
doplácejí 
každý vyhodnocuje jako ztrátu 
vzdát 
někde třeba na rybníku 
byly vietnamci takže vám skončilo oves dohromady 
bilion korun 
zpátky jednota že tohleto prostě 
to 
je fakt že musím říct že 
lídl a místní okolí se postavil protože tam 
testy 
ligu takže prostor to koupili poděbrady a bytové domy 
ano 
ulicí komenského a 
jak bude a pak dneska 
propadla 
se tam nějak velká tabule rekonstrukce 
nezaregistroval 
zimě 
bychom na vědomí komisí děda 
neviděl nikdy 
jsme neměli 
kontakty takže 
těžko 
kočová sháněla 
jako 
na 
naši 
já jsem viděl jako když mají stavět mívám 
jak 
stavět 
výbor kontrolní 
amare 
ničemu 
když tedy probíhají 
akce 
aby se 
zasedání archivu setkání 
setkání 
samozřejmě 
ale třeba 
když máte preambuli že 
nemá které jsou 
no a 
samozřejmě schází 
a naší kavárničku 
kavárničku tak 
přišel 
přišel popřát veselé a veselý 
a pan starosta 
fotografií 
a 
že poděkování samozřejmě vážím moc 
děkuji 
marek 
holky 
jestli jde nějak odpovídat na návrhy 
já 
ale nebo hlídám já to nehodnotím shromažďuje dostane to co jste mi přijde 
v pořádku a druhá 
jak to vypadá s kanalizací 
má 
měla firma 
je 
dobrá 
až 
po 
bobkový právě pro 
vás 
vhodnější 
koše více 
rozhledny 
číslo bude moc 
lepší 
a 
lidí 
ale 
varuje 
a 
chtěl 
a 
a mám 
na rám vánoční svátky abyste měli o čem přemýšlet protože finišujeme s projektem na změnu se budou připravovat materiály do rady a zastupitelstva 
lišková skončí zanedlouho tak prosím abyste 
doma lišky a ale prosím aby jste si poznamenali do kalendáře šestého února je to středa říkám to záměrně v předstihu zatím ještě jmen by přesný bude v odpoledních hodinách a bude to pro všechny zastupitele 
jak se bude pracovat 
připojením 
do nového 
získává 
že 
sena 
hodinu 
později 
tady budou 
proškolování úřad samozřejmě jde 
o škole 
bude to znamenat poměrně velký velký zásah ale nemělo by to 
problém 
tady máme a školení 
to ani to že nebudu muset 
ztrácet 
nebyla ta 
tam budou něco 
no to si myslím že může 
bez problémů 
případně jestli je to asi není nějaký 
nebude to mělo to ovládání by mělo být intuitivní 
snažíme se skladba materiálů jeho odpovídající jako je to dneska aby ty rybičky nebyly nebyly zcela zcela rozdílný 
je to jak z hlediska zpracovatelů tak vás jako 
při 
tamto bude tato věta že nebudou ty materiály takhle jste byli na to 
že jste dostali flešku v určený den a měli jste na poměrně krátkou krátkou dobu 
tady ty materiály budou 
připravovány průběžně a 
po podpisu nebudou 
máme paní holčičkou která je úplně přebor místo včasnosti takže ty materiály na asi pravděpodobně nejdřív 
takže nebude to třeba takovej náraz 
mám mám vodíku 
nastudovat a pak si 
prohlídnete jen ten zbytek 
na druhou stranu to tady říkám otevřeně že ten bude kontrolovat jak který zastupuje 
pak nebudeme brát takový připomínky 
protože třeba se zjistí že ten člověk se na to ani 
zastupitelstvu 
první tom prvním volebním období ryby tak 
úterý přicházeli a byl slyšet otevírání obálek 
kontrole elektronicky 
nejenom zastupitelé budou kontrolovat úředníky ale 
zastupitele takže šance jsou vyrovnané 
další dotaci 
pravděpodobně 
by jsme řekli 
jak to bude dál pokračovat 
bych rád aby se zaveden pokud bude od vás nějaký 
tak vás samozřejmě budeme průběžně informovat o vývoji ale do konce ledna bytem materiál měl být už ve stavu takovým aby to mohlo být 
předložen k veřejné diskuzi a pak se dohodneme jakým způsobem by se to prezentovat 
veřejnosti případně udělat nějaký zaměstnání nebo workshop 
nebo jídelně a 
jdeme na 
na 
není 
možné 
nový co vychází lednový 
já bych chtěla formaci nadjezdu takže počasí přeje na desire harmonogramu nadoraz až ke svátku přerušení je pro zajímavost 
nebydlíte nikdo ale 
se svažuje a brousí 
takže 
jsme rádi že to 
a potom látkách už třetího a jedu dál 
zatím to vypadá dobře je naplánováno že 
budou vlčí výluky a devadesáti metrový most 
přes cestu přesto 
takže zatím kuřáků tohle tedy jsou tam ještě palace 
poděkoval 
oznámí 
je po dlouhé 
službě 
občas 
všem 
odchází pán tajní 
já bych ho tady chtěl poděkovat za šestnáct let obětavé práce 
významný vyznamenání ke stému výročí založení republiky za práci nejen na radnici ale také kvůli 
se spolkem rodáků a přátel lysá nad labem 
bio a věřím že dále jde 
jinak místostarosta jeho měla sice abyste viděli a skončí ke konci roku jsou to 
pořád 
takže výběrové řízení 
nika příští týden a 
pan dvořák určitě 
tady sedět a na pomoc 
a má své uvedomovať že 
škoda 
že 
opravdu upřímně 
jsem slíbil že co se týče 
uvedený projekt 
žáků budu se snažit 
bude sedět na to 
aby 
ten přechod byl co nejméně nejméně citelný 
úřad prochází takovou turbulentní dobou nám to vyšlo desetiletá má ty jo a uvnitř firmy naprosto trefili že ta se na nás bude bude generační výměna probíhá a posledně mi bylo docela líto že pan starosta to tady zas měl 
v libretu jsem chtěl představit nový kolegyně a kolegy 
dneska jsem si nechal na konec takovej představení nového vedoucího 
uvedou 
ale 
konečně máme hlava je to je to 
jako bílá vrána jeho 
nevěřil že takový najdeme 
doufám že je na stavebním úřadě sledovat které 
je je to oboustranný 
veřejně panu magistru dostávají i v jeho jsme tam 
trošku násilím dosadili aby situaci tom ženském kolektivu stabilizovat se povedlo a teďka předal žezlo nový mužský je plný síly na kdo to bude pokračovat 
i nadále ten předchozí do kterého jsme vkládali velké naděje tak nesplnil a takže tohle se snad konečně povede jak tady zaznělo máme trošku problémy na finančním odboru 
tam nastoupí od nového roku nová rozpočtář 
do ní budu vkládá velké naděje že tady vaše 
na vady usměrní a že se bude seba 
lysá opičí v uvozovkách tom lepší slova smyslu o českém brodu kde mají rozpočtová opatření a věcí se odehrává v kanceláři vedoucí který tu důvěru to českobrodské zastupitelstvem 
daří se nám trošku uklidňovat situaci ostatních odbory ale to asi si necháme na 
nový 
tak 
bych vám chtěl 
poděkovat za řeší plodné zastupitelstvo doufám že to vypadá 
se před lety aby se prodlužovaly termín nebo si zasedání hlídám aby 
do rána a 
chtěl bych vám popřát hezký svátky 
a hodně zdraví do nového 
děkuji 
  

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/cc83951f37f1c19733d451f2cd24ad69
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.