Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev cf8405130f4c6fe0afd311835cff610d


ID jednánícf8405130f4c6fe0afd311835cff610d
JednáníJednání zastupitelstva Lysé nad Labem ze dne 20.5.2020
Další jednání města/kraje Město Lysá nad Labem
Datum jednání20.05.2020
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/cf8405130f4c6fe0afd311835cff610d.mp3
Délka audio záznamu06:07:42
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

    hezké odpoledne vážené paní zastupitelky vážení páni zastupitelé vážení spoluobčané 
vítám vás na zastupitelstvu města které jsem svolal v nejbližší středu po ukončení nouzového stavu v našem městě 
jsme při tom mě všichni proto jsme usnášení schopný 
važme si toho že jsme se v této těžké době sešli v plném počtu a toho že se v našem městě nemoc nerozšířila 
tento stav z nás nikdo nezažil a věřím že už nezažije 
všem bych tedy rád poděkoval za pomoc kterou jste poskytovaly našim spoluobčanům 
chtěl bych upozornit že v souladu s jednacím řádem zasedání zastupitelstva ukončíme ve dvacet tři hodin po šestihodinovém jednání 
nyní prosím o návrhy za ověřil na ověřovatele dnešního zápisu ze zasedání minule byly pan gregor a pan karel marek 
pan fajmon pan havelka 
kdo je pro 
všichni děkuji návrh byl schválen 
prosím o návrhy na jmenování členů návrhové komise minule byl pan havelka pan kol mám paní košická pan gregor 
pan burian 
ještěd a 
paní to ženská děkuji kdo je pro 
všichni návrh byl schválen děkuji 
zápis ze zasedání zastupitelstva města dne dvanáctého druhý dva tisíce dvacet byl zaslán na vědomí kontrolní zprávu o plnění usnesení vám byla také zaslána má někdo z přítomných připomínky k zápisu či kontrolní zprávě 
nemá děkuji není to není tomu tak proto považujeme zápisy za ověřené 
přistoupíme ke schválení programu pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo pro jednání třicet osm bodů 
dále přišel prosím pan ušiska zavčasu že bych potom pojď 
prosím požádal abych ho přiřazení bonus programu 
aby aby 
takže já jsem se chtěla zeptat jestli máte někdo návrh na rozšíření vy máte návrh na před řazení tak kosta tak řekněte které body chcete předřadit 
já bych chtěla poprosit předřadit boty body číslo tři čtyři ta jsou 
já ho přečtu to je bod 
zastavení privat privatizace dvě stě osmdesáti dvou městských bytů protože asi jsou tady nějací lidé z milovic 
pak bych dále chtěla požádat o před řazení bodů třicet dva 
to je návrh na posouzení významu území a odvolání souhlasu s prodejem pozemku 
dále bych chtěla požádat o převedení bodu číslo dvacet sedm 
to jsou peníze nebo dotační tituly na kulturu protože tady jsou možná spolky tak aby to věděli a dále sloučit bod třicet pět a šestnáct a třicet tři a osmnáct 
tak máme tady návrh hlasování 
kdo je pro toto před řazení a sloučení 
jeden dva tři čtyři pět šest bude proti kdo se zdržel 
návrh nebyl přijat děkuji nyní přistoupíme k hlasování o programu jako celku je to pro ano pardon pan gregor já jen ale 
pan gregor byl první 
parenting 
zápis z jednání finančního výboru jako bod třicet devět 
dobře pan marek 
já bych rád aby a paní vesecká měla některé program některé body které se které by bylo dobré předřadit máme tam dva body kolem privatizace bytů třetí bod je a o patnáct bodů dozadu a sebe nebylo dobré abychom tyto body projednávali zvlášť bylo by dobré abychom body co se týče rozpočtu co se týče privatizace bytů tak abychom je projednávali vesty ve stejný okamžik 
mi se to co to sloučení třicet pět a šestnáct a třicet šest a osmnáct ano nebo co 
je to ho je bod třicet čtyři 
to je to jsou byty a 
a patnáct 
třicet čtyři a patnáctou jsou byty a potom je to rozpočet města tato je bod 
osmnáct a 
a třicet tři 
takže tady návrh na sloučení bodu třicet čtyři plus patnáct a osmnáct třicet tři 
zdroje pro toto 
všichni návrh byl schválen děkuji pak tam byl teda návrh na doplnění zápis finančního výboru pane žena gregora kdo je pro 
všichni pan marek ne 
takže čtrnáct kdo je proti 
pan marek 
zase zdržel nikdo takže návrh byl schválen děkuji 
ty přistoupímek hlasování o celém programu pane starosto je ano omlouvám já jsem se hlásila už dlouhodobě ještě tedy k tomu jestli mohu před tím hlasování ano a já jsem vás chtěla vážení zastupitelé velmi požádat o před jednoho bodu je to bod číslo třicet dva a to z toho důvodu protože zde jsou zde zástupci veřejnosti i spolků jak z řad myslivců tak z řad rybářů a rádi by se k tomu vyjádřili takže jsem chtěla poprosit o případné předražení tohoto bodu my jsme bodu třicet dva už hlasovali 
bod třicet dva byl hlasování 
a nebyl předřazen 
takže pan marek ale ale to bylo hlasováno pouze jako celek několika bodů proto já jsem si dovolila vznést znova tento bod samostatně s uvedením argumentace 
děkuji 
pan karel marek pane starosto já bych k tomu chtěl ještě podotknout že ve stávajícím jednacím řádu zastupitelstva máme to že pokud jsou body které se týkají občanů které jsou tady přítomni a tak chcete body předhazují tak já bych rád se zeptal občanů jestli k tomuto bodu to znamená svět záchranářů a mokřad jestli jsou tady někteří občané kteří tento bod přišli si vyslechnout 
jako 
jenom abychom dodržovali naše pravidla 
necháme hlasovat o bodu třicet dva po hrazení kdo je pro 
čez 
bude proti kdo se zdržel 
návrh nebyl schválen děkuji 
nechám hlasovat o programu jako celku kdo je pro 
navržený program 
kdo je proti jeden kdo se zdržel pět děkuji 
návrh byl schválen 
protože protože tady jsou obavy že by se možná ty ano jan kodeš já mám technickou nevidím na projektor 
já taky 
asi se budete muset přijít podívat no myslím že nemusím no tak musíte tak bohužel teda máme tady ztížené podmínky je musíme dodržovat rozestupy a tak možná teda ten projektor pak dáme k vám a tak koalice na něj vydírání nevidí na nějaké nevidím 
já také ne mou žádné nevidíme skoro všichni 
takže kdo bude chtěl tak se přijde podívat 
protože tady jsou obavy z toho aby se body projednali já myslím když budeme rozumní tak body dokážeme projednat k tomu nám taky slouží možnost upravit počet vystoupení a délky vystoupení podle jednacího řádu já tedy navrhují konkrétní omezení 
to je že 
ke každé věci jedné věci budeme hovořit dvakrát 
podobu do pěti minut 
ten kdo bude předkladatel tak má k dispozici dva krát deset minut 
nechám hlasovat o tomto návrhu kde pro pan karel marek 
pane starosto dvě technické k tomuto a prvně náš jednací řád když se baví o tech o tom o této části tak tam nejsou vyjmenování zastupitelé už jsme to na zastupitelstvu řešili několikrát jednalo se o vystoupení občanů za prvé to znamená není to limitace zastupitelů zadruhé a pokud je někdo předkladatel toho daného bodu a to znamená v té chvíli vzniká spousta otázek tak naprosto nepraktická my jsme si tuto vyzkoušeli na zastupitelstvu cirka asi před půl rokem a je nepraktické když jsem člověk nemůže odpovídat je to to stejné jako když by jako starosta města nevystupuje fronta nebudu taky dvakrát z logiky věci vystupujete mnohokrát protože odpovídáte na spoustu otázek takže v té chvíli takto hlasovat telné to podle mě není znamená to není to podle našeho jednacího řádu to zaprvé a zadruhé není to ani praktické a už jsme se jednou vyzkoušeli bylo to velmi nepraktické 
já trávím když jsme to vyzkoušeli zatím festu nevyzkoušeli nevyzkoušeli jsme se ani tady mikrofony dneska je tady ledacos a všechno poprvé já bych moc rád aby jsme této možnosti využili aby jsme tady pro naše spoluobčany kteří tady čekají na ty body máme ty body jednoduché ale dá se s ním k nim dlouze hovořit když budeme chtít a jsem proto aby jsme tady ten návrh nebo to ustanovení jednacího řádu ho využili a opravdu měli k tomu každý dvě vystoupení kdo bude chtít teda samozřejmě podobu do pěti minut předkládající deset minut je tedy návrh k hlasování 
kdo je pro tento návrh 
kdo je proti kde proti šest návrh byl schválen děkuji 
přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů 
jako první jsme dali zařadili kvalitu pitné vody 
tomuto 
bodu tady máme odborníky to tak jsou tedy takže pan havelka máslu 
jako bakugan jako garant odboru já velmi děkuji pane starosto dobré odpoledne všem tady víte že se bohužel potýkáme s nemalou situací a to zhruba ke konci měsíce dubna se nám stala ta věc že některých městských částech nám začala tec lidově řečeno rezavá voda by jsme se to věcí nějakým způsobem zabývali dali jsme do zastupitelstva města zprávu ale protože se množily dotazy i z řad zastupitelů na kalkulaci ceny jakým způsobem se dá něco dělat tak jsem si dneska dovolil přizvat zástupce provozovatele a zástupce uvozovkách našeho vyjednávače se státním fondem životního prostředí když jsme dělali úpravu koncesní smlouvy v této věci ten je vám schopen dneska popsat ten je vám dneska schopen popsat jakým způsobem se víceméně kalkul ta cena abyste tu informaci dostali a zástupce provozovatele vám přichystán říci co můžeme dělat s tou v uvozovkách rezavou vodou a pak je tady ještě jeden okruh problémů které jsem identifikoval a to bylo vzorkování dusičnanů takto jsou tady přichystány máme támhle plně stolek jenom nevím jestli první půjde pan aleš nebo prvních půjde pan glogar pánové vyberte si támhle pro vás stoleček a děkuji 
jinak ještě informace pro všechny toto je pan glogar abyste věděli děkuji 
říkám že je to pan glogar ten náš pan který se vydával tu ten doplněk koncesní smlouvy a bude nám povídat o kalkulaci té vody 
dobrý den vážený pane starosto vážení zastupitelé vážení občané mé jméno je jaroslav glogar jsem ze společností je dve servisy a jsem této společnosti jednatelem a měl jsem či spolupracovat poslední dva a půl roku s městem lysá nad labem nad nelehkým úkolem a to úpravou platebního mechanismu v koncesní smlouvy kterou jste po těžkých peripetiích uzavřeli a podepsali jsme smlouvu s novým provozovatelem od roku dva tisíce šestnáct na konci roku dva tisíce sedm nás vznikla potřeba doplnit pod provozování lokality kanalizace dvorce lokalita byšičky stali jste předtím a že jste řešili novy novy vrat nutnost rozšíření úpravny vody a poskytovatel dotace z operačního programu životní prostředí reagoval na rozšíření této smlouvy velmi negativně hovořil o nemožnosti rozšíření této smlouvy první jednání s panem starostou a s panem místostarostou jsme zahájili někdy na podzim roku dva tisíce sedmnáct vůbec o možnosti udělat speciální krok a to 
změnit smlouvu pomocí periodického přezkoumání ne v pěti letech jak to produkovala smlouva ale změnit tento závazek už po dobu tří let musím říct že hlavně v roce dva tisíce devatenáct protože celý proces se vcelku dost táhnou protože vám můžu říct že jste první a jediní v české republice kterým se toto povedlo aniž by bylo nutné nutné rušit současnou koncesní smlouvu nebyl jsem u časem toho jak jste vybírali provozovatele ale podle mých informací vám to trvalo několik let takže to k tomu důležité si uvědomit že vy máte dva projekty v operačním programu životní prostředí dva sedm dva tři nás a taktéž jeden projekt operačním programu dva čtrnáct dvaadvacet což jsou kanalizace dvorce 
s tím že jste vstoupili do do pravidel operačního programu životní prostředí tak jste se zavázali k dodržování určitých pravidel a to základní pravidlo je je znečišťovatel platí takže ty není možnost tvorby prostředku na obnovy co že zákonná povinnost každého vlastníka infrastruktura vytvořil prostředky na obnovy tak nemůže tyto prostředky budou tvořit jinak než prostřednictvím ceny pro stočné a ceny pro vodné je to je první věc celým rokem si osmnáct za dva tisíce devatenáct jsme vyjednávali se státním fondem já bych to přirovnal tak jak by znáte u stavebních zakázek jakékoli zakázek když se dělá dodatek ke smlouvě změnové listy tak probíhat takzvané jednací řízení bez uveřejnění tak něco podobného jsme jednali se státním fondem životního prostředí když jsme chtěli rozšířit rozšířit předmět koncese předmět provozování o adekvátní náklady které vycházely z vy soutěžených vlastně nákladu provozovatele v roce dva tisíce šestnáct minimálně čtyřikrát nebo pětkrát nám oponoval státní fond životního prostředí chtěl dále rozpitvávat jednotlivé cenové kalk jednotlivé položky cenové kalkulace až došlo která k tomu že jsme slavnostně v roce dva tisíce devatenáct někdy v říjnu obdrželi kladné stanovisko státního fondu životního prostředí o tom že můžeme toto periodické přezkoumání vlastně dodatek ke smlouvě učiní ne po pěti letech provozování ale po třech letech provozování já se omlouvám že jsem to vzal takhle zeširoka nebyla to vůbec lehká problematika ale výsledkem celého daného je že do provozování od prvého prvé dva tisíce dvacet jste z mého pohledu vzali a teď to berte uvozovky nahoře a dole 
rozšířili jsme předmět konce se o 
neekonomické ben berte to v uvozovkách ale rozšířily jste to místní části kanalizace dvorce kanalizace byšičky o provozování nového vrtu o rozšíření úpravny vody a to jsou všecko zvýšené náklady provozovatele které defakto nejsou sanovány nějakým nějakou zvýšenou zvýšenou o zvýšenou fakturací takže proto tam došlo k meziročnímu nárůstu ale chci říct že cena pro vodné a stočné nemůže být akor v prostředí opečeme po jakýmkoli způsobem kalkulována na to je cenový výměr kontroluje to jak ministerstvu zemědělství jako garant zákona o vodovodech a kanalizacích takto kontrole potom ministerstvo financí a ten platební mechanismus má jasné striktní mantinely kam a jakým způsobem se s tím i náklady jak se s tím i náklady může pracovat takže jenom chci říct že ano došlo k určitému navýšení ale je to je to prostě dopad toho že se pohybujete v prostředí operačního programu životní prostředí a to je za mě všechno jenom jenom potom k té výši tak jsem se ještě nejsem tady šel kolik činí sociálně únosná cena zveřejňovaná státním fondem životního prostředí a chci říct že už nemálo obcí které který má můžeme spolupracovat dosahuje sociálně únosné ceny která je každoročně zveřejňována tak pro středočeský kraj je z sociálně únosná cena pro vodné a stočné dohromady včetně jde peha nějakých sto dvacet tři a půl káče to i za mě vše 
já bych asi dal prostor pro dotazy prosím ptejte se 
pokud nikdo tak já bych jenom ještě pardon já nebýt omlouvám se karle to si trump a já bych měl možná tady byste nám by se to smlouvu jak je to náročný jak je to náročný i z pohledu operačního programu životního prostředí zároveň jste řekl ano ta cena která se navýšila tak se navýšila nějakým způsobem koeficientem tedy je složitý a to asi není úplně odpověděl bych v té chvíli rád viděl úplně jasně proč se navýšila cena vodného stočného pro letošní rok od tak velký procenta protože to není málo abychom měli jednoznačný protože pokud to nedokážeme jednoznačně říct tak to znamená že je to složitý a nikdo nedokáže kontrolovat a to je špatně tak potom jestliže jste byl u toho tak bych rád a v této chvíli slyšel proč se navýšila cena a uplně jednoznačně abychom měli jasný z tohoto důvodu se navýšila o korunu z tohoto důvodu o dvě padesát z tohoto důvodu o je na osmdesát nám se to tak všechno se dá přepočítat 
děkuji na moc děkuji za otázku 
která byla velmi jednoduchá ale myslím si že vám velmi jednoduše na to neodpovím protože když se podíváte na koncesní smlouvu kterou jste schvalovali je tam příloha číslo pět platební mechanismus a ten excel sám o sobě má nějakých sto padesát sešitů a je provázaný mé bývalé práci jsme měli čest ho zpracovávat pro evropskou komisi která vlastně toto byla podmínka nutná aby vůbec mohli se čerpat finanční prostředky pro životní prostředí pro vodu takže vůbec to nebylo jednoduché to nastavit a vy jste měli problém v tom že ve vaší koncesní smlouvě tak jak jste si vy soutěžili jste neměli vůbec žádnou možnost rozšíření předmětu koncese by se tam neměli ani a teď již zacházím do detailů by se neměli ani rozšíření přes jednu přípojku neměli se tam vůbec nic takže my jsme si dovolili dovolili to že posledních dvou letech protože trošičku excel známé tak jsme tam začaly zavádět takzvané investiční programy když se podíváte určitě jste to dostali minimálně na vědomí ten dodatek který se dělal to periodicky přezkoumání a součástí toho byly excelu a těch investičních programů tam podle mého názoru byly minimálně čtyři nebo pět a rozdělené podle kanalizace rozdělené podle vodovody a potom další úpravna vody a tak dále a tak jak znáte cenovou kalkulaci tak jak by si určitě na vašich webových stránkách porovnání ceny pro vodné a stočné tak máte jednotlivé položky takže já nemůžu říct proč se něco zvedl o korunu my se můžeme bavit o jednotlivých poruch položkách proč něco se zvedlo protože je tady nová legislativa nová vyhláška která říká že musí musí provozovatel tečka více vzorkovací zrovna konkrétně na té vodě o kterých se bavíte jsou tam nové povinnosti které vypili vyplývají z nového provozního řádu když jsou upraví pro když se upravit dejme tomu ta úpravna vody když máte provozní řád pro dvorce a tak dále takže tam se můžeme bavit o každých těch položkách a věřte mi že o každé položce s námi státní fond životního prostředí v tom roce dva devatenáct diskutovat já osobně jsem myslel že už to bude mít připravené prostě někdy na jaře roku dva devatenáct a horko těžko jsme to ze státním fondem před každou položku každého investičního programu nám kontroloval tak jsme to horko těžko dávali v říjnu do kupy tak aby to vůbec od prvého první jste mohli zamést pod tu koncesi a k vaší otázce kontroly takto kontrole slouží takzvané nástroje expo z monitoringu takže každý rok vlastně musíte někdy do konce května do měsíce o toho kdy obdržíte porovnání od provozovatele zpracovat takzvaný expozic monitoring a poskytovatel dotace vás kontroluje jestli dodržujete stanovení ceny podle toho jak jste si na kalkulovali cenu a hlavně si jedete podle by soutěžených platebních nástrojů a jestli dodržujete všechny pravidla které tam jsou takže tečka někdy budete muset zpracovatel expozic monitoring a poskytovatel dotace vás takhle zkontroluje a poté vás ještě kontrole i ministerstvo zemědělství které jste měli čest myslím si že jste měli kontrolu někdy na podzim nebo tečka leden únor jestli se nepletu takže tady byla i kontrola z ministerstva zemědělství která se okrajově taktéž kvalitou cenotvorbu zabývala 
toť za mě doopravdy nemůžu říct že v tom komplexu toho rozšíření já jsem vyjmenoval jenom hlavní ale je tady ještě plno dalších malých lokalit které jsme museli v nějakém horizontu říci že se budou připojovat v roce dva tisíce dvacet dva dva tisíce dvacet jedna a tak dále a ony teprve budou vstupovat do té ceny a budou se rozšiřovat není to jednoduché říct proč to šlo o korunu jenom říct že když si rozšířili jsme úpravnu vody takže to samo o sobě prostě zapříčinilo zvýšení o korunu tak wants to není je to je to doopravdy složitější museli by jsme ji poté cenové kalkulaci a dívat se po jednotlivých položkách 
nechci zdržovat děkuji za tvou odpověď jenom bych poprosil možná pana místostarostu svolat potom speciální setkání na toto téma ať to jak můžeme teď tady dál protože chápu že musím jít do detailů ale pro mě jako pro zastupitele jsem tady když se schvalovala této smlouvy tak chce abych měla naprosto jasno proč se ty ceny zvyšují pochopil celou celou metodou ruku vím jak je to národní výjimek je to komplikované viděl jsem to ale pojďme se na to teda speciální sejít jako já děkuji jenom řekl ještě jednu věc chodím paní tu čínskou registru dámy určitě slovo ale chtěl jsem to musí dvě věci by jsme tedy trošičku tak trochu obětí vlastního úspěchu protože víte že jsme odkanalizování skoro celé město a skoro do celého města jsme zavedli vodovod a zkrátka dobře ty náklady díky tomu které jsme dostali od těch od toho státního fondu životního prostředí nás tímto způsobem tečka zatěžují na tu obnovu té sítě ale protože si místo uvědomuje tak tady zároveň říkám jednu věc a to že vy víte že od tuším prvního května bylo možné snížit byla snížena de peha o pět procent na fakturovanou vodu odvedenou vodu na vodovod prostě na vodné a stočné to řeknu zjednodušeně a město lysá nad labem narozdíl od jiných obcí to plně promítne do té ceny to znamena je tedy rozhodnutí rady která jasně řekla že poníží se od toho prvního května se ponižuje cena o těch pět procent toho jde peha 
a viděl jsem paní tužinkou tak jsem viděl konzumaci 
takže děkuji za slovo já bych přece jen ještě se vás na něco zeptala jestli mohu a chtěla bych se zeptat jestli to mám vnímat tak že vlastně ty koncesní smlouvy které byly uzavřené také v minulosti protože jich pravděpodobně bude vícero nebo bude jedna a k tomu nějaké dodatky tak znamená to že ten dodatek jsme uzavřeli úplně ideálně to je jakoby první dotaz a druhý dotaz jestli to chápu správně tak k navýšení ceny došlo v důsledku toho že došlo k rozšíření vlastně jednak infrastruktury kterou teda nebudeme se bavit detailně kde v jakém směru a co přesně je to znamená nějaké vodovodní kanalizační infrastruktury doplnění úpravny vody a tak dále to znamená že zde byly nějaké investiční náklady které se promítly následně do zvýšení ceny vody a jestli tohle všechno jak o tom teď hovořím ze tedy vnímat tak že to je důsledkem toho že jsme tu cenu museli nebo respektive byli nuceni navýšit děkuji 
děkuji za otázku začnou vzadu ano byli jsme nuceni na vyšší tu cenu důsledku všech těchto tří tři věci 
koncesní smlouvu máte pouze jednu tedy uzavřenou a ta první otázka byla jestli je to dobrá cena nebo nebo 
ne ta první otázka byla defakto já jsem chtěla vidět si jedna koncesní smlouva nebo vícero teď jste mi odpověděl je jedna koncesní smlouva ale k tomu byly uzavírané dodatky je tomu tak 
tak a v těch dodacích došlo vlastně prostřednictvím dodatků došlo k navýšení ceny respektive nějakého vzorce který se změnil oproti původnímu vzorci rozumím tomu správně 
tak jenom v tom samotném exceluje tak zhruba půl milionu vzorců tam není prostě jeden vzorec jako kdybyste si představovali a výkaz výměr ve stavební zakázce tam těch vzorců je je mraky a všecko souvisí se vším a naopak zase něco nesouvisí je to prostě složité doporučil bych to ukázat tu přílohy číslo pět dvě určitě matej zveřejněnou tu koncesní smlouvu ta příloha tam je ten excel je doopravdy obrovské makro a ty jednotlivé položky on za prvé ten provozovatel vám každoročně může navyšovat cenu pro vodné a stočné přes nějaké indexy ale také může snižovat pokud dosahuje takzvaných úspor což znamená je tam férové dělení dělení úsporná jednotlivých nákladech pokud se třeba zvýší jednotliva fakturace anebo pokud hodnoty ex ante prostě byly nasazeny ten model s tím počítá dochází potom k vyrovnání finančnímu to všecko vy můžete vidět v porovnání ceny pro vodné a stočné je to doopravdy velmi složitá problematika pokud chcete znát můj osobní názor na to jestli je to 
sérová nebo ne férová cena tak vám řeknu já nevím já nechci říkat jestli je to férové nebo to není férové my jsme dali nějaký návrh nebo ne my provozovatel dal nějaký návrh my jsme to předložili jako o jako jako za obec za město lysou na státní fond životního prostředí a každý ten jednotlivý náklad byl kontrolován a došlo ke snižování dokonce ti nákladu ze strany státního fondu protože řekli ano ale my si myslíme průměrné teďka se začal dělat poslední dva roky benchmarking míst na ministerstvu zemědělství takže řekli průměrná hodnota takového a takového nákladu je jinačí než tady dáváte nedokázali jste nám to vysvětlit dostatečně tak si myslíme že toto bude taková částka a holt jsme s ním museli souhlasit takže ano došlo k nějakému navýšení ale to navýšení je doopravdy zapříčiněno tím hlavně že jste operačním programu životní prostředí a tím že jste vystoupili i do toho operačního programu životní prostředí dva čtrnáct dvaadvacet tak tam prostředky na obnovu což je to co se kontroluje po dobu deseti let udržitelnosti tak prostředky na obnovu se musí tvořit jenom z ceny pro vodné a stočné je nějaký na ruce dva sedm dva tři nás když byl o to že po tak se kontroloval jenom cenový vývoj to co jste napsali do finanční analýzy takže vy prostředky na obnovu jste mohli tvořit podle plánu financování obnovy i z jiných zdrojů třeba ze zdroje rozpočtu obce a a z rozpočtu z rozpočtu města proto spousta obcí může mít cenu pro vodné a stočné poloviční než máte máteli ale garantuji vám že když se podíváte na jejich porovnání které by měly mít zveřejněné a to zrovna tady tito určitě nemají zveřejněné tak u poloviny z nich uvidíte když se podíváte na úplné vlastní náklady které tam jsou a potom uvidíte kalkulační zisk tak vidíte mínusové částky což znamená že ty obce a města dotují provoz vodovodů a kanalizací a vy bohužel tím že jste v operačním programu životní prostředí tak toto nemůžete dělat je to složitější a já to říkám tak lens 
nevím jestli se nám to dostatečně vysvětlil 
jak říkáte je to určitě složitější nicméně vaši odpověď jsem myslím pochopila i když jsem vzorec samotný samozřejmě neznám a tyto nijak nezastírá má děkuji za vaši odpověď 
honza já bych měl nejdřív jednu otázku já jsem koukal do modulu tami i jeden z tech parametrů který se tam dodávají tak je požadovaný příjem provozovatele což beru jako položku kterou prostě stavu komplet příjde řekne tady bude takovýhle číslo a to se ještě nějakým způsobem koriguje potom tahle ta věc 
jestli můžu odpovědět 
tady takovato otázka byla byla na pořadu dne před rokem dva tisíce devět než jsme vstoupili když se vyjednávali po podmínky s evropskou komisí která přesně řekla tady toto jakým způsobem kalkuluje zisk ale jsme řekli mi defakto nevíme proto vznikl potom cenový výměr který hovořil o tom že 
provozovatel může maximálně dávat a teď nevím jestli je podle posledního výměru maximálně sedm procent z úplných vlastních nákladů potom ještě vážený přes wap znak a tak dále takže je to matematicky do počítané kolik vlastně může být maximální zisk toho provozovatelé není to o tom že provozovatel si to tam nastaví sám 
ale ale je to z jeho nákladu který on dodá v nějakých rozpočtech znamená že je to parametr který se kterým on může relativně hodně dobře hýbat 
nebo je tam vy vyjmenováno který náklady jsou když to řeknu uznatelný v tomhle případě 
určitě je existuje vlastně to porovnání které máte také soupis nákladů je to je to vlastně jedna položka podruhé a kdyby on to uměle navyšovat tady ty úplné vlastní náklady tak by vám určitě nezvítězil tedy v tom koncesním řízení 
dobrá děkuji a ještě ještě jednu otázku já jsem nějak asi ne na vnímal jaký přínos pro jsou toho že jsme že jsme v tom operačním programu životní prostředí jak se jmenuje 
podle mého názoru nebo si troufnu říci a to že jsme v programu tak nám umožnilo že máme obnovenou čistírnu odpadních vod že jsme odkanalizování město kde organizováno nebylo že máme vodu v myšička že máme vodu ve dvorcích to znamená ta nová infrastruktura která byla podpořena z těch peněz 
jo takže je to je to svým způsobem povinno nebo nutnost k tomu aby jsme mohli čerpat dotace na tyhle ty velký investiční celky jestli to řekl my jsme to tím že jsme si ty peníze toho fondu jsme získali tak jsme podepsali smlouvu kde jsme se zavázali že tyhle mechanismy budeme používat ta unie říká jednu věc ve zkratce 
mi byl to velmi těžký jednání a se to pokusím opravdu velmi zjednodušit ona řekla jednu věc my vám ty peníze na ty obnovy nebo na ty výstavby dáme ale podruhé už vámi nedáme co znamená vy si musíte vytvořit rezervy na to aby až ta síce rozbije tak děly opravit ze si ho už vám ty peníze znovu nedáme proto se tvoří ta obnova a z těch peněz té obnovy ve své podstatě řeknu kanalizace má životnost osmdesát let já si to nepamatuju vodovod šedesát let a za tu dobu my jsme měli vy akumulovat prostředky na to abychom byli schopni opravit chápu děkuji za mě všechno 
ještě někdo dotaz na pana grygara paní bláhová prosím akorát teda jestli se můžete vystřídat poprosím děkuji protože jiný mikrofon pro veřejnost a nemáme omlouvám se 
já jsem se chtěla zeptat součástí požadovaného přímo provozovatelé položka nájemného což provozovatel platí vlastníkovi a stanoví si to vlastník není potom řešení na vás i na pana havelku že by se třeba to nájemný pokud se nějaký vyplácí že by se snížilo a tím by vlastně obec mohla dotovat jakoby nebo ponížit částku vodného stočného protože by si jí započítával provozovatel v rámci toho výpočtu do kalkulace jenomže to jsou právě ty náklady diago řečeno my jsme se zavázali k tomu že ty náklady na obnovu vygenerujeme já pango která si odpoví jestli můžu děkuji 
děkuji vám za dotaz nájemné ve vaší cenové kalkulaci vlastně pro cenu pro vodné a stočné se rovná prostředků na obnovu které vy musíte tvoří prostřednictvím plánu financování obnovy který podepsal pás starosta že k závěrečnému vyhodnocení každé akce kterou jste dělali ze státního fondu životního prostředí vlastně z toho že po že budete generovat takže ten monitoring který to co vy budete čím vy teďka jste monitorování je právě ta výše obnovy a ta obnova se dává do té ceny prostřednictvím nájemného takže vy můžete vy teoreticky můžete po určitou dobu mít nulové nájemné ceny pro vodné a stočné protože ta podmínka udržitelnosti že vy po dobu deseti let a musíte na kumulovat určitou hodnotu finančního bagetu takže vy můžete třeba první dva tři roky nedělat vůbec nic a netvoři nájemné ale vás to jednou stejně dožene a pak by došlo k razantnímu prostě nárůstu když se můžete podívat kolik tvoříte nájemné a u vás jsou to milionové částky můžete se podívat kolik kubíku vlastně fakturuje té že to jednoduchá a aritmetika kdybyste tam jednou rok je v jednom roce ponížili ty to nájemné tak vás to dožene že tady nebudeme stát o tom že se povýšilo o nějakých já nevím o ekolistu zvyšuje si deset procent ale vy byste zvyšovaly poté cen pro vodné a stočné o třicet procent například takže není to o tom že vy tady můžete si schválit tak teď snížíme nájemné tak jednoduché to není 
věku 
pardon já nevím kdo se hlásí a to nepoznám na tu dálku prosím pána ať tam ke stolečku ač nám představí 
dobrý den tomáš icer je to tak že teda město není schopný tu kalkulaci zkontrolovat to je závěr 
jestli dovolíte myslím si že zrovna naše společnost disponuje odbornými znalostmi které 
a slouží k tomu že podle koncesní smlouvy váš provozovatel na konci listopadu vám musí předložit návrh kalkulace na další rok a tam dochází prvotní k prvotní kontrole kterou jsme prováděli jestli doopravdy návrh té ceny další rok je v pořádku a to co vy kontrolujte je jestli každá položka která s každou položku cenové kalkulace je napsáno sáhodlouze jakým způsobem můžete přepočítávat do dalšího roku takže prvotní kontrolu vždycky provádíme ve spolupráci s městem a další kontrola je prováděna následující rok vlastně státním fondem životního prostředí jako poskytovatelem dotace a mezitím tedy bylo ještě kontrola z ministerstva zemědělství na tu cenu a tu cenotvorbu takže myslím si že není pravda že by tady neprobíhala žádná kontrola ceny 
děkuji 
protože nikoho už se vidím děkuji panu glogarová a poprosil bych pana aleše jestli by mohl terapií té druhé fázi a to je k té kvalitě děkuji 
dobrý den tak já jsem jinou martin aleš jsem to společnosti stavu komplet jsem vedoucí odštěpného závodu a mám vlastně za povinnost nebo hotová seznámit nějak to se týká kvality vody u vás ve vodovodu já bych se jenom ještě velmi krátce vrátil k tomu to se tady disku to velmi krátce jenom takovou poznámku padaly tady věci o kontrole a o tom jak to je a není já bych jenom poznamenal že naše společnost 
tuto vlastně provozování vodu a kanalizaci v městě lysá nad labem 
vysoutěžená v koncesním řízení v roce dva tisíce šestnáct kdy jsou jasně daná pravidla kdy které náklady můžete dát do kalkulace a které ne ty jednotlivé náklady se od té doby vlastně téměř nemění pouze je pro nás budete maximálně indexy českého saticky stylista českého statistického úřadu takže jakékoliv jiné náklady které by se předpokládá že bychom se mohli dát se nejdou se ty se tam nedají dát to znamená je to je to co to oporou jasně definované jasně definované a od začátku nastavené od začátku nastavené náklady v případě toho rozšíření se jednalo opravdu o náklady a kterou kterou se v rám které se do v rámci to koncesního řízení bude počítali anebo v rámci toho období toho provozování tady vznikaly to znamená jednalo se zejména o kvalitu vody a úpravnu úpravnu vody to znamená za prvé úpravnu na dusičnany a druhá věc je na úpravnu vody nebo respektive rozšíření rozšíření vlastního vodního zdroje ona o delší vert a vlastně i rozšíření a s intenzivní úpravny vody z toho dalšího náhradního vrtu takže jenom tak pro pro doplnění ta kontrola tam opravdu je veškeré ty položky odevzdáváme k monitoringu o kontroluje státní fond životního prostředí a opravdu tam není možné aby tam vznikly jakékoliv jiné položky které by si mohl provozovatel stanovit to prostě nemůže prostě ty ten ten excel v na který mi vlastně pracujeme týmy finanční nástroje jsou tak zamknuté že my nemůžeme my jsme prostě v roce dva tisíce šestnáct skoupili čísly do jakéhosi zjednodušeně jáchyma a v průběhu každého roku z jáchyma vypadnou položky a my do tohohle opravdu nemůžeme vstupovat jen pro doplnění ty ekonomiky a teď co se týká kvality vody 
v minulém nebo na konci dubna v podstatě vznikl problém co se týká jak pan místostarosta říkal 
takzvané zrzavé vody znamená uvolňování i ing růstu ze stávající vodovodní sítě tento problém nastává převážně každé jaro kdy vlastně dochází k zvýšení odběru pitné vody a to z důvodu zejména napouštění bazénů a nebo rose zalévání zahrádek a tak dále víte že v současné době evidujeme mimořádné extrémní sucho to znamená třeba letos ty odběry přišli mimořádně brzo a my jsme o této problematice 
jako diskutovali a řešíme ji ale v podstatě přišlo opravdu mimořádně brzo co se týká zase kvality mi za celou dobu toho dubna evidujeme u naší společnosti osm písemných stížností a z toho a dále asi tři telefonické takže se nejedná o nějakou nějaký globální rozsah té sítě jedná souboru o lokální části zejména části kočín a části litovle následně na základě těchto podnětů jsme okamžitě přistoupili k reakci a v podstatě jsme se snažili tu infrastrukturu na vodovodní síť nějakým způsobem vyřešit a ten problém ten problém odstranit tenhle jsem problém je daný hlavně tím že stávající infrastruktura vodovodní je zastaralá se tedy v podstatě litinové potrubí kterém ty infrastruktura ty inkousty jsou a prostě mi z toho jiným způsobem nejsme schopni dostat ještě odkalování paradoxně mnohdy ještě těm odkalování tu situaci s horšími protože zrychlíme průtok vody v potrubí a následně vlastně dochází k tomu že i tým krusty které tam jsou vlastně nejsou není možné sítě dostat 
takže to je co se týká té 
takzvané zrzavé vody a já ten problém samozřejmě vnímám ale obráceně vnímáme to či by bylo vhodné se rozhodnout a my samozřejmě v rámci plánu obnovy kdy doporučujeme městu provádět obnovu nebo rozšíření investice tak doporučujeme podstatě zrekonstruovat vodovodní řady s litinového potrubí které jsem v těch oblastech které jsem definoval tak aby jsme tenhle jsem problém odstranili zároveň jsme již před pěti lety doporučovali 
rozšířit dojem tak aby jsme v podstatě mohli tenhle jsem problém odchytit hra na začátku aby jsme v podstatě tu vodu kterou mi dneska vyrábíme na úpravně tak mohli nejdříve poslat vodojemu tam to vyřešit a následně ji poslat do sítě současné době to funguje tak že vlastně voda z úpravny protéká nejdříve přes celé město a následně přebytky vlastně odtékají do vodojemu 
takže to je co se týká zrzavé vody 
poprosím o dotazy tomto prosím 
a kromě viděl paní božskou registrovat 
děkuji já jsem měl prošel jsem si ten materiál který byl připraven a je v něm asi čtyři nebo jsou v něm čtyři body návrhy jak vlastně tu situaci řešit jak to jak to zlepšit 
já jsem 
trošičku zklamaný protože já si myslím že to že 
naši občané si tu vodu platí a ona prostě ta kvalita opravdu jakoby pokulhává nebo ať to ať jsme začali těma dusičnanů a teďkon třeba tereza vost prostě jsou tady několik let definovaný problémy a já za sebe vím že 
ta obnova nebo rozšíření toho vodojemu prostě jakou kde je kde i v jaké fázi tyhle věci třeba jsou druhá věc ty další body který tady jsou popsány jakoby postupná obnova zřejmě asi nějakého toho páteřního vodovodu které je které je v tom starém starým materiálu jako není to dopad vůbec do do rozpočtu nevidím nevidím nějaký řešení prostě je to věc podle mého která je opravdu vážná a příjde mi to jako bereme na vědomí a život jde dál v usnesení toho materiálu je že teda necháme udělat nějaký ten pasport a tyhlety záležitostí ale já si myslím že ty věci dva tři 
nemusí přijít na stůl až poté co ten passport někdy budeme mít a mrzí mě děláme rozpočtovou úpravu dělají se tam nějaké škrty a stále si myslím že tam zůstávají peníze na investice který jsou rozhodně z mého pohledu na nižší na nižším významu než by stálo za to prostě říci fajn je tady prostě průšvih tak pojď mé vrhneme ty peníze tady prostě do těch věcí který v materiálu jsou navrženy a myslím si že dávají smysl takže to za mě trošku takové zklamání že stavu komplet nám popsal důvody jsou známí ale my jako zastupitelstvo jako vedení si myslím že prostě přijde mi to jak když nám dá já nevím výbor zvýší člověk prostě své žádosti a my pak tady odhlasuje že to bere na vědomí a život jde dál takže za mě trošku takové zklamání a zároveň apel na vás jestli prostě se opravdu teď hned nedá už něco konečně začít dělat 
děkuji já děkuji ale co 
protože upřímně řečeno my nevíme kde ten problém je a my ani nevíme jestli ten problém tak jak je tady popsany je skutečně ten problém proto je tam navržené jako první krok který nám má odpovědět na to jakým způsobem tasí proti mi dneska honza ani totiž nevíme jestli na ten kačí to teče františkem anebo se ho lidskou a teď si vem že teda dobře uděláme hned teď toho že se vrhneme do sovětských ulice utratíme tam třicet milionů korun nebo čtyřicet což nebude samo o sobě lehká akce a zjistíme že to teče františkem ale proto je tam ten první krok abychom si vlastně vůbec dokázali zmapovat kvůli ta voda teče a jenom upozorním ono se to nezdá ale já už jsem na radnici dlouho a já si pamatuju když lidi neměli ten vodovodu má tu kanalizaci a priorita byla všem to dotáhneme domů což si myslím že se za těch x let podařilo a tam jsou ty peníze který když se ptáš kam ty peníze jdou nebo nejdou ale jestli je tam chceme opravdu efektivně vložit tak zkrátka a dobře já jsem přesvědčený o tom že musíme nejdřív vědět a znát jak to vůbec funguje a mi to opravdu nevíme proto se dělá konečně i general dešťových vod teď nás dohnala tahle ta věc vrátím se k tomu měli jsme problém dusičnany dokázali jsme ho vyřešit během roku a půl tady s nejsem takovej optimista protože sítě podle mě se bavíme o pěti šesti kilometrech výměny vodovodu notabene jestli to bude muset dělat přes krajskou silnici bude to obrovský problém protože ten tu silnici nedávno dělal v se ta se ulice proto je tam i ten úkol a provozovatel tohohle hledá jaká ta i aby doporučil i podle toho modelu potom jaká ta obnova jen možná proto těch možností je víc ale my odpovědi my neznáme my máme tady přede cely abyste o nich věděli a jenom k tomu vodojemu tamto řeknou konkrétně v tuto chvíli vydané stavební povolení po asi pěti let a přichystáme žádost do státního fondu životního prostředí protože to považujeme za tu první věc která musí nastat to znamená předpoklad realizace rok dvaadvacet jedna děkuji paní chápat 
dobrý den vaše dítka jsem se chtěla zeptat tato odkalování já jsem včera byla svědkem odkalování je problém s vodou řeší se to přijedou pánové a já jsem se ptala když teda oni odpouští tu vodu kam ta voda teče když byste nám řekl že problém jako s vodou oni řekli jedno tři kubíky jsme vypustili do kanálu a já jsem se ptala a proč se to neřeší že třeba bude přistavena cisterna třeba na zalévání a bude se tam daně já jenom bych to ráda a bude se ta voda používat nějaký na protože si že se odkazuje desetkrát za měsíc takto je třicet kubíků vody kdo platí tady tu vodu z toho odkalování jestli je z veřejného hydrantu platí to lysá nebo to jde na náklady stavu kompletu 
nasty od kalné vody do na naše náklady 
a máte nějaký plán teda jak by se třeba ta voda dala že ty sám jste řekl že velké sucho a když je takové velké množství vody tak jestli by se to nedalo použít na kdežto pustit do kanálu tak určitě nějaký řešení je ale já ho v tomhle případě neumím úplně úplně uchopit my jsme tenhle problematiku řešili v rámci nějaké koordinace a řešíme to samozřejmě i s městem tak by jsme využívali třeba vodu i s myší člověk ale asi nechám pana místostarostu pro nějak tomu řeknou v tom jsou dva problémy první je že nemáme cisterny kterým který by byly schopné to prostě v tu chvíli najednou pojmou druhak je že dneska už se bavíme o tom vám přichystaný to co město má za cisternu také schopní prostě říct že ta ci sedmá kubíka pú tak jsme tu vodu z toho převzít ale víc vody ne a jestliže ty lidé říkají v tuhle chvíli máme problém tak my nemáme kapacitu nemáme cisternu který by jsme tu vodu schovávali to říká plnou odpovědností 
já se na to jenom tam přes jsem tu viděla a mně to přišlo prostě když slyšíte z ministerstva že se má šetřit vodou tak mě to přišlo strašné 
pan koreš 
také se chci zeptat na něco v městském rollo se každou chvíli se něco hlásí proč se nehlásil o to že bude druhý den odkalování jeden dotaz druhý dotaz proč tu vodu nevyužijí hasiči třeba která se vylévá tečka a další dotaz ta voda která je rezavá je pitnou 
jaká jiná aby tam voda byla než když ho z vodovodu také samozřejmě pytal sanita prosím dáte se piju každej den roku 
je to není voda za sto korun 
trochu děkuji jak pardon 
mě je to voda 
tak tak prosím ještě můj dotaz proč se tohle nevyhlásil dopředu protože přece víte že budete odpalovat máme tady fejsbůk na který se dává každá kravina nonstop tady vyřvává rozhlas je těžký tam napsat nebo za hlásit vážení občané zítra od šesti hodin od rána do šesti do večera prostě bude ododkazovat  budete mi špatnou vodu a s tímhle tím souhlasím a musím říct že co jsme považovali za chybu a tu věc jsme si interně se provozovatelem vyřešili tak aby se to příště už neopakovalo jako také moc děkuji možná příště dát třeba vchodu z cisternách čistou vodu tedy prosím možná příště k těm občanům poskytnou vodu v cisternách sade nemuseli pytel 
už nám já bych chtěl říct že určitě nás v rozhlase každou kravinu protože v době krizového řízení jsme tam dávali informace občanům myslím za které nám jsou vděčni a na fejsbůk mi nedávám žádné hlouposti to dělá někdo jiný takže to je k tomu pak bych rád ještě připomněl s těma investice má do bodu vodovodů a kanalizací v loňském roce se a zrekonstruoval nadjezd a křižovatka pod nadjezdem jste se si všimli že jsme z plánu obnov udělali i napojení po zemské stezce směr družstevní a na druhou stranu směr po zemské stezce jakoby k nádraží potom bych chtěl říct že nejbližší době konečně po letech bude zahájena rekonstrukce ulice mírová to znamená že tam bude jiná půl kilometru nové nového vodovodu a nové kanalizace ta akce nás bude stát sedmdesát osm milionů jsou v tom samozřejmě chodníky veřejné osvětlení a zeleň je vysoutěžená ulice čsa další půl kilometru nového vodovodního potrubí a nové kanalizace v našem městě děkuji 
když se nikdo nehlásí já bych měl já já vidím registru já jenom já jsem se chtěl zeptat 
karla marka jestli mužu protože já jsem si přečet jak říkáte že na fejsbůku se zveřejňuje každá kravina tak jsem si přečetl že lysá nás spojuje anebo kade účes a to je jedno přichystala materiál k této věci já jsem ho do ruky nedostal tak pokud mohu požádat budu velmi rád že bych ho dostal vděku 
po musíte na fejsbůku na spoje protože na 
zašleme vám myslím že spoustu informací jsme tam říkali a a spoustu informací z nám dávali já bych čekal ten návrh toho řešením protože jsme kritizování že jsme předložili nedostatečný návrh nebo lépe řečeno že je to a já jsem návrh opozice neviděl v této věci děkuji 
ještě já když dám soudal myslíte na samozřejmě můžeme dát návrh opozice vděku v té chvíli budeme chtít veškeré podklady a jednání za stavu kompletem abychom se ty prošli aby to fungovalo tak jak to funguje na našem úřadě je pokud já se zeptám na některé podklady a tak paní tajemnice mi měsíc dva měsíce neodpoví podklady nedostanou podobně pokud pokud neříkáte ano připravte návrh ano kolegové stavu komplet má veškeré podklady dodají rádi se budeme účastnit ale je spíše o to že vy jste říkali že ten návrh máte přichystaný bylo svoláno zastupitelstvo kde jste tento bod dávali a já jsem tomu žádný materiál neviděl od vás dotek 
k tomu bodu jsme i psali je to je bod který by máte připravit protože takže takže jste to udělali 
my jsme to vymysleli a ne ne ne to je přeci o tom že mi jako pozice a jsme zastupitelé kteří 
chodí na zastupitelstvo nejsou vedení města nemají v sobě úředníky nejsou placeni zavedení tohoto města jsme zaplacení nebo jsme tady pro kontrolu tohoto města proto abychom věci posouvali pokud vidíme že některé věci nefungují tak chceme abyste nám vysvětlili to je přece standardní role opozice abyste nám předložili plány toho jak to bude řešit a aby jsme dostali i plán oprav a tady častokrát byly zmiňovány věci že existují plány oprav existují některé věci musím říct že když schválen rozpočet tak já jsem nikdy neviděl to tříleté nebo několikaletý plán oprav které potřebuje do vodovodní sítě udělat který máme schválený za provozovatelem stavu komplet tady jsou o tom mluví ale nikdy mi zastupitelé jsme nedostali takže budu velmi rád pokud a jeden z výstupů tohoto bude že tyto všechny podklady dostaneme by jsme to jednoznačně s transparentními stejně jako když se udělá setkání a to co jsem na začátku na výpočtem ceny protože tak jak je dneska kalkulovaná cena tak pro mě netransparentní nerozumí nerozumím proč co se bude dít když budeme do budoucna a dělat opravy do svoji vlastní sítě a jak se bude promítat do ceny vody a tak dále toto opotřebované jednoznačně s transparentní 
děkuji takže jinými slovy kritika dobrá návrh řešení nemáme děkuji ale viděl jsem že se protože pana lycra už poznám viděl jsem že se hlásila myslím že pan šálek jestli vidím dobře děkuji tak pan řeknete pánové kdo bude první prosím 
dobrý den já se přiznám že jsem stál lokality postižené tím mrazem takže bych to mohl říct osobní zkušenost jak to každý rok probíhá protože se to objevuje v těch jarních měsících ale letos už to bylo v březnu a skutečně se to bude se pít nedá od co dostal pana vlka to bylo ještě dobrý my jsme měli úplně hnědý touhle se v polích na kačině objevovala se to i v ulici kapitána jaroše a probíhalo poměrně dlouhou dobu bohužel jsme nebyli ani informovaný o tom odkalování že jsme si daly věci do pračky domečky koupat se nedalo bylo to hrozný a když to začalo tak vlastně až se zpožděním úřad nás o tom informoval takže budu rád pokud se to napraví a když se bude od tak se to tak se to oznámí dříve 
k tomu rezu opravdu to je nepříjemné opakovaný problém nevím teda je to řešení hledá až teď protože to se děje několik let pokud tedy nějaký návrh řešení takto rodině jedině vítá a určitě by se mělo udělat ale vím z toho období když to bylo že jsme zjišťovali že třeba v sovětských zrovna byla voda absolutně čistá a do může jenom poprosit jestli byste se trošičku na já i přesto to špatně děkuji tam byla voda absolutně čistá v sovětském ulice u nás to rezatý ten problém ve stejném období bylo v litoli a byl na sídlišti čili tvrdit to že je to způsobené bazény opravdu asi si myslím není úplně úplně ideální takže to k tomu k tomu rezu jako jako domácnost nám to vadí že platíme za vodou téměř stokorun a začínám nám prostě z vodovodu je pitná rezatá voda takže budu rád pokud se to začne nějakým způsobem urychleně řešit to jich k tomu rezu další věc je pan velka tady zmínil že dusičnan nebyly vyřešeny za rok a půl já se domnívám že ty dusičnany rozhodně vyřešeny nebyli protože teď ty dodané testy v podkladech pro zastupitelstvo tam je uváděná hodnota čtyřicet šest čtyřicet osm až čtyřicet devět miligramů na litr což je těsně potom normou která je padesát já se domnívám že to vyřešeno bude až to bude někdy po deseti pokud máme teda junek své filtry tak proč se ty filtry zapínají tak aby ta voda byla z dusičnany třeba pod deset to jedna věc třeba já se nedomnívám že to je vyřešeno je to stále na hranici a není to dobrý módu si šarm a je to vysoká hodnota když se podíváte do republiky tak tady u nás možná ještě to skoro nejvyšší pop pokračuju dál ještě jo a teď se objevil dokonce test kde to bylo nad normou bylo to osmdesát osm miligramů na litr to prováděl to certifikovaný orgán bylo to někde na sídlišti možná k tomu bude někdo ze zastupitelů mít více informací bylo to zveřejněno ten test byl prováděn dvakrát takže tato norma byla překročena když si myslím že ten problém vůbec není vyřešena že naopak by se měl sledovat nadále řešit či nechápu jak tady někdo může tvrdit že máme vysokou cenu vody proto je proto že se vyřešil problém dusičnany to prostě není pravda problém tedy stále je tak tak dusičnanů a jestli může pokračovat abych potom jenom o já jenom říct že dusičnany ve vodě opravdu nemáme 
dusičnany máme právo máme máme tam dusičnany prosím dusičnany panáka tak se tedy vydal chytat za slovo poslouchám dusičnany dobře tak dusičnany pana havelku omlouvám se dusičnany ale možná přesto roušku pustit dusičnany prosím dusičnany ano pořádku 
jenom když se pak osmdesát osm miligramů na litr do poslední měření čili město by mělo těch těh test udělat více mělo být zveřejňovat taky by to mělo dělat od více těch autorizovaných orgánů ne pouze od jednoho který to dodává pro firmu stavu komplet tak tolik dusičnanů 
teď ještě další věc jestli by město mohlo něco dělat s tvrdostí vody v lysé nad labem máme jednu z nejtvrdších vod v české republice já vím že to je problém že se říká máme tvrdou vodu musíme se s tím smířit ale chci se zeptat jestli by třeba město ve spolupráci s provozovatelem nemohl najít nějaké řešení jak to budu změkčit protože všichni žáci vědí že prostě spotřebiče pračky myčky odchází baterie vodovodní prostě po několika letech to musíme změnit už jsme se smířili ale já bych se chtěl zeptat jestli i s tou tvrdostí by se mohl mohlo něco dělat 
tak a teď ještě k tomu k vodě v lysý tady spousta lidí řeší to že je prostě tu vodu nepíšou prostě nepřijde kvalitní chuťově teplota se myslím dá to jedno prostě chuťově kvalitní a ještě se obávají že když tak buď si kupuji vodu balenou anebo využívají ten automat na vodu vedle penny tak bych se chtěl zeptat jestli by město mohlo udělat něco proto aby ten automat fungoval protože ten pan provozovatel to většinou to prostě nefunguje když se s ním bavíme tak furt něco slibuje ale nikam to nevede jo tečka třeba několik týdnů už to nejde ano už ten telefon není jen ani nezvedá takže bych se chtěl zeptat jestli by bylo možné třeba získat nového provozovatele protože v jiných městech to někdo jiný provozuje aby aspoň když ta hurá není tak kvalitní jsme si tu vodu mohli koupit v tom automatu na vodu případně aby těch automatů bylo ve městě více 
a ještě k té k té ceně vody bych se chtěl zeptat proč ta voda byla sražena skokově ta voda totiž v posledních třech letech stál kolem osmdesát čtyři osmdesátek osmdesát šest a najednou stojí devadesát devět korun čili já jsem z toho vysvětlení ostalo kompletu nepochopil proč to zdražení skokové proč teď najednou jestli bych ho mohl požádat a ještě bych se chtěl fajmon pana fajmona který vždy na zastupitelstvu několik několikrát v minulosti opakovali jak je to výhodné že město má svůj vodovodní sítě si může určovat cenu vody teďka zjišťujeme že si nemůžeme tak úplně určovat cenu vody protože ta cena vody nám jakoby určována a vždy jsme tu cenu vody měli relativně nízkou a teď máme vysokou máme v okolí nejdražší vodu a teď jsem nějaká kvalita opravdu mi to přijde smutné a ještě smutnější příjde že se to táhne strašně pomalu a vůbec nic vůbec nic nebo něco si možná děje ale že si nový vrt a neudělal si jeden nový vrat a nasadili si své filtry ale jestli to s tou kvalitou zranit nějak se něco stalo o tom silně pochybuji děkuji vám 
já jenom já si myslím že na kalkulaci ceny jste dostala odpověď koupelna glogar a pokud jste tu byl myslím že to popsáno bylo a poprosím pana aleše jestli může reagovat na ten zbytek děkuji tak já nevím jestli jsem zachytil všechny módy které byly v dotazu a tak začne hledat tu kurzivou vodou u pána ano byl jedním z postižených který u kterých u kterých opravdu došlo k zakalení vody paradoxně za za o ulici vedle za rohem ta tam je člověk který odebírá také vodu a ten tím postižený nebyl to byl jeden z důvodů proto proč jsme navrhli do plánu obnovy nebo respektive do plánu investic takzvaný vytvoření hydraulického modelu vodovodní sítě aby jsme opravdu vůbec věděli kudy ta voda teče protože mi to dneska opravdu nevíme my víme že nám odteče z úpravny a pak už víme jenomže nám protéká sítí co se týká pána a kvality my jsme na to na jeho stížnost reagovali téměř obratem a následně na druhý den jsme v podstatě k dotyčnému dojeli vodovod jsme potkali a náklady které měl z pojené s poškozením jednotlivých zařízení jsme na vlastní náklady s ním chtěli řešit za slevu vodného a to znamená vyrovnání hoto jeho problému takže to se to se týká kvality vody hrozivé vody já bych jenom poznamenal že ta voda sice se zdá že opravdu špatná a že že není dobrá ale obsahuje větší množství železa není to nic jiného než než železo které v mnohdy ta v karlových varech si lidi popíjejí v rámci léčebného léčebného pobytu ale já to nechci zlehčovat chápu to že ten problém opravdu jako neuspokojivý i my z toho nemám dobrý pocit ale opravdu mi s tím současné době tak jak to infrastruktura funguje nemůžeme nic udělat 
co se týká dusičnanů já konstatuji že voda která kterou my dodáváme a kterou v podstatě vyrábíme je voda pitná a splňuje všechny všechny limity dané vlastně platnou legislativou 
jestliže chceme upravovat vodu na limity lepší než v podstatě povoluje platná legislativa tak to samozřejmě možné je ale pak je potřeba se také uvědomit že veškeré náklady zaplatí odběratelé to znamená občané města a každá úprava něco znamená to znamená i v současné i v současné ceně už se promítla úprava odstraňování dusičnanů kdy mi tu úpravu v podstatě držíme tak aby ten já bych náklady s tou s tím z toho v provozem úpravny byly co nejnižší no takže můžeme klidně prostě se čtyřiceti miligramů snížit na deset ale nemá to význam protože dusičnany jak jsme si již několikrát definovali vlastně dospělému člověku nic neublíží maximální kojenci kdyby případě tu vodu pil kde kdy v podstatě limit daný zase legislativu ko z hlediska kojenecké vody se bojí že za patnáct miligramů na litr a to má převážně možné móda kterou jí máme teda je u vás z takzvané hlubinného vrtu ale obsahuje daleko větší množství železa takže já vnímám problém dusičnou za odstraněny jestliže tady byl provedený rozbor a kde někdo definoval že ty dusičnany se je síť objevují tak já ten rozbor mužů lehce zpochybnit protože to bude prostě jeden náhodný a já si myslím že bylo tak jak v suť jaká jak platná legislativa prostě povoluje tak by se měl ten rozbor zopakovat mělo by být jasně zřejmě jestli ten problém tam je nebo tam není protože všichni budou a může chybovat v tom případě i laboratoř 
takže to asi asi za mě k tomu 
pan 
dobrý den dobré odpoledne já jsem chtěl říci jednu věc a pak odpovědět na ten dotaz a dobrá zpráva je ta že naše aranžmá ve městě lisa jak to máme s vodou udělané nám umožňuje čerpat všechny dotace které jsou z evropy z národních zdrojů na na vodovody a kanalizace a čistírny a všechny tyhle věci vodojemy není to běžná věc spousta měst po republice je v situaci že nemůže čerpat tyto dotace vůbec protože buď jejich vodovody a kanalizace pro provozuje ne vysoutěžené subjekt nebo taře by každý subjekt nebo je to součást akciové společnosti s více než deseti procenty soukromého kapitálu a to jsou všecko případy kdy tako takto provozované vodovody a kanalizace nemůžou být financovány z evropských fondů a nemůžou získávat žádné dotace kvalita vody u nás je věc technického a řešení a stavu sítě a my máme a plně pod kontrolou to že to naše vlastnictví a rozhoduje o tom my kdybychom bývali vstoupili do nějaké akciové společnosti nebo to nevi soutěžili to konce tým konce s tím způsobem jako to máme udělané tak bychom byly v situaci pokud bychom byli ve vaku nymburk že by o naše vodovodech a kanalizacích se rozhodovalo v nymburce na ředitelství a my bychom jako zastupitelstvo do toho nemohli mluvit vůbec pouze možná jako akcionář minoritní který by přišel jednou za rok na valnou hromadu říct že něco chce a většinový akcionář by nám řekli no ale my to radši chceme v nymburce nebo v poděbradech nebo v milovicích takže to že je to máme plně pod kontrolou ve svém vlastnictví a že to mám by soutěže nos způsobem který jsme udělali je dobře a umožňuje nám čerpat do budoucna dotační peníze z evropy a postupně zlepšovat stav sítě všichni chceme aby byl byla ta voda lepší a je to věc technických řešení to co pán se ptal ohledně od někdo říkal ohledně tvrdosti vody zase otázka technického řešení já jsem to zjišťoval mě to taky trápí protože jsem taky už musel měnit různě kohoutky a 
nějaké pokusy podniká údajně město kolín ale nevím jak jak moc jsou úspěšní sleduju to a budu se snažit pokud to bude bude nějaké rozumné řešení které bude prokazatelně funkčí takto takto navrhnu ale zatím jsem 
žádný případ 
úspěšně zvládnutého zvládnuté redukce tvrdé vody jako moc neviděl ani ty komerčních řešení které jsou na trhu k dispozici pro pro domácnosti jsou taky takový jako s různými výsledky takže tolik si z mé strany děkuji 
já dovolím si dá přednost paní vošický pak pana lycra vidi 
já ještě jsem tu situaci konzultovala s krajskou hygienickou stanicí s paní doktorkou marečku protože i my jsme byli domácnost postižená a protože pracuji ve školce a tekla nám ve školce špatná euro takže jsme to konzultovali a ona řekla že voda má parametry také optický a že to není v pořádku že ta voda vypadá jak vypadá protože mi když běžně používané vodu k pití a mluví se o tom že voda k pití je správná tak ta voda nemůže vypadat prostě hůře než ta rittal takže si myslím že řešitse to musí protože prostě je to důležité a ona sama řekla že jí to trápí že dostala několik podnětů že viděla ty fotografie a že to v pořádku není ale oznámila mi že udělali nezávislých odběr na vás tedy je byste tedy byli informováni a že ta voda že se to asi ve dnech ale že ta voda prostě opravdu podle těch fotografií řekla že to špatné a že to že si řešit musí to mi to nezpochybňuje já z toho taky úplně spokojený nejsem a opravdu ale i ty nezávislé odběry prokázaly že ta voda je je po potom provedeném technické opatření v pořádku takže tady opravdu prostě pokulhává nějakým způsobem řešení tý odvodní infrastruktur kdy město se soustředilo především a logicky na v podstatě vytváření zdrojů vody a za zajištění soběstačnosti vody to vše naprosto v pořádku a teď vlastně je potřeba udělat další kroky a to je v podstatě jít do té je do té vodovodní sítě jako samotné a co se týká té mateřské školky tak mi tu informaci samozřejmě máme taky a taky obráceně jsme na to obratem reagovali a v podstatě jsme ten řad v podstatě od a nikdo neví jestli náhodou taky to nemohlo být způsobený tím že ty rozvody v té školce můžou být nějakého staršího data a že vlastně se ta voda nepoužívala protože školka byla uzavřena že náhodným spuštěním je teda v souvislosti s tím že v tý v sítí se ten kal pohyboval že by to mohlo mít nějakou souslednost ale já myslím že pro mne v tom případě se snažíme chovat operativně a to asi posoudit sama že jsme a pán 
pan roza taky asi protože se opravdu jakmile tuhle informaci máme snažíme se to řešit obratem tak aby v podstatě nikdo nebyl někdo byl co není postižená mi s tím opravdu bohužel nic jiného než od kalit neumíme to já jsem chtěl poděkovat opravdu jste reagovali za půlhodiny jste přijeli děkuji 
do 
pokud lycra 
datovému formou otázek a 
ta první je na město 
založili jste si sekci na webu která se jmenuje kvalita vody a tu s texty tu sekci jste od roku dva tisíce patnáct muž neaktualizovali to znamená pokud by jsme to brali tak to tak se od roku dva tisíce patnáct tu kvalitu vody nestaráte takže prosím jestli by to bylo možné aktualizovat a to tak je byste tam alespoň sdělili co jisté velmi pěkné studie kterou jste si v roce dva tisíce patnáct objednali a získali od masarykova ústavu 
zrealizovali 
tak další otázka ne ona na něj bylo částečně odpovězeno proteklo to totiž celým městem to není tak že by to bylo někde to skutečně proteklo celým městem i nahoře u vodojemů se vyskytla voda která byla zakalená 
takže tady nám bylo řečeno že to 
jako vlastně se ptám jestli po je možný jestli taková věc může nastat že to proteče takhle celým městem částečně ale bylo odpovězeno že vlastně provozovatel neví kudy voda teče takže pokud neví kudy voda teče 
a pitnou vodu dělá na vstupu dotáhlo celého systému jak ví že teda na výstupu u těch občanů ta voda je pitná 
také dovolím reagovat hned pokud jste to viděl a viděli jste materiál do zastupitelstva dostala nedostali omlouvám se viděl jste tam rozpis krajské hygienické stanice která jednoznačně určitý vzorkovací místa pokud si to pamatuju a prosím úplně mě nechytejte za slovo tak několik místě stálých a několik míst se mění každý rok podle toho co ta stanice napíše na tom konci se provádí to vzorkováním co znamená tam my máme ten výsledek kde vidíte že akreditovaná laboratoř změří zda ta voda pitná je nebo není a v těch případech to tam bylo takže je jako 
s tím tedy ale souvisí to že 
město si teda nedělá vlastní měření tuhle informaci jsem získal takže žádný referenční měření kvality vody neexistuje a 
poprosil bych provozovatelé jestli by na jejich vlastním webu mohl udržovat historii těch testů 
je to asi kvůli dusičnanů samozřejmě to je asi ta jako věc která tady občany trápí aby tam zkrátka bylo vidět jestli tam je nějaký vývoj nebo tam není nějaký vývoj kvalitě vody 
otázka samozřejmě je jestli je to zakalený jestli je to pitný protože vy jste odpověděl že je to pitný ale neodpověděl provozovatel jestli takhle zakalená voda je pitná nebo ta která tady zničila oblečení občanům jestli je pitná 
to všechno děkuji 
a bylo něco nám co jste nedostal odpověď tuhle chvíli jestli se můžu jenom zeptat 
bylo jak jestli jestli to skutečně může propít s celým městem 
to je to je ta otázka jestli vy doplníte tu sekci o to co jste zrealizovali stý pěkný studie kterou si objednal masarykův ústav užjsme si objednali my ne masarykův objednala síly sále z masarykova ústavu která je opravdu velmi pěkná studie to stojí za přečtení a 
jestli provozovatel v historii testu bude realizovat historii testů 
a jestli si město a dělat kontrolní měření 
alespoň namátkově věku 
já teda opravdu zato já si troufnu říct že asi sekci jsme schopní dát dohromady tomu rozumím a jenom poprosím pana aleše jestli by mohl 
říct jejich sekci zřejmě teda jestli to proteče celým městem vděku a ta voda která vytéká na začátku na úpravně taky bude upravena ve zákalu to znamená když ta voda na začátku protéká bez zákalu tak by neměla protect celým městem to teklo by v tom případě že by ta voda byla na zakalená už na začátku což se nestává obraz se dostává v místech kde je to staré odvodní potrubí anebo to staré nebo ta určité části na to staré vodovodní potrubí navazují 
až to byl ten dotaz na tu jestli můžete dělat tu historii těchto vzorků na těch svých stránkách 
já myslím že my jsme mohli ale já myslím že každého zajímá aktuální stav kvality vody a my v případě na vyžádání každému to history schopni poskytnout děkuji 
nevidím žádné další dotazy 
já nevím kolikrát kdo může mluvit jak jsme si to schválili tak a už a může ještě panel mluvit 
na co prosím ještě ale pojďte k tomu mikrofon já vás opravdu neslyším o tom děkuji 
je 
nedostal jsem dostal jsem částečně na to jestli to může pro celým městem protože 
s tím že bydlím přímo u vodojemu tak jsem se vlastně ptal jestli to teda muže tady bylo řečeno že ta zbytková voda až teče do vodojemu že všechno ostatní nějak teče a pak ten zbytek že se přesune do vodojemu a já žiju v tom že vodu získávám já z vodojemu protože tam nemám tlak protože mi tam teče samospádem ta voda nějak asi nevím prostě zkrátka tam není tlak nahoře vodojemu takže sam se chtěl zeptat jestli z toho vlastně skutečně přes ten vodojem ještě mohlo pro týc ta zakalená voda nebo jak se dostala ke mně teda do blízkosti vodojemu děkuji 
tak já se nám říkal že opravdu mi nevím jakou kdy ta voda teče že prostě víme že dneska na začátku vytéká z úpravny vody následně protéká vodovodních sítí přebytky velmi pravděpodobně zůstávají druhému takhle takhle je dneska pro provozovaný systém města lysá nad labem a jestli vy jste zrovna v té části kde voda vytéká z vodojemu nebo přitéká z vodojemu opravdu nevím může to znamenat to že tahle situace se teda prakticky já bych to opravdu reálu může změnit v případě toho že vypne čerpání z úpravny vody a pak která voda která je ve vodojemu teče opravdu k vám ale ale z větší části vodou kterou mi čerpáme a z úpravny vody na vodojem protože vodojem nemá dostatečnou kapacitu tak větší části voda teče přes síť do vítková do vodojemu takže prakticky se ještě může stát že ta voda mění směr a v rámci toho může opravdu dojít i k zakalení dalšímu 
já vím ještě panna šálka 
zeptal na ten automat na vodu ta firma si to od města pronajímá tak jestli se s ní bude jednat jak to tam bude dál 
já si troufnu říct a to si pamatuju a podívám se ptáme na honzu buriana že ono jistou firmou tenkrát jednal a myslím že se nám nedařilo sehnat někoho jiného ale možná mě opraví protože já vím že v té věci musí podniká něco na radnici kdysi 
a já se přiznám myslím má samozřejmě jednat můžeme ale může se také stát že že to skončí takže čím to máme skončit že mu to vypovídá a nebude to vůbec nic já nevím my jeho na to upozornit můžeme ale je to stejné jako když si od nás někdo pronajme prostor na podnikání že podává potraviny asi za něj nejsme schopni řešit to že nemá zrovna brambory jo 
můžeme ale jako my to můžeme úvodní akorát s tím že žijeme tak jste skončil možná že to pro něj když říkáte že vám nezvedá telefon bude ta nejlepší alternativa tak ještě je možné se zeptat třeba provozovatele v přerově nad labem tamto taky provozuje myslím že jiná firma takže možná se tam třeba zeptat jo tak to mi stačí na odpověď ještě se chci k těm hodnotám těch dusičnanů zeptat jak se to teda projevilo když se zapojil nový vrt jestli k tomu nějak pomalu jestli se ta hodnota tím teda nějak jako snížila když se ten nový vrt zapojil a jak je to s těmi filtry jak často jsou zapínán i jaká to hodnot aby tam byly byla kdyby ty filtry nebyly zapínán i by mě co by mě zajímalo myslím že pan aleš odpoví že za váma jenom když opustí také správné nepustím ještě teda možná jestli to osvětlil jak je to mít i s tím mícháním vody jak je to v listí s tím jak se míchá studna míchají se vrty jak to s tím je a jestli by ještě teda pomalu třeba nějaký nový vodní zdroj děkuji 
tak co se týká té kvality vody a přímo 
využívání vlastním úpravny vody na dusičnany tím že vlastně město vybudovalo druhý vrt takzvaně hlubinný z který v podstatě jímá vodu která má minimální množství dusičnanů při teoretické norma je používání by to byla právě ta voda kojenecká 
tak vlastně ta úpravna vody na dusičnany vzhledem k tomu je dochází vlastně k následnému míchání namíchání od které mají minimální množství dusičnanů a vody která má větší množství dusičnanů tak právě mi kontrolujeme to aby to množství dusičnanů bylo pod 
vlastně pod limity daný 
platnou legislativou takže my se tu opravdu právě snažíme využívat minimálně a to z toho důvodu že ten provoz úpravny je mimořádně nákladné a drahej tak aby vlastně se náklady na zase vodu pro občany města následně nezvyšovaly 
a jenom tomu dovětek ono takováhle podobná upravena se používá vlastní na odstraňování tvrdosti vody ale ještě několikanásobně složitější a dražší takže jestliže dneska vnímáme nárůst ceny vodného po několik procent mu dokonce desítek tak v podstatě je to úprava tvrdosti by znamenala opravdu další mimořádné náklady já si myslím že tady důležité poznamenat že my dodáme vodu pitnou nikoliv vodu užitkovou takže voda pitná má parametry dané platnou legislativu a jestliže někomu nevyhovuje z hlediska používání v kuchyni a z hlediska využívání sprchových koutů a tak dále je opravdu doporučuji použít lokální úpravny vody které vlastně v současné době produkují produkty několik několik obchodníků nebo několik výrobců kteří vlastně v domácnosti dá se nainstalovat přímo v domácnosti a kde si tu vodu umíte lokálně změkčit to znamená vy třeba na pitnou vodu můžete používat pro pitnou a pro užitkovou vodu si můžete měkčí náklady na provoz se to úpravny nejsou nijak mimořádně náročné ale nedá se to řešit opravdu v tom globálu tak jak poznamenal pan magistr fajmon tam opravdu neznám město dneska které by řešilo problematikou odstraňování vody která tvrdosti vody protože by to bylo opravdu neekonomické 
děkuji protože já už nikoho dalšího do diskuze a mám to promiň 
mám ještě technickou věc k tomu materiálů a k usnesení tak jenom jsem čekal až skončí diskuze jestli bych mohl já bych chtěl požádat rozšířit ten výrok který budeme hlasovat 
zadruhé kde se u ukládá 
zatřetí nebo chceš jako třetí římskou ci 
chtěl jsem v tom ukládacím bodu já si myslím že tam chybí termín dokdy 
jen poprosím to co jsem říkal na začátku jestli buďto to uvést do zápisu nebo v tom teda speciální bod setkání nad kalkulací ceny na detailní prezentací to jak je cena kalkulována 
je to budem do zápisu stačí mi to jako 
můžete ho jenom pardon ještě termínem tady jsem si že bychom to mohli dát do konce června ač 
jako 
takže děkuji za myslím proběhlo v diskuzi kde plno z nás pochopilo asi jak to v našem městě s vodovodem a kanalizaci máme 
já bych nechal hlasovat o návrhu usnesení kdo je pro tento návrh usnesení 
kdo je proti kdo se zdrželo tři pantu ženská pan kodeš pan jan marek děkuji návrh byl schválen já jdu si dovolím poděkovat provozovateli a padnou glogarová za vysvětlení a za jejich účast a děkuji vám všem za trpělivost díky 
budeme pokračovat bodem dvě bych poprosil paní javor čiko z odboru správy majetku aby šla za mikrofon aby jsme tyto z vlády body zvládli rychle 
máme tam oči jsou dvě žádost o odkupu části obecního pozemku jedná se o čtrnáct metrů čtverečních 
kdy vlastně jsme přišli 
já bych plně od škoda 
tento bod už jste jednou měli zastupitelstvo když jste vlastně schvalovali zveřejnění záměru jedná se o vlastně při placení části obecního pozemku na rohu ulice čechova akiko o ně vlastně ten já ty majitele který postavil nový rodinný domek už koupili pozemek oplocený a vlastně v rámci toho stavebního řízení zjistili vlastně 
to blíž únosy to vazby jenom si to ještě trošičku tomu děkuji takže jestli vlastně tenkrát a vlastně na tom zastavila na zastupitelstvu města odsouhlasili cenu tisíc pět set korun za metr čtvereční a takhle teda byl zveřejněný i záměr a teď máte konečný návrh smlouvy nebo návrh na uzavření smlouvy my jsme tam měli problémy s minuli majitelem samozřejmě přes ten jsme kde náš naše kanalizace a jsme my jsme rádi že tito noví majitelé nám vyšli vstříc máme podepsanou s nimi smlouvu o věcném břemeni a tady by jsme měli být mi vstřícní v tom že ten připlul cenný pozemek jim prodáme mám k tomu někdo něco prosím 
je tedy návrh usnesení kdo je pro 
všichni návrh byl schválen děkuji 
bod číslo tři výkup části pozemku 
v lyse nad labem za účelem výstavby obchvatu města lysá nad labem je to klasická věc já nevím paní od šiková asi tak řekne pár slov je to klasická věc takže tam je ta cena dvě stě padesát korun za metr čtvereční děkuji máme k tomu něco kdo je pro návrh usnesení 
všichni návrh byl schválen děkuji 
bod číslo čtyři nabídka odkupu podílu k pozemku jsou jmenovány parcelní čísla jedná se vlastně o nabídku kdyby jsme koupili jednu osminu z pozemku 
jde o celkem o dva tisíce čtyři sta dvacet metrů čtverečních prosím o doplnění paní od šiková takže tady jsme vlastně od třech podílových vlastníků dostane nabídku na odkup vlastních pozemků nebo těch podílejí se více pozemku kde teda to projednává vlastně výbor pro dostavbu o faktu a správu majetku města takže tam vlastně doporučili pouze tři pozemky které jsou teda navržený tady v usnesení já jsem to vlastně znova konzultovala teda s těma podílovým a vlastníkem a jestli souhlasí i s tou cenou a to že vykoupíme jenom tyhle ty určitý podíl i oni s tím souhlasí ale i když mi uzavřeme teď to kupní smlouvu tak pořád je tam tři měsíce předkupní právo 
děkuji hlasy se teď blaha 
já jsem jenom chtěla poznamenat že z právního hlediska nákup jakéhokoli spoluvlastnického podílu je nevhodný a rozhodnutí je nicméně na vás a potom jsem chtěla říct že od prvního sedmý dva tisíce dvacet se ruší opět zákonné předkupní právo tudíž nechám na vašem zvážení jestli byste tento bod neodloží dalšího zastupitelstva případně do zastupitelstva prvnímu červenci dva tisíce dvacet abyste se vyhnuli tomu že budete uzavírat kupní smlouva budete čekat tři měsíce jestli koupě chtivý nebude chtít uzavřít kupní smlouvu což mě připadá zbytečná tedy pokud si to odsouhlasíte 
několik ještě než vy paní bláhová uteče chápu ale dobře takže když to dneska od hlasujeme a s uzavřením smlouvy počkáme potom datu tak je to v pořádku a mám o tom pochybnosti raději bych počkala odložila celý bod aby to bylo jednoznačný věku 
pane paní od šiková jeho pan marek karel nemáme na otázku s ostatníma spoluvlastníkem a my už jsme jednali jestli by měly záměr nebo ochotu prodat také 
havelka 
je nás moc zapnute je úsvitě měkkou my jsme to řekli z toho důvodu a řeknu proč se pozemek se projednává že se koupí protože my jsme nakonec vzali pozemky jenom po cesta má pokud si pamatuju a řekli jsme že je pro nás strategický mít byť spoluvlastnictví na pozemcích po které vedou cesty těch pozemku nám nabízí daleko víc ale my jsme řekli že pro nás má význam udržovat prostě tu cestní síť a máme tady několik negativních zkušeností z minulosti když jsme do takové věci hovořit nemohla zanikly nám tady cesty i k nemovitostem oni se najednou ocitli bez přístupu z tohoto důvodu ve své podstatě jsme to jde to navrhli bylo to pro dávat tuším i ve výboru a myslím si že výbor se na tom takhle shodl ale nepamatuji si to přesně a druhak se nám to táhne a já vím že to bude trvat tři měsíce a tamto by nám trvalo stejně ale aby tu vůli přesto rád vyjádřil těm lidem aby věděl že to skutečně koupíme děkuji 
tak jsme všichni je to návrh hlasování kdo je pro koupení či vozem pozemku 
bude proti kdo se zdržel část 
děkuji návrh byl schválen 
další bod je bod číslo pět je to výkup pozemku na přístupovou cestu přístavišti budoucímu na labi v litoli k náplavce tam podle projektu tedy zpracovává ředitelství vodních cest město má za povinnost vybudovat přístupovou cestu plasy dá se říct od ulice hořejší kterou povedeme vodovod kanalizaci protože tam budou i sociální zařízení přístaviště a je tam i prostor na výstavbu ale je 
my jsme jednali s majitelkou a ona nám tedy v naší nabídce odsouhlasila tuhletu cenu dvě stě padesát korun za metr čtvereční máte k tomu někdo něco 
děkuji kdo je pro 
bude proti do se zdržel pan kodeš děkuji 
bod číslo šest řešení užívání pozemku v ulici poděbradova včetně stavby na tomto pozemku bez nájemního vztahu abych tedy poprosil panně určitou a protože už to máme několikrát tady několikrát v zastupitelstvu konečně se nám podařilo dojednat se tam dohodnout se s majiteli a paní očekává nám to vysvětlí tedy podrobně 
vlastně na minulém zastupitelstvu hosté o co hlase vlastně zveřejnění záměru že vlastníci 
okolního pozemku který je k přístupem pozemku stavebního dvacet jedna šedesát tři četně teda ty stavby jsou ochotni to vlastně odkoupit za cenu dle znaleckého posudku jenom požádali aby to bylo na základě splátkového kalendáře a takhle vy jste odsouhlasili i zveřejnění záměru takže teď jde už konečný návrh vám předkládám 
děkuji za vysvětlení 
máme k tomu něco nemáme kdo je tady pro návrh usnesení prosím 
všichni návrh byl schválen děkuji 
bod číslo sedm je to prodej obecního pozemku při placeného k číslo popisné dvě stě osmdesát sedm na vysoké mezi jedná se o devět metrů čtverečních jde nakonec dohodnuta cena tisíc pět set korun za metr čtvereční 
takže tento materiál jste taky už měli zastupitelstvo kde jste odsouhlasili zveřejnění záměru 
máme k tomuto bodu něco 
kdo je pro návrh usnesení 
všichni až k usnesení byl schválen děkuji bod číslo osm prodej části obecního pozemku správě železnic z důvodu trvalého záboru v rámci investiční akce optimalizace traťového úseku lysá nad labem čelákovice tam svedou zastupitelstvo také měli ale pak se dodatečně zjistilo že tam to nějak nehrálo z geodezii která 
geometrický plán špatně s plánem a takže panoval čekala jestli to přiblíží takže vlastně i kdyžtak koukni smlouva byla předložena na nebo dána na katastrální úřad nebyla zapsána bylo to zamítnuto a preto vlastně to opravě vlastněna znova správa železnic požádala vlastně o odkup pozemku který už předem jsme vlastně projednávali takže teď je to nový zveřejnění záměru 
máme k tomu něco 
tak je tady návrh k hlasování kdo je pro tento návrh 
všichni návrh byl schválen děkuji 
bod číslo devět prodej pozemku parcelní číslo pět set jedna sama padesát sedm a dalších je to v lokalitě na lišejníků tuto zprávu i s tím jak pokračují vyjednávání využití to pozemků předkládá paní fišerová 
dobrý večer pozemek na vaječníku město koupilo za účelem stavby nového potravinového řetězce nebo marketu září loňského roku jsem byla pověřena zastupitelstvem města jednání s potencionálními investory ohledně prodeje pozemku namlít ročníku oslovila jsem po společnost lidl albert bylo a kaufland a představila se jim tento pozemek k vybudování obchodního marketu řetězci všichni řetězci projevili zájem o tento pozemek vypracovala jsem kritéria pro posuzování nabídek prodeje toho pozemku 
a byli před projednány se zastupiteli koalice také opozice 
primárně jde o rychlost otevření prodejny v lyse nad labem vzhledem k termínům je realne zahájit stavbu v roce dvacet dva a dokončení by nemělo být vázáno na dokončení obchvatu města příjezdová komunikace od penny by měla být hotova nejpozději na jaře roku dva tisíce dvacet jedna v případě že stavba nebude dokončena a prodejna nezahájí provoz do konce roku dvacet pět kupujícímu vznikne povinnost převést pozemek zpět prodávajícímu a to za původní cenu 
v případě že v případě požadavku uzavření smlouvy budoucí o smlouvě kupní ze strany kupujícího se kupujici zaváže že do doby uzavření kupní smlouvy s a vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího hradit nájemné za předmět prodeje v minimální výši deset korun za metr čtvereční za rok 
nabídnutá cena přímý odkup nebo spolupráce s developerem benefity plynoucí od konkrétního řetězce nabídka sponzoringu především v rovině která bude přínosná pro město způsob využití předmětu prodeje supermarket rittal park služby prodejny občerstvení 
nabídka realizace dalších staveb ve městě dětské hřiště občanská vybavenost případě nabídka finančního příspěvku který by město mohlo tyto stavby realizovat toku nabídku nebude podávat přímo právnická osoba či fyzická osoba podnikající jenž podniká v rámci prodeje potravin mu řetězec bude nabídku podávat developer jež bude mít uzavřenou smlouvu s konkrétním obchodním řetězcem pro jaký prodejnu na předmětu prodeje vybuduje 
a takže žádám mají nějaké dotazy 
já jsem se jenom chtěla zeptat jak je to tam sou stavební uzávěrou 
pokud si to pamatuju dobře tak máme proces na to aby stavební uzávěra byla sejmuta myslím že tady mám někde paní samková já jsem někde viděl vidím támhle zatím tak ona vám sekce tu informaci přesně děkuji moc 
proces bude ukončen protože pominuly důvody ke stavební uzávěře to všechno 
a 
děkuji já 
to že to mateřštině nějaké dotazy pan karel marek jen dva první znamená to že celý ten pozemek který jsme koupili tak celý v této chvíli je dáváme do toho nabídkového řízení 
a druhá otázka 
teď a 
koriguje chvilku tam padl 
dopadlo 
aha tak svému 
já s tím návrhem souhlasím pouze bych doporučil tedy tom textu záměru opravit 
tady tu jaká jsou kritéria pro posouzení nabídek takže tady a příjezdová komunikace od penny by měla být hotova do konce roku dvacet já bych doporučoval bych tam bolce rok dvacet jedna protože to už nestihneme aby jsme neslibovali něco co reálných denní aby tam bylo místo dva tisíce dvacet dva tisíce dvacet jedna 
jinak si myslím že to v pořádku děkuji 
a med má upravené 
je už to má opravené děkuji 
tak už má praktickou 
a to je tam jsou zveřejněné ty kritéria podle kterých budeme vybírat zároveň ale v usnesení zastupitelstva odkaz na kritéria nemáme a tam máme zveřejnění záměru 
na prodej pozemku 
ale nemáme k tomu odkaz na výše uvedené kritéria ty jsou jen v důvodové zprávě když jsou přímo v tom záměru 
v příloze byl záměr celý takové jak je tady otci to dobře tak v té chvíli už tomu rozumím vděku jinak samozřejmě jsem moc rád že se dostává do fáze procesu na mlíčku z toho co jsme byli před rokem tak této chvíli to vypadá velmi velmi zajímavě děkuji moc 
pan paní bláhová 
já mám spíš praktickou věc jestli by nestálo za úvahu nepsat roky konkrétní roky dvacet dvacet dvaadvacet dvacet jedna dvacet dvacet pět ale vázat tom na vybudování komunikace to znamená třeba plus dva plus tři nebo na měsíc a plus dvacet pět měsíců plus třicet šest měsíců protože když vy sami nevíte kdy ta komunikace bude dodělaná a na komunikaci je navázána obslužnost lokality také chcete aby vám dali vubec odhad toho kdy za kdy otevřoutu prodejnu to prostě budou věštit z koule dala pokud si pamatuju tak všechny ty řetězce a hovořili o tom že budou uzavírat smlouvu o budoucí smlouvě kupní jejímž podkladem nebo na základě které si budou vyřizovat územní a stavební povolení a teprve až poté až projedou celou touhle fází uzavřel kupní smlouvu to znamená že by to chtělo spíše vázat tady podmínky tady na ty skutečnosti a nikoliv na to kdy jsou jako kdy otevřou prodejnu protože to nemůže nikdo soudný prostě odhadnout jak dlouho bude trvat řízení 
takže to je druhá věc potom dále probíhá tam změna územního plánu která bude trvat rok dva taky je potřeba asi i s tímto se vypořádá samozřejmě si myslím že byste neměli nabízet pozemek prodej pokud stavební uzávěra stále trvá asi co tady paní samková říkala že bude ukončena ale neřekla kdy to znamená čtvrt roku půl roku rok to už jste možná mohl ukončit dávno když jsem pozor nevlastníte 
další věc 
spíš než kritérium co se týká obsahu té smlouvy o smlouvě budoucí tak než spíš než kritériu dát že bude s žadatelem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní která bude mít tady ty body ať oni počítají s tím co v té smlouvy o smlouvě budoucí bude a ne to brát jako kritérium prostě je to fakt tak to bude jo protože některý ty body opravdu jsou jako z hlediska kritérií těžko splnitelný co vám tam k tomu budou povídat 
a to je si asi to všechno věku 
pan lycea rk 
první věc je že mám pocit že na těch pozemcích nebo vím to že na těch pozemcích se nemůže stavět ten obchodní dům aktuálně dle územního plánu to znamená vy slibujete tomu potenciálnímu kupci že tam může stavět pozemek a přitom tam teda se to bude měnit až územním plánem otázka zatím jak to je a druhá věc je jestli ten potenciální kupec tím že tam má být obchod 
a ty stavby toho obchodu jsou většinou velmi nízké kvality jsou to takoví tesco baráky když to vezmeme 
ošklivě řečeno 
tak za prvé jestli budeme 
jestli bude město požadovat nějakou kvalitu ty stavby je jedna věc a druhá věc je vlastně mnohem závažnější jestli by nebylo jednodušší jen 
zájemcem dohodnout to tak že by pozemek stále zůstal městu 
proto že se opravdu velmi lehce může stát že oni zkrátka velmi rychle ten obchod opustí a zůstane tam stavba která vlastně nemá žádnou hodnotu jak estetickou tak samozřejmě ani funkční většinou pro město děkuji 
z hlediska územního plánu 
je možné tam ten dům je možné tam ten obchod postavit 
můžete mi to prosím ocitovat v tom územním plánu 
nemůžu vám to odcitovat protože ho tady nemám probírali jsme to s úřadem územního plánování dřív než jsme tento záměr přichystali 
děkuju děkuji 
paní bláhová 
jako kvalitu domů 
omlouvám se nedostal jsem odpověď na druhou otázku když jste se ptal na tento na ten pozemek jestli není dobré že by se město nechalo a řetězec by tam postavil tu budovu na našem pozemku 
ne ne opravdu těmhle jsme my jsme si asi nezabíraly ani ani opozice a ani koalice bavili jsme se o tom že tam chceme mít řetězec a chceme ho postavené aby byl funkční pro občany 
to už běžíte potřebuje neznama to by neznamenalo že by nebyl funkční ho já se jenom ptám jestli je taková možnost jako reálná 
řetězci pokud jsme si s nima jednali také vyžadují aby všichni čtyři řetězci aby pozemek defakto si odkoupili buďto přímo přes develop ta na řetěze řekl řetězec jako 
kaufland lidl anebo developer a billa albert 
a pak mám ještě jednu právní otázku že byste se měli nad tím zamyslet protože tady předpokládáte nebo je tady uvedeno v těch kritérií že pokud nebude ta stavba do konce roku dvacet dvacet pět zahájena ta kupujícímu vznikne povinnost převést pozemek zpět prodávajícímu za původní cenu to řešíte pozemek je v pořádku ale co s tou stavbou pak město bude povinen nahradit náklady který vynaložil subjekt který stavěl na tu stavbu to znamená z rozpočtu města půjde ix milionů na to že tam vznikla stavba takže byste to spíše měli domýšlet jako když už si takovýhle kritéria stanovíte tak domýšlet dál co s ním budete dělat pan havelka 
já si myslím že toto je otázkou smlouvy nikoliv otázkou záměru ano ale když to máte tak musíte myslet do budoucna mými slovy vyřešíme to vezmou já si myslím pokud budeme uzavírat teď říkáme říkáme si že tady chceme do roku dvaadvacet pět chtít nechceme mít postavený 
funkční nějaký potravinový obchod já nerad používám to slovo supermarket nebo hypermarket ale tady deklarujeme to a deklarujeme to veřejnosti protože tento záměr víte že je věcí deklaratorní tak říkáme prodáme to za té podmínky že se někdo skutečně zaváže do roku dva tisíce dvacet pět tedy ten typ obchodu vystaví 
takže děkujeme za diskuzi máme tady návrh hlasování pan burian 
prostornost to já se omlouvám mě by jenom zajímalo ono to není předmětem předmětem našeho hlasování protože schvalujeme vypsání toho záměru a komisi přesto by mě zajímalo já si myslím že ze strany paní bláhová tady byly docela podnětné podmínky podnětné podněty na úpravu těch kritérií tak by mě jenom zajímalo jak se s tím předkladatel vypořádá jestli jako 
jsme tady zaznělo a všechno mi to schválíme a půjde to dál jakoby tou cestou tak jak je to předloženo nebo jestli jestli něco bude vzato potaz protože ty kritéria tedy konkrétně neschvaluje ale zajímalo by mě to 
tohoto kritéria schvalujeme 
takže mělo by dobré tady některé od pana fajmona byly některé připomínky a dál vypadal některé jiné připomínky tak bychom se měli říct co konkrétně budeme schvalovat 
já jsem zaregistroval zatím pouze jeden protinávrh proti té věci a doplnění záměru a také jsem tady poslouchal tu diskuzi doplnění toho záměru o to že tam nebude rok dvaadvacet rok dvaadvacet jedna jiný návrh na doplnění těch pravidel jsem zaregistroval děkuji 
protože my teda máme doplnění teda rok dva tisíce dvacet pan marek karel já tomu teda budu mít pár poznámek znamená to protože tady jednoznačně padlo v této chvíli to záměr a na základě toho příjde smlouva o které budeme tady diskutovat zastupitelstvu pokud samozřejmě příjde a nemáme tedy podmínky procentní to znamená a která z tech podmínek je důležitější méně důležitější a podobně a jak se to bude vyhodnocovat tam je komise která to bude vyhodnocovat tak tohle bych potřebovala abychom si vyjasnili 
druhá věc je teda to že smlouva jsem rád že to tedy jasně padlo smlouva znova se bude schvalovat protože zažili jsme už situaci s slunéčková zahradou a zastupitelstvo se mnohokrát říkalo co se tam všechno postaví a jak je to přeci jasné a potom se schválila smlouva na zastupitelstvu kde developer neměl žádnou podmínku postavy ten bazén ten kulturní sál tu poštu a všechny takovéto věci to jsme tedy začali a přestože to v záměru bylo takže teď beru že prostě tohle si ohlídáme a už se to nestane a a zároveň 
a skutečně musím říct a jsem velmi rád že jsme se dostal do diskuze a ale je to po roce před rokem když tady byla diskuze o tom co s těma pozemkem a tak jsme mohli být rok dopředu a jsem moc rád za to že opozice jsme zabránili ubytovnám pane starosto tohle tady musím říct protože v této chvíli diskutujeme na tomhle zastupitelstvu a společně máme tu možnost že za nám třeba pohoří mít supermarket které tady tolik chceme ale kdybychom tehdá do tech věcí nešly a nezabránily tomu co jste tady schvalovali tak jsme tam nikdy nebyli v tomhle bodě je důležité tytoříct důležitý si to laguje reed děkuji 
děkuji za příspěvek pana marka máme tady návrh hlasování kdo je pro tento návrh 
pane starosto počkejte řekne návrh na ně pribyl nějaká úprava tak se potom řekněme návrh hlasování s touto úpravou protože my nevidíme to co na tabuli 
rok dva tisice dvacet jedna 
to doplněno 
já to 
bude to doplněnou 
nebo to je právě to co jsem se předtím ptal takže v usnesení na začátku jsem se ptal když schvalujeme záměr tam není v tom usnesení přímo ty body odkazu je to na přílohu tak samozřejmě pokud přílohu měníme tak to musíme míra napsáno v zápisu jinak tam platí ta příloha kterou jsme si tam dali na začátku prostě nejde já jsem to v důvodové zprávě změnila ale v tom usnesení to není tak tam nemám co změnit pokud něco chcete měnit tak mi to nadiktujte a to napíšu 
musí musíme tam doplnit ten rok dvaadvacet jedna tobyla správná poznámka jinak prostě tady schvalujeme to co máme předložené a to je ten materiál kde je dvaadvacet prostě nejde jinak  jestli můžu k tomu to je prostě čistě formální věc tedy schvalovacího usnesení kterým se prostě zveřejněný záměr já tam ta moje poznámka se týkala toho textu záměru protože se tam má změnit rok dvacet až dvacet jedna nic jiného takže to se bude zveřejňovat potom na vývěsce to tečka jako 
kde to bude zapsáno v tom zápise to už jako myslím že si tohleto rozumíme o co vlastně jde 
dobře děkuji ještě mužů nebylo by lepší to odložit a tyhlety jakoby technické věci z mého pohledu do příště dopracovat a pak pak to od mávat protože tady zaznělo dost to z důležitých bodů který by se tam buď měli doplnit nebo změnit případně se dají vytáhl ze záznamu o tom a ty tyhlety věci jsou to prakticky je to právní činná ale ale měly by tam být doplněný aby to nějakým způsobem vypadalo a za nás anebo i kvůli tomu aby to prostě toho toho investora nevyplatilo no ty ty 
cizí říct nesmysly ale prostě ty totiž patní věci aby aby prostě na něj nepůsobily negativně 
pana velká 
teda jsem pochopil že já nevím jakou špatnou věc tam sleduješ já si myslím že jak to tady paní místostarostka říkala tak ona to diskuzi s těmi 
potencionálními uchazeči vedla 
vedla a i to co to město chce a víceméně protože výjimek kteří ti uchazeči se o tom můžou ucházet takoví jsou dostatečně informováni o té věci to bylo to o ich sjednání ona na trávila polovinou roku a to nebyl výsledek toho jakým způsobem by jsme se mohli docílit té věci že tady zkrátka ten obchod bude stát takže oni se určitě nevyplatí protože oni o těchhle těch věcech vědí protože s nimi o tom bylo hovořeno dopředu já nevím kolik těch jednání si romano vedla ale bylo jich neskutečně moc jí zato obdivuji a chápu výkaly rozumím ten rok dvaadvacet jedna ale jinak si myslím že oni jsou nad obcí chystání že tímto způsobem se budou moci o ten pozemek včetně toho že stejně budou muset čekat na změnu územního plánu protože teďka to tam není včetně toho že ta uzávěra od paní samková jsme se neviděli ani tam jde je proč by měli čekat na změnu územního plánu protože pokud vím tak teďka stavět supermarket nejde už jsem to tady říkal omlouvám se že mě neposloucháte ptal se na to pan lice říkal jsem že to lze že jsme to konz to konzultovali s úřadem územního plánování což je náš stavební odbor úřad územního plánování a ta činnost a možná postavit je říkal jsem to tady je to dvacet minut zpátky máme na to územně plánovací informaci vydanou stavebním úřadem jinak by jsme do toho nešli a říkal jsem to tady honza před dvaceti minutami 
co se týče toho materiálu tak dostali jste ho ode mě dopředu k vyjádření každý z vás kdo ho dostal ze zastupitelů tak jsem mohl k tomu vyjádřit a mohlo připomínkovat trošičku mě mrzí že to řešíme tady a že ten materiál teda tečka berete jako nedostačující co se týče co se týče toho pozemku tak i to že ta že ten supermarket nebo market se tam může stavět tak jste to územně plánovací informaci ode mě také dostali 
jako 
dobrý podvečer co se týká té stavební uzávěry tak tento řízení o stavební uzávěře jenom zahájeno nebylo dokončeno to znamená v tuto chvíli tam není žádné rozhodnutí o stavební uzávěře a stavět se tam může 
děkuji 
děkuji za informaci a nechám hlasovat o tomto bodu o tomto návrhu usnesení kdo je pro 
je proti bude proti kdo se zdržel při paní ušiska pan burian paní to ženská děkuji návrh byl schválen 
pan havel tady chtěl paní místostarostce poděkovat protože to byla velká práce děkuji 
bod číslo deset odkop infrastruktury a pozemků v lokalitě ulice kafkova a králíčková já bych zase poprosit paníjavorčeková aby přišla nemusíme tady to je věc jasná to je tam nova nově vzniklé rodinné domky a nové ulice 
vlevo odlišují z města od o zemské stezky směrem borku máme k tomu někdo něco 
je tady návrh na usnesení kdo je pro tento návrh 
všichni návrh byl schválen děkuji jedenáct odkupy podružných kanalizačním řádu v lokalitě tři chalupy byšičky tak to je věc známá kterou jsme už projednávali zastupitelstvu a tam byly nově napojeny ty objekty a my od nich budeme na základě plánovací smlouvu odkupovat ty kanalizační řády máme k to pan havelka 
já tady vidím paní králová takže jsem tě jenom říct že mám velkou radost že jsme se dostali až do této fáze a doufám že vám to bude k plné spokojenosti sloužit děkuji 
tak je to je návrh hlasování ano jan burian je tam ukládací bota zase tam není termín 
já myslím že práce ten termin okamžitý 
všichni nato čekáme 
tady termin 
v bodě číslo tři není je tam ukládá správě majetku na vámi termín takže když na to že třicátý šestý můžeme dát 
pane kopecký stíháme dobře tak tam doplníme do římská tři 
s termínem do třicátého šestý dva tisíce dvacet 
tak kdo je tady máme návrh usnesení kdo je pro 
ani fišerová hlasuje na dálku takže všichni návrh byl schválen děkuji je tedy bod číslo dvanáct kupní smlouva odkup infrastruktury v lokalitě ulice na zemské stezce 
no 
je to obdoba odkupuje infrastrukturu pro prodloužení hlavního řadu splaškové kanalizace na ulice na zemské stezce a ta máme pověřit starostu k podpisu kupní smlouvy smlouva je schválena právníkem města máme k tomu něco 
jde pro návrh usnesení 
všichni návrh byl schválen děkuji 
máme tady bod číslo čtrnáct návrh na uzavření splátkové kalendáře uznaného dluhu spaní 
dotyčnou abych jmenoval já bych tady krátce po poprosil pana kopeckého pane kopecký 
pane kopecký vedoucí odboru my tady máme ten splátkový kalendář kdybyste k tomu prosím do mikrofonu řek krátce 
bez jmenování 
ten postup zdánlivě je to dlouhodobý proces pro nás pro naše město a doufám že se podaří vysvětlit je to nahráváno prusy 
žadatelka požádala město o možnost úhrady 
dluhu který vznikl za užívání bytu který a kterýmměla samozřejmě nájemní smlouvu 
protože žadatelka 
měla problémy poměrně dlouhodobé problémy se splácením taky bylo naznačeno že bude muset ukončit svůj nájemní vztah požádala tedy město o možnost vyřešit ten dluh pomocí splátek protože ty zpátky ale jsou poměrně nízké na výši dluhu tak počet měsíců který 
po zasahuje 
už není v kompetenci našeho odboru nebo právníka města ale musí být odsouhlaseno zastupitelstva 
to všecko samozřejmě tím dojde k uznání tvou dluhu z hlediska právního takže to bude 
řekněme navázaný tak aby jsme měli zvýšenou možnost 
případné exekuce a tak dál 
je to věc která byla řešena právníky který se tím zabývali a tady máme připraveno 
pr připraveno řešení které nás zbaví problémů 
pan já bych to maniny neodvedla snad diskuzi a od hlasujeme to tak bude pro tento návrh řešení všichni děkuji návrh byl schválen 
pan havelka já se velmi omlouvám ale dorazili nám tip projektanty kteří nám mají přestala tu studii já bych si tedy troufnout dát návrh za a na předsunutí tohoto bodu já neznám to číslo se přičítá možná že paní místostarostka pomůže bodu číslo dvacet a poté bych požádal ještě o jednu věc protože už je dáme dvě hodiny mě ta rouška velmi nepříjemná a venku se aspoň částečně můžeme chvilku rozptýlit tak jestli by mohli udělat aspoň deset minut přestávky děkuji pane starosto to znamená po přeřazení toho bodu dvacet na pánové mohli přichystá protože oni nám určitě budou prezentovat takže já navrhuji teďka udělat desetiminutovou přestávku a přehledy o číslo dvacet pan jan marek 
můžeme tam připojit i k projednání toho bodu a mokřadu protože na to tady jsou taky lidi 
a také odborníci já myslím že se na to dostaneme hodně brzo 
tam jak bylo navrženy sloučení těch bodů 
tak dáme hlasovat o přes nestarat se oruku není ale byl to co jste řekl to sloučení bodů se týkal rozpočtu aby tu ale netýkalo se to netýkalo se tohoto bodu na které jsou tedy čekají odborníci 
mokřadu 
no tak ten opravdu zůstává někde na úrovni třicátého čtvrtého boru 
takže budeme tam budeme myslím hodně rychle já bych tady opravdu ta je návrh na předložení 
před zařazení bodu číslo dvacet kdo je pro 
bude proti 
paní toužimská pan marek pan jan marek kdo se zdržel pan kodeš pan burian paní košická děkuji návrh byl schválen 
no já bych jestli to připravili také vyhlašuji přestávku deset minut 
prosil bych pány zastupitele aby se zaujali svoje pozice 
a paní zastupitelky omlouvám se 
pan fišer se jmenuje fišer 
tak budeme pokračovat v zasedání zastupitelstva na pořadu je bod číslo dvacet  přípravu stavby bytového domu na starostu dostala pani fišerová předkládá paní fišerová 
paní paní to ženská 
na pane starosto já se hlásím ale nedovolila jsem si samozřejmě promluvit bez toho že byste mě vyzval já jsem chtěla znovu pás poprosit když jsme mohli předřadit bod číslo dvacet z důvodu že je tedy odborník 
abychom před řadili bod číslo třicet dva protože jsou tedy nejenom odborníci ale i veřejnost kteří o tom by rádi po diskutovali a poprosila bych aby jsme o tom hlasovali 
zajímá mě velmi teda zda budeme posuzovat před řazení bodů stejně 
rovně nebo ne děkuji 
já myslím že to rozhodne většina zastupitelů 
tak je tady návrh od paní tu ženské pan havelka já bych měl jenom jednou velkou prosbu pokud čtete o tom diskutovat tak prosím nekřičte z davu můžete k mikrofonu můžete se nám představit a říct co chcete děkuji 
kdo je pro před zařazení bodu teď nevím které to číslo 
třicet dva herna 
šest 
kdo je pro proti kdo se zdržel 
děkujeme návrh nebyl schválen paní fišerová prosím 
tak paní fišerová pokračuje 
prosinci na zastupitelstvu se diskutovalo dlouze o prodeje prodej bytu v milovicích 
a začala jsem se zaobírat myšlenkou 
protože jsme samozřejmě byty dalovicích prodají tak aby taky samozřejmě lysá nad labem měla nějaké bytový fond a tak jsem začala hledat lék lokalitu kde by se ten dům nějaký bytový dal postavit jedna z možností která nás napadla tak byla na sídlišti nechala jsem vyprat vyprojektovat nebo vytvořit hotovou studii kterou bychom vám rádi odprostit od prezentovali a tudíž tady vítám i samozřejmě má projektanta tesaře dobrý večer 
dobrý večer také si může děkuji za slovo paní místostarostce a aby voltáž se krátce představil 
jmenuji se teda jan tesař jsem kolega architektonické kanceláře štempl tesar architekti a působil jako pedagog na fakultě architektury českého vysokého učení technického v praze to co vám tady budu ukazovat je opravdu jenom objemové řešení my jsme měli za úkol prověřit a částečně i předjednat se stavebním úřadem zda ten záměry tady možný aby se mohl dál nadále rozpracovat jako architektonická studie a k současně aby byl podklad a bylo možné zpřesnit to zadání a ty potřeby které zde bychom mohli vlastně uspokojit takže my jsme tohle to je výsledek objem jak by jak velký dům by podle nás na tomhle tom pozemku bylo možno postavit 
jo a je to teda na ulici sídlištní tady podle ty 
situace kterou můžete vědět pokud to vůbec je vidět na na tom projektoru tak je to tedy hnedka vedle se nachází nalevo hřbitov je to tedy ta stabilizovaná zástavba bytových domů nicméně tam 
se nachází jedno místo kterou by se dala ta urbanistická struktura toho sídliště doplnit a je to tahle cesta tahle stane tmavší nejtmavší hmota ten dům je oproti těm ostatním širší z toho důvodu že jsme museli zajistit oboustranné parkování nicméně jsme se snažili tou a architekturou a tím návrhem toho domu přiblížit těm stávajícím stavbám současně jsme se snažili o nějakou nenáročnou a nenáročnou výstavbu tak aby co to ekonomicky vyplatilo jako obecní řekněme sociální bydlení nicméně samotný ten dům jakou bude mít barvu jak bude členění oken to nebylo předmětem úplně ty ty studie opravdu jsme prověřovali jestli vůbec na tomhle tom pozemku ta výstavba je možná tudíž jsme vlastně posuzovali soulad s územním plánem který nám tuto výstavbu umožňuje a umožňuje nám to i územní rezerva které toto území podle územního plánu má tedy dopočítat ale vali jsme takzvaný koeficient zeleně ako je a poč a vlastně zastoupení zpevněných a zastavitelných hmot takže i když se tam tenhle ten dům postaví také podle těch úvodních výpočtů stále rezerva ten územní plán dále vyžaduje aby každá bytová jednotka která je navržena měla dvě parkovací stání tam a tudíž 
z toho důvodu my jsme se snažili prověřit i dům který by byl třeba objemnější o jedno patro vyšší co se týče tak výškovou hladinu by tahle sta lokalita tenhle ten dům ustála nicmene nicméně jsme se shodli že měřítko nově bude lepší se předklonit těm nižším stavbám a současně tak i vyhovět tomu koeficientu na a parkování tudíž dokážeme v tom domě zajistit zhruba třicet šest parkovacích míst a k tomu osmnáct bytu samozřejmě že ten počet těch bytu a územní plán umožňuje navýšit momentě kdy bychom zajistili garážové parkovací místa mimo a do docházkové vzdálenosti mimo ten dům takže navýšení počtu bitů je stále možné 
tady jsou vidět pár výpočtů kdy jsme se snažili a počítat že by ten dům byl větší a více bytu ale je tam vidět to červené políčko že nejsme v souladu s územním plánem co se týče počtu parkovacích míst místně mezi českou státní normou na parkování ve shodě jsme 
a takže já můj závěr je že tenhle ten dům je tedy možné v tomhle tom objemu postavit a ta struktura těch bytů převážně tedy tři kakaa a dvě kakaa o kolem pětačtyřiceti až sedmdesáti metrů čtverečních a a potom co místo považuji za relativně vhodné z toho důvodu že vlastně nevyžaduje žádnou další technickou infrastrukturu a dopravní protože vlastně v lokalitě která a všechny tyhle ty vědci má takže z hlediska a nějaké ekologickému pohledu a ekonomickému na tu situaci také vhodné právě v hledat obdobné lokality děkuji 
je děkuji panu architektovi tam se mají do nějaké dotazy 
oko 
od samého začátku tu stavbu kritizuju a velice slunný nesouhlasím protože si myslím že do této lokality dá se říct už přecpaný je to hotový barbarství vás pane možná omlouvá že bydlíte ale podle mě je to tam opravdu nevhodný a zásadně jsem proti protože tady máme jiné jiné místa kde máme co dodělávat a co dostavit byty a cpát tady do tohoto místa tuhle bytovku hotové barbarství 
děkuji paní to ženská 
pardon paní ušiska promiňte 
dobrý den já jsem jenom chtěla teď neřeším to jak to vypadá to navrženi ale je vzhledem k tomu že sídliště momentálně začíná mládnout a je tam víc rodin s malými dětmi tak toto bylo jediné místo na celém sídlišti kde děti mohly bobovat a živila zima užívat ty zimní hry a protože tam denně chodím a pokud fakt tam bylo to místo tak to bylo jediné místo kde ty děti můžou takhle jako trochu běhat i když to není úplně bezpečné protože tam silnice a protože už se to rozkřiklo a mít spoustu mých kolegů a různě maminek ve školce tak ty jsou to uplně zděšené že by tady měl postavit nějaký dům také jenom za tuto informaci jestli nenajdu jinou lokalitu 
baště pan kořínek 
vážení já jenom se připojím k tomu co říkala paní přede mnou je to skutečně tak tady to celé naše polabí žijem v rovině v rovinaté krajině a dětem kterých koukají na pohádky a všechno možný tak jim chybí potom aby se někde šlí své na silničkách na bobech a každá a tahle tento úsek na tom sídlišti byl skutečně jediný kde maminky s dětmi nebo dědové senioři s vnuky a tak tam chodili a dětská jezdili po sáňkách samozřejmě dalo by se to řešit tak že v době kdy napadne sníh takže by tam byla třeba snížená rychlost na projíždějící vozidla nevím na dvacet dvacet kilometrů ale zkrátka dobře když budeme chtít stavět na sídlištích postavme to nikde jinde ale tady tu stránku nebo ten kopeček takové ne totem dětem to nutně potřebuje věku 
místa řecka 
také by k tomu chtěla říct že já tu studii beru jako nějak nějakou rezervu vzhledem k tomu že ta poptávka 
vlastně po těch bytových domech nebo vlastně umístění vzhledem k tomu že se v tento okamžik například i budou prodávat byty v milovicích je takže to beru jako takové prověření že je v lyse nebo intra vlastně dravá no ještě místo kde kde by se dalo něco takového pokud by to bylo nutné postavit tento okamžik si myslím aspoň za mě že to tak není a ale prověření 
není na škodu já jsem proto aby se určitě hlavně dostavila slunéčková zahrada vlastně tady tenhle ten prostor a samozřejmě jako vedení na tom intenzivně pracujeme děkuji 
další dotazy 
můžete prosím k mikrofonu 
pane elica před dvěma ještě jeden pán který se hlásil dřív a special zaregistrovala dřív děkuji 
dobrý večer já jsem antonín koros já jsem tady pana architekta poslouchal a já si nejsem jistej jestli je to v souladu s územním plánem protože z hlediska stání ten územní plán neříká zmiňoval dvě dvě stání ale to mi napsáno nejméně dvě stání a v územním plánu nevím jestli pan architekt nepředčí nepřehlédl že taky kapoty mladé nula dva doprava v klidu kde je závazně řečeno že se doprava v klidu parkovací odstavných stání řeší podle vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj a či jen a že jsem tedy třeba říká že musejí být odstavná stání a parkovací stání a odstavných stání musí být především garážová a to tedy vůbec nebylo zmíněný 
navíc aby se správně zjistil počet odstavných stání jako ta by muselo město vědět jaký je stupeň automobilizace aby mohlo dopočítat příslušný koeficient podle čssd sen a to tady bohužel podle dotazu podle zákona sto šest stavební úřad město přiznalo že stupeň automobilizace nezná jako tak se chci zeptat 
doprava v klidu ten váš projekt opravdu jako ta studie opravdu splňuje i tu kapitolu dé nula dva na odstavná stání a parkovací stání a současně karapax jakoby součet těch odstavných a parkovacích stání potom musí být podle další kapitoly z územního plánu nejméně dvě stání na bytovou jednotku 
pokud pokud prostě to nesplňuje požadavek územního plánu tak je to další asi studie kterou město zadalo a nedokáže si pohlídat že prostě ta studie podle požadavků územního plánu psů vykazovaný peníze 
jako 
my děkujeme za otázku já mám územně plánovací informaci tedy před sebou kterou vydal stavební úřad bylo to i diskutováno potvrzují to i pan architekt ten dům tam může tak jak jsme řekli jistá co znamená je to je to tyto předjednané že ten dum tam stát může 
já bych ale k tomu domu asi chtěla říct ještě něco jiného než tady ještě rozpoutané nějakou negativní diskuzi 
jak jsme se k jsem na začátku řekla tak jsem a v prosinci se začal zaobírat tím tématem kde v lyse postavit nějakej bytový dům 
únoru jsem ještě před korona virem jsem oslovila společnost která nám vypracovala tuto tuto studii 
vím že korona vir spousta věcí pozastavil musíme se samozřejmě podívat na finance a podobně a v tuhle chvíli je to je to studie neříkám že zítra jdeme stavebním povolení nebo směrem ke stavebním povolení protože bohužel jako musíme mít na to samozřejmě nějaké finance takže je to studie je to jedna z možností kde se dá v lyse vy se stavět 
já bych měl ještě jako jeden dotaz vlastně proč nebyly ty podklady daný do přílohy k k tomuhle bodu tam vlastně mi já se s tím seznamujeme s nějakou prezentací až přímo tady a prostě není to dva dny před jednáním zastupitelstva na internetu 
zastupitelé tento materiál dostali opravdu ještě dřív než jim přišla materiál do rady do zastupitelstva města já nemluvím za zastupitele za veřejnost máme přece nějak jednací řád který říká že dva dny před se jakoby dá dostupný veřejnosti byť třeba nějaký 
za černěný verzi z hlediska jako těch osob 
a tohle není jediný bod ve kterém ty přílohy chybějí prostě tam jenom důvodová zpráva a chybí tam ta příloha přece takhle jak já se mám jakoby občan tedy seznámit a k tomu vyjádřit ale vidíte že tady vidím projekt a okamžitě začnou když slyším stání tak vidím že v okamžiku kdy mi někdo nemluví odstavných stání tak si patrně nepřečetl ten územní pán 
pan architekt jenom tady k těm parkovacím stáním tak ta studie objemová studie obsahuje samozřejmě i výpočet podle čsn en která je značně přívětivější než ta druhá dodatečná podmínka územního plánu která vlastně stanoví minimálně ta dvě parkovací místa na tu jednu bytovou jednotku to znamená i na garsonku třeba o třiceti nebo pětadvaceti metrech čtverečních takže ta studie vidíte kolik bychom potřebovali těch stání na těch navržených osmnáct bytu tak podle 
en bychom potřebovali sedm nás a půl stání podle územního plánu třicet šest všechna z těch třicet šest stání s tou garážová stání přičemž ten územní plán opravdu umožňuje je ještě můžou být garážová stání mimo samotnou stavbu jako nějaký parkovací dům ale s tím jsme vůbec nepočítali a všechny ty garážová stání jsou umístěny v rámci toho domu navíc je možnost a tam v rámci toho obslužnosti toho domu a dále deset parkovacích míst kterých jsou bezprostředně vedle ty stavby které nicméně nejsou do téhle těch kapacit a posuzování s územním plánem započítány takže ten dům umožňuje aniž by narušil lokalitu vlastně čtyřicet šest parkovacích míst na os nás bytu a to opravdu je rezerva trojnásobná oproti české státní normě která umožňuje stání i mimo dům to znamená na pozemku kam se stavba umisťuje v čem že tenhle ten váš územní plán mnohem přísnější a já pořád jenom za sebe co se týče obhajoby toho domu my jsme prověřovali jestli to je nebo není možné jenom opakuji je to možné byla to objemová studie není to architektonická studie taková tudíž jsme dělali no právě tady tohle to posuzování a to neznám právě tady ty osobní vazby že například se tam dá sáňkovat já sám mám šestiletého syna takže vím že v momentě kdy nějaká taková věc lokality zmizí takto samozřejmě zamrzí určitou určitou část populace nicméně si myslím že je vhodné hledat obdobná místa obecně tohoto charakteru a nezatěžovat českou krajinu rozšiřováním silniční a technické infrastruktury takže jak jsem vlastně tohle to zadání prověřit lokalitu bilanci intravilánu obce kvitoval děkuji 
děkuji panu architektovi můžu mít ještě doplňující jsem měl dva dva dotazy já jsem pro vás máme tady sestavený pravidla dvakrát jste vystoupil k danému bodu já si myslím že nebyla celá ta vy dvě dve vystoupení my jsme se rozhodli že takhle budeme pokračovat aby jsme stihli projednat všechny body pokud odklady byla mě hřál zásobuje se na dopisy pokud byste pane starosto dávali podklady v pořádku tak samozřejmě myslím že ta vám ta od špaček prosím 
kolik je stupeň automobilizace kterou si tedy master počítal v tom projektu můžete mi to říct stupeň automobilizace pro lysou nad labem 
podle čssd sance na ten parametr 
vyžaduje 
jestli nám pomůžete zvané špaček prosil bych abyste vypnout diskutujícího 
takže děkuji pan zastupitel mě by to také zajímalo prosím 
můžete mi prosím odpovědět děkuji 
česká státní norma na bytové stavby počítá počet parkovacích míst podle 
typu ubytovací jednotky to znamená ta je to jedna kapka dvě kakaa je ten byt do sto metrů nebo nad sto metrů čtverečních a následně se procentuálně dopočítává návštěvnická stání 
já bych já bych chtěl říct tady paní zastupitelé a italky se ptal kolik 
nevykonal číslo z hlavy mám tady výsledek jako my jsme tady tady je předloženy nějaký návrh tedy bereme jako součástí je to jenom na vědomí my to bereme jako součást 
je připravované revitalizace celého sídliště a jak tady paní místostarostka říkala je to třebas myšlenka prověření možnosti kde by se dalo budoucnu postavit třeba bytový dům mi tady neschvaluje že ten bytový dům tam budeme stavět 
tam se hlásí pan kol pan 
panely cen 
takže já vám moci pil co máte ve vašem vlastním programů a je to skutečně revitalizace revitalizace nového sídliště tam není o výstavbě jakéhokoliv domu ani zmínka to znamená je to opět už poněkolikáté přicházíte s různými nápady a občany u těchto nápadech jste dopředu neinformovali a začalo to ubytovnami které byly opravdu děsivé takže připadá mi to nefér vůči občanům proto vám také ocituji ještě další věc a to je že jste si do programu dali že chcete mít transparentní radnici také mějte dopředu informujte o tom co chcete dělat a dodržujte svůj vlastní program 
mi příjde na zastupitelstvo a najednou se dozvíme že vy chcete stavět barák místo revitalizace to je něco ale úplně jiného to je potřeba si uvědomit takže to si myslím že by bylo dobrý teda těm občanům vysvětlit když teda vlastní program nedodržujete tak jak teda k nim přistupujete a jak to koreluje s tím že máte transparentní radnici a tak dále a tak dále a pak už daleko klidnější mám takovou prosbu na toho kdo vyvolává jestli by nebylo možný že by ukázal jedna dva při aby jsme se nehlásili takhle by nás trošku jako tři lidi kteří se hlásili za sebou instruoval že bude druhej třetí a tak moc děkuji 
děkuji za připomínku budu se snažit 
pan fajmon se hlásil 
já bych chtěl 
říci že 
záměr na revitalizaci nového sídliště stále je v platnosti a pracuje se na něm tahle ta záležitost s tím domem vznikla jako jeden z výsledků činnosti té těch odborníků kteří se zabývají a paní místostarostka považovala v rámci transparentnosti za vhodné s tím zastupitelstva občany seznámit což není nic špatného naopak spousta zastupitelů volala po potom abychom se zabývali otázkou kde stavět bytové domy tak se tím rada a zastupitelstvo zabývá není to žádná věc k rozhodnutí můžou být různé názory a já myslím že teď je potřeba si počkat na výsledek té studie která bude řešit celou revitalizaci nového sídliště a pak se rozhodneme jak budeme pokračovat dál děkuji já myslím děkuji já myslím že dnešní zasedání zastupitelstva je veřejné a my tady sezamem veřejnost s nějakou možností pane lice po promiňte marek karel jako zastupitel má přednost děkuji a dvě věci první souhlasím s panem fajmona jsem rád za to že začínáme diskutovat o tom kde bychom mohli stavět městské byty nemyslím si upřímně že tohle je úplně šťastná lokalita moje děti tam také bubnovali sáňkovat když byly malé samozřejmě o té době sníh téměř nikdy nebyl už takže nevím jestli někdy bude a ale myslel že tu diskuzi musíme jíst a musíme ji jakoby řešit kdo můžeme mít městské byty v lese takže jsem moc rád za ten počin a pojďme dál tom potom diskutovat o umístění a o skladbě bytů a o tom co potřebujem v lese zadruhé a to si myslím že ale pana má velmi pravdu v materiály na zastupitelstvo jsou prostě ve své podstatě jenom názvy bodů a usnesení tam není nic co občani poznají co se v tom bodě skrývá 
znamená to že jsme s transparentní radnice kde jsme ty body zveřejňovali udělali to že lidé se k nim nedostanou a uvidí to poprvé až na radnici nebo to teda máme jako opozice vždycky přijít a celý to zveřejnit aby každý občan se mohl dostat tady bych rád pane starosto si vyjasnili jak budeme dál postupovat protože tohle je zásadní to se netýká samozřejmě na tohoto bodu ale týká se to i jiných bodů a buďto občané budou mít přístup k těm bodům anebo teda volíte politiku ne tak si to řekněme a já teda potom za opozici říkám ano budeme to teda tím pádem neustále transparentně zveřejnil od občanů dopředu a myslel že ta škoda že by mělo být na městském webu a lidé by se tomu měli dostat pokud zastupitelstvo veřejné tak já budu moc rád když se lidé nastudují a tedy nám dají fundované otázky 
děkuji pan režisér 
pardon pane starosto já jsem se zeptal já bych rád znal vaši odpověď když tak mi řekněte nebudu odpovídat ale poprosím teda odpověď na otázku budeme zveřejňovat veškeré body které jdou na zastupitelstvu i s těma materiálem a nebo nebudeme jako město 
sku 
tady není slyšet pardon 
samozřejmě že budeme zveřejňovat jestli mám k tomu máte stejný přístup jako zastupitel se s a děkuji vám a slyšeli jsme to 
panel licence 
mám otázku přímou na paní fišerové anna kohokoliv z koalice kde je to ve strategickém dokumentu takováhle věc 
kde se to tam nachází nějaký bod to navazuje strategického dokumentu ten kterej podle kterého fungujete 
to bych rád věděl a pak bych si dovolil říct že někdo ztratil krásný víčko od foťáku 
lumix jestli to není někoho 
jo tak to se omlouvám takže děkuji pan místostarosta také strategické dokumenty jedna věc hledání věcí že jste ve které se vám stane že něco ve strategickém dokumentu nemáte a budete o tom uvažovat tady je a druhá věc je to sedmý řádek vlevo dole 
děkuji za repliku miloše ale 
opravdu bych chtěl vědět kde to je to je jedna věc když to tam není proč teda občany o tom dopředu neinformuje proč mne sdělíte že byste teda něco takového rádi dělali to tohle cd to už je myslím příliš protože jste utratili peníze to je ten to je ta otázka je smysl otázky budete dopředu informovat občany co zamýšlíte protože o ubytovnách jste nás neinformovali 
ale lycée prosinci když bylo zastupitelstvo města tak jste byl jeden z občanů kteří křičeli potom že když chceme prodat v milovicích byty kde budeme stavět lisa nové byty já jsem si ty otázky které tam padly od občanů tak jsem si je vzala k srdci a hledala jsem prostory řekla jsem tady jasně je je to studie je to studie kde by ten dům mohl stát a upřímně řečeno seznámila se s tím opozici dopředu věděli o tom co znamená informace informace k této té k této studii měli a dneska seznamuje s tím veřejnost jako panely se vystupujete potřetí 
rychle se musím ohradit proto že jsem byl náš děkujeme je 
to nebyla pravda děkujeme za příspěvek pan gregor 
já když to poslouchám tak bych doporučoval prostě tuhle diskuzi ukončit 
jsou tady občané kteří čekají na úplně jiný bod který je velmi zajímá a my se tady bavíme v podstatě o ničem protože si přečtete návrh usnesení takto bylo přednesený a bere se na vědomí já nevím o čem se prostě jako sáhodlouze diskutuje a padu lice roj bych chtěl říct jestli ví jak vypadají strategické plány samozřejmě že ve strachu strategii města je po stavět bytové domy různého charakteru ale není tam urcite jeden jednotlivé idú na tomto se postupně rozpracovává proto je strategický plán na třicet let takže nevím o čem vůbec mluvíte 
já bych tady chtěl říct že je tady návrh na ukončení diskuze a jdeme hlasovat je bereme na vědomí předloženou studii na vystavbu na možnou výstavbu bytového domu na tech pozemcích jenom pro technologická návrh na ukončení diskuze abychom se o něj měli hlasovat potom můžeme hlasovat o usnesení 
tak máme ještě něco 
děkuji 
je tady návrh na usnesení kdo je pro tento návrh usnesení že bereme na vědomí 
bude proti jde proti kdo se zdržel pan burian pani to ženská pan jan marek pan kolman děkuji návrh byl schválen 
pan kodeš 
já bych prosil o před řazení bodu číslo třicet dva protože jsme kvůli tomu poznal pozvali odborníky jestli o tom můžeme nechat hlasovat díku my jsme ho soulož dvakrát 
já to chce potřetí 
máme tady odborníky byste také měli odborníky 
a veřejnost se to přeje žádnou tak jako 
takže nechávám hlasovat o před zařazení bodu třicet dva bude pro 
šest 
kdo je proti 
kdo se zdržel 
návrh nebyl schválen děkuji 
tak máme pokračujeme bodem číslo čtrnáct návrh statutu fondu na rozdělení finančních prostředků získaných z privatizace bytů v milovicích předkládá pan havelka pane starosto my jsme měli na začátku se dobře pamatuju tak usnesení že mu slučujemi to ty body i s tím bodem třicet já mám třicet čtyři plus patnáct jsem si napsal tak moment 
než čtrnáct 
mám napsanou třicet čtyři plus patnáct jsme hlasovali a nás s třicet tři pana vlka předkládá 
pro 
já děkuji za slovo ale já to 
klidně to vemu tak že ty body spolu souvisí pojďme tu diskuzi víc při při tomto bodu a o pokud čest proti tomu nic nemáte protože ten bod další následující to znamená ve své podstatě a já ji chápu tuhle tu diskuzi protože v tuto chvíli jsou tu diametrálně odlišné názory na to zda prodávat byty nebo neprodávat vy víte že v prosincovém usnesení zastupitelstva města byla schválena privatizace bytů vyjma domu tyršova že s celými takže jste třináct set si to pamatuju správně a v tuto chvíli je tu návrh který s tímto usnesením koresponduje to znamená tak jak jsme to tam deklarovali je tu čtrnáct volných bytů které město lysá nad labem vlastní v milovicích a je tu návrh na jejich prodej za minimální cenu která byla stanovena znaleckým posudkem pak je tu druhý návrh který předkládá a já se přiznám že neznám přímo předkladatele ale po omlouvám se karle předkládá karel marek s tím aby se privatizace bytů v milovicích zastavila 
já za sebe řeknu že si rád vyslechnu tu diskuzi já jsem si tu diskuzi vyslechl už prosím já v tomu nemám co nového říct protože já jsem přesvědčen o tom že jsme tu věc prodiskutovali mrzí mě trošičku přiznám se viděl jsem vaši krásnou tabulku viděl jsem všechny věci ale já se přiznám že jestliže máme o takové věci rozhodovat tak bych čekal tu připravenost na prosincovém zastupitelstvu kde to bylo dopředu docela avizováno ale chápu to prosím jestli tě můžu poprosit klidně předvést co ty argumenty já za sebe už to bude diskuzi nepovedl proto jsem přesvědčen že tu diskuzi mám za sebou děkuji moc 
děkuji já jenom 
proč to proč ty věci nebyly na prosincovém zastupitelstvu protože podklady který jsme k tomu potřebovali přicházeli těsně předtím zastupitelstvem skutečně nepřišli dopředu a proč předkládán návrh na zastavení privatizace bytů bavíme se o tom je to není jen nějakých dvě stě osmdesát dva bytů v milovicích ale je to šedesát jedna procent celého bytového fondu který má lysá nad labem lysá nad labem máme pouze sto jedenáct bytu pokud toto prodáme tak nám zbyde sto jedenáct bytu v lysé nad labem a šedesát osm bitů milovicích nic víc ta situace není stejná jako v čelákovicích čelákovice mají svůj vlastní relativně velký bytový fond čelákovicích takže pro ně nebyl problém od prodávat pijete v milovicích to za prvé to samozřejmě v tom prosincovém zastupitelstvu nepadalo a neřekl se zároveň jsme prosincovém zastupitelstvu vůbec nediskutovali o ekonomice ta diskuze byla odmítnuta mám ten pocit že pan kol manda návrh na ukončení diskuze a pohodě smetli a tím se zastavila diskuze diskuze o privatizaci majetku za půl miliardy 
majetku které je největší majetek který jakkoli sám máme a pravděpodobně už nikdy lysá budoucnu nebude diskutovat o privatizaci a prodej takhle velkého majetku 
a my po hodině diskuze řekneme 
natvrdo ukončíme diskuzi to si myslím že se nedělá 
od té doby co se stalo 
přišel korona virus a situace se ještě změnila to kdy já jsem říkal ekonomicky není dobré aby ty prodávat proto že město potřebuje mít pravidelné příjmy v rozpočtu města 
protože je krásný spoustu věcí prodat mít velký příjem spoustu věcí na stavět ale postavíme sportovní halu a ona bude mít další náklady provozní 
postavíme a další školku bude mít další provozní náklady 
možná se nám někdy podaří opravit kalypso bude mít další provozní náklady já se potom ptám z čeho budeme město financovat provozní náklady pokud jste četli materiál který se vám předložil tak v rozpočtu našeho města naše příjmy jsou dvě stě šedesát milionů pokud z nich odečtené investiční dotace ty jsou jednorázový snima nemůžeme počítat a peníze z prodeje nebo z prodeje majetku takže máme dvě stě šedesát milionů dvě stě šedesáti milionů nám zbývá po odečtení provozních nákladů tohohle města pouze třicet pět třicet šest milionů do investicemi nic víc nemáme a z toho chceme v téhle chvíli říct oka tak čtvrtinu z toho vyhodíme a už nikdy nebudeme mít protože byty prodáme 
to je první věc 
můžeme potom ještě větší detail ekonomice víme že všechny města nez nebo mnoho měst dneska které prodalo bitev privatizací také pláčou proto čekají potřebuje městské byty víme že ceny nemovitostí rostou a porostou nahoru teď pravděpodobně jsme na chvíli zastaví ale za tři roky za čtyři roky za pět let budou zase větší 
mladá rodina už nebude normální že si bude moct koupit byt 
v jakém bude nájmu to znamená bude platit drahé nájemné protože to také porostou jsme blízko prahy a my nebudeme moc regulovat nic tady v tomto městě v našem okolí v naší oblasti pro naše občany když se zbavíme výrazně svého bytového fondu ano chápu že ten bytový fond v milovicích bylo by pěkné kdybychom uměli v lisa ale nemáme ho a nemáme žádný projekt 
se stavebním povolením odsouhlasený tímhle zastupitelstvem či chceme něco stavět městský byty se 
to jsou hlavní důvody a do toho přišel k přišla krize a co se stane teď dál s krizí my nevíme jak se bude vyvíjet tento stát my víme už toho že dopad do rozpočtu našeho města je nějakej mínus za chvilku co o tom budem bavit že přicházíme jenom na tento roku o peníze 
ale někteří lidé budou přicházet oni dostanou začnou dostávat nižší výplaty někteří budou přicházet o zaměstnání nevíme jak se zvedne nezaměstnanost ale my v této chvíli zahájíme prodej šedesáti jedna procent svého bytového fondu my těm lidem nebudeme mít co nabídnout a zároveň ty lidi byli tam dneska jsou a nemůžou si dovolit koupit tak se musí a budou se muset někam odstěhovat 
zároveň fascinuje že když jsme na tom zastupitelstvo v prosinci diskutovali na toto téma tak tam byli také pravidla o tom jak by se divite privatizovat ty pravidla nám chybí dodnes nemáme schválené ani nejsou dneska předložené ale už máme materiál na prodej bytu bez pravidel 
tohle se přece nedělá takže můj materiál říká pojďme to zastavit a zastavme privatizace bytů protože v této chvíli na to není správná doba vyjasníme se zastupitelstvo kde chceme staveb městské byty v lisa 
vyjasníme si tuto diskuzi a potom se k tomu můžeme vrátit a vyjasníme potom jasný plán na několik let pro lidi v milovicích lidé potřebují mít jistotu jak to bude probíhat v této chvíli z toho jak fungujeme jako lisa jako město tak mají jedinou jistotu nebo tak mají tu ohromnou nejistotu že teď chceme prodat volné byty zároveň každému z tech lidí končí jeho smlouva po roce my nemusíme obnovit takže ať se odstěhuje a neprodáme dalšího big to je klidně možné protože my nemáme žádné pravidla nemám vůbec nic 
takže pro 
a pokud se podívám na toto zastupitelstvo je nás tady patnáct ve volebním programu z patnácti nás jestli to dobře jestli jsem se dobře díval takto pouze takto měli pouze dva a to zavode span feynman pan havelka měli ve volební program může chtějí tyto byt prodat nikdo jiný takže my jsme to lidem neřekli nikdo z nás jste si to nedovolil říct lidem je prodáme městských bytech ale teď v pohodě o to chcete hlasovat a teď v pohodě to chcete prodat to se prostě nedělá 
takže proto chci dál a dávám tento návrh na zastavení prodeje bytu revokaci toho našeho usnesení zřízení zpátky opětovné bytové komise protože my jsme neschválili jediný pravidla ale když jste zrušili bytovou komisi 
to se taky nedělá prostě takový na postupy a zpátky se vrátí na začátek 
to je moje jakoby důvodová zpráva a ptejte se můžeme o tom diskutovat 
děkuji pan havelka 
já děkuji za vystoupení já chápu že tu hraje na city je ta dojemný je to krásný ale dvě věci k tomu řeknu minimálně pravidla byly navrženy nevšiml jsem si že by jedinej opoziční hlas hlasovat pro pravidla které byly navrženy jestliže opozice dneska říká je nemá pravidla tak je to její chyba protože pro ty pravidla nehlasovala ona měla deset tisíc důvodů proč je nechtěla schválit protože se jí za její špatné protože jsou úplně nejhorší a já nevím co a proto je neschválila nebyl pro něj myslím ani jeden hlas opozice v té době to znamená zastupitelstvem pravidla neprošly byť jsme se na nich na pracovali byť jsme udělali a je to ta druhá věc chápu pana marka já se omlouvám ale dostal jsem slovo a myslím že vám někde ještě zapnutej třetí proto že vám to svítí zeleně a jestli nemáme tak nevím protože tři by měly dohromady tak ale teď to vypadá že je to tak se omlouvám a ještě k té privatizaci já jsem naopak přesvědčen že 
pokud typ bitev privaty zveme sterilace zemi postupně a dobře tak to bude mít stejný průběh mělo na tady na sídlišti na novém sídlišti kde ty lidé si ty byty koupili začali se o byty starat ty domy tam vzkvétají a vypadají velmi dobře mě vy nejvíc vadí na té věci a to se přiznám že ty byty máme v milovicích mě prostě přijde anomální aby město vlastnilo nemovitosti v cizím městě přijde mi to zvláštní pamatuji si když paní bláhová mi povídal co budeme dělat s maringotka tak to jsme si už tenkrát popovídali a já si zatím názorem a my jsme ho koneckonců veřejné vždycky deklarovali stojím a jsem velmi rád že k privatizaci bytů dojde už jsem měl několik jednání s těmi obyvateli a myslím si že se tam dokáže k dobrému konsenzu děkuji za pozornost 
pan marek ještě podruhé 
pane starosto já tady budu říkat to co jsem řekl na začátku když jste se schvalovali pravidla jestliže jsem předkladatel návrhu tak já musím reagovat na tyto věci stejně jakoby reaguje ta pan místostarosta reaguje tak já budu muset reagovat na zastupitelstvu v prosinci se o žádných pravidlech nehlasovalo byla o nich diskuze ale odložili se a hlasovalo se pouze o záměru prodeje nehlasovalo se to je zaprvé a zadruhé kdyby se hlasovalo tak opozice má pouze šest hlasů páse prostě devět takže zodpovědnost za to že nejsou pravidla prosím nikdy nacházíte na opozici děkuji 
pan kodeš 
diky moc pane starosto aby se vás zeptat na jednu věc v rádiu jsem slyšel že vám lidi píšou je už dvacet let chtějí koupit je to tak no já znám mnoho obyvatel domu protože jsem tam měl i příbuzné a ty lidi si šetřili celá léta viděli za dvacet let si budou moct koupit a všichni kdo se tam stěhují myslím si že při přidělování bytů o tom vědí že ty byty je bude možno po dvaceti letech privatizovat děkuji za odpověď takže 
lidi si to v těch dvacet let koupit ale vy chcete prodat byty které jsou právě teďka volný chápu to takže neprodáte lidem kteří tam dvacet let bydlí ale prodáte to lidem kteří tam nebydlí 
pan havelka 
já jsem se ptal vás pane starosto byste to říkal v rádiu ptám se vás no dojde k nabídce samozřejmě ty lidi co tam bydlej její si ty byty koupit šetři se na to léta tak dostanou od města na ne my se zase nerozumíme vy jste řekl že si že lidi volají dvacet let po tom aby se mohli koupit že tam bydlí dale byl si to a že to chtějí koupit 
a druhou druhou větou řeknete že se budou prodávat byty které jsou volné takže kde jsou ty lidi kteří si chtějí koupit 
a taktam bydleli přeci když jsou ty byty volné nos téhle bíteš nebydlí tak proč chcete prodat 
vysvětlete mi to jako tříletému dítěti no asi to nejste schopen pochopit ty byty složené vy chcete prodat lidi v bytech nebydlí 
ano 
hele 
ještě jednou já jsem se asi nechápu by měl se nechápete 
je tady někdo kdo by to panu starostovi mohl vysvětlit a se lépe než já 
vy chcete prodat byty lidem kteří tam dvacet let bydlí ale nabídnete volné byty k prodeji kde nikdo nebydlí dává logiku ano 
děkuji že jste to vypli já to řeknu jednoduše ta věc je strukturovaná následujícím způsobem volných bytů jsou mohli udělat absolutně okamžitě a ihned 
odhady to znamená jsou to byty které máme volné a kterému můžeme disponovat co se týká bytů kteří jsou obsazeny nájemníky říkal jsem to už na tom zastupitelstvu v prosinci můžu totus opakovat v prvním kole a bohužel tady se omlouvám protože já jsem tenkrát jakože to bude v březen duben nevěda to že bude nějaká tady virová krize co znamená ten úřad se v tu chvíli zabýval věcmi důležitějšími než byly než byly tyto věci majetkové zabývá se tím abyste ochránili ty občany a v rámci krizového štábu jsme dokázali udělat spoustu věcí začal za což děkuji nicméně teď přijde ta doba kdy jsme přichystali dopisy aby jsme vůbec zjistili protože víte že minule jste měli anketu která probíhá pouze telefonicky myslel pak měl několik diskuzí s těmi občany z těchlovic nebo s těmi našimi nájemníky a víceméně v tuto chvíli půjde na všechny ty nájemníky dopis následující změní zhruba mám zájem o koupi bytu nemám zájem o koupi bytu pokud mám zájem o koupi bytu 
mám zájem koupit byt do osobního vlastnictví nebo mám zájem koupit by do družstevního vlastnictví tímto způsobem se nám vrátí jakési dotazníkové šetření a tak aby a když budeme vědět ano mám zájem koupit byt do osobního vlastnictví město nechá zpracovat znalecký posudek 
následně na základě znaleckého posudku bude nájemníkovi ten byt nabídnout pokud tím bude souhlasit že se kupní smlouva a ne mých si bude moct koupit s těmito už je to složitější měl jsem jednání s několika lidmi kteří chtějí zakládat družstvo a tam jsme slíbili protože oni musí projednat u sebe v rámci těch lidí zda by se byli schopni sdružit a tam jsme řekli že to vyšlo jako v poslední vlně aby měli časy družstva přichystat takže takovéto jednání jsem vedl a samozřejmě že nájemníkům to nabídnuto bude a ano máte pravdu možná to zní nelogicky ale pro mě čtvrtek a v tuto chvíli v tom postupu mi nejjednodušší podat ty prázdné byty 
psala si paní z obecenstva 
dobrý den moje jméno je daniela blechová a jsem obyvatelka bytu od lise v milovicích 
poslechla jsem si tady spoustu názorů například ten že vůbec není o čem diskutovat nebo ten že vlastně se tady odvolávali lidi dalo se ptal se jich na to jestli by chtějí koupit nebo nechtějí koupit nebo jakou formu by ho chtěli koupit 
to není pravda že by se nás někdo ptal jakou formu my jsme ho chtěli koupit nicméně teda pokud už není o čem diskutovat tak asi město má jasno jak chce postupovat v tom případě mám několik dotazů 
chtěla bych se zeptat jestli budete prodávat kotelny s barákem nebo jestli potom budeme muset koupit znova nebo kdo bude vlastníkem kotelen protože jinak budeme platit jako mourovatí a kupovat dům bez kotelny to je stejně jako koupit auto bez motoru já se omlouvám můžu vám odpovídat hned ano budeme prodávat byty i s kotelnou dobře potom mám další dotaz jestli dovolíte založit družstvo 
a říkal jsem to tady máme je to i v tom návrhu už jsem jednal pokud ty občané o to budou mít zájem mi nejde o to že jestli dovolíme ale pokud budou mít zájem a příjde nabídka že by to chtěli odkoupit jako družstvo umožníme to dobře 
potom vám tedy dotaz zda pozemky které jsou pod těmi paneláky jsou v majetku města lysá nad labem pozemky přímo pod domy jsou v majetku města lysá nad labem 
chtěla jsem se zeptat už jsem to řešila i přímo na městě že nesouhlasí číslo popisné to znamená já jako obyvatelka ulice slepá pět pět jedna mám na nájemní smlouvě pět pět jedna na baráku máme pět pět jedna nicméně v katastru jsou ty ten barák zapsaný jako pět set padesátka ti co mají na smlouvě pět set padesát na baráku pět set padesát v katastru jejich barák má číslo popisné pět set padesát jedna ví o tom vůbec města 
o tomto víme ale přesnou statistiku vám řeknu nebo přesně tak jak to teďka je v jakém stavu vám řeknu náš pan právní děkuji 
o chybě jsme věděli katastr jsme na to upozornili a je to vyřešené to zapsané správně jaké skutečnost tomto hře děkuji 
tady se povídalo o tom že dvacet let lidi čekali na odkup bytů že teď jsou zklamaní z toho že by se byte neprodávali ano když jsem já ten byt získala v milovicích tak jsem dávala předplacený nájem myslím že to asi na deset let zhruba asi sto padesát nebo sto šedesát tisíc s tím že jsem se taky těšila na to že si po těch x letech bude mostem byt koupit protože mi bylo řečeno že ten byt se bude prodávat za zůstatkovou cenu nyní set město tváří že to není pravda že se o tom nikdy nehovořilo 
ne tohle to není jenom moje tvrzení je to tvrzení více lidí a podpořím to jakoby tím že proč by jsme my skládali nějaký nájem na deset let dopředu kdyby jsme z toho neměli žádné výhody vysvětlete mi kdo by vzal sto padesát někteří i dvě stě tisíc dali je město na to aby si mohli investovat peníze do města v lese aby z toho neměli žádnou výhodu 
za tohle se omluvím protože to já vysvětlit neumím v té doby já jsem nebyl na radnici je opravdu tak dávno že si troufnu říct že jsem tam opravdu nebyl neznám ty parametry toho původního stavu ale řeknu proč je to dneska takto bohužel od té doby a je to tak to myslím že mi tady potvrdí všichni se změnila legislativa já bych byl velmi strašně a moc rád kdyby jsme nějakým způsobem mohly vyjít vstříc těmto věcem ale v tomto případě bohužel jsme v situaci kdy zákon hovoří v této věci poměrně jasně a já si prostě za sebe opravdu netroufnu prodat ten byt pod cenou kterou by znát stanoví znalecký posudek koneckonců vidím spoustu těch tahanic u trestních soudů kdy zastupitelstvo v dobré víře chtělo něco takového udělat a jsou pět deset patnáct nevím kolik let někteří deset let skutečně čekají na ten soud než je rozhodne a to já si opravdu za sebe nepřeju si takovou mě potkalo 
dobře takže veřejný slib nic neznamená a bakalovi praktiky vlastně vládnou zastupitelům dobře potom teda ještě mám 
jednu věc a to je takový zhruba návrh 
město tvrdí že potřebuje nějaké peníze potřebuje prodat byty že se někteří lidé těšili na ten prodej těch bytů a já bych se na dobu navrhuje inspirovat se prahou čtrnáct lehovec kde vlastně lidi byli v podobné situaci že se byty měly prodávat co byly to v té době v roce osmdesát devět devadesátce ty byte dostavěli je mi měl původně sloužit pro policisty a 
ty byty vlastně po revoluci se dali lidem k bydlení no a praha čtrnáct postupovala mi to pět let zpátky tím způsobem že kdo měl zájem o odkoupení bytu tak si ten byt mohl odkoupit a kdo zájem neměl tak proto se nic neměnilo a zůstal nájemníkem města to znamená že vlastně koza se nažral a tam vlk se nažral a koza zůstala celá protože město mělo peníze které mohou investovat lidi byli spokojený že si koupili byty který mohli a lidi kteří na to neměli nebo nemohli si dovolit koupit tak zůstaly nájemníky protože u nás v milovicích 
myslím že město lisa o tom má dobré informace jsou lidi v těch nájemních bytech převážně ti co jsou nízko příjmový důchodci nebo padesát plus let invalidi lidi s dětma v pěstounské péči rozhodně si nemůžou dovolit 
žádné komerční nájmy 
toť vše 
já děkuji mockrát za inspiraci i za příspěvek děkuji 
ani to ženská 
děkuji za slovo a já bych ještě trošku chtěla reagovat na pana místostarostu havelku pana místostarostu na tom prosincovém prosincovém setkání když paní těšínská může jenom já vás opravdu jestli můžete blíž k tomu možná děkuji před tímto 
nevím kde je chyba je to lepší 
a na tom prosincovém jednání a kdy jsme se bavili o těch pravidlech prodej bytů tak já jsem s nimi skutečně nebyla spokojená a konstatoval jsem že ty pravidla jsou opravdu v některých bodech až protiprávní ale to neznamená že jsem řekla že taková pravidla vůbec nemají být předložena já jsem očekávala že ta pravidla pro prodej prostě budou existovat aby bylo zřejmé čím se budeme řídit to jsem opravdu jako já čekala že to tady bude ne že jsme se domluvili na tom že ty pravidla nebudou a že jsme odpískali té jako poznámka číslo jedna a poznámka číslo dva 
napadlo mě takový dotaz proč vlastně a ty byty se budou soutěžit obálkovou metodou dneska co jsem se bavila s kolegy který se v tom pohyb pohybují tak vlastně konstatovali že daleko výhodnější je například forma dražby anebo to prostě řešit prostřednictvím realitky jak jsme vlastně dospěli tedy k tomu závěru a zvolili jsme tento postup děkuji 
dospěli jsme k tomu závěru tím způsobem protože a já na tu poznámku reagovat možná se to čekala já už jsem to nečekal protože já za sebe si myslím že v tu chvíli jako moje práce skončila tím že já jsem se opravdu snažil pravidla jsem udělal já chápu že se všem nemuseli líbit ale byly nastavením byly nastaveny nějaké mantinely bylo řečeno tymantinely se mi nelíbí se nám nelíbí já jsem to akceptoval jako upřímně řečeno 
ta práce moje tam přišla naprosto vniveč a já jsem neměl pocit že se tím zabývat znovu hloubi nebo nějakým jiným způsobem ale možná moje chyba ke druhé věci pokud si to pamatuju dobře tak 
v rámci těch pravidel byla jedna věc kterou jestli jste si všimli tak v těch záměrech i dodržujeme byť ty pravidla nemáme a to je to že jeden byt můžeme podat maximálně jedné fyzické osobě to znamená nikdo by si neměl koupit těch bytů víc je to tuším že to v tom záměru tak napsáno je 
takže to znamená že jako podobně v tu chvíli dražba pod postrádá logiku protože já vydržím jeden byt a půjdu na druhou dražbu nebo už tam nepůjdu protože jsem ho vydražil proto jsme zvolili tuto metodu my máme za osvědčenou a vím že to jinde funguje ano pokud by jsme to dělali tak jak 
tam paní předřečníci já se omlouvám že jsem zapomněl říká že by jsme strojem pana bakaly tak bychom mohli dražit po balících a měli by jsme to zachvilku vyprodané věřte že jsem atakován denně firmami o těmi typu koupíme ty byty hned všechny ale myslím si že nikdo v tom zastupitelstvu až na ten prodej ať i kdybyste i když chápu že máte ten názor na to že nemá ten prodej proběhnout tak nikdo myslím že ne přistoupil na to že by jsme to prodali najednou někomu takhle a to myslím že ta dražba by to možná i směřovala a ty dotazy tady jsou mi to koupíme hned všechno máme to jedno a to není cesta kterou ta koalice bity bity chce prodat se chce dát děkuji 
na to ještě zareagovat tedy pane starosto prosím a ano já tomu rozumím tomu co říkáte také by to nebylo naším zájmem zcela určitě ne jen vím že jste velmi často zdůrazňovali ten efekt ekonomický a proto mě napadla tahle otázka proto se mi položila a ještě k tomu bodu číslo jedna to znamená k těm pravidlům já jsem opravdu měla za to ale nemohu to tvrdit stoprocentně že jsme se domluvili že ta pravidla budou upravena a že budou znovu předložena a že budou znovu projednán proto jsem překvapena že tady nejsou protože pro mě ta pravidla byla docela zásadní byť jsem s tím změním jak byla předložena na minulém zastupitelstvu nebo na tom prosincovém zastupitelstvu nebyla se to žena děkuji 
já také děkuji musí říct že já jsem nabyl přesně opačného dojmu tedy ho ale říkám to nechci za mě všechno pane starosto děkuji pan licar 
děkuji 
já bych na úvod řekl že to je mám pocit taková krize důvěry jo to znamená 
možná je něco z byty je možná potřeba udělat nicméně mám pocit že občané trochu nedůvěřují těm kteří je chtějí privatizovat proto že 
analýza prodeje vlastně nebyla nikdy předložena v nějakých podobě která by vůbec dávala nějakej smysl finanční výbor jí nikdy neschválil to analýzu a to co nám bylo předloženo byla opravdu tak děsivý že to dokonce ani zástupci koalice ve finančním výboru nebyli schopní odsouhlasit 
další věc je že ta privatizace verze s přebytky který město mělo nebo má což bylo k prvnímu první dva tisíce devatenáct přibližně sto sedmdesát milionů a dodnes to nikdo neví kolik to vlastně bylo protože nám to nikdy nikdo nesdělil já už se ptám na to vlastně dva roky také když to vemu v kontextu těchto přebytku kde ty přebytky jsou se vlastně můžu ptát jak se o něj město stará co s nimi dělá tak když najednou by mělo přistát pět set milionů nebo sedm set padesát milionů dokonce no tak zcela samozřejmě logicky ten občan ptá co s těmi penězi bude když ty přebytky leží na běžných účtech města a od roku dva tisíce šestnáct či dva tisíce sedmnáct tam bylo sto milionů korun na tom účtu až je položka opravdu obrovská takže ty byty ve skutečnosti přeci jenom něco nesou naproti tomu když se peníze uložené na někam připusťme že tady bude diskutovat zachvíli o fondu tak jak dlouho tam budou co se s těma penězma bude dít jak to bude vypadat 
tak o fondu se bude diskutovat ještě se jenom zeptám já se omlouvám 
já proto jsem si dovolil a dohodli jsme se taky skane markem že víceméně nemá cenu diskutovat o fondu dokud nebude rozhodnuto o tom 
zda vůbec děkuji děkuji jenom si dovedou jim zareagovat na vaší věc já si nedovedu před já sám nevím cobi město dělalo s tím nejednomu přistál na u všech pět set milionů korun protože ta věc nenastane víte to sám dobře a ta vaše otázka je velmi za velmi zavádějící protože to by znamenalo že preferujete ten styl že to někomu prodáme najednou jestli to preferujete nezávidím vám to já proto nikdy nebudou proto vím že nikdy pět set milionů město lysá nad labem na účtě privatizace bytů najednou míti nebude ne ne tak ne tak úplně protože sám jste mi říkal že to uvolňování těch bytů s tím s tím s tou privatizací vlastně nesouvisí to jste mi říkal někdy v únoru nebo březnu a najednou zjišťujeme že to velmi souvisí že ty uvolněné byty se skutečně mají prodávat po všechny ostatní ano samozřejmě ale skutečně musíte přiznat že jste mi sděloval že to s tím nemá nic společného že to že to prostě není rozhodnutý to uvolňování co tak jistý už společného nic nemá uvolňování bytu milovicích nemá společného nic privatizací bytu pokud to řeknu nemá protože ve své podstatě zastupitelstvo v prosinci deklarovalo jednu věc po vzrušené debatě se rozhodlo že vyjma domu tyršova šest set devět až třináct a omlouvám se zvykám vyčíst až dobře tak řekl že ty byty prodá na to samozřejmě ty nájemníci můžou dát různým způsobem někteří řeknou ano já už vím že se můj byt prodá a to znamená vím že ho nebudu chtít koupit tak jsem si šel najít jiné bydlení a ty lidi na to reagovali já si pamatuju když jsme vedli tyto diskuze a bylo řečeno pro občany nebo pro ty nájemník je nejhorší ta nejistota nevědí co se bude dít město bude prodávat nebo já jsem neskákat do řeči když jestli se bude prodávat nebo nebude my jsme deklarovali že se prodávat bude ptali se ty lidi jakým způsobem řekli jsme nejdřív přijdou na řadu volné byty potom přijdou na rady ti kteří to budou chtít osobního vlastnictví a byl tedy opět dnes dotaz na družstva proto jsme řekli ano pokud bude zájem družstevní budeme prodávat i družstvům takto to bylo deklarováno a to že se to odsouhlasil a ty lidé se rozhodli vydat svojí cestou já jsem velmi rád že jsou tam lidi kteří se starají o svůj život a rozhodli se že když to nebo kupovat tak si zařídím jiné bydlení a mají můj obdiv 
já si vás já já se vystoupil dvakrát jsem vystoupil resto pane starosto protože pan pan místostarosta na mě rovnou reaguje kdyby kdyby mě nechal domluvit tak tak to domluvím samozřejmě takže pokud teda ta reakce může být takto no tak super tak tady tak tady budeme takto diskutovat nebo nebo prostě přednesu všechno a pak dostanu reakci a v tomto kontextu bych chtěl velmi poprosit velmi poprosit o to aby koaliční zastupitelé následně potom občany ne osočovat protože občan už následně nemůže vystoupit což je velice nepříjemný to jistě chápete a vidíte že opoziční zastupitelé nedělají skutečně by v koalici tak k týhle věci ještě ještě je 
ještě je důležitý to že já jsem nemluvil o tom že byste vy o tom uvolňování rozhodli v prosinci vy jste o něm rozhodli někdy v únoru nebo dokonce v lednu roku dva tisíce devatenáct a v lednu dva tisíce devatenácté mi říkal že to s tím vůbec nesouvisí což bylo zvláštní mužu vy víte že některý byty už jsou tam ne pronajatý rok a půl některé jsou tam ne pronajatý dva roky jenom ztráta zne pronajatých bytů jenom z nájemného v lyse nad labem je milion tři sta tisíc korun k dnešnímu dni jenom z nájemného který by se tam vybralo a platíte tam nějaký energie platíte tam nějaký další věci a tak dále a tak dále takže 
tady skutečně z toho vyplývá jistá nedůvěra a není úplně zveřejní teda jak vlastně jestli si to odhlasuje devíti no to si můžete hlasovat ale jak to bude vypadat to bude skutečně vypadat a to znova připomenu jako ty ubytovny nám ručníků 
to je prostě evidentní to teda nebylo nic hezkého a stejně tak či sápe stejně tak rušením lze a tak dále takže proto mi to příjde že by bylo dobré se nad tím ještě zamyslet a ta věcná stránka je skutečně ta že když hledáte jenom těch a teď bych se musel podívat do excelu jestli to bude dvanáct bytů které jsou tam volný nebo patnáct nebo kolik tak jenom jenom z tohohle je to poměrně dost peněz není nejsou to zanedbatelné částky prostě je to zkrátka padesát milionů sto milionů nevím jo takže proto 
takže zamyslíte se nad tím otázka zamyslíte se nad tím nebo to od hlasujete skutečně devíti 
děkuji vám děkuji 
ano budete se divit my se nad tím zamýšlím dlouhodobě někteří třeba už dvacet let od začátku kdy se to viac tam vybudovala pro občany z lysé nad labem od začátku byl záměr ten že poté co pomine lhůta zákazu prodeje těch bytů že se nabídnou těm lidem a jedná se o anomálii historickou která souvisí s pobytem sovětských vojsk tady a že lisa byla solidární a pomáhala milovy cum toto zdevastované území zabydlet dneska máme majetek na cizím území a jediné co chceme udělat že tento majetek férově prodáme v nějakém procesu a ty utržené peníze už utratíme za obecný infrastrukturu v lyse nad labem posunuly se některý věci pan starosta to určitě řekne jsou tady rozjet velké investice které začnou v letošním roce příštím roce které budou v řádech desítek milionů korun když se ptáte na to kam ty peníze jdou a možná jste si nevšiml že se tady vybudovalo p plus parkoviště že se staví krve blah že se postavila ulice a osmadvacátého třída a bude se stavět veliká akce v litoli celá průtahu ová komunikace chceme postavit sportovní halu a na to potřebujeme peníze a máme dvě možnosti buďto si na všecku vememe úvěr anebo budeme část těch peněz prostě financovat z prodeje majetku který máme v cizím městě a my jsme od začátku koalice deklarovala svůj názor a velmi 
transparentně dva roky tu věc projednat v zastupitelstvu není na to nic nic špatného ani nelegálního chtěl jsem říct tady kolegům co říkají říkají že že chtěli pravidla zákon žádná pravidla nepožaduje my můžeme pracovat postupovat podle zákona ale koalice chtěla vstřícně nastavit pravidla a udělat je ve prospěch jak těch lidí kteří ta budou a se o to ucházet tak také ve prospěch a města milovice a tak dále ale zastupitelstvo pro ty pravidla většina nevznikla ale vznikla většina proto že se to prodávat bude takže teď je tady zase transparentně předložený návrh na to že volné byty se mají prodat pokud o to bude zájem přijde sem a konkrétní zájemce s nabídkou a zastupitelstvu bude schvalovat smlouvu 
nebo ten prodej ale prostě je to všechno naprosto čisté férové a já odmítám jak tady zaznělo že je to nějaká bakalovi na bakalovi na je situace kdy se vezme třicet tisíc bytů a prodá se panu bakalovi to nic takového by jsme nikdy nechtěli ani a nechceme my chceme aby většina naprosta těch bytů skončila u jednotlivých konkrétních individuálních lidí kteří si je koupí a tak byly ty pravidla nastavený a tak je to i tečka navržený přestože ty pravidla nebyly schváleny takže je to naprosto všechno v pořádku a výtěžek z těch prodejů pokud nastanou bude použit na ty věci které jsem vám řekl a je tady navržený fond kde koalice navrhuje že bude a čtyřicet procent výtěžku z toho prodeje směřováno do vy do bytového fondu v lyse nad labem třicet procent do infrastruktury a třicet procent do sportovní haly čili to jsou ty věci za které chceme ten výnos utratit na našem území tak jak nám to ukládá zákon o obcích zastupitelstvo se má starat o rozvoj území obce nikoli o obec a někde jinde mimo svůj katastr děkuji děkuji pan burian se hlásil 
děkuji za slovo 
já 
jsem trochu v šoku a zároveň děkuji za školení od pana havelky protože opravdu uzavřít pro sebe situaci která předcházela dnešku to znamená před prosincovým zastupitelstvem vzniknout tým který se podílel na vzniku pravidel tým který upozornil na možná i protizákonná nějaká usnesení proto ten materiál nakonec byl stažen nebyl odsouhlasen váma většinou minimálně osmi víme o tom že to je devět hlasů a teď je tady prostě používáno já jsem to od makal vy vy jste to neschválili jakými by si děláte co chcete vy co chcete silou schválíte to nechcete odložíte protože se vám to hodí záměr ode jestli od začátku jasný a já vám to nezazlívám vy jste v transparentní tová pan fajmon pravdu se od začátku prodej to je v pořádku divím se že na tuto vlak naskočili i ostatní v koalici ale prostě je to vlastně vaše úmluva dokážu pochopit taky přesto mě teda hlava nebere že se všude ve světě si každý vlastník svého majetku zbavuje v minimálních případech mi opravdu nejsme ve finanční tísni naše město aby jsme teď hned museli prodávat prodávat obálkovou metodou ne dražbou což je taky dneska standard ale mi furt prostě budeme trvat na obálkové metodě která tady byla několikrát rozcupovat na když jí tady pan bývalý místostarosta zavedl a my se k tomu opět zase uchylujeme a poslední věc 
je tam výčet jakýchsi znaleckých posudků já jako zastupitel nechápu proč znalecké posudky nejsou součástí toho materiálu který nám byl předložen možná jsem neřekl ale já myslím že to z mé řeči je jasné já samozřejmě nesouhlasím s prodejem bytů touhle tou pirátskou 
dikcí která je tady prezentována ale jelikož od začátku vnímám že jsme v menšině aby jste přesvědčeni o tom že je potřeba dneska by ty prodávat prodávat je tady jak to píšu také vznáším aspoň tyhle otázky a nechápu že prostě je vám to jedno je budeme nakládat s naším majetkem a vrháte se prostě do takovéhle bezhlavé akce bez jakýchkoli pravidel poslední věc asi třikrát jsem si za tu chvilku co tady ostatní diskutují pročetl ten záměr po nějakém že je tam pouze zmíněna fyzická osoba ale že by mohla koupit jenom jeden by tam nikde není takže jestli jediný záměr je že popisuje co se bude prodávat ale ne za jakých podmínek takže jestli si tady dokážete vy takhle hrát kličko vanou v diskuzi která je vedena je to ničením protože v usnesení a řečeno můžeme prodat tak jako tady to opravdu je teda děravý jak ementál děkuji 
děkuji další přihlásit do diskuze pan karel marek 
děkuji tedy padlo mnoho věcí já zkusím všechny teda uvést na nějakou pravou míru za prvé pravidlech neskutečně nehlasovali a zároveň na tom zápisu když jste si odhlasovali prodej bytů tak já jsem se jednoznačně ptal a pravidla budou na nás zastupitelstvu ale jste řekli ano můžete si to znova natočit no asi to podívat ale je to takové to klasické prostě pokud to není usnesení a a i kdyby to bylo usnesení tak se tady nedodržuje prostě pokud to není vaše usnesení který chcete dodržovat tak ho nebudete dodržovat tohle se prostě a zase se vrátím k tomu bavíme se ne o něčem drobným ani se o privatizace o prodej majetku za půl miliardy 
dál zadruhé stále dodnes nemáme žádný postup normálně v takovéhle chvíli by bylo přeci normální že přijdete a řeknete tady je postup budeme postupovat takovýmto způsobem mi ho nemáme by tady sice něco říkáte a to není nikde schváleno to znamená to se také může být zejtra jinak my nevíme a ty občany a také nevědí jak se bude postupovat nikdo to neví protože nic schváleno není 
říkáte prodáváme byty jenom jeden byt fyzické osobě teď se tam teď navrhujeme není to pravda je to fyzické osoby ale klidně se může koupit čtyři věty podle toho záměru není žádný problém 
nemáme tedy žádný 
žádný odhady které tam jsou a teď když se podívám na ekonomiku a tak je teda několik 
za prvé do tech bytů jsme leta neinvestovali a ty byty v této chvíli ale nejsou ve špatném stavu celkově my potřebujeme opravit kotelny potřebujeme rekonstruovat výtahy 
a potřebujeme vyměnit bytové jádra to jsou ty důležité věci 
aktuálně 
pokud to srovnám čelákovicemá kterým a to často srovnáváte tak a vlastně ty úřady jsou podobný 
záměry a prodávat někde kolem třiceti dvou tisíc na metr čtvereční průměrný ceny prodejní v milovicích průměrný 
to znamená bavíme se o podobných nemovitostech když jsou ty domy opravený tak je to čtyřicet čtyři tisíc za metr čtvereční to znamená o dvě stě čtyřicet milionů víc než to chcete prodat 
ano abychom se dostali musíme my opravit ale to je šedesát milionů takže jdeme jsme investovali šedesát milionů tak ty byty můžeme prodávat pokud budeme hodně to pokud se chceme bavit opravdu o výnosnosti pro toto město tak neschopný vydělat o sto osmdesát milionů vejít to nás nezajímá je to první ekonomika druhá když už chcete prodávat byty v domech který nemají opravený výtahy který mají tyhle různé nedostatky 
a tak se většinou neinvestuje do toho že opravujete ten by 
ale my jsme zainvestovali za tych být teď čtrnáct bytu třináct z nich nových jsme darovali spoustu peněz opravili jsme bytové jádra spoustu věcí ale to se nám nevrátí a nevrátilo ve výše ceny ne ty odhady najednou nejsou za čtyřicet tisíc za padesát tisíc za metr čtvereční ale stále za třicet dva tisíc takže to je druhá věc to se prostě nedělá když člověk už chce prodávat byt 
v domě které ještě má nějaké vady nebo který máš některý věci neupravený tak ten by také neopravuje protože to jsou vyhozené peníze nevrátí se vám to z té ceně 
zatřetí v dnešní době kdy začíná krize a peníze centrální banka v této chvíli půjčuje bankám za čtvrt procenta čtvrt procenta a to jsme na začátku krize možná ty sazby z kůže na nule takže se bavíme o tom že přichází období nulových sazeb to znamená bude neskutečně levné si půjčit už teď při té špatné zprávě nám ty byty ale zároveň jsme do nich investovali vím že pan kopecký tam za posledních exot mimi tělo veškeré okna takže ty věci se začaly měnit tak ale připadá té zprávě máme výnosovou st jeden a půl procenta když tu zprávu zlepšíme budeme mít výnosnost někde kolem tří procent z tech bytu a my a to navrhuje ekonomická od říká lepší je to prodat 
proto že to narve do betonu který nám nebude nic vynášet 
čeho to město bude žít za deset let až tady budeme jen sportovní halu čeho to budete financovat a to se nebavím o tech sociální forte teď jenom o ekonomice nikdo jste na to nedalo odpověď žádných tech materiálech to není takže my nemáme předložený ucelený materiál co se chce jak to celé bude probíhat žádnou ekonomiku tohohle města ve výhledu ale v pohodě devíti hlas sama cipro rwe jdeme to prodat půl miliardy metrů 
a znova říkám takhle se to nedělá a nemůžeme potom věřit ničemu co tady řeknete když takto funguje ta a není to nikde schváleno a nejsou nikdy žádný kvalitní materiály kolem bytu 
tak děkuji za příspěvek 
pardon a ještě jednu věc jsem tady zapomněl já se omlouvám pane starosto a a pokud se bavíme o tom slevu typu jde to fyzickým osobám padá velkou to jste jako ode čelákovicích tvrdili taky ale už jste prodali třicet devět bytu firmě protože najednou se zjistilo že ty byty se tak rychle neprodávají až budeme v situaci jako lysá že tam bude mít volné byty ty lidi se nebudou hlásit tak to přesně od vás přijde pojďme to vlastně prodat firmě to prostě přijde takže se to nezazlívám neříkejme že to nikdy nebude přiznejme si ty věci a říkejme to tak jak to je 
holka 
já si dovolím reagovat pouze na jednu věc a to na následující já jsem žádné byty v čelákovicích neprodával a za b pokud se podíváte v čelákovicích na usnesení zastupitelstva o prodeji bytů a jejich pravidlech která my jsme si neschválili ta pokud si to pamatuju dobře tak tam nebyl jediný hlas který by řekl že se to nemá dělat když se budete dívat na zastupitelstvu tak uvidíte že tam a tě koalice či opozice tak pro prodej bytů v čelákovicích hlasový jednotně hlasovali jednotně i prodej firmě a je to jejich věc jejich uskupení já se touto cestou nevydává a myslete si o tom co chcete ale prosím neposílejte mi že prodávám byty v milovicích kráva čelákovická byty nebo milovicích to já nedělám nemám k tomu žádná oprávnění žádnou pravomoc co znamená tohle považuji za nefér opravdu velmi je to dělá tamní radnice je to její věc ale podsouvat mi tuhle tu věc fajn budeme to řešit asi jinak 
tak děkuji za diskuzi já bych ještě chtěl řekl k těm investicím aniž by jsme dávali na papír tak začínáme rekonstruovat ulici mírová po letech sedmdesát osm milionů je vysoutěžená police čez a za padesát milionů je vodojem který budeme soutěžit ten bude stát třicet pět milionů je sportovní hala která bude mít brzy stavební povolení je to sto dvacet milionů tady jsou investice jsou další menší investice v řádech milionů korun tak aby jsme si říkali že asi víme kam peníze by jsme investovali přesto terasa chystáme aby jsme z prodeje bytu vytvářeli fond kde by jsme mohli zahájit výstavbu sami moc dobře víte že tady ty prostory jsou je to býval slunečko zahradě kde není dostavěno sedm bytových domů které mají územní rozhodnutí tam se hlásila paní bláhová ještě 
pardon byste se já myslel že si tam takhle 
aha promiňte 
já jenom jestli mužu jirko jak tady říkal ten argument o tom že dražby se nedá zaručit to že se ty byty neprodají jedné osoby ať již právnické nebo fyzické jakým způsobem to bude zaručený u týhle tý obálkové metody po protože pokud to nebude tak mě ta dražba pořád přijde ekonomický výnosnější než jedna ovál kde se prostě nedá přihazovat díky 
já nevím jestli to i takové abych to řekl já ani nevím u tý i u tý dražby jestli se tak rozhodnete já to řeknu za sebe můj cíl já jsem to tady vždycky řekl je privatizovat to lidem deklarují to tady strašně dlouho to znamená při ano bylo řečeno budete to dělat tak budete to dělat tak budete to dělat tak dneska jsme si tu diskuzi mohli odpustit protože kdyby jsme si minule ty pravidla řekli a schválili jsme si je bylo to jasný ale v tuhle chvíli bude to jsem předkládáno s tím návrhem že opravdu tenhle ten princip dodržovat budeme a já uvidíš uvidíš sám že to tak přijde prostě a já nevím jestli ta dražba je výhodnější nebo není i v rámci obálkové metody můžeš pokud ten byt strašně chceš může nabídnout peníze a viděli jsme třeba i v čelákovicích jízdy ty volné byty byly že mému překvapení do obálky jeden měl velký strach dal hodně peněz ale jinak obecně musím říct a to tady přiznám že většinově ty byty šli za ty ceny odhadní to znamená tamto jak těm nájemníkům tak těm kupcům nebyly tam příliš velký přílohy to souhlasy 
tak paní bláhová hasila 
tak já jsem chtěla říct prvotně k těm čtrnácti bytům který se mají prodávat tak obrok od listopadu dva tisíce osmnáct do prosince dva tisíce devatenáct z těch čtrnácti bylo jedenáct opravených za milion sedm set třináct tisíc sto šedesát osm korun 
někteří dokonce prošly rekonstrukcí dvakrát jádro za sto deset tisíc a rekonstrukce další o měsíc později za sto šedesát pět a půl tisíce vesměs opravy které byly provedeny se skoro téměř vůbec neprojevily na ceně která je obvyklá v daném místě a čase zvýšila se maximálně o tisíc korun o pětistovku tisíc korun na metr čtvereční pokud se uvažovalo jo a ještě od tý doby co se provedla rekonstrukce se na pronajali ani jeden pokud se uvažovalo už od samého začátku že se budou prodávat což radní k tomu z pěny a koalice ostatně také proč se teda opravovali když to nemá skoro vůbec vliv na ten výsledek další věc je že jsou znalecké posudky tedy nemáme k dispozici ale je stanovená stejná cena znaleckým posudkem objektu který je zrekonstruovaný a u bytu který zrekonstruovaný není jak se mohlo stát to znamená že ty peníze na rekonstrukci opravdové vyhozené oknem 
dál když se podíváme na rozpis tak se mají prodávat byty dva ve sportovní šestce 
pět nesportovní šest set jedná šest ve sportovní šest dcer vám tvůj dotaz je praktický jak to bude se založením společenství vlastníků jednotek 
pátou jednotku už bez ne přepíšu to znamená že by to prodáte ale defakto přepisuje bude hostit dojít respektive kdo bude ty náklady na vznik společenství vlastníků jednotek platit a to u notáře anebo zápis do rejstříku společenství vlastníků jestli chcete reagovat hned tak budu ráda nebo jestli si to budete pamatovat asi a tady se omluvím se pokusím budu reagovat hned takže jedna otázka byla 
proč jaktože se to neprojevilo na to jinými slovy já si myslím že to bude stejne tak jako tady před chvílí karel marek povídal pokuty byty dob opravíme dostaneme za něj o sto osmdesát milionů víc jinými slovy jestliže se to neprojeví na znaleckém posudku tak asi v tuto chvíli ta oprava skutečně nemá smysl tak ani říká on a já to řeknu takhle by jsme ty byty opravovali v době kdy jsme skutečně neměli rozhodnutí o témata diskuse se vedla zase budou prodávat nebo ne to znamená možná že tady jak to bylo řečeno tak je to tímhle způsobem a potom kdo ponese ty náklady v tomto případě si myslím že by měl pořád a stále ne město lysá nad labem to znamená měly by se zakládá společenství vlastníků a na základě toho pak už si myslím že ty další už by si měl to společenství vlastníků ale tam si myslím že je to po tomto ten náklad na ten prvotní zápis by asi měl ne tip měst nebo měl vynést město lysá nad labem s tím že jako já i souhlasím slámy a byl jsem velmi překvapen a to tedy řeknu veřejně protože pokud si to pamatuji dobře tak katastru by neměl zapsat čtvrtou pátou a další bytovou jednotku pokud není založení esli čtvrtou ano až pátou tak katastr to zapisuje je to překvapilo 
mám osobní zkušenost ale tím nechci říct že nebudeme zakládáte své se budou založena tak jak to bude potřeba protože nás by to přesně v tom prodej tak já na nymburském katastrálním úřadu mám zkušenost přesně opačnou co se týká těch nákladů takto překrucujete protože my jsme ta znalecký posudek neviděli a tudíž nemůžeme říct jestli ta znalecký posudek na cenu odhadní vyhláškou anebo na cenu tržní takže vlastně z toho nepoznáme vůbec nic a jen se můžeme spokojit s tím že jste nám řekli kolik je odhadovaná cena což neznamená že je to odhadní cena ale odhadovaná takže tam taky vůbec vlastně nevím jestli je to odhad nebo to vychází z tohoto znaleckého posudku další věc je že jsme dostali podklady k vztahující se k nájemním nájemnímu bydlení také v těch nájemních smlouvách uvedena úplně jiná výměna těch bytů než v tom znaleckém posudku a nejspíše i v prohlášení vlastníka s ohledem na spoluvlastnický podíl na společných částech domu čemuž nerozumím jak může být rozdíl ve výměře 
tak 
další praktická věc mám otázky 
jak to jak to bude se znaleckým posudkem protože není někde zohledněna cenu za znalecký posudek což v případě že jsem měla dělat volný prodej tak aspon v těch pravidlech bylo že se to bude navyšovat minimálně o deset procent víc sami která měla být odhadní a že vlastně se neřídíte ani tím co jste si sami jakoby připravili a kde máte možnost jít na deset procent protože to dáváte do volného prodeje aby si přece tu cenu můžete říct jaká bude 
tak kdo jak se to bude s jak se to bude řešit s fondem oprav jestliže už tam bude víc vlastníků měli byste zřídit fond oprav a mělo by město do fondu oprav platit má na to město v rozpočtu peníze abych se nebavím o tom že máte peníze na vedlejší činnosti ty ale souvisí s tím že máte investovat do činnost do majetku který vám patří ale fond oprav není majetek který vám patří 
tak až bude mít možnost zakládat své je musíme založit přece i ten font to znamená bude muset na večerní finanční prostředky a vzhledem k tomu že už nebudeme nuceni 
tam ty věci opravovat protože budou ve spoluvlastnictví tak si myslím že tam ty prostředky jsou 
tak přicházíte s pravidly trump přicházíte se záměrem na prodej čtrnácti jednotek které jsou volný který jsou neobydlený působit aniž by existovala teda jakákoliv pravidla o tom jak se mají ty byty prodávat při vší úctě k vám nechci vám opravdu nic podsouvat ale budí to dojem že jste se rozhodli ji tímhle způsobem i dál a nic vám nebrání v tom aby jste u lidí kteří mají uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou s nima tu nájemní smlouvu skončily byty se uvolní a vydáte do prodeje prostě někde tady není nikde prostě měli aspoň ty pravidla nějakým způsobem zaručovat což nějakým způsobem zaručovaly že prostě ty lidi na ulici nevyhodíte ale vy to prostě možnost je vyhodit máte a to že řeknete že to neuděláte prostě to slovo vůbec nemá žádnou váhu vůbec aspoň když by to bylo napsaný tak se o tom můžeme bavit ale vitej prohlásíte ale defakto říkáte lidem my to budeme dělat salámovou metodou počítejte s tím že můžeme vám nájemní smlouvě ukončit vyhodíme vás amityville prodáme a většina lidí co mám informace i ty kteří tam bydlí dlouho tak už na dobu neurčitou smlouvy nemají mají podepisují smlouvy na dobu určitou tak a paní bláhová můžu se zeptat já vás ukažte mi prosím kdo z nájemníků v milovicích měl smlouvu na dobu neurčitou když mi přinesete takové smlouvy omluvím se vám v milovické bytech 
co jsem byl co jsem na radnici se nikdy ne uzavírají smlouvy na dobu neurčitou můžete mi říct odkud máte tuto informaci protože mě by neuvěřitelně zajímala protože byly smlouvy s těmi k tomu měli předplacený nájem na dobu předplaceného nájmu ale ani ty smlouvy nebyly na dobu neurčitou můžu se zeptat odkud čerpáte tuto informaci protože já jí skutečně nemám no vycházel jsem z informací od pana kopeckého který teda nemám podložený listině ale bavili jsme se o tom že nějaké smlouvy na dobu neurčitou by to mít mohli a pokud aspoň teda vycházíme z toho jak se uzavírají nájemní smlouvy v ostatních městech tak čelákovice milovice i starali sám měli na dobu neurčitou čelákovice neměli smlouvu na dobu jeli a neviděl čelákovice na dobu určitou dvou let ne viděla jsem na dobu neurčitou paní bláhová prosím přineste mi smlouvu někoho kdo komu jsme změnili v milovicích smlouvu na dobu neurčitou na dobu určitou toto je čirá fabulace přineste nám takovou smlouvu jinak to prosím nepoužívejte protože tento doklad nemáte pokud přinesete hluboce se vám omluvím že jsme nikomu změnili svou z doby neurčité na dobu určitou tak budu velmi rád když mi to budeme se protože já si myslím že taková smlouva v milovicích tuto chvíli není že by jsme to někomu udělali a jen tak mimochodem ano máte pravdu jsou to jen slova ale pokud jste si všimla tak zatím město dál prodlužuje smlouvy a nikomu neřekl že mu smlouvu vypoví neboť všimla protože ty informace nemám ale dovolím si jenom no to je 
zajímavé že tyto informace nemáte ale informace o tom že jsme uzavírají smlouvy z doby neurčitou na dobu určitou ty máte mě by zajímalo kde jste vzal protože já jsem přesvědčený o tom že taková věc opravdu není a vadí mi to dobře paní bláhová prosím vás už uplynulo váš čas 
aha no a můžeme dát někdo jiný ten čas sa muže 
to nemůže 
tam se hlásila pani já mám ještě ale možnost vystoupit dvakrát pět minut 
místo už to tak děkuji takže vybírám podruhé k tomuto tématu a pokud chápu dobře tak ještě o investičním fondu se bude teda o tom investičním fondu se bude bavit takže dalšími dotazy směřují 
teď jste mě úplně ten zaskočil protože asi je vám to nepříjemné dotazy 
co jen tak když se prodává teda hodně bytů v rámci toho jednoho čísla popisného takto směřuje také se ještě vrátím k těm méně smlouvám ať už je teda na dobu neurčitou nebo určitou to ve výsledku nemá vliv na to že můžete s ním a kdykoliv nájemní smlouvu na dobu určitou ukončit a vlastně prodat byty volné což může zvyšovat zájem jak už bylo řečeno v tom záměru není stanoveny že by to mohla porada okupovat více fyzických osob a tamto taky celé směřuje klidně si může spekulativně koupit mnohem víc osob a vlastně tím že prodáváte ty byty už teď třeba pět a šest bytů v jednom v jednom patře nebo v jednom vchodě tak vlastně jakoby stěžujete i tu možnost třeba založení bytových družstev protože by bylo jednodušší kdyby v bytovém družstvu bylo víc lidí a zaplatilo by se víc peněz najednou co se týká obálkové metody kolegové už tady toho řekli docela dost já se domnívám a asi by to šlo třeba spočítat i potom ve výsledku že pokud schválit obálkovou metodou žena jedná ve s péčí řádného hospodáře protože jestliže se někdo účastník dražby tak by si můžete dát podmínky že se dražby může účastnit jenom jednou pokud jde o ten byt milovicích totiž by se vám to tam nez kupovalo a pořád v dražbě můžete získat víc peněz než než obálkovou metodou kdy lidi prostě to budou zkoušet protože těch bytů je hodně také budou zkoušet postupně kupovat a ono se jim jednou zadaří 
tak 
mužu reagovat anebo hale no asi počkej nebyla takže ono to vlastně nemá vůbec smysl když si lidi byty chtějí koupit no 
je to pravda když si byty chtějí lidi koupit a dvacet let si na to šetří tak proč mají smlouvu na dobu určitou na to už jsem se říká tak to je asi všechno co jsem k tomu chtěla říct 
z mého pohledu prostě je ten záměr opravdu neprůhledný transparentní to není protože takhle fakt s těma záměrem a budete přicházet jeden za druhým nic nebránilo tomu se na nějakém je na nějaký tý na nějakých pravidlech dohodnout aby aspoň ty lidi věděli jak to bude platit a já si to všechno děkuji 
děkuji 
má někdo ze zastupitelů pan fajmon 
velice prosím vás nůž byl dvakrát já bych že jste dvakrát já bych chtěl pane starosto vzhledem k tomu že už v devět hodin věčná navrhnout ukončení debaty tomuto sloučené mu bodu a hlasování abychom mohli projednat ještě další body který máme dneska na programu a nemuseli se stát znova 
návrh na ukončení diskuze kdo je pro ukončení diskuze 
já jsem se hlásil před panem fajmona jo ano se hlásil aby vám dal opět támhle pani blahu a jsem koukat ne 
nezkoušejte na mě tohle 
můžu tedy mám slovo byla skončena diskuze podle jednacího řádu já na to mám právo pane starosto já jsem se tady hlásil byste na mě kouká 
si nepoznal 
cože 
tak prosím jen které reagovat na to jak je to super čistý za celou dobu jsme nedostali žádnou relevantní analýzu finanční analýzu na tom zastupitelstvu v prosinci jste odmítli aby to zpracovala nějaká auditorská firma která tomu rozumí to co přinesl pan havelka má finanční výbor a na bytovou komisi tak všichni členové bytové komise rozcupovali že to je nesmysl ty čísla neseděli a i když si to člověk se o to excelu udělal si tam my si to stačilo komiksu tak čísla prostě neseděli byly špatně spočítané tak nechápu proč jak tady vůbec můžete říkat že to je celý čistý 
tak je tady návrh na ukončení diskuze no 
já teda pane starosto já si myslím že bylo řečeno že pan kodeš se přihlásil před tímto znamená slovo dostal a potom jsme hlasovali o ukončení diskuze kterou jsme ukončili z mého pohledu protože jsme o tom hlasovali ta námitka tam byla regulérní ale pardon poslouchám klidně se nechám poučit já si nejsem jista že vůbec došlo ke sčítání hlasů 
provedený tak děkujeme tak ráda má hlasovat o ukončení diskuze kde pro 
devět kdo je proti 
šest děkuji návrh byl schválen a mohu jen proceduru a co se zeptám karle jestli máme nejdřív hlasovat o tom já bych to bral jako protinávrh ten váš návrh jestli byste ho jestli by ho mohl přednést protože ten tam byl jakou 
když já bych rád dal hlasovat o návrhu na zastavení privatizace bytů a jeho ocituji 
zastupitelstvo města lysá nad labem revokuje usnesení z toho sto osmdesát devět ze dne desátého dvanáctý dva tisíce devatenáct takže neschvaluje prodej bytů v milovicích mimo bytový dům tyršova číslo popisné štětce devět a šest třináct milovice za prvé za druhé ukládá odboru správy majetku připravit plán rekonstrukci bytových domů v milovicích proroky dvacet až dvacet pět s termínem do zářivé zastupitelstva 
zatřetí ukládá radě města bez prodlení zřídit bytovou komisi a obnovit pronajímání městských bytů v milovicích termín červen zastupitelstvo města červen valtice dvacet 
pavelka jenom technickou ten třetí bod je podle mě protizákonný vy nemůžete ukládat radě města řídit její orgán to opravdu radě města nemůžete uložit zřídit komisi sorry to jako je poradní orgán rady města 
můj názor ale já jsem o tom přesvědčený protože komise jsou iniciativní orgány rady města a zřizuje rada města to znamená zastupitelstvo zasahoval do věra rady obce nemám problém a upravíme tona doporučuje radě města ne jenomže se tady pořád bavíme o právní čistotě o průhlednost těch věcí a dodržování zákonů 
tak je tady je tady návrh 
pana 
zastupitelé karla marka já dávám hlasovat o tomto návrhu bude pro 
šest 
kdo je proti 
kdo se zdržel 
dva proti se děkuji návrh neprošel 
pane starosto vážení zastupitelé vážené zastupitelky na základě této chvíle v téhle situaci protože přesně se stalo to předtím jsem varoval když jsem návrh předkládal 
devíti hlas sama lidí který jste dovolat neřekli že chcete prodat šedesát jedna procent bytového fondu cenu z vás nikdy neřekl nikdy jste voličům neřekli a v této chvíli jste se rozhodli bez všech rozumný diskuzí a schody zastupitelstvu natvrdo prodat majetek za půl miliardy na základě toho mi jako opozice v této chvíli jsme se rozhodli a začínáme sbírat hlasy pro biku pro vyhlášení referenda na touto otázkou 
referenda 
nad otázkou zda prodat či neprodat majetek za půl miliardy aby občané rozhodli a ne vás devět zastupitelů v této chvíli od této chvíle začínáme sbírat hlasy a přijdeme na zastupitelstvo s tím abychom vyhlásil referendum ke krajským volbám já vám tedy zároveň už před chladem před nám materiál ať se můžete po večeru načíst 
děkujeme za podporu 
děkujeme za bottles 
pan gregor 
já mám jenom technickou 
nebudu se samozřejmě k tomu švarce proto je to vůbec nemá cenu proto všechno jsem ty návrhy dával já a ne opozice která se chlubí něčím čím nemá a s ohledem na to jak která vypadá teď momentálně stav a rozhodli jsme se šetřit a zkus opozice konstruktivní to tady vyplývá a máme pro počítáno že letos pravděpodobně přijme měst obcí do zhruba kolem třiceti milionů tak já dávám návrh teď předřadit k řešení bod třicet což je jednací řád výborů proto že už se ušetřilo u komisí které se sloučily a zmenšil počet tak něco ohromného navrhuje se vy pokud jde o výbory takže dál návrh před za třicet 
pan 
já si že by jsme měli dokončit hlasování v té věci poté jsme ty body spojili pokud mohu poprosit ještě protože jsme říkali že ty body spojíme a ještě jsem slíbil že potom hlasování o těch bytech je diskuze o těch 
o tom statutu fondu 
tak jsme se dohodli pokud si pamatuju takže já bych tedka poprosil pokud by se mohli hlasovat o návrhu protože diskuzi tomuhle jsme ukončili a to je návrh na schválení záměru na prodej bytů v milovicích to znamená bod číslo patnáct děkuji pane starosto dobře 
máme tady bod číslo patnáct 
pan marek 
pane starosto já v téhle chvíli vám dávám protinávrh tento bod odložit do a zastupitelstvo do nás soudci zastupitelstva kdy bude jasné jestli se referendu vyhlásí nebo ano nebo ne protože pokud vyhlásíme referendum k této otázce tak zastupitelstvo už poté nemůže konat v prodej bytu až po odsouhlasení občanů to že v této chvíli bych vám doporučoval nedělat jakékoli další kroky a počkat na vůli občanů aby občané jednoznačně rozhodli jestli máme prodat v této chvíli vím majetek za půl miliardy 
je tady protinávrh od pana marka je fakt že jsme od vás na to zvyklý na petiční akce a další věci takže je tedy návrh pana marka 
kyblíčku a díky naší akci dneska se mu že jsme se mohli začít bavit o tom že tam budou prodejny ano kdybychom to nechali tak tam tečka se budovaly ubytovny nepřeceňujte vašeho ruského investora pod slovy nic je tady je tady protinávrh pana marka kdo je pro tento návrh 
šest 
jde proti 
si kdo se zdržel 
návrh nebyl schválen je hlasování bod číslo patnáct návrh na schválení záměru na prodej bytů milovicích kde je pro tento návrh 
devět 
bude proti 
šest návrh byl schválen děkuji 
jenom milý zastupitelé pre istotu teď schválili tak této chvíli bez toho aniž jste viděli posudek odhadní cenu odhadní odhad tak jste to schválili ale marek já se vám nedal slovo 
paní bláhová nedostala jste slovo 
ano 
nerostla nedostali jste slovo 
tak máme tady 
bod 
ještě ta čtrnáctka co jsme slíbili že proberme jestli to teda takhle 
bylo čtrnáct návrh na statut fondu pro rozdělení finančních prostředků získaných z privatizace bytů v milovicích 
myslím si že to tady bylo předneseno o tom tady pan fajmon o těch procentech si se jestli k tomu něco máte paní bláhová paní bláhová 
děkuji za udělení slova velice si toho vážím zvlášť když celou dobu porušujete jednací řád tak si to opravdu vážím tak 
děkuji za přípravu tohoto investičního fondu a je to vskutku velice zdařilé dílo tak k jednotlivým věcem je tady několik pojmů které se vzájemně liší někde používám větší rozsah někde používán velký rozsah není tak zřejmé co se tím vlastně myslí jestli je to stejný význam nebo není stejný význam dále se zde hovoří o tom že mají být investiční akce na deset milionů káče aniž by bylo zřejmé jestli to částka zde peha anebo bez de a článku dvě fond je určen zejména k financování rozvoje města a občanské vybavenosti a infrastruktury zavádí se zde nový pojem rozvoj města je to speciální termín který se někde v tom fondu už dál nevyskytuje jakou má napadlo mě teda jestli má nějakou souvislost nově zřízenou komisí pro rozvoj města kterou se stala předsedkyní paní pelcová i když třeba vůbec ve stavební komisi nebyla a stavební komise souvisí docela z rozvoje města kterou stále zrušili bez náhrady a takže to by mě docela zajímalo kam se tím rozvoje města směřuje 
co se tím termínem myslím 
dál on 
co se týká částky deseti milionů s ohledem na to že to má být větší a velké investiční akce tak částku deset milionů ať už zde peha na dno no teda ať už bez zde peha notabene zde peha považuji za velmi nízkou protože takových investičních akcí tam bude velice mnoho a nejedná se o akce většího ani velkého rozsahu dále se ve fondu hovoří o nějakém zvláštním bankovním účtu přitom a nevím co je významem toho zvláštního bankovního účtu a proč to tedy není obyčejný bankovní účet 
investiční fond se dává do uvozovek čemuž nerozumím takže budeme mít investiční fond bez uvozovek a s uvozovkami 
dále jsem se chtěla zeptat co se týká rozdělení těch procent vyplývá z toho že nabity příjde čtyřicet procent a na ostatní občanskou vybavenost šedesát procent a to na občanskou vybavenost veškerého druhu včetně technické a dopravní infrastruktury která je kanalizace chodníky vodovody když jdeme do řeči čísel když hledáte byty za pět set milionů korun čtyřicet procent půjde do bytů což je dvě stě milionů tři sta milionů půjde do od do infrastruktury dejme si ruku na srdce nepostaví se tady žádný dům všechno se to dá do kanalizace vodovodu a chodníků a silnic nejlépe v nějakých ulicí kde bydlí někteří zastupitelé 
vyplynulo z analýz územní studie kterou tady předkládá paní fišerová docela zajímavá věc že zbytek jde postavit za tři miliony korun což když vezmeme že dvě stě milionů se udrží prodeje milovic nabity také z toho vyplývá že za dvě stě osmdesát dva bytu který se prodají v milovicích stavili se postaví šedesát sedm bytů mně to připadá docela málo v lysý je těch bytů sto jedenáct jestli se nemýlím jestli si to pamatuju dobře takže poměr dvě stě osmdesát dva zada za šedesát sedm za to že máte jste teď rozhodli devítkou respektive dvojkou a výměnným obchodem s byty zbývající sedmičkou jste rozhodli o tom že prodat nebo že utratíte pět set milionů z toho jen šedesát z toho bude jen šedesát peníze do šedesáti sedmi bytů v lize je to opravdu málo takhle se řádný hospodář nechová zbývající peníze pro bandité na bazén třeba protože ten se bude určitě dobře vyjímat v základní škole jana amose komenského kde ostatně v rozpočtu se k tomu dostaneme že tu dokonce rušíte první etapu no kdo by taky nezrušil když to chcete dělat s druhou etapu a nemáte kam dát záchodky paní stařecká že 
takže 
připadá mi to opravdu nehospodárné jste zastupitelé odpovídáte za to že se nějakým způsobem bude se penězi hospodařit a pokud máte dobře hospodařit máte investovat do toho co vám bude nás nějaký výnos alespoň trochu šedesát sedm bytu za dvě stě osmdesát dva bytů je málo 
tak další faktickou poznámku mám že máte vše vázané na výnosy z prodeje bytů čtyřicet dvacet dvacet ale dle toho podle tvorbu fondu máte že fond tvoří jiné příjmy například prostředky určené do fondu dva pět nebo dva dva příděl ze schváleného rozpočtu města daného roku nebo dva šest při převody z jiný vlastních fondu už hovoříte co uděláte s těmito penězmi a jestli je také použijete v poměru dvacet čtyřicet čtyřicet anebo třeba deset dvacet sedmdesát anebo třeba osmdesát kde se dá se to vůbec není jasné potom máte v lánku pět stavet dvě faktickou chybu protože tam máte že prostředky fondu je možné čerpat v souladu s článkem čtyři tohoto statutu ale článek čtyři hovoří co tvoříte teda článek čtyři je použití fondu na investiční akce velkého rozsahu ale správně byste měli odkazovat na článek pět který říká ty poměry a na ty neodkazuje tam potom říkáte že čerpání bude provoz prováděn nový přednostně bezhotovostní převody tam by mělo být opravdu výhradně nedovedu si představit že si budete deset milionů přendala rvv kéž ale možná se budete inspirovaní paní bláhová bych vás jenom upozornila vyčerpala steh prvních pět minut já už jsem skončila už jsem na konci takže dalších pět minut nebudu potřebovat děkuji já taky 
tak děkuji za diskuzi pan elica dcer asi našel sto sedmdesát jedna milionů a jde nám říct aby jsme měli na infrastrukturu 
pane ottawa sto sedmdesát milionů by hledat wine a no tak nám mne nebala buď tady lidi neděli kamufláže ne vykládáte nesmysly a každou poradu pokládám odboru finančnímu jestli už je našli já také a ohrady neslyším že nenašli já tomu nedá tanečně poradil když to klepe blbnete na internetu na fejsbůku a vykládáte lidem nesmysly aby se nám konečně řekl kde ty peníze na infrastrukturu našeho města budeme už konečně mít pane starosto situace je taková kterou když už jste se mě zeptá tak situace doufám že to není do mých pěti minut teda počítá se to 
tak dneska to do řeči 
to zas jako jako vyberte 
pane starosto přebytky z minulých let zkrátka byly prvnímu první dva tisíce devatenáct kolem sto sedmdesáti dvou milionů je zvláštní ale že nikdo nechce říct to konkrétní účetní hodnotu jak je to možné to jsou hotové peníze města divný pane starosto to byste se měl tátovi ne já jako občan města 
já k fondu řeknu tolik že 
členové finančního výboru 
to rozebrali paní paní bláhová to řekla souhrnně nicméně z těch podnětů je víc 
finančního výboru takže na 
sdělím že vlastně nejspíš většina jež členů finančního výboru má velké výhrady k celé struktuře toho fondu a znova zopakuji že skutečně mě když tady mluvíte o transparentnosti velmi pobavila věta přednostně bezhotovostním převodem z účtu fondu to je opravdu neuvěřitelný 
děkuji 
jako je 
tak já myslím že další přihlášen není je tady návrh k hlasování bod číslo čtrnáct že schvalujeme statut fondu pan karel marek já dávám protinávrh a to je v rámci toho statusu fondu aby procenta byly že to je sto procent na výstavbu bytů v lyse to znamená jednoznačně když prodáváme byty v milovicích tak aby se postavili byte lysá nad labem je tady protinávrh dávám hlasovat proti návrhu bude pro 
čez děkuji kdo je proti pardon pět kdo kdo je proti 
paní jo takže pět kdo je 
proti 
kdo se zdržel 
návrh nebyl schválen děkuji 
mu hlasem bod číslo čtrnáct 
schvalujeme statut fondu pro rezne rozdělení finančních prostředků získaných z privatizace bytů milovicích dle předloženého návrhu bude pro 
devět kde proti 
pět 
paní tu ženská se hlásí že vše s to jak v parlamentu 
taky tam dobíhají hlasují ode dveří takže kdo se zdržel nikdo bod číslo čtrnáct byl schválen děkuji 
je tady bod 
a plně ušiska já bych chtěla požádat před ní bodu číslo třicet dva tak můžeme si hrát tedy jako v parlamentu dnes je 
odborník jen oni tedy na to čekají já tady vidím sami odborníky bavíme se tady už několik hodin že je tady návrh prosím pane tohle bylo velmi velmi ošklivé jsou tady univerzitní učitelé aby řeknete já tady vidím každý různé odborníky takto řekne to těm lidem ne že teď tady vystupovali odborníci tady tady sedí mnoho lidí kteří přišli právě jenom kvůli tomuto vodu 
výborně 
a k kdo je tady kdo je pro návrh na zařazení bodu třicet dva 
čest kdo je proti 
kdo se zdržel kdo se zdržel 
zbytek 
děkuji 
pán kodeš 
tak doufám že se aspoň trošku stydí ale pochybuju o tom neustále narážíte na pana ale dcera může zastupitel znát zůstatky na všech účtech které město má já si myslím že ano tak mě prosím jako ještě jsem nezaregistroval 
pan licar tedy neustále říká kolik máme zůstatku na účtě pan starosta to neguje chtěl bych znát veškeré zůstatky finanční na všech účtech našeho města děkuji 
omluvím ale to pokud vím tak finanční výbor dostal markéto kdy jsme jim to dávali naposledy ty účty ty zůstatky účtů protože co jsme dělali nedávno nikomu 
takže pane velice nedostal 
dneska píšeme rok dva tisíce dvacet také si mohu poprosit třeba paní tajemnice nebola by to někomu dalo za úkol aby mi třeba do týdne zaslala všechny zůstatky na našich účtech a samozřejmě i hotovost 
řekněme třeba do konce dubna teď nebo do konce května do děkuji moc 
tak máme tady další bod k jednání bod číslo šestnáct návrh statutu fondu na podporu podnikatelské činnosti předkládá pan zastupitel fajmon 
dobrý den tak že 
dalším bodem který je dneska předložený návrh na vznik speciálního fondu na podporu 
osob samostatně samostatně výdělečně činný i a malých podnikatelů v lyse nad labem kteří museli přerušit svoji činnost v souvislosti s epidemií kovy 
a negativně se to dotklo jejich 
podnikání a uvažovali jsme o tom jakým způsobem a tyto osoby podpořit a výsledek je tady 
navržený 
celkově je navrženo k rozdělení do tohoto fondu tři miliony korun s tím že prostředky by byly a rozdělovány a prostřednictvím finanční rozhodoval by o tom finanční výbor a a to na základě žádosti jednotlivých uchazečů a oprávněné osoby pro podání žádosti by byly osoby samostatně výdělečně činné které mají sídlo v lyse nad labem nebo provozovnu v lyse nad labem a malé firmy a do patnácti 
zaměstnanců které mají zase buď sídlo v lyse nad labem nebo provozovnu v lyse nad labem a je tady navržený 
jakým způsobem by 
tyto osoby bděli nárok na 
čerpání těchto prostředků na základě a velikosti jsou dvě dvě zásadní kategorie první kategorie jsou ty osoby které byly přímo postiženy tím že čím je jejich provozovna byla uzavřena na základě rozhodnutí vlády čr pro a druhá kategorie by byly osoby které byly negativně zasaženy ale nemuseli úplně zavřít svoje provozovny ta druhá kategorie by měla podporu mísy a je tam tabulka jakým způsobem by to podpora byla rozdělena pro nejmenší a nejmenší 
uchazeče by to bylo deset tisíc korun na pro největší čtyřicet tisíc korun a nakonec ještě muže jménem koalice říci že jsme se dohodli že navrhneme strop pro 
velikost těch žadatelů na firmy s maximálně patnácti zaměstnanci a dále jsme ještě doporučujeme aby 
vyhodnocování žádostí prováděl finanční výbor případně pokud budou dotazy tak se pokusím zodpovědět děkuji 
ptám se kdo se i honza marek prosím a já teď nevím jestli jsme si odsouhlasili sloučení odsouhlasit obra a já jsem já jsem dával nechci říct úplně protinávrh jako tomuhle tomu bodu a 
ale 
ve finále můžeme z toho udělat nějaký kompromisní řešení to co to co jsem posílal já vzniklo jako 
jo bylo to inspirovaný programem 
irsku 
kde radnice téhle ten program rozjela už někdy na konci března a já jsem mluvil s tamní panem starostou jak jak hned ze začátku tak potom jsem volal ještě začátkem května abych zjistil a jakým způsobem tam byla to proběhlo a jak hodně lidí čerpali ty ty ten dotační titul a a na základě toho jsme vlastně připravili materiál který se tím nízkém hodně inspiroval s tím že jsme tam samozřejmě zohlednili to že nýrsko je poloviční a 
proto jsem připravil to toto to co šlo na do programu no 
on je ten ten sa tu ty hodně jednoduchý a je jednoduchý z toho důvodu že ty 
ty ty lidi ty drobní živnostníci budou 
budou proto žádá defakto sami musí si to vyplnit a pokud ta pomoc má nějaká být tak tuhle chvíli by měla být rychlá a to co to co šlo z vaší strany tak mě to příjde relativně hodně složitý hodně papírování hodně dokládání a to je živnostník v tu chvíli si myslím že se na ten na ten dotační titul a prostě nebude žádat protože protože ta ta žádost je relativně hodně složitá 
co co vím z toho nízká tak i tam a to mají ten sa tu hodně jednoduchý a tak i tam živnostníci říkali že prostě se jim to nevyplatí dělat protože buď mají nějakou wattů 
muze který ze které jsou schopny překonat případně si vzali něco od státu takže tam 
nemůžu dýchat roušce a tam ve finále o to žádali opravdu 
takový ty kadeřnice pedikérky manikérky který pro který je to to podnikání s tím kdo obživy a ve chvíli kdy kdy se jim to stouplo tak oni oni neměli na to prostě může být dítě 
ten font tam který tam měli tak ho nevyčerpali a a nedostali se tuším ani na na polovinu tohoto toho tech vyčleněných prostředků a 
toho důvodu já si myslím jestli by nebylo prostě lepší to zjednodušit v ideálním případě až až na tu moji variantu protože mi příjde jako podivný od 
od živnostníka který 
no defakto od kadeřnice aby musela někde dokládá skutečného majitele celého toho svého podnikání a podobné věci na denní limity které já mám nastavený ty tam bohužel zůstaly ještě ty původní který já jsem navyšovali jsou ale 
dovolím si tvrdit že pokud by se tam dali ty ty tři miliony na na oboje tak tak to bude bohatě stačit i pro ten můj statu 
za mě všechno tečka 
holka a jestli mužu já poměrně chápu to že se všichni snažíme aby to bylo co nejjednodušší návrh říká náš jednu věc je to podobný jako máme žádosti o když si žádají sportovní či společenské organizace to vzdálená chceme vyplnit krát krátkou věc aby se mohli identifikovat chceme aby ten člověk už přitom doložil ve své podstatě že ty peníze opravdu utratil za to svoje podnikání a víceméně pak už ani dneska a láskou máme to zda čím usnesením vlády musel zavřít nebo nemusel to jsou tři věci který tam jsou 
my jsme ten program koncipovali i tímhle způsobem z toho titulu aby jsme se nedostali do rozporu ze zákonem dvě stě padesát o rozpočtových pravidlech měli jsme to prokonzultovat nebo máme konzultaci a dělali svojí s ministerstvem financí a ministerstvem vnitra a přeci jenom pořád si myslíme že nějaká kontrola by měla být snažili jsme se jí minimalizovat musím říct že ta diskuze byla velká byly velký zastánci tohoto kontrolu udělá přísnější myslím si že takové je tam ve své podstatě že ten člověk tam doloží čestným prohlášením a těma účtem a že ty peníze utratil a my mu ty peníze pošleme a budeme v dobré víře jako fungovat v tom že to tak je co jsme tam nedořešené v tom návrhu a to tam je otevřený co jste si jistě všimli je kdo o tom bude rozhodovat mi si teoreticky myslíme že by bylo vhodné kdyby tuto věc protože je to finanční záležitost tak kdyby si vzal na starosti finanční výbor věku ten ten finanční výbor pokud vím jsem tam měl i já a já třeba co mám zkušenost z toho nýrska tak tam dokonce protože oni nemají radu také v tu chvíli šly ty na ty dotace formou nějaké rozhodnutí starosty a ten finanční výbor v tuhle chvíli 
relativní jako rozhodoval po mailu per rollam měl mají malinký takže takže se to dalo prostě rozhodnout rychle a ta kontrola tam je no ale já když jsem já když jsem četl ten návrh 
toho toho jakoby proti mého statutu tak tak mě ten formulář pořád přijde strašně složitý protože ve chvíli kdy tam kdy tam ten živnostník napíše ičo a a adresu provozovny také pro mě jednoznačně identifikovatelný nepotřebují hodně dokládat prostě další věci to že tam dodat dodá účty nějakým rozhodném období který já navrhuji prostě poslední tři měsíce znamená prosinec až únor a tak to považuji za samozřejmý to tam to tam prostě být musí protože musíme vědět co se vám co sebou bude proplácet do jaké výše a i jaký byly reálné náklady jeho ale stále mě prostě ten formulář je zbytečně složitý a zbytečně takovej už to řeknu velkou bratršovský protože ten a ten úřad který to bude rozdávat nebo jako zastupitel z toho tak mi spoustu informací máme z centrálních registrů a to i čeho vlastně je v tu chvíli jakoby jednoznačně identifikuje toho tohoto žadatele to já souhlasím ale bohužel se obávám že nebudeme mít na kat kapacitu na to aby jsme nebo že se zpomalí ten proces právě protože ty informace budeme vyhledávat to jako já tomu nerozumím byla to častá výtka ale my když to budeme mít na tom papíře my vidíme že to tam je je to podepsaný nemusíme dohledávat můžeme rozhodnout když začneme dohledávat proces se nám zpomalí můj názor na věc 
jo tam tam si myslím že jako toho času nebude tolik protože tak žádostí v tuhle chvíli když mi o tom rozhodujeme po po ukončení nouzového stavu a budeme k těm lidem proplácet ty věci zpětně tak já si dovolím tvrdit že jich budou myší řády desítek možná ještě míň a bude to v průběhu pár týdnů takže 
já si můžu tak i já si vůbec nedokážu odhadnout kolik toho skutečně bude to uvidíme v praze byl program podobný vyčerpán za sedm minut takže 
to tady proti tomu téhle ten systém je trošku imunní a myslím si že a prostě musíme postupovat v souladu s platnou legislativou jeho takže a jestliže je to dotační program tak to musí mít statut musí to být vyhlášeno musí tam být nějaký rozpočtová pravidla dodržovaný takže a není to zas tak složitý hordě jako když se podíváte co je to navrženo tak aby to člověk 
přišel jednou jednou na radnici a pokud bude mít všechny ty papíry pohromadě tak podá žádost a pak možná maximálně přijde podruhý podepsat podepsat smlouvu a a bude to vyřešený ale 
naší legislativě jednoduchou jednoduchý postup by šlo udělat jev případě že by jsme zastupitelstvu rozhodli po přidělení darů jednotlivým konkrétním lidem ale my nevíme koho máme obdarovat protože se ještě nikdo a nebo někteří lidé se přihlásili s různými žádostmi o o odpuštění nájmu a podobně ale my jsme chtěli udělat program který bude co nejvíc vlastně otevřený pro všechny a kteří jsou v této podnikatelské kategorii ale je na zvážení každého zda se do toho přihlásit nebo ne a uvidíme kolik se žádostí sejde a pak to může zastupitelstvo případně ještě se tím zabývat ale myslím že dneska je nejvyšší čas aby jsme to schválili děkuji 
dovolte není paní ušiska děkuji já jsem se chtěla zeptat jak je ta skupina přímých skupiny žadatelů přímý a nepřímý dopad pak mě tam některé profese chybí třeba papírnictví oděvy byly zavřené je to jenom jako výčet orientační 
no není není to podle mě to co pokud to tam není tak to prostě nemůžou 
musíme fakt být přesný směru přímým dopadem jsou ty kteří tím byly postižený to znamená pilot byl vydaný nějaký usnesení vlády a nevím jestli je to nařízení nebo usnesení vlády to se omlouvám dobový jmenovaný co se zakazuje to znamená ti co jenomže zase ono se to zakázala a částečně se něco povolilo ale my my jsme to my jsme byly vedeny tím že když se zakázala a a ten výčet tam byl co se zakázalo to znamená když to řeknu zjednodušeně vyjma potravin co si pamatuju lékáren květinářství a nevím čeho tak ty ostatní tím postižený byly to znamená měli by na to nárok mít bude to samozřejmě i na posouzení toho finančního výboru potom dechu 
na jan maria teda jestli mužu jestli by tam opravdu šlo upravit to že 
to je vázaný na ten na to rozhodnutí vlády jo nedávat tam výčet ale dát tamto rozhodnutí vlády protože tam je to specifikovaný a mě tam chybí papírnictví v tom výčtu no může můžou si může si prostě nar pana náměstí o to požádat já v tuhle chvíli si myslím že ne si tam byly zavřené no tak jestli by to šlo prostě navázat tohleto na a na na to rozhodnutí vlády a na ten výčet kterej je udělaný v tom rozhodnutí pokud se o tomhle přesvědčený a myslíte si že to také já jenom to usnesení vlády z hlavy nevím to znamená viz pokud o tom budeme hlasovat bylo by tam doplněných potom pokud by se o tom protože já ho teď opravdu nevím je to neříkám že musíme tečka napsat číslo ale jo nařízení jako víme všichni o kterém se mluví protože bylo jedno důležitý a to by tam mělo být prostě v tom statutu na napsaný a tenhle ten výčet kterej tam je tak by měl bejt jenom jako ne demonstrativně například ano 
an karel marek 
tady asi se všichni shodují na to že to potřeba udělat proč je to moc důležitý potřeba by to bylo jednoduchý aby to bylo rychlý některé obce už udělali výrazně před náma tady jsme vlastně zpoždění a 
myslím si že tam je termín výplaty potomky na třicátému nebo schválených jednatřicátého osmý to znamená ty lidi dostanou v září upřímně jako tady se pojďme říct prostě tak pokud jsem teda pochopen status tak ty lidé to do konce června zadají si žádost potom se tu bude zpracovávat srpnu to rozhodneme a v září ty peníze dostanou rozumím tomu správně rozumíte ale je to i z toho důvodu že my jsme zákonem omezený to že pokud máme program musí viset třicet dnů a tohle je program prostě to jsou ty rozpočtový pravidla a my jsme si nevymysleli v tuhle chvíli už jsme i mimo nouzový stav derby jsme mohli zdůvodňovat to znamená proto jsme koncipovali tímhle způsobem a bohužel je to tak samozřejmě by asi nic nebránilo a to nechci nic predikovat pokud by se měly vyhodnoceno tak jako tam ten termín se dá on se tam dát tomu že bude září zastupitelstvo proto je tam ten termín aby jako ten čas tam byl navíc teda musím říct že teprv teď těm kódem mě těm živnostníkům dojdou peníze já nejsem živnostník že to nevím protože něco tečka jakoby inkasují od státu do konce června tuším že ten státu prodloužil tu pro ty osvědčil a myslím si že pak to na ně dolehne a ta pomoc jim příjde možná že až září ale po pokud jako tady bude vůle se na toto téma pouze se jí prostě někdy v létě ale to nevím jestli jsme schopni tak ten termín část vrátit ale vycházelo se z těchhle věcí protože mi to skutečně v tuhle chvíli musíme viset třicet dní rozumem děkuji za vysvětlení za mě přesně jako pojďme to vůle určitě je i z naší strany klidně k tomuhle tomu budu se sejít prostě jenom separátně abychom mohli odsouhlasit aby lidé nemuseli čekat takhle dlouho protože beru to tak že to je pomoc pro ty kteří to jakoby potřebu kterých to opravdu je důležitý u který to pocítí tak pojďme být rychlý tam tam je důležitý beru že vždycky kdo rychle dává dvakrát dává tak tady si myslím že to důležitý pojďme rychle rychle dávat mít jednoduché myslím že ta ten moment to dát přes nemít tam omezení na tam jenom to usnesení vlády aby jsme tam nebyli jakkoli omezeně co lidé hlásí a potom finanční výbor pokud tam najde nějaký problém tak prostě to řekne a 
zastupitelstvo spíš jako co teda za termíny 
já bych nejradši měl rozhodnutí k jedna třicátému sedmý jako tak abychom se v srpnu hnedka sešli 
já teda se toho názoru že rozhodnutí zastupitelstva vědci už není potřeba žádného protože jednotlivý ty pokud se pravidly shodneme ta podpora pro jednoho žadatele je do padesáti tisíc korun což je pokud si dobře pamatuju v kompetenci rady takže pokud finanční výbor to rok přijímat žádosti vyhodnotí dá stanovisko tomu tolik takto dá radě a rada schválí a tím je to hotové podle mého soudu už to do zastupitelstva jít nemusí 
jenom pres ragú souhlasím parfait more dokonce ještě bych byl jakoby jednoduchý v tom že myslel si že je i dobře když to nakonec nepůjde proto že 
a slýchám občas hlasy lidí kteří řeknou ale já se radši ani nepožádá protože ono to potom bude veřejný bude to vidět jsme malý město a lidé se na ty podnikatele který si požádají budou dívat divně já si prostě myslím že je dobře aby se lidé požádali prostě tu pomoc pojďme udělat byli postiženi ale potom bych to nechal nemám žádný problém přesně tak jak jste to řekl ať to proběhne finanční výbor rada a rychle se rychle se to s úřaduje jako to končí tak pokud už jsem to teda pardon jestli jsem to zaregistroval dobře já jsem pochopil že se bavíme o tom našem návodu kde by se tedy mělo doplnit že to bude vzorová výbor finanční na tom byla shoda že se tam a že se tam udělá ne že výčet ale přímo to usnesení vlády tam doplníme kterým se stanovilo to co se zakazuje takže termín byl jednatřicátého sedmý 
jo a maximální výše protože u nás byl návrh víc taky tam patnáct 
arko jestli můžu k tomu finančnímu výboru ne rozhodovat unie poradní orgán takže by asi neměl mít tu rozhodovací pravomoc ale mělo by se to prohnat přes ten finanční výbor 
on 
já děkuji za slovo díky tomu že jste mě přeskočili tak už nemůžu chodit svoji impotentní poznámku kterou jsem měl že se dá předjímat že projde návrh váš a nikoli kulturního piráta tak aspoň mám teda jednu technickou podle mého názoru je špatně postavený bod sedm tři kde je zmínka a že 
uznatelné výdaje lze financovat z dotace za splnění těchto podmínek hnedka ten první bod vídají vzniklo příjemci v období realizace programu 
má se na mysli že ten vídají vznikl po v prvém šestý ne o má se na misi úvod tamto bylo to mnou od toho třináct v to v tom termínu prostě u toho nouzového stavu to je ten který je napsáno vídají byl příjemcem ale uhrazen v období mezi prvním třetím a třicátém šestém prostě ten první bod nedává smysl protože období realizace programu je v bodu pět popsáno že to je od prvního šestý tak mě to nedává smysl tohle od tady ten bych navrhoval asi vyškrtnout je zbytečné nebo nesmyslný a pak je tam podle mého názoru ještě jedna nelogičnost nebo spíš taková živnost a to se týká bodu sedm sedm 
jenom strpení asi to tady najdu 
další podmínky a požadavky pro čerpání a vyúčtování dotace může poskytovatel zahrnout do veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace je to přijde takové divné a tady jsme se shodli že s tím souhlasíme že to chceme a ty podmínky jsou daný a tahle ta věta je taková jakože nakonec i do veřejnoprávní smlouvy napíšeme co chceme nevím takový bod proč 
děkuji je všechno paní bláhová 
já jsem se chtěla zeptat jestli máte zájem opravdu jenom faktické připomínky kterým o tom mám slyšet anebo nemáte má to význam to říkat a pen statut trošku upravit anebo je vám to jedno a nezáleží vám na tom 
povídejte má slovo kamene 
mužu 
bod tři jedna že je stanoveno že nezpůsobilým žadateli jsou osoby vykonávající činnost vedlejší 
a taky ještě dá o finanční podporu nemohou žádat subjekty které měly po celou dobu nouzového stavu otevřeno v závorce prodej potravin drogerie lékárny květinářství prodej chovatelských potřeb z toho vyplývá že tady ty subjekty mohli mít otevřenou ale nezajímáte se jako fyzicky jestli otevřeno měli nebo neměli jo je to vypadá to jako výklad že vlastně tyhle osoby jsou vyloučeny z toho si požádat i přesto že mohli mít teoreticky nějakou dobu zavřenou protože třeba neměli zaměstnance který byli v karanténě nebo který prostě se museli starat o děti a nemohli chodit do práce takže mohli mít zavřeno i prodejny potravin drogerie lékárny květinářství chovatelských potřeb což by z toho jakoby vyplývalo že tyhle osoby nemohou si požádat o ten dotační titul to je jako cílené opravdu je to tak cílený dobře protože jsem jak jsem procházel město tak jsem neviděl že by toho někdo jakoby ale že možná nějaká květinu vka třeba ale je jedno je to cílem jako takhle z toho dobře 
potom se připojuji k v tom článku čtyři opravdu tam je ten přímý dopad aby bylo odkázáno úplně na krizové opatření vlády a ono těch krizových opatření bylo víc kterým zakazovali zase zakazovala ta činnost nebylo jenom jedno z toho dvanáctého nebo šestnáctého třetí ale navazovaly na to dvě nebo tři takže bych chtěl ocitoval vlastně všechny tyhle krizová opatření a pak tím pádem by jakoby vypadla ten přímý dopad že to jsou podnikatelské subjekty které měly uzavřené provozovny a pak přímo to vyjmenování těch subjektů protože tam fakt chybí papírnictví oděvy hračkářství a spousta dalších subjektů které poskytují služby nebo mají prostě krámky a bylo by to škoda kdyby z toho vypadli 
článek pět spíš než vyškrtnutí bych doporučovala tam dát novou kolonku uznatelné výdaje od do myslím si že to vyřeší ten problém s tou realizací tohoto projektu a měli byste tam že uznatelné výdaje lze uplatnit od prvního března do do jednatřicátého osmý a vyřešil byste ten problém že vám tam nesedí ta doba realizace 
protože to pokryje vlastně to na co to cítíte že to má být do prvního března šestý jedna máte že program bude jenom pardon pokud jsme se dohodli na jednatřicátého sedmý dal bych 
třicátého sedmý ano určitě to už nechám na vás já spíš jakoby tu myšlenku šestý jedna žádost o dotaci bude posuzovat výbor jehož členy jmenuje rada ale rada nemůže jmenovat členy výboru takže buď jen a taky jednou finanční výbor a novým dohodli jsme se na finančním výboru a na spíš dopor který doporučí radě k rozhodnutí byl terminus technikus tomhle případě a my jsme nevěděli a pak nastala ta shoda že by to byl finanční vývod takže to se upraví tak jak jsme se tady dohody to je zřejmý jasně no ta tak to měla být komise jo ale to je jedno dobře tak to jste zaregistroval sedm tři 
uznatelné výdaje lze financovat z dotace na splnění těchto podmínek 
tam vlastně to první ondráškovi postižený tak vznikla příjemci v období realizace programu protože jste ten tam budete mít vlastně v tom článku pět definici no a potom z hlediska praktičnosti tím 
máte tam všude že se musí dokládat daňové přiznání který buď podané osobně anebo po o potvrzení od finančního úřadu že se s elektronicky 
je to opravdu nezbytný potřebujete to nestačilo by jenom že dát kopii daňového přiznání které podaly když prohlašují pravost svých údajů a zaručuje se že vy se že všechny údaje které poskytly jsou pravdivé protože osobně málokdo z podnikatelů už teda jezdí na finanční úřad nebo no jako někteří ano podávají osobně ale řada jich podává elektronicky přes a po a pan nemají žádné potvrzení a vystavovat si potvrzení stojí peníze od finančního úřadu nebo musí osobně 
a takže spíš dávám na zváženou opravdu jestli to jakoby nevypustil protože je to zátěž pro ty podnikatelé vím o čem mluvím každý jednání s úřadem je opravdu zatěžující pak náležitosti žádosti máte osm jednou že právnická osoba musí uvést osobu která je zastupuje což je logické pak osobu s podílem v této právnické osoby já se omlouvám paní bláhová běží vám druhý čas a osobních má přímý podíl o výši tohoto podílu a proč potřebujete vědět kdo je v právnické osobě 
pokud si to pamatuju správně pokud nekdo příjemce veřejných prostředků tak musí prokazovat vlastnickou strukturu já si to nevymyslel 
no dobře ale můžete si přece z výpisu z rejstříku nezjistíte z výpisu z rejstříku trestů se vám kolikrát stává když budete mít typicky můžete mít teoreticky v tuhle chvíli 
akciovou společnost z patnácti zaměstnanci kde a akcionáři budou další a další a další firmy ve své podstatě pro mě to znamená že když mi někdo přinese výpis z rejstříku kde je napsáno že je to jeho er očka je tam a v tom výpisu je potom napsáno kdo je společníkem a bude tam společných když máme ulici jára cimrman jára cimrman jára cimrman stoprocent tak vím kdo je skutečným vlastníkem firmy 
no dobře tak možná by stačilo tam odkázat nevyplývají tato skutečnost z obchodního rejstříku kterou by si sami můžete ověřit a není potřeba aby ta osoba dokládala výpis anebo výpis z živnostenského rejstříku za současné době kdy opravdu už si každý úřad vztahuje ty informace sám pak mě to připadá já chápu že to asi bude zjednodušení pro finanční úřad ale opravdu zátěž je po byrokratická proto žadatele 
doklad o provozování podnikatelské činnosti či sídlem na území města lysá nad labem a jak to doloží když má místo podnikání na adrese co bude dokládat jste si všimla tak je tam i ta druha a druhá kolonka těch lidí a tyto tady mají provozovnu to znamená měli by nám doložit že tuto provozovnu mají ale máte někde jinde tohle vyplývá prostě náležitosti žádosti nebudeš a pak tam teda jsou ty aktuální výpis z živnostenského rejstříku a pokud do kopie platného dokladu existence a to se všechno můžete zjistit sami z tohohle pohledu bych navrhovala spíš jakoby zjednodušení než zbytečnou zátěž se vytahovat nějaký evidence děkuji všechno 
tak děkuji paní bláhové 
pavel icer 
ve finančním výboru k tomu bylo spousta připomínek paní bláhová je v podstatě z asi všechny shrnula 
já mám naopak jednu která to byrokraty zuje a to je to že by sice máte požadavek na to aby ten podnikatel předložil ty doklady o tom o těch uznatelných nákladů ale už nepředkládá proti tomu že to skutečně zaplatil to znamená nepředkládá výpis účtu těžko říct jestli to kvůli padesáti tisícům stojí zato ale je to obvyklý není to neobvyklá kontrola která se automaticky dělá to znamená automaticky při dotačních titulech 
žadatel při předkládání uznatelných nákladů předkládá zároveň proti tomu i seznam těch zaplacených částek účtu nikoliv hotově děkuji 
děkuji 
další dotazy nejsou 
nebo další příspěvky král karel marek 
já bych se jenom zeptat proč se tedy padaly některé jakoby praktické věci k té úpravě tak jestli na to než bude potom hlasováno tak jestli bude mít shrnu to co všechno se upravuje aby jsme to dali do zápisu a a a mohli jsme se to odhlasovat protože přesně tohle to chcem odhlasovat a chceme aby to bylo jednoduchý a dobrý já mám jednu faktickou tam máme v tech vedlejších dopadech částku maximálně pět tisíc vemte si bere leteckou věc kterou tam cena spoustu dokumentů papírů pro ty lidi já mě příjde velmi praktické prostě buďto je vyškrtne na nebojte je deset tisíc ale možno žádat ale žádá pouze pět tisíc mě v dnešní době už přijde jako blbost je plná ty papíry všechny 
a nechceme jich tam úplně málo to 
pavelka já za sebe jestli řeknu já bych si dovolil shrnout to znamená že návrh usnesení tak jak tam je a bylo by za doplnění a teď když mě budete poslouchat jak se budou snažit říkat usnesení vlády kterým byl nařízen ten který byl zvednuty ten zákaz to byla věc která tady rezonovala zcela jasně pak tam bylo že ve své podstatě tam nebude v kolonce třicet jedna osm let třicet jedna sedm další věc kterou jsem zaregistroval že to bude kontrolovat finanční výbor tím se teda upraví že nikdo nevolí a nedělá to pak tam byl návrh na vypuštění a honza to tě poprosím protože si to já jsem si mě to vyšlo sedm jedna ale nepamatuju si přesně jak to řekl 
je to bod sedm tři a je to ta první odrážka sedm tři první odrážka že by jsme vypustili a pak tam bylo že ty doklady budou v tabulce od prvního 
března do třicátého prvního sedmý to jsme říkají že je ta úprava tomu že to nebude k citátem osmý tohle jsem registroval 
a maximálně patnáct zaměstnanců tohle by se teda mělo dát do toho aby se to upravilo má tedy jestli jestli bohu radka bláhová upozornila že výčet těch provozoven nebyl v jednom usnesení ale asi ve dvou nebo ve třech já to sám teda nevím ale jenom to říkala tak kdyžtak na to pamatovat jak si říkal že to tam dát jako usnesení vlády tak tam dá jsem pochopila jsem si napsal usnesení a myslel jsem množné číslo doby a já jsem ještě teda tady vznášel jakoby dotaz na ten bod sedm sedm mě to příjde jako zbytečný od nebo takovej nějakej navíc nechtěl bych ho tam mít jestli je to možné liška je celej od sedm sedm této další podmínky a požadavky a tak dál že budou případně ale je to celej od sedm sedm ano ano 
ještě poslouchal 
jsem měl tento připomínku tech byť zvednout na deset tisíc prostě tam je to maximum můžeme schválit míň ale tam není maximum pět tisíc no ale to se přiznám že já za sebe nechal ale klidně o tom bude hlasovat jenom paní bláhová 
já jsem se tady říkal byste jste se ptala proč tamto dělají přiznání daňové přiznání jen u těch co mají ten paušál a vydělají si do pěti tisíci protože jinak by jsme to neměli jak zkontrolovat a pak a co se ptal pan eli cert to znamená na ty doklady to jsme právě konzultovali s ministerstvem financí a ono říkal že to není nutný proto jsme si troufli zjednodušit to myslím to dokladování těch věcí zpět 
dobře děkuji je tady paní to ženská 
já se omlouvám jenom pro ujasnění já jsem se pokoušela dohledat a usnesení a samozřejmě jich je vícero nicméně jenom pro úplnost také vyhlášení nouzového stavu bylo ke dni dvanáctého března a to první usnesením číslo dvě stě jedenáct a bylo to usnesení ze čtrnáctého března a zní krizové opatření k zákazu maloobchodního prodeje a služeb ale pak následovala další usnesení která samozřejmě to postupně rozvolňování proto je opravdu třeba se zamyslet nad tím výčtem jo děkuji já myslím že není cílem asi to teď tedy definovat všechno 
tak máme návrh hlasování 
muže 
jo 
tak je tady návrh hlasování kdo je pro osn návrh usnesení zastupitelstva 
včetně toho bodu ještě tam bylo sedm sedm ale tam byl ještě proto pozor ještě jste i proto teda že se těch pět tisíc ráda deset protože buď které se nebo vymaže pozor takto ještě jsme si ujasnili já bych to dal na deset maximum máme tady prostě procedury když někdo zjistí že to již jako zbytečný tak tam dáme nulu ale prostě bych to neomezovala 
a fajmon pana kolegu ward aby to stáhnul nechte tam prostě větší volnost komisi ať tam má větší škálu prostě ty firmy jsou některé opravdu extrémně malinký jako jo tak ať tam je prostě a některé jsou až do patnácti tak ať je ta škála těch podpory a to není jakože to je všecko že bude automaticky pět nebo deset tisíc to bude do výše toho doloženého toho jo takže prostě když si budeme zbytečně omezovat prostor jako proč to dělat jako 
ale právě to já nechci protože ono maximu pět konci může požádat a maximálně může dostat jakoby pět proto jsem říkal pojďme jako pojďme tom finančním výboru dát větší prostor limeta maximu deset a ten prostor tady má o to šlo dát mu větší prostor 
byla jen to prosba 
ml 
také tedy na hlasování kdo je pro 
všichni návrh byl schválen děkuji děkuji a nebyly levy finančnímu výboru teda tu práci díky za ní tady návrh pana zastupitele gregora napřed zařazení bodu číslo třicet to je jednací řád výboru ten návrh byl předložen 
tak jdeme a kdo je o před zařazení bodu číslo třicet 
devět bude proti 
šest návrh byl schválen 
je vám předkládán návrh nového jednacího řádu výboru prosím 
diskuze 
já jsem jenom chtěl upozornit ze zdravotního hlediska že tady sedíme v látkových ho už rouška již několik hodin které už dál nejsou funkční takže jsem chtěla kdo má druhou ať si vymění nebo udělat pití minutovou pauzu protože opravdu po dvou hodinách látkové roušky jsou úplně zbytečné také fakt že jsme plno návrhu mohlo být schváleny dávno já jenom upozorňuji na to zdravotní věc a myslím si že by jsme měli zvážit 
asi nebude mola zdravotníka 
já myslím že ten bod jsme schopni probrat rychle a po tomto bodu vyhlásíme přestávku 
pan jan marek já bych se chtěl zeptat proč je tam ten estébácké dodatek o tom že pokud nepodepíšu nějaký prohlášení mlčenlivosti kterým jsem podle zákona který existuje a kterým jsem stejně jako občan vázaný jak můžu být z toho výboru vyhozené 
protože to je duplikace toho co už v tuhle chvíli v legislativě existuje a jako upisovat se něčemu na na věčné časy to už tady bejvalo wiki 
mužů 
velká já nevím jestli je to se upisování čemu já když jsem nastoupil ke svému zaměstnavateli tu stejnou věc se musel podepsat přestože jsem u něj zaměstnán a přestože to vyplývá ze zákona tak nevím jestli je to estébácké tedy já jsem to podepsat v práci jako zaměstnanec musel no jako nebudeme tedy srovnávat komerční sféru a samosprávu kam jsme volení a podle úplně jiného zákonného 
já ale tady nesrovnávám komerční sféru já nejsem zaměstnanec komerční sféry 
paní ušiska já bych se na za fronty 
tak já k tomu ještě řeknu jednu věc a vede mě k tomu vůbec situace na úřadě já vím že si za to sklidím velkou kritiku ale já jsem se protože ty návrhy tady k tomu pořád mám dva chtěl jsem vám jenom upozornit že v tuto chvíli díky tomu co se děje který všichni válčíme a jaksi neustále dopisuje 
zákon o sto šest a vyměňujeme si různé kontroly a různé věci tak se nám úplně rozpad investiční odbor v tuto chvíli na investičním odboru máme jednu paní která tam je slovy řečeno dva měsíce 
nelíbí se mi jakým způsobem prostě jsou ty věci vykonávaný a jaký jsou nelíbí se mi třeba to a možná že se pletu ale jestli jsem se dobře díval tak byla obrovská diskuzemi lítala o tom jestli se finanční výbor svolává nebo ne shora lidé se tam pronásledovali pokud vím kontrolní výbor dnes zasedá víc jak pět měsíců nebo zavřená naposledy v prosinci nic se nestalo já do toho dodávám ještě jeden návrh a to aby protože tam je ustanovení že říkáme že musí mít minimálně tři a já navrhuji aby měli výbory maximálně sedm členů a pak to a to se mě dotýká osobně protože jsem byl svědkem na posledním zastupitelstvu města kdy po zastupitelstvu se ještě dvě hodiny úředníci na chodbě dohadují o tom co se bude kontrolovat nebo ne a pak nám z toho odcházejí tak já dávám ještě návrh na revokaci usnesení číslo osmdesát tři dnes sedmnáctého už to dva tisíce devatenáct která kterou se schválila společná kontrola efektivity využití projektových dokumentací a studií kontrolního výboru ve spolupráci 
je to z roku dva devatenáct z dubna jsou tam rozbroje o tom jak se to má dělat nemá se to dělat mě ta věc jako výsledek to žádný v tuhle chvíli pořád nemá ten úřad to neuvěřitelně zatěžuje a proto ten návrh tedy dávám děkuji za pozornost 
karel marek 
no faktická jirko můžeš mi říci jediný moment kdy to ten úřad zatížilo protože do této chvíle jakékoli věci které jsme jako kontrolní výbor chtěli tak nám nikdy nebyly předloženy pokud jsme tam chtěli přijít dělat kontrolu a také nám to bylo zabráněno situace která tady takhle probíhala to znamená mě to fascinuje teto rétorika nám jako zastupitelům a nejsou předkládány některý dokumenty který chceme nejsou nám odpovídáno na maily 
vlastně nás tlačíte k tomu že pokud chceme jasnou odpověď od úřadu tak abychom si zažádali o sto šestku abychom to dělali martin způsobem a potom přijdete z druhé strany říkáte by ten úřad zahlcuje je tohle rétorika je naprosto fascinuje investiční odbor byla evidentně rozložen kvůli úplně něčemu jinýmu z této kontroly neudělali a na tuto kontrolu nebylo v té nebylo poskytnuto jediné věci který neinvestiční odborná poskytnout měl 
takže to je ta situace která tady je to jedna faktická druhá faktická a k tomu návrhu jsou tam věci co má nebo nemá dělat kontrolní o finanční výbor překvapilo mě že u finančního výboru tam máme nějaký najednou omezení na dvacet tisíc já si myslím že finančně kontrolní výbor je fakticky ve své kontrole limitován zákonem o obcích mimo nemůžeme snížit jeho zákonnou povinnost kterou tam má a může mu maximálně věci rozšířit alena snížit za prvé a za druhý nebo třetí věc 
usnesení že vedoucí nebo předseda a výboru bude a dávat posudky o tom jak jednotliví členové výboru pracovali tak to mě opravdu posunul to jsem si říkala aha tak no tady zase začít dělat kádrové spisy pokud ano tak já se jako předseda kontrolního výboru skutečně tohle vůbec neumím představit pokud se chcete bavit o docházce docházku máte docházku dostáváte o tom kdo do výboru chodí a kdo nechodí ale aby jednotliví předsedové výborů dávali něco jako svodky o práci členů výboru z řad občanů 
no tak to je přece fascinující 
děkuji tak 
paměť 
dobře návrh podal a 
pan jan burian 
karel marek víceméně zhodnotil nad čím já jsem se pozastavil výbor pracuje a i komise ale bavíme se tu o výborech pracují ve svém volném času dobrovolně mají zájem o město my by jsme si ty lidi měli hýčkat a místo toho tady přiletí takovéhle pamflet toho je jsem z toho fascinovaný činnost výboru je jasně definovaná zákonem tenhle ten papír si klidně s chvalte protože se k němu stejně budete chovat jako se chováte k jednacímu řádu zastupitelstva budete jej ignorovat a ohýbat jak se vám hodí takže já s tím samozřejmě nesouhlasím a nechám to na vás užijte si ten dokument já se jim určitě řídit nebudu nejsem členem výboru a kdybych někdy byl mě to prostě přijde postavený na hlavu děkuji 
pan slicer 
je potřeba si tedy říct co vlastně po nás bylo požadováno aby jsme podepsali 
metodika ministerstva vnitra chce aby se zachovává mlčenlivost o datech úředníků město ale nám předložilo tento dokument prohlašuji že jsem si vědom vědoma skutečnosti že jako člen členka komise rady města lysá nad labem výboru zastupitelstva města lysá nad labem v rámci plnění svých povinností jako člena tohoto orgánu přicházím do styku s osobními údaji aj jsem proto vázán vázána mlčenlivostí dle nařízení evropského parlamentu a rady je u dva tisíce šestnáct šest set sedmdesát devět zavazují se 
ale k něčemu úplně jinému zavazují se zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech která nejsou veřejně zná které nejsou veřejně známy a o kterých se dozvím souvislosti s výkonem funkce nebo které mi budou v průběhu výkonu funkce zpřístupněny jakož i o samostatné existence těchto skutečností povinností povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny údaje včetně osobních získaných z jakýchkoliv zdrojů dokumentů a databází města lysá nad labem klientů a obchodních partnerů a jejich klientů povinnost mlčenlivosti se vztahuje také na bezpečnostní opatření jejich zveřejnění by ohrozilo bezpečnost informací včetně osobních údajů zachovávat mlčenlivost se zavazují nejen po dobu trvání funkce ale i po skončení a beru na vědomí je při porušení povinnosti mlčenlivosti může město lysá nad labem postupovat v souladu s právními předpisy stejně tak je město lysá nad labem oprávněno požadovat náhradu škody která by v souvislosti s porušením 
s porušením této povinnosti vznikla tedy není tady v tom dokumentu 
mlčenlivost pouze o datech zkráceně kdo pora ale je tady mlčenlivost o všech skutečnostech tedy já se zeptám koaličních poslanců zastupitelů kteří tady tu mlčenlivost podepsali co tedy před občany všechno tají 
já si byste se zeptali nedá bude psat já vám odpovím já jsem mlčenlivost nepodepsal 
tak je tady další do diskuze paní bláhová 
výbory prostřednictvím svého předsedy sama předka prostřednictvím svého předsedy zastupitelstvo předkládají souhrnnou zprávu o své činnosti ve které bude bude mimo jiné uvedená statistika docházky na jednání výboru a zhodnocen přístup i věcná náročnost činnosti jednotlivých členů při řešení stanovených úkolů 
já bych se chtěla zeptat jakou máte představu jak se to bude dělat budou se dělat čárky kolikrát to bude ten člověk mluvit kolikrát zvedne ruku nebo jak se to bude hodnotit ta zhodnocen přístupy věcná náročnost činnosti jednotlivých členů při řešení stanovených úkolů 
já bych pravdu řekla já nevím jsem aktivní moc nebo málo 
party 
provdala se za sebe přiznám že pro mě osobně je nejdůležitější že ten člen tam chodí a že je a že ve své podstatě se vyjadřuje pokud se ptáte na můj názor já ano a nemohlo by to teda prosím být vypuštěné jeno aby se jakoby ta docházka přece jenom mluví za něj za jako za něco a jak se to bude hodnotit já opravdu nevím já myslím že jsem aktivní docela dost a přináším nápady ale je pravda že se to někomu nemusí hodit a tak prostě mě vyhodí protože si řekne že moc mluvím a moc vím 
nevím nechápu to abych pravdu řekla já ještě budu mít jednu takovou otázku můžu se prosím dotlačí to byl nápad 
pane starosto vás se mohu zeptat čí to byl nápad tohle konkrétně si nový jednací řád ne myslím to že bude předseda hodnotit činnost členů a podávat o tom zprávu 
tak to bylo kolekcemi zpracování materiál na kolektivní neexistuje musí to nikdo navrhnout no takže vy 
dobře tak děkujeme děkujeme 
no právě vy jste na rádiu patriot říkal že jste byl v komunistické straně vlastně z donucení protože jste potřebovala něco změnit ani bláhová klikněte svého hormony prosím prosím také s cenou na jednej taky ne se na tohle řekl v rádiu pane starosto je dobře že posloucháte tak pan marek na já ještě pokračuju dál desátým a jenom bych chtěl požádat zastupitelé si mohli tento aby se to vyškrtla aby se o tom dalo hlasovat prostě třeba pana velká evidentně pro tak třeba abyste získali i podporu finanční výbor projednává rozbory hospodaření města já tomu moc nerozumím oni se dělají rozbory 
možná je to něco co je mimo 
mimo mé vzdělání tak potom jestli byste s tím souhlasili tak bych si dovolila navrhnout do každého toho bodu finanční výbor kontrolní výbor že vy vykonávají i další činnosti které jsou jim svěřené zákonem anebo uložené zastupitelstvem města myslím že by se to docela slušelo kde by to v takovém jednacím řádu bylo protože to přece jenom je i v každém zákoně který upravuje společnosti a neziskové organizace a všechny různé subjekty že mají ve výčtu toho co jim náleží že vykonávají činnosti které jsou sjednané zákona nebo stanovené zákonem anebo ji které je uložit uloží nadřízený orgán což v tomto případě zastupitelstvo 
tak pak jsem se ještě chtěla zeptat jestli by bolo možné do jednacího řádu zapracovat 
aby se zápisy které se dělají výboru posílali i členům k případnému připomínkování a třeba tam dal lhůtu do tří pracovních dnů s tím že když se nevyjádří tak se bere že s tím souhlasí chvilku to fungovalo ve výboru pro obchvat naši činnost tom jestli mne ztížilo pak bohužel pan fajmon s tím přestal chápu že asi z časových důvodů protože myslím že vás to až tak příliš nezatěžovala ale jestli by to tam nemohlo být přece jenom zase vráceno a potom 
a pak ještě mám jednu věc že plnění úkolů vzešlých z jednání výboru kontroluje tajemník nebo tajemnice úřadu prostřednictvím příslušných vedoucích odborů já abych se přiznala já nevím že výbor dělá nějaký úplně nějaký úkoly na co to směřuje prosím tak zastupitelstvo výborům přece ukládá úkoly pardon myslím že zřejmým kamkoli předkládají věci k jejich projednání ako sa třeba uložilo tečka tu společnou kontrolou kterou já jsem četl byl úkol ze zastupitelstva padl 
no a proč to má ale kontrolovatelný když jí body podléhají zastupitelstvu jakou činnost toliko vystup má předložit zprávu k tomu jak tam věží co znamená i ze strany toho úřadu jestli běží ta kontrola 
paní bláhová i běží vám druhá část děkuji moc za upozornění a tak bod osm kontrolu může výbor provést po předchozím oznámení ale možná by bylo kdyby tam bylo člen výboru protože jak jsem pochopila tak výbor pověřuje člena aby provedl nějakou kontrolu ale spíš taková technická věc a tak co se týká kontrol je z dávám na zvážení protože tady že kontrolu na zakona v úřední dny chápu proč této tam navrhli nicméně je to ztížení provádění těch kontroly po faktické stránce protože vemte si že lidi kteří jsou účastni ve výboru takto mají jako svou dobrovolnou činnost kterou dělají pro město zadarmo ve svém volném čase a pokud by měli dělat kontrolu v neúřední dny to znamená úterý čtvrtek pátek kde je jenom do dvou nebo do dvanácti hodin takovým vlastně říkáte že pokud chtějí udělat kontrolu na kterou mají ze zákona právo třeba finančním výboru k si musí vzít dovolenou tudíž vlastně jakoby jim znemožňuje vůbec plnit úkoly z toho finančního výboru protože si musí vzít na dovolenou aby být vlastně mimo mimo práci tak jestli by tam nešlo dát pokud se nebude pokud se nedohodne s tajemnicí a s příslušným úředníkem jinak že by se rozšířila možnost protože vím že někteří odbory nejsou tak zahlcené a ty úředníci relativně mohou pracovat i v úřední dny sama ze své zkušenosti vím když jsem se o tom s nějakým úředníkem bavila a v úřední den mu kontrol nevadí protože tam stejně moc lidí nechodí takto je můj návrh to všechno děkuji 
děkuji paní bláhové nechci aby to by tady byl střet právníků zase ale přesto dostane slovo náš právník který tady ten jednací řád samozřejmě učesal jenom k té kontrole v neúřední dny chtěl bych upozornit že úředníci máme pružnou pracovní dobu nově tudíž není problém se domluvit i třeba ve čtvrtek na sedmnáctou hodinou že tam někdo bude přítomen jako 
panely podruhý 
na 
neodpověděli jste mi na otázku co všechno utajuje té to byla první věc druhá otázka je zdali předložíte smysluplný smysluplnou mlčenlivost a to jak zaměstnancům protože tento dokument podepisují i zaměstnanci úřadu a další věc jsem se chtěl zeptat jak je to vlastně s komisí 
to souvisí s tou prací těch těch výborů a komisí s komisí pro regeneraci městské památkové zóny protože ta předložila jediný zápis skutečně jediný tuším minulý týden nebo předminulý týden a přitom je to komise která rozděluje ročně miliony korun žádná jiná komise a žádný jiný výborně z takového nedělá mimo výboru který jste zrušili a to byl výbor pro pro byty panel tak první věc je že pokud mi řeknete vy to určitě víte když jste ten zápis či tak kolik komise doporučila rozdělit každý jste říkal o těch milionech a milionech 
tři miliony a to rozděluje ročně letos komise k rozdělování v rámci regenerace má čtyři sta tisíc korun pokud se nikoliv jsou tam tři miliony nejsou tam tři jsou tam tři miliony kde jsou tři miliony paní stařecká aby to asi potvrdila je to v zápisu že jste rozděluje tři miliony paní stařecká v komisi regenerace a které si můžu se k tomu vyjádřit také tady ta komise je zřízena hlavně kvůli tomu že jsou tam za prvé jak víte odborníci kteří jsou vlastně z památkového tam paní zápalková nebo to si dal odborníci kteří nějakým způsobem se k těmhle věcem vyjadřují a je zřízená víceméně kvůli tomu je když se navíc na ministerstvo kultury dávají dává žádost o dotaci také víceméně víc bodů dostaneme pokud to projde ještě nějakou komisí komise by jinak v podstatě nemusela být nejde o žádné rozdělování a pouze to vždycky také doporučující není na tom proto je tam dejme tomu i v tom jednacím řádu upraveno její scházení nechodí tam občané jsou tam je ta městský architekt a tyto lidé takže je to je trochu jiná struktura těch lidí kteří tam jsou 
kolik je v zápisu 
kolik tam jste rozdělovali teď v tom zápisu 
no teď je tam na dvě stě tisíc dvě stě a dvě stě tisíc 
dobře děkuji za odpověď podívám se ještě nicméně tahle komise skutečně v minulosti rozdělovala miliony korun a protože měla dotaci na revitalizaci památek lysý a revitalizaci městské památkové zóny zveřejníte všechny zápisy minulý já ještě jednou zopakuji ty otázky a co všechno utahuje před občany 
jaké 
jestli předložíte smysluplnou mlčenlivost která se bude dát podepsat nebo to vyřadíte z toho z tý podmínky pro členy výboru a a třetí věc jestli bude předložena jestli budou předloženy všechny zápisy komise pro revitalizaci městské památkové zóny tedy například i to jestli se vyjádřila k rušení městské památkové zóny děkuji 
oni se já bych asi jenom panovaly carovi odpověděla k té památkové zóně ty zápisy z minulé doby ty jsem požadovala tam snad byli tam byl nějaký jednací řád kdy ty zápisy prostě zveřejnila nebýt nebyl neměli takže ne já v tomhle tom nemůžu jakoby nic udělat co se týká regent jakoby komise teď nebo neboli to té památkové zóny tak víceméně v tento okamžik je dokončen dokončena analýza dokonce dokončen dokument který bude nejbližší vlastně s příštími listy bude zveřejněn článek tomu odborný a bude i na webu města 
studie zveřejněná myslím že vás překvapí nejde o nějaké rušení byla bát některých místech je rozšíření ale nechme si to tedy až to budeme zveřejnila děkuji 
pan marek jan 
karel 
děkuji pane starosto chtěl bych se vás zeptat proč tady máme návrh na změnu jednacího řádu výborů většinou v důvodové zprávě pokud máme nějaký současný návrh současné jednací řád tak je že něco nefunguje že něco potřebujete upravit nebo nějaký zákonný důvod proč je tady tento návrh 
no my jsme miss ano pan revo 
tohle nechci říkat duo změnil se jednací řád komisí 
a mikrofon pokud vím tak rada dost ráda dostala úkol dokonce na začátku roku že má vyhodnotit za prvé docházku ve všech komisích a výborech a současně vyhodnotit jakým způsobem to nějak funguje na základě toho vyplývalo bez bez problémů se udělaly nový jednací řád komisí a byly navrženy i nový jednací řád výboru 
já to takhle takhle to přece není pokud lidi nechodí na výbory na jednání tak mají přijít návrhy na to že máme z toho daného výboru odvolat pokud nejste spokojeni s tím abychom kovy jako jako pozice měr někoho v daných výborech tak nás klidně i házejte máte na to tehdy svých devět hlasů 
ale prosím vás proč máme skrýva za nějakou změnu jednacího řádu pokud je tam něco faktického proč máme mít jiné jednací řád tak mi to řekněte jinak já tady vidím že nic faktického není tedy jednací řád je horší než ten co máme teď funguje nějak normálně je nějak zákoně napsané tady tady když mám kdežto když tu opravdu věty a ta mě jakoby opravdu fascinovala 
do dva desátého dvanáctý daného roku předkládají výboru prostřednictvím svého předsedy zastupitelstvo města souhrnnou zprávu o své činnosti ve které bude mimo jiné uvedená statistika docházky na jednání výboru a zhodnocen přístup i věcná náročnost činností jednotlivých členů při řešení stanovených úkolů jo to je prostě jsme se vrátili o čtyřicet let dozadu je to to příjde šílený mě přijde že stávající jednací řád fungoval neviděl jsem žádné jediný důvod proč měnit pokud je tak mi ho prosím řekněte ten důvod je protože nechcete aby jsme ho pozice v těch výborech byly takto řekněte a odvolejte nás jako to taky je možný ale netrapte se tím že musíme měnit jednací řád hrát tuhle tu habaďůra takže znova se ptám proč mě tady návrh jednacího řádu zatím jsem tady slyšel jediná věc některé lidi nechodili do výboru to není o jednacím řádu proč je tedy návrh jednacího řádu mandriva 
já jsem předtím úplně o něčem jiným 
přiznám se že jsem chtěl dávat návrh na ten bod čez to si ani nedovedu já osobně představit jak bych to tohleto dělá auto je nesmysl jediný si myslím že my děláme souhrnné zprávě o činnosti ale mělo by tam maximálně zůstat a ta statistika docházky která se musí dělat ale ostatní bych to škrtů to žádám takovou úpravu ten by tak 
jenom k tomu ještě teda ta faktická druhá žádný z je tento návrh máme tři výbory a ani jeden z tech výboru to ne projednával přece normální by bylo pokud máme nějaký jakoby problémy staré jednací řád potřeba upravit takto do těch tří výboru dáme ty jednotliví členové to projdou daj tam faktické připomínky vito zvážíte upravíte já tady jakoby odmítám prostě to tady čistě na zastupitelstvu tady není jediný důvod proč to dneska máme schvalovat pokud máte teda ten pocit že potřebujete nové jednací řád pošlete do výborů tamto od připomínku té připravte ho potom kvalitně a dejme se na příští zastupitelstvo 
pani 
dobrý den já se jmenuji marta sochůrková a chtěla jsem se teda zeptat když teďkom pan fajmon říkal že vlastně není potřeba to projednávat proč jste tento návrh před řadili a minimálně patnáct lidí ani nějací odbornici tady sedí a čekají na předřazeným bodu třicet dva už šest vody 
a místo toho aby si vyřídili kvůli čemu přišli a mohli odejít teď tady vlastně poslouchají vaše tahanice a dělají si obrázek koho příští volební období budou volit nebylo by lepší předřadit toho kdo tady má tu veřejnost k tomu projednávání děkuji 
pan burian 
děkuji ani za vystoupení čte mi to ze rtů i když mám roušku zřejmě to prohlédla já jsem chtěl navrhnout jelikož se čas nachýlil prodloužení zastupitelstva o hodinu a zároveň předsazení bodu třicet dva jestli byste pan starosta nechal hlasovat 
já jsem na začátku říkal že budeme jednat do dvaceti tří hodin z nějakého důvodu a je tady tedy návrh na 
před řazení a my jsme ještě neuzavřeli ten bod co projednáván 
já rozumím mě stačí když to vezmete na vědomí a losujeme to poté ale rád bych kdyby jsme tuhle diskuzi včas ukončili tak aby se ten můj bod dostali ještě na hlasování děkuji 
ta holka no já jenom jestli můžu registroval jsem správně 
a já jsem dával návrh na stanovení počtu členů na sedm to jenom aby to nezaniklo a byl tedy návrh pana gregora na vyškrtnutí tak aby tam zůstane jenom statistika to jsou věci o kterých 
byste měli hlasovat jako o celku co znamená v tuto chvíli by měl být návrh usnesení že schvaluje jednací řád zastupitelstva kdy stanovuje počet členů jednotlivých výborů na sedm a vyškrtne a bude tam jenom statistika docházky děkuji to je návrh na usnesení děkuji pane starosto pan marek 
dávám protinávrh odložení tohoto bodu do příštího zastupitelstva a projednání ve výborech 
je tedy protinávrh kdo je pro tento protinávrh 
čest bude proti do se zdržel 
návrh nebyl přijat 
máme tady 
návrh k hlasování bod číslo třicet kdo je pro tento návrh 
doplněny 
jaký protinávrh 
pana gregora to bylo doplnění ne máte napsaný a to teda nevidím nechme prosím hlasovat o mém o právu to znamená že tam není minimální počet členů tři ale maximální počet členů sedm té můj protinávrh a 
tak do je pro tento protinávrh 
já 
osm 
osm 
jde proti 
čez to se zdržel jeden návrh byl schválen pak je tam protinávrh teda pana inženýra gregora na vyškrtnutí toho bodu kde se hovoří o souhrnné zprávě 
a 
zůstane tam ta statistika docházky 
tam které pro tento návrh 
osm kde proti 
kdo se zdržel 
sedm návrh byl schválen to děkuji žilku teď budeme hlasovat o celku bude pro tento návrh 
osm kdo se zdržel 
jde proti 
kdo se zdržel 
takže šest proti a začal se jedna a pane starosto já jsem dával ještě jeden návrh k hlasování a to je že revokuje své usnesení číslo osmdesát tři ze dne sedmnáctého čtvrtý dva tisíce devatenáct což je ta společná kontrola efektivity využití projektových dokumentacích studií ko kontrolního výboru ve spolupráci s finančním výborem to jsem prosil na začátku jestli by jsme o tom mohli jde pro tento návrh 
osm 
kdo je proti 
šest kdo se zdržel jeden návrh byl schválen 
tady byla žádost o vyhlášení přestávky ne že jan marek 
ne já jsem vás pane starosto burial o prodloužení zastupitelstva o jednu hodinu o přesunutí bodu třicet dva děkuji 
pokud o opět minut jenom 
je mi delší přestávku pět minut 
nemusíte zdržovat pánové 
vážená paní zastupitelky a vážení zastupitelé prosím abyste se dostali na svá místa 
máme tady je návrh pana zastupitele jana buriana na prodloužení zastupitelstva o jednu hodinu a na před zařazení bodu třicet dva 
tak kdo je pro tento návrh 
šest 
bude proti 
kdo se zdržel 
návrh nebyl přijat 
já bych chtěl vám říct protože minule nám nezbyl čas na diskuzi a interpelace máme prostor do dvaceti třech hodin abychom se podali interpelace a rozjela se diskuze další zasedání zastupitelstva sedmá sto šest ty dva tisíce dvacet a já jsem na začátku vás upozornil všechny že budeme chtít stihnout ty body do dvaceti tří hodin 
paní tu ženská 
pane starosto já znovu prosím o představení a projednání ještě toho bodu třicet dva protože jsme k tomu bodu pozvali odborníky kteří tedy sedí již šest hodin a čekají na to až se k tomu dostaneme předřazený toho bodu jsme je všichni tady společně žádali abyste nás ne vyslyšeli přestože upozorňujeme na to že tady jsou lidé kteří to čekají jsou tedy zástupci spolků spolku rybářského mysliveckého je tady paní z agentury ochrany přírody a krajiny která kvůli tomu přijala a jsou tedy další odborníci chcete nám říct že by si toho nevážíte my si toho vážíme určitě vy jste odpověděli moc dobře na začátku a byl tedy veliký prostor aby jsme stihli projekt na všechny body včetně diskuze takže odborníci mohou vystoupit samozřejmě v diskuzi 
prosím pane starosto děláte si z lidí akorát legraci nedělám první bod opozice mluvila dcerka patnáct až sedmnáct minut zbytek mluvila veřejnost nebo jste mluvili takže neříkejte že mi to zdržujeme jste dospělý člověk umyjte si asi na prstech spočítat že pokud dáte třicet osm bodů do zastupitelstva takže se za osm minut každý bod nestihne ještě když do toho je třicet minut přestávka umíte se to spočítá jeho byly tam vody který trval i jednu minutu 
malé ale byl zvolen 
tak prosím diskuze paní 
dobrý den dobrý večer teda spíš nebo dobrou půlnoc znovu se ptám to vám opravdu tak málo záleží na vašich voličích volebním další období bude co a za tři roky 
dva pardon 
asi jsem ještě v loňském roce my tady opravdu čekáme kvůli tomu šest hodin abyste nám po pěti minutové přestávce řekli že to nebudete projednávat 
my to budeme projednávat ne šestý my jsme si třeba někteří tady na to udělali čas někteří mají dovolenou ní musí být v práci vy opravdu svým voličům řeknete že to dneska mi budete projednává když tady na to čekají šest hodin děkuji 
prosím další 
paní 
pane starosto neodpověděl jste jestli to řekneme voličům mimo to říkáme to veřejné zasedání zastupitelstva 
plně 
moment přeběhněte se ano jak říká pan děláte si opravdu hezký obrázek jo 
dobrý večer já jsem petra málková jsem obyvatelka lyse nad labem přišla jsem dneska na to jednání kvůli bodu třicet dva dávala jsem tu šest hodin a a vaše chování považuji za velmi arogantní pane starosto a velmi mě to mrzí protože bych se ráda svého starosty vážila a byla bych ráda my jsme byli tady schopný jakoby zastupitele i my my občané být trošku v souladu a jedna za správné věci jednotně 
jan kodeš já mám interpelace na paní stařeckou bohužel nedodržel jednací řád a že ten trval od minula nebyly dodala se mi seznam věcí které byly při předání kalypso k aparatuře která tam byla je tam pouze napsaný aparatura já se ptám kde je kompletní seznam tý aparatury ocenění a kde ta aparatura v tuhle chvíli je jako 
já teď ti odpovědět protože ty co si cosi co jsem měla to jsem tě dodala 
takže mi chceš říct že předávací protokol za nemovitost za deset milionů s plným vybavením s diskotékou kde jsou lednice vybavený bary aparatura světelná hudební jsou tam rámy je tam všechno takže by to napíšete na rukou na kus papíru jenom aparatura bez toho aniž byste viděli jaká je cena na tečka nejseš mi schopná ani říct kde to je děkuji prosím písemně 
asi písemně a hlavně mě má na starosti správu látku a ten seznam tam je takže já nevím podle město dostal dostal jsem to rukou napsaný a aparatura tam byla rukou napsaný aparatura nic víc byla to vybavená diskotéka 
tak další diskutujici 
já bych rád řekl pár slov všem zastupitelům já bych byl velmi rád abyste si všichni uvědomili že v tuhle chvíli tady nejste jenom jako koalice nebo opozice měli byste vnímat názory veřejnosti a veřejnost jsem přišla dokonce asi sto lidí ještě stále sleduje jednání zastupitelstva rád bych navrhnul aby se hlasovalo znovu o zařazení budou třicet dva děkuji 
další diskutujici 
pan kořínek 
vážení od letošního března dodržujeme nařízení vlády k ochraně před celosvětovou pandemii krona virovým onemocněním postihujícím všechny věkové kategorie 
mohl byste prosím vás být zticha 
pandemie 
tak se tady nechovejte jako hulvát nebo se sama vyvést 
pandemie nás zasáhla v brzkém předjaří když jsme prožívali jarní únavu s nachlazením kašlem a rýmou šířící se zprávy o prvotních příznacích pandemického onemocnění vzbudily v seniorech doslova strach zda jsou pandemii již postižení nařízená vládní opatření rozpracovaná za podmínek našeho města krizovým štábem nás přiblížila k realitě a nasměrovala ke zvládnutí situace za všechny seniory a členy naší komise pro aktivní a šťastný život seniorů musím vyslovit hluboký a upřímný dík krizovému štábu v lyse nad labem za veškerá opatření přijatá po vládou vyhlášené nouzovém stavu měsíci dubnu krizový štáb zajistil nákup účinná dezinfekce jejich rozdělení do lahví s označením provedli naši dobrovolní hasiči zaměstnanci městského úřadu a další dobrovolníci samotní hasiči pak spolu s městskou policií dezinfekci roznesli to vše je domácnosti dík patří zašití a pořizování jiroušek a za ochranné štíty aj distribuci a to uskupení lisa nás spojuje a dalším dobrovolníkům učitelům zaměstnancům radnice komunita i firemním dárcům k tomu bylo zřízeno výdejní místo v prostorách městské policie a ještě město děkujeme za pravidelné informace vysílané městským rozhlasem jako senioři musíme trávit většinu času ve svém bytě doma a co se konkrétně ve městě děje nás informuje rozhlas podobu nouzového stavu se naše seniorská komise scházet nemohla ale jako jednotliví členové jsme olej rozpracovávají řešení problémů které nám dříve narozeným komplikují život například to české pošty zde se o shodu velmi těžce vcházím maminkám s kočárky a lidem shodit nebo vybavení dětského hřiště u pehy nejsou žádné lavičky a v pískovišti jsou kamínky místo písku celkově je toto hřiště hodnoceno jako nejméně vybavené oproti hajný příjmů které se nachází v litoli jinak další konkrétní situace a návrhy řešení v radě města projednáme příští týden na jednání komise dvacátého sedmého května děkuji vám za pozornost 
děkuji panu kořínková další přihlášení do diskuze pan jan pardon jan burian 
vypnout 
děkuji já si myslím že by někteří zastupitelé si měli přečíst zákona o obcích povinnosti zastupitelé je tam taky nějaká větička nedokážu konstatovat že by měl možná udělat zastupitel sebereflexi a zvážit jestli je v pořádku že do zastupitelstva chodí když neodvádí což odvádět má ale hlavně jsem si vzal slovo do diskuze protože jsem chtěl poprosit správu majetku na sídlišti v okružní u 
panelák už nás devadesát jedna na rohu v křižovatce vypadá že se propadá kanál tak jestli by se na to nemohli podivat ta je celý děkuji pan kodeš já budu reagovat na pana kořínka pane kořínku byly doby kdy jsem se vás zvážil ale teďka jste pouze směšný klaun díky vy jste umělec takže to budu vás sedí ten výraz směšný klaun není myšleno tak že a sedí to od vás pane sedí ještě blikající motýla jste ubohý pane starosto to jste 
pan jan marek 
já bych měl konkrétní dotaz a kdy bude otevřeno parkoviště u nádraží a proč není stále otevřeno když podle mě už měsíc hotový a kdy bude otevřena pro průjezd silnice osmadvacátého října jestli tam bude stále ten průjezd zakázán nebo už se to dovolí jezdit všem občanům města věky parkoviště b flusser běží tam kolaudační řízení kolaudační prohlídky byly čeká se ještě na nějaké spisy rádi bychom to parkoviště slavnostně otevřeli před to je veliká investice našeho města investice v rámci středočeského kraje a věřím tomu že zastupitelé se toho zúčastníte jaké nějaké spisy se čeká prosím na jaké nějaké spisy se čeká no kolaudační je tam není konkrétně se čeká na nějaký spis je to na nějakém bandi není není ano ano tak co na co se čeká jako ten ten dokument má nějakej název je od nějakýho osoby která se k tomu případně úřadu který se k tomu vyjadřuje jak chci vidět konkrétní majster tam prosím jež jakoby není nejsou dělané kolaudace u obojího nevím nevím konkrétně táž nohou kvůli čemu no u parkoviště třeba byly ještě nějak v tom má závěrečná prohlídka byly tam nějaký nahodil ky a nedodělky no tak jak chci konkrétní věci konkrétní nebyla tam přišroubovaná žárovka tohle je pro mě konkrétní hře tak takovouhle konkrétní věc ti co byli nedodělky tak ti muzu poslat my tady máme investici za čtyřicet milionů a nikdo neví v jakém je stavu vím moc dobře 
na to jděte na to na to je technický dozor aby aby tady odborně ozivit vy říkal který nedodělal je to investice za čtyřicet milionů já bych očekával že někdo zrady obzvlášť ten kdo je zodpovědný za investice bude vědět v jakém stavu ta investice se k dnešnímu dni nachází a konkrétně co brání tomu aby občané využívali ještě nemá kolaudační souhlas proč protože tam ještě nejsou dodělané vady a nedodělky jaké 
chceš je poslat chci vidět tečka proč to neví pane marek asi dvacet tři hodin končí dle to není nazvanou a já já trvám na tom aby se pan kodeš od omluvil panu kořínková za to že mu říká směšný klaun říká se že se tady chováš že chceš vysvětlovat věci jako tříleté dítě a myslím si že se takhle hnusně chováš to si to dovoluješ takové ke staršímu člověku karolina muže keramice mi tečka omluvit za ty lidi co se mě ptala na fejsbuku zeptej se pana gregora je kdo padlo trestní oznámení který na mě dopadlo podá je vaše věc ne to je věc tvoje protože se mě veřejně osušila z toho že dávám na fejsbuk falzifikáty já se ani nedivím když se takovéhle věci dějí že ty se takhle chová že o tom třeba něco to je takovýhle lidi píšou to já nevím co si to o mně ty tak se mi prosím omluvte nevím o co jde nevyšla 
ale a už se dostala byt 
za mike mikrofon já mám vážení paní zástupy tele paní zastupitelky vážení spoluobčané děkuji za ukázkové zastupitelstvo města příští zastupitelstvo města je sedmnáctou šestý dva tisíce dvacet v sedmnáct hodin věřím že to bude jinde než tady že bude doba lepší 
    

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/cf8405130f4c6fe0afd311835cff610d
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.