Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev d322380e4f54e43f9701ae5d09a66102


ID jednáníd322380e4f54e43f9701ae5d09a66102
Jednání22. jednání Zastupitelstva městské části Praha 3
Další jednání města/kraje Městská část Praha 3
Datum jednání15.03.2022
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/d322380e4f54e43f9701ae5d09a66102.mp3
Délka audio záznamu03:24:00
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

  raz dva raz dva 
je 
světlý 
particip jsem tam byla ani prodloužena do konce on se jakoby roku s tím že květen se bude financovat z našich peněz 
no ono taška právěto jsem se s váma kermi o to tady z toho vypadá že vlastně jakoby ne je o něj podle tohohle jsem pochopila že zbyly nějaké peníze který vlastně oni nám do konce prosince jakoby pošlou a ten celoměstsky program ten má být účinný od prvního první dvacet tři rozumím tomu dobře nemají to doložit dokonce no jo ale tady spíná zpívat z toho ven z toho vyplývá já teda světu a já nevím kde se vzalo to nám poslal já jsem pochopila že to nějaká důvodová zpráva nějaký usnesení nebo 
no určitě zavolejte protože já nevím co s tou smlouvou jak na to máme prodloužit se pan tajemník říkal že jim to prodloužíme do května dokavaď jakoby nebudou nový peníze ale tady oni píšou že k navýšení na provoz jeho prodloužením nedojde jelikož většina koordinátorů nastoupila jakoby pozic a zbyly peníze ale ten program že má končit třicátého prvního třetí dvacet dva vůbec tomu nerozumím je to trošku něco jiného 
sa neozval já mám to dám chcete to 
jo ona má paní 
protože je to teda tomu nerozumí a poděkuji 
a 
nám 
jen elektronicky 
jo že to takhle stačí dobrý 
stihl 
tak jako jak 
pobyt a řekněte 
a interpelací či 
petr 
při 
tak vážení a vás vítám na dnešním jednání zastupitelstva 
už máme tady většinu přítomných na svých místech kdo ještě tady není tak prosím aby se usadili 
začneme oficiálně vážení členové zastupitelstva vážení hosté zahájí dvacáté druhé zasedání zastupitelstva městské části práci které bylo řádně svoláno aby není pozváni všichni členové zastupitelstva 
podle prezence je na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy schopnost se právo platně usnášet jsem tentokrát dostal poměrně hodně omluvenek z jednání 
takže takže mám všem je to omluvu 
od pana ven hody pana soukupa od pana novotného od paní dýhové od pana mikeska od paní bogdan nové a současně tady máme dva členy zastupitelstva trefí z důvodu diagnostikovaného kovy du a požádali o distanční účast a to je pan romský a paní chmelová 
já to vidím zápisu z dnešního zasedání po štěpánku šulcová pracovníci odboru organizačního je také na svém místě ověřovateli zápisu z dnešního zasedání povím jana maternová mojmíra mikuláše pánové souhlasíte s touto rolí oba děkuji 
návrhové a volební výbor byl zvolen ve složení předseda jan materna členové marcela novotná jana byly couvá tomáš kalivoda tomáš sunega mojmír mikuláš a martina chmelová 
vzhledem k tomu že členové zastupitelstva obdrželi návrh programu dostatečně předem a měli možnost se s ním řádně seznámi není nutné návrh programu na jednání zastupitelstva podrobně číst 
ovšem pokud by někdo trval na čtení programu tak přečíst mužu nikdo tady takový zdá se není upozornění na to že z dnešního zasedání zastupitelstva je potvrzovat audiovizuální záznam nyní otevírám rozpravu k programu vaše návrhy bude přebírat kolega materna pak nás provede hlasování o programu první kdo se hlásí je pan kolega křeček 
tak dobré odpoledne 
já navrhuju jako hned první bod 
bod číslo jedna ještě před ten bod návrh přísedící chovného programu zařadit bod minuta ticha za oběti ruské agrese na ukrajině 
a také za všechny oběti z řad starostů a radních a členů místních samospráv na ukrajině kteří dostávají se svými občany starej se o děti z ženy podílí se na obraně měst a obcí a nasazují přitom vlastní život jak už jsme jak už jste mnozí zaznamenali někteří už a boji o za svou vlast položili život tak bych poprosil zařadit bod číslo jedna minuta ticha a pak mám ještě jeden bod a to na konci zařadit na konci bod nový bod dvacet tři před dotazy připomínky a podněty a to bod změna účinnosti aktualizovaného ji jednacího řádu zastupitelstva jysk vám pak tady roznese pan kolega merta bych prosil pak toto děkuji 
tak já děkuji já děkuji zaznamenal jsem další jsem se přihlásil já jenom chci navrhnout procesní sloučení čtrnáct až dvacet dva bodů což jsou všechno zřizovací listiny 
tah další kolega belu 
tak já bych ještě navrhoval sloučit bod devět a deset 
okey dále kolega brukner 
a děkuji za slovo dobrý den vážené kolegyně a kolegové já bych rád požádal o zařazení bodu s názvem poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 
jedná se o vyhlášku která byla schválena hlavním městem prahou 
na zastupitelstvu prosincovém 
předešlém roce účinná je od letošního roku a jde o to že je navýšené navýšené 
vitráž nebo poplatek za litr odpadu a já bych právě tenhle ten bod chtěl navrhnout z toho důvodu že s ohledem na na všeobecné zdražování služeb a zboží a všeho a energií tak by jsme měli občanům mu umožnit trošku nějakou úlevu nebo poskytl nějakou úlevu 
v podstatě naším cílem by dneska mělo být pokud ten pod zařadíme a pokuty schválíme tak pověřit starostu k jednání s radou hlavního města aby předložila na zastupitelstvo hlavního města revokaci toho bodu a navýšení poplatku maximálně o třicet procent z té původní částky až děkuji předem já se zeptám bod dvacet čtyři poslední nebo předposlední ano děkuji 
děkuji ještě kolegyně brabcová 
dobrý den kolegové a kolegyně já bych ráda zařadila bod ideálně jako bod pět protože od bodu pět dál su to výše technické věci s názvem přejmenování ulice koněvova 
děkuji nikdo další už se nehlásí proto začneme postupně hlasovat návrhy tak jak přišly od konce 
ještě teda ještě si dovolím do toho vstoupit a protože ten systém distančního hlasování a proti minulému zasedání odlišný protože tady nemáme to propojení do toho hlasovacího systému a bude se hlasovat jaksi analogově ukázáním na kameru také je to taková změna oproti minulosti že jsem chtěl poprosit pana mertu aby nás všechny seznámil s tím jak přesně to bude probíhat 
dobrý den všem protože máme dneska tedy dva členy zastupitelstva přítomné vzdáleně ták 
jsme spojený videokonferenční tomu nám bude zajišťovat vlastně účast v diskuzích a co se týká hlasování tak pan vronský a paní chmelová mají připravené doma cedulky pro proti zdržel se při hlasování ukážou tuto cedulku na kameru to znamená mi tady všichni v sále uvidíme jak hlasovali a následně my máme připravenou řadu hlasovací jednotku pro tento účel vyčleněnou a vlastně tuto jejich vůli kterou vidíme na kameře přeneseme do systému tímto způsobem reálném čase to znamená že výsledky hlasování uvidíme už včetně hlasování paní chmelová panevropského které kteří budou hlasovat kázáním cedulky na kameru 
tak já děkuji za informace a není která můžeme přistoupit k tomu vlastnímu hlasování o těch jednotlivých bodech jako první hlasujeme návrh kolegyně brabcové při zařazení bodu číst nového bodu číslo pět přejmenování ulice koněvova takže prosím hlasem o tomto návrhu na zařazení na program 
já děkuji 
byly počkáme 
jak čekám 
pro deset proti jeden drželo se třináct návrh nebyl přijat další návrhem byl návrh kolegy bruknera na zařazení bodu číslo dvacet čtyři poplatek za komunální odpad zkráceně stačí doufám takto takže hlasem o tomto bodu prosím teď 
děkuji evidentní většina 
když ještě počkáme ta 
tam na kliknout i který to zvedají na kameru už jsem to pochopil děkuji pro dvacet dceru proti nula zdrželo se nula návrh byl přijat dalším návrhem je návrh kolegy bellu na sloučení bodů rozpravy k bodům devět a deset prosím hlasujeme 
děkuji 
všichni pro sedm proto že návrh byl přijat dalším návrhem je můj návrh na sloučení rozpravy k bodům číslo čtrnáct až dvacet dva 
děkuji 
návrh byl přijat 
dalším návrhem je návrh kolegy křečka na zařazení bodu dvacet tři změna jednacího řádu zastupitelstva městské části 
děkuji pro dvacet jedna proti nula zdržel se jeden 
tak a takže návrh byl přijat a posledním je zarzis zařazení nového bodu číslo jedna minuta ticha za oběti a ukrajině 
protože prostě hlasování 
děkuji pro dvacet šest proti nula zdrželo se nula nehlasoval zdá se jeden ano návrh byl přijat takže nyní budeme hlasovat o programu s těmi všemi přijatými změnami to znamená minuta ticha změna jednacího řádu sloučení druhé sloučení a poplatek z komunálního odpadu už tyto věci byly přijaty takže budeme hlasovat o programu s těmito změnami které jsme přijali takže prosím hlasujte o programu jako takové 
děkuji 
pro takže návrh programu byl s těmi změnami přijat a já vracím slovo panu starostovi aby se vydal po program tak děkuji 
jako první bod máme bod který navrhnul a v podstatě je docela dobře uvedl v tom zdůvodnění kolega křeček a já bych chtěl se ještě zeptat pane kolego jestli chcete k tomu něco povědět 
tak já děkuji za tenhle návrh myslím si že to dává rozhodně velký smysl v tuhle chvíli a o prosím jsme se postavili a skutečně věnovali minutou ticha 
děkuji vám 
tak nyní se dostáváme k bodu číslo dva který byl původně bodem číslo jedna a jedná se o návrh přísedících obvodního soudu pro prahu tři ve volebním období dva tisíce dvacet dva až dva tisíce dvacet šest a předkládá ho pan tajemník 
omlouvám se hledal jsem vypínač nenašel jsem ho možný takže předkládán návrh při sedící v soudu jedná se o jednu paní o paní evu horákovou v příloze máte všechny podstatné náležitosti paní horáková nebyla pozvána na toto zastupitelstvo protože v době přípravy materiálu ještě platili pandemické za pak pandemické upozornění jinak jedná se o paní která už v tuto funkci vykonávala to vše děkuji 
já také děkuji otevírám k tomuto bodu rozpravu 
nikdo se do ní nehlásí totiž uzavírám a poprosím o hlasování 
pro dvacet osm proti nula zdrželo se nula hlasovali všichni materiál byl fia děkuji vám dostáváme se k bodu číslo kvůli původně číslo dva jedná se o koupi hrobky na olšanských hřbitovech 
ho předkládám tento materiál já a jedná se o takovou věc že městská část práce je povinna v souladu se zákonem o pohřebnictví zajistit pohřbení zemřelého který zemřel na jejím území a nemá jiného vypravit ale pohřbu a tady často se jedná o lidi bez domova ale rozhodně se nejedná jenom o lidi bez domova prostě jedná se o lidi který nemají dostatečné zázemí příbuzenstvu a prostě nikdo se tady o tuto poslední službu není schopen postarat takže to spadá na městskou část já jsem si přečetla jsem zjišťoval kolik takových pod vodou děláme jedná se zhruba o dvacet až třicet zemřelých ročně a zajímá se o to jakým způsobem tuto věc městská část zajišťuje a přišlo mi že to je poměrně dost nevyhovující podoba kdy mi ukládáme po zpopelnění popel těch zemi přilehlých do společné roky která je ve vlastnictví pohřebního ústavu je není napsána tom náhrobním kameni je napsaná firma která to zajišťuje není tam ani nic jako občané městské části natož aby tam bylo tedy jméno těch zemřelý a ten popel je v podstatě promísení zahlédnou která se na tom místě nachází a osobně mi to přijde jako dost nedůstojná fromma nám si v minulosti stalo že ten se se líbil pochován tímto způsobem a pak ex post se zajímali jeho příbuzný který tam nějakou dobu pobýval i v zahraničí nebo ztráty vztahy nebyly tak pevné ale nějaké tam prostě byly jakým způsobem bělostný příbuzným naloženo a pak jako byly docela ohrožení 
toho a jak to celé celé dopadlo takže po vzoru je tady jiných městských částí tak jsem začal prosazovat myšlenku že by jsme koupili od spravit bytovou na olšanech roku která bude ve vlastnictví městské části kde by se udělat v podstatě systém na to aby se tam dali ukládat hmoty urny a máme odhad že by se do té roky mohlo vyjít až twista uren a chtěli bychom aby jsme udělali vždycky dvakrát ročně nějaký řád který bude aspoň trošičku odpovídat vážnosti situace a kolegové ze sociálního odboru oslovili správa pražských hřbitovů to nám vytipovala několik hrobek které jsou volné jedno z nich jsme vybrali a je poměrně blízko vchodu hlavní cesty a udělal se znalecký posudek se nějaké posouzení toho kolik bude stát oprava té hrobky a máme ambici pokud to projde dnešním hlasování zastupitelstva abychom byli schopni již letos na jaře přejít na tento systém podotýkám že v podstatě to nebude významně zatěžovat rozpočet městské části protože stát nám pak ty podkovy proplácí jo to znamená není to tak že by jsme se tedy zavazovali k ničemu dlouhodobému drahému jenom to chceme dělat lépe 
tak ještě podotýkám že to prošlo samozřejmě radou a sociální komisí 
nyní otevírám k tomuto bodu rozpravu 
nikdo se do ní nehlásí takže ji uzavírám a můžeme hlasovat 
taky hlasovalo dvacet osm lidí dvacet osm zastupitelů a ani nemusím čekat na ty drobné kdy se hlasovali proto všichni tedy dvacet osm pro proti nula zdrželo se nula nyní se dostáváme k bodu číslo čtyři jo a děkuji za podporu materiálu nyní se dostáváme k bodu číslo čtyři který původně má číslo i akční plán pro rok dva tisíce dvacet dva komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části praci na rok dva tisíce dvacet až dvacet čtyři a předkladatelem je ondřej rut krému tímto dávám slova 
tak děkuji všechny zdravím předkládá tedy materiál jak už bylo řečeno ve kterém bereme na vědomí plnění akčního plánu v rámci komunitního plánování za rok dvacet jedna a schvalujeme činí plán na rok letošní ten proces se každý rok dlouhá léta stejný to znamená na ten materiál vznikl byl projednán na pracovních skupinách v rámci komunitního plánování řídící skupině a poté sociální komisi a není předkládám vám prosím o schválení 
takže děkuji za úvod otevírám rozpravu 
rozpravy se nikdo nehlásí tudíž uzavírám a prosím hlasování 
pro dvacet čtyři partii nula zdrželi se i děkuji dostáváme se v bodu číslo pět původně číslo čtyry rozpočtová opatření v roce dva tisíce dvacet dva předkládá kolega pavel dobeš 
a jo teď už je to zapnuté je to materiál který se týká rozpočtového opatření které se dá rozdělit na tři části tou první částí jsou víceméně dotace a granty které nejsou součástí meziročního vypořádání mezi městskou částí a hlavním městem prahou ten hlavní důvod že se jedná o granty a dotace které jsou víceletého charakteru a proto vlastně nedochází k tomu meziročnímu vyúčtování v téhle věci se jedná o věci které jsou v minulosti již v podstatě poslána na náš účet znamená u nás jsou na příjmové straně nicméně takže zapojuje do rozpočtu tou druhou oblastí to se zabývám zapojení fotku z převodu předcházejícího roku s ohledem na výnosy loterií jedná se o částku dvanáct milionů korun která bude účelově potom rozdělována na problematiku týkající se sportu kultury potažmo a volnočasových a sociálních aktivit a ta třetí část je rozpočtové opatření které se týká odpisů s ohledem na a postupné vlastně konstrukce jednotlivých a objektů příspěvkových organizací detailní přehled máte v materiálu popsaný věku 
také děkuji za úvod otevírám rozpravu 
nikdo se do ní nehlásí tudíž uzavírám a poprosím hlasování 
pro devatenáct proti nula zdrželo se osm materiál byl přijat děkuji dostáváme se k bodu číslo šest původně číslo je podpis nevymahatelné pohledávky v roce dva tisíce dvacet dva v oblasti správy nemovitostí a předkládá kolega pavel dobeš 
poděkuji co se týče tohoto materiálu tak se jedná o odpisy jedné pohledávky respektive pohledávky za jednou společností je která se jmenuje a kettering je to víceméně organizace která v tuhle chvíli společnosti v likvidaci respektive byla a bohužel vlastně v představenstvu respektive tou ta právnická splétané prezentovaná když to řeknu v uvozovkách bílým koněm kterých následně v podstatě nebyl schopen tyto závazky plnit v téhle věci se jednalo o pohledávku která vznikla na pronájmu když to řeknu kaváren nebo prostoru vlastně v prostorách městské městské části v tom domu s pečovatelskou službou a tady to je vlastně úměrně jakoby delší historický problém který řešili i naši předchůdci za což tady bych řekl i je třeba jim poděkovat kdy vlastně zvyšovaly nájemní vztahy bylo to vlastně už předcházející zastupitelstvo a teď bylo v podstatě jsme v situaci kdy potom co jsme se snažili problematiku řešit na úrovni soudních sporů tak jedna jsou odpis nevymahatelné pohledávky s ohledem na to že ta společnost už jeho likvidaci nic nemá a co se týče toho jednatelé tak ten je v pozici kdy v podstatě na něm není co vymoci byť se o to městská část snažila tak to je ta jediná vlastně položka která tak materiálů je popsaná 
tak děkuji za úvod otevírám rozpravu 
nikdo se nehlásí tudíž uzavírán poprosím o hlasování 
takže pro dvacet dva proti jeden zdrželo se pět nehlasovalo nula materiál byl je dekuji dostáváme se k bodu číslo 
sedm sedm ještě to není 
což teda bodu číslo osu ne omlouvám se já jsem vždycky jasně já už vím jáuž mám se k bodu číslo sedm původně číslo šest 
kolega materna já děkuji za slovo také si ještě dovolím jednou všechny pozdravit a v podstatě jedná se o materiál skoro bych řek technického ražení kdy prodáváme pozemek který se oddělil na záchodě zateplení a opravy takže je do o devět metrů čtverečních po okapový chodníček kolem domu myslím že nezaslouží to větší rozpravě ale prosím pokud byl dotazy jsem připraven 
já tu rozpravu cesta otevírám 
někde se do ní nehlásí takže uzavírám a můžeme hlasovat 
tak 
všichni pro dvacet čtyři proti nula zdrželi se čtyři děkuji vám teď se tedy dostáváme k bodu číslo posun původně bod číst sedm a ten název je dlouhej je to pro dané části spoluvlastnického podílu na opět předávám slovo kolegovi materna já také nebudu předčítat celý ten název nicméně jedná se o doprodej podílu na pozemcích pod domy které byly privatizovány v rámci družstev se tehdy delalo bez pozemku tímhle tím je vlastně doprodáváme ty podíly na těch pozemcích zůstaly v tomto případě nám tam tři dva tímto prodáváme jeden nám tam ještě zůstává protože tam jsme se ještě nedohodli na ceně takže je to jenom dokončení nějaké historické posy privatizace z hluboké minulosti podotýká 
zase asi všechno za mě k tomuto tak děkuji za úvod otevírám rozpravu 
nikdo se nehlásí hole no je v pohodě pan grygar má slovo 
děkuji já by jsem se jenom chtěl zeptat proč v tom materiálu není vyjádření výboru pro majetek protože myslím že jsme tam určitě projednávali ani v tom předešlém nebyl 
nebo se pletu platí se 
výbor pro majetek doporučil dnes tvrdého desátý je to tam čtu tak to se omlouvám pardon když je všechno jasné tudíž tečka skutečně rozpravu uzavírám a poprosím hlasování 
pro dvacet pět proti nula zdrželi i materiál via dostáváme se k bodu číslo devět původně číslo osm a tentokrát se jedná naopak o koupi pozemku ale opět předkládá kolega matem já myslím že tentokrát se jedná o něco zajímavější materiál kupujeme v podstatě přístupovou cestu ke stadionu která což bylo domluveno v rámci ještě tehdy když začne nadace er tak tam dost zasunul se nějaká přejeme nad tímto se prostě plní to co to je domluvilo před lety několika dvěmi tuším tak mě to si zajišťujeme přístup ke stadionu ze seifertovy ulice 
tak 
jsme silné provedena já si myslím že možná jo ale asi tak před dvěma lety nebo před třemi no ale já jsem připravený projednávat klidně tady 
tak otevírám rozpravu a první kdo se hlásí je kolega sunega pane kolego máte slovo dobrý den vašich já bych se chtěl zeptat jestli se nejedná o majetek který obec pozbyla prodejem jestli tedy jinými slovy si obec tento majetek nakupuje zpátky děkuji 
není tomu tak 
já k tomu jestli můžu doplnit nejedná se o pozemek který by v minulosti městská část prodala ale současně si myslím a ci aby to tady zaznělo že se jedná o část pozemku který v minulosti městská část mohla koupit celý a bohužel ho nekoupila městská část v minulosti za těchto podmínek mohla koupit v podstatě celý park radost který nám dneska moc radosti nepřináší mohla to koupit od odborářů není to nabízeli ale nebyla vůle a koupit celý ten ho tehdy se domluvila možnost koupit jen tuhle cestu cestu a celý ten park koupil vlastník domu radost dneska nám tuhle malou část prodává ale v minulosti byla příležitost koupit celý ten parka jež velká škoda je to městská část nekoupila 
já jsem už naše do dovolené trochu poopravit kolegu ptáčka neprodává nám to radost ale budete er které to od nich koupilo předtím ale to je jemuž itálie 
tak 
takže už nikdo se nehlásí 
takže uzavírám rozpravu 
a můžeme hlasovat 
pro devatenáct proti nula zdrželo se osm přiznám se že mě to zaskočilo že to nemělo větší podporu může to mi přišlo úplně jednoznačné že tu cestu k tomu fotbalovému stadionu prostě městská část koupit musí a jsem zaskočen že prostě to ale to jedno dobrý je to skvělý jdeme dneska dál 
teďka máme sloučeno rozpravu o bodech číslo deset a jedenáct který původně byly body číslo devět a deset a opět se jedná o materiály kolegy materny 
takže je to opět uvedu poměrně je zjednodušeně jedná se o odejmutí svěřené správy pozemku které v podstatě o které jsem nemá starat městská část ale někdo jiný většinou to je to hezká myslím že tady jsou to lampy nebo něco podobného takže proto se těchto pozemků chceme zbavit protože nám nepřísluší na nich hospodařit se o ně starat 
tak otevírám sloučeno rozpravu k oběma těmto bodům 
nikdo se do ní nehl asi tudíž uzavírám a o těch dvou bodech budeme hlasovat odděleně to znamená teď o bodu číslo deset původně bod číslo devět 
takže pro dvacet pět proti nula zdrželi se dva nehlasoval jeden 
teďka budeme hlasovat o bodu číslo jedenáct původně bod číslo deset 
pro dvacet tři proti nula zdržel se jeden materiál byl přijat dostáváme se k bodu číslo dvanáct původně bok číslo jedenáct jedná se o bezúplatný převod stavby kontejneru na tříděný odpad 
materiál připravil kolega materna já děkuji opět za slovo v podstatě nás se o bezúplatný převod řekl kolega starosta od metrostavu který vybudoval kontejnerové stání na tříděný odpad ulici olgy havlové a my ho tří přejímáme abychom ho zařadili do systému svozu tříděného odpadu 
tak otevírám rozpravu 
někdo se do ní nehlásí vidíš zavírám a budeme hlasovat 
pro dvacet sedm proti nula zdržel se jeden 
stáváme se k bodu číslo 
pina původně to byl bod číslo dvanáct prodej dlouhodobého hmotného movitého majetku kterým je technologicky zařízení kotelny opět kolega je pardon já se omlouvat jak se vám pane kolego několika musil tak pane kolego aby 
dobré odpoledne kolegyně a kolegové já bych vás požádat o podporu materiálu rm schvaluje prodej dlouhodobého hmotného majetku kterým je technologie kotelny v domě na hlídce číslo popisné dva tisíce čtyři sta dvanáct jedná se o analogický případ v podstatě s prodejem technologie kotelny v domě zelené zelenky thajského dvě který jsme vlastně spalovali na při minulém zastupitelstvu ta kupní smlouva je analogická jedinou odchylkou a to že v tomto případě se obě dvě společenství vlastníků nebo společenství vlastníků působící v domech která vytápí tato jedna kotelna dohodli na tom že jako kotelnu odpuzují společně a jsou tedy na straně kupující 
obě obě dvě tato společenství takovou pije se realizuje za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem společnosti a nesdílím ariston který vlastně byl elektronickou přílohu materiál 
úvodní vlastně prodej zelenky thajského dvě proč vlastně spálením ve výboru a tady ve výboru pro majetek a v tomto případě se jedná o analogii 
tak děkuji otevírám rozpravu a první kdo se hlásí je pan sunega já bych chtěl přesně říct že to jednoznačně podpořím ale současně být v souvislosti s kotelnou která je pokud jsem dobře informován na plyn vznesl dotaz radě městské části do jaké míry se připravuje na alternativní zdroje vytápění souvislosti s tím že tato topná sezóna může být poslední sezonu kde bude dostatek plynu a jestli v průběhu jara léta a podzimu je připravena alespoň provizorní řešení pro zajištění topných médií pro obytné domy městské části nebo respektive obytné domy které se nacházejí v městské části děkuji 
myšlení kdo by na tohle mohl odpovědět 
možná pan radní pro energetiku kolega rud 
no 
takhle to je otvíráte velké téma jeho v kontextu jednoho úkonů pro prodeje jednoho zařízení a já to nicméně jako odpovím teda jo ale myslím si že se že by si to eventuelně zasloužilo nějakých zvláštních jednání nebo komisi možná a no my se jako jako radnice samozřejmě sledujeme a vývoj ceny energií který je 
varující alarmující a já s nicméně myslím že se budeme soustředit na naše budovy na zdroje vytápění v našich budovách ve školách školkách sociálních zařízeních a a o ten ho ten zdroj vytápění se musí vždy postarat ten samotný vlastník a výrobce toho výrobce toho tepla a tady doufám že je prostě zafungují dotační programy státní dotační programy my se samozřejmě koukáme na když když hodnotíme i stav kotelen které jsou většinou na plyn tak tak se koukáme po dotačních příležitostech modernizační fonda národní plán obnovy a připravujeme nejméně nejméně v jedné škole už konkrétně žádost o dotaci z tady z toho fondu aktuálně si mapujeme stav kotelen 
které vytápí objekty městské části a na tohle samozřejmě bude připravovat ale znovu opakuji myslím si že tady není moc velký prostor pro to aby se městská část 
soukromým vlastníkům vlastně bytových domů pomáhala třeba nějakým dotačním programem na 
změně kotle nebo výměny zdroje vytápění 
tak děkuji další se hlásí kolega materna já bych si jenom dovedl nahlásit střet zájmů v tomto bodě protože mám byt v jednom z těch své je 
strom 
prodam 
kolega z omega 
to jenom připomenu že byly doby kdy městská část přispívá rada výtahy v jednotlivých domech ale to vše tedy 
věc několik let vzdálena já se domnívám že by nešlo není až tak třeba pomáhat penězma ale třeba upozornit například v radničních periodicích nebo v radničních médiích na fakt který může příští zimu nastat pak je tedy otázka typového projektu když jsem byl předsedou své je tak první co jsem udělala při uzavírání smlouvy na dodávku tepla s městskou částí že jsem si do té smlouvy vyhradil že může být připojen alternativní zdroje vytápění až bych věděl co přijde a myslel jsem v té době jsem myslel na soláry tehdejší soláry případně na vytápění vrtem respektive tepelným čerpadlem takže já se domnívám že by městská část měla do budoucna upozornit na problémy kterou sebe může jednotlivým jednotlivým své je přinést vlastnictví plynové kotelny s tím že nemusí být jak se plyn a současně by měla alespoň poradit kam se obrátit jakým způsobem si jistě alternativní zdroje tepla znovu říkám především přichází vůz sváry a tepelná čerpadla a případně i ukázat typový projekt který sama zvládne a poskytnout své aby se podle toho mohli řídit nebo ne všude jsou odborníci na právo teplo a energie děkuji 
taky já jenom krátce poznamenal k tomu že v principu vnímám tu vaši poznámku jako a zcela relevantní situace všem čtrnáct dní stará jo a je to věc kterou městská část a v podstatě každý vlastník plynového zdroje vytápění budeme se těšit a já si myslím že to je jako zcela namístě to probrat ale nebudu vám říkat že tady probíhá nějaký intenzivní jednání o tom jak tečka nahradit plně nový zdroj vytápění jo tohle je věc která se bude muset v následujících měsících 
také hlásíte se opět pane ho tak povídejte 
jen upozornil na to aby se se neopakovala mnoha situace kdy je dar nebo prodej věci danajský darem kdy prostě prodáte němu někomu kotelnu aniž by měl do ní palivo a prodat někomu auto a neříkám že to udělá toto obec do které není benzínu a k čemu mu to bude své čpu kotelna do které není poroučeli upozornit alespoň tedy pokud možno všechny na to že tato situace může nastat a ať se na to už teď připravují protože topit se začne nejdříve za půl roku 
tak souhlasím s tím že kupující musí si uvědomit co vlastně kupuje 
také s tímto bych si dovolil to rozpravu za mrtvý a poprosil bych ho hlasování 
hlasovali všichni 
pro dvacet osm proti nula zdrželo sednul a tedy naprostá shoda já vám za něj děkuji dostáváme se k bodu číslo čtrnáct který byl 
no ano 
k bodu číslo čtrnáct který měl původně fina 
sloučené body na by se můžeme těšit až v dalším hlasování vyřazení bytových jednotek vymezených dle zákona číslo osmdesát devět plemeno dva tisíce dvanáct sbírky a tentokrát to má na starosti kolega jan bartko 
já děkuji dobrý den taky ještě jednou technický materiál který tady vydáváme velmi často periodicky jde o byty u kterých uběhla roční roční lhůta pro nabídku k privatizaci takže nyní musíme formálně zní vyloučit nic nic zvláštního jako tak ačkoliv to není nic zvláštního tak často otevírám rozpravu 
do ní se nikdo nehlásí a tudíž poprosím o hlasování 
pro dvacet čtyři proti nula zdržel se jeden a nyní se dostáváme k bodu číslo patnáct až dvacet dva tedy původně dvacet původně či trnávce až dvacet dva kde máme sloučenou rozpravu a 
tam předkladateli je 
to všechno kolegyně prstová a jeden má kolega rud takže poprosím jak kolegyně prstovou tak pak kolegu ta který má pouze jeden bod aby nám to představili takže kolegyně mi nejprve dobrý den dvě odpoledne vážení kolegové a kolegyně chtěla bych tady 
přednést revokaci usnesení a kde došlo k chybě písařské a dodatek jste datoval k aktuálnímu datu což není možné protože by to dělalo problém majetku tak poprosím tedy je aby se to usnesení znovu evokovalo z původní účinností další 
zřizovací dodatky který tady se hádáme periodicky standardní technický materiál děkuji 
tak děkuji kolega hrou ještě k tomu svému bodu 
to se týká ošetřovatelského domova byl vybudován výtah nový takže jde o technické zhodnocení budovy 
tak otevírám rozpravu a do ní se nám hlásí kolega materna 
já bych si dovolil procesní návrh sloučit i hlasování ke všem bodů 
no to musíme hlasovat tu proces tím návrhu takže teď hned hlasujeme o procesním 
tak zdá se že to má opět širokou podporu 
dvacet šest pro proti nula zdrželo se nula nehlasovali dva 
nikdo se již do rozpravy nehlásí ještě počkáme jestli přeci jenom se ještě někdo přihlásí není tomu tak tudíž rozpravu uzavírám 
a budeme hlasovat o všech těchto bodech a to pro pořádek ještě jedno povím původně to byly body číslo čtrnáct až dvacet dva podle nově schváleného programu to jsou body patnáct až dvacet tři pak ovšem budeme hlasovat najednou prosím o hlasování 
tak proti teda pardon pro dvacet osm proti nula zdrželo sehnula nehlasoval nula 
geniální děkuji vám ta nyní tedy máme bod 
dvacet 
pihy původně no dvacet čtyři place 
a a to jsou změny jednacího řádu poprosím kolegu klička který s tímto bodem vyšel a současně dostáváme tady v písemné podobě o čem budeme hlav zcela 
tak pane kolego uveďte nám to prosím 
tak ještě jednou dobré odpoledne 
kolegové kolegyně kolegové 
předkládám 
tento tisk týkající se změny účinnosti aktualizovaného jednacího řádu zastupitelstva městské části je jedná se o je identický tisk kterých jsme schvalovali myslím že loňský září kdy se prodlužovaly účinnost a toho usnesení paragrafu čtyři a na jednacího řádu do konce dubna teď to měníme teď navrhuji to prodloužit účinnost do konce června dva tisíce dvacet dva 
a 
také to celé ono tak děkuji já otevírám rozpravu 
nikdo se nám do ní nehlásí tudíž zavírám a budeme hlasovat 
d tak pro devatenáct proti nula zdrželo se osm děkuji dostáváme se bodu číslo 
dvacet pět 
on tam není žádný nově ani státu je tam jen dvacet pět bodu číslo dvacet pět a to je bod který navrhl nova navrhoval zařadit kolega 
a je to po poplatek za komunální odpad pane kolego máte úvodní slovo a jenom my jsme ale nedostali na usnesení 
dostali jste jenom v písemné podobě 
předsedové klubů asi předpokládám prostřednictvím pana v romského ale pokud je potřeba zařídit skale povídejte pokusím se ho komedie o tom bavili já vím oč se jedná když super děkuji dostali jsme se k tomu budu teda strašně rychle je to neuvěřitelný já už jsem to zmínil tý žádosti o zařazení bodu 
děkuji za schválení jde o to že se na zastupitelstvu hlavního města prahy v prosinci dvacet jedna chval vyhláška číslo sedmnáct lomeno dvacet jedna o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci s účinností od prvního první dvacet dva kde se zvýšila cena za litr odpadu odvozeného na padesát talířů což je téměř dvojnásobná částka proti té předešlé pro příklad já to uvádím ale ne všichni teda jste dostali v té důvěru v důvodové zprávě třeba kde například ty ty nejčastější nádoby největší třeba u větších domu který mají tisíc sto litrů tak tam ta nová cena dneska je na devět devět set třináct korun z původních čtyři sta dvacet jedna třeba jo a ten co se dělá zhruba nějaký dvakrát třikrát týdně a s ohledem na to že se všechno zdražuje jak už jsem říkal v úvodu služby energie 
produkty zboží tak bych rád navrhnul aby 
prostřednictvím teda pana starosty a jednáním na radě hlavního města aby se ten bod schválený na zastupitelstvu hlavního města evokoval a to navýšení protože asi je je odůvodněného oprávnění ty částky zvyšovat tak aby tohoto navýšení bylo maximálně ve výši třiceti procent ale ne sto 
tak to je všechno z mé strany a jsem připravený odpovídat na případné dotazy 
tak okey děkuji za úvod otevírám rozpravu 
kolega dobeš 
tak na úrovni hlavního města prahy je zavedena v podstatě nová služba když to řeknu tak je to ta takzvaná hnědá popelnice která umožňuje v podstatě na odpad který v tuhle chvíli nebo bio odpad který nějakým způsobem je možné na dále potom kompostovat nebo s tím pracovat a troufám si tvrdit že vlastně tou jakoby hlavní myšlenkou je na jedné straně to řeknou racionalizovat tu cenu toho poplatku která v tuhle chvíli na úrovni služeb se prostě ve průběžně prodražuje je to bezesporu je pravda i s ohledem prostě třeba na energie nebo řekněme palivo které nějakým způsobem jednotlivé služby nebo pražské služby musí nějakým způsobem obsluhovat ale zároveň to o tom aby byla dána nějaká motivační složka nabídka která v podstatě umožní obyvatelům v podstatě méně využívat směsného odpadu tedy takzvaných vlastně černých popelnic a naopak podstatě více využívat a více třídit tedy vlastně doplnit ty stávající možnosti ač je to ta žlutá modrá potažmo tedy sklo kartony a v tomhle tom případě je ten bioodpad na tak to jsem chtěl jenom jakoby na doplnění v tomhle ohledu je určitě zcela legitimní říct že ne všechny území hlavního města prahy jsou na tom stejně určitě i jiná situace když to řeknu hnědé popelnice která je mimochodem nabízena ze strany hlavního města praha zdarma to znamená že v téhle věci zejména ty okolní městské části nebo řekne menší městské části v tech okrajových částech hlavního města jsou určitým způsobem ve výhodě oproti třeba těm větším zástavba nebo sídlištím nicméně i tam je důležité tuhle tu část vnímat že je to je možné a troufám si tvrdit že v téhle věci je potřeba aby městská část praha tři k tomu zaujmul a určitou informační kampaň která v podstatě tuto informaci předá jednotlivými své je i z toho titulu určitě jsem připraven nějakým způsobem vést diskuzi ale za mě ta výzva na úroveň hlavního města prahy je pro mě nepodpořit vděku 
tak děkuji kolegovi dobešovi následuje pan sunarka který se hlásí do diskuze 
v souvislosti s vysvětlením kolegy dobeše jestli jsem se na ne přeslechl a prosím okamžitě zastavte pokud budu interpretovat špatně tak já jsem vyrozuměl že vyšší cena je za mým mimo jiné proto nebo došlo ke zrušení za odpad to že byly zavedeny hnědé popelnice slyšel jsem to dobře 
patrně v tom případě už nepokračujte jsem slyšel špatně 
a děkuji já jen chci k tomu poznamenal proto jsem se přihlásil do diskuze je hlavní město a poměrně dost zesílilo aktivitu co se týče sběru separovaných odpadů podstatě dneska má každý vlastník nemovitosti na území městské části možnost získat bezplatně a nás do svých prostor do své užívání zelenou popelnici na sklo žluto popelnici na plasty modro popelnici na papír tečka nově hnědou popelnici na bioodpad a dochází k významnému rozšíření míst kde je možné sbírat kovy a tetrapaky a ty popelnice který se jmenoval ty čtyři barvy tak ty můžou být týmu v reálu těch jednotlivých své je do budoucna se počítá s tím že hlavní město bude mít třídící linku na to aby se přímo do nich ještě dal házet tetrapak s tím že si to už pak vytvrdí dále a a chci k tomu podotknout že praha ty obeslala všechna své je zhruba loni nebo je to možná rok a půl kde jsme tuhle cestu nabídku a uvedli máme tři sta padesát nových stanovišť na separované odpady právě na pozemcích své je a tečka připravujeme novou informační kampaň ohledně těch hnědých popelnic znamená na jedné straně je skutečně dochází ze strany hlavního města k tomu že se zvedá částka za ten neví tříděný odpad ale současně s tím dochází k významnému s komfortní sběru všech separovaných odpadů a to přímo v rámci své člověk co znamena ty lidi na svém dovozce může mít všechny ty popelnice a chápu že tohle to je věc která muže se zdát jako nepopulární ale ten trend je si myslím jasný a jakým směrem se právě vydala už v minulosti takže a já se tady mohlo dost hlasovat hlasování 
tak kolega rud 
odvedl 
děkuji za slovo já jsem v podstatě šel říct něco velmi podobného jako pan starosta pozorně vlastně na to když se podíváte do popelnic 
v rámci bytových domů nebo své člověk zkrátka vlastníků tak tam pouhým pohledem do popelnice také je vidět že ten že ta té možnosti úspory a zmenšení generování toho směsného odpadu že tam že jsou obrovské jsou tady ty možnosti prostě třídění prakticky v každém bytovém domě zdarma a myslím si že by bylo prostě chybou aby jsme zvýší zvyšující se ceny energií kompenzovaly snížením nákladů na vlastně na ekologické chování notabene v situaci kdy vlastně i podle vyjádření pana náměstka holubička i po tomto zdražení tak bude stále praha doplácet na na hospodaření s odpady část jsou dvě stě až dvě stě padesát milionů korun takže není to nic a všemi hlavní město vydělávalo naopak ještě i po tomto zdražení bude stále doplácet a myslím si že je potřeba kompenzovat zvyšující se náklady na jiných místech 
tak já jsem tím vyskočil kolegu dobešem se znova vyhlásil omlouvám se za to že se mu vyskočila máslo 
pak chtěl a pokud by to nebo pokud to tak vyznělo tak se vlastně omluvit i panu zastupiteli mágovi ale takhle jsem to určitě pokud mnou tak řekl tak se tak to nebylo myšleno není to tak že by cena byla zvýšena protože hněd mu zavedení hnědých popelnic je to tak že v podstatě cena je navyšována i s ohledem na řekněme trvale se zvyšující na tlak na jakoby sl služby svoz těch směsných popelnic tomhle tom kontextu je vlastně spíš jakoby forma kompenzace hledání varianty jakým způsobem pro občany prahy nabídnout možnosti které vlastně je dají šanci těm lidem pokud budou třídit tak snížit ten objem toho odpadu právě formou vlastně třídění jak už plastu papíru skla nebo potažmo právě toho bioodpadu ve chvíli kdy v podstatě budu mít možnost třídit což bude v tu chvíli pro občana zdarma tak taky ale v tu chvíli budu mít menší objem im pádem toho objemu vtech vtech černých v černých popelnic či takže ten na vysvětlení 
tak následuje kolega brukner 
a děkuji jenom možná k tomu tříděných odpadů nevím jak daleká hudba budoucnosti to je ale snad údajně by měl být třeba jen jeden konec kontejner a a třídit bude linka jen tak že už nebude mít třeba tři čtyři kontejnery ale říkám nevím jak daleká budoucnost to je každopádně mrzí mě teda že k tomu tisku podporu nenajdu každopádně respektuju tam byla jednak snaha teda o to aby aby se vykompenzovat trošku ty zvyšující se ceny myslím si že hlavní město by to uneslo protože se opravdu zdražuje úplně všechno a i na na zastupitelstvu hlavního města se vedla diskuse jestli to má být čtyřicátník nebo padesátník i v rámci koalice že tam na to nebyla úplně shoda 
já se ještě bojím jedné věci která se samozřejmě nemusí potom nakonec ukázat jako správná je to že třeba některý ty svíčka družstva budou šetřit nebudou třídit protože to je možná jenom teorie a ten odpad se bude válet kolem těch popelnic protože tu frekvenci toho vývozu nebo počet těch kontejnerů sníží ale každopádně to všechno asi a děkuji 
také následuje kolega summer raver 
dobrý den já zdravím všechny já jsem se chtěl jenom má spíš mám takovej dotaz jeho ohledně těch hnědých popelnic protože na těch veřejných místech protože 
jestli se tam budou dávat nebo jestli už to proběhlo nebo tak protože já třeba ve stanu na stanovištích svá vedl ve slezský jsou tři stanoviště litého smíšeného odpadu a tam nikde není ani jedna hnědá popelnice tak jsem se chtěl zeptat 
máte na mysli spíš stanoviště separovaného odpadu přesně tak a ne ty hnědé popelnice budou pouze co se týče své či na veřejných prostranstvích hnědé popelnice nebudou znal u soukromníků vlastníci nemovitostí budou moc k těm šedivým popelnicím na komunální odpad si objednat ještě hnědou popelnici na bioodpad ale budou mít na svém pozemku no popelnice na směsný odpad co na praze i až na naprosté výjimky a spíš jaksi to že se jedná o neukázněnost těch lidí tak jsem vždycky na soukromém pozemku jo na nejsou veřejně přístupu a tam bude i ta hnědá popelnice 
kolega materna 
já jsem jen chtěl uvést na svém vlastním příkladu že v podstatě po navýšení v podstatě kompenzuje se tým snížením toho množství v těch směšných odpadech protože já jsem shodou volit proto říkám jsem řešil teďka před týdnem objednal jsem hnědou popelnici a zničil jsem černou popelnici na polovinu takže defakto navýšením zůstanu tam kde jsem byl a funguje mi to takhle takže myslím si že je to koukají takové proto říkám také sestry 
nyní se hlásí kolega belu 
tak já spíš asi to vezmu poté odborné stránce jakožto dlouholetý člen vedení pražských služeb ten 
ten zásadní problém je že když tady hovoříme o tom že tříděný odpad je zdarma tak on zásadě zdarma nikdy není je to vlastně kompenzováno právě z těch poplatků které jdou za ty takzvané černé popelnice a zásadní diskuze které se vedly při změnách té cenotvorby byly ve dvou rovinách jedna rovina byla taková že 
pokud hlavní město praha chce poskytovat tyto služby tak potřebuje samozřejmě zvýšit finanční zásobu nebo balík na to aby mohla vůbec svážet takhle komfortně odpad po celé po celém hlavním městě praze a na druhé straně se řešila změna zákona směrnice co se týče živnostenského odpadu protože jeden z největších problémů je že ve velké míře je to odhadováno cirka přes sto sto padesát dvě stě milionů korun uvozovkách parazit parazitují živnostníci prostě bohužel na tom tříděného odpadu to znamená nejčastěji se stává že třeba restaurace menší podniky a jiné vlastně dávají z toho živnostenského odpadu ten tříděný do toho který by měl být jenom pro naše občany a druhou diskuzi kterou jsme vedli a která je teda do budoucna hodně složitá je jestli třeba modelem singapuru nebo švýcarska kde se platí reálně za reálný svezení litr odpadu to znamená každý občan platí reálně jenom za to co vyhazuje to znamená dostává nějakou uniformovaná nádobu respektive sáček který vydává pouze město a je tedy schopen vlastně vyhazovat a platit pouze to co chce to znamená příkladem je třeba na měsíc na dovolené tak ten měsíc neplatí logicky svoz odpadu protože on v tu chvíli neprodukuje žádný odpad a zároveň to tedy motivační k tomu že se snaží ten odpad co nejvíce vtěsnat vlastně do jedné do jednoho sáčku protože ho to stojí nějakou konkrétní určitou cenu je k tomu jsme se bohužel nedostali byla spíš politicky vedená ta diskuze že to chceme jako hlavní město praha udržet píše na té úrovni na které to dneska to znamená je to spíše plošné a vlastně zatím se teda jakoby víc když to řeknu zase česky tak se víc trestají ti kteří třídí protože doplácejí vlastně na ty kteří prostě zatím zatím netřídí tak spíš jenom tedy zkusit takhle že ta cenotvorba opravdu není jenom nějaký rozmar je to zatím všechno pod financováno a samozřejmě i dneska když si představíme třeba právě s rostoucími cenami jak nafty tak zároveň i elpe cz eng de také tak samozřejmě ten svoz se čím dál tím více prodražuje takže do jenom tomu by vás technicky něco zajímalo tak tak si myslím že jsem připraven odpovídat děkuji za tohle to věcné doplnění následuje paní novotná 
dobrý den všem já jsem se chtěla zeptat jestli jsem tomu dobře rozuměla pokud je své je a zažádá si své je a o přidělení těch tříděných plnit co znamená žlutá modrá zelená a hnědá taky dostanou zdarma a ještě mě zajímalo kdo určuje jestli teda dostanou jednu žlutou dvě žlutý to si řeknete své samo nebo to určuje potom radnice naše tak já na to rovnou odpovím nevím asi do diskuze ano dostanou je zdarma funguje to tady už minimálně dva roky na prezentaci jak jsem potkal takových stanovišť smejd vidět tvůj sta padesát už a obesílat jsme všechny své jsme publikovali v radničních novinách na sociálních sítí a ta stanoviště přibývají co se týče toho množství tak a většinou se jedná o dohodu mezi představitelem své je a pracovníkem našeho odboru životního a prostředí a s tím že je nějaký kvalifikovaný odhad že své je k má dvacet bytových jednotek takto odpovídá nádoba nějaké konkrétní velikosti pokud dochází k tomu že ty nádoby bývají v tomhle své je přeplněny taky je vůle dávat další no ono to zpravidla ale pak naráží na oko toto své je mít ten prostor na roku vyplněných za světla tolika popelnicemi ale ta možnost mít tam těch nádob více ta možnost tam je 
za málo tak protože se nikdo nehlásí tak si dovolím tuto debatu uzávěr tvíd a budeme hlasovat 
pro čtrnáct proti nula zdrželo se třináct 
okej takže tento materiál květy nebyl 
až 
no a když se otázky může být spoustu otázek protože a my jsme opravdu hodně rychle postupovali dneska až nečekaně tak teďka se dostáváme k bodu číslo ani nevím kolik dvacet dvacet šest a to jsou dotazy připomínky podněty interpelace a já podotýkám že i kdybychom skončily tento bod rychle tak my budeme muset počkat do sedmnácté hodiny protože ještě budeme muset mít dotazy připomínky podněty interpelace tak budeme muset mít z řad občanů nicméně pokud bychom to tak rychle vyčerpali tak vyhlásíme přestávku do té sedmnácté hodiny a kuba zrzavými psal že nepočítal s tím že bychom byli tak rychle hotový a na dvorci připraveno občerstvení tak 
no už je už tam je to znamená pokud tento bod nebude tak dlouhý tak vyhlásí stávku a můžete jít na dvou ale zatím máme zatím máme přihlášený hučí já jsem připravený na cokoli odpovídat technickou má pan sunega protože občané mají čas od sedmnácti osmnácti tak musíme vyčkat až do osmnácté hodiny kdy žádný občané příjde podle mého názoru 
je to je to situace kterou jsme tady měli nicméně mám zato že pokud sedmnáct hodin jsem někdo dorazí je to obvykle když se vyčerpá tento bod tak taky pak už rovnou navazujeme s dalším bodem a ne já si dovolím 
jak si to vyložit takhle že pokud prostě v sedmnáct hodin to vyčerpáme tak já tady budu se já tady zůstanu do osmnácti hodin kde se mě bude chtít zeptá tak tady tak takže ale teďka máme dotazy připomínky podněty interpelace zastupitelů a první zastupitel kterými chce interpelovat je tomáš nebude 
dobrý den já mám interpelaci na pana materny já bych se chtěl zeptat na a případně teda potom ještě doplňující dotaz k tomu pocit nebo navazující dotaz v rámci toho bude ještě na pana ptáčka ale bude lehce lehce jinak specifikován 
tím že je uprchlická krize tak samozřejmě je to nedalo zamyslet se nad tím a vím že je to i nějakým způsobem i trochu řešíte vlastně nad byty kterými vlastníme městská část a já jsem vděčný za to že se v podstatě připravují kapacity na stejně jako jiné jiných práv nebo celé prahy v rámci celé republiky poté se všichni postavili čelem a v rámci prahy tři tady taky takže za to bych chtěl za prvé poděkovat nicméně mi příjde že máme množství bytů který by se daly obsadit relativně rychle a proto ten dotaz zrovna v tomto případě na pana materna protože je to úvahou když člověk nad tím co zamýšlí tak a tak přichází třeba i k bytům v rámci správy zbytkového majetku které jsou určitým způsobem předmětem už ale řekněme rok a půl možná roka na rok a čtvrt se o tom diskutuje a mají se prodávat magistrátu hlavního města prahy já si myslím za prvé magistrátu hlavního města prahy by asi nevadilo když by se do těch bytů nastěhovali uprchlíci já si nedokážu představit že by to někdo z magistrátu měl cokoliv proti tomu takže to si myslím že to je bod atd jedna na dva ty byty některé protože původně předtím rokem a půl byly podstatě všechny pokud se zrovna neuvolnil a nebyly určeny k rekonstrukci tak tak v podstatě byly plně obsazené průběžně v podstatě kromě drobných výpadků vždy když jsem měnil nájemník vždy byly všechny byty ze společnosti obsazené a dneska 
už velmi dlouho v podstatě jsou je několik bytů a je to kdyžtak bych poprosil jsou čtyři nebo pět nevím ale zase si bohužel jako a pro uprchlíky vynesl ho tolik ale aspoň aspoň nějaké tak jsou prázdné ono je s tím souvisí jenom to že v podstatě sice se možná snažíme je nějakým způsobem prodat ale nájem který nám tam utíká už se v podstatě 
stává nebo by se to dalo spočítat na nějakou hodnotu která rozhodně budete stovky tisíc na možná možná přes milion nevím nepočítal jsem to a tak já bych chtěl požádat o to jestli se v podstatě v tomto nějak nechcete 
pokud změnit strategii a současně jak to tedy s těmi byty s tím prodejem hlavnímu městu praze vypadá protože 
už teď v podstatě vzniklo určitá ztráta 
je to to není správně 
tak já si dovolím odpovědět v podstatě asi první časté otázky naprosto souhlasím s čest skoro bych se vším co kolega říkal a dovolím si říct jako uvést to jak je to v současnosti je tam volných šest bytů po všech šest bytů už tu chvíli jsme dali jako se má k dispozici městské části aby byly obsazeny uprchlíky 
pokud teda dojde bude to v rámci několika týdnů protože některé jsou jako uvedené vyloženě hotovo nastěhování tam se můžou stěhovat během týdne další je potřeba nějak dovybavit nebo dokončit ale nicméně všech šest volných bytů v tuto chvíli jsme dali k dispozici městské části aby pro ně našla někoho kdo je využije a samozřejmě pak akorát formálně to bude muset zase projít přesazujeme protože smlouvu musí uzavřít sezamová takový nicméně rekl bych neformálně jsou tyto těch šest bytů se k dispozici a co se týče další až trapnou prodej pro okolnosti dneska jsme obdrželi z aktualizovaný znalecký posudek takže ho dostane dozorčí rada k dispozici jsme se domlouvali s kolegou musilem aby se na to taky mohla podívat a my jsme teda mohli rozběhnout celou tuto akci je to samotné z aktualizováno to byla jedna z podmínek aby to nebyl ten posudek jenom z minulosti ale je to izolováno na současné ceny to asi za mě ještě kolega ptáček dokončí sněm aby tam a tak já to doplním podstatě ta otázka kolega naprosto irelevantní ty byty se zem také jsou předány městské části je městská část aktuálně vybavuje šest bytů sezóna a čím šest bytů které jsou přímo ve vlastnictví městské části tak webu vybavuje k tomu aby mohli za tímto účelem sloužit některé ty byty jsou již vybaveny a jsou již obsazeny podotýkám že mi standardně pronajímáme byty a opravené vymalované ale nevybavené to znamená tady skutečně kolegové z radnice to ne 
shání nábytek prostě aby byly postele a tak myslím si že postupují docela rychle a a hygienické potřeby tajné povídek znamená tomhle ohledu si myslím že můžu dát uspokojivou odpověď vedle toho máme ještě další objekty které jsme za tímto účelem dali jedná se o jeden penzion který patří příspěvkové organizaci ten je plně obsazený lidmi z ukrajiny a pak myslím že tomáše ty víš tak máme další tři objekty které buďto patky městské části a nebo je dáváme dohromady společně s nějakými externími subjekty kde bude další s tou lůžek a které se už taky zabydlují magistrát nám posílá už ty lidi a tam ubytováváme uprchlíky a já ještě to trošku natáhnu jestli mohu a obecně vzato nejde jen o bydlení ale jde o to že jsme angažovali několik a koordinátorů kteří umí ukrajinsky jsou nejenom že si umírání jsou ukrajinci dlouhodobě bydlí v praze a mají zkušenosti s tím prostředím v české republice mají zkušenosti z jednání s úřadem a a ti jsou na každodenní bázi k těm uprchlíkům k dispozici vyznamenání zjišťují jaké mají potřeby a shání pro ně mléka různé vybavení proti často lidé jsem ti šli dnes naprosto zás základním vybavením prostě maminka s dvouma dětma šla s jedním kuku leteckým kufrem takže co se týče materiální vybavení tak se shání spoustu věcí pro ně a zajistili jsme jim traduje konci psychologa která byla potřeba někteří uprchlíci mají speciální potřeby a co se týče zdravotní péče máme tam těhotné ženy takže tohle všechno se snažíme zprostředkovat snažíme se to nějakým způsobem mi zajistit i těm nejsou ubytování v režii městské části zajišťujeme stravování jo částečně to zajišťuje jedna ze školních jídelen a částečně vývod levná v domě s pečovatelskou službou 
a 
dost těch dětí už teďka v pondělí nastoupilo i docházku do základní školy jo a kromě toho ještě chci doplnit že a ve spolupráci s organizacemi který tady dlouhodobě na praze působí tak zajišťujeme i volnočasové aktivity byly zjištěny i v průběhu těch jarních prázdnin kdy škola nebyla nebyla k dispozici aby jsem ještě chtěl využít týhle příležitosti k tomu aby jsem poděkoval všem kterým se na tom podílí na poměrně aktivní se do toho zapojila velká část útvarů a zapojili se do toho dobrovolní hasiči jej zapojit když se do toho skauti zapojili se do toho zaměstnanci příspěvkových organizací dobrovolníci z těch ukrajinců a kdy máme opravdu jako člověka který se na plný úvazek v podstatě věnuje herectví činnosti a dělá to bez nároku na jakýkoliv honorář a 
a to je asi všechno když tak se ptejte dál a ještě kolega dobeš to chtěl doplnit 
nemužu tak 
je jenom faktickou veda doplním poděkování ještě majitelům na praze na tom případě domu radost kteří už tam mají i uprchlík od včerejška od večera a technický nebo diskutuje faktické doplnění to co zmínil pan starosta sebou nese spolu i nějaké náklady já připravím shrnující nějakou informaci která bude předložena jak na úrovni finančního výboru tak pro zastupitelstvo na červnovém tak abyste měli i přehled o finančních kára na nákladech v tuhle chvíli se snažíme tu problematiku řešit na úrovni rezervy kterou městská část a vlastně schválila ve svém rozpočtu a tedkon jsme schopni čerpat na úrovni rozhodnutí rady proběhlo ve výši jednoho milionu korun nicméně to úhrnnou částku budeme průběžně aktualizovat budete mít na příštím zastupitelstvu a potažmo kolegové na finanční výboru 
tak děkuji a další kde přináší několik brukner jo no tak děkuji děkuji a omlouvám se kalivoda má možnost ještě doptat tak jestli by ještě mohl pan kaly určitě ale určitě 
vy děkuji panu kolegovi ještě ještě mám na pana ternu k těm 
k bytům se jestli tomu správně rozumím pakliže teďkom byly a to si myslím potřetí znalecké posudky přepracovány nebo třetí verze tak uvidíme jestli jsou finální ale teď ten asi předpokládaný teda čas by měl být na dalším zastup bytost tu 
že by to bylo předkládáno byl našel zastupitelstva pokud to projde všemi orgány ještě ostatními příslušnými který má projít na magistrátu předpokládám půjde až potom ještě po nás a nasledně nebo ještě předtím paralelně 
no dobře tak 
asi bude stejně následně o dva dny později asi ale to je jedno každopádně dobře a s tím s tím tedy jenom je to je to tak že v podstatě my jsme hovořili znalecké posudky máme konečně po roce a půl ohodnoceny ty byty kolik tolik jakou mají hodnotu a budeme nabízet třeba i těm nájemníkům nebo v podstatě ve chvíli kdy se kdokoliv třeba o to přihlásil pořád magistrátu pro tu společnost dále také třetí subjekt třetí strana byť chápu možná nějakou politický záměr ale ale petr v této pozici by se mělo postupovat ke všem vlastně rodným rovným přístupem já jsem zaznamenal v podstatě tedy z řad veřejnosti nebo co tě protože to témou se několikrát diskutovalo že tom vlastně je otazník že někteří by měli vlastně z těch třeba i nájemníků zájem o odkup toho bytu v podstatě za tu tržní cenu plnou a což mi přijde nakonec docela rozumný a jestli s nimi tedy bude nějak komunikováno a případně možná i když se to prodává celý balík tak tak to nabídnuto na trhu nebo jak bude vlastně kam přesně realizován ten proces toho prodeje děkuji 
tak v tuto chvíli se neuvažuje o tom že by z těch bytů které se mají prodat magistrátu byly nabízeny těm nájemníků v rámci jakési privatizace dalšího kola nebo něčeho podobného protože jako myšlenkou toho je že zůstane kdyby ty zůstanou v dispozici samosprávy ale nebudu už na u na úroveň nebo tahle paní se vrátí v podstatě do samosprávy takže to jeden z těch cílů aby se rozšířil patě možnost magistrátu poskytovat bytovou provozoval bytovou politiku defakto takže jeden z důvodů proč jste prodám magistrátu takže tam je jako to je ta věc proč to takhle je a proč se v tuto chvíli ani neuvažuje o nějakém rozprodání majetku mezi 
fyzické osoby kdežto uplne jednoduchy 
tak děkuji tedka byl ten kolega brukner kterému jsme slovo dali a pak zase vzali 
děkuji za slovo vrácené já jsem se chtěl zeptat v souvislosti s uprchlickou krizí také na bytovou problematiku což je ta první část ho lidi nějakým způsobem nejdřív ubytovat a pak je potřeba řešit další věci a to bych se chtěl zeptat kolegyně britové a to je právě školství jaká je poptávka zatím jaký máme na praze tři kapacity případně jakým způsobem to chceme řešit třeba zvýšenou poptávku já jsem zaznamenal už právě názory nebo obavy občanů na začátku chceme určitě přirozeně všichni pomoc ale ale setkávám se s obavami jestli se děti našich občanů dostanou do školy a aby nebyly ty ukrajinský upřednostňovány a podobně tak jestli na můžete odpověď děkuji 
tak já co se týká škol také v současné době máme kapacitu relativně naplněnou ale dnešnímu dni máme na základních školách sto dvacet ukrajinců nám na mateřských školách máme sice a patnáct dětí s tím už nám a pomáhá ještě ulita která je schopná a má dotační program z magistrátu tak je schopna zabezpečit předškolní výchovu a cece a dvacet pět dětí a co se týká i obavy že by nebyla kapacita pro naše děti tak to není možné protože podle zákona my jsme povinni držet našim dětem do prvních tříd a vlastně bez ve všech ostatních třídách tu kapacitu kterou máme a tu nelze překročit s tímhle s tím ředitele počítají vědí o to já bych touto cestou i chtěla strašně moc poděkovat za tu práci no odvedli na jarních prázdninách by tedy spousteni ti ředitelů a ředitelek nebyla tak i přesto bylo o ty děti postaráno 
a i těm neziskovým organizacím který vlastně zajišťovali tu péči o ně a co se týká navyšování kapacit tak to záleží na ministerstvu školství ze kterého máme zatím informace že jeho kapacita jako taková se navyšovat nebude jeho protože prostě ty školy nejsou schopní to pobrat 
dítě 
no jasně 
no máte doplňující dotaz takže pan brukner tečka bude mluvit na ještě prosím o doplnění protože asi v první fázi není potřeba ty lidi úplně integrovat a jestli tak se k tomu přistoupili jestli ty ty děti jsou ve smíšených třídách a je to nějaký způsob integrace nebo jestli ty třídy jsou samostatný jenom pro ně mají tam nějaký svůj způsob výuky protože vím že třeba to ukrajinských školství je jiný než naše mají tam jedenáct tříd základní školy a podobně někoho 
tak současné době a žádné třídy které by fungovaly takže mají jinou ukrajinské děti také není ty děti jsou podle věku rozřazeny do tříd většinou je to o po dvou třech dětech a my tedy na praze tři máme obrovskou výhodu toho že vlastně ve dvou školách máme v každé třídě ukrajinské dítě takže ty děti jsou opravdu začleněním do kolektivu z ukrajinské hovořícím členem tak plus ředitelé využili možnosti asistentů takže na těch školách kde jich je teda o více ceda o dvacet pět dvacet šest dětí tak si je o něj postaráno i co se týká ty asistence aby viděli kde je školní družina kde je školní jídelna takže toto je všechno o ně postaráno 
tak děkuji následuje kolegyně beleco 
děkuji za slovo já mám dotaz na kolegu rutta 
chtěla bych vědět 
vzhledem k ukrajinské krizi tak se v ulici žižkova rozhodně jsem zaznamenala okolí bydliště jeho množí auta s ukrajinskou značkou takže bych chtěla vědět jakým způsobem řešíte parkování pro tahle auta případně parkovací auty auta nemám nemám data tak tomu jestli už má té předběžný a oznámení na neoprávněná parkování a tak dále takže 
vypadá to že kolega rud má něco jiného na starosti než můj dotaz tak já počkám 
tak až můžu mluvit no můžete celou dobu mluví na já jsem čekala až budu mít pozornost 
takže by mě zajímalo jak řešíte parkování pro občany kteří přicházejí krajiny mají ukrajinskou poznávací značku a evidentně tedy nejsou rezident 
ta kolega rud máslo 
jsem se na tomhle tom pokoušelo informovat na magistrátu hlavního města kde mě už minulý týden my jsme dostali informaci že vlastně vyhrazeno průser parkoviště na černém mostě kde můžou vlastně všichni občané ukrajiny parkovat zadarmo ta pak dál teda pokračovat bezplatné městskou hromadnou dopravou volně po praze ta auta která parkují tady v zónách já občas také vídám a tak zřejmě parkují bez parkovacího oprávnění a je otázka 
do velké míry morální zda máme zase tomu máme tečka nějakým způsobem věnovat protože je je potřeba mít na paměti že když to jsou třeba auta která jsou drahá a tak to neznamená že ti lidé kteří je vlastní a parkují takže nejsou v nouzi může to být lidé kteří pomáhají třeba i svým krajanům kteří kteří nejsou tak bohatí aby měli na drahé auto tak jim pomáhají právě s ubytováním s pohybem prostě po městě a 
jakmile je teda možné že si můžou to partu parkovací oprávnění legalizovat potom co rostlo co dostanou vlastně co se jsou zaregistrovaní mají ten statut uprchlíka strpění tak se můžou poté co si ale najdou bydlení tak s adresou pobytu si si klasicky vyřídit parkovací oprávnění nicméně dá se dá se počítat s tím že i auta většina těch které vidíme teď v té v zóně placeného stání tak pali parkují bez parkovacích oprávnění a 
nicméně takový je stav mohou ještě jednou opakuji parkovat v tampere prusové parkovišti na černém mostě ale dozajista možná zajisté 
prostě se pohybují po městě pomáhají svým krajanům známým a je otázka co s tím může hlavní město děla 
jen tomu můžu krátce doplnit jestli stojíte boj odpověď 
nemůže tak tak nebude odpovídat 
to dostávejte se kolegy děkuji no mě celkem jasné že to budou lidi kteří přijedou buď příbuzným nebo známým a že pravděpodobně drahota jejich auta neznamená že nejsou v nouzi to je a to je mi dost jasný je zajímáte mechanismus takže projít i projíždí tedy autíčko které skenuje a parkování takže mě zajímá mechanismus se to potom děláte jestli robot který vám vyhodnocuje neoprávněný parkování bude mít tam nějakou konfiguraci na to aby to ukrajinskou značku neregistroval nebo to budete dělat ručně jak to bude dělat 
mikrofon prosím děkuji tohleto je věc kterou která si myslím si nemůže městská část rozhodnout sama o sobě a já jsem se v téhle věci obrátil na magistrát hlasem podměty panu náměstku švejnarovi aby se pracovalo právě na tom aby aby tyto auta o ně alespoň po nějakou omezenou dobu a aby nebyly zasílány výzvy ono to ono to samozřejmě ani fyzicky nejde protože ti lidé nemají trvalé bydliště zde ale prostě na ukrajině takže těžko se jim výzvy k zaplacení nějaké pokuty dostanou nevím tohle tohle to nevím ale každopádně každopádně je to na rozhodnutí hlavního města prahy já jsem se v téhle věci na hlavní město obrátil a zatím mě bylo sděleno pouze to co jsem vám řekl to znamená že ukrajinský občan pokud jsi tady dostane statut uprchlíka statut strpění tak na trvalý pobyt si může vyřídit klasické prezidentské parkovacího právní 
tak kolega sunega 
vyjádřil bych se k parkování ale jenom velmi stručně tak že situace je řešitelná protože nejsou fyzicky parkovací místa takže by se odstranily nesmyslné bali se na nesmyslných místech ale těch pruzích co jsou pod nimi namazat namalované bali se ty by uprchlíci mohly stát už jsem to zažil že se to fakticky děje a tam kde vadí ty patníky ty bali se ty tak si myslím že by jim to pomohlo ale péro parku a jestliže řečenou věc plynou co se týká bytů pro uprchlíky tak v rámci činnosti kontrolního výboru jsme prověřili desítky bytů a fyzicky jsme ty byty navštívili a kvalifikovaně odhadují že v praze tři bylo v době kdy jsme tu kontrolu prováděli což je zhruba rok zpátky zhruba dvacet třicet možná čtyřicet bytů které by stačily vymalovat nasadit hodiny aby ty by byly obi obyvatelné neříkám že špičkově obyvatelné že okna by byla nalakovaná podlahy vyměněné ale tyto byty jsou takto obyvatelné je dokonce možno doporučuji pokud bude zájem tyto byty zjistit více seznam bytů které jsme prověřila od pohledu bude zřetelné kam je možno jít a kde je možno najít ubytování pro potřebné uprchlíky chile dávám k dispozici tuto informaci zdůrazňuji radě městské části až bude hledat bydlení pro uprchlíky stačí se podívat na byty které jsou dlouhodobě prázdné děkuji 
jen se chci ujistit to byla interpelace nebo čekáte odstavit od nikoho z nás to byla připomínka novinka tak děkuji já mám taky připomínku proto jsem se přihlásil do rozpravy kolegyně pellicova nechtěla bych odpovídají dotaz ale já si myslím že by bylo dobré aby to tady zaznělo takže jsem se přihlásil do diskuze ohledně toho parkování prosím vás na 
já se omlouvám já už teďka od jsem se chtěla jsem se svojí připomínkou ta 
tak 
omlouvám se 
také já můžu prosím vás připomínku tak 
tak jsem to až do diskuze matěj jde prosím vás ten bod se jmenuje a pak mám toho dost ten bod se jmenuje dotazy připomínky podněty interpelace takže já jsem se přihlásil se svojí maminkou tak hledejte se ohledně to parkování ukrajinců já jsem zaznamenal poměrně vášnivé diskuze na sociálních sítí kdy právě lidé ať v pozitivním či negativním smyslu se k tomuhle vyjadřovali a problém je v tom že hodně těch v příchozích vůbec neví o té možnosti zdarma parkovat na tom černém mostě to znamená je to informace kterou se snažíme k nim dostat my chceme aby věděli že tu možnost mají že tady nemusí parkovat na tych ulicí oni se to totiž sami bojí ale neví to neví to že mají tuhle možnost a z toho černého mostu se pak zdarma můžou dopravit na prahu tři ta praha já jsem se o tom bavil s panem náměstkem hlubočky nemá vůli v podstatě to nějak oficiálně tolerovat ty parkovací místa které tady zabírají a dává jim tuhle ctu legální možnost takže pokud budete mít možnost to těm lidem nějakým způsobem sdělit tak budu rád když se na tadyhle informační kampani budete podílet jinak chci ještě poznamenat jednu věc ještě před uprchlickou krizí tak na praze tři bylo trvale hlášeno kolem těch tisíc občanů ukrajinské národnosti a oni samozřejmě měli možnost i na ta auta která mají ukrajinskou espe zetku legálně získat modrou parkovací kartu a to znamená to že někdo má ukrajinskou espe zetku samozřejmě jejich tečka tady víc já také se domnívám že řada z nich to opravnění nemá ale nyní to automatické prostě to že někdo má ukrajinskou espe zetku v žádném případě neznamená že tam stojí nelegálně jeho děkuji víc k tomu nemám 
následuje kolegyně pellicova 
tak já mám druhý dotaz jak jste mě minule upozorňoval že mám klást postupně tak se vám snaží vyhovět pane kolego a budu ráda když budete taky dodržovat dohody které a které jste si dohodli takže já mám dotaz na paní brychtová ze upozorňuje že už je to potřetí co se na to ptá takže znovu 
ráda bych věděla na sociálních sítích zveřejňuje té že děti základních škol budou mluvit plynně anglicky vy sama jste nebyla schopna říct co to znamená by sama nejste schopná říct jak plynně mluvíte podle hodnocení znalosti cizího jazyka a angličtiny minule jsem vám dala nápovědu že ta kategorizace je šestistupňová takže bych ráda věděla co ta plynulost znamená jak budou ty děti mluvit plynně jak si to bude testovat a kolik nás to bude stát věnovala jsem se k tomu kolem v rozpočtu nedostal jsem žádnou odpověď minule jsem se na to ptala této otázce jste se kolegyně vyhla takže buďte tak laskavá buď písemně nebo té zkuste odpovědět 
děkuji za dotaz kolegyně role vám odpovím písemně 
tak 
děkuji budete se doptat paní kolegyně 
po a písem písemně no tak a předpokládám že to bude asi emilem žijeme nebude posílat poštu do že 
nebo je to už potřetí tak jestli se budu příště ptá po čtvrté tak bych byla ráda věděla jakou cestu dostanu 
mailem bezva 
zaživa takže děkuji a protože již nikdo není přihlášen do bodu dotazy připomínky podněty interpelace pak považuji tento bod za vyčerpaný a dovoluji si ho ukonči to co nám zbývá je od sedmnácti hodin bod dotazy připomínky podněty interpelace občanů já vím že tady jedna občanka dorazila znamená necháme ji mluvit ale skoro si myslím že by jsme měli dodržet ten jednací řád v tomto bodě a pravdu na by měla vystoupit až čtyř sedmnáct hodin jo a to znamená teďka máme zhruba dvacet minut jen těch dvacet minut vyhlašuji přestávku potkáme se tady v sedmnáct hodin a poslechneme si občanku případně další občany kteří se do té doby dostaví děkuji 
hlavně na dvoře 
tak vážení zahájíme máme několik minut zpoždění 
takže nyní začíná bod který semene dotazy připomínky podněty interpelace občanů tady mám papír přihlásili se zatím tři občané a první se přihlásila paní ronova že poprosím mikrofon pro paní brownová 
dobrý den 
mám zapnuté 
dobrý den vás všechny zdravím a děkuji za možnost vystoupit a jsem v podstatě zastupuji iniciativu toalety pro všechny jelikož bezbariérové toalety jsou vlastně toalety které jsou pro všechny žádné jiné toalety nejsou pro všechny takže je to vlastně takový byl dlouhodobý palčivý problém doslova a do písmene celé prahy a já jsem se rozhodla v podstatě objíždět jednotlivé městské části u vás na praze tři už jsem byla v hotelu olšanka 
kde tedy byl strašný záchod bezbariérový ale hledání bezbariérové toalety tady na radnici bylo jste ještě horší když radnice krásná historická ale je to opravdu 
ve stínadlech bych řekla a také chtěla jsem se zeptat zda na praze tři a je určen nějaký člověk anebo nějaká skupina lidí která se zabývá tím že kontroluje bezbariérové toalety zda jsou stavebně správně podle vyhlášky tři sta devadesát osm jmeno dva devět bezbariérové a zda vlastně existuje nějaký rozpočet anebo využíváte granty z magistrátu které kazí každoročně vlastně se rozdávají nebo rozdělují mezi městské části na odstraňování bariér a k té asi všechno co jsem chtěla sdělit zajímá mě bezbariérovost na praze tři konkrétně myslím se že nevím jestli máte bezbariérové tyto jak je v parcích na parukářkou jsem se už dlouho nedostala tam je to dost do kopce 
ale vím že na praze tři je vlastně ta situace kromě vinohrad a prahy jedna asi dá se říct se nejhorší co se týče vlastně přístupu pro vozíčkáře a jenom chce říct že je to aktuální téma velice k vzhledem k tomu že teď vlastně máme tady spoustu nových při pěších uprchlíků a jsou to primárně matky s kočárky senioři a imobilní lidé také mezi nimi takže vznikne tady ta potřeba kterou mi vozíčkáře vlastně v centru prahy pociťujeme dlouhodobě a je to opravdu tris tristní a akutní problém tak vlastně vznikne potřeba ještě větší těch bezbariérových toalet tak co se proto ta nedělá na městské části děkuji 
také děkuji my jsme jste vy jste nespecifikovala na koho ten dotaz je nicméně my jsme se tady mezi sebou domluvili že odpoví kolega rud který má prave na starosti sociální oblast 
tak já mu říct můžu říct asi to že si plně uvědomujeme a myslím si že souhlasíme s vaším stanoviskem že ta příst ten přístup a množství obecně bych toalet bezbariérových v praze při ale obecně v praze je je hodně málo že tady je potřeba tady je co nejenom na úrovni městské části ale celého hlavního města 
chce říctz celé republiky vlastně co dohánět ono dá se říct že mi když městská část když se pouštíme do nějakého úpravy veřejného prostranství tak tam často bývá je součástí toho myslíme právě na tyto a lety 
a když vzniká nějaká taková nová toaleta jako stavební akce tak je bezbariérová je to je to případ naposledy třeba rekonstrukce kostnického náměstí kde jsou veřejné toalety sice je to vlastně v objektu který provozuje soukromý provozovatel vlastně jakoby kavárnu nebo občerstvení ale součástí tak kavárny jsou i toalety které jsou veřejné jsou bezbariérové takže nicméně 
počet stavebních akcí do kterých se pouštíme je díky rozpočtovým možnostem 
schvalovacím procesu a tak dále také velmi nízký jo takže těch bezbariérových toalet který by byly ve vlastnictví a provozu města je velmi málo asi by se daly napočítat na prstech jedné ruky možná 
určitě potom budete mít možnost pod poté co co odpojen tak budete mít možnost doplňujícího dotazů 
no ale aby jsme vlastně zvýšily obecně přístupnost k veřejným toaletám protože právě si uvědomujeme že a těch že nemůžeme rychle postavit řekl řekněme desítky veřejných bezbariérových toalet tak jsme vlastně oslovili podniky na území městské části a aby se zapojili do takzvaného projektu nouzovka který asi asi znáte je to vlastně veřejně přístupná mapa míst a podniků kde je možno vlastně využít toaletu bezplatně a je také pravda že drtivá většina těchto let které tam jsou tak jsou a bariérové je to prostě kavárnách nějakých podnicích a ty které jsou bezbariérové tak jsou přímo v té v mapovém podkladě vyznačeny 
takže to je asi to je asi v obecných konturách to co v této věci děláme ze týče radnice tak konkrétně vy jste tečka měla velký problém jsem narazil s takhle přes ten výtah ten přístup rozhodně není ideální ale v tom se tady snažíme teď a něco dělat ten budeme se snažit je prostřednictvím dotačních programů hlavního města prahy přesto komisi pro bezbariérovost 
lepší bezbariérový přístup do téhle té budovy chybí nám tady výtah a chybí nám tady vlastně nájezd do tech hlavních hlavních vstupních dveří takže na tom se věnujeme hlavně isté ulice lipanská se docela náročně jsem dostává v podstatě a ta bezbariérová toaleta vaše je přesně v jiném patře a nikdo o ní nevěděl kde je takže to mi přijde taky vlastně že 
není to nijak značené přímo na radnici a lidé kteří vlastně tady fungují tak ani neví kde je nicméně jsem se chtěl jenom dotázat ohledně těch bezbariérových toalet si uvědomuje že to je samozřejmě na delší dobu stavět nově nové bezbariérové toalety a obzvláště teda v téhle době kdy finance jsou určitě omezené nicméně jak jsem zmínila te granty magistrát poskytuje každý rok na odstranění bariér a chtěla jsem se zeptat jestli v případě že máte kulturní akce venkovní tak zda všude tam kde jsou bezbariérové kde jsou normální to jak je pro chodící lidi zda jsou tam umístěné taky bezbariérové minimálně jedna a ještě jeden dotaz k tomu jak jste připomněl jste mi tu nouzovku já jsem právě mluva před časem když to začalo ty samolepky vlastně na dveře těch podniků tak jsem mluvila se šimonem odneste kterými slíbil právě že tam kde budou bezbariérové možnosti zároveň tak budou i bezbariérové samolepky na těch dveřích to znamená bude tam to logo té nouzov vky plus je znak vozíčkáře tak jestli se to děje a jestli existuje nějaký seznam třeba který bychom mohli mít k dispozici z prahy tři děkuje 
si mikrofon měl děkuji zkusím začnou začít od konce požadavků respektive o tom požadavku na přímo vyznačení na tu samolepkou bezne označení bezbariérové toalety o tom víme pracujeme na tom v té mapové aplikace to už označené je jestli to je i fyzicky to samolepka si myslím kolébkou kanta na kolegu matěje žalúdka tak taky kýve že zatím ne ale je to věc na které pracujeme kterou kterou asi můžu slíbit že a že bude 
co se týče přístupnosti tady jste mluvila o přístupnosti zly panské tady na úřad tam je to taky běh na delší trať ale je součástí připravované projekty vyprodáno projekt to vlastně na rekonstrukci seifertovy ulice také součástí toho vlastně rampa přímo z seifertovy ulice bezbariérová teda jsem a takže to by mělo být v horizontu řekněme pece a pěti let by mohlo být taky vyřešeno je to zkrátka v procesu projektové přípravy a co se týče těch kulturních akcích kam se přiznám že tu odpověď neznám já když někdo doplním kolegu jestli mohu co se týče větší kulturních akcí tak tam se objednávají bezbarierové trojky a co se týče to je kteří jsou v parcích klasicky jedna praktikant se tak tam by letos měly být již objednány bezbariérové stojky tam v zimě myslím ani nebyly ale na tom letošním roce tak by tam být měli 
a ještě chci doplnit že u těch investičních akcí které městská část spouští klasicky tečka budeme rekonstruovat žižkovo náměstí tak tam vzniká veřejná toaleta která v minulosti nikdy nebyla a ta samočinně bude taky bezbariérová samozřejmě problém je se jste sama objevila vlastně i mě jestli zaskočila nemohla jsem tak to je tady na radnici prostě ta budova má tolik různých úrovní její že oni jsou vlastně propojených několik budov a a tady je to teda peklo na to vím a co se týče toho grantu který vy jste zmiňoval a tak mi tečka žádáme o grant na vybudování bezbariérového vstupu a aby vozíčkářů měli možnost a jít tím hlavním vchodem to znamená tam by mělo dojít ke snížení to obchodníků a opravu chodníku právě aby nemuseli chodit přes panskou nám to jde že to má nějaký symbolický smysl a aby vozíčkář nemuseli chodit bočním vchodem ale stejně nedá upozorňují na to že i když se dostanu hlavním vchodem do budovy tak ta budova je plná různých sekundární schodišť nicméně ale půjde to že jsme zaznamenali jsme to tvrdí že tady svatba takže prsty svatebčané do hlavním schodištěm a vozíčkář musí tím bočním takže tam motivace je trošku symbolická 
děkuji moc ještě dodám ty samolepky zatím nejsou dál a to vám sice šimon slíbil já ho budu reagovat a prostě tam cena tiskl nějaké množství samolepek a zatímco nedělala žádná nová edice ale je to plan že jsem se chtěl zeptat ohledně volebních místností a vstupují třeba do veřejných budov jako jsou školy a tak dále a zda jsou vlastně ty školy anebo ta místa vůbec informována o tom že mohou ty granty získat na odstranění bariér ať už šikmou schodišťovou plošinu anebo nějaký nájezd rampu také jestli je nějaká informace vlastně pro tyto objekty já než si ho zřiď za všechny ředitelé základních škol který tady máme a já vím že některé ty školy bezbariérové jsou určitě vím že chmelnice je bezbariérová ne chmelnice chelčického je bezbariérová ale co se týče těch volebních místností tak ty volební místnosti jsou rozprostřeny po celý městské části a tam samozřejmě každé těch škol bezbariérová není a jako je věc která je zaběhnutá mnoho let je dole u vchodu do školy je služba a že ve chvíli kdy tam chvíli nikdo nemusí být ani člověk na vozíku nemůže být nikdo to nechce jít nahoru protože ho bolí klouby také přijde 
volební komise s kůlnou a to odvolali hnedka vstupu 
jako 
se málo tak děkuji 
další kdo se přihlásil občanů je a na vinklárková ale ta nemá bydliště na praze ty víš my musíme hlasovat o tom zda může vystoupit tradice je že hlasujeme kladně ale formálního hlediska hlasovat musíme takže já poprosím o hlasování 
tak to optická většina můžete mluvit 
dobrý den děkuji za slovo a já jsem ráda že jste nenechali mluvit protože se sice nejsem občanem prahy tři ale jsem tady jako zástupce občanů čtyř tisíc občanů kteří podepsali petici chceme kvalitní čtvrt u nákladové nádraží žižkov a co je teď konkrétně trápí nejvíc také doprava vyvolaná tím záměrem a to konkrétně to jak v budoucnu bude vypadat ulice malešická a jak bude řešeno a doprava v tom území jestli nová doprava z jaroměřské třídy bude svedena malešické ulici na basilejské náměstí a nebo jestli především hlavní město praha ale vy byste v tom mohly pomoci zváží jinou variantu a to variantu že by ta tranzitní doprava byla odvedena na ulici u nákladového nádraží čili k olšanských hřbitovů a nešla by na to basilejské náměstí jednotu ženevskou ulici protože ulice želivského už je dnes za hranicí hygienických limitů co se týká hluku a na hranici imisních limitů a pokud se v té věci těch hygienických limitů alespoň trochu vyznáte tak víte že v naší republice jsou ty limity ještě poměrně málo přísné takže to aby byly vyloučeny dopady na lidské zdraví tak vlastně by ty hodnoty se těm limitům neměli ani zdaleka přiblížit takže já bych vás především samozřejmě gestačního radního rutta ale i vás ostatní chtěla požádat jestli byste mohli v zájmu obyvatel prahy tři prosazovat aby tady to doprava doprava se nejenom nezhoršila ale byla zklidněná aby bylo řešení ulice želivského na jeden plus jeden pruh průjezdný plus odbočovací pruhy a ne ta varianta dvoupruhová co prostě 
a magistrátu dokonce prosazuje v rozporu s vlastními strategickými dokumenty kde se ve strategických a čich pár dnech do dozvíte že je doprava by měla být v hustě obydlených územích skloňována a pak dělá pravý opak tak já bych vás chtěla požádat jestli by se v této věci mohly něco udělat děkuji 
tak také děkuji a myslím si že to je dotaz hodně na kolegu dobeše i když byste tedy citovala zase kolegu rutta takže oni se podělí o odpověď tak kdo platí 
ke a já si dovolím začít byla to otázka především na na na dopravu tak s mojí odpovědnosti je to asi logický tohleto co co říkáte samozřejmě obrovský důležitá otázka v kontextu 
přípravy rozvoje celého území nákladového nádraží my se snažíme při jednání vlastně teď kaz o těch smlouvách o kontribuce developerů na na veřejnou vybavenost tak se zároveň snažíme do těch smluv zakotvit nějaké požadavky co se týče dopravy právě tak aby rozvoj území měl pokud možno co nejmenší generoval co nejméně automobilové dopravy takovými požadavky je například vlastně zakotvení do těch smluv že ti investoři při těch jednotlivých stavebních záměrech budou vlastně stavět maximálně maximálně takový počet parkovacích míst který stanovuje stanovují pražské stavební předpisy jako minimální požadavek na je to takzvané požadavek minima požadavku pražských stavebních předpisů a to by mělo vlastně snížit dopady výstavby co se nicméně je potřeba říct že že ta rozvoj toho území samozřejmě dopravou generovat bude podle historických výpočtů tak má by měla stávající komunikační síť zvládnout vlastně navýšení až o deset tisíc pohybů a my se snažíme právě v rámci těch smluv s developery zajistit aby více než těch deset tisíc pohybu nebylo nevzniklo přinejmenším do doby než bude než bude postavena evropská třída či do doby než vznikne tramvajová trať kterou vnímáme jako jako prioritní záměry v území a měla by vzniknout co nejdřív pokud možno když to zjednoduším jako první a až poté by měla vznik vznikat větší větší podíl té zástavby zkrátka tak aby i budoucí obyvatelé mohli využívat armáda nebyly tlačeni k tomu využívat automobilovou dopravu prostě auto co se týče té želivského ulice to je speciální 
téma 
a vlastně želivského ulice je připravována v režimu tečka dokumentace pro územní rozhodnutí my si dlouhodobě stěžuje na to že městská část do přípravy tenhle dokumentace není zapojován a a teď se snad už blízká trošku na lepší časy a máme zato že že budu mluvit za sebe protože k tomu vlastně ještě není nebylo dosud přijato žádné oficiální usnesení městské části na úrovni rady já si myslím že vím že by že by město vlastně mělo při plánování rozvoje nákladové nádraží pamatovat na to že dimenze nejenom na to že a ten a ten rozvoj tohoto území bude dopravu generovat a že je potřeba aby jí to stávající komunikační síť unesla ale také na to je ta stávající komunikační sítě a zejména právě může se to prodloužit 
jo můžu 
takže že zejména ta ženevského ulice vlastně nese významný podíl tranzitní dopravy a já se domnívám že prostě dvoupruhové komunikace na plus dva jízdní pruhy do centrální části města řekněme vymezených městským okruhem by patřit neměla a že městský okruh a vlastně nějaká dopravní strategie celoměstská právě cílí na to aby takové komunikace ve vnitřní části města být nemusely a domnívám se že prostě máme městská část usilovat o to aby tahleta tranzitní doprava vlastním byla o což by umístěna na a průmyslový polo okruh o jehož zkapacitnění se tečka mluví případně prostě na jiné jiné komunikace jako je českobrodská spojovací prostě ty co tečka na na nahrazují nahrazují funkci městského okruhu a jsou vlastně za hranicemi městské části praha tři směrem na východ východní část a a my vlastně že budeme svalila už dopravní komise usnesení abychom požadovali za městskou část pre přinejmenším prověření toho že že ta a želivského vlastně zvládne býti navržena v režimu jeden plus jeden jízdní pruh samozřejmě křižovatkou úseky jsou něco jiného je potřeba přemýšlet o nějaký odbočovacích pruzích ale prostě aby ten základní návrhový stav protože levského ulice byl jeden kus jeden jízdní pruh 
to je nicméně věc která ještě neprošla radou my se o tom jako budeme bavit je to na pořadu dne a je to na stole a já si za sebe myslím že že to co přinejmenším tu dopravní zátěž kterou která přibyde na želivského ulici v důsledku rozvoje na nákladového nádraží takže eliminovat dělá právě tím že se želivského ulice židovská ulice už nebude sloužit jako tranzitní severojižní komunikace jakási druhá magistrála že zkrátka ta tranzitní doprava z želivského ulice prostě může být znamená my si můžeme dovolit želivského ulici už dneska koncipovat jako městskou třídu která je podobná koněvově ulici vinohradské ulici prostředkem latě městským třídám které jsou standardně navrhovány a dimenzovány v režimu jeden kus jeden jízdní pruh 
tak ještě kolega dobeš 
také se pokusím doplnit co se týče jana želivského my jsme vytvořili určitý tlak na hlavní město který podle mého názoru aspoň nějaké ovoce přináší osmého třetí nám byl poslán dopis který byl podepsán pane náměstku šajn heren a panem náměstkem hlaváčkem který v podstatě odkazuje na takzvanou koncepční studii jana želivského a máme se vyjádřit a poslat informaci na technickou správu komunikací na pana richtera odpověď za městskou část takže předpokládám že v téhle věci bude městská část zaujímá stanovisko na úrovni rady tak vlastně doplňuji to co říkat a pan místostarosta rud druhá věc je proč ještě takový tisk nevznikl nebo proč ještě nebyl hlasovat my jsme se bavili jak spaní borovská tak vlastně s panem zdravíčko potažmo s panem zajíčkem což jsou zástupci institutu plánování a rozvoje kteří mají v kompetenci problematiku dopravy my jsme na tom jednání a tak si troufám tvrdit že tady tlačíme už jako čtyři pět měsíců že chceme nějakým způsobem tu informaci od nich získat já můžu tedy říct že poslední příslib ze strany i pro je a hledání termínů zazněl na čtvrtečním jednání v minulém týdnu kdy jsme se bavili o něčem semene takzvaná severní nákladová nebo komunikaci severně od nákladové nádraží kde zaznělo že jsou připraveni s námi jednat i o problematice jana želivského a kde nám chtějí ukázat jakoby jednotlivé data týkající se intenzit a vlastně toho dopravního řešení technice technickou dopravního řešení v tomto ohledu zejména spojené s potenciálními odbočovací pruhy tak jak bylo řečeno je to je pro profil jedna plus jedna z odbočovací pruhy a kde všude by měly být a potažmo jak by měly být dlouhé ono samo to potom jakoby odpovídá jak jaká tak komunikace by byla já vnímám to situaci ještě z jiného pohledu mě já ji vnímám i s k o s ohledem na problematiku tramvajových ostrůvků a vlastně vstup na něj tak aby v podstatě docházelo ke zvýšení bezpečnosti při přecházení na této komunikaci a já si troufám tvrdit potažmo i s vlastně zrychlení a se méně jakoby se za zajištění plynulosti provozu protože paradoxně profil dva plus dva pokud je potom vlastně vyžaduje světelnou signalizaci při přecházení vlastně s ohledem na právě tu délku která je potřeba překonat tedy dva pluhy tramvajové pán tramvajový pás a další dva pruhy taky natolik v podstatě jakoby dlouhá že vytváří přirozeně kongesce té dopravy vlastně obou dvou směrů znamená ve chvíli kdy máte vlastně profil jedna nebo jedna plus jedna v určitých místech zejména tam kde jsou tramvajové ostrůvky a tam kde je vlastně jakoby mě ten kemp přístup právě na na zastávky tramvaje tak za prvé zvyšuje se tím bezpečnost a zadruhé paradoxně zvyšujete vlastně i propustnost dopravy proto automobilovou dopravu takže tohle tu věc určitě chci vlastně s nimi chceme řešit a ve chvíli a já si troufám tvrdit že pokud se nám podaří to setkání mít tak by jsme na základě těch dat přinesly jakoby nějak jsem stanovisko městské části pokud se nám nepodaří s nimi jednáními tak budeme dostanou stejně tak myslím si že my musíme udělat stanovisko na úrovni rady a poslat aténská panu doktorovi tak jak jsem dopis vyzývá a a to je to je jana želivského a co se týče malešické ta první část která se týká basilejského náměstí a má a malešické která je v podstatě ta první fáze tam v podstatě když to řeknu na jednu stranu můžeme jakoby říct že to jde správným směrem co se týče hlukových limitů protože ten povrch v podstatě přestane být na kostkách ale bude v podstatě na asfaltu a v čem vás možná nepotěší tam už je stavební povolení tam už je stavba povolena tam se nemáme o čem bavit s podle tam prostě to je víceméně zafixováno kontextu toho projektu jo a mimochodem částečně i ten projekt jana želivského odpovídá je na tuhle tu část schválenou a tam já vám říkám že tam jako v tuhle chvíli městská část není schopna a já bych řekla ani není ochotna v tuhle chvíli do toho zasahovat prostě protože tam jsou vydané platné stanoviska a to tedy nejen k územním rozhodnutí ale stavební povolení a pak jste zmiňovala já problematiku malešické potažmo evropské třídy on to kolega rud říkal jsou to parametry spojeny i s dalšími aspekty tedy minima b mimochodem byl jeden z požadavků vlastně i petice kterou zastupujete já my jsme tuhle tu část převzali já si troufám tvrdit nějakým způsobem se promítla i do usnesení dopravní komise která o tom hlasovala a kterou teďkom projednáváme na úrovni jednotlivých je developerů a troufám si tvrdit že v řadě z nich již bych řekl úspěšně zapracováváme to v podstatě i do té následne dokumentace která by měla tuto to část nebo toto pravidlo zahrnou a obsahovat co se týče malešické potažmo tedy stávající stopy evropské třídy tam jsou to dvě věci jedna věc je v podstatě to co vedlo k rozhodnutí má vlastně jakoby zadání ze strany i pro vůči zpracovateli tedy sandře a janaka a architekta jana kaslová vedení stávající malešické to je to co nám řeknou kolegové dluží nebo ještě chceme jakoby aby jsme měli informace a byli schopni s vámi probrat zároveň já v tuhle tu chvíli aspoň za sebe nevidím tak zásadní jakoby situaci že by jsme museli měnit jakoby tu trasu komunikace spíše ji vnímám kontextu toho abyste byli schopni si nadefinovat omezení propustnosti té dopravy a v tuhle chvíli zejména odbočovacím pruhu doleva z českobrodské směrem do nové janovské třídy je to znamená tady v tomhle tom případě ta propustnost ze strany vlastně té vnější části města do centra tedy do vlastně oblasti nákladové nádraží tam je to úzké hrdlo které určitým způsobem je možné limitovat tu dopravu přijíždějící a tím pádem vlastně i intenzitu snižovat druhá ta část poměrně zásadní týkající se malešické je ta část vlastně u červeného dvora kde určitě budeme chtít aby docházelo ke směně směr nosti ze strany malešické směrem v podstatě právě do ulice vlastní nebo k červenému dvoru a směrem do u nákladového nádraží a to ať už formou vlastní instalace světelné signalizace a preference v podstatě odbočovacího pruhu doleva možná jsem až trochu moc detailní ale na druhou stranu 
měl jsem tedy měl ještě několik bodů 
jako 
mě u té malešické ulici rozhodně nešlo o tu část která má už stavebni povoleni a opravdu nechci abyste vyřešili ale mně šlo právě o tu možnost případně ještě prověřit to napojení evropské třídy do té malešické ulice my jsme na magistrátu žádali náměstka hlaváčka a předsedou výboru územního rozvoje petra zemana jestli by ještě nepožádali ipr aby tu variantu prověřil a to a to buďto napojení přes ten most k červenému dvoru anebo variantu že jste odpojí ještě dříve a zklidní se ta část u té plánované školy neříkám že se musí rozhodnout že bude změna nebude změna vím že to je v poměrně pokročilé fázi dokumentace ale opravdu předtím sejmutím státním závěr té nové čtvrti ještě prověřit tu variantu která by jako míň zatížila místní obyvatelé si myslím že by stálo za to a že by stálo za to o to i pro požádá 
tuhle chvíli jsme v jednání zatím té studie nevím jakoby o jaké pokročilém jakoby dokumentace kumulují můj o studii tedy satriani kasla a mimochodem teda co se týče školy habrová také tam si troufám tvrdit že velmi intenzivně pracujeme i na je potenciální jiné varianty 
jako 
také děkuji 
a následuje paní alena chybova 
dobrý den já jenom k tomu co to bylo řečeno tak bych asi nejste úplně slyšeli ale myslím máte zapnutý mikrofon blíž mikrofon 
by to lepší 
já bych jenom podotkla že tady pořád se teda nějak opomíjí ta tranzitní doprava hodně z toho městského okruhu a s českobrodské 
směrem do centra ať už to bude občanskou nebo vinohradskou to se myslím že bude generovat daleko víc aut než těch jistě těch stávajících občanů kteří pod můžou využít tu tramvaje kdežto ten kdo pojede s českobrodský nebo z okruhu autem ten tam nenechá od tramvaje nikdo nepřehlédne na ní takto jenom k tomu a jinak bych chtěla teda poprosit všechny je možná radu především tedy dneska se mi podařilo mluvit s panem čižinský ohledně té plánovaná rekonstrukce jana želivského 
on sice na magistrátu nesedí ale sedí tam teda jeho pan adam šajn her který absolutně nekomunikuje maximálně napíše dobrý den a to je všechno to je celá odpověď a nebudu tady rozvádět celou tu debatu ale ten výsledek myslím si že by stálo za toto zkusit i když nemůžu dát ruku do ohně že to tak bude pan čižinský končil hovor tím když bude mít usnesení městské části praha tři že chce želivského jeden plus jeden pruh či bude tak dlouho teď se omlouvám nevím jestli použil doslova tlačit nebo apelovat na pana švejnara hra tak dlouho dokud teda to nezmění a že toho dosáhne říkám slíbit nemůžu si to tak bude protože nevím jak bude postupovat když by to usnesení měl takže bych vás chtěla požádat jestli takové usnesení v dohledné době může vzniknout 
jestli teda nás podpoříte v tom aby se ta doprava tam zklidnila protože je pravda že 
je to tam opravdu jak na dálnici když pokud tam stojí v ty v tom levým pruhu auta no tak samozřejmě že buď i nebo jedou pomalu ale do toho z toho pravého volného pruhu se cpou dopředu koukala jsem několikrát už aby nemuseli stát té řadě která pojede na křižovatce rovně tak využijí prázdného odbočovacího pruhu do olšanský ale potom vědou rovně do křižovatky avex v křižovatce začnou troubit a tak jsme se cpát do toho levého pruhu kam vlastně oni celou tu dobu chtějí přecházet přes dva pruhy je opravdu hrozný tam každou chvíli skřípou brzdy protože jedno auto pustí druhých vás přejelo několik kolizí tam bylo myslím si že ten jeden prut by tamto ulici opravdu hodně zklidnil a u těch nástupních ostrůvků kdyby ten nájezd pil pro auta trochu zvýšený a ten ostrůvek byl tak jako to je na některých jiných místech nejenom jak vím že je to u polikliniky vysočanská myslím že to v holešovicích na několika místech a dokonce snad tady před úřadem nasají force že tam vlastně se na ně 
již že je tam ostrůvek úrovně chodníku takže já bych chtěla apelovat když tady budete toto projednávat abyste mysleli na to že to není jenom o tom jezdit auty ale že tam taky ty lidi bydlej a my nemáme dva tři čtyři byty aby jsme si mohli vybrat které zrovna budeme trávit volný čas 
a chci se zeptat jestli je možné získat nějaký termín kdy by nějaké usnesení eventuelně mohlo přicházet v úvahu chápu že to bude muset projít a se dopravní komisi výborem pro územní rozvoj je to není takže zítra řekne někdo tak uděláme mimořádnou radu vám napíšeme usnesení to top děkuji 
tak lze částečně na oba kolegy zas odpovědět no já odpovím na tu vlastně v tom vašem příspěvku zazněla hlavní otázka kdy přijmeme nějaké usnesení v tomhle tom smyslu my jsme jak zmínil kolega dobeš dostali vlastně výzvu osmého března přibližně před týdnem že že hlavní město stojí o usnesení rady a že se jim bude řídit tady si myslím že to je vlastně pokrok v tom v tom jednání s hlavním městem prahou protože my jsme a dlouhé měsíce upozorňovali na to že se tady připravuje něco čím nejsme spokojeni dělali jsme to neformálně protože jsme vlastně k žádnému jednání k žádnému výrobnímu výboru nebyli přizváni a tečka hlavní město dalo najevo že to registruje tím dopisem pan náměstek hlaváček pan náměstek schneider ale dopisem najevo že registrují že městská část 
ukazuje jakousi nespokojeno s tím jak se to vyvíjí a v nicméně jsme byli asi korektně vyzváni k tomu abychom se k tomu postavili jako reprezentace městské části jako celek 
zároveň už tady padlo i to že připravujeme nic požádali jsme vlastně o jednání konkrétně k želivského ulici zas za zástupce institutu plánování a rozvoje to jednání pokud vím ještě nemá pevný termín a myslím si že i podle termínu toho jednání budeme ladit i ten je to projednání v radě dopravní komise už přijala usnesení vlastně v kontextu a v kontextu vyjadřování se k podkladové study změně územního plánu tak přijala usnesení které říká že vlastně doporučuje radě aby hlavní město požádala aby prověřila možnost na projektování želivského ulice tak aby její základní podoba byla v jen jeden kus jeden jízdní pruh 
a budeme se tomu věnovat ještě dál možná podrobněji v radě a ale jestli to bude jestli to projednáme v radě příští týden myslím si že spíš ne že ještě to bude záležitost řekněme horizontu do konce dubna ale v tomhle horizontu do konce dubna bychom nějaké usnesení přijmout měli nebo přinejmenším já ho předloží radě dobře jen bych se zeptala rafty dopravní komisi to co bylo tak to už v podstatě na poradu teda jde nebo šlo přímo teda na tu radu která s tím už se nějak zabývala nebo tam tam stále vyčkávat i když máte starosti dopravní komise už aspoň něco to je usnesení které stane jeden dva je to poslední dopravní komise teprv teď v nedávné době před několika dny byl vyhotoven zápis takže já to určitě nebudu s tím čekat neustálým s tím rady to předložím ale nechci slibovat že to bude tečka ta nejbližší rada protože dost možná bude ještě užitečné podniknout po jednání s institutem plánování a rozvoje a i na i v návaznosti na to jednání eventuelně dizajnovo atd to usnesení rady jinak tedy možná provaz překvapivá informace přeprava praha tři všechno ví že s prahou třese jedná že i má veškeré informace tak se říká ponožek dětskému no pokud mi říkají pravdu tak teda nemají podstatě nic co já jsem viděla tak to jsou přeložky různých sítí ty mě v podstatě nezajímají mě zajímá jak tam budu žít takže mě zajímala vizualizace především tak na to už teda neřekl nic ale neustále tvrdí že máte veškeré informace že s vámi tedy magistrát jedná o všem všechno vám ukazuje dokonce snad řekl pan čižinský je že se účastnil jednání který nespecifikoval a že viděl že vám všechno řekli a ukázali jak se říká no tak proč se potom domáhají tak informaci když už by je měli ho to je nesmysl no 
jestli mužu také za prvé kolega čižinský a kolega šajn her měli tři roky na to aby prostě s tím reálně něco udělali aby reálně to s náma probrali ukázali nám ty dokumentace a tak se prostě nastalo a já se tedy myslím že tady je potřeba se jednoznačně vymezit proti tomu to tedy je řečeno že tam sama se všechno probírá mi se vším souhlasím je to naprosto nesmysl druhá věc je kolega čižinský si pravděpodobně plete přípravu rekonstrukce jana želivského v kontextu toho jakým způsobem ji celkově zrekonstruovat a tím jednáním které se týkalo problematiky těch stávajících uzavírek roku dva tisíce dvacet jedna a řekněme koordinace jednotlivých v podstatě staveb které se týkaly plynu vody té mimořádně pevná kolega čižinský si troufám tvrdit že by si možná měl s kolegou nejdřív zavolat trošku si to s ním probrat než je mediálně co teď konce tvá jakoby volbami tvářit že všechno vyřeší si za mě já si myslel že by na něj trošku zabrali si dovolím krátce jenom reagovat na to tvrzení kolegy či ženského a když by jsem se mě vyjádřit k té části která pro vás si možná méně zajímavá jo to jsou právě ty uzavírky a koordinace dopravních staveb na prezentaci v letošním roce tak oni jako kolovrátek neustále omílají že jsme měli již v loňském roce všechno jasné já kdybych sem dal dohromady takhle ty maily co jsem si s nima poslal tak jsem schopen dokladovat že od loňského léta asi osmkrát změnili ještě v letošním roce zhruba třemi týdny se vedla poměrně intenzivní debata nad tím jestli jsou běžně zradu konstrukce má který mají probíhat letos a jana želivského nechtějí spustit ještě koně ovu třídu takže je to absurdní je to naprostý nesmysl a i když a s jendou čínským si tykám a znám se s tím dlouhý roky tak tomuhle říkám že úplně mimo 
dobře děkuji 
tak 
tečka tady mám další přihlášenou a to je karolína dundalk háječková 
bedlivě a už tolik kolik je tak já budu jenom stručná protože víceméně když tady bylo všechno řečeno teoreticky by měla mít žádný dotaz ale jediná věc která tedy nebyla zmíněna a možná trošku turistická otázka jak to vypadá buď s metrem prostě na na praze tři na nákladovém nádraží nebo i nějakou možností prostě delšího podchodů želivského to je první dotaz a druhá věc děkuji za přechod improvizovaný sice improvizovaný ale oranžový na malešické protože ten tam hodně moc chybí a vlastní blížící se k ulici ambrožová a tak jsem se chtěl zeptat jestli byste přidal ještě jeden takovej blíž vlastně k k ulici olgy havlové protože tam vlastně úplně jakoby nelogicky vím že jakoby pan pan pecka to to taky hodně řešeném istrie 
dobrý den je tak aby to tam bylo a potom jenom já si můžou člověk co tam bydlí také opravdu se přikloní k tomu že tam malešická prostě nemá kapacitu na to aby byla nějakým způsobem více více silniční vytížená protože 
když se to srovná opravdu s tou ulicí u nákladového nádraží tak tam opravdu těch aut jezdí minimum a prostě všechno se to táhne přes tu malešická a tam víceméně když jdete s větším autem a vedle autobus nebo dva autobusy kdo by se měly být vedle sebe tak tak tam potom zase není prostor pro nějaký bezpečný pro pro chodce proto že tam vlastně ten chodníky tak strašně malý že kde jsou třeba vjezdy a jsou tam zaparkovaná auta tak ty vy opravdu musíte vstoupit do vozovky abyste abyste se prostě byste mohli pokračovat po chodníku tož není není dobrý a nic aktuální kterou jsem kterou jsem řešila i s panem žaludkem tak jelikož tady ceny nenavýší žádná kapacita parku a nebude to ani vlasti v rámci těch nové zástavby když ty nové zástavby mají ty parky v názvu tak žádný nový park vzniká tak prostě 
je ty psíci tam jako jsou problém ještě ne ty malý a ty kteří většinou menší důchodci protože vidím že s těma pytlíčkem a prostě tam to po sobě uklízí ale prostě ty ty líná do kterých si buď lehnete nebo šlápnete to je problém takže nemyslím si že 
jakoby ta možnost zvýšit pokuty by byla taky fiktivní a zvýšit prostě policajty je nevím co ale prostě pro samozřejmě občany kteří jsou nějakým způsobem sociálně slabší tak prostě navýšit poplatky na psy anebo prostě tam udělat nějaký venkovní záchod pro psy ať si tam potom ty lidi chodí v holinách když jako to nechtějí po sobě uklízet protože tohle je věc která prostě ty rezidenční zeleně tam u těch novostaveb to to prostě není využijte takže všechno kotníku ne že to rozebrat začnu tak či k tomu metro a hry kdy se blíží se volby teďka vám líbí úplně každej ovšem realita je taková že když se podíváme reálně jak ti rozpracovaný metro na pruty když se sice drží nějaká územní rezerva počítá se s tím že tady bude ostatně mech prozatím vůbec není určený k kudy by se mělo vést znamená mi hlídáme aby nikdo vlastně nepřipouštíme na žádném jednání s magistrátem aby někdo říká že to metro tady nebude tohoto ne ale současně co se týče toho načasování když si vezmeme jak dlouho tyhle trvaj tak se nedožije 
no já doufám že se žije malé když bych to specifikovat nechtěl protože k tomu že může nějaký koridor tak to je prostě jako akryláty máme ale prostě zatím 
jeho každý vám to teďka slíbí a reálně pokud někdo bude tvrdit že tady bude do deseti let pro tak kam že k tomu by za nevěřil ani blázen jestli jsme takhle já já já radši jakoby tvrdou pravdu než lež takže tak co se týče těch psů vezmu od konce ten prostředek si rozebranou kolegové no 
navýšení pokud 
ta výše pokuty vždycky záleží podle zákona na tom konkrétním strážníka ne pardon já jsem neříká navýšení pokud protože jakoby taková suprese nebo také spíš se mi za navýšení poplatků já se k tomu dostanu takže z melodka navýšení pokud vždycky nebo výše pokuty výše sankce záleží na tom konkrétním strážníkovi neexistuje způsob aby se neřeklo za psí exkrement bude dva tisíce korun současně se s nima neustále o tom bavím připomínám jim to snažím se v tom nějakým způsobem povzbudit dokonce bych řek že došlo k tomu že se ta výši těch pokud navýšila zase statisticky vím kolik se udělilo tak přestupků a v jaké výši takže skutečně se dávají třeba dneska pokuty i dva tisíce korun když si myslím že je zase docela dost ale nelze jim to budeš nakázal jo 
a co se týče toho poplatku 
a už to vypněte už 
co se týče toho poplatku tak to je věc kde je to nějaký debatě ale tam narážíme na to že už dneska zhruba patnáct až dvacet procent obyvatel prahy nejen prahy dělá to já bych se vyhnul tomu poplatku který je tuším patnáct stovek ročně tak si toho pejska zralý stylu na chalupě nebo babičky kde ten poplatek padesátku a čím se tenhle ten poplatek navýší tak tím víc to povede k tomu je prostě lidi si zaregistroval piska na chalupě budou tvrdit že pisek je tady na chalupě to je to také na může tady je náš tak takže a já na jednu stranu vnímám jako relevantní debatu o navýšení poplatku protože co si budeme říkat ty peníze kterých se vyberou zdaleka nepokrývají náklady i na ten stávající úklid natož na lepší aktuálně se vybere na daních poplatcích zhruba tolik že to pokrývá větší část ani bych neřekl komplet ale větší část takových těch sáčků které jsou všude rozvěšené na kazety co se týče specielních toalet pro pejsky to práce už v minulosti zkoušela dokonce tady několik takových míst je a z vlastní zkušenosti vím že to jsou nejčistší místa protože tam prostě nikdo s tím pejskama nechodí a na žižkově náměstí jestli jste si všimli tak na žižkově náměstí jsou takové betonové patníky jsou úplně krásně čisté nikdo s tím pejskem nechodí takže já netvrdím že to stav je ideální také různí osvětové akce ty strážníci si ze už dají trošku legraci key mi že jsem ten starosta obce s bobky a ne takže se snažím s nima nějakým způsobem pracovat ale že bych vám jednoduchý přímočarý rozlišení a slíbil že za rok tady ty botky nebudou tak to si fakt ne 
tak a teďka kolegové 
já si pamatuju dotaz který se vztahovala malešické ulici a ty přechody tak tak odpovím nato a vy jste chválila ten žlutej přechod tak vždycky se to žlutý jak je to dočasného 
shodou okolností zítra má začít kompletní uzavírka malešický ulice právě kvůli kompletní rekonstrukci basilejské náměstí a části mezilidský ulice malešický ulice směrem kam ambrožová a 
takže to je věc která je taková řekněme znouzecnost trošku a co se týče toho požadavku na na na ten přechod na křižovatce s ulicí u nákladového nádraží máte pravděpodobně na mysli tuhletu křižovatku 
k červenému dvoru myslím že by ten moc a myslíme to stejné 
tam je to věc která bohužel tam naráží dlouhodobě na nej na majetkové poměry protože vlastně ta 
část severně od mala dětské ulice také já jsem to ještě teď krychle kontroloval v katastru tak patří subjektů en b družstvo 
takže vybudování přechodu tam chybí tam chodník vlastně nejsou nejsou ani jako pěší návaznosti takže ono to není jenom na vybudování přechodu na na komunikaci hlavního města ale je to především na dohodě s tím vlastníkem že na jeho pozemcích vznikne chodník 
a poté tam teda může být vybudovány nějaký přechod protože nemůžete proste vybudovat bez pěší další či návaznosti zřejmý takže tam si myslím bohužel že se čeká na nějaký definitivní řešení rekonstrukce malešický ulice která tady i v souladu s tou koncepcí ruský přijde počítá ze signalizované přechodem rázem nalezenou křižovatkou která mimo jiné umožní i to aby se nastavením signalizace právě třeba větší intenzivnější dopravní proud pouštěl ne do malešické dále basilejské náměstí ale spíš je ulice u nákladového nádraží žižkov a v rámci rekonstrukce samozřejmě celé té ulice a křižovatky už tam bude prostor k tomu aby tam vzniknul přechod a to nejenom klasicky ale signalizované že kolik let 
o něco o něco méně než to metrov 
takhle my se mi se stejně jako stěhujeme se rozhodli s manželem že malé až dojde tady mateřskou tak se stěhujeme 
kvůli školám teda 
a protože mi tam teď máme pražačka a prostě tomu neudělám 
jsem může pobavit jistě 
a snad mi ho konečně vemou do státní školky teď když mu čtyři a půl už tak snad září 
tak takže teďka chcete se něco doptat všechno hezký den byl milý vás vidět bez masek poprvé 
poznal se vás všechny tak jo tak ty děkujeme všem tak mi taky děkujeme a vy jste byla poslední kdo se přihlásil do rozpravy takže v podstatě to s váma ukončíme 
takže vážení já vám děkuji za konstruktivní průběh dnešního jednání je to stromecek rekordního i v přepočtu na počet usnesení tak je tohleto rekordní čas který jsme dosáhli dočkali používám také víte nepočítám takový ty případy kdy jsme neschválili program ale jinak dobrý tak takže já povím tu kouzelnou zázračnou formuli vzhledem k tomu že jsme vyčerpali program dnešního zasedání zastupitelstva městské části zasedání končím další zasedání zamlčí je plánováno na úterní dvacátého prvního června dva tisíce dvacet dva přeji vám hezký večer nashledanou 
jo a stavte se možná ještě na tom dvorku jestli tam něco nezbylo 
  

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/d322380e4f54e43f9701ae5d09a66102
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.