Snadné přidání nového datasetu

Příjemci podpor z registru de minimis ( OsobaId:lubomir-zmolik )

Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání '( OsobaId:lubomir-zmolik ) '

Našli jsme 41 výsledků na výraz ( OsobaId:lubomir-zmolik ) .

Třídit výsledky podle :
Podpora Subjekt Podpora Výše Poskytnuta
1000028993 Jesenická rozvojová o.p.s. "v likvidaci" Dotační program na podporu IC v Olomouckém kraji 56 083 Kč / 2 282 EUR 22.09.2010
1000096658 Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy Schálení předložené žádosti o podporu z OP VK GG 3.2 na základě rozhodnutí ZOK č. UZ/22/50/2011. 4 211 160 Kč / 166 167 EUR 16.12.2011
1000047759 Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na realizaci projektu dle smlouvy č. S-2009/02640/OSR/DSM. Jedná se čtyři roční platby do roku 2012. 2 000 000 Kč / 82 617 EUR 03.03.2011
1000156172 Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy Dotační poradenství obcím Olomouckého kraje. 6. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/40/2013 ze dne 26. 4. 2013. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/13/8/2013 ze dne 9. 5. 2013. 873 172 Kč / 33 833 EUR 10.05.2013
1000478177 Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy Částečná úhrada výdajů na celoroční činnost Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy v roce 2020. 1 500 000 Kč / 58 766 EUR 02.03.2020
1000354136 Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy odstranění tvrdosti při vyměření penále 12 026 Kč / 445 EUR 28.02.2017
1000396790 Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy Částečná úhrada výdajů na celoroční činnost 1 500 000 Kč / 55 512 EUR 14.03.2017
1000519746 Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy Čerpání mzdových příspěvků v rámci projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0010303 241 200 Kč / 9 161 EUR 11.12.2020
1000021507 Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na realizaci projektu dle smlouvy č. S-2009/02640/OSR/DSM. Jedná se čtyři roční platby do roku 2012. 2 000 000 Kč / 78 653 EUR 16.07.2010
1000430354 Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy Čerpání mzdových příspěvků v rámci projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0010303 241 200 Kč / 9 351 EUR 14.12.2018
1000198560 Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy Pomoc při přípravě a realizaci rozvojových projektů obcí a mikroregionů Olomouckého kraje, zvyšování absorpční kapacity obcí a mikroregionů vzdělávacími, poradenskými a organizátorskými aktivitami, poskytování součinnosti a konzultací při využívání finančních prostředků z operačních programů ČR a EU. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno usnesením č. UZ/8/41/2013 ze dne 19. 12. 2013. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/31/49/2014 ze dne 23. 1. 2014. 4 500 000 Kč / 163 476 EUR 03.02.2014
1000439126 Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy částečná úhrada výdajů na celoroční činnost 1 500 000 Kč / 58 305 EUR 22.03.2019
1000221064 Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy rozhodnutí o odstranění tvrdosti ve věci vyměření penále 10 327 Kč / 376 EUR 13.06.2014
1000397861 Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy Částečná úhrada výdajů na celoroční činnost 1 500 000 Kč / 58 930 EUR 09.03.2018
1000550990 Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy Individuální dotace 2021 - částečná úhrada výdajů na celoroční činnost Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy v roce 2021 1 000 000 Kč / 39 290 EUR 21.05.2021
1000169117 Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, z.s. Schálení předložené žádosti o podporu z OP VK GG 3.2 na základě rozhodnutí ZOK č. UZ/5/36/2013. 1 525 150 Kč / 58 984 EUR 31.07.2013
1000417195 Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, z.s. Částečná úhrada nákladů na projekt "Podpora koordinované strojové údržby lyžařských běžeckých tras v Jeseníkách" v rámci Individuálních dotací Olomouckého kraje v roce 2018; 2018/02668/OKH/DSM 800 000 Kč / 31 287 EUR 09.08.2018
1000141439 Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, z.s. Realizace stáže v rámci projektu reg.číslo CZ.1.07/3.1.00/41.0001 OP VK, stáž č.418 106 328 Kč / 4 150 EUR 31.01.2013
1000096250 Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, z.s. odstranění tvrdosti zákona 250/2000 Sb.- prominutí odvodu z titulu porušení rozpočtové kázně (UZ/22/49/2011 ze dne 16. 12. 2011) 263 Kč / 10 EUR 16.12.2011
1000141465 Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, z.s. Realizace stáže v rámci projektu reg.číslo CZ.1.07/3.1.00/41.0001 OP VK, stáž č.458 79 581 Kč / 3 106 EUR 31.01.2013
1000317455 Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, z.s. Prominutí penále souvisejícího s porušením rozpočtové kázně usnesením ZOK č. UZ/21/46/2016 ze dne 29. 4. 2016. Vyrozumění doručeno příjemci dne 12. 5. 2016 prostřednictvím DS 3 860 Kč / 143 EUR 12.05.2016
1000464178 Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, z.s. částečná úhrada výdajů na akci "Zlepšení dopravní obslužnosti v Jeseníkách pro cyklisty a turisty - Cyklo&Tourist Bus" 50 000 Kč / 1 949 EUR 18.10.2019
1000112994 Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, z.s. odstranění tvrdosti zákona 250/2000 Sb.- prominutí odvodu z titulu porušení rozpočtové kázně (UZ/24/46/2012 ze dne 27. 4. 2012) 8 516 Kč / 342 EUR 27.04.2012
1000449601 Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, z.s. Individuální dotace na akci Zlepšení dopravní obslužnosti pro zimní sporty - SKIBUS 125 000 Kč / 4 875 EUR 07.06.2019
1000583917 Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, z.s. NPPCRR/Marketingové aktivity v CR - Komplexní jednotná kampaň JESENÍKY 1 328 951 Kč / 53 462 EUR 31.12.2021

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.