Snadné přidání nového datasetu

Příjemci podpor z registru de minimis ( OsobaId:miroslav-zbanek-1 )

Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání '( OsobaId:miroslav-zbanek-1 ) '

Našli jsme 47 výsledků na výraz ( OsobaId:miroslav-zbanek-1 ) .

Třídit výsledky podle :
Podpora Subjekt Podpora Výše Poskytnuta
1000578076 Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. účelová dotace na náklady položky - zpracování nezbytných interních předpisů společnosti, konání workshopu na téma budoucnosti odpadového hospodářství, mzda zaměstnance 87 292 Kč / 3 460 EUR 18.11.2021
1000227483 Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Odstranění tvrdostí při předepsání penále. 2 479 Kč / 90 EUR 29.07.2014
1000171999 Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s. Workshop k výměně zkušeností s implementací ISNO zaměřené na realizaci ZEVO 60 000 Kč / 2 321 EUR 19.08.2013
1000129639 Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s. Konference „Energetický management a využívání OZE na komunální úrovni“ 145 000 Kč / 5 818 EUR 25.09.2012
1000129664 Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s. Metodika „Komunikační strategie krajů k regionálním integrovaným systémům nakládání s odpady zahrnující energetické využívání odpadů“ 300 000 Kč / 12 038 EUR 25.09.2012
1000172000 Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s. Workshopy ke komunikačním aktivitám o OSNO Olomouckého kraje 140 000 Kč / 5 415 EUR 19.08.2013
1000172015 Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s. Odborný seminář zaměřený na energetický management měst a obcí v rámci XVI. CFK 50 000 Kč / 1 934 EUR 19.08.2013
1000156247 Lesy města Olomouce, a.s. PRV - I.3.4. 32 000 Kč / 1 240 EUR 10.05.2013
1000269005 Lesy města Olomouce, a.s. PRV - I.1.2.1.a 1 935 000 Kč / 70 530 EUR 29.04.2015
1000305230 Lesy města Olomouce, a.s. Věcné osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí dle § 6 odst.2 písm. b) ZOS č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 260 000 Kč / 9 615 EUR 20.01.2016
1000470597 Lesy města Olomouce, a.s. Podpora ve formě snížení jistiny poskytnutého úvěru od PGRLF, a.s. - v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví 772 000 Kč / 30 235 EUR 06.12.2019
1000151284 Lesy města Olomouce, a.s. PRV - I.1.2.1.a 2 875 000 Kč / 111 201 EUR 17.04.2013
1000011677 Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Podpora projektu Ekoškola 24 560 Kč / 963 EUR 27.04.2010
1000029001 Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Dotační program na podporu IC v Olomouckém kraji 51 174 Kč / 2 077 EUR 24.09.2010
1000096266 Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. odstranění tvrdosti zákona 250/2000 Sb.- prominutí odvodu z titulu porušení rozpočtové kázně (UZ/22/49/2011 ze dne 16. 12. 2011) 9 272 Kč / 366 EUR 16.12.2011
1000164738 Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Odstranění tvrdosti zákona č. 250/2000 Sb. Prominutí odvodu z titulu porušení rozpočtové kázně a souvisejícího penále rozhodnutím ZOK ze dne 28. 6. 2013. 3 028 874 Kč / 116 724 EUR 28.06.2013
1000164729 Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Odstranění tvrdosti zákona č. 250/2000 Sb. Prominutí odvodu z titulu porušení rozpočtové kázně a souvisejícího penále rozhodnutím ZOK ze dne 28. 6. 2013. 84 935 Kč / 3 273 EUR 28.06.2013
1000194494 Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Odstranění tvrdosti zákona č. 250/2000 Sb. Prominutí odvodu z titulu porušení rozpočtové kázně a souvisejícího penále rozhodnutím ZOK ze dne 19.12.2013. 7 382 Kč / 269 EUR 14.01.2014
1000046963 Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Environmentální vzdělávání pro školy a veřejnost Olomouckého kraje - Sluňákov 2011 900 000 Kč / 36 766 EUR 25.02.2011
1000121491 Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. odstranění tvrdosti zákona 250/2000 Sb.- prominutí odvodu z titulu porušení rozpočtové kázně (UZ/25/41/2012 ze dne 29. 6. 2012) 35 788 Kč / 1 396 EUR 29.06.2012
1000006668 Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. environmentální vzdělávání pro školy a veřejnost Ol kraje 900 000 Kč / 35 218 EUR 11.03.2010
1000284904 Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Částečná úhrada nákladů na projekt "Dům přírody Litovelského Pomoraví" v rámci podpory TIC OK 2015 30 000 Kč / 1 108 EUR 15.07.2015
1000289186 Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce na úhradu mimořádných výdajů Sluňákova - CEAMO, o.p.s. 707 890 Kč / 26 185 EUR 10.08.2015
1000317446 Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Prominutí penále souvisejícího s porušením rozpočtové kázně usnesením ZOK č. UZ/21/46/2016 ze dne 29. 4. 2016. Vyrozumění doručeno příjemci dne 6. 5. 2016 prostřednictvím DS 16 810 Kč / 622 EUR 06.05.2016

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.