Snadné přidání nového datasetu

Příjemci podpor z registru de minimis ( OsobaId:petr-vrana-2 )

Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání '( OsobaId:petr-vrana-2 ) '

Našli jsme 26 výsledků na výraz ( OsobaId:petr-vrana-2 ) .

Třídit výsledky podle :
Podpora Subjekt Podpora Výše Poskytnuta
1000445524 Vysoká škola logistiky o.p.s. Poskytnutí účelové dotace ve výši 5 000 Kč na organizaci akce Mezinárodní studentská konference na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de minimis č. SML/0879/2019 5 000 Kč / 194 EUR 13.05.2019
1000123891 Vysoká škola logistiky o.p.s. realizace projektu v rámci OP VK (reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0007) 3 109 385 Kč / 121 650 EUR 25.07.2012
1000182305 Teplo Přerov a.s. 115D222002240 1 499 804 Kč / 58 245 EUR 25.10.2013
1000128373 Teplo Přerov a.s. Mzdová náhrada po dobu školení 24 000 Kč / 978 EUR 10.09.2012
1000216526 Vysoká škola logistiky o.p.s. odstranění tvrdosti při vyměření penále 2 898 Kč / 106 EUR 21.05.2014
1000477501 Inovační centrum Olomouckého kraje Výpůjčka osobního automobilu. 118 338 Kč / 4 699 EUR 24.02.2020
1000083677 Teplo Přerov a.s. odstranění tvdosti 578 Kč / 23 EUR 21.09.2011
1000311933 Teplo Přerov a.s. 115D222003793 Změnové Rozhodnutí 91 669 Kč / 3 389 EUR 04.04.2016
1000235958 Teplo Přerov a.s. 115D222003793 po ZD 1 792 773 Kč / 65 303 EUR 30.06.2014
1000322523 Teplo Přerov a.s. převod movité věci za cenu nižší než cenu obvyklou 5 462 Kč / 202 EUR 30.05.2016
1000102094 Vysoká škola logistiky o.p.s. Schálení předložené žádosti o podporu z OP VK GG 3.2 (partner s finanční účastí) na základě rozhodnutí ZOK č. UZ/22/50/2011. 908 399 Kč / 35 844 EUR 16.12.2011
1000441798 Teplo Přerov a.s. Státní fond životního prostředí - výzva č.21/2017 - podpora alternativních způsobů dopravy 50 000 Kč / 1 953 EUR 11.04.2019
1000339682 Inovační centrum Olomouckého kraje Účel smlouvy: Poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování výdajů na realizaci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje, reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000367 700 000 Kč / 25 906 EUR 21.10.2016
1000109174 Teplo Přerov a.s. Mzdová náhrada po dobu školení. 10 888 Kč / 445 EUR 06.09.2011
1000559893 Inovační centrum Olomouckého kraje Částečná úhrada výdajů na celoroční činnost Realizace projektu ICOK PLATINN 1 325 320 Kč / 51 677 EUR 14.07.2021
1000494220 Inovační centrum Olomouckého kraje Úhrada/částečná úhrada výdajů na činnost/celoroční činnost Realizace programu PLATINN v Olomouckém kraji 1 426 900 Kč / 53 502 EUR 01.07.2020
1000235959 Teplo Přerov a.s. 115D222003794 po ZD 1 288 600 Kč / 46 938 EUR 30.06.2014
1000104062 Teplo Přerov a.s. In line plocha na zimním stadioně v Přerově 550 000 Kč / 21 971 EUR 24.02.2012
1000465173 Inovační centrum Olomouckého kraje Úhrada výdajů na zajištění činnosti sdružení OK4Inovace 200 000 Kč / 7 839 EUR 30.10.2019
1000129733 Teplo Přerov a.s. ZÚ 102. RF - č.žádosti 00149607 1 366 963 Kč / 55 113 EUR 21.09.2012
1000312610 Teplo Přerov a.s. rozhodnutí o odstranění tvrdosti při vyměření penále 873 Kč / 32 EUR 07.04.2016
1000370385 Vysoká škola logistiky o.p.s. Realizace projektu OP VVV s registračním číslem CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002461. 2 276 338 Kč / 86 893 EUR 30.06.2017
1000486291 Vysoká škola logistiky o.p.s. snížení ročního nájemného o 3/12 z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR - koronavirus 18 750 Kč / 689 EUR 21.05.2020
1000317436 Vysoká škola logistiky o.p.s. Prominutí penále souvisejícího s porušením rozpočtové kázně usnesením ZOK č. UZ/21/46/2016 ze dne 29. 4. 2016. Vyrozumění doručeno příjemci dne 5. 5. 2016 prostřednictvím DS 55 237 Kč / 2 044 EUR 05.05.2016
1000370382 Vysoká škola logistiky o.p.s. Realizace projektu OP VVV s registračním číslem CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002347 1 646 959 Kč / 62 868 EUR 30.06.2017

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy