Snadné přidání nového datasetu

Příjemci podpor z registru de minimis ( OsobaId:rudolf-cogan-2 )

Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání '( OsobaId:rudolf-cogan-2 ) '

Našli jsme 108 výsledků na výraz ( OsobaId:rudolf-cogan-2 ) .

Třídit výsledky podle :
Podpora Subjekt Podpora Výše Poskytnuta
1000355445 KAPKA spol. s r.o. Návrh platformy pro dálkový odečet vodoměrů 250 000 Kč / 9 252 EUR 08.03.2017
1000408268 UNIKO stroje, s. r. o. Příspěvek v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II" (OPZ), reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053, Dohoda č. HKA-MN-11/2018 128 648 Kč / 4 981 EUR 01.06.2018
1000351835 Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí dle § 6 odst. 2 zákona č. 340/2013 Sb. 81 448 Kč / 3 014 EUR 13.02.2017
1000455265 TJ Nová Paka, z. s. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu s názvem "Sportovně - kulturní setkání australských plavců s reprezentanty plavců Královéhradeckého kraje". 20 000 Kč / 783 EUR 24.07.2019
1000076755 Oblastní nemocnice Jičín a.s. další profesní vzdělávání zaměstnanců 48 585 Kč / 2 006 EUR 28.07.2011
1000006503 Oblastní nemocnice Jičín a.s. Další profesní vzdělávání zaměstnanců 4 979 423 Kč / 195 141 EUR 12.03.2010
1000188964 Česká triatlonová asociace účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Jarní aquatlony v Libereckém kraji v roce 2013 71 000 Kč / 2 604 EUR 25.11.2013
1000022421 Tělocvičná jednota Sokol Nová Paka Pořádání Mezinárodního běžeckého desetiboje 20 000 Kč / 800 EUR 28.07.2010
1000178179 Česká triatlonová asociace účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Triatlonové a kvadriatlonové závody v Libereckém kraji v roce 2013 42 000 Kč / 1 632 EUR 30.09.2013
1000178165 Česká triatlonová asociace účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Terénní triatlonové závody v Libercekém kraji v roce 2013 45 000 Kč / 1 749 EUR 30.09.2013
1000121419 Tělocvičná jednota Sokol Nová Paka Poskytnutí finančního daru na oslavy 150 let od založení novopackého Sokola (náklady na stostránkový Almanach) 10 000 Kč / 392 EUR 04.07.2012
1000189892 Tělocvičná jednota Sokol Nová Paka PRV - IV.1.2. 358 400 Kč / 13 077 EUR 02.12.2013
1000500033 Oblastní nemocnice Náchod a.s. odstranění tvrdosti zákona 9 623 Kč / 367 EUR 30.07.2020
1000002120 Oblastní nemocnice Náchod a.s. Další profesní vzdělávání zaměstnanců 4 905 080 Kč / 187 053 EUR 29.01.2010
1000347063 Oblastní nemocnice Náchod a.s. Odstranění tvrdostí při předepsání penále 205 Kč / 8 EUR 19.12.2016
1000354339 Oblastní nemocnice Náchod a.s. Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004735 3 095 251 Kč / 114 550 EUR 01.03.2017
1000385033 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. odstranění tvrdosti zákona 1 939 Kč / 76 EUR 01.11.2017
1000430037 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu s názvem "Příprava zahraničních zdravotnických pracovníků na působení u poskytovatelů zdravotní péče v KHK". 600 000 Kč / 23 230 EUR 13.12.2018
1000370971 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory na "Realizaci pilotního jazykového kurzu pro zahraniční zdravotnické pracovníky". 227 471 Kč / 8 712 EUR 12.07.2017
1000337746 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Poskytnutí podpory na projekt "Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje". 332 461 Kč / 12 302 EUR 12.10.2016
1000370982 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory na "Zpracování dílčích částí studie proveditelnosti dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce na projekt Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje". 203 198 Kč / 7 782 EUR 12.07.2017
1000518803 Centrum evropského projektování a.s. odstranění tvrdosti zákona 3 187 Kč / 121 EUR 03.12.2020
1000327236 Centrum evropského projektování a.s. Příspěvek v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II" CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053, dohoda HKA-MN-25/2016 85 991 Kč / 3 182 EUR 20.07.2016

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.