Jednání vlády ČR datum:2011-04-27

Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání 'datum:2011-04-27'

Našli jsme 25 výsledků na výraz datum:2011-04-27.

Třídit výsledky podle :
Detail Datum jednání Obsah bodu Poznámka
Usnesení č. 316
Změněno
27. 04. 2011 Znění Celé jednání vlády
Usnesení č. 305 27. 04. 2011 Stanovisko MMR ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 09/26 Peněžní prostředky určené v rámci Celé jednání vlády
Usnesení č. 319 27. 04. 2011 Změny ve složení Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury Celé jednání vlády
Usnesení č. 315 27. 04. 2011 Návrh na zřízení Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí Celé jednání vlády
Usnesení č. 302 27. 04. 2011 nařízení vlády o stanovení informační povinnosti příjemcům živočišných produktů v místě určení Celé jednání vlády
Usnesení č. 303 27. 04. 2011 Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 10/08 – Správa odvodů Celé jednání vlády
Usnesení č. 308 27. 04. 2011 Návrh na navýšení finančních prostředků poskytnutých ve formě daru Ministerstvu spravedlnosti Celé jednání vlády
Usnesení č. 299 27. 04. 2011 Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění Celé jednání vlády
Záznam z jednání 27. 04. 2011 Znění Celé jednání vlády
Usnesení č. 304 27. 04. 2011 Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce Celé jednání vlády
Usnesení č. 317 27. 04. 2011 Návrh na jmenování do hodností generálů Celé jednání vlády
Usnesení č. 318 27. 04. 2011 Jmenování předsedy Řídícího výboru společnosti České dráhy, a.s. Celé jednání vlády
Usnesení č. 311 27. 04. 2011 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých Celé jednání vlády
Usnesení č. 300 27. 04. 2011 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění Celé jednání vlády
Program jednání 27. 04. 2011 Znění Celé jednání vlády
Usnesení č. 312 27. 04. 2011 Návrh na oficiální účast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR na Dunajském summitu v Celé jednání vlády
Usnesení č. 306 27. 04. 2011 Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní Celé jednání vlády
Usnesení č. 310 27. 04. 2011 Návrh na sjednání Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími Celé jednání vlády
Dodatek č.1 27. 04. 2011 Znění Celé jednání vlády
Usnesení č. 301 27. 04. 2011 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, Celé jednání vlády
Usnesení č. 314 27. 04. 2011 Návrh Národního programu reforem ČR 2011
Toto usnesení ruší jiné usnesení vlády
Celé jednání vlády
Usnesení č. 307 27. 04. 2011 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/30 „Peněžní prostředky určené na Celé jednání vlády
Usnesení č. 309 27. 04. 2011 Úhrada členského příspěvku AICESIS na rok 2011 Celé jednání vlády
Dodatek č.2 27. 04. 2011 Znění Celé jednání vlády
Usnesení č. 313 27. 04. 2011 Návrh na výpověď Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou lidovou Celé jednání vlády

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 680 lidí darovalo 1 846 577 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy