Jednání vlády ČR datum:2012-06-19

Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání 'datum:2012-06-19'

Našli jsme 28 výsledků na výraz datum:2012-06-19.

Třídit výsledky podle :
Detail Datum jednání Obsah bodu Poznámka
Usnesení č. 440 19. 06. 2012 Návrh rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání společnosti České aerolinie a. s. Celé jednání vlády
Usnesení č. 448 19. 06. 2012 Návrh na odvolání dvou členů výzkumné rady Technologické agentury České republiky Celé jednání vlády
Usnesení č. 433 19. 06. 2012 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších Celé jednání vlády
Usnesení č. 436 19. 06. 2012 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Celé jednání vlády
Usnesení č. 442 19. 06. 2012 Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení Celé jednání vlády
Usnesení č. 441 19. 06. 2012 Návrh na úpravu závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků a návrh na změnu struktury vázání Celé jednání vlády
Usnesení č. 450 19. 06. 2012 Návrh na uskutečnění setkání předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny v České republice ve dnech 21.- Celé jednání vlády
Usnesení č. 451 19. 06. 2012 Zpráva o uskutečněné oficiální návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí K. Celé jednání vlády
Usnesení č. 456 19. 06. 2012 Znění Celé jednání vlády
Usnesení č. 432 19. 06. 2012 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších Celé jednání vlády
Záznam z jednání 19. 06. 2012 Znění Celé jednání vlády
Usnesení č. 443 19. 06. 2012 Zpráva o plnění úkolů z Koncepce bydlení ČR do roku 2020 Celé jednání vlády
Usnesení č. 447 19. 06. 2012 Návrh na jmenování předsedy a členů předsednictva Grantové agentury České republiky Celé jednání vlády
Program jednání 19. 06. 2012 Znění Celé jednání vlády
Usnesení č. 438 19. 06. 2012 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní Celé jednání vlády
Usnesení č. 444 19. 06. 2012 Návrh programu „Národní program udržitelnosti I“ na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a Celé jednání vlády
Dodatek č.1 19. 06. 2012 Znění Celé jednání vlády
Usnesení č. 439 19. 06. 2012 Postup při zpracovávání personálních projektů a jejich ověřování Národním bezpečnostním úřadem. Celé jednání vlády
Usnesení č. 453 19. 06. 2012 Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky Celé jednání vlády
Usnesení č. 454 19. 06. 2012 Prodej povolenek zbývajících v rezervě pro nové účastníky (NER) na konci II. obchodovacího období
Toto usnesení mění jiné usnesení vlády
Celé jednání vlády
Usnesení č. 452 19. 06. 2012 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády v Rumunsku a o účasti na summitu Přátel koheze dne 1. Celé jednání vlády
Usnesení č. 435 19. 06. 2012 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, Celé jednání vlády
Usnesení č. 455 19. 06. 2012 Odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven Celé jednání vlády
Usnesení č. 437 19. 06. 2012 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky Celé jednání vlády
Usnesení č. 434 19. 06. 2012 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším Celé jednání vlády

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 689 lidí darovalo 1 869 027 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy