Jednání vlády ČR datum:2015-07-01

Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání 'datum:2015-07-01'

Našli jsme 26 výsledků na výraz datum:2015-07-01.

Třídit výsledky podle :
Detail Datum jednání Obsah bodu Poznámka
Dodatek č.1 01. 07. 2015 Znění Celé jednání vlády
Usnesení č. 520 01. 07. 2015 Posílení kapacity Národního bezpečnostního úřadu v oblasti kybernetické bezpečnosti v letech Celé jednání vlády
Usnesení č. 522 01. 07. 2015 Zpráva o pokroku ve snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2014 Celé jednání vlády
Usnesení č. 516 01. 07. 2015 Návrh nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb Celé jednání vlády
Usnesení č. 527 01. 07. 2015 Informace o přípravě významné veřejné zakázky s názvem „Rámcová smlouva na poskytování Celé jednání vlády
Usnesení č. 531 01. 07. 2015 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí České republiky ve Spolkové Celé jednání vlády
Usnesení č. 514 01. 07. 2015 Návrh zákona o některých přestupcích Celé jednání vlády
Usnesení č. 526 01. 07. 2015 Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa Celé jednání vlády
Usnesení č. 519 01. 07. 2015 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších Celé jednání vlády
Usnesení č. 529 01. 07. 2015 Příspěvkový řád Hospodářské komory České republiky - novelizace Celé jednání vlády
Usnesení č. 534 01. 07. 2015 Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích Celé jednání vlády
Usnesení č. 518 01. 07. 2015 Návrh poslanců Marka Černocha, Jany Hnykové, Olgy Havlové, Martina Lanka, Karla Fiedlera, Augustina Celé jednání vlády
Usnesení č. 524
Změněno
01. 07. 2015 Zpráva o stavu přípravy a průběhu realizace protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy Celé jednání vlády
Usnesení č. 530 01. 07. 2015 Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu za rok 2014 Celé jednání vlády
Usnesení č. 521 01. 07. 2015 Návrh na prodloužení maximálního období čerpání dotací na podnikatelskou činnost z Rámcových Celé jednání vlády
Usnesení č. 513 01. 07. 2015 Návrh zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a návrh zákona, kterým se mění Celé jednání vlády
Usnesení č. 533 01. 07. 2015 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře Celé jednání vlády
Usnesení č. 532 01. 07. 2015 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Andorrského knížectví Gilberta Celé jednání vlády
Usnesení č. 523 01. 07. 2015 Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 - 2020 Celé jednání vlády
Program jednání 01. 07. 2015 Znění Celé jednání vlády
Usnesení č. 517 01. 07. 2015 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v Celé jednání vlády
Usnesení č. 535 01. 07. 2015 Informace o vzdání se funkce zástupkyně hlavního hygienika České republiky Celé jednání vlády
Usnesení č. 515 01. 07. 2015 Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Celé jednání vlády
Usnesení č. 525 01. 07. 2015 Přestavba železničního uzlu Brno Celé jednání vlády
Záznam z jednání 01. 07. 2015 Znění Celé jednání vlády

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 441 lidí darovalo 1 265 197 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy