Jednání vlády ČR datum:2017-04-10

Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání 'datum:2017-04-10'

Našli jsme 21 výsledků na výraz datum:2017-04-10.

Třídit výsledky podle :
Detail Datum jednání Obsah bodu Poznámka
Usnesení č. 282 10. 04. 2017 Návrh na uskutečnění pracovní cesty ministra zahraničních věcí na Ukrajinu v rámci společné cesty Celé jednání vlády
Program jednání 10. 04. 2017 Celé jednání vlády
Usnesení č. 278 10. 04. 2017 Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných Celé jednání vlády
Usnesení č. 286 10. 04. 2017 Celé jednání vlády
Dodatek č.1 10. 04. 2017 Celé jednání vlády
Usnesení č. 279 10. 04. 2017 Návrh na výpovědi mezinárodních smluv o automatické výměně informací o příjmech z úspor ve formě
Toto usnesení ruší jiné usnesení vlády
Celé jednání vlády
Usnesení č. 277 10. 04. 2017 Ustanovení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na stavby pozemních Celé jednání vlády
Usnesení č. 281 10. 04. 2017 Aktualizace dokumentace programu 133 510 Podpora materiálně technické základny sportu Celé jednání vlády
Usnesení č. 275 10. 04. 2017 Metodika zavádění řízení kvality ve služebních úřadech Celé jednání vlády
Usnesení č. 285 10. 04. 2017 Celé jednání vlády
Záznam z jednání 10. 04. 2017 Celé jednání vlády
Usnesení č. 283 10. 04. 2017 Celé jednání vlády
Usnesení č. 271 10. 04. 2017 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních Celé jednání vlády
Usnesení č. 272 10. 04. 2017 Návrh nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na Celé jednání vlády
Upozornění 10. 04. 2017 Celé jednání vlády
Usnesení č. 274 10. 04. 2017 Návrh na majetkoprávní vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla
Toto usnesení ruší jiné usnesení vlády
Celé jednání vlády
Usnesení č. 270 10. 04. 2017 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
Toto usnesení mění jiné usnesení vlády
Celé jednání vlády
Usnesení č. 273 10. 04. 2017 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 6/17 o Celé jednání vlády
Usnesení č. 280 10. 04. 2017 Návrh na obeslání 13. zasedání Konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu Celé jednání vlády
Usnesení č. 276 10. 04. 2017 Návrh na zřízení výběrového dotačního řízení „Akviziční fond“ Celé jednání vlády
Usnesení č. 284 10. 04. 2017 Celé jednání vlády

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 399 lidí darovalo 1 110 666 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy