Jednání vlády ČR datum:2017-11-06

Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání 'datum:2017-11-06'

Našli jsme 63 výsledků na výraz datum:2017-11-06.

Třídit výsledky podle :
Detail Datum jednání Obsah bodu Poznámka
Různé č.1 06. 11. 2017 Celé jednání vlády
Usnesení č. 778 06. 11. 2017 Návrh projektu velké výzkumné infrastruktury ELI Beamlines pro poskytnutí účelové podpory v letech Celé jednání vlády
Usnesení č. 784
Změněno
06. 11. 2017 Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního Celé jednání vlády
Usnesení č. 807 06. 11. 2017 Návrh na obeslání 30. Shromáždění Mezinárodní námořní organizace (IMO), Londýn, 27. listopadu - 6. Celé jednání vlády
Usnesení č. 797 06. 11. 2017 Úprava pravidel pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v Celé jednání vlády
Různé č.2 06. 11. 2017 Celé jednání vlády
Různé č.8 06. 11. 2017 Celé jednání vlády
Usnesení č. 803 06. 11. 2017 Návrh na účast předsedy vlády České republiky na Sociálním summitu pro spravedlivá pracovní místa a Celé jednání vlády
Program jednání 06. 11. 2017 Znění Celé jednání vlády
Usnesení č. 795 06. 11. 2017 Zpráva o čerpání programů Dohody o partnerství k 30.9.2017 Celé jednání vlády
Usnesení č. 796 06. 11. 2017 Výjimka ze Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s Celé jednání vlády
Usnesení č. 794 06. 11. 2017 Souhrnná zpráva o stavu připravenosti ústředních orgánů státní správy na povinné přijímání úplného Celé jednání vlády
Usnesení č. 777 06. 11. 2017 Žádost o dofinancování dotace pro soukromé školství v r. 2017 na vrub kapitoly Všeobecná pokladní Celé jednání vlády
Usnesení č. 788
Změněno
06. 11. 2017 Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z Celé jednání vlády
Usnesení č. 774 06. 11. 2017 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 31/17 o Celé jednání vlády
Usnesení č. 802
Změněno
06. 11. 2017 Návrh na obeslání 3. Environmentálního shromáždění Organizace spojených národů (UNEA-3) (Nairobi, Celé jednání vlády
Usnesení č. 791 06. 11. 2017 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/17 "Účetnictví Ministerstva Celé jednání vlády
Usnesení č. 769 06. 11. 2017 Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb Celé jednání vlády
Usnesení č. 806 06. 11. 2017 Změna usnesení vlády ČR ze dne 31. července 2013 č. 580 k financování odstraňování škod a obnovy
Toto usnesení mění jiné usnesení vlády
Celé jednání vlády
Různé č.7 06. 11. 2017 Celé jednání vlády
Usnesení č. 773 06. 11. 2017 Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu Celé jednání vlády
Usnesení č. 785
Změněno
06. 11. 2017 Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce Celé jednání vlády
Usnesení č. 799 06. 11. 2017 Návrh na přijetí změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité Celé jednání vlády
Různé č.9 06. 11. 2017 Celé jednání vlády
Různé č.3 06. 11. 2017 Celé jednání vlády

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 685 lidí darovalo 1 854 046 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy