Snadné přidání nového datasetu

Jednání vlády ČR datum:2019-02-04

Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání 'datum:2019-02-04'

Našli jsme 31 výsledků na výraz datum:2019-02-04.

Třídit výsledky podle :
Detail Datum jednání Obsah bodu Poznámka
Různé č.5 04. 02. 2019 Celé jednání vlády
Usnesení č. 107 04. 02. 2019 Celé jednání vlády
Různé č.4 04. 02. 2019 Celé jednání vlády
Usnesení č. 89 04. 02. 2019 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů Celé jednání vlády
Usnesení č. 95 04. 02. 2019 Návrh řešení zabezpečení letecké záchranné služby po roce 2020 - Varianta pokračování ve stávajícím Celé jednání vlády
Usnesení č. 93 04. 02. 2019 Návrh poslanců Tomáše Martínka, Mikuláše Ferjenčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon Celé jednání vlády
Usnesení č. 103 04. 02. 2019 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Norsku dne 8. února 2019 Celé jednání vlády
Usnesení č. 85 04. 02. 2019 Návrh zákona o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním Celé jednání vlády
Usnesení č. 91 04. 02. 2019 Návrh nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního Celé jednání vlády
Usnesení č. 88 04. 02. 2019 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších Celé jednání vlády
Usnesení č. 99 04. 02. 2019 Odvolání a jmenování zástupce České republiky v Mezinárodním měnovém fondu Celé jednání vlády
Usnesení č. 97 04. 02. 2019 Zrušení prvního kola výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu Celé jednání vlády
Usnesení č. 101 04. 02. 2019 Zpráva o postupu prací na řešení problémů popsaných v Podnětu k řešení situace života osob s Celé jednání vlády
Usnesení č. 106 04. 02. 2019 Změna části usnesení vlády ze dne 27.7.2016 č. 668 k Investiční smlouvě mezi vládou České republiky Celé jednání vlády
Záznam z jednání 04. 02. 2019 Znění Celé jednání vlády
Usnesení č. 87 04. 02. 2019 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších Celé jednání vlády
Dodatek č.1 04. 02. 2019 Znění Celé jednání vlády
Usnesení č. 96 04. 02. 2019 Návrh programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) Celé jednání vlády
Usnesení č. 104 04. 02. 2019 Inovační strategie České republiky 2019–2030 Celé jednání vlády
Usnesení č. 102 04. 02. 2019 Návrh na přijetí změn harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství přijatých na 66. a 67. Celé jednání vlády
Usnesení č. 90 04. 02. 2019 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření Celé jednání vlády
Usnesení č. 92 04. 02. 2019 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Celé jednání vlády
Usnesení č. 94 04. 02. 2019 Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 - podklad pro Dohodu o partnerství Celé jednání vlády
Usnesení č. 105 04. 02. 2019 Pracovní cesta předsedy vlády na summit předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny s Německem v Celé jednání vlády
Různé č.3 04. 02. 2019 Celé jednání vlády

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.