Snadné přidání nového datasetu

Jednání vlády ČR datum:2019-06-17

Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání 'datum:2019-06-17'

Našli jsme 39 výsledků na výraz datum:2019-06-17.

Třídit výsledky podle :
Detail Datum jednání Obsah bodu Poznámka
Usnesení č. 425 17. 06. 2019 Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení Celé jednání vlády
Usnesení č. 424 17. 06. 2019 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých Celé jednání vlády
Usnesení č. 436 17. 06. 2019 Statut Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
Toto usnesení mění jiné usnesení vlády
Celé jednání vlády
Usnesení č. 443 17. 06. 2019 Návrh na sjednání Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně Celé jednání vlády
Usnesení č. 420 17. 06. 2019 Harmonogram zpracování nového horního zákona Celé jednání vlády
Usnesení č. 434 17. 06. 2019 Návrh na jmenování místopředsedy Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Celé jednání vlády
Různé č.5 17. 06. 2019 Celé jednání vlády
Různé č.8 17. 06. 2019 Celé jednání vlády
Program jednání 17. 06. 2019 Znění Celé jednání vlády
Usnesení č. 430 17. 06. 2019 Aktualizace Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Celé jednání vlády
Usnesení č. 439 17. 06. 2019 Vyhodnocení Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 a Akčního plánu Celé jednání vlády
Usnesení č. 440 17. 06. 2019 Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh Celé jednání vlády
Různé č.2 17. 06. 2019 Celé jednání vlády
Usnesení č. 419 17. 06. 2019 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní Celé jednání vlády
Usnesení č. 423 17. 06. 2019 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně Celé jednání vlády
Usnesení č. 435 17. 06. 2019 Návrh na jmenování rektora Masarykovy univerzity pro období 2019-2023 Celé jednání vlády
Různé č.9 17. 06. 2019 Celé jednání vlády
Usnesení č. 441 17. 06. 2019 Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Lotyšsku dne 21. června 2019 Celé jednání vlády
Usnesení č. 428 17. 06. 2019 „Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 5/19 o Celé jednání vlády
Usnesení č. 438 17. 06. 2019 Informace o aktivitách směřujících k přípravě návrhů na zrušení obsoletních právních předpisů. Celé jednání vlády
Usnesení č. 444 17. 06. 2019 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 20. a 21. Celé jednání vlády
Usnesení č. 427 17. 06. 2019 Návrh poslankyně Lenky Kozlové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých Celé jednání vlády
Různé č.1 17. 06. 2019 Celé jednání vlády
Usnesení č. 446
Změněno
17. 06. 2019 Znění Celé jednání vlády
Usnesení č. 429 17. 06. 2019 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 7/19 o Celé jednání vlády

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy