Rozhodnutí UOHS ( Ucastnici.ICO.keyword:66002222 )

Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání '(...'

Našli jsme 35 výsledků na výraz ( Ucastnici.ICO.keyword:66002222 ).

Třídit výsledky podle :
ČJ Instance Nabytí právní moci Účastníci řízení Věc Typ správního řízení
ÚOHS-S473/2011/VZ-20 I. 23.02.2012 Ministerstvo pro místní rozvoj
SEV Computing, s. r. o.
Otidea a. s.
Realizace vzdělávacích kurzů pro uživatele nového systému e-tržišť Veřejná zakázka
ÚOHS-VP/S071/01-160 I. 17.09.2001 Ministerstvo pro místní rozvoj
více příjemců nebo program
Státní program podpory cestovního ruchu 2002 Veřejná podpora
ÚOHS-S21/2011/VZ-124 I. 05.10.2011 Ministerstvo pro místní rozvoj
Komplexní zajištění soustavy seminářů pro žadatele a příjemce dotací z evropských fondů v letech 2010 a 2011 Veřejná zakázka
ÚOHS-VP/S147/02-160 I. 06.02.2003 Ministerstvo pro místní rozvoj
více příjemců nebo program
Státní program podpory cestovního ruchu pro rok 2003 Veřejná podpora
ÚOHS-VZ/S508/05 I. 25.05.2005 Ministerstvo pro místní rozvoj
Zajištění informačního systému na administraci projektů Fondu soudržnosti na úrovni zprostředkujících subjektů a realizačních orgánů Fondu soudržnosti Veřejná zakázka
ÚOHS-VZ/S531/04 I. 18.10.2004 Ministerstvo pro místní rozvoj
Zajištění mobilních telekomunikačních služeb Veřejná zakázka
ÚOHS-VP/S003/04-160 I. 06.02.2004 Ministerstvo pro místní rozvoj
více příjemců (program)
Státní program podpory cestovního ruchu pro období 2004-2007 Veřejná podpora
ÚOHS-VP/S069a/00-160 I. 11.12.2000 Ministerstvo pro místní rozvoj
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Plošné a regionální programy podpory malého a středního podnikání Veřejná podpora
ÚOHS-VZ/S177/03-153- I. 02.07.2004 Ministerstvo pro místní rozvoj
Monitorovací systém strukturálních fondů Veřejná zakázka
ÚOHS-2R25/04 II. 02.07.2004 Ministerstvo pro místní rozvoj
Monitorovací systém strukturálních fondů Veřejná zakázka
ÚOHS-S0290/2015/VZ-1 I. 18.01.2017 Ministerstvo pro místní rozvoj
Vývoj Národního elektronického nástroje (NEN) – systémový integrátor Veřejná zakázka
ÚOHS-VZ/S25/06 I. 01.04.2006 Ministerstvo pro místní rozvoj
provozovatel uveřejňovacího subsystému - Informační systém o veřejných zakázkách (IS VZ) Veřejná zakázka
ÚOHS-3R062/03 II. 19.01.2004 Ministerstvo pro místní rozvoj
Úklid všech prostor komplexu Ministrstva pro místní rozvoj Veřejná zakázka
ÚOHS-VP/S135/01-160 I. 12.03.2002 Ministerstvo pro místní rozvoj
více příjemců nebo program
Program infrastruktury pro podnikání a turismus v regionu Severozápad a Moravskoslezsko Veřejná podpora
ÚOHS-VP/S020b/04-160 I. 28.04.2004 Ministerstvo pro místní rozvoj
více příjemců nebo program
MMR - Společný regionální operační program, Jednotný programový dokument Cíl II Praha Veřejná podpora
ÚOHS-3R064/03-Ku II. 01.12.2003 Ministerstvo pro místní rozvoj
Projekt pro územní řízení, projekt pro stavební řízení, projekt pro výběr dodavatele a zajištění autorského dozoru akce bytové výstavby v Kolíně, lokalita KASÁRNA Veřejná zakázka
ÚOHS-VP/S147/03-160 I. 29.11.2003 Ministerstvo pro místní rozvoj
více příjemců nebo program
Rozvoj cestovního ruchu v obcích Veřejná podpora
ÚOHS-VP/S020a/04-160 I. 19.04.2004 Ministerstvo pro místní rozvoj
více příjemců nebo program
MMR - Společný regionální operační program, Jednotný programový dokument Cíl II Praha Veřejná podpora
ÚOHS-VZ/S0035/99 I. Ministerstvo pro místní rozvoj
Zpracování plánu rozvoje venkova na období let 2000 - 2006 Veřejná zakázka
ÚOHS-S174/2011/VZ-11 I. 12.08.2011 Ministerstvo pro místní rozvoj
Star, a. s.
KPMG Česká republika, s. r. o.
Střednědobé hodnocení věcné a finanční realizace Národního strategického referenčního rámce Veřejná zakázka
ÚOHS-VP/S071/00-160 I. 02.02.2001 Distribuční centrum Ostravsko, a.s.
Ministerstvo pro místní rozvoj
Distribuční centrum Ostrava - Mošnov Veřejná podpora
ÚOHS-VP/S069b/00-160 I. 11.12.2000 Ministerstvo pro místní rozvoj
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Plošné a regionální programy podpory malého a středního podnikání Veřejná podpora
ÚOHS-3R60-04 II. 18.10.2004 Ministerstvo pro místní rozvoj
Zajištění mobilních telekomunikačních služeb Veřejná zakázka
ÚOHS-VZ/S564/03 I. 01.12.2003 Ministerstvo pro místní rozvoj
Projekt pro územní řízení, projekt pro stavební řízení, projekt pro výběr dodavatele a zajištění autorského dozoru akce bytové výstavby v Kolíně, lokalita KASÁRNA Veřejná zakázka
ÚOHS-S0267/2019/VZ-2 I. Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
NESS Czech, s. r. o.
Soubor centrálních služeb národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek - Část 1 – Veřejná zakázka

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 747 lidí darovalo 2 186 430 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy