Snadné přidání nového datasetu

Elektronická knihovna legislativního procesu *

Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání '*'

Našli jsme 7 808 výsledků na výraz *.

Třídit výsledky podle :
ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
ALBSD6NK4EIL Návrh vyhlášky o centrální evidenci veřejných dražeb Ministerstvo pro místní rozvoj Návrh vyhlášky 28.06.2024 23.07.2024
ALBSD78D6Q7F Návrh poslanců Jana Bureše, Pavla Staňka, Petra Beitla, Karla Haase, Libora Turka, Víta Vomáčky, Jany Bačíkové, Renáty Zajíčkové, Karla Krejzy a Pavla Žáčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 753) Úřad vlády ČR - Ministr a předseda Legislativní rady vlády Návrh zákona předložený PS 16.07.2024 23.07.2024
ALBSCSSG44YX Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o kybernetické bezpečnosti Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Návrh zákona 19.06.2023 23.07.2024
ALBSCSSFKU7S Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Návrh zákona 19.06.2023 23.07.2024
KORND5NFEYHN Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 04.06.2024 23.07.2024
ALBSD6UCQHTR Návrh Zastupitelstva Jihočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) (sněmovní tisk č. 739) Úřad vlády ČR - Ministr a předseda Legislativní rady vlády Návrh zákona předložený PS 04.07.2024 22.07.2024
ALBSD2EJVZNF Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh zákona 15.02.2024 22.07.2024
ALBSD739TK7E Návrh poslanců Pavla Blažka, Marie Jílkové, Kláry Kocmanové, Taťány Malé, Barbory Urbanové a Michala Zuny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 747) Úřad vlády ČR - Ministr a předseda Legislativní rady vlády Návrh zákona předložený PS 11.07.2024 22.07.2024
KORND4PCWLWY Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2023 Sb., o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny Ministerstvo financí Návrh zákona 26.04.2024 19.07.2024
KORND5BL8H7R Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 16.05.2024 19.07.2024
KORND6FLCDO2 Návrh nařízení vlády o započitatelných nákladech na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výše Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh nařízení vlády 21.06.2024 19.07.2024
ALBSD4DDFJT1 Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Ministerstvo dopravy Návrh vyhlášky 16.04.2024 19.07.2024
ALBSD73KC8FV Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony Ministerstvo obrany Návrh zákona 12.07.2024 18.07.2024
ALBSD73CHKM6 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 253/2018 Sb., o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin Ministerstvo zemědělství Návrh vyhlášky 18.07.2024 18.07.2024
KORND77HRXH2 Návrh zákona o určení zástupců vybraných subjektů za účelem shromažďování elektronických důkazů v trestním řízení Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh zákona 18.07.2024 18.07.2024
ALBSD73CLYWS Návrh vyhlášky o požadavcích na škrob, luštěniny, olejnatá semena a výrobky z nich Ministerstvo zemědělství Návrh vyhlášky 18.07.2024 18.07.2024
KORND6SMDM8R Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo spravedlnosti Návrh vyhlášky 11.07.2024 18.07.2024
KORNC9SKFWIJ Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění zákona č. 229/2016 Sb., a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh zákona 17.12.2021 18.07.2024
ALBSD3SHQ3YN Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí vnitřního území lázeňského místa (vyhláška o zdrojích a lázních) Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 04.04.2024 18.07.2024
KORND6KJ72IE Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 36/2019 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo vnitra Návrh nařízení vlády 26.06.2024 18.07.2024
KORND5VJVH8S Návrh nařízení vlády o dokumentech v oblasti obrany s omezeným přístupem Ministerstvo obrany Návrh nařízení vlády 03.06.2024 17.07.2024
KORND4PEBNJH Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti správy daní a působnosti Celní správy České republiky Ministerstvo financí Návrh zákona 26.04.2024 17.07.2024
KORNCUCDSZK4 Návrh zákona, kterým se mění zákon č.159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ministerstvo pro místní rozvoj Návrh zákona 03.08.2023 17.07.2024
ALBSD27K6RSH Návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků, o požadavcích na některé výrobky a o změně některých souvisejících zákonů Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh zákona 08.02.2024 17.07.2024
KORND78J2ZPK Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2025 Český statistický úřad Návrh vyhlášky 16.07.2024 16.07.2024

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.