Snadné přidání nového datasetu

Elektronická knihovna legislativního procesu novela insolvenčního zákona 2024

Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání 'novela insolvenčního zákona...'

Našli jsme 60 výsledků na výraz novela insolvenčního zákona 2024.

Třídit výsledky podle :
ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
KORNCWRK2FFM Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo spravedlnosti Návrh vyhlášky 19.10.2023 10.11.2023
KORNCWJC82FC Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo spravedlnosti Návrh vyhlášky 19.10.2023 19.10.2023
KORNCRPH4FWW Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo kultury Návrh zákona 18.05.2023 29.12.2023
ALBSCW2HPB5T Návrh vyhlášky, kterou se provádí zákon o preventivní restrukturalizaci a o změně vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo spravedlnosti Návrh vyhlášky 26.09.2023 19.01.2024
KORND2GJRDD4 Návrh poslanců Vojtěcha Munzara, Josefa Bernarda, Michaela Kohajdy, Miloše Nového a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 630) Úřad vlády ČR - Ministr a předseda Legislativní rady vlády Návrh zákona předložený PS 15.02.2024 12.03.2024
KORNCK7HXA3W vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ministerstvo spravedlnosti Návrh zákona 14.10.2022 21.04.2023
KORNCHKHXA62 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu Ministerstvo financí Návrh zákona 24.08.2022 15.06.2023
KORNCWHGA6Y2 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti digitálních financí a financování udržitelnosti Ministerstvo financí Návrh zákona 11.10.2023 06.05.2024
KORNCVVBQQNX Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh zákona 21.09.2023 26.03.2024
ALBSCK5FPERS Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh zákona 12.10.2022 04.05.2023
KORNCHRK8Z2K Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vyvlastnění Ministerstvo pro místní rozvoj Návrh zákona 08.11.2022 13.12.2023
KORNCHRDXCWU Návrh zákona o vyvlastnění Ministerstvo pro místní rozvoj Návrh zákona 08.11.2022 13.12.2023
KORND4PEBNJH Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti správy daní a působnosti Celní správy České republiky Ministerstvo financí Návrh zákona 26.04.2024 26.04.2024
ALBSCKRKEY1T Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh zákona 09.11.2022 15.05.2023
ALBSCVFGH9CK Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ministerstvo spravedlnosti Návrh zákona 08.09.2023 04.04.2024
KORNCWQJQAMC Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2024 Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 18.10.2023 12.12.2023
KORNCRJHWF8O Návrh zákona o veřejných kulturních institucích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o veřejných kulturních institucích) Ministerstvo kultury Návrh zákona 05.05.2023 26.03.2024
KORNCUKCYHAS Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo vnitra Návrh zákona 10.08.2023 17.01.2024
KORNCSRKPNE7 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh zákona 20.06.2023 22.05.2024
KORND23CU763 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh zákona 02.02.2024 24.04.2024
KORNCT9MD56I Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo spravedlnosti Návrh zákona 29.06.2023 24.01.2024
KORNCMALVTYM Návrh zákona o hromadném občanském řízení soudním Ministerstvo spravedlnosti Návrh zákona 20.12.2022 25.08.2023
KORNCX6HPPN4 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 01.11.2023 15.12.2023
KORNCYQLUKLX Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh zákona 21.12.2023 10.05.2024
ALBSCXLBBFT2 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo spravedlnosti Návrh vyhlášky 15.11.2023 14.12.2023

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.