Elektronická knihovna legislativního procesu ( OsobaId:andrej-babis ) OR ("Ing. Andrej Babiš")

Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání '( OsobaId:andrej-babis ) OR...'

Našli jsme 1 842 výsledků na výraz ( OsobaId:andrej-babis ) OR ("Ing. Andrej Babiš").

Třídit výsledky podle :
ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
KORNB4DBKMTW Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019 a návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh nařízení vlády 07.09.2018 24.09.2018
KORNB6JHWEHA Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody Ministerstvo spravedlnosti Návrh nařízení vlády 19.11.2018 25.03.2019
KORN9S2FARJ4 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh zákona 22.12.2014 01.07.2015
KORNBNPJNH17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh zákona 16.04.2020 17.04.2020
KORN9R2CLE83 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 20.11.2014 22.12.2014
KORNAS3HSM50 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů. Ministerstvo financí Návrh zákona 12.10.2017 04.01.2018
ALBSBPAEMV74 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 Ministerstvo financí Návrh zákona 04.05.2020 05.05.2020
KORNBCMFD39B Návrh zákona o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh zákona 03.06.2019 27.11.2019
KORN9VTH8G2P Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb Ministerstvo financí Návrh zákona 22.04.2015 11.05.2015
KORNBN9AKR9B Návrh zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky Ministerstvo vnitra Návrh zákona 01.04.2020 02.04.2020
KORNBN8VEE5T Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Ministerstvo pro místní rozvoj Návrh zákona 01.04.2020 02.04.2020
ALBSBNXAFTMD Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů Ministerstvo financí Návrh nařízení vlády 23.04.2020 24.04.2020
KORNAHVGXM4C Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh zákona 23.01.2017 21.04.2017
KORNA3SEGB80 Návrh vyhlášky, kterým se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „fondová vyhláška“) Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 30.10.2015 28.04.2016
KORN9M3J3DQE Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb. Ministerstvo financí Návrh zákona 17.07.2014 16.06.2015
KORN9XHKK3CD Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s vybranými opatřeními proti daňovým únikům Ministerstvo financí Návrh zákona 15.06.2015 27.01.2016
KORNATYLJ22W Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů Český telekomunikační úřad Návrh nařízení vlády 12.12.2017 02.07.2018
ALBSBNAADL8Q Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh zákona 02.04.2020 02.04.2020
KORNB69G7RA6 Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové, Daniela Pawlase a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 317) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 06.11.2018 03.12.2018
KORN9WPCKFWH Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti Ministerstvo financí Návrh nařízení vlády 20.05.2015 24.06.2015
KORNACME4SOO Návrh vyhlášky o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 08.08.2016 24.10.2016
ALBSBMTJEV7I Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2) Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh nařízení vlády 18.03.2020 20.03.2020
KORN9F7HKH2A Návrh vyhlášky o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 09.01.2014 11.03.2014
ALBSBN9GC2OH Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Ministerstvo financí Návrh zákona 01.04.2020 02.04.2020
KORNA4RFTPYO Návrh vyhlášky o postupu při poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 01.12.2015 26.10.2016

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 259 298 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy