Elektronická knihovna legislativního procesu ( OsobaId:andrej-babis ) OR ("Ing. Andrej Babiš")

Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání '( OsobaId:andrej-babis ) OR...'

Našli jsme 1 901 výsledků na výraz ( OsobaId:andrej-babis ) OR ("Ing. Andrej Babiš").

Třídit výsledky podle :
ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
ALBSBNXAFTMD Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů Ministerstvo financí Návrh nařízení vlády 23.04.2020 24.04.2020
ALBSBNWQJ9XM Návrh NV o poskytování dotací některým fyzickým osobám v souvislosti s krizovými opatřeními přijatými z důvodu výskytu koronaviru SARS-CoV-2 Ministerstvo pro místní rozvoj Návrh nařízení vlády 22.04.2020 27.05.2020
ALBSBNUBW4Q6 Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2 Ministerstvo financí Návrh zákona 20.04.2020 20.04.2020
KORNATYLJ22W Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů Český telekomunikační úřad Návrh nařízení vlády 12.12.2017 02.07.2018
ALBSBNAADL8Q Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh zákona 02.04.2020 02.04.2020
KORNBN9AKR9B Návrh zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky Ministerstvo vnitra Návrh zákona 01.04.2020 02.04.2020
KORN9F7HKH2A Návrh vyhlášky o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 09.01.2014 11.03.2014
ALBSBN9GC2OH Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Ministerstvo financí Návrh zákona 01.04.2020 02.04.2020
ALBSBRPG35KJ Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh zákona 29.07.2020 02.09.2020
KORNA35FUDTT Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 12.10.2015 13.11.2015
ALBSBPHEUXLA Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo pro místní rozvoj Návrh zákona 11.05.2020 11.05.2020
KORNB69G7RA6 Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové, Daniela Pawlase a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 317) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 06.11.2018 03.12.2018
KORN9WPCKFWH Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti Ministerstvo financí Návrh nařízení vlády 20.05.2015 24.06.2015
ALBSBMTJEV7I Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2) Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh nařízení vlády 18.03.2020 20.03.2020
KORNAHVGXM4C Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh zákona 23.01.2017 21.04.2017
KORN9PHHY956 Návrh nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti Ministerstvo financí Návrh nařízení vlády 03.10.2014 16.06.2015
KORNB4DBKMTW Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019 a návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh nařízení vlády 07.09.2018 24.09.2018
ALBSBN8L8YRX Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 Ministerstvo financí Návrh zákona 31.03.2020 01.04.2020
ALBSBVQGQKWI Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo spravedlnosti Návrh zákona 30.11.2020 30.11.2020
ALBSBPYDGA7L Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ministerstvo pro místní rozvoj Návrh zákona 26.05.2020 02.06.2020
KORN9TWL8QY6 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh zákona 23.02.2015 10.03.2015
KORN9M3J3DQE Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb. Ministerstvo financí Návrh zákona 17.07.2014 16.06.2015
ALBSBN9H7VXN Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh zákona 01.04.2020 02.04.2020
KORNBVMF97RB Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh zákona 23.11.2020 23.11.2020
KORNA4NFLWD9 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb. Ministerstvo financí Návrh nařízení vlády 27.11.2015 14.01.2016

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 632 lidí darovalo 1 680 867 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy