Snadné přidání nového datasetu

Elektronická knihovna legislativního procesu ( OsobaId:andrej-babis ) OR ("Ing. Andrej Babiš")

Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání '( OsobaId:andrej-babis ) OR...'

Našli jsme 1 802 výsledků na výraz ( OsobaId:andrej-babis ) OR ("Ing. Andrej Babiš").

Třídit výsledky podle :
ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
KORNB4DBKMTW Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019 a návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh nařízení vlády 07.09.2018 24.09.2018
KORNATYLJ22W Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů Český telekomunikační úřad Návrh nařízení vlády 12.12.2017 02.07.2018
ALBSBNAADL8Q Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh zákona 02.04.2020 02.04.2020
KORN9F7HKH2A Návrh vyhlášky o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 09.01.2014 11.03.2014
KORNA35FUDTT Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 12.10.2015 13.11.2015
KORNBTBFMMS1 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění nařízení vlády č. 144/2013 Sb. Ministerstvo dopravy Návrh nařízení vlády 11.09.2020 11.09.2020
ALBSBN8L8YRX Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 Ministerstvo financí Návrh zákona 31.03.2020 01.04.2020
KORNA4NFLWD9 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb. Ministerstvo financí Návrh nařízení vlády 27.11.2015 14.01.2016
KORNBP3MC2KT Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 Ministerstvo vnitra Návrh nařízení vlády 27.04.2020 27.04.2020
ALBSB5LJFRVE Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady) Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh nařízení vlády 19.10.2018 18.12.2018
KORNBPMKG8CA Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh zákona 15.05.2020 02.06.2020
KORNB8QPT8KT Návrh zákona o sociálním podniku Úřad vlády České republiky Návrh zákona 28.01.2019 26.02.2019
KORN9HTLQUAV Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh zákona 03.04.2014 16.06.2015
KORNC2QD7MCZ Návrh nařízení vlády o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021 Ministerstvo financí Návrh nařízení vlády 05.05.2021 07.05.2021
KORN9BVF7JXD Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví Ministerstvo financí Návrh zákona 25.09.2013 16.06.2015
ALBSBY2GUJKS Návrh zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh zákona 08.02.2021 01.03.2021
KORNA77DAP6N Návrh vyhlášky Ministerstva financí o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 16.02.2016 12.04.2016
ALBSBPHH7DWI Návrh zákona, kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Ministerstvo financí Návrh zákona 11.05.2020 11.05.2020
KORNB6JHWEHA Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody Ministerstvo spravedlnosti Návrh nařízení vlády 19.11.2018 25.03.2019
ALBSBQDMS3JR Návrh zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 Ministerstvo financí Návrh zákona 08.06.2020 09.06.2020
KORNBYPJ9BHU Vládní návrh zákona o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh zákona 01.03.2021 02.03.2021
KORN9LVFYU2E Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh zákona 10.07.2014 11.09.2015
KORNBN2KFYDD Návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020 Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh zákona 26.03.2020 27.03.2020
KORN9M4MK5VH Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb. k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., v platném znění Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 17.07.2014 29.08.2014
KORN9PADJCCP Návrh vyhlášky č. .../2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 25.09.2014 24.11.2014

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy