Snadné přidání nového datasetu

Elektronická knihovna legislativního procesu *

Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání '*'

Našli jsme 7 043 výsledků na výraz *.

Třídit výsledky podle :
ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
KORNCDXFM97V Návrh zákona o ochraně oznamovatelů Ministerstvo spravedlnosti Návrh zákona 29.04.2022 30.11.2022
KORNCKLRZZD9 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh zákona 27.10.2022 29.11.2022
ALBSCKRGU5Z2 Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů Ministerstvo životního prostředí Návrh zákona 01.11.2022 01.12.2022
ALBSCGFATQG6 Návrh vyhlášky o nikotinových sáčcích bez obsahu tabáku Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 02.08.2022 29.11.2022
ALBSCK3DN613 Vyhláška o zdravotní způsobilosti ve vnitrozemské plavbě Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 12.10.2022 29.11.2022
ALBSCL3KMB0Q Návrh nařízení vlády o poskytování příspěvku v době částečné práce Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh nařízení vlády 11.11.2022 29.11.2022
KORNCKLC9Z3N Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh zákona 27.10.2022 29.11.2022
KORNCGSFP2C1 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany Ministerstvo obrany Návrh zákona 29.07.2022 29.11.2022
KORNCKDCVYKX Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb. Ministerstvo zdravotnictví Návrh nařízení vlády 21.10.2022 29.11.2022
KORNCL3JAENV Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 11.11.2022 29.11.2022
KORNCF2AF8UY Návrh vyhlášky o kritériích určení závažného narušení bezpečnosti sítě a služby a ztrátě integrity sítě a rozsahu a formě předávání informací o narušení Český telekomunikační úřad Návrh vyhlášky 03.06.2022 30.11.2022
KORNCKQJDBU3 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 387/2010 Sb., o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích a stejnokrojích), ve znění vyhlášky č. 479/2012 Sb. Ministerstvo obrany Návrh vyhlášky 31.10.2022 30.11.2022
KORNCJ8HNCUE Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky Ministerstvo kultury Návrh nařízení vlády 26.09.2022 30.11.2022
KORNCKLGKYVL Návrh vyhlášky o kadáverech koňovitých a zvířat v zájmovém chovu Ministerstvo zemědělství Návrh vyhlášky 07.11.2022 30.11.2022
KORNCJFHYALB Návrh vyhlášky o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 2008 s přítiskem Česká národní banka Návrh vyhlášky 22.09.2022 30.11.2022
KORNCKBF5YGV Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ministerstvo vnitra Návrh zákona 18.10.2022 30.11.2022
ALBSCKXBGXMS Návrh poslance Andreje Babiše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 326) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 07.11.2022 30.11.2022
KORNCKQFLZEO Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě Ministerstvo zemědělství Návrh vyhlášky 07.11.2022 30.11.2022
ALBSCJRFUEZD Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách. Ministerstvo pro místní rozvoj Návrh zákona 30.09.2022 30.11.2022
KORNCHTCNH9L Návrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jana Blahoslava Česká národní banka Návrh vyhlášky 31.08.2022 30.11.2022
KORNCDXG54QV Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů Ministerstvo spravedlnosti Návrh zákona 29.04.2022 30.11.2022
KORNCL8K8S44 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 16.11.2022 29.11.2022
ALBSCJRFALL6 Návrh zákona o veřejných dražbách. Ministerstvo pro místní rozvoj Návrh zákona 30.09.2022 30.11.2022
ALBSCKBGEJVT Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo vnitra Návrh nařízení vlády 18.10.2022 30.11.2022
KORNCF2C4XGD Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 241/2012 Sb., o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů Český telekomunikační úřad Návrh vyhlášky 03.06.2022 30.11.2022

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.