Hlídač Smluv: Elektronická knihovna legislativního procesu *

Hledání v Elektronická knihovna legislativního procesu


Hlídání nových záznamů v datových sadách
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v datové sadě odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v datové sadě

Nalezeno 5401 výsledků

Třídit výsledky podle :
ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
KORNBCGDAXRW Návrh zákona o metrologii Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh zákona 24.05.2019 22.06.2019
KORNBAXG75UY Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb. Ministerstvo vnitra Návrh vyhlášky 05.04.2019 20.06.2019
KORNB95HSTNF Věcný záměr stavebního zákona Ministerstvo pro místní rozvoj Návrh věcného záměru zákona 06.02.2019 24.06.2019
ALBSBCKB66D2 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Ministerstvo vnitra Návrh zákona 27.05.2019 25.06.2019
KORNBCMBSNAL Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb. Ministerstvo zemědělství Návrh nařízení vlády 03.06.2019 25.06.2019
KORNBCGEUA1V Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a některé související zákony Státní úřad pro jadernou bezpečnost Návrh zákona 27.05.2019 25.06.2019
ALBSBD8A77CP Návrh poslanců Lukáše Bartoně, Lenky Kozlové, Martina Baxy, Františka Váchy, Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 506) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 17.06.2019 25.06.2019
ALBSB7BJBFB7 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů Správa státních hmotných rezerv Návrh zákona 10.12.2018 25.06.2019
ALBSBCMHA4NP Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Patrika Nachera, Aleny Gajdůškové, Marka Bendy, Lukáše Koláříka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 493) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 29.05.2019 25.06.2019
ALBSBCVFC64P Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 500) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 06.06.2019 25.06.2019
KORNBCQDYPC9 Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 491) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 03.06.2019 25.06.2019
KORNBC7F4SVI Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo vnitra Návrh zákona 15.05.2019 25.06.2019
KORNB4TE7TE4 Návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (zákon o vyhrazených technických zařízeních) Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh zákona 03.10.2018 25.06.2019
ALBSBCVFFHTW Návrh poslanců Mikuláše Peksy, Olgy Richterové, Dominika Feriho a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 498) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 06.06.2019 25.06.2019
ALBSBCUGJQ37 Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Víta Rakušana, Kateřiny Valachové, Terezy Hyťhové, Františka Váchy, Jany Krutákové, Jana Farského, Petra Pávka, Romana Onderky, Petra Dolínka a Ondřeje Veselého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 494) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 05.06.2019 25.06.2019
KORNB8WB4DTV Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů Ministerstvo vnitra Návrh zákona 01.02.2019 25.06.2019
KORNB2SJHEPL Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh zákona 18.07.2018 25.06.2019
ALBSAW8KAP7Q Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů Český báňský úřad Návrh zákona 22.02.2018 25.06.2019
KORNB8YCWV34 Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony Ministerstvo vnitra Návrh zákona 01.02.2019 25.06.2019
ALBSB83K8S09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ministerstvo zdravotnictví Návrh zákona 08.01.2019 25.06.2019
ALBSBDGDGQM7 Návrh poslanců Marie Pěnčíkové, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 515) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 25.06.2019 25.06.2019
KORNB8WBCWLP Návrh ústavního zákona o volebních obvodech pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Ministerstvo vnitra Návrh zákona 01.02.2019 24.06.2019
KORNBAPHC566 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví Návrh zákona 01.04.2019 19.06.2019
KORNBAQH9Y1N Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo obrany Návrh vyhlášky 29.03.2019 19.06.2019
ALBSBBADU5GC Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh nařízení vlády 24.04.2019 19.06.2019
KORNBDC7TXNV Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy Návrh vyhlášky 21.06.2019 21.06.2019
KORNBAQJ6AL8 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb. Ministerstvo obrany Návrh nařízení vlády 29.03.2019 19.06.2019
KORNBCDG9DUC Návrh zákona, kterým se mění daňový řád a související zákony Ministerstvo financí Návrh zákona 21.05.2019 19.06.2019
KORNB8VC3CLJ Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb. Ministerstvo zemědělství Návrh vyhlášky 31.01.2019 18.06.2019
KORNB369KR2E Návrh vyhlášky o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta Ministerstvo zemědělství Návrh vyhlášky 08.08.2018 18.06.2019
KORNB94DDYWB Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje Ministerstvo zemědělství Návrh vyhlášky 07.02.2019 18.06.2019
KORNBBQH9RXQ Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky Ministerstvo vnitra Návrh nařízení vlády 30.04.2019 19.06.2019
ALBSBD9E88UR Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh nařízení vlády 20.06.2019 20.06.2019
KORNBCLCV4LC Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 29.05.2019 20.06.2019
KORNBC98TTAA Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 29.05.2019 20.06.2019
KORNBD9J6ZWU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo spravedlnosti Návrh zákona 20.06.2019 20.06.2019
KORNB4AHNYS3 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zemědělství Návrh zákona 06.09.2018 17.06.2019
KORNBANGZBY4 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Ministerstvo zemědělství Návrh vyhlášky 01.04.2019 18.06.2019
ALBSBBBDTP6D Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh vyhlášky 18.04.2019 18.06.2019
KORNAZFMJPWT Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 416/2017.Sb. Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 15.11.2018 18.06.2019

Datové sady nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.