Elektronická knihovna legislativního procesu *


Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání '*'

Nalezeno 5598 výsledků

Třídit výsledky podle :
ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
KORNBJJHDWB4 Návrh poslanců Radka Vondráčka, Vojtěcha Pikala, Marka Bendy, Jana Chvojky, Marie Pěnčíkové, Radovana Vícha, Jana Farského, Markéty Pekarové Adamové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 665) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 04.12.2019 13.12.2019
ALBSBJGKDS2C Návrh poslanců Víta Rakušana, Jana Farského, Petra Gazdíka, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 661) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 02.12.2019 13.12.2019
KORNBJJHBZ75 Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 664) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 04.12.2019 13.12.2019
KORNBJHJLW9T Návrh poslanců Heleny Válkové, Olgy Richterové, Marka Výborného, Romana Sklenáka, Zdeňka Ondráčka, Heleny Langšádlové, Martina Baxy, Věry Kovářové, Jany Levové a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. .../2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (sněmovní tisk č. 663) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 03.12.2019 13.12.2019
KORNBGKAQUWP Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb Ministerstvo vnitra Návrh nařízení vlády 02.10.2019 12.12.2019
ALBSBJDHUQC6 Návrh poslanců Petra Sadovského, Andrey Babišové, Pavla Žáčka, Radka Rozvorala, Zdeňka Ondráčka, Tomáše Vymazala, Dominika Feriho, Jana Chvojky, Karla Raise, Michala Ratiborského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 657) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 29.11.2019 12.12.2019
ALBSBJGKTWQY Návrh poslanců Jakuba Jandy, Adama Kalouse, Václava Votavy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2014 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 662) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 02.12.2019 13.12.2019
KORNBJJHFJXM Návrh poslanců Radka Vondráčka, Vojtěcha Pikala, Marka Bendy, Jana Chvojky, Marie Pěnčíkové, Radovana Vícha, Jana Farského, Markéty Pekarové Adamové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 666) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 04.12.2019 12.12.2019
ALBSBHWFDFPL Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví Návrh zákona 15.11.2019 14.12.2019
ALBSBJ5JCX47 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 22.11.2019 14.12.2019
ALBSBJ6H733K Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb. Česká národní banka Návrh vyhlášky 22.11.2019 14.12.2019
ALBSBJ6J8S7X Návrh vyhlášky o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření Česká národní banka Návrh vyhlášky 22.11.2019 14.12.2019
ALBSBJ6HXGN5 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů Česká národní banka Návrh vyhlášky 22.11.2019 14.12.2019
ALBSBB2HL78B Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností Ministerstvo životního prostředí Návrh zákona 08.04.2019 11.12.2019
KORNBDJKEVE2 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony související s těmito zákony a zákonem o evidenci skutečných majitelů Ministerstvo financí Návrh zákona 27.06.2019 11.12.2019
ALBSBJCJLL8J Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 652) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 28.11.2019 12.12.2019
KORNBHVKKCK3 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj Návrh nařízení vlády 13.11.2019 11.12.2019
ALBSBJCJFJN4 Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Jana Farského, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 651) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 28.11.2019 12.12.2019
KORNBJTFMK8C Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 5/2019 Sb., a další související zákony Ministerstvo financí Návrh zákona 13.12.2019 13.12.2019
ALBSBB2J4RIW Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností Ministerstvo životního prostředí Návrh zákona 08.04.2019 11.12.2019
KORNBB3C7RKS Návrh zákona o odpadech Ministerstvo životního prostředí Návrh zákona 09.04.2019 11.12.2019
ALBSBD9KQ7CY Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh zákona 28.06.2019 10.12.2019
ALBSBBAD2VD2 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ministerstvo spravedlnosti Návrh zákona 16.04.2019 10.12.2019
ALBSB63DHZLT Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ministerstvo dopravy Návrh zákona 31.10.2018 10.12.2019
KORNBHWJM71B Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Stanislava Juránka, Jana Čižinského, Markéty Pekarové Adamové, Marka Výborného, Jana Bartoška, Pavly Golasowské, Víta Rakušana, Pavla Bělobrádka, Ondřeje Benešíka a Mariána Jurečky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 640) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 14.11.2019 10.12.2019
KORNBJ3LGM5T Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb. Energetický regulační úřad Návrh vyhlášky 19.11.2019 11.12.2019
KORNB6CFJNO2 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - změna názvu podle požadavků LRV Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh zákona 09.11.2018 11.12.2019
ALBSBB2HELAA Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí Návrh zákona 08.04.2019 11.12.2019
KORNBJ6FQK72 Návrh poslanců Marka Výborného, Jana Bartoška, Pavla Bělobrádka, Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 649) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 22.11.2019 11.12.2019
ALBSBJSCDGF1 Návrh poslanců Jiřího Maška, Jana Hamáčka, Pavla Žáčka, Zdeňka Ondráčka, Jiřího Kobzy, Lukáše Koláříka, Jana Bartoška, Františka Váchy a dalších na vydání zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky (sněmovní tisk č. 669) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 12.12.2019 12.12.2019
KORNBFHBEHQ7 Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství Ministerstvo zemědělství Návrh nařízení vlády 06.09.2019 10.12.2019
KORNBFHBUT5R Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně - klimatických opatření Ministerstvo zemědělství Návrh nařízení vlády 06.09.2019 10.12.2019
KORNBH8CM73W Návrh vyhlášky o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče Ministerstvo zemědělství Návrh vyhlášky 29.10.2019 10.12.2019
KORNBFHBPTCC Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zemědělství Návrh nařízení vlády 06.09.2019 10.12.2019
KORNBGLCG7K2 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů Ministerstvo vnitra Návrh nařízení vlády 03.10.2019 10.12.2019
KORNBHPKAHAY Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh nařízení vlády 12.11.2019 10.12.2019
ALBSBJ3F8UYU Návrh nařízení, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh nařízení vlády 19.11.2019 10.12.2019
ALBSBJ2E4JTZ Návh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích Ministerstvo životního prostředí Návrh vyhlášky 18.11.2019 10.12.2019
KORNBHMH551D Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh nařízení vlády 05.11.2019 09.12.2019
ALBSBHWA4ZEI Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády Ministerstvo zemědělství Návrh nařízení vlády 18.11.2019 10.12.2019

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 310 lidí darovalo 862 731 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy