Snadné přidání nového datasetu

Datový zdroj Rejstřík trestů právnických osob Podrobné informace

Rejstřík trestů právnických osob
DatasetId rejstrik-trestu-pravnickych-osob
Vytvořen Datový zdroj byl založen před 2 roky.
Záznamy datového zdroje

Datový zdroj obsahuje 1027 záznamů

Nejstarší záznam byl vložen před 276 dny , nejnovější dnes.

Testovací (beta) provoz Ne
Kontaktovat autora
Hledání v datovém zdroji
Vypsat poslední záznamy

Technické podrobnosti

Zdroj dat https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni
Stáhnutí celé databáze Pro stažení použijte naše API.

Pokud jste zalogováni, můžete použít i tento odkaz: https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/dump/dataset.rejstrik-trestu-pravnickych-osob
Zdrojový kód parseru dat https://github.com/HlidacStatu/Datasety
JSON Schéma popisující strukturu a požadavky na data

  {
 "definitions": {
  "odsouzeni": {
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "PrvniInstance": {
     "$ref": "#/definitions/soud"
    },
    "OdvolaciSoud": {
     "$ref": "#/definitions/soud"
    }
   }
  },
  "paragraf": {
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "Zakon": {
     "$ref": "#/definitions/zakon"
    },
    "ZakonPopis": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "Zavineni": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "Doplneni": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   }
  },
  "prubeh": {
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "SkupinaZkratka": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "SkupinaText": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "PolozkaZkratka": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "PolozkaText": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "Hodnota": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   }
  },
  "soud": {
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "DruhRozhodnuti": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "DatumRozhodnuti": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "Jmeno": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "SpisovaZnacka": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   }
  },
  "trest": {
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "Druh": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "DruhText": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "vymery": {
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$ref": "#/definitions/vymera"
     }
    },
    "prubehy": {
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$ref": "#/definitions/prubeh"
     }
    }
   }
  },
  "vymera": {
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "SkupinaZkratka": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "SkupinaText": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "PolozkaZkratka": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "PolozkaText": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "Hodnota": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   }
  },
  "zakon": {
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "Rok": {
     "type": "integer"
    },
    "ZakonCislo": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "ParagrafCislo": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "OdstavecPismeno": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   }
  }
 },
 "type": "object",
 "properties": {
  "Id": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "ICO": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "NazevFirmy": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "Sidlo": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "RUIANCode": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  },
  "DatumPravniMoci": {
   "type": "string",
   "format": "date-time"
  },
  "Odsouzeni": {
   "$ref": "#/definitions/odsouzeni"
  },
  "Paragrafy": {
   "type": [
    "array",
    "null"
   ],
   "items": {
    "$ref": "#/definitions/paragraf"
   }
  },
  "Tresty": {
   "type": [
    "array",
    "null"
   ],
   "items": {
    "$ref": "#/definitions/trest"
   }
  },
  "TextOdsouzeni": {
   "type": [
    "string",
    "null"
   ]
  }
 }
}
  
            
Template pro zobrazování vyhledaných výsledků
<table class="table table-hover" >
 <thead>    
  <tr>
   <th>
   </th>
   <th>IČO
   </th>
   <th>Obchodní jméno
   </th>
   <th>Vztahy se státem
   </th>
   <th>Rozhodnutí
   </th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  {{for item in model.Result | array.sort "DatumRozhodnuti" | array.reverse}}      
  <tr>
   <td style="white-space: nowrap;">          
    <a href="{{fn_DatasetItemUrl item.Id}}" >Detail
    </a>
   </td>
   <td style="white-space: nowrap;" >
    {{item.ICO}}        
   </td>
   <td style="white-space: nowrap;" >
    {{fn_RenderCompanyWithLink item.ICO}}
   </td>
   <td style="white-space: nowrap;" >
    {{ fn_RenderCompanyStatistic item.ICO }}        
   </td>
   <td>
    {{fn_FormatDate item.DatumPravniMoci }}  
   </td>
  </tr>
{{end}}
 </tbody>
</table>
            
Template pro zobrazování jednoho záznamu
{{this.item = model }}
<table class="table table-hover" >    
 <tbody>
  <tr>        
   <td>IČO
   </td>
   <td>{{item.ICO}}
   </td>
  </tr>
  <tr>        
   <td>Obchodní jméno
   </td>
   <td>{{fn_RenderCompanyWithLink item.ICO}}
   </td>
  </tr>
  <tr>        
   <td>Vztahy se státem
   </td>
   <td>{{fn_RenderCompanyStatistic item.ICO}}
   </td>
  </tr>

  <tr>        
   <td>Sídlo
   </td>
   <td>{{item.Sidlo}}
   </td>
  </tr>
  <tr>        
   <td>Datum odsouzení
   </td>
   <td>
    {{fn_FormatDate item.DatumPravniMoci }}    
   </td>
  </tr>
  <tr>        
   <td>Odsouzení
   </td>
   <td>
{{ if item.Odsouzeni}}
  {{ item.Odsouzeni.PrvniInstance.DruhRozhodnuti }} - {{ item.Odsouzeni.PrvniInstance.Jmeno}}, dne {{ fn_FormatDate item.Odsouzeni.PrvniInstance.DatumRozhodnuti}}, č.j. {{ item.Odsouzeni.PrvniInstance.SpisovaZnacka}}

  {{ if (item.Odsouzeni.OdvolaciSoud.empty? == false) }}
    <p>Odvolání: 
    {{ item.Odsouzeni.OdvolaciSoud.DruhRozhodnuti }} - {{ item.Odsouzeni.OdvolaciSoud.Jmeno}}, dne {{ fn_FormatDate item.Odsouzeni.OdvolaciSoud.DatumRozhodnuti}}, č.j. {{ item.Odsouzeni.OdvolaciSoud.SpisovaZnacka}}
    </p>
  {{end}}


{{end}}
   </td>
  </tr>

{{ if item.Tresty}}
  <tr>        
   <td>Trest
   </td>
   <td> {{ for t in item.Tresty}}{{ t.DruhText }}, {{end}}
   </td>
  </tr>
{{ end }}

{{ if item.Paragrafy}}
  <tr>        
   <td>Překročené zákony
   </td>
   <td><ul>
     {{ for p in item.Paragrafy}} 
       <li>{{p.Zavineni }}
         <a href='https://www.zakonyprolidi.cz/cs/{{p.Zakon.Rok}}-{{p.Zakon.ZakonCislo}}#p{{p.Zakon.ParagrafCislo}}'>{{p.ZakonPopis}} §{{p.Zakon.ParagrafCislo}}
{{if p.Zakon.OdstavecPismeno }}odst. {{p.Zakon.OdstavecPismeno}} {{end}}</a>
{{if (fn_IsNullOrEmpty p.Doplneni) == false}}, <i>{{p.Doplneni}}</i>{{end}}
</li>
     {{end }}
     </ul>
   </td>
  </tr>
{{ end }}

 </tbody>
</table>

            
Otestovat strukturu dat Pokud chcete otestovat vaše data, zda mají správný formát a splňují požadavky JSON Schematu této databáze, rádí pomůžeme.
Technické podrobnosti