Hlídač Dotací: Hledání ico:04095316

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 209 výsledků

V celkové hodnotě 4 933 760 275 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Centrum pro regionální rozvoj České 04095316 Správa služeb systémové infrastruktury pro zajištění činností ZS IROP II. Neznámé Hodnota neznámá
Detail Centrum pro regionální rozvoj České 04095316 Mzdový projekt pro ZS IROP 2022 - 2023 Neznámé Hodnota neznámá
Detail Centrum pro regionální rozvoj České 04095316 Multifunkční zařízení a tiskárny pro Centrum 2019 - 2023 Neznámé Hodnota neznámá
Detail Centrum pro regionální rozvoj České 04095316 Režijní náklady Centra jako ZS IROP 2016 - 2018 Neznámé Hodnota neznámá
Detail Centrum pro regionální rozvoj České 04095316 Expertní služby a poradenství 2018 - 2023 Neznámé Hodnota neznámá
Detail Centrum pro regionální rozvoj České 04095316 Školení pro příjemce IROP 2018 - 19 08.08.2018 Hodnota neznámá
Detail Centrum pro regionální rozvoj České 04095316 Propagační aktivity Centra v rámci IROP v roce 2020 05.06.2020 Hodnota neznámá
Detail Centrum pro regionální rozvoj České 04095316 Pořízení technických prostředků pro IROP 2021 - 2023 12.08.2021 Hodnota neznámá
Detail Centrum pro regionální rozvoj České 04095316 Mzdový projekt Centra financovaný z OPTP 2022 - 2023 Neznámé Hodnota neznámá
Detail Centrum pro regionální rozvoj České 04095316 Licence a podpora pro SI v Centru V. 10.06.2021 Hodnota neznámá
Detail Centrum pro regionální rozvoj České 04095316 Propagační aktivity Centra v rámci IROP v roce 2021-2022 Neznámé Hodnota neznámá
Detail Centrum pro regionální rozvoj České 04095316 Vzdělávání pracovníků ZS IROP v Centru 2018-2019 Neznámé Hodnota neznámá
Detail Centrum pro regionální rozvoj České 04095316 Pořízení technických prostředků pro přípravu implementace IROP 09.11.2015 Hodnota neznámá
Detail Centrum pro regionální rozvoj České 04095316 Pořízení technických prostředků pro ZS IROP v Centru 2018 10.10.2018 Hodnota neznámá
Detail Centrum pro regionální rozvoj České 04095316 Licence a podpora pro SI v Centru IV. Neznámé Hodnota neznámá
Detail Centrum pro regionální rozvoj České 04095316 Pořízení technických prostředků pro ZS IROP v Centru Neznámé Hodnota neznámá
Detail Centrum pro regionální rozvoj České 04095316 Režijní výdaje Centra financované OPTP 2020-2022 Neznámé Hodnota neznámá
Detail Centrum pro regionální rozvoj České 04095316 Implementace mzdového a personálního systému v Centru pro regionální rozvoj České republiky Neznámé Hodnota neznámá
Detail Centrum pro regionální rozvoj České 04095316 Vzdělávání pracovníků ZS IROP v Centru 2017 - 2018 Neznámé Hodnota neznámá
Detail Centrum pro regionální rozvoj České 04095316 Mzdový projekt ZS OPTP v CRR ČR 2015 Neznámé Hodnota neznámá
Detail Centrum pro regionální rozvoj České 04095316 Zajištění služeb centrální spisovny Neznámé Hodnota neznámá
Detail Centrum pro regionální rozvoj České 04095316 Mzdový projekt pro ZS IROP 2017 - 2019 Neznámé Hodnota neznámá
Detail Centrum pro regionální rozvoj České 04095316 Propagační aktivity Centra v rámci IROP v roce 2019 Neznámé Hodnota neznámá
Detail Centrum pro regionální rozvoj České 04095316 Konzultační servis IROP II 2021 - 2023 Neznámé Hodnota neznámá
Detail Centrum pro regionální rozvoj České 04095316 Pořízení technických prostředků pro ZS IROP v Centru 09.04.2017 Hodnota neznámá