Hlídač Dotací: Hledání ico:42324068

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 44 výsledků

V celkové hodnotě 95 491 641 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail HANTÁLY a.s. 42324068 BVA-VN-8/2014 25.02.2014 602 667 Kč
Detail HANTÁLY a.s. 42324068 BBR-V-8/2013 24.09.2013 66 000 Kč
Detail HANTÁLY a.s. 42324068 Pořízení technologie na zpracování stavebních odpadů 18.03.2010 7 419 120 Kč
Detail HANTÁLY a.s. 42324068 Rozšíření třídicí linky Neznámé Hodnota neznámá
Detail HANTÁLY a.s. 42324068 BVA-VN-50/2015 25.03.2015 686 288 Kč
Detail HANTÁLY a.s. 42324068 BVA-VZ-15/2016 21.03.2016 502 134 Kč
Detail HANTÁLY a.s. 42324068 BVA-S-7/2017 29.06.2017 124 124 Kč
Detail HANTÁLY a.s. 42324068 BVA-V-8/2013 24.09.2013 33 000 Kč
Detail HANTÁLY a.s. 42324068 BVA-S-27125/2005 13.04.2005 29 405 Kč
Detail HANTÁLY a.s. 42324068 Rozšíření odděleného sběru odpadu 30.06.2014 5 048 343 Kč
Detail HANTÁLY a.s. 42324068 BVA-VZ-41/2015 21.10.2015 409 528 Kč
Detail HANTÁLY a.s. 42324068 Ozelenění areálu HANTÁLYa.s. - izolační zeleň 02.03.2015 2 414 802 Kč
Detail HANTÁLY a.s. 42324068 BVA-VN-8/2014 25.02.2014 602 667 Kč
Detail HANTÁLY a.s. 42324068 Pořízení technologie na zpracování stavebních odpadů 18.03.2010 7 419 120 Kč
Detail HANTÁLY a.s. 42324068 BVA-VN-50/2015 25.03.2015 686 288 Kč
Detail HANTÁLY a.s. 42324068 BVA-VZ-15/2016 21.03.2016 502 134 Kč
Detail HANTÁLY a.s. 42324068 BVA-S-7/2017 29.06.2017 124 124 Kč
Detail HANTÁLY a.s. 42324068 BVA-VZ-41/2015 21.10.2015 409 528 Kč
Detail HANTÁLY a.s. 42324068 BBR-V-8/2013 24.09.2013 66 000 Kč
Detail HANTÁLY a.s. 42324068 BVA-V-8/2013 24.09.2013 33 000 Kč
Detail HANTÁLY a.s. 42324068 BVA-VN-8(1)/2014 31.03.2014 68 932 Kč
Detail HANTÁLY a.s. 42324068 BVA-S-27125/2005 13.04.2005 29 405 Kč
Detail HANTÁLY a.s. 42324068 Rozšíření separace biologických odpadů I 05.02.2015 11 747 830 Kč
Detail HANTÁLY a.s. 42324068 Rozšíření třídicí linky 23.09.2019 7 276 000 Kč
Detail HANTÁLY a.s. 42324068 Rozšíření odděleného sběru odpadu 30.06.2014 5 048 343 Kč