Hlídač Dotací: Hledání ico:47674954

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 33 výsledků

V celkové hodnotě 3 865 127 459 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 Vodovod Řepová - Mírov 01.02.2001 4 032 000 Kč
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 Obnova vodovodu Hanušovice 01.09.1997 1 935 000 Kč
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 Obnova skupinového vodovodu Šumperk 01.09.1997 2 070 000 Kč
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 Obnova jímacího objektu pro ÚV Kouty a přiváděcího řadu 01.09.1997 1 935 000 Kč
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze 28.04.2014 1 291 780 165 Kč
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 Sobotín - rozšíření gravitační splaškové kanalizace 01.04.2017 Hodnota neznámá
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 Vodovod Václavov 14.04.2020 Hodnota neznámá
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 Projekt odvodnění kalů ČOV Zábřeh II. 04.08.2021 Hodnota neznámá
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk 14.02.2022 Hodnota neznámá
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 CZ.1.02/1.1.00/08.02327 Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze Neznámé Hodnota neznámá
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk 09.07.2020 Hodnota neznámá
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 Projekt odvodnění kalů ČOV Zábřeh II. 09.03.2020 Hodnota neznámá
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 Vodovod Václavov 09.06.2018 Hodnota neznámá
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 Sobotín - rozšíření gravitační splaškové kanalizace Neznámé Hodnota neznámá
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 Zabezpečení prameniště Moravičany 01.01.2007 Hodnota neznámá
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 Vodovod Václavov 06.09.2018 23 885 494 Kč
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 Vodovod Řepová - Mírov 01.02.2001 4 032 000 Kč
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 2004/CZ/16/C/PE/014 Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - I. fáze - úhrada korekce EK II. 01.01.2012 Hodnota neznámá
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 Obnova přiváděcích vodovodních řadů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I. SO 01 a SO 02 Neznámé 39 034 884 Kč
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 CCI/2004/CZ/16/C/PE/ 014 Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - I. fáze 01.01.2007 Hodnota neznámá
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze 28.04.2014 2 409 538 367 Kč
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 2004/CZ/16/C/PE/014 Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - I. fáze - úhrada korekce EK 01.01.2012 Hodnota neznámá
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 SFZP 064644/2018 03.08.2018 2 632 883 Kč
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 Obnova skupinového vodovodu Šumperk 01.09.1997 2 070 000 Kč
Detail Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 47674954 Zlepšování kvality vod horního povodí řeky Moravy - 1. fáze 03.06.2013 536 277 Kč