Hlídač Dotací: Hledání ico:62933591

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 813 výsledků

V celkové hodnotě 1 532 259 733 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Agentura ochrany přírody a krajiny České 62933591 Výkup garáže včetně pozemku st.p.č.2100/15 o výměře 17 m2 v k.ú. a obec Ústí nad Labem 01.01.2011 Hodnota neznámá
Detail Agentura ochrany přírody a krajiny České 62933591 Telefonní ústředna a EZS budovy střediska Brno, Kotlářská 51 01.01.2011 Hodnota neznámá
Detail Agentura ochrany přírody a krajiny České 62933591 Managementová opatření v CHKO Žďárské vrchy 01.01.2011 Hodnota neznámá
Detail Agentura ochrany přírody a krajiny České 62933591 Management pro podporu sysla obecného 01.01.2013 Hodnota neznámá
Detail Agentura ochrany přírody a krajiny České 62933591 Rizikové kácení v PP Rokycanská stráň a prořezávka v PP Váňův kámen 01.01.2009 Hodnota neznámá
Detail Agentura ochrany přírody a krajiny České 62933591 Managmentová opatření v ZCHÚ na nelesních plochách 01.01.2009 Hodnota neznámá
Detail Agentura ochrany přírody a krajiny České 62933591 Realizace záchranného programu pro sysla obecného na letištích Roudnice nad Labem, Raná a v JM kraji 01.01.2011 Hodnota neznámá
Detail Agentura ochrany přírody a krajiny České 62933591 Opatření ve vybraných ZCHÚ I. 01.01.2009 Hodnota neznámá
Detail Agentura ochrany přírody a krajiny České 62933591 Kontrola a oprava kanalizace a odvětrání sociálních zařízení v objektu SCHKO Beskydy 01.01.2014 Hodnota neznámá
Detail Agentura ochrany přírody a krajiny České 62933591 Výměna plynového kotle v budově SCHKO Železné hory 01.01.2014 Hodnota neznámá
Detail Agentura ochrany přírody a krajiny České 62933591 Opatření ve vybraných ZCHÚ III. 01.01.2009 Hodnota neznámá
Detail Agentura ochrany přírody a krajiny České 62933591 Nákup multifunkčního kopírovacího zařízení v roce 2009 01.01.2009 Hodnota neznámá
Detail Agentura ochrany přírody a krajiny České 62933591 Označení hranic ptačí oblasti Doupovské hory 01.01.2009 Hodnota neznámá
Detail Agentura ochrany přírody a krajiny České 62933591 Oprava vypouštěcího zařízení rybníka Hubský 01.01.2010 Hodnota neznámá
Detail Agentura ochrany přírody a krajiny České 62933591 Nákup 7 multifunkčních zařízení Bizhub C203 01.01.2009 Hodnota neznámá
Detail Agentura ochrany přírody a krajiny České 62933591 Vytvoření tůní v CHKO Železné hory a KS Pardubice 01.01.2014 Hodnota neznámá
Detail Agentura ochrany přírody a krajiny České 62933591 SFZP 089224/2016 30.08.2016 5 000 000 Kč
Detail Agentura ochrany přírody a krajiny České 62933591 Oprava - rekonstrukce bezpečnostního přelivu rybníka Hubský 01.01.2014 Hodnota neznámá
Detail Agentura ochrany přírody a krajiny České 62933591 Realizace ZP perlorodky říční - Monitoring a management protierozních opatření Zlatého potoka 01.01.2014 Hodnota neznámá
Detail Agentura ochrany přírody a krajiny České 62933591 Management a monitoring v NPP Lužní potok a PR Bystřina - realizace ZP perlorodky 01.01.2012 Hodnota neznámá
Detail Agentura ochrany přírody a krajiny České 62933591 Prozkoumání možností realizace praktické ochrany raka kamenáče na Zákolanském potoce 01.01.2010 Hodnota neznámá
Detail Agentura ochrany přírody a krajiny České 62933591 Odstranění dřevin v ZCHÚ 01.01.2010 Hodnota neznámá
Detail Agentura ochrany přírody a krajiny České 62933591 Stavební úpravy objektu Správy CHKO Moravský kras 01.01.2013 Hodnota neznámá
Detail Agentura ochrany přírody a krajiny České 62933591 Vyčištění zanešené vodoteče pod rybníkem Věžickým v PR Podtrosecká údolí, v I. zóně 01.01.2014 Hodnota neznámá
Detail Agentura ochrany přírody a krajiny České 62933591 Lesnická opatření v ZCHÚ 2014 01.01.2014 Hodnota neznámá