Hlídač Dotací: Hledání ico:66002222

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 442 výsledků

V celkové hodnotě 3 237 633 348 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Ministerstvo pro místní rozvoj 66002222 Servisní služby napájecího zdroje UPS a motorgenerátoru 01.04.2018 Hodnota neznámá
Detail Ministerstvo pro místní rozvoj 66002222 Zkvalitnění informací o kongresovém a incentivním cestovním ruchu 05.02.2010 772 951 Kč
Detail Ministerstvo pro místní rozvoj 66002222 Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu 05.02.2010 2 095 167 Kč
Detail Ministerstvo pro místní rozvoj 66002222 Zajištění administrativních kapacit pro řízení IOP na rok 2014 20.03.2014 38 385 269 Kč
Detail Ministerstvo pro místní rozvoj 66002222 Publicita a komunikace 2009 18.08.2009 3 019 040 Kč
Detail Ministerstvo pro místní rozvoj 66002222 Technické vybavení - HW pro ŘO IOP 19.06.2012 882 086 Kč
Detail Ministerstvo pro místní rozvoj 66002222 Příprava Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 05.12.2013 2 826 878 Kč
Detail Ministerstvo pro místní rozvoj 66002222 Obnova technické podpory k licencím SW a HW produktů III 01.06.2020 Hodnota neznámá
Detail Ministerstvo pro místní rozvoj 66002222 Systém vzdělávání v programovém období 2014-2020 14.01.2016 Hodnota neznámá
Detail Ministerstvo pro místní rozvoj 66002222 Vzdělávání stavebních úředníků 19.05.2014 5 647 237 Kč
Detail Ministerstvo pro místní rozvoj 66002222 Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR pro příští programové období EU a pro efektivní realizaci regionální politiky 01.03.2019 Hodnota neznámá
Detail Ministerstvo pro místní rozvoj 66002222 Zajištění publicity ESI fondů 01.12.2015 Hodnota neznámá
Detail Ministerstvo pro místní rozvoj 66002222 Provozní výdaje na zajištění činnosti pracovníků hrazených z OPTP na MMR a na provoz Akademie veřejného investování 01.12.2015 Hodnota neznámá
Detail Ministerstvo pro místní rozvoj 66002222 Zajištění administrativních kapacit pro řízení IROP 2019 Neznámé Hodnota neznámá
Detail Ministerstvo pro místní rozvoj 66002222 Jednání Monitorovacího výboru IROP, pracovních týmů a další jednání pro zajištění řádné implementace IROP v roce 2018 - 2019 Neznámé Hodnota neznámá
Detail Ministerstvo pro místní rozvoj 66002222 Zajištění vazby IS Monit7+ a Benefit7 na Základní registry 29.03.2016 Hodnota neznámá
Detail Ministerstvo pro místní rozvoj 66002222 Školení uživatelů monitorovacího systému MONIT pro INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 01.11.2004 29 266 Kč
Detail Ministerstvo pro místní rozvoj 66002222 Administrace, realizace informačních a propagačních opatření stanovených v Komunikačním akčním plánu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v programovém období 2004-2006 01.01.2005 241 109 Kč
Detail Ministerstvo pro místní rozvoj 66002222 Ex-ante hodnocení programu Česká republika - Rakousko v programovacím období 2007-2013 01.01.2006 749 700 Kč
Detail Ministerstvo pro místní rozvoj 66002222 Zajištění tuzemských a zahraničních služebních cest pracovníků podílejících se na vykonávání činnosti NOK II. 17.10.2014 2 028 111 Kč
Detail Ministerstvo pro místní rozvoj 66002222 Příprava programového období 2014 - 2020 analýzy a poradenství 16.04.2012 3 577 745 Kč
Detail Ministerstvo pro místní rozvoj 66002222 Vytvoření Manažerského informačního systému (MIS) nad Datovým skladem (DWH) 21.12.2010 44 936 128 Kč
Detail Ministerstvo pro místní rozvoj 66002222 Realizace záložního pracoviště - varianta do kříže pro systémovou infrastrukturu IS MSC2007, MONIT7+ a BENEFIT7 - varianta Omezený výkon 23.08.2010 18 666 939 Kč
Detail Ministerstvo pro místní rozvoj 66002222 Projektová příprava monitorovacího informačního systému pro programové období 2014 - 2020 16.04.2012 2 788 492 Kč
Detail Ministerstvo pro místní rozvoj 66002222 Pořízení HW platformy a Infrastruktury serverovny pro MS2014+ 10.10.2013 158 582 895 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 200 078 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy