Hlídač Dotací: Hledání ico:00000205 AND rozhodnuti.cerpani.guessedYear:2015

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 12 výsledků

V celkové hodnotě 137 566 388 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 Provedení managementových opatření ve stanovených EVL na území VÚ Hradiště 19.06.2015 147 850 Kč
Detail Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 Zajistění aktivní ochrany populací 01.06.2015 91 733 Kč
Detail Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 Méně příznivé oblasti (LFA) Neznámé 23 496 489 Kč
Detail Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 Platba na plochu (SAPS) Neznámé 38 876 044 Kč
Detail Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 zavádění preventivních opatření v lesích Neznámé 25 447 005 Kč
Detail Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 Výstavba vodní nádrže Městský les 12.10.2015 1 551 675 Kč
Detail Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 Výstavba vodní nádrže Bělidla spodní 13.10.2015 2 247 570 Kč
Detail Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 Přechodné vnitrostátní podpory Neznámé 1 603 779 Kč
Detail Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 Dojnice (VCS) Neznámé 643 408 Kč
Detail Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 Agroenvironmentální opatření 2007-13 (AEO) Neznámé 38 807 223 Kč
Detail Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 Tele masného typu (VCS) Neznámé 3 537 823 Kč
Detail Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 Finanční kompenzace Neznámé 1 115 790 Kč