Hlídač Dotací: Hledání ico:00000205 AND rozhodnuti.cerpani.guessedYear:2017

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 18 výsledků

V celkové hodnotě 97 362 556 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 Provedení managementových opatření ve stanovených EVL na území VÚ Hradiště 07.04.2017 280 000 Kč
Detail Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 Podpora hnízdění puštíka bělavého a sýceč rousného ve VÚ Boletice 07.04.2017 84 297 Kč
Detail Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 Zajištění aktivní ochrany populací ZCHD rostlin ve VÚ Březina 06.04.2017 132 779 Kč
Detail Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 Greening Neznámé 12 799 500 Kč
Detail Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 odstranění tvrdosti zákona 31.03.2017 2 814 Kč
Detail Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 Odstranění tvrdosti při vyměření penále 19.01.2017 150 Kč
Detail Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) Neznámé 23 228 315 Kč
Detail Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 Ostatní opatření (mléko a mléčné výrobky) Neznámé 236 631 Kč
Detail Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 Odstranění tvrdosti zákona dle ustanovení § 104ch odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí podpory malého rozsahu na základě Nařízení komise (ES) č. 1407/2013. 31.01.2017 77 815 Kč
Detail Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 Dojnice (VCS) Neznámé 900 219 Kč
Detail Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 Přechodné vnitrostátní podpory Neznámé 1 566 987 Kč
Detail Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 EKOZ-Ekologické zemědělství (EZ) Neznámé 16 462 352 Kč
Detail Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 NAT-Natura 2000 na zemědělské půdě Neznámé 79 852 Kč
Detail Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 Platba na plochu (SAPS) Neznámé 22 347 966 Kč
Detail Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) Neznámé 13 428 016 Kč
Detail Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 Bílkovinné plodiny (VCS) Neznámé 216 769 Kč
Detail Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 Finanční kompenzace Neznámé 593 909 Kč
Detail Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 Tele masného typu (VCS) Neznámé 4 924 184 Kč