Hlídač Dotací: Hledání ico:00002739 AND rozhodnuti.cerpani.guessedYear:2002

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 35 výsledků

V celkové hodnotě 1 816 462 040 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Důl Fučík - monitoring dat z opuštěných lokalit 01.05.2001 2 270 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Důl František- rekonstrukce rozvodu vody na Františku 01.04.2001 4 150 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Stavební úpravy Schnodova pně 01.08.2002 350 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Iontová výměna na ZCHÚ - čištění vod 01.01.2001 10 123 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Zajištění kulturní památky důl Jeroným - Čistá 01.06.2001 21 550 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Čistírna důlních vod Běstvina II. etapa 01.01.2001 23 226 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Výstavba čerpací stanice-komplex Vodní jáma Žofie-Důl Fučík 01.03.1999 49 234 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 219/2002/útlum 11.11.2002 1 048 036 053 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 201/2002 11.11.2002 12 000 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Důl František -rekonstrukce energetických rozvodů 01.07.2001 7 001 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Čistírna důlních vod Kutná Hora 01.06.2001 38 384 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Instalace turbokompresoru TK 6,3 za TK 10 01.06.2002 2 650 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Pořízení strojů a zařízení - pásový bagr 31.12.2002 1 830 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 205/00/0480 30.03.2002 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Rozdělovací objekt Hamerské strouhy 01.07.2002 200 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Pořízení výpočetní techniky 31.12.2002 642 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 369 17.04.2002 1 600 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 174 15.08.2002 100 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Pořízení dopravních prostředků 31.12.2002 4 214 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Čerpací stanice kontaminovaných vod KIVD Mydlovary 01.07.2002 1 899 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Lokalita Žofie - úpravy v jámách 5/1 a 5/4 01.06.2002 1 331 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Čistička důlních vod v Horním Městě 31.12.2002 800 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Důl František - oplocení uzavíracích ohlubňových povalů jam František 1,2,4 a 5 01.08.2002 250 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Bezdrátové propojení budov 31.12.2002 104 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Důl Fučík - oplocení uzavíracího ohlubňového povalu jámy 1/3 Pokrok 01.05.2002 109 000 Kč